Mikkeli Kokouskutsu 1 (65) Tekninen lautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkeli Kokouskutsu 1 (65) Tekninen lautakunta 20.03.2015"

Transkriptio

1 Mikkeli Kokouskutsu 1 (65) Aika , klo 16:30 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2.krs. Käsiteltävät asiat 25 Kokouksen laillisuusja päätösvaltaisuus 26 Pöytäkirjan tarkastus 27 Ilmoitusasiat 28 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 29 Uimaranta-alueen vuokraaminen Kekkolan osakaskunnalta 30 Uimaranta-alueen vuokraaminen Eino ja Sirpa Marttiselta 31 Oikaisuvaatimus tontin uudellenvuokrauksesta! kaupungingeodeetin päätös Oikaisuvaatimus tonttien ja 400 uudelleenvuokrauksesta / kaupungingeodeetin päätös Maanvuokrasopimuksen jatkaminen! Ristiinan kunnan JHL ry / määräala tilasta Määräalan vuokraaminen / Landeninkuja 6 35 Joukkoliikenteen yhteistyösopimus 36 Joukkoliikenteen suunnitteluhanke Pohjois-Savon Ely-keskuksen liikenteiden integrointi osaksi kuntien henkilöliikennettä 37 Mikkelin seudullinenjoukkoliikennesuunnitelma 38 Kunnallisteknisten töiden puitejärjestely 39 Kadunpitopäätös maankäyttö-ja rakennuslain 86 5:n perusteella 40 Kirkonvarkaudenkatu 41 Moisionrannantie 42 Murulanpolku 43 Paasosenpolku 44 Pöndisenkuja 45 Suppakuja

2 Mikkeli Kokouskutsu 2 (65) 46 Antellinkatu 47 Anttolantie - Paasosenpolku KIv 1 48 Murulanpolku - Antellinkatu Klv2 49 K1v2 - Antellinkatu K1v3 50 Huldankuja - Kirkonvarkaudenkatu Klv5 51 Kivi - Kirkonvarkaudenkatu Klv6 52 Huldankuja 53 Ajoyhteys välillä Paasosenpolku-tontti 406-2:38 54 Kitereentie välillä Brahentie - kaavaraja 55 Sepäntie 56 Kirkonvarkauden asuinalueen maaperän kunnostus, rakenta m is urakka 57 Kirkonvarkauden asuinalueen maanrakennusurakka 1, rakentamisurakka 58 Kirkonvarkauden asuinalueen maanrakennusurakka 2, rakennusurakka 59 Kitereentie välillä Pietarintie- kaavaraja 60 Haukivuoren torin siirto 61 Mikkelin kaupungin teknisen toimen ylläpitämät yleiset uimarannat uimakaudella Torisäännön uudistaminen Toritaksan uudistaminen vuodelle 2015

3 Mikkeli Kokouskutsu 3 (65) Osallistujat P. Dliii. Puhakka, puheenjohtaja Tero Puikkonen, 1. varapuheenjohtaja Juha Ruuth, sihteeri Raimo Heinänen Marja Kauppi Pekka Heikkilä Marita Hokkanen Seppo Liukkonen Leena Paasonen Nina Rasola Raimo Ruotsalainen Jukka Siiriäinen Pia Puntanen Jaana B. Strandman Arto Seppälä, kaupunginhallituksen 1 varapuheenjohtaja Jouni Riihelä

4 Mikkeli Kokouskutsu 4(65) 25 Kokouksen laillisuusja päätösvaltaisuus

5 Mikkeli Kokouskutsu 5 (65) 26 Pöytäkirjan tarkastus

6 Mikkeli Kokouskutsu 6(65) 27 Ilmoitusasiat Lautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: Kaupunki suunnittelu: Kirje , Rantaosayleiskaava muutos / Yöveden ja Louhivedin alue, tila Hietaniemi Kirje , Asemakaavamuutos / Urpolankatu 22 - Selännekatu 31 Esittelijä: jouni Riihelä, tekninen johtaja Merkitään tiedoksi.

7 31 Mikkeli Kokouskutsu 7 (65) 28 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Lautakunnalle on toimitettu seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytä kirjat: Tekninen johtaja: Alueiden käyttölupapäätökset 1 Oy Carlsonin hakemus Hallituskadun tilapäiseen käyttöön Liikennepäätökset 1 Mikkelin Sosiaalidemokraatit ry tapahtuma kävelykadulla Projektijohtaja: 17 Kesäkatu -tapahtumat kävelykadulla v Toriasioihin liittyvät päätökset 1 Lumipalloturnaus Hallitustorilla Kaavoituspäällikkö: 5 Mikkelin asuntomessualueen suunnittelun lisätyöt 6 Visulahden pohjoisosan asemakaavoitus, luontoselvitys 7 Mikkelin asuntomessualueen suunnittelun lisätyöt Kaupungingeodeetti: 15 Omakotitontin (Vemmelkaari 1)varaaminenja vuokraaminen AE Talotekniikka Oy:lle 16 Omakotitontin (Kuula 6) varaaminen ja vuokraa minen 17 T-tontin (Ratatie 4) myyminen 18 Omakotitontin (Lamminmäenkatu 13) u u del lee nvu o k ra u s 19 Asuinpientalotontin (Aamunkajo 1) varaaminen Metsätalous insinööri: 7 Metsänviljelytaimien hankinta 8 Puutavaraleimikoiden myynti / tarjouspyyntö Maanomistajan lupa palveluskoirien maastoharjoittelua varten / Mikkelin Palveluskoirayhdistys ry Kaupunginpuutarhuri: 3 Etelä-Savon ammatiopiston laskiaistapahtuma Teatteri Kaukasus ry:n Baskervillen koira -esitykset kesällä 201S 5 Suomen Lähetysseura, Cumina 1 5 -ryhmän konsertti Kirkkopuistossa Mikkelinpuiston pienten lasten leikkipaikan rakentaminen Paikkatietoinsinööri: 6 Matkuslammentien ja Valkiaisentien nimeäminen osoitejärjestelmään 7 Osoitteiden korjaaminen Suurlahdentien varrella Ristiinassa Yhdyskuntatekniikan päällikkö: 10 Kirkonvarkauden asuinalueen maankunnostusurakan ympäristötekninen valvonta ja rakennuttajavalvonta 11 Eräkuru Oy, Anttolan Lotjasaari

8 Mikkeli Kokouskutsu 8 (65) Esittelijä: jouni Riihelä, tekninen johtaja Lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytä ntöönpanolle.

9 Mikkeli Kokouskutsu 9 (65) 29 Uimaranta-alueen vuokraa minen Kekkolan osakaskunnalta MiiDno Jukka Piispa Liitteet 1 Vuokrasopimus Kekkoian osakaskunta Mikkelin maalaiskunta on vuokrannut allekirjoitetuila vuokrasopimukseila silloiselta Kekkolan-Vuoligon yhteisen alueen jakokunnalta Korpijärven rannalta uimaranta-alueen, vuokrasopimus on päättynyt Kaupunki on maksanut vuokraa alueesta saakka. Uimaranta sijaitsee osoitteessa Yiätjoentie 1 9a. Kyseiselle uimarannalie on edelleen tarve ja alueen uudelleen vuokraamisesta on neuvoteltu Kekkolan osakaskunnan kanssa. Tarkoitus on vuokrata noin 1200 m2:n suuruinen alue toistaiseksi voimassa olevalla maanvuokrasopimukselia. Vuosivuokra on sopimuksen tekohetkeliä 150 euroa, vuokra sidotaan ei i n kustannus indeksi i n. Esittelijä: jouni Riihelä, tekninen johtaja Tekninen lautakunta päättää vuokrata Kekkolan osakaskunnalta yhteisestä vesialueesta noin 1200 m2:n suuruisen uimaranta-aiueen toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimukselia. Vuotuinen eiinkustannusindeksiin sidottu vuokra on sopimuksen tekohetkellä 150 euroa, muut ehdot ovat liitteenä olevan vuokrasopimuksen mukaiset. Tiedoksi Kekkolan osakaskunta, Mittaus ja kiinteistöt, Yhdyskuntatekniikka ja ympäristö

