Kunnanhallitus 17/ (- 676) KOKOUSAIKA Maanantaina 5. marraskuuta 2007 klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 17/2007 659 (- 676) KOKOUSAIKA Maanantaina 5. marraskuuta 2007 klo 18.30-19.05"

Transkriptio

1 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 17/ (- 676) KOKOUSAIKA Maanantaina 5. marraskuuta 2007 klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA OLLEET nro sivu Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Toivo Pehkonen Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Arto Sutinen Onni Tukiainen n puheenjohtaja n 1. varapuheenjohtaja Jorma Huttunen Anja Hyvärinen Kunnanjohtaja/esittelijä Pauli Vaittinen Hallintojohtaja/ pöytäkirjanpitäjä Helena Kaasinen Asiat :t ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Toivo Pehkonen Helena Kaasinen Aika ja paikka Tiistaina klo 9.00 kunnanvirastolla Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Lahja Ryynänen Asko Mustonen Aika ja paikka Tiistaina klo kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus Hallintojohtaja Helena Kaasinen

2 660 Kunnanhallitus / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall. 253 Ehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall. 254 Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Leila Karttusen ja Kati Monosen. Päätös Kunnanhallitus päätti valita tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Lahja Ryynäsen ja Asko Mustosen.

3 661 Kunnanhallitus / JOENSUUN SEUDUN YLEISKAAVAN 2020 LUONNOS Khall. 255 Joensuun seudun kuntien yhteinen, oikeusvaikutteinen yleiskaava laaditaan Enon, Joensuun, Kontiolahden, Liperin, Outokummun, Polvijärven ja Pyhäselän alueelle. Joensuun seudun seutuhallitus päätti asettaa yleiskaavaluonnoksen nähtäväksi mielipiteiden esittämistä varten. Lausuntojen ja mielipiteiden saavuttua luonnos viimeistellään ja viedään seutuvaltuuston päätettäväksi vuoden 2007 lopulla. Polvijärven kunnalta on pyydetty lausuntoa luonnoksesta. Esityslistan liitteenä on kopio kaavaselostuksesta ja kaavakartat ovat nähtävissä ennakkoon kunnanvirastolla ja myös kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanhallitukselle esitettävää lausuntoehdotusta Joensuun seudun yleiskaavan luonnokseen on valmisteltu yhdessä teknisen osaston kanssa. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Ehdotus Kunnanhallitus antaa Joensuun seudun yleiskaavaluonnoksesta seuraavan lausunnon: Kunnanhallitus esittää kaavamääräyksiin seuraavat korjaukset/ muutokset: AT kyläalue Rakennuspaikan minimikoko on m², lisätään:

4 662 Kunnanhallitus / Jos rakennuspaikalle tulee vesi- ja viemärijohto, on rakennuspaikan minimikoko m², jos jompikumpi, on rakennuspaikan minimikoko m². st suunnittelutarvealue Jollei alueeseen sisältyvistä merkinnöistä muuta ilmene, rakennuspaikan minimikoko on m², paitsi vesi- ja viemäriverkostoon liityttäessä m², muutetaan: Rakennuspaikan minimikoko on m² paitsi vesi- ja viemäriverkostoon liityttäessä m², jompaankumpaan liityttäessä m². ra-1 Tehokkaan mitoituksen rantarakentamisen osa-alue Rakentamismääräykset jätetään yleiskaavasta pois. Mikäli rakentamismääräyksiä ei kuitenkaan jätetä pois, muutetaan rakennuspaikkaa koskevia osia seuraavanlaiseksi: - vapaa-ajan asunto m² - muodostettavan rakennuspaikan rantaviivan pituus vähintään 40 m - asuin- tai lomarakennuksen etäisyyksiä keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta vähintään muutetaan seuraavanlaiseksi: - päärakennus (asuin- tai lomarakennus) yli 80 m² 30 m, 80 m² tai alle 20 m. Kaavakarttoihin lisäyksiä tehokkaan mitoituksen rantarakentamisen osa-asuille ra-1 merkinnällä Viinijärven ja Höytiäisen ranta-alueille. Alueet toteutuneet tiiviinä.

5 Kunnanhallitus / Viinijärven ranta-alueet: - Haaponiemi: Hovattalan, Veutranniemen ja Korpiniemen ranta-alueet Höytiäisen ranta-alueet: - Rauanlahti, Selkäsalmen ympäristö - Martikkalanniemi: Martikkalanniemestä pohjoiseen päin noin 2 km Poukkurannan lähelle - Ruopansaari: Ruopansaaren pohjoisosa. Yleisiä huomioita Joensuun lentokentän LL lentoliikenteen alueen eteläpuolelle esitetty TP työpaikka-alue tulisi säilyttää LL varauksena etenkin Välikankaan puoleisen alueen osalta. Muilta osin kunnanhallituksella ei ole erityistä huomauttamista. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Kunnanhallitus / SAIRAANHOITAJA HANNU ANTIKAISEN VIRKAVAPAUS-ANOMUS Khall. 256 Sairaanhoitaja Hannu Antikainen on anonut virkavapautta sairaanhoitajan tehtävistä kunnassa ajalle Antikainen ilmoittaa, että virkavapaan aikana hän aikoo työskennellä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymän varahenkilöstössä. Edelleen Antikainen ilmoittaa, että hänen tarkoituksena on hakea työkokemusta erilaisista sairaanhoitajan tehtävistä kuntayhtymässä ja sitä kautta kartoittaa omaa osaamista sairaanhoitajana. Johtava lääkäri Raili Mönttinen suhtautuu myönteisesti ko. virkavapaan myöntämiseen. Ehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää sairaanhoitaja Hannu Antikaiselle palkatonta virkavapautta ajalle Muun ajan osalta päätös virkavapauden myöntämisestä käsitellään seuraavassa kokouksessa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kunnanhallitus / TERVEYSKESKUSAVUSTAJA MARTTA HAARASEN VIRKAVAPAUSANOMUS Khall. 257 Terveyskeskusavustaja Martta Haaranen anoo virkavapautta ajalle väliseksi ajaksi. Johtava lääkäri Raili Mönttinen suhtautuu myönteisesti ko. virkavapaan myöntämiseen. Ehdotus Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle. Päätös Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.

8 Kunnanhallitus / LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TULEVAISUUDEN JOUKKOLIIKENNEKAUPUNKI -HANKKEESEEN OSALLISTUMINEN Khall. 258 POLVIJÄRVEN KUNTA Tulevaisuuden joukkoliikennerahoitusta varten on Liikenneja viestintäministeriön tavoitteena nimetä kaupunkiseutua, joille laaditaan räätälöidyt mallit (kehittämisohjelmat). Lähtökohtana mallien luomiselle on liikenne- ja viestintäministeriön teettämät alueelliset palvelutasoselvitykset. Näiden kaupunkien osalta valtio sitoutuu pitkäjänteiseen rahoitukseen. Muiden kaupunkiseutujen osalta tulee kyseeseen vain peruspalvelutason rahoitus. Edellä olevaan viitaten on Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittanut lupaviranomaiskaupungeille käynnistävänsä Tulevaisuuden joukkoliikennekaupungit -hankkeen, jossa valmistellaan kehittämisohjelmat joukkoliikennekaupungeiksi haluaville kaupungeille. Hankkeeseen mukaantulo edellyttää kaupunkiseutukohtaista päätöstä. Kehittämisohjelmista laaditaan seutukohtaiset aiesopimukset. Joensuun seudun seutuhallitus on kokouksessaan päättänyt esittää Joensuun kaupungille ja muille kaupunkiseudun kunnille, että Joensuun kaupunkiseutu ilmoittautuu Tulevaisuuden joukkoliikennekaupungit - hankkeeseen ja että kunnat kukin erikseen päättäisivät antaa asiaan sitoumuksensa lokakuun 2007 aikana. Ehdotus Kunnanhallitus päättää ilmoittaa olevansa kiinnostunut osallistumaan hankkeeseen niin, että lopullinen päätös kunnan osuudesta hankkeeseen tehdään sen jälkeen, kun asia on yksityiskohtaisesti selvitetty. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 1. LAUSUNTO

9 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus Hakemusnumero Päätöspäivä Hakija Nimi Leclercq Merja Helena Lähiosoite Siltavoudintie 1 D 29 Postitoimipaikka HELSINKI Rakennuspaikka Kunta Polvijärvi Kaupunginosa/kylä Sotkuma RN:o 67:37 Tilan nimi Saarenpää Rakennuspaikan osoite Joensuuntie POLVIJÄRVI Kaava-alue Polvijärven rantavyöhyke Pinta-ala 15750,00 m 2 Rakennustoimenpide Omakotitalon rakentaminen Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m 2 Kerrosluku As. lkm Yhden asunnon talot 163,00 1½ 1 Selostus poikkeamisesta Hakemuksen perustelut Rakentaminen rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Rakentaminen lähemmäs rantaviivaa kuin rakennusjärjestys sallii. Rakentaminen ei estä myöhempää kaavoittamista. Tilalla olevat saunamökki, liiteri ja huvimaja jäävät saman pihapiirin käyttöön. Polvijärven keskivedenpinta on ja suurin havaittu tulvakorkeus Rakennuksen kellarin lattian korko on tai ja ensimmäisen kerroksen lattia Rakennus ei ole tulvavaaran uhkaama. Korkeustasot ovat Markku Mutasen ilmoittamat tarkistetut korot. Hanke ei estä alueen myöhempää asema- tai ranta-asemakaavoittamista eikä alueen muuta käyttöä. Rakentaminen ei vaikuta luonnonsuojelun tavoitteiden toteutumista eikä saavuttamista. Rakennus sopii materiaaliensa ja muotonsa puolesta hyvin ympäristöön. Rakennusalueella ei tehdä mittavia maansiirtotöitä. Rakennuksen ympärillä oleva puusto säilytetään. Lisätiedot Tieyhteys olemassa maantielle 502 eikä uutta liittymää tarvitse rakentaa. Käyttövesi saadaan Polvijärven eteläisen vesiosuuskunnan vesijohtoverkostosta. Jätevedet käsitellään pienpuhdistamossa, jonka jälkeen ne johdetaan imeytyskenttään. Myöhemmin liitytään Polvijärvi-Joensuu jätevesiverkostoon. Sähkövirta maakaapelia pitkin, maakaapeli alittaa maantie 502 ja kulkee osittain järvenpohjan ali rakennuspaikalle.

10 Kunnanhallitus /

11 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus LAUSUNTO Hakemusnumero Päätöspäivä Liitteet - Ilmavalokuvia 2 kpl - Kiinteistöjaotuskarttoja 2 kpl - Asemapiirros 2 kpl - Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta 1 kpl - Selvitys kuulemisesta 2 kpl - Virallinen karttaote 5 kpl Lausunnot ja naapurien kuuleminen Rakennustarkastajan lausunto Naapureita on kuusi ja lisäksi Sotkuman osakaskunta, eikä heillä ole huomauttamista rakennushankkeesta. Rakennuspaikka sijaitsee Polvijärven rantavyöhykkeellä Kylylahdesta kilometrin etelään päin. Rakennuspaikka on polveileva ja sen länsiosa rajoittuu maantiehen 502. Alueella on pääasiassa asuinrakennuksia. Polvijärven ja maantie 502 välisellä alueella on käytetty viisi rakennuspaikkaa rantakilometriä kohti. Alueen rakentamistiheys voidaan katsoa olevan väljähkö ja lisäksi alueella vesistö-, tiestö- ja maasto-olosuhteet rajoittavat rakennusten sijainteja. Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista asema- tai yleiskaavaa. Rakennuspaikalle on tieyhteys Joensuuntieltä (maantie 502), tieliittymä on lomarakennukselle ja liittymälupa asuntoliittymäksi on ratkaistava ennen poikkeamislupapäätöstä Käyttövesi on mahdollista ottaa vesijohtoverkostosta. Jätevedet tulee johtaa tiiviiseen umpisäiliöön tai pienpuhdistamon kautta imeytys- tai suodatuskenttään. Rakennuspaikan muodon takia haettua rakennusta ei voi sijoittaa rakennusjärjestyksen 14 4 mom. vaaditulle etäisyydelle keskiveden mukaisesta rantaviivasta, tämän poikkeamisen käsittelyyn annetaan ympäristökeskukselle suostumus. Rakennuspaikan korkeustasoista saadun selvityksen ja rakennustarkastajan rakennuspaikalla tehdyn tarkastuksen perusteella rakennus on mahdollista sijoittaa sellaiselle korkeudelle, ettei tulvaveden vaaraa ole rakennukselle. Rakennustarkastaja puoltaa hakemusta. Perustelut: - rakennuspaikka on jo rakennettu vapaa-ajan käyttöä varten - rakennuspaikka on kokonsa ja maastonsa puolesta rakentamiseen sopiva - kauppa- ja muut palvelut ovat kohtuullisen matkan etäisyydellä - rakentaminen sopeutuu ympärillä olevan asutuksen laatuun - rakennuspaikan tekninenhuolto voidaan järjestää tyydyttävästi. Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen rakentaminen ei; - aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista - johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen; eikä

12 Kunnanhallitus / muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Päätösehdotus Päätös Kunnanhallitus puoltaa hakemusta rakennustarkastajan lausunnon mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. ILMOITUSASIAT Khall. 260 Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuiksi seuraavat eri viranomaisilta saapuneet päätökset ja kirjelmät: 1. Viranhaltijapäätöksiä: hallintojohtaja Helena Kaasisen päätökset 39-40/2007 kunnankamreeri Heikki Hallikaisen päätökset 88-93/2007 rakennuspäällikkö Jarmo Hakkaraisen päätökset 46-48/2007 yhdyskuntateknikko Jari Pajarisen päätökset 52-57/2007 kanslisti Arja Lätin päätökset 70-73/2007 pääemäntä Helena Holopaisen päätökset /2007 vapaa-aikasihteeri Sirpa Halosen päätökset 5.10., ja kotihoidon esimies Eeva-Leena Mustosen päätökset /2007 lomasihteeri Eila Mustosen lomituspalvelua koskevat päätökset , , ja henkilöstöä koskevat päätökset johtava lääkäri Raili Mönttisen päätökset 80-82/2007

13 Kunnanhallitus / päiväkodinjohtaja Kirsti Tanskasen päätökset /2007 sivistysjohtaja Kauko Kuuselan virkavapauspäätökset /Fba 2 /2007, toimenhoidon keskeytyspäätökset 73-80/Fbb 2 /2007 ja päätökset /2007 rakennustarkastaja Olli Karttusen päätökset / Kokouspöytäkirjoja: maaseutulautakunta Polvijärven kunnan metsätoimikunnan kokouspöytäkirja nro 5/ Kiinteistönluovutusilmoituksia: luovuttajina Kirsti Martikainen ja Pauli Ratinen Polvijärveltä luovutuksen saajina Onni ja Heli Kirjavainen Polvijärveltä luovutuksen kohteena määräala Polvijärven kunnan Niskaniemen kylässä sijaitsevasta tilasta Pikku-Kalliola RN:o 3:10. luovuttajana Veijo Hiltunen Polvijärveltä luovutuksen saajana Arto Kettunen Polvijärveltä luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva tila Koivurinne RN:o 79:68. Polvijärveltä luovuttajina Heimo ja Aija Tanskanen

14 Kunnanhallitus / luovutuksen saajina Hannu Räsänen ja Ulla Lappalainen Polvijärveltä luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva kiinteistö RN:o 79:70. luovuttajina Seppo Koponen Lahdesta, Pentti Koponen Hammaslahdesta ja Jukka Koponen Joensuusta luovutuksen saajina Matti ja Helka Hämäläinen Ruvaslahdelta luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Martonvaaran kylässä sijaitseva tila Korpisaari RN:o 13:37. luovuttajina Raili ja Toivo Vattulainen Polvijärveltä luovutuksen saajana Polvijärven kunta luovutuksen kohteena määräala Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta tilasta Puistonkulma RN:o 5:153. jakosopimuksen osapuolina Eero Kontkanen Mikkelistä, Tuula Laakso Vihdistä ja Aarne Kontkanen Ilmarisesta jaon kohteena määräala Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta tilasta Kivikari I RN:o 22:14.

15 Kunnanhallitus / luovuttajina Esa Jolkkonen Öllölästä luovutuksen saajana Tanja Karjalainen Polvijärveltä luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva kiinteistö Pösölä RN:o 152:25. luovuttajina Jouko Brada ja Hilkka Brada-Taskinen Hollannista luovutuksen saajina Jaana ja Jouko Ratilainen Polvijärveltä luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Kaianlahden kylässä sijaitseva tila Joukela RN:o 86:19. luovuttajina Eero Valjus Lahdesta, Osmo Valjus Joensuusta ja Päivi Makkonen Hukkalasta luovutuksen saajina Heikki ja Anne Valjus Polvijärveltä luovutuksen kohteena määräosa Polvijärven kunnassa sijaitsevasta tilasta Ahola RN:o 11:22 ja Polvijärven kunnan Saarivaaran kylässä sijaitsevasta tilasta Kaitala RN:o 11:31. luovuttajana Kauko Tanskanen Polvijärveltä luovutuksen saajina Mika ja Seija Hänninen Pyhtäältä luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva kiinteistö Multapuro RN:o 102:57. luovuttajana Kirsi Hämäläinen Polvijärveltä Polvijärveltä luovutuksen saajana Petri Jolkkonen

16 Kunnanhallitus / luovutuksen kohteena määräosa Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta tilasta Suurisuo RN:o 150:13. luovuttajana Teuvo Myller Joensuusta luovutuksen saajina Janne Vattulainen ja Hannele Leinonen Joensuusta luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva kiinteistö Koivukallio RN:o 13:28.

17 Kunnanhallitus / Käteiskassatilityksiä: Hallinto-osasto ja Tilittäjänä Heikki Sirviö. Tarkastajana Heikki Hallikainen. Ei huomauttamista. Saviranta Tilittäjänä Inkeri Tiainen. Tarkastajana Liisa Antikainen. Ei huomauttamista. 5. Tiehallinnon päätös , 2/2007/30 koskien nopeusrajoituksen tarkistamista maantiellä 504 Polvijärven kk:n kohdalla, POLVIJÄRVI 6. Kuopion hallinto-oikeuden päätös valitukseen, joka oli tehty Polvijärven kunnanvaltuuston päätöksestä , missä kunnanvaltuusto oli päättänyt, että Polvijärven kunta lähtee Joensuun seudun viiden kunnan kuntaliitosselvityksen 2. vaiheeseen kattavampien selvitysten saamiseksi kuntaliitoksen eduista ja haitoista. Valittajat olivat vaatineet kunnanvaltuuston päätöksen kumoamista lainvastaisena sekä että hallinto-oikeus antaa välittömästi valtuuston päätöksen täytäntöönpanokiellon ja velvoittaa Polvijärven kunnan korvaamaan valittajille valituksista aiheutuneet kulut 200 eurolla. Valittajat ovat hallinto-oikeuteen saapuneella kirjelmällä peruneet valituksensa. Kuopion hallinto-oikeus on päättänyt, että koska valittajat ovat peruuttaneet valituksensa, lausunnon antaminen asiassa raukeaa. 7. Kuntien eläkevakuutuksen kirje koskien eläkeratkaisua.

18 Kunnanhallitus / Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

19 Kunnanhallitus / KUNNANHALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS Khall. 261 Kunnanhallituksen seuraava kokous pidetään maanantaina 26. marraskuuta 2007 klo

20 Kunnanhallitus / Kunta/kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Polvijärvi Hallitus/lautakunta Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai perusteet täytäntöönpanoa. Pykälät 257, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät , HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET

21 Kunnanhallitus / Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti Hallitus/lautakunta Polvijärven kunnanhallitus Polvijärventie 18 PL POLVIJÄRVI Sähköposti: Pykälät , Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen. Kts. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

22 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti: Kuopion hallinto-oikeus Maaherrankatu 21 PL KUOPIO Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, Pykälät Valitusaika päivää osoite ja postiosoite, sähköposti: päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

23 Kunnanhallitus / Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/ HLL 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

24 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus 17/ KOKOUSAIKA Maanantaina 5. marraskuuta 2007 klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT nro sivu Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone nro Liite liite Asia Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkistajien valinta Joensuun seudun yleiskaavan 2020 luonnos Sairaanhoitaja Hannu Antikaisen virkavapaus-anomus Terveyskeskusavustaja Martta Haarasen virkavapausanomus Liikenne- ja viestintäministeriön Tulevaisuuden joukkoliikennekaupunki -hankkeeseen osallistuminen Lausunto poikkeamislupaan Ilmoitusasiat Kunnanhallituksen seuraava kokous

25 Kunnanhallitus / PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Toivo Pehkonen Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle. Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja

26 Kunnanhallitus / KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Toimenpide 253 Ei toimenpiteitä 254 Ei toimenpiteitä 255 Ote Joensuun seutuhallitukselle, ote tekniselle lautakunnalle ja rakennuslautakunnalle 256 Ote palkat, ote Hannu Antikainen, ote sosiaali- ja terveyslautakunta, asia uudelleen kunnanhallitukseen käsiteltäväksi 257 Asia uudelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi 258 Ote Joensuun seutuhallitukselle 259 Ote asiakirjoineen ja lausuntoineen Pohjois-Karjalan ympäristökeskukselle 260 Ei toimenpiteitä 261 Ei toimenpiteitä

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 418) 13/2011 389 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 12. syyskuuta 2011 klo 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5/2005 168 (- 191) KOKOUSAIKA Maanantaina 14. maaliskuuta 2005 klo 18.30-19.50

Kunnanhallitus 5/2005 168 (- 191) KOKOUSAIKA Maanantaina 14. maaliskuuta 2005 klo 18.30-19.50 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5/2005 168 (- 191) KOKOUSAIKA Maanantaina 14. maaliskuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Aika Maanantaina 3. helmikuuta 2014 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 3/2015 74 (-105) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Kunnanhallitus 3/2015 74 (-105) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2015 74 (-105) Aika Maanantaina 16. helmikuuta 2015 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja

Lisätiedot

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 6/2005 192 (-223) KOKOUSAIKA Maanantaina 4. huhtikuuta 2005 klo 18.30-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Raili Tanskanen (Kati Monosen tilalla) Onni Tukiainen.

Irja Haaranen Leila Karttunen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Raili Tanskanen (Kati Monosen tilalla) Onni Tukiainen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 12/2005 412 (- 436) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. elokuuta 2005 klo 16.30-18.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen. Kati Mononen Asko Mustonen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Anja Hyvärinen.

Irja Haaranen. Kati Mononen Asko Mustonen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Anja Hyvärinen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 540) 16/2005 505(- KOKOUSAIKA Torstaina 13. lokakuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu Kunnanvirastotalo,

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen.

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 12/2009 413 (- 471) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. elokuuta 2009 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 6/2011 173 (- 205) KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2011 klo 17.30-19.20. Veli Haaranen. Harri Kaituri Osmo Korhonen

Kunnanhallitus 6/2011 173 (- 205) KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2011 klo 17.30-19.20. Veli Haaranen. Harri Kaituri Osmo Korhonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 6/2011 173 (- 205) KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2011 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Aika Keskiviikkona 20.5.2015 klo 18.30-21.38 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut

Lisätiedot

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Aika Maanantaina 17. maaliskuuta 2014 klo 18.00-18.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Valtuusto 2/2005 72 (-86) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 20. huhtikuuta 2005 klo 19.00-19.25. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2005 72 (-86) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 20. huhtikuuta 2005 klo 19.00-19.25. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2005 72 (-86) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 20. huhtikuuta 2005 klo 19.00-19.25 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali 2. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Välitie 2, neuvotteluhuone

Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Välitie 2, neuvotteluhuone Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Aika Tiistai 4.3.2014 klo 18.00 19.15 Paikka Välitie 2, neuvotteluhuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Hirvonen Veijo Hyytiäinen Päivi Kettunen

Lisätiedot

Torstaina 11.04.2013 klo 9.00-11.00 sosiaali- ja terveystoimistossa

Torstaina 11.04.2013 klo 9.00-11.00 sosiaali- ja terveystoimistossa Sosiaali- ja terveyslautakunta 3/2013 43 (-56) Aika Torstai 04.04.2013 klo 17.00-18.20 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Eronen Sinikka

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 2/2014 33(53) Terveyskeskuksen kokoushuone

Sosiaali- ja terveyslautakunta 2/2014 33(53) Terveyskeskuksen kokoushuone Sosiaali- ja terveyslautakunta 2/2014 33(53) Aika Tiistai 18.02.2014 klo 17.00 19.15 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Eronen Sinikka

Lisätiedot