Toimintakertomus 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2013"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2013 Ethän päästä irti? En.

2 Liikenneturva edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla liikennekäyttäytymiseen ja liikennekulttuuriin. Liikenneturva on valtakunnallinen, liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö, jolla oli 56 jäsenyhteisöä toimintavuoden lopussa. Toimintamme ulottuu koko maahan 12 toimipisteen kautta. Sitratie 7, Helsinki PL 29, Helsinki Trafikskyddet främjar trafiksäkerheten genom att påverka trafikbeteendet och trafikkulturen. Trafikskyddet är en centralorganisation för rikstäckande trafiksäkerhetsarbete med 56 medlemssamfund. Vår verksamhet är rikstäckande genom våra 12 enheter. Cittervägen 7, FI Helsinki PB 29, FI Helsingfors Liikenneturva promotes road traffic safety by influencing traffic behaviour and traffic culture. Finnish Road Safety Council is a national central organisation for traffic safety work. With 56 member organizations and 12 regional offices, our operations cover the entire country. Sitratie 7, FI Helsinki P.O. Box 29, FI Helsinki Seuraa meitä Följ oss Follow us:

3 Sisällys 5 Toimitusjohtajan katsaus 12 Nuorten liikenneturvallisuus 21 Kuntatyö 28 Talous 6 Tieliikenteen turvallisuus 14 Työikäisten liikenneturvallisuus 22 Tietopalvelu 33 Lausunnot 8 Lähtökohdat 16 Iäkkäiden liikenneturvallisuus 24 Kansainvälinen toiminta 34 Hallinto- ja muut toimielimet 9 Toiminnan painopisteet 18 Viestintä 25 Liikenneturvallisuusalan ansiomitalit 38 Verkställande direktörens översikt 10 Lasten liikenneturvallisuus 20 Jäsenyhteistyö ja sidosryhmät 26 Henkilöstö 40 Managing Director s review s. 18 Liikenneraittiuskampanja, Selvä juttu, Liikenneturva 2013 Toimintakertomustyöryhmä:oi Pasi Anteroinen ja Sisko Väyrynen-Hämäläinen Ulkoasu ja taitto: Kaisa Tanskanen Kansi: Turvavyökampanja, Musta vyö 2013 Paino: Newprint Oy, 2014

4 Tänään liikenteessä annetaan tietä, käytetään kypärää, näytetään suuntavilkkua, odotetaan liikennevaloja, otetaan huomioon kanssa liikkujat tänään liikenteessä tehdään miljoonia päätöksiä turvallisen liikkumisen puolesta. Liikenneturva tukee ihmisten turvallista liikkumista. Liikenteen turvallisuus syntyy yhdessä - välittämällä muista tielläliikkujista. Ymmärretään ja ennakoidaan, että liikenne on meille kaikille yhteinen ottaen huomioon myös heikommat osapuolet. Joustetaan omista oikeuksista sääntöjä noudattaen ja tietoisia riskejä välttäen. Haluamme nollavision mukaisen liikenteen, jossa kaikkien on turvallista liikkua, eikä kenenkään tarvitse kuolla tai vakavasti loukkaantua. Kuva: Liikenneturva/Nina Mönkkönen 4 Liikenneturvan toimintakertomus 2013

5 Toimitusjohtajan katsaus AIKA AJOIN on tarpeen arvioida, miten ja minkälaisella työnjaolla tärkeitä asioita hoidetaan. Kertomusvuonna liikenneturvallisuus ja Liikenneturva olivat puntaroinnin kohteena. Voimme iloita arvokkaasta yhteistyöstä ja laajasta tuesta, jota Liikenneturva sai eri tahoilta. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) teki liikenneturvallisuutta koskevan tuloksellisuustarkastuksen. Tarkastuskertomuksessa todettiin, että liikenneturvallisuuden parantamisessa edullisimmat toimenpiteet on jo käytetty ja tulevaisuudessa on tärkeää löytää kustannustehokkaimmat tavat vaikuttaa. Tämä kirjaus on alalla välttämätöntä tiedostaa. VTV muistutti myös siitä, että muutosratkaisujen perustelujen ei pitäisi rajoittua vain hallinnollisten säästöjen tarkasteluun, vaan olisi pyrittävä ottamaan huomioon myös vaikutukset liikenneturvallisuuden tilaan sekä yhteiskunnalliset hyödyt ja haitat. Laajamittainen hyötyjen tarkastelu on Liikenneturvan kannalta oleellista, sillä työmme arvoa ei voi mitata vain henkilötyövuosissa. Tarkastuksessa todettiin lisäksi, että liikenneturvallisuuden ylläpidossa ja kehittämisessä tarvitaan vastaisuudessakin yhtenä osana valtakunnallista ja alueellista liikennekasvatus-, valistus- ja koulutustoimintaa. Liikenneturvahan on ykköstekijä näissä asioissa. Liikenneministeri Merja Kyllösen toimeksiannosta teetettiin selvitys, jossa punnittiin vaihtoehtoisia Liikenneturvan ohjaus- ja hallinnointimalleja sekä käytiin läpi liikennehallinnon työnjakoa. Tehtävänä oli löytää Liikenneturvan hallinnointiin malli, joka antaa parhaat edellytykset Liikenneturvan toiminnan jatkuvuudelle ja työn tulosten tehokkaalle hyödyntämiselle. Työ jatkuu parhaiten keskusjärjestönä Selvitysmiehen raportista annetun lausuntopalautteen perusteella vahvin kanta on se, että Liikenneturvaa voidaan kehittää parhaiten nykyisen hallintomallin pohjalta. Valtakunnallinen keskusjärjestö antaa selvästi tehokkaamman ja joustavamman rakenteen kuin valtion osakeyhtiö. Järjestömalli on taloudellisesti järkevä, ja sitä voidaan hoitaa kevyellä hallinnolla. Nykyiselle mallille on vahva tuki Liikenneturvan jäseniltä sekä useilta muilta lausunnonantajilta. Nyt on tärkeintä varmistaa, että liikennevakuutukseen sidottu rahoituksen lähde säilyy jatkossakin. Liikenneturva on asiantunteva ja ajantasainen tietolähde, joka palvelee kansalaisia, yhteisöjä, hallintoa ja mediaa. Tietopalvelu taustoittaa myös Liikenneturvan viestintää ja koulutusta. Liikenneturvan toiminta on erottunut hyvin ja osaamistamme myös viestintätyössä arvostetaan. Haluamme edelleen olla tieliikenneturvallisuusviestintää, ja -kampanjointia järjestävä ja koordinoiva taho. Meillä on näihin tehtäviin vahvaa osaamista ja alueellinen organisaatio käytössämme. Valtakunnallisuus ja paikallisuus ovat valttimme Liikenneturvan toiminnan on tärkeää levittäytyä laajalle koko maahan, lähelle ihmisiä. Liikenneturvan nykyinen, hajautettu organisaatio ja aluetyön jakautuminen sopivat hyvin yhteen muiden alueellisten toimijoiden kanssa ja näin pystymme osallistumaan myös kuntien liikenneturvallisuustyöhön. Tieliikenteen turvallisuuskysymysten yhteistyö ja työnjakokeskustelu jatkuu. Ennaltaehkäisevä liikenneturvallisuustyö on taloudellista. Jatkossakin Liikenneturvan osaamiselle on käyttöä. Liikenneturvassa on työhönsä sitoutunut henkilöstö, tehokkaat työvälineet ja hiotut toimintaprosessit. Teemme työmme taidolla ja täydellä sydämellä. Anna-Liisa Tarvainen Kuva: Liikenneturva/ Nina Mönkkönen

6 Tieliikenteen turvallisuus TIELIIKENTEEN turvallisuus säilyi vuonna 2013 samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Onnettomuuksissa kuoli ennakkotietojen mukaan 258 ihmistä, mikä on kolme uhria enemmän kuin edellisenä vuotena. Pelastuslaitosten tietojen mukaan vakavasti loukkaantuneiden määrä oli suunnilleen sama, hieman yli 900 vakavasti loukkaantunutta. Loukkaantuneiden määrä väheni noin kuudella prosentilla vuotta aikaisemmasta. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tieliikenteessä loukkaantui 6681 ihmistä. pyöräilijöiden liikennekuolemia oli kolme edellisvuotta enemmän, eli 24. Pyöräilijöitä menehtyi 20 ja jalankulkijoita 34, hieman enemmän kuin edellisenä vuotena. Mopo-onnettomuuksissa kuoli viisi ihmistä, kaksi vähemmän kuin edellisenä vuotena. Mopoilijana loukkaantuneiden määrä laski vielä viime vuodesta hieman lisää; tapauksia oli ennakkotietojen mukaan 719. Loukkaantuneiden määrä kasvoi ryhmässä muu ajoneuvo, joka sisältää mm. traktorit, mönkijät ja mopoautot. Tieliikenteessä kuolleet Tieliikenteen turvallisuus säilyi ennallaan Liikenteen määrä kasvoi Toimintavuoden aikana liikenteen määrä pääteillä lisääntyi yhteensä 1,1 prosenttia. Talouden taantumaa heijastaa edelleen se, että raskaan liikenteen määrä väheni vielä puolella prosentilla edellisestä vuodesta. Liikennekuolemista valtaosa henkilöautolla Tieliikenteen uhreista 59 prosenttia (152 henkilöä) menehtyi matkustaessaan henkilöautolla. Onnettomuustyypeittäin tarkasteltuna tieltä suistumisten osuus liikennekuolemissa kasvoi ja kohtaamisonnettomuuksien osuus väheni edelliseen vuoteen verrattuna. Eniten ihmisiä menehtyi tieltä suistumisissa, joissa kuoli 93 ihmistä. Rattijuopumusonnettomuuksissa ennakkotietojen mukaan kuoli enemmän, mutta loukkaantui vähemmän ihmisiä kuin vuotta aiemmin. Poliisin tietoon tuli noin tuhat rattijuopumusta vähemmän (17 994) kuin vuotta aiemmin. Muutokset kuolleiden määrässä tienkäyttäjittäin ovat pieniä edelliseen vuoteen verrattuna. Moottori Tieliikenteessä loukkaantuneet ja vakavasti loukkaantuneet vakavasti loukkaantuneet loukkaantuneet 6 Liikenneturvan toimintakertomus 2013

7 Pohjoismaissa erisuuntaista kehitystä Pohjoismaissa tieliikenteessä kuolleet 2013 * Tiedot ennakkotietoja Ruotsissa liikenteessä kuolleiden määrä väheni vuoden 2013 aikana edelleen lähes kymmenellä prosentilla. Sen sijaan Tanskassa ja Norjassa kuolleiden määrä kasvoi jääden kuitenkin kummassakin maassa alle kahden sadan kuolleen. Suomen ja koko Euroopan kuluvan vuosikymmenen tavoitteena on puolittaa liikennekuolemien määrä vuoden 2010 tasosta vuoteen 2020 mennessä, eli korkeintaan 136:een tieliikennekuolemaan. 187 Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmittäin KUOLLEET Henkilöauto, kulj. Henkilöauto, matk. Jalankulkija Polkupyörä Moottoripyörä Muu Mopo Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva Liikenneturvan toimintakertomus

8 Lähtökohdat LIIKENNETURVA edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla liikennekäyttäytymiseen ja liikennekulttuuriin. Liikenneturva on valtakunnallinen, liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö, jolla oli 56 jäsenyhteisöä toimintavuoden lopussa. Toimintamme ulottuu koko maahan 12 toimipisteen kautta. Teemme työtämme asiantuntevasti, tuoreeseen tietoon perustuen, ajassa kiinni ja ihmistä lähellä, yhteistyössä kansalaisten, järjestöjen, yhteisöjen ja eri viranomaisten kanssa. Yhteistyö toiminnan kaikilla tasoilla, valtakunnallisesti ja paikallisesti, tuottaa taloudellisesti järkeviä ja tehokkaita ratkaisuja. Verkostoitumalla minimoimme kuluja. Tuemme tahtoa ja taitoa Liikennevalistuksella vaikutamme ihmisten tietoihin, taitoihin, käyttäytymiseen ja asenteisiin sekä niitä ohjaaviin arvoihin. On tärkeää lisätä ihmisten valmiuksia ja tahtoa huolehtia itse omasta turvallisuudestaan. Huonot päätökset ja tietoinen riskinotto ovat yhä joka toisen kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden taustalla. Liikenneturva tukee ja osaltaan ylläpitää koko eliniän kattavaa liikennekasvatusta vauvasta vaariin. Ydinosaamistamme ovat liikennekulttuuriin vaikuttaminen, ihmisten turvallisen liikkumisen edistäminen sekä ihmisen roolin ymmärtäminen ja puolustaminen liikkumista koskevissa ratkaisuissa. Asiantuntemuksemme, riippumattomuutemme ja työmme laatu perustuvat tutkittuun tietoon. Toimimme yhteisesti määritettyjen arvojemme mukaan: turvallisuus ensin, asiantuntijuus ja yhteistyö. Työtämme ohjaa turvallisuusvisio, tavoite, ettei kenenkään tule kuolla tai vakavasti loukkaantua tieliikenteessä. Kuva: Jari Härkönen 8 Liikenneturvan toimintakertomus 2013

9 Toiminnan painopisteet Edistimme nuorten turvavyön käyttöä kohdentaen viestiämme nuorille ajoneuvon kuljettajille sekä matkustajille. Mustavyö -kampanja kiersi toisen asteen oppilaitoksia ja tavoitti nuoret myös verkossa ja TV:ssä. Nostimme esiin mopoilijoiden ja mopoautoilijoiden turvallisen liikkumisen sekä liikenneraittiuden. Liikenneturvan toimittajatapahtumiin osallistui yli 70 toimittajaa ympäri Suomen. Tapahtumista uutisoitiin yli 100:ssa eri mediassa. Veimme eteenpäin asiantuntevaa, vapaaehtoista valistustyötä, etenkin jäsenyhteisöjemme kautta. Toteutimme jäsenistön kanssa kymmeniä eri kampanja-, koulutus- ja viestintä- tapahtumia eri puolilla Suomea. Jatkoimme pyöräilyn turvallisuuden edistämistä, sääntötuntemusta ja pyöräilykypärän käyttöä lisäävällä toiminnalla. Järjestimme paikallisia pyöräilytapahtumia sekä edistimme sääntötuntemusta tutkimuksen, viestinnän ja kampanjoinnin keinoin. Tuimme kuntien liikenneturvallisuustyötä tarjoamalla liikennekasvatuksen ja -valistuksen työkaluja sekä motivoimalla kuntia ja kuntalaisia turvallisiin liikenneratkaisuihin. Kuntatyömme oli läsnä valtaosassa Suomen kunnista vapaaehtoisissa liikenneturvallisuusryhmissä, sekä osana kuntalaisten arkea mm. neuvoloissa, kouluissa, nuorisotyössä ja senioritoiminnassa. Kuvat: Liikenneturva/Tomi Rossi, Kaisa Tanskanen & Rodeo Liikenneturvan toimintakertomus

10 Lasten liikenneturvallisuus (0 14-vuotiaat) Kuva: Liikenneturva/ Nina Mönkkönen 10 Liikenneturvan toimintakertomus 2013

11 Opettajat pitivät koulutuksen aiheita kiinnostavina. LIIKENNETURVA tukee kodin, päivähoidon ja koulun liikennekasvatusta. Lasten liikenneturvallisuutta edistimme monipuolisin keinoin. Jatkoimme Jokainen tie on koulutie -kampanjaa nostaen esiin kouluteiden turvallisuuden elokuun alussa. Painotimme viesteissämme autoilijan vastuuta ja nopeusrajoitusten noudattamista. Teimme ensisijaisesti pienten lasten vanhemmille ja toissijaisesti päivähoidon henkilöstölle mm. neuvoloissa jaettavaksi lapsen kehitykseen sovitetun aineiston liikennekasvatuksen aloittamiseen. Siinä liikennekasvatus liitetään luontevaksi osaksi arjen toimintaa. Alle kouluikäisten lasten vanhemmille suunniteltuja Lapsi liikenteessä aineistoja monipuolistettiin aktivoivilla verkko- ja painotuotteilla. Tuotekokonaisuutta esittelimme Varhaiskasvatusmessuilla ja Lastentarhaopettajapäivillä. Jatkoimme myös Lapsi autossa -aineistojen jakelua pääasiassa neuvoloiden kautta. Opettajat yksi tärkeimmistä kumppaneistamme Opettajien täydennyskoulutushankkeen Liikenne hurahti verkostoon ja opettajat menivät mukana jatko-osa käynnistyi toimintavuoden alussa yhteistyössä Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kanssa. Syksyn aikana järjestettiin 5 alueellista täydennyskoulutusta Etelä- ja Länsi-Suomessa. Tilaisuuksiin osallistui 72 opettajaa. Kokonaisuudessaan jatkokoulutuksen saaneita opettajia on nyt lähes 600. Saamamme palaute koulutuksesta oli erittäin hyvää ja opettajat pitivät koulutuksen aiheita kiinnostavina ja omassa työssään helposti hyödynnettävinä. Koulun alku on merkittävä hetki liikennekasvatuksessa. Kannustimme vanhempia liikennekasvatukseen jakamalla koulutulokkaiden ja ekaluokkalaisten vanhemmille kirjeen, jossa muistutetaan lapsen liikennetaitojen kehittyvän vähitellen, toistojen ja harjoituksen kautta. Tavoitimme suurimman osan koulun aloittavista lapsista ja heidän vanhemmistaan. Lisäksi olimme mukana Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hyvä alku koulutielle yhteistyössä. Kouluille ja päiväkodeille toimitimme kaksi sähköistä Turvauutiset-uutiskirjettä ja Opettaja-lehteen liikennekasvatusliitteen. Opettajaopiskelijoiden liikennekasvatusperehdytystä jatkoimme Oulun, Jyväskylän ja Tampereen opettajankoulutuslaitoksilla. Uutta yhteistyötä käynnistimme Raumalla. Liikenneturvan toimintakertomus

12 Nuorten liikenneturvallisuus (15 24-vuotiaat) Kuva: Liikenneturva/Nina Mönkkönen VUONNA 2013 Liikenneturva kohdisti liikennevalistusta etenkin nuoriin. Näin tuimme vastuullista liikennekäyttäytymistä ja turvalaitteiden käyttöä. Turvavyökampanjointia suuntasimme nuorille, sillä he käyttävät vähemmän turvavöitä kuin muu väestö. Musta vyö -kampanja näkyi vuoden aikana verkossa, TV:ssä ja eri tapahtumissa. Huomionarvomittauksissa kampanjan todettiin saavuttaneen hyvät tulokset kustannustehokkaasti. Kampanjakiertue vieraili 17:llä eri paikkakunnalla kohdaten satoja nuoria. Liikenneraittiuskampanjointi ja siihen liittynyt viestintä tukivat nuorten liikenneraittiutta. Liikenneturva jatkoi yksin, aikaisemmin yhteisvoimin toteutettua liikenneraittiustyötä ja aloitti nuorille suunnatun Selvä juttu -kampanjan. Kampanja korostaa yhteistä vastuuta ja lähipiiristä huolehtimista. Kampanja levisi juhannuksen alla eri medioissa ja kesätapahtumissa. Liikenneraittiustyötä painotimme erityisesti mopoileviin nuoriin, sillä alkoholiasenteet muotoutuvat jo ennen täysikäisyyttä. Toteuttamamme valtakunnallinen kiertue toi esiin toimittajille mopoilun ja päihteiden käytön riskejä. Viestinnän tueksi toteutimme laajan kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin vuotiaiden liikkumista ja asenteita liikenteessä. Mopoilijoiden turvallisuuteen panostimme myös järjestämällä lisää kouluttajakoulutusta yhteistyössä AKK-Motorsportin kanssa. Yhteistyö avaa ovet inttiin ja nuorisotaloihin Särmänä liikenteessä -hanke jatkui kaikissa Suomen varuskunnissa yhteistyössä Puolustusvoimien ja Sotilaskotiliiton kanssa. Kampanja tavoitti yli 90 % palvelukseen astuneista varusmiehestä. Yhteistyömme valtakunnallisen nuorisojärjestön, Nuorten Akatemian kanssa synnytti osallistavia ja aktivoivia liikenneturvallisuusprojekteja. Päätä itse! -hankkeessa toteutettiin 19 nuorten omaa liikenneturvallisuusprojektia eri puolilla Suomea. Hankkeissa nuoret pääsivät miettimään itse oman liikenneturvallisuutensa kehittämistä. Tunteiden ja tiedon yhdistäminen olivat osana useissa, Liikenneturvan paikallisissa, nuorten liikennevalistushankkeissa eri puolilla Suomea. Teimme yhteistyötä myös monien muiden tahojen, kuten Aivovammaliiton ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa. MLL:n uudet, Hyvä alku yläkouluun -materiaalit jaettiin kaikille, noin seiskaluokkalaisen vanhemmalle. Liikenneturva menestyi hyvin aineistojen arvioinnissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja EHYT ry:n kanssa toteutimme nuoriso-ohjaajille suunnatun verkkopohjaisen käsikirjan. Lisäksi Liikenneturva aloitti yhteistyön Mercedes-Benz Driving Academyn kanssa ja tarjosi uusien kuljettajien riskejä ja niiden välttämistä käsittelevän e-oppimisympäristön (www.uusikuljettaja.fi) Suomeen. 12 Liikenneturvan toimintakertomus 2013

13 Mustavyö -kampanja saavutti hyvät tulokset kustannustehokkaasti. Liikenneturvan toimintakertomus

14 Työikäisten liikenneturvallisuus (25 64-vuotiaat) Kuva: Liikenneturva/Nina Mönkkönen 14 Liikenneturvan toimintakertomus 2013

15 100 uutta ennakoivan ajon kouluttajaa. TIELLÄ liikkujien suuren enemmistön muodostavat vuotiaat. Työmatkaliikenne on iso osa tämän ryhmän liikkumisesta, siksi turvallisen työmatkaliikenteen tukeminen on tärkeää. Ryhmään kuuluu myös paljon ammattiliikennettä, jota tuetaan koulutuksen kautta. Toimintavuonna järjestimme kaksi raskaan kaluston (REAK) ennakoivan ajon kouluttajakurssia, joihin osallistui noin 50 kouluttajaa sekä yhden täydennyskoulutuskurssin. Koko REAK-koulutusaineisto uudistettiin. Lisäksi järjestimme autoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden ennakoivan ajon kouluttajakurssit (EAK ja MPEAK). Motoristien kurssilla otettiin käyttöön vuonna 2012 uudistettu koulutusaineisto. Samalla järjestimme neljä kouluttajien täydennyskoulutustilaisuutta eri puolilla Suomea. Kokonaisuudessaan Liikenneturva koulutti toimintavuoden aikana noin 100 uutta ennakoivan ajon kouluttajaa, jotka järjestävät jatkossa kursseja ja koulutuksia omissa toimintaympäristöissään. Täydennyskoulutuksiin osallistui noin 100 kouluttajaa. Liikenneturvan liikennekasvatus- ja koulutustoiminta on kohdennettu avainhenkilöihin, jotka käyttävät Liikenneturvan toimintamalleja ja sisältöjä kohdatessaan ja kouluttaessaan omia asiakasryhmiään. Sisältömme tavoittaa näin moninkertaisen, jopa kymmeniä kertoja suuremman joukon. Sääntötuntemus pohjana turvalliselle käyttäytymiselle Aikaisempana vuonna tehtyjen tutkimusten perusteella jatkoimme kävelyn ja pyöräilyn sääntötuntemuksen edistämistä tekemällä Jalan ja pyörällä aineistoa tunnetuksi. Pyöräilysääntöjä esiteltiin mm. pelisovelluksena. Teimme myös tutkimuksen autoilijoiden sääntötuntemuksesta keskittyen viime vuosien uusien sääntöjen ja merkkien tietämykseen. Tulokset esittelimme moottori- ja liikennetoimittajille järjestetyssä keskustelutilaisuudessa. Osallistuimme aktiivisesti keskusteluun suojatieturvallisuudesta tuottaen uutta tietoa ja kokemusta. Oulussa tartuimme hetkeen ja tuimme pienen tytön tarinasta versonutta suojatieturvallisuutta edistävää kansanliikettä. Liikenneturvan toimintakertomus

16 Iäkkäiden liikenneturvallisuus (yli 65-vuotiaat) Kuva: Liikenneturva/ Nina Mönkkönen LIIKENTEESSÄ ei ratkaise ikä, vaan terveys. Oman ajokunnon arviointi, ennakoiva ajotapa sekä tekniset apuvälineet auttavat iäkästä kuljettajaa liikkumaan turvallisesti. Toimintavuonna jatkoimme Ikänsä ratissa ja Ikäkuljettajan itsearviointi -aineistojen esittelyä mm. alueellisissa Ikänsä ratissa tapahtumissa ja alan messuilla. Autoalan Tiedotuskeskuksen, Autoalan Keskusliiton (AKL) ja Moottoriliikenteen Keskusjärjestön (MOLIKE) aloitteesta päätettiin laatia iäkkäiden autoilijoiden tarpeisiin liittyvä verkkokurssi autokauppiaille. Autoalan tiedotuskeskus laatii kurssin Liikenneturvan Ikänsä ratissa -sivuston (www. ikansaratissa.fi) pohjalta. Syyskuussa Hyvä Ikä -messuilla tehtiin kysely iäkkäille siitä, millaisella autolla he liikkuvat. Kyselyn tuloksia käytetään hyväksi Liikenneturvan koulutustilaisuuksissa ja viestinnässä. Pyöräilykypärän käyttöä edistettiin kampanjoinnilla, joka oli suunnattu erityisesti iäkkäimmille pyöräilijöille, joiden keskuudessa kypärän käyttö on harvinaista. Positiivinen kampanja toi esiin sopivan kypärän löytämisen helppouden ja turvallisuusperusteita käyttää sitä. 16 Liikenneturvan toimintakertomus 2013

17 Liikenteessä ei ratkaise ikä, vaan terveys. Liikenneturvan toimintakertomus

18 Viestintä LIIKENNEKÄYTTÄYTYMISEEN vaikuttaminen on pitkäjänteistä työtä. Se on luonteeltaan suostuttelevaa ja motivoivaa. Toimintavuonna edistimme liikkumisen turvallisuutta kampanjoimalla ajankohtaisista teemoista markkinoinnin, tapahtumien ja viestinnän keinoin. Läpi vuoden seurasimme ja osallistuimme toimintasuunnitelman ja liikenteen vuosikellon mukaisesti keskusteluun julkisuudessa nostaen esiin onnettomuustilastoja, liikennekäyttäytymisen seuranta- ja tutkimustuloksia sekä tapahtumia. Viestintämme oli sekä suunnitelmallista että reagoivaa. Liikenneturvan asema asiantuntevana ja luotettavana tietolähteenä auttoi meitä saavuttamaan runsaasti mediatilaa. Vastataksemme ymmärrettävän, luotettavan ja perustelevan liikenneturvallisuustiedon tarpeeseen Liikenneturvan verkkosivut uusittiin kokonaan vuonna Yhä paremmin tuotetut, sähköiset palvelut saavutettiin aikataulussa ja järkevin kustannuksin. Kamppanjointi on merkittävä osa viestintäämme. Selvä juttu -kampanja tukee nuorten liikenneraittiutta. 18 Liikenneturvan toimintakertomus 2013

19 Verkkosivut uusittiin kokonaan. Arkista vuorovaikutusta hyvin arvosanoin Haastatteluista, tietopyynnöistä, kyselyistä, radiojutuista, toimittajatapaamisista ja tiedotustilaisuuksista koostuvien henkilökohtaisten mediakontaktien määrä pysyi lähes ennallaan yli 800 vuotuisen kontaktin tasolla. Uutena yhteistyömuotona rakensimme datajournalismiin perustuvia kokonaisuuksia mm. YLE:n ja Helsingin Sanomien kanssa. Vuorovaikutus ja läsnäolo ovat tärkeitä modernin liikennevalistuksen työkaluja. Vuoden aikana Facebook-ryhmämme jäsenmäärä kasvoi yli kaksinkertaiseksi ja ylitimme jäsenen tavoitteemme. Vuorovaikutusta vahvistettiin myös aktiivisesti viestivällä Twitter-tilillä. Perinteinen asiakaslehtemme Liikennevilkku tuki osaltaan viestintäämme ja ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa. Lukijatutkimuksessa lehti sai arvosanan 8+. Liikenneturvan toimintakertomus

20 Jäsenyhteistyö ja sidosryhmät JÄSENTOIMINTA oli edellisiä vuosia vilkkaampaa. Jäsenyhteisökyselyssä Liikenneturvaa kuvattiin asiantuntevaksi ja vastuulliseksi toimijaksi. Toimintavuonna oli käynnissä useita yhteistyöhankkeita eri jäsenyhteisöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. Osa yhteistyöstä on jo kuvattu ikäkohtaisissa kappaleissa. Lokakuussa vietettiin ensimmäistä kertaa Liikenneturvan johdolla heijastinpäivää. Kampanjan avajaisiin osallistui lähes 200 yhteistyökumppania, joista 86 % piti tilaisuutta erittäin onnistuneena. Jäsenet ovat voimavaramme Läpi vuoden aktivoimme jäsenyhteisöjämme omaehtoiseen liikenneturvallisuustyöhön ja etsimme uusia luontevia yhteistyömahdollisuuksia. Uusin yhteistyömuoto syntyi Tarkkana suojatiellä -päivästä, joka toteutettiin autoalan järjestöjen kanssa osana YK:n kansainvälistä liikenneturvallisuusviikkoa. Olimme mukana myös yhteisissä viestintähankkeissa, kuten viranomaisvetoisessa Eläköön -kampanjassa ja Liikenneraittiuspäivässä sekä järjestöjen toteuttamissa kampanjoissa, kuten Rengasratsia, Auton päivä, Auton vapaapäivä, Vanhusten viikko ja Tapaturmapäivä. Pyöräilyyn liittyviä yhteistyötahoja toimintavuonna olivat Suomi pyöräilee yhteistyöryhmä, Suomen Liikenneliitto SuLi ry ja Pyöräilykuntien verkosto. Liikenneturvan toimintaan saimme tukea kävelyn ja pyöräilyn sekä tiedotusalan neuvottelukunnilta. Jäsentoiminta oli edellisiä vuosia vilkkaampaa. Kuvat: Liikenneturva/Tomi Rossi Heijastinpäivä 1.10., joka muistuttaa vuosittain kaivamaan heijastimet esiin, lanseerattiin jäsenille muotinäytöksen voimin. 20 Liikenneturvan toimintakertomus 2013

21 Kuntatyö Paikalliset mediat ovat tärkeä yhteistyökumppani. KUNTATYÖ on tärkeä osa paikallista liikenneturvallisuustyötä ja yksi painopiste kaikissa Liikenneturvan 12 toimipisteessä. Sivutoimisten kouluttajien järkevä käyttö antaa kustannustehokkaan mahdollisuuden laajaan, paikalliseen toimintaan. Osallistuimme aktiivisesti kuntien liikenneturvallisuusryhmien kokouksiin. Järjestimme erilaisia koulutustilaisuuksia ja tapahtumia luomalla kehykset yhteistyölle kuntien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Osana kuntatyötä koulutimme eri hallintokuntien jäseniä, esittelimme Liikenneturvan aineistoja ja autoimme paikallisia toimijoita erilaisissa kampanjoissa ja tapahtumissa. Yhteistyötä teimme muun muassa Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskusten, Poliisin ja eri paikallisten yhteisöjen kanssa. Monilla alueilla kuntatyössä on tukena liikenneturvallisuustoimija, usein konsultti, jonka tehtävänä on jäntevöittää ja tehostaa liikenneturvallisuustyötä kunnassa. Kuntatyömme tavoittaa suomalaiset Kuntatyöllä pyrimme tavoittamaan systemaattisesti kaikki ikäluokat kaikissa kunnissa ja innostamaan niin viranomaisia kuin kuntalaisiakin kohti turvallista lähiympäristöä. Liikenneturvalla on myös tärkeä rooli kunnan tehdessä liikenneturvallisuussuunnitelmaa. Suomen kunnista 49 prosentilla on voimassa oleva liikenneturvallisuussuunnitelma ja liikenneturvallisuustyöryhmä. Asukasmäärältään näihin kuntiin kuuluu yli 60 prosenttia eli 3,2 miljoonaa suomalaista. Suunnitelma on teon alla 39 kunnassa, joissa asuu lähes miljoona asukasta. Tämän lisäksi Liikenneturva toimii 63 kunnassa ilman kunnan omaa liikenneturvallisuusryhmää. Näiden kuntien alueella asuu lähes miljoona asukasta. Vain 61 pientä kuntaa, joissa asuu asukasta, jää tällä hetkellä ilman Liikenneturvan tarjoamaa kunnallista liikenneturvallisuustyötä. Paikallisuus tuottaa tulosta Elinikäinen liikennekasvatus konkretisoitui Liikenneturvan aluetoimipisteiden kouluttaessa neuvoloiden, päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten, nuorisotoimen sekä työsuojelun henkilöstöä ja iäkkäiden kanssa toimivia. Lisäksi koulutusta saivat koululaisautonkuljettajat, liikennepuistojen työntekijät, toimittajat, kodinhoitajat, maahanmuuttajat, vaihto-oppilaat ja lukuisat muut liikenteen turvallisuudesta innostuneet ryhmät. Paikallisuus on merkittävä tekijä vaikuttavan liikennevalistuksen kannalta. Paikalliset mediat ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Kaikkialla Suomessa jatkoimme tiivistä yhteistyötä Yleisradion, paikallisradioiden ja sanomalehtien kanssa. Liikenneturvan toimintakertomus

22 Tietopalvelu TIETOPALVELU tuottaa ja kokoaa liikenneturvallisuuteen liittyviä aineistoja viestinnän ja koulutuksen suunnittelun ja kohdentamisen tueksi sekä arvioi toteutettujen toimenpiteiden tuloksellisuutta. Tutkimus- ja tilastotiedoilla palvelemme laajasti median ja viranomaisten tarpeita liikenneturvallisuuskysymyksissä. Tietopyyntöjen vastausajasta saamme toistuvasti hyvää palautetta. Seurantatutkimukset kertovat käyttäytymisestä Keräämme ja analysoimme vuosittain tietoa liikennekäyttäytymisen muutoksista. Omilla seurantamittauksillamme tarkkailimme pyöräilykypärän, turvavyön ja heijastimen käyttöä sekä punaista päin ajamista ja kävelemistä. Hyödynsimme myös muun muassa Liikenneviraston nopeusmittauksia ja poliisin puhallusratsiatutkimuksen tietoja. Liikenneturvan turvalaitteiden käytön seurantamittaukset ovat osa valtakunnallisessa liikenteen indikaattorijärjestelmässä. Turvavyö (2013*) 87 % Tietopyyntöjen vastausajasta hyvää palautetta. Keräsimme toimintavuonna kyselytutkimuksilla taustoittavaa tietoa muun muassa liikennesääntöjen tuntemisesta, liikennevalvonnasta, liukastumisista ja erilaisista häiriötekijöistä autoa ajettaessa. Sää, nopeus ja pyöräily selvityksissä Liikenteen ilmapiirissä ei muutosta Liikenneturva toteuttaa joka vuosi Liikenteen ilmapiiri -kyselytutkimuksen, joka kuvaa tavallisten kuljettajien kokemuksia liikenteestä, koettua turvallisuutta sekä liikenteeseen liittyviä tuntemuksia. Vuonna 2013 tehdyn kyselyn mukaan liikenteen ilmapiirissä ei koettu tapahtuneen suuria muutoksia edellisvuoteen verrattuna. Teimme tutkimusyhteistyötä Tampereen yliopiston kanssa tilaamalla tutkimuksen pyöräilymäärien vaikutuksesta pyöräilyn turvallisuuteen. Poliisiammattikorkeakoulun lopputyönä selvitettiin Liikennemäärän ja sään vaikutusta nopeuteen ja turvaväliin Helsingin sisääntuloväylillä kesällä Tutkimukset julkaistiin Liikenneturvan selvityksiä -sarjassa. Tuimme ja osallistuimme myös raskaan liikenteen ajo- ja lepoaikoja sekä raskaiden ajoneuvojen talvirenkaita koskeviin selvityksiin. Liikenneturva osallistui aktiivisesti liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan tutkimusjaoston 22 Liikenneturvan toimintakertomus 2013

23 Pyöräilykypärä (2013) 44 % Heijastin (2012**) 51 % * Turvavyön käyttö henkilöautojen etupenkillä taajamissa ** Heijastimen käyttö valaistussa ympäristössä Lähde: Käyttäytymisen seurantajärjestelmä, Liikenneturva toimintaan. Jaosto käynnisti selvitykset vakavien vammautumisten tilastoinnista sekä liikenneturvallisuusohjeistuksen ja koulutuksen tarpeesta maankäyttöön liittyvissä kaavoitustoimissa. Työtä onnettomuustietojen parissa Suomen virallisen tilaston Tieliikenneonnettomuudet 2012-vuosikirja laadittiin jälleen Tilastokeskuksen ja Liikenneturvan yhteistyönä. Yhteistyö jatkui myös kuukausittain julkaistavien liikenneonnettomuuksien ennakkotietojen tiedottamisessa. Kokoamme ja ylläpidämme Tilastokeskuksen tietokannasta laadittuja tienkäyttäjä- ja ikäryhmäkohtaisia sekä alueellisia ja eri aiheisiin keskittyviä tilastokatsauksia. Virallisen tilaston tietopohjaa laajennamme pelastuslaitosten resurssi- ja onnettomuustilastojärjestelmän Pronton tiedoilla, joita hyödynnetään etenkin liikenteessä vakavasti vammautuneiden määrän arvioinnissa. Teemme yhteistyötä Liikennevakuutuskeskuksen kanssa ja hyödynnämme tutkijalautakuntien onnettomuusaineistoja onnettomuuksia tarkentavien tietojen lähteenä. Reaaliaikaisen onnettomuustilanteen seuraamiseksi keräsimme myös sähköisesti tietoja eri medioiden julkaisemista onnettomuusuutisista. Asiantuntevaa tietopalvelua Liikenneturvalla on Suomen laajin tieliikenteen turvallisuuteen erikoistunut kirjasto. Kirjastomme on avoin kaikille ja se tarjoaa asiantuntevaa tiedonhakupalvelua alan tutkijoiden, liikenneturvallisuudesta kiinnostuneiden kansalaisten ja yhteistyökumppaneidemme tarpeisiin. Olemme mukana valtakunnallisessa Kysy kirjastonhoitajalta -palvelussa. Jatkoimme liikenneturvallisuusalan historiallisen aineiston tallentamista ja digitoimista yhteistyössä auto- ja tiemuseo Mobilian kanssa. Liikenneturvan toimintakertomus

24 Kansainvälinen toiminta LIIKENNETURVALLE kansainvälinen yhteistyö on hyödyllinen tiedon jaon ja oppimisen väylä. Kansainvälisissä järjestöissä vaikuttamalla pyrimme parantamaan niin Euroopan kuin Suomen liikenneturvallisuutta. Liikenneturva osallistui Nordiska Trafiksäkerhetsrådetin ja European Transport Safety Councilin toimintaan eri muodoin. Tiedotusalan neuvottelukunta teki opintomatkan Itävaltaan Kuratorium für Schutz und Sicherheitiin. Edustajiamme kävi myös Motorförarnas Helnykterhetsförbundin järjestämässä liikenneturvallisuusseminaarissa, Tylösandissa Ruotsissa. Toimimme kansallisena tiedonkeruun koordinaattorina Maailman terveysjärjestö WHO:n Global Status Report on Road Safety raportin koostamisessa. Raportti julkaistiin toimintavuoden alussa. Tuimme myös YK:n ja WHO:n Decade of Action for Road Safety hanketta. Liikenneturva osallistui NTR:n ja ETSC:n toimintaan. 24 Liikenneturvan toimintakertomus 2013

25 Liikenneturvallisuusalan ansiomitalit Kuva: Liikenneturva/Nina Mönkkönen Kuvassa vasemmalta oikealle: Veikko T. Valkonen, Erkki Vikman, Merja Kyllönen, Simo Alanko, Ulla Jylhä, Kari Hanski, Timo Väistö, Timo Tervo, Jaakko Lyytikäinen ja Seppo Tuppuri. Kuvasta puuttuu Pirkko Rämä. LIIKENNEMINISTERI Merja Kyllönen myönsi Liikenneturvan hallituksen esityksestä liikenneturvallisuusalan ansiomitalit 10:lle alalla ansioituneelle henkilölle. Ministeri luovutti mitalit Helsingissä. Mitalin saivat: ylikomisario Simo Alanko, suunnittelija Kari Hanski, liikenneopettaja Ulla Jylhä, ylikonstaapeli Jaakko Lyytikäinen, johtava tutkija Pirkko Rämä, professori Timo Tervo, autonkuljettaja Seppo Tuppuri, tiedotuspäällikkö Veikko T. Valkonen, ylikonstaapeli Erkki Vikman ja liikennetutkija Timo Väistö. Mitaleita on jaettu tähän mennessä yhteensä 256 kpl. Mitali myönnetään ansiokkaasta työstä liikenneturvallisuuden edistämiseksi. Liikenneturvan toimintakertomus

26 Henkilöstö Yleistä Jatkoimme työtämme Liikenneturvan henkilöstöstrategian mukaisesti pyrkien lisäämään tehokkuutta, luotettavuutta ja henkilöstön viihtyvyyttä. Suoritusarvioinnit olivat ensi kertaa kehityskeskustelujen osana. Työsuojelun toimintaohjelmassa jatkoimme pelastussuunnitelmien tekoa yhdessä taloyhtiöiden kanssa ja ajantasaistimme alueiden turvallisuuskansiot. Muita hallinnon kehitys- ja tarkastelukohteita vuonna 2013 olivat sairauspoissaolot, työterveyshuollon kustannukset, työterveyshuollon toimintasuunnitelman seuranta, työtapaturmat, työilmapiirikysely, työhön liittyvien riskien arviointi sekä henkilöstöltä tulleiden palautteiden ja aloitteiden käsittely. Liikenneturvan työterveyshuoltopalvelut kilpailutettiin toimintavuoden kesällä. Työterveyshuollon yhtenäisissä toimintasuunnitelmissa vuosille painotetaan varhaisen tuen ohjelmaa, jonka käytäntöjä opastettiin koko henkilöstölle. Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan sisältyvä Liikenneturvan päihdeohjelma noudattaa työmarkkinajärjestöjen suosittelemaa hoitoonohjausmallia. Työhyvinvointi ja työterveyshuolto Työhyvinvointikyselyn vastausprosentti oli 85 %. Kyselyssä oman työtehtävän vastuut ja valtuudet tiedettiin hyvin ja yhteistyö toimi hyvin. Johtamisessa lähin esimies koettiin helposti lähestyttäväksi ja esimiestyöhön oltiin tyytyväisiä. Henkilöstön työterveyshuollosta vastasivat Vita Lääkäriasema Oy ja Suomen Terveystalo Oy. Sairauspäiviä oli henkilötyövuotta kohden keskimäärin 6,2 päivää. Lukumääräisesti eniten oli 1-3 päivän sairaustapauksia. Työtapaturma-tapauksia ei ollut. Liikenneturvassa tehtiin aluehallintoviraston työsuojelutarkastus Vaasan toimipisteessä. Tarkastuksessa ei tullut huomautettavaa. Aluetoimipisteiden työpaikkaselvitykset painottuivat työolojen terveydellisten riskien pienentämiseksi. Liikenneturvassa työsuojelun päämääränä on saada henkisesti ja fyysisesti terveelliset ja turvalliset työskentelyolosuhteet koko henkilöstölle. Liikenneturva tukee myös omaehtoista liikuntaa. Liikenneturvan koulutuspanostus oli kuusi työpäivää henkilötyövuotta kohti ja lähes kaikki osallistuivat koulutukseen. Liikenneturva tukee lisäksi henkilöstön omaehtoista opiskelua. Työvoimakustannukset Liikenneturvan henkilöstömenot vuonna 2013 olivat yhteensä 3,1 miljoonaa euroa. Henkilöstömenoista 2,46 miljoonaa euroa käytettiin palkkoihin ja palkkioihin sekä 0,67 miljoonaa euroa henkilösivukuluihin. Henkilösivukuluista käytettiin koulutukseen , työterveyshuoltoon ja loppukulut jakautuivat sosiaaliturvaan ja muihin henkilöstömenoihin. Henkilöstömenot olivat 48 % toiminnan kuluista. Liikenneturvan yöratsiassa jaettiin tietoa väsymyksestä. Kuvat: Liikenneturva/Nina Mönkkönen 26 Liikenneturvan toimintakertomus 2013

27 Henkilöstön määrä ja rakenne vuoden 2013 lopussa 47henkilöä 40% 60% 60 Henkilöstön keski-ikä ,5 v. 48 v. 47,1 v. Keskustoimisto 28 henkilöä Aluetoimipisteet 19 henkilöä 10 Uusia työntekijöitä Henkilötyövuosia 46 Määräaikaisia Vanhuuseläkkeelle Liikenneturvan toimintakertomus

28 Talous Tuotot ja kulut TOIMINNAN rahoittamiseksi saatiin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella varoja vuoden 2013 liikennevakuutusmaksuihin sisältyvästä liikenneturvallisuusmaksuosuudesta euroa. Lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna oli euroa (2,9 %). Muut tuotot yhteensä ,41 euroa ovat kertyneet myynti-, kurssi-, yhteistyöhanketuottojen ja toiminta-avustuksen lisäksi jäsenmaksu-, vuokra-, korko-, osinko- ja sekalaisista tuotoista. Tilikauden tuotot olivat yhteensä ,41 euroa. Toiminnasta aiheutui kuluja ,65 euroa. Edellä oleviin kuluihin sisältyy palkkoja ja palkkioita ,55 euroa sekä henkilösivukuluja ,40 euroa. Tilikauden alijäämä oli ,24 euroa. Taloudenpidossa uusi taloussääntö on ollut voimassa vuoden 2012 alusta. Samassa yhteydessä laskuntarkastuksen ja -hyväksymisen prosessit uudistettiin. Sähköinen ostolaskukäsittely alkoi tilivuoden 2013 alusta onnistuneesti. Sähköisen käsittelyn myötä on nopeutettu laskujen hyväksymisprosessia. Elokuussa 2013 aloitettiin sähköisen matkalaskuprojektin valmistelu, joka otettiin käyttöön vuoden 2014 alusta. Laskujen sähköisen käsittelyn opastusta ja tukea annettiin henkilökunnalle tilivuoden aikana. Tehtyjen muutosten myötä voidaan parantaa talousseurantaa ja talousarvion laatimista. Talouden läpinäkyvyys, avoimuus ja tehostaminen ovat kehittämisen kulmakiviä jatkossa. Tase Käyttöomaisuuden määrä oli ,18 euroa. Käyttöomaisuus muodostuu lähes yksinomaan toimitilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden kirjanpitoarvosta. Liikenneturva omistaa 12 osakehuoneistoa, joissa sillä on toimipisteet. Huoneistot on hankittu vuosien aikana. Taloudellisesti hoitovastikkeet ovat vuokraukseen verrattuna edulliset ja muutokset tässä vaiheessa olisivat kannattamattomia. Kaikissa toimipisteissä olevilla työntekijöillä on asianmukaiset työ- ja varastotilat ja mahdollisuudet pienten neuvottelujen järjestämiseen. Omissa tiloissa pidetään myös pysyviä turvalaitenäyttelyitä mm. toimittajavierailuja varten. Käyttöomaisuuden lisäys johtui tilivuoden lopussa tehdystä keskustoimiston ikkuna- ja ilmastointiremontista yhteensä euroa sekä Lahden toimipisteen julkisivuremontin kertasuorituksesta euroa. Liikenneturvalla ei ole tällä hetkellä pitkäaikaista velkaa. Taseen rahoitusasema pysyi vakaana ja tase oli loppusummaltaan ,31 euroa. Talousarvio toteutui varsinaisen toiminnan osalta 100 % ja toiminta toteutui talouskehysten ja suunnitelmien mukaisesti. Talousarvion toteutuminen 2013 Turvallisuusviestintä Kampanjat Toteutunut Talousarvio Liikennekasvatus Kuljettajien jatkokoulutus Alueellinen liikenneturvallisuustyö Tiedontuotanto Johto Toimisto Liikenneturvan toimintakertomus 2013

29 Tilinpäätös TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Kulut Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä KULUJÄÄMÄ VARAINHANKINTA Tuotot KULUJÄÄMÄ SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Kulut SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ KULUJÄÄMÄ YLEISAVUSTUKSET Liikenneturvallisuusmaksut TILIKAUDEN TULOS , , , , , , , ,99-31, , , , , , , , , , , , ,10-390, , , , ,26 Liikenneturvan toimintakertomus

30 Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Käyttöomaisuus Osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset Muut saamiset Saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Toimitilojen hankintarahasto Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ali-/ylijäämä OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot Ostovelat Siirtovelat VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ ,18 810, , , , , , , , , , , , , , , , ,63 631, , , , , , , , , , ,55 0, , , , ,09 30 Liikenneturvan toimintakertomus 2013

31 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET: Helsingissä 25. maaliskuuta 2014 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä 4. huhtkuuta 2014 Asko Vuorenalusta KHT Klaus Krokfors JHTT, CFE Liikenneturvan toimintakertomus

32 Tilintarkastuskertomus 32 Liikenneturvan toimintakertomus 2013

33 Lausunnot Liikenne- ja viestintäministeriölle z luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi taksinkuljettajan ammattipätevyydestä annetun lain (695/2009) muuttamisesta z luonnoksesta katsastustoimintaa koskevista lakiehdotuksista (HE/17/2013) johtuviksi lakeja alempiasteisiksi säädöksiksi z ajokorttilain opetuslupasäännösten muuttamisesta z ajokorttisäännösten muutosehdotuksista z selvitysmiehen raportista Tieliikenteen turvallisuustoiminnan työnjako. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille z määräysluonnoksesta kuljettajantutkinnon ajokoe z määräysluonnoksesta kuljettajatutkinnon teoriakokeen ja opetusluvan hakijan kokeen suorittaminen. Liikennevirastolle z luonnoksesta jalankulku- ja pyöräilyteiden suunnitteluohjeeksi. Rajavartiolaitokselle z hallituksen esitysluonnoksesta liittyen rajavartiointia koskevan lainsäädännön ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Kajaanin kaupungille z Kaseli-Kajaanin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmasta. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle z hallituksen esityksestä (179/2012 vp) eduskunnalle laiksi yrittäjäkuljettajien työajasta tieliikenteessä z hallituksen esityksestä HE 15/2013 eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi z valtioneuvoston selonteosta VNS 3/2013 vp valtiontalouden kehyksistä vuosille sekä valtioneuvoston selonteosta VNS 4/2013 vp eduskunnalle valtiontalouden kehyksistä vuosille annetun valtioneuvoston selonteon (VNS 3/2013 vp) täydentämisestä z ecall-järjestelmän tyyppihyväksyntävaatimuksista U50/2013 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi z ecall-päätöksestä U51/2013 Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi z hallituksen esityksestä HE 173/2013 vp eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta. Liikenneturvan toimintakertomus

34 Hallinto- ja muut toimielimet Liikenneturva on julkisoikeudellinen yhdistys, joka toimii valtakunnallisena liikenneturvallisuustyön keskusjärjestönä (Laki Liikenneturvasta N:o 278/2003). Sen päättäviä toimielimiä ovat keskusjärjestön kokous ja hallitus. Johtoryhmä on toimitusjohtajan neuvoa-antava toimielin. Liikenneturvassa toimivat lisäksi hallituksen nimeämät tiedotusalan neuvottelukunta, kävelyn ja pyöräilyn neuvottelukunta sekä palkitsemistoimikunta. Toimintavuoden aikana keskusjärjestön kokous kokoontui kaksi kertaa ja hallitus neljä kertaa. Johtoryhmä piti yksitoista kokousta ja palkitsemistoimikunta kokoontui kerran. Tiedotusalan neuvottelukunta kokoontui kuusi ja kävelyn ja pyöräilyn neuvottelukunta kolme kertaa. Hallitus Jäsen Liikenneneuvos Kimmo Kiiski Opetusneuvos Jukka Lehtinen Poliisitarkastaja Jari Pajunen Neuvotteleva virkamies Merja Söderholm Toimitusjohtaja Ulla Niku-Koskinen Työsuojelusihteeri Pasi Ritokoski Dosentti Aarne Kivioja Toimitusjohtaja Iiro Lehtonen Liikenneinsinööri Silja Siltala Puheenjohtaja Jarmo Jokilampi Toimittaja Olli Orkoneva 1. varapuheenjohtaja toimitusjohtaja Ulla Niku-Koskinen henkilöstön varaedustaja aluepäällikkö Satu Tuomikoski Puheenjohtaja Kansanedustaja Martti Korhonen Varajäsen Neuvotteleva virkamies Merja Vahva Hallitusneuvos Merja Leinonen Poliisitarkastaja Seppo Sivula Hallitussihteeri Tiina Muinonen Tiedotuspäällikkö Veikko T. Valkonen Sihteeri Harri Pasanen Professori Timo Tervo Viestintäpäällikkö Saara Remes Yhdyskuntatekniikan asiantuntija Marika Kämppi Puheenjohtaja Martti Merilinna DI, PD Matti Kosola 2. varapuheenjohtaja liikenneneuvos Kimmo Kiiski sihteeri yhteyspäällikkö Antero Aho Edustaa Liikenne- ja viestintäministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sisäasiainministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Vakuutusala ja liikennevakuutusyhtiöt Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry Suomen Lääkäriliitto/ Liikennelääketiede Moottoriliikenteen Keskusjärjestö/ Ammattiliikenne Suomen Kuntaliitto Moottoriliikenteen Keskusjärjestö/Yksityisautoilu Liikennepoliittinen yhdistys Enemmistö ry/ Suomen Liikenneliitto SuLi ry henkilöstön edustaja toimitusjohtajan assistentti Sisko Väyrynen-Hämäläinen 34 Liikenneturvan toimintakertomus 2013

35 Johtoryhmä Puheenjohtaja Toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen Jäsenet Tutkimuspäällikkö Juha Valtonen Viestintäpäällikkö Kare Ojaniemi Hallintopäällikkö Visa Reinikainen Koulutuspäällikkö Antero Lammi Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Tiedottaja Kaisa Hara, henkilöstön edustaja Koulutusohjaaja Olli Lehto, henkilöstön varaedustaja Sihteeri Toimitusjohtajan assistentti Sisko Väyrynen-Hämäläinen Palkitsemistoimikunta Puheenjohtaja Toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen Jäsenet Liikenneturvallisuuspäällikkö Auli Forsberg, Liikennevirasto Liikenneturvallisuusjohtaja Juha Nuutinen, Liikennevakuutuskeskus/VALT Freelancetoimittaja Ilpo Mattila Kunniapuheenjohtaja Kimmo Puntti, Rahtarit ry Liikkuvan poliisin päällikkö Kari Rantala, Liikkuva poliisi Sihteeri Toimitusjohtajan assistentti Sisko Väyrynen-Hämäläinen Tiedotusalan neuvottelukunta Puheenjohtaja Toimittaja Kari Pitkänen, Laatutekstit Kari Pitkänen Oy Jäsenet Tiedotuspäällikkö Veikko T. Valkonen, Liikennevakuutuskeskus Liikennetoimittaja Matti Heikura, Kaleva Toimittaja Tommi Lempinen, Iltasanomat Päätoimittaja Eila Parviainen, Moottori Redaktör Dan Kronqvist, Hufvudstadsbladet Toimittaja Pentti J. Rönkkö, Iltalehti Viestintäjohtaja Nina Nizovsky, Suomen Taksiliitto ry Tutkija, dosentti Esko Keskinen, Turun yliopisto Toimittaja Teppo Komulainen, Savon Sanomat Sihteeri Viestintäpäällikkö Kare Ojaniemi, Liikenneturva Kävelyn ja pyöräilyn neuvottelukunta Puheenjohtaja Toimistopäällikkö Leena Silfverberg, Helsingin kaupunki Jäsenet Neuvotteleva virkamies Katariina Myllärniemi, Liikenne- ja viestintäministeriö Sales Manager Jutta Behm, Coreplast Oy Toimitusjohtaja Susanna Blomqvist, Saintex Oy Suutarimestari Hannu Heiskanen, Taitavat Suutarit ry Tutkija Antti Impinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Materiaalijohtaja Raimo Tihveräinen, Epsira Oy Toimitusjohtaja Jari Elamo, Helkama Velox Oy Toiminnanjohtaja Matti Hirvonen, Pyöräilykuntien verkosto Toimittaja Harri Oksanen, Yleisradio Ylikomisario Pekka Höök, Helsingin poliisilaitos Liikenneinsinööri Kimmo Kiuru, Hyvinkään kaupunki Toimittaja Olli Orkoneva, Liikenneturvan hallituksen edustaja Liikenneturvan toimintakertomus

36 Liikenneturvan edustajat Turvallisuusinsinööri Ari-Pekka Elovaara Tiedottaja Kaisa Hara Sihteeri Yhteyspäällikkö Varpu Tavaststjerna Jäsenyydet Liikenneturva oli jäsenenä seuraavissa yhteisöissä: z Nordiska Trafiksäkerhetsrådet (NTR) z European Transport Safety Council (ETSC) z Pohjoismaiden Tieteknillisen Liiton Suomen-osasto z Aikakauslehtien Liitto z Mainostajien Liitto z Mobilia säätiö Liikenneturvalaisia oli jäsenenä seuraavissa neuvottelu- ja toimikunnissa sekä työryhmissä: z Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunta, valtioneuvosto, jäsen toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen ja varajäsen tutkimuspäällikkö Juha Valtonen z Liikenneonnettomuuksien tutkinnan neuvottelukunta, VALT, valtioneuvosto, jäsen tutkimuspäällikkö Juha Valtonen ja varajäsen koulutuspäällikkö Antero Lammi z Liikenteen turvallisuusviraston neuvottelukunta, valtioneuvosto, jäsen Anna-Liisa Tarvainen z Lapsiasiain neuvottelukunta, valtioneuvosto, jäsen Anna-Liisa Tarvainen z Liikennevahinkolautakunta, valtioneuvosto, varapuheenjohtaja Anna-Liisa Tarvainen z Liikenneministerin uuden liikennepolitiikan klubi, liikenne- ja viestintäministeriö, jäsen Anna-Liisa Tarvainen z Sisäisen turvallisuuden ohjelma, turvallisuussuunnittelun ohjaryhmä, sisäasiainministeriö, jäsen Anna-Liisa Tarvainen z Tieliikennelainsäädännön uudistaminen, liikennesääntötyöryhmä, liikenne- ja viestintäministeriö, jäsen koulutusohjaaja Marko Nieminen ja varajäsen tutkimuspäällikkö Juha Valtonen z Mobilia säätiön edustajisto, Mobilia säätiö, jäsen informaatikko Katja Mäkilä ja varajäsen Marko Nieminen. Jäsenyhteisöt Toimintavuoden aikana ei tapahtunut jäsenmuutoksia. Jäseniä oli yhteensä Aivovammaliitto ry 2. A-Katsastus Oy 3. Aktia Skadeförsäkring Ab 4. AKK-Motorsport ry 5. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry 6. Autoalan Keskusliitto ry 7. Autojoukkokiltojen Liitto ry 8. Autokatsastusmiesten Yhdistys ry 9. Autoliikenteen Työnantajaliitto ry 10. Autoliitto ry 11. Autonrengasliitto ry 12. Autotuojat ry 13. Autovahinkokeskus Oy 14. A-Vakuutus Oy 15. Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry 16. Eläkkeensaajien Keskusliitto 17. If Vahinkovakuutusyhtiö Oy 18. Invalidiliitto ry 19. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia 20. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva 21. K1 Katsastajat Oy 22. Liikennepoliittinen yhdistys Enemmistö Trafikpolitiska föreningen Majoritet r.y. 23. Liikennevakuutuskeskus 24. Linja-autoliitto ry 25. Lähi Tapiola, Keskinäinen vakuutusyhtiö 26. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 27. Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry 28. Moottoripyöräkerho 69 ry 29. Mönkkärit ry 30. Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf. 31. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö 32. Pohjola Vakuutus Oy 33. Rahtarit ry 34. SF-Caravan ry 35. Suomen Autokoululiitto ry 36. Suomen Autoteknillinen Liitto ry 37. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry 38. Suomen Kuntaliitto ry 39. Suomen Liikenneliitto SuLi ry 40. Suomen Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund ry 41. Suomen Moottoriliitto - Finlands Motorförbund 42. Suomen Motoristit ry 43. Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry 44. Suomen Paikallisliikenneliitto - Finlands Lokaltrafikförbund ry 45. Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry 46. Suomen Taksiliitto ry 47. Suomen Tiepalvelumiehet STM ry 48. Suomen Tiepalvelumies Liitto ry 36 Liikenneturvan toimintakertomus 2013

Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö. Antero Lammi Koulutuspäällikkö

Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö. Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturva liikenneturvallisuuden puolestapuhuja Olemme liikenneturvallisuusalan keskusjärjestö ja huolehdimme meille laissa osoitetuista

Lisätiedot

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Aluepäällikkö Leena Piippa, Liikenneturva 1 Strategia Liikenneturvallisuusstrategia on asiakirja, jossa on määritelty: Visio maakunnan liikenneturvallisuudesta

Lisätiedot

Liikenneturvan strategia

Liikenneturvan strategia 1 Liikenneturvan strategia 2015-2017 2 Sisällysluettelo Liikenneturvan strategia 3 Liikenneturvan arvot 3 Toiminta-ajatus 4 Liikenneturvan visio 4 Toimintaa ohjaavat strategiset linjaukset 5 Strategian

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 Sisällys Liikenneturva edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla liikennekäyttäytymiseen ja liikennekulttuuriin. Liikenneturva on valtakunnallinen liikenneturvallisuustyön

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Aloitusseminaari 29.5.2013

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Aloitusseminaari 29.5.2013 Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Aloitusseminaari 29.5.2013 Asialista 1. Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelman sisältö 2. Liikenneturvallisuustyön haasteet ja tavoitteet 3. Kävelyn

Lisätiedot

Liikenneturvan toiminta- ja taloussuunnitelma

Liikenneturvan toiminta- ja taloussuunnitelma Liikenneturvan toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 SISÄLTÖ Liikenneturvan rooli ja tehtävät 3 Toiminnan lähtökohdat 4 Liikenneturvan toiminta 2016 6 Painopisteet 6 Yhteistyö 6 Pienet lapset (alle 7-vuotiaat)

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella Liikenneturvallisuustyö Kirkkonummella Kalvosarjan sisältö 1. Liikenneturvallisuustilanne Liikenneonnettomuudet Koettu liikenneturvallisuus Koetut t liikenneturvallisuuspuutteet lli tt t 2. Liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

Itä-Suomessa edellisvuotta vähemmän liikennekuolemia

Itä-Suomessa edellisvuotta vähemmän liikennekuolemia ITÄ-SUOMEN LIIKENNETURVALLISUUSKATSAUS 2013 Itä-Suomessa edellisvuotta vähemmän liikennekuolemia Itä-Suomessa liikenneonnettomuuksissa kuolleet vähenivät merkittävästi edellisvuodesta, ja niitä oli Liikenneturvan

Lisätiedot

Kampanjoinnilla vaikuttaminen. Viestintäpäällikkö Kaisa Hara

Kampanjoinnilla vaikuttaminen. Viestintäpäällikkö Kaisa Hara Kampanjoinnilla vaikuttaminen Viestintäpäällikkö Kaisa Hara 21.5.2014 Liikenneturva Edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla liikennekäyttäytymiseen Keinoina viestintä, valistus ja koulutus Valtakunnallinen

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi 16.11. Lähde: Tilastokeskus ja, vuosi 2015 ennakkotietoja Kansalaisuus onnettomuuksissa 2015 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS

ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS 24.9.2013 Kajaani Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/ Timo Mäkikyrö 18.10.2013 1 Pohjois-Pohjanmaan ELY:n Liikenne -vastuualueen toimialue Rovaniemi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma 1 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2 Sisällysluettelo Liikenneturvan toiminta-ajatus 3 Toiminnan lähtökohdat 4 Liikenneturvan toiminta 2014 6 Toiminta kohderyhmittäin 8 Jäsenyhteistyö 11 Kansainvälinen

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet 1.9.2015 Valtakunnallinen liikenneturvallisuusvisio ja - tavoitteet Turvallisuusvisio: Kenenkään ei tarvitse kuolla

Lisätiedot

Nuorten kuljettajien liikennekäyttäytyminen

Nuorten kuljettajien liikennekäyttäytyminen Nuorten kuljettajien liikennekäyttäytyminen Valtakunnallinen Tapaturmapäivän seminaari, Vaasa 13.8.2010 Yli-insinööri Marcus Merin, liikenne- ja viestintäministeriö Nuorten (15 24-vuotiaiden) liikenneturvallisuudesta

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

Konferenssi: Tieliikenneturvallisuuspäivät

Konferenssi: Tieliikenneturvallisuuspäivät » 2007 2013,. ENPI CBC project Cross-Border Road Traffic Safety SE653 " SE653 Konferenssi: Tieliikenneturvallisuuspäivät 13.-14.2.2013 Paikka: Hotelli Radisson Blu Royal, Aika: 13.-14.2.2013 Kielet: venäjä,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta

Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta ja sen seuranta Riikka Rajamäki 14.11.2017 Tampere Liikenneturvallisuustyön hyvät käytännöt kaikkien käyttöön -seminaari Vastuullinen liikenne. Rohkeasti

Lisätiedot

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ Yleistä Liikenneturvallisuustyötä ohjaava visio: Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus ja liikenneturvallisuustyö käytännössä Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki

Liikkumisen ohjaus ja liikenneturvallisuustyö käytännössä Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Liikkumisen ohjaus ja liikenneturvallisuustyö käytännössä Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kaupunki 46 000 asukasta 90 % hyvinkääläisistä asuu alle 4,5 km keskustasta 52 % hyvinkääläisten matkoista

Lisätiedot

Nuoret ja liikenneturvallisuus

Nuoret ja liikenneturvallisuus Nuoret ja liikenneturvallisuus Pohjois Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuusseminaari Örnis bilar / Carl Johan de Geer Jan Lööf Professori Jorma Mäntynen, Tampereen teknillinen yliopisto Aluepäällikkö

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI <PVM> LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI Liikkenneturvallisuustyön organisointi 1. Liikenneturvallisuustyön valtakunnallinen organisointi 2. Liikenneturvallisuustyön valtakunnalliset toimijatahot 3.

Lisätiedot

Liikenneturvan toiminta- ja taloussuunnitelma

Liikenneturvan toiminta- ja taloussuunnitelma Liikenneturvan toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 1 Sisällysluettelo Liikenneturvan rooli ja tehtävät 3 Toiminnan lähtökohdat 4 Liikenneturvan toiminta 2015 5 Painopisteet 5 Yhteistyö 5 Pienet lapset

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY

SUOMEN JUDOLIITTO RY SUOMEN JUDOLIITTO RY Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JUDOLIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202136-6 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Petri Jääskeläinen Liikenneturva Liikenneonnettomuudet ja uhrit 215 257 kuollutta Pelastuslaitoksen tietoon tuli 835 vakavasti

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Lähtöaineisto Tässä kalvosarjassa esitetyt tulokset perustuvat Tilastokeskuksen tieliikenteen

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat. 5. Hyväksyminen ja seuranta

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat. 5. Hyväksyminen ja seuranta Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat 5. Hyväksyminen ja seuranta 1.9.2015 Suunnitelman hyväksyminen Liikenneturvallisuussuunnitelman toteutumisen kannalta kunnan päätöksentekijöiden tuki on äärimmäisen

Lisätiedot

Oulun Naisfutis ry T A S E K I R J A 2016

Oulun Naisfutis ry T A S E K I R J A 2016 Oulun Naisfutis ry T A S E K I R J A 2016 Sisällysluettelo Tuloslaskelma... 3-5 Tase vastaavaa...6 Tase vastattavaa...7 Liitetiedot...8 Luettelo kirjanpitokirjoista...9 Hallituksen allekirjoitukset...

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma VISIO, TAVOITTEET, PAINOPISTEALUEET JA MITTARIT

Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma VISIO, TAVOITTEET, PAINOPISTEALUEET JA MITTARIT Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma 2017 VISIO, TAVOITTEET, PAINOPISTEALUEET JA MITTARIT VISIO TURVALLISESTA LIIKKUMISESTA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET VISIO PAINOPISTE- ALUEET Kenenkään ei

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 3: Tavoitteet liikennekasvatustyölle ja liikennekasvatuksen toimintamalli

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 3: Tavoitteet liikennekasvatustyölle ja liikennekasvatuksen toimintamalli Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma Osaraportti 3: Tavoitteet liikennekasvatustyölle ja liikennekasvatuksen toimintamalli Joulukuu 2016 Turvallisuuskehitykselle oikea suunta Lähtökohtana on nk. nollavisio:

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Kalvosarjan sisältöteemat Onnettomuuskehitys yleisesti Onnettomuuksien osalliset osallisten kulkutapa osallisten

Lisätiedot

Tieliikenteen turvallisuudesta ajankohtaisia ajatuksia. Ylivieskassa 11.11.2014 Toimitusjohtaja Anna Liisa Tarvainen LIIKENNETURVA

Tieliikenteen turvallisuudesta ajankohtaisia ajatuksia. Ylivieskassa 11.11.2014 Toimitusjohtaja Anna Liisa Tarvainen LIIKENNETURVA Tieliikenteen turvallisuudesta ajankohtaisia ajatuksia Ylivieskassa 11.11.2014 Toimitusjohtaja Anna Liisa Tarvainen LIIKENNETURVA Hyvä suunta Katse taakse pitkiä kehityskaaria hyviä tuloksia tukeva pohja

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY TILINPÄÄTÖS

LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY TILINPÄÄTÖS LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY TILINPÄÄTÖS 1.1.2016-31.12.2016 LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1-2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista 5 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 LIIKENNETURVAN Liikenneturva on julkisoikeudellinen yhdistys, joka toimii valtakunnallisena liikenneturvallisuustyön keskusjärjestönä (Laki LiikenneturvastaNo 278/2003). Liikenneturvan tarkoituksena on

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Liikenneturva on julkisoikeudellinen yhdistys, joka toimii valtakunnallisena liikenneturvallisuustyön keskusjärjestönä (Laki LiikenneturvastaNo 278/2003). Liikenneturvan tarkoituksena

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 2. Edellisen

Lisätiedot

HE laiksi Liikenneturvasta annetun lain muuttamisesta ja laiksi tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta

HE laiksi Liikenneturvasta annetun lain muuttamisesta ja laiksi tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta HE laiksi Liikenneturvasta annetun lain muuttamisesta ja laiksi tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta Yli-insinööri Marcus Merin 23.11.2016 1 Nykytila Liikenneturva Julkisoikeudellinen yhdistys,

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUDESTA

LIIKENNETURVALLISUUDESTA AJANKOHTAISIA ASIOITA LIIKENNETURVALLISUUDESTA NÄKÖKULMIA ITÄ-SUOMEN POLIISILAITOKSELTA Itä-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi Ylikomisario Petri Pahkin 2 Tietojohtoisuus liikenneturvallisuustyössä Poliisien

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Liikenne ja matkailu 2015 Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Tieliikenteessä menehtyi 224 ihmistä vuonna 2014 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2014 tapahtui 5 294 henkilövahinkoon johtanutta

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009 Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä Esittelykalvosarja 28.12.2009 Järvenpään kaupunki Liikenneturvallisuustyöryhmä 1 Kalvosarjan sisältö OSA I: Liikenneturvallisuustilanne Järvenpäässä Perustietoja liikenneturvallisuustilanteesta

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Liikenne ja matkailu 205 Tieliikenneonnettomuustilasto 204 Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 229 ja loukkaantui vakavasti 59 ihmistä vuonna 204 Tilastokeskuksen mukaan vuonna 204 tapahtui 5 24 henkilövahinkoon

Lisätiedot

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2016 Hyvinkään Tennisseura ry Torikatu 12 05800 HYVINKÄÄ Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0825800-6 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010

Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010 Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010 1 Draaman keinoin liikenteessä Ammattioppilaitokset Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla (9) 2000 nuorta (74% M) 2/3 oli 17-18 v 95% ei ota jos ajaa 83% käyttää

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyön toimintakertomus 2016

Liikenneturvallisuustyön toimintakertomus 2016 Liikenneturvallisuustyön toimintakertomus 2016 LIMINGAN KUNTA Kokoukset Kokous 1/2016: 29.2.2016 Kokous 2/2016: 6.9.2016 Koolle kutsuttu työryhmä (x = taho/henkilö ollut jommassa kummassa kokouksessa läsnä)

Lisätiedot

TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta

TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta Kotipaikka: Helsinki TASEKIRJA 30.06.2017 Tilinpäätös tilikaudelta 01.07.2016-30.06.2017 Tilinpäätöksen on toteuttanut Pohjois-Helsingin Tilitoimisto Debet & Kredit Helsinki Sisällysluettelo Toimintakertomus

Lisätiedot

AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä 0, ,78 0,00 SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET

AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä 0, ,78 0,00 SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET TASE VASTAAVAA Sivu: 1 (2) PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET KONEET JA KALUSTO 1200 Koneet ja laitteet alv 0% 0,00 0,00 9470,78 9470,78 0,00 0,00 12627,69 12627,69 AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto 2012-2016 ja tieliikennekuolemat 2006-2015 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Onnettomuusaineisto kaikki onnettomuudet Onnettomuustarkastelu

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS 1 Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Kotipaikka: Espoo Laatija: Samuli Suonpää Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti.

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Yleisötilaisuus 23.10.2013 Mäntsälä Liikennejärjestelmäasiantuntija Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus 24.10.2013 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin 1.1.2010 yhdistämällä

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Mopotietoutta vanhemmille. Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011

Mopotietoutta vanhemmille. Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011 Mopotietoutta vanhemmille Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011 Mopoilun suosio kasvaa, onnettomuuksia paljon Mopojen määrä ja mopoilijoiden

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä PYHTÄÄN TOIMENPIDEKORTTI

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä PYHTÄÄN TOIMENPIDEKORTTI llisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä PYHTÄÄN TOIMENPIDEKORTTI LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN RAKENTEET 1/2 Pyhtään liikenneturvallisuustyöryhmän toiminnan kehittäminen; - Kokousten teemoittelu

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä. Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu

Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä. Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu Työryhmän tavoitteita ja tehtäviä Arvioida konkreettisia toimenpiteitä, joilla parannettaisiin

Lisätiedot

Tieliikenteen turvallisuus

Tieliikenteen turvallisuus Liikenneneuvos Anneli Tanttu 1 Tieliikenteessä ovat mukana kaikki kansalaiset Tieliikennejärjestelmä on avoin järjestelmä, jossa jokainen tienkäyttäjä tekee päätöksiä ja valintoja Rautatie- ja tieliikenteen

Lisätiedot

Suomen Jousiampujain Liitto ry

Suomen Jousiampujain Liitto ry Suomen Jousiampujain Liitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JOUSIAMPUJAIN LIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202135-8 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa?

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöpäivä 28.9.2017 Rokua PSAVI, ylitarkastaja Raija Fors 2.10.2017 1 Kunnat vastaavat paikallisen ehkäisevän

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Mopoilu ja liikenneraittius

Mopoilu ja liikenneraittius Mopoilu ja liikenneraittius Parannamme liikenneturvallisuutta vaikuttamalla ihmisen käyttäytymiseen 2 Kuolleet tienkäyttäjäryhmittäin ja liikenneturvallisuustavoite Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva,

Lisätiedot

Mittari nro Mittari Lähtötaso vuosi Lähtötaso Lähde. Tavoite 5,4 4,7 4,1 3,4 2,7 2,0 1,4 0,7 0

Mittari nro Mittari Lähtötaso vuosi Lähtötaso Lähde. Tavoite 5,4 4,7 4,1 3,4 2,7 2,0 1,4 0,7 0 A. Onnettomuuksien päämittarit Mittari nro Mittari Lähtötaso vuosi Lähtötaso 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Lähde 1 Kuolleiden määrä (henkilöä / vuosi) 5,4 4,7 4,1 3,4 2,7 2,0 1,4 0,7 0 ka 2008-2012

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44 TASE VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 0,00 0,00 220,00 220,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 0,00 220,00 AINEELLISET

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuuskoordinaattori. Hankkeen tuloksia vuonna 2014 MÄNTTÄ-VILPPULA

Ylä-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuuskoordinaattori. Hankkeen tuloksia vuonna 2014 MÄNTTÄ-VILPPULA Ylä-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuuskoordinaattori Hankkeen tuloksia vuonna 2014 MÄNTTÄ-VILPPULA TAUSTA Ylä-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Liikenneturvallisuustavoitteet ja

Lisätiedot

2012 Toimintasuunnitelma- ja talousarvio

2012 Toimintasuunnitelma- ja talousarvio 1 2012 Toimintasuunnitelma- ja talousarvio 2 Sisältö sivu Liikenneturvan rooli ja tehtävät 3 Toiminnan lähtökohdat 3 Liikenneturvan toiminta 2012 5 Kohderyhmät 5 Tiedontuotanto 9 Alueellinen ja paikallinen

Lisätiedot

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi NUORET JA LIIKENNE Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi 14.2.2013 Rovaniemi 2 Rainer Kinisjärvi Liikenneonnettomuudet ja uhrit 2012 254 kuollutta Yhteensä 26 000 loukkaantunutta (vuonna 2011). Poliisin tietoon

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA 1.1. 31.12.2014 1 Toimintakertomus 1.1. 31.12.2014 Toiminnan tarkoitus Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry:n (HYSK) sääntöjen mukaan yhdistyksen toiminta

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry Y: 2043375-1 TASEKIRJA 01.01.2012-31.12.2012 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT... 7 TOSITELAJIT...

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot