MAAHANMUUTTAJIEN MIELENTERVEYS SUOMESSA. Suomalainen Tiedeakatemia, Nuorten Akatemiaklubi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAHANMUUTTAJIEN MIELENTERVEYS SUOMESSA. Suomalainen Tiedeakatemia, Nuorten Akatemiaklubi"

Transkriptio

1 MAAHANMUUTTAJIEN MIELENTERVEYS SUOMESSA Suomalainen Tiedeakatemia, Nuorten Akatemiaklubi 1

2 Kuka minä olen? Tutkija? Psykologian tohtori (HY, THL) Erikoistutkija (THL) Kliinikko? Psykoterapeutti, työnohjaaja Oma praktiikka Pedagogi? Tuntiopettaja (psykologia, HY) Kouluttaja Opiskelija? Opettajan pedagogiset opinnot (HY) Valtiotieteiden maisteri, sos.psyk./etniset suhteet (HY) Jne 2

3 Kuka on maahanmuuttaja? Moniselitteinen määritelmä Syntymämaa Kansalaisuus Äidinkieli Vanhempien syntymämaa Moninainen ihmisryhmä Virosta työn perässä muuttanut rakennustyömies Kuubasta avioliiton kautta saapunut nuori nainen Intiasta Nokialle töihin tullut insinööri Afganistanista sotaa paennut lukutaidoton kotiäiti Harvat ilmiöt koskevat kaikkia maahanmuuttajia + Suomessa oloaika, maahanmuuttoikä, pakolaistausta 3

4 Maahanmuuttajat Suomessa Karkeasti: n. 5 % väestöstä, pk-seudulla n. 10 % väestöstä Suurimmat ryhmät: Venäjä/NL, Viro, Ruotsi, Somalia, Irak, Kiina, Thaimaa Nopea kasvu: Ulkomailla syntyneitä Vieraskielisiä Ulkomaan kansalaisia Ikärakenne nuori Kiintiöpakolaiset Suomessa 4

5 Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimus MAAMU THL:n koordinoima laaja väestötutkimus, joka tuottaa laaja-alaista tietoa maahanmuuttajien terveydentilasta, hyvinvoinnista ja palveluiden käytöstä sekä näihin vaikuttavista tekijöistä Ryhmät: venäläis-, somalialais- ja kurditaustaiset Otoskoko: (1 000 henkilöä per ryhmä) Ikärajaus: vuotiaat Kunnat: Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Vaasa Otantakriteerit: Syntymämaa ja/tai äidinkieli, vähintään 1 vuosi asumista Suomessa Haastattelu ja terveystarkastus (+lyhythaastattelu) Aineisto kerätty , perusraportti 2012, runsaasti syventäviä julkaisuja tekeillä Castaneda AE, Rask S, Koponen P, Mölsä M, Koskinen S. Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. THL Vertailu: Terveys tutkimusaineisto (saman ikäinen väestö samoilta paikkakunnilta) 5

6 Osallistumisaktiivisuus VENÄJÄ SOMALI KURDI N % N % N % Osallistunut vähintään yhteen osioon , , ,2 Osallistunut terveystarkastus + haastattelu , , ,0 Osallistunut terveystarkastus + lyhythaastattelu 1 0,1 42 4,2 26 2,6 Osallistunut vain haastattelu 79 7,9 34 3,4 28 2,8 Osallistunut vain terveystarkastus 1 0,1 19 1,9 14 1,4 Osallistunut vain lyhythaastattelu , ,1 81 8,1 Kieltäytynyt / ei saavu / aikaa ei sovittu , , ,6 Ei tavoitettu 84 8, , ,4 Osoite väärä 22 2,2 38 3,8 54 5,4 Kotiovikäynti tehty 5krt 62 6, ,6 80 8,0 Muuttanut/ulkomailla 13 1,3 45 4,5 8 0,8 Yhteensä

7 Poimintoja tuloksista Ikävakiointi Kadon vaikutuksia korjattu painokertoimin (huomioiden ikäluokka, sp, ryhmä, paikkakunta ja siviilisääty) Väestöryhmien väliset erot ja sukupuolierot Huom. pienet ryhmäkoot joissakin analyyseissa Kuvioissa 95 % luottamusvälit Lisää tulossa: katoanalyysit, syventävät analyysit, erillistutkimukset ja rekisteritutkimus 7

8 Oleskeluluvan peruste sukupuolittain (%). 100 % 90 % Muu 80 % 70 % Paluumuuttaja 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Työperusteinen maahanmuuttaja, hänen puolisonsa tai lapsensa Perheenyhdistäminen 10 % 0 % Venäjä Venäjä Somali Somali Kurdi Kurdi Turvapaikanhakija tai pakolainen 8

9 Yleissivistävä koulutus sukupuolittain (%). 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Lukio Peruskoulu Ei lainkaan 30 % 20 % 10 % 0 % Venäjä Venäjä Somali Somali Kurdi Kurdi Suomi Suomi 9

10 Pääasiallinen toiminta sukupuolittain (%). 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Eläkkeellä tai muu Työtön tai lomautettu Hoitaa kotitaloutta Opiskelija Ansiotyössä 0 % Venäjä Venäjä Somali Somali Kurdi Kurdi Suomi Suomi 10

11 Mielenterveys: menetelmät Traumatapahtumat Oletteko kokenut seuraavia ikäviä asioita entisessä kotimaassanne: Joutunut keskelle sodan taisteluja? Joutunut luonnonkatastrofin kuten maanjäristyksen, tulvan tai tulipalon uhriksi? Nähnyt jonkun väkivaltaisen kuoleman tai loukkaantumisen? Kokenut seksuaalista väkivaltaa? Ollut vakavan fyysisen hyökkäyksen/vahingonteon kohteena? Ollut vangittuna/kidnapattuna? Ollut kidutettuna? Kokenut jotain muuta kauheaa väkivaltaa? Post-traumaattisen stressioireyhtymän seulakysymys Psyykkiset oireet Masennus- ja ahdistusoirekysely (HSCL-25, 7 vrk) Mielenterveyspalvelut Terveyspalvelujen käyttö Suomessa viimeksi kuluneiden 12 kk aikana mielenterveydellisten ongelmien vuoksi Koettu terveyspalvelujen tarve mielenterveydellisten ongelmien vuoksi 11

12 Entisessä kotimaassaan traumatapahtuman kokeneiden osuus sukupuolittain (%). 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Venäjä Somali Kurdi 12

13 Traumatapahtumat: johtopäätökset Traumatapahtumat yleisiä kurditaustaisilla miehillä ja naisilla sekä somalialaistaustaisilla naisilla Yleisimmät traumatapahtumat Kurdi- ja somalialaistaustaisilla sodan keskellä eläminen ja toisen ihmisen väkivaltaisen kuoleman tai loukkaantumisen näkeminen Venäläistaustaisilla vakavan fyysisen vahingonteon kohteeksi joutuminen ja toisen ihmisen väkivaltaisen kuoleman tai loukkaantumisen näkeminen Kolmannes kurditaustaisista miehistä oli kokenut kidutusta Kurdi- ja venäläistaustaisilla traumatapahtumien esiintyminen yhteydessä ikään (esim. kurditaustaisista vuotiaista 98 % vs vuotiaista 57 %) 13

14 Traumatapahtumat: johtopäätökset Konkreetit traumatapahtumien kysymykset vs. perinteinen, abstraktimpi seulakysymys Venäläistaustaiset 23 % vs. 22 % Somalialaistaustaiset 57 % vs. 10 % Kurditaustaiset 78 % vs. 52 % Abstraktimmalla kysymyksellä ei somalialais- ja kurditaustaisten keskuudessa tavoiteta traumaattisten kokemusten ilmiötä? Vakavilla hoitamattomilla traumoilla tyypillisesti pitkäaikaiset hyvinvointia ja toimintakykyä lamauttavat vaikutukset 14

15 Vakavista masennus- ja ahdistusoireista viimeksi kuluneiden 7 vuorokauden aikana kärsineiden osuus sukupuolittain (%). 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Venäjä Somali Kurdi Suomi 15

16 Psyykkiset oireet: johtopäätökset Psyykkinen oireilu hälyttävän yleistä kurditaustaisilla miehillä ja naisilla sekä venäläistaustaisilla naisilla Venäläistaustaisilla psyykkisten oireiden esiintyminen yhteydessä ikään (45-64-vuotiaista 27 % vs vuotiaista 11 %) Psyykkiset oireet yleisiä vaikka maahanmuutosta kulunut vuosia vaikeus mielenterveyspalvelujen saannissa? Psyykkinen hyvinvointi vaikuttaa keskeisesti yksilön kokonaisvaltaiseen toimintakykyyn monikulttuurisuuden terveydenhuoltoon synnyttämien haasteiden tunnistaminen ja korjaaminen on äärimmäisen tärkeää 16

17 Terveyspalveluita mielenterveydellisten ongelmien vuoksi viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana käyttäneiden osuus sukupuolittain (%). 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Venäjä Somali Kurdi Suomi 17

18 Mielenterveyspalvelut: johtopäätökset Ajankohtaiset psyykkiset oireet vs. mielenterveyspalvelujen käyttö Tyydyttymätön mielenterveyspalvelujen tarve Haasteita mielenterveyspalveluille: Stigmatisaatio Oireiden nimeäminen Itsereflektio Kulttuurispesifien erityispiirteiden huomioiminen sekä oireiden tunnistamisessa että hoidossa Terveydenhuoltohenkilöstön koulutus Tieto palveluista puutteellista, järjestelmä hankala Matalan kynnyksen palvelut? Yhden luukun periaate? Kielelliset vaikeudet Haaste tulkkauspalveluille 18

19 Yksinäiseksi melko usein tai jatkuvasti itsensä kokevien osuus sukupuolittain (%). 19

20 Elämänlaatunsa hyväksi kokevien osuus sukupuolittain (%). 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Venäjä Somali Kurdi Suomi 20

21 Yhteenvetoa tuloksista Vahvuuksia mm: Hyväksi koettu elämänlaatu, työkyky ja luottamus palvelujärjestelmään Monilta osin tilanne parempi niillä jotka olleet Suomessa pidempään Monet kansantautien riskitekijät koko väestöä alemmalla tasolla Huolenaiheita mm: Psyykkinen oireilu Syrjintäkokemukset Naisten heikompi terveys Somalialais- ja kurditaustaisten naisten ylipaino, vähäinen kuntoliikunta, toimintakykyrajoitteet 21

22 Johtopäätöksiä palveluista Maahanmuuttajien puutteelliset tiedot palvelujärjestelmästä (esim. päivystyskäyntien merkittävä osuus) Terveydenhuollon puutteelliset tiedot maahanmuuttajista, heidän kulttuuritaustastaan ja erityistarpeistaan Tarvitaan lisää osaamista maahanmuuttajien erityistarpeista ja lisää ymmärrystä eri maahanmuuttajaryhmien ja yksilöiden välisiin eroihin (mm. kulttuuri ja elämänkokemukset), jotka vaikuttavat tapaan hakea palveluita ja ilmaista koettuja ongelmia ja tarpeita 22

23 Kehittämistoimet Palveluita voidaan kehittää paremmin vastaamaan maahanmuuttajien tarpeita kolmella tasolla: Ammattilaisten tietotaitoa parantamalla Tarjoamalla tukipalveluita ammattilaisten käyttöön Esim. konsultaatio, tulkkaus Tarjoamalla erityispalveluita niitä tarvitseville maahanmuuttajille Esim. Tre maahanmuuttajien psykiatrinen poli 23