VUODEN 2013 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2013 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2013:3 ISSN VUODEN 2013 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS

2

3 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö 5 Talouden seuranta ja ennuste Käyttötalouden seuranta Yhteenveto Kuopion kaupungin tuottavuusohjelman tavoitteiden seurannasta 26 Vetovoimaisuuden palvelualua 27 Kaupunkiympäristön palvelualue 32 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 42 Kasvun ja oppimisen palvelualue 54 Perusturvan palvelualue 64 Terveydenhuollon palvelualue 74 Isäntäkuntapalvelut 84 Tarkastuslautakunta 86 Konsernipalvelu 87 Tilakeskus 92 Investoinnit 99 Konserniyhteisöille asetetut tavoitteet 110 Liikelaitosten tilannekatsaukset 124 Kuopion Energia Liikelaitos 125 Kuopion Vesi Liikelaitos 131 Kallaveden Työterveys Liikelaitos 138 Kuntatekniikkaliikelaitos 142 Taseyksiköiden tilannekatsaukset 146 Pohjois-Savon pelastuslaitos 147 Konserniyhtiöiden tilannekatsaukset 154 Konserniyhteisöjen kehitys tammi-huhtikuu Kevama Oy 158 Kiinteistö-Kys Oy 165 Kuhilas Oy 171 Kuopion Energia Oy 176 Kuopio Innovation Oy 185 Kuopion Matkailupalvelu Oy 192 Kuopion Opiskelija-asunnot Oy 198 Niiralan Kulma Oy 203 Kuopion Pysäköinti Oy 208 Kiinteistö Oy Kuopion Luukas 212 Kiinteistö Oy Kuopion koulutilat 217 Itä-Suomen huoltopalvelut lky 221 Istekki Oy 229

4

5 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kuopion väestömäärä vuoden 2013 heinäkuun lopulla oli henkeä ja kasvoi tammi-heinäkuun aikana 41 hengellä. Heinäkuun loppuun mennessä syntyi 658 lasta ja kuoli 581 henkilöä. Luonnollisen väestönlisäyksen määrä oli 75 henkeä ja kuntien välisen muuttoliike oli kokonaisuutena miinuksella 149 henkeä. Nettosiirtolaisuus ulkomailta oli tammi-heinäkuun ajalta 115 henkeä. Kuopion väestökehitys on jatkunut edelleen positiivisena ja on tässä vaiheessa lähes identtinen edellisen hyvän vuoden kanssa. Pääosin syksyyn keskittyvä väestönlisäys on vielä edessäpäin ja perusennusteessa koko vuodelle arvioitu henkilön väestönlisäys näyttää ylittyvän. Kuopion seudun väkiluku lisääntyi tammi-heinäkuussa 133 henkeä. Väestönmuutokset seudun muissa kunnissa olivat: Maaningan väestömuutos -22 henkeä ja Siilinjärven 114 henkeä. Seudun väestökehitys on ollut koko vuoden hieman edellisvuotta heikompaa. Heinäkuun lopun ennakkoväkiluku Kuopion seudulla oli henkilöä. Kuopiossa valmistui tammi-heinäkuun aikana yhteensä noin 320 rakennusta ja noin 380 asuntoa. Kuopion asuntorakentaminen on keskittynyt tammi-heinäkuulla edelleen Saaristokaupungin alueelle: Lehtoniemi - Keilankantaan ja Rautaniemeen, sekä läheisille Pirtin ja Litmasen alueille. Näille alueille on valmistunut vajaat 200 asuntoa omakoti- ja rivitaloihin. Keskustan Maljalahteen, Haapaniemelle ja Nilsiän keskustaan on valmistunut yhteensä noin 150 kerrostaloasuntoa. Lisäksi on valmistunut maaseutualueelle noin 50 pientaloa ja kesämökkejä ja muita rakennuksia. Asuntotuotannon tavoitteena on vähintään 800 asunnon tuotantotaso vuosittain, mutta koko vuonna 2013 arvioidaan valmistuvan noin 940 asuntoa. Kaiken kaikkiaan tammi-heinäkuussa valmistui uusiin rakennuksiin kerrosalaneliöitä noin ja tilavuutena kuutiometriä. Kerrosalasta noin kaksi kolmannesta on asuntorakentamista ja loput on teollisuus-, liike- ja muuta rakentamista. Asuntorakentaminen yltää viime vuoden tasolle, mutta liike- ja toimistorakentaminen on edellisvuotta vähäisempää vuosi sitten valmistuneiden suurten liikerakennusten vuoksi. Vuosi sitten liikerakentamisen osuus oli noin kolmannes koko rakentamisesta ja kerrosneliöiden määrä ylsi vuoden tässä vaiheessa noin kerrosneliömetriin ja tilavuus noin 500 tuhanteen kuutioon. Kuopiossa oli heinäkuun 2013 lopulla 6208 työtöntä, mikä on 12,4 prosenttia työvoimasta. Työttömänä oli 340 henkeä enemmän kuin kesäkuussa ja vajaat 500 henkeä enemmän kuin vuosi sitten. Edelliseen heinäkuuhun verrattuna työttömyys nousi 0,8 prosenttiyksikköä, kun vastaavasti koko maan nousu oli 1,6 prosenttiyksikköä. Työttömistä lähes kolme neljäsosaa on vuotiaita työikäisiä. Kokonaistyöttömyyden noususta huolimatta 50 vuotta täyttäneiden määrä ei ole lähtenyt nousuun, vaan on pysytellyt 2000 tuntumassa. Alle 20-vuotiaita työttömiä on noin 200 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut vuoden aikana noin sadalla työttömällä ja oli heinäkuun lopulla Lomautettuja oli noin 290, joka on noin 100 lomautettua enemmän kuin vuosi sitten. Kuopion seudun työttömyysaste oli 11,7 prosenttia ja työttömänä seudulla oli henkilöä. 5

6 KÄYTTÖTALOUS 6

7 Vetovoimaisuuden palvelualue Kaupunginjohtaja Petteri Parosen katsaus ajalta Toiminta Kuntarakenteiden ja palveluyhteistyön eri prosesseja on koordinoitu sidosryhmä- ja edunvalvontapalveluiden kautta. Itse selvityksistä ovat vastanneet palveluista vastaavat palvelualueet. Nilsiän kaupungin yhdistyminen tapahtui Maaningan kunnan kanssa on jatkettu valmistautumista tulevaan yhdistymiseen, josta on tehty valtuustojen päätökset vuoden 2012 loppupuolella. Juankosken kanssa on tehty periaatepäätös käynnistää yhdistymisselvitys. Kaupungin kannalta tärkeiden edunvalvonnallisten asioiden osalta on pystytty vastaamaan esille tulleisiin asioihin kokoamalla niihin kaupungin kannalta keskeiset näkökulmat ja tiedottamalla niistä eri sidosryhmille. Tulevan innovaatiokeskittymäohjelma INKAn (Innovatiiviset kaupungit -ohjelma ) valmisteluun on osallistuttu kansallisella tasolla ja valmisteltu yksilöidympi Kuopion kehittämissuunnitelma. Asiakaspalvelun osalta tarkastellaan laajennetun asiakaspalvelun osalta kokonaisuutta, jonka asiakkuuksia ovat tapahtumajärjestäjät, asukkaat ja matkailijat samassa kokonaisuudessa. Järjestelyt käynnistetään loppuvuoden aikana. Samalla pohditaan teatterin ja musiikkikeskuksen lipunmyynnin osalta keskitettyä ratkaisua. Asiakaspalvelussa kyse on mahdollisimman asiakaslähtöisestä kokonaisuudesta, neuvonnasta ja ohjauksesta kaupungin palveluihin ja kaupungin kokonaistarjoomaan. Maakunnallisen markkinointiohjelman brändistrategia on valmistunut ja käytännön markkinointitoimenpiteet käynnistetään sekä valmistellaan markkinointi- ja viestintäsuunnitelmat sekä hankkeen laajennus. Tapahtumien vastavuoroisuusperiaatteen ja yhteistoimintamallien kehittäminen siten, että tapahtumat ovat osana kaupungin muiden tavoitteiden ja näkyvyyden yhteistoimintamallia. Vuonna 2012 Kuopion kaupungin yritysten kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 3,2 %. Vastaavalla ajanjaksolla alueen palkkasumma kasvoi 4,0 %. Koko maassa liikevaihto kasvoi 1,7 % ja palkkasumma 3,4 %. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Kuopion kaupungin yritysten kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto supistui 2,3 % vuoden takaiseen verrattuna. Koko maassa liikevaihto supistui 4,7 % vuoden takaisesta. Tammi-kesäkuussa Kuopion koko talouden palkkasumma kasvoi 3,2 %, kun koko maan vastaava kasvu oli 1,2 %. Yritystonttikysyntä on jatkunut hyvänä. Toimitilainvestointeja on käynnissä mm. Matkuksessa, Leväsellä, Pienessä Neulamäessä, Kumpusaaressa, Viestikadulla sekä keskustassa. Julkisista hankkeista suurimpia on KYS:n alueella sekä teatteritalon peruskorjaus ja laajennus keskustassa. Yrityspalvelu on ollut mukana Nilsiän alueen yritys- ja matkailuhankkeissa sekä toimintaympäristön kehittämisen suunnittelussa. Talous ja tuottavuus Kaupunkitasoisen talouden tilanteen vuoksi vetovoimaisuuden palvelualue tekee lisäsäästöjä omassa toiminnassaan kuluvana vuonna. Palvelualueen ostopalveluissa syntyy säästöä sekä markkinointi, viestintä ja asiakaspalveluyksikössä poistuu vuoden aikana 2 htv:tta. Näiden osalta on tehty tehtävien uudelleenjärjestelyjä. 7

