Sisältö / Innehåll. Tämä lehti löytyy PDF-muodossa osoitteesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö / Innehåll. Tämä lehti löytyy PDF-muodossa osoitteesta www.hankoart.net"

Transkriptio

1

2 Sisältö / Innehåll Puheenjohtajan palsta... 4 Hangonpäivät ja Me kolme -projekti... 6 Esko Sihtola näyttelykokemuksia ja muistoja Vuosien viemää Hanko taidetta tulvillaan Keith Haringin näyttely Budapestissa Uuden Luonnon lauluja Hangosta Taidelainaus Hallitus Jäsenhakemuslomake Ordförandespalten... 4 Hangö dagar och projektet Vi tre... 6 Esko Sihtola vår mesta utsällare Ur gamla skrymslen Hangö full av konst Keith Harings utsällning i Budapest Sånger om den Nya Naturen i Hangövyer Konsthyrning Styrelsen Medlemsansöknings blankett Graafikko: Jukka Eronen Valokuvaaja: Kia Kämäräinen Kansitaide: Jukka Eronen: Joutsenen uni (2008, akryylimaalaus) Toimitus: Leena Lehtimäki, Kerstin Berglund, Veijo Niemi, Hanna Manner Tämä lehti löytyy PDF-muodossa osoitteesta 2 Hangon Kuvataiteilijat - Hangö Bildkonstnärer Ry Hangon Kuvataiteilijat - Hangö Bildkonstnärer Ry 3

3 Puheenjohtajan palsta Ordförandespalten Leena Lehtimäki avaamassa Hangon päivät Hangon Kuvataiteilijoiden puolesta. / Leena Lehtimäki öppnar Hangödagarna i egenskap av ordförande för Hangö Bildkonstnärer. Yhdistyksemme juhlavuosi on päättymässä. On ollut mukava olla 30-vuotias. Ihmisiässä se on toimeliaisuuden aikaa. Teksti: Leena Lehtimäki. Kuva: Kia Kämäräinen Vår förenings jubileumsår är snart tillända. Att fylla trettio år har känts bra. Trettio år är att vara i sin bästa ålder, energisk och aktiv. Text: Leena Lehtimäki. Foto: Kia Kämäräinen On i l o n ä i n j u h l a v u o t e m m e p ä ä t t e e k s i e s i t t ä ä teille jäsenlehtemme juhlanumero. Pyrimme tuomaan esiin tapahtumia ja muistikuvia eri ajoilta. Tällä julkaisulla haluamme jäsenistömme lisäksi tavoittaa yhteistyökumppaneitamme ja taiteen ystäviä. Tämä voisi myös olla käyntikorttimme vieraillessamme Hangon ulkopuolella. Yhteyttä jäsenistöömme olemme pitäneet 3-5 kertaa vuodessa ilmestyvällä jäsenlehdellä tai tiedotteella. Tänä vuonna internetissä avatuilla kotisivuillamme on ollut jo 650 vierailijaa. Haluamme kertoa ajankohtaisista asioista ja toimia viestinviejänä sekä yhdyssiteenä jäsenistömme ja kuvataiteestamme kiinnostuneiden tahojen kanssa. 30 v u o t t a y h t ä j a k s o i s e s t i t o i m i n e e s s a y h d i s - t y k s e s s ä on ehtinyt olla paljon jäseniä, tulla uusia taidesuuntauksia ja tekniikoita. On viety näyttelyitä lähelle ja kauas yhdistyksenä, ryhminä tai soolona. Iloa ja onnistumisia on kertynyt, myös ystäviä ja yhteishenkeä. Antoisia ovat olleet keskustelut eri sukupolvien kesken. Kiinnostavinta lienee ollut seurata nuorten kehittymistä ja varttuneempien irrottelua kierrätysmateriaaleilla. Kuvataiteen ja kädentaitojen ystäviä ja harrastajia on Hangossa paljon. Myös osa-aikahankolaiset ja turistit ovat ottaneet näyttelyt vakiokohteikseen. Paikalliset ja alueelliset tiedotusvälineet ovat huomioineet toimintamme hyvin. Voimme olla tyytyväisiä siitä, että näyttelyissämme I d e t t a v å r t m e d l e m s b l a d s j u b i l e u m s n u m m e r v i l l v i å t e r u p p l i v a händelser och minnen. Mycket har hänt och gjorts under trettio år. Vi hoppas på att med det nå inte endast våra medlemmar utan även våra samarbetspartners och alla andra vänner av bildkonst. Numret kan kanske också vara en introduktion till Hangö, till den sida av vår hemstad vi i vår förening representerar. Ett slags visitkort, att överräcka. Medlemsbladet har, i en något vardagligare form, utkommit 3-5 gånger i året. Våra nyöppnade hemsidor har redan besökts av cirka 650 personer. Vi vill ta upp aktuella spörsmål och utgöra en länk mellan våra medlemmar och av vår bildkonst intresserade aktörer. I v å r a t r e t t i o å r h a r i n r y m t s många medlemmar, nya inriktningar inom konsten, nya tekniker. Vi har ordnat utställningar, lokala och även längre borta, i grupp eller solo. Upplevt mycket glädje, framgång också. Fått nya vänner, känt samhörighet. Samtal över generationsgränserna har varit givande, att följa unga konstnärers utveckling intressant. Som också över åldersgränserna lek med återanvänt material. Vänner till bildkonst finns i talrikt mått i Hangö. Deltidsstadsbor och semesterfirare har tagit till sig det vi ställt ut. Lokal och regional press och radio har uppmärksammat oss. Vi är glada att våra utställningar har lockat så många. Under vardagskvällar och veckoslut har vi medlemmar varit på plats, någon av oss, i tur och käy runsaasti yleisöä. Viikonloppuisin ja arki-iltoina olemme toimineet näyttelyidemme valvojina. Mukavaa on kun niin moni katsojista heittäytyy muiden katsojien tai päivystäjän kanssa juttusille ja jakamaan tuntemuksiaan näyttelyistä. Tavoitteita ja haasteita riittää vielä moniksi vuosiksi. Voimme kehittyä niin taiteilijana kuin katsojana. Voimme rohkaista ja kannustaa itseämme ja muita iloitsemaan arjen luovuudesta ja löytämään uusia polkuja. Luovuudesta on iloa kaikilla elämän alueilla. Jäsenlehtemme juhlanumerolla kiitämme yhdistyksemme perustajia, jäseniä, taiteen ystäviä ja yhteistyökumppaneita. Kiitokset kuvataiteen opiskelijoille. Ilman heitä julkaisu ei olisi toteutunut tässä muodossa. ordning. Givande har varit att följa, själv delta i, de åsiktsutbyten om det utställda som kunnat uppstå. Må l a t t u p p n å o c h u t m a n i n g a r att svara på återstår ännu hur många som helst. Vi kan utvecklas, som konstnärer, som betraktare av konst. Som människor. Vi kan uppmuntra andra och sporra oss själva. I vardagen ryms all skaparglädje vi vill. Och nya vägar att utforska finns så det räcker för oss alla. Med detta jubileumsnummer vill vi uttrycka vårt tack till föreningens grundare, tidigare och nuvarande medlemmar, vänner och samarbetspartners. Ett stort tack även till de bildkonststuderanden förutan denna publikation aldrig skulle ha kunnat förverkligas. 4 Hangon Kuvataiteilijat - Hangö Bildkonstnärer Ry Hangon Kuvataiteilijat - Hangö Bildkonstnärer Ry 5

4 Neljätoista naista voimistelivat kirkaanpunaisessa puvussaan vihreällä nurmikolla, katse suunnattuna kohti tuulista merta. / Fjorton damer dansade på gröngräset i sina grannröda dräkter och med blicken riktad mot det blåsiga havet. Anna Eriksson taideostoksilla Pekka Vehviläisen taidegalleriassa Hangonpäivillä. / Anna Eriksson konsthandlar i Pekka Vehviläinens konstgalleri under Hangödagarna. Hangonpäivät ja Me kolme -projekti Teksti: Kerstin Berglund. Kuvat: Kia Kämäräinen Hangödagar och projektet Vi tre Text: Kerstin Berglund. Foton: Kia Kämäräinen Ha n g o n p ä i v i l l ä h u o m i - oitiin Hangon Kuvataiteilijat - Hangö Bildkonstnärer ry.n juhlavuotta. Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Lehtimäki sai kunnian pitää Hangonpäivien avauspuheenvuoron Vuorikadun tapahtumaan yhteydessä. Tradition mukaisesti yhdistyksellä oli myyntipiste muiden yhdistysten kanssa missä myytiin kortteja, taideteoksia sekä arpoja taidearpajaisiin. Pekka Vehviläisen taidekaupassa oli myöskin vilskettä. Yhdistyksen jäsenten Me kolme -projektin avajaiset pidettiin päivien avajaispäivänä. Gymnaestrada on joka neljäs vuosi järjestettävä voi- Un d e r Ha n g ö d a g a r n a u p p m ä r k s a m- mades Hangon Kuvataiteilijat - Hangö Bildkonstnärer ry jubileumsår. Föreningens ordförande Leena Lehtimäki fick äran att öppna Hangödagarna vid Berggatans händelser. Traditionsenligt hade föreningen en egen försäljningspunkt tillsammans med andra föreningar där man sålde kort, konstverk och lotter till konstlotteri. I Pekka Vehviläinens konstaffär var det också ruljans. Vi Tre projektets vernissage arrangerades på dagarnas öppningsdag. Gruppen bestod av medlemmar i föreningen. Gymaestrada är en vart 4:de år återkommande gymnastiksamling med deltagare från hela världen Kuvataiteiljoiden arpajaispöytä Hangön päivillä. / Bildkonstnärernas lotteristånd under Hangödagarnas förmiddag. 6 Hangon Kuvataiteilijat - Hangö Bildkonstnärer Ry Hangon Kuvataiteilijat - Hangö Bildkonstnärer Ry 7

5 Me kolme -näyttelyn taiteilijat: / Vi tre -utsällningens konstnärer: Eine Tanner, Tetti Sommardahl & Kerstin Berglund. mistelutapahtuma, joka kerää osallistujia koko maailmasta, arvioituna henkilöä. Suomesta osallistui n.1000 voimistelijaa. Mukana oli myös 10 henkilöä hankolaisesta Hejdi-voimistelu-yhdistyksestä. Kolme hejdiläistä Tetti Sommardahl, Eine Tanner ja Kerstin Berglund viettivät vapaaaikaansa Gymnastikföreningen i Helsingfors:in osallistujien kanssa, jolloin tuli puheeksi maalaaminen ja näyttelyavajaiset. Voimistelun lisäksi nämä kolme hankolaista harrastavat myös öljyvärimaalausta. Syntyi yhteinen sopimus. Jos Hejdi-jumpparit järjestävät taulunäyttelyn, sekä avajaiset, helsinkiläiset tulevat ja esittävät Maija-ohjelmansa, musiikkina Lasse Mårtenssonin Myrskyluodon Maija. Näin myös tapahtui Hangonpäivillä Kirkkopuistossa puoli tuntia ennen näyttelyn avajaisesittelyä. Neljätoista naista voimistelivat kirkaanpunaisessa puvussaan vihreällä nurmikolla, katse suunnattuna kohti tuulista merta. Vahvistaakseen taiteen ja fyysisen toiminnan yhteyksiä hankolaiset kutsuttiin mukaan osallistumaan Gymnastikföreningen i Helsingfors:in ohjelmaan, mikä esitetään Golden Age tapahtumassa marraskuussa ca personer. Från Finland deltog ca 1000 deltagare däribland 10 gymnaster från hangöföreningen Hejdi. Under fritiden umgicks tre av Hejdis damer Tetti Sommardahl, Eine Tanner och Kerstin Berglund med deltagare från Gymnastikföreningen i Helsingfors varvid det blev tal om oljemålande och vernissage, då tre av hejditerna förutom gymnastiserade också målade. En ömsesidig överenskommelse föddes att om hejdidamerna arrangerar en tavelutställning med vernissage kommer helsingforsdamerna och uppför sitt Maja programm till toner av Lasse Mårtenssons Stormskärs Maja. Detta har skett denna lördag då Maja förutom blev en uppvisning i samband med vernissagen också bidrog med en programpunkt på Hangödagarna i Kyrkparken. Fjorton damer dansade på gröngräset i sina grannröda dräkter och med blicken riktad mot det blåsiga havet. För att ännu bestyrka detta sammanhang mellan konst och fysiska utövningar blev vi hangödamer inbjudna att deltaga i Gymnastikföreningen i Helsingfors program som skall deltaga i Golden Age händelsen i november Tetti Sommardahlin taulu Palvelustyttö Me kolme -näyttelystä. / Tetti Sommardahls tavla Tjänsteflickan från Vi Tre -utställningen. 8 Hangon Kuvataiteilijat - Hangö Bildkonstnärer Ry Hangon Kuvataiteilijat - Hangö Bildkonstnärer Ry 9

6 Esko Sihtola näyttelykokemuksia ja muita muistoja Melkein kaikki hankolaiset tuntevat Esko Sihtolan ja hänen lukemattomat Hangon rantamaisemia esittävät taulunsa. Teksti ja valokuva: Kerstin Berglund Es k o Si h t o l a o n a i h e i s s a a n e s i t t ä n y t rannikon viehättävyyksiä ympäri Suomen maata, kuten kapeita kujia, kalastaja-aittoja ja saaristorantoja. Hän on pitänyt näyttelyitä myös Pohjoismaissa ja sen lisäksi Eestissä, Ranskassa, Englannissa ja Yhdysvalloissa. tulevaisuuden ammattiin. Eskolla on aikuisena ollut monta näyttelyä Kristiinan kaupungissa, hän on osallistunut yhteisnäyttelyihin, koulutustilaisuuksiin sekä toiminut opettajana. Hän on ollut aktiivinen jäsen Kristiinan kaupungin taideyhdistyksessä Spectrassa vuodesta Lapsuuskaupungin näyttelymuistoista hän kertoo tilanteesta jolloin kaksi iäkkäämpää harmaatukkaista naista oli tullut hänen luo ja kysynyt muistaako Esko heitä. Eskon oli pakko miettiä hetki jolloin daamit olivat kertoneet että he olivat samassa lastentarhassa. Esko oli silloin viisi vuotias. He kylläkin tiesivät kuka Esko oli. Toisenlainen muisto on eräs onneton päivä kun kalenteri petti Eskon ja hänellä oli samana päivänä kaksi avajaista. Taalintehtaalla paikallinen taideyhdistys oli pyytänyt Eskoa pystyttämään näyttelyn Taalintehtaalle. Samanaikaisesti tämän näyttelyn avajaisten kanssa piti Eskon näyttelyavajaiset olla Hörhammerin galleriassa. Oli varmasti vaikeata valita missä oli parasta olla mutta luulen että Esko valitsi Taalintehtaan. Tämä tapahtui vuonna 1981 kun Esko oli vielä aika nuori alalla. Ul k o m a i l l a Ulkomaan näyttelyistä Esko mainitsee Yhdysvaltojen ja Englannin näyttelyt. USA:n Washington DC:n näyttelystä Esko muistaa tilanteen jossa ensimmäisten kävijöiden joukossa oli nainen joka alkoi puhua taiteilijan kanssa murretulla suomen-viron kielellä. Nainen kertoi asuvansa Amerikassa mutta oli kotoisin Virosta ja halusi tulla katsomaan suomalaista taidetta ja taiteilijaa. Mieleen painuvaa oli myöskin tapahtuma kun tummaihoinen univormuun pukeutunut mies tuli ovesta sisään ja komealla äänellä tervehti hyvää päivää, hyvää päivää. Mies oli ollut töissä Yhdysvaltojen suurlähetystössä Helsingissä ja halusi mahdollisesti vielä tuntea tuulehduksen Suomesta. Esko kertoi myös että Washington DC:ssä oli hänen mielestä maailman kohteliaimmat lapset. Joka kerta kun hän ja vaimo nousivat bussiin tai muuhun kulkuvälineeseen koululaiset nousivat aina seisomaan ja antoivat Näyttelykokemuksia ja muita muistoja Hangossa on saatu nauttia Eskon näyttelyitä melkein joka toinen vuosi. Joka kerta näyttely on kerännyt suuren joukon kävijöitä jotka ovat halunneet nähdä Eskon uusimmat taulut. Mutta tiedetäänkö mitä mukavaa maalaaminen on tuonut Eskolle? Olen istunut pari iltapäivää juttelemassa Eskon kanssa hänen muistoistaan. Muistoja on paljon, ne riittäisivät varmasti kokonaiseen kirjaan. Esko on hyvä kertoja ja selaillessaan lehtileikekirjoja mieleen tulee lisää muistoja. Tiedämme melkein aina mitä avajaisissa ja näyttelyissä tapahtuu mutta mitä muuta siitä mitä Esko on kokenut näyttelyn aikana tai jälkeenpäin tiedämme aika vähän. Annamme Eskon kertoa joitakin tapahtumia. Lapsuutensa Esko vietti Kristiinankaupungissa, siitä tosin muutaman vuoden Kauhajoella. Sitten hän muutti takaisin Kristiinankaupunkiin, missä hän vietti nuoruusvuoteensa. Täällä syntyi kiinnostus taiteeseen ja maalaamiseen. Hän kertoo että kouluaikana Kauhajoella opettaja oli tuonut luokkaan vadin missä oli kolme omenaa ja kehoittanut oppilaita piirtämään kuvan omenoista. Paras piirustuksen tekijä saisi suurimman omenan. Esko halusi omenan ja voitti. Tämä oli hänen ensimmäinen taidekokemusksensa ja alku Esko hankki ensimmäiset öljyvärinsä 15-vuotiaana Eskon mielestä öljyväreillä maalaaminen oli hyvin vaikeata alkuun. Ennen sitä hän oli maalannut vesiväreillä. Tähän aikaan Esko muutti Helsinkiin ja kymmenen vuotta myöhemmin kohtalo toi hänet Hankoon josta tuli hänen uusi kotikaupunkinsa. Täällä hän perusti perheen johon kuuluivat vaimo Gun ja tytär Leena. Vuonna 1977 Esko uskalsi viedä taulujaan pääkaupunkiin. Strindbergin näyteikkunassa hänellä oli 12 taulua näytteillä. Eskon mielestä oli mukavaa seistä ikkunoiden ulkopuolella ja kuunnella mitä ohikulkijat tuumasivat tauluista. Näyttely oli hyvä satsaus, koska viisi näistä tauluista myytiin. Kohta tämän jälkeen Eskon taulut täyttivät ravintola Regatan ruokasalin ja menestys oli tosiasia myös kotikaupungissa. Esko oli ensimmäisten Hangon Kuvataiteilijat- Hangö Bildkonstnärer ry:n hallituksen jäsenten joukossa ja kuuluu edelleen yhdistykseen. Esko on ollut mukan monessa yhteisnäyttelyssä yhdistyksen jäsenten kanssa kuten Heikki Meriläinen, B-E Wichmann, Göta Molis-Mellberg, Heikki Linden, Joe Gripenberg, Lars Augustson sekä Oiva Selroos. 10 Hangon Kuvataiteilijat - Hangö Bildkonstnärer Ry Hangon Kuvataiteilijat - Hangö Bildkonstnärer Ry 11

7 paikkansa. Tämähän oli ihan tavallista myös Suomessa kun me vähän vanhemmat oltiin lapsia. Negatiivinen muisto Washingtonin näyttelystä jäi, kun näyttely oli loppu. Taulut piti lähettää Hankoon mutta vasta juridisten uhkausten jälkeen tämä onnistui. Kun taulut vihdoin saapuivat, joko raamit olivat vauriotuneet tai kokonaan rikki. Onneksi vakuutus auttoi uusien raamien saanissa. En g l a n n i s s a Englannissa Eskolla on ollut kahdet näyttelyt Rochesterin Francis Iles Gallery:ssa. Siellä ollessa Esko tutustui Bob Luckhurstiin, paikalliseen taidekolleegaan. Tuttavuus lämpeni ja Bob tuli Hankoon Eskon vieraaksi. Esko ja Bob matkustelivat mm Lapin Inariihen ja Fiskarsiin. Fiskarsissa Bob osti saksi-/veitsiteroittimen ja kerrotaan että Bobista tuli hyvin suosittu naapurirouvien piirissä kun hän vieraili talosta toiseen ja teroitti emäntien veitsiä. Luontoelämykset ja taide olivat ensisijaiset syyt Suomen vierailuun mutta Bob tiesi 21:n päivän jälkeen että hän on yhtä puhdas kun suomalaisetkin. Aikaisemmin hän luuli että täällä saunotaan kerran päivässä ja nyt Bob olikin saunonut vain 19 kertaa. Ainoastaan kahtena junamatkapäivänä Inarille jäi saunomatta. Go t l a n t i Fantastinen Gotlanti teki voimakkaan vaikutuksen Eskoon ja mahdollisesti eniten graafikko Erik Ohlsson. Esko oli vieraillut sukulaisten luona saarella ja toivonut saada ostaa etsaustyön mainitulta taiteilijalta. Vastaus oli jyrkkä: Ei, mene kotiin ja tee etsauksia itse. (Esko oli näyttänyt omia piirustuksia). Se ei ollutkaan kovin helppoa kun aineesta ei löytynyt juurikaan tietoa. Onni Ojan kirjassa Piirtämisen taito sanotaan että grafiikkaa ei voi oppia ilman erityiskoulutusta. Tämähän teki Eskosta vielä päättäväisemmän ja hän kokeili ja yritti kunnes oli itse tyytyväinen saavutuksiinsa. Von Konowin kirjasta Om grafik Esko sai vahvistusta menetelmiinsä. Op e t t a j a n a 30 v u o t t a Esko sanoo itse että opettajana sekä ruotsin- että suomenkielisessä kansalaisopistossa hänen on ollut pakko etsiä vastauksia vaikeisiin kysymyksiin mm. värisekoituksista. Kirjat, taidelehdet ja kurssit ovat kehittäneet Eskoa noviisista kokeneeksi taiteilijaksi. Monen kiinnostus luovaan harrastukseen on syntynyt jommassa kummassa Hangon kansalaisopistossa missä Esko oli opettajana n. 30 vuotta. Myöskin maalaustilaisuudet Lyckåsissa olivat tärkeitä koska kiinnostuneita tuli Hankoon joka viikko jopa Tammisaaresta ja Tenholasta. Kesäkurssit ulkoilmassa pitkin rantoja ovat antaneet monta hauskaa muistoa ja tuloksena hienoja tyypillisiä Hanko-tauluja. Allekirjoittanut kuuluu niihin jotka 20 vuotta sitten teki ensimmäiset maalauskokeilut Eskon johdolla. Ja meitä on monta. Esko Sihtola - vår mesta utställare Nästan alla hangöbor känner Esko Sihtola och vet att han har presenterat Hangös strandvyer som motiv i oändliga tavlor. Text: Kerstin Berglund Esko Sihtola har via sina motiv, gränder, fiskebodar och skärgårdens stränder visat kustens charm runt omkring i Finland. Dessutom har Esko haft utställningar i de nordiska länderna och i Estland, Frankrike, England och USA Vår mesta utställare och hans minnen I Hangö har vi fått uppleva Eskos utställningar nästan vartannat år och alla gånger har vernissagen varit välbesökta och samlat en stor mängd av besökare som velat se Eskos nyaste tavlor.. Men känner vi till allt trevligt som Esko egentligen fått uppleva via sitt måleri? Jag har suttit några eftermiddagar och diskuterat med Esko om hans minnen, och de är många, skulle säkert räcka till en hel bok. Esko är en fin berättare och medan han bläddrar i sina urklippsböcker dyker fler och fler minnen upp. Vi vet ju nästan vad som sker på utställningar och vernissager men vad mera Esko upplever under utställningarna eller efteråt vet vi mycket litet om. Vi låter Esko berätta några av dem. Om vi börjar med hans barndom som han levt i Kristinestad, ett par skolår i Kauhajoki och sedan tillbaka till ungdomsåren i Kristinestad. Här har intresse för konst och målande uppstått. Han berättar att under de två åren i Kauhajoki kom klassläraren in i klassen och hade med sig ett fat med tre äpplen på. Läraren uppmanade eleverna att rita av äpplena och den som ritade det bästa äpplet skulle vinna det största äpplet och det ville Esko och vann. Det var hans första konstupplevelse och början till framtidsyrket. Esko har som fullvuxen haft många utställningar i Kristinestad, deltagit i samutställningar och skolningstillfällen samt fungerat också som lärare. Han har varit aktiv medlem i Kristinestads konstförening Spectra sen 1976 Bland minnen från en utställning i sin barndomsstad påminner han sig om episoden då två äldre gråhåriga damer hade kommit till utställningen och kommit fram till Esko och frågat om han kände igen dem. Esko hade varit tvungen att fundera en stund då damerna utbrustit att de var i samma barnträdgård som Esko då han var 5 år. De visste nog vem Esko var! Som 15-åring skaffade Esko sina första oljefärger Esko tyckte det var jätte svårt att lära sig måla med oljefärger. Före det hade han målat med vattenfärger. Dessa tider flyttade han till Helsingfors och tio år senare ville ödet föra honom till Hangö som blev hans nya hemstad. Här bildade han familj med Gun och fick dottern Lena. År 1977 vågade Esko sig till huvudstaden med sina konstverk genom att i Strindbergs skyltfönster 12 Hangon Kuvataiteilijat - Hangö Bildkonstnärer Ry Hangon Kuvataiteilijat - Hangö Bildkonstnärer Ry 13

8 ställa ut 12 tavlor. Han tyckte det var trevligt att stå utanför och höra vad förbi passerande hade för kommentarer. Det var en lyckad satsning då fem av dessa tavlor blev sålda. Kort efteråt fyllde Eskos tavlor restaurang Regattas sal och framgången var ett faktum också i hemstaden. Esko var bland de första styrelsemedlemmarna i Hangon Kuvataiteilijat- Hangö Bildkonstnärer ry och hör ännu till föreningen. Många gemensamma utställningar har han gjort med föreningens medlemmar för att nämna några namn som Heikki Meriläinen, B-E Wichman, Göta Molis-Mellberg, Heikki Linden, Joe Gripenberg, Lars Augustson och Oiva Selroos. Bland mera ovanliga minnen kan man räkna den olyckliga dagen då kalendern svek Esko och han hade två vernissage på en och samma dag. I Dalsbruk hade den lokala konstföreningen inbjudit Esko att visa sina verk och samtidigt skulle Eskos utställningsvernissage på Hörhammer äga rum. Det var säkert svårt att välja platsen men jag tror Esko valde Dalsbruk Detta hände 1981 då Esko var ganska ung i gamet. skulle tavlorna som fanns kvar skickas till Hangö. Detta skedde först efter hot om juridiska åtgärder. När tavlorna äntligen anlände fann Esko att en stor del av ramarna var skadade eller helt sönder. Som tur var hjälpte försäkringen att återfå hela ramar. En g l a n d I England har Esko haft två utställning på Francis Iles Gallery i Rochester. Under sina vistelser där blev han mycket bekant med Bob Luckhurst, en konstnärskollega från orten. Bekantskapen djupnade och Bob kom på besök till Hangö som gäst hos Sihtolas. Esko och Bob reste omkring bl.a Enare i Lappland och Fiskars. I Fiskars köpte Bob en kniv/sax vässare och historien berättar att Bob hemkommen blev mycket populär bland alla grannfruar då han gick från hus till hus och vässte husmödrarnas knivar. Naturupplevelser och konst var kanske främsta målet med Finlandsbesöket men efter att Bob varit i Finland 21 dagar visste han att han var lika ren som finländarna för han trodde att här badar man bastu dagligen. Nu hade Bob bara badat 19 gånger och det var under de två resedagarna på tåget till Enare som det blev obadat. Ut o m l a n d s Bland minnen kommer Esko ihåg utställningen i Washington DC i USA då en av de första besökarna var en dam som började tala med konstnären på en bruten finsk-estniska och berättat att hon var bosatt i Amerika men med rötter i Estland och ville komma och se på finsk konst och en finsk konstnär. En minnevärd händelse var också då det under samma utställning stiger in en helt mörkhyad man klädd i uniform och hälsar vid ingången med hög röst: hyvää päivää, hyvää päivää. Mannen hade jobbat på den amerikanska ambasaden i Helsingfors och ville kanske ännu känna en fläkt från Finland. Esko nämde också om att där i DC finns världens artigaste barn. Varje gång han och frun steg in i en buss eller annat fortskaffningsmedel steg skoleleverna upp och gav plats. Detta var ju helt naturligt i vårt land också, medan vi litet äldre var barn. En negativ upplevelse i samband med utställningen i Washington var att då utställningen var slut Go t l a n d Det fantastiska Gotland gjorde ett starkt intryck på Esko och kanske främst en grafiker vid namn Erik Ohlsson. Esko hade via släktbanden besökt ön och önskade köpa en etsning av nämnda konstnär. Svaret blev ett blankt nej, far hem och gör etsningar själv. (Esko hade visat sina teckningar åt honom) Det var enklare sagt än gjort då tillgång till litteratur kring ämnet inte egentligen fanns. I Onni Ojas bok Piirtämisen taito stod det att man ej kan lära sig utan specialskolning. Detta blev gnistan som tände Esko, han experimenterade och provade tills han tyckte att han var själv nöjd. I boken Om grafik av Von Konow bekräftades hans metoder. Lär a re i 30 å r Esko säger själv att han som dragare för både svenska- och finska medborgarinstitutet varit tvungen att söka svar på kvistiga frågor som gällt t.ex färgblandningarna. Böcker, konsttidningar och kurser har hjälpt under åren från en novis till en erfaren utställare. Som lärare måste han hela tiden forska i frågor som han ej kunde, varför han tycker att han lärde sig kanske mest av alla. Mångas skaparintresse har fötts under Eskos ledning i Hangös båda medborgarinstitut där Esko var lärare i 30 år. Målningstillfällena på Lyckås var väldigt viktiga då intresserade kom till Hangö varje vecka från Ekenäs och Tenala. Sommarkurserna ute kring våra stränder har många roliga minnen och resulterade i fina typiska Hangö-tavlor. Undertecknad hör till dem som för 20 år sedan gjorde de första målningsförsöken under Eskos ledning. Och vi är många! 14 Hangon Kuvataiteilijat - Hangö Bildkonstnärer Ry Hangon Kuvataiteilijat - Hangö Bildkonstnärer Ry 15

