Juha & Päivi Suomen Mestari 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Juha & Päivi Suomen Mestari 2009"

Transkriptio

1 TANSSIURHEILUSEURA STEP RY:n JÄSENLEHTI 1/2009 Steppiläinen 1/ Juha & Päivi Suomen Mestari 2009 Kuva: Kimmo Kinnunen

2 2 Steppiläinen 1/2009 Sisällys: Puheenjohtajan palsta...3 Nuori Suomi lehdistötiedote...4 Kilpatanssijan inspiraatio...7 Oikea pari vie menestykseen...8 Jonin ja Pian tanssijan taival...12 Lasten suusta...13 Tulevia tapahtumia...13 Stepin pikkujoulut Ote toimintakertomuksesta...16 Sammon lukio kutsuu kilpatanssijoita...19 Mainoksia...20 Yhteystiedot...21 Levikki: Uusin painos netissä Tiliyhteys: Tanssiurheiluseura Step ry. Nordea LY-numero: Taitto: Step ry. Viinikankatu Tampere Valokuvat: Seuran jäsenet ja seuran arkisto Steppiläinen ilmestyy kahdesti vuodessa. Step ry. verkossa:

3 Steppiläinen 1/ Uusi vuosi uudet kujeet?!?! Seuratoiminnassa kauden vaihtuminen on aina muutosten ja mahdollisuuksien aikaa. Alkeisryhmät täyttyvät uusista innokkaista pareista ja jatkoryhmäläiset aloittelevat tutustumista kilpailemiseen seurakilpailuiden kautta. Aika ajoin myös ryhmien vetäjät vaihtuvat toisten aloittaessa alkeisryhmien vetämisen saatuaan siihen peruskoulutuksen Carolan hellässä huomassa ja toisen siirtyessä edistyneempien ryhmien vetämisen tai ottaessa haasteellisen taustajoukkojen vastuullisen tehtävän. Kaiken kaikkiaan seuratoiminnan ydin onkin juuri tässä. Teemme asioita yhdessä ja kun tekijöitä on tarpeeksi niin silloin kenenkään yksittäinen tehtävä ei muodostu kohtuuttoman suureksi. Ilokseni olen huomannut että tarvittaessa aina on löytynyt riittävästi halukkaita auttamaan erilaisissa tehtävissä ja käytännön järjestelyissä. Iso kiitos tästä! Jos huomaat olevasi enemmän saajan kuin antavan osapuolen roolissa niin seuraavalla kerralla, kun ilmoitustaululla on lista apuvoimien tarpeesta, on tilaisuutesi koittanut. Muutoksia on luvassa myös seuran käytössä oleviin tiloihin. Uusi vuokrasopimus on tekeillä ja siihen liittyen salien ilmanvaihto ja valaistus tullaan muuttamaan enemmän tarpeitamme vastaavaksi. Tämän seurauksena kesän aikana salien käytössä on rajoituksia korjaustöistä johtuen. Muutokset pyritään tekemään siten että harjoittelu olisi jatkuvasti mahdollista ainakin toisessa saleista. Ilmaista tämä herkku ei ole ja siksi uusien jäsenien saaminen mukaan toimintaan on nyt tärkeämpää kuin koskaan aiemmin. Tässä tarvitsemme kaikkien apua erityisesti juuri sinun! Jos olet jo täysivaltainen jäsenmaksun maksava Stepin jäsen niin kutsu ystäviäsi mukaan toimintaan ja jos et vielä ole Steppiläinen niin olet tervetullut mukaan toimintaan joko tanssivana Steppiläisenä tai kannatusjäsenenä. Lopuksi vielä haluan kiittää kaikkia steppiläisiä panoksesta seuratyöhön sekä onnitella kaikkia kilpailuissa menestyneitä. Tulospalvelimen tietoja seuranneena tiedän että onniteltavia steppiläisiä riittää paljon. Joten onnittelut kaikille yhdessä ja jokaiselle erikseen!!! Erityiset onnittelut osoitan kevään SM-kilpailuissa menestyneille, joiden saavutukset tullaan liittämään osaksi ison salin seinällä olevaa "Hall of fame" rivistöä. Kiitos myös steppiläisten taustajoukoille, joita ilman Step ei olisi sitä mitä se tänä päivänä on. Aurinkoisesta keväästä nauttien, pj. Ari

4 4 Steppiläinen 1/2009 Nuori Suomi lehdistötiedote URHEILEVIEN LASTEN JA NUORTEN FYYSIS- MOTORINEN HARJOITTELU Kokonaisliikuntamäärä vähenee iän mukana Olympiakomitea, Nuori Suomi ja Suomen Valmentajat ovat tehneet laajan selvityksen 8 18-vuotiaiden urheilevien nuorten liikuntamääristä ja harjoittelun karkeasta laadusta. Hyvä harjoittelu - selvitystyön johtopäätöksenä nähdään urheilevien nuorten kokonaisliikuntamäärän laskevan iän myötä jopa huolestuttavan paljon. Tutkimuksen alkusysäys tuli toisaalta Suomen Olympiakomitean huolesta huippu-urheilun tulevaisuudesta ja toisaalta Nuori Suomi ry:n huolesta lasten ja nuorten harjoittelun mahdollisesta yksipuolisuudesta. Selvitystyön kohteiksi seuloutuivat 8-18-vuotiaat urheilevat lapset ja nuoret, jotka lopullisessa selvitystyössä edustivat 14 eri lajia. Selvitystyö toteutettiin lajiliittojen organisoimalla harjoituspäiväkirjojen pitämisellä. Lajiliitot valitsivat harjoituspäiväkirjaa pitävät jäsenensä tavoitteena mahdollisimman laaja ja monipuolinen otos. Harjoituspäiväkirjaa pidettiin eri vuodenaikoina yhteensä kolme viikon mittaista jaksoa. Harjoittelupäiväkirjassa oli kolme pääsaraketta: Omaan päälajiin liittyvä harjoittelu, päälajiksi nimettyyn lajiin liittyvä omatoiminen harjoittelu ja kolmantena kohtana muu kuin omaan päälajiin liittyvä harjoittelu. Myös ikäluokat jaettiin kolmeen ryhmään: 8-11-vuotiaat, vuotiaat ja vuotiaat. Jokaisessa ikäluokassa tarkasteltiin sekä poikien että tyttöjen liikuntamääriä. Lopulliseen selvitykseen saatiin yhteensä 2646 harrastajan tiedot, jotka jakautuivat lähes tarkalleen tasan poikien (1320) ja tyttöjen (1329) kesken. Selvityksessä pyrittiin saamaan vastauksia kysymyksiin: harjoitteleeko urheileva lapsi ja nuori paljon vai vähän, onko harjoittelu yksipuolista vai monipuolista ja kuinka harjoittelua tulisi jatkossa kehittää. Omaehtoinen liikkuminen vähenee iän myötä Selvitystyön tulokset kuvaavat tutkimuskohteiden yleisiä linjoja, mutta sekä lajien sisällä, että yksilöiden välillä harjoitusmäärien erot ovat suuret.

5 Steppiläinen 1/ Yleisesti ottaen viikoittaiset kokonaisliikuntamäärät ovat suurimmillaan ikäluokassa 8-11 vuotta. Tässä ikäluokassa muun kuin oman päälajin liikuntamäärät olivat selvästi suurimmillaan vanhempiin ikäluokkiin verrattuna. Yli puolet selvityksessä mukana olleista liikkuivat terveytensä kannalta riittävästi. Huippu-urheilun tarpeita ajatellen kuitenkin vain harvojen liikuntamäärät ovat riittäviä vuotiailla viikoittainen kokonaisliikuntamäärä vähenee edellisestä ikäluokasta, vaikka urheiluseurojen organisoiman harjoittelun määrä lisääntyykin. Näyttää siltä, että tässä vaiheessa oman päälajinsa ohjattuun harjoitteluun panostavat nuoret vähentävät varsinkin muuta kuin omaan päälajiin liittyvää harjoitteluaan. Osa harjoittelee päälajiaan omatoimisesti, mutta huolestuttavan moni jättää omaehtoisen harjoittelun kokonaan tekemättä, toteaa selvityksen asiantuntijaksi kutsuttu lääkäri ja valmentaja Harri Hakkarainen. Tätä taustaa vasten on hiukan yllättävää, että terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien prosentuaalinen osuus kuitenkin kasvaa sekä tytöillä että pojilla edelliseen ikäluokkaan verrattuna. Tämä selittyy liikuntasuosituksen minimimäärän laskulla aikuisikää lähestyttäessä eikä suinkaan liikunnan absoluuttisen määrän kasvulla, muistuttaa Hakkarainen. Toisaalta lajitekniikkaan liittyvä harjoittelu on tässä ikäluokassa suurimmillaan koko tutkimusjoukossa. Se on hyvä asia, koska oppimisen herkkyyskausitietämyksen mukaan tässä iässä tekniikoiden oppiminen on suhteellisesti helpompaa kuin vanhemmalla iällä. Tutkimuksen vanhimmassa ikäluokassa vuotiailla viikoittainen kokonaisliikuntamäärä on pienimmillään. Omaan lajiin liittyvien harjoitusten määrä on suurimmillaan, mutta kokonaisliikuntamäärä pienimmillään. Selitys on se, että muun kuin omaan lajiin kuuluva liikunta vähenee edellisestä ikäluokasta edelleen. Jos selvityksen antamia tuloksia tarkastelee huippuurheilunäkökulmasta, niin erittäin pieni joukko tutkimukseen osallistuneista, 15 %, urheilee huippu-urheilun vaatimusten näkökulmasta riittävästi. Johtopäätöksiä Liian aikainen erikoistuminen omaan lajiharjoitteluun voi johtaa elinjärjestelmien yksipuoliseen kuormittumiseen, joka voi jatkossa rajoittaa lajissa kehittymistä tai pahimmillaan aiheuttaa erilaisia rasitustiloja.

