Opas Tampereen kaupungin museopalveluiden vapaaehtoiselle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opas Tampereen kaupungin museopalveluiden vapaaehtoiselle"

Transkriptio

1 Opas Tampereen kaupungin museopalveluiden vapaaehtoiselle

2 .... Oppaan sisalto: Tervetuloa vapaaehtoiseksi museoon!...4 Mitä vapaaehtoistoiminta on?...6 Tampereen kaupungin museopalvelut...8 Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE...9 Museot ja vapaaehtoistoiminta...10 Museopalveluiden vapaaehtoistoiminta minkälaisia osallistumismahdollisuuksia?...11 Vapaaehtoistoiminnan säännöt...14 Vapaaehtoisen oikeudet ja velvollisuudet...16 Yleisiä käytännön ohjeita...17 Ohjeita museokavereille...18 Lisätietoja mukana olevista museoista ja Vapriikin kuva-arkistosta...19 Omia muistiinpanoja...25 Yhteystietoja...30 Oppaan tekstit ja toimitus: Pilvi Tuomainen Graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus: Vilja Heinonen, Kraffa Paino: Eräsalon Kirjapaino Oy, 2013 Valokuvat: Vapriikin kuva-arkisto Sukset Hämeen museon kokoelmasta, Kuvaaja Esko Sarasmo. Kannen kuvat: Julkujärvellä, Kuvaaja tuntematon. Esineitä Hämeen museon kokoelmasta, 1900-luvun alku. Kuvaaja tuntematon. Vapriikin kuva-arkistoon saapunut kuvalahjoitus Kymmenenmiehen talon vintiltä, Kuvaaja Reetta Tervakangas. 3

3 Tervetuloa vapaaehtoiseksi museoon! Hienoa, että olet lähtenyt Tampereen kaupungin museopalveluihin vapaaehtoiseksi! Tämän oppaan tarkoitus on auttaa sinua vapaaehtoistyössä. Olen kerännyt oppaaseen tärkeää tietoa vapaaehtoisena toimimisesta ja siitä mitä sinä voit vapaaehtoisena kaupungin museopalveluissa tehdä. Oppaaseen on koottu lisäksi tietoa vapaaehtoistoimintaan liittyvistä käytännön asioista ja säännöistä sekä kohteista, joissa museopalveluiden vapaaehtoiset toimivat. Oppaan lopussa on tilaa omille muistiinpanoille. Voit kirjata sinne esimerkiksi muistettavia ja sinua mietityttäviä asioita. Voit käyttää sivuja myös päiväkirjana kirjaamalla sinne milloin ja missä olet osallistunut vapaaehtoistoimintaan ja mitä olet vapaaehtoisena tehnyt. Lisäksi voit kirjoittaa sivuille mitä asioita olet vapaaehtoistoiminnassa kohdannut ja mitä tunteita nämä tapahtumat ovat sinussa herättäneet. Vapaaehtoisilla on tärkeä rooli kaupungin museopalveluissa. Vapaaehtoistoiminnan myötä museoista on mahdollista tehdä avoimempia ja yhteisöllisempiä paikkoja. Lisäksi vapaaehtoiset tekevät museoista saavutettavampia laskemalla kynnystä museon ja museovieraan välillä. Vapaaehtoistoiminnan avulla museot voivat myös syventää suhdettaan museonkäyttäjiin sekä saada vapaaehtoisilta uusia näkökulmia ja arvokasta asiantuntemusta museotyöhön. Olet meille arvokas. Kiitos vielä, että olet lähtenyt mukaan vapaaehtoistoimintaan! Lämpimin terveisin Pilvi Tuomainen Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 4 5. Tampereen pursiseuran talkoot Naistenlahdella, Kuvaaja E. M. Staf.

4 .. mita vapaaehtoistoiminta on? Vapaaehtoistoiminta voidaan määritellä seuraavanlaisesti:? Mieti miksi sinä olet halunnut lähteä vapaaehtoiseksi? Mitä odotuksia sinulla on vapaaehtoistoimintaa kohtaan? Voit kirjoittaa tähän Vapaaehtoistoiminta on omasta halusta lähtevää, palkatonta toimintaa, jota tehdään omia arvoja vastaavan yhteisön hyväksi. Se on merkki halusta osallistua ja vaikuttaa ja sen tulisi olla kaikkien kansalaisoikeus. (Laimio & Välimäki, 2011: 10) Vapaaehtoistoimintaan liittyy lisäksi elinikäinen oppiminen, tasa-arvo ja suvaitsevaisuus, yhteisöllisyys sekä kansalaisvaikuttaminen. Vapaaehtoistoiminnan keskiössä on auttaminen, mikä ilmenee esimerkiksi vertaistukena toimimisena tai osallistumisena yhteisön tai järjestön toimintaan. Vapaaehtoistoiminnalla ja toisten ihmisten auttamisella on pitkä historia, sillä auttamista on ollut olemassa koko ihmiskunnan historian ajan. Tämän päivän organisoidun vapaaehtoistoiminnan juuret ovat Suomessa lähtöisin köyhäinavusta, talkootyöstä ja hyväntekeväisyydestä. Vapaaehtoistyötä tehdään oman motivaation perusteella eikä ansaitsemistarkoituksessa. Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen antaa vapaaehtoisille paljon. Monet vapaaehtoiset kertovat lähteneensä vapaaehtoiseksi siksi, että he haluavat auttaa muita ja solmia vapaaehtoistoiminnan myötä uusia sosiaalisia suhteita. Vapaaehtoistoiminnassa halutaan myös oppia ja kokeilla uutta. Vapaaehtoistoimintaan mukaan lähtevän on hyvä miettiä etukäteen, miksi hän haluaa vapaaehtoiseksi ja mitä odotuksia hänellä on vapaaehtoistoimintaa kohtaan. Samoja kysymyksiä on hyvä pohtia säännöllisin väliajoin vapaaehtoisena toimiessaan. Se, minkä takia haluaa toimia vapaaehtoisena, on yksilöllistä. Mukana olon motiiveja ei ole kuitenkaan tarkoitus arvottaa, vaan tunnistaa ja nimetä, minkä on nähty auttavan ja edistävän sitoutumista vapaaehtoistoimintaan. Vapaaehtoistoiminnalla on tärkeä merkitys paitsi vapaaehtoisille itselleen myös niille, joita vapaaehtoiset auttavat. Heille vapaaehtoisten tarjoamat palvelut näyttäytyvät esimerkiksi vaihteluna arjessa. Monet ovat kertoneet saaneensa vapaaehtoisten palveluista uutta ja merkittävää sisältöä elämäänsä. Vapaaehtoistoiminnalla on tärkeä merkitys myös sitä organisoivalle taholle. Vapaaehtoistoiminnan avulla organisaatioissa ja yhteisöissä voidaan esimerkiksi toteuttaa sellaisia tehtäviä ja projekteja, joita ei muuten voitaisi tehdä. Vapaaehtoiset vahvistavat lisäksi yhteisöllisyyttä ja tuovat uusia näkökulmia. Vapaaehtoistoiminnalla on merkittävä rooli yhteiskunnassa, sillä vapaaehtoistoiminnan on nähty lisäävän solidaarisuutta ja tasa-arvoa sekä edistävän yhteiskunnallisten erojen kaventumista. Vapaaehtoistoiminta luo myös kansalaisille toiminnan ja osallistumisen paikkoja.! Vapaaehtoistyöllä on nyky-yhteiskunnassamme suuri merkitys: lähes 40 % kansalaisista osallistuu vapaaehtoistoimintaan ja yhä useammat ovat nykyään kiinnostuneita vapaaehtoisena toimimisesta! 6 7

5 Tampereen kaupungin museopalvelut Tampereen kaupungin museopalvelut koostuvat museoista sekä niille kuuluvista kuva- ja esinekokoelmista. Museopalveluiden tehtävänä on hoitaa museoille kuuluvien kokoelmien sisältämää kulttuuriperintöä*, kartuttaa sitä ja tehdä sitä tutuksi yleisölle. Kaupungin museopalveluihin kuuluvat Amurin työläismuseokortteli, Tampereen taidemuseo, Muumilaakso, TR1 Taidehalli, Mediamuseo Rupriikki, Sara Hildénin taidemuseo, Tampereen Kivimuseo ja Vapriikki. Museopalveluiden esinekokoelmiin kuuluu yhteensä noin esinettä, joita hoidetaan Kokoelmakeskuksessa Ruskossa. Vapriikin kuva-arkiston kokoelmiin kuuluu puolestaan yli 1,2 miljoonaa valokuvaa. Lisätietoa vapaaehtoistoiminnassa mukana olevista museopalveluiden museoista, Vapriikin kuva-arkistosta sekä Työväenmuseo Werstaasta löydät sivulta 19.! *Mitä kulttuuriperintö on? Jyväskylän yliopiston museologian professorin Janne Vilkunan mukaan kulttuuriperintö-käsitteellä viitataan usein joukkoon menneisyydestä periytyneitä aineellisia ja aineettomia resursseja, jotka ihmiset tunnistavat jatkuvasti kehittyvien arvojensa, uskomustensa, tietonsa ja perinteidensä heijastumaksi ja ilmaisuksi niiden omistuksesta riippumatta. Kulttuuriperintöön kuuluvat kaikki ne ympäristön ominaisuudet, jotka johtuvat ihmisten ja paikkojen historiallisesta vuorovaikutuksesta.? Mieti, mitä kulttuuriperintö sinulle tarkoittaa? Minkälaisia aineettomia ja aineellisia kulttuuriperinnön esimerkkejä sinä haluaisit säilyttää menneisyydestä ja tästä päivästä tuleville sukupolville? Voit kirjoittaa tähän.. Kulttuurikasvatusyksikko TAITE Kaupungin museopalveluihin kuuluvan kulttuurikasvatusyksikkö TAITEn tehtävänä on tuottaa laadukkaita kulttuurikasvatuspalveluja eri-ikäisille tamperelaisille. Yksi TAITEn suurimmista yksittäisistä tehtävistä on tuottaa Taidekaari-kulttuurikasvatusohjelmaa, jonka avulla tamperelaiset lapset ja nuoret tutustuvat vuosittain koulupäivän aikana eri taiteen lajeihin. Tämän lisäksi TAITE järjestää vauvojen värikylpyjä ja tuottaa museopalveluja aikuisille ja seniori-ikäisille. TAITEn tuottamat museopalvelut pitävät sisällään esimerkiksi museoissa pidettäviä opastuksia, työpajoja, luentoja ja tapahtumia. Museoissa tapahtuva vapaaehtoistoiminta on yksi uusimmista TAITEn toimintamalleista. Lisätietoa TAITEn toiminnasta saa TAITEn kotisivuilta osoitteesta: Minkälaisia yleisölle suunnattuja palveluja tai tapahtumia sinä haluaisit järjestettävän museoissa? Voit kirjoittaa tähän 8 9

6 museopalveluiden vapaaehtoistoiminta minkälaisia osallistumismahdollisuuksia? Tampereen kaupungin museopalveluissa alkavaan vapaaehtoistoimintaan voivat osallistua 60 vuotta täyttäneet henkilöt. Vapaaehtoistoiminnan tarkoitus on tarjota uutta sisältöä erityisesti niiden henkilöiden elämään, jotka ovat jäämässä tai jääneet työelämästä pois ja miettivät, mitä he lisääntyneellä vapaa-ajallaan tekisivät. Vapaaehtoiseksi voi lähteä kuka tahansa, eikä ennakkotietoja tai taitoja tarvita. Toimintaan mukaan lähteville järjestetään koulutus, jonka aikana perehdytään vapaaehtoisena toimimiseen sekä tutustutaan mukana oleviin kaupungin museopalveluiden museoihin, Vapriikin kuva-arkistoon sekä Työväenmuseo Werstaaseen. Hyönteisiä Luonnontieteellisen museon kokoelmasta, Kuvaaja Marika Tamminen. museot ja vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoiset voivat oman mielenkiintonsa mukaan osallistua Vapriikin kuvaarkistossa tehtävään kokoelmatyöhön tai toimia henkilöinä, jotka rohkaisevat ja vievät toisia henkilöitä kulttuurin pariin. Vapaaehtoiset voivat myös osallistua Tampellan alueella tehtävään kulttuuriseen työhön. Se, mihin työhön vapaaehtoiset milloinkin osallistuvat, sovitaan yhdessä vapaaehtoisten ja museon työntekijöiden kanssa. Museoissa tapahtuva vapaaehtoistoiminta ei ole uusi ilmiö. Useat museot ovat saaneet alkunsa vapaaehtoistoiminnan myötä, minkä lisäksi yhä edelleen osa museoista hoidetaan vapaaehtoisten voimin. Monilla museoilla on aktiivisia ystäväyhdistyksiä, joiden jäsenet tukevat museon toimintaa eri tavoin. Vapaaehtoiset auttavat museoita myös erityisosaamisellaan. Esimerkiksi luonnontieteellisissä museoissa vapaaehtoiset osallistuvat seurantatutkimuksiin. Aina vapaaehtoisten museoille antama apu ei välttämättä näy yleisölle. Viime vuosien aikana useissa suomalaisissa museoissa on aloitettu vapaaehtoistoiminnan ohjelmia, joihin voi osallistua kuka tahansa eikä osallistujilta vaadita ennakkotietoja tai erityistaitoja. Ohjelmissa museot perehdyttävät vapaaehtoiset osallistumaan esimerkiksi museon kokoelma-, näyttely- ja yleisötyöhön. Vapaaehtoistoiminnan taustalla on usein ajatus museon muuttamisesta yhteisöllisemmäksi paikaksi. Vapaaehtoistoiminnan myötä museot avaavat ovensa yleisölle ja toivottavat asiakkaat tervetulleiksi osallistumaan museon toimintaan. Seuraavaksi joitakin esimerkkejä siitä, mitä vapaaehtoiset voivat museopalveluissa tehdä. Museokaverina toimivat vapaaehtoiset: Museokaverina toimivat vapaaehtoiset rohkaisevat museoon henkilöitä, joiden ei muutoin tulisi lähdettyä kulttuurin pariin. Museokaveria voi pyytää mukaansa kuka tahansa täysi-ikäinen henkilö Vapriikkiin, Sara Hildénin taidemuseoon, Tampereen taidemuseoon, Muumilaaksoon, TR1 Taidehalliin, Mediamuseo Rupriikkiin sekä Työväenmuseo Werstaaseen. Vapaaehtoiset eivät toimi museo-oppaina vaan vertaistukena ja keskustelukavereina, joille riittävät tavallisen ihmisen tiedot ja taidot. Vapriikin kuva-arkiston vapaaehtoiset: Vapriikin kuva-arkistossa vapaaehtoiset voivat osallistua monenlaiseen kuvaarkistotyöhön. Vapaaehtoiset voivat koota erilaisia valokuvanäyttelyitä kuvaarkiston kuvista. He voivat myös antaa lisätietoa kuvista, tunnistaa kuvien henkilöitä tai kerätä kuviin liittyvää tietoa muita henkilöitä haastattelemalla. Tällä 10 11

7 Työskentelen kokoelmapäällikkönä Tampereen museoissa, jossa huolehdin kulttuurihistoriallisiin kokoelmiin liittyvistä asioista. Mielenkiintoisinta työssäni on miettiä erilaisia keinoja, joilla museokokoelmat saadaan asiakkaiden käyttöön. Viime vuosina se on tarkoittanut varsinkin Tampereen museoiden Siiri-verkkopalvelun kehittämistä. Mielestäni museotyön ydin on siinä, kun museon kokoelmien vanhat valokuvat ja monenlaiset esineet kohtaavat museokävijän. Ja vielä mielekkäämmäksi työni tekee se, että saan liittää kokoelmiin tietoa ja tarinoita, jotka avaavat aineistot museokävijälle. Museokävijä taas voi olla näyttelyvieras, tutkija, verkkoaineistojen selaaja, sukututkija tai muu harrastaja tai vaikkapa aktiivinen vapaaehtoinen. Odotan siis tapaavani vapaaehtoisia kuva-arkistossa valokuvakokoelmien parissa. Uskon, että yhdessä löydämme uudenlaisia merkityksiä valokuville. Tervetuloa Vapriikin kuva-arkistoon! Tampereen museoiden kokoelmapäällikkö Riitta Kela Vapriikin kuva-arkistoon saapunut kuvalahjoitus Kymmenenmiehen talon vintiltä, Kuvaaja Reetta Tervakangas. tavoin vapaaehtoisille tulevat tutuksi monet kuva-arkistotyön vaiheet kuvien puhdistuksesta ja pussituksesta tietojen viemiseen Siiri-kokoelmahallintajärjestelmään. Tampellan vapaaehtoiset: Tampellan alueella vapaaehtoiset pääsevät osallistumaan alueella tehtävään kulttuuriperintötyöhön. Mukana vapaaehtoistoiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä on Pirkanmaan maakuntamuseo, jonka vastuulla on Pirkanmaan ja sitä myötä myös Tampellan alueen kulttuuriympäristön vaaliminen. Tampellan alueen kulttuurikaverit voivat tutkia esimerkiksi alueen historiaa ja nykypäivää, dokumentoida sitä valokuvaamalla ja haastattelemalla alueen asukkaita. Vapaaehtoiset voivat myös kerätä alueelta muistoja ja tarinoita. Kerätyn materiaalin avulla alueella voidaan järjestää kävelykierroksia tai koota näyttely. Lisäksi vapaaehtoiset voivat olla mukana järjestämässä tapahtumia alueelle. Työskentelen Pirkanmaan maakuntamuseossa rakennustutkijana. Museotyössä pääsen paneutumaan ympäristömme historiaan ja sen näkymiseen nykyympäristössä. Oman työni tavoitteena on edistää rakennetun ympäristön suojelua Pirkanmaalla. Se tarkoittaa mm. tiedon välittämistä paikkojen menneisyydestä ja arvosta, mikä parhaimmillaan johtaa kulttuuriympäristön arvojen huomioimiseen esimerkiksi rakennus- ja kunnostustöissä. Museotyössä on mahdollista päästä vaikuttamaan kulttuuriympäristöä koskevan tiedon keräämiseen, välittämiseen ja käyttämiseen. Parhaassa tapauksessa työnsä jäljen näkee hyvässä ympäristössä, jossa eri aikakausien elämä kohtaa ymmärrettävällä ja tasa-arvoisella tavalla. Ja vaikka pääosa työstä tapahtuukin toimistotuolin ja tietokoneen ruudun välissä, työ vie tasaisesti myös kohteiden ja ihmisten luokse kentälle. Oman lähiympäristön kuvaaminen ja historian tutkiminen voivat olla myös elämää rikastuttava harrastus. Toivotan teidät tervetulleiksi kartuttamaan yhteisiä tietojamme kulttuuriympäristöstä sekä miettimään uusia keinoja tietojen välittämiseksi muille kyseisillä alueilla liikkujille! Pirkanmaan maakuntamuseon rakennustutkija Miinu Mäkelä 12 13

8 Tehtäväni kulttuurikasvatusyksikkö TAITEssa on ollut monipuolinen vuosien varrella. Tällä hetkellä johdan yksikköämme ja minulle on suuri ilo olla mukana vapaaehtoistoiminnan startissa! Olen opiskeluajoista lähtien halunnut tehdä museotyötä nimenomaan asiakkaiden parissa, tutkijaa minusta tuskin olisi tullutkaan. Se historia ja taide, mitä kaupungilla kulkiessaan kohtaa, on mielestäni mielenkiintoista ja elävää kulttuuria ja miksi ei myös elävää museotoimintaa. Sellaiseen kuuluu aina ympärillä olevat ihmiset ja heidän tulkintansa ympäristöstään. Vapaaehtoiset avaavat museoille monia uusia näkemyksiä ja antavat museoille mahdollisuuksia jalkautua entistä paremmin museorakennuksen ulkopuolelle. Teille vapaaehtoisille toiminta tuo toivottavasti uusia ystäviä ja miellyttäviä kokemuksia sekä jokaiselle sopivasti uutta virkeyttä arkeen. Kulttuurikasvatusyksikkö TAITEn vs. johtava museolehtori Jaana Ylänen..... Vapaaehtoistoiminnan saannot Vapaaehtoistoiminnassa mukana olevat henkilöt sitoutuvat noudattamaan yhteisiä sääntöjä. Museopalveluissa tapahtuvan vapaaehtoistoiminnan säännöt ovat seuraavat: Vapaaehtoistoiminnassa noudatetaan kulttuurikasvatusyksikkö TAITEn arvoja, joita ovat tasavertaisuus, suvaitsevaisuus ja toisten kunnioittaminen, ennakkoluulottomuus sekä kulttuurin ja taiteen saavutettavuuden edistäminen. Vapaaehtoiset noudattavat museotyötä koskevia yleisiä käytäntöjä ja sääntöjä, jotka liittyvät muun muassa kokoelmien hoitoon. Vapaaehtoiset eivät saa esimerkiksi koskea museoesineisiin tai valokuviin paljain käsin. Vapaaehtoiset sopivat etukäteen joko vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin tai sen yksikön vastuuhenkilön kanssa, mihin hän on menossa työskentelemään, milloin yksikköön voi tulla työskentelemään ja mitä työtehtäviä vapaaehtoinen voi tehdä. Vapaaehtoistoiminta voi pitää sisällään ns. luovaa työtä, kuten tekstien kirjoittamista tai valokuvaamista. Vapaaehtoisten museopalveluille tekemän työn tekijänoikeudet kuuluvat kaupungin museopalveluille kuten museopalveluihin palkattujen työntekijöidenkin. Vapaaehtoiset pitävät kirjaa tekemästään vapaaehtoistyöstä. Tehdyt tunnit ja museokaverikäynnit ilmoitetaan kolme kertaa vuodessa (huhti-, elo- ja joulukuussa) vapaaehtoistoiminnan koordinaattorille. Vapaaehtoiset, jotka vievät toisia henkilöitä museoon, ilmoittavat etukäteen tekstiviestillä tai sähköpostilla vapaaehtoistoiminnan koordinaattorille museovierailusta, mikäli he ovat itse sopineet museokäynnistä. Vapaaehtoistoiminnassa mukana olevien henkilöiden ja museokaverin itselleen tilaavien henkilöiden tulee olla täysi-ikäisiä.? Tuleeko sinulle mieleen jokin sääntö, jonka haluaisit lisättävän yhteisiin sääntöihin? Voit kirjoittaa puuttuvan ja sinulle tärkeän säännön tähän: Vapaaehtoiset noudattavat yleisiä vapaaehtoistyön periaatteita, joihin kuuluvat TAITEn arvojen lisäksi luottamuksellisuus ja luotettavuus, palkattomuus sekä päihteettömyys. Vapaaehtoiset eivät kerro ilman lupaa sivullisille toiminnassa kuultua tai muuten luottamuksellisesti saatua tietoa. Vapaaehtoiset sitoutuvat tekemään niin kuin ovat luvanneet ja sopineet. Mahdollisista äkillisistä muutoksista tai esteistä on ilmoitettava välittömästi koordinaattorille tai sille henkilölle, jonka kanssa on sopinut jostakin tehtävästä

9 Vapaaehtoisen oikeudet ja velvollisuudet Vapaaehtoistoimintaan mukaan lähtevällä henkilöllä on oikeus perehdytykseen ja henkilökohtaiseen keskusteluun vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin kanssa. Vapaaehtoisella on oikeus osallistua museopalveluiden järjestämiin lisäkoulutuksiin ja saada työnohjausta ja tukea. Vapaaehtoisella on oikeus kieltäytyä vapaaehtoistoiminnasta. Vapaaehtoisen velvollisuus on tarkkailla omaa jaksamistaan: vapaaehtoistoimintaan osallistutaan oman jaksamisen ja elämäntilanteen mukaan sen verran kuin pystyy ja haluaa. Vapaaehtoisella on oikeus lopettaa määräajaksi tai kokonaan vapaaehtoisena toimiminen, mutta siitä tulee ilmoittaa vapaaehtoistoiminnan koordinaattorille. Vapaaehtoiset, jotka osallistuvat 4 tuntia vapaaehtoistyöhön yhden päivän aikana ovat oikeutettuja lounaaseen työpistettä lähellä olevassa lounasravintolassa. Vapriikissa toimii esimerkiksi Museoravintola Valssi. Kysy tarkemmat ohjeet lounaslipun saamiseen vapaaehtoistoiminnan koordinaattorilta. Vapaaehtoisella on oikeus sanoa, minkälaiseen vapaaehtoistoimintaan hän haluaa osallistua. Vapaaehtoistehtävät määräytyvät kuitenkin aina myös sen mukaan minkälaiselle vapaaehtoistoiminnalle museopalveluissa on tarvetta. Lumpeenlehtiä, Kuvaaja Teuvo Mäkinen. Tanssikengät Hämeen museon kokoelmasta, Kuvaaja tuntematon yleisia Kaytannon ohjeita Vapaaehtoistoimintaan pääsee mukaan ottamalla yhteyttä vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriin. Hän osaa kertoa minkälaista vapaaehtoistoimintaa museopalveluissa on tarjolla ja milloin seuraava vapaaehtoisten perehdytyskurssi järjestetään. Vapaaehtoinen osallistuu museon toimintaan tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Vapaaehtoinen ei toimi kenenkään hoitajana tai terapeuttina. Vapaaehtoinen ei myöskään korvaa museoammattilaista, eikä toimi museo-oppaana, vaan hän täydentää museopalveluiden henkilökunnan työtä omalla osallistumisellaan. Vapaaehtoiset kuuluvat Tampereen kaupungin vastuuvakuuden piiriin tehdessään vapaaehtoistyötä. Tampereen kaupunki ei kuitenkaan vastaa vapaaehtoisen aiheuttamista esinevahingoista, jotka johtuvat siitä, että vapaaehtoinen toimii vastoin museopalveluiden henkilökunnan ohjeita tai muutoin laiminlyö ohjeiden noudattamista. Tällöin vapaaehtoinen on itse korvausvelvollinen. Vapaaehtoiset ovat itse vastuussa siitä, että heillä on voimassa oleva vapaa-ajan tapaturmavakuutus, joka kattaa vapaaehtoistoiminnan aikana itselle aiheutuneet henkilövahingot. Kaikkien toimintaan mukaan lähtevien henkilöiden tulee osallistua vapaaehtoisten perehdytyskurssille. Tämän lisäksi vapaaehtoiset käyvät vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin kanssa henkilökohtaisen keskustelun, haastattelun, jonka tarkoitus on selvittää miksi vapaaehtoinen haluaa mukaan toimintaan ja mitä toiveita henkilöllä on vapaaehtoistoimintaan liittyen. Haastattelussa selvitetään mitä vahvuuksia, taitoja ja mielenkiinnon kohteita vapaaehtoisella on, jotta vapaaehtoiselle löydetään parhaiten hänen taitojaan ja kiinnostustaan vastaavaa toimintaa. Haastattelussa käydään läpi lisäksi se, kuinka usein ja milloin vapaaehtoinen voi osallistua toimintaan. Ennen kuin henkilö voi alkaa toimia vapaaehtoisena museopalveluissa, tulee hänen allekirjoittaa sopimus, jossa hän sitoutuu noudattamaan yhteisiä sääntöjä

10 .. Lisatietoja mukana olevista museoista ja Vapriikin kuva-arkistosta Seuraaville sivuille on koottu tietoa vapaaehtoistoiminnassa mukana olevista museoista sekä kuva-arkistosta. Ajankohtaiset tiedot kuten aukioloajat ja näyttelyt kannattaa kuitenkin aina selvittää joko kohteen omilta internetsivuilta tai soittamalla kohteeseen. Pyykkipäivä Raholassa luvulla. Kuvaaja Eino Hirvonen. Kukkia ikkunalla, Kuvaaja Aarne Männistö. ohjeita museokavereille Henkilöt, jotka haluavat vapaaehtoisesta kaverin museokäynnille, ovat yhteydessä vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriin, joka puolestaan välittää kaveripyynnöt eteenpäin sopivalle vapaaehtoiselle. Vapaaehtoisen ei tarvitse antaa omia henkilötietojaan autettavalle, vaan museokaveritoiminta hoidetaan koordinaattorin kautta. Samalla kun vapaaehtoinen saa tiedon museokaveripyynnöstä, saa hän myös koordinaattorilta tiedon, mikäli museokaveria pyytänyt henkilö tarvitsee jotakin erityisapua. Vapaaehtoiset voivat toimia museokavereina myös pareittain. Museokaverikäynnille voi lähteä vapaaehtoisen kanssa kerrallaan 1-5 henkilöä. Vapaaehtoinen ja hänen kanssaan museoon lähtevä henkilö tapaavat museokohteessa. Vapaaehtoinen käy ilmoittautumassa museon aulassa, josta hän myös saa sisäänpääsyyn tarvittavat liput itselleen ja seuralaiselleen.! Muistathan, että aina kun mieltäsi askarruttaa jokin asia, voit kääntyä vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin puoleen. Vapriikki Alaverstaanraitti 5, Tampere Puh Avoinna ti-su klo 10-18, ma suljettu Vapriikissa on sekä pysyviä että vaihtuvia näyttelyitä, jotka esittelevät muun muassa Tampereen ja Pirkanmaan historiaa. Vapriikissa on näyttelytilat myös Luonnontieteellisellä museolla, Suomen Jääkiekkomuseolla, Kenkämuseolla ja Nukkemuseolla. Vuoden 2014 aikana Vapriikissa avautuvat lisäksi Postimuseon ja Tampereen Kivimuseon näyttelyt. Näyttelytilojen lisäksi Vapriikissa on kuva-arkisto, museokauppa ja Museoravintola Valssi sekä työtiloja museopalveluiden henkilökunnalle. Vapriikissa on runsas tapahtumatarjonta, jota kannattaa seurata Vapriikin nettisivuilta osoitteesta Vapriikin kuva-arkisto Alaverstaanraitti 5, Tampere Puh Avoinna ti-pe Vapriikin kuva-arkistossa on yli miljoonan valokuvan kokoelma. Se koostuu ammatti- ja harrastajakuvaajien valokuvista etupäässä Tampereelta ja Pirkanmaalta. Kuvia on arkistoituna 1860-luvulta aina nykypäivään saakka. Kuvakokonaisuuksista laajimmat ovat Finlaysonin ja Tampellan kokoelmat sekä Aamulehden kokoelma Kuviin voi tutustua ja niitä voi tilata internetin Siiri-kuvapalvelun kautta, tai vierailemalla arkistossa. Kuva-arkiston henkilökunta osallistuu Vapriikin näyttelyprojekteihin, minkä lisäksi kuvaarkisto tuottaa aineistojensa pohjalta lainattavia näyttelyitä. Näitä näyttelyitä voivat lainata esimerkiksi kirjastot, palvelukeskukset ja kahvilat

11 Tampereen taidemuseo Puutarhakatu 34, Tampere Puh Avoinna ti-pe 9-17, la-su 10-18, ma suljettu Tampereen taidemuseo esittelee taidehistoriallisia teemoja sekä nykytaiteen ilmiöitä niin kotimaisessa kuin kansainvälisessäkin kuvataiteessa. Taidemuseo tunnetaan erityisesti vireästä näyttelytoiminnasta, Vuoden nuori taiteilija -tapahtumasta ja laajasta julkaisutoiminnasta. Tampereen taidemuseo toimii myös Pirkanmaan maakuntamuseona, jonka tehtävänä on edistää ja ohjata taidemuseotoimintaa koko Pirkanmaan alueella. Muumilaaksossa, Kuvaaja Reetta Tervakangas. Tampereen taidemuseo, Kuvaaja Ensio Kauppila. Pirkanmaan maakuntamuseo Alaverstaanraitti 5, Tampere Puh Pirkanmaan maakuntamuseo sijaitsee Vapriikissa. Museolla ei ole Vapriikissa omia näyttelytiloja, mutta se osallistuu Vapriikin näyttelyprojekteihin. Pirkanmaan maakuntamuseon keskeisenä tehtävänä on vaalia kulttuuriympäristöä* Pirkanmaan alueella. Museo antaa asiantuntija-apua niin arkeologiaan, rakennuskulttuuriin ja -korjaukseen, kulttuurimaisemiin, paikalliskulttuurityöhön kuin suojelukysymyksiin liittyvissä asioissa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi restaurointi- ja korjausneuvontaa sekä erilaisten lausuntojen antamista maankäyttöön liittyvissä kysymyksissä. Museo tekee myös tarkastuksia sekä tiedottaa kulttuuriympäristöön liittyvissä asioissa.! *Mitä kulttuuriympäristö on? Kulttuuriympäristö on ihmisen muokkaamaa ympäristöä, jonka piirteet ilmentävät kulttuurin eri vaiheita sekä luonnon ja ihmisen vuorovaikutusta. Kulttuuriympäristöä ovat esimerkiksi vanhat pellot, tiet ja sillat, teollisuusrakennukset, esihistorialliset kalmistot, kaupunkien keskustat, lähiöt ja maaseudun pihapiirit. Kulttuuriympäristön ei tarvitse olla kaunista kulttuuriympäristö voi olla muisto menneisyydestä, joka halutaan säilyttää tuleville sukupolville. Museon hallinnoimissa kokoelmissa on n teosta, pääasiassa suomalaista taidetta 1800-luvun alkupuolelta lähtien. Nykytaidetta edustaa Vuoden nuoriksi taiteilijoiksi valittujen teoskokonaisuus ja Tampereen Nykytaiteen museon kokoelma. Kansainvälisesti tunnetuin osa on Muumilaakson kokoelma, joka sisältää Tove Janssonin alkuperäiskuvituksia ja muumikuvaelmia. Taidemuseolla on myös talletuksia useilta eri tallettajilta, kuten Suomen Mitalitaiteen Killalta. Tampereen taidemuseo on perustettu vuonna Se on toiminut koko olemassaolonsa ajan Pyynikintorin reunalla C.L. Engelin suunnittelemassa rakennuksessa, joka alun perin valmistui viljamakasiiniksi vuonna Muumilaakso Puutarhakatu 34, Tampere Puh Avoinna ti-pe 9-17, la-su 10-18, ma suljettu Muumilaakso on kirjailija ja taiteilija Tove Janssonin ( ) alkuperäistä taidegrafiikkaa ja muumikirjojen kuvituksia esittelevä taidemuseo. Museon ainutlaatuiseen kokoelmaan kuuluu noin teosta, joihin lukeutuu myös kolmiulotteisia kuvaelmia muumiaiheista. Taidekokoelman lahjoittivat Tampereen kaupungille ja Tampereen taidemuseolle Tove Jansson, Tuulikki Pietilä ja Pentti Eistola vuonna Yleisölle Muumilaakso avattiin Muumilaakson uusi näyttely kertoo tarinan seikkailusta, matkasta ja kotiin paluusta. Esillä on lukuisia ennennäkemättömiä teoksia, joista hauraimmat ovat esillä valolta suojatussa huoneessa. Osa teoksista on lainauskiellossa, eikä niitä voi nähdä missään muualla kuin Muumilaaksossa. Elämänviisaus, huumori, reipas seikkailumieli ja lämmin ystävällisyys puhuttelevat muumikirjoissa yli kielirajojen. Myös museossa voi aistia tuon tunnelman

12 Näyttely TR1 Taidehallissa, Kuvaaja Marika Tamminen. Väinö Linnan aukio, Kuvaaja Reetta Tervakangas. TR1 Taidehalli Väinö Linnan aukio 13, Tampere Puh Avoinna ti pe klo 9 17, la su klo 11 18, ma suljettu, pe vapaa pääsy TR1 Taidehalli on visuaalisten taiteiden näyttelykeskus, joka sijaitsee Finlaysonin alueella samassa rakennuksessa Mediamuseo Rupriikin kanssa. Näyttelytiloissa esitellään monipuolisesti kuva- ja mediataidetta, muotoilua, taidekäsityötä ja valokuvataidetta. Näyttelyt vaihtuvat nopeasti, joten esillä olevat näyttelyt kannattaa tarkistaa esimerkiksi TR1 Taidehallin internetsivuilta. Mediamuseo Rupriikki Väinö Linnan aukio 13, Tampere Puh Avoinna ti pe klo 9 17, la su klo 11 18, ma suljettu, pe vapaa pääsy Mediamuseo Rupriikki on perustettu vuonna 2001 ja sen näyttelyt avattiin yleisölle Finlaysonin alueella vuonna Vuonna 2005 museo muutti peruskorjattuun Kuusvooninkiseen, joka oli valmistuessaan vuonna 1873 Suomen ensimmäinen nykyaikainen tehdasrakennus. Mediamuseo Rupriikki esittelee viestinnän historiaa aina kirjoitustaidon kehittymisestä tekniikan uusimpiin saavutuksiin saakka ja johdattaa kävijän kiehtovalle matkalle median historiaan. Museon mittava näyttelyuudistus valmistui lokakuussa 2012, jolloin avattiin moniaistinen Jokapäiväinen mediamme näyttely. Näyttelyssä on runsaasti kuulokuvia ja erilaisia kokeilupisteitä, minkä lisäksi näyttelyssä voi tutustua mm. valokuvan historiaan. Museon tavoitteena on tukea mediaan liittyvien ilmiöiden hahmottamista. Työväenmuseo Werstas Väinö Linnan aukio 8, Tampere Puh Avoinna ti-su 11-18, ma suljettu Työväenmuseo Werstas on valtakunnallinen erikoismuseo, joka on keskittynyt esittelemään sosiaalihistoriaa sekä työväenelämää ja -kulttuuria. Werstaan päähenkilöinä ovat tavalliset ihmiset, joiden arkea esitellään näyttelyissä tarinoiden avulla. Museotoiminnan tavoitteena on tukea tasa-arvoista ja solidaarista yhteiskuntaa, kestävää kehitystä ja ihmisoikeuksien toteutumista. Werstaan pysyviä näyttelyitä ovat Meirän kaupunki, Tekstiiliteollisuusmuseo ja Höyrykonemuseo, joiden lisäksi Werstaalla on vaihtuvia näyttelyitä

13 Omia muistiinpanoja Kuoreveden museolla, Kuvaaja Mauno Karjalainen. Amurin työläismuseokortteli Satakunnankatu 49, Tampere Puh Avoinna touko-syyskuussa ti-su 10-18, ma suljettu Amurin työläismuseokortteli on nimensä mukaisesti yhden korttelin suuruinen kokonaisuus. Museo kertoo tavallisten tamperelaisten asumisesta ja elämästä 1880-luvulta aina 1970-luvulle asti. Korttelissa on viisi yksikerroksista, hirsirunkoista asuinrakennusta ja neljä ulkorakennusta. Rakennuksissa on kotien lisäksi leipomo, kauppoja, että suutarinverstas. Korttelin rakentaminen museoksi aloitettiin vuonna 1975, jolloin myös ensimmäinen rakennus, osuuskauppa, avattiin yleisölle. Kokonaisuudessaan Amurin työläismuseokortteli valmistui vuoden 1995 aikana. Museossa järjestetään kesäisin tapahtumia, yleisöopastuksia, muistelukierroksia sekä lapsille suunnattuja opastuksia. Museokorttelin alueella on ympäri vuoden auki oleva kahvio, Amurin Helmi. Sara Hildénin taidemuseo Laiturikatu 13, Tampere Puh Avoinna ti-su 10-18, ma suljettu Sara Hildénin taidemuseon tehtävänä on hoitaa ja pitää esillä Sara Hildénin säätiön omistamaa taidekokoelmaa, johon kuuluu kotimaista ja kansainvälistä modernia ja nykytaidetta. Yhteensä kokoelmassa on teoksia noin Taidemuseo järjestää myös vaihtuvia näyttelyitä, jotka esittelevät suomalaista nykytaidetta sekä kansainvälistä modernia taidetta ja nykytaidetta. Sara Hildénin taidemuseo sijaitsee Särkänniemessä ja se avattiin yleisölle vuonna Museon alakerrassa toimii kahvila Sara

14 Museokaveri Päivämäärä Museokaveri Päivämäärä Kenen kanssa olin Kenen kanssa olin Missä kohteessa kävimme Missä kohteessa kävimme Miten meni Miten meni Omia muistiinpanoja /huomioita Omia muistiinpanoja /huomioita 26 27

15 Päivämäärä Kuinka monta tuntia Kuinka monta tuntia Missä olin ja mitä tein Missä olin ja mitä tein Miten meni Miten meni Omia muistiinpanoja /huomioita Vapaaehtoistoiminta Omia muistiinpanoja /huomioita Vapaaehtoistoiminta Päivämäärä

16 Yhteystietoja Hätätilanteessa Yleinen hätänumero Puh. 112 Sairaankuljetus Puh. 112 Poliisin palvelupäivystys Puh Terveyteen liittyviä huolia Yleinen terveyspalvelujen neuvonta Puh Äkilliset haaverit ja sairastumiset: TAYS Ensiapu Acuta Puh Teiskontie 35, K-rakennus Tutkimustyötä esinekokoelmien parissa, Kuvaaja Reetta Tervakangas. Muita huolia Tampereen kaupungin sosiaalipalvelujen neuvonta Puh Opastaa ja auttaa siinä minne ottaa yhteyttä esimerkiksi taloudellisissa vaikeuksissa, elämän kriiseissä tai vanhustenhuoltoa koskevissa asioissa. Kotitori Puh Tamperelaisten ikäihmisten palvelu- ja neuvontapiste, josta saa tietoa ikäihmisten palveluista, etuuksista ja muista tärkeistä asioista. Pisteessä voi asioida ilman ajanvarausta. Kiinnostavia nettisivuja Opastaa museoihin Pirkanmaan alueella. Sivuilta voit etsitä museoita esimerkiksi kunnan tai museon aihepiirin mukaan. siiri.tampere.fi/ Siiri on Tampereen museoiden ja pirkanmaalaisten paikallismuseoiden yhteinen tietokanta, josta löytyy noin valokuvaa ja esinettä pääasiassa Tampereen museoiden kokoelmista. Senioripysäkki Puh Tampereen Kaupunkilähetys ry:n tukipiste, joka tarjoaa 60 vuotta täyttäneille keskusteluapua yksinäisyyteen, alavireisyyteen ja elämänmuutoksiin. Vanhusneuvosto Seuraa tamperelaisia ikäihmisiä koskevia asioita. Mikäli huomaamasi epäkohtaan on syytä puuttua, ota yhteys vanhusneuvostoon. Yhteystiedot netistä osoitteesta: Vanhusasiamies ja valvontakoordinaattori Vastaavat yhteistyössä ikäihmisille suunnattujen palvelujen laadun valvonnasta. Vanhusasiamiehen tavoittaa puhelinnumerosta tai sähköpostiosoitteesta Kiinnostavatko muinaisjäännökset tai vanhat rakennukset? Haluaisitko tehdä jotakin konkreettista niiden hyväksi? Adoptoi monumentti -toiminta antaa kaikille mahdollisuuden aloittaa uuden mielenkiintoisen harrastuksen kulttuuriympäristön hoidon parissa. Tampereen kaupungin kulttuuripalveluita ikäihmisille. Lähteet Anna kulttuurin kuljettaa Kulttuurikaveriopas vapaaehtoiselle. Helsingin kulttuurikeskus ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto. Laimio, Anne & Välimäki, Sari, 2011: Vapaaehtoistoiminta kehittyy. Jyväskylä, Kopijyvä Oy

17 Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Pilvi Tuomainen Puh

Kulttuuri- ja liikuntaluotsitoiminta

Kulttuuri- ja liikuntaluotsitoiminta Kulttuuri- ja liikuntaluotsitoiminta Tampereen kaupungin Museopalvelut Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Pilvi Tuomainen, Kulttuuri- ja liikuntaluotsit Sirkka ja Tuula

Lisätiedot

PÄÄSY. kevät 2011. työpajoja tapahtumia

PÄÄSY. kevät 2011. työpajoja tapahtumia AINA VAPAA PÄÄSY kevät 2011 työpajoja tapahtumia höyrykonemuseo Metallin hohto Kierros Werstaan Höyrykonemuseossa, jossa 110-vuotias Sulzer-höyrykone edelleen lepää alkuperäisellä paikallaan. Kierroksen

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen 2. Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museoiden tukeminen 2. Kulttuuriperinnön vaalimisen osallistavien menetelmien kehittäminen 3. Kulttuuriperintötiedon saavutettavuuden kehittäminen

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

Yhteisöllinen media museoiden verkkopalveluissa

Yhteisöllinen media museoiden verkkopalveluissa Yhteisöllinen media museoiden verkkopalveluissa Museoliiton tiedottajapäivät Kotka 18-19.9.2008 Sirpa Stenström, verkkoviestintäsuunnittelija Tampereen kaupunki, sivistyspalvelut Tampereen kaupunki Mitä

Lisätiedot

Solmu ja Siiri ajankohtaista Vapriikin kuva-arkistosta. Riitta Kela 21.11.2011

Solmu ja Siiri ajankohtaista Vapriikin kuva-arkistosta. Riitta Kela 21.11.2011 Solmu ja Siiri ajankohtaista Vapriikin kuva-arkistosta Riitta Kela 21.11.2011 Vapriikin kuva-arkisto- Tampereen museoiden kuvakokoelmat kokoelmissa 1,1 miljoonaa valokuvaa kokoelmien alueellinen rajaus

Lisätiedot

Taidetta Turun taidemuseossa

Taidetta Turun taidemuseossa Taidetta Turun taidemuseossa Turun taidemuseon toimintaa ylläpitää Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry. Vuonna 1891 toimintansa aloittanut Taideyhdistys on perustettu edistämään taiteen harrastusta,

Lisätiedot

Saavutettava museo. Case: Turun taidemuseo

Saavutettava museo. Case: Turun taidemuseo Saavutettava museo Case: Turun taidemuseo Hele Reunanen / Kulttuurin ketju -hanke, Turku Touring 6.5.2010 Museon saavutettavuus Saavutettavassa museossa näyttelyt ja oheispalvelut ovat fyysisesti, henkisesti

Lisätiedot

Aikuisten museo. Aikuisten museo

Aikuisten museo. Aikuisten museo Aikuisten museo Aikuisten museo Aikuisten museo Johdatus päivän teemaan 15.12.2009 Kalle Kallio museonjohtaja Työväenmuseo Werstas Päivän ohjelma ennen lounasta 11.00-12.15 Miten kapitalismi ruostuttaa

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

19 % 1,2. Museokäyntien ennätysvuosi % museokäynneistä oli maksettuja käyntejä. TILASTOKORTTI 2/2016 MUSEOKÄYNTIEN KASVU

19 % 1,2. Museokäyntien ennätysvuosi % museokäynneistä oli maksettuja käyntejä. TILASTOKORTTI 2/2016 MUSEOKÄYNTIEN KASVU Museokäyntien ennätysvuosi 2016 MUSEOKÄYNTIEN KASVU Vuonna 2016 Suomen ammatillisesti hoidetuissa museoissa tehtiin kaikkien aikojen käyntiennätys. Museokäyntejä tilastoitiin kaikissa museokohteissa yhteensä

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON VALTAKUNNALLINEN PAIKALLISMUSEOKYSELY

MUSEOVIRASTON VALTAKUNNALLINEN PAIKALLISMUSEOKYSELY MUSEOVIRASTON VALTAKUNNALLINEN PAIKALLISMUSEOKYSELY Museoviraston valtakunnallinen paikallismuseokysely tehdään viiden vuoden välein. Kyselyn kohderyhmänä ovat valtion, kuntien, seurakuntien, yhdistysten,

Lisätiedot

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! Vapaaehtoistyön periaatteet Vapaaehtoisten toiminta on tärkeä tapa tuoda vaihtelua, iloa ja virkistystä ikäihmisten arkeen sekä asumispalveluissa että kotihoidossa.

Lisätiedot

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo Puolueettomuus Vapaaehtoistoiminnassa toimitaan tasapuolisesti kaikkien edun mukaisesti. Vapaaehtoinen ei asetu kenenkään puolelle vaan pyrkii toimimaan yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Mahdollisissa

Lisätiedot

taskuusi koe enemmän! TAMPERE-KORTTI TAMPERE CARD

taskuusi koe enemmän! TAMPERE-KORTTI TAMPERE CARD taskuusi koe enemmän! TAMPERE-KORTTI TAMPERE CARD TAMPERE-KORTTI TAMPERE CARD TAMPERE-KORTTI MUSEOT AMURIN TYÖLÄISMUSEO- KORTTELI ALBERT EDELFELT, UUSMAALAINEN MERIMIES, 1896, EAM Laajasta museotarjonnasta

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen ja yhteistyön kehittäminen toteuttamalla yhteishankkeita 2. Valtakunnallisen tallennustoiminnan

Lisätiedot

Urapalvelut. CHEM & ENG Susanna Saarinen, koordinaattori career-tech@aalto.fi. into.aalto.fi/careerweb

Urapalvelut. CHEM & ENG Susanna Saarinen, koordinaattori career-tech@aalto.fi. into.aalto.fi/careerweb Urapalvelut CHEM & ENG Susanna Saarinen, koordinaattori career-tech@aalto.fi into.aalto.fi/careerweb Apua työnhakuun - Aalto CareerWeb Työpaikkaportaali CareerWeb Job Channel Työnhaun opas Linkkejä työpaikkasivustoille

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA Susanna K. Lehto. Lasten ja nuorten taidekeskuksen arkisto Tervetuloa Villa Artun näyttelyihin, työpajoihin ja tapahtumiin! Pelattava näyttely

Lisätiedot

Onks tääl tämmöstäki ollu?

Onks tääl tämmöstäki ollu? Onks tääl tämmöstäki ollu? Liedon kulttuuriympäristön dokumentointihanke Nautelankosken museo Kulttuuriympäristö on ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta syntynyt kokonaisuus Dokumentointihanke tallettaa

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museon kokoelmien tuominen verkkoon 2. Museon osallistuminen asiantuntijana Museoviraston vetämään Museo 2015 -hankkeeseen, jossa luodaan valtakunnallista

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

BOX BIKE HELSINKI-HANKE HAKEMUSOHJEET

BOX BIKE HELSINKI-HANKE HAKEMUSOHJEET 12.11.2015 BOX BIKE HELSINKI-HANKE HAKEMUSOHJEET Hakemuksen täytyy sisältää seuraavat asiat ja tiedot: 1. Esitelkää itsenne. Kertokaa nimenne, ikänne ja missä päin Helsinkiä asutte. Joukkueessa täytyy

Lisätiedot

Itse tekeminen ja yhdessä oppiminen museossa Kokemuksia Avara museo -hankkeesta

Itse tekeminen ja yhdessä oppiminen museossa Kokemuksia Avara museo -hankkeesta Itse tekeminen ja yhdessä oppiminen museossa Kokemuksia Avara museo -hankkeesta Pauliina Kinanen Suomen museoliitto AKTIIVI Plus -loppuseminaari 19.11.2014 Vuonna 2010 - Avara museo -hanke alkaa Meillä

Lisätiedot

Museoiden jaottelu pääpiirteissään

Museoiden jaottelu pääpiirteissään Suomen museot Suomessa on yli tuhat museota (yksi museo 5000 asukasta kohden) Pääosa museoista on kulttuurihistoriallisia museoita Suuri osa museoista on pieniä Ammatillisesti hoidettuja (museoammatillinen

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Aluetaidemuseon asiantuntijaroolin ja alueellisen yhteistyöverkoston vahvistaminen 2. Kiertonäyttelytoiminnan sekä verkkonäyttelyiden kehittäminen

Lisätiedot

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kulttuuriympäristö on ihmisen muokkaamaa luonnonympäristöä ja ihmisten jokapäiväinen

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Kestävä kehitys käytännön kulttuuriperintötyössä

Kestävä kehitys käytännön kulttuuriperintötyössä Kestävä kehitys käytännön kulttuuriperintötyössä Kulttuuriperintökasvatus kasvattaa juuret ja antaa siivet (Mervi Eskelinen ja Ulla Bovellan) Museot ja kestävä kehitys 25.3.2010 Tuula Vuolio-Vallenius

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö

Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö tarvitsee strategian Maisemat ilmentävät eurooppalaisen kulttuuri- ja luonnonperinnön monimuotoisuutta. Niillä on tärkeä merkitys

Lisätiedot

Kerro, miksi sinä lähdit mukaan vapaaehtoistoimintaan?

Kerro, miksi sinä lähdit mukaan vapaaehtoistoimintaan? Kerro, miksi sinä lähdit mukaan vapaaehtoistoimintaan? Vapaaehtoistoiminta on mittaamattoman arvokas voimavara yhteiskunnassamme, ja meidän on syytä ymmärtää sitä syvemmin ja paremmin. Tässä pohdinnassa

Lisätiedot

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä?

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1..2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Matkailu ja kotiseututyö & museot alueen kulttuuri kiinnostaa aina matkailijoita

Lisätiedot

Koulupalvelut Lukuvuosi 2014 2015

Koulupalvelut Lukuvuosi 2014 2015 Koulupalvelut Lukuvuosi 2014 2015 Vierailu Tekniikan museoon oli hauska. Toivottavasti näemme vielä! (tyttö, 3. lk) Innostunut opas innostaa kävijää! (opettaja) Tekniikan museo on kiinnostava, koska pidän

Lisätiedot

Vapaaehtoinen työtoverina - Vety-seminaari 16.10.12

Vapaaehtoinen työtoverina - Vety-seminaari 16.10.12 Vapaaehtoinen työtoverina - Vety-seminaari 16.10.12, palveluohjaaja, vapaaehtois- ja ryhmätoiminnan koordinointi ja kehittäminen Espoon kaupunki, vanhusten palvelut Mitä työyhteisössä tulisi ottaa huomioon?

Lisätiedot

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta Järjestäjän opas Kuvaus Mitä? Tervetuloa meille -viikko on osa Suomalaisen Työn Liiton Suomi 100 -juhlavuoden Made by Finland -kampanjaa. Tavoitteena on innostaa mukaan suomalaiset yritykset ja yhteisöt

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

Paikan identiteetti, paikan tuntu

Paikan identiteetti, paikan tuntu Paikan identiteetti, paikan tuntu Mitä se on, mistä se syntyy? Voiko siihen vaikuttaa? Voiko olla suhdetta paikkaan, jossa ei ole käynyt? Mielipaikat / inhokkipaikat / epäpaikat? Kohteen adoptio Mitä kohteen

Lisätiedot

Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja

Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja Maija Saraste Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin kirjastotapaaminen Saransk 7.10.2011 1 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeenlinna

Lisätiedot

Nuoret sosiaalisessa mediassa. Case: IRC-Galleria

Nuoret sosiaalisessa mediassa. Case: IRC-Galleria Nuoret sosiaalisessa mediassa Case: IRC-Galleria Heini Varjonen 10.2.2010 Mikä IRC-Galleria on? Yhteisöpalvelu, jossa käyttäjät voivat keskustella, lisätä kuvia ja päiväkirjamerkintöjä, liittyä yhteisöihin

Lisätiedot

Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena

Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena Vapaaehtoinen Anu Arhippainen Vapaaehtoisen rooli kotoutumisessa Mikä vapaaehtoista motivoi? Vapaaehtoinen järjestön näkökulmasta Vapaaehtoisen tukena

Lisätiedot

KULTTUURIYMPÄRISTÖTIETO SIIRI TAMPEREEN KAUPUNKI, MUSEOPALVELUT, PIRKANMAAN MAAKUNTAMUSEO

KULTTUURIYMPÄRISTÖTIETO SIIRI TAMPEREEN KAUPUNKI, MUSEOPALVELUT, PIRKANMAAN MAAKUNTAMUSEO KULTTUURIYMPÄRISTÖTIETO SIIRI Kuva: Tuija-Liisa Soininen, maakuntamuseo- ja kulttuuriympäristöpalvelut. TAMPEREEN KAUPUNKI, MUSEOPALVELUT, PIRKANMAAN MAAKUNTAMUSEO MIKSI Alueellinen kulttuuriympäristöviranomaistoiminta

Lisätiedot

Etkot & Jatkot. Rembrandtin siivellä

Etkot & Jatkot. Rembrandtin siivellä Etkot & Jatkot Rembrandtin siivellä Sisällys 1. Tervetuloa Sinebrychoffin taidemuseoon! 2. Taidetestaajat Sinebrychoffin taidemuseossa 3. Etkot & Jatkot 4. Sinebrychoffin taidemuseo pähkinänkuoressa 5.

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Rajoja rikkova museo. Moniääninen museo

Rajoja rikkova museo. Moniääninen museo Rajoja rikkova museo Moniääninen museo Moniääninen museo Osa Avara museo kehittyvä oppimisympäristö aikuisille hanketta. ESR-hanke jossa rahoittajaa edustaa Lapin Ely, omarahoitusosuus (n. 20%) tulee kaupungin

Lisätiedot

KUOPION MUSEOKESKUS Kuopion kaupungin museot TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2018 TOIMINTA-AJATUS

KUOPION MUSEOKESKUS Kuopion kaupungin museot TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2018 TOIMINTA-AJATUS 1 KUOPION MUSEOKESKUS Kuopion kaupungin museot TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2018 TOIMINTA-AJATUS Museokeskus vastaa Kuopion kaupungin museopalveluista, jotka tuotetaan museoiden toimintaajatuksiin perustuen,

Lisätiedot

Ideoita ja tehtäviä Museovierailuun

Ideoita ja tehtäviä Museovierailuun Ideoita ja tehtäviä Museovierailuun 1 / 13 2015 Etelä-Karjalan taidemuseo Sisällys 3 Johdanto tehtävät: 4 Museo ilmiönä 1 5 Museo ilmiönä 2 6 Henkilökohtainen taidekokemus 1 7 Henkilökohtainen taidekokemus

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA VASTAANOTTOKESKUKSESSA TOIMIVILLE VAPAAEHTOISILLE VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA Olemme Punaisen Ristin Ruissalon osaston vapaaehtoisia Punainen Risti ja Punainen Puolikuu tunnetaan

Lisätiedot

HARALD HERLIN - OPPIMISKESKUS. Tulevaisuutta tehdään täällä

HARALD HERLIN - OPPIMISKESKUS. Tulevaisuutta tehdään täällä HARALD HERLIN - OPPIMISKESKUS Tulevaisuutta tehdään täällä Tervetuloa Harald Herlin - oppimiskeskukseen! Oppimiskeskus on osa Aalto-yliopistoa, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Opi

Lisätiedot

Poikilo-museot koostuvat Kouvola-talossa sijaitsevista Kouvolan taidemuseosta ja kaupunginmuseosta, Kouta-galleriasta ja Poikilo-galleriasta.

Poikilo-museot koostuvat Kouvola-talossa sijaitsevista Kouvolan taidemuseosta ja kaupunginmuseosta, Kouta-galleriasta ja Poikilo-galleriasta. Kouvolan taidemuseo aloitti toimintansa 1.8.1987 Kouvola-talon toisen osan valmistuttua. Taidemuseo keskittyy moderniin ja uuteen suomalaiseen taiteeseen. koostuvat Kouvola-talossa sijaitsevista Kouvolan

Lisätiedot

SOPIMUS RAKENNUKSEN NIMI LUOVUTTAMISESTA ADOPTOITAVAKSI

SOPIMUS RAKENNUKSEN NIMI LUOVUTTAMISESTA ADOPTOITAVAKSI Tampereen museot, Pirkanmaan maakuntamuseo Adoptoi monumentti toiminta 12.11.2015 / MH SOPIMUS RAKENNUKSEN NIMI LUOVUTTAMISESTA ADOPTOITAVAKSI 1. Sopimuksen tarkoitus ja osapuolien vastuut Tällä sopimuksella

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta sosiaali- ja terveysvirastossa. Miia Pulkkinen Vs. Vapaaehtoistyön koordinaattori Sosiaali- ja terveysvirasto

Vapaaehtoistoiminta sosiaali- ja terveysvirastossa. Miia Pulkkinen Vs. Vapaaehtoistyön koordinaattori Sosiaali- ja terveysvirasto Vapaaehtoistoiminta sosiaali- ja terveysvirastossa Miia Pulkkinen Vs. Vapaaehtoistyön koordinaattori Sosiaali- ja terveysvirasto Virastopäällikkö Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja päihdepalvelut Sairaala-,

Lisätiedot

ADPROFIT 2015. Kansallismuseo

ADPROFIT 2015. Kansallismuseo ADPROFIT 2015 Kansallismuseo Brief Miten saadaan lisää nuoria aikuisia Kansallismuseoon? Tausta Mielikuva Kansallismuseosta on tällä hetkellä pölyttynyt ja anonyymi. Terminä museo viittaa liikaa vain menneisyyteen.

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTEN JAKSAMISESTA HUOLEHTIMINEN

VAPAAEHTOISTEN JAKSAMISESTA HUOLEHTIMINEN VAPAAEHTOISTEN JAKSAMISESTA HUOLEHTIMINEN Perusedellytys vapaaehtoistoiminnalle VAPAAEHTOINEN ITSE (1/2) Vapaaehtoistoiminnan tarkoitus on tuoda iloa ihmisten elämään, myös vapaaehtoiselle itselleen. Mukaan

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseotoiminnan kehittäminen ja aktivointi viemällä eteenpäin suunnitelmista esiin nousseita kehittämistavoitteita 2. Kulttuuriympäristöön

Lisätiedot

Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus!

Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus! Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus! Onneksi olkoon odottava isä! Missä olit kun kuulit että sinusta tulee isä? Mitä toiveita / odotuksia / haaveita / pelkoja sinulla on lapseen liittyen? Millainen

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Kaveritoimintaa on montaa erilaista!

Kaveritoimintaa on montaa erilaista! Keh iitysvamma iisten Tuk ii ll ii iitto, Best Budd iies -pro jjekt ii, kesäkuu 201 2 Kaveritoimintaa on montaa erilaista! Esimerkkinä Best Buddies -kaveritoiminta Vapaaehtoista ystävä- ja kaveritoimintaa

Lisätiedot

Vierailulla Urho Kekkosen museossa

Vierailulla Urho Kekkosen museossa Vierailulla Urho Kekkosen museossa Teksti, kuvat ja Sari Salovaara 10.5.2012 sivu 2 / 9 Sisällys Johdanto... 3 Tamminiemen uudistukset parantavat saavutettavuutta... 4 Elämyksiä eri aistein... 5 Muita

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Lainsäädäntö - vapaaehtoistoiminnan este vai kannustin? Vapaaehtoistoiminta vanhustyössä -seminaari 25.9.2014 Elina Willberg

Lainsäädäntö - vapaaehtoistoiminnan este vai kannustin? Vapaaehtoistoiminta vanhustyössä -seminaari 25.9.2014 Elina Willberg Lainsäädäntö - vapaaehtoistoiminnan este vai kannustin? Vapaaehtoistoiminta vanhustyössä -seminaari 25.9.2014 Elina Willberg Vapaaehtoistoiminta opas, toimintamalli ja kokeilu - Osa Tampereella toteutettavaa

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Lisätiedot

Etkot & Jatkot. Rembrandtin siivellä

Etkot & Jatkot. Rembrandtin siivellä Etkot & Jatkot Rembrandtin siivellä Sisällys 1. Tervetuloa Sinebrychoffin taidemuseoon! 2. Taidetestaajat Sinebrychoffin taidemuseossa Etkot & Jatkot 3. Sinebrychoffin taidemuseo pähkinänkuoressa 4. Seuraa

Lisätiedot

Poikilo-museot koostuvat Kouvola-talossa sijaitsevista Kouvolan taidemuseosta ja kaupunginmuseosta, Kouta-galleriasta ja Poikilo-galleriasta.

Poikilo-museot koostuvat Kouvola-talossa sijaitsevista Kouvolan taidemuseosta ja kaupunginmuseosta, Kouta-galleriasta ja Poikilo-galleriasta. Kouvolan taidemuseo aloitti toimintansa 1.8.1987 Kouvola-talon toisen osan valmistuttua. Taidemuseo keskittyy moderniin ja uuteen suomalaiseen taiteeseen. koostuvat Kouvola-talossa sijaitsevista Kouvolan

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan haasteet tämän päivän Suomessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöfoorumi 5.12.2006 Joensuu

Vapaaehtoistoiminnan haasteet tämän päivän Suomessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöfoorumi 5.12.2006 Joensuu Vapaaehtoistoiminnan haasteet tämän päivän Suomessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöfoorumi 5.12.2006 Joensuu Henrietta Grönlund, TM, tutkija Helsingin yliopisto henrietta.gronlund@helsinki.fi

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Suomalaista aineettoman kulttuuriperinnön kriteeristöä hahmottamassa. Anna Kanerva / CUPORE

Suomalaista aineettoman kulttuuriperinnön kriteeristöä hahmottamassa. Anna Kanerva / CUPORE Suomalaista aineettoman kulttuuriperinnön kriteeristöä hahmottamassa Anna Kanerva / CUPORE Cuporen toimeksianto Verrokkiselvitys Kyselyt toimijoille Loppuraportti ja luetteloinnin kriteeristöluonnos maaliskuussa

Lisätiedot

Tuija-Liisa Soininen, kulttuuriympäristö ja matkailu; puheenvuoro kulttuurimatkailuseminaarin yhteydessä Työväenmuseo Werstaalla, Tampereella

Tuija-Liisa Soininen, kulttuuriympäristö ja matkailu; puheenvuoro kulttuurimatkailuseminaarin yhteydessä Työväenmuseo Werstaalla, Tampereella Tuija-Liisa Soininen, kulttuuriympäristö ja matkailu; puheenvuoro kulttuurimatkailuseminaarin yhteydessä Työväenmuseo Werstaalla, Tampereella 25.10.2017 Photo: Vapriikki photo archive, S. Säilynoja Kulttuuriympäristöä

Lisätiedot

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen 2 AJATUKSEN MURUSIA Tämä vihkonen on sinulle, joka haluat toimia vapaaehtoisena ja olla ihminen ihmiselle. Vihkosta voi käyttää myös työnohjausistunnoissa keskustelujen

Lisätiedot

Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa

Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa Suomen metsämuseo ja -tietokeskus Lusto avattiin kansallismaisemaan Punkaharjulle 1.6.1994 Toimintaa säätelevät museolaki ja asetus kulttuuri- ja luonnonperintöä

Lisätiedot

Uudenkaupungin museon PEDAGOGINEN TARJONTA 1. OPASTUKSET

Uudenkaupungin museon PEDAGOGINEN TARJONTA 1. OPASTUKSET Uudenkaupungin museon PEDAGOGINEN TARJONTA 1. OPASTUKSET Uudenkaupungin museo järjestää opastuksia aikuis- ja lapsiryhmille. Opastuksia on tarjolla Wahlbergin talon, Luotsituvan, Merimiehenkodin ja Kalannin

Lisätiedot

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 KULTTUURIPERINTÖMME: KUN MENNYT KOHTAA TULEVAN

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 KULTTUURIPERINTÖMME: KUN MENNYT KOHTAA TULEVAN Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 Kulttuuriperintövuosi Projekteja, tapahtumia, aloitteita, kampanjoita ympäri Eurooppaa. Toteuttajina EU:n jäsenvaltiot, alueelliset ja paikalliset viranomaiset/toimijat,

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Seinäjoen kaupunginkirjaston eri toimipisteistä lainatut aineistot voi palauttaa mihin tahansa muuhun Seinäjoen kaupunginkirjaston toimipisteeseen.

Seinäjoen kaupunginkirjaston eri toimipisteistä lainatut aineistot voi palauttaa mihin tahansa muuhun Seinäjoen kaupunginkirjaston toimipisteeseen. KULTTUURIKURKISTUS Tähän esitteeseen on koottu tietoa Seinäjoen kaupungin kulttuuripalvelujen lainattavista kulttuurisalkuista. Kulttuurikurkistus-salkkujen sisällöt antavat välineitä taide- ja kulttuurikasvatukseen

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt IDEAKAHVILA: Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt Rekrytointi Henkilökohtainen kontakti/kutsu Pakottaminen/suostuttelu Järjestöjen välinen yhteistyö

Lisätiedot

Minkä sosiaali- ja terveyspalveluissa pitää muuttua ja miksi? 11.6.2014 Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Minkä sosiaali- ja terveyspalveluissa pitää muuttua ja miksi? 11.6.2014 Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Minkä sosiaali- ja terveyspalveluissa pitää muuttua ja miksi? Ikääntynyt väestö on muuttanut yhteiskuntaamme! Ikäihmiset ovat voimavara mahdollisuus tänään ja tulevaisuudessa - Suomen eläkeläiset ovat

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015

Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015 Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015 Emilia Västi, hankekoordinaattori Kokoelmapoistojen hyvät käytännöt -hanke (2014-2015) Kokoelmapoistojen yhteiset käytännöt -hanke (2015 2016) 1 Pikakysely

Lisätiedot

Tervetuloa ODL Vapaaehtoistoiminnan piiriin!

Tervetuloa ODL Vapaaehtoistoiminnan piiriin! Tervetuloa ODL Vapaaehtoistoiminnan piiriin! Minna Ruokangas Uskomme hyvään Yhteisöllisyyden, lähimmäisyyden ja hyvyyden puolesta yksinäisyyttä, syrjäytyneisyyttä ja eriarvoisuutta vastaan. Haluamme antaa

Lisätiedot

Etkot & Jatkot. Art Pro

Etkot & Jatkot. Art Pro Etkot & Jatkot Art Pro Sisällys 1. Tervetuloa Kiasmaan 2. Taidetestaajien Kiasma-käynti 3. Etkot ja jatkot 4. Tutustu Kiasmaan 5. Yhteystiedot 1. Tervetuloa Kiasmaan Art Pro-käynnillä taidetestaajat tutustuvat

Lisätiedot

TERVETULOA Savonlinnan seurakunnan VAPAAEHTOISEKSI

TERVETULOA Savonlinnan seurakunnan VAPAAEHTOISEKSI TERVETULOA Savonlinnan seurakunnan VAPAAEHTOISEKSI VAPAAEHTOISTOIMINTA KIRKOSSA vahvistaa osallisuutta seurakunnan elämässä ja toiminnassa antaa mahdollisuuksia toteuttaa seurakuntalaisuutta ja kristillisyyttä

Lisätiedot

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka TAPAAMINEN Tehtävä Tutki liikuntapiirakkaa ja suunnittele itsellesi oma piirakka. Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka Liikuntapiirakka: UKK-instituutti 34 TAPAAMINEN Oma liikuntapiirakkani 35 TAPAAMINEN

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Vantaan kaupungin vapaaehtoistoiminta

Vantaan kaupungin vapaaehtoistoiminta Vantaan kaupungin vapaaehtoistoiminta Jaettua iloa! Vapaaehtoisena toimit tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin, ilman ammattityön vaatimuksia. Vapaaehtoistoiminta ei korvaa ammattilaisten työtä vaan täydentää

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Villa Arttu

Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Villa Arttu Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Villa Arttu Syksy 2017 VILLA ARTTU SYKSY 2017 OHJELMA VILLA ARTUN NÄYTTELYT Yhdessä Together 4.10.2017 19.1.2018 Villa Artun galleria ja käytävägalleria A Game. Petr Tichshenko

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMINEN 1. Neuvottele ensin opettajan kanssa Kerro opettajalle minne työpaikkaan aiot soittaa. Työpaikka: Puhelinnumero: Varaa itsellesi - rauhallinen

Lisätiedot

VAPAAEHTOISUUS VOIMAVARANA

VAPAAEHTOISUUS VOIMAVARANA 1 VAPAAEHTOISUUS VOIMAVARANA VAPAAEHTOISEN VOIMAVARAT Silokallio 17.11.2011 VAPAAEHTOISENA VAIKUTAT http://www.vapaaehtoistoiminta2011.fi/etusivu/ 2 VAPAAEHTOISTOIMINNAN VUOSI 2011 Elinikäinen oppiminen

Lisätiedot