Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämishankkeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämishankkeet 2007 2008"

Transkriptio

1 Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine Liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämishankkeet

2 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 205 ISBN ISBN (pdf) Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikkö LINET Jyväskylän yliopistopaino 2007

3 Sisällys Johdanto...5 Länsi-Suomen lääni...8 Varsinais-Suomi...8 Satakunta Keski-Suomi...15 Pirkanmaa Pohjanmaa Etelä-Suomen lääni...35 Uusimaa...35 Itä-Uusimaa...46 Päijät-Häme...47 Kanta-Häme...49 Etelä-Karjala Kymenlaakso...54 Itä-Suomen lääni...56 Pohjois-Karjala Pohjois-Savo...59 Etelä-Savo...64 Oulun lääni...66 Pohjois-Pohjanmaa Kainuu...69 Lapin lääni...72 Liite...81

4

5 JOHDANTO L iikunnallinen iltapäivätoiminta on osa lasten ja nuorten liikuntaohjelmaa. Lääninhallitukset jakoivat kaudelle koulun jälkeen tapahtuvan toiminnan kehittämistä varten euroa. Hakijoina voivat olla kunnat ja yhdistykset. Avustettavia kohteita oli yhteensä 88 kappaletta. Suurin yksittäinen tuki oli euroa ja pienin 1000 euroa. Hakuohjeissa tuki oli määritelty kohdennettavaksi ensisijaisesti kuntien ja järjestöjen yhteishankkeisiin. Lisäksi ohjeistettiin, että tuki on tarkoitettu kuntakoordinoiduille iltapäivätoiminnan yhteishankkeille, joissa liikuntatoiminta on erityisesti huomioitu osana laajempaa iltapäivätoimintaa. Hakijoista neljäsosa oli yhdistyksiä ja kolme neljännestä kuntia. Osassa hakijaksi oli merkitty sekä yhdistys että kunta. Hakijan juridinen muoto kertoo lähinnä tuen vastaanottajan ja hallinnoijan. Kunnat olivat saattaneet ostaa sisällöntuotannon kokonaan seuroilta, ja toisaalta kunta voi perustaa iltapäivätoiminnan järjestämistä varten yhdistyksen. Tukea ei voinut saada kilpaurheiluun tai valmennukseen. Hakuohjeissa painotettiin terveyden kannalta liian vähän liikkuvien lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden lisäämistä, jo liikkuvien lasten liikuntaharrastamisen vakiinnuttamista, uusien monipuolisten liikuntaelämysten saamista sekä omaehtoisen liikkumisen lisäämistä. Nuorten vertaisohjaajien ohjattu käyttö oli kirjattu mahdolliseksi. Hankesuunnitelmista oli luettavissa hankkeiden kehittyminen niin, että aiempina vuosina avustusta saaneet olivat yleensä vakiinnuttaneet luokkalaisten kerhojen toimintatavat. Monipuolisista liikuntakerhoista suuri osa oli nimetty Löydä liikunta -kerhoiksi tai sanottiin, että kerhoissa noudatetaan niiden periaatteita. Lisäksi suunniteltiin pidettäväksi lajikerhoja. Yläkouluikäisten kerhotoiminnasta oli kokemuksia ja nuorten mukaan saamiseen suhtauduttiin realistisesti. Osa hakijoista painotti nuorten omien toiveiden kuulemista ja omaehtoisuutta. Toisena vaihtoehtona oli nuorille suunnatun tuotteen tarkka brändääminen houkuttelevaksi tuotteeksi. Erityistä tukea tarvitsevien tai erityisryhmien toiminnan 5

6 lk 4lk 5lk 6lk 7lk 8lk 9lk Kuvio: Hakijoiden arvio lasten osallistumisesta liikunnalliseen iltapäivätoimintaan määrä on kasvanut. Tavallisia ovat lisäksi erityiskoulujen oppilaille järjestettävät kerhot, motoristen taitojen kehittämiseen pyrkivät kerhot ja lasten painonhallintaan keskittyvät ryhmät. Etnisiin vähemmistöihin kuuluville tai ulkomaalaistaustaisille lapsille suunniteltiin järjestettäväksi joko omia ryhmiä tai sitten pyrittiin integraatioon niin, että markkinoitiin ja suunniteltiin yleinen toiminta siten, että muutkin voivat tulla mukaan. Useana vuonna rahaa saaneista hankkeista osa on saanut kunnan organisaatiossa vahvempaa jalansijaa. Tukena on ollut yhteistyö erityisesti lakisääteisen koululaisten iltapäivätoiminnan kanssa. Lisäksi osa kunnista on kirjannut lasten liikunnan tai lasten terveysliikunnan osaksi strategioitaan. Muutama hanke on ottanut tavoitteeksi perheiden saamisen paremmin mukaan. Keinoina ovat olleet lähinnä lasten ja vanhempien yhteiset tapahtumat. Kuntien välinen yhteistyö on lisääntynyt selvästi. Lisäksi useat kunnat ovat alkaneet hankkia toimintaa naapurikuntien seuroilta. Kyseessä on siirtymä yhdistysten tukemisesta palvelujen ostoon perustuvaan ajattelutapaan. Hakemuksissa lasten määräksi suunniteltiin noin Aiempien vuosien kokemuksen perusteella toteutuneet luvut ovat noin kolmanneksen pienempiä. Yleensä pienet muutaman toimintaryhmän hankkeet voivat arvioida osallistujamäärät tarkasti. Suurissa ja alkavissa hankkeissa arvio on karkeampi. Hankesuunnitelmissa alakoululaisten odotetaan osallistuvan aktiivisimmin. Liikunnan 6

7 tapahtuminen heti koulun jälkeen ja omalla koululla tai lähellä kotia on tärkeää alakouluikäisille. Kuvioon on koottu hakijoiden arvio osallistujien määrästä luokka-asteittain. Luvut ovat pienempiä kuin osallistujien arvioitu kokonaismäärä, sillä osa hakijoista ei ole ilmoittanut lapsia luokka-asteen tarkkuudella. 7

8 LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI Varsinais-Suomi Sporttis-liikuntakerhot Hakija: Ura Basket ry, Kaarina (yhteyshenkilö toiminnanjohtaja Oskari Arell). Toteuttaja: Ura Basket ry yhteistyössä Kaarinan, Paraisten, Piikkiön ja Liedon kuntien kanssa. Sporttis-liikuntakerhojen tarkoituksena on ensisijaisesti toimia ponnahduslautana monipuoliseen ja antoisaan liikunnan maailmaan vähän liikkuville lapsille. Kerhotoiminta aloitettiin heti varsin laajassa mittakaavassa eli viidellä koululla (Hovirinnan, Piispanristin, Auranlaakson ja Kuusiston ala-asteilla sekä Kotimäen yhteiskoululla) à kaksi kerhoa = 10 kerhoa. Ensi syksynä aloitetaan vastaavalla konseptilla yhteensä 10 uutta kerhoa Rungon (Piikkiö), Koroisten (Piikkiö), Littoisten (Lieto), Koivuhaan (Parainen) ja Ylikylän (Kaarina) kouluilla. Hankkeessa vakiinnutetaan jo vuoden toimineet kerhot Kaarinaan ja laajennetaan kerhotoimintaa viidelle kokonaan uudelle koululle. Hanke toteutetaan yhteistyössä Kaarinan, Paraisten, Piikkiön ja Liedon kuntien kanssa. Seuran edustajalla on koulujen rehtoreiden kanssa tapaamiset, joissa sovitaan kerhojen viikonpäivät, kellonajat sekä salien ja välineiden käyttö. Tapaamisissa rehtorit myös sitoutetaan hankkeen taakse. Ohjausryhmässä toimivat myös Kaarinan kaupungin leikkitoiminnan oh- 8

9 jaaja ja Kaarinan kaupungin liikuntatoimenjohtaja, joka osallistuu lähinnä salivuorojen ja välineistön koordinointiin sekä kerhojen tuntikehysten laadintaan. Sporttis-kerhoissa luokkalaiset ovat omissa kerhoissaan ja luokkalaiset omissaan. Kerhot alkavat siten (klo 14 ja 15), että lapset voivat jäädä niihin suoraan koulupäivän jälkeen. Sporttis-kerhoille on myönnetty Löydä Liikuntatunnus. Liikkuva, Nuoret Hakija: Suomusjärven kunta / vapaa-aikatoimi (yhteyshenkilö vapaa-aikasihteeri Terhi Sinnelä). Toteuttaja: Suomusjärven kunta yhteistyössä paikallisten seurojen ja yhteisöjen kanssa luokkalaisten toiminta = LIIKKUVA (iltapäiväkerhotoimintaa luokkalaisille). Liikkuvan kautta saadaan aktivoitua niitä lapsia, jotka eivät vapaaehtoisesti liiku vapaa-ajallaan. Liikkuvassa kokeillaan monia eri lajeja. Näin lapsi löytää itselleen mieluisan lajin, jota harrastaa vapaa-ajallaan. Liikkuva toimii tiistaisin ja torstaisin klo , Suomusjärven koulun liikuntasalissa. Tiistaisin on aina Löydä liikuntaseikkailu-kerho (Löydä liikunta -tunnuksella) klo , johon voivat osallistua myös ei-iltapäiväkerholaiset. Löydä liikuntaseikkailu -kerho on maksuton, mutta luokkalaisten iltapäiväkerhotoiminta maksaa 38 /kk, joka kattaa 4krt/vko iltapäiväkerhotoimintaa. Syksystä -07 alkaen on tarkoitus nostaa kuukausimaksua kahdella eurolla. Paikkakunnan yhteisöt ovat käyneet esittelemässä ja ohjaamassa lajiaan kerhoissa. Yhdistykset saavat avustuksena korvauksen ohjaustunneista yhdistykselleen. Joka toinen viikko on ns. lajiesittelyä ja joka toinen viikko Monitaiturimerkistöä/Löydä Liikunta luokkalaisten toiminta = NUORET (nuoret kehittelevät parhaillaan nimeä!). Suomusjärvellä ei ole yläastetta, joten luokkalaiset käyvät koulua Salossa (n. 30 km) luokkalaisten aktivointi on jopa ongelma siinä mielessä, että pahimpina tapauksina koulupäivä Salossa päättyy vasta klo 16.00, ja Suomusjärvellä oppilas on vasta klo Nuoria on saatu kerran viikossa nuorten salivuoroon. He ovat toivoneet erilaisia retkiä tai eri lajien esittelijöitä vierailulle. 9

10 Kehittämisideointi tapahtuu yhdessä ohjaajien, ohjausryhmän ja lasten/nuorten välillä. Sydän pelissä kerhotoiminta Hakija: FC TPS Turku Oy (yhteyshenkilö kehitysjohtaja Marco Casagrande). Toteuttaja: FC TPS yhteistyössä Turun kaupungin opetustoimen ja yhteistyökoulujen kanssa. Hanke on uusi. Toiminnan tavoitteena on käynnistää kuusi Sydän Pelissä -kerhoa yhteistyökouluissa. Kerhot tulevat toimimaan iltapäivisin koulujen päätyttyä, koulujen ja lähiliikuntapaikkojen tiloissa ja osaavien ohjaavien vetäminä. Kerhot suunnataan pääosin lapsille, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän. Kenenkään osallistumista ei kuitenkaan haluta estää, vaan kerhot ovat avoimia kaikille. Kerhojen tiedottamisesta huolehtivat koulujen sitoutuneet yhteysopettajat sekä Sydän Pelissä -toiminta. Toiminta suuntautuu luokkien oppilaille. Kerhot perustetaan yhteistyössä Turun kaupungin opetustoimen ja yhteistyökoulujen kanssa. Sydän Pelissä valmistautuu järjestämään viikossa kuusi alakoulujen kerhoa. Suunniteltu kerhotuntien määrä on yhdeksän. Yleisopetuksen koulujen kerhot ovat monipuolisia liikuntakerhoja, joissa esitellään eri lajeja. Toiminnan ytimenä ovat erilaiset pelit ja leikit. Päätavoitteena on saada lapset liikkumaan säännöllisesti, huolehtimaan omasta terveydestään ja ruokavaliostaan. Kerhojen ohjauksesta vastaa pääsääntöisesti koulun oma luokanopettaja. Toisena vaihtoehtona on Sydän Pelissä -toiminnon liikunnanohjaaja, sekä tarvittaessa eri lajien valmentajia. Sydän Pelissä tulee käyttämään ohjausapuna myös TPS:n muiden lajien asiantuntijoita eli jääkiekkoa ja salibandya. Sydän Pelissä järjestää yhteistyössä eri koulujen kanssa koulujen omia tapahtumia ja tapahtumaketjuja. Näiden tarkoituksena on tukea kerhotoimintaa. Sydän Pelissä -toiminnalla on yhteistyötä muutamien yläkoulujen kanssa. Yläkoulujen kerhotoiminta käynnistyy lukuvuoden aikana. Vuorelan koulun ja Mikaelin koulun kerhot ovat erityislasten kerhoja. Kerhojen toiminnassa huomioidaan osallistujien erityiset tarpeet ja mielenkiinnon 10

11 kohteet. Kerhoissa hyödynnetään niitä kokemuksia, joita Sydän Pelissä -toiminta on saanut usean vuoden ajan yhteistyössä Vuorelan koulun kanssa. Viimeiset kaksi vuotta on koulussa toiminut yhden viikkotunnin kerho, jonka vetovastuussa on ollut koulun oma erityisopettaja. Sydän Pelissä -toiminnassa on mukana kolme erityislasten liikuntaryhmää. Tämä erityisryhmien määrä halutaan hankkeen avulla nostaa kuuteen. Liikux Hakija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vahdon yhdistys ry. (yhteyshenkilö vastuuohjaaja Salla Rantanen). Toteuttaja: MLL:n Vahdon yhdistys yhteistyössä paikallisen partion Vahdon Korvenkävijöiden ja VPK:n nuoriso-osaston kanssa). Hanke on uusi. Liikux -liikuntakerhojen toimintaperiaatteena on Nuoren Suomen Löydä Liikunta-kerhon idea. Sitä on kuitenkin muokattu paikalliseen muotoon. Erityisesti pyritään kiinnittämään huomiota niihin lapsiin, jotka eivät aktiivisesti harrasta mitään liikuntaa. Liikuxin ohjaajien tarkoituksena on hankkeen aikana perehtyä liikuntakerhojen kehittämiseen. Erityisenä vahvuutena heillä on lasten tunteminen useiden vuosien ajalta. On pyritty kehittämään ns. harrasteliikuntaväylää, jossa lapset tutustuvat ohjaajiin jo alle kouluikäisenä esim. liikuntaleikkikoulussa, jatkavat iltapäiväkerhon liikunnassa ja sen jälkeen Liikux-kerhoissa. Näin voimme räätälöidä kullekin ikäryhmälle heidän näköistä toimintaa. Erityistä tukea tarvitsevien lasten ryhmässä tarvitaan lasten tuntemista ja yhteistyötä kodin ja opettajien kanssa. Tarvittaessa myös kouluterveydenhoitajan kanssa voidaan tehdä yhteistyötä. Vahdolle pyritään luomaan toimintakulttuuri, joka toimii, josta tiedetään ja johon osataan hakeutua. Tiedottamiseen panostetaan tekemällä toiminnasta lehtijuttuja ja tiedottamalla asiasta paikallisesti. 11

12 Satakunta Liikkuva iltapäivä Luvialla Hakija: Luvian kunta vapaa-aikatoimi (yhteyshenkilö nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Jarkko Matilainen). Toteuttaja: Luvian kunta yhteistyössä paikallisten seurojen kanssa. Hankkeen ideana on tarjota monipuolista ja säännöllistä liikuntaa lapsille ja nuorille. Tytöt ja pojat on jaettu ikäryhmittäin seuraavasti: luokkalaiset tytöt ja pojat liikkuvat yhdessä, ja luokkien tytöille ja pojille on omat ryhmänsä luokkalaiset liikkuvat kolmesti viikossa. Perjantain ryhmän on tarkoitettu erityisesti vähän liikkuville tai ilman muuta harrastusta oleville lapsille luokkalaiset liikkuvat kahdesti viikossa. Päävastuu kerhojen organisoinnista lukukaudella kuuluu nuoriso-ohjaajalle. Lisäksi kerhojen ohjaajina jatkavat edelleen Löydä Liikunta -kurssin käyneet kuusi apuohjaajaa. Ryhmä liikkuu monipuolisesti hyödyntäen kaikkia Luvian liikuntapaikkoja. Pääasiallisesti käytössä ovat koulun liikuntasali, jäähalli ja urheilukenttä. Toimintamalli on ensimmäisenä vuotenaan toiminut hyvin. Tiedotus koulun kautta on myös onnistunut. Vähän liikkuvien lasten motivoiminen kerhoihin on myös onnistunut kohtuullisesti. Lukuvuonna Liikkuva iltapäivä Luvialla -hanke haluaa tarjota erityisesti tytöille uusia ja erilaisia liikuntamahdollisuuksia. Porin Liikkuva iltapäivä Hakija: Porin kaupungin vapaa-aikavirasto (yhteyshenkilö liikunnanohjaaja Hannele Wallin). Toteuttaja: Porin kaupunki. 12

13 Hankkeen tavoite on jatkaa luokkalaisille suunnattujen liikuntakerhojen järjestämistä ja uusien seurojen tai jonkin muun tahon mukaan saamista järjestämään toimintaa. Tavoitteena on käynnistää Löydä Liikunta -kerho joka alakoulussa. Ala-asteiden liikuntaa opettavien opettajien verkosto luodaan. Tavoitteena on liikunnan edistäminen kouluissa siten, että mahdollisimman moni nuori saadaan säännöllisen liikunnan piiriin. Koulutuksia järjestetään liikunnanopettajille ja verkoston jäsenille. Välinepankki rakennetaan monipuolistamaan ala-asteiden liikunnanopetusta. Lisäksi kehitetään järjestelmä, jolla mahdollistetaan toiminta ilman ulkopuolista rahoitusta. Kaikkien yläasteiden liikunnanopettajien yhteistyönä tapahtuva kerhotoiminnan ja lajikokeilujen jatkuu kaikilla Porin yläasteilla. Liikunnanopettajia koulutetaan 1 2 krt/vuosi. Kaupungin nuorisotiloilla tai niiden läheisyydessä toteutettava kerhotoiminta käynnistetään. Ammattihenkilöiden tukiverkosto muodostetaan varmistamaan nuorten riittävä liikkuminen. Tukiverkko koostuu nuoren ympärillä toimivista henkilöistä, kuten opettajista, kouluterveydenhoitajista, urheiluseuran toimijoista, vapaa-aikaviraston liikunnanohjaajista. Urheiluseuratoiminnan ulkopuolella olevat lapset pyritään saamaan mukaan. Tavoitteena on sellaisen järjestelmän kehittäminen, jolla mahdollistetaan myös yläasteikäisten kerhotoiminnan jatkuminen ilman kaupungin ulkopuolista rahoitusta. Ryhmät syrjäytymisvaarassa oleville : Kerhojen toimintaa on kehitetty keväästä 2005 ja oppilaita on saatu mukaan enemmän. Lisäksi toimintaan on saatu erilaisia lajikokeiluja, kuten laitesukellus, jousiammunta ja kiipeily, jotka ovat houkutelleet harrastuksen piiriin. Lajikokeilut on otettu ostopalveluina suoraan urheiluseuroilta. Toiminta toteutetaan pääosin vapaa-aikaviraston omien tuntiohjaajien voimin tavoitteena on olemassa olevien ryhmien siirtäminen viraston erityisliikunnan toimintaan ulkopuolisen rahoituksen päätyttyä. Lisäksi tavoitteena on kahden uuden ryhmän perustaminen. Tarkoitus on jatkaa liikuntabussikuljetuksia siten, että oppilaat valikoituvat kyyteihin koulujen kautta ja ensisijaisesti mukaan saadaan ne nuoret, jotka eivät ole muun harrastuksen piirissä. Liikuntabusseja on järjestetty noin 10 kertaa vuodessa; tavoitteena on kertaa. Kohderyhmänä ovat luokkalaiset nuoret. Tavoitteena on nuorten lajivalikoiman lisääminen ja liikuntabussitoiminnan kehittäminen edelleen nuorisotilojen nuorisotyöntekijöiden kanssa. 13

14 Kropp Grupp ja Moto Grupp Hakija: Rauman kaupunki/liikunta- ja nuorisovirasto (yhteyshenkilö liikuntatoimenjohtaja Anu Rannikko). Toteuttaja: Rauman kaupunki. Kropp Gruppin kohderyhmänä ovat 6 13-vuotiaat raumalaiset lapset, sekä tytöt että pojat, joiden suhteellinen ylipaino on vähintään 20 % ja joiden ylipaino on lähtenyt kehittymään nousujohteisesti tai jotka eivät liiku ollenkaan. Hankkeeseen osallistuu noin 115 lasta vanhempineen. Ryhmät muodostetaan niin, että lapsiryhmän koko on maksimissaan 20 lasta, vanhempien ryhmän koko puolestaan 40. Toimintaa järjestetään koulujen syys- ja kevätkauden aikana lokakuun 2007 alusta vuoden 2008 maaliskuun loppuun. Toiminta tapahtuu pääsääntöisesti klo välisenä aikana yhtenä arkipäivänä viikossa. Toimintaa toteutetaan Rauman Kauppaoppilaitoksen liikuntasalissa, joka voidaan jakaa kolmeen osaan. Näin saadaan samanaikaisesti järjestettyä kaksi lasten ryhmää ja yksi aikuisten ryhmä. Liikunnallisesta toteutuksesta vastaavat liikunta-nuorisoviraston urheiluseuroista palkkaamat ohjaajat, joilla on kokemusta lasten ja nuorten sekä erityisryhmien ohjaamisesta. Ohjaajille järjestetään ennen toiminnan alkamista perehdytyskurssi ohjaamiseen ja annetaan erityisesti ylipainoisten liikuttamiseen tarvittavaa tietoa. Ravitsemus- ja elämäntapaohjauksesta vastaa Rauman kansanterveystyön kuntayhtymän terveyden edistämisen työryhmä: lääkäri, terveydenhoitaja, psykologi, fysioterapeutti sekä ravitsemusterapeutti. Toimintaa johtaa, ohjaa ja koordinoi Rauman kaupungin liikunta-nuorisotoimi, joka vastaa toiminnan hallinnosta ja kokonaisuudesta, yhteistyökumppaneinaan Rauman kansanterveystyön kuntayhtymä sekä urheiluseurat ohjaajiensa osalta. Projekti kattaa liikunnallisen ja ravitsemuksellisen puolen. Lähtökohtana ovat liikunnan monipuolisuus, ylipainon vaikutusten huomioiminen liikuntaa suunniteltaessa sekä positiivisten liikunnallisten kokemusten syntyminen huomioiden liikunnan psykososiaaliset vaikutukset. Osallistuminen on lapsille ja aikuisille maksutonta. Motoriikkaryhmä Moto Grupp on liikunnallinen iltapäiväkerho luokkalaisille raumalaisille lapsille, joilla on motorisia rajoitteita tai motorisen kehityk- 14

15 sen viivästymiä (erityisryhmä). Hankkeen tavoitteena on tarjota luokkalaisille lapsille positiivisia kokemuksia liikunnasta (sählyn pelaamista) ja sitä kautta kehittää oman kehon hallintaa ja omia motorisia taitoja sekä valmiuksia. Näin on mahdollisuus kokea liikkumisen iloa liikkumalla muiden samanikäisten lasten kanssa, joilla on samantyyppisiä liikuntarajoitteita, ja saada sitä kautta onnistumisen elämyksiä liikunnassa. Ryhmän koko on maksimissaan 20 lasta. Sählytoimintaa toteutetaan Liikuntakeskus Tropissa, joka toimii Tenniskeskus Oy:n tiloissa. Liikunnallisesta toteutuksesta vastaa yrityksen työntekijä, jolla on soveltuva koulutus ja kokemusta lasten ja nuorten liikunnan ohjaamisesta. Toimintaa johtaa, ohjaa ja koordinoi Rauman kaupungin liikunta-nuorisotoimi vastaten toiminnan hallinnosta ja kokonaisuudesta yhteistyökumppaneinaan Rauman kansanterveystyön kuntayhtymän kouluterveydenhuolto. Toiminta on ollut jo käynnissä, ja ryhmän toimintaan ollaan tyytyväisiä. Kokemukset ovat olleet erittäin hyviä, ja toimintaa halutaan jatkaa syksyllä osittain uusien osallistujien kera. Toiminta tulee sisällöltään olemaan jatkuvaa ja säännöllistä. Toiminta pitää sisällään sählyn pelaamista ja tutun lajin kautta motoristen valmiuksien kehittämistä. Lisäksi lapsille ja vanhemmille järjestetään syksyn ja kevään aikana yhteinen sählykerta, jolloin saadaan myös vanhemmat osallistumaan motoriikkaryhmään ja iloitsemaan yhteisestä liikkumisesta. Toiminnasta vastaa aina vastuullinen aikuinen, jolla on soveltuva koulutus ja kokemus liikunnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Keski-Suomi Jyväskylän seudun erityislasten liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämishanke Hakija: Jyväskylän kaupunki (yhteyshenkilö projektipäällikkö Elina Hasanen). Toteuttaja: Jyväskylän kaupunki yhteistyössä verkostokaupungin kuntien kanssa. Hanke on uusi. Hankkeen tavoitteena on tarjota Jyväskylän seudun verkostokaupungin kuntien jokaiselle luokkalaiselle lapselle ja nuorelle, jolla on erityisiä tarpeita, mahdollisuus osallistua alueellisesti järjestettyyn erityisryhmien liikunnalliseen ilta- 15

16 päivätoimintaan. Tässä hankkeessa pyritään olemassa olevia ohjaaja-, avustaja-, tila-, väline-, ym. resursseja koordinoidusti hyödyntäen sekä tarvittavat kuljetukset ostaen järjestämään kohderyhmälle sovellettua ja kokonaisvaltaisesti erilaisten erityislasten ja -nuorten terveyttä edistävää liikunnallista iltapäivätoimintaa. Toimintaa pyritään järjestämään inkluusion periaatteiden mukaisesti mutta myös tapauskohtaisesti integroiden lapsia vammakohtaisiin ryhmiin. Oheistavoitteena on tuottaa erityislasten liikunnalliseen iltapäivätoimintaan mallitunteja. Niillä edistetään toiminnan laatua sekä laadukkuuden säilymistä ja levittämistä. Mallitunnit tuotetaan erityisliikuntaa opiskelevien Jyväskylän yliopiston sekä ammattikorkeakoulun opiskelijoiden sekä hanketyöntekijöiden yhteistyönä. Toiminnan järjestämisessä hyödynnetään ensinnäkin olemassa olevia Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelukeskuksen erityisliikunnan ryhmiä sekä perustetaan liikuntapalvelukeskukseen tarpeen ja kiinnostuksen mukaan joitakin uusia ryhmiä. Tarjoamalla lapsille ja nuorille mahdollisuus kuljetuksiin Jyväskylän Hippoksella tapahtuviin liikuntaryhmiin ja takaisin lisätään seudun lasten ja nuorten liikunnan tasa-arvoa, monipuolistetaan tarjolla olevaa lajivalikoimaa sekä voidaan tehokkaammin hyödyntää Hippoksen alueen resursseja kuten ohjaajia, avustajia, tiloja ja välineitä. Ohjaajaresurssit koostuvat liikuntapalvelukeskuksen erityisliikunnanohjaajista ja liikunnanohjaajista sekä myös tuntipalkkaisista ohjaajista, kuten yliopiston liikunta- ja terveystieteiden opiskelijoista tai ammattikorkeakoulun fysioterapian opiskelijoista. Avustajina ryhmissä toimivat myös em. oppilaitosten opiskelijat sekä luokanopettajiksi, lastentarhanopettajiksi, erityisopettajiksi tai koulunkäyntiavustajiksi opiskelevat. Liikuntaryhmiä ovat kehitysvammaisten lasten liikuntakerho, dysfasialasten liikuntakerho sekä liikuntaryhmät lapsille, joilla on erilaisia motorisia vaikeuksia kuten kömpelyyttä, adhd, admd, add, autismi, asperger jne. Näissä ryhmissä toiminta on monipuolista ja tarjoaa kokemuksia ja elämyksiä, joita erityislasten on vaikea muuten saada, sekä mahdollisuuksia tutustua uusiin lajeihin ja oppia uusia liikuntataitoja. Lisäksi solmimalla yhteistoimintasopimuksia liikuntaseurojen kanssa on mahdollista järjestää lajikohtaisia ryhmiä kuten jalkapalloryhmiä JJK-Juniorit ry:n kanssa, sähköpyörätuolisalibandyryhmä, joissa ohjaajat ovat liikuntaseura Happee ry:ltä, telinevoimisteluryhmä JyVo 79 ry:n kanssa, uinnin harrasteryhmiä Swimming Jyväskylä ry:n kanssa, kelkkajääkiekkoa yhteistyössä jääurheiluseurojen kanssa jne. Seurojen kanssa järjestettävissä ryhmissä voidaan myös edistää inkluusiota vammattomien ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja 16

17 nuorten välillä. Tämä tapahtuisi järjestämällä yhteisiä ryhmäkertoja ja tapahtumia soveltamalla toimintaa kaikille osallistujille sopivaksi. Muuramen iltapäivätoiminnassa Mäkelänmäen koulun kehitysvammaisten liikuntakerhon osuuteen järjestetään osallistumismahdollisuus myös korpilahtelaisille lapsille ja nuorille. Kehitysvammaisten liikuntakerhoja järjestetään kaksi, pienemmille ja isommille oppilaille. Lisäksi hankkeen toimintaan kuuluvat eri liikuntalajien tutustumiskurssit. Lapset ja nuoret pääsevät kokeilemaan ja opettelemaan vammaisille sovellettua curlingia ja sisäcurlingia sekä golfia sisähallissa ja ulkona. Hanke liittyy golfliiton erityisgolfhankkeeseen, HCP-golfiin, jossa etsitään uusia harrastajia lapsista ja nuorista, joilla on erityisiä tarpeita. Vekaroille Vipinää Hakija: Jyväskylän maalaiskunta/opetustoimi (yhteyshenkilö erityisopettaja Paula Jokinen). Toteuttaja: Jyväskylän maalaiskunta (opetustoimi, kulttuuri- ja nuorisotoimi), yhteistyössä MLL:n Tikkakosken yhdistyksen, tikkakoskelaisten seurojen, ev.lut seurakunnan, helluntaiseurakunnan, Luonetjärven, Liinalammin ja Tikkakosken koulut, sekä koulujen vanhempainyhdistysten kanssa. Hankkeen tavoitteena on saada Tikkakosken alueen koululaisille mielekästä liikunnallista toimintaa iltapäiviin. Tavoitteena on myös, että seuratoiminta tavoittaisi yhä useamman lapsen myös harrastuksenomaiseen liikuntaan. Lisäksi tavoitteena on yhdistää koko kylän seuratoimintaa ja kehittää paikkakunnan urheilutarjontaa yhteisvoimin. Tärkeä osa on myös kasvattaa paikkakunnan omista urheilijoista seura-aktiiveja ja kouluttaa heitä apuohjaajista itsenäisiksi ryhmien ohjaajiksi. Kaudella painotetaan kerhoja erityisesti lasten lajitoiveiden mukaan ja tehdään entistä enemmän tutustumismatkoja Jyväskylään eri lajien pariin. Tavoitteena on saada myös yhdessä paikallisjärjestöjen kanssa paikkakunnalle useampi liikuntatempaus, jossa seurat ja kerhotoiminta esittäytyvät ja järjestetään erilaisia lyhyitä toimintapisteitä lajikokeiluineen. Tämä lisää myös kylän yhteis- 17

18 henkeä. Myös yläkoulun puolelle pyritään perustamaan liikunnallinen erityiskerho, johon kutsutaan pieni ryhmä syrjäytymisvaarassa olevia lapsia kokeilemaan rajojaan toiveliikunnan parissa. Alakoululla tällainen ryhmä jo on. Liikuntakerhot pyritään järjestämään keskitetysti siten, että lapsi voi osallistua useaan lajiryhmään samalla kerhohinnalla (5 15 euroa) tai ilmaiseksi. Tavoitteena on useampi liikuntatuokio viikossa ja monipuolinen tutustuminen eri lajeihin. Jyväskylään tehtävät tutustumismatkat syventävät lajitaitoja (esim. parkour) tai mahdollistavat uusien lajielämysten kokeilemisen (laskettelu, keilailu, kiipeily). Paikallisten nuorten palkkaaminen lajiohjaajiksi liikunnanohjaajien lisäksi sitouttaa myös nuoria vastuullisuuteen. Tähän toimintaan panostetaan myös systemaattisemmalla kouluttamisella ja yhteisillä suunnittelu- ja ideointikokoontumisilla. Maksullisten, seurojen kanssa pidettävien lajikerhojen lisäksi ohjaajat vetävät ilmaisia kerhoja kaikilla kouluilla. Hankkeeseen kuuluu myös yhteistyö SoVahankkeen AVAINRYHMÄN kanssa ja sitä kautta tehdään systemaattista ohjausta kerhotoimintaan. Liikunnallinen tyttötoiminta Hakija: Karstulan kunta/vapaa-aikatoimi (yhteyshenkilö vapaa-aikaohjaaja Satu Kinnunen). Toteuttaja: Karstulan kunnan vapaa-aikatoimi yhteistyössä Karstulan ev.lut srk:n ja Karstulan 4H-yhdistyksen kanssa. Hanke on uusi. Keväällä 2006 Karstulassa oltiin huolestuneita alakoulun luokan tytöistä. Ongelmana olivat tyttöjen vääristyneet käsitykset itsestä ja epäterveelliset elämäntavat. Tytöillä huomattiin olevan myös epävarmuutta ja itsetunto-ongelmia. Seurakunnan nuorisotyön ja kunnan vapaa-aikatoimen yhteistyöstä syntyi ajatus uudenlaisen toiminnan, tyttötoiminnan, kokeilusta. Silloisista viidesluokkalaisista tytöistä lähes puolet oli kiinnostuneita osallistumaan syksyllä alkavaan toimintaan. Syyskuussa 2006 tyttöryhmässä aloitti yhdeksän kuudesluokkalaista tyttöä. Kokoontumiset olivat joka toinen maanantai seurakunnan kerhotilassa. Ryhmän oh- 18

19 jaajina toimivat kunnan vapaa-aikatoimen, seurakunnan ja 4H-yhdistyksen työntekijät. Kokoontumiskerroilla käsiteltiin itsetuntoon ja tyttöyteen liittyviä asioita kuten omat rajat ja kyvyt, sisäinen ja ulkoinen ryhti, ulkonäkö, erilaisuus ja terveellinen ruoka. Ryhmän toimintatapoina käytettiin erilaisia vuorovaikutuksellisia menetelmiä; keskusteluja, yksilö- ja ryhmätoimintaa sekä oppimispäiväkirjaa. Tyttöryhmää jatketaan ja se vakiinnutetaan hankkeen avulla pysyväksi toimintamuodoksi paikkakunnalla. Liikunnallisessa tyttöryhmätoiminnassa tyttöjen liikunnan harrastaminen lisääntyy muuttuneiden ajatusten ja asenteiden myötä. Ryhmään osallistuvien omaehtoinen liikkuminen ja ohjattuun liikuntatoimintaa osallistuminen lisääntyy. Eri tahojen välinen yhteistyö monipuolistuu. Toimintaa kehitetään tuomalla liikunta osaksi toimintasuunnitelmaa. Toiminnan ydin on asennekasvatuksessa. Tämä tekee toiminnasta erityyppistä kuin mitä perinteinen liikuntakerhotoiminta on. Syksyllä 2006 aloitettu kokeiluryhmä toimii vielä tulevana toimintavuotena ja syksyllä 2007 aloitetaan uusi ryhmä. Kunkin ryhmän kanssa työskennellään aina kaksi vuotta kerrallaan. Tyttöryhmätoiminta antaa ryhmään osallistuville vuotiaille tytöille mahdollisuuden purkaa ajatuksiaan ja omaa epävarmuuttaan yhdessä ammattitaitoisten ohjaajien kanssa. Toiminnalliset harjoitukset auttavat löytämään sisäisiä vahvuuksia ja voimavaroja sekä mahdollisuuden hyväksyä myös omat heikkoudet. Toimintavuoden kevätkaudella käsiteltäviin aiheisiin lisätään liikunta. Aihetta käsitellään mm. seuraavien teemojen kautta: terveellinen ruoka, ryhti, omatoiminen ja monipuolinen liikkuminen. Oppimispäiväkirjaan liitetään liikuntaosio, johon nuoret merkitsevät omaehtoisen liikkumisensa ja ohjatun liikunnan harrastamisensa. Tytöille kerrotaan ryhmistä, joihin he voivat osallistua viikoittain. Tyttöjä kannustetaan harrastamaan omaehtoista liikuntaa. Kokoontumiskerroilla tyttöjen aktiivisuutta ja oppimispäiväkirjan täyttöä seurataan. Ryhmä kokoontuu joka toinen viikko 2 h. Vuoden aikana tehdään tutustumisretkiä seutukunnan eri liikuntapaikkoihin, joissa on mahdollista tutustua uusiin lajeihin (keilaus, ratsastus, laskettelu, seinäkiipeily, uinti). Lisäksi ryhmä tekee yhden pidemmän retken. Tyttöryhmän tytöt ovat erityistä tukea tarvitsevia nuoria. Näin ollen tyttöryhmään osallistuminen on tärkeintä ja varsinaista osallistumispakkoa liikkumiseen ei aseteta. Tarkoitus on, että ajan myötä jokainen löytää kipinän omaehtoiseen liikkumiseen. Tyttöjen perheiden taloudellinen tilanne vaihtelee. On tärkeää etteivät liikuntaryhmien osallistumismaksut estä toimintaan osallistumista. Tarvittaessa perheitä tuetaan. Toiminta on tarkoitus saada pysyväksi toimintamuodoksi paikkakunnalla. 19

