Koulutusaineisto päivittäistavarakaupalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutusaineisto päivittäistavarakaupalle"

Transkriptio

1 Koulutusaineisto päivittäistavarakaupalle

2 Sisällys Mitä luomu on? Luomuviljely on maan viljelyä Luomueläintuotanto Luomuelintarvikkeet Luomuluonnontuotteet Miksi kannattaa valita luomu? Luomuvalvonta lisää luottamusta Luomuvalvonta & kauppa Luomuvalvonta harkinnan arvoinen asia Mistä tunnistaa luomun? Asiakirjaselvitys eli luomutodistus Muut luomumerkit Luomuvalvonnan asiakirjat Millainen on luomukuluttaja? Miksi luomua ostetaan? Mitä kauppa voi tehdä? Pakkaamattomat luomutuotteet Tiesitkö tämän luomusta? Usein kysyttyä Testaa tietosi Lisätietoja

3 Mitä luomu on? Luomutuotannon tavoitteena on mahdollisimman ympäristöystävällinen maatalous, joka säästää luonnonvaroja ja pitää huolta eläinten hyvinvoinnista. Elintarvikkeiden valmistuksessa tavoitteena ovat mahdollisimman luonnolliset tuotteet. Luomulla on lainsuoja Luomutuotannon menetelmät ja luomutuotteen vaatimukset määritetään EU-lainsäädännössä. Luomuasetus asettaa vähimmäisvaatimukset kaikille EU:n alueella tuotettaville, valmistettaville ja myytäville luomuelintarvikkeille. Myös EU:n ulkopuolelta tuotavien luomutuotteiden on täytettävä EU:n vaatimukset. EU:n luomusäädökset: N:o 834/2007 neuvoston asetus N:o 889/2008 komission asetus N:o 1235/2008 komission asetus, joka koskee tuontia EU:n asetukset koskevat rehuja, elintarvikkeita ja viinejä, mutta ei esim. kosmetiikkaa. Lisäksi luomutuotteen on aina täytettävä samat elintarvikkeelle asetetut vaatimukset kuin tavanomaisenkin tuotteen.

4 Luomuviljely on maan viljelyä Luomutuotannon aloittavat maatilat käyvät läpi vähintään kaksi vuotta kestävän siirtymävaiheen. Sen aikana tuotannossa on noudatettava luomuvaatimuksia, mutta tuotteita ei vielä saa markkinoida luomutuotteina. Luonnon omat typpitehtaat Kasvien tärkeimmät ravinteet ovat typpi, fosfori ja kali. Luomuviljelyssä lannoitus perustuu ravinteiden kierrätykseen: niitä saadaan esimerkiksi karjanlannasta. Luomupellon tarvitseman typen hankkimisessa ovat tärkeitä myös apila ja muut palkokasvit, sillä niiden juurinystyröissä elävät bakteerit sitovat ilmakehän typpeä ja muuttavat sitä kasveille käyttökelpoiseen muotoon. Ero tavanomaisessa tuotannossa käytettäviin keinolannoitteisiin on siinä, että keinolannoitteiden typpi sidotaan ilmakehästä fossiilisten polttoaineiden avulla ja fosfori saadaan louhimalla maaperästä. Ravinteet sinänsä ovat samoja, mutta eri muodossa. Luomuvihannespellolla voidaan kasvattaa myös houkutinkasveja, joita tuholaiset pitävät maukkaampina kuin varsinaisia viljelykasveja. Houkuttimina toimivat esim. monet kaalikasvit. Luontaiset keinot tuholaisten ja tautien torjunnassa Kemiallisia torjunta-aineita ei käytetä luomuviljelyssä muutamaa luonnosta peräisin olevaa yhdistettä lukuun ottamatta. Luomuviljelijä torjuu kasvitauteja ja tuholaisia valitsemalla kestäviä lajikkeita, suosimalla tuhoeliöiden luontaisia vihollisilla ja viljelemällä samalla peltolohkolla eri kasveja eri vuosina. Luomun keinoja estää rikkakasvien kasvua ovat muokkaukset ja haraukset sekä vihannesviljelyssä myös kuumentaminen ja kitkeminen. Muun muassa leppäkertut syövät kirvoja.

5 Luomueläintuotanto Luomutuotannossa huolehditaan eläinten hyvinvoinnista ja otetaan huomioon eri eläinlajien tyypilliset käyttäytymistarpeet. Kaikki luomukotieläimet pääsevät ulkoilemaan: niin lehmät ja lampaat kuin siat ja kanatkin. Luomutilan eläinsuojat eli navetat, lampolat, sikalat ja kanalat ovat väljemmät kuin tavanomaisessa tuotannossa, jotta eläimillä on runsaasti tilaa liikkua. Lisäksi luomueläimille on tarjolla erilaisia virikemateriaaleja, esimerkiksi olkipehkuja, joita eläimet saavat tonkia ja kuopsuttaa oman luontonsa mukaan. Luomurehu koostuu luomuviljellyistä raaka-aineista, jotka tuotetaan pääasiassa joko omalla luomutilalla tai yhteistyössä muiden luomutilojen kanssa. Luomurehuihin ei lisätä geenimuunneltuja ainesosia eikä kasvua tai tuotantoa edistäviä, antibioottien tavoin vaikuttavia aineita. Luomueläinten hoidossa korostuu sairauksien ennaltaehkäisy, sillä lääkintäkertojen määrä on rajattu. Mikäli eläintä joudutaan lääkitsemään sallittua useammin, eläin menettää luomukelpoisuutensa. Ulkoilua keväästä syksyyn tai ympäri vuoden Ei häkkejä Enemmän tilaa Lajinmukainen vierihoito Vapaa liikkuminen

6 Luomuelintarvikkeet Luomuelintarvike on valmistettu luonnonmukaisesti tuotetuista raaka-aineista EU:n luomuasetuksen vaatimusten mukaisesti. Vähintään 95 % tuotteen maatalousperäisistä ainesosista on oltava luomua. Loput 5 % voivat olla ainoastaan niitä tavanomaisesti tuotettuja raaka-aineita, joita ei luomuna vielä ole saatavilla ja jotka mainitaan luomulainsäädännössä. Luomuelintarvikkeiden valmistuksessa sallittujen lisäaineiden ja valmistuksen apuaineiden määrä on rajoitettu vain välttämättömimpiin. Luomussa on sallittu yhtensä 48 lisäainetta, kun tavanomaisissa elintarvikkeissa niitä on sallittu yli 300. Esimerkiksi Keinotekoisten väriaineiden ja makeutusaineiden käyttö on kokonaan kielletty. Luomulihatuotteissa ei saa käyttää fosfaattia ja vain puolet tavanomaisissa tuotteissa sallitusta nitriitistä. Jalostetut luomuelintarvikkeet on valmistettava siten, että ne pidetään prosessin kaikissa vaiheissa ajallisesti tai paikallisesti erillään tavanomaisesti tuotetuista elintarvikkeista tuotteiden sekoittumisen tai vaihtumisen estämiseksi. Ei keinotekoisia arominvahventeita Ei keinotekoisia makeutusaineita Ei keinotekoisia väriaineita

7 Luomuluonnontuotteet Luomu yhdistetään usein virheellisesti luonnontuotteisiin. Luonnontuotteet ovat luomuelintarvikkeita vain, jos ne on tuotettu EU:n luomuasetuksen mukaisesti. Suomessa 9 milj. ha luomukeruualue Luonnonmarjat ja -sienet ovat luomua vain, jos ne on kerätty luomuvalvontaan kuuluvilta alueilta. Luomukeruualueilla ei ole käytetty kemiallisia lannoitteita eikä torjunta-aineita kolmen edellisen vuoden aikana. Vain viljelty kala voi olla luomua Kalat ja riista liikkuvat, joten niille on vaikea määritellä luomusäädöksiä keruutuotteiden tapaan. Siksi luonnonkala, riista ja poro eivät ole luomua. EU:n luomuasetuksessa on määritelty ohjeet vesiviljelyyn, joten kasvatettua luomukalaa on tarjolla. Suomessa ei toistaiseksi tuoteta luomukalaa.

8 Miksi kannattaa valita luomu? Säästää luontoa Luomun tuotantotapa vaikuttaa sekä ympäristöön että tuotteisiin. Luomuviljely edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, koska ravinteet kiertävät. Luomuviljely säästää jopa 50 % energiaa tavanomaiseen tuotantoon verrattuna, koska energiaa ei kulu keinolannoitteiden eikä kemiallisten torjunta-aineiden valmistukseen. Näin uusiutumattomia luonnonvaroja, kuten fosforia, voidaan säästää myös tuleville sukupolville. Edistää monimuotoisuutta Luomun viljelykäytännöt edistävät lajien runsautta eli luonnon monimuotoisuutta. Luomupelloilla elää lähes kolmannes enemmän kasvija eläinlajeja kuin tavanomaisesti viljellyillä pelloilla. Monet uhanalaiset hyönteiset, kasvit ja linnut elävät juuri maatalousympäristössä Geenimuuntelua ei käytetä Luomu on vaihtoehto niille, jotka haluavat välttää geenimuunneltujen organismien käytön maataloudessa. Luomu vaalii puhtautta. Valitsemalla luomua kuluttaja minimoi ruoan kautta saamansa torjunta-ainejäämät. Vaikka suomalainen ruoka on eurooppalaisittain varsin puhdasta, kuluttajat altistuvat kuitenkin ruoan pienille jäämäpitoisuuksille koko elämänsä ajan. Useiden torjuntaaineiden yhteisvaikutuksia ei edes tunneta.

9 Luomuvalvonta lisää luottamusta luomuun Luomutuottajat ja -valmistajat sitoutuvat toimimaan EU:n luomulainsäädännön ehtojen mukaisesti. Ehtojen noudattamista valvotaan vähintään kerran vuodessa tehtävillä tarkastuksilla. Valvonnan tarkoituksena on vahvistaa kuluttajien luottamusta luonnonmukaista tuotantoa kohtaan ja taata luomutoimijoille rehellinen kilpailu. Suomessa luomuvalvonnasta vastaavat viranomaiset. Valvontaa ohjaa Evira. Luomuvalvonta perustuu toiminnan yksityiskohtaiseen dokumentointiin, joka tarkastetaan vuosittain. Kirjanpidolla varmistetaan tuotantoehtojen noudattaminen ja luomun jäljitettävyys kaikissa tuotanto-, valmistus- ja jakeluvaiheissa. Luomutarkastaja voi kysyä: Paljonko luomujauhoa leipomo on ostanut? Mistä luomujauhot on hankittu? Kuuluuko luomujauhojen toimittaja luomuvalvontaan? Millainen on luomutuotteen resepti? Kuinka paljon hävikkiä leipomolla on ollut? Kuinka paljon luomuleipää leipomo on myynyt eteenpäin? Täsmäävätkö luvut? Luomuvalvonnan viranomaiset: Evira ohjaa ja valvoo luomuelintarvikkeiden ja -rehujen valmistajia. Evira ohjaa myös ELY-keskusten suorittamaa luomuvalvontaa, sekä luomutuotteiden tuontia. Paikalliset elintarvikevalvontaviranomaiset vastaavat luomuelintarvikkeiden markkinoinnin valvonnasta. ELY-keskukset vastaavat luomutilojen valvonnasta (tuotanto ja alhainen jalostus). Valvira valvoo luomualkoholijuomien valmistusta, valmistuttamista, varastointia, kaupan pitämistä ja tukkukauppaa. Tullilaitos valvoo EU:n ulkopuolisista maista tuotavien luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden, rehujen, alkoholijuomien, siemenien ja taimien maahantuontia. Tullilaitos ottaa satunnaisnäytteitä maahantuotavista luomutuotteista kiellettyjen torjunta-aineiden varalta.

10 Luomuvalvonta & kauppa Luomuvalvonta koskee kauppoja, jotka valmistavat luomuelintarvikkeita niin, ettei asiakas voi seurata valmistusta myyntipisteen yhteydessä. Esimerkkejä kaupan toimijoista, joiden on kuuluttava valvontaan: Luomulihan jauhaminen ja pakkaaminen, kasvisten tai juuston paloittelu ja uudelleen pakkaaminen saattavat edellyttää luomuvalvontaan kuulumista. Kaupan on kuuluttava luomuvalvontaan, jos se valmistaa omassa eineskeittiössään luomutuotteita. Myös luomutuotteita välittävien tukkukauppojen sekä niitä varastoivien ja EU:n ulkopuolelta maahantuovien yritysten on kuuluttava valvontaan. Esimerkkejä kaupan toimijoista, joiden ei tarvitse kuulua valvontaan: Vähittäiskauppa, joka jauhaa, paloittelee ja/tai pakkaa uudelleen luomutuotteita ja/tai tekee niihin luomumerkintöjä niin, että kuluttaja voi seurata tapahtumaa. Kaupan paistopiste, jossa paistetaan raakapakasteista luomuleipomovalmisteita. Raakapakasteiden valmistajan on kuuluttava luomuvalvontaan. Vähittäismyymälä, joka pelkästään pitää kaupan valmiiksi pakattuja ja/tai irtomyynnissä olevia luomutuotteita. Toimija, joka pelkästään kääntää pakkausmerkinnät suomeksi ja ruotsiksi (alkuperäisiä merkintöjä peittämättä). (Mikäli toimija varastoi muualla kuin myyntipisteessä tai tuo kolmansista maista, tulee toimijan tällöin kuulua valvontaan.)

11 Luomuvalvonta - harkinnan arvoinen asia Jos kauppa haluaa kehittää monipuolista luomumyyntiä, luomuvalvontaan liittymistä kannattaa harkita. Jos myymälässä on palvelutiskejä, asiakkaat toivovat usein löytävänsä luomutuotteita myös sieltä. Palvelutiskissä myös tiedon välittäminen on helpompaa. Kaupassa keskeisin asia on huolehtia siitä, että luomu ei sekoitu tavanomaisten tuotteiden kanssa. Erillisiä tiloja ei vaadita, kunhan huolehditaan siitä, että luomutuotteet pidetään kaikissa vaiheissa erillään tavanomaisesti tuotetuista elintarvikkeista. Erillään pito voidaan toteuttaa niin, että luomuelintarvikkeet valmistetaan ensimmäisenä aamulla (valmistus ajallisesti erillään). Sekaantumisen välttämiseksi luomuraaka-aineet sekä valmis salaatti voidaan esimerkiksi säilyttää luomu-merkityissä ja erivärisissä astioissa kuin muut palvelutiskin tuotteet. Askeleet luomuvalvontaan: 1) Tee luomusuunnitelma: Luomusuunnitelmaan tulee kuvaus yrityksen toiminnasta sekä niistä käytännön toimenpiteistä, joilla yritys varmistaa, että luomusäädöksiä ja luomuraaka-aineiden erillään pitoa noudatetaan. 2) Hakeudu luomuvalvontaan Lisätietoja Eviran verkkosivuilla > Luomu > Luomun lomakkeet ja ohjeet.

12 Mistä luomun tunnistaa? Lehtimerkistä. EU:n luomutunnuksen eli lehtimerkin käyttö on EU:n alueella pakollista EU:ssa tuotetuissa ja valmiiksi pakatuissa, kuluttajille ja suurtalouksille tarkoitetuissa luomuelintarvikkeissa. Myös EU:n ulkopuolelta tuotujen tuotteiden yhteydessä on mahdollista käyttää EU:n luomutunnusta. Lehtimerkin yhteydessä on ilmoitettava valvontaviranomaisen tunnusnumero ja maatalousperäisten raaka-aineiden alkuperä. Valvontaviranomaisen tunnusnumero koskee myös EU:n ulkopuolelta tuotuja tuotteita. FI-EKO-201 Tuotettu Suomessa Suomalaiset viranomaistunnukset ovat: Tunnus Viranomainen ja valvottavat tuotteet FI-EKO-201 Evira : Suomessa valmistetut ja pakatut luomuelintarvikkeet Viimeinen tuotantotai valmistustoimenpide tehty Tanskassa FI-EKO-XXX FI-EKO-301 ELY-keskukset: maatilojen ns. alhaisen jalostusasteen luomutuotteet, kuten vihannekset ja jauhot (XXX= ko. ELY-keskuksen nro) Valvira: Suomessa valmistetut luomualkoholijuomat FI-EKO-401 Ahvenanmaan maakuntahallitus: Ahvenanmaan luomutuotanto Luomutuotteiden tuonti EU:n ulkopuolelta edellyttää aina tuojan kuulumista luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään ja on tapauskohtaisesti luvanvaraista. Maatalousperäisten raaka-aineiden alkuperäksi merkitään se alue, josta raaka-aineet ovat peräisin. Tuotettu Suomessa -merkintää saa käyttää, jos vähintään 98 % maatalousperäisistä raaka-aineista on tuotettu Suomessa. Jopa pääosin suomalaisista raaka-aineista valmistettu luomutuote joudutaan merkitsemään Tuotettu EU:ssa tai Tuotettu EU:n ulkopuolella, jos yli 2 % käytetyistä raaka-aineista tulee muualta. Esimerkiksi hilloissa tilanne on tämä, koska Suomessa ei tuoteta luomusokeria. DK-ØKO-100 Non-EU Agriculture Tuotteen raakaaineet ovat peräisin EU:n ulkopuolelta

13 Asiakirjaselvitys eli luomutodistus Luomussa käytetään erilaisia asiakirjoja joilla varmistetaan kauppakumppanin tai tuote-erän luomukelpoisuus. Kaikki luomuvalvontaan kuuluvat toimijat saavat vuosittaisen tarkastuksen jälkeen valvontaviranomaiselta asiakirjaselvityksen eli luomutodistuksen, josta selviää toimija, toiminta ja tuotevalikoima. Vähittäiskaupan on tarkistettava, että kauppakumppanin luomutodistus on voimassa. Myyntipisteeseen saapuvat luomutuotteet on tarkastettava. Kaupan tulee varmistua, että tuotteet eivät ole vaihtuneet tai että tuotetta ei ole korvattu toisella ja että ne vastaavat tilausta. Saateasiakirjassa tulee olla sen tarkastusviranomaisen tunnusnumero, joka valvoo tuotteen lähettäjää. Tarkastusviranomaisen tunnusnumero koostuu 3 osasta: FI-EKO-105, jossa alku yksilöi maan, esim. FI, keskellä viittaus luomutuotantoon (EKO, BIO tai ÖKO), sekä tarkastusviranomaisen numero (esim. 105). Jos tuotteen luonnonmukaisuudesta on epäselvyyttä, tuotetta ei saa asettaa myyntiin luomuna. Tuote voidaan myydä tavanomaisena mikäli luomumerkinnät poistetaan. Eviran myöntämä asiakirjaselvitys eli luomutodistus. Todistuksen ulkoasu vaihtelee maittain.

14 Muut luomumerkit EU:n pakollisen lehtimerkin rinnalla on mahdollista käyttää vapaaehtoisia luomumerkkejä. Ne täyttävät EU:n luomuasetuksen vaatimukset, mutta niiden lisäksi niillä on joitain lisävaatimuksia. Aurinkomerkki kertoo tuotteen olevan suomalaisen viranomaisen valvonnassa (saman tiedon kertoo myös EU:n lehtimerkin yhteydessä oleva FI-EKO-tunnus). Merkki oli käytössä ennen EU:n yhteistä lehtimerkkiä, minkä vuoksi sen käyttö on yhä suosittua paremman tunnettavuuden vuoksi. Merkin omistaa maa- ja metsätalousministeriö. Aurinkomerkki ei ole kotimaisen raaka-aineen ja tuotannon merkki. Leppäkerttu-merkki on Luomuliiton tarkastusmerkki. Alueyhdistyksen myöntämiin merkkeihin sisältyy tuotantoalueen nimi. Leppäkerttu-merkillä merkityn maataloustuotteen pitää olla sataprosenttisesti suomalaista ja valmisteissa suomalaisen raaka-aineen osuus pitää olla vähintään 75 % (pääraaka-aineissa 100 %, kuten esim. liha, kasvikset, marjat). Biodynaaminen viljely on vanhimpia luonnonmukaisen viljelyn suuntauksista. Sen tuotantoa koskevat vaatimukset ovat kokonaisvaltaisempia, sillä jokaisella tilalla tulee yhdistää niin kasvinviljely kuin kotieläintuotanto. Lisäksi viljelyssä käytetään mm. kasveista peräisin olevia laimeita ruiskutteita eli preparaatteja kasvien kasvun vahvistamiseksi. Biodynaamisen tuotteen tunnistaa Demeter-tuotemerkistä. Krav on ruotsalainen luomumerkki. Sen vaatimukset ovat osittain tiukemmat kuin EU:n lehtimerkin, sillä sertifikaatti sisältää sosiaalisen vastuullisuuden vaatimukset, esim. lapsien oikeus koulutukseen ja työntekijöiden oikeiden järjestäytyä.

15 Miksi kuluttaja ostaa luomua? Luomu herättää suomalaisten tunteet ja jakaa kuluttajien mielipiteet. Osa kuluttajista on vannoutuneita luomun ystäviä, mutta osa suhtautuu luomuun hyvin epäillen. Noin neljäsosa suomalaisista ostaa luomutuotteita viikoittain, noin puolet vain satunnaisesti. Hinta on yhä suurin luomuelintarvikkeiden käytön este: kaksi kolmasosaa suomalaisista lisäisi luomukulutustaan, jos tuotteet olisivat edullisempia. Tärkeimmät syyt ostaa luomua: Puhtaita, vähän lisäaineita, ei käytetty torjunta-aineita Hyvä maku Ympäristöystävällisiä, ekologisia Sopiva hinta/tarjous Terveellisyys, korkea ravintoarvo Parempi laatu & tai ulkonäkö Eettisyys, vastuullisuus Kotimaisia, lähellä tuotettuja Luomun menekkiä edistäviä asioita Tietäisi, mitä kaikkia tuotteita on saatavilla luomuna ja löytäisi ne helpommin kaupasta. Lisää tietoa! Kuluttaja haluaa varmistua luomutuotteen aitoudesta ja alkuperästä (tuottajan nimi) sekä kaipaa yleistä tietoa luomutuotannosta. Tyypillistä luomukuluttajaa ei ole, vaan luomua ostavat monenlaiset ihmiset. Lähde: Pro Luomun kuluttajabarometri 2013

16 Mitä kauppa voi tehdä? Kauppa on elintarvikeketjun tärkein linkki tuotannon ja asiakkaan välillä. Esillepano ja tuotteen yhteydessä oleva tieto vaikuttavat paljon siihen, valitseeko kuluttaja luomutuotteen. Kaupassa on huolehdittava, etteivät luomutuotteet sekaannu tavanomaisiin ja että hyllyjen luomumerkinnät ovat oikealla kohdalla. Asiakkaat kaipaavat tietoa luomutuotteista ja -tuotannosta sekä alkuperästä. Henkilökunnan asiantuntemus ja kyky vastata asiakkaiden kysymyksiin lisää luottamusta luomua kohtaan. Luomun brändioppaassa on ideoita siitä, kuinka Luomua. Ilman muuta - slogania voi hyödyntää luomutuotteiden markkinoinnissa! Opas löytyy Pro Luomun sivuilta. Vinkkejä : Pakattujen luomutuotteiden rinnakkainen sijoittaminen tavanomaisten tuotteiden viereen tuo uusia kuluttajia luomutuotteiden ääreen, vähentää luomutuotteiden marginaalista mielikuvaa ja antaa ihmisille mahdollisuuden vertailla tuotteiden hintoja. Onko kaupassa käytössä luomu-hyllymerkit? Ovatko ne oikeiden tuotteiden kohdalla? Kuinka kattava luomutuotteiden perusvalikoima on? Voiko luomukuluttaja valita useammasta luomutuotteesta? Voiko valikoimaa tehostaa tarjoamalla esimerkiksi Reilun kaupan sertifikaatin että luomusertifikaatin samassa tuotteessa? Voiko luomutuotannon läpinäkyvyyttä parantaa nostamalla esim. paikallinen tuottaja esiin? Riittäisikö joidenkin luomutuotteiden volyymi kampanjahinnoitteluun?

17 Pakkaamattomat luomutuotteet Pakkaamattomat tuotteet ovat kaupan kannalta haastavimmat, sillä niiden käsittelyssä, varastoinnissa ja myynnissä on isoin riski sekaantua tavanomaisiin tuotteisiin etenkin, jos tuotteet ovat samaa lajiketta tai muuten vaikeasti erotettavissa. Myös asiakkaat voivat aiheuttaa luomu- ja tavanomaisten tuotteiden sekaantumista. Luomuelintarvikkeet on sijoitettava niin, etteivät asiakkaat vahingossa siirrä tuotteita vääriin altaisiin. Laatikoiden välillä tulisi olla esim. riittävä etäisyys ja/tai korkeat laidat. Tarkastusviranomaisen tunnus on ilmoitettava kyltissä alkuperämaan yhteydessä ( esim. Luomuomena, FR-BIO-123, Ranska ). Hedelmistä löytyvä luomutarra voi lisätä kuluttajien luottamusta. Luomutuotteille tarkoitettuihin erityisiin myyntipisteisiin ei saa sijoittaa tavanomaisesti tuotettuja elintarvikkeita (harhaanjohtavuus). Luomutuotteiden tiheät tilaukset ja nopea kierto ylläpitävät niiden hyvää laatua. Luomuhedelmissä ei käytetä kemiallisia pintakäsittelyaineita, joten ne ovat herkempiä säilytykselle. Kaupan tulee kiinnittää huomiota myös tuotteen oikeaan varastointilämpötilaan. Kääreissä myytävissä tuotteissa ei vaadita luomumerkintää (lehtimerkkiä tai sanaa luomu ), sillä ne lasketaan pakkaamattomiksi tuotteiksi. Kuluttaja ei tiedä tätä ja voi luomumerkintää etsiessään epäillä tuotetta väärennökseksi. Kiinnitä huomiota siis siihen, miten kuluttaja voi varmistua tuotteen olevan luomua. Kaupan on tarvittaessa pystyttävä osoittamaan luomutodistuksella, että luomuna myytävä tuote on luomua. On tärkeää, että henkilökunta erottaa luomun ja tavanomaisesti tuotetun niin varastossa kuin kaupassa. Tässä myymälässä luomu- ja tavanomaisia banaaneja myytiin vierekkäisissä, matalareunaisissa laatikoissa. Banaanit voivat helposti sekoittua keskenään asiakkaiden valitessa tuotteita.

18 Usein kysyttyä 1/2 Voiko luomutuotteessa olla torjunta-aineiden jäämiä? Torjunta-ainejäämiä voi löytyä satunnaisesti luomutuotteista. Yleensä ne ovat peräisin tavanomaisesta maataloudesta, jos esim. luomu- ja tavanomainen pelto ovat sijainneet lähekkäin. Tämä on harvinaista, ja siksi jokainen tapaus tutkitaan ja jäämien alkuperä selvitetään. EU:n vierasainevalvonnan mukaan suomalaisissa luomutuotteissa ei ole lainkaan torjunta-ainejäämiä. Myös muualla Euroopassa tuotetussa luomussa jäämiä on huomattavasti vähemmän kuin vastaavissa tavanomaisissa tuotteissa. Mitä lisäaineita sallitaan luomutuotteissa? Luomuasetuksessa on määritelty, että luomuelintarvikkeiden valmistuksessa saa käyttää vain 48 eri lisäainetta. Luomussa sallitut lisäaineet ovat hapettumisenestoaineita, emulgointi-, stabilointi- ja sakeuttamisaineita, happamuudensäätöaineita sekä paakkuuntumisenestoaineita ja pakkauskaasuja. Joidenkin luomuelintarvikkeiden valmistus edellyttää lisäaineiden käyttöä: esim. nitraattia ja nitriittiä saa käyttää luomulihavalmisteiden valmistuksessa, koska ne katsotaan välttämättömiksi mikrobikasvun ehkäisemiseksi. Joidenkin lisäaineiden sallittu käyttömäärä on luomussa pienempi kuin vastaavissa tavanomaisissa tuotteissa.

19 Usein kysyttyä 2/2 Miksi luomuruoka on kalliimpaa kuin tavanomaisesti tuotettu? Luomutuotteen hintaa nostavat valvonnan lisäksi: Maatiloilla mm. siirtymävaihe, jolloin tila joutuu käyttämään luomutuotantopanoksia, mutta ei saa myydä satoaan vielä luomuna. Luomupelloilta saadaan yleensä tavanomaista pienempiä satoja ja osa pelloista tuottaa viherlannoitetta, eikä myytävää satoa. Luomuvihannestuotanto vaatii tavanomaista enemmän mekaanista työtä, esim. kitkeminen ja haraus, sillä rikkaruohoja ei hävitetä kemikaaleilla. Kotieläintuotannossa hintaa nostavat eläinsuojien tavanomaista suuremmat tilat sekä eläinten liikkumisvapaus, luomurehun korkeampi hinta sekä eläinten pidempi elinaika ennen teurastusta. Luomuelintarvikkeen valmistuksessa kustannuksia nostavat mm. kalliit raaka-aineet. Koska lisä- ja apuaineita saa luomussa käyttää paljon vähemmän kuin tavanomaisissa elintarvikkeissa, luomussa on käytettävä enemmän aitoja raaka-aineita. Tuotteiden erillään pito ja valvonta koko elintarvikeketjun lisäävät kustannuksia. Luomutuote-erät ovat usein pieniä, minkä takia keräilykustannukset nousevat korkeiksi. Myös valmistusvaiheessa pienet erät lisäävät kustannuksia. Miksi luomumaidossa ei ole lisättyä D-vitamiinia? EU:n luomuasetuksen mukaan vitamiinilisäykset ovat sallittuja luomuelintarvikkeissa vain, jos niiden käytöstä määrätään kansallisessa elintarvikelainsäädännössä. Suomessa elintarvikelaki ei vaadi maidon D-vitaminointia.

20 Lisätietoja Luomun tunnetuksi tekemiseen on kehitetty luomualan yhteinen slogan Luomua. Ilman muuta. Se valittiin Mark:in vuoden 2013 iskulauseeksi. Voit ladata Luomua. Ilman muuta -brändioppaan osoitteesta: S.pdf Pro Luomu on julkaissut luomun yleisesitteen vapaasti käytettäväksi luomun tunnetuksi tekemiseen. Luomua. Ilman muuta. -nimisessä esitteessä kerrotaan lyhyesti ja visuaalisesti, mitä luomuruoka on ja miten se on tuotettu. Painokelpoinen tiedosto ladattavissa: Evira: Luomutuotantoehdot, sekä luomusuunnitelmaohje: et/luomu Yleinen pakkausmerkintälainsäädäntö, Eviran ohje: erkintaopas_elintarvikevalvojille_ja_elintarvikealan_toimijoille.pdf EU:n luomutuotannon valvontaviranomaisten valvontatunnukset ja niiden lyhenteet:

LUOMUSUUNNITELMA ALHAISEN JALOSTUSASTEEN VALMISTUS

LUOMUSUUNNITELMA ALHAISEN JALOSTUSASTEEN VALMISTUS LUOMUSUUNNITELMA ALHAISEN JALOSTUSASTEEN VALMISTUS Tila: Toimija: Tiltu: Luomurekisteritunnus: Laatija: Päivämäärä: Päivitetty: SISÄLTÖ: 1. Toiminnan kuvaus 2. Valmistettavien tuotteiden koostumus 3. GMO

Lisätiedot

Kasvinsuojeluainejäämät tavanomaisissa ja luomuelintarvikkeissa

Kasvinsuojeluainejäämät tavanomaisissa ja luomuelintarvikkeissa Kasvinsuojeluainejäämät tavanomaisissa ja luomuelintarvikkeissa Sanna Viljakainen Ylitarkastaja, TkT Tuoteturvallisuusyksikkö Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Kasvinsuojeluaineiden käyttö Käytetään

Lisätiedot

Luomun asiakirjat. Vähittäiskauppiaat ja ammattikeittiöt

Luomun asiakirjat. Vähittäiskauppiaat ja ammattikeittiöt Luomun asiakirjat Vähittäiskauppiaat ja ammattikeittiöt käsitteitä Asiakirjaselvitys Vaatimuksenmukaisuustodistus/-vakuus Saateasiakirja Luomun merkinnät Asiakirjaselvitys Pakollinen asiakirja Tällä tuottaja

Lisätiedot

Luomuliitto vie luomua eteenpäin.

Luomuliitto vie luomua eteenpäin. Luomuliitto vie luomua eteenpäin www.luomuliitto.fi Luomuliitto 13 paikallista luomuyhdistystä Luomutuottajien edunvalvontaa ja neuvontaa Pienyritysjäseniä ja elintarvikejalostuksen edistäminen Kuluttajajäseniä

Lisätiedot

Mitä kuluttaja tuumii luomusta?

Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Tervetuloa Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Ohjelma klo 9.30 Luomubrunch klo 0.00 Luomun kuluttajabarometrin 203 tulokset, toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila/Pro Luomu ry klo 0.30 Luomun rooli suomalaisessa

Lisätiedot

Luomuluonnonmarjojen. poimintaohje

Luomuluonnonmarjojen. poimintaohje Luomuluonnonmarjojen poimintaohje Mitä luomulla tarkoitetaan? Poimijan on tutustuttava tähän luonnonmukaista keruuta koskevaan ohjeeseen ennen keruun aloittamista ja poimija vahvistaa kirjallisesti sitoutuvansa

Lisätiedot

Luomu Suomessa Päivitetty

Luomu Suomessa Päivitetty Luomu Suomessa 2015 Päivitetty 25.5.2016 Sisällys 2. Sisällys 3. Luomualan kehitys 4. Luomutilat 5. Puutarhatuotanto 6. Kasvintuotanto 7. Kotieläintilat 8. Kotieläintuotanto 9. Luomukeruu 10. Luomun valmistus

Lisätiedot

Luomu Suomessa SISÄLLYS

Luomu Suomessa SISÄLLYS Luomu Suomessa SISÄLLYS 1. Luomutilat v. 2012 2. Luomupeltoala v. 2012 3. Luomuviljelyn kehitys 2006-2012 4. Luomukasvintuotanto 5. Luomukotieläintilat 6. Luomukotieläintuotanto 7. Luomukeruu 8. Luomun

Lisätiedot

Luomun kuluttajabarometri 2015

Luomun kuluttajabarometri 2015 Luomun Pasi Saarnivaara 25.9.2015 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy / Luomun Luomun kiinnostavuus Kuinka paljon sinua kiinnostaa? TOTAL 2015 (n=00) TOTAL 20 (n=43) 0% 20% 40% 60% 80% 0% Luomu eli luonnonmukainen

Lisätiedot

Luonnonmukainen viljely ja luomukorvaus 2015-

Luonnonmukainen viljely ja luomukorvaus 2015- Luonnonmukainen viljely ja luomukorvaus 2015- Varsinais-Suomen ELY-keskus Ympäristöagrologi Erkki Aro 18.11.2014 Mynämäki 9.12.2014 2 340 Luomumaatiloja Varsinais-Suomessa (kpl) 2009-2014 335 330 325 320

Lisätiedot

LUOMUBROILERIPÄIVÄ Ahlman-instituutti, Tampere. Merja Manninen. Luomujaosto. Luomutuotanto 2. Eläintuotannon ehdot

LUOMUBROILERIPÄIVÄ Ahlman-instituutti, Tampere. Merja Manninen. Luomujaosto. Luomutuotanto 2. Eläintuotannon ehdot LUOMUBROILERIPÄIVÄ Ahlman-instituutti, Tampere Merja Manninen merja.manninen@evira.fi Luomujaosto Luomutuotanto 2 Eläintuotannon ehdot Eviran ohje 18217/4 (ei suuria muutoksia, poistetaan lupien 5 ja 15

Lisätiedot

Kaupan näkemykset luomun mahdollisuuksista

Kaupan näkemykset luomun mahdollisuuksista 9.1.2013 Päivittäistavarakaupan ketjuohjaus 1 Kaupan näkemykset luomun mahdollisuuksista Jussi Kaartinen Market- ja tavaratalokaupan toimialajohtaja, Satakunnan Osuuskauppa Luomu vastaa useisiin kuluttajatrendeihin

Lisätiedot

LUOMUTUKILIITE KEVÄT 2013 LUOMUTUOTANTOEHDOT RINNAKKAISVILJELY. Mitä rinnakkaisviljelyllä tarkoitetaan?

LUOMUTUKILIITE KEVÄT 2013 LUOMUTUOTANTOEHDOT RINNAKKAISVILJELY. Mitä rinnakkaisviljelyllä tarkoitetaan? LUOMUTUKILIITE KEVÄT 2013 LUOMUTUOTANTOEHDOT RINNAKKAISVILJELY Mitä rinnakkaisviljelyllä tarkoitetaan? Tilalla tuotetaan samaa kasvilajia sekä 1) Luonnonmukaisesti että siirtymävaiheessa 2) 1. ja 2. ja/tai

Lisätiedot

Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa

Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa Brita Suokas, projektisuunnittelija Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomueläintiloilla-hanke HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot

Viranomaisen keinot edistää luomusiemenen käyttöä

Viranomaisen keinot edistää luomusiemenen käyttöä Viranomaisen keinot edistää luomusiemenen käyttöä Tuottavaa luomua, Hollola Ylitarkastaja Evira Tämä esitys Viranomainen (Evira, ELY-keskukset) ei anna lainsäädäntöä, eli viranomaisen keinot ovat Ohjeistus

Lisätiedot

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Johanna Honkanen 13.02.2013 1 Valvonnassa 421 toimijaa Luomu + sv noin 24 300 ha Luomutilojen

Lisätiedot

Luomuviljelyn peruskurssi. LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke

Luomuviljelyn peruskurssi. LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke Luomuviljelyn peruskurssi LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke Luomutuotannon tilanne Muutokset tilan toiminnassa luomuun siirryttäessä Maan rakenteen ja viljelykierron merkitys Viljelykiertoon

Lisätiedot

Minustako luomuelintarvikevalmistaja? -info

Minustako luomuelintarvikevalmistaja? -info Minustako luomuelintarvikevalmistaja? -info Luomutiedon lähteitä mmm.fi/luomu/luomulainsaadanto Evira.fi/yhteiset/luomu/elintarvikkeet Luomuliitto.fi http://luomu.fi/tietopankki/wpcontent/uploads/sites/4/2013/10/luomuli

Lisätiedot

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila 20.10.2016 Jaana Elo KoKo Palvelut EU-tasoinen lainsäädäntöä Neuvoston asetus 834 /2007 Neuvosto ja parlamentti: periaatteet ja tavoitteet

Lisätiedot

Leipomot ja viljateollisuus

Leipomot ja viljateollisuus Leipomot ja viljateollisuus Elintarvikelainsäädäntö Anna Juutilainen, Johanna Ojasti, Kaarina Penttinen Viranomaisia www.elintarvikevirasto.fi Valvovia viranomaisia Ministeriöt vastaavat kukin omalta osaltaan

Lisätiedot

Luomuruokinnan erot tavanomaiseen ruokintaan

Luomuruokinnan erot tavanomaiseen ruokintaan ruokinnan erot tavanomaiseen ruokintaan Kehityspäällikkö Eija Valkonen Hankkija Oy Rehuliiketoiminta rehujen valmistuksen yleiset tuotantosäännöt 1. Luonnonmukaisten rehujen valmistus on pidettävä ajallisesti

Lisätiedot

Metsäluomu biotalouden mahdollisuutena Luomufoorumi 3.2.2016

Metsäluomu biotalouden mahdollisuutena Luomufoorumi 3.2.2016 Metsäluomu biotalouden mahdollisuutena Eija Vuorela Suomen 4H-liitto/Youngfour Oy Luonnontuotteet monipuolistuvissa arvoverkoissa (LUMOA) -hanke Yhteistyössä Rainer Peltola LUKE 2 Mennään metsään Suomi

Lisätiedot

Luomutuotanto ja sen valvonta. Periaatteet ja perusteet

Luomutuotanto ja sen valvonta. Periaatteet ja perusteet Luomutuotanto ja sen valvonta Periaatteet ja perusteet Tavoitteena* : - Miksi luomutuotantoa valvotaan? - Lisääkö valvonta elintarvikeketjun turvallisuutta ja luotettavuutta? Periaatteet: idea tai ajattelutapa

Lisätiedot

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 06.05.2013 1 Valvonnassa 421 toimijaa Luomu + sv noin 24 300

Lisätiedot

Luomuliitto vie luomua eteenpäin.

Luomuliitto vie luomua eteenpäin. Luomuliitto vie luomua eteenpäin www.luomuliitto.fi Luomuliitto 14 paikallista luomuyhdistystä Luomutuottajien edunvalvontaa ja neuvontaa Pienyritysjäseniä ja elintarvikejalostuksen edistäminen Kuluttajajäseniä

Lisätiedot

Luomu Road Show. Viesti luomusta oikein hanke

Luomu Road Show. Viesti luomusta oikein hanke Luomu Road Show Viesti luomusta oikein hanke Luomu on Tuotantotapa, jolla tuotetaan elintarvikkeita Luomuelintarvike on aina peräisin luonnonmukaisesta maataloudesta Aina valvottua tuotantoa! Luomussa

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

Luomumaidon arvoketjutyöryhmä. 6.3. 2014 klo 10.00-13.00, Ässäkeskus

Luomumaidon arvoketjutyöryhmä. 6.3. 2014 klo 10.00-13.00, Ässäkeskus Luomumaidon arvoketjutyöryhmä 6.3. 2014 klo 10.00-13.00, Ässäkeskus Työryhmän kokoonpano Nimi Organisaatio Paikalla 6.3. Arja Peltomäki Maatila x Heli Ahonen Muumaa/Luomuliitto Katarina Rehnström Luomuliitto

Lisätiedot

Luomufoorumi Valvonnasta luomun vahvuus. Pääjohtaja Matti Aho Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Luomufoorumi Valvonnasta luomun vahvuus. Pääjohtaja Matti Aho Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Luomufoorumi 10.4.2014 Valvonnasta luomun vahvuus Pääjohtaja Matti Aho Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Alan yhteiset tavoitteet 1) Luomutuotannon lisääminen 20 % peltoalasta vuoteen 2020 mennessä

Lisätiedot

Lampaat luomussa. Rokua 23.11.2013. Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija ProAgria Oulu/YmpäristöAgro II

Lampaat luomussa. Rokua 23.11.2013. Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija ProAgria Oulu/YmpäristöAgro II Lampaat luomussa Rokua 23.11.2013 Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija ProAgria Oulu/YmpäristöAgro II Lammas luomu vs. tavanomainen Sisätiloissa enemmän tilaa Lampaat (myös kartitsat) laitumelle

Lisätiedot

Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa?

Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa? Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa? -Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Suomessa KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, Kouvola, 5.4.2016 9.10.2013

Lisätiedot

HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA

HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA Lähde: Groupement des associations meunieres des pays de la C.E.E. (G.A.M.), 2.6.1998 (Käännös englannin kielestä, Kauppamyllyjen Yhdistyksen hallituksen hyväksymä)

Lisätiedot

Tuorekasvisten jäljitettävyys Suomessa

Tuorekasvisten jäljitettävyys Suomessa Tuorekasvisten Suomessa Pekka Siiskonen, Anne Piirainen Sari Iivonen, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti Ruralia-instituutti / Sari Iivonen/ Tuorekasvisten 14.2.2014 1 Ruoan alkuperän todentaminen

Lisätiedot

Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta. Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere

Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta. Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere 1 Alkutuotantoilmoitus /Elintarvikelaki 22 Alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta toiminnasta

Lisätiedot

Siirtyisinkö luomuun?

Siirtyisinkö luomuun? Siirtyisinkö luomuun? Uusikaupunki 27.1.2012 Anne Johansson, ProAgria Satakunta KENELLE LUOMU SOPII? Luomu vaatii ammattitaitoa ja kiinnostusta uuden oppimiseen Usein vaaditaan panostamista perusparannuksiin

Lisätiedot

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia 22.8.2012 Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Maatilojen Kehitysnäkymät 2020 Pirkanmaan lähiruoka Maatilojen kehitysnäkymät 2020 tutkimuksen

Lisätiedot

Luomun infopäivä 2016

Luomun infopäivä 2016 Luomun infopäivä 2016 Viitasaari 18.3.2016 Petäjävesi 31.3.2016 Aili Vuorenmaa puh. 050-3952730 30.3.2016 Kotieläintilojen kipukohtia luomuvalvonnassa Kuivituksen järjestäminen Luomueläimille kelpaavan

Lisätiedot

Jäljitettävyyden luominen tuotteisiin ja tuotantoon

Jäljitettävyyden luominen tuotteisiin ja tuotantoon FOODWEST OY Jäljitettävyyden luominen tuotteisiin ja tuotantoon Origo - Alkuperä jäljitettävissä Foodwest Oy 7.1.2013 JÄLJITETTÄVYYDEN LUOMINEN TUOTTEISIIN JA TUOTANTOON 1 JÄLJITETTÄVYYDEN TARKOITUS Jäljitettävyysjärjestelmän

Lisätiedot

REKO. Suoraan tuottajalta kuluttajalle, ilman välikäsiä

REKO. Suoraan tuottajalta kuluttajalle, ilman välikäsiä REKO Suoraan tuottajalta kuluttajalle, ilman välikäsiä REKOn toiminta periaate Lähiruoan myynti- ja jakelumalli REKO:ssa (Rejäl konsumtion Reilua kuluttamista) kuluttajat tilaavat lähiruokatuottajilta

Lisätiedot

Tiesitkö tämän kasvinsuojeluainejäämistä?

Tiesitkö tämän kasvinsuojeluainejäämistä? Tiesitkö tämän kasvinsuojeluainejäämistä? 2 Kasvinsuojeluainejäämät Mikä on kasvinsuojeluaine?...3 Mikä on kasvinsuojeluainejäämä?...4 Kasvinsuojeluaineiden turvallisuusarviointi...5 Kasvinsuojeluaineiden

Lisätiedot

Luomu keittiöissä. Luomuruokaseminaari Mikkeli

Luomu keittiöissä. Luomuruokaseminaari Mikkeli Luomu keittiöissä Luomuruokaseminaari 15.11.2016 Mikkeli Savon koulutuskuntayhtymän asiantuntijayksikkö Edistää kestävän ruokaketjun toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa, mm. lähi- ja luomuruoan käytön

Lisätiedot

Eviran luomuvalvontajärjestelmä

Eviran luomuvalvontajärjestelmä Eviran luomuvalvontajärjestelmä Tarkasta ajantasainen ohjeistus www.evira.fi Satakunnan ELY-keskus Mirella-Katriina Levomäki 14.4.2016 Luomun tuotanto-ohjeet Luomusuunnitelma (ajan tasalla oleva) Kuvaus

Lisätiedot

Solidaarinen maatalous. Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila

Solidaarinen maatalous. Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila Solidaarinen maatalous Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila Työn arvotus Ruoan tuotanto 5 /h Jatkojalostus 10 /h Edunvalvonta 0-15 /h Luomenauraus ym. 20 /h Luennot 40-50 /h Maatila nykymalli Tuotantopanos

Lisätiedot

Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana?

Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana? Kooste luomun ketjubarometrista ja luomualan keskustelutilaisuudesta! Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana? Kaikki 2015, n=336 2013,

Lisätiedot

LEIPÄ ELINTARVIKKEENA

LEIPÄ ELINTARVIKKEENA LEIPÄ ELINTARVIKKEENA LEIPÄ Leipä on osa päivittäistä ruokavaliota Täysjyväleivästä saa runsaasti kuitua ja energiaa päivään Suomalaisten ruokaleivän kulutus oli vuonna 2014 n. 40 kg/hlö. (lähteet: Leipätiedotuksen

Lisätiedot

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä Ruokapalvelut osana elintarvikeketjua Suomessa nautitaan julkisissa ruokapalveluissa n. 380 miljoonaa ateriaa vuodessa, joihin hankitaan

Lisätiedot

Eviran ohje 18222/3. Luomutuotanto 3. Elintarviketuotannon ehdot. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Eviran ohje 18222/3. Luomutuotanto 3. Elintarviketuotannon ehdot. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18222/3 Luomutuotanto 3 Elintarviketuotannon ehdot Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18222/3 Luomutuotanto 3 Elintarviketuotannon ehdot 2014 Eviran ohje 18222/3 Käyttöönotto:

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta

Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta Ryhmäraportti Jenni Kämäri, Anne Laitinen, Anssi Louet, Päivi Mäkimartti, Katri Åström Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Tradenomi (AMK) KEMI/TORNIO 2012

Lisätiedot

Ravinteiden, hiilen ja energian kierto ja virrat - Maatilan tehokas toiminta. Miia Kuisma Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT

Ravinteiden, hiilen ja energian kierto ja virrat - Maatilan tehokas toiminta. Miia Kuisma Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Ravinteiden, hiilen ja energian kierto ja virrat - Maatilan tehokas toiminta Miia Kuisma Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Pieksämäki 14.1.2014 Sisältö Johdanto Ravinteiden ja hiilen kierto

Lisätiedot

Apuvälineitä luomueläintuottajille luomuvalvonnan kirjanpitovaatimuksen toteuttamiseksi

Apuvälineitä luomueläintuottajille luomuvalvonnan kirjanpitovaatimuksen toteuttamiseksi Apuvälineitä luomueläintuottajille luomuvalvonnan kirjanpitovaatimuksen toteuttamiseksi Pirkko Tuominen, ProAgria Pohjois-Savo Anne Johansson, ProAgria Länsi-Suomi Ulla Turunen, ProAgria Pohjois-Karjala

Lisätiedot

Yleistietoa luomuvalvonnasta

Yleistietoa luomuvalvonnasta Yleistietoa luomuvalvonnasta Luomuvalvonta Suomessa ja miten se liittyy laboratorioihin Koulutuksessa ollut aina yleistietoa jostakin sellaisesta aiheesta, joka ei suoraan labroja kosketa, mutta joka liittyy

Lisätiedot

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Riskinarviointiseminaari 6.11.2015 Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Kaija-Leena Saraste Evira/Elintarvikehygienia 06.11.2015

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Työkaluja luomueläintuotannon valvontakäyntiin

Työkaluja luomueläintuotannon valvontakäyntiin Työkaluja luomueläintuotannon valvontakäyntiin Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa Brita Suokas, projektisuunnittelija Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomueläintiloilla-hanke

Lisätiedot

Luomusiipikarjan Syysseminaari , Saarioinen Oy

Luomusiipikarjan Syysseminaari , Saarioinen Oy Luomusiipikarjan Syysseminaari 25.10.2012, Saarioinen Oy Luomutarkastus ja sen suurimmat haasteet. Hankalat tulkinnat ja valvontakäynnit. Kuinka tuottajan tulisi varautua tarkastukseen Satu-Maaria Ahopelto

Lisätiedot

Tiesitkö, että leipä on ekologinen valinta?

Tiesitkö, että leipä on ekologinen valinta? VASTUULLINEN LEIPÄ Tiesitkö, että leipä on ekologinen valinta? Varsinkin täysjyväleipä on osa ympäristöystävällistä ruokavaliota. Suurin osa leivistä valmistetaan käyttämällä vain kasvipohjaisia raaka-aineita.

Lisätiedot

Ajankohtaista elintarvikehygieniasta. 2.5.2016 Evira Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin

Ajankohtaista elintarvikehygieniasta. 2.5.2016 Evira Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin Ajankohtaista elintarvikehygieniasta 2.5.2016 Evira Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin Ajankohtaista 2016 Elintarvikkeiden tuotantoa koskevat täydentävien ehtojen vaatimukset

Lisätiedot

Luomu tuki-info, 7.4. EU:n luomulainsäädännön uudistus Leena Saari, MTK-Uusimaa

Luomu tuki-info, 7.4. EU:n luomulainsäädännön uudistus Leena Saari, MTK-Uusimaa Luomu tuki-info, 7.4 EU:n luomulainsäädännön uudistus Leena Saari, MTK-Uusimaa Tausta Komissio julkaisi asetusehdotuksen 24.3.2014, asetuksen oli tarkoitus tulla voimaan heinäkuussa 2017. Euroopan maat

Lisätiedot

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET)

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) Tämä ohje koskee kalastajia, jotka toimittavat kalastustuotteita alle 5000 kg vuodessa suoraan kuluttajille tai paikalliseen

Lisätiedot

Luomulihan arvoketjutyöryhmä klo MTK

Luomulihan arvoketjutyöryhmä klo MTK Luomulihan arvoketjutyöryhmä 27.11. 2014 klo 10.00-11.30 MTK Työryhmän kokoonpano Nimi Paikalla 19.11. Petteri Mäkelä, naudanlihan tuottaja Fredrik von Limburg Stirum Arto Jokinen, L uomu Nokka Pasi Tamminen,

Lisätiedot

Luomumarkkinoiden tulevaisuudennäkymät Anne Kallinen Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Luomumarkkinoiden tulevaisuudennäkymät Anne Kallinen Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Luomumarkkinoiden tulevaisuudennäkymät 28.11.2016 Anne Kallinen Suomen Gallup Elintarviketieto Oy SISÄLTÖ Luomun kysyntänäkymät - Pro Luomu Luomutuotannon näkymät Mitkä ovat kannattavuusnäkymät? Millainen

Lisätiedot

Kilpailukykyä ja kestävyyttä luomulla

Kilpailukykyä ja kestävyyttä luomulla Kilpailukykyä ja kestävyyttä luomulla Toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila, Pro Luomu ry Twitter: @MarjaRiittaKott Pro Luomu ry Luomualan toimijoiden yhteistyöjärjestö, jonka tehtävänä on edistää luomun

Lisätiedot

Maatalouspolitiikan muutokset Huomisen osaajat, Hämeenlinna Jukka Lassila Luomuliiton puheenjohtaja

Maatalouspolitiikan muutokset Huomisen osaajat, Hämeenlinna Jukka Lassila Luomuliiton puheenjohtaja Maatalouspolitiikan muutokset 29.11.2013 Huomisen osaajat, Hämeenlinna Jukka Lassila Luomuliiton puheenjohtaja Luomuliitto Suomalaisen luomutuottajan edunvalvoja Pienet resurssit - ennakointi, strategia

Lisätiedot

Keruualueiden luomusertifiointi

Keruualueiden luomusertifiointi Keruualueiden luomusertifiointi 19.1.2017 Sampsa Heinonen Evira Neuvoston asetuksen (EY 834/2007) 12 artikla, kohta Luonnonalueilla, metsissä ja maanviljelysalueilla luontaisesti kasvavien kasvien ja niiden

Lisätiedot

Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014

Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014 Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014 SISÄLTÖ 1. Luomutuotannon osuudet 2013 2. Luomutuottajan yrittäjäominaisuudet 3. Luomutuotannossa jatkaminen ja luomuun siirtyminen

Lisätiedot

LUOMUKERUU -ALUEIDEN SERTIFIOINTI BIRGITTA PARTANEN RURALIA-INSTITUUTTI MAISTA LUOMU TERTTI

LUOMUKERUU -ALUEIDEN SERTIFIOINTI BIRGITTA PARTANEN RURALIA-INSTITUUTTI MAISTA LUOMU TERTTI LUOMUKERUU -ALUEIDEN SERTIFIOINTI BIRGITTA PARTANEN RURALIA-INSTITUUTTI MAISTA LUOMU TERTTI 1.10.2016 TAUSTAA LUOMUMETSISTÄ MONEKSI -TIEDOTUSHANKE 2015-2016 Etelä-Savossa toteutetaan Luomumetsistä moneksi

Lisätiedot

EU:N NIMISUOJAJÄRJESTELMÄ ALUEELLISTA IDENTITEETTIÄ RAKENTAMASSA

EU:N NIMISUOJAJÄRJESTELMÄ ALUEELLISTA IDENTITEETTIÄ RAKENTAMASSA EU:N NIMISUOJAJÄRJESTELMÄ ALUEELLISTA IDENTITEETTIÄ RAKENTAMASSA Marjo Särkkä-Tirkkonen HY/Ruralia-instituutti 7.3.2014, Kouvola Taustatietoa nimisuojajärjestelmästä Slow Food, Ark of Taste ja Presidia

Lisätiedot

EHDOTUKSIA WEBWISUN JA KARJAKOMPASSIN VARASTOKIRJANPIDON KEHITTÄMISEEN LUOMUELÄINTUOTANNON OSALTA

EHDOTUKSIA WEBWISUN JA KARJAKOMPASSIN VARASTOKIRJANPIDON KEHITTÄMISEEN LUOMUELÄINTUOTANNON OSALTA EHDOTUKSIA WEBWISUN JA KARJAKOMPASSIN VARASTOKIRJANPIDON KEHITTÄMISEEN LUOMUELÄINTUOTANNON OSALTA ProLuomun Luomumaidon arvoketjutyöryhmä Tikkurila 22.11.2016 Arja Peltomäki Toimijan muistiinpanovelvollisuus

Lisätiedot

10 yleistä kysymystä leivästä. Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin?

10 yleistä kysymystä leivästä. Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin? 10 yleistä kysymystä leivästä Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin? Onko leipä terveellistä? Kyllä Leipä sisältää paljon hyvää kuitua, hiilihydraattia,

Lisätiedot

Luomun uudet tutkimus- ja tuotekehitysinnovaatiot - esimerkkinä maito

Luomun uudet tutkimus- ja tuotekehitysinnovaatiot - esimerkkinä maito Luomun uudet tutkimus- ja tuotekehitysinnovaatiot - esimerkkinä maito Tuomo Tupasela, erikoistutkija, Luke 6.10.2016, Vanha Ylioppilastalo, Helsinki 2 4.10.2016 Luke ja maitotutkimus http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokavisa-vastuullisuusruokaketjussa/tuoteturvallisuus/omavalvonta/elintarvikkeidenkylmaketju-ei-saa-katketa

Lisätiedot

YKSI MERKKI VOI KERTOA ENEMMÄN KUIN TUHAT SANAA -LUOMUTUOTTEIDEN MERKEISTÄ

YKSI MERKKI VOI KERTOA ENEMMÄN KUIN TUHAT SANAA -LUOMUTUOTTEIDEN MERKEISTÄ YKSI MERKKI VOI KERTOA ENEMMÄN KUIN TUHAT SANAA -LUOMUTUOTTEIDEN MERKEISTÄ MARJO SÄRKKÄ-TIRKKONEN, ETM HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Luomuruokatapahtuma, Tertin kartano 1.10.2016 www.helsinki.fi/ruralia

Lisätiedot

Eviran ohje 16038/1. Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa

Eviran ohje 16038/1. Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa Eviran ohje 16038/1 Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa Sivu/sivut 1 / 7 Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet

Lisätiedot

ONNISTUU! LUOMU ON MAHDOLLISTA

ONNISTUU! LUOMU ON MAHDOLLISTA ONNISTUU! LUOMU ON MAHDOLLISTA Savon koulutuskuntayhtymän asiantuntijayksikkö Edistää kestävän ruokaketjun toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa, mm. lähi- ja luomuruoan käytön lisäämistä ja hankintaosaamista

Lisätiedot

Metsien luomusertifiointi Noormarkun Klubi

Metsien luomusertifiointi Noormarkun Klubi Metsien luomusertifiointi 28.9.2016 Noormarkun Klubi Mirella-Katriina Levomäki Satakunnan Ely-keskus 12.10.2016 Luomukeruutoiminnasta Satakunnassa Luomukeruutoiminta on Satakunnassa erittäin vähäistä Ajoittain

Lisätiedot

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista MMM /RO/ETU Luettelo 15.11.2016 mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista Asetukset muodostavat kolme kokonaisuutta: 1) perusasetus:

Lisätiedot

Luomu ammattikeittiöissä. Näe hyvä LÄHELLÄSI -seminaari 29.1.2014

Luomu ammattikeittiöissä. Näe hyvä LÄHELLÄSI -seminaari 29.1.2014 Luomu ammattikeittiöissä Näe hyvä LÄHELLÄSI -seminaari 29.1.2014 EkoCentria lyhyesti Kehittämisyksikkö, joka edistää kestävien valintojen toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa Rahoitukset maa- ja metsätalousministeriö,

Lisätiedot

Luomuliitto. Luomulehti

Luomuliitto. Luomulehti Luomuliitto Alueelliset luomuyhdistykset ympäri Suomea Luomutuottajien edunvalvonta Asiantuntijapalvelu ja mentor-toiminta Pienimuotoisen elintarvikejalostuksen edistäminen Luomulehti Luomulehti Ammattitaito

Lisätiedot

Alkutuotannon tuotteiden etämyynnistä ja REKOtoiminnasta

Alkutuotannon tuotteiden etämyynnistä ja REKOtoiminnasta Alkutuotannon tuotteiden etämyynnistä ja REKOtoiminnasta Pirjo Korpela Yleistä alkutuotannosta Hygieniapaketin mukaan myynti suoraan kuluttajille on suljettu ulos alkutuotannon toiminnasta Kuitenkin pienimuotoisesta

Lisätiedot

Luonnonmukainen tuotanto

Luonnonmukainen tuotanto Luonnonmukainen tuotanto Ympäristötuen erityistuki: luomusopimus 1 Luomusopimuksen yleiset edellytykset Uusi digiala/ sopimusala Vuokrasopimukset voimassa vähintään koko sopimuskauden Sopimuksen ulkopuolelle

Lisätiedot

Ajankohtaista luomuvalvonnasta

Ajankohtaista luomuvalvonnasta Ajankohtaista luomuvalvonnasta Luomusiipikarjan syysseminaari Saarioinen Oy, Tampere 1 Merja Manninen merja.manninen@evira.fi Luomujaosto Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 2 Eläintuotanto Eviran ohje 18217/2

Lisätiedot

Transmission of an established geographical indication of spirit drinks

Transmission of an established geographical indication of spirit drinks Transmission of an established geographical indication of spirit drinks I. TEKNINEN ASIAKIRJA 1.Nimi ja tyyppi a. Rekisteröitävä nimi / rekisteröitävät nimet Suomalainen Vodka (fi) Finsk Vodka (sv) Vodka

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI

HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Luomukotieläinten olot ja valvonta Mikkeli 26.1.2016 Brita Suokas, projektisuunnittelija Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomueläintiloilla-hanke HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET

Lisätiedot

Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen

Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen 2020 1 Tärkeimpiä alueellisia tavoitteita: Luonnonmukaisen tuotannon lisääminen ja monipuolistaminen Luomukotieläintuotannon

Lisätiedot

Tilataan, Luomua! Sisältö. Jaska Nuutila, mikä mies? Luomu nyt EU:n ohjeet Suomen ohjeet Syyt luomuun Kuluttajien toiveet Tulevaisuus Luomuliitto

Tilataan, Luomua! Sisältö. Jaska Nuutila, mikä mies? Luomu nyt EU:n ohjeet Suomen ohjeet Syyt luomuun Kuluttajien toiveet Tulevaisuus Luomuliitto Tilataan, Luomua! Jaakko Nuutila Sisältö Jaska Nuutila, mikä mies? Luomu nyt EU:n ohjeet Suomen ohjeet Syyt luomuun Kuluttajien toiveet Tulevaisuus Luomuliitto 1 Luomu nyt Suomi on jäljessä muista maista

Lisätiedot

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lapissa

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lapissa Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lapissa KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, 4.11.2014 Rovaniemi Omavarainen Lappi 9.10.2013 1 Yleisenä tavoitteena Suomessa on lähiruoan tuotannon

Lisätiedot

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari 18.9.2012 Heikki Juutinen Elintarvikeala muutoksessa 1. Ruuan kysyntä kasvaa maailmalla 2. Kuluttajat haluavat tietää, missä ja miten

Lisätiedot

Luomuviljelyn keinot ravinnekierrätyksessä Mikko Rahtola Hankekoordinaattori Luonnonvarakeskus (Luke)

Luomuviljelyn keinot ravinnekierrätyksessä Mikko Rahtola Hankekoordinaattori Luonnonvarakeskus (Luke) Luomuviljelyn keinot ravinnekierrätyksessä 14.12.2016 Mikko Rahtola Hankekoordinaattori Luonnonvarakeskus (Luke) 1 AIHEET Maatalouden ravinteiden iso kuva Luomun tavoitteet ja keinot ravinnekierrätyksessä

Lisätiedot

Luomuviljasta leiväksi, valvonnasta myyntiargumentti? Luomuvalvontapäivä Mikkeli Jaana Elo KoKo Palvelut

Luomuviljasta leiväksi, valvonnasta myyntiargumentti? Luomuvalvontapäivä Mikkeli Jaana Elo KoKo Palvelut Luomuviljasta leiväksi, valvonnasta myyntiargumentti? Luomuvalvontapäivä Mikkeli 17.3.2016 Jaana Elo KoKo Palvelut EU-tasoinen lainsäädäntöä Neuvoston asetus 834 /2007 Neuvosto ja parlamentti: periaatteet

Lisätiedot

Ruokaketjun toimijoiden näkemyksiä luomusta. Jaakko Nuutila,

Ruokaketjun toimijoiden näkemyksiä luomusta. Jaakko Nuutila, Ruokaketjun toimijoiden näkemyksiä luomusta Jaakko Nuutila, 6.10.2015 Osana kokonaisuutta Väitöstutkimus, jossa tarkastellaan luomuketjua osana suomalaista elintarvikejärjestelmää ja esitetään keinoja,

Lisätiedot

Maaperä ravinnon laadun ja riittävyyden kulmakivenä

Maaperä ravinnon laadun ja riittävyyden kulmakivenä Maaperä ravinnon laadun ja riittävyyden kulmakivenä Sanna Kanerva ja Helena Soinne Helsinki Insight aamukahviseminaari 26.10.2012 29.10.2012 1 Maaperä elämän ylläpitäjä ja ekosysteemipalvelujen tuottaja

Lisätiedot

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Huomisen Osaajat hanke KASVUA HÄMEESSÄ HUOMISEN HÄMÄLÄINEN RUOKA Maatilamyynnin omavalvontaneuvoja koulutus MAATILAMYYNNIN MAHDOLLISUUDET- RAJOITTAVA

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi

Lisätiedot

Savo-Karjalan Luomuyhdistys ry

Savo-Karjalan Luomuyhdistys ry Savo-Karjalan Luomuyhdistys ry Kuva: Savo-Karjalan Luomuyhdistys Savo-Karjalan Luomuyhdistys ry Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan luomutoimijoiden edunvalvontaa jäseniä yli 200 Tervetuloa mukaan! jäsenmaksut

Lisätiedot

Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I

Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I Liitteiden 1-3 päivitys vuosille 2016-2017 Liite 1. Kasvintuotannon edellytysten ja kasvinterveyden toimenpiteet 2016-2017 Kasvintuotannon

Lisätiedot

LOHASPACK 2011-14 LOHAS etnografia

LOHASPACK 2011-14 LOHAS etnografia LOHASPACK 2011-14 LOHAS etnografia Satu Jokinen Pakkaustutkimus PTR ry Loistava Paketti! 9.4.2014 Tavoite Lisätä ymmärrystä LOHAS-kuluttajien ostopäätösprosesseista Todentaa kyselytutkimuksessa mitattuja

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus, Marika A-A 1

Pirkanmaan ELY-keskus, Marika A-A 1 13.4.2015 Pirkanmaan ELY-keskus, Marika A-A 1 Sitoumus luonnonmukaisesta tuotannosta Pirkanmaan ELY-keskus, Marika A-A 13.4.2015 korvausmuodot luomusopimus luomusitoumus Erityisympäristötukisopimus: perinnebiotoopin

Lisätiedot

Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus. 26.8.2015 Tuulikki Lehto

Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus. 26.8.2015 Tuulikki Lehto Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus 26.8.2015 Tuulikki Lehto Evira / VALO / TUTU / RATI Elintarvikkeesta annettavat tiedot Pakatut tuotteet

Lisätiedot

Rokua Geopark. Ohje yrityksille Rokua Geopark logon käyttämisestä

Rokua Geopark. Ohje yrityksille Rokua Geopark logon käyttämisestä Rokua Geopark Ohje yrityksille Rokua Geopark logon käyttämisestä Rokua Geopark ohjausryhmä 24.3.2011 Taustaa Rokua Geopark on perustettu edistämään Oulujokilaakson, Rokuan ja Oulujärven alueiden elinkeinotoimintaa,

Lisätiedot

Muuttuva lihankulutus. Miten ja miksi suomalaiset syövät lihaa?

Muuttuva lihankulutus. Miten ja miksi suomalaiset syövät lihaa? Muuttuva lihankulutus. Miten ja miksi suomalaiset syövät lihaa? Johanna Mäkelä, Kuluttajatutkimuskeskus Sari Forsman-Hugg, MTT ProAgrian ja MTT:n Sikatalouden seminaari 2.6.2010 Vantaa Miksi lihankulutus

Lisätiedot

Hedelmähillojen, hyytelöiden ja marmeladien koostumus ja pakkausmerkinnät ohje valvojille ja toimijoille

Hedelmähillojen, hyytelöiden ja marmeladien koostumus ja pakkausmerkinnät ohje valvojille ja toimijoille Esittelijä Niina Matilainen Sivu/sivut 1 / 9 Hedelmähillojen, hyytelöiden ja marmeladien koostumus ja pakkausmerkinnät Hedelmähilloista, hyytelöistä ja marmeladeista sekä makeutetusta kastanjasoseesta

Lisätiedot