Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Tarjouspyyntö Päiväys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Tarjouspyyntö 30136 Päiväys 07.05.2015"

Transkriptio

1 1/13 TARJOUSPYYNTÖ Raahen sairaalan dialyysivesijärjestelmän uusiminen 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Kaisu Mourujärvi Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.fi:n kautta Hankintayksikön luonne: Kunta tai kuntayhtymä 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Raahen sairaalan dialyysivesijärjestelmän uusiminen Hankinnan tunniste- tai viitenumero: Hankinnan kuvaus: pyytää tarjouksia sairaalan hemodialyysiosaston dialyysivesijärjestelmän uusimisesta. Raahen sairaalan hemodialyysiosasto sijaitsee sairaalarakennuksen 2. kerroksessa käsittäen kahdeksan paikkaisen hoitotilan sekä varasto-, vedenkäsittely- ja hoitoyksiköiden huoltotilat. Osasto toimii kuutena päivänä viikossa (ma-la), hoitoaika klo Osastolla annetaan hemodialyysi (HD)-, high flux-hd- ja online-hemodiafiltraatio-hoitoja standardivaatimukset täyttävillä dialyysilaitteilla. Dialyysiyksikössä tehdään kokonaan tai osin avustettua dialyysihoitoa. Tällä hetkellä on käytössä vesijärjestelmä, joka koostuu DWA:n RO3500-käänteisosmoosilaitteesta vedenpehmentimellä ja NephroSAFE-kuumadesinfektiolaitteesta. Jakelulinjasto on valmistettu pex-muoviputkesta. Hoitohuoneessa olevat dialyysipilarit ovat Fagerhultin toimittavat sekä erillinen DWA:n dialyysivedenjakelupaneeli. Dialyysivesijärjestelmän tuottaman dialyysiveden määrän ja laadun on mahdollistettava kaikkien potilaiden hemodiafiltraatiohoito tarpeen mukaan. Dialyysikoneiden tuotemerkeissä halutaan säilyttää vapaa valintamahdollisuus. Dialyysivesijärjestelmän uusiminen käsittää koko dialyysiveden valmistuslaitteiston desinfiointijärjestelmineen sekä dialyysiveden jakelulinjaston vesipisteineen.

2 2/13 Tarjouspyyntö käsittää seuraavat standardien ISO ja ISO mukaiset laitteistokokonaisuudet toimintakuntoon asennettuna, koekäytettynä, testattuna ja hyväksytyt vesikokeet suoritettuna: - dialyysivedenvalmistuslaitteisto desifiointijärjestelmineen, sisältäen yksin- tai kaksinkertaisen RO-puhdistuksen - dialyysiveden jakeluputkiston uusimisen olemassa oleviin pilareihin (3 kpl) ja sekä paneelin ja koneiden huoltopisteeseen (yht. 10 kpl dialyysivedenjakelupistettä). Dialyysiveden valmistuslaitteisto mitoitetaan tuottamaan vähintään yhdeksän (9) dialyysikoneen tarvisema vesi enimmäiskäyttötilanteessa ja laitteiden kuuma-desifioinnin aikainen dialyysivesi. Dialyysiveden laadun tulee täyttää ISO standardin vaatimukset. Laitteisto on mitoitettava Raahen Vesi Oy:n toimittamalle kylmälle käyttövedelle, jonka keskimääräinen lämpötilan vaihteluväli vuodessa on (Raahen Vesi Oy:n tutkimustodistus liitteenä). Hankinta- ja asennusrajat: Vedenkäsittelylaitteisto sijoitetaan nykyiseen vedenkäsittely/huoltotilaan 2137 (pohjapiirros liitteenä) siten, että tilaaja - purkaa huoltohuoneessa nykyiset RO- ja kuumadesinfektioilaitteet sekä komerot, joihin ne on tällä hetkellä sijoitettu - korjaa ja siistii purkujäljet ja tekee tarvittavat läpiviennit ja niiden tiivistykset - järjestää raakaveden syötön (nykyinen syöttö, merkitty pohjapiirrokseen) - järjestää poistuvan veden viemäröinnin (nykyiset lattiakaivot, merkitty pohjapiirrokseen) - järjestää laitteiston tarvitsemat sähkösyötöt (230/400 VAC). Järjestelmän toimittaja vastaa seuraavista tehtävistä: - vanhan dialyysivesijakelulinjaston purkamisesta - dialyysivesipisteiden ja putkiston asentamisesta olemassa oleviin dialyysipilareihin konsooliin ja huoltopisteeseen - dialyysivesilaitteiston pintaviemäröinnistä lattiakaivoihin - dialyysivesinäytteiden ottamisesta kustannuksellaan tilaajan valvonnassa kaikista laitteista ja ko näytteiden analysoinnista standardin ISO mukaan (toimittaja vastaa kustannuksista myös, mikäli näytteitä käyttöönottovaiheessa joudutaan uusimaan toimittajasta johtuvista syistä) Laitteiston toimittajan tulee huomioida, että kuljetusreitti vedenkäsittely/huoltotilaan kulkee oviaukkojen kautta jonka maksimikoko on 2 m (korkeus) x 1 m (leveys). Hankkeen aikataulu: Hankinnan tulee olla valmis ja vastaanotettu mennessaä. Vastaanotto suoritetaan sen jälkeen, kun näytteiden hyväksytyt tulokset on saatu ja kaikki vaaditut asennukset tehty. Dialyysivesijärjestelmän uusimistyöt on suunniteltu toteutettavan ajalla , jolloin dialyysihoito järjestetään väestötiloissa. Tarjouspyyntöä koskevat lisätietokysymykset tulee lähettää klo mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset viimeistään klo mennessä. Tarjoukset on toimitettava viimeistään klo (Tarjouspalvelu.fi - toimittajaportaalista). Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV): Hankinta ylittää hankintalain 15 :n kynnysarvon tai eritysalojen hankintalain 12 :n pykälän kynnysarvon

