RAUTALAMMIN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI 1 Yhteiskunnan muutos Aikaamme sävyttävät valtioiden välisten suhteiden edelleen kiristyminen, levottomuudet, väkivaltaisin keinoin tavoitteisiin pyrkivien ääriliikkeiden toiminta, ihmisoikeuksien loukkaus ja vapauden riisto eri puolilla maailmaa, varsinkin Lähi-Idässä, Venäjällä ja Keski-Afrikassa. Murheellista on todeta meilläkin mm. perheissä ja kouluissa tapahtuneet väkivaltaisuudet. Taloudellinen kehitys on jatkanut alamäkeä, johtaen myös Suomen taloudelliseen taantumaan. Yritystoiminnan keskittyminen ja tuotannon lopettamispäätökset ovat merkinneet työelämän vakiintumattomuutta ja työttömien määrän kasvua. Rautalammilla on kuitenkin vielä runsaasti ihmismieltä ja kehoa virkistävää, puhdasta luontoa tarjottavanaan mm. vasta perustetun Etelä-Konneveden kansallispuiston alueella. Elinehdot ovat kuitenkin osoittaneet haavoittuvuutensa myös luonnonvoimien edessä. Maassamme ei tarvitse kenenkään kuolla nälkään, mutta tulvat, maanjäristykset, myrskyt ja runsaat sateet samoin kuin vaaralliset kulkutaudit (mm. ebola) ovat aiheuttaneet sadon, omaisuuden, terveyden ja ihmishenkien menetyksiä eri puolilla maailmaa. Mittavaksi yhteiskunnan ongelmaksi on noussut tietoverkkojen väärinkäyttö. Toisaalta nykyaikainen tiedonvälitys, erityisesti sosiaalinen media, on myös mahdollisuus rakentavaan kahden- ja monenväliseen yhteyteen ja keskusteluun. Pienet kunnat painiskelevat kasvavien sosiaali- ja terveysmenojen kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi on käynnissä valtakunnallinen SOTE-uudistus. Rautalammin kylien hiipuminen jatkuu.

2 2 Kirkon muutos Kirkosta käyty keskustelu on julkisuudessa ollut edelleen vilkasta mm. vasta toimitettujen seurakuntavaalien tiimoilta. Kirkon jäsenmäärän negatiivinen kehitys ja jäsenistön vähäinen sitoutuminen ovat kuitenkin huolen aiheena. Pitkälle tulevaisuuteen vaikuttaa se, että tutkimusten mukaan usko kirkon perussanomaan on heikompi kuin jäsenmäärä edellyttäisi. Toisaalta kirkko koetaan elämänkaaren käännekohdissa (kirkolliset toimitukset, rippikoulu ja muu kasvatustyö sekä kriisit) tuttuna ja turvallisena. Epävakaassa maailmassa kirkon perussanoman, evankeliumin, tarjoama turva voi nousta arvoon arvaamattomaan. Maailmanlaaja Kristuksen kirkko pysyy kunnes Herramme tulee. Julistuksen uusina haasteina ovat kuitenkin kaikkien ihmisten tavoitettavuus ja huomioon ottaminen - kirkon kynnyksen madaltaminen eli seurakunnan kehittäminen uskon, toivon ja rakkauden yhteisönä, joka puhuu nykyajan ihmisen ymmärtämää kieltä. Erityisenä huolenaiheena ovat yksinäisten, syrjäytyneiden, rippikouluiän ohittaneiden nuorten ja työssä käyvien tavoittaminen. Syrjäkylien hiljenemisen myötä on etsittävä uusia toimintamuotoja perinteisten tilalle. Tulevaisuudessa kirkko joutuu kohtaamaan maahanmuuton, maallistumisen ja yksilönvapauden korostamisen myötä entistä laajemman kirjon uskontoja ja katsomuksia, mukaan lukien ateismi. Koko kirkon aikanaan kattavat talous- ja henkilöstöhallinnon (KIPA) sekä jäsenrekisterin (Kirjuri) järjestelmät on otettu käyttöön seurakunnassamme, KIPA:n osalta ja Kirjurin jo v Rautalammin seurakunta on omalta osaltaan ottanut lisääntyvästi käyttöön verkkoviestintää (Internet-sivut, Facebook, sähköposti). Seurakuntien taloudellinen kehitys on edelleen huolen aihe. Tulevaisuuden suunnitelmissa on entistä huolellisemmin keskityttävä välttämättömiin, kirkon perustehtävän mukaisiin työmuotoihin ja -tapoihin. Suunnitelmavuoden toimintaa tulee seurakunnassamme sävyttämään myös uusien luottamushenkilöiden toimikauden alkaminen sekä uuden nuorisotyönohjaajan viranhoidon alkaminen. Vapaaehtoistoiminnan ja yhteistyön merkitys seurakunnan työssä tulee edelleen kasvamaan. Jo aloitettua Rautalammin seurakunnan yhteistyötä ennen muuta Suonenjoen seurakunnan kanssa tullaan jatkamaan seurakuntapastorin tehtävien hoidon, raamattuopetuksen, musiikkityön ja diakoniatyön alueilla. Kirkon uusi, alueellinen hallintorakenne on kirkolliskokouksen käsiteltävänä, ja siitä päätetään keväällä Aiotun muutoksen alkuperäinen aikataulu nähtiin selvästi liian kiireisenä. Vuoden 2013 alussa perustettiin Rautalammin

3 3 rovastikunta, jonka hyväksytyn yhteistoimintasopimuksen käytännön toimivuutta on testattu kahden vuoden ajan, saaden sekä myönteisiä että kielteisiä kokemuksia. Sopimus on kuitenkin mahdollistanut myös rovastikuntaa pienemmän alueen yhteistyön. MAHDOLLISUUKSIEN, UHKIEN, VAHVUUKSIEN JA HEIKKOUKSIEN TARKASTELU MAHDOLLISUUDET + suuri, remontoitu kirkko + kulttuuri ja perinnetapahtumat + musiikkiharrastus + seurakuntien yhteistyö + järjestöt + ovet auki kouluihin, päivähoitoon ja hoitokoteihin + perhe- ja avioliittotyölle kysyntää + kotien uskontokasvatus + kotikäynnit + leirit + luonto + vapaaehtoiset (koordinointi keskeistä) UHAT - väestön väheneminen - korkea huoltosuhde - palvelujen etääntyminen - kristillisestä perinteestä vieraantuminen, sitoutumisen oheneminen ja kirkosta eroaminen - muutosvastarinta - talouden trendit VAHVUUDET + yhteistyö eri toimijoiden kanssa + kansainvälisen vastuun kantaminen + riittävät ja kunnossa olevat toimitilat + seurakunnan metsäomaisuus + pieni paikkakunta, ihmisten tunteminen HEIKKOUDET - keittiöalan henkilöresurssit - nuorten ja työssä käyvän väestön osallistuminen jumalanpalveluksiin vähäistä

4 4 Toimintasuunnitelma Visio: SAMASSA VENEESSÄ kaikille tilaa riittää Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle : 1. Yhteyden rakentaminen Jumalaan, lähimmäiseen ja luomakuntaan 2. Seurakunta on mukana elämän arjessa ja juhlassa 3. Monimuotoinen perhetyö Visio ja painopistealueet liittyvät Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategiaan Kohtaamisen kirkko Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnallinen suunta vuoteen 2020, tämän edeltäjään, vuoteen 2015 tähtäävään strategiaan MeidänKirkko Osallisuuden yhteisö, kirkon tulevaisuusselontekoihin Kirkko 2020 ja Kirkkona monikulttuurisessa yhteiskunnassa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuusselonteko sekä piispojen teeseihin Kutsu yhteyteen. Kohtaamisen kirkko asiakirjassa on käsitelty kuutta strategista suuntaviivaa: - hengellinen elämä vahvistuu - huolehdimme heikoimmista - vahvistamme kirkon jäsenyyttä - viemme viestiä - rakenteet palvelevat toimintaa - kirkon uudistuminen jatkuu.

5 5 Kutsu yhteyteen asiakirja painottaa yhteyden syntymistä luomisen ja lunastuksen perusteella, uskossa ja rakkaudessa, erilaisuuden sietämistä, kaikkien inhimillisten rajojen ylittämistä sekä yhteistä rukousta, keskustelua ja toimintaa. Keskeistä tulevaisuuden strategisessa suunnittelussa on kirkon itseymmärrys: kirkko on jäsenissään läsnä ja välittää sanomaa elämällään, sanoillaan ja teoillaan. Kirkon tehtävä ja sanoma on määritelty Raamatussa, kirkon tunnustuksessa sekä kirkkolaissa ja järjestyksessä. Sanoman sisältö on pysyvä, mutta sen muodot vaihtelevat. Mottona olkoon: Emmehän me julista sanomaa itsestämme vaan Jeesuksesta Kristuksesta: Jeesus on Herra, ja hän on lähettänyt meidät palvelemaan teitä. Jumala, joka sanoi: "Tulkoon pimeyteen valo", valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan, ja se levittää valoaan. Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta eikä meistä itsestämme. (2.Kor.4:5-7).

6 6 Yhteiset / yleisen srk-työn tavoitteet vuodelle 2015 Tavoite Keskeiset toimenpiteet ja vastuut Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan Vapaaehtoistyön tukeminen ja kehittäminen Järjestetään kaikille avoimia vapaaehtoistyön keskustelutilaisuuksia Järjestettyjen tilaisuuksien ja niihin osallistuneiden määrä Miesten- ja naistentyön kehittäminen Paikallisen luonnon tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen jumalanpalveluselämässä Lähetetään vapaaehtoisia koulutustilaisuuksiin Jaetaan vapaaehtoisille tarvittavaa materiaalia Järjestetään yksipäiväiset miesten- ja naistenpäivät, jotka sisältävät yhteisen päätöstilaisuuden Järjestetään Etelä-Konneveden kansallispuiston alueella Rautalammin ja Konneveden seurakuntien yhteinen luontokirkko ja muita vastaavia tilaisuuksia luonnon keskellä Koulutusten ja niihin osallistuneiden määrä Jaetun materiaalin laatu ja määrä Päiville osallistuneiden miesten ja naisten lukumäärä Toteutuneiden tilaisuuksien ja niihin osallistuneiden määrä Vuonna 2016 järjestetään Rautalammilla Pohjois-Savon sotaveteraanien ja reserviläisten yhteinen kirkkopyhä, jonka ohjelmaan sisältyy messu Rautalammin kirkossa. Vuonna 2017 tulee reformaation (uskonpuhdistuksen) alkamisesta kuluneeksi 500 vuotta. Seurakunta osallistuu juhlavuoden viettoon myöhemmin päätetyllä tavalla. Samana vuonna itsenäinen Suomi saavuttaa 100 vuoden iän.

7 7 Kirkkomusiikkityön tavoitteet vuodelle 2015 Tavoite Keskeiset toimenpiteet ja vastuut Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan Verkostoituminen Yhteistyö kunnan ja yhdistysten kanssa Toteutuneet projektit ja niissä palvelleiden Projektit ja läsnäolleiden määrä Musiikkikasvatus Viisikielisen laulukirjan käyttöönotto Kartoitus tilaisuuksista, joissa laulukirjaa on käytetty Diakoniatyön tavoitteet 2015 Tavoite Keskeiset toimenpiteet ja vastuut Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan Yhteistyön edelleen kehittäminen kumppanuusseurakuntien kanssa (Rautalampi, Suonenjoki, Pieksämäki) yhteistyöalueina erityisesti kehitysvammaiset, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat Vierailut Retket Leirit Tapahtumien ja osallistujien määrä

8 8 Lähetystyön tavoitteet 2015 Tavoite Keskeiset toimenpiteet ja vastuut Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan Lähetystyön tunnetuksi tekeminen Nousevaa polvea koskettavien lähetystyön kohteiden esillä pitäminen (lähetyslentäminen, medialähetys jne.) Lähetystietouden esillä pitäminen lehtikirjoituksin, julistein ja verkkoviestimien kautta Lehtikirjoitusten ym. dokumenttien laatu ja määrä Lähetystyön yhteistyöhankkeet seurakunnan kasvatustyön, koulujen ja päivähoidon kanssa; laatu, määrä ja tavoittavuus Kummityön ja lähetyskirjeenvaihdon esillä pitäminen seurakunnan lapsi-, perhe- ja nuorisotyössä

9 9 Lapsi- ja perhetyön tavoitteet 2015 Tavoite Sukupolvien välinen vuorovaikutus ja kristillisten perinteiden siirto nykyajan lapsiperheille lisääntyy. Seurakunnan lapsi- ja perhetyöhön otetaan tiiviimmin mukaan rautalampilaista järjestötoimintaa ja vapaaehtoisia, esim. SPR ja MLL. Keskeiset toimenpiteet ja vastuut Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan Järjestetään seurakunnan diakoniatyön, lapsityön ja eläkeläisjärjestöjen kanssa yhteistä kokoavaa toimintaa esim. perhekerhotoiminnassa. Suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä lapsiparkki-, perhekerho- ja Terhokerhotoimintaa. Tilaisuuksien ja osallistujien määrä Kerhojen ja osallistujien määrä.

10 10 Nuorisotyön tavoitteet 2015 Tavoite Keskeiset toimenpiteet ja vastuut Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan Leiri- ja retkitoiminnan kehittäminen Tyttöjen ja poikien (varhaisnuorten) kokoavan toiminnan vakiinnuttaminen ja monipuolistaminen Erilaisten leirien ja toimintapäivien järjestäminen kaikenikäisille lapsille ja nuorille (minileirit, nuorten leirit, isosleirit, yönuokut/-seukkarit) yhteistyössä kunnan nuorisotoimen kanssa. Selvitetään Törmälän käyttömahdollisuudet sen uudessa omistajatilanteessa. Laaditaan kerhojen ja te tojen kausisuunnitelmat. Etsitään uusia kokoavia teemoja (lennokit, elokuvaus jne.). Otetaan kerhotoiminnassa huomioon erityisnuorten tarpeet, tehden yhteistyötä eri tahojen kanssa (mm. mopokerho). leirien tms. kesto ja niiden sekä niille osallistuneiden lukumäärä Kerhojen ja te tojen sekä niihin osallistuneiden lukumäärät.

11 11 Taloudellis- hallinnolliset tavoitteet vuodelle 2015 Tavoite Keskeiset toimenpiteet ja vastuut Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan Kirkon yhteisten järjestelmien (KIPA ja Kirjuri) käyttöönoton päätökseen saattaminen Myydään maa-alueita ja/tai muuta omaisuutta Varataan tarkoitukseen tilapäistä työvoimaa ja mahdollista koulutusta Tarjotaan tonttimaata vuokraajien ostettavaksi Järjestelmä toimii Toteutuneet kaupat Varautuminen kunta- ja srk-kentässä mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin INVESTOINNIT 2015 Välttämättömät korjausinvestoinnit. Koulutus Neuvottelut Toteutuneet koulutukset ja neuvottelut 2016 Vuonna 2016 uuden metsätaloussuunnitelman laatiminen Vuonna 2016 siunauskappelin korjauksen suunnittelun aloitus. Vuonna 2016 virastotalon ikkunoiden uusimisen suunnittelu Investoinnit valmistellaan vuoden 2016 talousarvion yhteydessä.