8 Ohjelma Kasvuohjelma Kasvua ja Kuopio-kuvaa tukeva mark- ja kinointi viestintä. Kuopio-kuva Vahva ja moni- keinoelämä. puolinen elin- Vetovoima, kilpailukyky ja kasvu Kriittiset me- nestystekijät Arviointikri- Tavoite teeri Toimenpiteet Seuranta Innovaatio- ja Houkuttele- Yhteistyö opiskelija- Ylläpidetään on opiskeli- (etenee suunnitellusti) ki lupaikkakun- säännöllistä ja aktii- ja-asioiden neu- opiskelukaupun- vuus opiske- järjestöjen kanssa Opiskelija-asioiden neu- toiminta on tana vista. vottelukunnan vottelukunnann toimintaa sekä ollut suunnitellun mukaiskautta on reagoidaan esille ta. Toiminnan tuleviin yhteis- voitu reagoidaa nopeasti työtä ja vetovoi- lisää- toimiin, joilla kaupunki on maisuutta voinut kustannuksia li- opiskeli- viin avauksiin. säävästi edistää joiden kannalta tärkeiden asioiden toteutumista. Kuopioo Innvation Oy:n toiminnan kehittäminen Kuopion vetovoimaa Erilaistava brän- on Kasvuohjelma parannetaan aktiivi- luotu ja jalkau- distrategia (etenee suunnitellusti) sen Kuopio-kuvan Brändistrategian mukaisett kehittämisen ja Kuo- tioon. Brändi- onn aloitettu. Yritys- neu- tettu organisaa- operatiiviset toimenpiteet pio vetoisen maa- kunnallisen markki- strategia ottaa vottelut maakunnan kär- avulla. sen, tapahtumien yhteismarkkinointiin ovat nointihankkeen kantaa osaami- kiyritysten mukaantulosta sekä matkailun käynnissä. Alueellinen markkinointiin. lanseeraus onn käynnistettyy esiintymällä kuntakump- Hankkeen jatkovaiheen valmistelut on aloitettu. paneiden tapahtumissa. Toimenpiteistää tehty Na- yh- vigare TV:n kanssa teistuotannossa Kuopio Tahko eskaaderi, osallis- Suo- tuttu Herkkujen mi-lähiruokatapahtumaan Helsingin rautatien- torilla, aloitettu brändi- lähettiläi- tehty vies- den haku sekää tinnällisiä toimenpiteitä tapahtumiin linkittyen. Osallistuttu matkailun selvitystyön koordinointiin tavoitteena tehokas yri- mark- tysvetoinen yhteiskinointiin keskittyvä mat- kailumarkkinointi. Kuopion Innovation Palveluiden te- sekä (etenee hitaasti tai osittain) yritystoiminnan ke- hakeminen uu- Kuopio Innovation Oy:n Kasvuohjelma Oy toimii vahvasti hostaminen hittämisessä painot- innovaatiokeskit- Kuopion yhteinen esitys teen kansalliseen koordinoimanaa valmistui tuen tiedepuistonn osaamisen hyödyn- tymä-ohjelmaan. kansalliseen INKA- ohjel- menpiteisiin Kuopion omistuspohjan kansallinen eteneminen ei tämiseen sekä toi- Laajentuneen maan. INKA-ohjelman innovaatiokeskitty- mukaisten toi- ole ollut alkuvuonna arvimän vahvistamisek- menpiteiden 8

9 Kriittiset me- nestystekijät Arviointikri- Tavoite teeri si. Toimenpiteet määrittäminen ja niiden toteutta- misen aloittami- nen. Seuranta oidun mukaista. Kuopio Innovation Oy:n toiminta on edennyt suun- sille asetetut tavoitteen seurantajakson nitellusti ja saavuttanut aikana. Ohjelma Vahva ja moni- keinoelämä. puolinen elin- Saavutetta- Ylläpidetään aktii- Osallistutaan vuus ja logis- vista edunvalvontaa mm. Viitostie tiikka keskeisten liiken-- ry:n, Pro Ysitien pa-- neyhteyksien ja Nopeiden Itä- rantamiseksi ja Kuo- ratojen toimin- pion saavutettavuu- vaiku- taan sekä den lisäämiseksi. tetaan suoraan tarpeellisiin tahoihin. (etenee suunnitellusti) Osallistuttu ja vaikutettu suunnitellulla tavalla. Kasvuohjelma Vahva ja moni- keinoelämä. puolinen elin- Yritystoimin- nan kehittä- misen väli- neet ja re- surssit Yritysvaikutuksenn arviointi vakiinnute- mukaiseen laajuu- teen. taan tarkoituksen- (etenee suunnitellusti) Yritysvaikutusten arviointi onn käytössä kaikilla palvelualueilla. Kuopion yrit- uuden täjät ry on laatinut lomakkeen, joka on otettu testikäyttöön kaupun- kiympäristön palvelualu- asemakaavojen laadin- eella ensim- mäisenä nassa. - Vahva ja moni- keinoelämä. puolinen elin- Yritystoimin- nan kehittä- misen väli- neet ja re- surssit Yritystoiminnan ke- turvataan. hittämisen resurssit Tontti- ja toimiti- kilpailukykyisyy- destä ja kaupun- laresurssien gin kasvusta huolehtiminen. (etenee suunnitellusti) Yritystonttikysyntä on jat- huomioiden hyvänä. Pie- kunut suhdannetilanne nen Neulamäen alueelle toimitilojen rakentaminen jatkuu. Linja-autoaseman alueen kunnallistekniset työt ovat käynnistyneet. Savilahden alueen maa- kes- kauppa- neuvottelut ken. Kasvuohjelma Vahva ja moni- keinoelämä. puolinen elin- Vetovoimai- nen yritys- kaupunki Kaupungin kasvu- strategian toteutta- sellä yrityspalvelulla ja yrityshankinnalla. minen esimerkilli- Yrityspalvelu Kasvuohjelma palveleee Kuopi- Yrityspalvelu on mukana (etenee suunnitellusti) ossa toimivia yrityksiä ja Kuo- kehittämis- ja inves- toin- kuopiolaisten yritysten pioon sijoittuvia yrityksiä kaupun- tihankkeissa sekä sidos- koulutus- koimaa ja muiden gin palveluvali- ryhmien yritysten ja kehittä- mishankkeissa. yrityspalveluor- taan jatkuvasti. Nilsiän Yrityshankintaa suorite- ganisaatioiden palveluja hyö- Kau- alueen yritysten toimin- Tahkon dyntäen. taympäristön ja pungin palvelut 9

10 Kriittiset me- nestystekijät Arviointikri- Tavoite teeri Toimenpiteet on saavutetta- vissa yrityspal- velun kautta. Seuranta alueen kehittäminen käynnissä. Ohjelma Yhteistyö ja verkostot. Aktiivinen vaikuttami- nen kaupun- kiverkostois- sa ja pelin- kuntaken- rakentajana tässä. Kuntien välinen yh- kuntarakennetar-- kastelut mahdollis- tuvat. teistyö syvenee ja Toimitaan aktii- visesti kuntara- kenneuudistuk- sessa ja reagoi- kaupungin kan- daan Kuopion nalta tärkeisiin toiminnallisiin ja rakenteellisiin avauksiin. Kasvuohjelma (etenee suunnitellusti) Kuopio on seurannut ja osallistunut aktiivisesti kuntarakenteista käytäväää keskusteluun sekä osal- niidenn mahdollisesti edellyttämiin toimenpiteisiin. taan valmistautunut Yhteistyö ja verkostot. Aktiivinen vaikuttami- nen kaupun- kiverkostois- sa ja pelin- kuntaken- rakentajana tässä. Osallistutaan kansal- Luodaan edelly- lisen kaupunkipoli- tykset ja sisällöt tiikan toteuttami- nettelylle sekä neuvottelume- seen. muille kaupunki- politiikan toteut- tamisen toimen- ollaan piteille ja aktiivisesti mu- avauksien teke- kana uusien misessä. Kasvuohjelma (etenee suunnitellusti) Neuvottelumenettelyn edellytyksenä oleva Kuo- on pion kasvuohjelma valmistunut. Toimittu aktii-- kau- visesti kansallisissa punkipoliittisissa ryhmissä. 10

