4. Julkaisun hyväksyminen Acta Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjaan. 6. Mediaestetiikan dosentin arvon myöntäminen TaT Mika Elolle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4. Julkaisun hyväksyminen Acta Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjaan. 6. Mediaestetiikan dosentin arvon myöntäminen TaT Mika Elolle"

Transkriptio

1 LAPIN YLIOPISTO Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/ ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. KuM Ilkka Väätin väitöskirjan arvosteleminen ja tohtorintutkintoon liittyvän opintosuunnitelman hyväksyminen 3. TaM, MFA Katriina Pajusen väittelylupa, vastaväittäjien, kustoksen ja väitöspäivän määrääminen Pajusen väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle sekä tohtorintutkintoon liittyvän opintosuunnitelman hyväksyminen 4. Julkaisun hyväksyminen Acta Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjaan 5. Ilmoitusasiat 6. Mediaestetiikan dosentin arvon myöntäminen TaT Mika Elolle 7. Ohjaajien määrääminen jatko-opiskelijoille 8. Tutkielmien arvosteleminen 9. Muut asiat

2 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto ESITYSLISTA puh , privatel 3135 Kokous 8/2012 Paikka: taiteiden tiedekunta F2018 Aika klo 9.15 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Timo Jokela, pj. +Päivi Granö =Tuija Hautala-Hirvioja +Kristiina Hänninen =Marjatta Heikkilä-Rastas +Eija Timonen =Riitta Brusila =Pertti Aula =Emmi Harjuniemi =Hanna Viitasaari =Piia Pyrstöjärvi +Timo Haanpää =Silja Nikula +Janne Erkkilä =Heidi Pöysä =Jussi Jokinen =Viivi Leskelä =Riikka Kuoppasalmi =Kristiina Karvonen 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin ole toisin päättänyt. Hallintoelimen jäsen on velvollinen ilmoittamaan asiasta varajäsenelleen ja hallintoelimen sihteerille, jos hän on estynyt osallistumasta kokoukseen. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 61 :n mukaan yliopiston monijäseniset hallintoelimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Kokouskutsut asialistoineen on postitettu jäsenille ja varajäsenille perjantaina Esitys Päätös Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin.

3 Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 8/2012, asiakohta 1 Pöytäkirjan vakuudeksi: Timo Jokela puheenjohtaja esittelijä

4 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto ESITYSLISTA puh , privatel 3135 Kokous 8/2012 Paikka: taiteiden tiedekunta F2018 Aika klo 9.15 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Timo Jokela, pj. +Päivi Granö =Tuija Hautala-Hirvioja +Kristiina Hänninen =Marjatta Heikkilä-Rastas +Eija Timonen =Riitta Brusila =Pertti Aula =Emmi Harjuniemi +Hanna Viitasaari =Piia Pyrstöjärvi +Timo Haanpää =Silja Nikula +Janne Erkkilä =Heidi Pöysä =Jussi Jokinen =Viivi Leskelä =Riikka Kuoppasalmi =Kristiina Karvonen Lisäjäsenet: =Mari Mäkiranta +Marja Tuominen =Minna Uotila 2. KuM Ilkka Väätin väitöskirjan arvosteleminen ja tohtorintutkintoon liittyvän opintosuunnitelman hyväksyminen KuM Ilkka Väätin väitöskirjaksi tarkoitettu tutkimus MUNDUS Matka maailman keskipisteeseen tarkastettiin taiteiden tiedekunnassa Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan hyväksynyt Väätin työhön sisältyvän taiteellisen produktion osaksi hänen väitöskirjaansa. Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan määrännyt KuM Ilkka Väätin väitöstilaisuuden kustokseksi professori Marja Tuomisen ja vastaväittäjiksi dosentti Katariina Mustakallion ja professori emeritus Jan Kenneth Weckmanin. Vastaväittäjien lausunnot liitteinä 1-2. Samassa kokouksessa tiedekuntaneuvosto asetti Väätin väitöskirjatyölle arvosanaehdotuksen laatimista varten arvosanalautakunnan. Arvosanalautakunnan tehtävänä on antaa tiedekuntaneuvostolle vastaväittä-

5 jän tai -väittäjien lausuntoa täydentävä perusteltu ehdotus väitöskirjan hyväksymisestä tai hylkäämisestä sekä hyväksyttäväksi esitettävälle väitöskirjalle esittää arvosanaa. Arvosanalautakunnan jäsenten tulee olla läsnä väitöstilaisuudessa. Arvosanalautakuntaan nimettiin vastaväittäjät, väitöskirjan toisen esitarkastaja dosentti Kari Kotkavaara, professori Tuija Hautala- Hirvioja ja kustos. Arvosanalautakunnan lausunto liitteenä 3. Väätillä ei ole huomautettavaa vastaväittäjien ja arvosanalautakunnan lausuntoihin (liite 4). Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella opintosuoritukset tarkastajien lausuntojen perusteella. Tiedekuntaneuvosto päättää väitöskirjan arvosanasta saatuaan vastaväittäjän lausunnon sekä arvosanalautakunnan arvosanaehdotuksen. Suosituksissa väitöskirjatyön tarkastusprosessin etenemisestä Lapin yliopistossa todetaan, että väitöskirjan arvostelussa otetaan huomioon myös väittelijän puolustautuminen väitöstilaisuudessa. Yliopistolain (558/2009) 29 :n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet ja varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus taikka jotka on otettu professorin tehtävään. Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 61 :n mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Yliopistolain (558/98) 44 :n mukaan ennen väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- tai taidonnäytteen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Taiteen tohtorin tutkintoon vaaditaan väitöskirjatyön lisäksi muita opintoja yhteensä 60 opintopistettä. Professori Marja Tuominen puoltaa Väätin henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja muiden opintojen hyväksymistä osaksi taiteen tohtorin tutkintoa (liite 5). Väitöskirja on nähtävissä tiedekunnan kansliassa. Väitöskirjan arvostelussa ei esittelymenettelyä. Esitys Päätös 1 Päätös 2 Hyväksyttäneen KuM Ilkka Väätin taiteen tohtorin tutkinnon muut opinnot liitteen 5 mukaan. Arvosteltiin KuM Ilkka Väätin väitöskirjatutkimus MUNDUS Matka maailman keskipisteeseen yksimielisesti arvosanalla xxx (erillinen pöytäkirja liitteenä). Esityksen mukaisesti.

6 Päätöksentekoon osallistuivat Timo Jokela, Kristiina Hänninen, Päivi Granö, Eija Timonen ja Marja Tuominen. Pöytäkirjan vakuudeksi: Timo Jokela puheenjohtaja esittelijä

7 Aika ERILLINEN PÖYTÄKIRJA Tiedekuntaneuvoston kokous , 8/2012 Asiakohta 2 Paikka Läsnä taiteiden tiedekunta, F2018 Timo Jokela Kristiina Hänninen Päivi Granö Eija Timonen Hanna Viitasaari Timo Haanpää Janne Erkkilä Marja Tuominen 2. KuM Ilkka Väätin väitöskirjan arvosteleminen Arvosteltavana oli KuM Ilkka Väätin väitöskirjatutkimus MUNDUS Matka maailman keskipisteeseen. Ratkaistaessa asiaa tiedekuntaneuvoston jäsenet ilmaisivat kantansa seuraavasti: Granö Päivi Timonen Eija Hänninen Kristiina Tuominen Marja Jokela Timo xxx xxx xxx xxx xxx Päätös Arvosteltiin KuM Ilkka Väätin väitöskirjatutkimus MUNDUS Matka maailman keskipisteeseen yksimielisesti arvosanalla xxx. Rovaniemellä Puheenjohtaja Timo Jokela Sihteeri Marjo Majava

