Punkalaitumen energiaomavaraisuushanke. Esiselvitystyö Katja Sintonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Punkalaitumen energiaomavaraisuushanke. Esiselvitystyö 01.09.2013 31.12.2013 Katja Sintonen"

Transkriptio

1 Punkalaitumen energiaomavaraisuushanke Esiselvitystyö Katja Sintonen

2 Puheenaihe (AL ): Kuntien omat ideat käyttöön Emeritusprofessori Risto Harisalo, TY Jatkot: Juuri nykyisen kaltaisessa tilanteessa pitää kaikkien raivata omista päivittäisistä rutiineistaan aikaa ja resurssia ja pysähtyä ja pohtia tulevaisuutta. Pitää miettiä, miten toimintatapoja uudistetaan. Reijo Kahelin, Aamulehti , B18

3 Punkalaitumen kunnan strategiset linjaukset 2020 Elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamisessa kunnan tulee entistä paremmin hyödyntää omia tunnistettuja vahvuuksiaan. Kunnan elinkeinoelämän verkostoissa luotu kannustava näkemys mahdollistaa suuretkin hankkeet.

4 Onnistunut toiminta-ajatus Onnistunut elinkeinostrategia, hankevalmistelu ja hankerahoitus Jatkuva parantaminen 2020 Kunnan rooli heikko tavoite saavutettu 2019 Selvitystyö 2018 Tuotantovaiheen käynnistäminen 2017 Alueen raakaaine ja kulutusvirtojen hallinta Hankkeesta syntynyt suunnitteluyhtiö Yt olemassa olevat rakenteet Kunnan rooli vahva yrittäjäyhteisön tukena - mahdollistaja Tuulivoimakartoitus osana kokonaisvaltaista energiasuunnitelmaa Yhtiön toteuttama Omaehtoinen rakentaminen Neuvottelut rahoitus ja teknologiatoimitukset Kunnan yrittäjäyhteisö hankeryhmä - SASYP Satafood Metsäkeskus - Metsänhoitoyhdistys Punkalaidun - Pirkanmaan liitto 4

5 Omat tunnistetut vahvuudet Sijaintiedut: 1 2 tunnin ajomatkan päässä rannikon hiililauhdevoimalaitoksista ja satamista Valtatie 2:n varrella Bioenergiavarat: Keskellä laajoja metsävaroja Yksi Suomen suurimpia sikaloiden ja kanaloiden keskittymiä

6 Punkalaitumen sijainti Kunnan omistama tontti 2-tien varressa

7 Esiselvityshanke Kunta pyrkii vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin selvittämällä edellytyksiä nykyistä voimakkaammalle bioenergiavarantojen hyödyntämiselle, joko bioenergiapolttoaineiden teollisen jalostuksen tai energian tuotantoon pohjautuvien ratkaisuiden kautta. Lauri Inna, lehdistötiedote

8 Esiselvityshankkeen tavoitteet Selvitetään kunnan merkittävimmät bio- yms. energiavarannot ja niiden potentiaalinen vuosittainen lisäys sekä alueellinen sijainti (karttapohjainen karkeasuunnittelu) Muodostetaan kokonaisuudesta karkea suuruusluokkakuva sekä rakennetaan optimoitu malli virtojen priorisoiduksi hyödyntämiseksi Selvitetään kustannustehokkain tapa tai lopputuote, jonka tuottamiseen energiapotentiaali voidaan hyödyntää Tehdään strategista toimeenpanoa varten toimenpideehdotus

9 Visio Aluetalouden kehittäminen Bioenergiasta liiketoimintaa + vienti Omat energiavarat + strateginen sijainti TUULI LANTA PUU PELTO- BIOMASSAT AURINKO

10 Hankekokonaisuudet TUULI (erillinen hanke) LANTA PUU PELTO-BIO- MASSAT AURINKO YHDYS- KUNTAJÄTE Biohiili Biokaasu Biosähkö

