Sosialidemokraattisen Nuorison Keskusliitto r.y.:n. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1970

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosialidemokraattisen Nuorison Keskusliitto r.y.:n. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1970"

Transkriptio

1 Sosialidemokraattisen Nuorison Keskusliitto r.y.:n TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1970

2

3 I YLEISKATSAUS 1. Kansainvälinen tilanne Kertomusvuoden kansainväliselle tilanteelle on ollut ominaista USA:n imperialistisen valloitussodan kiihtyminen Indokiinassa sekä toisaalta monet Euroopan turvallisuuteen vaikuttavat rinnakkaiset tekijät. Euroopassa vuosi 1970 merkitsi tuntuvaa jännityksen lieventymistä. Siihen vaikutti osittain Länsi-Saksan sosialidemokraattis-liberaalisen hallituksen realistinen näkemys idänsuhteiden hoidosta, joka johti väkivallan käytön kieltäviin sopimuksiin Neuvostoliiton kanssa elokuussa ja Puolan kanssa lokakuussa. Puolan kanssa tehty sopimus merkitsi samalla Oder Neisse-linjan tunnustamista Länsi-Saksan taholta. Samoin neuvottelivat DDR ja Länsi-Saksa korkealla virkamiestasolla suhteiden järjestämisestä, mikä merkitsi kahden Saksan olemassaolon tosiasiallista tunnustamista Brandtin hallituksen puolelta. Suomen turvallisuuskokousaloite sai vuoden aikana laajaa kannatusta sosialististen maiden ja eräiden NATO-maidenkin taholta. Osoituksena Neuvostoliiton ja Suomen luottamuksellisista suhteista jatkettiin maittemme välistä yya-sopimusta 25-vuodella jo ennen edellisen sopimuskauden umpeenkulumista. Suomi toimi syyskaudella Neuvostoliiton ja USA:n välisten SALT-neuvottelujen isäntänä jo toista kertaa. Kaikki nämä ilmiöt on nähtävä tunnustuksena Suomen puolueettomuuspolitiikalle. Euroopan kapitalististen maiden taloudelliset integraatiopyrkimykset johtivat vuoden loppupuolella uuteen vaiheeseen, kun EEC:n laajentamisneuvotteluihin ryhdyttiin Brysselissä. Pääkysymys on Englannin mukaantulo EEC:hen. Myös pohjoismaat tahtovat eri tavoin järjestää suhteensa EEC:hen. Suomen neuvotteluja kaupallisista järjestelyistä EEC:n kanssa on hoidettu vähin äänin. On ilmeistä, että työväenliikkeen kannalta Suomen kytkeminen EEC:hen on haitallista sosialististen tavoitteiden läpiviemiseksi. Amerikkalaiset ja Saigonin nukkearmeija laajensivat Vietnamin sotaa toukokuussa Kambodzaan sen jälkeen kun maan laillinen valtion- 3

4 päämies prinssi Sihanouk oli CIA:n ja Lon Nolin taantumusklikin toimesta syrjäytetty. Kuten Vietnamissa ottivat isänmaalliset voimat lyhyessä ajassa haltuunsa suurimman osan Kambodzan maaperästä. Myös Laosissa eteni isänmaallinen Pattet Lao-rintama. Lähi-idän tilanne on ollut edelleen tulenarka. YAT:n ja Israelin välillä vallitsi aselepo Suezilla, mutta toisaalta suurvaltojen neuvottelut kriisin ratkaisemiseksi eivät ole tuottaneet tulosta lähinnä Israelin taipumattoman asenteen takia. Arabimaailmassa laajalti vaikutusvaltaa nauttinut presidentti Nasser kuoli syyskuussa. Tämä yhdessä Jordaniassa käydyn palestiinalaississien ja taantumushallituksen välisen verisen yhteenoton kanssa heikensivät jossain määrin arabirintamaa. Sosialismin laajentaminen maailmanlaajuisessa mitassa edistyi Chilen kansanrintaman ehdokkaan Allenden voitettua presidentin vaalit. Muuallakin latinalaisessa Amerikassa on vastustus USA:n riistopolitiikkaa kohtaan lisääntynyt. Imperialismin asemat ovat luhistumassa kaikkialla maailmassa. 2. Sisäpolitiikka Kertomusvuoden keskeisin tapahtuma oli eduskuntavaalit maaliskuussa. Vasemmiston kannalta vaalit olivat tappiolliset, joskin SDP menetti asemiaan varsin vähän. SKDL kärsi raskaan tappion ja TPSL hävisi kokonaan eduskunnasta. Suurimmat voittajat olivat oppositiossa olleet kokoomus ja SMP. Uusi eduskunta tuli selvästi oikeistoenemmistöiseksi. Vaalien tulos heijastui myös hallituksen muodostamispyrkimyksissä. Huolimatta voitostaan porvaripuolueet eivät pystyneet kasaamaan hallitusta, ja Auran lyhytaikaisen virkamieshallituksen jälkeen muodostettiin Karjalaisen hallitus entiselle pohjalle liberaaleilla vahvistettuna. Pihtisynnytyksen jäljet näkyivät tässä yhdistelmässä jo alusta lähtien: lukuunottamatta joitakin sosiaalipoliittisia uudistuksia {mm. vuokralaisten irtisanomissuojalaki ja aborttilaki) hallitus ei saanut paljonkaan aikaan, ja vuoden loppua kohti hallituspuolueitten sisäiset erimielisyydet lisääntyivät. Eräs kauden työväenluokan kannalta onnettomia aikaansaannoksia oli kriisilaki. Porvarienemmistöön nojautuen keskustapuolue kykeni isännöimään hallituksessa tavalla, jossa sosialidemokraattisten ministerien omaleimaisuutta ei juuri näkynyt. Porvarillista tulopolitiikkaa harjoitettiin "vakaan taloudellisen kasvun turvaamisen" nimissä. Pyrkimykset tulopoliittisen kokonaisratkaisun aikaansaamiseksi Liinamaa I:n ja II:n jatkoksi eivät ottaneet onnistuakseen, ennenkuin tasavallan presidentti puuttui asiaan: siksi voimakas oli työväenluokan vastustus sen elinehtoja kaventavaa ta-

5 louspolitiikkaa kohtaan, minkä laaja työpaikkakohtaisten lakkojen aalto osoitti. Marraskuussa solmittiin ns. UKK-sopimus SAK:n valtuuston hyväksyttyä sen Kiljavan kokouksessa sosialidemokraattien toimesta ja kommunistien vastustaessa sitä. Useimmat SAK:n jäsenliitot solmivat vuoden loppuun mennessä tes-sopimukset UKK-linjalla: vain suurimmat liitot Metallityöväen ja Rakennustyöläisten liitot, eivät päässeet sopimukseen työvoiman ostajien kanssa. Positiivista UKK-sopimuksessa oli pienituloisimpien työläisten ansiotasoa kohottanut minimipalkkapykälä. Toisaalta sopimuksen sisältämä hintasäännöstelyn osittainen purkaminen on ollut omiaan mitätöimään saavutettuja palkankorotuksia. Eräitä porvarillisjohtaisen hallituspolitiikan ja tulopoliittisen raamiratkaisun työväenluokan kannalta haitallisia vaikutuksia oli vasemmistopuolueiden suhteiden selvä kiristyminen loppuvuodesta, mikä tuntui erityisesti ay-liikkeessä. Porvariston vaikutusvallan kasvu näkyi kulttuuripolitiikassa: osoituksina tästä olivat kurinpalautus Yleisradiossa sekä aikaisempaa taantumuksellisemman korkeakoulu-uudistusesityksen julkistaminen opetusministeri Itälän kädestä. II HALLINTO 1. Liittokokous Liiton IV varsinainen liittokokous pidettiin Kotkassa Kotkan Sosialidemokraattisen Työväenyhdistyksen talossa toukokuun päivinä. Kokoukseen osallistui 202 edustajaa 193 perusjärjestöstä. Kokousta seuraamassa oli runsas joukko sekä kotimaisia että ulkolaisia kutsuvieraita. Kotimaisten kutsuvieraiden puolesta esitti tervehdyksen Rafael Paasio, ulkolaisten Ulf Karlsson ja valtion nuorisotyölautakunnan puolesta Pertti Paasio. Liiton puheenjohtajakysymyksestä käytettiin runsaasti puheenvuoroja joissa tuotiin esille kolme ehdokasta, Matti Ahde, Risto Laakkonen ja Ulf Sundqvist. Matti Ahteen kieltäydyttyä suoritettiin vaali jossa Sundqvist sai 108 ääntä ja Laakkonen 90. Kokouksessa hyväksyttiin kolmen edellisen vuoden tili- ja toimintakertomukset, piiri- ja perusjärjestöjen tekemät esitykset, liiton ja piirijärjestöjen sääntömuutokset sekä esitys poliittiseksi toimintaohjelmaksi joka kuitenkin palautettiin liittotoimikunnalle edelleen valmisteltavaksi. Kokous esitti, että liittotoimikunta laatisi erityisohjelmia mm. koulutuksesta, kuluttajakysymyksistä, kehitysalueasioista jne. Kokous antoi kaksi julkilausumaa jossa toisessa käsiteltiin kansainvälisiä asioita ja toisessa työläisnuorten asemaa. 5

6 Toisen kokouspäivän iltana Tiutisen työväentalossa vietetyssä toveri-illanvietossa puhui Ulf Karlsson. Viimeisenä kokouspäivänä marssittiin kulkueena Sibeliuspuistoon jossa pidettiin kokouksen pääjuhla, joka samalla oli Kymen Sos.-dem. piirin maakuntajuhla. 2. Liittoneuvosto Sääntömääräinen liittoneuvoston kokous pidettiin 5.4. Helsingissä. Kokous pidettiin Jyväskylän liittokokouksen valitsemalla kokoonpanolla ja siihen osallistui 15 liittoneuvoston jäsentä, 7 liittotoimikunnan jäsentä ja liiton toimitsijoita. Kotkassa pidettyyn liittokokoukseen asti työskenteli liittoneuvosto seuraavassa kokoonpanossa: Karl-Erik Sandell CK var. Veikko Wigren Aimo Hautala Etelä-Saimaa var. Esko Pyysing Irja Muikku Helsinki var. Ismo Lappalainen Seppo Salminen Hämeenlinna var. Voitto Penttinen Urho Loikkanen Joensuu var. Eila Hirvonen Pentti Mäkinen Keski-Suomi var. Taisto Kuisma Keijo Suksi Kuopio var. Olavi Vepsäläinen Veli Heikkilä Kymenlaakso var. Kirsti Asplund Lauri Vähä järvi Lappi var. Mikko Rautiainen Antti Leskinen Mikkeli var. Markku Kokki Toivo Kanninen Oulu var. Terttu Pulkkinen Simo Järvinen Pori Heimo Leinonen Tampere var. Veikko Lamminpää Ritva Saastamoinen Uusimaa var. Isto Paananen Matti Savolainen Vaasa var. Reino Toiviainen Pentti Lahti Varsinais-Suomi var. Pertti Tuominen Lisäjäsenet: Uki Voutilainen Joensuu Jorma Leppänen Joensuu Matti Ripattila Kymenlaakso Hannu Laakso Pertti Paasio Varsinais-Suomi, Matti Kivikoski Varsinais-Suomi Liisa Manninen Tampere Heikki Kanerva Tampere Taisto Sonninen Oulu Seppo Hirvilammi Keski-Suomi Jussi Pikkusaari Helsinki Aimo Kairamo Helsinki Ari Saarelainen Mikkeli Tauno Jaakkola Mikkeli Pekka Korvenheimo Helsinki Paavo Lipponen Helsinki Kyösti Helin Helsinki Timo Nurmi Pori Jorma Samuelsson Hämeenlinna Risto Keskinen Helsinki 6

7 Liittoneuvosto kokoontui Kotkan liittokokouksen valitsemassa kokoonpanossa ylimääräiseen kokoukseen 28. kesäkuuta. Kokous pidettiin Helsingissä Sos.dem. Puolueen neuvotteluhuoneessa. Kokoukseen osallistui 22 liittoneuvoston varsinaista ja 1 varajäsen, 9 liittotoimikunnan jäsentä, SNKn toimitsijoita sekä SNKn jäseniä. Kokous valitsi liittoneuvostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajaehdokkaita oli kaksi: Risto Laakkonen ja Jorma Leppänen. Äänestyksessä Laakkonen sai 14 ääntä ja Leppänen 9 ääntä. Varapuheenjohtajaksi ehdotettiin niinikään kaksi ehdokasta: Jorma Leppänen ja Jouko Erkkola. Äänestyksessä sai Leppänen 13 ääntä ja Erkkola 10. Näin liittoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi Risto Laakkonen Uudeltamaalta ja varapuheenjohtajaksi Jorma Leppänen Joensuusta. Liittoneuvosto käsitteli liiton syyskauden toimintaa, josta alustavan puheenvuoron käytti Pentti Väänänen, ja poliittista tilannetta, josta alustuksen piti liiton varapuheenjohtaja Matti Ahde. Kokouksessa päätettiin liittyä Suomen Rauhanpuolustajiin sekä annettiin julkilausuma, jossa puututtiin hallituspoliittiseen tilanteeseen, kansalaisten perustuslaillisiin oikeuksiin (viittaus Persian Shaahin vierailun yhteydessä suoritettuihin poliisitoimiin) Liittoneuvosto kokoontui toiseen ylimääräiseen kokoukseensa Kokous pidettiin Sos.dem. Puolueen neuvotteluhuoneessa. Läsnä oli 22 varsinaista liittoneuvoston jäsentä, 7 liittotoimikunnan jäsentä, SNK:n toimitsijoita sekä SNKn jäseniä. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 1971 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Liiton puheenjohtaja Ulf Sundqvist piti poliittisen tilannekatsauksen. Kokouksesta annettiin 4 julkilausumaa, jotka olivat työväen urheiluliikkeen organisaatiota koskeva, kannanotto Yleisradion ohjelmapolitiikasta, kannanotto ideologisesta keskustelusta työväenlehdistössä ja kannanotto työtaistelusta ja työpaikkademokratiasta. Kotkassa pidetyssä liittokokouksessa sai liittovaltuusto uuden kokoonpanon seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi: CK Stig-Erik Wikström var. Hans Streng Etelä-Saimaa Ilkka Westegren var. Eino Pirhonen Helsinki Taito Pasanen var. Henry Uotila Hämeenlinna Reijo Uhlgren var. Mauri Järvinen Joensuu Jarmo Leppänen var. Jorma Kettunen Keski-Suomi Pentti Mäkinen var. Teuvo Piitulainen Kuopio Pertti Kähkönen var. Antti Martikainen Kymenlaakso Jouko Erkkola var. Pauli Kähärä Lappi Kauko Kumpulainen var. Pertti Pirttikangas 7

8 Mikkeli Reijo Auvinen var. Vesa Laamanen Oulu Jarmo Syväterä var. Ilmo Mäenpää Pori Mikko Sedig var. Timo Nurmi Tampere Aarre Rinne var. Ahti Jokinen Uusimaa Kauko Viitala var. Kalevi Rajala Vaasa Osmo Leppänen var. Erkki Vuorensivu Varsinais-Suomi Liisa Espola var. Timo Valonen Lisäjäsenet: Mikkeli Antti Leskinen var. Tellervo Laukkanen Uusimaa Heikki Loppi var. Jukka Tuominen Uusimaa Risto Laakkonen var. Risto Vähätahlo Joensuu Reijo Vaaran ta var. Ulla Toiviainen Etelä-Saimaa Mikko Puhakka var. Pertti Kuusitunturi CK Rolf Johansson var. Nancy Lökfors Kuopio Juhani Partanen var. Matti Schulman Lappi Leena Matilainen var. Jaakko Tulkki Varsinais-Suomi Pertti Paasio var. Jouko Hurme Keski-Suomi Raimo Mäkinen var. Juhani Partanen 3. Liittotoimikunta Liittotoimikunta kokoontui Jyväskylän liittokokouksen valitsemassa kokoonpanossa 10 kertaa. Kokouspöytäkirjoihin merkittiin tämän liittotoimikunnan kokouksissa yhteensä 114 pykälää. Jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: Väinö Vilponiemi puheenjohtaja 8 kertaa, varapuheenjohtaja Taisto Tontti 9 kertaa, Hannu Ahonen, Jouko Alm 7, Jaakko Kuusela 10, Pauli Kähärä 7, Juhani Laven 4, Keijo Näsi 4, Eila Pokkinen, Ulf Sundqvist 7, Pentti Torn 6, Terttu Tuomi 8, ja Niilo Virkkunen 6. Kotkan liittokokouksen valitsemassa kokoonpanossa liittotoimikunta kokoontui 15 kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin 171 pykälää. Uuden liittotoimikunnan kokoonpano ja jäsenten osallistuminen kokouksiin ilmenee seuraavasta: Puheenjohtaja Ulf Sundqvist 14, varapuheenjohtaja Matti Ahde 12, Markus Aaltonen 11, Raija Kurki 8, Erkki Liikanen 13, Matti Mikkonen 14, Tuomo Saarinen 11, Seppo Salminen 14, Jouko Sillanpää 15, Pekka Siukkola 15, Folke Sundman 14, Hannu Vesa 15 ja Pentti Väänänen 12. Kokouksiin on kutsuttu liittoneuvoston puheenjohtajat. Liiton toi- 8

9 mihenkilöt ovat tietysti myös osallistuneet liittotoimikunnan kokouksiin. 4. Valiokunnat, jaostot ja työryhmät Kotkan liittokokouksessa valittu liittotoimikunta on nimennyt toimikautensa aikana seuraavat valiokunnat ja jaostot sekä työryhmät ja valinnut niihin seuraavat jäsenet: 1. Liittotoimikunnan työvaliokunta: Ulf Sundqvist pj, Marianne Laxen sihteeri, jäsenet Matti Ahde, Erkki Liikanen, Jouko Sillanpää, Pekka Siukkola, Folke Sundman ja Hannu Vesa. Valiokunta on kokoontunut 4 kertaa. 2. Ulkoasiainvaliokunta: Puheenjohtaja Hannu Vesa, sihteeri Lauri Sivonen, jäsenet Markus Aaltonen, Erkki Liikanen, Seppo Salminen, Jouko Sillanpää, Folke Sundman, Ulf Sundqvist, Pentti Väänänen. Valiokunta on kokoontunut 14 kertaa. 3. Järjestöasiainvaliokunta: Puheenjohtaja Pentti Väänänen, sihteeri Matti J. Laine, jäsenet Markus Aaltonen, Matti Ahde, Raija Kurki, Matti Mikkonen, Tuomo Saarinen, Jouko Sillanpää, Pekka Siukkola ja Hannu Vesa. Valiokunta on kokoontunut 8 kertaa. 4. Koulutusasiainvaliokunta: Puheenjohtaja Erkki Liikanen, sihteerinä Matti Laine sekä Matti Nurmi, jäsenet Matti Ahde, Camilla von Bonsdorff, Arvo Salla, Seppo Salminen, Pekka Siukkola, Folke Sundman ja Jorma Westlund. Valiokunta on kokoontunut 18 kertaa. 5. Talousvaliokunta: Puheenjohtaja Tuomo Saarinen, sihteeri Marita Tapaninen, jäsenet Raija Kurki, Erkki Liikanen, Ulf Sundqvist ja Hannu Vesa. Valiokunta on kokoontunut 5 kertaa. 6. Ammattiyhdistysjaosto: Puheenjohtaja Risto Laakkonen, Teuvo Honkanen (vpj) sihteeri Jouko Möttönen, jäsenet Mauno Huttunen, Raimo Kantola, Ari Kekkinen, Aimo Kurki, Veikko Mäki, Matti Puumalainen, Arvo Rytkö, Tuomo Saarinen, Arto Viren, ja Kauko Viitala. Teknillisenä sihteerinä on toiminut Seppo Puhakka. Valiokunnat ja jaostot ovat kokoontuneet vuoden aikana varsin aktiivisesti valmistellen liittotoimikunnalle esitettävät asiat. Liittotoimikunnan alaisia työryhmiä on perustettu 9, jotka ovat olleet: Nuorin Siivin lehden työryhmä, Kehitysaluepoliittinen työryhmä, Asuntopoliittinen työryhmä, tulopoliittinen työryhmä (kannanottoa valmisteleva) tulopoliittinen työryhmä (opintomateriaalia valmisteleva) periaatetyöryhmä, kunnallispoliittinen työryhmä, jäsenhankintatyöryhmä sekä integraatiotyöryhmä. 9

10 Työryhmien aktiivisuus on vaihdellut suuresti. Nuorin Siivin työryhmä on saanut työnsä valmiiksi ja esittänyt liittotoimikunnalle uuden lehden perustamista. Kehitysaluepoliittinen työryhmä valmisteli SNK:n kannanottoa kehitysaluepolitiikkaan ja tämä on lähetetty lausunnolle perusjärjestöille. Muut työryhmät jatkavat edelleenkin toimintaansa. Lisäksi on ollut toimistovaliokunta, johon ovat kuuluneet liiton toimihenkilöt. Kokoontuminen on tapahtunut joka toinen viikko. 5. Liiton toimihenkilöt Liiton pääsihteerinä on toiminut 5.4. saakka Martti Pöysälä ja 1.9. alkaen Marianne Laxen, järjestösihteerinä Matti J. Laine, tiedotussihteerinä Lauri Sivonen, ohjelmasihteerinä Alpo Halinen ja järjestöohjaajina Seppo Puhakka, Ritva Penttonen ja saakka Pekka Ovaska ja Matti Nurmi lähtien. Oulun' ja Lapin piirien alueella on toiminut järjestöohjaajana saakka Matti Ahde ja alkaen Kauko Kumpulainen. Liiton taloudenhoitajana on toiminut Marita Tapaninen, toimistoapulaisina Raija Tiihonen ja Pirkko Suominen. Liiton piirijärjestön ohjaajina ovat olleet: Etelä-Saimaan ja Kymenlaakson piireissä Veikko Rantala. Varsinais-Suomessa Jarno Espola. Joensuussa Raimo Koivula. Mikkelissä Taisto Savolainen. Helsingin piirissä saakka Martti Koivisto ja alkaen Anita Kevätsalo. Tampereen piirissä saakka Jorma Kallio ja alkaen Esa Lavikka. Keski-Suomen piirissä saakka Matti Savolainen Lauri Ihalainen ja alkaen Raimo Salpakoski. Liiton toimistossa työskentelevät toimitsijat suorittivat kertomusvuoden aikana erilaisia matkoja jäsenjärjestöjen kursseilla, neuvottelukokouksiin, keskustelutilaisuuksiin jne. seuraavasti: Matti Ahde 15, Alpo Halinen 52, Kauko Kumpulainen 96, Matti J. Laine 39, Marianne Laxen 21, Matti Nurmi 15, Pekka Ovaska 57, Ritva Penttonen 69, Seppo Puhakka 72, Martti Pöysälä 2, Lauri Sivonen 43, Marita Tapaninen Liiton toimisto ja kirjeenvaihto Liiton toimisto on sijainnut IV linja 3 5 F. Liiton toimistosta on kertomusvuoden aikana postitettu lähetystä. 10

11 III PIIRIJÄRJESTÖT 1. Piirikokoukset Piirijärjestö Etelä-Saimaa Helsinki Hämeenlinna Joensuu Keski-Suomi Kuopio Kymenlaakso Mikkeli Oulu Satakunta Tampere Uusimaa Lappi Vaasa Varsinais-Suomi CK paikka ja aika Lappeenranta Helsinki Hämeenlinna Outokumpu 8.3. Jyväskylä Kuopio Kuusankoski Heinola Ii Eura Nokia 1.3. Savio Kemi Alavus Kaarina Helsinki liiton edustaja Kähärä, Pöysälä Paasio, Sivonen Pöysälä, Pikkusaari Laine, Torn Torn, Korvenheimo Suksi, Halinen Näsi, Puhakka Virkkunen, Leskinen Kuusela Vilponiemi Tontti, Sivonen Tontti, Laine Kuusela, Laine Sundqvist, Ovaska Alm, Lahti Sundqvist, Sivonen Ylimääräisiä piirikokouksia pidettiin mm: Helsinki Uusimaa Keski-Suomi Satakunta Vaasa Kuopio Tampere Uusimaa Hämeenlinna Joensuu Helsinki Hyvinkää Jyväskylä Kokemäki Toholampi Kuopio Tampere Espoo Hämeenlinna Polvijärvi Laxen Laxen Sivonen, Laakkonen Liikanen, Puhakka Aaltonen, Nurmi Leppänen, Puhakka Vesa Nurmi Sillanpää, Nurmi Väänänen, Kurki, Nurmi Laxen 3. Piiritoimikunnat Piirijärjestö CK Etelä-Saimaa Helsinki Puheenjohtaja Helena Åkerman Martti Valta-aho Ilkka Ristimäki Reijo Ollikainen sihteeri Folke Sundman Kari Lindström Martti Koivisto Anita Kevätsalo 11

12 Hämeenlinna Joensuu Kuopio Kymenlaakso Lappi Mikkeli Oulu Keski-Suomi Satakunta Tampere Uusimaa Vaasa Varsinais-Suomi Hannu Alanoja Reijo Vaaranta Toivo Ihalainen Pauli Kähärä Kauko Kumpulainen Esko Leipälä Vesa Laamaneni Seppo Säkkinen Raimo Mäkinen Timo Nurmi Seppo Salminen Hannu Vesa Jorma Rotko Osmo Leppänen Liisa Espola Raija Kurki Raimo Koivula Ritva Mehtonen Sirpa Kaskimo Merja Vaitovirta Helinä. Meriluoto Irja Raappanen Ritva Ahonen Tuomo Saarinen Risto Linden Leena Simonen Nils Gustafsson Raili Järvelä Juhani Siukkila 3. Perusjärjestöt Uusia perusjärjestöjä hyväksyttiin liiton jäsenyyteen toimintavuoden aikana 24. Perusjärjestöjä oli vuoden päättyessä Neuvottelukokoukset Liitto järjesti piirien koulutustoiminnasta vastaaville henkilöille koulutustoiminnasta neuvottelutilaisuuden Helsingissä Tilaisuudessa keskusteltiin liiton koulutustoiminnan päämääristä sekä siitä miten koulutustoimintaa käytännössä on toteutettava. IV KOULUTUSTOIMINTA 1. Liiton seminaarit a) SNK järjesti yhdessä SDNL:n kanssa koululaisseminaarin Helsingissä. Seminaarissa alustivat Ulf Sundqvist, Martti Mellais, Erkki Liikanen, Jorma Westlund sekä Juha Keltti. Seminaarissa keskusteltiin koulun asemasta yhteiskunnassa sekä koululaisten toiminnasta koululaitoksen muuttamiseksi. to) Lenin tilaisuus pidettiin Tampereen Työväentalolla Paikalla oli n. 50 osanottajaa. Alustuksia oli kaksi. V. O. Veilahti piti alustuksen aiheesta: Lenin ja Suomen itsenäisyys. Nuorisoattasea V. Kossovin alustuksen aiheena oli Leninin elämäntyö. Lisäksi osanottajat kävivät tutustumassa Lenin-museoon. 12

13 2. Liiton viikonloppukurssit a) SNK järjesti yhdessä piiritoimikuntien kanssa ns. aktivistipalaverit joihin kutsuttiin vähintään yksi edustaja joka perusjärjestöstä. Näissä aktivistipalavereissa pohdittiin SNK:n tulevaa toimintaa sekä ideoitiin osastojen toimintamuotoja. Aktivistipalaverit pidettiin seuraavasti: osanott. 1) Joensuun, Kuopion ja Mikkelin piirit Rääkkylässä ) Etelä-Saimaan, ja Kymenlaakson piirit Mustaniemessä ) Tampereen, Keski-Suomen ja Vaasan piirit Hauholla ) Uusimaa, CK ja Hämeenlinna Riihisalossa ) Oulun ja Lapin piirit Oulussa ) Varsinais-Suomen ja Satakunnan piirit Säkylässä ) Hgin piirin ylimääräisen piirikokouksen yhteyd b) SNKn Kesä Retkeilypäivien sijasta pidettiin Äänekoskella SNK:n Kesä. Tapahtuma jakaantui kolmeen osaan a) virkistysleiri, b) kitaraleiri, c) poliittinen leiri. Osanottajia oli koko viikon aikana n pidettiin yhdessä Keski-Suomen Sos.dem. piirin kanssa maakuntajuhlat, joissa oli osanottajia noin 400. Poliittisen leirin alustukset olivat: Taloudellinen demokratia ja Saasteongelmat. SNKn Kesän yhteydessä ratkottiin liiton lentopallomestaruudet. Poikien A-sarjan voitti Kuopion sos.dem. nuoriso-osasto. Muut osallistujat olivat Tainionkosken sos.dem. nuoriso-osasto ja Virtain sos.dem. nuoriso-osasto. Poikien B-sarjan voitti Suolahden Työn Nuoret. Muut osallistujat olivat Iittalan sos.dem. Nuoriso-osasto ja Alavuden Sos.dem. Nuorisoosasto. Tyttöjen sarjan voitti Suolahden Työn Nuoret. 3. Keskuskurssit a) järjestökurssit Järjestökurssit pidettiin Väinö Voionmaan Opistolla Osanottajia oli mukana 24. Alustajina toimivat Matti J. Laine, Kari Rantalaiho, Ahti Fredriksson, Veikko Sinisalo, Lauri Sivonen, Alpo Halinen, Aimo Kairamo, ja Jussi Pikkusaari. Alustusten aiheet olivat: SNKn toimintaidea, Nuoriso ja yhteiskunta, Ammattiyhdistysliike, Kulttuuri- 13

14 politiikka, ja Kansainvälinen toiminta. Kurssin vetäjinä toimivat Matti J. Laine ja Seppo Puhakka. to) toimitsijakurssit Toimitsijat pitivät vuoden aikana useampia neuvottelutilaisuuksia joissa käsiteltiin SNKn toimintatapahtumia vuoden aikana. 4. Piiri- ja aluekurssit Niitä pidettiin kaikissa piirijärjestöissä joissakin useampiakin. Piirijärjestöjen kurssien aiheet ovat olleet lähinnä ideologiaa, kansainvälisyyttä ja tulopolitiikkaa käsitteleviä. 5. Ohjelmatoiminnan keskuskurssit a) kitaraleiri SNKn ensimmäinen kitaraleiri pidettiin SNKn Kesän yhteydessä Äänekosken Kovalanniemessä Kurssilaisia oli 11, jotka oli jaettu kahteen ryhmään. Kurssin johtajana toimi opettaja Ilpo Saastamoinen ja ohjaajina Alpo Halinen ja Ritva Penttonen. b) ohjelmakurssi Perinteinen ohjelmaohjaajakurssi järjestettiin Pälkäneellä Mallasmäen kurssikeskuksessa Kurssilla oli 18 osanottajaa 10:stä piirijärjestöstä. Ohjaajina toimivat Heikki Mäkelä ja Paavo Piskonen Hurjasta Joukosta sekä Ritva Penttonen ja Veli Heikkilä. Kurssin aiheena oli kabareen tekeminen "ryhmätyöstä esitykseen". Lisäksi kurssilla vierailivat luennoitsijoina: Aimo Kairamo, Kimmo Kevätsalo, Matti J. Laine ja Marianne Laxen. c) piiri- ja aluekurssit Piiri- ja aluekursseja järjestettiin kertomusvuoden aikana yhteensä 7. Ohjaajina toimivat liiton ohjaajat. Lisäksi suoritettiin liiton toimistosta 64 osastokäyntiä esittävän kulttuuritoiminnan ohjauksen merkeissä. Esittävän kulttuuritoiminnan perusjärjestöissä tapahtuva koulutus- ja opintotoiminta on tapahtunut "Nyyttyyn" sisällytetyn opintomateriaalin pohjalta. Runkona on käytetty TSLn julkaisemaa "Viisaampaan harrastamiseen" opintosuunnitelmaa. 14

15 6. Opintokerhotoiminta Liittomme perusjärjestöissä oli toimintavuoden aikana opintokerhoja toiminnassa Työväen Sivistysliittoon kirjattuina (opintovuoden aikana) kaikkiaan 148. Laskua oli edelliseen vuoteen verrattuna 81 kerhoa. Suosituimpia aiheita olivat 'Taloudelliseen kansanvaltaan" "Määrätietoiseen kunnallispolitiikkaan" sekä SNKn laatima 'Toimiva nuoriso SNK". Opintotoiminnan merkitystä on erityisesti korostettu erilaisilla kursseilla sekä tilaisuuksissa. V TIEDOTUSTOIMINTA Liiton toimisto on toimittanut entistä tapaa käyttäen tiedotuskirjeitä piiri- ja perusjärjestöille. Tiedotteissa on lähinnä selostettu tulevia tapahtumia, toivomuksia toimenpiteistä tapahtumiin nähden sekä poliittisia päätöksiä, mitä eri työväenjärjestöt ovat tehneet. Liittotoimikunnan kokouksista on toimitettu rajoitettu määrä muistioita välittömästi kokouksen jälkeen. Lisäksi liittotoimikunnan kokouksista on toimitettu T-lehdille lyhyt kokousselostus. VI NUORIN SIIVIN Liiton äänenkannattaja ilmestyi kertomusvuonna 7 kertaa, joista yksi oli kaksoisnumero ja lehti maksoi aikaisempaan tapaan 6 markkaa. Lehden päätoimittajana on ollut Martti Pöysälä ja liittokokouksen jälkeen Ulf Sundqvist ja toimitussihteerinä Lauri Sivonen, joka on myös hoitanut lehden taiton. Toimitusneuvoston on muodostanut koko vuoden liittotoimikunnan työvaliokunta. Taloudellisesti kannattamattomana liitto lopetti vuoden päättyessä lehden toimittamisen. VII ESITTÄVÄ KULTTUURITOIMINTA Alkuvuoden ohjelmatoiminta meni eduskuntavaalien merkeissä. Vaaliohjelmatoiminnan teema oli poikkeava kaikkeen sos.dem. nuorisoliikkeessä aiemmin koettuun nähden. Tämä ns. vaaliviesti lähti periaatteesta, että ohjelmatoiminta viedään äänestäjien luo. Viesti toteutettiin mielenosoitusmuotoisena katuteatteriesityksenä. Esityspaikkoina 15

16 olivat torit, työpaikkojen edustat yms. paikat. Tilaisuuksia järjestettiin kaikkiaan kolmisenkymmentä koko maassa. Uutena toimintamuotona viesti otettiin vastaan innostuksella sekä jäsenistön että yleisön keskuudessa. Parhaissa tilaisuuksissa tapahtuma tavoitti useita satoja kuulijoita. SNKn liittokokouksen ohjelmista Kotkassa vastasivat pääasiassa Suolahden ja Helsingin ohjelmaryhmät sekä Lasse Vehviläisen yhtye Imatralta. Liittokokouksen yhteydessä järjestettiin Kotkassa 3 katutapahtumaa, joissa oli mukana edellisten ryhmien lisäksi Oulun ja Karjaan osastojen jäseniä. Kuluneen vuoden aikana on levytetty huomattava määrä vanhoja uusia työväenlauluja. SNKn aloitteesta tehtiin yhdessä Scandia-musiikin kanssa Kisällilauluja levy, jossa esiintyvät seuraavat ryhmät: Kulosaaren Kisällittäret, Toukolan Sällit, Karhulan Läntisen Tirpuset, Valkeakosken Masit, Voikkaan Kisällit ja Kulosaaren Rallipojat. Nuorison Taidetapahtuma 70. Valtion nuorisotyölautakunnan järjestämiä kulttuurikilpailuja korvaamaan tarkoitettu Nuorison Taidetapahtuma 70 pidettiin Turussa. Valmistelevassa toimikunnassa ja työvaliokunnassa oli mukana Alpo Halinen SNKsta, Tapahtumaan osallistui SNKn edustajana puhekuorosarjaan Suolahden Työn Nuoret esittämällä Arvo Salon runon "Eikö jo olisi". Lausuntasarjaan osallistunut Maija Piitulainen Suolahdesta sai esityksestään Arvo Salo: "En minä liikoja kysele" kunniamaininnan. Läänin edustajana oli mukana näytelmäsarjassa Valkeakosken osasto näytelmällä "Oli kevät". Taidetapahtuman yhteydessä järjestettyyn seminaariin osallistui SNKn edustajana Kimmo Kevätsalo. VIII POLIITTINEN TOIMINTA Huomattava osa poliittisen toiminnan tapahtumista sisältyy tämän kertomuksen kansainvälistä toimintaa, hallintoa ja koulutustoimintaa koskeviin osiin. 1. Liittotoimikunnan antamia julkilausumia ja kannanottoja: 4/70 kokouksessa hyväksyttiin lausuma, joka julkaistiin Lausuma käsitteli Neuvostoliiton ja Suomen välisiä suhteita, Lenin ja Suomen itsenäisyyttä sekä Leninin merkitystä Marxin oppien tulkitsijana 16

17 10/70 kokouksessa hyväksyttiin julkilausuma Kamtoodshan tilanteesta, jossa tuomitaan USAn harjoittama Vietnam-politiikka 12/70 kokouksessa hyväksyttiin kannanotto jossa paheksuttiin Suojelupoliisin käyttäytymistä Kotkan liittokokouksen yhteydessä KONYSiä kohtaan 13/70 kokouksessa hyväksyttiin kannaotto, jossa vaadittiin kahden Saksan tunnustamista 18/70 kokouksessa hyväksyttiin kannanotto SNK ja IUSY. Suuntaa on IUSY:ssä muutettava sosialistisempaan suuntaan 19/70 kokouksessa annettiin julkilausuma poliittisen toiminnan sallimisesta kouluissa 22/70 kokouksessa annettiin julkilausuma jossa vaadittiin SAK:n valtuustoa tekemään työehtosopimus, joka tyydyttää työläisiä 22/70 kokouksessa hyväksyttiin vaatimus esitettäväksi eduskuntaryhmälle kansanopistojen saamiseksi opintotuen piiriin 23/70 kokouksessa hyväksyttiin anti-eec-julkilausuma, jossa tuomitaan Suomen pakkoliitännäisyrityksiä Euroopan talousyhteisöön EEChen 24/70 kokouksessa hyväksyttiin kannanotto Vietnamin sodasta, jossa tuomitaan USAn ja sen liittolaisten sotatoimet Laosissa. Kannanotto luovutettu USAn suurlähetystön edustajille. 2. Vaalityö Tammi helmikuun aikana kiersi eri paikkakuntia syksyllä alkanut vaaliviesti. Vaaliviestin luonne oli lähinnä mielenosoituksellinen, jossa tuettiin Sos.dem. Puolueen vaalityötä. Muutoin SNKlaiset osallistuivat aktiivisesti vaalityöhön, josta tuloksina mm. monen aktiivin SNKlaisen saama kansanedustajapaikka. IX KOTIMAISET JÄRJESTÖSUHTEET 1. SNKn edustus eri järjestöissä Työväen Sivistysliiton toimikuntaan kuului Martti Pöysälä saakka ja sen jälkeen SNKta on edustanut Matti J. Laine Kuntoliikunnan Keskusliiton hallitukseen kuuluu Seppo Puhakka Suomen Retkeilymajajärjeston edustajistoon kuuluu Matti J. Laine TSLn perustaman Työväenliikkeen Radio ja TV-järjeston hallituksessa toimii Marianne Laxen huomioitsijana 17

18 Valtion nuorisotyölautakunnan puheenjohtajana on toiminut Matti Ahde, Martti Pöysälän erottua lautakunnasta Nuorisojärjestöjen valtionapua tutkivaan komiteaan kuuluu Matti Ahde SNKn edustajana. 2. SNKn osallistuminen kansalaisjärjestöjen tilaisuuksiin Kansalaiskasvatuksen Keskus järjesti Jyväskylässä seminaarin aiheesta Nuorisotyön tehtävät. Edustajina Pentti Torn ja Matti Savolainen I Viipurilainen osakunta järjesti seminaarin 1.3. aiheesta "Onko yliopisto tie luokattomaan kulttuuriin". Edustajana Ulf Sundqvist SDPn puolueneuvoston kokouksessa 6.4. edustajana Lauri Sivonen Teiniliiton kevätliittokokouksessa Virroilla edustajina Pentti Torn ja Jussi Niemi Kuntoliikunnan Keskusliiton VI edustajakokouksessa SNKn edustajina Marita Tapaninen, Lauri Sivonen, Seppo Puhakka, ja Pekka Ovaska Helsingin Nuoret Kotkat piirijärjestön järjestämässä Saasteseminaarissa edustajana Pekka Ovaska. Opetusministeriön nuorisotoimiston järjestämillä IV valtakunnallisilla nuorisopäivillä SNKsta 4 alle 20 vuotiasta edustajaa. Tarkkailijoina Jorma Kallio ja Lauri Sivonen. SDPn maaseutuvaltuuskunnan vuosikokoukseen valittiin Matti Ahde Valtion nuorisotyölautakunnan järjestämään pohjoismaiden valtakunnallisten nuorisotyölautakuntien ja nuorisojärjestöjen edustajien seminaarissa Lahdessa SNKn edustajana Jouko Sillanpää Helsingin seudun kesäyliopiston järjestämissä Huumausaineseminaarissa SNKn edustajana Pekka Ovaska Sosialidemokraattisten Naisten Keskusliiton valtakunnallisilla retkeilypäivillä SNKn edustajana Veikko Rantala. Päivät pidettiin Lappeenrannassa Mannerheimin Lastensuojeluliiton järjestämällä kurssilla Erityisnuorisotyön ollessa aiheena oli SNKn edustajana Olli Lind J. K. Paasikiven syntymän 100-vuotispäivien kunniaksi järjestettävillä Paasikivi-rauhanpolitiikko-seminaarin valmisteluvaliokunnassa Lauri Sivonen Tampereen Yliopiston nuorisotyötutkinnon 25-vuotisjuhlissa oli SNKn edustajana Markus Aaltonen. Juhlat pidettiin Nuoren Keskustan Liiton 25-vuotis juhlakokouksessa Naantalissa SNKn edustajana Pentti Väänänen 18

19 SNK päätti liittyä Kesälukioseura r.y.een jonka edustajakokouksissa ovat edustaneet SNKoa Folke Sundman ja Matti Nurmi Teiniliiton syyskokouksessa Turussa tarkkailijana toimi Folke Sundman SDPn puolueneuvoston kokouksessa edustajana Marianne Laxen Kuntoliikunnan Keskusliiton ylimääräisessä edustajakokouksessa Helsingissä edustajina Marianne Laxen, Marita Tapaninen ja Lauri Sivonen Kulutusosuuskuntien Keskusliiton järjestämillä kuluttajapäivillä edustajana Hannu Vesa TSLn kesälukiotoimikunnassa on ollut edustajana Erkki Liikanen Mannerheimin Lastensuojeluliiton nuorisotyöntekijäin työnohjausseminaarissa Veikko Rantala ja Jarno Espola Liberaalisen Nuorisoliiton syyskokouksessa Kuopiossa SNKn tarkkailijana Jorma Leppänen. X KANSAINVÄLISET SUHTEET 1. Kansainvälinen toiminta Koko vuoden on liiton kansainvälinen osuus ollut merkittävä. Liitto on pyrkinyt vuoden aikana yhteyksiä ottamalla ja osallistumalla erilaisiin konferensseihin muuttamaan IUSYä, ja parantamaan bilateraalisia suhteitaan sosialistisiin valtioihin. Tärkeällä osalla vuoden toiminnassa oli myös Euroopan Nuorison Turvallisuuskonferenssin järjestäminen, jossa SNKn osuus oli erittäin suuri. 2. Edustukset kansainvälisten tai tarkoitusperiltään kansainvälisiä asioita hoitavien järjestöjen tilaisuuksissa Pohjoismaiden Neuvoston Reykjavikissa pidetyssä istunnossa tarkkailijana Jarno Espola SSUn järjestämässä FNSUn jäsenjärjestöille tarkoitetussa Nordek-seminaarissa Tukholmassa edustajana Folke Sundman, Simo Ojanen, Jarno ja Liisa Espola SNKn vieraana eduskuntavaaleja seuraamassa Ulf Karlsson (SSU) ja Rolf Arvola i(auf) SNKn vieraana 4.4. illalla Neuvostoliittolainen valtuuskunta, joka oli Suomessa Valtion nuorisotyölautakunnan kutsusta. 19

20 Tampereen Yliopiston Ylioppilaskunnan Lenin-viikko edustajina Ulf Sundqvist ja Lauri Sivonen Turussa järjestetyssä Lenin-viikon tilaisuudessa SNKn edustajina Juhani Laven ja Taisto Tontti Suomen Rauhanpuolustajat ry:n seminaarissa, joka käsitteli Euroopan turvallisuutta ja Vietnam keräyksiä, edustajana Pekka Ovaska Pohjola-Norden r.y.:n järjestämässä Painostusryhmäseminaarissa edustajana Folke Sundman Suomen YK-liiton liittokokouksessa SNKn edustajana Jaakko Kuusela SSUn kongressissa Tukholmassa SNKn edustajana Lauri Sivonen ja Martti Pöysälä Nuorten Parlamentaarikkojen konferenssissa edustajina Ulf Sundqvist, Matti Ahde, Ralf Friberg ja Taisto Tontti. Samaan aikaan pidetyssä FNSUn liittotoimikunnan kokouksessa Pentti Torn ja Lauri Sivonen Pohjola-Nordenin järjestämässä Nordek-seminaarissa Ruotsissa edustajana Stig-Erik Wikström Unkarin ystävyysviikon valtuuskunnassa Unkarissa edustajana Timo Nurmi Solidaarisuusrahastosta myönnetty 400 mk Rhodesiassa toimivalle ZAPU-järjestölle Päätettiin liittyä Suomen komiteaan DDRn tunnustamiseksi Suomi Romania-seuran ja VTNLn kutsusta maassamme vieraili 3 henkinen romanialainen nuorisoliiton UTCn valtuuskunta. SNKn vieraana Neuvostoliiton nuorisojärjestöjen Komitean järjestämissä leninis-seminaarissa Neuvostoliitossa edustajana Ulf Sundqvist Pohjola-Nordenin järjestämillä Pohjoiskalottikonferenssissa Rovaniemellä edustajana Matti Ahde Suomi Unesco-toimikunnan nuorisojaoston kokouksessa 15. ' Lahdessa edustajana Hannu Vesa Suomi toimikunnan Euroopan turvallisuuden edistämiseksi perustavassa kokouksessa edustajana Ulf Sundqvist Moskovan leirillä SNKlaisina edustajina Hannu Piepponen, Jouko Naumanen, Kari Pesonen ja liitto toimikunnasta Matti Ahde Jugoslavian Nuorison liiton työleirillä Zagrebissa osallistuivat Kaija Oinonen ja Sirpa Kaskimo. Saivat 100 mk/h avustusta DDRssä Itämeren viikolla nuorisotapaamisessa edustajana Tuomo Saarinen Roomassa Portugali siirtomaiden solidaarisuuskonferenssi Erkki Tuomioja 20

21 FNSUn liittotoimikuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eroa pyytäneen Pentti Tornin tilalle valittiin Folke Sundman Ruotsissa pidettiin seminaari Pohjola-tänään Eurooppa huomenna. Aika oli ja edustajana Markus Aaltonen NIUn järjestämä tilaisuus Norjassa Edustajana Heikki Loppi SSUn vieraana seuraamassa Ruotsin yksikamarisia vaaleja edustajina Matti Mikkonen, Martti Koivisto ja Irja Muikku Pohjola-Norden r.y.:n liittokokous pidettiin Edustajana Jouko Sillanpää. Pohjola-Norden ry:n keskushallitukseen kuuluu seuraavan toimikauden ajan Erkki Liikanen ja nuorisoedustajiston työvaliokuntaan Folke Sundman Rauhanmarssi toimikunnan perustavassa kokouksessa Erkki Liikanen Rauhanpuolustajien järjestämässä Vietnam-toiminnan neuvottelukokouksessa Marianne Laxen ja Jouko Sillanpää Suomen YK-liitto järjesti luentopäivät Euroopan Nuorison Turvallisuuskonferenssi pidettiin Helsingissä Konferenssi oli erittäin onnistunut. Valmistelevan toimikunnan puheenjohtajana oli Ulf Sundqvist. Konferenssin puheenjohtajistossa olivat Ulf Sundqvist, Erkki Tuomioja ja Paavo Lipponen. SNKn edustajina olivat Hannu Vesa ja Pentti Väänänen Pohjola-Norden järjesti Ruotsissa keskustelutilaisuuden, aiheesta "Pohjola ja EEC" edustajina paikalla Erkki Tuomioja ja Antti Veikko Perheentupa IUSYn Eurooppalaisten jäsenjärjestöjen yhteistä kokousta valmistelevan työryhmän kokouksessa Wienissä edustajana Hannu Vesa FNSUn liittotoimikunnan kokous pidettiin Helsingissä Läsnä olivat Ulf Sundqvist, Lauri Sivonen, Folke Sundman ja Hannu Vesa. Kokouksessa oli käsitelty laajasti IUSYn tilaa Nuorison Pohjoismaiden Neuvoston koeistunnossa edustajina olivat Folke Sundman, Reijo Ollikainen, Jouko Erkkola ja Tuire Kyllönen FDJn kutsusta kävi SNKn valtuuskunta vierailulla DDRssä Valtuuskuntaan kuuluivat Marianne Laxen, Risto Laakkonen ja Seppo Säkkinen SSUn pitämillä kunnallispoliittisilla kursseilla Ruotsissa osallistujina Seppo Säkkinen ja Teppo Parikka Vietnam-viikkoa vietettiin Suomessa Valmistelevassa valiokunnassa mukana Marianne Laxen. Pidetyissä Vietnam-tilaisuuksissa osallistui SNKn edustajina Jyväskylässä Raimo Mäkinen ja Helsingissä Marianne Laxen 21

22 Kreikkatoimikuntaan päätettiin liittyä. Toimikunnan puheenjohtajana on toiminut Lauri Sivonen STETE (Suomen komitea Euroopan turvallisuuden edistämiseksi) piti seminaarin Edustajia oli SNKsta 20 Suomi Neuvostoliitto-seuran järjestämässä Sosialistisen vallankumouksen vuosijuhlassa edustajana Hannu Vesa Anti-EEC-mielenosoitusta järjestävässä toimikunnassa SNKta edusti Jorma Rotko Suomen YK-liiton syyskokouksessa edustajana Folke Sundman Suomen Rauhanliitto YK-yhdistys 50 vuotisjuhlassa mukana Reijo Ollikainen Suomen komitea DDRn tunnustamiseksi vuosikokouksessa SNKta edusti Jorma Rotko WFDYn maailmankongressissa Budapestissa tarkkailijoina Pentti Väänänen ja Ulf Sundqvist IUSYn johtajakonferenssiin osallistui Starssbougissa Pentti Väänänen ja Folke Sundman Rauhanpuolustajien järjestämässä maailmankonferensissa Indokiinan sotaa vastaan Ruotsissa edustajina Jouko Sillanpää ja Jouko Laroma Neuvostoliittolainen valtuuskunta oli Suomen vierailun yhteydessä SNKn vieraana lounastilaisuuden ajan Mukana SNKsta olivat Marianne Laxen ja Erkki Liikanen FNSUn liittotoimikunnan kokous pidettiin Helsingissä edustajana Folke Sundman Jugoslavian Nuorison liiton valtuuskunta oli Suomen vierailulla SNKn vieraana he olivat SNKn solidaarisuusrahastosta päätetty antaa 400 mk MPLAlle ja 400 mk Espanjan sosialistiselle nuorisoliitolle. 22

23 Sosialidemokraattisen Nuorison Keskusliitto r.y.:n TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1971

24

25 I JOHDANTO Kansainvälinen tilanne. Yleisesti ottaen ei kansainvälisessä tilanteessa kertomusvuoden aikana ollut tapahtunut mitään oleellista jännityksen lieventymistä. USA:n imperialistinen hyökkäyssota jatkui Kaakkois-Aasiassa. Israel piti edelleen itsepintaisesti hallussaan vuonna 1967 miehittämiään alueita vastoin YK:n päätöslauselmia. Kreikan, Espanjan ja Portugalin fascistit istuivat vallassa yhtä tiiviisti kuin aikaisemmin. Tosin Espanjassa oli nähtävissä yhteiskunnallista liikehdintää, joka vähäksi aikaa kohdisti maailman yleisen mielipiteen huomion espanjalaiseen todellisuuteen. Etelä-Afrikassa, Rhodesiassa ja Portugalin afrikkalaisissa siirtomaissa jatkui valkoinen sortopolitiikka. Sen jatkumisen teki mahdolliseksi läntisten monopolien ja NATOn taloudellinen, poliittinen ja sotilaallinen tuki. Latinalaisessa Amerikassa oli kirjattavissa runsaasti tappioita. Euroopassa jännityksen lieventämistä ehkäisi ennenkaikkea Länsi-Saksan poliittisen oikeiston asettuminen vastustamaan Puolan ja Neuvostoliiton kanssa tehtyjen rauhansopimusten ratifiointia. Kaiken paikallaan pysymisen ja taantumisen vastapainona voidaan kirjata NKP:n 24. edustajakokouksen hyväksymän rauhanohjelman saama laaja tuki edistyksellisten ihmisten ja järjestöjen keskuudessa. Vietnamin sota laajeni vuoden 1971 aikana lopullisesti myös Laosiin. Presidentti Nixon kiihdytti ns. vietnamisointipolitiikkansa, jonka tarkoituksena on korvata maataisteluihin osaa ottavat amerikkalaiset Saigonin hallituksen sotilailla eli panna aasialaiset sotimaan aasialaisia vastaan. Vietnamisoinnin taustalla on nähtävissä Nixonin halu välttää sitä voimistunutta amerikkalaista kritiikkiä, joka aiheutui jatkuvasti kasvavista miehistötappioista. Vietnamisointi on kuitenkin sikäli osoittautunut epäonnistuneeksi, että amerikkalaisten on tarvinnut lisätä ilmapommituksiaan kaikkialla Kaakkois-Aasiassa Pohjois- Vietnam mukaan lukien viivyttääkseen lopullista tappiota. Lähi-idän tilanne pysyi ennallaan Israelin kieltäytyessä edelleen itsepintaisesti noudattamasta YK:n elinten vaatimuksia joukkojen vetämiseksi pois vuoden 1967 sodassa miehitetyiltä alueilta. Tämä seikka on estänyt poliittisen ratkaisun aikaansaamisen Lähi-idässä. Ratkaisuun pääsemistä on heikentänyt myös arabimaiden ja palestiinalaisen vapautusliikkeen poliittinen hajanaisuus. 25

26 Tilanne Intian niemimaalla kiristyi voimakkaasti Länsi-Pakistanin joukkojen miehitettyä Itä-Pakistanin sen takia, että Pakistanin parlamenttivaaleissa Itä-Pakistanin laajaa autonomiaa kannattanut Awamiliitto saavutti ehdottoman enemmistön. Miehitys johti Itä-Pakistanissa ennen näkemättömään verilöylyyn, jonka seurauksena miljoonat ihmiset joutuivat pakenemaan Intian puolelle. Miehityksen seurauksena Itä-Pakistanissa kehittyi halu vapauttaa alue itsenäiseksi Bangla Deshiksi. Tätä vaatimusta tuki aktiivisesti mm. Intia. Loppuvuodesta Intia ja Pakistan ajautuivat sotaan, jonka lopputuloksena Länsi-Pakistanin joukot joutuivat jättämään Itä-Pakistanin. Syntyi itsenäinen Bangla-Desh, joka pian myös tunnustettiin useiden valtioiden taholta. Latinalaisessa Amerikassa Boliviassa oikeistolaiset upseerit CIA:n tuella kukistivat presidentti Torresin porvarillisdemokraattisen hallinnon. Torresia kannattivat maan alistetut työläiset, talonpojat ja edistykselliset opiskelijat. Uruguayssa pidetyissä presidentin vaaleissa yritys saada kansanrintaman ehdokas valituksi Chilen malliin epäonnistui. Chilen sosialistisen presidentin Allenden asema vaikeutui jonkin verran hallitusrintaman oikean laidan rakoillessa. Myös oppositiossa oleva USA:n tukema taantumus on tiivistänyt toimintansa Allenden kukistamiseksi. Latinalaisen Amerikan vapauttamista USA:n imperialismin otteesta on haitannut pahasti edistyksellisen ja vapautusliikkeen hajanaisuus. Kertomusvuonna jatkettiin Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välillä neuvotteluja strategisten aseiden rajoittamiseksi (SALT). Keskusteluja käytiin toiveikkaassa ilmapiirissä. Johonkin sopimukseen pääsy oli odotettavissa. Euroopan turvallisuuskokoushanke on jossain määrin juuttunut paikoilleen koska Länsi-Saksan parlamentti ei ole päässyt ratifioimaan Brandtin hallituksen solmimia sopimuksia Neuvostoliiton ja Puolan kanssa kristillisdemokraattisen opposition voimakkaan vastustamisen takia. Brandtin hallituksen takana oleva parlamenttienemmistö on kaventunut uhkaavasti joidenkin liberaalien ja sosialidemokraattien loikattua oppositioon idänsopimusten takia. Neljän suurvallan suurlähettiläät pääsivät sopimukseen Berliinin asemasta. Pohjois-Irlannissa kiristyi tilanne kertomusvuoden aikana oleellisesti. Tähän vaikutti ennen kaikkea Englannin konservatiivihallituksen päätös lähettää joukkoja Pohjois-Irlantiin sekä Pohjois-Irlannin katolista köyhälistöä puolustavan Irlannin tasavaltalaisen armeijan (IRA) voimistunut toiminta. Suuret määrät ihmisiä on saanut surmansa attentaateissa ja taisteluissa, jotka ovat alkaneet muistuttaa sisällissotaa. Porvarillinen tiedotusvälineistö on yrittänyt tehdä Pohjois- Irlannin taisteluista protestanttien ja katolisten välistä uskonsotaa. Todellisuudessa maassa käydään kuitenkin ennen kaikkea luokka- 26

27 sotaa, jossa tosin uskonnolliset rajat monessa tapauksessa yhtyvät luokkarajoihin. Ylikansallisten suurmonopolien ote Euroopan talouteen voimistui kertomusvuoden aikana. Tähän vaikutti ennen kaikkea se, että Englanti pääsi sopimukseen EEC:n kanssa täysjäsenyydestä. Englannin tuleva jäsenyys merkitsi EFTA-vapaakaupan oleellista supistumista tulevaisuudessa, mikä puolestaan sai muut EFTA-maat kiirehtimään keskustelu jaan EEC: n kanssa. Myös Suomen hallitus, jossa olivat mukana kaikki muut puolueet paitsi kokoomus, vennamolaiset ja kristilliset, aloitti keskustelut vapaakauppasopimuksesta EEC:n kanssa ilman, että neuvottelumandaatista olisi lainkaan keskusteltu etukäteen esimerkiksi eduskunnassa. Neuvotteluvaltuuskunnan kokoonpano turvasi sen, että neuvotteluissa ei tulla unohtamaan maamme vientikapitalistien etuja. Maamme työväestöä ja kehitysalueiden ihmisiä puolustavien tehtäväksi jäi kamppailun aloittaminen vapaakauppasopimuksen estämiseksi. Kansainvälistä kapitalismia järkytti toimintavuoden aikana yleinen valuuttakriisi. Se selvitettiin toistaiseksi dollarin devalvoinnilla. Devalvointia voidaan osittain pitää merkkinä amerikkalaisen pääoman aseman heikkenemisestä kansainvälisessä kapitalismissa. Yhdistyneiden Kansakuntien merkittävin tapahtuma oli Kiinan Kansantasavallan hyväksyminen maailmanjärjestön jäseneksi. Samalla joutui Kiinan tuolilla istunut Formosa lähtemään YK:sta. Kiinan valinta, jota USA ja sen monet liittolaiset vastustivat, oli eittämättä voitto maailman rauhan asialle. YK:lle valittiin myös pääsihteeri. Pieni Suomikin oli kilpailussa mukana asettamalla ehdokkaaksi pitkään YK:ssa palvelleen diplomaatin Max Jacobssonin. Jacobsson hävisi kuitenkin äänestyksessä itävaltalaiselle ehdokkaalle Kurt Waldheimille. Jacobssonin valinnan esti Neuvostoliitto. Monen suomalaisen porvarin käsi puristui nyrkkiin housuntaskussa. Suomen ulkopolitiikan merkittävin teko kertomusvuoden aikana oli hallituksen tekemä esitys molemmille Saksoille suhteiden normalisoimiseksi näiden maiden ja Suomen välillä. Neuvottelupakettiin sisältyi tunnustamisen lisäksi mm. molemmilta Saksoilta saatava Suomen puolueettomuusaseman tunnustaminen ja Lapin sodan tuhojen korvausten määritteleminen. Koska Suomi esitti yhtäaikaisia neuvotteluja molempien Saksojen kanssa, on Länsi-Saksa pystynyt viivyttelyllään torpedoimaan toistaiseksi neuvottelut. 27

28 Sisäpoliittinen tilanne. Kertomusvuoden alkaessa maata hallitsi, vaihtelevalla menestyksellä edellisen vuoden kesällä muodostettu ns. Karjalaisen Ha-hallitus. Enemmistöhallituksen muodostivat sosialidemokraatit, kansandemokraatit, kepulaiset, ruotsalaiset ja liberaalit yhdessä. Hallituksessa mukana olevat puolueet muodostivat eduskunnassa enemmistön mutta hallituksen porvarillinen enemmistö edusti kuitenkin tämän ryhmän sisällä vähemmistöä. Tällaista tilannetta, jossa jokin osa hallituksesta nojaa opposition tukeen, ei voida pitää oikeana. Kun otetaan vielä huomioon se, että porvarit käyttivät hallituksen sisällä eduskunnan porvarillista enemmistöä ja sen oppositiota röyhkeästi hyväkseen hallituksen sisäisessä toiminnassa, niin ymmärretään se hankala tilanne, jossa vasemmisto oli koko hallitustyöskentelyn ajan. Kun hallitus lähti tekemään myönnytyksiä porvarilliselle hintapolitiikalle, niin SKDL käytti tätä tilannetta tehden asiasta oman sisäisen yhtenäisyytensä mittaamistilaisuuden. SKDLn näin ajauduttua ulos hallituksesta päätyi myöskin vuodesta -66 jatkunut vasemmiston yhteinen hallitustaival. Tämän suuntaista kehitystä ei voida pitää suotuisana Suomen työläisten kannalta, näin ollen onkin SNK tästä tapahtumasta lähtien vaatinut neuvottelujen käymistä asioiden ennalleen saattamiseksi entiset SKDL:n paikat hallituksessa täytettiin sosialidemokraattisilla ministereillä. Tässä vaiheessa jo alkoi tuntua siltä, että SDP olisi joutunut panttivangiksi porvarien hallitukseen. On kuitenkin todettava, että se ei täydellisesti kuitenkaan onnistunut, kuten myöhemmät tapahtumat osoittivat. Kesäkuun alussa säädetyt ns. pisteverolaki ja tuonnintasausverolaki herättivät melkoisen suurta kiistaa poliittisessa elämässä yleensä sekä myös sos.dem. liikkeen sisällä. Kiistan syynä oli se, että katsottiin näiden vaikuttavan työväestön ja muun heikommassa asemassa olevan väestön elintasoon alentavasti. SAK mm. suhtautui erittäin kriittisesti näihin toimenpiteisiin. Saman kaltaisen tilanteen aiheutti myös Suomen pankin korkopäätös, joka tehtiin jonkinverran aikaisemmin. Hallituksen vaikutuksella tehtyihin myönteisiin ratkaisuihin voidaan lukea ainakin esitykset työllisyys- ja kansanterveyslaeiksi sekä voimakkaan huomion kiinnittäminen työttömyyden poistamiseen ja koulutusolojen parantamiseen. Syksyn saapuessa saapuivat myös halut eri tahoilla korjata omaa asemaansa taloudellisesti. Voittojensa maksimoimiseksi alkoivat erilaiset yrittäjäpiirit tehdä vaatimuksia hinnankorotuksiksi. Tämä sitten 28

29 aikaansai ns. "hintapainetta". Erityisen kiperäksi muodostui kysymys maatalouden jälkeenjääneisyydestä, kovaa meteliä tästä pitivät kepulaiset MTK:n säestäessä (tai päinvastoin). Tähän kysymykseen hallitus sitten lokakuun lopulla kaatuikin ja eduskunta hajoitettiin marraskuun alussa, uudet vaalit määrättiin pidettäväksi Kaikki nämä viimeksi mainitut tapahtuivat presidentti Kekkosen toimesta, kuten Auran VPK:nkin nimittäminen. Mainittakoon kaksi hallituskuvioihin liittyvää mielenkiintoista henkilökysymystä, ensinnäkin K Il-b hallituksessa ehti olla ministerinä noin kuukauden päivät toveri Jacob Söderman, sekä toiseksi mainittakoon Auran hallituksessa olleen mukana toveri Matti Louekosken. Molemmat mainitut toverit ovat olleet erittäin lähellä SNK:ta ja suhtautuneet meihin erittäin myönteisesti. SNK:n liittoneuvosto kokouksessaan antamassaan lausunnossa antoi tukensa SDP:lle lähdettäessä vaalitaisteluun sekä totesi vaaleissa olevan tärkeätä sos.dem. liikkeen esiintyä selvin ja yhtenäisin tunnuksin työväenluokan puolesta kapitalismia vastaan. Liittoneuvosto piti myös erittäin tärkeänä sitä, että ei saada ajautua niihin vanhoihin "anti-maalais" teemoihin, joilla joskus aikaisemmin on pyritty sivuuttamaan yhteiskunnassa vallitsevat perusristiriidat. Suurimmat ja merkittävimmät tapahtumat ay-liikkeessä kuluneena vuonna ovat olleet Metallin ja Rakennustyöväen lakko taistelut sekä SAK:n ja Metallin edustajakokoukset. Metallin irtautuminen keskitetystä ratkaisusta ja lähteminen työtaisteluun herätti ristiriitaisia tunteita sos.dem. liikkeen sisällä mm. siitä syystä, että oltiin jonkinverran taipuvaisia uskomaan sellaisiin väittämiin, että kysymyksessä olisi ollut pääasiassa poliittinen lakko, kommunistien kiihoituksesta. Porvarillinen propaganda teki kaikkensa vahvistaakseen tämän suuntaista käsitystä. Kuitenkin taistelun alettua ja sen kehittyessä oli helposti todettavissa työläisten olevan tosissaan, riippumatta poliittisesta kannasta. SNK oli koko taistelun ajan johdonmukaisesti tukemassa taistelua sen voitokkaaseen loppuun saattamiseksi. Suomen porvarillinen luokkalaki ja sen porvarilliset toteuttajat estivät SNK:n yrityksen suorittaa rahankeräystä lakon tukemiseksi. LakEotaistelu muodostui erittäin pitkäksi ja raskaaksi. Kuitenkin se loppui ennemmin kuin oli saavutettu kaikkia sille asetettuja tavoitteita. Mainittakoon että ennen ratkaisevaa kolmatta äänestystä otti SDP kantaa lakon lopettamisen puolesta, tällainen kannanotto on historiallinen sen vuoksi, ettei se ole tapahtunut kovinkaan usein ennen. Suosituksesta huolimatta voitiin havaita monien sosialidemokraattisten työläisten äänestäneen jatkamisen puolesta. SNK:n mielestä olisi pitänyt antaa työläisten itse muodostaa kantansa näin läheisesti itseään 29

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

Turun Seudun Wanhat Toverit

Turun Seudun Wanhat Toverit Turun Seudun Wanhat Toverit TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kerho kokoontumiset: > Aika: 9.1.2012. - V-S:n Sos.dem.piirin puheenjohtaja Juuso Alatalo - Piirin ajankohtaisista asioista, uuden puheenjohtajan ajatuksia

Lisätiedot

Kalervo Aattela, Uolevi Kaukovaara ja Mauno Forsman. Kaarina Suonio. Jorma Bergholm. Matti Hannula, Antti Siikavirta ja Helge Siren

Kalervo Aattela, Uolevi Kaukovaara ja Mauno Forsman. Kaarina Suonio. Jorma Bergholm. Matti Hannula, Antti Siikavirta ja Helge Siren PUOLUETOIMIKUNTA KOKOUS W'O Ц KOKOUSPAIKKA PÄIVÄ JA AIKA KOKOUKSEN OSANOTTAJAT Päätösvaltaiset: Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 5 päivänä helmikuuta 1981 kello 9.00 Kalevi Sorsa, Veikko

Lisätiedot

Päätösvaltaiset], Läsnäol2~2i!S2yt2tyti \XL)

Päätösvaltaiset], Läsnäol2~2i!S2yt2tyti \XL) PUOLUETOIMIKUNTA KOKOUS 1C KOKOUSPAIKKA PÄIVÄ JA AIKA KOKOUKSEN OSANOTTAJAT Päätösvaltaiset], Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 17. päivänä syyskuuta 1981 kello 9.00 Kalevi Sorsa, Veikko

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

Yleinen lopputulokset Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki Rahkonen Martti Ensokeila

Yleinen lopputulokset Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki Rahkonen Martti Ensokeila Yleinen lopputulokset 1.11.2015 Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki 1532 0 53 2 Rahkonen Martti Ensokeila Imatra 1334 138 30 3 Kuuva Ari Pate Heinola 1320 102 32

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

Henkilöhistoriaa Suomen Pankissa

Henkilöhistoriaa Suomen Pankissa Juha Tarkka Suomen Pankki Henkilöhistoriaa Suomen Pankissa Profiileja Risto Rytistä Mauno Koivistoon 8.6.2015 Julkinen 1 Risto Ryti pääjohtaja 1923-1940, 1944-1945 Pankkimiehestä poliitikoksi Talvisodan

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

RL Nuorisojaoston avoin kokous 1/11

RL Nuorisojaoston avoin kokous 1/11 Aika 16.01.10 klo: 10:00 Paikka Siikaranta. Naruportintie 68, Espoo Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2. Työjärjestyksen hyväksyminen 3. Vpj. valinta 4. Raksanuoret

Lisätiedot

PRESIDENTINVAALIT

PRESIDENTINVAALIT PRESIDENTINVAALIT 99-2006 Vaalivuosi, valintatapa ja valintamenettelyn erityispiirteet ) 99: Eduskunta kuuden vuoden toimikaudeksi hallitusmuodon 94 :n siirtymäsäännöksen nojalla Presidenttiehdokk aat

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

Kevättempaus yleinen Lopputulokset

Kevättempaus yleinen Lopputulokset Kevättempaus yleinen Lopputulokset 5.5.2013 Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Teppo Ryhänen GH Rauma 1453 0 48 259 2 Henry Huovinen Ponsi Kouvola 1453 108 40 214 3 Keijo Laitinen Ilves

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu Kansalliset Seniorit 2016 Joukkuekilpailu yht. 1 Hämeelinna 1 Hellemaa Reino, Laiho Ilpo, Ohristo Antti, Sivonen Aaro 4334 2 Turku Viitanen Heikki, Nummi Jukka, Raatikainen Jarmo, Kari Raimo 4309 3 Hyvinkää

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä 1 Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012 Yleistä Kirjeshakkiliiton toiminta on jatkunut vuonna 2012 edellisvuosien linjoilla. Talouden osalta loppuvuodesta alkaneet Finjub50-turnauksen

Lisätiedot

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15)

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) 1991 Siilinjärvi/Tarinaharju Hcp, 36 reikää 1. Seppo Jolkkonen Porvoo 2. Mikko Juntunen Kuopio 3. Arto Teronen Helsinki 1992 Nokia River Golf 1. Mikko

Lisätiedot

Eeva Puro; Kirsti Seppälä; Liberaalinen Kansanpuolue. Keskustapuolue. Keskustapuolueen Kankaanpään kunnallisjärjestö Kauko Juhantalo; Keskustapuolue

Eeva Puro; Kirsti Seppälä; Liberaalinen Kansanpuolue. Keskustapuolue. Keskustapuolueen Kankaanpään kunnallisjärjestö Kauko Juhantalo; Keskustapuolue Kotiseutukokoelma Kansio: POLITIIKKA Taulukot puolueittain Taulukko 1: Liberaalit, sinisessä Kankaanpää kehittyvä kaupunki -kansiossa 1. Vaalimainos (2 kpl): Liisa Liisa Jussila; Liberaalinen Jussila 147

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

SOSIALIDEMORAATTISEN NUORISON KESKUSLIITON TOIMINNASTA

SOSIALIDEMORAATTISEN NUORISON KESKUSLIITON TOIMINNASTA KERTOMUS SOSIALIDEMORAATTISEN NUORISON KESKUSLIITON TOIMINNASTA v. 1967 KERTOMUS SOSIALIDEMORAATTISEN NUORISON KESKUSLIITON TOIMINNASTA v. 1968 KERTOMUS SOSIALIDEMORAATTISEN NUORISON KESKUSLIITON TOIMINNASTA

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

Melvin Jones Fellow't 107-K

Melvin Jones Fellow't 107-K Melvin Jones Fellow't 107-K NIMI KLUBI AHONEN Juhani AHONEN Seppo ANTTONEN Aimo AROLA Seppo ASIKAINEN Aarne AUTERE Seppo BERGQVIST ESKO BRANDT Ilpo HAAVISTO Seppo HAKULINEN Tuomo HALLIKAINEN Lauri HALLIKAINEN

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 7.7.2015 klo 12:30 1/5 Paikka Tulihukka-leiri, Mynämäen palloiluhalli, Urheilutie 9, Mynämäki LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Haapala Heikki Haikonen

Lisätiedot

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051 Joensuun Keilailuliitto Joensuun Keilahalli TUL SM 2014 A-taso, 6 sarjaa eu (24.03.2014-27.04.2014) Valvoja:PoRa MAB Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Jorma Soppela Into Kemi 1100 0

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

Alkon Eläkeläiset ry: hallitukset (1964-1997)

Alkon Eläkeläiset ry: hallitukset (1964-1997) Alkon Eläkeläiset ry: hallitukset (1964-1997) 1988 Puheenjohtaja Aune Nurhonen Varapuheenjohtaja Hugo Jäppinen Rahastonhoitaja Karin Korvenranta Eila Pöri Toivo Sivunen Onni Koivu Espoo Mikko Vako Aulikki

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

Tampere, Voimailijat

Tampere, Voimailijat 18. - 19.1.1975 Tampere, Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Tapio Savola Lappajärven Veikot 3. Kalle Vuorenmaa Lapuan Virkiä 1. Harri Uusimäki Lappajärven Veikot 2. Raimo Hilden Heinolan

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Järvenpään Vasemmisto

Järvenpään Vasemmisto Toimintakertomus vuodelta 2013 1. Yleistä Järvenpään Vasemmisto onnistui 2012 kunnallisvaaleissa hyvin ja sai yhden lisäpaikan eli kolme valtuutettua kaupunginvaltuustoon. Onnistunut tekninen vaaliliitto

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. OULUN ETELÄ- JA KESKIPOHJALAINEN OSAKUNTA RY:n SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA ALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä osakunta, nimi on Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Puoluevaltuuston avaus ja järjestäytyminen puoluevaltuuston puheenjohtaja Jouni Ovaska

Puoluevaltuuston avaus ja järjestäytyminen puoluevaltuuston puheenjohtaja Jouni Ovaska Puoluevaltuuston vuosikokous Jyväskylässä 23. 24.4.2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Piippukatu 2-3 3 Ohjelma ja aikataulu (muutosvarauksin) Lauantai 23.4. klo 8.30-11 Ilmoittautuminen ja aamukahvi kokouspaikalla

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

SM-Morri 2013 Ruokolahti Nuoret 12

SM-Morri 2013 Ruokolahti Nuoret 12 SM-Morri 2013 Ruokolahti Nuoret 12 1. Salla Hovatov Ruokolahden Urheilukalastajat 40g/2 837g/1 3 2. Roni Kuusela Kuusankosken Kalastusseura 213g/1 381g/2 3 Nuoret 15 1. Asa Palhomaa Vapa Varkaus 1 1040g/2

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Aika maanantaina 12.1.2015 klo 18.00-18.35, 18.45-18.51. kokous keskeytettiin klo 18.35-18.45 Paikka seurakuntatalo Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa Hammaren, Terho vara Hanhisalo,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS SÄKYLÄN VAPAAEHTOISEN PALOKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2013, SEN 79. TOIMINTAVUODELTA

TOIMINTAKERTOMUS SÄKYLÄN VAPAAEHTOISEN PALOKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2013, SEN 79. TOIMINTAVUODELTA 1 (3) TOIMINTAKERTOMUS SÄKYLÄN VAPAAEHTOISEN PALOKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2013, SEN 79. TOIMINTAVUODELTA YLEISTÄ Palokuntamme toiminta on ollut toimintakertomusvuoden aikana vilkasta. Yhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

Kokkolan kaupunki Karleby stad KOKKOLAN VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS

Kokkolan kaupunki Karleby stad KOKKOLAN VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS Kokkolan kaupunki Karleby stad KOKKOLAN VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sisällysluettelo Vanhusneuvoston kokoonpano 2013... 3 Kokoustoiminta... 4 Lausuntoja, ehdotuksia, esityksiä ja kirjelmiä...

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 11.5.2015 klo 17:00 1/5 Paikka Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto, Tuijussuontie 10, Raisio LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

;Kuopion Bridgekerho ry 2007 voittopisteet ; Pohjola Timo 32 Seppänen Markku 30 Karttunen Yrjö 30 Siekkinen Jarmo 28 Hanski Matti 20 Koponen Ismo 12

;Kuopion Bridgekerho ry 2007 voittopisteet ; Pohjola Timo 32 Seppänen Markku 30 Karttunen Yrjö 30 Siekkinen Jarmo 28 Hanski Matti 20 Koponen Ismo 12 ;Kuopion Bridgekerho ry 2007 voittopisteet ; Pohjola Timo 32 Seppänen Markku 30 Karttunen Yrjö 30 Siekkinen Jarmo 28 Hanski Matti 20 Koponen Ismo 12 Miettinen Heikki 9 Seppälä Janne 9 Tikkanen Toivo 9

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) ASIALISTA 1/2015 Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 3 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen sihteerin

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot