Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto Vihdin Hammaslääkäriasema

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.5.2011 Vihdin Hammaslääkäriasema"

Transkriptio

1 Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto Vihdin Hammaslääkäriasema

2 2 (12) Luku S Suun ja hampaiston avohoidon toimenpiteet Tähän sisältyy tavallisesti avohoidossa tehtävät suun ja hampaiston hoitotoimenpiteet. Kirurgiset toimenpiteet, katso luku E. Seulontatutkimus, katso WYA00. Radiologiset toimenpiteet, katso liite 1. SD Ikenen ja hampaan kiinnityskudossairauksien hoito Parodontologinen hoito edellyttää diagnostisoitua ikenen tai kiinnityskudosten sairautta mukaan lukien niihin liittyvän traumaattisen purennan. Hoito sisältää tulehduksen, kudosmuutosten ja purennan hoidon, parodontologiset kiskotukset sekä sairauksien hoitoon liittyvän potilaan ohjauksen ja ylläpitohoidon. SDA Parodontologisen tulehduksen ja ienmuutosten hoito Aikaperuste liittyy hoidettavan alueen laajuuteen, hoidon tarpeeseen, kiinnityskudossairauden ja ienmuutosten asteeseen ja/tai sairautta aiheuttavien tekijöiden määrään ja sijaintiin. SDA01 05-toimenpidekoodit ovat aikaperusteisia komplisoitumattoman parodontiitin ja ienmuutosten hoitotoimenpiteitä. Hoitokäynnillä voidaan käyttää vain yhtä SDA01-05-toimenpidekoodia kuvaamaan näihin toimenpiteisiin käytettyä aikaa. SDA10- ja SDA11-koodit kuvaavat komplisoituneen parodontiitin hoitoa. Näitä koodeja voidaan käyttää samalla hoitokäynnillä myös muiden toimenpiteiden lisäksi edellyttäen, että toimenpiteisiin käytettyä aikaa ei sisällytetä muihin aikaperusteisiin toimenpiteisiin. SDA01 Parodontologinen hoito, erittäin suppea; luokka 2 50,00 Esim. vähäisen hammaskiven ja/tai plakin poisto käyntikerralta. Kesto enintään 10 minuuttia. SDA02 Parodontologinen hoito, suppea; luokka 3 70,00 Esim. hammaskiven ja/tai plakin sekä muiden plakkiretentioiden (paikkaylimäärien tai vastaavan) poisto käyntikerralta Kesto vähintään 10 minuuttia. SDA03 Parodontologinen hoito; luokka 5 Esim. kohtalaisesti etiologisia tekijöitä sisältävän ientulehduksen ja/tai parodontiitin hoito käyntikerralta Kesto vähintään 20 minuuttia. 90,00 SDA04 Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen; 115,00 luokka 7 Esim. runsaasti etiologisia tekijöitä sisältävän ientulehduksen ja/tai parodontiitin hoito käyntikerralta Kesto vähintään 30 minuuttia.

3 3 (12) SDA05 Parodontologinen hoito, erittäin pitkäkestoinen; luokka 9 Esim. kauttaaltaan runsaasti etiologisia tekijöitä sisältävän ientulehduksen ja/tai parodontiitin hoito käyntikerralta. Kesto vähintään 45 minuuttia. 150,00 SDA10 Parodontologinen hoito, komplisoitu sairaus; luokka 7 130,00 Esim. 6 mm tai syvempien ientaskujen vaativa hoito tai syvien furkamuutosten ja luutaskujen hoito ja/tai kyretointi. Yleissairauksien ja lääkitysten komplisoimien parodontiittien ja ienmuutosten vaativa hoito. Voidaan käyttää yhdessä muiden aikaperusteisten koodien kanssa samalla hoitokäynnillä, mutta käytettyä aikaa ei sisällytetä muihin aikaperusteisiin toimenpiteisiin. SDA11 Parodontologinen hoito, komplisoitu sairaus laaja ja vaativa; luokka 9 150,00 Esim. 6 mm tai syvempien ientaskujen laaja ja vaativa hoito tai pitkälle edenneiden furkamuutosten ja syvien luutaskujen hoito. Esim. laaja ja vaativa kyretointi. Paikallisista suun olosuhteista ja/tai laaja-alaisesta etiologiasta johtuen erityisinstrumentteja ja -taitoja vaativa hoito. Yleissairauksien ja lääkitysten komplisoimien parodontiittien ja ienmuutosten erittäin vaativa hoito. Koodia voidaan käyttää yhdessä muiden aikaperusteisten koodien kanssa samalla hoitokäynnillä, mutta käytettyä aikaa ei sisällytetä muihin aikaperusteisiin toimenpiteisiin. SDC Parodontologinen kiskotus SDC ovat toimenpidekoodeja, joita voidaan käyttää samalla hoitokäynnillä muiden hoitotoimenpiteiden ohella. sisältää kiskotusalueen purentaan sovituksen. SDC10 Parodontologinen kiskotus, suppea; luokka 4; 80,00 Hampaiden yhteenkytkeminen paikkamateriaalilla, 2 3 hammasta SDC20 Parodontologinen kiskotus, laaja; luokka 6 100,00 Hampaiden yhteenkytkeminen paikkamateriaalilla, 4 tai useampi hammas SDC30 Parodontologinen vahvistettu kiskotus, suppea; luokka 7 Hampaiden yhteenkytkeminen käyttäen upotettua tai pintakiinnitteistä vahviketta, 2 3 hammasta 110,00 SDC40 Parodontologinen vahvistettu kiskotus, laaja; luokka 9 130,00 Hampaiden yhteenkytkeminen käyttäen upotettua tai pintakiinnitteistä vahviketta, 4 6 hammasta SDC50 Parodontologinen vahvistettu kiskotus, erittäin laaja; luokka 11 Hampaiden yhteenkytkeminen käyttäen upotettua tai pintakiinnitteistä vahviketta, vähintään 7 hammasta

4 4 (12) SDD Parodontologinen purennan hoito Toimenpiteet liittyvät kiinnityskudossairauden yhteydessä parodontiumiin kohdistuvan purentatrauman hoitoon. SDD-koodit ovat toimenpidekoodeja, joita voidaan käyttää muiden hoitotoimenpiteiden ohella edellyttäen, että hoitotoimenpiteiden aikarajat täyttyvät. Samalla hoitokäynnillä voi käyttää vain yhtä SDD01 SDD03-koodia. SDD01 Parodontologinen purennan hoito, suppea; luokka 3 50,00 Esim. suppea purennan hionta. Kesto vähintään 10 min. SDD02 Parodontologinen purennan hoito; luokka 5 80,00 Purennan hionta ja/tai kliinisten kruunujen uudelleen muotoilu esim. paikkamateriaalilla Kesto vähintään 20 minuuttia. SDD03 Parodontologinen purennan hoito, laaja; luokka 7 100,00 Vaativa purennan hionta ja/tai kliinisten kruunujen uudelleen muotoilu esim. paikkamateriaalilla Kesto vähintään 30 minuuttia. SDD10 Purennan hoito purentakiskolla parodontologisin 310,00 indikaatioin; luokka 9 Toimenpide on hoitokokonaisuus, joka käsittää purentakiskon valmistuksen jäljennöksineen, sovituksineen ja käyttöohjeineen. SF Paikkaushoidot Paikkaushoidon toimenpiteeseen sisältyy vanhan täytteen purkaminen, kaviteetin valmistus, eristyksen ja alustäytteen laittaminen, valmiin täytteen viimeistely ja kiillotus. Paikkaushoidon toimenpiteet ovat hammaspintakohtaisia. Yhdessä hampaassa on näissä toimenpiteissä viisi hammaspintaa. SFA SFA00 Paikkaushoito suoralla menetelmällä Pieni täyte; luokka 3 42,00 Pieni korjaus tai lisäys. Käytetään myös silloin, kun pinnoite ulottuu hammasluuhun, katso SCE. SFA10 Yhden pinnan täyte; luokka 4 59,00 Täyte korvaa huomattavan osan yhdestä pinnasta. Jos samalle pinnalle tehdään saman hoitojakson aikana useampia täytteitä, merkitään koodi vain kerran. SFA20 Kahden pinnan täyte; luokka 6 100,00 Täyte korvaa huomattavan osan kahdesta hampaan pinnasta. SFA30 Kolmen tai useamman pinnan täyte; luokka 7 Täyte korvaa huomattavan osan kolmesta hampaan pinnasta. 130,00 Sisältää väli- ja poskihampaaseen tunnelipreparoinnilla tehdyn täytteen. SFA40 Hammasterä tai hammaskruunu; luokka 8 145,00 Täyte korvaa huomattavan osan ainakin neljästä hampaan pinnasta.

5 5 (12) SFC SFC00 Paikkaushoidon tukitoimenpiteet Alustäytepilari; luokka 7 100,00 Toimenpide liittyy hammaskruunun tai hampaan terän valmistukseen. SFC01 Paikkaushoidon tukitoimenpide; luokka 2 Sisältää esim. parapulpaalinastan asettamisen tai alustäytteen valmistamisen erillisellä käyntikerralla. Kesto enintään 10 minuuttia. SFC92 Muu vaativa paikkaushoidon tukitoimenpide; luokka 3 Esim. juurikanavaruuvin asettaminen Kesto yli 10 minuuttia. 35,00 53,00 SG Hampaan juurenhoito Toimenpiteet ovat aikaperusteisia ja hammaskohtaisia. SGA Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus Sisältää mahdollisen lääkehoidon. SGA01 Hampaan ensiapuluonteinen avaus; luokka 3 Lyhytkestoinen, päivystysluonteinen hampaan avaus. Kesto vähintään 10 minuuttia. 50,00 SGA02 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus; luokka 4 90,00 I-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein tähän ryhmään. Kesto enintään 20 minuuttia. SGA03 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, vaativa; luokka 5 115,00 2-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein tähän ryhmään. Kesto vähintään 20 minuuttia. SGA04 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, 135,00 erittäin vaativa; luokka 7 3-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein tähän ryhmään. Kesto vähintään 30 minuuttia. SGA05 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, 145,00 erittäin vaativa ja pitkäkestoinen; luokka 8 Kesto vähintään 45 minuuttia. SGA06 Vierasesineen poisto hampaan juurikanavasta; luokka 7 Sisältää katkenneen instrumentin, proteettisen nastan, ruuvin, 145,00 muovin, sementin yms. poiston. Vaatii usein oman hoitokäyntinsä tai vie niin paljon aikaa, ettei juurikanavien preparointia voida tehdä samalla käynnillä loppuun. Vaatii usein myös erikoisosaamista ja -välineitä Kesto vähintään 30 minuuttia.

6 6 (12) SGA07 Vierasesineen poisto hampaan juurikanavasta, vaativa; 150,00 luokka 9 Sisältää katkenneen instrumentin, proteettisen nastan, ruuvin, muovin, sementin yms. poiston. Vaativa johtuen esim. katkenneen instrumentin sijainnista kanavassa, hampaan sijainnista, kanavan ja hampaan morfologiasta. Vaatii usein oman hoitokäyntinsä tai vie niin paljon aikaa, ettei juurikanavien preparointia voida tehdä samalla käynnillä loppuun. Vaatii usein myös erikoisosaamista ja -välineitä Kesto yli 45 min. SGB SGB00 Hampaan juurentäyttö Osittainen hammasytimen poisto (amputaatio); luokka 4 Hammaspulpan osittainen poisto ja pulpaontelon täyttäminen. SGB10 Hampaan juurentäyttö, 1-juurikanavainen hammas; 70,00 luokka 3 SGB20 Hampaan juurentäyttö, 2-juurikanavainen hammas; luokka 5 90,00 SGB30 Muu vaativa juurentäyttö; luokka 7 Sisältää kolme- tai useampijuurikanavaisen hampaan juurentäytön. 135,00 SGC SGC00 Muut hampaan juurenhoitotoimenpiteet Hampaan juurikanavien lääkehoito; luokka 3 85,00 Aikaisemmin avattujen juurikanavien lääkehoito, erilliskäynti. SGC10 Hammasytimen (pulpan) kattaminen; luokka 3 60,00 Pulpan kattamistoimenpide erillisellä käynnillä. Sisältää mahdollisen väliaikaisen täytteen. SGC20 Hampaan juurikanavaperforaation tai sisäisen resorption 140,00 korjaus juurikanavan kautta; luokka 7 Toimenpide sisältää perforaation tai resorption korjaukseen vaaditut valmistelevat toimenpiteet. Sisältää myös kavumin pohjassa tai kanavan suuaukossa sijaitsevien perforaatioiden tai resorptioiden korjauksen. Ei sisällä varsinaista juurentäytettä. Vaatii usein oman hoitokäyntinsä tai vie niin paljon aikaa, ettei juurikanavien täyttöä voida tehdä samalla käynnillä loppuun. Vaatii usein myös erikoisosaamista ja -välineitä. Kesto vähintään 30 min SGC30 Hampaan juurikanavaperforaation tai sisäisen resorption 160,00 korjaus juurikanavan kautta, vaativa; luokka 9 Toimenpide sisältää perforaation tai resorption korjaukseen vaaditut valmistelevat toimenpiteet. Vaativa kanavaperforaation tai sisäisen resorption sijainnin, hampaan sijainnin tai hammasmorfologian vuoksi. Ei sisällä varsinaista juurentäytettä. Vaatii usein oman hoitokäyntinsä tai vie niin paljon aikaa, ettei juurikanavien täyttöä voida tehdä samalla käynnillä loppuun. Vaatii usein myös erikoisosaamista ja -välineitä. Kesto yli 45 min.

7 7 (12) SGC40 Hammaskruunun restaurointi juurenhoitoa varten tai muu vastaava juurenhoidon tukitoimenpide; luokka 7 Laajan kudospuutteen väliaikainen tai lopullinen korvaaminen juurenhoitoa varten. Sisältää esim. vanhan paikan purkamisen ja pilarin tai laajan sekä vaativan täytteen rakentamisen juurenhoitohampaan eristämistä varten. 100,00 SGC50 Hampaan avoimen juurenkärjen sulkeminen; luokka 8 Kehittyvän hampaan juurenkärjen sulkeminen kudosystävällisellä 130,00 materiaalilla, jolla pyritään turvaamaan juuren kehitys loppuun. Ei sisällä varsinaista juurentäytettä. Ei sisällä seurantaröntgen kuvia. SH Purentafysiologia Purentafysiologinen hoito edellyttää diagnostisoitua toimintahäiriötä, purennan sairautta tai vammaa. Tavanomainen kontrolli muun hammashoidon yhteydessä ei ole tässä tarkoitettua purentafysiologista hoitoa. SHA Purentafysiologinen hoitokäynti Kaikki yhdellä käyntikerralla suoritetut purentafysiologiset toimenpiteet, joita ei ole muualla erikseen luokiteltu, ilmaistaan yhdellä koodilla. SHA01 Purentafysiologinen hoitokäynti, suppea; luokka 2 Kesto enintään 10 minuuttia. 25,00 SHA02 Purentafysiologinen hoitokäynti; luokka 4 50,00 Kesto enintään 20 minuuttia. SHA03 Purentafysiologinen hoitokäynti, vaativa; luokka 5 75,00 Kesto enintään 30 minuuttia. SHA04 Purentafysiologinen hoitokäynti, erittäin vaativa; luokka 7 Kesto yli 30 min. 130,00 SHB Purentakisko SHB00 Purentakiskon valmistus ja suuhun sovitus; luokka 9 310,00 Toimenpide on hoitokokonaisuus, joka käsittää purentakiskon valmistuksen jäljennöksineen ja käyttöohjeineen. Uniapneakisko. Leukanivelen sijoiltaan menon reponointi, katso TED00 SPF Hammasproteettiset korjaustoimenpiteet SPF00 Hammasproteesin korjaus 50,00 Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 a) kohta; proteesin huolto Esim. proteesin korjaus ilman jäljennöstä.

8 8 (12) SPF10 Vaativa hammasproteesin korjaus Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 a) kohta; proteesin huolto 100,00 pohjauksella 120,00 HAMMASTEKNISET KULUT Proteesin korjaus, joka edellyttää jäljennöstä. SPF20 Väliaikainen pohjaus 100,00 Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 a) kohta; proteesin huolto pohjauksella. Immediaattiproteesin valmistuksen jälkeen tapahtuva väliaikainen pohjaus tai muu väliaikainen pohjaus. SPF30 Hammasproteesin pohjaus Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 a) kohta; proteesin huolto korjaus 100,00 pohjauksella 120,00 Sisältää reunojen ja ulkopintojen muotoilun, okluusion korjauksen sekä yhden jälkikäynnin. SPF40 Hammaskruunun tai pienen hammassillan 80,00 irrottaminen ja uudelleen sementointi; luokka 5 SPF50 Hammassillan irrottaminen, korjaus ja uudelleen 140,00 sementointi; luokka 7 Toimenpide, joka kestää yli 30 min. SPF60 Fasadin korjaus; luokka 7 95,00 Fasadin korjaus vastaanotolla täyteaineella. SX Muut suun ja hampaiden hoidon toimenpiteet SXA10 Suun alueen limakalvonäytteen otto; luokka 1 Suun alueen neulakudosnäytteet, katso TE SXA20 Suun alueen paikallinen lääkehoito; luokka 0 25,00 SXB00 Suun alueen limakalvo-ompeleiden poisto; luokka 2 25,00 SXB10 Kiinnityksen tai kiskotuksen purkaminen; luokka 4 Esim. traumojen, purentafysiologisten tai parodontologisten hoitojen kiskotusten purkaminen. 100,00

9 9 (12) SXC SXC02 Suun alueen muut toimenpiteet Suun ja hampaiston muu toimenpide, suppea; luokka 3 45,00 Esim. suppea parodontologisen tai muun leikkauksen jälkitarkastus tai hoito- ja kontrollikäynnin yhteydessä tehdyt suppeat limakalvosairauksiin tai hampaattoman suun limakalvoihin ja hampaistoa korvaaviin rakenteisiin liittyvät toimenpiteet. Käynnillä ei tehdä muita toimenpideluokituksessa määritettyjä toimenpiteitä, kuin mahdollinen radiologinen tutkimus. Kesto vähintään 10 minuuttia. SXC03 Suun ja hampaiston muu toimenpide; luokka 5 83,00 Esim. parodontologisen leikkauksen tai muun leikkauksen jälkitarkastus tai hoito- ja kontrollikäynnin yhteydessä tehdyt limakalvosairauteen tai hampaattoman suun limakalvoihin ja hampaistoa korvaaviin rakenteisiin liittyvät toimenpiteet Käynnillä ei tehdä muita toimenpideluokituksessa määritettyjä toimenpiteitä, kuin mahdollinen radiologinen tutkimus. Kesto vähintään 20 minuuttia. SXC04 Suun ja hampaiston muu toimenpide, laaja; luokka 7 130,00 Esim. laaja parodontologisen tai muun leikkauksen jälkitarkastus tai hoito- ja kontrollikäynnin yhteydessä tehdyt laaja-alaiset limakalvosairauteen tai hampaattoman suun limakalvoihin ja hampaistoa korvaaviin rakenteisiin liittyvät toimenpiteet. Käynnillä ei tehdä muita toimenpideluokituksessa määritettyjä toimenpiteitä, kuin mahdollinen radiologinen tutkimus. Kesto vähintään 30 minuuttia.

10 10 (12) Luku E Hampaiden, huulten, leukojen, suun ja nielun toimenpiteet Suun ja hampaiston konservatiiviset toimenpiteet, katso luku S EB Hampaiston toimenpiteet Konservatiiviset toimenpiteet, katso luvut S ja T. EBA EBA00 Hampaiden poistot Hampaan poisto; luokka 4 85,00 EBA05 Vaativa hampaan poisto ilman leikkausta; luokka 7 125,00 Sisältää monijuurisen hampaan juurten erottelun. EBA10 Hampaan poistoleikkaus; luokka ,00 Sisältää mm. puhkeamattoman hampaan ja luun sisällä olevan hampaan leikkauksellisen poiston. EBA12 Vaativa hampaan poistoleikkaus; luokka 12 Esim. syvällä luun sisällä oleva puhkeamaton hammas. 300,00 EBA15 Hampaiston saneeraus; luokka 8 130,00 Vähintään neljän hampaan poisto leukaa kohden. EBA20 Hampaan poisto osittain, hemisektio; luokka 7 125,00 Esim. monijuurisen hampaan yhden juuren poisto. Monijuurisen hampaan halkaisu. EBA30 Hampaan juuren poisto; luokka 4 Jäännösjuuren poisto. Monijuurisen hampaan kohdalla merkitään vain yksi toimenpide. 85,00 EBA40 Hampaan juurenpään poisto; luokka 8 175,00 EBA45 Monijuurisen hampaan juurenpään poisto; luokka ,00 EBA99 Muu hampaan poistoleikkaus Luku W Muut ja useisiin elinjärjestelmiin vaikuttavat toimenpiteet Toimenpiteet, jotka kohdistetaan useisiin eri elinjärjestelmiin tai koko elimistöön. WX Anestesia, hengityksen tuki ja elvytys Ei sisällä ääreishermojen salpausta, katso TAC00. WX002 Sedaatio tai kivunlievitys ilman anestesiaa; luokka 4 Esim. ilokaasusedaatio. 85,00 WX1 Paikalliset puudutukset WX105 Pintapuudutus iholle tai limakalvolle, luokka 0 15,00

11 11 (12) Hammastoimenpiteissä puudutus on leuan puoliskoa kohden. WX110 WX2 Infiltraatiopuudutus, luokka 0 15,00 Hammastoimenpiteissä puudutus on leuan puoliskoa kohden. Johtopuudutukset WX290 Muu johtopuudutus; luokka 0 Esim. suun alueen johtopuudutus. 18,00 Radiologiset tutkimukset ja toimenpiteet EB1AA Hammasröntgen 25,00 _ EB1CA Hammasröntgen, lisäkuva 15,00 EB1HA Hampaiston ja leuan panoraama- tai muu yksinkertainen rakokuvaus 75,00 EB1SA Hammasröntgen, Bite-Wing-kuva hampaiston sivualueelta 36,00

12

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen 2 (50) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset käynnit 7 Luku S Suun ja

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2015. Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2015

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2015. Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2015 OHJAUS Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2015 Satu Annika Aalto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 029 524 60000 www.thl.fi 12 2014 uollon OHJAUS

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

SAA02 Suun perustutkimus

SAA02 Suun perustutkimus Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto Hinnat ovat hintoja ENNEN Kel SV-koodi, toimenpide SA Tutkimukset Normaali EUR Alennus -25% Alennus -20% SAA01 Suun suppea tutkimus SAA02 Suun perustutkimus

Lisätiedot

Hammaslääkäri Tuomo Nuuja,

Hammaslääkäri Tuomo Nuuja, Hinnasto **) ei sisällä terveyskeskuksen käyntimaksua 7,50, 9,60 tai 13,90 KOODI Toimenpiteen selite Hammaslääkäri Tuomo Nuuja, VITA-Terveyspalvelut Oy / Vita Lääkäriasema SAA01 Suun tutkimus, suppea (kesto

Lisätiedot

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.12.2013 110 ja 16.4.

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.12.2013 110 ja 16.4. ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.12.2013 110 ja 16.4.2014 33 Hinnat on laskettu vuoden 2012 tilinpäätöstiedoista. Jakajana on käytetty

Lisätiedot

SUUHYGIENISTIEN toimenpidepalkkioita ja jononpurkua koskeva suositus 1.10.2014 31.12.2016

SUUHYGIENISTIEN toimenpidepalkkioita ja jononpurkua koskeva suositus 1.10.2014 31.12.2016 SUUHYGIENISTIEN toimenpidepalkkioita ja jononpurkua koskeva suositus 1.10.2014 31.12.2016 Akavan Erityisalat Suomen Suuhygienistiliitto SSHL JOHDANTO Suomen Suuhygienistiliiton hallitukselle ja Akavan

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2014 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2014 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1. Sosiaali- ja terveysyksikkö Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2014 alkaen Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2014 Päivitetty versio 12.5.2014 Korjattu

Lisätiedot

Selvitys yksityisten hammaslääkäripalveluja tuottavien yritysten hinnoista

Selvitys yksityisten hammaslääkäripalveluja tuottavien yritysten hinnoista Selvitys yksityisten hammaslääkäripalveluja tuottavien yritysten hinnoista Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry 2015 Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry on kerännyt kevään 2015 aikana yksityisten hammaslääkäripalveluja

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvausten 3.9.2012

Sairaanhoitokorvausten 3.9.2012 Sairaanhoitokorvausten taksat 3.9.2012 Päivitetty 28.08.2012 Sairausvakuutuksen korvaustaksat Sisällysluettelo Hammashoidon taksa Tutkimukset Täydentävät tutkimukset Ehkäisevä hoito Hampaan kiinnityskudossairauden

Lisätiedot

Sairausvakuutuksen korvaustaksat

Sairausvakuutuksen korvaustaksat Päivitetty 03.12.2014 Sairausvakuutuksen korvaustaksat Sisällysluettelo Hammashoidon taksa Tutkimukset Täydentävät tutkimukset Ehkäisevä hoito Hampaan kiinnityskudossairauden hoito Paikkaushoidot Hampaan

Lisätiedot

Hammashoit. Korvaaminen sairausvakuutuksesta

Hammashoit. Korvaaminen sairausvakuutuksesta Hammashoit Korvaaminen sairausvakuutuksesta Lukijalle Tässä Kansaneläkelaitoksen (Kelan) ohjeessa esitellään hammashoidon korvaamista sairausvakuutuslain nojalla. Ohje korvaa 1.1.2010 julkaistun ohjekirjan

Lisätiedot

Hammas- ja suusairaudet: Ehkäisevä suun perusterveydenhuolto

Hammas- ja suusairaudet: Ehkäisevä suun perusterveydenhuolto 156 Hammas- ja suusairaudet: Ehkäisevä suun perusterveydenhuolto Ei ICD-koodia Ehkäisevän hoidon ensisijaisena tavoitteena on estää hammas- ja suusairauksien kehittyminen sekä ylläpitää suun hyvää terveyttä

Lisätiedot

Juha Talonpoika. Oikea instrumentti. opas parodontologiseen hoitoon

Juha Talonpoika. Oikea instrumentti. opas parodontologiseen hoitoon Juha Talonpoika Oikea instrumentti opas parodontologiseen hoitoon Sisällys Parodontiitin patogeneesi...4 Kolme potilasryhmää...5 Potilaat joilla ei ole pitkälle edennyttä parodontiittia eli parodontiittivapaat...

Lisätiedot

Kandin selviytymisopas klinikkaan

Kandin selviytymisopas klinikkaan Piia Uusitalo ja Katariina Havukainen Kandin selviytymisopas klinikkaan Syventävien opintojen kirjallinen työ Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hammaslääketieteen laitos Syyslukukausi 2014 Tutkielman

Lisätiedot

TIETOPAKETTI KOIRIEN JA KISSOJEN HAMMASHOIDOISTA JA SUUKIRURGIASTA. Anna Chrons ja Helena Kuntsi-Vaattovaara

TIETOPAKETTI KOIRIEN JA KISSOJEN HAMMASHOIDOISTA JA SUUKIRURGIASTA. Anna Chrons ja Helena Kuntsi-Vaattovaara TIETOPAKETTI KOIRIEN JA KISSOJEN HAMMASHOIDOISTA JA SUUKIRURGIASTA Anna Chrons ja Helena Kuntsi-Vaattovaara SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1 1. Anatomiaa 2 1.1 Hampaiden puhkeaminen 3 1.2 Purenta 4 1.3 Hampaan

Lisätiedot

Yhteistyöterveisin. Kansaneläkelaitos. Terveysosasto. Lukijalle. Lukijalle

Yhteistyöterveisin. Kansaneläkelaitos. Terveysosasto. Lukijalle. Lukijalle Lukijalle Lukijalle Tässä ohjekirjassa esitellään sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen maksamista sairaanhoitokustannuksista vakuutusyhtiölle. Korvaukset vakuutusyhtiölle maksetaan asiakkaan antaman

Lisätiedot

hyvinvointia suunterveydestä SUUNTERVEYDEN PUOLESTA FÖR GOD MUNHÄLSA

hyvinvointia suunterveydestä SUUNTERVEYDEN PUOLESTA FÖR GOD MUNHÄLSA hyvinvointia suunterveydestä SUUNTERVEYDEN PUOLESTA FÖR GOD MUNHÄLSA Suun kautta soteen Hyvä suunterveys on osa yleisterveyttä. Suun ongelmat vaikuttavat ruokailuun ja ravintoon, heikentävät kroonisten

Lisätiedot

KOIRA JA KISSA PARODONTIITTIPOTILAANA

KOIRA JA KISSA PARODONTIITTIPOTILAANA Kirjoittaja: Helena Kuntsi-Vaattovaara, ELL, Diplomate of American Veterinary Dental College, Diplomate of European Veterinary Dental College Eläinlääkäriasema Anident Lamminpääntie 43, 02880 Veikkola

Lisätiedot

Voinko käyttää hammasvälien puhdistukseen hammastikkua, hammasväliharjaa tai kumipiikeillä varustettua muovitikkua?

Voinko käyttää hammasvälien puhdistukseen hammastikkua, hammasväliharjaa tai kumipiikeillä varustettua muovitikkua? Mikä on parodontologi? Parodontologi on erikoishammaslääkäri, joka on saanut koulutuksen hampaiden kiinnityskudosten sairauksien ehkäisemiseen ja hoitoon. Parodontologilla on myös tavallista hammaslääkäriä

Lisätiedot

KOIRIEN HAMMASVAURIOT JA NIIDEN HOITO

KOIRIEN HAMMASVAURIOT JA NIIDEN HOITO Kirjoittaja: Helena Kuntsi-Vaattovaara, ELL, Dipl. AVDC, Dipl EVDC Eläinlääkäriasema Anident, Lamminpääntie 43, 02880 Veikkola Puh. 09-2565430, sähköposti anident@kolumbus.fi KOIRIEN HAMMASVAURIOT JA NIIDEN

Lisätiedot

Esteettisen hammashoidon uudet tuulet

Esteettisen hammashoidon uudet tuulet Tammikuu 2011 Plandentin asiakaslehti hammashoidon ammattilaisille Esteettisen hammashoidon uudet tuulet 17 Yksilöllisesti muotoiltu hammassuoja on pään turvavyö 25 Esteettinen yleistäyteaine G-ænial 28

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous 5/2014 1(23) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 15.30 Paikka THL, Saunakabinetti 8. kerros, Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja (x) Hämäläinen Päivi THL Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Heidi Tuominen HAMPAIDEN TRANSPLANTAATIOT. Syventävien opintojen kirjallinen tutkielma Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta

Heidi Tuominen HAMPAIDEN TRANSPLANTAATIOT. Syventävien opintojen kirjallinen tutkielma Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Heidi Tuominen HAMPAIDEN TRANSPLANTAATIOT Syventävien opintojen kirjallinen tutkielma Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hammaslääketieteen laitos päivämäärä 24.10.2014 Tutkielman oppiala: Suu-

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. Paikka ihmisille jotka eivät pidä hammaslääkärikäynneistä

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. Paikka ihmisille jotka eivät pidä hammaslääkärikäynneistä TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI Lokakuu 2007 Seuraava Teemanumero INFORMAATIO- TEKNOLGIA 30.10. Paikka ihmisille jotka eivät pidä hammaslääkärikäynneistä SUUN ITSEHOITO Oikeaoppinen

Lisätiedot

Hammasimplanteilla. Esite potilaille

Hammasimplanteilla. Esite potilaille Hammasimplanteilla TURVALLISESTI ESTEETTINEN LOPPUTULOS Esite potilaille Hyvä lukija Hampaiden implanttihoito tehdään noudattaen luonnon esimerkkiä. Omien hampaidesi toiminta palautuu täydellisesti samalla

Lisätiedot

Hammaslääketieteessä, suu- ja kasvokirurgiassa sekä korva-, nenä- ja kurkkutaudeissa käytettävät biomateriaalit

Hammaslääketieteessä, suu- ja kasvokirurgiassa sekä korva-, nenä- ja kurkkutaudeissa käytettävät biomateriaalit Lääkelaitoksen julkaisusarja 4/2003 Hammaslääketieteessä, suu- ja kasvokirurgiassa sekä korva-, nenä- ja kurkkutaudeissa käytettävät biomateriaalit Jouni Heikkilä Yrjö T. Konttinen Jukka Salonen HAMMASLÄÄKETIETEESSÄ,

Lisätiedot

Palvelutalon asukkaan hyvä suunhoito

Palvelutalon asukkaan hyvä suunhoito Palvelutalon asukkaan hyvä suunhoito Osio 6: Hammashoitopalvelut, niiden sisältö ja saatavuus Suun terveydenhuollon koulutusohjelma, suuhygienisti Opinnäytetyö 30.5.2008 Tarja Kirjatankki Aninka Lounasmaa

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Palveluhinnasto 2013 PALVELUHINNASTON 2013 LISÄYKSET JA MUUTOKSET 1. OULASKANKAAN SAIRAALA Synnytykset ja naistentaudit, sivu 68 Uusia hintaluokkia 1.1.2013 alkaen

Lisätiedot

PARODONTOLOGISET HOITOKÄYTÄNNÖT PÄÄKAUPUNKISEUDUN TERVEYSKESKUKSISSA

PARODONTOLOGISET HOITOKÄYTÄNNÖT PÄÄKAUPUNKISEUDUN TERVEYSKESKUKSISSA PARODONTOLOGISET HOITOKÄYTÄNNÖT PÄÄKAUPUNKISEUDUN TERVEYSKESKUKSISSA Lilli Vuorinen HLK Hammaslääketieteenlaitos Helsinki 04.04.2011 Syventävä tutkielma lilli.vuorinen@helsinki.fi Ohjaajat: HLT, EHL Päivi

Lisätiedot