Mikkeli Kokouskutsu 1 (65) Tekninen lautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkeli Kokouskutsu 1 (65) Tekninen lautakunta 20.03.2015"

Transkriptio

1 Mikkeli Kokouskutsu 1 (65) Aika , klo 16:30 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2.krs. Käsiteltävät asiat 25 Kokouksen laillisuusja päätösvaltaisuus 26 Pöytäkirjan tarkastus 27 Ilmoitusasiat 28 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 29 Uimaranta-alueen vuokraaminen Kekkolan osakaskunnalta 30 Uimaranta-alueen vuokraaminen Eino ja Sirpa Marttiselta 31 Oikaisuvaatimus tontin uudellenvuokrauksesta! kaupungingeodeetin päätös Oikaisuvaatimus tonttien ja 400 uudelleenvuokrauksesta / kaupungingeodeetin päätös Maanvuokrasopimuksen jatkaminen! Ristiinan kunnan JHL ry / määräala tilasta Määräalan vuokraaminen / Landeninkuja 6 35 Joukkoliikenteen yhteistyösopimus 36 Joukkoliikenteen suunnitteluhanke Pohjois-Savon Ely-keskuksen liikenteiden integrointi osaksi kuntien henkilöliikennettä 37 Mikkelin seudullinenjoukkoliikennesuunnitelma 38 Kunnallisteknisten töiden puitejärjestely 39 Kadunpitopäätös maankäyttö-ja rakennuslain 86 5:n perusteella 40 Kirkonvarkaudenkatu 41 Moisionrannantie 42 Murulanpolku 43 Paasosenpolku 44 Pöndisenkuja 45 Suppakuja

2 Mikkeli Kokouskutsu 2 (65) 46 Antellinkatu 47 Anttolantie - Paasosenpolku KIv 1 48 Murulanpolku - Antellinkatu Klv2 49 K1v2 - Antellinkatu K1v3 50 Huldankuja - Kirkonvarkaudenkatu Klv5 51 Kivi - Kirkonvarkaudenkatu Klv6 52 Huldankuja 53 Ajoyhteys välillä Paasosenpolku-tontti 406-2:38 54 Kitereentie välillä Brahentie - kaavaraja 55 Sepäntie 56 Kirkonvarkauden asuinalueen maaperän kunnostus, rakenta m is urakka 57 Kirkonvarkauden asuinalueen maanrakennusurakka 1, rakentamisurakka 58 Kirkonvarkauden asuinalueen maanrakennusurakka 2, rakennusurakka 59 Kitereentie välillä Pietarintie- kaavaraja 60 Haukivuoren torin siirto 61 Mikkelin kaupungin teknisen toimen ylläpitämät yleiset uimarannat uimakaudella Torisäännön uudistaminen Toritaksan uudistaminen vuodelle 2015

3 Mikkeli Kokouskutsu 3 (65) Osallistujat P. Dliii. Puhakka, puheenjohtaja Tero Puikkonen, 1. varapuheenjohtaja Juha Ruuth, sihteeri Raimo Heinänen Marja Kauppi Pekka Heikkilä Marita Hokkanen Seppo Liukkonen Leena Paasonen Nina Rasola Raimo Ruotsalainen Jukka Siiriäinen Pia Puntanen Jaana B. Strandman Arto Seppälä, kaupunginhallituksen 1 varapuheenjohtaja Jouni Riihelä

4 Mikkeli Kokouskutsu 4(65) 25 Kokouksen laillisuusja päätösvaltaisuus

5 Mikkeli Kokouskutsu 5 (65) 26 Pöytäkirjan tarkastus

6 Mikkeli Kokouskutsu 6(65) 27 Ilmoitusasiat Lautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: Kaupunki suunnittelu: Kirje , Rantaosayleiskaava muutos / Yöveden ja Louhivedin alue, tila Hietaniemi Kirje , Asemakaavamuutos / Urpolankatu 22 - Selännekatu 31 Esittelijä: jouni Riihelä, tekninen johtaja Merkitään tiedoksi.

7 31 Mikkeli Kokouskutsu 7 (65) 28 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Lautakunnalle on toimitettu seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytä kirjat: Tekninen johtaja: Alueiden käyttölupapäätökset 1 Oy Carlsonin hakemus Hallituskadun tilapäiseen käyttöön Liikennepäätökset 1 Mikkelin Sosiaalidemokraatit ry tapahtuma kävelykadulla Projektijohtaja: 17 Kesäkatu -tapahtumat kävelykadulla v Toriasioihin liittyvät päätökset 1 Lumipalloturnaus Hallitustorilla Kaavoituspäällikkö: 5 Mikkelin asuntomessualueen suunnittelun lisätyöt 6 Visulahden pohjoisosan asemakaavoitus, luontoselvitys 7 Mikkelin asuntomessualueen suunnittelun lisätyöt Kaupungingeodeetti: 15 Omakotitontin (Vemmelkaari 1)varaaminenja vuokraaminen AE Talotekniikka Oy:lle 16 Omakotitontin (Kuula 6) varaaminen ja vuokraa minen 17 T-tontin (Ratatie 4) myyminen 18 Omakotitontin (Lamminmäenkatu 13) u u del lee nvu o k ra u s 19 Asuinpientalotontin (Aamunkajo 1) varaaminen Metsätalous insinööri: 7 Metsänviljelytaimien hankinta 8 Puutavaraleimikoiden myynti / tarjouspyyntö Maanomistajan lupa palveluskoirien maastoharjoittelua varten / Mikkelin Palveluskoirayhdistys ry Kaupunginpuutarhuri: 3 Etelä-Savon ammatiopiston laskiaistapahtuma Teatteri Kaukasus ry:n Baskervillen koira -esitykset kesällä 201S 5 Suomen Lähetysseura, Cumina 1 5 -ryhmän konsertti Kirkkopuistossa Mikkelinpuiston pienten lasten leikkipaikan rakentaminen Paikkatietoinsinööri: 6 Matkuslammentien ja Valkiaisentien nimeäminen osoitejärjestelmään 7 Osoitteiden korjaaminen Suurlahdentien varrella Ristiinassa Yhdyskuntatekniikan päällikkö: 10 Kirkonvarkauden asuinalueen maankunnostusurakan ympäristötekninen valvonta ja rakennuttajavalvonta 11 Eräkuru Oy, Anttolan Lotjasaari

8 Mikkeli Kokouskutsu 8 (65) Esittelijä: jouni Riihelä, tekninen johtaja Lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytä ntöönpanolle.

9 Mikkeli Kokouskutsu 9 (65) 29 Uimaranta-alueen vuokraa minen Kekkolan osakaskunnalta MiiDno Jukka Piispa Liitteet 1 Vuokrasopimus Kekkoian osakaskunta Mikkelin maalaiskunta on vuokrannut allekirjoitetuila vuokrasopimukseila silloiselta Kekkolan-Vuoligon yhteisen alueen jakokunnalta Korpijärven rannalta uimaranta-alueen, vuokrasopimus on päättynyt Kaupunki on maksanut vuokraa alueesta saakka. Uimaranta sijaitsee osoitteessa Yiätjoentie 1 9a. Kyseiselle uimarannalie on edelleen tarve ja alueen uudelleen vuokraamisesta on neuvoteltu Kekkolan osakaskunnan kanssa. Tarkoitus on vuokrata noin 1200 m2:n suuruinen alue toistaiseksi voimassa olevalla maanvuokrasopimukselia. Vuosivuokra on sopimuksen tekohetkeliä 150 euroa, vuokra sidotaan ei i n kustannus indeksi i n. Esittelijä: jouni Riihelä, tekninen johtaja Tekninen lautakunta päättää vuokrata Kekkolan osakaskunnalta yhteisestä vesialueesta noin 1200 m2:n suuruisen uimaranta-aiueen toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimukselia. Vuotuinen eiinkustannusindeksiin sidottu vuokra on sopimuksen tekohetkellä 150 euroa, muut ehdot ovat liitteenä olevan vuokrasopimuksen mukaiset. Tiedoksi Kekkolan osakaskunta, Mittaus ja kiinteistöt, Yhdyskuntatekniikka ja ympäristö

10 Mikkeli Kokouskutsu 10(65) 30 Uimaranta-alueen vuokraaminen Eino ja Sirpa Marttiselta MliDno Jukka Piispa Liitteet 1 Vuokrasopimus Mikkelin maalaiskunta on vuokrannut allekirjoitetulla vuokrasopimuksella Avojärven rannalta uimaranta-alueen, vuokrasopimus päättyy Nykyinen vuokranantaja on Eino ja Sirpa Marttinen. Uimaranta sijaitsee osoitteessa Vehmaskyläntie 111A. Kyseiselle uimarannalle on edelleen tarve ja alueen uudelleen vuokraamisesta on neuvoteltu maanomistajan kanssa. Tarkoitus on vuokrata noin 300 m2:n suuruinen uimaranta-alue sekä noin 200 m2:n suuruinen paikoitusalue toistaiseksi voimassa olevalla maanvuokrasopimuksella. Vuosivuokra on sopimuksen tekohetkellä 300 euroa, vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja Tekninen lautakunta päättää vuokrata Eino ja Sirpa Marttiselta tilasta noin 300 m2:n suuruisen uimaranta alueen sekä noin 200 m2:n suuruisen paikoitusalueen toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella. Vuotuinen elinkustannusindeksiin sidottu vuokra on sopimuksen tekohetkellä 300 euroa, muut ehdot ovat liitteenä olevan vuokrasopimuksen mukaiset.

11 Mikkeli Kokouskutsu 11(65) 31 Oikaisuvaatimus tontin uudellenvuokrauksesta / kaupungingeodeetin päätös MliDno Hannu Peltomaa Liitteet 1 oikaisuvaatimus pdf 2 päätös pdf Liisa Laukkanen ja Pauli Bromerus ovat tehneet oikaisuvaatimuksen kaupungingeodeetin päätöksestä , joka koskee heidän hallitsemansa tontin (Riihimäenkatu 2b) uudelleen vuokrausta. Tontin vuokra-aika on päättynyt Laukkanen ja Bromerus ovat tyytymättömiä tontin uuteen vuokraan. Tontin arvon ja sitä kautta määrittyvän vuokran määrän osalta voi todeta, että se pohjautuu kaupunginvaltuuston vahvistamaan tonttihinnoitteluun ( 132/ ), joka antaa mahdollisuuden laajaan tapauskohtaiseen harkintaa (harkintavara normihinnasta -20 % / +200 %). Kyseisellä alueella on käytetty vastaavankaltaisten tonttien uudelleenvuokrauksessa harkinnanvaraista kerrointa 1,7 eli 70 %, mikä muodostuu ko. tontin sijainnista 60 %ja ns. puistolisästä 1 0 %, kun tontti rajoittuu takapihastaan asemakaavan mukaiseen lähivirkistysalueeseen. Näitä samoja kertoimia on Riihimäenkadun-Rouhialankadun-Emolankadun alueella käytetty kaikissa uudelleenvuokrausta tai myyntiä tarkoittavissa päätöksissä. Maanvuokralain mukaan tontinvuokrasopimus on tehtävä määräajaksi, vähintään kolmeksikymmeneksi ja enintään sadaksi vuodeksi. Sopimuksen ehtoja ei voi sitoa tiettyyn vuokralaiseen, koska lain mukaan tontinvuokraoikeuden voi siirtää toiselle ilman vuokranantajan suostumusta. Tästä syystä on välttämätöntä, että Laukkasen ja Bromeruksen tontin vuokra määräytyy samalla tavalla kuin muiden vastaavien samalla alueella sijaitsevien tonttien vuokra. Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja Kaupungingeodeetin päätös perustuu kaupunginvaltuuston vahvistamaan tonttihinnoitteluun ja sen sallimaan tapauskohtaiseen harkintaan ja noudattaa tasapuolisuutta sekä samoja periaatteita, joita on käytetty tämän alueen vastaavien tonttien hinnoittelussa. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään tonttiin liittyvää perustetta poiketa muiden vastaavien samalla alueella sijaitsevien tonttien kohdalla noudatetusta, tasapuolisesta hinnoittelukäytännöstä.

12 Mikkeli Kokouskutsu 12(65) Tällä perusteella tekninen lautakunta päättää hylätä Liisa Laukkasen ja Pauli Bromeruksen tekemän oikaisuvaatimuksen edellä mainitusta kaupungingeodeetin päätöksestä. Tiedoksi Liisa Laukkanenja Pauli Bromerus, Riihimäenkatu 2b Mikkeli

13 Mikkeli Kokouskutsu 13(65) 32 Oikaisuvaatimus tonttien ja 400 uudelleenvuokrauksesta / kaupungingeodeetin päätös MliDno Hannu Peltomaa Hannu. Liitteet 1 Oikaisuvaatimus Kivinuija.pdf 2 Päätös Kivinuija.pdf Asunto Oy Kivinuija on tehnyt oikaisuvaatimuksen kaupungingeodeetin päätöksestä , joka koskee Asunto Oy Kivinuijan hallitsemien tonttien ja uudelleenvuokrausta. Oikaisuvaatimuksen perusteena on esitetty asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden (jonka perusteella tontit on hinnoiteltu) tarpeettoman suuri määrä. Oikaisuvaatimuksessa pyydetään käsittelemään hinnoittelu uudestaan ja ottamaan huomioon se, ettei lainvoiman saaneen asemakaavamuutoksen johdosta tonteille tulleella lisärakentamisoikeudella ole taloyhtiölle mitään käyttöä vaan päinvastoin. Oikaisuvaatimuksen johdosta on selvitetty Nuijamiehen alueen asemakaavamuutoksessa tonteille tullut lisärakentamisoikeus. Kaupunkisuunnittelun tekemän laskelman mukaan tontilla 399 on tällä hetkellä käyttämätöntä rakennusoikeutta 242 k-m 2ja tontilla 400 vastaavasti 260 k-m 2 eli yhteensä 502 k-m 2. Aiemman asemakaavan mukaisesti kokonaisrakennusoikeus oli k-m 2 / tontti ja nyt voimassa olevan asemakaavan mukaisesti se on k-m 2 / tontti, jota lukua on käytetty uudelleenvuokrauspäätöksen perusteena. Lisää rakennusoikeutta on asemakaavamuutoksen myötä tullut 143 k-m 2 / tontti. Kaupungin luovuttamien kerrostalotonttien hinnoittelu Mikkelissä pohjautuu valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti tontin asemakaavassa olevaan rakennusoikeuden määrään ja alueittaiseen rakennusoikeuden yksikköhintaan. Asunto Oy Kivinuija ei Nuijamiehen alueen asemakaavamuutoksen yhteydessä ole tehnyt minkäänlaista muistutusta kaavaprosessin aikana. Täten se on kohdaltaan hyväksynyt vuokraamiensa tonttien uuden asemakaavan ja siihen sisältyvän aiemmasta hieman kasvaneen rakennusoikeuden määrän. Kaupungin toimesta tapahtuvassa tontinluovutuksessa on kaikkia kohdeltava tasapuolisesti samojen pelisääntöjen mukaisesti. Tämän varmistamiseksi ei kaupunki voi lähteä siitä, että yksi taloyhtiö maksaisi tontinvuokraa toteutuneen rakennusoikeuden mukaan ja toinen kaavan mukaisen rakennusoikeuden mukaan.

14 Mikkeli Kokouskutsu 14(65) Oikaisuvaatimus ei anna syytä muuttaa kaupungingeodeetin päätöstä Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja Tekninen lautakunta päättää hylätä Asunto Oy Kivinuijan kaupungingeodeetin päätöksestä tekemän oikaisuvaatimuksen. Tiedoksi Asunto Oy Kivinuija, clo Mikkelin Kiinteistöpysäkki Saksalanraitti Mikkeli

15 Mikkeli Kokouskutsu 15(65) 33 Maanvuokrasopimuksen jatkaminen / Ristiinan kunnan JHL ry / määräala tilasta MliDno Hannu Peltomaa Liitteet 1 jhlry Ristiina.pdf 2 OTE PÖYTÄKIRJASTA syyskokous pdf Tekninen lautakunta / 640 / 2014 Maanvuokrasopimuksen jatkaminen / Ristiinan kunnan jhl ry Valmistelija: kaupungingeodeetti Hannu Peltomaa p jhl Kaakkois-Suomen aluetoimisto on kääntynyt Mikkelin kaupungin puoleen ja lähettänyt kaupungingeodeetille seuraavan sähköpostiviesti n: Pyydämme Mikkelin kaupunkia uusimaan oheisen vuokrasopimuksen alkaen. RistiinanJHL ry on purkautunut ja yhdistyksen jäsenet ja varat on siirretty Mikkeli jhl ry:lle. Ristiinan jhl ry:llä on mökki, joka sijaitsee vuokratontilla Ristiinan kunnan Kosolan kylän Rahula nimisellä tilalla, RN:o 2:31. Pyydämme uusimaan vuokrasopimuksen mielellään 20 vuodeksi, mutta vähintään 1 0 vuodeksi. Oheisena liitteenä on kopio alkuperäisestä vuokrasopimuksesta sekä myös vuokrasopimuksen jatkamisesta ajalle Vuokrasopimuksen allekirjoittajana toimivat MikkeliJHL ry:n viralliset nimenkirjoittajat: puheenjohtaja jarno Strengell ja sihteeri Maarit Lintunen. Puheenjohtajan yhteystiedot: sähköposti ja puhelin Kerron tarvittaessa asiasta lisätietoa Yhteistyöterveisi n Ritva Miettinen a 1 u eto i m its ij a JHL Kaakkois-Suomen aluetoimisto pyytää nyt siis liitteenä olevan vuokrasopimuksen jatkamista lähtien vähintään kymmenellä vuodella, liitteenä olevaan Ristiinan kunnan jhl ry:n purkautumispäätökseen ja siitä johtuvaan varojen siirtoon Mikkeli jhl ry:lle pohjautuen.

16 Mikkeli Kokouskutsu 16(65) Vuokrasopimuksen jatkamiselle kymmeneksi vuodeksi ei ole nähtävissä mitään estettä. Koska rakennus on siirtynyt Ristiinan kunnan jhl ry:ltä Mikkeli jhl ry:ile, on uuden kymmenvuotiskauden vuokramies Mikkeli JHL ry. Muutoin kaikki aiemmin Mikkelin kaupungin ja Ristiinan kunnan JHL ry:n välillä voimassa olleen maanvuokrasopimuksen ehdot säilyvät ennallaan. jhlryristiina Liite 8 Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää jatkaa Mikkelin kaupungin ja Ristiinan kunnan JHL ry:n välistä maanvuokrasopimusta, joka koskee n m2 määräalaa tilasta , kymmenellä vuodella ajalle siten, että uusi maanvuokralainen Ristiinan kunnan jhl ry:n purkauduttua on Mikkeli jhl ry, kaikkien muiden maanvuokrasopimuksen ehtojen pysyessä ennallaan. Päätös Tekninen lautakunta: Keskustelun jälkeen esittelijä muutti päätösehdotustaan ja esitti, että asia palautetaan uudellen valmisteltavaksi. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi mittausja kiinteistöt, Mikkeli jhl ry Tekninen lautakunta Mikkeli jhl ry:n kanssa kanssa on neuvoteltu uudelleen maanvuokrasopimuksen jatkamisesta. Neuvotteluissa on ollut esillä paitsi maanvuokran määrä, myös vuokrakauden pituus. Neuvotteluissa päädyttiin sellaiseen ratkaisuun, että vuokraajan jatko olisi vain viisi vuotta ja uusi vuosivuokra olisi 600 euroa. Mikkeli jhl ry:n syyskokous teki asiasta omalta puoleltaan päätöksen kokouksessaan Uusi jatkettu vuokra-aika olisi siten ja vuosivuokrana peritään 600 euroa, kaikkien muiden aiemmin voimassa olleen Ristiinan kunnan ja Ristiina kunnan JHL ry:n välisen vuokrasopimuksen ehtojen säilyessä ennallaan. Esittelijä: jouni Riihelä, tekninen johtaja Tekninen lautakunta päättää jatkaa Mikkelin kaupungin ja Ristiinan kunnan JHL ry:n välistä maanvuokrasopimusta, joka koskee n m2 määräalaa tilasta , viidellä vuodella ajalle siten, että uusi maanvuokralainen Ristiinan kunnan jhl ry:n purkauduttua on Mikkeli jhl ryja uusi vuosivuokra on 600 euroa, kaikkien muiden aiemmin voimassa olleen Ristiinan kunnan ja Ristiina kunnan jhl ry:n välisen maanvuokrasopimuksen ehtojen pysyessä ennallaan.

17 Mikkeli Kokouskutsu 17(65) Tiedoksi MikkeliJHL ry

18 Mikkeli Kokouskutsu 18(65) 34 Määräalan vuokraaminen / Landeninkuja 6 MliDno Hannu Peltomaa Liitteet vuokrattava-alue.pdf Heikki ja Heli Nykänen hallitsevan maanvuokrasopimuksen nojalla tonttia osoitteessa Landeninkuja 6. Tontin pinta-ala on 609 m2ja sillä sijaitsee Nykästen omistama asuinrakennus. Tontti rajoittuu eteläsivultaan kaupungin omistamaan ns. Emolan perinnetalon alueeseen. Perinnetalon pihapiiriä ei pohjoisreunaltaan ole hoidettu. Nykäset ovat kääntyneet kaupungin puoleen ja ilmaisseet halukkuutensa vuokrata hoitamatonta puisto aluetta perinnetalon pohjoispuolelta, heidän omistamansa asuinrakennuksen ja perinnetalon välistä. Maastokatselmuksen ja kaupunginpuutarhurin lausunnon perusteella on vuokrattavaksi soveltuvan alueen ulottuvuudeksi katsottu 8 metriä etelään Nykästen tontin eteläsivusta mitaten. Vuokra-alueen pinta-alaksi tulisi näin määrittäen 169 m2. 22 Vuokra-alueesta perittävä vuosivuokra tulee määrittään noudattaen samoja periaatteita ja hintatasoa, joita lähistöllä sijaitsevien Emolan alueen tontinvuokrauksissa on noudatettu. Näin laskien vuokra-alueen vuosivuokraksi tulisi 240,46 euroa elinkustannusindeksin viimeisen julkaistun (2/2015) pisteluvun 1902 tasoon määrittäen. Vuokra-ajaksi on alustavasti sovittu 1 5 vuotta ajanjaksolle Koska vuokra-alue on puistoa, sile ei saa rakentaa mitään rakennus- tai toimenpidelupia edellyttäviä rakennuksia tai rakennelmia. Samasta syystä johtuen vuokra-alueelle ei saa tehdä yleistä kulkemista rajoittavaa aitaa. Vuokrasopimusta ei saa siirtää kolmannelle. Esittelijä: jouni Riihelä, tekninen johtaja Tekninen lautakunta päättää vuokrata kiinteistöstä m2 käsittävän määräalan Heikki ja Heli Nykäselle lisäalueeksi tonttiin Vuosivuokra on 240,46 euroa elinkustannusindeksin viimeisen julkaistun (2/2015) pisteluvun 1902 tasoon määrittäen (ns. perusvuokra). Vuokra-aika on Vuokra-alueelle ei saa rakentaa rakennustai toimenpidelupia edellyttäviä rakennuksia tai rakennelmia.

19 Mikkeli Kokouskutsu 19 (65) Vuokra-alueelle ei saa tehdä yleistä kulkemista rajoittavaa aitaa. Vuokrasopimusta ei saa siirtää kolmannelle. Tekninen lautakunta oikeuttaa kaupungingeodeetin valmistelemaan lopullinen allekirjoitettava vuokrasopimus. Tiedoksi Heikki ja Heli Nykänen / Landeninkuja 6, Mikkeli

20 Mikkeli Kokouskutsu 20 (65) 35 Joukkoliikenteen yhteistyösopimus MIiDno Liisa Heikkinen Liisa. Liitteet 1 tlkjiite Mikkelin Ely sopimus final.pdf Pohjois-Savon Ely-keskus ja alueen muut toimivaltaiset viranomaiset tekevät kaikki yhteistyösopimuksen joukkoliikennepalveluiden järjestämisestä. Yhteistyösopimuksen tarkoituksena on sopia Ely-keskuksen järjestämän joukkoliikenteen, kunnan henkilökuljetustenja kunnan järjestämän täydentävän joukkoliikenteen muodostamasta kokonaisuudesta eli sen suunnittelu-, järjestämis-ja rahoitusvastuista sekä markkinaehtoisen liikenteen asemasta. Yhteistyösopimuksella ei muutetajoukkoliikennelainja muun lainsäädännön mukaista sopijapuolten välistä perusvastuunjakoa. Yhteistyösopimuksella sovitaan joukkoliikenteen suunnittelun ja seurannan yhteistyöstä, periaatteista ja menettelytavoista, kaupungin järjestämien henkilökuljetusten ja Ely-keskuksen järjestämienjoukkoliikennepalvelujen kustannuksiin, kaupungin alueella käytettävistä joukkoliikenteen lippu-ja maksujärjestelmistä ja niiden toteutuksesta asiakaspalvelupisteineen sekä kaupungin järjestämän täydentävän joukkoliikenteen tietojen toimittamisesta valtakunnalliseen rekistereihin. Yhteistyösopimuksen alkaessa noudatetaan lippu-ja maksujärjestelmän ja rahoituksen osalta sopimuksessa kuvattuja menettelyjä. Siirryttäessä viranomaisten lippu-ja maksujärjestelmään tehdään sopimusmuutos täydentämällä sopimusta uutta Waltti-lippu- ja maksujärjestelmää kuvaavilla liitteillä. Uusi yhteistyösopimus koskee niin kutsutta viiveaikaa ja korvaa aikaisemman seutu- ja kaupunkilippu lippuyhteistyötä koskevan sopimuksen. Kaupunki osallistuu Ely-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen palvelutason määrittelyyn. Ely-keskuksen toimialueella toimivat alueelliset henkilöliikennetyöryhmät, joihin kuuluvat kuntien edustajat ja Ely-keskuksen edustajat. Ely-keskuksen edustaja toimii ryhmän puheenjohtajana ja kukin ryhmä valitsee keskuudestaan sihteerin. Mikkelin kaupungin edustajana toimii Kyytineuvo yksikön joukkoliikenneinsinööri ja varahenkilönä koulukuljetusten kuljetus koo rd i n aatto ri. Esittelijä: jouni Riihelä, tekninen johtaja

21 Mikkeli Kokouskutsu 21(65) Tekninen lautakunta hyväksyy joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten Mikkelin kaupungin ja Pohjois-Savon Ely-keskuksen välisen sopimuksen henkilökuljetusten järjestämisen yhteistyöstä, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä ja joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta. Tiedoksi Pohjois-Savon Ely-keskus

22 Mikkeli Kokouskutsu 22 (65) 36 Joukkoliikenteen suunnitteluhanke Pohjois-Savon Ely-keskuksen liikenteiden integrointi osaksi kuntien henkilöliikennettä MliDno Liisa Heikkinen Liisa. Liitteet 1 Kuntakirje Mikkelin liikenteen integroinnista pdf Pohjois-Savon Ely-keskus käynnistää syksyllä Mikkeliin päättyvien ja lähtevien käyttöoikeussopimusliikenteiden hankinnan. Liikenteet otetaan käyttöön kesällä Liikenteiden hankintaa on käsitelty Etelä-Savon alueellisessa henkilöliikennetyöryhmässä, joka esitti konsulttiselvityksen aloittamista ja kuluvana keväänä ja konsultin valitsemista Pohjois- Savon Ely-keskuksen puitesopimukseen kuuluvilta konsulteilta. kuntien maksuosuudet hankkeen kustannuksista olisivat puolet ja kunnat jakaisivat kustannukset asukasluvun suhteessa. Mikkelin seudullisessajoukkoliikennesuunnitelmassa on toimenpideohjelmassa Mikkelin paikallisliikenteen hankinnan valmistelu palvelutasotavoitteiden ja järjestämistapapäätöksen pohjalta sekä linjastollisilla tarkennuksilla kevään 2015 aikana. Pohjois-Savon Ely-keskuksen liikenteet ovat nimenomaan Otavan suunnalla myös osa Mikkelin paikallisliikennettä. Paikallisliikenteen ja Ely-liikenteen vuorot eivät saa toimia kilpailevien vuoroina toisilleen vaan kaikki vuorot tulee voida hyödyntää myös paikallisliikennealueella. Ely-keskuksen vuoroilta tulee olla keskustassa ja matkakeskuksella vaihtoyhteydet Mikkelin paikallisliikenteeseen sekä muuhun linja-auto-ja juna liikenteeseen. Suunnitteluhanke on seudun kuntien yhteistä joukkoliikenteen suunnittelua. Hankkeeseen osallistuisivat Mikkelin kaupunki, Pieksämäki, Juva, Puumala, Hirvensalmija Kangasniemi. Suunnitteluhanke käynnistyy jo huhtikuun aikana ja liikenteiden hankinta syksyllä Mikkelin kaupungin edustajana hankkeessa on Kyytineuvo-yksikkö. Pohjois-Savon Elykeskuksen puitesopimuksen kautta Sito Oy on tehnyt tarjouksen (aivo%). Tarjouksen perusteella kuntien kustannukset olisivat seuraavat: Kokonaiskustannus alv 0% väestö 2014 Kustannujako Mikkeli

23 Mikkeli Kokouskutsu 23 (65) Pieksämäki juva Puumala Hirvensalmi Kangasniemi Kunnatyht POSELY 50% Kustannus yhteensä liite 1 Kuntakirje sekä suunnitteluhankkeen alustava työohjelma Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja Tekninen lautakunta päättää, että Mikkelin kaupungin Kyytineuvo-yksikkö osallistuu Pohjois-savon Ety-keskuksen käynnistämään joukkoliikenteen suunnitteluhankkeeseen Pohjois-Savon Ely-keskuksen liikenteiden integrointi osaksi kuntien henkilöliikennettä yhteistyössä seudun kuntien kanssa. Hankkeen kustannukset jaetaan osallistuvien kuntien asukasluvun mukaan. Tiedoksi Pohjois-Savon Ely-keskus

24 Mikkeli Kokouskutsu 24(65) 37 Mikkelin seudullinenjoukkoliikennesuunnitelma MliDno Liisa Heikkinen Liisa. Liitteet 1 tlkjiite 1 finalpalvelutasotavoitteet.pdf Mikkelin seuduliistajoukkoliikennesuunnitelman laadinta alkoi kesä-joulukuussa Kevään 2014 aikana suunnitelmaa on esitelty ja käsitelty kunnissa sekä Pohjois-Savon Ely-keskuksessa. Työn suunnitelma-alue kattoi Mikkelin kaupungin lisäksi Hirvensalmen, Kangasniemen, Pertunmaan, Mäntyharju, Juvan ja Puumalan kunnat. Lisäksi suunnitelmatyössä on huomioitu Pohjois-Savon ELY- keskuksen viranomaisalueen Mikkeliin suuntautuva liikenneja alustavat suunnitelmat tulevista lippuvyöhykkeistä Etelä-Savon alueella. joukkoliikennesuunnitelma on osa Mikkelin seudun liikennejärjestelmätyötä.joukkoliikennesuunnitelman laadinnassa toimi erillinen joukkoliikenteen yhdyshenkilöiden työryhmä yhteistyössä Pohjois-Savon Ely-keskuksen kanssa. Mikkelin sisäisen liikenteen paikallisliikenteen suunnittelukokonaisuuteen osallistui myös liikennöitsijä Savonlinja Oy. joukkoliikennesuunnitelma sisältää seuraavat tarkastelukokonaisuudet: Palvelutason nykytilan kuvaaminen (Mikkeli ja ELY-alue) Seudun joukkoliikenteen palvelutason kannalta keskeisten ELY-liikenteen vuorojen yksilöinti perusteluineen Mikkelin seudun tavoitteellisen palvelutason määrittäminen vuosiksi todelliseen käyttäjäpotentiaaliin perustuen Mikkelin paikallisliikenteen kehittämistarpeet ja palvelutason täyttävän linjaston suunnittelu, sisältäen pienkalustoliikenteen kehittämisehdotukset Palvelusopimusasetuksen mukaisen järjestämistapamallin analyysi ja ehdotus joukkoliikenteenjärjestämistavaksi Mikkelin kaupungin viran oma i sai u ee lie. joukkoliikennesuunnitelmaehdotusta on tarkennettava paikallisliikenteen hankintoja valmisteltaessa Seuduliinen joukko-ja henkilökuijetusten kehittämissuunnitelma, joka sisältää analyysin kuntien avoimen joukkoliikenteen nykytilanteesta sekä lähivuosien suuremmista ja pienemmistä kehittämisen painopisteistä

25 Mikkeli Kokouskutsu 25 (65) Mikkelin kaupungin joukkoliikenteen laatukäytävien määrittely suunnitelma-alueelle Suunnitelman laatimisen aikana kaikissa seudun kunnissa järjestettiin omat joukkoliikenteen ja viisaan liikkumisen keskustelutilaisuudet. Näissä tilaisuuksilla joukko- ja henkilöliikenteelle nähtiin kaksi keskeistä yhteen sovitettavaa roolia: 1) kunnan sisäisten kuljetustarpeiden (koululaiset ja ikääntyvät) palveleminen ja 2) Mikkelin opiskelu-, asiointi- ja työssäkäyntiyhteyksien turvaaminen. Osassa kunnista nähtiin Mikkelin suunnan yhteydet selkeänä kilpailukykytekijänä työpaikkojen ja uusien asukkaiden houkuttelemisen kannalta. Toisissa taas joukkoliikenteen merkitys on perinteisesti ollut erittäin vähäinen. Palvelutason nykytila Mikkelin ja Ely-alueella Seudullisestijoukkoliikenne mielletään Kangasniemenja Juvan Mikkeli-yhteyksiä lukuun ottamatta ennen kaikkea koululaisten yhteystarpeiden varmistajana.joukkoliikenteen tarkoitus valtaosassa seudullisia linjoja on kuljettaa koululaisia kylistä kuntataajamiin ja opiskelijoita kuntakeskuksista toisen ja korkea-asteen koulutuspaikkakunnille. Tässä roolissa vuoroliikenteen voidaan katsoa palvelevan aluetta nykyisin varsin kohtuullisesti, eikä perusteita kuntakeskusten ja Mikkelin välisen joukkoliikenteen palvelutason korottamiselle seudullisessa liikenteessä tällöin ole. joukkoliikenteen nykyinen palvelutaso Mikkelin paikallisliikennealueella vaihtelee houkuttelevasta lakisääteiseen kaupunginosasta riippuen. Yleisesti kuvattuna palvelutaso on keskeisillä alueilla houkuttelevalla tasolla (linja 1A1 B Rantakylä Tuppurala, linja 4 Laajalampi, linja 2 Silvasti)ja muillakin keskeisillä asuinalueilla keskitasolla. Huonoin palvelutaso on Vuolingon ja Pitkäjärven alueilla, jonne ainoan palvelun tarjoaa Moppe pienkalustolinja. Työmatkayhteyksillä palvellut alueet ovat peruspalvelutasolla, lukuun ottamatta lentokentän aluetta, jossa tarjonta on minimitasolla. Houkuttelevan tason ja keskitason alueet säilyttävät palvelutasonsa myös kesäarkisin, jolloin kriteerit ovat matalammat. Liikennetarjonta säilyy näillä alueilla houkuttelevalla tai keskitasolla myös viikonloppuisin. Otavan taajaman ja Mikkelin väli kuuluu paikallisliikennealueeseen ja yhteydet lukeutuvat lähes kaupunkimaiseen lähiliikenteeseen vuorotarjonnan ollessa sekoitus vakiovuoroja ja kaukoliikennettä. Otava on juvan jälkeen seuraavaksi korkeimman palvelutason aluetta seutuliikenteen yhteysväleistä. Vuorotarjonnan ja etäisyyden perusteella Otavan yhteyksiä voidaan kehittää omalla numeroituna linjana Mikkelin paikallisliikenteeseen seutu-ja kaukoliikenteen täydentäessä tarjontaa. Nykytasoinen joukkoliikenne on Mikkelin paikallisliikennealueella kuitenkin määrällisesti hyvällä tasolla.

26 Mikkeli Kokouskutsu 26 (65) Mikkelin seudun tavoitteellisen palvelutason määrittäminen vuosiksi Palvelutasotavoitteen määrittelyn lähtökohtana on nykyisen palvelutason säilyttäminen siellä, missä kysyntä sitä selkeästi edellyttää. jos nykyinen käyttäjämäärä ja -potentiaali eivät perustele palvelutasoa, tavoitetta voidaan myös laskea nykyisestä. Lakisääteistä tasoa ei voida pitää millään alueella tavoitteellisena, vaan nämä alueet nostetaan vähintään minimitasolle, jolla on mahdollista saada päivittäinen työssäkäynti- tai asiointiyhteys. Mikkelin paikallisliikennealueen palvelutasotavoite Palvelutasotavoitteet pidetään Mikkelissä pääosin nykyisellä tasolla. Palvelutason muutoksia esitetään seuraaville alueille perusteluineen: Lehmuskylä: O O Marssitien seutu: houkuttelevalta tasolta keskitasolle, alueen matkustajakysyntä ei perustele houkuttelevaa tasoa etäisyys houkuttelevan tason palvelua tarjoaville reiteille on myös kohtuullinen O Moisio: peruspalvelutasolta minimitasolle, alueen matkustajakysyntä ei perustele peruspalvelutasoa. O O Oravinmäki: houkuttelevalta tasolta keskitasolle, alueen matkustajakysyntä ei perustele houkuttelevaa tasoa, joka on perustunut Silvastin linjan kiertolenkkiin työmatkayhteydet Moision sairaalalle on varmistettava ja tulevan asuntomessualueen rakentumiseen varauduttava. O Pursiala: O Tu pala: keskitasolta peruspalvelutasolle, alueen matkustajakysyntä ei perustele keskitasoa, joka on perustunut linjan 2 kiertolenkkiin peruspalvelutasolta minimitasolle, alueen matkustajakysyntä ei perustele peruspalvelutasoa keskitasolta houkuttelevalle tasolle, alueen kysyntäpotentiaali on kasvava ja alue laajenee. nostamalla palvelutasoa voidaan vaikuttaa kulkumuotojakaumaan.

Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1(30) Tekninen lautakunta 12.05.2015. Aika 12.05.201 5, klo 16:30-18:25. Paikka

Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1(30) Tekninen lautakunta 12.05.2015. Aika 12.05.201 5, klo 16:30-18:25. Paikka Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1(30) Aika 12.05.201 5, klo 16:30-18:25 Paikka Kaupungintalo 2 krs., lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat 73 Kokouksen laillisuusja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma

Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma 15.6.2011 WSP Finland Oy Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma 1/155 Esipuhe Tämä työ sisältää Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelman, joka on laadittu Lahden

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 1 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi joukkoliikennelakia sekä

Lisätiedot

JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN

JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 3. syyskuuta

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri 24.8.2009 Muistio NEUVOTTELU POHJAN ASEMAKAAVASTA Paikka: Aika: Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja -2 Läsnäolijat... 1 121 Valtuuston päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano... 2 122 Hollolan Asuntotalot Oy:n hallituksen jäsenen ja varajäsenen

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYDEN KEHITTÄMINEN KOTKASSA. Tutkimusraportti Liikenne- ja viestintäministeriön ELSA-tutkimusohjelman hankkeesta

ESTEETTÖMYYDEN KEHITTÄMINEN KOTKASSA. Tutkimusraportti Liikenne- ja viestintäministeriön ELSA-tutkimusohjelman hankkeesta ESTEETTÖMYYDEN KEHITTÄMINEN KOTKASSA Tutkimusraportti Liikenne- ja viestintäministeriön ELSA-tutkimusohjelman hankkeesta Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa Kotkan kaupunki Joulukuu 2005 Esteettömän

Lisätiedot

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET 19.12.2005 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA SEINÄJOKI 19.12.2005 LIITELUETTELO LIITE 1. YLEISKAAVAOHJELMA LIITE 2. ALUSTAVA TYÖOHJELMA LIITE 3. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Työryhmän loppuraportti 15.5.2015 Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten valtio-osapuolen

Lisätiedot

Lahden seutu Helsinki yhteislippujärjestelmä

Lahden seutu Helsinki yhteislippujärjestelmä ESPOO 2005 TUTKIMUSRAPORTTI RTE2523/05 Matkahuolto - älykortti VR - näyttölippu Matkahuolto -älykortti yhteensopivuutta selvitetään YTV -matkakortti Liityntälippu - kaupunkilippu Lahti - seutulippu Asikkala,

Lisätiedot

Järvenpään esteettömyyden toimenpideohjelma ja joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma

Järvenpään esteettömyyden toimenpideohjelma ja joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma Ramboll Knowledge taking people further --- Järvenpään kaupunki Järvenpään esteettömyyden toimenpideohjelma ja joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma syyskuu 2005 Ramboll PL 718, Aleksanterinkatu 21 A

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

1 2007 Paikallisliikenne

1 2007 Paikallisliikenne 1 2007 Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O 57. UITP:n kansainvälinen joukkoliikennekongressi Helsingissä 20.-24.5.2007 Paikallisliikenne 1/2007 SISÄLTÖ 57. UITP:n

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot