Kommentit vaiheittaisesta tarkastelusta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kommentit vaiheittaisesta tarkastelusta"

Transkriptio

1 FInZEB- työpaja Kirjaukset pöytäryhmittäin käydyistä keskusteluista Kommentit vaiheittaisesta tarkastelusta YLEISESTI: Kerrostalot Sipuli on toimiva malli. Ajatusmallina ok à teknisiä hiomisia, innovaatioita. Näin suunnittelun pitäisi edetä. Kansantaloudellisesti hyvä sähkön/energian myynti Talotekniikan osuus kokonaisenergiankäytöstä suuri à määrittelee paljon, mitä tekniikkaa käytetään Todentaminen pitää tehdä: onko suunnitelmien mukainen Rakennusten käyttöönotto! à Käytönopastus entistä tarkemmin: mitä suunnitellaan, myös toteutetaan Tiiveysmittaus pakolliseksi Lämmityskaudella toiminnan tarkastus Ajatusmalli ok? 2- portainen vaatimuksen asettelu RIITTÄÄ! Kaikki tulee kuitenkin laskea. E- todistukseen taustana TAVOITEKULUTUKSET eriteltynä sähkön osalta myös kiinteistö- ja huoneistosähköön, jotta voi seurata toteutuvaa (eri liittymät!)

2 Rakennuslupamenettely o E- luku o RER o Energiatodistus o Sisäilman olosuhteet Todellinen o Tavoite- energiankulutus o LCC- laskelmat päätöstenteon tueksi Rakentamisprosessi >< kokonaisvaltainen suunnittelu Energia- asiantuntijan rooli? o Suunnittelijoiden osaamistason nosto välttämätöntä Energia, sisäilmaolosuhteet, rakennusfysikaalinen toiminta Sipuli avaa ajattelua Energiatodistus/ tavoite- energiankulutus: o Pelko siitä, että tehdään harakanpesiä ei ole oleellinen o Rakennukset monimutkaistuvat o Taustalla kuitenkin EU- direktiivien täytäntöönpano o Riskinä osaoptimointi Liian monimutkainen - lisätyötä Energia mietitty pikkutarkasti, entä muut: o turvallisuus, lujuus tms. olennaiset ominaisuudet Vie/tuo kustannuksia kohtuuttomasti Määräyksessä hyvä olla erilaisia tasoja. Ei saa olla liian monimutkainen Käyttöönottovaiheen luvan sijaan käyttöönottoprosessin kehittäminen Pientalot Kannatetaan monivaiheista lupamenettelyä o Voitaisiin viedä/täydentää nykyisen lupamenettelyn rinnalla o Tuleeko haasteita kilpailutuksessa Ulosviety energia täytyy olla hyödynnettävissä siltä osin, kun se otetaan laskentatarkasteluissa huomioon Kohdan 5 asiat (esim. tiiveysmittaukset) voisivat toimia/olla käytössä porkkanana (jotka todennetaan rak.tarkastuksen viimeisessä vaiheessa) Kustannusoptimaalisuuden määrittämisen vaikeus Lupaprosessin jakaminen kevennettyyn pientalopuoleen ja laajempaan ammattirakentamisen puoleen Moniportainen malli on hyvä, perustuu standardiin Tarvitaan vain kohdat 2 ja 4 o todellinen energiankulutus on kiinnostava o uusiutuvan energian osuus on tärkeä huomioida Kohta 2 tärkein! Uusiutuvan energian tulisi olla samanarvoista riippumatta tuotantopaikasta ja omistajasta Primäärienergiakertoimet tulisi poistaa, jotta mikään teknologia ei jäisi pois à E- luku voi tehdä tarkastelusta sellaisen, että kustannustehokkuus ja kustannusohjaavuus unohtuu Vaarana osaoptimointi ja malli saattaa johtaa liian vähäisiin ratkaisuvaihtoehtoihin

3 1 & 2 hyviä, koska ne varmistavat energiatehokkaan rakentamisen Tärkeimpiä kohdat 1 & 2, sillä 3 & 4 ovat poliittisia toimia Kysyntäjousto tulisi huomioida rakennusten energialaskennassa à kannustettava kysyntäjoustovalmiuteen Mallin tulisi olla mahdollisimman yksinkertainen Ajatus hyvä, palastelee suunnittelua (ja ohjaa hyvään suunnitteluun) Miten ulosviety energia arvotetaan eri aikoina (vrk/vko/kk/vuosi)? Painovoimainen ilmanvaihto eikö edes teoriassa? Alueellinen tarkastelu? Miten ohjataan kokonaisuuksia? Hyvä suunnittelu kunniaan! Kuinka lähellä kustannusoptimia ollaan jo nyt? Hienompi laskenta nykytilanteelle? Useampiportainen rak.lupa o Rakennustarkastuksen tehtäväkuvan tarkastaminen! Ei tarkista suunnitelmia, vaan tarkistaa suunnittelun, todistaa ammattitaidon Ajatusmalli (sipulirakenne) toimiva Portaat 1-4 ~ OK - porras 5 kyseenalainen (sisältö mietittävä ja tarkennettava) Ulos myydyn omavaraisen energian huomioimista tulisi harkita tarkkaan o Pientalo ei kuitenkaan saisi olla pienvoimalaitos o Uusiutuvan omavaraisenergian tuottaminen ei saisi olla itsetarkoitus Muut rakennukset Kohdat 2 ja 3: valaistusteknisellä tarkastelulla parempi kuin nyk. D3 Onko proseduuri monimutkainen Ehdotettu lupamenettely valaistuspuolen kannalta hyvä Kaikki toimenpiteet todella teoreettisia Selkeät vaatimukset o tehonkulutus o E- luku reitti o RER vapaa o Sisäolot Tarkemmin todellisen tavoite- energiaan pohjautuvia Erittäin monipuolisempia rakennuksia kuin esim. kerrostalot à yleistykset vaikeita Muuntojoustoa voiko huomioida? Rakennuttajalla ei ole välttämättä osaamista energiatehokkaan rakentamisen ohjaukseen? Jos vaatimuksia ei ole. Vaiheittaisuus on hyvä, mutta sipulissa on liikaa kuoria Moniportainen rakennuslupa à ok Ajatusmalli ok o Miten toiminnan aikainen todellinen käyttö otetaan huomioon o Kuinka voidaan puuttua o Käytön aikainen seuranta Elinkaaren huomioiminen Laitteiden käyttöikä ja vaihtokustannus Ulosvietävä energia saatava ottaa huomioon

