Juha & Päivi Suomen Mestari 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Juha & Päivi Suomen Mestari 2009"

Transkriptio

1 TANSSIURHEILUSEURA STEP RY:n JÄSENLEHTI 1/2009 Steppiläinen 1/ Juha & Päivi Suomen Mestari 2009 Kuva: Kimmo Kinnunen

2 2 Steppiläinen 1/2009 Sisällys: Puheenjohtajan palsta...3 Nuori Suomi lehdistötiedote...4 Kilpatanssijan inspiraatio...7 Oikea pari vie menestykseen...8 Jonin ja Pian tanssijan taival...12 Lasten suusta...13 Tulevia tapahtumia...13 Stepin pikkujoulut Ote toimintakertomuksesta...16 Sammon lukio kutsuu kilpatanssijoita...19 Mainoksia...20 Yhteystiedot...21 Levikki: Uusin painos netissä Tiliyhteys: Tanssiurheiluseura Step ry. Nordea LY-numero: Taitto: Step ry. Viinikankatu Tampere Valokuvat: Seuran jäsenet ja seuran arkisto Steppiläinen ilmestyy kahdesti vuodessa. Step ry. verkossa:

3 Steppiläinen 1/ Uusi vuosi uudet kujeet?!?! Seuratoiminnassa kauden vaihtuminen on aina muutosten ja mahdollisuuksien aikaa. Alkeisryhmät täyttyvät uusista innokkaista pareista ja jatkoryhmäläiset aloittelevat tutustumista kilpailemiseen seurakilpailuiden kautta. Aika ajoin myös ryhmien vetäjät vaihtuvat toisten aloittaessa alkeisryhmien vetämisen saatuaan siihen peruskoulutuksen Carolan hellässä huomassa ja toisen siirtyessä edistyneempien ryhmien vetämisen tai ottaessa haasteellisen taustajoukkojen vastuullisen tehtävän. Kaiken kaikkiaan seuratoiminnan ydin onkin juuri tässä. Teemme asioita yhdessä ja kun tekijöitä on tarpeeksi niin silloin kenenkään yksittäinen tehtävä ei muodostu kohtuuttoman suureksi. Ilokseni olen huomannut että tarvittaessa aina on löytynyt riittävästi halukkaita auttamaan erilaisissa tehtävissä ja käytännön järjestelyissä. Iso kiitos tästä! Jos huomaat olevasi enemmän saajan kuin antavan osapuolen roolissa niin seuraavalla kerralla, kun ilmoitustaululla on lista apuvoimien tarpeesta, on tilaisuutesi koittanut. Muutoksia on luvassa myös seuran käytössä oleviin tiloihin. Uusi vuokrasopimus on tekeillä ja siihen liittyen salien ilmanvaihto ja valaistus tullaan muuttamaan enemmän tarpeitamme vastaavaksi. Tämän seurauksena kesän aikana salien käytössä on rajoituksia korjaustöistä johtuen. Muutokset pyritään tekemään siten että harjoittelu olisi jatkuvasti mahdollista ainakin toisessa saleista. Ilmaista tämä herkku ei ole ja siksi uusien jäsenien saaminen mukaan toimintaan on nyt tärkeämpää kuin koskaan aiemmin. Tässä tarvitsemme kaikkien apua erityisesti juuri sinun! Jos olet jo täysivaltainen jäsenmaksun maksava Stepin jäsen niin kutsu ystäviäsi mukaan toimintaan ja jos et vielä ole Steppiläinen niin olet tervetullut mukaan toimintaan joko tanssivana Steppiläisenä tai kannatusjäsenenä. Lopuksi vielä haluan kiittää kaikkia steppiläisiä panoksesta seuratyöhön sekä onnitella kaikkia kilpailuissa menestyneitä. Tulospalvelimen tietoja seuranneena tiedän että onniteltavia steppiläisiä riittää paljon. Joten onnittelut kaikille yhdessä ja jokaiselle erikseen!!! Erityiset onnittelut osoitan kevään SM-kilpailuissa menestyneille, joiden saavutukset tullaan liittämään osaksi ison salin seinällä olevaa "Hall of fame" rivistöä. Kiitos myös steppiläisten taustajoukoille, joita ilman Step ei olisi sitä mitä se tänä päivänä on. Aurinkoisesta keväästä nauttien, pj. Ari

4 4 Steppiläinen 1/2009 Nuori Suomi lehdistötiedote URHEILEVIEN LASTEN JA NUORTEN FYYSIS- MOTORINEN HARJOITTELU Kokonaisliikuntamäärä vähenee iän mukana Olympiakomitea, Nuori Suomi ja Suomen Valmentajat ovat tehneet laajan selvityksen 8 18-vuotiaiden urheilevien nuorten liikuntamääristä ja harjoittelun karkeasta laadusta. Hyvä harjoittelu - selvitystyön johtopäätöksenä nähdään urheilevien nuorten kokonaisliikuntamäärän laskevan iän myötä jopa huolestuttavan paljon. Tutkimuksen alkusysäys tuli toisaalta Suomen Olympiakomitean huolesta huippu-urheilun tulevaisuudesta ja toisaalta Nuori Suomi ry:n huolesta lasten ja nuorten harjoittelun mahdollisesta yksipuolisuudesta. Selvitystyön kohteiksi seuloutuivat 8-18-vuotiaat urheilevat lapset ja nuoret, jotka lopullisessa selvitystyössä edustivat 14 eri lajia. Selvitystyö toteutettiin lajiliittojen organisoimalla harjoituspäiväkirjojen pitämisellä. Lajiliitot valitsivat harjoituspäiväkirjaa pitävät jäsenensä tavoitteena mahdollisimman laaja ja monipuolinen otos. Harjoituspäiväkirjaa pidettiin eri vuodenaikoina yhteensä kolme viikon mittaista jaksoa. Harjoittelupäiväkirjassa oli kolme pääsaraketta: Omaan päälajiin liittyvä harjoittelu, päälajiksi nimettyyn lajiin liittyvä omatoiminen harjoittelu ja kolmantena kohtana muu kuin omaan päälajiin liittyvä harjoittelu. Myös ikäluokat jaettiin kolmeen ryhmään: 8-11-vuotiaat, vuotiaat ja vuotiaat. Jokaisessa ikäluokassa tarkasteltiin sekä poikien että tyttöjen liikuntamääriä. Lopulliseen selvitykseen saatiin yhteensä 2646 harrastajan tiedot, jotka jakautuivat lähes tarkalleen tasan poikien (1320) ja tyttöjen (1329) kesken. Selvityksessä pyrittiin saamaan vastauksia kysymyksiin: harjoitteleeko urheileva lapsi ja nuori paljon vai vähän, onko harjoittelu yksipuolista vai monipuolista ja kuinka harjoittelua tulisi jatkossa kehittää. Omaehtoinen liikkuminen vähenee iän myötä Selvitystyön tulokset kuvaavat tutkimuskohteiden yleisiä linjoja, mutta sekä lajien sisällä, että yksilöiden välillä harjoitusmäärien erot ovat suuret.

