XVIII. Päihde- ja. Valtakunnalliset. Yhteiset mahdollisuudet Yhdessä oppien Tampere-talo Tampere

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "XVIII. Päihde- ja. Valtakunnalliset. Yhteiset mahdollisuudet Yhdessä oppien. 11. - 12.10.2011 Tampere-talo Tampere"

Transkriptio

1 XVIII Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät Tampere-talo Tampere Yhteiset mahdollisuudet Yhdessä oppien

2 XVIII Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät OHJELMA Tiistai avajaistilaisuus Lounas Seminaari 1 Seminaari 2 Seminaari 3 Seminaari 4 Seminaari Kahvi Seminaarit 1-5 jatkuvat Seminaari 6 Seminaari 7 Seminaari 8 Seminaari 9 Seminaari 10 Seminaari 11 Seminaari 12 Työpaja 13 Työpaja 14 Työpaja 13 jatkuu Työpaja 15 Opintokäynti 16 Opintokäynti 17 Opintokäynnit jatkuvat Iltatilaisuus Museokeskus Vapriikissa KESKIVIIKKO Seminaari 18 Seminaari 19 Seminaari 20 Seminaari 21 Seminaari 22 Seminaari 23 Seminaari 24 Seminaari 25 Seminaari 26 Työpaja 32 Työpaja 33 Opintokäynti 34 Opintokäynti KAHVI Seminaarit jatkuvat Seminaari 27 Seminaari 28 Seminaari 29 Seminaari 30 Työpaja 31 Työpajat 32 ja 33 jatkuvat Opintokäynnit 34 ja 35 jatkuvat LOUNAS PÄÄTÖSTILAISUUS 2

3 Tervetuloa XVIII Valtakunnallisille Päihde- ja mielenterveyspäiville Valtakunnalliset Päihdepäivät laajenevat vuonna 2011 Valtakunnallisiksi Päihde- ja mielenterveyspäiviksi. Päivien ohjelma on laajentunut ja monipuolistunut entisestään ja se tarjoaa avajais- ja päätöstilaisuuden lisäksi 25 rinnakkaisseminaaria, 6 työpajaa ja 4 opintokäyntiä. Tapahtumassa on yhä keskeisemmin esillä päihde- ja mielenterveysasioiden keskinäinen yhteys. Päihde- ja mielenterveyskysymykset kietoutuvat toisiinsa monin tavoin. Tämä tulee esille terveyttä edistävässä ja ehkäisevässä työssä sekä päihde- ja mielenterveyspalveluissa, jotka yhdistyvät vauhdilla. Kysyntää on uudenlaisille työmuodoille ja palveluille, toisilta oppimiselle ja rajanylityksille. Yhteistyötä sekä ehyitä palvelukokonaisuuksia ja rakenteita korostavat myös monet valtakunnalliset ohjelmat ja hankkeet, kuten Kansallinen mielenterveysja päihdesuunnitelma, Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma Kaste ja Kunta- ja palvelurakenneuudistus Paras-hanke. Yhteistyö, yhteenkuuluvuus ja rinnakkain kulkeminen nousevat esiin myös tänä vuonna vietettävässä kansainvälisessä vapaaehtoistoiminnan teemavuodessa. Valtakunnallisilla Päihde- ja mielenterveyspäivillä nostetaan esiin päihde- ja mielenterveystyön yhteisiä kysymyksiä ja yhdessä oppimisen mahdollisuuksia. Seminaarit sisältävät monipuolista pohdintaa niin vapaaehtois- ja vertaistoiminnasta kuin myös osallisuuden vahvistamisesta. Edellisenä vuonna hyvän palautteen saaneita aktiivisia ja vuorovaikutteisia työpajoja jatketaan ja myös opintokäyntejä tehdään useaan eri kohteeseen. Päihde- ja mielenterveyspäivät ovat areena ammattilaisille ja odotettavissa on osallistujien vilkasta keskustelua, kannanottoja ja uusia avauksia. Tapahtumapaikkakunta huomioidaan aikaisempien vuosien tapaan ohjelmassa. Tampereen seudun toimijat ovat olleet erittäin aktiivisesti mukana ohjelman suunnittelussa ja paikallisuus näkyy vahvasti ohjelman painotuksissa. Kiitän Tampereen kaupunkia ja sen työntekijöitä sekä muita paikallisia toimijoita vieraanvaraisuudesta sekä tuesta tapahtuman järjestelyissä. Päihde- ja mielenterveyspäivien suunnitteluun on osallistunut monia asiantuntijoita eri yhteisöistä yhdessä Terveyden edistämisen keskuksen kanssa. Haluan kiittää lämpimästi kaikkia suunnitteluun osallistuneita arvokkaasta panoksesta. Tervetuloa Tampereelle XVIII Valtakunnallisille Päihde- ja mielenterveyspäiville Tampere-taloon! Janne Juvakka Toiminnanjohtaja Terveyden edistämisen keskus ry 3

4 Avajaistilaisuus klo Puheenjohtaja: toiminnanjohtaja Janne Juvakka, Terveyden edistämisen keskus ry Tervetuloa Tampereen kaupunki Valtiovallan tervehdys Laatua ja demokratiaa palveluihin kansalaisosallistumisella professori Aila-Leena Matthies, Jyväskylän yliopisto Vapaaehtoistoiminta turvaverkkona yksilöllisyyden valtakaudella puheenjohtaja Pekka Sauri, Mielenterveyden keskusliitto 4

5 TIISTAI Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman ideat toiminnaksi Seminaarin tavoitteena on kuvata, miten kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman suosituksia on toteutettu käytännössä. Seminaarissa tarkastellaan suunnitelman linjausten mukaisesti tehtyä kehittämistyötä ja uudenlaisia työmalleja. Tarkastelun kohteena ovat yhden oven takaa löydettävät mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä ammattilaisten ja vertaistoimijoiden yhteistyömallit. Puheenjohtaja: hankejohtaja Matti Kaivosoja, Tervein mielin Pohjois-Suomessa -hanke Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman toimeenpano ja Kaste-hankkeiden merkitys muutoksen tekijänä lääkintöneuvos Helena Vorma, sosiaali- ja terveysministeriö Kahvi Mielenterveys- ja päihdetyön yhdistetyt mallit peruspalveluissa Päihdetyöntekijä osaksi perusterveydenhuollon työtä hankekoordinaattori Auri Lyly, Mielen avain -hanke päihdetyöntekijä Hanna-Mari Tuomola, Mielen avain -hanke Mielenterveys- ja päihdeasiakas elämäntapavastaanotolla psykiatrinen sairaanhoitaja Päivi Somero, Mustasaari-Vöyrin perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Mielenterveys- ja päihdehoitajan yhteistyömalli Tampereella perusterveydenhuollossa projektipäällikkö Matti Mäkelä, Välittäjä hanke Yhdessä edistämässä päihde- ja mielenterveysongelmaisten kuntoutumista Avoterveydenhuollon ryhmämuotoinen päihdekuntoutus Äiti-lapsi- vertaisryhmä hyvinvoinnin tukena ehkäisevän päihdetyön terveydenhoitaja Minna Suikkanen, Länsi hanke Pitkäaikaisen masennuksen hoitomalli perusterveydenhuollossa hanketyöntekijä Jeni Hälvä, Vantaalaisen hyvä mieli -hanke Päihde- ja mielenterveyskuntoutuksen haasteita avokuntoutuksessa lehtori Sanna Väyrynen, Lapin yliopisto Kokemusasiantuntijoiden reflektoiva keskustelu 5

6 Katsaus päihdehoidon mahdollisuuksiin Seminaari tarjoaa katsauksen erilaisissa terveydenhuollon yksiköissä tehtävään päihdetyöhön. Miten katkaisuhoito toimii avopalveluna? Millaista päihdetyötä tehdään somaattisia sairauksia hoitavissa yksiköissä? Millaisia avohoito- ja matalan kynnyksen palveluita on tarjolla huumeiden käyttäjille? Puheenjohtaja: dosentti Rauno Mäkelä Tehostetun avokatkaisun mahdollisuudet yksikköjohtaja Marja-Leena Majanmaa, Tampereen A-klinikka Kahvi Päihdetyö somaattisessa hoidossa psykiatrian erikoislääkäri Seija Joukanen, Tays Päihdepsykiatrian poliklinikka Päihdepsykiatrian modernit tuulet psykiatrian erikoislääkäri Merja Syrjämäki, Tays Pitkäniemen sairaala Matalan kynnyksen palvelut huumeiden käyttäjille yksikköjohtaja Helena Simula, Tampereen Matala Kommenttipuheenvuoro Stop Huumeille ry Opioidiriippuvuuden avohoitomallit Tampereella lääkeavusteinen vieroitus ja korvaushoito kehittäjä-päihdetyöntekijä Tarja Koskinen, Tampereen kaupunki, Tilaajaryhmä Kysymyksiä ja keskustelua 6

7 TIISTAI Yhteisöllisyys ehkäisevässä päihdetyössä Seminaarin tavoitteena on lisätä tietoa ja käydä keskustelua yhteisöön vaikuttamisen merkityksestä ja keinoista päihdehaittojen ehkäisyssä. Seminaarissa esitellään myös käytännön yhteisötyömalleja sekä vertaisarviointia ehkäisevän työn tuen ja kehittämisen keinona. Puheenjohtaja: järjestöpäällikkö Päivi Heimonen, Sininauhaliitto ry Yhteisöllisyys nuorten hyvinvoinnin tukena sosiaalityön yliassistentti Riikka Korkiamäki, Tampereen yliopisto Kahvi Yhteisöt ehkäisevän päihdetyön kohteena tutkija Katariina Warpenius, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimivat verkostot osana paikallista työtä vanhempien innostaminen ehkäisevään työhön hyvinvointi- ja terveystyön päällikkö Seppo Soine-Rajanummi, Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mediavaikuttaminen ehkäisevän päihdetyön välineenä päihdeohjaaja-yleinen edunvalvoja Heikki Musturi, Oriveden kaupunki Vertaisarviointi ehkäisevän päihdetyön kehittämisen tukena ylitarkastaja Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto suunnittelija Minna Kesänen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 7

8 Vapaaehtois- ja vertaistoiminta hoidon tukena Vuosi 2011 on EU:n vapaaehtoistoiminnan teemavuosi, jonka tavoitteena on tuoda esiin vapaaehtoistoiminnan merkitystä ja lisätä vapaaehtoistoiminnan arvostusta. Seminaarissa pohditaan vapaaehtois- ja vertaistoiminnan merkitystä ja keinoja päihde- ja mielenterveystyön tukena. Mikä merkitys vapaaehtoistoiminnalla on nykyisessä yhteiskunnassamme, mikä saa suomalaiset osallistumaan toimintaan? Seminaarissa nousee esille vertaistyön moninaisuus ja mahdollisuudet päihde- ja mielenterveyskuntoutumisessa. Puheenjohtaja: tutkimuspäällikkö Susanna Hyväri, Diakonia-ammattikorkeakoulu Vapaaehtoistyön uudet merkitykset TM Tomi Oravasaari, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kahvi Vertaisuuden hyödyntäminen hoitovaihtoehtojen etsimisessä kouluttaja Jukka Oksanen, Tampereen A-klinikkatoimi Vertaistoiminta osana ammatillista päihdekuntoutusta johtaja Jyrki Lausvaara, Kalliolan Nurmijärven klinikka Itsehoidon keinot päihde- ja mielenterveyskuntoutumisessa yhdyskuntatupatyön ohjaaja Kari-Pekka Rauhala, Tampereen A-Kilta ry toiminnanjohtaja Markku Lehto, Mielenterveysyhdistys TAIMI ry Voiko vertaisuus toimia verkossa? Läheisten ja vapaaehtoisten ohjaajien asiantuntijuus käyttöön aluevastaava Jukka Riipinen, Irti Huumeista ry Vantaa Kysymyksiä ja keskustelua 8

9 TIISTAI Asumispalvelut päihde- ja mielenterveysongelmaisille Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien ympärivuorokautisten asumispalvelujen määrä on ollut vahvassa kasvussa ja erityisesti päihdeongelmaisten asumispalvelujärjestelmä on hyvin kirjava. Seminaarissa pohditaan millainen asumispalvelujärjestelmä parhaiten tukee päihde- ja mielenterveysongelmaisten henkilöiden inhimillistä arkea ja kuntoutumista. Puheenjohtaja: toiminnanjohtaja Jukka Suurmäki, Alvi ry Valvontaohjelman asettamat kriteerit päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumiselle kehittämispäällikkö Hanna Ahonen, Valvira Kahvi Kohti selkeämpää asumispalvelujärjestelmää suunnittelupäällikkö Maritta Närhi, Tampereen kaupunki Mikä on oleellista päihdeongelmaisten asumisessa? avotyön vastaava ohjaaja Jari Ronkainen, Tampereen A-kilta ry Asunto ensin entä tukipalvelut? toiminnanjohtaja Markku Salo, Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö kokemustutkija Tomi Kallio Alma-yhteisö mielenterveyskuntoutujan asumisen tukena vastaava ohjaaja Jari Kanerva, Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry Kuntouttava työote päihde- ja mielenterveysongelmaisten asumispalveluissa yksikönjohtaja Christa Rajanti, Sopimusvuori Oy 9

10 Miten tukea väkivaltaista nuorta? Nuorten kohtaama väkivalta on kouluterveyskyselyjen perusteella yleistä. Pojat joutuvat tyttöjä useammin tappeluihin ja fyysisiin yhteenottoihin, mutta huolestuttavana on viime vuosina nähty myös tyttöjen lisääntynyt väkivaltaisuus. Seminaarissa pohditaan, ovatko nuoret väkivaltaisempia kuin ennen. Lisäksi kuullaan keinoista opettaa aggression hallintaa ja tukea nuorta pois väkivaltaisesta käyttäytymisestä. Puheenjohtaja: erikoistutkija Päivi Honkatukia, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Ovatko nuoret väkivaltaisempia kuin ennen? Väkivaltakäyttäytymisen nykytilanne ja hoitomahdollisuudet ylilääkäri Riittakerttu Kaltiala-Heino, Tays Väkivaltaisesta nuoruudesta vastuulliseen ihmisyyteen toiminnanjohtaja Timo Purjo, Non Fighting Generation ry Miten opettaa lapsille ja nuorille aggression hallintaa? lastenpsykiatri Raisa Cacciatore, Väestöliitto Tuottaako tehokkuusralli hyvinvointia? Perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen rakenteet ja toimintatavat ovat muutoksessa. Pysyykö ihminen mukana vauhdissa? Miten tehokkuusvaatimus vaikuttaa palveluiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen, ovatko lähipalvelut kaikonneet reuna-alueilta ja kenellä on aikaa ihmiselle? Jäävätkö kaikkein heikoimmassa asemassa olevat kansalaiset ilman riittävää tukea ja ohjausta palveluiden piiriin? Löytyykö sähköisestä asioinnista vastaus kysymyksiin? Puheenjohtaja: toiminnanjohtaja Aake Huurresalo, Hämeen Sininauha Tehokkuus, tuottavuus ja kolmas sektori? tutkija Ritva Pihlaja, Helsingin yliopisto Tehokkuuden seurauksia yhteisön sijaan yksinäisyys yhteisösosiaalityön professori Leena Eräsaari, Jyväskylän yliopisto Sähköisen kohtaamisen mahdollisuudet ja rajoitukset VTM tohtorikoulutettava Minna Strömberg-Jakka, Turun yliopisto 10

11 TIISTAI Hyvinvoinnin lisääminen kulttuurin keinoin Taide- ja kulttuuritoiminta ovat keskeisiä elementtejä hyvän elämän ja arjen kokemiselle. Omat elämykset, luovat voimavarat, osallisuus ja vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa mahdollistavat voimaantumisen, itsensä kehittämisen ja toimintakyvyn ylläpitämisen. Seminaarissa pohditaan, miten kulttuuria ja taidetta voidaan käytännön työssä hyödyntää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Puheenjohtaja: pääsihteeri Aaro Harju, Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry Kulttuuri osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääjänä erikoissuunnittelija Päivi Känkänen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Miten kulttuuria voidaan hyödyntää terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä? tanssitaiteilija Kirsi Heimonen, Helsingin Diakonissalaitos Hyvinvointia nuorisokulttuurin keinoin taiteesta voimaa kynäruiskutaiteilija Tarmo Kaikkonen Asiakkaan osallisuuden vahvistaminen päihde- ja mielenterveystyössä Asiakkaan osallisuutta korostetaan erilaisissa suunnitelmissa, strategioissa ja ohjelmissa. Se on sosiaali- ja terveydenhuollossa tunnustettu arvo ja tavoite. Seminaarissa pohditaan, miten asiakkaan osallisuus tulisi huomioida kehittämistyössä. Mitä asiakkaan osallistuminen päihde- ja mielenterveystyöhön vaatii häneltä itseltään, entä mitä se vaatii ammattilaiselta? Seminaarissa keskustellaan myös asiakkaan osallistamisen hyvistä käytännön kokemuksista. Puheenjohtaja: toiminnanjohtaja Aarne Kiviniemi, Sininauhaliitto ry Asiakkaan osallisuuden huomioiminen kehittämistyössä hankejohtaja Minna Laitila, Välittäjä hanke Paneeli: Keskustelu hyvistä käytännöistä, joilla mahdollistetaan asiakkaan osallistuminen tulosaluejohtaja Jaana Behm, Imatran kaupunki Hannu Gustafsson, Espoon A-kilta Hykaa ry projektipäällikkö Heikki Turkka, Walkers - Hububussiprojekti 11

12 Dopingaineiden käyttö ilmiönä Dopingaineiden käytöstä on varsin vähän tutkittua tietoa. Anabolisten steroidien väärinkäytön oletetaan kuitenkin aiheuttavan riippuvuutta sekä altistavan muiden päihteiden käytölle ja päihderiippuvuudelle. Steroidien käytön vuoksi hoitoon hakeutuvat henkilöt ovatkin yhä useammin päihteiden sekakäyttäjiä. Seminaarin tavoitteena on lisätä tietoa ja osaamista dopingaineita käyttävän potilaan kohtaamisesta sekä antaa ohjeistuksia doping- ja huumausaineiden sekä alkoholin yhteiskäytön vaaroista. Puheenjohtaja: kulttuurisihteeri Satu Heikkinen, opetus- ja kulttuuriministeriö Kuntourheilijoiden dopingaineiden käytön ehkäisy Suomessa ja muissa Pohjoismaissa pääsihteeri Pirjo Ruutu, Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry Ravintolisät ja mainonta millaisia mielikuvia mainonta luo? vt. toiminnanjohtaja Petra Pohjonen, Youth Against Drugs ry Huumeet, päihteet ja doping yhteydet ja erot johtava ylilääkäri Pekka Heinälä, A-klinikkasäätiö Dopingaineiden käyttäjä potilaana haasteet terveydenhuollon ammattilaisille projektikoordinaattori Jukka Koskelo, A-klinikkasäätiö Aikuisten ongelmat lasten murheet Perheiden huono-osaisuus ja vanhempien vaikeudet heijastuvat vahvasti lapsien elämään. Seminaarissa tarkastellaan lapsen näkökulmasta vanhempien voimavarojen puutteen ja erilaisten ongelmien vaikutuksia sekä etsitään keinoja tukea lasta. Puheenjohtaja: toiminnanjohtaja Seppo Sauro, Lastensuojelun Keskusliitto Lapsuuden köyhyys heijastuu myöhempään elämään tutkija Reija Paananen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Vauvaperheiden voimavarojen vahvistaminen kotikäynnein vastaava projektityöntekijä Mervi Talvitie, Pilke-hanke Vanhemman alkoholinkäytöstä kärsivän lapsen tunnistaminen ja selviytymisen tukeminen lapsi- ja perhekonsultti Annikka Taitto 12

13 TIISTAI Millaista päihde- ja mielenterveystyön osaamista koulutus tuottaa? Mielenterveys- ja päihdetyön osaamiselle on kysyntää. Mitä haasteita se asettaa korkea-asteen koulutukselle? Seminaarissa käsitellään mielenterveys- ja päihdetyön opetusta eri koulutusaloilla sekä tarkastellaan opetuksen tulevaisuuden kuvia. Puheenjohtaja: tutkijayliopettaja Päivi Vuokila-Oikkonen, Diakonia-ammattikorkeakoulu Mielenterveys- ja päihdetyön opetus tulevaisuudessa ylitarkastaja Johanna Moisio, opetus- ja kulttuuriministeriö Mielenterveys- ja päihdetyön näkökulma lääketieteellisessä koulutuksessa psykiatrian professori Jyrki Korkeila, Turun yliopisto Mielenterveys- ja päihdetyö sosionomi- ja sairaanhoitajakoulutuksessa lehtori Teija Eskola, Tampereen ammattikorkeakoulu yliopettaja Nina Kilkku, Tampereen ammattikorkeakoulu Mielenterveys- ja päihdetyön uudet koulutusmuodot lehtori Tuija Salo, Tampereen ammattikorkeakoulu yliopettaja Nina Kilkku, Tampereen ammattikorkeakoulu 13

14 TYÖPAJA Kicksit kaikesta nuorisokulttuurin ajankohtaiset ilmiöt tupakoimattomuusja päihdetyön lähtökohtana Työpajan tavoitteena on oppia tarkastelemaan päihdetyötä yläasteikäisten nuorten silmin ja löytää nuoria puhuttelevia ratkaisuja tupakoinnin, nuuskan käytön ja pilven polton vähentämiseen. Työpajassa sukelletaan nykynuorten maailmaan ja esitellään uusia tutkimustuloksia liittyen nuorisokulttuuriin, nuorten tupakointiin ja päihdeasenteisiin. Vuorovaikutteisessa työpajassa hyödynnetään toiminnallisia menetelmiä sekä luovuutta ja ideointia ruokkivia materiaaleja. Työpajassa on rajoitettu osallistujamäärä. Vetäjät: kehittämispäällikkö Virve Laivisto, Suomen Syöpäyhdistys viestinnän asiantuntija Sanna-Mari Salomäki, Kuule Oy Työpajan avaus kehittämispäällikkö Virve Laivisto, Suomen Syöpäyhdistys Kahvi Kicksit kaikesta tuoreita tutkimustuloksia nuorten maailmasta viestinnän asiantuntija Sanna-Mari Salomäki, Kuule Oy Työpajatyöskentelyä: Nuorisolähtöisyyttä tupakoimattomuus- ja päihdetyöhön Työpajatyöskentely jatkuu Loppukeskustelu ja yhteenveto 14

15 TIISTAI Väkivaltaan puuttuminen osaksi päihdetyötä 14. TYÖPAJA Tutkimusten mukaan noin 70 % kaikista pahoinpitelyistä ja 80 % henkirikoksista on tehty alkoholin vaikutuksen alaisena. Alkoholilla on usein osuutta myös parisuhteissa tapahtuvassa väkivallassa. Päihdepalveluissa on kehitelty työmallia, jolla voidaan puuttua väkivaltaan. Työpajan tavoitteena on pohtia, miten kehiteltyä työmallia voidaan käyttää ja levittää muualle. Työpajassa on rajoitettu osallistujamäärä. Vetäjä: päihdetyön kouluttaja Mailis Taskinen Väkivaltaan puuttuminen päihdehoidon yhteydessä perheterapeutti Heikki Seppälä, Helsingin Sosiaalivirasto perheterapeutti Niina Vellonen, Helsingin Sosiaalivirasto Ryhmätyöskentelyä työmallin levittämisestä Loppukeskustelu ja yhteenveto Nuorten mielen hyvinvoinnin taitojen vahvistaminen 15. TYÖPAJA Työpajassa tutustutaan nuorten mielenterveyden edistämiseen ja mielen hyvinvoinnin tietojen ja taitojen vahvistamiseen. Työpaja koostuu tietoiskuista ja toiminnallisesta työskentelystä. Teemoina ovat tunnetaidot ja jämäkkyys sekä niiden harjoittelu nuorten kanssa. Tietoiskut ja toiminnallinen työskentely sekä keholliset harjoitukset lomittuvat työpajassa. Työpajassa on rajoitettu osallistujamäärä. Vetäjät: hankekoordinaattori Elina Marjamäki, Suomen Mielenterveysseura draamapedagogi Riikka Nurmi Mielenterveystietoja ja -taitoja nuorille hankekoordinaattori Elina Marjamäki, Suomen Mielenterveysseura Toiminnallisia harjoituksia draamapedagogi Riikka Nurmi Loppukeskustelu ja yhteenveto 15

16 Opintokäynti Päiväperhon monipuoliset palvelut lapsiperheille Opintokäynnillä tutustutaan Tampereen kaupungin lapsiperheiden sosiaalipalveluiden yksikköön Päiväperhoon. Päiväperho tarjoaa monipuoliset palvelut raskaana olevalle tai lapsiperheelle, jossa vanhemmilla on ongelmia päihteiden kanssa. Opintokäynnillä kuullaan kokemuksia palvelujen järjestämisestä sekä työskentelystä päihdeongelmaisten äitien kanssa. Opintokäynnillä on rajoitettu osallistujamäärä. Puheenjohtaja: johtaja Tuija Forsberg, Päiväperho Lähtö Tampere talolta Kahvi 10 vuotta toimintaa Päiväperhossa johtaja Tuija Forsberg, Päiväperho Kokemuksia päihdeongelmaisten neuvolapalveluiden järjestämisestä osastonhoitaja Päivi Viitanen-Marchegiano, Päiväperho terveydenhoitaja Niina Ali-Rantala, Päiväperho Korvaushoidossa olevien äitien tiedon lisääminen vauvojen vieroitusoireista sairaanhoitaja Johanna Mällinen, Päiväperho Matalankynnyksen kohtaamispaikan ja kriisiosaston näkökulma tilanteisiin, joissa päihteet määräävät elämää osastonhoitaja Teija Sarna, Päiväperho Hoitamisen ihanuus ja haasteellisuus päihdeongelmaisen äidin tarina osastonhoitaja Jaana Häggman, Päiväperho Tapausesimerkki toiminta- ja fysioterapian käytöstä lapsiryhmän kanssa fysioterapeutti Paula Pohjalainen-Tiainen, Päiväperho toimintaterapeutti Lotta Koskinen, Päiväperho Palveluohjauksen avulla räätälöidyt palvelut oikea-aikaisesti ja oikean kokoisina perheille palveluohjaaja Anki Backman, Päiväperho Lähtö takaisin Tampere-talolle 16

17 TIISTAI Ulkopuolisuudesta osallisuuteen 17. Opintokäynti Opintokäynnillä tutustutaan Silta-Valmennusyhdistys ry:n kuntoutus-, ohjaus- ja työpajatoimintaan. Silta-Valmennuksen päämääränä on lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa sekä ihmisten osallisuutta ja hyvinvointia auttamalla ja valmentamalla ihmisiä vahvistamaan työ- ja toimintakykyään ja löytämään paikkansa yhteiskunnassa. Opintokäynnillä tutustutaan yhdistyksen yhdessä paikallisten järjestöjen kanssa tarjoamiin erilaisiin tukimuotoihin. Opintokäynnillä on rajoitettu osallistujamäärä. Puheenjohtaja: toimialajohtaja Maija Laukkanen, Silta-Valmennusyhdistys ry Lähtö Tampere-talolta Kahvi Silta-Valmennusyhdistys ry tavoitteena tavallinen elämä toimialajohtaja Maija Laukkanen, Silta-Valmennusyhdistys ry Paikallisten järjestöjen yhteistyö päihde- ja mielenterveyskuntoutuksessa toiminnanjohtaja Sampo Järvelä, Silta-Valmennusyhdistys ry Vapautuva vanki kuntoutumassa vastaava ohjaaja Reijo Kypärä, Silta-Valmennusyhdistys ry ohjaaja ja kokemusasiantuntija Keijo Häkkinen, Silta-Valmennusyhdistys ry Aikaa ja arvostusta nuorille nuorten polut koulutukseen ja työelämään projektikoordinaattori Jari Rekola, Silta-Valmennusyhdistys ry Työpaja oppimisyhteisönä toimialajohtaja Erkki Sipilä, Silta-Valmennusyhdistys ry Lähtö takaisin Tampere-talolle 17

18 Työelämän tahti kiihtyy mistä lisää voimavaroja? Muutokset ja tehokkuusvaatimukset ovat arkea työelämässä. Työn tehostus näkyy mm. aikataulujen tiukkuutena, uupumuksena työpäivän jälkeen ja liian vähäisenä vapaa-aikana. Tutkimuksen mukaan naiset ovat enemmän työn tehostamisen kohteena kuin miehet ja kokevat työnsä rasittavampana. Seminaarissa pohditaan, miten työpaikka voi tukea työssä jaksamista ja ehkäistä ongelmia. Puheenjohtaja: työterveyden ja -turvallisuuden asiantuntija Irmeli Vuoriluoto, Tehy ry 9.00 Työyhteisö uhka ja tuki mielenterveydelle erikoislääkäri Marjo Sinokki, Turun kaupunki Kahvi Masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentäminen miten ehkäistä ongelmia ajoissa johtajaylilääkäri Tapio Ropponen, Kuntien eläkevakuutus Masennuksesta toipuvan paluu töihin työterveyshuollon tuella vastaava työterveyslääkäri Helena Rossi, Kesko Oyj Työterveyshuolto Naisten uupuminen työelämän tehokkuusvaatimusten paineessa erityisasiantuntija Eija Lehto, Työterveyslaitos Työurat muuttuvat millaisin keinoin lisää voimavaroja? professori Marja-Liisa Manka, Tampereen yliopisto Kysymyksiä ja keskustelua 18

19 KESKIVIIKKO Miten mini-interventio jaksaa? Riskikulutuksen varhainen hoito, mini-interventio, on terveydenhuollon toimintaa, jonka teho on kiistatta osoitettu. Mitä kentällä nykyisin tapahtuu, mikä on mini-intervention tekemisen nykyinen tila ja löytyykö tekemiseen välineitä? Puheenjohtaja: päihdelääketieteen professori Kaija Seppä, Tampereen yliopisto 9.00 Väestönäkökulma mini-interventioon dosentti Pia Mäkelä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kahvi Kyselylomakkeet mini-interventiotyön tukena dosentti Mauri Aalto, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Voiko väestöön kohdentuvilla tempauksilla vaikuttaa riskikulutukseen? LT Janne Kääriäinen, Tays Mini-intervention hyvä käytäntö työterveyshuollossa erityisasiantuntija Leena Hirvonen, Työterveyslaitos Mini-interventio erikoissairaanhoidossa terveyden edistämisen koordinaattori Riitta Lappalainen-Lehto, Tays Varhaisvaiheen päihdetyö sosiaali- ja terveydenhuollossa kehittäjä-päihdetyöntekijä Päivi Rantanen, Välittäjä hanke 19

20 Huumeet uudet ja vanhat haasteet Suomessa huumetilanne on pysynyt viime vuosina pääosin vakaana lukuun ottamatta huumausainekuolemien lisääntymistä. Miltä huumausainetilanteen kehitys näyttää tällä hetkellä? Seminaarissa kuullaan tuoreita tuloksia huumeväestökyselystä sekä käsitellään muuntohuumeiden ja huumaavien lääkkeiden väärinkäytön ajankohtaisia haasteita. Lisäksi pohditaan korvaushoidon tämän hetkistä tilannetta. Puheenjohtaja: aluejohtaja Päivi Puro, A-klinikkasäätiö 9.00 Tyyntä, laineita vai aaltoja vuoden 2010 huumeväestökyselyn tuloksia tutkija Torsten Winter, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kahvi Havaintoja kentältä: Nopean viestinnän verkosto ja festarityö päihdetyön suunnittelija Piia Jounila, Suomen Punainen Risti Muuntohuumeet ehkäisevän työn, valvonnan ja palvelujärjestelmän haasteena erikoissuunnittelija Elina Kotovirta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Huumaavat lääkkeet korvikkeena ja lisukkeena vastaava sairaanhoitaja Anne Ovaska, terveysneuvontapiste Nervi vertaistoimija Reseptilääkkeiden käyttö tieliikenteessä tutkija Karoliina Karjalainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Korvaako korvaushoito huumeiden aiheuttamia haittoja vai muita päihdepalveluita? ylilääkäri Kaarlo Simojoki, Espoon A-klinikka 20

21 KESKIVIIKKO Suojaa lapsen kehitys tue varhaisessa vaiheessa Seminaarin tavoitteena on tarkastella varhaisia kokemuksia ja niiden yhteyttä lapsen kehitykseen. Miten vanhempien päihteiden käyttö ja mielenterveyshäiriöt vaikuttavat lapsen varhaisiin kokemuksiin? Onko varhaisilla kokemuksilla vaikutusta päihteiden käyttöön ja mielenterveyshäiriöihin? Miten tukea neuropsykologisesti oireilevia lapsia ja heidän perheitään? Puheenjohtaja: ylilääkäri Hanna-Mari Alanen, Tays 9.00 Miten mieli rakentuu pre- ja postnataalikokemusten vaikutukset aivoissa psykiatrian professori Hasse Karlsson, Turun yliopisto Kahvi Varhainen vuorovaikutus, päihteet ja mielenterveys lastenpsykiatrian erikoislääkäri Mirjami Mäntymaa, Tays Sikiöaikaisen alkoholialtistuksen vaikutukset oppimiseen ja kehitykseen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen johtaja Heikki Seppälä, Kehitysvammaliitto ry Neuropsykologisesti oireilevien lasten perheiden arjen tukeminen projektityöntekijä Sami Keto, Nepsy-hanke, Neptunus Perhekeskeinen nettivalmennus varhaislapsuudessa käytöshäiriöiden ennaltaehkäisynä lastenpsykiatrian professori Andre Sourander, Turun yliopisto 21

22 Ihmisen kohtaaminen mielenterveystyön lähtökohtana Mielenterveystyön laatusuosituksessa korostetaan potilaan oikeutta hyvään hoitoon, ihmisarvoista kohtelua ja potilaan oikeutta päättää häntä itseään koskevista asioista. Lisäksi suosituksessa painotetaan potilaan, omaisten ja ammattihenkilöiden yhteistyötä. Seminaarin tavoitteena on tarkastella asiakkaan kokonaisvaltaista kohtaamista ja sosiaalisen verkoston merkitystä mielenterveystyössä. Puheenjohtaja: sosiaalipsykologi Petri Karoskoski, Tampereen aikuiskoulutuskeskus 9.00 Asiakkaan kokonaisvaltainen kohtaaminen näemmekö mielenterveysongelman vai ihmisen? ylilääkäri Päivi Kiviniemi, Tampereen kaupunki Ihmissuhteet ja sosiaalinen verkosto mielenterveystyössä yliopettaja Jukka Piippo, Arcada Omaiset kuntoutujan tukena ja tuen tarpeessa vastaava omaistyön koordinaattori Tuija Koponen, Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry Muutosmyönteinen työskentely päihdekuntoutuksessa Seminaarissa tarkastellaan asiakkaan oman motivaation ja muutosmyönteisyyden merkitystä päihdekuntoutuksessa sekä tutustutaan erilaisiin työskentelymalleihin päihde- ja mielenterveystyössä. Puheenjohtaja: aluejohtaja Erkki Tukeva, A-klinikkasäätiö 9.00 Ratkaisukeskeisen työskentelyn mahdollisuudet päihdekuntoutuksessa perheterapeutti Lasse Salmi, Terapia- ja Työelämäkeskus Profess Oy DKT- dialektinen käyttäytymisterapia päihde- ja mielenterveystyössä psykoterapeutti Teemu Ryhänen, WiseMind Psychotherapies & Consulting Oy Yhteisöllinen huumehoito muutoksen tukena vt. johtaja Tuula Rantanen, Nuorten Huumekuntoutuskoti Villa Hockey 22

23 KESKIVIIKKO Lasten mielenterveystyön mahdollisuudet Lasten ja nuorten mielenterveys on ollut viime vuosina paljon esillä julkisessa keskustelussa. Useat aikuisuuden mielenterveyden häiriöt alkavat jo nuoruudessa. Sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta varhaisella puuttumisella ongelmiin on suuri merkitys. Seminaarissa käsitellään lasten mielenterveystyön mahdollisuuksia ja ennaltaehkäisevää työtä. Puheenjohtaja: pääsihteeri Mirjam Kalland, Mannerheimin Lastensuojeluliitto 9.00 Lasten mielenterveystyö meillä ja maailmalla tutkimusprofessori Tytti Solantaus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Miten arvioida lapsen psykososiaalista terveyttä? Avuntarpeen tunnistamisesta varhaiseen puuttumiseen ylilääkäri Pälvi Kaukonen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Ennaltaehkäisevä työ hyvinvointineuvolassa psykologi Riitta Kangaspunta, Tampereen kaupunki Julkiset tilat turvallisemmiksi yhteistyöllä Vartijat ja järjestyksen valvojat kohtaavat päihtyneitä työssään julkisilla paikoilla sekä terveydenhuollon yksiköissä. Seminaarissa pohditaan, mitkä ovat turvallisuusalan työtekijöiden mahdollisuudet toimia näissä tilanteissa: Mitä rajoituksia ja haasteita he kohtaavat? Mitä mahdollisuuksia on kehittää yksityisen turvallisuusalan ja viranomaisten yhteistyötä? Puheenjohtaja: sosiaalineuvos Tapani Sarvanti, sosiaali- ja terveysministeriö 9.00 Kuka vastaa yleisestä turvallisuudesta tulevaisuudessa? hallintopäällikkö Timo Kerttula, Securitas Oy Päihtyneet julkisilla paikoilla turvallisuusalan työntekijöiden haasteet ja mahdollisuudet puhuja vahvistetaan myöhemmin, Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry Yksityinen turvallisuusala terveydenhuollon yksiköissä mitä vartijan pitää sairaalassa osata, mitä häneltä voi vaatia? asiantuntija Paavo Hänninen, STOP-kehittämishanke 23

24 Palvelut liikkuvat asiakkaan kotiin uudenlaisia ratkaisuja päihde- ja mielenterveystyössä Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma nostaa yhdeksi tavoitteeksi laitospaikkojen vähentämisen. On kehitettävä uudenlaisia toimintamuotoja, jotta laitoshoidon tarve saataisiin vähenemään. Seminaarissa käsitellään kotiin vietävien palvelujen tarpeen ja tarjonnan kehitystä sekä niiden keskinäistä kohtaamista. Lisäksi kuullaan kokemuksia uudenlaisista asiakkaan kotona toteutettavista palvelumuodoista. Puheenjohtaja: johtaja Seppo Sulkko, Kehittämiskeskus Tyynelä 9.00 Palveluja kotoisasti kotiin tuotavien palvelujen mahdollisuuksia ja rajoja kehittämisjohtaja Ari Saarto, A-klinikkasäätiö Kotikatko uutena työmuotona laitoshoidon koordinaattori Päivi Råman, Vantaan kaupunki Tietokoneavusteisuus päihde- ja mielenterveystyössä projektijohtaja Katariina Ruuth, Sopimusvuori ry 24

25 KESKIVIIKKO Toimijoiden osaaminen ja yhteistyö uudistuvissa päihde- ja mielenterveyspalveluissa Seminaarin tavoitteena on herättää keskustelua yhteistyöstä ja osaamisesta uudistuvissa päihdeja mielenterveyspalveluissa. Seminaarissa hahmotetaan päihde- ja mielenterveyspalvelujen tulevaisuuden kehittämistä toimijoiden yhteistyön ja osaamisen kautta. Puheenjohtaja: projektikoordinaattori Ari Terävä, A-klinikkasäätiö Mielenterveystyön tulevaisuus koordinointipäällikkö Juha Ahonen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Päihde- ja mielenterveystyön osaaminen aikuissosiaalityössä ja yhteistyö eri toimijoiden välillä kehittämiskoordinaattori Mia-Veera Koivisto, Sosiaalitaito Asiakkaat ja läheiset toimijoina palveluissa kokemuskouluttaja Tuula Piepponen, Mielenterveyden keskusliitto toiminnanjohtaja Kaiju Yrttiaho, Helsingin Klubitalot ry Itsemurhien ehkäiseminen Seminaarissa saadaan tietoa itsemurhakuolleisuudesta Suomessa, itsemurhien taustatekijöistä ja ehkäisyn periaatteista sekä käytännöistä. Seminaari antaa aineksia oivaltaa itsemurhien ehkäisytyön merkitys yhteiskunnalle ja vaikutukset arkielämään. Puheenvuoroissa valotetaan itsemurhakuolleisuutta ja sen trendejä Suomessa, itsemurhien taustatekijöitä ja perehdytään itsemurhien ehkäisyn periaatteisiin sekä toimiviin käytäntöihin käytännön ehkäisytyön näkökulmasta. Puheenjohtaja: sosiaalipsykiatrian professori Matti Joukamaa, Tampereen yliopisto Vähenevätkö itsemurhat? itsemurhat Suomessa tutkimusten ja tilastojen valossa ylilääkäri Timo Partonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Miksi ihminen päätyy itsemurhaan ja miten itsemurhia voidaan ehkäistä? professori Jouko Lönnqvist, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mistä apua akuuttiin hätään? Itsetuhoisuuden kohtaaminen ja itsemurhan tehneiden läheisten tuki kriisikeskuksessa kriisikeskusjohtaja Juha Pääskylä, Kriisikeskus Osviitta Kysymyksiä ja keskustelua 25

26 Viinan kirot kuriin Alkoholiohjelman aikaansaannoksia Seminaarissa käsitellään Alkoholiohjelman ajankohtaisia linjauksia ja tulevaisuuden suuntaviivoja sekä kauden aikana toteutettuja paikallisia yhteistyömalleja alkoholihaittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen. Niin paikallisessa kumppanuudessa kuin rattijuopumisen ehkäisyssäkin menestyksen avaimena on ollut monitoimijainen yhteistyö, jonka avulla on kehitetty mm. asiakastyön käytänteitä. Puheenjohtaja: johtaja Kari Paaso, sosiaali- ja terveysministeriö Alkoholiohjelma eilen, tänään ja huomenna kehittämispäällikkö Tuomas Tenkanen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Rattijuopumusta ehkäisemään yhdessä oppien tutkija Tuula Kekki, Alkoholitutkimussäätiö psykiatrinen sairaanhoitaja Kimmo Jouhki, Jyväskylän kaupunki Kumppanuudella rakenteita päihdehaittojen ehkäisyyn ehkäisevän päihdetyön suunnittelija Ulla Saikko, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri toiminnanjohtaja Ristenrauna Magga, SamiSoster ry Kenen pitäisi huolehtia päihtyneistä? Seminaarissa pohditaan päihtyneiden säilöönottoon ja selviämishoitoon liittyviä viranomaisten, kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien työnjako- ja vastuukysymyksiä. Poliisin tekemiä päihtyneiden säilöönottoja on perusteltua vähentää, mutta kuka voisi ottaa nykyistä enemmän vastuuta päihtyneistä huolehtimisesta? Puheenjohtaja: läänin sosiaali- ja terveysneuvos Pekka Paatero Päihtyneiden säilöönottoa, kuljettamista, kohtelua ja hoitoa pohtineen työryhmän johtopäätökset ja kehittämisehdotukset läänin sosiaali- ja terveysneuvos Pekka Paatero Paneelikeskustelu: Miten päihtyneistä huolehditaan käytännössä? Poliisitarkastaja Marko Savolainen, Poliisihallitus dosentti Markku Kuisma, Hyks ensihoito sairaanhoitaja Seija Mutikainen, Tampereen kaupungin selviämis- ja katkaisuhoitoasema Selvis kehitysjohtaja Timo Väisänen, A-klinikkasäätiö toimintayksikön vastaava Ville-Veikko Lampinen, Jyväskylän Katulähetys ry 26

27 KESKIVIIKKO Kulttuuritekijät päihdetyössä 31. Työpaja Yhä useammin asiakastilanteissa kohtaavat eri kulttuureista lähtöisin olevat ihmiset. Eri kulttuurista tulevan ihmisen kohtaaminen haastaa niin asiakkaan kuin ammattilaisen. Asiakas voi kokea tulevansa väärinymmärretyksi, vaikka ammattilainen olisi mielenterveys- ja päihdetyön huippuosaaja. Työpajassa pohditaan konkreettisten tilanteiden avulla kulttuuritekijöiden huomioon ottamista päihdetyössä asiakkaan kanssa. Työpajassa on rajoitettu osanottajamäärä. Vetäjä: psykologi Carla Schubert, Kidutettujen kuntoutuskeskus Päihteiden käyttö kulttuurisen identiteetin näkökulmasta psykologi Carla Schubert, Kidutettujen kuntoutuskeskus Työpajatyöskentelyä asiakastapausten pohjalta Loppukeskustelu ja yhteenveto 27

28 Innopaja Päihde- ja mielenterveystyön käytännöt kiertoon ja kehittymään Työpajan tavoitteena on antaa osallistujille valmiuksia ja työkaluja kehittämistyön tuotosten ja käytäntöjen kuvaamiseen sekä haastaa päihde- ja mielenterveystyön kehittäjiä edelleen kehittämään käytäntöä omissa toimintaympäristöissään. Työpajassa hyödynnetään Innokylä-hankkeessa kehitettyä käytäntöjen mallintamisen ja arvioinnin työkalua. Työmuotona on aktiivinen vuoropuhelu. Työpajassa on rajoitettu osanottajamäärä. Vetäjät: kehittämispäällikkö Airi Partanen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos projektipäällikkö Minna Savolainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 9.00 Johdatus työpajan teemaan ja työskentelyyn Kahvi Innokylän käytäntöjen arvioinnin ja mallintamisen REA-työkalu erikoistutkija Juha Koivisto, Innokylä -hanke, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Käytännön mallintaminen yhteistyöskentelynä Case: Päihdeneuvoja perusterveydenhuollossa hankekoordinaattori Ari Karppinen, Helsingin kaupungin terveyskeskus Mallintamisesta käyttöönottoon ja edelleen kehittämiseen Case: Selviämishoitoyksikkö Selma, keskussairaalan yhteispäivystyksen yhteydessä projektisuunnittelija Tiina Hakala, Satakunnan sairaanhoitopiiri Reflektiivinen vuoropuhelu selviämishoitoasemakäytännön toteuttamisesta erilaisissa toimintaympäristöissä osastonhoitaja Irene Raevaara, Tampereen kaupungin selviämis- ja katkaisuhoitoasema Selkis vs. osastonhoitaja Nina Willberg, Helsingin kaupungin selviämishoitoasema osastonhoitaja Paula Jormanainen, Ylä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän selviämisasema Yhteistyöskentely ja yhteenveto 28

29 KESKIVIIKKO Keinoja ikääntyvien päihde- ja mielenterveystyöhön 33. Työpaja Väestön vanhetessa tarvitaan uusia keinoja myös päihde- ja mielenterveystyöhön. Työpajan tavoitteena on jäsentää ikääntyneiden mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämistä, ongelmien ehkäisyä ja hoitoa käytännön työssä saatujen hyvien kokemusten ja tutkimustulosten pohjalta. Työmuotona on aktiivinen vuoropuhelu. Työpajassa on rajoitettu osanottajamäärä. Vetäjä: vastaava hanketyöntekijä Mari Helin-Tuominen, Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry 9.00 Miten osallisuudella edistetään mielenterveyttä ja päihteettömyyttä? kehittämispäällikkö Marja-Liisa Nevala, Aijjoos -hanke Kahvi Ikääntyneiden hyvinvointia tukemalla ehkäistään päihdeongelmia hankejohtaja Marja Saarenheimo, Vanhustyön keskusliitto ry Ikääntyneiden päihdeongelmat todellisuuden monet kasvot sosiaalityön lehtori Heikki Suhonen, Turun yliopisto Työpajatyöskentelyä Loppukeskustelu ja yhteenveto 29

30 Opintokäynti Innovatiiviset yhteispalvelut osana asiakkaan kuntoutusta Opintokäynnillä tutustutaan Väkipyörän asumispalvelukeskukseen, jossa toteutetaan monipuolisia palveluita asunnottomille päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Opintokäynnillä tarkastellaan uudenlaisia palvelujen tuottamisen yhteistyömalleja. Opintokäynnillä on rajoitettu osallistujamäärä. Puheenjohtaja: suunnittelija Mika Vuori, Tampereen kaupunki 9.00 Lähtö Tampere-talolta Väkipyörän asumispalvelukeskukseen Kahvi Tavoitteena oma ovi suunnittelupäällikkö Maritta Närhi, Tampereen kaupunki Hyvät käytännöt yhteistyön mallit ja mahdollisuudet Tampereella koordinaattori Jenni Mäki, Tampereen kaupunki Videoavusteinen kotikuntoutus innovatiivisen tekniikan mahdollisuudet toimitusjohtaja Samu Saarikoski, AlfaKuntoutus Hervanta Oy Yhteistyö Väkipyörän asumispalvelukeskuksessa uudet kuntoutumismahdollisuudet itsenäiseen asumiseen sosiaalityöntekijä Marjaleena Röykkee, Tampereen asumispäivystys ja tukiasumisen yksikkö osastonhoitaja Sirpa Kuisti, Tampereen asumispäivystys ja tukiasumisen yksikkö johtaja Suvi Nieminen, Sininauhakodit Hervanta johtaja Jaana Oinonen, AlfaKuntoutus Hervanta Oy Tutustumiskierros Väkipyörän asumispalvelukeskuksessa Lähtö takaisin Tampere-talolle 30

31 KESKIVIIKKO Yhteistyötä Messissä 35. Opintokäynti Opintokäynnillä tutustutaan Ohjaus- ja toimintakeskus Messiin, joka on tarkoitettu nuorille ja nuorille perheille. Keskuksessa järjestetään mm. nuorille työpajoja ja erilaista toimintaa perheille. Opintokäynnillä kuullaan, miten Messissä toteutetaan sosiaalista nuorisotyötä. Opintokäynnillä on rajoitettu osallistujamäärä. Puheenjohtaja: toimitusjohtaja Antti Saarelma, Tampereen NMKY 9.00 Lähtö Tampere-talolta Messiin Kahvi Messi yhteistyön mahdollistaja johtava erityisdiakoni Anne Kangasniemi, Tampereen seurakunta Tutustumiskierros Nuoriso- ja perhediakonian merkitys ja tulevaisuus johtava erityisdiakoni Anne Kangasniemi, Tampereen seurakunta Millaista on sosiaalinen nuorisotyö Messissä? nuorisosihteeri Mari Vuoma, Tampereen NMKY Kysymyksiä ja keskustelua Lähtö takaisin Tampere-talolle 31

32 KESKIVIIKKO Päätöstilaisuus klo Puheenjohtaja: kehittämispäällikkö Ritva Varamäki, Terveyden edistämisen keskus ry Yhteiset mahdollisuudet yhdessä oppien rehtori Jorma Niemelä, Diakonia-ammattikorkeakoulu Millaista on tulevaisuuden työelämä? professori Sirkka Heinonen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus Katsaus tulevaisuuteen puheenjohtaja Leena Rosenberg-Ryhänen, Terveyden edistämisen keskus ry 32

33 INFO Osallistumismaksu ILMOITTAUTUMINEN ILTAVASTAANOTTO PERUUTUSEHDOT asti 180 e alkaen 230 e Yhden päivän hinta 120 e Opiskelijahinta 80 e / yhden päivän hinta 50 e Hintaan sisältyy ohjelma, aineisto ja kahvi molempina päivinä. Ilmoittautumiset mennessä. Tapahtuman ilmoittautumiset sekä majoitusvaraukset hoitaa kongressipalvelutoimisto Congrex. Ilmoittautuminen tapahtuu onlinelomakkeella Päihde- ja mielenterveyspäivien verkkosivujen kautta Kaikille ilmoittautuneille lähetetään lasku varauksista sekä elokuun lopussa vahvistuskirje, jonka liitteenä on tietoa käytännön järjestelyistä. (09) Congrex / Blue & White Conferences Oy, PL 81, Helsinki Ryhmävaraus: Verkkosivuilta (www.tekry.fi) löytyy Excel-lomake ryhmiä varten. Ryhmille lähetetään vain yksi yhteinen lasku. Joka 11. ryhmässä pääsee maksutta tapahtumaan (edellyttää samaa laskutusosoitetta). Tampereen kaupungin vastaanotto järjestetään Museokeskus Vapriikissa. Iltatilaisuudessa on mahdollisuus tavata Valtakunnallisten Päihde- ja mielenterveyspäivien osallistujia ja vaihtaa kuulumisia sekä kokemuksia muiden alan ammattilaisten kanssa. Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautuminen vastaanotolle tapahtuu Päihde- ja mielenterveyspäivien ilmoittautumisen yhteydessä online-lomakkeella. Peruutuskulut ovat mennessä tehdyistä peruutuksista 20 euroa. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista osallistumismaksua ei palauteta. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa. Sairaustapauksissa palautamme lääkärintodistusta vastaan osallistumismaksun vähennettynä peruutusmaksulla (20 e). 33

34 Majoitus Majoitusvaraukset voi tehdä ilmoittautumislomakkeella. Majoitus varataan ilmoittautumisen yhteydessä ja huone veloitetaan Congrexin lähettämässä laskussa. Hotellimaksu palautetaan, mikäli peruutus tehdään viimeistään Tämän jälkeen hotellimaksua ei enää palauteta. Hotellit sijaitsevat Tampereen keskustassa kävelymatkan päässä Tampere-talosta. Hinta sisältää yhden yön majoituksen, aamiaisen ja arvonlisäveron. Holiday Inn Tampere 1 hh 125 e 2 hh 150 e Sokos Hotel Villa 1hh 125 e 2hh 145 e Hotel Victoria 1hh 106 e 2hh 142 e Scandic Tampere City Hotel 1hh 120 e 2hh 140 e Cumulus Koskikatu 1hh 116 e 2hh 141 e 34

35 INFO NÄYTTELYT TOIMINNAN ESITTELY NÄYTTELYOSASTOLLA Yhteisöt voivat varata toimintansa esittelemistä varten näyttelyosaston. Näyttelytiloina toimii Tampere-talon Sorsapuistosali. Näyttelypaikan varaus tapahtuu lomakkeella osoitteessa tai sähköpostitse osoitteeseen Varauksesta tulee näkyä varaajan nimi, varattava neliömäärä, yhteyshenkilö sekä laskutusosoite. Varaus on sitova. Veloitamme jälkeen tulleista peruutuksista toimistokuluina 50 % osaston hinnasta. Posterinäyttely Päihde- ja mielenterveyspäivien posterinäyttelyssä esitellään kokemuksia ja tuloksia erilaisista päihde- ja mielenterveyshankkeista. Jos haluat esitellä hankettasi posterin muodossa, lähetä tiivistelmä Terveyden edistämisen keskukseen osoitteeseen TIETOTORI Näyttelyosaston yhteydessä on tietotori, jossa esitetään lyhyitä tietoiskuja ja puheenvuoroja tapahtuman molempina päivinä. Aihe-ehdotuksia otetaan vastaan asti LISÄTIETOJA Käytännön järjestelyt: puh ja (09) / Marjo Lindeberg, Terveyden edistämisen keskus ry Ohjelma: puh ja (09) / Anna Järvinen, Terveyden edistämisen keskus ry Yhteisöjen näyttely- ja esittelyjärjestelyt: puh ja (09) / Kaarina Tamminiemi, Terveyden edistämisen keskus ry Mediayhteydet: puh ja (09) / Eija Ahola, Terveyden edistämisen keskus ry 35

36 XVIII Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät Tampere-talo, Tampere Tavoite Päihde- ja mielenterveyspäivät on laajin vuosittainen päihde- ja mielenterveysalan ammattilaisten koulutustapahtuma. Tavoitteena on kehittää ja tuoda esiin sekä ehkäisevää ja terveyttä edistävää että hoitavaa ja kuntouttavaa päihde- ja mielenterveystyötä. Koulutustapahtuma tarjoaa ajankohtaiskatsauksen päihdeja mielenterveystilanteeseen, tutkimukseen, käytäntöön ja rakenteisiin sekä mahdollisuuden kollegoiden tapaamiseen ja verkostoitumiseen. Kohderyhmät Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö, päihdehuolto, terveydenhuolto, sosiaalitoimi, vapaa-aika- ja nuorisotoimi, koulut ja oppilaitokset, alan järjestöt sekä tutkijat ja tiedotusvälineiden edustajat. Aika ja paikka , Tampere-talo, Yliopistonkatu 55, Tampere. Järjestäjä Terveyden edistämisen keskus ry. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden ohjelmanmuutoksiin. Suunnittelussa ja toteutuksessa mukana myös A-Kiltojen liitto ry, A-klinikkasäätiö, Alkoholiohjelma, Aseman Lapset ry, Elämäntapaliitto ry, Helsingin NMKY ry, Irti Huumeista ry, Länsi-Suomen Aluehallintovirasto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Pikassos Oy, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Päiväperho, Tampereen A-Kilta ry, Tampereen A-klinikka, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen kaupunki, Sininauhaliitto ry, Sopimusvuori, Suomen Mielenterveysseura, Suomen Syöpäyhdistys, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos, Valvira, Youth Against Drugs YAD ry. Karjalankatu 2 C 63, Helsinki

Hyvinvointi ja talous tasavertaisesti. XIX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät

Hyvinvointi ja talous tasavertaisesti. XIX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät XIX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 15. 16.10.2012 Helsingin Messukeskus, kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3 Hyvinvointi ja talous tasavertaisesti 1 OHJELMA 15. 16.10.2012 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

X V I VA LTA K U NN A L L I S E T 15. 16. 9. 2 0 0 9 TURKU, TURUN MESSU- JA KONGRESSIKESKUS RAJOJEN YLITYKSIÄ HAASTEENA AJAN ILMIÖT

X V I VA LTA K U NN A L L I S E T 15. 16. 9. 2 0 0 9 TURKU, TURUN MESSU- JA KONGRESSIKESKUS RAJOJEN YLITYKSIÄ HAASTEENA AJAN ILMIÖT X V I VA LTA K U NN A L L I S E T 15. 16. 9. 2 0 0 9 TURKU, TURUN MESSU- JA KONGRESSIKESKUS RAJOJEN YLITYKSIÄ HAASTEENA AJAN ILMIÖT Tervetuloa XVI Valtakunnallisille Päihdepäiville Vuosittain järjestettävät

Lisätiedot

XV VALTAKUNNALLISET PÄIHDE

XV VALTAKUNNALLISET PÄIHDE XV VALTAKUNNALLISET PÄIHDE PÄIVÄT 16. 17.9.2008 KUOPIO, KUOPION MUSIIKKIKESKUS Inhimilliset ihanteet rutisevat rakenteet Rakenteellista voimaa Viimeisen puolentoista vuoden aikana maassamme on työstetty

Lisätiedot

9. 10.10.2013 Helsingin Messukeskus, kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3 YHDESSÄ KULKIEN PIDETÄÄN KAIKKI MUKANA

9. 10.10.2013 Helsingin Messukeskus, kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3 YHDESSÄ KULKIEN PIDETÄÄN KAIKKI MUKANA YHDESSÄ KULKIEN PIDETÄÄN KAIKKI MUKANA SOSTE ja alan asiantuntijatahot järjestävät XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9. 10.10.2013 Helsingin Messukeskus, kongressisiipi, Rautatieläisenkatu

Lisätiedot

Päihdepäivien seminaariohjelma. Päihdekulttuuria muuttamassa

Päihdepäivien seminaariohjelma. Päihdekulttuuria muuttamassa Päihdepäivien seminaariohjelma Päihdekulttuuria muuttamassa O h j e l m a Tiistai 19.5.2015 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 10.00 Alkuseminaari: Päihdekulttuuria etsimässä 11.30 Lounastauko 13.00 Osaseminaarit

Lisätiedot

SEMINAARIOHJELMA 2014

SEMINAARIOHJELMA 2014 SEMINAARIOHJELMA 2014 13. 14.5. TAPAHTUMAKESKUS TELAKKA Henry Fordin katu 6, Helsinki Päihdepäivät järjestää: PÄIHDEPÄIVÄT 2014 2 SEMINAARIOHJELMA PÄIHDEPÄIVÄT 2014 SEMINAARIOHJELMA Messuosastot Ruokailu

Lisätiedot

9. 10.10.2013 TAPAHTUMAINFO. XX Valtakunnalliset. Päihde- ja mielenterveyspäivät MUKANA

9. 10.10.2013 TAPAHTUMAINFO. XX Valtakunnalliset. Päihde- ja mielenterveyspäivät MUKANA TAPAHTUMAINFO Y H D E S SÄ K U L K IKEAIKNKI PIDETÄÄN MUKANA XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9. 10.10.2013 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry yhteistyössä alan asiantuntijatahojen kanssa

Lisätiedot

Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020

Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020 Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020 1 Sisällys 1 Johdanto 4 2 Kansalliset tavoitteet mielenterveys- ja päihdetyössä kunnille ja kuntayhtymille 6 2. 1 Asiakkaan aseman vahvistaminen

Lisätiedot

Etelä-Suomen läänin. Marraskuu 6/2014 SISÄLLÄ: SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1. Mielenterveyden keskusliitto, toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka

Etelä-Suomen läänin. Marraskuu 6/2014 SISÄLLÄ: SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1. Mielenterveyden keskusliitto, toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka Etelä-Suomen läänin SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1 Mielenterveyden keskusliitto, toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka SISÄLLÄ: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö, säätiön johtaja

Lisätiedot

SELKENEVÄÄ, MYÖTÄTUULTA

SELKENEVÄÄ, MYÖTÄTUULTA MArI TApIo JA TArJA KUULA (ToIM.) SELKENEVÄÄ, MYÖTÄTUULTA EhKÄISEVÄ päihde- JA MIELENTErVEYSTYÖ NUorISoALALLA Selkenevää, myötätuulta ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö nuorisoalalla Mari Tapio ja

Lisätiedot

Päihdepäivien seminaariohjelma

Päihdepäivien seminaariohjelma Päihdepäivien seminaariohjelma Tiistaina 13.5.14 kello 10-17 Iltaohjelma kello 17-20 Keskiviikkona 14.5. kello 9-16 Ilmoittautuminen viimeistään 15.4.2014 2 13.5.2014: seminaaripäivä 1 S e m i n a a r

Lisätiedot

EURAJOEN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA

EURAJOEN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA EURAJOEN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA SISÄLTÖ OSA 1. PERUSTELU 1. Johdanto 2 2. Perusteet päihde- ja mielenterveystyön kehittämiseen 3 3. Kehittämistyön lähtökohdat 4 4. Periaatteet suunnittelutyössä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012

TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012 Tilaajaryhmä / Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012 Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 10/2009 Tampereen kaupungin Tietotuotannon

Lisätiedot

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia 2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti Sisällys TIIVISTELMÄ JOHDANTO 5 2 VISIO JA ARVOT 6 3 ETELÄ-KYMENLAAKSON MIELENTERVEYS- JA

Lisätiedot

IX Terve Kunta -päivät 25. 26.1.2006

IX Terve Kunta -päivät 25. 26.1.2006 S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 1 / 2 0 0 6 Maija ritamo (toim.) IX Terve Kunta -päivät 25. 26.1.2006 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti: Stakes / Asiakaspalvelut

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA.

NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA. NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA. JOHDANTO Mielenterveys- ja päihdeongelmien suuri kansanterveydellinen merkitys on kasvavan huomion kohde. Vaikka mielenterveyshäiriöiden yleisyys ei ole muuttunut,

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA

KUOPION KAUPUNGIN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA KUOPION KAUPUNGIN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2013-2020 Sisältö TIIVISTELMÄ........................................................ 3 1. Taustaa mielenterveys- ja päihdesuunnitelmalle..............................

Lisätiedot

Päihdepäivien seminaariohjelma

Päihdepäivien seminaariohjelma Päihdepäivien seminaariohjelma Tiistaina 13.5.14 kello 10-17 Iltaohjelma kello 17-20 Keskiviikkona 14.5. kello 9-16 Ilmoittautuminen viimeistään 15.4.2014 2 13.5.2014: seminaaripäivä 1 S e m i n a a r

Lisätiedot

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 0 MUONION KUNTA n kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 2014-2018 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat taustatekijät... 3 2.1 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat lait...

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

päihdetyön erikoislehti 2/2011

päihdetyön erikoislehti 2/2011 päihdetyön erikoislehti 2/2011 Eläkeikäisten alkoholinkäytöstä tulossa iso haaste palveluille Päihdetyö kutistumassa päihdesairauksien hoidoksi Osa nuorista syrjäytyy yhteiskunnan ulkopuolelle Työpaikkojen

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelut. yhdessä enemmän. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Kaikkia lastensuojelupalveluja

Mielenterveys- ja päihdepalvelut. yhdessä enemmän. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Kaikkia lastensuojelupalveluja sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 5 2010 irtonumero 7,50 e Luottamushenkilö Birgitta Kaipio, Pedersöre Kaikkia lastensuojelupalveluja ei voi voi ostaa yritykseltä Tietosuoja hankaloittaa

Lisätiedot

Väli-Suomen mielenterveys- ja päihdehanke Välittäjä 2009 Katsaus hankkeen toimintaan 1.5.2009 31.5.2010

Väli-Suomen mielenterveys- ja päihdehanke Välittäjä 2009 Katsaus hankkeen toimintaan 1.5.2009 31.5.2010 Väli-Suomen mielenterveys- ja päihdehanke Välittäjä 2009 Katsaus hankkeen toimintaan 1.5.2009 31.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä...2 1. HANKKEEN TOIMIJAT...3 2. HANKKEEN ORGANISOITUMINEN JA OHJAUSRAKENNE...3

Lisätiedot

Kuntoutusta arjen tukiverkoissa

Kuntoutusta arjen tukiverkoissa Kuntoutussäätiö Ohjelma Kuntoutusta arjen tukiverkoissa 42. Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 10. 11.3.2014 Helsingin Messukeskus, Messuaukio 1, Helsinki, kongressisiipi 2 Tervetuloa kuntoutuspäiville Nuoret,

Lisätiedot

Kuntoutusta arjen tukiverkoissa

Kuntoutusta arjen tukiverkoissa Kuntoutussäätiö Ohjelma Kuntoutusta arjen tukiverkoissa 42. Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 10. 11.3.2014 Helsingin Messukeskus, Messuaukio 1, Helsinki, kongressisiipi 2 Tervetuloa kuntoutuspäiville Nuoret,

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin päihdestrategia 2009-2012

Äänekosken kaupungin päihdestrategia 2009-2012 Kaupunginhallitus 31.8.2009 liite nro 8 Perusturvalautakunta 30.9.2009 liite nro 10 Äänekosken kaupungin päihdestrategia 2009-2012 Päihdehuollon palvelujärjestelmää ohjaavat osaltaan Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Sosiaalialan asiantuntijapäivät. 12. 13.3.2014 Wanha Satama, Pikku Satamakatu 3 5, Helsinki

Sosiaalialan asiantuntijapäivät. 12. 13.3.2014 Wanha Satama, Pikku Satamakatu 3 5, Helsinki Sosiaalialan asiantuntijapäivät 12. 13.3.2014 Wanha Satama, Pikku Satamakatu 3 5, Helsinki Tervetuloa 10. Sosiaalialan asiantuntijapäiville! Koulutustapahtuma sai aikanaan alkunsa havainnosta: sosiaalialan

Lisätiedot

Terve Kunta -päivät 21. 22.1.2009 Paasitorni, Helsinki

Terve Kunta -päivät 21. 22.1.2009 Paasitorni, Helsinki AVAUKSIA AVAUKSIA Maija Ritamo (toim.) Maija Ritamo (toim.) Terve kunta -päivät Maija Ritamo (toim.) Terve kunta -päivät 21. 22.1.2009 Paasitorni, Helsinki 21. 22.1.2009 Paasitorni, Helsinki Terve kunta

Lisätiedot