4 o Varaus energiantuotolle Alueen tuotto à mikä uusiutuvaa Yksinkertaisempaan toteutustapaan Voisiko 3. ja 4. tarkastelun yhdistää? (Pääpaino uusiutuvalla/ei sijainnilla??) o KL aina lähiverkko, mahdollisuus paikkakuntakoht. tarkasteluun? (minimi 21 %??) Onko nykyinen taso/tarkastelu riittävä? (Pystyykö edes harakanpesää tekemään) 5. kohta erittäin tärkeä à toimivuuden tarkastaminen à oikea mittarointi à laadun varmistus o Tukee YM:n säätö- /mittarointihaastetta 3 v. tarkastusaika (säädöt, seuranta) o Mittarit: energiankulutus/vedenkulutus/sähkönkulutus/lämmönkulutus o Alamittarit: IV:n osuus KV:n osuus Ilmanlaatu (tekn.) Sisäilmaolosuhteet (subj.) haastattelu/kysely? Valinnan vapaus à ei pakoteta esim. energiatuottajaksi - voi ostaa ulkoa? Sipuli on toimiva malli. Näin suunnittelun pitäisi edetä. Ajatusmalli toimiva. Rakennusvalvonnan kyky tarkastella asioita Omakotihankkeissa kyky kasvaa 1. Tehot: L,S,J à liiketoiminnan kautta 5. Energian tavoitekulutus 5. Sisäolosuhteet Vastuurajat? Takuuaikana energian tavoitekulutus ja todentaminen, korjaavat toimenpiteet 1. TASAUSLASKENTA: Ilmanvaihto energiankulutuksen laskennassa? Onko perustaso lämmön osalta nyt riittävä? Selkeä tapa Pientalojen erittely Onko - 26 ⁰C lämpöteholaskenta ilman sisäisiä kuormia ja rakennusmassa varauskykyä oleellinen à keskimääräinen teho tietyllä ajanjaksolla à pysyvyyden huomioiminen Entä jäähdytys- ja sähköteho? Käyttövesi - oikea kulutus mieluummin kuin standardikäyttö Pientalojen tasauslaskentaan lisätty vaipan ja ilmavuodon lisäksi LTO Hyvä olla perälauta energialaskennalle Tarvitaanko kohta 1? Eikä kohta 2 riitä ja kata kohdan 1? Hyvä asia periaatteessa, entä LKV? Katsottava sekä rakenteita että järjestelmiä

5 Raja- arvot myös muille tehoille kuin lämmitysteholle! Voidaanko esim. kaupan rakennuksissa lauhdelämmön lto ottaa huomioon Nykytason vaatimustaso aivan liian alhainen à suora vaikutus energiankulutukseen Tarvitaanko todella energiatehokkuuden kannalta? Jos E- lukuvaatimus on riittävän haastava, onko harakanpesäriski todellinen? Eristysvaatimukset johdettava lämpöviihtyvyyden kannalta LTO- laskenta auki à järjestelmien minimiarvot D2 muutostarpeet LTO:hon Vaipan ja tilavuuden suhde ark- suunn. 2. ENERGIANKULUTUS: Väärät investoinnit (tässä vaiheessa) Muualle vietyä energiaa ei huomioida / energian hinta Todellisesta kulutuksesta tarvitaan dataa E- luku vs. energiatodistus ja tavoitekulutus Ei ainoastaan energiankulutus, vaan myös teho Sisäilman olosuhteet Energiankulutus, ostoenergia, E vai tavoite? Laskenta hankala, kun perustuu standardikäytölle. Ei anna työkalua käyttäjälle seurata kulutusta. Laitteiden todellisen kulutuksen seuranta? à Paljonko ostetaan sähköä, paljonko saa lämpöpumpusta irti? Käyttövesikysymys (tasauslaskemasta) Ylimääräinen energia arvokkaampaa talvella kuin kesällä? Kesän ylimäärä jäähdytykseen ok? Sipuliin lisätty kysymysmerkki kohtaan Kustannusoptimaalisuus ja alleviivattu sana ei kohdassa Muualle vietyä energiaa ei huomioida Hyvä, että tarkastellaan ensin rakennuksen tarvitsemaa energiaa, koska energiamuodot voivat vaihtua tulevaisuudessa Annettava mahdollisuus tuottaa uusiutuvaa energiaa, mutta tämän ei tarvitse olla pakollista Tuleeko rakennusmääräysten ohjata uusiutuvan energian tuotantoa vai jonkin muun instrumentin? Paikallisuus on vaikeaa määritellä Sähkö + lämpö? Ostoenergia + paikalla tuotettu uusiutuva omavaraisenergia à rakennuksen laatua kuvaisi ehkä paremmin nettoenergiantarve? Vaatimustason raja- arvo: estää harakanpesät kokonaisvaltaisesti à Miten? Onko todellinen riski?

6 Nearby- taserajan tarve Hukkaenergioiden hyödyntäminen Olosuhteet varmennetaan Tarkastellaan absoluuttinen energiantarve Kuvaa rakennuksessa kuluvaa eri tarkoituksiin kuluvaa energiamäärää olosuhteiden ja toimintojen ylläpitämiseksi Kustannusoptimaalisuus!! Missä hyöty Minimivaatimus lämpimään käyttöveteen Lämmitys hoidetaan Auringon säteilyarvojen tarkastus: onko nykyiset käytettävät arvot riittävän isot Aurinkoenergian potentiaalin laskenta ylipäätään 3. nzeb- E- LUKU: Mikä on kiinteistökohtainen uusiutuvan raja? Mihin asetetaan raja? Hajautettu vs. keskitetty? Miten huomioidaan muualle viety energia? Tuoton ja kulutuksen ero E- luku Uusiutuvat: kulutus ja tuotanto LCC- tarkastelut E- lukulaskentaa käytetään nykyäänkin väärin à ei ohjaa suunnittelua. Paperi, joka täytetään Käyttövesi Kuinka lähellä on lähellä ja miksi se on parempi? Onko tämä vain laitevalmistajien myynnin edistämiseksi? Sipulissa korostettu huutomerkein kohtaa Muualle viety uusiutuva energia huomioitavissa jossakin määrin Uusiutuvan energian verkkoon syöttämisen tulisi vähentää E- lukua (myös vasta- argumentointia: tulisi kannustaa käyttämään tuotettu uusiutuva energia itse) Nollaenergiataloa ei voi rakentaa, jos verkkoon syötettyä energiaa ei voida laskennoissa huomioida Asukasta ei voida unohtaa!! Todellinen energiankulutus (ostoenergiankulutus) tulisi olla ohjaavaa (kaikilla energioilla tulisi olla energiakertoimena 1) Muualle viety uusiutuva energia huomioitavissa jossakin määrin à jos vastaanottaja selvillä? Onko kesällä tuotettu sähkö samanarvoista kuin talvella tuotettu sähkö? Miten nettomittarointi määritellään? Miten todennetaan omatuotannon ja kulutuksen samanaikaisuus? Standardiprofiilit? Vaatii automaation lisäksi kehittynyttä mittaus- ja analysointijärjestelmää

7 Ulosmyydyn energian määritys vaikeaa Muualle viety uusiutuva energia huomioitavissa jossakin määrin à resurssien jakaminen Muualle viety uusiutuva energia huomioitavissa jossain määrin à huomioitava täysimääräisesti joko 2- tai 3- tasolla Energiamuotokertoimet tuoton mukaan tarkemmin? Esim. vihreä kaukolämpö. Muualle viety mukaan Voiko SunZEB- ajatusmallia hyödyntää? 4. RER- LUKU: Tuleeko uusiutuvan energian osuuden tarkastelu väärässä paikassa vai aikaisemmin huomioitavaksi? Mikä on järkevä taso? Uusiutuvat ja niiden osuuden määrittäminen Direktiivi velvoittaa Kaukojäähdytyksen pois viemän lämpöenergian hyödyntämisen huomioiminen? Lukitaan rakentamishetkellä? KL- energia voi muuttua à vaikutus RER- lukuun Kiinteistökohtaiset monimutkaisia - kalliita Verkkoenergia paremmin hallittavissa Miksi lähienergia jotenkin parempaa? Omatuotanto à osaamisvaje! Rakentamisvaihe mukaan! Tätä ei juuri avattu esityksissä Herättää ristiriitaisia tunteita (höpö höpö) Uusiutuva omavaraisenergia sekä ostoenergianuusiutuvan energian osuus huomioidaan RER- luvussa sekä RER- luvun vaatimustaso mukaan nzeb- määräyksiin? à raja- arvo 5. MUUT TARKASTELUT: Hyvä, että tavoite- energiankulutus on mukana Viranomaisen vastuu loppukatselmuksessa, jonka jälkeen vasta alkaa käyttö ja asetusarvojen hiominen à miten ohjataan pidemmän ajan seurantaan Luonnosvaiheen/konseptivaiheen tarkasteluille omat paketit Morfologia: monivaiheinen Ajokortti - mitä voi mitata kesällä, mitä talvella Nostaa kustannuksia, ellei palvelutarjonta kehity? Kevytmittauksia? Jäähdyttäminen niin, ettei siihen tarvita energiaa

8 Sipulista korostettu Ylilämpenemistarkastelut (P) Tarkasteluvaihtoehtojen listasta kommentoitu seuraavia: o Ylilämpenemistarkastelut (P) à ei saa johtaa jäähdytykseen o Energian kierrätys huomioitu à mitä tarkoittaa? o Käyttöönoton energiakatselmus à mitä lisäarvoa verrattuna energiatodistukseen, kun ei vielä käyttäjiä à mieluummin takuuajan lopussa? o Muut kohdat à OK Tarkasteluvaihtoehdoista korostettu kohtaa Tiiveys mitattu, lämpökamerakuvaus Käyttöönoton energiakatselmus à takuuajan varmistukset Kosteustoimivuutta tulisi myös tarkastella Tiiveysmittaus voisi olla pakollinen Rakennuslupaviranomaisten resurssit - ovatko riittävät? Alleviivattu vaihtoehtolistasta Valaistustarkastelu Erityisesti pientaloissa tulee tarkastella, ettei kokonaisuudesta tule liian monimutkainen, joka ei käytännössä toimi Bonusta siitä, että luonnonvalo pääsee kunnolla rakennukseen Valinnaiset esimerkit à voisiko/pitäisikö osa näistä siirtää pakollisiin siirretään mahdolliset/järkevät, muut pois Pitäisikö valaistusteholle laittaa yläraja Osan vaikeus, ettei palveluita ole saatavilla Yhdistettävissä vaiheistettuun rakennuslupaan, ei ole sipulin kuorikerros! Rak- lupa: 1. Kaup.kuva 2. Kelpoisuus 3. Käyttöönotto Erillisselvitys tilatehokkuudesta (P) à parempi tehokkuus huomioidaan à voiko kompensoida Pohjateho (tyhjäkäyntiteho) 5 v. katsastukset? Vastuullisuus lopputuloksesta Ylläpidon määräykset? Lasiosion dynaamiset tarkastelut

9 Kommentit kustannuslaskelmista KERROSTALOT: Vastaus 1: Energia- ja kustannuslaskennassa täytyy ottaa huomioon tarpeenmukainen ohjaus Kaikessa toiminnassa pitää huomioida tarpeenmukainen rakennuksen/tilan käyttö. Sillä on suurin vaikutus rakennuksen energiankulutukseen. Lisäksi rakennuksen tiiveys vaikuttaa hallitsemattomaan ilmanvaihtoon ja rakennevaurioihin. SFP- luvuissa pitää pyrkiä jo nyt standardissa olevia arvoja alhaisempiin arvoihin. LTO:n vuosihyötysuhteen kustannuksella ei saa huonontaa sisäilmastoa. Onko esimerkiksi liikerakennuksille perusteltua, että ne jätetään täysin vaatimuksen ulkopuolelle. Esimerkiksi Keskon/Osuuskaupan suunnitteluohjeiden myymälöiden valaistusvoimakkuusvaatimukset kertaisia standardin vaatimuksiin nähden. Onko järkevää sallia, jos muuten energiatehokkuutta optimoidaan? Sähköenergian kulutus kasvaa kymmeniä prosentteja. Myydäänkö kerrostalot energiatehokkuudella vai parkettilattialla ja keittiökalusteilla? Edellisen toteutuessa talotekniikkaan yms. aletaan panostaa. Kuka valvoo? à mitkä on sanktiot? vrt. ERP2013 direktiivi Vastaus 2: Tarpeenmukainen ilmanvaihto? o säästöpotentiaali o anturitekniikka - ohjaus o asuntorakentaminen - kerros- ja pientalo Anturoitu rakenteessa?

