KOULUN JA KIRJASTON YHTEISTYÖSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUN JA KIRJASTON YHTEISTYÖSUUNNITELMA 2012 2015"

Transkriptio

1 Tampereen kaupunki Perusopetus Kirjastotoimi KOULUN JA KIRJASTON YHTEISTYÖSUUNNITELMA Kirja arvosteluja mobiililaitteilla blogiin Nekalan koululla 2012

2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO KOULUN JA KIRJASTON YHTEISTYÖN TAVOITTEET KOULUN JA KIRJASTON YHTEISTYÖN ORGANISOITUMINEN YHTEISTYÖN JÄRJESTÄMINEN HENKILÖSTÖN TÄYDENNYSKOULUTUS TIETOJÄRJESTELMÄT SÄHKÖISTEN AINEISTOJEN HANKINTA KIRJASARJALAINAUS OPETUSSUUNNITELMA KOULUN JA KIRJASTON VÄLISESSÄ YHTEISTYÖSSÄ OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVAT KIRJASTONKÄYTÖN TAVOITTEET VUOSILUOKAT VUOSILUOKAT KIRJASTOPALVELUIDEN HYÖDYNTÄMINEN VUOSILUOKKIEN 0 6 OPETUKSESSA KIRJASTOPALVELUIDEN HYÖDYNTÄMINEN VUOSILUOKKIEN 7 9 OPETUKSESSA KIRJASTON PALVELUT KOULULAISILLE TIEDONHAUN OPETUS HAKUMENETELMIEN TUNTEMUS JA KYKY SOVELTAA NIITÄ KÄYTÄNTÖÖN ERILAISIA TIEDONLÄHTEITÄ MONENLAISIIN TIEDONTARPEISIIN YHTEISTYÖ LÄHDEKRITIIKIN JA TEKIJÄNOIKEUKSIEN OPETUKSESSA LUKUHARRASTUKSEN AKTIVOINTI JA KIRJAVINKKAUS MUUT KIRJASTON PERUSPALVELUT KOULUKIRJASTO AVOIMENA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ TOIMENPIDESUOSITUKSIA JA TAVOITTEITA...25 LÄHTEET...26 LIITTEET

3 1 JOHDANTO Tämä yhteistyösuunnitelma on laadittu koulujen ja kirjastojen yhteistyön kehittämisen tueksi. Suunnitelma koskee esi ja perusopetusta. Suunnitelma on tehty helpottamaan opettajien ja kirjastohenkilökunnan päivittäistä työtä. Luvussa 4 Opetussuunnitelma koulun ja kirjaston välisessä yhteistyössä on kootusti konkreettisia esimerkkejä opetussuunnitelman tavoitteiden ja kirjastojen palvelujen kytkeytymisestä. Esimerkit helpottavat opetustilanteiden suunnittelua ja auttavat hahmottamaan yhteisiä tavoitteita. Lukuun 5 on sisällytetty tarkempi kuvaus kirjaston palveluista kouluille. Lukuun 7 työryhmä on koonnut keskeiset tarvittavat toimenpiteet ja yhteistyömuodot vuosille Koulun ja kirjaston yhteistyö Kaupunginkirjaston palveluja on suunnattu kouluille jo vuodesta Erillisiä koulun ja kirjaston yhteistyösuunnitelmia on laadittu vuodesta 1979 ja yhteistyösuunnitelma tarkistetaan 3 vuoden välein. Vuoden 2004 jälkeen yhteistyösuunnitelmaa ei ole päivitetty. Viimeisimmässä yhteistyösuunnitelmassa (2004) selvitettiin ennen kaikkea niitä muutoksia, joita uudet opetussuunnitelmat, Internetin kautta saatavat kirjastopalvelut ja muut tiedonhakumahdollisuudet ovat tuoneet koulujen, kirjastojen tietopalvelun ja koulukirjastojen toimintaan sekä kirjastonkäytön opetukseen. Yhteistyösuunnitelma Vuoden yhteistyösuunnitelmaa on työstänyt perusopetuksen johtajan perustama työryhmä, johon on kuulunut opetusteknologiapäällikkö Minna Haasio, suunnittelija Mervi Tykkyläinen, kirjastosihteeri Jaana Vepsäläinen, luokanopettaja Päivi Kiviluoma, Hatanpään koulun rehtori Arto Nieminen, äidinkielenopettaja Riikka Vaitniemi, Tampereen kaupungin kirjaston osastonjohtaja Niina Salmenkangas, pedagoginen informaatikko Mervi Tilvis, kirjastonhoitaja Heini Pelkonen ja toiselta asteelta tietopalvelupäällikkö Anne Suoniemi. Työryhmän tehtävänä on mediakasvatusyhteistyön, digitaalisten aineistojen yhteiskäytön ja jakelun sekä kirjasarjalainaukseen liittyvien erillisten toimenpiteiden kartoitus. Yhteistyösuunnitelman päivittäminen liittyy opetussuunnitelmatyöhön sekä perusopetuksen tvt strategian toteuttamiseen. Tämä yhteistyösuunnitelma koskee päivähoidon ja perusopetuksen tuotantoaluetta ja kirjastotoimea. Tietoyhteiskuntakehityksen asettamat haasteet kasvatustyölle Lapsen ja nuoren informaatio ja mediaympäristöt laajenevat jatkuvasti. Internet toimii keskeisenä kanavana informaation tuottamisessa, hakemisessa ja jakelussa. Kynnys informaation julkaisemiselle on madaltunut, ja tiedon luotettavuuden arviointi on yhä enemmän käyttäjän vastuulla. Informaatiolukutaidolla tarkoitetaan kykyä tunnistaa tiedon tarve, etsiä ja paikantaa tietoa, sekä arvioida kriittisesti ja eettisesti löydettyä tietoa ja sen käyttöä. Käsitteellä korostetaan näkemystä, jonka mukaan mekaaninen kirjoitus, luku, tai laskentataito ei riitä oppimistavoitteeksi nykyaikaisessa tietoyhteiskunnassa (Sormunen & Poikela 2008). Tietoverkot laajenevat jatkuvasti, mikä lisää tarvetta ymmärtää ja hallita tiedon hakemiseen, tuottamiseen sekä julkaisemiseen liittyviä monimutkaisia kysymyksiä. Mediakasvatuksen tavoitteena on kehittää oppilaan medialukutaitoa, jonka kautta opitaan havaitsemaan ja tarkastelemaan median vaikutuksia ja merkityksiä. Esimerkiksi välineiden 2

4 käytön opettelu ja hallinta, sekä media esitysten kriittinen arviointi kuuluvat mediakasvatukseen. Nykyisessä opetussuunnitelmassa (2004) mediakasvatus on mukana aihekokonaisuudessa media ja viestintätaito. Mediakasvatuksen opetuksen tavoitteita on pääasiassa kirjattu äidinkielen ja kirjallisuuden sekä kuvaamataidon oppiaineisiin. Myös kirjastokäynnit on liitetty äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen. Opetussuunnitelmaa ollaan parhaillaan uudistamassa: uusi ops valmistuu syksyyn 2014 mennessä. Tuntijako työryhmä esittää, että tulevassa opetussuunnitelmassa mediakasvatus saa enemmän tilaa ja sen tavoitteita kirjataan useamman oppiaineen yhteyteen. Medialukutaidolla tarkoitetaan sitä, että henkilö osaa ymmärtää, käyttää ja arvioida tekstejä saavuttaakseen omia tavoitteitaan, kehittääkseen tietojaan ja osallistuakseen yhteiskunnan toimintaan (Opetusministeriö 2000). Medialukutaidon keskeiset osa alueet ovat: 1) tiedonhallinta eli kyky etsiä tietoa ja soveltaa sitä 2) kyky käyttää tiedon hankkimiseen liittyviä ohjelmia 3) kyky vastaanottaa ja prosessoida mediaesityksiä 4) kyky tuottaa itse mediaesityksiä 5) median käyttöön liittyvien sääntöjen tunteminen 6) kyky toimia mediaympäristössä vierasta kieltä käyttäen ja erilaisia tapoja ymmärtäen. Lisäksi medialukutaitoon voidaan liittää myös taito hakea kokemuksia ja elämyksiä mediasta, kyky kuunnella, kyky esiintyä, kommunikoida ja huomioida muut median käyttäjät sekä taitoa hahmottaa, poimia ja täydentää tietoa nopeasti (mediapikalukutaito) (Nurminen 2000). Mediakasvatuksella pyritään kehittämään medialukutaitoa. Medialukutaitoisella yksilöllä on kykyä hankkia tietoa, analysoida, tulkita, luoda, ilmaista ja osallistua. Hänellä on myös kykyä kyseenalaistaa, kysyä ja luoda uutta. Medialukutaito lisää kykyä tuottaa erilaisia mediatekstejä ja kannustaa omiin tulkintoihin. (Sallmén 2009) Mediakasvatus kuuluu kaikkiin ympäristöihin, joissa lapsi tai nuori toimii ja on tavalla tai toisella tekemisissä median kanssa. Mukana yhteisessä työssä ovat muun muassa kodit, koulut, kirjastot, elokuvateatterit, iltapäiväkerhot, päiväkodit, erilaiset lastensuojelun organisaatiot, järjestöt, media alan organisaatiot ja kunnalliset kulttuurialan toimijat. Kirjastoissa mediakasvatusta on tehty pitkään. Se on osa kirjaston peruspalvelua. Perinteisen lukutaidon ylläpitämisen ja lukemaan innostamisen lisäksi kirjastoissa opastetaan asiakkaita uusien medioiden ja verkkopalveluiden käyttöön sekä kriittiseen tiedon arviointiin. Kirjastojen keskeisiä mediakasvatusalueita ovat: 1) Tiedonhaku ja tiedonhallintataidot (tavoitteena informaatiolukutaito) 2) Uudet lukutaidot (tavoitteena medialukutaito) 3) Digitaaliset pelit ja pelaaminen (tavoitteena pelilukutaito) 4) Sosiaalisen median tuntemus ja sen hyödyntäminen kirjastotyössä (tavoitteena verkostoituminen) 5) Tekijänoikeudet (tavoitteena informaatiolukutaito, medialukutaito, pelilukutaito) (Sallmén 2009) Kaikki kirjaston yleiset mediakasvatukselliset palvelut sopivat kouluyhteistyön käyttöön. Koulun ja kirjaston välisessä yhteistyössä keskeisiä medialukutaidon ja kasvatuksen osaalueita ovat tiedonhallintataidot, tiedon hankkimiseen liittyvien ohjelmien käytön opettaminen 3

5 ja taito etsiä mediasta kokemuksia ja elämyksiä. Yhteistyön tavoitteena on, että oppilas osaa hyödyntää kirjaston palveluita ja hakea elämyksiä kirjastosta myös kouluajan ulkopuolella. 2 KOULUN JA KIRJASTON YHTEISTYÖN TAVOITTEET Vuoden 2012 yhteistyösuunnitelmassa koulun ja kirjaston yhteistyön tavoitteet ovat: lasten ja nuorten kasvun tukeminen lukuharrastuksen lisääminen paikallinen ja alueellinen tasa arvoisuus palvelujen tarjonnassa ja käytössä oppimisympäristöjen kehittäminen opetussuunnitelman toteuttamisen tukeminen Yhteistyöhön liittyviä erillisiä aihekokonaisuuksia puolestaan ovat: Informaatiolukutaidon kehittäminen Tiedon hankinta ja hallinta Aineistojakelu Kirjasarjalainaus Sähköiset sisällöt Yhteiset lainaus ja jakelujärjestelmät (TOKI/PIKI) Mediakasvatus ja sosiaalinen media Lisäksi työryhmä esittää toimenpiteitä ja suosituksia toiminnan kehittämiseksi 3 KOULUN JA KIRJASTON YHTEISTYÖN ORGANISOITUMINEN 3.1 Yhteistyön järjestäminen Koulun ja kirjaston yhteistyösuunnitelmaa on päivitetty säännöllisesti, mutta yhteistyö hallinnon tasolla on ollut sen lisäksi varsin vähäistä. Yhteistyötä on tehty kehittämällä tietojärjestelmiä. Palveluita muokataan jatkuvasti vastaamaan koulujen tarpeita. Tästä esimerkkinä uuden lainausjärjestelmän käyttöönotto vuosina sekä kirjavinkkaus ja eri luokka asteille suunnatut opetussisällöt. Yhteistyösuunnitelmaa tarkastellaan seuraavan kerran vuonna

6 3.2 Henkilöstön täydennyskoulutus Koulujen ja kirjaston henkilöstön osaamisen tavoitteet sosiaalisen median ja sähköisten aineistojen ja tiedonhallintataitojen osalta tulee kehittää koulu ja yksikkötasolla aiempaa tavoitteellisemmin. Tällä hetkellä opettajien on mahdollista täydentää tiedonhallintataitojaan kirjaston, evarikon ja korkeakoulujen kurssitarjonnan kautta. Myös kirjaston henkilökunnan on mahdollista osallistua opettajille suunnattuihin koulutuksiin. Opettajien tiedonhallintataitojen osaamistavoitteet on kuvattu OPE.fi taitotasoasteikolla seuraavasti: I Perustaidot II kehittyneet pedagogiset tvttaidot III monipuolinen osaaja ja vertaistuki IV Asiantuntija Tuntee alansa tiedonlähteet. Käyttää tietokantoja ja hakukoneita. Tuntee lähdekritiikin merkityksen Käyttää kriittisesti tietokantoja ja hakukoneita ja ohjaa myös oppijoita. Seuraa alansa tiedonlähteitä. Tuntee tietokantojen ja hakukoneiden toimintaperiaatteet. Hyödyntää tiedonlähteitä monipuolisesti. Ohjaa oppijoita kriittisen medialukutaitoidon omaksumiseen. Osallistuu pedagogisen ja oman alansa tiedon tuottamiseen ja välittämiseen. Kehittää yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa Tavoitteiden saavuttamiseen työryhmä listasi seuraavia mahdollisia toimenpiteitä: Kirjaston opettajille tarjoama tiedonhallintataitojen opetus tulee sovittaa yhteen evarikon koulutusten kanssa (synkronointi, päällekkäisyydet pois, yhteiset infot ja tietoiskut). Opettajille tulee tarjota tietoa ja koulutusta kirjaston ja kirjasarjojen käyttömahdollisuuksista, muustakin kuin vain lainaamisesta. Keskeisten verkon tietosisältöjen ja hakupalveluiden tulee olla opettajille tuttuja. Henkilöstön tiedonhallintataitojen koulutusta järjestetään yhdessä uusin innovatiivisin menetelmin. 3.3 Tietojärjestelmät Kirjaston tietojärjestelmien sopimusomistajuus on konsernin tietohallinnolla. Järjestelmien päivitys, kehittäminen ja käyttöönotto tapahtuu koordinoidusti tietohallinnon ohjaamana. Pirkanmaan kirjastot tekevät yhteistyötä. PIKI kirjastoihin kuuluvat kaikki Pirkanmaan kunnankirjastot. PIKI tarkoittaa kahta asiaa: PIrkanmaan yleisten kirjastojen laajaa, yhteistä kokoelmaa ja kirjastopalveluja sekä PIKI verkkokirjaston sähköisiä asiointimahdollisuuksia. Sama kirjastokortti käy kaikissa PIKI kirjastoissa. Tietokantaratkaisu on sama kuin TOKIkirjaston. Lisätietoa PIKI:stä: on piki. 5

7 TOKI kirjaston käyttäjinä ovat pääasiallisesti toisen asteen oppilaitokset. Perusopetuksen kouluista Sammon koulun ja Hatanpään koulun koulukirjastot on luetteloitu TOKItietokantaan. Lisäksi TOKIsta löytyvät Oppimateriaalikeskuksesta lainattavat aineistot sekä kirjasarjat. Muutamissa kouluissa on käytössä PrettyLib kirjastojärjestelmä. Näiden yksittäisten koulukirjastojen osalta tulee laatia tavoitteellinen siirtymäaikataulu TOKItietokantaan. Lisätietoja TOKI palvelusta löytyy osoitteesta Jatkossakin koulukirjastot pidetään PIKIstä erillisenä tietokantana, jolloin aineistojen löytäminen ja käytettävyys on helpompaa. Molempia verkkokirjastoja (PIKI ja TOKI) käytetään Arena portaalin kautta. Arena toimii aineistohaun käyttöliittymänä ja on tarkoitettu tukemaan yhteisöllistä kirjastonkäyttöä. Sitä on mahdollista käyttää kirja arvostelujen ja kirjavinkkauksen, keskustelujen sekä kirjastopalveluihin liittyvän informaation jakamiseen. Käyttöönotto ja kehitys on tämän suunnitelman laadintahetkellä vielä kesken. Tarkempaa tietoa Arena palvelusta löytyy liitteestä 1. Koppa aineistohallintajärjestelmä on koko kaupungin käytössä oleva internet selaimen kautta toimiva verkkopalvelu, jonka sisällöt ovat linkitettävissä tai upotettavissa esimerkiksi Arenapalveluun. Koppaan tallennetaan tällä hetkellä kirjastotoimen yhteisiä dokumentteja sekä koulujen opetus ja muuta yhteiskäyttömateriaalia kuten kuvia ja videoita. Palvelu mahdollistaa koulun ja kirjaston yhteistyön koulutusaineistojen ja muun yhteiskäyttömateriaalin jakelun. Palvelun yhteiskäyttöä tulee kehittää. 3.4 Sähköisten aineistojen hankinta Tablet ja sormitietokoneiden ja erilaisten e kirjalukulaitteiden määrä kasvaa. Myös sähköisten oppimisympäristöjen lisääntyvä käyttö luo lähitulevaisuudessa yhä suuremman tarpeen hankkia erilaisia sähköisiä sisältöjä. Koulun ja kirjaston yhteishankinnat voivat tuoda synergiaetuja ja kustannussäästöjä. Koulujen käytössä yleisesti oleva sähköisten materiaalien ja palvelujen edu lisensointi asettaa rajoitteita yhteiskäytölle. Samojen e kirjalukulaitteiden ja kirjaformaattien käyttö tuo todennäköisesti selvää synergiaetua hankinnoissa ja ylläpidossa. Tulevaisuutta varten tulee selvittää, miten voidaan tehdä yhteistyötä sekä PIKI että TOKI kirjastojen asiakkaiden e kirjalainauksessa ja aineiston jakamisessa lukulaitteisiin. Muun sähköisen aineiston jakelussa Koppa aineistohallintajärjestelmän yhteiskäyttö antaa mahdollisuuden hyödyntää ja jaella yhteiseen käyttöön soveltuvia aineistoja. Koulujen tvt opetuskäytön suunnitelmaan vuosille sisältyvässä evalmiustasomäärittelyssä on sähköisten sisältöjen käytön kehittäminen linjattu seuraavasti: taso 1 taso 2 taso 3 taso 4 Koulun henkilöstö on saanut perehdytyksen tekijänoikeussääntöihin. Koululla on käytössä romppuja ja Koulu laajentaa tavoitteellisesti digitaalisten aineistojen käyttöä opetuksessa. Koulu laajentaa systemaattisesti digitaalisten aineistojen käyttöä opetuksessa. Aineistoja pystyy Digitaalisten aineistojen käyttö ja jakelu on systemaattista ja suunniteltu osa oppimateriaalihankintoja. Materiaali on standardimuotoista ja päätelaitteistoriippumatonta. Koululla / koulutuksen järjestäjällä on muuta digitaalista Kirjahankintoja ei käyttämään keskitetysti ylläpidetty aineistoa. kuitenkaan ole myös kotona. aineistonjakelujärjestelmä. Opettajat 6

8 Koulu hyödyntää kirjasarjojen digitaalisia oheismateriaaleja. vielä korvattu digitaalisilla aineistoilla. Kirjahankintoja ei kuitenkaan ole vielä korvattu digitaalisilla aineistoilla. Opettajat on perehdytetty Creative Commons lisensiointiin materiaalien jaossa. käyttävät Creative Commonstekijänoikeuslisensiointia materiaalijakelussa. E kirjoja hankitaan ja käytetään mahdollisuuksien mukaan. Oppikirjoille on digitaalisia materiaalivaihtoehtoja. Koulu on siirtymässä kohti paperitonta koulua. Tavoitteena on tason 4 saavuttaminen vuoteen 2016 mennessä. Sähköisten sisältöjen yhteishankinta ja käyttömahdollisuudet tulee selvittää ja luoda mahdollisuuksien mukaan yhteiset käytännöt hankinnoille sekä lainaukselle. Myös yhteinen linjaus lukulaitteiden osalta tulee saada aikaan. 3.5 Kirjasarjalainaus Oppimateriaalikeskuksen Kirjasarjaosasto (Puutarhakatu 8) toimii koulujen apuna lukuharrastukseen innostamisessa ja sen ylläpidossa sekä tukena äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa. Kirjasarjaosaston kokoelmissa on pääasiallisesti suomenkielistä kaunokirjallisuutta kuvakirjoista maailmankirjallisuuden klassikoihin. Kirjallisuuden eri lajit ja tyylit ovat hyvin edustettuina. Sarjojen koko vaihtelee muutamasta kappaleesta satoihin kappaleisiin. Kokoelmaa pidetään resurssien mukaan ajankohtaisena, unohtamatta kuitenkaan uusia painoksia kouluilla paljon käytetyistä teoksista. Asiakkaiden toiveet pyritään ottamaan huomioon. Lainattavat teokset ovat selailtavissa verkkokirjastossa (TOKI). Kirjat kuljetetaan kouluille kerran viikossa sisäisen postin mukana. Kuljetuksista vastaa Tampereen logistiikka. On suositeltavaa käyttää oppimateriaalikeskuksen kaunokirjallisuusvalikoimia, sen sijaan että ostetaan samoja kirjoja omaan koulukirjastoon. Kirjasarjaosasto lainaa kirjoja myös ympäristökuntien kouluille, silloin asiakkaat huolehtivat itse kuljetuksista. Tampereen kaupunginkirjasto pystyy tyydyttämään suuren osan oppilaiden lainaustarpeesta. Oppimateriaalikeskuksen kirjasarjalainaus ja koulujen omat kirjakokoelmat tukevat koulujen kirjastonkäyttöä, mutta pääosin oppilaiden kirjastopalveluista on huolehtinut kaupunginkirjasto. Kaupunginkirjaston kokoelmien kappalemäärät eivät ole riittäviä: erityisesti yläkoulujen kirjalistoilta lukemista etsivät oppilaat eivät aina saa tarvitsemaansa kirjaa kirjastosta. Kirjastoautojen aikatauluja laadittaessa otetaan huomioon koulujen palvelutarpeissa tapahtuneet muutokset. Monet lähikirjastot sijaitsevat koulurakennuksissa, joten niiden käyttö oppilaiden kanssa on luontevaa. Kaukopalvelun kautta kokoelmat ovat käytettävissä myös Tampereen ulkopuolella. Puutarhakatu 8 kiinteistö sopii huonosti kirjasarjalainauksen tilaksi. Pihaan ajo on ongelmallista ja samoin kirjojen kuljetus kellarista takapihalle. Kirjastosihteerin varahenkilöjärjestelyä ei pystytä toteuttamaan nykyisin henkilöresurssein. Lisäksi osaamisen kehittäminen ja ylläpito sekä käytettävän lainausjärjestelmän tuki on nyt järjestetty kaupunginkirjaston kautta. Edellä mainituista syistä johtuen tulee selvittää kirjasarjalainauksen uudenlaisia toteuttamismahdollisuuksia. Oppimateriaalikeskuksen 7

9 toiminta voi tulevaisuudessa sopia kirjastoautojen ja NettiNyssen palveluiden yhteyteen. Kirjasarjalainaus saattaa sopia myös luonnollisena osana lähikirjastojen palveluja esimerkiksi koulujen aluejaon mukaisesti. 4 OPETUSSUUNNITELMA KOULUN JA KIRJASTON VÄLISESSÄ YHTEISTYÖSSÄ 4.1 Opetussuunnitelmaan perustuvat kirjastonkäytön tavoitteet Yleistä Kirjaston palvelut tukevat oppilaan oppimista Kirjaston palvelut monipuolistavat opetusta useissa oppiaineissa ja aihekokonaisuuksissa Kirjaston palveluiden käyttö kasvaa ja monipuolistuu myös vapaa ajalla Tiedonhankinnasta siirrytään tiedontuottamiseen Tiedon kriittinen tarkastelu Tietoa tuotetaan myös yhteisöllisesti Sähköisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen Sosiaalinen media oppimisessa opettajan ja vertaisryhmän kanssa Kulttuurinen osallisuus Huoltaja kasvattajana tukee ja seuraa lapsensa luonnollista kehitystä, turvaa kehitysmahdollisuudet ja pyrkii poistamaan oppimisen esteet Esiopetus rakentuu eheytetyistä kokonaisuuksista. Perusopetus on jaettu oppiaineisiin ja niitä tarkastellaan osana kulloinkin valittua laajempaa kokonaisuutta. Aihekokonaisuuksien keskeiset sisällöt täsmennetään ja koulun opetussuunnitelmassa määrätään oppiaineiden eheyttämisestä ja oppiaineiden välisestä yhteistyöstä. Opetuksessa noudatetaan kunta ja koulukohtaista opetussuunnitelmaa. Tiedonhallintataidot kuuluvat kaikkiin oppiaineisiin ja aihekokonaisuuksiin. Erityisesti ne liittyvät aihekokonaisuuksiin Viestintä ja mediataito sekä Ihminen ja teknologia. Viestintä ja mediataito aihekokonaisuuden päämääränä on kehittää ilmaisu ja vuorovaikutustaitoja, edistää median aseman ja merkityksen ymmärtämistä sekä kehittää median käyttötaitoja. Viestintätaidoista painotetaan osallistuvaa, vuorovaikutuksellista ja yhteisöllistä viestintää. Mediataitoja tulee harjoitella sekä viestien vastaanottajana että tuottajana. Ihminen ja teknologia aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään ihmisen suhdetta teknologiaan ja auttaa näkemään teknologian merkitys arkielämässämme. Perusopetuksen tulee tarjota perustietoa teknologiasta, sen kehittämisestä ja vaikutuksista, opastaa järkeviin valintoihin ja johdattaa pohtimaan teknologiaan liittyviä eettisiä, moraalisia ja tasa arvokysymyksiä. Opetuksessa tulee kehittää välineiden, laitteiden ja koneiden toimintaperiaatteiden ymmärtämistä ja opettaa niiden käyttöä. (Tampereen po:n ops) 8

10 4.1.1 Vuosiluokat 0 6 Tampereen kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa tiedonhallintataidot sisältyvät pääasiallisesti oppiaineen äidinkieli ja kirjallisuus sisältöihin. Esimerkiksi esi ja alkuopetuksessa keskitytään lukemaan innostamiseen, luettavan etsimiseen ja kirjallisuuskasvatukseen. Keskeinen tehtävä on jatkaa jo kotona, varhaiskasvatuksessa, erityisesti esiopetuksessa, alkanutta kielen oppimista. Opetuksessa on otettava huomioon, että oppilaat voivat olla oppimisprosessissaan hyvin eri vaiheissa. Vuosiluokalta kolme lähtien opetuksessa keskitytään aakkostamisen harjoitteluun, tutustutaan kirjaston perusluokitukseen, eritasoisten tekstien avaamiseen, tietokirjojen käytön harjoitteluun, kirjojen hakuun ja varaamiseen, muistiinpanojen tekemiseen sekä tietojen suunnitelmalliseen hankintaan eri lähteistä. Opetuksen tavoitteena on sujuvan luku ja kirjoitustekniikan oppiminen, luetun ymmärtämisen syventäminen ja tiedonhankintataitojen kartuttaminen. Oppilasta ohjataan kuuntelemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan erityyppisiä tekstejä. Kirjallisuuden lukemisella ja monipuolisella kirjoittamisella tuetaan myös oppilaan lukutaidon, ilmaisuvarojen, mielikuvituksen ja luovuuden kehittymistä. Oppilasta harjaannutetaan myös oman lukukokemuksen jakamiseen ja käsittelemiseen. Vuosiluokat 0 2 (Esi ja alkuopetus) Yleiset tavoitteet Kirjastomyönteisen asenteen herättäminen Kirjastossa ja kirjastoautossa asioimisen perusasioiden hallinta Kirjaston kokoelmiin tutustuminen satujen, kertomusten ja harjoitusten avulla Tiedonhallinnan prosessin harjoittelua: mitä tiedän asiasta, mitä haluan tietää, mistä saan tietoa Positiivinen asenteen säilyttäminen lukemiseen Yhteistyössä asetetut oppilaskohtaiset tavoitteet Oppilas oppii tarkkailemaan itseään lukijana tutustuu kuunnellessaan ja lukiessaan kirjoitettuun kielimuotoon tunnistaa kauno ja tietokirjallisuuden eron tutustuu kirjaston käytön toimintatapoihin tutustuu kirjaston tiloihin ja sopivaan käyttäytymiseen siellä oppii valitsemaan kiinnostavaa ja lukutaitoaan vastaavaa luettavaa Keskeiset sisällöt Keskittyvää, tarkkaa ja päättelevää kuuntelemista Lukemista monipuolisesti päivittäin Painettujen ja sähköisten tekstien käsittelyä yhdessä keskustellen Kirjallisuuden lukeminen, elämyksellisyyden ja lukukokemuksen jakaminen ja käsitteleminen Kirjallisuuden käyttämistä virikkeenä luovassa toiminnassa Kirjasto ja kiinnostavat kirjat tulevat tutuiksi Kirjaston käytön opettelua Kirjastoon tutustuminen lukemisen ja tiedonhaun paikkana 9

11 Kirjastokortin hankkiminen ja sen vastuullinen käyttö Lainaaminen ja palautus Aakkostamisen harjoittelu, kirjan paikka kirjastossa Kirjan rakenteeseen tutustuminen: kannet, selkä, nimeke Kirjan käsittely Kirjastonhoitajan suosittelemien sopivien kirjojen lukeminen Kiinnostavan ikäkaudelle sopivan kirjallisuuden etsiminen Tiedonhaku kirjoista, toden ja epätoden erottaminen tekstistä Kauno ja tietokirjallisuuden eroista keskusteleminen Vuosiluokat 3 6 Yleiset tavoitteet Kirjastomyönteisen asenteen säilyttäminen Kirjastonkäytön perusasioiden hallinta Erilaisiin tiedonlähteisiin tutustuminen Tiedonhaun eri vaiheisiin tutustuminen Tiedonhankintataitojen kartuttaminen Kirjallisuuden lukeminen, lukukokemuksen jakaminen ja käsitteleminen Positiivisen asenteen säilyminen lukemista kohtaan Yhteistyössä asetetut oppilaskohtaiset tavoitteet Oppilas osaa lainata ja palauttaa aineistoa osaa tiedonhaun alkeet tutustuu erilaisiin lukutapoihin opettelee etsimään tietoa erityyppisistä ikäkaudelleen sopivista lähteistä lukee paljon ja monipuolisesti lasten ja nuortenkirjallisuutta oppii valitsemaan itselleen kiinnostavaa ja sopivaa luettavaa eri tarkoituksiin tai kysymään suosituksia kirjaston henkilökunnalta oppii perustietoja mediasta tutustuu hyllyluokitukseen tutustuu tietokirjojen rakenteeseen, esimerkiksi sisällysluetteloon ja hakemistoon oppii yksinkertaista tiedonhakua ja verkkokirjaston käyttöä tutustuu varauksenteon periaatteisiin Keskeiset sisällöt Oppilaiden vierailut kirjastoon tai kirjastonhoitajan vierailu koululle Kirjastonkäytön harjoittelu opiskelemisen, lukemisen ja tiedonhaun paikkana Kirjan rakenteeseen tutustuminen: nimiösivu, sisällysluettelo, hakemisto ja lähdeluettelo Verkkokirjastoon tutustuminen Tiedonhaun harjoituksia eri lähteistä Yksinkertaisia tiedonhakuja ja tiedonhaun vaiheita ohjatusti Tiedonhaun prosessin harjoittelua Tiedonlähteiden käytön ja merkitsemisen harjoittelua Erilaisten tietokirjojen ja sähköisten materiaalien käyttö 10

12 Kirjaston aineiston ryhmittelyyn ja sisältöihin tutustumista Kirjojen hakua verkkokirjastosta Varauksen tekeminen verkkokirjastossa Kirjallisuuden lukemista ja kuuntelemista sekä niiden käsittelyä Oman lukukokemuksen jakamista Kirjallisuuden ja muiden taiteenalojen yhteyksien etsimistä Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 6. luokan päättyessä Yhteistyössä asetetut oppilaskohtaiset tavoitteet Oppilas osaa hakea Internet sivustoja opettajan ohjeiden mukaisesti osaa laatia esityksen tai koota yhteenvedon oppimastaan osaa kerätä tietoja, järjestää, luokitella ja esittää niitä tarvittaessa yksinkertaisena kaaviona osaa arvioida ja tulkita kriittisesti eri tiedonlähteiden välittämää tietoa osaa hakea tietoa tietokannoista ja portaaleista käyttää hakukoneita ohjatusti ja arvioi hakutulosten luotettavuutta on tottunut arvioimaan lukemaansa ja kuulemaansa tuntee tiedonhankinnan päävaiheet on tottunut käyttämään kirjastoa ja pystyy etsimään tarvitsemaansa tietoa painetuista ja sähköisistä lähteistä käyttää lukutaitoaan sekä hyödykseen että huvikseen on lukenut runsaasti tekstejä ja erilaisia kirjoja sekä työstänyt niitä eri menetelmin pystyy valitsemaan itselleen mieluista luettavaa osaa kuvailla itseään lukijana Vuosiluokat 7 9 Vuosiluokilla 7 9 Tampereen kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa tiedonhallintataidot sisältyvät pääasiallisesti oppiaineen äidinkieli ja kirjallisuus sisältöihin. Opetus ohjaa oppilasta hankkimaan tietoa erilaisista lähteistä, arvioimaan lähteiden luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta sekä hallitsemaan tiedonhankinnan ja käytön prosessina. 7. luokalla kiinnitetään erityistä huomiota tiedonhallintataitojen opetukseen ja luokilla kirjallisuuskasvatukseen sekä lukemaan innostamiseen. Tiedonhallintataitojen opetuksessa käytetään hyväksi kontaktiopetusta koulussa ja kirjastossa sekä verkko opetusta. Tiedonhallintataitojen opetus pyritään mahdollisuuksien mukaan integroimaan eri aineiden opetukseen. Opetuksen tehtävänä on kannustaa oppilasta lukemaan ja arvioimaan kirjallisuutta, myös median tekstejä. Opetus ohjaa oppilasta hankkimaan yleissivistävää tietoa kirjallisuudesta. Yhteistyössä asetetut oppilaskohtaiset tavoitteet Oppilas harjaantuu aktiiviseksi ja kriittiseksi lukijaksi ja kuulijaksi kehittää tekstityyppien ja tekstilajien tuntemustaan tottuu ennakoimaan, millaista luku, kuuntelu tai tiedonhankintatapaa tekstilaji ja tavoite edellyttää tottuu tiedonhankinnan ja käytön prosessiin 11

13 oppii käyttämään erilaisia tiedonlähteitä osaa arvioida lähteiden luotettavuutta tutustuu verkkolähteisiin mahdollisuuksien mukaan monipuolistaa lukuharrastustaan syventää kirjallisuuden tuntemustaan tutustuu kirjaston kotisivuihin ja kirjastossa käytettäviin tietokantoihin oppii hakemaan tietoa verkkokirjastosta ymmärtää hyllyluokituksen ja asiasanoituksen periaatteet tutustuu kirjaston toimintaan, kokoelmiin ja palveluihin Keskeiset sisällöt Kirjaston monipuolinen käyttö opiskelun tukena Kirjaston verkkokirjaston käyttö, asiasanat ja hyllyluokitus Muut kirjaston tarjoamat tietokannat ja verkkopalvelut Hakustrategiat Tiedonhaku internetistä: hakupalvelun ja aihehakemiston käyttö Tekijänoikeudet ja tietoturva Tiedon luotettavuuden arviointikriteerit Työn esittäminen havainnollisesti ja tarkoituksenmukaisesti Tiedonhankinta erityyppisistä lähteistä Lähdeluettelon laadinta Yksinkertaisten lähdemerkintöjen opettelu ja aineistojen valikointi Yhteisten ja valinnaisten kokonaisteosten lukeminen Eri tekstilajien käsittelyä Kaunokirjallisuuden luokittelu pää ja joihinkin alalajeihin Vuosiluokka 7 tiedonhankinta erityyppisistä lähteistä, tiedonhankinnan suunnittelu, lähteiden luotettavuuden ja käyttökelpoisuuden arviointi: kirjastoon tutustuminen, teosten löytäminen kirjastosta, luokittelujärjestelmän perusteet eri menetelmin lukemaan innostaminen: romaanisarjojen lainaus, koulukirjastot, kirjastoon tutustuminen, kirjavinkkaus lukukokemuksen jakaminen: verkkokirjasto aineiston etsiminen kirjaston tietokannasta ja hyllystä esimerkkien avulla internetin hakupalvelut ja tiedonlähteiden kriittinen arviointi Vuosiluokka 8 lukuharrastuksen monipuolistaminen: kirjavinkkaus, kirjasarjaosaston romaanit kaunokirjallisuuden alalajit: kirjavinkkaus novelli tekstilajien arvostelu eettinen ja esteettinen tietoisuus, käsityskyvyn laajentaminen omasta ja muista kulttuureista kaunokirjallisten tekstien tulkinta ja tarkastelu lukukokemuksen jakaminen ja käsittely Vuosiluokka 9 12

14 tutustuminen kirjallisuuden sähköisiin ja painettuihin tietolähteisiin sekä niiden arviointiin tutkielmatyöt yksikertaiset lähdemerkinnät ja lähdeluettelo Suomen kirjallisuushistorian pääpiirteet, keskeisimmät kirjailijat ja teokset tekstien tyylillinen pääjako suomen kielen vaihtelu Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 9. luokan päättyessä Yhteistyössä asetetut oppilaskohtaiset tavoitteet Oppilas osaa määritellä tutkielmansa aiheen ja keskeiset käsitteet sekä suunnitella tiedonhankintaansa etsii itsenäisesti lähdemateriaalia tiedontarpeeseensa osaa käyttää kirjaston verkkokirjastoa monipuolisesti ja tehokkaasti tuntee kirjaston aineistotietokannan käytön vaatimat apuvälineet (Yleinen suomalainen asiasanasto, Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä) ja hallitsee niiden verkkokäytön käyttää yksinkertaisia hakustrategioita tietää myös muita tiedonhaun mahdollisuuksia, tuntee tietokantoja ja verkkopalveluita hallitsee jonkin internetin hakupalvelun monipuolisesti ja tietää muita hakupalveluita ja aihehakemistoja ottaa huomioon tekijänoikeusasiat ja tunnistaa tietoturvaan liittyviä seikkoja suhtautuu kriittisesti löytämäänsä tietoon ja arvioi sen luotettavuutta osaa vertailla, valikoida ja hyödyntää eri lähteistä saamaansa tietoa tunnistaa tavallisia kaunokirjallisuuden, median ja arjen tekstilajeja osaa käyttää kirjastoa, internetin tiedonlähteitä, tieto ja kaunokirjallisia teoksia sekä suullisesti välitettyä tietoa tiedonhankinnassaan osaa valita lähteensä ja ilmoittaa ne löytää itseään kiinnostavaa tieto ja kaunokirjallisuutta sekä muita tekstejä ja osaa perustella valintojaan on lukenut sekä kotimaisesta että ulkomaisesta kirjallisuudesta eri kirjallisuuden lajeja tuntee kirjallisuuden päälajit ja tekstien tyypillisen pääjaon tuntee eri aikakausia edustavia kirjallisuuden klassikoita 4.2 Kirjastopalveluiden hyödyntäminen vuosiluokkien 0 6 opetuksessa Taulukossa esitettävät tavoitteet ovat opetussuunnitelmassa kirjaston käyttöön liittyviä opetuksellisia tavoitteita. Toteutus sarakkeessa on kuvattu kirjaston palveluja toteutuksen tueksi. Luokkaaste Esiopetus Tavoitteet tutustutaan kirjastoon opetellaan lainaamaan ja palauttamaan käyttäytyminen kirjastossa Toteutus Esikoululaisia kutsutaan kirjastoon sekä mediakasvatukselliseen opetukseen Netti Nysseen ja tietotoreille (Kirjatin Mediamatka). Tutustutaan omaan lähikirjastoon tai esikoululla käyvään kirjastoautoon. 13

15 1. luokka lukemaan innostaminen tutustutaan kirjastoon opetellaan lainaamaan ja palauttamaan käyttäytyminen kirjastossa lukemaan innostaminen Kouluilla, joilla käy kirjastoauto, järjestetään opastusta palveluiden käytöstä. Tutustutaan omaan lähikirjastoon tai koululla käyvään kirjastoautoon, ja opetellaan käyttämään kirjaston palveluja. Kaikki luokat kutsutaan kirjastoon. Ohjatulla kirjastokäynnillä: 2. luokka 3. luokka 4. luokka 5. luokka 6. luokka tutustutaan kirjastoon opetellaan lainaamaan ja palauttamaan käyttäytyminen kirjastossa lukemaan innostaminen osataan hyödyntää aakkostamista kirjastossa opetellaan tiedonhankintaa tietokirjat omalle lukutaidolle sopivan kirjallisuuden löytäminen lukemaan innostaminen kirjaston perusluokituksen opettelua verkkokirjaston käyttö kirjojen haku ja varaaminen opetellaan tiedonhankintaa tietokirjat lukemaan innostaminen kirjaston perusluokitus tiedonhakutaitojen syventäminen tutustuminen monipuolisesti erilaiseen kirjallisuuteen verkkokirjaston käyttö kirjaston perusluokitus tiedonhakutaitojen syventäminen tutustuminen monipuolisesti erilaiseen kirjallisuuteen verkkokirjaston käyttö tehdään selväksi ero kauno ja tietokirjallisuuden välillä kerrotaan kirjaston käyttöön liittyvistä käytännön asioista esitellään oman kirjaston tiloja ja kirjastoon sopivaa käyttäytymistä oppilaita opastetaan valitsemaan itseään kiinnostavaa ja lukutaitoaan vastaavaa luettavaa (voidaan esitellä erilaisia lukudiplomeja) Tärkeintä tällä vierailulla on perusluottamuksen luominen kirjastoa kohtaan. Käytetään oman lähikirjaston tai koululla käyvän kirjastoauton palveluja. Kaikki luokat kutsutaan kirjastoon tai kirjastonhoitaja tulee koululle. kirjavinkkaus on osa Tampereen kaupungin Taidekaarikulttuurikasvatusohjelmaa teemoina ovat sanataide ja teatteri Käytetään oman lähikirjaston tai koululla käyvän kirjastoauton palveluja. Kaikki luokat kutsutaan kirjastoon. Ohjatulla kirjastokäynnillä: selostetaan pääpiirteittäin hyllyluokitus ja hyllyjärjestys esitellään hakuteosten rakenne (sisällysluettelot ja hakemistot) opetellaan yksinkertaista tiedonhakua ja verkkokirjaston käyttöä kerrotaan varauksenteon periaatteista Käytetään oman lähikirjaston tai koululla käyvän kirjastoauton palveluja. Verkkokirjaston hyödyntäminen kouluissa sosiaalisen median käytön opetuksessa. Käytetään oman lähikirjaston tai koululla käyvän kirjastoauton palveluja. Verkkokirjaston hyödyntäminen kouluissa sosiaalisen median käytön opetuksessa. Käytetään oman lähikirjaston tai koululla käyvän kirjastoauton palveluja. Lukudiplomeita Pirkanmaan lukudiplomi Kirjakunnari 14

16 4.3 Kirjastopalveluiden hyödyntäminen vuosiluokkien 7 9 opetuksessa Taulukossa esitettävät tavoitteet ovat opetussuunnitelmassa kirjaston käyttöön liittyviä opetuksellisia tavoitteita. Toteutus sarakkeessa on kuvattu kirjaston palveluja toteutuksen tueksi. Luokkaaste 7. luokka Tavoitteet erilaisten tiedonhankintatapojen käyttö lähteiden luotettavuuden ja käyttökelpoisuuden arviointi erilaisiin teksteihin tutustuminen lukuharrastuksen monipuolistaminen lukukokemusten jakaminen kaunokirjallisuuden päälajit kirjallisuuden peruskäsitteet Toteutus Kaikki luokat kutsutaan pääkirjastoon tai lähimpään aluekirjastoon. Ohjatulla kirjastokäynnillä: opetetaan tiedonhakua kirjaston aineistotietokannasta opetetaan ymmärtämään luokituksen ja asiasanoituksen periaatteita esitellään kirjaston kotisivuja esitellään verkkokirjaston sisältöosuuksia ja vuorovaikutteisia palveluja (mm. tägittämistä, arvioiden tekemistä, omien tietojen tarkastelua) esitellään kirjastossa käytettäviä tietokantoja esitellään verkkolähteitä ja muita verkkosisältöjä (käyntiin varattava kaksoistunti) tähdennetään lähteiden arvioinnin tärkeyttä Ohjatun kirjastokäynnin lisäksi: pyydettäessä räätälöityjä opetuskäyntejä kirjastoon tavoitteisiin liittyen kaikissa oppiaineissa pyydettäessä lisätukea koulussa toteutettavaan opetukseen: esimerkiksi valikoituja kirjalistoja eri oppisisällöistä ja kaunokirjallisuuden päälajeista verkkokirjaston hyödyntäminen lukukokemuksen jakamisessa 8. luokka 9. luokka Lisäksi käytetään oman lähikirjaston palveluja. lukuharrastuksen monipuolistaminen eettinen ja esteettinen tietoisuus, käsityskyky omasta Verkkokirjastossa (tai esimerkiksi Sivupiirissä ja muista kulttuureista laajenee on mahdollista arvioida teoksia ja jakaa lukukokemuksia. kaunokirjallisten tekstien Opastusta tähän saa tarvittaessa kirjastosta. tulkinta ja tarkastelu lukukokemuksen jakaminen Lisäksi käytetään oman lähikirjaston palveluja. tehtävänmukaisesti tekstilajeista arvostelu kaunokirjallisuuden alalajeja kansanperinne, näytelmäteksti tutkielmatyöt, yksikertaiset lähdemerkinnät ja lähdeluettelo Suomen kirjallisuushistorian pääpiirteet, keskeisimmät kirjailijat ja teokset tekstien tyylillinen pääjako suomen kielen vaihtelu Lukuvuoden aikana useissa kouluissa tehdään kirjallisuuden tutkielma (kotimaisesta kirjailijasta). Siihen liittyen on mahdollista varata aika ohjatulle kirjastokäynnille, jonka aikana kerrataan aiemmin käsiteltyjä asioita. Konkreettinen tutkielmaan liittyvä tiedontarve syventää tiedonhankintataitojen oppimista: opetetaan omaan tutkielma aiheeseen liittyvää tiedonhakua kirjaston aineistotietokannasta opetetaan ymmärtämään luokituksen ja asiasanoituksen periaatteita esitellään oman tutkielman kannalta tärkeitä kirjastossa käytettäviä tietokantoja esitellään omaan tutkielmaan soveltuvia verkkolähteitä tähdennetään lähteiden arvioinnin tärkeyttä. Muiden oppiaineiden yhteydessä tehtäviin tutkielmiin ja esityksiin (kaikilla luokka asteilla) liittyen on mahdollista pyytää räätälöityä 15

17 opetuskäyntiä kirjastoon. Rajalliset resurssit eivät valitettavasti tällä hetkellä mahdollista kaikkiin toiveisiin vastaamista. Parhaiten oman oppiaineen tai tietyn aihealueen ympärille rakennettava opetuskäynti onnistuu, kun sen suunnitteluun voidaan panostaa. Kirjastoon kannattaa ottaa yhteyttä hyvissä ajoin. Lisäksi käytetään oman lähikirjaston palveluja. 10. luokka Aiempien asioiden kertaamista Käytetään oman lähikirjaston palveluja. Linkkejä Linkit kirjaston sivuille: (erityisesti lastensivut, nuortensivut ja verkkokirjasto), opetukseen jaopetus/tiedonhankinta taitojen opetus/. Sivujen alta löytyvät koulujen vastuukirjastot ym. Tiedonhakijan opas opas. Verkkokirjasto: 5 KIRJASTON PALVELUT KOULULAISILLE Koululaiset ja eri oppilaitosten oppilaat halutaan tutustuttaa kirjastoon vaiheittain. Heitä kutsutaan eri ikäisinä käyttämään kirjastoa ja oppimaan tiedonhallintaa. Vaihe vaiheelta lapsi saa hyvän pohjan myöhemmälle (elinikäiselle) oppimiselle. Kirjasto on turvallinen paikka harjoitella omien asioiden vastuullista hoitamista. Kirjasto tukee koulua opetustyössä. Kirjavinkkauksella tuetaan lukemista, sen oppimista ja lukuharrastusta. Tietyille luokka asteille järjestetty kirjastonkäytön opetus ja kirjavinkkaus ovat tärkeä osa koulun ja kirjaston yhteistyötä, mutta myös jatkuvuus ja säännöllisyys ovat merkittävässä roolissa kun lapsia ja nuoria opetetaan elinikäisiksi oppijoiksi ja tietoyhteiskunnan aktiivisiksi täysivaltaisiksi toimijoiksi. Lasten kanssa tehtävä kirjastotyö on kaiken kivijalkana. Se on tulevaisuuteen tähtäävää työtä. Kirjastokäynnillä oppilaat tutustuvat kirjaston palveluihin ja aineistoihin. Myös opetussuunnitelman tieto ja viestintäteknisissä taidoissa (koulujen tvt strategioissa) puhutaan kirjaston palveluiden ja aineiston käytön osaamisesta. Esiopetusryhmät käyvät alueittain Hervannan ja Sampolan tietotoreilla ja Netti Nyssessä mediakasvatuksen alkuopetuksessa. Alakoulun 2. ja 4. luokille sekä yläkoulun 7. luokille järjestetään tutustumiskäyntejä kirjastoihin ja tiedonhankintataitojen opetusta. Kirjastokäynnin sisältö voidaan suunnitella toiveiden mukaan. Luokkakäynnit vaativat valmistelutyötä, joten kirjastokäynti on sovittava etukäteen. Kaikki koululuokat ovat tervetulleita kirjastoon. Alakoulut kirjastossa 2. luokat: kirjasto ja kiinnostavat kirjat tutuiksi Käynnillä kerrotaan kirjastonkäytön perusasioista ja siitä, mitä kaikkea kirjastossa voi tehdä. Kirjastonhoitaja suosittelee kirjoja ja lapset oppivat valitsemaan itseään kiinnostavaa 16

18 luettavaa. Oppilaiden kanssa keskustellaan kauno ja tietokirjallisuuden eroista. Voidaan tutustua kirjastokissa Kirjatin Mediamatkaan. 3. luokat: elämyksiä ja kirjavinkkejä Luokat kutsutaan kirjastoon tai kirjastonhoitaja tulee koululle. Kirjavinkkaus on osa Tampereen kaupungin Taidekaari kulttuurikasvatusohjelmaa. Kolmannella luokalla teemoina ovat sanataide ja teatteri. 4. luokat: Piki verkkokirjasto ja hyllyjen salat Neljäsluokkalaisille esitellään hyllyluokitusta ja hyllyjärjestystä. Oppilaille opetetaan perusasioita PIKI verkkokirjaston käytöstä, esimerkiksi tiedonhaun ja varauksen tekemistä. Yläkoulut kirjastossa 7. luokat: taitoa tiedonhakuun Kirjastokäynnin aiheina ovat kirjaston toiminta, kokoelmat ja palvelut. Kirjastossa harjoitellaan PIKI verkkokirjaston käyttöä ja opetellaan esimerkkien avulla etsimään aineistoa kirjaston tietokannasta ja hyllyistä. Voidaan myös esitellä internetin hakupalveluja ja tiedonlähteiden kriittistä arviointia, jos käynnille on mahdollista varata kaksoistunti. 9. luokat: kirjallisuudenlähteitä tutkielman tueksi Suurimmissa kirjastoissa tutustutaan kirjallisuuden sähköisiin ja painettuihin tietolähteisiin. Tietolähteitä opetellaan arvioimaan oman tutkielmatyön kannalta. 5.1 Tiedonhaun opetus Nykypäivän koululainen tarvitsee hyvät tiedonhankinta ja hallintataidot. Kirjastossa näitä taitoja voi opetella ja harjoitella. Tiedonhallintataidoilla tarkoitetaan valmiutta etsiä, arvioida ja käyttää erilaista tietoa osana omaa ajattelua. Tiedonhallintataitoihin liittyviä käsitteitä (Tiedonhankinnan portaali opettajille): Tiedonhaku on yksittäisen tiedon etsimistä erilaisista tietolähteistä. Tämä edellyttää tiedonlähteiden tuntemusta ja teknistä taitoa käyttää esimerkiksi tietokantoja. Tiedonhankinta on tiedonhakua laajempi termi. Se tarkoittaa kaikenlaista tiedon hankkimista tavasta ja välineestä riippumatta. Pyrkimyksenä on olennaisen ja kattavan tiedon kokoaminen eri lähteistä. Tiedonhallinta koostuu tiedonhankinnan lisäksi kyvystä arvioida kriittisesti löydettyä tietoa ja liittää sitä omaan tietopohjaan. 17

19 American Accociation of School Libraries (AASL 2010) on määritellyt, että tiedonhallintataitoiset oppijat osaavat: 1) hakea tietoa, ajatella kriittisesti ja lisätä tietämystään 2) tehdä päätelmiä ja harkittuja päätöksiä, soveltaa tietoa uusiin tilanteisiin ja tuottaa uutta tietoa 3) jakaa tietoa ja toimia demokraattisen yhteiskunnan vastuullisena jäsenenä 4) tavoitella henkilökohtaista ja esteettistä kasvua. Tiedonhankinta ja hallintataidot perusopetuksen tvt suunnitelmassa Perusopetuksen tvt suunnitelma verkossa: 2. lk oppilas lk oppilas lk oppilas lk oppilas löytää sujuvasti tietoa internetin eri tietolähteistä. osaa avata opettajan antaman internetosoitteen. tuntee internetin tiedonhaun perusteet ja osaa käyttää sekä hakuohjelmaa että aihehakemistoa. opettelee määrittelemään hakusanoja sekä arvioimaan löydettyä tietoa. tuntee tiedonhaun vaihtoehdot ja osaa suhtautua kriittisesti löytämiinsä tietoihin. osaa suunnitella tiedonhakua ja tehdä tarkennettuja hakuja hakukoneella. on tutustunut esitelmän tekemiseen liittyviin tekijänoikeusasioihin ja noudattaa niitä. osaa käyttää verkkosanakirjoja sekä asiahakemistoja. osaa arvioida kriittisesti ja käyttää eettisesti löydettyä tietoa. osaa tehdä lähdeviittaukset sekä merkinnät. tuntee digitaaliseen materiaaliin liittyvät keskeiset tekijänoikeusasiat. 5.2 Hakumenetelmien tuntemus ja kyky soveltaa niitä käytäntöön Tiedon hankkiminen ja siinä opastaminen ovat muuttuneet: aikaisemmin aineistojen löytäminen ja kerääminen oli työlästä ja aikaa vievää, nyt parilla napin painalluksella voi saada valtavan määrän tietoa. Opetuksen tehtävänä on saada googlettamiseen tottuneet oppilaat miettimään erilaisten tiedonlähteiden ominaispiirteitä, ja sitä kuinka luotettavan tiedon tunnistaa. Usein oppilaat osaavat käyttää internetiä sujuvasti, mutta lyhytjänteisesti. Tiedonhallintataitojen opetuksessa kerrotaan siitä, kuinka tiedonhaussa päästään pintaa syvemmälle. (Heinonen 2011, 17) Opetussuunnitelmassa tiedonhallintataitojen oppimisen merkitystä korostetaan kaikissa oppiaineissa ja aihekokonaisuuksissa. Oppiminen on tehokkainta silloin, kun tiedon tarve on todellinen. Vastuu päämäärien toteutumisesta on opettajilla. Tiedonhakua voidaan kuvata kuusiportaisena mallina, ja erityisesti alku ja loppuaskelmilla opettajan osuus on tärkeä. Kirjasto tukee opettajia opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamista järjestämällä erilaisten tiedonlähteiden käytön opetusta luokille. Tiedonhaun portaat (Halttunen et al. 2001, ja Tiedonhankintaprosessin portaat): 1. Kysele ja ihmettele: määrittele aihe tai ongelma 18

20 2. Suunnittele tiedonhakua: etsi ja nimeä tiedonlähteet 3. Kerää aineistoa: valitse tiedosta työsi kannalta oleellisimmat 4. Lajittele informaatio: järjestele tieto loogisesti 5. Esittele tuloksesi: perustele ja luo oma ratkaisusi 6. Arvioi prosessia ja työtä Linkkejä Tampereen kaupunginkirjaston kotisivuilta löytyy kaikenikäisille tiedonhakijoille suunniteltu opas:http://piki.verkkokirjasto.fi/web/arena/tiedonhakijan opas. evarikon kokoamat opettajien tiedonhaun ja hallintataitojen opetuksen vinkit sekä tehtävät löytyvät osoitteesta hallinta/. Opetushallituksen Kenguru portaaliin on kerätty keskitetysti ohjeita opettajille: 5.3 Erilaisia tiedonlähteitä monenlaisiin tiedontarpeisiin Tiedonlähteiden monipuolinen käyttö on tärkeää; On hyvä tunnistaa ja löytää omaan tiedontarpeeseensa sopivimmat lähteet. Kirjastoissa järjestettävä peruskouluille suunnattu tiedonhaun opetus keskittyy lähinnä verkkokirjaston käytön opetukseen, mutta tarvittaessa kirjastokäynnillä voidaan tutustua myös muihin tiedonlähteisiin. Oppilaiden omat tutkielmanaiheet tai esitelmät otetaan huomioon kirjastojen tiedonhaun opetuksessa. Oppilasta kannustetaan pohtimaan millaista tietoa hän on hakemassa, mihin tarkoitukseen, ja mitä hän tietää aiheesta jo etukäteen. Kirjastossa kerrotaan erilaisesta lähdeaineistosta ja sen soveltuvuudesta erilaisiin tiedontarpeisiin (sähköisiä lähteitä, painettuja lähteitä vai molempia). Lisäksi esitellään kirjaston tietopalvelua ja chat tietopalvelua, joita voi käyttää oman tiedonhaun tukena. Lisääntyvän tiedon maailmassa lähdekritiikki on yhä merkittävämmässä osassa. Tarkoituksenmukaisten lähteiden löytäminen voi olla haastavaa. On välttämätöntä kertoa selkeästi, kenen ajatuksia ja tietoja käytetään omassa tutkielmassa tai muussa työssä. Keskustelu erilaisista tiedonlähteistä on tärkeää: se on parempi vaihtoehto kuin joidenkin tiettyjen tiedonlähteiden käytön kieltäminen kokonaan. Esimerkkejä tiedonlähteistä: Kirjat ja lehdet: painetussa ja digitaalisessa muodossa Ihmiset: oma tietämys, asiantuntijat ja valokuvat Internet: web, postituslistat, keskusteluryhmät, sosiaalinen media, blogit, wikit, Wikipedia, Ning Tietokannat: verkkokirjasto ja muut kirjastossa käytettävät tietokannat Muu lähdeaineisto: cd romit, dvd levyt, valokuvat, tv, radio jne. 5.4 Yhteistyö lähdekritiikin ja tekijänoikeuksien opetuksessa Tekijänoikeudet: kunnia sille jolle kunnia kuuluu! 19

21 Tekijänoikeudet ovat tärkeä osa tiedonhallintataitoja. Tekijänoikeudet huolehtivat uuden luovan työn tekijöiden oikeuksista omiin teoksiinsa. Motivaatio julkaista ja luoda uutta ei ilman oikeuksia ja niistä huolehtimista olisi mielekästä. Toisaalta liian tiukat yksinoikeudet rajoittaisivat ja hidastaisivat kaikkea kehitystä. (Toikkanen & Oksanen 2011) Näiden asioiden pohtiminen ja tekijänoikeuslakiin tutustuminen ovat merkittävässä roolissa tiedonhallintataitojen opetuksessa, ja kaikkien kouluaineiden erilaisissa oppimisprosesseissa. Oppilaiden tavoitteet tekijänoikeusasioiden hallinnassa on kuvattu tvt osaamistavoitteissa seuraavasti: 6. luokan oppilas tuntee tiedonhaun keinot ja osaa suhtautua kriittisesti löytämiinsä tietoihin osaa suunnitella tiedonhakua ja määritellä hakusanoja on tutustunut esitelmän tekemiseen liittyviin tekijänoikeusasioihin ja noudattaa niitä 9. luokan oppilas löytää sujuvasti tietoa internetin eri tietolähteistä osaa käyttää verkkosanakirjoja sekä asiahakemistoja osaa arvioida kriittisesti ja käyttää eettisesti löydettyä tietoa osaa tehdä lähdeviittaukset sekä merkinnät tuntee digitaaliseen materiaaliin liittyvät keskeiset tekijänoikeusasiat Tekijänoikeusasiat ovat ajankohtaisimmillaan tiedonhankinnan prosessin loppuvaiheessa, ja niistä on hyvä puhua koulussa. Lisäksi kouluilla on erilaisia oikeuksia ja omia sopimuksia, joista kirjastolla ei ole juurikaan kokemusta. Tekijänoikeuksien tuntemista tulee käsitellä koulussa laajasti, sillä tavallisella yleistasoisella kirjastokäynnillä niihin ei ehditä paneutua kattavasti. Halutessaan opettaja voi pyytää kirjastoa esittelemään tekijänoikeusasioita perinpohjaisemmin, mutta siihen on varattava tarpeeksi aikaa. Tutustu aihetta käsitteleviin sivustoihin: Mitä opettajan tulee tietää tekijänoikeuksista? Opettajan on hyvä perehtyä siihen, millaisia tekijänoikeuksia kytkeytyy erilaisten teosten käyttöön opetuksessa. Verkkomateriaalien käytön yleistyminen on entisestään monimutkaistanut asioiden hallintaa. Lisäksi lainsäädäntö ja käytännön ohjeistus eivät tahdo pysyä perässä teknisten välineiden ja verkkoympäristöjen jatkuvan ja nopean kehittymisen vuoksi. Toisaalta verkkomateriaalien määrällinen kasvu tuo tekijänoikeuksien hallintaan myös helpotusta: laillisesti ja vapaasti käytettävää laadukasta materiaalia löytyy nykyisin runsaasti. Linkkeja: Opetushallituksen tekijänoikeussivusto: a/verkkoviestinnan_taidot/tekijanoikeudet Toikkanen, Tarmo, Oksanen Ville: Opettajan tekijänoikeusopas, FINN LECTURA, 2011 sekä 20

EURAJOEN KUNNAN KIRJASTOTOIMEN JA KOULUTOIMEN YHTEISTYÖSUUNNITELMA

EURAJOEN KUNNAN KIRJASTOTOIMEN JA KOULUTOIMEN YHTEISTYÖSUUNNITELMA EURAJOEN KUNNAN KIRJASTOTOIMEN JA KOULUTOIMEN YHTEISTYÖSUUNNITELMA 2 EURAJOEN KUNNAN KOULUTOIMEN JA KIRJASTOTOIMEN YHTEISTYÖSUUNNITELMA YLEISTÄ Yleisen kirjaston ja koululaitoksen yhteisenä tavoitteena

Lisätiedot

Kirjaston käyttötaidot, Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö (1.-9.lk)

Kirjaston käyttötaidot, Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö (1.-9.lk) Tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma, Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö (1.-9.lk) LIITE 1 1.luokka 2.luokka 3.luokka 4.luokka 5.luokka 6.luokka 1.Määrittele aihe/ongelma - mihin ja mitä

Lisätiedot

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet LIITE 5 Tampereen kaupunki Kasvatus ja opetuspalvelut 2012 2015 Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet Tavoitteena on, että oppilas hyödyntää tieto ja viestintätekniikan mahdollisuuksia

Lisätiedot

Oppilas keskustelee ryhmässä ja tuo esille mielipiteitään. Oppilas osallistuu luokan ja koulun ilmaisuesityksiin. Oppilas harjoittelee

Oppilas keskustelee ryhmässä ja tuo esille mielipiteitään. Oppilas osallistuu luokan ja koulun ilmaisuesityksiin. Oppilas harjoittelee AI 6. lk Arvioitavat tavoitteet Vuorovaikutustilanteissa toimiminen (T1, T2, T3, T4) Tekstien tulkitseminen (T5, T6, T7, T8) Hyväksytty (5) Välttävä (6-7) Oppilas saa arvosanan 6, Oppilas saa arvosanan

Lisätiedot

Tule tule hyvä tieto!

Tule tule hyvä tieto! Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä IV Valtakunnalliset koulukirjastopäivät Kuopiossa 25.-26.4.2012 - Koulukirjastot

Lisätiedot

Koulun ja kirjaston yhteistyösuunnitelma

Koulun ja kirjaston yhteistyösuunnitelma Koulun ja kirjaston yhteistyösuunnitelma (päivitetty 10.2.2016) Virtain kaupunginkirjasto Sisällysluettelo 1. Tavoitteet...3 2. Käsitteiden määrittely kirjasto-opetuksessa...4 3. Kirjastokäyntien tavoitteet

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

Tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma, Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö (1.-9.lk)

Tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma, Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö (1.-9.lk) Tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma, Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö (1.-9.lk) 1.luokka 2.luokka 3.luokka 4.luokka 5.luokka 6.luokka 1.Määrittele aihe/ongelma - mihin ja mitä tietoa tarvitset?

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma

Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma YLEISTÄ Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma koostuu 18 kurssista. Kurssien järjestys on vapaa, mutta koska oppiaineen

Lisätiedot

Paraisten kirjastopolku koulun ja kirjaston yhteistyösopimus

Paraisten kirjastopolku koulun ja kirjaston yhteistyösopimus Paraisten kirjastopolku koulun ja kirjaston yhteistyösopimus Pyrimme kirjaston ja koulun tiiviin yhteistyön avulla tukemaan kouluissa tehtävää monipuolista lukuinnon ja -ilon edistämistyötä. Lisäksi haluamme

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen 1. Laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden hallinta (tietokoneen käyttötaidot, käyttöjärjestelmä, tutustuminen erilaisiin tietoteknisiin

Lisätiedot

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokat 1-2

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokat 1-2 Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokat 1-2 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Vuorovaikutustilanteissa toimiminen Laaja-alainen osaaminen 1 T1 Rohkaista oppilasta harjoittamaan vuorovaikutus- ja

Lisätiedot

Mediakasvatus kirjastossa Pirjo Sallmén, Kirjastot.fi

Mediakasvatus kirjastossa Pirjo Sallmén, Kirjastot.fi Mediakasvatus kirjastossa Pirjo Sallmén, Kirjastot.fi Taustaa 2006 Uimarengas mediatulvaan kirjastosta 2007 2008 Superkirtsin mediaopit 2008 2011 Lapset, media ja kirjastot - n. 20 aluekouluttajaa. Mediakasvatus

Lisätiedot

Työskentelyohjeita: Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen

Työskentelyohjeita: Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen Työskentelyohjeita: Tiedostoa voi muokata useampi ihminen samanaikaisesti. Jakakaa tavoitteet eri vuosiluokille kopioimalla ja liittämällä sinisten otsikoiden alle, jotka löytyvät taulukoiden alta. Kopioi

Lisätiedot

Työskentelyohjeita: Suomen kieli ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen. liittyvät sisältöalueet

Työskentelyohjeita: Suomen kieli ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen. liittyvät sisältöalueet Työskentelyohjeita: Tiedostoa voi muokata useampi ihminen samanaikaisesti. Jakakaa tavoitteet eri vuosiluokille kopioimalla ja liittämällä sinisten otsikoiden alle, jotka löytyvät taulukoiden alta. Kopioi

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Tukipalvelut. TVT-taidot

Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Tukipalvelut. TVT-taidot OPE.FI-TASOT Kunta asettaa omat tavoitteensa (esim. I taso 20%, II taso70%, III taso10%) Oppilashallintojärjestelmä (Wilma ) viestintä (intranet, internet, kotisivut, wiki, portaalit) Koulujen opettajista

Lisätiedot

1. Tietoa tekijänoikeuksista

1. Tietoa tekijänoikeuksista KOPIRAITTILAN KOULU LUKION Kopiraittilan koulun materiaaleissa tekijänoikeustaidot on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon sekä tiedonhankintataitoon

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI S2-oppilaiden diplomivihko 5. - 6. lk Tämän vihkon omistaa: OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI Oulun kouluissa on mahdollisuus suorittaa kirjallisuusdiplomi. Diplomin

Lisätiedot

MEDIAKASVATUSTA KIRJASTOSSA TOIMINTASUUNNITELMA KOUVOLAN KIRJASTOJEN JA KOULUJEN YHTEISTYÖN TUEKSI

MEDIAKASVATUSTA KIRJASTOSSA TOIMINTASUUNNITELMA KOUVOLAN KIRJASTOJEN JA KOULUJEN YHTEISTYÖN TUEKSI MEDIAKASVATUSTA KIRJASTOSSA TOIMINTASUUNNITELMA KOUVOLAN KIRJASTOJEN JA KOULUJEN YHTEISTYÖN TUEKSI Kirjaston ja koulun yhteistyö Kun puhutaan mediakasvatuksesta, tarkoitetaan peruslukutaitoa ja sen laajentumista

Lisätiedot

Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee mielipiteensä parille tai ryhmälle. Oppilas osaa kuunnella toisia.

Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee mielipiteensä parille tai ryhmälle. Oppilas osaa kuunnella toisia. Tekstien tulkitseminen Tekstinymmärtämisen perus-strategioiden hallinta Toiminta vuorovaikutustilanteissa Vuorovaikutustaitojen kehittyminen Vuorovaikutustilanteissa toimiminen Ilmaisukeinojen käyttö Puheviestintäti

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Annukka Uusitalo 28.2.2006 Mediakasvatuskeskus Soveltavan kasvatustieteen laitos

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI Omppu-diplomivihko 3.-4. lk Tämän vihkon omistaa: OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI Oulun kouluissa on mahdollisuus suorittaa kirjallisuusdiplomi. Diplomin suorittaminen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSVINKIT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSVINKIT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KOPIRAITTILAN KOULU Tekijänoikeustaidot on jaettu materiaalissa kolmeen osaan: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon ja tiedonhankintataitoon ja kriittiseen

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus. Tuntijakotyöryhmän kokous Prof. Liisa Tainio Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto

Äidinkieli ja kirjallisuus. Tuntijakotyöryhmän kokous Prof. Liisa Tainio Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto Äidinkieli ja kirjallisuus Tuntijakotyöryhmän kokous 20.1.2010 Prof. Liisa Tainio Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto 20.1.2010 1 Äidinkieli ja kirjallisuus tieto-, taito- ja taideaine - Äidinkieli

Lisätiedot

Kirjasto mediakasvattajana Rebekka Pilppula, kirjastotoimen johtaja, Joensuun kaupunki

Kirjasto mediakasvattajana Rebekka Pilppula, kirjastotoimen johtaja, Joensuun kaupunki Kirjasto mediakasvattajana Rebekka Pilppula, kirjastotoimen johtaja, Joensuun kaupunki Dia 1 Yleensä ajatellaan, että kirjastojen mediakasvatuksen kohteena ovat lapset ja nuoret ja heidän opettajansa.

Lisätiedot

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma 10.6.2013 Koonnut Virpi Soini 2. luokan tavoitteet tutustuu verkko-opiskeluun ja harjoittelee käytännön työtaitoja, kuten tekstintuottamista

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus

Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus Viitteitä suomalaisen koulun ja opetuksen kehitystarpeista Peruskoululaisten

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

Tiedohallintataidot (kirjoittaminen & kuva ja ääni & tiedonhakeminen ja hallinta) internetin käyttö, pilvipalveluiden käyttö hakupalveluiden käyttö

Tiedohallintataidot (kirjoittaminen & kuva ja ääni & tiedonhakeminen ja hallinta) internetin käyttö, pilvipalveluiden käyttö hakupalveluiden käyttö Mitä opettajan tulee osata Työskentelytaidot (päätelaitteen käyttötaidot) Esiopetus esiopetuksen laitteiston peruskäyttötaidot (tekstinkäsittely, tallentaminen) tietokoneen oheislaitteiden käyttötaidot

Lisätiedot

Lapuan kirjaston ja alakoulujen yhteistyösuunnitelma

Lapuan kirjaston ja alakoulujen yhteistyösuunnitelma Lapuan kirjaston ja alakoulujen yhteistyösuunnitelma 1. Säännöllinen yhteistyö 2. Tehokas tiedottaminen 3. Tiedonhakutaidot ja lukemaan innostaminen 4. Tasapuoliset kirjastopalvelut 5. Tiedonhallinta-

Lisätiedot

Informaatikot - Oulun kaupunginkirjasto

Informaatikot - Oulun kaupunginkirjasto Informaatikot - Oulun kaupunginkirjasto Informaatikot Oulussa muodostavat asiantuntijaryhmän Vastaava informaatikko 5 informaatikkoa 1 pääkirjastossa 2 aluekirjastoissa 2 kombikirjastoissa Koulukirjaston

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

Kirjaston integrointi opetukseen

Kirjaston integrointi opetukseen Kirjaston integrointi opetukseen Arjen kokemuksia Ammattioppilaitoskirjastojen 3. yhteistyöseminaari Taina Peltonen, PIRAMK 12.6.2009 1 12.6.2009 2 PIRAMK, Ikaalinen & Ikaalisten kauppaoppilaitos Samassa

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI S2-oppilaiden diplomivihko 1. - 2. lk Tämän vihkon omistaa: OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI Oulun kouluissa on mahdollisuus suorittaa kirjallisuusdiplomi. Diplomin

Lisätiedot

Sosiaalinen media ja opettajan tvt-taidot: mitä opettajan pitäisi osata? 16.4.2012 Katrina Vartiainen

Sosiaalinen media ja opettajan tvt-taidot: mitä opettajan pitäisi osata? 16.4.2012 Katrina Vartiainen Sosiaalinen media ja opettajan tvt-taidot: mitä opettajan pitäisi osata? 16.4.2012 Katrina Vartiainen Sosiaalinen media? Sosiaalinen media (some) liittyy internetin vuorovaikutteisiin ryhmätyö- ja julkaisujärjestelmiin,

Lisätiedot

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi>

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi> Kysy kirjastonhoitajalta Linkkikirjasto Tiedonhaun portti Frank-monihaku kirjastot.fi> : Tiedonhaku-kanava Kaikki hakupalvelut ja hakutavat { www.kirjastot.fi/tiedonhaku Tiedonhaku-kanava kokoaa yhteen

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Kirjaston ja lukioiden yhteistyöpalaveri. Torstai Lohjan kaupunginkirjasto

Kirjaston ja lukioiden yhteistyöpalaveri. Torstai Lohjan kaupunginkirjasto Kirjaston ja lukioiden yhteistyöpalaveri Torstai 29.9.2016 Lohjan kaupunginkirjasto Melina Aremaa esittäytyy Aloitin pedagogisena informaatikkona 1.7.2016 Koulutus: lastentarhanopettaja, kirjasto- ja tietopalvelualan

Lisätiedot

OPO-ops T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta

OPO-ops T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta OPO-ops 7.11.2015 T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta Osallisuus ja S1: Oppiminen ja opiskelu muodostamaan kokonaiskäsitys aktiivinen toiinta vuosiluokkien 7-9 -Nivelvaihe

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen. Oppilas osaa ilmaista itseään ja mielipiteitään tutuissa vuorovaikutustilanteissa.

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen. Oppilas osaa ilmaista itseään ja mielipiteitään tutuissa vuorovaikutustilanteissa. 1 SAAMEN KIELI JA KIRJALLISUUS -OPPIMÄÄRÄ Saamen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Vuorovaikutustilanteissa

Lisätiedot

Kirjastojen uudet haasteet organisaatioiden tiedonhallinnassa: Informaatiolukutaidon ops: yliopistokirjastojen yhteinen SVY hanke 2004 2006

Kirjastojen uudet haasteet organisaatioiden tiedonhallinnassa: Informaatiolukutaidon ops: yliopistokirjastojen yhteinen SVY hanke 2004 2006 Kirjastojen uudet haasteet organisaatioiden tiedonhallinnassa: Informaatiolukutaidon ops: yliopistokirjastojen yhteinen SVY hanke 2004 2006 Erikoiskirjastojen päivä 3.2.2005 Helsinki Suunnittelija: Anne

Lisätiedot

Horisontti

Horisontti Horisontti 19.11.2015 Vuosiluokkaistaminen. Mitä tehdään ennen sitä? Oppimiskäsitys Eriyttäminen ja oppimisen tuki Oppiaine Laaja-alainen osaaminen Oppimisen arvioinnin periaatteet Oppimisympäristöt Tärkeää

Lisätiedot

Vihdin kunnankirjaston ohjelmatarjotin

Vihdin kunnankirjaston ohjelmatarjotin Vihdin kunnankirjaston ohjelmatarjotin Koulu- ja päiväkotiyhteistyö 2016-2017 Viimeksi päivitetty 30.1.2017 Vihdin kunnankirjasto 2 Ohjelmatarjottimen taustaa Kirjaston, päiväkodin ja koulun yhteistyö

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

Suunnitelma Mikkelin Kirjastopolun sisällöksi Versio 1.4,

Suunnitelma Mikkelin Kirjastopolun sisällöksi Versio 1.4, Suunnitelma Mikkelin Kirjastopolun sisällöksi Versio 1.4, 25.11.2015 Mikkelin ops2016 äidinkielen työryhmä / Leila Vahvaselkä, Karoliina Saarikoski, Terhi Schneck, Eija Nevalainen Huomautuksia: - Tavoitteet

Lisätiedot

Pedagogiset iltapäivät

Pedagogiset iltapäivät Pedagogiset iltapäivät Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa https://peda.net/jyvaskyla/ict/ohjaus https://peda.net/jyvaskyla/ict/koulutusmateriaalit/palokka 4.2.2015 1 OPS2016 Tieto- ja viestintäteknologinen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

Kirjaston palvelulupaus 2017

Kirjaston palvelulupaus 2017 Kirjaston palvelulupaus 2017 Mikä on palvelulupaus? Julkinen sitoutuminen palveluun, tästä pidämme kiinni. Oltava konkreettinen ja mitattavissa. Palvelulupaus yhdistää asiakkaan tarpeet ja tarjotun palvelun.

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Opetustoimen tietostrategia

Opetustoimen tietostrategia Opetustoimen tietostrategia Oulun opetustoimessa jokaisella on oikeus ajanmukaisiin oppimisympäristöihin. Oulun opetustoimessa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa kaikissa oppiaineissa ja koulujen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PUOLAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PUOLAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PUOLAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 1 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Inga Petäjäsoja ja Saija Satomaa Avi

Inga Petäjäsoja ja Saija Satomaa Avi Inga Petäjäsoja ja Saija Satomaa Avi 29.9.2015 Vuoden 2014-15 Inga oli ohjausryhmässä Keväällä 2015 laitehankinnat VESO-päivillä kirjaston hankkeen esittely koulujen sähköinen kysely viranhaltijoille,

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle

Lisätiedot

LIITE 1 PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄN SAAMEN KIELEN OPETUKSEN TAVOITTEET, SISÄLLÖT JA OPPILAAN OPPIMISEN ARVIOINTI

LIITE 1 PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄN SAAMEN KIELEN OPETUKSEN TAVOITTEET, SISÄLLÖT JA OPPILAAN OPPIMISEN ARVIOINTI LIITE 1 PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄN SAAMEN KIELEN OPETUKSEN TAVOITTEET, SISÄLLÖT JA OPPILAAN OPPIMISEN ARVIOINTI Opetuksen tehtävä Suomen perustuslain mukaan jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus ylläpitää

Lisätiedot

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista?

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? ITK2012 Call for papers vaihe Sari Muhonen, luokanopettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Ari Myllyviita, hankekoordinaattori,

Lisätiedot

Oppilaan polku hanke (9/2014-12/2016)

Oppilaan polku hanke (9/2014-12/2016) Oppilaan polku hanke (9/2014-12/2016) Hankkeen tavoitteina on henkilökohtaisten laitteiden käytön lisääminen opetuksessa, näille parhaiten soveltuvan oppimisympäristön valitseminen, testaaminen ja käyttöönotto,

Lisätiedot

Työn kehittäminen vertaisryhmässä Informaatikkotiimi. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastopäivät Elina Kauppila

Työn kehittäminen vertaisryhmässä Informaatikkotiimi. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastopäivät Elina Kauppila Työn kehittäminen vertaisryhmässä Informaatikkotiimi Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastopäivät 30.11.2016 Elina Kauppila Tiimin lähtötilanne toimeksianto kirjaston johdolta tavoitteena luoda pohja systemaattiseen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI Ella Kiesi Opetushallitus Tieto ja viestintätekniikkataidot kouluissa Valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet lähtökohtana Tieto- ja viestintätekniikalla

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin koulun ja kirjaston yhteistyön kehittämissuunnitelma 2013-2016

Hyvinkään kaupungin koulun ja kirjaston yhteistyön kehittämissuunnitelma 2013-2016 Hyvinkään kaupungin koulun ja kirjaston yhteistyön kehittämissuunnitelma 2013-2016 Sisällys 1. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 3 2. TIEDONHAUN ASKELEET 4 3. TIEDONHALLINTATAITOJEN, KIRJASTONKÄYTÖN JA KIRJALLISUUDENTUNTEMUKSEN

Lisätiedot

MINÄ OSAAN MITTARISTO INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUKSEEN JA ARVIOINTIIN

MINÄ OSAAN MITTARISTO INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUKSEEN JA ARVIOINTIIN MINÄ OSAAN MITTARISTO INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUKSEEN JA ARVIOINTIIN Amkit-konsortion pedagoginen työryhmä selvitti keväällä 2008 IL-ydinainesanalyysin käyttöä. Selvityksestä kävi ilmi, että ydinainesanalyysin

Lisätiedot

Osataanko ja voidaanko tvt:tä hyödyntää vieraiden kielten opetuksessa? Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2009

Osataanko ja voidaanko tvt:tä hyödyntää vieraiden kielten opetuksessa? Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2009 Osataanko ja voidaanko tvt:tä hyödyntää vieraiden kielten opetuksessa? Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2009 Peppi Taalas Jyväskylän yliopisto peppi.taalas@jyu.fi hdp://users.jyu.fi/~peppi hdp://kielikeskus.jyu.fi

Lisätiedot

Monilukutaito. Marja Tuomi 23.9.2014

Monilukutaito. Marja Tuomi 23.9.2014 Monilukutaito Marja Tuomi 23.9.2014 l i t e r a c y m u l t i l i t e r a c y luku- ja kirjoitustaito tekstitaidot laaja-alaiset luku- ja kirjoitustaidot monilukutaito Mitä on monilukutaito? tekstien tulkinnan,

Lisätiedot

Kansallinen informaatiolukutaito IL ops: yliopistokirjastojen yhteinen SVY hanke

Kansallinen informaatiolukutaito IL ops: yliopistokirjastojen yhteinen SVY hanke Kansallinen informaatiolukutaito IL ops: yliopistokirjastojen yhteinen SVY hanke 2004 2006 Kirjastopäivät 16.6.2005 Tampereen yliopisto Anne Lehto, suunnittelija HY, anne.ma.lehto@helsinki.fi Esityksen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 THAIKIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

Pedagogiset iltapäivät

Pedagogiset iltapäivät Pedagogiset iltapäivät Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa https://peda.net/jyvaskyla/vaajakoskenkoulu https://peda.net/ohjeet https://peda.net/jyvaskyla/ict/pedanet 9.2.2015 1 OPS2016 Tieto- ja viestintäteknologinen

Lisätiedot

Arvioinnin kohteet oppiaineessa. Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen. Vuorovaikutustilanteis sa toimiminen. Puheviestintätilanteiss a toimiminen

Arvioinnin kohteet oppiaineessa. Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen. Vuorovaikutustilanteis sa toimiminen. Puheviestintätilanteiss a toimiminen Suomen kieli ja kirjallisuus oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten Opetuksen tavoite Sisältöalueet Arvioinnin kohteet

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään ALKUVAIHEEN MINEN MISALUEET Tasot ALAN TEORIOIDEN, KÄSITTEIDEN, ME- NETELMIEN JA PE- RIAATTEIDEN MINEN 5 - käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa - kirjoittaa

Lisätiedot

Oppilas osaa hyödyntää itsenäisesti. ympäristöä opiskelussa. Oppilas hyödyntää suunnitelmallista. Oppilas osaa hyödyntää tietoja

Oppilas osaa hyödyntää itsenäisesti. ympäristöä opiskelussa. Oppilas hyödyntää suunnitelmallista. Oppilas osaa hyödyntää tietoja TVT-TAITOTASOJEN TIIVISTELMÄ A. KÄYTÄNNÖN TAIDOT JA OMA TUOTTAMINEN viestintäteknisen ympäristön ja ohjelmistojen Oppilas opettelee hyödyntämään tieto- ja viestintäteknistä Oppilas osaa hyödyntää itsenäisesti

Lisätiedot

OPS Koulu katsoo tulevaisuuteen

OPS Koulu katsoo tulevaisuuteen OPS2016 - Koulu katsoo tulevaisuuteen Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen laaja-alaisen osaamisen osana ITK-konferenssi 9.-11.4.2014 Juho Helminen Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Taustaa

Lisätiedot

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet Rajakylän koulun tietostrategia Periaatteet Oulun opetustoimen tietostrategian mukaan jokaisella on oikeus ajanmukaiseen oppimisympäristöön. Tieto- ja viestintäteknologiaa tulee käyttää kaikissa oppiaineissa

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Tiedonhankinta- ja tutkimustaitoja ilmiöprojektissa

Tiedonhankinta- ja tutkimustaitoja ilmiöprojektissa Tiedonhankinta- ja tutkimustaitoja ilmiöprojektissa Eija Nevalainen & Heini Kurki Kirjaston ja koulujen yhteistyötapaaminen Mikkelin kaupunginkirjasto 24.8.2016 Ilmiöprojektit: kirjasto mukana aidossa

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

LIITE 1: TOIMINTAOHJEET AIHEETTOMIIN POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEKSI. Poissaolo koulusta ilman huoltajien ilmoitusta

LIITE 1: TOIMINTAOHJEET AIHEETTOMIIN POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEKSI. Poissaolo koulusta ilman huoltajien ilmoitusta LIITE 1: TOIMINTAOHJEET AIHEETTOMIIN POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEKSI Poissaolo koulusta ilman huoltajien ilmoitusta 3 poissaolopäivänä luokanvalvoja ottaa yhteyden kotiin Syy poissaoloille aiheellinen Epäillään

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Suuntana tulevaisuus Yhteisöllinen koulu ja sosiaalinen media elinikäisten oppijoiden tukena

Suuntana tulevaisuus Yhteisöllinen koulu ja sosiaalinen media elinikäisten oppijoiden tukena Suuntana tulevaisuus Yhteisöllinen koulu ja sosiaalinen media elinikäisten oppijoiden tukena Miikka Salavuo OPS Kick Off 2013 Kuka olen? Miikka Tabletkoulu.fi Yrittäjä v:sta 2010 Filosofian tohtori 2005

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

KTKO104. Luento

KTKO104. Luento KTKO104 Luento 6.11.2014 OPS2016 Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan 2016 syksyllä. Tällä hetkellä vielä luonnosvaiheessa. Muutamia huomioita: peruslukutaito, medialukutaito ym. => monilukutaito. tieto-

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Polvijärven kulttuurikasvatussuunnitelma

Polvijärven kulttuurikasvatussuunnitelma Polvijärven kulttuurikasvatussuunnitelma Varhaiskasvatus Vierailu, Esitys, Muu, Vierailu, Esitys, Muu Mikä on osallistuva lapsi- tai ryhmämäärä? Tarvitaanko kuljetuksia? Mitkä ovat arvioidut kustannukset?

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Ryhmä 5

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Ryhmä 5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Ryhmä 5 Kehityksen suunta.. Mitä teema tarkoittaa? Teeman punaisena lankana on pohjimmiltaan se, että teknologiakasvatus ja teknologian arkipäiväistäminen tulee

Lisätiedot

Opetussuunnitelma ja yhdysluokkaopetuksen mahdollisuudet. Arja-Sisko Holappa Opetusneuvos Opetushallitus

Opetussuunnitelma ja yhdysluokkaopetuksen mahdollisuudet. Arja-Sisko Holappa Opetusneuvos Opetushallitus Opetussuunnitelma ja yhdysluokkaopetuksen mahdollisuudet Arja-Sisko Holappa Opetusneuvos Opetushallitus Alanteen koulu, Suomussalmi Peruskoulujen määrä vähenee edelleen Muutokset peruskoulujen lukumäärässä

Lisätiedot

Monilukutaitoon kielitietoisella opetuksella. Minna Harmanen, Opetushallitus Kansalliset peruskoulupäivät 20. 21.11.2014 Marina Congress Center

Monilukutaitoon kielitietoisella opetuksella. Minna Harmanen, Opetushallitus Kansalliset peruskoulupäivät 20. 21.11.2014 Marina Congress Center Monilukutaitoon kielitietoisella opetuksella Minna Harmanen, Opetushallitus Kansalliset peruskoulupäivät 20. 21.11.2014 Marina Congress Center Monilukutaito ja kielitietoisuus - kysymyksiä Mitä on monilukutaito

Lisätiedot

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ Äidinkieli ja kirjallisuus SUOMI ÄIDINKIELENÄ PUHUMINEN JA KUUNTELEMINEN Tavoitteet 1. lk ja 2. lk Oppilas oppii kuuntelemaan keskittyen ja eläytyen. Oppilaan vuorovaikutustaidot kehittyvät. Hän osallistuu

Lisätiedot