6 6 Steppiläinen 1/2009 Monipuolinen harjoittelu tulisi nostaa kunniaan ja monipuolisuus pitäisi mieltää nimenomaan fyysisten ominaisuuksien monipuolisena kehittämisenä. Niin nopeutta, aineenvaihduntaa kuin lihaskuntoa ja voimaa pitäisi kaikkia kehittää monipuolisesti, muistuttaa asiantuntija Harri Hakkarainen. Sama pätee luuston ja tukielinten, taidon ja tekniikan kuin myös liikkuvuuden monipuoliseen kehittämiseen. Yli 12-vuotiailla on tavoitteena vähintään 18 tuntia harjoittelua viikossa. Tämän selvityksen tutkimusjoukon keskiarvo oli 13,4 tuntia. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kilpaurheilua harrastavalle nuorelle on 16 ikävuoteen mennessä kertynyt jo 2000 tunnin harjoittelullinen vaje tavoitteeseen nähden. Tätä vajetta on erittäin vaikea paikata myöhemmin ja harjoittelun lisääminen esimerkiksi urheilulukiossa voikin pahimmillaan johtaa rasitusvammojen syntyyn tai ylirasitustilaan. 18 viikkotunnin harjoittelutavoitteeseen päästään 12-vuotiailla ja siitä vanhemmilla ohjattua harjoittelua reilusti lisäämällä, mikäli omaehtoinen liikkuminen vähenee niin rajusti kuin selvityksestä käy ilmi. Toinen vaihtoehto olisi omaehtoisen harjoittelun tai liikkumisen lisääminen vuotiaiden harjoittelussa näyttää olevan eniten korjattavaa. Tämä on etsikkoaikaa urheilijaksi kasvamiseksi ja nuoren olisi jo tässä iässä otettava suurta vastuuta omasta harjoittelustaan ja löydettävä sisäinen kipinä harjoitteluun. Ellei näin käy, millään ulkopuolisilla tukitoimilla tuskin päästään haluttuun tulokseen. Lisätietoja: Harri Hakkarainen, lääkäri-valmentaja, selvityksen erityisasiantuntija Pasi Mäenpää, kehitysjohtaja, Nuori Suomi ry Asko Härkönen, kehityspäällikkö, Olympiakomitea Pekka Potinkara, toiminnanjohtaja, Suomen Valmentajat ry Nuoren Suomen verkkolehtiä luettavissa osoitteessa Lehtiä on neljä: koululaisten liikuttajille, pienten lasten liikuttajille, Sinettimaili-verkkolehti ja Junnukoutsi-verkkolehti

7 Steppiläinen 1/ Kilpatanssijan inspiraation lähde istuu katsomossa Tanssi on parhaillaan silmiä hivelevä nautinto. Se nostattaa mieltä ja musiikki, osuessaan hyvin kohdalle, palauttaa mieleen erilaisia ihania muistoja. Tanssikilpailussa yhdistyvät monien eri aistien tuomat nautinnot. Näistä pisimpään ihmisten elämään lienee vaikuttanut musiikki, jota on voinut kuunnella ulkopuolisesta maailmasta jo syntymää odotellessa. Musiikkia tulee vähän joka tuutista koko elämän ajan. Useissa elämän taitekohdissa, niin hyvissä kuin huonoissakin, on soinut jokin musiikkikappale, jonka muistaa tähän tilanteeseen kytkettynä lopun elämäänsä. Kilpatanssissa soitetaan usein eri sovituksia maailman ihanimmista evergreeneistä, joihin kuuntelijat kautta aikain ovat rakastuneet. Kun tähän yhdistetään tanssi, uskomaton liike parketin päällä, puvut ja tanssijoiden eläytyminen, on kuin katsoisi elävää ja liikkuvaa taideteosta, joka koko ajan muuntautuu ja kehittyy. Vain paikan päällä pääsee riittävän hyvin oikeaan tunnelmaan. Yleensä liike latistuu kuvatessa ja nopeus kaikkoaa. Särmäkin saattaa kadota ja yleensä kuvassa näkyy vain osa tanssijoista kerralla. Musiikkikin kuulostaa paremmalta, kun se tulvii lattian ympärillä. Ring-side paikka pöydässä on usein aika mielenkiintoinen. Siinä pääsee melkein tanssijoiden iholle ohikiitäväksi hetkeksi. Puvun helma saattaa hulmahtaa pöydän yli ja strutsin pehmeä sulka koskettaa poskea. Siinä voi myös ihmetellä vaakatasossa lentävää hikeä. Kyllä, niin lujaa pyöritään, että irtoava hiki todellakin lentää vaakatasossa. Siitä huolimatta tanssijat muistavat hymyillä. Kaikki lähellä olevat yksityiskohdat näkyvät selkeästi, mutta joku kauimmaisessa takakulmassa tanssiva pari saattaa jäädä muiden taakse piiloon. Jos taas istuu katsomossa, saa enemmän yleiskuvaa lattian tilanteesta ja

8 8 Steppiläinen 1/2009 mitä ylemmäs katsomossa kipuaa, sitä enemmän erottuu kokonaisliike ja parien keskinäiset erot liikkeen määrässä ja liikelaajuudessa. Sen sijaan sieltä ei enää välttämättä erota jalkojen teknisiä finessejä pukujen alta. Missä hyvänsä istutkin, voit aina myös leikkiä tuomaria ja merkitä käsiohjelmaan suosikkiparisi ja seuraavalla kierroksella tarkistella miten hyvin sait kokoon oikeat jatkoon pääsijät. Ja vaikket saakaan kaikkia oikein, niin ei mitään hätää. Eivät heitä saa tuomaritkaan ja jatkoon mennäänkin tuomariäänten mukaisessa järjestyksessä. Myös putoajilla on eri tansseissa ollut kannattajia tuomaristossa. Lopulta finaaleissa tuomarit laittavat kunkin parin sijoitukset paperille. Paras pari saa tuomarilta ykkösen jne. Lopulta tuomarien tulokset ajetaan tietokoneella skating-järjestelmällä, jolla saadaan tuomarien majoriteetin mukainen sijoitus kullekin parille jokaisessa tanssissa. Eniten tansseja voittanut pari voittaa lopulta kilpailun. On tärkeää, että eri katsontakannat arvostelussa tulevat esille ja siksi tuomareita onkin useita. Kun on tasaväkisiä kilpailijoita, erilaiset kunkin tuomarin painotukset näkyvät toisistaan eroavina sijoituksina. Tästä syystä tuomaristossa on myös sekä naisia että miehiä, jotta erilaiset näkemykset siltäkin osin parilajissa tulevat huomioiduiksi. Tule paikalle katsomaan ja kannustamaan. Usko tai älä, niin kilpailijoiden suurin innostaja ja inspiraation lähde olet katsojana juuri sinä! Carola Tuokko Kilpatanssissa oikea pari vie menestykseen Julkaistu Ylöjärven uutisissa Kilpatanssi on laji, jonka rytmit vievät harrastajan mukanaan lähes huomaamatta. Ylöjärveläiset Laura Lackman, 18, Anna Lackman, 17, ja Henna Rajala, 15, antoivat lajille pikkusormen, ja Laura elättelee jo toiveita tanssiammattilaisuudesta. Laura, Anna ja Henna myöntävät, että tanssi on heille tällä hetkellä yhtä kuin elämä. Neitoset vetävät tanssikengät jalkaan aina kun mahdollista ja jaksavat opetella uusia kuvioita päivästä toiseen. Nyt lisäintoa harjoitteluun tuovat ensi lauantaina järjestettävät kotikisat Tampereella, Kaukajärven Vapaa-aikatalolla.

9 Steppiläinen 1/ Seuramme järjestää Tampereella Suomen tanssiurheiluliiton GPkisat. Noin kerran kuukaudessa järjestettävissä Grand Prix -kisoissa kerätään GP-pisteitä, joiden perusteella Suomen huipputanssijat listataan paremmuusjärjestykseen, tytöt tarkentavat. Suomessa kilpatansseissa mitellään vakio- ja latinalaisissa tansseissa. Laura, Anna ja Henna tanssivat vain latinalaisia tansseja, joita ovat samba, cha-cha, rumba, paso doble ja jive. Kolmikosta parhaiten on menestynyt Laura Lackman. Viime syksynä alkaneella kuluvalla tanssikaudella hän on voittanut tanssiparinsa Sebastian Saarisen kanssa kaikki GP-kisat. Pari on päässyt edustamaan Suomea myös oman ikäsarjansa MM- ja EM-kisoihin. Anna Lackman ja Henna Rajala eivät ole yltäneet kauden kisoissa aivan yhtä koviin tuloksiin, mutta ovat sijoittuneet isoissa kisoissa kärkikymmenikön tuntumaan. Vaikka GP-kisat ovat avoimia, Laura Lackman vakuuttaa, että niissä kisaa Suomen kärkitanssijat. Harrastuksen alkuvaiheessa tanssiparit keräävät kannuksia aluekilpailuissa. Vasta kun niissä on tullut menestystä, siirrytään GP-kisoihin. Niiden finaaleissa on hyvin usein samat parit keräämässä arvokkaita GP-pisteitä, joiden perusteella valitaan edustamaan kotimaata kansainvälisissä kilpailuissa, Laura selittää. Pari vaihtuu jos kemia ei toimi Tanssi on ehdottomasti parilaji. Laura Lackman kertoo, että hänen tiensä menestykseen löytyi vasta kaksi vuotta sitten, kun tanssikumppaniksi tuli tamperelainen Sebastian Saarinen. Kummankin tanssijan motivaation pitää olla kohdallaan. Tyttö ei voi menestyä, jos poika haluaa tanssia vain harrastelijatasolla. Heti kun sain Sebastianin parikseni, kehityin tanssissa valtavasti, Laura kertoo. Hyvästä parista halutaan myös pitää tiukasti kiinni. Anna Lackmanin nykyinen tanssipari asuu Lahdessa ja käy kaiken kukkuraksi koulua Helsingissä. Tanssia harjoitellaan useaan otteeseen viikossa, joten

10 10 Steppiläinen 1/2009 kumpikin joutuu usein reissaamaan kaupungista toiseen. Nyt parini Mikael Leppänen on viettänyt Tampereella pidemmän rupeaman, koska hän on lukulomalla ylioppilaskirjoituksia varten. Yleensä minä kuitenkin matkustan Lahteen tai hän tänne ihan vain harjoittelemaan. Joskus olemme myös harjoitelleet Helsingissä, Anna selittää. Oikean parin etsinnässä valmentajalla on merkittävä rooli. Tanssin ammattilaiset tietävät, mistä päin löytyy vapaita tanssijoita, ja kuka sopii kenenkin pariksi. Jotkut joutuvat vaihtamaan paria hyvinkin usein, ennen kuin sopiva löytyy, Henna Rajala tietää. Kilpatanssissa harjoitteluaikataulut muotoutuvat juuri sellaisiksi kuin parille sopii, sillä suurin osa harjoittelusta tapahtuu oma-aloitteisesti tanssisalissa. Treenausta tukevat opettajilta otettavat yksityistunnit, joiden aikana opittuja asioita kerrataan omaan tahtiin. Yksityistunteja otetaan ainakin kerran viikossa, joten harjoiteltavia asioita riittää. Itse tanssiharjoittelun lisäksi ohjelmaan kuuluvat oheisharjoitukset kuten lenkkeily, lihaskunto, kehonhallinta tai vastaava, Laura luettelee. Kun tytöiltä kysytään, miksi tanssi on hyvä harrastus, kaikilta kolmelta kajahtaa selkeä vastaus yhteen ääneen. Se on niin monipuolista, neidit kertovat. Latinalaisissa tansseissa on runsaasti osa-alueita. Tekniikka, vartalon käyttö, liikkeiden ilmaisu ja musiikin tulkinta ovat asioita, joissa voi kehittyä jatkuvasti valmentajan tai parin neuvojen mukaan, Laura tarkentaa. Tanssisali on toinen koti Tanssiharjoittelu vie ylöjärveläiskolmikon kaiken mahdollisen vapaa-ajan. Laura opiskelee Sammon urheilulukiossa, joten hän harjoittelee tanssia parinsa kanssa jo kouluaikana. Lukujärjestyksessämme on aamutreenit kolmesti viikossa. Koulupäivän

11 Steppiläinen 1/ jälkeen suuntaamme tanssisalille, missä olemme iltaan saakka. Viikonloppuisin, jos kisoja ei ole, saatamme treenata kahdesti päivässä. Pahimpina arki-iltoina olen ollut kotona vasta puoli yksitoista illalla, Laura paljastaa. Anna opiskelee Tampereen yhteiskoulun lukiossa ja Henna Ylöjärven yhtenäiskoulussa. Kumpikin lähtee tanssisalille heti, kun koulupäivä päättyy. Kuljen Tampereelle linja-autolla ja joskus autokyydillä, Henna sanoo. Ruokailutkin tytöt hoitavat harjoituspaikan vapaa-ajan tiloissa. Kaikki ovat sitä mieltä, että tanssi(keskuksesta)salista on tullut toinen koti. Ylöjärvellä käydään lähinnä nukkumassa. Vapaapäiviä tanssijoille osuu harvoin. Kun sellainen kuitenkin joskus on, se käytetään tehokkaasti hyväksi. Minä olen aina kavereiden kanssa, jos harjoittelulta jää vapaita hetkiä. Silloin tehdään jotain aivan muita asioita, kuin tanssitaan, Henna vakuuttaa. Ahkerasti harjoitteleva Laura taas sanoo, että vapaapäivät kuluvat levätessä. Ja jos on oikein tiukka paikka, niin vapaalla on pakerrettava kouluhommia, hän naurahtaa. Lukiolainen kertookin, että jatkuva tanssiharjoittelu on alkanut näkyä koulutuloksissa jossain määrin. Keskiarvoni on vielä hyvällä tasolla, mutta joidenkin aineiden kohdalla näkyy, että aikaa läksyihin ei riitä. Lukiossa on valitettavasti valittava, mihin aineisiin aikoo satsata ja mihin ei, jos haluaa harjoitella näin ahkerasti kuin minä, Laura kertoo. Hän on kuitenkin suunnitellut tanssista ammattia ja vakuuttaa, että harjoittelee mieluummin tanssia kuin istuu nenä koulukirjassa. Osaava askeltaja voi nimittäin luoda harrastuksestaan uran myös Suomessa. Kansainvälisissä kilpailuissa palkinnot ovat joskus rahaa ja sponsoreitakin saa. Ammattimielessä tanssijan on kuitenkin valmennettava, mistä saa ihan kelpo palkkaa, Laura taustoittaa.

12 12 Steppiläinen 1/2009 Jonin ja Pian tanssijan taival Muokattu Hervannan Sanomien artikkelista maaliskuussa 2009 Oli syyskuun ilta vuonna Tyttö, tuolloin 9-vuotias, lähti koulukaverinsa ja äitinsä houkuttelemana katsomaan ja kokeilemaan tanssiseuran salille, mitä se kilpatanssi oikein on. Tanssi tuntui hänestä heti niin kivalta, että kohta tyttö jo kysyikin poikaa luokaltansa parikseen tanssimaan ja poika lähti. Tytön 7-vuotias veli katseli tanssin harjoittelemista sivusta ja mietti, jotta mahtaisikohan tuo tanssi olla oikeasti kivaa. Tanssimaan sitten lähti hänkin ja sille tielle jäi. Kului 7 vuotta, kumpikin tanssivat ja kilpailivat omien pariensa kanssa, kunnes he eräänä päivänä huomasivat, että voisivathan he tanssia yhdessäkin. Tytön 7-vuotiaasta pikkuveljestä oli nimittäin kasvanut pitkänhuiskea nuori mies, joten pituuserokin oli nyt ihan kohdallaan. Olemme tanssineet nyt yhdessä vajaan 2 vuotta ja hauskaa on ollut. Sisarusparina tanssimisessa on omat hyvät puolensa; molemmilla on samansuuntaiset ajatukset ja tavoitteet ja treeniajoista sopiminen on helppoa. Erimielisyyttäkin toki joskus tulee, mutta ne on sovittavissa siinä, missä normaalit sisarusten väliset eripurat muutenkin, koska tuntee toisen niin hyvin. Harjoittelemme noin neljänä iltana viikossa; ryhmissä, yksityistunneilla ja itsenäisesti. Tämän lisäksi ohjaamme junnupracticea kerran viikossa. Kilpailumatkoilla eri puolilla Suomea käymme noin kerran kuukaudessa. Olemme nuorisosarjan 10-tanssijoita eli tanssimme viittä vakio- ja viittä latinalaistanssia. Viime syksynä aloitimme Suomen Tanssiurheiluliiton järjestämän seuraohjaajakoulutuksen, jonka myötä saamme valmiudet tanssin perusvalmennuksen antamiseen seurassa ja voimme näin jakaa omalta osaltamme tanssin iloa myös muille. Harrastuksemme on koko perheen yhteinen, sillä myös vanhempamme ovat olleet mukana kilpatanssiharrastuksessa

13 Steppiläinen 1/ yhtä monta vuotta kuin me. Eli kun kotoa Messukylästä lähdemme treeneihin, perheen yhteinen osoite on sama: Tanssiurheiluseura Stepin salit Nekalassa. Joni ja Pia Pitkämäki Lasten suusta: Aatos (4v.) seurasi haltioissaan vuotiaita senioritanssijoita. Tanssin päätyttyä hän meni tanssijoiden luo ja sanoi: "Kun minustakin tulee kuolemanvanha, niin minäkin alan tanssia." -Tuija Tulevia tapahtumia Tanssin suurleiri Pajulahdessa Salein valojen ja ilmanvaihdon remontti suunnitteilla kesällä Stepin järjestämät Latin SM kilpailut Varaathan ajan kalenteriisi.

