Henkilökohtaiset varajäsenet. Manu Toikkanen Mikko Ihanti Kalevi Kinnunen Jonna Laulumaa Ilkka Leppänen Virpi Piispanen Arja Rekonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilökohtaiset varajäsenet. Manu Toikkanen Mikko Ihanti Kalevi Kinnunen Jonna Laulumaa Ilkka Leppänen Virpi Piispanen Arja Rekonen"

Transkriptio

1 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Kunnanvaltuuston puheenjohtajisto pj vpj pj I vpj II vpj III vpj Manu Toikkanen Mikko Ihanti Kalevi Kinnunen Jonna Laulumaa Ilkka Leppänen Virpi Piispanen Arja Rekonen Esko Pelkonen Markku Toikkanen Olavi Tuikkanen Anitta Hakkarainen (-) Henkilökohtaiset varajäsenet Joonas Kinnunen Tapio Pekkarinen Lasse Kröger Jonna Leppänen Marko Kinnunen Elma Tainio Tiina Kuivaniemi klo () () () () () () Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) Laillisuus ja päätösvaltaisuus Juha Urpilainen Marja Lehtonen (-) kunnanjohtaja vt. hallintojohtaja, esittelijäpöytäkirjanpitäjä Työll. asiat sekä klo klo ,00 Kirsi Alonen-Kinnunen Petri Syrjä Marja Suominen Kokouksen alussa, 4H asiat Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin kunnanhallituksen jäsenet Kalevi Kinnunen ja Jonna Laulumaa tarkastustapa (paikka, aika, tarkastajien valinta) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Tarkastus toimitetaan kunnanvirastossa Puheenjohtaja Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty (Pöytäkirjan lehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme) Allekirjoitukset Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Manu Toikkanen Tarkastusaika Kalevi Kinnunen Marja Lehtonen Jonna Laulumaa Paikka ja aika Kinnulan kunnanvirasto klo Allekirjoitus vt. hallintojohtaja, sivistystoimen päällikkö Marja Lehtonen

2 KINNULAN KUNNAN VUODEN 2013 KAAVOITUSKATSAUS Tekninen lautakunta , 24 Liite 1. Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti kunnan tulee laatia kerran vuodessa katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kinnulan kunnassa vuoden 2013 aikana laadinnassa on seuraavia kaavahankkeita: - Lepola - Rantapuiston asemakaava Kirkonkylän asemakaavaa muutetaan tilojen Lepola RN:o 132:0 ja Rantapuisto RN:o 2:170 osalta. Tavoitteena on muodostaa uusi rivitaloalue Silkkiperän paikallistien varteen koulukeskuksen läheisyyteen. Hanke on kuulutettu vireille ja sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä välisen ajan. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä Kaava-aineistoon on tullut muutoksia ja tarkoituksena on asettaa kaavaluonnos uudestaan nähtäville, hanke ei kuitenkaan ole kiireellinen. Kaavanlaatija on Esko Hyytinen, Airix -Ympäristö Oy, Tampereelta. - Keskustien, Jääjoentien ja Silkkiperäntien asemakaavan muutos ja -laajennus Asemakaavamuutoksella ja -laajennuksella nykyinen maantiealue muutetaan katualueeksi. on päättänyt käynnistää kaavahankkeen Vireilletulo on kuulutettu ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä välisen ajan. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä ja kaavaehdotus Ehdotusaineistoon on tullut muutoksia ja se asetetaan uudelleen nähtäville keväällä Kaavaa on laadittu aluearkkitehtityönä. - Korttelin 62 asemakaavamuutos on päättänyt käynnistää kaavahankkeen Kaavatyön tavoitteena on muuttaa osa rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueesta (AR) palvelurakennusten korttelialueeksi sekä sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueek

3 si, johon saa sijoittaa hoitokodin siihen liittyvine asuntoineen (PA-1). Vireilletulo on kuulutettu ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Kaavaluonnos on ollut nähtävillä Kaavaehdotus on tavoitteena saada nähtäville vuonna Kaava laaditaan aluearkkitehtityönä. - Pienvesistöjen rantaosayleiskaava Kinnulan kunnanhallitus on päättänyt , että Kinnulan pienvesistöjen alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava. Rantaviivaa kaavoitettavalla alueella on noin 172 km, josta luonnollista jokirantaa on noin 47 km. Yleiskaavoituksen yksi tavoite on, että yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennuslupien myöntämisen perusteena. Muinaisjäännösinventointi alueelle on tehty vuonna Luonto-, maisema- ja kulttuuriselvitykset ovat valmistuneet Ramboll Oy:n toimesta. Kaavahanketta ei ole vielä kuulutettu vireille, eikä se ole kiireellinen. - Kivijärven ja pienvesien ranta-asemakaava sekä Niemelän ja Keskustalon ranta-asemakaavan osittainen muutos UPM-Kymmene Oyj on käynnistänyt ranta-asemakaavojen muutos- ja laadintatyön usean kunnan alueella ja myös on vireillä useaa vesistöä koskeva rantaasemakaavahanke. Kaavoituksen tavoitteena on selvittää suunniteltavien ranta-alueiden rakennusoikeus ja osoittaa yleiskaavalliseen mitoitukseen perustuva määrä lomaasuntotontteja. Mahdollisuus rakennusoikeuden keskittämisestä luonnon- ja asuinympäristön kannalta edullisille alueille selvitetään. Kaavanlaatija on Ympäristönsuunnittelu Oy Hämeenlinnasta. Kaavahanke on kuulutettu vireille ja OAS on ollut nähtävillä Saarensalmen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen ja Kinnulan Kivijärven rantaosayleiskaavan muutos UPM-Kymmene Oyj on käynnistänyt ranta-asemakaavojen muutos- ja laadintatyön usean kunnan alueella ja myös on vireillä useaa vesistöä koskeva rantaasemakaavahanke. Kaavoituksen tavoitteena on selvittää suunniteltavien ranta-alueiden rakennusoikeus ja osoittaa yleiskaavalliseen mitoitukseen perustuva määrä lomaasuntotontteja. Mahdollisuus rakennusoikeuden keskittämisestä luonnon- ja asuinympäristön kannalta edullisille

4 alueille selvitetään. Kaavanlaatija on Ympäristönsuunnittelu Oy Hämeenlinnasta. Kaavahanke on kuulutettu vireille ja OAS on ollut nähtävillä Saarensalmen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen ja Kinnulan Kivijärven rantaosayleiskaavan muutos Kinnulan kunnanhallitus on päättänyt hankkeiden käynnistämisestä Rantaosayleiskaavan muutosta viedään eteenpäin omana prosessinaan Saarensalmen rantaasemakaavan osittaisen kumoamisen kanssa. Molempia kaavahankkeita koskeva aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Keski-Suomen ELY keskuksessa Ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen koskee Kivisaaressa korttelia 8 ja sitä ympäröivää maa- ja metsätalousaluetta. Mannerrannalla kumoaminen koskee Muhonen tilan yhtä aluetta Soukkalahden itäpuoleisella rannalla Sääski-saaren eteläpuolella. Kaavaluonnokset on tarkoitus saada nähtäville vuonna Kahdeksan kunnan yhteinen tuulivoimayleiskaava Pohjoisen Keski-Suomen kunnissa on käynnistetty kahdeksan kunnan yhteinen tuulivoimayleiskaavoitus. Kaavahankkeessa ovat mukana Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Pihtiputaan kunnat sekä Viitasaaren ja Saarijärven kaupungit. Kaavatyössä on tavoitteena laatia vähintään yksi tuulivoimalapuistoalue jokaisen kunnan alueelle. Tuulivoimayleiskaavan vireilletulosta tiedotetaan loppuvuodesta 2013 sen jälkeen kun kaavoitettavat kohteet on valittu. Kohdevaihtoehdot tarkentuvat vuoden 2013 aikana laadittavien tuulisuusmittausten jälkeen. Perusselvitysten ja kaavaluonnoksen valmistelu ajoittuu vuodelle 2014 ja kaavaehdotus on tarkoitus saada nähtäville vuonna Tuulivoimayleiskaavan vahvistaa ympäristöministeriö. Maakuntakaavoitus Ajankohtaisiin kaavahankkeisiin kuuluu myös Keski-Suomen liiton laadinnassa olevat vaihemaakuntakaavat. Ensimmäinen vaihekaava koski Jyväskylän seudun jätteenkäsittelykeskuksen sijoittamista. Toisen vaihemaakuntakaavan, joka käsitteli Keski-Suomen maaaineshuoltoa ja luontoarvoja, ympäristöministeriö vahvisti Kyseisessä vaihemaakuntakaavassa varattiin alueita maa-aineshuoltoon ja samalla tarkistettiin vahvistetun maakuntakaavan pohjavesi- ja maa-

