hyvinvointipalveluiden tuotanto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "hyvinvointipalveluiden tuotanto"

Transkriptio

1 032 DEBATTI Peruste # tuotanto hyvinvointipalveluiden tuotanto Hyvinvointipalveluiden (sosiaali-, terveys- ja koulutuspalvelut) järjestäminen on Suomessa kuntien vastuulla. Hyvinvointipalveluiden tuotanto on kuitenkin erotettu järjestämisvastuusta, eli kunnat voivat hankkia palveluita ei-julkisilta toimijoilta, kuten yrityksiltä ja järjestöiltä. Mutta pitäisikö hyvinvointipalveluiden tuotantoa hajauttaa ei-julkisille toimijoille? Tai miten ja kenelle niitä pitäisi hajauttaa? Peruste kutsui Hyvinvoinnin uusi järjestys -kirjan kirjoittaja Elina Aaltion sekä Suomen Toivo -ajatuspajan toiminnanjohtaja Markku Pyykkölän debatoimaan aiheesta.

2 Debatti 033 elina aaltio tuotannon hajauttamista ilman kilpailuttamista Kunnat voisivat hankkia ei-julkisesti tuotettuja hyvinvointipalveluita neuvotteluun perustuvilla sopimuksilla paikallisten tuottajien kanssa. Hyvinvointipalveluiden kilpailutuksessa on riski päätyä halvalla tuotettuun toimintaan, jossa kuntalaisten tarpeisiin vastataan pintapuolisesti tai puutteellisesti. ulkisesti järjestettyjen hyvinvointipalveluiden tehtävä on viime kädessä varmistaa, että kaikilla on mahdollisuus elää ihmisarvoista elämää. Tutkimusten perusteella tiedetään, että ihmiset voivat hyvin, kun he voivat osallistua sen yhteisön toimintaan, jossa he elävät ja halutessaan muokata tuon yhteisön toimintaehtoja. Hyvinvointipalveluiden tehtävänä on luoda edellytyksiä osallistumiselle muun muassa kasvatuksen ja terveydenhuollon avulla. Toisaalta hyvinvointipalvelut tarjoavat tarvittaessa tukea elämäntilanteissa, joissa kuormitus ylittää yksilön omat voimavarat. Pelkkä tieto tällaisten palveluiden saatavuudesta vahvistaa ihmisten luottamusta omaan pärjäämiseen, vaikkei palvelua lopulta edes käytettäisi. Lisäksi palveluilla voidaan tukea yksilöiden ja koko yhteisön vapautumista: ihmisiä voidaan havahduttaa ajattelemaan ja toimimaan omaehtoisesti sen sijaan, että heidät opetettaisiin noudattamaan ulkopuolelta saneltuja sääntöjä. Näitä tehtäviä tulisi edistää systemaattisesti, jotta jokainen yhteisön jäsen voisi mahdollisimman hyvin. Siksi tarvitsemme julkista palvelujärjestelmää. Julkinen järjestämisvelvollisuus tarkoittaa, että julkinen sektori rahoittaa palvelut ja hallinnoi niitä. Lainsäädäntö ja osa rahoituksesta tulee valtiolta, kun taas käytännön toimeenpanosta vastaavat perustasolla kunnat. Palveluiden tuotantoon voivat osallistua myös ei-julkiset toimijat, kuten yritykset, järjestöt tai osuuskunnat. Tällainen järjestely on hyvä, koska hyvin toteutettuna se mahdollistaa paikalliset ja yksilölliset ratkaisut. En näe periaatteellista ongelmaa palvelutuotannon hajauttamiselle. Sen sijaan näen ongelmia siinä, millä säännöillä julkisen järjestäjän ja ei-julkisten palveluntuottajien yhteistyötä ohjataan. Markkinamekanismit eivät tuota hyvinvointia tehokkaimmalla tavalla, vaan pikemminkin johtavat usein perversseihin lopputuloksiin. Elina Aaltio tekee väitöskirjaa Helsingin yliopistolla hyvinvointipalveluiden tuottavuuden tavoittelun syistä ja seurauksista. Lisäksi hän rakentaa Kuntaliiton tutkimusprojektissa kahta palveluiden vaikuttavuutta kuvaavaa mittaria. Aiemmissa tutkimusprojekteissaan Aaltio on muun muassa tutkinut hyvinvoinnin rakentumisen mekanismeja ja palvelujärjestelmän osuutta tuossa prosessissa.

3 034 Peruste # Tiitus Petäjäniemi Kahvilla

4 Debatti 035 Palvelutuotannon hajauttaminen ei ole uusi keksintö: kirkko ja hyväntekeväisyysjärjestöt ovat kantaneet hyvinvointivastuuta jo paljon ennen julkisen palvelujärjestelmän rakentamista. Aiemmin julkiset palvelut ja paikalliset toimijat solmivat ostopalvelusopimuksia, joiden perusteella toimijoista tuli osa kunnan palveluverkkoa. Markkinamekanismit ujutettiin julkispalveluiden hankintaan 1990-luvulla. Uuden julkisjohtamisopin mukaisesti uskottiin, että palvelujärjestelmä saadaan toimimaan tehokkaammin ja halvemmalla, kun palveluita ryhdytään ostamaan markkinaehtoisesti kilpailuttamalla. Myös kuntien omaan tuotantoon haluttiin markkinalogiikkaa: tuotteistusta, tulosyksiköitä, sisäistä hinnoittelua ja kilpailua. Sujuvoitumisen sijaan kilpailuttaminen on lisännyt byrokratiaa ja hankaloittanut joustavien ja tarkoituksenmukaisten sopimusten solmimista. Kunta on voinut päätyä ostamaan huonolaatuista palvelua, kun sisällön sijaan on arvioitu hintaa. Suuret yritykset hyötyvät skaalaeduista ja hyvästä juridisesta osaamisesta, kun taas pienet palveluntuottajat häviävät lopulta markkinoilta. Sopimuskauden päätyttyä sekä asiakassuhteet että työsuhteet ovat katkolla. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden kannalta kilpailu ei ole perusteltu menettely. Se aiheuttaa katkoksia ja liikesalaisuuksia, kun taas hyvinvoinnin edistäminen edellyttäisi jatkuvuutta ja avoimuutta. Palveluissa on kyse onnistuneesta vuorovaikutuksesta ihmisten välillä. Siinä on otettava huomioon niin asiakkaiden kuin työntekijöidenkin tunteet PALVELUIDEN LAADUN JA VAIKUTTAVUUDEN KANNALTA KILPAILU EI OLE PERUSTELTU MENETTELY. SE AIHEUTTAA KATKOKSIA JA LIIKESALAISUUKSIA, KUN TAAS HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN EDELLYTTÄISI JATKUVUUTTA JA AVOIMUUTTA. ja persoona. Palvelun tuottaminen sisällöllisesti mielekkäällä tavalla vie aikaa, mikä taas markkinaehtoisessa toiminnassa nähdään pelkkänä tehottomuutena. Uuden julkisjohtamisen käytäntöjä on perusteltu rahojen säästämisellä, mutta oikeastaan niissä on suuri riski tuhlata rahat hyvinvointitavoitteen kannalta täysin hyödyttömiin ostoksiin: halvalla tuotettuun toimintaan, jossa kuntalaisten tarpeisiin vastataan pintapuolisesti tai puutteellisesti. Lisäksi kilpailutusmenettely on itsessään jäykkä ja tuottaa hallinnollisia ja juridisia kustannuksia palveluhankintoja ennen ja niiden jälkeen. Markkinalogiikan sijaan kunnat voisivat hankkia ei-julkisesti tuotettuja palveluita solmimalla neuvotteluun perustuvia sopimuksia paikallisten tuottajien kanssa. Ostopäätös tehtäisiin pisteytysten sijaan sillä perusteella, ovatko palvelukäytännöt vaikuttavia, jakaako palveluntuottaja kunnan hyvinvointitavoitteen ja tuotetaanko palvelu työntekijöiden hyvinvointi huomioiden. Säästöjä ei pyrittäisi tekemään asiakkaiden tai työntekijöiden kustannuksella. Tämä mahdollistaisi myös pienten palveluntuottajien osallistumisen hyvinvointipalveluiden tuotantoon.