14 14 Steppiläinen 1/2009 Stepin pikkujoulut 2008 Pikkujouluissa jaettiin seuraavat kiertopalkinnot: Juniori valmentaja palkinto: Juha ja Leena Kanto Lapsi luokan kiertopalkinto: Linus ja Lumi Otsamo Juniori luokan kiertopalkinto: Arto Pajunen ja Laura Mäkinen Nuoriso luokan kiertopalkinto: Sebastian Saarinenja Laura Lackman Yleisen luokan kiertopalkinto: Jaak Vainomaa ja Taina Savikurki Seniori luokan kiertopalkinto: Osmo ja Marja Heikkilä

15 Steppiläinen 1/ Lasten bailatinoryhmällä oli oma esitys, jolla aloitettiin pikkujoulujuhlat. Juhlissa vieraili tanssiva pukki, jonka sylissä kävivät kaikki, jotka saivat joululahjan. Lopuksi kaikilla oli mahdollisuus pistää jalalla koreaksi yhteisen rivitanssin merkeissä. Kuvat Jarkko Pajunen

16 16 Steppiläinen 1/2009 Ote toimintakertomuksesta Vuosi 2008 oli seuran 32. toimintavuosi. Jäsenmäärä oli 350, joista viikoittain seuran toimintaan osallistui noin 220 henkilöä. Vuoden 2008 pääteemoina jatkuivat tasokkaan valmennuksen järjestäminen kaikille taitotasoille ja nuorisotoiminnan ylläpitäminen Nuori Suomi tavoitteiden mukaisina. Varojen hankkimiseksi seura järjesti Suomen Tanssiurheiluliiton kanssa yhteistyössä aluekilpailun sekä kaksi seurakilpailua lajin juuri aloittaneille tanssipareille. Seura osallistui vuoden aikana mahdollisuuksiensa mukaan Tampereen kaupungissa järjestettyihin yleisötapahtumiin. Suomen Tanssiurheiluliiton kanssa yhteistyössä seura oli kehittämässä alueellista ja valtakunnallista tanssiurheilutoimintaa järjestäen valmentajien koulutustilaisuuksia sekä olemalla mukana tanssiurheiluliiton kehitystyöryhmissä. Suurin menoerä seuran budjetissa on edelleen salivuokrat. Vuosi 2008 on ollut jälleen kisamenestyksellä mitattuna menestyksekäs vuosi Stepin historiassa. Vuoden aikana seuran jäsenet menestyivät hienosti sekä kotimaisissa että kansainvälisissä kilpailuissa. Vakiotanssien SM kilpailuihin osallistui kaikkiaan 14 edustusparia, jolla Step nousi kilpailuiden suurimmaksi seuraksi parimäärällisesi. Kilpailuista tuli tuomisena tänä vuonna yksi Suomen Mestaruus sekä yksi viides ja kuudes sija. Champion luokassa Ilari Lehtonen ja Johanna Kanto ylsivät finaalissa viidennelle sijalle. Senioreissa Juha ja Päivi Rautio hallit-

17 Steppiläinen 1/ sivat omaa luokkaansa edellisten vuosien tapaan ja voittivat jo neljännen kerran Suomen mestaruuden peräkkäin. Nuorison kovatasoisessa kilpailussa Valtteri Virtanen ja Heidi Karppanen sijoittuivat hienosti finaalin kuudenneksi. Latinalaistanssien SM kilpailuissa Step näyttäytyi jälleen suurimpana seurana 10 edustusparin voimin. Champion luokassa Jaak Vainomaa ja Taina Savikurki selvittivät uutena pariyhdistelmänä tiensä upeasti finaalin kuudenneksi. Nuoriso luokan finaalissa nähtiin voittajaparin Sebastian Saarisen ja Laura Lacmanin lisäksi Tuomas Jylhä ja Iida Hilska, jotka tanssivat neljännelle sijalle. Senioriluokassa Jouko Karppien ja Helena Merta tulivat jälleen edellisen vuoden tapaan hienosti toiseksi.

18 18 Steppiläinen 1/ tanssin SM kilpailuissa Nuorisoluokassa uusi pariyhdistelmä Tuomas Jylhä ja Sofia Mäki-Ontto sijoittuivat upeasti pronssille. Champion luokassa käytiin tiukkaa kilpailua voitosta sillä kaksi paria sijoittuivat tasapistein kilpailun kärkeen. Yksittäisten tuomariäänien tarkistamisen jälkeen voiton veivät Jaak Vainomaa ja Taina Savikurki tuoden Stepille ensimmäisen 10-tanssin yleisen luokan Suomen Mestaruuden. Useat seuran maajoukkuevalmennuksessa olleista pareista osallistuivat myös kansainvälisiin kilpailuihin sijoittuen niissä erittäin hyvin. Seuralaiset olivat näkyvillä julkisessa mediassa aiempia vuosia enemmän ja ilmoitustaulu täyttyikin useista paikallisten sekä valtakunnallisten lehtien artikkeleista. Kuvat Kimmo Kinnunen ja Jarkko Pajunen

19 Steppiläinen 1/ SAMMON LUKIO KUTSUU KILPATANSSIJOITA Suomessa on yksi koulu, jossa on kilpatanssipainotteinen lukio. Se on Mäkelänrinteen yhteiskoulu Helsingissä. Nyt vihreää valoa samaan suuntaan on näyttämässä Sammon urheilulukio. Muutamien siellä jo opiskelevien kilpatanssijoiden positiivinen esimerkki kannustaa aloittamaan kilpatanssipainotteisen lukiolinjan Tampereella vuoden 2010 syksyllä, jos samaa kilpatanssia harrastavia lukion opiskelijoita on tulossa kouluun tarpeeksi. Urheilulukioissa opiskellaan samoja aineita kuin tavallisissakin lukioissa, mutta liikuntaa on ohjelmassa enemmän ja oman erikoislajinsa harrastaminen on turvattu opiskelujen ohessa. Ne lajit, jotka pääsevät painopistealueiksi, saavat koulun puolesta lajivalmennusta ja voivat harjoitella kouluajalla. Tällaiseen ryhmään lasketaan kuuluvaksi kaikki lukion eri luokilla opiskelevat ko. lajin harrastajat. Miltä tuntuisi opiskella lukiossa, jossa kilpatanssi olisi oppiaine? Painopistealueista on kuitenkin kova kilpailu, koska ne saavat mm. valmennuksellisen erikois-aseman. Urheilulukioissa on tietty kiintiö painotettuja lajeja riippuen lajien opiskelijamääristä. Jos halutaan uusi laji mukaan, on jonkun toisen luovuttava asemastaan. Siksi kilpailu erikoisasemasta on kova. Jos harkitaan urheilulukiota vaihtoehtona, ei sellaista aina löydy omalta paikkakunnalta. Monelle maakunnassa asuvalle tuntuisi Tampere varmaan Helsinkiä turvallisemmalta ympäristöltä lähettää lapsensa pois kotoa opiskelemaan omatoimisesti jossain muualla. Tampere on myös keskeisellä paikalla koko Suomea ajatellen, joten kotimatkat olisivat lyhyemmät. Pyydän teitä nyt seuroissanne ottamaan selvää, onko teillä yläkoulu/ lukioikäisiä kilpa-tanssijoita, jotka pystyisivät lukiovuosiksi muuttamaan Tampereelle opiskelemaan? Huomioikaa mukaan kaikki potentiaaliset 12 v. täyttäneet tulevaisuudessa lukioon jatkavat opiskelijat. Lähettäkää vastauksenne allekirjoittaneelle huhtikuun loppuun mennessä. Jos ennakkoon ilmoittautuneita opiskelijoita tulee tarpeeksi, voimme ryhtyä jatkotoimenpiteisiin Sammon lukion kanssa. Koulu tarvitsee tiedot jo tänä keväänä pystyäkseen muuttamaan opetussuunnitelmiaan vuodelle Ystävällisin terveisin Raili Tilli STUL koulutusvaliokunta puheenjohtaja p

20 20 Steppiläinen 1/2009 Huippulaadukkaat Ray Rose ja Supadance kilpatanssi ja harjoituskengät saat Stepin pikkusalin perällä olevasta kenkämyynnistä. Kauppa on avoinna sopimuksen mukaan. Soita Leena ja Juha Kanto. Tervetuloa! Etuja Steppiläisen jäsenkortilla Tässä päivitetty lista voimassa olevista etuuksista Yhteistyökumppanit Piruetti 10% alennuksen normaalihintaista tuotteista. PS Hiusstudio -10% alennus kampaamopalveluista Ihana Lumous tilatuista tanssiasuista 20% alennus Useimmat lavatanssipaikat Tampereen ympäristössä alennetuin pääsylippuhinnoin. Ja lista kasvaa

21 Steppiläinen 1/ STEPin vuoden 2009 johtokunta Puheenjohtaja Sihteeri Talousvastaava Valmennustoimikunta Markkinointivastaava Nuorisoedustaja Tiedotusvastaava Ari Lindgren puh Vara: Arto Moisio Minna Vainikka puh Vara: Maria Kolu-Lehto Eija Savikurki puh Vara: Pertti Savikurki Johanna Kanto puh: Vara: Arto Moisio puh Vara: Terhi Mäkinen Pia Pitkämäki puh Vara: Satu Lindgren puh Vara: Katri Kosonen Mikäli haluat vaikuttaa seuran toimintaan niin ota rohkeasti yhteyttä johonkin ylläolevista henkilöistä ja kerro hänelle asiasi vietäväksi eteenpäin toimikunnan tai johtokunnan kokoukseen. Johtokunta kokoontuu pääsääntöisesti aina kuukauden ensimmäisenä torstaina.

