KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2014 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2014 1"

Transkriptio

1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta Aika klo 12:30-14:12 Paikka Perusturvakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Parkkonen Aki 12:30-14:12 puheenjohtaja Jumppanen Alpo 12:30-14:12 varapuheenjohtaja Auvinen Seppo 12:30-14:12 jäsen Pajatie Seija 12:30-14:12 jäsen Pirhonen Liisa 12:30-14:12 jäsen Pulkkinen Jouni 12:30-14:12 jäsen Ratilainen Liisa 12:30-14:12 jäsen Suikkanen Sirpa 12:30-14:12 jäsen Uuksulainen Jaakko 12:30-14:12 jäsen Lahtela Esa 12:30-14:12 KH:n puheenjohtaja Auvinen Eeva-Liisa 12:40-14:12 kaupunginjohtaja Kaupunginjohtaja saapui 22 käsittelyn aikana klo Mönttinen Arto 12:30-14:12 johtava lääkäri Paddar Mervi 12:30-14:12 esittelijä, vs. perusturva johtaja Havukainen Marja 12:30-14:12 pöytäkirjanpitäjä POISSA Pirhonen Osmo KH.n edustaja Rinkinen Venla Nuorisovaltuuston edustaja Allekirjoitukset Aki Parkkonen puheenjohtaja Marja Havukainen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Kiteellä Kiteellä Liisa Pirhonen Jouni Pulkkinen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus Virka-asema: Kiteen kaupungintalossa Perusturvakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, Kitee Marja Havukainen pöytäkirjanpitäjä

2 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 22 Ilmoitusasiat 5 23 Perusturvakeskuksen viranhaltijapäätökset ajalla Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky - erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon käyttö ajalla Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosovittelijoiden nimeäminen 26 MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustusanomus vuodelle Ulkokuntalaisten laskutusperusteet Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasmaksut Mehiläinen Kuntapalvelut. Kiteen hoivakoti, hintojen muutokset alkaen 30 Pohjois-Karjalan keliakiayhdistys ry:n avustusanomus vuodelle Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta/merikratos Lastensuojelu Oy 32 Perusturvalautakunnan taloudenseuranta 2/

3 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Perusturvalautakunta 20 ehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

4 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Perusturvalautakunta 21 ehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Liisa Pirhonen ja Jouni Pulkkinen

5 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta Ilmoitusasiat Perusturvalautakunta 22 Perusturvalautakunnalle ovat tulleet seuraavat ilmoitusasiat: 1. Kuntaliitto Yleiskirje 4/80/2014: Kuntien järjestämä lääkkeiden annosjakelu kotihoidossa ja palveluasumisessa 2. Kuntaliitto Yleiskirje 5/80/2014: Kansallinen veteraanipäivä 3. STM, helmikuu 2014 kooste toimenpiteistä: Toimenpiteet iäkkäiden laitoshoidon vähentämiseksi osana palvelurakennemuutosta 4. STM Kirje : Sosiaalitoimen varautuminen häiriötilanteisiin, yhteistyö hätäkeskuksen kanssa ja viranomaisverkko Viren käytön tehostaminen 5. Valtiokonttori, Ilmoitus : Rintamaveteraaneille kotiin vietävien kunnallisten avopalvelujen määrärahan suuruudesta, kunnissa asuvien rintamaveteraanien ja sotainvalidienlukumääristä vuonna THL Ohje 6/2013; Ohje sosiaalihuollossa syntyvien potilastietojen erottamisesta terveydenhuollon potilasrekistereihin kuuluvista ja valtakunnalliseen potilastiedon arkistoon tallennettavista potilastiedoista 7. THL, Kouluterveyskysely 2013, Kiteen kuntaraportti 8. Valvira, , 275/ /2014/ yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamisesta koskeva luvan muuttaminen/botnia Scan Oy 9. Valvira, Ilmoitus , 1920/ /2014 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan nimen muutos ja toimipaikkojen nimen muutokset /Terveyden Tuottaja Oy - Attendo Terveyden Tuottajat Oy 10. Aluehallintovirasto Kirje: Pohjois-Karjalan aluehallinnon ja kuntien valmiusharjoitus Poka 2014, Aluehallintovirasto , Ilmoitus ISAVI/116/ /2014; Ilmoituksen varaisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti/muutos - Merituulen Tukikoti Oy 12. Aluehallintovirasto, ISAVI/638/ /2014, yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamisesta koskevan luvanmuuttaminen/terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan muutos/ Tmi Mirja Uutela 13. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 5/2014; oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan, suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen 14. Oikeusministeriö, Tiedote Hovi- ja hallinto-oikeuksien rakenneuudistus, Kuopion ja Kouvolan hallinto-oikeuksien yhdistyminen

6 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä; Tiedote ; ATH-tutkimus 16. Kiteen kaupunki/perusturvakeskus, Tietosuojavastaava Arja Janhonen; Tietosuojavalvonta, Raportointi vuodelta Itä-Suomen laboratoriokeskus : hinnasto vuodelle 2014 Valmistelija: hallintosihteeri Marja Havukainen, puh , Esittelijä: va. perusturvajohtaja Mervi Paddar, puh , ehdotus Perusturvalautakunta merkitsee saapuneet ilmoitusasiat tiedokseen. Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana klo

7 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta Perusturvakeskuksen viranhaltijapäätökset ajalla Perusturvalautakunta 23 Perusturvalautakunnalle annetaan tiedoksi perusturvakeskuksen viran hal ti ja pää tök set ajalta muiden kuin henkilöstö- päätös ten osalta. Perusturvakeskuksen henkilöstöpäätökset menevät tie dok si kaupunginhallitukselle. luettelo on esityslistan liitteenä. Valmistelija: hallintosihteeri Marja Havukainen, puh , mar Esittelijä: va. perusturvajohtaja Mervi Paddar, puh , mer ehdotus Perusturvalautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen ja päättää, että se ei käytä Kuntalain 51..n mukaista otto-oikeutta päätöksiin.

8 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky - erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon käyttö ajalla Perusturvalautakunta 24 Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on lähettänyt erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palvelujen käytön toteutumistiedot ajalta Tasaisen kulukertymän mukaan toteumaprosentti voisi olla 16,7 % Erikoisalat Kunta Käyttö Sopimus Toteutumis Muutos % 2 / % Kitee ,7 10,70 Erikoissairaanhoito Kunta Käyttö Sopimus Toteutumis Muutos % 2 / % Kitee ,94 3,68 Kehitysvammahuolto Kunta Käyttö Sopimus Toteutumis Mutos % 2 / % Kitee ,46-2,11 Sopimus yhteensä Kunta Käyttö Sopimus Toteutumis Mutos % 2 / % Kitee ,90 3,19 Perusterveydenhuolto, hoitopäivät/jonot Kunta 1/2014 Jonopv/ 2/2014 Jonopv/ 3/2014 Jonopv/ 4/2014 Jonopv/ Kitee 2/ Valmistelija: hallintosihteeri Marja Havukainen, puh , Esittelijä: va. perusturvajohtaja Mervi Paddar, puh ,

9 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta ehdotus Perustuvalautakunta merkitsee tiedoksi erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palvelujen käytön ajalla

10 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosovittelijoiden nimeäminen 89/05.07/2014 Perusturvalautakunta 25 Pohjois-Karjalan käräjäoikeus pyytää päivätyllä kirjeellä ilmoit ta maan lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täy tän töön pa no so vit te li jat ja heidän yhteystietonsa. Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täy täntöön pa nos ta annetun lain ( /619) 9 :ssä määrään, että sosi aa li huol lon viranomaisen tulee nimetä riittävä määrä henkiöitä hoita maan sanotun lain 6 8 :ssä tarkoitettuja sovittelutehtäviä kunnas sa. Sovittelijaksi voidaan nimetä ainoastaan lasten ja perheiden kans sa tehtävään psykologiseen, psykiatriseen tai sosiaalityöhön taik ka lastensuojeluun perehtynyt henkilö. Nimeämisestä ja sen peruut ta mi ses ta on viipymättä ilmoitettava käräjäoikeudelle. Kun lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytän töön pa noa on haettu käräjäoikeudelta, sen on annettava so vit te lijan tehtäväksi järjestää sovittelu. Sovittelun tarkoituksena on edistää asian osais ten yhteistoimintaa lapsen hyvinvoinnin toteuttamiseksi täy tän töön pantavana olevan päätöksen edellyttämällä tavalla. Valmistelija: va. perusturvajohtaja Mervi Paddar, puh , mer Esittelijä: va. perusturvajohtaja Mervi Paddar, puh , mer ehdotus Perusturvalautakunta ilmoittaa Pohjois-Karjalan käräjäoikeudelle, että Kiteen perusturvakeskuksen lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien päätösten täytäntöönpanosovittelijoina toimivat sosiaalityöntekijät Irene Mäkinen ja Oili Karhu ja psykologit Nina Johansson ja Anna Nuortimo.

11 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustusanomus vuodelle /00/2014 Perusturvalautakunta 26 52/05.00/2013 Perusturvalautakunta Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) järjestää valtakunnallisesti Lasten ja nuorten puhelin ja netti - toimintaa, mikä on ennalta ehkäisevää lastensuojelutyötä. Lasten ja nuorten puhelin kohtasi vuonna 2012 eri puolilta Suomea lasta tai nuorta. Kirjeellään MLL toivoo, että Kiteen kaupunki sisällyttää Lasten ja nuorten puhelimen ja netin osaksi kunnan las ten suo je lusuun ni tel maa ja avustaa sen toimintaa ja ehdottaa 500 euron va raamis ta vuoden 2014 talousarvioon. Kiteen perusturvalautakunta avusti Lasten ja nuorten puhelinta ja net tiä päätöksellään Kirje on esityslistan liitteenä. Lasten ja nuorten puhelimen ja netin vuosiraportti vuodelta 2012 on nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: perusturvajohtaja Airi Turunen, puh , ehdotus Perusturvalautakunta huomioi MLL:n ehdotuksen vuoden 2014 talousarviota valmisteltaessa. Perusturvalautakunta Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry ja Lapsiasiavaltuutetun toimisto anoo saapuneella kirjeellä avustusta Lasten ja nuorten pu he lin- ja nettipalvelun toimintaan. Avustaessaan toimintaa kunta voi kir ja ta palvelun ehkäisevää lastensuojelutyötä toteuttavana toimin ta na kunnan lastensuojelulaissa (417/2007) edellytettyyn las tensuo je lu suun ni tel maan. MLL hakee Kiteen kaupungilta 500 euron avustusta Lasten ja nuorten puhelimen ja netin toimintaan. Haettavan avustuksen suuruus pe rus tuu kunnassa asuvien vuotiaiden lasten ja nuorten lu kumää rään (lähde Tilastokeskus). Lasten ja nuorten puhelin ja netti kohtaa vuosittain kymmeniä tu hansia suomalaisia lapsia ja nuoria. Lapsi voi keskustella aikuisen kanssa nimettömänä ja luottamuksellisesti puhelimessa tai chatissa tai

12 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta kir joit taa sähköisen kirjeen. Tarvittaessa lasta tai nuorta kan nus tetaan ja motivoidaan hakemaan apua läheisiltä aikuisilta tai oman kun nan palveluista. Lasten ja nuorten nettikirjepalvelun käyt tä jä kyse lyyn vastanneista suuri osa haki apua perheen vaikeaan ti lan teeseen tai vakaviin mielenterveydenongelmiin. Tulosten mukaan net tikir je pal ve lu vastasi käyttäjien toiveisiin erittäin hyvin ja suuri osa vastaa jis ta antoi saamalleen vastauskirjeelle kiitettävän kou lu ar vo sanan. Lapsiasiavaltuutettu on Lasten ja nuorten puhelimen ja netin yh teistyö kump pa ni. Lapsiasiavaltuutettu pitää palvelua erittäin merkittävänä lap sen oikeuksien edistäjänä. Jokaisella lapsella tulee olla oikeus ker toa huolistaan turvalliselle aikuiselle. Lapsiasiavaltuutettu hyödyntää pal ve lun tuottamaa tietoa lasten ja nuorten arjesta vai kut ta mis työs sään. Valmistelija: va. perusturvajohtaja Mervi Paddar, puh , mer Esittelijä: va. perusturvajohtaja Mervi Paddar, puh , mer ehdotus Perusturvalautakunta myöntää MLL:lle anotun 500 :n avustuksen vuodelle 2014 lasten ja nuorten puhelimen ja netin toimintaan.

13 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta Ulkokuntalaisten laskutusperusteet /00.01/2013 Perusturvalautakunta 27 Terveydenhuoltolain (1326/2010) 48 :n mukaan henkilö voi valita pe rus ter vey den huol los taan vastaavan terveyskeskuksen ja ter veyskes kuk sen terveysaseman terveydenhuoltolain 2 ja 3 luvussa tar koitet tu jen palvelujen saamiseksi. Valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoi tus sekä hoitovastuussa olevan kunnan että valitun kunnan terveys kes kuk sel le. Valinta ei koske 16 :ssä tarkoitettua kou lu ter veyden huol toa, 17 :ssä tarkoitettua opiskeluterveydenhuoltoa eikä pitkä ai kais ta laitoshoitoa. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää 25 :ssä tarkoitettua kotisairaanhoitoa oman alueensa ulkopuolelle. Säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti kotikuntansa ulkopuolella työn, opiskelun, vapaa-ajan vieton, lähiomaisen tai muun läheisen asu mi sen tai muun vastaavan syyn vuoksi asuva tai oleskeleva henki lö voi terveydenhuoltolain 47 :n mukaisesti käyttää hoi to suun ni telman sa mukaisen hoidon toteuttamiseen myös muun kuin kuntansa pe rus ter vey den huol lon palveluja hoidosta vastaavan ter veys kes kuksen muuttumatta. Terveydenhuoltolain 50 :ssä säädetään, että kiireellinen sai raanhoi to, mukaan lukien kiireellinen suun terveydenhuolto, mie len terveys hoi to, päihdehoito ja psykososiaalinen tuki, on annettava po tilaal le hänen asuinpaikastaan riippumatta. Kiireellisellä hoidolla tarkoi te taan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeu tu mi sen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arvio ta ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vam man vaikeutumista. Jos terveydenhuollon toimintayksikössä on hoidettavana potilas, joka ei ole toimintayksikköä ylläpitävän kunnan asukas, on ter vey denhuol to lain 58 :n mukaisesti sen kunnan, jolla on vastuu hoidon järjes tä mi ses tä, korvattava hoidosta aiheutuneet kustannukset, jollei hoi to kus tan nus ten korvaamisesta muualla toisin säädetä. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevan asetuksen (912/1992) 24 :n mukaan muualla kuin Suomessa asuvalta voidaan periä enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kus tan nusten suuruinen maksu, jollei Suomea sitovasta kansainvälisestä so pimuk ses ta muuta johdu. Ulkokuntalaisen kotikunnalta ja ulkomaalaiselta perittävät maksut on mää ri tel ty vuoden 2013 talousarvion toteumatietojen perusteella huo mioi den 3 %:n kustannusten nousu. Vähennyksinä hin noit te lussa on huomioitu asiakasmaksu- ja muut toimintatuotot.

14 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta Valmistelijat: johtava lääkäri Arto Mönttinen, puh , johtava hammaslääkäri Kari Tuovinen, puh ,, terveyden edistämisen esi mies Arja Janhonen, puh , ja va. perusturvajohtaja Mervi Paddar, puh , Esittelijä: va. perusturvajohtaja Mervi Paddar, puh , mer ehdotus Perusturvalautakunta päättää ottaa käyttöön ulkokuntalaisen ko tikun nal ta ja ulkomaalaiselta hoidosta perittävät maksut liitteen mukai si na alkaen.

15 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasmaksut /00.01/2013 Perusturvalautakunta Päihde- ja mielenterveyskuntoutujat sijoittuvat asumispalveluissa tarvitsemansa tuen ja hoitoisuuden mukaan joko perhehoitoon, tuettuun asumiseen, palveluasumiseen, tehostettuun palveluasumiseen tai laitoshoitoon. Kiteen kaupungin Keisarinkujan asumisyksikkö tarjoaa päihteetöntä tuettua asumista päihdekuntoutujille. Yksikössä on neljä asiakaspaikkaa sekä yksi tilapäisasumiseen varattu asiakaspaikka. Asumisyksikössä työskentelee kaksi ohjaajaa, jotka antavat maksuttomia tukipalveluja myös omissa kodeissaan asuville asiakkaille. Kiteen kaupunki tarjoaa mielenterveyskuntoutujille omana toimintana myös tuetun asumisen palveluja. Tuettu asuminen toteutetaan yhteisöasumisena ja perusturvakeskuksen vuokraamissa asunnoissa joita välivuokrataan asiakkaille asiakkaan sitoutuessa tarjottuun tukeen. Paikkoja on tuetussa asumisessa kolme ja toimintaa laajennetaan mahdollisuuksien mukaan. Tukipalvelut asumiseen tarjotaan pääasiassa päihde- ja mielenterveyspalveluiden henkilöstön resursseista. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään kotihoidon kanssa. Muu päihde- ja mielenterveysasiakkaiden tarvitsema asuminen, hoito ja kuntoutus hankitaan ostopalveluna. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 1 :n mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelujen käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Asiakasmaksulaissa on säädetty maksuttomat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä maksuperusteet osalle palveluista. Muiden palvelujen osalta kunta voi itse päättää perittävien maksujen suuruudesta kuitenkin niin, että maksu saa olla enintään palvelujen tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Kiteen kaupungin perusturvalautakunta on päättänyt sosiaalipalvelumaksuista mielenterveys- ja päihdepalveluissa kokonaisuudessaan edellisen kerran Liitteessä on esitetty Kiteen kaupungin perusturvakeskuksen mielenterveys ja päihdepalveluiden asiakasmaksut alkaen. Valmistelija: vs. perusturvajohtaja Mervi Paddar puh Esittelijä: vs. perusturvajohtaja Mervi Paddar, puh ,

16 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta ehdotus: Kiteen kaupungin perusturvalautakunta hyväksyy päihde- ja mielenterveyspalvelujen asiakasmaksut liitteen mukaisina alkaen. : Perusturvalautakunta 28 Perusturvalautakunta Mielenterveys- ja päihdeasiakkaille on todettu tarpeelliseksi ja toimivaksi palvelumuodoksi ostaa tarvittaessa kotiin annettuja asumisenpalveluita, joille ei aikaisemmassa asiakasmaksupäätöksessä ole määritelty asiakasmaksua. Lisäksi asiakasmaksun määrittelyä on katsottu aiheelliseksi tarkentaa palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen osalta yhteneväksi ikäihmisten palveluiden kanssa. Yhtenäistäminen helpottaa asiakasmakupäätösten valmistelua ja on tasa-arvoisempi. ehdotus Kiteen kaupungin perusturvalautakunta hyväksyy täydennetyt päihde- ja mielenterveyspalveluiden asiakasmaksut liitteen mukaisina alkaen.

17 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Mehiläinen Kuntapalvelut. Kiteen hoivakoti, hintojen muutokset alkaen 81/05.00/2013 Perusturvalautakunta Mehiläinen Kuntapalvelut on saapuneella kirjeellä ilmoittanut hoitomaksun korotuksesta alkaen. Mehiläinen Oy Kuntapalvelujen Kiteen Hoivakodin hinnat ovat alkaen seuraavat: Hoivapalvelujen perushinta 110,39 /vrk Asiakkailta perittävät maksut Vuokra 16,16 /vrk Ruokapalvelut 14,83 /vrk Korotus perustuu henkilöstökustannusten ja elinkustannusindeksin nousuun. Korotukset ova 3,32 % Mehiläinen Kuntapalvelujen kanssa on tehty ikäihmisten tehostettua palveluasumista koskeva sopimus ajalle Tehdyn sopimuksen mukaan hintojen on oltava kiinteänä voimassa vähintään saakka jälkeisellä sopimuskaudella hyväksytään hintamuutokset ja muuta mahdolliset hintaan vaikuttavat ehdot ainoastaan silloin, kun ne perustuvat viranomaisten päätöksiin ja todistettavasti toimittajasta riippumattomiin erityisiin muutostarpeisiin. Tällaisena erityisenä syynä voidaan pitää merkittäviä (+/- 3 %.a) muutoksia esim. työvoimakustannuksissa tai raaka-aineiden hinnoissa. Perustellut muutokset on tehtävä vähintään kahta (2) kuukautta ennen ehdotettua muutoksen voimaan astumista, kirjallisesti Joensuun seudun hankintatoimelle tai tilaajalle. Muutokset astuvat voimaan yhden kuukauden kuluttua hinnanmuutoksen hyväksymisestä Valmistelija: perusturvajohtaja Airi Turunen, puh , ehdotus ehdotus annetaan kokouksessa Esittelijä teki kokouksessa esityksen, että Mehiläinen Kuntapalvelut Oy:n tekemää hinnankorotusilmoitusta ei hyväksytä, koska ennen sopimuskauden alkamista perusteluina esitetyt palkankorotukset ovat olleet tarjoajan tiedossa tarjousta tehtäessä ja

18 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta on siten ollut mahdollista ottaa huomioon tarjouksessa. Muutoin korotusesitys jää alle sopimuksessa mainitun merkittävän muutoksen. Perusturvalautakunta Mehiläinen Kuntapalvelut on toimittamallaan kirjeellä ilmoittanut hinnankorotuksista alkaen. Hinnat alkaen Hoivapalvelut, perushinta Asiakkaalta perittävät maksut: Vuokra Ruokapalvelut /vrk 16,28 /vrk /vrk Hinnankorotus perustuu henkilöstökustannusten ja elinkustannusindeksin nousuun. Korotukset ovat 4,08 % Hinnankorotusilmoitus on esityslistan oheismateriaalina. Valmistelija: va. perusturvajohtaja Mervi Paddar, puh , Esittelijä: va. perusturvajohtaja Mervi Paddar, puh , ehdotus Perusturvalautakunta hyväksyy Mehiläinen Kuntapalveluiden hinnankorotuksen alkaen. Perusturvalautakunta päätti jättää asian pöydälle. Perusturvalautakunta 29 Perusturvalautakunta Mehiläinen Kuntapalvelut/Kiteen hoivakoti on toimittanut li sä sel vi tyk sen hinnankorotusilmoitukseen. Hinnankorotukset perustuvat sopimuksessa mainittuun hin nan ko rotus pe rus tee seen. Hinnat on edellisen kerran tarkastettu tar jouk sessa ennen sopimusajan alkua Vuonna 2013 Kiteen kaupunki ei ole hyväksynyt hinnankorotus- esitys tä, joten aiheutuneet hinnankorotusperusteet lasketaan edel li sestä hyväksytystä korotuksesta.

19 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Hintojen on oltava kiinteänä voimassa vähintään saakka jälkeisellä sopimuskaudella hyväksytään hintamuutokset ja muut mahdolliset hintaan vaikuttavat ehdot ainoastaan silloin, kun ne perustuvat viranomaisen päätöksiin ja todistettavasti toimittajasta riip pu mat to miin erityisiin muutostarpeisiin. Tällaisena erityisenä syynä voidaan pitää merkittäviä (+/- 3 %:a) muutoksia esim. työ voi makus tan nuk sis sa tai raaka-aineiden hinnoissa. Kuten selvityksessä on mainittu hinnankorotukset perustuvat so si aali alan palkkakustannusten nousuun tänä aikana 4,13 % sekä elinkus tan nus in dek sin nousuun 3, 96 %. Selkeinä esimerkkeinä voi mainita kiinteistön vuokrankorotuksen 5,4 %. Ruoan hinta on kohonnut samaan aikaan n. 9 %. Kiteen hoivakoti katsoo tarpeelliseksi tuoda esille myös sen, että sovit tu jen palvelujen lisäksi asukkaamme saavat laajamittaista sairaan hoi to pal ve lui ta, joka epäilemättä vähentää painetta käyttää vuode osa ton ja kotisairaanhoidon palveluja, esim. iv-tiputukset, hap pihoi to, haavahoidot. Lisäksi hoidamme myöskin ns. eristystä tarvitsevat asukkaat kuten esim. MRSA -kantajat. Hinnankorotusilmoitus lisäselvityksineen on esityslistan oheisma te riaa li na. Valmistelija: va. perusturvajohtaja Mervi Paddar, puh , mer Esittelijä: va. perusturvajohtaja Mervi Paddar, puh , mer ehdotus Kiteen kaupungin perusturvalautakunta hyväksyy Mehiläisen kun tapal ve lui den hinnankorotuksen annettujen lisäselvitysten perusteella alkaen.

20 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta Pohjois-Karjalan keliakiayhdistys ry:n avustusanomus vuodelle /00/2014 Perusturvalautakunta 30 Pohjois-Karjalan keliakiayhdistys ry anoo 350 euron avustusta vuodel le Avustus käytetään kiteeläisten keliaakikkojen jäseniltojen jär jes tä miseen Kiteellä sekä retkiin ja Pohjois-Karjalan maakunnan yhteiseen jou lu juh laan. Yhdistyksen jäseniä Kiteellä on 40. Hakemuksen liitteenä on vuoden 2013 tilinpäätöstiedot ja toi min taker to mus sekä talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: va. perusturvajohtaja Mervi Paddar, puh , mer Esittelijä: va. perusturvajohtaja Mervi Paddar, puh , mer ehdotus Perusturvalautakunta myöntää Pohjois-Karjalan keliakiayhdistys ry:lle 300 :n avustuksen vuodelle 2014

21 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta/merikratos Lastensuojelu Oy 268/05.00/2013 Perusturvalautakunta 31 Merikratos Lastensuojelu Oy on toimittanut ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta. Ilmoituksenvaraisia ovat sellaiset palvelut, jotka täyttävät edellä 2 luvussa kuvatut sosiaalipalvelun tunnusmerkit, mutta eivät ole ympärivuorokautisia. Palvelujen tuottajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista sen kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jonka alueella palveluja tuotetaan. Jos palvelujen tuottaja aikoo tuottaa sekä ilmoituksen- että luvanvaraisia palveluja, ilmoitus voidaan tehdä myös aluehallintovirastolle tai Valviralle luvan hakemisen yhteydessä (lain 11 :n 1 mom.). Ilmoituksessa on mainittava vastaavat tiedot kuin lupahakemuksessa. Vaadittavat tiedot on lueteltu lain 8 :n 2 momentissa ja ilmoituksen liitteet yksityisistä sosiaalipalveluista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1 :ssä. Omavaraisuustodistusta ja todistusta ulosottorekisteristä ei kuitenkaan voida vaatia ilmoituksen liitteeksi, koska lain mukaan kykyä vastata taloudellisista velvoitteistaan edellytetään vain luvanvaraisen palvelun tuottajalta. Myöskään sijaintikunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen lausuntoa ei voida vaatia ilmoituksen liitteeksi, koska ilmoitus toimitetaan kyseiselle toimielimelle käsiteltäväksi. Ilmoituksen käsiteltyään toimielin antaa aluehallintovirastolle lausunnon rekisteriin merkittävistä ilmoituksenvaraisista palveluista. Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus vastuuhenkilön vaihtumisesta ja toiminnan lopettamisesta. Tämä koskee sekä ilmoituksen- että luvanvaraisia palveluja. Ilmoitus tehdään kunnan toimielimelle, jos kyseessä on ilmoituksenvarainen palvelu. Luvanvaraisten palvelujen osalta ilmoitus tehdään sille lupaviranomaiselle, jolta lupa on saatu (lain 12 ). Rekisteriin merkitsemistä varten kunnan toimielimen tulee viipymättä antaa aluehallintovirastolle tiedot ilmoituksenvaraisista sosiaalipalveluista ja niissä tapahtuneista olennaisista muutoksista kuten vastuuhenkilön vaihtumisesta ja toiminnan lopettamisesta. Uuden lain mukaan ( /922/2011) kunnan toimielin ei enää anna aluehallintovirastolle tietoja kotipalvelun tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja eikä yksityistä perhepäivähoitoa koskevista

22 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta ilmoituksista (lain 13 ). Perhepäivähoitoa on myös niin kutsuttu ryhmäperhepäivähoito. Kotipalvelun tukipalveluja ovat sosiaalihuoltoasetuksen (607/1983) 9 :n 2 kohdan mukaan muun muassa ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattajasekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Hallituksen esityksen perustelujen mukaan kotipalvelun tukipalveluun rinnastettavilla palveluilla tarkoitetaan myös muita palveluja, joita asiakas voi tarvita suoriutuakseen päivittäiseen elämäänsä kuuluvista toimista. Kysymykseen voivat tulla esimerkiksi niin kutsutut kauppakassipalvelut. Perustelujen mukaan tukipalvelut ja vastaavat palvelut ovat tukipalveluihin rinnastettavia myös silloin, kun ne kuuluvat osana muuhun sosiaalipalveluun. Esimerkiksi asumispalveluun tai laitoshuoltoon kuuluvaa ateriapalvelua pidetään kotipalvelun tukipalveluun rinnastettavana palveluna. Yksityisten palvelujen antajien rekisteriin ei merkitä kotipalvelun tukipalveluja ja niihin rinnastettavia palveluja eikä yksityistä perhepäivähoitoa (lain 27 :n 2 mom.). Niihin sovelletaan kuitenkin muilta osin yksityisistä sosiaalipalveluista annettua lakia, ja kunnan sosiaaliviranomaisella on ensi-sijainen velvollisuus valvoa niitä. Lasten päivähoidosta annetussa laissa on erityissäännökset kunnan velvollisuudesta valvoa päivähoitopalveluja ja pitää luetteloa niistä. Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaa koskevan asetuksen 2 :n mukaan ilmoituksessa on mainittava palvelujen tuottajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot, toimintayksikön nimi ja yhteystiedot, sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön nimi sekä toiminnan aloittamispäivä. Ilmoitukseen on liitettävä toimintasuunnitelma, josta ilmenee toimiala, annettavat palvelut, asiakaspaikkojen ja henkilökunnan lukumäärä sekä selvitys palvelujen vastuuhenkilön ja muun henkilökunnan koulutuksesta ja työkokemuksesta. Ilmoituksen liitteenä tulee olla myös omavalvontasuunnitelma. Merikratos Lastensuojelu Oy ilmoittaa toimintanaan sosiaalityöntekijän palvelut, avomuotoisen perhekuntoutuksen, perhetyön, muun sosiaalihuollon asiantuntijatoiminnan ja lastensuojelun jälkihoidon. Toiminta-alueena on Kitee, Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kaavi, Kuopio, Kouvola, Kotka, Lappeenranta, Lieksa, Liperi, Mikkeli, Pielavesi, Polvijärvi, Pyhtää, Rääkkylä, Siilinjärvi, Tohmajärvi ja Tuusniemi Yritystoiminta on alkanut Palvelujen vastuuhenkilönä toimii YTK; JET, Sosionimi AMK, sosiaalikasvattaja Mervi Irene Kuiri. Ilmoituksen liitteenä on yrityksen rekisteröintiä koskevat tiedot,

23 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta vastuuhenkilön tutkinto- ja työtodistukset, toimintasuunnitelma sekä omavalvontasuunnitelma. Merikratos Lastensuojelu Oy:n ilmoitus liitteineen on nähtävillä kokouksessa. Aluehallintoviranomainen pitää rekisteriä alueensa kunnissa toimivista yksityisistä sosiaalipalvelujen tuottajista ja niiden toimialasta. Kunnan on ilmoitettava aluehallintoviranomaiselle tiedot rekisterin pitoa varten. Valmistelija: va. perusturvajohtaja Mervi Paddar, puh , Esittelijä: va. perusturvajohtaja Mervi Paddar, puh , ehdotus Perusturvalautakunta 1. toteaa lausuntonaan, että Merikratos Lastensuojelu Oy täyttää yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa säädetyt edellytykset 2. toimittaa Merikratos Lastensuojelu Oy:n ilmoituksen aluehallintoviranomaiselle rekisteröitäväksi. 3. Merikratos Lastensuojelu Oy:n ilmoitus merkitään perusturvakeskuksen kotihoidon tukipalveluista ylläpidettävään rekisteriin.

24 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan taloudenseuranta 2/ /02/2014 Perusturvalautakunta 32 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talous ar vion vuodelle Kaupunginhallitus on käsitellyt talousarvion täy täntöön pa no-oh jeet ja ohjeissa on talouden toteuman seurannasta todet tu seuraavasti: Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lau ta kun nil le vuoden 2014 alusta kuukausittain. Tämän raportin tieto jen keruussa toimitaan taloushallinnon erikseen antamien oh jei den mukaisesti. Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuo den toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman ai kaises sa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhkat ja estetään ne. Kokouksessa esitellään talousarvion 2014 helmikuun toteuma tu los yk sik kö ta sol la ja vastuualuetasolla. Esityslistan liitteenä on tulostetut raportit tulosyksikkö ja vastuualuetasolla. Kirjanpitokaudet suljetaan kuukauden 20. päivä. Mikäli esityslistan mu ka na tulevaan raporttiin on tullut oleellisia muutoksia niin uusi raportti esi tel lään kokouksessa. Raportissa on huomioitava se, että tuotoista puuttuu osittain mm. takautuvasti laskutettavia asiakasmaksuja sekä kuluista laskuja ostopalveluista. Tasaisen kulukertymän mukaan toteumaprosentti voisi olla 16,7 % Valmistelijat: va. perusturvajohtaja Mervi Paddar, puh , mer ikäihmisten palvelupäällikkö Marja-Riitta Väis tö-hon ka nen, puh , mar va. terveyspalvelujen päällikkö Arja Janhonen, puh johtava lääkäri Arto Mönttinen, puh , Esittelijä: va. perusturvajohtaja Mervi Paddar, puh , mer ehdotus Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen talouden toteuman helmikuulta 2014.

25 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Viranhaltija/lautakunta Kiteen perusturvalautakunta Päivämäärä Pykälä :t Pöytäkirja nähtävänä, pvm. Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska pää tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät :t 20-24, 32 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök siin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät :t Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom. /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on teki jän allekirjoitettava. Pykälät :t Viranomainen (lautakunta/hallitus), jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Viranomainen Kiteen perusturvalautakunta, Savikontie 15, Kitee Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutos ta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen se kä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kuopion hallinto-oikeus, PL 1744, KUOPIO ( ) Kunnallisvalitus Pykälät Valitusaika, päiviä 30 päivää ( ) Hallintovalitus Seuraavista päätöksistä voi hakea muutosta valittamalla (ei oikaisuvaatimusta) Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika, päiviä ( ) Kuopion hallinto-oikeus, PL 1744, KUOPIO ( ) Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, VAASA ( ) Itä-suo men aluehallintovirasto, PL 94, JOENSUU Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

26 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelin numero, joihin asiaa koske vat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ) Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäi senä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettä vä niin ajoissa, että ne ehtivät pe rille valitusajan kuluessa. Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhaki jalta peritään oikeudenkäyntimaksua joka on hallinto-oikeudessa 89 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. lais sa erik seen mää ri tel lyissä asioissa, kuten sosi aali asioissa eikä julkisoi keu dellista palvelusuhdetta, vaaleja, kunnallisverosta vapautta mista, val tion avustuk sia tai julki sia maksuja koske vissa asioissa ja jos lääninoikeus muuttaa päätöstä muu toksenhakijan eduksi. Tiedoksianto asianosaiselle Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Asianosainen Annettu postin kuljetettavaksi, pvm / tiedoksiantaja Luovutettu asianosaiselle Asianosainen Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus Toimitettu muulla ta voin, miten

27 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Oikaisuvaatimus- ja hakemusosoitusohje hankinta-asioissa I. Kuntalaissa tarkoitettu oikaisuvaatimus lautakunnan xx.xx.xxxxx :ssä xx tekemään päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikai suvaatimuk sen Ki teen kau pun gin lautakunnalle, PL 3, Kiteentie 25, Kitee. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon pää tös on koh distettu tai jon ka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö mästi vaikuttaa (asianosai nen) tai kunnan jä sen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katso taan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muu ta näytetä, seitse män päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lä hetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tämä päätös on jätetty postin kuljetettavaksi... Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kir jelmän laatijan nimi ja koti kunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. Oikaisuvaatimus on sen tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä: - päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä - asiakirjat, joihin vedotaan II. Asian saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi Kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa asia voidaan saattaa markkinaoi keuden tutkittavak si. Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankin noista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsää dännön tai maail man kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan so pimuksen vastaisesti. Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoa ja on saanut tiedon päätöksestä ja sen pe rusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoi keuden käsiteltäväksi. Asiakirja katsotaan saadun tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitse män päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen sekä hankinta-asia, jota ha kemus koskee. Va littajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava ha kemus. Hakemukseen on merkittävä hakijan ja kirjelmän laatijan ni mi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. Hakemukseen on liitettävä: - päätös, johon muutosta haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä - asiakirjat, joihin vedotaan - valtakirja, mikäli käytetään asiamiestä EU- kynnysarvon alittavat ns. tekniset peruspalvelut Erityisalojen hankintalain tarkoittamissa teknisiä peruspalveluja (vesi-, energia-, lii kenne- ja postipal velut) koskevis sa hankinnoissa markkinaoi keuden toimivalta al kaa vasta EU- kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. Valituskielto Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista anne tun lain vastainen. Markkinaoikeuden yhteystiedot Radanrakentajantie 5, Helsinki puh faksi

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirjanote 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirjanote 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirjanote 1 Sivistyskeskuksen maksut 01.08.2014 alkaen 353/02.05.00/2013 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 64 Kaupunginhallituksen 19.12.2011 317 hyväksymässä sisäisen valvonnan ohjeessa

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2015 1 Aluejohtokunta Aika 18.11.2015 klo 19:05-19:15 Paikka Tasapään kylätalo Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Mikonsaari Petri 19:05-19:15 puheenjohtaja Lipsanen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2014 1 Perusturvalautakunta Aika 30.10.2014 klo 12:30-14:48 Paikka Perusturvakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa)

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Perusturvan hallintopäällikkö Yleinen päätös

Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Perusturvan hallintopäällikkö Yleinen päätös Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) KIRDno-2017-35 SOL Palvelut Oy:n siivouspalveluiden hyväksyminen kunnan perusturvalautakunnan valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi Kun kunnan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 11. Sivistystoimenlautakunta Aika klo 16:30-17:10. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 11. Sivistystoimenlautakunta Aika klo 16:30-17:10. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2015 1 / 11 Sivistystoimenlautakunta 22.09.2015 Aika 22.09.2015 klo 16:30-17:10 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 71

Lisätiedot