Psykoosin varhaisvaihe ja somaattiset sairaudet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Psykoosin varhaisvaihe ja somaattiset sairaudet"

Transkriptio

1 Katsaus tieteessä Jyrki Korkeila psykiatrian professori Turun yliopisto ylilääkäri Harjavallan sairaala Psykoosin varhaisvaihe ja somaattiset sairaudet Psykooseista kärsivillä esiintyy enemmän somaattista sairastamista kuin muulla väestöllä. Psykoosien ja somaattisten sairauksien välisestä ajallisesta seuraannosta ja kausaalisista suhteista tiedetään vain vähän. Potilailla esiintyy todennäköisesti jo psykoosiriskivaiheessa ja ensimmäisen psykoosin aikana lisääntyvää somaattista sairastamista. Psykoosin varhaisvaiheessa somaattisen terveydentilan kartoittaminen ja huolellinen seuranta on tärkeä osa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Psykooseihin liittyvä suurentunut kuolleisuus somaattisiin sairauksiin olisi pitkälti ehkäistävissä varhaisella puuttumisella. Palveluja tulisi organisoida somaattista ja psykiatrista hoitoa integroiden. Kirjallisuutta 1 Salokangas RKR, Heinimaa M, Suomela T ym. Psykoosialttiuden arvioinnin opas. Jyväskylä: Kustannus Oy Duodecim Suomela T, Korkeila J, Heinimaa M ym. Axis-I disorders and vulnerability to psychosis. Schizophrenia Res 2005;75: Hasler G, Gergen PJ, Kleinbaum DG ym. Asthma and panic in young adults: a 20-year prospective community study. Am J Respir Crit Care Med 2005;171: Penninx BW, Beekman AT, Honig A ym. Depression and cardiac mortality: results from a communitybased longitudinal study. Arch Gen Psychiatry 2001;58: Harris EC, Barraclough B. Excess mortality of mental disorder. Br J Psychiatry 1998;173: Laursen TM, Munk-Olsen T, Gasse C. Chronic somatic comorbidity and excess mortality due to natural causes in persons with schizophrenia or bipolar affective disorder. PLoS One 2011;6(9):e Nordentoft M, Wahlbeck K, Hällgren J ym. Excess mortality, causes of death and life expectancy in 270,770 patients with recent onset of mental disorders in Denmark, Finland and Sweden. PLoS One 2013;8(1):e Strakowski SM, Tohen M, Stoll AL ym. Comorbidity in psychosis at first hospitalization. Am J Psychiatry 1993;150: Samele C, Patel M, Boydell J, Leese M, Wessely S, Murray R. Physical illness and lifestyle risk factors in people with their first presentation of psychosis. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2007;42: Vertaisarvioitu VV Psykoosin varhaisvaiheella viitataan tässä katsauksessa psykoosin ennakko-oirevaiheeseen ja ensipsykoosiin. Määrittely perustuu siihen, että psykoottisuus näyttää olevan jatkumo terveestä vakavaan oireiluun. Psykoosin ennakko-oireita esiintyy sekä skitsofreniassa että kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä. Yleisimmät oireet ovat psykoosin suhteen epätäsmällisiä, kuten ahdistuneisuus ja masennus, mutta tilaan liittyy myös vetäytymistä sosiaalisista kontakteista, vaimentuneita psykoosioireita, kuten epäluuloisuutta, outoja ajatuksia tai poikkeavia aistikomeuksia. Huomattava osa riskipotilaista tavataan ensin perusterveydenhuollossa (1). Psykooseihin liittyvä somaattinen sairastaminen saattaa ilmaantua eri yksilöillä eri vaiheessa yksilöllisistä syistä. Psykoosien ja somaattisten sairauksien ajallisista ja kausaalisista suhteista ei ole paljoa tutkimustietoa. Psykoosiin sairastuminen on kuitenkin pitkäaikainen prosessi ja ensipsykoosin ilmaantumisestakin kuluu aikaa hoidon alkuun, ja näin ollen somaattisen sairauden mahdolliselle kehittymiselle jää paljon aikaa (1). Psykoosin alkuvaiheessa ei aina ole täyttä selvyyttä siitä, onko kyse skitsofreniaryhmän sairaudesta vai affektipsykoosista. Psykoosiriskissä olevilla henkilöillä voidaan useimmiten diagnosoida muita psykiatrisia häiriöitä, kuten mielialahäiriöitä ja ahdistuneisuushäiriöitä (2). Näin ollen myös muiden psykiatristen häiriöiden somaattinen sairastavuus valaisee psykoosiriskiin liittyvää sairastavuutta. Esimerkiksi masennus näyttää lisäävän verenkiertosairauksien riskiä ja kuolleisuutta verenkiertosairauksiin ja ahdistuneisuushäiriö astman riskiä (3,4). Psykooseihin liittyvää somaattista sairastavuutta on tarkasteltu alun perin kuolleisuuden näkökulmasta. Ensipsykoosia sairastavilla asiaa on tutkittu selvästi vähemmän ja vielä vähemmän psykoosiriskissä olevien keskuudessa. On ollut epäselvää, esiintyykö sairastavuutta tai sen riskitekijöitä jo psykoosin ennakko-oirevaiheessa, vasta ensimmäisen psykoosin yhteydessä vai myöhemmin. Tämän katsauksen painopiste on mahdollisimman varhaisten yhteyksien kartoittamisessa. Kuolleisuus psykoosisairauksissa Useita tutkimuksia sisältäneessä systemaattisessa katsauksessa havaittiin, että psykooseihin liittyy somaattisista syistä suurentunut ennenaikaisen kuoleman riski (5). Psykooseihin liittyvä lisääntynyt kuolleisuus on selvä näyttö väestön tasoa yleisemmästä vakavasta somaattisesta sairastavuudesta, mutta tutkimuksissa ei yleensä ole eroteltu ensipsykoosia ja pitkäaikaista psykoosisairautta. Mihin sairauksiin psykoosia sairastava sitten kuolee? Tanskalaisessa mittavassa rekisteritutkimuksessa (n = ) selvitettiin vuotiaiden henkilöiden psykoosien ja somaattisista sairauksista johtuvan kuolleisuuden välisiä yhteyksiä kymmenen vuoden seurannassa. Vajaa prosentti potilaista oli ollut hoidossa psykiatrisessa sairaalassa skitsofrenian tai kaksisuuntaisen mielialahäiriön vuoksi. Etenkin eteneviin rappeuttaviin muistisairauksiin, maksasairauk 2041

2 katsaus 10 Truyers C, Buntinx F, De Lepeleire J ym. Incident somatic comorbidity after psychosis: results from a retrospective cohort study based on Flemish general practice data. BMC Fam Pract 2011;12:132. doi: / Mitchell AJ, Vancampfort D, De Herdt A, Yu W, De Hert M. Is the prevalence of metabolic syndrome and metabolic abnormalities increased in early schizophrenia? A comparative meta-analysis of first episode, untreated and treated patients. Schizophr Bull 2013;39: Foley DL, Morley KI. Systematic review of early cardiometabolic outcomes of the first treated episode of psychosis. Arch Gen Psychiatry 2011;68: Henriksson KM, McNeil TF. Health and development in the first 4 years of life in the offspring of women with schizophrenia and affective psychoses: wellbabyclinic information. Schizophr Res 2004;70: Shaw JA, Egeland JA, Endicott J, Allen CR, Hostetter AM. A 10-year prospective study of prodromal patterns for bipolar disorder among Amish youth. J Am Acad Child Adolesc Psych 2005;44: Klosterkötter J, Hellmich M, Steinmeyer EM, Schultze-Lutter F. Diagnosing schizophrenia in the initial prodromal phase. Arch Gen Psych 2001;58: Koponen H, Mäki P, Halonen H ym. Insulin resistance and lipid levels in adolescents with familial risk for psychosis. Acta Psychiatr Scand 2008;117: Koponen H, Vuononvirta J, Mäki P ym. No difference in insulin resistance and lipid levels between controls and adolescent subjects who later develop psychosis. Schizophr Res 2008;104: Korkeila J, Suomela T, Heinimaa M ym. Physical ill health and risk of psychosis. Psychiatry Res 2007;150: Korkeila J, Heinimaa M, Svirskis T ym, and the EPOS Group. Physical illnesses, developmental risk factors and psychiatric diagnoses among subjects at risk of psychosis. Eur Psychiatry 2013;28: Juvonen H, Reunanen A, Haukka J ym. Incidence of schizophrenia in a nationwide cohort of patients with type 1 diabetes mellitus. Arch Gen Psychiatry 2007;64: Mäkikyrö T, Karvonen JT, Hakko H ym. Comorbidity of hospitaltreated psychiatric and physical disorders with special reference to schizophrenia: a 28 year follow-up of the 1966 northern Finland general population birth cohort. Public Health 1998;112: Neeleman J, Ormel J, Bijl R. The distribution of psychiatric and somatic ill-health associationd with personality and socioeconomic status. Psychosom Med 2001;63: Korkeila J. Stressi, tunteiden säätely ja immuniteetti. Duodecim 2008;124: siin, diabetekseen, sydän- ja verisuonisairauksiin ja keuhkosairauksiin ennenaikaisesti kuolemisen riski oli psykooseja sairastavilla merkitsevästi suurempi kuin muulla väestöllä. Sen sijaan autoimmuunisairauksista johtuva ennenaikaisen kuoleman riski oli jonkin verran pienempi kuin väestössä. Somaattisten sairauksien ollessa vaikeusasteeltaan samaa tasoa psykoosipotilaan ennenaikaisen kuoleman riski oli kuitenkin 1,5-kertainen (6). Ennenaikaiset kuolemat somaattisista syistä näyttävät lisääntyvän jo melko varhain psykoosiin sairastumisen jälkeen. Hiljattain julkaistussa pohjoismaisessa tutkimuksessa, jossa oli aineistona yhteensä sairaalassa ensimmäistä kertaa hoidettua psykiatriseen häiriöön sairastunutta potilasta, kuolleisuus somaattisiin sairauksiin oli 2 3-kertainen väestön kuolleisuustasoon verrattuna. Skitsofreniaan sairastuneita kuoli ennenaikaisesti mm. sydän- ja verisuonisairauksiin, syöpään ja infektioihin (7). Somaattinen sairastavuus ensipsykoosissa Somaattista sairastavuutta on todettu esiintyvän vajaalla viidenneksellä ensipsykoosia sairastavista (8). Ensimmäistä psykoosiaan sairastavat raportoivat väestöverrokkeihin nähden kolminkertaisen määrän etupäässä lieväasteisia tai hyvässä hoitotasapainossa olevia somaattisia diagnooseja, kuten astmaa ja allergiaa. He myös ilmoittivat jonkin verran enemmän kuin verrokit tupakoivansa ja käyttävänsä pikaruokaa (9). Taustatekijöistä työttömyydellä lienee keskeinen yhteys sairastavuuteen. Somaattisen komorbiditeetin tutkimuksessa yksi keskeinen kohde on psykoosilääkehoidon osuus sairastavuutta mahdollisesti lisäävänä tekijänä. Belgialaisessa tutkimuksessa verrattiin 13 vuoden seurannassa 894:ää ensimmäistä kertaa psykoosia sairastavaa 4 010:een perusterveydenhuollon kaltaistettuun potilasverrokkiin. Ensimmäisen psykoosin diagnoosin jälkeen fyysisten traumojen, suolistotulehdusten, kroonisen keuhkosairauden, hammas- ja suusairauksien ja alkoholidiagnoosien määrä lisääntyi verrokkeihin nähden jonkin verran (HR 1,04 1,72). Atyyppistä psykoosilääkettä saaneilla havaittiin merkitsevästi lisääntynyt, perusterveydenhuollon muiden potilaiden riskiin verrattuna 1,8-kertainen riski sairastua diabetekseen ja saada fyysinen trauma. Muiden psykoosilääkkeiden käyttö liittyi vastaavasti verenkiertosairauksiin, hammas- ja suusairauksiin sekä alkoholin haitalliseen käyttöön (10). Varsinaisia sairausdiagnooseja enemmän tietoa on sydän- ja verisuonisairauksien riskien ilmaantumisesta psykoosipotilaille. Ensi kertaa skitsofreniaan sairastuneilla metabolisen oireyhtymän on havaittu olevan lääkityksestä riippumatta merkitsevästi vähäisempää kuin pitkään sairastaneilla (11). Vatsan ympärysmitta saattaa olla suurempi, verenpaine enemmän koholla ja tupakointi tavallisempaa lääkehoitoa saaneilla, vaikka eroja metabolisessa oireyhtymässä ei ole havaittavissa. Yhdellä viidestä lääkitsemättömistä tai lääkityistä ensipsykoosiin sairastuneista skitsofreniapotilaista on kuitenkin ylipainoa, kohonnutta verenpainetta tai rasva-aineenvaihdunnan häiriöitä. Ennen lääkehoitojen aloittamista merkitseviä eroja useissa sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöissä psykoosipotilaiden ja terveiden verrokkien välillä ei kuitenkaan näytä Foleyn ym. (12) meta-analyysin mukaan olevan havaittavissa. Muutoksia mm. prediabeettiseen statukseen, greliini-, insuliini- ja leptiinitasoihin ja intra-abdominaaliseen rasvan kertymiseen liittynee jossain määrin kaikkiin tutkittuihin psykoosilääkkeisiin. Taajaan toteutettava varhainen riskitekijöiden monitorointi on siten välttämätöntä ensimmäisestä psykoosista alkaen. Somaattinen sairastavuus psykoosin ennakko-oirevaiheessa Psykoosiriskiin liittyvää somaattista komorbiditeettia on tutkittu vain vähän, mutta julkaistut tutkimukset viittaavat varhaisiin yhteyksiin psykoosien ja somaattisten sairauksien välillä. Aineistot ovat olleet etupäässä pieniä ja mitattavat muuttujat ovat vaihdelleet. Seurannan aikana psykoosiin sairastuneiden määrä on ollut pieni, jolloin satunnainen vaihtelu voi olla tuloksia sekoittava tekijä. Paria poikkeusta lukuun ottamatta tutkimuksissa on kartoitettu joko terveyspalvelujen käyttöä, itse raportoitua somaattista oireilua tai lääkärin antamia diagnooseja. Psykoosia sairastaneiden äitien lapsilla ei havaittu lisääntynyttä terveyspalvelujen käyttöä ruumiillisen sairauden vuoksi neljän ensimmäisen elinvuoden aikana (13). Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavien nuoruusikäisillä jälkeläisillä sen sijaan on todettu enemmän somaattisia oireita (14). Saksalaistutkimuksessa 2042

3 tieteessä 24 Korkeila K, Korkeila J. Elämäntavat ja mielenterveyden häiriöt. Mielenterveyspotilaiden somaattista sairastavuutta on mahdollista vähentää muuttamalla elämäntapoja. Suom Lääkäril 2008;63: Laursen TM, Munk-Olsen T, Agerbo E, Gasse C, Mortensen PB. Somatic hospital contacts, invasive cardiac procedures, and mortality from heart disease in patients with severe mental disorder. Arch Gen Psychiatry 2009;66: Honkola J, Hookana E, Malinen S ym. Psychotropic medications and the risk of sudden cardiac death during an acute coronary event. Eur Heart J 2012;33: Hakko H, Komulainen MT, Koponen H ym; Longitudinal Northern Finland 1966 Birth Cohort Study. Are females at special risk of obesity if they become psychotic? The longitudinal Northern Finland 1966 Birth Cohort Study. Schizophr Res 2006;84: Chiu CC, Chen CH, Chen BY, Yu SH, Lu ML The time-dependent change of insulin secretion in schizophrenic patients treated with olanzapine. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2010;34: Juutinen J, Hakko H, Meyer-Rochow VB, Räsänen P, Timonen M; Study-70 Research Group. Body mass index (BMI) of drug-naïve psychotic adolescents based on a population of adolescent psychiatric inpatients. Eur Psychiatry 2008;23: Zammit S, Rasmussen F, Farahmand B ym. Height and body mass index in young adulthood and risk of schizophrenia: a longitudinal study of Swedish men. Acta Psychiatr Scand 2007;116: Gunnell D, Rasmussen F, Fouskakis D, Tynelius P, Harrison G. Patterns of fetal and childhood growth and the development of psychosis in young males: a cohort study. Am J Epidemiol 2003;158: Niblock MM, Brunso-Bechtold JK, Riddle DR. Insulin-like growth factor I stimulates dendritic growth in primary somatosensory cortex. J Neurosci 2000;20: Venkatasubramanian G, Chittiprol S, Neelakantachar N ym. Insulin and insulin-like growth factor-1 abnormalities in antipsychotic-naive schizophrenia. Am J Psychiatry 2007;164: Venkatasubramanian G, Chittiprol S, Neelakantachar N, Shetty T, Gangadhar BN. Effect of antipsychotic treatment on Insulin-like Growth Factor-1 and cortisol in schizophrenia: a longitudinal study. Schizophr Res 2010;119: Meltzer HY, Perry E, Jayathilake K. Clozapine-induced weight gain predicts improvement in psychopathology. Schizophr Res 2003;59: Miller BJ, Buckley P, Seabolt W, Mellor A, Kirkpatrick B. Metaanalysis of cytokine alterations in schizophrenia: clinical status and antipsychotic effects. Biol Psychiatry 2011;70: psykoosin ennakko-oirevaiheessa hypokondrian ja somatisaation kriteerit täyttyivät tavallisemmin kuin väestössä (16 % vs. 1,2 7 %), mutta tutkittavilla ei todettu lisääntynyttä terveyspalvelujen käyttöä muihin psykiatrisiin potilaisiin verrattuna (15). Pohjois-Suomen vuoden 1986 syntymä kohorttitutkimuksessa nuorilla, joilla oli sukutaustaan liittyvä psykoosiriski mutta ei vielä sairautta, ei voitu havaita lisääntynyttä insuliiniresistenssiä tai kohonneita lipiditasoja (16). Samassa aineistossa psykoosiin sairastuneiden sydän- ja verenkiertosairauksien riskitekijöissä, insuliiniresistenssi mukaan lukien, ei havaittu merkitseviä eroja (17). Turkulaisessa ennakko-oiretutkimuksessa (n = 113) psykoosihaavoittuvuus, masennus ja lääkärin diagnosoimat somaattiset sairaudet liittyivät toisiinsa (18). Psykoosiriskissä olevien henkilöiden somaattisten oireiden pistemäärän keskiarvo SCL-90-mittarilla oli hieman yli kaksinkertainen verrattuna niihin, joilla ei riskiä ollut. Mielialahäiriön kriteerit täyttävillä oli lisäksi nelinkertaisesti tavallisemmin lääkärin antama somaattinen diagnoosi. Laajemmassa eurooppalaisessa monikeskustutkimuksessa kerättiin suuressa psykoosiriskissä olevien, hoitoon hakeutuneiden potilaiden aineisto (n = 245), jota seurattiin neljän vuoden ajan. Lähtötilanteessa 8 % ilmoitti kärsivänsä astma- tai allergiaoireista, 8 % erilaisista kiputiloista ja 13 % muista somaattisen sairauden oireista. Kaikilla somaattista lääkehoitoa saaneilla oli jokin ruumiillinen sairaus (n = 33; 13 %). Runsaalla kolmanneksella somaattisen diagnoosin saaneista oli allergia tai astma, ja niihin liittyi paniikkihäiriö neljä kertaa tavallisemmin kuin muilla tutkittavilla (p = 0,006). Lisääntynyt somaattinen sairastaminen liittyi myös psykoosin riskitekijöiksi tunnettuihin raskauden ja synnytyksen aikaisiin komplikaatioihin. Somaattinen sairaus ei kuitenkaan ennustanut neljän vuoden seurannassa psykoosin puhkeamista (19). Psykiatriseen häiriöön liittyvä somaattinen sairaus voi tuottaa oirekuvan, joka muistuttaa varsinaista psykoosiriskiä, vaikka ei sitä kuitenkaan merkitse. Somaattisten sairauksien ja psykoosien välinen yhteys lienee osittain myöhäisempää perua kuin varhaisvaihe, joskin jo sen aikana voidaan havaita lisääntyvää somaattista sairastavuutta. Toisaalta somaattinen sairaus voi liittyä myös pienempään psykoosiriskiin (20). Lisääntyneen sairastavuuden syitä psykiatrisissa sairauksissa Sairauden taakka jakautuu väestössä epätasaisesti, sillä monet sairaudet liittyvät usein toisiinsa. Psykiatrisesta häiriöstä kärsivä sairastaa ruumiillisesti tavallisemmin kuin muu väestö (21,22). Psykiatrisilla ja somaattisilla sairauksilla voi olla yhteisiä riskitekijöitä, kuten perinnölliset tekijät, lapsuuden traumakokemukset ja sosioekonominen asema. Psykiatrisen hoidon haittavaikutukset voivat lisätä somaattista sairastuvuutta. Psykiatrinen sairaus ja siitä koituva stressi saattaa olla myös stressitekijä, joka madaltaa kynnystä sairastua somaattisesti (23). Psykiatrinen häiriö voi muuttaa elintapoja huonompaan suuntaan, haitata somaattisen sairauden hoitoa, mutta ennen kaikkea se vaikuttaa kielteisesti sairauden tunnistamiseen ajoissa ja myös siihen annettavaan hoitoon (24,25). Psykiatriset potilaat, erityisesti päihdehäiriöitä tai skitsofreniaa sairastavat, tupakoivat muuta väestöä yleisemmin. Mitä vaikeammasta psykiatrisesta häiriöstä kärsii, sitä epätodennäköisemmin harjoittaa etenkin fyysisesti kuormittavaa liikuntaa. Valtaosa psyykenlääkkeistä saattaa lisätä jonkin verran äkkikuoleman riskiä (26). Tämä liittyy lääkkeiden QT-aikaa pidentävään vaikutukseen. Metabolisen oireyhtymän esiintyvyys on skitsofreniapotilailla jo nuorella iällä nelinkertainen väestöön verrattuna (27). Moni uusista psykoosilääkkeistä aiheuttaa metaboliahaittoja. Esimerkiksi olantsapiinin on havaittu vaikuttavan suoraan haiman beetasolujen reseptoreihin ja lisäävän tyypin 2 diabeteksen riskiä (28). Painon ja psykoosin suhde näyttää olevan kuitenkin lääkehaittoja monimuotoisempi. Oulun syntymäkohorttiaineiston mukaan somaattista sairastumisriskiä lisäävä ylipainoisuus saattaa olla suurempaa jo ennen psykoosilääkkeiden käytön aloittamista nuoruusikäisillä psykoosipotilailla (29). Toisaalta skitsofreniariski sinällään liittyy pieneen syntymäpainoon, matalaan painoindeksiin lapsuudessa ja nuoressa aikuisiässä (30,31). Pienipainoisilla on insuliinikasvutekijän 1 (IGF-1) pitoisuus pienempi kuin muilla vastasyntyneillä, ja tämä kasvutekijä on neuronien kehityksen ja muokkautuvuuden kannalta tärkeä molekyyli (32). Lääkehoitoa vailla olevilla skitsofreniapotilailla on havaittu pienempiä IGF-1-tasoja kuin terveillä verrokeilla ja niiden on todettu liittyvän sairauden 2043

4 katsaus 37 Liukkonen T. Low-grade inflammation in depression, anxiety and sleep disturbances. Acta Univ Oulu D 1135, Mondelli V, Cattaneo A, Belvederi Murri M ym. Stress and inflammation reduce brain-derived neurotrophic factor expression in first-episode psychosis: a pathway to smaller hippocampal volume. J Clin Psychiatry 2011;72: Leboyer M, Soreca I, Scott J ym. Can bipolar disorder be viewed as a multi-system inflammatory disease? J Affect Disord 2012;141: Miller BJ, Culpepper N, Rapaport MH. C-reactive protein levels in schizophrenia. Clin Schizophr Relat Psychoses 2013:1 22 (verkossa ensin ). 41 Dickerson F, Stallings C, Origoni A ym. C-reactive protein is elevated in schizophrenia. Schizophr Res 2013;143: Korkeila J, Vahtera J, Korkeila K ym. Childhood adversity as a predictor of incident coronary heart disease and cerebrovascular disease. Heart 2010;96: Korkeila J, Lietzen R, Sillanmäki L ym. Childhood adversities and adult-onset Asthma a cohort study. BMJ Open 2012;2:e doi: /bmjopen Dennison U, McKernan D, Cryan J, Dinan T. Schizophrenia patients with a history of childhood trauma have a pro-inflammatory phenotype. Psychol Med 2012;42: Dieset I, Hope S, Ueland T ym. Cardiovascular risk factors during second generation antipsychotic treatment are associated with increased C-reactive protein. Schizophr Res 2012;140: Nesse R, Bhatnagar S, Young EA. Evolutionary origins of the stress response Kirjassa: Fink G, toim. Encyclopedia of Stress, 2. painos. Academic Press, 2007: Miller CL. The evolution of schizophrenia: a model for selection by infection, with a focus on NAD. Curr Pharm Des 2009;15: Raison CL, Miller AH. The evolutionary significance of depression in Pathogen Host Defense (PATHOS- D). Mol Psychiatry 2013;18: Hayasaka S, Hugenschmidt CE, Laurienti PJ. A network of genes, genetic disorders, and brain areas. PLoS One 2011;6(6):e Goh KI, Cusick ME, Valle D, Childs B, Vidal M, Barabási AL. The human disease network. Proc Natl Acad Sci U S A. 2007;104: doi: /journal.pone Wahlbeck K, Westman J, Nordentoft M, Gissler M, Laursen TM. Outcomes of Nordic mental health systems: life expectancy of patients with mental disorders. Br J Psychiatry 2011;199: Srihari VH, Phutane VH, Ozkan B ym. Cardiovascular mortality in schizophrenia: Defining a critical period for prevention. Schizophr Res 2013;146:64 8. psykopatologiaan (33). Psykoosilääke nostaa IGF-1-tasoa, ja mitä suurempi nousu on, sitä enemmän oireet lievittyvät (34). Klotsapiinin tehon on taas havaittu liittyvän sen aiheuttamaan painonnousuun (35). Psykooseissa, ahdistuneisuushäiriöissä ja masennuksessa havaittavat immunologiset muutokset saattavat olla erilaisia sairauksia yhdistävä tekijä (36,37,38,39). Myös skitsofreniapotilailla on havaittu hiljaista inflammaatiota merkitsevästi enemmän kuin terveillä verrokeilla (ES = 0,45) (40). Yhteys näyttää olevan mm. painoindeksistä riippumaton (41). Psykooseja on näin ollen mielekkäämpää pitää monijärjestelmäsairauksina. Kumuloituva inflammaatiohaitta psykiatrisesta häiriöstä ja muista riski tekijöistä madaltaa kynnystä sairastua somaattisiin sairauksiin. Hiljaista pitkäaikaista inflammaatiota liittyy myös lapsuuden traumoihin, ja nämä saattavat olla yksi somaattista sairautta ja psykiatrista häiriötä yhdistävä tekijä (42,43). Lapsuuden traumatausta on liitetty myös skitsofreniassa inflammaation aktivoitumiseen (44). Hiljaista inflammaatiota liittyy myös psykooseissa käytettyihin lääkehoitoihin ja ylipainoon (45). Somaattisen komorbiditeetin evoluutiolääketieteellinen tausta Psykiatrinen ja ruumiillinen sairastaminen liittyvät toisiinsa. Voisi pikemmin kysyä nykyisen tiedon valossa, mikä näitä sairauksia erottaa ja onko immuniteetti sairastamisen yhteistä kieltä. Stressin säätelyjärjestelmät ovat kehittyneet alun perin loisia ja infektiotekijöitä vastaan taistelevien järjestelmien monimuotoistuessa. Stressin säätelyn keskeisiä molekyylejä säätelevien geenien sekvenssit ovat pysyneet muuttumattomina satoja miljoonia vuosia (46). Skitsofrenian on esitetty olevan seurausta ihmiskunnan kilpavarustelusta tuberkuloosia aiheuttavaa mykobakteeria vastaan ympäristössä, jossa ravintoa on ollut epävarmasti saatavilla (47). Vastaavasti masennuksen riskialleelit saattavat taata parempaa infektiosuojaa (48). Siten psyykkiset tekijät ovat omiaan laukaisemaan tulehdusreaktioita, jotka alun perin liittyivät muiden häiriötekijöiden torjuntaan. Psykiatristen häiriöiden oireet voivat olla ainakin osin stressin aikaansaamaan inflammaation seurausta. Pitkäaikaisen hiljaisen tulehdustilan epäillään lisäävän eräiden somaattisten sairauksien riskiä (23). Lisäksi tietyt aivoalueet, niiden rakenteisiin liittyvät geenit ja eräiden sairauksien geneettiset verkostot näyttävät liittyvän toisiinsa. Esimerkiksi endokriinisten ja metabolisten sairauksien geeniverkosto liittyy mm. limbiseen järjestelmään ja insulaan (49). Sairauksien välisten ja niiden geenien välisten yhteyksien verkostoanalyysi viittaa psykiatristen sairauksien olevan sukua mm. neurologisten, kardiovaskulaaristen ja endokrinologisten sairauksien kanssa (50). Biologisten järjestelmien sukulaissuhteet saattavat siten olla sairauksia erityyppisiin ryvästymiin ryhmitteleviä tekijöitä. Lopuksi Jo psykoosin varhaisessa vaiheessa tulisi kiinnittää järjestelmällisesti huomiota potilaan somaattiseen terveydentilaan. Varhaisella tunnistamisella myös lisääntynyt somaattinen sairastavuus voisi olla ehkäistävissä ja nykyistä paremmin hoidettavissa. Pohjoismaisen tutkimuksen mukaan vaikeista psykiatrisista häiriöistä kärsivien kuolleisuus on pienentynyt, mutta ero muuhun väestöön on edelleen suuri (51). Lisääntyneeseen somaattiseen sairastamiseen voidaan vaikuttaa lääkehaittojen tarkalla kartoittamisella, elintapoihin kohdistetuilla interventioilla ja terveydentilan säännöllisillä, taajaan toteutettavalla seurannalla. Ensimmäinen vuosi psykoosin aikana on somaattisten sairauksien ehkäisyn kriittinen periodi, jolloin tehostettu seuranta on syytä aloittaa (52). Psykoosipotilaat saavat tutkimusten mukaan tehokasta hoitoa ruumiillisiin sairauksiinsa muuta väestöä harvemmin ja asianmukainen hoito käynnistyy myös hitaasti. Tarvitaan tiivistä yhteistyötä yleislääkärien ja psykiatrien kesken, jotta somaattiseen hoitoon voidaan puuttua nykyistä tehokkaammin. Valtaosin luonnollisista syistä lisääntynyt kuolleisuus on kuitenkin ehkäistävissä. New Yorkin mielenterveyskomissaari Michael Hogan totesi hiljattain Institute of Psychiatryn 64. kongressissa, että psykiatrisia ja somaattisia palveluja yhdistävät hoitoyksiköt ovat mielenterveyspalvelujärjestelmän uudistusten viides aalto. Kansalainen saa psykiatrisesta hoitoyksiköstä myös ruumiillisen sairautensa hoidon ja päinvastoin. Tämä integroitu hoito onkin vallitse suuntaus Yhdysvalloissa palvelujen kehittämisessä. Suomeenkin olisi aiheellista kehittää 2044

5 tieteessä Sidonnaisuudet Kirjoittaja on ilmoittanut sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Jyrki Korkeila: Luentopalkkioita (BMS, Eli Lilly, GSK, Janssen-Cilag, Lundbeck, MSD, Professio, Servier), matka-, majoitus- ja kokouskuluja (BMS, Lundbeck, Pfizer, Servier). uutta kolmikantamallia, jossa terveyskeskuslääkärin ohjaamassa konsultaatiossa psykiatri hoitaa yhdessä terveydenhoitajan kanssa mielenterveyskeskuksissa potilastaan kokonaisvaltaisesti. Satakunnan sairaanhoitopiirin terveyspalvelujen käyttäjien analyysissä hiljattain kolmannes terveyskeskuslääkärin potilaista käytti myös psykiatrisia palveluja (Horjamo, henkilökohtainen tiedonanto). Ongelma on siis olemassa eikä siihen ole toistaiseksi kehitetty rakenteellista ja järjestelmällistä ratkaisua. n English summary > in english Early stage psychosis and somatic illnesses LÄÄKEMÄÄRÄYSTIEDOT. ELIQUIS apiksabaani. 2,5 mg ja 5 mg kalvopäällysteiset tabletit. Käyttöaiheet: Aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisy aikuispotilaille, joilla on ei-läppäperäinen eteisvärinä ja vähintään yksi riskitekijä, kuten aiempi aivohalvaus tai ohimenevä aivoverenkiertohäiriö (TIA); ikä 75 vuotta; kohonnut verenpaine; diabetes mellitus; oireinen sydämen vajaatoiminta (NYHA-luokka II). Eliquis 2,5 mg -valmisteelle on hyväksytty myös käyttöaihe: Laskimotromboembolioiden (VTE) ehkäisy aikuispotilaille, joille on tehty elektiivinen lonkan tai polven tekonivelleikkaus. Annostus: ELIQUIS-tabletti on nieltävä veden kanssa ja se voidaan ottaa joko ruoan kera tai ilman ruokaa. Laskimotromboembolioiden (VTE) ehkäisy: elektiivinen lonkan tai polven tekonivelleikkaus: Suositeltu annos on yksi 2,5 mg:n tabletti kahdesti vuorokaudessa. Aloitusannos pitää ottaa tunnin kuluttua leikkauksesta. Lonkan tekonivelleikkaus: suositeltu hoitoaika on vuorokautta. Polven tekonivelleikkaus: suositeltu hoitoaika on vuorokautta. Aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisy aikuispotilailla, joilla on ei-läppäperäinen eteisvärinä: Suositeltu annos on yksi 5 mg:n tabletti kahdesti vuorokaudessa suun kautta otettuna. Suositeltu annos on yksi 2,5 mg:n tabletti kahdesti vuorokaudessa potilaille, joilla vaikean munuaisten vajaatoiminnan kriteerit täyttyvät sekä potilaille, joilla on vähintään kaksi seuraavista ominaisuuksista: seerumin kreatiniiniarvo 133 mikromol/l (1,5 mg/dl), ikä 80 vuotta tai paino 60 kg. Jos ELIQUIS-annos unohtuu, potilaan pitää ottaa unohtunut tabletti välittömästi ja jatkaa sitten tablettien ottamista kahdesti vuorokaudessa kuten aikaisemmin. Parenteraalisesti annostelluista antikoagulanteista voidaan siirtyä apiksabaaniin (ja päinvastoin) seuraavasta suunnitellusta annoksesta. Vaihto K-vitamiiniantagonistista ELIQUIS-valmisteeseen ja päinvastoin, ks. valmisteyhteenveto. Munuaisten vajaatoiminta: apiksabaania ei suositella potilaille, joiden kreatiniinipuhdistuma on < 15 ml/min, eikä dialyysipotilaille, koska näistä potilaista ei ole kliinistä kokemusta. Maksan vajaatoiminta: ELIQUIS on vasta-aiheista potilaille, joiden maksasairauteen liittyy hyytymishäiriö ja kliinisesti merkityksellinen verenvuotoriski. Valmisteen käyttöä ei suositella potilaille, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta. Pediatriset potilaat: ELIQUIS-valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 18-vuotiaiden lasten hoidossa ei ole varmistettu. Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Kliinisesti merkittävä aktiivinen verenvuoto. Maksasairaus, johon liittyy hyytymishäiriö ja kliinisesti merkityksellinen verenvuotoriski. Leesio tai sairaus, joka aiheuttaa merkittävän verenvuodon riskin. Samanaikaisesti käytetty mikä tahansa muu antikoagulantti, paitsi kun hoito vaihdetaan apiksabaaniin tai päinvastoin tai kun fraktioimatonta hepariinia annetaan annoksena, jonka tarkoituksena on pitää keskuslaskimo- tai valtimokatetri avoimena. Varoitukset: Käytettävä varoen tilanteissa, joihin liittyy suurentunut verenvuotoriski. Huolellisuutta on noudatettava, jos potilaita hoidetaan samanaikaisesti tulehduskipulääkkeillä (NSAID). ELIQUIS-hoito on keskeytettävä 48 tuntia ennen sellaista elektiivistä leikkausta tai kajoavaa toimenpidettä, johon liittyvä verenvuotoriski on kohtalainen tai suuri. Käytettävä varoen vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla ja iäkkäillä potilailla, joilla on samanaikainen asetyylisalisyylihappolääkitys. Varovaisuutta on noudatettava annettaessa valmistetta potilaille, joilla on lievä tai keskivaikea maksan vajaatoiminta, tai joiden maksa-entsyymiarvot ovat koholla ja potilaille, jotka saavat samanaikaista systeemistä hoitoa sekä CYP3A4:n että P-gp:n voimakkailla estäjillä, HIV-proteaasin estäjillä, CYP3A4:n ja P-gp:n indusoijilla. Laskimotromboembolioiden ehkäisy: Potilailla, jotka saavat antitromboottista lääkitystä tromboembolisten komplikaatioiden ehkäisyyn, on pitkäaikaiseen tai pysyvään halvaukseen johtavan spinaali-/ epiduraalihematooman riski, kun käytetään neuraksiaalista puudutusta (spinaali-/epiduraalipuudutus) tai spinaali-/epiduraalipunktiota. Näitä potilaita on seurattava tiheästi neurologisen tilan huonontumista osoittavien oireiden ja merkkien toteamiseksi. Apiksabaanin käytöstä kestointratekaalikatetrin tai kestoepiduraalikatetrin kanssa ei ole kliinistä kokemusta. ELIQUIS sisältää laktoosia. Yhteisvaikutukset: ELIQUIS-valmisteen käyttöä ei suositella potilaille, jotka saavat samanaikaisesti systeemistä hoitoa voimakkailla sekä CYP3A4:n että P-gp:n estäjillä. Voimakkaiden sekä CYP3A4:n että P-gp:n indusoijien samanaikaisessa käytössä on noudatettava varovaisuutta. Verenvuotoriskin suurentumisen vuoksi varovaisuutta on noudatettava, jos potilaita hoidetaan samanaikaisesti muilla antikoagulanteilla ja annettaessa ELIQUIS-valmistetta potilaille, jotka saavat samanaikaista hoitoa tulehduskipulääkkeillä (mukaan lukien asetyylisalisyylihappo). Lääkeaineita, joiden käyttöön liittyy vakavan verenvuodon riski, kuten trombolyyttiset aineet, GPIIb/IIIa-reseptoriantagonistit, tienopyridiinit, dipyridamoli, dekstraani, sulfiinipyratsoni, ei suositella käytettäväksi samanaikaisesti apiksabaanin kanssa. Aktiivihiilen anto pienentää apiksabaanialtistusta. Fertiliteetti, raskaus ja imetys: Ei suositella raskauden tai imetyksen aikana. Eläinkokeissa ei todettu vaikutuksia hedelmällisyyteen. Vaikutus ajokykyyn: Ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn. Haittavaikutukset: Laskimotromboembolioiden ehkäisy: Yleiset: anemia, verenvuoto, pahoinvointi ja ruhjevamma. Aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisy: Yleiset: silmän verenvuoto, muu verenvuoto, hematooma, nenäverenvuoto, maha-suoli-kanavan verenvuoto, peräsuolen verenvuoto, verenvuoto ikenistä, verivirtsaisuus, ruhjevamma. ELIQUIS-valmisteen käyttöön saattaa liittyä suurentunut piilevän tai avoimen verenvuodon riski, mikä saattaa johtaa verenvuodon aiheuttamaan anemiaan. Pakkaukset ja hinnat: 2,5 mg 20 tabl. 37,46, 60 tabl. 98,84, 5 mg 60 tabl. 98,84. Korvattavuus: Peruskorvattava erillisselvityksen perusteella: Aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisy aikuispotilailla, joilla on ei-läppäperäinen eteisvärinä ja vähintään yksi riskitekijä. Peruskorvattava reseptimerkinnällä: Laskimotromboembolioiden (VTE) ehkäisy aikuispotilailla, joille on tehty elektiivinen lonkan tai polven tekonivelleikkaus. Lisätiedot: Pharmaca Fennica. Tutustu valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä. Teksti perustuu valmisteyhteenvetoon (helmikuussa 2013). Yhteystiedot: Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab, Puh. (09) Viitteet: 1. Camm AJ et al. Eur Heart J 2012; doi: /eurheartj/ehs Granger CB et al. N Engl J Med 2011; 365: ELIQUIS (apiksabaani) -valmisteyhteenveto. Helmikuu / FI13PR06980 Teksti laadittu kesäkuussa

6 english summary Jyrki Korkeila Professor University of Turku Early stage psychosis and somatic illnesses Somatic comorbidity in psychiatric illness is a well-established phenomenon. The shared risk factors, changes in health behaviour due to psychiatric illness and psychiatric illness as an independent risk factor for a physical illness are the likely explanations for somatic comorbidity. Increased mortality due to somatic illness is likewise a well-known research finding. However, the causal relationships between physical disease and psychoses remain obscure. Some treatments used for psychoses impose risks on the patients, while poor health habits and shared risk factors may further explain the medical comorbidity. In first-episode psychoses patients have been found to be suffering from diagnosable medical illnesses. The research on somatic comorbidity among those at risk of psychosis is sparse, but suggests that even at this stage physical illnesses may be already present. 2045a

Aivosairaudet kalleimmat kansantautimme

Aivosairaudet kalleimmat kansantautimme Aivosairaudet kalleimmat kansantautimme Jyrki Korkeila Psykiatrian professori Turun Yliopisto Puheenjohtaja Suomen Aivot ry. http://www.suomenaivot.fi/ 1 Suomen Aivot ry. Finska Hjärnan rf, Finnish Brain

Lisätiedot

ELIQUIS (apiksabaani) Määrääjän opas

ELIQUIS (apiksabaani) Määrääjän opas On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyötyhaittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Huomautus: Seuraavat muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin tehdään sovittelumenettelyn

Lisätiedot

ELIQUIS (apiksabaani) Määrääjän opas

ELIQUIS (apiksabaani) Määrääjän opas Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista Fimealle: www.fimea.fi tai Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski + Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski LINNEA KARLSSON + Riskitekijöitä n Ulkonäköön liittyvät muutokset n Toimintakyvyn menetykset n Ikätovereista eroon joutuminen

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN Markus Jokela, Psykologian laitos, HY Akateeminen tausta EPIDEMIOLOGIA - PhD (tekeillä...) UNIVERSITY COLLEGE LONDON PSYKOLOGIA -Fil. maisteri -Fil. tohtori KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINE

Lisätiedot

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa?

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Annina Ropponen TerveSuomi-seminaari 24.5.202 Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Ergonomia ja kaksoset? Pysyvä työkyvyttömyys?? Tutkimusryhmä

Lisätiedot

DEPRESSIO JA ITSETUHOISUUS - kansantauteja jo nuoruudessa Jouko Lönnqvist Konsensuskokous 01.02.2010. 19.2.2010 Sosiaali- ja terveyspalvelut 1

DEPRESSIO JA ITSETUHOISUUS - kansantauteja jo nuoruudessa Jouko Lönnqvist Konsensuskokous 01.02.2010. 19.2.2010 Sosiaali- ja terveyspalvelut 1 DEPRESSIO JA ITSETUHOISUUS - kansantauteja jo nuoruudessa Jouko Lönnqvist Konsensuskokous 01.02.2010 19.2.2010 Sosiaali- ja terveyspalvelut 1 Depressio ja itsetuhoisuus kansantauteja jo nuoruusiässä? Terveyskirjasto

Lisätiedot

MASENNUKSEN EPIDEMIOLOGIA. Jouko Miettunen, Professori, Akatemiatutkija Terveystieteiden tutkimusyksikkö Oulun yliopisto

MASENNUKSEN EPIDEMIOLOGIA. Jouko Miettunen, Professori, Akatemiatutkija Terveystieteiden tutkimusyksikkö Oulun yliopisto MASENNUKSEN EPIDEMIOLOGIA Jouko Miettunen, Professori, Akatemiatutkija Terveystieteiden tutkimusyksikkö Oulun yliopisto 1 Yleisyys Sisältö Maailmalla Suomessa Riskitekijät Sosiaaliluokka, siviilisääty

Lisätiedot

Raskausdiabetes tyypin 2 diabeteksen riskitekijä. Johan Eriksson Professori, ylilääkäri Helsingin yliopisto ja HUS

Raskausdiabetes tyypin 2 diabeteksen riskitekijä. Johan Eriksson Professori, ylilääkäri Helsingin yliopisto ja HUS Raskausdiabetes tyypin 2 diabeteksen riskitekijä Johan Eriksson Professori, ylilääkäri Helsingin yliopisto ja HUS Raskausdiabetes Raskausdiabetes tarkoittaa poikkeavaa glukoosiaineenvaihduntaa - eli verensokerin

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

Fyysiset sairaudet ja mielenterveyspotilaiden kokonaishoito. Ylilääkäri Matti Holi, HYKS, Peijas/psykiatria

Fyysiset sairaudet ja mielenterveyspotilaiden kokonaishoito. Ylilääkäri Matti Holi, HYKS, Peijas/psykiatria Fyysiset sairaudet ja mielenterveyspotilaiden kokonaishoito Ylilääkäri Matti Holi, HYKS, Peijas/psykiatria Fyysisten ja psyykkisten sairauksien yhteyksistä Osa somaattisista sairauksista oirekuvaan kuuluu

Lisätiedot

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi 2,5 mg:n kalvopäällysteinen tabletti sisältää 51,43 mg laktoosia (ks. kohta 4.4).

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi 2,5 mg:n kalvopäällysteinen tabletti sisältää 51,43 mg laktoosia (ks. kohta 4.4). Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Lisätiedot

Vanhukset ja psyykenlääkehoito. Prof. Hannu Koponen Helsinki 12.3.2015

Vanhukset ja psyykenlääkehoito. Prof. Hannu Koponen Helsinki 12.3.2015 Vanhukset ja psyykenlääkehoito Prof. Hannu Koponen Helsinki 12.3.2015 Sidonnaisuudet Luentopalkkio: Medivir, Professio, Pfizer Advisory board: Servier, Takeda Palkkaa/palkkioita: Fimea, Valvira, Kustannus

Lisätiedot

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi 2,5 mg:n kalvopäällysteinen tabletti sisältää 51,43 mg laktoosia (ks. kohta 4.4).

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi 2,5 mg:n kalvopäällysteinen tabletti sisältää 51,43 mg laktoosia (ks. kohta 4.4). 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Eliquis 2,5 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 2,5 mg apiksabaania. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

Kokkonen V, Koskenvuo K. Nuoren kuntoutusrahaa saa yhä useampi. Sosiaalivakuutus 2015;1:29.

Kokkonen V, Koskenvuo K. Nuoren kuntoutusrahaa saa yhä useampi. Sosiaalivakuutus 2015;1:29. Karoliina Koskenvuo Julkaisut 1998 Tieteelliset artikkelit, katsaukset ja raportit Koskenvuo K, Koskenvuo M. Childhood adversities predict strongly the use of psychotrophic drugs in adulthood: a population

Lisätiedot

Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen

Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen Päihderiippuvuuden synty Psyykkinen riippuvuus johtaa siihen ettei nuori koe tulevansa toimeen ilman ainetta. Sosiaalinen

Lisätiedot

HBV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite, joka sisältää myös kreatiniinin poistuman mittatikun

HBV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite, joka sisältää myös kreatiniinin poistuman mittatikun HBV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite, joka sisältää myös kreatiniinin poistuman mittatikun Tärkeitä seikkoja huomioitavaksi: Tarkasta kaikkien potilaiden kreatiniinipuhdistuma ennen

Lisätiedot

Mitä tietoa Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus on antanut mielen sairaudesta ja mielenterveydestä?

Mitä tietoa Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus on antanut mielen sairaudesta ja mielenterveydestä? Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu Mitä tietoa Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus on antanut mielen sairaudesta ja mielenterveydestä? Professori Jouko Miettunen Elinikäisen

Lisätiedot

Päivitetty 25.11.2011 JULKAISTUT VÄITÖSKIRJAT

Päivitetty 25.11.2011 JULKAISTUT VÄITÖSKIRJAT Päivitetty 25.11.2011 JULKAISTUT VÄITÖSKIRJAT Volanen S-M Sense of coherence. Determinants and consequences. Hjelt-instituutti, Department of Public Health, University of Helsinki Väitöskirjatyö, tammikuu

Lisätiedot

Masentaa ja ahdistaa: terapia, korkki kiinni vai eläke?

Masentaa ja ahdistaa: terapia, korkki kiinni vai eläke? Masentaa ja ahdistaa: terapia, korkki kiinni vai eläke? Professori Jyrki Korkeila TY Ylilääkäri Harjavallan sairaala Psykoterapeutti psykodynaaminen & kognitiivinen terapia & lyhytterapia Salminen JK 2003;58:21-1.

Lisätiedot

Iäkkään ihmisen skitsofrenia uutta tietoa vanhasta sairaudesta

Iäkkään ihmisen skitsofrenia uutta tietoa vanhasta sairaudesta Iäkkään ihmisen skitsofrenia uutta tietoa vanhasta sairaudesta Tiina Talaslahti Psykiatrian el, vs. apulaisylilääkäri Hyks Vanhuspsykiatria SPGY 20 vuotta 8.10.2010 Iäkkäät skitsofreniapotilaat Yli 65-vuotiaita

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

Propyyliheksedriini. Eventin. Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany. Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen

Propyyliheksedriini. Eventin. Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany. Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen Liite I 3 Aine: Propyyliheksedriini Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen ottamista kauppanimi Saksa Knoll AG Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany Eventin 4 Aine Fenbutratsaatti

Lisätiedot

Muutoksia valmisteyhteenvedon merkittäviin kohtiin ja pakkausselosteisiin

Muutoksia valmisteyhteenvedon merkittäviin kohtiin ja pakkausselosteisiin Liite III Muutoksia valmisteyhteenvedon merkittäviin kohtiin ja pakkausselosteisiin Huom.: Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon, pakkausmerkintöihin ja pakkausselosteeseen saatetaan päivittää myöhemmin

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön näkökulma lääketieteellisessä koulutuksessa. Professori Jyrki Korkeila, TY Ylilääkäri, Harjavallan sairaala

Mielenterveys- ja päihdetyön näkökulma lääketieteellisessä koulutuksessa. Professori Jyrki Korkeila, TY Ylilääkäri, Harjavallan sairaala 1 Mielenterveys- ja päihdetyön näkökulma lääketieteellisessä koulutuksessa Professori Jyrki Korkeila, TY Ylilääkäri, Harjavallan sairaala 2 Ihminen on sosiaalisen verkostoon uppoutunut psykobiologinen

Lisätiedot

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

Sosioekonomiset erot ja terveyspalvelujen saatavuus

Sosioekonomiset erot ja terveyspalvelujen saatavuus Sosioekonomiset erot ja terveyspalvelujen saatavuus Mahdollisuus käyttää terveydenhuollon palveluita maksukyvystä riippumatta on tärkeä terveyspoliittinen tavoite. Terveyspalvelujen saatavuutta on usein

Lisätiedot

Raskausdiabetes. GDM Gravidassa Tammikuun kihlaus Kati Kuhmonen

Raskausdiabetes. GDM Gravidassa Tammikuun kihlaus Kati Kuhmonen Raskausdiabetes Tammikuun kihlaus GDM Gravidassa 2017 302 potilaalla dg O24.4 Potilaita GDM-kirjalla 164 Sokerisoittoja 618 Ohjauskäyntejä 137 Lääkehoitoisia potilaita 66 Metformiini 41 potilaalle fi insuliini

Lisätiedot

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Men Women NEJM 1997; 337:1360-69 Two new epidemics of cardiovascular disease are emerging: heart failure

Lisätiedot

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi 5 mg:n kalvopäällysteinen tabletti sisältää 102,86 mg laktoosia (ks. kohta 4.4).

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi 5 mg:n kalvopäällysteinen tabletti sisältää 102,86 mg laktoosia (ks. kohta 4.4). 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Eliquis 5 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5,0 mg apiksabaania. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

Nuorten ylipainon syitä jäljittämässä

Nuorten ylipainon syitä jäljittämässä SALVE Päätösseminaari 21.11.2012 Nuorten ylipainon syitä jäljittämässä Väestötutkimuksia lihavuuden vaara- ja suojatekijöistä Pohjois-Suomen syntymäkohortissa 1986 Anne Jääskeläinen, TtM Nuorten ylipainon

Lisätiedot

Psykoosiriskipotilaan kliininen profiili. Markus Heinimaa Psykiatrian erikoislääkäri Turun yliopisto

Psykoosiriskipotilaan kliininen profiili. Markus Heinimaa Psykiatrian erikoislääkäri Turun yliopisto Psykoosiriskipotilaan kliininen profiili Markus Heinimaa Psykiatrian erikoislääkäri Turun yliopisto Psykoosien varhaistunnistuksen uusi aalto McGorry s työryhmän Australiassa 1990- luvulla kehittämät toimintamallit

Lisätiedot

Miksi vanhuspsykiatria on tärkeää? Prof. Hannu Koponen HY ja HYKS Psykiatriakeskus Helsinki 24.4.2015

Miksi vanhuspsykiatria on tärkeää? Prof. Hannu Koponen HY ja HYKS Psykiatriakeskus Helsinki 24.4.2015 Miksi vanhuspsykiatria on tärkeää? Prof. Hannu Koponen HY ja HYKS Psykiatriakeskus Helsinki 24.4.2015 Iäkkäiden mielenterveysoireiden ilmenemiseen vaikuttavia tekijöitä Keskushermoston rappeutuminen Muut

Lisätiedot

Nuorten aikuisten mielenterveysperusteinen työkyvyttömyys. Tausta ja työhön paluuta ennustavat tekijät.

Nuorten aikuisten mielenterveysperusteinen työkyvyttömyys. Tausta ja työhön paluuta ennustavat tekijät. Nuorten aikuisten mielenterveysperusteinen työkyvyttömyys. Tausta ja työhön paluuta ennustavat tekijät. Pauliina Mattila-Holappa, erityisasiantuntija, PsL Työterveyslaitos 14.9.2017 2 1 14.9.2017 3 2 500

Lisätiedot

Sydän- ja verisuoni sairaudet. Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni,

Sydän- ja verisuoni sairaudet. Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni, Sydän- ja verisuoni sairaudet Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni, - Yli miljoona suomalaista sairastaa sydän-ja verisuoni sairauksia tai diabetesta. - Näissä sairauksissa on kyse rasva- tai sokeriaineenvaihdunnan

Lisätiedot

RMP section VI.2 Elements for Public Summary

RMP section VI.2 Elements for Public Summary RMP section VI.2 Elements for Public Summary Product: RMP: Atosiban Stragen, 6,75mg/0,9ml solution for injection Atosiban Stragen, 37,5mg/5ml concentrate for solution for infusion RMP-PID-ATO-v03 DLP:

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

SVT, diabetes ja metabolinen oireyhtymä

SVT, diabetes ja metabolinen oireyhtymä SVT, diabetes ja metabolinen oireyhtymä Veikko Salomaa, MD, PhD Research Professor 10/21/11 SVT, DM, MeTS / Salomaa 1 10/21/11 Presentation name / Author 2 35-64 - vuo*aiden ikävakioitu sepelval*motau*kuolleisuus

Lisätiedot

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi 5 mg:n kalvopäällysteinen tabletti sisältää 102,86 mg laktoosia (ks. kohta 4.4).

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi 5 mg:n kalvopäällysteinen tabletti sisältää 102,86 mg laktoosia (ks. kohta 4.4). Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Lisätiedot

Histadin- valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu alle 2-vuotiailla lapsilla.

Histadin- valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu alle 2-vuotiailla lapsilla. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Histadin 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg loratadiinia. Yksi tabletti sisältää 94 mg laktoosimonohydraattia.

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu sovittelumenettelyssä. Direktiivin

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä

Lisätiedot

Mitä ylipaino ja metabolinen oireyhtymä tekevät verenkiertoelimistön säätelylle? SVPY:n syyskokous 5.9.2015 Pauliina Kangas, EL Tampereen yliopisto

Mitä ylipaino ja metabolinen oireyhtymä tekevät verenkiertoelimistön säätelylle? SVPY:n syyskokous 5.9.2015 Pauliina Kangas, EL Tampereen yliopisto Mitä ylipaino ja metabolinen oireyhtymä tekevät verenkiertoelimistön säätelylle? SVPY:n syyskokous 5.9.2015 Pauliina Kangas, EL Tampereen yliopisto Taustaa q Metabolinen oireyhtymä (MBO, MetS) on etenkin

Lisätiedot

Number of patients entitled kustannukset ( )

Number of patients entitled kustannukset ( ) Taulukko 3.12. Kroonisen verenpainetaudin (205) erityiskorvattaviin oikeutetut ja kustannukset korvauksia saanutta kohti vuonna 2009. Kustannuksia laskettaessa on otettu mukaan vain ne henkilöt, joiden

Lisätiedot

Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi

Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi Liite II Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi Tämä valmisteyhteenveto ja pakkausseloste on laadittu viitemaamenettelyssä. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletit ovat pyöreitä, harmaansinisiä ja sokeripäällysteisiä, halkaisija n. 11 mm.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletit ovat pyöreitä, harmaansinisiä ja sokeripäällysteisiä, halkaisija n. 11 mm. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Songha Yö/Natt tabletti, päällystetty 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää: Valerianae (Valeriana officinalis L. s.l.) rad. extr. spir.

Lisätiedot

Attentin 5mg tabletti - opas reseptin kirjoittavalle lääkärille Tarkistuslista ennen lääkkeen määräämistä mahdollista web-pohjaista jakelua varten

Attentin 5mg tabletti - opas reseptin kirjoittavalle lääkärille Tarkistuslista ennen lääkkeen määräämistä mahdollista web-pohjaista jakelua varten Attentin 5mg tabletti - opas reseptin kirjoittavalle lääkärille Tarkistuslista ennen lääkkeen määräämistä mahdollista web-pohjaista jakelua varten Tarkistuslista 1: ennen Attentin 5mg tablettien määräämistä

Lisätiedot

Päivitetty JULKAISTUT VÄITÖSKIRJAT

Päivitetty JULKAISTUT VÄITÖSKIRJAT Päivitetty 27.11.2012 JULKAISTUT VÄITÖSKIRJAT Liukkonen Virpi Non-standard employment and health with respect to sense of coherence and social capital Acta Universitatis Tamperensis 1719 Väitöskirjatyö,

Lisätiedot

Psykiatriset sairaudet ja ajokyky: yleiskatsaus. Jyrki Korkeila Psykiatrian professori, TY Ylilääkäri Harjavallan sairaala

Psykiatriset sairaudet ja ajokyky: yleiskatsaus. Jyrki Korkeila Psykiatrian professori, TY Ylilääkäri Harjavallan sairaala Psykiatriset sairaudet ja ajokyky: yleiskatsaus Jyrki Korkeila Psykiatrian professori, TY Ylilääkäri Harjavallan sairaala Korkeila 1 Itsemurhariski: Trafi Psykiatriseen tai muuhun sairauteen liittyvä itsemurhavaara

Lisätiedot

Iäkkään muistipotilaan masennuksen hoito

Iäkkään muistipotilaan masennuksen hoito Iäkkään muistipotilaan masennuksen hoito Sinikka Luutonen Psykiatrian dosentti, geriatrian erikoislääkäri Turun yliopisto ja VSSHP/Psykiatrian tulosalue Sidonnaisuudet toiminut luennoitsijana terveydenhuollon

Lisätiedot

MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ

MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ Yleislääkäripäivät 2017 Veikko Salomaa, LKT Tutkimusprofessori 23.11.2017 Yleislääkäripäivät 2017 / Veikko Salomaa 1 SIDONNAISUUDET Kongressimatka, Novo Nordisk

Lisätiedot

DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ MPU UEF

DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ MPU UEF DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ 11.5.2017 MPU UEF 1 SIDONNAISUUDET UEF kardiologian kliininen opettaja KYS konsultoiva kardiologi, Medisiininen keskus Osallistunut

Lisätiedot

Psykiatrisen sairaalahoidon lyhenemisen yhteys hoidonjälkeisiin itsemurhiin

Psykiatrisen sairaalahoidon lyhenemisen yhteys hoidonjälkeisiin itsemurhiin Alkuperäistutkimus Britta Sohlman, Sami Pirkola ja Kristian Wahlbeck Psykiatrisen sairaalahoidon lyhenemisen yhteys hoidonjälkeisiin itsemurhiin Hoitoajat ovat lyhentyneet psykiatrisessa sairaalahoidossa

Lisätiedot

Liite I. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle

Liite I. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Liite I Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Tieteelliset johtopäätökset Kun otetaan huomioon lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean (PRACin) arviointiraportti

Lisätiedot

Koulukodin jälkeen seurantatutkimuksen tuloksia

Koulukodin jälkeen seurantatutkimuksen tuloksia Koulukodin jälkeen seurantatutkimuksen tuloksia Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 30.9.2014 Hämeenlinna PsT, tutkija Marko Manninen 30.9.2014 Koulukodin jälkeen / Manninen 1 Koulukotijärjestelmä Vaikeahoitoiset

Lisätiedot

Näkökulmia toiminnan uudistamiseen

Näkökulmia toiminnan uudistamiseen Näkökulmia toiminnan uudistamiseen Juha Koivu Hasse Karlsson, ylilääkäri, VSSHP/psykiatria; prof., TY toimialajohtaja, VSSHP Psykiatria 3/27/2015 3/27/2015 3/27/2015 Aivosairauksien aiheuttamat kustannukset

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Eliquis 2,5 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 2,5 mg apiksabaania. Apuaineet:

Lisätiedot

Additions appear in italics and underlined deletions in italics and strikethrough

Additions appear in italics and underlined deletions in italics and strikethrough LIITE III 1 AMENDMENTS TO BE INCLUDED IN THE RELEVANT SECTIONS OF THE SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS OF NIMESULIDE CONTAINING MEDICINAL PRODUCTS (SYSTEMIC FORMULATIONS) Additions appear in italics

Lisätiedot

Psykoositietoisuustapahtuma

Psykoositietoisuustapahtuma Psykoositietoisuustapahtuma apulaisylilääkäri Pekka Salmela Tampereen Psykiatria- ja päihdekeskus 19.9.2017 Metso Psykoosit Psykooseilla eli mielisairauksilla tarkoitetaan mielenterveyshäiriöiden ryhmää,

Lisätiedot

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi 5 mg:n kalvopäällysteinen tabletti sisältää 102,86 mg laktoosia (ks. kohta 4.4).

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi 5 mg:n kalvopäällysteinen tabletti sisältää 102,86 mg laktoosia (ks. kohta 4.4). Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Lisätiedot

Pakko-oireisen häiriön epidemiologiaa. Esiintyvyys Oheissairastavuus Ennuste

Pakko-oireisen häiriön epidemiologiaa. Esiintyvyys Oheissairastavuus Ennuste Pakko-oireisen häiriön epidemiologiaa Esiintyvyys Oheissairastavuus Ennuste Prevalenssilukuja Authors Number Age prevalence (%) M/F(% or n) Flament et al. 1988, USA 5596 14-18 1,9* 11M/9F Lewinsohn et

Lisätiedot

PSYKIATRISTEN SAIRAUKSIEN ESIINTYVYYS SUOMESSA: SAIRASTETAANKO TÄÄLLÄ ENEMMÄN?

PSYKIATRISTEN SAIRAUKSIEN ESIINTYVYYS SUOMESSA: SAIRASTETAANKO TÄÄLLÄ ENEMMÄN? PSYKIATRISTEN SAIRAUKSIEN ESIINTYVYYS SUOMESSA: SAIRASTETAANKO TÄÄLLÄ ENEMMÄN? Jouko Miettunen, Professori, Akatemiatutkija Kliinisen lääketieteen laitos, psykiatria Terveystieteiden laitos Oulun yliopisto

Lisätiedot

Liikunnan terveyshyödyt ja liikkumattomuuden terveyshaitat. Tommi Vasankari UKK-instituutti

Liikunnan terveyshyödyt ja liikkumattomuuden terveyshaitat. Tommi Vasankari UKK-instituutti Liikunnan terveyshyödyt ja liikkumattomuuden terveyshaitat Tommi Vasankari UKK-instituutti Sisältö Liikkumattomuuskäsite laajenee Väestötulokset objektiivisen fyysisen aktiivisuuden mittauksesta Liikkumattomuuden

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN Marianne Isopahkala Pre-eklampsiaan sairastuneelle MITÄ PRE-EKLAMPSIA ON? Pre-eklampsiasta on käytetty vanhastaan nimityksiä raskausmyrkytys ja toksemia.

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775515/2014 Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Cosentyx-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan,

Lisätiedot

Esityksen sisältö. (c) Professori Solja Niemelä OY, LSHP solja.niemela@lshp.fi. KaksoisdiagnoosipoMlaan laadukas hoito

Esityksen sisältö. (c) Professori Solja Niemelä OY, LSHP solja.niemela@lshp.fi. KaksoisdiagnoosipoMlaan laadukas hoito KaksoisdiagnoosipoMlaan laadukas hoito Tervey&ä Lapista 2015 Solja Niemelä Psykiatrian professori, ylilääkäri Oulun yliopisto Lapin sairaanhoitopiiri Kaksoisdiagnoosi? Määritelmä Esiintyvyys Kliininen

Lisätiedot

Helsingin Johtajatutkimus 1964-2005. 1919-34 syntyneiden johtajien 26-39 vuoden seurantatutkimus

Helsingin Johtajatutkimus 1964-2005. 1919-34 syntyneiden johtajien 26-39 vuoden seurantatutkimus Helsingin Johtajatutkimus 1964-05 Timo Strandberg Geriatrian professori Oulun yliopisto Helsingin Johtajatutkimus 1964-05 Elämänlaatu, successful aging, compression of morbidity Painonmuutoksen merkitys

Lisätiedot

Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014

Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014 Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014 The New York Times Feb 11 2014 Miller A et al. 25 year follow up for breast cancer incidence

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen ovat voimassa Komission päätöksestä. Jäsenvaltioiden viranomaiset päivittävät valmistetiedot

Lisätiedot

Skitsofrenian ennustetta voidaan parantaa

Skitsofrenian ennustetta voidaan parantaa tieteessä Matti Penttilä LT Oulun yliopisto, kliinisen lääketieteen laitos ja Oulun yliopistollinen sairaala, matti.penttila@oulu.fi Pauliina Juola LL Oulun yliopisto, kliinisen lääketieteen laitos Jussi

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu referral-menettelyn tuloksena. Jäsenvaltion

Lisätiedot

LIITE VALMISTEYHTEENVETO

LIITE VALMISTEYHTEENVETO LIITE VALMISTEYHTEENVETO 4 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mizollen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mitsolastiini (INN) 10 mg 3. LÄÄKEMUOTO Depottabletti. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1. Terapeuttiset indikaatiot

Lisätiedot

Työn muutokset kuormittavat

Työn muutokset kuormittavat Työn muutokset kuormittavat Kirsi Ahola, tiimipäällikkö, työterveyspsykologian dosentti Sisältö Mikä muutoksessa kuormittaa? Keitä muutokset erityisesti kuormittavat? Miten muutosten vaikutuksia voi hallita?

Lisätiedot

Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista. Ennen metyylifenidaattihoidon aloittamista

Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista. Ennen metyylifenidaattihoidon aloittamista Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista Seuraava tarkistuslista on tarkoitettu auttamaan metyylifenidaattia sisältävän lääkkeen määräämisessä vähintään 6-vuotiaille lapsille

Lisätiedot

Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus

Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus Urho Kujala Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Liikuntalääketieteen professori Terveystieteiden yksikkö, Liikuntatieteellinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto urho.m.kujala@jyu.fi

Lisätiedot

Mielenterveyden häiriöt ja päihdehäiriöt lentokelpoisuusarvioissa

Mielenterveyden häiriöt ja päihdehäiriöt lentokelpoisuusarvioissa Mielenterveyden häiriöt ja päihdehäiriöt lentokelpoisuusarvioissa Would you fly with this pilot? Markus Henriksson Dosentti, psykiatrian erikoislääkäri SOTLK/AMC (sivutoimi) Mielenterveyden ja sen häiriöiden

Lisätiedot

Lääkkeen määrääjän opas

Lääkkeen määrääjän opas Lääkkeen määrääjän opas YLEISTÄ XARELTO XARELTO on suun kautta otettava veren hyytymistä estävä lääke eli antikoagulantti. Sen vaikuttava aine on rivaroksabaani. Rivaroksabaani estää hyytymistekijä Xa:ta,

Lisätiedot

Suomalainen genomitieto ja yksilöllistetty terveydenhuolto Olli Kallioniemi October 9, 2013

Suomalainen genomitieto ja yksilöllistetty terveydenhuolto Olli Kallioniemi October 9, 2013 Suomalainen genomitieto ja yksilöllistetty terveydenhuolto Olli Kallioniemi October 9, 2013 FIMM - Institiute for Molecular Medicine Finland Terveyden ylläpito vauvasta vanhuuteen Elintavat Taudit Terve

Lisätiedot

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä?

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Kansallinen diabetesfoorumi 15.5.212 Suomiko terveyden edistämisen mallimaa? Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Tyypin 2 Diabetes

Lisätiedot

Mitä elämäntyytyväisyysakkunasta

Mitä elämäntyytyväisyysakkunasta Mitä elämäntyytyväisyysakkunasta avautuu? ma professori Heli Koivumaa-Honkanen Oulun yliopisto, psykiatrian klinikka Lapin sairaanhoitopiiri Depressiofoorumi 8.10.2007 Elämäntyytyväisyys elämän onnea aina

Lisätiedot

YLIPAINOEPIDEMIA VAKAVISSA MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖISSÄ

YLIPAINOEPIDEMIA VAKAVISSA MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖISSÄ YLIPAINOEPIDEMIA VAKAVISSA MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖISSÄ LL Saana Eskelinen Hyvinkää 19.11.2015 saana.eskelinen@hus.fi SIDONNAISUUDET Päätoimi: Osastonlääkäri, Hyvinkään Sha Psykiatria Sivutoimet: Vieraileva

Lisätiedot

Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset. Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri

Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset. Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri Uusimisriski Esiasteriippuvainen 6 v aikana uuden CIN 2/3:n ilmaantuvuus:

Lisätiedot

Bimatoprosti. 6.6.2014, versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Bimatoprosti. 6.6.2014, versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Bimatoprosti 6.6.2014, versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Kohonneen silmänpaineen alentaminen kroonista avokulmaglaukoomaa

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes - mitä se on?

Tyypin 2 diabetes - mitä se on? - mitä se on? sokeriaineenvaihdunnan häiriö usein osa metabolista oireyhtymää vahvasti perinnöllinen kehittyy hitaasti ja vähin oirein keski-ikäisten ja sitä vanhempien sairaus? elintavoilla hoidettava

Lisätiedot

Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Karjalan lääketiedepäivät 14.6.2012. Lihavuus kansanterveyden haasteena

Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Karjalan lääketiedepäivät 14.6.2012. Lihavuus kansanterveyden haasteena Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Karjalan lääketiedepäivät 14.6.2012 Lihavuus kansanterveyden haasteena Lihavuus kuoleman vaaratekijänä Yli 6000 lihavan keskimäärin 15 vuoden seuranta

Lisätiedot

Geriatripäivät 2013 Turku

Geriatripäivät 2013 Turku Eteisvärinäpotilaan antikoagulanttihoidon nykysuositukset Geriatripäivät 2013 Turku Matti Erkko OYL/Kardiologi TKS sydänpkl Normaali sinusrytmi ja eteisvärinä 2 2 Eteisvärinä on yleinen Eteisvärinä aiheuttaa

Lisätiedot

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen?

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? 12.2.2015 Tutkija Minna Pietilä Eloisa ikä -ohjelma Vanhustyön keskusliitto 1 Mielenterveyden edistämisen, ongelmien ehkäisyn ja varhaisen

Lisätiedot

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Riskikäytön repaleiset rajat Päihdelääketieteen professori Kaija Seppä TaY ja TAYS 3.9.2011 27. Päihdetiedotusseminaari, Göteborg Luennon sisältö Miksi riskirajoja

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Addex-Kaliumklorid 150 mg/ml infuusiokonsentraatti. Osmolaliteetti: noin 4 000 mosm/kg vettä ph: noin 4

VALMISTEYHTEENVETO. Addex-Kaliumklorid 150 mg/ml infuusiokonsentraatti. Osmolaliteetti: noin 4 000 mosm/kg vettä ph: noin 4 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Addex-Kaliumklorid 150 mg/ml infuusiokonsentraatti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml Addex-Kaliumkloridia sisältää: Kaliumkloridi 150 mg/ml, joka vastaa

Lisätiedot

Haasteita ja mahdollisuuksia

Haasteita ja mahdollisuuksia Haasteita ja mahdollisuuksia Klaus Lehtinen Psykiatrian toimialuejohtaja TAYS 10.3.2010 1 Muut Liikuntaelins. Vammat Hengitys Neurologia Psykiatria Syöpä Sydän ja veris. Psykoosit Vaikeat persoonallisuushäiriöt

Lisätiedot

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Valintakoe klo 13-16 12.5.2015 Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Nimi Henkilötunnus Tehtävä 1 (max 8 pistettä) Saatte oheisen artikkelin 1 Exercise blood pressure and the risk for future

Lisätiedot

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan.

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depottabletti sisältää 750 mg kaliumkloridia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisy väestötasollatasolla

Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisy väestötasollatasolla Yhteiset kansanterveytemme haasteet riskitiedoista toimintaan Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisy väestötasollatasolla Markku Peltonen PhD,, dosentti, yksikön n pääp äällikkö Diabetesyksikkö Terveyden

Lisätiedot