11 Hankkeen taustavoimat & OHRY Pirkanmaan Metsäkeskus Punkalaitumen Metsänhoitoyhdistys Punkalaitumen MTK-yhdistys Punkalaitumen yrittäjäyhdistys Sastamalan seudun yrityspalvelu (SaSYP) Oy Konsulttiyhtiö Open Invest Oy (Satafood kehittämisyhdistys)

12 Esiselvitystyö BIOHIILI JA BIOKAASU

13 Mitä on biohiili? Biohiili on orgaanista (puu-)raaka-ainetta, joka on paahdettu (torrefioitu) lämpötilassa hapettomissa olosuhteissa Ligniini hajoaa ja aineesta tulee helposti murskattavaa Pelletiksi tai briketiksi tiivistetty biohiili vastaa energiatiheydeltään kivihiiltä erittäin tehokasta kuljetuksen ja varastoinnin kannalta Biohiiltä voi sekoittaa kivihiileen hiililauhdevoimalaitoksissa ilman kalliita laiteinvestointeja

14 Mitä on biokaasu? Biokaasua syntyy, kun mikrobit hajottavat orgaanista ainetta hapettomissa olosuhteissa Biokaasu sisältää % metaania % hiilidioksidia Pieniä määriä rikkiyhdisteitä Kaasutusprosessissa lietteen määrä ei olennaisesti vähene, mutta: Hajuhaitat, patogeenit ja rikkakasvien itiöt poistuvat Fosfori sitoutuu kuiva-aineeseen ja typpi märkäaineeseen

15 Biohiili Biokaasu Alustava toiminta-ajatus + biohiili + turve = rikastettu luomulannoite? Mädätysjäännös Maanomistajat Peltobiomassat Kaasutus Karjatilat Lanta Biokaasu Lämpö Metsänomistajat Puu Torrefiointi Biohiili Tankkaus-piste

16 BIOHIILI

17 Puuvarojen määrittelystä Puutavaralajit: Tukkipuu Kuitupuu Hakkuutähteet / energiapuu Oksat ja latvusmassa Kannot Pienpuu Hakkuupotentiaali: Tekninen Teknis-ekologinen

18 Pirkanmaan kunnat keskimäärin n m3 / v Punkalaidun yhteensä m3 / v Pirkanmaan puuenergiaselvitys 2011, Lasse Maunula

19 Metsäenergia ja biohiili Kaupallisen mittakaavan torrefiointilaitosten kapasiteetti esim t biohiilipellettiä / a Puun tarve: m3 (40 % kosteus) Kaupallisen mittakaavan torrefiointiteknologia on uutta: epäselvää, kuinka hyvin torrefiointiteknologia käsittelee eri laatuista haketta. Käyvätkö hakkuutähteet vai tarvitaanko kuitupuuhaketta?

20 Pirkanmaa ja Lounais-Suomi yht.1,4 M m3 / v Lähde: 69f1b23fad49&groupId=10156

21 Hankinta-alue? Pirkanmaa Lounais- Suomi Noin 75 km säteellä Punkalaitumesta kuitupuun hakkuuvaje on karkeasti arvioiden / 2 = m3 / v. Biohiililaitos tarvitsisi tästä noin viidenneksen.

22 Puun käyttöpaikkahinta Lähde: E. Salpiola 2013: Hattulan Merven biojalostamoon soveltuvat tekniset ratkaisut. Diplomityö, TTY.

23 Torrefioinnin kustannusrakenne Raaka-aine 72 % Lähde: E. Salpiola, diplomityö 2013: Hattulan Merven biojalostamoon soveltuvat tekniset ratkaisut

24 Biohiilen tuotannon kannattavuus Lähde:

25 Biohiili, johtopäätös Ympäristöpositiivinen Päästöneutraali Kuljetus- ja varastointitehokas Edistää metsien hyötykäyttöä, siten myös hiilinielua Raaka-ainetta ja markkinoita riittää Kivihiilen hinta tekee biohiilen tuotannon tällä hetkellä taloudellisesti riskialttiiksi

