KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2014 1"

Transkriptio

1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta Aika klo 12:30-14:12 Paikka Perusturvakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Parkkonen Aki 12:30-14:12 puheenjohtaja Jumppanen Alpo 12:30-14:12 varapuheenjohtaja Auvinen Seppo 12:30-14:12 jäsen Pajatie Seija 12:30-14:12 jäsen Pirhonen Liisa 12:30-14:12 jäsen Pulkkinen Jouni 12:30-14:12 jäsen Ratilainen Liisa 12:30-14:12 jäsen Suikkanen Sirpa 12:30-14:12 jäsen Uuksulainen Jaakko 12:30-14:12 jäsen Lahtela Esa 12:30-14:12 KH:n puheenjohtaja Auvinen Eeva-Liisa 12:40-14:12 kaupunginjohtaja Kaupunginjohtaja saapui 22 käsittelyn aikana klo Mönttinen Arto 12:30-14:12 johtava lääkäri Paddar Mervi 12:30-14:12 esittelijä, vs. perusturva johtaja Havukainen Marja 12:30-14:12 pöytäkirjanpitäjä POISSA Pirhonen Osmo KH.n edustaja Rinkinen Venla Nuorisovaltuuston edustaja Allekirjoitukset Aki Parkkonen puheenjohtaja Marja Havukainen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Kiteellä Kiteellä Liisa Pirhonen Jouni Pulkkinen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus Virka-asema: Kiteen kaupungintalossa Perusturvakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, Kitee Marja Havukainen pöytäkirjanpitäjä

2 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 22 Ilmoitusasiat 5 23 Perusturvakeskuksen viranhaltijapäätökset ajalla Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky - erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon käyttö ajalla Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosovittelijoiden nimeäminen 26 MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustusanomus vuodelle Ulkokuntalaisten laskutusperusteet Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasmaksut Mehiläinen Kuntapalvelut. Kiteen hoivakoti, hintojen muutokset alkaen 30 Pohjois-Karjalan keliakiayhdistys ry:n avustusanomus vuodelle Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta/merikratos Lastensuojelu Oy 32 Perusturvalautakunnan taloudenseuranta 2/

3 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Perusturvalautakunta 20 ehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

4 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Perusturvalautakunta 21 ehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Liisa Pirhonen ja Jouni Pulkkinen

5 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta Ilmoitusasiat Perusturvalautakunta 22 Perusturvalautakunnalle ovat tulleet seuraavat ilmoitusasiat: 1. Kuntaliitto Yleiskirje 4/80/2014: Kuntien järjestämä lääkkeiden annosjakelu kotihoidossa ja palveluasumisessa 2. Kuntaliitto Yleiskirje 5/80/2014: Kansallinen veteraanipäivä 3. STM, helmikuu 2014 kooste toimenpiteistä: Toimenpiteet iäkkäiden laitoshoidon vähentämiseksi osana palvelurakennemuutosta 4. STM Kirje : Sosiaalitoimen varautuminen häiriötilanteisiin, yhteistyö hätäkeskuksen kanssa ja viranomaisverkko Viren käytön tehostaminen 5. Valtiokonttori, Ilmoitus : Rintamaveteraaneille kotiin vietävien kunnallisten avopalvelujen määrärahan suuruudesta, kunnissa asuvien rintamaveteraanien ja sotainvalidienlukumääristä vuonna THL Ohje 6/2013; Ohje sosiaalihuollossa syntyvien potilastietojen erottamisesta terveydenhuollon potilasrekistereihin kuuluvista ja valtakunnalliseen potilastiedon arkistoon tallennettavista potilastiedoista 7. THL, Kouluterveyskysely 2013, Kiteen kuntaraportti 8. Valvira, , 275/ /2014/ yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamisesta koskeva luvan muuttaminen/botnia Scan Oy 9. Valvira, Ilmoitus , 1920/ /2014 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan nimen muutos ja toimipaikkojen nimen muutokset /Terveyden Tuottaja Oy - Attendo Terveyden Tuottajat Oy 10. Aluehallintovirasto Kirje: Pohjois-Karjalan aluehallinnon ja kuntien valmiusharjoitus Poka 2014, Aluehallintovirasto , Ilmoitus ISAVI/116/ /2014; Ilmoituksen varaisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti/muutos - Merituulen Tukikoti Oy 12. Aluehallintovirasto, ISAVI/638/ /2014, yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamisesta koskevan luvanmuuttaminen/terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan muutos/ Tmi Mirja Uutela 13. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 5/2014; oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan, suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen 14. Oikeusministeriö, Tiedote Hovi- ja hallinto-oikeuksien rakenneuudistus, Kuopion ja Kouvolan hallinto-oikeuksien yhdistyminen

6 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä; Tiedote ; ATH-tutkimus 16. Kiteen kaupunki/perusturvakeskus, Tietosuojavastaava Arja Janhonen; Tietosuojavalvonta, Raportointi vuodelta Itä-Suomen laboratoriokeskus : hinnasto vuodelle 2014 Valmistelija: hallintosihteeri Marja Havukainen, puh , Esittelijä: va. perusturvajohtaja Mervi Paddar, puh , ehdotus Perusturvalautakunta merkitsee saapuneet ilmoitusasiat tiedokseen. Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana klo