11 Kaupunkiympäristön palvelualue Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhosen katsaus ajalta Toiminta Toimintavuoden tavoitteet tullaan pääosin saavuttamaan. Valmistellut säästötoimenpiteet vaikuttavat kuitenkin palvelujen laatuun ja toimitusaikaan. Jo meneillään olevilla tuottavuustoimenpiteillä pystyttäneen kuitenkin jatkamaan keskeisten suunnitelmien ja hankkeiden toteuttamista. Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminta on ollut pääosin tavoitteiden mukaista. Suunnittelun ja rakentamisen tärkeimpiä kohteita ovat kävelykeskustan toteuttaminen, uusien asuntotonttien tuotanto mm. Saaristokaupungin alueella, täydennysrakentamisalueilla Puijonlaaksossa ja Rypysuolla. Linja-autoaseman alueen rakentaminen on aloitettu Puutarhakatuun liittyvillä töillä. Hankkeeseen on saatu merkittävä avustus Pohjois-Savon Liiton kautta. Toteutuneen Nilsiän kuntaliitoksen ohella käynnistyi Suonenjoen ja Kuopion yhteisen alueellisen ympäristönsuojelupalveluiden toiminta. Myös ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontapalveluiden myynti Rautavaaralle merkitsi toiminta-alueen laajenemista. Vuoden alussa aloitti toimintansa yhdistetty ympäristö- ja rakennuslautakunta. Asuntotuotanto on saatu nostettua strategian tavoitteiden mukaiselle tasolle, mutta tason säilyttäminen lähivuosina vaatii resurssien suuntaamista maanhankintaan sekä lisäystä investointipanokseen. Rivi- ja kerrostalotonttien määrälliset luovutustavoitteet näyttävät toteutuvan ja alkava asuntotuotanto pysynee tavoitteen mukaisen noin 800 asunnon tasolla. Kaupungin tonttivaranto on kuitenkin hupenemassa lähes kokonaan ilman panostusta tonttituotantoon ja maanhankintaan. Kunnossapitoluokituksen muutoksilla parannettiin mm. talvipyöräilymahdollisuuksia ja liikuntarajoitteisten liikkumismahdollisuuksia. Keväthiekan poisto aloitettiin aiemmin kuin muina vuosina ja katupölyä vähennettiin mm. sitomalla pölyä suolaliuoksella hyvin tuloksin. Keväällä suoritettu yhdyskuntateknisten palvelujen kyselytutkimus osoittaa asukastyytyväisyyden olevan verrattain hyvällä tasolla. Kyselyssä selvitettiin tyytyväisyyttä mm. katujen ja puistojen hoitoon, katuvalaistukseen ja jätehuoltoon. Kaupunkiympäristön palvelualue sai kesäkuussa Kynnys ry:n kunniakirjan tunnustuksena esteettömyyden edistämisestä torialueen rakennushankkeessa. Alkuvuonna on Savo-Pielisen jätelautakunnan toimesta tehty selvitystä saostus- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmästä, lautakunta tekee asiasta päätöksen kuluvan vuoden aikana. Talous ja tuottavuus Kaupungin talouden alijäämäisyyden jatkuessa käynnistettiin talouden tasapainottaminen myös kaupunkiympäristön palvelualueella ja kuluvan vuoden talousarviota leikattiin yli :lla. Palvelualueen talousarvio talouden lisäsopeutuksineen toteutunee. Erityistoimenpiteitä vaatii se, että Kuntatekniikkaliikelaitoksen sopimus ylittää budjetoidun noin :lla sillä sopimusneuvottelut saatiin päätökseen vasta talousarvion hyväksymisen jälkeen. Myös Nilsiän budjetoima :n maankäyttö- ja kehittämiskorvaus jää saamatta ja Nilsiän osalta eläinlääkärien vastaanottotilan vuokrat puuttuvat talousarviosta. Nämä pyritään kuluvana vuonna kattamaan taksojen korotuksilla, kulujen säästöillä ja maaomaisuuden muilla tuloilla kuten mm. maanvuokratuottojen kasvulla. Em. paineista johtuen vuoden 2014 suunnittelun lähtökohdat ovat tavallista haasteellisemmat. Vuodenvaihteessa järjestetyssä Maljalahden kerrostalotonttien tarjouskilpailussa saatiin hyväksyttävät tarjoukset kolmesta tontista. Kaupunki on tehnyt tonttien esirakentamisen ja tonttien rakennesuunnittelu on käynnistynyt. Tonteista on tehty kiinteistökaupan esisopimukset ja lopulliset tonttikaupat tehdään syksyllä, kun rakennussuunnittelu on valmis. Tonteista saatava myyntivoitto noin 5 M sekä mahdollinen onnistuminen Pirttiniemen omakotitonttien ja Kärängän rivitalotonttien myynneissä tuovat yhteensä tavoitteen mukaisen 7 M :n myyntivoiton. Maanvuokratuottojen kasvu toteutuu kuluvanan vuonna arvioitua suurempana. Kasvu johtuu suuresta kerros- 11

12 ja rivitalotonttikysynnästä sekä elinkustannusindeksin noususta. Sisäinen valvonta Sisäisen valvonnan suunnitelmaa on toteutettu painopisteiden mukaisesti. Tuottavuusohjelman toteuttaminen ja seuranta Sähköisten palvelujen osalta on hankittu sähköinen palautejärjestelmä jaa järjestelmänn käyttöönotto on nyt käynnissä. Myös rakennusvalvonnassa on käynnistetty sähköisten palvelujen kehittämishanke. Tuottavuustavoitteita tarkastellaan taloustoteutumisen ja mittareiden avulla. Eläinlääkintähuollon palvelujen tuotteistaminen suureläinpraktiikan osalta on käynnissä ja joukkoliikenteen kilpailuttaminen etenee aikataulun mukaisesti. Taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen Talousarvion toteutumista sekä tuottavuus- ja henkilöstöohjelman toteutumista seurataan kuukausittain vas- kiinnitetään palkkamenojen ja ostopalvelujen menokehitykseen, laskutuksessa korostetaan ajantasaisuutta. Riskien tunnistaminen, analysointi ja hallinta tuualueilla sekä palvelualueen johtoryhmässä ja poikkeamiin reagoidaan välittömästi. Erityistä huomiota Lähivuosien toiminnan ja talouden hallinnan parantamiseksi on palvelualueella tehty riskikartoituss ja maaomaisuuden tuottoennuste lähivuosille markkinanäkymien perusteella. Palvelualueella on tehty CAF- laatutehtyjen järjestelmän mukaiset arvioinnit noudattaen kaupunkitasoistaa ohjeistusta. Arviointien perusteella kehittämissuunnitelmienn toteuttaminen on käynnissä. Tilaajaosaaminen Tilaajaosaamista on kehitetty mm. koulutuksen avulla. Rakentamisen palvelut on osallistunut valtakunnalli- Matkakeskusalueen toteuttaminen on ollut yhtenä TUKEFIN-kohteena. ArvonlisäveroA okäytäntöjä on selvitetty seen TUKEFIN- tuottamisohjelmaan, jossa tavoitellaan konkreettisia toimia tuottavuuden parantamiseksi. käännetyn arvonlisäveron osalta. Vetovoima, kilpailukyky ja kasvu Kriittiset me- nestystekijät Arviointikri- Tavoite teeri Vahva ja moni- keinoelämä. puolinen elin- Osaavan työvoiman saatavuus Toteutetaan nuorten yhteiskuntatakuuta yhteistyössä työ-- voimaviranomaisen, elinkeinoelämän,, oppilaitosten kanssa. Toimenpiteet Harjoittelupaik- koja ja oppiso- pimuskoulutusta lisätään Seuranta Ohjelma Henkilöstöohjel- (etenee suunnitellusti) ma Opiskelijaryhmiä on käynyt tutustumiskäynneillä ja kesällä oli muutamia har- joittelijoita. Vahva ja moni- keinoelämä. puolinen elin- Tonttitarjon- edistävä maanhan- ja monipuo- kinta, kaavoitus ja lisuus rakentaminen Kasvuohjelmaa nan riittävyys Monipuolinen asunto- ja yritystonttiekaavoi- maanhankinta kasvualueilla sekä uusien alu- tus, aktiivinen eiden rakenta- minen. (etenee hitaasti tai osittain) Pääsääntöisesti kaavatyött etenevät aikataulun mu- on käynnissä suunnitellusti, tulevissa kaavahankkeissaa onn riskejä viivästyksistä. Kerros- ja rivitalotonttiva- ranto on oleellisesti pie- kaisesi ja rakentaminen nentynyt. Maanhankinta- aktii- neuvottelut jatkuvat visesti. Kasvuohjelma 12

13 Kriittiset me- Vahva ja moni- puolinen elin- keinoelämä. nestystekijät Innovaatio- ja Kampus-kärkihan van valmistelu een selvitykset ja (ei etene/ei alkanut) ki ke asemakaavoi- Savilahden alueen ase- Uuden asemakaa- Savilahden alu- opiskelukaupun- tuksen käynnis- neselvityksiä ei ole aloi- makaavoitustaa ja liiken- täminenn tettu maanhankintatilan- viivästymisen teen ja osayleiskaavan vuoksi. Arviointikri- Tavoite teeri Toimenpiteet Seuranta Ohjelma Tonttitarjon- Asemakaavoitettuja Lähiöiden täy- Kasvuohjelma täydennysrakenta- dennysrakenta- (etenee hitaasti tai osittain) ja monipuo- misalueita on tarjolla misen ja ympä- Puijonlaaksonn etelärinteenn lisuus usealla alueella. ristön paranta- asemakaavann aikataulu on misen suunnitte- viivästynyt ja myös Särki- nan riittävyys lua jatketaan. niemen täydennysraken- Olemassa olevia tamisalueen asemakaa- siirtyy. taajamia kehite- voituksen aloitus tään olemassa olevan infran ja palvelutarjonnan hyödyntämiseksi. Vahva ja moni- keinoelämä. puolinen elin- Tonttitarjon- tysalueiden kehittä- ja monipuo- minen Matkailu- ja virkis- nan riittävyys lisuus Tahkon ja Puijon alueiden kehit- täminenn (etenee hitaasti tai osittain) Tahkon alueenn selvitys on käynnissä, Puijon alueen selvityksiä ei ole jatkettu. Kasvuohjelma Kasvuohjelma Yhteistyö ja verkostot. Aktiivinen vaikuttami- nen kaupun- kiverkostois- sa ja pelin- kuntaken- rakentaja tässä Kuopio toimii aktiivi- täminenn muiden Yhteistyön kehit- - sestii toiminnallisen (etenee suunnitellusti) kaupunkiseudun suurten kaupun- sekä Maaliskuussa järjestettiin kuntien kanssa yh- kien kanssa Kuopiossa valtakunnalliset teistyön syventämi- ventäminen mistellaan Metsä- ja vi- yhteistyön sy- maanmittauspäivät ja val- seksi ja kuntarajojen poistamiseksi seudun muiden herpäiviä. On osallistuttu kuntien kanssa Kehto-foorumin toimintaann sekä UF-hankkeeseen. Kuopio hoitaa Suonenjoenn kiinteistönmuodostuksen toimitustuotannon. Yhteistyö ja verkostot. Aktiivinen vaikuttami- nen kaupun- kiverkostois- sa ja pelin- kuntaken- rakentaja tässä Kuopio toimii aktiivi- vään kehitykseen (etenee suunnitellusti) punkien verkostossa ja ilmastoon liit- Yhteistyö kestä- sestii suurten kau- Yhteistyötä mm. kuntien tyvissä hank- ilmastokampanjan kautta keissa Tuottavuusoh- jelma 13

14 Asukkaat ja palvelut Kriittiset menestystekijät Tulevaisuuteen suunnattu ja kestä- Arviointikri- Keskus- ta-alueen teeri Tavoite Keskusta-alue een strategisten vä kaupunkiraken- elinvoiman ja hankkeiden ne. rakentamis- edistäminen suunnitelman n tehokkuuden lisääminen mukaisesti Toimenpiteet Seuranta Kävelykes- kustan toteut- lin- (etenee suunnitellusti) taminen, Kävelykeskustann toteutta- alueen ja-autoasema minen etenee. n alueen ke- Linja-autoaseman hittäminen matkakes- ja asemakaava-ehdotus oli kukseksi toukokuussa kaupunkira- käsitte- työpaik- kennelautakunnan ka-alueeksi, lyssä, Puutarhakadun ja Kuntolaakson linja-autokentätelmat ovat valmiit ja ra- suunni- alueen kehit- sekä täminenn kentaminen on alkanut. Väinölännie- men puis- kartoitus on tehty. Väinölänniemen puusto- tosaneeraus Ohjelma Kasvuohjelma a Tulevaisuuteen suunnattu ja kestä- vä kaupunkiraken- ne. Lähiöiden ja Kehitetään liitos- Karttulan ja kylien oma- ja leimaisuus täydennys- kes- kuntien keskuksianilsiän kusten ase- makaavojen rakentaminen tarkistaminen ja yleisten alueiden suunnittelun aloitus (etenee hitaasti tai osittain) Karttulan keskustan ase- on käynnissä. Nilsiässä on makaavan tarkistaminen laadittu tonttikohtaisia asemakaavan muutoksia. Kasvuohjelma a Tulevaisuuteen suunnattu ja kestä- vä kaupunkiraken- ne. Joukkolii- toi- kenteen mivuus ja edullisuus Joukkoliikenteen kilpailutus onnis- tuu ja täyttää Kuopion asetta- mat tavoitteet. Joukkoliiken- teen kilpailu- tus Tuottavuusohjelma (etenee suunnitellusti) Joukkoliikenteen kilpailutus on käynnissä. Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut. Ennakoiva ja ennaltaeh- pal- käisevä velurakenne Terveellinen työ- ja elinympäristö Esteettömyy- den, liikenne- ja terveelli- syyden edis- turvallisuuden täminenn suunnittelus- sa, rakenta- misessa ja kunnossapi- dossa (etenee suunnitellusti) Esteettömyys otetaan huomioon suunnittelussa, rakentamisessa ja kun- ohjel- nossapidossa. Liikennepoliittisen man laatiminen yhdessä strategisen maankäytön suunnittelun kanssa on siirretty vuodelle Tuottavuusohjelma Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut. Palvelujen asiakasläh- töisyys Sähköisiä palve- Sähköisten luja sekä säh- palvelujen köistä palaute- kehittäminen järjestelmää ke- nen sekä pa- ja laajentami- hitetään edelleen. Sähköisten pal- lautejärjes- velujen kehittä- tuottavuutta pa- rantavat ja vaitelmähanmisessä kinta ensisijaisia ovat (etenee suunnitellusti) Palautejärjestelmän käyt- käyn- töönottoprojekti on nistetty. E-lomakkeiden käyttöönottoa on laajen- hake- nettu, mm. tonttien misessa on E-lomake otettu käyttöön sähköiseksi vaihtoehdoksi. Rakennus- Tuottavuusohjelma 14

15 Kriittiset menestystekijät Arviointikri- teeri Tavoite kuttavimmat hankkeet. Toimenpiteet Seuranta valvonnan sähköisen asihanke on ointijärjestelmän meneillään (ympäristömi- nisteriön pilottihanke). Ohjelma Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut. Palvelu- järjestöjen ja yritysten kumppanuus kanssa Edistetään asukkaiden omaehtoista toi- mintaa Talkoorahan ja muiden kannustimien käyttö. Ko- tiedotuksessa ja neuvon- nassa oma- ehtoisen ym- rostetaan päristön hoi- totyön merki- tystä asuin- viihtyisyyden ja luonnon monimuotoi- suuden edis- ympäristön tämisessä. (etenee suunnitellusti) Talkoorahan käyttö on tehostunut aktiivisen tie- dottamisen ansiosta. Tuottavuusohjelma Resurssit, johtaminen ja henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikri- teeri Tavoite Riittävä taloudelli- Tuottavien ja Tilojen käytön nen liikkumavara. tuottavuutta tehokkuutta t pa- lisäävien rannetaan. r Tar- toimenpitei- peettomiksi käy- den vistä tiloista luo- rahoitusmallit vutaan. Toimenpiteet Seuranta Toimivat tila- ja ratkaisut aktiivinen myyntityö (etenee hitaasti tai osit- seu- tain) Myyntityötä ja -työn rantaa on aktivoitu kiin- teistökehitysryhmässä. Ohjelma Tuottavuusohjelma Kannustavaa johta- minen ja henkilös- töpolitiikka. Henkilöstö- Henkilöstön Henkilöstön osaaminen, määrä ja j ra- suunnittelun (etenee suunnitellusti) toteuttaminen määrä, rakenne kenne sopeu- Toiminta on henkilöstö- nisaation tehtä- toa vastaavaksi ja sijoittelu orga- tetaan tuotan- suunnitelman mukaista. viin vastaavat sekä kehitetään määriteltyä pal- uusia toiminta- velutasoa, en- tapoja palvelu- nakoituja palve- jen tuottami- lutarve- ja toi- seksi mintatapamu uu- toksia. t Suunniteltu 200 htv:n vähennys toteutuu t vuoteen 2016 mennessä. Henkilöstöohjelma Kannustavaa johta- minen ja henkilös- töpolitiikka. Kannustavan palkkauksen kehittäminen Palvelujen tuot- palkkausjär- tehokkaammt min ja jestelmän ke- Kannustavan taminen t entistä taloudellisemt mmin hittäminen, tulospalkkaut sta edellytyksien (etenee hitaasti tai ositon edis- tain) Tehtäväkiertoa tettyy ja koulutusmäärä- Henkilöstöohjelma 15

16 Kriittiset menestystekijät Arviointikri- teeri Tavoite Toimenpiteet Seuranta ja henkilökoh- parantaminen rahoja on suunnattu taista t palkkaa tehtäväkierrolle moniosaamisenn kehittä- käyttämällä. sekä monitai- miseen. Palkkausjärje es- keminen johdonmukaises- ti t johtamisenn välineenä kau- pungin strate- gisten tavoittei- den saavuttami- seksi, työhyvin- voinnin edistä- miseksi ja työ- motivaation pa- rantamiseksir toisuuden tu- telmää t käytetään i Ohjelma Kannustavaa johta- minen ja henkilös- töpolitiikka. Henkilöstön suunnitelmal- kehittä- linen minen Henkilöstön Tunnistetaan osaamisen joh- osaamisen kaupungin stra- kehittämisen tegisiin t paino- tarpeet ja laa- henkilöstön taminen t perustuu pisteisiin ja toi- stön telmat ditaan suunni- mintaympäris muutoksiin sekä tuottavuusoht h- jelman toteutta- miseen Henkilöstöohjelma (etenee suunnitellusti) Henkilöstön kehittämis- palvelualueen esimiehiä on osallistunut aktiivisesti henkilöstöjohtamisella huipulle -hankkeen työ- suunnitelmia laaditaan, pajoihin. Kannustavaa johta- minen ja henkilös- töpolitiikka. Työhyvin- jat- voinnin kuva paran- tuminen Henkilöstön työ- on suunnitel- Työyhteisöjen kehittä- tavoitteellistat a ja mallistaa vas- Työhyvinvoin- (etenee suunnitellusti) johtaminen on Henkilöstöohjelma hyvinvoinnin nin edistäminen missuunnitelmat on tehty kokonaisvalta aista tuualueilla ja kehittämiskohk hteet on valittu 16

17 Kaupunkiympäristön palvelualue Toimenpiteet 2013 Vastuuhenkilöt Toimenpiteiden toteutuminen Lomaraha tai vast. säästöt Kaikki esimiehet Toteutuu Ostopalvelujen vähentäminen Kaikki asiakkuusjohtajat Toteutuu 17 Muut säästöt (mm. säästöt pienissä hankinnoissa, matkustamisessa, kokouskuluissa) Kaikki asiakkuusjohtajat Toteutuu Avustusten supistaminen (vesihuolto) Suunnittelujohtaja Toteutuu Lautakuntien menot Henkilöstö ja talouspäällikkö Toteutuu Kaikki toimenpiteet viety tamuutoksina kirjanpitoon ja ennustetaan toteutuvaksi Yhteensä

18 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkankaan katsauss ajalta Toiminta Vuoden 2013 talous- ja toimintasuunnitelmien toteuttaminen on edellyttänyt merkittäviä toiminnallisia so- edel- peuttamistoimenpiteitä sekä maksujen ja taksojen tarkistamista. Palveluverkostoon on tehty talouden lyttämät vähennykset ja henkilöstösuunnitelmia on mukautettu taloudellisten reunaehtojen mukaisesti. Kävi- jämäärät ovat osittain jopa ylittäneett ennusteet. Kansalaisopisto on laajentunut, kun Koillis-Savon alueopisto järjestää kansalaisopistopalvelut Nilsiässä, Kaavilla, Juankoskella ja Rautavaaralla. Tilavarauspalvelu siirtyi henkilöstöineen kasvun ja oppimisen palvelualueelta hyvinvoinnin edistämisen pal- Vapaa-ajanpalveluiden kehittämissuunnitelman valmistelua jatketaan j vuonna 2013 muuttuneen toimintaym- päristön (mm. Nilsiän kuntaliitos) ja taloustilanteet en vuoksi. velualueen hoidettavaksi. Koulutilojen käytön ehdoista ja säännöistä päätettiin kesäkuun kokouksessa. Teatteri toimii väliaikaistiloissa Puistokoululla ja Yhteiskoululla. Teatterin hallintomallin selvitystyö valmistui ja hyvinvoinninn edistämisen lautakunnassa päätettiin, että teatteria ei yhtiöitetä. Yhteistyömahdollisuuksien selvittämistää jatketaan Musiikkikeskuksen ja mahdollisesti Kuopio Infon sekä s kaupungin asiakaspalvelupis- katta- teiden kanssa. Teatterin toiminnan suunnittelun pitkäjänteisyyden turvaamiseksi siirrytään 3-4 vuotta vaan budjetointijaksoon peruskorjauksen valmistuttua Talous ja tuottavuusohjelma Talouden sopeuttamisneuvotteluita on käyty avainprosesseittain ja niissää on etsitty uusia keinoja alentaa toimintakuluja. Toimenpiteiden tuloksena toimintakatteen ennustetaan jäävän alle talousarvion, vaikka ke- säkuussa hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen määrärahoista vähennettiin jo sopeutustoimien vuoksi Elokuun toteutumatilanne ja loppuvuodenn ennuste esitellään talouden seurantaraportissa, joka valon kehitetty mistuu Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain. Talouden ja toiminnan seurantajärjestelmiä mm. tuloskortin avulla. Palvelualueen palvelut onn tuotteistettu, mutta tuottavuuden parantaminen edellyttää palveluiden tuotteistamisen jatkamista. Sisäinen valvonta Sisäisen valvonnan suunnitelmaa on toteutettu lautakunnan hyväksymien painopisteiden mukaisesti. Vetovoima, kilpailukyky ja kasvu Kriittiset me- nestystekijät Arviointikri- Tavoite teeri Innovaatio- ja Houkuttele- Opiskelijakau- opiskelukaupun- vuus opiske- punki-imagoa ki lupaikkakun- kehitetään kau- tana. punkitasoisesti jaa yhteistyössä op- ja pilaitosten opiskelijajärjestö- jen kanssa; kehi-- opiskeli- tetään joille suunnattujaa palveluita ja ta- pahtumia. Toimenpiteet Opiskelijakaupungin imagoa vahvistavien tapahtumien kump- kaupunginn panuutta lisätään kanssa. Seuranta Ohjelma (etenee suunnitellusti) Finland Ice Marathon 2013 onnistui järjestelyiltään hyvin, Kuopio sai myös maaliskuisen Puijon Kisat 2013 mäkihypyn maail- avulla laajasti kansainvälistä näkyvyyttä. Tapahtumassa oli myös opiskelijajärjestöt uudella tavalla mukana. mancuptapahtuman Tahkon tapahtumien suunnittelussa korostuu opiskelijoiden ja opiskeli- 18

19 Kriittiset me- nestystekijät Arviointikri- Tavoite teeri Toimenpiteet Seuranta Ohjelma jajärjestöjenn huomioiminen tulevaisuudessa. Heinäkuun 2013 aikana järjestettiin työpajoja yh-- ja Korttelimuseon kanssa sekä Taidetorilla. Työpajat oli suunniteltu ja suunnattu kaikenikäisille myös opis- teistyössä Vb-valokuvauskeskuksen kelijoille. Kuopio-kuva Kasvua ja Kuopion asemaaa Tapahtumakaupunki Kuopioo tapahtuma- ja seminaari. (etenee suunnitellusti) -kuvaaa tuke- matkailukaupun- vahvistetaan. tiaalia omaavien ta- Kansainvälistä poten- Toimintasuunnitelma va markki- ja vies- Valmistaudutaann pahtumien esiin nos- kina vuodelle 2013 ja toteutu- nointi minen si-- tintä supervuoteen taminen. sältäen tapahtumakau- MM Cuo, Nuorten Kehittämisjohtoryhmä on julkaistu kaupungin 2014 (Mäkihypynn pungin palvelulupaukset, jääkiekon jatkaa Kuopio-Nilsiä tapahtumajärjestäjien MM-kisatvakisat, Jukola). punkien juhlat tuote- Kale- kokoonpanolla. Kau- nettisivuilla. taan omana palvelu- tyy Kuopio-Tahko kär- Yhteismarkkinointi keskit- Tapahtumien na. Taidelaitosten laatua kehitetäänn ohjelmisto on veto- kaupun- kiajatteluun ja alueen ta-- järjestäjien kans-- voimaista. pahtumiin. Kuopio - ta- III sa. pahtumien kaupunki Osallistutaan seminaari toteutettiin gin brändi-työhön Ilmoittautuneita osallistujia oli yhteensä 79. Supertapahtumavuosi 2014 otettiinn virallisesti Kuopio-Jukolan ja Kalevan Kisojen osalta vastaan Jämsässä ja Vaasassa Ta- pahtumakaupungin toi- vuo- minnan suunnittelu delle 2014 painottuu mm. näiden tapahtumien tuo-- ja mien imagohyötyjen verkostoitumisen mahdol- lisuuksien hyödyntämi- seen. 19

20 Asukkaat ja palvelut Kriittiset menestyste- kijät Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät pal- velut. Arviointi- kriteeri Palvelujen asiakasläh- töisyys Tavoite Osallistumisen malli-- ja en tunnistaminen tuotteistaminen. Vuo- sittain seurattavat mittarit määritellään. Osallistutaan osalli- kansalais-- suuden ja demokratian kehittä- misverkostoon. Toimenpiteet Laaditaan osallisuu- oh- denkehittämisen jelma. Järjestetään koulutusta ja tiedot- henkilöstölle, yhteis- tamista kaupungin työkumppaneille ja asukkaille. Osalli- suuden ja asukas- netti- demokratian foorumimalli. Seuranta S (etenee suunnitellusti) Etenee suunnitellusti. Ohjelma Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät pal- velut. Palvelujen asiakasläh- töisyys Palvelujen ja palve- kehittä- luverkoston minen. Palveluja ja palvelukehitetään verkostoa alueiden erilaiset tarpeet huomioiden yhteistyössä eri toi- (tar- mijoiden kanssa vekartoitus, kump- kehittä- panuuksien minen, alueellisten palvelutasojen määrittely). (etenee suunnitellusti) Jynkän J kirjaston on tarkoi- tus t siirtyä uuden Jynkän koulun yhteyteen. Selvitellään S mahdollisuutta siirtää s Neulamäen kirjasto Neulamäen koulun yhtey- teen. t Tuottavuusoh- jelma Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät pal- velut. Palvelujen asiakasläh- töisyys Sähköisten palvelujen Sähköisiä palveluja Tuottavuusoh- kehittäminen. sekä sähköisiä pa- ke- (etenee suunnitellusti) jelma lautejärjestelmiä Kirjastojen lainausauto- on Sähköisten palvelujen hitetään edelleen. maattien hankinnasta tehty t kilpailutus. kehittämisessä ensi- tuotta- sijaisia ovat Sähköistä S hyvinvointiker-- paino- vaikuttavimmat pistealueidenn mukaisesti. hankkeet. vuutta parantavat ja tomusta t päivitetään - kirjaston lainausau- hyvin- AsukasdemoA okratian netti- tomaatit foorumimalli f on käytössää ja - sähköinen sitä s kehitetään jatkuvallaa vointikertomus prosessilla. - asukasdemokratian nettifoorumimalli Reaaliaikaisen ja sähköi-- kokous- jestelmä - yhtenäinen laatujär- sen s lautakunnan käytännön asteittainen käyttöönotto. Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät pal- velut. Palvelujen asiakasläh- töisyys Jatketaan toiminnan kehittämistä asia- kasnäkökulmasta. Palvelualueuudistuk- - palvelu- sen jatkaminen: jen/toimintatapojen yhteensovittaminen - palvelulupausten yhteensovittaminen kaupunkitasoisesti - palveluprosessien kehittäminen (mu- Tuottavuusoh- jelma (etenee suunnitellusti) Kirjastoautojen asiakkai-- on to- den d keskuudessa teutettu t kysely, millaisia muita palveluja he toivovat kirjastoautoihin. YhteispalveluY uiden mahdol- lisuuksia selvitellään yh- palvelualu- dessä d muiden 20

21 Kriittiset menestyste- kijät Arviointi- Tavoite kriteeri Toimenpiteet kaan myös lähiesihenkilöstö) miehet ja Seuranta S eiden e kanssa. Ohjelma - kirjastoauton moni- käyttöisyyss Kulttuurikasvatuksen uusia toimintamallet eja tarjottu - kulttuurikasvatuksen (kohderyhminä erityisryh- uudet toimintamallit mät ja ikäihmiset) yhteisö- - liikuntapalvelusuun- taidepalvelujt ja asiakkaan käytön nitelma - päihteiden ennaltaehkäisy ja Savuton Kuopio - yhteisöllisyyden vahvistaminen kotiin: kotisairaanhoidon asiakkaille a muistelukoti- keinoinn sekä s erityisryhmille voi- käyntejä musiikin mavara- ja ratkaisukes-. keistä taidetyöskentelyä. - sisäisen viestinnän kehittäminen Liikuntapalvelusuunnitel-- on jatkettu. man tekemistä Pakka-toimimallin käyt- töönotosta t on tehty kumppanuussopimus STM:n S ja kaupungin kanssa. Toimintamallistaa on o tiedotettuu hyvinvointiryhmässä. Perustettu ky-- syntä- s ja tarjontaryhmät. Ennalta ehkäisevän päih- detyöviikon d suunnittelu käynnissä. Savuton S Kuopio-asia on nostettu esille hyvinvointi- ryhmässä. Päätetty muo- dostaa d työryhmä asiaa edistämään. e Arkeen A Voimaa itsehoito- ryhmistä 5. ryhmä aloitta- nut elokuussa vertaisoh-- 2. oh- jaajien j vetämänä. jaajakoulutusj s elo- syys- kuun vaihteessa. Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät pal- velut. Palvelukumppanuus järjestöje kanssa n Järjestött palveluiden tuottajina. Luodaan kump- panuusmalleja jär- pal- jestöjen kanssa veluiden tuottami- Puijolan sesta. Setlementti ostopalvelusopimuk- sen uusiminen. (etenee suunnitellusti) Jatkuva J prosessi, asukas- tupa- t ja kylätalosuunnitel- man yhteydessä mallin- nusta syksyllä. Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät pal- velut. Palvelukumppanuus järjestöje kanssa n Avustustoiminnan vaikuttavuutta pa- Ohjataan järjestöjen rannetaan. toimintaaa avustetta- osaltaa van toiminnan Suunnataan avustuk- (etenee suunnitellusti) hyvinvointia ja terve- sia vetovoimaisuutta, Suurimpien S avustusasiak- yttä edistäviksi (jakopriorisointi) kaiden kanssa on käyty kriteerit ja kehityskeskusteluja. tavoitteenaa toiminnan 21

22 Kriittiset menestyste- kijät Arviointi- Tavoite kriteeri Toimenpiteet kaupungin strategiann ympärivuotisuus. mukaiseksi. Seuranta S Ohjelma Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät pal- velut. Palvelukumppanuus järjestöje kanssa n Tilojen tehokkaampi ja monipuolisempi käyttö. Tilojen monikäyttöi- (etenee suunnitellusti) jelma Tuottavuusoh- syyttä ja käyttöastetta lisätään ja tilojen Jynkän J kirjaston on tarkoi- näinen maksupoli- siirtää s Neulamäen kirjasto tiikka. sähköinen varausjär- koulun yhteyteen. Tilojen käytön toi- tus t siirtyä uuden Jynkän jestelmä uudistetaan. mintamalli ja yhte- Selvitellään S mahdollisuutta Neulamäen koulun yhtey- teen. t Karttulassa on avattu asukastupa a yhteisiin tiloihin vammaispalvv velujen kans- sa. s TilamallinnusT sta jatketaan asukastupa- a - ja kylätalon yhteydessä. suunnitelmans Kasvun ja oppimisen ja hyvinvoinninn edistämisen välinen v sopimus tilojen luovuttamisesta hyväksytty hyvinvoinninn edistämisen ja j kasvun ja oppimisen lautakunnissa huhtikuussa Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät pal- velut. Palvelukumppanuus järjestöje kanssa n Jatketaan palvelujen tuotteistamista (pal- läpinäkyvyys, kilpai- velukustannusten luttamisen tuki, laa- dun vertailtavuus. Tuotteistamistyötä jatketaan mm. tulos- kortin avulla. (etenee suunnitellusti) TuotteistamiT styötä jatke-- mm. taan t kehittämällä tuloskortin t sisältöjä ja ra-- em. tie-- don d tuottamiseksi. portointivälineitä Tuottavuusoh- jelma Resurssit, johtaminen ja henkilöstö Kriittiset menestyste- kijät Riittävä taloudellinen Arviointi- kriteeri Vahva ja terve kun- Tavoite Palvelutuotanto ja talous sopeutetaan liikkumavara. tatalous tiedossa olevaan tulokehitykseen. Tuottavuusohjelman mukaiset toimet to- teutetaan talouden pitkäjänteiseksi tur- vaamiseksi. Toimenpiteet Palveluverkosto ja palvelutaso sopeute- olevien resurssien mukaiseksi. Tehdään palvelutuo- tannon tehtäväkortit (omatoimisen hyvin- taan käytettävissä voinnin palvelut). Seuranta Ohjelma Tuottavuusoh- jelma (etenee suunnitellusti) Va-paa-ajanpalveluidenkehittä mis-suunnitelma mukau-- tetaan taloudellisen ja toiminnallisen toimin- muutosten taympäristönn mukaisesti vuoden 2013 aikana. Nilsiän alueen 22

23 Kriittiset menestyste- kijät Arviointi- Tavoite kriteeri Toimenpiteet Seuranta palveluverkosto otetaan mukaan suunnitelmaan. Ohjelma Ulkoliikuntapaikka- sekä ulkoilu- ja virkistyspalve- ja hoidon taso mukautettu luiden palveluverkosto nykyisten resurssien ta- solle. Riittävä taloudellinen liikkumavara. Tuottavien Tilojen käytön tehok-- aikavälin suunnitelma (etenee suunnitellusti) vuutta lisää- Tarpeettomiksi käy- tilaverkostosta ja Laaditaan pidemmän ja tuotta- kuutta parannetaan. Kasvun ja oppimisen ja vien toimenpiteiden taan. masta käytöstä. välinen sopimus koulutilo- rahoitusmal- Tilojen käytön toimin- vistä tiloista luovu- tilojen tehokkaam- hyvinvoinninn edistämisen jen j luovuttamisesta ilta- hy- lit. tamalli ja maksupoli- käyttöön hyväksytty tiikka. vinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen lau-- takunnissa huhtikuussa Tuottavuusoh- jelma Kannustavaa johtaminen ja henkilöstöpo- litiikka. Henkilöstö- Henkilöstön osaami- Palveluiden ja toi- nen, määrä, rakennee minnan järjestelyt suunnittelun toteuttami- ja sijoittelu organisaa- talouden tasapainot- nen tion tehtäviin vastaa-- tamiseksi, henkilös- vat määriteltyä pal- tösuunnitelma tar- ennakoi- velutasoa, kastetaan ja tehdään tuja palvelutarve- ja mukautettuun palve- toimintatapamuutok- rekry- lutuotantoon sia. tointisuunnitelmat. 200 htv:nn Suunniteltu vähennys toteutuu vuoteen 2016 men- nessä. (etenee suunnitellusti) Henkilöstösuunnitelmat muokattu nykyisen talou- dellisen toimintaympäris-- tön mukaisesti. Henkilöstöoh- jelma Kannustavaa johtaminen ja henkilöstöpo- litiikka. Henkilöstön suunnitel- mallinen kehittämi- nen Henkilöstön osaami- pe- henkilöstösuunnitel- (etenee hitaasti tai osittain) jelma Osaamistaa kehitetään Henkilöstöoh- sen johtaminen rustuu kaupungin man mukaisesti. Mm. kansalaisopistossa on strategisiin painopis-- Apuna voidaan käyt- aloitettu osaamiskartoi- opettajien päristön muutoksiin karttoja. kehityskeskustelujen yh-- sekä tuottavuusoh- teydessä. teisiin ja toimintaym- tää mm. osaamis- tusten laadinta jelman toteuttamiseen Kannustavaa johtaminen ja henkilöstöpo- litiikka. Kannusta- van palkka- uksen ke- hittäminen Palvelujen tuottami- tehok- nen entistä kaammin ja taloudel-- lisemmin tulospalk- kausta ja henkilökoh-- käyt- taista palkkaa tämällä. Palkkausjärjestelmäää käytetään johdonmu-johtamisen j kaisesti välineenä kaupunginn Toteutetaan henki- Työn vaativuuden arviointi olennaisesti muuttuneissa tehtä- löstösuunnitelmaa. vissä Henkilöstöoh- jelma (etenee suunnitellusti) Kannustavaan palkkauk-- koulu- seen järjestetään tusta ja järjestelmä ra aikana. kennetaan v. 23

24 Kriittiset menestyste- kijät Arviointi- Tavoite kriteeri strategisten tavoittei-- työhyvinvoinnin edis-- tämiseksi ja työmoti- den saavuttamiseksi, vaation parantami- seksi Toimenpiteet Seuranta Ohjelma Kannustavaa johtaminen ja henkilöstöpo- litiikka. Työhyvin- voinnin jatkuva parantumi- nen Henkilöstön työhy- johtaminen vinvointiohjelmaa ja Toteutetaan työhy- vinvoinnin on tavoitteellista ja yksikkökohtaisia ke- Toimivat käytännöt kokonaisvaltaista hittämissuunnitelmia. käytössä. (etenee suunnitellusti) Työhyvinvointia edistetään mm. kehityskeskustelujen, työpaikkakokousten ja tyhy-tilaisuuksien keinoin. Työhyvinvointiasioihin reagoidaan ja tartutaan rakentavalla tavalla. Henkilöstöoh- jelma 24

25 Vuoden 2013 tasapainottaminen / Tilanne Palvelualue / vastuualue Toimenpide Taloudellinen vaikutus, nettona Vastuuhenkilö Seurantatiedot Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Toimenpiteet TA2013: Toimintatuotot 8,7 milj. Lomaraha- tai vast. säästöt (jo käsussa) - TA2013: Toimintakulut 42,0 milj. Säästöt yhteensä (TA leikkaus) * Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut Sisäisten ostopalvelujen tehostaminen (Servica/Tilakeskus/Kuntekniikan * Ohjatun hyvinvoinnin palvelut liikelaitos) Janne Hentunen toteutuu Kulttuuri- ja liikuntapolkupäivien järjestämisestä luopuminen v Heli Norja toteutuu Erityisavustusten karsinta Heli Norja toteutuu Asukastupa-, lähiö- ja kylätoiminnan kuluista säästäminen Heli Norja toteutuu Säästöä markkinointimäärärahoista, Kulttuurirohto-esitteen painosmäärää pienennetään Heli Norja toteutuu Luovutaan alueelliset kulttuuripoluttoimintamallin kehittämisestä v ja muista kulttuurituotannoista säästäminen Heli Norja toteutuu Liikuntapalvelut Heli Norja toteutuu Yleinen säästäväisyysvelvoite Heli Norja toteutuu Avoimeksi tulevat tehtävät jätetään * Taidepalvelut täyttämättä Pekka Vähäkangas toteutuu * Tapahtumapalvelut - * Johdon tukipalvelut - Yleinen säästäväisyys (matkustus, kokouskulut yms.) Pekka Vähäkangas toteutuu Lautakunta Kokouskulujen vähentäminen Pekka Vähäkangas toteutuu Henkilöstömenosäästöt Pekka Vähäkangas 25

26 Kasvun ja oppimisen palvelualue Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkankaan katsauss ajalta Toiminta Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on edennyt hyvin. Valtuuston hyväksyi Airakselan koulun lakkauttamisen lukien. Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukion ja Minna Canthin lukion yhdistämisen valmisteluu etenee. Lautakunnalle esitettiin, että Musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin lukio toteutetaan uudisrakennuksena.. Kiristynyt taloustilanne siirtää hankkeen toteuttamista. Lukiopalveluidenn kokonaistilanne sekä esi- ja perusopetuksen verkosto päi- Lau- vitetään kiristyneen talouden pohjalta. Tilavarauspalvelu siirtyi kasvun ja oppimisen palvelualueeltaa hyvinvoinninn edistämisen palvelualueelle. takunta hyväksyi palvelualueiden välisen sopimuksen koulujen tilojen käyttöön luovuttamisesta. Koulutilojen käytön ehdoista ja säännöistä päätettiin kesäkuun kokouksessa. Jynkän koulun toiminta siirtyi sisäilmaongelman vuoksi Niiralan koulun tiloihin alkaen. Hankesuun- nitelman mukaan vanhaa koulu puretaan ja uudisrakennus sijoitetaan nykyiselle tontille uuteen paikkaan. Karttulan Kissakuusen uuden koulukeskuksen suunnittelu on edennyt aikataulun mukaisesti. Peruskorjattu Pohjantien koulu otettiin käyttöön Talous ja tuottavuusohjelma Talouden sopeuttamisneuvotteluja on käyty avainprosesseittain ja niissä on etsitty uusia keinoja alentaa palvelualueen ylitysennustetta. Pidemmän aikavälin sopeuttamistoimia ovat verkostoratkaisut ja näiden osaltaa selvittämistyö on käynnistetty. Elokuun taloustilanteen toteutuminen ja loppuvuoden ennuste esitellään talouden seurantaraportissa, joka valmistuu Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain. Perusopetuksen koulujen budjettijärjestelmä on uudistettuu ja koulut saivat käyttöönsä uuden ohjelman henkilöstömenojen laskentaaa varten. Ohjelman käyttöä laajen- mm. tu- nettiin myös lukioihin vuoden 2013 aikana. Talouden ja toiminnan seurantajärjestelmiä on kehitetty loskortin avulla, valtakunnan tason vertailutietoa a talouden ja toiminnan osalta saadaan osallistumalla Kunta- liiton vetämään vertailutietohankkeeseen. Sisäinen valvonta Sisäisen valvonnan suunnitelmaa on toteutettu lautakunnassa hyväksyttyjen painopisteiden mukaisesti. Vetovoima, kilpailukyky ja kasvu Kriittiset me- Vahva ja moni- nestystekijät Arviointikri- Tavoite teeri Nuorten työl- Nuorten yhteiskun- puolinen elin- keinoelämä. listyminen tatakuun toteutta- minen. Rakennetaan erilai- sia palveluja perus- koulun jälkeiseenn nivelvaiheeseen.. Tavoitteena on, että jokainen peruskou- lun tai 2. asteen koulutuksen päättä- vällää nuorella on jatko-opiskelupaikka tai muu kiinnekohta elämään. Toimenpiteet Seuranta Etsivä nuoriso- työ; ohjaus kou- työ- (etenee suunnitellusti) lutukseen, Nuorten ohjaus- ja palve- joitteluun tai pajoille, työhar- luverkoston monialainen työryhmä työstää asiaa. muuhun sovel- tuvaan toimin- edistää taan, joka yhteiskuntaan kiinnittymistä. Ohjelma 26

27 Kriittiset me- nestystekijät Arviointikri- Tavoite teeri Toimenpiteet Seuranta Ohjelma Vahva ja moni- keinoelämä. puolinen elin- Osaavan työvoiman saatavuus Opinnäytepaikkoja tarjotaan aktiivisesti ja opiskeluharjoitte- lua ehostetaan (yri- teistyötä lisätään. tyskylä). Yritysyh- Perusopetuksen kuudennet luokat (etenee suunnitellusti) osallistuvat Yri- Työelämäyhteistyön kekäynnistynyt taan. tyskylätoimin- lukiolla hittäminen on ja jatkuu yhteistyössä Jokaisella TAT:n kanssa. on kummiyritys, yhteistyö TAT:n kanssa ja Kuo- kanssa. pion yrittäjien Asukkaat ja palvelut Kriittiset me- nestystekijät Arviointikri- Tavoite teeri Asiakaslähtöiset Palvelujen Jatketaan verkosto- ja ennaltaeh- asiakasläh- suunnitelmien toi- käisevät palvelut. töisyyss meenpanoa: perus- tetaan musiikin, ilmaisutaidon ja tanssinlukio. Toimenpiteet Nykyisen ver- kostosuunnitel- man toteuttami- päivitys. nen ja Seuranta (etenee suunnitellusti) Airakselan koulu lakkautetaan lukien. Karttulan lukion lakkaut- jat- tamisen toimenpiteet kuvat; Karttulan lukiopaik- mukana. koja ei enää yhteishaussaa m Ohjelma Tuottavuusoh- jelma Asiakaslähtöiset Palvelujen ja ennaltaeh- asiakasläh- käisevät palvelut. töisyyss Jatketaan toiminnan Palvelualueuu- jatka- Tuottavuusoh- kehittämistä asia- distuksen (etenee suunnitellusti) jelma kasnäkökulmasta. minen: Toteutetaan tukipalvelui- hen- - palvelu- kilöstö, talous, tila- ja tie- den osalta (hallinto, jen/toimintatapoj en yhteensovit- ohallinto) asiakaskysely taminenn sisäisille asiakkaille syksyn - palvelulupaus- aikana. ten yhteensovit- kaupun- taminenn Rekrytointiprosessia kehi- kitasoisesti tetään. - palveluproses- sien kehittämi- myös lähiesi- miehet ja henki- nen (mukaan löstö) - asiakkaiden ja henkilöstön mu- suun- kaanotto nitteluun, toteuarviointiin tuksen ja kehittämiseen Asiakaslähtöiset Palvelujen ja ennaltaeh- asiakasläh- käisevät palvelut. töisyyss Sähköisten palvelu- n. jen kehittäminen Sähköisiä palve- sähköi- luja sekä (etenee suunnitellusti) siä palautejär- kehite- Reaaliaikaisenn ja sähköi- kokous- jestelmiä sen lautakunnan tään edelleen. Tuottavuusoh- jelma 27

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset Kunnanhallitus 336 12.12.2016 Valtuusto 117 21.12.2016 Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset KH 336 Vuoden 2016 taloudellisen toteutuman ennuste on laadittu ta

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6353/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6353/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (1) 155 Asianro 6353/02.02.02/2015 Talousarvion 2016 valmistelutilanne kaupunkiympäristön palvelualueella Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus. Asunto- ja kiinteistölautakunta

Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus. Asunto- ja kiinteistölautakunta Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus Asunto- ja kiinteistölautakunta Tammi-huhtikuu 2017 1 Strategisen johtamisjärjestelmän asiakirjat KAUPUNKISTRATEGIA VISIO JA TOIMINTATAVAT STRATEGINEN OHJAUS

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 7550/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 7550/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 59 Asianro 7550/00.01.02.00/2015 Palvelualueorganisaation jatkokehittäminen / Kasvun ja oppimisen palvelualue Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 1 Sivistysvaliokunna osavuosikatsaus Sivistysosaston osavuosikatsaus on osa koko kunnan kahdeksan kuukauden talous ja toimintaraportointia,

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 1371/02.02/2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 1371/02.02/2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (1) 18 Asianro 1371/02.02/2017 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutuminen

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

1. Lapsi on 1. tai 2. vuosiluokan oppilas tai hänellä on päätös erityi-

1. Lapsi on 1. tai 2. vuosiluokan oppilas tai hänellä on päätös erityi- Sivistyslautakunta 22 28.02.2012 Sivistys- ja kulttuuripalvelujen harmonisointi, Nuorisopalvelut, Perusopetuslain mukaiseen aamuja iltapäivätoimintaan hakeminen, valintakriteerit ja maksut Sivistys- ja

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ!

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ! Meillä osataan! VÄLITÄMME TOISISTAMME! Meillä on mahdollisuuksia! Avoimuus kunniaan! MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Henkilöstöjohtamisella huipulle Kuopion kaupungin henkilöstöohjelma 2012 2015 meillä tuetaan ja

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 227 30.09.2013

Kaupunginhallitus 227 30.09.2013 Kaupunginhallitus 227 30.09.2013 Lausunnon antaminen Satakunnan sairaanhoitopiirin vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta, vuoden 2014 talousarvioluonnoksesta ja investointiohjelmaluonnoksesta

Lisätiedot

Jätehuollon viranomaispalvelujen osavuosikatsaus

Jätehuollon viranomaispalvelujen osavuosikatsaus Jätehuollon viranomaispalvelujen osavuosikatsaus 30.8.2014 (1-2/2014) Vs. palvelupäällikön katsaus Budjettitilanne Kaupunkiympäristön palvelualueen palvelualuejohtajan katsaus Kaupunkiympäristön palvelualueen

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet

Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet Tarkastuslautakunta 24 05.05.2015 2013-2016 Kaupunginhallitus 194 01.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.10.2015 Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asra 8.9.2015 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Sivu 2 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA 2016 2017 2018 Toimintatuotot 319 908 404 100 354 000

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 357 Asianro 5469/02.02.02/2015 Talousarviomuutokset vuodelle 2015 Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu Talousarviomuutoksia vuodelle

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen

Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen Kunnanhallitus 195 06.11.2017 Kunnanvaltuusto 39 13.11.2017 Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen 62/02.02.00/2016 Khall 06.11.2017 195 Valmistelija: hallintojohtaja Eija Hämäläinen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2015 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2015 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 Omistajaohjausryhmä 23 09.06.2014 Yhtymähallitus 74 25.06.2014 Omistajaohjausryhmä 31 21.08.2014 Yhtymähallitus 87 27.08.2014 Omistajaohjausryhmä 38 24.09.2014 Yhtymähallitus 99 24.09.2014 Raahen seudun

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Mitä sote- ja maakuntauudistus tarkoittaa hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta?

Mitä sote- ja maakuntauudistus tarkoittaa hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta? Mitä sote- ja maakuntauudistus tarkoittaa hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta? Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierros 2017 1 11.9.2017 - 2 11.9.2017 - 3 11.9.2017 - 4 11.9.2017 - 5 11.9.2017

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

INVESTOINNIT, YHTEENVETO

INVESTOINNIT, YHTEENVETO INVESTOINNIT, YHTEENVETO Kunta ilman liikelaitosta Kunta mukaan lukien Sipoon Vesi muutokset Tot-% Osasto Laajennusinvestoinnit, uudet kaava-alueet -5 835-5 835-2 893 49,6-4 310 Laajennusinvestoinnit,

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Strategiakortit 2016

Strategiakortit 2016 Kh 30.11.2015 325 Liite kh nro 2 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2016 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Koko kunta edistää terveyttä ja hyvinvointia - case Kuopio. Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta Kuopio

Koko kunta edistää terveyttä ja hyvinvointia - case Kuopio. Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta Kuopio Koko kunta edistää terveyttä ja hyvinvointia - case Kuopio Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta Kuopio Palvelualueuudistus Kunnan perustehtävä on asukkaidensa hyvinvoinnista huolehtiminen Terve Kuopio

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä KASTE-ohjelman

Lisätiedot

Vantaalla? Mitä me olemme tehneet. Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden seminaari Finlandia-talo 2.12.2014

Vantaalla? Mitä me olemme tehneet. Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden seminaari Finlandia-talo 2.12.2014 Mitä me olemme tehneet Vantaalla? Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden seminaari Finlandia-talo Kaupunginjohtaja Kari Nenonen Vantaan kaupunki Vantaan kaupungin strategia Uudistuvat palvelut Vakaa talous

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Vanhusneuvosto AIKA 06.04.2017 klo 14:00-15:20 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, kokoustila Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 32 10.03.2014 Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin 354/10.01.02/2013

Lisätiedot

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava palvelujohtaja ja palvelutuotantoa

Lisätiedot

Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström. Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa voi massa olevat hinnat):

Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström. Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa voi massa olevat hinnat): Tekninen lautakunta 129 15.12.2009 KATUOSASTON MAKSUT 1.1.2010 LÄHTIEN TELA 129 Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma 2013-2020 Tiivistelmä JOHDANTO Tämä dokumentti on Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman tiivistelmä ja koskee kautta 2013-2020. Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen. Kaupunginsihteeri: Teknisen johtajan Tuomo Kotilaisen esitys 8.6.

Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen. Kaupunginsihteeri: Teknisen johtajan Tuomo Kotilaisen esitys 8.6. Henkilöstöjaosto 27 24.08.2015 Henkilöstöjaosto 34 14.12.2015 Henkilöstöjaosto 5 02.02.2017 Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen 133/01.02.01/2015 HJAOS 24.08.2015 27 Teknisen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaikkien sivistyskaupunki Oppiva sivistyskaupunki Elinvoimainen sivistyskaupunki Innovatiivinen sivistyskaupunki Espoo on sivistyskaupunki

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot