Kommentit vaiheittaisesta tarkastelusta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kommentit vaiheittaisesta tarkastelusta"

Transkriptio

1 FInZEB- työpaja Kirjaukset pöytäryhmittäin käydyistä keskusteluista Kommentit vaiheittaisesta tarkastelusta YLEISESTI: Kerrostalot Sipuli on toimiva malli. Ajatusmallina ok à teknisiä hiomisia, innovaatioita. Näin suunnittelun pitäisi edetä. Kansantaloudellisesti hyvä sähkön/energian myynti Talotekniikan osuus kokonaisenergiankäytöstä suuri à määrittelee paljon, mitä tekniikkaa käytetään Todentaminen pitää tehdä: onko suunnitelmien mukainen Rakennusten käyttöönotto! à Käytönopastus entistä tarkemmin: mitä suunnitellaan, myös toteutetaan Tiiveysmittaus pakolliseksi Lämmityskaudella toiminnan tarkastus Ajatusmalli ok? 2- portainen vaatimuksen asettelu RIITTÄÄ! Kaikki tulee kuitenkin laskea. E- todistukseen taustana TAVOITEKULUTUKSET eriteltynä sähkön osalta myös kiinteistö- ja huoneistosähköön, jotta voi seurata toteutuvaa (eri liittymät!)

2 Rakennuslupamenettely o E- luku o RER o Energiatodistus o Sisäilman olosuhteet Todellinen o Tavoite- energiankulutus o LCC- laskelmat päätöstenteon tueksi Rakentamisprosessi >< kokonaisvaltainen suunnittelu Energia- asiantuntijan rooli? o Suunnittelijoiden osaamistason nosto välttämätöntä Energia, sisäilmaolosuhteet, rakennusfysikaalinen toiminta Sipuli avaa ajattelua Energiatodistus/ tavoite- energiankulutus: o Pelko siitä, että tehdään harakanpesiä ei ole oleellinen o Rakennukset monimutkaistuvat o Taustalla kuitenkin EU- direktiivien täytäntöönpano o Riskinä osaoptimointi Liian monimutkainen - lisätyötä Energia mietitty pikkutarkasti, entä muut: o turvallisuus, lujuus tms. olennaiset ominaisuudet Vie/tuo kustannuksia kohtuuttomasti Määräyksessä hyvä olla erilaisia tasoja. Ei saa olla liian monimutkainen Käyttöönottovaiheen luvan sijaan käyttöönottoprosessin kehittäminen Pientalot Kannatetaan monivaiheista lupamenettelyä o Voitaisiin viedä/täydentää nykyisen lupamenettelyn rinnalla o Tuleeko haasteita kilpailutuksessa Ulosviety energia täytyy olla hyödynnettävissä siltä osin, kun se otetaan laskentatarkasteluissa huomioon Kohdan 5 asiat (esim. tiiveysmittaukset) voisivat toimia/olla käytössä porkkanana (jotka todennetaan rak.tarkastuksen viimeisessä vaiheessa) Kustannusoptimaalisuuden määrittämisen vaikeus Lupaprosessin jakaminen kevennettyyn pientalopuoleen ja laajempaan ammattirakentamisen puoleen Moniportainen malli on hyvä, perustuu standardiin Tarvitaan vain kohdat 2 ja 4 o todellinen energiankulutus on kiinnostava o uusiutuvan energian osuus on tärkeä huomioida Kohta 2 tärkein! Uusiutuvan energian tulisi olla samanarvoista riippumatta tuotantopaikasta ja omistajasta Primäärienergiakertoimet tulisi poistaa, jotta mikään teknologia ei jäisi pois à E- luku voi tehdä tarkastelusta sellaisen, että kustannustehokkuus ja kustannusohjaavuus unohtuu Vaarana osaoptimointi ja malli saattaa johtaa liian vähäisiin ratkaisuvaihtoehtoihin

3 1 & 2 hyviä, koska ne varmistavat energiatehokkaan rakentamisen Tärkeimpiä kohdat 1 & 2, sillä 3 & 4 ovat poliittisia toimia Kysyntäjousto tulisi huomioida rakennusten energialaskennassa à kannustettava kysyntäjoustovalmiuteen Mallin tulisi olla mahdollisimman yksinkertainen Ajatus hyvä, palastelee suunnittelua (ja ohjaa hyvään suunnitteluun) Miten ulosviety energia arvotetaan eri aikoina (vrk/vko/kk/vuosi)? Painovoimainen ilmanvaihto eikö edes teoriassa? Alueellinen tarkastelu? Miten ohjataan kokonaisuuksia? Hyvä suunnittelu kunniaan! Kuinka lähellä kustannusoptimia ollaan jo nyt? Hienompi laskenta nykytilanteelle? Useampiportainen rak.lupa o Rakennustarkastuksen tehtäväkuvan tarkastaminen! Ei tarkista suunnitelmia, vaan tarkistaa suunnittelun, todistaa ammattitaidon Ajatusmalli (sipulirakenne) toimiva Portaat 1-4 ~ OK - porras 5 kyseenalainen (sisältö mietittävä ja tarkennettava) Ulos myydyn omavaraisen energian huomioimista tulisi harkita tarkkaan o Pientalo ei kuitenkaan saisi olla pienvoimalaitos o Uusiutuvan omavaraisenergian tuottaminen ei saisi olla itsetarkoitus Muut rakennukset Kohdat 2 ja 3: valaistusteknisellä tarkastelulla parempi kuin nyk. D3 Onko proseduuri monimutkainen Ehdotettu lupamenettely valaistuspuolen kannalta hyvä Kaikki toimenpiteet todella teoreettisia Selkeät vaatimukset o tehonkulutus o E- luku reitti o RER vapaa o Sisäolot Tarkemmin todellisen tavoite- energiaan pohjautuvia Erittäin monipuolisempia rakennuksia kuin esim. kerrostalot à yleistykset vaikeita Muuntojoustoa voiko huomioida? Rakennuttajalla ei ole välttämättä osaamista energiatehokkaan rakentamisen ohjaukseen? Jos vaatimuksia ei ole. Vaiheittaisuus on hyvä, mutta sipulissa on liikaa kuoria Moniportainen rakennuslupa à ok Ajatusmalli ok o Miten toiminnan aikainen todellinen käyttö otetaan huomioon o Kuinka voidaan puuttua o Käytön aikainen seuranta Elinkaaren huomioiminen Laitteiden käyttöikä ja vaihtokustannus Ulosvietävä energia saatava ottaa huomioon

4 o Varaus energiantuotolle Alueen tuotto à mikä uusiutuvaa Yksinkertaisempaan toteutustapaan Voisiko 3. ja 4. tarkastelun yhdistää? (Pääpaino uusiutuvalla/ei sijainnilla??) o KL aina lähiverkko, mahdollisuus paikkakuntakoht. tarkasteluun? (minimi 21 %??) Onko nykyinen taso/tarkastelu riittävä? (Pystyykö edes harakanpesää tekemään) 5. kohta erittäin tärkeä à toimivuuden tarkastaminen à oikea mittarointi à laadun varmistus o Tukee YM:n säätö- /mittarointihaastetta 3 v. tarkastusaika (säädöt, seuranta) o Mittarit: energiankulutus/vedenkulutus/sähkönkulutus/lämmönkulutus o Alamittarit: IV:n osuus KV:n osuus Ilmanlaatu (tekn.) Sisäilmaolosuhteet (subj.) haastattelu/kysely? Valinnan vapaus à ei pakoteta esim. energiatuottajaksi - voi ostaa ulkoa? Sipuli on toimiva malli. Näin suunnittelun pitäisi edetä. Ajatusmalli toimiva. Rakennusvalvonnan kyky tarkastella asioita Omakotihankkeissa kyky kasvaa 1. Tehot: L,S,J à liiketoiminnan kautta 5. Energian tavoitekulutus 5. Sisäolosuhteet Vastuurajat? Takuuaikana energian tavoitekulutus ja todentaminen, korjaavat toimenpiteet 1. TASAUSLASKENTA: Ilmanvaihto energiankulutuksen laskennassa? Onko perustaso lämmön osalta nyt riittävä? Selkeä tapa Pientalojen erittely Onko - 26 ⁰C lämpöteholaskenta ilman sisäisiä kuormia ja rakennusmassa varauskykyä oleellinen à keskimääräinen teho tietyllä ajanjaksolla à pysyvyyden huomioiminen Entä jäähdytys- ja sähköteho? Käyttövesi - oikea kulutus mieluummin kuin standardikäyttö Pientalojen tasauslaskentaan lisätty vaipan ja ilmavuodon lisäksi LTO Hyvä olla perälauta energialaskennalle Tarvitaanko kohta 1? Eikä kohta 2 riitä ja kata kohdan 1? Hyvä asia periaatteessa, entä LKV? Katsottava sekä rakenteita että järjestelmiä

5 Raja- arvot myös muille tehoille kuin lämmitysteholle! Voidaanko esim. kaupan rakennuksissa lauhdelämmön lto ottaa huomioon Nykytason vaatimustaso aivan liian alhainen à suora vaikutus energiankulutukseen Tarvitaanko todella energiatehokkuuden kannalta? Jos E- lukuvaatimus on riittävän haastava, onko harakanpesäriski todellinen? Eristysvaatimukset johdettava lämpöviihtyvyyden kannalta LTO- laskenta auki à järjestelmien minimiarvot D2 muutostarpeet LTO:hon Vaipan ja tilavuuden suhde ark- suunn. 2. ENERGIANKULUTUS: Väärät investoinnit (tässä vaiheessa) Muualle vietyä energiaa ei huomioida / energian hinta Todellisesta kulutuksesta tarvitaan dataa E- luku vs. energiatodistus ja tavoitekulutus Ei ainoastaan energiankulutus, vaan myös teho Sisäilman olosuhteet Energiankulutus, ostoenergia, E vai tavoite? Laskenta hankala, kun perustuu standardikäytölle. Ei anna työkalua käyttäjälle seurata kulutusta. Laitteiden todellisen kulutuksen seuranta? à Paljonko ostetaan sähköä, paljonko saa lämpöpumpusta irti? Käyttövesikysymys (tasauslaskemasta) Ylimääräinen energia arvokkaampaa talvella kuin kesällä? Kesän ylimäärä jäähdytykseen ok? Sipuliin lisätty kysymysmerkki kohtaan Kustannusoptimaalisuus ja alleviivattu sana ei kohdassa Muualle vietyä energiaa ei huomioida Hyvä, että tarkastellaan ensin rakennuksen tarvitsemaa energiaa, koska energiamuodot voivat vaihtua tulevaisuudessa Annettava mahdollisuus tuottaa uusiutuvaa energiaa, mutta tämän ei tarvitse olla pakollista Tuleeko rakennusmääräysten ohjata uusiutuvan energian tuotantoa vai jonkin muun instrumentin? Paikallisuus on vaikeaa määritellä Sähkö + lämpö? Ostoenergia + paikalla tuotettu uusiutuva omavaraisenergia à rakennuksen laatua kuvaisi ehkä paremmin nettoenergiantarve? Vaatimustason raja- arvo: estää harakanpesät kokonaisvaltaisesti à Miten? Onko todellinen riski?

6 Nearby- taserajan tarve Hukkaenergioiden hyödyntäminen Olosuhteet varmennetaan Tarkastellaan absoluuttinen energiantarve Kuvaa rakennuksessa kuluvaa eri tarkoituksiin kuluvaa energiamäärää olosuhteiden ja toimintojen ylläpitämiseksi Kustannusoptimaalisuus!! Missä hyöty Minimivaatimus lämpimään käyttöveteen Lämmitys hoidetaan Auringon säteilyarvojen tarkastus: onko nykyiset käytettävät arvot riittävän isot Aurinkoenergian potentiaalin laskenta ylipäätään 3. nzeb- E- LUKU: Mikä on kiinteistökohtainen uusiutuvan raja? Mihin asetetaan raja? Hajautettu vs. keskitetty? Miten huomioidaan muualle viety energia? Tuoton ja kulutuksen ero E- luku Uusiutuvat: kulutus ja tuotanto LCC- tarkastelut E- lukulaskentaa käytetään nykyäänkin väärin à ei ohjaa suunnittelua. Paperi, joka täytetään Käyttövesi Kuinka lähellä on lähellä ja miksi se on parempi? Onko tämä vain laitevalmistajien myynnin edistämiseksi? Sipulissa korostettu huutomerkein kohtaa Muualle viety uusiutuva energia huomioitavissa jossakin määrin Uusiutuvan energian verkkoon syöttämisen tulisi vähentää E- lukua (myös vasta- argumentointia: tulisi kannustaa käyttämään tuotettu uusiutuva energia itse) Nollaenergiataloa ei voi rakentaa, jos verkkoon syötettyä energiaa ei voida laskennoissa huomioida Asukasta ei voida unohtaa!! Todellinen energiankulutus (ostoenergiankulutus) tulisi olla ohjaavaa (kaikilla energioilla tulisi olla energiakertoimena 1) Muualle viety uusiutuva energia huomioitavissa jossakin määrin à jos vastaanottaja selvillä? Onko kesällä tuotettu sähkö samanarvoista kuin talvella tuotettu sähkö? Miten nettomittarointi määritellään? Miten todennetaan omatuotannon ja kulutuksen samanaikaisuus? Standardiprofiilit? Vaatii automaation lisäksi kehittynyttä mittaus- ja analysointijärjestelmää

7 Ulosmyydyn energian määritys vaikeaa Muualle viety uusiutuva energia huomioitavissa jossakin määrin à resurssien jakaminen Muualle viety uusiutuva energia huomioitavissa jossain määrin à huomioitava täysimääräisesti joko 2- tai 3- tasolla Energiamuotokertoimet tuoton mukaan tarkemmin? Esim. vihreä kaukolämpö. Muualle viety mukaan Voiko SunZEB- ajatusmallia hyödyntää? 4. RER- LUKU: Tuleeko uusiutuvan energian osuuden tarkastelu väärässä paikassa vai aikaisemmin huomioitavaksi? Mikä on järkevä taso? Uusiutuvat ja niiden osuuden määrittäminen Direktiivi velvoittaa Kaukojäähdytyksen pois viemän lämpöenergian hyödyntämisen huomioiminen? Lukitaan rakentamishetkellä? KL- energia voi muuttua à vaikutus RER- lukuun Kiinteistökohtaiset monimutkaisia - kalliita Verkkoenergia paremmin hallittavissa Miksi lähienergia jotenkin parempaa? Omatuotanto à osaamisvaje! Rakentamisvaihe mukaan! Tätä ei juuri avattu esityksissä Herättää ristiriitaisia tunteita (höpö höpö) Uusiutuva omavaraisenergia sekä ostoenergianuusiutuvan energian osuus huomioidaan RER- luvussa sekä RER- luvun vaatimustaso mukaan nzeb- määräyksiin? à raja- arvo 5. MUUT TARKASTELUT: Hyvä, että tavoite- energiankulutus on mukana Viranomaisen vastuu loppukatselmuksessa, jonka jälkeen vasta alkaa käyttö ja asetusarvojen hiominen à miten ohjataan pidemmän ajan seurantaan Luonnosvaiheen/konseptivaiheen tarkasteluille omat paketit Morfologia: monivaiheinen Ajokortti - mitä voi mitata kesällä, mitä talvella Nostaa kustannuksia, ellei palvelutarjonta kehity? Kevytmittauksia? Jäähdyttäminen niin, ettei siihen tarvita energiaa

8 Sipulista korostettu Ylilämpenemistarkastelut (P) Tarkasteluvaihtoehtojen listasta kommentoitu seuraavia: o Ylilämpenemistarkastelut (P) à ei saa johtaa jäähdytykseen o Energian kierrätys huomioitu à mitä tarkoittaa? o Käyttöönoton energiakatselmus à mitä lisäarvoa verrattuna energiatodistukseen, kun ei vielä käyttäjiä à mieluummin takuuajan lopussa? o Muut kohdat à OK Tarkasteluvaihtoehdoista korostettu kohtaa Tiiveys mitattu, lämpökamerakuvaus Käyttöönoton energiakatselmus à takuuajan varmistukset Kosteustoimivuutta tulisi myös tarkastella Tiiveysmittaus voisi olla pakollinen Rakennuslupaviranomaisten resurssit - ovatko riittävät? Alleviivattu vaihtoehtolistasta Valaistustarkastelu Erityisesti pientaloissa tulee tarkastella, ettei kokonaisuudesta tule liian monimutkainen, joka ei käytännössä toimi Bonusta siitä, että luonnonvalo pääsee kunnolla rakennukseen Valinnaiset esimerkit à voisiko/pitäisikö osa näistä siirtää pakollisiin siirretään mahdolliset/järkevät, muut pois Pitäisikö valaistusteholle laittaa yläraja Osan vaikeus, ettei palveluita ole saatavilla Yhdistettävissä vaiheistettuun rakennuslupaan, ei ole sipulin kuorikerros! Rak- lupa: 1. Kaup.kuva 2. Kelpoisuus 3. Käyttöönotto Erillisselvitys tilatehokkuudesta (P) à parempi tehokkuus huomioidaan à voiko kompensoida Pohjateho (tyhjäkäyntiteho) 5 v. katsastukset? Vastuullisuus lopputuloksesta Ylläpidon määräykset? Lasiosion dynaamiset tarkastelut

9 Kommentit kustannuslaskelmista KERROSTALOT: Vastaus 1: Energia- ja kustannuslaskennassa täytyy ottaa huomioon tarpeenmukainen ohjaus Kaikessa toiminnassa pitää huomioida tarpeenmukainen rakennuksen/tilan käyttö. Sillä on suurin vaikutus rakennuksen energiankulutukseen. Lisäksi rakennuksen tiiveys vaikuttaa hallitsemattomaan ilmanvaihtoon ja rakennevaurioihin. SFP- luvuissa pitää pyrkiä jo nyt standardissa olevia arvoja alhaisempiin arvoihin. LTO:n vuosihyötysuhteen kustannuksella ei saa huonontaa sisäilmastoa. Onko esimerkiksi liikerakennuksille perusteltua, että ne jätetään täysin vaatimuksen ulkopuolelle. Esimerkiksi Keskon/Osuuskaupan suunnitteluohjeiden myymälöiden valaistusvoimakkuusvaatimukset kertaisia standardin vaatimuksiin nähden. Onko järkevää sallia, jos muuten energiatehokkuutta optimoidaan? Sähköenergian kulutus kasvaa kymmeniä prosentteja. Myydäänkö kerrostalot energiatehokkuudella vai parkettilattialla ja keittiökalusteilla? Edellisen toteutuessa talotekniikkaan yms. aletaan panostaa. Kuka valvoo? à mitkä on sanktiot? vrt. ERP2013 direktiivi Vastaus 2: Tarpeenmukainen ilmanvaihto? o säästöpotentiaali o anturitekniikka - ohjaus o asuntorakentaminen - kerros- ja pientalo Anturoitu rakenteessa?

10 Vastaus 3: Elinkaarikustannuslaskenta Puuttuu pienkerrostalot, rivitalot Hybridijärjestelmät Kuvan otsikot Muihin rakennustyyppeihin ei kustannuslaskentaa Myös käyttötarkoituksen osalta hybridiratkaisujen ratkaisut Vastaus 4: Mitä tämä maksaa? Yksikkökustannukset per toimenpide? Prosessin kustannukset? Koerakennuskohteita tarvitaan Toleranssit - jos toimenpiteen hyöty hukkuu virhemarginaaleihin, ei kannata Tarpeeksi tehokkaita toimenpiteitä Vastaus 5: Ei uutta eikä yllätyksiä Onko lähtötiedot miten luotettavia, esim. laitteiden toiminta labrassa ja käytännössä, tehon hiipuminen o LTO: suodattimet tukkeutuu o Kanavat: likaantuu Mikä on optimi- ikkuna: o Hyvä U- arvo estää ilmaisenergian hyödyntämisen Mikä on määritetty laitteiden käyttö-, huolto- ja kunnossapitokustannukset Energianhinta: o Pörssivaihtelu eri vuodenaikoina o Yhteiseurooppalaiset energiamarkkinat Vastaus 6: Vaikea arvioida, mikä tilanne on 30 vuoden kuluttua, hinnoittelurakenteet? Myös jäähdytysenergiatarve tulisi huomioida Myös viihtyisyys & laadulliset tekijät tulisi huomioida laskennoissa Sairaalat pitäisi jättää tarkastelujen ulkopuolelle Liikerakennuksille tulisi olla E- lukuvaatimukset. LEED ei sellaisenaan istu Suomeen kovin hyvin Laskelmat nojautuvat liikaa nykyisiin ratkaisuihin Elinkaaren aikaiset huoltotoimenpiteet parantavat energiatehokkuutta Tarvitaan lisätarkastuksia rakennuksille, joissa tarkastetaan, että niitä käytetään suunnitelmien mukaan. Monitorointi ja seuranta mahdollistavat, että mahdolliset viat havaitaan nopeasti. PIENTALOT: Vastaus 1: Onko oletettu, että eri toimenpiteet ovat toisistaan riippumattomia? Niinhän asia ei ole!!! o Esim. huonolla vaipalla ei saada LTO:sta suunniteltua hyötyä irti o Vaipan eristys parantaa samalla myös tiiviyttä, eliminoi kylmäsiltoja, parantaa sisäilman laatua (pintalämpötilat), jne. Huoltovapaa ja pitkäkestoinen investointi.

11 Todellinen kustannustehokkuus on äärimmäisen rakenne- /kohdekohtainen Tarpeenmukaisen valaistuksen huomioiminen E- lukulaskennassa on edelleen määräysten puitteissa epäselvää ja haasteellista (etenkin pientalot) Ilmanvaihdon ja kaiken automaation tulisi olla säännöllisesti huollettua (esim. 2 kert. vuodessa) Vastaus 2: Elinkaarikustannuslaskentaan ei tulisi ottaa E- luku mukaan Onko säästöt todellisia 2 %:n sähköveron nousu ei ole realistinen Todelliset ostoenergiankulutukset verrattuna E- lukuenergiaan olisi hyvä näyttää tuloksissa Tarpeenmukaisuuden huomioiminen kustannustarkasteluun Hyvä, että mahdollistetaan erilaiset lämmitysratkaisut ja säilytetään teknologianeutraliteetti Mikä on todellisen ja laskennallisen energiankulutuksen ero à takaisinkytkentä? Huoltokustannusten huomioiminen laskennassa tärkeää! Tarkastelussa tulisi laajentaa katsantakantaa o BKT o Vaihtotaseen vaje o Työllisyys Muiden rakennusten, kuten sairaaloiden, todellinen energiankulutus eroaa paljon laskennallisesta energiankulutuksesta Todellisen energiankulutuksen (standardikäytöllä) tulisi olla ohjaava (vaikka direktiivi vaatii kertoimia, kaikilla energiamuodoilla voi olla kerroin 1!) Vastaus 3: Energiatarkastelussa teho + käyttöaika (profiili) tarkasteluun Esimerkkien hintaerot ovat pienet Tekniikoiden elinkaaret erimittaisia o Ovatko laskenta- ajat relevantteja? Vertailut tehty vanhan rakentamiskulttuurin lähtökohdista o Kannustaako uusiin innovaatioihin? Laskentamallia tulisi kehittää tavoitehakuisesti 1) Laatutekijät lähtökohdaksi o Sisälämpötila (yliläm. esto esim.) o Uusiutuvat o Sisäilman laatu o Valaistus (sis. luonnonvalo) Suunnittelupätevyysvaatimukset kaikille suunnittelun osille o sähkö, automaatio, Takaisinmaksuaika ei ole paras mahdollinen lähtökohta esim. rakenteille Sairaalat ja vastaavat rakennukset ovat tuotantotiloja, joissa muut ominaisuudet ovat energiatehokkuutta keskeisempiä (turvallisuus, yms.) Tuleeko tarkasteluun rakentamisen energiankulutus? Pitääkö jatkossakin kaikki ratkaisut olla mahdollisia (toimenpidepaketit)? Laskennat eivät ota huomioon tarpeenmukaisuuden ja ylipäänsä ohjauksen merkitystä. Oman kulutuksen näkyväksi tekeminen on keskeinen toimenpide. Jos rakentamisen suunnittelussa tehdään ratkaisut, jotka mahdollistavat kulutuksen riittävän tarkan mittaamisen ja näkyväksi tekemisen, on käytön aikana helpompi tuoda uusi palveluja käyttäjille.

12 Vastaus 4: Elinkaarikustannuslaskelmat hyvät ja riittävällä tasolla suuntaa antavat Toimenpidepaketit perustellusti järkeviä Joissakin rakennustyypeissä tulisi harkita mahdollisuutta sijoittaa ne ryhmään Muut rakennukset à helpotettu energiatehokkuustaso Huom! Luhtitalot tulisi erottaa asuinkerrostalotarkastelusta omaksi rakennustyypikseen MUUT RAKENNUKSET: Vastaus 1: Kerrostaloissa käytetyn ikkunan g- arvo 24 % - aika epärealistinen Aurinkolämpö- /sähköjärjestelmien kustannus tai tuotto ehkä laskettu väärin? Kerrostalosta/toimistosta ei tarkasteltu muita lämmitysmuotoja kuin kaukolämpö Referenssikohteiden tulisi täyttää määräykset Onko energiakustannusnousu 2 % liian alhainen Ilmanpitävyysluvut olivat n 50- lukuja Tarpeenmukainen iv asuintaloissa! Kuinka tekniikan yleistyminen vaikuttaa hintojen (siis investointikustannusten) alenemiseen (esim. led- lamput) Valaistuksen tarpeenmukainen ohjaus Hyvä luku oli /E- luku, mikä oli raportoitu! Paketointi laskennoissa (laskentatapausten) oli kummallista Tulisiko esim. eristepaksuuksien + muut materiaalit osalta huomioida myös eristepaksuuden valmistuksen hiilidioksidipäästöt versus energiansäästöpäästö Ei tietoa mikä rakennus Energian hinnat: o Asuinrakennuksissa pitäisi laskea verollisina, lisäksi sähkön hinta epäilyttävän edullinen kerrostaloissa Toimistorakennusten kustannusoptimaalinen E- luku (80-90) tuntuu liian alhaiselta Elinkaarilaskelmat voisi tehdä toisin päin. Ei lähdetä liikkeelle toimenpiteistä, vaan otettaisiin lähtökohdaksi E- luvun erilaiset tasot. Pitäisi laskea lisäinvestoinnit, mitä tarvitaan kunkin E- luvun tason saavuttamiseksi. Laskelmat tehty nykyhinnoilla. Pitäisi ottaa huomioon hintojen lasku 3 vuodessa. Sairaalat ym. muut pitäisi laskea ilman prosesseja. Vastaus 2: Energia on halpaa à IRR & pay back ei haluttavia Onko kustannusoptimaalisuudessa huomioitu, että laite tms. säästää itsensä oman elinkaarensa aikana (esim. aurinkosähkö vaatii investointeja inverttereihin) Investorivetoisissa kohteissa takaisinmaksuajat aivan liian pitkiä Kustannusoptimitarkastelu ainoa fiksu tapa tarkastella asiaa Saadaanko kustannustehokkuus mukaan energiatarkasteluun? Entistä ohjaavampi vaikutus! Pyörivän LTO:n sähkömoottorin tehon arviointi o ym. vastaavat, esim. moottoripeltien tyhjäkäyntiteho Laskennan tulosten/toimenpiteiden esittely pöytiin

13 Oliko ilmalämpöpumpun esittelyn tuloksissa virhe? Miksi sähkölämmitteinen omakotitalo pitäisi olla ok? Voidaanko esim. sairaaloissa jättää nzeb- vaatimus pois? à toiminnallisuus Asuinkerrostalojen & toimistorakennusten kustannustarkasteluissa käytetty alvittomia hintoja, pientalotarkasteluissa alvillisia. Logiikka? Voidaanko rakennuksen arvonnousua määrittää tehokkuuden kautta à investointien porkkana Vastaus 3: Elinkaarilaskenta oikea tie, mutta laskenta tehtävä todellisuutta vastaavin kaavoin. aurinkolämmön osalta D5:n mukainen tuotto n. 150 kwh/m²,a, todellinen usein luokkaa 500 kwh/m²,a Vastaus 4: Pidempi ajanjakso elinkaarikustannustarkasteluun Hyviä esimerkkejä à miten käytännön toteutus? Rakennuksien käyttöaste ja - ajat Muuntojoustavuus Kiinteistön sijoittelu: hukka jäähdytys/lämpö hyödyksi naapurirakennuksessa Lauhdelämmöt hyödyksi: kaupat, asuinrakennukset Vastaus 5: Laskentojen avaaminen (esim. ikkunat) / investoinnit Laskennat yllättävän lähellä toisiaan? (~100 /m² vs koko xxx ~2300 /m²) IV:n tarpeenmukainen ohjaus ja vaikutus? Vesikiert. mukavuuslattialämm. à pitkä takaisinmaksuaika Olisiko nettonykyarvo paremmin ohjaava kuin takaisinmaksuaika? Säädettävyyden/käytettävyyden huomioiminen? o sähkölämmityksen nopeus o sähkölämmityksen tarkkuus o sähkölämmityksen varmatoimisuus Hakeeko asiakas kuitenkin itse kustannusoptimaalisimman à tarvitseeko ohjata erikseen? Vastaus 6: Aurinkoenergian herkkyystarkastelut Rakennuksen muodon vaikutus suhteessa aurinkoenergian hyödyntämiseen Eri ratkaisujen elinkaaret (esim. paneleilla 25 v.), erilaisia laitteita markkinoilla Huoltotarpeet - käytettävyys Valaistuksen suunnittelu koettiin hyväksi Hinnoittelurakenteiden vaikutukset laskelmiin CO 2- pohjainen E- luku, joka perustuu tariffiin Liikerakennusten gryndaus - energiatehokkuusasioita Sisäilma- asiat mukaan 5. kohdan tarkasteluihin

FInZEB- laskentatuloksia Asuinkerrostalo ja toimistotalo

FInZEB- laskentatuloksia Asuinkerrostalo ja toimistotalo FInZEB- laskentatuloksia Asuinkerrostalo ja toimistotalo Erja Reinikainen, Granlund Oy FInZEB- työpaja 1 Laskentatarkastelujen tavoileet Tyyppirakennukset Herkkyystarkastelut eri asioiden vaikutuksesta

Lisätiedot

Kohti nollaenergiarakentamista. 28.04.2015 SSTY Sairaaloiden sähkötekniikan ajankohtaispäivä Erja Reinikainen / Granlund Oy

Kohti nollaenergiarakentamista. 28.04.2015 SSTY Sairaaloiden sähkötekniikan ajankohtaispäivä Erja Reinikainen / Granlund Oy Kohti nollaenergiarakentamista 28.04.2015 SSTY Sairaaloiden sähkötekniikan ajankohtaispäivä Erja Reinikainen / Granlund Oy 1 Lähes nollaenergiarakennus (EPBD) Erittäin korkea energiatehokkuus Energian

Lisätiedot

Rakennusmääräykset. Mikko Roininen Uponor Suomi Oy

Rakennusmääräykset. Mikko Roininen Uponor Suomi Oy Talotekniikka ja uudet Rakennusmääräykset Mikko Roininen Uponor Suomi Oy Sisäilmastonhallinta MUKAVUUS ILMANVAIHTO ERISTÄVYYS TIIVEYS LÄMMITYS ENERGIA VIILENNYS KÄYTTÖVESI April 2009 Uponor 2 ULKOISET

Lisätiedot

Kohti lähes nollaenergiarakennusta FInZEB-hankkeen tulokulmia

Kohti lähes nollaenergiarakennusta FInZEB-hankkeen tulokulmia Kohti lähes nollaenergiarakennusta FInZEB-hankkeen tulokulmia Seminaari 05.02.2015 Erja Reinikainen 1 Lähes nollaenergiarakennus (EPBD) Erittäin korkea energiatehokkuus Energian tarve katetaan hyvin laajalti

Lisätiedot

FInZEB-hankkeen yhteenveto ja keskeiset johtopäätökset. Lämmitystekniikka 2015-seminaari 21.5.2015. Ilkka Salo/Talotekniikkateollisuus ry

FInZEB-hankkeen yhteenveto ja keskeiset johtopäätökset. Lämmitystekniikka 2015-seminaari 21.5.2015. Ilkka Salo/Talotekniikkateollisuus ry FInZEB-hankkeen yhteenveto ja keskeiset johtopäätökset Lämmitystekniikka 2015-seminaari 21.5.2015 Ilkka Salo/Talotekniikkateollisuus ry EPBD Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) edellyttää, että

Lisätiedot

Rakentamismääräykset 2012

Rakentamismääräykset 2012 Rakentamismääräykset 2012 TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy if everyone does a little, we ll achieve only a little ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017 WWW.ERA17.FI 2020 asetetut

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 690 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Öljykattila/vesiradiaattori Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Mäkkylänpolku 4 02650, ESPOO. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Mäkkylänpolku 4 02650, ESPOO. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asunto Oy Aurinkomäki Espoo_Luhtikerrostalo Mäkkylänpolku 4 0650, ESPOO Rakennustunnus: Rak _Luhtikerrostalo Rakennuksen valmistumisvuosi: 96 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka:

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala.7 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus vesikiertoinen patterilämmitys, kaukolämpö Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS 00550, HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS 00550, HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: 8 Berliininkatu 5 Berliininkatu 5 00550, HELSINKI Rakennustunnus: 09-0-000-0075-- Rakennuksen valmistumisvuosi: 00 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

FInZEB-hankkeen tilannekatsaus 18.09.2014

FInZEB-hankkeen tilannekatsaus 18.09.2014 FInZEB-hankkeen tilannekatsaus 18.09.2014 Erja Reinikainen Työpaja 3 1 Tilanne 18.09.2014 Laskentatarkasteluja täydennetty ja jatkuvat Kustannustarkastelut: rakennus- ja talotekniikka Kustannusoptimaalisen

Lisätiedot

Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka 14.2.2014 ASTA/ RT. P Harsia 1

Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka 14.2.2014 ASTA/ RT. P Harsia 1 Kohti nollaenergiarakentamista Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi tuo uusia haasteita rakennusalalle Kehittyvä rakentaminen 2014 seminaari ASTA-messut Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka

Lisätiedot

FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja energiamuototarkastelut muut rakennukset

FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja energiamuototarkastelut muut rakennukset FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja energiamuototarkastelut muut rakennukset 15.9.2014 Granlund Oy / E Reinikainen, L Loisa, A Tyni 1 Ohjeet tämän aineiston lukijalle: Tässä materiaalissa käytetään käsitteitä

Lisätiedot

FInZEB-hankkeen ehdotukset nzeb-e-luvuiksi rakennustyypeittäin

FInZEB-hankkeen ehdotukset nzeb-e-luvuiksi rakennustyypeittäin FInZEB-hankkeen ehdotukset nzeb-e-luvuiksi rakennustyypeittäin Seminaariaineisto 5.2.2015 Granlund Oy Anni Tyni, Lassi Loisa, Erja Reinikainen Rakennusteollisuus RT ry Talotekniikkateollisuus ry Ympäristöministeriö

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1

24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1 UUSIA OHJEITA, OPPAITA JA STANDARDEJA KAASULÄMMITYS JA UUSIUTUVA ENERGIA JOKO KAASULÄMPÖPUMPPU TULEE? 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 2 Ajankohtaista: Ympäristöministeriö:

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 9 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Kaukolämpö, vesikiertoinen lattialämmitys Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla

Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla 1 FinZEB hankkeen esittely Taustaa Tavoitteet Miten maailmalla Alustavia tuloksia Next steps 2 EPBD Rakennusten

Lisätiedot

LUONNOS ENERGIATODISTUS. kwh E /(m 2 vuosi) energiatehokkuuden vertailuluku eli E-luku

LUONNOS ENERGIATODISTUS. kwh E /(m 2 vuosi) energiatehokkuuden vertailuluku eli E-luku LUONNOS 6.9.07 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Energiatehokkuusluokka A B C D E F G Rakennuksen

Lisätiedot

Erillisen energiatodistuksen antajan näkökulmat. Jan Mattsson 18.03.2010

Erillisen energiatodistuksen antajan näkökulmat. Jan Mattsson 18.03.2010 Erillisen energiatodistuksen antajan näkökulmat Jan Mattsson 18.03.2010 on nyt Samat ihmiset, samat palvelut, samat arvot Maailmanlaajuinen energianhallinnan asiantuntija 120 000 työntekijää sekä toimipaikkoja

Lisätiedot

FInZEB-kustannuslaskenta

FInZEB-kustannuslaskenta FInZEB-kustannuslaskenta Asuinkerrostalo ja toimisto Teemu Salonen, Optiplan Oy 5.2.2015 1 Sisältö Laskennan lähtötiedot Ratkaisuvaihtoehtojen kannattavuus Herkkyystarkastelut Kustannusoptimaalisuuteen

Lisätiedot

Lakiehdotus lähes nollaenergiarakentamisesta. Infotilaisuus FInZEB-hankkeen näkökulmia

Lakiehdotus lähes nollaenergiarakentamisesta. Infotilaisuus FInZEB-hankkeen näkökulmia Lakiehdotus lähes nollaenergiarakentamisesta. Infotilaisuus 14.3.2016 FInZEB-hankkeen näkökulmia Ilkka Salo/Talotekniikkateollisuus ry EPBD Tapa, jolla direktiivi kuvaa lähes nollaenergiarakennusta jättää

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Korkeakoulunkatu 10 33720, TAMPERE. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Korkeakoulunkatu 10 33720, TAMPERE. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kampusareena, toimistorakennusosa Korkeakoulunkatu 0 70, TAMPERE Rakennustunnus: - Rakennuksen valmistumisvuosi: 05 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Toimistorakennukset

Lisätiedot

FInZEB-hankkeen ehdotukset nzeb-e-luvuiksi rakennustyypeittäin

FInZEB-hankkeen ehdotukset nzeb-e-luvuiksi rakennustyypeittäin FInZEB-hankkeen ehdotukset nzeb-e-luvuiksi rakennustyypeittäin Loppuraportin Liite 1 31.03.2015 Granlund Oy Anni Tyni, Lassi Loisa, Erja Reinikainen Rakennusteollisuus RT ry Talotekniikkateollisuus ry

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 58 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Kaukolämö ja vesikiertoinen lattialämmitys. Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

FinZEB- loppuraportti; Lähes nollaenergiarakentaminen Suomessa

FinZEB- loppuraportti; Lähes nollaenergiarakentaminen Suomessa FinZEB- loppuraportti; Lähes nollaenergiarakentaminen Suomessa Mikko Löf / Kontiotuote Asiakaspalvelu-/suunnittelupäällikkö HTT :n teknisen ryhmän puheenjohtaja FinZEB -hanke Lähes nollaenergiarakentamisen

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Pentintie 3 62200 Kauhava. 2312-123-12-123-T 1987 Kahden asunnon talot. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Pentintie 3 62200 Kauhava. 2312-123-12-123-T 1987 Kahden asunnon talot. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Pentintie 600 Kauhava Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: T 987 Kahden asunnon talot Rakennuksen laskennallinen

Lisätiedot

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

5/13 Ympäristöministeriön asetus

5/13 Ympäristöministeriön asetus 5/13 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Leinelänkaari 11 A 01360, VANTAA. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Leinelänkaari 11 A 01360, VANTAA. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy / Leinelän Paletti A Leinelänkaari A 060, VANTAA Rakennustunnus: 066945Y Rakennuksen valmistumisvuosi: 06 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka:

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 55 Majurinkulma talo Majurinkulma 0600, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 00 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Taubenkuja , HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Taubenkuja , HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asokodit Taubenkuja 4 A Taubenkuja 4 00870, HELSINKI Rakennustunnus: 9-49-75-0 Rakennuksen valmistumisvuosi: 06 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Energiatodistusten laatijat, ryhmäkeskustelujen kooste 18.11.2015

Energiatodistusten laatijat, ryhmäkeskustelujen kooste 18.11.2015 Energiatodistusten laatijat, ryhmäkeskustelujen kooste 18.11.2015 (Suluissa olevat tekstit ovat joko alkuperäisessä kommentissa olleet epäselvää tekstiä tai kommentin ymmärtämiseksi asiayhteyden mukaan

Lisätiedot

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10.

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10. Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 1 ASTA 2010 30.9.2010 Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Huomautukset 2 Esityksen valmisteluun on ollut lyhyt aika Joissain kohdissa voi

Lisätiedot

Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011

Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011 Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011 Miksi uudistus? Ilmastotavoitteet Rakennuskannan pitkäaikaiset vaikutukset Taloudellisuus ja kustannustehokkuus Osa jatkumoa

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 46 Timpurinkuja Timpurinkuja A 0650, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 986 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Hopeatie 0 talo Hopeatie 0 00440, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 979 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 145 Kurkisuontie 12 Kurkisuontie 12 A 00940, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 145 Kurkisuontie 12 Kurkisuontie 12 A 00940, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 45 Kurkisuontie Kurkisuontie A 00940, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 984 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ristötoiminnan toiminnan neuvottelupäiv

ristötoiminnan toiminnan neuvottelupäiv Seurakuntien ympärist ristötoiminnan toiminnan neuvottelupäiv ivä - SÄÄSTÄ ENERGIAA - Pentti Kuurola, LVI-ins. LVI-Insinööritoimisto Mäkelä Oy Oulu Kuntoarviot Energiatodistukset Energiakatselmukset Hankesuunnittelu

Lisätiedot

Nykyinen energiatodistuskäytäntö

Nykyinen energiatodistuskäytäntö ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden 2008 alussa Energiatodistus on ollut

Lisätiedot

Miten uusi energiatodistus poikkeaa aiemmasta?

Miten uusi energiatodistus poikkeaa aiemmasta? Miten uusi energiatodistus poikkeaa aiemmasta? Koulutusilta, HyRiMä:n kiinteistöyhdistys 20.11.2013, HAMK, Riihimäki DI Petri Pylsy EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2010/31/EU, annettu 19 päivänä

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 166 Kurkisuontie 9, talo 1 Kurkisuontie , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 166 Kurkisuontie 9, talo 1 Kurkisuontie , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 66 Kurkisuontie 9, talo Kurkisuontie 9 00940, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 99 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 263 Katajanokanranta 21 Katajanokanranta , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 263 Katajanokanranta 21 Katajanokanranta , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 6 Katajanokanranta Katajanokanranta 0060, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 98 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Asuinrakennus Xxxxxxxxxx Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka XX-XXXX-XX XXXX. Yhden asunnon talot (tms) XXXX

ENERGIATODISTUS. Asuinrakennus Xxxxxxxxxx Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka XX-XXXX-XX XXXX. Yhden asunnon talot (tms) XXXX ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asuinrakennus Xxxxxxxxxx Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) Yritys:

ENERGIATODISTUS. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) Yritys: ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 65 Koy Oma Pesä, Kirjanpitäjänkuja 4 Kirjanpitäjänkuja 4 0770, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 99

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Keskisentie 3 A Jyväskylä / Talo A Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Keskisentie 3 A Jyväskylä / Talo A Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Keskisentie A 4050 Jyväskylä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 79-0-0087-000 / Talo A 99 Muut

Lisätiedot

FInZEB ehdotukset taserajasta ja alueellisesta energiatuotannosta

FInZEB ehdotukset taserajasta ja alueellisesta energiatuotannosta FInZEB ehdotukset taserajasta ja alueellisesta energiatuotannosta Jarek Kurnitski FinZEB -tulosseminaari 5.2.2015 5.2.2015 1 Tausta Lähes nollaenergiarakentamiseen siirtyminen on luonut tarpeen kehittää

Lisätiedot

1 (3) LLo / EAR. Selvitys. 06.10.2014 / Päivitetty 19.11.2014 LÄHTÖTIETOJA KUSTANNUSTARKASTELUJEN TEKEMISEKSI KOULUT JA PÄIVÄKODIT

1 (3) LLo / EAR. Selvitys. 06.10.2014 / Päivitetty 19.11.2014 LÄHTÖTIETOJA KUSTANNUSTARKASTELUJEN TEKEMISEKSI KOULUT JA PÄIVÄKODIT 1 (3) LLo / EAR Selvitys 06.10.2014 / Päivitetty 19.11.2014 LÄHTÖTIETOJA KUSTANNUSTARKASTELUJEN TEKEMISEKSI KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tässä aineistossa on seuraavat osuudet: 1. Tekniikkakuvaukset koulujen ja

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Pohjoinen Rautatiekatu 9 Pohjoinen Rautatiekatu 9 0000, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan

Lisätiedot

Sähkölämmityksen tulevaisuus

Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvarin päätöstilaisuus 5.10.2015 Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka 1.10.2015 TAMK 2015/PHa

Lisätiedot

RAKENTAMINEN JA ENERGIATEHOKKUUS

RAKENTAMINEN JA ENERGIATEHOKKUUS RAKENTAMINEN JA ENERGIATEHOKKUUS primäärienergia kokonaisenergia ostoenergia omavaraisenergia energiamuotokerroin E-luku nettoala bruttoala vertailulämpöhäviö Mikkelin tiedepäivä 7.4.2011 Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimukset. Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka

Energiatehokkuusvaatimukset. Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka Energiatehokkuusvaatimukset Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka EU:n 2020 tavoitteet ja rakennukset 10.1.2014 TAMK 2014 2 RES Uusiutuvan energian käytön

Lisätiedot

Sisäilma-asiat FinZEB-hankkeessa

Sisäilma-asiat FinZEB-hankkeessa Sisäilma-asiat FinZEB-hankkeessa Seminaari 05.02.2015 Lassi Loisa 1 Hankkeessa esillä olleet sisäilmastoasiat Rakentamismääräysten edellyttämä huonelämpötilojen hallinta asuinrakennusten sisälämpötilan

Lisätiedot

ASOKODIT Iltatuulentie 4 Iltatuulentie Hyvinkää. Muut asuinkerrostalot

ASOKODIT Iltatuulentie 4 Iltatuulentie Hyvinkää. Muut asuinkerrostalot ID 06085.895.4859.87.ju ASOKODIT Iltatuulentie 4 Iltatuulentie 4 05440 Hyvinkää - 06 Muut asuinkerrostalot 09 Ari Virnes LVI-insinööri LVI-Suunnittelu Amplan Oy Vapaalanrtie B 4 0650 Vantaa Vaatii sähköisen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 05 Maininkitie 4 talo Maininkitie 4 00, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Ainolankaari Jyväskylä D Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Ainolankaari Jyväskylä D Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Ainolankaari 4050 Jyväskylä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 79-0-040-000-D 998 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa. Espoon pientaloilta Energia-asiantuntija Visa Koivu

Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa. Espoon pientaloilta Energia-asiantuntija Visa Koivu Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa Espoon pientaloilta 4.2.2016 Energia-asiantuntija Visa Koivu Energiatehokkuuden osoittaminen Rakennusluvan liitteenä toimitettava energiaselvitys

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 198 kwh E /m²vuosi 31.7.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 198 kwh E /m²vuosi 31.7. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Viuhanhaka E Kangasvuokontie 5 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-0-5-6 Rakennuksen valmistumisvuosi: 974 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 06 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Puukattila / Varaaja Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 0 Rasinkatu 0 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 974 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Rakentamisen uudet energiamääräykset. Uusi ja Vanhaan Omakotitaloon 2017

Rakentamisen uudet energiamääräykset. Uusi ja Vanhaan Omakotitaloon 2017 Rakentamisen uudet energiamääräykset Uusi ja Vanhaan Omakotitaloon 2017 Mikä on energiatodistus? Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen myynti- ja vuokraustilanteessa.

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 204 kwh E /m²vuosi 20.7.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 204 kwh E /m²vuosi 20.7. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Laivatalo Kaartilantie 76 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740--45- Rakennuksen valmistumisvuosi: 97 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy ENERGIANSÄÄSTÖ? ENERGIATEHOKKUUS! ENERGIATEHOKKUUS Energian tehokas hyödyntäminen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 205 kwh E /m²vuosi 1.6.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 205 kwh E /m²vuosi 1.6. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Miekonhaka 5 Otavankatu 4 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--78-4 Rakennuksen valmistumisvuosi: 984 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT Pöyry Management Consulting Oy Perttu Lahtinen PÖYRYN VIISI TOIMIALUETTA» Kaupunkisuunnittelu» Projekti- ja kiinteistökehitys» Rakennuttaminen» Rakennussuunnittelu»

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuutta koskevat

Rakennusten energiatehokkuutta koskevat Rakennusten energiatehokkuutta koskevat rakentamismääräykset 2012 TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy if everyone does a little, we ll achieve only a little 2019 uudet rakennukset nollaenergiataloja

Lisätiedot

Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP. TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy

Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP. TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland O Moottoriajoneuvosuojat Pinta-alasäännöt Rakennuksen sisällä sijaitsevien tai rakennukseen rakenteellisesti

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 7 Rasinkatu 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Rakennusautomaatio ja mallinnuksen hyväksikäyttö energiankulutuksen seurannassa. Mika Vuolle TKK, LVI-tekniikan laboratorio

Rakennusautomaatio ja mallinnuksen hyväksikäyttö energiankulutuksen seurannassa. Mika Vuolle TKK, LVI-tekniikan laboratorio Rakennusautomaatio ja mallinnuksen hyväksikäyttö energiankulutuksen seurannassa Mika Vuolle TKK, LVI-tekniikan laboratorio Rakennussimulointi tänään Simuloinnin käyttö suunnittelussa lisääntyy Olosuhdevaatimukset

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ?

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan 2008 Nykyisin useita eri todistuslomakkeita,

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 113 Vieraskuja 5 Talo 1 Vieraskuja , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 113 Vieraskuja 5 Talo 1 Vieraskuja , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS Vieraskuja 5 Talo Vieraskuja 5 0770, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 98 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Tuomirinne 4 ja Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Tuomirinne 4 ja Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Tuomirinne 4 ja 6 0380 Vantaa 996 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1

ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1 ENERGIATEHOKKUUS Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen taustalla on Kioton ilmastosopimus sekä Suomen energia ja ilmastostrategia, jonka tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. EU:n

Lisätiedot

Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö

Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö Matti Hellgrén Suomen Talokeskus Oy Pihlajistonkuja 4, 00710 Helsinki matti.hellgren@suomentalokeskus.fi p. 050 533 7127 Taloyhtiöiden hallitusforum 2010 18.9.2010

Lisätiedot

Uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisestä kiinteistöissä. Sairaalatekniikan päivät Ville Reinikainen 13.2.2014

Uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisestä kiinteistöissä. Sairaalatekniikan päivät Ville Reinikainen 13.2.2014 Uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisestä kiinteistöissä Sairaalatekniikan päivät Ville Reinikainen 13.2.2014 1 2 IPCC = The Intergovernmental Panel on Climate Change 3 Energiaskenaariot, määräykset

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 135 Seljapolku 7 A Seljapolku , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 135 Seljapolku 7 A Seljapolku , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Seljapolku 7 A Seljapolku 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 985 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 80200 Joensuu 167-5-562-21 1996. Erilliset pientalot

Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 80200 Joensuu 167-5-562-21 1996. Erilliset pientalot Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 8000 Joensuu 167-5-56-1 1996 Erilliset pientalot 5 Arto Ketolainen Uittopäälliköntie 7 80170 Joensuu 0400-67588 Rakennuspalvelu Ketolainen Oy Uittopäälliköntie

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Tähkäkuja 5 Tähkäkuja 5 A-C 01370, Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Tähkäkuja 5 Tähkäkuja 5 A-C 01370, Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Tähkäkuja 5 Tähkäkuja 5 A-C 070, Vantaa Rakennustunnus: 09-06-0-000- / 000- Rakennuksen valmistumisvuosi: 977 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä

Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä Energiaekspertin peruskurssi osa 1: lämpö & vesi 17.03.2014, Tampere DI Petri Pylsy Ekspertti ei kuitenkaan koske säätöihin, sen tekee aina kiinteistönhoitaja

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Kauniskuja 1 ja Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Kauniskuja 1 ja Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Kauniskuja ja 5 0230 Vantaa 997 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 297 kwh E /m²vuosi 6.4.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 297 kwh E /m²vuosi 6.4. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari Kaartilantie 54-56 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-8- Rakennuksen valmistumisvuosi: 990 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kirrinkydöntie 5 D 4040 Jyskä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 79-40-007-0540- / Talo D 997 Rivi-

Lisätiedot

Aurinkoenergia osana Vuores-talon energiaratkaisua

Aurinkoenergia osana Vuores-talon energiaratkaisua Aurinkoenergia osana Vuores-talon energiaratkaisua VUORES-TALO VUORES-TALO VAIHE 2 VAIHE 1 2013 RAKENNUTTAJAN TAVOITTEET LIITTYEN ENERGIATEHOKKUUTEEN 1. Rakentaa energialuokan A 2007 rakennus. 2. Täyttää

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Harju, Rakennus A-D Harju 1 02460 Kirkkonummi. 257-492-25-0 1965 Muut asuinkerrostalot

ENERGIATODISTUS. Harju, Rakennus A-D Harju 1 02460 Kirkkonummi. 257-492-25-0 1965 Muut asuinkerrostalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Harju, Rakennus AD Harju 0460 Kirkkonummi Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 574950 965 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

466111S Rakennusfysiikka, 5 op. LUENTO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUS JA E-LUKU

466111S Rakennusfysiikka, 5 op. LUENTO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUS JA E-LUKU 466111S Rakennusfysiikka, 5 op. LUENTO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUS JA E-LUKU Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto 2 LÄHDEKIRJALLISUUTTA, (toimimattomat linkit

Lisätiedot

Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä

Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Julkisivuyhdistys ry:n syyskokous 19.11.2009 Diana-auditorio, Helsinki Stina Linne Tekn yo. Esityksen sisältö Tutkimuksen taustat ja

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS 65100, VAASA. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS 65100, VAASA. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kiinteistö Oy, Silmukkatie 1 Silmukkatie 1 65100, VAASA Rakennustunnus: 905-4-7-5 Rakennuksen valmistumisvuosi: 1976 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Liike-

Lisätiedot