7 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta Perusturvakeskuksen viranhaltijapäätökset ajalla Perusturvalautakunta 23 Perusturvalautakunnalle annetaan tiedoksi perusturvakeskuksen viran hal ti ja pää tök set ajalta muiden kuin henkilöstö- päätös ten osalta. Perusturvakeskuksen henkilöstöpäätökset menevät tie dok si kaupunginhallitukselle. luettelo on esityslistan liitteenä. Valmistelija: hallintosihteeri Marja Havukainen, puh , mar Esittelijä: va. perusturvajohtaja Mervi Paddar, puh , mer ehdotus Perusturvalautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen ja päättää, että se ei käytä Kuntalain 51..n mukaista otto-oikeutta päätöksiin.

8 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky - erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon käyttö ajalla Perusturvalautakunta 24 Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on lähettänyt erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palvelujen käytön toteutumistiedot ajalta Tasaisen kulukertymän mukaan toteumaprosentti voisi olla 16,7 % Erikoisalat Kunta Käyttö Sopimus Toteutumis Muutos % 2 / % Kitee ,7 10,70 Erikoissairaanhoito Kunta Käyttö Sopimus Toteutumis Muutos % 2 / % Kitee ,94 3,68 Kehitysvammahuolto Kunta Käyttö Sopimus Toteutumis Mutos % 2 / % Kitee ,46-2,11 Sopimus yhteensä Kunta Käyttö Sopimus Toteutumis Mutos % 2 / % Kitee ,90 3,19 Perusterveydenhuolto, hoitopäivät/jonot Kunta 1/2014 Jonopv/ 2/2014 Jonopv/ 3/2014 Jonopv/ 4/2014 Jonopv/ Kitee 2/ Valmistelija: hallintosihteeri Marja Havukainen, puh , Esittelijä: va. perusturvajohtaja Mervi Paddar, puh ,

9 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta ehdotus Perustuvalautakunta merkitsee tiedoksi erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palvelujen käytön ajalla

10 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosovittelijoiden nimeäminen 89/05.07/2014 Perusturvalautakunta 25 Pohjois-Karjalan käräjäoikeus pyytää päivätyllä kirjeellä ilmoit ta maan lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täy tän töön pa no so vit te li jat ja heidän yhteystietonsa. Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täy täntöön pa nos ta annetun lain ( /619) 9 :ssä määrään, että sosi aa li huol lon viranomaisen tulee nimetä riittävä määrä henkiöitä hoita maan sanotun lain 6 8 :ssä tarkoitettuja sovittelutehtäviä kunnas sa. Sovittelijaksi voidaan nimetä ainoastaan lasten ja perheiden kans sa tehtävään psykologiseen, psykiatriseen tai sosiaalityöhön taik ka lastensuojeluun perehtynyt henkilö. Nimeämisestä ja sen peruut ta mi ses ta on viipymättä ilmoitettava käräjäoikeudelle. Kun lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytän töön pa noa on haettu käräjäoikeudelta, sen on annettava so vit te lijan tehtäväksi järjestää sovittelu. Sovittelun tarkoituksena on edistää asian osais ten yhteistoimintaa lapsen hyvinvoinnin toteuttamiseksi täy tän töön pantavana olevan päätöksen edellyttämällä tavalla. Valmistelija: va. perusturvajohtaja Mervi Paddar, puh , mer Esittelijä: va. perusturvajohtaja Mervi Paddar, puh , mer ehdotus Perusturvalautakunta ilmoittaa Pohjois-Karjalan käräjäoikeudelle, että Kiteen perusturvakeskuksen lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien päätösten täytäntöönpanosovittelijoina toimivat sosiaalityöntekijät Irene Mäkinen ja Oili Karhu ja psykologit Nina Johansson ja Anna Nuortimo.

