FI/Asennusopas/IM FI Asennusopas. Muutokset mahdollisia ilman erillistä ilmoitusta Absolent AB.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FI/Asennusopas/IM-1449-1. FI Asennusopas. Muutokset mahdollisia ilman erillistä ilmoitusta. 2015 Absolent AB. www.absolent.com"

Transkriptio

1 FI/Asennusopas/IM FI Asennusopas 1

2 FI/Asennusopas/IM

3 FI/Asennusopas/IM Johdanto Absolent-suodattimia asennetaan nykyään ympäri maailman. Putkiston rakennetta ja suodattimiemme asennustapaa koskevat ratkaisut vaihtelevat asennuskohteen ja asentajan mukaan. Absolentin keskeisiin arvoihin kuuluvat laatu ja vastuullisuus. Meillä on suuri vastuu siitä, että asiakkaamme ympäri maailman saavat parhaan hyödyn suodatinasennuksestaan. Meille laatu tarkoittaa muutakin kuin parhaan suodattimen myymistä kuhunkin tarkoitukseen. Laatu on myös sitä, että asiakas saa toivomansa toiminnot ja vielä hieman enemmän. Tämän asennusoppaan tarkoituksena on yhdenmukaistaa suodattimien asennusta ja nostaa esiin hyvän asennuksen keskeisiä elementtejä. Opas on laadittu viiteteokseksi asentajille ja jälleenmyyjille eri puolilla maailma, ja sitä voidaan käyttää myös koulutettaessa uusia työntekijöitä tai asentajia, jotka eivät ole ennen työskennelleet prosessi-ilmanvaihdon parissa. On tärkeää muistaa, että lainsäädäntö ja standardit voivat vaihdella asennusmaan ja -alueen mukaan. Hyvä prosessi-ilmanvaihto ottaa saastuneen ilman talteen suoraan sen lähteessä. Jotta tiedetään, millaisia suodattimia ja miten paljon ilmaa tarvitaan, tehdas on analysoitava huolellisesti ennen suodatintyypin ja -koon valintaa. Myös prosessi-ilmanvaihdon asennustapa vaikuttaa olennaisesti sen toimivuuteen. Jos koneita ei koteloida oikein, nesteenerotinta ei ole suunniteltu asianmukaisesti tai putkiston liitännät eivät ole nesteenpitäviä, voidaan kompastua kalkkiviivoilla. Tavoitteenamme on, että asiakas saa täsmälleen toivomansa toiminnot ja siten vakaan perustan hyvälle työympäristölle ja ilmanlaadulle. Tehtaassa, jossa muodostuu paljon kaasujen, hiukkasten ja lämmön aiheuttamaa saastetta, sekä prosessi- että yleisilmanvaihto on suunniteltava hyvin. Näin saavutetaan edellytykset teollisuustilojen hyvälle työympäristölle ja ilmanlaadulle, jotka vastaavat vähintään toimistotiloja tai luokkahuonetta. Jos nämä kaksi järjestelmää pystytään vielä optimoimaan, voidaan saavuttaa valtavia säästöjä sekä energian että rahan suhteen. Linköping, joulukuu 2014 Annika Sedwall Myynti- ja markkinointijohtaja 3

4 FI/Asennusopas/IM Kaikki oikeudet pidätetään. Kopioiminen, jäljentäminen, kääntäminen ja muu toisintaminen on sallittu vain Absolent AB:n etukäteen antamalla kirjallisella suostumuksella. 4

5 FI/Asennusopas/IM Sisällysluettelo 1 Johdanto Sisällysluettelo Yleistä Turvallisuus Yleistä Riskit Tiedossa olevat vaarat Tiedossa olevat sähköenergiasta aiheutuvat vaarat Paikalliset määräykset Palovaara Tulityöt Tavaroiden vastaanottaminen Hyväksyntätesti Säilytys Asentamattomat lisävarusteet Suodattimien käsitteleminen Suodattimen kuljettaminen Suodattimen nostaminen Sijoittaminen Suodattimen sijoittaminen Sijoittaminen lattialle Kiinnittäminen koneeseen Kiinnittäminen seinään Suodattimen ripustaminen Sijoittaminen ulkotiloihin Lisävarusteiden asentaminen Korotusjalat/lattiateline Paluuöljyliitäntä Yleistä Nesteenerottimen rakenne Paluuöljyliitäntöjen valitseminen Pumppu Yleistä

6 FI/Asennusopas/IM Pumpun valitseminen Öljyn määrä Moottorinsuojakytkin Yleistä Kaapelien ja sulakkeiden mitoittaminen Kontaktorimoottorinsuojakytkin Asetukset Moottorinsuojakytkimen sähkökaavio (esimerkissä mukana A.monitor) Putkien mitoittaminen Putkiston rakenne Yleistä Koneen koteloiminen Ulkoisen painehäviön laskeminen Ilman virtausnopeus pyöreissä putkissa Putken paksuus Putkisto Yleistä Spiro Vannereunalla/laipalla varustetut putket Ruostumattomasta teräksestä valmistetut putket (spiro) Muoviputket Taipuisat putket Putkistojen valitseminen suositus Rajoittimet Yleistä Säädettävät rajoittimet Sulkuventtiilit / moottorikäyttöiset rajoittimet Palonrajoittimet Asentaminen Asennuksen periaatepiirros Vaimentimien sijoittaminen Putkistojen asentaminen Putkistojen tiivistäminen yleistä Hyväksytyt kiinnikkeet Spiroputkien tiivistäminen Pituussaumattujen/laserhitsattujen putkien tiivistäminen Muoviputkien tiivistäminen Putkiston ripustaminen

7 FI/Asennusopas/IM Putkiston kaato Putkiston tyhjentäminen Liittäminen suodattimeen Liittäminen koneeseen Yleistä Roiskelevy Ilman virtausnopeus imukohdassa Suodattimen jälkeen Ilman uudelleenohjaus konesaliin Putkien liittäminen Sähköasennus Yleistä Suodattimen ensimmäinen käynnistyskerta Tarkistusluettelo Ilmavirtauksen säätäminen Ilmavirtauksen säätökaaviot Vianetsintä Yleisimmät toimintahäiriöt Laitekilpi Asiakaspalvelu tuki Muistiinpanot

8 3 Yleistä FI/Asennusopas/IM Kaikkien asennukseen osallistuvien työntekijöiden on perehdyttävä suodattimen käyttöoppaaseenennen töiden aloittamista. Tämä asennusopas on tarkoitettu lisätyökaluksi, joka helpottaa asennusta ja auttaa varmistamaan, että se suoritetaan oikein. Turvallisuusmääräysten tarkoituksena on estää henkilövahingot, laite- ja omaisuusvahingot sekä tuotteen toimintahäiriöt. Suodattimen tai sen osien vaurioita, jotka johtuvat ostajan tai asentajan virheellisestä käsittelystä, ei voida katsoa takuuasioiksi, jos annettuja ohjeita ei ole noudatettu. Kaikki ohjeet ja turvallisuusmääräykset katsotaan tuotteen osaksi. Laitekilpi sijaitsee suodattimen sivulla. Tarkista laitekilven tiedot, kun otat yhteyttä Absolentiin tai sen jälleenmyyjään. Käyttöohje sijaitsee suodattimen sivulla olevassa asiakirjataskussa. 8

9 FI/Asennusopas/IM Turvallisuus 4.1 Yleistä Kaikki Absolentin suodattimet on suunniteltu uusimman tekniikan ja voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukaisesti. Väärin käytettyinä ne voivat kuitenkin muodostaa loukkaantumisriskin käyttäjälle tai vaurioittaa laitetta ja muuta omaisuutta. Laitetta saa käyttää vain, jos se on teknisesti moitteettomassa kunnossa ja jos turvallisuus ja mahdolliset riskit huomioidaan työssä. Viat, jotka voivat vaikuttaa turvallisuuteen, on korjattava välittömästi. Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt suodattimen oppaan sisällön ennen asennusta. Kaikkien työntekijöiden, jotka osallistuvat tämän tuotteen asennukseen, huoltoon ja käyttöön, on oltava täysin tietoisia mahdollisista vaarallisista tilanteista. Valmistajan takuu raukeaa, jos laitteeseen tai sen asetuksiin tehdään luvattomia muutoksia tai muunnoksia. Takuu ei päde, jos varaosina, kuten kasetteina tai tuulettimina, käytetään muiden valmistajien osia. 4.2 Riskit Laitetta ei saa avata käytön aikana! Ennen kuin avaat sen, odota, kunnes kaikki pyörivät osat ovat pysähtyneet. Arvioi aina kaikki riskit kaikissa tilanteissa, jotka edellyttävät asennus- tai huoltotöitä, ja kysy neuvoa pätevältä henkilöstöltä ja/tai anna työt sen tehtäväksi. Jos tarvitset lisätietoja ja/tai tukea, ota yhteys Absolentiin tai sen jälleenmyyjään. ( tai katso luku 12.3 Asiakaspalvelu tuki) Tiedossa olevat vaarat 1. Suodattimien painopiste on korkealla ja ne voivat kaatua. Toimi hyvin varoen kuljettaessasi ja nostaessasi suodattimia. Tarkista aina suodattimen paino ja nosto-ohjeet ennen sen nostamista. 2. Puristumisvaara avattaessa ja suljettaessa suodattimen luukkuja. 3. Puristumisvaara vaihdettaessa suodatinkasetteja. Huomaa, että kasetit ovat painavia, likaisia ja täynnä öljyä, kun vaihto on ajankohtainen. 4. Virheellinen liitäntä voi aiheuttaa osien rikkoutumisen. 5. Älä koskaan pidä käsiäsi lähellä tuulettimen pyöriviä osia käytön aikana. 6. Löysät vaatteet voivat aiheuttaa hengenvaarallisia vammoja lähellä ilmanottoaukkoja ja tuuletinta. 7. Käytä kaikissa huoltotöissä asianmukaisia henkilönsuojaimia, sillä suodatin voi sisältää vaarallisia nesteitä. 8. Suodatinkasetit ovat painavia. Tarkista nykyisen suodatinkasetin paino käyttöoppaasta aina ennen käsittelyä. 9. Puhdista mahdolliset öljyroiskeet liukastumisriskin välttämiseksi. 10. Jos työskentelyalueen melutaso on yli 75 db (A), käytä kuulonsuojaimia Tiedossa olevat sähköenergiasta aiheutuvat vaarat 1. Sähköosien liitäntöjen oikosulkuriski. 2. Vaarallisen jännitteen ja virran vuoksi kaikki huolto- ja asennustyöt on tehtävä virransyötöstä irrotettuna. 3. Tarkista, että laite on maadoitettu. 4. Kaikki kaapelit on tarkistettava ennen laitteen käyttöä, jotta voidaan havaita mahdolliset asennuksen aikana syntyneet vauriot. 5. Älä kytke suodatinta koneeseen/sovellukseen, johon liittyy räjähdysvaara. 6. Jos koneeseen liittyy tulipalon riski, se on otettava huomioon ja palontorjunta on varmistettava, jotta mahdolliset vahingot voidaan minimoida. 9

10 FI/Asennusopas/IM Paikalliset määräykset Selvitä yritystä koskevat paikalliset määräykset ennen minkään asennus- ja/tai huoltotöiden suorittamista. 4.4 Palovaara Sähkölaitteisiin liittyy aina jonkinasteinen palovaara. Tämä riski on tärkeää analysoida kunkin koneen kohdalla. Asennuksissa, joihin liittyy palovaara, on selvitettävä valtuutetun yrityksen opastuksella, millaisia palonrajoittimia, palovaroittimia ja sammutusaineita on käytettävä ja miten putkistoja rajoittimet on sijoitettava. Lisätietoja on kohdassa Palonrajoittimet Tulityöt Jos asennukset edellyttävät työkaluja, joista vapautuu kipinöitä ja/tai lämpöä, on erittäin tärkeää noudattaa maakohtaisia sääntöjä ja määräyksiä. Suomessa tämäntyyppisiä töitä nimitetään tulitöiksi. Jotta tulitöitä voidaan tehdä Suomessa, mukana on oltava aina kaksi henkilöä: luvasta vastaava esimies (ostaja) ja työn suorittava henkilö. Jos luvasta vastaava esimies katsoo, että suoritettava työ on tulenarkaa, hänen on annettava kirjallinen lupa työn suorittajalle ja arvioitava, tarvitaanko sen työssä palovalvojaa. Kaikilla asianosaisilla luvasta vastaavalla esimiehellä, työn suorittajalla ja palovalvojalla on oltava voimassa oleva tulityölupa. Kaikilla asianosaisilla on palontorjuntavastuu! HUOMAUTUS! Selvitä maakohtaiset säännöt ja määräykset! 10

11 FI/Asennusopas/IM Tavaroiden vastaanottaminen 5.1 Hyväksyntätesti Absolentin suodattimet toimitetaan pysty- tai vaaka-asennossa puisella kuormalavalla tai vaaka-asennossa puulaatikossa. Huomaa, että kaikkien pystyasennossa olevien suodattimien painopiste on korkealla, mikä aiheuttaa kaatumisriskin. Jotkin Absolentin suurista suodattimista, esimerkiksi A.mist 80TF, toimitetaan kahdessa tai useammassa osassa ja kootaan asennuskohteessa. Tarkista, että toimitettuja pakkauksia on oikea määrä ja että ne ovat silmämääräisesti ehjiä. Jos kuljetusvaurioita havaitaan, kuljettajan on merkittävä ne välittömästi rahtikirjaan. Jos kuljettaja on poistunut alueelta ennen vaurioiden havaitsemista, kuljetusliikkeelle on ilmoitettava asiasta mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 5 päivän kuluttua. Muutoin vaurioita ei korvata. Säilytettäessä suodattimet, osat ja lisävarusteet on suojattava sääoloilta ja tuulelta, kosteudelta, pölyltä ja vaurioilta. Suodattimia ja osia on aina säilytettävä tasaisella ja lujalla alustalla. Jos suodatinta ei asenneta heti, se on pidettävä asennukseen saakka pakkauksessaan vaurioiden välttämiseksi. 5.2 Säilyttäminen 5.3 Asentamattomat lisävarusteet Jotkin suodattimen lisävarusteista toimitetaan asentamattomina. Ne on pakattu joko omaan pakkaukseensa tai asetettu suodattimen sisään. Oranssi liuska osoittaa osien sijainnin. Jos tarvitset lisätietoja ja/tai tukea, ota yhteys Absolentiin tai sen jälleenmyyjään. 11

12 6 Suodattimien käsitteleminen FI/Asennusopas/IM Suodattimen kuljettaminen Ennen kuin Absolent-suodatin nostetaan kuormalavalta, arvioi, onko se kuljetettava haarukkatrukilla edelleen asennuspaikkaan. Ennen kuljetusta / kuljetuksen aikana: - Kiinnitä suodatin asianmukaisesti. - Varmista, että kaikki luukut on suljettu ja lukittu. - Varmista, että kuormalava on ehjä. - Varmista, että kaikki työntekijät ovat riittävän kaukana henkilövahinkojen välttämiseksi. Katso suodatinkohtaiset käsittelyohjeet suodattimen käyttöoppaasta. 6.2 Suodattimen nostaminen Nostovaihtoehdot riippuvat suodattimen koosta ja toimitustavasta. Pienet suodattimet voidaan nostaa nostosilmukoilla tai laitteeseen kiinnitettävillä hihnoilla suodatinkohtaisen käyttöoppaan nosto-ohjeiden mukaisesti. Kuva A.smoke 5 Kuva A.mist (Nostosilmukat eivät sisälly vakiotoimitukseen.) 12

13 FI/Asennusopas/IM Pienet pystysuuntaiset suodattimet voidaan nostaa myös haarukkatrukilla. A.mist 10 - ja A.mist 20 -suodattimissa on viisto pohja, minkä vuoksi niitä ei voi nostaa alapuolelta! HUOMAUTUS! A.mist10- ja A.mist20-suodattimia ei voi nostaa haarukkatrukilla alapuolelta. Näissä suodattimissa on viisto pohja! Irrota tuuletinosan alla oleva suodatinkasetti ja nosta laite poikkipalkkien alta haarukkatrukilla. Toimi erittäin varoen, jotta haarukka ei vaurioita suodattimen takaosaa, ja varmista, että haarukka asettuu myös sisemmän palkin alle. HUOMAUTUS! Suodatinta saa nostaa tällä tavalla vain hyvin lyhyitä siirtoja varten. 13

14 Suuret suodattimet käännetään nostosilmukoiden avulla vaaka-asennosta pystyasentoon. Suodatinta voidaan myös nostaa tai siirtää lyhyen matkan nostosilmukoiden avulla tai haarukkatrukilla. Haarukkatrukkia käytettäessä suodatin nostetaan alapuolelta. Kuva A.smoke 40 Kuva A.smoke 40 HUOMAUTUS! Jos suodatin on kuljetettava kauemmas, varmista kuljetuksen turvallisuus käyttämällä aina ehjää kuormalavaa. 14

15 7 Sijoittaminen 7.1 Suodattimen sijoittaminen Absolent tarjoaa erilaisia asennusvaihtoehtoja kullekin suodattimelle. Yhteistä niille on se, että alustan, jolle suodatin sijoitetaan, on oltava tasainen ja luja. Lattian tai alustan rakenteen on kestettävä suodattimen paino (katso suodatinkohtainen käyttöopas). On myös tärkeää jättää huoltoluukkujen eteen riittävästi vapaata tilaa, jotta ne pääsevät aukeamaan vapaasti ja sisäpuoliset osat, kuten suodatinkasetit, voidaan tarvittaessa irrottaa ja vetää ulos Sijoittaminen lattialle Kaikki suodattimet voidaan sijoittaa lattialle. Suuret suodattimet sijoitetaan yleensä suoraan lattialle, kun taas pienempien suodattimien alle voidaan asettaa korotusjalat, korotuskehikko tai lattiateline, joita on saatavilla lisävarusteina. Suodatinkohtaisista lisävarusteista saat tietoa Absolentilta, Absolentin jälleenmyyjältä tai suodattimen käyttöoppaasta. Kuva A.smoke 5 lattiatelineen päällä Kuva A.smoke 20 korotusjalkojen päällä 15

16 Kuva : Kaksi A.smoke 40 -suodatinta rinnakkain asennettuna Kuva A.smoke 320 HUOMAUTUS! Kiinnityksen yksityiskohdat riippuvat lattiarakenteesta, eivätkä kiinnittimet siksi sisälly suodattimeen tai lisävarusteisiin. 16

17 7.1.2 Kiinnittäminen koneeseen Absolentin kompaktit suodattimet voidaan kiinnittää suoraan koneeseen sijoittamalla suodatin koneen tai lähellä olevan laitteen päälle. Näin voidaan säästää tilaa ja pitää putket lyhyinä, jolloin putkiston ulkoinen painehäviö jää vähäiseksi. Kuva A.smoke 5 Kuva : A.mist 10C A.smoke 5 - ja A.mist 10C -suodattimien pohjassa on reikäkisko, jonka ansiosta kiinnittäminen on helppoa ja turvallista. Katso alla oleva kuva. HUOMAUTUS! Kiinnityksen yksityiskohdat riippuvat alustarakenteesta, eivätkä kiinnittimet siksi sisälly suodattimeen tai lisävarusteisiin. 17

18 7.1.3 Kiinnittäminen seinään Absolentin kompaktit suodattimet voidaan kiinnittää myös seinään tai koneen sivuun seinäkiinnikkeillä, joita on saatavilla suodattimien lisävarusteina. Suodatinkohtaisista lisävarusteista saat tietoa Absolentilta, Absolentin jälleenmyyjältä tai suodattimen käyttöoppaasta. Kuva : A.mist 10C seinäkiinnikkeiden varassa HUOMAUTUS! Kiinnityksen yksityiskohdat riippuvat seinärakenteesta, eivätkä kiinnittimet siksi sisälly suodattimeen tai lisävarusteisiin Suodattimen ripustaminen Monet Absolentin suodattimista voidaan ripustaa kattoon. Kiinnittäminen voidaan toteuttaa eri tavoin kattorakenteen mukaan. Yksi vaihtoehto on käyttää neljää kierretankoa, jotka ruuvataan kussakin suodattimessa oleviin nostokohtiin. Kiinnityksen yksityiskohdat määräytyvät kuitenkin kattorakenteen mukaan. Varmista, että kiinnityksen yksityiskohdat ja kattorakenne kestävät suodattimen painon. Tarkista suodattimen, mukaan lukien öljytäytteiset suodatinkasetit, paino käyttöoppaasta. Kuva : A.mist 10C kattoon ripustettuna HUOMAUTUS! Absolent ei vastaa epäasianmukaisesta kiinnityksestä. Kiinnityksen yksityiskohdat riippuvat kattorakenteesta, eivätkä kiinnittimet siksi sisälly suodattimeen tai lisävarusteisiin. 18

19 7.1.5 Sijoittaminen ulkotiloihin Absolentin suodattimet voidaan sijoittaa ulkotiloihin edellyttäen, että ne suojataan sääoloilta. Maissa, joissa talvet ovat kylmiä, emme suosittele emulsiosovelluksiin (vesipohjainen lastuamisneste) tarkoitettujen suodattimien sijoittamista ulkotiloihin, sillä järjestelmässä oleva lastuamisneste voi jäätyä talvella. HUOMAUTUS! Emulsiosovelluksiin tarkoitettuja suodattimia ei saa sijoittaa ulkotiloihin maissa, joissa talvet ovat kylmiä. 19

20 8 Lisävarusteiden asentaminen 8.1 Korotusjalat/lattiateline Pumputtomiin suodattimiin on saatavilla lisävarusteina korotusjalkoja ja lattiatelineitä, jotka mahdollistavat tyhjennyksen. Varmista, että suodatin on ruuvattu tiukasti kiinni korotusjalkoihin/lattiatelineeseen, jotka on puolestaan kiinnitetty lattiaan. Suojaa suodattimen ympäristö niin, että sen päälle ei voida ajaa haarukkatrukilla. Kuva A.mist 10C lattiatelineen päällä Kuva A.mist 20 korotusjalkojen päällä Kuva A.smoke 5 lattiatelineen päällä Kuva A.smoke 40 korotuskehikon päällä 20

21 8.2 Paluuöljyliitäntä Yleistä Kaikki Absolentin suodattimet ovat itsetyhjentyviä, joten suodattimesta tyhjennettävän nesteen poistamiseen tarvitaan jonkinlainen paluuöljyliitäntä. Tuulettimen suodattimeen muodostaman alipaineen vuoksi viemäröinnin on oltava tiivis, jotta vältetään takaisinvirtaus. Käytä sen ehkäisemiseen suljettua (tiivistä) säiliötä, nesteenerotinta tai pumppua. HUOMAUTUS! Jos käytetään letkuliitäntää ilman tiivistä säiliötä/astiaa, on tärkeää, että letkun suu on kokonaan pinnan alla, jotta vältetään takaisinvirtaus ja nesteenerotin toimii asianmukaisesti Nesteenerottimen rakenne Jos et osta valmista nesteenerotinta Absolentilta, on tärkeää, että käytettävä nesteenerotin on rakenteeltaan asianmukainen. Alipaineen ja korkeuden suhteen on oltava seuraava: Korkeuden (A) millimetreinä [mm] on oltava vähintään yhtä suuri kuin suodattimen alipaine mmvp-yksikköinä *). Korkeuden (B) millimetreinä [mm] on oltava vähintään puolet suodattimen alipaineesta mmvp-yksikköinä *). Seuraavassa taulukossa on eritelty korkeudet A ja B eri alipaineilla. Suodattimen alipaine Korkeus A Korkeus B [Pa] [mmvp] [invp] [mm] [tuumaa] [mm] [tuumaa] , ,02 76,5 3, , , , , ,04 127,5 5, , , , , ,06 178,5 7, , , , , ,07 229,5 9, , , ,04 mmvp = millimetri vesipatsasta; 1 mmvp ~ 10 Pa 21

22 8.2.3 Paluuöljyliitäntöjen valitseminen Absolent tarjoaa useita eri lisävarustevaihtoehtoja paluuöljyliitännäksi. Katso tarkemmat tiedot suodattimen käyttöoppaasta. Vesitiivis, astia Läpinäkyvä astia, josta nestemäärä on helppo tarkistaa. Käyttö edellyttää korotusjalkoja. Liitännän on oltava tiivis. Vesitiivis, metallisäiliö Sisältää kohokytkimen, joka ilmaisee, kun astia on tyhjennettävä. Käyttö edellyttää korotusjalkoja. Liitännän on oltava tiivis. Kestää suurempaa alipainetta kuin muoviastia. Vesitiivis, PVC Käyttö edellyttää korotusjalkoja. Liitännän on oltava tiivis. Täytettävä nesteellä ennen suodattimen käynnistämistä. Vesitiivis, PVC Käyttö edellyttää korotusjalkoja. Liitännän on oltava tiivis. Täytettävä nesteellä ennen suodattimen käynnistämistä. HUOMAUTUS! Nesteenerottimen käyttöä varten suodatin on yleensä sijoitettava korotusjalkojen tai lattiatelineen päälle. Näitä on saatavilla laitekohtaisina lisävarusteina. 22

23 8.3 Pumppu Yleistä Suodattimet, joissa suodatinkaseteista tyhjennetään suuri määrä öljyä, on varustettava pumpulla. Öljy voidaan pumpata keskitettyyn öljynpuhdistuslaitteistoon tai suodattimen lähelle sijoitettuun öljytynnyriin. Pumppua ohjataan yleensä tasoanturilla. Kaikki Absolentin suodattimet voidaan tilata varustettuna pumpulla ja pumppukotelolla (jälkiasennuksessa ruuvikiinnitys). Kaikissa A.smoke 40 -suodattimissa on pumppuvalmius, ja ne on usein varustettu alusta lähtien pumpulla. Tarjolla olevista suodatinkohtaisista pumppuvaihtoehdoista saat tietoa Absolentilta, Absolentin jälleenmyyjältä tai suodattimen käyttöoppaasta. Kuva A.smoke 40 öljytynnyrin kanssa Pumpun valitseminen Absolent tarjoaa kahta eri pumppumerkkiä: Brinkmann ja Sacemi. Sacemi on yksinkertainen pumppu, jonka kapasiteetti riittää öljyn pumppaamiseen lähellä olevaan astiaan/öljytynnyriin. Suurin nostokorkeus on 2,5 m. Tehokas Brinkmann-pumppu selviää suuremmasta nostokorkeudesta ja voi siten siirtää öljyn esimerkiksi öljynkäsittelylaitteistoon. Jos nostokorkeus on yli 6 m, valvo pumpun toimintaa. 23

24 Seuraavissa kaavioissa mainittu nostokorkeus perustuu lastuamisessa/koneistuksessa käytettävään öljyyn, jonka viskositeetti on noin 24 mm 2 /s. Suurempi viskositeetti heikentää pumpun kapasiteettia. 24

25 8.3.3 Öljyn määrä Kuva A.smoke 40 pumpun ja tasoanturin kanssa. Kuvasta näkyy, millä öljymäärillä pumppu käynnistyy. Öljy kerääntyy kaikissa suodattimissa suodattimen pohjalle. Jos käytössä on tasoanturi, pumppu käynnistyy, kun öljy savuttaa tietyn tason. Huomaa, että suuret suodattimemme voivat kerätä paljon öljyä, ennen kuin pumppu käynnistyy. Varusta suodatin siksi riittävän suurella astialla. A.smoke 40 -suodattimessa pumppu käynnistyy, kun öljyä on lähes 85 litraa. A.smoke 80 -suodattimessa vastaava lukema on kaksinkertainen eli 170 litraa. Pumppua ohjataan tasoanturilla. HUOMAUTUS! Pumppu käynnistyy, kun suodattimessa oleva öljy saavuttaa tietyn tason. Varmista, että astia on riittävän suuri, sillä öljyä poistetaan suuri määrä aina, kun pumppu käynnistyy. 25

26 8.4 Moottorinsuojakytkin Yleistä Sähkömoottorin kytkeminen sähköverkkoon edellyttää jonkinlaisen moottorinsuojakytkimen asentamista. Joihinkin Absolentin suodattimiin moottorinsuojakytkin sisältyy vakiona, mutta muihin se on hankittava lisävarusteena. Tarkista aina, sisältyykö käynnistyslaitteisto Absolentin toimitukseen. Moottorinsuojakytkin suojaa moottoria ja sähköverkkoa häiriötilanteissa ja toimii lisäksi päälle/pois-kytkimenä. HUOMAUTUS! Tarkista ennen kytkentää, että moottorin käynnistimen teho vastaa suodatinkohtaista vaatimusta Kaapelien ja sulakkeiden mitoittaminen Suodatinta asennettaessa johtoliitännät, kaapelit ja sulakkeet on mitoitettava oikein suhteessa tuuletinmoottorin tehoon. Sulakkeen suosituskoko on ilmoitettu suodatinkohtaisessa 'käyttöoppaassa Kontaktorimoottorinsuojakytkin Absolent käyttää niin kutsuttua kontaktorimoottorinsuojakytkintä. Tämä käynnistin sisältää kontaktorin, joka kytkee tai katkaisee jännitteen. Moottorinsuoja kytkeytyy lisäkytkimen, kontaktorin, avulla. Käynnistinkela aktivoidaan manuaalisesti painikkeella (vihreä) tai nupilla. Kontaktorimoottorinsuojakytkimeen kuuluu myös moottorinsuojaosa, joka katkaisee jännitteen virran tai lämpötilan ollessa korkea. Moottorinsuojakytkin katkaisee jännitteen useissa tilanteissa: - Manuaalisesti käytettäessä painiketta (punainen) tai nuppia - Virtakatkos yhdessä tai useammassa vaiheessa - Ylivirta - Kuumuus (suuri virta ja pieni jännite) Asetukset Moottorinsuojakytkimessä on säädettävä raja-arvo, jonka kohdalla se katkaisee jännitteen, esim. 4,0 6,3 A (A.mist 20 /2,2 kw -suodattimen moottorinsuojakytkin). Moottorinsuojakytkin on siksi asetettava vastaamaan suodattimen laitekilpeen merkittyä nimellisvirtaa. Jos moottorinsuojakytkin on Absolentin asentama, tämä asetus on määritetty jo testikäytön yhteydessä. 1. Kontaktori 2. Käynnistinkela 3. Tehoasetus 4. Moottorinsuojakytkin 5. Pysäytyspainike 26

27 8.4.5 Moottorinsuojakytkimen sähkökaavio (esimerkissä mukana A.monitor) 27

28 9 Putkien mitoittaminen 9.1 Putkiston rakenne Yleistä Koneesta imettävä likainen ilma siirretään kone(id)en ja Absolent-suodattimen väliseen putkistoon. Tämän putkiston täytyy olla nesteenpitävä, ja on erittäin tärkeää, että kaikki yhteet ja liitännät on tiivistetty huolellisesti vuotojen ehkäisemiseksi. Koneesta imettävä ilma sisältää paljon öljyä. HUOMAUTUS! Koneen ja suodattimen välisen putkiston on oltava nesteenpitävä, ja kaikki yhteet on tiivistettävä huolellisesti. Jos ilmaa ei ole tarkoitus palauttaa työskentelyalueelle, putkiliitäntä asennetaan niin, että puhdistettu ilma siirretään ulos tai ilmanvaihtolaitteistoon (lämmön talteenoton kanssa tai ilman). Tämän putkiston ei tarvitse olla nesteenpitävä, sillä ilma on nyt puhdasta eikä sisällä haitallisia öljyhiukkasia. Suodattimen jälkeiset putkistot sekä yleiset ilmanvaihtoputkistot tarvitsee mitoittaa vain pienintä paineen alenemaa varten (tämä auttaa minimoimaan energiankulutuksen), mutta prosessi-ilmanvaihtoon tarkoitetun putkiston suunnittelussa on huomioitava sekä paras suorituskyky että mahdollisimman pieni paineen alenema. Prosessi-ilmanvaihtoon tarkoitetun putkiston ilman virtausnopeuden on oltava riittävän suuri, jotta saasteet eivät pääse kerääntymään ja tämän seurauksena vuotamaan. Putkisto on myös tärkeää mitoittaa ja suunnitella huolellisesti, jotta saavutetaan paras teho ja mahdollisimman pieni paineen alenema. Vältä "teräviä" 90 :n yhteitä ja teräviä T-yhteitä ja käytä "pitkäsäteisiä" yhteitä, kahta 45 :n kulmakappaletta tai 45 :n haarayhdettä. Katso alla olevat kuvat: T-yhde 90 T-haarayhde Housuyhde Voi toimia Absolentin suositus Absolentin suositus Vältä lyhyitä, esim. pienen sisäsäteen yhteitä. HUOMAUTUS! Vältä "teräviä" 90 :n yhteitä ja teräviä T-yhteitä, jotta paineen alenema voidaan minimoida putkistossa. 28

29 Putkiyhde, lyhyt 90 Putkiyhde, vakio 90 Putkiyhde, pitkä 90 Voi toimia Absolentin suositus Absolentin suositus 90 :n yhteen sijaan on suositeltavaa käyttää kahta 45 :n yhdettä, sillä ne aiheuttavat pienemmän ulkoisen painehäviön putkistossa. Muista minimoida paineen alenema käyttämällä pitkäsäteisiä yhteitä. Kaksi 45 :n yhdettä voidaan kiinnittää joko suoraan toisiinsa tai käyttämällä välissä suoraa putkiosaa. Putkiyhde, lyhyt 45 Putkiyhde, pitkä 45 Voi toimia Absolentin suositus Koneen koteloiminen Jotta konesalissa saavutetaan hyvä työympäristö, on tärkeää, että sekä yleinen ilmanvaihto että prosessi-ilmanvaihto ovat kunnossa ja että ne on optimoitu suhteessa toisiinsa. Toinen edellytys on, että kaikki koneet on koteloitu mahdollisimman hyvin, jolloin likaisen prosessi-ilman vuotoriski voidaan minimoida. Pyri sulkemaan kaikki aukot mahdollisimman hyvin. Jos tämä ei ole mahdollista, ilmavirtausta on lisättävä tai aukko on eliminoitava ilmaverholla. 29

30 Kotelointi ei sisälly Absolent-suodattimen ja siihen liittyvän putkiston asennukseen. Kysy Absolentilta tai sen jälleenmyyjältä ohjeet koneen mahdollisimman helppoon kotelointiin. Tarjolla on monia erilaisia ratkaisuja olosuhteiden mukaan. Tarkista koneen putkiliitäntöjen sijainti. Parhaassa tapauksessa ne sijaitsevat koneen päällä, mahdollisimman kaukana prosessialueesta ja koneen luukusta. Sijoita roiskelevy talteenottoaukon eteen, jotta vältetään tarpeettoman suuren öljymäärän roiskuminen tai imeminen koneesta. Katso kohta Roiskelevy. HUOMAUTUS! Sijoita koneen putkiliitäntä mahdollisimman kauas käsittelyalueesta ja luukusta, mieluimmin koneen päälle Ulkoisen painehäviön laskeminen Ulkoinen painehäviö tarkoittaa kokonaisvastusta, joka muodostuu siirrettäessä ilmaa suodattimeen ja siitä eteenpäin. Integroiduilla tuulettimilla varustetuissa Absolent-suodattimissa on suurin sallittu ulkoinen painehäviö, jonka suodatin voi käsitellä heikentämättä ilmavirtausta. Tämä lukema on ilmoitettu suodatinkohtaisissa teknisissä tiedoissa. Jos suodatin sijoitetaan koneen päälle tai lähelle, ulkoista painehäviötä ei tarvitse tarkistaa tai laskea. Jos suodattimeen on yhdistetty useita koneita ja/tai suodatin on sijoitettu kauas koneista, ulkoinen painehäviö on tarkistettava/laskettava. Sama pätee, jos suodattimen ulostulo on yhdistetty putkistoon. Painehäviön laskennassa on huomioitava vain kone, joka aiheuttaa suurimman painehäviön. Yleensä kyseessä on kone, joka sijaitsee kauimpana suodattimesta. Putkiston ulkoinen painehäviö lasketaan laskemalla yhteen kaikkien osien painehäviöt. Osien painehäviöt on määritetty putkistovalmistajan tuoteluettelossa. Katso seuraava esimerkki. 30

31 Osa Määrä Painehäviö 1 Kone 1 kpl 100 Pa 2 90 kulmayhde (Ø 160 mm) 1 kpl 35 Pa 3 Putki (Ø 160 mm) 3 m 40 Pa 4 Supistin (Ø 200 => 160 mm) 1 kpl 26 Pa 5 T-yhde (Ø 200 mm) 1 kpl 15 Pa 6 Putki (Ø 200 mm) 3 m 50 Pa 7 90 kulmayhde (Ø 200 mm) 1 kpl 48 Pa 8 Putki (Ø 200 mm) 2 m 40 Pa 9 90 kulmayhde (Ø 200 mm) 1 kpl 48 Pa Painehäviö yhteensä 402 Pa HUOMAUTUS! Jos suodattimeen on yhdistetty useita koneita ja/tai suodatin on sijoitettu kauas koneista, ulkoinen painehäviö on tarkistettava/laskettava. 31

32 9.1.4 Ilman virtausnopeus pyöreissä putkissa Seuraavissa taulukoissa on esitetty ilman virtausnopeus pyöreissä putken eri virtausmäärillä ja putken läpimitoilla. Jotta vältetään öljyn kerääntyminen putkiin ja tästä aiheutuva vuotoriski, ilman virtausnopeuden on oltava yli 15 m/s mutta enintään 18 m/s. Putkissa, jotka sijaitsevat suodattimen jälkeen, ilman virtausnopeus voi olla niin alhainen kuin haluat. Ilman virtausmäärä [m 3 /h] Putken o o m vo o o CO läpimitta (mm) Taulukko 9-1: Ilman virtausnopeus m/s, lihavoitu teksti tarkoittaa Absolent-suodattimien vakioarvoja Ilman virtausmäärä [cfm] Putken läpimitta [tuumaa] Taulukko 9-2: Ilman virtausnopeus fpm (jalkaa/minuutti), lihavoitu teksti tarkoittaa Absolent-suodattimien vakioarvoja 32

33 9.1.5 Putken paksuus Ilmanvaihtoputkien materiaalin paksuus vaihtelee läpimitan ja valmistajan mukaan. Erityyppiset ja -merkkiset putket kestävät erisuuruista alipainetta, ennen kuin ne painuvat kokoon. Jos putkisto on erittäin pitkä tai odotettavissa on muista syistä voimakas alipaine, putkiston lujuus on tarkistettava. Riskialttiissa tapauksissa putken paksuutta on lisättävä tai putkistoa vahvistettava. Toinen tapa ratkaista asia on käyttää kahta pienempää putkea yhden suuren sijaan. Seuraavissa taulukoissa on eritelty paineet, joita Lindab-putket kestävät. Tarkista putkitoimittajalta, millaisille alipaineille eri putkistot ja läpimitat soveltuvat. Putken läpimitta, Pellin paksuus, Suurin sallittu [mm] [mm] paine [Pa] 100 0, , , , , , , , , , , Taulukko 9-3: Spiroputkien (Lindab) suurin sallittu alipaine. HUOMAUTUS! Suurin sallittu alipaine vaihtelee putkistojen ja niiden läpimittojen mukaan. Tarkista aina putkitoimittajalta, millaista alipainetta sen putkikoot kestävät. HUOMAUTUS! Voimakas alipaine voi saada putkiston painumaan kokoon, jos putkistoa ei ole mitoitettu asianmukaisesti. Tarkista aina, millaiselle alipaineelle eri putkimitat ja -paksuudet soveltuvat. 33

34 Putken läpimitta, Pellin paksuus, Suurin sallittu [gaugea] [tuumaa] paine [invp] 4" " " ' ' " " " " " " " " " " " " " " " 22" -4 44" 22" -4 Taulukko 9-4: Spiroputkien (Lindab) suurin sallittu alipaine, Yhdysvallat. 34

35 9.2 Putkisto Yleistä Prosessi-ilmanvaihdossa käytettävien putkistojen valinta edellyttää paljon pohdintaa. Putkistossa kulkeva ilma sisältää paljon öljysaastetta, joka ei saa alkaa vuotaa ulos. On myös tärkeää minimoida putkiston painehäviö, jotta suodattimen ilmakapasiteetti säilyy. Katso kohta 9.1 Putkiston rakenne Spiro Spiroputket ovat yksi maailman yleisimmistä yleisilmanvaihtoon käytettävistä putkistoista. Jos spiroputkia käytetään prosessi-ilmanvaihtoon, niiden on oltava nesteenpitäviä. Ne on helppo koota, ja valittavissa on monia erilaisia osia. HUOMAUTUS! Absolent-suodattimien edellä käytettävän putkiston on oltava aina nesteenpitävä Vannereunalla/laipalla varustetut putket Öljysumun/savun poistoputkistossa voidaan käyttää myös vannereunalla/laipalla varustettuja putkia. Ratkaisut vaihtelevat paljon eri puolilla maailmaa, mutta tiivistys ja liitännät tehdään samalla tavalla. Kaikkia näitä järjestelmiä varten tarvitaan saumauskone, jotta putket saadaan oikean mittaisiksi. Valmistustapoja on kaksi: pituussaumatut ja hitsatut putket Pituussaumatut/laserhitsatut putket Tästä putkistosta on saatavilla useita versioita, joista yleisin on valmistettu 1 mm:n galvanoidusta pellistä. Tyypillisiä toimittajia ovat Lajac ja Scandab. 35

36 Hitsatut putket/teräspelti Myös hitsatuista putkista on saatavilla useita versioita ja mittoja, ja yleisin materiaali on 2 mm:n teräspelti. Monissa maissa nämä putket ovat maalattuja. Tyypillisiä toimittajia ovat Jacob ja S&W Ruostumattomasta teräksestä valmistetut putket (spiro) Jos putkistossa tiedetään olevan korroosioriski, on käytettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettuja putkia. Tyypillisiä toimittajia ovat Lindab ja FlaktWoods Muoviputket Muoviputkia käytetään sovelluksissa, joissa on paljon kosteutta, esimerkiksi pesukoneissa. Suosittelemme polypropyleeniputkia (PP), jotka sisältävät liekinestoainetta. Tässä järjestelmässä putkiosien kokoamiseen käytetään kuumailmahitsausta. Tämä tarkoittaa, että uuden putkiston asentaminen tai olemassa olevan putkiston muuttaminen ei ole erityisen helppoa ja joustavaa. Suomessa myös edellytetään asentajalta asiaankuuluvaa lupaa (tulityölupaa) tämän työn tekemiseen. Tyypillisiä toimittajia ovat Colasit, Beck ja Arex. 36

37 9.2.6 Taipuisat putket Joissakin tapauksissa putkistoa ei voida yhdistää suoraan koneeseen, jolloin tarvitaan joustavampaa liitäntää. Jos liitäntä sijoitetaan esimerkiksi liikkuvaan luukkuun, voidaan käyttää taipuisaa putkea. Taipuisaa putkea on suositeltavaa käyttää mahdollisimman vähän, sillä se aiheuttaa suuren painehäviön. Putki Letku on helppo asentaa, ja se asennetaan letkukiristimien avulla. Tätä asennustyötä varten on tärkeää poistaa kierre noin 5 7 cm:n matkalta putken kummastakin päästä (katso alla olevat kuvat). Suosittelemme polyuretaaniputken käyttämistä. HUOMAUTUS! Varmista, että putki "venytetään" auki, jotta ei muodosteta tahatonta nesteenerotinta. HUOMAUTUS! Taipuisat putket aiheuttavat suuria painehäviöitä, ja niitä on käytettävä mahdollisimman vähän. Älä unohda poistaa kierrettä putken kummastakin päästä! 37

38 9.2.7 Putkistojen valitseminen suositus Absolentin putkistosuositus prosessityypin mukaan: Spiroputki Vuototiivis spiroputki Vannereunallinen/l aipallinen putki Ruostumatto masta teräksestä valmistettu putki Muoviputki Taipuisa putki 1) Lastuamisprosessi emulsio x O o O Lastuamisprosessi sekoittamaton öljy x O O o o Hionta x o o o AL-ruiskuvalu x o o o x Pesukoneen talteenotto x o o Sorvaus x o o o Jyrsintä x o o o Karkaisu x o o o o Työstökeskukset x o o o Poraus x o o o Kylmäveto x o o o o Kylmämuovaus x o o o o Kuumamuovaus x o o o o Hammastus x o o o Elintarvikeprosessit x o O o o Suodattimen jälkeen o o o o o = Absolentin suositus o = Voit toimia X = Ei toimi 1) Taipuisaa putkea käytetään aina yhdistettynä muiden putkistoihin. Jos taipuisa putki on tarpeen, sitä voidaan käyttää lyhyellä matkalla. 38

39 Absolentin putkistosuositus vaadittujen ominaisuuksien tai olosuhteiden mukaan: Paino Spiroputki Vuototiivis Vannereunallinen/ Ruostumatt omasta spiroputki laipallinen teräksestä valmistettu putki x Muovi- Taipuisa putki putki 1) O O o o Korroosionkestävyys x O o o Kemiallinen kestävyys 2) X o o o o o Vuototiiviys x o o o o Aiheuttaa pieniä painehäviöitä x o o o x Suuren alipaineen kesto x o o o x Lämpötilan kesto < 80 C x o o o o o Lämpötilan kesto > 80 C 3) x o o o o o Helppo puhtaanapito x o Taipuisuus helppo muovata/ liikuttaa Helppo asennus Laaja osavalikoima Asennus suodattimen jälkeen Ei edellytä erityistä pätevyyttä x o o o o o o o x o o o o x o o o o o o o o x o o x o = Absolentin suositus o = Voit toimia X = Ei toimi 1) Taipuisaa putkea käytetään aina yhdistettynä muiden putkistoihin. Jos taipuisa putki on tarpeen, sitä voidaan käyttää lyhyellä matkalla. 2) On tärkeää tarkistaa aina kutakin kemikaalia koskevat tiedot. 3) Erikoistiivisteet ovat välttämättömiä yli 80 C:n lämpötiloissa. Tarkista tarjolla oleva valikoima putkitoimittajalta. 39