3 3/13 Päänimikkeistö: (Lääketieteelliset laitteet) Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka: K678 (Raahe) Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia: Ei 3. Hankintalaji ja -menettely Hankintalaji: Tavarahankinnat Hankintamenettely: Avoin menettely Osatarjoukset hyväksytään: Ei Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei Käytetään kahden kuoren menettelyä: Ei Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset: Katso kohta Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset. Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot: Hankinnassa noudatetaan avointa hankintamenettelyä. Hankintailmoitus julkaistaan HILMA -ilmoituspalvelussa osoitteessa Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/ras sekä Raahen seudun hyvinvoinkuntayhtymän internet-sivulla (). Hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista annettua lakia (348/07). Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä: Pisteytys kokonaishankinnan mukaan Tarjouksen valintaperuste: Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous ottaen huomioon tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vertailuperusteet Sähköistä huutokauppaa käytetään: Ei 4. Hankinnan kohteen kriteerit

4 4/13 Dialyysivesijärjestelmä valmistuslaitteisto, desifiointijärjestelmineen sekä dialyysiveden jakelujärjestelmä vesipisteineen toimivana kokonaisuutena täyteen toimintakuntoon saatettuna. Dialyysivesijärjestelmä Hankittava määrä: 1 dialyysivesijärjestelmä Kokonaishinnan maksimipisteet / dialyy sivesij ärjeste lmä pienin annettu arvo * maksimipisteet tarjottu arvo Ryhmän yleiset kriteerit Dialyysivesijärjestelmä valmistuslaitteisto, desifiointijärjestelmineen sekä dialyysiveden jakelujärjestelmä vesipisteineen toimivana kokonaisuutena täyteen toimintakuntoon saatettuna. Huoltokustannukset 10 vuotta Huoltokustannukset 10 vuotta Takuuajan täyshuoltosopimus (2 vuotta kiinteä), sisältyy 10 vuoden täyshuoltosopimukseen. Takuuajan jälkeinen täyshuoltosopimus, vuosille 3-10, sisältyy 10 vuoden täyshuoltosopimukseen. Vertailuhinta Takuuajan täyshuoltosopimus (2 vuotta kiinteä), sisältyy 10 vuoden täyshuoltosopimukseen. + Takuuajan jälkeinen täyshuoltosopimus, vuosille 3-10, sisältyy 10 vuoden täyshuoltosopimukseen. Huoltokustannuksia laskettaessa, vuosittaisissa korotuksissa voi käyttää enintään 10 viimeksi kuluneen vuoden keskimääräistä kuluttajahinnan indeksikorotusta (n. 2%). Hinta on kiinteä ensimmäiset kaksi (2) vuotta. RO-kalvojen vaihtoväli ja kustannus Vaihtokertoja 10 vuoden aikana Yhden vaihtokerran kustannus kpl Vertailuhinta Vaihtokertoja 10 vuoden aikana * Yhden vaihtokerran kustannus Käyttökustannukset (10 vuoden)

5 5/13 Vedenkulutus hoitotilanteessa (312 vrk/v.) Dialyysiveden kulutus 4,00 litraa /min Poistoveden virtaus viemäriin puhdistuksen yhteydessä (l/min.) Veden hinta /m3 2,15 litraa / min Vertailuhinta Poistoveden virtaus viemäriin puhdistuksen yhteydessä (l/min.) * Sähkökulutus hoitotilanteessa (312 vrk / v.) Sähkön kulutus kwh / h, 3 l tuntituotolla Sähkönhinta / kwh 0,10 kwh Vertailuhinta Sähkön kulutus kwh / h, 3 l tuntituotolla * 0.1 Ryhmän yleiset kriteerit Kulutus lasketaan 6 pv viikko / 6 h vrk Yleiset kriteerit / tiedot Toiminnalliset ja tekniset ominaisuudet (mm. käytettävyys ja ylläpitoon kuluva aika). Takuu, tekninen tuki, huollon vasteaika, huoltopalvelu ja koulutuksen laajuus. Pisteytetään tarjouspyynnön liitteenä annettavista selvityksistä Manuaalinen Manuaalinen Tarjouspyynnön maksimipisteet yhteensä Hinta ja kaupalliset ehdot Hinnat annetaan ilman arvonlisäveroa (alv 0 %). Tarjoushinta käsitellään 10 vuoden elinkaarilaskentana. Hintaan tulee sisältyä myös tarvittavat käyttö- ja huoltokoulutus. Laitteistosta tullaan tekemään erillinen kymmenen (10) vuoden täyshuoltosopimus tarjouspyynnön mukaisesti. Kulutusmääriin porrastettuja hintoja tai hintavaraumia ei hyväksytä. Kaikki alennukset on sisällytettävä tarjoushintaan. Hintojen on sisällettävä kaikki palvelun tuottamisesta ja tämän tarjouspyynnön ehdoista tarjoajalle aiheutuvat kustannukset, jotka tarjoaja haluaa ostajalta veloittaa. Mitään erillisiä maksuja/veloituksia ei hyväksytä.

6 6/13 Mikäli yleisessä hintatasossa tapahtuu suurempia muutoksia, on palveluntarjoajalla oikeus ehdottaa hinnanmuutosta täyshuoltosopimukseen ja tarvikkeisiin. Hinnat ovat kuitenkin kiinteitä 24 kuukautta sopimuksen voimaanastumisesta lukien. Hinnat JYSE 2014 TAVARAT/PALVELUT. Molemmat osapuolet raportoivat mahdollisista muutoksista kirjallisesti. Hinnanmuutos astuu voimaan aikaisintaan seuraavan täyden kalenterivuoden alusta ja on voimassa 24 kuukauden jaksoissa. Huoltokustannuksia laskettaessa, vuosittaisissa korotuksissa voi käyttää enintään 10 viimeksi kuluneen vuoden keskimääräistä kuluttajahinnan indeksikorotusta (n. 2%). Hinta on kiinteä ensimmäiset kaksi (2) vuotta. Toimitusehto ja asennus: Toimitusehto on TOP tilaava yksikkö FIN2001. Tarjous tulee sisältää kaikkien toimitettavien laitteiden kuljetus- ja kuljetusvakuutusmaksut, asennus käyttövalmiiksi, käyttö- ja huoltokoulutuksen, vanhan putkiston purkamisen sekä purku- ja pakkausjätteiden poiskuljetuksen. 6. Laskutus ja maksuehto Laskutus tulee tapahtua ensisijaisesti verkkolaskuina toteutuneiden toimitusten mukaisesti. Laskutus- toimitus- ja käsittely- yms. lisiä ei hyväksytä. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaisesti. Maksuehto 21 pv netto. 7. Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset Tarjoajan kelpoisuus Lisätietoa Merkintä kaupparekisterissä Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin tai vastaavaan rekisteriin, ennakkoperintärekisterilain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Verovelkatodistus Todistus verojen maksamisesta/verovelkatodistus tai todistus siitä, että verovelkaa koskeva hyväksytty maksusuunnitelma on tehty. Veroviranomaisen antama todistus on ladattava tarjouksen liitteeksi. Työeläkevakuutusmaksut Tarjoajan on liitettävä tarjoukseen työeläkekassan ja/tai eläkevakuutusyhtiön antama todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta. Todistus on ladattava tarjouksen liitteeksi. Vastuuvakuutus ja tuotevakuutus Tarjoajalla on kolme (3) vastaavan suuruista tai suurempaa vesilaitetoimitusta viiden (5) vuoden ajalta (alkaen v tai sen jälkeen). Vakuutusyhtiön antama todistus voimassa olevasta yrityksen toiminnan vastuuvakuutuksesta, joka sisältää myös tuotevastuuvakuutuksen. Vakuutusmäärä vähintään 1.0 milj. /vahinko. Vakuutusyhtiön antama todistus on ladattava tarjouksen liitteeksi. Tarjojan on ladattava tiedot tarjouksen liitteeksi.

7 7/13 Hankinta- ja kaupalliset ehdot Hinnat ovat kiinteät (laitteisto). Maksuehto 21 pv netto. Maksuehto 21 pv netto. Viivästyskorko enintään korkolain mukainen. Toimitusehto on TOP tilaava yksikkö FIN2001. Kuormalavat katsotaan pakkausmateriaaliksi, joka sisältyy toimitusehtoon. Toimitusmaksut, käsittely- ja laskutuslistä ja muut vastaavat kulut sisältyvät hintaan. Laskutus tapahtuu hyväksyttyä toimitusta vastaan. Toimitus hyväksytään vastaanottotarkastuksesssa, joka suoritetaan koekäytön jälkeen. Suomenkielinen käyttöohjekirja (2 kpl) ja alkuperäinen englanninkielinen (1kpl) sekä suomen- ja englanninkielinen tekninen käsikirja, joka sisältää kytkentäkaaviot, osaluettelot, kalibrointiohjeet sekä desifiointi- ja puhdistusohjeet sisältyvät hintaan. Laitteen huoltoon, ylläpitoon ja viritykseen tarvittavat ohjelmistot sisältyvät toimitukseen. Laitteisto on toimitettava käyttövalmiina paikalleen asennettuna, koekäytettynä ja hyväksytyt vesikokeet suoritettuna, pakkausmateriaalit pois kuljetettuna. Asennus on sisällytettävä laitteen hintaan. Mahdolliset kulutustarvikkeet hintoineen ja kulutusmäärineen sekä muiden valmistajien kulutustarvikkeiden käyttörajoitukset on ilmoitettava. Mahdolliset ohjelmistoylläpitosopimuksen ehdot ja hinta on ilmoitettava. Hinta on sisällyttävä täyshuoltosopimukseen. Laitteen alkuperämaa on ilmoitettava. Laitteelle on oltava suomenkielinen käyttäjätuki. Tarjoajan on ladattava tarjouksen liitteeksi selvitys käyttäjätuesta. Viivästyskorko enintään korkolain mukainen.

8 8/13 Tarjoajan on kuvattava selvitykset takuuhuollosta, takuuajan jälkeisestä huollosta hinnastoineen, vasteajoista, huoltosopimuksen ehdoista, veloitusperusteista, varaosien maksimitoimitusajoita ja varaosien sekä huoltopalveluiden saatavuudesta vuosina hankinnasta lähtien. Tarjottavien laitteiden varaosasaatavuus tulee olla vähintään 10 vuotta, tarjottavan tuotteen valmistuksen loppumisen jälkeen. Tarjojan on tutustuttava kohteeseen ennen tarjouksen antamista. Yhteyshenkilö on kiinteistöpäällikkö Pekka Kastell puh Laitteiston määrittely Laitteisto valmistaa puhtaan veden suoraan käyttöön putkiston kautta pilareille dialyysiveden jakelupisteisiin ilman välivarastointia. Laitteiston on oltava varta vasten dialyysilaitteiden tarvitseman veden valmistukseen tarkoitettu laitteisto jonka tulee täyttää standardien ISO ja ISO vaatimukset. Laitteistosta tulee olla käyttökokemuksia. Laitteistossa on oltava kaukokäyttömahdollisuus eli laitteen hallintalaite on eri tilassa kuin itse laite. Vesikoneen on sisällettävä vähintään: RO-puhdistus ja kahdennettu esikäsittelylaitteisto sisältäen vähintään pehmennyksen, aktiivihiili- ja partikkelisuodatuksen. Vesikone on oltava ohitettavisssa eli on oltava varajärjestelmä esim. steriilin filtterin käyttömahdollisuus konerikon ajaksi. Vedenjakeluputkiston automaattinen kuumadesiinfektio on oltava mahdollinen joka päivä. Integroitu automaattinen kuumadesinfektio samanaikaisesti kaikkien dialyysikoneiden kanssa on oltava mahdollista joka päivä. Vesikoneen sisäinen puhdistus ja desifiointi on oltava mahdollista ilman kemikaaleja (kalvot, sisäputkistot yms.) automaattisesti. Vesikoneen on kyettävä syöttämään linjastoon vettä vähintään 10 l/min raakaveden lämpötilan ollessa +5'C.