5 ainesalueita. Kolmas vaihemaakuntakaava käsittelee Keski-Suomen turvetuotantoa, suoluontoa ja tuulivoimaa. Kolmas vaihekaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa Neljännen vaihemaakuntakaavan tavoitteena on päivittää lainvoimaisen maakuntakaavan kaupallinen palveluverkko sekä virkistystoimintojen alueet (reitistöt). Neljännen vaihekaavan luonnos on ollut nähtävillä ja ehdotus Vuoden 2013 kaavoituskatsaus sisältää seuraavat asiakokonaisuudet: 1. Kaavoituskatsauksen laatimisvelvoite 2. Kaavoitusviranomainen ja kunnan yhteyshenkilöt 3. Perustietoa kaavoituksesta 4. Maakuntasuunnittelun tilanne 5. Valmisteltavat, keskeneräiset kaavahankkeet 6. Lähitulevaisuuden kaavahankkeet 7. Tärkeimmät voimassa olevat kaavat Maakuntakaavoitus Ajankohtaisiin kaavahankkeisiin kuuluu myös Keski-Suomen liiton laadinnassa olevat vaihemaakuntakaavat. Ensimmäinen vaihekaava koski Jyväskylän seudun jätteenkäsittelykeskuksen sijoittamista. Toisen vaihemaakuntakaavan, joka käsitteli Keski-Suomen maaaineshuoltoa ja luontoarvoja, ympäristöministeriö vahvisti Kyseisessä vaihemaakuntakaavassa varattiin alueita maa-aineshuoltoon ja samalla tarkistettiin vahvistetun maakuntakaavan pohjavesi- ja maaainesalueita. Kolmas vaihemaakuntakaava käsittelee Keski-Suomen turvetuotantoa, suoluontoa ja tuulivoimaa. Kolmas vaihekaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa Neljännen vaihemaakuntakaavan tavoitteena on päivittää lainvoimaisen maakuntakaavan kaupallinen palveluverkko sekä virkistystoimintojen alueet (reitistöt). Neljännen vaihekaavan luonnos on ollut nähtävillä ja ehdotus Vuoden 2013 kaavoituskatsaus sisältää seuraavat asiakokonaisuudet: 1. Kaavoituskatsauksen laatimisvelvoite 2. Kaavoitusviranomainen ja kunnan yhteyshenkilöt 3. Perustietoa kaavoituksesta 4. Maakuntasuunnittelun tilanne 5. Valmisteltavat, keskeneräiset kaavahankkeet 6. Lähitulevaisuuden kaavahankkeet 7. Tärkeimmät voimassa olevat kaavat

6 Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi Kinnulan kunnan vuoden 2013 kaavoituskatsauksen. Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen , 111 Liite 1 päättää hyväksyä Kinnulan kunnan kaavoituskatsauksen teknisen lautakunnan esittämällä tavalla (liite 1). hyväksyi vt. hallintojohtajan päätösehdotuksen

7 KINNULAN KUNNAN JA EEVAKOTI OY:N SOPIMUS ASUMISPALVELUISTA JA HINNANKOROTUKSET ALKAEN Perusturvajaos Liite 1, Kinnulan kunnan ja Eevakoti Oy:n sopimus Liite 2, hinnankorotusesitys Liite 3, hinnat (jaetaan kokouksessa) Kinnulan kunnan ja Eevakodin välillä on voimassa oleva sopimus sosiaalihuoltolain (1982/710, 17 ja 22 ) mukaisten asumispalvelujen tuottamisesta. Sopimus on allekirjoitettu ja hyvän hallintotavan mukaista on tarkistaa ja päivittää sopimus määräajoin. Liitteenä on uusi sopimus Kinnulan kunnan ja Eevakodin välille asumispalvelujen tuottamisesta. Liitteenä oleva sopimus korvaa aikaisemman sopimuksen. Eevakoti on tehnyt 3% hinnankorotusesityksen alkaen. Asiaa on käsitelty perusturvajaoksessa ja kunnanhallituksessa ( 293), jossa se on päätetty palauttaa uudelleen valmisteluun. Perusturvajaos päättää hyväksyä liitteen yksi (1) mukaisen sopimuksen Kinnulan kunnan ja Eevakodin välille ja päättää edelleen esittää sen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle. Sopimus astuu voimaan, kun kunnanhallitus on sen hyväksynyt. Samalla perusturvajaos päättää hyväksyä 3% hinnankorotusesityksen takautuvasti alkaen ja esittää sen edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle. Aulis Hämäläinen esitti, että hinnankorotukset saatetaan voimaan vasta sen jälkeen ja siitä hetkestä alkaen kun kunnanhallitus on hyväksynyt liitteen (1) mukaisen sopimuksen ja se on osapuolten kesken allekirjoitettu. Samalla esitetään asia edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Raili Linna kannatti Aulis Hämäläisen esitystä. Perusturvajaos hyväksyi yksimielisesti Aulis Hämäläisen esityksen Liite , 112 Vt. hallintojohtajan päätösehdotus päättää hyväksyä Kinnulan kunnan ja Eevakoti Oy:n välisen sopimuksen asumispalveluista sekä Eevakoti Oy:n palvelumak-

8 sujen korotukset perusturvajaoston esityksen mukaisesti. Kirsi Alonen-Kinnunen kuultavana tämän pykälän käsittelyn ajan. Arja Rekonen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta klo tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Varajäsenenä paikalla oli tämän pykälän ajan Tiina Kuivaniemi. (Klo ) Ilkka Leppänen esitti, että Eeva Koti Oy:n palvelumaksuja korotetaan jo alkaen koska anomus on ollut käsiteltävänä jo vuoden 2012 puolella. Virpi Piispanen kannatti Ilkka Leppäsen esitystä. yhtyi yksimielisesti Ilkka Leppäsen esitykseen. Vt. hallintojohtaja yhtyi kunnanhallituksen päätökseen. Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi vt. hallintojohtajan päätösesityksen.

9 KINNULAN KUNNAN JA KINNULAN KARTANON VÄLINEN SOPIMUS ASU- MISPALVELUJEN TUOTTAMISESTA JA HINNANKOROTUKSET ALKAEN Perusturvajaos Liite 4, Kinnulan kunnan ja Kinnulan kartanon välinen sopimus asumispalveluista Liite 5, hinnankorotusesitys Sosiaalihuoltolain (1982/710, 17 ) mukaan kunta järjestää asukkailleen niiden tarvitsemat asumispalvelut. Liitteenä on Kinnulan kunnan ja Kinnulan kartanon välinen sopimus asumispalvelujen tuottamiseksi päihdeasiakkaille sekä alkoholiperäistä dementiaa sairastaville henkilöille. Toimintaan vaikuttaa myös päihdehuoltolaki (1986/41), jonka 1 :ssä on kirjaus tavoitteesta edistää päihteiden ongelmakäyttäjän toimintakykyä ja turvallisuutta. Kinnulan kartano on tehnyt 3% hinnankorotusesityksen alkaen. Asiaa on käsitelty perusturvajaoksessa ja kunnanhallituksessa ( 292), josta se on palautettu perusturvalle takaisin valmisteluun. Kinnulan kartanon vuorokausihinta vuonna 2012 oli 106,49 /vrk ja 3%:n korotuksen jälkeen alkaen 109,68 /vrk. Sosiaalijohtajan päätösehdotus: Perusturvajaos päättää hyväksyä liitteen neljä (4) mukaisen sopimuksen Kinnulan kunnan ja Kinnulan kartanon välille ja esittää sen edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle. Samalla perusturvajaos päättää hyväksyä 3%:n hinnankorotuksen alkaen ja esittää sen edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle. Aulis Hämäläinen esitti, että hinnankorotukset saatetaan voimaan vasta sen jälkeen ja siitä hetkestä alkaen kun kunnanhallitus on hyväksynyt liitteen (4) mukaisen sopimuksen ja se on osapuolten kesken allekirjoitettu. Samalla esitetään asia edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Raili Linna kannatti Aulis Hämäläisen esitystä. Perusturvajaos hyväksyi yksimielisesti Aulis Hämäläisen esityksen ----

10 , 113 Liite 3 Vt. hallintojohtajan päätösehdotus päättää hyväksyä Kinnulan kunnan ja Kinnulan kartanon välisen sopimuksen asumispalvelujen tuottamisesta sekä Kinnulan kartanon hinnankorotukset alkaen perusturvajaoksen esittämällä tavalla. Kirsi Alonen-Kinnunen kuultavana tämän pykälän käsittelyn ajan. hyväksyi vt. hallintojohtajan päätösehdotuksen.

11 KINNULAN KUNNAN HANKINTASÄÄNTÖ Tekninen lautakunta Liite 4. Kinnulan kunnanhallitus on kokouksessaan :ssä 38 nimennyt toimikunnan laatimaan uutta hankintasääntöä Kinnulan kunnalle. Lisäksi kunnanhallitus on päättänyt, että toimikunnan on saatava esitys uudesta hankintasäännöstä hallintokuntien käsittelyyn viimeistään mennessä ja että hallintokuntien on annettava esityksensä uudesta hankintasäännöstä kunnanhallituksen käsittelyyn viimeistään mennessä. Kunnanhallituksen nimeämä hankintatoimikunta on kokoontunut ja laatinut Kinnulan kunnan uuden hankintasäännön hallintokunnan käsiteltäväksi. Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy hankintatoimikunnan esityksen Kinnulan kunnan uudesta hankintasäännöstä ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen , 114 Liitteet 4a ja 4b hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen Kinnulan kunnan uudesta hankintasäännöstä (liite 4b) ja esittää sitä edelleen Kinnulan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Vt. hallintojohtaja muutti päätösesitystään siten, että ennen kunnanhallituskäsittelyä hankintasäännöstä pyydetään jättämään hankintasääntötoimikunnalle kunnan eri lautakuntien lausunnot eli asia palautetaan vielä valmisteltavaksi. hyväksyi vt. hallintojohtajan muutetun päätösehdotuksen.

12 KUNNALLISALOITE TEKNISEN LUKION SAAMISEKSI KINNULAAN , 115 Liite 5 Pentti Peltonen on luovuttanut kunnanvaltuustolle valtuuston kokouksessa kunnallisaloitteen: Hankealoite 1, aloite teknisen lukion saamiseksi Kinnulaan. Aloitteentekijöillä ja muilla allekirjoittajilla on syvä huoli lukion säilymisestä. Aloitteentekijät ovat pyytäneet tutkimaan mahdollisuutta siitä, voitaisiinko Kinnulan lukiota kehittää teknilliseksi lukioksi yhteistyössä Hervannan lukion ja joidenkin muiden lukioiden kanssa. Aloitteen mukaan teknillinen lukio voisi olla avuksi myös nuorten työpajalle ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyhankkeille. Kinnulan lukio on tehnyt työelämäyhteistyötä mm. Keski-Suomen lukiohankkeeseen liittyen ja opettajat ovat olleet aktiivisesti mukana opettajien TET-jaksoilla mm. teknisen alan sekä hoiva-alan että palvelualan yrityksissä. Opetuksen laadullista kehittämistä ja avautumista työ- ja elinkeinoelämän suhteen on tehty ja opettajat verkostoutuneet mm. bloggaamalla. Hankealoitteessa mainittua yhteistyötä ja tunnustelua mm. Hervannan lukion suuntaan ei kuitenkaan ole tehty. Lukion pedagogiikan ja yhteistyöverkostojen kehittäminen kuitenkin jatkuu koko ajan. merkitsee tietoon saatetuksi, että kehitystyötä lukion kehittämiseksi on tehty ja lukio on verkostoutunut eri tahoille. kunnanhallitus esittää valtuustolle, että asia on loppuun käsitelty. hyväksyi vt. hallintojohtajan päätösehdotuksen.

13 KUNNALLISALOITE E-LUKION SAAMISEKSI KINNULAAN Liite 6 Pentti Peltonen on kunnanvaltuustolle valtuuston kokouksessa kunnallisaloitteen: Hankealoite 2, aloite e-lukion saamiseksi Kinnulaan. Aloitteessa mainitaan, että lukion on tarpeen nopealla aikataululla pyrkiä e-lukioksi e-opetuksineen ja e-oppimisineen. Edelleen pyydetään harkitsemaan yhteistyöhanketta e-oppimiseen liittyen ottaen huomioon jo olemassa olevia e-materiaaleja. Kinnulan lukiossa on tehty varsin vilkkaasti vuoden 2012 aikana e- oppimiseen ja e-opettamiseen liittyvää kehittämistyötä sekä laite- ja ohjelmistohankintoja että näihin liittyvää henkilöstökoulutusta. (Wilma, WeBLi, pedanetin oppimappi ja muut versiot jne.). Lisäksi lukion ja yläkoulun käyttöön on hankittu älytauluja. Myös sähköisiä oppi- ja opetusmateriaaleja on kehitelty (esim. psykologiassa kaikki kurssit ovat sähköisenä versiona). Sähköisten yokirjoitusten läpiviemiseen tulevaisuudessa on myös vähitellen valmistauduttu. TVT on luontainen osa opetusta monissa oppiaineissa. Lukion kehittämistyö e-oppimisessa ja opettamisessa jatkuu edelleen ja tätä on viety eteenpäin myös yhteistyössä muiden Keski-Suomen lukioiden kanssa. (Keski-Suomen lukiohanke). merkitsee tietoon saatetuksi, että kehittämistyötä Kinnulan lukiossa kohti e-oppimista ja opetusta on tehty ja työ jatkuu edelleen. esittää valtuustolle, että aloite on loppuun käsitelty. hyväksyi vt. hallintojohtajan päätösehdotuksen.

14 VALTUUSTOALOITE TIEDONKULUN PARANTAMISEKSI JA AVOIMUUDEN LISÄÄMISEKSI Liite 7 Jonna Leppänen on uusinut kunnanvaltuuston kokouksessa aloitteen tiedonkulun parantamisesta ja asioiden avoimuudesta. Aloitteessa esitetään toivomus, että kunnan nettisivuilta olisi luettavissa jatkossa pöytäkirjojen lisäksi myös kunnanvaltuuston, hallituksen ja lautakuntien esityslistat. Asiasta on keskusteltu Kinnulan kunnanhallituksen kokouksessa talvella 2013 muiden asioiden yhteydessä ja tuolloin kunnan keskushallinnon viranhaltijoille annettiin tehtäväksi valmistella teknistä mahdollisuutta liittää kokouspöytäkirjoihin myös liitemateriaalit. Lisäksi kunnanhallitus pyysi tutkimaan esityslistojen julkaisumahdollisuutta netissä Jonna Leppäsen aloitteeseen liittyen. Kunnan ATK-tukihenkilö on em. asioita testannut ja hänen mukaansa sekä liitteet, että esityslistat voidaan melko helposti viedä kunnan www-sivuille, tosin liitteet ehkä hiukan kömpelön näköisenä. merkitsee tietoon saatetuksi, että valmistelutyöt Jonna Leppäsen aloitteen mukaisesta materiaalin viemisestä kunnan wwwsivuille on käynnistetty. Tavoiteaikataulun mukaan ainakin pöytäkirjojen julkaistavissa olevat liitteet viedään kunnan nettisivuille tammikuun 2013 pöytäkirjoista lähtien viikon 13 aikana. Esityslistojen viemistä kunnan www-sivuille harkitaan myös. esittää valtuustolle, että aloite on loppuun käsitelty. hyväksyi vt. hallintojohtajan päätösehdotuksen.

15 VALTUUSTOALOITE KINNULAN TORIALUEEN NIIMEÄMISESTÄ MAURIN TORIKSI Liite 8 Ilpo Leppänen on jättänyt valtuuston kokouksessa valtuustoaloitteen, jossa esitetään Kinnulan torialueen nimeämistä Maurin toriksi Mauri Pekkarisen mukaan. päättää, että Kinnulan torialue nimetään Maurin toriksi. Edelleen kunnanhallitus antaa tekniselle toimelle tehtäväksi hankkia torialueelle soveltuvan nimikyltin tai vastaavan, jolla nimi saadaan myös vierailevalle näkyväksi. esittää valtuustolle että aloite on loppuun käsitelty. hyväksyi vt. hallintojohtajan päätösehdotuksen.

16 KUNTALAISALOITE NOPEUSRAJOITUKSEN ALENTAMISESTA VÄLILLÄ KANGASKYLÄN KOULU ABC JAKELUASEMA Tekninen lautakunta , 92 Erkki Rekonen ja muut kyseisellä tieosuudella asuvat henkilöt ovat tehneet aloitteen nopeusrajoituksen alentamisesta 60 km/h kantatielle 58 tieosuudella Kangaskylän koulu ABC:n jakeluasema. Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi seuraavaa: 1) Kantatien nro 58 nopeusrajoitukset kuuluvat Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristön toimivaltaan. 2) Tekninen toimi on ollut yhteydessä Keski-Suomen ELY-keskukseen nopeusrajoituksen muuttamiseksi 60 km/h. Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen Liite 9 merkitsee tiedokseen teknisen toimen yhteydenoton Keski-Suomen ELY-keskukseen kantatien nro 58 välillä Kangaskylän koulu ABC-liikenneasema välisen osuuden nopeusrajoituksen muuttamiseksi 60 km/h. esittää kunnanvaltuustolle, että aloite on loppuun käsitelty. hyväksyi vt. hallintojohtajan päätösehdotuksen.

17 KUNTALAISALOITE KUNNASSA ASUVIEN, KUNNAN ULKOPUOLELLA TYÖSKETELEVIEN TYÖMATKAKULUEJN HUOMIOIMISESTA Liite 2 Olli Erkki Kinnusen jättämässä kuntalaisaloitteessa esitetään, että Kinnulan kunta jotenkin huomioisi paikkakunnan ulkopuolella työssä käyviä vuosittain esim. stipendin muodossa. Perusteina aloitteessa mainitaan mm. työmatkan fyysinen rasittavuus, korkeat polttoainekustannukset, tiestön kunto, keliolosuhteet sekä tiestön kunto. Kunnanjohtajan päätösehdotus: päättää esittää valtuustolle, että vaikka aloite on hyvä, sen toteuttaminen on ongelmallista tasa-arvokysymysten vuoksi eikä sitä sen vuoksi voida toteuttaa. Lisäksi kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että aloite on loppuun käsitelty. Kunnanjohtaja perui päätösehdotuksensa Liite 3 Kunnanjohtajan päätösehdotus: päättää myöntää työstipendin Kinnulan kunnassa kirjoilla olevalle ja kunnan rajojen ulkopuolella työssä käyvälle. Työstipendi on kunnian osoitus sitoutuneisuudesta Kinnulan kuntaan. Työstipendejä arvotaan 5 kpl ja niiden arvo on 200 euroa/kpl. Työstipendi arvotaan 1.3 mennessä vuosittain. Ilmoittautumiset tulee tehdä yhteispalvelupisteeseen Maarit Piispaselle. Samalla kunnanhallitus esittää valtuustolle, että aloite on loppuun käsitelty Asian käsittely päätettiin siirtää

18 Liite 10 Aloite on hyvä, mutta sen käytännön toteuttaminen tasavertaisuusperiaatteella vaatii vielä jatkovalmistelua mm. verotuskäytäntöjen, hakemisen ja rajausten suhteen. Määrärahaa kyseiseen tarkoitukseen ei ole varattu vuodelle jättää asian valmistelun kunnanhallituksen esittelijän ja muiden keskustoimiston viran- ja toimenhaltijoiden tehtäväksi mennessä. esittää valtuustolle, että aloite on merkitty tiedoksi ja asian valmistelu jatkuu. hyväksyi vt. hallintojohtajan päätösehdotuksen.

19 VALTUUSTOALOITE MUHOLAN KEVYEN LIIKENTEEN RAKENTAMISE- SEKSI VUODEN 2013 AIKANA Liite 11 Aulis Hämäläinen on jättänyt valtuustoaloitteen, jossa talousarvioon pyydetään varaamaan rahaa Muholan kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi vuoden 2013 aikana. Kunnan budjetin investointiosa vuodelle 2013 ei sisällä määrärahavarausta Muholan kevyen liikenteen väylän rakentamiseen. Aloite merkitään tietoon saatetuksi ja seuraavien vuosien budjettien investointiosaa rakennettaessa pyritään tutkimaan mahdollisuutta Muholan kevyen liikenteen väylän suunnitteluun, rahoituskanavien hakuun ja toteutukseen. esittää kunnanvaltuustolle, että aloite on loppuun käsitelty. hyväksyi vt. hallintojohtajan päätösehdotuksen.

20 VALTUUSTOALOITE YHTENÄISEN HENKILÖSTÖPOLITIIKAN LAATIMI- SESTA Liite 12. Anitta Hakkarainen on kunnanvaltuuston kokouksessa tehnyt aloitteen yhtenäisen henkilöstöpolitiikan laatimisesta Kinnulan kuntaan. Aloitteessa kuvataan, että eri yhteyksissä on käynyt ilmi, että Kinnulan kunnassa puuttuvat yhtenäiset toimintaperiaatteet, joiden mukaan henkilöstöhallintoa toteutetaan. Aloitteessa mainitaan lisäksi, että henkilöstöpolitiikkaan liittyvät toimintatavat ja linjaukset poikkeavat toisistaan eri hallintokunnissa. Henkilöstöpolitiikka-asiaa käsittelemään on kunnanhallitus nimennyt työryhmän. Työryhmä kokoontui kolme kertaa kesän 2012 aikana ja asetti itselleen aikataulu- ja sisältötavoitteita. Työryhmän työ keskeytyi kuitenkin myöhemmin kesällä 2012 mm. henkilöstövajeesta johtuen ja näin ollen työryhmän toiminta jäi kesken, eikä se päässyt itse itselleen asettamaansa tavoitteeseen. toteaa, että kunnan yhtenäisen henkilöstöpolitiikan laatiminen on vielä kesken. Koska asia on kuitenkin tärkeä, kunnanhallitus nimeää asiaa hoitamaan uuden työryhmän. Uuden työryhmän tulee saada työ henkilöstöpolitiikka-asiakirja valmiiksi mennessä. päättää että aloite on loppuun käsitelty. hyväksyi vt. hallintojohtajan päätösesityksen,

21 KINNULAN KUNNAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KINNULA-PERHONTIEN HANKERYHMÄÄN Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta on soitettu tekniseen toimistoon ja pyydetty nimeämään henkilöt Kinnulan edustajiksi Kinnula-Perhontien hankeryhmään. Perho on nimennyt Perhosta teknisen johtajan eli Pasi Rannilan ja kh on nimennyt oman edustajansa. ELY-keskus toivoi em. puhelussaan, että myös Kinnulan edustajat nimettäisiin pian, jottatyöryhmä voisi pitää ensimmäisen kokouksensa. Kunnanrakennusmestari Ossi Kinnunen esittää, että teknisestä toimesta em. hankeryhmään nimettäisiin rakennustarkastaja Petri Syrjä ja että kunnanhallitus nimeäisi toiseksi Kinnulan edustajaksi haluamansa henkilön. Kinnulan kunnanhallitus päättää nimetä Petri Syrjän edustajaksi Kinnula-Perhontien hankeryhmään ja lisäksi kunnanhallitus nimeää em. hankeryhmään toisen henkilön. Kalevi Kinnunen esitti, että kunnanhallituksen edustajaksi Kinnula- Perhontien hankeryhmään nimetään kunnanhallituksen puheenjohtaja Manu Toikkanen. Ilkka Leppänen kannatti Kalevi Kinnusen esitystä. hyväksyi yksimielisesti Petri Syrjän ja Manut Toikkasen nimeämisen Kinnula-Perhontie hankeryhmään.

22 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Tiedoksi merkittävät asiat: Viranhaltijapäätökset: kunnanhallituksen puheenjohtaja - kunnanjohtaja - vt. hallintojohtaja/vs. kunnanjohtaja sosiaalijohtaja 1-45 päättää merkitä asiat tiedoksi eikä käytä otto-oikeutta viranhaltijapäätösten osalta. Esko Pelkonen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta sosiaalijohtajan päätöksen 13 ajaksi. Virpi Piispanen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta sosiaalijohtajan päätösten 39 ajaksi.

23 MUUT MAHDOLLISET ASIAT päättää keskustella muista mahdollisista asioista. Virpi Piispanen toivoi, että kunnan viran- ja toimenhaltijat ilmoittaisivat poissaolonsa yhteispalvelupisteeseen, jotta yhteispalvelupisteessä toimivat voisivat kertoa asiakkaille, milloinka viran- ja toimenhaltijat ovat tavoitettavissa.

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 01/08.03.2012 1

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 01/08.03.2012 1 Nro 01/08.03.2012 1 Kokousaika 08.03.2012 klo 19.13 21:31 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo 17:00-19:00

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 27/7.11.2011 460 Kokousaika 7.11.2011 klo 17:00 19:08 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 21/29.10.2012 308 Kokousaika 29.10.2012 klo 17.00 19.03. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4/ 2010 1 Kokousaika 8.2.2010 klo 17.00-19.30 (iltakoulu 18.40 19.30 ) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2012 Aika Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00-20.45

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2012 Aika Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00-20.45 Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2012 Aika Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00-20.45 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3 / 2012 ASIA LIITE 14 5 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32 Nro 02/07.02.2013 32 Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo 17:00-19:00

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 01.07.2013 337. Henkilökohtaiset varajäsenet: (x) (x) (-) (x) (x) (x) (x)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 01.07.2013 337. Henkilökohtaiset varajäsenet: (x) (x) (-) (x) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 22 01.07.2013 337 Kokousaika 01.07.2013 klo 17.00 19.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 25 / 2009 358 Kokousaika 14.09.2009 klo 17.00 18.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 22 17.11.2014 581 Kokousaika 17.11.2014 klo 15.00 17.54 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6 / 2009 129 Kokousaika 23.02.2009 klo 17.00 19.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140 Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140 Kokousaika Perjantai 28.11.2014 klo 19.00 20.24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Maanantaina 14.05.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 6 / 2012 ASIA LIITE 58

Lisätiedot

30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto, valtuustosali. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (-) (x)

30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto, valtuustosali. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (-) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13/30.07.2012 203 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa 30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 08/07.05.2012 106 Kokousaika 7.5.2012 klo 17.00 20.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Pelkonen Esko, pj Ihanti Mikko 1. vpj. Urpilainen Leo 2. vpj. Tuikkanen Olavi 3. vpj. x x x - x x x x x x x x x x x x - x x x x x x

Pelkonen Esko, pj Ihanti Mikko 1. vpj. Urpilainen Leo 2. vpj. Tuikkanen Olavi 3. vpj. x x x - x x x x x x x x x x x x - x x x x x x Kunnanvaltuusto Nro 3/27.4.2015 68 Kokousaika Maanantai 27.4.2015 klo 19.00 21.02 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 16 21.9.2015 483

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 16 21.9.2015 483 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 16 21.9.2015 483 Kokousaika 21.9.2015 klo 17.00 19.32 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

x x x x x x x - - - x - x x x - - x x x x x

x x x x x x x - - - x - x x x - - x x x x x Kunnanvaltuusto Nro 2/12.3.2015 43 Kokousaika Torstai 12.3.2015 klo 19.00* 21.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) = läsnä - = poissa Kunnanvirasto, valtuustosali

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 04/14.06.2012 45

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 04/14.06.2012 45 Nro 04/14.06.2012 45 Kokousaika 14.06.2012 klo 19.30 20.46 (iltakoulu klo 18:00-19:15) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 4 2.3.2015 121

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 4 2.3.2015 121 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 2.3.2015 121 Kokousaika 2.3.2015 klo 18.09 21.17 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 21/12.9.2011 374 Kokousaika 12.9.2011 klo 17.00 18:35, Iltakoulu klo 18:36-19.32 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 18/15.8.2011 321 Kokousaika 15.8.2011 klo 17.00 20.28 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 13/2010 125 Kokousaika Keskiviikko 22.12.2010 klo 18.30 20.05 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Pelkonen Esko, pj Ihanti Mikko 1. vpj. Urpilainen Leo 2. vpj. Tuikkanen Olavi 3. vpj. x x - - x x x - x - x x x x x x x. x x x x

Pelkonen Esko, pj Ihanti Mikko 1. vpj. Urpilainen Leo 2. vpj. Tuikkanen Olavi 3. vpj. x x - - x x x - x - x x x x x x x. x x x x Kunnanvaltuusto Nro 4/17.6.2015 87 Kokousaika Keskiviikkona 17.6.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 23 / 2010 371 Kokousaika 1.11.2010 klo 17.00 19.00 (talousarvioriihi klo 17.45 19.00) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 26 22.12.2014 687

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 26 22.12.2014 687 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 26 22.12.2014 687 Kokousaika 22.12.2014 klo 10.00 11.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 24 1.12.2014 621

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 24 1.12.2014 621 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 24 1.12.2014 621 Kokousaika 1.12.2014 klo 17.00 20.23 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 8 14.4.2014 245. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 8 14.4.2014 245. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 8 14.4.2014 245 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 20.34 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot