Ulla-Maija Sornikivi. Liikenneturvaa. vuotta. Lasten liikennekasvatus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulla-Maija Sornikivi. Liikenneturvaa. vuotta. Lasten liikennekasvatus 1939-2008"

Transkriptio

1 Ulla-Maija Sornikivi Liikenneturvaa 70 vuotta Lasten liikennekasvatus

2 2 Taljan ja Liikenneturvan johtajat K un Liikennekulttuurikomitea loppuvuodesta 1938 päätettiin liittää Tapaturmantorjuntayhdistykseen sen yhdeksi jaostoksi, muodostivat yhdistyksen hallituksen seuraavat henkilöt: hallinnon esimiehenä Lauri Kristian Relander, varaesimiehinä maaherra S. Mattsson, vuorineuvos Gösta Serlachius ja ministeri Väinö Tanner sekä jäseninä T.I. Aminoff, ministeri K-A. Fagerholm, varatuomari Jon Hartman, johtaja E.Huttunen, maanviljelysneuvos J.Jyske, varatuomari Kaarlo Kalliala, kaupunginjohtaja Einar Morin, insinööri A.T.Nikander, raatimies Yrjö Similä, insinööri Liisa Vesa ja päätoimittaja L.M.Viherjuuri. Liikennejaoksen toiminta pääsi alkamaan vasta vuoden 1939 toukokuussa. Jaoston muodostivat ja sen toiminnasta vastasivat hallituksen jäsenet Viherjuuri ja Similä sekä lisäjäsenet insinööri T.H.E.Hyytiäinen, ylitarkastaja Mikael Tötterman ja tarkastaja Arvo Vartia. Lähinnä näiden herrojen harteilla lepäsi vastuu liikenneturvallisuustyöstä ja samalla Taljan toiminnan organisoimisesta maassamme. Vuosi 1941 oli perättäisesti jo kolmas toimintavuosi, joka häiriytyi perivihollisemme aikaansaaman sodan vuoksi. Tapaturmantorjuntaväki toivoo hartaasti, että vainolaisemme nyt saadaan lopullisesti kukistettua, jotta tapaturmantorjuntatyö pääsisi jatkumaan. Kaikille on ilman muuta selvää, että maamme tarvitsee jälleenrakennustyössään jokaisen kansalaisen kaiken sodasta säästyneen työvoiman ja työkyvyn. Siksi jokainen tapaturma, joka voidaan estää, merkitseekin arvokasta lisävoimaa jälleenrakennustyössämme. Näin todettiin vuoden 1941 toimintakertomuksessa. Taljan jaostopäällikkö toimi myös koko Tapaturmantorjuntayhdistyksen vt. toimitusjohtajana Vasta vuonna 1946 Taljaan kiinnitettiin ensimmäinen vakinainen toimihenkilö eli jaostopäällikkö. - Maisteri Aimo Ilmarinen oli Taljan päällikönä Everstiluutnantti evp. Sulo Häkkinen oli Taljan päällikkönä Diplomi-insinööri Kaarlo Leinonen päällikkönä Valtiotieteen maisteri Arno Linnoila toimi koko Tapaturmantorjuntayhdistyksen toiminnanjohtajana, mutta otti hoitaakseen myös Liikenneturvan toimitusjohtajan tehtävät siirtymävaiheessa Taljasta Liikenneturva Liikenneturvallisuustyön Keskusjärjestöksi Filosofian kandidaatti, varatoimitusjohtaja Veikko Aholan vastuulla oli toimitusjohtajan tehtävät Diplomi-insinööri Ilpo Krootila toimi nykymuotoisen Liikennetuvan ensimmäisenä toimitusjohtajana Professori Valde Mikkonen oli toimitusjohtajana Valtiotieteen kandidaatti Matti Järvinen on hoitanut toimitusjohtajan tehtäviä lähtien ja hänen virkakautensa päättyy

3 Alle kouluikäisten turvallisuus A lle kouluikäisten liikenneopetukseen kiinnitettiin vuonna 1959 erikoista huomiota. Poliisin myötävaikutuksella jaettiin lasten vanhemmille Kirje isälle ja äidille lehtisiä, jossa vanhempien huomiota kiinnitettiin asiaan ja annettiin neuvoja liikenneopetuksesta. Vuonna 1959 aloitettiin Mannerheimliiton kanssa lasten liikennekoulujen tunnetuksi tekeminen eräänä kesätoimintamuotona. Tehtiin järjestöille opas Lasten liikennekoulu. 3 Lasten liikennekerhon kokeilu- ja tutkimustoiminta aloitettiin vuonna Tarkoituksena oli selvittää tällaisen toiminnan menestymismahdollisuudet sekä vaikutus lasten vanhempien aktivoimiseen. Tätä varten valmistettiin myös materiaalia. Vuonna 1975 valmistui opetuspaketti Näin tehdään liikenteessä sekä päiväkerhojen ja päiväkotien käyttöön että kouluttajille. Se sisälsi muun muassa 50 kuutokuvaa. Pakettiin liittyi myös opetuksen tukemista varten informaatiota lasten vanhemmille. Vuonna 1975 neuvoteltiin viranomaisten kanssa esikouluikäisten lasten opettajien ja ohjaajien kouluttamisesta antamaan liikenneopetusta muun opetuksen yhteydessä. Pienten lasten (4-5-vuotiaat) lasten vanhemmille tarkoitettu monipuolinen joukkoviestintäprojekti toteutettiin yhdessä TV 1:n kanssa vuonna Se käsitti lasten ja vanhempien yhteistyökirjan Kiipelin ja samanaiheisen TV-ohjelman PIM PAM PELISTÄ POIS. Kiipeli jaettiin jokaiseen kotiin, jossa oli vuonna 1973 syntynyt lapsi. Televisio-ohjelma lähetettiin kolmena 25 minuutin jaksona. Vuonna 1980 käytiin neuvotteluja liikennekasvatuksen asemasta lastentarhanopettajien koulutuksessa ja terveyskeskusten mahdollisuuksista osallistua lasten liikenneturvallisuuden edistämiseen. Edelleen vuonna 1982 jatkettiin lääkintöhallituksen terveyskasvatustoimiston kanssa neuvotteluja liikennekasvatuksen sisällyttämiseksi osaksi terveyskasvatusta. Liikenneoppia ennen koulu materiaali valmistettiin lasten päiväkotien käyttöön vuonna Liikenneturva oli mukana lääkintöhallituksen vuonna 1984 käynnistämässä tutkimuksessa, jonka tarkoituksena oli selvittää, millä tavalla lasten tapaturmien ehkäisyyn liittyvä terveyskasvatus voidaan kytkeä terveydenhoitajan muuhun työhön.

4 Liikenneturva uusi alle kouluikäisten lasten vanhemmille tarkoitetun materiaalin vuonna Kiipelin tilalle tehtiin uusi kirjanen, joka sai nimekseen Kulkunen. Myös se toimitettiin kaikkien 4-5 vuotiaiden lasten koteihin. Vuonna 1989 tehtiin esite Lapsi turvallisesti autossa. Myöhemmin sen nimi muutettiin Näin lapsi matkustaa turvallisesti autossa. Vuodesta 1995 lähtien esite on sisältynyt äitiyspakkauksiin. 4 Vuonna 1990 alle kouluikäisten lasten liikenneturvallisuuteen haettiin uusia keinoja ja toimintamalleja Viitasaarella ja Varkaudessa käynnistetyillä kokeiluilla. Tavoitteena oli selvittää, miten päivähoito- ja terveydenhoitohenkilöstö voivat omassa toiminnassaan edistää lasten liikenneturvallisuutta. Sitä varten valmistettiin Liikenneoppia ennen koulua -materiaali perhepäivähoitajien käyttöön. Aineisto sisälsi askarteluun ja leikkiin sopivaa materiaalia. Vuonna 1995 valmistettiin Turvajoukko -esite, joka käsitteli pienten lasten turvallisuutta autossa. Sitä jaettiin neuvoloissa ja se sisältyi myös Mannerheimin Lastensuojeluliiton tuottamaan isyyspakkaukseen. Vuonna 1996 toteutetussa Perheprojektissa kiinnitettiin huomio pienen lasten liikenneturvallisuuteen. Tavoitteena oli tukea perheitä etenkin alle kouluikäisten lasten liikennekasvatuksessa. Päivähoidon liikennekasvatuksen tueksi valmistettiin hyvissä ajoin virikeaineisto Pienen kulkijan taival, joka lähetettiin kaikille päiväkodeille. Julkisuudessa herätettiin keskustelu lapsen oikeuksista liikenteessä. Liikenneturvan edustajat kävivät kunnissa tapaamassa terveyden- ja päivähoidon henkilöstöä ja perehdyttivät heidät liikennekasvatukseen ja markkinoivat Liikenneturvan aineistoja. Vuoden aikana kuntakäyntejä kertyi noin 200. Seuraavana vuonna käytiin niissä kunnissa, joissa ei vuoden 1996 aikana käyty. Oulun ja Lapin lääneissä Perheprojekti jatkui vielä kolmannenkin vuoden. Vuonna 1998 Liikenneturva teki yhteistyötä Lasten Parhaat Kirjat kirjakerhon kanssa. Syntyi Lasten liikennekirja ja tehtävävihko, jossa Turvapupu opastaa lapsia turvalliseen liikkumiseen. Kirja oli syyskuussa kirjakerhon kuukauden kirja. Vuonna 1999 toteutetun Turvaa lapsen tie hankkeen tavoitteena oli saada vanhemmat, päiväkodit ja koulut kiinnittämään huomiota lasten liikkumisympäristöön ja sen vaaranpaikkoihin. Vaaranpaikkojen kartoitusten tekemiseen valmistettiin Turvaa lapsen koulutie -aineisto. Se käsitti muun muassa opettajille tarkoitetun taustaoppaan ja vaaranpaikkakartoituslomakkeet. Vuonna 2002 avattiin joka on pienten lasten oma Internet-sivusto. Vuonna 2002 kaksivuotisen päivähoidon, esiopetuksen ja kodin yhteistoiminnan kehittämiskokeilun yhteydessä laadittiin uusi liikennekasvatusaineisto Turvallisesti tien yli. Siitä lähetettiin kaikille esiopetusta järjestäville päiväkodeille ja peruskouluille mallikappaleet. Aineisto sisältää mm. opettajan oppaan, lapsille tarkoitetut tehtävät ja julisteen. Vuonna 2004 Turvallisuus on pieniä tekoja -kampanjaa toteutettiin kunnissa tarjoamalla lasten päivähoitohenkilöstölle koulutusta ja materiaalia. Teemana oli Lapsella on oikeus turvalliseen liikkumiseen. Sekä päiväkodeille että lasten vanhemmille tehtiin kysely ja samalla kerättiin päiväkotien sähköpostiosoitteet. Vuonna 2005 ryhdyttiin päiväkodeille lähettämään sähköpostin välityksellä Turvauutiset päiväkodeille -tiedotteella vinkkejä ajankohtaisista asioista ja tietoa Liikenneturvan palveluista. Vuonna 2008 valmistui Liikennekasvatuksen työkalupakkiin päivähoidosta vastaaville virikeaineisto Liikennekasvatusteemat päivähoidossa. Se on tehty yhteistyössä Kokkolan liikennekasvatustyöryhmän kanssa.