10 Vastaus 3: Elinkaarikustannuslaskenta Puuttuu pienkerrostalot, rivitalot Hybridijärjestelmät Kuvan otsikot Muihin rakennustyyppeihin ei kustannuslaskentaa Myös käyttötarkoituksen osalta hybridiratkaisujen ratkaisut Vastaus 4: Mitä tämä maksaa? Yksikkökustannukset per toimenpide? Prosessin kustannukset? Koerakennuskohteita tarvitaan Toleranssit - jos toimenpiteen hyöty hukkuu virhemarginaaleihin, ei kannata Tarpeeksi tehokkaita toimenpiteitä Vastaus 5: Ei uutta eikä yllätyksiä Onko lähtötiedot miten luotettavia, esim. laitteiden toiminta labrassa ja käytännössä, tehon hiipuminen o LTO: suodattimet tukkeutuu o Kanavat: likaantuu Mikä on optimi- ikkuna: o Hyvä U- arvo estää ilmaisenergian hyödyntämisen Mikä on määritetty laitteiden käyttö-, huolto- ja kunnossapitokustannukset Energianhinta: o Pörssivaihtelu eri vuodenaikoina o Yhteiseurooppalaiset energiamarkkinat Vastaus 6: Vaikea arvioida, mikä tilanne on 30 vuoden kuluttua, hinnoittelurakenteet? Myös jäähdytysenergiatarve tulisi huomioida Myös viihtyisyys & laadulliset tekijät tulisi huomioida laskennoissa Sairaalat pitäisi jättää tarkastelujen ulkopuolelle Liikerakennuksille tulisi olla E- lukuvaatimukset. LEED ei sellaisenaan istu Suomeen kovin hyvin Laskelmat nojautuvat liikaa nykyisiin ratkaisuihin Elinkaaren aikaiset huoltotoimenpiteet parantavat energiatehokkuutta Tarvitaan lisätarkastuksia rakennuksille, joissa tarkastetaan, että niitä käytetään suunnitelmien mukaan. Monitorointi ja seuranta mahdollistavat, että mahdolliset viat havaitaan nopeasti. PIENTALOT: Vastaus 1: Onko oletettu, että eri toimenpiteet ovat toisistaan riippumattomia? Niinhän asia ei ole!!! o Esim. huonolla vaipalla ei saada LTO:sta suunniteltua hyötyä irti o Vaipan eristys parantaa samalla myös tiiviyttä, eliminoi kylmäsiltoja, parantaa sisäilman laatua (pintalämpötilat), jne. Huoltovapaa ja pitkäkestoinen investointi.

11 Todellinen kustannustehokkuus on äärimmäisen rakenne- /kohdekohtainen Tarpeenmukaisen valaistuksen huomioiminen E- lukulaskennassa on edelleen määräysten puitteissa epäselvää ja haasteellista (etenkin pientalot) Ilmanvaihdon ja kaiken automaation tulisi olla säännöllisesti huollettua (esim. 2 kert. vuodessa) Vastaus 2: Elinkaarikustannuslaskentaan ei tulisi ottaa E- luku mukaan Onko säästöt todellisia 2 %:n sähköveron nousu ei ole realistinen Todelliset ostoenergiankulutukset verrattuna E- lukuenergiaan olisi hyvä näyttää tuloksissa Tarpeenmukaisuuden huomioiminen kustannustarkasteluun Hyvä, että mahdollistetaan erilaiset lämmitysratkaisut ja säilytetään teknologianeutraliteetti Mikä on todellisen ja laskennallisen energiankulutuksen ero à takaisinkytkentä? Huoltokustannusten huomioiminen laskennassa tärkeää! Tarkastelussa tulisi laajentaa katsantakantaa o BKT o Vaihtotaseen vaje o Työllisyys Muiden rakennusten, kuten sairaaloiden, todellinen energiankulutus eroaa paljon laskennallisesta energiankulutuksesta Todellisen energiankulutuksen (standardikäytöllä) tulisi olla ohjaava (vaikka direktiivi vaatii kertoimia, kaikilla energiamuodoilla voi olla kerroin 1!) Vastaus 3: Energiatarkastelussa teho + käyttöaika (profiili) tarkasteluun Esimerkkien hintaerot ovat pienet Tekniikoiden elinkaaret erimittaisia o Ovatko laskenta- ajat relevantteja? Vertailut tehty vanhan rakentamiskulttuurin lähtökohdista o Kannustaako uusiin innovaatioihin? Laskentamallia tulisi kehittää tavoitehakuisesti 1) Laatutekijät lähtökohdaksi o Sisälämpötila (yliläm. esto esim.) o Uusiutuvat o Sisäilman laatu o Valaistus (sis. luonnonvalo) Suunnittelupätevyysvaatimukset kaikille suunnittelun osille o sähkö, automaatio, Takaisinmaksuaika ei ole paras mahdollinen lähtökohta esim. rakenteille Sairaalat ja vastaavat rakennukset ovat tuotantotiloja, joissa muut ominaisuudet ovat energiatehokkuutta keskeisempiä (turvallisuus, yms.) Tuleeko tarkasteluun rakentamisen energiankulutus? Pitääkö jatkossakin kaikki ratkaisut olla mahdollisia (toimenpidepaketit)? Laskennat eivät ota huomioon tarpeenmukaisuuden ja ylipäänsä ohjauksen merkitystä. Oman kulutuksen näkyväksi tekeminen on keskeinen toimenpide. Jos rakentamisen suunnittelussa tehdään ratkaisut, jotka mahdollistavat kulutuksen riittävän tarkan mittaamisen ja näkyväksi tekemisen, on käytön aikana helpompi tuoda uusi palveluja käyttäjille.

12 Vastaus 4: Elinkaarikustannuslaskelmat hyvät ja riittävällä tasolla suuntaa antavat Toimenpidepaketit perustellusti järkeviä Joissakin rakennustyypeissä tulisi harkita mahdollisuutta sijoittaa ne ryhmään Muut rakennukset à helpotettu energiatehokkuustaso Huom! Luhtitalot tulisi erottaa asuinkerrostalotarkastelusta omaksi rakennustyypikseen MUUT RAKENNUKSET: Vastaus 1: Kerrostaloissa käytetyn ikkunan g- arvo 24 % - aika epärealistinen Aurinkolämpö- /sähköjärjestelmien kustannus tai tuotto ehkä laskettu väärin? Kerrostalosta/toimistosta ei tarkasteltu muita lämmitysmuotoja kuin kaukolämpö Referenssikohteiden tulisi täyttää määräykset Onko energiakustannusnousu 2 % liian alhainen Ilmanpitävyysluvut olivat n 50- lukuja Tarpeenmukainen iv asuintaloissa! Kuinka tekniikan yleistyminen vaikuttaa hintojen (siis investointikustannusten) alenemiseen (esim. led- lamput) Valaistuksen tarpeenmukainen ohjaus Hyvä luku oli /E- luku, mikä oli raportoitu! Paketointi laskennoissa (laskentatapausten) oli kummallista Tulisiko esim. eristepaksuuksien + muut materiaalit osalta huomioida myös eristepaksuuden valmistuksen hiilidioksidipäästöt versus energiansäästöpäästö Ei tietoa mikä rakennus Energian hinnat: o Asuinrakennuksissa pitäisi laskea verollisina, lisäksi sähkön hinta epäilyttävän edullinen kerrostaloissa Toimistorakennusten kustannusoptimaalinen E- luku (80-90) tuntuu liian alhaiselta Elinkaarilaskelmat voisi tehdä toisin päin. Ei lähdetä liikkeelle toimenpiteistä, vaan otettaisiin lähtökohdaksi E- luvun erilaiset tasot. Pitäisi laskea lisäinvestoinnit, mitä tarvitaan kunkin E- luvun tason saavuttamiseksi. Laskelmat tehty nykyhinnoilla. Pitäisi ottaa huomioon hintojen lasku 3 vuodessa. Sairaalat ym. muut pitäisi laskea ilman prosesseja. Vastaus 2: Energia on halpaa à IRR & pay back ei haluttavia Onko kustannusoptimaalisuudessa huomioitu, että laite tms. säästää itsensä oman elinkaarensa aikana (esim. aurinkosähkö vaatii investointeja inverttereihin) Investorivetoisissa kohteissa takaisinmaksuajat aivan liian pitkiä Kustannusoptimitarkastelu ainoa fiksu tapa tarkastella asiaa Saadaanko kustannustehokkuus mukaan energiatarkasteluun? Entistä ohjaavampi vaikutus! Pyörivän LTO:n sähkömoottorin tehon arviointi o ym. vastaavat, esim. moottoripeltien tyhjäkäyntiteho Laskennan tulosten/toimenpiteiden esittely pöytiin

13 Oliko ilmalämpöpumpun esittelyn tuloksissa virhe? Miksi sähkölämmitteinen omakotitalo pitäisi olla ok? Voidaanko esim. sairaaloissa jättää nzeb- vaatimus pois? à toiminnallisuus Asuinkerrostalojen & toimistorakennusten kustannustarkasteluissa käytetty alvittomia hintoja, pientalotarkasteluissa alvillisia. Logiikka? Voidaanko rakennuksen arvonnousua määrittää tehokkuuden kautta à investointien porkkana Vastaus 3: Elinkaarilaskenta oikea tie, mutta laskenta tehtävä todellisuutta vastaavin kaavoin. aurinkolämmön osalta D5:n mukainen tuotto n. 150 kwh/m²,a, todellinen usein luokkaa 500 kwh/m²,a Vastaus 4: Pidempi ajanjakso elinkaarikustannustarkasteluun Hyviä esimerkkejä à miten käytännön toteutus? Rakennuksien käyttöaste ja - ajat Muuntojoustavuus Kiinteistön sijoittelu: hukka jäähdytys/lämpö hyödyksi naapurirakennuksessa Lauhdelämmöt hyödyksi: kaupat, asuinrakennukset Vastaus 5: Laskentojen avaaminen (esim. ikkunat) / investoinnit Laskennat yllättävän lähellä toisiaan? (~100 /m² vs koko xxx ~2300 /m²) IV:n tarpeenmukainen ohjaus ja vaikutus? Vesikiert. mukavuuslattialämm. à pitkä takaisinmaksuaika Olisiko nettonykyarvo paremmin ohjaava kuin takaisinmaksuaika? Säädettävyyden/käytettävyyden huomioiminen? o sähkölämmityksen nopeus o sähkölämmityksen tarkkuus o sähkölämmityksen varmatoimisuus Hakeeko asiakas kuitenkin itse kustannusoptimaalisimman à tarvitseeko ohjata erikseen? Vastaus 6: Aurinkoenergian herkkyystarkastelut Rakennuksen muodon vaikutus suhteessa aurinkoenergian hyödyntämiseen Eri ratkaisujen elinkaaret (esim. paneleilla 25 v.), erilaisia laitteita markkinoilla Huoltotarpeet - käytettävyys Valaistuksen suunnittelu koettiin hyväksi Hinnoittelurakenteiden vaikutukset laskelmiin CO 2- pohjainen E- luku, joka perustuu tariffiin Liikerakennusten gryndaus - energiatehokkuusasioita Sisäilma- asiat mukaan 5. kohdan tarkasteluihin

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

Lakiehdotus lähes nollaenergiarakentamisesta. Infotilaisuus FInZEB-hankkeen näkökulmia

Lakiehdotus lähes nollaenergiarakentamisesta. Infotilaisuus FInZEB-hankkeen näkökulmia Lakiehdotus lähes nollaenergiarakentamisesta. Infotilaisuus 14.3.2016 FInZEB-hankkeen näkökulmia Ilkka Salo/Talotekniikkateollisuus ry EPBD Tapa, jolla direktiivi kuvaa lähes nollaenergiarakennusta jättää

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 55 Majurinkulma talo Majurinkulma 0600, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 00 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Hopeatie 0 talo Hopeatie 0 00440, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 979 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 46 Timpurinkuja Timpurinkuja A 0650, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 986 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

Sähkölämmityksen tulevaisuus

Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvarin päätöstilaisuus 5.10.2015 Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka 1.10.2015 TAMK 2015/PHa

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimukset. Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka

Energiatehokkuusvaatimukset. Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka Energiatehokkuusvaatimukset Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka EU:n 2020 tavoitteet ja rakennukset 10.1.2014 TAMK 2014 2 RES Uusiutuvan energian käytön

Lisätiedot

FInZEB ehdotukset taserajasta ja alueellisesta energiatuotannosta

FInZEB ehdotukset taserajasta ja alueellisesta energiatuotannosta FInZEB ehdotukset taserajasta ja alueellisesta energiatuotannosta Jarek Kurnitski FinZEB -tulosseminaari 5.2.2015 5.2.2015 1 Tausta Lähes nollaenergiarakentamiseen siirtyminen on luonut tarpeen kehittää

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Pohjoinen Rautatiekatu 9 Pohjoinen Rautatiekatu 9 0000, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000

Lisätiedot

Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa. Espoon pientaloilta Energia-asiantuntija Visa Koivu

Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa. Espoon pientaloilta Energia-asiantuntija Visa Koivu Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa Espoon pientaloilta 4.2.2016 Energia-asiantuntija Visa Koivu Energiatehokkuuden osoittaminen Rakennusluvan liitteenä toimitettava energiaselvitys

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 05 Maininkitie 4 talo Maininkitie 4 00, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP. TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy

Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP. TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland O Moottoriajoneuvosuojat Pinta-alasäännöt Rakennuksen sisällä sijaitsevien tai rakennukseen rakenteellisesti

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 0 Rasinkatu 0 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 974 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 135 Seljapolku 7 A Seljapolku , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 135 Seljapolku 7 A Seljapolku , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Seljapolku 7 A Seljapolku 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 985 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Tämän lain tarkoituksena on erityisesti lisäämällä mahdollisuuksia rakennusten energiatehokkuuden vertailuun edistää rakennusten energiatehokkuutta ja

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 7 Rasinkatu 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

OMAKOTILIITON LAUSUNTO

OMAKOTILIITON LAUSUNTO OMAKOTILIITON LAUSUNTO Lausuntopyyntö/asiantuntijakutsu Ympäristövaliokunta to 25.2.2016 klo 10.00 HE 150/2015 vp (energiatodistus) SISÄLTÖ Kansalaisaloite Eduskunnan lausumat HE 150/2015 VP Energiatodistuksen

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi Rakentaminen 30.9.2014 EPBD lähes nollaenergiarakennus 2 art. 2 alakohta: lähes nollaenergiarakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jolla on erittäin

Lisätiedot

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen Tero Mononen Lamit.fi tero.mononen@lamit.fi MITEN LÄPÄISTÄ VAATIMUKSET? Tero Mononen, lamit.fi Esimerkkejä vaatimukset

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kirrinkydöntie 5 D 4040 Jyskä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 79-40-007-0540- / Talo D 997 Rivi-

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Tilanhoitajankaari talo A Tilanhoitajankaari 00790, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000 Muut

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

D3 luonnoksen vaikutus energialaskentaan hirsirakenteisissa rakennuksissa. Insinööritoimisto Vesitaito Oy

D3 luonnoksen vaikutus energialaskentaan hirsirakenteisissa rakennuksissa. Insinööritoimisto Vesitaito Oy D3 luonnoksen vaikutus energialaskentaan hirsirakenteisissa rakennuksissa Insinööritoimisto Vesitaito Oy Sisältö Keskeisiä muutoksia 1-3 Hirsirakenteiset pientalot Hirsirakenteiset muut rakennukset Päiväkodit

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 165 Lehdeskuja 1 Lehdeskuja 1 A 02340, Espoo. Kahden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 165 Lehdeskuja 1 Lehdeskuja 1 A 02340, Espoo. Kahden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 65 Lehdeskuja Lehdeskuja A 040, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 998 Kahden asunnon talot Todistustunnus:

Lisätiedot

Digital Lasso Solutions

Digital Lasso Solutions Digital Lasso Solutions Ohjelmistojen esittely: MX6 Energia 22.10.2015 Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Oy www.digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Rakennusten

Lisätiedot

LÄHES NOLLAENERGIARAKENTAMINEN

LÄHES NOLLAENERGIARAKENTAMINEN LÄHES NOLLAENERGIARAKENTAMINEN Kimmo Lylykangas Arkkitehti SAFA Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy RAKENNUSOSAKOHTAISIIN VAATIMUKSIIN PERUSTUVA ENERGIATEHOKKUUSOHJAUS KOKONAISENERGIAMALLI E-luku

Lisätiedot

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy)

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) 1 Sisältö Rakennusten energiankulutus Rakentamisen määräykset murroksessa Kuinka parantaa

Lisätiedot

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen TkT Risto Ruotsalainen, tiimipäällikkö Rakennusten energiatehokkuuden palvelut VTT Expert Services Oy Rakenna & Remontoi -messujen asiantuntijaseminaari

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatalo EPBD:n mukaan

Lähes nollaenergiatalo EPBD:n mukaan 1 Lähes nollaenergiatalo EPBD:n mukaan Lähes nollaenergiatalo on hyvin energiatehokas Energiantarve katetaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla energialla rakennuksessa tai sen lähellä Kustannusoptimi

Lisätiedot

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Energia Energiatehokkuus Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Sähkön säästäminen keskimäärin kahdeksan kertaa edullisempaa kuin sen tuottaminen

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi uudistuu - tulevat haasteet Ajankohtaista rakennusten energiatehokkuudesta seminaari 8.10.2010 Aika: 8.10. perjantaina klo 9.30 11.30 8.10.2010 1 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU ESIMERKKI PÄIVÄKOTI ECost ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681 www.prodeco.fi RAPORTTI 1 (5) Tilaaja: xxxxxx Hanke: Esimerkki

Lisätiedot

ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA

ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari 12.10.2016 AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA lamit.fi - esittely Osakeyhtiö lamit.fi on energiatekninen suunnittelutoimisto Jyväskylästä Perustettu

Lisätiedot

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen Erik Raita Polarsol Oy Polarsol pähkinänkuoressa perustettu 2009, kotipaikka Joensuu modernit tuotantotilat Jukolanportin alueella ISO 9001:2008

Lisätiedot

WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus

WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus Energiatehokkaan rakentamisen hankeprosessi Olli Teriö Uusi RT-kortti: Talonrakennushankkeen kulku Puretaanko vai korjataanko? Puretaanko

Lisätiedot

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta Esimerkki poistoilmaja ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta 4.11.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Poistoilma- ja ilmavesilämpöpumpun D5 laskenta... 4 2.1 Yleistä...