9 9/13 Vesikoneen automaattinen käynnistys haluttuna ajankohtana. Laitteistoon tulee toimittaa tarvittavat osat kuvien mukaisesti sekä asentaa ne käyttökuntoon tiiviystestattuina. Jakelulinjastossa käytettyjen materiaalien tulee täyttää standardi ISO vaatimukset. Toimittaja vastaa, että toimitettava laitteisto täyttää Suomessa voimassa olevat turvallisuusmääräykset, lait ja asetukset sekä yleiset kunnalliset määräykset. Mikäli viranomaisten valvontatoimenpiteet aiheuttavat laitteita, rakenteita ja materiaaleja koskevia muutoksia, nämä muutokset kuuluvat toimittajalle. Toimittajalla on velvollisuus esittää sitä vaadittaessa, että hankintaan sisältyvä laite täyttää sille asetetut määräykset ja vaatimukset (esim. EU:n antamat määräykset ja vaatimukset). Viranomaisten vaatimien tarkastusten pyytäminen ja kustannus kuuluu toimittajalle. Tarjottavat tuotteet tulee olla direktiivin 93/42/EC (MDD) mukaisesti CE- merkittyjä. Koulutus, takuu ja huoltopalvelut Tarjoajan on järjestettävä tarvittaessa tutustuminen referenssikohteeseen. Laitteen suomenkielinen käyttökoulutus henkilökunnalle sisältyy hankintahintaan. Tarjoajan on ladattava koulutuksen sisältö tarjouksen liitteeksi. Takuuaika koko toimituslaajuudessaan tulee olla vähintään kaksi (2) vuotta. Hankintaan liittyy kymmenen (10) vuoden määräaikainen täyshuoltosopimus. Tarjoajan tulee kuvata huoltoorganisaatio ja ilmoitettava sen yhteystiedot. Varaosien toimitusaika/päivä. Tarjojan on ladattava tarjouksen liitteeksi selvitys takuun laajuus ja ehdot. Täyshuoltosopimuksen tulee kattaa kaikki määräaikaiset huollot, korjaukset ja muut ylläpitoon liittyvät työt matkakustannuksineen sekä töiden yhteydessä mahdollisesti tarvittavat varaosat. Tarjojan on ladattava tarjouksen liitteeksi selvitys täyshuoltosopimuksesta.

10 10/13 Tarjottaville laitteille tulee järjestää huoltokoulutus. Koulutus tulee sisällyttää laitteen hankintahintaan. Koulutuksen on oltava suomenkielinen ja se tulee järjestää käyttöönoton yhteydessä. Koulutuksen saaneen huoltohenkilöstön tulee selviytyä laitteen peruskäytöstä. Koulutus tulee järjestää Raahessa. 8. Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen on oltava voimassa 90 päivää tarjousten viimeisestä vastaanottopäivästä. 9. Päätöksenteon perusteet Sopimustoimittajaksi valitaan yksi tarjoaja. Toimittajan valintaperuste on; tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut ehdot täyttävistä toimittajien tarjouksista kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Vertailuperusteet painotettuna seuraavasti: 1. Hinta 70 pistettä (maksimi), halvin hinta saa 70 pistettä ja muiden tarjousten hintapisteet lasketaan kaavalla halvin tarjous x 70 / vertaileva tarjous. - hinta ja käyttökustannukset sisältäen tarvittavat kemikaalit, tarvikkeet ja huoltosopimus 10 vuotta. 2. Toiminnalliset ja tekniset ominaisuudet 15 pistettä (maksimi) - toiminnallisissa ja teknisissä ominaisuuksissa arvoidaan laitteiden käytettävyyttä sekä ylläpitoon liittyviä asioita mm. seuraavin arviointiperustein -- dialyysinveden laadun takaavat järjestelyt ja puhtaana pysymisen osoitettu laatu -- turvallisuus, toimintavarmuus, käyttövarmuus, virhetoimintojen ehkäisy -- toiminnalliset ominaisuudet: soveltuvuus, automaatio ja käytön helppous, käyttökieli, yhtevyys olevaan, käyttökokemukset -- tekniset ratkaisut / modulaarisuus ja suorituskyky, automatisoidut toiminnot, yhdenmukaisuus standardien ja direktiivien kanssa, innovatiivisuus, päivitysmahdollisuuudet, liitännät oleviin laitteisiin ja ympäristöön -- varajärjestelmän toimintaperiaate -- laitteiston hyötysuhde -- energian käyttö (sähkö ja vesi) -- veden lämmitysratkaisu -- kuumadesifiointijärjestelmän toimintakyky koneiden samanaikaisessa desiinfektiossa -- toiminnan valvonta / etäyhteys -- raportointi vikatilanteessa -- käyttöön liittyvä ergonomia, esteettisyys ja melutaso -- vesiputkiston materiaali ja asennustapa -- ympäristöystävällisyys ja kestävän kehityksen tuki 3. Takuu, tekninen tuki, huollon vasteaika, huoltopalvelu ja koulutuksen laajuus 15 pistettä (maksimi) - arvioitaessa käytetään mm. seuraavia arviointiperusteita -- takuun laajuus, kesto ja ehdot -- käyttö- ja tekninen tuki: saatavuus, kieli, dokumenttien saatavuus/käyttöedellytykset, - laatu -- selvitys huollon vasteajasta -- huolto ja varaosat: organisaatio, kokemus, osaaminen, kieli, saatavuus, laatu, sijanti, huoltosopimus/ostosopimus -- dialyysin keskitettyihin dialyysin puhdasvesijärjestelmiin perehtynyt ja tähän toimintaan käytettävissä oleva kunnossapitohenkilöstön määrä, sijainti, työkokemus ammattialalta ja sairaaloista -- yhteydenottotapa vikatilanteissa -- koulutus, koulutuksen sisältö ja sen -laajuus

11 11/13 KOHDAT 2. JA 3. PISTEYTETÄÄN TARJOUSPYYNNÖN LIITTEENÄ ANNETTAVISTA SUOMENKIELISISTÄ SELVITYKSISTÄ. - parhaat ominaisuudet täyttävä tarjous saa enintään 15 pistettä. Muiden pistemäärä suhteutetaan alentavasti eniten pisteitä saavaan tarjoukseen. Katso tarkat hankinnan kohteen kriteerit kohdasta Hankinnan kohteen kriteerit. 10. Hylkäämisperusteet Jos tarjoajan tarjous liitteineen ei vastaa tarjouspyyntöä, tarjous hylätään. 11. Sopimusmenettely Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön kun se on saanut lainvoiman. Tilaus ja täyshuoltosopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen oikaisuohjeen ja valitusosoituksen sisältävän päätöksen tiedoksi. Valitun toimittajan kanssa laaditaan täyshuoltosopimus, joka päättyy sopimuskauden loppuun ilman erillistä irtisanomista. Sopimus on sitova, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimus laaditaan tajouspyynnön mukaisin ehdoin. Hankinnassa noudatettavat asiakirjat tulkintajärjestyksessä ovat: 1. sopimus 2. tarjouspyyntö liitteineen 3. julkisten hankintojen sopimusehdot JYSE 2014 TAVARAT/PALVELUT 4. tarjous liitteineen 12. Tarjousasiakirjojen julkisuus Asiakirjojen julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset liitteineen ovat päätöksenteon jälkeen pääsääntöisesti julkisia asianosaisille ja sopimuksenteon jälkeen pääsääntöisesti yleisöjulkisia. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjouksesta sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia, tarjoajan tulee esittää ne tarjouksessaan. Tilaaja harkitsee ovatko liike- tai ammattisalaisuudeksi esitetyt asiat salassa pidettäviä. Tarjouksen hintatiedot eivät ole liike- tai ammattisalaisuuksia. Hankintapäätöksen jälkeen alkuperäiset tarjousasiakirjat ovat asianosaisten nähtävissä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä/huoltopalvelut, osoitteessa,. Asiakirjoihin tutustumisesta on sovittava ennakkoon: toimistosihteeri Kaisu Mourujärvi, puhelin tai sähköpostilla osoitteella 13. Erimielisyyksien ratkaiseminen Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopimusosapuolten välisissä neuvotteluissa. Ellei neuvotteluissa löydetä ratkaisua, erimielisyydet ratkaistaan Ylivieska-Raahe käräjäoikeudessa. 14. Muut asiat Tarjous ja tarjoajan kelpoisuutta koskevat asiakirjat tulee olla suomenkielisiä poislukien kohdassa 7. Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset mainitut kohdat/poikkeukset. Mahdollisten vieraskielisten todistusten ja selvitysten tulee olla käännettynä suomenkielelle auktorisoidun kielenkääntäjän suorittama ja leimalla varustettuna.

12 12/13 Tarjouksen tekemisestä ei makseta korvauksia. Tarjouspyynnössä yksilöityjen ehtojen lisäksi hankinnassa noudatetaan soveltuvin osin Julkisten hankintojen sopimusehtoja JYSE 2014 TAVARAT/PALVELUT. Päätös toimitetaan asianosaisille sähköpostilla Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalin kautta. Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä esitetyt ehdot. JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO: Dialyysiveden standardien (ISO 13959, ISO 23500) mukainen laatu on järjestelmän käyttöönottovaiheessa toimittajan toimesta vamistettava suunnitelmallisesti ja vaiheittaisesti sekä dokumentoiva kirjallisesti. Käyttöönottovaiheessa dialyysiveden stantardin mukainen laatu varmistetaan vaiheittain seuraavasti (ISO 23500, Annex E): 1. Mikrobiologiset ja kemialliset näytteet dialyysivedestä (alkutilanne) 2. Mikrobiologiset näytteet viikoittain ensimmäisen kuukauden ajan 3. Tuontantokäyttö voi alkaa vasta kun on saatu 3 peräkkäistä kohdan 2 näytekerrasta hyväksytyt tulokset 4. Mikrobiologiset näytteet viikon kuluttua tuotannon aloittamisesta 5. Mikrobiologiset näytteet kuukauden kuluttua kohdan 4 näytteistä Toimittaja huolehtii kustannuksellaan edellä lueteltujen kohtien 1-5 näytteiden analyyseistä. Toimittaja vastaa myös kustannuksista myös, mikäli näytteitä käyttöönottovaiheessa joudutaan uusimaan toimittajasta johtuvista syistä. Tuotantokäyttö voidaan aloittaa vasta, kun hankinnan tekninen vastaanottotarkastus ja teknisen riskienhallinnan katselmointi sen osana on tehty hyväksytysti. Toimittajan teknisen asiantuntijan läsnäolo on suotavaa tuotantokäyttövaiheessa käytön aloittamisen yhteydessä. Tavoitteena on estää vaaratapahtumien syntyminen. Koko järjestelmä on suunniteltava ja rakennettava siten, että turvallisuutta tai laitteiston toimintaa vaarantavat virhekytkennät tai - toiminnot eivät ole mahdollista käytössä, kuumailmadesifioinnissa tai kunnossapidossa. TAKUUAIKAINEN SEISONTAKORVAUS Takuuaikainen seisontakorvaus on 300 /tunti, jos laitteen vioista aiheutuvia yhteenlaskettuja seisonta-aikoja on työpäivinä klo 8-16 välisenä aikana yli 60 tuntia vuodessa ja yhtäjaksoisesti yli 36 tuntia. Seisonta-aikaan ei lasketa määräaikaishuoltoja, eikä muita ennalta sovittavia toimenpiteitä. Sanktio on enintään vuodessa. ALIHANKINTA: Kaikki tämän hankinnan kojeet ja laitteet toimitetaan täysin käyttökuntoon saatettuna. Toimittajalla on kokonaisvastuu myös mahdollisten alihankkijoidensa velvollisuuksista. Mahdolliset alihankkijat on hyväksytettävä ostajalla. Toimittajan on selvitettävä, miten toimittaja valvoon alihankkijoidensa toimintaa ja laatuvaatimusten täyttymistä. 15. Lisätiedot Lisätietokysymykset on lähetettävä klo 15:00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset klo mennessä.

13 13/ Tarjouksen lähettäminen Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava viimeistään: klo 15:00 Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/raahe. 17. Allekirjoittajat Pekka Kastell, kiinteistöpäällikkö 18. Liitteet ja linkit Dialyysiosaston korjaus pdf Raahen Vesi, tutkimustodistus.pdf

Raahen kaupunki. Tarjouspyyntö 43137 Päiväys 09.06.2015

Raahen kaupunki. Tarjouspyyntö 43137 Päiväys 09.06.2015 1/8 TARJOUSPYYNTÖ 43137 Pattasten takahiekkakentän päällystäminen ja Rännärin pesäpallostadionin päällysteen uusiminen (hiekkatekonurmi) 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Maire Ylisirniö

Lisätiedot

Raahen kaupunki. Tarjouspyyntö 32676 Päiväys 02.06.2015

Raahen kaupunki. Tarjouspyyntö 32676 Päiväys 02.06.2015 1/11 TARJOUSPYYNTÖ 32676 Merikadun yläasteen laajennus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Maire Ylisirniö Suomi puh. +358 444394306 maire.ylisirnio@raahe.fi Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

Raahen kaupunki. Tarjouspyyntö 32754 Päiväys 09.06.2015

Raahen kaupunki. Tarjouspyyntö 32754 Päiväys 09.06.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32754 Tikkalan koulun laajennus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Maire Ylisirniö Suomi puh. +358 444394306 maire.ylisirnio@raahe.fi Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 114/10.03.02/2015 Peltolan E-rakennus, 1. vaihe, konehuoneen rakentaminen 3. kerrokseen ja LVISA-työt, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö:

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 139/10.03.02/2015 Päiväys 01.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 139/10.03.02/2015 Päiväys 01.04.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 139/10.03.02/2015 KORJAUSILMOITUS: Metalli- ja autohallin vesikaton korjaus, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Esko Tahvanainen Suomi puh.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 30057 Päiväys 01.04.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 30057 Päiväys 01.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 30057 Palvelutalo Kummelin korjaus- ja laajennustyöt, kokonaisurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pekka Alm Suomi puh. pekka.alm@naantali.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 11720 Päiväys 16.10.2013. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 11720 Päiväys 16.10.2013. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 11720 KORJAUSILMOITUS: Kiinteistöissä tehtävien korjaus-/muutostöiden sähkö- ja kaapelointitöiden tekeminen 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Marianne Nissinen Suomi puh.