5 Koulutulokkaiden liikenneturvallisuus V uonna 1951 Talja julkaisi Liikenneaapisen. Se lähetettiin kunnallishallintojen kautta kaikille maan kansakouluille korvauksetta. Suomenkielinen painos oli ja ruotsinkielinen kpl. Ei-yhdistyksen jäsenille sen hinta oli 9 mk. Aapista laajennettiin vuonna 1956, sillä siihen liitettiin ohjekuvat myös polkupyöräilijöitä varten. Näin ollen kirjasesta kehittyi 32-sivunen käsittäen kaikkiaan 50 erilasta tilannekuvaa. Vuonna 1961 aapiseen liitettiin mukaan väritystehtäviä ja edelleenkin se lähetettiin kaikille ekaluokkalaisille. 5 Vuonna 1953 jaettiin kaikille kansakouluille luokkien seinille sijoitettava kuvallinen seinätaulu Liikenneohjeita koululaisille. Painos oli kpl. Vuonna 1955 kuvat uudistettiin ja se sai nimekseen Liikenneohjeita koululaisille aapiskuvin. Kuvitus oli nyt sama kuin aapisessa. Seuraavana vuonna siitä tuli kaksipuolinen, kun myös siihen liitettiin pyöräilyä koskevat ohjeet. Vuonna 1964 Talja lahjoitti kaikille koulujen ekaluokkalaisille heijastavan käsivarsinauhan. Yhteensä noin kappaletta. Vuonna 1975 Liikenneturva jakoi koulunsa aloittaneiden lasten vanhemmille yhteistyössä koululautakuntien ja Liikkuvan poliisin kanssa yli kappaletta esitelehtistä Kirje lasten vanhemmille koulujen alkamisen yhteydessä. Julkinen sana osallistui kampanjaan kiinnittämällä samaan aikaan huomiota koulutien turvaamiseen. Vuonna 1977 lehtinen ryhdyttiin jakamaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Vuonna 1996 sitä uudistettiin siten, että kääntöpuolelle tuli lukujärjestys. Vuonna 1976 valmistettiin yhteistyössä TV 1:n lasten ja nuorten toimituksen ja Tampereen yliopisto tutkijan kanssa Noppa-lastenohjelma ja siihen liittyvä alkuopetukseen tarkoitettu opas Ekaluokkalaisen liikennevihko. Seuraavana vuonna liikennevihko toimitettiin koulujen kautta kaikkien koulunkäyntinsä aloittaneiden lasten koteihin. Tuolloin myös uusittiin televisiossa siihen liittynyt Noppa-ohjelma. Vuonna 1987 uusittiin alkuopetukseen tarkoitettu opetusaineisto. Ekakuokkalaisen liikennnevihko korvattiin Liikennelipas -aineistolla. Se toimitettiin kaikille kouluille. Vuonna 1994 Liikenneturva oli mukana Mannerheimin Lastensuojelunliiton kanssa jakamassa Turun ja Porin sekä Vaasan lääneissä noin :lle ekaluokkalaisen perheelle Koulupakin. Se sisälsi mm. liikenneturvallisuusaineistoa, joka tehdyn selvityksen mukaan koettiin hyväksi. Seuraavana vuonna jakelu laajennettiin koko maahan. Se sisälsi tietoa sekä lapsille että aikuisille, muun muassa oppaan Koulu alkaa.

6 6 Liikennekasvatuksen asema kouluissa T aljan aloitteesta on liikenneopetusta koetettu saada kansakoulujen opetusohjelmaan kiinteästi kuuluvaksi oppiaineeksi jo vuodesta 1947 lähtien, jolloin Taljan toimesta laadittiin ehdotus koulujen liikenneturvallisuusopetuksen opetusohjeeksi, mikä esitettiin Opetusministeriölle ja Kouluhallitukselle. Talja järjesti touko-kesäkuussa 1948 ns. liikennekauden koko maassa. Sen aikana annettiin kouluissa liikenneturvallisuusopetusta. Vuonna 1951 Talja pyrki tehostamaan kansa- ja oppikouluissa tuolloin toistaiseksi vain vapaaehtoisuuden pohjalla annettavaa liikenneturvallisuusopetusta, johon opettajisto yleensä suhtautui erittäin myönteisesti. Tässä työssä sekä vakinainen poliisikunta että Liikkuvan poliisin henkilöstö antoivat arvokasta apua. Talja hankki poliisikunnan käyttöön juuri kouluopetusta varten useita kopioita valmistuttamistaan opetuselokuvista ja rainoista. Ainakin noin koululaisen arvioitiin saaneen vuoden aikana liikenneturvallisuusopetusta. Vuonna toiminut valtioneuvoston asettama liikenneturvallisuuskomitea päätyi mietinnössään myös samaan toteamukseen, että koulujen liikenneopetukselle olisi saatava tietty tuntimäärä joka lukukausi kaikissa kansakouluissa. Vuonna 1951 saatiin Opetusministeriön taholta ratkaisu Taljan alunperin laatiman opetusohjeen painattamisesta kahtena eri vihkosena: Ohjeita koulujen opettajille liikennekasvatuksen järjestelyä varten ja Koulujen liikenneopetuksen työkirja. Pakollinen liikennekasvatus kouluihin Erityisen merkityksellinen oli vuosi 1953 sikäli, että Kouluhallitus asettui vihdoinkin pakollisen liikenneopetuksen kannalle. Tällöin laadittiin uusi opetussuunnitelma. Kouluhallituksen lokakuun 15. päivänä 1954 päivätyllä opettajainvalmistuslaitosten ja oppikoulujen rehtoreille ja johtajille, kuuromykkäin- ja sokeainkoulujen johtajille, kansakoulujen tarkastajille, johtokunnille ja opettajille osoitetulla yleiskirjeellä ja siihen liittyvällä liikenneopetussuunnitelmalla tuli liikenneopetuksen antaminen kouluhallituksen alaisissa kouluissa virallisesti vahvistetuksi. Varsinaiseen liikenneopetukseen tultiin sen mukaisesti käyttämään kansakoulujen kuutena ja oppikoulujen kahtena ensimmäisenä kouluvuotena kolme tuntia jokaisen lukukauden aikana. Oppikirjaksi oli ilmestynyt Teemu Saarisen kirjoittama Nuoret liikenteessä Valistuksen kustantamana. Talja katsoi, että tätä kautta turvallisuustietoisuus alkaisi levitä opettajan välityksellä oppilaalle ja sitä tietä koko kansan siunaukseksi. Jo kyseisenä vuonna liikenneopetus yleistyi ja kunnalliset liikennetoimikunnat olivat kantaneet oman osansa vastuusta. Etenkin toimikuntien jäsenenä olevat poliisit olivat opettaneet sekä oppilaita että koulujen opettajia. Toimikunnat olivat myös toimittaneet koulujen käyttöön erilaista opetusmateriaalia. Kaksi vuotta myöhemmin saatettiin jo todeta, ettei maassame

7 liene enää montaakaan koulua, joiden oppilaat eivät muodossa tai toisessa saisi liikenneopetusta ja -valistusta. Talja laajensi koulutustoimintaa entisestään aloittamalla yhteistoiminnan Ammattikasvatushallituksen kanssa, jonka alaisuuteen kuuluu 295 ammatillista oppilaitosta. Ensimmäinen luentosarja pidettiin vuoden 1966 syksyllä Helsingin ammattioppilaitosten opettajille. Tuolloin sovittiin talousalueittain suoritettavasta kurssitoiminnan jatkamisesta. Liikennekasvatus sisällytettiin kansalaistaitoon Vuonna 1967 liikenneopetus tuli pakolliseksi kansakouluihin kansalaistaito-oppiaineen yhteydessä. Tämän ainekokonaisuuden selvittämiseksi Talja järjesti Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Suomen Punaisen Ristin kanssa kaikille opettajainvalmistuslaitosten rehtoreille, vararehtoreille ja kaikille kansakouluntarkastajille kaksipäiväisen neuvottelutilaisuuden Tuusulan Kunnallisopistolla. Tilaisuudet pidettiin kouluhallituksen myötävaikutuksella. 7 Vuonna 1968 merkittävimpänä laajennuksena oli Ammattikasvatushallituksen alaisten oppilaitosten piiriin ulottuva oppilas- ja opettajakoulutus. Taljan koulutus kohdistui pääasiassa opettajiin, joille järjestettiin yli 20 runkokurssia eri puolilla maata. Yhteistyössä kouluviranomaisten kanssa esitettiin vuonna 1973 kunnille suositus kunnallisten liikenneopetuksen yhdyshenkilöiden nimeämisestä ja korvausten suorittamisesta kunnan varoin. Jälleen vuonna 1976 Liikenneturva kävi kouluviranomaisten kanssa neuvotteluja siitä, että peruskoulun opetussuunnitelmassa liikenneopetuksen tuntimäärä säilyisi ennallaan. Vuonna 1982 Talja kävi neuvotteluja kouluviranomaisten kanssa liikenneopetuksen yhdysopettajajärjestelmän kehittämiseksi. Vuonna 1983 Liikenneturva jätti muutamien kansalaisjärjestöjen kanssa opetusministerille liikennekasvatuksen asemaa peruskouluissa koskevan kirjelmän, jossa kiinnitettiin kouluviranomaisten huomiota kansalaistaidon oppikirjojen liikenneosuuksien puutteisiin. Liikenneturva teki myös aloitteita peruskoulun opetussuunnitelmien kehittämiseksi. Vuonna 1985 Liikenneturva käsitteli Liikennevilkku-lehdessä mm. liikennekasvatusta ja sen asemaa kouluissa peruskoululain uudistumisen jälkeen. Lehden liitteenä oli Hätävilkku, joka oli vetoomus päättäjille liikennekasvatuksen puolesta. Vuonna 1986 Kouluhallituksen kanssa valmistettiin uusi ohjeisto koulun liikennekasvatusta varten ja valmistettiin siihen liittyvää oppimateriaalia. Vuonna 1989 opetusministeriö asetti Liikenneturvassa laaditun muistion pohjalta työryhmän selvittämään päivähoidon, peruskoulun ja keskiasteen koulutuksen liikennekasvatusta. Työryhmä jätti mietintönsä vuoden 1990 keväällä. Liikenneturva osallistui kiinteästi sen työhön. Keskeisimmiksi kehittämisen kohteiksi nousivat opettajien ja muiden kasvattajien koulutus sekä alle kouluikäisten lasten ja toisaalta keskiasteen oppilaitoksissa ja lukioissa opiskelevien nuorten liikennekasvatusohjelmien aikaansaaminen. Työryhmä näki myös tärkeäksi liikennekasvatuksen saamisen osaksi kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmia. Liikennekasvatuksen asema jälleen vaakalaudalla Vuonna 1992 peruskoulun ja lukion tuntijako ja opetussuunnitelmat olivat uudistumisvaiheessa. Ne oppiaineet, joihin liikennekasvatus oli kuulunut eli ympäristöoppi ja kansalaistaito olivat poistumassa. Vaarana oli, että liikennekasvatuksen asema heikkenisi. Liikenneturvan mielestä liikennekasvatus olisikin mainittava opetussuunnitelman perusteissa yhtenä keskeisenä koulun kasvatustehtävänä. Sille oli osoitettava oppiaine, johon se liittyy. Liikenneturvan aloitteesta opetushallitukseen perustettu liikennekasvatustyöryhmä pyrki myös varmistamaan liikennekasvatuksen säilymisen koulun tehtävänä. Alkuvuonna 1995 Liikenneturva kampanjoi jälleen liikennekasvatuksen säilyttämiseksi peruskoulussa. Yhteistyö Koululaisten vanhempien liiton kanssa vei liikennekasvatusasiaa liiton järjestämiin vanhempien parlamentteihin ja jäsentiedotteisiin.

8 Vuoden 1996 lopussa Liikenneturva lähetti ylä- ja ala-asteen kouluille kyselyn liikennekasvatuksen asemasta peruskoulun uuden opetussuunnitelman mukaisessa opetuksessa. Lisäksi lähetettiin kysely opettajanvalmistuslaitoksille liikennekasvatuksen sisältymisestä opetukseen. 8 Syksyllä 1996 käynnistyi opetushallituksen kanssa yhteistyöprojekti, kun liikennekasvatus liitettiin opetushallituksen akvaarioprojektiin kuudenneksitoista aiheverkoksi. Tämä korosti liikennekasvatuksen asemaa ja käynnisti monenlaisia kokeilu- ja kehittämishankkeita. Liikenneturva oli alusta alkaen aktiivisesti mukana akvaarioprojektin suunnittelussa ja toteutuksessa. Alussa painopiste oli keskiasteen oppilaitosten liikennekasvatuksen kehittämisessä. Vuonna 1998 tehtiin yhteenveto akvaariokoulujen liikennekasvatustoiminnasta, eikä siihen ollut liittynyt odotetulla tavalla uusia kouluja. Vuonna 2002 oltiin mukana opetushallituksen työryhmässä, jonka tehtävänä oli huolehtia liikennekasvatuksen huomioon ottamisesta opetussuunnitelman perusteiden uudistamistyössä. Liikenneturva osallistui myös opetushallituksen järjestämään opettajien koulutusseminaariin ja liikennekasvatusverkon seminaariin. Vuonna 2004 opetushallitus teki oppaan Aihekokonaisuudet perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Liikenneturva oli mukana laatimassa sen turvallisuus- ja liikenneosuutta. Alkulaukauksia opettajien perehdyttämiselle T ulevan opettajakunnan perehdyttämiseksi liikenneopetustyöhön alkoi Taljan tiedotussihteeri yhdessä Kouluhallituksen voimisteluntarkastajan Teemu Saarisen kanssa kiertää vuonna 1953 eri opettajavalmistelulaitoksissa pitämässä luentoja ja opetusaineiston esittelyjä. Vuonna 1954 järjestettiin Helsingin yliopiston Voimistelulaitoksesta keväällä valmistuville voimistelunopettajille liikennekurssi, joka oli määrä toistaa vuosittain. Koulutus opettajanvalmistuslaitoksissa alkaa Liikenneopetuskurssien järjestäminen opettajainvalmistuslaitoksissa aloitettiin vuoden 1957 syksyllä. Ensimmäiset kurssit pidettiin Rauman seminaarissa yhteistoiminnassa Kouluhallituksen, paikallisen liikennetoimikunnan ja Liikkuvan poliisin kanssa. Tämä kurssitoiminta oli tarkoitus kehittää kaikki seminaarit käsittäväksi. Vuonna 1958 liikenneopetuskursseja järjestettiin jo Rauman, Hämeenlinnan, Savonlinnan, Itä-suomen, Kajaanin ja Raahen seminaarien kokelasluokille. Näin koulutettiin 225 valmistuvaa opettajaa. Kesällä oli toimessa oleville opettajille vastaavanlaiset kurssit Helsingissä ja niihin osallistui 23 opettajaa eri puolilta Suomea. Koulutus lastentarhaseminaareissa Vuonna 1960 uutena kurssimuotona pidettiin lastentarhaseminaareissa 6 tuntia kestävä liikenneopetuskurssi, joihin otti osaa noin 100 tulevaa lastentarhanopettajaa. Näin saatiin alkuun liikennetietouden levittäminen myös alle kouluikäisiin lapsiin. Kesäkurssit alkavat Vuonna 1960 järjestettiin opettajille ja Liikkuvan poliisin ylikonstaapeleille Taipalsaarella yhteinen 4 päivää kestävä liikenneopetuskurssi. Merkittävä edistysaskel oli se, että vuonna 1966 Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen voimistelunopettajien valmistukseen saatiin sisällytetyksi kymmenen tunnin luentosarja liikenneopetuksesta.

9 Vuonna 1970 kansalaistaidon opettajiksi valmistuville järjestettiin kurssi Helsingissä yhteistyössä opettajakorkeakoulun kanssa. Kesällä järjestettiin liikenneopetuskursseja kaksiosaisina. Peruskurssi sisälsi runsaasti käytännön harjoituksia ja jatkokurssit olivat metodisia ja sisälsivät ryhmätöitä, sovellutuksia ja harjoituksia. Vuonna 1981 järjestettiin seminaari opettajankoulutuslaitosten opetuksen ohjauksesta vastaaville apulaisprofessoreille, didaktiikan lehtoreille ja suunnittelijoille. Vuonna 1987 Liikenneturva ja opetusviiranomaiset perustivat työryhmän kehittämään opettajien liikennekasvatuskoulutusta ja oppimateriaalia. Peruskoulun tuntijaon ja opetussuunnitelman uusiutuessa vuonna 1993 liikennekasvatus joutui kilpailemaan asemastaan monien muiden tärkeiksi koettujen aiheiden kanssa. Siksi kiinnitettiin erityisesti huomiota opettajien valmiuksien parantamiseen. Opetushallituksen liikennekasvatustyöryhmän kanssa järjestettiin seminaari opettajakoulutuslaitosten ja normaalikoulujen edustajille. Seminaarin tuloksena luotiin näihin laitoksiin yhdyshenkilöverkosto. Opettajien perehdyttämistä pohdittiin opetushallituksen kanssa järjestetyssä seminaarissa marraskuussa. 9 Vuonna 1995 Liikenneturva perehdytti opettajia ja oli mukana suunnittelemassa eri oppiaineisiin sisällytettävää liikenneopetusta. Kokeiltavan oli ruotsinkielen, fysiikan ja psykologian opetukseen liittyvä aineisto. Internet yhteydenpitovälineeksi Opettajakoulutuslaitosten yhdyshenkilöverkoston toiminnan tehostamiseksi tehtiin vuonna 1996 vierailukierros Hämeenlinna, Tampereen, Rovaniemen, Oulun ja Kajaanin laitoksissa. Käyntien perusteella suunniteltiin yhteydenpidon tehostamista, ja uudeksi kanavaksi ryhdyttiin suunnittelemaan Internetiä. Vuonna 2000 Liikenneturvan Internet-sivustoon avattiin Liikennekasvatuksen työkalupakki, joka on tarkoitettu koulun liikennekasvatuksen tueksi sekä opettajille että oppilaille. Sivuilta löytyy taustatietoa, harjoitusohjeita, tehtäviä, kysymyksiä yms. Vuonna 2005 ryhdyttiin kouluille lähettämään sähköpostin välityksellä Turvauutiset - tiedotetta noin 3-4 kertaa vuodessa. Ne saivat opettajilta myönteistä palautetta ja nykyään ne tehdään sekä suomen- että ruotsinkielisinä. Vuonna 2006 osallistuttiin opetushallituksen liikennekasvatuksen yhteistyöverkoston jäsenenä koulujen liikenneturvallisuusviikon suunnitteluun ja toteutukseen. Sen yhteydessä Liikenneturva on järjestänyt ns. opettajailtapäiviä, joiden tarkoituksena on esitellä esimerkiksi materiaaleja ja Liikenneturvan muita palveluita.

10 Liikenneturvallisuusaiheista materiaalia T aljalla ja Liikenneturvalla on ja on ollut muutakin materiaalia, mutta tässä mainitut ovat merkittävimpiä, koska ne on mainittu toimintasuunnitelmissa Vuonna 1948 Talja levitti koulujen liikenneturvallisuusopetusohjeita yhteensä kpl. - Lentolehtinen Lapsesi liikenteessä vuosina Lasten liikenneaapinen vuosina Suojelkaa meitä liikenteessä -juliste vuonna Seinäjuliste Lasten, vanhusten ja invalidien liikennöiminen turvattava -juliste vuonna Seinätaulu Koululaisen 12 liikennelupausta vuonna Liikenneohjeita koululaisille -seinätaulu vuonna Jaettiin kaikille kanskouluille. Vuonna 1956 otettiin mukaan pyöräilyohjeet. - Vuonna 1954 tehtiin Seinäjuliste Pysähdy, varo! Sitä painettiin myös kovalevylle koulujen porteille kiinnitettäväksi. - Lasten liikennekoulu -kirjanen eri järjestöjen ohjaajille vuonna Liikenneopettaja -lehti vuonna Lähetettiin kansakoulunopettajille. - Liikennemerkkisarja, ainakin jo vuonna 1962, pahvisia noin 15 cm läpimittaisia. Soveltuu liikenneopetukseen. Edelleen myytävänä. - Lapsemme liikenteessä -lehtinen vuonna 1963, painos kpl - Näin tehdään liikenteessä opetuspaketti päivähoitoon vuonna Kiipeli vuosina Ekaluokkalaisen liikennevihko vuosina Peruskoulun liikenneopetuskansio alkuopetukseen vuonna Kouluhallitus hyväksyi sen opetuksessa käytettäväksi. - Peruskoulun liikenneopetuskansio 3. ja 4. luokan opetukseen vuonna Kouluhallitus hyväksyi sen opetuksessa käytettäväksi. - Peruskoulun liikenneopetuskansio 5. ja 6. luokan opetukseen ja Peruskoulun liikenneopetuskansio 7. ja 8. luokan opetukseen vuonna Koulhallitus hyväksyi ne opetuksessa käytettäviksi. - Kulkunen vuonna Se on edelleen käytössä. - Liikennetehtäviä -aineisto vuosina Liikennelipas vuonna Lapsi turvallisesti autossa -esite vuodesta Äitiyspakkaukseen se sisällytettiin vuonna Edelleen käytössä. - Äiti, isä, neuvo minua kulkemaan turvallisesti -juliste ja esite vuonna 1990.

11 - Koulun pyöräilykasvatus -opas vuonna Liikenneoppia ennen koulua -kirja ja työvihko vuonna Kouluikäinen liikenteessä -virikeaineisto peruskouluille vuonna Pyörällä päästään -aineisto pyöräkortin suorittamiseen vuonna Jalan ja pyörällä -opas vuonna Lasten liikennekirja ja tehtävävihko (Turvapupu) vuonna Omille teille -aineisto peruskoulun liikennekasvatukseen vuonna Turvaa lapsen koulutie -aineisto vaaranpaikkojen kartoittamiseen vuonna Turvallisesti tien yli -aineisto vuonna Turvallisesti bussilla ja autolla -aineisto vuonna Luokan pyöräretkiopas vuonna Kolhuitta kouluun -internet-aineisto esi- ja alakouluille vuonna Kolhuitta kouluun -internet-aineisto yläkouille vuonna Koulun liikenneturvallisuussuunnitelma -internet-aineisto kouluille vuonna Liikenneturvallisuusteemat päivähoidossa -internet-aineisto päiväkodeille vuonna Eläinaiheisia postikortteja ja juliste lasten liikennekasvatukseen vuonna 2008.

12 Elokuvat, rainat ja diasarjat 12 - Tämä kuuluu sinullekin Taljan ja Helsingin kaupungin Liikennelaitoksen toimesta Suomi-Filmi Oy:n valmistama liikenneturvallisuuslyhytfilmi. Ensiesitys Vuonna 1949 siitä valmistui samanniminen koulujen liikenneturvallisuusopetusfilmi, jota näytettiin lukuisissa kansakouluissa pääasiassa Helsingissä, yhteensä noin oppilaalle. Rainaksi se tehtiin vuonna Voi meitä, pikku-liisa Taljan toimesta ja Alkoholiliike Oy:n rahoittamana valmistui vuonna 1951 elokuva, joka on tähdätty erityisesti rattijuoppoutta vastaan perheen näkökulmasta. Tätä elokuvaa, toiselta nimeltään Ajankohtaista asiaa on levitetty yhteensä 23 kopiota eri puolille maata. - Vuonna 1952 valmistui Lapsemme liikenteessä elokuva, jolla vedottiin lasten vanhempiin ja kasvattajiin, puistotätäteihin sekä kunnallisviranomaisiin lasten turvallisuuden lisäämiseksi liikenteessä. Tästä lyhytelokuvasta valmisti Suomi Filmi Oy Taljan toivomuksesta kustannuksitta myös ruotsinkielisen version, mikä lienee ollut Suomessa ainoa ruotsinkielinen liikenneturvallisuuselokuva. - Rainojen käyttö opetuksen havaintovälineenä oli erikoisen suuressa määrin levinnyt myös kouluihin. Liikennöi oikein valmistettiin vuonna 1952 koulujen liikenneopetuksen käyttöön. - Pekka Poika Polkimilla valmistettiin tukemaan uuden voimaan tulleen liikennelainsäädännön mukaista pyöräilyopetusta. - Pyöräilykilpailuja järjestämään - ohjeita koululaiskilpailujen järjestäjille, värielokuva valmistui vuonna 1958 yhdessä Kangasalan liikennetoimikunnan kanssa. - Kouluopetuksessa käytettäväksi tarkoitettu Liikennelaulu vuonna Kahden pyörän tarina kaitaelokuva polkupyöräopetukseen valmistui Pikkulasten liikennevalistuksessa käytettävä värikaitakuva Nalle Puh valmistui vuonna Nalle oppii pyöräilemään -lyhytfilmi valmistui vuonna 1963.

13 - Lapsemme liikenteessä -kuultokuvasarja tehtiin vuonna Valmistettiin kuultokuvasarja Koululaisautonkuljettajien koulutusohjelma vuonna Lapsen silmin elokuva tehtiin vuonna Uusi kuultokuvasarja: Liikenneopetusohjelma esikouluikäisille. valmistui vuonna oli Noppa-ohjelman liikenneopetusfilmin pohjalta laadittiin diasarja Liikenneopetusta 6-8 -vuotiaille vuonna Tästä valmistettiin myös elokuva Näin opimme kulkemaan liikenteessä. Se oli mukana Zagrebissa Jugoslaviassa järjestetyillä filmifestivaaleilla vuonna Suomalais-unkarilainen yhteistyöelokuva Häiriintyneet rytmit valmistui syksyllä Elokuva tehtiin lasten liikennekasvatukseen. Se voitti ensimmäisen palkinnon liikenne-elokuvien sarjassa Unkarin kauppakamarin järjestämillä filmifestivaaleilla. - Pienin askelin -elokuva valmistettiin vuonna 1986 vanhempaintilaisuuksia varten. - Lapsi turvallisesti autossa -video valmistui vuonna 1989 turvakaukaloiden vuokraustoiminnan oheistuotteeksi. - Valmistettiin Luontoretkellä jalan, pyörällä ja mopolla -video vuonna Se liittyi oheistuotteena Yleisradion kanssa tehtyyn ohjelmaan - Luokan pyöräretki -diasarja valmistui vuonna Reput tulee -video yhdessä pääkaupunkiseudun linja-autoyhtiöiden kanssa valmistui vuona Rakas isä, rakas äiti -lyhytelokuva valmistui Taideteollisen korkeakoulun elokuvataiteenosaston ja Liikenneturvan yhteistyönä vuonna Liittyi Turvaa lapsen koulutie -hankkeeseen. Tietokoneaikaan siirtyminen V uonna 1990 Liikenneturvassa tiedettiin, että tietokoneavusteinen opetus oli kouluissa kaiken aikaa lisääntymässä. Liikennekasvatuksen alueelta ei kuitenkaan ollut saatavilla soveliaita ohjelmia. Tällainen kokeiluohjelma valmistettiin yhteisprojektina ATK-instituutin kanssa oppilaiden lopputyönä vuonna Vuonna 1992 koulun liikenneopetuksen tueksi valmistettiin tietokonepeli Älä pelaa yksin - liikenne on yhteispeliä. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisemaan tietokonelehteen Click tuotettiin liikenneaiheiset sivut. Lehden julkaisemisen loputtua jatkettiin aineiston tuottamista omaksi ja erityisesti nuorille suunnatuksi Mikroajo -tietokoneohjelmaksi, joka valmistui vuonna Pyörätie -tietokoneohjelma valmistettiin vuonna Siinä käytiin läpi pyöräilyn perussääntöjä, opetelyiin liikennesääntöjä ja perehdytiin turvalaitteisiin. Vuonna 1996 Liikenneturva avasi omat Internet-sivut.

14 Vuonna 1997 Liikenneturva tuki tietokoeohjelmistoyritys Sofor Oy:n Internetissä toteuttamaa ala-asteille suunnattua liikenneaiheista kilpailua. Vuonna 2000 toteutettiin Liikenneturvan Internet-sivuilla koulun liikennekasvatuksen tueksi ja apuvälineeksi Liikennekasvatuksen työkalupakki. Sivuilta löytyy taustatietoa, harjoitusohjeita, tehtäviä, kysymyksiä yms. apuvälineitä opettajien ja oppilaiden käyttöön. Lapsille tarkoitettu oma Internet-sivusto avattiin vuonna Vuonna 2004 avattuun Opetushallituksen Turvanettiin Liikenneturva tuotti liikennekasvatusosuuden. Vuonna 2007 Liikenneturva sai käyttöönsä ruotsalaiselta sisarjärjestöltä EU:n tukemana tehdyn, lapsille tarkoitetun sivuston Vili Vyötiäinen. Se muunnettiin Suomen oloihin soveltuvaksi. Siinä asioita käsitellään vuodenaikateemojen mukaan. Koulun liikennekilpailut T aljan toimesta järjestettiin keväällä 1956 liikennekilpailu kaikille Suomen kansakoululaisille. Toukokuun puolivälissä lähetettiin koulujen välityksellä kansakoululaisille Kouluhallituksen suosiollisella myötävaikutuksella värikäs kilpailukaavake, jota saattoi käyttää myös opettavaisena liikennepelinä. Kaiken kaikkiaan postitettiin näitä kaavakkeita kpl. Vastaukset toimitettiin opettajain välityksellä kultakin koululta yhteisenä lähetyksenä Taljan toimistoon, minne kilpailun päättyessä saapui yli vastausta, mikä todennäköisesti oli suurin määrä vastauksia, mitä Suomessa oli koskaan yhden kilpailun yhteydessä saatu. Kilpailun palkinnot, yhteensä 101 kappaletta, ensimmäisenä polkupyörä ja muina palkintoina Solifer-valaisinlaite, oli kilpailuun lahjoittanut Saurion Tehdas Oy. Jo ennen vuotta 1956 oli koululaisille järjestetty ns. polkupyöräilijäin merkkisuorituksia, joista oli annettu todistuksia ja tunnustuksia. Vuonna 1956 todistusten tilalle teetettiin kolmivärinen Hyvästä liikennöimistaidosta -hihamerkki. Pyöräilytutkintojen suorittamisen suosio lisääntyi, kun ne muuttuivat kilpailumuotoisiksi ja kun Taljan toimista voitiin jakaa tarpeellista opetus- ja kilpailumateriaalia. Myös teollisuuslaitokset lahjoittivat huomattavan määrän palkintoja, jotka Taljan välityksellä toimitettiin kilpailujen paikallisille järjestäjille.

15 Vuonna 1958 kuntien, kauppaloiden ja kaupunkien koulujen välisiin liikennekilpailuihin lahjoitettiin 20 kiertopalkintoa. Palkinnon oli suunnitellut kuvanveistäjä Jussi Koivusalo. Postisäästöpankin lahjoittamia liikennepelejä voitiin levittää niin paljon, että jokainen liikennekilpailuun osallistunut sai sellaisen. Kyseisenä vuonna Kangasalan liikennetoimikunnan kanssa valmistettiin liikennekilpailuja käsittelevä värielokuva Pyöräilykilpailuja järjestämään - ohjeita koululaiskilpailujen järjestäjille. Helsingissä järjestettiin ensimmäinen kokeiluluonteinen kilpailu vuonna Se järjestettiin yhteistyössä Helsingin poliisilaitoksen ja Helsingin kaupungin kansakoulujen liikunnanvalvojien kanssa kaikilla kansakouluilla neljännen luokan oppilaille. Kilpailu oli samalla karsintakilpailu keväällä 1960 tapahtuvaa koulujen välistä loppukilpailua varten. Liikennekilpailu mopoilijoille ensimmäistä kertaa 15 Vuonna 1960 järjestettiin liikennekilpailuja sekä polkupyöräilijöille että mopoilijoille eri puolilla maata. Talja lahjoitti niihin palkinnot ja avusti kilpailujen suunnittelussa. Polkupyöräkilpailuja järjestettiin yhteensä 1300 yhtä monella paikkakunnalla. 120 kuntaa järjesti ne koulujen väliseksi kilpailuksi. Kilpailuihin otti osaa yhteensä noin lasta. Suuri osanottajamäärän katsottiin johtuvan lähinnä palkintojen herättämästä innostuksesta. Palkintoina oli hopea- ja uushopealusikoita, kuulakärkikyniä, polkupyörän pumppuja, valaisinlaitteita ja liikennemerkeillä varustettuja lyijykyniä. Kuntakohtaisiin kilpailuihin luovutettiin lisää kiertopalkintoja. Keväällä 1961 järjestetty valtakunnallinen mopomestaruuskilpailu herätti paljon huomiota jo senkin vuoksi, että vastaavanlaisia kilpailuja ei ollut koskaan aikaisemmin näin laajassa mittakaavassa järjestetty. Ehtona kilpailuun pääsemiselle oli osallistuminen neljä tuntia kestäville liikenneoppitunneille, joita autokoulut maksutta pitivät. Autokoulujen näin antama tuki yhdessä lahjoituksina saatujen, osallistumaan houkuttelevien palkintojen kanssa teki kilpailujen järjestämisen mahdolliseksi. Liikennekilpailu oppikoululaisille Syksyllä 1964 pantiin pääpaino oppikoululaisten liikennekilpailukampanjaan, johon otti osaa noin oppikoulunuorta. Koko maata käsittävänä järjestettiin vuonna 1965 edellisen vuoden oppikoulukampanjan jatkoksi Valtion Nuorisotyölautakunnan kanssa suuri Nuorison valtakunnallinen liikennekilpailu, joka käsitti auto-, traktori- ja moottoripyöräsarjat. Kilpailuihin osallistui kaikkiaan noin nuorta. Tätä toimintaa tuki Neste Oy, joka lahjoitti suurimman osan kilpailuissa jaetuista palkinnoista. Vuonna 1965 jatkettiin myös lasten ja nuorten liikennekilpailutoimintaa edellisten vuosien tapaan. Sen lisäksi eri puolilla maata järjestettiin myös 35 opettajille tarkoitettua kilpailua. Kansainvälinen kilpailutoiminta käynnistyi olympialaisilla Vuonna 1968 oli alle 15-vuotiailla nuorilla ensi kertaa mahdollisuus osallistua kansanvälisiin liikenneolympialaisiin, jotka järjestettiin Bernissä Sveitsissä. Kovien alkukarsintojen jälkeen valittu Suomen joukkue sijoittui loppukilpailussa neljänneksi. Vuonna 1969 järjestettiin II Nuorison valtakunnallinen liikennekilpailu. Se ulottui 300 kuntaan. Kilpailuun liittyi yhdeksän ohjelman sarja televisiossa kerran kuukaudessa lähetettynä. Samana vuonna järjestettiin ensimmäistä kertaa myös Pohjoismainen liikennekilpailu, joka päättyi Turussa järjestettyyn yhteispohjoismaiseen loppukilpailuun. Suomen joukkue voitti mestaruuden. Yhteistyö Yleisradion kanssa alkaa Vuonna 1970 koululaisten pohjoismaiseen liikennekilpailuun osallistui noin koululaista sen eri vaiheisiin. Teoreettinen osa tapahtui kouluissa Kouluradion avustuksella,

16 käytännön kilpailut kouluissa, kunnissa, lääneissä ja valtakunnallinen loppukilpailu sekä viimeiseksi pohjoismainen kilpailu Stavangerissa. Ahvenanmaa oli ensimmäistä kertaa mukana kotimaan kilpailuissa. Vuonna 1971 osallistujamäärä saatiin nousemaan, sillä noin koululaista osallistui Taljan laatimalla kysymyslomakkeella käytyyn kilpailun teoriaosaan, jonka oikeat vastaukset perusteluineen selvitettiin kouluradiossa. Ensimmäistä kertaa kotimaisen kilpailun kaksi parasta tyttöä ja poikaa pääsivät edustamaan Suomea seuraavana keväänä järjestettyyn kansainväliseen koululaisten liikennekilpailuun Portugaliin. 16 Vuonna 1986 kilpailujen oheismateriaaliksi tehtiin Liikennetehtäviä -aineisto, jota käytettiin yhdessä Kouluradiolähetysten kanssa. Koululaisten liikennekilpailut, joihin parhaimmillaan osallistui yli koululaista järjestettiin viimeistä kertaa vuonna 1987 sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Loppuvaiheessa yhteistyökumppaneina olivat Yleisradio ja kouluhallitus. Liikennetehtäviä aineistoa käytettiin Kouluradion oheismateriaalina vielä vuoteen 1991 asti. Liikenne- ja ympäristönsuunnittelu E nsimmäiset lasten liikenne- ja leikkipuistosuunnitelmat Talja teki vuonna 1954 Tampereelle ja Helsinkiin. Tampere oli paikkakunta, johon liikennepuisto ensimmäisenä rakennettiin. Sen avajaisia vietettiin lokakuun 1. päivänä Puisto sai laajaa huomiota myös maamme rajojen ulkopuolella, jota osoittivat useat Taljalle osoitetut tiedustelut saada kentän piirustukset ja tarkat ohjeet sen rakentamiseksi. Poliisiviranomaisen valvonnan alaisena lapsille ryhdyttiin puistossa opettamaan oikean liikennöimisen alkeet. Vastaavanlainen suunnitelma oli tehty Helsingin lisäksi jo Kemiin vuonna Vuonna 1960 liikennepuisto oli rakennettu myös jo Hämeenlinnaan. Vuonna 1964 voitiin todeta, että kiinnostus lasten liikennepuistoihin ja siellä saatavaan liikennekasvatukseen kasvoi vuosi vuodelta. Kuopioon rakennettu puisto tarjosi tuolloin myös varttuneille ihmisille paljon mielenkiintoista nähtävää ja opittavaa. Vuoteen 1965 mennessä opetusviranomaiset olivat todenneet liikennepuistojen sekä liikenneopetuspöytien merkityksen liikenneturvallisuustyössä. Taljan liikennetekninen toimisto olikin laatinut useita näihin liittyviä yleis- ja detaljisuunnitelmia.

17 Vuonna 1969 Talja julkaisi kunnille tarkoitetun oppaan Liikennepuistoja rakentamaan. Talja järjesti liikennepuistojen toiminnasta vastaaville kaksipäiväisiä koulutuspäiviä, jollaisiin vuonna 1970 osallistui 30 ja seuraavana vuonna 26 henkilöä. Koulukyytikuljetusten tarpeen synnyttäminä tulivat vuonna 1969 uutena työmuotona koulujen liikennetekniset järjestelyt. Koulukyytiautojen muuttaessa koulujen piha-alueita lapselle vaarallisiksi, tarjosi Talja maksutonta apuaan pihojen parannussuunnitelmien tekemiseen. Liikennepuistosuunnitelmat muuttuivat 1970-luvun puolivälissä monitoimipuistojen suunnitelmiin. Vuoteen 1987 mennessä Liikenneturva oli suunnitellut monitoimipuistoja jo 30 paikkakunnalle. Tällöin kuitenkin suurin työpanos käytettiin koulualueiden liikennejärjestelyihin. 17 Vuonna 1979 vietetyn Lapsen vuoden ohjelman mukaisesti Liikenneturva järjesti kymmenen liikenneympäristöaiheista tilaisuutta. Pääaiheena oli lapsen liikkuminen turvallisessa liikenneympäristössä. Valistus kohdistettiin sekä suunnittelijoihin että päätöksenteosta vastaaviin luottamushenkilöihin. Vuonna 1988 suunnitteluavun antaminen oli laajentunut koulualueista koulujen lähiympäristöjen liikennejärjestelyihin. Kunnille annettiin lausuntoja, jotka liittyivät muun muassa koulumatkojen turvallisuuteen. Koulualueille suunniteltiin esimerkiksi polkupyöräilyn harjoitusratoja. Siihen asti kun liikennetekninen neuvontatyö lopetettiin vuonna 1994, painopiste oli edelleen pääasiassa koulujen piha-alueiden ja kouluteiden liikenneturvallisuutta parantavissa toimissa. Talja koulukyytien alkuunpanija V uonna 1969 Talja ryhtyi ottamaan yhteyttä eri viranomaisiin koulukyytien tarkoituksenmukaisuutta ja turvallisuutta edistävien toimien aikaansaamiseksi. Yhteistyössä Kouluhallituksen kanssa saatiin alulle toimikunta, jonka tehtäväksi jäi valmistella näitä kysymyksiä. Vuonna 1971 valmistettiin kuultokuvasarja Koululaisautonkuljettajien koulutusohjelma Vuonna 1972 järjestettiin 30 koulukyytikurssia. Niihin osallistui yhteensä 732 kuljettajaa. Vuonna 1999 Liikenneturva osallistui opetushallituksen työryhmän työhön, joka tuotti koululaisautonkuljettajille tarkoitetun Koulukuljetus -oppaan. Koululaiskuljetuskoulutukseen tarkoitettu kurssiaineisto Koululaiskuljetus valmistui vuonna Se tuotettiin yhteistyössä Taksiliiton, Linja-autoliiton, Kuntaliiton ja opetushallituksen kanssa. Vuonna 2003 käynnistettiin yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa hanke, jonka tavoitteena oli saada aikaan laatukriteerit koulukuljetuksille. Liikenneturvan osuutena oli suunnitella koulukuljetuksia hoitavien kuljettajien koulutus. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa suositeltiin kunnille kuljettajien koulutuksen sisällyttämistä tarjousasiakirjoihin. Kouluille tuotettiin aineisto turvallisesta käyttäytymisestä koulukuljetuksissa. Liikenneturva on järjestänyt ja järjestää edelleenkin koulukuljetuksista vastaaville kuljettajille koulutusta. Esimerkiksi vuonna 2008 järjestettiin neljä koulutustilaisuutta.

18 18 Sähköiset tiedotusvälineet T aljan toimesta järjestettiin vuonna 1939 radiossa liikennevalistuskilpailu kansakoululapsille Miten Kalle ja Maija välttyvät liikenneonnettomuuksilta. Sotatilanteesta huolimatta osan kouluista ollessa suljettuna otti kilpailuun osaa opettajien ilmoitusten mukaan koululaista. Osanottajia arveltiin olleen kuitenkin paljon enemmän, mutta opettajat eivät ennättäneet lähettää oppilaiden vastauksia ennen kuin sota syttyi. Vuonna 1941 yhdistys järjesti Kouluradion kanssa kansakoululapsille kilpailun radiossa keväällä Tapaturmapeikon suuta tukkimaan. Osaotto oli ilahduttavan runsas, kaikkiaan vastausta. Palkintona jaettiin kunniakirjaa. Vuonna 1945 Kouluradiossa järjestettyjen kirjoituskilpailujen palkitsemiseksi myönsivät eri vakuutusyhtiöt yhteensä mk. Näillä sekä yhdistyksen omilla varoilla voitiin palkita yhteensä 120 kansakouluoppilaan kilpakirjoitukset. Palkintojen suuruus vaihteli 50:stä 300 markkaan. Vuodesta 1969 lähtien Yleisradio osallistui koululaisten liikennekilpailujen järjestämiseen lähettämällä niihin liittyviä ohjelmia television kautta ja seuraavasta vuodesta lähtien Kouluradion kautta vuoteen 1987 ja liikennetehtäviin liittyen vielä vuoteen 1991 asti. Television kanssa tehdyn yhteistoimintasopimuksen mukaan valmistettiin vuonna 1970 kymmenen animaatiofilmiä, kukin pituudeltaan noin minuutin. Niitä käytettiin tunnusfilmeinä lähinnä lasten ja nuorten ohjelmissa. Vuonna 1973 valmistettiin Koulutelevision kanssa yhteistyössä keski- ja yläasteille tarkoitettu televisio-ohjelma Syyt ovat syvemmällä. Se esitettiin kevätkaudella Vuonna 1976 aloitettiin televisiosarjan ja monitoimikirjan laatiminen 4-5 vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen yhdessä Yleisradion edustajien kanssa vuotta 1977 varten. Syntyi kolmiosainen PIM PAM PELISTÄ POIS -ohjelma ja sen oheistuotteena Kiipeli -kirja. TV 1:n lasten ja nuorten toimituksen ja Tampereen yliopiston tutkijan kanssa tehtiin vuonna 1976 Noppa -lastenohjelma ja sen oheistuotteena Ekaluokkalaisen liikennevihko. PIM PAM PELISTÄ POIS -ohjelman nauhoituksesta

19 Vuonna 1978 TV 1:n lasten ja nuorten toimituksen kanssa valmistettiin koulunsa aloittaville lapsille kaksi liikenneohjelmaa, joista toinen oli Ratkaiseva matka. Ne lähetettiin elokuussa. Vuonna 1978 valmistettiin TV 1:n lasten ja nuorten toimituksen kanssa 7-14 vuotiaille lapsille tarkoitettu kuuden ohjelman sarja Kissansilmä, joka lähetettiin syksyn aikana. Vuonna 1979 TV 1:n lasten ja nuorten toimituksen kanssa valmistettiin 22 viiden minuutin mittaista liikenneohjelmaa koululaisille. Ne lähetettiin kevään aikana uusintoineen. Vuonna 1979 elokuussa ennen koulujen alkamista esitettiin uusintana 6-8 vuotiaille tarkoitettu filmi Ratkaiseva matka. 19 TV 1:n lasten ja nuorten toimituksen kanssa valmistettiin vuonna 1980 TV-ohjelma polkupyöräilijöille. Vuonna 1981 suunniteltiin Kouluradion kanssa vuoden 1982 Liikennetieto I ja Liikennetieto II -ohjelmia. Vuonna 1983 Koulutelevisiossa oli ohjelmia polkupyöräilystä, jotka liittyivät Pyöräretki-83 kampanjaan. Siellä esitettiin myös Liikennejengi -nimistä sarjaa, johon kuului kahdeksantoista 5 minuutin mittaista ja kaksi 15 minuutin ohjelmaa. Vuonna 1992 valmistettiin kolmen ohjelman sarja Luontoretkellä jalan, pyörällä ja mopolla. Niistä valmistettiin myös video. Vuonna 1997 Liikenneturva tuotti koulutelevisioon kaksi polkupyöräilyä ja uusia kevyen liikenteen sääntöjä käsittelevää 20 minuutin mittaista ohjelmaa. Molemmat lähetettiin kahteen kertaa ja niihin sisältynyttä sääntötietoiskua esitettiin lisäksi kaapelitelevisiossa. Poliisi mukana liikennekasvatustyössä L iikenneturvallisuustyön jatkuvuutta ja laajentumista silmälläpitäen lähetti Talja jo syksyllä 1947 kirjelmän kaikille maan kunnanvaltuustoille ja nimismiehille sekä muille poliisiviranomaisille vuoden 1948 liikenneturvallisuustyön tehostamiseksi. Vuonna 1948 Talja järjesti keskitetyn liikennekauden koko maassa. Liikennekauden aikana annettiin kouluissa liikenneturvallisuusopetusta ja Liikkuvan poliisin liikennepartiot suorittivat tieliikenteen valvontaa ja ohjausta yhteistoiminnassa paikallisten poliisipäälliköiden kanssa. Tällöin poliisit ottivat vastaan myös koululaisten liikenneturvallisuuspyöräilyn merkkisuorituksia. Vuonna 1950 voitiin todeta, että useammat maamme kaupungit ja kauppalat olivat ryhtyneet jo antamaan kouluissa liikenneopetusta poliisiviranomaisten avustuksella. Vuonna 1953 yksinään Liikkuva poliisi oli antanut liikenneopetusta koululaiselle. Helsingin kaupungin poliisilaitoksen toimesta sitä oli annettu yli koululaiselle. Vuonna 1956 järjesti Talja yhteistoiminnassa Liikkuvan poliisin kanssa sen alipäällystölle koulutuspäivät Helsingissä. Aiheena oli lasten liikenneturvallisuusopetus. Päivien aikana pidettiin liikenneturvallisuusopetuksesta useita esitelmiä, järjestettiin ryhmätyöskentelyä, jossa pohdittiin liikenneturvallisuuskysymyksiä ja pidettiin mallioppitunteja jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden liikenneopetuksessa. Vuonna 1959 Liikkuva poliisin kerrottiin ottaneen osaa kouluissa annettunu liikenneopetukseen osittain varsinaiseen työhönsä kuuluvana osittain vapaa-aikana pitämällä liikenneoppitunteja eri oppilaitoksissa sekä suorittamalla ohjaavaa liikennevalvontaa kaiutinautojensa välityksellä.

20 Vuonna 1959 Talja lahjoitti Liikkuvan poliisin läänin komisarioiden käyttöön 11 kappaletta magneettisia havaintotauluja täydellisine varustuksineen käytettäväksi lasten liikenneopetukseen. Vuonna 1961 Talja lahjoitti Liikkuvan poliisin käyttöön liikenneopetusauton. Autoa oli tarkoitus käyttää pääasiassa kouluopetuksessa. Sen mukana liikkuivat koulutetut poliisit, jotka aikaisemmin olivat toimineet koulujen liikenneopettajina. 20 Vuonna 1962 voitiinkin jo todeta, että liikenneopetusauto, etenkin Uudenmaan läänin alueella, oli tehostanut kouluissa tapahtuvaa liikenneopetusta. Samaan aikaan Lahdessa Liikkuva poliisi oli aloittanut nukketeatteriopetuksen, ja se oli saanut hyvän vastaanoton kouluissa. Tarkoitus oli edelleen kehittää tätäkin opetusmuotoa. Vuonna 1964 Talja lahjoitti Liikkuvalle poliisille kaksi täydellisesti varustettua liikenneopetusautoa. Niiden yhteisarvo oli noin mk. Vuonna 1965 todettiin, että autot olivat runsaassa käytössä. Niitä hyväksikäyttäen voitiin tehokkaasti suorittaa opetusta myös pienten lasten keskuudessa. Vuoden lopulla Talja tilasi tähän tarkoitukseen kolme autoa lisää, joiden luovutus tapahtui kuitenkin vasta vuoden 1966 puolella. Jälleen vuonna 1968 Talja lahjoitti Liikkuvalle poliisille kaksi liikenneopetusautoa. Vuonna 1976 poliisin liikenneopetuksen tehostamiseksi järjestettiin syksyllä pedagoginen kurssi. Vuonna 1980 Liikenneturva osallistui poliisin liikenneopetuskansioiden valmistamiseen. Vuonna 1982 Liikenneturva rupesi maksamaan poliisin liikenneopetuksen tehostamiseksi tietyn koulutuksen saaneille poliiseille opetuspalkkiota peruskoulun yläasteella, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa annetusta opetuksesta.

21 Vuonna 1983 Liikenneturva teki poliisien pedagogista kurssia varten opetussuunnitelman, jota kokeiltiin käytännössä Vaasassa ja Laukaassa. Liikenneturva osallistui vuonna 1985 sisäasiainministeriön laillisuus- ja liikennekasvatuksen opetusohjelmatyöryhmän työskentelyyn ja suunnitteli poliisille materiaalia yläasteen liikenneopetusta varten. Edelleen Liikenneturva kouluttaa poliiseja myös alueellisesti. Esimerkiksi vuonna 2003 Kuopin ja sen lähiseudun poliiseille järjestettiin koulun liikennekasvatukseen ohjaava koulutustilaisuus. 21 Työryhmät L iikenneturvalaisia on kuulunut seuraaviin työryhmiin: - Lasten turvaistuinta käsittelevä työryhmä, Lasten tapaturmatoimikunta, Lastensuojelun Keskusliitto, Koululaiskuljetustyöryhmä, liikenneministeriö, , Lasten liikenneturvallisuutta selvittelevä työryhmä, Talouden yhteistyö- ja kehittämisjärjestö OECD, INSTA-projekti, Pohjoismaisen standardisoimisryhmän polkupyörien lasten turvaistuimen standardisointiryhmä, Lasten liikenneopetusmenetelmien tuloksellisuutta tutkiva ryhmä NTR, Liikennekasvatuksen kehittämiseksi perustettu työryhmä, kouluhallitus Lasten tapaturmatoimikunnan aineistotyöryhmä, Lääkintöhallitus Poliisin laillisuus- ja liikennekasvatuksen opetusohjelmatyöryhmä, sisäasiainministeriö Liikenneopetusmenetelmien tuloksellisuuden arviointiryhmä, OECD, Lasten turvalaitetyöryhmä Liikennekasvatuksen asemaa ja kehittämistä selvittävä työryhmä, opetusministeriö, Koulumatkatyöryhmä, opetushallitus, Koulumatkatyöryhmän koululaisautonkuljettajien opetusohjelmaa laativa työryhmä, opetushallitus, Koulumatkatyöryhmän koululaisautonkuljettajien käsikirjaa laativa työryhmä, opetushallitus ja Liikennekasvatustyöryhmä, opetushallitus, Sisäasiainministeriön poliisiosaston liikennekasvatusaineistotyöryhmä, Liikennekasvatusverkon tukiryhmä, opetushallitus Koulun ja autokoulun yhteisopetusmallin kehittäminen, Lasten polkupyöräistuimia käsittelevä Euroopan standardisoimiskomitean työryhmä, Lasten liikenneturvallisuustyöryhmä, OECD, Lasten näkökulma tienpidossa -ohjausryhmä, Tiehallinto, Koulutapaturmahanke, Stakes,

TUKEA OPPIMISEEN EVÄITÄ ELÄMÄÄN Perusopetuksen tuki -hankekokonaisuus Päijät-Hämeessä

TUKEA OPPIMISEEN EVÄITÄ ELÄMÄÄN Perusopetuksen tuki -hankekokonaisuus Päijät-Hämeessä TUKEA OPPIMISEEN EVÄITÄ ELÄMÄÄN Perusopetuksen tuki -hankekokonaisuus Päijät-Hämeessä TUKEA OPPIMISEEN EVÄITÄ ELÄMÄÄN Perusopetuksen tuki hankekokonaisuus Päijät-Hämeessä Eija Kinnunen Liisa Usvaala Riitta

Lisätiedot

Palosuojelurahaston tilinpäätös vuodelta 2014

Palosuojelurahaston tilinpäätös vuodelta 2014 Palosuojelurahaston tilinpäätös vuodelta 2014 Sisällysluettelo 1 Palosuojelurahaston toimintakertomus 2014... 3 1.1 Johdon katsaus... 4 1.2. Vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tulokset ja

Lisätiedot

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Sisällysluettelo Johdanto 4 OSALLISUUS RAKENTEISSA 7 Oppilaskunnan hallituksen vaalit 8 Oppilaskunta opettajien

Lisätiedot

HÄN ASETTI LAPSEN HEIDÄN KESKELLEEN

HÄN ASETTI LAPSEN HEIDÄN KESKELLEEN HÄN ASETTI LAPSEN HEIDÄN KESKELLEEN Vantaan Vantaankosken seurakunnan lapsityö vuosina 1966 1984 Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta teologian osasto/ läntinen teologia Pro gradu -tutkielma, syksy

Lisätiedot

Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Osoite: Toinen Linja 17, 00530 Helsinki www.mll.fi Valokuvat: Antero Aaltonen

Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Osoite: Toinen Linja 17, 00530 Helsinki www.mll.fi Valokuvat: Antero Aaltonen Vuosikertomus 2005 Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Osoite: Toinen Linja 17, 00530 Helsinki www.mll.fi Valokuvat: Antero Aaltonen Paino: Painotalo Miktor 2006 Vuosikertomus 2005 Mannerheimin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS Väestöliitto ry 1.1.2007-31.12.2007

VUOSIKERTOMUS Väestöliitto ry 1.1.2007-31.12.2007 VUOSIKERTOMUS Väestöliitto ry 1.1.2007-31.12.2007 VÄESTÖLIITTO RY VUOSIKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus Yleistä Perhetoiminnot Seksuaaliterveysklinikka Kansainvälisen kehityksen yksikkö Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014

Sisällysluettelo. Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1 Perhehoitoliitto ry:n toimintaympäristö... 3 2 Monimuotoinen perhehoito... 4 Lasten ja nuorten perhehoito... 4 Ikäihmisten

Lisätiedot

Kouluterveyskysely, kouluterveydenhuolto ja terveystieto

Kouluterveyskysely, kouluterveydenhuolto ja terveystieto Työpapereita 1/2005 Matti Rimpelä, Anni Ojajärvi, Pauliina Luopa (Stakes) ja Hanne Kivimäki (Tampereen yliopiston terveystieteiden laitos) Kouluterveyskysely, kouluterveydenhuolto ja terveystieto Perusraportti

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2012 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: Antero Aaltonen, Keksi/Suvi-Tuuli

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Liikenneturva on julkisoikeudellinen yhdistys, joka toimii valtakunnallisena liikenneturvallisuustyön keskusjärjestönä (Laki LiikenneturvastaNo 278/2003). Liikenneturvan tarkoituksena

Lisätiedot

YLIHÄRMÄN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005

YLIHÄRMÄN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005 YLIHÄRMÄN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005 OSA A: KUNTIEN YHTEINEN OSA HÄRMÄNMAAN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005 Tiehallinto, Vaasan tiepiiri 2005 Kartat: Genimap Oy Karttaikkuna Oy TIEHALLINTO

Lisätiedot

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla 1 Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla TIIVISTELMÄ...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Arviointiaihe ja tavoite...3 1.2 Pääkaupunkiseudun yhteistyön strategiset linjaukset...4 1.3 Opetustoimen yhteistyön linjaukset

Lisätiedot

3 LUMA-HANKKEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

3 LUMA-HANKKEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 3 LUMA-HANKKEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Tässä luvussa kuvataan tarkistetussa LUMA-ohjelmassa määriteltyjen hankkeiden toteutumista. Koska talkoolaisten toiminta on saanut hyvin moninaisia muotoja, näitä

Lisätiedot

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Kansallisen kampanjan raportti ja arviointi Riikka Jalonen,

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

Opettajankoulutus eilen, tänään ja huomenna

Opettajankoulutus eilen, tänään ja huomenna Martti T. Kuikka Opettajankoulutus eilen, tänään ja huomenna Johdanto Kun viime vuodet on ulkomailla hämmästelty suomalaisen opettajankoulutuksen korkeaa tasoa, kouluhistorian tutkijan on syytä tässä yhteydessä

Lisätiedot

Koulutapaturmien ehkäisy

Koulutapaturmien ehkäisy Anne Lounamaa, Petri Huhtanen, Marja Kurenniemi, Simo Salminen, Mirja-Leena Heikkilä, Jaana Virtanen Koulutapaturmien ehkäisy 2002 2004 totetettu kehittämishanke Aiheita 11/2005 ISBN 951-33-1620-3 ISSN

Lisätiedot

Suun terveyden edistämisen elämänkaarimalli (STEEM) -hanke Vantaan suun terveydenhuollossa 2006 2008

Suun terveyden edistämisen elämänkaarimalli (STEEM) -hanke Vantaan suun terveydenhuollossa 2006 2008 Suun terveyden edistämisen elämänkaarimalli (STEEM) -hanke Vantaan suun terveydenhuollossa 2006 2008 Vantaan kaupungin paino/ 3/2009 Suun terveyden edistämisen elämänkaarimalli (STEEM) -hanke Vantaan suun

Lisätiedot

Aamuvalmennuksesta oppitunnille

Aamuvalmennuksesta oppitunnille Aamuvalmennuksesta oppitunnille Joensuun Yhteiskoulun lukio ja Joensuun Urheiluakatemia opiskelun ja urheilun yhdistäjänä Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Historia-

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Lapinlahden liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma 2005-2007. Kuva Liikenneturva

Lapinlahden liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma 2005-2007. Kuva Liikenneturva Lapinlahden liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma 2005-2007 Kuva Liikenneturva Helmikuu 2005 Lapinlahden liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma 2005-2007 Helmikuu 2005 ESIPUHE Lapinlahden

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TAVOITTEET... 7 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN VUOSITEEMAT... 8 TOIMINTASUUNNITELMA... 10 SEURANTA...

JOHDANTO... 4 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TAVOITTEET... 7 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN VUOSITEEMAT... 8 TOIMINTASUUNNITELMA... 10 SEURANTA... UTAJÄRVEN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA Utajärven kunta Kesäkuu 2002 SISÄLLYSLUETTELO LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 JOHDANTO... 4 LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA... 5 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

Terveyttä kaikille TERVEYSTALOT JA KUNNANLÄÄKÄRINTALOT 1940-luvulta 1960-luvulle. Teija Ahola Selvitystyö Ahola 2014

Terveyttä kaikille TERVEYSTALOT JA KUNNANLÄÄKÄRINTALOT 1940-luvulta 1960-luvulle. Teija Ahola Selvitystyö Ahola 2014 Terveyttä kaikille TERVEYSTALOT JA KUNNANLÄÄKÄRINTALOT 1940-luvulta 1960-luvulle Teija Ahola Selvitystyö Ahola 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 TUTKIMUSKOHDE... 5 3 KÄYTETYT LÄHTEET JA KÄSITTEET...

Lisätiedot

Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012

Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012 Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012 Mediakasvatusseura ry Anniina Lundvall & Juulia Andersson Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012 1 Sisällysluettelo LUKIJALLE... 4 NÄKÖKULMIA MEDIAKASVATUSKENTÄN

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN, AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN JA VARHAISKASVATUKSEN NYKYTILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN, AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN JA VARHAISKASVATUKSEN NYKYTILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Sitran teknologia-arviointihanke Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN, AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN JA VARHAISKASVATUKSEN NYKYTILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2010 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: Antero Aaltonen, www.colourbox.com,

Lisätiedot

PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA ISSN 0358-576X ISBN 978-952-5414-81-3 PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 PORIN KAUPUNKI PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Turun

Lisätiedot