5 036 Peruste # markku pyykkölä tulevaisuuden hyvinvointipalvelut kilpailua ja valinnanvapautta Kuntatason tuotantoprosesseille on pakko tehdä jotain. Toisin kuin Elina Aaltio, en näe, että palveluntuotannon hajauttaminen kilpailuttamalla olisi itsessään ongelmallista. Suomi tarvitsee enemmän tuottajien välistä kilpailua julkisen sektorin tehtävistä. Markku Pyykkölä on Suomen Toivo -ajatuspajan toiminnanjohtaja sekä Keravan kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsen (kok.). ykyisen kaltainen hyvinvointivaltio nitisee liitoksistaan, kun Baumolin tauti 1, Roemerin ilmiö 2 ja Wagnerin laki 3 jylläävät. Siksi maan hallitus joutuu parhaillaan miettimään, mistä palveluista julkinen sektori, erityisesti kunnat, voi vastata ja tarvitaanko kaikkea tuotantoa säätelevää normistoa esimerkiksi henkilöstön kelpoisuuksiin tai mitoituksiin liittyen. Jotain on pakko tehdä, paitsi lainsäädäntötasolla tehtävien ja velvoitteiden osalta, myös itse tuotantoprosesseissa, erityisesti kuntatasolla. Suomi tarvitsee enemmän tuottajien välistä kilpailua julkisen sektorin tehtävistä. Lisäksi se tarvitsee valinnanvapautta asiakkaille ja hajautetun järjestämisvastuun, jossa kuntien omavastuu turvaa paikallisten olosuhteiden huomioimisen sekä motivaation uusien innovaatioiden kehittämiseen. Kansalaisten yhdenvertaisuus taataan väljällä säännöstöllä, jonka puitteissa erilaisuus ei välttämättä tarkoita eriarvoisuutta. Myös Elina Aaltio tunnustaa hajautetun mallin arvon kirjoittaessaan, että Palveluiden tuotantoon voivat osallistua myös ei-julkiset toimijat, kuten yritykset, järjestöt tai osuuskunnat. Tällainen järjestely on hyvä, koska hyvin toteutettuna se mahdollistaa paikalliset ja yksilölliset ratkaisut. Jostain syystä Elina jatkossa kuitenkin kieltää sanomansa väittämällä, että kilpailu korostaa tehokkuutta laadun ja vaikuttavuuden kustannuksella ja että kilpailu johtaa pienten tuottajien, ja sitä kautta kilpailun, vähenemiseen ja riippuvuuteen suurista toimijoista. Myös hallintobyrokratia ja turhan ostaminen lisääntyy Elinan mukaan kilpailumallissa. Jäin miettimään, miten hän on voinut päätyä tällaiseen kategoriseen väittämään? Yksittäisiä tapauksia huonosta ulkoistamisesta luonnollisesti maastamme löytyy, mutta myös loistavia parannuksia kuntien vastuulla olevien palvelujen hinta-laatu-suhteessa. Esimerkiksi 1 Annettu määrä palveluja tuotetaan koko ajan kalliimmalla, eli tuottavuus heikkenee. 2 Tarjonta luo kysyntää. 3 Julkiset palvelut synnyttävät koko ajan vaatimuksia uusista yhteisesti kustannetuista palveluista, eivätkä päinvastoin voimaannuta ihmisiä huolehtimaan itsestään.

6 Debatti 037 ON TOTTA, ETTÄ MONESTI HINTA ON OLLUT LIIAN RATKAISEVA KRITEERI PALVELUN TUOTTAJAA VALITTAESSA JA ETTÄ VAIKUTTAVUUS SEKÄ HENKILÖSTÖN ASEMA UNOHTUVAT HELPOSTI. KILPAILUTTAMISTA EI KUITENKAAN TARVITSE TOTEUTTAA NÄIN. Valviran julkaisemassa tutkimuksessa 4 yksityiset vanhustenhuoltolaitokset todettiin julkisia paremmiksi. En silti väittäisi, että luonnonlain omaisesti näin olisi joka kerta ja kaikkialla. Siksi tarvitsemme hajautetun hallinnon, eli kunnat, jotka tarkoituksenmukaisuusharkintaa käyttäen tarkastelevat jokaisen palveluntuotantoprosessin vaihtoehtoineen paikallisesta tilanteesta käsin. On totta, että monesti hinta on ollut liian ratkaiseva kriteeri palvelun tuottajaa valittaessa ja että vaikuttavuus sekä henkilöstön asema unohtuvat helposti. Kilpailuttamista ei kuitenkaan tarvitse toteuttaa näin. Tuottajan valintakriteerit määrittelee aina kilpailuttaja. Näiden kriteerien määrittäminen on siis tilaajan käsissä, oli sitten kyseessä avoin kilpailutus tai neuvottelumenettely. Ajattelemisen ja johtamisen vaivaa ei voi pyyhkiä pois hankintamenettelyä vaihtamalla. Myös pienten, mahdollisesti paikallisten, tuottajien markkinoilla säilyminen voidaan halutessa sisällyttää hankintamenettelyyn pilkkomalla hankinta pienemmiksi osiksi. Yksi liian vähän käytetty mahdollisuus on käänteinen kilpailutus. Siinä tilaaja ilmoittaa summan, jonka haluaa palveluun käyttää, ja jonka käyttämisestä pyydetään ideoita vaihtoehtoisilta tuottajilta. Palveluhaastemalli (utmaningsrätt) 5 jouduttaisi tämän tyyppistä uusien innovaatioiden syntymistä, mutta poliittinen vastustus on torpannut menettelyn tähän mennessä kuntasektorilla (esimerkiksi Helsingin kaupunginhallituksessa äänestyspäätöksin). Sääli. Olemassa olevien tuottajien etujen ajaminen asiakkaiden nimissä on nykyisellään kuntapäättäjille liian helppo ja turvallinen vaihtoehto. 4 Valvira (2010) Vanhusten ympärivuorokautisen sosiaalihuollon palvelut. Toimintayksiköihin tehdyn kyselyn tulokset ja valvonnan jatkotoimenpiteet. Selvityksiä 3: palvelut.pdf 5 Palveluhaasteen idea on se, että kunnalle voidaan esittää vaihtoehtoinen laadultaan parempi tai kustannuksiltaan edullisempi tapa tuottaa jokin palvelu toisen tahon toimesta niiden palvelujen osalta, joihin kunta haluaa saada vaihtoehtoja. Haasteen jättäjä esittää haasteessaan tarkoin yksilöidysti, miten kyseessä oleva palvelu tai osa siitä voidaan tuottaa nykymallia laadukkaammin ja/tai edullisemmin. Kunnan tulee 1) ottaa haaste vastaan, 2) arvioida oman palvelun laatu ja kustannukset, 3) vertailla omaa ja ehdotettua tuotantotapaa ja 4) päättää niistä toimenpiteistä, joihin palvelualoite ja tehty vertailu antavat aihetta. Tuloksena voi olla esimerkiksi tarjouskilpailun järjestäminen.

7 038 Peruste # elina aaltio hajautettu palvelutuotanto ja kilpailu ovat kaksi eri asiaa arkku Pyykkölän lähtökohtana on, ettei hyvinvointivaltio voi nykyisellään säilyä, koska julkisen sektorin tuottavuuskehitys on heikkoa, tarjonta luo kysyntää ja ihmiset vaativat koko ajan lisää palveluita voimaantumatta entisistä. Nämä kaikki ovat kovia väitteitä, joissa on loogisia heikkouksia. Baumolin tautia ei ole ensinnäkään mielekästä diagnosoida, jos yksityisen ja julkisen sektorin tuottavuuskehitystä ei lasketa vertailukelpoisin menetelmin. 1 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 2 vertaili yksityisen ja julkisen tuottamien vanhustenpalveluiden yksikkökustannuksia. Yksityisissä palveluissa hoidettiin parempikuntoisia ja siten myös halvempia asiakkaita. Kun vaikuttavuus huomioitiin, tuottavuuskehitys oli ollut parempaa kuntien palvelutuotannossa. YKSITYISISSÄ PALVELUISSA HOIDETTIIN PAREMPIKUNTOISIA JA SITEN MYÖS HALVEMPIA ASIAKKAITA. KUN VAIKUT- TAVUUS HUOMIOITIIN, TUOTTAVUUSKEHITYS OLI OLLUT PAREMPAA KUNTIEN PALVELUTUOTANNOSSA. On myös vaikea nähdä, että pelkkä tarjonta loisi palveluille kysyntää. Eivät ihmiset halua viettää vapaa-aikaansa terveyskeskuksissa käyttämisen riemusta. Niin kutsuttujen turhien käyntienkin takana on jokin tarve. Joskus apua haetaan vääristä paikoista, mutta silloin tärkeää on selvittää todellinen ongelma (kuten yksinäisyys), eikä käännyttää pois. Siitä olen Markun kanssa samaa mieltä, että on ongelmallista, jos ihmiset eivät voimaannu palveluista, vaan odottavat avuttomina lisää. Juuri passiivisesta elämänasenteesta eroon pääseminen oli se syy, miksi suomalaisen hyvinvointivaltion isänä pidetty Pekka Kuusi aikanaan ehdotti merkittäviä parannuksia sosiaaliturvaan. Hän uskoi, että ihmiset jaksavat yrittää enemmän, kun heidän elintasonsa paranee ja he näkevät mahdollisuuksia pelkkien esteiden sijaan. Nykyinen vyönkiristyspolitiikka ei suinkaan aktivoi ihmisiä, vaan palauttaa heidät näköalattomuuteen. Pyykkölä ei ilmeisesti ole tullut ajatelleeksi, että hajautettu palvelutuotanto ja kilpailu ovat kaksi eri asiaa. Hajautettu palvelutuotanto ei edellytä kilpailuttamista. Markkinamekanismien sijaan palveluita voidaan tuottaa neuvotellen. 1 Tämä on tilanne vaikkapa Kansantalouden tilinpidossa. Sen datasta kuitenkin laaditaan niitä kuvaajia, joilla Baumolin tautia todistellaan. 2 Aki Kangasharju, Teija Mikkola, Tuomas Mänttäri, Tero Tyni & Maija Valta (2010) Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa. VATT Tutkimukset 160. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Helsinki.

8 Debatti 039 Tiitus Petäjäniemi Iloinen maalaus kolmioista

9 040 Peruste # JATKUVA KILPAILU YHTEISKUNNAN JÄSENTEN KESKEN SEN SIJAAN EI LUO KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA. JUURI SE PERÄÄNKUULUTETTU VASTUU KANSSAIHMISISTÄ VÄHENEE, JOS TOISEN HYÖTY ON AINA ITSELTÄ POIS. Käänteinen kilpailutus on esimerkki ehdotuksesta, jossa ei tunnuta ymmärtävän, mitä julkisen hyvinvointivastuun kantaminen tarkoittaa. Suomessa hyvinvointipalveluita eivät tuota maallikot, vaan koulutetut ammattilaiset, jotka toimivat tutkimukseen perustuvien suositusten pohjalta. Tutkimus- ja kehittämiskeskukset etsivät uusia ratkaisuja yhdessä kuntien ja asiakkaiden kanssa. Kivojen idisten ja aidosti vaikuttavien toimintakäytäntöjen välillä on ero. Kehitystyön on tapahduttava huolellisesti ja aiemman tutkimustiedon päälle rakentuen. Jälleen kerran: kilpailu ei ole tässäkään ratkaisu. Voidaan ylipäänsä kysyä, pääsevätkö ihmiset parhaaseen lopputulokseen keskenään kilpailemalla, vai tekemällä yhteistyötä? Kilpailu voi johtaa hyviin tuloksiin urheilukentällä, jos osallistujilla on riittävä itsetunto ja tilannetaju. Jatkuva kilpailu yhteiskunnan jäsenten kesken sen sijaan ei luo kestävää hyvinvointia. Juuri se peräänkuulutettu vastuu kanssaihmisistä vähenee, jos toisen hyöty on aina itseltä pois. markku pyykkölä kilpailun poistamista on yritetty lina Aaltio kirjoittaa, että klassiset väittämät Baumolin, Roemerin ja Wagnerin laeista ovat "kovia väittämiä, joissa on loogisia heikkouksia." Missä sitten ovat Elinan logiikkaan perustuvat vasta-argumentit? Baumolin tautia ei ole, kun yksi VATTn tutkimus ei sen olemassaoloa todista. Roemerin ilmiötä ei ole, kun Elinan on "vaikea nähdä", miksi tarjonta loisi kysyntää. Wagnerin lakikin poistuu olemasta, kunhan hyvinvointivaltioon satsataan entistä enemmän kierre, josta Wagnerin laissa on juuri kysymys. Tästä on vaikea jatkaa keskustelua. Baumolin taudissa ei ole keskeistä vertailla yksityistä ja julkista toimintaa (enkä sitä kirjoituksessani tehnyt), vaan

10 Debatti 041 tavara- ja palvelutuotantoa. Tuottavuuden parantaminen on vaikeampaa palvelutuotannossa, jossa teknologian hyödyntäminen, ihmistyön korvaaminen ja/tai nopeuttaminen, ei ole niin helppoa kuin tavaratuotannossa. Julkinen sektori toimii palvelutuotannossa, jolloin koko sektorin tuottavuuskehitys ei ole yhtä hyvä kuin yksityisellä puolella, jossa on paljon tavaratuotantoa. Tämä ei ole julkisen sektorin vika, asia nyt vaan näyttää olevan niin. Palvelutuotannossa saman tuotoksen tekemiseen tarvitaan koko ajan enemmän panoksia, kun tuotannontekijöiden hinta nousee eikä tuottamisen tapaan, vaikkapa opetukseen luokkahuoneessa, ole halua tai mahdollisuuksia puuttua. Hajauttamisen ja kilpailumekanismin ero on kyllä allekirjoittaneelle ihan selvä. Molempia tarvitaan, jotta kuluttajilla olisi valinnanvapaus ja tuottajat panisivat parastaan niin hinnan kuin laadunkin osalta jos kilpailutus osataan oikein tehdä. Kunnallinen itsehallinto yhdistettynä hajautettuun palvelutuotantoon mahdollistaa erilaiset ratkaisut ja sitä kautta edellytykset uusille innovaatioille ja kehittämiselle. Kansalaisilla on tietysti mahdollisuus äänestää jaloillaan eli muuttaa kunnasta toiseen. Monituottajamalli mahdollistaa jaloilla äänestämisen myös hallintayksikön sisällä. Käänteinen kilpailutus tuo Elinan mukaan "maallikot" tuottamaan hyvinvointipalveluja ja "kivoja idiksiä", ei "aidosti vaikuttavia toimintakäytäntöjä". Käänteisessäkin kilpailutuksessa tilaaja voi luonnollisesti määritellä, millaisella JULKINEN SEKTORI TOIMII PALVELUTUOTANNOSSA, JOLLOIN KOKO SEKTORIN TUOTTAVUUSKEHITYS EI OLE YHTÄ HYVÄ KUIN YKSITYISELLÄ PUOLELLA, JOSSA ON PALJON TAVARATUOTANTOA. henkilökunnalla palveluja edellytetään tuotettavan, ellei laki tai asetus sitä jo määrittele. Julkisen sektorin kehittämistyöstä taas kehotan lukemaan tuoreen tutkimuksen 1, jonka mukaan kunnissa on erittäin hatara ja sisäänpäin kääntynyt innovaatiojärjestelmä. Omakohtaisesti voin todistaa samaa Suomen suurimman kuntayhtymän osalta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan puheenjohtajana olen voinut seurata kuntaorganisaation omaehtoista kehittämistyötä, pyrkimystä luoda "aidosti vaikuttavia toimintakäytäntöjä". Selvityksemme mukaan sisäisistä kehittämishankkeista vain 50 prosentissa tehtiin loppuraportti ja noin kolmanneksessa hankkeista asetetut tavoitteet toteutuivat edes jotenkin. Kilpailu asiakkaista ja rahoituksesta saa eri tavalla vauhtia myös toiminnan kehittämiseen. Elina kysyy lopuksi, tarvitseeko ihmisten kilpailla, eikö yhteistoiminta tuottaisi paremman lopputuloksen. Söpö ajatus, jota on käytännössä jopa yritetty. Niitä maita ei taida tosin enää olla olemassa. 1 Markku Sotarauta, Toni Saarivirta & Jari Kolehmainen (2011) Mikä estää kuntien uudistumista?. Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisu-sarjan julkaisu numero 66.

Toimintakyky vaikuttavuuden mittarina

Toimintakyky vaikuttavuuden mittarina Toimintakyky vaikuttavuuden mittarina Vaikuttavuuden arviointi ja toimintakyvyn mittaaminen sosiaalipalveluissa 12.12.2014 Kuntatalo, Helsinki Projektitutkija Elina Aaltio Kuntaliitto elina.aaltio@kuntaliitto.fi

Lisätiedot

Hankinnat kuntien ja yrittäjien kohtalonyhteys Jyväskylä 10.4.2015. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala

Hankinnat kuntien ja yrittäjien kohtalonyhteys Jyväskylä 10.4.2015. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala Hankinnat kuntien ja yrittäjien kohtalonyhteys Jyväskylä 10.4.2015 Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala Yritysrakenne Suomessa 0,2% 0,2% Suuryritykset 0,9% (250 hlöä) 588 5,5% Suuryritykset (250- hlöä) 588

Lisätiedot

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut Fiksulla kunnalla on Oikeat kumppanit & parhaat palvelut Fiksusti toimiva pärjää aina. Myös tiukkoina aikoina. Fiksu katsoo eteenpäin Kuntien on tuotettava enemmän ja laadukkaampia palveluita entistä vähemmällä

Lisätiedot

Ratkaisuja. kunnan terveyspalveluihin

Ratkaisuja. kunnan terveyspalveluihin Ratkaisuja kunnan terveyspalveluihin Valinnanvapaus parantaa kuntalaisten asemaa. Terveyspalvelut kuntalaisille Terveyspalveluiden tuotanto LPY korostaa kuntavaaleissa kansalaisten valinnanvapauden lisäämistä.

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Yritykset kunnan palvelutuotannossa

Yritykset kunnan palvelutuotannossa Yritykset kunnan palvelutuotannossa Päijät-Hämeen liitto, seminaarisarja 13.3.2013 Outi Hongisto Päijät-Hämeen Yrittäjät 1 Yritysrakenne Suomessa 0,2% Suuryritykset: 623 0,2% Suuryritykset (250- hlöä)

Lisätiedot

Näkemyksiä valinnanvapaudesta ja yksityisten palvelutuottajien asemasta

Näkemyksiä valinnanvapaudesta ja yksityisten palvelutuottajien asemasta Näkemyksiä valinnanvapaudesta ja yksityisten palvelutuottajien asemasta Valinnanvapaus on hyvästä, mutta päävastuun palveluiden tuottamisesta tulee olla julkisella sektorilla Kysymystä yksityisen panoksen

Lisätiedot

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita Tuloksellisuudesta Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma Tuloksellisuussuositus Haasteita Mitä on tuloksellisuus? Käsitteet: Tuloksellisuus = vaikutukset / kustannukset Tuottavuus = tuotokset / panokset

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Kuntien kestävyysvaje, taloudellisuus ja tuottavuusmittaus. Tuloksellisuuskampanjan asiantuntijaseminaari Kuntatalo 17.8.

Kuntien kestävyysvaje, taloudellisuus ja tuottavuusmittaus. Tuloksellisuuskampanjan asiantuntijaseminaari Kuntatalo 17.8. Kuntien kestävyysvaje, taloudellisuus ja tuottavuusmittaus Tuloksellisuuskampanjan Kuntatalo 17.8. Kestävyysvajeesta Kestävyysvaje vs. julkisen talouden alijäämä?» Alijäämä = euromäärä tai BKT osuus, jota

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelujen tuottaminen Pekka Järvinen STM Keskeiset asiat Lakisääteinen julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto toteutetaan jatkossakin kunnallisena toimintana

Lisätiedot

Kolmas sektori ja maaseutukunnat

Kolmas sektori ja maaseutukunnat Kolmas sektori ja maaseutukunnat Maaseudun PARAS-seminaari Kuntatalo 5.12.2008 Ritva Pihlaja Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti Kolmas sektori maaseutukunnissa tutkimus Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä,

Lisätiedot

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely 30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tilaaja on Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman

Lisätiedot

Sote-ratkaisun huomioiminen rahoitusselvityksessä. Kirsi Varhila STM

Sote-ratkaisun huomioiminen rahoitusselvityksessä. Kirsi Varhila STM Sote-ratkaisun huomioiminen rahoitusselvityksessä Kirsi Varhila STM Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen Sote-alue Yhtymäkokous ja hallitus Toimintasuunnitelma, budjetti, järjestämispäätös Tukipalvelut

Lisätiedot

Hyvinvointialan muuttuvat markkinat

Hyvinvointialan muuttuvat markkinat Hyvinvointialan muuttuvat markkinat Elinkeinoasioiden päällikkö Janne Pesonen 17.3.2011 Tampere 18.3.2011 1 Lähtökohtia kuntapalveluiden tuotannon kehittämiselle Kunnilla erittäin vahva kysyntäasema, joissain

Lisätiedot

Palveluasumisen järjestäminen ja hankinnat Tampereella Kuntatalo 14.9.2011

Palveluasumisen järjestäminen ja hankinnat Tampereella Kuntatalo 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen ja hankinnat Tampereella Kuntatalo 14.9.2011 Mari Patronen projektijohtaja Tampereen kaupunki/ tilaajaryhmä/ ikäihmisten palvelut T A M P E R E E N K A U P U N K I Kaupungin

Lisätiedot

Kolmas sektori ja maaseutukuntien palvelut

Kolmas sektori ja maaseutukuntien palvelut Kolmas sektori ja maaseutukuntien palvelut Mikkelin Tiedepäivä 7.4.2011 Ritva Pihlaja projektipäällikkö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaisjärjestöteemaryhmä tutkija Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta -asiantuntijakuuleminen 29.1.2015. Jukka T. Salminen Apulaiskaupunginjohtaja Vantaan kaupunki

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta -asiantuntijakuuleminen 29.1.2015. Jukka T. Salminen Apulaiskaupunginjohtaja Vantaan kaupunki Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta -asiantuntijakuuleminen 29.1.2015 Jukka T. Salminen Apulaiskaupunginjohtaja Vantaan kaupunki Yleistä sotehenkilöstön näkökulmasta /1 Sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013 Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa Timo Martelius Hankintajohtaja 0 Espoon hankinnan painopistealueet 2013-2016: Kestävä kehitys Sosiaalinen ja eettinen kehitys Ekologinen kehitys Taloudellinen

Lisätiedot

Rakastu palveluseteliin seminaari Vaasa 28.9.2011 MAHDOLLISUUKSIEN PALVELUSETELI - KATSAUS TULEVAAN

Rakastu palveluseteliin seminaari Vaasa 28.9.2011 MAHDOLLISUUKSIEN PALVELUSETELI - KATSAUS TULEVAAN Rakastu palveluseteliin seminaari Vaasa 28.9.2011 MAHDOLLISUUKSIEN PALVELUSETELI - KATSAUS TULEVAAN Lääkäripalveluyritykset ry Ismo Partanen 040 518 5799 ismo.partanen@lpy.fi www.lpy.fi Palvelusetelilain

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 3/2015 26 4.5 Yksityisen sektorin asema Nykyisessä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Tuottavuus diskurssina miten tuottavuus rantautui sosiaalipolitiikkaan?

Tuottavuus diskurssina miten tuottavuus rantautui sosiaalipolitiikkaan? Tuottavuus diskurssina miten tuottavuus rantautui sosiaalipolitiikkaan? Sosiaalityön kehittämisen foorumi 15.11.2012, Socca Elina Aaltio, VTM, jatko-opiskelija Helsingin yliopisto, politiikan ja talouden

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen hyvinvointi, neuvotteleva järjestelmä

Kokonaisvaltainen hyvinvointi, neuvotteleva järjestelmä Kokonaisvaltainen hyvinvointi, neuvotteleva järjestelmä Tiedonantajafestivaali, 22.9.2013 Turku Elina Aaltio, tutkija, jatko-opiskelija (HY) elina.aaltio@gmail.com Mitä on hyvinvointi? Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Sosiaaliset innovaatiot ja investoinnit Suomessa. Hannu Hämäläinen 30.10.2015 InnoSI, Kuntaliitto

Sosiaaliset innovaatiot ja investoinnit Suomessa. Hannu Hämäläinen 30.10.2015 InnoSI, Kuntaliitto Sosiaaliset innovaatiot ja investoinnit Suomessa Hannu Hämäläinen 30.10.2015 InnoSI, Kuntaliitto Kehitysmatkalla suomalaisessa innovaatiopolitiikassa: teknologisista innovaatioista sosiaalisiin innovaatioihin

Lisätiedot

Aidosti asiakaslähtöinen kunta? Tekijän ja tutkijan havaintoja

Aidosti asiakaslähtöinen kunta? Tekijän ja tutkijan havaintoja Aidosti asiakaslähtöinen kunta? Tekijän ja tutkijan havaintoja Keva 1.4.2014 ----------------------------------- Kari Hakari Tilaajajohtaja, HT Tampereen kaupunki Uusi julkinen hallinta hallinnonuudistusten

Lisätiedot

Mikä on hyvä käytäntö, miten sen tunnistaa ja miten se on hyödynnettävissä

Mikä on hyvä käytäntö, miten sen tunnistaa ja miten se on hyödynnettävissä Mikä on hyvä käytäntö, miten sen tunnistaa ja miten se on hyödynnettävissä Satu Korhonen erikoissuunnittelija, THL / MEKA 19.5.2010 TEM työpaja / Korhonen 1 Best practice traditio ja avoin innovaatio Hyvän

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

Näkökulma hyvinvointipalveluiden tulevaisuuteen

Näkökulma hyvinvointipalveluiden tulevaisuuteen Näkökulma hyvinvointipalveluiden tulevaisuuteen Elinkeinoasioiden päällikkö Janne Pesonen 5.10.2010 Helsinki 19.10.2010 1 Lähtökohtia kuntapalveluiden tuotannon kehittämiselle Kunnilla ja kuntayhtymillä

Lisätiedot

Väestörakenteen muutoksen aiheuttamat tarpeet

Väestörakenteen muutoksen aiheuttamat tarpeet Väestön ikääntyminen, palvelut ja tarvittavat investoinnit Kansalainen, kuntalainen, asiakas Vanhusten määrä lisääntyy räjähdysmäisesti, eräissä kunnissa yli 64 vuotiaiden määrä kasvaa vuoden 2015 loppuun

Lisätiedot

Kilpailuttaminen: retoriikkaa vai realiteetti? Markku Salo, YTT Toiminnanjohtaja Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö

Kilpailuttaminen: retoriikkaa vai realiteetti? Markku Salo, YTT Toiminnanjohtaja Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö Kilpailuttaminen: retoriikkaa vai realiteetti? Markku Salo, YTT Toiminnanjohtaja Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö Kuinka nähdä metsä puilta? Jos hankinnat ovat puita, missä on kilpailuttamisen

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

Kuntoutus ja soteuudistus. - kohti vaikuttavampaa ja ihmiskeskeisempää palvelua. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 17.3.

Kuntoutus ja soteuudistus. - kohti vaikuttavampaa ja ihmiskeskeisempää palvelua. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 17.3. Kuntoutus ja soteuudistus - kohti vaikuttavampaa ja ihmiskeskeisempää palvelua Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 17.3.2016 1 Sote -uudistus on toiminnallinen uudistus, jossa keskiössä ihminen ja

Lisätiedot

Miksi julkisten palvelujen tuottavuutta kannattaa tutkia? - Valtion kysyntä ja VATT:n tarjonta

Miksi julkisten palvelujen tuottavuutta kannattaa tutkia? - Valtion kysyntä ja VATT:n tarjonta Miksi julkisten palvelujen tuottavuutta kannattaa tutkia? - Valtion kysyntä ja VATT:n tarjonta Ylijohtaja Aki Kangasharju GOVERNMENT INSTITUTE FOR ECONOMIC RESEARCH (VATT) FORS-seminaari, Tieteiden talo,

Lisätiedot

Tasa-arvoa terveyteen

Tasa-arvoa terveyteen Tasa-arvoa terveyteen Perusterveydenhoito tarvitsee lisää voimavaroja. Sosialidemokraattien tavoitteena on satsaaminen terveyteen ennen kuin sairaudet syntyvät. Terveydellisten haittojen ennaltaehkäisyn

Lisätiedot

Uusi kuntalaki 2015 - kunnat ja markkinat. Kuntamarkkinat 10-11.9.2014 Katariina Huikko

Uusi kuntalaki 2015 - kunnat ja markkinat. Kuntamarkkinat 10-11.9.2014 Katariina Huikko Uusi kuntalaki 2015 - kunnat ja markkinat Kuntamarkkinat 10-11.9.2014 Katariina Huikko Kuntien ja markkinoiden rajapinta Kunnan yleinen toimiala (luku 2, 7 ) Aloiteoikeus (luku 5, 23 ) Kuntastrategia (luku

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015

Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015 Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015 Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Hallituksen tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMINEN KESKI-SUOMESSA - Hankepäällikkö Marja Heikkilä, Keski- Suomen SOTE 2020 hanke

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMINEN KESKI-SUOMESSA - Hankepäällikkö Marja Heikkilä, Keski- Suomen SOTE 2020 hanke SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMINEN KESKI-SUOMESSA - Hankepäällikkö Marja Heikkilä, Keski- Suomen SOTE 2020 hanke Laajavuori SAIRAANHOIDON ERITYISVASTUUALUEET JA SAIRAANHOITOPIIRIT,

Lisätiedot

Kuntaliiton kysely hallitusohjelmasta kuntajohtajille

Kuntaliiton kysely hallitusohjelmasta kuntajohtajille Kuntaliiton kysely hallitusohjelmasta kuntajohtajille Tulokset 26.8.2015 Kyselyyn vastasi 131 kuntajohtajaa, vastausprosentti 43,5 %. Kysely toteutettiin elokuussa 2015 sähköisenä kyselynä. Hallitusohjelmakyselyyn

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen kilpailutus 2013, Palveluseteli vaihtoehtoisena hankintamuotona

Tehostetun palveluasumisen kilpailutus 2013, Palveluseteli vaihtoehtoisena hankintamuotona Tehostetun palveluasumisen kilpailutus 2013, Palveluseteli vaihtoehtoisena hankintamuotona Miksi palveluseteli? Lisää asiakkaan/hänen läheistensä valinnan mahdollisuuksia ja vahvistaa itsemääräämisoikeutta

Lisätiedot

Turun seudun palvelustrategiatyö. Antti Parpo 22.10.2010 Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarinan kaupunki

Turun seudun palvelustrategiatyö. Antti Parpo 22.10.2010 Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarinan kaupunki Turun seudun palvelustrategiatyö Antti Parpo 22.10.2010 Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarinan kaupunki Kaarinan kaupungin hyvinvointipalveluiden tuottamistavat Kaarinan kaupunki tuottaa pääosan sosiaalija

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Terveyspalvelujen ulkoistaminen ja kilpailun toimivuus

Terveyspalvelujen ulkoistaminen ja kilpailun toimivuus Terveyspalvelujen ulkoistaminen ja kilpailun toimivuus Hennamari Mikkola, Kelan tutkimusosasto, Tieteiden talo 10.5.2010 Terveyspalvelujen markkinat Yksityinen tuottaja ja kuluttajat Yksityinen tuottaja

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Tuottavuustyön historiaa valtio kunta -yhteistyössä Peruspalveluohjelmassa

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Hyvinvointia palveluseteleillä kunnat ja yrittäjät yhteistyössä

Hyvinvointia palveluseteleillä kunnat ja yrittäjät yhteistyössä Lohja Forum 29.4.2010 Hyvinvointia palveluseteleillä kunnat ja yrittäjät yhteistyössä Lääkäripalveluyritykset ry Ismo Partanen 040 518 5799 ismo.partanen@lpy.fi www.lpy.fi Palvelusetelilain tavoitteet

Lisätiedot

Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK-2015 strategian ydin Missio, visio ja arvot Missio = Perustehtävä, olemassaolon

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Sosiaalialan Työnantajat 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Aino Närkki 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki Milloin Kun hyvinvointikyselyt eivät vielä tuota parhaita mahdollisia tuloksia. Kun organisaatiolla on arvot, mutta ne eivät tunnu toteutuvan. Kun muutosprosessin onnistuminen halutaan varmistaa. Kun työkulttuuria

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

KUNNAT JA PALVELUNTUOTTAJAT KUMPPANEINA

KUNNAT JA PALVELUNTUOTTAJAT KUMPPANEINA KUNNAT JA PALVELUNTUOTTAJAT KUMPPANEINA Valtakunnalliset sijaishuollon päivät 4. - 6. 10. 2011 Vaasa Aikuisten vastuuta vai kilpailutettua palvelutavaraa YM Aulikki Kananoja TARKASTELUN LÄHTÖKOHTA Lapsen

Lisätiedot

3/21/2016. Kuka tukee yksilön työuraa tulevaisuudessa?

3/21/2016. Kuka tukee yksilön työuraa tulevaisuudessa? Kuka tukee yksilön työuraa tulevaisuudessa? Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 21.3.2016 1 Sote -uudistus on toiminnallinen uudistus, jossa keskiössä ihminen ja tämän mahdollisuus saada asiakaskeskeisiä,

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön uudistamista kartoittava kysely

Hankintalainsäädännön uudistamista kartoittava kysely Hankintalainsäädännön uudistamista kartoittava kysely Kyselyn tarkoitus Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa Terveyspalvelualan yritysten käsityksiä hankintalainsäädännön uudistamisesta Vastaajia 37 kpl

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä

Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä Sirkka-Liisa Olli, kehittämisjohtaja, hyvinvointipalvelut, Oulun kaupunki / Popsterhankkeen asiantuntija/ Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena

Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena Sosiaali- ja terveysturvan päivät, Seinäjoki 14.- 15.8.2013 / Markku Virkamäki, toiminnanjohtaja, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Tiedän mitä tahdon! projekti

Lisätiedot

Sosiaalinen näkökulma julkisissa hankinnoissa case Espoo. 21.10.2010 Timo Martelius Strategisen hankintatoiminnan johtaja

Sosiaalinen näkökulma julkisissa hankinnoissa case Espoo. 21.10.2010 Timo Martelius Strategisen hankintatoiminnan johtaja Sosiaalinen näkökulma julkisissa hankinnoissa case Espoo 21.10.2010 Timo Martelius Strategisen hankintatoiminnan johtaja Espoon kaupungin strategia + ohjeet Hankintaohje on sosiaalisten kriteerien osalta

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

EU ja julkiset hankinnat

EU ja julkiset hankinnat EU ja julkiset hankinnat Laatua hankintoihin Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Suomen lääketieteen filosofian seuran 20-vuotisjuhlaseminaari

Suomen lääketieteen filosofian seuran 20-vuotisjuhlaseminaari Suomen lääketieteen filosofian seuran 20-vuotisjuhlaseminaari Tieteiden talo, Helsinki 8.11.2014 Potilaan omavastuu KTM Vesa Ekroos VE 1 Esityksen sisältöä Järjestämisestä, tuotannosta ja rahoituksesta

Lisätiedot

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa SOSIAALI- JA TERVEYS- HALLINTOTIEDE Yhdistää opetuksessa (kaikilla tasoilla) molemmat hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sessio 10: Sähköiset potilaspalvelut ja niiden kehittäminen Asiakaslähtöinen toiminta: Kansalaisen ja potilaan verkkopalvelut

Sessio 10: Sähköiset potilaspalvelut ja niiden kehittäminen Asiakaslähtöinen toiminta: Kansalaisen ja potilaan verkkopalvelut Sessio 10: Sähköiset potilaspalvelut ja niiden kehittäminen Asiakaslähtöinen toiminta: Kansalaisen ja potilaan verkkopalvelut Pirkko Kortekangas, VSSHP tietohallintoylilääkäri Esityksen tarkoitus Lähtökohta

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuus. Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen

Lasten ja nuorten osallisuus. Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen Lasten ja nuorten osallisuus Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen Semmonen pikkunen huoli tutkimus lastensuojelun arviointikeskusteluista (1996) Lasten? Kaste / Turku 2011 Mitä

Lisätiedot

Ajankohtaista soteuudistuksesta. Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Etelä-Karjalan maakuntatilaisuus Lappeenranta 3.5.

Ajankohtaista soteuudistuksesta. Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Etelä-Karjalan maakuntatilaisuus Lappeenranta 3.5. Ajankohtaista soteuudistuksesta Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Etelä-Karjalan maakuntatilaisuus Lappeenranta 3.5.2016 Sote-uudistuksen tavoitteet ja keinot - Tavoitteena kaventaa hyvinvointi-

Lisätiedot

PALVELUALOITE. Hankintafoorumi 10.4.2013. Hankintajohtaja Marjo Laine

PALVELUALOITE. Hankintafoorumi 10.4.2013. Hankintajohtaja Marjo Laine Hankintafoorumi 10.4.2013 Hankintajohtaja Marjo Laine 24.4.2013 Palvelualoite tai palveluhaaste (utmanarrätten) Yrityksille ja järjestöille annettu mahdollisuus tehdä aloite kunnan toimialaan kuuluvan

Lisätiedot

Sähköinen asiointi ja ICT:n hyödyntäminen

Sähköinen asiointi ja ICT:n hyödyntäminen Sähköinen asiointi ja ICT:n hyödyntäminen - Kohti uutta ICT-strategiaa Oppijan verkkopalvelut -seminaari 13.12.2011 Yksikön päällikkö Ville-Veikko Ahonen Sähköinen asiointi (eservices): Sähköisellä asioinnilla

Lisätiedot

Palveluseteli ja klemmari kuntapalveluja markkinamekanismilla. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Palveluseteli ja klemmari kuntapalveluja markkinamekanismilla. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Palveluseteli ja klemmari kuntapalveluja markkinamekanismilla Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa Jyväskylän

Lisätiedot

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Bjarne Andersson Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuopio 19.11.2009 Miten suositus toimii? KT ja järjestöt

Lisätiedot

Järjestön näkökulma palvelusetelihankkeeseen

Järjestön näkökulma palvelusetelihankkeeseen Järjestön näkökulma palvelusetelihankkeeseen Tuula Haukka Wacklin Toiminnanjohtaja Tampereen ensi ja turvakoti ry Petsamokoti Arvokasta elämää ikäihmisille Palvelusetelihanke 2009 2011 Projektin esivaihe

Lisätiedot

Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön. Erja Snellman 1.3.2011

Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön. Erja Snellman 1.3.2011 Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön Erja Snellman 1.3.2011 Julkisten hankintojen lähtökohta Kansallisen kynnysarvon ylittävät julkiset hankinnat on kilpailutettava hankintalain

Lisätiedot

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio 17.2.2015/Mona Hägglund Vanhusten palvelujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen kilpailutus 2014

Lisätiedot

Kilpailuttaminen, kumppanuus vai oma tuotanto vanhuspalveluissa Taustaa

Kilpailuttaminen, kumppanuus vai oma tuotanto vanhuspalveluissa Taustaa Tiedosta hyvinvointia 1 Kilpailuttaminen, kumppanuus vai oma tuotanto vanhuspalveluissa Taustaa Kilpailuttaminen lisääntyy, ongelmia (markk.oikeus) Ristiriitaisia tuloksia hyödyistä ja haitoista laatu

Lisätiedot

Kuntanäkökulma soteuudistukseen. Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja

Kuntanäkökulma soteuudistukseen. Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Kuntanäkökulma soteuudistukseen Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja 12.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - Kuntaliiton näkemyksiä Kuntaperusteinen järjestelmä keskeinen hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Asiakkaan Asiakk v linnan linnan apaus on tulevaisuutta

Asiakkaan Asiakk v linnan linnan apaus on tulevaisuutta Asiakkaan valinnanvapaus on tulevaisuutta Terveyspalveluala Keskeiset terveydenhuollon osajärjestelmät, joissa yksityinen sektori mukana Lääkärikeskukset ja sairaalat, työterveyshuolto, hammashuolto, kuntoutus,

Lisätiedot

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Valtiontalouden tarkastusviraston rooli Tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta => julkisista

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM 24.3.2015 Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sote-palvelujen vaikuttavuus Aktiivinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavat sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat Kunta voi järjestää palvelut tuottamalla ne itse

Lisätiedot

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 mikko.martikainen@tem.fi laura.janis@tem.fi Mikko Martikainen 1 Mihin TEM ajatus perustuu? Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus Toimittajayhteistyö missä toimittajilla/palveluiden

Lisätiedot

Palvelustrategioilla vauhtia hyvinvointialan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen

Palvelustrategioilla vauhtia hyvinvointialan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen Palvelustrategioilla vauhtia hyvinvointialan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen Ulla-Maija Laiho Työ- ja elinkeinoministeriö, HYVÄ hanke Helsinki 26.11.2009 Miksi TEM:n linjauksia hyvinvointialalle? Sosiaali-

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Ylitarkastaja Hanna Nyfors STM sosiaali- ja terveyspalveluosasto 19.2.2016 19.2.2016 1 Sote- uudistuksen tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä väestön

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP Vuonna 2020 Oulussa on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä,

Lisätiedot

Uusia avauksia Digitalisaatiohaaste 2015 tehtyjen esitysten pohjalta eteenpäin

Uusia avauksia Digitalisaatiohaaste 2015 tehtyjen esitysten pohjalta eteenpäin Uusia avauksia Digitalisaatiohaaste 2015 tehtyjen esitysten pohjalta eteenpäin 29.09.2015 Aleksi Kopponen Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2 Kärkihanke: Digitalisoidaan julkiset palvelut Toimenpide: Luodaan

Lisätiedot

Kuntauudistus ja hyvinvointialan yrittäjyys. Satu Ahlman Toimitusjohtaja Blue Saga Company Oy

Kuntauudistus ja hyvinvointialan yrittäjyys. Satu Ahlman Toimitusjohtaja Blue Saga Company Oy Kuntauudistus ja hyvinvointialan yrittäjyys Satu Ahlman Toimitusjohtaja Blue Saga Company Oy Kommentteja kentältä HYVIS-hankkeesta: Kerrankin tapahtuu jotain konkreettista. Hankkeen henkilöstö on aidosti

Lisätiedot

Huippuostajat ohjelma Markkinoiden kehittämistä fiksujen hankintojen kautta

Huippuostajat ohjelma Markkinoiden kehittämistä fiksujen hankintojen kautta Huippuostajat ohjelma Markkinoiden kehittämistä fiksujen hankintojen kautta Tekes, Innovaatiorahoituskeskus Huippuostajat aktivaattori Mia Toivanen www.tekes.fi/huippuostajat SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN

Lisätiedot

YMPÄRI KÄYDÄÄN YHTEEN TULLAAN 19.4.2012. Maakunta - osallisuus - lähidemokratia Maakuntajohtaja Jari Parkkonen, Päijät-Hämeen liitto

YMPÄRI KÄYDÄÄN YHTEEN TULLAAN 19.4.2012. Maakunta - osallisuus - lähidemokratia Maakuntajohtaja Jari Parkkonen, Päijät-Hämeen liitto YMPÄRI KÄYDÄÄN YHTEEN TULLAAN 19.4.2012 Maakunta - osallisuus - lähidemokratia Maakuntajohtaja Jari Parkkonen, Päijät-Hämeen liitto AJATUKSIA PALVELURAKENNEUUDISTUKSISTA 2000-LUVULLA Aikaisemman kuin nykyisenkin

Lisätiedot

TEM: HoivaSuomi.fi - verkkopalvelu Esiselvitys vanhusten palveluita tarjoavista Internet -sivustoista Ruotsissa, Tanskassa ja Iso- Britanniassa

TEM: HoivaSuomi.fi - verkkopalvelu Esiselvitys vanhusten palveluita tarjoavista Internet -sivustoista Ruotsissa, Tanskassa ja Iso- Britanniassa TEM: HoivaSuomifi - verkkopalvelu Esiselvitys vanhusten palveluita tarjoavista Internet -sivustoista Ruotsissa, Tanskassa ja Iso- Britanniassa 2432011 Tavoite Osana esiselvitystä analysoidaan verkkopalvelujen

Lisätiedot

Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin? Johtava asiantuntija Tuomo Melin 3.6.2015

Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin? Johtava asiantuntija Tuomo Melin 3.6.2015 Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin? Johtava asiantuntija Tuomo Melin 3.6.2015 Avainalueen tavoitteet Strategiset tavoitteet Aktiivinen ja hyvinvoiva kansalainen - kansalaiset osallistuvat yhteisen

Lisätiedot