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 32244 Päiväys 21.05.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 32244 Päiväys 21.05.2015 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 32244 Naantalin kaupungin varhaiskasvatuksen ja koulujen tila- ja palveluverkkosuunnitelma 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Sivistysvirasto Timo Saario PL 43 21101 Naantali

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H087-12 / HEL 2015-000224 Päiväys 12.02.2015

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H087-12 / HEL 2015-000224 Päiväys 12.02.2015 1/12 TARJOUSPYYNTÖ H087-12 / HEL 2015-000224 Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalu palveluna 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: PL 700 00099 Helsingin kaupunki Suomi puh. +358 931031759 fax

Lisätiedot

Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017

Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 10067-2014 Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Yhteyspiste(et): Hankinta- ja logistiikkakeskus

Lisätiedot

Liikelaitos. Puh. 09-471 72057 19.2.2014 Fax. 09-471 75403. SPECT-TT -laite

Liikelaitos. Puh. 09-471 72057 19.2.2014 Fax. 09-471 75403. SPECT-TT -laite Liikelaitos Hillevi Flytström TARJOUSPYYNTÖ Puh. 09-471 72057 19.2.2014 Fax. 09-471 75403 Sitova tarjous toimitettava 4 kpl:na, merkinnällä: Tarjous on toimitettava myös pdf-tiedostona ja 1 kpl:na CD-r

Lisätiedot

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja.

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja. 12.3.2012 TARJOUSPYYNTÖ RUOANKULJETUKSISTA 1. Hankinnan kuvaus Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluille tarjouksia ruoankuljetuksista liitteen mukaisesti.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-006078 Rakennusviraston arkiston ja arkistokalusteiden muutto 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Hallinto-osasto Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

4. Tarjottavalle tuotteelle asetettavat ehdottomat vaatimukset

4. Tarjottavalle tuotteelle asetettavat ehdottomat vaatimukset 1/9 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Kiinteistöjen hoitopalvelut, Paattinen - Maaria - Moisio - Jäkärlä, Runosmäki ja Kärsämäki - Raunistula 1.8.2015 alkaen

Kiinteistöjen hoitopalvelut, Paattinen - Maaria - Moisio - Jäkärlä, Runosmäki ja Kärsämäki - Raunistula 1.8.2015 alkaen 1/19 TARJOUSPYYNTÖ 11553-2014 Kiinteistöjen hoitopalvelut, Paattinen - Maaria - Moisio - Jäkärlä, Runosmäki ja Kärsämäki - Raunistula 1.8.2015 alkaen 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT 1. Tarjouspyynnön kohde Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työikäisten terveyspalvelukeskus pyytää sitovaa tarjousta 2 hammashammashoitokoneyksikön toimittamisesta kuntayhtymän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Sisällys Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Hankinnan kohde... 2 1.1 Kategoria 1. ja 2: Kahden ja yhden näytön FullHD-ratkaisut...

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 08709 Päiväys 13.06.2013

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 08709 Päiväys 13.06.2013 1/22 TARJOUSPYYNTÖ 08709 TUORETUOTTEET 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Pekka Tiilikainen puh. +358 447182920 pekka.tiilikainen@is-hankinta.fi Osoite, josta saa lisätietoja:

Lisätiedot

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta Tarjouspyyntö 27.8.2015 8425-2015 Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta 1 HANKINNAN KOHDE... 2 2 HANKITTAVALLE PALVELULLE ASETETUT VAATIMUKSET... 3 3 KÄYTTÖÖNOTTO JA HYVÄKSYMISTESTAUS...

Lisätiedot

Tarjouksia pyydettiin Raision jäähalliin tulevasta uudesta akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta.

Tarjouksia pyydettiin Raision jäähalliin tulevasta uudesta akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta. Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (2) Vapaa-aikalautakunta 13.05.2014 34 Jäänhoitokoneen hankinta Asianro 304/02.08.00/2014 Talouspäällikkö Esa Ilanti 10.4.2014: Hankinnasta lähetettiin ilmoitus 20.2.2014

Lisätiedot

HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012

HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012 HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland (=KUNTAYHTYMÄ) pyytää tarjouksia ammattiopiston käyttöön tulevista kahdesta uudesta tai käytetystä minibussista/henkilöautosta

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 44538 Päiväys 06.08.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 44538 Päiväys 06.08.2015 1/13 TARJOUSPYYNTÖ 44538 KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Airi Laurila Suomi puh. +358 447334589 airi.laurila@naantali.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut 1/8 TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Lääkäripalvelut /Satakunnan, liikelaitos 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 447011222 Tarjoukset lähetettävä: Tarjous lähetettävä

Lisätiedot