VUODEN 2013 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2013 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2013:3 ISSN VUODEN 2013 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS

2

3 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö 5 Talouden seuranta ja ennuste Käyttötalouden seuranta Yhteenveto Kuopion kaupungin tuottavuusohjelman tavoitteiden seurannasta 26 Vetovoimaisuuden palvelualua 27 Kaupunkiympäristön palvelualue 32 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 42 Kasvun ja oppimisen palvelualue 54 Perusturvan palvelualue 64 Terveydenhuollon palvelualue 74 Isäntäkuntapalvelut 84 Tarkastuslautakunta 86 Konsernipalvelu 87 Tilakeskus 92 Investoinnit 99 Konserniyhteisöille asetetut tavoitteet 110 Liikelaitosten tilannekatsaukset 124 Kuopion Energia Liikelaitos 125 Kuopion Vesi Liikelaitos 131 Kallaveden Työterveys Liikelaitos 138 Kuntatekniikkaliikelaitos 142 Taseyksiköiden tilannekatsaukset 146 Pohjois-Savon pelastuslaitos 147 Konserniyhtiöiden tilannekatsaukset 154 Konserniyhteisöjen kehitys tammi-huhtikuu Kevama Oy 158 Kiinteistö-Kys Oy 165 Kuhilas Oy 171 Kuopion Energia Oy 176 Kuopio Innovation Oy 185 Kuopion Matkailupalvelu Oy 192 Kuopion Opiskelija-asunnot Oy 198 Niiralan Kulma Oy 203 Kuopion Pysäköinti Oy 208 Kiinteistö Oy Kuopion Luukas 212 Kiinteistö Oy Kuopion koulutilat 217 Itä-Suomen huoltopalvelut lky 221 Istekki Oy 229

4

5 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kuopion väestömäärä vuoden 2013 heinäkuun lopulla oli henkeä ja kasvoi tammi-heinäkuun aikana 41 hengellä. Heinäkuun loppuun mennessä syntyi 658 lasta ja kuoli 581 henkilöä. Luonnollisen väestönlisäyksen määrä oli 75 henkeä ja kuntien välisen muuttoliike oli kokonaisuutena miinuksella 149 henkeä. Nettosiirtolaisuus ulkomailta oli tammi-heinäkuun ajalta 115 henkeä. Kuopion väestökehitys on jatkunut edelleen positiivisena ja on tässä vaiheessa lähes identtinen edellisen hyvän vuoden kanssa. Pääosin syksyyn keskittyvä väestönlisäys on vielä edessäpäin ja perusennusteessa koko vuodelle arvioitu henkilön väestönlisäys näyttää ylittyvän. Kuopion seudun väkiluku lisääntyi tammi-heinäkuussa 133 henkeä. Väestönmuutokset seudun muissa kunnissa olivat: Maaningan väestömuutos -22 henkeä ja Siilinjärven 114 henkeä. Seudun väestökehitys on ollut koko vuoden hieman edellisvuotta heikompaa. Heinäkuun lopun ennakkoväkiluku Kuopion seudulla oli henkilöä. Kuopiossa valmistui tammi-heinäkuun aikana yhteensä noin 320 rakennusta ja noin 380 asuntoa. Kuopion asuntorakentaminen on keskittynyt tammi-heinäkuulla edelleen Saaristokaupungin alueelle: Lehtoniemi - Keilankantaan ja Rautaniemeen, sekä läheisille Pirtin ja Litmasen alueille. Näille alueille on valmistunut vajaat 200 asuntoa omakoti- ja rivitaloihin. Keskustan Maljalahteen, Haapaniemelle ja Nilsiän keskustaan on valmistunut yhteensä noin 150 kerrostaloasuntoa. Lisäksi on valmistunut maaseutualueelle noin 50 pientaloa ja kesämökkejä ja muita rakennuksia. Asuntotuotannon tavoitteena on vähintään 800 asunnon tuotantotaso vuosittain, mutta koko vuonna 2013 arvioidaan valmistuvan noin 940 asuntoa. Kaiken kaikkiaan tammi-heinäkuussa valmistui uusiin rakennuksiin kerrosalaneliöitä noin ja tilavuutena kuutiometriä. Kerrosalasta noin kaksi kolmannesta on asuntorakentamista ja loput on teollisuus-, liike- ja muuta rakentamista. Asuntorakentaminen yltää viime vuoden tasolle, mutta liike- ja toimistorakentaminen on edellisvuotta vähäisempää vuosi sitten valmistuneiden suurten liikerakennusten vuoksi. Vuosi sitten liikerakentamisen osuus oli noin kolmannes koko rakentamisesta ja kerrosneliöiden määrä ylsi vuoden tässä vaiheessa noin kerrosneliömetriin ja tilavuus noin 500 tuhanteen kuutioon. Kuopiossa oli heinäkuun 2013 lopulla 6208 työtöntä, mikä on 12,4 prosenttia työvoimasta. Työttömänä oli 340 henkeä enemmän kuin kesäkuussa ja vajaat 500 henkeä enemmän kuin vuosi sitten. Edelliseen heinäkuuhun verrattuna työttömyys nousi 0,8 prosenttiyksikköä, kun vastaavasti koko maan nousu oli 1,6 prosenttiyksikköä. Työttömistä lähes kolme neljäsosaa on vuotiaita työikäisiä. Kokonaistyöttömyyden noususta huolimatta 50 vuotta täyttäneiden määrä ei ole lähtenyt nousuun, vaan on pysytellyt 2000 tuntumassa. Alle 20-vuotiaita työttömiä on noin 200 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut vuoden aikana noin sadalla työttömällä ja oli heinäkuun lopulla Lomautettuja oli noin 290, joka on noin 100 lomautettua enemmän kuin vuosi sitten. Kuopion seudun työttömyysaste oli 11,7 prosenttia ja työttömänä seudulla oli henkilöä. 5

6 KÄYTTÖTALOUS 6

7 Vetovoimaisuuden palvelualue Kaupunginjohtaja Petteri Parosen katsaus ajalta Toiminta Kuntarakenteiden ja palveluyhteistyön eri prosesseja on koordinoitu sidosryhmä- ja edunvalvontapalveluiden kautta. Itse selvityksistä ovat vastanneet palveluista vastaavat palvelualueet. Nilsiän kaupungin yhdistyminen tapahtui Maaningan kunnan kanssa on jatkettu valmistautumista tulevaan yhdistymiseen, josta on tehty valtuustojen päätökset vuoden 2012 loppupuolella. Juankosken kanssa on tehty periaatepäätös käynnistää yhdistymisselvitys. Kaupungin kannalta tärkeiden edunvalvonnallisten asioiden osalta on pystytty vastaamaan esille tulleisiin asioihin kokoamalla niihin kaupungin kannalta keskeiset näkökulmat ja tiedottamalla niistä eri sidosryhmille. Tulevan innovaatiokeskittymäohjelma INKAn (Innovatiiviset kaupungit -ohjelma ) valmisteluun on osallistuttu kansallisella tasolla ja valmisteltu yksilöidympi Kuopion kehittämissuunnitelma. Asiakaspalvelun osalta tarkastellaan laajennetun asiakaspalvelun osalta kokonaisuutta, jonka asiakkuuksia ovat tapahtumajärjestäjät, asukkaat ja matkailijat samassa kokonaisuudessa. Järjestelyt käynnistetään loppuvuoden aikana. Samalla pohditaan teatterin ja musiikkikeskuksen lipunmyynnin osalta keskitettyä ratkaisua. Asiakaspalvelussa kyse on mahdollisimman asiakaslähtöisestä kokonaisuudesta, neuvonnasta ja ohjauksesta kaupungin palveluihin ja kaupungin kokonaistarjoomaan. Maakunnallisen markkinointiohjelman brändistrategia on valmistunut ja käytännön markkinointitoimenpiteet käynnistetään sekä valmistellaan markkinointi- ja viestintäsuunnitelmat sekä hankkeen laajennus. Tapahtumien vastavuoroisuusperiaatteen ja yhteistoimintamallien kehittäminen siten, että tapahtumat ovat osana kaupungin muiden tavoitteiden ja näkyvyyden yhteistoimintamallia. Vuonna 2012 Kuopion kaupungin yritysten kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 3,2 %. Vastaavalla ajanjaksolla alueen palkkasumma kasvoi 4,0 %. Koko maassa liikevaihto kasvoi 1,7 % ja palkkasumma 3,4 %. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Kuopion kaupungin yritysten kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto supistui 2,3 % vuoden takaiseen verrattuna. Koko maassa liikevaihto supistui 4,7 % vuoden takaisesta. Tammi-kesäkuussa Kuopion koko talouden palkkasumma kasvoi 3,2 %, kun koko maan vastaava kasvu oli 1,2 %. Yritystonttikysyntä on jatkunut hyvänä. Toimitilainvestointeja on käynnissä mm. Matkuksessa, Leväsellä, Pienessä Neulamäessä, Kumpusaaressa, Viestikadulla sekä keskustassa. Julkisista hankkeista suurimpia on KYS:n alueella sekä teatteritalon peruskorjaus ja laajennus keskustassa. Yrityspalvelu on ollut mukana Nilsiän alueen yritys- ja matkailuhankkeissa sekä toimintaympäristön kehittämisen suunnittelussa. Talous ja tuottavuus Kaupunkitasoisen talouden tilanteen vuoksi vetovoimaisuuden palvelualue tekee lisäsäästöjä omassa toiminnassaan kuluvana vuonna. Palvelualueen ostopalveluissa syntyy säästöä sekä markkinointi, viestintä ja asiakaspalveluyksikössä poistuu vuoden aikana 2 htv:tta. Näiden osalta on tehty tehtävien uudelleenjärjestelyjä. 7