26 BIOKAASU

27 Mitä kartoitetaan? Yhdyskuntajätteen markkinat Punkalaitumella jo hyödynnetyt, jopa kilpailua jätteestä Biokaasun tuotannon perustuttava maatalouden sivuvirtoihin Punkalaitumella paljon sikaloita (lietelantaa) Kananlanta ja peltobiomassat (kuiva-aines) sian lietelannan seassa lisäävät kaasuntuotannon potentiaalia Keskeistä paikka kunnan tontilla 2-tien varrella

28 Satafoodin selvitysalue Esim. Joutsan uusi biokaasulaitos n. 2 GWh / a t / a sian lietelantaa t / a kanan lantaa Voi lisätä esim t / a peltobiomassoja KÄSITTELYMÄÄRÄ YHTEENSÄ t / a VASTAA 8,4 GWh / a Saanto kg 95 % -biometaania 579 autoa / v. (á km / v.)

29 Laajempi kohdealue Lantamäärien kartoitus Välimatka Kanteenmaan tontille (km) Lantamäärä (t / %)* / / / 22 Yhteensä / 100 *Joidenkin tilojen kohdalta paino laskettu tilavuudesta käyttäen keskimääräisiä tilavuuspainoja

30 Mitä tehdä biokaasulla? Toisin kuin sekajätettä vastaanottavilla laitoksilla, ansaintalogiikka ei voi rakentua jätteen vastaanottomaksuille Kannattavuus riippuu siitä, mitä polttoainetta kaasu korvaa Lämpö: halvin polttoaine hake n. 20 / MWh Sähkön markkinahinta: 50 / MWh Biokaasu liikenteen polttoaineena tällä hetkellä 103 / MWh. Vertailuhinta bensiinille / l

31 Biokaasun liikennekäyttö ja tulevaisuuden näkymät Suomi on sitoutunut tuottamaan 38% energiastaan uusiutuvilla energianlähteillä vuonna 2020 (nykytila ~ 30%) Vuonna 2020 pitää kaikissa EU-maissa olla paineistetun kaasun tankkauspisteitä 150 km välein Uusiutuvien määrä liikennepolttoaineissa pitää olla 10 % (EU) / 20 % (Suomi) vuonna 2020 Suomessa on tällä hetkellä 1066 (Tilastokeskus) 1300 (Biokaasuyhdistys) kaasukäyttöistä autoa

32 Lähde: Biokaasuyhdistys,

33 Kaasuautojen lukumäärä Tankkauspisteiden lukumäärä Tiedot työstetty lähteestä: Biokaasuyhdistys, 941_2012.pdf Kaasuautojen ja biokaasun tankkauspisteiden kehitys Kaasuautojen lukumäärän kehitys Suomessa Punkalaidun?

34 Punkalaidun tieverkostossa

35 Liikennemäärät

36 Seuraavat askeleet Viimeistellään lantamäärien kartoitus (2013) Tarkennetaan kannattavuusarviota liikennekäyttöskenaarion lähtökohdasta Arvio investointikustannuksista Lannan ja mädätysjäännöksen kuljetusmatkat ja - kustannukset Ylijäämäkaasun käyttöskenaariot Enemmän raskasta liikennettä biokaasulle? Kaasun vienti muille käyttöpaikoille?

37 seuraavat askeleet Jatketaan joulukuussa aloitettua vuoropuhelua alueen maatalousyrittäjien ja muiden osapuolten kanssa Biokaasun tuotannon ansaintalogiikka, liiketoimintamalli, roolit ja osapuolet Kunta tukee bioenergiayrittäjyyttä; millainen rooli toivotaan kunnalta? Voidaanko toiminta biokaasun osalta yhtiöittää keväällä 2014?

38 seuraavat askeleet Liitännäisiin hyötymismahdollisuuksiin perehtyminen: Biokaasun tankkauspiste ja synergia muun palveluliiketoiminnan kanssa Kanteenmaan risteysalueella? Mädätysjäännöksen tuotteistaminen? (Ei ihmisperäistä jätettä mukana) Kasvihuone risteysalueen lähistölle? Biohiilen osalta edellytysten / valmiuksien luominen

39 Hankekokonaisuudet TUULI (erillinen hanke) LANTA PUU PELTO-BIO- MASSAT AURINKO Biohiili 294 GWh Biokaasu GWh 83 GWh Biosähkö? GWh GWh / v

40 Vaikutukset hankkeiden toteutuessa Aluetalous: Energian myyntituloja (vienti) Verotuloja, vuokratuloja Työpaikkoja (etenkin logistiikkaketjussa, jos biohiililaitos toteutuu, mutta myös mahd. biokaasun liitännäisten toimintojen yhteydessä) Ympäristö: Hiilijalanjäljen pieneneminen Maatalouden hajuhaittojen väheneminen Ravinteiden parempi kierrätys ja huuhtoumien pienentyminen?

41 KIITOS!

Punkalaitumen energiahankkeen esiselvitystyö, loppuraportti

Punkalaitumen energiahankkeen esiselvitystyö, loppuraportti Punkalaitumen energiahankkeen esiselvitystyö, loppuraportti 2014 katja Punkalaitumen kunta 30.6.2014 0 1 Tiivistelmä Fossiilisten polttoainevarojen ehtyessä kiinnostus korvaavien polttoaineiden löytämiseksi

Lisätiedot

BIOENERGIAN PILOTTIALUE

BIOENERGIAN PILOTTIALUE KAUSTISEN SEUTUKUNTA REISJÄRVEN KUNTA BIOENERGIAN PILOTTIALUE Työ- ja elinkeinoministeriölle Maa- ja metsätalousministeriölle Viite Jakelu Esittäjät Keskustelu ministeri Anttilan kanssa 9.12.2009 eduskuntatalolla

Lisätiedot

Lietteenkäsittelyn nykytila Suomessa ja käsittelymenetelmien kilpailukyky -selvitys

Lietteenkäsittelyn nykytila Suomessa ja käsittelymenetelmien kilpailukyky -selvitys Lietteenkäsittelyn nykytila Suomessa ja käsittelymenetelmien kilpailukyky -selvitys Pöyry Environment Oy Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä ISBN 978-951-563-597-6 951-563-555-1

Lisätiedot

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ilmastoja energiastrategia

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ilmastoja energiastrategia Teemme muutosta yhdessä Pirkanmaan ilmastoja energiastrategia Sisällys Saatteeksi..............................................................4 1. Johdanto.............................................................5

Lisätiedot

LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020

LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020 LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020 Toimittaja: Reijo Väisänen Suomen Metsäkeskus, Julkiset palvelut Lappi Sisällys 1. JOHDANTO... 1 2. LAPIN BIOENERGIAOHJELMAAN LIITTYVÄT OHJELMAT JA STRATEGISET LINJAUKSET.

Lisätiedot

Biokaasua lannasta ja perunankuorista Lammin seudulla 17.12.2014. Toni Taavitsainen Matti Arffman Envitecpolis Oy

Biokaasua lannasta ja perunankuorista Lammin seudulla 17.12.2014. Toni Taavitsainen Matti Arffman Envitecpolis Oy Biokaasua lannasta ja perunankuorista Lammin seudulla 17.12.2014 Toni Taavitsainen Matti Arffman Envitecpolis Oy SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. Selvityksen tausta ja tavoite... 3 2. Yleistä

Lisätiedot

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Kestävän energian Asikkala tiedotuslehti 2013 Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Suomessa oli 2012 lopussa 162 toimivaa tuulivoimalaa.tuulivoimalla tuotettiin noin 0,7 % kotimaassa kulutetusta sähköstä.

Lisätiedot

BIOMODE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

BIOMODE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Pekka Peura Merja Pakkanen Tuukka Järvinen Alpo Kitinoja BIOMODE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Biokaasun liikennekäyttö Vaasan seudulla Tiivistelmä 3 1. Tavoitteet ja tarkoitus 5 2. Biokaasun liikennekäytön

Lisätiedot

Padasjoen kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 21.12.2012. Aki Pesola, Erkka Ryynänen

Padasjoen kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 21.12.2012. Aki Pesola, Erkka Ryynänen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: HÄMELY/0208/05.02.09/2012 Päätöksen päivämäärä: 5.11.2012 Katselmuksen tilaaja: Padasjoen kunta Padasjoen kunta Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Lisätiedot

Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus

Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus 12.5.2014 Aki Pesola, Laura Hakala, Juha Vanhanen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: UUDELY/0025/05.02.09/2014 Päätöksen päivämäärä:

Lisätiedot

[KEMIÖNSAARI] Biokaasutekniikan soveltuvuus Kemiönsaaren energiahuoltoon

[KEMIÖNSAARI] Biokaasutekniikan soveltuvuus Kemiönsaaren energiahuoltoon 2012 Saferock IT Solutions Oy Keskustie 1 23310 Taivassalo 0443644655 markku.riihimaki@saferock.fi Markku Riihimäki Katja Mahal [KEMIÖNSAARI] Biokaasutekniikan soveltuvuus Kemiönsaaren energiahuoltoon

Lisätiedot

Suunnitelma liikennebiokaasun tuotannon ja käytön edistämiseksi Turun, Salon ja Kymenlaakson seuduilla

Suunnitelma liikennebiokaasun tuotannon ja käytön edistämiseksi Turun, Salon ja Kymenlaakson seuduilla 49 Suunnitelma liikennebiokaasun tuotannon ja käytön edistämiseksi Turun, Salon ja Kymenlaakson seuduilla Saija Rasi, Eeva Lehtonen, Esa Aro-Heinilä, Jukka Höhn, Hannu Ojanen, Kaisa Manninen, Erja Heino,

Lisätiedot

Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla

Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla Kainuun bioenergian teemaohjelman tiedotuslehti 15.4.2014 nro 13 Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla Elina Virkkunen Projektipäällikkö MTT Sotkamo Keskiruotsalainen Östersundin kunta Jämtlannissa

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.4.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.4.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.4.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 4 TAVOITTEET... 7 1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

Esiselvitys biokaasutuotannon lähtökohdista ja kannattavuudesta Keuruun/Ylä-Pirkanmaa-alueella Loppuraportti

Esiselvitys biokaasutuotannon lähtökohdista ja kannattavuudesta Keuruun/Ylä-Pirkanmaa-alueella Loppuraportti Esiselvitys biokaasutuotannon lähtökohdista ja kannattavuudesta Keuruun/Ylä-Pirkanmaa-alueella Loppuraportti 14.2.2013 Sisällys 1. Lähtökohta... 3 2. Katsaus alan lainsäädäntöön... 4 2.1 Jätelaki... 5

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki

Saarijärven kaupunki TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: 1409/560/2009 Päätöksen päivämäärä: 10.6.2009 Katselmuksen tilaaja: Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 Saarijärvi Saarijärven kaupunki

Lisätiedot

Biokaasulla tuotettavan sähkön syöttötariffi Suomessa Perusteita järjestelmän toteuttamiselle. Työryhmän mietintö

Biokaasulla tuotettavan sähkön syöttötariffi Suomessa Perusteita järjestelmän toteuttamiselle. Työryhmän mietintö Biokaasulla tuotettavan sähkön syöttötariffi Suomessa Perusteita järjestelmän toteuttamiselle Työryhmän mietintö 2 Tiivistelmä Kauppa- ja teollisuusministeriön asettaman työryhmän tehtävänä oli laatia

Lisätiedot

Kainuun Lämpöhuolto Oy:lle uusi lämpölaitos

Kainuun Lämpöhuolto Oy:lle uusi lämpölaitos Lähienergia Kainuun bioenergian teemaohjelman tiedotuslehti 23.10.2013 nro 12 Kainuun Lämpöhuolto Oy:lle uusi lämpölaitos Sampo Jauhiainen Kainuun Lämpöhuolto Oy Kainuun Lämpöhuolto Oy on investoinut ja

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.10.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 3 TAVOITTEET... 7 3.1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

Puuhiilen tuotanto Suomessa mahdollisuudet ja haasteet

Puuhiilen tuotanto Suomessa mahdollisuudet ja haasteet Puuhiilen tuotanto Suomessa mahdollisuudet ja haasteet BalBic, Bioenergian ja teollisen puuhiilen tuotannon kehittäminen aloitusseminaari 9.2.2012 Malmitalo Matti Virkkunen, Martti Flyktman ja Jyrki Raitila,

Lisätiedot

ENERGIAPUUN HANKINTA JA TERMINAALIJÄRJES- TELMÄT ESIMERKKINÄ HATTULAN MERVEN ALUE

ENERGIAPUUN HANKINTA JA TERMINAALIJÄRJES- TELMÄT ESIMERKKINÄ HATTULAN MERVEN ALUE ENERGIAPUUN HANKINTA JA TERMINAALIJÄRJES- TELMÄT ESIMERKKINÄ HATTULAN MERVEN ALUE 4.12.2013 Antti Rusanen Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke SISÄLLYS 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020. Luonnos 11.4.2011

Itä-Suomi Uusiutuu ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020. Luonnos 11.4.2011 Itä-Suomi Uusiutuu ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020 Luonnos 11.4.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 3 TAVOITTEET... 7 1. ENERGIANSÄÄSTÖ JA ENERGIATEHOKKUUDEN

Lisätiedot

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Kestävän energian Hausjärvi tiedotuslehti 2013 Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Suomessa oli 2012 lopussa 162 toimivaa tuulivoimalaa.tuulivoimalla tuotettiin noin 0,7 % kotimaassa kulutetusta sähköstä.

Lisätiedot

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Kestävän energian Nastola tiedotuslehti 2013 Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Suomessa oli 2012 lopussa 162 toimivaa tuulivoimalaa.tuulivoimalla tuotettiin noin 0,7 % kotimaassa kulutetusta sähköstä.

Lisätiedot

Asikkalan kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 09.10.2012. Erkka Ryynänen, Aki Pesola, Juha Vanhanen

Asikkalan kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 09.10.2012. Erkka Ryynänen, Aki Pesola, Juha Vanhanen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: HÄMELY/0103/05.02.09/2012 Päätöksen päivämäärä: 15.5.2012 Katselmuksen tilaaja: Asikkalan kunta Asikkalan kunta Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.10.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 3 TAVOITTEET... 7 3.1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Kestävän energian Loppi tiedotuslehti 2013 Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Suomessa oli 2012 lopussa 162 toimivaa tuulivoimalaa.tuulivoimalla tuotettiin noin 0,7 % kotimaassa kulutetusta sähköstä.

Lisätiedot

BIOTALOUDELLA LISÄARVOA MAATALOUSTUOTANNOLLE

BIOTALOUDELLA LISÄARVOA MAATALOUSTUOTANNOLLE BIOTALOUDELLA LISÄARVOA MAATALOUSTUOTANNOLLE Loppuraportti 1.11.2012-31.10.2014 Ohjelma: Ravinteiden kierrätyksen edistäminen ja Saaristomeren tilan parantaminen, Ympäristöministeriö 2 Sisällys 1 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Lähienergia Kainuun bioenergia-alan toimijoiden tiedotuslehti 23.9.2008 nro 2

Lähienergia Kainuun bioenergia-alan toimijoiden tiedotuslehti 23.9.2008 nro 2 Lähienergia Kainuun bioenergia-alan toimijoiden tiedotuslehti 23.9.2008 nro 2 Kuva Timo Karjalainen Öljymiljoonat Kainuuseen Sivu 2 Kainuusta miljoona mottia Sivu 3 Jätteestä bioetanolia Sivu4 Petteri

Lisätiedot

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Joulukuu 2012 toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Versio 1 Marraskuu 2012 Etelä-Karjalan liitto

Lisätiedot