20 Vesiliikkis Hakija: Kannonkosken kunta/nuoriso- ja vapaa-ajan keskus (yhteyshenkilö nuorisotyöntekijä Anne Tuliranta-Koitela). Toteuttaja: Kannonkosken kunnan nuoriso- ja vapaa-aikatoimi Vaakku yhteistyössä Nuorisokeskus Piispalan ja Kivijärven kunnan vapaa-aikatoimen kanssa. Hankkeen tavoitteena on jatkaa ja edelleen kehittää ylikunnallista toimintamallia sekä edesauttaa kuntien ja nuorisokeskuksen yhteistyötä lasten liikunnallisen iltapäivätoiminnan järjestämisessä. Jatkohankkeessa halutaan edelleen kehittää tahojen yhteisiä toimenpiteitä lasten ja nuorten liikunnan edistämisessä, vakiinnuttaa alkanutta vesiliikuntaharrastusta ja löytää toimintamalleja sen jatkuvuudelle. Tavoitteena on edellisenä lukuvuonna kerhotoimintaan osallistuneiden lasten liikuntaharrastuksen vakiinnuttaminen ja uusien, erityisesti muuhun liikuntatoimintaan huonosti osallistuvien lasten saaminen mukaan liikunnalliseen harrastustoimintaan. Lisäksi hankkeen aikana pyritään löytämään mahdollisuuksia vesiliikunnan harrastetoiminnan käynnistymiseen yhteistyössä uintiseurojen (esim. Swimming Jyväskylä), paikallisten urheiluseurojen ja isompien ryhmän vertaisohjaajien avulla. Tällä pyritään varmistamaan liikuntatoiminnan jatko myös kehittämishankkeen päättymisen jälkeen. Tavoitteena on saada kerhoihin yhteensä 28 osallistujaa eli noin 14 lasta/kerho luokkalaisille suunnatussa kerhossa sisältö koostuu monipuolisesta vesiliikunnasta. Myös erityistä tukea tarvitsevat ovat tervetulleita tähän ryhmään henkilökohtaisen ohjaajan kanssa. Ohjelmassa ovat muun muassa uimataito, uintitekniikka, vesileikit ja -pelit, vesiseikkailu, vesiturvallisuus ja pelastuksen alkeet, sukeltaminen ja hypyt. Taitomerkkienkin suorittaminen on mahdollista. Osallistujien toiveita kuunnellaan, ja pyritään tukemaan erilaisten yksilöiden tarpeita luokkalaisille suunnattu kerho sisältää harrastuspohjaista vesiliikuntaa. Kerhoaiheita ovat muun muassa sukellus, vesipelastus ja erilaisten uintitekniikkojen hallinta. Kerhossa on mahdollista suorittaa uimamaisterin tutkinto. Myös harrastustoiminnassa yksilöiden tarpeet ja toiveet otetaan huomioon. Isompien kerhossa kannustetaan vertaisohjaukseen aikuisen valvonnassa ja omatoimiseen vesiliikuntaharrastuksen lisäämiseen. 20

21 Kimppa-hanke Hakija: Muuramen kunta/koulutoimi (yhteyshenkilö iltapäivätoiminnan koordinaattori Sanna Hämäläinen). Toteuttaja: Muuramen kunta liikunta- ja nuorisotoimi, iltapäivätoiminta yhteistyössä Muuramen seurakunnan, Korpilahti-Muuramen 4H-yhdistyksen ja Muuramen Yrityksen kanssa. Hanke on uusi. Kimppa-hankkeen tarkoituksena on tuoda jo olemassa olevat lasten vapaa-ajan toimintaa järjestävät tahot yhteen ja järjestää Muuramen keskustan alueella toimintaa alueen luokkien sekä erityisopetuksen oppilaille. Toimintaa pyritään järjestämään seitsemän eri harrastekerhon muodossa: luokkalaisten pelikerhot tytöille ja pojille, luokkalaisten matalan kynnyksen liikuntakerhot tytöille ja pojille, luokkalaisten poikien pelikerho ja kaksi erityisoppilaiden liikuntakerhoa. Matalan kynnyksen kerhoissa toimintaa järjestetään kyselyiden pohjalta seulotulle harrastamattomalle kohderyhmälle. Ryhmässä tutustutetaan lapsia lukuvuoden aikana laajasti erilaisiin liikuntaharrastuksiin. Hankkeen tarkoituksena on tiivistää lasten vapaa-ajan toimintaa järjestävien tahojen yhteistyötä ja välttää päällekkäisyyksiä, lisätä tulevaisuudessa toimintaa järjestävien tahojen määrää sekä saada malli käyttöön myös muille Muuramen alueen kouluille. Liikunnallinen iltapäivätoiminta Uuraisilla Hakija: Uuraisten kunta/vapaa-aikalautakunta (yhteyshenkilö vapaa-aikasihteeri Pirkko Honkanen). Toteuttaja: Uuraisten kunta (vapaa-aikalautakunta ja koulutoimi) yhteistyössä Uuraisten Urheilijoiden, Uuraisten Raikun ja Jokihaaran, Höytiän, Kangashäkin sekä Kyynämöisten kyläyhdistysten kanssa. 21

22 Uuraisten kunta järjestää yhdessä koulujen ja eri yhteistyötahojen kanssa luokkalaisille liikunnallista iltapäivätoimintaa lukuvuonna eri kerhojen muodossa ja kesäaikaista toimintaa liikunta-/urheilukoulun ja liikuntaleirin muodossa. Toimintaa järjestetään Uuraisten kirkonkylällä sekä Hirvasen, Höytiän, Jokihaaran ja Kyynämöisten kylillä. Hankkeen tavoitteena on tehostaa lasten ja nuorten ( luokkien oppilaiden) liikunta- ja ulkoiluharrastusta sekä luoda liikunnasta säännöllinen ja innostava jokapäiväinen harrastusvaihtoehto. Koulujen kanssa yhteistyötä lisätään ja tehostetaan, mikäli osa-aikaisen liikunnanohjaajan palkkaus hankkeen avulla mahdollistuu. Koulupäivien ja välituntiliikunnan merkitystä korostetaan, ja tuodaan koulupäiviin normaalien liikuntatuntien lisäksi ohjattuja liikuntatuokioita. Annetaan lapsille ja nuorille vinkkejä liikunnallisista peleistä ja leikeistä, joita koulun pihalla on mahdollisuus eri vuodenaikoina harrastaa ja joiden avulla pyritään lisäämään päivittäistä, omaehtoista liikuntamäärää. Mukaan liikuntaharrastuksen piiriin etsitään lisää myös vähemmän ja satunnaisesti liikkuvia lapsia ja nuoria yhdessä koululiikunnan opettajien kanssa. Pirkanmaa Yhteistyöllä liikettä Hakija: Ikaalisten 4H-yhdistys ry (yhteyshenkilö toiminnanjohtaja Heidi Purojärvi). Toteuttaja: Ikaalisten 4H-yhdistys ry yhteistyössä Ikaalisten koulujen, alueliikunta- ja paikkakunnan liikuntajärjestöjen, kyläyhdistysten ja perheiden kanssa. Hanke linkittyy tiiviisti kaupungin strategiaan, jossa painopisteenä ovat lapset ja nuoret sekä terveysliikunta. Hankkeen vastuuvetäjänä 4H-yhdistys ja ohjausryhmä vastaavat opettajien ja vertaisohjaajien rekrytoinnista, työllistämisestä palkanmaksuineen ja muine velvoitteineen sekä tiedottamisesta ja materiaalihankinnoista. Jatkohankkeen aikana kaupunki sitoutetaan toimintaan. Kaudelle toiminnan päätavoitteiksi määriteltiin luokkalaisten toiminnan vakiinnut- 22

23 taminen keskustassa ja kylillä (8 ryhmää) ja erityistukea tarvitsevien lasten liikuntatoiminnan käynnistäminen keskustan kouluilla (2 ryhmää) sekä opettajien rekrytoinnin kautta ohjauksen vakiinnuttaminen tulevaisuudessa. Jatkavien liikunnallisten iltapäiväkerhojen, Löydä Liikunta -kerhojen painopistealueet ovat mahdollistaa toiminnassa olevien kerhojen jatkuvuus ja toiminnan vakiintuminen normaaliksi toiminnaksi keskustassa ja kylillä, palvelujen suuntaamisen periaatteena syrjäytymisen ehkäisy sekä erityistoimet tyttöjen liikunnan osalta (tyttöjen omissa ryhmissä perehdytään terveysliikunnan perusasioihin ja tutustutaan eri liikuntamuotoihin turvallisesti korostamalla heitä ymmärtämään liikunnan merkitys omalle terveydelle), koulukohtaisen toiminnan tarve ja tarjonnan tasapuolisuus, ohjaajien määrää lisäämällä saada yhä enemmän lapsia mukaan liikunnalliseen iltapäivätoimintaan, jokaiselle ryhmälle oma vastuuvetäjä, joka suunnittelee ja järjestää toimintaa, liikuntaryhmien vetäjillä riittävä asiantuntemus lasten ja nuorten liikunnasta, ohjaustoiminnasta ja sen sovelluksista. Jatkohankkeen painopistealueet ovat koulujen liikunnallisen kerhotoiminnan aloittaminen, erityislasten liikuntaryhmien perustaminen (2 kpl) ja ohjaajakoulutuksen kehittäminen: tämänhetkistä koulun kerhotoimintaa täydennetään nykyisestä, tarjoamalla kaikille lapsille ja nuorille monipuolisen matalankynnyksen liikuntakerhotoimintaa, perustetaan kaksi erityislasten kerhoa keskustan koululle, kutsukerhotyyppistä ryhmää erityisesti passiivisesti liikuntaan suhtautuville ja vähän liikkuville lapsille ja nuorille, ryhmiin lapset ja nuoret ohjataan terveydenhoitajan ja opettajien suosittelemana; kehitetään kokeiluna alkaneen harjaantumiskoulun oppilaiden liikuntakerhon sisältöä ja ohjaustapoja sitouttamalla opettajat mukaan kerhojen vetäjiksi, hyvällä rekrytoinnilla saadaan ohjaustoiminta vakiintumaan opettajavetoiseksi tulevaisuudessa, kehitetään mallia, jossa ei ole päällekkäisyyksiä ja jossa korostuu ennaltaehkäisevä työ, 4H-yhdistyksestä, liikuntajärjestöistä ja seurakunnasta saadaan vertaisohjaajia opettajien avuksi liikuntaryhmiin, ohjaajakoulutuksen laajentamisen ja monipuolistamisen avulla haetaan ohjaajille lisää valmiuksia vähän liikkuvien lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden lisäämiseen, kerho-ohjelmien sisältöön ja vastuuta oman ryhmän toiminnasta. 23

24 Liikkuillen Hakija: Nokian kaupunki/liikunta- ja nuorisokeskus (yhteyshenkilöt nuorisotyön koordinaattori Tiina Alakoski, liikunta- ja nuorisotoimen johtaja Jukka Nieminen). Toteuttaja: Nokian kaupungin liikunta- ja nuorisokeskus. Tarkoituksena on järjestää ns. liikkuvia (toimintapaikka vaihtuu) liikuntaryhmiä eri ikäluokille. Perusajatuksena on, että ryhmille tarjotaan erilaisia vaihtoehtoisia liikunnanmuotoja ja näihin toimintoihin järjestetään tarvittaessa ostopalveluna kuljetus (riippuen toiminnan toteutuspaikasta). Kerhojen ideana olisi edetä teemoittain n. 3 kertaa/teema: seikkailuliikunta, pallopelit, talviliikunta, jumppasirkus, erikoisemmat lajit, ammunta, jousiammunta jne. Nämä toiminnot olisivat runkona jokaiselle kerholle ja toteutettaisiin kaikissa kullekin ikäryhmälle sopivin menetelmin. Jokaiselle kerholle tehdään oma erillinen suunnitelma, mutta runko on kaikille sama. Uimakerhot ovat olleet nokialaisen harrastustoiminnan ydin alusta alkaen. Uuden kehittämishankkeen avulla luodaan uudenlainen laaja-alaisempi toimintatapa: luokkien osalta keskitytään uinnin perustaitojen kehittämiseen, luokkalaisten ryhmissä paneudutaan erilaisiin erityistaitoihin kuten uinnin erityistekniikoihin ja hengenpelastamiseen, yläluokkien oppilaille tarkoitetuissa ryhmissä tutustutaan erilaisiin vesipeleihin kuten vesipalloon ja uppopalloon. Lisäksi tutustutaan tarkemmin hyppy- ja sukellustekniikoihin. Pääosa ohjauksesta pyritään järjestämään oman henkilöstön voimin (liikunnanohjaajat, uimahallihenkilöstö, nuoriso-ohjaajat). Erityisosaamista vaativiin ryhmiin palkataan kuitenkin asiantuntijaohjaajia. Omaa henkilöstöä koulutetaan mahdollisuuksien mukaan yhä monipuolisempien ohjaustaitojen hallintaan. Käytetään hyödyksi myös paikallisesta liikuntajärjestökentästä löytyvää osaamista. Järjestöjen rooli on merkityksellinen erityisesti erityistaitoja vaativan liikunnan ohjauksessa. 24

25 V.I.P. (Vauhdikasta Iltapäivää) Hakija: Vammalan kaupunki/vapaa-aikapalvelut (yhteyshenkilö nuorisotoimenjohtaja Pertti Parkkinen). Toteuttaja: Vammalan kaupunki, nuorisopalvelut, liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut. Yhteistyötahoina ovat osallisuushanke, vanhempainyhdistykset, seurakunta, koulut, nuorisojärjestöt, liikuntayrittäjät, liikuntaseurat ja Sastamalan opisto. V.I.P: Vauhdikasta iltapäivää -hanke kehittää ja järjestää luokkalaisille toiminnallisia kerhoja kädentaidosta liikuntaan. Toiminta-ajatuksena on, että kaikille lapsille ja nuorille luodaan liikunnallisia onnistumisia sekä toiminnallisia hetkiä yksinäisiin iltapäiviin. Tavoitteet kaudelle ovat kerhotoiminnan vakiinnuttaminen kaupungin omaksi toiminnaksi, erityislasten liikunnan edelleen kehittäminen sekä uusien kerhomuotojen organisointi, syrjäytymisen ehkäisy ja mainonnan edelleen kehittäminen luokkalaisten monipuolinen liikunta: Liikunnalliset kerhot toimivat alaasteiden liikuntasaleissa, liikuntakeskus Pinkki & Pantterin sekä Vinkin vapaaaikakeskuksen tiloissa. Lisäksi Polskuttelukerho luokkalaisille toimii Kiikan uimahallin tiloissa luokkalaisten harrasteliikunta: Yleiskerhot: 2 kpl, Remonttireiskakerho 7. lk, Pallopelikerho 7. lk. Lajikerhot: 2kpl: Hiphop-tanssikerho lk, Teatterikerho lk. Erityislasten ja nuorten liikunnallinen kerhotoiminta on Vammalan alueella alussa. Tavoitteena on saada perustettua yksi toimiva kerho sekä käyttää remontoidun koulun (Muistolan erityisluokkien) tiloja. Liikunta tavaksi Hakija: Vanhan koulun Tuki ry (yhteyshenkilö erityisluokanopettaja Ritva Willman). Toteuttaja: Vanhan koulun Tuki ry yhteistyössä koulun kanssa. 25

26 Tavoitteena on saada liikunta osaksi tavallista koulupäivää sekä harrastusmahdollisuus (kerhotoiminta) iltapäivällä koulu jälkeen. Lisäksi tavoitteena on lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen, tunne kuulua johonkin ryhmään ja ehkä sitä kautta rohkaistua harrastamaan liikuntaa myös muuallakin. Liikunta pyritään saamaan tavaksi jokapäiväiseen elämään matkat kävellen. Terveellisiä elämäntapoja korostetaan. Kannustetaan ylipaino-ongelmaisten lasten liikkumista. Aktivoidaan vähän liikkuvia lapsia, joille liikunta on epämieluisaa omien erityisvaikeuksien takia. Aktivoidaan ja luodaan puitteet välituntiliikunnalle. Tavoitteena on myös laajentaa yhteistyötä eri tahojen kanssa ja jatkaa yhteistyötä jo mukana olleiden kanssa. Pohjanmaa Liikkuva iltapäiväkerho Hakija: Kauhajoen kaupunki/sivistysosasto, vapaa-aikatoimi (yhteyshenkilö erityisryhmien liikunnanohjaaja Maarit Kaari). Toteuttaja: Kauhajoen kaupungin sivistysosaston vapaa-aikatoimi yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen kanssa. Hanke on uusi. Hankkeen tavoitteena on tarjota entistä monipuolisempi liikunnallinen iltapäiväkerho erityistä tukea tarvitseville lapsille, jolloin heillä olisi tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua ohjattuun ja tarkoituksenmukaiseen liikuntaharrastukseen. Erityistä tukea tarvitsevat lapset ovat usein moniongelmaisia ja heillä on usein erityyppisiä oppimisvaikeuksia, jolloin ratkaisevaa on löytää jokaiselle kerholaiselle omat vahvuudet ja antaa onnistumisen elämyksiä. Kerhossa tutustutaan erilaisiin liikuntamahdollisuuksiin ja vahvistetaan perusmotorisia taitoja, jotta kerholainen voisi jatkossa osallistua (esim. oman avustajansa kanssa) muuhun järjestettyyn harrastustoimintaan. Kerhossa pyritään tukemaan myös omaehtoisen arkiliikunnan harrastamista (omat jumppaoppaat ja perheliikuntatapahtumat, osallistuminen valtakunnallisiin lasten liikunnan kampanjoihin). Kerhossa korostetaan liikuntaa 26

27 kognitiivisten taitojen oppimisen välineenä, jolloin liikunnan avulla vahvistetaan ja tuetaan lasten oppimista. Oppimissisällöt määritellään yhdessä erityisopettajien kanssa koulun tavoitteiden kanssa yhteneväisiksi. Kerhon toiminnallisessa sisällössä otetaan huomioon myös vuodenajat ja liikuntaa harrastetaan myös ulkona. Kohderyhmänä ovat luokkalaiset erityistä tukea tarvitsevat lapset. Lasten ei tarvitse kuulua välttämättä pelkästään erityisopetuksen piiriin, vaan toimintaan voivat osallistua myös ne perusopetuksen piirissä olevat lapset, jotka tarvitsevat lisäharjoitusta liikunnan perustaitojen harjoittamisessa. Potkua päivään Hakija: Kauhajoen Karhu ry (yhteyshenkilö Kauhajoen Karhun koripallojaoston puheenjohtaja Mikko Katajisto). Toteuttaja: Kauhajoen Karhu. Hanke on uusi. Hankkeella pyritään innostamaan yhä useampia lapsia ja nuoria liikkumaan, pitämään hauskaa ja huolehtimaan siinä ohessa omasta hyvinvoinnistaan ohjatun iltapäivätoiminnan muodossa. Liikunnallisessa iltapäivätuokiossa yksi laji muiden joukossa on koripallo, mutta liikuntaa harrastetaan monissa eri muodoissa monipuolisesti. Iltapäivätoiminnan tapahtumapaikkana ovat koulut, jotka sijaitsevat lapsia lähellä. Liikuntaa harrastetaan niin sisällä kuin ulkonakin. Iltapäivätoimintaa tullaan kehittämään yhteistyössä Kauhajoen kaupungin ja urheiluseura Kauhajoen Karhun kanssa. Tämän hankkeen avulla tarkoituksenamme on palkata koripallojaostolle apuvalmentaja, joka olisi päätoimisesti jaostolla töissä. Pelkkää koripallovalmentajaa ei kuitenkaan voida vähäisen tuntimäärän vuoksikaan palkata, vaan apuvalmentajaa voitaisiin työllistää juuri suunnitteilla olevan liikuntakerhon myötä. Haettavalla avustuksella palkataan kyseinen apuvalmentaja. Tavoitteena on saada eri ryhmää toimimaan ympäri Kauhajoen kaupunkia. 27

28 Kokkolan liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämishanke Hakija: Kokkolan kaupunki liikuntapalvelut (yhteyshenkilö iltapäivätoiminnan koordinaattori Carita Laitila). Toteuttaja: Kokkolan kaupungin liikuntapalvelut yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen, kolmannen sektorin toimijoiden, yksityiset palveluntuottajien ja Keski-Pohjanmaan Ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalanopiskelijat Sote ry: n kanssa. Tavoitteena on turvata jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa haluamaansa liikuntaan edellytystensä ja mieltymystensä mukaisesti. Kaupunki yhdessä urheiluseurojen ja muiden paikallisten yhdistysten kanssa kehittää ja ylläpitää luokkalaisille suunnattua liikunnallista kerhotoimintaa koulupäivän jälkeen. Pääasiassa liikunta-aktiviteetit koostuisivat kuten aiemminkin säännöllisestä kerhotoiminnasta, jossa painotetaan päivittäistä liikuntaa, liikunnan iloa, tasa-vertaisuutta ja yhdessä tekemistä. Uutena kehittämisideana on seutukunnallinen yhteistyö. Yhteisten toimintojen järjestämisestä on seuraavalla toimintakaudella sovittu jo Kälviän vapaa-aikatoimen kanssa. Jatkossa myös muut Kokkolan seutukuntaan kuuluvat kunnat olisivat mukana. Yhteistyössä toteutettavia ideoita ovat yläkoululaisille suunnatut liikunnalliset tapahtumat mm. keilauksen ja salibandyn merkeissä. Tavoitteena on saada mukaan yläkoulujen oppilaita myös tarjoamalla heille mm. omaehtoisten ryhmien perustamista. Uusina lajeina mukaan ovat tulleet parkour ja curling. Iltapäivätoiminnan koordinaattorin toimen perustaminen vuoden 2007 alusta on merkittävä kehitysaskel kaiken iltapäivätoiminnan vakiinnuttamiseen kaupungissa. Motionseftis Hakija: Kruunupyyn kunta (yhteyshenkilö vapaa-ajanohjaaja Kaisa Karlström). Toteuttaja: Kruunupyyn kunta ja paikalliset urheiluseurat. 28

29 Hankkeen kehittää ja lisätä lasten ja nuorten liikuntatarjontaa Kruunupyyssä ja edistää siten terveyttä ja hyvinvointia. Kehittämishanke Motionseftiksen tavoitteina ovat tarjota eri-ikäisille lapsille ja nuorille mahdollisuuksia monipuoliseen liikunnanharrastamiseen iltapäivisin kunnan eri osissa. Erityisesti pyritään aktivoimaan niitä, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän. Siihen pyritään kouluterveydenhoidon kanssa tehtävällä yhteistyöllä ja pitämällä toiminnan kynnys mahdollisimman matalana. Toisena tavoitteena on omaehtoisen liikunnan lisääminen. Siihen pyritään tarjoamalla riittävän houkuttelevaa toimintaa asuinpaikan lähellä ja alueen tarpeista lähtien. Nuorten valmiutta oma-aloitteisuuteen ja jopa omaan vastuuteen painotetaan. Kolmas tärkeä tavoite on kehittää yhteistyötä seurojen kanssa. Iltapäivätoiminta ja harrastepohjaiset liikuntamahdollisuudet voisivat tulevaisuudessa kuulua seurojen ohjelmaan. Potkua iltapäivään -hanke Hakija: Kälviän kunta/vapaa-aikatoimi (yhteyshenkilö vapaa-aikasihteeri Kirsi Hänninen). Toteuttaja: Kälviän kunnan vapaa-aikatoimi ja paikalliset urheiluseurat, yhdistykset, kylätoimikunnat ja seurakunta. Hanke on uusi. Hankkeen tavoitteena on turvata mahdollisimman monelle luokkalaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa haluamaansa liikuntaan edellytystensä ja mieltymystensä mukaisesti, asuvat he kirkonkylän taajamassa tai kunnan eri kylätaajamissa. Pääasiassa liikuntaharrasteet tukevat säännöllistä kerhotoimintaa, jossa painotetaan päivittäistä liikuntaa, liikunnan iloa, tasa-vertaisuutta ja yhdessä tekemistä. Kokeilemalla eri lajeja ja liikuntamuotoja lapset ja nuoret voisivat löytää heitä kiinnostavan harrastuksen ja jatkaa harrastamista joko omaehtoisesti tai seuratoiminnassa. Tavoitteena on, että yhteistyöverkoston avulla saamme mahdollisimman monia mukaan järjestämään lapsille ja nuorille suunnattua liikunnallista iltapäivätoimintaa. Hanke palvelee ja tehostaa seurojen ja yhdistysten jatkuvaa ohjaajatarvetta. 29

30 Erityisesti luokkalaisten liikuntaryhmät pyritään hajauttamaan eri kylätaajamiin, jolloin mm. kuljetukset eivät ole esteenä toimintaan osallistumiselle. Kyläkerhojen yhteistyössä kylätoimikunnat ja paikkakunnan urheiluseurat ovat tärkeä verkosto. Toimintaa toteutetaan tytöille ja pojille omina ryhminä sekä sekaryhminä. Yhteistyötä tullaan tekemään myös kouluterveydenhuollon kanssa sekä koulujen liikunnanopettajien kanssa, jotta vähän liikuntaa harrastavat lapset ja nuoret tavoitettaisiin liikunnan pariin. Yläkoululaisille nuorille järjestetään liikunnallisia aktiviteetteja yhteistyössä Kokkolan kaupungin liikuntatoimen kanssa. Näin toisten nuorten kohtaaminen voi olla uusi motivaatiotekijä liikunnan harrastamiselle. Kehitysvammaisten hoitolaitoksen ja työkeskus Duunin kanssa tehdään yhteistyötä liikuntaharrastuksen ulottamiseksi luokkalaisten kehitysvammaisten omaksi toiminnoksi. Oma liikuntaryhmä järjestetään hiljaisille ja syrjäänvetäytyville lapsille ja nuorille, joille liikkuminen on vaikeampaa. Liikettä niveliin Hakija: Perhon kunta (yhteyshenkilö rehtori-opetustoimenjohtaja Outi Leväniemi, liikunta ja vapaa-aikasihteeri Raija Sahlgren). Toteuttaja: Perhon kunnan opetus-, nuoriso ja liikuntatoimi yhteistyössä paikallisten seurojen kanssa. Hanke on uusi. Hankkeen tarkoitus on käynnistää osin uinuva liikuntakerhotoiminta uudelleen koulujen yhteydessä. Toiminnalla on tarkoitus taata jokaiselle 3 9.-luokkalaiselle mahdollisuus osallistua ohjattuun liikuntakerhoon kerran viikossa läpi vuoden. Tavoitteena on saada jokaiselle koululle (luokat 7 9) viikoittainen liikuntakerho. Tavoitteena on esitellä uusia liikuntalajeja monipuolisesti sekä järjestää uusien, nuorten itsensä toivomien lajien opastusta ja ohjausta sellaisissa lajeissa, joita Perhossa ei tähän mennessä ole ohjattu tai joissa ryhmiä ei ole ollut. Nuoret (yläkouluikäiset) ovat itse toivoneet koripallo- ja jalkapalloryhmienohjausta. Vuorotteluperiaatteella mahdollistetaan eritasoisten (aloittelevien/tottuneiden/tytöt/pojat) liikkujien aktivointi mukaan liikkumaan. Tytöille ja pojille järjestetään omat kerhokerrat, samoin luokille 3 4 ja 5 6 omansa. Samoin luokkien 7 9 tytöille ja pojille on omat kerhonsa kiinnostuneisuuden mukaan. Toiminnan aikana pyritään 30

Kaarlo Laine ja Matti Hakamäki. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämishankkeet 2004 2005

Kaarlo Laine ja Matti Hakamäki. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämishankkeet 2004 2005 Kaarlo Laine ja Matti Hakamäki Liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämishankkeet 2004 2005 Kaarlo Laine ja Matti Hakamäki Liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämishankkeet 2004 2005 Liikunnan ja

Lisätiedot

Katja Rajala ja Kaarlo Laine Lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeet 2009 2010 Yhteenveto hakemuksista

Katja Rajala ja Kaarlo Laine Lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeet 2009 2010 Yhteenveto hakemuksista Katja Rajala ja Kaarlo Laine Lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeet 2009 2010 Yhteenveto hakemuksista Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja

Lisätiedot

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan Nuoren Suomen, Suomen Liikunnan ja Urheilun ja Kuntoliikuntaliiton toiminnat siirtyivät 1.1.2013 Valoon. Lisätietoa valo.fi Ideaopas matalan kynnyksen liikuntakerhotoimintaan SISÄLLYS JOHDANTO...3 LASTEN

Lisätiedot

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 171 ISBN 951-790-198-4 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö

Lisätiedot

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI Ehdotuksia yhdenvertaisten harrastamisen mahdollisuuksien edistämiseksi Nuori Suomi 2012 Toimittanut: Riikka Lahti

Lisätiedot

HARRASTUKSIA JA HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HARRASTUKSIA JA HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HARRASTUKSIA JA HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä -hankkeen ensimmäisen vaiheen loppuraportti Paula Vänninmaja Valtteri Sainio Marja-Riitta Saarela Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Inaktiivisten ja liikunnasta syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten aktivointi katsaus hanketoimintaan

Inaktiivisten ja liikunnasta syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten aktivointi katsaus hanketoimintaan Inaktiivisten ja liikunnasta syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten aktivointi katsaus hanketoimintaan Alustava raportti Versio 12.3.2010 Mm. punaisella merkittyihin kohtiin tulossa täydennystä.

Lisätiedot

Matalan kynnyksen liikunnallinen iltapäivätoiminta. Easysport-hankkeen toteuttaminen ja kehittäminen vuosina 2010 2013

Matalan kynnyksen liikunnallinen iltapäivätoiminta. Easysport-hankkeen toteuttaminen ja kehittäminen vuosina 2010 2013 Matalan kynnyksen liikunnallinen iltapäivätoiminta Easysport-hankkeen toteuttaminen ja kehittäminen vuosina 2010 2013 Hanna-Mari Maijala Sanna Pasanen MATALAN KYNNYKSEN LIIKUNNALLINEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Lisätiedot

Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNNAN LIIKUNNAN KEHITTÄMISOHJELMA

Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNNAN LIIKUNNAN KEHITTÄMISOHJELMA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNNAN LIIKUNNAN KEHITTÄMISOHJELMA Kiikoisten kunnan liikunnan kehittämistyöryhmä 2008 Liikunta- ja nuorisolautakunta 19.08.2008 Kunnanhallitus 25.08.2008

Lisätiedot

PERUSKOULUN KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE LOPPURAPORTTI

PERUSKOULUN KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE LOPPURAPORTTI PERUSKOULUN KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE 1999 2001 LOPPURAPORTTI Asta Pietilä (toim.) OPETUSHALLITUS 2002 Opetushallitus Moniste 3/2002 ISBN 952-13-1398-6 (nid.) ISBN 952-13-1399-4 (pdf) ISSN 1237-6590

Lisätiedot

Kati Lehtonen. Löydä liikunta -kerhojen arviointi

Kati Lehtonen. Löydä liikunta -kerhojen arviointi Kati Lehtonen Löydä liikunta -kerhojen arviointi Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 206 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikkö LINET ISBN

Lisätiedot

Riitta Rajala (toim.) KERHOT HYRRÄÄMÄÄN. -näkökulmia ja malleja koulun kerhotoiminnan vakiinnuttamiseen. Oppaat ja käsikirjat 2011:11

Riitta Rajala (toim.) KERHOT HYRRÄÄMÄÄN. -näkökulmia ja malleja koulun kerhotoiminnan vakiinnuttamiseen. Oppaat ja käsikirjat 2011:11 Riitta Rajala (toim.) KERHOT HYRRÄÄMÄÄN -näkökulmia ja malleja koulun kerhotoiminnan vakiinnuttamiseen Oppaat ja käsikirjat 2011:11 Oppaat ja käsikirjat 2011:11 Riitta Rajala (toim.) KERHOT HYRRÄÄMÄÄN

Lisätiedot

UUTTA NÄKÖKULMAA KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISEEN 2014-2015

UUTTA NÄKÖKULMAA KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISEEN 2014-2015 UUTTA NÄKÖKULMAA KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISEEN 2014-2015 SISÄLLYS Liikkuva koulu 04 Mentoroinnista ideoita ja tukea 05 Tehdään liikuntalupaus! 06 Osallisuuden polku aktivoi 08 Kokeilemalla helposti

Lisätiedot

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET. Mä haluaisin tehdä liikkatunnilla sitä mitä muutkin, mutta ne pitää mua omituisena ja surkeena.

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET. Mä haluaisin tehdä liikkatunnilla sitä mitä muutkin, mutta ne pitää mua omituisena ja surkeena. HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET Mä haluaisin tehdä liikkatunnilla sitä mitä muutkin, mutta ne pitää mua omituisena ja surkeena. 1 Seurassa tämmösiä ei kauan kattella, kun en oo nopee enkä ketterä.

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 Yhteisjulkaisu LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa Kati Lehtonen (toim.) NUORTEN HARRASTELIIKUNNAN KEHITTÄMINEN 1999 2011 1 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen

Lisätiedot

Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma 2015-2020

Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma 2015-2020 Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma 2015-2020 Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 12/2014 Tekijä Jenna Hiltunen, liikunnanohjaaja AMK Ohjausryhmä Veijo Sallinen, vapaa-aikapäällikkö, Kontiolahden

Lisätiedot

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET Miksi osa lapsista ja nuorista ei liiku? Mikä liikkeen pysäyttää? Kuka kantaa vastuun näiden lasten ja nuorten liikkeelle saamisesta? Mä haluaisin tehdä liikkatunnilla

Lisätiedot

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009-

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 1.1 Lastensuojelusuunnitelman lähtökohdat... 4 1.2. Lastensuojelusuunnitelman laadinta... 5 2 Työryhmän toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

empowering young people

empowering young people 2015 empowering young people Tampereen NMKY ry. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 LAPSET, NUORET JA PERHEET... 6 2.1 Ohjaus- ja toimintakeskus Messi... 6 2.1.1 Messin Nuorisotila

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla

Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla Vuoden 2011 kehittämisavustusten seuranta ja arviointi Emilia Fagerlund Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 265 LIKES tutkimuskeskus ISBN 978 951 790

Lisätiedot

PREVENT. Syrjäytymisen ehkäisemisen ja hyvinvoinnin lisäämisen työkalut koulussa

PREVENT. Syrjäytymisen ehkäisemisen ja hyvinvoinnin lisäämisen työkalut koulussa PREVENT Syrjäytymisen ehkäisemisen ja hyvinvoinnin lisäämisen työkalut koulussa 3 SISÄLTÖ PREVENT PÄHKINÄNKUORESSA...5 MUKANA HANKKEESSA...6 KOULUJEN KOKEILUESIMERKIT Oulun normaalikoulu, Oulu...7 Kaukovainion

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012 EURAN KUNTA KÖYLIÖN KUNTA SÄKYLÄN KUNTA LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012 Lastensuojelulaki (417/2007) 12 SISÄLLYSLUETTELO 2(29) 1. JOHDANTO 3 2. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMAN LAATIMINEN PROSESSINA 3

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Kerhotoiminnan laatu

Kerhotoiminnan laatu Kerhotoiminnan laatu - hyvästä kerhosta osallistuvaan ja hyvinvoivaan kouluun Tiina Karhuvirta ja Riikka Kuusisto (toim.) Kerhotoiminnan laatu - hyvästä kerhosta osallistuvaan ja hyvinvoivaan kouluun Kerhokeskus

Lisätiedot

SYKETTÄ SAVILAHDELLA. Hanke Kuopion korkeakoululiikunnan yhteensovittamiseksi 2013-2014 20.9.2013. Saara Hanhela

SYKETTÄ SAVILAHDELLA. Hanke Kuopion korkeakoululiikunnan yhteensovittamiseksi 2013-2014 20.9.2013. Saara Hanhela Liite 1 Hankehakemukseen Sykettä Savilahdella Hanke Kuopion korkeakoululiikunnan yhteensovittamiseksi Opetus- ja kulttuuriministeriö Erityisavustus: Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan valtakunnallinen

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 1 WAU ry Toimintakertomus 2012 15.2.2013 2 Puheenjohtajan tervehdys 2012 oli WAU ry:n neljäs toimintavuosi. Iloista ja reipasta toimintaa jatkettiin Espoossa, Kauniaisissa, Mustasaaressa, Rovaniemellä

Lisätiedot

Vapaa-ajanohjaus. Käsikirja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi. Noora Mikkonen ja Johanna Rouvinen

Vapaa-ajanohjaus. Käsikirja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi. Noora Mikkonen ja Johanna Rouvinen Vapaa-ajanohjaus Käsikirja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi Noora Mikkonen ja Johanna Rouvinen SISÄLTÖ JOHDANTO 3 1 LASTEN JA NUORTEN ERITYISPIIRTEITÄ 4 1.1

Lisätiedot

Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ. nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ. nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Sisällysluettelo Käydään toimeen nuorten hyväksi... 5 Lukijalle... 6 Miten tätä toimenpideohjelmaa

Lisätiedot