22 22 Steppiläinen 1/2009 Dance Factory Tanssiurheilukeskus Fitori Adrienn Lapset Nuoriso D-B lat Juniorit Nuoriso A lat. Haanpää Jouko Aikuiset Step Kaasalainen Mikko Juniorit Step Juniorit Nuoriso A lat. Kanto Johanna Lapset Step Karppanen Heidi Lapset ja Juniorit E vak Lackman Anna Lasten tanssileikkikerho Lackman Samuel, Päivi Lackman Laura Lapset ja Juniorit E lat Lehtonen Ilari Lapset Step Lindgren Ari Puheenjohtaja, Tähtiryhmä Lindgren Satu, Ari Lasten tanssileikkikerho Moisio Arto Markkinointivastaava Niemi Seppo Kilpailuyhdyshenkilö Pitkämäki Joni, Pia Lapsi + Juniori practice nuorisoedustaja Pitkämäki Päivi Aikuiset Step Reunavuori Jukka,Tarja Aikuiset Step Nuori Suomi Saarinen Sebastian Lapset ja Juniorit E lat Seppänen Elina Bailatino aikuiset Savikurki Eija Talousvastaava Tarvainen Anna-Maija Bailatino lapset Tuokko Carola Aikuiset kilpailevat E-D, Aikuiset kilpailevat C-A Virtanen Valtteri Lapset ja Juniori E vak

Nousujohteisuus. Laji(t) Muu. Määrä

Nousujohteisuus. Laji(t) Muu. Määrä Olympiakomitea, Nuori Suomi ja Suomen Valmentajat ovat tehneet laajan selvityksen 8 18- vuotiaiden urheilevien nuorten liikuntamääristä ja harjoittelun karkeasta laadusta. Hyvä harjoittelu -selvitystyön

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA-AKTIIVISUUS

LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA-AKTIIVISUUS LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA-AKTIIVISUUS TAVOITE Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä 2008 KOHTUULLISTA LIIKUNTAA REIPPAASTI LIIKKUVAT OPPILAAT RUUTUAIKAA? URHEILEVIEN NUORTEN RUUTUAIKA SUOMESSA

Lisätiedot

KOHTI TAVOITTEELLISTA KILPAURHEILUA

KOHTI TAVOITTEELLISTA KILPAURHEILUA MITÄ KILPAURHEILU ON? - SARJAKILPAILUT - KANSALLISET KILPAILUT - ALUEEN KILPAILUT - SM - KILPAILUT - MM - KILPAILUT MITEN SE MÄÄRITELLÄÄN? - TAVOITELÄHTÖISESTI - HARJOITTELUMÄÄRÄN SUHTEEN - MENESTYKSEN

Lisätiedot

Urheilevien lasten ja nuorten fyysis-motorinen harjoittelu

Urheilevien lasten ja nuorten fyysis-motorinen harjoittelu Hämeenlinna 25.4.2009 Tampere Urheilevien lasten ja nuorten fyysis-motorinen harjoittelu 1.Selvityksen tuloksia ja johtopäätöksiä 2.Mistä ongelmat ovat syntyneet? 3.Miten harjoittelua ja urheilua voisi

Lisätiedot

No. 1 Elokuu 2012 Cavaljero on Cavalier ry:n tiedotuslehti Tanssiurheiluseura Cavalier ry Järvenpää www.sivukoti.com/cavalier puh 050 400 6152 Sivu 0

No. 1 Elokuu 2012 Cavaljero on Cavalier ry:n tiedotuslehti Tanssiurheiluseura Cavalier ry Järvenpää www.sivukoti.com/cavalier puh 050 400 6152 Sivu 0 No. 1 Elokuu 2012 Cavaljero on Cavalier ry:n tiedotuslehti Tanssiurheiluseura Cavalier ry Järvenpää www.sivukoti.com/cavalier puh 050 400 6152 Sivu 0 Tiedotteen sisältö: 1. SYYSKAUDEN 2012 ALKAESSA 2 2.

Lisätiedot

Lindy Hop sääntötarkennukset Lahti 2015

Lindy Hop sääntötarkennukset Lahti 2015 Lindy Hop sääntötarkennukset Lahti 2015 Karsinnat: Karsinnoissa kaikissa luokissa ja sarjoissa tanssitaan yksi kierros. Lattialla saa olla useita pareja samaan aikaan. Musiikin kesto on intro + 1,30 min

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - egroupjr - Villihiiret - Karttaketut (aloittelijat) - Karttaketut - Karttaketut aloittelevat - Karttaketut

Lisätiedot

Lasten urheilun tärkeät asiat

Lasten urheilun tärkeät asiat Lasten urheilun tärkeät asiat 1) Pohdi itsenäisesti, mitkä arvot *) ohjaavat sinun toimintaasi työskennellessäsi lasten ohjaajana ja valmentajana. 2) Kirjoita yksi asia per tarralappu *) Meille jokaiselle

Lisätiedot

Steppiläinen 1/2008. Juho & Henna. yuijkolö. TANSSIURHEILUSEURA STEP RY:n JÄSENLEHTI 1/2008. Kuva: Visa Moisio

Steppiläinen 1/2008. Juho & Henna. yuijkolö. TANSSIURHEILUSEURA STEP RY:n JÄSENLEHTI 1/2008. Kuva: Visa Moisio TANSSIURHEILUSEURA STEP RY:n JÄSENLEHTI 1/2008 Steppiläinen 1/2008 Kuva: Visa Moisio 1 Juho & Henna yuijkolö 2 Steppiläinen 1/2008 Sisällys: Puheenjohtajan palsta...3 Stepin toimintaa v 2007...4 Pikkujoulut

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

MEDIAKORTTI KILPAILUOHJELMIIN

MEDIAKORTTI KILPAILUOHJELMIIN MEDIAKORTTI KILPAILUOHJELMIIN Cavalier ry on Järvenpääläinen vuonna 1982 perustettu tanssiurheiluseura. Yhdistyksen toiminta-alue on Keski-Uusimaa. Seuran tarkoituksena on edistää tanssiurheilua ja muuta

Lisätiedot

Liikuntajärjestöjen rooli terveyden edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä

Liikuntajärjestöjen rooli terveyden edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä Liikuntajärjestöjen rooli terveyden edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä Lihavuus laskuun seminaari 26.10.2012 Jukka Karvinen, Nuori Suomi ry www.nuorisuomi.fi Miksi liikuntaa? Liikkumaan oppiminen on

Lisätiedot

E LAPSENI URHEILEE AINEISTO JA KUVAT:SPORT.FI

E LAPSENI URHEILEE AINEISTO JA KUVAT:SPORT.FI E2 2014-2015 LAPSENI URHEILEE AINEISTO JA KUVAT:T.FI ROK KI E2 ILO IRTI URHEILUH HARRASTUKSESTA Urheilu on loistava kasvualusta. Se tarjoaa lapselle mainiot edellytykset voida hyvin ja kehittyä tasapainoiseksi,

Lisätiedot

VIIKKO-OHJELMAN LUONNOS SYKSY 2015 KEVÄT 2016

VIIKKO-OHJELMAN LUONNOS SYKSY 2015 KEVÄT 2016 VIIKKO-OHJELMAN LUONNOS SYKSY 2015 KEVÄT 2016 Viikko-ohjelma on melko sidottu jo Jokipatasalin ryhmien suhteen. Kaupungin koulujen vuoroja odotellessa jotkut ryhmäajankohdat ovat vielä avoimia. Ne ovat

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

OKM:n seuratuen haku

OKM:n seuratuen haku Seuratuen 2018 haku Haku päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi Seuralla pitää olla päätös hakemiselle Kysy liiton toimistolta lisätietoja, vinkkejä ja apua Lähetä

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Lasten ja nuorten urheilu. Vierumäki 9.2.2013 Jarkko Finni, Valo ry

Lasten ja nuorten urheilu. Vierumäki 9.2.2013 Jarkko Finni, Valo ry Lasten ja nuorten urheilu Vierumäki 9.2.2013 Jarkko Finni, Valo ry Urheilun harrastaminen Urheiluseurassa harrastaminen iän mukaan Lähde: kansallinen liikuntatutkimus 2009-2010 70 60 50 45 50 52 58 53

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Tikkurilan Taitoluisteluklubi

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Tikkurilan Taitoluisteluklubi Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Tikkurilan Taitoluisteluklubi 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana Ice Melody Ice Sympathy Ice melody Luistelukoulu/ Timantit Ice Sympathy Luistelukoulu

Lisätiedot

Mäntsälän Voimistelijat

Mäntsälän Voimistelijat 1 Mäntsälän Voimistelijat Jäsenkyselyn tulokset 2015 Vastaajia N=47 Harrastaja itse Huoltaja 6 henk 41 henk Harrastajan ikä Alle 7v 15 henk 7-10v 17 henk 11-13v 6 henk yli 13v 9 henk Mukana seurassa Alle

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - EMK / zoom - EMK - EMK - Vihreät - Sininen - Punainen - EMK juniorit - ZOOM - zoom8 - EMK

Lisätiedot

Hyvä harjoittelu seminaarit 2009

Hyvä harjoittelu seminaarit 2009 Hyvä harjoittelu seminaarit 2009 Harri Hakkarainen Suomen Urheiluopisto Lääkäriaseman johtaja Asetelmaa Liikkuuko suomalainen lapsi riittävästi ja riittävän monipuolisesti? Ymmärretäänkö monipuolisuus

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

Koulutuskeskus Salpauksen urheilusali, Svinhufvudinkatu 8, 15110 LAHTI

Koulutuskeskus Salpauksen urheilusali, Svinhufvudinkatu 8, 15110 LAHTI KILPAILUKUTSU Järjestävä seura Tanssikerho Jam'n Roll ry Kilpailun nimi Rock n Swing GP Lahti 2013 Boogie Woogien, Rock n Rollin, Buggin ja Lindy Hopin Grand Prix -kilpailut. Erilliskilpailuna Fusku ja

Lisätiedot

KUKA KERTOISI MINULLE?

KUKA KERTOISI MINULLE? KUKA KERTOISI MINULLE? JÄSENET... 3 Uudet jäsenet... 3 Jäsenyysasiat... 3 Jäsenmaksut... 3 Jäsentunnukset Jäsenhuone... 3 Jäsentunnukset Nimenhuuto... 3 TAPAHTUMIIN ILMOITTAUTUMINEN... 3 Ryhmät... 3 Aktiivipäivät

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Team Manninen Bros Honda tiimillä piti kiirettä viikonloppuna testitilaisuuden ja kilpailujen muodossa

Team Manninen Bros Honda tiimillä piti kiirettä viikonloppuna testitilaisuuden ja kilpailujen muodossa Team Manninen Bros Honda tiimillä piti kiirettä viikonloppuna testitilaisuuden ja kilpailujen muodossa Teksti ja kuvat vapaasti julkaistavissa. teksti ja kuvat: Team Manninen Bros. Honda tiedotus Jere

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Bewe Sport Koululuistelu ja -kaukalopallo. Hyvän asian puolesta. Auta Meitä Auttamaan

Bewe Sport Koululuistelu ja -kaukalopallo. Hyvän asian puolesta. Auta Meitä Auttamaan Bewe Sport Koululuistelu ja -kaukalopallo Hyvän asian puolesta Auta Meitä Auttamaan Koululaisliikunta on tärkeää? Miksi me haluamme tehdä tätä: Yhteiskunnallinen vastuu koululaisten hyvinvoinnista Liikuntamahdollisuuksien

Lisätiedot

ROCK N SWING -TANSSIEN GP-KILPAILUT KOTKASSA 9.4.2011

ROCK N SWING -TANSSIEN GP-KILPAILUT KOTKASSA 9.4.2011 Tanssiklubi Kotkan Hyrrät ry Kotka www.kotkanhyrrat.fi KILPAILUKUTSU ROCK N SWING -TANSSIEN GP-KILPAILUT KOTKASSA 9.4.2011 Kilpailun järjestäjä Tanssiklubi Kotkan Hyrrät ry Aika Lauantai 9.4.2011, alustavasti

Lisätiedot

Urheiluseuran toimintalinja Lá Team ry.

Urheiluseuran toimintalinja Lá Team ry. Urheiluseuran toimintalinja Lá Team ry. Sisällys 1. Visio 2. Eettiset linjaukset 3. Seuratoiminnan tavoitteet 4. Käytännön toimintatapoja 4.1 Ryhmien muodostaminen 4.2 Harjoittelun määrä eri ikäisillä

Lisätiedot

Syksy 2013 TERVETULOA!

Syksy 2013 TERVETULOA! Syksy 2013 TERVETULOA! Avaus Yleiskatsaus seuran toimintaan Junioritoiminnan esittely ja toimintatavat Vanhempien toimintamahdollisuudet Ajankohtaiset asiat Yleisurheilun erikoisseura Sinettiseura Kaksi

Lisätiedot

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa NJS Milan: Joukkueen Säännöt 2011 Hyväksytty Vanhempainkokouksessa 25.03.2011 Lasten ja nuorten kokonaisliikunnan määrä Kuinka paljon lapset oikeasti liikkuvat? Kuinka moni meistä tietää kuinka paljon

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus... 3 2. Toimitilat... 4 3. Jäsenistö... 5 4. Valmennus 5 5. Kilpailutoiminta... 5 6. Talkootoiminta... 6 7. Seuran hallinto... 6 8. Seuran

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Urheilun Pelisäännöt vanhempien illassa

Urheilun Pelisäännöt vanhempien illassa Urheilun Pelisäännöt vanhempien illassa Tervetuloa keskustelemaan Urheilun Pelisäännöistä! Keskustellaan lasten urheilun prinsiipeistä Sovitaan yhdessä ryhmän / joukkueen Pelisäännöista Kuullaan seuran

Lisätiedot

Lapsen ja nuoren hyvä päivä liikkuen ja urheillen

Lapsen ja nuoren hyvä päivä liikkuen ja urheillen Lapsen ja nuoren hyvä päivä liikkuen ja urheillen Selvityksen mukaan 5-12 vuotiaana 86 % urheilijoista harrasti 3-6 eri urheilulajia. Suomen Olympiakomitean Huippu-urheilun muutosryhmän kartoitus huippuurheilumenestykseen

Lisätiedot

NUOREN URHEILIJAN HYVÄ PÄIVÄ

NUOREN URHEILIJAN HYVÄ PÄIVÄ NUOREN URHEILIJAN HYVÄ PÄIVÄ Miksi koulun toimintakulttuuria pitää liikunnallistaa? Koko koulun toimintakulttuurin kehittyminen liikunnallisemmaksi Oppilashuollollinen näkökulma nuoren urheilijan tukemiseen

Lisätiedot

Liikuntaa lapsille, nuorille ja aikuisille. aktiivinen positiivinen terveellinen taitava

Liikuntaa lapsille, nuorille ja aikuisille. aktiivinen positiivinen terveellinen taitava 2013 2014 Liikuntaa lapsille, nuorille ja aikuisille aktiivinen positiivinen terveellinen taitava VOIMISTELUA TANSSIA Pilates BODYTRIM Panosta itseäsi ja perhettäsi järkevällä viikko-ohjelmalla sekä lapsille

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012 PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Hallinto Talous Luistelujaoston päälajit ovat pikaluistelu ja Short track eli kaukalopikaluistelu.

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

FT Katja Koski 2 lapsen äiti. Miniopas, jolla pääset alkuun uhmaikäisen kiukkupussin muuttamisesta todelliseksi enkeliksi.

FT Katja Koski 2 lapsen äiti. Miniopas, jolla pääset alkuun uhmaikäisen kiukkupussin muuttamisesta todelliseksi enkeliksi. FT Katja Koski 2 lapsen äiti SELÄTÄ UHMA Miniopas, jolla pääset alkuun uhmaikäisen kiukkupussin muuttamisesta todelliseksi enkeliksi. Arkea Ilman Taistelua Millaista arkesi olisi, jos sinun ei tarvisi

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Erotu joukosta. Miksi seurojen on oltava aktiivisia tiedottajia. Arja Vartia

Erotu joukosta. Miksi seurojen on oltava aktiivisia tiedottajia. Arja Vartia Erotu joukosta Miksi seurojen on oltava aktiivisia tiedottajia Arja Vartia Toimitusten resurssit Urheilutoimituksissa on yleensä viikonloppuisin vain muutama toimittaja Medioiden kustannuspaineet ovat

Lisätiedot

Mitkä asiat ovat tärkeitä 11 15 vuotiaiden urheilussa?

Mitkä asiat ovat tärkeitä 11 15 vuotiaiden urheilussa? Mitkä asiat ovat tärkeitä 11 15 vuotiaiden urheilussa? Manu Kangaspunta, kehityspäällikkö 11 15 vuotiaiden kilpaurheilun kehittämistyö Urheilijaksi kasvamisen edellytykset Harjoitteleminen, liikkuminen

Lisätiedot

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta Tässä esityksessä on kaudella 2011-2012 Kiva HT D1 nimellä pelanneen seurayhteistyöjoukkueen palauteyhteenveto Joukkue pelasi kaudella 2011-2012 aluekarsinnan

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 Tutkimusaineisto koottu puhelinhaastatteluina helmikuun 2009 ja tammikuun 2010 aikana Kohteena 3 18-vuotiaat (vanhemmat vastanneet 3 11-vuotiaiden puolesta ja 12 18- vuotiaat vastanneet itse kysymyksiin)

Lisätiedot

Mynämäen kunnanjohtajan tervehdys

Mynämäen kunnanjohtajan tervehdys Mynämäen kunnanjohtajan tervehdys URHEILUKESKUKSEN MAASTOSSA PYÖRÄILLÄÄN Lauantaina 18.7.2015 maastopyöräilyn XCE SM- kilpailut tarjoavat jännittäviä ja mielenkiintoisia hetkiä Mynämäen Urheilukeskuksen

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

IF-ryhmän tavoitteena on harrastemainen taitoluisteluharrastus, luistelun ilo ja onnistumisien kokeminen.

IF-ryhmän tavoitteena on harrastemainen taitoluisteluharrastus, luistelun ilo ja onnistumisien kokeminen. Taitoluistelijan polku Seinäjoen Taitoluistelijat ry LUISTELUKOULU Luisteluharrastus alkaa usein luistelukoulusta. Luistelukouluun tullaan pääsääntöisesti 3-4 vuotiaana. Luistelukoulujen tavoitteena on

Lisätiedot

Kiekko-Espoo seurayhteisö

Kiekko-Espoo seurayhteisö Kiekko-Espoo seurayhteisö Espoon Kiekkoseura ry ØHarrastajia Ø Tytöt 270 Ø Pojat 300 Ø Aikuiset 190 ØLajit Ø Ringette Ø Jääkiekko tytöt ja pojat ØHarjoituspaikat Ø Laaksolahti Ø Leppävaara 21.11.2017 2

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

Tennis tarjoaa kiekkopojille liikuntataitoja ja ehkä lajin jopa koko elämäksi

Tennis tarjoaa kiekkopojille liikuntataitoja ja ehkä lajin jopa koko elämäksi ESS Urheilu 16.11.2017 Tennis tarjoaa kiekkopojille liikuntataitoja ja ehkä lajin jopa koko elämäksi Pelicansin Nastolan F2-junnut pelaavat kerran viikossa tennistä. Oheislaji tuo monipuolisuutta, mikä

Lisätiedot

Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015

Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015 Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015 Strategian tavoitteena on selkeyttää ja fokusoida seuran toimintaa. Se on tulevaisuuden rakentamisen työväline. Strategia on työstetty ryhmässä, jonka jäseniä

Lisätiedot

Juhlavuotta odoteltaessa

Juhlavuotta odoteltaessa -1- - 2 - Juhlavuotta odoteltaessa Vielä ei ole juhlan aika, vaikka pitkä taival on jo kuljettu seurana. Nyt alkava kausi on nimittäin järjestyksessään 29 kausi. Näin pitkälle pääseminen ei todellakaan

Lisätiedot

Arto & Marjo Oulun GP

Arto & Marjo Oulun GP TANSSIURHEILUSEURA STEP RY:n JÄSENLEHTI 2/2009 Steppiläinen 2/2009 1 Arto & Marjo Oulun GP Kuva: Jarkko Pajunen 2 Steppiläinen 2/2009 Sisällys: Puheenjohtajan palsta... 3 Nuorten latinalaistanssien MM

Lisätiedot

Miksei vanhemmille järjestetä omaa uintivuoroa?

Miksei vanhemmille järjestetä omaa uintivuoroa? Hei UiTalainen, Seura kartoitti toimivuuttaan Oman seuran analyysillä johon vanhemmat, valmentajat ja muut seuratoimijat pääsivät vastaamaan. Kysely oli valtakunnallinen liikunnan kattojärjestö Valon tekemä.

Lisätiedot

Tervetuloa CrossFit Kidsvanhempainiltaan

Tervetuloa CrossFit Kidsvanhempainiltaan Tervetuloa CrossFit Kidsvanhempainiltaan 8.9.2014 Aiheet Mitä on CrossFit valmennettavien terveyteen liittyvät asiat, jotka valmentajan tulisi tietää/ ottaa huomioon harjoituksissa ja leireillä urheilevan

Lisätiedot

T A N S S I U R H E I L U S E U R A S T E P R Y T O I M I N T A L I N J A

T A N S S I U R H E I L U S E U R A S T E P R Y T O I M I N T A L I N J A T A N S S I U R H E I L U S E U R A S T E P R Y T O I M I N T A L I N J A Laatinut: Johtokunnan pyynnöstä Jukka Reunavuori Päivitetty: 15.10.2009 Voimassa: toistaiseksi Vastuu: Tanssiurheiluseura Step

Lisätiedot

Kasva Urheilijaksi - kehitetään kokeillen!

Kasva Urheilijaksi - kehitetään kokeillen! Sinettiseurakiertue 2015 Kasva Urheilijaksi konsepti - kehitetään kokeillen! Konsepti Versio 1.2, sisäinen materiaali Maria Ulvinen Meillä on unelma siitä, että jokaisella lapsella on mahdollisuus innostua

Lisätiedot

Juoksukoulun viides osakilpailu käytiin Liedossa, jossa matkana oli 600m. Vankan Linnea Maikola T9 sai kultaa ajalla 2.08,65.

Juoksukoulun viides osakilpailu käytiin Liedossa, jossa matkana oli 600m. Vankan Linnea Maikola T9 sai kultaa ajalla 2.08,65. Kisauutisia vuodelta 2011 Juoksukoulun ja heittopörssin palkitsemistilaisuus 27.10.2011 Liedon Parmaharjulla palkittiin juoksukoulussa ja heittopörssissä menestyneitä. Palkinnot jaettiin kaikissa sarjoissa

Lisätiedot

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Kasva Urheilijaksi aamukahvit 11.3.2015 Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Urheileva lapsi tai nuori kaiken keskiössä Koti Liikunta- ja urheiluolosuhteet - kuntataho Innostus

Lisätiedot

UUTISIA JA KISASIJOITUKSIA VUOSILTA 2004-2005 JOULUKUU 2005. Parketti vietti joulujuhlaa (13.12.2005) Järjestötalolla Katso kuvia joulujuhlasta

UUTISIA JA KISASIJOITUKSIA VUOSILTA 2004-2005 JOULUKUU 2005. Parketti vietti joulujuhlaa (13.12.2005) Järjestötalolla Katso kuvia joulujuhlasta UUTISIA JA KISASIJOITUKSIA VUOSILTA 2004-2005 JOULUKUU 2005 Parketti vietti joulujuhlaa (13.12.2005) Järjestötalolla Katso kuvia joulujuhlasta Tanssiesitysten lomassa suoritettiin menestyksekkäästi F-katselmus

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Kilpailo-seminaarit 2006 Kari Niemi-Nikkola Suomen Olympiakomitea Valmennuksen johtaja. Lasten kilpaurheilusta huipulle

Kilpailo-seminaarit 2006 Kari Niemi-Nikkola Suomen Olympiakomitea Valmennuksen johtaja. Lasten kilpaurheilusta huipulle Kilpailo-seminaarit 2006 Kari Niemi-Nikkola Suomen Olympiakomitea Valmennuksen johtaja Lasten kilpaurheilusta huipulle Teemat Lahjakkuus Harjoittelu ja Kilpaileminen Monipuolisuus, erikoistuminen ja eriyttäminen

Lisätiedot

Syksy 2014 TERVETULOA!

Syksy 2014 TERVETULOA! Syksy 2014 TERVETULOA! Yleiskatsaus seuran toimintaan Junioritoiminnan esittely ja toimintatavat Vanhempien toimintamahdollisuudet Ajankohtaiset asiat Yleisurheilua ajassa perinteitä kunnioittaen Vuonna

Lisätiedot

JOUKKUEEN- JOHTAJA 5.12.2013

JOUKKUEEN- JOHTAJA 5.12.2013 JOUKKUEEN- JOHTAJA JOUKKUEENJOHTAJA Seuratoiminta on kaiken sydän Joukkueenjohtaja on joukkueen johtaja Joukkue on aina tiimi Vanhemmat ovat suurin voimavara Turnaus- ja ottelujärjestelyt Miksi tieto kulkee

Lisätiedot

KOULUKIUSAAMISEN VASTAINEN PROJEKTI 2006-2009

KOULUKIUSAAMISEN VASTAINEN PROJEKTI 2006-2009 KOULUKIUSAAMISEN VASTAINEN PROJEKTI 2006-2009 Järvenpään Kehäkarhut ry:n malli Toiminnanjohtaja Juha Saurama Järvenpään Kehäkarhut ry Yli 400 harrastajaa Perustettu 1996 Nyrkkeily, potkunyrkkeily, krav

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana

Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana Keväällä tapahtuu paljon (touko-kesäkuu) Heinäkuussa hiljenee vaikka kv-kisoja ympäri maailmaa- nyt olisi tiedottamisen paikka Elokuussa jälleen tahti kiihtyy

Lisätiedot

Kisauutisia vuodelta Syyshallit Kupittaalla

Kisauutisia vuodelta Syyshallit Kupittaalla Kisauutisia vuodelta 2013 Syyshallit Kupittaalla Sunnuntaina 17.11. käytiin syyshallit Kupittaan hallissa. Vankkaa edusti ainoastaan Maria Vähätupa (s. 2001). Maria kisasi vanhempien sarjassa (T15 kuulassa

Lisätiedot

Sinettiseura-auditoinnin kehittäminen

Sinettiseura-auditoinnin kehittäminen Sinettiseura-auditoinnin kehittäminen Urheilijanpolun lapsuus- ja valintavaiheen työstöjen näkökulma Outi Aarresola, tutkija Kaisu Mononen, erikoistutkija Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valo,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot

Barista JAM 2011 Baristamaajoukkue 2011 tiedote medialle ja jäsenistölle

Barista JAM 2011 Baristamaajoukkue 2011 tiedote medialle ja jäsenistölle Barista JAM 2011 Baristamaajoukkue 2011 tiedote medialle ja jäsenistölle Barista JAM 2011 sponsorit ja yhteistyökumppanit Suuri kiitos kaikille sponsoreille, yhteistyökumppaneille ja avustajille! Barista

Lisätiedot

Lasten ja nuorten monipuolinen harjoittelu

Lasten ja nuorten monipuolinen harjoittelu Lasten ja nuorten monipuolinen harjoittelu Lajikarnevaalit 2010 Jarkko Finni Nuorisourheilun haasteita Tutkittua tietoa lapsista / nuorista: Tuki- ja liikuntaelinvaivoja jo nuorilla Elintapasairauksia

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

JoenVoLi telinevoimistelujaosto Palautekysely vanhemmille keväällä 2011 (vastauksia 40)

JoenVoLi telinevoimistelujaosto Palautekysely vanhemmille keväällä 2011 (vastauksia 40) JoenVoLi telinevoimistelujaosto Palautekysely vanhemmille keväällä 2011 (vastauksia 40) Mikä toiminnassa on onnistunut? (yhteenveto) - innostuneisuus, monipuolisuus - pienet tai pienehköt ryhmät -

Lisätiedot

HARJOITUSPÄIVÄKIRJA

HARJOITUSPÄIVÄKIRJA NIMI: PUHELINNUMERO: VALMENTAJAT: HARJOITUSPÄIVÄKIRJA 29.9.2014-29.3.2015 Oulun Pyrintö ry Nummikatu 18-20, 90100 Oulu p. 044 781 2809 www.oulunpyrinto.fi HARJOITTELUN TAVOITTEET HUOM! Lahjakkuutta on

Lisätiedot

HARJOITUSPÄIVÄKIRJA NIMI: PUHELINNUMERO: VALMENTAJAT:

HARJOITUSPÄIVÄKIRJA NIMI: PUHELINNUMERO: VALMENTAJAT: NIMI: PUHELINNUMERO: VALMENTAJAT: HARJOITUSPÄIVÄKIRJA 28.09.2015 27.3.2016 Oulun Pyrintö ry Nummikatu 18-20, 90100 Oulu p. 044 781 2809 www.oulunpyrinto.fi HARJOITTELUN TAVOITTEET HUOM! Lahjakkuutta on

Lisätiedot

Espoon Urheilijat ry Judojaos

Espoon Urheilijat ry Judojaos Espoon Urheilijat ry Judojaos Toimintakertomus 2014 1 Sisällysluettelo 1 HALLINTO... 3 1.1 YHDISTYKSEN KOKOUKSET... 3 1.2 HALLITUS... 3 1.3 JUDON TOIMIJAT... 3 1.4 JÄSENISTÖ... 3 2 SEURAN TOIMINTA... 4

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset:

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset: LAUSETREENEJÄ Kysymykset: Mikä - kuka - millainen? (perusmuoto) Mitkä ketkä millaiset? (t-monikko) Minkä kenen millaisen? (genetiivi) Milloin? Millainen? Minkävärinen? Minkämaalainen? Miten? Kenellä? Keneltä?

Lisätiedot

PÄIVÄKIRJA. HYVÄÄ JA AURINKOISTA KESÄÄ JA KIITOS KAUDESTA! terveisin Terhi 27.4.2008

PÄIVÄKIRJA. HYVÄÄ JA AURINKOISTA KESÄÄ JA KIITOS KAUDESTA! terveisin Terhi 27.4.2008 PÄIVÄKIRJA 26.5.2008 Tyttöjen kausi päättyi muutaman viikon takaisiin harrastesarjojen SM-kisoihin Jyväskylässä. Sijoitus oli hienosti neljäs, tosin harmittavasti 0.05 pisteen päässä pronssi mitalista.

Lisätiedot

Esi-kakkosen uutiset Helmikuu 2013

Esi-kakkosen uutiset Helmikuu 2013 Esi-kakkosen uutiset Helmikuu 2013 Me haastateltiin1a luokkaa, mikä on heidän lempitalviurheilulajinsa. Suosituin laji oli hiihto. Tekijät Kerttu,Iida,Veikka ja Bedran Haastattelimme apulaisrehtoria Katri

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

KAUSIJULKAISU 2011-2012. Lentopalloseura Ruha Wolley 1986-2011. 26. kausi. www.netikka.net/ruha.wolley. Ruha. Ruhan lentopalloilun päätukija - 1 -

KAUSIJULKAISU 2011-2012. Lentopalloseura Ruha Wolley 1986-2011. 26. kausi. www.netikka.net/ruha.wolley. Ruha. Ruhan lentopalloilun päätukija - 1 - KAUSIJULKAISU 2011-2012 26. kausi www.netikka.net/ruha.wolley Lentopalloseura Ruha Wolley 1986-2011 Ruha Ruhan lentopalloilun päätukija - 1 - - 2 - Ruha Wolley ry Viime kausi päättyi hienosti kolmanteen

Lisätiedot

Nappulat kaakkoon mitä tutkimukset kertovat lasten ja nuorten liikkumisesta? Tommi Vasankari, Dos., LT; UKK-instituutti

Nappulat kaakkoon mitä tutkimukset kertovat lasten ja nuorten liikkumisesta? Tommi Vasankari, Dos., LT; UKK-instituutti Nappulat kaakkoon mitä tutkimukset kertovat lasten ja nuorten liikkumisesta? Tommi Vasankari, Dos., LT; UKK-instituutti Sisältö Faktaa lasten/nuorten liikkumisesta? Liikunta Entä liikkumattomuus Ylipaino

Lisätiedot

Papu-sammakko seikkailee ympäri Suomea ja opettaa viittomia

Papu-sammakko seikkailee ympäri Suomea ja opettaa viittomia Papu-sammakko seikkailee ympäri Suomea ja opettaa viittomia Papu-sammakko on Kehitysvammaliiton hanke, jossa leikkimielinen pehmohahmo vie eteenpäin tärkeitä viestintä- ja tunneasioita. Sammakko matkustaa

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ruoveden Pirkat

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ruoveden Pirkat Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ruoveden Pirkat 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - D tytöt - c-tytöt - D-pojat - d-pojat - c-pojat - D-pojat - f-tytöt - d-pojat - f-tytöt - D-tytöt

Lisätiedot

STAALON TEATTERIFESTIT LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI Veli Matti Hettula

STAALON TEATTERIFESTIT LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI Veli Matti Hettula STAALON TEATTERIFESTIT LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI 29.9.2011 Veli Matti Hettula MIKÄ ON STAALON TEATTERIFESTIT? Ketkä ovat mukana tapahtuman järjestämisessä? Järjestäjänä :Taideseura Staalo Kittilästä, Levin

Lisätiedot

Lasten- ja nuorten seuratoiminnan kehittäminen Konkreettisia ehdotuksia, mistä liikkeelle:

Lasten- ja nuorten seuratoiminnan kehittäminen Konkreettisia ehdotuksia, mistä liikkeelle: Lasten- ja nuorten seuratoiminnan kehittäminen Konkreettisia ehdotuksia, mistä liikkeelle: Keskeiset haasteet lasten ja nuorten seuratoiminnalle? - Soveltuva kalusto? - Puitteet ja Olosuhteet? - Laji ei

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Espoo Squash Rackets Club Hartwall Jaffa Cup Sivu 1 / 5 Kausi 2014-2015 Eero Salkala 30.11.2014

Espoo Squash Rackets Club Hartwall Jaffa Cup Sivu 1 / 5 Kausi 2014-2015 Eero Salkala 30.11.2014 Espoo Squash Rackets Club Hartwall Jaffa Cup Sivu 1 / 5 SÄÄNNÖT Kaudella pelataan kuusi osakilpailua Esport Centerissä klo 10-15: 13.09.2014, 04.10.2014, 29.11.2014, 31.01.2015, 14.03.2015 ja 25.04.2015.

Lisätiedot

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku Seuraseminaari 28.10.2017 OKM:n seuratuen 2018 haku Hakuaika: alkaa 13.11.2017 ja päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi (tarkista täytyykö lähettää vielä sen jälkeen

Lisätiedot