8 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto ESITYSLISTA puh , privatel 3135 Kokous 8/2012 Paikka: taiteiden tiedekunta F2018 Aika klo 9.15 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Timo Jokela, pj. +Päivi Granö =Tuija Hautala-Hirvioja +Kristiina Hänninen =Marjatta Heikkilä-Rastas +Eija Timonen =Riitta Brusila =Pertti Aula =Emmi Harjuniemi +Hanna Viitasaari =Piia Pyrstöjärvi +Timo Haanpää =Silja Nikula +Janne Erkkilä =Heidi Pöysä =Jussi Jokinen =Viivi Leskelä =Riikka Kuoppasalmi =Kristiina Karvonen Lisäjäsenet: =Mari Mäkiranta +Marja Tuominen =Minna Uotila 3. TaM, MFA Katriina Pajusen väittelylupa, vastaväittäjien, kustoksen ja väitöspäivän määrääminen Pajusen väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle sekä tohtorintutkintoon liittyvän opintosuunnitelman hyväksyminen Jatko-opiskelija Katriina Pajunen on anonut, että tiedekuntaneuvosto myöntäisi hänelle väittelyluvan. Tiedekuntaneuvosto on määrännyt Pajusen väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle Immersed in Illusion: An Ecological Approach to Virtual Set esitarkastajiksi tutkija, TaT Pia Tikan ja professori Mauri Kaipaisen. Taiteiden tiedekunnan jatko-opinto-ohjeiden mukaan esitarkastajien tulee lausua siitä, täyttääkö heille tarkastettavaksi toimitettu tutkimus väittelyluvan myöntämisen edellytykset. Esitarkastaja voi esittämistään korjauksista huolimatta puoltaa väittelyluvan myöntämistä, mikäli korjausten tekeminen ei ole hänen mielestään väitöskirjan hyväksymisen edellytys. Esitarkastajien yhtei-

9 nen lausunto liitteenä 1. Lausunnon liitteenä oleva Summary on nähtävissä tiedekunnan kansliassa. Ennen tiedekuntaneuvoston käsittelyä jatko-opiskelijalle varataan tilaisuus antaa vastine esitarkastajien lausunnoista. Pajusella ei ole huomautettavaa esitarkastajien lausunnoista. Myönnettyään väittelyluvan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä väittelijälle yksi tai kaksi vastaväittäjää sekä väitöstilaisuuden kustos. Ennen vastaväittäjien ja kustoksen määräämistä tohtorin tutkinnon suorittajalle varataan tilaisuus antaa asiasta kirjallinen lausunto. Taiteen tohtorin tutkintoon vaaditaan väitöskirjatyön lisäksi muita opintoja yhteensä 60 opintopistettä. Professori Eija Timonen puoltaa Pajusen henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja muiden opintojen hyväksymistä osaksi taiteen tohtorin tutkintoa (liite 2). Väittelyluvan myöntämisessä ei esittelymenettelyä. Esitys 1 Esitys 2 Päätös 1 Tehtäneen päätös TaM, MFA Katriina Pajusen väitöstilaisuuden kustoksesta, vastaväittäjistä sekä väitöstilaisuuden pitoajasta ja -paikasta, mikäli tiedekuntaneuvosto päättää myöntää Katriina Pajuselle väittelyluvan. Hyväksyttäneen TaM, MFA Katriina Pajusen taiteen tohtorin tutkinnon muut opinnot liitteen 2 mukaan. Päätettiin myöntää TaM, MFA Katriina Pajuselle hänen anomuksestaan väittelylupa väitöskirjaksi tarkoittamalleen tutkimukselle Immersed in Illusion: An Ecological Approach to Virtual Set (erillinen pöytäkirja liitteenä). Päätös 2 Esittelijän kokouksessa tekemän esityksen mukaan päätettiin määrätä TaM, MFA Katriina Pajusen väitöstilaisuuden kustokseksi professori Eija Timonen ja vastaväittäjäksi TaT Pia Tikka sekä väitöstilaisuuden ajankohdaksi kello ja paikaksi Castrén-sali (Yliopistonkatu 8). Päätös 3 Esityksen 2 mukaisesti. Päätöksentekoon osallistuivat Timo Jokela, Kristiina Hänninen, Päivi Granö, Eija Timonen ja Marja Tuominen. Pöytäkirjan vakuudeksi: Timo Jokela puheenjohtaja esittelijä

10 Aika ERILLINEN PÖYTÄKIRJA Tiedekuntaneuvoston kokous , 8/2012 Asiakohta 3 Paikka Läsnä taiteiden tiedekunta, F2018 Timo Jokela Kristiina Hänninen Päivi Granö Eija Timonen Hanna Viitasaari Timo Haanpää Janne Erkkilä Marja Tuominen 3. Jatko-opiskelija Katriina Pajusen väittelylupa Päätettävänä oli väittelyluvan myöntäminen TaM, MFA Katriina Pajusen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle tutkimukselle Immersed in Illusion: An Ecological Approach to Virtual Set. Ratkaistaessa asiaa tiedekuntaneuvoston jäsenet ilmaisivat kantansa seuraavasti: Granö Päivi Timonen Eija Hänninen Kristiina Tuominen Marja Jokela Timo puollan väittelyluvan myöntämistä puollan väittelyluvan myöntämistä puollan väittelyluvan myöntämistä puollan väittelyluvan myöntämistä puollan väittelyluvan myöntämistä Päätös Päätettiin myöntää väittelylupa TaM, MFA Katriina Pajusen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle tutkimukselle Immersed in Illusion: An Ecological Approach to Virtual Set. Rovaniemellä Puheenjohtaja Timo Jokela Sihteeri Marjo Majava

11 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto ESITYSLISTA puh , privatel 3135 Kokous 8/2012 Paikka: taiteiden tiedekunta F2018 Aika klo 9.15 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Timo Jokela, pj. +Päivi Granö =Tuija Hautala-Hirvioja +Kristiina Hänninen =Marjatta Heikkilä-Rastas +Eija Timonen =Riitta Brusila =Pertti Aula =Emmi Harjuniemi +Hanna Viitasaari =Piia Pyrstöjärvi +Timo Haanpää =Silja Nikula +Janne Erkkilä =Heidi Pöysä =Jussi Jokinen =Viivi Leskelä =Riikka Kuoppasalmi =Kristiina Karvonen 4. Julkaisun hyväksyminen Acta Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjaan Tiedekuntaneuvosto on käsitellyt väittelyluvan myöntämistä TaM, MFA Katriina Pajuselle asiakohdassa 3. Tiedekunnalle tehtävän esityksen väitöskirjan julkaisemisesta Acta Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjassa tekee valvojaprofessori ja päätöksen väitöskirjan sarjaan ottamisesta tekee tiedekuntaneuvosto. Professori Eija Timonen on esittänyt Pajusen väitöskirjan julkaisemista Acta Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjassa. Lapin yliopistossa tehtävät väitöskirjat suositellaan julkaistavaksi yliopiston yhteisessä julkaisusarjassa Acta Universitatis Lapponiensis. Esitys Päätettäneen ottaa TaM, MFA Katriina Pajusen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Immersed in Illusion: An Ecological Approach to Virtual Set Acta Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjaan, mikäli tiedekuntaneuvosto on päättänyt myöntää Pajuselle väittelyluvan.

12 Päätös Esittelijän kokouksessa muuttaman esityksen mukaisesti päätettiin ottaa TaM, MFA Katriina Pajusen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Immersed in Illusion: An Ecological Approach to Virtual Set Acta Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Timo Jokela puheenjohtaja esittelijä

13 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto ESITYSLISTA puh , privatel 3135 Kokous 8/2012 Paikka: taiteiden tiedekunta F2018 Aika klo 9.15 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Timo Jokela, pj. +Päivi Granö =Tuija Hautala-Hirvioja +Kristiina Hänninen =Marjatta Heikkilä-Rastas +Eija Timonen =Riitta Brusila =Pertti Aula =Emmi Harjuniemi +Hanna Viitasaari =Piia Pyrstöjärvi +Timo Haanpää =Silja Nikula +Janne Erkkilä =Heidi Pöysä =Jussi Jokinen =Viivi Leskelä =Riikka Kuoppasalmi =Kristiina Karvonen 5. Ilmoitusasiat - Dekaanin katsaus. - Lapin yliopiston tutkintotavoitteet ja niiden toteutuminen (liite 1). - Vuosina toteutuneiden tutkintojen määristä johtuen vuonna 2012 tiedekunnan tavoitteena on 3 tohtorin, 106 taiteen maisterin ja 198 taiteen kandidaatin tutkintoa. Tiedekunnassa on mennessä suoritettu 4 taiteen tohtorin, 55 taiteen maisterin ja 67 taiteen kandidaatin tutkintoa. Tiedekunta on dekaanin päätöksellä myöntänyt seuraavat todistukset: taiteen maisteri, kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Ulla Hautamäki taiteen maisteri, teollisen muotoilun koulutusohjelma Mikko Ronkainen Leena Rantamaula

14 taiteen maisteri, tekstiili- ja vaatetusalan koulutusohjelma Irene Häggkvist Anna-Leena Pyylampi Mari Peräntie taiteen kandidaatti, kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Piritta Mäntysalo Juulia Saarikoski Sami Konttinen Jatta Vuorinen taiteen kandidaatti, teollisen muotoilun koulutusohjelma Juho Hautala Heidi Vittaniemi taiteen kandidaatti, tekstiili- ja vaatetusalan koulutusohjelma Eeva Yli-Koski - Lapin yliopiston ohjeistus tohtoriohjelmien siirtymäkauden rahoituksesta (liite 2). - Suunnittelupäällikkö Kaisa Kankaan laatima tiedote taiteiden tiedekunnan taiteellisen toiminnan tulosten parantamisesta liitteenä 3. - Jatko-opiskelijoiksi hyväksytyt: Merja Briñón Daria Akimenko - Työsopimukset: muotoilijaamk Tom Hagelberg suunnittelija / SincoPlus muotoilijaamk Reetta Kerola tutkimusavustaja / SincoPlus tait.yo Antti Lindström tutkimusapulainen / SincoPlus, Cosvac, Medipro tait.yo Aki Nyyssönen tutkimusavustaja / SincoPlus TaM Päivi Vaarula yliopisto-opettaja, sisustus- ja tekstiili-

15 muotoilu Henkilökunnan ja opiskelijoiden saamat tunnustukset: Teollisen muotoilun opiskelijat Elina Hildén ja Netta Korhonen ovat voittaneet keinutuolien muotoilukilpailun Habitare-messuilla Helsingissä. Valtion taidetoimikunta on myöntänyt jatko-opiskelija Helinä Konttiselle apurahan karjalankielisen novellikokoelman kirjoittamiseen. Jenny ja Antti Wihurin rahasto on myöntänyt apurahoja: - Jatko-opiskelija Asta Huutoselle väitöskirjatyön Taide ja tiedostamaton. Semioottinen tapaustutkimus maalaamisen prosessista loppuunsaattamiseen, - Jatko-opiskelija Tero Marinille väitöskirjatyöhön Kosketusnäytöllisten käyttöliittymien käyttö vanhuksilla, - Professori Marja Tuomiselle ja työryhmälle tutkimukseen Taide ja kulttuuri Lapin sodanjälkeisessä henkisessä ja materiaalisessa jälleenrakentamisessa. Tuomisen lisäksi työryhmään kuuluvat TaT Mervi Autti, professori Päivi Granö, yliopistonlehtori, TaT Anniina Koivurova, professori Tuija Hautala-Hirvioja ja dosentti Sisko Ylimartimo. - Näyttelyt: Jatko-opiskelija Anne Lehtelän - töitä mukana kuratoiduissa yhteisnäyttelyissä: Sota vai Rauha? SKjL-teemanäyttely Etelä-Karjalan taidemuseossa Lappeenrannassa , The Art of Basware Sanomatalon Mediatorilla Helsingissä , Vaahtokarkki Haiharan taidekeskuksessa Tampereella , - töitä mukana ryhmänäyttelyissä: Rovaniemen Design Weekillä Lappiatalossa Rovaniemellä , Taidesuunnistuksessa 2012 Tampereella , Ero Taidehalli TR1:ssä Tampereella , 1<3 Scotiabank Contact Photography Festivalissa Torontossa Kanadassa , Stockforsin kesässä 2012 Stockforssissa , Y-festivaaleilla Näsinlinnassa Tampereella , Tampereen taidemessuilla , - yksityisnäyttelyt: Muija heitti makuupussin perään Gallery Project Roomissa Helsingissä ja Galleria 5:ssä Oulussa , Break It! mediataideilta Mediamuseo Rupriikisa Tampereella (kuratoitu) , Don t mind me Galleria Kohinassa Joensuussa

16 Lehtori Jyrki Siukosen Viisikko löytää jäljen Galleria Himmelblaussa Tampereella Kuvataidekasvatuksen opiskelija Heta Pöyryn ja Seija Sairasen yhteisnäyttely Galleria Pinnassa Savonlinnassa Pt.tuntiopettaja Jari Mikkolan videoita ja säveltämää musiikkia Tsöh, Tsöh! Kuuluuko? Lappilaisen populaarimusiikin historiaa Lapin maakuntamuseossa Lumipalloefekti Pohjois-Suomen biennaalissa Oulun taidemuseossa pt.tuntiopettaja Jari Mikkolan musiikkivideoteoksia , jatko-opiskelija Minna Rainion ja audiovisuaalisen mediakulttuurin opiskelija Mark Robertsin Miksi haluat lapsen? ja Some we kept, some we threw back Yliopistonlehtori Tom Engblomin, amanuenssi Leila Lipiäisen ja pt.tuntiopettaja Esa Meltauksen töitä esillä Lapin ja Oulun maakuntien nykykuvataidetta esittelevässä näyttelyssä Petroskoissa Karjalan tasavallassa saakka. Näyttelyn ovat kuratoineet amanuenssi Anita Dunkers Petroskoin taidemuseosta sekä kuvataiteilijat Jyrki Poussu Oulusta ja Tuomas Korkalo Rovaniemeltä. Taiteiden tiedekunnan galleriassa Kajo 1 kuvataidekasvatuksen opiskelija Helena Nissisen Me tulemme taas, galleriassa Kajo 3 kuvataidekasvatuksen opiskelija Anu Jormalaisen Toinen luonto another nature ja galleriassa Kajo 3 vaihto-opiskelija Jude Griebelin Praktikum II -opintoihin liittyvä installaatio Jatko-opiskelija Kalle Lampelan väitöskirjan kolmeosaisesta taideproduktiosta koottu takautuva näyttely Toisenlaisissa hommissa Galleria Napassa Taiteiden tiedekunnan galleriassa Katve audiovisuaalisen mediakulttuurin opiskelija Santeri Happosen valokuvallisia silmukoita Rutiineja ja galleriassa Valo Lapin yliopiston ja Jenny ja Antti Wihurin säätiön vierailevan taiteilijan Jukka Korkeilan Rakkaus on silta, joka ylittää ajan, paikat ja maailmat Jatko-opiskelija Bettina Schülken audiovisuaalinen installaatio AU- RA/AURORA Machfeld project spacessa Viennassa Itävallassa alkaen. Kuvataidekasvatuksen opiskelija Tuire Kurikan valokuvanäyttely Kummitustarinoita Lapinlahden taidemuseossa

