Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliityntäyksikkö DFE12B PROFINET IO. Julkaisuajankohta 07/2006 FA / FI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliityntäyksikkö DFE12B PROFINET IO. Julkaisuajankohta 07/2006 FA361755 11419539 / FI"

Transkriptio

1 Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliityntäyksikkö DFE12B PROFINET IO Julkaisuajankohta 07/ / FI FA Käsikirja

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 1 Tärkeää tietää Turvaohjeita Johdanto Yleisiä turvaohjeita Kuljetus / varastointi Käyttökuntoon saattaminen / asennus Käyttöönotto / käyttö Johdanto ja asennusohjeita Lisäkortin DFE12B asennus Lisäkortin DFE12B liitännät ja riviliitinten kuvaus Liittimen napajärjestys Väyläkaapelin häiriösuojaus ja veto TCP/IP-osoitteiden anto ja aliverkot IP-osoiteparametrien asettaminen DCP-kortin avulla IP-osoiteparametrien vastaavuuksien järjestely laitteen vaihtamisen jälkeen DFE12B -lisäkortin toimintatilan näyttöelementit Konfigurointi ja käyttöönotto Taajuusmuuttajan käyttöönotto Isäntälaitteen (PROFINET IO -ohjaimen) konfigurointi Käyttäytyminen PROFINET-verkossa toimittaessa Johdanto Prosessidatan konfiguraatio Taajuusmuuttajien ohjaus Prosessidatan aikavalvonta Parametrointi PROFINET-väylän kautta Hälytykset Integroitu web-palvelin Ohjelmistoa koskevat vaatimukset Käsiksipääsysuoja Optiolla DFE12B varustetun MOVIDRIVE MDX61B:n aloitussivun rakenne Navigointimahdollisuudet MOVITOOLS via Ethernet Vikadiagnoosi Diagnostiikkasekvenssit Tekniset tiedot Lisäkortti DFE12B Sanasto Hakemisto Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliityntäyksikkö DFE12B PROFINET IO 3

4 1 Tärkeää tietää Käsikirja 1 Tärkeää tietää Tämä käsikirja ei korvaa seikkaperäistä käyttöohjetta! Asennuksen ja käyttöönoton saavat suorittaa vain pätevät sähköalan ammattilaiset, voimassaolevia tapaturmantorjuntamääräyksiä ja MOVIDRIVE MDX60B/61B:n käyttöohjetta noudattaen! Dokumentointi Lue käsikirja huolellisesti läpi ennen ryhtymistä DFE12B PROFINET IO -lisäkortilla varustettujen MOVIDRIVE -taajuusmuuttajien asennus- ja käyttöönottotoimiin Tämä käsikirja edellyttää MOVIDRIVE -tuotedokumenttien, erityisesti MOVIDRIVE MDX60B/61B -järjestelmäkäsikirjan hallussaoloa ja tuntemusta. Ristiinviittaukset on merkitty tässä käsikirjassa merkillä " ". Niinpä esimerkiksi ( Kap. X.X) merkitsee, että tämän käsikirjan kappaleesta X.X löytyy lisätietoja. Tuotedokumenttien noudattaminen on edellytyksenä sille, että laite toimii häiriöittä ja mahdolliset takuuvaatimukset voidaan täyttää. Turvaohjeissa ja varoituksissa olevien symbolien selitykset Tässä dokumentissa annettuja turvaohjeita ja varoituksia on ehdottomasti noudatettava! Sähkövirran aiheuttama uhkaava vaara. Mahdolliset seuraukset: hengenmeno tai vakava loukkaantuminen. Uhkaava vaara. Mahdolliset seuraukset: hengenmeno tai vakava loukkaantuminen. Vaarallinen tilanne. Mahdolliset seuraukset: vähäinen loukkaantuminen. Vahingollinen tilanne. Mahdolliset seuraukset: laitteen tai ympäristön vahingoittuminen. Käyttöohjeita ja hyödyllistä tietoa. 4 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliityntäyksikkö DFE12B PROFINET IO

5 Turvaohjeita Johdanto 2 2 Turvaohjeita Kenttäväyläliityntäyksikön DFE12B PROFINET IO saa asentaa ja ottaa käyttöön vain voimassaolevia tapaturmien torjuntasäädöksiä sekä MOVIDRIVE MDX60B/61B -taajuusmuuttajan käyttöohjetta noudattaen! 2.1 Johdanto Seuraavat turvaohjeet koskevat kenttäväyläliityntäkyksikön DFE12B PROFNET IO käyttöön soveltamista. Huomioi myös tämän käyttöohjeen yksittäisissä luvuissa olevat täydentävät turvaohjeet. 2.2 Yleisiä turvaohjeita Vahingoittuneita tuotteita ei saa koskaan asentaa järjestelmiin tai ottaa käyttöön. Tee vaurioista välittömästi reklamaatio kuljetusliikkeelle. Väyläjärjestelmiä koskevia yleisiä turvaohjeita Käytettävissäsi on tiedonsiirtojärjestelmä, joka mahdollistaa MOVIDRIVE taajuusmuuttajan sovittamisen laitoksen olosuhteisiin varsin laajoissa rajoissa. Muiden väyläjärjestelmien tapaan siinä on olemassa vaara, että (taajuusmuuttajaan liittyviä) parametreja muutetaan huomaamatta ulkoisesti, jolloin myös taajuusmuuttajan käyttäytyminen muuttuu. Järjestelmä voi tämän seurauksena käyttäytyä odottamattomalla (ei-kontrolloidulla) tavalla. 2.3 Kuljetus / varastointi Tarkasta tuote heti toimituksen jälkeen kuljetusvaurioiden varalta. Ilmoita mahdollisista vaurioista välittömästi kuljetusyhtiölle. Vaurioituneen tuotteen käyttöönotto on kielletty. Käytä tarvittaessa tarkoitukseen sopivia, riittäviksi mitoitettuja kuljetusvälineitä. Varastointivirheistä voi aiheutua vahinkoja! Ellei laitetta asenneta heti, varastoi se kuivaan ja pölyttömään huonetilaan. 2.4 Käyttökuntoon saattaminen / asennus Noudata luvussa 4, "- ja asennusohjeet" annettuja ohjeita. 2.5 Käyttöönotto / käyttö Noudata luvussa 5, "Konfigurointi ja käyttöönotto" annettuja ohjeita. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliityntäyksikkö DFE12B PROFINET IO 5

6 3 Johdanto Käyttöönotto / käyttö 3 Johdanto Tämän käsikirjan sisällys Tässä käyttäjän käsikirjassa on selostettu lisäkortin DFE12B asennus MOVIDRIVE MDX61B -taajuusmuuttajaan sekä MOVIDRIVE -taajuusmuuttajan käyttöönotto PROFINET IO -kenttäväyläliityntäyksikköön liitettynä. Täydentävä kirjallisuus Jotta MOVIDRIVE -taajuusmuuttaja saataisiin liitetyksi yksinkertaisesti ja tehokkaasti Ethernet-kenttäväyläjärjestelmään, kannattaa tämän DFE12B-lisäkortin käyttäjän käsikirjan ohella hankkia seuraava, kenttäväyläteemaa käsittelevä täydentävä julkaisu: Käsikirja "MOVIDRIVE Fieldbus Unit Profile" Käsikirjassa "MOVIDRIVE Fieldbus Unit Profile" selostetaan kenttäväylän parametrien kuvausten ja niiden koodauksen ohella mitä erilaisimpia ohjauskonsepteja ja sovellusmahdollisuuksia pikku esimerkkien muodossa. Käsikirjassa "MOVIDRIVE Fieldbus Unit Profile" on listaus kaikista taajuusmuuttajan parametreista, jotka ovat kirjoitettavissa/luettavissa erilaisten tiedonsiirtoliityntöjen kuten esim. SBus-väylän (järjestelmäväylän), RS485-väylän sekä kenttäväylän kautta. Ominaisuudet Taajuusmuuttaja MOVIDRIVE MDX61B on liitettävissä DFE12B-lisäkortin avulla sen tehokasta yleisluontoista kenttäväyläliityntää hyödyntäen ylemmän tason automaatio-, konfigurointi- ja visualisointijärjestelmiin Ethernet-väylän kautta. MOVIDRIVE ja Ethernet Ethernet-käytön pohjana oleva taajuusmuuttajan käyttäytyminen laitetasolla, niin sanottu laiteprofiili, on kenttäväylästä riippumaton ja täten yhdenmukainen. Käyttäjälle tarjoutuu täten mahdollisuus kenttäväylästä riippumattomien sovellusten kehittämiseen. Vaihto muihin väyläjärjestelmiin kuten esim. Profibus-väylään (optio DFP) käy täten helposti. Käsiksipääsy kaikkeen informaatioon Ethernet-liitynnän kautta päästään digitaalisesti käsiksi kaikkiin MOVIDRIVE MDX61B:n käyttöteknisiin parametreihin ja toimintoihin. Taajuusmuuttajan ohjaus tapahtuu nopean, syklisen prosessidatan avulla. Tämän prosessidatakanavan kautta on mahdollista ohjearvojen kuten esim. käyntinopeusohjearvon, kiihdytyksen ja hidastuksen integrointiaikojen antamisen ohella myös käynnistää erilaisia käyttöteknisiä toimintoja kuten esim. aktivointi, lukitus, normaali pysäytys, pikapysäytys jne. Samanaikaisesti voidaan prosessidatakanavan kautta kuitenkin myös lukea taajuusmuuttajasta oloarvoja kuten esimerkiksi käyntinopeus- ja virtaoloarvoja, laitteen tilatietoja, vikailmoitusnumeroita tai vastaavuusviestejä. Valvontatoiminnot Kenttäväyläjärjestelmän käyttäminen käyttöteknisiin tarkoituksiin vaatii lisävalvontatoimintoja kuten esim. kenttäväylän aikavalvonnan (fieldbus-timeout) ja mahdollisesti myös pikapysäytyskonsepteja. MOVIDRIVE -taajuusmuuttajan valvontatoiminnot ovat sovitettavissa sovelluskohtaisesti. Voidaan esimerkiksi määrätä, kuinka taajuusmuuttajan on määrä reagoida väylän vikaantumistapauksissa. Monissa sovelluksissa voi pikapysäytys olla mielekäs reagointitapa, mutta myös viimeksi voimassa olleiden ohjearvojen "jäädyttäminen" siten, että käyttölaitteen (esimerkiksi kuljettimen) toiminta jatkuu viimeksi voimassa olleilla ohjearvoilla, käy päinsä. Koska ohjausriviliitinten toiminnot ovat käytettävissä kenttäväylän kautta ohjattaessakin, voidaan kenttäväylästä riippumattomia pikapysäytysmenetelmiä taajuusmuuttajan ohjausriviliitinten kautta toteuttaa kuten ennenkin. 6 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliityntäyksikkö DFE12B PROFINET IO

7 Johdanto Käyttöönotto / käyttö 3 Diagnostiikka MOVIDRIVE -taajuusmuuttaja tarjoaa lukuisia diagnostiikkamahdollisuuksia käyttöönoton ja huollon tarpeisiin. Integroidun kenttäväylämonitorin avulla voidaan esimerkiksi kontrolloida niin ylemmän tason ohjausjärjestelmän lähettämiä ohjearvoja kuin oloarvojakin. Integroidun web-palvelimen avulla voidaan diagnostiikkadataan päästä käsiksi tavanomaista selainohjelmaa käyttäen. Kenttäväylämonitori Tämän ohella on kenttäväyläliityntä-lisäkortin tilasta saatavissa monenlaisia lisätietoja. Kenttäväylämonitoritoiminto yhdessä PC-ohjelmiston MOVITOOLS kanssa tarjoaa kätevän diagnostiikkamahdollisuuden, joka mahdollistaa kaikkien käyttöteknisten parametrien (kenttäväylän parametrit ml.) asettamisen ohella myös yksityiskohtaisten tietojen näyttämisen kenttäväylän ja muiden laitteiden tilasta. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliityntäyksikkö DFE12B PROFINET IO 7

8 4 - ja asennusohjeita Lisäkortin DFE12B asennus 4 - ja asennusohjeita 4.1 Lisäkortin DFE12B asennus Lisäkortin saa MOVIDRIVE MDX61B -taajuusmuuttajissa rakennekoko 0 asentaa ja irrottaa vain SEW-EURODRIVE. Lisäkortit ovat asennettavissa ja irrotettavissa vain MOVIDRIVE MDX61B taajuusmuuttajissa rakennekoko , eivät koossa 0. Lisäkortti DFE12B on asennettava kenttäväyläkorttipaikkaan [1]. Käytä kaapelointiin vain PROFINET IO -järjestelmään hyväksyttyjä liittimiä ja kaapeleita. [1] Asennusta edeltävät toimet 54703AXX Noudata seuraavia ohjeita ennen lisäkortin asentamiseen tai irrottamiseen ryhtymistä: Kytke taajuusmuuttaja jännitteettömäksi. Katkaise 24 VDC-jännite ja verkkojännite. Pura itsestäsi staattinen lataus sopivin toimenpitein (maadoitusranneke, antistaattiset kengät jne.) ennen kuin kosket lisäkorttiin. Irrota ennen lisäkortin asentamista ohjauspaneeli ja etulevy. Asenna lisäkortin asennettuasi ohjauspaneeli ja etulevy takaisin paikoilleen. Säilytä lisäkorttia alkuperäisessä pakkauksessaan ja ota se pakkauksesta vasta juuri ennen asennusta. Käsittele lisäkorttia vain reunoista. Älä koske komponentteihin. 8 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliityntäyksikkö DFE12B PROFINET IO

9 - ja asennusohjeita Lisäkortin DFE12B asennus 4 Periaatteellinen lisäkortin asennus- ja irrotusmenettely AXX Kuva 1: Lisäkortin asennus MOVIDRIVE MDX61B -taajuusmuuttajaan rakennekoko (periaatteellinen esitys) 1. Löysää lisäkortin pidikkeen kiinnitysruuvit. Vedä lisäkortin pidikettä tasaisesti korttipaikasta ulos (älä kallista!). 2. Irrota lisäkortin pidikkeen mustan peitelevyn kiinnitysruuvit. Irrota musta peitelevy. 3. Kohdista lisäkortti kolmella kiinnitysruuvilla juuri niille tarkoitettujen porausten kohdalle lisäkortin pidikkeessä. 4. Aseta lisäkortin pidike lisäkortin kanssa kevyesti painamalla korttipaikalle. Kiinnitä lisäkortin pidike kiinnitysruuveilla. 5. Kun irrotat lisäkorttia, tee samat toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliityntäyksikkö DFE12B PROFINET IO 9

10 4 - ja asennusohjeita Lisäkortin DFE12B liitännät ja riviliitinten kuvaus 4.2 Lisäkortin DFE12B liitännät ja riviliitinten kuvaus Osanumero Ethernet-liityntäyksikkö tyyppi DFE12B (optio): Lisäkorttia "Ethernet-liityntäyksikkö tyyppi DFE12B" voidaan käyttää ainoastaan MOVIDRIVE MDX61B -taajuusmuuttajien yhteydessä, ei tyypin MDX60B kanssa. Lisäkortti DFE12B tulee asentaa kenttäväyläkorttipaikkaan. Lisäkortti DFE12B saa käyttöjännitteensä MOVIDRIVE MDX61B -taajuusmuuttajasta. Erillistä teholähdettä ei tarvita. DFE12B edestä katsottuna Kuvaus DIP-kytkin Toiminta DFE 12B 0 nc nc nc nc nc nc nc nc Def IP nc 1 DIP-kytkin Tilatieto-LED (punainen/keltainen/vihreä) ei kytketty Def IP Varattu Asettaa IP-osoiteparametrit takaisin seuraaviin oletusarvoihin: IP-osoite: Aliverkon peite: Yhdyskäytävä: Ilmaisee DFE12B-kortin hetkellisen tilan. Status 100MBit link/act. 100 MBit-LED (vihreä) Linkki-/aktiv.-LED (vihreä) Ilmaisee Ethernet-yhteyden tiedonsiirtonopeuden. Ilmaisee Ethernet-yhteyden tilan. X30: Ethernet-liityntä X30 MAC ID: 00-0F B IP: MAC-osoite IP-syöttökenttä: MAC-osoite esim. PROFINET-nimen antoa varten. Tähän kenttään voidaan syöttää annettava IP-osoite BXX 10 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliityntäyksikkö DFE12B PROFINET IO

11 - ja asennusohjeita Liittimen napajärjestys Liittimen napajärjestys Käytä esivalmisteltuja, suojattuja, standardin IEC version 2.0 mukaisia, kategorian 5 vaatimukset täyttäviä RJ45-liittimiä. [6] [3] [2] [1] A B Kuva 2: RJ45-liittimen napajärjestys 54174AXX A = edestä katsottuna B = takaa katsottuna [1] nasta 1 TX+ lähetys, plus [2] nasta 2 TX lähetys, miinus [3] nasta 3 RX+ vast.otto, plus [6] nasta 6 RX vast.otto, miinus Liitäntä MOVIDRIVE - Ethernet DFE12B-kortin liitäntä Ethernet-liittimeen X30 (RJ45-liitin) tapahtuu kategorian 5 luokan D mukaisella, standardin IEC versiota 2.0 noudattavalla suojatulla parikaapelilla ja tarkoitukseen varatulla kytkimellä. Käytä ns. patch-kaapelia. Haluttaessa kytkeä DFE12B-kortti suoraan konfigurointitietokoneeseen, tarvitaan ristikytkentäkaapeli (cross-over). IEC määritysten mukaan on suurin sallittu johdinpituus 10/100 Mbaudin Ethernetille (10BaseT / 100BaseT) esim. DFE12B-kortin ja kytkimen välillä 100 m (330 ft). PROFINET IO:ssa käytetään reaaliaikaisessa tiedonsiirrossa VLAN-tag-priorisoituja Ethernet-kehyksiä kehystunnisteella 8892 hex. Tämä edellyttää verkkojen olevan kytkettyä tyyppiä. Kytkinten (switch) on tuettava priorisointia. Keskittimet (hub) eivät ole sallittuja. Tiedonsiirto tapahtuu täysdupleksisena nopeudella 100 MBit/s. Tarkempia tietoja kaapeloinnista löytyy julkaisusta "Installation Guideline PROFINET", jota on saatavissa PROFINET-käyttäjäorganisaation julkaisemana. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliityntäyksikkö DFE12B PROFINET IO 11

12 4 - ja asennusohjeita Väyläkaapelin häiriösuojaus ja veto 4.4 Väyläkaapelin häiriösuojaus ja veto Käytä ainoastaan suojattuja kaapeleita ja liitoselementtejä, jotka täyttävät myös standardin IEC version 2.0 mukaisen kategorian 5 luokan D vaatimukset. Väyläkaapeloinnin ammattimaisesti toteutettu suojaus vaimentaa sähköistä häiriösäteilyä, jota saattaa esiintyä teollisuusympäristössä. Seuraavilla toimenpiteillä saavutetaan parhaat suojausominaisuudet: Kiristä liitinten, moduulien ja potentiaalintasausjohtojen kiinnitysruuvit hyvään "sormitiukkuuteen". Käytä ainoastaan metallikuorisia tai metalloituja liittimiä. Kytke liitin ja suojajohdin toisiinsa laajalta pinta-alalta. Kytke väyläkaapelin suojamaa molemmista päistään liittimen runkoon. Älä vedä signaali- ja väyläkaapeleita yhdensuuntaisina tehonsyöttökaapeleiden (moottorikaapeleiden) kanssa vaan erillisissä kaapelikanavissa, mikäli mahdollista. Käytä teollisuusympäristössä metallisia, maadoitettuja kaapelihyllyjä. Tee signaalikaapelin ja siihen liittyvän potentiaalintasausjohdon vedot lähellä toisistaan ja lyhyintä reittiä. Vältä liittimillä toteutettuja väyläkaapeleiden jatkeita. Jos tarjolla on maatasoa, vedä väyläkaapeli sitä pitkin sen lähituntumassa. Maapotentiaalin ollessa vaihteleva voi molemmista päistään maapotentiaaliin (PE) kytketyssä suojavaipassa kulkea tasausvirtoja. Huolehdi tällaisessa tapauksessa riittävästä, asiaa koskevien VDE-määräysten mukaisesta potentiaalintasauksesta. 12 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliityntäyksikkö DFE12B PROFINET IO

13 - ja asennusohjeita TCP/IP-osoitteiden anto ja aliverkot TCP/IP-osoitteiden anto ja aliverkot Johdanto IP-protokollan osoiteasetukset tehdään seuraavien parametrien avulla IP-osoite Aliverkon peite Vakioyhdyskäytävä Näiden parametrien asettamiseksi oikein selostetaan tässä luvussa osoitteiden antomekanismit sekä IP-verkkojen jako aliverkkoihin. IP-osoite IP-osoite on 32-bittinen luku, jonka avulla verkon väyläasema on yksiselitteisesti tunnistettavissa. IP-osoitteet esitetään neljän, toisistaan pilkuilla erotetun desimaaliluvun avulla. Esimerkki: Jokaista desimaalilukua vastaa osoitteen yksi tavu (= 8 bittiä) ja se voidaan esittää myös binäärilukuna ( seuraava taulukko). Tavu 1 Tavu 2 Tavu 3 Tavu IP-osoite muodostuu verkko-osoitteesta ja väyläasemaosoitteesta ( seuraava taulukko). Verkko-osoite Väyläasemaosoite Mikä IP-osoitteen osa kuvaa verkkoa ja mikä osa väyläasemaa, sen määräävät verkon luokka ja aliverkon peite. Väyläasemaosoitteet, jotka koostuvat ainoastaan nollista ja ykkösistä (binääriluvuista), eivät ole sallittuja, koska ne on varattu itse verkkoa varten tai ryhmälähetysosoitteeksi. Verkkojen luokat IP-osoitteen ensimmäinen tavu määrittelee verkon luokan ja täten jaon verkkoosoitteeseen ja väyläasemaosoitteeseen. Arvoalue Tavu 1 Verkon luokka Täydellinen verkko-osoite (esimerkki) Merkitys A = verkko-osoite = väyläasemaosoite B = verkko-osoite 52.4 = väyläasemaosoite C = verkko-osoite 4 = väyläasemaosoite Monille verkoille ei tämä karkea jako riitä. Niissä käytetään lisäksi varta vasten asetettavaa aliverkon peitettä. Aliverkon peite Aliverkon peitteen avulla voidaan verkot jakaa hienojakoisemmin eri luokkiin. Aliverkkojen peitteet esitetään IP-osoitteiden tapaan neljän desimaaliluvun avulla; luvut on erotettu toisistaan pisteillä. Kutakin desimaalilukua vastaa yksi tavu. Esimerkki: Jokaista desimaalilukua vastaa yksi aliverkon peitteen tavu (= 8 bittiä) ja se voidaan esittää myös binäärimuodossa ( seuraava taulukko). Tavu 1 Tavu 2 Tavu 3 Tavu Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliityntäyksikkö DFE12B PROFINET IO 13

