Energiasanomat 8/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiasanomat 8/12.5.2011"

Transkriptio

1 SISÄLTÖ Energiasanomat 8/ ENERGIATEOLLISUUS - Toimitusjohtajatapaamiset käynnistyivät energiakomissaari Oettingerin tapaamisella - Muistathan ET:n kevätseminaarin! - Energiateollisuus jakoi nuorille stipendejä VERKOSTO - Maakaapeliverkon rakentamisen vaatimuksista verkostosuositus KAUKOLÄMPÖ - Kaukolämpöyrityksen turvallisuusjohtamista tukeva malli Kaukolämpöekstrassa hanke on valmistunut - Motivalta uusi esite ILMASTO - Päästökauppalaki voimaan Ilmaisia päästöoikeuksia haettava mennessä - Päästökauppakoulutusta toukokuun lopussa - Päästökaupan ilmaisjakosäännöt vahvistettu ENERGIANSÄÄSTÖ - Eurooppalaiset säästävät energiaa kodeissaan ENERGIATEHOKKUUS - Komission energiatehokkuuden suunnitelma 2011 (EEP) TAITAJA-KILPAILU - Kuopion Taitaja-kilpailuissa rikottiin kävijätavoite ADATO ENERGIA - Uusittu SähköTohtori on tilattavissa KOULUTUS JA TAPAHTUMAT - Koulutusohjelma valmistaa energiaalan lähiesimiestehtäviin Ilmoittautuminen käynnissä! - Ilmajohtoverkostotyöt - Puupylväiden kunnon ja lahoisuuden tarkastus - Maakaapeliverkon rakentamisen perusteet ja laatuvaatimukset maanrakennusurakoitsijoille - EDI käyttäjäpäivät SÄHKÖNKÄYTTÖ - Kotitalouksien sähkönkäyttö syynissä Haemme sähköyhtiöitä mukaan hankkeeseen Julkaisija: Energiateollisuus ry Toimitus: Pekka Tiusanen (vastaava), puh. (09) , faksi (09) , pekka.tiusanen(a)energia.fi Jukka Kortelainen, puh. (09) , faksi (09) , jukka.kortelainen(a)energia.fi Toimitussihteeri: Ekku Stenfors, Adato Energia Oy, puh. (09) , faksi (09) , ekku.stenfors(a)energia.fi Tilaukset: Paperiversio vuosikerta 95 + alv/ekku Stenfors

2 ENERGIATEOLLISUUS Toimitusjohtajatapaamiset käynnistyivät energiakomissaari Oettingerin tapaamisella ET kutsui jäsenyritystensä toimitusjohtajat Helsinkiin aamiaistilaisuuteen, jonka vieraana esiintyi energiakomissaari Günther Oettinger. Tilaisuus käynnisti samalla ET:n toimitusjohtajatapaamiset, joita on tarkoitus jatkaa mielenkiintoisen vierailijan tai alustajan vauhdittamana. Tapaamiset tarjoavat ET:n jäsenille erinomaisen tilaisuuden vaihtaa ajatuksia ajankohtaisista alaa koskettavista asioista. Ensimmäinen tapaaminen onnistui hyvin. Energiakomissaari Oettinger kävi läpi komission jo antamia ja parhaillaan valmistelemia ilmasto- ja energiapoliittisia esityksiä sekä pohti suurimpia edessä olevia haasteita. Komissaarin alustus innoitti paikallaolijat vilkkaaseen keskusteluun ja kommentointiin. Komissaarilta tentattiin vastauksia mm. uusiutuvan energian tukijärjestelmien epäterveeseen kilpailuun, ydinvoiman tulevaisuuteen, energiaverotuksen eroihin ja sähköntuotannon hiilivuotoriskiin Venäjälle. Uusiutuvien osalta komissaari totesi, että tukijärjestelmiä on ehdottomasti koordinoitava, ja pitkässä juoksussa myös harmonisoitava. Komissaari kannatti myös energiaverojen nykyistä vahvempaa koordinaatiota ja minimitasojen harmonisointia, ja viittasi tähän liittyen komission huhtikuussa antamaan energiaverodirektiiviesitykseen. Ydinvoiman tulevaisuutta tiedustelleeseen kysymykseen Oettinger vastasi ydinvoiman olevan turvallisuutta lukuun ottamatta vahvasti kansallinen kysymys. Ydinturvallisuuteen liittyen komissaari painotti tiiviin eurooppalaisen ja kansainvälisen yhteistyön ja yhteisten pelisääntöjen välttämättömyyttä. Haastavien päästövähennystavoitteiden vuoksi hän näki ydinvoiman olevan tärkeä osa eurooppalaista energiantuotantoa myös tulevaisuudessa. Pelkän vihreyden sijaan hän totesi olevan tärkeää korostaa myös energiantuotannon päästöttömyyttä. Venäjän osalta komissaari korosti EU:n ja Venäjän yhteistyön tärkeyttä ja luottamuksellisia energiasuhteita. Hän myös tunnisti Venäjän tuontiin liittyvät ongelmat. Sähköntuotannon hiilivuotoproblematiikkaan hän ei kuitenkaan varsinaisesti ottanut kantaa, muutoin kuin yleisesti teollisen toiminnan turvaamisen näkökulmasta. Eeva Kalli Muistathan ET:n kevätseminaarin! Energiateollisuus ry:n Lahdessa ( ) vietettävään kevätseminaaritapahtumaan on enää viikko aikaa. Viimeinen virallinen ilmoittautumispäivä on to 12.5., mutta ei hätä, voit vielä senkin jälkeen ilmoittautua joko ET:n nettisivuilla osoitteessa: soittamalla Adato Energiaan Ritva Sepälle, (09) tai meilaamalla hänelle Jukka Kortelainen Energiateollisuus jakoi nuorille stipendejä Energiateollisuus ry jakoi stipendejä energia-alaa opiskeleville nuorille. Stipendit jaettiin Energia-alan työnantajayhdistys Enertan lahjoitusvaroista perustetusta rahastosta. Stipendirahaston tarkoituksena on tukea ja kannustaa energia-alaa opiskelevia nuoria. Energiateollisuuden työmarkkinavaliokunta päätti stipendien saajista hakemusten perusteella. Stipendejä jaettiin ammatillisten oppilaitosten tai ammattikorkeakoulujen sähkö-, kaukolämpötai muusta energia-alaan liittyvästä koulutusohjelmasta valmistuville nuorille. Stipendin saajan

3 tuli olla suorittanut vähintään osa työssäoppimisjaksostaan energia-alan yrityksessä. Lisäksi hänen tuli olla osoittanut työssäoppimisjaksonsa aikana innovatiivisuutta ja/tai ammatillista kehittymistä. Stipendiä tuli hakea energia-alan yrityksen edustaja. Runsaasti hakijoita Keväällä 2011 Energiateollisuuden stipendejä haettiin kolmatta kertaa ja hakijamäärä kasvoi sen verran suureksi, ettei kaikille hakijoille voitu myöntää stipendiä. Stipendejä myönnettäessä huomioitiin jakokriteerien täyttymisen lisäksi yritysten antamat perustelut kyseisen nuoren ansioista. 500 euron arvoiset stipendit päätettiin myöntää seuraaville hakijoille (nuoren nimi ja yritys, joka stipendiä haki): Ari-Pekka Soininen (Voimatel Oy) Kalle Mykkänen (Sallila Sähköasennus Oy) Marko Keltomäki (Fingrid Oyj) Samuli Leppänen (Voimatel Oy) Tommi Halonen (Vattenfall Verkko Oy) Onnittelut kaikille stipendinsaajille! Stipendihaku avattaneen jälleen keväällä 2012, jolloin hakukriteerit määritellään uudelleen. Lisätiedot: Minna Rautajoki VERKOSTO Maakaapeliverkon rakentamisen vaatimuksista verkostosuositus Maakaapeliverkkojen rakentamisen yhä lisääntyessä Adato Energia Oy tulee laatimaan työryhmätyönä maakaapeleiden rakentamisen vaatimukset verkostosuosituksen. Suosituksessa käsitellään mm. käytettävien materiaalien minimivaatimuksia, asennusvaatimuksia, käyttöönottomittauksia ja tarkastuksia, maasto- ja rakennemerkintöjä, aurausmenetelmiä, kaivua, putkituksia ym. Toivomme yhtiöiden, joilla on laadittuna omia ohjeita/suosituksia maakaapeliverkon rakentamiseen lähettävän ohjemalleja työryhmän käyttöön allekirjoittaneelle Adato Energia Oy järjestää Porissa Maakaapelin rakentamisen perusteet maanrakennusurakoitsijoille koulutusta OHJELMA -linkki. Välittäkää tietoa koulutuksesta käyttämillenne ja alueillanne toimiville maanrakennusurakoitsijoille. Suositeltavaa on, että myös verkkoyhtiöistä/tilaajapuolelta osallistutaan runsaslukuisesti koulutukseen tuomaan omia näkemyksiä ja keskustelemaan kaapeliverkon rakentamisen käytännöistä, laatuvaatimuksista ja niiden yhtenäistämisestä. Jukka Muttilainen, Adato

4 KAUKOLÄMPÖ Kaukolämpöyrityksen turvallisuusjohtamista tukeva malli Kaukolämpöekstrassa hanke on valmistunut Kaukolämpöekstran työturvallisuusosion kehityshanke on valmistunut. Hankkeessa laadittiin materiaalia ja mallidokumentteja, joiden perusteella kaukolämpöyritykset voivat omien lähtökohtiensa ja tarpeidensa mukaan lähteä rakentamaan tai kehittämään turvallisuusjohtamisjärjestelmää tai turvallisuuteen liittyviä toimintasuunnitelmia. Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Turvallisuuden johtamisen ja suunnittelun yksikkö vastasi turvallisuusjohtamista tukevan aineiston tuottamisesta. Hanke toteutettiin Työsuojelurahaston tuella. Hankkeen taustaryhmään kuuluivat: - Jukka Nieminen, työsuojelupäällikkö, Helsingin Energia - Ari Ikonen, käyttöpäällikkö, Kuopion Energia - Risto Mannonen, kaukolämpöinsinööri, Hyvinkään Lämpövoima Oy Ohjeisto sisältää seuraavat kokonaisuudet: - Turvallisuusjohtaminen - Työntekijöiden perehdyttäminen, työnopastus ja kouluttaminen - Riskienhallinta - Työturvallisuuden mittaaminen - Turvallisuuspoikkeamien raportointi ja tutkinta - Uhka- ja työväkivaltatilanteet - Ensiapuvalmius - Turvallisuuskulttuuri - Työntekijöiden palkitseminen turvallisesta toiminnasta - Työtapaturmien kustannukset Taustaryhmä selvitti lisäksi kaukolämpöalan työsuojeluoppaiden päivitystarpeen. Vuonna 2001 laadittujen oppaiden sisältöä päivitettiin mm. ajantasainen lainsäädäntö ja alan ohjeisto huomioiden. Oppaiden sisältörunko ja ohjeet ovat varsin pitkälti pysyneet ennallaan. Energiateollisuus ry julkaisee uudet työsuojeluoppaat lähiviikkoina. Hankkeessa tuotettu materiaali löytyy kokonaisuudessaan Kaukolämpöekstrasta, jossa se on kaikkien palvelun tilanneiden yritysten käytettävissä. Lisätiedot: Juha Rakkolainen, p , Juha Rakkolainen, Adato Motivalta uusi esite Motiva on julkaissut uuden esitteen Lämpöä kotiin keskitetysti - kaukolämpö. Julkaisu kuuluu Motivan lämmitysjärjestelmät -esitesarjaan, jossa jo aiemmin on julkaistu esitteet esim. maaja ilmalämpöpumpuista. Oppaat on varsinaisesti suunnattu pientaloille, mutta esim. kaukolämpö-osa sopii erinomaisesti jaettavaksi myös yleisesitteenä kertomaan kaukolämmityksen ominaisuuksista ja toiminnan periaatteista.

5 Oppaan on rahoittanut Ympäristöministeriö. Kaukolämpöopasta, samoin kuin muitakin lämmitysoppaita, voi tilata tai ladata sähköisessä muodossa Motivan nettisivuilta > Julkaisut > Lämmitysjärjestelmät. Mirja Tiitinen ILMASTO Päästökauppalaki voimaan Uusittu päästökauppalaki (311/2011) astui voimaan Päästökauppalailla pannaan täytäntöön päästökauppadirektiivi ja sen muuttamisesta annettu direktiivi, joka koskee EU:n päästökauppajärjestelmää vuoden 2013 alusta lukien. Nykyistä lakia sovelletaan kuitenkin edelleen päästökauppakauden päästökauppaan kuuluvien laitosten toiminnanharjoittajien oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Riitta Larnimaa Ilmaisia päästöoikeuksia haettava mennessä TEM on antanut uuden lain nojalla asetuksen, jonka mukaisesti ilmaisia päästöoikeuksia vuonna 2013 alkavalle kauppajaksolle on haettava TEMiltä viimeistään Lämmöntuotanto voi edelleen saada ilmaisia päästöoikeuksia. Sen sijaan sähköntuotanto ei saa ilmaisia päästöoikeuksia, vaan joutuu ostamaan kaikki tarvitsemansa päästöoikeudet huutokaupoista tai markkinoilta. Toiminnanharjoittajan on hakiessaan ilmaisia päästöoikeuksia samalla ilmoitettava lain edellyttämät tiedot. Tiedot ilmoitetaan komission vahvistamalla tiedonkeruun kaavakkeella. Kaavakkeeseen sisällytettävät tiedot on todennettava ulkopuolisella todentajalla. TEM toivoo myös sähköntuottajien ilmoittavan tietyt yleistiedot, joskaan tietoja ei tarvitse todentaa. TEM lähettää päästökauppaan kuuluville toimijoille lähiaikoina tarkemman ohjeistuksen tiedonkeruusta ja päästöoikeuksien jaosta. Yrityksen on nyt tärkeä ryhtyä kokoamaan päästöoikeuden ilmaisjaossa tarvittavia tietoja. Koska tietojen kokoaminen ja todentaminen ajoittuu kesäaikaan, yrityksen on hyvä mahdollisimman pian sopia tietojen todentamisen aikataulusta todentajan kanssa. Todentamisessa voi käyttää samoja todentajia, jotka ovat oikeutettuja varmistamaan Energiamarkkinavirastolle vuosittain toimitettavat päästöraportit. Kun laitokset ovat hakeneet ilmaisia päästöoikeuksia, TEM laskee alustavat päästöoikeusmäärät. Laskennassa käytetään EU:n harmonisoituja jakoperusteita. Tämän jälkeen laitoksilla on mahdollisuus antaa huomautuksensa alustavasta jaosta. TEM toimittaa alustavat laskelmat komission tarkistettavaksi. Direktiivin mukaan tämän pitäisi tapahtua mennessä. Samalla, kun komissio tarkastaa laskelmat, selviää minkä suuruista monialaista korjauskerrointa komissio laskelmissa edellyttää käytettävän. Riitta Larnimaa

6 Päästökauppakoulutusta toukokuun lopussa TEM, Energiamarkkinavirasto ja ET järjestävät yhteistyössä yrityksille koulutusta päästöoikeuksien hakemisesta ja päästökauppajärjestelmän muutoksista. Koulutustilaisuudet ovat: - Helsingissä ja - Oulussa TEM ja Energiamarkkinavirasto lähettävät tarkemman tiedon koulutustilaisuuksista myöhemmin. Riitta Larnimaa Päästökaupan ilmaisjakosäännöt vahvistettu Komissio on lopullisesti vahvistanut päästökauppakauden ilmaisjaossa käytettävät säännöt. Lisäksi komissio on julkaissut useita ohjeita, jotka täydentävät vahvistettuja sääntöjä. Suomessa TEM käännättää keskeisimmät ohjeet toukokuun aikana. Lämmöntuotanto saa ilmaisia päästöoikeuksia sen mukaan, kuinka paljon laitoksesta lähtee mitattavissa olevaa lämpöä asiakkaille (TJ). Päästöoikeuksien laskennassa käytetään pääsääntöisesti vertailupolttoaineena maakaasun käyttöä 90 %:n hyötysuhteella. Tämä vastaa 62,3 päästöoikeutta TJ kohti. Näin saatua alustavaa lukua korjataan erilaisilla vähennyskertoimilla. Sähköntuotannon yhteydessä tuotetun lämmön (CHP-laitokset) päästöoikeudet vähenevät vuosittain 1,74 %. Muun erillisen lämmöntuotannon päästöoikeuksia korjataan sovituskertoimella, josta komissio päättää myöhemmin. Maakaasun vertailuarvoon pohjautuva laskenta perustuu historiatietoihin. Tarkasteluaikana käytetään vuosien tai vuosien mediaania sen mukaan, kumpi johtaa suurempaan lopputulokseen. Asuinrakennuksille kaukolämpöä kokonaan tai osittain tuottavia laitoksia koskee poikkeus, jonka mukaan asuinrakennuksille toimitetun kaukolämmön osalta päästöoikeudet lasketaan laitoksen tosiasiallisesti käyttämien polttoaineiden perusteella. Tältä osin päästöoikeuksien määrää vähennetään vuosittain 10 %. Poikkeus on voimassa siihen asti, kunnes poikkeuslaskennalla ja maakaasun vertailuarvoa käyttäen päädytään samaan lopputulokseen. Asuinrakennuksessa voi olla myös liiketiloja, kuitenkin aina vähemmän kuin puolet rakennusneliöistä. Päästöoikeuksien määrään vaikuttaa se, missä lämpöä tuotetaan ja kuka sen kuluttaa. Lämmöntuottaja saa ilmaisia päästöoikeuksia silloin, jos se toimittaa lämpöä kaukolämpöverkkoon. Sen sijaan lämmöntuottaja ei saa ilmaisia päästöoikeuksia lämmölle, jonka se toimittaa päästökauppaan kuuluvalle teollisuuslaitokselle. Riitta Larnimaa

7 SÄHKÖNKÄYTTÖ Kotitalouksien sähkönkäyttö syynissä Haemme sähköyhtiöitä mukaan hankkeeseen Kodin energiankulutuksesta kolmannes kuluu sähkölaitteisiin ja valaistukseen. Kotitaloussähkön käyttö kuitenkin riippuu niin asumismuodosta kuin kotitalouden koosta. Myös käyttötottumukset vaikuttavat paljon sähkönkulutukseen. Kotitalouksien energiankäytön sähkönkäytön jakaumaa päivitetään tänä kesänä käynnistyvässä tutkimuksessa. Päivitys toteutetaan kyselytutkimuksena. Kyselyaineistoa täydennetään kotitalouksien sähkönkäyttötiedoilla. Tuloksista selviää, missä laitteissa kotitalouksissa sähköä kuluu. Kehityssuuntia selvitetään vertailemalla saatuja tuloksia v toteutetun tutkimuksen tuloksiin. Uutena asiana hankkeessa selvitetään tarkemmin myös sähkölämmitystalouksien energiankäyttöä ja paneudutaan mm. sähkönlämmitystä tehostavien lämmitysmuotojen kuten tulisijojen ja lämpöpumppujen käyttöön. Hankkeessa päivitetään myös sähkönmyyjän kotitalousasiakkaan raporttia varten toteutetut taulukot. Tutkimuksen toteuttaa Adato Energia Oy työ- ja elinkeinoministeriön, Energiateollisuus ry:n sekä Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry:n rahoituksella. Motiva on mukana tutkimuksen ohjausryhmässä. Haemme siis sähköyhtiötä mukaan tutkimukseen. Lisätietoja käytännön toteutuksesta antaa Virve Rouhiainen p tai Virve Rouhiainen, Adato ENERGIANSÄÄSTÖ Eurooppalaiset säästävät energiaa kodeissaan Eurooppalaiset keskittävät energiansäästötoimet enimmäkseen koteihinsa. Helmimaaliskuussa tehdyn Eurobarometri-kyselyn mukaan 55 prosenttia vastaajista sanoo vähentäneen valaistusta ja sähkölaitteiden turhaa käyttöä. Viisi vuotta aiemmin tehdyssä vastaavassa kyselyssä 48 prosenttia vastaajista sanoi tehneensä niin. Lämmitystä ja ilmastointia sanoo vähentäneensä 43 prosenttia vastaajista. Luku on sama kuin vuonna 2006 tehdyssä kyselyssä. Energiaa säästävimmät ihmiset ovat osaksi Etelä-Euroopan, osaksi Pohjois-Euroopan maista. Eteläeurooppalaiset näyttäisivät saaneen intoa energiansäästötoimiinsa, kun taas pohjoiseurooppalaisilla kyseessä olisi jo opittujen tapojen jatkuminen. Talojen eristämisessä ja ekologisempien autojen valinnassa näytetään otetun hieman takapakkia. Vastaajista 19 prosenttia sanoo eristäneen asuntojaan ja vain 6 prosenttia sanoo hankkineensa vähemmän polttoainetta kuluttavan auton. Vastaavat osuudet vuonna 2006 olivat 20 ja 8 prosenttia.

8 Vastaajista 17 prosenttia ei säästä energiaa lainkaan Suurin osa vastaajista ei ole muuttanut energiansäästötapojaan viimeisen viiden vuoden aikana. Myönteistä on kuitenkin, että niiden vastaajien osuus, jotka eivät säästä energiaa lainkaan, on pudonnut 22 prosentista 17 prosenttiin. Tässä vertailujakso on vain neljä vuotta, sillä 17 prosentin osuus perustuu vuoden 2010 puolella tehdyn aiemman kyselyn tuloksiin. Laiskimmat energiansäästäjät näyttävät tulevan Etelä-Euroopan maista. Tämä on mielenkiintoista siihen nähden, että parhaat petraajat verrattuina vuoden 2006 tuloksiin ovat myös eteläeurooppalaisia. Selvä enemmistö haluaisi energiansäästötavoitteen pakolliseksi Vaikka useimmat vastaajista eivät ole lisänneet energiansäästötoimiaan viimeisten vuosien aikana, mielenkiintoista on, että selvä enemmistö vastaajista eli 81 prosenttia olisi valmis tekemään pakolliseksi EU:n tavoitteen vähentää energiankulutusta 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Näistä pakollisen tavoitteen kannattajista 33 prosenttia vastasi kyllä varmasti ja 48 prosenttia kyllä todennäköisesti. Luxemburgilaiset ovat selvimmin tavoitteen takana (91 %), peräpitäjinä olevista tshekeistäkin 71 prosenttia kannattaa tavoitetta. Suomalaisista 80 prosenttia on kannattajia. Euroopan Parlamentin toimeksiannosta tehty selvitys Special EB 75.1, Europeans and Energy (Part II) löytyy linkistä: Jukka Kortelainen ENERGIATEHOKKUUS Komission energiatehokkuuden suunnitelma 2011 (EEP) Komissio julkaisi 8.3. uuden energiatehokkuuden suunnitelman (EEP 2011). Suunnitelman toimeenpano tapahtuu pääosin uudella energiatehokkuusdirektiivillä, jonka valmistelu on käynnistynyt nopealla aikataululla. Ehdotusta direktiivin sisällöksi odotetaan jo ennen Juhannusta. Komission suunnitelmassa ei esitetä sitovia säästötavoitteita jäsenmaille. Suunnitelma kuitenkin painottaa sitovien toimia eri sektoreille. Uusi direktiivi tulee korvaamaan nykyisen energiapalveludirektiivin 2006/32 sekä yhteistuotantodirektiivin 2004/8. Liikenteen energiatehokkuudesta on erillinen valkoinen kirja. Laitteita ja laiteryhmiä koskevia energiatehokkuusvaatimuksia laajennetaan koskemaan uusia tuoteryhmiä. Älykkäitä kaupunkeja ja kuntia koskevan aloitteen valmistelu on myös käynnissä. Myös uusista energiatehokkuuden rahoitusmenetelmistä odotetaan esitystä vielä tämän vuoden kuluessa. Energiatehokkuusdirektiivin luonnos komission sisäisessä konsultaatiossa Luonnos uudeksi energiatehokkuusdirektiiviksi on parhaillaan komission sisäisessä konsultaatiossa. Komission esitys direktiivin sisällöksi odotetaan julkaistavan Parlamentti aloittanee asian käsittelyn heti lomakauden jälkeen. Luonnos pitää sisällään paljon sitovia velvoitteita eri sektoreille ml. energia-ala. Direktiivin ehdotukset kohdistuvat hyvin laajasti ET:n jäsenistöön ja kaikkiin toimialoihin, osa ehdotuksista on soveltumattomia Suomen olosuhteisiin.

9 Ajankohtaista kotimaasta Energiatehokkuussopimusten vuoden 2010 tietojen raportointi sujui selvästi paremmin kuin edellisenä vuonna. Energia-ala näyttäisi myös olevan kohtuullisen hyvin asettamillaan tavoiteurilla. Tavoitteet on asetettu vuoteen 2016, jolloin sopimus päättyy. Motivan alustavat tulokset vuoden 2010 tiedoista valmistuvat kesäkuussa. TEM jatkaa kuluttajien energianeuvontajärjestelmän kehittämistä. Ministeriö on nimennyt Motiva Oy:n energianeuvonnan valtakunnalliseksi koordinaatiokeskukseksi. Tällä hetkellä on käynnissä 24 hanketta eri puolilla Suomea. Näiden hankkeiden kautta haetaan kokemuksia valtakunnallisen neuvonnan järjestämiseksi. Neuvonnan tärkein kanava tulee olemaan kuluttajien energianeuvonnan internet-sivusto. Kehittämistyössä tehostetaan myös puhelin- ja sähköpostineuvontaa sekä neuvontatyötä kentällä. Keskeistä on myös neuvojien koulutuksen kehittäminen, viestintä ja markkinointi sekä toiminnan seuranta ja vaikutusten arviointi. Tämä ja ensivuosi ovat vielä pitkälti neuvonnan suunnittelua ja valmistelua. Neuvojien koulutuksen ja energianeuvonnan internet sivuston kehittämisen osalta on myös sovittu yhteistyöstä Motivan ja energia-alan kesken. Konkreettisesti yhteistyötä tehdään energiayhtiöiden, Adaton, ET:n ja Motivan yhteisessä energianeuvonnan taustaryhmässä. Kuluvan vuoden aikana on tarkoitus toteuttaa ainakin seuraavat toimenpiteet: energiatehokkuuden perehdytysaineisto energiayhtiöiden käyttöön (valmis), perehdytyskoulutus energiayhtiöiden sisäisille kouluttajille, energianeuvojien ajankohtaispäivät elokuussa, energianeuvojien peruskoulutus syksystä lähtien sekä energianeuvonnan ekstranetin kehittämisen käynnistäminen. TEM:llä on käytettävissä edellisiä vuosia enemmän tukirahaa energiatehokkuuden edistämiseksi. Ministeriöstä onkin ilmoittanut, että hyville energiatehokkuushankkeille on tilaa. Erityisesti tukirahaa halutaan suunnata isompien demonstraatiohankkeiden käynnistämiseen. Sirpa Leino TAITAJA-KILPAILU Kuopion Taitaja-kilpailuissa rikottiin kävijätavoite Energiateollisuus oli mukana Kuopiossa pidetyissä ammattitaidon SM-kilpailuissa. Tapahtumassa ammattiin opiskelevat nuoret kilpailivat toisiaan vastaan eri lajien SMtitteleistä. Vuotuisten Taitaja-kilpailujen tavoitteena on nostaa ammatillisen koulutuksen laatua ja osaamisen arvostusta. Ammattitaitoa testattiin 41 eri lajissa, joihin osallistui noin 400 kilpailijaa. Kun järjestäjät odottivat kilpailuja seuraamaan noin :ta katsojaa, tapahtumaa seurasi noin kävijää kolmen päivän aikana. Lajien kirjo oli valtava: pukuompelua, cad-suunnittelua, hiusmuotoilua, mekatroniikkaa, hevostenhoitoa, metsäkoneen käyttöä, automaalausta ja paljon muuta. Energiateollisuus osallistui yhteistyökumppanina sähköasennuslajiin. Laji pohjautuu Sähköalan perustutkinnon opetussuunnitelmaan sekä työelämän vaatimuksiin nuorelle sähköasentajalle. Lajissa huomioitiin myös alan kansainvälistymistä ja kilpailussa oli mukana edustaja myös Alankomaista. Energiateollisuus palkitsi lajin kolme parasta rahapalkinnolla. Palkinnot saivat Juha-Pekka Alho Savon ammatti- ja aikuisopistosta, Aarne Liutta Hyria Koulutus Oy:stä ja Jaakko Manninen Koulutuskeskus Salpauksesta. Vuoden 2012 kilpailut järjestetään Jyväskylässä huhtikuussa. Lisätietoa: Minna Rautajoki

10 ADATO ENERGIA Uusittu SähköTohtori on tilattavissa SähköTohtorin päivitys on valmistunut ja ohjelma on tilattavissa asiakaskäyttöön. Uudistunut SähköTohtori 11 antaa kotitalouksille tarkempaa tietoa kodin sähkönkulutuksesta. Tiedon avulla kuluttajien on helpompi tehdä kotona tehostamistoimenpiteitä sähkön käytössään. Lisätiedot: p Päivi Suur-Uski, Adato KOULUTUS JA TAPAHTUMAT Koulutusohjelma valmistaa energia-alan lähiesimiestehtäviin Ilmoittautuminen käynnissä! AEL:n tarjoama energia-alan työnjohtokoulutus antaa opiskelijalle monipuoliset valmiudet toimia ammattimaisesti energia-alan lähiesimiestehtävissä. Koulutus sopii parhaiten energiaalan ammattitaidon jo omaaville henkilöille, jotka ovat siirtymässä tai ovat äskettäin siirtyneet lähiesimiestehtäviin, tiimin tai ryhmän vetäjiksi tai muihin työnjohtotehtäviin. Koulutus kestää noin puolitoista vuotta ja se toteutetaan monimuoto-opiskeluna, johon kuuluu lähipäiviä, verkko-opiskelua ja ohjattua työssä oppimista. Ohjauksen ja koulutusmenetelmien tavoitteena on opittujen asioiden vieminen tekemisen tasolle. Lähiopetuspäiviä on noin 25, jotka pidetään pääsääntöisesti kahden päivän jaksoina. Koulutus suoritetaan osoittamalla osaaminen näyttöjen avulla. Koulutus on oppisopimusrahoitteista, eli työnantajalle ei aiheudu suoria kuluja koulutuksesta. Energiateollisuuden jäsenyritysten edustajia on ollut mukana suunnittelemassa koulutuksen sisältöjä. Seuraava ryhmä aloittaa koulutuksen , mikäli saadaan tarpeeksi osallistujia. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Minna Rautajoki Ilmajohtoverkostotyöt Etelä-Savon ammattiopisto, Mikkeli Verkostotöitä rakennutetaan yhä enemmän verkonrakennukseen erikoistuneilla urakoitsijoilla tai oman yhtiön urakointiyksiköllä. Verkonhaltijan oma henkilöstö suorittaa monissa yhtiöissä lähinnä verkoston kunnossapito-, huolto-, ja viankorjaustöitä sekä pienehköjen liittymisjohtojen rakentamista. Kilpailun myötä verkostotyön laatu ja verkostoasentajien ammattitaito korostuu, joten ammattitaidon ylläpitoon ja kehittämiseen kannattaa panostaa. Ilmajohtoverkostotyöt -kurssi on tarkoitettu sähköyhtiöissä työskenteleville verkostoasentajille ja verkoston rakentamistehtäviin siirtyville verkko- ja urakointiyhtiöiden henkilöille. Ensimmäinen päivä soveltuu erityisesti myös verkonrakentamiseen liittyviä maanrakennustöitä, kuten pylväiden pystytystä, tekeville urakoitsijoille.

11 Ilmajohtoverkostotyöt -kurssin tavoitteena on - luoda katsaus ilmajohtoverkoston rakentamisen nykytilaan ja tulevaisuuteen -l uoda käsitys rakentamistyön laadun merkityksestä ilmajohtoverkoston käyttöiälle - käydä läpi ilmajohtotekniikan peruskäsitteitä - selvittää verkoston rakentamisen perusteita rakennustöiden valmistelusta käyttöönotto- ja vastaanottotarkastuksiin - oppia noudattamaan asennus- ja työpiirustuksia ja ohjeita sekä oppia oikeita asennustapoja - koota sähkönjakeluverkon rakentamisen ja urakoinnin parissa toimivia sekä omien tilaajien, omien rakennusyksiköiden, urakoitsijoiden verkostoasentajia ym. verkostorakentamisen parissa toimivia tapaamaan toisiaan ja keskustelemaan verkostorakentamiseen liittyvistä asioista. Osallistujille jaetaan Markku Monnin Ilmajohtoverkostotyöt kirjan uusin painos, jota käytetään aineistona. Jukka Muttilainen, Adato Puupylväiden kunnon ja lahoisuuden tarkastus Tampeeen aikuiskoulutuskeskus, Tampere Puupylväiden kunto työturvallisuuden perustana on pylväiden kunnon seurannan tärkein motiivi. Verkkoasentajan vammat pylvään kaatumistapauksissa ovat aina huomattavia. Lahoamisen lisäksi tapaturmia aiheuttaa mm. liian pieni upotussyvyys. Verkkoyhtiöstä riippuen jakeluverkon tarkastuksiin on yhdistetty tehtäväksi samalla myös puupylväiden lahoisuustarkastus tai se suoritetaan omana erillisenä tarkastuksenaan. Yhä useammat verkkoyhtiöt ostavat sähkönjakeluverkon kuntotarkastukset ulkopuolisilta tarkastuksia suorittavilta yrityksiltä ja vaativat koulutettujen tarkastajien käyttöä. Näin tarkastuskäytännöt yhtenäistyvät tilaajien toiveita huomioon ottaen ja päästään hyvään sekä laadukkaaseen lopputulokseen. Myös verkkoyhtiön omien tarkastajien on suositeltavaa aika ajoin kertailla opittuja tarkastusmenetelmiä, luokitusperusteita ym. käytännön vinkkejä. Verkostosuosituksessa RJ 33 Puupylväiden lahoisuustarkastus ja lujuuden määritys annetaan yksityiskohtaiset käytännön ohjeet lahoisuustarkastuksen ja pylväiden lujuuden määritykseen. Tilaisuuden tavoitteena on motivoida tarkastuksen huolelliseen suorittamiseen sekä opastaa tarkastuksen käytännön suorittamisessa ja keskustella ja vaihtaa kokemuksia lahotarkastuksissa esille nousseista ongelmista ja opiksi otettavista asioista. Kohderyhmä Sähkö-, energiayhtiöiden ja verkostourakointiyhtiöiden työnjohtajat, kunnossapitosuunnittelijat, sekä pylvästarkastuksia ja kunnossapitoa suorittavat asentajat, yksityiset pylvästarkastuksia tilaustyönä suorittavat henkilöt, ym. Jukka Muttilainen, Adato

12 Maakaapeliverkon rakentamisen perusteet ja laatuvaatimukset maanrakennusurakoitsijoille Sokos Hotel Vaakuna, Pori Maanrakennustyöt ovat näkyvä osa sähköverkoston rakennusprojektia, jonka merkitys on kasvanut ja vaikutus lopulliseen työn laatuun on merkittävä. Maanrakennustyöt ovat päätoteuttajan vastuulla ja siksi yhteiset pelisäännöt ja vastuukysymykset on oltava aukottomia. Maanrakennustyöt ovat kaikkien arvosteltavina ja myös mahdolliset virheelliset asennukset peittyvät maamassojen alle tilaajalta piiloon. Tästäkin syystä on erityisesti osattava kaapeleiden oikeaoppinen käsittely ja tilaajan laatuvaatimukset. Näin vältytään turhilta ja kalliiksi tulevilta kaapelivikojen korjauksilta. Koulutuksen tavoitteena on - käydä läpi maanrakennuksen perusasiat sähköverkkotöissä - erityisesti opastaa, miten kaapeleita on käsiteltävä työmailla - parantaa kuljettajan kykyä selviytyä turvallisesti työstään - edistää kuljettajan vaarojen arviointikykyä ja auttaa häntä ennakoimaan paremmin mahdolliset tapaturmat itselle ja muille - käydä läpi yhteisellä työmaalla noudatettavat yhdenmukaisemmat pelisäännöt, joita on helpompi noudattaa laadukkailla ja turvallisilla työtavoilla. Koulutuksessa käydään läpi maanrakentamiseen liittyvät kohdat mahdollisimman käytännönläheisesti ja aitojen esimerkkien, valokuvien ym. avulla. Turvallisuus, taloudellisuus, asiakaspalvelu ja kerralla valmiiksi tehty laadukas lopputulos on yhteisenä tavoitteena. Kohderyhmä Koulutus on tarkoitettu maanrakennusurakoitsijoille, ammattikuljettajille ja heidän alihankkijoilleen. Koulutus soveltuu myös tilaajan edustajille/valvojille sekä verkonrakennustöistä vastaaville esimiehille. Jukka Muttilainen, Adato EDI käyttäjäpäivät Scandic Vierumäki Perinteiset alkukesän suositut EDI -käyttäjäpäivät ovat jälleen täynnä asiaa. Päivien aikana kuulemme sähkömarkkinoiden toimivuudesta eri näkökulmista. Asiaa tarkastellaan niin kuluttajan, viranomaisen kuin toimijoidenkin näkökulmasta. Paneudumme peruutussanomien käyttöönottoon ja muihin vuoden 2010 uusiin menettelytapalinjauksiin. Käynnissä oleva tuntimittausuudistus toi tullessaan muutoksia myös PRODA T-sanomaliikenteeseen ja siinä noudatettaviin menettelytapoihin. Ensimmäisen päivän lopuksi pohdimme niin uudistetulla kuin aikaisemmin totutulla tavalla pienryhmissä vastauksia erilaisiin ryhmätyötehtäviin liittyen päivittäisiin haasteisiin sanomaliikenteen ja asiakkuuksien hoidossa. Myös mittaus ja taseselvitys sekä päivitetyt menettelyohjeet joutuvat osallistujien käsittelyyn. Osallistujat voivat ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaa, mihin ryhmään haluavat osallistua. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmiin 1-3 mahtuu ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Jos tule liikaa niin yksi/yhtiö ko. ryhmiin. Toinen päivä aloitetaan ryhmätöiden oikeiden vastausten parissa ja jatketaan kuulemalla missä pohjoismaiset sähkön vähittäismarkkinat hankkeessa mennään ja mitä kehitys mahtaakaan tuoda tulleessaan.

13 Lisäksi selvittelemme taseselvityksen pohjoismaista harmonisointia sekä menettelytapoja taseisiin jääneiden virheiden korjaamiseksi. Luentojen yhteyteen varataan aikaa myös keskusteluille ja kysymyksille. Järjestämme bussikuljetuksen HKI - Vantaan lentoasemalta Vierumäelle ja päivien jälkeen takaisin. Jukka Muttilainen, Adato Tulossa elokuussa 2011 Verkko-omaisuuden hallinta-seminaari Rantasipi Airport Congress Center, Vantaa

Energiasanomat 1/13.1.2011

Energiasanomat 1/13.1.2011 SISÄLTÖ Energiasanomat 1/13.1.2011 SÄHKÖMARKKINAT - Siirtoverkkoinvestointien merkitys yhteisille energiamarkkinoille tunnistettu - Estlink 2 lisää toimitusvarmuutta - Skagerrak IV - NordBalt-yhteys Baltiasta

Lisätiedot

Energiasanomat 6/5.4.2011

Energiasanomat 6/5.4.2011 SISÄLTÖ SÄHKÖMARKKINAT - NorGer-kaapeli Saksan ja Norjan välille 2015 VERKOSTO - Tuntimittauskoulutuksessa tärkeää asiaa kaikille Energiasanomat 6/5.4.2011 KAUKOLÄMPÖ - Kansallinen energiapolitiikka jarruttaa

Lisätiedot

Energiasanomat 2/27.1.2011

Energiasanomat 2/27.1.2011 SISÄLTÖ Energiasanomat 2/27.1.2011 ENERGIATEOLLISUUS - Energiateollisuuden stipendirahasto ENERGIAVUOSI 2010 - Lataa Sähkö ja Kaukolämpö 2010 ppt-kalvot netistä YMPÄRISTÖPOOLI - Ympäristöpoolin vuosiseminaarin

Lisätiedot

Energiasanomat 17/15.12.2010

Energiasanomat 17/15.12.2010 Energiasanomat 17/15.12.2010 SISÄLTÖ ENERGIATEOLLISUUS - Kiitokset vastaajille - ET:n kevätseminaari Lahdessa 19. 20.5.2011 SÄHKÖMARKKINAT - Sähkön johdannaismarkkinat - Komission aloitteet markkinoiden

Lisätiedot

Energiasanomat 5/18.3.2011

Energiasanomat 5/18.3.2011 SISÄLTÖ Energiasanomat 5/18.3.2011 ENERGIATEOLLISUUS - Vaaliteemoilla ryyditetty energiatapaaminen Turussa 5.4.2011 - ET:n kevätseminaari Lahdessa 19. 20.5.2011 SÄHKÖMARKKINAT - Svenska Kraftnät muuttaa

Lisätiedot

Energiasanomat 16/15.12.2011

Energiasanomat 16/15.12.2011 SISÄLTÖ Energiasanomat 16/15.12.2011 ENERGIATEOLLISUUS - Kansallisista EU-asioihin ja päinvastoin ET:n syysseminaarissa - ET:n kevätseminaari Tampereella 24. 25.5.2012 - Pekka Tiusanen eläkkeelle - Nimityksiä

Lisätiedot

Energiasanomat 10/17.9.2012

Energiasanomat 10/17.9.2012 SISÄLTÖ Energiasanomat 10/17.9.2012 ENERGIATEOLLISUUS - ET:n syysseminaari 22.11. Energiateollisuus investoi ja työllistää - Energiatapaaminen Joensuussa 17.10.2012 SÄHKÖMARKKINAT - Luoteis-Euroopan (NWE)

Lisätiedot

Energiasanomat 2/16.2.2012

Energiasanomat 2/16.2.2012 SISÄLTÖ ENERGIATEOLLISUUS - Energiatapaaminen Jyväskylässä 8.3.2012 VERKOSTO - Maanrakennusurakoitsijat perehdytyksessä Lappeenrannassa - Sopimusosaaminen välttämätön taito verkonrakennushankkeessa SÄHKÖMARKKINAT

Lisätiedot

Energiasanomat 11/4.10.2012

Energiasanomat 11/4.10.2012 SISÄLTÖ Energiasanomat 11/4.10.2012 ENERGIATEOLLISUUS - Energiatapaaminen Joensuussa 17.10.2012 VERKOSTO - Tele- ja sähköjohtojen laskennalliset yhteiskäyttökustannukset 2012 - Voimajohtojen uudet vaatimukset

Lisätiedot

Energiasanomat 11/19.8.2011

Energiasanomat 11/19.8.2011 SISÄLTÖ Energiasanomat 11/19.8.2011 SÄHKÖMARKKINAT - Sähköntuonti Venäjältä markkinaehtoistuu - Siirtorajoitusten hallinnan puiteohje - Lausuntopyyntö eurooppalaisesta sähkön vähittäis-markkinamallista

Lisätiedot

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Sitran selvityksiä 4 Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Kirsti Kärkkäinen, Ideapoiju Oy Sitran selvityksiä 4 2 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Yhteenveto... 4 3. Toimintaympäristössä

Lisätiedot

Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1. EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8

Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1. EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8 1 /2009 Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1 EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8 Suomen energiatalous vuonna 2008... s. 19 Sisällys 1 Energia-alalla

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot

1/2009. Teemu Hanelius: Koulutuksella uutta tietoa energiatehokkuudesta UUSI. Pikaohje ansiopäivärahan hakemiseksi. Katso sivu 7

1/2009. Teemu Hanelius: Koulutuksella uutta tietoa energiatehokkuudesta UUSI. Pikaohje ansiopäivärahan hakemiseksi. Katso sivu 7 1/2009 Teemu Hanelius: Koulutuksella uutta tietoa energiatehokkuudesta UUSI Pikaohje ansiopäivärahan hakemiseksi. Katso sivu 7 sisältö 10 UIL ja TEK laativat insinöörien ehdotuksen Suomen ilmasto-ohjelmaksi.

Lisätiedot

Energiasanomat 14/20.10.2011

Energiasanomat 14/20.10.2011 SISÄLTÖ Energiasanomat 14/20.10.2011 ENERGIATEOLLISUUS - ET:n syysseminaari 17.11.: Talouskriisistä sähkömarkkinaongelmiin - Energiatapaaminen ja Mainetalkoot Oulussa tiistaina 25.10. KAUKOLÄMPÖ - Kaukolämpötilasto

Lisätiedot

Toimenpiteet. Energiatehokkuus. Seuranta. Vaikuttavuus. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010

Toimenpiteet. Energiatehokkuus. Seuranta. Vaikuttavuus. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010 Toimenpiteet Energiatehokkuus Seuranta Vaikuttavuus Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010 12/2014 Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi 2010 2013 VNp

Lisätiedot

Investointeja energiatehokkuuteen ei kannata siirtää tulevaisuuteen s.6. Ilmoittaudu Energy Audit - konferenssiin s. 4

Investointeja energiatehokkuuteen ei kannata siirtää tulevaisuuteen s.6. Ilmoittaudu Energy Audit - konferenssiin s. 4 1 2006 Motiva Oy tuottaa asiantuntijapalveluita energiankäytön tehostamiseksi ja uusiutuvan energian käytön edistämiseksi Ilmoittaudu Energy Audit - konferenssiin s. 4 ATK-laitteet voivat kuluttaa turhaan

Lisätiedot

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille 1 Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ammatillisen edunvalvonnan tiimi

Lisätiedot

Energiansäästöviikko 10 vuotta s. 6

Energiansäästöviikko 10 vuotta s. 6 3 2006 Motiva Oy tuottaa asiantuntijapalveluita energiankäytön tehostamiseksi ja uusiutuvan energian käytön edistämiseksi Energiansäästöviikko 10 vuotta s. 6 Energy Audit 06 -konferenssin julistus s. 14

Lisätiedot

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi 6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonta. Seuranta ja vaikutukset. eneuvonta.fi. Viestintä ja markkinointi. Energiatyöohjelma, B-osa

Kuluttajien energianeuvonta. Seuranta ja vaikutukset. eneuvonta.fi. Viestintä ja markkinointi. Energiatyöohjelma, B-osa Kuluttajien energianeuvonta Seuranta ja vaikutukset eneuvonta.fi Viestintä ja markkinointi Energiatyöohjelma, B-osa Loppuraportti, 1.1. 31.12.2014 Kesäkuu, 2015 Energiatyöohjelma 2014: Osa B 10.6.2015

Lisätiedot

Energia-alan koulutustarjonnan. kartoittaminen

Energia-alan koulutustarjonnan. kartoittaminen Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen kesäkuu 2003 Varsinais-Suomen Energiatoimisto ALKUSANAT Energia-alan koulutustarjonnan kartoituksessa selvitettiin

Lisätiedot

Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen

Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen 1 Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen kesäkuu 2003 Copyright Motiva Oy, Helsinki, 2003 2 Alkusanat Energia-alan koulutustarjonnan kartoituksessa

Lisätiedot

Sähkön hinta nousee miksi? Ladattava hybridiauto tankataan pistorasiasta. Fortum 3 2008. Energiaopas. yllättää yksinkertaisin tehokeinoin

Sähkön hinta nousee miksi? Ladattava hybridiauto tankataan pistorasiasta. Fortum 3 2008. Energiaopas. yllättää yksinkertaisin tehokeinoin Sähkön hinta nousee miksi? Ladattava hybridiauto tankataan pistorasiasta Fortum 3 2008 Energiaopas yllättää yksinkertaisin tehokeinoin Energiakumppanina asiakkaan arjessa Fortum haluaa olla halutuin energiantoimittaja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi energiatehokkuuslaki, laki sähkömarkkinalain

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 9.5.2011 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 Aika Keskiviikko 20.4.2011

Lisätiedot

Vuosikertomus. Svensk resumé

Vuosikertomus. Svensk resumé Vuosikertomus Svensk resumé 2013 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden vuosikertomus 2013 Toimitusjohtajan katsaus...2 Hallituksen kertomus...4 Tilinpäätös...17 Tilinpäätöksen allekirjoitus...30 Tilintarkastuskertomus...32

Lisätiedot

Verratonta vertaistukea s. 6

Verratonta vertaistukea s. 6 Motiva jo yli 20 v! Motiva Energian ja materiaalien tehokkaan käytön asiantuntija Motiva ja lumipalloefekti s. 11 Älyä elämiseen s. 12 Kodin hankinnat entistä ekompia s. 20 Kiinteistöalan asiantuntijat

Lisätiedot

Kohti yhteistä eurooppalaista rekisterijärjestelmää. Taantuma näkyy päästökauppasektorilla Lentoliikenne mukaan päästökauppaan vuonna 2012

Kohti yhteistä eurooppalaista rekisterijärjestelmää. Taantuma näkyy päästökauppasektorilla Lentoliikenne mukaan päästökauppaan vuonna 2012 Energiamarkkinaviraston sidosryhmälehti EMV tiedottaa 2/09 Taantuma näkyy päästökauppasektorilla Lentoliikenne mukaan päästökauppaan vuonna 2012 Kohti yhteistä eurooppalaista rekisterijärjestelmää Pääkirjoitus

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot