XVIII. Päihde- ja. Valtakunnalliset. Yhteiset mahdollisuudet Yhdessä oppien Tampere-talo Tampere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "XVIII. Päihde- ja. Valtakunnalliset. Yhteiset mahdollisuudet Yhdessä oppien. 11. - 12.10.2011 Tampere-talo Tampere"

Transkriptio

1 XVIII Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät Tampere-talo Tampere Yhteiset mahdollisuudet Yhdessä oppien

2 XVIII Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät OHJELMA Tiistai avajaistilaisuus Lounas Seminaari 1 Seminaari 2 Seminaari 3 Seminaari 4 Seminaari Kahvi Seminaarit 1-5 jatkuvat Seminaari 6 Seminaari 7 Seminaari 8 Seminaari 9 Seminaari 10 Seminaari 11 Seminaari 12 Työpaja 13 Työpaja 14 Työpaja 13 jatkuu Työpaja 15 Opintokäynti 16 Opintokäynti 17 Opintokäynnit jatkuvat Iltatilaisuus Museokeskus Vapriikissa KESKIVIIKKO Seminaari 18 Seminaari 19 Seminaari 20 Seminaari 21 Seminaari 22 Seminaari 23 Seminaari 24 Seminaari 25 Seminaari 26 Työpaja 32 Työpaja 33 Opintokäynti 34 Opintokäynti KAHVI Seminaarit jatkuvat Seminaari 27 Seminaari 28 Seminaari 29 Seminaari 30 Työpaja 31 Työpajat 32 ja 33 jatkuvat Opintokäynnit 34 ja 35 jatkuvat LOUNAS PÄÄTÖSTILAISUUS 2

3 Tervetuloa XVIII Valtakunnallisille Päihde- ja mielenterveyspäiville Valtakunnalliset Päihdepäivät laajenevat vuonna 2011 Valtakunnallisiksi Päihde- ja mielenterveyspäiviksi. Päivien ohjelma on laajentunut ja monipuolistunut entisestään ja se tarjoaa avajais- ja päätöstilaisuuden lisäksi 25 rinnakkaisseminaaria, 6 työpajaa ja 4 opintokäyntiä. Tapahtumassa on yhä keskeisemmin esillä päihde- ja mielenterveysasioiden keskinäinen yhteys. Päihde- ja mielenterveyskysymykset kietoutuvat toisiinsa monin tavoin. Tämä tulee esille terveyttä edistävässä ja ehkäisevässä työssä sekä päihde- ja mielenterveyspalveluissa, jotka yhdistyvät vauhdilla. Kysyntää on uudenlaisille työmuodoille ja palveluille, toisilta oppimiselle ja rajanylityksille. Yhteistyötä sekä ehyitä palvelukokonaisuuksia ja rakenteita korostavat myös monet valtakunnalliset ohjelmat ja hankkeet, kuten Kansallinen mielenterveysja päihdesuunnitelma, Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma Kaste ja Kunta- ja palvelurakenneuudistus Paras-hanke. Yhteistyö, yhteenkuuluvuus ja rinnakkain kulkeminen nousevat esiin myös tänä vuonna vietettävässä kansainvälisessä vapaaehtoistoiminnan teemavuodessa. Valtakunnallisilla Päihde- ja mielenterveyspäivillä nostetaan esiin päihde- ja mielenterveystyön yhteisiä kysymyksiä ja yhdessä oppimisen mahdollisuuksia. Seminaarit sisältävät monipuolista pohdintaa niin vapaaehtois- ja vertaistoiminnasta kuin myös osallisuuden vahvistamisesta. Edellisenä vuonna hyvän palautteen saaneita aktiivisia ja vuorovaikutteisia työpajoja jatketaan ja myös opintokäyntejä tehdään useaan eri kohteeseen. Päihde- ja mielenterveyspäivät ovat areena ammattilaisille ja odotettavissa on osallistujien vilkasta keskustelua, kannanottoja ja uusia avauksia. Tapahtumapaikkakunta huomioidaan aikaisempien vuosien tapaan ohjelmassa. Tampereen seudun toimijat ovat olleet erittäin aktiivisesti mukana ohjelman suunnittelussa ja paikallisuus näkyy vahvasti ohjelman painotuksissa. Kiitän Tampereen kaupunkia ja sen työntekijöitä sekä muita paikallisia toimijoita vieraanvaraisuudesta sekä tuesta tapahtuman järjestelyissä. Päihde- ja mielenterveyspäivien suunnitteluun on osallistunut monia asiantuntijoita eri yhteisöistä yhdessä Terveyden edistämisen keskuksen kanssa. Haluan kiittää lämpimästi kaikkia suunnitteluun osallistuneita arvokkaasta panoksesta. Tervetuloa Tampereelle XVIII Valtakunnallisille Päihde- ja mielenterveyspäiville Tampere-taloon! Janne Juvakka Toiminnanjohtaja Terveyden edistämisen keskus ry 3

4 Avajaistilaisuus klo Puheenjohtaja: toiminnanjohtaja Janne Juvakka, Terveyden edistämisen keskus ry Tervetuloa Tampereen kaupunki Valtiovallan tervehdys Laatua ja demokratiaa palveluihin kansalaisosallistumisella professori Aila-Leena Matthies, Jyväskylän yliopisto Vapaaehtoistoiminta turvaverkkona yksilöllisyyden valtakaudella puheenjohtaja Pekka Sauri, Mielenterveyden keskusliitto 4

5 TIISTAI Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman ideat toiminnaksi Seminaarin tavoitteena on kuvata, miten kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman suosituksia on toteutettu käytännössä. Seminaarissa tarkastellaan suunnitelman linjausten mukaisesti tehtyä kehittämistyötä ja uudenlaisia työmalleja. Tarkastelun kohteena ovat yhden oven takaa löydettävät mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä ammattilaisten ja vertaistoimijoiden yhteistyömallit. Puheenjohtaja: hankejohtaja Matti Kaivosoja, Tervein mielin Pohjois-Suomessa -hanke Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman toimeenpano ja Kaste-hankkeiden merkitys muutoksen tekijänä lääkintöneuvos Helena Vorma, sosiaali- ja terveysministeriö Kahvi Mielenterveys- ja päihdetyön yhdistetyt mallit peruspalveluissa Päihdetyöntekijä osaksi perusterveydenhuollon työtä hankekoordinaattori Auri Lyly, Mielen avain -hanke päihdetyöntekijä Hanna-Mari Tuomola, Mielen avain -hanke Mielenterveys- ja päihdeasiakas elämäntapavastaanotolla psykiatrinen sairaanhoitaja Päivi Somero, Mustasaari-Vöyrin perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Mielenterveys- ja päihdehoitajan yhteistyömalli Tampereella perusterveydenhuollossa projektipäällikkö Matti Mäkelä, Välittäjä hanke Yhdessä edistämässä päihde- ja mielenterveysongelmaisten kuntoutumista Avoterveydenhuollon ryhmämuotoinen päihdekuntoutus Äiti-lapsi- vertaisryhmä hyvinvoinnin tukena ehkäisevän päihdetyön terveydenhoitaja Minna Suikkanen, Länsi hanke Pitkäaikaisen masennuksen hoitomalli perusterveydenhuollossa hanketyöntekijä Jeni Hälvä, Vantaalaisen hyvä mieli -hanke Päihde- ja mielenterveyskuntoutuksen haasteita avokuntoutuksessa lehtori Sanna Väyrynen, Lapin yliopisto Kokemusasiantuntijoiden reflektoiva keskustelu 5

6 Katsaus päihdehoidon mahdollisuuksiin Seminaari tarjoaa katsauksen erilaisissa terveydenhuollon yksiköissä tehtävään päihdetyöhön. Miten katkaisuhoito toimii avopalveluna? Millaista päihdetyötä tehdään somaattisia sairauksia hoitavissa yksiköissä? Millaisia avohoito- ja matalan kynnyksen palveluita on tarjolla huumeiden käyttäjille? Puheenjohtaja: dosentti Rauno Mäkelä Tehostetun avokatkaisun mahdollisuudet yksikköjohtaja Marja-Leena Majanmaa, Tampereen A-klinikka Kahvi Päihdetyö somaattisessa hoidossa psykiatrian erikoislääkäri Seija Joukanen, Tays Päihdepsykiatrian poliklinikka Päihdepsykiatrian modernit tuulet psykiatrian erikoislääkäri Merja Syrjämäki, Tays Pitkäniemen sairaala Matalan kynnyksen palvelut huumeiden käyttäjille yksikköjohtaja Helena Simula, Tampereen Matala Kommenttipuheenvuoro Stop Huumeille ry Opioidiriippuvuuden avohoitomallit Tampereella lääkeavusteinen vieroitus ja korvaushoito kehittäjä-päihdetyöntekijä Tarja Koskinen, Tampereen kaupunki, Tilaajaryhmä Kysymyksiä ja keskustelua 6

7 TIISTAI Yhteisöllisyys ehkäisevässä päihdetyössä Seminaarin tavoitteena on lisätä tietoa ja käydä keskustelua yhteisöön vaikuttamisen merkityksestä ja keinoista päihdehaittojen ehkäisyssä. Seminaarissa esitellään myös käytännön yhteisötyömalleja sekä vertaisarviointia ehkäisevän työn tuen ja kehittämisen keinona. Puheenjohtaja: järjestöpäällikkö Päivi Heimonen, Sininauhaliitto ry Yhteisöllisyys nuorten hyvinvoinnin tukena sosiaalityön yliassistentti Riikka Korkiamäki, Tampereen yliopisto Kahvi Yhteisöt ehkäisevän päihdetyön kohteena tutkija Katariina Warpenius, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimivat verkostot osana paikallista työtä vanhempien innostaminen ehkäisevään työhön hyvinvointi- ja terveystyön päällikkö Seppo Soine-Rajanummi, Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mediavaikuttaminen ehkäisevän päihdetyön välineenä päihdeohjaaja-yleinen edunvalvoja Heikki Musturi, Oriveden kaupunki Vertaisarviointi ehkäisevän päihdetyön kehittämisen tukena ylitarkastaja Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto suunnittelija Minna Kesänen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 7

8 Vapaaehtois- ja vertaistoiminta hoidon tukena Vuosi 2011 on EU:n vapaaehtoistoiminnan teemavuosi, jonka tavoitteena on tuoda esiin vapaaehtoistoiminnan merkitystä ja lisätä vapaaehtoistoiminnan arvostusta. Seminaarissa pohditaan vapaaehtois- ja vertaistoiminnan merkitystä ja keinoja päihde- ja mielenterveystyön tukena. Mikä merkitys vapaaehtoistoiminnalla on nykyisessä yhteiskunnassamme, mikä saa suomalaiset osallistumaan toimintaan? Seminaarissa nousee esille vertaistyön moninaisuus ja mahdollisuudet päihde- ja mielenterveyskuntoutumisessa. Puheenjohtaja: tutkimuspäällikkö Susanna Hyväri, Diakonia-ammattikorkeakoulu Vapaaehtoistyön uudet merkitykset TM Tomi Oravasaari, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kahvi Vertaisuuden hyödyntäminen hoitovaihtoehtojen etsimisessä kouluttaja Jukka Oksanen, Tampereen A-klinikkatoimi Vertaistoiminta osana ammatillista päihdekuntoutusta johtaja Jyrki Lausvaara, Kalliolan Nurmijärven klinikka Itsehoidon keinot päihde- ja mielenterveyskuntoutumisessa yhdyskuntatupatyön ohjaaja Kari-Pekka Rauhala, Tampereen A-Kilta ry toiminnanjohtaja Markku Lehto, Mielenterveysyhdistys TAIMI ry Voiko vertaisuus toimia verkossa? Läheisten ja vapaaehtoisten ohjaajien asiantuntijuus käyttöön aluevastaava Jukka Riipinen, Irti Huumeista ry Vantaa Kysymyksiä ja keskustelua 8

9 TIISTAI Asumispalvelut päihde- ja mielenterveysongelmaisille Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien ympärivuorokautisten asumispalvelujen määrä on ollut vahvassa kasvussa ja erityisesti päihdeongelmaisten asumispalvelujärjestelmä on hyvin kirjava. Seminaarissa pohditaan millainen asumispalvelujärjestelmä parhaiten tukee päihde- ja mielenterveysongelmaisten henkilöiden inhimillistä arkea ja kuntoutumista. Puheenjohtaja: toiminnanjohtaja Jukka Suurmäki, Alvi ry Valvontaohjelman asettamat kriteerit päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumiselle kehittämispäällikkö Hanna Ahonen, Valvira Kahvi Kohti selkeämpää asumispalvelujärjestelmää suunnittelupäällikkö Maritta Närhi, Tampereen kaupunki Mikä on oleellista päihdeongelmaisten asumisessa? avotyön vastaava ohjaaja Jari Ronkainen, Tampereen A-kilta ry Asunto ensin entä tukipalvelut? toiminnanjohtaja Markku Salo, Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö kokemustutkija Tomi Kallio Alma-yhteisö mielenterveyskuntoutujan asumisen tukena vastaava ohjaaja Jari Kanerva, Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry Kuntouttava työote päihde- ja mielenterveysongelmaisten asumispalveluissa yksikönjohtaja Christa Rajanti, Sopimusvuori Oy 9

10 Miten tukea väkivaltaista nuorta? Nuorten kohtaama väkivalta on kouluterveyskyselyjen perusteella yleistä. Pojat joutuvat tyttöjä useammin tappeluihin ja fyysisiin yhteenottoihin, mutta huolestuttavana on viime vuosina nähty myös tyttöjen lisääntynyt väkivaltaisuus. Seminaarissa pohditaan, ovatko nuoret väkivaltaisempia kuin ennen. Lisäksi kuullaan keinoista opettaa aggression hallintaa ja tukea nuorta pois väkivaltaisesta käyttäytymisestä. Puheenjohtaja: erikoistutkija Päivi Honkatukia, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Ovatko nuoret väkivaltaisempia kuin ennen? Väkivaltakäyttäytymisen nykytilanne ja hoitomahdollisuudet ylilääkäri Riittakerttu Kaltiala-Heino, Tays Väkivaltaisesta nuoruudesta vastuulliseen ihmisyyteen toiminnanjohtaja Timo Purjo, Non Fighting Generation ry Miten opettaa lapsille ja nuorille aggression hallintaa? lastenpsykiatri Raisa Cacciatore, Väestöliitto Tuottaako tehokkuusralli hyvinvointia? Perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen rakenteet ja toimintatavat ovat muutoksessa. Pysyykö ihminen mukana vauhdissa? Miten tehokkuusvaatimus vaikuttaa palveluiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen, ovatko lähipalvelut kaikonneet reuna-alueilta ja kenellä on aikaa ihmiselle? Jäävätkö kaikkein heikoimmassa asemassa olevat kansalaiset ilman riittävää tukea ja ohjausta palveluiden piiriin? Löytyykö sähköisestä asioinnista vastaus kysymyksiin? Puheenjohtaja: toiminnanjohtaja Aake Huurresalo, Hämeen Sininauha Tehokkuus, tuottavuus ja kolmas sektori? tutkija Ritva Pihlaja, Helsingin yliopisto Tehokkuuden seurauksia yhteisön sijaan yksinäisyys yhteisösosiaalityön professori Leena Eräsaari, Jyväskylän yliopisto Sähköisen kohtaamisen mahdollisuudet ja rajoitukset VTM tohtorikoulutettava Minna Strömberg-Jakka, Turun yliopisto 10

11 TIISTAI Hyvinvoinnin lisääminen kulttuurin keinoin Taide- ja kulttuuritoiminta ovat keskeisiä elementtejä hyvän elämän ja arjen kokemiselle. Omat elämykset, luovat voimavarat, osallisuus ja vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa mahdollistavat voimaantumisen, itsensä kehittämisen ja toimintakyvyn ylläpitämisen. Seminaarissa pohditaan, miten kulttuuria ja taidetta voidaan käytännön työssä hyödyntää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Puheenjohtaja: pääsihteeri Aaro Harju, Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry Kulttuuri osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääjänä erikoissuunnittelija Päivi Känkänen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Miten kulttuuria voidaan hyödyntää terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä? tanssitaiteilija Kirsi Heimonen, Helsingin Diakonissalaitos Hyvinvointia nuorisokulttuurin keinoin taiteesta voimaa kynäruiskutaiteilija Tarmo Kaikkonen Asiakkaan osallisuuden vahvistaminen päihde- ja mielenterveystyössä Asiakkaan osallisuutta korostetaan erilaisissa suunnitelmissa, strategioissa ja ohjelmissa. Se on sosiaali- ja terveydenhuollossa tunnustettu arvo ja tavoite. Seminaarissa pohditaan, miten asiakkaan osallisuus tulisi huomioida kehittämistyössä. Mitä asiakkaan osallistuminen päihde- ja mielenterveystyöhön vaatii häneltä itseltään, entä mitä se vaatii ammattilaiselta? Seminaarissa keskustellaan myös asiakkaan osallistamisen hyvistä käytännön kokemuksista. Puheenjohtaja: toiminnanjohtaja Aarne Kiviniemi, Sininauhaliitto ry Asiakkaan osallisuuden huomioiminen kehittämistyössä hankejohtaja Minna Laitila, Välittäjä hanke Paneeli: Keskustelu hyvistä käytännöistä, joilla mahdollistetaan asiakkaan osallistuminen tulosaluejohtaja Jaana Behm, Imatran kaupunki Hannu Gustafsson, Espoon A-kilta Hykaa ry projektipäällikkö Heikki Turkka, Walkers - Hububussiprojekti 11

12 Dopingaineiden käyttö ilmiönä Dopingaineiden käytöstä on varsin vähän tutkittua tietoa. Anabolisten steroidien väärinkäytön oletetaan kuitenkin aiheuttavan riippuvuutta sekä altistavan muiden päihteiden käytölle ja päihderiippuvuudelle. Steroidien käytön vuoksi hoitoon hakeutuvat henkilöt ovatkin yhä useammin päihteiden sekakäyttäjiä. Seminaarin tavoitteena on lisätä tietoa ja osaamista dopingaineita käyttävän potilaan kohtaamisesta sekä antaa ohjeistuksia doping- ja huumausaineiden sekä alkoholin yhteiskäytön vaaroista. Puheenjohtaja: kulttuurisihteeri Satu Heikkinen, opetus- ja kulttuuriministeriö Kuntourheilijoiden dopingaineiden käytön ehkäisy Suomessa ja muissa Pohjoismaissa pääsihteeri Pirjo Ruutu, Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry Ravintolisät ja mainonta millaisia mielikuvia mainonta luo? vt. toiminnanjohtaja Petra Pohjonen, Youth Against Drugs ry Huumeet, päihteet ja doping yhteydet ja erot johtava ylilääkäri Pekka Heinälä, A-klinikkasäätiö Dopingaineiden käyttäjä potilaana haasteet terveydenhuollon ammattilaisille projektikoordinaattori Jukka Koskelo, A-klinikkasäätiö Aikuisten ongelmat lasten murheet Perheiden huono-osaisuus ja vanhempien vaikeudet heijastuvat vahvasti lapsien elämään. Seminaarissa tarkastellaan lapsen näkökulmasta vanhempien voimavarojen puutteen ja erilaisten ongelmien vaikutuksia sekä etsitään keinoja tukea lasta. Puheenjohtaja: toiminnanjohtaja Seppo Sauro, Lastensuojelun Keskusliitto Lapsuuden köyhyys heijastuu myöhempään elämään tutkija Reija Paananen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Vauvaperheiden voimavarojen vahvistaminen kotikäynnein vastaava projektityöntekijä Mervi Talvitie, Pilke-hanke Vanhemman alkoholinkäytöstä kärsivän lapsen tunnistaminen ja selviytymisen tukeminen lapsi- ja perhekonsultti Annikka Taitto 12

13 TIISTAI Millaista päihde- ja mielenterveystyön osaamista koulutus tuottaa? Mielenterveys- ja päihdetyön osaamiselle on kysyntää. Mitä haasteita se asettaa korkea-asteen koulutukselle? Seminaarissa käsitellään mielenterveys- ja päihdetyön opetusta eri koulutusaloilla sekä tarkastellaan opetuksen tulevaisuuden kuvia. Puheenjohtaja: tutkijayliopettaja Päivi Vuokila-Oikkonen, Diakonia-ammattikorkeakoulu Mielenterveys- ja päihdetyön opetus tulevaisuudessa ylitarkastaja Johanna Moisio, opetus- ja kulttuuriministeriö Mielenterveys- ja päihdetyön näkökulma lääketieteellisessä koulutuksessa psykiatrian professori Jyrki Korkeila, Turun yliopisto Mielenterveys- ja päihdetyö sosionomi- ja sairaanhoitajakoulutuksessa lehtori Teija Eskola, Tampereen ammattikorkeakoulu yliopettaja Nina Kilkku, Tampereen ammattikorkeakoulu Mielenterveys- ja päihdetyön uudet koulutusmuodot lehtori Tuija Salo, Tampereen ammattikorkeakoulu yliopettaja Nina Kilkku, Tampereen ammattikorkeakoulu 13

14 TYÖPAJA Kicksit kaikesta nuorisokulttuurin ajankohtaiset ilmiöt tupakoimattomuusja päihdetyön lähtökohtana Työpajan tavoitteena on oppia tarkastelemaan päihdetyötä yläasteikäisten nuorten silmin ja löytää nuoria puhuttelevia ratkaisuja tupakoinnin, nuuskan käytön ja pilven polton vähentämiseen. Työpajassa sukelletaan nykynuorten maailmaan ja esitellään uusia tutkimustuloksia liittyen nuorisokulttuuriin, nuorten tupakointiin ja päihdeasenteisiin. Vuorovaikutteisessa työpajassa hyödynnetään toiminnallisia menetelmiä sekä luovuutta ja ideointia ruokkivia materiaaleja. Työpajassa on rajoitettu osallistujamäärä. Vetäjät: kehittämispäällikkö Virve Laivisto, Suomen Syöpäyhdistys viestinnän asiantuntija Sanna-Mari Salomäki, Kuule Oy Työpajan avaus kehittämispäällikkö Virve Laivisto, Suomen Syöpäyhdistys Kahvi Kicksit kaikesta tuoreita tutkimustuloksia nuorten maailmasta viestinnän asiantuntija Sanna-Mari Salomäki, Kuule Oy Työpajatyöskentelyä: Nuorisolähtöisyyttä tupakoimattomuus- ja päihdetyöhön Työpajatyöskentely jatkuu Loppukeskustelu ja yhteenveto 14

15 TIISTAI Väkivaltaan puuttuminen osaksi päihdetyötä 14. TYÖPAJA Tutkimusten mukaan noin 70 % kaikista pahoinpitelyistä ja 80 % henkirikoksista on tehty alkoholin vaikutuksen alaisena. Alkoholilla on usein osuutta myös parisuhteissa tapahtuvassa väkivallassa. Päihdepalveluissa on kehitelty työmallia, jolla voidaan puuttua väkivaltaan. Työpajan tavoitteena on pohtia, miten kehiteltyä työmallia voidaan käyttää ja levittää muualle. Työpajassa on rajoitettu osallistujamäärä. Vetäjä: päihdetyön kouluttaja Mailis Taskinen Väkivaltaan puuttuminen päihdehoidon yhteydessä perheterapeutti Heikki Seppälä, Helsingin Sosiaalivirasto perheterapeutti Niina Vellonen, Helsingin Sosiaalivirasto Ryhmätyöskentelyä työmallin levittämisestä Loppukeskustelu ja yhteenveto Nuorten mielen hyvinvoinnin taitojen vahvistaminen 15. TYÖPAJA Työpajassa tutustutaan nuorten mielenterveyden edistämiseen ja mielen hyvinvoinnin tietojen ja taitojen vahvistamiseen. Työpaja koostuu tietoiskuista ja toiminnallisesta työskentelystä. Teemoina ovat tunnetaidot ja jämäkkyys sekä niiden harjoittelu nuorten kanssa. Tietoiskut ja toiminnallinen työskentely sekä keholliset harjoitukset lomittuvat työpajassa. Työpajassa on rajoitettu osallistujamäärä. Vetäjät: hankekoordinaattori Elina Marjamäki, Suomen Mielenterveysseura draamapedagogi Riikka Nurmi Mielenterveystietoja ja -taitoja nuorille hankekoordinaattori Elina Marjamäki, Suomen Mielenterveysseura Toiminnallisia harjoituksia draamapedagogi Riikka Nurmi Loppukeskustelu ja yhteenveto 15

16 Opintokäynti Päiväperhon monipuoliset palvelut lapsiperheille Opintokäynnillä tutustutaan Tampereen kaupungin lapsiperheiden sosiaalipalveluiden yksikköön Päiväperhoon. Päiväperho tarjoaa monipuoliset palvelut raskaana olevalle tai lapsiperheelle, jossa vanhemmilla on ongelmia päihteiden kanssa. Opintokäynnillä kuullaan kokemuksia palvelujen järjestämisestä sekä työskentelystä päihdeongelmaisten äitien kanssa. Opintokäynnillä on rajoitettu osallistujamäärä. Puheenjohtaja: johtaja Tuija Forsberg, Päiväperho Lähtö Tampere talolta Kahvi 10 vuotta toimintaa Päiväperhossa johtaja Tuija Forsberg, Päiväperho Kokemuksia päihdeongelmaisten neuvolapalveluiden järjestämisestä osastonhoitaja Päivi Viitanen-Marchegiano, Päiväperho terveydenhoitaja Niina Ali-Rantala, Päiväperho Korvaushoidossa olevien äitien tiedon lisääminen vauvojen vieroitusoireista sairaanhoitaja Johanna Mällinen, Päiväperho Matalankynnyksen kohtaamispaikan ja kriisiosaston näkökulma tilanteisiin, joissa päihteet määräävät elämää osastonhoitaja Teija Sarna, Päiväperho Hoitamisen ihanuus ja haasteellisuus päihdeongelmaisen äidin tarina osastonhoitaja Jaana Häggman, Päiväperho Tapausesimerkki toiminta- ja fysioterapian käytöstä lapsiryhmän kanssa fysioterapeutti Paula Pohjalainen-Tiainen, Päiväperho toimintaterapeutti Lotta Koskinen, Päiväperho Palveluohjauksen avulla räätälöidyt palvelut oikea-aikaisesti ja oikean kokoisina perheille palveluohjaaja Anki Backman, Päiväperho Lähtö takaisin Tampere-talolle 16

17 TIISTAI Ulkopuolisuudesta osallisuuteen 17. Opintokäynti Opintokäynnillä tutustutaan Silta-Valmennusyhdistys ry:n kuntoutus-, ohjaus- ja työpajatoimintaan. Silta-Valmennuksen päämääränä on lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa sekä ihmisten osallisuutta ja hyvinvointia auttamalla ja valmentamalla ihmisiä vahvistamaan työ- ja toimintakykyään ja löytämään paikkansa yhteiskunnassa. Opintokäynnillä tutustutaan yhdistyksen yhdessä paikallisten järjestöjen kanssa tarjoamiin erilaisiin tukimuotoihin. Opintokäynnillä on rajoitettu osallistujamäärä. Puheenjohtaja: toimialajohtaja Maija Laukkanen, Silta-Valmennusyhdistys ry Lähtö Tampere-talolta Kahvi Silta-Valmennusyhdistys ry tavoitteena tavallinen elämä toimialajohtaja Maija Laukkanen, Silta-Valmennusyhdistys ry Paikallisten järjestöjen yhteistyö päihde- ja mielenterveyskuntoutuksessa toiminnanjohtaja Sampo Järvelä, Silta-Valmennusyhdistys ry Vapautuva vanki kuntoutumassa vastaava ohjaaja Reijo Kypärä, Silta-Valmennusyhdistys ry ohjaaja ja kokemusasiantuntija Keijo Häkkinen, Silta-Valmennusyhdistys ry Aikaa ja arvostusta nuorille nuorten polut koulutukseen ja työelämään projektikoordinaattori Jari Rekola, Silta-Valmennusyhdistys ry Työpaja oppimisyhteisönä toimialajohtaja Erkki Sipilä, Silta-Valmennusyhdistys ry Lähtö takaisin Tampere-talolle 17

18 Työelämän tahti kiihtyy mistä lisää voimavaroja? Muutokset ja tehokkuusvaatimukset ovat arkea työelämässä. Työn tehostus näkyy mm. aikataulujen tiukkuutena, uupumuksena työpäivän jälkeen ja liian vähäisenä vapaa-aikana. Tutkimuksen mukaan naiset ovat enemmän työn tehostamisen kohteena kuin miehet ja kokevat työnsä rasittavampana. Seminaarissa pohditaan, miten työpaikka voi tukea työssä jaksamista ja ehkäistä ongelmia. Puheenjohtaja: työterveyden ja -turvallisuuden asiantuntija Irmeli Vuoriluoto, Tehy ry 9.00 Työyhteisö uhka ja tuki mielenterveydelle erikoislääkäri Marjo Sinokki, Turun kaupunki Kahvi Masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentäminen miten ehkäistä ongelmia ajoissa johtajaylilääkäri Tapio Ropponen, Kuntien eläkevakuutus Masennuksesta toipuvan paluu töihin työterveyshuollon tuella vastaava työterveyslääkäri Helena Rossi, Kesko Oyj Työterveyshuolto Naisten uupuminen työelämän tehokkuusvaatimusten paineessa erityisasiantuntija Eija Lehto, Työterveyslaitos Työurat muuttuvat millaisin keinoin lisää voimavaroja? professori Marja-Liisa Manka, Tampereen yliopisto Kysymyksiä ja keskustelua 18

19 KESKIVIIKKO Miten mini-interventio jaksaa? Riskikulutuksen varhainen hoito, mini-interventio, on terveydenhuollon toimintaa, jonka teho on kiistatta osoitettu. Mitä kentällä nykyisin tapahtuu, mikä on mini-intervention tekemisen nykyinen tila ja löytyykö tekemiseen välineitä? Puheenjohtaja: päihdelääketieteen professori Kaija Seppä, Tampereen yliopisto 9.00 Väestönäkökulma mini-interventioon dosentti Pia Mäkelä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kahvi Kyselylomakkeet mini-interventiotyön tukena dosentti Mauri Aalto, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Voiko väestöön kohdentuvilla tempauksilla vaikuttaa riskikulutukseen? LT Janne Kääriäinen, Tays Mini-intervention hyvä käytäntö työterveyshuollossa erityisasiantuntija Leena Hirvonen, Työterveyslaitos Mini-interventio erikoissairaanhoidossa terveyden edistämisen koordinaattori Riitta Lappalainen-Lehto, Tays Varhaisvaiheen päihdetyö sosiaali- ja terveydenhuollossa kehittäjä-päihdetyöntekijä Päivi Rantanen, Välittäjä hanke 19

20 Huumeet uudet ja vanhat haasteet Suomessa huumetilanne on pysynyt viime vuosina pääosin vakaana lukuun ottamatta huumausainekuolemien lisääntymistä. Miltä huumausainetilanteen kehitys näyttää tällä hetkellä? Seminaarissa kuullaan tuoreita tuloksia huumeväestökyselystä sekä käsitellään muuntohuumeiden ja huumaavien lääkkeiden väärinkäytön ajankohtaisia haasteita. Lisäksi pohditaan korvaushoidon tämän hetkistä tilannetta. Puheenjohtaja: aluejohtaja Päivi Puro, A-klinikkasäätiö 9.00 Tyyntä, laineita vai aaltoja vuoden 2010 huumeväestökyselyn tuloksia tutkija Torsten Winter, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kahvi Havaintoja kentältä: Nopean viestinnän verkosto ja festarityö päihdetyön suunnittelija Piia Jounila, Suomen Punainen Risti Muuntohuumeet ehkäisevän työn, valvonnan ja palvelujärjestelmän haasteena erikoissuunnittelija Elina Kotovirta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Huumaavat lääkkeet korvikkeena ja lisukkeena vastaava sairaanhoitaja Anne Ovaska, terveysneuvontapiste Nervi vertaistoimija Reseptilääkkeiden käyttö tieliikenteessä tutkija Karoliina Karjalainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Korvaako korvaushoito huumeiden aiheuttamia haittoja vai muita päihdepalveluita? ylilääkäri Kaarlo Simojoki, Espoon A-klinikka 20

21 KESKIVIIKKO Suojaa lapsen kehitys tue varhaisessa vaiheessa Seminaarin tavoitteena on tarkastella varhaisia kokemuksia ja niiden yhteyttä lapsen kehitykseen. Miten vanhempien päihteiden käyttö ja mielenterveyshäiriöt vaikuttavat lapsen varhaisiin kokemuksiin? Onko varhaisilla kokemuksilla vaikutusta päihteiden käyttöön ja mielenterveyshäiriöihin? Miten tukea neuropsykologisesti oireilevia lapsia ja heidän perheitään? Puheenjohtaja: ylilääkäri Hanna-Mari Alanen, Tays 9.00 Miten mieli rakentuu pre- ja postnataalikokemusten vaikutukset aivoissa psykiatrian professori Hasse Karlsson, Turun yliopisto Kahvi Varhainen vuorovaikutus, päihteet ja mielenterveys lastenpsykiatrian erikoislääkäri Mirjami Mäntymaa, Tays Sikiöaikaisen alkoholialtistuksen vaikutukset oppimiseen ja kehitykseen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen johtaja Heikki Seppälä, Kehitysvammaliitto ry Neuropsykologisesti oireilevien lasten perheiden arjen tukeminen projektityöntekijä Sami Keto, Nepsy-hanke, Neptunus Perhekeskeinen nettivalmennus varhaislapsuudessa käytöshäiriöiden ennaltaehkäisynä lastenpsykiatrian professori Andre Sourander, Turun yliopisto 21

22 Ihmisen kohtaaminen mielenterveystyön lähtökohtana Mielenterveystyön laatusuosituksessa korostetaan potilaan oikeutta hyvään hoitoon, ihmisarvoista kohtelua ja potilaan oikeutta päättää häntä itseään koskevista asioista. Lisäksi suosituksessa painotetaan potilaan, omaisten ja ammattihenkilöiden yhteistyötä. Seminaarin tavoitteena on tarkastella asiakkaan kokonaisvaltaista kohtaamista ja sosiaalisen verkoston merkitystä mielenterveystyössä. Puheenjohtaja: sosiaalipsykologi Petri Karoskoski, Tampereen aikuiskoulutuskeskus 9.00 Asiakkaan kokonaisvaltainen kohtaaminen näemmekö mielenterveysongelman vai ihmisen? ylilääkäri Päivi Kiviniemi, Tampereen kaupunki Ihmissuhteet ja sosiaalinen verkosto mielenterveystyössä yliopettaja Jukka Piippo, Arcada Omaiset kuntoutujan tukena ja tuen tarpeessa vastaava omaistyön koordinaattori Tuija Koponen, Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry Muutosmyönteinen työskentely päihdekuntoutuksessa Seminaarissa tarkastellaan asiakkaan oman motivaation ja muutosmyönteisyyden merkitystä päihdekuntoutuksessa sekä tutustutaan erilaisiin työskentelymalleihin päihde- ja mielenterveystyössä. Puheenjohtaja: aluejohtaja Erkki Tukeva, A-klinikkasäätiö 9.00 Ratkaisukeskeisen työskentelyn mahdollisuudet päihdekuntoutuksessa perheterapeutti Lasse Salmi, Terapia- ja Työelämäkeskus Profess Oy DKT- dialektinen käyttäytymisterapia päihde- ja mielenterveystyössä psykoterapeutti Teemu Ryhänen, WiseMind Psychotherapies & Consulting Oy Yhteisöllinen huumehoito muutoksen tukena vt. johtaja Tuula Rantanen, Nuorten Huumekuntoutuskoti Villa Hockey 22

23 KESKIVIIKKO Lasten mielenterveystyön mahdollisuudet Lasten ja nuorten mielenterveys on ollut viime vuosina paljon esillä julkisessa keskustelussa. Useat aikuisuuden mielenterveyden häiriöt alkavat jo nuoruudessa. Sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta varhaisella puuttumisella ongelmiin on suuri merkitys. Seminaarissa käsitellään lasten mielenterveystyön mahdollisuuksia ja ennaltaehkäisevää työtä. Puheenjohtaja: pääsihteeri Mirjam Kalland, Mannerheimin Lastensuojeluliitto 9.00 Lasten mielenterveystyö meillä ja maailmalla tutkimusprofessori Tytti Solantaus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Miten arvioida lapsen psykososiaalista terveyttä? Avuntarpeen tunnistamisesta varhaiseen puuttumiseen ylilääkäri Pälvi Kaukonen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Ennaltaehkäisevä työ hyvinvointineuvolassa psykologi Riitta Kangaspunta, Tampereen kaupunki Julkiset tilat turvallisemmiksi yhteistyöllä Vartijat ja järjestyksen valvojat kohtaavat päihtyneitä työssään julkisilla paikoilla sekä terveydenhuollon yksiköissä. Seminaarissa pohditaan, mitkä ovat turvallisuusalan työtekijöiden mahdollisuudet toimia näissä tilanteissa: Mitä rajoituksia ja haasteita he kohtaavat? Mitä mahdollisuuksia on kehittää yksityisen turvallisuusalan ja viranomaisten yhteistyötä? Puheenjohtaja: sosiaalineuvos Tapani Sarvanti, sosiaali- ja terveysministeriö 9.00 Kuka vastaa yleisestä turvallisuudesta tulevaisuudessa? hallintopäällikkö Timo Kerttula, Securitas Oy Päihtyneet julkisilla paikoilla turvallisuusalan työntekijöiden haasteet ja mahdollisuudet puhuja vahvistetaan myöhemmin, Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry Yksityinen turvallisuusala terveydenhuollon yksiköissä mitä vartijan pitää sairaalassa osata, mitä häneltä voi vaatia? asiantuntija Paavo Hänninen, STOP-kehittämishanke 23

24 Palvelut liikkuvat asiakkaan kotiin uudenlaisia ratkaisuja päihde- ja mielenterveystyössä Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma nostaa yhdeksi tavoitteeksi laitospaikkojen vähentämisen. On kehitettävä uudenlaisia toimintamuotoja, jotta laitoshoidon tarve saataisiin vähenemään. Seminaarissa käsitellään kotiin vietävien palvelujen tarpeen ja tarjonnan kehitystä sekä niiden keskinäistä kohtaamista. Lisäksi kuullaan kokemuksia uudenlaisista asiakkaan kotona toteutettavista palvelumuodoista. Puheenjohtaja: johtaja Seppo Sulkko, Kehittämiskeskus Tyynelä 9.00 Palveluja kotoisasti kotiin tuotavien palvelujen mahdollisuuksia ja rajoja kehittämisjohtaja Ari Saarto, A-klinikkasäätiö Kotikatko uutena työmuotona laitoshoidon koordinaattori Päivi Råman, Vantaan kaupunki Tietokoneavusteisuus päihde- ja mielenterveystyössä projektijohtaja Katariina Ruuth, Sopimusvuori ry 24

25 KESKIVIIKKO Toimijoiden osaaminen ja yhteistyö uudistuvissa päihde- ja mielenterveyspalveluissa Seminaarin tavoitteena on herättää keskustelua yhteistyöstä ja osaamisesta uudistuvissa päihdeja mielenterveyspalveluissa. Seminaarissa hahmotetaan päihde- ja mielenterveyspalvelujen tulevaisuuden kehittämistä toimijoiden yhteistyön ja osaamisen kautta. Puheenjohtaja: projektikoordinaattori Ari Terävä, A-klinikkasäätiö Mielenterveystyön tulevaisuus koordinointipäällikkö Juha Ahonen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Päihde- ja mielenterveystyön osaaminen aikuissosiaalityössä ja yhteistyö eri toimijoiden välillä kehittämiskoordinaattori Mia-Veera Koivisto, Sosiaalitaito Asiakkaat ja läheiset toimijoina palveluissa kokemuskouluttaja Tuula Piepponen, Mielenterveyden keskusliitto toiminnanjohtaja Kaiju Yrttiaho, Helsingin Klubitalot ry Itsemurhien ehkäiseminen Seminaarissa saadaan tietoa itsemurhakuolleisuudesta Suomessa, itsemurhien taustatekijöistä ja ehkäisyn periaatteista sekä käytännöistä. Seminaari antaa aineksia oivaltaa itsemurhien ehkäisytyön merkitys yhteiskunnalle ja vaikutukset arkielämään. Puheenvuoroissa valotetaan itsemurhakuolleisuutta ja sen trendejä Suomessa, itsemurhien taustatekijöitä ja perehdytään itsemurhien ehkäisyn periaatteisiin sekä toimiviin käytäntöihin käytännön ehkäisytyön näkökulmasta. Puheenjohtaja: sosiaalipsykiatrian professori Matti Joukamaa, Tampereen yliopisto Vähenevätkö itsemurhat? itsemurhat Suomessa tutkimusten ja tilastojen valossa ylilääkäri Timo Partonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Miksi ihminen päätyy itsemurhaan ja miten itsemurhia voidaan ehkäistä? professori Jouko Lönnqvist, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mistä apua akuuttiin hätään? Itsetuhoisuuden kohtaaminen ja itsemurhan tehneiden läheisten tuki kriisikeskuksessa kriisikeskusjohtaja Juha Pääskylä, Kriisikeskus Osviitta Kysymyksiä ja keskustelua 25

26 Viinan kirot kuriin Alkoholiohjelman aikaansaannoksia Seminaarissa käsitellään Alkoholiohjelman ajankohtaisia linjauksia ja tulevaisuuden suuntaviivoja sekä kauden aikana toteutettuja paikallisia yhteistyömalleja alkoholihaittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen. Niin paikallisessa kumppanuudessa kuin rattijuopumisen ehkäisyssäkin menestyksen avaimena on ollut monitoimijainen yhteistyö, jonka avulla on kehitetty mm. asiakastyön käytänteitä. Puheenjohtaja: johtaja Kari Paaso, sosiaali- ja terveysministeriö Alkoholiohjelma eilen, tänään ja huomenna kehittämispäällikkö Tuomas Tenkanen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Rattijuopumusta ehkäisemään yhdessä oppien tutkija Tuula Kekki, Alkoholitutkimussäätiö psykiatrinen sairaanhoitaja Kimmo Jouhki, Jyväskylän kaupunki Kumppanuudella rakenteita päihdehaittojen ehkäisyyn ehkäisevän päihdetyön suunnittelija Ulla Saikko, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri toiminnanjohtaja Ristenrauna Magga, SamiSoster ry Kenen pitäisi huolehtia päihtyneistä? Seminaarissa pohditaan päihtyneiden säilöönottoon ja selviämishoitoon liittyviä viranomaisten, kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien työnjako- ja vastuukysymyksiä. Poliisin tekemiä päihtyneiden säilöönottoja on perusteltua vähentää, mutta kuka voisi ottaa nykyistä enemmän vastuuta päihtyneistä huolehtimisesta? Puheenjohtaja: läänin sosiaali- ja terveysneuvos Pekka Paatero Päihtyneiden säilöönottoa, kuljettamista, kohtelua ja hoitoa pohtineen työryhmän johtopäätökset ja kehittämisehdotukset läänin sosiaali- ja terveysneuvos Pekka Paatero Paneelikeskustelu: Miten päihtyneistä huolehditaan käytännössä? Poliisitarkastaja Marko Savolainen, Poliisihallitus dosentti Markku Kuisma, Hyks ensihoito sairaanhoitaja Seija Mutikainen, Tampereen kaupungin selviämis- ja katkaisuhoitoasema Selvis kehitysjohtaja Timo Väisänen, A-klinikkasäätiö toimintayksikön vastaava Ville-Veikko Lampinen, Jyväskylän Katulähetys ry 26

27 KESKIVIIKKO Kulttuuritekijät päihdetyössä 31. Työpaja Yhä useammin asiakastilanteissa kohtaavat eri kulttuureista lähtöisin olevat ihmiset. Eri kulttuurista tulevan ihmisen kohtaaminen haastaa niin asiakkaan kuin ammattilaisen. Asiakas voi kokea tulevansa väärinymmärretyksi, vaikka ammattilainen olisi mielenterveys- ja päihdetyön huippuosaaja. Työpajassa pohditaan konkreettisten tilanteiden avulla kulttuuritekijöiden huomioon ottamista päihdetyössä asiakkaan kanssa. Työpajassa on rajoitettu osanottajamäärä. Vetäjä: psykologi Carla Schubert, Kidutettujen kuntoutuskeskus Päihteiden käyttö kulttuurisen identiteetin näkökulmasta psykologi Carla Schubert, Kidutettujen kuntoutuskeskus Työpajatyöskentelyä asiakastapausten pohjalta Loppukeskustelu ja yhteenveto 27

28 Innopaja Päihde- ja mielenterveystyön käytännöt kiertoon ja kehittymään Työpajan tavoitteena on antaa osallistujille valmiuksia ja työkaluja kehittämistyön tuotosten ja käytäntöjen kuvaamiseen sekä haastaa päihde- ja mielenterveystyön kehittäjiä edelleen kehittämään käytäntöä omissa toimintaympäristöissään. Työpajassa hyödynnetään Innokylä-hankkeessa kehitettyä käytäntöjen mallintamisen ja arvioinnin työkalua. Työmuotona on aktiivinen vuoropuhelu. Työpajassa on rajoitettu osanottajamäärä. Vetäjät: kehittämispäällikkö Airi Partanen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos projektipäällikkö Minna Savolainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 9.00 Johdatus työpajan teemaan ja työskentelyyn Kahvi Innokylän käytäntöjen arvioinnin ja mallintamisen REA-työkalu erikoistutkija Juha Koivisto, Innokylä -hanke, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Käytännön mallintaminen yhteistyöskentelynä Case: Päihdeneuvoja perusterveydenhuollossa hankekoordinaattori Ari Karppinen, Helsingin kaupungin terveyskeskus Mallintamisesta käyttöönottoon ja edelleen kehittämiseen Case: Selviämishoitoyksikkö Selma, keskussairaalan yhteispäivystyksen yhteydessä projektisuunnittelija Tiina Hakala, Satakunnan sairaanhoitopiiri Reflektiivinen vuoropuhelu selviämishoitoasemakäytännön toteuttamisesta erilaisissa toimintaympäristöissä osastonhoitaja Irene Raevaara, Tampereen kaupungin selviämis- ja katkaisuhoitoasema Selkis vs. osastonhoitaja Nina Willberg, Helsingin kaupungin selviämishoitoasema osastonhoitaja Paula Jormanainen, Ylä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän selviämisasema Yhteistyöskentely ja yhteenveto 28

29 KESKIVIIKKO Keinoja ikääntyvien päihde- ja mielenterveystyöhön 33. Työpaja Väestön vanhetessa tarvitaan uusia keinoja myös päihde- ja mielenterveystyöhön. Työpajan tavoitteena on jäsentää ikääntyneiden mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämistä, ongelmien ehkäisyä ja hoitoa käytännön työssä saatujen hyvien kokemusten ja tutkimustulosten pohjalta. Työmuotona on aktiivinen vuoropuhelu. Työpajassa on rajoitettu osanottajamäärä. Vetäjä: vastaava hanketyöntekijä Mari Helin-Tuominen, Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry 9.00 Miten osallisuudella edistetään mielenterveyttä ja päihteettömyyttä? kehittämispäällikkö Marja-Liisa Nevala, Aijjoos -hanke Kahvi Ikääntyneiden hyvinvointia tukemalla ehkäistään päihdeongelmia hankejohtaja Marja Saarenheimo, Vanhustyön keskusliitto ry Ikääntyneiden päihdeongelmat todellisuuden monet kasvot sosiaalityön lehtori Heikki Suhonen, Turun yliopisto Työpajatyöskentelyä Loppukeskustelu ja yhteenveto 29

30 Opintokäynti Innovatiiviset yhteispalvelut osana asiakkaan kuntoutusta Opintokäynnillä tutustutaan Väkipyörän asumispalvelukeskukseen, jossa toteutetaan monipuolisia palveluita asunnottomille päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Opintokäynnillä tarkastellaan uudenlaisia palvelujen tuottamisen yhteistyömalleja. Opintokäynnillä on rajoitettu osallistujamäärä. Puheenjohtaja: suunnittelija Mika Vuori, Tampereen kaupunki 9.00 Lähtö Tampere-talolta Väkipyörän asumispalvelukeskukseen Kahvi Tavoitteena oma ovi suunnittelupäällikkö Maritta Närhi, Tampereen kaupunki Hyvät käytännöt yhteistyön mallit ja mahdollisuudet Tampereella koordinaattori Jenni Mäki, Tampereen kaupunki Videoavusteinen kotikuntoutus innovatiivisen tekniikan mahdollisuudet toimitusjohtaja Samu Saarikoski, AlfaKuntoutus Hervanta Oy Yhteistyö Väkipyörän asumispalvelukeskuksessa uudet kuntoutumismahdollisuudet itsenäiseen asumiseen sosiaalityöntekijä Marjaleena Röykkee, Tampereen asumispäivystys ja tukiasumisen yksikkö osastonhoitaja Sirpa Kuisti, Tampereen asumispäivystys ja tukiasumisen yksikkö johtaja Suvi Nieminen, Sininauhakodit Hervanta johtaja Jaana Oinonen, AlfaKuntoutus Hervanta Oy Tutustumiskierros Väkipyörän asumispalvelukeskuksessa Lähtö takaisin Tampere-talolle 30

31 KESKIVIIKKO Yhteistyötä Messissä 35. Opintokäynti Opintokäynnillä tutustutaan Ohjaus- ja toimintakeskus Messiin, joka on tarkoitettu nuorille ja nuorille perheille. Keskuksessa järjestetään mm. nuorille työpajoja ja erilaista toimintaa perheille. Opintokäynnillä kuullaan, miten Messissä toteutetaan sosiaalista nuorisotyötä. Opintokäynnillä on rajoitettu osallistujamäärä. Puheenjohtaja: toimitusjohtaja Antti Saarelma, Tampereen NMKY 9.00 Lähtö Tampere-talolta Messiin Kahvi Messi yhteistyön mahdollistaja johtava erityisdiakoni Anne Kangasniemi, Tampereen seurakunta Tutustumiskierros Nuoriso- ja perhediakonian merkitys ja tulevaisuus johtava erityisdiakoni Anne Kangasniemi, Tampereen seurakunta Millaista on sosiaalinen nuorisotyö Messissä? nuorisosihteeri Mari Vuoma, Tampereen NMKY Kysymyksiä ja keskustelua Lähtö takaisin Tampere-talolle 31

32 KESKIVIIKKO Päätöstilaisuus klo Puheenjohtaja: kehittämispäällikkö Ritva Varamäki, Terveyden edistämisen keskus ry Yhteiset mahdollisuudet yhdessä oppien rehtori Jorma Niemelä, Diakonia-ammattikorkeakoulu Millaista on tulevaisuuden työelämä? professori Sirkka Heinonen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus Katsaus tulevaisuuteen puheenjohtaja Leena Rosenberg-Ryhänen, Terveyden edistämisen keskus ry 32

33 INFO Osallistumismaksu ILMOITTAUTUMINEN ILTAVASTAANOTTO PERUUTUSEHDOT asti 180 e alkaen 230 e Yhden päivän hinta 120 e Opiskelijahinta 80 e / yhden päivän hinta 50 e Hintaan sisältyy ohjelma, aineisto ja kahvi molempina päivinä. Ilmoittautumiset mennessä. Tapahtuman ilmoittautumiset sekä majoitusvaraukset hoitaa kongressipalvelutoimisto Congrex. Ilmoittautuminen tapahtuu onlinelomakkeella Päihde- ja mielenterveyspäivien verkkosivujen kautta Kaikille ilmoittautuneille lähetetään lasku varauksista sekä elokuun lopussa vahvistuskirje, jonka liitteenä on tietoa käytännön järjestelyistä. (09) Congrex / Blue & White Conferences Oy, PL 81, Helsinki Ryhmävaraus: Verkkosivuilta (www.tekry.fi) löytyy Excel-lomake ryhmiä varten. Ryhmille lähetetään vain yksi yhteinen lasku. Joka 11. ryhmässä pääsee maksutta tapahtumaan (edellyttää samaa laskutusosoitetta). Tampereen kaupungin vastaanotto järjestetään Museokeskus Vapriikissa. Iltatilaisuudessa on mahdollisuus tavata Valtakunnallisten Päihde- ja mielenterveyspäivien osallistujia ja vaihtaa kuulumisia sekä kokemuksia muiden alan ammattilaisten kanssa. Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautuminen vastaanotolle tapahtuu Päihde- ja mielenterveyspäivien ilmoittautumisen yhteydessä online-lomakkeella. Peruutuskulut ovat mennessä tehdyistä peruutuksista 20 euroa. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista osallistumismaksua ei palauteta. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa. Sairaustapauksissa palautamme lääkärintodistusta vastaan osallistumismaksun vähennettynä peruutusmaksulla (20 e). 33

34 Majoitus Majoitusvaraukset voi tehdä ilmoittautumislomakkeella. Majoitus varataan ilmoittautumisen yhteydessä ja huone veloitetaan Congrexin lähettämässä laskussa. Hotellimaksu palautetaan, mikäli peruutus tehdään viimeistään Tämän jälkeen hotellimaksua ei enää palauteta. Hotellit sijaitsevat Tampereen keskustassa kävelymatkan päässä Tampere-talosta. Hinta sisältää yhden yön majoituksen, aamiaisen ja arvonlisäveron. Holiday Inn Tampere 1 hh 125 e 2 hh 150 e Sokos Hotel Villa 1hh 125 e 2hh 145 e Hotel Victoria 1hh 106 e 2hh 142 e Scandic Tampere City Hotel 1hh 120 e 2hh 140 e Cumulus Koskikatu 1hh 116 e 2hh 141 e 34

35 INFO NÄYTTELYT TOIMINNAN ESITTELY NÄYTTELYOSASTOLLA Yhteisöt voivat varata toimintansa esittelemistä varten näyttelyosaston. Näyttelytiloina toimii Tampere-talon Sorsapuistosali. Näyttelypaikan varaus tapahtuu lomakkeella osoitteessa tai sähköpostitse osoitteeseen Varauksesta tulee näkyä varaajan nimi, varattava neliömäärä, yhteyshenkilö sekä laskutusosoite. Varaus on sitova. Veloitamme jälkeen tulleista peruutuksista toimistokuluina 50 % osaston hinnasta. Posterinäyttely Päihde- ja mielenterveyspäivien posterinäyttelyssä esitellään kokemuksia ja tuloksia erilaisista päihde- ja mielenterveyshankkeista. Jos haluat esitellä hankettasi posterin muodossa, lähetä tiivistelmä Terveyden edistämisen keskukseen osoitteeseen TIETOTORI Näyttelyosaston yhteydessä on tietotori, jossa esitetään lyhyitä tietoiskuja ja puheenvuoroja tapahtuman molempina päivinä. Aihe-ehdotuksia otetaan vastaan asti LISÄTIETOJA Käytännön järjestelyt: puh ja (09) / Marjo Lindeberg, Terveyden edistämisen keskus ry Ohjelma: puh ja (09) / Anna Järvinen, Terveyden edistämisen keskus ry Yhteisöjen näyttely- ja esittelyjärjestelyt: puh ja (09) / Kaarina Tamminiemi, Terveyden edistämisen keskus ry Mediayhteydet: puh ja (09) / Eija Ahola, Terveyden edistämisen keskus ry 35

36 XVIII Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät Tampere-talo, Tampere Tavoite Päihde- ja mielenterveyspäivät on laajin vuosittainen päihde- ja mielenterveysalan ammattilaisten koulutustapahtuma. Tavoitteena on kehittää ja tuoda esiin sekä ehkäisevää ja terveyttä edistävää että hoitavaa ja kuntouttavaa päihde- ja mielenterveystyötä. Koulutustapahtuma tarjoaa ajankohtaiskatsauksen päihdeja mielenterveystilanteeseen, tutkimukseen, käytäntöön ja rakenteisiin sekä mahdollisuuden kollegoiden tapaamiseen ja verkostoitumiseen. Kohderyhmät Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö, päihdehuolto, terveydenhuolto, sosiaalitoimi, vapaa-aika- ja nuorisotoimi, koulut ja oppilaitokset, alan järjestöt sekä tutkijat ja tiedotusvälineiden edustajat. Aika ja paikka , Tampere-talo, Yliopistonkatu 55, Tampere. Järjestäjä Terveyden edistämisen keskus ry. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden ohjelmanmuutoksiin. Suunnittelussa ja toteutuksessa mukana myös A-Kiltojen liitto ry, A-klinikkasäätiö, Alkoholiohjelma, Aseman Lapset ry, Elämäntapaliitto ry, Helsingin NMKY ry, Irti Huumeista ry, Länsi-Suomen Aluehallintovirasto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Pikassos Oy, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Päiväperho, Tampereen A-Kilta ry, Tampereen A-klinikka, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen kaupunki, Sininauhaliitto ry, Sopimusvuori, Suomen Mielenterveysseura, Suomen Syöpäyhdistys, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos, Valvira, Youth Against Drugs YAD ry. Karjalankatu 2 C 63, Helsinki

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

MIELENTERVEYSPOTILAIDEN SUUN TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN KERAVALLA JA VANTAALLA OSANA SATEENVARJO-PROJEKTIA. Professori Heikki Murtomaa

MIELENTERVEYSPOTILAIDEN SUUN TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN KERAVALLA JA VANTAALLA OSANA SATEENVARJO-PROJEKTIA. Professori Heikki Murtomaa MIELENTERVEYSPOTILAIDEN SUUN TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN KERAVALLA JA VANTAALLA OSANA SATEENVARJO-PROJEKTIA Professori Heikki Murtomaa Helsingin yliopisto Hammaslääketieteen laitos Mielenterveystyön

Lisätiedot

Yleissairaalapsykiatrian päivät Oulussa

Yleissairaalapsykiatrian päivät Oulussa Yleissairaalapsykiatrian päivät Oulussa 10. 11.5.2012 Yleissairaalapsykiatrian päivien ohjelma Torstai 10.5.2012 8.15 9.15 Ilmoittautuminen, aamukahvi 9.15 9.30 Yleissairaalapsykiatrian päivien avaus;

Lisätiedot

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiakiertue 8.3.-31.3.

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiakiertue 8.3.-31.3. 1 (9) Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiakiertue Ohjelmat paikkakunnittain jäljempänä dokumentissa. PÄIVÄ AIKA KAUPUNKI PAIKKA tiistai 8. maaliskuuta 2011 klo 9.00-12.30/15.00 Helsinki Helsingin

Lisätiedot

KUTSU HYVINVOINNIN SEUTUSEMINAARIT /LÄNSI-POHJA

KUTSU HYVINVOINNIN SEUTUSEMINAARIT /LÄNSI-POHJA KUTSU HYVINVOINNIN SEUTUSEMINAARIT /LÄNSI-POHJA Lapin aluehallintovirasto, Lapin liitto, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Lapin taidetoimikunta, Terveys ry ja

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA Juha Mieskolainen Länsi-Suomen lääninhallitus 12.11.2008 Päihdehaittojen ehkäisy eri KASTE-ohjelma 2008-2011: Päätavoitteet: ohjelmissa Osallisuus lisääntyy ja syrjäytymien

Lisätiedot

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA 1 Hankkeessa mukana 2 Kainuun maakunta-kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa) Keski-Pohjanaan sairaanhoitopiiri 137 952 euroa (kokonaiskustannukset

Lisätiedot

Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia. Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011

Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia. Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011 Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011 Länsi 2012 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke Ajalla

Lisätiedot

Jorma Posio

Jorma Posio Tervein mielin Pohjois- - Suomessa 2009-2011 Koko hanke Lapin osahanke Jorma Posio 26.11.2009 1 Hankkeessa mukana Kainuun maakunta-kuntayhtymä kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa)

Lisätiedot

Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyömalli hanke (1.5.2007-30.10.2009) Tampereen kaupunki kotihoito. Päätösseminaari 9.9.2009

Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyömalli hanke (1.5.2007-30.10.2009) Tampereen kaupunki kotihoito. Päätösseminaari 9.9.2009 Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyömalli hanke (1.5.2007-30.10.2009) Tampereen kaupunki kotihoito Päätösseminaari 9.9.2009 Ennuste: Vuonna 2015 Tampereella asuu yli 65 -vuotiaita 40 930 (vuonna 2007

Lisätiedot

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA Jorma Posio

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA Jorma Posio TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA 1 Hankkeessa mukana 2 Kainuun maakunta-kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa) Keski-Pohjanaan sairaanhoitopiiri 137 952 euroa (kokonaiskustannukset

Lisätiedot

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti Preventiimi pähkinänkuoressa OKM:n rahoittama, Humakin hallinnoima, yksi valtakunnallisista

Lisätiedot

Kokemusasiantuntijuuden ABC

Kokemusasiantuntijuuden ABC Kokemusasiantuntijuuden ABC 1. Terminologiaa Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta sairauksista tietää, millaista on elää näiden ongelmien kanssa, millaista sairastaa, olla hoidossa

Lisätiedot

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3.

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3. 3 (9) Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3. Aika keskiviikkona 16.3. klo 9.00-12.00/14.30 Paikka Mauno Koivisto -keskus, BioCity, Tykistökatu 6 (Auditorio) Päivi Sillanaukee,

Lisätiedot

Pohjanmaa-hanke 2005-2014

Pohjanmaa-hanke 2005-2014 Kohti pohjalaista hyvinvointia Pohjanmaa-hanke 2005-2014 osana Välittäjä 2009 ja Tervein mielin Pohjois- Suomessa hanketta tällä hetkellä Vaasa 3.2.2011 Antero Lassila ylilääkäri, Pohjanmaa-hanke, Epshp

Lisätiedot

Otetaanko perheet puheeksi?

Otetaanko perheet puheeksi? Otetaanko perheet puheeksi? Vanhempien mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämishanke peruspalveluissa 13.6.2012 Minna Asplund Kaisa Humaljoki Mielen avain Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste hanke

Lisätiedot

Mieli 2009 työryhmän ehdotukset. Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM

Mieli 2009 työryhmän ehdotukset. Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM Mieli 2009 työryhmän ehdotukset Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM Mieli -2009 Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän ehdotukset mielenterveys-

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa

Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa Tiedosta hyvinvointia 1 Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa Hankkeista kansalliseksi suunnitelmaksi Tiedosta hyvinvointia 2 Taustaa 106 kansanedustajan toimenpidealoite keväällä 2005 Kansallinen mielenterveysohjelma

Lisätiedot

VI Valtakunnallinen depressiofoorumi ja IV Lapin mielenterveys- ja päihdepäivät Levillä.

VI Valtakunnallinen depressiofoorumi ja IV Lapin mielenterveys- ja päihdepäivät Levillä. LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Psykiatrisen hoidon tulosalue KUTSU 5. 7.9.2011 Lapin aluehallintovirasto, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tervein mielin Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

Välittäjä 2009 -hanke

Välittäjä 2009 -hanke Välittäjä 2009 -hanke Hankkeessa mukana: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Vaasan sairaanhoitopiiri Tampereen kaupunki Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Lahden kaupunki syksystä 2010 Hanketyötä ohjaavat

Lisätiedot

Mitä päihdetapauslaskenta kertoo muutoksesta?

Mitä päihdetapauslaskenta kertoo muutoksesta? Mitä päihdetapauslaskenta kertoo muutoksesta? Päihde- ja mielenterveystyön kehittäjien verkoston tapaaminen 8.11.2013 14.11.2013 1 Päihdetapauslaskenta Päihdetapauslaskennalla kerätään tietoja kaikissa

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Anna Hiltunen ja Auri Lyly. Huukopäivät 2010

Anna Hiltunen ja Auri Lyly. Huukopäivät 2010 Anna Hiltunen ja Auri Lyly Huukopäivät 2010 Perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdetyön vahvistaminen Helsingissä 1.1.2010 31.12.2012 Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Sosiaali- ja

Lisätiedot

Sydänääniä Päiväperhon neuvolassa

Sydänääniä Päiväperhon neuvolassa Sydänääniä Päiväperhon neuvolassa Päivi Viitanen-Marchegiano osastonhoitaja/ palveluohjaus 050 520 6248 Niina Ali-Rantala terveydenhoitaja 040 801 6559 Päivi Viitanen- MarchegianoPäivi Viitanen- Marchegiano

Lisätiedot

Preventiimitapaaminen: Millä mielellä? Kohtaamisia nuorten mielen hyvinvoinnin ja päihteettömyyden tukemiseksi. Jyväskylä 30.1.

Preventiimitapaaminen: Millä mielellä? Kohtaamisia nuorten mielen hyvinvoinnin ja päihteettömyyden tukemiseksi. Jyväskylä 30.1. Preventiimitapaaminen: Millä mielellä? Kohtaamisia nuorten mielen hyvinvoinnin ja päihteettömyyden tukemiseksi Jyväskylä 30.1.2014 Päivän ohjelma 12:00 Tervetuloa! Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluiden

Lisätiedot

Erityisestä edistävään hankkeen toiminta Salossa Irmeli Leino Pekka Makkonen Marita Päivärinne Liisa Anttila

Erityisestä edistävään hankkeen toiminta Salossa Irmeli Leino Pekka Makkonen Marita Päivärinne Liisa Anttila Mielenterveystyön kehittäminen 1.8.2008 30.4 2010 Erityisestä edistävään hankkeen toiminta Salossa Irmeli Leino Pekka Makkonen Marita Päivärinne Liisa Anttila ESITYKSEN SISÄLTÖ Mielenterveystyön edistämistä

Lisätiedot

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013 LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke Tarja Horn Marjo Virtanen 29.10.2013 Sisällysluettelo Johdanto... 3

Lisätiedot

Kulttuuri osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Varsinais-Suomen SoTe- ja makuuudistuksessa. Karoliina Luukkainen

Kulttuuri osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Varsinais-Suomen SoTe- ja makuuudistuksessa. Karoliina Luukkainen Kulttuuri osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Varsinais-Suomen SoTe- ja makuuudistuksessa Karoliina Luukkainen 4.9.2017 1. Mitä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tarkoittaa? 2. Alueellinen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke 1(5) Kohti parasta mahdollista ja vaikuttavaa toiminnan johtamista! Aika torstaina 16.9.2010 klo 8.40-16.00 Järjestäjä Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe Puheenjohtaja:

Lisätiedot

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Päätavoitteet Hyvinvointi- ja terveyserot

Lisätiedot

Kohti selkeämpää asumispalvelujärjestelmää suunnittelupäällikkö Maritta Närhi 11.10.2011

Kohti selkeämpää asumispalvelujärjestelmää suunnittelupäällikkö Maritta Närhi 11.10.2011 Kohti selkeämpää asumispalvelujärjestelmää suunnittelupäällikkö Maritta Närhi 11.10.2011 T A M P E R E E N K A U P U N K I Ohjaus palvelujen tuottamiseen ja rakentamiseen Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluita

Lisätiedot

Päihdehaittojen ehkäisyn strategiset tavoitteet Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella vuoteen 2020

Päihdehaittojen ehkäisyn strategiset tavoitteet Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella vuoteen 2020 Päihdehaittojen ehkäisyn strategiset tavoitteet Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella vuoteen 2020 Mervi Ropponen Projektikoordinaattori Välittäjä 2013 -hanke Pohjanmaa-hanke Mauri Aalto Ylilääkäri

Lisätiedot

Turvallisuutta älykkäästi

Turvallisuutta älykkäästi Turvallisuutta älykkäästi Valtakunnallinen turvallisuusseminaari Joensuussa 27. 28.1.2016 Valtakunnallinen turvallisuusseminaari järjestetään 27. 28.1.2016 Joensuussa hotelli Kimmelissä, Itäranta 1, Joensuu.

Lisätiedot

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Ma 14.11.2011 Seinäjoki, Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Arto Rautajoki, YTT Kehitysjohtaja

Lisätiedot

Alueellinen esittely Hankepäivä Vantaa16.11.2012. Marjo Kurki 16.11.2012

Alueellinen esittely Hankepäivä Vantaa16.11.2012. Marjo Kurki 16.11.2012 Alueellinen esittely Hankepäivä Vantaa16.11.2012 Marjo Kurki 16.11.2012 Vantaalaisen hyvä mieli -hanke Otso hanke lapsiperheiden tukemiseen Maestro kurssien levittäminen Pitkäaikaisen masennuksen hoitomalli

Lisätiedot

LEVILLÄ Kokous- ja kongressikeskus Levi Summit

LEVILLÄ Kokous- ja kongressikeskus Levi Summit LAPIN SOSIAALI- JA TERVEYSTURVAN SYYSPÄIVÄT 65 VUOTTA LAPPILAISTA HYVINVOINTIA 7.-8.9.2017 LEVILLÄ Kokous- ja kongressikeskus Levi Summit lappilaiset.fi LAPIN SOSIAALI- JA TERVEYSTURVAN SYYSPÄIVÄT 7.-8.9.2017

Lisätiedot

Nimi ovessa - hanke. Kehittämisverkosto

Nimi ovessa - hanke. Kehittämisverkosto Nimi ovessa - hanke Kehittämisverkosto 9.11.2011 Kohderyhmä: Päihdekuntoutujat/ -käyttäjät Jorma Uhtakari, NO hanke/ Hki Ohjelma: 12.00 Lyhyt kooste aikaisemmista kohderyhmän tapaamisista ja alustus keskusteluun

Lisätiedot

Mielenterveystyön kehittäminen 1.8.2008 31.12.2009

Mielenterveystyön kehittäminen 1.8.2008 31.12.2009 Mielenterveystyön kehittäminen 1.8.2008 31.12.2009 Työelämän kehittämisohjelma Tykes projektikoordinaattori Irmeli Leino, Turun amk osastonhoitaja/suunnittelija Pekka Makkonen, VSSHP, psykiatrian tulosalue

Lisätiedot

Kouvolan päihdestrategia 2009-2012

Kouvolan päihdestrategia 2009-2012 Kouvolan päihdestrategia 2009-2012 Timo Väisänen Palvelujohtaja A-klinikkasäätiö / Järvenpään sosiaalisairaala Rakenne Taustaa Päihteiden käytön nykytilanne Kouvolassa Kouvolan päihdepalvelut Päihdestrategian

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Monta tarinaa yhteisillä poluilla -seminaari

Monta tarinaa yhteisillä poluilla -seminaari Monta tarinaa yhteisillä poluilla -seminaari 20. 21.10.2016 Jyväskylä Monta tarinaa yhteisillä poluilla 20-21.10.2016 Päihdetyön seminaari järjestetään jo neljättä kertaa. Olemme rakentaneet seminaarin

Lisätiedot

Vaasa Kimmo Mäkelä

Vaasa Kimmo Mäkelä Vaasa 17.12.2009 Kimmo Mäkelä Välittäjä 2009 Hankkeessa mukana: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (31%) Vaasan sairaanhoitopiiri(26%) Tampereen kaupunki(13%) Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä(30%) Kustannusarvio

Lisätiedot

Ikäihmisten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen

Ikäihmisten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen Ikäihmisten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen Miten järjestöjen kehittämiä hyviä käytäntöjä voidaan edistää? Marja Saarenheimo FT, Vanhempi tutkija Vanhustyön

Lisätiedot

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS- JA VAIKUTTAVUUSSEMINAARI

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS- JA VAIKUTTAVUUSSEMINAARI Jaakko Herrala/Petra Kokko/Pirjo Häkkinen 6.9.2010 1 (3) SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS- JA VAIKUTTAVUUSSEMINAARI Aika 14.-15.10.2010 Paikka M-talo, iso luentosali, Teiskontie 35, 33520 Tampere

Lisätiedot

LEVILLÄ Kokous- ja kongressikeskus Levi Summit

LEVILLÄ Kokous- ja kongressikeskus Levi Summit LAPIN SOSIAALI- JA TERVEYSTURVAN SYYSPÄIVÄT 65 VUOTTA LAPPILAISTA HYVINVOINTIA 7.-8.9.2017 LEVILLÄ Kokous- ja kongressikeskus Levi Summit lappilaiset.fi LAPIN SOSIAALI- JA TERVEYSTURVAN SYYSPÄIVÄT 7.-8.9.2017

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

www.paly.fi www.paly.fi

www.paly.fi www.paly.fi Päihdelääketieteen päivät 2016 tarttuu ainemaailman ajankohtaisiin ilmiöihin. Tuoreimmat tiedot Euroopan huumetrendeistä tarjoilee professori Thomas Clausen Norjan addiktiotutkimuksen keskuksesta. Trendien

Lisätiedot

Mielenterveys Suomessa. Esa Nordling PsT,kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Mielenterveys Suomessa. Esa Nordling PsT,kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mielenterveys Suomessa Esa Nordling PsT,kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1.11.2010 1 Mielenterveyskuntoutuksen lähtökohdat eri aikoina (Nordling 2010) - työ kuntouttaa (1960-luku) -

Lisätiedot

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla 9.30 9.45 9.45 10.00 10.00 10.30 10.30 11.00 11.00 11.30 11.30 13.00 13.00 14.00 14.30 16.00 16.15 16.45 Päivän avaus Merja Miettinen,

Lisätiedot

Perhekeskus palvelumallina -seminaari

Perhekeskus palvelumallina -seminaari Perhekeskus palvelumallina -seminaari 28. 29.8.2008 Yhteystiedot: Stakes Verkostotutkimus ja kehittämismenetelmät Postiosoite PL 220, 00531 Helsinki Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki sähköposti

Lisätiedot

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke POHJANMAA- HANKE 2005-2014 Kehitämme uutta vaikuttavaa mielenterveys-

Lisätiedot

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 Tarkistettu 2.1.2013 TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 Arvoisa vastaanottaja Vuoden 2013 valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun

Lisätiedot

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 - Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia 1. Hyvinvoinnille vahva perusta Terveys

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖRYHMÄ - TILANNEKATSAUS. Marja Heikkilä

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖRYHMÄ - TILANNEKATSAUS. Marja Heikkilä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖRYHMÄ - TILANNEKATSAUS Marja Heikkilä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖRYHMÄN JÄSENET Leena Yksjärvi, valtuuston puheenjohtaja K-S shp Leila Lindell (pj), hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Mielekkäästi tulevaan Levi 23.4.2009 Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö

Mielekkäästi tulevaan Levi 23.4.2009 Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö Mieli 2009 mielenterveys ja päihdetyön suunnitelma Mielekkäästi tulevaan Levi 23.4.2009 Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö Mieli 2009-työryhmän 18 ehdotuksesta Mielenterveys-

Lisätiedot

PIENET POHJALAISET PÄIHDEPÄIVÄT. Kokkola 19.-20.11.2007. Roger Nordman. Ylitarkastaja SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ.

PIENET POHJALAISET PÄIHDEPÄIVÄT. Kokkola 19.-20.11.2007. Roger Nordman. Ylitarkastaja SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ. PIENET POHJALAISET PÄIHDEPÄIVÄT Kokkola 19.-20.11.2007 Ylitarkastaja Alkoholin kulutus ennätystasolla 100 % alkoholia henkeä kohti 1901-2004 9 8 7 1919 kieltolaki 2004 matkustajatuonti + alkoholiveron

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara?

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Järjestötyöpaja I, 18.8.2015 Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen, MTKL Puumalainen, Rissanen 2015 1 Osatutkimuksen tavoitteet

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn seminaari 13.6.2013. 18.6.2013 kirsi.kuusinen-james@helsinki.fi

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn seminaari 13.6.2013. 18.6.2013 kirsi.kuusinen-james@helsinki.fi Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn seminaari 13.6.2013 Ohjelma 9-9.15 Tervetuloa/ Päivi Hiltunen, perusturvajohtaja Nastola, Iitti, Sysmä 9.15 10.15 Valtakunnallinen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn kehittämistyö/

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

Mistä ja miten asiakkaat tavoitetaan

Mistä ja miten asiakkaat tavoitetaan Mistä ja miten asiakkaat tavoitetaan Esteettömästi yhdestä ovesta?- Mielenterveys- ja päihdepalveluita kaikille 29.10.2009 Anneli Pienimäki Päihdetyön kehittämispäällikkö Sininauhaliitto Keitä asiakkaat

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne 25.04.2016 Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän 20.1.2015 linjausten mukaisesti TYÖRYHMÄTYÖSKENTELYN TAVOITEET Tavoitteena on nykyisen

Lisätiedot

Puheenjohtaja: nuorisoyksikön johtaja Georg Henrik Wrede, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Puheenjohtaja: nuorisoyksikön johtaja Georg Henrik Wrede, Opetus- ja kulttuuriministeriö 1(5) Kouluterveyspäivät 2012 Jotta kukaan ei jäisi syrjään Tiistai 18.9.2012 8.30 10.00 I l m o i t t a u t u m i n e n j a a a m u k a h v i Puheenjohtaja: nuorisoyksikön johtaja Georg Henrik Wrede, Opetus-

Lisätiedot

Torstai, 23. elokuuta 2012, Paikka: Kalliolan setlementti, Sturenkatu 11

Torstai, 23. elokuuta 2012, Paikka: Kalliolan setlementti, Sturenkatu 11 NUORISOTYÖN NEUVOTTELUPÄIVÄT 23. 24.8.2012 Helsinki Kalliolan setlementti, Sturenkatu 11, 00510 Helsinki YHTEISTYÖN MERKITYS Torstai, 23. elokuuta 2012, Paikka: Kalliolan setlementti, Sturenkatu 11 9.15

Lisätiedot

VAHVASTI VERTAISTUKEA. koulutus- ja kohtaamispäivät 14. 15.6.2013

VAHVASTI VERTAISTUKEA. koulutus- ja kohtaamispäivät 14. 15.6.2013 VAHVASTI VERTAISTUKEA koulutus- ja kohtaamispäivät 14. 15.6.2013 Jyväskylä, Kansalaistoiminnan keskus Matara www.matara.fi Virtaako voimaa vertaistoiminnasta? Voiko potilas itse olla terveydenhuollon kumppani?

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan perusturvan aikuisten psykososiaaliset palvelut

Järvi-Pohjanmaan perusturvan aikuisten psykososiaaliset palvelut Järvi-Pohjanmaan perusturvan aikuisten psykososiaaliset palvelut Erityispalvelujen johtaja Tanja Penninkangas Alvar Aallon tie 2, 62900 Alajärvi Puh. 06-24122301, 040-3517710 20.2.2014 1 Kuntavertailun

Lisätiedot

Tukea saatavana - huolipuheeksi omaisen kanssa

Tukea saatavana - huolipuheeksi omaisen kanssa Tukea saatavana - huolipuheeksi omaisen kanssa Mielenterveyskuntoutujan omaisen elämästä ja arjesta Omaistyön koordinaattori, psykoterapeutti Päivi Ojanen Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

TERVETULOA! Ei kuulu sulle?! 21.5.2013

TERVETULOA! Ei kuulu sulle?! 21.5.2013 TERVETULOA! Ei kuulu sulle?! 21.5.2013 Ei kuulu sulle?! Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö ikäihmisten parissa Susanna Leimio-Reijonen Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön seutukoordinaattori Ei

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari

Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari Aika: 20.10.2011 klo. 8.30 15.15 Paikka: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Tekniikan yksikkö, Kotkantie 1 (Auditoriot

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus

Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus Sirpa Tuomela-Jaskari päihdepalvelujen suunnittelija, YTM Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA Puh. 83 277 Email: sirpa.tuomela-jaskari@seamk.fi

Lisätiedot

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Hanketta hallinnoi Rovaniemen kaupunki Toteutuksesta vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Mukana Lapin

Lisätiedot

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Turvakotityö: Kriisityö Avotyö: Kriisityö ja selviytymisen tukeminen Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään Verkko- ja puhelinauttaminen Etsivä ja jalkautuva väkivaltatyö

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

HUUKO IV 8.9.2011 klo 14.00-14.45 Tanja Hirschovits-Gerz. Tanja Hirschovits-Gerz@uta.fi 2011 1

HUUKO IV 8.9.2011 klo 14.00-14.45 Tanja Hirschovits-Gerz. Tanja Hirschovits-Gerz@uta.fi 2011 1 HUUKO IV 8.9.2011 klo 14.00-14.45 Tanja Hirschovits-Gerz Tanja Hirschovits-Gerz@uta.fi 2011 1 Mistä ja kenen prosessista on kyse? Polarisaatio: päihde- ja mielenterveystyö? Asiakkaan / potilaan muutosprosessista?

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Pilotointi- ja kehittämishanke Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma 2010 2015 14.11.2013 Reetta Siukola 1 Päihde- ja mielenterveyspalveluissa

Lisätiedot

Mielenterveystyön tulevaisuus

Mielenterveystyön tulevaisuus Mielenterveystyön tulevaisuus Hankejohtaja Juha Ahonen Välittäjä 2013 hanke XVIII Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 11.-12.10.2011 Tampere-talo, Tampere Puheenvuoron sisällön tarkennus Katsaus

Lisätiedot

KOTIKATKO, ASUMISPALVELUT JA KOTIIN VIETY TUKI

KOTIKATKO, ASUMISPALVELUT JA KOTIIN VIETY TUKI KOTIKATKO, ASUMISPALVELUT JA KOTIIN VIETY TUKI TIKKURILAN SOSIAALIASEMA OMAT OVET VERKOSTOKOKOUS 16.5.2011 Marjatta Parviainen 17.05.2011 Avopalvelujen koordinaattori Marjatta Parviainen 1 A. KOTIKATKO

Lisätiedot

Tomi Kallio & Markku Salo, MTKL/Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö

Tomi Kallio & Markku Salo, MTKL/Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö Tomi Kallio & Markku Salo, MTKL/Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö Tampereen A-kilta ry:n 22 asunnon asumisyksikkö pitkäaikaisasunnottomille päihde- tai/ja mielenterveysongelmaisille henkilöille

Lisätiedot

Pohjois-Suomen Järjestöpäivät

Pohjois-Suomen Järjestöpäivät Pohjois-Suomen Järjestöpäivät Sosiaalisesti kestävä kehitys Oulussa 15.3.2012 klo 9-16.00 Rovaniemellä 16.3.2012 klo 9-16.00 Ajankohtaiset ja vuorovaikutteiset päivät tarjoavat pohdintaa, käytännön tietoa

Lisätiedot

Pohjanmaalta maailmalle - tavoitteena mielenterveyden tasa-arvo ja päihteetön elämä

Pohjanmaalta maailmalle - tavoitteena mielenterveyden tasa-arvo ja päihteetön elämä Pohjanmaalta maailmalle - tavoitteena mielenterveyden tasa-arvo ja päihteetön elämä Pohjanmaa-hankkeen juhlaseminaari Seinäjoki 25.3.2015 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Johtaja, stm / terveyspalveluryhmä Väestö

Lisätiedot

MIPA. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen. a-klinikka.fi/mipa

MIPA. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen. a-klinikka.fi/mipa Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma 2015 2018 a-klinikka.fi/mipa A-klinikkasäätiö A-Kiltojen Liitto ry Diakonia-ammattikorkeakoulu EHYT ry FinFami Uusimaa ry Irti Huumeista ry Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

- Kokemusasiantuntija - hoidon ja avun kohteesta omien kokemusten jakajaksi sekä palveluiden kehittäjäksi

- Kokemusasiantuntija - hoidon ja avun kohteesta omien kokemusten jakajaksi sekä palveluiden kehittäjäksi - Kokemusasiantuntija - hoidon ja avun kohteesta omien kokemusten jakajaksi sekä palveluiden kehittäjäksi Kokemustutkija & VTL Päivi Rissanen Erikoistutkija-kehittäjä & VTT Outi Hietala, 18.3.2015 1 Juuret

Lisätiedot

Väkivalta ja päihteet kolmannen sektorin ja kriisikeskustyön näkökulmasta

Väkivalta ja päihteet kolmannen sektorin ja kriisikeskustyön näkökulmasta Väkivalta ja päihteet kolmannen sektorin ja kriisikeskustyön näkökulmasta Alkoholi ja väkivalta seminaari 6.11.2013 Pirjo Lehmuskoski Kriisityön vastaava Kriisikeskus Matalan kynnyksen kriisikeskus elää

Lisätiedot

Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa

Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Timo Aronkytö Terveyspalvelujen johtaja 1 Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Mikä Vantaata vaivaa? Vantaalaisen hyvä mieli

Lisätiedot

Torstai, 23. elokuuta 2012, Paikka: Kalliolan setlementti, Sturenkatu 11

Torstai, 23. elokuuta 2012, Paikka: Kalliolan setlementti, Sturenkatu 11 NUORISOTYÖN NEUVOTTELUPÄIVÄT 23. 24.8.2012 Helsinki Kalliolan setlementti, Sturenkatu 11, 00510 Helsinki YHTEISTYÖN MERKITYS Torstai, 23. elokuuta 2012, Paikka: Kalliolan setlementti, Sturenkatu 11 9.15

Lisätiedot

Omaishoito ja päihteet -seminaari

Omaishoito ja päihteet -seminaari Omaishoito ja päihteet -seminaari 16.1.2018 Omaishoitajaliitto on olemassa, jotta omaishoitoperheen asema paranee on omaishoitajia, heidän läheisiään, paikallisyhdistyksiä ja kansalaisia varten Perustettu

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA - Jyväskylä

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA - Jyväskylä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA - Jyväskylä 23.5.2013 JJ Koski Taustaa KASTE: Keski-Suomen Arjen mielihankkeen tavoitteet Päihde-ja mielenterveystyönseudullisten työtapojen, osaamisen ja asiakaslähtöisyyden

Lisätiedot

EHKÄISY JA HOITO LAADUKKAAN PÄIHDETYÖN KOKONAISUUS. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 27.11.2007

EHKÄISY JA HOITO LAADUKKAAN PÄIHDETYÖN KOKONAISUUS. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 27.11.2007 Tiedosta hyvinvointia Päihdetyö-ryhmä 1 EHKÄISY JA HOITO LAADUKKAAN PÄIHDETYÖN KOKONAISUUS Tiedosta hyvinvointia Päihdetyö-ryhmä 2 MISTÄ ON KYSE? Kunta- ja palvelurakenneuudistus edellyttää uusia suunnitelmia

Lisätiedot

Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset Taide ja kulttuuri osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Prosenttiperiaatteen laajentamisen

Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset Taide ja kulttuuri osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Prosenttiperiaatteen laajentamisen Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset Taide ja kulttuuri osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihanke / Opetus- ja kulttuuriministeriö / 1/2018/ Johanna

Lisätiedot

Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat

Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat 2.5.2017 Kainuun potilas-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen, vanhusneuvostojen ja soten edustajien yhteiskokous Järjestöt yhteistyötoimijana Vahva arvopohja,

Lisätiedot

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 24.9.2012 TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 Arvoisa vastaanottaja Vuoden 2013 valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen I Asiakkaan asemaa vahvistetaan terveysasemilla psykiatrisia hoitajia päihdeongelmaisten hoidon työnjakoa sovittu

Lisätiedot

Ehkäisevä työ kuuluu kaikille: Monialaisessa työssä sen salaisuus

Ehkäisevä työ kuuluu kaikille: Monialaisessa työssä sen salaisuus Ehkäisevä työ kuuluu kaikille: Monialaisessa työssä sen salaisuus 18. Kansallinen väkivaltafoorumi Lähisuhdeväkivalta on kansallinen häpeä tavoitteena turvallisuus Susanna Leimio Ehkäisevän työn seutukoordinaattori,

Lisätiedot

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma LAPSEN ÄÄNI - KEHITTÄMISOHJELMA 27.2.2009 STM:n rahoituspäätös: 11.3. milj. euroa 1.1.2009 31.10.2011 väliselle ajalle Ehdot mm.: Yhteistyö muiden valtakunnallisten

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 PÖYTÄKIRJA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 19.11.09 kello 9 11 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat:

Lisätiedot

Vertais- ja kokemustoimijoiden foorumi Kallion virastotalo Tiina Saarinen Kehittämissuunnittelija A-klinikkasäätiö

Vertais- ja kokemustoimijoiden foorumi Kallion virastotalo Tiina Saarinen Kehittämissuunnittelija A-klinikkasäätiö Vertais- ja kokemustoimijoiden foorumi 12.3.2012 Kallion virastotalo Tiina Saarinen Kehittämissuunnittelija A-klinikkasäätiö Tietopuu Tietopuu-sivuston www.a-klinikka.fi/tietopuu/ tarkoituksena on jakaa

Lisätiedot

Yhteistyössä tasapainoon

Yhteistyössä tasapainoon Yhteistyössä tasapainoon Järvenpään mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2014-2016 08.05.2014 Sisältö mittarit, s.3 yhteistyössä tasapainoon, s.4 tavoitteet ja arvot prosessit laatu- ja kustannustehokkuus

Lisätiedot

Päihdelääketieteen Päivät 2015

Päihdelääketieteen Päivät 2015 Päihdelääketieteen Päivät 2015 Alkoholiongelmasta tuli alkoholin käyttöhäiriö - mikä muuttui? 5.-6.3.2015 Sokos Hotel Presidentti Helsinki Päihdelääketieteen päivät 2015 käsittelee jatkuvasti kehittyvää

Lisätiedot