40 9.3 Rajoittimet Yleistä Oikean ilmamäärän poistamiseksi prosessikoneesta ilmavirtaus on asetettava oikein. On erittäin tärkeää, että ilmavirtaus säädetään asianmukaisesti jokaisen koneen osalta. Liian alhainen ilmavirtaus tarkoittaa, että likainen ilma vuotaa koneesta konesaliin. Liian suuri ilmavirtaus voi puolestaan tyhjentää öljyn koneesta, jolloin suodatinkasetit kuormittuvat tarpeettomasti ja niiden käyttöikä lyhenee. Ihannetilanteessa asennus optimoidaan EcoDriven avulla. EcoDrive = optimoitu toiminto, jolla voidaan säästää energiaa, ympäristöä ja kokonaiskustannuksia Asennuksissa, joissa ei ole EcoDrivea, oikea ilmavirtaus säädetään manuaalisesti vaimentimella, joka asennetaan suodattimeen tai asiaankuuluvaan koneeseen. Jos koneen talteenottoon käytetään EcoDrivella varustettua suodatinta, ilmavirtaus säädetään EcoDriven avulla. Jos kahden tai useamman koneen talteenottoon käytetään yhtä EcoDrivella varustettua suodatinta, on asennettava sekä säädettävät rajoittimet että sulkuventtiilit. Säädettävien rajoittimien avulla määritetään oikea ilmavirtaus kustakin koneesta. Lisätietoja sulkuventtiilien toiminnasta on kohdassa Sulkuventtiilit / moottorikäyttöiset rajoittimet Säädettävät rajoittimet Oikean ilmavirtauksen säätämiseksi säädettävät rajoittimet on asennettava mahdollisimman lähelle kunkin koneen imukohtaa. Markkinoilla on useita säädettävien rajoittimien versioita ja merkkejä. Tiivistetyt säädettävät rajoittimet eivät toimi prosessi-ilmanvaihdossa, koska putkisto on vaarassa painua alipaineen vuoksi kasaan, jos rajoittimet ovat kiinni. Yleisessä ilmanvaihdossa ilmavirtauksen säätöön käytetään usein Iris-rajoittimia, mutta niitäkään ei suositella prosessi-ilmanvaihtoon, koska ne toimivat huonosti likaisissa ympäristöissä. Tiivistämätön säädettävä rajoitin Tiivistämätön säädettävä rajoitin Iris-rajoitin Absolentin suositus Absolent ei hyväksy Absolent ei hyväksy HUOMAUTUS! Säädettävät rajoittimet eivät saa olla tiivistettyjä/erikoistiiviitä. 40

41 9.3.3 Sulkuventtiilit / moottorikäyttöiset rajoittimet Jos kahden tai useamman koneen talteenottoon käytetään yhtä EcoDrivella varustettua suodatinta, kuhunkin koneeseen on asennettava sekä säädettävät rajoittimet että sulkuventtiilit. Kun yksi koneista sammuu, se lähettää signaalin koneen sulkuventtiilille, joka sulkeutuu automaattisesti. EcoDrive varmistaa, että tuuletin pysähtyy ja kokonaisilmavirtaus alenee muiden koneiden ilmavirtauksen pysyessä ennallaan. Tämä säästää tehonkulutusta ja pidentää suodatinkasettien käyttöikää, jolloin säästetään sekä ympäristöä että kustannuksia Palonrajoittimet Sähkölaitteisiin liittyy aina palovaara joskus suurempi, joskus pienempi. Palovaara on tärkeää analysoida kunkin koneen kohdalla. Koneessa, johon liittyy palovaara, on asennettava tunnistimet ja palonrajoittimet mahdollisen tulipalon aiheuttamien vaurioiden minimoimiseksi. Tulipalon ja/tai liiallisen kuumuuden ilmetessä koneen tunnistin lähettää signaalin imuputkessa olevalle palonrajoittimelle, joka sulkee rajoittimen automaattisesti ja estää näin palon laajenemisen. Signaali on kytkettävä myös tuulettimeen, jotta suodatin sammuu automaattisesti. Kuva : Esimerkki tunnistimista ja palonrajoittimista HUOMAUTUS! Jos asennukseen liittyy palovaara, ota yhteys valtuutettuun konsulttiin, joka selvittää, millaisia tunnistimia ja palonrajoittimia asennus edellyttää ja miten putkisto ja rajoittimet on sijoitettava. 41

42 10 Asentaminen 10.1 Asennuksen periaatepiirros Ilman EcoDrivea. Säädettävä vaimennin Säädettävä vaimennin Säädettävä vaimennin EcoDriven kanssa. Paineanturi Säädettävä vaimennin Valinnainen: Sulkuventtiili Säädettävä vaimennin Valinnainen: Sulkuventtiili Kone lähettää signaalin sulkuventtiilille. Kone lähettää signaalin sulkuventtiilille. Paineanturi lähettää signaalin EcoDrivelle, joka mukautuu uuteen ilmavirtaukseen. 42

43 10.2 Vaimentimien sijoittaminen Kaikentyyppisen vaimentimet on sijoitettava mahdollisimman lähelle koneen imukohtaa. Muista, että vuotoriskin minimoimiseksi akselin on oltava vaakasuunnassa Putkistojen asentaminen Putkistojen tiivistäminen yleistä Vuotojen estämiseksi kaikki prosessisuodatuksessa käytettävän putkiston jatkoholkit on tiivistettävä ennen kokoamista. Erilaiset putkistot tiivistetään eri tavoin. Suosittelemme MS-polymeeripohjaista tiivistysmassaa. Absolent käyttää Cascon Marin & Teknik -tiivistysmassaa sekä putkistojen että suodattimien tiivistämiseen Kysy lisää tiivistysmassoja koskevia suosituksia Absolentilta tai sen jälleenmyyjältä. Absolent tarjoaa Marin & Teknik -tiivistysmassaa lisävarusteena Hyväksytyt kiinnikkeet Putkistojen kokoamisessa on tärkeää käyttää oikeantyyppisiä ruuveja. Vääränlaisten kiinnikkeiden käytöstä voi aiheutua vuotoja. On myös tärkeää huomioida ruuvien sijainti. Ruuveja ei saa koskaan sijoittaa putken alapuolelle. HUOMAUTUS! Putken alapuolella ei saa olla ruuveja. Ruuvi, jossa piikkikärki Ruuvi, jossa supistettu porakärki Ruuvi, jossa porakärki Hyvin tiivis Vahva, koska ruuvi muodostaa peltiin kauluksen. Hyvin tiivis Vahva, sillä ruuvi poistaa vain pienen palan peltiä. Ei tiivis. Heikko, sillä ruuvi poistaa suuren palan peltiä. Absolentin hyväksymä Absolentin hyväksymä Absolent ei hyväksy 43

44 Spiroputkien tiivistäminen Spiroputkistojen kaikissa putkiosissa on kumitiiviste. Tiiviste ei kuitenkaan riitä tiivistämään putkistoa, joka on tarkoitettu öljysumun tai öljysavun kuljettamiseen. Kumitiiviste - Levitä tasainen kerros tiivistysmassaa noin 1 cm:n matkalle putken sisään. On erittäin tärkeää, että kerros on tasainen ja kiertää koko putken sisäkehän. - Kiinnitä seuraava putkiosa putkeen. - Ruuvaa osat kiinni itseporautuvalla ruuvilla. - Varmista, että ruuveja ei sijoiteta putken alaosaan, sillä niistä voi aiheutua vuotoja HUOMAUTUS! Putken alapuolella ei saa olla ruuveja. 44

45 Pituussaumattujen/laserhitsattujen putkien tiivistäminen Tarjolla on useita vaihtoehtoja putkiston kokoamisessa/lukituksessa käytetyn vannetyypin mukaan. Useimmissa tapauksissa suosittelemme, että osat teipataan ensin yhteen pehmeällä muoviteipillä. Teippikerrosten määrä riippuu käytettävästä vannetyypistä. Teippi auttaa pitämään osat yhdessä ja vähentää ennen kaikkea vuotoriskiä. Vaihtoehto 1 Vanteet Putkien ja yhteiden päissä on vannereuna, ja ne yhdistetään pikavanteilla, joissa ei ole tiivistettä. - Ennen kuin putkiosat asetetaan vastakkain, kumitiiviste pujotetaan kummankin osan vannereunaan. - Aseta päät vastakkain - Ruuvaa vanne kiinni ruuvilla ja mutterilla. Vannereuna ja kumitiiviste Kumireuna ja kumitiiviste. 45

46 Vaihtoehto 2 Yksittäisvanne Putkien ja yhteiden päissä on vannereuna, ja ne yhdistetään yksittäisvanteilla, joissa ei ole tiivistettä. - Aseta putkien päät vastakkain - Teippaa vannereunat yhteen muoviteipillä, vähintään 2 3 teippikerrosta liitoksen ympäri. - Ruuvaa yksittäisvanne kiinni ruuvilla ja mutterilla. Teippaa 2 3 kierrosta muoviteippiä vannereunojen ympäri. 46

47 Vaihtoehto 3 Pikavanne Putkien ja yhteiden päissä on vannereuna, ja ne yhdistetään pikavanteilla, joissa on integroitu tiiviste. - Aseta putkien päät vastakkain - Teippaa vannereunat yhteen muoviteipillä, vain reilu yksi teippikerros liitoksen ympäri. Kiinnitä sitten pikavanne. Liitäntöjen tiiviys edellyttää suurta tarkkuutta. Teippaa vain reilu yksi kierros muoviteippiä reunojen ympäri. Teippaa vain reilu yksi kierros muoviteippiä reunojen ympäri. HUOMAUTUS! On tärkeää, että vanne sijoitetaan putkeen kohtisuorassa. 47

48 Vaihtoehto 4 Laipat Putkien ja yhteiden päissä on laipat, ja tiiviste asetetaan laippojen väliin. Tiivisteessä on reiät, jotka sopivat metallilaippojen reikiin. Vaihtoehto 1 Vanteet Vaihtoehto 2 Yksittäisvanteet Vaihtoehto 3 Pikavanteet Vaihtoehto 4 Laipat Ei teippiä 2 3 teippikerrosta 1 teippikerros Ei teippiä 2 kumitiivistettä, yksi kumpaankin putkeen Ei ylimääräistä kumitiivistettä 1 tiiviste laippojen väliin 1 tiiviste laippojen väliin Absolentin suositus Toimii Toimii Toimii 48

49 Muoviputkien tiivistäminen Muoviputkien tiivistämistä varten osat asetetaan ensin yhteen ja kuumennetaan sitten joka puolelta. Lopuksi hitsauslanka hitsataan liitoksen päälle Putkiston ripustaminen Prosessi-ilmanvaihdossa käytettävä putkisto on tärkeää ripustaa oikein, jotta putket eivät ala väristä tai täristä. Kevennä ja/tai kiinnitä putkisto Absolent-suodattimeen, seihiin tai kattoon (ks. alla). Pitkät putket on ripustettava/kevennettävä jokaisen kulmayhteen, haarayhteen tai liitännän jälkeen. Pitkissä suorissa putkissa on oltava vapautus kunkin jatkoholkin jälkeen. (Ripustimien/keventimien väli noin 3 metriä.) Absolent-suodattimen tuloliitännän keventämiseksi ripustin on sijoitettava mahdollisimman lähelle vaakasuuntaisen putken ensimmäistä yhdettä. Painon keventämiseksi ripustin on sijoitettava juuri ennen vaakasuuntaisen putken yhdettä. Kevennin Vakautin HUOMAUTUS! Ripustimien/keventimien välin on oltava noin 3 metriä, ja kevennin tarvitaan jokaisen kulmayhteen, haarayhteen tai liitännän jälkeen. Jos käytetään muoviputkia, ripustimia/keventimiä on käytettävä tiheämmin, sillä muoviputket taipuvat ajan mittaan. Suosittelemme ripustimien/kiinnittimien väliksi noin 1,5 2 metriä. HUOMAUTUS! Putkiston koko paino on ripustettava, eli se ei saa koskaan kuormittaa suodatinta tai konetta! 49

50 Putkiston kaato Koneen ja suodattimen välisessä putkistossa eli likaista prosessi-ilmaa siirtävissä putkissa on oltava aina kevyt kaato, jotta estetään öljyn kerääntyminen putkiin. Öljykertymät aiheuttavat usein vuotoja, joista seuraa tarpeetonta työtä. Kaadon on suuntauduttava asennuksen mukaan kohti konetta tai Absolent-suodatinta. Jos suodatin on liitetty yhteen koneeseen, putkiston kaadon on suuntauduttava kohti konetta, jolloin öljy valuu takaisin. Jos suodatin on liitetty kahteen tai useampaan koneeseen, pääputken kaadon on suuntauduttava kohti Absolent-suodatinta ja muiden putkien kohti kutakin konetta, jolloin öljy valuu takaisin. Tällöinkin kaadon on oltava noin 1 2 cm/m. Pääputki; kaato 1-2 cm/m kohti suodatinta. (~ 1 ) Haaraliitäntä; kaato 1 2 cm/m takaisin koneeseen. (~ 1 ) HUOMAUTUS! Putkiston on vietettävä, jotta öljy ei pääse kerääntymään ja vuotamaan. Kaadon on oltava 1 2 cm/m, ja sen on suuntauduttava asennuksen mukaan joko kohti Absolent-suodatinta tai takaisin kohti konetta Putkiston tyhjentäminen Pitkät putket on joskus tyhjennettävä öljystä, jotta öljy ei pääse kerääntymään ja vuotamaan. Tee putkeen kevyt kaato ja liitä T-yhteeseen tai haarayhteeseen tyhjennysputki. Muista tehdä nesteenerotin, joka estää ilman vuotamisen järjestelmään. katso kohta 8.2 Paluuöljyliitäntä. 50

51 Jos putkisto viedään palkin tai vastaavan esteen ympäri, kohtaan on liitettävä tyhjennysputki Liittäminen suodattimeen Absolent toimittaa suodattimia sekä liitäntöjen kanssa että ilman liitäntöjä. Liitännöissä käytämme ILU-laippoja. Muita liitäntöjä on saatavana pyydettäessä. "Kompakteissa" (C) suodattimissa on yksi liitäntäkohta, suuremmissa suodattimissa kaksi. Ylimääräisiä tai toisin sijoitettuja liitäntäkohtia on saatavana pyydettäessä Liittäminen koneeseen Yleistä Monissa koneissa on liitäntäaukko prosessisuodatusta varten. Jos aukkoa ei ole, se tehdään. Aukko on suositeltavaa sijoittaa koneen päälle, mahdollisimman kauas prosessialueesta ja luukusta. Tämän tarkoituksena on estää lastujen pääsy suodattimeen ja vähentää suodattimeen imeytyvät öljyn määrää. Jos aukko on liian lähellä prosessialuetta, lastuamisnestettä/öljyä/lastuja "roiskuu" aukkoon ja suodatin poistaa liikaa öljyä koneesta. Tämän estämiseksi liitännän eteen on asetettava roiskelevy suojaksi suoralta öljy- ja lastusuihkulta. Aukkoa tehtäessä on käytettävä jonkinlaista liitäntää tai laippaa. Putki on sijoitettava katon tasolle, eli se ei saa suuntautua alas koneeseen. Muista käyttää säteittäistä liitäntää/sovitinta, jotta vältetään terävät 90 :n kulmat, jotka aiheuttavat turbulenssia. 51

52 Ilman virtausnopeus putkessa määräytyy liitännän läpimitan mukaan. Mitä suurempi läpimitta, sitä hitaammin ilma virtaa putkistossa. Absolent suosittelee, että ilman tulonopeus putkeen on noin 5 m/s ja virtausnopeus putkiston sisällä noin m/s. Ilman tulonopeus putkeen ei saa olla yli 10 m/s. Setä voidaan vähentää tai lisätä muuttamalla läpimittaa. Jos ilman tulonopeus on suuri, koneesta voi imeytyä liikaa lastuamisnestettä/öljyä. Jos ilman tulonopeus on liian alhainen, öljy voi päästä kerääntymään putkistoon ja vuotamaan ulos. HUOMAUTUS! Sijoita liitäntä mahdollisimman kauas prosessialueesta ja koneen luukusta. Estä lastujen ja ylimääräisen öljyn pääsy suodattimeen käyttämällä roiskelevyä. 52