8 Ohjelma Kasvuohjelma Kasvua ja Kuopio-kuvaa tukeva mark- ja kinointi viestintä. Kuopio-kuva Vahva ja moni- keinoelämä. puolinen elin- Vetovoima, kilpailukyky ja kasvu Kriittiset me- nestystekijät Arviointikri- Tavoite teeri Toimenpiteet Seuranta Innovaatio- ja Houkuttele- Yhteistyö opiskelija- Ylläpidetään on opiskeli- (etenee suunnitellusti) ki lupaikkakun- säännöllistä ja aktii- ja-asioiden neu- opiskelukaupun- vuus opiske- järjestöjen kanssa Opiskelija-asioiden neu- toiminta on tana vista. vottelukunnan vottelukunnann toimintaa sekä ollut suunnitellun mukaiskautta on reagoidaan esille ta. Toiminnan tuleviin yhteis- voitu reagoidaa nopeasti työtä ja vetovoi- lisää- toimiin, joilla kaupunki on maisuutta voinut kustannuksia li- opiskeli- viin avauksiin. säävästi edistää joiden kannalta tärkeiden asioiden toteutumista. Kuopioo Innvation Oy:n toiminnan kehittäminen Kuopion vetovoimaa Erilaistava brän- on Kasvuohjelma parannetaan aktiivi- luotu ja jalkau- distrategia (etenee suunnitellusti) sen Kuopio-kuvan Brändistrategian mukaisett kehittämisen ja Kuo- tioon. Brändi- onn aloitettu. Yritys- neu- tettu organisaa- operatiiviset toimenpiteet pio vetoisen maa- kunnallisen markki- strategia ottaa vottelut maakunnan kär- avulla. sen, tapahtumien yhteismarkkinointiin ovat nointihankkeen kantaa osaami- kiyritysten mukaantulosta sekä matkailun käynnissä. Alueellinen markkinointiin. lanseeraus onn käynnistettyy esiintymällä kuntakump- Hankkeen jatkovaiheen valmistelut on aloitettu. paneiden tapahtumissa. Toimenpiteistää tehty Na- yh- vigare TV:n kanssa teistuotannossa Kuopio Tahko eskaaderi, osallis- Suo- tuttu Herkkujen mi-lähiruokatapahtumaan Helsingin rautatien- torilla, aloitettu brändi- lähettiläi- tehty vies- den haku sekää tinnällisiä toimenpiteitä tapahtumiin linkittyen. Osallistuttu matkailun selvitystyön koordinointiin tavoitteena tehokas yri- mark- tysvetoinen yhteiskinointiin keskittyvä mat- kailumarkkinointi. Kuopion Innovation Palveluiden te- sekä (etenee hitaasti tai osittain) yritystoiminnan ke- hakeminen uu- Kuopio Innovation Oy:n Kasvuohjelma Oy toimii vahvasti hostaminen hittämisessä painot- innovaatiokeskit- Kuopion yhteinen esitys teen kansalliseen koordinoimanaa valmistui tuen tiedepuistonn osaamisen hyödyn- tymä-ohjelmaan. kansalliseen INKA- ohjel- menpiteisiin Kuopion omistuspohjan kansallinen eteneminen ei tämiseen sekä toi- Laajentuneen maan. INKA-ohjelman innovaatiokeskitty- mukaisten toi- ole ollut alkuvuonna arvimän vahvistamisek- menpiteiden 8

9 Kriittiset me- nestystekijät Arviointikri- Tavoite teeri si. Toimenpiteet määrittäminen ja niiden toteutta- misen aloittami- nen. Seuranta oidun mukaista. Kuopio Innovation Oy:n toiminta on edennyt suun- sille asetetut tavoitteen seurantajakson nitellusti ja saavuttanut aikana. Ohjelma Vahva ja moni- keinoelämä. puolinen elin- Saavutetta- Ylläpidetään aktii- Osallistutaan vuus ja logis- vista edunvalvontaa mm. Viitostie tiikka keskeisten liiken-- ry:n, Pro Ysitien pa-- neyhteyksien ja Nopeiden Itä- rantamiseksi ja Kuo- ratojen toimin- pion saavutettavuu- vaiku- taan sekä den lisäämiseksi. tetaan suoraan tarpeellisiin tahoihin. (etenee suunnitellusti) Osallistuttu ja vaikutettu suunnitellulla tavalla. Kasvuohjelma Vahva ja moni- keinoelämä. puolinen elin- Yritystoimin- nan kehittä- misen väli- neet ja re- surssit Yritysvaikutuksenn arviointi vakiinnute- mukaiseen laajuu- teen. taan tarkoituksen- (etenee suunnitellusti) Yritysvaikutusten arviointi onn käytössä kaikilla palvelualueilla. Kuopion yrit- uuden täjät ry on laatinut lomakkeen, joka on otettu testikäyttöön kaupun- kiympäristön palvelualu- asemakaavojen laadin- eella ensim- mäisenä nassa. - Vahva ja moni- keinoelämä. puolinen elin- Yritystoimin- nan kehittä- misen väli- neet ja re- surssit Yritystoiminnan ke- turvataan. hittämisen resurssit Tontti- ja toimiti- kilpailukykyisyy- destä ja kaupun- laresurssien gin kasvusta huolehtiminen. (etenee suunnitellusti) Yritystonttikysyntä on jat- huomioiden hyvänä. Pie- kunut suhdannetilanne nen Neulamäen alueelle toimitilojen rakentaminen jatkuu. Linja-autoaseman alueen kunnallistekniset työt ovat käynnistyneet. Savilahden alueen maa- kes- kauppa- neuvottelut ken. Kasvuohjelma Vahva ja moni- keinoelämä. puolinen elin- Vetovoimai- nen yritys- kaupunki Kaupungin kasvu- strategian toteutta- sellä yrityspalvelulla ja yrityshankinnalla. minen esimerkilli- Yrityspalvelu Kasvuohjelma palveleee Kuopi- Yrityspalvelu on mukana (etenee suunnitellusti) ossa toimivia yrityksiä ja Kuo- kehittämis- ja inves- toin- kuopiolaisten yritysten pioon sijoittuvia yrityksiä kaupun- tihankkeissa sekä sidos- koulutus- koimaa ja muiden gin palveluvali- ryhmien yritysten ja kehittä- mishankkeissa. yrityspalveluor- taan jatkuvasti. Nilsiän Yrityshankintaa suorite- ganisaatioiden palveluja hyö- Kau- alueen yritysten toimin- Tahkon dyntäen. taympäristön ja pungin palvelut 9

10 Kriittiset me- nestystekijät Arviointikri- Tavoite teeri Toimenpiteet on saavutetta- vissa yrityspal- velun kautta. Seuranta alueen kehittäminen käynnissä. Ohjelma Yhteistyö ja verkostot. Aktiivinen vaikuttami- nen kaupun- kiverkostois- sa ja pelin- kuntaken- rakentajana tässä. Kuntien välinen yh- kuntarakennetar-- kastelut mahdollis- tuvat. teistyö syvenee ja Toimitaan aktii- visesti kuntara- kenneuudistuk- sessa ja reagoi- kaupungin kan- daan Kuopion nalta tärkeisiin toiminnallisiin ja rakenteellisiin avauksiin. Kasvuohjelma (etenee suunnitellusti) Kuopio on seurannut ja osallistunut aktiivisesti kuntarakenteista käytäväää keskusteluun sekä osal- niidenn mahdollisesti edellyttämiin toimenpiteisiin. taan valmistautunut Yhteistyö ja verkostot. Aktiivinen vaikuttami- nen kaupun- kiverkostois- sa ja pelin- kuntaken- rakentajana tässä. Osallistutaan kansal- Luodaan edelly- lisen kaupunkipoli- tykset ja sisällöt tiikan toteuttami- nettelylle sekä neuvottelume- seen. muille kaupunki- politiikan toteut- tamisen toimen- ollaan piteille ja aktiivisesti mu- avauksien teke- kana uusien misessä. Kasvuohjelma (etenee suunnitellusti) Neuvottelumenettelyn edellytyksenä oleva Kuo- on pion kasvuohjelma valmistunut. Toimittu aktii-- kau- visesti kansallisissa punkipoliittisissa ryhmissä. 10

11 Kaupunkiympäristön palvelualue Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhosen katsaus ajalta Toiminta Toimintavuoden tavoitteet tullaan pääosin saavuttamaan. Valmistellut säästötoimenpiteet vaikuttavat kuitenkin palvelujen laatuun ja toimitusaikaan. Jo meneillään olevilla tuottavuustoimenpiteillä pystyttäneen kuitenkin jatkamaan keskeisten suunnitelmien ja hankkeiden toteuttamista. Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminta on ollut pääosin tavoitteiden mukaista. Suunnittelun ja rakentamisen tärkeimpiä kohteita ovat kävelykeskustan toteuttaminen, uusien asuntotonttien tuotanto mm. Saaristokaupungin alueella, täydennysrakentamisalueilla Puijonlaaksossa ja Rypysuolla. Linja-autoaseman alueen rakentaminen on aloitettu Puutarhakatuun liittyvillä töillä. Hankkeeseen on saatu merkittävä avustus Pohjois-Savon Liiton kautta. Toteutuneen Nilsiän kuntaliitoksen ohella käynnistyi Suonenjoen ja Kuopion yhteisen alueellisen ympäristönsuojelupalveluiden toiminta. Myös ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontapalveluiden myynti Rautavaaralle merkitsi toiminta-alueen laajenemista. Vuoden alussa aloitti toimintansa yhdistetty ympäristö- ja rakennuslautakunta. Asuntotuotanto on saatu nostettua strategian tavoitteiden mukaiselle tasolle, mutta tason säilyttäminen lähivuosina vaatii resurssien suuntaamista maanhankintaan sekä lisäystä investointipanokseen. Rivi- ja kerrostalotonttien määrälliset luovutustavoitteet näyttävät toteutuvan ja alkava asuntotuotanto pysynee tavoitteen mukaisen noin 800 asunnon tasolla. Kaupungin tonttivaranto on kuitenkin hupenemassa lähes kokonaan ilman panostusta tonttituotantoon ja maanhankintaan. Kunnossapitoluokituksen muutoksilla parannettiin mm. talvipyöräilymahdollisuuksia ja liikuntarajoitteisten liikkumismahdollisuuksia. Keväthiekan poisto aloitettiin aiemmin kuin muina vuosina ja katupölyä vähennettiin mm. sitomalla pölyä suolaliuoksella hyvin tuloksin. Keväällä suoritettu yhdyskuntateknisten palvelujen kyselytutkimus osoittaa asukastyytyväisyyden olevan verrattain hyvällä tasolla. Kyselyssä selvitettiin tyytyväisyyttä mm. katujen ja puistojen hoitoon, katuvalaistukseen ja jätehuoltoon. Kaupunkiympäristön palvelualue sai kesäkuussa Kynnys ry:n kunniakirjan tunnustuksena esteettömyyden edistämisestä torialueen rakennushankkeessa. Alkuvuonna on Savo-Pielisen jätelautakunnan toimesta tehty selvitystä saostus- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmästä, lautakunta tekee asiasta päätöksen kuluvan vuoden aikana. Talous ja tuottavuus Kaupungin talouden alijäämäisyyden jatkuessa käynnistettiin talouden tasapainottaminen myös kaupunkiympäristön palvelualueella ja kuluvan vuoden talousarviota leikattiin yli :lla. Palvelualueen talousarvio talouden lisäsopeutuksineen toteutunee. Erityistoimenpiteitä vaatii se, että Kuntatekniikkaliikelaitoksen sopimus ylittää budjetoidun noin :lla sillä sopimusneuvottelut saatiin päätökseen vasta talousarvion hyväksymisen jälkeen. Myös Nilsiän budjetoima :n maankäyttö- ja kehittämiskorvaus jää saamatta ja Nilsiän osalta eläinlääkärien vastaanottotilan vuokrat puuttuvat talousarviosta. Nämä pyritään kuluvana vuonna kattamaan taksojen korotuksilla, kulujen säästöillä ja maaomaisuuden muilla tuloilla kuten mm. maanvuokratuottojen kasvulla. Em. paineista johtuen vuoden 2014 suunnittelun lähtökohdat ovat tavallista haasteellisemmat. Vuodenvaihteessa järjestetyssä Maljalahden kerrostalotonttien tarjouskilpailussa saatiin hyväksyttävät tarjoukset kolmesta tontista. Kaupunki on tehnyt tonttien esirakentamisen ja tonttien rakennesuunnittelu on käynnistynyt. Tonteista on tehty kiinteistökaupan esisopimukset ja lopulliset tonttikaupat tehdään syksyllä, kun rakennussuunnittelu on valmis. Tonteista saatava myyntivoitto noin 5 M sekä mahdollinen onnistuminen Pirttiniemen omakotitonttien ja Kärängän rivitalotonttien myynneissä tuovat yhteensä tavoitteen mukaisen 7 M :n myyntivoiton. Maanvuokratuottojen kasvu toteutuu kuluvanan vuonna arvioitua suurempana. Kasvu johtuu suuresta kerros- 11

12 ja rivitalotonttikysynnästä sekä elinkustannusindeksin noususta. Sisäinen valvonta Sisäisen valvonnan suunnitelmaa on toteutettu painopisteiden mukaisesti. Tuottavuusohjelman toteuttaminen ja seuranta Sähköisten palvelujen osalta on hankittu sähköinen palautejärjestelmä jaa järjestelmänn käyttöönotto on nyt käynnissä. Myös rakennusvalvonnassa on käynnistetty sähköisten palvelujen kehittämishanke. Tuottavuustavoitteita tarkastellaan taloustoteutumisen ja mittareiden avulla. Eläinlääkintähuollon palvelujen tuotteistaminen suureläinpraktiikan osalta on käynnissä ja joukkoliikenteen kilpailuttaminen etenee aikataulun mukaisesti. Taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen Talousarvion toteutumista sekä tuottavuus- ja henkilöstöohjelman toteutumista seurataan kuukausittain vas- kiinnitetään palkkamenojen ja ostopalvelujen menokehitykseen, laskutuksessa korostetaan ajantasaisuutta. Riskien tunnistaminen, analysointi ja hallinta tuualueilla sekä palvelualueen johtoryhmässä ja poikkeamiin reagoidaan välittömästi. Erityistä huomiota Lähivuosien toiminnan ja talouden hallinnan parantamiseksi on palvelualueella tehty riskikartoituss ja maaomaisuuden tuottoennuste lähivuosille markkinanäkymien perusteella. Palvelualueella on tehty CAF- laatutehtyjen järjestelmän mukaiset arvioinnit noudattaen kaupunkitasoistaa ohjeistusta. Arviointien perusteella kehittämissuunnitelmienn toteuttaminen on käynnissä. Tilaajaosaaminen Tilaajaosaamista on kehitetty mm. koulutuksen avulla. Rakentamisen palvelut on osallistunut valtakunnalli- Matkakeskusalueen toteuttaminen on ollut yhtenä TUKEFIN-kohteena. ArvonlisäveroA okäytäntöjä on selvitetty seen TUKEFIN- tuottamisohjelmaan, jossa tavoitellaan konkreettisia toimia tuottavuuden parantamiseksi. käännetyn arvonlisäveron osalta. Vetovoima, kilpailukyky ja kasvu Kriittiset me- nestystekijät Arviointikri- Tavoite teeri Vahva ja moni- keinoelämä. puolinen elin- Osaavan työvoiman saatavuus Toteutetaan nuorten yhteiskuntatakuuta yhteistyössä työ-- voimaviranomaisen, elinkeinoelämän,, oppilaitosten kanssa. Toimenpiteet Harjoittelupaik- koja ja oppiso- pimuskoulutusta lisätään Seuranta Ohjelma Henkilöstöohjel- (etenee suunnitellusti) ma Opiskelijaryhmiä on käynyt tutustumiskäynneillä ja kesällä oli muutamia har- joittelijoita. Vahva ja moni- keinoelämä. puolinen elin- Tonttitarjon- edistävä maanhan- ja monipuo- kinta, kaavoitus ja lisuus rakentaminen Kasvuohjelmaa nan riittävyys Monipuolinen asunto- ja yritystonttiekaavoi- maanhankinta kasvualueilla sekä uusien alu- tus, aktiivinen eiden rakenta- minen. (etenee hitaasti tai osittain) Pääsääntöisesti kaavatyött etenevät aikataulun mu- on käynnissä suunnitellusti, tulevissa kaavahankkeissaa onn riskejä viivästyksistä. Kerros- ja rivitalotonttiva- ranto on oleellisesti pie- kaisesi ja rakentaminen nentynyt. Maanhankinta- aktii- neuvottelut jatkuvat visesti. Kasvuohjelma 12

13 Kriittiset me- Vahva ja moni- puolinen elin- keinoelämä. nestystekijät Innovaatio- ja Kampus-kärkihan van valmistelu een selvitykset ja (ei etene/ei alkanut) ki ke asemakaavoi- Savilahden alueen ase- Uuden asemakaa- Savilahden alu- opiskelukaupun- tuksen käynnis- neselvityksiä ei ole aloi- makaavoitustaa ja liiken- täminenn tettu maanhankintatilan- viivästymisen teen ja osayleiskaavan vuoksi. Arviointikri- Tavoite teeri Toimenpiteet Seuranta Ohjelma Tonttitarjon- Asemakaavoitettuja Lähiöiden täy- Kasvuohjelma täydennysrakenta- dennysrakenta- (etenee hitaasti tai osittain) ja monipuo- misalueita on tarjolla misen ja ympä- Puijonlaaksonn etelärinteenn lisuus usealla alueella. ristön paranta- asemakaavann aikataulu on misen suunnitte- viivästynyt ja myös Särki- nan riittävyys lua jatketaan. niemen täydennysraken- Olemassa olevia tamisalueen asemakaa- siirtyy. taajamia kehite- voituksen aloitus tään olemassa olevan infran ja palvelutarjonnan hyödyntämiseksi. Vahva ja moni- keinoelämä. puolinen elin- Tonttitarjon- tysalueiden kehittä- ja monipuo- minen Matkailu- ja virkis- nan riittävyys lisuus Tahkon ja Puijon alueiden kehit- täminenn (etenee hitaasti tai osittain) Tahkon alueenn selvitys on käynnissä, Puijon alueen selvityksiä ei ole jatkettu. Kasvuohjelma Kasvuohjelma Yhteistyö ja verkostot. Aktiivinen vaikuttami- nen kaupun- kiverkostois- sa ja pelin- kuntaken- rakentaja tässä Kuopio toimii aktiivi- täminenn muiden Yhteistyön kehit- - sestii toiminnallisen (etenee suunnitellusti) kaupunkiseudun suurten kaupun- sekä Maaliskuussa järjestettiin kuntien kanssa yh- kien kanssa Kuopiossa valtakunnalliset teistyön syventämi- ventäminen mistellaan Metsä- ja vi- yhteistyön sy- maanmittauspäivät ja val- seksi ja kuntarajojen poistamiseksi seudun muiden herpäiviä. On osallistuttu kuntien kanssa Kehto-foorumin toimintaann sekä UF-hankkeeseen. Kuopio hoitaa Suonenjoenn kiinteistönmuodostuksen toimitustuotannon. Yhteistyö ja verkostot. Aktiivinen vaikuttami- nen kaupun- kiverkostois- sa ja pelin- kuntaken- rakentaja tässä Kuopio toimii aktiivi- vään kehitykseen (etenee suunnitellusti) punkien verkostossa ja ilmastoon liit- Yhteistyö kestä- sestii suurten kau- Yhteistyötä mm. kuntien tyvissä hank- ilmastokampanjan kautta keissa Tuottavuusoh- jelma 13

14 Asukkaat ja palvelut Kriittiset menestystekijät Tulevaisuuteen suunnattu ja kestä- Arviointikri- Keskus- ta-alueen teeri Tavoite Keskusta-alue een strategisten vä kaupunkiraken- elinvoiman ja hankkeiden ne. rakentamis- edistäminen suunnitelman n tehokkuuden lisääminen mukaisesti Toimenpiteet Seuranta Kävelykes- kustan toteut- lin- (etenee suunnitellusti) taminen, Kävelykeskustann toteutta- alueen ja-autoasema minen etenee. n alueen ke- Linja-autoaseman hittäminen matkakes- ja asemakaava-ehdotus oli kukseksi toukokuussa kaupunkira- käsitte- työpaik- kennelautakunnan ka-alueeksi, lyssä, Puutarhakadun ja Kuntolaakson linja-autokentätelmat ovat valmiit ja ra- suunni- alueen kehit- sekä täminenn kentaminen on alkanut. Väinölännie- men puis- kartoitus on tehty. Väinölänniemen puusto- tosaneeraus Ohjelma Kasvuohjelma a Tulevaisuuteen suunnattu ja kestä- vä kaupunkiraken- ne. Lähiöiden ja Kehitetään liitos- Karttulan ja kylien oma- ja leimaisuus täydennys- kes- kuntien keskuksianilsiän kusten ase- makaavojen rakentaminen tarkistaminen ja yleisten alueiden suunnittelun aloitus (etenee hitaasti tai osittain) Karttulan keskustan ase- on käynnissä. Nilsiässä on makaavan tarkistaminen laadittu tonttikohtaisia asemakaavan muutoksia. Kasvuohjelma a Tulevaisuuteen suunnattu ja kestä- vä kaupunkiraken- ne. Joukkolii- toi- kenteen mivuus ja edullisuus Joukkoliikenteen kilpailutus onnis- tuu ja täyttää Kuopion asetta- mat tavoitteet. Joukkoliiken- teen kilpailu- tus Tuottavuusohjelma (etenee suunnitellusti) Joukkoliikenteen kilpailutus on käynnissä. Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut. Ennakoiva ja ennaltaeh- pal- käisevä velurakenne Terveellinen työ- ja elinympäristö Esteettömyy- den, liikenne- ja terveelli- syyden edis- turvallisuuden täminenn suunnittelus- sa, rakenta- misessa ja kunnossapi- dossa (etenee suunnitellusti) Esteettömyys otetaan huomioon suunnittelussa, rakentamisessa ja kun- ohjel- nossapidossa. Liikennepoliittisen man laatiminen yhdessä strategisen maankäytön suunnittelun kanssa on siirretty vuodelle Tuottavuusohjelma Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut. Palvelujen asiakasläh- töisyys Sähköisiä palve- Sähköisten luja sekä säh- palvelujen köistä palaute- kehittäminen järjestelmää ke- nen sekä pa- ja laajentami- hitetään edelleen. Sähköisten pal- lautejärjes- velujen kehittä- tuottavuutta pa- rantavat ja vaitelmähanmisessä kinta ensisijaisia ovat (etenee suunnitellusti) Palautejärjestelmän käyt- käyn- töönottoprojekti on nistetty. E-lomakkeiden käyttöönottoa on laajen- hake- nettu, mm. tonttien misessa on E-lomake otettu käyttöön sähköiseksi vaihtoehdoksi. Rakennus- Tuottavuusohjelma 14

15 Kriittiset menestystekijät Arviointikri- teeri Tavoite kuttavimmat hankkeet. Toimenpiteet Seuranta valvonnan sähköisen asihanke on ointijärjestelmän meneillään (ympäristömi- nisteriön pilottihanke). Ohjelma Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut. Palvelu- järjestöjen ja yritysten kumppanuus kanssa Edistetään asukkaiden omaehtoista toi- mintaa Talkoorahan ja muiden kannustimien käyttö. Ko- tiedotuksessa ja neuvon- nassa oma- ehtoisen ym- rostetaan päristön hoi- totyön merki- tystä asuin- viihtyisyyden ja luonnon monimuotoi- suuden edis- ympäristön tämisessä. (etenee suunnitellusti) Talkoorahan käyttö on tehostunut aktiivisen tie- dottamisen ansiosta. Tuottavuusohjelma Resurssit, johtaminen ja henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikri- teeri Tavoite Riittävä taloudelli- Tuottavien ja Tilojen käytön nen liikkumavara. tuottavuutta tehokkuutta t pa- lisäävien rannetaan. r Tar- toimenpitei- peettomiksi käy- den vistä tiloista luo- rahoitusmallit vutaan. Toimenpiteet Seuranta Toimivat tila- ja ratkaisut aktiivinen myyntityö (etenee hitaasti tai osit- seu- tain) Myyntityötä ja -työn rantaa on aktivoitu kiin- teistökehitysryhmässä. Ohjelma Tuottavuusohjelma Kannustavaa johta- minen ja henkilös- töpolitiikka. Henkilöstö- Henkilöstön Henkilöstön osaaminen, määrä ja j ra- suunnittelun (etenee suunnitellusti) toteuttaminen määrä, rakenne kenne sopeu- Toiminta on henkilöstö- nisaation tehtä- toa vastaavaksi ja sijoittelu orga- tetaan tuotan- suunnitelman mukaista. viin vastaavat sekä kehitetään määriteltyä pal- uusia toiminta- velutasoa, en- tapoja palvelu- nakoituja palve- jen tuottami- lutarve- ja toi- seksi mintatapamu uu- toksia. t Suunniteltu 200 htv:n vähennys toteutuu t vuoteen 2016 mennessä. Henkilöstöohjelma Kannustavaa johta- minen ja henkilös- töpolitiikka. Kannustavan palkkauksen kehittäminen Palvelujen tuot- palkkausjär- tehokkaammt min ja jestelmän ke- Kannustavan taminen t entistä taloudellisemt mmin hittäminen, tulospalkkaut sta edellytyksien (etenee hitaasti tai ositon edis- tain) Tehtäväkiertoa tettyy ja koulutusmäärä- Henkilöstöohjelma 15

16 Kriittiset menestystekijät Arviointikri- teeri Tavoite Toimenpiteet Seuranta ja henkilökoh- parantaminen rahoja on suunnattu taista t palkkaa tehtäväkierrolle moniosaamisenn kehittä- käyttämällä. sekä monitai- miseen. Palkkausjärje es- keminen johdonmukaises- ti t johtamisenn välineenä kau- pungin strate- gisten tavoittei- den saavuttami- seksi, työhyvin- voinnin edistä- miseksi ja työ- motivaation pa- rantamiseksir toisuuden tu- telmää t käytetään i Ohjelma Kannustavaa johta- minen ja henkilös- töpolitiikka. Henkilöstön suunnitelmal- kehittä- linen minen Henkilöstön Tunnistetaan osaamisen joh- osaamisen kaupungin stra- kehittämisen tegisiin t paino- tarpeet ja laa- henkilöstön taminen t perustuu pisteisiin ja toi- stön telmat ditaan suunni- mintaympäris muutoksiin sekä tuottavuusoht h- jelman toteutta- miseen Henkilöstöohjelma (etenee suunnitellusti) Henkilöstön kehittämis- palvelualueen esimiehiä on osallistunut aktiivisesti henkilöstöjohtamisella huipulle -hankkeen työ- suunnitelmia laaditaan, pajoihin. Kannustavaa johta- minen ja henkilös- töpolitiikka. Työhyvin- jat- voinnin kuva paran- tuminen Henkilöstön työ- on suunnitel- Työyhteisöjen kehittä- tavoitteellistat a ja mallistaa vas- Työhyvinvoin- (etenee suunnitellusti) johtaminen on Henkilöstöohjelma hyvinvoinnin nin edistäminen missuunnitelmat on tehty kokonaisvalta aista tuualueilla ja kehittämiskohk hteet on valittu 16

17 Kaupunkiympäristön palvelualue Toimenpiteet 2013 Vastuuhenkilöt Toimenpiteiden toteutuminen Lomaraha tai vast. säästöt Kaikki esimiehet Toteutuu Ostopalvelujen vähentäminen Kaikki asiakkuusjohtajat Toteutuu 17 Muut säästöt (mm. säästöt pienissä hankinnoissa, matkustamisessa, kokouskuluissa) Kaikki asiakkuusjohtajat Toteutuu Avustusten supistaminen (vesihuolto) Suunnittelujohtaja Toteutuu Lautakuntien menot Henkilöstö ja talouspäällikkö Toteutuu Kaikki toimenpiteet viety tamuutoksina kirjanpitoon ja ennustetaan toteutuvaksi Yhteensä

18 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkankaan katsauss ajalta Toiminta Vuoden 2013 talous- ja toimintasuunnitelmien toteuttaminen on edellyttänyt merkittäviä toiminnallisia so- edel- peuttamistoimenpiteitä sekä maksujen ja taksojen tarkistamista. Palveluverkostoon on tehty talouden lyttämät vähennykset ja henkilöstösuunnitelmia on mukautettu taloudellisten reunaehtojen mukaisesti. Kävi- jämäärät ovat osittain jopa ylittäneett ennusteet. Kansalaisopisto on laajentunut, kun Koillis-Savon alueopisto järjestää kansalaisopistopalvelut Nilsiässä, Kaavilla, Juankoskella ja Rautavaaralla. Tilavarauspalvelu siirtyi henkilöstöineen kasvun ja oppimisen palvelualueelta hyvinvoinnin edistämisen pal- Vapaa-ajanpalveluiden kehittämissuunnitelman valmistelua jatketaan j vuonna 2013 muuttuneen toimintaym- päristön (mm. Nilsiän kuntaliitos) ja taloustilanteet en vuoksi. velualueen hoidettavaksi. Koulutilojen käytön ehdoista ja säännöistä päätettiin kesäkuun kokouksessa. Teatteri toimii väliaikaistiloissa Puistokoululla ja Yhteiskoululla. Teatterin hallintomallin selvitystyö valmistui ja hyvinvoinninn edistämisen lautakunnassa päätettiin, että teatteria ei yhtiöitetä. Yhteistyömahdollisuuksien selvittämistää jatketaan Musiikkikeskuksen ja mahdollisesti Kuopio Infon sekä s kaupungin asiakaspalvelupis- katta- teiden kanssa. Teatterin toiminnan suunnittelun pitkäjänteisyyden turvaamiseksi siirrytään 3-4 vuotta vaan budjetointijaksoon peruskorjauksen valmistuttua Talous ja tuottavuusohjelma Talouden sopeuttamisneuvotteluita on käyty avainprosesseittain ja niissää on etsitty uusia keinoja alentaa toimintakuluja. Toimenpiteiden tuloksena toimintakatteen ennustetaan jäävän alle talousarvion, vaikka ke- säkuussa hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen määrärahoista vähennettiin jo sopeutustoimien vuoksi Elokuun toteutumatilanne ja loppuvuodenn ennuste esitellään talouden seurantaraportissa, joka valon kehitetty mistuu Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain. Talouden ja toiminnan seurantajärjestelmiä mm. tuloskortin avulla. Palvelualueen palvelut onn tuotteistettu, mutta tuottavuuden parantaminen edellyttää palveluiden tuotteistamisen jatkamista. Sisäinen valvonta Sisäisen valvonnan suunnitelmaa on toteutettu lautakunnan hyväksymien painopisteiden mukaisesti. Vetovoima, kilpailukyky ja kasvu Kriittiset me- nestystekijät Arviointikri- Tavoite teeri Innovaatio- ja Houkuttele- Opiskelijakau- opiskelukaupun- vuus opiske- punki-imagoa ki lupaikkakun- kehitetään kau- tana. punkitasoisesti jaa yhteistyössä op- ja pilaitosten opiskelijajärjestö- jen kanssa; kehi-- opiskeli- tetään joille suunnattujaa palveluita ja ta- pahtumia. Toimenpiteet Opiskelijakaupungin imagoa vahvistavien tapahtumien kump- kaupunginn panuutta lisätään kanssa. Seuranta Ohjelma (etenee suunnitellusti) Finland Ice Marathon 2013 onnistui järjestelyiltään hyvin, Kuopio sai myös maaliskuisen Puijon Kisat 2013 mäkihypyn maail- avulla laajasti kansainvälistä näkyvyyttä. Tapahtumassa oli myös opiskelijajärjestöt uudella tavalla mukana. mancuptapahtuman Tahkon tapahtumien suunnittelussa korostuu opiskelijoiden ja opiskeli- 18

19 Kriittiset me- nestystekijät Arviointikri- Tavoite teeri Toimenpiteet Seuranta Ohjelma jajärjestöjenn huomioiminen tulevaisuudessa. Heinäkuun 2013 aikana järjestettiin työpajoja yh-- ja Korttelimuseon kanssa sekä Taidetorilla. Työpajat oli suunniteltu ja suunnattu kaikenikäisille myös opis- teistyössä Vb-valokuvauskeskuksen kelijoille. Kuopio-kuva Kasvua ja Kuopion asemaaa Tapahtumakaupunki Kuopioo tapahtuma- ja seminaari. (etenee suunnitellusti) -kuvaaa tuke- matkailukaupun- vahvistetaan. tiaalia omaavien ta- Kansainvälistä poten- Toimintasuunnitelma va markki- ja vies- Valmistaudutaann pahtumien esiin nos- kina vuodelle 2013 ja toteutu- nointi minen si-- tintä supervuoteen taminen. sältäen tapahtumakau- MM Cuo, Nuorten Kehittämisjohtoryhmä on julkaistu kaupungin 2014 (Mäkihypynn pungin palvelulupaukset, jääkiekon jatkaa Kuopio-Nilsiä tapahtumajärjestäjien MM-kisatvakisat, Jukola). punkien juhlat tuote- Kale- kokoonpanolla. Kau- nettisivuilla. taan omana palvelu- tyy Kuopio-Tahko kär- Yhteismarkkinointi keskit- Tapahtumien na. Taidelaitosten laatua kehitetäänn ohjelmisto on veto- kaupun- kiajatteluun ja alueen ta-- järjestäjien kans-- voimaista. pahtumiin. Kuopio - ta- III sa. pahtumien kaupunki Osallistutaan seminaari toteutettiin gin brändi-työhön Ilmoittautuneita osallistujia oli yhteensä 79. Supertapahtumavuosi 2014 otettiinn virallisesti Kuopio-Jukolan ja Kalevan Kisojen osalta vastaan Jämsässä ja Vaasassa Ta- pahtumakaupungin toi- vuo- minnan suunnittelu delle 2014 painottuu mm. näiden tapahtumien tuo-- ja mien imagohyötyjen verkostoitumisen mahdol- lisuuksien hyödyntämi- seen. 19

20 Asukkaat ja palvelut Kriittiset menestyste- kijät Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät pal- velut. Arviointi- kriteeri Palvelujen asiakasläh- töisyys Tavoite Osallistumisen malli-- ja en tunnistaminen tuotteistaminen. Vuo- sittain seurattavat mittarit määritellään. Osallistutaan osalli- kansalais-- suuden ja demokratian kehittä- misverkostoon. Toimenpiteet Laaditaan osallisuu- oh- denkehittämisen jelma. Järjestetään koulutusta ja tiedot- henkilöstölle, yhteis- tamista kaupungin työkumppaneille ja asukkaille. Osalli- suuden ja asukas- netti- demokratian foorumimalli. Seuranta S (etenee suunnitellusti) Etenee suunnitellusti. Ohjelma Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät pal- velut. Palvelujen asiakasläh- töisyys Palvelujen ja palve- kehittä- luverkoston minen. Palveluja ja palvelukehitetään verkostoa alueiden erilaiset tarpeet huomioiden yhteistyössä eri toi- (tar- mijoiden kanssa vekartoitus, kump- kehittä- panuuksien minen, alueellisten palvelutasojen määrittely). (etenee suunnitellusti) Jynkän J kirjaston on tarkoi- tus t siirtyä uuden Jynkän koulun yhteyteen. Selvitellään S mahdollisuutta siirtää s Neulamäen kirjasto Neulamäen koulun yhtey- teen. t Tuottavuusoh- jelma Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät pal- velut. Palvelujen asiakasläh- töisyys Sähköisten palvelujen Sähköisiä palveluja Tuottavuusoh- kehittäminen. sekä sähköisiä pa- ke- (etenee suunnitellusti) jelma lautejärjestelmiä Kirjastojen lainausauto- on Sähköisten palvelujen hitetään edelleen. maattien hankinnasta tehty t kilpailutus. kehittämisessä ensi- tuotta- sijaisia ovat Sähköistä S hyvinvointiker-- paino- vaikuttavimmat pistealueidenn mukaisesti. hankkeet. vuutta parantavat ja tomusta t päivitetään - kirjaston lainausau- hyvin- AsukasdemoA okratian netti- tomaatit foorumimalli f on käytössää ja - sähköinen sitä s kehitetään jatkuvallaa vointikertomus prosessilla. - asukasdemokratian nettifoorumimalli Reaaliaikaisen ja sähköi-- kokous- jestelmä - yhtenäinen laatujär- sen s lautakunnan käytännön asteittainen käyttöönotto. Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät pal- velut. Palvelujen asiakasläh- töisyys Jatketaan toiminnan kehittämistä asia- kasnäkökulmasta. Palvelualueuudistuk- - palvelu- sen jatkaminen: jen/toimintatapojen yhteensovittaminen - palvelulupausten yhteensovittaminen kaupunkitasoisesti - palveluprosessien kehittäminen (mu- Tuottavuusoh- jelma (etenee suunnitellusti) Kirjastoautojen asiakkai-- on to- den d keskuudessa teutettu t kysely, millaisia muita palveluja he toivovat kirjastoautoihin. YhteispalveluY uiden mahdol- lisuuksia selvitellään yh- palvelualu- dessä d muiden 20

21 Kriittiset menestyste- kijät Arviointi- Tavoite kriteeri Toimenpiteet kaan myös lähiesihenkilöstö) miehet ja Seuranta S eiden e kanssa. Ohjelma - kirjastoauton moni- käyttöisyyss Kulttuurikasvatuksen uusia toimintamallet eja tarjottu - kulttuurikasvatuksen (kohderyhminä erityisryh- uudet toimintamallit mät ja ikäihmiset) yhteisö- - liikuntapalvelusuun- taidepalvelujt ja asiakkaan käytön nitelma - päihteiden ennaltaehkäisy ja Savuton Kuopio - yhteisöllisyyden vahvistaminen kotiin: kotisairaanhoidon asiakkaille a muistelukoti- keinoinn sekä s erityisryhmille voi- käyntejä musiikin mavara- ja ratkaisukes-. keistä taidetyöskentelyä. - sisäisen viestinnän kehittäminen Liikuntapalvelusuunnitel-- on jatkettu. man tekemistä Pakka-toimimallin käyt- töönotosta t on tehty kumppanuussopimus STM:n S ja kaupungin kanssa. Toimintamallistaa on o tiedotettuu hyvinvointiryhmässä. Perustettu ky-- syntä- s ja tarjontaryhmät. Ennalta ehkäisevän päih- detyöviikon d suunnittelu käynnissä. Savuton S Kuopio-asia on nostettu esille hyvinvointi- ryhmässä. Päätetty muo- dostaa d työryhmä asiaa edistämään. e Arkeen A Voimaa itsehoito- ryhmistä 5. ryhmä aloitta- nut elokuussa vertaisoh-- 2. oh- jaajien j vetämänä. jaajakoulutusj s elo- syys- kuun vaihteessa. Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät pal- velut. Palvelukumppanuus järjestöje kanssa n Järjestött palveluiden tuottajina. Luodaan kump- panuusmalleja jär- pal- jestöjen kanssa veluiden tuottami- Puijolan sesta. Setlementti ostopalvelusopimuk- sen uusiminen. (etenee suunnitellusti) Jatkuva J prosessi, asukas- tupa- t ja kylätalosuunnitel- man yhteydessä mallin- nusta syksyllä. Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät pal- velut. Palvelukumppanuus järjestöje kanssa n Avustustoiminnan vaikuttavuutta pa- Ohjataan järjestöjen rannetaan. toimintaaa avustetta- osaltaa van toiminnan Suunnataan avustuk- (etenee suunnitellusti) hyvinvointia ja terve- sia vetovoimaisuutta, Suurimpien S avustusasiak- yttä edistäviksi (jakopriorisointi) kaiden kanssa on käyty kriteerit ja kehityskeskusteluja. tavoitteenaa toiminnan 21

22 Kriittiset menestyste- kijät Arviointi- Tavoite kriteeri Toimenpiteet kaupungin strategiann ympärivuotisuus. mukaiseksi. Seuranta S Ohjelma Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät pal- velut. Palvelukumppanuus järjestöje kanssa n Tilojen tehokkaampi ja monipuolisempi käyttö. Tilojen monikäyttöi- (etenee suunnitellusti) jelma Tuottavuusoh- syyttä ja käyttöastetta lisätään ja tilojen Jynkän J kirjaston on tarkoi- näinen maksupoli- siirtää s Neulamäen kirjasto tiikka. sähköinen varausjär- koulun yhteyteen. Tilojen käytön toi- tus t siirtyä uuden Jynkän jestelmä uudistetaan. mintamalli ja yhte- Selvitellään S mahdollisuutta Neulamäen koulun yhtey- teen. t Karttulassa on avattu asukastupa a yhteisiin tiloihin vammaispalvv velujen kans- sa. s TilamallinnusT sta jatketaan asukastupa- a - ja kylätalon yhteydessä. suunnitelmans Kasvun ja oppimisen ja hyvinvoinninn edistämisen välinen v sopimus tilojen luovuttamisesta hyväksytty hyvinvoinninn edistämisen ja j kasvun ja oppimisen lautakunnissa huhtikuussa Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät pal- velut. Palvelukumppanuus järjestöje kanssa n Jatketaan palvelujen tuotteistamista (pal- läpinäkyvyys, kilpai- velukustannusten luttamisen tuki, laa- dun vertailtavuus. Tuotteistamistyötä jatketaan mm. tulos- kortin avulla. (etenee suunnitellusti) TuotteistamiT styötä jatke-- mm. taan t kehittämällä tuloskortin t sisältöjä ja ra-- em. tie-- don d tuottamiseksi. portointivälineitä Tuottavuusoh- jelma Resurssit, johtaminen ja henkilöstö Kriittiset menestyste- kijät Riittävä taloudellinen Arviointi- kriteeri Vahva ja terve kun- Tavoite Palvelutuotanto ja talous sopeutetaan liikkumavara. tatalous tiedossa olevaan tulokehitykseen. Tuottavuusohjelman mukaiset toimet to- teutetaan talouden pitkäjänteiseksi tur- vaamiseksi. Toimenpiteet Palveluverkosto ja palvelutaso sopeute- olevien resurssien mukaiseksi. Tehdään palvelutuo- tannon tehtäväkortit (omatoimisen hyvin- taan käytettävissä voinnin palvelut). Seuranta Ohjelma Tuottavuusoh- jelma (etenee suunnitellusti) Va-paa-ajanpalveluidenkehittä mis-suunnitelma mukau-- tetaan taloudellisen ja toiminnallisen toimin- muutosten taympäristönn mukaisesti vuoden 2013 aikana. Nilsiän alueen 22

23 Kriittiset menestyste- kijät Arviointi- Tavoite kriteeri Toimenpiteet Seuranta palveluverkosto otetaan mukaan suunnitelmaan. Ohjelma Ulkoliikuntapaikka- sekä ulkoilu- ja virkistyspalve- ja hoidon taso mukautettu luiden palveluverkosto nykyisten resurssien ta- solle. Riittävä taloudellinen liikkumavara. Tuottavien Tilojen käytön tehok-- aikavälin suunnitelma (etenee suunnitellusti) vuutta lisää- Tarpeettomiksi käy- tilaverkostosta ja Laaditaan pidemmän ja tuotta- kuutta parannetaan. Kasvun ja oppimisen ja vien toimenpiteiden taan. masta käytöstä. välinen sopimus koulutilo- rahoitusmal- Tilojen käytön toimin- vistä tiloista luovu- tilojen tehokkaam- hyvinvoinninn edistämisen jen j luovuttamisesta ilta- hy- lit. tamalli ja maksupoli- käyttöön hyväksytty tiikka. vinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen lau-- takunnissa huhtikuussa Tuottavuusoh- jelma Kannustavaa johtaminen ja henkilöstöpo- litiikka. Henkilöstö- Henkilöstön osaami- Palveluiden ja toi- nen, määrä, rakennee minnan järjestelyt suunnittelun toteuttami- ja sijoittelu organisaa- talouden tasapainot- nen tion tehtäviin vastaa-- tamiseksi, henkilös- vat määriteltyä pal- tösuunnitelma tar- ennakoi- velutasoa, kastetaan ja tehdään tuja palvelutarve- ja mukautettuun palve- toimintatapamuutok- rekry- lutuotantoon sia. tointisuunnitelmat. 200 htv:nn Suunniteltu vähennys toteutuu vuoteen 2016 men- nessä. (etenee suunnitellusti) Henkilöstösuunnitelmat muokattu nykyisen talou- dellisen toimintaympäris-- tön mukaisesti. Henkilöstöoh- jelma Kannustavaa johtaminen ja henkilöstöpo- litiikka. Henkilöstön suunnitel- mallinen kehittämi- nen Henkilöstön osaami- pe- henkilöstösuunnitel- (etenee hitaasti tai osittain) jelma Osaamistaa kehitetään Henkilöstöoh- sen johtaminen rustuu kaupungin man mukaisesti. Mm. kansalaisopistossa on strategisiin painopis-- Apuna voidaan käyt- aloitettu osaamiskartoi- opettajien päristön muutoksiin karttoja. kehityskeskustelujen yh-- sekä tuottavuusoh- teydessä. teisiin ja toimintaym- tää mm. osaamis- tusten laadinta jelman toteuttamiseen Kannustavaa johtaminen ja henkilöstöpo- litiikka. Kannusta- van palkka- uksen ke- hittäminen Palvelujen tuottami- tehok- nen entistä kaammin ja taloudel-- lisemmin tulospalk- kausta ja henkilökoh-- käyt- taista palkkaa tämällä. Palkkausjärjestelmäää käytetään johdonmu-johtamisen j kaisesti välineenä kaupunginn Toteutetaan henki- Työn vaativuuden arviointi olennaisesti muuttuneissa tehtä- löstösuunnitelmaa. vissä Henkilöstöoh- jelma (etenee suunnitellusti) Kannustavaan palkkauk-- koulu- seen järjestetään tusta ja järjestelmä ra aikana. kennetaan v. 23

24 Kriittiset menestyste- kijät Arviointi- Tavoite kriteeri strategisten tavoittei-- työhyvinvoinnin edis-- tämiseksi ja työmoti- den saavuttamiseksi, vaation parantami- seksi Toimenpiteet Seuranta Ohjelma Kannustavaa johtaminen ja henkilöstöpo- litiikka. Työhyvin- voinnin jatkuva parantumi- nen Henkilöstön työhy- johtaminen vinvointiohjelmaa ja Toteutetaan työhy- vinvoinnin on tavoitteellista ja yksikkökohtaisia ke- Toimivat käytännöt kokonaisvaltaista hittämissuunnitelmia. käytössä. (etenee suunnitellusti) Työhyvinvointia edistetään mm. kehityskeskustelujen, työpaikkakokousten ja tyhy-tilaisuuksien keinoin. Työhyvinvointiasioihin reagoidaan ja tartutaan rakentavalla tavalla. Henkilöstöoh- jelma 24

25 Vuoden 2013 tasapainottaminen / Tilanne Palvelualue / vastuualue Toimenpide Taloudellinen vaikutus, nettona Vastuuhenkilö Seurantatiedot Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Toimenpiteet TA2013: Toimintatuotot 8,7 milj. Lomaraha- tai vast. säästöt (jo käsussa) - TA2013: Toimintakulut 42,0 milj. Säästöt yhteensä (TA leikkaus) * Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut Sisäisten ostopalvelujen tehostaminen (Servica/Tilakeskus/Kuntekniikan * Ohjatun hyvinvoinnin palvelut liikelaitos) Janne Hentunen toteutuu Kulttuuri- ja liikuntapolkupäivien järjestämisestä luopuminen v Heli Norja toteutuu Erityisavustusten karsinta Heli Norja toteutuu Asukastupa-, lähiö- ja kylätoiminnan kuluista säästäminen Heli Norja toteutuu Säästöä markkinointimäärärahoista, Kulttuurirohto-esitteen painosmäärää pienennetään Heli Norja toteutuu Luovutaan alueelliset kulttuuripoluttoimintamallin kehittämisestä v ja muista kulttuurituotannoista säästäminen Heli Norja toteutuu Liikuntapalvelut Heli Norja toteutuu Yleinen säästäväisyysvelvoite Heli Norja toteutuu Avoimeksi tulevat tehtävät jätetään * Taidepalvelut täyttämättä Pekka Vähäkangas toteutuu * Tapahtumapalvelut - * Johdon tukipalvelut - Yleinen säästäväisyys (matkustus, kokouskulut yms.) Pekka Vähäkangas toteutuu Lautakunta Kokouskulujen vähentäminen Pekka Vähäkangas toteutuu Henkilöstömenosäästöt Pekka Vähäkangas 25

26 Kasvun ja oppimisen palvelualue Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkankaan katsauss ajalta Toiminta Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on edennyt hyvin. Valtuuston hyväksyi Airakselan koulun lakkauttamisen lukien. Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukion ja Minna Canthin lukion yhdistämisen valmisteluu etenee. Lautakunnalle esitettiin, että Musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin lukio toteutetaan uudisrakennuksena.. Kiristynyt taloustilanne siirtää hankkeen toteuttamista. Lukiopalveluidenn kokonaistilanne sekä esi- ja perusopetuksen verkosto päi- Lau- vitetään kiristyneen talouden pohjalta. Tilavarauspalvelu siirtyi kasvun ja oppimisen palvelualueeltaa hyvinvoinninn edistämisen palvelualueelle. takunta hyväksyi palvelualueiden välisen sopimuksen koulujen tilojen käyttöön luovuttamisesta. Koulutilojen käytön ehdoista ja säännöistä päätettiin kesäkuun kokouksessa. Jynkän koulun toiminta siirtyi sisäilmaongelman vuoksi Niiralan koulun tiloihin alkaen. Hankesuun- nitelman mukaan vanhaa koulu puretaan ja uudisrakennus sijoitetaan nykyiselle tontille uuteen paikkaan. Karttulan Kissakuusen uuden koulukeskuksen suunnittelu on edennyt aikataulun mukaisesti. Peruskorjattu Pohjantien koulu otettiin käyttöön Talous ja tuottavuusohjelma Talouden sopeuttamisneuvotteluja on käyty avainprosesseittain ja niissä on etsitty uusia keinoja alentaa palvelualueen ylitysennustetta. Pidemmän aikavälin sopeuttamistoimia ovat verkostoratkaisut ja näiden osaltaa selvittämistyö on käynnistetty. Elokuun taloustilanteen toteutuminen ja loppuvuoden ennuste esitellään talouden seurantaraportissa, joka valmistuu Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain. Perusopetuksen koulujen budjettijärjestelmä on uudistettuu ja koulut saivat käyttöönsä uuden ohjelman henkilöstömenojen laskentaaa varten. Ohjelman käyttöä laajen- mm. tu- nettiin myös lukioihin vuoden 2013 aikana. Talouden ja toiminnan seurantajärjestelmiä on kehitetty loskortin avulla, valtakunnan tason vertailutietoa a talouden ja toiminnan osalta saadaan osallistumalla Kunta- liiton vetämään vertailutietohankkeeseen. Sisäinen valvonta Sisäisen valvonnan suunnitelmaa on toteutettu lautakunnassa hyväksyttyjen painopisteiden mukaisesti. Vetovoima, kilpailukyky ja kasvu Kriittiset me- Vahva ja moni- nestystekijät Arviointikri- Tavoite teeri Nuorten työl- Nuorten yhteiskun- puolinen elin- keinoelämä. listyminen tatakuun toteutta- minen. Rakennetaan erilai- sia palveluja perus- koulun jälkeiseenn nivelvaiheeseen.. Tavoitteena on, että jokainen peruskou- lun tai 2. asteen koulutuksen päättä- vällää nuorella on jatko-opiskelupaikka tai muu kiinnekohta elämään. Toimenpiteet Seuranta Etsivä nuoriso- työ; ohjaus kou- työ- (etenee suunnitellusti) lutukseen, Nuorten ohjaus- ja palve- joitteluun tai pajoille, työhar- luverkoston monialainen työryhmä työstää asiaa. muuhun sovel- tuvaan toimin- edistää taan, joka yhteiskuntaan kiinnittymistä. Ohjelma 26

27 Kriittiset me- nestystekijät Arviointikri- Tavoite teeri Toimenpiteet Seuranta Ohjelma Vahva ja moni- keinoelämä. puolinen elin- Osaavan työvoiman saatavuus Opinnäytepaikkoja tarjotaan aktiivisesti ja opiskeluharjoitte- lua ehostetaan (yri- teistyötä lisätään. tyskylä). Yritysyh- Perusopetuksen kuudennet luokat (etenee suunnitellusti) osallistuvat Yri- Työelämäyhteistyön kekäynnistynyt taan. tyskylätoimin- lukiolla hittäminen on ja jatkuu yhteistyössä Jokaisella TAT:n kanssa. on kummiyritys, yhteistyö TAT:n kanssa ja Kuo- kanssa. pion yrittäjien Asukkaat ja palvelut Kriittiset me- nestystekijät Arviointikri- Tavoite teeri Asiakaslähtöiset Palvelujen Jatketaan verkosto- ja ennaltaeh- asiakasläh- suunnitelmien toi- käisevät palvelut. töisyyss meenpanoa: perus- tetaan musiikin, ilmaisutaidon ja tanssinlukio. Toimenpiteet Nykyisen ver- kostosuunnitel- man toteuttami- päivitys. nen ja Seuranta (etenee suunnitellusti) Airakselan koulu lakkautetaan lukien. Karttulan lukion lakkaut- jat- tamisen toimenpiteet kuvat; Karttulan lukiopaik- mukana. koja ei enää yhteishaussaa m Ohjelma Tuottavuusoh- jelma Asiakaslähtöiset Palvelujen ja ennaltaeh- asiakasläh- käisevät palvelut. töisyyss Jatketaan toiminnan Palvelualueuu- jatka- Tuottavuusoh- kehittämistä asia- distuksen (etenee suunnitellusti) jelma kasnäkökulmasta. minen: Toteutetaan tukipalvelui- hen- - palvelu- kilöstö, talous, tila- ja tie- den osalta (hallinto, jen/toimintatapoj en yhteensovit- ohallinto) asiakaskysely taminenn sisäisille asiakkaille syksyn - palvelulupaus- aikana. ten yhteensovit- kaupun- taminenn Rekrytointiprosessia kehi- kitasoisesti tetään. - palveluproses- sien kehittämi- myös lähiesi- miehet ja henki- nen (mukaan löstö) - asiakkaiden ja henkilöstön mu- suun- kaanotto nitteluun, toteuarviointiin tuksen ja kehittämiseen Asiakaslähtöiset Palvelujen ja ennaltaeh- asiakasläh- käisevät palvelut. töisyyss Sähköisten palvelu- n. jen kehittäminen Sähköisiä palve- sähköi- luja sekä (etenee suunnitellusti) siä palautejär- kehite- Reaaliaikaisenn ja sähköi- kokous- jestelmiä sen lautakunnan tään edelleen. Tuottavuusoh- jelma 27

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 7550/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 7550/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 59 Asianro 7550/00.01.02.00/2015 Palvelualueorganisaation jatkokehittäminen / Kasvun ja oppimisen palvelualue Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ!

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ! Meillä osataan! VÄLITÄMME TOISISTAMME! Meillä on mahdollisuuksia! Avoimuus kunniaan! MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Henkilöstöjohtamisella huipulle Kuopion kaupungin henkilöstöohjelma 2012 2015 meillä tuetaan ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 227 30.09.2013

Kaupunginhallitus 227 30.09.2013 Kaupunginhallitus 227 30.09.2013 Lausunnon antaminen Satakunnan sairaanhoitopiirin vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta, vuoden 2014 talousarvioluonnoksesta ja investointiohjelmaluonnoksesta

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 357 Asianro 5469/02.02.02/2015 Talousarviomuutokset vuodelle 2015 Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu Talousarviomuutoksia vuodelle

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma 2013-2020 Tiivistelmä JOHDANTO Tämä dokumentti on Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman tiivistelmä ja koskee kautta 2013-2020. Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta Perusturvalautakunta 67 29.09.2010 Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta PETUR 67 Vuoden 2011 talousarvion laatimisen yhteydessä on pyydetty toimialoja esittämään myös

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari 31.1.- 1.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Espoon kaupunki ja konserni Kaupunki Konserniyhteisöt Yhteensä Tase 2011 (mrd. euroa) Toimintakulut 2011

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIAN ALUSTAVAT TAVOITTEET VUODELLE 2015

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIAN ALUSTAVAT TAVOITTEET VUODELLE 2015 KUOPION KAUPUNKISTRATEGIAN ALUSTAVAT TAVOITTEET VUODELLE 2015 Kuopion kaupungin strategisia painotuksia lähivuosille ja vuodelle 2015 on valmisteltu palvelualueiden johtoryhmien seminaarissa sekä Kuopion

Lisätiedot

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja elinkeinoelämässä on vahva usko tulevaisuuteen. Johdanto Ylitornion

Lisätiedot

Kuopion väestö Tilastotiedote 6/2015

Kuopion väestö Tilastotiedote 6/2015 Kuopion väestö 2015 - Tilastotiedote 6/2015 Kuopion virallinen väkiluku Kuopion virallinen väkiluku vuodenvaihteessa 2014/2015 oli 111 289, johon sisältyy 3746 maaninkalaista. Vuonna 2014 Kuopion ja Maaningan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornioseudun kehitykseen 7/2015

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornioseudun kehitykseen 7/2015 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornioseudun kehitykseen 7/215 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 9/215 [1] SYNTYNEET Tämän vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana on syntynyt vähemmän lapsia kuin

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekla 16.6.2015 29, liite no 10 Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Lapinlahden terveyskeskuksen peruskorjauksen jatkaminen Alapitkän

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOMUUTOSESITYKSET V / LIEKSA

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOMUUTOSESITYKSET V / LIEKSA Tekninen lautakunta 91 04.11.2015 Kaupunginhallitus 304 16.11.2015 Tekninen lautakunta 103 02.12.2015 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOMUUTOSESITYKSET V. 2015 / LIEKSA 448/10.100/2014 TEKLA 91 Lieksan kaupunginhallitus

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 151 11.05.2015. 151 Asianro 28/00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 151 11.05.2015. 151 Asianro 28/00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ 1 (1) 11.05. 151 Asianro 28/00.02.01/ Kh:n tiedonantoja Kh:lle saapuneet kirjeet: 1477/2014 Valtiovarainministeriön päätös Kuopion ja Maaningan kuntaliitoksen ICTmuutostuen

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Verkostotyön eteneminen. Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen

Verkostotyön eteneminen. Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen Verkostotyön eteneminen Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen Verkostotyön ja valmistelun perusteet Kuopion kaupunginvaltuuston 26.9.2011 71 hyväksymä Kuopion päivähoito-, koulu- ja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 Elämänlaatujaosto AIKA 26.06.2012 klo 17:00-18:30 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, Kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Aika: 17.05.2016 klo 18:00-19:50 Paikka: Valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 26 Kokouksen järjestäytyminen 3 27 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Strategiakortit 2016

Strategiakortit 2016 Kh 26.4.2016 120 Liite kh nro 1 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2016 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö LIITE 1: perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö Tekniset palvelut Markus Kannala arvot visio toiminta-ajatus Asiakaslähtöisyys,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Vihannin Kirkkojärvenrannan virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma

Vihannin Kirkkojärvenrannan virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma ALUELAUTAKUNTA 21 03.09.2015 ALUELAUTAKUNTA 3 11.02.2016 TEKNINEN LAUTAKUNTA 33 15.03.2016 Vihannin Kirkkojärvenrannan virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma 940/10.1003.100301/2016 ALUELTK 21 Vihannin

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Esimerkkejä CAF-mallin hyödyntämisestä:

Esimerkkejä CAF-mallin hyödyntämisestä: Esimerkkejä CAF-mallin hyödyntämisestä: CAF:n käytöstä Espoon sosiaali- ja terveystoimessa 6.5.2011 Kuntatalo va. kehittämispäällikkö Eeva Honkanummi, sosiaali- ja terveystoimi, Espoon kaupunki Historian

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Kokkolan seudun kuntarakenneselvitys

Kokkolan seudun kuntarakenneselvitys Kaupunginhallitus 39 19.01.2015 Kokkolan seudun kuntarakenneselvitys 664/00/01/00/2013 KH 39 Halsuan, Kaustisen, Kruunupyyn, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kunnat ja Kokkolan kaupunki käynnistivät

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Kaupunkiseutupalautetilaisuus 3.4. Messukeskus Kehittämispäällikkö Aija Tuimala PARAS -valmistelu Hämeenlinnan

Lisätiedot