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa)

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) Peltolankaari 3 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 998 564-08-002-0005-X-000 () Energiatodistus on annettu rakennuslupamenettelyn

Lisätiedot

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa SIJAINTI 50 km SUUNNITTELUALUE ENERGIAMALLIT: KONSEPTIT Yhdyskunnan energiatehokkuuteen vaikuttaa usea eri tekijä. Mikään yksittäinen tekijä ei

Lisätiedot

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016 COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017 Prof. RAKENUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN NYKYINEN AIKATAULU Uudisrakennukset 2016 lähes nollaenergiarakentamista koskevat määräykset tulevat lausunnolle. 2017

Lisätiedot

Lypsykarjanavetan energiankulutus. Valion navettaseminaari, Pasi Eskelinen

Lypsykarjanavetan energiankulutus. Valion navettaseminaari, Pasi Eskelinen Lypsykarjanavetan energiankulutus Valion navettaseminaari, Pasi Eskelinen 4.2.2015 ERKKA hanke Energiatehokas tuotantorakennus Keskeisinä tutkimuskohteina maalämpö, uusiutuvat energiaratkaisut ja energiatehokkuus

Lisätiedot

Alue-energiamalli. Ratkaisuja alueiden energiasuunnitteluun

Alue-energiamalli. Ratkaisuja alueiden energiasuunnitteluun Alue-energiamalli Ratkaisuja alueiden energiasuunnitteluun Lähes puolet Uudenmaan kasvihuonepäästöistä aiheutuu rakennuksista Uudenmaan liitto 3 4 5 Energiaverkot keskitetty Hajautettu tuotanto hajautettu

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

Energiatodistuksen laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus - Ajankohtaisia kysymyksiä ja vastauksia

Energiatodistuksen laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus - Ajankohtaisia kysymyksiä ja vastauksia Energiatodistuksen laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus - Ajankohtaisia kysymyksiä ja vastauksia TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Painovoimainen ilmanvaihto ( luonnollinen ilmavaihto)

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa

Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa Tommi Riippa Tiimipäällikkö, RTA 16.4.2016 Page 1 Säästä kotia korjaamalla! 16.4.2016 Page 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki muuttui vuonna 2013 Nyt vaaditaan rakennuslupa,

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne

Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö 41. Ilmansuojelupäivät 23.8.2016 Alaspäin parempi Ylöspäin huonompi Rakennusten

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia K: Mikä on rakennuksen energiatodistus? Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja

Lisätiedot

Vuoden 2012 rakentamismääräykset (luonnos ), kokonaisenergiatarkastelu, suunnitteluprosessin haasteet

Vuoden 2012 rakentamismääräykset (luonnos ), kokonaisenergiatarkastelu, suunnitteluprosessin haasteet ECO2 Rakentamisen foorumi 1 Vuoden 2012 rakentamismääräykset (luonnos 28.9.2010), kokonaisenergiatarkastelu, suunnitteluprosessin haasteet Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan

Lisätiedot

Lakiesitys rakennuksen energiatodistukseksi. vt.toiminnanjohtaja Juha Saarimäki

Lakiesitys rakennuksen energiatodistukseksi. vt.toiminnanjohtaja Juha Saarimäki energiatodistukseksi vt.toiminnanjohtaja Juha Saarimäki Energian käytöstä ja säästämisestä pientaloasumisessa Mitä energia maksaa? Miten energian käyttöä voisi vähentää? Miten säästää energiakuluissa?

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Karinkaari (kerrostalo) Tumppi Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Karinkaari (kerrostalo) Tumppi Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Karinkaari (kerrostalo) Tumppi 70 Tampere Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 87-65-79-8-L

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan laadunohjaus:

Rakennusvalvonnan laadunohjaus: Pekka Seppälä, Markku Hienonen, Aki Töyräs 8.10.2012 Rakennusvalvonnan laadunohjaus: Rakennuksen E luvun laskenta Rakennuksen E luvun laskenta ja energiatehokkuus Mikä E luku? Mikä E luku? E luku l k on

Lisätiedot

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Matti Helkamo Siemens Osakeyhtiö, Building Technologies Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät Restricted Siemens Osakeyhtiö 2016 www.siemens.fi

Lisätiedot

Aleksanterinkaarin kaaren sisäkehä, tarjouskilpailu tontinluovutus- ja yhteistyömallista - hiilijalanjälkitulokset

Aleksanterinkaarin kaaren sisäkehä, tarjouskilpailu tontinluovutus- ja yhteistyömallista - hiilijalanjälkitulokset Aleksanterinkaarin kaaren sisäkehä, tarjouskilpailu tontinluovutus- ja yhteistyömallista - hiilijalanjälkitulokset Bionova Consulting, Tytti Bruce 3. kesäkuuta 2014 1. Kohteiden Bionova Consulting arviointimenetelmä

Lisätiedot

Rakennusvalvonta laadun mahdollistajana

Rakennusvalvonta laadun mahdollistajana Rakennusvalvonta laadun mahdollistajana Rakentamisen energiatehokkuutta ja muuta laatutasoa voidaan parantaa enemmän kuin laki vaatii, kunhan riskit hallitaan. Tommi Riippa, Energiakorjausneuvoja Markku

Lisätiedot

YIT Kiinteistötekniikka Oy ENERGIAPALVELUT

YIT Kiinteistötekniikka Oy ENERGIAPALVELUT YIT Kiinteistötekniikka Oy ENERGIAPALVELUT Jyväskylän maalaiskunnan katselmointikohteet Teppo Manninen Palvelukokonaisuudet Energia-analyysipalvelut Analyysipalvelut nykytilanteen toiminnalliseen ja taloudelliseen

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, 15.02.2016 Toni Semenoja Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Energian järkevä, tehokas ja taloudellinen käyttö on niin asiakkaan kuin energiayhtiönkin etu. Energia-alan

Lisätiedot

Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet

Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet Olof Granlund Oy Erja Reinikainen Save Energy työpaja 04.05.2009 : Energiansäästö julkisissa tiloissa Copyright Granlund 04.05.2009 www.granlund.fi

Lisätiedot

Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti

Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti II SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Tietomallipohjainen määrä- ja kustannuslaskenta... 2 3.

Lisätiedot

Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2

Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2 Rakennuksen lämpöhäviöiden tasauslaskelma D3-2007 Rakennuskohde Rakennustyyppi Rakennesuunnittelija Tasauslaskelman tekijä Päiväys Tulos : Suunnitteluratkaisu Rakennuksen yleistiedot Rakennustilavuus Maanpäälliset

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Ilmastonmuutos Stadissa

Ilmastonmuutos Stadissa Ilmastonmuutos Stadissa koulujen mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Timo Posa 3.3.2010 HELSINGIN KAUPUNGIN KOKONAISKULUTUS VUONNA 2008 ja 2007 2008 2007 GWh % GWh % KIINTEISTÖT Sähkö 479,84

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Kanjoni Kanjoninkatu Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Kanjoni Kanjoninkatu Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Kanjoni Kanjoninkatu 7 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-708- Rakennuksen valmistumisvuosi: 987 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Uudispientalon energiatodistusesimerkki 13.3.2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Uudispientalon energiatodistusesimerkki Tässä monisteessa esitetään

Lisätiedot

Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus

Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus Helsinki 18.11.2015 Janne Rasi, energia-asiantuntija 12.10.2007 Tekijän nimi Yleistä energiatodistuslaista Energiatodistuksen tarkoitus Ajankohtaista

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 Hankeprosessin keskeiset tavoitteet: rakennushankkeen tavoitteiden määrittäminen, tiedon tuottaminen eri vaihtoehdoista

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Entinen hammashoitola Ukkolankuja Yli_Ii, Oulu tontti Rivi- ja ketjutalot

ENERGIATODISTUS. Entinen hammashoitola Ukkolankuja Yli_Ii, Oulu tontti Rivi- ja ketjutalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Entinen hammashoitola Ukkolankuja 4 900 Yli_Ii, Oulu Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 564477 tontti 977 Rivi

Lisätiedot

Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla

Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla Taloyhtiöiden energiaratkaisut 09.10.2014, Jyväskylän kaupunginkirjasto DI Petri Pylsy Rakennuksen lämpöenergiatase Tyypilliset suomalaiset 50-70-luvun asuinkerrostalot

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 asuntoa) Riekonmarkantie 20 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 992 564-077-0230-0002-2-000 () Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Aurinkoenergia Suomessa

Aurinkoenergia Suomessa Tampere Aurinkoenergia Suomessa 05.10.2016 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoteknillinen yhdistys Ry Aurinkoenergian termit Aurinkolämpö (ST) Aurinkokeräin Tuottaa lämpöä Lämpöenergia, käyttövesi,

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennus RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy

Lähes nollaenergiarakennus RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy Lähes nollaenergiarakennus 13.5.2013 RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy 29.5.2013 2 Motivointi lähes nollaenergiarakennuksille (EPBD) Rakennukset

Lisätiedot

Eri lämmitysmuotojen yhdistelmät. Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu

Eri lämmitysmuotojen yhdistelmät. Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu Eri lämmitysmuotojen Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu 26.9.2016 Mikä lämmitysjärjestelmä on sopiva juuri meidän taloon? Esisijaisesti suositellaan kaukolämpöön liittymistä aina

Lisätiedot

WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus

WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus Energiatehokkaan rakentamisen hankeprosessi Olli Teriö Uusi RT-kortti: Talonrakennushankkeen kulku Takuu-aika ssa asetetaan hankkeen

Lisätiedot

Betonipäivät & näyttely Helsingissä

Betonipäivät & näyttely Helsingissä Betonipäivät & näyttely Helsingissä 23.11.2011 Hyvä energiatehokkuus ja riskittömät rakenteet joko-tai vai sekäettä Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto 1. Taustaa 2. Rakennusfysikaaliset

Lisätiedot

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta on puhdasta lähienergiaa pientuottajalta sähkönkäyttäjille Farmivirta tuotetaan mikro- ja pienvoimaloissa uusiutuvilla

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK Parmair Iiwari ExSK Parmair Iiwari ExSK Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK Sertifikaatti Nro C325/05 1 (2) Parmair Iiwari ExSK (ExSOK, ExSEK) on tarkoitettu käytettäväksi

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11.

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11. Ajankohtaista ympäristöministeriöstä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11.2016 Viimeisimmät muutokset energiatodistuksiin Uimahallit,

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa Tommi Riippa 19.9.2013 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS Muutettujen osien sisältö melkein tuplaantui Tarkempia määräyksiä mm. rakenteiden lujuudelle, paloturvallisuudelle, terveellisyydelle, turvallisuudelle,

Lisätiedot

Miten tulisija sopii nykyaikaiseen pientaloon? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry

Miten tulisija sopii nykyaikaiseen pientaloon? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry Miten tulisija sopii nykyaikaiseen pientaloon? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry Pientaloteollisuus PTT ry 25.8.2015 Isot luvut ver 0.1 Asuntorakentaminen 2000-2017 Lähde:Tilastokeskus, PTT,

Lisätiedot

Roihuvuori seuran energia ilta

Roihuvuori seuran energia ilta Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Lähde: LVI-talotekniikkateollisuus ry ja YIT Energian loppukäyttö rakennuksissa ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika -toimintaohjelmassa

Lisätiedot

Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset. Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä

Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset. Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry - Suomen Kiinteistöliitto Paikallinen vaikuttaja - Vahva valtakunnallinen

Lisätiedot

HE 220/2016 vp MRL:n muuttamisesta Lähes nollaenergiarakennukset. Ympäristövaliokunta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos

HE 220/2016 vp MRL:n muuttamisesta Lähes nollaenergiarakennukset. Ympäristövaliokunta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos HE 220/2016 vp MRL:n muuttamisesta Lähes nollaenergiarakennukset Ympäristövaliokunta 8.11.2016 Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lisätiedot

Asiakkaalle tuotettu arvo

Asiakkaalle tuotettu arvo St1 Lähienergia Suunnittelee ja toteuttaa paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämpölaitoksia kokoluokaltaan 22 1000 kw energialaitosten toimitukset avaimet käteen -periaatteella, elinkaarimallilla

Lisätiedot

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Oy Olli Tuomivaara Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa työpaja 25.8.2014. Aurinkoenergian globaali läpimurto 160000

Lisätiedot

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli Emilia Olkanen & Lauri Penttinen TARMO Asuinalueiden viihtyisyys Asumisen mukavuus Yhteisöllisyys Rakennusten toiminnallisuus Energiatehokkuuden

Lisätiedot

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE Tarjoamme asiakkaillemme talotekniikan palvelut uudiskohteiden urakoinnista kiinteistön ylläpitoon ja huoltoon sekä korjausrakentamiseen. Yhteistyössä asiakkaan

Lisätiedot

Energia-ja kustannustehokkuus rakennuksen elinkaarella

Energia-ja kustannustehokkuus rakennuksen elinkaarella RIL Rakennus- ja rakennetekniikkaryhmä, kustannustehokas rakentaminen Energia-ja kustannustehokkuus rakennuksen elinkaarella Juha-Pekka Smolander Teknisen myynnin päällikkö 1 Sisältö 1. Energiamääräykset

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Lupakynnys; esimerkkejä lupaa vaativista korjaushankkeista. Risto Levanto Vs. Yli-insinööri

Lupakynnys; esimerkkejä lupaa vaativista korjaushankkeista. Risto Levanto Vs. Yli-insinööri Lupakynnys; esimerkkejä lupaa vaativista korjaushankkeista Risto Levanto Vs. Yli-insinööri 12.12.2016 Tietoa (luvanvaraisuuteen ja muuhunkin) löytyy Pääkaupunkiseudun yhteiset tulkinnat pksrava.fi Helsingin

Lisätiedot