Tampereen. Lukiot HAKUOPAS 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen. Lukiot HAKUOPAS 2012"

Transkriptio

1 Tampereen Lukiot HAKUOPAS 2012

2 isällys M SISÄLLYS Miksi lukioon?...3 Miten lukiossa opiskellaan?... 3 Onko lukioilla eroja?... 3 Lukioon hakeminen... 4 Kevään 2013 yhteishaku...4 Kesän 2013 mahdollinen täydennyshaku...4 Hakijan on aiheellista huomata seuraavat seikat...4 Aloituspaikkojen määrät lukioissa Opiskelijoiden ottaminen ja sijoittuminen eri lukioihin...4 Tulosten ilmoittaminen ja ilmoittautuminen...5 Ilmoitus peruutuksesta...5 Jäitkö ilman opiskelupaikkaa?...5 Lukioon pyrkiminen muuna aikana...5 Ulkomailta muuttavat opiskelijat...5 Taustatietolomake toisen asteen opiskelun järjestämiseksi...5 Luokaton lukio... 6 Ryhmät...6 Jaksot...6 Kurssit...6 Pakolliset ja valinnaiset kurssit...6 Opinto-ohjelma...6 Oman opinto-ohjelman suunnitteleminen...6 Suomi toisena kielenä (S2) ja lukio-opinnot...6 Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen järjestäminen...6 Lukion erityisopetus... 7 Muualla suoritettavat opinnot ja osaamisen tunnustaminen... 7 Ylioppilastutkinto... 7 Kielitarjonta... 8 Kieliohjelman avain...8 Lukioiden hakutiedot Opinto-ohjaajat...10 Tampereen kaupungin lukiot...10 Yksityiset lukiot...10 Naapurikuntien lukiot...10 Ainevalintakortti...11 Nuorille annettavan opetuksen tuntijako Lukioiden omistussuhteet, maksut ja terveydenhuolto Opintotuki...13 Koulutarvikkeet ja koulumatkat...13 Opiskeluterveydenhuolto...13 Suun terveydenhuolto...13 Hatanpään lukio...14 Sammon keskuslukio...16 Sammon keskuslukion urheilulinja Sammon keskuslukion viestintälinja Tammerkosken lukio Kuvataidelinja...22 Puolipitkä kuvataidelinja...22 Käsityölinja Tampereen klassillinen lukio Tampereen klassillisen lukion luonnontiedelinja Tampereen lyseon lukio Tampereen lyseon lukion Eurooppa-linja...28 Tampereen lyseon lukion IB-linja...29 Tampereen teknillinen lukio Tampereen aikuislukio...32 Kalevan lukio Tampereen Rudolf Steiner -koulu...36 Tampereen yhteiskoulun lukio...38 Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio...40 Svenska samskolan i Tammerfors Ikaalisten yhteiskoulun lukio Oriveden Opiston kirjoittajalukio Tampereen lukiot

3 iksi? MIKSI LUKIOON? Lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto antavat oikeuden pyrkiä laaja-alaisesti monenlaisiin jatko-opintoihin. Lukiokoulutusta arvostetaan myös työelämässä sen antamien itsensä kehittämis- ja opiskeluvalmiuksien johdosta. Lukiossa hankittu kielitaito ja yleissivistys ovat sinänsä arvokkaita riippumatta myöhemmistä opinnoista. MITEN LUKIOSSA OPISKELLAAN? Lukio-opiskelu on teoreettisempaa kuin opiskelu peruskoulussa. Lukion työtavat ovat monipuolisia ja tuttuja jo peruskoulusta: opettajajohtoista luokkaopetusta, luennointia, keskustelua sekä työskentelyä yksittäin ja ryhmissä sekä yhä useammin myös etäopiskelua. Peruskouluun verrattuna kasvaa erityisesti itsenäisen työskentelyn osuus. Tärkeää on halu oppia ja tahto kehittää opiskelutaitoja. Nykyaikainen lukiotyöskentely on myös yhteistoimintaa eri oppilaitosten, järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa. Oppimisympäristöt ja -välineet ovat monipuolisia ja valmentavat opiskelijaa jatko-opinnoissa sekä työelämässä tarvittavissa taidoissa. ONKO LUKIOILLA EROJA? Lukioilla on eroja sikäli, että eri kouluissa voi valita jossain määrin erilaisia aineita ja painotuksia. Jos haluaa perusvalinnat, ne onnistuvat jokaisessa lukiossa. Lukioiden välillä ei ole juurikaan eroja tuloksissa. Samalta lähtötasolta ponnistavat opiskelijat saavuttavat ylioppilaskirjoituksissa varsin samanlaisia tuloksia eri kouluissa. Asiaa on selvitetty kaupungin omistamissa lukioissa useampana vuotena. Kussakin lukiossa ylioppilaat jaettiin ryhmiin sen keskiarvon mukaan, jolla he olivat päässeet lukioon, sekä laskettiin heidän kirjoitettuaan pakollisten aineiden pistemäärien summa. Kun verrattiin samanlaisilla keskiarvoilla eri lukioihin tulleiden ryhmien pisteitä, voitiin todeta, että eri lukioiden erot olivat vähäisiä. Tuloksen voi tulkita niin, että jokaisessa kaupungin lukiossa tehdään hyvää työtä. Ei ole lukiota, joka pelkästään lukiona saa aikaan erinomaisia, toisia parempia tuloksia. Peruskoulun lukuaineiden keskiarvo ennakoi lukiomenestystä varsin suuresti. Viime kädessä kaikki riippuu omasta työstä. Voit ennakkoluulottomasti mennä lukioon kuin lukioon. Hakuopas

4 LUKIOON HAKEMINEN Lukioon hakeminen tapahtuu samanaikaisesti muiden yhteishaussa mukana olevien toisen asteen oppilaitosten kanssa. Vuonna 2013 tämä hakuaika on peruskoululaisille Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteishaussa käytetään sähköistä hakujärjestelmää, KOULUTA-järjestelmää. Sivuilla voi harjoitella sähköistä hakumenettelyä. Järjestelmän ajankohtaiset tiedot löytyvät osoitteesta Hakuoppaan verkkoversio osoitteessa lukiot.tampere.fi/hakuopas KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU hakuaika pääsy- ja soveltuvuuskokeet, kielikokeet sekä lisänäytöt tieto valituille ja ei-valituille hakijoille alkaen opiskelupaikan vastaanotto viimeistään KESÄN 2013 MAHDOLLINEN TÄYDENNYSHAKU hakuaika on pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeet tieto valituille alkaen Sähköisestä yhteishausta huolimatta opiskelija täyttää edelleen lukion ainevalintakortin. Peruskoululaiset saavat kortit omasta koulustaan ja palauttavat ne opinto-ohjaajalle. Aikuislukioon hakeudutaan kesäkuun alussa tai elokuussa (lehti-ilmoitus) sekä ennen jaksojen alkua. Peruskoulun opinto-ohjaajat palauttavat Tampereen kaupungin ainevalintakortin siihen lukioon, johon oppilas ensisijaisesti pyrkii, mennessä. Painotuksiin perustuvat valintakortit toimitetaan ao. lukioon. HAKIJAN ON AIHEELLISTA HUOMATA SEURAAVAT SEIKAT Ensimmäiseksi vaihtoehdoksi valittuun lukioon pääsy toteutuu, mikäli hakijan keskiarvo tai pisteet oikeuttavat opiskelupaikkaan kyseisessä lukiossa. Vaihtoehdot 2 5 otetaan tämän jälkeen automaattisesti huomioon valintajärjestelmässä. Siksi on tärkeää, että kaikki viisi vaihtoehtoa merkitään järjestyksessä kiinnostavin/ vaikein ensin. Harvinaisten kielten ja muiden erikoisaineiden opiskelijat voidaan keskittää yhteen tai enintään muutamaan lukioon. Päätöksen lukiopaikkojen täytöstä tekee lukion rehtori yhteistyössä muiden lukioiden rehtoreiden kanssa. Erityislukioiden mahdollinen karsinta suoritetaan koulun itsensä laatimien kriteereiden perusteella. Tarkempia tietoja eri lukioiden ainevalinnoista saa opinto-ohjaajilta, lukioiden esitteistä ja kotisivuilta. ALOITUSPAIKKOJEN MÄÄRÄT LUKIOISSA Hatanpään lukio Sammon keskuslukio Tammerkosken lukio Tampereen klassillinen lukio Tampereen lyseon lukio Tampereen teknillinen lukio Kalevan lukio Tampereen yhteiskoulun lukio Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio Tampereen Rudolf Steiner -koulu Yhteensä varattu musiikkilinjalle 2 16 varattu musiikkiteatterilinjalle 3 50 varattu urheilulukiolaisille 4 36 varattu viestintäopiskelijoille 5 60 varattu kuvataidelinjan opiskelijoille 6 23 varattu käsityölinjan opiskelijoille 7 48 varattu luonnontiedelinjan opiskelijoille 8 25 varattu Eurooppa-linjalaisille 9 45 varattu IB-linjalaisille varattu mat. ja tietotekn. opiskelijoille varattu musiikkilinjalle 12 ilmaisutaitoa voivat opiskella kaikki opiskelijat 13 varattu talous- ja elinkeinoelämä-linjalle OPISKELIJOIDEN OTTAMINEN JA SIJOITTUMINEN ERI LUKIOIHIN Lukioiden ns. keskiarvoraja määräytyy hakijoiden määrän ja peruskoulun päättötodistuksen perusteella. Mikäli hakijoita on enemmän kuin pyrkijöitä, lasketaan heidän perusopetuksen päättötodistuksen keskiar- 4 Tampereen lukiot

5 vonsa seuraavista oppiaineista: äidinkieli ja kirjallisuus, A1-, A2-, B1- ja B2-kieli, uskonto/elämänkatsomustieto, historia ja yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto ja terveystieto. Ns. tasapistetapauksissa lasketaan kaikkien aineiden keskiarvo. Pyrkijällä on mahdollisuus huoltajan pyynnöstä jättää valinnaisen kielen (A2- tai B2-kieli) arvosana pois yhteishaun keskiarvosta, jolloin päättötodistukseen laitetaan poisjätettyjen arvosanojen tilalle merkintä hyväksytty. Muista kunnista pyrkivät ovat lukioon pääsyn suhteen tasavertaisessa asemassa tamperelaisiin nähden. Erityistehtävän saaneissa lukioissa saa lisäpisteitä tietyistä oppiaineista ja/tai pääsykokeista tai näytöistä tai lausunnoista. KOULUTA-hakujärjestelmä tuottaa alustavan ehdotuksen eri lukioihin valittavista opiskelijoista. Ehdotus perustuu pyrkijän sähköiseen hakulomakkeeseen merkitsemiin sijoituskoulutoiveisiin ja päättötodistuksesta laskettuun lukuaineiden keskiarvoon. Lopullisen päätöksen opiskelijavalinnasta tekevät lukioiden rehtorit em. ehdotuksen pohjalta. TULOSTEN ILMOITTAMINEN JA ILMOITTAUTUMINEN Tulokset ilmoitetaan koulujen ulko-ovissa olevilla listoilla Lisäksi jokainen ensisijaisesti lukioon hakenut saa kirjeen. Nimesi löydät sen koulun listoista, johon olet ensisijaisesti pyrkinyt. Ilmoittaudu siinä lukiossa, johon sinulle on varattu paikka. Ilmoittautuessasi sinulla on oltava mukana alkuperäinen peruskoulun päättötodistus. Ilmoittaudu mieluimmin jo heti klo 10 14, viimeistään kuitenkin Opiskelupaikan vastaanottamisesta on Tampereella ilmoitettava viimeistään (katso ohjeet lukion lähettämästä valintakirjeestä). ILMOITUS PERUUTUKSESTA Varatun lukiopaikan peruuttamisesta on opiskelijan viipymättä ilmoitettava asianomaiseen lukioon. JÄITKÖ ILMAN OPISKELUPAIKKAA? Vaille opiskelupaikkaa jäänyt hakija voidaan ottaa opiskelijaksi lukioon, jonka keskiarvorajan hän ylittää ja jos lukiossa on vapaita paikkoja. Samoin jos paikkoja vapautuu kesän kuluessa, rehtori voi ottaa uusia opiskelijoita elokuussa. Paikat täytetään lukiopaikkaa vailla olevilla pyrkijöillä. Tarkista kesän aikana miten täydennyshaku järjestetään eri lukoissa. LUKIOON PYRKIMINEN MUUNA AIKANA Lukioon pyrkiminen tapahtuu ottamalla yhteyttä suoraan kyseisen lukion rehtoriin. ULKOMAILTA MUUTTAVAT OPISKELIJAT Ulkomailla suoritettu oppivelvollisuus oikeuttaa pyrkimään lukioon. Hakeminen tapahtuu täyttämällä joustavan haun lisälomake. TAUSTATIETOLOMAKE TOISEN ASTEEN OPISKELUN JÄRJESTÄMISEKSI Tampereen lukioissa perus- ja toisen asteen siirtymävaihetta pyritään tekemään sujuvaksi ns. taustatietolomakkeen avulla. Lomakkeella annettujen tietojen perusteella kartoitetaan niitä toimia, joilla uutta opiskelijaa voidaan tukea toisen asteen opinnoissa. Näin varmistetaan jokaisen opiskelijan suotuisat mahdollisuudet edetä omissa opinnoissaan. Taustatietolomake tulee sinulle postissa hyväksymiskirjeen mukana. Kirjeessä on myös opiskelijaterveydenhuollon lomakkeita sekä palautuskuori. Lomakkeet voit palauttaa suljetussa kirjekuoressa ilmoittautumisesi yhteydessä tai voit postittaa ne palautuskuoressa terveydenhoitajalle heinäkuun loppuun mennessä. Näiden lomakkeiden tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Hakuopas

6 LUOKATON LUKIO RYHMÄT Lukio-opiskelu tapahtuu vaihtelevissa oppiaineryhmissä. Toiminnan organisoinnin vuoksi opiskelijat jaetaan ohjausryhmiin. JAKSOT Lukuvuosi on jaettu viiteen tai kuuteen jaksoon, joiden aikana opiskellaan lukion tarjoamia oppiaineita. Jokaisen jakson lopussa annetaan arvosanat tai suoritusmerkinnät. KURSSIT Oppiaineet on jaettu kursseihin. Niitä on tarjolla eri aineissa vaihtelevat määrät. Kurssimäärät on mainittu lukion tuntijaossa. Näistä on lukion aikana suoritettava yhteensä vähintään 75, ylärajaa ei ole. PAKOLLISET JA VALINNAISET KURSSIT Lukion opinnot jaetaan kolmeen osaan: pakollisiin (47 51), syventäviin ja soveltaviin kursseihin. Valtakunnalliset syventävät kurssit ovat pakollisiin kursseihin välittömästi liittyviä jatkokursseja ja niitä on opiskeltava vähintään 10. Sekä syventävät että soveltavat kurssit ovat valinnaisia. Lukioilla on myös koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia kursseja, joiden sisällöstä saa enemmän tietoa valintakoulusta. Yo-tutkinto pohjautuu sekä pakollisiin että valtakunnallisiin syventäviin kursseihin. OPINTO-OHJELMA Opiskelija suunnittelee opinto-ohjelmansa itse. Osan kursseista voi erikseen sopimalla suorittaa opetukseen osallistumatta tai toisessa oppilaitoksessa. Luokaton lukio antaa opiskelijalle mahdollisuuden tehdä yksilöllisiä valintoja, mutta hänellä on myös vastuu opiskelun etenemisestä. Opiskelija voi suorittaa lukion vähintään kahdessa, enintään neljässä vuodessa ilman poikkeuslupaa. Vaihto-oppilasvuotta ei lasketa tähän aikaan. OMAN OPINTO-OHJELMAN SUUNNITTELEMINEN Mieti etukäteen, millaisista opinnoista lukio-opintosi koostuvat. Tällöin sinun on mietittävä, mihin jatko-opintoihin tähtäät lukio-opintojen jälkeen: pohdi ja tutki, mistä olet kiinnostunut, missä menestynyt ja mihin haluat suuntautua sekä mitä opintoja niihin tarvitaan. SUUNNITTELE ALUSTAVASTI: Kieliohjelma A-kieli/-kielet B2- ja/tai B3-kieli/kielet Matematiikka lyhyt vai pitkä Fysiikka ja kemia lyhyt (1 kurssi) vai pitkä (2 ja enemmän kursseja) Edellä olevat oppiaineet ovat tärkeitä, kun suunnittelet ensimmäisen lukiovuoden opintoja. Siksi niitä kysytään ainevalintakortissa. Muiden oppiaineiden opiskelulaajuuden suunnittelu tapahtuu ensimmäisen lukiovuoden aikana. Jos lukio-opintojen aikana jokin valintasi osoittautuu vääräksi, voit muuttaa opinto-ohjelmaasi lukiosi ilmoittamalla tavalla ja ajankohtana. SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2) JA LUKIO-OPINNOT Suomi toisena kielenä -kurssit on tarkoitettu sellaisille lukion opiskelijoille, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi. Heillä on myös oikeus osallistua äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskokeen sijasta suomi toisena kielenä -ylioppilaskokeeseen. Jatko-opintoja ajatellen molemmat kokeet ovat samanarvoisia. Pakollisia kursseja on yhteensä kuusi ja niiden painotuksissa pyritään ottamaan huomioon opiskelijan yksilölliset tarpeet. Jotta turvattaisiin opetusryhmän syntyminen, lukiot keskittävät suomi toisena kielenä -opetuksen Hatanpään, Tampereen teknillisen ja Tampereen lyseon lukioihin. Opiskelija, joka haluaa osallistua alkavaan S2-opetukseen täyttää lisäksi joustavan valinnan hakulomakkeen. Lukioon sisäänotossa hakijoita käsitellään tapauskohtaisesti. USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN Uskonnon opetus järjestetään sen mukaan, mihin uskonnolliseen yhdyskuntaan opiskelijoiden enemmistö kuuluu. Tampereella tämä tarkoittaa evankelis-luterilaisen uskonnon opetusta. Opiskelija, joka ei kuulu enemmistön uskonnolliseen yhdyskuntaan, voi halutessaan osallistua mainittuun uskonnon opetukseen. Vähintään kolmelle ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluvalle, jotka eivät osallistu enemmistölle tarkoitettuun uskonnon opetukseen, järjestetään heidän oman uskontonsa opetusta. 6 Tampereen lukiot

7 Muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuin evankelisluterilaiseen tai ortodoksiseen kirkkoon kuuluvalle vähintään kolmelle opiskelijalle, jotka eivät osallistu enemmistön uskonnon opetukseen, järjestetään heidän oman uskontonsa opetusta, jos opiskelijat sitä pyytävät. Pyyntö esitetään kirjallisena rehtorille lukioon hakemisen yhteydessä. Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomalle opiskelijalle, joka ei osallistu enemmistön uskonnonopetukseen, opetetaan elämänkatsomustietoa. Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvalle opiskelijalle, jolle ei järjestetä hänen oman uskontonsa opetusta, opetetaan hänen pyynnöstään elämänkatsomustietoa. Elämänkatsomustiedon opetus järjestetään, jos opetukseen oikeutettuja opiskelijoita on vähintään kolme. Jos opiskelija kuuluu useampaan kuin yhteen uskonnolliseen yhdyskuntaan, opiskelija päättää, minkä uskonnon opetukseen hän osallistuu. Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumaton opiskelija voi osallistua myös sellaiseen koulutuksen järjestäjän järjestämään uskonnon opetukseen, joka opiskelijan saaman kasvatuksen ja kulttuuritaustan perusteella ilmeisesti vastaa hänen uskonnollista katsomustaan. LUKION ERITYISOPETUS Tampereen kaupungin päivälukioissa toimivat erityisopettajat tarjoavat tietoa, opetusta ja ohjausta erilaisissa oppimisen ongelmissa. Kaikille ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille tehdään kielellisten taitojen alkukartoitus (niin sanottu lukiseula). Alkukartoituksen, opiskelijoiden toiveiden ja opettajien suositusten perusteella opiskelijoille tarjotaan kurssimuotoista ja yksilöllistä erityisopetusta. Opiskelutaidon kurssin (OP5) tavoitteena on tehostaa omaa opiskelua ja oppimista. Kurssilla arvioidaan myös opiskelijan lukivaikeutta ja laaditaan tarvittaessa lausunto ylioppilastutkintolautakuntaa varten. MUUALLA SUORITETTAVAT OPINNOT JA OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Kaikissa lukioissa opiskelija voi suorittaa osan lukioopinnoistaan muissa oppilaitoksissa. Opintojen tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen on oltava lukion opetussuunnitelman mukaisia. Muualla suoritettavien opintojen hyväksilukemisesta on sovittava ennen opintojen aloittamista rehtorin kanssa. Ensisijaista on kuitenkin keskittyminen perusosaamiseen. Hakeutuminen toisen oppilaitoksen kursseille tapahtuu opinto-ohjaajan kautta. Muissa oppilaitoksissa suoritettavia opintoja on pyritty Tampereella helpottamaan. Tampereen kaupungin lukiot noudattavat samaa jaksojärjestelmää ja lukioilla on pääosin yhteinen tuntikaavio. Osaamisen tunnustamisella voidaan opiskelijalle lukea hyväksi ja korvata lukion oppimäärään kuuluvia pakollisia, syventäviä tai soveltavia opintoja. Tarvittaessa osaaminen on osoitettava koulutuksenjärjestäjän päättämällä tavalla. Opiskelijan tulee hakea muutoin hankkimansa osaamisen tunnustamista. YLIOPPILASTUTKINTO Ylioppilastutkinnossa on neljä pakollista koetta siten, että äidinkieli on kaikille pakollinen ja loput kolme voivat olla valinnan mukaan matematiikan koe, toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe ja reaalikoe. Kokeista yksi tulee suorittaa pitkänä, vaihtoehdot ovat toinen kotimainen kieli, vieras kieli ja matematiikka. Hakuopas

8 KIELITARJONTA Tampereen kaupungin ylläpitämät lukiot A1-kielet B1-kielet B2-kielet B3-kielet Hatanpään lukio en, sa, ve 1 ru ra, sa ra, sa, ea, ve Sammon keskuslukio en, ra, ru, sa, ve 1 ru ra, sa ra, sa, ea, ve Tammerkosken lukio en, ra, sa, ve 1 ru ra, sa, la ra, sa, ve, ea, la Tampereen klassillinen lukio en, sa, ve 1 ru ra, sa, la la, ra, sa, ea Tampereen lyseon lukio en, ea, ra, sa, ve 1 ru ra, sa ra, sa, ve, ea Tampereen teknillinen lukio en, sa, ve 1 ru sa sa, ea, ve 2 Tampereen aikuislukio en ru en, ea, ia, ra, sa, ve Yksityiset lukiot A1-kielet B1-kielet B2-kielet B3-kielet Kalevan lukio en, sa ru ra, sa ea, ia, ra, sa Tampereen Rudolf Steiner -koulu en, sa ru ea Tampereen yhteiskoulun lukio en, ra, ru, sa ru ra, sa ea, ra, sa, ve Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio en, ra, sa ru ra, sa, ve ra, sa, ve, kii Svenska samskolan en, su ra, sa ra, sa, ea, ve Taloudellisista syistä opetusryhmiä saatetaan yhdistää eri lukioiden kesken riittävän ryhmäkoon aikaansaamiseksi. Harvinaisia kieliä pyritään tarjoamaan yhteisesti kaikkien lukioiden opiskelijoille. Kielissä opetusryhmä perustetaan, mikäli kurssille ilmoittautuneita on A-venäjä vain äidinkielenään venäjää puhuville, ryhmä perustetaan Tammerkosken lukioon. 2 Venäjä kotokielenä. LYHENTEET en = englanti ea = espanja ia = italia la = latina ra = ranska ru = ruotsi sa = saksa su = suomi ve = venäjä kii = kiina KIELIOHJELMAN AVAIN A-kielet ovat alakoulusta alkaneita kieliä B1-kieli on yläkoulusta alkanut kieli B2-kieli on yläkoulusta alkanut valinnainen kieli B3-kieli on lukiossa alkava valinnainen kieli 8 Tampereen lukiot

9 LUKIOIDEN HAKUTIEDOT 2012 Hakukoodi Lukio Aloituspaikat 2012 Ensisijaisesti pyrkineet 2012 Otetut 2012 Alin keskiarvo/pisteet 1050 Hatanpään lukio , musiikkilinja musiikkiteatterilinja 1051 Tampereen teknillinen lukio , matem. ja tietotekn. linja , Sammon keskuslukio , urheilulinja , viestintälinja , Tammerkosken lukio , kuvataidelinja , käsityölinja , Tampereen klassillinen lukio , Tampereen lyseon lukio , Eurooppalinja , IB-linja , Kalevan lukio , musiikkilinja , Tampereen yhteiskoulun lukio , ilmaisutaidon linja 9, Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio , BN-linja , Svenska samskolan ,00 Hakuopas

10 OPINTO-OHJAAJAT TAMPEREEN KAUPUNGIN LUKIOT HATANPÄÄN LUKIO Juhannusvuori Katri, puh SAMMON KESKUSLUKIO Front Juha, puh Pulkkinen Pia, puh TAMMERKOSKEN LUKIO Kääntönen Elise, puh Rautasalo Johanna, puh Seise Kati, puh TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO Seppälä Lauri, puh TAMPEREEN LYSEON LUKIO Linnaranta Seppo, sij. Tast Kukka, puh Soro Hannu, puh TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO Helavuori Hilkka, puh TAMPEREEN AIKUISLUKIO Lager-Ruuti Kaisu, puh Lintonen Ritva, puh YKSITYISET LUKIOT KALEVAN LUKIO Herlevi-Turunen Marjaana, puh Vehkanen Riitta-Leena, puh SVENSKA SAMSKOLAN Almark Jan, puh TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULUN LUKIO Vuorinen Jukka, puh TAMPEREEN RUDOLF STEINER -KOULU Arminen Heli, puh TAMPEREEN YHTEISKOULUN LUKIO Huhta Liisa, puh Jalkanen Marjaliisa, puh Maijala-Juuti Elsi, puh NAAPURIKUNTIEN LUKIOT F.E. SILLANPÄÄN LUKIO Aitalaakso Juha, puh IKAALISTEN YHTEISKOULUN LUKIO Mäenpää Niko, puh KANGASALAN LUKIO Tahvanainen Ismo, puh LEMPÄÄLÄN LUKIO Tiensuu Hannu, puh NOKIAN LUKIO Makkonen Jaana, puh Pihlavirta Sami, puh ORIVEDEN LUKIO Krekelä Merja, puh ORIVEDEN OPISTON KIRJOITTAJALUKIO Rekola Hilkka, puh PIRKKALAN YHTEISLUKIO Salonen Sanna, puh PÄLKÄNEEN LUKIO Vilanen Jussi, puh RUOVEDEN YHTEISKOULUN LUKIO Pimiä Marja, puh TOIJALAN YHTEISKOULUN LUKIO Halmela-Taberman Hannele, puh VALKEAKOSKEN TIETOTIEN LUKIO Kulmala Maili, puh VIIALAN LUKIO Närhi Leila, puh YLÖJÄRVEN LUKIO Raatikainen Anu, puh Sirén Minna, puh Tampereen lukiot

11 AINEVALINTAKORTTI LUKION AINEVALINTAKORTTI Vuosi * * täytä huolellisesti kohta A (henkilötiedot ja lukiot, joihin pyrit) merkitse rastilla kohtaan B valitsemasi aineet A Sukunimi Henkilötunnus Etunimet Poika Tyttö Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Hakijan matkapuh.n:o Puh.numero Hakijan sähköpostios. Kotikunta Peruskoulu Viimeisin keskiarvo (lukuaineet) Peruskoulun opinto-ohjaajan nimi ja puh.n:o Äidinkieli Suomi Muu kieli, mikä Peruskoulussa A1-kieli B1-kieli S2-kieli opiskellut kielet A2-kieli B2-kieli Uskonto Ev.lut. Muu uskontokunta, mikä ET Lukio (ja linja) ja/tai ammatillinen oppilaitos (pt/ko), johon pyrit I II III IV V B Ensimmäisen vuoden valinnat, merkitse valinta rastilla Englanti Ranska Espanja Saksa B3-kieli / kielet Ruotsi A-kieli / Venäjä Saksa kielet Espanja Venäjä Italia Ranska Latina Ruotsi B1-kieli S2 Ranska Matematiikka, pitkä Saksa B2-kieli / Matematiikka, lyhyt Venäjä kielet Latina Päiväys Huoltajan allekirjoitus Opiskelijan allekirjoitus Hakuopas

12 NUORILLE ANNETTAVAN OPETUKSEN TUNTIJAKO Oppiaine tai aineryhmä Pakolliset kurssit Syventävinä opintoina tarjottavien valtakunnallisten kurssien määrä Äidinkieli ja kirjallisuus 6 3 Kielet A-kieli 6 2 B-kieli 5 2 Muut kielet 16 Matematiikka Lyhyt oppimäärä 6 2 Pitkä oppimäärä 10 3 Ympäristö ja luonnontieteet Biologia 2 3 Maantiede 2 2 Fysiikka 1 7 Kemia 1 4 Uskonto tai elämänkatsomustieto 3 2 Filosofia 1 3 Psykologia 1 4 Historia 4 2 Yhteiskuntaoppi 2 2 Taito ja taideaineet 5 Liikunta 2 3 Musiikki Kuvataide Terveystieto 1 2 Opinto-ohjaus 1 1 Pakolliset kurssit Syventävät kurssit vähintään 10 Soveltavat kurssit Yhteensä vähintään Tampereen lukiot

13 LUKIOIDEN OMISTUSSUHTEET, MAKSUT JA TERVEYDENHUOLTO Lukioista Tampereen kaupungin ylläpitämiä lukioita ovat Hatanpään lukio, Sammon keskuslukio, Tammerkosken lukio, Tampereen klassillinen lukio, Tampereen lyseon lukio ja Tampereen teknillinen lukio. Tampereen aikuislukio on Tampereen kaupungin omistama iltalukio. Yksityisiä lukioita ovat Kalevan lukio, Tampereen Rudolf Steiner koulun lukio, Tampereen yhteiskoulun lukio ja Svenska samskolan. Tampereen normaalikoulu on Tampereen yliopiston alainen koulu. OPINTOTUKI 17 vuotta täyttänyt lukion opiskelija voi opintotukena saada valtioin varoista opintorahaa tai valtion takauksen opintolainalleen sekä koulumatkatukea. Opintoraha on avustus, jota opiskelijan ei tarvitse maksaa takaisin. Opintotukipäätös tehdään yleensä koko opiskeluajaksi. Tuki myönnetään kolmeksi ensimmäiseksi opiskeluvuodeksi ja lisähakemuksesta neljänneksi, jos päätoimiset lukio-opinnot jatkuvat. Lukio-opinnot katsotaan päätoimisiksi, kun opintojen laajuus on vähintään 75 kurssia ja kun opiskelija osallistuu kunakin lukukautena vähintään 10 kurssiin tai kahteen ylioppilastutkintoon kuuluvaa kokeeseen. Opintorahaa myönnettäessä otetaan huomioon vanhempien tulot ja omaisuus, jos opiskelija on vanhempiensa huollettavana. Opintoraha on verollista tuloa. Tarkempia tietoja opintotuesta saa koulujen kansliasta, opinto-ohjaajilta ja Kelan opintotukikeskuksesta. ( fi/opintotuki). KOULUTARVIKKEET JA KOULUMATKAT Lukion opiskelija hankkii itse tarvitsemansa koulukirjat ja muut koulutarvikkeet sekä maksaa koulumatkansa. Nuorten kausi- ja arvolippu ja opiskelijoiden kausilippu voidaan hankkia liikennelaitoksen ohjeiden mukaan. Opiskelija, jonka yhdensuuntainen koulumatka on yli 10 km ja päivittäisten koulumatkojen kustannukset ovat yli 54,00 euroa kuukaudessa, on oikeutettu Kelan koulumatkatukeen. OPISKELU- TERVEYDENHUOLTO Opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on edistää lukiolaisten hyvinvointia ja terveyttä. Terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanottoajoista ilmoitetaan lukioiden lukuvuosioppaissa. Lukiolaiset kuuluvat opiskelijaterveydenhuollon piiriin, joten heillä on mahdollisuus käyttää Tullinkulman toimipisteen palveluja. Kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä opiskelijoilta peritään maksuasetuksen mukaiset maksut ja korvaukset. Peruuttamattomasta poisjäännistä peritään 15 vuotta täyttäneeltä 33,90 euroa. Katso lisätietoja: fi/opiskeluterveys Tapaturmissa ensiapu pyritään antamaan oppilaitoksessa opiskeluterveydenhuollon tai opettajan toimesta ja tarvittaessa opiskelija ohjataan jatkohoitoon terveysasemalle tai päivystysasemalle. Lukiolaisen koulutapaturman hoidosta ja sairaankuljetuksen kustannuksista vastaa kaupunki tai yksityisten lukioiden kyseessä ollessa vakuutus. Omaisuusvahingoista korvataan vain silmälasien rikkoutuminen liikuntasuorituksessa. SUUN TERVEYDENHUOLTO Lukiolaisten suun terveydenhuollosta vastaa Tampereen kaupungin terveyskeskus. Alle 18-vuotiaille suun ja hampaiden tutkimus ja hoito on maksutonta. Kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä opiskelijoilta peritään maksuasetuksen mukaiset maksut ja korvaukset. Peruuttamattomasta poisjäännistä peritään 15 vuotta täyttäneeltä 33,90 euroa. Kotisivut: Hakuopas

14 Hatanpään lukio Haapakuja 5, Tampere Puh lukiot.tampere.fi/hatanpaa Rehtori Raimo Meriluoto puh Koulusihteeri Minna Laine puh Opinto-ohjaaja Katri Juhannusvuori puh Mikä Halu on? yleislukio musiikkilinja musiikkiteatterilinja Luova Halu Kaikenlainen tekeminen kuuluu Halun arkeen. Luovaa ilmaisua sisältäviä kursseja on useissa eri oppiaineissa, ja ne myös toteutuvat eivätkä ole vain opetussuunnitelman koristeina. Musikaali tehdään joka vuosi eri aineiden yhteistyönä, lisäksi on ihmissuhdekurssia, luovaa kirjoittamista, liikeilmaisua, puhekurssia ja monta muuta. Musiikissa, liikunnassa ja kuvataiteessa on syntynyt lukuisia diplomeja, ja teatteridiplominkin voi suorittaa. Liikuntakursseista suosituin lienee Åre-lasketteluretki. MUSIIKKILINJALLE valitaan vuosittain innokkaita musiikin harrastajia opiskelemaan esim. musiikkiteknologiaa ja bändimusisointitaitoja. Uutuutena Halussa on alkanut lukuvuonna MUSIIKKITEATTERILINJA, johon valitaan opiskelijat ilmaisuhalukkuuden ja -valmiuden perusteella. Opetuksessa satsataan toiminnallisuuteen ja ylipäätään erilaisten oppimistyylien ja -strategioiden hyödyntämiseen. Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Tampereen konservatorio ja Pirkanmaan musiikkiopisto. Avoin Halu Hatanpään lukio on avoin oppimisympäristö niin fyysisesti kuin henkisestikin. Tunneilla opiskelijoita rohkaistaan keskustelemaan ja väittelemään opittavista asioista. Joka vuosi järjestetään jopa väittelykisat kaikille halukkaille. Luokkien ovet ovat usein tuntien aikanakin auki ja opettajat helposti 14 Tampereen lukiot

15 tavoitettavissa tuntien välillä. Hyvin varustetussa kirjasto-mediateekissa voi viettää välitunteja ja hyppytunteja tehtäviä tehden, verkossa surffaillen tai lueskellen. Opiskelijakunnalla on hulppeat tilat alakerrassa sohvaryhmineen, tietokoneineen ja keittiöineen. Vuorovaikutteisuus korostuu myös lukuisissa tilaisuuksissa, sillä meillä on paljon konsertteja ja muita esityksiä. Jaksojen vaihteissa on jo perinteeksi muodostunut Halun avoin lava, johon jokainen voi osallistua haluamallaan tavalla. Vuosittain opiskelijakunta mm. järjestää koulun pihalla HaLu Fest tapahtuman. Avoimuus näkyy myös kansainvälisen yhteistyön runsautena, lukuvuonna hääritään taas Comeniusprojektin parissa. Upea Halu Lukiollamme on uudet upeat tilat vanhassa Rantaperkiön koulurakennuksessa. Moderni opetustekniikka, viihtyisä ympäristö ja sijainti aivan Hatanpään arboretumin kupeessa avaavat monia mahdollisuuksia. Opettajat ja opiskelijat viihtyvät rakennuksessa sekä myös toistensa kanssa. Tilat saneerattiin käyttäjien toiveita kuunnellen, ja lopputulos on kaunis ja kodikas. Musiikin opiskeluun on todella hienot puitteet harjoitustiloineen ja studioineen, puhumattakaan siitä, että mediateekin valo- ja äänitekniikka on ammattimaista tasoa. Kirjastossa on edustava kokoelma klassikkoja ja nykykirjallisuutta; nuotteja, lehtiä ja sarjakuvia on aina saatavilla. Laaja kurssitarjontamme palvelee sekä luovia että akateemisia päämääriä: itsenäisen ajattelun kehittymistä sekä menestymistä ylioppilaskokeessa ja jatkoopinnoissa. Siksi esimerkiksi luonnontieteellismatemaattisissa aineissa on poikkeuksellisen runsas kurssitarjonta. Sopivan kokoisessa Halussa on jokaista arvostava ilmapiiri. Halu on upea lukio! Huolehtiva Halu Hatanpään lukiossa opiskelijaa ei jätetä yksin selviytymään vaativasta lukiotaipaleesta, vaan kokeneet ryhmänohjaajat ja opinto-ohjaaja huolehtivat yhdessä opiskelijan kanssa valintojen tarkoituksenmukaisuudesta ja opintojen edistymisestä. Vieras- ja kaksikielisille opiskelijoille voidaan tarjota kaikki pakolliset S2-oppimäärän kurssit. Opettajakunta on reilua porukkaa aina rehtoria myöten, ja opiskelijoita ohjataan pitämään huolta myös toisistaan. Kodin ja koulun yhteistyössä luotetaan luontevaan vuorovaikutukseen. Hatanpään lukiota esitellään peruskoulun päättäville ja heidän huoltajilleen klo Tervetuloa kahville jo klo 18.00! Hatanpään lukio Yleislinja: hakukoodi 1050; sisäänottomäärä 63 Musiikkilinja: hakukoodi ; sisäänottomäärä 36 Musiikkiteatterilinja: hakukoodi ; sisäänottomäärä 16 Valintakortti: Tampereen kortti, musiikkilinjalle ja musiikkiteatterilinjalle oma hakulomake Hakuopas

16 Sammon keskuslukio Uimalankatu 5, Tampere Puh Fax lukiot.tampere.fi/sampo Rehtori Hannu Suoniemi puh Apulaisrehtori Jaana Puranen puh Koulusihteerit Riitta Vaarasalo puh Leena Virtanen puh Viestintälinjan koordinaattori Jouni Sarpola puh Opinto-ohjaajat Juha Front puh Pia Pulkkinen puh Urheilulinjan koordinaattori Heikki Kosonen puh TERVETULOA MONIPUOLISEEN SAMMON KESKUSLUKIOON! Sammon keskuslukiossa toimii yleislukion lisäksi urheilulinja ja viestintälinja. Lukiossa on yhteensä 250 aloituspaikkaa, joista 50 on varattu urheilijoille ja 36 viestintälinjan opiskelijoille. Lukiomme ajanmukaiset opetustilat tarjoavat innostavan oppimisympäristön. Samassa kiinteistössä toimivat myös Pellervon kirjasto ja Tampereen aikuislukio, jonka kurssitarjontaa Sammon keskuslukion opiskelijat voivat helposti hyödyntää. SAMKESSA ET OLE YKSIN Tullessasi Samkeen saat oman ryhmänohjaajan ja perusryhmän, jonka tapaat viikoittain. Olet myös osa isoa ja motivoitunutta opiskelijajoukkoa, josta löydät varmasti kavereita ja ystäviä. Samkessa viihdytään, mutta tehdään myös hyvää tulosta. Aktiivisessa oppilaskunnassa voit vaikuttaa ja toteuttaa yhdessä muiden kanssa lukuvuoden aikana erilaisia yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuuta tukevia tapahtumia, esim. vuosittaiset verenluovutustapahtumat SPR:n kanssa ja erilaiset teemapäivät. 16 Tampereen lukiot

17 KURSSEJA JOKAISEN MAKUUN Voit tehdä itsellesi parhaiten sopivan ja innostuksesi mukaisen opiskelusuunnitelman, sillä valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien lisäksi tarjoamme eri oppiaineissa runsaasti Samken omia eli koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia kursseja. KIELITARJONTA A-kielet: englanti, saksa, ranska ja ruotsi B1-kieli: ruotsi B2-kielet: saksa ja ranska B3-kielet: saksa, ranska ja espanja TARTU ERILAISEEN TARJONTAAN! Lukiodiplomit tarjoavat sinulle mahdollisuuden antaa erityinen näyttö osaamisestasi ja harrastuneisuudestasi viestinnässä, liikunnassa ja kuvataiteessa. Lääketieteellisen Teknologian Keskuksen (IMT) kanssa toteutamme yhteistyössä mm. molekyylibiologian peruskurssin. Tampereen teknillisen yliopiston kanssa järjestämme ohjelmointikurssin ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa fysiikan ja kemian laboratoriotyökurssit. Euroopan Nuorten Parlamentin (EYP) toiminta on merkittävä osa koulumme kansainvälisyystoimintaa. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja kokouskäytänteiden oppimisen lisäksi opiskelijoiden kielitaito vahvistuu englannin ja ranskan kielillä käytävissä kansainvälisissä täysistunnoissa ulkomailla. HALUATKO MATKUSTAA KURSSIMÄÄRÄÄSI KARTUTTAEN? Kansainvälisyys- ja ystävyyskouluprojekteihimme osallistumalla voit päästä lukioaikanasi mm. Ruotsiin, Norjaan, Viroon, Ranskaan, Saksaan tai vieläkin pidemmälle. Sammon keskuslukio on Goethe-Institutin partnerikoulu (PaSch-koulu). GI:n kanssa toteutamme mm. saksankielisiä projekteja, konsertteja ja erilaisia työpajoja. Opiskelijoilla on lisäksi mahdollisuus saada stipendejä kielikursseille Saksaan. Toteutamme myös joka syksyisen melontakurssin, biologian kurssin Kilpisjärvellä ja kevättalvella laskettelukurssin Rukalla. Viestintälinja järjestää lisäksi kaikille avoimia viestintäaiheisia opintoretkiä, kouluvierailuja, luentoja sekä projekteja. Tervetuloa Sammon keskuslukion esittelyiltaan! Yleis- ja viestintälinjat tiistaina klo Yleis- ja urheilulinjat keskiviikkona klo Sammon keskuslukio Yleislinja: hakukoodi 1063; sisäänottomäärä 164 Urheilulinja: hakukoodi ; sisäänottomäärä 50 Viestintälinja: hakukoodi ; sisäänottomäärä 36 Valintakortti: Tampereen kortti, urheilulinjan lisälomake, viestintälinjan ennakkotehtävä, urheilu- ja viestintälinjan lausunnot Hakuopas

18 SAMMON KESKUSLUKION URHEILULINJA Urheilulinja tarjoaa opiskelijalle hyvät edellytykset oman lajinsa harjoitteluun lukio-opintojensa ohessa. Urheilun painopistelajeja ovat jalkapallo, judo, jääkiekko, koripallo, lentopallo, suunnistus, salibandy, uinti, taitoluistelu, telinevoimistelu, tennis ja yleisurheilu. Urheilulinjalle hyväksytään myös yksittäisiä muiden lajien urheilijoita. Urheilulinjan opiskelija suorittaa lukioaikana kaikille yhteisten liikunnan ja terveystiedon kurssien lisäksi kurssia oman lajinsa valmennusta. Urheilulinjan opiskelijat voivat jättää opinto-ohjelmastaan pois enimmillään kahdeksan pakollista kurssia opetusministeriön ohjeiden mukaisesti. HAKU URHEILULINJALLE Urheilulinjalle pyrkivä saa pisteitä peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden ja liikunnan numeron keskiarvosta (max 10 p), urheilusaavutusten ja kehitysennusteensa perusteella (max 10 p: lajiliitto 0 6p, lukio 0 4 p). Lukio antaa pisteitä painopistelajeihin hakeneille urheilijoille sekä muiden lajien huippulahjakkuuksille. Pisteytystaulukot ovat luettavissa koulun kotisivuilla. Urheilulinjalle pääsyn edellytyksenä on 7,5:n keskiarvo lukuaineissa. Urheilulinjalle pyrkivän on täytettävä sähköisen yhteishakulomakkeen lisäksi Tampereen kaupungin lukioiden ainevalintakortti ja Hakulomake urheiluoppilaitoksiin (tulostettavissa kotisivuilta tai Lukio lähettää urheiluoppilaitoshakulomakkeet ao. lajiliittoihin pisteytystä varten. Urheilulinjalle otetaan vuosittain enintään 50 opiskelijaa. 18 Tampereen lukiot

19 SAMMON KESKUSLUKION VIESTINTÄLINJA Viestinnän kursseilla kehitetään taitoja tekstin, kuvan ja äänen tuottamisessa sekä julkaisemisessa. Opinnot rakentavat ymmärrystä viestinnän ja median toiminnasta yhteiskunnassa sekä ohjaavat tiedostavaksi ja kriittiseksi median kuluttajaksi. Viestinnän kurssit antavat arvostettuja valmiuksia työelämään ja kehittävät rohkeutta ilmaisutapoihin eri medioiden avulla. Viestintälinjan opetus keskittyy joukkoviestinnän eri muotoihin. Viestintälinja julkaisee koulun lehteä sekä tekee yhteistyötä mm. Aamulehden ja Tampereen Ammattikorkeakoulun kanssa. Viestinnänopiskelijoiden ainekilta Vilkas tutustuttaa viestintälinjalaiset erilaisiin yhteisiin viestintäaiheisiin projekteihin ja toteuttaa viestinnällistä toimintaa koko koulun iloksi. VIESTINNÄN OPPIMÄÄRÄ Viestinnässä valittavanasi on yli 30 erilaista viestinnän kurssia esimerkiksi journalismista, valokuvauksesta, videokuvauksesta ja äänityöstä. Viestintälinjalla tehdään erilaisia projekteja yhteistyössä esimerkiksi paikallisten tiedotusvälineiden kanssa. Viestintälinjalaiset opiskelevat lukioaikanaan vähintään 12 kurssia viestintää. Viestinnänopiskelija voi jättää opinto-ohjelmasta pois enimmillään kahdeksan pakollista kurssia opetusministeriön ohjeiden mukaisesti. Yleislinjan opiskelija voi suorittaa joko yksittäisiä kursseja tai puolipitkän viestinnän, johon vaaditaan vähintään kuusi viestinnän kurssia ja josta saa erillisen todistuksen. HAKU VIESTINTÄLINJALLE Viestintälinjalle otetaan vuosittain enintään 36 opiskelijaa. Hakupisteet koostuvat painotetusta (äidinkieli, yhteiskuntaoppi ja musiikki/kuvataide) keskiarvosta sekä ennakkotehtävästä ja opettajien lausunnosta saatavista pisteistä (max.10). Viestintälinjalle pääsyn edellytyksenä on 7,5:n keskiarvo lukuaineissa. Hakijan on palautettava lausuntolomake ja ennakkotehtävä. Sähköisen yhteishaun lisäksi viestintälinjalle hakeva opiskelija täyttää kaupungin yhteisen ainevalintakortin, tekee ennakkotehtävän ja liittää mukaan opettajien lausuntolomakkeen. Ennakkotehtävä ja lausuntolomake ovat tulostettavissa Sammon keskuslukion kotisivuilta (lukiot.tampere.fi/sampo > Viestintälinja > Hakeminen) tammikuussa Lausunto, ennakkotehtävä ja ainevalintakortti palautetaan Sammon keskuslukioon viimeistään mennessä. Kun haet viestinnän opiskelijaksi, merkitse valintakorttiisi koulun koodi 1063 ja viestinnän linjanumero 815. Jos pyrit sekä viestintä- että yleislinjalle Sammon keskuslukioon, merkitse ainevalintakorttiisi kumpikin vaihtoehto erikseen. Hakuopas

20 Tammerkosken lukio Käyntiosoite: Sammonkatu 2, Tampere Postiosoite: PL40, Tampere lukiot.tampere.fi/tammerkoski Rehtori Matti Hännikäinen puh Apulaisrehtori Tuija Ylöniemi puh Koulusihteerit Eija Henttonen puh Timo Tamminen puh Opinto-ohjaajat Elise Kääntönen, puh Johanna Rautasalo, puh Kati Seise, puh YKSI TALO, MONTA MAHDOLLISUUTTA Tammerkosken lukiossa voi valita opintoja laajasta tarjonnasta ja nauttia opiskelusta vasta peruskorjatuissa, viihtyisissä tiloissa. Lukio sijaitsee keskeisellä paikalla Kalevan kirkon kupeessa Sampolan kiinteistössä, jonka peruskorjaus saatiin valmiiksi syksyllä Vanha 1960 luvun koulukiinteistö remontoitiin nykyajan vaatimuksia vastaavaksi ja opetusta annetaan valoisissa, modernilla esitystekniikalla varustelluissa tiloissa. Talossa on huomioitu opiskelijoiden tarpeet erinomaisesti. Opiskelijat voivat käyttää koulupäivien aikana myös koulun kuntosalia, Sampolan kirjastoa ja jatkuvasti auki olevaa kahviota. Tammerkosken lukion opiskelijana voi hyödyntää kahden opetussuunnitelman edut: talossa toimii sekä yleislukio että valtakunnallisen erityistehtävän saanut kuvataidelukio. Lukiossa voi valita myös käsityökursseja lukion käsityölinjalta. Tammerkosken lukiossa on 190 aloituspaikkaa, joista 60 on kuvataidelinjan opiskelijoille, 23 puolipitkän kuvataidelinjan opiskelijoille ja 23 käsityölinjan opiskelijoille. Noin puolet koulun opiskelijoista opiskelee lukiokurssien lisäksi runsaasti taide- ja käsityökursseja. Tammerkosken luki- 20 Tampereen lukiot

21 Tammerkosken lukion yleislinjan esittelyilta on klo Kuvataide- ja käsityölinjojen esittelyilta on klo Esittelytilaisuus järjestetään koulun juhlasalissa, osoitteessa Sammonkatu 2, Tampere. Tervetuloa! ossa viihtyvät myös ne, jotka eivät halua opiskella minkään painotuksen mukaan. Nämä ns. yleislukiolaiset voivat kuitenkin halutessaan opiskella myös kuvataide- ja käsityökursseja. Koulun opiskelijat voivat suorittaa kuvataiteen, median, draaman ja teatteri-ilmaisun, liikunnan, käsityön sekä musiikin lukiodiplomeja. Tammerkosken lukiossa huolehditaan myönteisestä oppimisilmapiiristä, välitetään ja pidetään opiskelijoista huolta. Ryhmänohjaajat, aineenopettajat ja opinto-ohjaajat auttavat ja ovat tukena opintojen eri vaiheissa. Tutorit auttavat opintojen alkuun, ja opiskelijakunnan aktiviteetit pitävät vireänä myös oppituntien ulkopuolella. Lukion alkaessa opiskelija perehtyy lukio-opiskeluun ja koulun eri käytänteisiin opiskeluvalmiuksia antavalla Lukio tutuksi -kurssilla. KOULUN KIELIOHJELMA A1-kielet: englanti, saksa, venäjä, ranska (yhteistyössä Tampereen lyseon lukion kanssa) B1-kieli: ruotsi B2-kielet: saksa, ranska, latina (yhteistyössä Klassillisen lukion kanssa) B3-kielet: saksa, ranska, espanja, venäjä, italia, latina (yhteistyössä Klassillisen lukion kanssa) KANSAINVÄLISYYS Kansainvälinen toiminta Tammerkosken lukiossa on vilkasta. Koululla on ystävyyskoulutoimintaa mm. espanjalaisen ja ranskalaisen koulun kanssa. Tampereen ystävyyskaupungin Essenin kanssa tehdään kuvataideyhteistyötä. Lisäksi koulun opetussuunnitelmassa on kaksi kansainvälisyyskurssia, joiden yhteydessä käydään esimerkiksi Lontoossa tai Roomassa. Tammerkosken lukio Yleislinja: hakukoodi 1064 (sisältää puolipitkän kuvataidelinjan) sisäänottomäärä 107 Kuvataidelinja: hakukoodi sisäänottomäärä 60 Käsityölinja: hakukoodi sisäänottomäärä 23 Hakuopas

22 KUVATAIDELINJA Tammerkosken lukiossa on monipuolinen ja runsas kuvataiteen kurssivalikoima. Opetussuunnitelmassa on 49 kurssia kuvataidetta, joista kuvataidelukion opiskelijat suorittavat vähintään 11 ensimmäistä + 2 valinnaista. Vähintään 13 kuvataiteen kurssia suorittavilla kuvataidelukion opiskelijoilla on oikeus jättää pois lukion pakollisista kursseista enintään kahdeksan kurssia. HAKEMINEN KUVATAIDELUKIOON Jos haluat opiskelijaksi kuvataidelukioon, merkitse yhteishaussa valintakorttiisi lukion yhteishakukoodi 1064 ja kuvataidelinjan linjakoodi 801 ja osallistu valintakokeisiin. Valintakoe järjestetään perjantaina klo Valintakokeessa on 2-3 tehtävää ja aikaa niiden suorittamiseen on 4 tuntia. Koululta saa paperia, mutta muut tarvikkeet on tuotava itse. Listan tarvittavista välineistä löydät koulun kotisivuilta. Valintakokeeseen ilmoittaudutaan e-lomakkeella, jotta osaamme varata riittävästi tilaa osallistujille. Lomake on koulun nettisivuilla helmikuusta 2013 alkaen. Sen voi täyttää yhteishakuaikana, mutta viimeistään PUOLIPITKÄ KUVATAIDELINJA Puolipitkä kuvataidelinja on hyvä valinta sinulle, joka haluat opiskella kuvataidetta ja varmistaa paikkasi kuudella ensimmäisellä kuvataiteen kurssilla. Puolipitkä kuvataidelinja eroaa valtakunnallisen erityistehtävän mukaisesta kuvataidelukiosta mm. siten, ettei opiskelijoilla ole oikeutta jättää pakollisia kursseja pois. Valinta linjalle tapahtuu keskiarvon perusteella eikä valintakokeeseen tarvitse osallistua. HAKEMINEN PUOLIPITKÄLLE KUVATAIDELINJALLE Puolipitkälle kuvataidelinjalle haettaessa kirjoitetaan yhteishakulomakkeeseen lukion yhteishakukoodi 1064, ei kuvataidelukion linjakoodia. Puolipitkälle kuvataidelinjalle hakevien on kirjoitettava puolipitkä kuvataide kaupungin lukioiden hakukorttiin. 22 Tampereen lukiot

23 KÄSITYÖLINJA Tammerkosken lukion opetussuunnitelmaan sisältyy 23 kurssia käsitöitä. Lukion käsityön kurssit ovat soveltavia kursseja ja niiden yhtenä päätavoitteena on kehittää ajattelun taitoa käsityöilmaisun keinoin. Käsityölinjalle valittu opiskelija opiskelee vähintään kuusi kurssia käsitöitä ja hänen toivotaan olevan laaja-alaisesti kiinnostunut ja innostunut käsillä tekemisestä. Valinta linjalle tapahtuu lukuaineiden keskiarvon ja harrastuneisuuden perusteella. HAKEMINEN KÄSITYÖLINJALLE Käsityölinjalle haettaessa kirjoitetaan yhteishakulomakkeeseen koulun yhteishakukoodi 1064 ja käsityölinjan linjakoodi 854. Käsityölinjalle hakevien on kirjoitettava käsityölinja myös kaupungin lukioiden hakukorttiin. Linjalle haluavien on lisäksi täytettävä käsityölinjan hakulomake, joka löytyy koulun nettisivuilta. Hakulomake on palautettava koululle viimeistään Hakuopas

24 Tampereen klassillinen lukio Tuomiokirkonkatu 5, Tampere puh fax lukiot.tampere.fi/klassillinen Rehtori Kari Hanninen puh Koulusihteeri Tuula Appelström puh Opinto-ohjaaja Lauri Seppälä puh Klassillisen lukion minäkuva Tampereen klassillinen lukio painottaa laaja-alaisen sivistyksen merkitystä. Pyrimme tarjoamaan opiskelijoille mahdollisimmat hyvät valmiudet ylioppilastutkintoa ja sen jälkeisiä jatko-opintoja ajatellen. Samalla opiskelijalle varmistetaan riittävä tiedollinen taso toimia aktiivisena ja kriittisenä kansalaisena. Perinteitä ja uudistuksia Tampereen klassillisella lukiolla on pitkät perinteet. Lukiomme aloitti toimintansa jo vuonna 1901, ja vanha arvokas koulurakennus valmistui Tuomiokirkon viereen vuonna Arkikielessä tamperelaiset käyttävät lukiostamme vuosikymmenten aikana vakiintunutta nimeä Clasu. Koulumme sijainti aivan Tampereen ydinkeskustassa tarjoaa hyvät kulkuyhteydet opiskelijoille. Syksyllä 2013 aloittava luonnontiedelinja antaa Pirkanmaalla asuville nuorille poikkeuksellisen upeat puitteet opiskella luonnontieteitä lukioaikana. Kielten opiskelu Vieraiden kielten tarjonta on lukiossamme laaja. Koska useimmat opiskelijoistamme valitsevat vieraiden kielten kursseja, ne myös yleensä toteutuvat. Perinteitä kunnioittaen tarjoamme mahdollisuuden opiskella latinan kieltä. A1-kieli: englanti ja saksa B1-kieli: ruotsi B2-kieli: saksa, ranska ja latina B3-kieli: saksa, ranska, latina ja espanja Lisäksi tarjoamme italian kielen kursseja. Lukiomme on saanut Saksan liittotasavallan opetusministeriöltä virallisen luvan järjestää saksan kielidiplomikokeita, joiden läpäisy antaa oikeuden hakea korkeakouluopintoihin saksankielisissä maissa. Annamme myös kielidiplomiin valmentavaa opetusta. Kansainvälisyys Laajat kansainväliset yhteydet ja niiden ylläpitäminen on eräs vahvuuksistamme. Koulullamme on ystävyyskoulut Italiassa, Ranskassa ja Saksassa. Vuosittain kouluumme saapuvat vaihto-opiskelijat ja ulkomaiset vierailijat antavat arvokkaan lisän koulumme arkeen. 24 Tampereen lukiot

25 Opiskeluilmapiiri Oppitunneilla vallitsee keskusteleva ja motivoitunut ilmapiiri, jossa opiskelija otetaan yksilönä huomioon. Opiskelijoita ohjataan ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan, toisaalta osaltaan myös koko työyhteisöstä. Heitä rohkaistaan yrittämään parhaansa ja oppimaan sekä onnistumisistaan että epäonnistumisistaan. Jokaiselle opiskelijalle tarjotaan turvallinen ja rauhallinen oppimisympäristö. Opiskelijoita kuullaan ja heidän mielipiteillään on merkitystä koulun arjessa. TAMPEREEN KLASSILLISEN LUKION LUONNONTIEDELINJA Uusi, monitieteellinen, laaja-alainen Tampereen klassillisen lukion luonnontiedepainotus pohjautuu biologiaan, kemiaan, fysiikkaan, biokemiaan, bioteknologiaan ja ympäristötieteisiin. Kursseilla luodaan myös yhtymäkohtia terveystietoon, yhteiskuntaoppiin, maantieteeseen ja filosofiaan. Useat koulukohtaiset kurssit ovat monitieteellisiä eli ainerajat ylittäviä. Niissä luonnontieteisiin liittyviä ilmiöitä pyritään tutkimaan ja ymmärtämään laaja-alaisesti eri näkökulmista tarkastellen. Innostava, elämyksellinen, kokemuksellinen Opiskelussa korostuu luonnonilmiöiden havainnointi ja sen kautta lainalaisuuksien oivaltaminen. Yhdessä tekeminen ja uudet työtavat tarjoavat ainutkertaisia oppimiskokemuksia. Ainutlaatuinen, tulevaisuussuuntautunut, merkityksellinen Laaja yhteistyö Tampereen teknillisen yliopiston kanssa antaa opiskelijoille erinomaisen mahdollisuuden päästä konkreettisesti tutustumaan uusimpiin alan saavutuksiin. Yhteistyö Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa täydentää osaltaan luonnontieteiden kokonaiskuvaa. Opiskelu luonnontiedelinjalla antaa erinomaisen pohjan jatko-opintoihin biologian, kemian, biokemian, biotekniikan, ympäristötieteiden, lääketieteiden, fysiikan ja tekniikan koulutusaloilla. Luonnontiedelinjan opinnot yhdessä monipuolisen kielitarjonnan kanssa alentavat merkittävästi kynnystä hakeutua opiskelemaan ulkomaille. Tarkempaa informaatiota luonnontiedelinjasta Opetussuunnitelma valmistuu lokakuussa Kotisivulta löytyy syksyn aikana tarkempaa tietoa itse painotuksesta ja siihen hakeutumisesta. Puolipitkälle luonnontiedelinjalle ei ole erillistä hakua. Jokaisella Klassillisen lukion yleislinjan opiskelijalla on mahdollisuus opiskella luonnontiedelinjan kursseja mikäli ryhmissä on tilaa ja kyseinen opiskelija opiskelee myös valtakunnallisia syventäviä kursseja luonnontieteissä. Infotilaisuus on klo Klassillisen lukion juhla-aulassa (vanha rakennus). Kahvitarjoilu! Lisäksi olet tervetullut vierailemaan lukiossamme ja seuraamaan opetusta sekä tekemään havaintoja arjen toiminnasta. Sovi vierailusta opinto-ohjaajan kanssa. Tampereen klassillinen lukio Yleislinja: hakukoodi 1075 Luonnontiedelinja: hakukoodi ; sisäänottomäärä 48; painotettu keskiarvo (BI, KE, FY, MA) Puolipitkä luonnontiedelinja: hakukoodi 1075; sisäänottomäärä 107; ei painokertoimia Valintakortti: Tampereen kortti Hakuopas

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

Viesti! Liiku! Sivisty! Tule Sammon keskuslukioon!

Viesti! Liiku! Sivisty! Tule Sammon keskuslukioon! Viesti! Liiku! Sivisty! Tule Sammon keskuslukioon! Edessä antoisat vuodet Millaisessa ympäristössä sinä haluat viettää elämäsi kolme tai neljä tärkeää vuotta? Sammon keskuslukio Hakukoodi ainevalintakortissa:

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 350 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

JATKAISINKO LUKIOSSA?

JATKAISINKO LUKIOSSA? JATKAISINKO LUKIOSSA? MIKSI LUKIOON? Tavoitteenasi on jatkaa korkeakouluissa, erityisesti yliopistossa. Yliopistojen pääsykokeissa voidaan vaatia lukion oppimäärän osaamista, esim. maa, fy, ke ja bi. Tarvitset

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA LUKIOKENTÄLTÄ

AJANKOHTAISTA LUKIOKENTÄLTÄ AJANKOHTAISTA LUKIOKENTÄLTÄ Polku toisen asteen opintoihin 12.2.2016 Opinto-ohjaaja Visa Tuominen Joensuun normaalikoulun lukio Visa Tuominen UEF // University of Eastern Finland Kaupungin lukioverkko

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN YHTEISHAKU 2015

TOISEN ASTEEN YHTEISHAKU 2015 TOISEN ASTEEN YHTEISHAKU 2015 8.12.2014 Hyvä päättöluokkalainen ja huoltajat, yksi elämäsi suurimmista päätöksistä on käsillä jatko-opintopaikan valinta. Yhteishaku tulee pian, joten nyt viimeistään on

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 384 opiskelijaa

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Lukiokokeilu (-21)

Lukiokokeilu (-21) Lukiokokeilu 2016-2020 (-21) Lukiokokeilu Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. lukiolaki (629/1998) 15 kokeilu käynnistynyt 1.8.2016

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Lukiot ja Tampereen ammattiopisto

Lukiot ja Tampereen ammattiopisto HAKUOPAS 2012 Lukiot ja Tampereen ammattiopisto SISÄLLYS TAMPEREEN LUKIOIDEN INFOTILAISUUDET PERUSKOULULAISILLE... 3 MIKSI LUKIOON?... 4 Miten lukiossa opiskellaan?... 4 Onko lukioilla eroja?... 4 Muutoksia

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

TIETOJA KUOPION LUKIOISTA 2015-2016

TIETOJA KUOPION LUKIOISTA 2015-2016 TIETOJA KUOPION LUKIOISTA 2015-2016 SISÄLLYSLUETTELO l Lukioiden opiskelijat l Lukioiden aloituspaikat l Opiskelijavalinta 2015 l Opiskelijavalinta 2010-2015 l 4. vuosikurssin opiskelijamäärät l Päivälukioiden

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho LUKIO-OPINNOT Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho Opinto-ohjaajat Riina Laasonen 1 D, E, F Salla Purho - 1 A, B, C MITÄ LUKIOSTA ON HYVÄ TIETÄÄ? Oppimateriaalit hankittava

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 Toisen asteen koulutus: LUKIO - KOULUTUS AMMATILLINEN KOULUTUS

Lisätiedot

ABI-INFO I. Älä muuta perustyylidiaa. Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio

ABI-INFO I. Älä muuta perustyylidiaa. Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio ABI-INFO I Älä muuta perustyylidiaa Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio vs. rehtori Elina Karapalo puh. 040 8697 416 elina.karapalo@tampere.fi opinto-ohjaajat: Ritva Lintonen puh. 050 3257 409

Lisätiedot

TERVETULOA 9.-luokkalaisten huoltajien jatko-opintoiltaan. yhteishaku ammatilliset opinnot yhdistelmäopinnot lukio-opinnot

TERVETULOA 9.-luokkalaisten huoltajien jatko-opintoiltaan. yhteishaku ammatilliset opinnot yhdistelmäopinnot lukio-opinnot TERVETULOA 9.-luokkalaisten huoltajien jatko-opintoiltaan yhteishaku ammatilliset opinnot yhdistelmäopinnot lukio-opinnot Ohjelma 16.11. 18.00-18.20 Tervetulosanat ja yhteishaun käytänteet Opinto-ohjaajat

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi Avoimet ovet 18. 19.1.2017 Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri, yhteishenki -suvaitsevaisuus, tasa-arvo,

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Abi- info YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Käytännön vinkkejä Ajoissa paikalle Ongelmatilanteissa yhteys rehtoriin ja kouluun YTL:n www-sivuihin on linkki

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Lukio-opinnoistaopinnoista

Lukio-opinnoistaopinnoista Kirjoittajainfo KYL 6.5.2010 Lukio-opinnoistaopinnoista Lukion päättötodistus» Minimi 75 kurssia» Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Yli 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus

Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus Tilastotietoja lukioista lukuvuonna 2012-2013 Sisällys Kuopion lukioiden opiskelijavalinta 2012... 3 Kuopion lukioiden opiskelijat 20.9.2012...

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku. 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh.

Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku. 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh. Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh. 0400 663346 Suomen koulutusjärjestelmä Koulutusvaihtoehdot peruskoulun jälkeen Ammatillinen

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

ALOITUS S2015 II-tutkinto

ALOITUS S2015 II-tutkinto ALOITUS S2015 II-tutkinto 12.8.2015 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori KRISTIINA HEIKURA Imatran yhteislukio YHDISTELMÄTUTKINTO Suoritetaan yhtä aikaa ammatillisia opintoja sekä lukio-opintoja ammatillinen

Lisätiedot

Tilat Lukio toimii omassa rakennuksessaan, lisäksi yläasteen erikoisluokat ovat lukion käytettävissä. Ylläsinstituutti. toimii lukion kanssa

Tilat Lukio toimii omassa rakennuksessaan, lisäksi yläasteen erikoisluokat ovat lukion käytettävissä. Ylläsinstituutti. toimii lukion kanssa KOLARIN LUKIO 2 Historiaa Valtioneuvosto antoi 17.5.1973 luvan Kolarin lukion perustamiseen ja syksyllä 1973 lukion aloitti 47 opiskelijaa. Tilaongelmia oli pitkään; aluksi toimittiin vuosi yläasteen tiloissa,

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot 2. vuositason vanhempainilta 0 Pohjois-Tapiolan lukio Rehtori Sinikka Luoma, sinikka.luoma@espoo.fi Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

Jatkaisinko lukioon?

Jatkaisinko lukioon? Jatkaisinko lukioon? Miksi lukio on hyvä valinta? Jatko-opintomahdollisuudet laajenevat. Lukio antaa mahdollisuuden hakea korkeakouluihin ja yliopistoihin. Lukio tarjoaa aikaa ja tukea tulevaisuuden miettimiseen.

Lisätiedot

YSIEN YHTEISVALINTAILTA tammikuu 2015

YSIEN YHTEISVALINTAILTA tammikuu 2015 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori ANNE LINDELL Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi YSIEN YHTEISVALINTAILTA tammikuu 2015 MIKÄ SINUSTA TULEE ISONA? VUOSI 2020/2025

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1 15 Huoltajailta 8.11.2016 Tapio Karvonen 1 Yhteislyseo Kaksi toimipistettä (1.8.-7.2.2016 ) Lyseon toimipiste, Kymen Lukon toimipiste yhteinen opettajakunta yhteinen kurssitarjonta laaja osaaminen Evakkoon

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus, lukiokoulutus

Lisätiedot

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1.

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1. Ajankohtaista Taidelukioviikko.. 5.. Lopputyönäyttely Muutos.. alkaen, näyttelyyn voi tutustua koulupäivien aikana 8.. saakka Promenadikonsertti ti.. klo 8:0 Melartinsalissa, vapaa pääsy, ohjelma 0 Kevyen

Lisätiedot

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Paljonko on tehty ykkösellä kuinka paljon pitää tehdä kakkosella yhteensä vähintään 60! Arvioi myös sitä, kuinka paljon kolmannelle vuodelle jää minimi 75 yht.

Lisätiedot

9. lk vanhempainilta. Ti 8.9.2015 klo 18.00

9. lk vanhempainilta. Ti 8.9.2015 klo 18.00 9. lk vanhempainilta Ti 8.9.2015 klo 18.00 TET eli työelämään tutustuminen Linnainmaan TET 7.-18.9.2015 Päivittäinen työaika 6 h, viikottainen työaika enintään 30 h Työaika mielellään klo 8-14 tai 9-15

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

KOKKOLAN YHTEISLYSEON LUKIO

KOKKOLAN YHTEISLYSEON LUKIO Vuodesta 1898 alkaen Ylioppilaita jo lähes 12 000 Keski-Pohjanmaan ensimmäinen suomenkielinen lukio KOKKOLAN YHTEISLYSEON LUKIO KYL VAHVA YLEISLUKIO a Vankka pohja yo-tutkintoon, jatko-opintoihin ja hyvään

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

SAVUTON MANSIKKALA LINNALA KOULUKAMPUS

SAVUTON MANSIKKALA LINNALA KOULUKAMPUS SAVUTON MANSIKKALA LINNALA KOULUKAMPUS VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset 22.10.2014 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori KRISTIINA HEIKURA Imatran yhteislukio IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN PÄIVÄLUKIO

Lisätiedot

Sähköisen yhteishaun ohjeistus. Pikkola kevät 2016

Sähköisen yhteishaun ohjeistus. Pikkola kevät 2016 Sähköisen yhteishaun ohjeistus Pikkola kevät 2016 Illan teemat Mikä yhteishaku on? Miten opiskelijat valitaan yhteishaussa koulutuksiin? Miten yhteishaku toteutetaan Pikkolassa? Sähköinen yhteishaku Kaikki

Lisätiedot

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA Perustietoja lukio-opinnoista ja Paimion lukiosta MIKSI LUKIOON? o SAAT HYVÄN YLEISSIVISTYKSEN Pohja henkiselle kasvulle Eväät elinikäiseen oppimiseen o SAAT HYVÄT VALMIUDET JATKO-OPINTOIHIN

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS 1. Padasjoen lukion aikuislinja Padasjoen lukion aikuislinjalla voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai opiskella yksittäisiä aineita ja saada niistä erillisen todistuksen.

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! AIOTKO LUONNONTIETEELLISELLE TAI LÄÄKETIETEELLISELLE ALALLE? KIINNOSTAVATKO SINUA KANSAINVÄLISET TEHTÄVÄT?

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! AIOTKO LUONNONTIETEELLISELLE TAI LÄÄKETIETEELLISELLE ALALLE? KIINNOSTAVATKO SINUA KANSAINVÄLISET TEHTÄVÄT? Kaarinan Lukio 2009 010 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus ja

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

KoulutusopaS. lukiot JA Tampereen ammattiopisto

KoulutusopaS. lukiot JA Tampereen ammattiopisto KoulutusopaS 2010 2011 lukiot JA Tampereen ammattiopisto Julkaisija Toisen asteen koulutus, Tampere 2008 Työryhmä Jaana Soini, Toisen asteen koulutus, (työryhmän pj.) Henna Puisto, Toisen asteen koulutus

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUS ja KEVÄÄN YHTEISVALINTA 2013. Maijamäen koulu

OPINTO-OHJAUS ja KEVÄÄN YHTEISVALINTA 2013. Maijamäen koulu OPINTO-OHJAUS ja KEVÄÄN YHTEISVALINTA 2013 Maijamäen koulu Opinto-ohjaajat Ritva Jalava puh. 044 7334 658 ritva.jalava@naantali.fi 9 C, D, E ja G ja osa erityisoppilaista Saija Kauppinen puh. 044 7334

Lisätiedot

www.opintopolku.fi Hakuaika 24.2.-14.3.2014 Tieto valinnasta postitetaan alk. 12.6.2014 Opot koululla pe 13.6.

www.opintopolku.fi Hakuaika 24.2.-14.3.2014 Tieto valinnasta postitetaan alk. 12.6.2014 Opot koululla pe 13.6. YHTEISHAKU 2014 www.opintopolku.fi Hakuaika 24.2.-14.3.2014 Tieto valinnasta postitetaan alk. 12.6.2014 Opot koululla pe 13.6. Opiskelupaikan vastaanottaminen 26.6. mennessä Opiskelijavalinta Yhteishaussa

Lisätiedot

ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila

ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila LIEKSAN LUKIO 12.1.2015 ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila ti 27.1. Äidinkieli 8-14 alakoulun sali ke 28.1. Pitkä kieli; englanti 8-14 201 to 29.1. YH, KE, TE, GE 8-14 201

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRTOLUVALLA JA HUOLTAJANKUULEMISELLA Kysytään Wilma-lomakkeella:

Lisätiedot

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015 Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja PÄÄTTÖARVIOINTI Opetussuunnitelman perusteiden mukaan päättöarvosanan tulee perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa

Lisätiedot

YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA.

YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA. YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA www.ylioppilastutkinto.fi TUTKINNOT JA TODISTUKSET Lukion oppimäärä Ylioppilastutkinto vähintään 75 kurssia, sisältäen ops:in mukaisesti pakolliset ja vähintään 10 syventävää

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2013. Vihdin yhteiskoulu

YHTEISHAKU 2013. Vihdin yhteiskoulu YHTEISHAKU 2013 Vihdin yhteiskoulu Hakuaika 25.2.-15.3.2013 klo 16.15 Täydennyshaku 5.-12.7.2013 klo 16.15 oppilaitosten vapaiksi jääneille paikoille - tulokset aikaisintaan 2.8.2013 Syksyn yhteishaku

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto HAKIJATUNNUS (Opisto täyttää) Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

HARJAVALLAN LUKIO KOULUN YHTEYSTIEDOT HARJAVALLAN LUKIO. Myllykatu 10 29200 Harjavalta. OSOITE Harjavallan lukio

HARJAVALLAN LUKIO KOULUN YHTEYSTIEDOT HARJAVALLAN LUKIO. Myllykatu 10 29200 Harjavalta. OSOITE Harjavallan lukio KOULUN YHTEYSTIEDOT OSOITE Harjavallan lukio YHTEYSHENKILÖT Risto Tenhunen Rehtori GSM 0444325321 Satu Metso Koulusihteeri GSM 0444325322 Riitta-Liisa Kortetjärvi Opinto-ohjaus 0444325324 SÄHKÖPOSTIT etunimi.sukunimi@harjavalta.fi

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto abivuosi opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen mahdollisuus tutustua sähköisiin kokeisiin luokassa 2O Missä mennään?

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset

VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset 28.10.2015 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori KRISTIINA HEIKURA Imatran yhteislukio IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN PÄIVÄLUKIO 348 opiskelijaa - rehtori Mika Strömberg

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 RANUAN KR. KANSANOPISTO REISJÄRVEN KRISTILLINEN OPISTO Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 600 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014 YO-INFO 13.5.2014 Rehtori Mika Strömberg KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO - ensi lukuvuonna: valmistelu + koe + palautus - järjestys: 7 1 2 3 4 5 6 1 lv. 2014-2015 VALINNAT - kurssitarjottimen eka versio valmistui

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

SAVONLINNAN TAIDELUKIO. Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013

SAVONLINNAN TAIDELUKIO. Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013 Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013 TUTKINNON RAKENNE SAVONLINNAN TAIDELUKIO Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras

Lisätiedot

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA 26.1.2017 ILLAN OHJELMASSA: Kahvit Yleisiä asioita Tredun rakentamisaikataulusta Valinnaisaineiden valinnan esittelyä Huoltajien kysymyksiä valinnaisaineista

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot 2017 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio OSAO järjestää lukio-opinnot yhteistyössä Oulun aikuislukion kanssa. Opetusta antavat pääasiallisesti

Lisätiedot

Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio

Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio Opiskelu lukiossa Vaatii hyvän pohjatason äidinkielestä, matematiikasta, ruotsista ja englannista Vaatii itsenäistä otetta opiskeluun ja vastuun

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Abiturienttien vanhempainilta. KESKIVIIKKO 11.11.2015 klo 17.30 Rehtori Sinikka Luoma Opinto-ohjaaja Matti Iivanainen

Abiturienttien vanhempainilta. KESKIVIIKKO 11.11.2015 klo 17.30 Rehtori Sinikka Luoma Opinto-ohjaaja Matti Iivanainen Abiturienttien vanhempainilta KESKIVIIKKO 11.11.2015 klo 17.30 Rehtori Sinikka Luoma Opinto-ohjaaja Matti Iivanainen AIKATAULUA ABEILLE Kurssit (vähän pakollisia, syventävät, soveltavat, kertaukset) 75

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 04 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

9. LK VANHEMPAINILTA. Ti klo 18.00

9. LK VANHEMPAINILTA. Ti klo 18.00 9. LK VANHEMPAINILTA Ti 30.8.2016 klo 18.00 TET eli työelämään tutustuminen Linnainmaan TET 12.-23.9.2016. Päivittäinen työaika 6 h, viikottainen työaika enintään 30 h. Työaika mielellään klo 8-14 tai

Lisätiedot

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Tämä opas on tarkoitettu kaksois- ja kolmoistutkintoa opiskelevien käyttöön. Oppaasta löytyy tietoa tukintojen rakenteista, suorittamistavoista ja käytännön

Lisätiedot

Ouluun lukioon 2016. Avoimet ovet 13.-14.1.2016

Ouluun lukioon 2016. Avoimet ovet 13.-14.1.2016 Ouluun lukioon 2016 Avoimet ovet 13.-14.1.2016 Oulun lukioissa on valinnanvaraa Lukio-opetusta antaa Oulussa 14 koulua. Kaupungin päivälukioiden lisäksi Oulussa on aikuislukio, valtion lukio Oulun Normaalikoulu

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE VUOSAAREN LUKIOSSA 2011-2013 ja 2013-2014

LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE VUOSAAREN LUKIOSSA 2011-2013 ja 2013-2014 LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE VUOSAAREN LUKIOSSA 2011-2013 ja 2013-2014 Marko Paju Kuntaliiton Lukioforum 19.6.2013 Marko Paju OPH:n luvaperusteiden toimeenpanokoulutus 4.3.2014 Helsingin

Lisätiedot

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA 2017 2018 LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 LIELAHDEN KOULUN TUNTIJAKO 2019-2020 6.10.2017 TH Aine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7

Lisätiedot

1 INFOA YHTEISHAUSTA

1 INFOA YHTEISHAUSTA INFOA YHTEISHAUSTA 1 2 www.opintopolku.fi 3 Kevään 2017 hakuajat Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 21.2.-14.3.2017 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku 15.3.

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

Tavoitteena on tarjota syksystä 2018 alkaen Omnian ammatillisille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa ü ü

Tavoitteena on tarjota syksystä 2018 alkaen Omnian ammatillisille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa ü ü 2 AMMATTILUKIO Entinen lukiopolku-nimitys Syksystä 2018 alkaen Ammattilukiolla tarkoitetaan lukioopintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Visio: päivälukiolaisilla mahdollisuus sisällyttää lukion oppimäärään

Lisätiedot

YHTEISHAKU KEVÄT 2017

YHTEISHAKU KEVÄT 2017 YHTEISHAKU KEVÄT 2017 MILLOIN HAETAAN? Hakuaika 21.2. 14.3.2017 (koulussa vkolla 10) Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15. Harkintaan perustuvan valinnan (oppimisvaikeudet ja sosiaaliset syyt)

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN YHTEISHAUN AIKATAULUT VUONNA 2015

TOISEN ASTEEN YHTEISHAUN AIKATAULUT VUONNA 2015 TOISEN ASTEEN YHTEISHAUN AIKATAULUT VUONNA 2015 Hakuaika 24.2. 17.3.2015 www.opintopolku.fi HUOM! Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haussa on mahdollista hakea yhdellä hakulomakkeella

Lisätiedot