11 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustusanomus vuodelle /00/2014 Perusturvalautakunta 26 52/05.00/2013 Perusturvalautakunta Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) järjestää valtakunnallisesti Lasten ja nuorten puhelin ja netti - toimintaa, mikä on ennalta ehkäisevää lastensuojelutyötä. Lasten ja nuorten puhelin kohtasi vuonna 2012 eri puolilta Suomea lasta tai nuorta. Kirjeellään MLL toivoo, että Kiteen kaupunki sisällyttää Lasten ja nuorten puhelimen ja netin osaksi kunnan las ten suo je lusuun ni tel maa ja avustaa sen toimintaa ja ehdottaa 500 euron va raamis ta vuoden 2014 talousarvioon. Kiteen perusturvalautakunta avusti Lasten ja nuorten puhelinta ja net tiä päätöksellään Kirje on esityslistan liitteenä. Lasten ja nuorten puhelimen ja netin vuosiraportti vuodelta 2012 on nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: perusturvajohtaja Airi Turunen, puh , ehdotus Perusturvalautakunta huomioi MLL:n ehdotuksen vuoden 2014 talousarviota valmisteltaessa. Perusturvalautakunta Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry ja Lapsiasiavaltuutetun toimisto anoo saapuneella kirjeellä avustusta Lasten ja nuorten pu he lin- ja nettipalvelun toimintaan. Avustaessaan toimintaa kunta voi kir ja ta palvelun ehkäisevää lastensuojelutyötä toteuttavana toimin ta na kunnan lastensuojelulaissa (417/2007) edellytettyyn las tensuo je lu suun ni tel maan. MLL hakee Kiteen kaupungilta 500 euron avustusta Lasten ja nuorten puhelimen ja netin toimintaan. Haettavan avustuksen suuruus pe rus tuu kunnassa asuvien vuotiaiden lasten ja nuorten lu kumää rään (lähde Tilastokeskus). Lasten ja nuorten puhelin ja netti kohtaa vuosittain kymmeniä tu hansia suomalaisia lapsia ja nuoria. Lapsi voi keskustella aikuisen kanssa nimettömänä ja luottamuksellisesti puhelimessa tai chatissa tai

12 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta kir joit taa sähköisen kirjeen. Tarvittaessa lasta tai nuorta kan nus tetaan ja motivoidaan hakemaan apua läheisiltä aikuisilta tai oman kun nan palveluista. Lasten ja nuorten nettikirjepalvelun käyt tä jä kyse lyyn vastanneista suuri osa haki apua perheen vaikeaan ti lan teeseen tai vakaviin mielenterveydenongelmiin. Tulosten mukaan net tikir je pal ve lu vastasi käyttäjien toiveisiin erittäin hyvin ja suuri osa vastaa jis ta antoi saamalleen vastauskirjeelle kiitettävän kou lu ar vo sanan. Lapsiasiavaltuutettu on Lasten ja nuorten puhelimen ja netin yh teistyö kump pa ni. Lapsiasiavaltuutettu pitää palvelua erittäin merkittävänä lap sen oikeuksien edistäjänä. Jokaisella lapsella tulee olla oikeus ker toa huolistaan turvalliselle aikuiselle. Lapsiasiavaltuutettu hyödyntää pal ve lun tuottamaa tietoa lasten ja nuorten arjesta vai kut ta mis työs sään. Valmistelija: va. perusturvajohtaja Mervi Paddar, puh , mer Esittelijä: va. perusturvajohtaja Mervi Paddar, puh , mer ehdotus Perusturvalautakunta myöntää MLL:lle anotun 500 :n avustuksen vuodelle 2014 lasten ja nuorten puhelimen ja netin toimintaan.

13 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta Ulkokuntalaisten laskutusperusteet /00.01/2013 Perusturvalautakunta 27 Terveydenhuoltolain (1326/2010) 48 :n mukaan henkilö voi valita pe rus ter vey den huol los taan vastaavan terveyskeskuksen ja ter veyskes kuk sen terveysaseman terveydenhuoltolain 2 ja 3 luvussa tar koitet tu jen palvelujen saamiseksi. Valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoi tus sekä hoitovastuussa olevan kunnan että valitun kunnan terveys kes kuk sel le. Valinta ei koske 16 :ssä tarkoitettua kou lu ter veyden huol toa, 17 :ssä tarkoitettua opiskeluterveydenhuoltoa eikä pitkä ai kais ta laitoshoitoa. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää 25 :ssä tarkoitettua kotisairaanhoitoa oman alueensa ulkopuolelle. Säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti kotikuntansa ulkopuolella työn, opiskelun, vapaa-ajan vieton, lähiomaisen tai muun läheisen asu mi sen tai muun vastaavan syyn vuoksi asuva tai oleskeleva henki lö voi terveydenhuoltolain 47 :n mukaisesti käyttää hoi to suun ni telman sa mukaisen hoidon toteuttamiseen myös muun kuin kuntansa pe rus ter vey den huol lon palveluja hoidosta vastaavan ter veys kes kuksen muuttumatta. Terveydenhuoltolain 50 :ssä säädetään, että kiireellinen sai raanhoi to, mukaan lukien kiireellinen suun terveydenhuolto, mie len terveys hoi to, päihdehoito ja psykososiaalinen tuki, on annettava po tilaal le hänen asuinpaikastaan riippumatta. Kiireellisellä hoidolla tarkoi te taan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeu tu mi sen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arvio ta ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vam man vaikeutumista. Jos terveydenhuollon toimintayksikössä on hoidettavana potilas, joka ei ole toimintayksikköä ylläpitävän kunnan asukas, on ter vey denhuol to lain 58 :n mukaisesti sen kunnan, jolla on vastuu hoidon järjes tä mi ses tä, korvattava hoidosta aiheutuneet kustannukset, jollei hoi to kus tan nus ten korvaamisesta muualla toisin säädetä. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevan asetuksen (912/1992) 24 :n mukaan muualla kuin Suomessa asuvalta voidaan periä enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kus tan nusten suuruinen maksu, jollei Suomea sitovasta kansainvälisestä so pimuk ses ta muuta johdu. Ulkokuntalaisen kotikunnalta ja ulkomaalaiselta perittävät maksut on mää ri tel ty vuoden 2013 talousarvion toteumatietojen perusteella huo mioi den 3 %:n kustannusten nousu. Vähennyksinä hin noit te lussa on huomioitu asiakasmaksu- ja muut toimintatuotot.

14 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta Valmistelijat: johtava lääkäri Arto Mönttinen, puh , johtava hammaslääkäri Kari Tuovinen, puh ,, terveyden edistämisen esi mies Arja Janhonen, puh , ja va. perusturvajohtaja Mervi Paddar, puh , Esittelijä: va. perusturvajohtaja Mervi Paddar, puh , mer ehdotus Perusturvalautakunta päättää ottaa käyttöön ulkokuntalaisen ko tikun nal ta ja ulkomaalaiselta hoidosta perittävät maksut liitteen mukai si na alkaen.

15 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasmaksut /00.01/2013 Perusturvalautakunta Päihde- ja mielenterveyskuntoutujat sijoittuvat asumispalveluissa tarvitsemansa tuen ja hoitoisuuden mukaan joko perhehoitoon, tuettuun asumiseen, palveluasumiseen, tehostettuun palveluasumiseen tai laitoshoitoon. Kiteen kaupungin Keisarinkujan asumisyksikkö tarjoaa päihteetöntä tuettua asumista päihdekuntoutujille. Yksikössä on neljä asiakaspaikkaa sekä yksi tilapäisasumiseen varattu asiakaspaikka. Asumisyksikössä työskentelee kaksi ohjaajaa, jotka antavat maksuttomia tukipalveluja myös omissa kodeissaan asuville asiakkaille. Kiteen kaupunki tarjoaa mielenterveyskuntoutujille omana toimintana myös tuetun asumisen palveluja. Tuettu asuminen toteutetaan yhteisöasumisena ja perusturvakeskuksen vuokraamissa asunnoissa joita välivuokrataan asiakkaille asiakkaan sitoutuessa tarjottuun tukeen. Paikkoja on tuetussa asumisessa kolme ja toimintaa laajennetaan mahdollisuuksien mukaan. Tukipalvelut asumiseen tarjotaan pääasiassa päihde- ja mielenterveyspalveluiden henkilöstön resursseista. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään kotihoidon kanssa. Muu päihde- ja mielenterveysasiakkaiden tarvitsema asuminen, hoito ja kuntoutus hankitaan ostopalveluna. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 1 :n mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelujen käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Asiakasmaksulaissa on säädetty maksuttomat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä maksuperusteet osalle palveluista. Muiden palvelujen osalta kunta voi itse päättää perittävien maksujen suuruudesta kuitenkin niin, että maksu saa olla enintään palvelujen tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Kiteen kaupungin perusturvalautakunta on päättänyt sosiaalipalvelumaksuista mielenterveys- ja päihdepalveluissa kokonaisuudessaan edellisen kerran Liitteessä on esitetty Kiteen kaupungin perusturvakeskuksen mielenterveys ja päihdepalveluiden asiakasmaksut alkaen. Valmistelija: vs. perusturvajohtaja Mervi Paddar puh Esittelijä: vs. perusturvajohtaja Mervi Paddar, puh ,

16 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta ehdotus: Kiteen kaupungin perusturvalautakunta hyväksyy päihde- ja mielenterveyspalvelujen asiakasmaksut liitteen mukaisina alkaen. : Perusturvalautakunta 28 Perusturvalautakunta Mielenterveys- ja päihdeasiakkaille on todettu tarpeelliseksi ja toimivaksi palvelumuodoksi ostaa tarvittaessa kotiin annettuja asumisenpalveluita, joille ei aikaisemmassa asiakasmaksupäätöksessä ole määritelty asiakasmaksua. Lisäksi asiakasmaksun määrittelyä on katsottu aiheelliseksi tarkentaa palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen osalta yhteneväksi ikäihmisten palveluiden kanssa. Yhtenäistäminen helpottaa asiakasmakupäätösten valmistelua ja on tasa-arvoisempi. ehdotus Kiteen kaupungin perusturvalautakunta hyväksyy täydennetyt päihde- ja mielenterveyspalveluiden asiakasmaksut liitteen mukaisina alkaen.

17 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Mehiläinen Kuntapalvelut. Kiteen hoivakoti, hintojen muutokset alkaen 81/05.00/2013 Perusturvalautakunta Mehiläinen Kuntapalvelut on saapuneella kirjeellä ilmoittanut hoitomaksun korotuksesta alkaen. Mehiläinen Oy Kuntapalvelujen Kiteen Hoivakodin hinnat ovat alkaen seuraavat: Hoivapalvelujen perushinta 110,39 /vrk Asiakkailta perittävät maksut Vuokra 16,16 /vrk Ruokapalvelut 14,83 /vrk Korotus perustuu henkilöstökustannusten ja elinkustannusindeksin nousuun. Korotukset ova 3,32 % Mehiläinen Kuntapalvelujen kanssa on tehty ikäihmisten tehostettua palveluasumista koskeva sopimus ajalle Tehdyn sopimuksen mukaan hintojen on oltava kiinteänä voimassa vähintään saakka jälkeisellä sopimuskaudella hyväksytään hintamuutokset ja muuta mahdolliset hintaan vaikuttavat ehdot ainoastaan silloin, kun ne perustuvat viranomaisten päätöksiin ja todistettavasti toimittajasta riippumattomiin erityisiin muutostarpeisiin. Tällaisena erityisenä syynä voidaan pitää merkittäviä (+/- 3 %.a) muutoksia esim. työvoimakustannuksissa tai raaka-aineiden hinnoissa. Perustellut muutokset on tehtävä vähintään kahta (2) kuukautta ennen ehdotettua muutoksen voimaan astumista, kirjallisesti Joensuun seudun hankintatoimelle tai tilaajalle. Muutokset astuvat voimaan yhden kuukauden kuluttua hinnanmuutoksen hyväksymisestä Valmistelija: perusturvajohtaja Airi Turunen, puh , ehdotus ehdotus annetaan kokouksessa Esittelijä teki kokouksessa esityksen, että Mehiläinen Kuntapalvelut Oy:n tekemää hinnankorotusilmoitusta ei hyväksytä, koska ennen sopimuskauden alkamista perusteluina esitetyt palkankorotukset ovat olleet tarjoajan tiedossa tarjousta tehtäessä ja

18 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta on siten ollut mahdollista ottaa huomioon tarjouksessa. Muutoin korotusesitys jää alle sopimuksessa mainitun merkittävän muutoksen. Perusturvalautakunta Mehiläinen Kuntapalvelut on toimittamallaan kirjeellä ilmoittanut hinnankorotuksista alkaen. Hinnat alkaen Hoivapalvelut, perushinta Asiakkaalta perittävät maksut: Vuokra Ruokapalvelut /vrk 16,28 /vrk /vrk Hinnankorotus perustuu henkilöstökustannusten ja elinkustannusindeksin nousuun. Korotukset ovat 4,08 % Hinnankorotusilmoitus on esityslistan oheismateriaalina. Valmistelija: va. perusturvajohtaja Mervi Paddar, puh , Esittelijä: va. perusturvajohtaja Mervi Paddar, puh , ehdotus Perusturvalautakunta hyväksyy Mehiläinen Kuntapalveluiden hinnankorotuksen alkaen. Perusturvalautakunta päätti jättää asian pöydälle. Perusturvalautakunta 29 Perusturvalautakunta Mehiläinen Kuntapalvelut/Kiteen hoivakoti on toimittanut li sä sel vi tyk sen hinnankorotusilmoitukseen. Hinnankorotukset perustuvat sopimuksessa mainittuun hin nan ko rotus pe rus tee seen. Hinnat on edellisen kerran tarkastettu tar jouk sessa ennen sopimusajan alkua Vuonna 2013 Kiteen kaupunki ei ole hyväksynyt hinnankorotus- esitys tä, joten aiheutuneet hinnankorotusperusteet lasketaan edel li sestä hyväksytystä korotuksesta.

19 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Hintojen on oltava kiinteänä voimassa vähintään saakka jälkeisellä sopimuskaudella hyväksytään hintamuutokset ja muut mahdolliset hintaan vaikuttavat ehdot ainoastaan silloin, kun ne perustuvat viranomaisen päätöksiin ja todistettavasti toimittajasta riip pu mat to miin erityisiin muutostarpeisiin. Tällaisena erityisenä syynä voidaan pitää merkittäviä (+/- 3 %:a) muutoksia esim. työ voi makus tan nuk sis sa tai raaka-aineiden hinnoissa. Kuten selvityksessä on mainittu hinnankorotukset perustuvat so si aali alan palkkakustannusten nousuun tänä aikana 4,13 % sekä elinkus tan nus in dek sin nousuun 3, 96 %. Selkeinä esimerkkeinä voi mainita kiinteistön vuokrankorotuksen 5,4 %. Ruoan hinta on kohonnut samaan aikaan n. 9 %. Kiteen hoivakoti katsoo tarpeelliseksi tuoda esille myös sen, että sovit tu jen palvelujen lisäksi asukkaamme saavat laajamittaista sairaan hoi to pal ve lui ta, joka epäilemättä vähentää painetta käyttää vuode osa ton ja kotisairaanhoidon palveluja, esim. iv-tiputukset, hap pihoi to, haavahoidot. Lisäksi hoidamme myöskin ns. eristystä tarvitsevat asukkaat kuten esim. MRSA -kantajat. Hinnankorotusilmoitus lisäselvityksineen on esityslistan oheisma te riaa li na. Valmistelija: va. perusturvajohtaja Mervi Paddar, puh , mer Esittelijä: va. perusturvajohtaja Mervi Paddar, puh , mer ehdotus Kiteen kaupungin perusturvalautakunta hyväksyy Mehiläisen kun tapal ve lui den hinnankorotuksen annettujen lisäselvitysten perusteella alkaen.

20 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta Pohjois-Karjalan keliakiayhdistys ry:n avustusanomus vuodelle /00/2014 Perusturvalautakunta 30 Pohjois-Karjalan keliakiayhdistys ry anoo 350 euron avustusta vuodel le Avustus käytetään kiteeläisten keliaakikkojen jäseniltojen jär jes tä miseen Kiteellä sekä retkiin ja Pohjois-Karjalan maakunnan yhteiseen jou lu juh laan. Yhdistyksen jäseniä Kiteellä on 40. Hakemuksen liitteenä on vuoden 2013 tilinpäätöstiedot ja toi min taker to mus sekä talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: va. perusturvajohtaja Mervi Paddar, puh , mer Esittelijä: va. perusturvajohtaja Mervi Paddar, puh , mer ehdotus Perusturvalautakunta myöntää Pohjois-Karjalan keliakiayhdistys ry:lle 300 :n avustuksen vuodelle 2014

21 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta/merikratos Lastensuojelu Oy 268/05.00/2013 Perusturvalautakunta 31 Merikratos Lastensuojelu Oy on toimittanut ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta. Ilmoituksenvaraisia ovat sellaiset palvelut, jotka täyttävät edellä 2 luvussa kuvatut sosiaalipalvelun tunnusmerkit, mutta eivät ole ympärivuorokautisia. Palvelujen tuottajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista sen kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jonka alueella palveluja tuotetaan. Jos palvelujen tuottaja aikoo tuottaa sekä ilmoituksen- että luvanvaraisia palveluja, ilmoitus voidaan tehdä myös aluehallintovirastolle tai Valviralle luvan hakemisen yhteydessä (lain 11 :n 1 mom.). Ilmoituksessa on mainittava vastaavat tiedot kuin lupahakemuksessa. Vaadittavat tiedot on lueteltu lain 8 :n 2 momentissa ja ilmoituksen liitteet yksityisistä sosiaalipalveluista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1 :ssä. Omavaraisuustodistusta ja todistusta ulosottorekisteristä ei kuitenkaan voida vaatia ilmoituksen liitteeksi, koska lain mukaan kykyä vastata taloudellisista velvoitteistaan edellytetään vain luvanvaraisen palvelun tuottajalta. Myöskään sijaintikunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen lausuntoa ei voida vaatia ilmoituksen liitteeksi, koska ilmoitus toimitetaan kyseiselle toimielimelle käsiteltäväksi. Ilmoituksen käsiteltyään toimielin antaa aluehallintovirastolle lausunnon rekisteriin merkittävistä ilmoituksenvaraisista palveluista. Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus vastuuhenkilön vaihtumisesta ja toiminnan lopettamisesta. Tämä koskee sekä ilmoituksen- että luvanvaraisia palveluja. Ilmoitus tehdään kunnan toimielimelle, jos kyseessä on ilmoituksenvarainen palvelu. Luvanvaraisten palvelujen osalta ilmoitus tehdään sille lupaviranomaiselle, jolta lupa on saatu (lain 12 ). Rekisteriin merkitsemistä varten kunnan toimielimen tulee viipymättä antaa aluehallintovirastolle tiedot ilmoituksenvaraisista sosiaalipalveluista ja niissä tapahtuneista olennaisista muutoksista kuten vastuuhenkilön vaihtumisesta ja toiminnan lopettamisesta. Uuden lain mukaan ( /922/2011) kunnan toimielin ei enää anna aluehallintovirastolle tietoja kotipalvelun tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja eikä yksityistä perhepäivähoitoa koskevista

22 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta ilmoituksista (lain 13 ). Perhepäivähoitoa on myös niin kutsuttu ryhmäperhepäivähoito. Kotipalvelun tukipalveluja ovat sosiaalihuoltoasetuksen (607/1983) 9 :n 2 kohdan mukaan muun muassa ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattajasekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Hallituksen esityksen perustelujen mukaan kotipalvelun tukipalveluun rinnastettavilla palveluilla tarkoitetaan myös muita palveluja, joita asiakas voi tarvita suoriutuakseen päivittäiseen elämäänsä kuuluvista toimista. Kysymykseen voivat tulla esimerkiksi niin kutsutut kauppakassipalvelut. Perustelujen mukaan tukipalvelut ja vastaavat palvelut ovat tukipalveluihin rinnastettavia myös silloin, kun ne kuuluvat osana muuhun sosiaalipalveluun. Esimerkiksi asumispalveluun tai laitoshuoltoon kuuluvaa ateriapalvelua pidetään kotipalvelun tukipalveluun rinnastettavana palveluna. Yksityisten palvelujen antajien rekisteriin ei merkitä kotipalvelun tukipalveluja ja niihin rinnastettavia palveluja eikä yksityistä perhepäivähoitoa (lain 27 :n 2 mom.). Niihin sovelletaan kuitenkin muilta osin yksityisistä sosiaalipalveluista annettua lakia, ja kunnan sosiaaliviranomaisella on ensi-sijainen velvollisuus valvoa niitä. Lasten päivähoidosta annetussa laissa on erityissäännökset kunnan velvollisuudesta valvoa päivähoitopalveluja ja pitää luetteloa niistä. Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaa koskevan asetuksen 2 :n mukaan ilmoituksessa on mainittava palvelujen tuottajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot, toimintayksikön nimi ja yhteystiedot, sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön nimi sekä toiminnan aloittamispäivä. Ilmoitukseen on liitettävä toimintasuunnitelma, josta ilmenee toimiala, annettavat palvelut, asiakaspaikkojen ja henkilökunnan lukumäärä sekä selvitys palvelujen vastuuhenkilön ja muun henkilökunnan koulutuksesta ja työkokemuksesta. Ilmoituksen liitteenä tulee olla myös omavalvontasuunnitelma. Merikratos Lastensuojelu Oy ilmoittaa toimintanaan sosiaalityöntekijän palvelut, avomuotoisen perhekuntoutuksen, perhetyön, muun sosiaalihuollon asiantuntijatoiminnan ja lastensuojelun jälkihoidon. Toiminta-alueena on Kitee, Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kaavi, Kuopio, Kouvola, Kotka, Lappeenranta, Lieksa, Liperi, Mikkeli, Pielavesi, Polvijärvi, Pyhtää, Rääkkylä, Siilinjärvi, Tohmajärvi ja Tuusniemi Yritystoiminta on alkanut Palvelujen vastuuhenkilönä toimii YTK; JET, Sosionimi AMK, sosiaalikasvattaja Mervi Irene Kuiri. Ilmoituksen liitteenä on yrityksen rekisteröintiä koskevat tiedot,

23 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta vastuuhenkilön tutkinto- ja työtodistukset, toimintasuunnitelma sekä omavalvontasuunnitelma. Merikratos Lastensuojelu Oy:n ilmoitus liitteineen on nähtävillä kokouksessa. Aluehallintoviranomainen pitää rekisteriä alueensa kunnissa toimivista yksityisistä sosiaalipalvelujen tuottajista ja niiden toimialasta. Kunnan on ilmoitettava aluehallintoviranomaiselle tiedot rekisterin pitoa varten. Valmistelija: va. perusturvajohtaja Mervi Paddar, puh , Esittelijä: va. perusturvajohtaja Mervi Paddar, puh , ehdotus Perusturvalautakunta 1. toteaa lausuntonaan, että Merikratos Lastensuojelu Oy täyttää yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa säädetyt edellytykset 2. toimittaa Merikratos Lastensuojelu Oy:n ilmoituksen aluehallintoviranomaiselle rekisteröitäväksi. 3. Merikratos Lastensuojelu Oy:n ilmoitus merkitään perusturvakeskuksen kotihoidon tukipalveluista ylläpidettävään rekisteriin.

24 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan taloudenseuranta 2/ /02/2014 Perusturvalautakunta 32 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talous ar vion vuodelle Kaupunginhallitus on käsitellyt talousarvion täy täntöön pa no-oh jeet ja ohjeissa on talouden toteuman seurannasta todet tu seuraavasti: Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lau ta kun nil le vuoden 2014 alusta kuukausittain. Tämän raportin tieto jen keruussa toimitaan taloushallinnon erikseen antamien oh jei den mukaisesti. Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuo den toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman ai kaises sa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhkat ja estetään ne. Kokouksessa esitellään talousarvion 2014 helmikuun toteuma tu los yk sik kö ta sol la ja vastuualuetasolla. Esityslistan liitteenä on tulostetut raportit tulosyksikkö ja vastuualuetasolla. Kirjanpitokaudet suljetaan kuukauden 20. päivä. Mikäli esityslistan mu ka na tulevaan raporttiin on tullut oleellisia muutoksia niin uusi raportti esi tel lään kokouksessa. Raportissa on huomioitava se, että tuotoista puuttuu osittain mm. takautuvasti laskutettavia asiakasmaksuja sekä kuluista laskuja ostopalveluista. Tasaisen kulukertymän mukaan toteumaprosentti voisi olla 16,7 % Valmistelijat: va. perusturvajohtaja Mervi Paddar, puh , mer ikäihmisten palvelupäällikkö Marja-Riitta Väis tö-hon ka nen, puh , mar va. terveyspalvelujen päällikkö Arja Janhonen, puh johtava lääkäri Arto Mönttinen, puh , Esittelijä: va. perusturvajohtaja Mervi Paddar, puh , mer ehdotus Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen talouden toteuman helmikuulta 2014.

25 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Viranhaltija/lautakunta Kiteen perusturvalautakunta Päivämäärä Pykälä :t Pöytäkirja nähtävänä, pvm. Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska pää tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät :t 20-24, 32 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök siin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät :t Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom. /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on teki jän allekirjoitettava. Pykälät :t Viranomainen (lautakunta/hallitus), jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Viranomainen Kiteen perusturvalautakunta, Savikontie 15, Kitee Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutos ta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen se kä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kuopion hallinto-oikeus, PL 1744, KUOPIO ( ) Kunnallisvalitus Pykälät Valitusaika, päiviä 30 päivää ( ) Hallintovalitus Seuraavista päätöksistä voi hakea muutosta valittamalla (ei oikaisuvaatimusta) Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika, päiviä ( ) Kuopion hallinto-oikeus, PL 1744, KUOPIO ( ) Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, VAASA ( ) Itä-suo men aluehallintovirasto, PL 94, JOENSUU Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

26 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelin numero, joihin asiaa koske vat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ) Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäi senä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettä vä niin ajoissa, että ne ehtivät pe rille valitusajan kuluessa. Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhaki jalta peritään oikeudenkäyntimaksua joka on hallinto-oikeudessa 89 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. lais sa erik seen mää ri tel lyissä asioissa, kuten sosi aali asioissa eikä julkisoi keu dellista palvelusuhdetta, vaaleja, kunnallisverosta vapautta mista, val tion avustuk sia tai julki sia maksuja koske vissa asioissa ja jos lääninoikeus muuttaa päätöstä muu toksenhakijan eduksi. Tiedoksianto asianosaiselle Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Asianosainen Annettu postin kuljetettavaksi, pvm / tiedoksiantaja Luovutettu asianosaiselle Asianosainen Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus Toimitettu muulla ta voin, miten

27 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Oikaisuvaatimus- ja hakemusosoitusohje hankinta-asioissa I. Kuntalaissa tarkoitettu oikaisuvaatimus lautakunnan xx.xx.xxxxx :ssä xx tekemään päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikai suvaatimuk sen Ki teen kau pun gin lautakunnalle, PL 3, Kiteentie 25, Kitee. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon pää tös on koh distettu tai jon ka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö mästi vaikuttaa (asianosai nen) tai kunnan jä sen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katso taan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muu ta näytetä, seitse män päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lä hetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tämä päätös on jätetty postin kuljetettavaksi... Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kir jelmän laatijan nimi ja koti kunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. Oikaisuvaatimus on sen tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä: - päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä - asiakirjat, joihin vedotaan II. Asian saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi Kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa asia voidaan saattaa markkinaoi keuden tutkittavak si. Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankin noista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsää dännön tai maail man kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan so pimuksen vastaisesti. Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoa ja on saanut tiedon päätöksestä ja sen pe rusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoi keuden käsiteltäväksi. Asiakirja katsotaan saadun tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitse män päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen sekä hankinta-asia, jota ha kemus koskee. Va littajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava ha kemus. Hakemukseen on merkittävä hakijan ja kirjelmän laatijan ni mi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. Hakemukseen on liitettävä: - päätös, johon muutosta haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä - asiakirjat, joihin vedotaan - valtakirja, mikäli käytetään asiamiestä EU- kynnysarvon alittavat ns. tekniset peruspalvelut Erityisalojen hankintalain tarkoittamissa teknisiä peruspalveluja (vesi-, energia-, lii kenne- ja postipal velut) koskevis sa hankinnoissa markkinaoi keuden toimivalta al kaa vasta EU- kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. Valituskielto Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista anne tun lain vastainen. Markkinaoikeuden yhteystiedot Radanrakentajantie 5, Helsinki puh faksi

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 Perusturvalautakunta Aika 10.06.2014 klo 12:30-18:25 Paikka Perusturvakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.08.2015 AIKA 19.08.2015 klo 17:30-19:55 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2015 AIKA 08.04.2015 klo 17:30-19:11 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 26.02.2014 Aika 26.02.2014 klo 16:00-17:55 Paikka Liperin kunnanvirasto, Keskustie 10 Käsitellyt asiat :t 28-42 Kokousasian otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132 Hyvinvointilautakunta 31.05.2011 AIKA 31.05.2011 klo 17:00-18:50 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 61 1 HOITOVÄLINEJAKELUN OHJEISTUS 135 62

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 Perusturvalautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 104 SIRKKA-LIISA

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1 Yhtymähallitus Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.01.2015 kello 15:30-18:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuonen nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI-

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 26 Perusturvalautakunta 21.03.2012 AIKA 21.03.2012 klo 17:00-20:07 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN-

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 30.05.2014 klo 14:00-15:55 Paikka Bistro Sinne, kokoustila Porvoo Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Riutta Heimo 14:00-15:55

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika 25.03.2015 klo 16:30-17:27 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 6 Kokouksen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 16:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerr. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 Laillisuus

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi

Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 65 Perusturvalautakunta 11.06.2015 AIKA 11.06.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 137 Perusturvalautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-18:25 PAIKKA Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 63

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/2014 1 Yhtymähallitus Aika 22.01.2014 klo 18:00-19:00 Paikka Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 1 Kokouksen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot