UFF ympäristöpalvelu ja kehittyvien maiden tukeminen edistävät hyvinvointia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UFF ympäristöpalvelu ja kehittyvien maiden tukeminen edistävät hyvinvointia"

Transkriptio

1 U-landshjälp från Folk till Folk i Finland rf Auttamisen iloa UUTISKIRJE 1/2015 UFF ympäristöpalvelu ja kehittyvien maiden tukeminen edistävät hyvinvointia

2 Vaatteet kiertoon kotimaassa Vaatteita toimitetaan Afrikkaan paikallisten hyväntekeväisyysjärjestöjen varainhankinnan tueksi. Hyväntekeväisyysjärjestöt ovat UFF:n pitkäaikaisia kumppaneita, ja kuuluvat hyväntekeväisyysorganisaatioiden Humana People to People -yhteistyöverkostoon. Vaatteet vastaanottava järjestö myy kierrätysvaatteita omissa myymälöissään sekä paikallisille pienyrittäjille, jotka myyvät niitä edelleen toreilla. UFF kerää vuosittain Suomessa yli 12 miljoonaa kiloa vaatteita uudelleenkäytettäväksi. Yksi uudelleenkäyttöön ohjattu puuvillavaatekilo vähentää kaksi kertaa oman painonsa verran hiilidioksidipäästöjä kaatopaikkasijoitukseen verrattuna. Yhdistyksen vaatekeräyspisteet palvelevat 5,3 miljoonan suomalaisen kotipaikkakunnalla. Vaatemyynnistä saatavilla tuotoilla kehitetään Afrikan köyhiä alueita koulutuksen sektorilla. Varoja käytetään mm. peruskoulutuksen lisäämiseen ja sen laadun kehittämiseen, opettajakoulutukseen, maanviljelijäkoulutukseen sekä muuhun ammatilliseen koulutukseen. Koulutushankkeisiin sisältyy myös, yhteisöjen vahvistamista ja terveyden sekä ruokaturvan parantamista. Suomesta toimitettavilla vaatteilla luodaan Afrikkaan paljon uusia työpaikkoja. Mosambikissa ja Malawissa on hyvin vähän elannonansaitsemismahdollisuuksia ja siksi vaatetoimituksilla on suuri merkitys paikallisten työllisyyden kannalta. Malawiin toimitetaan paitsi yksityishenkilöiden vanhoja vaatteita, myös yritysten UFF:lle lahjoittamia poistotekstiileitä. Esimerkiksi Itella on kierrättänyt työvaatteitaan ja asusteitaan, kuten laukkuja, UFF:n kautta. Perillä Malawissa vaatteita käytetään työvaatteina kehitysyhteistyöhankkeilla tai niitä myydään kehitysyhteistyöhankkeiden tueksi. Vaatteiden jatkuu eivätkä käyttökelpoiset tuotteet päädy jätteeksi. UFF:lta tulevat kierrätysvaatteet ovat Afrikassa hyvin haluttuja, koska ne ovat laadultaan kestäviä ja huolellisesti lajiteltuja. Ne vastaavat maan olosuhteita mm. ilmaston ja käyttötarkoituksen suhteen. UFF toimittaa Afrikkaan säännöllisesti myös paikallisesti harvinaisempia talvivaatteita. Niitä tarvitsevat mm. HIV- ja aids-tartuntaa kantavat ihmiset, joilla on heikentyneen vastustuskykynsä vuoksi käyttöä lämpimillekin vaatekerroille. Suomesta lähtöisin olevia kierrätysvaatteita ja -kenkiä myydään esimerkiksi malawilaisen hyväntekeväisyysjärjestön myymälöissä. Second hand -myymälät ovat maassa erittäin suosittuja, sillä ne tarjoavat mahdollisuuden hankkia vaatteita kohtuulliseen hintaan. Tarkalla vaatteiden lajittelulla optimoidaan tuotteiden mahdollisimman pitkä. Vuonna 2014 UFF:n kierrättämistä tuotteista oli 92 % sellaisenaan uudelleenkäyttöön ohjattavia. Resurssitehokas ajattelutapa vähentää ympäristön kuormitusta ja toimii välineenä kehitysyhteistyön tukemisessa. Vaatteilla kehitystä Afrikassa UFF toimittaa kierrätysvaatteita kehitysyhteistyön tueksi Afrikkaan; Malawiin ja Mosambikiin. Molemmissa maissa yhdistys tukee useita kehitysyhteistyöhankkeita, joista osa on yhteisrahoitteisia Suomen ulkoasianministeriön. UFF tekee kotimaassa työtä edistääkseen yksityishenkilöiden ja yritysten vaatteiden kierrätystä ja tietoisuutta kehittyvien maiden tilanteesta. Yrityksille yhdistys tar joaa mm. vastuullista tapaa kierrättää poistotekstiileitä sekä osoittaa tukeaan suoraan kehitysyhteistyöhankkeisiin. UFF on myös aktiivinen ilmasto-, jäte-, ja yritysvastuufoorumeilla. UFF kerää käytettyjen vaatteiden myynnillä varoja kierrätyspalvelun ja kehitysyhteistyöhankkeiden rahoittamiseksi. Kierrätysvaatteita myydään hyväntekeväisyysmyymälöissä ja tukkumyyntinä. Vaatteiden kierrätys tarjoaa kotimaassa ympäristösektorin työpaikkoja keräyksessä, lajittelussa ja myynnissä. Pelkästään Malawissa kierrätysvaatteiden jälleenmyynnin avulla työllistyy vuosittain yli ihmistä. Työllistymisen ja uusien mahdollisuuksien kautta kierrätysvaatteilla autetaan paitsi yksittäisiä perheitä, myös maan talouskasvua.

3 Biokaasu helpottaa arkea Biokaasuhanke, jonka avulla parannetaan Intian köyhien maanviljelijöiden elämänlaatua, terveyttä ja taloudellista tilannetta, käynnistyi vuonna 2010 ja sai jatkoa vuonna 2014 UFF:n ja Suomen ulkoasianministeriön rahoittamana. Hankkeessa on rakennettu Dausan alueelle 200 kaasuyksikköä, jotka nyt tarkastetaan ja tarvittaessa kunnostetaan. Samalla alueella on alkanut yli 400 uuden kaasuyksikön rakennusprojekti. Hankkeeseen on myös perustettu 100 maanviljelijöiden ja 100 naisten self help -ryhmää voimavarojen yhdistämiseksi ja toimeentulon parantamiseksi. UFF tukee kehittyvissä maissa koulutus-, ruokaturvahankkeita sekä kyläyhteisöjen vahvistamista. Yhdistyksen tukemat hankkeet sijaistevat Mosambikissa, Malawissa, Angolassa, Sambiassa, Kongo DR:ssä, Namibiassa ja Intiassa. Intialainen Verdana, jonka talouteen tuli oma kaasuyksikkö vuoden 2010 lopulla, kertoo että yksikkö toimii moitteettomasti ja se on helpottanut varsinkin perheen naisten arkea huomattavasti. Ennen naiset keräsivät polttopuita päivittäin ruoan valmistamista varten, mutta nykyään kaikki se aika säästyy esim. opiskeluun. Biokaasun käyttö on myös parantanut perheen terveyttä, kun ruokaa ei valmisteta enää avotulella. Lisäksi nyt kertyy säästöjä, joista ennen ei voinut haaveillakaan: kaasua tai lannoitteita ei tarvitse enää ostaa, sillä sivutuotteena syntyy myös peltoja ravitsevaa lietettä ja lääkärikulujakin on vähemmän. Osallistu sinäkin Intian slummikoulujen tukemiseen! Lahjoituksen voi tehdä takasivun tilisiirtolomakkeen tietoja käyttämällä. Viestikentään: Lahjoitus Intiaan Keräyslupa: POHA 2020/2013/4269 Mosambikissa kehitetään opetuksen laatua Mosambikissa parannetaan opetuksen laatua UFF:n ja Suomen yhteisrahoituksella pohjoisessa Niassan sekä KeskiMosambikissa sijaitsevassa Manican maakunnassa. Hankkeisiin sisältyy mm. opettajien ja rehtorien lisäkoulutusta, alakoulujen oppimisympäristöjen parantamista ja vanhempainyhdistyksien vahvistamista. Näiden toimintojen parantaminen pitkäjänteisesti muokkaa askel askeleelta maan opetustoimintaa laadukkaammaksi. Lisäksi hankkeissa on perustettu resurssikeskuksia, joissa on mm. kirjoja ja tietokoneita, joita opettajat, oppilaat ja kyläläiset voivat käyttää tiedon hakemiseen. Keskuksissa opettajat voivat myös suunnitella oppitunteja ja valmistaa opetusmateriaaleja, joista maaseudun kouluissa on usein valtava pula. Manicassa hankkeessa tuetaan myös esikouluja. 25-vuotias opettaja Fungai Laisoone työskenteli Mosambikissa Manican hankkeessa vuosina Hän nautti hankkeen mahdollistamista uusista haasteista, erityisesti tiiviistä yhteistyöstä alakoulujen sekä maakunnan opetusviranomaisten. Hankkeessa sain paljon vastuuta ja hyvin monipuolisesti kokemusta työskennellessäni monella eri alueella yhtäaikaisesti. Työ oli monipuolisempaa kuin pelkästään opettajana toimiminen. -summaa Fungai. Slummien lapset kouluun UFF tukee Intiassa slummeissa asuvien lasten peruskoulutusta, jotta heilläkin olisi mahdollisuus oppia elämässä tarvittavat perustaidot vaikka perheen taloudellinen tilanne ajaakin lapset usein työhön. Slummilasten kouluihin ohjataan myös UFF:n kuukausilahjoittajien tukea sekä lipaskeräyksien tuotto. Slummeissa toimivien koulujen lapsille opetetaan perustaitoja; lukemista, laskemista, yleissivistäviä asioita, terveystietoa ja tietokoneiden käyttöä. Oppitunnit on suunniteltu siten, että pienemmät sisarukset voi ottaa niille mukaan tai myös työssäkäyvät lapset voivat osallistua niille. Lasten vanhemmille tarjotaan luku- ja laskuopetusta sekä ammatillisia kursseja. Kun vanhemmat oppimansa kautta työllistyvät, lasten ei tarvitse tehdä työtä vaan he voivat keskittyä opiskelemaan. Mosambikissa, syrjäisessä Niassassa erityisen hyödylliseksi on koettu vanhempainyhdistysten vahvistuminen. Sen jäsenillä on suuri rooli lasten koulussa pysymisen kannalta. Alueen lapsista monet jättävät koulunsa kesken jo toisen luokan jälkeen. Vanhempainneuvostojen jäsenet kiertävät kyläyhteisöissä ovelta ovelle puhumassa koulutuksen tärkeydestä ja järjestävät lapsia kouluun houkuttelevia aktiviteetteja, kuten liikunta- ja kulttuuritoimintaa. Kouluruokaprojekti on hyvä esimerkki vanhempien toimista lasten koulunkäynnin vakiinnuttamiseksi. Kun koulun vanhempainneuvosto saatiin hankkeen myötä aktivoitua, perustivat sen jäsenet koululle pellon, jolla he viljelevät mm. bataattia. Pellon tuotosta osa myydään ja rahoilla hankitaan koululle välttämättömiä opiskelutarvikkeita. Osasta satoa valmistetaan kaksi kertaa kuukaudessa oppilaille lounas, jota tarjoillaan myös muille kylän lapsille. Niinä päivinä, kun tarjolla on bataattia ja mehua, ei poissaoloja ole. Fungain mukaan projektilla on erittäin suuri merkitys ja vaikutus maan opetukseen, sillä se täydentää maakunnan opetustoimen perustyötä. Mosambikin julkiset varat eivät riitä esimerkiksi esikouluihin tai rehtoreiden ja opettajien koulutuksiin, jotka kuitenkin olisivat opetuksen laadukkuuden kannalta ensiarvoisen tärkeitä. Myös opetusmateriaalien jakamisesta kouluille on ollut todella paljon hyötyä, sillä niitä on muuten hyvin niukasti.

4 Maanviljelijöille suuremmat sadot Maanviljelyhankkeissa koulutetaan pienviljelijöitä parantamaan satoa ja sitä kautta monipuolistamaan perheiden ruokavaliota, lisäämään ruoan määrää ja hankkimaan tuloja. Viljelytaitojen lisäksi hankke sisältää lukutaidon lisäämistä ja terveysta. Hankkeissa myös panostetaan naisten osallistamiseen, joka taas edistää tasa-arvoa alueilla, joilla naisen asema on perinteisesti heikko. Pidemmällä tähtäimellä viljelijöiden osaamista pyritään kehittämään siten, että vihannestarhoilta ja pelloilta riittäisi satoa yli oman tarpeen, myytäväksi asti. Viljelijöitä opastetaankin keskinäiseen yhteistyöhön parempien kauppaehtojen savuttamiseksi. UFF:n tukemien kehitysyhteistyöhankkeiden perusajatuksena on tukea koulutusta ja toimeentulon kehitystä. Viljelyhankkeet ovat hyvä esimerkki hankkeista, joissa nämä kaksi asiaa yhdistyvät. Koulutuksen avulla vilelijät saavat paremman sadon ja oppivat taitoja, joista heille on hyötyä loppuelämäksi. UFF:n maanviljelyhankkeita Malawissa ja Angolassa tukee myös Suomen ulkoasianministeriö. Nimeni on Albino ja työskentelen projektin vetäjänä Angolassa, Kuando Kubangon viljelyhankkeessa. Toimin yhteistyössä yli 250 perheen. Yhdessä perehdymme uusiin viljelytapoihin, säilömiseen, uusiin syötäviin lajikkeisiin sekä tuotteiden myyntiin. Lukutaidottomille järjestämme lukutaito-opetusta. ssä kehitystä Maanviljelijät oppivat hankkeessa myös puuta säästävien liesien tekoa ja käyttöä. Liesi kuluttaa jopa puolet vähemmän aikaa ja puuta kuin perinteinen liesi ja siten mm. hidastaa metsien häviämistä alueelta. Christine käyttää liettä päivittäin, koska siten vapautuu enemmän resursseja maanviljelyksen tehostamiseen ja perheestä huolehtimiseen. Olen pitänyt hankkeessa eniten siitä, kun olemme päässeet jakamaan viljelijöille siemeniä, kasteluvälineitä, lapioita ja viidakkoveitsiä. Koulutus on tietysti tärkeintä ja koen tärkeäksi senkin, että hankkeeseen osallistumalla pystyn elättämään oman kuusilapsisen perheeni. UFF:n hankkeet, joita Suomen ulkoasianministeriö tukee: UFF tukee vuosittain noin 30 kehitysyhteistyöhanketta Angolassa, Malawissa, Mosambikissa, Sambiassa, Namibiassa, Kongo DR:ssa ja Intiassa. Lukuisten suomalaisten yksityis- ja yrityslahjoitusten lisäksi Suomen ulkoasianministeriö tukee UFF:n kehitysyhteistyöhankkeita. Vuonna 2015 Suomen ulkoasianministeriö tukee yhteensä 10 UFF:n kehitysyhteistyöhanketta. UFF on saanut ulkoasianministeriöltä tukea myös - eli globaalikasvatushankkeeseen, jossa käsitellään kehittyvien maiden asioita. Lisäksi yhdistyksellä on meneillään yksi EU-rahoitteinen hanke Namibiassa. ANGOLA Kuando Kubango, opettajakoulutus Namibe, ammattikoulutuksen Kuando Kubango, maanviljelijäkoulutus Kunene, maanviljelijäkoulutus INTIA: Rajasthan, biokaasu MALAWI: Etelä-Malawi, opetuksen laadun Dowa, maanviljelijäkoulutus MOSAMBIK: Chimoio, opettajakoulutus Manica, opetuksen laadun Niassa, opetuksen laadun Globaali on yksi yhdistyksen kolmesta päätehtävistä. Yhdistyksen vuosittaisessa lapsille ja nuorille suunnatussa hankkeessa käsitellään ihmisoikeuksia sekä kestävää kehitystä. Tiedotushankkeessa järjestetään työpajatoimintaa, jossa käsillä tekeminen yhdistyy kulloinkin käsiteltävään aiheeseen. Pajoissa lapset ja nuoret pääsevät tekemisen ohessa keskustelemaan tärkeistä aiheista UFF:n ohjaajien sekä muiden pajalaisten ja vertaamaan kehitysmaiden asioita omaan todellisuuteensa Suomessa. Pajatoiminta tavoitti viime vuonna yli suomalaista lasta ja nuorta sekä heidän parissaan kasvatustehtävissä työskentelevää aikuista. Varsinkin T-paitapajat ovat hyvin suosittuja. Niissä kierrätetyille T-paidoille painetaan aiheeseen liittyviä kuvia ja tekstejä. Kuvan paita on syntynyt, kun paitaan on painettu asioita, jotka ovat niin tärkeitä, että kaikilla ihmisillä pitäisi olla niihin oikeus. Ihmisille kaikkein tärkeimmät asiat taitavat olla samoja asuinmaasta riippumatta. Christine on ollut mukana Malawissa Dowan maanviljelyhankkeessa sen perustamisesta lähtien. Christinen mielestä koulutukset ovat hankkeen parasta antia. Uusien viljelytekniikoiden ansiosta hänen satonsa on kaksinkertaistunut, mikä taas vaikuttaa koko hänen kuusihenkisen perheensä hyvinvointiin merkittävästi. Hankkeessa on myös perustettu säästörinkejä, jollaisesta Christine on saanut lainan lannoitteiden ostamista varten. Koska sadon määrä on kasvanut niin voimakkaasti, hän on voinut myydä osan pellon tuotosta ja maksaa lainankin jo kokonaan pois. Tiedotushankkeen käsinukkepajat ovat myös osoittautuneet erittäin pidetyiksi, niin tyttöjen kuin poikienkin keskuudessa. Kierrätyssukkahousuista ja -villasukista askarreltavat hahmot ovat kotoisin kirjasesta, johon on koottu afrikkalaisten lasten kertomia satuja. Osa saduista on suomalaiseen satukulttuurin nähden melkoisen hurjia, mutta ne kuvastavat maiden perinteitä ja arkea. Käsinukkepajoissa teemana on lasten oikeus vapaa-aikaan, leikkiin ja opiskeluun. Nämä asiat ovat Suomessa itsestäänselvyyksiä, mutta kaikkialla näin ei ole.

5 Mosambikin Nacalassa toimiva lasten apuhanke on yksi UFF:n tukemista kehitysyhteistyöhankkeista. Hanketta rahoitetaan yhdistyksen kuukausilahjoittajien tukemana. Hankkeessa tuetaan esikouluja, joissa lapset oppivat maan virallisen kielen, portugalin, jota käytetään kouluissa. Opetuskielen ymmärtäminen on tärkeää, jotta koulussa opetettavat taidot olisi mahdollista omaksua. Lisäksi lastenapuhankkeessa tehdään ympäristöön ja terveyteen liittyvää työtä. Puita istutetaan, terveysvalistusta annetaan ja hygienian sekä tautien leviämisen estämisen kannalta olennaisia taitoja opetetaan. Esimerkiksi käymäläkulttuurin yleistymiseksi tehdään kovasti töitä. Käymälöiden rakentamisen ja käytön myötä useat taudit, kuten kolera, vähenevät sadekaudella. Nacalassa kaikella avulla on suuri merkitys. Köyhässä Mosambikissa pienelläkin summalla on mahdollista saada aikaan merkittäviä muutoksia! Saajan tilinumero Danske Bank: FI Nordea: FI Saaja Maksaja UFF, U-landhjälp fron Folk till Folk i Finland Haluan osoittaa tukeni Mosambikicin Nacalan lastenapuhankkeelle (summa omavalintainen). Keräyslupanumero: poha 2020/2013/4269 Allekirjoitus Viesti: Lahjoitus Lastenapuhankkeelle Tililtä - nro Eräpäivä Euro TILISIIRTO Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.

VUOSIKERTOMUS 2011. U-landshjälp från Folk till Folk i Finland 25 vuotta auttamisen iloa!

VUOSIKERTOMUS 2011. U-landshjälp från Folk till Folk i Finland 25 vuotta auttamisen iloa! VUOSIKERTOMUS 2011 U-landshjälp från Folk till Folk i Finland 25 vuotta auttamisen iloa! Valokuvat: UFF rf Taitto: UFF rf Paino: Hämeen Kirjapaino Oy 2 Sisällysluettelo Alkusanat... 4 Suomen UFF -yhdistys...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007. U-landshjälp från Folk till Folk i Finland Auttamisen iloa!

VUOSIKERTOMUS 2007. U-landshjälp från Folk till Folk i Finland Auttamisen iloa! VUOSIKERTOMUS 2007 U-landshjälp från Folk till Folk i Finland Auttamisen iloa! Valokuvat: UFF rf Taitto: UFF rf Paino: Kirjapaino Uusimaa Sisällysluettelo Alkusanat...4 Suomen UFF -yhdistys...5 Kehitysyhteistyö...5

Lisätiedot

14 RUOKATURVA PARANEE POHJOIS-UGANDASSA 8 KÄSITÖILLÄ EROON

14 RUOKATURVA PARANEE POHJOIS-UGANDASSA 8 KÄSITÖILLÄ EROON Kevät 2015 TEEMA: JÄRJESTÖJEN KEHITYSYHTEISTYÖ 6 19 PYSYVIÄ MUUTOKSIA UGANDASSA, NICARAGUASSA JA SOMALIMAASSA PALKITTU ELOKUVA Hyvästi Afrikka 18 19 14 RUOKATURVA PARANEE POHJOIS-UGANDASSA 8 KÄSITÖILLÄ

Lisätiedot

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä 10.06.2003 1 / 26 I Etusivu Sukupuolten välinen tasa-arvo kuuluu Suomen kehitysmaapolitiikan

Lisätiedot

IKEA-konserni Kestävä kehitys FY12

IKEA-konserni Kestävä kehitys FY12 IKEA-konserni Kestävä kehitys FY12 Mitä teemme saadaksemme aikaan muutosta parempaan... Ennen tätä projektia ajattelin, että ympäristöasiat eivät kuulu minulle. Nyt tiedän, että voin tehdä oman osani muuttaakseni

Lisätiedot

KUMMIN KÄSIKIRJA. Kummilapsitoimisto PL 198, 13101 Hämeenlinna kummilapset@svk.fi 010 3288 013 www.klkry.net

KUMMIN KÄSIKIRJA. Kummilapsitoimisto PL 198, 13101 Hämeenlinna kummilapset@svk.fi 010 3288 013 www.klkry.net KUMMIN KÄSIKIRJA Kummilapsitoimisto PL 198, 13101 Hämeenlinna kummilapset@svk.fi 010 3288 013 www.klkry.net Maaliskuu 2015 1 1. TERVETULOA KUMMIKSI! Tervetuloa mukaan Kehitysmaiden lasten koulutustuki

Lisätiedot

Lapsen oikeudet välineenä eettisessä kasvatuksessa

Lapsen oikeudet välineenä eettisessä kasvatuksessa Opettajalle: Lapsen oikeudet välineenä eettisessä kasvatuksessa Kaikilla ihmisillä riippumatta siitä, missä he elävät, mitä ikäryhmää tai kansallisuutta he edustavat on sama ihmisarvo ja samat perustarpeet.

Lisätiedot

3/2009. SUUnnITTeLIJAT LUOTTAVAT KULUTTAJIIn. KOULUTUS On KehITYKSen ehto

3/2009. SUUnnITTeLIJAT LUOTTAVAT KULUTTAJIIn. KOULUTUS On KehITYKSen ehto 3/2009 SUUnnITTeLIJAT LUOTTAVAT KULUTTAJIIn KOULUTUS On KehITYKSen ehto 2 3/2009 PÄÄKIRJOITUS Tieto on opin alku kehitysmaatuotetta Yhtään ei pitäisi myydä ilman, että samalla välittyy tietoa siitä, kuka

Lisätiedot

ihmiset & YMPÄRiSTÖ ikea-konserni

ihmiset & YMPÄRiSTÖ ikea-konserni www.ikea.com Tuottanut huhtikuussa 2008 Corporate PR, IKEA Services AB. Kuvat: IKEA, UNICEF, Pelastakaa Lapset, David Orr, Hans-Juergen Burkard/STERN Magazine. Painettu kloorivalkaisemattomalle joutsenmerkitylle

Lisätiedot

SUOMEN UNICEFIN VUOSIKERTOMUS 2012

SUOMEN UNICEFIN VUOSIKERTOMUS 2012 SUOMEN UNICEFIN VUOSIKERTOMUS 2012 PÄÄSIHTEERILTÄ... 3 MIKSI UNICEFIA TARVITAAN... 4 NÄIN UNICEF TOIMII... 6 NÄIN VARAT KÄYTETTIIN... 8 Lastenrahasto... 12 Nimikko- ja teemaohjelmat... 14 Hätäapu... 18

Lisätiedot

Köyhimpien maiden, kuten Sambian, ongelmana on tuottavan työn puute. Kuva: M. Nummelin. Sisältö

Köyhimpien maiden, kuten Sambian, ongelmana on tuottavan työn puute. Kuva: M. Nummelin. Sisältö 9/06 29.9.2006 Köyhimpien maiden, kuten Sambian, ongelmana on tuottavan työn puute. Kuva: M. Nummelin. Sisältö Aasian kehityspankki köyhien asialla... 3 Kehityspoliittinen toimikunta: Kansalaisjärjestökeskustelu

Lisätiedot

POISTOTEKSTIILIEN HYÖDYNTÄMINEN

POISTOTEKSTIILIEN HYÖDYNTÄMINEN POISTOTEKSTIILIEN HYÖDYNTÄMINEN Kyselytutkimus asenteista ja mielipiteistä liittyen tekstiilien hyötykäyttöön Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Kestävän kehityksen koulutusohjelma Forssa, 15.5.2012 Tuuli

Lisätiedot

4H-nuorisotyö 2014-2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ. Suomen 4H-liitto Edustajakokous 26.4.2013

4H-nuorisotyö 2014-2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ. Suomen 4H-liitto Edustajakokous 26.4.2013 4H-nuorisotyö 2014-2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ 4 H Suomen 4H-liitto Edustajakokous 26.4.2013 Yhteinen tekemisen tahto 4H on valtakunnallisesti toimiva, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö.

Lisätiedot

Nuoret ja tulevaisuuden muutos. Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014

Nuoret ja tulevaisuuden muutos. Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014 1.8 Nuoret ja tulevaisuuden muutos Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014 1 Toimittajat: Marianne Keyriläinen, Elina Korhonen ja Laura Lipsanen Tilastojen toimitus:

Lisätiedot

Lukuhaaste 2015. tietopaketti

Lukuhaaste 2015. tietopaketti Lukuhaaste 2015 tietopaketti LUKUTAITO - askel kohti uutta alkua Vietämme kansainvälistä lukutaitopäivää 8.9. Täällä Suomessa olemme onnekkaita, sillä saamme opetella lukemaan jo pienenä. Kaikkialla ei

Lisätiedot

Tulevaisuus. uusiksi 2 2010. Kohti kaikille avointa koulua vammaisten lasten oikeudet. Maatalouden lapsityöläiset

Tulevaisuus. uusiksi 2 2010. Kohti kaikille avointa koulua vammaisten lasten oikeudet. Maatalouden lapsityöläiset Tulevaisuus uusiksi 2 2010 Kohti kaikille avointa koulua vammaisten lasten oikeudet Maatalouden lapsityöläiset Loppu lasten ruumiilliselle kuritukselle PÄÄKIRJOITUS Hyvä lukija Pienessä Karuguarun kylässä

Lisätiedot

OIKeUS TYÖhÖN JA TOImeeN TULOON: IhmISOIKeUKSIeN JULISTUS 60 VUOTTA 3/2008

OIKeUS TYÖhÖN JA TOImeeN TULOON: IhmISOIKeUKSIeN JULISTUS 60 VUOTTA 3/2008 OIKeUS TYÖhÖN JA TOImeeN TULOON: IhmISOIKeUKSIeN JULISTUS 60 VUOTTA 3/2008 2 3/2008 PÄÄKIRJOITUS Oikeus synnyttää velvollisuuden Kaikki ihmisolennot syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan.

Lisätiedot

Onnellisia loppuja. tarinaa maailman tytöistä. Kummityö tuo toivoa maailman lapsille tule mukaan auttamaan!

Onnellisia loppuja. tarinaa maailman tytöistä. Kummityö tuo toivoa maailman lapsille tule mukaan auttamaan! Onnellisia loppuja tarinaa maailman tytöistä Kummityö tuo toivoa maailman lapsille tule mukaan auttamaan! 4_ Pienistä luvuista kasvaa suuria tekoja. 32_ Näin ryhdyt Plan-kummiksi. 34_ Planin tapa toimia.

Lisätiedot

Sisältö. Vuosikertomuksessa esitellään tilivuotta 2013 (1.7.2012 30.6.2013) koskevat toiminta- ja tilinpäätöstiedot.

Sisältö. Vuosikertomuksessa esitellään tilivuotta 2013 (1.7.2012 30.6.2013) koskevat toiminta- ja tilinpäätöstiedot. PLAN SUOMI TOIMINTA 2013 Sisältö Plan toimintakaudella 2013 3 Kansainvälisen Planin ohjelmatyön vuosi 4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus 6 Pääsihteerin vuosikatsaus 7 75 vuotta maailman lasten hyväksi

Lisätiedot

Askel kerrallaan kohti itsenäisyyttä. Mitä hyvää tehdään testamenttilahjoituksilla? Tietoa jaetaan kylistä kouluihin

Askel kerrallaan kohti itsenäisyyttä. Mitä hyvää tehdään testamenttilahjoituksilla? Tietoa jaetaan kylistä kouluihin 2 2015 Askel kerrallaan kohti itsenäisyyttä Mitä hyvää tehdään testamenttilahjoituksilla? Tietoa jaetaan kylistä kouluihin Pääkirjoitus Sisältö 2 PÄÄKIRJOITUS Vaikuttava auttaminen 3 UUTISIA Lapset retkillä,

Lisätiedot

IKEA Social Initiative toimii lasten hyväksi

IKEA Social Initiative toimii lasten hyväksi Tuotanto: IKEA Social Initiative, marraskuu 2009. Kuvat: IKEA, UNICEF, Pelastakaa Lapset, UNDP. Kaikki oikeudet pidätetään. IKEA Social Initiative toimii lasten hyväksi Meidän mielestämme koti on maailman

Lisätiedot

KEHITYSYHTEISTYÖHARJOITTELU

KEHITYSYHTEISTYÖHARJOITTELU OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 190 TUTKIMUKSIA Korkea-asteen koulutuksessa on aina ollut vahvasti mukana eteenpäin katsominen, uuden tiedon tuottaminen ja aiemman tiedon tarkentaminen. Nykymaailmassa

Lisätiedot

Elina Korhonen Toimittanut Laura Lipsanen TERVE TALOUS. hyvinvoiva väestö talouskasvun perustana. Väestötietosarja 16

Elina Korhonen Toimittanut Laura Lipsanen TERVE TALOUS. hyvinvoiva väestö talouskasvun perustana. Väestötietosarja 16 Elina Korhonen Toimittanut Laura Lipsanen TERVE TALOUS hyvinvoiva väestö talouskasvun perustana Väestötietosarja 16 Väestötietosarja 16 Kirjoittaja: Elina Korhonen VTM Elina Korhonen toimii koordinaattorina

Lisätiedot

Yhteinen tehtävämme. Suomen World Visionin kumppanuusohjelma lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumiseksi 2015 2017

Yhteinen tehtävämme. Suomen World Visionin kumppanuusohjelma lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumiseksi 2015 2017 Yhteinen tehtävämme Suomen World Visionin kumppanuusohjelma lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumiseksi 2015 2017 KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA JA TUENKÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Julkaisun kuvat: Suomen World Vision,

Lisätiedot

Kehy-opas. Opas Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyövaliokunnan toimijoille

Kehy-opas. Opas Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyövaliokunnan toimijoille Kehy-opas Opas Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyövaliokunnan toimijoille Tämä opas on suunnattu kaikille valiokunnan toiminnasta kiinnostuneille, HYYn jäsenille, hallitukselle ja ennen

Lisätiedot

4/2008. ReILU KAUPPA VAmmAISTen TYÖLLISTÄJÄnÄ hyviä UUTISIA etelästä

4/2008. ReILU KAUPPA VAmmAISTen TYÖLLISTÄJÄnÄ hyviä UUTISIA etelästä 4/2008 ReILU KAUPPA VAmmAISTen TYÖLLISTÄJÄnÄ hyviä UUTISIA etelästä 2 4/2008 PÄÄKIRJOITUS Hyvää vammaisten päivää Joulukuun 3. päivä vietetään kansainvälistä vammaisten päivää. Käsissäsi Vammaisteema on

Lisätiedot

NELJÄ JÄTTEEN SYNNYN EHKÄISYÄ ESITTELEVÄÄ TEEMAA

NELJÄ JÄTTEEN SYNNYN EHKÄISYÄ ESITTELEVÄÄ TEEMAA Pohjoismaiden ministerineuvosto IDEAVIHKONEN LUONNONTIETEIDEN JA TEKNISTEN AINEIDEN OPETUKSEEN NELJÄ JÄTTEEN SYNNYN EHKÄISYÄ ESITTELEVÄÄ TEEMAA OPETTAJAN OHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKSI JÄTTEEN SYNNYN EHKÄISYÄ

Lisätiedot

OECD Insights Human Capital: How what you know shapes your life. OECD-katsaukset Inhimillinen pääoma: tietojesi tapa muovata elämääsi

OECD Insights Human Capital: How what you know shapes your life. OECD-katsaukset Inhimillinen pääoma: tietojesi tapa muovata elämääsi OECD Insights Human Capital: How what you know shapes your life Summary in Finnish OECD-katsaukset Inhimillinen pääoma: tietojesi tapa muovata elämääsi Suomenkielinen tiivistelmä Työelämä on muuttunut

Lisätiedot

Kaiken maailman kummit Tietoa kummijärjestöistä Suomessa

Kaiken maailman kummit Tietoa kummijärjestöistä Suomessa Kaiken maailman kummit Tietoa kummijärjestöistä Suomessa Kaiken maailman kummit tietoa kummijärjestöistä suomessa Sisällysluettelo Kaiken maailman kummit Tietoa kummijärjestöistä Suomessa Kehitysyhteistyön

Lisätiedot

unicef info SYKSY 2005

unicef info SYKSY 2005 unicef info SYKSY 2005 HIV-aidsilla ON LAPSEN KASVOT Jokaiselle lapselle Terveys, koulutus, tasa-arvo, turva LAPSISTA KASVAA MAAILMA 2 PÄÄSIHTEERI PENTTI KOTOARO: Äitejä valmennetaan aids-tietoon VIERAILIN

Lisätiedot