9 Vuosien viemää Ur gamla skrymslen Kuvat/Bilder: Kia Kämäräinen & Jukka Eronen Lehtileikkeitä vuosilta 1978 (yllä), 1990 (oikealla yllä) ja 1992 (oikealla alhaalla). Seuraavan aukeaman artikkelit ovat vuosilta 1982 ja / Tidningsurklipp från åren 1978 (ovan), 1990 (ovan till höger ) och från 1992 (nere till höger). På följande uppslag är artiklarna från åren 1982 och Hangon Kuvataiteilijat - Hangö Bildkonstnärer Ry Hangon Kuvataiteilijat - Hangö Bildkonstnärer Ry 17

10

11 Hanko taidetta tulvillaan Kyllä olin hämmästynyt kun huomasin, että Vuorikatu ja muu kaupunki on täynnä taidetta. Lähes kaikki ilmaisutavat ovat esillä, ja toteutukset vaihtelevat. Ja esillelaitto sekin on taidetta! Teokset saavat uutta eloa ja silmä etsii muita tärppejä. -Enga Teksti: Veijo Niemi. Kuva: Kia Kämäräinen Ha n g o n kuvataiteilijoiden 30 v u o t i s j u h l a v u o - d e n yhtenä tapahtumana oli kesällä tempaus, jossa tarjosimme kaikkiin Vuorikadun liikkeiden ikkunasomistukseen Hangon kuvataiteilijoiden teoksia noin kuukauden ajaksi. Tämän tähden tehtiin tauluvalokuvista ns. esittelykansio, josta liikkeiden henkilökunta sai valita minkä teoksen he halusivat näyteikkunaansa. Tämän ei ollut tarkoitus olla myyntinäyttely, vaan saada taidettamme esille, kadun kaunistukseksi. Keith Haringin näyttely Budapestin taidemuseossa Tekijänoikeudellisista syistä alkuperäistyön sijaan tässä kuvituksena pastissi Keith Haringin tyylistä. Hangö full av konst Visst var jag förvanad då jag märkte att Berggatan och andra platser var full av konst. Nästan alla uttrycksätt finns med och förverkligande varierar. Och dekorerande är också konst! Konstverken får nytt liv och ögat söker något speciellt. -Enga Text: Veijo Niemi. Foto: Kia Kämäräinen En kampanj under Hangö Bildkonstnärernas 30- års jubileum var att erbjuda verk av föreningens konstnärer för att användas vid komponeringen av butikens skyltfönster, under en månadstid. För att möjliggöra detta gjordes en så kallad presentationpärm ur vilken affärspersonalen kan välja vilket konstverk de vill ha i sitt eller sina skyltfönstret. Det var ej mening att detta skulle vara en försäljningsutställning, utan för att få vår konst till påseende, för att försköna gatan. Olimme ystäviemme luona vierailulla Unkarissa ja oli tilaisuus nähdä uudessa Ludvig Museossa USA:laisen taiteilijan Keith Haringin näyttely. Teksti: Hannu ja Gita Malinen Kuvitus: Jukka Eronen Haring vaikutti New Yorkissa vuos i n a luoden tänä aika tuhansia töitä. Budapestin näyttelyssä oli pääasiassa mustavalkoisia liitu-, muste- ja värikkäitä akryylitöitä. Haring alkoi taiteilijanuransa New Yorkin metrojen graffitimaailmoista. Siellä hän oivalsi käyttää isojen mainostaulujen uusia mustia paperipohjia maalaamalla niihin valkoisella liidulla kuviaan. Taulut olivat vain lyhyen ajan taiteilijan käytettävissä, sillä niihin liimattiin sitten mainoksia ja jonkin ajan kuluttua taas uusia mainoksia kunnes ne taas lopulta pohjustettiin uudella paperilla. Haringin kuvien viivaa on sanottu virtaavaksi. Hän ei koskaan pyyhkinyt tai korjannut viivaansa vaan työprosessi jatkui keskeytyksettä loppuun asti. Hän piirsi aina nopeasti ja yksinkertaisesti, eikä vähiten siksi ettei jäisi kiinni luvattomasta piirtämisestään. Taiteilija halusi jos suinkin työskennellä ihmisten parissa ja mielusti ulkona, jo taidekoulutusaikanaankin. Hän halusi nähdä taidettaan ihmisten luona eikä suljetuissa gallerioissa. Hänen sanotaan ilmentävän töissään nykyamerikkalaista teknokraattista kulttuuria, jossa ihminen kokee maailmaa väliin evolutionaalisesti ja vuoroin spirituaalisesti. Hänen taiteensa on syntynyt mainosmaailman piirissä, missä amerikkalainen business puhuttelee ohikulkijaa. Toivoa ja kauneutta Haring sai usein kuulla töihinmenijöiden kommentteja töistään. Ihmiset pitivät niistä. Hän halusi viestiä toivoa ja kauneutta usein väsyneille ohikulkijoille. Jopa jotkut poliisitkin arvostivat häntä viedessään taiteilijaa velvollisuuttaan kamarille. Haringin sanottiin olevan ikuinen pikkupoika. Haring oli hyvin tunnettu kansan piirissä. Haring maalasi kankaille ja erilaisille pohjille tauluja ja kuvia sekä teki patsaita, teki kehomaalauksia ym. Taidemuseot ja -galleristit eivät avanneet USA:ssa Hangon Kuvataiteilijat - Hangö Bildkonstnärer Ry 21

12 oviaan tälle valtavirrasta poikkeavalle taiteilijalle kuin vasta traditionaalisesti hänen kuolemansa jälkeen. Euroopassa galleristit keksivät hänet jo aiemmin. Haringin taitavasti virtaava viiva rakentaa taiteilijan omaa piktogrammisysteemiä. Hän oli tutkinut semiotiikkaa eli merkkien ja symbolien tiedettä. Ludvig Museon teoksissa syntyi usein vaikutelmia Kiinan ja Japanin kalligrafiasta. Eniten esillä olevista merkeistä voidaan mainita säteilevä vauva, haukkuva koira, säteilyä tuottava lentävä lautanen ja tietysti hänen tikku-ukko hahmonsa. Hänen teoksissa on runsaasti sarjakuvakulttuuria, jossa voi pilkahtaa vanha ystävämme Mikki Hiirikin. Teemoina hänellä oli näyttelyssä myös sorto ja väkivalta sekä antiheteroseksuaaliset suhteet. Vaikutteita ja vaikutelmia Haringin taiteilijaystäviä olivat Jean-Michael Basquiat ja Andy Warhol. Basquiathan oli myös armoton katutaiteilija. Warholin vaikutus näkyy monissa Haringin isoissa värikkäissä akryylitöissä. Niissä hän veti vierekkäin lämpimän ja kylmän värin saaden Ha r i n g v e r k a d e i Ne w Yo r k u n d e r å r e n och skapade under den tiden tusentals verk. Utställningen i Budapest innehöll i huvudsak svartvita krit- och bläckarbeten samt färggranna akrylarbeten. Haring började sin konstnärskarriär tulokseksi viivaansa ja muotoonsa sähköisen, joskus jopa inhokaupallisen jännitteen. Ristiriitaisia tunteita on myös tuottanut hänen kaupallinen Pop-Shop toimintansa. Taiteilijan töistä tulee helposti mieleen aboriginaalitaiteet, azteekki-, maya- ja pohjoisafrikkalainen arabitaide. Hänen taiteensa taustaelementeistä on mainittu usein neljä osa-aluetta: ensimmäinen on isän kanssa pienenä harrastettu pila- ja sarjakuvapiirustus. Toinen on kiinalainen kalligrafiamaailma. Kolmas ovat surrealistiset figuuriset vääristymät. Ja neljäs on värikäs ornamenttimaailma. Tauluista voi saada ensi alkuun kaoottisen vaikutelman, mutta pian huomaa että työt ovat pieteettisiä ja sisäisen järjestyksen hallitsevan Taiteilijan tekemiä kuvallisia reflektointeja USA:n 80-luvun kulttuurista ja ihmisenä olemisen arvoituksesta. Haring kuului seksuaaliseen vähemmistöön ja teki tunnetuksi USA:n AIDS-tuki liikettä. Haring kuoli 32 vuotiaana vuonna Suomessa hänellä on ollut töitä Galleria Forsblomilla ja Amos Anderssonilla. Keith Harings utställning i Budapest Konstmuseum Vi var på besök hos våra vänner i Ungern och hade möjlighet att i det nya Ludvig museet.se den amerikanska nutidskonstnären Keith Harings utställning. Text: Hannu och Gita Malinen Teckning: Jukka Eronen i New York metrons graffitvärd. Där kom han till insikt att använda reklamtavlornas stora nya svarta papper som underlag för att rita med vit krita sina bilder. Pappersbottnet var bara en kort tid till konstnärens förfogande, ty man limmade på dem komersiella reklamer och till slut grundade dem med svart papper igen. Man har sagt att linjen i Harings bilder är flytande. Han torkade eller korrigerade aldrig bort en linje utan arbetsprosessen fortsatte oavbrutet till slut. Han ritade alltid snabbt och enkelt franför allt för att ej bli fast för olovligt ritande. Konstnären ville om möjligheter fanns arbeta bland människor, och helst utomhus redan under konststudietiden. Han ville se konst hos människor hellre än innestängda på gallerier. Han sägs uttrycka i sina arbeten den nyamerikanska teknokratiska kulturen, var människan upplever världen ibland enligt utvecklingsläran och ibland spirituellt. Hans konst har fötts i reklamvärlden, där den amerikanska bussinesen talar till förbi passerande. Hopp och skönhet Haring fick ofta höra kommentarer om sina verk av folk på väg till arbetet. De tyckte om dem. Han ville förmedla hopp och skönhet till ofta trötta passerare. Till och med en del poliser värdesatte honom då de av plikt förde honom till kammaren. Det sades att Haring var en evig liten pojke. Haring var mycket känd bland folket och var en legend redan medan han levde. Han målade på tygoch olika botten tavlor och bilder, gjorde skulpturer, kroppsmålningar m.m. Konstmuseerna och galleristerna i USA öppnade inte sina dörrar för denna konstnär som gick mot strömmen, utan som traditionellt först efter hans död. I Europa upptäckte galleristerna honom tidigare. Harings konstnärligt flytande linje uppbygger hans eget bildmärke. Han har fördjupat sig speciellt i semiotik med andra ord i tecken och symbolernas vetenskap. I verken i Ludvigs Museum föds ofta intryck av Kinas och Japans kalligrafi. Bland de mest framträdande tecknen kan man nämna lysande baby, skällande hund, flygande tefat som producerar strålning och så klart hans stick-gubbs figurer. I hans verk finns mycket seriekultur, vari man kan glimta På grund av upphovsrättsliga orsaker är här i stället för en bild av ett originalarbete en illustrerad pastisch av Keith Harings stil. vår gamla vän Micki-Mus. Som tema i sina utställningar också förtryck och våld och antiheteroseksuella förhållanden. In t r y c k Haring konstnärsvänner var Jean-Michael Basquiat och Andy Warhol. Basquiat han var också en obeveklig gatumålare. Warhols inflytande ser man i Harings stora färggranna akrylarbeten. I dessa har han dragit bredvid varandra en varm och en kall färg och på så sätt fått som resultat sin linje och i formen en elektriskt spänning, ibland t.om en obehaglig spänning. I konstnärens arbeten får man lätt intryck av aboriginal-, aztek-, maya- och nordafrikans arabkonst. Man har bland hans bakgrundsfaktorer ofta nämnt fyra delområden: det första är skämt- och serietecknandet med fadern som liten. Det andra är den kinesiska kalligrafivärlden, den tredje är surrealismens figurlika förvrängningar och som fjärde nämns den färgrika ornamentvärlden. Av tavlorna kan man först få ett kaotiskt intryck, men snart märker man att arbetena är pietetiska och gjorda av konstnär som behärskar den inre harmonin. Hans bilder är reflektioner av USA:s kulturen människolivets gåtor. Haring hörde till en seksuell minoritet och gjorde USA:s AIDS-stödrörelsen känd. Haring dog som 32 åring I Finland har han haft verk på Galleria Forsblom och Amos Anderssons konstmuseum. 22 Hangon Kuvataiteilijat - Hangö Bildkonstnärer Ry Hangon Kuvataiteilijat - Hangö Bildkonstnärer Ry 23

13 Uuden Luonnon lauluja Hangosta Sånger om den Nya Naturen i Hangövyer Syntyä tähdissä, palaa auringossa. Puhaltaa pilviä, säilyttää tuli siivellä. Kastua liekeistä, herätä tuuleen. Juoda ilmaa, hengittää vettä. Tuntea, koskettamatta mitään. Sulkea silmät, nähdäkseen kaiken... Teksti: Lea Palomäki. Runo ja kuvat: Jukka Eronen Jukka Erosen työ Herännyt uneen (2007). Alkuperäinen on piirretty lyijykynällä (80x50 cm). Tässä nähtävä versio on muokattu ja väritetty tietokoneella. / Jukka Eronens arbeete Vaknat i drömmen (2007). Ursprunget är ritad med blyertspenna (80x50 cm). Den här versionen är omarbetad och färgsatt genom Att födas i stjärnorna, brinna i solen. Blåsa upp moln, låt elden glöda i vingarna, Att dränkas av lågor, vakna till vinden. Dricka luft, andas vatten. Känna, utan att vidröra. Att sluta ögonen, för att kunna se allting... Text: Lea Palomäki. Dikten och bilder: Jukka Eronen Ju k k a Er o n e n o n 27-v u o t i a s h a n k o l a i n e n, joka opiskelee Pekka Halosen akatemiassa. Leipälajikseen hän nimeää graafisen suunnittelun, jonka on tarkoitus tuoda voita näkkileivälle. Mielikuvitusmaailmaansa ja sen eteeristä ja runollista katsontaa Eronen toteuttaa moninaisen taiteen keinoin: musiikin, runojen, mutta ennen kaikkea kuvin. Piirrokset, etenkin pitkään jatkuneet sarjakuvaprojektit, ovat olleet aihioina julkaistulle, jo neljä vuotta valmisteilla olleelle fantasiaelokuvalle Kevääntuoja: Uuden Luonnon lauluja. Elokuva on yhden miehen taidonnäyte, jossa Hangon luonto näyttäytyy haaveellisena, epätodellisena, mutta sanoinkuvaamattoman kauniina. Eronen on toteuttanut elokuvan jokaisen vaiheen omin käsin: hän vastaa ohjauksesta, kuvauksesta, leikkaamisesta, musiikista, tehoisteista ja runoista. Täydellisyyden tavoittelija - Tietysti fantasiaelokuvalle on vaikea löytää rahoitusta. Etenkin kun on oma vahva näkemys omaperäisyyden päälle, eikä tahdo muiden sorkkivan työtä, Eronen naurahtaa. Samalla hän tunnustautuu myös täydellisyyden tavoittelijaksi. - Keskeneräisiä en tahdo tuoda julkisuuteen. Rimana on, että pystyn näyttämään mihin pystyn. Tavoitteenani on tehdä taidetta, josta muutkin nauttivat, Eronen lisää. Innoitus tulee Hankoniemen luonnosta, josta hän yhä uudelleen toteaa löytävänsä uutta. - Rauniot ovat alkaneet kiehtoa. Menneisyys luonnossa siis, tämä oman tiensä kulkija hymähtää. Ja huomauttaa, ettei ihminen saa olla kaiken keskipiste. Jos Internetistä tahtoo Erosen taidetta vilkaista, ja vaikkapa tiirailla Kevääntuojaa, ne löytyvät hänen kotisivuiltaan osoitteessa com. Ju k k a Er o n e n ä r e n 27-Âr i g Ha n g ö b o, som studerar vid Pekka Halonens akademi för andra året. Eronen benämner grafisk planering som sitt levebröd. Det egna sättet att se på saker och ting är eterisk och poetisk, och den egna fantasivärlden tillåter Eronen blomma ut i sin egen musik, egna dikter, men främst i bilder. Teckningarna, i synnerhet de långvariga serieprojekten har utmynnat i en nyligen utgiven fantasifilm Vårens ande: Sånger om den Nya Naturen. Filmen är ett skicklighetsbevis, gjord av en och samma man. Filmen visar naturen i Hangö som drömlik och overklig, men ändå obeskrivligt vacker. Eronen ansvarar för varje arbetsskede som behövts för att framställa filmen; han står för regi, filmning, klipp, musik, effekterna och dikterna. Fullkomlighetens jägare - Det säger sig självt, att det är svårt att hitta finansiering vad fantasifilmer beträffar. I synnerhet då starka egna visioner kombineras med det säregna, och man inte vill att någon annan ska rubba det man skapar, småler Jukka Eronen. I samma veva tillstår han sig vara en jägare av det fullkomliga. - Halvfärdigt vill jag inte visa offentligt. Ribban är högt uppsatt, och jag vill endast visa mitt bästa kunnande. Min målsättning är att göra konst som också andra njuter av, tillägger Eronen. Inspirationskällan är naturen på Hangö udd, vari han konstaterar sig gång på gång finna något nytt. - Ruiner är något som fascinerar i allt större grad. Det förgångna i naturen med andra ord, ler han, denna ensamma vandrare. Och så påpekar han, att mänskan får inte vara alltingtes medelpunkt. Blev du nyfiken, och vill bekanta dig med Eronens konst, eller se snuttar av filmen Vårens ande, finns de på hans hemsajt på Internet: databehandling. 24 Hangon Kuvataiteilijat - Hangö Bildkonstnärer Ry Hangon Kuvataiteilijat - Hangö Bildkonstnärer Ry 25

14 Taidelainauksen kautta taidetta edullisesti ja ilman ostopakkoa Via konsthyrning förmånlig konst och utan köptvång Taideteoksen ja katsojan välille syntyy usein oma, ainutlaatuinen suhde; teos puhuu katsojalle omaa kieltään, herättää muistoja ja tunteita, saa mielen myllertämään tai antaa lupauksen paremmasta. Teksti: Hanna Manner. Kuvat: Kia Kämäräinen Hangon Kuvataiteilijat Ry tarjoaa taidelainausta tilanteisiin kun teoksen kodiksi halutaan merkitä oma osoite, mutta sen sopivuus sinne arveluttaa, tai kun talous ei tällä hetkellä anna myöten isoihin hankintoihin. Taideteoksia voi hankkia myös lyhytaikaisempaan käyttöön, esimerkiksi sukujuhlien ajaksi, kun koti halutaan tehdä juhlavamman näköiseksi. Hyvä idea on myös vuokrata teos lahjakorttiperiaatteella, jolloin lahjan antaja maksaa taideteoksen vuokran sovitun ajan. Lahjansaaja voi silloin myös itse päättää, minkä teoksen haluaa seinälleen. Lahjanantaja päättää vain summan ja määräajan. Erityisen sopivaa taidelainaus on kummeille ja isovanhemmille, jotka haluavat vaikuttaa kummilasten ja lastenlasten taidekasvatukseen. Miksei myös rakkauslahjaksi hänelle, joka jo sai sydämesi. Vai haluaako pieni yhdistys antaa arvolahjan viisikymmenvuotiaalle päivänsankarilleen tai suku muistaa hyvin suoriutunutta ylioppilastaan. Ei korkoa Taidelainaamosta voi lainata teoksia kuukausimaksulla ilman ostopakkoa. Taidelainaus toimii siten, että sopimus taideteoksen vuokraamisesta tehdään Mellan ett konstverk och en åskådare föds ofta ett eget, unikt förhållande; verket talar sitt eget språk till åskådaren, väcker minnen och känslor, rör om sinnet eller ger löfte om något bättre. Text: Hanna Manner. Foton: Kia Kämäräinen Konst för en kortare tid eller till gåva Hangö Bildkonstnärer Ry erbjuder uthyrning i situationer då tavlans adress önskas bli den egna hemmet, men passar den där och ekonomin ej tillåter så stora anskaffningar. Konstverk kan också skaffas för en kortare tid, t.ex. vid familjefester då man vill pryda upp hemmet. En god ide är att hyra ett verk genom ett presentkort, då gåvogivaren betalar hyran för en viss tid. Emottagaren kan också då bestämma vilken tavla som önskas på den egna väggen. Givaren bestämmer endast priset och tiden. Speciellt passligt är det för gudföräldrar och far / morföräldrar som vill påverka gud- och barnbarns konstfostran. Varför inte som en kärleksgåva åt henne/ honom som redan fick ditt hjärta. Eller vill en liten förening ge en värdegåva till en femtioåring eller vill en släkt komma ihåg en student som klarat sig bra. Ingen ränta Via konsthyrningen kan man låna verk mot månadshyra- utan köptvång. Konstuthyrningen fungerar så att man gör ett avtal för minst en månad. Verket kan returneras när som helst, men man kan också få konstverket i sin ägo om man har betalat månadhyran = 10% av verkets pris i tio (10) månader. Om man Maalaus vasemmalla: / Målningen till vänster: 26 Hangon Kuvataiteilijat - Hangö Bildkonstnärer Ry Kerstin Berglund, Hangon Kuvataiteilijat - Hangö Bildkonstnärer Ry 27

15 vähintään yhdeksi kuukaudeksi. Teoksen voi palauttaa milloin tahansa, mutta sen voi saada myös kokonaan omakseen, jos on maksanut teoksen kuukausivuokran eli 10% teoksen hinnasta kymmenen (10) kuukauden ajan. Jos vuokraaja palauttaa työn, vuokria ei kuitenkaan palauteta. Taideteoksen hankkiminen taidelainauksen kautta on mukavaa osamaksukauppaa siinä mielessä, ettei siitä mene yhtään korkoa. Kotiin ja yritykseen Taidelainaus onkin varteenotettava vaihtoehto taidehankintoihin kotiin ja yritykseen. Kotiin ostettaessa ei heti tarvitse tehdä lopullista ostopäätöstä ja sitoa suurta summaa taideteokseen, joka ei sitten muutaman kuukauden kuluttua enää miellytäkään. Yrityksen hankkiessa taidetta taidelainauksen kautta voidaan vuokrat vähentää kuluina tuloksesta. Se, että taideteoksen maksaa pienissä erissä, helpottaa etenkin kalliimpien teosten hankintaa. Taidetta omaksi iloksi Hangon Kuvataiteilijat välittää yhdistyksen jäsenten teoksia kesä- ja vuosinäyttelyjensä yhteydessä. Vuokrattavien teosten kuukausihinta on 10 % teoksen hinnasta. Vuokrattavaksi merkityn taideteoksen voi vuokrata, mikäli sitä ei ole ostettu. Koko kauppahinnan maksaneet menevät siis toistaiseksi etusijalle ja halukkaat vuokraajat ovat aikajärjestyksessä. Ilmoita näyttelyn valvojalle, jos olet kiinnostunut vuokraamaan jonkun teoksen. Teoksen voi noutaa näyttelystä viimeisenä näyttelypäivänä. returnerar konstverket återbetalas inte hyrespengarna. Det är ett trevligt sätt att genom konsthyrning och på avbetalning skaffa sig konst, det blir ingen ränta. Till hemmen och företag Konstuthyrning är ett beaktansvärd alternativ vid anskaffning av konst till hem och företag. Till hemmet behöver man ej genast göra ett avgörande beslut och binda stora summor i ett konstverk som sedan efter någon månad inte mera tilltalar. Då ett företag skaffa konst via uthyrning kan hyran minskas som utgift från resultatet. Det att man betalar konstverket i små rater underlättar framför allt anskaffningar av dyrare konst. Konst till egen glädje Hangö bildkonstnärer förmedlar konstverk av föreningens medlemmar i samband med sommar- och årsutställning. Månadspriset för ett konstverk som är till uthyrning är 10% av verkets pris. Konstverket som är märkt till uthyrning kan hyras ifall det ej blir sålt. Den som betalt hela köpepriset har förköpsrätt och de hyrintresserade kommer i tidsordning. Meddela under utställningen till övervakaren om du är intresserad att hyra ett konstverk. Verket kan avhämtas från utställningen den sista utställningsdagen. Hangon Kuvataiteilijat - Hangö Bildkonstnärer ry Mäkikuja 6-8 as 30 / Backgränd 6-8 bost Hanko / Hangö HALLITUS / STYRELSEN 2008 PUHEENJOHTAJA / ORDFÖRANDE Leena Lehtimäki Mäkikuja 6-8 as 30 Backgränd 6-8 as 30 Hanko Hangö SIHTEERI / SEKRATERARE Kerstin Berglund Raaseporinkatu 4 a Raseborgsgatan 4 a Hanko Hangö VARAPUHEENJOHTAJA / VICE ORDF. Hanna Manner Kappelisatamantie 137 Kapellhamnsvägen 137 Hanko Hangö KASSANHOITAJA / KASSÖRSKA Hanna Manner Kappelisatamantie Hanko MUUT JÄSENET Tuula Masalin Tornikatu 12 as 2 Torngatan 12 bost 2 Tammisaari Ekenäs Veijo Niemi Raaseporinkatu 32 A Raseborgsgatan 32 A Hanko Hangö VARAJÄSENET / SUPPLEANTER Riitta Luoma-aho Suokatu 5 Kärrgatan 5 Hanko Hangö Tarja Heino Bulevardi 14 G Boulevarden 14G Hanko Hangö HANGON KUVATAITEILIJAT - HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY TILI NO: / KONTO NR: Aktia Vasemmalla Kaupungintalon taidegalleria, jossa Kuvataiteilijoiden töitä on usein esillä. Yllä Eine Tannerin maalaus (2008). / Till vänster Stadshusgalleriet, var Bildkonstnärernas ofta är 28 Hangon Kuvataiteilijat - Hangö Bildkonstnärer Ry framställda. Ovan Eine Tanners målning (2008). Hangon Kuvataiteilijat - Hangö Bildkonstnärer Ry 29

16 År du intresserad av konst eller har du konst som hobby? Är du medlem i föreningen Hangö Bildkonstnärer? Vi har aktiviteter året om. Vill du bli medlem? c Oletko kiinnostunut taiteesta tai harrastatko taiteita? Oletko Hangon Kuvataiteilijoiden jäsen? Meillä on aktiivista toimintaa ympäri vuoden. Haluatko jäseneksi? c 30 Hangon Kuvataiteilijat - Hangö Bildkonstnärer Ry Palauta osoitteeseen: Leena Lehtimäki, Mäkikuja 6-8 as 30, Hanko Returnera till adressen: Leena Lehtimäki, Backgränd 6-8 as 30, Hangö

17 Hangon Kuvataiteilijat - Hangö Bildkonstnärer Ry on 30-vuotias yhdistys, joka pyrkii aktiivisesti edistämään taiteen harrastusta ja tasoa järjestämällä jäsenilleen yhteisnäyttelyitä, piirustus- ja maalausiltoja sekä näyttelyretkiä. Toimintamme tärkein painopiste on kuitenkin olla yhteyslinkkinä jäsentemme, kunnan ja muiden yhdistysten välillä. Jäsenistömme koostuu noin sadasta taitelijasta ja taiteenharrastajasta, joilla kaikilla on enemmän tai vähemmän kiintopiste Hankoniemellä. Hiekkarantoja, kallioisia lahdenpoukamia, troolari- ja pienvenesatamia, kalastajakoppeja, läpi vuoden vaihtuvia luonnon mielialoja myrskyävine syksyineen, hiljaisine talvineen ja heräävän kevään kautta avautuva aurinkoinen kesä Suomen Etelässä tämä kaikki tarjoaa jäsenillemme monipuolisen ja innostavan aihepiirin. Ha n g o n Kuvataiteilijat - Ha n g ö Bi l d k o n s t n ä r e r Ry är en 30-årig förening som strävar efter att aktivt stimulera konstintresset och kvaliteten genom att ordna gemensamma utställningar, teckne- och målarkvällar samt konstresor. Verksamhetens viktigaste tyngdpunkt är dock att vara en sammanförande länk mellan våra medlemmar, kommunen och andra föreningar. Vår medlemskår består av ungefär hundra konstnärer som mer eller mindre har en fast koppling till Hangöudd. Sandstränder, bergiga havsvikar, trålar- och småbåtshamnar, fiskebodar samt framför allt årstidernas skiftningar med de stormande höstarna, de rofyllda vintrarna och via den uppvaknande våren till den soliga sommaren i Finlands Södern allt detta erbjuder våra medlemmar mångsidiga och inspirerande motiv.

Hangon Kuvataiteilijat Hangö Bildkonstnärer RY

Hangon Kuvataiteilijat Hangö Bildkonstnärer RY Lokakuu / Oktober Hangon Kuvataiteilijat Hangö Bildkonstnärer RY www.hankoart.net Jäsentiedote / Medlemsbulletin 4/2012 Hangon Kuvataiteilijat Hangö Bildkonstnärer Ry. www.hankoart.net Astreantie 2 Astreavägen

Lisätiedot

HANGON KUVATAITEILIJAT HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY

HANGON KUVATAITEILIJAT HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY HANGON KUVATAITEILIJAT HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY Jäsentiedote / Medlemsbulletin 2/2009 Mimmi Eirtovaara Hanna Manner Hangon Kuvataiteilijat Hangö Bildkonstnärer ry www.hankoart.net Mäkikuja 6-8 as30 Backgränd

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Hangon Kuvataiteilijat Hangö Bildkonstnärer RY

Hangon Kuvataiteilijat Hangö Bildkonstnärer RY Hangon Kuvataiteilijat Hangö Bildkonstnärer RY Pikatiedote Syyskuu 2012 September Puheenjohtajan palsta Syksyn 2012 tiedote Toimintavuodessa alkaa loppusuora. Kesän näyttely onnistui hyvin ja lehdet kirjoittelivat

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

HUR ÄR VÄDRET? A. Yhdistä sääilmaukset vastaaviin kuviin. Yhteen kuvaan voi liittyä useampikin ilmaus.

HUR ÄR VÄDRET? A. Yhdistä sääilmaukset vastaaviin kuviin. Yhteen kuvaan voi liittyä useampikin ilmaus. HUR ÄR VÄDRET? A. Yhdistä sääilmaukset vastaaviin kuviin. Yhteen kuvaan voi liittyä useampikin ilmaus. 1. Solen skiner. 2. Det är soligt. 3. Det är halvmulet. 4. Det är mulet/molnigt. 5. Det är varmt.

Lisätiedot

VÅRLIGA FRÅGOR KEVÄISET KYSYMYKSET. Käyttöideoita

VÅRLIGA FRÅGOR KEVÄISET KYSYMYKSET. Käyttöideoita KEVÄISET KYSYMYKSET Keskustelukortit kevättunnelman herättelyä ja kevätkauden suunnittelua varten Kysymykset liittyvät: mielipiteisiin kokemuksiin toiveisiin muistoihin. VÅRLIGA FRÅGOR Diskussionskort

Lisätiedot

Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen.

Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Taidehistoria Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Nämä tehtäväpaperit ovat suomeksi. Hieman ennen kokeen alkamista valvoja kysyy haluaako

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jag har gått vilse. Et tiedä missä olet. Kan du visa mig var det är på kartan? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Var kan jag hitta? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu Jag har gått

Lisätiedot

Adjektiivin vertailu

Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivilla on kolme vertailumuotoa: Positiivi Komparatiivi Superlatiivi fin finare finast hieno hienompi hienoin 1. Säännöllinen vertailu: -are ja -ast Positiivi

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin:

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: SANAJÄRJESTYS RUB1 Virke ja lause. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: Minä en ole lukenut päivän lehteä tarkasti tänään kotona. Tulepas

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Pienryhmässä opiskelu

Pienryhmässä opiskelu Kulturer möts (2 op) ruotsin vapaaehtoinen kurssi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ohjattua opiskelua pienryhmissä, pareittain ja itsenäisesti, 8 lähiopetustuntia ensimmäinen kokoontuminen: info, ryhmien

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Hangon Kuvataiteilijat- Hangö Bildkonstnärer RY

Hangon Kuvataiteilijat- Hangö Bildkonstnärer RY Hangon Kuvataiteilijat- Hangö Bildkonstnärer RY www.hankoart.net Jäsentiedote / Medlemsbulletin 2 /2014 Maaliskuu / Mars Ismo Salonen Paljain jaloin (2013), hitsattu teräs, 27,5cm Hangon Kuvataiteilijat-

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jag har gått vilse. Et tiedä missä olet. Kan du visa mig var det är på kartan? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Var kan jag hitta? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu... en toalett?...

Lisätiedot

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Behovskartläggning: Äldrevård och -service Skövden kunta, Suomen kielen hallintoalue, 541 83 Skövde Skövde kommun, Finskt förvaltningsområde, 541 83 Skövde LAKI

Lisätiedot

HANGON KUVATAITEILIJAT HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY

HANGON KUVATAITEILIJAT HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY HANGON KUVATAITEILIJAT HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY Jäsentiedote / Medlemsbulletin 1/2009 Irma Linqvist Stig Åberg Hangon Kuvataiteilijat Hangö Bildkonstnärer ry Mäkikuja 6-8 as30 Backgränd Hanko 10900 Hangö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Bästa familj, Hemmet och familjen är barnets viktigaste uppväxtmiljö och gemenskap. Vid sidan av hemmet skall dagvården vara

Lisätiedot

HANGON KUVATAITEILIJAT HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY Jäsentiedote / Medlemsbulletin 5/2009

HANGON KUVATAITEILIJAT HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY Jäsentiedote / Medlemsbulletin 5/2009 Lokakuu / Oktober HANGON KUVATAITEILIJAT HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY Jäsentiedote / Medlemsbulletin 5/2009 Karin Lindgvist Hangon Kuvataiteilijat Hangö Bildkonstnärer ry www.hankoart.net Mäkikuja 6-8 as30

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa.

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Välkomna till Österbottens förbunds bredbandsseminarium, som fått namnet Österbotten kör

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

SYKSYISET. Käyttöideoita

SYKSYISET. Käyttöideoita SYKSYISET HÖSTKYSYMYKSET FRAGOR Keskustelukortit syystunnelman herättelyä ja syyskauden suunnittelua varten Diskussionskort för att väcka höststämning eller för att planera höstsäsongen Kysymykset liittyvät:

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

SOMMAR- FRÅGOR KESÄISET KYSYMYKSET. Käyttöideoita

SOMMAR- FRÅGOR KESÄISET KYSYMYKSET. Käyttöideoita KESÄISET KYSYMYKSET Keskustelukortit kesätunnelman herättelyä ja kesäkauden suunnittelua varten Kysymykset liittyvät: mielipiteisiin kokemuksiin toiveisiin muistoihin. Tulosta, leikkaa ja osallista. SOMMAR-

Lisätiedot

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen.

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Arkeologia Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Arkeologi Rör inte denna pärm förrän övervakaren ger dig tillstånd att börja besvara uppgifterna.

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 7.9.2009 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 7.9.2009 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 7.9.2009 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Vastaa kysymyksiin 1 20 valitsemalla kuulemasi perusteella sopivin vaihtoehto.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

Kielibarometri - Språkbarometern Tilasto-raportti / Statistisk rapport Kjell Herberts, Åbo Akademi, 20.6.2006

Kielibarometri - Språkbarometern Tilasto-raportti / Statistisk rapport Kjell Herberts, Åbo Akademi, 20.6.2006 Kielibarometri - Språkbarometern Tilasto-raportti / Statistisk rapport Kjell Herberts, Åbo Akademi, 20.6.2006 Kielibarometri-Språkbarometern 2004 / 2006 TAMMISAARI EKENÄS Suomenkieliset 2004 Suomenkieliset

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Kirjoita verbin vartalo. VINKKI: Poista verbin perusmuodosta kirjain a.

Kirjoita verbin vartalo. VINKKI: Poista verbin perusmuodosta kirjain a. Kirjoita verbin vartalo. VINKKI: Poista verbin perusmuodosta kirjain a. Valitse oikea muoto. A. Täydennä nykyhetken muodot. Käytä tarvittaessa nettisanakirjaa. Valitse vasemmalla olevan valikon yläosassa

Lisätiedot

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen.

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Uskontotiede Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Religionsvetenskap Rör inte denna pärm förrän övervakaren ger dig tillstånd att börja besvara

Lisätiedot

Lataa Mervi-hirvi - Älgen Mervi - Markku Harju. Lataa

Lataa Mervi-hirvi - Älgen Mervi - Markku Harju. Lataa Lataa Mervi-hirvi - Älgen Mervi - Markku Harju Lataa Kirjailija: Markku Harju ISBN: 9789529364893 Sivumäärä: 147 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 26.62 Mb Mervi-hirvenvasan tarina on koskettanut satojatuhansia

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Tehtävä 1 / Uppgift 1

Tehtävä 1 / Uppgift 1 Tehtävä 1 / Uppgift 1 /5 p Arvioi alla esitettyjen väittämien oikeellisuus valintakoetta varten lukemiesi artikkelien perusteella. Merkitse taulukkoon, onko väittämä mielestäsi oikein vai väärin. Bedöm

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Kysymyssanoja ja pronomineja

Kysymyssanoja ja pronomineja Kysymyssanoja ja pronomineja KOKOAVA MONISTE kurs 3 grammatik 1. Valitse oikea kysymyssana. Haastattele sitten pariasi. 1. Vem / Vad är din lärare i engelska? 2. Med vem / vems pratade du i morse? 3. Vad

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-ruotsi

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-ruotsi Onnentoivotukset : Avioliitto Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Vastavihityn Lämpimät onnentoivotukset teille molemmille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

Teoreettisen filosofian valintakoe 2015

Teoreettisen filosofian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä FTE A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Teoreettisen filosofian valintakoe 2015 Tarkista

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Kotimaisen kirjallisuuden valintakoe 2015

Kotimaisen kirjallisuuden valintakoe 2015 Sukunimi / Efternamn Kaikki etunimet / Samtliga förnamn Henkilötunnus / Personbeteckning Puhelinnumero / Telefonnummer Valintatoimiston merkintöjä / Urvalsbyråns anteckningar SKO A (B) Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs atsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs, såsom de flesta byar i Sibbo, förekommer som namn i handlingar först på 1500-talet, trots att bybosättingen sannolikt

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Kan du vara snäll och hjälpa mig? Avun pyytäminen Talar du engelska? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Kan du vara snäll och hjälpa mig? Talar du engelska? Talar du _[språk]_? Tiedustelu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2010 vp Maksuhäiriömerkintöjen vaikutus puhelin- ja nettiliittymien hankintaan Eduskunnan puhemiehelle Saunalahti ja DNA solmivat Internet-laajakaistasopimuksia melko edullisella

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

TALVISET KYSYMYKSET VINTER- FRÅGOR. Käyttöideoita

TALVISET KYSYMYKSET VINTER- FRÅGOR. Käyttöideoita TALVISET KYSYMYKSET Keskustelukortit talvitunnelman herättelyä ja talvikauden suunnittelua varten Kysymykset liittyvät: mielipiteisiin kokemuksiin toiveisiin muistoihin. Tulosta, leikkaa ja osallista.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

PÄÄSIÄIS- AJAN KYSYMYKSET FRÅGOR KRING PÅSKEN. Käyttöideoita

PÄÄSIÄIS- AJAN KYSYMYKSET FRÅGOR KRING PÅSKEN. Käyttöideoita PÄÄSIÄIS- AJAN KYSYMYKSET Kortit juhlatunnelman herättelyä ja juhlan suunnittelua varten Kysymykset liittyvät: mielipiteisiin kokemuksiin toiveisiin muistoihin. FRÅGOR KRING PÅSKEN Diskussionskort för

Lisätiedot

SpråkBarometern KieliBarometri 2008

SpråkBarometern KieliBarometri 2008 SpråkBarometern KieliBarometri 2008 Målgrupp/kohderyhmä kiga i tvåspr språkiga kommuner med finsk majoritet Suomenkielisiä kaksikielisissä kunnissa missä ruotsinkielinen enemmistö Urval kommunvis/otos

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Voisitko auttaa minua? Avun pyytäminen Puhutko englantia? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Kan du vara snäll och hjälpa mig? Talar du engelska? Puhutteko _[kieltä]_? Tiedustelu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Kannuksen Kotiseutupäivät Kotiseutupäivillä yhdistystä edustivat Ritva Niemikorpi, Martti Määttä ja Leila Keski-Korpi.

Kannuksen Kotiseutupäivät Kotiseutupäivillä yhdistystä edustivat Ritva Niemikorpi, Martti Määttä ja Leila Keski-Korpi. Jäsentiedote 11.10.2010 Iloiset syksyn toivotukset jäsenistöllemme! Vaikka viimeiset lehdet putoilevatkin jo puista, ei yhdistyksemme siirry talviunille. Porhallamme iloisesti kohti joulua ja syksyn ja

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET 2 TIDTABELL 2012 Förhandsutredning 2013 Tillsättandet av projektet 2014 Planering & organisering 2015 2017 2016 Utarbetandet av programmet för jubileumsåret

Lisätiedot

HANGON KUVATAITEILIJAT HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY

HANGON KUVATAITEILIJAT HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY HANGON KUVATAITEILIJAT HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY Jäsentiedote / Medlemsbulletin 4 /2008 Hangon Kuvataiteilijat Hangö Bildkonstnärer ry Mäkikuja 6-8 as30 Backgränd Hanko 10900 Hangö leena.lehtimaki@hanko.fi

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

PÄÄLAUSEEN SANAJÄRJESTYS. Lauseen aloittaa ja toisella paikalla lauseessa on. Kieltosanat ja muut liikkuvat määreet ovat.

PÄÄLAUSEEN SANAJÄRJESTYS. Lauseen aloittaa ja toisella paikalla lauseessa on. Kieltosanat ja muut liikkuvat määreet ovat. A) SUORA SANAJÄRJESTYS Maria spelar gitarr varje dag. Max bor i Esbo. PÄÄLAUSEEN SANAJÄRJESTYS Lauseen aloittaa ja toisella paikalla lauseessa on. Mats vill inte städa sitt rum. Mamma och pappa har alltid

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Katse Nikkilään! Nickby i fokus! Ympäristö, kokemukset ja osallistuminen Miljö, upplevelser och deltagande

Katse Nikkilään! Nickby i fokus! Ympäristö, kokemukset ja osallistuminen Miljö, upplevelser och deltagande Katse Nikkilään! Nickby i fokus! Ympäristö, kokemukset ja osallistuminen Miljö, upplevelser och deltagande Pilvi Nummi-Sund kaavoittaja, Sipoon kunta planläggare, Sibbo kommun Nikkilästä vetovoimainen

Lisätiedot

Keskustelukahvilamme Mitä on hyvä elämä joka päivä

Keskustelukahvilamme Mitä on hyvä elämä joka päivä Medborgardialog Ett gott liv var dag 2015-02-25 Keskustelukahvilamme Mitä on hyvä elämä joka päivä Allmänna frågor/yleiset kysymykset Kvinna/nainen 59 71,1 Man/mies 24 28,9 Total 83 100 100% (83/83) Ålder/Ikä

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen.

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Kotimainen kirjallisuus Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Inhemsk litteratur Rör inte denna pärm förrän övervakaren ger dig tillstånd att börja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 874/2010 vp Poliisikoiratoiminnan keskittäminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella Eduskunnan puhemiehelle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on valmisteilla muutos, jossa poliisikoiratoiminta

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1291/2001 vp Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen eläkeikäraja Eduskunnan puhemiehelle Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivät sopimukseen yksityisten alojen työeläkkeiden kehittämisestä.

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Vill du vara med och utveckla det finska förvaltningsområdet

Vill du vara med och utveckla det finska förvaltningsområdet Har du finska rötter? Vill du vara med och utveckla det finska förvaltningsområdet i Sigtuna kommun? Sigtuna kommun är sedan 2010 finskt förvaltningsområde. Det innebär bland annat att kommunens finskspråkiga

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 118/2004 vp Osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläkkeelle siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Vuoden 2005 alussa voimaan tulevan eläkeuudistuksen myötä vanhuuseläkkeelle voi siirtyä 63 68-vuotiaana.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Erilaisia toimintoja Sanasto Opintomatkoja Yhteinen maastoretki (kunnostusojitus) Yleisellä tasolla Seuraava vaihe työharjoittelu (käytännön

Lisätiedot