17 Jatko-opiskelija Merja Briñónin Maailmankaikkeuden Mandalat Galleria Kellokkaassa Ylläksellä Jatko-opiskelija Minna Rainion ja audiovisuaalisen mediakulttuurin opiskelija Mark Robertsin Some we kept, some we threw back PolArt2Knäyttelyssä Kemin taidemuseossa Teollisen muotoilun opiskelija Janne Erkkilän Janne Designs -tuotteita näyttelyssä Rovaniemen kaupunginkirjaston vitriinigalleriassa Jatko-opiskelija Minna Rainion ja audiovisuaalisen mediakulttuurin opiskelija Mark Robertsin videoteos Maamme/Vårt land Valokuvataiteen museossa Helsingissä Teos esitetään Esplanadin lavalla Helsingissä Esitys Päätös Todettaneen ilmoitusasiat. Todettiin. Lisäksi todettiin seuraavat ilmoitusasiat: - Henkilökunnan ja opiskelijoiden saamat tunnustukset: Jatko-opiskelija Ilkka Väätille myönnetty Valtion näyttökorvausapuraha taiteelliseen työskentelyyn (5 kk) ja Lapin yliopiston rehtorin tutkimusapuraha väitöstyön viimeistelyyn (2 kk) vuodelle 2012 sekä Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahaston apuraha taiteelliseen työskentelyyn (2 v). - Näyttelyt: Pöytäkirjan vakuudeksi: Jatko-opiskelija Ilkka Väätin yksityisnäyttelyt Kajaanin taidemuseossa ja galleria Joella Turussa sekä yhteisnäyttelyt Dimensio-ryhmä Tampereen taidemuseossa , Pirkanmaan 5. Triennaalissa TR1 Taidehallissa Tampereella ja 7-aalto kuvataiteen Wihuri Helsingin Taidehallissa Timo Jokela puheenjohtaja esittelijä

18 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto ESITYSLISTA puh , privatel 3135 Kokous 8/2012 Paikka: taiteiden tiedekunta F2018 Aika klo 9.15 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Timo Jokela, pj. +Päivi Granö =Tuija Hautala-Hirvioja +Kristiina Hänninen =Marjatta Heikkilä-Rastas +Eija Timonen =Riitta Brusila =Pertti Aula =Emmi Harjuniemi =Hanna Viitasaari =Piia Pyrstöjärvi +Timo Haanpää =Silja Nikula +Janne Erkkilä =Heidi Pöysä =Jussi Jokinen =Viivi Leskelä =Riikka Kuoppasalmi =Kristiina Karvonen 6. Mediaestetiikan dosentin arvon myöntäminen TaT Mika Elolle TaT Mika Elo on kirjeellään esittänyt, että hänet nimitettäisiin mediaestetiikan dosentiksi Lapin yliopiston taiteiden tiedekuntaan. Hakuasiakirjat on tiedekuntaneuvoston esityslistojen 11/2011 asiakohdan 6 liitteinä sekä nähtävissä tiedekunnan kansliassa. Yliopistolain (558/2009) 89 :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito. Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on tehdä esitys rehtorille dosentin arvon myöntämisestä. Tiedekuntaneuvoston kokouksessa todettiin, että TaT Mika Elon kiinnittäminen Lapin yliopistoon on opetuksen ja tieteellisen toiminnan kannalta tarkoituksenmukaista ja vahvistettiin dosentuurin alaksi mediaestetiikka. Samassa kokouksessa valittiin asiantuntijoiksi professori Jan Kaila

19 ja professori Juha Suonpää antamaan lausuntonsa hakijan tieteellisestä pätevyydestä dosentuuriin. Asiantuntijalausunnot liitteinä. Asiantuntijat toteavat lausunnoissaan TaT Mika Elon olevan kiistatta tieteellisesti pätevä mediaestetiikan dosentiksi sekä laadullisesti että myös tieteellisten töiden määrän perusteella. Elon päätyönä pidetään hänen 2005 julkaistua väitöskirjaansa Valokuvan medium. Sen arvioidaan olevan samalla yksi keskeisistä mediaestetiikan monografioista Suomessa. Molemmat asiantuntijat suosittavat TaT Mika Elolle myönnettäväksi dosentin arvon. Tiedekuntaneuvosto varasi TaT Mika Elolle mahdollisuuden antaa dosentuuriin liittyvä opetusnäyte. Mika Elo antoi opetusnäytteensä aiheesta Mediaestetiikan peruskysymyksiä. Tiedekuntaneuvosto arvosteli Elon opetusnäytteen kokouksessaan mainesanalla hyvä. Yliopiston henkilöstöltä vaadittavasta suomen ja ruotsin kielen taidosta säädetään valtioneuvoston asetuksen (770/2009) 1 pykälässä. Sen mukaan yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta. Lapin yliopiston hallintojohtosäännön mukaan yliopiston tehtävään valittavalta edellytetään sellainen koulutus ja kokemus sekä kielitaito kuin kyseisen tehtävän hoitaminen edellyttää. Nämä edellytykset määritellään kunkin tehtävän osalta ennen tehtävän täyttöön ryhtymistä, ottaen huomioon yliopistoista annetun valtionneuvoston asetuksen (770/2009) mukaiset 1 :n kielitaitovaatimukset. Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on tehdä esitys rehtorille dosentin arvon myöntämisestä. Esitys 1 Esitys 2 Esitys 3 Päätös 1 Päätös 2 Todettaneen, että TaT Mika Elolla on dosentuuriin vaadittava hyvä opetustaito, perusteelliset tiedot omalta alaltaan sekä kyky itsenäiseen tieteelliseen työhön. Todettaneen, että TaT Mika Elolla on dosentuuriin vaadittava suomen ja ruotsin kielen taito. Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille, että hän myöntäisi TaT Mika Elolle muotoilun estetiikan dosentin arvon. Esityksen mukaisesti. Esityksen mukaisesti.

20 Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 8/2012, asiakohta 6 Päätös 3 Esittelijän kokouksessa tarkentaman esityksen mukaisesti päätettiin esittää yliopiston rehtorille, että hän myöntäisi TaT Mika Elolle mediaestetiikan dosentin arvon. Pöytäkirjan vakuudeksi: Timo Jokela puheenjohtaja esittelijä

21 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto ESITYSLISTA puh , privatel 3135 Kokous 8/2012 Paikka: taiteiden tiedekunta F2018 Aika klo 9.15 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Timo Jokela, pj. +Päivi Granö =Tuija Hautala-Hirvioja +Kristiina Hänninen =Marjatta Heikkilä-Rastas +Eija Timonen =Riitta Brusila =Pertti Aula =Emmi Harjuniemi =Hanna Viitasaari =Piia Pyrstöjärvi +Timo Haanpää =Silja Nikula +Janne Erkkilä =Heidi Pöysä =Jussi Jokinen =Viivi Leskelä =Riikka Kuoppasalmi =Kristiina Karvonen 7. Ohjaajien määrääminen jatko-opiskelijoille Taiteiden tiedekunnan käytännön mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä väitöskirjojen ohjaajat. Päätös edellyttää sekä ohjaajan että ohjattavan suostumusta. Jatko-opiskelija Merja Briñón on esittänyt ohjaajien määräämistä väitöskirjatyölleen Palvelukonseptit kuvataiteen näyttelytoiminnassa. Kuvataiteen palveluiden kehittäminen palvelumuotoilun menetelmin. Jatko-opiskelija Daria Akimenko on esittänyt ohjaajien määräämistä väitöskirjatyölleen Education through sustainable design practices: Design practices as informal education vehicle of paradigm shift towards sustainability. Sekä jatko-opiskelijat että ohjaajat ovat antaneet suostumuksensa. Esitys 1 Päätettäneen määrätä Merja Briñónin väitöskirjatyön Palvelukonseptit kuvataiteen näyttelytoiminnassa. Kuvataiteen palveluiden kehittäminen palvelumuotoilun menetelmin ohjaajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Satu Miettinen ja professori Timo Jokela.

22 Esitys 2 Päätös 1 Päätös 2 Päätettäneen määrätä Daria Akimenkon väitöskirjatyölle Education through sustainable design practices: Design practices as informal education vehicle of paradigm shift towards sustainability ohjaajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Satu Miettinen ja diplom designer Michael Hardt. Esityksen mukaisesti. Esittelijän kokouksessa muuttaman esityksen mukaisesti päätettiin määrätä Daria Akimenkon väitöskirjatyölle Education through sustainable design practices: Design practices as informal education vehicle of paradigm shift towards sustainability ohjaajaksi suostumuksensa mukaisesti professori Satu Miettinen. Pöytäkirjan vakuudeksi: Timo Jokela puheenjohtaja esittelijä

23 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto ESITYSLISTA Maija-Sisko Tuomaala puh , privatel 2374 Kokous 8/2012 Paikka: taiteiden tiedekunta F2018 Aika klo 9.15 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Timo Jokela, pj. +Päivi Granö =Tuija Hautala-Hirvioja +Kristiina Hänninen =Marjatta Heikkilä-Rastas +Eija Timonen =Riitta Brusila =Pertti Aula =Emmi Harjuniemi =Hanna Viitasaari =Piia Pyrstöjärvi +Timo Haanpää =Silja Nikula +Janne Erkkilä =Heidi Pöysä =Jussi Jokinen =Viivi Leskelä =Riikka Kuoppasalmi =Kristiina Karvonen 8. Tutkielmien arvosteleminen Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella opintosuoritukset tarkastajien lausuntojen perusteella. Yliopistolain (558/2009) 29 :n mukaan opintosuoritusten arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet ja varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus taikka jotka on otettu professorin tehtävään. Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 61 :n mukaan monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/04) 16 :n mukaan Tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava vähintään pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden syventävät opinnot sekä tutkintoon mahdollisesti kuuluva yliopiston valvoma harjoittelu. Opiskelijan on suoritettava myös riittävät sivuaineopinnot, jollei niitä ole suoritettu aiempaan korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Opiskelijan on osoitettava saavuttaneen tutkinnolle, opinnoille ja opinnäytteelle asetetut tavoitteet sekä 6 :ssä tarkoitetun kielitaidon. Opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte, joka

24 osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Tutkielma: Härkönen Elina: Vesilinnun kylä yhteinen kylä. Toimintatutkimus kyläyhteisön osallistumisesta yhteisölliseen taidekasvatustoimintaan. Tarkastajat: Professori Timo Jokela ja yliopisto-opettaja, TaM Antti Stöckell. Kypsyysnäyte: Elina Härkönen suorittanut hyväksytysti Tutkielma: Pelkonen Teemu: Kuvataiteen lukiodiplomi opiskelijoiden kokemana. Tarkastajat: Professori Päivi Granö ja lehtori Seija Tuupanen. Kypsyysnäyte: Teemu Pelkonen suorittanut hyväksytysti Tutkielma: Nikula Jussi: Aikakauslehtien kansilehdet merkitysten luojina. Semioottinen tutkimus luonnon representaatioista luontoaiheisissa aikakauslehdissä. Tarkastajat: Professori Eija Timonen ja lehtori, TaL Seppo Kuivakari. Kypsyysnäyte: Jussi Nikula suorittanut hyväksytysti Tutkielma: Heikkinen Annika: Ideointimenetelmä materiaalista lähtevään tuoteideointiin & caset: tuohi, poronsarvi ja painopelti matkamuistojen ideoinnin lähtökohtina, sisältäen produktio-osan: Matkamuistojen ideointi materiaaleista tuohi, poronsarvi ja painopelti. Tarkastajat: Professori Satu Miettinen ja yliopisto-opettaja, TaM Pertti Aula. Kypsyysnäyte: Annika Heikkinen suorittanut hyväksytysti Tutkielma: Mustonen Johanna: Palvelukokemus palvelumuotoiluprosessissa. Tapaustutkimuksena päivittäistavarakauppapalvelukokemus. Tarkastajat: Professori Satu Miettinen ja yliopisto-opettaja, TaM Simo Rontti. Kypsyysnäyte: Johanna Mustonen suorittanut hyväksytysti

25 Tutkielma: Ruotsalainen Hanna: Palvelumuotoilijan haasteet ikääntyneiden osallistumiseen vaikuttavat tekijät yhteissuunnittelutyöpajassa. Case: Ikääntyneet ihmiset omien palvelujen ja toimintaympäristöjen suunnittelijoina yhteissuunnittelutyöpajassa Kolarin palvelutalolla. Tarkastajat: Professori Satu Miettinen ja tutkija Marjo Outila. Kypsyysnäyte: Hanna Ruotsalainen suorittanut hyväksytysti Päätös 1 Päätös 2 Päätös 3 Päätös 4 Päätös 5 Päätös 6 Hyväksyttiin tutkielma: Vesilinnun kylä yhteinen kylä. Toimintatutkimus kyläyhteisön osallistumisesta yhteisölliseen taidekasvatustoimintaan, tekijänä Elina Härkönen asiantuntijoiden lausuntoon yhtyen arvosanalla xxx. Hyväksyttiin tutkielma: Kuvataiteen lukiodiplomi opiskelijoiden kokemana, tekijänä Teemu Pelkonen asiantuntijoiden lausuntoon yhtyen arvosanalla xxx. Hyväksyttiin tutkielma: Aikakauslehtien kansilehdet merkitysten luojina. Semioottinen tutkimus luonnon representaatioista luontoaiheisissa aikakauslehdissä, tekijänä Jussi Nikula asiantuntijoiden lausuntoon yhtyen arvosanalla xxx. Hyväksyttiin tutkielma: Ideointimenetelmä materiaalista lähtevään tuoteideointiin & caset: tuohi, poronsarvi ja painopelti matkamuistojen ideoinnin lähtökohtina, sisältäen produktio-osan: Matkamuistojen ideointi materiaaleista tuohi, poronsarvi ja painopelti, tekijänä Annika Heikkinen asiantuntijoiden lausuntoon yhtyen arvosanalla xxx. Hyväksyttiin tutkielma: Palvelukokemus palvelumuotoiluprosessissa. Tapaustutkimuksena päivittäistavarakauppapalvelukokemus, tekijänä Johanna Mustonen asiantuntijoiden lausuntoon yhtyen arvosanalla xxx. Hyväksyttiin tutkielma: Palvelumuotoilijan haasteet ikääntyneiden osallistumiseen vaikuttavat tekijät yhteissuunnittelutyöpajassa. Case: Ikääntyneet ihmiset omien palvelujen ja toimintaympäristöjen suunnittelijoina yhteissuunnittelutyöpajassa Kolarin palvelutalolla, tekijänä Hanna Ruotsalainen asiantuntijoiden lausuntoon yhtyen arvosanalla xxx. Pöytäkirjan vakuudeksi: Tutkielmien arvosteluun osallistuivat tiedekuntaneuvoston jäsenet Timo Jokela, Kristiina Hänninen, Päivi Granö, Eija Timonen ja Timo Haanpää. Timo Jokela puheenjohtaja Maija-Sisko Tuomaala esittelijä

26 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto ESITYSLISTA puh , privatel 3135 Kokous 8/2012 Paikka: taiteiden tiedekunta F2018 Aika klo 9.15 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Timo Jokela, pj. +Päivi Granö =Tuija Hautala-Hirvioja +Kristiina Hänninen =Marjatta Heikkilä-Rastas +Eija Timonen =Riitta Brusila =Pertti Aula =Emmi Harjuniemi =Hanna Viitasaari =Piia Pyrstöjärvi +Timo Haanpää =Silja Nikula +Janne Erkkilä =Heidi Pöysä =Jussi Jokinen =Viivi Leskelä =Riikka Kuoppasalmi =Kristiina Karvonen 9. Muut asiat Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelin voi kuitenkin läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Esitys Päätös Todettaneen, ettei muita asioita ole. Todettiin. Pöytäkirjan vakuudeksi: Timo Jokela puheenjohtaja esittelijä

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018).

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018). Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin torstaina 15.12.2011 klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä,

Lisätiedot

2. TaM, MFA Katriina Pajusen väitöskirjan arvosteleminen. 4. Kuvataidekasvatuksen professorin tehtävän määräaikainen täyttö

2. TaM, MFA Katriina Pajusen väitöskirjan arvosteleminen. 4. Kuvataidekasvatuksen professorin tehtävän määräaikainen täyttö LAPIN YLIOPISTO Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 1/2013 11.1.2013 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. TaM, MFA Katriina Pajusen väitöskirjan arvosteleminen 3. Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kokouksen 9 / 2015 asialista

Kokouksen 9 / 2015 asialista Kokouksen 9 / 2015 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Väittelyluvan myöntäminen KM Mari Salmelalle 4. Esitarkastajien määrääminen KM Sanna Hyvärisen väitöskirjaksi

Lisätiedot

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille 11.1.2013 Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään torstaina 17. päivänä tammikuuta 2013 klo 13.15 taiteiden tiedekunnassa

Lisätiedot

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille 8.4.2011 Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään torstaina 14. päivänä huhtikuuta 2011 klo 13.15 F-siiven kokoustilassa F2018

Lisätiedot

5. Taiteiden tiedekunnan opetussuunnitelmat lukuvuodelle

5. Taiteiden tiedekunnan opetussuunnitelmat lukuvuodelle Taiteiden tiedekunta 4/2011 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Ohjaajan määrääminen jatko-opiskelijalle 4. Tutkielmien arvosteleminen 5. Taiteiden tiedekunnan opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille 10.2.2012 Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään torstaina 16. päivänä helmikuuta 2012 klo 13.15 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

3 Taideteollisen muotoilun professorin tehtäväntäyttöön liittyvät toimenpiteet

3 Taideteollisen muotoilun professorin tehtäväntäyttöön liittyvät toimenpiteet LAPIN YLIOPISTO Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 1/2011 14.1.2011 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Taideteollisen muotoilun professorin tehtäväntäyttöön liittyvät

Lisätiedot

2. Pohjoisen kulttuuri-instituutin toiminnan vakiinnuttaminen. 3. TaM Eva-Johanna Mäkisen väitöskirjan arvosteleminen

2. Pohjoisen kulttuuri-instituutin toiminnan vakiinnuttaminen. 3. TaM Eva-Johanna Mäkisen väitöskirjan arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2012 9.3.2012 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pohjoisen kulttuuri-instituutin toiminnan vakiinnuttaminen 3. TaM Eva-Johanna

Lisätiedot

4. Taiteiden tiedekunnan toimintakertomus vuodelta 2011

4. Taiteiden tiedekunnan toimintakertomus vuodelta 2011 LAPIN YLIOPISTO Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 2/2012 10.2.2012 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Muotoilun johtamisen dosentuuri 4. Taiteiden tiedekunnan

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 9/ ASIALISTA. 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LAPIN YLIOPISTO Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 9/ ASIALISTA. 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LAPIN YLIOPISTO Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 9/2011 11.11.2011 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. FM Heli Saarisen väitöskirjan arvosteleminen 3. Esitarkastajien asettaminen

Lisätiedot

3. TaM Ilkka Kettusen tohtorintutkintoon liittyvän opintosuunnitelman hyväksyminen

3. TaM Ilkka Kettusen tohtorintutkintoon liittyvän opintosuunnitelman hyväksyminen LAPIN YLIOPISTO Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 1/2014 10.1.2014 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. TaM Ilkka Kettusen tohtorintutkintoon liittyvän opintosuunnitelman

Lisätiedot

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille 11.11.2011 Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään torstaina 17. päivänä marraskuuta 2011 klo 13.15 F-siiven kokoustilassa

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/ ASIALISTA. 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2.

LAPIN YLIOPISTO Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/ ASIALISTA. 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2. LAPIN YLIOPISTO Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2011 14.10.2011 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Applied Visual Art Education -dosentuuri 4. Ohjaajien

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteeri Helena Juntunen KOKOUSKUTSU gsm 040 4844 111 Privatel 83 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 9.12.2009 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

3. Taide ja tutkimus nykytaiteessa -dosentuuriin liittyvät toimenpiteet

3. Taide ja tutkimus nykytaiteessa -dosentuuriin liittyvät toimenpiteet LAPIN YLIOPISTO Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2011 11.3.2011 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Taide ja tutkimus nykytaiteessa -dosentuuriin liittyvät

Lisätiedot

3. Soveltavan kuvataiteen ja luontokuvauksen maisteriohjelman valintaperusteiden tarkistaminen 4. Tutkielmien arvosteleminen

3. Soveltavan kuvataiteen ja luontokuvauksen maisteriohjelman valintaperusteiden tarkistaminen 4. Tutkielmien arvosteleminen Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 1/2017 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Soveltavan kuvataiteen ja luontokuvauksen maisteriohjelman valintaperusteiden tarkistaminen

Lisätiedot

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille 13.5.2011 Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään torstaina 19. päivänä toukokuuta 2011 klo 13.15 F-siiven kokoustilassa F2018

Lisätiedot

3. Taiteiden tiedekunnan opintojen suunnittelutyöryhmän sekä koulutusalojen opiskelijavalintatoimikuntien nimeäminen vuodelle 2015

3. Taiteiden tiedekunnan opintojen suunnittelutyöryhmän sekä koulutusalojen opiskelijavalintatoimikuntien nimeäminen vuodelle 2015 LAPIN YLIOPISTO Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 9/2014 14.11.2014 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Taiteiden tiedekunnan opintojen suunnittelutyöryhmän

Lisätiedot

2. TaM Asta Suttonin väitöskirjan arvosteleminen

2. TaM Asta Suttonin väitöskirjan arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 10/2014 12.12.2014 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. TaM Asta Suttonin väitöskirjan arvosteleminen 3. TaL Hannu Eerikäisen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 29.3.2017 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa tiistaina 4.4.2017

Lisätiedot

9.11.2012 Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille

9.11.2012 Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille 9.11.2012 Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään torstaina 15. päivänä marraskuuta 2012 klo 13.15 taiteiden tiedekunnassa

Lisätiedot

5. Taiteiden tiedekunnan vieraskielinen opetus vaihto-opiskelijoille lukuvuodelle

5. Taiteiden tiedekunnan vieraskielinen opetus vaihto-opiskelijoille lukuvuodelle LAPIN YLIOPISTO Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2015 17.4.2015 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Tutkielmien arvosteleminen 4. Taiteiden tiedekunnan audiovisuaalisen

Lisätiedot

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille 9.12.2011 Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään torstaina 15. päivänä joulukuuta 2011 klo 13.15 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

3. Julkaisun hyväksyminen Acta Universitatis Lapponiensis julkaisusarjaan

3. Julkaisun hyväksyminen Acta Universitatis Lapponiensis julkaisusarjaan LAPIN YLIOPISTO Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 11/2011 9.12.2011 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. TaM Eva-Johanna Mäkisen väittelylupa, vastaväittäjien, kustoksen ja väitöspäivän

Lisätiedot

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille 13.1.2017 Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään torstaina 19. päivänä tammikuuta 2017 klo 13.15 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 14.1.2016 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 20.1. klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille 4.4.2014 Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään torstaina 10. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.15 taiteiden tiedekunnassa Pf2018

Lisätiedot

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille 8.6.2012 Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään torstaina 14. päivänä kesäkuuta 2012 klo 13.15 taiteiden tiedekunnassa F2018

Lisätiedot

3. New narrative forms -dosentuuri (opetusnäytteen arvostelu)

3. New narrative forms -dosentuuri (opetusnäytteen arvostelu) Taiteiden tiedekunta 4/2016 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. New narrative forms -dosentuuri (opetusnäytteen arvostelu) 4. Tutkielmien arvosteleminen 5. Taiteiden

Lisätiedot

12/ esityslista Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto. Aika , 10:15

12/ esityslista Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto. Aika , 10:15 12/2017 1 Aika, 10:15 Paikka Futuran neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku professori, puheenjohtaja Väisänen Pertti professori, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille 14.1.2011 Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään torstaina 20. päivänä tammikuuta 2011 klo 13.15 F-siiven kokoustilassa F2018

Lisätiedot

3 Julkaisun hyväksyminen Acta Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjaan

3 Julkaisun hyväksyminen Acta Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjaan LAPIN YLIOPISTO Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 9/2010 12.11.2010 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 TaM Petra Falinin väittelylupa, vastaväittäjien, kustoksen ja väitöspäivän

Lisätiedot

2. TaM Ilkka Kettusen väitöskirjan arvosteleminen. 5. Taideteollisen muotoilun professorin tehtävän nimikkeen muutos

2. TaM Ilkka Kettusen väitöskirjan arvosteleminen. 5. Taideteollisen muotoilun professorin tehtävän nimikkeen muutos LAPIN YLIOPISTO Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 2/2014 7.2.2014 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. TaM Ilkka Kettusen väitöskirjan arvosteleminen 3. Ilmoitusasiat 4. Industrial

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 8/2009, 30.9.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet ja valittavien opiskelijoiden

Lisätiedot

2. TaM Ismo Alakärpän väitöskirjan arvosteleminen. 4. Julkaisun hyväksyminen Acta Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjaan

2. TaM Ismo Alakärpän väitöskirjan arvosteleminen. 4. Julkaisun hyväksyminen Acta Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjaan LAPIN YLIOPISTO Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2014 4.4.2014 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. TaM Ismo Alakärpän väitöskirjan arvosteleminen 3. TaM Asta Suttonin väittelylupa

Lisätiedot

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille 19.2.2016 Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään torstaina 25. päivänä helmikuuta 2016 klo 13.15 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille 10.12.2010 Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään torstaina 16. päivänä joulukuuta 2010 klo 13.15 F-siiven kokoustilassa

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin keskiviikkona 14.12.2011 klo 9.00 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille 4.10.2013 Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään torstaina 10. päivänä lokakuuta 2013 klo 13.15 taiteiden tiedekunnassa Pf2018

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 3/2009, 18.3.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. KTT Janne Järvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimenpiteet 4. FT

Lisätiedot

2. TaM Ilkka Kettusen väittelylupa, vastaväittäjien, kustoksen ja väitöspäivän määrääminen Kettusen väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle

2. TaM Ilkka Kettusen väittelylupa, vastaväittäjien, kustoksen ja väitöspäivän määrääminen Kettusen väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle LAPIN YLIOPISTO Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2013 4.10.2013 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. TaM Ilkka Kettusen väittelylupa, vastaväittäjien, kustoksen ja väitöspäivän

Lisätiedot

3. Kuvataiteen yliopistonlehtorin, opetusalana kuvataideilmaisun ja tutkimuksen vuorovaikutus, tehtävän määräaikainen täyttö

3. Kuvataiteen yliopistonlehtorin, opetusalana kuvataideilmaisun ja tutkimuksen vuorovaikutus, tehtävän määräaikainen täyttö LAPIN YLIOPISTO Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2013 7.3.2013 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kuvataiteen yliopistonlehtorin, opetusalana kuvataideilmaisun

Lisätiedot

Kokouksen 8 / 2011 asialista

Kokouksen 8 / 2011 asialista Kokouksen 8 / 2011 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Esitarkastajien määrääminen FM Tuija Anttilan väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle 4. Tarkastajien määrääminen

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan tiedekunnalle dekaanin keskiviikkona 10. tammikuuta 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille 7.3.2013 Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 13. päivänä maaliskuuta 2013 klo 13.00 alkaen taiteiden tiedekunnassa

Lisätiedot

3. Julkaisun hyväksyminen Acta Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjaan. 5. Muodin ja vaatetuksen professorin tehtävän täyttö

3. Julkaisun hyväksyminen Acta Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjaan. 5. Muodin ja vaatetuksen professorin tehtävän täyttö LAPIN YLIOPISTO Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 5/2016 6.5.2016 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. KM, TaM Jonna Tolosen väittelylupa, vastaväittäjän, kustoksen ja väitöspäivän

Lisätiedot

Kokouksen 8 / 2015 asialista

Kokouksen 8 / 2015 asialista Kokouksen 8 / 2015 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. FL Outi Korpilähteen väitöskirjan arvosteleminen 4. KM Sirpa Perungan väitöskirjan arvosteleminen 5. Pro gradu

Lisätiedot

4. Kuvataiteen yliopistonlehtorin, opetusalana kuvataideilmaisun ja tutkimuksen vuorovaikutus, tehtävän määräaikainen täyttö

4. Kuvataiteen yliopistonlehtorin, opetusalana kuvataideilmaisun ja tutkimuksen vuorovaikutus, tehtävän määräaikainen täyttö LAPIN YLIOPISTO Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2013 12.4.2013 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Industrial Design -professorin tehtävän täyttö 4. Kuvataiteen

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi dekaani ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi dekaani ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokous: Keskiviikko 23.1.2013 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 15.1.2015 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 21.1.2015 klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille 9.3.2012 Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään torstaina 15. päivänä maaliskuuta 2012 klo 13.15 taiteiden tiedekunnassa

Lisätiedot

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille 6.5.2016 Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään torstaina 12. päivänä toukokuuta 2016 klo 13.15 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, ,

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, , JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kokous: Keskiviikko 16.10.2013 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 5 (FL226) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille 12.11.2010 Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään torstaina 18. päivänä marraskuuta 2010 klo 13.15 F-siiven kokoustilassa

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 19.8.2013 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään perjantaina 23.8.2013 klo 9.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

4. Muodin ja vaatetuksen professorin tehtävän täyttö

4. Muodin ja vaatetuksen professorin tehtävän täyttö Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2016 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Tekstiilialan professorin tehtävän täyttö 4. Muodin ja vaatetuksen professorin tehtävän

Lisätiedot

Kokouksen 3 / 2017 asialista

Kokouksen 3 / 2017 asialista Kokouksen 3 / 2017 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. KM Liisa Ansalan väitöskirjan arvosteleminen 3. KM Antero Stenlundin väitöskirjan arvosteleminen 4. Kasvatustieteen apulaisprofessorin

Lisätiedot

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille 7.12.2012 Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään torstaina 13. päivänä joulukuuta 2012 klo 13.15 taiteiden tiedekunnassa

Lisätiedot

3. Julkaisun hyväksyminen Acta Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjaan

3. Julkaisun hyväksyminen Acta Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjaan LAPIN YLIOPISTO Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 2/2016 19.2.2016 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. TaM Suvi Sandvikin väittelylupa, vastaväittäjän, kustoksen ja väitöspäivän

Lisätiedot

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Muotoilun semantiikan ja historian dosentuuri

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Muotoilun semantiikan ja historian dosentuuri HALLITUS 24.3.2004 Kokous 4/04 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Muotoilun semantiikan ja historian dosentuuri 4. Kulttuurimatkailun professorin viran muuttaminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 9/ ASIALISTA. 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2.

LAPIN YLIOPISTO Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 9/ ASIALISTA. 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2. LAPIN YLIOPISTO Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 9/2015 13.11.2015 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Esitarkastajien asettaminen jatko-opiskelija Bettina

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokous: Keskiviikko 26.1.2011 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 3/004 Aika Tiistaina 16.3.004 klo 1.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/ ASIALISTA. 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2.

LAPIN YLIOPISTO Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/ ASIALISTA. 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2. LAPIN YLIOPISTO Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2014 7.3.2014 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Industrial Design -professorin tehtävän täyttö 4. Tutkielmien

Lisätiedot

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille 6.10.2017 Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään torstaina 12. päivänä lokakuuta 2017 klo 13.15 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille 12.4.2013 Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään torstaina 18. päivänä huhtikuuta 2013 klo 13.15 taiteiden tiedekunnassa

Lisätiedot

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille 10.3.2017 Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään torstaina 16. päivänä maaliskuuta 2017 klo 13.15 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

2. TaM Jaakko Nousiaisen väitöskirjan arvosteleminen. 4. Julkaisun hyväksyminen Lapin yliopiston Acta Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjaan

2. TaM Jaakko Nousiaisen väitöskirjan arvosteleminen. 4. Julkaisun hyväksyminen Lapin yliopiston Acta Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjaan LAPIN YLIOPISTO Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 2/2015 20.1.2015 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. TaM Jaakko Nousiaisen väitöskirjan arvosteleminen 3. TaM Minna Rainion

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 21.3.2012 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa tiistaina 27.3.2012

Lisätiedot

Kokouksen 9 / 2011 asialista

Kokouksen 9 / 2011 asialista Kokouksen 9 / 2011 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Rehtori- ja oppilaitosjohdon koulutuksen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2012 4. Pro gradu tutkielmien

Lisätiedot

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille 7.3.2014 Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään torstaina 13. päivänä maaliskuuta 2014 klo 13.15 taiteiden tiedekunnassa

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 24. syyskuuta 2014 seminaarisalissa 4, Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2.

Lisätiedot

2. FM, KM Marita Kilpimaan väitöskirjan arvosteleminen

2. FM, KM Marita Kilpimaan väitöskirjan arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2017 21.4.2017 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. FM, KM Marita Kilpimaan väitöskirjan arvosteleminen 3. MA Ashley Colleyn

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / A 18/ FT Juha Ridanpään dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / A 18/ FT Juha Ridanpään dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010 Akateeminen arviointiryhmä Kokous 28.5.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 17 A 18 A 17/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 18/2010 2 FT Juha Ridanpään dosentuuriasia;

Lisätiedot

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille 13.11.2015 Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään torstaina 19. päivänä marraskuuta 2015 klo 13.15 taiteiden tiedekunnan

Lisätiedot

Kokouksen 3 / 2013 asialista

Kokouksen 3 / 2013 asialista Kokouksen 3 / 2013 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Ekspressiivinen taideterapia -koulutuksen (65 op) valintaperusteiden ja opintosuunnitelman hyväksyminen 4. Pro

Lisätiedot

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille 8.9.2017 Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään torstaina 14. päivänä syyskuuta 2017 klo 13.15 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

Kokouksen 3 / 2012 asialista

Kokouksen 3 / 2012 asialista Kokouksen 3 / 2012 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. KM Maija Raskin väitöskirjan arvosteleminen 4. KM Hilkka Kotila-Martin lisensiaatintutkimuksen arvostelu 5.

Lisätiedot

2. Lapin yliopiston vuoden 2015 tasekirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen (ei julkinen)

2. Lapin yliopiston vuoden 2015 tasekirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen (ei julkinen) ASIALISTA 11.4.2016 LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 19.4.3016 Kokous 3/2016 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin yliopiston vuoden 2015 tasekirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Lisätiedot

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille 21.4.2017 Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään torstaina 27. päivänä huhtikuuta 2017 klo 13.15 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

Kokouksen 9 / 2013 asialista

Kokouksen 9 / 2013 asialista Kokouksen 9 / 2013 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. FM, KM Soile Ratavaara-Peltomaan väitöskirjan arvosteleminen 4. KM, FM Marja L. Tuomisen väitöskirjan arvosteleminen

Lisätiedot

4. Taiteiden tiedekunnan jatko-opinto-opas ja tohtorikoulutuksen kehittämistyöryhmä

4. Taiteiden tiedekunnan jatko-opinto-opas ja tohtorikoulutuksen kehittämistyöryhmä LAPIN YLIOPISTO Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2015 20.3.2015 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Tutkielmien arvosteleminen 4. Taiteiden tiedekunnan jatko-opinto-opas

Lisätiedot

Johtosäännön 16 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä.

Johtosäännön 16 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä. 1 LAPIN YLIOPISTO 341 3236 Aika tiistai 22.3.2005 klo 12.00 Ravintola Felli Akvaario-kabinetti (Yliopistonkatu 8, päärakennus). Läsnä + (pj) =Päivi Naskali (vpj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1 16.11.2015 Aika 16.11.2015, 13:00-13:13 Paikka AU300 Joensuun kampus; Sn3097 Kuopion kampus Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Siiskonen Harri puheenjohtaja 1-5

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 7.4.2011 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 13.4.2011 klo 10.00 alkaen kokoushuoneessa, Yliopistonkatu 8, III krs.

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 3/2008, 19.3.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

Kokouksen 1 / 2016 asialista

Kokouksen 1 / 2016 asialista Kokouksen 1 / 2016 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Väittelyluvan myöntäminen KM Sirkku Korkatille 4. Väittelyluvan myöntäminen KM Anneli Hermanoffille 5. Esitarkastajien

Lisätiedot

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille 20.2.2015 Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään torstaina 26. päivänä helmikuuta 2015 klo 13.15 taiteiden tiedekunnassa

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2011 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous 28.5.2008 6/08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Oikeustieteiden tiedekunnan dekaanin

Lisätiedot

FT Pirkko Raudaskoski piti dosentuurin hakuun liittyvän näyteluennon klo 12.15

FT Pirkko Raudaskoski piti dosentuurin hakuun liittyvän näyteluennon klo 12.15 OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 2/19.02.2002 FT Pirkko Raudaskoski piti dosentuurin hakuun liittyvän näyteluennon klo 12.15 Hallintopäällikön

Lisätiedot

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Maria Virranniemen väitöskirjan arvosteleminen 5 Annikki Kaikkosen väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

Kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille neuvoston jäsenille Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin ja varadekaanin keskiviikkona 18.6.2008 klo 13.15. Kokouspaikkana on hallituksen kokoushuone, Yliopistonkatu

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 10.10.2008 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 15.10.2008 klo 10.00 alkaen kokoushuoneessa, Yliopistonkatu 8, III krs.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 7/2010 maanantaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 7/2010 maanantaina klo (KTK314) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juuso, Hannu, lehtori Sitomaniemi-San Johanna, jatko-opiskelija 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 7/2017 Kokous: Keskiviikko 23.8.2017 klo 9.00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä:

Lisätiedot