14 4 - ja asennusohjeita TCP/IP-osoitteiden anto ja aliverkot Kirjoitettaessa IP-osoite ja aliverkon peite allekkain on nähtävissä, että aliverkon peitteen binääriesityksessä kaikki ykköset määrittelevät verkko-osoiteosan ja kaikki nollat merkitsevät väyläasemaosoitetta ( seuraava taulukko). IP-osoite Aliverkon peite Tavu 1 Tavu 2 Tavu 3 Tavu 4 desimaalilukuna binäärilukuna desimaalilukuna binäärilukuna Osoitteella varustettu C-luokan verkko jaetaan aliverkon peitteen avulla edelleen osiin. Muodostuu kaksi verkkoa, joiden osoitteet ovat ja Kummankin verkon sallitut väyläasemaosoitteet ovat: Väyläasemat määräävät IP-osoitteen ja aliverkon loogisen käytön, olipa tiedonsiirtokumppani sitten omassa tai muussa verkossa. Tiedonsiirtokumppanin ollessa muussa verkossa otetaan yhteys vakiotyyppisen yhdyskäytävän välityksellä. Vakioyhdyskäytävä Vakioyhdyskäytävään otetaan yhteys samoin 32-bittisen osoitteen avulla. 32-bittinen osoite esitetään neljän, toisistaan pisteillä erotetun desimaaliluvun avulla. Esimerkki: Vakioyhdyskäytävä muodostaa yhteyden toisiin verkkoihin. Näin voi toiseen väyläasemaan yhteyttä haluava verkon väyläasema yhdistää IP-osoitteen loogisella laskutoimituksella aliverkon peitteeseen ja päätellä sen perusteella, onko haettu väyläasema omassa verkossa. Ellei näin ole, se kääntyy vakioyhdyskäytävän (reitittimen) puoleen, jonka on pakko olla omassa verkossa. Vakioyhdyskäytävä ottaa hoitaakseen datapakettien edelleentoimittamisen. 14 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliityntäyksikkö DFE12B PROFINET IO

15 - ja asennusohjeita IP-osoiteparametrien asettaminen DCP-kortin avulla IP-osoiteparametrien asettaminen DCP-kortin avulla Ensikäyttöönotto IP-osoiteparametrit asetetaan PROFINET IO:n yhteydessä protokollan "DCP (Discovery and Configuration Protocol) avulla. DCP käyttää toiminnassaan laitenimiä (Device Name). Laitenimi identifioi PROFINET IO -väyläaseman verkossa yksiselitteisellä tavalla. Se tehdään tunnetuksi konfiguroitaessa PROFINET IOohjaimen (ohjausjärjestelmän) avulla ja asetetaan myös konfigurointiohjelmiston avulla PROFINET IO -laitteessa. Laitenimestä ohjain tunnistaa laitteen kiihdytettäessä ja suorittaa sille kuuluvien IP-osoiteparametrien siirron. Asetukset itsessään orjalaitteessa eivät ole täten enää tarpeen. Yleinen menettelytapa on selostettu luvussa "Konfigurointi ja käyttöönotto" Simatic Step7 -esimerkin pohjalta. IP-osoiteparametrien oletusasetusten palautus Mikäli IP-osoiteparametrit eivät ole tiedossa eikä niihin päästä käsiksi sarjaväylän kautta tai taajuusmuuttajan operointipaneelin DBG60B avulla, voidaan IP-osoiteparametrit palauttaa DIP-kytkimen "Def IP" avulla oletusarvoihinsa (tehdasasetuksille). Lisäkortin DFE12B asetukset tulevat tällöin tehdyiksi seuraaville oletusarvoilleen IP-osoite: Aliverkon peite: Oletusyhdyskäytävä: Palauta IP-osoiteparametrit oletusasetuksilleen seuraavassa järjestyksessä menetellen: Katkaise verkkojännite ja 24 V DC -jännite. Aseta DFE12B -lisäkortin DIP-kytkin "Def IP" asentoon "1". Kytke verkkojännite ja 24 V DC -jännite takaisin päälle. Odota, kunnes DFE12B-lisäkortti on käynnistynyt. Tämä ilmenee siitä, että "tilatieto"-led vilkkuu kelta/vihreänä. IP-osoitteen kautta päästään nyt käsiksi taajuusmuuttajan kaikkiin parametreihin. Uusien IP-osoiteparametrien asettaminen tapahtuu seuraavasti: Käynnistä web-selainohjelma ja avaa DFE12B-lisäkortin kotisivu tai käynnistä MOVITOOLS Ethernetin välityksellä MOVILINK -kytkimen avulla. Tee halutut osoiteparametrien asetukset. Aseta DFE12B lisäkortin DIP-kytkin "Def IP" asentoon "0". Uudet osoiteparametrit astuvat voimaan, kun laite on kytketty pois ja uudelleen päälle. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliityntäyksikkö DFE12B PROFINET IO 15

16 4 - ja asennusohjeita IP-osoiteparametrien vastaavuuksien järjestely laitteen vaihtamisen jälkeen 4.7 IP-osoiteparametrien vastaavuuksien järjestely laitteen vaihtamisen jälkeen Työnnettäessä vaihdossa poistetun MOVIDRIVE B -laitteen muistikortti uuteen MOVIDRIVE B -laitteeseen tunnistaa PROFINET IO -ohjain uuden laitteen ilmen eri toimenpiteitä. Mikäli vaihdossa poistetun MOVIDRIVE B -laitteen muistikorttia ei työnnetä uuteen MOVIDRIVE B -laitteeseen, on taajuusmuuttajan käyttöönotto suoritettava kokonaan uudestaan. Tee PROFINET IO -laitenimen asetus uudestaan konfigurointiohjelmiston avulla. Menettele samaan tapaan kuin ensikäyttöönotossa ( "MOVIDRIVE MDX60B/61B":n käyttöohje). 4.8 DFE12B -lisäkortin toimintatilan näyttöelementit Ethernet-LEDit DFE12B-kortilla on kolme valodiodia (LEDiä), jotka ilmaisevat DFE12B-kortin ja Ethernet-järjestelmän hetkellisen tilan. Tilatieto-LED (punainen/ keltainen/vihreä) Tilatieto-LED ilmaisee DFE12B-lisäkortin hetkellisen tilan. Tila Pois Punainen Keltainen Keltainen, vilkkuu Kelta/vihreä, vilkkuu Vihreä, vilkkuu Vihreä Merkitys Lisäkortti DFE12B ei saa käyttöjännitettä tai on viallinen. Lisäkortti DFE12B on vikatilassa. DFE12B-lisäkortin käyttöjärjestelmä on käynnissä. DFE12B-lisäkortin TCP / IP -pinomuisti on käynnistymässä. Kortti ilmaisee, ettei PROFINET IO -ohjain ole vielä muodostanut tiedonsiirtoyhteyttä. Mahdolliset syyt: PROFINET IO -ohjain on kytketty pois päältä tai ei ole vielä käynnistynyt. Lisäkortti DFE12B konfiguroimatta tai väärin konfiguroitu. Tarkista tässä tapauksessa konfigurointi, erityisesti laitenimi ja IP-osoite. Vilkkuminen on PROFINET IO -laitetta konfiguroitaessa kytketty päälle laitteen optista paikantamista varten. Vilkkuminen saadaan kytketyksi jälleen pois päältä konfiguroinnin yhteydessä. Normaali toimintatila sen jälkeen, kun lisäkortti DFE12B on käynnistynyt ja PROFINET-tiedonsiirtoyhteys IO-ohjaimeen on muodostunut. 100 Mbit -LED (vihreä) 100 Mbit -LED (vihreä) ilmaisee Ethernet-yhteyden tiedonsiirtonopeuden. Tila Vihreä Pois Merkitys On olemassa Ethernet-yhteys, jonka tiedonsiirtonopeus on 100 Mbit/s. On olemassa Ethernet-yhteys, jonka tiedonsiirtonopeus on 10 Mbit/s. ikäli Link/Activity-LED on myös pois päältä, ei Ethernet-yhteyttä ole. Link/Activity -LED (vihreä) Link/Activity-LED (vihreä) ilmaisee Ethernet-yhteyden tilan. Tila Merkitys Vihreä Ethernet-yhteys on. Välähtelee Ethernet-väylällä siirretään parhaillaan dataa. Pois Ethernet-yhteyttä ei ole. 16 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliityntäyksikkö DFE12B PROFINET IO

17 - ja asennusohjeita DFE12B -lisäkortin toimintatilan näyttöelementit 4 Koska DFE12B-lisäkortin kiinteä ohjelmisto ("firmware") tarvitsee alustukseensa aikaa noin 40 sekuntia, näytetään MOVIDRIVE -taajuusmuuttajan 7-segmenttinäytöllä tämän aikaa tilaa "0" (taajuusmuuttaja ei valmiina). DFE12B-kortilla olevat LEDit näyttävät seuraavaa: Tilatieto-LED keltainen 100 Mbit -LED POIS Link/Activity -LED vihreä Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliityntäyksikkö DFE12B PROFINET IO 17

18 5 Konfigurointi ja käyttöönotto Taajuusmuuttajan käyttöönotto 5 Konfigurointi ja käyttöönotto Tässä luvussa selostetaan, kuinka DFE12B-lisäkortilla varustettu MOVIDRIVE - taajuusmuuttaja konfiguroidaan ja otetaan käyttöön. 5.1 Taajuusmuuttajan käyttöönotto Taajuusmuuttajan ohjaamiseksi Ethernet-järjestelmän kautta on sen ohjausja ohjearvosignaalien lähteeksi muutettava ennalta FIELDBUS. Asetuksella FIELDBUS taajuusmuuttaja parametroituu siten, että sen ohjaus ja ohjearvon anto tapahtuvat Ethernet-väylän välityksellä. Nyt taajuusmuuttaja reagoi ylemmän tason automaatiolaitteen lähdöstä saatavaan prosessidataan. Ylemmän tason ohjausjärjestelmälle signaloidaan viesti "ohjaus- ja ohjearvosignaalien lähde = FIELDBUS" tilatietosanassa olevan bitin "kenttäväylä-toimintatila aktivoitu" avulla. Turvateknisistä syistä on taajuusmuuttaja aktivoitava kenttäväylän kautta tapahtuvaa ohjausta varten lisäksi myös riviliittimien kautta. Niinpä riviliittimet on kytkettävä/ohjelmoitava siten, että taajuusmuuttajan aktivointi (lukituksen avaaminen) tapahtuu tuloriviliittimien kautta. Yksinkertaisin muunnelma taajuusmuuttajan riviliitinten kautta tapahtuvaa aktivointia varten on kytkeä tuloriviliittimelle DIØØ (toiminto /SÄÄTIMEN LUKITUS) signaali +24 V ja ohjelmoida tuloriviliittimien DIØ1... DIØ5 toiminnoksi EI TOIMINTOA. Seuraavasta kappaleesta ilmenee esimerkinomaisesti menettelytapa, jolla kenttäväyläohjatun MOVIDRIVE -taajuusmuuttajan käyttöönotto tapahtuu. 18 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliityntäyksikkö DFE12B PROFINET IO

19 Konfigurointi ja käyttöönotto Taajuusmuuttajan käyttöönotto 5 MOVIDRIVE MDX61B -taajuusmuuttajan käyttöönottomenettely 1. Aktivoi pääteaste riviliittimien kautta. Kytke tuloriviliittimelle DIØØ / X13.1 (toiminto /SÄÄTIMEN LUKITUS) signaali +24 V (esimerkiksi siltaamalla) X13: X10: DI00 DI01 DI02 DI03 DI04 DI05 DCOM VO24 DGND ST11 ST12 TF1 DGND DB00 DO01-C DO01-NO DO01-NC DO02 VO24 VI24 DGND + - [1] 24 V ext. DI00 = /säätimen lukitus DI01 = ei toimintoa DI02 = ei toimintoa DI03 = ei toimintoa DI04 = ei toimintoa DI05 = ei toimintoa DCOM = vertailupotentiaali X13:DI00... DI05 VO24 = +24 V DC DGND = digitaalisignaalien vert.potentiaali ST11 = RS ST12 = RS TF1 = TF-tulo DGND = digitaalisignaalien vert.potentiaali DB00 = /jarru DO01-C = releen kosketin DO01-NO = releen sulkeutuva kosk. DO01-NC = releen avautuva kosk. DO02 = /vikailm. VO24 = +24 V DC VI24 = +24 V DC (ulkoinen tehonsyöttö) DGND = digitaalisignaalien vert.potentiaali Pääteasteen aktivointi siltauksen [1] avulla 54095AXX 2. Kytke ulkoinen 24 V -käyttöjännite päälle (ei verkkojännitettä!). Taajuusmuuttaja on nyt parametroitavissa. 3. Ohjearvolähde = FIELDBUS / ohjaussignaalilähde = FIELDBUS. Parametroi taajuusmuuttaja kenttäväylän kautta tapahtuvaa ohjausta silmällä pitäen asettamalla ohjearvon ja ohjaussignaalin lähteeksi FIELDBUS (= kenttäväylä). P100 ohjearvon lähde = FIELDBUS P101 ohjaussignaalilähde = FIELDBUS 4. Tuloriviliittimet DIØ1... DIØ5 = EI TOIMINTOA. Ohjelmoi tuloriviliitinten toiminnoksi EI TOIMINTOA. P600 liittimen DIØ1 ohjelmointi = EI TOIMINTOA P601 liittimen DIØ2 ohjelmointi = EI TOIMINTOA P602 liittimen DIØ3 ohjelmointi = EI TOIMINTOA P603 liittimen DIØ4 ohjelmointi = EI TOIMINTOA P604 liittimen DIØ5 ohjelmointi = EI TOIMINTOA Lisätietoja MOVIDRIVE -taajuusmuuttajien käyttöönotosta ja ohjauksesta löytyy käsikirjasta "Fieldbus Unit Profile MOVIDRIVE ". Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliityntäyksikkö DFE12B PROFINET IO 19

20 5 Konfigurointi ja käyttöönotto Isäntälaitteen (PROFINET IO -ohjaimen) konfigurointi 5.2 Isäntälaitteen (PROFINET IO -ohjaimen) konfigurointi Konfigurointi on selostettu esimerkinomaisesti Simatic Manager -konfigurointiohjelmistoon ja Simatic CPU PN/DP -logiikkaan perustuen. GSDML-tiedoston alustus Käynnistä STEP7:n HWCONFIG ja valitse valikosta [Extras] kohta [Install new GSD file]. Valitse tätä seuraavasta dialogista tiedosto "GSDML-V1.0-SEW-DFE12B- JJJJMMTT.xml". mukana toimitetulta CD-levyltä. "JJJJMMTT" edustaa tiedoston päivämäärää. Painikkeella "Browse" voidaan navigoida halutussa hakemistossa. Vahvista valinta painamalla [OK]. SEW-PROFINET IO-lisäkortti DFE12B löytyy kohdasta [Additional Field Devices] / [Drives] / [SEW]. Uuden projektin luominen Käynnistä ohjelma Simatic Manager ja luo uusi projekti. Valitse käyttämäsi ohjaustapa ja liitä projektiin haluamasi komponentit. Mielekkäitä ovat erityisesti komponentit OB82, OB86 ja OB122. Komponentti OB82 pitää huolta, ettei ohjausjärjestelmä mene "SEIS"-tilaan ns. diagnostiikkahälytysten johdosta. Komponentti OB86 ilmaisee hajautettujen oheislaitteiden pettämisen. Komponentti OB 122 kutsutaan esiin, jos ohjausjärjestelmä ei kykene pääsemään käsiksi hajautettuihin oheislaitteisiin kuuluvan väyläaseman dataan. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun DFE12B tulee käyttövalmiustilaansa myöhemmin kuin ohjausjärjestelmä. 20 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliityntäyksikkö DFE12B PROFINET IO

21 Konfigurointi ja käyttöönotto Isäntälaitteen (PROFINET IO -ohjaimen) konfigurointi 5 PROFINET IO -lisäkortin DFE12B konfigurointi Käynnistä STEP7:n ohjelma HWCONFIG ja valitse ohjausjärjestelmän laitekehikon korttipaikka PN-IO. Liitä mukaan hiiren oikeanpuoleisen painikkeen kontekstivalikon kautta PROFINET IO -järjestelmä. Anna tässä yhteydessä PROFINET IO -ohjaimelle IP-osoite. Liitä painikkeen [Ethernet] avulla mukaan uusi PROFINET-alajärjestelmä. Avaa laiteluettelosta [PROFINET IO] / [Additional Field Devices] / [Drives] / [SEW] / [DFE12B]. Vedä otsikko "MDX61B+DFE12B" hiiren avulla PROFINET IO -järjestelmään AXX Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliityntäyksikkö DFE12B PROFINET IO 21

22 5 Konfigurointi ja käyttöönotto Isäntälaitteen (PROFINET IO -ohjaimen) konfigurointi Vedä haluttu prosessidatakonfiguraatio, esim. 3 prosessidatasanaa, DFE12B-kortin korttipaikkaan 1 (Slot 1) ( seuraava kuva) AXX 22 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliityntäyksikkö DFE12B PROFINET IO

23 Konfigurointi ja käyttöönotto Isäntälaitteen (PROFINET IO -ohjaimen) konfigurointi 5 IP-osoiteparametrien anto Valitse STEP7:n ohjalmasta HWCONFIG valikon kohta [Target system] / [Ethernet] / [Specify Ethernet address]. Klikkaa kohtaa "Browse". Saat näkyviin yleiskatsauksen kaikista PROFINET IO -väyläasemista, joihin päästään käsiksi "online", käyttämälläsi konfigurointi-työkalulla. Valitse haluamasi väyläasema. SEW-väyläasema saadaan näkyviin kohdassa [2] als "SEW-MDX61B+DFE12B" ( seuraava kuva). Laitenimenä [3] on tehdasasetuksena "PNETDeviceName"; käyttäjä saa sovittaa sen järjestelmänsä vaatimalla tavalla. Näytöllä näkyvien MAC-osoitteiden avulla voidaan erottaa useampia MDX61B-laitteita. MAC-osoite on liimattuna DFE12B-korttiin. Painikkeella [Flash] [1] saadaan valitun DFE12B-kortin tilatieto-led vilkkumaan vihreää valoa valinnan tarkistuksen merkiksi. [2] [3] [1] 58644AXX [1] Painike [Flash] [2] Laitetyypin näyttö [3] Laitenimen näyttö Ellei DFE12B-korttia löydy, on kaapelointi tarkastettava. Konfigurointi-PC:n ja DFE12B-kortin on oltava verkon samassa segmentissä. Link-LEDin täytyy palaa vihreänä. Aseta tarvittaessa DIP-kytkin "Def IP" asentoon "1" IP-osoiteparametrien palauttamiseksi oletusasetuksilleen. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliityntäyksikkö DFE12B PROFINET IO 23

24 5 Konfigurointi ja käyttöönotto Isäntälaitteen (PROFINET IO -ohjaimen) konfigurointi Anna jokaiselle PROFINET IO -väyläasemalle yksikäsitteinen laitenimi valitsemalla väyläasema. Väyläaseman MAC-osoite tulee nyt näkyviin kenttään "Select station to be identified". Syötä laitteen nimi kenttään "Specify device name" ja klikkaa painiketta [Assign name]. Laitenimi siirtyy nyt väyläasemalle ja tallentuu siellä muistiin. Se voi olla enimmillään 255 merkin pituinen. Anna IP-osoite ja aliverkon peite sekä tarvittaessa reitittimen osoite. Klikkaa painiketta [Assign IP configuration]. IO-ohjain ei saa tällöin olla vielä syklisessä tiedonsiirrossa IO-laitteiden kanssa. Tarkista klikkaamalla painiketta [Browse], ovatko asetukset astuneet voimaan. Klikkaa painiketta [Close]. Valitse konfigurointi-ikkunasta halutun DFE12B-kortin symboli ja anna sille kontekstivalikon (hiiren oikeanpuoleinen painike) kohdassa "Properties" aiemmin laitteelle siirretty laitenimi ja aiemmin asetettu IP-osoite (painike [Ethernet]). Ohjausjärjestelmän käynnistys Lataa konfigurointidata Simatic S7 -logiikkaan ja käynnistä lisäkortti. Ohjausjärjestelmän vikatieto-ledien tulisi nyt sammua. DFE12B-kortin tilatieto-ledin tulisi palaa vihreänä. LEDin "link/act" tulisi välähdellä. Muussa tapauksessa tarkista konfigurointi, erityisesti väyläaseman laitenimen ja IP-osoitteen osalta. 24 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliityntäyksikkö DFE12B PROFINET IO

25 Käyttäytyminen PROFINET-verkossa toimittaessa Johdanto I Käyttäytyminen PROFINET-verkossa toimittaessa 6.1 Johdanto Mit PROFINET IO -konseptissa käytetään fyysisenä siirtomediana klassista, nopeaan Ethernet-tekniikkaan perustuvaa kenttäväylää. Tuettuina ovat sekä reaaliaikakelpoinen prosessidatan siirto että avoin Ethernet TCP/IP -komminikaatio. PROFINET-konseptissa erotetaan kolme tiedonsiirtoluokkaa, jotka eroavat toisistaan suoritusarvojen ja toimintojen osalta. Kolme tiedonsiirtoluokkaa TCP/IP Avoin Ethernet-TCP/IP-tiedonsiirto ilman reaaliaikaisuusvaatimuksia (esim. web-tekniikka). RT (reaaliaikainen siirto) IO-datasiirto automaatiolaitteiden välillä reaaliaikakelpoisella laadulla (> 1 ms). IRT (isokronisesti reaaliaikainen) Isokroninen reaaliaikasiirto tahdistettua IO-datasiirtoa (esim. liikkeenohjaussovelluksia) varten; ei koske DFE12B-korttia). DFE12B-lisäkortti täyttää luokan PROFINET RT vaatimukset ja tarjoaa avoimen TCP/IP -tai UDP/IP -siirron. Kolme laitetyyppiä PROFINET IO erottelee toisistaan kolme laitetyyppiä "IO-ohjaimen", "IO-laitteen" ja "IO-valvontavälineen". IO-ohjain IO-ohjain ottaa vastatakseen hajautettujen kenttälaitteiden kanssa käytävän syklisen IO-datasiirron isäntälaitetoiminnoista; se on toteutettu säännönmukaisesti ohjausjärjestelmän tiedonsiirtoliityntäyksikön muodossa. Se on verrattavissa luokan 1 PROFIBUS-DP-isäntälaitteeseen. PROFINET IO -järjestelmässä voi IO-ohjaimia olla useampiakin. IO-laite IO-laitteiksi kutsutaan kaikkia PROFINET IO:hon kytkettyjä kenttälaitteita, joita IO-Iohjain ohjaa, esim I/O -liitynnät, moottorikäytöt, venttiiliryhmät jne. IO-laitteet ovat verrattavissa PROFIBUS-DP-orjayksiköihin. Lisäkortti DFE12B on PROFINET IO -laite. IO-valvontaväline IO-valvontavälineiksi kutsutaan vastaavilla suunnittelu- tai diagnostiikkatyökaluilla varustettuja ohjelmointilaitteita / PC-tietokoneita. IO-valvontavälineet pääsevät käsiksi prosessi- ja parametridataan sekä hälytys- ja diagnostiikkainformaatioon. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliityntäyksikkö DFE12B PROFINET IO 25

26 6 I 0 Käyttäytyminen PROFINET-verkossa toimittaessa Johdanto Tiedonsiirtomalli PROFINET IO:n tiedonsiirtomalli perustuu monivuotiseen, PROFIBUS DP-V1 -konseptista saatuun kokemukseen. Isäntä/orja-pääsymenettely on projisoitu tuottaja/kuluttaja-malliksi. IO-ohjaimen ja IO-laitteiden väliseen datasiirtoon käytetään erilaisia tiedonsiirtokanavia. Syklinen IO-data sekä tapahtumaohjatut hälytykset siirretään reaaliaikaisen kanavan kautta. Parametrointiin, konfigurointiin ja diagnostiikkainformaation siirtoon käytetään UDP/IP -pohjaista vakiokanavaa. Laitemalli Laitemallin avulla on laajennettu PROFIBUS DP -konseptista tuttua näkemystä oheislaitetason hajautuksesta. Laitemalli perustuu korttipaikka- ja alakorttipaikkamekanismeihin, joilla voidaan toteuttaa moduuli- ja alamoduulikorttipaikoilla varustettuja modulaarisia laitteita. Moduulia edustaa tällöin korttipaikka ja alamoduulia alakorttipaikka. Nämä mekanismit mahdollistavat myös loogisen moduulirakenteen esim. käyttölaitejärjestelmää silmällä pitäen (seuraava kuva) AXX 26 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliityntäyksikkö DFE12B PROFINET IO

27 Käyttäytyminen PROFINET-verkossa toimittaessa Prosessidatan konfiguraatio I 0 6 Käyttölaitteen yksittäinen liikeakseli esitetään PROFINET IO:n puitteissa moduulina. Tähän moduuliin voidaan asentaa erilaisia alamoduuleja. Alamoduulit määrittelevät tällöin prosessidataliitynnän IO-ohjaimen / vastapään liikennekumppanin suuntaan. Niillä on täten tuottajan/kuluttajan ominaisuus. Moniakselijärjestelmissä, joissa on PROFINET IO-liityntä, tarjoaa tämä malli mahdollisuuden useamman moduulin asentamiseen yhteen IO-laitteeseen. Tällöinkin kukin moduuli edustaa yhtä liikeakselia. Korttipaikka 0 (Slot 0) on totetutettu DAP-konseptin (Device Access Point) mukaisena ja se edustaa periaatteessa IO-laitetta. 6.2 Prosessidatan konfiguraatio Lisäkortti DFE12B tukee kymmentä erilaista prosessidatakonfiguraatiota (-kokoonpanoa). Korttipaikkaan 1 (Slot 1) voidaan asentaa moduuleja, joissa on I/O -sanaa. Kun laite on kytketty päälle eikä IO-ohjain ole vielä muodostanut tiedonsiirtoyhteyttä, on konfiguraatio 3 I/O -prosessidatasanan mukainen. Sitä voidaan muuttaa sillä aikaa kun IO-ohjain muodostaa tiedonsiirtoyhteyttä. Hetkellinen konfiguraatio näkyy parametrin P090 PD-Konfiguration avulla. Sallitut konfiguraatiot ID Prosessidatan leveys I/O-prosessidatasana I/O-prosessidatasanaa I/O-prosessidatasanaa I/O-prosessidatasanaa I/O-prosessidatasanaa I/O-prosessidatasanaa I/O-prosessidatasanaa I/O-prosessidatasanaa I/O-prosessidatasanaa I/O-prosessidatasanaa DAP-yksiköllä (Device Access Point) on tunnus 100 (korttipaikka 0, alakorttipaikka 1) Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliityntäyksikkö DFE12B PROFINET IO 27

28 6 I 0 Käyttäytyminen PROFINET-verkossa toimittaessa Taajuusmuuttajien ohjaus 6.3 Taajuusmuuttajien ohjaus Käyttölaitteen tiedonsiirto on konfiguroituna, PROFINET IO -ohjain ja MOVIDRIVE B kommunikoivat keskenään. Konfiguroitaessa annetaan tieto data-alueesta, jota käytetään prosessidatasanojen vaihtoon ohjausjärjestelmän kanssa. Ohjearvojen (lähtevän prosessidatan) ja oloarvojen (tulevan prosessidatan) välillä tehdään ero. Datan sisällöt koodataan MOVIDRIVE B:n yhteydessä MOVILINK -profiilin mukaisesti. Prosessidatan osoitevastaavuus on asetettavissa parametrin P870ff avulla. Lisätietoja löytyy julkaisusta "MOVIDRIVE Fieldbus Unit Profile". 6.4 Prosessidatan aikavalvonta PROFINET-ohjain ottaa syklisesti yhteyttä PROFINET-laitteeseen. Ellei kolminkertaisen normaalin jaksoajan kuluessa saada kelvollista prosessidatasanomaa IO-laitteelta, ilmaisee IO-laite kenttäväylän aikavalvontavirheen. Tiedonsiirron muodostuksen yhteydessä siirretty aika ilmaistaan parametrin P819 Fieldbus Timeout Delay avulla. MOVIDRIVE MDX61B ilmaisee vian 28 Fieldbus Timeout. Samanaikaisesti taajuusmuuttaja reagoi parametrin P831 Fieldbus Timeout Response avulla valitun reaktion mukaisella tavalla. 6.5 Parametrointi PROFINET-väylän kautta Tietueen rakenne Laitteiden parametrointia PROFINET-väylän kautta ei ole toteutettu vielä nykyisessä prototyypissä. Taajuusmuuttaja voidaan parametroida käyttäjän ohjelmiston MOVITOOLS avulla Ethernet TCP/IP -vakiosiirtoa käyttäen. Parametrointi Profidrive-yhteensopivien tietueiden 47 / avulla on valmisteilla. Palvelun Read Record avulla voidaan päästä käsiksi tietueeseen I&M0 (korttipaikka 0, alakorttipaikka 1, indeksi 45040). Tietue sisältää informaatiota, jonka IO-laite kykenee tunnistamaan ja käyttämään hyväkseen huoltotarkoituksia varten. Kentän nimike Koko tavuina Sisällys Merkitys I&M -otsikko 6 Tyyppi/pituus - Valm. tunnus 2 010A hex Valmistajan yksiselitteinen tunniste (PNO antaa) Tilauksen tunnus 20 (näkyvä esim. "1820 xxx x xx " Tilausnumero merkkijono) Sarjanumero 16 (näkyvä merkkijono) esim. "xxxx " Yksiselitteinen PROFINET-lisäkortin sarjanumero Laitetason versio (revisio) 2 esim. "V" Laitetason versionumero Ohjelmisto versio (-revisio) 4 esim. "V" Ohjelmiston versionumero Revisiolaskuri 2 0 Ei käytössä Profiilin tunnus 2 3A00 hex Profidrive Profiilikohtainen tyyppi 2 0 Profidrive I&M -versio High 1 1 1I&M -versio I&M -versio Low 1 1 I&M -versio I&M tuettuna 2 1 Vain I&M tuettuna I&M on selostettu julkaisussa Profibus Profile Guideline Part 1 "Identification & Maintenance Functions" Version 1.1.1, joka on etäladattavissa PNO-kotisivulta, web-osoitteesta 28 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliityntäyksikkö DFE12B PROFINET IO

29 Käyttäytyminen PROFINET-verkossa toimittaessa Hälytykset I Hälytykset Lisäkortti DFE12B tukee diagnostiikkahälytyksiä laitevikatapauksissa. Nämä diagnostiikkahälytykset on tehdasasetuksissa kytketty pois päältä. Hälytykset kytketään päälle seuraavasti STEP7:n HWCONFIG-ohjelmassa ( seuraava kuva) AXX Maalaa hiirellä DFE12B-kortin korttipaikka 1 (Slot 1). Klikkaa hiiren oikeanpuoleista painiketta ja valitse valikon kohta [Properties]. Näkyviin tulee ikkuna "DFE12B properties". Aseta hälytykset (Alarms) päälle "ON" ja vahvista klikkaamalla [OK]. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliityntäyksikkö DFE12B PROFINET IO 29

30 6 I 0 Käyttäytyminen PROFINET-verkossa toimittaessa Hälytykset MOVIDRIVE B:n laitevika johtaa nyt siihen, että diagnostiikkahälytys lähetetään niin sanottuna "tulevana tapahtumana" Simatic-ohjausjärjestelmään. Ohjausjärjestelmän SF-LED palaa punaisena. Vian syy on saatavissa selville STEP7:n HWCONFIGohjelmassa menemällä ONLINE-tilaan, maalaamalla hiirellä DFE12B:n symboli ja tekemällä kontekstivalikosta hiiren oikeanpuoleisella painikkeella kortin tilaa koskeva kysely ( seuraava kuva) AXX Vian seikkaperäisen kuvausta sekä mahdollisia korjaustoimenpiteitä voi tiedustella painamalla painiketta [Display]. Kun laitevika on kuitattu, lähetetään ohjausjärjestelmälle niin sanottu "menevä" tapahtuma. SF-LED sammuu eikä kortin tilatiedoissa ole enää vikailmoitusta. 30 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliityntäyksikkö DFE12B PROFINET IO

31 Integroitu web-palvelin Ohjelmistoa koskevat vaatimukset 7 7 Integroitu web-palvelin Lisäkortilla DFE12B on oma, SEW-EURODRIVE:n laatima kotisivunsa. Aloitussivulle pääsee käynnistämällä selainohjelman ja antamalla DFE12B-kortin IP-osoitteen: Esimerkki: Web-sivujen kautta pääsee käsiksi MOVIDRIVE MDX60B/61B:n huolto- ja diagnostiikkainformaatioon sekä vikalistaan. 7.1 Ohjelmistoa koskevat vaatimukset DFE12B:n kotisivu on testattu Microsoft Internet Explorer 5.0:n ja Netscape Navigator 7.1:n avulla. Dynaamisten elementtien näytöllä esittämiseen tarvitaan Java 2 Runtime Environment SE, V1.4.2 tai tätä uudempi. Java voidaan ladata omaan käyttöjärjestelmään internetistä otsikon "Free Downloads" takaa osoitteesta tai Microsoft Internet Explorer -selaimessa on kohdassa [Extras] / [Internet Options] / [Advanced] deaktivoitava kaikki Microsoft VM:n alaiset optiot AXX Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliityntäyksikkö DFE12B PROFINET IO 31

32 7 Integroitu web-palvelin Käsiksipääsysuoja 7.2 Käsiksipääsysuoja Käsiksipääsy käyttöteknisiin parametreihin ja diagnostiikkainformaatioon voidaan suojata salasanalla. Käsiksipääsysuoja on tehdasasetuksissa deaktivoitu. Käsiksipääsysuoja aktivoidaan antamalla salasana, se deaktivoituu uudelleen pyyhittäessä salasana ( painike "Change Password" optiolla DFE12B varustetun MOVIDRIVE MDX61B:n aloitussivulla. Salasanasuojan aktivoituna ollessa kehottaa ohjelma syöttämään salasanan. Observersisäänkirjautumismenettelyllä päästään käsiksi taajuusmuuttajan kaikkiin parametreihin lukutarkoituksessa. Maintenance-sisäänkirjautumismenettelyllä päästään käsiksi taajuusmuuttajan kaikkiin parametreihin sekä luku- että kirjoitustarkoituksessa. Kummallekin sisäänkirjautumismenettelylle voidaan antaa oma salasanansa. Mikäli salasana on annettu vain Observer-menettelylle, "perii" Maintenance-menettely saman salasanan. Annettavat salasanat ovat samat, joita käytetään MOVILINK -kytkimelle ja päinvastoin. 7.3 Optiolla DFE12B varustetun MOVIDRIVE MDX61B:n aloitussivun rakenne [1] Pääikkuna [2] Navigointipainikkeet [3] MOVIDRIVE MDX61B:n tila [4] Alavalikon valikkopuu 11202AXX 32 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliityntäyksikkö DFE12B PROFINET IO

33 Integroitu web-palvelin Navigointimahdollisuudet Navigointimahdollisuudet Aloitussivulla ovat käytettävissä seuraavat navigointimahdollisuudet: pääikkuna navigointipainikket valikkopuu alavalikoineen Pääikkunassa tapahtuu navigointi alleviivattua linkkiä klikkaamalla. Valikkopuussa olevat alavalikot avataan klikkaamalla plus-symbolia. Valikon kohtaa klikattaessa saadaan näytölle uusia alavalikoita tai parametrien arvoja. Klikkaamalla navigointipainikkeita ( seuraava kuva) päästään suoraan kulloisiinkin päävalikoihin. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 54170AXX [1] Information [2] Back [3] Information [4] Diagnosis [5] Control [6] Configuration [7] Tools [8] Help Information Tiedot liitettynä olevan taajuusmuuttajan tyypistä sekä SEW-EURODRIVEn yhteystiedot. Diagnosis Taajuusmuuttajan näytöllä esitettävät arvot. Control Varattu tulevien sovellusten tarpeisiin. Configuration Mahdollistaa taajuusmuuttajan valittuna olevien parametrien asettamisen. Tools Vie SEW-EURODRIVEn web-sivustoon. Sieltä on ladattavissa MOVITOOLS - ohjelmistopaketin ( MOVITOOLS via PROFINET) uusin versio. Help MOVIDRIVE MDX60B/61B:n vikailmoitusluettelo PDF-tiedostona. Jotta PDF-tiedostot saadaan näytölle, on PC.ssä oltava asennettuna Acrobat Reader -ohjelma. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliityntäyksikkö DFE12B PROFINET IO 33

34 8 MOVITOOLS via Ethernet Navigointimahdollisuudet 8 MOVITOOLS via Ethernet Käyttöohjelmisto MOVITOOLS (versio 4.25 tai uudempi) helpottaa käyttöteknisen sovelluksen parametroinnin, visualisoinnin ja diagnosoinnin. MOVITOOLS -ohjelmistoa käytettäessä voi DFE12B-lisäkortti kommunikoida MOVIDRIVE MDX61B -taajuusmuuttajan kanssa. Käynnistä ohjelmaryhmän MOVITOOLS lisäohjelma ML-Switcher. Valitse alasvetovalikosta [Communication via] kohta "Ethernet". Syötä syöttökenttään "Broadcast Address" IP-osoitteesi verkko-osa, esim ja solmukohtaosoitteeksi 255. Täydellinen ryhmälähetysosoite on tällöin Klikkaa painiketta <Scan Network>. Näkyviin tulee lista kaikista verkossa tarjolla olevista SEW-taajuusmuuttajista IP-osoitteineen. Valitse rekisterikortti <NetView>. Näkyviin tulevat verkkoon kytketyt taajuusmuuttajat ( seuraava kuva). Maalattaessa hiirellä nyt vaihtoehto Device View saadaan näytölle kaikki taajuusmuuttajat tyyppimerkintöineen. Maalattaessa hiirellä vaihtoehto Machine View saadaan näytölle taajuusmuuttajien looginen nimike. Taajuusmuuttajien looginen nimike voidaan antaa komentotulkkiohjelman (shell) kohdassa [Display] / [Signature] AXX Valitse haluttu käyttölaite ja käynnistä hiiren oikeanpuoleisen painikkeen kontekstivalikosta haluttu MOVITOOLS -sovellus. 34 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliityntäyksikkö DFE12B PROFINET IO

35 MOVITOOLS via Ethernet Navigointimahdollisuudet 8 Käsiksipääsysuoja Käsiksipääsy käyttöteknisiin parametreihin ja diagnostiikkainformaatioon voidaan suojata salasanalla. Käsiksipääsysuoja on tehdasasetuksena deaktivoitu. Käsiksipääsysuoja aktivoituu annettaessa salasana; pyyhittäessä salasana se deaktivoituu uudelleen. Salasanan muutos tehdään MOVILINK -kytkimessä valikon kohdassa [Ethernet] / [Settings]. Syötä halutun taajuusmuuttajan IP-osoite ja haluttu salasana. Salasanasuojan aktivoituna ollessa kehottaa ohjelma syöttämään salasanan. Suoja on kaksiportainen. Observer-sisäänkirjautumismenettelyllä päästään käsiksi taajuusmuuttajan kaikkiin parametreihin lukutarkoituksessa. Maintenance-sisäänkirjautumismenettelyllä päästään käsiksi taajuusmuuttajan kaikkiin parametreihin luku- ja kirjoitustarkoituksessa, tietueita voidaan vaihtaa ja scope-toimintoa voidaan käyttää. Kummallekin sisäänkirjautumismenettelylle voidaan määritellä oma salasanansa. Mikäli salasana annetaan vain Observer-menettelylle, "perii" Maintenance-menettely saman salasanan. Annettavat salasanat ovat samoja kuin web-liitynnässä ( luku "Integroitu web-palvelin") käytettävät ja päinvastoin. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliityntäyksikkö DFE12B PROFINET IO 35

36 9 Vikadiagnoosi Diagnostiikkasekvenssit 9 Vikadiagnoosi 9.1 Diagnostiikkasekvenssit Seuraavassa selostetuista diagnostiikkasekvensseistä ilmenee vika-analyysin tekotapa useimmiten esiintyvissä ongelmatilanteissa: Taajuusmuuttaja ei toimi PROFINET IO -yksikköön liitettynä Taajuusmuuttajaa ei voi ohjata IO-ohjaimella Lisäohjeita erityisesti taajuusmuuttajan erilaisiin kenttäväyläsovelluksiin parametroimista varten löytyy käsikirjasta Fieldbus Unit Profile and Parameter List MOVIDRIVE. Lue myös GSD-levykkeellä olevat ajantasaisohjeet. 36 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliityntäyksikkö DFE12B PROFINET IO

37 Vikadiagnoosi Diagnostiikkasekvenssit 9 Diagnosoitu ongelma 1: Taajuusmuuttaja ei toimi PROFINET IO -yksikköön liitettynä. Lähtötilanne: Taajuusmuuttaja fyysisesti PROFINET IO -yksikköön liitettynä Taajuusmuuttaja konfiguroituna IO-ohjaimeen ja väylän tiedonsiirto aktivoituna Väyläliitin paikoillaan? ei [A] kyllä Miten Link/Activity -LED käyttäytyy? Vihreä/välähtelee POIS [C] kyllä Miten tilatieto-led käyttäytyy? Vihreä/vilkkuu Vihreä/keltainen, vilkkuu Punainen Taajuusmuuttajalla on yhteys Ethernet-väylään. Tarkista konfiguroidut ja asetetut PROFINET-nimet. PROFINET-nimet samat? ei [D] kyllä Mahdollisesti konfiguroituna väärä laitetyyppi tai väärä kokoonpano. Poista taajuusmuuttajan konfigurointi PROFINET IO -verkosta. Konfiguroi taajuusmuuttaja uudestaan valiten laitenimike "MDX61B+DFE12B". Käytä konfiguroinnin yksinkertaistamiseksi ennalta määriteltyä konfiguraatiota (esim. "3PD"). Älä tee muutoksia ennalta asetettuun konfigurointidataan! Määrittele osoitealueet käytettävää ohjausjärjestelmää varten. Lataa konfigurointidata nyt PROFINET IO-ohjaimeen ja käynnistä väylän tiedonsiirto uudelleen. [B] [C] [A] Tarkista väylän kaapelointi! [B] DFE12B-kortti signaloi, ettei PROFINET IO-ohjain ole vielä muodostanut tiedonsiirtoyhteyttä. PROFINET IO -ohjain on kytketty pois päältä tai ei ole vielä käynnistynyt. Lisäkortti DFE12B konfiguroimatta tai väärin konfiguroitu. Tarkista tässä tapauksessa konfigurointi, erityisesti laitenimet ja IP-osoite. [C] Taajuusmuuttajalla ei ole yhteyttä Ethernet-väylään. Tarkista väylän kaapelointi! [D] Sovita PROFINET-nimi! Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliityntäyksikkö DFE12B PROFINET IO 37

Korjausvedos. MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B. Julkaisuajankohta 09/2005 FA361510 11456744 / FI

Korjausvedos. MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B. Julkaisuajankohta 09/2005 FA361510 11456744 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B FA361510 Julkaisuajankohta 09/2005 11456744 /

Lisätiedot

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B EtherNet/IP-kenttäväyläliityntäyksikkö DFE13B. Julkaisuajankohta 06/2006 FA361755 11373539 / FI

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B EtherNet/IP-kenttäväyläliityntäyksikkö DFE13B. Julkaisuajankohta 06/2006 FA361755 11373539 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX61B EtherNet/IP-kenttäväyläliityntäyksikkö DFE13B FA361755 Julkaisuajankohta 06/2006

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. YLEISTÄ Tiedonsiirtoyksikkö TBLZ-1/2-1-3-41 on tarkoitettu GOLDilmankäsittelykoneeseen malleihin 4, A ja B. Yksikkö koostuu seuraavista osista: 1. 4-moduulinen standardikotelo

Lisätiedot

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliitäntä DFS22B PROFINET IO, jossa on PROFIsafe. Julkaisuajankohta 04/2008 11616342 / FI

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliitäntä DFS22B PROFINET IO, jossa on PROFIsafe. Julkaisuajankohta 04/2008 11616342 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliitäntä DFS22B PROFINET IO, jossa on PROFIsafe Julkaisuajankohta 04/2008 11616342 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä IP laitteiden asennus tapahtuu oletusarvoisesti käyttäen verkkokaapelointia. Kaapeli kytketään kytkimeen tai suoraan reittimeen, josta laite saa IP -osoitetiedot,

Lisätiedot

Tekninen Tuki. Access Point asennusohje

Tekninen Tuki. Access Point asennusohje Access Point asennusohje Langattoman signaalin kantoaluetta on kätevä laajentaa Access Pointia ja ns. siltausta käyttämällä. Access Pointin pohjassa on WAN MAC Address (MAC osoite). Kirjoita tämä ylös

Lisätiedot

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE Vaihe 1, Client manager ohjelmiston ja sovittimen ajureiden asennus Asennuksen vaiheissa saattaa olla sovitin ja käyttöjärjestelmä kohtaisia eroja. Alla olevassa

Lisätiedot

Käsikirja. Kenttäväyläliitäntä DFE33B Ethernet/IP. Julkaisuajankohta 04/2008 11637544 / FI

Käsikirja. Kenttäväyläliitäntä DFE33B Ethernet/IP. Julkaisuajankohta 04/2008 11637544 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Kenttäväyläliitäntä DFE33B Ethernet/IP Julkaisuajankohta 04/2008 11637544 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Yleisiä ohjeita...

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

Väylään liitettävä laite: Pheonix Contact ILB PB DI8 DIO8

Väylään liitettävä laite: Pheonix Contact ILB PB DI8 DIO8 Väylään liitettävä laite: Pheonix Contact ILB PB DI8 DIO8 Laite on DP-väylään kytketkettävä Digitaalinen 16-porttinen IO-moduuli. Porteista 8 on Inputteja ja toiset 8 valittavissa inputeksi tai outputeiksi.

Lisätiedot

Käsikirja. Kenttäväyläliitäntä DFS21B PROFIsafe-yksiköllä varustettu PROFINET IO (Turvallinen pysäytys) Julkaisuajankohta 10/2007 11648333 / FI

Käsikirja. Kenttäväyläliitäntä DFS21B PROFIsafe-yksiköllä varustettu PROFINET IO (Turvallinen pysäytys) Julkaisuajankohta 10/2007 11648333 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Kenttäväyläliitäntä DFS21B PROFIsafe-yksiköllä varustettu PROFINET IO (Turvallinen pysäytys) Julkaisuajankohta 10/2007 11648333 / FI

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0).

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0). V1.0.0 (14.10.2015) 1 (7) KYTKENTÄ HUOM: toimii Modbus-masterina. Tämän vuoksi toinen mahdollinen Modbus-master on irrotettava verkosta, kun kytketään valmiiseen Modbus-verkkoon. Produalin Modbus-laitteiden

Lisätiedot

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 Tervetuloa D-Link ADSL reitittimen omistajaksi. Tämän ohjeen avulla saat reitittimesi helposti ja nopeasti toimimaan. Tämä ohje kannattaa lukea läpi

Lisätiedot

CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus

CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus Luottamuksellinen JAVERDEL OY CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus Copyright 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1 ASENNUSOHJE WINDOWS KÄYTTÖJÄRJESTELMÄLLÄ VARUSTETTUIHIN LAITTEISIIN... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2

Lisätiedot

VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B. Pika-asennusopas

VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B. Pika-asennusopas VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B fi Pika-asennusopas VIP X1600 XFM4 Yleisiä tietoja fi 2 1 Yleisiä tietoja Nämä ohjeet (Pika-asennusopas) liittyvät lähetinmoduuleihin VIP X1600 XFM4A ja VIP

Lisätiedot

CISCO AIRONET 1131AG -TUKIASEMA

CISCO AIRONET 1131AG -TUKIASEMA CISCO AIRONET 1131AG -TUKIASEMA Asennus ja käyttöönotto -ohjeet 8.10.2010 Jaakko Helskyaho CISCO AIRONET 1131AG 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 ASENNUS... 3 1.1 Kannen avaaminen... 3 1.2 Tukiaseman liitännät...

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10, Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT10, TBLZ31141 ja TBLZ12141 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACTkoneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin sisältyvät

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoliitännän kautta. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Kaavio Kaaviossa kuvataan,

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri. Pikaohje

TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri. Pikaohje TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri Pikaohje Pikaohje Myyntipaketin sisältö 1. TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & palomuuri 2. AC-DC sähköverkkomuuntaja 3. RJ-11 puhelinjohto ja suomalainen

Lisätiedot

Verkkoasetusten ohjeet

Verkkoasetusten ohjeet Älyvaraajan ohjaus 1 Älyvaraajan liittäminen kodin internet-reitittimeen... 2 1.1 Älyvaraajan liittäminen internetiin Ethernet-kaapelilla... 2 1.2 Älyvaraajan liittäminen internetiin langattomasti WPS

Lisätiedot

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I.

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I. Tuotetiedot A B C D E F G H I J K L M N O P A: Virtavalo B: LAN-portti -valo C: LAN-portti -valo D: LAN-portti -valo E: LAN-portti 4 -valo F: ADSL-datavalo G: ADSL-liitäntävalo H: Modeemin valmiusvalo

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

Lisäys käyttöohjeeseen

Lisäys käyttöohjeeseen DFIA lisäkortin asentaminen Painos: 0/000 05 33x / fi Tämä tiedote ei korvaa varsinaista käyttöohjetta! Asennuksen ja käyttöönoton saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen tapaturmanehkäisymääräyksiä

Lisätiedot

LevelOne PLI-2030. Asennusohje. 200Mbps HomePlug AV Ethernet-silta. Versio 07.04.12ish

LevelOne PLI-2030. Asennusohje. 200Mbps HomePlug AV Ethernet-silta. Versio 07.04.12ish LevelOne PLI-2030 200Mbps HomePlug AV Ethernet-silta Asennusohje Versio 07.04.12ish Esittely LevelOne 200Mbps HomePlug AV Ethernet-sillan avulla voit kytkeä mitkä tahansa Ethernet-liitännällä varustetut

Lisätiedot

ERICSSON HM410DP ASENNUSOHJE

ERICSSON HM410DP ASENNUSOHJE ERICSSON HM410DP ASENNUSOHJE 2 ERICSSON HM410DP ASENNUSOHJE... 3 KAAPELEIDEN KYTKENNÄT...3 ASETUKSET JA KONFIGUROINTI...4 TIETOKONEEN ASETUKSET...4 HM410:N KONFIGUROINTI...4 CONFIGURATION WIZARD... 6 Reititetty

Lisätiedot

Kytkentäopas. Tuetut käyttöjärjestelmät. Tulostimen asentaminen. Kytkentäopas

Kytkentäopas. Tuetut käyttöjärjestelmät. Tulostimen asentaminen. Kytkentäopas Sivu 1/5 Kytkentäopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7 Windows Server 2008

Lisätiedot

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA / FI

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX60B/6B LA360000 Julkaisuajankohta 0/2005 43533 / FI Korjauksia Korjauksia Asennus

Lisätiedot

VIDA ADMIN PIKAOPAS SISÄLTÖ

VIDA ADMIN PIKAOPAS SISÄLTÖ SISÄLTÖ 1 VIDA ADMIN... 3 1.1 Tarkastusluettelo... 3 1.2 Lisää käyttäjä... 3 1.3 Rekisteröi VIDA All-in-one... 4 1.4 Aktivoi tilaus sekä liitä käyttäjät ja tietokoneet tilaukseen... 4 1.5 Käyttäjätunnus

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 07.10.01 1 (19) Kone- ja laiteautomaatio Seppo Mäkelä. SIMATIC STEP S7 Ohjelmointiohjelma.

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 07.10.01 1 (19) Kone- ja laiteautomaatio Seppo Mäkelä. SIMATIC STEP S7 Ohjelmointiohjelma. TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 07.10.01 1 (19) SIMATIC STEP S7 Ohjelmointiohjelma Ohjelmointi osa 3 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 07.10.01 2 (19) 1 PROFIBUS DP 1.1 Profibus on johtava avoin kenttäväylä Riippumattomat

Lisätiedot

Tikon Web-sovellukset

Tikon Web-sovellukset Toukokuu 2015 1 (11) Tikon Web-sovellukset Toukokuu 2015 2 (11) 1 Johdanto... 3 2 Silverlight sovellukset... 3 2.1 Windows... 3 2.1.1 Microsoft Silverlight... 3 2.1.2 Tablet-laitteet... 4 2.1.3 Selaimet...

Lisätiedot

MASSER Loader V2.00. käyttö- ja asennusohje 5.5.2014

MASSER Loader V2.00. käyttö- ja asennusohje 5.5.2014 MASSER Loader V2.00 käyttö- ja asennusohje 5.5.2014 Masser Oy Tel. +358 400 904 500 BID No 0665142-9 Jämytie 1 Fax. +358 16 282 554 VAT No. FI06651429 FI-96910 Rovaniemi, Finland Domicile Rovaniemi OHJELMAN

Lisätiedot

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Ami Mouse Wireless 300 -tuotteen käyttäjille.voit liikkua hiiren avulla kaikissa lempisovelluksissasi

Lisätiedot

TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta

TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta WDS- VERKON RAKENTAMINEN OSA 1: JOHDANTO WDS- tekniikalla voidaan jatkaa langatonta verkkoa käyttämällä tukiasemia siltana, jolloin verkkoa

Lisätiedot

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Ohjainkortti DHP11B. Julkaisuajankohta 04/2005 FA361510 11350830 / FI

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Ohjainkortti DHP11B. Julkaisuajankohta 04/2005 FA361510 11350830 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVDRVE MDX61B Ohjainkortti DHP11B FA36151 Julkaisuajankohta 4/25 113583 / F Käsikirja SEW-EURODRVE

Lisätiedot

KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA

KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA Asennusohjeiden sisältö 1. RICA optimointiohjelmoinnin periaate isoftloaderilla... 2 2. RICA isoftloader toimituspaketin sisältö... 3 3. isoftloader Sync-ohjelmiston

Lisätiedot

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun.

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. StorageIT 2006 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että

Lisätiedot

AALTO-VALVONTALAITE TST5102

AALTO-VALVONTALAITE TST5102 AALTO-VALVONTALAITE TST5102 KONFIGUROINTI- JA KÄYTTÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. VALVONTALAITTEEN ASENNUS... 3 3. VALVONTALAITTEEN KONFIGUROINTI HYPERTERMINAL-OHJELMALLA... 3 3.1 Valaisimien

Lisätiedot

Käsikirja. Ohjelmoitava logiikka MOVI-PLC basic DHP11B.. Julkaisuajankohta 06/2006 FA37A100 11427531 / FI

Käsikirja. Ohjelmoitava logiikka MOVI-PLC basic DHP11B.. Julkaisuajankohta 06/2006 FA37A100 11427531 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Ohjelmoitava logiikka MOVI-PLC basic DHPB.. FA7A Julkaisuajankohta 6/26 4275 / FI Käsikirja

Lisätiedot

VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105

VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105 VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MERKKIVALOT... 3 3 TAKAPANEELIN KUITULIITÄNTÄ... 4 4 ETUPANEELIN LIITTIMET JA LED-PAINIKE... 4 5 OIKEAN SIVUPANEELIN RESET-PAINIKE...

Lisätiedot

Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008

Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008 Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008 Asennuksessa on kaksi vaihetta. Ensin asennetaan ohjelma tietokoneelle (vaiheet 1-3). Sen jälkeen asennetaan lisenssi (vaiheet 4-12). 1. Aseta Mathcad 14 CD-levy

Lisätiedot

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM

Lisätiedot

TiiMiMobile. KÄYTTÖOHJE v. 1.01

TiiMiMobile. KÄYTTÖOHJE v. 1.01 KÄYTTÖOHJE v. 1.01 KUVAUS TiiMiMobile on matkapuhelimessa toimiva Java -sovellus, jolla voi luoda etäyhteyden TiiMi-sarjan säätimeen. Yhteyden luonti voi tapahtua joko suoraan säätimeen tai palvelimen

Lisätiedot

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA360000 11448733 / FI

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA360000 11448733 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX60B/6B LA360000 Julkaisuajankohta 0/2005 448733 / FI Korjauksia Asennus Jarruvastusten,

Lisätiedot

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Käyttö- ja asennusohje Alde Smart Control -järjestelmälle Android Alde Smart Control App iphone 2 Pikaopas 3 Käyttöohje 4 Johdanto 4 Sovellus Alde smart control 5 Sovellus Alde smart control - päävalikko

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

S w i n g C o n t r o l v a l v o n t a y k s i k ö n a s e n n u s o h j e WWW.JEVEN.FI

S w i n g C o n t r o l v a l v o n t a y k s i k ö n a s e n n u s o h j e WWW.JEVEN.FI SwingControl valvontayksikön asennusohje SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Toimitus 3 Mittatiedot ja sähköasennus 4 Asennus 5 TurboSwingin kierrosnopeuden muuttaminen 6 Konfigurointiohje

Lisätiedot

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason.

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason. Pikaopas ESET Cybersecurity suojaa tietokonetta haitalliselta koodilta huippuluokan ominaisuuksilla. Palkitussa NOD32-virustentorjuntajärjestelmässä ensimmäisen kerran esiteltyyn ThreatSense -tarkistusohjelmaan

Lisätiedot

BaseMidlet. KÄYTTÖOHJE v. 1.00

BaseMidlet. KÄYTTÖOHJE v. 1.00 KÄYTTÖOHJE v. 1.00 KUVAUS BaseMidlet on matkapuhelimessa toimiva sovellus jolla voi etäkäyttää Tiimi 7000 sarjan säätimiä. Copyright Team-Control Oy, oikeudet muutoksiin pidätetään. TiiMi on Team-Control

Lisätiedot

Nopean asennuksen ohje

Nopean asennuksen ohje Tulostuspalvelin Nopean asennuksen ohje Nopean asennuksen ohje 1.1 Hardwaren asennusmenettely 1. Liitä tulostuspalvelin tulostimeen, jota haluat käyttää verkossa. 2. Liitä tulostuspalvelin verkkoon liittämällä

Lisätiedot

Laajennusmoduuli BACnet over Ethernet / IP:lle ja graafisille web-toiminnoille

Laajennusmoduuli BACnet over Ethernet / IP:lle ja graafisille web-toiminnoille s 9 265 9263p01 DESIGO PX Laajennusmoduuli BACnet over Ethernet / IP:lle ja graafisille web-toiminnoille Asennetaan modulaarisiin automaatioyksiköihin PXC...-U PXA30-W2 PXC...-U -automaatioyksikköjen ohjaukseen

Lisätiedot

Tikon Web-sovellukset

Tikon Web-sovellukset Marraskuu 2014 1 (9) Tikon Web-sovellukset Marraskuu 2014 2 (9) 1 Johdanto... 3 2 Windows... 3 2.1 Microsoft Silverlight... 3 3 Tablet-laitteet... 4 4 Selaimet... 5 4.1 Yleiset asetukset (kaikki selaimet)...

Lisätiedot

Yhteydensaantiongelmien ja muiden ongelmien ratkaisuita

Yhteydensaantiongelmien ja muiden ongelmien ratkaisuita Yhteydensaantiongelmien ja muiden ongelmien ratkaisuita Miksi SmartView v4.1 ei suostu avaamaan lämpökuvia? Mikäli SmartView-ohjelmiston täysversio 4.1 ladataan suoraan nettisivuilta, jotkin tietokoneet

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

TELEWELL TW-EA200 MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL-LIITTYMÄÄN KÄYTTÄEN USB-VÄYLÄÄ

TELEWELL TW-EA200 MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL-LIITTYMÄÄN KÄYTTÄEN USB-VÄYLÄÄ TELEWELL TW-EA200 MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL-LIITTYMÄÄN KÄYTTÄEN USB-VÄYLÄÄ VERSIO 1.0 JIPPII GROUP OYJ 1 DOKUMENTIN TARKOITUS Tervetuloa Saunalahden ADSL-liittymän käyttöönottoon

Lisätiedot

Integroidun maksupäätteen lisääminen käyttöönotossa

Integroidun maksupäätteen lisääminen käyttöönotossa Integroidun maksupäätteen lisääminen käyttöönotossa Elisa tarjoaa maksupäätteiksi Netsin Ingenico ipp350 tai iwl250 Ethernet yhteydellä ja iwl250 mallia Bluetooth yhteydellä. Jotta maksupääte toimii Elisa

Lisätiedot

WBelectronics. Infinity USB Phoenix - Käyttöohje

WBelectronics. Infinity USB Phoenix - Käyttöohje WBelectronics Infinity USB Phoenix - Käyttöohje Johdanto Laitteen asentaminen Onneksi olkoon Infinity USB Phoenix -laitteen hankinnasta! Infinity kytketään toimintaan kolmessa vaiheessa: 1) Asenna laite

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus

Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus Sisältö 1/14 Sonera Yrityssähköpostin käyttöönotto Outlook 2013 -sovelluksella SISÄLLYS Outlook 2013 asennuspaketin lataus... 2 Outlook 2013 asennus...

Lisätiedot

DI-624+ AirPlus G+ 2.4GHz langaton

DI-624+ AirPlus G+ 2.4GHz langaton Tämän tuotteen asennuksen voi suorittaa käyttäen mitä tahansa uudehkoa selainta, esim. Internet Explorer 6:ta tai Netscape Navigator 6.2.3:a. DI-624+ AirPlus G+ 2.4GHz langaton laajakaistareititin Ennen

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Lumon tuotekirjaston asennusohje. Asennus- ja rekisteröintiohje

Lumon tuotekirjaston asennusohje. Asennus- ja rekisteröintiohje Lumon tuotekirjaston asennusohje Asennus- ja rekisteröintiohje 1. Sisältö 1. Asennuspaketin lataaminen 4 2. Zip-tiedoston purkaminen ja sovelluksen asentaminen 4 3. Sovelluksen rekisteröiminen 7 4. Sisällön

Lisätiedot

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero AG Sivu 1 Tietoja tekijänoikeudesta ja tavaramerkistä Tämä opaskirjanen ja sen sisältö on Nero AG:n omaisuutta ja suojattu tekijänoikeudella. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ PR 3100 SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ 3100V105 3114V101 FIN Yksiköitä voi syöttää 24 VDC ± 30 % jännitteellä suoraan johdottamalla tai johdottamalla maks. 130 yksikköä rinnakkain toisiinsa. 3405tehonliitäntäyksikkö

Lisätiedot

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka päivitetään laiteohjelma langattomiin kauko-ohjaimiin WR-1 ja

Lisätiedot

1 Tivax siirto uuteen koneeseen

1 Tivax siirto uuteen koneeseen Tivax siirto uuteen koneeseen 1 1 Tivax siirto uuteen koneeseen 1.1 Tivax ohjelman asentaminen Huom. Siirrossa mahdollisesti esiintyvien ongelmien ratkaisu on veloituksetonta ainoastaan asiakkaille, joilla

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Ohjeet e kirjan ostajalle

Ohjeet e kirjan ostajalle 1 Ohjeet e kirjan ostajalle 1. Ostaminen ja käyttöönotto 1.1. Näin saat e kirjan käyttöösi Lataa tietokoneellesi Adobe Digital Editions (ADE) ohjelma täältä: http://www.adobe.com/products/digitaleditions/.

Lisätiedot

Korjausliite. Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV. Julkaisuajankohta 07/2004 LA410000 11446331 / FI

Korjausliite. Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV. Julkaisuajankohta 07/2004 LA410000 11446331 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikkan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV LA410000 Julkaisuajankohta

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

Freeway WEB-väyläsovitin. Asennus- ja käyttöohjeet. Lue tämä ohje huolella ennen kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita varten.

Freeway WEB-väyläsovitin. Asennus- ja käyttöohjeet. Lue tämä ohje huolella ennen kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita varten. Freeway WEB-väyläsovitin Asennus- ja käyttöohjeet Lue tämä ohje huolella ennen kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita varten. FREEWAY Enervent Freeway WEB www.enervent.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15 Telemerkki Oy TM-EIAC Ohjauskoje Versio 1.00 [ ii Copyright Notice Tavaramerkit Vastuurajoitus Yhteystiedot TM-EIAC käyttöohje Copyright 2007 Telemerkki Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi ilman

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Löydät kysymyksiisi vastaukset F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID

Lisätiedot

Käsikirja. Kenttäväyläliitäntä DFE32B PROFINET IO. Julkaisuajankohta 09/ / FI

Käsikirja. Kenttäväyläliitäntä DFE32B PROFINET IO. Julkaisuajankohta 09/ / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Kenttäväyläliitäntä DFE32B PROFINET IO Julkaisuajankohta 09/2007 11614331 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE Driving

Lisätiedot

CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA

CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA Asennus ja käyttöönotto -ohjeet 4.11.2010 Jaakko Helskyaho CISCO AIRONET 1242AG 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Tukiaseman liitännät... 3 1.2 Virransyöttösovitin...

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoyhteydellä. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Jos haluat määrittää langattoman

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Neutron12-LAN etäluentalaite

Käyttö- ja asennusohje. Neutron12-LAN etäluentalaite NEUTRON12-LAN ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä Neutron LAN on tarkoitettu käytettäväksi pulssitietojen tuntikohtaiseen keräämiseen sekä raportointiin erilaisista pulssitietoja lähettävistä laitteista, kuten energia-,

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS Asennusopas Observit RSS Versio 5.3 Huomautus Tämä opas on uusia asennuksia varten. Axis-kamerapaketti sisältää käytettävän lehtisen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tukeen: +46 60 61 67 50. Tarjoaja:

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Mac-uudelleenalustusapuohjelman käyttäminen... 1 FreeAgent-ohjelmiston asentaminen... 4 Levyasemien turvallinen poistaminen... 9

Mac-uudelleenalustusapuohjelman käyttäminen... 1 FreeAgent-ohjelmiston asentaminen... 4 Levyasemien turvallinen poistaminen... 9 Käyttöopas Mac Sisällys Aloittaminen... 1 Mac-uudelleenalustusapuohjelman käyttäminen... 1 FreeAgent-ohjelmiston asentaminen... 4 Levyasemien turvallinen poistaminen... 9 Levyasemien hallinta... 10 Ohjelmiston

Lisätiedot

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0 56K ESP-2 MODEM Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu modeemin 56K ESP-2 Modem käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tai käytössä ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

AinaUCX Lync - asennusohje 02.10.2014

AinaUCX Lync - asennusohje 02.10.2014 AinaUCX Lync 2013 / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje Tämä ohje kertoo miten Lync 2013, Lync 2010 ja Lync for Mac 2011 sovellusversiot asennetaan työasemaan ja on tarkoitettu yrityksen pääkäyttäjälle

Lisätiedot

Microsoft Security Essentials (MSE) asennuspaketin lataaminen verkosta

Microsoft Security Essentials (MSE) asennuspaketin lataaminen verkosta Etusivu > Tietohallintokeskus > Ohjeet > Tutoriaalit > Virustorjunta (Microsoft Security Essentials) Virustorjunta (Microsoft Security Essentials) Ohjeet Microsoft Security Essentials -virustorjuntaohjelman

Lisätiedot

PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite

PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 3/5/03 sivu 1/6 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM

Lisätiedot

Elisa Ring. Agentin opas. Elisa Oyj, PL 1, 00061 ELISA, Y-tunnus 011650-6, Kotipaikka: Helsinki

Elisa Ring. Agentin opas. Elisa Oyj, PL 1, 00061 ELISA, Y-tunnus 011650-6, Kotipaikka: Helsinki Elisa Ring Agentin opas Elisa Ring Agentin opas 2 Sisällys 1. Agentin tehtävät ja työkalut... 3 Elisa Ring Valikko... 3 2. Hallintakäyttöliittymä... 4 Kirjaudu sisään Hallintakäyttöliittymään... 4 Asiakaspalvelusarjojen

Lisätiedot

Käsikirja. MOVITRAC B Turvallinen pysäytys Sovellukset. Julkaisuajankohta 06/ / FI

Käsikirja. MOVITRAC B Turvallinen pysäytys Sovellukset. Julkaisuajankohta 06/ / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Turvallinen pysäytys Sovellukset Julkaisuajankohta 06/007 687 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE Driving the world

Lisätiedot

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Mac-koneella Sisällys

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Mac-koneella Sisällys Sisällys 1 Varmista, että DigiSign-kortinlukijaohjelmisto on käynnissä 2 1.1 DigiSign-kuvake 2 1.2 Sovelluksen käynnistäminen 2 1.3 Kortin toiminnan varmistaminen 4 2 Jos käytät selaimena Mozilla, Firefox

Lisätiedot

TeleWell TW-LTE/4G/3G USB -modeemi Cat 4 150/50 Mbps

TeleWell TW-LTE/4G/3G USB -modeemi Cat 4 150/50 Mbps TeleWell TW-LTE/4G/3G USB -modeemi Cat 4 150/50 Mbps Pikaohje Laite toimii Windows XP SP3, Windows 7,8,10 ja Mac OSx 10.5 tai käyttöjärjestelmissä, Linux tuki netistä ladattavilla ajureilla USB portin

Lisätiedot

SSH Secure Shell & SSH File Transfer

SSH Secure Shell & SSH File Transfer SSH Secure Shell & SSH File Transfer TIETOHALLINTO Janne Suvanto 1.9 2002 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 SSH Secure Shell ohjelman asetukset... 3 POP3 tunnelin asetukset... 6 Yhteyden

Lisätiedot

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com Viva-16 Käyttöohje 1.4.2009 Veikko Nokkala Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Ohjelmisto käyttöliittymä... 3 Asentaminen... 3 Käyttöönotto... 3 Katselu... 6 Tallennus... 8 Toistaminen... 9 Selain käyttöliittymä...

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, TBLZ-3-1-1-41 ja TBLZ-1-2-1-41 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACT-koneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin

Lisätiedot

Epson EMP-765 langaton käyttö

Epson EMP-765 langaton käyttö Epson EMP-765 langaton käyttö Tämä on yleinen käyttöohje Epsonin videotykin langattomaan käyttöön. Kannattaakin huomioida, että eri kannettavissa koneissa langaton käyttö saattaa hieman poiketa tässä ohjeessa

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Toukokuu 2012 1 (14) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Asennusohje Toukokuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 3 1.1..NET Framework 4.0... 3 1.2. Palvelimen Internet

Lisätiedot