10 Mikkeli Kokouskutsu 10(65) 30 Uimaranta-alueen vuokraaminen Eino ja Sirpa Marttiselta MliDno Jukka Piispa Liitteet 1 Vuokrasopimus Mikkelin maalaiskunta on vuokrannut allekirjoitetulla vuokrasopimuksella Avojärven rannalta uimaranta-alueen, vuokrasopimus päättyy Nykyinen vuokranantaja on Eino ja Sirpa Marttinen. Uimaranta sijaitsee osoitteessa Vehmaskyläntie 111A. Kyseiselle uimarannalle on edelleen tarve ja alueen uudelleen vuokraamisesta on neuvoteltu maanomistajan kanssa. Tarkoitus on vuokrata noin 300 m2:n suuruinen uimaranta-alue sekä noin 200 m2:n suuruinen paikoitusalue toistaiseksi voimassa olevalla maanvuokrasopimuksella. Vuosivuokra on sopimuksen tekohetkellä 300 euroa, vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja Tekninen lautakunta päättää vuokrata Eino ja Sirpa Marttiselta tilasta noin 300 m2:n suuruisen uimaranta alueen sekä noin 200 m2:n suuruisen paikoitusalueen toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella. Vuotuinen elinkustannusindeksiin sidottu vuokra on sopimuksen tekohetkellä 300 euroa, muut ehdot ovat liitteenä olevan vuokrasopimuksen mukaiset.

11 Mikkeli Kokouskutsu 11(65) 31 Oikaisuvaatimus tontin uudellenvuokrauksesta / kaupungingeodeetin päätös MliDno Hannu Peltomaa Liitteet 1 oikaisuvaatimus pdf 2 päätös pdf Liisa Laukkanen ja Pauli Bromerus ovat tehneet oikaisuvaatimuksen kaupungingeodeetin päätöksestä , joka koskee heidän hallitsemansa tontin (Riihimäenkatu 2b) uudelleen vuokrausta. Tontin vuokra-aika on päättynyt Laukkanen ja Bromerus ovat tyytymättömiä tontin uuteen vuokraan. Tontin arvon ja sitä kautta määrittyvän vuokran määrän osalta voi todeta, että se pohjautuu kaupunginvaltuuston vahvistamaan tonttihinnoitteluun ( 132/ ), joka antaa mahdollisuuden laajaan tapauskohtaiseen harkintaa (harkintavara normihinnasta -20 % / +200 %). Kyseisellä alueella on käytetty vastaavankaltaisten tonttien uudelleenvuokrauksessa harkinnanvaraista kerrointa 1,7 eli 70 %, mikä muodostuu ko. tontin sijainnista 60 %ja ns. puistolisästä 1 0 %, kun tontti rajoittuu takapihastaan asemakaavan mukaiseen lähivirkistysalueeseen. Näitä samoja kertoimia on Riihimäenkadun-Rouhialankadun-Emolankadun alueella käytetty kaikissa uudelleenvuokrausta tai myyntiä tarkoittavissa päätöksissä. Maanvuokralain mukaan tontinvuokrasopimus on tehtävä määräajaksi, vähintään kolmeksikymmeneksi ja enintään sadaksi vuodeksi. Sopimuksen ehtoja ei voi sitoa tiettyyn vuokralaiseen, koska lain mukaan tontinvuokraoikeuden voi siirtää toiselle ilman vuokranantajan suostumusta. Tästä syystä on välttämätöntä, että Laukkasen ja Bromeruksen tontin vuokra määräytyy samalla tavalla kuin muiden vastaavien samalla alueella sijaitsevien tonttien vuokra. Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja Kaupungingeodeetin päätös perustuu kaupunginvaltuuston vahvistamaan tonttihinnoitteluun ja sen sallimaan tapauskohtaiseen harkintaan ja noudattaa tasapuolisuutta sekä samoja periaatteita, joita on käytetty tämän alueen vastaavien tonttien hinnoittelussa. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään tonttiin liittyvää perustetta poiketa muiden vastaavien samalla alueella sijaitsevien tonttien kohdalla noudatetusta, tasapuolisesta hinnoittelukäytännöstä.

12 Mikkeli Kokouskutsu 12(65) Tällä perusteella tekninen lautakunta päättää hylätä Liisa Laukkasen ja Pauli Bromeruksen tekemän oikaisuvaatimuksen edellä mainitusta kaupungingeodeetin päätöksestä. Tiedoksi Liisa Laukkanenja Pauli Bromerus, Riihimäenkatu 2b Mikkeli

13 Mikkeli Kokouskutsu 13(65) 32 Oikaisuvaatimus tonttien ja 400 uudelleenvuokrauksesta / kaupungingeodeetin päätös MliDno Hannu Peltomaa Hannu. Liitteet 1 Oikaisuvaatimus Kivinuija.pdf 2 Päätös Kivinuija.pdf Asunto Oy Kivinuija on tehnyt oikaisuvaatimuksen kaupungingeodeetin päätöksestä , joka koskee Asunto Oy Kivinuijan hallitsemien tonttien ja uudelleenvuokrausta. Oikaisuvaatimuksen perusteena on esitetty asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden (jonka perusteella tontit on hinnoiteltu) tarpeettoman suuri määrä. Oikaisuvaatimuksessa pyydetään käsittelemään hinnoittelu uudestaan ja ottamaan huomioon se, ettei lainvoiman saaneen asemakaavamuutoksen johdosta tonteille tulleella lisärakentamisoikeudella ole taloyhtiölle mitään käyttöä vaan päinvastoin. Oikaisuvaatimuksen johdosta on selvitetty Nuijamiehen alueen asemakaavamuutoksessa tonteille tullut lisärakentamisoikeus. Kaupunkisuunnittelun tekemän laskelman mukaan tontilla 399 on tällä hetkellä käyttämätöntä rakennusoikeutta 242 k-m 2ja tontilla 400 vastaavasti 260 k-m 2 eli yhteensä 502 k-m 2. Aiemman asemakaavan mukaisesti kokonaisrakennusoikeus oli k-m 2 / tontti ja nyt voimassa olevan asemakaavan mukaisesti se on k-m 2 / tontti, jota lukua on käytetty uudelleenvuokrauspäätöksen perusteena. Lisää rakennusoikeutta on asemakaavamuutoksen myötä tullut 143 k-m 2 / tontti. Kaupungin luovuttamien kerrostalotonttien hinnoittelu Mikkelissä pohjautuu valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti tontin asemakaavassa olevaan rakennusoikeuden määrään ja alueittaiseen rakennusoikeuden yksikköhintaan. Asunto Oy Kivinuija ei Nuijamiehen alueen asemakaavamuutoksen yhteydessä ole tehnyt minkäänlaista muistutusta kaavaprosessin aikana. Täten se on kohdaltaan hyväksynyt vuokraamiensa tonttien uuden asemakaavan ja siihen sisältyvän aiemmasta hieman kasvaneen rakennusoikeuden määrän. Kaupungin toimesta tapahtuvassa tontinluovutuksessa on kaikkia kohdeltava tasapuolisesti samojen pelisääntöjen mukaisesti. Tämän varmistamiseksi ei kaupunki voi lähteä siitä, että yksi taloyhtiö maksaisi tontinvuokraa toteutuneen rakennusoikeuden mukaan ja toinen kaavan mukaisen rakennusoikeuden mukaan.

14 Mikkeli Kokouskutsu 14(65) Oikaisuvaatimus ei anna syytä muuttaa kaupungingeodeetin päätöstä Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja Tekninen lautakunta päättää hylätä Asunto Oy Kivinuijan kaupungingeodeetin päätöksestä tekemän oikaisuvaatimuksen. Tiedoksi Asunto Oy Kivinuija, clo Mikkelin Kiinteistöpysäkki Saksalanraitti Mikkeli

15 Mikkeli Kokouskutsu 15(65) 33 Maanvuokrasopimuksen jatkaminen / Ristiinan kunnan JHL ry / määräala tilasta MliDno Hannu Peltomaa Liitteet 1 jhlry Ristiina.pdf 2 OTE PÖYTÄKIRJASTA syyskokous pdf Tekninen lautakunta / 640 / 2014 Maanvuokrasopimuksen jatkaminen / Ristiinan kunnan jhl ry Valmistelija: kaupungingeodeetti Hannu Peltomaa p jhl Kaakkois-Suomen aluetoimisto on kääntynyt Mikkelin kaupungin puoleen ja lähettänyt kaupungingeodeetille seuraavan sähköpostiviesti n: Pyydämme Mikkelin kaupunkia uusimaan oheisen vuokrasopimuksen alkaen. RistiinanJHL ry on purkautunut ja yhdistyksen jäsenet ja varat on siirretty Mikkeli jhl ry:lle. Ristiinan jhl ry:llä on mökki, joka sijaitsee vuokratontilla Ristiinan kunnan Kosolan kylän Rahula nimisellä tilalla, RN:o 2:31. Pyydämme uusimaan vuokrasopimuksen mielellään 20 vuodeksi, mutta vähintään 1 0 vuodeksi. Oheisena liitteenä on kopio alkuperäisestä vuokrasopimuksesta sekä myös vuokrasopimuksen jatkamisesta ajalle Vuokrasopimuksen allekirjoittajana toimivat MikkeliJHL ry:n viralliset nimenkirjoittajat: puheenjohtaja jarno Strengell ja sihteeri Maarit Lintunen. Puheenjohtajan yhteystiedot: sähköposti ja puhelin Kerron tarvittaessa asiasta lisätietoa Yhteistyöterveisi n Ritva Miettinen a 1 u eto i m its ij a JHL Kaakkois-Suomen aluetoimisto pyytää nyt siis liitteenä olevan vuokrasopimuksen jatkamista lähtien vähintään kymmenellä vuodella, liitteenä olevaan Ristiinan kunnan jhl ry:n purkautumispäätökseen ja siitä johtuvaan varojen siirtoon Mikkeli jhl ry:lle pohjautuen.

16 Mikkeli Kokouskutsu 16(65) Vuokrasopimuksen jatkamiselle kymmeneksi vuodeksi ei ole nähtävissä mitään estettä. Koska rakennus on siirtynyt Ristiinan kunnan jhl ry:ltä Mikkeli jhl ry:ile, on uuden kymmenvuotiskauden vuokramies Mikkeli JHL ry. Muutoin kaikki aiemmin Mikkelin kaupungin ja Ristiinan kunnan JHL ry:n välillä voimassa olleen maanvuokrasopimuksen ehdot säilyvät ennallaan. jhlryristiina Liite 8 Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää jatkaa Mikkelin kaupungin ja Ristiinan kunnan JHL ry:n välistä maanvuokrasopimusta, joka koskee n m2 määräalaa tilasta , kymmenellä vuodella ajalle siten, että uusi maanvuokralainen Ristiinan kunnan jhl ry:n purkauduttua on Mikkeli jhl ry, kaikkien muiden maanvuokrasopimuksen ehtojen pysyessä ennallaan. Päätös Tekninen lautakunta: Keskustelun jälkeen esittelijä muutti päätösehdotustaan ja esitti, että asia palautetaan uudellen valmisteltavaksi. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi mittausja kiinteistöt, Mikkeli jhl ry Tekninen lautakunta Mikkeli jhl ry:n kanssa kanssa on neuvoteltu uudelleen maanvuokrasopimuksen jatkamisesta. Neuvotteluissa on ollut esillä paitsi maanvuokran määrä, myös vuokrakauden pituus. Neuvotteluissa päädyttiin sellaiseen ratkaisuun, että vuokraajan jatko olisi vain viisi vuotta ja uusi vuosivuokra olisi 600 euroa. Mikkeli jhl ry:n syyskokous teki asiasta omalta puoleltaan päätöksen kokouksessaan Uusi jatkettu vuokra-aika olisi siten ja vuosivuokrana peritään 600 euroa, kaikkien muiden aiemmin voimassa olleen Ristiinan kunnan ja Ristiina kunnan JHL ry:n välisen vuokrasopimuksen ehtojen säilyessä ennallaan. Esittelijä: jouni Riihelä, tekninen johtaja Tekninen lautakunta päättää jatkaa Mikkelin kaupungin ja Ristiinan kunnan JHL ry:n välistä maanvuokrasopimusta, joka koskee n m2 määräalaa tilasta , viidellä vuodella ajalle siten, että uusi maanvuokralainen Ristiinan kunnan jhl ry:n purkauduttua on Mikkeli jhl ryja uusi vuosivuokra on 600 euroa, kaikkien muiden aiemmin voimassa olleen Ristiinan kunnan ja Ristiina kunnan jhl ry:n välisen maanvuokrasopimuksen ehtojen pysyessä ennallaan.

17 Mikkeli Kokouskutsu 17(65) Tiedoksi MikkeliJHL ry

18 Mikkeli Kokouskutsu 18(65) 34 Määräalan vuokraaminen / Landeninkuja 6 MliDno Hannu Peltomaa Liitteet vuokrattava-alue.pdf Heikki ja Heli Nykänen hallitsevan maanvuokrasopimuksen nojalla tonttia osoitteessa Landeninkuja 6. Tontin pinta-ala on 609 m2ja sillä sijaitsee Nykästen omistama asuinrakennus. Tontti rajoittuu eteläsivultaan kaupungin omistamaan ns. Emolan perinnetalon alueeseen. Perinnetalon pihapiiriä ei pohjoisreunaltaan ole hoidettu. Nykäset ovat kääntyneet kaupungin puoleen ja ilmaisseet halukkuutensa vuokrata hoitamatonta puisto aluetta perinnetalon pohjoispuolelta, heidän omistamansa asuinrakennuksen ja perinnetalon välistä. Maastokatselmuksen ja kaupunginpuutarhurin lausunnon perusteella on vuokrattavaksi soveltuvan alueen ulottuvuudeksi katsottu 8 metriä etelään Nykästen tontin eteläsivusta mitaten. Vuokra-alueen pinta-alaksi tulisi näin määrittäen 169 m2. 22 Vuokra-alueesta perittävä vuosivuokra tulee määrittään noudattaen samoja periaatteita ja hintatasoa, joita lähistöllä sijaitsevien Emolan alueen tontinvuokrauksissa on noudatettu. Näin laskien vuokra-alueen vuosivuokraksi tulisi 240,46 euroa elinkustannusindeksin viimeisen julkaistun (2/2015) pisteluvun 1902 tasoon määrittäen. Vuokra-ajaksi on alustavasti sovittu 1 5 vuotta ajanjaksolle Koska vuokra-alue on puistoa, sile ei saa rakentaa mitään rakennus- tai toimenpidelupia edellyttäviä rakennuksia tai rakennelmia. Samasta syystä johtuen vuokra-alueelle ei saa tehdä yleistä kulkemista rajoittavaa aitaa. Vuokrasopimusta ei saa siirtää kolmannelle. Esittelijä: jouni Riihelä, tekninen johtaja Tekninen lautakunta päättää vuokrata kiinteistöstä m2 käsittävän määräalan Heikki ja Heli Nykäselle lisäalueeksi tonttiin Vuosivuokra on 240,46 euroa elinkustannusindeksin viimeisen julkaistun (2/2015) pisteluvun 1902 tasoon määrittäen (ns. perusvuokra). Vuokra-aika on Vuokra-alueelle ei saa rakentaa rakennustai toimenpidelupia edellyttäviä rakennuksia tai rakennelmia.

19 Mikkeli Kokouskutsu 19 (65) Vuokra-alueelle ei saa tehdä yleistä kulkemista rajoittavaa aitaa. Vuokrasopimusta ei saa siirtää kolmannelle. Tekninen lautakunta oikeuttaa kaupungingeodeetin valmistelemaan lopullinen allekirjoitettava vuokrasopimus. Tiedoksi Heikki ja Heli Nykänen / Landeninkuja 6, Mikkeli

20 Mikkeli Kokouskutsu 20 (65) 35 Joukkoliikenteen yhteistyösopimus MIiDno Liisa Heikkinen Liisa. Liitteet 1 tlkjiite Mikkelin Ely sopimus final.pdf Pohjois-Savon Ely-keskus ja alueen muut toimivaltaiset viranomaiset tekevät kaikki yhteistyösopimuksen joukkoliikennepalveluiden järjestämisestä. Yhteistyösopimuksen tarkoituksena on sopia Ely-keskuksen järjestämän joukkoliikenteen, kunnan henkilökuljetustenja kunnan järjestämän täydentävän joukkoliikenteen muodostamasta kokonaisuudesta eli sen suunnittelu-, järjestämis-ja rahoitusvastuista sekä markkinaehtoisen liikenteen asemasta. Yhteistyösopimuksella ei muutetajoukkoliikennelainja muun lainsäädännön mukaista sopijapuolten välistä perusvastuunjakoa. Yhteistyösopimuksella sovitaan joukkoliikenteen suunnittelun ja seurannan yhteistyöstä, periaatteista ja menettelytavoista, kaupungin järjestämien henkilökuljetusten ja Ely-keskuksen järjestämienjoukkoliikennepalvelujen kustannuksiin, kaupungin alueella käytettävistä joukkoliikenteen lippu-ja maksujärjestelmistä ja niiden toteutuksesta asiakaspalvelupisteineen sekä kaupungin järjestämän täydentävän joukkoliikenteen tietojen toimittamisesta valtakunnalliseen rekistereihin. Yhteistyösopimuksen alkaessa noudatetaan lippu-ja maksujärjestelmän ja rahoituksen osalta sopimuksessa kuvattuja menettelyjä. Siirryttäessä viranomaisten lippu-ja maksujärjestelmään tehdään sopimusmuutos täydentämällä sopimusta uutta Waltti-lippu- ja maksujärjestelmää kuvaavilla liitteillä. Uusi yhteistyösopimus koskee niin kutsutta viiveaikaa ja korvaa aikaisemman seutu- ja kaupunkilippu lippuyhteistyötä koskevan sopimuksen. Kaupunki osallistuu Ely-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen palvelutason määrittelyyn. Ely-keskuksen toimialueella toimivat alueelliset henkilöliikennetyöryhmät, joihin kuuluvat kuntien edustajat ja Ely-keskuksen edustajat. Ely-keskuksen edustaja toimii ryhmän puheenjohtajana ja kukin ryhmä valitsee keskuudestaan sihteerin. Mikkelin kaupungin edustajana toimii Kyytineuvo yksikön joukkoliikenneinsinööri ja varahenkilönä koulukuljetusten kuljetus koo rd i n aatto ri. Esittelijä: jouni Riihelä, tekninen johtaja

21 Mikkeli Kokouskutsu 21(65) Tekninen lautakunta hyväksyy joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten Mikkelin kaupungin ja Pohjois-Savon Ely-keskuksen välisen sopimuksen henkilökuljetusten järjestämisen yhteistyöstä, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä ja joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta. Tiedoksi Pohjois-Savon Ely-keskus

22 Mikkeli Kokouskutsu 22 (65) 36 Joukkoliikenteen suunnitteluhanke Pohjois-Savon Ely-keskuksen liikenteiden integrointi osaksi kuntien henkilöliikennettä MliDno Liisa Heikkinen Liisa. Liitteet 1 Kuntakirje Mikkelin liikenteen integroinnista pdf Pohjois-Savon Ely-keskus käynnistää syksyllä Mikkeliin päättyvien ja lähtevien käyttöoikeussopimusliikenteiden hankinnan. Liikenteet otetaan käyttöön kesällä Liikenteiden hankintaa on käsitelty Etelä-Savon alueellisessa henkilöliikennetyöryhmässä, joka esitti konsulttiselvityksen aloittamista ja kuluvana keväänä ja konsultin valitsemista Pohjois- Savon Ely-keskuksen puitesopimukseen kuuluvilta konsulteilta. kuntien maksuosuudet hankkeen kustannuksista olisivat puolet ja kunnat jakaisivat kustannukset asukasluvun suhteessa. Mikkelin seudullisessajoukkoliikennesuunnitelmassa on toimenpideohjelmassa Mikkelin paikallisliikenteen hankinnan valmistelu palvelutasotavoitteiden ja järjestämistapapäätöksen pohjalta sekä linjastollisilla tarkennuksilla kevään 2015 aikana. Pohjois-Savon Ely-keskuksen liikenteet ovat nimenomaan Otavan suunnalla myös osa Mikkelin paikallisliikennettä. Paikallisliikenteen ja Ely-liikenteen vuorot eivät saa toimia kilpailevien vuoroina toisilleen vaan kaikki vuorot tulee voida hyödyntää myös paikallisliikennealueella. Ely-keskuksen vuoroilta tulee olla keskustassa ja matkakeskuksella vaihtoyhteydet Mikkelin paikallisliikenteeseen sekä muuhun linja-auto-ja juna liikenteeseen. Suunnitteluhanke on seudun kuntien yhteistä joukkoliikenteen suunnittelua. Hankkeeseen osallistuisivat Mikkelin kaupunki, Pieksämäki, Juva, Puumala, Hirvensalmija Kangasniemi. Suunnitteluhanke käynnistyy jo huhtikuun aikana ja liikenteiden hankinta syksyllä Mikkelin kaupungin edustajana hankkeessa on Kyytineuvo-yksikkö. Pohjois-Savon Elykeskuksen puitesopimuksen kautta Sito Oy on tehnyt tarjouksen (aivo%). Tarjouksen perusteella kuntien kustannukset olisivat seuraavat: Kokonaiskustannus alv 0% väestö 2014 Kustannujako Mikkeli

23 Mikkeli Kokouskutsu 23 (65) Pieksämäki juva Puumala Hirvensalmi Kangasniemi Kunnatyht POSELY 50% Kustannus yhteensä liite 1 Kuntakirje sekä suunnitteluhankkeen alustava työohjelma Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja Tekninen lautakunta päättää, että Mikkelin kaupungin Kyytineuvo-yksikkö osallistuu Pohjois-savon Ety-keskuksen käynnistämään joukkoliikenteen suunnitteluhankkeeseen Pohjois-Savon Ely-keskuksen liikenteiden integrointi osaksi kuntien henkilöliikennettä yhteistyössä seudun kuntien kanssa. Hankkeen kustannukset jaetaan osallistuvien kuntien asukasluvun mukaan. Tiedoksi Pohjois-Savon Ely-keskus

