Opas Tampereen kaupungin museopalveluiden vapaaehtoiselle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opas Tampereen kaupungin museopalveluiden vapaaehtoiselle"

Transkriptio

1 Opas Tampereen kaupungin museopalveluiden vapaaehtoiselle

2 .... Oppaan sisalto: Tervetuloa vapaaehtoiseksi museoon!...4 Mitä vapaaehtoistoiminta on?...6 Tampereen kaupungin museopalvelut...8 Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE...9 Museot ja vapaaehtoistoiminta...10 Museopalveluiden vapaaehtoistoiminta minkälaisia osallistumismahdollisuuksia?...11 Vapaaehtoistoiminnan säännöt...14 Vapaaehtoisen oikeudet ja velvollisuudet...16 Yleisiä käytännön ohjeita...17 Ohjeita museokavereille...18 Lisätietoja mukana olevista museoista ja Vapriikin kuva-arkistosta...19 Omia muistiinpanoja...25 Yhteystietoja...30 Oppaan tekstit ja toimitus: Pilvi Tuomainen Graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus: Vilja Heinonen, Kraffa Paino: Eräsalon Kirjapaino Oy, 2013 Valokuvat: Vapriikin kuva-arkisto Sukset Hämeen museon kokoelmasta, Kuvaaja Esko Sarasmo. Kannen kuvat: Julkujärvellä, Kuvaaja tuntematon. Esineitä Hämeen museon kokoelmasta, 1900-luvun alku. Kuvaaja tuntematon. Vapriikin kuva-arkistoon saapunut kuvalahjoitus Kymmenenmiehen talon vintiltä, Kuvaaja Reetta Tervakangas. 3

3 Tervetuloa vapaaehtoiseksi museoon! Hienoa, että olet lähtenyt Tampereen kaupungin museopalveluihin vapaaehtoiseksi! Tämän oppaan tarkoitus on auttaa sinua vapaaehtoistyössä. Olen kerännyt oppaaseen tärkeää tietoa vapaaehtoisena toimimisesta ja siitä mitä sinä voit vapaaehtoisena kaupungin museopalveluissa tehdä. Oppaaseen on koottu lisäksi tietoa vapaaehtoistoimintaan liittyvistä käytännön asioista ja säännöistä sekä kohteista, joissa museopalveluiden vapaaehtoiset toimivat. Oppaan lopussa on tilaa omille muistiinpanoille. Voit kirjata sinne esimerkiksi muistettavia ja sinua mietityttäviä asioita. Voit käyttää sivuja myös päiväkirjana kirjaamalla sinne milloin ja missä olet osallistunut vapaaehtoistoimintaan ja mitä olet vapaaehtoisena tehnyt. Lisäksi voit kirjoittaa sivuille mitä asioita olet vapaaehtoistoiminnassa kohdannut ja mitä tunteita nämä tapahtumat ovat sinussa herättäneet. Vapaaehtoisilla on tärkeä rooli kaupungin museopalveluissa. Vapaaehtoistoiminnan myötä museoista on mahdollista tehdä avoimempia ja yhteisöllisempiä paikkoja. Lisäksi vapaaehtoiset tekevät museoista saavutettavampia laskemalla kynnystä museon ja museovieraan välillä. Vapaaehtoistoiminnan avulla museot voivat myös syventää suhdettaan museonkäyttäjiin sekä saada vapaaehtoisilta uusia näkökulmia ja arvokasta asiantuntemusta museotyöhön. Olet meille arvokas. Kiitos vielä, että olet lähtenyt mukaan vapaaehtoistoimintaan! Lämpimin terveisin Pilvi Tuomainen Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 4 5. Tampereen pursiseuran talkoot Naistenlahdella, Kuvaaja E. M. Staf.

4 .. mita vapaaehtoistoiminta on? Vapaaehtoistoiminta voidaan määritellä seuraavanlaisesti:? Mieti miksi sinä olet halunnut lähteä vapaaehtoiseksi? Mitä odotuksia sinulla on vapaaehtoistoimintaa kohtaan? Voit kirjoittaa tähän Vapaaehtoistoiminta on omasta halusta lähtevää, palkatonta toimintaa, jota tehdään omia arvoja vastaavan yhteisön hyväksi. Se on merkki halusta osallistua ja vaikuttaa ja sen tulisi olla kaikkien kansalaisoikeus. (Laimio & Välimäki, 2011: 10) Vapaaehtoistoimintaan liittyy lisäksi elinikäinen oppiminen, tasa-arvo ja suvaitsevaisuus, yhteisöllisyys sekä kansalaisvaikuttaminen. Vapaaehtoistoiminnan keskiössä on auttaminen, mikä ilmenee esimerkiksi vertaistukena toimimisena tai osallistumisena yhteisön tai järjestön toimintaan. Vapaaehtoistoiminnalla ja toisten ihmisten auttamisella on pitkä historia, sillä auttamista on ollut olemassa koko ihmiskunnan historian ajan. Tämän päivän organisoidun vapaaehtoistoiminnan juuret ovat Suomessa lähtöisin köyhäinavusta, talkootyöstä ja hyväntekeväisyydestä. Vapaaehtoistyötä tehdään oman motivaation perusteella eikä ansaitsemistarkoituksessa. Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen antaa vapaaehtoisille paljon. Monet vapaaehtoiset kertovat lähteneensä vapaaehtoiseksi siksi, että he haluavat auttaa muita ja solmia vapaaehtoistoiminnan myötä uusia sosiaalisia suhteita. Vapaaehtoistoiminnassa halutaan myös oppia ja kokeilla uutta. Vapaaehtoistoimintaan mukaan lähtevän on hyvä miettiä etukäteen, miksi hän haluaa vapaaehtoiseksi ja mitä odotuksia hänellä on vapaaehtoistoimintaa kohtaan. Samoja kysymyksiä on hyvä pohtia säännöllisin väliajoin vapaaehtoisena toimiessaan. Se, minkä takia haluaa toimia vapaaehtoisena, on yksilöllistä. Mukana olon motiiveja ei ole kuitenkaan tarkoitus arvottaa, vaan tunnistaa ja nimetä, minkä on nähty auttavan ja edistävän sitoutumista vapaaehtoistoimintaan. Vapaaehtoistoiminnalla on tärkeä merkitys paitsi vapaaehtoisille itselleen myös niille, joita vapaaehtoiset auttavat. Heille vapaaehtoisten tarjoamat palvelut näyttäytyvät esimerkiksi vaihteluna arjessa. Monet ovat kertoneet saaneensa vapaaehtoisten palveluista uutta ja merkittävää sisältöä elämäänsä. Vapaaehtoistoiminnalla on tärkeä merkitys myös sitä organisoivalle taholle. Vapaaehtoistoiminnan avulla organisaatioissa ja yhteisöissä voidaan esimerkiksi toteuttaa sellaisia tehtäviä ja projekteja, joita ei muuten voitaisi tehdä. Vapaaehtoiset vahvistavat lisäksi yhteisöllisyyttä ja tuovat uusia näkökulmia. Vapaaehtoistoiminnalla on merkittävä rooli yhteiskunnassa, sillä vapaaehtoistoiminnan on nähty lisäävän solidaarisuutta ja tasa-arvoa sekä edistävän yhteiskunnallisten erojen kaventumista. Vapaaehtoistoiminta luo myös kansalaisille toiminnan ja osallistumisen paikkoja.! Vapaaehtoistyöllä on nyky-yhteiskunnassamme suuri merkitys: lähes 40 % kansalaisista osallistuu vapaaehtoistoimintaan ja yhä useammat ovat nykyään kiinnostuneita vapaaehtoisena toimimisesta! 6 7

5 Tampereen kaupungin museopalvelut Tampereen kaupungin museopalvelut koostuvat museoista sekä niille kuuluvista kuva- ja esinekokoelmista. Museopalveluiden tehtävänä on hoitaa museoille kuuluvien kokoelmien sisältämää kulttuuriperintöä*, kartuttaa sitä ja tehdä sitä tutuksi yleisölle. Kaupungin museopalveluihin kuuluvat Amurin työläismuseokortteli, Tampereen taidemuseo, Muumilaakso, TR1 Taidehalli, Mediamuseo Rupriikki, Sara Hildénin taidemuseo, Tampereen Kivimuseo ja Vapriikki. Museopalveluiden esinekokoelmiin kuuluu yhteensä noin esinettä, joita hoidetaan Kokoelmakeskuksessa Ruskossa. Vapriikin kuva-arkiston kokoelmiin kuuluu puolestaan yli 1,2 miljoonaa valokuvaa. Lisätietoa vapaaehtoistoiminnassa mukana olevista museopalveluiden museoista, Vapriikin kuva-arkistosta sekä Työväenmuseo Werstaasta löydät sivulta 19.! *Mitä kulttuuriperintö on? Jyväskylän yliopiston museologian professorin Janne Vilkunan mukaan kulttuuriperintö-käsitteellä viitataan usein joukkoon menneisyydestä periytyneitä aineellisia ja aineettomia resursseja, jotka ihmiset tunnistavat jatkuvasti kehittyvien arvojensa, uskomustensa, tietonsa ja perinteidensä heijastumaksi ja ilmaisuksi niiden omistuksesta riippumatta. Kulttuuriperintöön kuuluvat kaikki ne ympäristön ominaisuudet, jotka johtuvat ihmisten ja paikkojen historiallisesta vuorovaikutuksesta.? Mieti, mitä kulttuuriperintö sinulle tarkoittaa? Minkälaisia aineettomia ja aineellisia kulttuuriperinnön esimerkkejä sinä haluaisit säilyttää menneisyydestä ja tästä päivästä tuleville sukupolville? Voit kirjoittaa tähän.. Kulttuurikasvatusyksikko TAITE Kaupungin museopalveluihin kuuluvan kulttuurikasvatusyksikkö TAITEn tehtävänä on tuottaa laadukkaita kulttuurikasvatuspalveluja eri-ikäisille tamperelaisille. Yksi TAITEn suurimmista yksittäisistä tehtävistä on tuottaa Taidekaari-kulttuurikasvatusohjelmaa, jonka avulla tamperelaiset lapset ja nuoret tutustuvat vuosittain koulupäivän aikana eri taiteen lajeihin. Tämän lisäksi TAITE järjestää vauvojen värikylpyjä ja tuottaa museopalveluja aikuisille ja seniori-ikäisille. TAITEn tuottamat museopalvelut pitävät sisällään esimerkiksi museoissa pidettäviä opastuksia, työpajoja, luentoja ja tapahtumia. Museoissa tapahtuva vapaaehtoistoiminta on yksi uusimmista TAITEn toimintamalleista. Lisätietoa TAITEn toiminnasta saa TAITEn kotisivuilta osoitteesta: Minkälaisia yleisölle suunnattuja palveluja tai tapahtumia sinä haluaisit järjestettävän museoissa? Voit kirjoittaa tähän 8 9

6 museopalveluiden vapaaehtoistoiminta minkälaisia osallistumismahdollisuuksia? Tampereen kaupungin museopalveluissa alkavaan vapaaehtoistoimintaan voivat osallistua 60 vuotta täyttäneet henkilöt. Vapaaehtoistoiminnan tarkoitus on tarjota uutta sisältöä erityisesti niiden henkilöiden elämään, jotka ovat jäämässä tai jääneet työelämästä pois ja miettivät, mitä he lisääntyneellä vapaa-ajallaan tekisivät. Vapaaehtoiseksi voi lähteä kuka tahansa, eikä ennakkotietoja tai taitoja tarvita. Toimintaan mukaan lähteville järjestetään koulutus, jonka aikana perehdytään vapaaehtoisena toimimiseen sekä tutustutaan mukana oleviin kaupungin museopalveluiden museoihin, Vapriikin kuva-arkistoon sekä Työväenmuseo Werstaaseen. Hyönteisiä Luonnontieteellisen museon kokoelmasta, Kuvaaja Marika Tamminen. museot ja vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoiset voivat oman mielenkiintonsa mukaan osallistua Vapriikin kuvaarkistossa tehtävään kokoelmatyöhön tai toimia henkilöinä, jotka rohkaisevat ja vievät toisia henkilöitä kulttuurin pariin. Vapaaehtoiset voivat myös osallistua Tampellan alueella tehtävään kulttuuriseen työhön. Se, mihin työhön vapaaehtoiset milloinkin osallistuvat, sovitaan yhdessä vapaaehtoisten ja museon työntekijöiden kanssa. Museoissa tapahtuva vapaaehtoistoiminta ei ole uusi ilmiö. Useat museot ovat saaneet alkunsa vapaaehtoistoiminnan myötä, minkä lisäksi yhä edelleen osa museoista hoidetaan vapaaehtoisten voimin. Monilla museoilla on aktiivisia ystäväyhdistyksiä, joiden jäsenet tukevat museon toimintaa eri tavoin. Vapaaehtoiset auttavat museoita myös erityisosaamisellaan. Esimerkiksi luonnontieteellisissä museoissa vapaaehtoiset osallistuvat seurantatutkimuksiin. Aina vapaaehtoisten museoille antama apu ei välttämättä näy yleisölle. Viime vuosien aikana useissa suomalaisissa museoissa on aloitettu vapaaehtoistoiminnan ohjelmia, joihin voi osallistua kuka tahansa eikä osallistujilta vaadita ennakkotietoja tai erityistaitoja. Ohjelmissa museot perehdyttävät vapaaehtoiset osallistumaan esimerkiksi museon kokoelma-, näyttely- ja yleisötyöhön. Vapaaehtoistoiminnan taustalla on usein ajatus museon muuttamisesta yhteisöllisemmäksi paikaksi. Vapaaehtoistoiminnan myötä museot avaavat ovensa yleisölle ja toivottavat asiakkaat tervetulleiksi osallistumaan museon toimintaan. Seuraavaksi joitakin esimerkkejä siitä, mitä vapaaehtoiset voivat museopalveluissa tehdä. Museokaverina toimivat vapaaehtoiset: Museokaverina toimivat vapaaehtoiset rohkaisevat museoon henkilöitä, joiden ei muutoin tulisi lähdettyä kulttuurin pariin. Museokaveria voi pyytää mukaansa kuka tahansa täysi-ikäinen henkilö Vapriikkiin, Sara Hildénin taidemuseoon, Tampereen taidemuseoon, Muumilaaksoon, TR1 Taidehalliin, Mediamuseo Rupriikkiin sekä Työväenmuseo Werstaaseen. Vapaaehtoiset eivät toimi museo-oppaina vaan vertaistukena ja keskustelukavereina, joille riittävät tavallisen ihmisen tiedot ja taidot. Vapriikin kuva-arkiston vapaaehtoiset: Vapriikin kuva-arkistossa vapaaehtoiset voivat osallistua monenlaiseen kuvaarkistotyöhön. Vapaaehtoiset voivat koota erilaisia valokuvanäyttelyitä kuvaarkiston kuvista. He voivat myös antaa lisätietoa kuvista, tunnistaa kuvien henkilöitä tai kerätä kuviin liittyvää tietoa muita henkilöitä haastattelemalla. Tällä 10 11

7 Työskentelen kokoelmapäällikkönä Tampereen museoissa, jossa huolehdin kulttuurihistoriallisiin kokoelmiin liittyvistä asioista. Mielenkiintoisinta työssäni on miettiä erilaisia keinoja, joilla museokokoelmat saadaan asiakkaiden käyttöön. Viime vuosina se on tarkoittanut varsinkin Tampereen museoiden Siiri-verkkopalvelun kehittämistä. Mielestäni museotyön ydin on siinä, kun museon kokoelmien vanhat valokuvat ja monenlaiset esineet kohtaavat museokävijän. Ja vielä mielekkäämmäksi työni tekee se, että saan liittää kokoelmiin tietoa ja tarinoita, jotka avaavat aineistot museokävijälle. Museokävijä taas voi olla näyttelyvieras, tutkija, verkkoaineistojen selaaja, sukututkija tai muu harrastaja tai vaikkapa aktiivinen vapaaehtoinen. Odotan siis tapaavani vapaaehtoisia kuva-arkistossa valokuvakokoelmien parissa. Uskon, että yhdessä löydämme uudenlaisia merkityksiä valokuville. Tervetuloa Vapriikin kuva-arkistoon! Tampereen museoiden kokoelmapäällikkö Riitta Kela Vapriikin kuva-arkistoon saapunut kuvalahjoitus Kymmenenmiehen talon vintiltä, Kuvaaja Reetta Tervakangas. tavoin vapaaehtoisille tulevat tutuksi monet kuva-arkistotyön vaiheet kuvien puhdistuksesta ja pussituksesta tietojen viemiseen Siiri-kokoelmahallintajärjestelmään. Tampellan vapaaehtoiset: Tampellan alueella vapaaehtoiset pääsevät osallistumaan alueella tehtävään kulttuuriperintötyöhön. Mukana vapaaehtoistoiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä on Pirkanmaan maakuntamuseo, jonka vastuulla on Pirkanmaan ja sitä myötä myös Tampellan alueen kulttuuriympäristön vaaliminen. Tampellan alueen kulttuurikaverit voivat tutkia esimerkiksi alueen historiaa ja nykypäivää, dokumentoida sitä valokuvaamalla ja haastattelemalla alueen asukkaita. Vapaaehtoiset voivat myös kerätä alueelta muistoja ja tarinoita. Kerätyn materiaalin avulla alueella voidaan järjestää kävelykierroksia tai koota näyttely. Lisäksi vapaaehtoiset voivat olla mukana järjestämässä tapahtumia alueelle. Työskentelen Pirkanmaan maakuntamuseossa rakennustutkijana. Museotyössä pääsen paneutumaan ympäristömme historiaan ja sen näkymiseen nykyympäristössä. Oman työni tavoitteena on edistää rakennetun ympäristön suojelua Pirkanmaalla. Se tarkoittaa mm. tiedon välittämistä paikkojen menneisyydestä ja arvosta, mikä parhaimmillaan johtaa kulttuuriympäristön arvojen huomioimiseen esimerkiksi rakennus- ja kunnostustöissä. Museotyössä on mahdollista päästä vaikuttamaan kulttuuriympäristöä koskevan tiedon keräämiseen, välittämiseen ja käyttämiseen. Parhaassa tapauksessa työnsä jäljen näkee hyvässä ympäristössä, jossa eri aikakausien elämä kohtaa ymmärrettävällä ja tasa-arvoisella tavalla. Ja vaikka pääosa työstä tapahtuukin toimistotuolin ja tietokoneen ruudun välissä, työ vie tasaisesti myös kohteiden ja ihmisten luokse kentälle. Oman lähiympäristön kuvaaminen ja historian tutkiminen voivat olla myös elämää rikastuttava harrastus. Toivotan teidät tervetulleiksi kartuttamaan yhteisiä tietojamme kulttuuriympäristöstä sekä miettimään uusia keinoja tietojen välittämiseksi muille kyseisillä alueilla liikkujille! Pirkanmaan maakuntamuseon rakennustutkija Miinu Mäkelä 12 13

8 Tehtäväni kulttuurikasvatusyksikkö TAITEssa on ollut monipuolinen vuosien varrella. Tällä hetkellä johdan yksikköämme ja minulle on suuri ilo olla mukana vapaaehtoistoiminnan startissa! Olen opiskeluajoista lähtien halunnut tehdä museotyötä nimenomaan asiakkaiden parissa, tutkijaa minusta tuskin olisi tullutkaan. Se historia ja taide, mitä kaupungilla kulkiessaan kohtaa, on mielestäni mielenkiintoista ja elävää kulttuuria ja miksi ei myös elävää museotoimintaa. Sellaiseen kuuluu aina ympärillä olevat ihmiset ja heidän tulkintansa ympäristöstään. Vapaaehtoiset avaavat museoille monia uusia näkemyksiä ja antavat museoille mahdollisuuksia jalkautua entistä paremmin museorakennuksen ulkopuolelle. Teille vapaaehtoisille toiminta tuo toivottavasti uusia ystäviä ja miellyttäviä kokemuksia sekä jokaiselle sopivasti uutta virkeyttä arkeen. Kulttuurikasvatusyksikkö TAITEn vs. johtava museolehtori Jaana Ylänen..... Vapaaehtoistoiminnan saannot Vapaaehtoistoiminnassa mukana olevat henkilöt sitoutuvat noudattamaan yhteisiä sääntöjä. Museopalveluissa tapahtuvan vapaaehtoistoiminnan säännöt ovat seuraavat: Vapaaehtoistoiminnassa noudatetaan kulttuurikasvatusyksikkö TAITEn arvoja, joita ovat tasavertaisuus, suvaitsevaisuus ja toisten kunnioittaminen, ennakkoluulottomuus sekä kulttuurin ja taiteen saavutettavuuden edistäminen. Vapaaehtoiset noudattavat museotyötä koskevia yleisiä käytäntöjä ja sääntöjä, jotka liittyvät muun muassa kokoelmien hoitoon. Vapaaehtoiset eivät saa esimerkiksi koskea museoesineisiin tai valokuviin paljain käsin. Vapaaehtoiset sopivat etukäteen joko vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin tai sen yksikön vastuuhenkilön kanssa, mihin hän on menossa työskentelemään, milloin yksikköön voi tulla työskentelemään ja mitä työtehtäviä vapaaehtoinen voi tehdä. Vapaaehtoistoiminta voi pitää sisällään ns. luovaa työtä, kuten tekstien kirjoittamista tai valokuvaamista. Vapaaehtoisten museopalveluille tekemän työn tekijänoikeudet kuuluvat kaupungin museopalveluille kuten museopalveluihin palkattujen työntekijöidenkin. Vapaaehtoiset pitävät kirjaa tekemästään vapaaehtoistyöstä. Tehdyt tunnit ja museokaverikäynnit ilmoitetaan kolme kertaa vuodessa (huhti-, elo- ja joulukuussa) vapaaehtoistoiminnan koordinaattorille. Vapaaehtoiset, jotka vievät toisia henkilöitä museoon, ilmoittavat etukäteen tekstiviestillä tai sähköpostilla vapaaehtoistoiminnan koordinaattorille museovierailusta, mikäli he ovat itse sopineet museokäynnistä. Vapaaehtoistoiminnassa mukana olevien henkilöiden ja museokaverin itselleen tilaavien henkilöiden tulee olla täysi-ikäisiä.? Tuleeko sinulle mieleen jokin sääntö, jonka haluaisit lisättävän yhteisiin sääntöihin? Voit kirjoittaa puuttuvan ja sinulle tärkeän säännön tähän: Vapaaehtoiset noudattavat yleisiä vapaaehtoistyön periaatteita, joihin kuuluvat TAITEn arvojen lisäksi luottamuksellisuus ja luotettavuus, palkattomuus sekä päihteettömyys. Vapaaehtoiset eivät kerro ilman lupaa sivullisille toiminnassa kuultua tai muuten luottamuksellisesti saatua tietoa. Vapaaehtoiset sitoutuvat tekemään niin kuin ovat luvanneet ja sopineet. Mahdollisista äkillisistä muutoksista tai esteistä on ilmoitettava välittömästi koordinaattorille tai sille henkilölle, jonka kanssa on sopinut jostakin tehtävästä

9 Vapaaehtoisen oikeudet ja velvollisuudet Vapaaehtoistoimintaan mukaan lähtevällä henkilöllä on oikeus perehdytykseen ja henkilökohtaiseen keskusteluun vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin kanssa. Vapaaehtoisella on oikeus osallistua museopalveluiden järjestämiin lisäkoulutuksiin ja saada työnohjausta ja tukea. Vapaaehtoisella on oikeus kieltäytyä vapaaehtoistoiminnasta. Vapaaehtoisen velvollisuus on tarkkailla omaa jaksamistaan: vapaaehtoistoimintaan osallistutaan oman jaksamisen ja elämäntilanteen mukaan sen verran kuin pystyy ja haluaa. Vapaaehtoisella on oikeus lopettaa määräajaksi tai kokonaan vapaaehtoisena toimiminen, mutta siitä tulee ilmoittaa vapaaehtoistoiminnan koordinaattorille. Vapaaehtoiset, jotka osallistuvat 4 tuntia vapaaehtoistyöhön yhden päivän aikana ovat oikeutettuja lounaaseen työpistettä lähellä olevassa lounasravintolassa. Vapriikissa toimii esimerkiksi Museoravintola Valssi. Kysy tarkemmat ohjeet lounaslipun saamiseen vapaaehtoistoiminnan koordinaattorilta. Vapaaehtoisella on oikeus sanoa, minkälaiseen vapaaehtoistoimintaan hän haluaa osallistua. Vapaaehtoistehtävät määräytyvät kuitenkin aina myös sen mukaan minkälaiselle vapaaehtoistoiminnalle museopalveluissa on tarvetta. Lumpeenlehtiä, Kuvaaja Teuvo Mäkinen. Tanssikengät Hämeen museon kokoelmasta, Kuvaaja tuntematon yleisia Kaytannon ohjeita Vapaaehtoistoimintaan pääsee mukaan ottamalla yhteyttä vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriin. Hän osaa kertoa minkälaista vapaaehtoistoimintaa museopalveluissa on tarjolla ja milloin seuraava vapaaehtoisten perehdytyskurssi järjestetään. Vapaaehtoinen osallistuu museon toimintaan tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Vapaaehtoinen ei toimi kenenkään hoitajana tai terapeuttina. Vapaaehtoinen ei myöskään korvaa museoammattilaista, eikä toimi museo-oppaana, vaan hän täydentää museopalveluiden henkilökunnan työtä omalla osallistumisellaan. Vapaaehtoiset kuuluvat Tampereen kaupungin vastuuvakuuden piiriin tehdessään vapaaehtoistyötä. Tampereen kaupunki ei kuitenkaan vastaa vapaaehtoisen aiheuttamista esinevahingoista, jotka johtuvat siitä, että vapaaehtoinen toimii vastoin museopalveluiden henkilökunnan ohjeita tai muutoin laiminlyö ohjeiden noudattamista. Tällöin vapaaehtoinen on itse korvausvelvollinen. Vapaaehtoiset ovat itse vastuussa siitä, että heillä on voimassa oleva vapaa-ajan tapaturmavakuutus, joka kattaa vapaaehtoistoiminnan aikana itselle aiheutuneet henkilövahingot. Kaikkien toimintaan mukaan lähtevien henkilöiden tulee osallistua vapaaehtoisten perehdytyskurssille. Tämän lisäksi vapaaehtoiset käyvät vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin kanssa henkilökohtaisen keskustelun, haastattelun, jonka tarkoitus on selvittää miksi vapaaehtoinen haluaa mukaan toimintaan ja mitä toiveita henkilöllä on vapaaehtoistoimintaan liittyen. Haastattelussa selvitetään mitä vahvuuksia, taitoja ja mielenkiinnon kohteita vapaaehtoisella on, jotta vapaaehtoiselle löydetään parhaiten hänen taitojaan ja kiinnostustaan vastaavaa toimintaa. Haastattelussa käydään läpi lisäksi se, kuinka usein ja milloin vapaaehtoinen voi osallistua toimintaan. Ennen kuin henkilö voi alkaa toimia vapaaehtoisena museopalveluissa, tulee hänen allekirjoittaa sopimus, jossa hän sitoutuu noudattamaan yhteisiä sääntöjä

10 .. Lisatietoja mukana olevista museoista ja Vapriikin kuva-arkistosta Seuraaville sivuille on koottu tietoa vapaaehtoistoiminnassa mukana olevista museoista sekä kuva-arkistosta. Ajankohtaiset tiedot kuten aukioloajat ja näyttelyt kannattaa kuitenkin aina selvittää joko kohteen omilta internetsivuilta tai soittamalla kohteeseen. Pyykkipäivä Raholassa luvulla. Kuvaaja Eino Hirvonen. Kukkia ikkunalla, Kuvaaja Aarne Männistö. ohjeita museokavereille Henkilöt, jotka haluavat vapaaehtoisesta kaverin museokäynnille, ovat yhteydessä vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriin, joka puolestaan välittää kaveripyynnöt eteenpäin sopivalle vapaaehtoiselle. Vapaaehtoisen ei tarvitse antaa omia henkilötietojaan autettavalle, vaan museokaveritoiminta hoidetaan koordinaattorin kautta. Samalla kun vapaaehtoinen saa tiedon museokaveripyynnöstä, saa hän myös koordinaattorilta tiedon, mikäli museokaveria pyytänyt henkilö tarvitsee jotakin erityisapua. Vapaaehtoiset voivat toimia museokavereina myös pareittain. Museokaverikäynnille voi lähteä vapaaehtoisen kanssa kerrallaan 1-5 henkilöä. Vapaaehtoinen ja hänen kanssaan museoon lähtevä henkilö tapaavat museokohteessa. Vapaaehtoinen käy ilmoittautumassa museon aulassa, josta hän myös saa sisäänpääsyyn tarvittavat liput itselleen ja seuralaiselleen.! Muistathan, että aina kun mieltäsi askarruttaa jokin asia, voit kääntyä vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin puoleen. Vapriikki Alaverstaanraitti 5, Tampere Puh Avoinna ti-su klo 10-18, ma suljettu Vapriikissa on sekä pysyviä että vaihtuvia näyttelyitä, jotka esittelevät muun muassa Tampereen ja Pirkanmaan historiaa. Vapriikissa on näyttelytilat myös Luonnontieteellisellä museolla, Suomen Jääkiekkomuseolla, Kenkämuseolla ja Nukkemuseolla. Vuoden 2014 aikana Vapriikissa avautuvat lisäksi Postimuseon ja Tampereen Kivimuseon näyttelyt. Näyttelytilojen lisäksi Vapriikissa on kuva-arkisto, museokauppa ja Museoravintola Valssi sekä työtiloja museopalveluiden henkilökunnalle. Vapriikissa on runsas tapahtumatarjonta, jota kannattaa seurata Vapriikin nettisivuilta osoitteesta Vapriikin kuva-arkisto Alaverstaanraitti 5, Tampere Puh Avoinna ti-pe Vapriikin kuva-arkistossa on yli miljoonan valokuvan kokoelma. Se koostuu ammatti- ja harrastajakuvaajien valokuvista etupäässä Tampereelta ja Pirkanmaalta. Kuvia on arkistoituna 1860-luvulta aina nykypäivään saakka. Kuvakokonaisuuksista laajimmat ovat Finlaysonin ja Tampellan kokoelmat sekä Aamulehden kokoelma Kuviin voi tutustua ja niitä voi tilata internetin Siiri-kuvapalvelun kautta, tai vierailemalla arkistossa. Kuva-arkiston henkilökunta osallistuu Vapriikin näyttelyprojekteihin, minkä lisäksi kuvaarkisto tuottaa aineistojensa pohjalta lainattavia näyttelyitä. Näitä näyttelyitä voivat lainata esimerkiksi kirjastot, palvelukeskukset ja kahvilat

11 Tampereen taidemuseo Puutarhakatu 34, Tampere Puh Avoinna ti-pe 9-17, la-su 10-18, ma suljettu Tampereen taidemuseo esittelee taidehistoriallisia teemoja sekä nykytaiteen ilmiöitä niin kotimaisessa kuin kansainvälisessäkin kuvataiteessa. Taidemuseo tunnetaan erityisesti vireästä näyttelytoiminnasta, Vuoden nuori taiteilija -tapahtumasta ja laajasta julkaisutoiminnasta. Tampereen taidemuseo toimii myös Pirkanmaan maakuntamuseona, jonka tehtävänä on edistää ja ohjata taidemuseotoimintaa koko Pirkanmaan alueella. Muumilaaksossa, Kuvaaja Reetta Tervakangas. Tampereen taidemuseo, Kuvaaja Ensio Kauppila. Pirkanmaan maakuntamuseo Alaverstaanraitti 5, Tampere Puh Pirkanmaan maakuntamuseo sijaitsee Vapriikissa. Museolla ei ole Vapriikissa omia näyttelytiloja, mutta se osallistuu Vapriikin näyttelyprojekteihin. Pirkanmaan maakuntamuseon keskeisenä tehtävänä on vaalia kulttuuriympäristöä* Pirkanmaan alueella. Museo antaa asiantuntija-apua niin arkeologiaan, rakennuskulttuuriin ja -korjaukseen, kulttuurimaisemiin, paikalliskulttuurityöhön kuin suojelukysymyksiin liittyvissä asioissa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi restaurointi- ja korjausneuvontaa sekä erilaisten lausuntojen antamista maankäyttöön liittyvissä kysymyksissä. Museo tekee myös tarkastuksia sekä tiedottaa kulttuuriympäristöön liittyvissä asioissa.! *Mitä kulttuuriympäristö on? Kulttuuriympäristö on ihmisen muokkaamaa ympäristöä, jonka piirteet ilmentävät kulttuurin eri vaiheita sekä luonnon ja ihmisen vuorovaikutusta. Kulttuuriympäristöä ovat esimerkiksi vanhat pellot, tiet ja sillat, teollisuusrakennukset, esihistorialliset kalmistot, kaupunkien keskustat, lähiöt ja maaseudun pihapiirit. Kulttuuriympäristön ei tarvitse olla kaunista kulttuuriympäristö voi olla muisto menneisyydestä, joka halutaan säilyttää tuleville sukupolville. Museon hallinnoimissa kokoelmissa on n teosta, pääasiassa suomalaista taidetta 1800-luvun alkupuolelta lähtien. Nykytaidetta edustaa Vuoden nuoriksi taiteilijoiksi valittujen teoskokonaisuus ja Tampereen Nykytaiteen museon kokoelma. Kansainvälisesti tunnetuin osa on Muumilaakson kokoelma, joka sisältää Tove Janssonin alkuperäiskuvituksia ja muumikuvaelmia. Taidemuseolla on myös talletuksia useilta eri tallettajilta, kuten Suomen Mitalitaiteen Killalta. Tampereen taidemuseo on perustettu vuonna Se on toiminut koko olemassaolonsa ajan Pyynikintorin reunalla C.L. Engelin suunnittelemassa rakennuksessa, joka alun perin valmistui viljamakasiiniksi vuonna Muumilaakso Puutarhakatu 34, Tampere Puh Avoinna ti-pe 9-17, la-su 10-18, ma suljettu Muumilaakso on kirjailija ja taiteilija Tove Janssonin ( ) alkuperäistä taidegrafiikkaa ja muumikirjojen kuvituksia esittelevä taidemuseo. Museon ainutlaatuiseen kokoelmaan kuuluu noin teosta, joihin lukeutuu myös kolmiulotteisia kuvaelmia muumiaiheista. Taidekokoelman lahjoittivat Tampereen kaupungille ja Tampereen taidemuseolle Tove Jansson, Tuulikki Pietilä ja Pentti Eistola vuonna Yleisölle Muumilaakso avattiin Muumilaakson uusi näyttely kertoo tarinan seikkailusta, matkasta ja kotiin paluusta. Esillä on lukuisia ennennäkemättömiä teoksia, joista hauraimmat ovat esillä valolta suojatussa huoneessa. Osa teoksista on lainauskiellossa, eikä niitä voi nähdä missään muualla kuin Muumilaaksossa. Elämänviisaus, huumori, reipas seikkailumieli ja lämmin ystävällisyys puhuttelevat muumikirjoissa yli kielirajojen. Myös museossa voi aistia tuon tunnelman

12 Näyttely TR1 Taidehallissa, Kuvaaja Marika Tamminen. Väinö Linnan aukio, Kuvaaja Reetta Tervakangas. TR1 Taidehalli Väinö Linnan aukio 13, Tampere Puh Avoinna ti pe klo 9 17, la su klo 11 18, ma suljettu, pe vapaa pääsy TR1 Taidehalli on visuaalisten taiteiden näyttelykeskus, joka sijaitsee Finlaysonin alueella samassa rakennuksessa Mediamuseo Rupriikin kanssa. Näyttelytiloissa esitellään monipuolisesti kuva- ja mediataidetta, muotoilua, taidekäsityötä ja valokuvataidetta. Näyttelyt vaihtuvat nopeasti, joten esillä olevat näyttelyt kannattaa tarkistaa esimerkiksi TR1 Taidehallin internetsivuilta. Mediamuseo Rupriikki Väinö Linnan aukio 13, Tampere Puh Avoinna ti pe klo 9 17, la su klo 11 18, ma suljettu, pe vapaa pääsy Mediamuseo Rupriikki on perustettu vuonna 2001 ja sen näyttelyt avattiin yleisölle Finlaysonin alueella vuonna Vuonna 2005 museo muutti peruskorjattuun Kuusvooninkiseen, joka oli valmistuessaan vuonna 1873 Suomen ensimmäinen nykyaikainen tehdasrakennus. Mediamuseo Rupriikki esittelee viestinnän historiaa aina kirjoitustaidon kehittymisestä tekniikan uusimpiin saavutuksiin saakka ja johdattaa kävijän kiehtovalle matkalle median historiaan. Museon mittava näyttelyuudistus valmistui lokakuussa 2012, jolloin avattiin moniaistinen Jokapäiväinen mediamme näyttely. Näyttelyssä on runsaasti kuulokuvia ja erilaisia kokeilupisteitä, minkä lisäksi näyttelyssä voi tutustua mm. valokuvan historiaan. Museon tavoitteena on tukea mediaan liittyvien ilmiöiden hahmottamista. Työväenmuseo Werstas Väinö Linnan aukio 8, Tampere Puh Avoinna ti-su 11-18, ma suljettu Työväenmuseo Werstas on valtakunnallinen erikoismuseo, joka on keskittynyt esittelemään sosiaalihistoriaa sekä työväenelämää ja -kulttuuria. Werstaan päähenkilöinä ovat tavalliset ihmiset, joiden arkea esitellään näyttelyissä tarinoiden avulla. Museotoiminnan tavoitteena on tukea tasa-arvoista ja solidaarista yhteiskuntaa, kestävää kehitystä ja ihmisoikeuksien toteutumista. Werstaan pysyviä näyttelyitä ovat Meirän kaupunki, Tekstiiliteollisuusmuseo ja Höyrykonemuseo, joiden lisäksi Werstaalla on vaihtuvia näyttelyitä

