Psykoosin varhaisvaihe ja somaattiset sairaudet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Psykoosin varhaisvaihe ja somaattiset sairaudet"

Transkriptio

1 Katsaus tieteessä Jyrki Korkeila psykiatrian professori Turun yliopisto ylilääkäri Harjavallan sairaala Psykoosin varhaisvaihe ja somaattiset sairaudet Psykooseista kärsivillä esiintyy enemmän somaattista sairastamista kuin muulla väestöllä. Psykoosien ja somaattisten sairauksien välisestä ajallisesta seuraannosta ja kausaalisista suhteista tiedetään vain vähän. Potilailla esiintyy todennäköisesti jo psykoosiriskivaiheessa ja ensimmäisen psykoosin aikana lisääntyvää somaattista sairastamista. Psykoosin varhaisvaiheessa somaattisen terveydentilan kartoittaminen ja huolellinen seuranta on tärkeä osa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Psykooseihin liittyvä suurentunut kuolleisuus somaattisiin sairauksiin olisi pitkälti ehkäistävissä varhaisella puuttumisella. Palveluja tulisi organisoida somaattista ja psykiatrista hoitoa integroiden. Kirjallisuutta 1 Salokangas RKR, Heinimaa M, Suomela T ym. Psykoosialttiuden arvioinnin opas. Jyväskylä: Kustannus Oy Duodecim Suomela T, Korkeila J, Heinimaa M ym. Axis-I disorders and vulnerability to psychosis. Schizophrenia Res 2005;75: Hasler G, Gergen PJ, Kleinbaum DG ym. Asthma and panic in young adults: a 20-year prospective community study. Am J Respir Crit Care Med 2005;171: Penninx BW, Beekman AT, Honig A ym. Depression and cardiac mortality: results from a communitybased longitudinal study. Arch Gen Psychiatry 2001;58: Harris EC, Barraclough B. Excess mortality of mental disorder. Br J Psychiatry 1998;173: Laursen TM, Munk-Olsen T, Gasse C. Chronic somatic comorbidity and excess mortality due to natural causes in persons with schizophrenia or bipolar affective disorder. PLoS One 2011;6(9):e Nordentoft M, Wahlbeck K, Hällgren J ym. Excess mortality, causes of death and life expectancy in 270,770 patients with recent onset of mental disorders in Denmark, Finland and Sweden. PLoS One 2013;8(1):e Strakowski SM, Tohen M, Stoll AL ym. Comorbidity in psychosis at first hospitalization. Am J Psychiatry 1993;150: Samele C, Patel M, Boydell J, Leese M, Wessely S, Murray R. Physical illness and lifestyle risk factors in people with their first presentation of psychosis. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2007;42: Vertaisarvioitu VV Psykoosin varhaisvaiheella viitataan tässä katsauksessa psykoosin ennakko-oirevaiheeseen ja ensipsykoosiin. Määrittely perustuu siihen, että psykoottisuus näyttää olevan jatkumo terveestä vakavaan oireiluun. Psykoosin ennakko-oireita esiintyy sekä skitsofreniassa että kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä. Yleisimmät oireet ovat psykoosin suhteen epätäsmällisiä, kuten ahdistuneisuus ja masennus, mutta tilaan liittyy myös vetäytymistä sosiaalisista kontakteista, vaimentuneita psykoosioireita, kuten epäluuloisuutta, outoja ajatuksia tai poikkeavia aistikomeuksia. Huomattava osa riskipotilaista tavataan ensin perusterveydenhuollossa (1). Psykooseihin liittyvä somaattinen sairastaminen saattaa ilmaantua eri yksilöillä eri vaiheessa yksilöllisistä syistä. Psykoosien ja somaattisten sairauksien ajallisista ja kausaalisista suhteista ei ole paljoa tutkimustietoa. Psykoosiin sairastuminen on kuitenkin pitkäaikainen prosessi ja ensipsykoosin ilmaantumisestakin kuluu aikaa hoidon alkuun, ja näin ollen somaattisen sairauden mahdolliselle kehittymiselle jää paljon aikaa (1). Psykoosin alkuvaiheessa ei aina ole täyttä selvyyttä siitä, onko kyse skitsofreniaryhmän sairaudesta vai affektipsykoosista. Psykoosiriskissä olevilla henkilöillä voidaan useimmiten diagnosoida muita psykiatrisia häiriöitä, kuten mielialahäiriöitä ja ahdistuneisuushäiriöitä (2). Näin ollen myös muiden psykiatristen häiriöiden somaattinen sairastavuus valaisee psykoosiriskiin liittyvää sairastavuutta. Esimerkiksi masennus näyttää lisäävän verenkiertosairauksien riskiä ja kuolleisuutta verenkiertosairauksiin ja ahdistuneisuushäiriö astman riskiä (3,4). Psykooseihin liittyvää somaattista sairastavuutta on tarkasteltu alun perin kuolleisuuden näkökulmasta. Ensipsykoosia sairastavilla asiaa on tutkittu selvästi vähemmän ja vielä vähemmän psykoosiriskissä olevien keskuudessa. On ollut epäselvää, esiintyykö sairastavuutta tai sen riskitekijöitä jo psykoosin ennakko-oirevaiheessa, vasta ensimmäisen psykoosin yhteydessä vai myöhemmin. Tämän katsauksen painopiste on mahdollisimman varhaisten yhteyksien kartoittamisessa. Kuolleisuus psykoosisairauksissa Useita tutkimuksia sisältäneessä systemaattisessa katsauksessa havaittiin, että psykooseihin liittyy somaattisista syistä suurentunut ennenaikaisen kuoleman riski (5). Psykooseihin liittyvä lisääntynyt kuolleisuus on selvä näyttö väestön tasoa yleisemmästä vakavasta somaattisesta sairastavuudesta, mutta tutkimuksissa ei yleensä ole eroteltu ensipsykoosia ja pitkäaikaista psykoosisairautta. Mihin sairauksiin psykoosia sairastava sitten kuolee? Tanskalaisessa mittavassa rekisteritutkimuksessa (n = ) selvitettiin vuotiaiden henkilöiden psykoosien ja somaattisista sairauksista johtuvan kuolleisuuden välisiä yhteyksiä kymmenen vuoden seurannassa. Vajaa prosentti potilaista oli ollut hoidossa psykiatrisessa sairaalassa skitsofrenian tai kaksisuuntaisen mielialahäiriön vuoksi. Etenkin eteneviin rappeuttaviin muistisairauksiin, maksasairauk 2041

2 katsaus 10 Truyers C, Buntinx F, De Lepeleire J ym. Incident somatic comorbidity after psychosis: results from a retrospective cohort study based on Flemish general practice data. BMC Fam Pract 2011;12:132. doi: / Mitchell AJ, Vancampfort D, De Herdt A, Yu W, De Hert M. Is the prevalence of metabolic syndrome and metabolic abnormalities increased in early schizophrenia? A comparative meta-analysis of first episode, untreated and treated patients. Schizophr Bull 2013;39: Foley DL, Morley KI. Systematic review of early cardiometabolic outcomes of the first treated episode of psychosis. Arch Gen Psychiatry 2011;68: Henriksson KM, McNeil TF. Health and development in the first 4 years of life in the offspring of women with schizophrenia and affective psychoses: wellbabyclinic information. Schizophr Res 2004;70: Shaw JA, Egeland JA, Endicott J, Allen CR, Hostetter AM. A 10-year prospective study of prodromal patterns for bipolar disorder among Amish youth. J Am Acad Child Adolesc Psych 2005;44: Klosterkötter J, Hellmich M, Steinmeyer EM, Schultze-Lutter F. Diagnosing schizophrenia in the initial prodromal phase. Arch Gen Psych 2001;58: Koponen H, Mäki P, Halonen H ym. Insulin resistance and lipid levels in adolescents with familial risk for psychosis. Acta Psychiatr Scand 2008;117: Koponen H, Vuononvirta J, Mäki P ym. No difference in insulin resistance and lipid levels between controls and adolescent subjects who later develop psychosis. Schizophr Res 2008;104: Korkeila J, Suomela T, Heinimaa M ym. Physical ill health and risk of psychosis. Psychiatry Res 2007;150: Korkeila J, Heinimaa M, Svirskis T ym, and the EPOS Group. Physical illnesses, developmental risk factors and psychiatric diagnoses among subjects at risk of psychosis. Eur Psychiatry 2013;28: Juvonen H, Reunanen A, Haukka J ym. Incidence of schizophrenia in a nationwide cohort of patients with type 1 diabetes mellitus. Arch Gen Psychiatry 2007;64: Mäkikyrö T, Karvonen JT, Hakko H ym. Comorbidity of hospitaltreated psychiatric and physical disorders with special reference to schizophrenia: a 28 year follow-up of the 1966 northern Finland general population birth cohort. Public Health 1998;112: Neeleman J, Ormel J, Bijl R. The distribution of psychiatric and somatic ill-health associationd with personality and socioeconomic status. Psychosom Med 2001;63: Korkeila J. Stressi, tunteiden säätely ja immuniteetti. Duodecim 2008;124: siin, diabetekseen, sydän- ja verisuonisairauksiin ja keuhkosairauksiin ennenaikaisesti kuolemisen riski oli psykooseja sairastavilla merkitsevästi suurempi kuin muulla väestöllä. Sen sijaan autoimmuunisairauksista johtuva ennenaikaisen kuoleman riski oli jonkin verran pienempi kuin väestössä. Somaattisten sairauksien ollessa vaikeusasteeltaan samaa tasoa psykoosipotilaan ennenaikaisen kuoleman riski oli kuitenkin 1,5-kertainen (6). Ennenaikaiset kuolemat somaattisista syistä näyttävät lisääntyvän jo melko varhain psykoosiin sairastumisen jälkeen. Hiljattain julkaistussa pohjoismaisessa tutkimuksessa, jossa oli aineistona yhteensä sairaalassa ensimmäistä kertaa hoidettua psykiatriseen häiriöön sairastunutta potilasta, kuolleisuus somaattisiin sairauksiin oli 2 3-kertainen väestön kuolleisuustasoon verrattuna. Skitsofreniaan sairastuneita kuoli ennenaikaisesti mm. sydän- ja verisuonisairauksiin, syöpään ja infektioihin (7). Somaattinen sairastavuus ensipsykoosissa Somaattista sairastavuutta on todettu esiintyvän vajaalla viidenneksellä ensipsykoosia sairastavista (8). Ensimmäistä psykoosiaan sairastavat raportoivat väestöverrokkeihin nähden kolminkertaisen määrän etupäässä lieväasteisia tai hyvässä hoitotasapainossa olevia somaattisia diagnooseja, kuten astmaa ja allergiaa. He myös ilmoittivat jonkin verran enemmän kuin verrokit tupakoivansa ja käyttävänsä pikaruokaa (9). Taustatekijöistä työttömyydellä lienee keskeinen yhteys sairastavuuteen. Somaattisen komorbiditeetin tutkimuksessa yksi keskeinen kohde on psykoosilääkehoidon osuus sairastavuutta mahdollisesti lisäävänä tekijänä. Belgialaisessa tutkimuksessa verrattiin 13 vuoden seurannassa 894:ää ensimmäistä kertaa psykoosia sairastavaa 4 010:een perusterveydenhuollon kaltaistettuun potilasverrokkiin. Ensimmäisen psykoosin diagnoosin jälkeen fyysisten traumojen, suolistotulehdusten, kroonisen keuhkosairauden, hammas- ja suusairauksien ja alkoholidiagnoosien määrä lisääntyi verrokkeihin nähden jonkin verran (HR 1,04 1,72). Atyyppistä psykoosilääkettä saaneilla havaittiin merkitsevästi lisääntynyt, perusterveydenhuollon muiden potilaiden riskiin verrattuna 1,8-kertainen riski sairastua diabetekseen ja saada fyysinen trauma. Muiden psykoosilääkkeiden käyttö liittyi vastaavasti verenkiertosairauksiin, hammas- ja suusairauksiin sekä alkoholin haitalliseen käyttöön (10). Varsinaisia sairausdiagnooseja enemmän tietoa on sydän- ja verisuonisairauksien riskien ilmaantumisesta psykoosipotilaille. Ensi kertaa skitsofreniaan sairastuneilla metabolisen oireyhtymän on havaittu olevan lääkityksestä riippumatta merkitsevästi vähäisempää kuin pitkään sairastaneilla (11). Vatsan ympärysmitta saattaa olla suurempi, verenpaine enemmän koholla ja tupakointi tavallisempaa lääkehoitoa saaneilla, vaikka eroja metabolisessa oireyhtymässä ei ole havaittavissa. Yhdellä viidestä lääkitsemättömistä tai lääkityistä ensipsykoosiin sairastuneista skitsofreniapotilaista on kuitenkin ylipainoa, kohonnutta verenpainetta tai rasva-aineenvaihdunnan häiriöitä. Ennen lääkehoitojen aloittamista merkitseviä eroja useissa sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöissä psykoosipotilaiden ja terveiden verrokkien välillä ei kuitenkaan näytä Foleyn ym. (12) meta-analyysin mukaan olevan havaittavissa. Muutoksia mm. prediabeettiseen statukseen, greliini-, insuliini- ja leptiinitasoihin ja intra-abdominaaliseen rasvan kertymiseen liittynee jossain määrin kaikkiin tutkittuihin psykoosilääkkeisiin. Taajaan toteutettava varhainen riskitekijöiden monitorointi on siten välttämätöntä ensimmäisestä psykoosista alkaen. Somaattinen sairastavuus psykoosin ennakko-oirevaiheessa Psykoosiriskiin liittyvää somaattista komorbiditeettia on tutkittu vain vähän, mutta julkaistut tutkimukset viittaavat varhaisiin yhteyksiin psykoosien ja somaattisten sairauksien välillä. Aineistot ovat olleet etupäässä pieniä ja mitattavat muuttujat ovat vaihdelleet. Seurannan aikana psykoosiin sairastuneiden määrä on ollut pieni, jolloin satunnainen vaihtelu voi olla tuloksia sekoittava tekijä. Paria poikkeusta lukuun ottamatta tutkimuksissa on kartoitettu joko terveyspalvelujen käyttöä, itse raportoitua somaattista oireilua tai lääkärin antamia diagnooseja. Psykoosia sairastaneiden äitien lapsilla ei havaittu lisääntynyttä terveyspalvelujen käyttöä ruumiillisen sairauden vuoksi neljän ensimmäisen elinvuoden aikana (13). Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavien nuoruusikäisillä jälkeläisillä sen sijaan on todettu enemmän somaattisia oireita (14). Saksalaistutkimuksessa 2042

3 tieteessä 24 Korkeila K, Korkeila J. Elämäntavat ja mielenterveyden häiriöt. Mielenterveyspotilaiden somaattista sairastavuutta on mahdollista vähentää muuttamalla elämäntapoja. Suom Lääkäril 2008;63: Laursen TM, Munk-Olsen T, Agerbo E, Gasse C, Mortensen PB. Somatic hospital contacts, invasive cardiac procedures, and mortality from heart disease in patients with severe mental disorder. Arch Gen Psychiatry 2009;66: Honkola J, Hookana E, Malinen S ym. Psychotropic medications and the risk of sudden cardiac death during an acute coronary event. Eur Heart J 2012;33: Hakko H, Komulainen MT, Koponen H ym; Longitudinal Northern Finland 1966 Birth Cohort Study. Are females at special risk of obesity if they become psychotic? The longitudinal Northern Finland 1966 Birth Cohort Study. Schizophr Res 2006;84: Chiu CC, Chen CH, Chen BY, Yu SH, Lu ML The time-dependent change of insulin secretion in schizophrenic patients treated with olanzapine. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2010;34: Juutinen J, Hakko H, Meyer-Rochow VB, Räsänen P, Timonen M; Study-70 Research Group. Body mass index (BMI) of drug-naïve psychotic adolescents based on a population of adolescent psychiatric inpatients. Eur Psychiatry 2008;23: Zammit S, Rasmussen F, Farahmand B ym. Height and body mass index in young adulthood and risk of schizophrenia: a longitudinal study of Swedish men. Acta Psychiatr Scand 2007;116: Gunnell D, Rasmussen F, Fouskakis D, Tynelius P, Harrison G. Patterns of fetal and childhood growth and the development of psychosis in young males: a cohort study. Am J Epidemiol 2003;158: Niblock MM, Brunso-Bechtold JK, Riddle DR. Insulin-like growth factor I stimulates dendritic growth in primary somatosensory cortex. J Neurosci 2000;20: Venkatasubramanian G, Chittiprol S, Neelakantachar N ym. Insulin and insulin-like growth factor-1 abnormalities in antipsychotic-naive schizophrenia. Am J Psychiatry 2007;164: Venkatasubramanian G, Chittiprol S, Neelakantachar N, Shetty T, Gangadhar BN. Effect of antipsychotic treatment on Insulin-like Growth Factor-1 and cortisol in schizophrenia: a longitudinal study. Schizophr Res 2010;119: Meltzer HY, Perry E, Jayathilake K. Clozapine-induced weight gain predicts improvement in psychopathology. Schizophr Res 2003;59: Miller BJ, Buckley P, Seabolt W, Mellor A, Kirkpatrick B. Metaanalysis of cytokine alterations in schizophrenia: clinical status and antipsychotic effects. Biol Psychiatry 2011;70: psykoosin ennakko-oirevaiheessa hypokondrian ja somatisaation kriteerit täyttyivät tavallisemmin kuin väestössä (16 % vs. 1,2 7 %), mutta tutkittavilla ei todettu lisääntynyttä terveyspalvelujen käyttöä muihin psykiatrisiin potilaisiin verrattuna (15). Pohjois-Suomen vuoden 1986 syntymä kohorttitutkimuksessa nuorilla, joilla oli sukutaustaan liittyvä psykoosiriski mutta ei vielä sairautta, ei voitu havaita lisääntynyttä insuliiniresistenssiä tai kohonneita lipiditasoja (16). Samassa aineistossa psykoosiin sairastuneiden sydän- ja verenkiertosairauksien riskitekijöissä, insuliiniresistenssi mukaan lukien, ei havaittu merkitseviä eroja (17). Turkulaisessa ennakko-oiretutkimuksessa (n = 113) psykoosihaavoittuvuus, masennus ja lääkärin diagnosoimat somaattiset sairaudet liittyivät toisiinsa (18). Psykoosiriskissä olevien henkilöiden somaattisten oireiden pistemäärän keskiarvo SCL-90-mittarilla oli hieman yli kaksinkertainen verrattuna niihin, joilla ei riskiä ollut. Mielialahäiriön kriteerit täyttävillä oli lisäksi nelinkertaisesti tavallisemmin lääkärin antama somaattinen diagnoosi. Laajemmassa eurooppalaisessa monikeskustutkimuksessa kerättiin suuressa psykoosiriskissä olevien, hoitoon hakeutuneiden potilaiden aineisto (n = 245), jota seurattiin neljän vuoden ajan. Lähtötilanteessa 8 % ilmoitti kärsivänsä astma- tai allergiaoireista, 8 % erilaisista kiputiloista ja 13 % muista somaattisen sairauden oireista. Kaikilla somaattista lääkehoitoa saaneilla oli jokin ruumiillinen sairaus (n = 33; 13 %). Runsaalla kolmanneksella somaattisen diagnoosin saaneista oli allergia tai astma, ja niihin liittyi paniikkihäiriö neljä kertaa tavallisemmin kuin muilla tutkittavilla (p = 0,006). Lisääntynyt somaattinen sairastaminen liittyi myös psykoosin riskitekijöiksi tunnettuihin raskauden ja synnytyksen aikaisiin komplikaatioihin. Somaattinen sairaus ei kuitenkaan ennustanut neljän vuoden seurannassa psykoosin puhkeamista (19). Psykiatriseen häiriöön liittyvä somaattinen sairaus voi tuottaa oirekuvan, joka muistuttaa varsinaista psykoosiriskiä, vaikka ei sitä kuitenkaan merkitse. Somaattisten sairauksien ja psykoosien välinen yhteys lienee osittain myöhäisempää perua kuin varhaisvaihe, joskin jo sen aikana voidaan havaita lisääntyvää somaattista sairastavuutta. Toisaalta somaattinen sairaus voi liittyä myös pienempään psykoosiriskiin (20). Lisääntyneen sairastavuuden syitä psykiatrisissa sairauksissa Sairauden taakka jakautuu väestössä epätasaisesti, sillä monet sairaudet liittyvät usein toisiinsa. Psykiatrisesta häiriöstä kärsivä sairastaa ruumiillisesti tavallisemmin kuin muu väestö (21,22). Psykiatrisilla ja somaattisilla sairauksilla voi olla yhteisiä riskitekijöitä, kuten perinnölliset tekijät, lapsuuden traumakokemukset ja sosioekonominen asema. Psykiatrisen hoidon haittavaikutukset voivat lisätä somaattista sairastuvuutta. Psykiatrinen sairaus ja siitä koituva stressi saattaa olla myös stressitekijä, joka madaltaa kynnystä sairastua somaattisesti (23). Psykiatrinen häiriö voi muuttaa elintapoja huonompaan suuntaan, haitata somaattisen sairauden hoitoa, mutta ennen kaikkea se vaikuttaa kielteisesti sairauden tunnistamiseen ajoissa ja myös siihen annettavaan hoitoon (24,25). Psykiatriset potilaat, erityisesti päihdehäiriöitä tai skitsofreniaa sairastavat, tupakoivat muuta väestöä yleisemmin. Mitä vaikeammasta psykiatrisesta häiriöstä kärsii, sitä epätodennäköisemmin harjoittaa etenkin fyysisesti kuormittavaa liikuntaa. Valtaosa psyykenlääkkeistä saattaa lisätä jonkin verran äkkikuoleman riskiä (26). Tämä liittyy lääkkeiden QT-aikaa pidentävään vaikutukseen. Metabolisen oireyhtymän esiintyvyys on skitsofreniapotilailla jo nuorella iällä nelinkertainen väestöön verrattuna (27). Moni uusista psykoosilääkkeistä aiheuttaa metaboliahaittoja. Esimerkiksi olantsapiinin on havaittu vaikuttavan suoraan haiman beetasolujen reseptoreihin ja lisäävän tyypin 2 diabeteksen riskiä (28). Painon ja psykoosin suhde näyttää olevan kuitenkin lääkehaittoja monimuotoisempi. Oulun syntymäkohorttiaineiston mukaan somaattista sairastumisriskiä lisäävä ylipainoisuus saattaa olla suurempaa jo ennen psykoosilääkkeiden käytön aloittamista nuoruusikäisillä psykoosipotilailla (29). Toisaalta skitsofreniariski sinällään liittyy pieneen syntymäpainoon, matalaan painoindeksiin lapsuudessa ja nuoressa aikuisiässä (30,31). Pienipainoisilla on insuliinikasvutekijän 1 (IGF-1) pitoisuus pienempi kuin muilla vastasyntyneillä, ja tämä kasvutekijä on neuronien kehityksen ja muokkautuvuuden kannalta tärkeä molekyyli (32). Lääkehoitoa vailla olevilla skitsofreniapotilailla on havaittu pienempiä IGF-1-tasoja kuin terveillä verrokeilla ja niiden on todettu liittyvän sairauden 2043

4 katsaus 37 Liukkonen T. Low-grade inflammation in depression, anxiety and sleep disturbances. Acta Univ Oulu D 1135, Mondelli V, Cattaneo A, Belvederi Murri M ym. Stress and inflammation reduce brain-derived neurotrophic factor expression in first-episode psychosis: a pathway to smaller hippocampal volume. J Clin Psychiatry 2011;72: Leboyer M, Soreca I, Scott J ym. Can bipolar disorder be viewed as a multi-system inflammatory disease? J Affect Disord 2012;141: Miller BJ, Culpepper N, Rapaport MH. C-reactive protein levels in schizophrenia. Clin Schizophr Relat Psychoses 2013:1 22 (verkossa ensin ). 41 Dickerson F, Stallings C, Origoni A ym. C-reactive protein is elevated in schizophrenia. Schizophr Res 2013;143: Korkeila J, Vahtera J, Korkeila K ym. Childhood adversity as a predictor of incident coronary heart disease and cerebrovascular disease. Heart 2010;96: Korkeila J, Lietzen R, Sillanmäki L ym. Childhood adversities and adult-onset Asthma a cohort study. BMJ Open 2012;2:e doi: /bmjopen Dennison U, McKernan D, Cryan J, Dinan T. Schizophrenia patients with a history of childhood trauma have a pro-inflammatory phenotype. Psychol Med 2012;42: Dieset I, Hope S, Ueland T ym. Cardiovascular risk factors during second generation antipsychotic treatment are associated with increased C-reactive protein. Schizophr Res 2012;140: Nesse R, Bhatnagar S, Young EA. Evolutionary origins of the stress response Kirjassa: Fink G, toim. Encyclopedia of Stress, 2. painos. Academic Press, 2007: Miller CL. The evolution of schizophrenia: a model for selection by infection, with a focus on NAD. Curr Pharm Des 2009;15: Raison CL, Miller AH. The evolutionary significance of depression in Pathogen Host Defense (PATHOS- D). Mol Psychiatry 2013;18: Hayasaka S, Hugenschmidt CE, Laurienti PJ. A network of genes, genetic disorders, and brain areas. PLoS One 2011;6(6):e Goh KI, Cusick ME, Valle D, Childs B, Vidal M, Barabási AL. The human disease network. Proc Natl Acad Sci U S A. 2007;104: doi: /journal.pone Wahlbeck K, Westman J, Nordentoft M, Gissler M, Laursen TM. Outcomes of Nordic mental health systems: life expectancy of patients with mental disorders. Br J Psychiatry 2011;199: Srihari VH, Phutane VH, Ozkan B ym. Cardiovascular mortality in schizophrenia: Defining a critical period for prevention. Schizophr Res 2013;146:64 8. psykopatologiaan (33). Psykoosilääke nostaa IGF-1-tasoa, ja mitä suurempi nousu on, sitä enemmän oireet lievittyvät (34). Klotsapiinin tehon on taas havaittu liittyvän sen aiheuttamaan painonnousuun (35). Psykooseissa, ahdistuneisuushäiriöissä ja masennuksessa havaittavat immunologiset muutokset saattavat olla erilaisia sairauksia yhdistävä tekijä (36,37,38,39). Myös skitsofreniapotilailla on havaittu hiljaista inflammaatiota merkitsevästi enemmän kuin terveillä verrokeilla (ES = 0,45) (40). Yhteys näyttää olevan mm. painoindeksistä riippumaton (41). Psykooseja on näin ollen mielekkäämpää pitää monijärjestelmäsairauksina. Kumuloituva inflammaatiohaitta psykiatrisesta häiriöstä ja muista riski tekijöistä madaltaa kynnystä sairastua somaattisiin sairauksiin. Hiljaista pitkäaikaista inflammaatiota liittyy myös lapsuuden traumoihin, ja nämä saattavat olla yksi somaattista sairautta ja psykiatrista häiriötä yhdistävä tekijä (42,43). Lapsuuden traumatausta on liitetty myös skitsofreniassa inflammaation aktivoitumiseen (44). Hiljaista inflammaatiota liittyy myös psykooseissa käytettyihin lääkehoitoihin ja ylipainoon (45). Somaattisen komorbiditeetin evoluutiolääketieteellinen tausta Psykiatrinen ja ruumiillinen sairastaminen liittyvät toisiinsa. Voisi pikemmin kysyä nykyisen tiedon valossa, mikä näitä sairauksia erottaa ja onko immuniteetti sairastamisen yhteistä kieltä. Stressin säätelyjärjestelmät ovat kehittyneet alun perin loisia ja infektiotekijöitä vastaan taistelevien järjestelmien monimuotoistuessa. Stressin säätelyn keskeisiä molekyylejä säätelevien geenien sekvenssit ovat pysyneet muuttumattomina satoja miljoonia vuosia (46). Skitsofrenian on esitetty olevan seurausta ihmiskunnan kilpavarustelusta tuberkuloosia aiheuttavaa mykobakteeria vastaan ympäristössä, jossa ravintoa on ollut epävarmasti saatavilla (47). Vastaavasti masennuksen riskialleelit saattavat taata parempaa infektiosuojaa (48). Siten psyykkiset tekijät ovat omiaan laukaisemaan tulehdusreaktioita, jotka alun perin liittyivät muiden häiriötekijöiden torjuntaan. Psykiatristen häiriöiden oireet voivat olla ainakin osin stressin aikaansaamaan inflammaation seurausta. Pitkäaikaisen hiljaisen tulehdustilan epäillään lisäävän eräiden somaattisten sairauksien riskiä (23). Lisäksi tietyt aivoalueet, niiden rakenteisiin liittyvät geenit ja eräiden sairauksien geneettiset verkostot näyttävät liittyvän toisiinsa. Esimerkiksi endokriinisten ja metabolisten sairauksien geeniverkosto liittyy mm. limbiseen järjestelmään ja insulaan (49). Sairauksien välisten ja niiden geenien välisten yhteyksien verkostoanalyysi viittaa psykiatristen sairauksien olevan sukua mm. neurologisten, kardiovaskulaaristen ja endokrinologisten sairauksien kanssa (50). Biologisten järjestelmien sukulaissuhteet saattavat siten olla sairauksia erityyppisiin ryvästymiin ryhmitteleviä tekijöitä. Lopuksi Jo psykoosin varhaisessa vaiheessa tulisi kiinnittää järjestelmällisesti huomiota potilaan somaattiseen terveydentilaan. Varhaisella tunnistamisella myös lisääntynyt somaattinen sairastavuus voisi olla ehkäistävissä ja nykyistä paremmin hoidettavissa. Pohjoismaisen tutkimuksen mukaan vaikeista psykiatrisista häiriöistä kärsivien kuolleisuus on pienentynyt, mutta ero muuhun väestöön on edelleen suuri (51). Lisääntyneeseen somaattiseen sairastamiseen voidaan vaikuttaa lääkehaittojen tarkalla kartoittamisella, elintapoihin kohdistetuilla interventioilla ja terveydentilan säännöllisillä, taajaan toteutettavalla seurannalla. Ensimmäinen vuosi psykoosin aikana on somaattisten sairauksien ehkäisyn kriittinen periodi, jolloin tehostettu seuranta on syytä aloittaa (52). Psykoosipotilaat saavat tutkimusten mukaan tehokasta hoitoa ruumiillisiin sairauksiinsa muuta väestöä harvemmin ja asianmukainen hoito käynnistyy myös hitaasti. Tarvitaan tiivistä yhteistyötä yleislääkärien ja psykiatrien kesken, jotta somaattiseen hoitoon voidaan puuttua nykyistä tehokkaammin. Valtaosin luonnollisista syistä lisääntynyt kuolleisuus on kuitenkin ehkäistävissä. New Yorkin mielenterveyskomissaari Michael Hogan totesi hiljattain Institute of Psychiatryn 64. kongressissa, että psykiatrisia ja somaattisia palveluja yhdistävät hoitoyksiköt ovat mielenterveyspalvelujärjestelmän uudistusten viides aalto. Kansalainen saa psykiatrisesta hoitoyksiköstä myös ruumiillisen sairautensa hoidon ja päinvastoin. Tämä integroitu hoito onkin vallitse suuntaus Yhdysvalloissa palvelujen kehittämisessä. Suomeenkin olisi aiheellista kehittää 2044

5 tieteessä Sidonnaisuudet Kirjoittaja on ilmoittanut sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Jyrki Korkeila: Luentopalkkioita (BMS, Eli Lilly, GSK, Janssen-Cilag, Lundbeck, MSD, Professio, Servier), matka-, majoitus- ja kokouskuluja (BMS, Lundbeck, Pfizer, Servier). uutta kolmikantamallia, jossa terveyskeskuslääkärin ohjaamassa konsultaatiossa psykiatri hoitaa yhdessä terveydenhoitajan kanssa mielenterveyskeskuksissa potilastaan kokonaisvaltaisesti. Satakunnan sairaanhoitopiirin terveyspalvelujen käyttäjien analyysissä hiljattain kolmannes terveyskeskuslääkärin potilaista käytti myös psykiatrisia palveluja (Horjamo, henkilökohtainen tiedonanto). Ongelma on siis olemassa eikä siihen ole toistaiseksi kehitetty rakenteellista ja järjestelmällistä ratkaisua. n English summary > in english Early stage psychosis and somatic illnesses LÄÄKEMÄÄRÄYSTIEDOT. ELIQUIS apiksabaani. 2,5 mg ja 5 mg kalvopäällysteiset tabletit. Käyttöaiheet: Aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisy aikuispotilaille, joilla on ei-läppäperäinen eteisvärinä ja vähintään yksi riskitekijä, kuten aiempi aivohalvaus tai ohimenevä aivoverenkiertohäiriö (TIA); ikä 75 vuotta; kohonnut verenpaine; diabetes mellitus; oireinen sydämen vajaatoiminta (NYHA-luokka II). Eliquis 2,5 mg -valmisteelle on hyväksytty myös käyttöaihe: Laskimotromboembolioiden (VTE) ehkäisy aikuispotilaille, joille on tehty elektiivinen lonkan tai polven tekonivelleikkaus. Annostus: ELIQUIS-tabletti on nieltävä veden kanssa ja se voidaan ottaa joko ruoan kera tai ilman ruokaa. Laskimotromboembolioiden (VTE) ehkäisy: elektiivinen lonkan tai polven tekonivelleikkaus: Suositeltu annos on yksi 2,5 mg:n tabletti kahdesti vuorokaudessa. Aloitusannos pitää ottaa tunnin kuluttua leikkauksesta. Lonkan tekonivelleikkaus: suositeltu hoitoaika on vuorokautta. Polven tekonivelleikkaus: suositeltu hoitoaika on vuorokautta. Aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisy aikuispotilailla, joilla on ei-läppäperäinen eteisvärinä: Suositeltu annos on yksi 5 mg:n tabletti kahdesti vuorokaudessa suun kautta otettuna. Suositeltu annos on yksi 2,5 mg:n tabletti kahdesti vuorokaudessa potilaille, joilla vaikean munuaisten vajaatoiminnan kriteerit täyttyvät sekä potilaille, joilla on vähintään kaksi seuraavista ominaisuuksista: seerumin kreatiniiniarvo 133 mikromol/l (1,5 mg/dl), ikä 80 vuotta tai paino 60 kg. Jos ELIQUIS-annos unohtuu, potilaan pitää ottaa unohtunut tabletti välittömästi ja jatkaa sitten tablettien ottamista kahdesti vuorokaudessa kuten aikaisemmin. Parenteraalisesti annostelluista antikoagulanteista voidaan siirtyä apiksabaaniin (ja päinvastoin) seuraavasta suunnitellusta annoksesta. Vaihto K-vitamiiniantagonistista ELIQUIS-valmisteeseen ja päinvastoin, ks. valmisteyhteenveto. Munuaisten vajaatoiminta: apiksabaania ei suositella potilaille, joiden kreatiniinipuhdistuma on < 15 ml/min, eikä dialyysipotilaille, koska näistä potilaista ei ole kliinistä kokemusta. Maksan vajaatoiminta: ELIQUIS on vasta-aiheista potilaille, joiden maksasairauteen liittyy hyytymishäiriö ja kliinisesti merkityksellinen verenvuotoriski. Valmisteen käyttöä ei suositella potilaille, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta. Pediatriset potilaat: ELIQUIS-valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 18-vuotiaiden lasten hoidossa ei ole varmistettu. Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Kliinisesti merkittävä aktiivinen verenvuoto. Maksasairaus, johon liittyy hyytymishäiriö ja kliinisesti merkityksellinen verenvuotoriski. Leesio tai sairaus, joka aiheuttaa merkittävän verenvuodon riskin. Samanaikaisesti käytetty mikä tahansa muu antikoagulantti, paitsi kun hoito vaihdetaan apiksabaaniin tai päinvastoin tai kun fraktioimatonta hepariinia annetaan annoksena, jonka tarkoituksena on pitää keskuslaskimo- tai valtimokatetri avoimena. Varoitukset: Käytettävä varoen tilanteissa, joihin liittyy suurentunut verenvuotoriski. Huolellisuutta on noudatettava, jos potilaita hoidetaan samanaikaisesti tulehduskipulääkkeillä (NSAID). ELIQUIS-hoito on keskeytettävä 48 tuntia ennen sellaista elektiivistä leikkausta tai kajoavaa toimenpidettä, johon liittyvä verenvuotoriski on kohtalainen tai suuri. Käytettävä varoen vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla ja iäkkäillä potilailla, joilla on samanaikainen asetyylisalisyylihappolääkitys. Varovaisuutta on noudatettava annettaessa valmistetta potilaille, joilla on lievä tai keskivaikea maksan vajaatoiminta, tai joiden maksa-entsyymiarvot ovat koholla ja potilaille, jotka saavat samanaikaista systeemistä hoitoa sekä CYP3A4:n että P-gp:n voimakkailla estäjillä, HIV-proteaasin estäjillä, CYP3A4:n ja P-gp:n indusoijilla. Laskimotromboembolioiden ehkäisy: Potilailla, jotka saavat antitromboottista lääkitystä tromboembolisten komplikaatioiden ehkäisyyn, on pitkäaikaiseen tai pysyvään halvaukseen johtavan spinaali-/ epiduraalihematooman riski, kun käytetään neuraksiaalista puudutusta (spinaali-/epiduraalipuudutus) tai spinaali-/epiduraalipunktiota. Näitä potilaita on seurattava tiheästi neurologisen tilan huonontumista osoittavien oireiden ja merkkien toteamiseksi. Apiksabaanin käytöstä kestointratekaalikatetrin tai kestoepiduraalikatetrin kanssa ei ole kliinistä kokemusta. ELIQUIS sisältää laktoosia. Yhteisvaikutukset: ELIQUIS-valmisteen käyttöä ei suositella potilaille, jotka saavat samanaikaisesti systeemistä hoitoa voimakkailla sekä CYP3A4:n että P-gp:n estäjillä. Voimakkaiden sekä CYP3A4:n että P-gp:n indusoijien samanaikaisessa käytössä on noudatettava varovaisuutta. Verenvuotoriskin suurentumisen vuoksi varovaisuutta on noudatettava, jos potilaita hoidetaan samanaikaisesti muilla antikoagulanteilla ja annettaessa ELIQUIS-valmistetta potilaille, jotka saavat samanaikaista hoitoa tulehduskipulääkkeillä (mukaan lukien asetyylisalisyylihappo). Lääkeaineita, joiden käyttöön liittyy vakavan verenvuodon riski, kuten trombolyyttiset aineet, GPIIb/IIIa-reseptoriantagonistit, tienopyridiinit, dipyridamoli, dekstraani, sulfiinipyratsoni, ei suositella käytettäväksi samanaikaisesti apiksabaanin kanssa. Aktiivihiilen anto pienentää apiksabaanialtistusta. Fertiliteetti, raskaus ja imetys: Ei suositella raskauden tai imetyksen aikana. Eläinkokeissa ei todettu vaikutuksia hedelmällisyyteen. Vaikutus ajokykyyn: Ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn. Haittavaikutukset: Laskimotromboembolioiden ehkäisy: Yleiset: anemia, verenvuoto, pahoinvointi ja ruhjevamma. Aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisy: Yleiset: silmän verenvuoto, muu verenvuoto, hematooma, nenäverenvuoto, maha-suoli-kanavan verenvuoto, peräsuolen verenvuoto, verenvuoto ikenistä, verivirtsaisuus, ruhjevamma. ELIQUIS-valmisteen käyttöön saattaa liittyä suurentunut piilevän tai avoimen verenvuodon riski, mikä saattaa johtaa verenvuodon aiheuttamaan anemiaan. Pakkaukset ja hinnat: 2,5 mg 20 tabl. 37,46, 60 tabl. 98,84, 5 mg 60 tabl. 98,84. Korvattavuus: Peruskorvattava erillisselvityksen perusteella: Aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisy aikuispotilailla, joilla on ei-läppäperäinen eteisvärinä ja vähintään yksi riskitekijä. Peruskorvattava reseptimerkinnällä: Laskimotromboembolioiden (VTE) ehkäisy aikuispotilailla, joille on tehty elektiivinen lonkan tai polven tekonivelleikkaus. Lisätiedot: Pharmaca Fennica. Tutustu valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä. Teksti perustuu valmisteyhteenvetoon (helmikuussa 2013). Yhteystiedot: Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab, Puh. (09) Viitteet: 1. Camm AJ et al. Eur Heart J 2012; doi: /eurheartj/ehs Granger CB et al. N Engl J Med 2011; 365: ELIQUIS (apiksabaani) -valmisteyhteenveto. Helmikuu / FI13PR06980 Teksti laadittu kesäkuussa

6 english summary Jyrki Korkeila Professor University of Turku Early stage psychosis and somatic illnesses Somatic comorbidity in psychiatric illness is a well-established phenomenon. The shared risk factors, changes in health behaviour due to psychiatric illness and psychiatric illness as an independent risk factor for a physical illness are the likely explanations for somatic comorbidity. Increased mortality due to somatic illness is likewise a well-known research finding. However, the causal relationships between physical disease and psychoses remain obscure. Some treatments used for psychoses impose risks on the patients, while poor health habits and shared risk factors may further explain the medical comorbidity. In first-episode psychoses patients have been found to be suffering from diagnosable medical illnesses. The research on somatic comorbidity among those at risk of psychosis is sparse, but suggests that even at this stage physical illnesses may be already present. 2045a

Skitsofrenian ennustetta voidaan parantaa

Skitsofrenian ennustetta voidaan parantaa tieteessä Matti Penttilä LT Oulun yliopisto, kliinisen lääketieteen laitos ja Oulun yliopistollinen sairaala, matti.penttila@oulu.fi Pauliina Juola LL Oulun yliopisto, kliinisen lääketieteen laitos Jussi

Lisätiedot

Psykoosisairauksiin liittyvä fyysinen sairastavuus ja toimintakyvyn rajoitukset

Psykoosisairauksiin liittyvä fyysinen sairastavuus ja toimintakyvyn rajoitukset tieteessä Satu Viertiö FT, tutkija satu.viertio@thl.fi Jonna Perälä LL, tutkija Samuli I. Saarni LT, FT, dosentti, erikoistutkija apulaisylilääkäri HUS, psykiatrian toimiala Helsingin yliopisto Krista

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

Psykoottisen masennuksen diagnostiikka ja hoito

Psykoottisen masennuksen diagnostiikka ja hoito Katsaus tieteessä Miika Nietola LL, Turku mtniet@utu.fi Jyrki Korkeila professori Turun yliopisto, psykiatrian klinikka Psykoottisen masennuksen diagnostiikka ja hoito Psykoottinen masennus on vakava häiriö,

Lisätiedot

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s.

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW.KTL.FI 4/2008 Uutta mielenterveydestä s. 3-14 Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. 25 Kannen kuva: Iofoto/Rodeo

Lisätiedot

Sydämen sykevaihtelu ja psykoosisairaus

Sydämen sykevaihtelu ja psykoosisairaus Paula Valtonen LK Itä-Suomen yliopisto, lääketiede Minna Valkonen-Korhonen LT, kliininen opettaja, erikoislääkäri Itä-Suomen yliopisto ja KYS, psykiatria minna.valkonen@kuh.fi Heimo Viinamäki professori,

Lisätiedot

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi 5 mg:n kalvopäällysteinen tabletti sisältää 102,86 mg laktoosia (ks. kohta 4.4).

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi 5 mg:n kalvopäällysteinen tabletti sisältää 102,86 mg laktoosia (ks. kohta 4.4). Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Lisätiedot

Nuorten masennusta voidaan ehkäistä

Nuorten masennusta voidaan ehkäistä katsaus tieteessä Tiina-Maija Nuotio LL, psykiatriaan erikoistuva lääkäri Satakunnan sairaanhoitopiiri, Harjavallan sairaala tiina-maija.nuotio@rauma.fi Max Karukivi LT, nuorisopsykiatriaan erikoistuva

Lisätiedot

Iäkkäitä skitsofreniapotilaita koskeva tutkimustieto on. Skitsofreniapotilaskin vanhenee. lääketiede. Katsausartikkeli.

Iäkkäitä skitsofreniapotilaita koskeva tutkimustieto on. Skitsofreniapotilaskin vanhenee. lääketiede. Katsausartikkeli. Katsausartikkeli Tuula Saarela, Hanna-Mari Alanen Skitsofreniapotilaskin vanhenee Tärkein tieto K Iäkkäiden skitsofreniapotilaiden hoidon tarvetta on pidetty Alzheimer-potilaisiin verrattavana, mutta skitsofreniavanhusten

Lisätiedot

Tosi mies ei masennu?

Tosi mies ei masennu? TIETEESSÄ TARJA MELARTIN dosentti, psykiatrian erikoislääkäri, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tarja.melartin@fimnet.fi LAURI KUOSMANEN TtT, projektipäällikkö Sateenvarjo-projekti, Vantaan

Lisätiedot

Mielenterveyssyistä työkyvyttömien nuorten aikuisten tausta

Mielenterveyssyistä työkyvyttömien nuorten aikuisten tausta Julkaistu 4.12.2014 www.laakarilehti.fi Alkuperäistutkimus VERKOSSA ENSIN tieteessä Kirsi Ahola dosentti, tiimipäällikkö Työterveyslaitos, Mielenterveys ja kognitiivinen toimintakyky kirsi.ahola@ttl.fi

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetesta sairastavan vanhuksen hyperglykemian sekä sydän- ja verisuonitautiriskin hoito

Tyypin 2 diabetesta sairastavan vanhuksen hyperglykemian sekä sydän- ja verisuonitautiriskin hoito Katsaus tieteessä Johan G. Eriksson professori, ylilääkäri Helsingin yliopisto, HUS johan.eriksson@helsinki.fi Timo Strandberg professori, ylilääkäri Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto, HUS Medisiininen

Lisätiedot

Sikiön tupakka-altistuksen vaikutukset lapsen terveyteen

Sikiön tupakka-altistuksen vaikutukset lapsen terveyteen tieteessä Mikael Ekblad LT, terveyskeskuslääkäri, tutkija TYKS, lasten ja nuorten klinikka ja Turun yliopisto Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä moekbl@utu.fi Mika Gissler FT, tutkimusprofessori

Lisätiedot

Ärtyvän suolen oireyhtymää potevat usein terveyspalvelujen suurkuluttajia

Ärtyvän suolen oireyhtymää potevat usein terveyspalvelujen suurkuluttajia TIETEESSÄ MARKKU HILLILÄ LT, osastonlääkäri HYKS, gastroenterologian klinikka, Jorvin sairaala markku.hillila@hus.fi Ärtyvän suolen oireyhtymää potevat usein terveyspalvelujen suurkuluttajia Ärtyvän suolen

Lisätiedot

Raskaudenaikaisen masennuksen tunnistaminen ja hoito

Raskaudenaikaisen masennuksen tunnistaminen ja hoito Katsaus tieteessä Kirsi Riihimäki psykiatrian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri HUS Psykiatria kirsi.riihimaki@fimnet.fi Maria Vuorilehto psykiatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri, LT HUS Psykiatria

Lisätiedot

Tietokonetomografian käytön perusteet traumapotilaan diagnostiikassa

Tietokonetomografian käytön perusteet traumapotilaan diagnostiikassa Katsaus tieteessä Teemu Helkamaa LT, erikoistuva lääkäri HUS, ortopedian ja traumatologian klinikka teemu.helkamaa@helsinki.fi tai teemu.helkamaa@hus.fi Lauri Handolin LT, vs. osastonylilääkäri HUS, ortopedian

Lisätiedot

Aivovamman jälkeiset psykiatriset häiriöt ja niiden hoito

Aivovamman jälkeiset psykiatriset häiriöt ja niiden hoito Neuropsykiatria salla Koponen Aivovamman jälkeiset psykiatriset häiriöt ja niiden hoito Aivovamma altistaa monille psykiatrisille häiriöille. Tavallisimmin hoitoa vaativat mieliala ja ahdistuneisuushäiriöt.

Lisätiedot

Raskaus, synnytys ja niitä seuraavat kuukaudet

Raskaus, synnytys ja niitä seuraavat kuukaudet Raskaus ja psyyke Tove Hertzberg Synnytyksen jälkeiseen masennukseen sairastuu noin 10 % äideistä. Vaikeusaste vaihtelee lievistä oireista psykoottiseen masennustilaan. Myös taudinkuva vaihtelee: ahdistusoireita,

Lisätiedot

Synnytyksen jälkeinen psykoosi, myös lapsivuode-

Synnytyksen jälkeinen psykoosi, myös lapsivuode- Raskaus ja psyyke Kaija Eerola Psykoottisia häiriöitä esiintyy synnytyksen jälkeen enemmän kuin muulloin. Enemmistö niistä on mielialahäiriöitä, eivätkä ne luonteeltaan poikkea olennaisesti muiden ajankohtien

Lisätiedot

Lapsen masennus. This document has been downloaded from Tampub The Institutional Repository of University of Tampere. Publisher's version

Lapsen masennus. This document has been downloaded from Tampub The Institutional Repository of University of Tampere. Publisher's version This document has been downloaded from Tampub The Institutional Repository of University of Tampere Lapsen masennus Publisher's version Authors: Tamminen Tuula Name of work: Lapsen masennus Year of publication:

Lisätiedot

Kansanterveys. Psykoterapia vaikuttaa s. 4-7 Masennus hoidettava kunnolla s. 3 ja 13. Päihteet liikenteessä s. 16 9 / 2 0 0 6

Kansanterveys. Psykoterapia vaikuttaa s. 4-7 Masennus hoidettava kunnolla s. 3 ja 13. Päihteet liikenteessä s. 16 9 / 2 0 0 6 Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW. KTL. FI 9 / 2 0 0 6 Psykoterapia vaikuttaa s. 4-7 Masennus hoidettava kunnolla s. 3 ja 13 Päihteet liikenteessä s. 16 Kansi: Maria Kuronen Kansan päätoimittajalta

Lisätiedot

kouluttaa ja kuntouttaa

kouluttaa ja kuntouttaa Diabeettisen munuaissairauden hoito Diabetes ja muistin heikentyminen ADA:n ja EASD:n kongressit 5 2014 joulukuu 43. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri Diabetesliitto kouluttaa ja kuntouttaa

Lisätiedot

Aikuisen ADHD diagnoosista hoitoon

Aikuisen ADHD diagnoosista hoitoon Katsaus tieteessä Anniina Koski LL, psykiatrian erikoislääkäri HYKS, psykiatrian yksikkö Sami Leppämäki dosentti, ylilääkäri Työterveyslaitos ja HYKS, psykiatrian yksikkö sami.leppamaki@ttl.fi Aikuisen

Lisätiedot

Onko aikuisten astman taudinkuva muuttunut?

Onko aikuisten astman taudinkuva muuttunut? Tieteessä katsaus Paula Kauppi LT, dosentti, keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri, osastonylilääkäri HYKS Tulehduskeskus paula.kauppi@hus.fi Onko aikuisten astman taudinkuva muuttunut? Astman

Lisätiedot

Uusien antikoagulanttien hallittu käyttöönotto

Uusien antikoagulanttien hallittu käyttöönotto KATSAUS TIETEESSÄ RIITTA LASSILA dosentti, sisätautien erikoislääkäri, osastonylilääkäri HUS, hyytymishäiriöyksikkö, Suomen Angiologiayhdistys riitta.lassila@hus.fi ELINA ARMSTRONG LKT, hematologian erikoislääkäri

Lisätiedot

Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. 2 2014 huhtikuu 43. vuosikerta Suomen Diabetesliitto

Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. 2 2014 huhtikuu 43. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabeetikon aivohaverit Makrovaskulaariset lisäsairaudet Liikunta ja lihavuusgeenit 2 2014 huhtikuu 43. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri diabetes.fi Kuva: Vesa-Matti Väärä Diabeteskeskuksessa

Lisätiedot

Nuorten unen erityispiirteet ja ongelmat

Nuorten unen erityispiirteet ja ongelmat Katsaus tieteessä Anna Sofia Urrila LT, tutkija, nuorisopsykiatriaan erikoistuva lääkäri THL (MIPO/LAMI) ja HYKS nuorisopsykiatria anna.urrila@helsinki.fi Anu-Katriina Pesonen PsT, dosentti, yliopistonlehtori

Lisätiedot

METABOLINEN SYNDROOMA RASKAUSDIABETEKSEN RISKIRYHMÄSSÄ VUOSI SYNNYTYKSEN JÄLKEEN

METABOLINEN SYNDROOMA RASKAUSDIABETEKSEN RISKIRYHMÄSSÄ VUOSI SYNNYTYKSEN JÄLKEEN METABOLINEN SYNDROOMA RASKAUSDIABETEKSEN RISKIRYHMÄSSÄ VUOSI SYNNYTYKSEN JÄLKEEN Sanni Häkkinen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö NELLI-projekti, ohjaaja Riitta

Lisätiedot

Nuorten yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoito

Nuorten yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoito tieteessä Max Karukivi LT, nuorisopsykiatriaan erikoistuva lääkäri Satakunnan sairaanhoitopiiri, Nuorisopsykiatrian yksikkö max.karukivi@utu.fi Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu LT, ylilääkäri Satakunnan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

5 MIELENTERVEYS 5 MIELENTERVEYS... 1 5.2 Muut tieteelliset julkaisut... 6

5 MIELENTERVEYS 5 MIELENTERVEYS... 1 5.2 Muut tieteelliset julkaisut... 6 5 MIELENTERVEYS 5 MIELENTERVEYS... 1 5.1.001 Mielenterveyshäiriöiden esiintyvyys ja taustatekijät suomalaisessa väestössä terveys 2000 tutkimuksen valossa... 6 5.2 Muut tieteelliset julkaisut... 6 5.2.001

Lisätiedot