5 Steppiläinen 1/ Yleisesti ottaen viikoittaiset kokonaisliikuntamäärät ovat suurimmillaan ikäluokassa 8-11 vuotta. Tässä ikäluokassa muun kuin oman päälajin liikuntamäärät olivat selvästi suurimmillaan vanhempiin ikäluokkiin verrattuna. Yli puolet selvityksessä mukana olleista liikkuivat terveytensä kannalta riittävästi. Huippu-urheilun tarpeita ajatellen kuitenkin vain harvojen liikuntamäärät ovat riittäviä vuotiailla viikoittainen kokonaisliikuntamäärä vähenee edellisestä ikäluokasta, vaikka urheiluseurojen organisoiman harjoittelun määrä lisääntyykin. Näyttää siltä, että tässä vaiheessa oman päälajinsa ohjattuun harjoitteluun panostavat nuoret vähentävät varsinkin muuta kuin omaan päälajiin liittyvää harjoitteluaan. Osa harjoittelee päälajiaan omatoimisesti, mutta huolestuttavan moni jättää omaehtoisen harjoittelun kokonaan tekemättä, toteaa selvityksen asiantuntijaksi kutsuttu lääkäri ja valmentaja Harri Hakkarainen. Tätä taustaa vasten on hiukan yllättävää, että terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien prosentuaalinen osuus kuitenkin kasvaa sekä tytöillä että pojilla edelliseen ikäluokkaan verrattuna. Tämä selittyy liikuntasuosituksen minimimäärän laskulla aikuisikää lähestyttäessä eikä suinkaan liikunnan absoluuttisen määrän kasvulla, muistuttaa Hakkarainen. Toisaalta lajitekniikkaan liittyvä harjoittelu on tässä ikäluokassa suurimmillaan koko tutkimusjoukossa. Se on hyvä asia, koska oppimisen herkkyyskausitietämyksen mukaan tässä iässä tekniikoiden oppiminen on suhteellisesti helpompaa kuin vanhemmalla iällä. Tutkimuksen vanhimmassa ikäluokassa vuotiailla viikoittainen kokonaisliikuntamäärä on pienimmillään. Omaan lajiin liittyvien harjoitusten määrä on suurimmillaan, mutta kokonaisliikuntamäärä pienimmillään. Selitys on se, että muun kuin omaan lajiin kuuluva liikunta vähenee edellisestä ikäluokasta edelleen. Jos selvityksen antamia tuloksia tarkastelee huippuurheilunäkökulmasta, niin erittäin pieni joukko tutkimukseen osallistuneista, 15 %, urheilee huippu-urheilun vaatimusten näkökulmasta riittävästi. Johtopäätöksiä Liian aikainen erikoistuminen omaan lajiharjoitteluun voi johtaa elinjärjestelmien yksipuoliseen kuormittumiseen, joka voi jatkossa rajoittaa lajissa kehittymistä tai pahimmillaan aiheuttaa erilaisia rasitustiloja.

6 6 Steppiläinen 1/2009 Monipuolinen harjoittelu tulisi nostaa kunniaan ja monipuolisuus pitäisi mieltää nimenomaan fyysisten ominaisuuksien monipuolisena kehittämisenä. Niin nopeutta, aineenvaihduntaa kuin lihaskuntoa ja voimaa pitäisi kaikkia kehittää monipuolisesti, muistuttaa asiantuntija Harri Hakkarainen. Sama pätee luuston ja tukielinten, taidon ja tekniikan kuin myös liikkuvuuden monipuoliseen kehittämiseen. Yli 12-vuotiailla on tavoitteena vähintään 18 tuntia harjoittelua viikossa. Tämän selvityksen tutkimusjoukon keskiarvo oli 13,4 tuntia. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kilpaurheilua harrastavalle nuorelle on 16 ikävuoteen mennessä kertynyt jo 2000 tunnin harjoittelullinen vaje tavoitteeseen nähden. Tätä vajetta on erittäin vaikea paikata myöhemmin ja harjoittelun lisääminen esimerkiksi urheilulukiossa voikin pahimmillaan johtaa rasitusvammojen syntyyn tai ylirasitustilaan. 18 viikkotunnin harjoittelutavoitteeseen päästään 12-vuotiailla ja siitä vanhemmilla ohjattua harjoittelua reilusti lisäämällä, mikäli omaehtoinen liikkuminen vähenee niin rajusti kuin selvityksestä käy ilmi. Toinen vaihtoehto olisi omaehtoisen harjoittelun tai liikkumisen lisääminen vuotiaiden harjoittelussa näyttää olevan eniten korjattavaa. Tämä on etsikkoaikaa urheilijaksi kasvamiseksi ja nuoren olisi jo tässä iässä otettava suurta vastuuta omasta harjoittelustaan ja löydettävä sisäinen kipinä harjoitteluun. Ellei näin käy, millään ulkopuolisilla tukitoimilla tuskin päästään haluttuun tulokseen. Lisätietoja: Harri Hakkarainen, lääkäri-valmentaja, selvityksen erityisasiantuntija Pasi Mäenpää, kehitysjohtaja, Nuori Suomi ry Asko Härkönen, kehityspäällikkö, Olympiakomitea Pekka Potinkara, toiminnanjohtaja, Suomen Valmentajat ry Nuoren Suomen verkkolehtiä luettavissa osoitteessa Lehtiä on neljä: koululaisten liikuttajille, pienten lasten liikuttajille, Sinettimaili-verkkolehti ja Junnukoutsi-verkkolehti

7 Steppiläinen 1/ Kilpatanssijan inspiraation lähde istuu katsomossa Tanssi on parhaillaan silmiä hivelevä nautinto. Se nostattaa mieltä ja musiikki, osuessaan hyvin kohdalle, palauttaa mieleen erilaisia ihania muistoja. Tanssikilpailussa yhdistyvät monien eri aistien tuomat nautinnot. Näistä pisimpään ihmisten elämään lienee vaikuttanut musiikki, jota on voinut kuunnella ulkopuolisesta maailmasta jo syntymää odotellessa. Musiikkia tulee vähän joka tuutista koko elämän ajan. Useissa elämän taitekohdissa, niin hyvissä kuin huonoissakin, on soinut jokin musiikkikappale, jonka muistaa tähän tilanteeseen kytkettynä lopun elämäänsä. Kilpatanssissa soitetaan usein eri sovituksia maailman ihanimmista evergreeneistä, joihin kuuntelijat kautta aikain ovat rakastuneet. Kun tähän yhdistetään tanssi, uskomaton liike parketin päällä, puvut ja tanssijoiden eläytyminen, on kuin katsoisi elävää ja liikkuvaa taideteosta, joka koko ajan muuntautuu ja kehittyy. Vain paikan päällä pääsee riittävän hyvin oikeaan tunnelmaan. Yleensä liike latistuu kuvatessa ja nopeus kaikkoaa. Särmäkin saattaa kadota ja yleensä kuvassa näkyy vain osa tanssijoista kerralla. Musiikkikin kuulostaa paremmalta, kun se tulvii lattian ympärillä. Ring-side paikka pöydässä on usein aika mielenkiintoinen. Siinä pääsee melkein tanssijoiden iholle ohikiitäväksi hetkeksi. Puvun helma saattaa hulmahtaa pöydän yli ja strutsin pehmeä sulka koskettaa poskea. Siinä voi myös ihmetellä vaakatasossa lentävää hikeä. Kyllä, niin lujaa pyöritään, että irtoava hiki todellakin lentää vaakatasossa. Siitä huolimatta tanssijat muistavat hymyillä. Kaikki lähellä olevat yksityiskohdat näkyvät selkeästi, mutta joku kauimmaisessa takakulmassa tanssiva pari saattaa jäädä muiden taakse piiloon. Jos taas istuu katsomossa, saa enemmän yleiskuvaa lattian tilanteesta ja

8 8 Steppiläinen 1/2009 mitä ylemmäs katsomossa kipuaa, sitä enemmän erottuu kokonaisliike ja parien keskinäiset erot liikkeen määrässä ja liikelaajuudessa. Sen sijaan sieltä ei enää välttämättä erota jalkojen teknisiä finessejä pukujen alta. Missä hyvänsä istutkin, voit aina myös leikkiä tuomaria ja merkitä käsiohjelmaan suosikkiparisi ja seuraavalla kierroksella tarkistella miten hyvin sait kokoon oikeat jatkoon pääsijät. Ja vaikket saakaan kaikkia oikein, niin ei mitään hätää. Eivät heitä saa tuomaritkaan ja jatkoon mennäänkin tuomariäänten mukaisessa järjestyksessä. Myös putoajilla on eri tansseissa ollut kannattajia tuomaristossa. Lopulta finaaleissa tuomarit laittavat kunkin parin sijoitukset paperille. Paras pari saa tuomarilta ykkösen jne. Lopulta tuomarien tulokset ajetaan tietokoneella skating-järjestelmällä, jolla saadaan tuomarien majoriteetin mukainen sijoitus kullekin parille jokaisessa tanssissa. Eniten tansseja voittanut pari voittaa lopulta kilpailun. On tärkeää, että eri katsontakannat arvostelussa tulevat esille ja siksi tuomareita onkin useita. Kun on tasaväkisiä kilpailijoita, erilaiset kunkin tuomarin painotukset näkyvät toisistaan eroavina sijoituksina. Tästä syystä tuomaristossa on myös sekä naisia että miehiä, jotta erilaiset näkemykset siltäkin osin parilajissa tulevat huomioiduiksi. Tule paikalle katsomaan ja kannustamaan. Usko tai älä, niin kilpailijoiden suurin innostaja ja inspiraation lähde olet katsojana juuri sinä! Carola Tuokko Kilpatanssissa oikea pari vie menestykseen Julkaistu Ylöjärven uutisissa Kilpatanssi on laji, jonka rytmit vievät harrastajan mukanaan lähes huomaamatta. Ylöjärveläiset Laura Lackman, 18, Anna Lackman, 17, ja Henna Rajala, 15, antoivat lajille pikkusormen, ja Laura elättelee jo toiveita tanssiammattilaisuudesta. Laura, Anna ja Henna myöntävät, että tanssi on heille tällä hetkellä yhtä kuin elämä. Neitoset vetävät tanssikengät jalkaan aina kun mahdollista ja jaksavat opetella uusia kuvioita päivästä toiseen. Nyt lisäintoa harjoitteluun tuovat ensi lauantaina järjestettävät kotikisat Tampereella, Kaukajärven Vapaa-aikatalolla.

9 Steppiläinen 1/ Seuramme järjestää Tampereella Suomen tanssiurheiluliiton GPkisat. Noin kerran kuukaudessa järjestettävissä Grand Prix -kisoissa kerätään GP-pisteitä, joiden perusteella Suomen huipputanssijat listataan paremmuusjärjestykseen, tytöt tarkentavat. Suomessa kilpatansseissa mitellään vakio- ja latinalaisissa tansseissa. Laura, Anna ja Henna tanssivat vain latinalaisia tansseja, joita ovat samba, cha-cha, rumba, paso doble ja jive. Kolmikosta parhaiten on menestynyt Laura Lackman. Viime syksynä alkaneella kuluvalla tanssikaudella hän on voittanut tanssiparinsa Sebastian Saarisen kanssa kaikki GP-kisat. Pari on päässyt edustamaan Suomea myös oman ikäsarjansa MM- ja EM-kisoihin. Anna Lackman ja Henna Rajala eivät ole yltäneet kauden kisoissa aivan yhtä koviin tuloksiin, mutta ovat sijoittuneet isoissa kisoissa kärkikymmenikön tuntumaan. Vaikka GP-kisat ovat avoimia, Laura Lackman vakuuttaa, että niissä kisaa Suomen kärkitanssijat. Harrastuksen alkuvaiheessa tanssiparit keräävät kannuksia aluekilpailuissa. Vasta kun niissä on tullut menestystä, siirrytään GP-kisoihin. Niiden finaaleissa on hyvin usein samat parit keräämässä arvokkaita GP-pisteitä, joiden perusteella valitaan edustamaan kotimaata kansainvälisissä kilpailuissa, Laura selittää. Pari vaihtuu jos kemia ei toimi Tanssi on ehdottomasti parilaji. Laura Lackman kertoo, että hänen tiensä menestykseen löytyi vasta kaksi vuotta sitten, kun tanssikumppaniksi tuli tamperelainen Sebastian Saarinen. Kummankin tanssijan motivaation pitää olla kohdallaan. Tyttö ei voi menestyä, jos poika haluaa tanssia vain harrastelijatasolla. Heti kun sain Sebastianin parikseni, kehityin tanssissa valtavasti, Laura kertoo. Hyvästä parista halutaan myös pitää tiukasti kiinni. Anna Lackmanin nykyinen tanssipari asuu Lahdessa ja käy kaiken kukkuraksi koulua Helsingissä. Tanssia harjoitellaan useaan otteeseen viikossa, joten

10 10 Steppiläinen 1/2009 kumpikin joutuu usein reissaamaan kaupungista toiseen. Nyt parini Mikael Leppänen on viettänyt Tampereella pidemmän rupeaman, koska hän on lukulomalla ylioppilaskirjoituksia varten. Yleensä minä kuitenkin matkustan Lahteen tai hän tänne ihan vain harjoittelemaan. Joskus olemme myös harjoitelleet Helsingissä, Anna selittää. Oikean parin etsinnässä valmentajalla on merkittävä rooli. Tanssin ammattilaiset tietävät, mistä päin löytyy vapaita tanssijoita, ja kuka sopii kenenkin pariksi. Jotkut joutuvat vaihtamaan paria hyvinkin usein, ennen kuin sopiva löytyy, Henna Rajala tietää. Kilpatanssissa harjoitteluaikataulut muotoutuvat juuri sellaisiksi kuin parille sopii, sillä suurin osa harjoittelusta tapahtuu oma-aloitteisesti tanssisalissa. Treenausta tukevat opettajilta otettavat yksityistunnit, joiden aikana opittuja asioita kerrataan omaan tahtiin. Yksityistunteja otetaan ainakin kerran viikossa, joten harjoiteltavia asioita riittää. Itse tanssiharjoittelun lisäksi ohjelmaan kuuluvat oheisharjoitukset kuten lenkkeily, lihaskunto, kehonhallinta tai vastaava, Laura luettelee. Kun tytöiltä kysytään, miksi tanssi on hyvä harrastus, kaikilta kolmelta kajahtaa selkeä vastaus yhteen ääneen. Se on niin monipuolista, neidit kertovat. Latinalaisissa tansseissa on runsaasti osa-alueita. Tekniikka, vartalon käyttö, liikkeiden ilmaisu ja musiikin tulkinta ovat asioita, joissa voi kehittyä jatkuvasti valmentajan tai parin neuvojen mukaan, Laura tarkentaa. Tanssisali on toinen koti Tanssiharjoittelu vie ylöjärveläiskolmikon kaiken mahdollisen vapaa-ajan. Laura opiskelee Sammon urheilulukiossa, joten hän harjoittelee tanssia parinsa kanssa jo kouluaikana. Lukujärjestyksessämme on aamutreenit kolmesti viikossa. Koulupäivän

11 Steppiläinen 1/ jälkeen suuntaamme tanssisalille, missä olemme iltaan saakka. Viikonloppuisin, jos kisoja ei ole, saatamme treenata kahdesti päivässä. Pahimpina arki-iltoina olen ollut kotona vasta puoli yksitoista illalla, Laura paljastaa. Anna opiskelee Tampereen yhteiskoulun lukiossa ja Henna Ylöjärven yhtenäiskoulussa. Kumpikin lähtee tanssisalille heti, kun koulupäivä päättyy. Kuljen Tampereelle linja-autolla ja joskus autokyydillä, Henna sanoo. Ruokailutkin tytöt hoitavat harjoituspaikan vapaa-ajan tiloissa. Kaikki ovat sitä mieltä, että tanssi(keskuksesta)salista on tullut toinen koti. Ylöjärvellä käydään lähinnä nukkumassa. Vapaapäiviä tanssijoille osuu harvoin. Kun sellainen kuitenkin joskus on, se käytetään tehokkaasti hyväksi. Minä olen aina kavereiden kanssa, jos harjoittelulta jää vapaita hetkiä. Silloin tehdään jotain aivan muita asioita, kuin tanssitaan, Henna vakuuttaa. Ahkerasti harjoitteleva Laura taas sanoo, että vapaapäivät kuluvat levätessä. Ja jos on oikein tiukka paikka, niin vapaalla on pakerrettava kouluhommia, hän naurahtaa. Lukiolainen kertookin, että jatkuva tanssiharjoittelu on alkanut näkyä koulutuloksissa jossain määrin. Keskiarvoni on vielä hyvällä tasolla, mutta joidenkin aineiden kohdalla näkyy, että aikaa läksyihin ei riitä. Lukiossa on valitettavasti valittava, mihin aineisiin aikoo satsata ja mihin ei, jos haluaa harjoitella näin ahkerasti kuin minä, Laura kertoo. Hän on kuitenkin suunnitellut tanssista ammattia ja vakuuttaa, että harjoittelee mieluummin tanssia kuin istuu nenä koulukirjassa. Osaava askeltaja voi nimittäin luoda harrastuksestaan uran myös Suomessa. Kansainvälisissä kilpailuissa palkinnot ovat joskus rahaa ja sponsoreitakin saa. Ammattimielessä tanssijan on kuitenkin valmennettava, mistä saa ihan kelpo palkkaa, Laura taustoittaa.

12 12 Steppiläinen 1/2009 Jonin ja Pian tanssijan taival Muokattu Hervannan Sanomien artikkelista maaliskuussa 2009 Oli syyskuun ilta vuonna Tyttö, tuolloin 9-vuotias, lähti koulukaverinsa ja äitinsä houkuttelemana katsomaan ja kokeilemaan tanssiseuran salille, mitä se kilpatanssi oikein on. Tanssi tuntui hänestä heti niin kivalta, että kohta tyttö jo kysyikin poikaa luokaltansa parikseen tanssimaan ja poika lähti. Tytön 7-vuotias veli katseli tanssin harjoittelemista sivusta ja mietti, jotta mahtaisikohan tuo tanssi olla oikeasti kivaa. Tanssimaan sitten lähti hänkin ja sille tielle jäi. Kului 7 vuotta, kumpikin tanssivat ja kilpailivat omien pariensa kanssa, kunnes he eräänä päivänä huomasivat, että voisivathan he tanssia yhdessäkin. Tytön 7-vuotiaasta pikkuveljestä oli nimittäin kasvanut pitkänhuiskea nuori mies, joten pituuserokin oli nyt ihan kohdallaan. Olemme tanssineet nyt yhdessä vajaan 2 vuotta ja hauskaa on ollut. Sisarusparina tanssimisessa on omat hyvät puolensa; molemmilla on samansuuntaiset ajatukset ja tavoitteet ja treeniajoista sopiminen on helppoa. Erimielisyyttäkin toki joskus tulee, mutta ne on sovittavissa siinä, missä normaalit sisarusten väliset eripurat muutenkin, koska tuntee toisen niin hyvin. Harjoittelemme noin neljänä iltana viikossa; ryhmissä, yksityistunneilla ja itsenäisesti. Tämän lisäksi ohjaamme junnupracticea kerran viikossa. Kilpailumatkoilla eri puolilla Suomea käymme noin kerran kuukaudessa. Olemme nuorisosarjan 10-tanssijoita eli tanssimme viittä vakio- ja viittä latinalaistanssia. Viime syksynä aloitimme Suomen Tanssiurheiluliiton järjestämän seuraohjaajakoulutuksen, jonka myötä saamme valmiudet tanssin perusvalmennuksen antamiseen seurassa ja voimme näin jakaa omalta osaltamme tanssin iloa myös muille. Harrastuksemme on koko perheen yhteinen, sillä myös vanhempamme ovat olleet mukana kilpatanssiharrastuksessa

13 Steppiläinen 1/ yhtä monta vuotta kuin me. Eli kun kotoa Messukylästä lähdemme treeneihin, perheen yhteinen osoite on sama: Tanssiurheiluseura Stepin salit Nekalassa. Joni ja Pia Pitkämäki Lasten suusta: Aatos (4v.) seurasi haltioissaan vuotiaita senioritanssijoita. Tanssin päätyttyä hän meni tanssijoiden luo ja sanoi: "Kun minustakin tulee kuolemanvanha, niin minäkin alan tanssia." -Tuija Tulevia tapahtumia Tanssin suurleiri Pajulahdessa Salein valojen ja ilmanvaihdon remontti suunnitteilla kesällä Stepin järjestämät Latin SM kilpailut Varaathan ajan kalenteriisi.

14 14 Steppiläinen 1/2009 Stepin pikkujoulut 2008 Pikkujouluissa jaettiin seuraavat kiertopalkinnot: Juniori valmentaja palkinto: Juha ja Leena Kanto Lapsi luokan kiertopalkinto: Linus ja Lumi Otsamo Juniori luokan kiertopalkinto: Arto Pajunen ja Laura Mäkinen Nuoriso luokan kiertopalkinto: Sebastian Saarinenja Laura Lackman Yleisen luokan kiertopalkinto: Jaak Vainomaa ja Taina Savikurki Seniori luokan kiertopalkinto: Osmo ja Marja Heikkilä

15 Steppiläinen 1/ Lasten bailatinoryhmällä oli oma esitys, jolla aloitettiin pikkujoulujuhlat. Juhlissa vieraili tanssiva pukki, jonka sylissä kävivät kaikki, jotka saivat joululahjan. Lopuksi kaikilla oli mahdollisuus pistää jalalla koreaksi yhteisen rivitanssin merkeissä. Kuvat Jarkko Pajunen

16 16 Steppiläinen 1/2009 Ote toimintakertomuksesta Vuosi 2008 oli seuran 32. toimintavuosi. Jäsenmäärä oli 350, joista viikoittain seuran toimintaan osallistui noin 220 henkilöä. Vuoden 2008 pääteemoina jatkuivat tasokkaan valmennuksen järjestäminen kaikille taitotasoille ja nuorisotoiminnan ylläpitäminen Nuori Suomi tavoitteiden mukaisina. Varojen hankkimiseksi seura järjesti Suomen Tanssiurheiluliiton kanssa yhteistyössä aluekilpailun sekä kaksi seurakilpailua lajin juuri aloittaneille tanssipareille. Seura osallistui vuoden aikana mahdollisuuksiensa mukaan Tampereen kaupungissa järjestettyihin yleisötapahtumiin. Suomen Tanssiurheiluliiton kanssa yhteistyössä seura oli kehittämässä alueellista ja valtakunnallista tanssiurheilutoimintaa järjestäen valmentajien koulutustilaisuuksia sekä olemalla mukana tanssiurheiluliiton kehitystyöryhmissä. Suurin menoerä seuran budjetissa on edelleen salivuokrat. Vuosi 2008 on ollut jälleen kisamenestyksellä mitattuna menestyksekäs vuosi Stepin historiassa. Vuoden aikana seuran jäsenet menestyivät hienosti sekä kotimaisissa että kansainvälisissä kilpailuissa. Vakiotanssien SM kilpailuihin osallistui kaikkiaan 14 edustusparia, jolla Step nousi kilpailuiden suurimmaksi seuraksi parimäärällisesi. Kilpailuista tuli tuomisena tänä vuonna yksi Suomen Mestaruus sekä yksi viides ja kuudes sija. Champion luokassa Ilari Lehtonen ja Johanna Kanto ylsivät finaalissa viidennelle sijalle. Senioreissa Juha ja Päivi Rautio hallit-

17 Steppiläinen 1/ sivat omaa luokkaansa edellisten vuosien tapaan ja voittivat jo neljännen kerran Suomen mestaruuden peräkkäin. Nuorison kovatasoisessa kilpailussa Valtteri Virtanen ja Heidi Karppanen sijoittuivat hienosti finaalin kuudenneksi. Latinalaistanssien SM kilpailuissa Step näyttäytyi jälleen suurimpana seurana 10 edustusparin voimin. Champion luokassa Jaak Vainomaa ja Taina Savikurki selvittivät uutena pariyhdistelmänä tiensä upeasti finaalin kuudenneksi. Nuoriso luokan finaalissa nähtiin voittajaparin Sebastian Saarisen ja Laura Lacmanin lisäksi Tuomas Jylhä ja Iida Hilska, jotka tanssivat neljännelle sijalle. Senioriluokassa Jouko Karppien ja Helena Merta tulivat jälleen edellisen vuoden tapaan hienosti toiseksi.

18 18 Steppiläinen 1/ tanssin SM kilpailuissa Nuorisoluokassa uusi pariyhdistelmä Tuomas Jylhä ja Sofia Mäki-Ontto sijoittuivat upeasti pronssille. Champion luokassa käytiin tiukkaa kilpailua voitosta sillä kaksi paria sijoittuivat tasapistein kilpailun kärkeen. Yksittäisten tuomariäänien tarkistamisen jälkeen voiton veivät Jaak Vainomaa ja Taina Savikurki tuoden Stepille ensimmäisen 10-tanssin yleisen luokan Suomen Mestaruuden. Useat seuran maajoukkuevalmennuksessa olleista pareista osallistuivat myös kansainvälisiin kilpailuihin sijoittuen niissä erittäin hyvin. Seuralaiset olivat näkyvillä julkisessa mediassa aiempia vuosia enemmän ja ilmoitustaulu täyttyikin useista paikallisten sekä valtakunnallisten lehtien artikkeleista. Kuvat Kimmo Kinnunen ja Jarkko Pajunen

19 Steppiläinen 1/ SAMMON LUKIO KUTSUU KILPATANSSIJOITA Suomessa on yksi koulu, jossa on kilpatanssipainotteinen lukio. Se on Mäkelänrinteen yhteiskoulu Helsingissä. Nyt vihreää valoa samaan suuntaan on näyttämässä Sammon urheilulukio. Muutamien siellä jo opiskelevien kilpatanssijoiden positiivinen esimerkki kannustaa aloittamaan kilpatanssipainotteisen lukiolinjan Tampereella vuoden 2010 syksyllä, jos samaa kilpatanssia harrastavia lukion opiskelijoita on tulossa kouluun tarpeeksi. Urheilulukioissa opiskellaan samoja aineita kuin tavallisissakin lukioissa, mutta liikuntaa on ohjelmassa enemmän ja oman erikoislajinsa harrastaminen on turvattu opiskelujen ohessa. Ne lajit, jotka pääsevät painopistealueiksi, saavat koulun puolesta lajivalmennusta ja voivat harjoitella kouluajalla. Tällaiseen ryhmään lasketaan kuuluvaksi kaikki lukion eri luokilla opiskelevat ko. lajin harrastajat. Miltä tuntuisi opiskella lukiossa, jossa kilpatanssi olisi oppiaine? Painopistealueista on kuitenkin kova kilpailu, koska ne saavat mm. valmennuksellisen erikois-aseman. Urheilulukioissa on tietty kiintiö painotettuja lajeja riippuen lajien opiskelijamääristä. Jos halutaan uusi laji mukaan, on jonkun toisen luovuttava asemastaan. Siksi kilpailu erikoisasemasta on kova. Jos harkitaan urheilulukiota vaihtoehtona, ei sellaista aina löydy omalta paikkakunnalta. Monelle maakunnassa asuvalle tuntuisi Tampere varmaan Helsinkiä turvallisemmalta ympäristöltä lähettää lapsensa pois kotoa opiskelemaan omatoimisesti jossain muualla. Tampere on myös keskeisellä paikalla koko Suomea ajatellen, joten kotimatkat olisivat lyhyemmät. Pyydän teitä nyt seuroissanne ottamaan selvää, onko teillä yläkoulu/ lukioikäisiä kilpa-tanssijoita, jotka pystyisivät lukiovuosiksi muuttamaan Tampereelle opiskelemaan? Huomioikaa mukaan kaikki potentiaaliset 12 v. täyttäneet tulevaisuudessa lukioon jatkavat opiskelijat. Lähettäkää vastauksenne allekirjoittaneelle huhtikuun loppuun mennessä. Jos ennakkoon ilmoittautuneita opiskelijoita tulee tarpeeksi, voimme ryhtyä jatkotoimenpiteisiin Sammon lukion kanssa. Koulu tarvitsee tiedot jo tänä keväänä pystyäkseen muuttamaan opetussuunnitelmiaan vuodelle Ystävällisin terveisin Raili Tilli STUL koulutusvaliokunta puheenjohtaja p

20 20 Steppiläinen 1/2009 Huippulaadukkaat Ray Rose ja Supadance kilpatanssi ja harjoituskengät saat Stepin pikkusalin perällä olevasta kenkämyynnistä. Kauppa on avoinna sopimuksen mukaan. Soita Leena ja Juha Kanto. Tervetuloa! Etuja Steppiläisen jäsenkortilla Tässä päivitetty lista voimassa olevista etuuksista Yhteistyökumppanit Piruetti 10% alennuksen normaalihintaista tuotteista. PS Hiusstudio -10% alennus kampaamopalveluista Ihana Lumous tilatuista tanssiasuista 20% alennus Useimmat lavatanssipaikat Tampereen ympäristössä alennetuin pääsylippuhinnoin. Ja lista kasvaa

21 Steppiläinen 1/ STEPin vuoden 2009 johtokunta Puheenjohtaja Sihteeri Talousvastaava Valmennustoimikunta Markkinointivastaava Nuorisoedustaja Tiedotusvastaava Ari Lindgren puh Vara: Arto Moisio Minna Vainikka puh Vara: Maria Kolu-Lehto Eija Savikurki puh Vara: Pertti Savikurki Johanna Kanto puh: Vara: Arto Moisio puh Vara: Terhi Mäkinen Pia Pitkämäki puh Vara: Satu Lindgren puh Vara: Katri Kosonen Mikäli haluat vaikuttaa seuran toimintaan niin ota rohkeasti yhteyttä johonkin ylläolevista henkilöistä ja kerro hänelle asiasi vietäväksi eteenpäin toimikunnan tai johtokunnan kokoukseen. Johtokunta kokoontuu pääsääntöisesti aina kuukauden ensimmäisenä torstaina.

22 22 Steppiläinen 1/2009 Dance Factory Tanssiurheilukeskus Fitori Adrienn Lapset Nuoriso D-B lat Juniorit Nuoriso A lat. Haanpää Jouko Aikuiset Step Kaasalainen Mikko Juniorit Step Juniorit Nuoriso A lat. Kanto Johanna Lapset Step Karppanen Heidi Lapset ja Juniorit E vak Lackman Anna Lasten tanssileikkikerho Lackman Samuel, Päivi Lackman Laura Lapset ja Juniorit E lat Lehtonen Ilari Lapset Step Lindgren Ari Puheenjohtaja, Tähtiryhmä Lindgren Satu, Ari Lasten tanssileikkikerho Moisio Arto Markkinointivastaava Niemi Seppo Kilpailuyhdyshenkilö Pitkämäki Joni, Pia Lapsi + Juniori practice nuorisoedustaja Pitkämäki Päivi Aikuiset Step Reunavuori Jukka,Tarja Aikuiset Step Nuori Suomi Saarinen Sebastian Lapset ja Juniorit E lat Seppänen Elina Bailatino aikuiset Savikurki Eija Talousvastaava Tarvainen Anna-Maija Bailatino lapset Tuokko Carola Aikuiset kilpailevat E-D, Aikuiset kilpailevat C-A Virtanen Valtteri Lapset ja Juniori E vak

Steppiläinen 1/2008. Juho & Henna. yuijkolö. TANSSIURHEILUSEURA STEP RY:n JÄSENLEHTI 1/2008. Kuva: Visa Moisio

Steppiläinen 1/2008. Juho & Henna. yuijkolö. TANSSIURHEILUSEURA STEP RY:n JÄSENLEHTI 1/2008. Kuva: Visa Moisio TANSSIURHEILUSEURA STEP RY:n JÄSENLEHTI 1/2008 Steppiläinen 1/2008 Kuva: Visa Moisio 1 Juho & Henna yuijkolö 2 Steppiläinen 1/2008 Sisällys: Puheenjohtajan palsta...3 Stepin toimintaa v 2007...4 Pikkujoulut

Lisätiedot

Steppiläinen 2/2008 1. Jaak & Taina. TANSSIURHEILUSEURA STEP RY:n JÄSENLEHTI 2/2008. Kuva: Visa Moisio

Steppiläinen 2/2008 1. Jaak & Taina. TANSSIURHEILUSEURA STEP RY:n JÄSENLEHTI 2/2008. Kuva: Visa Moisio TANSSIURHEILUSEURA STEP RY:n JÄSENLEHTI 2/2008 Steppiläinen 2/2008 1 Kuva: Visa Moisio Jaak & Taina 2 Steppiläinen 2/2008 Sisällys: Muutosten vuosi Stepissä... 3 Nuorten Latin MM 2008... 4 Valmentautuminen...

Lisätiedot

Nuorison MM -kisat Tampereella SPAIRIS EKA / 2007 TANSSISEURA SPIRAL RY TIEDOTUSLEHTI

Nuorison MM -kisat Tampereella SPAIRIS EKA / 2007 TANSSISEURA SPIRAL RY TIEDOTUSLEHTI Nuorison MM -kisat Tampereella SPAIRIS EKA / 2007 WINTER DANCE FESTIVAL s. 6 KEHO JA SEN HALLINTA s. 14 MIKKO&PETRA&TUOMAS&MARJA s. 10 TANSSISEURA SPIRAL RY TIEDOTUSLEHTI Sisällysluettelo: Pääkirjoitus

Lisätiedot

Nymmeitä miehiä vietiin... SPAIRIS EKA / 2005. 10-EM MOLDOVIASSA s. 12 MARKO&KATJA s. 8 TANSSISEURA SPIRAL RY TIEDOTUSLEHTI

Nymmeitä miehiä vietiin... SPAIRIS EKA / 2005. 10-EM MOLDOVIASSA s. 12 MARKO&KATJA s. 8 TANSSISEURA SPIRAL RY TIEDOTUSLEHTI Nymmeitä miehiä vietiin... SPAIRIS EKA / 2005 10-EM MOLDOVIASSA s. 12 MARKO&KATJA s. 8 GP-kisat s. 10 TANSSISEURA SPIRAL RY TIEDOTUSLEHTI Sisällysluettelo: Pääkirjoitus 3 Puheenjohtajan palsta 4 Rock n

Lisätiedot

Seuran uudet salit s.22 SPAIRIS EKA / 2004. TANSSILIIKUNTAKERHO s. 6 KURIKAN VAKIO-SM s. 14 MARKO&KAISA s. 16 TANSSISEURA SPIRAL RY TIEDOTUSLEHTI

Seuran uudet salit s.22 SPAIRIS EKA / 2004. TANSSILIIKUNTAKERHO s. 6 KURIKAN VAKIO-SM s. 14 MARKO&KAISA s. 16 TANSSISEURA SPIRAL RY TIEDOTUSLEHTI Seuran uudet salit s.22 SPAIRIS EKA / 2004 TANSSILIIKUNTAKERHO s. 6 KURIKAN VAKIO-SM s. 14 MARKO&KAISA s. 16 TANSSISEURA SPIRAL RY TIEDOTUSLEHTI Sisällysluettelo: Pääkirjoitus 3 Puheenjohtajan palsta 4

Lisätiedot

koli /2001 tanssiseura Spiral Spiralin voittoisa

koli /2001 tanssiseura Spiral Spiralin voittoisa koli /2001 tanssiseura Spiral Spiralin voittoisa loikkahiihto joukkue koli/2001 Tanssiseura Spiral ry Tampere Postiosoite: Tanssiseura Spiral ry Sammonkatu 56 33540 Tampere Puhelin: 040-543 7576 Internet:

Lisätiedot

toka/2002 tanssiseura Spiral Markus pukin lahja Spiralille!

toka/2002 tanssiseura Spiral Markus pukin lahja Spiralille! toka/2002 tanssiseura Spiral Markus pukin lahja Spiralille! toka/2002 Tanssiseura Spiral ry Tampere Postiosoite: Tanssiseura Spiral ry Sammonkatu 56 33540 Tampere Puhelin: 040-543 7576 Internet: spiral@nic.fi

Lisätiedot

eka/2003 tanssiseura Spiral Hyvää uutta harjoittelukautta 2002!

eka/2003 tanssiseura Spiral Hyvää uutta harjoittelukautta 2002! eka/2003 tanssiseura Spiral Hyvää uutta harjoittelukautta 2002! eka/2003 Tanssiseura Spiral ry Tampere Postiosoite: Tanssiseura Spiral ry Sammonkatu 56 33540 Tampere Puhelin: 040-543 7576 0400-654 958

Lisätiedot

KOOVEE. Monen lajin mestari ILMOITUSLIITE 2/2010 KOOVEE HAPPEE. Salibandyliigan kotiavaus

KOOVEE. Monen lajin mestari ILMOITUSLIITE 2/2010 KOOVEE HAPPEE. Salibandyliigan kotiavaus Monen lajin mestari ILMOITUSLIITE 2/2010 SUUNNISTUS Suunnistajat MM-kultavauhdissa sivut 6 7 TAITOLUISTELU Taitoluistelijoille uusi esikuva sivut 14 15 Salibandyliigan kotiavaus HAPPEE Spiral-hallissa,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnalle uudet suositukset sivu 3. Yleisurheilun olosuhteet kaipaavat kohennusta sivu 11. Korkeasalot ovat heittolaisia sivu 13

Lasten ja nuorten liikunnalle uudet suositukset sivu 3. Yleisurheilun olosuhteet kaipaavat kohennusta sivu 11. Korkeasalot ovat heittolaisia sivu 13 Suomen Työväen Urheiluliiton 11. liittojuhla Tampereella 5. 14.6.2009 Maaliskuu 2008 Mainostoimisto MyMedi Lasten ja nuorten liikunnalle uudet suositukset sivu 3 Yleisurheilun olosuhteet kaipaavat kohennusta

Lisätiedot

TUHTI PAKETTI EM-KISOISTA S. 4-10

TUHTI PAKETTI EM-KISOISTA S. 4-10 SUOMEN PAINILIITON TIEDOTUSLEHTI 1 / 2014 TUHTI PAKETTI EM-KISOISTA S. 4-10 TUOMAREITA TARVITAAN S.10-11 1 / 2014 SISÄLLYSLUETTELO Amerikan Eväillä EM-molskille s.4 Puheenjohtajalta...3 Amerikan eväin

Lisätiedot

Yliopistoliikuntaa LIIKKUMISEN RIEMUA MEILAHDESSA. Helsinki satsaa. Suosituilla kesäleireillä MONIPUOLISUUTEEN. s.6. s.10. s.12

Yliopistoliikuntaa LIIKKUMISEN RIEMUA MEILAHDESSA. Helsinki satsaa. Suosituilla kesäleireillä MONIPUOLISUUTEEN. s.6. s.10. s.12 Tennisharrastajan erikoislehti kesä 2010 Suosituilla kesäleireillä LIIKKUMISEN RIEMUA s.6 Yliopistoliikuntaa MEILAHDESSA s.10 Helsinki satsaa MONIPUOLISUUTEEN s.12 Sekalaisia ajatuksia onnistumisesta Onnistumisia

Lisätiedot

Muodostelmaluistelijan käsikirja

Muodostelmaluistelijan käsikirja Muodostelmaluistelijan käsikirja Helsingin Luistelijat ry. HL:n muodostelmaluistelu Seuran organisaatio ja muodostelman toimintaohjeet Sisällysluettelo MUODOSTELMALUISTELU OSANA LASTEN JA NUORTEN ELÄMÄÄ...4

Lisätiedot

HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 2 2012. 80 vuotta golfia Talissa

HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 2 2012. 80 vuotta golfia Talissa HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 2 2012 80 vuotta golfia Talissa Tali Golf 1 Syyskokous ja henkilövalinnat SYYSKOKOUS Jälleen on yksi golfkesä takana, on aika siirtää katse tulevaan. Menneen kauden tapahtumia

Lisätiedot

Kilpailukalenteri 2003. Suorita Green Card Talvi-Tarinassa. Osakeanti-Extra: Tarina Golfin osakeanti 10.2. 30.4.2003.

Kilpailukalenteri 2003. Suorita Green Card Talvi-Tarinassa. Osakeanti-Extra: Tarina Golfin osakeanti 10.2. 30.4.2003. Puijon Golfseuran tiedotuslehti 1/2003 Osakeanti-Extra: Tarina Golfin osakeanti 10.2. 30.4.2003 Junnut Espanjassa Kilpailukalenteri 2003 Jarno Hovila matkalla ammattilaiseksi Suorita Green Card Talvi-Tarinassa

Lisätiedot

kuin tanssi Tampereen Liikuntasanomat Ikurin upeassa liikuntahallissa harjoittelu sujuu 3/2013 Messut ja urheilu hyvässä yhteistyössä

kuin tanssi Tampereen Liikuntasanomat Ikurin upeassa liikuntahallissa harjoittelu sujuu 3/2013 Messut ja urheilu hyvässä yhteistyössä 3/2013 Tampereen Liikuntasanomat Ikurin upeassa liikuntahallissa harjoittelu sujuu kuin tanssi Liikuntapalvelujen ajankohtaislehti Aarno Laukkanen Mr. Nyrkkeily Pyrintö vakuuttava Korisliigassa Messut

Lisätiedot

Attaque. Alexander Lahtisen MM-pronssi Huipputulos kansainvälisessä kisassa. Naisten kalpa Eurooppa Cup Vesuviuksen lumossa Napolissa

Attaque. Alexander Lahtisen MM-pronssi Huipputulos kansainvälisessä kisassa. Naisten kalpa Eurooppa Cup Vesuviuksen lumossa Napolissa 2011 Attaque Alexander Lahtisen MM-pronssi Huipputulos kansainvälisessä kisassa Naisten kalpa Eurooppa Cup Vesuviuksen lumossa Napolissa Sheffield EM-kisat Miesten ja naisten joukkueet Englannissa Kisatuloksia

Lisätiedot

Pallo-Pojat Juniorit ry:n virallinen jäsenlehti www.pallopojatjuniorit.fi

Pallo-Pojat Juniorit ry:n virallinen jäsenlehti www.pallopojatjuniorit.fi JunnuLehti Pallo-Pojat Juniorit ry:n virallinen jäsenlehti www.pallopojatjuniorit.fi JunnuLehti Sisällys: Pääkirjoitus... 01 Hallitus 2008... 02 Puheenjohtajalta 03 Edustus... 04 90... 07 93... 08 94...

Lisätiedot

Heitosta Haukipudas tunnetaan!

Heitosta Haukipudas tunnetaan! Heitosta Haukipudas tunnetaan! Ehkä Suomen paras seuraleh Maaliskuu 2012 Tunnista kahteen päivässä Lasten liikunnan määrissä on parantamisen varaa. LIIKUNTA JA TERVEYS SIVU 3 Kivet vierineet jo kymmenen

Lisätiedot

HVSSANOMAT. Yliopistotennistä 12 Yhdysvalloissa. HVS 4 uudistuu.

HVSSANOMAT. Yliopistotennistä 12 Yhdysvalloissa. HVS 4 uudistuu. HVSSANOMAT HVS-Tenniksen ja Talin Tenniskeskuksen syyslehti 2012 Yliopistotennistä 12 Yhdysvalloissa. HVS 4 uudistuu. 8 10 16 Emma Laine miettii uransa jatkoa. Jarkko Nieminen mukana IPP Openissa. Verryttelyn

Lisätiedot

Voikkari TAMPEREEN VOIMISTELIJOIDEN ILMOITUSLIITE 2015. Akrobatiavoimistelijat Gymnaestradassa s. 18. Tervetuloa mukaan voimistelemaan! s.

Voikkari TAMPEREEN VOIMISTELIJOIDEN ILMOITUSLIITE 2015. Akrobatiavoimistelijat Gymnaestradassa s. 18. Tervetuloa mukaan voimistelemaan! s. TAMPEREEN VOIMISTELIJOIDEN ILMOITUSLIITE 2015 Voikkari SAMI REIVINEN / VALOKUVAAMO KLIK Tervetuloa mukaan voimistelemaan! s. 6-9 Telinevoimistelun telineet esittelyssä s. 17 Akrobatiavoimistelijat Gymnaestradassa

Lisätiedot

Suomen painiliiton tiedotuslehti 3 / 2013

Suomen painiliiton tiedotuslehti 3 / 2013 Suomen painiliiton tiedotuslehti 3 / 2013 PAINI SAA JATKAA OLYMPIALAISISSA MM-KULTA KARKASI PETRALTA 3 / 2013 Sisällysluettelo Paini nousi sillasta s.4-5 Säännöt suosii rohkeaa s.6-7 Puheenjohtaja... 3

Lisätiedot

Toimitukselta. ÅSK Pressen toivottaa kaikille lukijoilleen Hyvää ja Rauhallista Joulua sekä antoisaa uintivuotta 2014.

Toimitukselta. ÅSK Pressen toivottaa kaikille lukijoilleen Hyvää ja Rauhallista Joulua sekä antoisaa uintivuotta 2014. Toimitukselta Kädessäsi on uuniteuore ÅSK Pressen -lehti. Vielä pari kuukautta sitten oli epävarmaa, ilmestyykö lehti lainkaan, koska vaikutti siltä, että lehdelle ei löydy tekijöitä. Pieni joukku vanhoja

Lisätiedot

KOOVEE. Monen lajin mestari ILMOITUSLIITE 1/2011. Apulaispormestari Perttu Pesä haluaa lisää yhteistyötä seurojen kanssa

KOOVEE. Monen lajin mestari ILMOITUSLIITE 1/2011. Apulaispormestari Perttu Pesä haluaa lisää yhteistyötä seurojen kanssa KOOVEE Monen lajin mestari ILMOITUSLIITE 1/2011 HYVIÄ UUTISIA Sentterin laajennus käynnistyi sivu 5 Apulaispormestari Perttu Pesä haluaa lisää yhteistyötä seurojen kanssa sivu 9 RULLAKIEKKO Koovee Rollers

Lisätiedot

HIIHTOUUTISET. Salppurin hiihtäjät Albertvillessa

HIIHTOUUTISET. Salppurin hiihtäjät Albertvillessa tiedotuslehti kaudelle 2013-2014 HIIHTOUUTISET Salppurin hiihtäjät Albertvillessa s.12 Piiriasiat: Piirin palstat 1-3, 7, 12, 20 Kilpailukalenterit 10-11 Seuraesittelyt: Asikkalan Raikas 4 Hartolan Voima

Lisätiedot

Squash. Squashia kellontarkasti. Squash antaa voimia. riikka piekäinen: Marko Värilä: Jane ja Kari Moilanen: Squash tuo ystäviä

Squash. Squashia kellontarkasti. Squash antaa voimia. riikka piekäinen: Marko Värilä: Jane ja Kari Moilanen: Squash tuo ystäviä Squash 4 2013 riikka piekäinen: Squashia kellontarkasti Jane ja Kari Moilanen: Squash tuo ystäviä Marko Värilä: Squash antaa voimia Jari Mether Pääkirjoitus 3 Urheilun moninainen voima Motiivitutkijat

Lisätiedot

KOOVEE. Miehet: klo 18:00 Koovee - TPS. Naiset: klo14:45 Koovee - TPS. TERVETULOA! Salibandyliigan avausotteluihin Kaukajärvelle 19.9.2015.

KOOVEE. Miehet: klo 18:00 Koovee - TPS. Naiset: klo14:45 Koovee - TPS. TERVETULOA! Salibandyliigan avausotteluihin Kaukajärvelle 19.9.2015. Monen lajin mestari ILMOITUSLIITE 1/2015 TERVETULOA! Salibandyliigan avausotteluihin Kaukajärvelle 19.9.2015. Naiset: klo14:45 Koovee - TPS Miehet: klo 18:00 Koovee - TPS Kaukajärvellä la 19.9.2015 PUHEENJOHTAJALLA

Lisätiedot

SUSEL SUURLEIRIN TUNNELMIA IKAALISTEN KYLPYLÄSSÄ HUMPPAVAARI TANSSINOPETTAJAKSI PAKINOI AMMATTIKORKEAKOULUSTA ARTISTIHAASTATTELUSSA MIKKO MÄKELÄINEN

SUSEL SUURLEIRIN TUNNELMIA IKAALISTEN KYLPYLÄSSÄ HUMPPAVAARI TANSSINOPETTAJAKSI PAKINOI AMMATTIKORKEAKOULUSTA ARTISTIHAASTATTELUSSA MIKKO MÄKELÄINEN SUSEL SUOMEN SEURATANSSILIITON JÄSENLEHTI 1/2005 HUMPPAVAARI PAKINOI TANSSINOPETTAJAKSI AMMATTIKORKEAKOULUSTA ARTISTIHAASTATTELUSSA MIKKO MÄKELÄINEN SUURLEIRIN TUNNELMIA IKAALISTEN KYLPYLÄSSÄ www.susel.fi

Lisätiedot

HIRVEEN KIVAA! -OHJAAJALEHTI

HIRVEEN KIVAA! -OHJAAJALEHTI 1/2015 HIRVEEN KIVAA! -OHJAAJALEHTI Sisältö Pääkirjoitus...3 Harjoittele ja liiku...4 Innostu ja innosta...6 Motivaatio syntyy tunteesta...7 Monipuolinen taitoharjoittelu edistää nuorten oppimista...8

Lisätiedot

SPAIRIS TOKA / 2007 TANSSISEURA SPIRAL RY TIEDOTUSLEHTI. WINTER DANCE FESTIVAL s. 6 LAJIEN ESITTELY S.14 ALEKSI JA ELINA S.18

SPAIRIS TOKA / 2007 TANSSISEURA SPIRAL RY TIEDOTUSLEHTI. WINTER DANCE FESTIVAL s. 6 LAJIEN ESITTELY S.14 ALEKSI JA ELINA S.18 SPAIRIS TOKA / 2007 WINTER DANCE FESTIVAL s. 6 LAJIEN ESITTELY S.14 ALEKSI JA ELINA S.18 TANSSISEURA SPIRAL RY TIEDOTUSLEHTI Sisällysluettelo: Pääkirjoitus 3 Puheenjohtajan palsta 4 Seuran jäsenmaksut

Lisätiedot