13 Omia muistiinpanoja Kuoreveden museolla, Kuvaaja Mauno Karjalainen. Amurin työläismuseokortteli Satakunnankatu 49, Tampere Puh Avoinna touko-syyskuussa ti-su 10-18, ma suljettu Amurin työläismuseokortteli on nimensä mukaisesti yhden korttelin suuruinen kokonaisuus. Museo kertoo tavallisten tamperelaisten asumisesta ja elämästä 1880-luvulta aina 1970-luvulle asti. Korttelissa on viisi yksikerroksista, hirsirunkoista asuinrakennusta ja neljä ulkorakennusta. Rakennuksissa on kotien lisäksi leipomo, kauppoja, että suutarinverstas. Korttelin rakentaminen museoksi aloitettiin vuonna 1975, jolloin myös ensimmäinen rakennus, osuuskauppa, avattiin yleisölle. Kokonaisuudessaan Amurin työläismuseokortteli valmistui vuoden 1995 aikana. Museossa järjestetään kesäisin tapahtumia, yleisöopastuksia, muistelukierroksia sekä lapsille suunnattuja opastuksia. Museokorttelin alueella on ympäri vuoden auki oleva kahvio, Amurin Helmi. Sara Hildénin taidemuseo Laiturikatu 13, Tampere Puh Avoinna ti-su 10-18, ma suljettu Sara Hildénin taidemuseon tehtävänä on hoitaa ja pitää esillä Sara Hildénin säätiön omistamaa taidekokoelmaa, johon kuuluu kotimaista ja kansainvälistä modernia ja nykytaidetta. Yhteensä kokoelmassa on teoksia noin Taidemuseo järjestää myös vaihtuvia näyttelyitä, jotka esittelevät suomalaista nykytaidetta sekä kansainvälistä modernia taidetta ja nykytaidetta. Sara Hildénin taidemuseo sijaitsee Särkänniemessä ja se avattiin yleisölle vuonna Museon alakerrassa toimii kahvila Sara

14 Museokaveri Päivämäärä Museokaveri Päivämäärä Kenen kanssa olin Kenen kanssa olin Missä kohteessa kävimme Missä kohteessa kävimme Miten meni Miten meni Omia muistiinpanoja /huomioita Omia muistiinpanoja /huomioita 26 27

15 Päivämäärä Kuinka monta tuntia Kuinka monta tuntia Missä olin ja mitä tein Missä olin ja mitä tein Miten meni Miten meni Omia muistiinpanoja /huomioita Vapaaehtoistoiminta Omia muistiinpanoja /huomioita Vapaaehtoistoiminta Päivämäärä

16 Yhteystietoja Hätätilanteessa Yleinen hätänumero Puh. 112 Sairaankuljetus Puh. 112 Poliisin palvelupäivystys Puh Terveyteen liittyviä huolia Yleinen terveyspalvelujen neuvonta Puh Äkilliset haaverit ja sairastumiset: TAYS Ensiapu Acuta Puh Teiskontie 35, K-rakennus Tutkimustyötä esinekokoelmien parissa, Kuvaaja Reetta Tervakangas. Muita huolia Tampereen kaupungin sosiaalipalvelujen neuvonta Puh Opastaa ja auttaa siinä minne ottaa yhteyttä esimerkiksi taloudellisissa vaikeuksissa, elämän kriiseissä tai vanhustenhuoltoa koskevissa asioissa. Kotitori Puh Tamperelaisten ikäihmisten palvelu- ja neuvontapiste, josta saa tietoa ikäihmisten palveluista, etuuksista ja muista tärkeistä asioista. Pisteessä voi asioida ilman ajanvarausta. Kiinnostavia nettisivuja Opastaa museoihin Pirkanmaan alueella. Sivuilta voit etsitä museoita esimerkiksi kunnan tai museon aihepiirin mukaan. siiri.tampere.fi/ Siiri on Tampereen museoiden ja pirkanmaalaisten paikallismuseoiden yhteinen tietokanta, josta löytyy noin valokuvaa ja esinettä pääasiassa Tampereen museoiden kokoelmista. Senioripysäkki Puh Tampereen Kaupunkilähetys ry:n tukipiste, joka tarjoaa 60 vuotta täyttäneille keskusteluapua yksinäisyyteen, alavireisyyteen ja elämänmuutoksiin. Vanhusneuvosto Seuraa tamperelaisia ikäihmisiä koskevia asioita. Mikäli huomaamasi epäkohtaan on syytä puuttua, ota yhteys vanhusneuvostoon. Yhteystiedot netistä osoitteesta: Vanhusasiamies ja valvontakoordinaattori Vastaavat yhteistyössä ikäihmisille suunnattujen palvelujen laadun valvonnasta. Vanhusasiamiehen tavoittaa puhelinnumerosta tai sähköpostiosoitteesta Kiinnostavatko muinaisjäännökset tai vanhat rakennukset? Haluaisitko tehdä jotakin konkreettista niiden hyväksi? Adoptoi monumentti -toiminta antaa kaikille mahdollisuuden aloittaa uuden mielenkiintoisen harrastuksen kulttuuriympäristön hoidon parissa. Tampereen kaupungin kulttuuripalveluita ikäihmisille. Lähteet Anna kulttuurin kuljettaa Kulttuurikaveriopas vapaaehtoiselle. Helsingin kulttuurikeskus ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto. Laimio, Anne & Välimäki, Sari, 2011: Vapaaehtoistoiminta kehittyy. Jyväskylä, Kopijyvä Oy

17 Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Pilvi Tuomainen Puh

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

varmasti vapaaehtoinen Opas vapaaehtoistoimintaan ikäihmisten parissa

varmasti vapaaehtoinen Opas vapaaehtoistoimintaan ikäihmisten parissa varmasti vapaaehtoinen Opas vapaaehtoistoimintaan ikäihmisten parissa sisältö Tervetuloa vapaaehtoiseksi... 3 1. Mitä on vapaaehtoistoiminta... 4 Miksi vapaaehtoiseksi? 2. Mitä vapaaehtoisena voi tehdä?...

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta KEHITTYY

Vapaaehtoistoiminta KEHITTYY Vapaaehtoistoiminta KEHITTYY Vapaaehtoistoiminta KEHITTYY Anne Laimio Sari Välimäki Kustantaja: Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistys www.kssotu.fi Kirjoittajat: Anne Laimio Sari Välimäki Graafinen suunnittelu,

Lisätiedot

IHMISELTÄ IHMISELLE SEnIorITyön VAPAAEHToISToIMInnAn opas

IHMISELTÄ IHMISELLE SEnIorITyön VAPAAEHToISToIMInnAn opas IHMISELTÄ IHMISELLE SeniorityöN VAPAAEHTOISTOIMINNAN OPAS 2 Sisällysluettelo Luku 1: Sinulle, joka haluat auttaa...8 Luku 2: Vapaaehtoisen helsinkimissio...12 Luku 3: Kaikki alkaa koulutuksesta...18 Luku

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta OSALLISTAA

Vapaaehtoistoiminta OSALLISTAA Vapaaehtoistoiminta OSALLISTAA 1 TANJA LAATIKAINEN Vapaaehtoistoiminta OSALLISTAA Kustantaja Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Kirjoittaja Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja kuvitus Marja Muhonen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnasta. iloa monille

Vapaaehtoistoiminnasta. iloa monille Sitran selvityksiä 93 Vapaaehtoistoiminnasta iloa monille Hyvinvointia tukevan vapaaehtoistyön vastuut ja käytännöt Elina Willberg Kesäkuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 93 ISBN 978-951-563-915-8 (PDF)

Lisätiedot

pedafooni 2a opastamisen nykypäivää

pedafooni 2a opastamisen nykypäivää pedafooni 2a opastamisen nykypäivää Julkaisun kokoaminen ja toimitus: Kaija Kaitavuori, Marjatta Levanto, Nanne Raivio, Päivi Venäläinen, Johanna Wahlbeck / Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry Graafinen

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN Tampere 2011 Kustantaja: Koivupirtin säätiö, www.koivupirtti.fi Kirjoittaja: Tanja Laatikainen Julkaisun graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus: Johanna

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN MUSEOPALVELUIDEN PEDAGOGINEN STRATEGIA VUOTEEN 2016 1 ESIPUHE Viimeisen 20 vuoden ajan on keskustelussa museoiden merkityksestä ja tehtävästä painotettu museoiden tarvetta kehittää

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Mielen hyvinvoinnin silta

Mielen hyvinvoinnin silta Mielen hyvinvoinnin silta Opas keskusteluryhmän ohjaajalle Minna Laine Suvi Fried Sirkkaliisa Heimonen Salla Kälkäinen 1 2 Minna Laine, Suvi Fried, Sirkkaliisa Heimonen, Salla Kälkäinen Mielen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAAN ASIAKASLEHTI 2015

TYÖVÄENMUSEO WERSTAAN ASIAKASLEHTI 2015 TYÖVÄENMUSEO WERSTAAN ASIAKASLEHTI 2015 Lasten Werstas Miltä työväenmuseo näyttää lapsiperheen silmin? Heikkisten lapset ottivat museon omakseen. Teksti Karoliina Suoniemi Kuva: Karoliina Suoniemi Heinäkuisena

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot

Hoitajan käsikirja. Lastenhoitotoiminta

Hoitajan käsikirja. Lastenhoitotoiminta Hoitajan käsikirja Lastenhoitotoiminta Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Asunnottomaksi joutuminen usein alku sosiaalisten ongelmien kasautumiselle Ruokakasseilla edelleen menekkiä

Asunnottomaksi joutuminen usein alku sosiaalisten ongelmien kasautumiselle Ruokakasseilla edelleen menekkiä sisältö Suurella Sydämellä 1 / 2008 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pääkirjoitus Matti Helin Sauli Niinistö tukee lapsia ja nuoria diakoniatyön kautta Asunnottomaksi joutuminen

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013.

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren avaimet ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto,

Lisätiedot

MUSEOALAN AMMATISSA MIKSI MUSEOTYÖTÄ TARVITAAN?

MUSEOALAN AMMATISSA MIKSI MUSEOTYÖTÄ TARVITAAN? MUSEOALAN AMMATISSA MIKSI MUSEOTYÖTÄ TARVITAAN? MUSEOALAN AMMATISSA Museoalan ammatissa Akavan Erityisalojen ammattijulkaisu 1/2012 Osa tämän julkaisun aineistosta on julkaistu aikaisemmin Akavan Erityis

Lisätiedot

Vapaaehtoistyöpaikkojen opas

Vapaaehtoistyöpaikkojen opas Vapaaehtoistyöpaikkojen opas Sujuvan yhteistyön aakkoset Maailmanvaihto ry ICYE Finland SISÄLLYS 1. Vapaaehtoistyöpaikaksi ulkomaalaiselle nuorelle... Maailmanvaihto ry ICYE Finland... Kaiken maailman

Lisätiedot

Ideoista toimintaan! paikallisryhmätoimijoille

Ideoista toimintaan! paikallisryhmätoimijoille Ideoista toimintaan! opas paikallisryhmätoimijoille Ideoista toimintaan! Opas Changemakerin paikallisryhmätoimijoille TOIMITUS: Karita Heikkinen Kuvat: Changemakerin kuva-arkisto: Ville Asikainen (s.

Lisätiedot

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

Ratsastuksen seurakehittäjän ABC. Ratsastuksen. seurakehittäjän ABC. opas seurakehittämisen maailmaan

Ratsastuksen seurakehittäjän ABC. Ratsastuksen. seurakehittäjän ABC. opas seurakehittämisen maailmaan Ratsastuksen seurakehittäjän ABC opas seurakehittämisen maailmaan 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Mitä ihmettä on seurakehittäminen? 4 3. Seurakehittämisen periaatteet, seurakehittäjän rooli 5 4. Vapaaehtoisuus

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta. Hyvin organisoituna valtava voimavara. Tea Tulikallio Heikki Malinen

Vapaaehtoistoiminta. Hyvin organisoituna valtava voimavara. Tea Tulikallio Heikki Malinen 1 Tea Tulikallio Heikki Malinen Vapaaehtoistoiminta Hyvin organisoituna valtava voimavara Esimerkkejä vapaaehtoistoiminnasta Helsingin kaupungin palvelukeskuksissa 2 3 Vapaaehtoistoiminta Hyvin organisoituna

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on YAD Youth Against Drugs ry 3. Paikallisosaston toiminta 17. Johdanto

SISÄLLYS. Mikä on YAD Youth Against Drugs ry 3. Paikallisosaston toiminta 17. Johdanto SISÄLLYS Johdanto Mikä on YAD Youth Against Drugs ry 3 Perustiedot YAD:sta 4 YAD:n tausta ja tarkoitus 5 Organisaatio 6 YAD:n toimintamuodot - tieto 7 YAD:n toimintamuodot - tuki 8 YAD:n toimintamuodot

Lisätiedot

Sukupolvet kohtaavat Kuuselassa

Sukupolvet kohtaavat Kuuselassa Julkinen tiedote - jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen TAMPEREEN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 2 2015 Sukupolvet kohtaavat Kuuselassa s. 19 Nauti kesämeiningistä Tampereella! s. 9 16 Näsilinna kukoistaa jälleen

Lisätiedot

Kulttuuriketju pieniä suuria asioita ja hyviä käytäntöjä kulttuuritoiminnan järjestämiseksi hoitopaikoissa

Kulttuuriketju pieniä suuria asioita ja hyviä käytäntöjä kulttuuritoiminnan järjestämiseksi hoitopaikoissa Kulttuuriketju pieniä suuria asioita ja hyviä käytäntöjä kulttuuritoiminnan järjestämiseksi hoitopaikoissa Teksti: Eija Kaskiharju, Ikäinstituutti ja Helena Sarjakoski, Espoon kaupunki ISBN 978-952-5292-95-4

Lisätiedot

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni?

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? OPAS omaishoitajalle selkokielellä Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Jelena Vähäkuopus Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Jelena Vähäkuopus

Lisätiedot