24 Mikkeli Kokouskutsu 24(65) 37 Mikkelin seudullinenjoukkoliikennesuunnitelma MliDno Liisa Heikkinen Liisa. Liitteet 1 tlkjiite 1 finalpalvelutasotavoitteet.pdf Mikkelin seuduliistajoukkoliikennesuunnitelman laadinta alkoi kesä-joulukuussa Kevään 2014 aikana suunnitelmaa on esitelty ja käsitelty kunnissa sekä Pohjois-Savon Ely-keskuksessa. Työn suunnitelma-alue kattoi Mikkelin kaupungin lisäksi Hirvensalmen, Kangasniemen, Pertunmaan, Mäntyharju, Juvan ja Puumalan kunnat. Lisäksi suunnitelmatyössä on huomioitu Pohjois-Savon ELY- keskuksen viranomaisalueen Mikkeliin suuntautuva liikenneja alustavat suunnitelmat tulevista lippuvyöhykkeistä Etelä-Savon alueella. joukkoliikennesuunnitelma on osa Mikkelin seudun liikennejärjestelmätyötä.joukkoliikennesuunnitelman laadinnassa toimi erillinen joukkoliikenteen yhdyshenkilöiden työryhmä yhteistyössä Pohjois-Savon Ely-keskuksen kanssa. Mikkelin sisäisen liikenteen paikallisliikenteen suunnittelukokonaisuuteen osallistui myös liikennöitsijä Savonlinja Oy. joukkoliikennesuunnitelma sisältää seuraavat tarkastelukokonaisuudet: Palvelutason nykytilan kuvaaminen (Mikkeli ja ELY-alue) Seudun joukkoliikenteen palvelutason kannalta keskeisten ELY-liikenteen vuorojen yksilöinti perusteluineen Mikkelin seudun tavoitteellisen palvelutason määrittäminen vuosiksi todelliseen käyttäjäpotentiaaliin perustuen Mikkelin paikallisliikenteen kehittämistarpeet ja palvelutason täyttävän linjaston suunnittelu, sisältäen pienkalustoliikenteen kehittämisehdotukset Palvelusopimusasetuksen mukaisen järjestämistapamallin analyysi ja ehdotus joukkoliikenteenjärjestämistavaksi Mikkelin kaupungin viran oma i sai u ee lie. joukkoliikennesuunnitelmaehdotusta on tarkennettava paikallisliikenteen hankintoja valmisteltaessa Seuduliinen joukko-ja henkilökuijetusten kehittämissuunnitelma, joka sisältää analyysin kuntien avoimen joukkoliikenteen nykytilanteesta sekä lähivuosien suuremmista ja pienemmistä kehittämisen painopisteistä

25 Mikkeli Kokouskutsu 25 (65) Mikkelin kaupungin joukkoliikenteen laatukäytävien määrittely suunnitelma-alueelle Suunnitelman laatimisen aikana kaikissa seudun kunnissa järjestettiin omat joukkoliikenteen ja viisaan liikkumisen keskustelutilaisuudet. Näissä tilaisuuksilla joukko- ja henkilöliikenteelle nähtiin kaksi keskeistä yhteen sovitettavaa roolia: 1) kunnan sisäisten kuljetustarpeiden (koululaiset ja ikääntyvät) palveleminen ja 2) Mikkelin opiskelu-, asiointi- ja työssäkäyntiyhteyksien turvaaminen. Osassa kunnista nähtiin Mikkelin suunnan yhteydet selkeänä kilpailukykytekijänä työpaikkojen ja uusien asukkaiden houkuttelemisen kannalta. Toisissa taas joukkoliikenteen merkitys on perinteisesti ollut erittäin vähäinen. Palvelutason nykytila Mikkelin ja Ely-alueella Seudullisestijoukkoliikenne mielletään Kangasniemenja Juvan Mikkeli-yhteyksiä lukuun ottamatta ennen kaikkea koululaisten yhteystarpeiden varmistajana.joukkoliikenteen tarkoitus valtaosassa seudullisia linjoja on kuljettaa koululaisia kylistä kuntataajamiin ja opiskelijoita kuntakeskuksista toisen ja korkea-asteen koulutuspaikkakunnille. Tässä roolissa vuoroliikenteen voidaan katsoa palvelevan aluetta nykyisin varsin kohtuullisesti, eikä perusteita kuntakeskusten ja Mikkelin välisen joukkoliikenteen palvelutason korottamiselle seudullisessa liikenteessä tällöin ole. joukkoliikenteen nykyinen palvelutaso Mikkelin paikallisliikennealueella vaihtelee houkuttelevasta lakisääteiseen kaupunginosasta riippuen. Yleisesti kuvattuna palvelutaso on keskeisillä alueilla houkuttelevalla tasolla (linja 1A1 B Rantakylä Tuppurala, linja 4 Laajalampi, linja 2 Silvasti)ja muillakin keskeisillä asuinalueilla keskitasolla. Huonoin palvelutaso on Vuolingon ja Pitkäjärven alueilla, jonne ainoan palvelun tarjoaa Moppe pienkalustolinja. Työmatkayhteyksillä palvellut alueet ovat peruspalvelutasolla, lukuun ottamatta lentokentän aluetta, jossa tarjonta on minimitasolla. Houkuttelevan tason ja keskitason alueet säilyttävät palvelutasonsa myös kesäarkisin, jolloin kriteerit ovat matalammat. Liikennetarjonta säilyy näillä alueilla houkuttelevalla tai keskitasolla myös viikonloppuisin. Otavan taajaman ja Mikkelin väli kuuluu paikallisliikennealueeseen ja yhteydet lukeutuvat lähes kaupunkimaiseen lähiliikenteeseen vuorotarjonnan ollessa sekoitus vakiovuoroja ja kaukoliikennettä. Otava on juvan jälkeen seuraavaksi korkeimman palvelutason aluetta seutuliikenteen yhteysväleistä. Vuorotarjonnan ja etäisyyden perusteella Otavan yhteyksiä voidaan kehittää omalla numeroituna linjana Mikkelin paikallisliikenteeseen seutu-ja kaukoliikenteen täydentäessä tarjontaa. Nykytasoinen joukkoliikenne on Mikkelin paikallisliikennealueella kuitenkin määrällisesti hyvällä tasolla.

26 Mikkeli Kokouskutsu 26 (65) Mikkelin seudun tavoitteellisen palvelutason määrittäminen vuosiksi Palvelutasotavoitteen määrittelyn lähtökohtana on nykyisen palvelutason säilyttäminen siellä, missä kysyntä sitä selkeästi edellyttää. jos nykyinen käyttäjämäärä ja -potentiaali eivät perustele palvelutasoa, tavoitetta voidaan myös laskea nykyisestä. Lakisääteistä tasoa ei voida pitää millään alueella tavoitteellisena, vaan nämä alueet nostetaan vähintään minimitasolle, jolla on mahdollista saada päivittäinen työssäkäynti- tai asiointiyhteys. Mikkelin paikallisliikennealueen palvelutasotavoite Palvelutasotavoitteet pidetään Mikkelissä pääosin nykyisellä tasolla. Palvelutason muutoksia esitetään seuraaville alueille perusteluineen: Lehmuskylä: O O Marssitien seutu: houkuttelevalta tasolta keskitasolle, alueen matkustajakysyntä ei perustele houkuttelevaa tasoa etäisyys houkuttelevan tason palvelua tarjoaville reiteille on myös kohtuullinen O Moisio: peruspalvelutasolta minimitasolle, alueen matkustajakysyntä ei perustele peruspalvelutasoa. O O Oravinmäki: houkuttelevalta tasolta keskitasolle, alueen matkustajakysyntä ei perustele houkuttelevaa tasoa, joka on perustunut Silvastin linjan kiertolenkkiin työmatkayhteydet Moision sairaalalle on varmistettava ja tulevan asuntomessualueen rakentumiseen varauduttava. O Pursiala: O Tu pala: keskitasolta peruspalvelutasolle, alueen matkustajakysyntä ei perustele keskitasoa, joka on perustunut linjan 2 kiertolenkkiin peruspalvelutasolta minimitasolle, alueen matkustajakysyntä ei perustele peruspalvelutasoa keskitasolta houkuttelevalle tasolle, alueen kysyntäpotentiaali on kasvava ja alue laajenee. nostamalla palvelutasoa voidaan vaikuttaa kulkumuotojakaumaan.

3 Joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Mikkelin seudulla 20142017

3 Joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Mikkelin seudulla 20142017 28 (68) 23.4.2014 Mikkelin seudullinen 3 Joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Mikkelin seudulla 20142017 3.1 Palvelutasotavoitteen määrittelyperiaatteet Palvelutasotavoitteen määrittelyn lähtökohtana

Lisätiedot

122 Toiminnan ja talouden seuranta 2015, tekninen lautakunta

122 Toiminnan ja talouden seuranta 2015, tekninen lautakunta Mikkeli Kokouskutsu 1 (8) Aika 01.09.2015, klo 16:30 Paikka Kaupungintalo 2 krs., lautakuntien kokoushuone Käsiteltävät asiat 118 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 119 Pöytäkirjan tarkastus 120

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Lähtökohta Jyväskylän seutu Jyväskylä, Laukaa ja Muurame ovat muodostaneet 1.1.2012 alkaen kaupunkiseudun joukkoliikenteen toimivaltaisen

Lisätiedot

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus Infotilaisuus 27.11.2012 Keski-Suomen ELY-keskus 25.11.2012 Eri viranomaisten toimivallassa olevan liikenteen sovittava yhteen Keski-Suomen ELY-keskuksen vastuulla oleva Keski- Suomen sisäinen liikenne

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 01.06.2015 Sivu 1 / 1 5502/02.07.00/2014 58 Tontin ja maanalaisen alueen vuokraaminen Gumbölestä sekä tontin laajennuksen vuokraaminen Muuralasta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY),

Lisätiedot

Pöytäkirja :07

Pöytäkirja :07 Mikkeli Tekninen lautakunta Pöytäkirja 01.09.2015 6/2015 1(9) Aika 01.09.201 5, klo 16:30-17:07 Paikka Kaupungintalo 2 krs., lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat 118 119 120 121 122 Kokouksen laillisuusja

Lisätiedot

Itä-Suomen henkilöliikennestrategia. Joukkoliikenteen järjestämistavat POS-ELYn toimivalta-alueella

Itä-Suomen henkilöliikennestrategia. Joukkoliikenteen järjestämistavat POS-ELYn toimivalta-alueella Itä-Suomen henkilöliikennestrategia Joukkoliikenteen järjestämistavat POS-ELYn toimivalta-alueella Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 NELJÄ OSAPROJEKTIA ITÄ-SUOMEN HENKILÖLIIKENNESTRATEGIA

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma 26.9.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Yleistä: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on vahvistanut 21.12.2011 toimialueelleen joukkoliikennelain 4 :ssä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39 04.04.2016 Sivu 1 / 1 1374/2016 02.07.00 39 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy C.J. Hartman Ab:lle rakennus-, sisustus- ja teollisuustarvikkeiden tukkukaupan rakentamista varten, kortteli 85129 Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 12.01.2015 Sivu 1 / 1 5499/02.07.00/2014 7 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 07.03.2016 Sivu 1 / 1 860/2016 02.07.00 29 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18 09.05.2016 Sivu 1 / 1 1948/2016 02.07.00 51 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA SUUNNITTELUN TAVOITE Keski-Suomen ELY-keskuksella on suunnittelun päättyessä tiedossa, millä järjestämistavalla kunkin alueen liikenteet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1596/02.07.00/2015 38 Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi 16.11.2015 Sivu 1 / 1 4698/2015 02.07.00 122 Teollisuustontin vuokraaminen Tero Tahkolalle, kortteli 85127 tontti 13 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa Vuokranantaja Vuokralainen Savonlinnan kaupunki y 0166906-4 jäljempänä kaupunki Olavinkatu 27 57130 Savonlinna BG-liikekiinteistöt Oy y 2191695-8

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (5) 11 Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle vuokratun asuntotontin (kerrostalo) vuokrasopimuksen vuokra-ajan jatkaminen (Käpylä, tontti 25857/1) HEL 2015-013448 T 10

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57. 57 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2015

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57. 57 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2015 01.06.2015 Sivu 1 / 1 2248/02.07.00/2015 57 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115 04.11.2013 Sivu 1 / 1 467/02.07.00/2012 115 Vuokrauspäätöksen jatkaminen Sähkö-Polar Oy:lle perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun, kortteli 30350 tontti 2 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh.

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 02.06.2014 Sivu 1 / 1 4766/02.07.00/2012 122 3.12.2012 122 2.12.2013 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 184 Asianro 6341/10.00.02.01/2014 Asuntotontin 297-20-16-2 maanvuokrasopimuksen esisopimuksen laatiminen ja tontin vuokraaminen / Niiralan Kulma Oy Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93 23.09.2013 Sivu 1 / 1 5655/10.00.02/2011 111 7.11.2011 93 Kerrostalotontin varauksen jatkaminen ja muuttaminen Saunalahdesta NCC Rakennus Oy:lle, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046.

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046. Kaupunginhallitus 4.4.2016 Liite 1 121 VUOKRASOPIMUS Tällä vuokrasopimuksella vuokraa Mikkelin kaupunki (0165116-3), jota jäljempänä sanotaan kaupungiksi, kaupunginvaltuuston päätöksen /xx.xx.2016 nojalla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 43. 43 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2014

Espoon kaupunki Pöytäkirja 43. 43 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2014 05.05.2014 Sivu 1 / 1 1937/02.07.00/2014 43 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (5) 181 Helsingin kaupungin 13. kaupunginosassa (Etu-Töölö) sijaitsevan kahden kiinteistön vuokraaminen hautausmaatarkoituksiin HEL 2015-004321 T 10 01 01 02 Kiinteistökartta

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS. Hyväksytty seutuhallituksessa 24.11.

JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS. Hyväksytty seutuhallituksessa 24.11. 1 JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS Hyväksytty seutuhallituksessa 24.11.2009 2 YHTEISTOIMINTASOPIMUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN

Lisätiedot

Vuokrasopimus tehdään saakka.

Vuokrasopimus tehdään saakka. Maanvuokrasopimuksen tekeminen ja vuokraehdot jalkapallohallille Välivainiolla, Castrenin kenttä, Väl-23; Oulun Palloseura - jalkapallo ry Dno TEKE: 4297 /631/2011 Tekninen lautakunta 20.9.2011 421 Tekninen

Lisätiedot

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja.

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja. Puumala Ote pöytäkirjasta 3/2015 1 (7) 30 Pirttimäen metsätien rakentaminen PuuDno-2015-255 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Pirttimäen metsätien kartat 2015.pdf

Lisätiedot

asti seuraavin ehdoin: 1

asti seuraavin ehdoin: 1 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2016 1 (5) 317 Toimitilatontin pitkäaikainen vuokraaminen sekä esitys kaupunginhallitukselle vuokraus- ja myyntiperusteiden määräämiseksi Myllypuron Metropolian kampushanketta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. 63 Viiden asuntotontin vuokrauspäätöksen jatkaminen (Bassenkylän ja Kurtinmalmin asuntotonttihaku 2014)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. 63 Viiden asuntotontin vuokrauspäätöksen jatkaminen (Bassenkylän ja Kurtinmalmin asuntotonttihaku 2014) 06.06.2016 Sivu 1 / 1 2976/10.00.02/2014 124 1.12.2014 102 19.10.2015 63 Viiden asuntotontin vuokrauspäätöksen jatkaminen (Bassenkylän ja Kurtinmalmin asuntotonttihaku 2014) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2684/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2684/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (1) 59 Asianro 2684/10.00.02.01/2016 Y-tontin 297-34-34-3 (Sipulikatu 4) vuokraaminen / Vaalijalan kuntayhtymä Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96 06.10.2014 Sivu 1 / 1 3797/02.07.00/2014 96 Yleisten rakennusten tontin vuokraus Kilosta Y-Säätiölle nuorisoasuntojen rakentamista varten kortteli 54144 tontti 10 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Liiketontin vuokraaminen Kaitaalta Avoin Yhtiö Jukka ja Sirpa Kolmoselle, kortteli 31059 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Liiketontin vuokraaminen Kaitaalta Avoin Yhtiö Jukka ja Sirpa Kolmoselle, kortteli 31059 tontti 1 02.02.2015 Sivu 1 / 1 177/02.07.00/2015 18 Liiketontin vuokraaminen Kaitaalta Avoin Yhtiö Jukka ja Sirpa Kolmoselle, kortteli 31059 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128 03.12.2012 Sivu 1 / 1 5022/02.07.00/2012 128 Liiketontin vuokraaminen Espoonlahdesta Suomen Autopesukatu Oy:lle autopesukadun ja polttonesteiden automaattisen jakelupisteen rakentamista varten Valmistelijat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 67 08.04.2015. 67 Asianro 722/10.00.02.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 67 08.04.2015. 67 Asianro 722/10.00.02.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 67 Asianro 722/10.00.02.00/2015 Oikaisuvaatimus / Tontin 297-34-166-5 (Piikatie 6) myynti Tonttipäällikkö Jarkko Meriläinen Tonttipalveluyksikkö Tontin 34-166-5

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091 01.06.2015 Sivu 1 / 1 1370/02.07.00/2015 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7093/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7093/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2015 1 (1) 180 Asianro 7093/10.00.02.00/2015 Tarjousten perusteella myytävät omakotitontit Julkulassa sekä Saaristokaupungin Lehtoniemessä ja Rautaniemessä Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2011 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/23 14.09.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2011 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/23 14.09.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja /0 (5) 57 Vuokraus- ja myyntiperusteet Ruskeasuon kahdelle toimistotontille HEL 0-00047 T 0 0 0 0 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kiinteistölautakunnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (1) 193 Asianro 6664/10.00.02.01/2015 Asuntotontin 297-20-20-4 (Keski-Kaari 33) vuokraaminen / TA-Asumisoikeus Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (Ampumarata-alue)

V U O K R A S O P I M U S (Ampumarata-alue) 1 V U O K R A S O P I M U S (Ampumarata-alue) Tällä vuokrasopimuksella uudelleen vuokrataan ja uudistetaan 8.11.1991 allekirjoitettua vuokrasopimusta seuraavin ehdoin jäljempänä kohdassa 3 mainit tuun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12 04.02.2013 Sivu 1 / 1 3508/02.07.00/2011 12 Kahden Kauklahdessa sijaitsevan asuntotontin sekä niitä palvelevan pysäköintitontin vuokraaminen Espoon Asunnot Oy:lle Valmistelijat / lisätiedot: Tiitinen Anu,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7091/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7091/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2015 1 (1) 178 Asianro 7091/10.00.02.01/2015 Julkulan omakotitonttien luovuttaminen Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Kaupungilla

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

TARJOUS Asikkalan kunta/ Hartolan kunta/ Padasjoen kunta / Sysmän kunta JOUKKOLIIKENTEEN ASIANTUNTIJAPALVELUT

TARJOUS Asikkalan kunta/ Hartolan kunta/ Padasjoen kunta / Sysmän kunta JOUKKOLIIKENTEEN ASIANTUNTIJAPALVELUT 1 TARJOUS 22.4.2013 Asikkalan kunta/ Hartolan kunta/ Padasjoen kunta / Sysmän kunta JOUKKOLIIKENTEEN ASIANTUNTIJAPALVELUT Viitaten puhelinkeskusteluun 19.4.2013 Marketta Kitkiöjoki/ Timo Ahokanto, tarjoan

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen vuokraaminen Karakalliosta FC Kasiysi Espoo Ry:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen vuokraaminen Karakalliosta FC Kasiysi Espoo Ry:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten 10.03.2014 Sivu 1 / 1 984/02.07.00/2014 27 Alueen vuokraaminen Karakalliosta FC Kasiysi Espoo Ry:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881

Lisätiedot

114 Tontin vuokraaminen / Rakennustoimisto Valiotalo Oy

114 Tontin vuokraaminen / Rakennustoimisto Valiotalo Oy Mikkeli Pöytäkirja 9/2016 1 (14) Aika 13.09.2016, klo 16:30-17:34 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs Käsitellyt asiat 107 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 108 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (5) 224 Länsimäentie välillä Niittipolku-Nastapolku, Sinkilätie, Sinkiläpolku, Naulakalliontie välillä Mellunmäentie-Huhtakivenkuja, Untamalantie välillä Viitankruununtie-Länsimäentie,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.01.2015. 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.01.2015. 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kolmisopen ryhmäpuutarha-alueen 297-30-9905-1 maanvuokrasopimuksen uusiminen ja rakennusten luovuttaminen / Kolmisopen Ryhmäpuutarhayhdistys

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (5) 106 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle asuntotontin (AK) varaamiseksi Pohjola Rakennus Oy Uusimaalle (Herttoniemi, Roihuvuori, tontti 43233/5)

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO POSELY/387/2016 22.3.2016 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

19 Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen rakennusten ja osakkeiden realisointisuunnitelma 2015

19 Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen rakennusten ja osakkeiden realisointisuunnitelma 2015 Mikkeli Kokouskutsu 1 (10) Aika 14.04.2015, klo 18:00 Paikka kahvila-ravintola Salmenranta Käsiteltävät asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen

Lisätiedot

Asunto-, yritys- ja erityisryhmien tonttien luovutusperusteet, -tavat ja -ehdot

Asunto-, yritys- ja erityisryhmien tonttien luovutusperusteet, -tavat ja -ehdot Asunto-, yritys- ja erityisryhmien tonttien luovutusperusteet, -tavat ja -ehdot D/466/10.00.02.03/2015 Asian valmistelija Ora Nuutinen, puh. 014 266 5073 Asunto-, yritys- ja erityisryhmien tonttien luovutuksessa

Lisätiedot

Merimaskun kirkonkylän venesataman hoitosopimuksen jatkaminen T:mi Marita Lambergin kanssa

Merimaskun kirkonkylän venesataman hoitosopimuksen jatkaminen T:mi Marita Lambergin kanssa Kaupunginhallitus 132 29.03.2010 Kaupunginhallitus 488 19.11.2012 Kaupunginhallitus 429 21.10.2013 Merimaskun kirkonkylän venesataman hoitosopimuksen jatkaminen T:mi Marita Lambergin kanssa 950/10.01.02/2013

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 35 02.02.2015. 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 35 02.02.2015. 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.1.2015 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kolmisopen ryhmäpuutarha-alueen 297-30-9905-1 maanvuokrasopimuksen uusiminen ja rakennusten

Lisätiedot

Liite 6 Kaupunginhallitus 2.5.2016

Liite 6 Kaupunginhallitus 2.5.2016 MAANVUOKRASOPIMUS Allekirjoittaneet ovat tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen, joka korvaa sopimusosapuolten 28.10.2013 allekirjoittaman maanvuokrasopimuksen. Vuokranantaja Ulvilan kaupunki (0204910-7)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6645/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6645/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (1) 201 Asianro 6645/10.03.01.00/2016 Kaunismäenkatu, Kaunismäenrinne, Nuolimäenrinne, Kalliokaarre ja Kalliokielo sekä teräsritilärappuset välillä Kalliokielo - Kaunismäenkatu,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5025/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5025/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 223 Asianro 5025/10.00.01.04/2016 Kiinteistöä Ekosorsa 297-430-1-277 koskeva maankäyttösopimus ja sopimus yhteistoiminnasta Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy Maaomaisuuden

Lisätiedot

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun seurakunta (Y-tunnus 02083946) Kippavuorentie 11 42700 Keuruu Yhteyshenkilö: talouspäällikkö Heikki Kangas heikki.kangas@evl.fi

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

ESITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE PITKÄAIKAISEN VUOKRASOPIMUKSEN TEKEMISEKSI MERISATAMAN KYLPYLÄ OY:N KANSSA

ESITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE PITKÄAIKAISEN VUOKRASOPIMUKSEN TEKEMISEKSI MERISATAMAN KYLPYLÄ OY:N KANSSA ESITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE PITKÄAIKAISEN VUOKRASOPIMUKSEN TEKEMISEKSI MERISATAMAN KYLPYLÄ OY:N KANSSA Lilk 1998-12/542, 1997/92-542L, 1997-60/614P Merisataman Kylpylä Oy toimitti liikuntavirastoon 14.1.1998

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Vihtorila ja Koivula) Kuva 1: Sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

Kiinteistöasiamies..2016 297-

Kiinteistöasiamies..2016 297- Kiinteistöasiamies..2016 297- V U O K R A S O P I M U S (luonnos 7.1.2016) Kuopion kaupunki vuokraa kenelle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion kaupungissa sijaitsevan kiinteistön

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2016 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2016 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2016 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 16.6.2016 klo 13.00 14.50 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuoneenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Läsnä:

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016. Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot

Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016. Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016 Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot Khall 29.02.2016 50 (Valm. maankäyttöpäällikkö) Kaupungin hallintosäännössä 41 määrätään että Tekninen

Lisätiedot

SOPIMUS ASEMAKAAVOITUKSEN MUUTOKSEN KÄYNNISTÄMISEKSI. Tuusulan kunta y PL Tuusula. jäljempänä tässä sopimuksessa "Kunta"

SOPIMUS ASEMAKAAVOITUKSEN MUUTOKSEN KÄYNNISTÄMISEKSI. Tuusulan kunta y PL Tuusula. jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Kauppatie II/Tuusulan kunta LUONNOS 16.7.2013 1(2) SOPIMUS ASEMAKAAVOITUKSEN MUUTOKSEN KÄYNNISTÄMISEKSI A. Sopijapuolet Tuusulan kunta y 0131661-3 PL 60 04301 Tuusula jäljempänä tässä sopimuksessa "Kunta"

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 6 27.01.2016. 6 Asianro 251/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 6 27.01.2016. 6 Asianro 251/10.00.02.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja / () Asianro /0.00.0.0/ Kaivannonlahden kerrostaloalueen tonttien suunnitteluvaraaminen valtion tukeman asuntotuotannon (ARA) toteuttamista varten Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen

Lisätiedot

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan ELY-keskus on laatinut katsauksen alueensa kuntien kuljetuskustannuksiin. Pirkanmaan kunnat käyttivät henkilökuljetuspalvelujen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS LSJLmalli) LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN

YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS LSJLmalli) LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN 1 28.11.2016 YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS LSJLmalli) LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN 1 SOPIMUKSEN SOPIJAOSAPUOLET JA TARKOITUS Tämän sopimuksen sopijaosapuolia ovat Asikkalan,

Lisätiedot

ASIA. Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskuksen) alueelle

ASIA. Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskuksen) alueelle ASIA Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskuksen) alueelle RATKAISU, SEN VALMISTELU JA PERUSTELUT Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Kiinteistövirasto 39/2015 Tonttiosasto Yritystonttitoimisto 18.03.2015 Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Kiinteistövirasto 39/2015 Tonttiosasto Yritystonttitoimisto 18.03.2015 Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) 59 Alueen vuokraaminen tilapäistä pysäköintiä varten Kyläsaaresta Ajotaito Oy Autokoululle HEL 2015-003288 T 10 01 01 04 S0110-223 Päätös Vuokranantaja Päättäjä Vuokralainen

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenneuudistuksen vaikutukset Uudistuksen vaikutuksia Markkinaehtoinen

Lisätiedot

ALUEELLINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO KÄYTTÖ-XXXXXX

ALUEELLINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO KÄYTTÖ-XXXXXX UUDELY/3926/06.10.02/2013 8.11.2013 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 8 ALUEELLINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO KÄYTTÖ-XXXXXX 1. Sopijapuolet Tämän sopimuksen sopijapuolina ovat Tilaaja: Uudenmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset -esiselvitys

Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset -esiselvitys Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset -esiselvitys Niko Setälä, 6.9.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Selvityksen sisältö Liikenteellinen tarkastelu Mahdolliset liikennöintimallit ja kapasiteettitarpeet

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

Alueen asemakaava ja yleissuunnitteluohjeet

Alueen asemakaava ja yleissuunnitteluohjeet 2 Sijainti Siirin tontit sijaitsevat n. 5 km keskustasta itään. Alue sijaitsee aivan Harvoilanmäen asuntomessualueen vieressä. Asuntomessualue avasi Siirin uuden asuinalueen. Kaikkiaan Siirin alueelle

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2011 1 (5) 556 Esitys kaupunginhallitukselle ennakkolausunnon antamiseksi etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä VR-Yhtymä Oy:n ja VR Eläkesäätiön välisessä kiinteistökaupassa

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 8411/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 8411/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 13 Asianro 8411/10.03.00.00/2014 Oikaisuvaatimus / Vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätös 24.11.2014 946 / 19-17-2 / Mustikkatie 21 / Jäte-pyöräkatos, entisen

Lisätiedot

Hallinto ja talous Marja-Liisa Hämäläinen Timo Rissanen, Jouni Riihelä Merja Pönniö, Sari Helanen

Hallinto ja talous Marja-Liisa Hämäläinen Timo Rissanen, Jouni Riihelä Merja Pönniö, Sari Helanen LASKUJEN JA PALKKAILMOITUSTEN HYVÄKSYJÄT JA ASIATARKASTAJAT 2016 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja hyväksyy alaistensa tulosalueiden johtajien laskut. Teknisellä johtajalla ja projektijohtajalla on

Lisätiedot

ilmoitettiin tonttiosaston internet-sivujen lisäksi Helsingin Sanomissa, Hufvudstads-bladetissa ja Metrossa.

ilmoitettiin tonttiosaston internet-sivujen lisäksi Helsingin Sanomissa, Hufvudstads-bladetissa ja Metrossa. 1 MUISTIO / KN Tontin (ALY) ja sillä sijaitsevan rakennuksen myynti (sr-2) State Control Oy:lle perustettavan As Oy Helsingin Konstaapeli Spaakin lukuun (Vanhakaupunki, tontti 27930/2) Vanhankaupungintie

Lisätiedot

(Valmistelija / lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Seppälä, puh , hallintosihteeri Sirpa Salminen, puh

(Valmistelija / lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Seppälä, puh , hallintosihteeri Sirpa Salminen, puh Tekninen lautakunta 85 28.06.2016 Tekninen lautakunta 113 20.09.2016 Lausunto Itä-Uudenmaan ja Keski-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutasojen määrittämisestä 15/08.01/2016, 591/08/2015 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) VIRRANPUISTON YMPÄRISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS, joka koskee Iisalmen kaupungin 5. kaupunginosan korttelia 80 (osa) ja puistoaluetta. Kaava-alue sijaitsee Iisalmen

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat.

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat. SOPIMUS MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUISTA (LUONNOS 11.11.2016) Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien valtuustot ovat hyväksyneet sopimuksen eläinlääkintähuollon, ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Liite 6A, maanomistuskartta ja kaavoituksen käynnistämissopimukset

Liite 6A, maanomistuskartta ja kaavoituksen käynnistämissopimukset Liite 6A, maanomistuskartta ja kaavoituksen käynnistämissopimukset Kunnan maanomistus sinisellä. Yksityisten maanomistajien kanssa tehdään maankäyttösopimukset. i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 4.11.2013

Lisätiedot