Kopiokoneen käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kopiokoneen käyttöohje"

Transkriptio

1 Käyttöohjeet Kopiokoneen käyttöohje Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Kopiointi Vianmääritys Käyttäjän työkalut (Kopiokone) Huomautuksia Tekniset tiedot Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä ne helposti saatavilla tulevaa käyttöä varten. Tutustumalla ohjeisiin varmistat laitteen turvallisen ja asianmukaisen käytön.

2 Johdanto Tässä ohjeessa on esitetty tuotteen käyttö ja huolto yksityiskohtaisesti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa turvallisuutesi varmistamiseksi. Säilytä ohje paikassa, josta se on helposti saatavilla. Tärkeää Ohjeen sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä huomautusta. Yhtiö ei vastaa missään tapauksessa suorista, epäsuorista, satunnaisista tai seuraamuksellisista vahingoista tai haitoista, jotka johtuvat koneen käsittelystä tai käytöstä. Huomautuksia Kuvien laitteet voivat hieman poiketa omistamastasi laitteesta. Kaikkia lisävarusteita ei ehkä ole saatavana kaikissa maissa. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä. Laserturvallisuus: Tämä laite on luokan 1 laserlaite, joka on turvallinen toimistokäytössä. Laite sisältää 5 milliwatin GaA- IAs-laserdiodin, joka toimii nanometrin aallonpituudella. Suoran (tai epäsuorasti heijastuneen) lasersäteen osuminen silmiin voi aiheuttaa vakavan silmävamman. Varotoimenpiteillä ja suojalukituksilla on pyritty estämään käyttäjän altistuminen lasersäteilylle. Seuraava tarra on kiinnitetty laitteen taakse. Varoitus: Muiden kuin käyttöohjeessa mainittujen hallintalaitteiden tai säätöjen käyttö tai toimenpiteiden suorittaminen voi altistaa terveydelle haitalliselle säteilylle. Huomautuksia: Tässä käyttöohjeessa on käytetty kahta eri mittayksikköjärjestelmää. Käytä metriyksikköjä tämän laitteen kanssa. Hyvän kopiolaadun varmistamiseksi toimittaja suosittelee käyttämään toimittajan alkuperäistä väriainetta. Toimittaja ei ole vastuussa mistään vahingoista tai kuluista, jotka aiheutuvat muiden kuin toimittajan alkuperäisten osien käytöstä toimistolaitteissa. Virtalähde V, 50/60 Hz, vähintään 4 A. Kytke virtajohto edellä esitetyn tyyppiseen virtalähteeseen. Lisätietoja virtalähteestä, katso: s.57 Virtalähde.

3 Laitteen käyttöohjeet Seuraavissa ohjeissa on selvitetty laitteen toiminnot. Katso lisätietoja toiminnoista vastaavista käyttöohjeista. Kutakin laitetyyppiä varten on omat käyttöohjeet. Adobe Acrobat Reader tarvitaan, jos käyttöohjeita halutaan tarkastella PDFmuodossa. Yleiset asetukset Ohje sisältää yleistietoja laitteesta, ja siinä selvitetään järjestelmäasetukset (paperikasetit, pääkäyttäjän työkalut jne.) ja vianetsintätoimet. Verkko-opas Ohjeessa selvitetään laitteen ja tietokoneen asetukset verkkokäyttöä varten. Kopiokoneen käyttöohje (tämä ohje) Ohjeessa selvitetään laitteen toiminnot ja vianmääritys, kun sitä käytetään kopiokoneena. Tulostimen ja skannerin käyttöohje Ohjeessa selvitetään järjestelmäasetukset, toiminnot, vianetsintä ja laitteen käyttö tulostimena tai skannerina. Muut käyttöohjeet Laitteen käyttöohjeet Turvallisuustiedot Kopioinnin pikaohje Tulostimen ja skannerin pikaohje i

4 SISÄLLYSLUETTELO Laitteen käyttöohjeet...i Huomautus...1 Käyttöohjeen merkintätavat...2 Lisävarusteita edellyttävät toiminnot...3 Turvallisuustiedot...4 Turvallisuus käytön aikana...4 RVAROITUS- ja RTÄRKEÄÄ-tarrojen sijoittaminen...6 Tietoja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttäjille...7 Käyttäjät EU-maissa, Sveitsissä ja Norjassa...7 Muut käyttäjät...7 Ohjauspaneeli...8 Näyttö...9 Näytön viestit ja näppäinten käyttäminen...10 Virran kytkeminen...11 Päävirran kytkeminen...11 Käyttövirran kytkeminen...11 Käyttövirran katkaiseminen...12 Päävirran katkaiseminen...12 Energian säästäminen Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Alkuperäiset asiakirjat...13 Suositellut koot ja painot...13 Alkuperäisten vakiokoot...15 Puuttuva kuva-alue...15 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen...16 Alkuperäinen suunta...16 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen valotuslasille...16 Alkuperäisten asettaminen syöttölaitteeseen...17 Vakiokokoisten alkuperäisten asettaminen...17 Vakiokoosta poikkeavien alkuperäisten asettaminen Kopiointi Perustoiminnot...21 Kopiointi ohisyöttötasolta...22 Muut kopiointitoiminnot...26 Valotuksen säätö...26 Alkuperäisen tyypin valinta...26 Kopiopaperin valinta...27 Esiasetettu pienennys-/suurennussuhde...27 Zoomaus...28 Lajittelu...29 Sarjojen lukumäärän muuttaminen...29 Kaksipuoleisuus...30 Yhdistäminen arkin yhdelle puolelle...32 Yhdistäminen arkin kahdelle puolelle...33 Sarjakopiointi...35 ii

5 3. Vianmääritys Jos laite ei toimi...37 Kun näytössä näkyy viesti...37 Jos kopiot ovat epätarkkoja...38 Jos kopioiminen ei onnistu...39 Kun muisti on täynnä...40 B Paperin lisääminen...41 Paperin lisääminen...41 Kiinteäsuuntainen paperi tai kaksipuolinen paperi...42 D Väriaineen lisääminen...44 Väriaineen käsittely...44 Väriaineen säilytys...45 Käytetty väriaine...45 Väriaineen poistaminen...46 Väriaineen lisääminen Käyttäjän työkalut (Kopiokone) Käyttäjän työkalujen käyttö (Kopiokone)...49 Oletusasetusten muuttaminen...49 Käyttäjän työkaluista poistuminen...50 Asetukset, joita voi muuttaa Käyttäjän työkaluilla...51 Autom. kasetinvaihto...51 Alkuperäisen asetukset...51 Kaksipuoleisuusasetus...51 Suunta...52 Enimmäismäärä...52 Alkup. laskurin näyttö...52 Mittasuhde...52 Valmis P/S-järj...53 Kaksipuoleisen reunat...53 Kirjelomakkeen asetukset Huomautuksia Yleisiä ohjeita...55 Minne laite tulisi sijoittaa...56 Laiteympäristö...56 Siirtäminen...56 Virtalähde...57 Pääsy laitteelle...58 Laitteen ylläpito...59 Valotuslasin puhdistaminen...59 Valotuslasin kannen puhdistaminen...59 Syöttölaitteen puhdistaminen Tekniset tiedot Yhdistelmäkaavio...61 Lisätietoja...62 HAKEMISTO iii

6 iv

7 Huomautus Tärkeää Älä kopioi tai tulosta mitään, minkä jäljentäminen on laissa kiellettyä. Seuraavien materiaalien kopioiminen tai tulostaminen on yleensä lailla kielletty: setelit, leimamerkit, obligaatiot, osaketodistukset, pankkivekselit, shekit, passit, ajokortit. Edellä oleva luettelo on vain esimerkki, eikä sen ole tarkoitus olla kaikenkattava. Emme ota mitään vastuuta sen täydellisyydestä tai tarkkuudesta. Jos sinulla on kysymyksiä tiettyjen materiaalien kopioinnista tai tulostuksesta, ota yhteys lainopilliseen neuvonantajaasi. 1

8 Käyttöohjeen merkintätavat Symbolit Tässä ohjekirjassa käytetään seuraavia symboleita. R VAROITUS: Symboli viittaa vaaratilanteeseen, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan henkilövahingon, jos laitetta käytetään väärin ja symbolin alla olevien ohjeiden vastaisesti. Muista lukea kaikki tämän käyttöohjeen Turvallisuustiedot. R TÄRKEÄÄ: Symboli viittaa vaaratilanteeseen, joka voi aiheuttaa lievän tai keskivaikean henkilövahingon tai omaisuusvahingon ilman henkilövahinkoja, jos laitetta käytetään symbolin alla olevien ohjeiden vastaisesti. Muista lukea kaikki tämän käyttöohjeen Turvallisuustiedot. * Edellä mainitut ohjeet on tarkoitettu lisäämään käyttäjän turvallisuutta. Tärkeää Jos symboliin liittyvää ohjetta ei noudateta, paperi voi juuttua laitteeseen, alkuperäinen voi vaurioitua tai tietoja voi kadota. Lue ohjeet tarkoin. Valmistelut Symbolin yhteydessä annetaan käyttöä ennen tarvittavia tietoja tai valmisteluohjeita. Symbolin yhteydessä kerrotaan käyttöön liittyvistä varotoimista tai häiriötilanteen jälkeen tarvittavista toimista. Rajoitus Symbolin yhteydessä annetaan numeeriset raja-arvot tai kerrotaan toiminnoista, joita ei voi käyttää yhdessä tai olosuhteista, joissa tiettyä toimintoa ei voi käyttää. Viite Symboli viittaa laitteen muihin ohjeisiin. [ ] Laitteen näytön näppäimet. { } Laitteen ohjauspaneelin näppäimet. 2

9 Lisävarusteita edellyttävät toiminnot Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä, kun asennettuna on kaksipuolinen syöttölaite: Kaksipuoleinen: 2-puoleinen 2-puoleinen Yhdistä arkin yhdelle puolelle: Yksi sivu kaksipuoleisena Yhdistä arkin yhdelle puolelle Kaksi sivua kaksipuoleisina Yhdistä arkin yhdelle puolelle Yhdistä arkin kahdelle puolelle: Kaksi sivua kaksipuoleisina Yhdistä arkin kahdelle puolelle Neljä sivua kaksipuoleisina Yhdistä arkin kahdelle puolelle Sarjakopiointi: 2-puoleinen 1-puoleinen 3

10 Turvallisuustiedot Laitetta käytettäessä tulee aina noudattaa seuraavia varotoimenpiteitä. Turvallisuus käytön aikana Käyttöohjeessa käytetään seuraavia tärkeitä symboleja: R VAROITUS: Osoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen, jos ohjeita ei noudateta. R TÄRKEÄÄ: Osoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi aiheuttaa lievän tai kohtalaisen loukkaantumisen tai vahinkoa omaisuudelle, jos ohjeita ei noudateta. R VAROITUS: Irrota virtajohto (vetämällä pistokkeesta, ei johdosta), jos virtajohto tai pistoke rispaantuu tai muuten vahingoittuu. Jotta et saisi vaarallista sähköiskua tai altistuisi lasersäteilylle, älä avaa muita kuin tässä ohjeessa mainittuja kansia tai ruuveja. Katkaise virta ja irrota virtajohto (vetämällä pistokkeesta, ei johdosta), jos jokin seuraavista tapahtuu: Laitteeseen roiskuu jotain. Epäilet, että laite tarvitsee huoltoa tai korjausta. Laitteen ulkoinen kotelo on vahingoittunut. Älä hävitä vuotanutta tai käytettyä värikasetteja polttamalla. Väriaineen jauhe saattaa leimahtaa altistuessaan avotulelle. Ne voidaan hävittää valtuutetun jälleenmyyjän kautta. Käytetyt väriainesäiliöt tulee hävittää paikallisten säännösten mukaisesti. Kytke laite vain tämän ohjeen alussa kuvattuun virtalähteeseen. Kytke virtajohto suoraan seinäpistorasiaan. Älä käytä jatkojohtoa. Älä vahingoita tai katkaise virtajohtoa tai tee siihen mitään muutoksia. Älä aseta painavia tavaroita virtajohdon päälle. Älä vedä virtajohtoa kovaa tai taivuta sitä tarpeettomasti. Muuten tuloksena voi olla sähköisku tai tulipalo. Älä pidä laitetta syttyvien nesteiden, kaasujen ja aerosolien läheisyydessä. Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Älä hävitä käytettyä väriainetta tai väriainesäiliöitä polttamalla. Väriaineen jauhe saattaa leimahtaa altistuessaan avotulelle. 4

11 R TÄRKEÄÄ: Suojaa laite kosteudelta ja kosteilta sääoloilta, kuten sateelta tai lumelta. Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin liikutat laitetta. Kun siirrät laitetta, pidä huoli, ettei virtajohto vahingoitu laitteen alla. Kun irrotat virtajohdon pistorasiasta, vedä aina pistokkeesta (ei johdosta). Älä anna paperiliittimien, niittien tai muiden pienten metalliesineiden joutua laitteen sisään. Säilytä väriaine (käytetty tai käyttämätön) ja väriainesäiliö lasten ulottumattomissa. Ajattele ympäristöä: älä hävitä laitetta tai käytettyjä tarvikkeita talousjätteiden mukana. Ne voidaan hävittää valtuutetulla jälleenmyyjällä. Laitteen sisäosat voivat olla todella kuumia. Älä koske osiin, joissa lukee Hot Surface (kuuma pinta). Seurauksena voi olla palovamma. Suojaa laite kosteudelta ja pölyltä. Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Älä aseta laitetta epävakaalle tai kaltevalle alustalle. Jos laite kaatuu, seurauksena voi olla loukkaantuminen. Kun valinnainen lisäpaperikasetti on asennettu, älä työnnä pääyksikön yläosaa vaakatasossa. Jos lisäpaperikasetti irtoaa peruslaitteesta, seurauksena voi olla loukkaantuminen. Jos laitetta käytetään suljetussa tilassa, huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Säilytä väriaine (käytetty tai käyttämätön) ja väriainesäiliö lasten ulottumattomissa. Jos hengität väriainetta tai käytettyä väriainetta, kurlaa runsaalla vedellä ja mene raittiiseen ilmaan. Ota tarvittaessa yhteys lääkäriin. Jos väriainetta tai käytettyä väriainetta joutuu silmiin, huuhtele silmät välittömästi runsaalla vedellä. Ota tarvittaessa yhteys lääkäriin. Jos nielet väriainetta tai käytettyä väriainetta, laimenna väriaine juomalla runsaasti vettä. Ota tarvittaessa yhteys lääkäriin. Vältä väriaineen joutumista vaatteille tai iholle, kun poistat juuttunutta paperia tai vaihdat väriainetta. Jos väriainetta joutuu iholle, pese iho perusteellisesti vedellä ja saippualla. Jos väriainetta joutuu vaatteille, pese kylmällä vedellä. Kuuma vesi kiinnittää väriaineen kankaaseen ja tahraa voi olla mahdoton poistaa. 5

12 RVAROITUS- ja RTÄRKEÄÄ-tarrojen sijoittaminen Laitteessa on RVAROITUS- ja RTÄRKEÄÄ-tarroja alla esitetyissä paikoissa. Jotta käyttö olisi turvallista, noudata ohjeita ja käsittele laitetta niiden mukaisesti. Laitteen sisäosat tulevat hyvin kuumiksi. Älä koske niihin. Muuten voit saada palovamman. ARK20S A 6

13 Tietoja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttäjille Käyttäjät EU-maissa, Sveitsissä ja Norjassa Tuotteemme sisältävät laadukkaita komponentteja, joiden suunnittelussa on pyritty helpottamaan niiden kierrätystä. Tuotteissamme tai tuotepakkauksissa on alla oleva symboli. Symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa käsitellä yhdyskuntajätteenä. Se on hävitettävä erikseen käytettävissä olevien asianmukaisten palautus- ja keräysjärjestelmien avulla. Näitä ohjeita noudattamalla varmistat, että tuote käsitellään oikein, ja autat ehkäisemään sen aiheuttamia ympäristö- ja terveyshaittoja. Tuotteiden kierrättäminen auttaa säästämään luonnonvaroja ja suojelemaan ympäristöä. Jos haluat tarkempia tietoja tämän tuotteen keräys- ja kierrätysjärjestelmistä, ota yhteyttä laitteen myyntiliikkeeseen, jälleenmyyjään tai myynti- tai huoltoedustajaan. Muut käyttäjät Jos haluat hävittää tuotteen, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, tuotteen ostopaikkaan, paikalliseen jälleenmyyjään tai myynti- tai huoltoedustajaan. 7

14 Ohjauspaneeli ARK018S 1. {Kopiokone}-näppäin Tällä näppäimellä voit ottaa käyttöön kopiokoneen. 2. Merkkivalot Näyttävät virheet ja laitteen tilan. h: Virheen merkkivalo Katso Yleiset asetukset. D: Lisää väriainetta -merkkivalo Katso s.44 D Väriaineen lisääminen. B: Lisää paperia -merkkivalo Katso s.41 B Paperin lisääminen. 3. Näyttö Näyttää toimintatilan ja viestit. 4. Valintanäppäimet Vastaavat näytön komentoja. Painamalla voit valita vastaavan toiminnon. 5. Siirtymisnäppäimet Painamalla voit valita toiminnon. {U}: siirry ylöspäin {T}: siirry alaspäin {V}: siirry oikealle {W }: siirry vasemmalle Viite Katso s.10 Näytön viestit ja näppäinten käyttäminen. 6. {Käyttäjän työkalut/laskuri}-näppäin Paina, jos haluat muuttaa oletusasetuksia tai toimintoparametreja tarpeen mukaan. 7. {Tyhjennä valinnat} -näppäin Painamalla voit tyhjentää nykyiset asetukset. 8. {Tyhjennä/Seis}-näppäin Tyhjennä: tyhjentää syötetyt lukuarvot. Seis: pysäyttää kopioinnin. 9. Päävirran merkkivalo Merkkivalo palaa, kun virta on kytketty käyttökytkimestä. Viite s.11 Virran kytkeminen 10. Käyttökytkin (Päällä-merkkivalo) Tällä painikkeella voit kytkeä laitteeseen käyttövirran. Käyttövirran merkkivalo syttyy. Voit katkaista virran painamalla painiketta uudelleen. Näppäin ei ole käytössä skannauksen aikana tai kun skannauksen oletusasetuksia säädetään. Viite s.11 Virran kytkeminen 11. {Kaksipuoleisuus}-näppäin Tekee kaksipuoleisia kopioita. Viite Katso s.30 Kaksipuoleisuus. 8

15 12. {Yhd./Sarja}-näppäin Tällä voit tehdä yhdistettyjä kopioita tai sarjakopioita. Viite s.32 Yhdistäminen arkin yhdelle puolelle s.33 Yhdistäminen arkin kahdelle puolelle s.35 Sarjakopiointi 13. {Lajittelu}-näppäin Lajittelee kopiot automaattisesti. 14. {Vaaleampi} ja {Tummempi} Painamalla näitä näppäimiä voit muuttaa kuvan tummuusasetusta. Kuvan tummuusasteita on viisi vaaleimmasta tummimpaan. 15. {Poistu}-näppäin Tätä painamalla voit perua toiminnon tai palata edelliseen näyttöön. 16. {Alkuperäinen} -näppäin Paina valitaksesi alkuperäisen tyypin asetukseksi joko [Alkuperäinen 1 (teksti)] tai [Alkuperäinen 2 (kuva)]. Kun alkuperäisen tyyppi on valittu, vastaava merkkivalo syttyy. 17. {OK}-näppäin Tällä näppäimellä voit valita tai syöttää lukuarvon. 18. Numeronäppäimet Näillä näppäimillä voit syöttää lukuarvoja. 19. {Aloita}-näppäin Tällä näppäimellä voit käynnistää skannauksen tai lähetyksen. Näyttö Tämä osio kertoo, kuinka näyttöä luetaan ja kuinka valintanäppäimiä käytetään kopiointinäytössä. Oletusasetusten mukaisesti kopiointinäyttö tulee esiin, kun laitteeseen kytketään virta. Kopioinnin aloitusnäyttö FI ABU018S 1. Toimintatila tai viestit. 2. Viestit ja valittu kasetti näkyvät tässä. Valittuna oleva kohde näkyy suluissa. 3. Määritetty kopiomäärä. 4. Pienennys- tai suurennussuhde. 9

16 Näytön viestit ja näppäinten käyttäminen Tämä osio kertoo, kuinka näyttöä luetaan ja kuinka valintanäppäimiä käytetään kopiointinäytössä FI ARK002S 1. Valintanäppäimet Vastaavat näytön alimmalla rivillä olevia toimintoja. Esimerkki: kopioinnin aloitusnäyttö Kun tässä ohjeessa kehotetaan painamaan [Pien.]-näppäintä, paina vasemmanpuoleista valintanäppäintä. Kun tässä ohjeessa kehotetaan painamaan [Suur.]-näppäintä, paina keskimmäistä valintanäppäintä. Kun tässä ohjeessa kehotetaan painamaan [Zoomaus]-näppäintä, paina oikeanpuoleista valintanäppäintä. 2. {Poistu}-näppäin Tätä painamalla voit perua toiminnon tai palata edelliseen näyttöön. 3. {OK}-näppäin Tällä näppäimellä voit valita tai määrittää lukuarvon. 4. Nuolinäppäimet Näitä painamalla kohdistin liikkuu kuhunkin suuntaan kohta kerrallaan. Paina vastaavaa nuolinäppäintä, kun tässä ohjeessa esiintyy jokin seuraavista: {U}, {T}, {V}, tai {W }. 10

17 Virran kytkeminen Laitteessa on kaksi virtakytkintä. Käyttökytkin (ohjauspaneelin oikealla puolella) Tällä näppäimellä voit käynnistää laitteen. Kun laite on lämmennyt, voit käyttää sitä. Käyttövirran kytkeminen A Paina käyttökytkintä. Päällä-merkkivalo syttyy. Päävirtakytkin (laitteen vasemmalla puolella) Tämän kytkeminen pois päältä saa ohjauspaneelin päävirran merkkivalon sammumaan. Kun merkkivalo on sammunut, laitteessa ei ole enää virtaa. Tämä laite siirtyy automaattisesti virransäästötilaan tai kytkee itsensä pois päältä, mikäli sitä ei käytetä vähään aikaan. Katso Yleiset asetukset. Päävirran kytkeminen ARK005S Jos virta ei kytkeydy, kun käyttökytkintä painetaan, varmista, että päävirta on kytketty. Jos päävirtaa ei ole kytketty, kytke se. A Varmista, että virtajohto on kytketty tiukasti seinäpistokkeeseen. B Kytke päävirta päälle. Päävirran merkkivalo syttyy. ABU020S Tärkeää Älä katkaise päävirtaa heti kun olet kytkenyt sen päälle. Se saattaa vahingoittaa muistia, mikä johtaa virheelliseen toimintaan. 11

18 Käyttövirran katkaiseminen A Varmista, että valotuslasin kansi tai syöttölaite on asetettu oikein. B Paina käyttökytkintä. Käyttövirran merkkivalo sammuu. Seuraavissa tilanteissa merkkivalo ei sammu, vaikka painat käyttökytkintä, vaan alkaa vilkkua: Tiedonsiirto ulkoisen laitteen kanssa on meneillään. Päävirran katkaiseminen ARK005S Tärkeää Älä katkaise virtaa päävirtakytkimestä, jos käyttövirran merkkivalo palaa tai vilkkuu. Se saattaa vahingoittaa muistia. Varmista ennen päävirran katkaisemista, että käytettävissä olevan muistin määrä skannerinäytössä on 100%. Ennen kuin vedät pistokkeen irti, varmista, että päävirta on katkaistu. Jos näin ei tehdä, muisti saattaa vahingoittua. A Varmista, että käyttövirran merkkivalo ei pala. B Katkaise päävirta. Päävirran merkkivalo sammuu. Energian säästäminen -Automaattinen virrankatkaisu / Virransäästö Laitteen virta katkeaa automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Tätä toimintoa kutsutaan nimellä Automaattinen virrankatkaisu. Automaattisen virrankatkaisun aikaasetusta voi muuttaa. Katso Yleiset asetukset. Automaattinen virrankatkaisu ei toimi seuraavissa tapauksissa: Näyttöön tulee varoitusviesti. Näyttöön tulee huoltokutsuviesti. On ilmennyt paperitukos. Laitteen kansi on auki. Viesti Lisää väriä tulee näyttöön. Väriainetta lisätään. Näytössä on Käyttäjän työkalut - valikko. Laite lämpenee. Tulostin tai muu toiminto on aktiivinen. Toimintoja on lykätty tulostuksen takia. Tietojen vastaanoton merkkivalo palaa tai vilkkuu. 12

19 1. Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Alkuperäiset asiakirjat Suositellut koot ja painot Metrijärjestelmä Alkuperäisen paikka Alkuperäisen koko Alkuperäisen paino Valotuslasi Enintään A4 -- Kaksipuoleinen syöttölaite Tuumajärjestelmä Yksipuoliset alkuperäiset A4L - A5KL Kaksipuoleiset alkuperäiset: A4L - A5L g/m g/m 2 Alkuperäisen paikka Alkuperäisen koko Alkuperäisen paino Valotuslasi Enintään 8 1 / 2 " 14" -- Kaksipuoleinen syöttölaite Yksipuoliset alkuperäiset 8 1 / 2 " 14"L / 2 " 8 1 / 2 "KL Kaksipuoleiset alkuperäiset: 8 1 / 2 " 14"L / 2 " 8 1 / 2 "L lb lb. Voit asettaa syöttölaitteeseen noin 50 alkuperäistä, jos paino on 80 g/m 2. Älä aseta syöttölaitteeseen alkuperäisiä, jotka ovat painoltaan alle 17 lb tai pituudeltaan yli 13 tuumaa. Aseta ne valotuslasille. 13

20 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Alkuperäiset, joita ei voi asettaa syöttölaitteeseen 1 Seuraavan tyyppisten alkuperäisten asiakirjojen asettaminen syöttölaitteeseen voi aiheuttaa paperitukoksen tai vaurioittaa alkuperäisiä asiakirjoja. Aseta nämä alkuperäiset asiakirjat valotuslasille. Muut kuin kohdassa s.13 Suositellut koot ja painot määritetyt alkuperäiset asiakirjat Nidotut tai muuten toisiinsa kiinnitetyt alkuperäiset Rei itetyt tai repeytyneet alkuperäiset Taipuneet, taivutetut tai rypistyneet alkuperäiset Liimatut alkuperäiset Pinnoitetut alkuperäiset, kuten taidepaperi, alumiinifolio, hiilipaperi tai sähköä johtava paperi Rei illä viivoitetut alkuperäiset Alkuperäiset, joissa on hakumerkkejä, osoitetarroja tai muita ulkonevia osia Takertuvat alkuperäiset, kuten kuultopaperi Ohuet, taipuisat alkuperäiset Paksut alkuperäiset, kuten postikortit Sidotut alkuperäiset, kuten kirjat Läpinäkyvät alkuperäiset, kuten piirtoheitinkalvot tai kuultopaperi Alkuperäinen saattaa tahriintua, jos siihen on kirjoitettu lyijykynällä tai vastaavalla kirjoitusvälineellä. 14

21 Alkuperäiset asiakirjat Alkuperäisten vakiokoot Voit valita näytöltä seuraavat alkuperäisten asiakirjojen koot: A4L, B5 JIS (Japan Industrial Standard)L, A5KL, 8 1 / 2 " 14"L, 8 1 / 2 " 13"L, 8 1 / 2 " 11"L, 5 1 / 2 " 8 1 / 2 "KL, 8" 13"L, 8 1 / 4 " 13"L, 8 1 / 4 " 14"L 1 Valotuslasi FI ABU023S Kaksipuoleinen syöttölaite FI ABU024S Kun kopioit mukautetun kokoisia alkuperäisiä, muista määrittää alkuperäisten koko. Jos et tee näin, kopiointi ei ehkä onnistu oikein. Katso s.18 Vakiokoosta poikkeavien alkuperäisten asettaminen. Kaksipuoleisen alkuperäisen, joka voidaan asettaa syöttölaitteeseen, vaakakokorajat ovat mm. Puuttuva kuva-alue Vaikka asetat alkuperäiset oikein syöttölaitteeseen tai valotuslasille, sivun kaikista neljästä reunasta voi jäädä 4 mm:n levyinen alue kopioitumatta. 15

22 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen 1 On tärkeää, että asetat alkuperäiset asiakirjat valotuslasille vasta, kun korjausneste ja muste ovat täysin kuivuneet. Jos näin ei tehdä, valotuslasiin saattaa jäädä jälkiä ja kopioista tulee suttuisen näköisiä. Viite Valittavissa olevat asiakirjakoot, katso s.13 Alkuperäiset asiakirjat. Alkuperäinen suunta Voit asettaa alkuperäisen suunnan erikseen seuraavilla tavoilla. Toiminto on hyödyllinen, kun kopioidaan repeytyneitä tai suuria alkuperäisiä. Alkuperäinen asiakirja pitää tavallisesti asettaa täsmällisesti valotuslasin vasempaan takakulmaan. Jotkin kopiointitoiminnot saattavat kuitenkin tuottaa erilaisen tuloksen alkuperäisen asettelun mukaan. Katso lisätietoja kunkin toiminnon kohdalta. Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen valotuslasille A Nosta valotuslasin kansi tai syöttölaite ylös. Tärkeää Älä nosta valotuslasin kantta tai syöttölaitetta väkisin. Jos teet niin, syöttölaitteen kansi voi aueta tai vaurioitua. B Aseta alkuperäiset asiakirjat valotuslasille tekstipuoli alaspäin. Ne tulee kohdistaa tarkasti valotuslasin vasempaan takakulmaan. ABU025S Alkuperäiset asiakirjat Kaksipuoleinen syöttölaite Valotuslasi 1. Kohdistusmerkki 2. Valotuslasin vasemmanpuoleinen mitta-asteikko Aloita ensimmäisestä kopioitavasta sivusta. C Laske valotuslasin kansi tai syöttölaite. set23ee 16

23 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Alkuperäisten asettaminen syöttölaitteeseen Älä pinoa alkuperäisiä asiakirjoja syöttölaitteeseen sivuohjaimen ylärajamerkin yli. Viimeisen sivun pitää olla pinon alimmaisena. Älä aseta mitään syöttölaitteen kannen päälle, sillä se voi aiheuttaa käyttöhäiriön. A Aseta paperiohjain alkuperäisten koon mukaan. B Kohdista alkuperäisen asiakirjan reunat merkkien mukaan ja sijoita alkuperäinen syöttölaitteeseen kopioitava puoli ylöspäin. 1. Ylärajan merkki 2. Paperiohjain ARK21S Alkuperäiset, joiden pituus syöttösuunnassa on enintään 160 mm, kuten A5, 5 1 / 2 " 8 1 / 2 " (pituussuunnassa syötettynä), voivat jumittua syöttölaitteen sisään kaksipuolisia kopioita tehtäessä. Ohuet alkuperäiset (64 g/m 2 ), jotka ovat syöttösuunnassa pidempiä kuin 310 mm (13") kuten 8 1 / 2 " 14" L tai 8" 13" L, saattavat aiheuttaa syöttölaitteessa paperitukoksen, jos kopioidaan kaksipuoleisena. Suorista käpristyneet alkuperäiset asiakirjat, ennen kuin asetat ne syöttölaitteeseen. Varmista ennen paperipinon asettamista syöttölaitteeseen, että arkit irtoavat toisistaan, jottei laitteeseen mene monta arkkia kerralla. Aseta alkuperäinen suoraan. Vakiokokoisten alkuperäisten asettaminen Jos et määritä alkuperäisen kokoa, laite tekee kopiot valitun kasetin paperikoon mukaan. Jos kopiopaperin ja alkuperäisen koko poikkeavat toisistaan, alkuperäisen koko on määritettävä seuraavasti: A Aseta alkuperäiset valotuslasille kuvapuoli alaspäin tai syöttölaitteeseen kuvapuoli ylöspäin. B Valitse paperikasetti tai ohisyöttötaso näppäimellä {U} tai {T} ja paina {#}>-näppäintä. 1 17

24 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen 1 C Valitse [Vakiokoko] näppäimellä {U} tai {T}, ja paina {OK}-näppäintä. Jos valittuna on ohisyöttötaso, valitse ensin [Alkuperäisen koko] {U}- näppäimellä tai {T}-näppäimellä ja paina sitten {OK}-näppäintä. D Valitse paperin koko siirtymisnäppäimillä ja paina {OK}-näppäintä. Viesti Tallennettu tulee näkyviin. Kun vakiokokoisten alkuperäisten asetukset on tallennettu, kopionäytön ylälaitaan tulee näkyviin. Vakiokoosta poikkeavien alkuperäisten asettaminen Paperi, jonka pituus pystysuunnassa on mm ja leveys vaakasuunnassa on mm, voidaan asettaa tällä toiminnolla. Syöttölaitteeseen voidaan määrittää tällä toiminnolla seuraavat paperikoot: yksipuoliset alkuperäiset: pystysuunnassa mm, vaakasuunnassa mm. kaksipuoliset alkuperäiset: pystysuunnassa mm, vaakasuunnassa mm. A Aseta alkuperäiset valotuslasille kuvapuoli alaspäin tai syöttölaitteeseen kuvapuoli ylöspäin. B Valitse paperikasetti tai ohisyöttötaso näppäimellä {U} tai {T} ja paina {#}-näppäintä. Kun haluat peruuttaa tallentamasi alkuperäisen koon, paina {Tyhjennä valinnat}-näppäintä. E Paina {Aloita}-näppäintä. C Valitse [Oma koko] näppäimellä {U} tai {T} ja paina {OK}-näppäintä. Jos valittuna on ohisyöttötaso, valitse ensin [Alkuperäisen koko] {U}- näppäimellä tai {T}-näppäimellä ja paina sitten {OK}-näppäintä. 18

25 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen D Näppäile alkuperäisen vaakakoko numeronäppäimillä ja paina {OK}-näppäintä. 1 Jos näppäilet väärän luvun, paina {Tyhjennä/Seis}-näppäintä ja näppäile koko uudelleen. E Näppäile alkuperäisen pystykoko numeronäppäimillä ja paina {OK}- näppäintä. Tallennettu ilmoitus tulee näkyviin asettamasi alkuperäisen koon kanssa. Kun Oma alkup. koko-asetukset on tallennettu, tulee näkyviin kopionäytön ylälaitaan. Kun haluat peruuttaa asettamasi koon, paina {Tyhjennä valinnat}- näppäintä. 19

26 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen 1 20

27 2. Kopiointi Perustoiminnot A Jos laitteessa on käytössä käyttäjäkoodit, näppäile koodi (enintään kahdeksan numeroa) numeronäppäimillä ja paina {OK}- tai {#}-näppäintä. Laite on valmis kopiointia varten. Viite Lisätietoja käyttäjäkoodeista, katso Yleiset asetukset. B Varmista, että näytössä näkyy d. Kopioinnin aloitusnäyttö F Anna kopioiden määrä numeronäppäimillä. Kopioiden enimmäismäärä on 99. G Paina {Aloita}-näppäintä. Kopiointi alkaa. Kopiot päätyvät luovutustasolle tekstipuoli alaspäin. Jos näkyvissä on jokin muu toiminto, paina {Kopiokone}-painiketta. C Varmista, että aiemmat asetukset on poistettu. Jos aikaisempia asetuksia on, paina {Tyhjennä valinnat}-näppäintä. D Aseta alkuperäiset asiakirjat. Viite s.16 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen E Tee tarvittavat asetukset. Viite Katso jokaisen toiminnon selitys. -Käyttöohjeita Sivun vaihtaminen tai toiminnon valitseminen: Paina nuolinäppäintä. Laitteen pysäyttäminen kesken kopioinnin: Paina {Tyhjennä/Seis}-näppäintä. Laitteen palauttaminen aloitustilaan kopioinnin jälkeen: Paina {Tyhjennä valinnat}-näppäintä. Syötetyn arvon poistaminen: Paina {Tyhjennä/Seis}-näppäintä. 21

28 Kopiointi Kopiointi ohisyöttötasolta 2 Käytä ohisyöttötasoa, kun kopioit kalvoille, paksulle paperille, kirjekuorille ja kopiopaperille, joita ei voi asettaa paperikasettiin. Tärkeää Yli 357 mm:n pituinen paperi voi rypistyä tai jumiutua, eikä sen syöttö laitteeseen välttämättä onnistu. Jos et käytä vakiokokoista kopiopaperia tai käytät erikoispaperia, pysty- ja vaakasuunnan mitat pitää asettaa erikseen. Katso s.18 Vakiokoosta poikkeavien alkuperäisten asettaminen. Voit syöttää koot seuraavien raja-arvojen mukaan: A Avaa ohisyöttötaso. ABU027S B Nosta paperiohjaimen vapautusvipu ylös. Leveys (pystypituus): mm Vaakapituus: mm Metrijärjestelmä Tuumajärjestelmä Leveys (pystypituus): 3,55" - 8,50" Vaakapituus: 5,48" - 23,62" Jos kopioit piirtoheitinkalvoille tai paperille, jonka paino on yli 157 g/m 2, määritä paperityyppi. Katso s.24 Kopiointi erikoispaperille. Suurin ohisyöttötasolle asetettava arkkimäärä riippuu paperityypistä. Arkkien enimmäismäärä ei saa ylittää paperipinon ylärajamerkkiä. 1. Paperiohjaimen vapautusvipu 22

29 Kopiointi ohisyöttötasolta C Aseta paperi tulostuspuoli alaspäin ohisyöttötasolle ja säädä paperiohjain paperikoon mukaan. Jos ei ole valittuna näytöllä, valitse näppäimellä {U} tai {T} ja paina {#}-näppäintä. E Valitse paperikoko ja -tyyppi. Kopiointi vakiokokoiselle paperille 2 A Valitse [Paperikoko] näppäimellä {U} tai {T}, ja paina {OK}- näppäintä. 1. Vaakakoko 2. Pystykoko 3. Paperituki 4. Paperiohjaimet Jos ohjaimia ei ole asetettu tarkasti kopiopaperia vasten, sivu saattaa kopioitua vinoon tai voi sattua paperitukos. Älä pinoa papereita ylärajamerkin yli, koska muuten sivu voi kopioitua vinoon tai laitteeseen voi tulla paperitukos. Varmista ennen syöttöä, että arkit eivät ole takertuneet toisiinsa. D Paina paperiohjaimen lukitusvipu alas (vaihe B). Ohisyöttötaso on valittuna näytöllä. B Valitse [Vakiokoko] näppäimellä {U} tai {T}, ja paina {OK}- näppäintä. C Valitse paperin koko nuolinäppäimillä ja paina {OK}-näppäintä. Viesti Tallennettu tulee näyttöön. 23

30 Kopiointi 2 Kopiointi vakiokoosta poikkeavalle paperille Tärkeää Määrita kopiopaperin koko, ettei paperitukoksia tule. A Valitse [Paperikoko] näppäimellä {U} tai {T}, ja paina {OK}- näppäintä. D Näppäile alkuperäisen pystykoko numeronäppäimillä ja paina {OK}-näppäintä. Viesti Tallennettu tulee näyttöön. B Valitse [Oma koko] näppäimellä {U} tai {T}, ja paina {OK}-näppäintä. Kopiointi erikoispaperille A Valitse [Paperityyppi] näppäimellä {U} tai {T}, ja paina {OK}- näppäintä. C Näppäile alkuperäisen vaakakoko numeronäppäimillä ja paina {OK}-näppäintä. B Valitse paperityyppi ja paina {OK}-näppäintä. Viesti Tallennettu tulee näyttöön. Jos näppäilet väärän luvun, paina {Tyhjennä/Seis}-näppäintä ja näppäile koko uudelleen. 24

31 Kopiointi ohisyöttötasolta Kopiointi kirjekuorille Kun kopioit pienikokoisille kirjekuorille, kohdista läpät vasemmalla olevan paperiohjaimen mukaisesti. A Valitse [Paperikoko] näppäimellä {U} tai {T}, ja paina {OK}- näppäintä. E Valitse [Paperityyppi] näppäimellä {U} tai {T}, ja paina {OK}- näppäintä. F Valitse [Paksu paperi] näppäimellä {U} tai {T}, ja paina {OK}-näppäintä. 2 B Valitse [Vakiokoko] näppäimellä {U} tai {T}, ja paina {OK}- näppäintä. C Valitse kirjekuoren koko ([C6 envl], [C5 envl] tai [DL envl]) ja paina sitten {OK}- näppäintä. Viesti Tallennettu tulee näyttöön. F Aseta alkuperäiset asiakirjat ja paina {Aloita}-näppäintä. Kun kopioidaan kalvoille, poista kopioidut arkit yksi kerrallaan. Viesti Tallennettu tulee näyttöön. D Paina {#}-näppäintä. 25

32 Kopiointi Muut kopiointitoiminnot 2 Valotuksen säätö Voit säätää kuvan valotusta vastaamaan alkuperäisiä. Jos tarvitset tummempia tai vaaleampia kuvioita, säädä tummuutta vastaavasti. A Painamalla {Vaaleampi} tai {Tummempi}-näppäintä voit säätää tummuutta. Alkuperäisen tyypin valinta Valitse seuraavista tyypeistä se, joka vastaa alkuperäisiä parhaiten: Teksti Valitse tämä, jos alkuperäisissä asiakirjoissa on vain tekstiä (ei kuvia). Valokuva Tällä voit kopioida valokuvien ja kuvien tarkat sävyt. Viite s.51 Alkuperäisen asetukset A Paina {Alkuperäinen}-näppäintä ja valitse alkuperäisen tyyppi. ARK006S Valotusasteita on viisi: ARK007S {Alkuperäinen}-näppäimen painaminen vaihtaa tyyppiä seuraavasti: FI ABU042S Ylempi merkkivalo palaa Alempi merkkivalo palaa Teksti Valokuva 26

33 Muut kopiointitoiminnot Kopiopaperin valinta Valitse kopiopaperin paperilähteeksi paperikasetti tai ohisyöttötaso. A Valitse paperikasetti tai ohisyöttötaso näppäimellä {U} tai {T}. Valittu kasetti ja paperin koko tulevat näkyviin. Viite s.22 Kopiointi ohisyöttötasolta Esiasetettu pienennys-/ suurennussuhde Voit valita kopiointiin valmiiksi asetetun mittasuhteen. 1. Peruspisteen paikka, kun alkuperäinen asiakirja asetetaan valotuslasille. 2. Peruspisteen paikka, kun alkuperäinen asiakirja asetetaan syöttölaitteeseen. Viite Asiaan liittyviä oletusasetuksia s.52 Mittasuhde s.53 Valmis P/S-järj. A Paina [P/S]. GCKA031e 2 B Paina [Pien.] tai [Suur.]. Lähtöpiste Pienennys- tai suurennussuhteen peruspiste muuttuu sen mukaan, kuinka alkuperäinen asiakirja skannataan. Kun kopioitava paperi asetetaan valotuslasille, peruspisteenä on vasen ylänurkka. Kun kopioitava paperi asetetaan syöttölaitteeseen, peruspisteenä on vasen alanurkka. C Valitse suhde näppäimellä {U} tai {T}, ja paina {OK}-näppäintä. Viesti Tallennettu tulee näyttöön. D Aseta alkuperäiset asiakirjat ja paina {Aloita}-näppäintä. 27

34 Kopiointi 2 Zoomaus Voit muuttaa kopiointisuhdetta 1%:n kerrallaan. Voit myös ensin valita haluamaasi kopiointisuhdetta lähellä olevan valmiin kopiointisuhteen [Pien.] tai [Suur.]-näppäimellä ja asettaa haluamasi kopiointisuhteen sitten {U} tai {T}-näppäimellä. A Paina [P/S]. B Paina [Zoomaus]. Kopiointisuhteen valinta {U} ja {T}-näppäimillä A Aseta kopiointisuhde {U} tai {T}-näppäimellä. Jos olet syöttänyt kopiointisuhteen väärin, valitse kopiointisuhde uudelleen {U} tai {T}-näppäimellä. Jos haluat muuttaa kopiointisuhdetta 10% välein, paina {U} tai {T}-näppäintä ja pidä sitä painettuna. B Paina {OK}-näppäintä. Viesti Tallennettu tulee näyttöön. Kopiointisuhteen valinta numeronäppäimillä A Näppäile haluamasi kopiointisuhde numeronäppäimillä. B Paina {OK}-näppäintä. Viesti Tallennettu tulee näyttöön. D Aseta alkuperäiset asiakirjat ja paina {Aloita}-näppäintä. C Näppäile kopiointisuhde. 28

35 Muut kopiointitoiminnot Lajittelu Voit skannata alkuperäiset asiakirjat muistiin ja lajitella kopiot automaattisesti. Lajittelu Kopiot kootaan peräkkäin järjestetyiksi sarjoiksi. Kun asetat alkuperäisiä asiakirjoja valotuslasille, aloita ensimmäisestä kopioitavasta sivusta. Kun asetat alkuperäisiä syöttölaitteeseen, aseta ensimmäinen sivu päällimmäiseksi. D Paina {Aloita}-näppäintä. Kun asetat alkuperäisiä valotuslasille, paina {#}-näppäintä sen jälkeen, kun kaikki alkuperäiset on skannattu. 2 A Paina {Lajittelu}-näppäintä. ARK008S Sarjojen lukumäärän muuttaminen Voit muuttaa kopiosarjojen lukumäärää kopioinnin aikana. Toiminto on käytössä vain, kun Lajittelu-toiminto on valittu. A Kun näytössä näkyy Kopioi..., paina {Tyhjennä/Seis}-näppäintä. B Paina [Sarjat]. Lajittelu-toiminnon saa pois käytöstä painamalla {Lajittelu}-näppäintä ja varmistamalla, että {Lajittelu}-näppäimen merkkivalo ei pala. B Anna kopiosarjojen määrä numeronäppäimillä. C Näppäile kopiosarjojen lukumäärä numeronäppäimillä ja paina [Jatka]. C Aseta alkuperäiset asiakirjat. Kopiointi jatkuu. Kopiosarjojen mahdollinen lukumäärä riippuu {Tyhjennä/Seis}- näppäimen painamishetkestä. 29

36 Kopiointi 2 Kaksipuoleisuus Kaksipuoleiseen kopiointiin on kaksi eri tapaa: 1-puolinen 2-puolinen Kopioi kaksi 1-puolista sivua yhdeksi 2-puoleiseksi sivuksi. Alkuperäisen suunta ja valmiit kopiot Lopullisen kopion suunta riippuu siitä, miten alkuperäinen asetetaan (pysty K tai vaaka L). 2-puoleinen 2-puoleinen Kopioi yhden 2-puoleisen sivun yhdeksi 2-puoleiseksi sivuksi. *1 Taulukossa on esitetty kopiosivujen suunnat paperin etu- ja kääntöpuolella, ei luovutussuuntia. Toiminnon kanssa ei voi käyttää ohisyöttötasoa. Paperin suurin sallittu paino kaksipuoleisessa kopioinnissa on g/m 2. Voit muuttaa reunusta. Katso s.53 Kaksipuoleisen reunat. 30

37 Muut kopiointitoiminnot A Paina {Kaksipuoleisuus}-näppäintä. D Kun valitset kaksipuoleisen kopioinnin, valitse suunnaksi [Pitkä sivu] tai [Lyhyt sivu] käyttämällä näppäintä {U} tai {T}, ja paina {OK}-näppäintä. 2 ARK009S B Valitse alkuperäisen asetus ja kopioinnin tyyppi näppäimellä {U} tai {T} ja paina {OK}-näppäintä. C Valitse suunta näppäimellä {U} tai {T} ja paina {OK}-näppäintä. Voit vaihtaa kopion suunnan valitsemalla alkuperäisen kuvakkeen, jossa on vaadittu suunta. Katso s.30 Alkuperäisen suunta ja valmiit kopiot. Viesti Tallennettu tulee näyttöön. E Aseta alkuperäiset asiakirjat. Alkuperäisten asettaminen valotuslasille A Aseta alkuperäinen ja paina {Aloita}-näppäintä. Voit valita alkuperäisten ja kopiopaperin suunnan, kun [Kopiokone]-asetuksissa (Käyttäjän työkalut) [Suunta]-valintana on [Määritä aina]. Katso s.52 Suunta. Jos suuntaa ei ole määritetty, jatka vaiheeseen E. Aloita ensimmäisestä kopioitavasta sivusta. B Aseta seuraava alkuperäinen ja paina {Aloita}-näppäintä. Alkuperäisten asettaminen syöttölaitteeseen A Aseta alkuperäiset asiakirjat ja paina {Aloita}-näppäintä. Aseta ensimmäinen sivu päällimmäiseksi. 31

38 Kopiointi 2 Yhdistäminen arkin yhdelle puolelle Voit yhdistää useita sivuja arkin yhdelle puolelle. Kaksi sivua yksipuoleisina Yhdistä arkin yhdelle puolelle Kopioi 2 yksipuolista alkuperäistä arkin toiselle puolelle. Kaksi sivua kaksipuoleisina Yhdistä arkin yhdelle puolelle Kopioi kaksi kaksipuoleista alkuperäistä asiakirjaa yhden arkin toiselle puolelle. GCSHVY7E Neljä sivua yksipuoleisina Yhdistä arkin yhdelle puolelle Kopioi 4 yksipuolista alkuperäistä arkin toiselle puolelle. Alkuperäisen asiakirjan suunta yhdistettäessä Vasemmalle avautuvat R-asiakirjat Ylös avautuvat S-asiakirjat GCSHUY3E GCSHVY8J GCSHUY4E Yksi sivu kaksipuoleisena Yhdistä arkin yhdelle puolelle Kopioi yhden kaksipuoleisen alkuperäisen yhden arkin toiselle puolelle. GCSHVYOJ 32

39 Muut kopiointitoiminnot Alkuperäisten asettaminen syöttölaitteeseen Kun alkuperäiset asiakirjat luetaan vasemmalta oikealle C Valitse suunta näppäimellä {U} tai {T} ja paina {OK}-näppäintä. Combine5 Kun alkuperäiset asiakirjat luetaan ylhäältä alas Combine6 Toiminnon kanssa ei voi käyttää ohisyöttötasoa. A Paina {Yhd./Sarja}-näppäintä. ARK010S B Valitse yhdistämistila näppäimellä {U} tai {T} ja paina {OK}- näppäintä. Voit valita alkuperäisten ja kopiopaperin suunnan, kun [Kopiokone]-asetuksissa (Käyttäjän työkalut) [Suunta]-valintana on [Määritä aina]. Katso s.52 Suunta. Jos suuntaa ei ole määritetty, jatka vaiheeseen D. Voit vaihtaa kopion suunnan valitsemalla alkuperäisten todellista suuntaa vastaavan kuvakkeen. Viesti Tallennettu tulee näyttöön. D Aseta alkuperäiset asiakirjat ja paina {Aloita}-näppäintä. Yhdistäminen arkin kahdelle puolelle Voit yhdistää alkuperäisen asiakirjan sivut yhden arkin molemmille puolille. Neljä sivua yksipuoleisina Yhdistä arkin kahdelle puolelle Kopioi neljä 1-puolista alkuperäistä asiakirjan sivua yhden arkin molemmille puolille, kaksi sivua kummallekin puolelle. 2 Viite s.30 Alkuperäisen suunta ja valmiit kopiot GCSHVY9E 33

40 Kopiointi Kahdeksan sivua yksipuoleisina Yhdistä arkin kahdelle puolelle Kopioi kahdeksan 1-puolista alkuperäisen asiakirjan sivua yhden arkin molemmille puolelle, neljä sivua kummallekin puolelle. Neljä sivua kaksipuoleisina Yhdistä arkin kahdelle puolelle Kopioi neljä 2-puoleisen alkuperäisen asiakirjan sivua yhden arkin molemmille puolille, neljä sivua kummallekin puolelle Etusivu 2. Takasivu GCSHVYAE Kaksi sivua kaksipuoleisina Yhdistä arkin kahdelle puolelle Kopioi kaksi 2-puoleisen alkuperäisen asiakirjan sivua yhden arkin molemmille puolille, kaksi sivua kummallekin puolelle. 1. Etusivu 2. Takasivu A Paina {Yhd./Sarja}-näppäintä. GCSHVY2E ARK010S B Valitse yhdistämistila näppäimellä {U} tai {T} ja paina {OK}-näppäintä. GCSHVY1E 34

41 Muut kopiointitoiminnot C Valitse suunta näppäimellä {U} tai {T} ja paina {OK}-näppäintä. Voit valita alkuperäisten ja kopiopaperin suunnan, kun [Kopiokone]-asetuksissa (Käyttäjän työkalut) [Suunta]-valintana on [Määritä aina]. Katso s.52 Suunta. Jos suuntaa ei ole määritetty, jatka vaiheeseen E. D Kun valitset kaksipuoleisen kopioinnin, valitse suunnaksi [Pitkä sivu] tai [Lyhyt sivu] käyttämällä näppäintä {U} tai {T}, ja paina {OK}-näppäintä. Sarjakopiointi Voit kopioida erikseen 2-puoleisen alkuperäisen asiakirjan etu- ja takasivun tai sidotun alkuperäisen asiakirjan kaksi vastakkaista sivua kahdelle arkille. 2-puoleinen 1-puoleinen Kopioi kaksipuoleisen alkuperäisen kummankin sivun kahdelle eri arkille. A Paina {Yhd./Sarja}-näppäintä. 2 Voit vaihtaa kopion suunnan valitsemalla alkuperäisen kuvakkeen, jossa on vaadittu suunta. Katso s.30 Alkuperäisen suunta ja valmiit kopiot. Viesti Tallennettu tulee näyttöön. E Valitse paperin koko näppäimellä {U} tai {T}. ARK010S B Valitse [Sarja: 2-puol alkup] näppäimellä {U} tai {T}, ja paina {OK}- näppäintä. F Aseta alkuperäiset asiakirjat ja paina {Aloita}-näppäintä. 35

42 Kopiointi C Valitse suunta näppäimellä {U} tai {T} ja paina {OK}-näppäintä. 2 Voit valita alkuperäisten suunnan, kun [Kopiokone]-asetuksissa (Käyttäjän työkalut) [Suunta]- valintana on [Määritä aina]. Katso s.52 Suunta. Jos suuntaa ei ole määritetty, jatka vaiheeseen D. Viesti Tallennettu tulee näyttöön. D Aseta alkuperäinen asiakirja paikalleen ja paina {Aloita}-näppäintä. 36

43 3. Vianmääritys Jos laite ei toimi Kun näytössä näkyy viesti Seuraavassa taulukossa on yleisimpien viestien selitykset. Jos näkyviin tulee muita viestejä, noudata näyttöön tulevia ohjeita. Jos viestiä ei näy luettelossa, katso Yleiset asetukset. Viesti Syyt Ratkaisut Tätä kokoa ei voi kopioida. Enimmäismäärä** Tätä kokoa ei voi lajitella Yhdistä-tilan kokovirhe Valittu paperikoko ei sovi kaksipuoleiskopiointiin. Kopioiden lukumäärä ylittää suurimman sallitun kopiomäärän. Valittu paperikoko ei sovi lajittelutoimintoon. Valittu paperikoko ei sovi yhdistämistoimintoon. Seuraavia paperikokoja voidaan käyttää kaksipuoleiseen kopiointiin: A3L, B4 JISL. Valitse yksi edellä esitetyistä paperikokoasetuksista. Voit muuttaa kopioiden enimmäismäärää. Katso s.52 Enimmäismäärä. Käytä kopiopaperia, jonka pituus on alle 357 mm. Käytä kopiopaperia, jonka pituus on alle 357 mm. 37

44 Vianmääritys Jos kopiot ovat epätarkkoja Ongelma Syyt Ratkaisut Kopiot näyttävät likaisilta. Valotusasetus on liian tumma. Muuta tummuusasetusta (valotusta). Katso s.26 Valotuksen säätö. 3 On kopioitu alkuperäissivun kääntöpuoli. Kopioihin ilmestyy varjoja, jos käytetään liimattuja alkuperäisiä asiakirjoja. Kopioissa on aina samassa paikassa likainen kohta. Valotusasetus on liian tumma. Valotusasetus on liian tumma. Valotuslasi tai syöttölaite on likainen. Muuta tummuusasetusta (valotusta). Katso s.26 Valotuksen säätö. Muuta tummuusasetusta (valotusta). Katso s.26 Valotuksen säätö. Muuta alkuperäisen suunta. Laita liimattuun osaan korjausteippiä. Puhdista valotuslasi tai syöttölaite. Katso s.59 Laitteen ylläpito. Kopiot ovat liian vaaleita. Kopiot ovat liian vaaleita. Muuta tummuusasetusta (valotusta). Katso s.26 Valotuksen säätö. Osa sivusta ei kopioidu. Kopiot ovat tyhjiä. Kopioihin tulostuu läiskiä. Paperikokoa ei ole asetettu oikein. Väriainesäiliö on lähes tyhjä. Alkuperäistä ei ole asetettu oikein. Paperikoko on väärä. Alkuperäistä ei ole asetettu oikein. Alkuperäisessä asiakirjassa on pistekuvio tai paljon viivoja. Käytä suositusten mukaista paperia. Kopio voi olla vaalea, jos käytät kosteaa tai karkeasyistä paperia. Lisää väriainetta. Katso s.44 D Väriaineen lisääminen. Aseta alkuperäiset asiakirjat oikein. Katso s.16 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen. Valitse oikea paperikoko. Aseta alkuperäinen asiakirja valotuslasille tekstipuoli alaspäin. Aseta kopioitavat paperit syöttölaitteeseen tekstipuoli ylöspäin. Katso s.16 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen. Aseta alkuperäinen asiakirja valotuslasille lievään kulmaan. 38

45 Jos kopioiminen ei onnistu Jos kopioiminen ei onnistu Tässä jaksossa kerrotaan, miksi kopioinnin tulokset ovat joskus odottamattomia, ja miten tilanteen voi korjata. Perustoiminnot Ongelma Syyt Ratkaisut Toimintojen yhdistäminen ei onnistu. Valittuja toimintoja ei voi käyttää yhdessä. Tarkista toimintojen yhdistelmät ja tee oikeat asetukset. Viite s.61 Yhdistelmäkaavio 3 Yhdistäminen Ongelma Syyt Ratkaisut Kun käytetään Yhdistä-toimintoa, osa sivusta ei kopioidu. Kopiot eivät ole oikeassa järjestyksessä. Olet valinnut kopiointisuhteen, joka ei sovi alkuperäissivun ja kopiopaperin kokoon. Käyttämäsi alkuperäiset eivät ole samankokoisia ja - suuntaisia. Olet asettanut alkuperäiset väärään järjestykseen. Kun määrität kopiointisuhteen manuaalisesti, varmista että kopiointisuhde sopii alkuperäisille ja kopiopaperille. Valitse oikea kopiointisuhde ennen kuin käytät Yhdistä-toimintoa. Käytä samankokoisia ja -suuntaisia alkuperäisiä. Kun asetat alkuperäiset syöttölaitteeseen, viimeisen sivun pitää olla alimmaisena. Kun asetat alkuperäisen asiakirjan valotuslasille, aloita ensimmäisestä kopioitavasta sivusta. 39

46 Vianmääritys Kaksipuoleisuus Ongelma Syyt Ratkaisut Kopiot eivät ole oikeassa järjestyksessä. Olet asettanut alkuperäiset väärään järjestykseen. Kun asetat alkuperäiset syöttölaitteeseen, viimeisen sivun pitää olla alimmaisena. Kun asetat alkuperäisen asiakirjan valotuslasille, aloita ensimmäisestä kopioitavasta sivusta. 3 Käytettäessä Kaksipuoleisen reunat -toimintoa osa alkuperäisestä ei kopioidu. Reunus on liian leveä. Sidontareunuksen vastakkaiselle puolelle ei mahdu reunusta. Aseta kapeampi marginaali Käyttäjän työkalut -valikosta. Reunuksen leveys saa olla 0-50 mm. Katso s.53 Kaksipuoleisen reunat. Kaksipuoleistoiminnossa kopio tehdään Pitkä sivu - asetuksella, vaikka Lyhyt sivu -asetus on valittuna. Alkuperäiset asiakirjat on asetettu väärään suuntaan. Aseta alkuperäiset asiakirjat oikeaan suuntaan. Katso s.16 Alkuperäinen suunta. Kun muisti on täynnä Viestit Syyt Ratkaisut Muisti on täynnä. [Tulosta] skannattu alkup. tai [Tyhjennä] muisti. [Tyhjennä] [Tulosta] Kun muisti on täynnä, kopiointi keskeytyy ja näyttöön tulee asiaa koskeva viesti. Aseta uud. * alkup. ja skannaa ja kopioi loput painamalla [Jatka]. [Seis] [Jatka] Muistiin ei enää mahdu skannattuja alkuperäisiä. Laite tarkistaa, kopioidaanko jäljelle jääneet alkuperäiset asiakirjat, kun muistiin skannatut alkuperäiset on kopioitu. Paina [Tulosta], kopioi skannatut alkuperäiset ja tyhjennä skannaustiedot. Paina [Tyhjennä]-näppäintä, jos haluat tyhjentää skannaustiedot ja perua kopioinnin. Jos haluat jatkaa kopiointia, poista kaikki kopiot luovutustasolta ja paina [Jatka]-näppäintä. Voit keskeyttää kopioinnin painamalla [Seis]. 40

47 B Paperin lisääminen B Paperin lisääminen Viite Paperityypit ja -koot löytyvät Yleiset asetukset. Paperin lisääminen Voit muuttaa paperin kokoa, katso Yleiset asetukset. Tässä kuvassa näkyy kasetti 1. A Vedä paperikasettia hitaasti ulos kunnes se pysähtyy. B Paina metallilevy alas, tasaa paperipino ja aseta se kasettiin. ARK027S Tärkeää Varmista, että pinon päällimmäinen ei ole kasetin rajamerkkiä korkeammalla. ARK019S Jos lisäät paperia, kun paperia on vielä kasetissa jäljellä, seurauksena voi olla paperitukos. Tuuleta paperipinoa ennen asettamista. Suorista taipuneet ja käpristyneet paperit ennen asettamista. Kun käytät paperikasettia 2, aseta paperi niin, että se koskettaa kasetin oikeaan reunaan. Muuten seurauksena voi olla paperitukos. C Työnnä paperikasettia sisään, kunnes se pysähtyy. 3 41

48 Vianmääritys Kiinteäsuuntainen paperi tai kaksipuolinen paperi Kopioinnin onnistumiseen kiinteäsuuntaiselle paperille (lyhyt sivu) tai kaksipuoleiselle paperille (esimerkiksi kirjelomake, rei itetty paperi tai kopioitu paperi) vaikuttaa se, miten alkuperäiset ja kopiopaperi on asetettu. Viite s.53 Kirjelomakkeen asetukset 3 Valitse [Kopiokone]-asetusten (Käyttäjän työkalut) [Kirjelomakkeen asetukset]- kohdassa [Päällä], ja aseta alkuperäinen ja arkki alla kuvatulla tavalla. Kun tulostetaan tulostintoiminnolla, paperit asetetaan samaan suuntaan. Alkuperäinen suunta Valotuslasi Kaksipuoleinen syöttölaite *2 *1 *2 *1 Kun kopioit tätä suuntaa käyttäen kaksipuoleisesti ja asetetun paperin suunta on L, aseta alkuperäiset seuraavasti: Jos [Kopiokone]-asetusten [Suunta]-asetuksena on [Määritä aina], lisää paperia suunnassa. *2 Kun kopioit tätä suuntaa käyttäen kaksipuolisesti, valitse [Kopiokone] (Käyttäjän työkalut) -asetuksissa [Suunta]-valinnaksi [Määritä aina]. Aseta alkuperäiset ja valitse alkuperäisten suunnaksi. 42

49 B Paperin lisääminen Asetetun paperin suunta Laitteissa, joissa on vain kopiokonetoiminto 3 FI ARK030S 43

50 Vianmääritys D Väriaineen lisääminen Kun D tulee näyttöön, on aika lisätä väriainetta. Väriaineen käsittely 3 R VAROITUS: Älä hävitä käytettyä väriainetta tai väriainesäiliöitä polttamalla. Väriaineen jauhe saattaa leimahtaa altistuessaan avotulelle. Käytetyt väriainesäiliöt tulee hävittää paikallisten säännösten mukaisesti. R TÄRKEÄÄ: Säilytä väriaine (käytetty tai käyttämätön) ja väriainesäiliö lasten ulottumattomissa. R TÄRKEÄÄ: Jos hengität väriainetta tai käytettyä väriainetta, kurlaa runsaalla vedellä ja mene raittiiseen ilmaan. Ota tarvittaessa yhteys lääkäriin. R TÄRKEÄÄ: Jos väriainetta tai käytettyä väriainetta joutuu silmiin, huuhtele silmät välittömästi runsaalla vedellä. Ota tarvittaessa yhteys lääkäriin. R TÄRKEÄÄ: Jos nielet väriainetta tai käytettyä väriainetta, laimenna väriaine juomalla runsaasti vettä. Ota tarvittaessa yhteys lääkäriin. R TÄRKEÄÄ: Vältä väriaineen joutumista vaatteille tai iholle, kun poistat paperitukosta tai vaihdat väriainetta. Jos väriainetta joutuu iholle, pese iho perusteellisesti vedellä ja saippualla. Jos väriainetta joutuu vaatteille, pese kylmällä vedellä. Kuuma vesi kiinnittää väriaineen kankaaseen ja tahraa voi olla mahdoton poistaa. Tärkeää Vikoja voi esiintyä, jos käytät muita kuin suositellun tyyppisiä väriaineita. Kun lisäät väriainetta, älä katkaise virtaa käyttökytkimestä. Jos teet niin, asetukset katoavat. Lisää väriainetta aina, kun laite neuvoo tekemään niin. Älä jatkuvasti asenna ja poista väriainesäiliöitä. Se voi aiheuttaa väriaineen vuotoa. Älä ravista irrotettua väriainesäiliötä. Jäljellä oleva väriaine saattaa levitä. Voit ottaa noin 50 kopiota sen jälkeen kun D-symboli alkaa vilkkua, mutta vaihda väriaine ajoissa, että kopioiden laatu ei huonontuisi. 44