VUODEN 2013 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2013 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2013:3 ISSN VUODEN 2013 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS

2

3 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö 5 Talouden seuranta ja ennuste Käyttötalouden seuranta Yhteenveto Kuopion kaupungin tuottavuusohjelman tavoitteiden seurannasta 26 Vetovoimaisuuden palvelualua 27 Kaupunkiympäristön palvelualue 32 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 42 Kasvun ja oppimisen palvelualue 54 Perusturvan palvelualue 64 Terveydenhuollon palvelualue 74 Isäntäkuntapalvelut 84 Tarkastuslautakunta 86 Konsernipalvelu 87 Tilakeskus 92 Investoinnit 99 Konserniyhteisöille asetetut tavoitteet 110 Liikelaitosten tilannekatsaukset 124 Kuopion Energia Liikelaitos 125 Kuopion Vesi Liikelaitos 131 Kallaveden Työterveys Liikelaitos 138 Kuntatekniikkaliikelaitos 142 Taseyksiköiden tilannekatsaukset 146 Pohjois-Savon pelastuslaitos 147 Konserniyhtiöiden tilannekatsaukset 154 Konserniyhteisöjen kehitys tammi-huhtikuu Kevama Oy 158 Kiinteistö-Kys Oy 165 Kuhilas Oy 171 Kuopion Energia Oy 176 Kuopio Innovation Oy 185 Kuopion Matkailupalvelu Oy 192 Kuopion Opiskelija-asunnot Oy 198 Niiralan Kulma Oy 203 Kuopion Pysäköinti Oy 208 Kiinteistö Oy Kuopion Luukas 212 Kiinteistö Oy Kuopion koulutilat 217 Itä-Suomen huoltopalvelut lky 221 Istekki Oy 229

4

5 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kuopion väestömäärä vuoden 2013 heinäkuun lopulla oli henkeä ja kasvoi tammi-heinäkuun aikana 41 hengellä. Heinäkuun loppuun mennessä syntyi 658 lasta ja kuoli 581 henkilöä. Luonnollisen väestönlisäyksen määrä oli 75 henkeä ja kuntien välisen muuttoliike oli kokonaisuutena miinuksella 149 henkeä. Nettosiirtolaisuus ulkomailta oli tammi-heinäkuun ajalta 115 henkeä. Kuopion väestökehitys on jatkunut edelleen positiivisena ja on tässä vaiheessa lähes identtinen edellisen hyvän vuoden kanssa. Pääosin syksyyn keskittyvä väestönlisäys on vielä edessäpäin ja perusennusteessa koko vuodelle arvioitu henkilön väestönlisäys näyttää ylittyvän. Kuopion seudun väkiluku lisääntyi tammi-heinäkuussa 133 henkeä. Väestönmuutokset seudun muissa kunnissa olivat: Maaningan väestömuutos -22 henkeä ja Siilinjärven 114 henkeä. Seudun väestökehitys on ollut koko vuoden hieman edellisvuotta heikompaa. Heinäkuun lopun ennakkoväkiluku Kuopion seudulla oli henkilöä. Kuopiossa valmistui tammi-heinäkuun aikana yhteensä noin 320 rakennusta ja noin 380 asuntoa. Kuopion asuntorakentaminen on keskittynyt tammi-heinäkuulla edelleen Saaristokaupungin alueelle: Lehtoniemi - Keilankantaan ja Rautaniemeen, sekä läheisille Pirtin ja Litmasen alueille. Näille alueille on valmistunut vajaat 200 asuntoa omakoti- ja rivitaloihin. Keskustan Maljalahteen, Haapaniemelle ja Nilsiän keskustaan on valmistunut yhteensä noin 150 kerrostaloasuntoa. Lisäksi on valmistunut maaseutualueelle noin 50 pientaloa ja kesämökkejä ja muita rakennuksia. Asuntotuotannon tavoitteena on vähintään 800 asunnon tuotantotaso vuosittain, mutta koko vuonna 2013 arvioidaan valmistuvan noin 940 asuntoa. Kaiken kaikkiaan tammi-heinäkuussa valmistui uusiin rakennuksiin kerrosalaneliöitä noin ja tilavuutena kuutiometriä. Kerrosalasta noin kaksi kolmannesta on asuntorakentamista ja loput on teollisuus-, liike- ja muuta rakentamista. Asuntorakentaminen yltää viime vuoden tasolle, mutta liike- ja toimistorakentaminen on edellisvuotta vähäisempää vuosi sitten valmistuneiden suurten liikerakennusten vuoksi. Vuosi sitten liikerakentamisen osuus oli noin kolmannes koko rakentamisesta ja kerrosneliöiden määrä ylsi vuoden tässä vaiheessa noin kerrosneliömetriin ja tilavuus noin 500 tuhanteen kuutioon. Kuopiossa oli heinäkuun 2013 lopulla 6208 työtöntä, mikä on 12,4 prosenttia työvoimasta. Työttömänä oli 340 henkeä enemmän kuin kesäkuussa ja vajaat 500 henkeä enemmän kuin vuosi sitten. Edelliseen heinäkuuhun verrattuna työttömyys nousi 0,8 prosenttiyksikköä, kun vastaavasti koko maan nousu oli 1,6 prosenttiyksikköä. Työttömistä lähes kolme neljäsosaa on vuotiaita työikäisiä. Kokonaistyöttömyyden noususta huolimatta 50 vuotta täyttäneiden määrä ei ole lähtenyt nousuun, vaan on pysytellyt 2000 tuntumassa. Alle 20-vuotiaita työttömiä on noin 200 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut vuoden aikana noin sadalla työttömällä ja oli heinäkuun lopulla Lomautettuja oli noin 290, joka on noin 100 lomautettua enemmän kuin vuosi sitten. Kuopion seudun työttömyysaste oli 11,7 prosenttia ja työttömänä seudulla oli henkilöä. 5

6 KÄYTTÖTALOUS 6

7 Vetovoimaisuuden palvelualue Kaupunginjohtaja Petteri Parosen katsaus ajalta Toiminta Kuntarakenteiden ja palveluyhteistyön eri prosesseja on koordinoitu sidosryhmä- ja edunvalvontapalveluiden kautta. Itse selvityksistä ovat vastanneet palveluista vastaavat palvelualueet. Nilsiän kaupungin yhdistyminen tapahtui Maaningan kunnan kanssa on jatkettu valmistautumista tulevaan yhdistymiseen, josta on tehty valtuustojen päätökset vuoden 2012 loppupuolella. Juankosken kanssa on tehty periaatepäätös käynnistää yhdistymisselvitys. Kaupungin kannalta tärkeiden edunvalvonnallisten asioiden osalta on pystytty vastaamaan esille tulleisiin asioihin kokoamalla niihin kaupungin kannalta keskeiset näkökulmat ja tiedottamalla niistä eri sidosryhmille. Tulevan innovaatiokeskittymäohjelma INKAn (Innovatiiviset kaupungit -ohjelma ) valmisteluun on osallistuttu kansallisella tasolla ja valmisteltu yksilöidympi Kuopion kehittämissuunnitelma. Asiakaspalvelun osalta tarkastellaan laajennetun asiakaspalvelun osalta kokonaisuutta, jonka asiakkuuksia ovat tapahtumajärjestäjät, asukkaat ja matkailijat samassa kokonaisuudessa. Järjestelyt käynnistetään loppuvuoden aikana. Samalla pohditaan teatterin ja musiikkikeskuksen lipunmyynnin osalta keskitettyä ratkaisua. Asiakaspalvelussa kyse on mahdollisimman asiakaslähtöisestä kokonaisuudesta, neuvonnasta ja ohjauksesta kaupungin palveluihin ja kaupungin kokonaistarjoomaan. Maakunnallisen markkinointiohjelman brändistrategia on valmistunut ja käytännön markkinointitoimenpiteet käynnistetään sekä valmistellaan markkinointi- ja viestintäsuunnitelmat sekä hankkeen laajennus. Tapahtumien vastavuoroisuusperiaatteen ja yhteistoimintamallien kehittäminen siten, että tapahtumat ovat osana kaupungin muiden tavoitteiden ja näkyvyyden yhteistoimintamallia. Vuonna 2012 Kuopion kaupungin yritysten kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 3,2 %. Vastaavalla ajanjaksolla alueen palkkasumma kasvoi 4,0 %. Koko maassa liikevaihto kasvoi 1,7 % ja palkkasumma 3,4 %. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Kuopion kaupungin yritysten kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto supistui 2,3 % vuoden takaiseen verrattuna. Koko maassa liikevaihto supistui 4,7 % vuoden takaisesta. Tammi-kesäkuussa Kuopion koko talouden palkkasumma kasvoi 3,2 %, kun koko maan vastaava kasvu oli 1,2 %. Yritystonttikysyntä on jatkunut hyvänä. Toimitilainvestointeja on käynnissä mm. Matkuksessa, Leväsellä, Pienessä Neulamäessä, Kumpusaaressa, Viestikadulla sekä keskustassa. Julkisista hankkeista suurimpia on KYS:n alueella sekä teatteritalon peruskorjaus ja laajennus keskustassa. Yrityspalvelu on ollut mukana Nilsiän alueen yritys- ja matkailuhankkeissa sekä toimintaympäristön kehittämisen suunnittelussa. Talous ja tuottavuus Kaupunkitasoisen talouden tilanteen vuoksi vetovoimaisuuden palvelualue tekee lisäsäästöjä omassa toiminnassaan kuluvana vuonna. Palvelualueen ostopalveluissa syntyy säästöä sekä markkinointi, viestintä ja asiakaspalveluyksikössä poistuu vuoden aikana 2 htv:tta. Näiden osalta on tehty tehtävien uudelleenjärjestelyjä. 7

8 Ohjelma Kasvuohjelma Kasvua ja Kuopio-kuvaa tukeva mark- ja kinointi viestintä. Kuopio-kuva Vahva ja moni- keinoelämä. puolinen elin- Vetovoima, kilpailukyky ja kasvu Kriittiset me- nestystekijät Arviointikri- Tavoite teeri Toimenpiteet Seuranta Innovaatio- ja Houkuttele- Yhteistyö opiskelija- Ylläpidetään on opiskeli- (etenee suunnitellusti) ki lupaikkakun- säännöllistä ja aktii- ja-asioiden neu- opiskelukaupun- vuus opiske- järjestöjen kanssa Opiskelija-asioiden neu- toiminta on tana vista. vottelukunnan vottelukunnann toimintaa sekä ollut suunnitellun mukaiskautta on reagoidaan esille ta. Toiminnan tuleviin yhteis- voitu reagoidaa nopeasti työtä ja vetovoi- lisää- toimiin, joilla kaupunki on maisuutta voinut kustannuksia li- opiskeli- viin avauksiin. säävästi edistää joiden kannalta tärkeiden asioiden toteutumista. Kuopioo Innvation Oy:n toiminnan kehittäminen Kuopion vetovoimaa Erilaistava brän- on Kasvuohjelma parannetaan aktiivi- luotu ja jalkau- distrategia (etenee suunnitellusti) sen Kuopio-kuvan Brändistrategian mukaisett kehittämisen ja Kuo- tioon. Brändi- onn aloitettu. Yritys- neu- tettu organisaa- operatiiviset toimenpiteet pio vetoisen maa- kunnallisen markki- strategia ottaa vottelut maakunnan kär- avulla. sen, tapahtumien yhteismarkkinointiin ovat nointihankkeen kantaa osaami- kiyritysten mukaantulosta sekä matkailun käynnissä. Alueellinen markkinointiin. lanseeraus onn käynnistettyy esiintymällä kuntakump- Hankkeen jatkovaiheen valmistelut on aloitettu. paneiden tapahtumissa. Toimenpiteistää tehty Na- yh- vigare TV:n kanssa teistuotannossa Kuopio Tahko eskaaderi, osallis- Suo- tuttu Herkkujen mi-lähiruokatapahtumaan Helsingin rautatien- torilla, aloitettu brändi- lähettiläi- tehty vies- den haku sekää tinnällisiä toimenpiteitä tapahtumiin linkittyen. Osallistuttu matkailun selvitystyön koordinointiin tavoitteena tehokas yri- mark- tysvetoinen yhteiskinointiin keskittyvä mat- kailumarkkinointi. Kuopion Innovation Palveluiden te- sekä (etenee hitaasti tai osittain) yritystoiminnan ke- hakeminen uu- Kuopio Innovation Oy:n Kasvuohjelma Oy toimii vahvasti hostaminen hittämisessä painot- innovaatiokeskit- Kuopion yhteinen esitys teen kansalliseen koordinoimanaa valmistui tuen tiedepuistonn osaamisen hyödyn- tymä-ohjelmaan. kansalliseen INKA- ohjel- menpiteisiin Kuopion omistuspohjan kansallinen eteneminen ei tämiseen sekä toi- Laajentuneen maan. INKA-ohjelman innovaatiokeskitty- mukaisten toi- ole ollut alkuvuonna arvimän vahvistamisek- menpiteiden 8

9 Kriittiset me- nestystekijät Arviointikri- Tavoite teeri si. Toimenpiteet määrittäminen ja niiden toteutta- misen aloittami- nen. Seuranta oidun mukaista. Kuopio Innovation Oy:n toiminta on edennyt suun- sille asetetut tavoitteen seurantajakson nitellusti ja saavuttanut aikana. Ohjelma Vahva ja moni- keinoelämä. puolinen elin- Saavutetta- Ylläpidetään aktii- Osallistutaan vuus ja logis- vista edunvalvontaa mm. Viitostie tiikka keskeisten liiken-- ry:n, Pro Ysitien pa-- neyhteyksien ja Nopeiden Itä- rantamiseksi ja Kuo- ratojen toimin- pion saavutettavuu- vaiku- taan sekä den lisäämiseksi. tetaan suoraan tarpeellisiin tahoihin. (etenee suunnitellusti) Osallistuttu ja vaikutettu suunnitellulla tavalla. Kasvuohjelma Vahva ja moni- keinoelämä. puolinen elin- Yritystoimin- nan kehittä- misen väli- neet ja re- surssit Yritysvaikutuksenn arviointi vakiinnute- mukaiseen laajuu- teen. taan tarkoituksen- (etenee suunnitellusti) Yritysvaikutusten arviointi onn käytössä kaikilla palvelualueilla. Kuopion yrit- uuden täjät ry on laatinut lomakkeen, joka on otettu testikäyttöön kaupun- kiympäristön palvelualu- asemakaavojen laadin- eella ensim- mäisenä nassa. - Vahva ja moni- keinoelämä. puolinen elin- Yritystoimin- nan kehittä- misen väli- neet ja re- surssit Yritystoiminnan ke- turvataan. hittämisen resurssit Tontti- ja toimiti- kilpailukykyisyy- destä ja kaupun- laresurssien gin kasvusta huolehtiminen. (etenee suunnitellusti) Yritystonttikysyntä on jat- huomioiden hyvänä. Pie- kunut suhdannetilanne nen Neulamäen alueelle toimitilojen rakentaminen jatkuu. Linja-autoaseman alueen kunnallistekniset työt ovat käynnistyneet. Savilahden alueen maa- kes- kauppa- neuvottelut ken. Kasvuohjelma Vahva ja moni- keinoelämä. puolinen elin- Vetovoimai- nen yritys- kaupunki Kaupungin kasvu- strategian toteutta- sellä yrityspalvelulla ja yrityshankinnalla. minen esimerkilli- Yrityspalvelu Kasvuohjelma palveleee Kuopi- Yrityspalvelu on mukana (etenee suunnitellusti) ossa toimivia yrityksiä ja Kuo- kehittämis- ja inves- toin- kuopiolaisten yritysten pioon sijoittuvia yrityksiä kaupun- tihankkeissa sekä sidos- koulutus- koimaa ja muiden gin palveluvali- ryhmien yritysten ja kehittä- mishankkeissa. yrityspalveluor- taan jatkuvasti. Nilsiän Yrityshankintaa suorite- ganisaatioiden palveluja hyö- Kau- alueen yritysten toimin- Tahkon dyntäen. taympäristön ja pungin palvelut 9

10 Kriittiset me- nestystekijät Arviointikri- Tavoite teeri Toimenpiteet on saavutetta- vissa yrityspal- velun kautta. Seuranta alueen kehittäminen käynnissä. Ohjelma Yhteistyö ja verkostot. Aktiivinen vaikuttami- nen kaupun- kiverkostois- sa ja pelin- kuntaken- rakentajana tässä. Kuntien välinen yh- kuntarakennetar-- kastelut mahdollis- tuvat. teistyö syvenee ja Toimitaan aktii- visesti kuntara- kenneuudistuk- sessa ja reagoi- kaupungin kan- daan Kuopion nalta tärkeisiin toiminnallisiin ja rakenteellisiin avauksiin. Kasvuohjelma (etenee suunnitellusti) Kuopio on seurannut ja osallistunut aktiivisesti kuntarakenteista käytäväää keskusteluun sekä osal- niidenn mahdollisesti edellyttämiin toimenpiteisiin. taan valmistautunut Yhteistyö ja verkostot. Aktiivinen vaikuttami- nen kaupun- kiverkostois- sa ja pelin- kuntaken- rakentajana tässä. Osallistutaan kansal- Luodaan edelly- lisen kaupunkipoli- tykset ja sisällöt tiikan toteuttami- nettelylle sekä neuvottelume- seen. muille kaupunki- politiikan toteut- tamisen toimen- ollaan piteille ja aktiivisesti mu- avauksien teke- kana uusien misessä. Kasvuohjelma (etenee suunnitellusti) Neuvottelumenettelyn edellytyksenä oleva Kuo- on pion kasvuohjelma valmistunut. Toimittu aktii-- kau- visesti kansallisissa punkipoliittisissa ryhmissä. 10

11 Kaupunkiympäristön palvelualue Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhosen katsaus ajalta Toiminta Toimintavuoden tavoitteet tullaan pääosin saavuttamaan. Valmistellut säästötoimenpiteet vaikuttavat kuitenkin palvelujen laatuun ja toimitusaikaan. Jo meneillään olevilla tuottavuustoimenpiteillä pystyttäneen kuitenkin jatkamaan keskeisten suunnitelmien ja hankkeiden toteuttamista. Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminta on ollut pääosin tavoitteiden mukaista. Suunnittelun ja rakentamisen tärkeimpiä kohteita ovat kävelykeskustan toteuttaminen, uusien asuntotonttien tuotanto mm. Saaristokaupungin alueella, täydennysrakentamisalueilla Puijonlaaksossa ja Rypysuolla. Linja-autoaseman alueen rakentaminen on aloitettu Puutarhakatuun liittyvillä töillä. Hankkeeseen on saatu merkittävä avustus Pohjois-Savon Liiton kautta. Toteutuneen Nilsiän kuntaliitoksen ohella käynnistyi Suonenjoen ja Kuopion yhteisen alueellisen ympäristönsuojelupalveluiden toiminta. Myös ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontapalveluiden myynti Rautavaaralle merkitsi toiminta-alueen laajenemista. Vuoden alussa aloitti toimintansa yhdistetty ympäristö- ja rakennuslautakunta. Asuntotuotanto on saatu nostettua strategian tavoitteiden mukaiselle tasolle, mutta tason säilyttäminen lähivuosina vaatii resurssien suuntaamista maanhankintaan sekä lisäystä investointipanokseen. Rivi- ja kerrostalotonttien määrälliset luovutustavoitteet näyttävät toteutuvan ja alkava asuntotuotanto pysynee tavoitteen mukaisen noin 800 asunnon tasolla. Kaupungin tonttivaranto on kuitenkin hupenemassa lähes kokonaan ilman panostusta tonttituotantoon ja maanhankintaan. Kunnossapitoluokituksen muutoksilla parannettiin mm. talvipyöräilymahdollisuuksia ja liikuntarajoitteisten liikkumismahdollisuuksia. Keväthiekan poisto aloitettiin aiemmin kuin muina vuosina ja katupölyä vähennettiin mm. sitomalla pölyä suolaliuoksella hyvin tuloksin. Keväällä suoritettu yhdyskuntateknisten palvelujen kyselytutkimus osoittaa asukastyytyväisyyden olevan verrattain hyvällä tasolla. Kyselyssä selvitettiin tyytyväisyyttä mm. katujen ja puistojen hoitoon, katuvalaistukseen ja jätehuoltoon. Kaupunkiympäristön palvelualue sai kesäkuussa Kynnys ry:n kunniakirjan tunnustuksena esteettömyyden edistämisestä torialueen rakennushankkeessa. Alkuvuonna on Savo-Pielisen jätelautakunnan toimesta tehty selvitystä saostus- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmästä, lautakunta tekee asiasta päätöksen kuluvan vuoden aikana. Talous ja tuottavuus Kaupungin talouden alijäämäisyyden jatkuessa käynnistettiin talouden tasapainottaminen myös kaupunkiympäristön palvelualueella ja kuluvan vuoden talousarviota leikattiin yli :lla. Palvelualueen talousarvio talouden lisäsopeutuksineen toteutunee. Erityistoimenpiteitä vaatii se, että Kuntatekniikkaliikelaitoksen sopimus ylittää budjetoidun noin :lla sillä sopimusneuvottelut saatiin päätökseen vasta talousarvion hyväksymisen jälkeen. Myös Nilsiän budjetoima :n maankäyttö- ja kehittämiskorvaus jää saamatta ja Nilsiän osalta eläinlääkärien vastaanottotilan vuokrat puuttuvat talousarviosta. Nämä pyritään kuluvana vuonna kattamaan taksojen korotuksilla, kulujen säästöillä ja maaomaisuuden muilla tuloilla kuten mm. maanvuokratuottojen kasvulla. Em. paineista johtuen vuoden 2014 suunnittelun lähtökohdat ovat tavallista haasteellisemmat. Vuodenvaihteessa järjestetyssä Maljalahden kerrostalotonttien tarjouskilpailussa saatiin hyväksyttävät tarjoukset kolmesta tontista. Kaupunki on tehnyt tonttien esirakentamisen ja tonttien rakennesuunnittelu on käynnistynyt. Tonteista on tehty kiinteistökaupan esisopimukset ja lopulliset tonttikaupat tehdään syksyllä, kun rakennussuunnittelu on valmis. Tonteista saatava myyntivoitto noin 5 M sekä mahdollinen onnistuminen Pirttiniemen omakotitonttien ja Kärängän rivitalotonttien myynneissä tuovat yhteensä tavoitteen mukaisen 7 M :n myyntivoiton. Maanvuokratuottojen kasvu toteutuu kuluvanan vuonna arvioitua suurempana. Kasvu johtuu suuresta kerros- 11

12 ja rivitalotonttikysynnästä sekä elinkustannusindeksin noususta. Sisäinen valvonta Sisäisen valvonnan suunnitelmaa on toteutettu painopisteiden mukaisesti. Tuottavuusohjelman toteuttaminen ja seuranta Sähköisten palvelujen osalta on hankittu sähköinen palautejärjestelmä jaa järjestelmänn käyttöönotto on nyt käynnissä. Myös rakennusvalvonnassa on käynnistetty sähköisten palvelujen kehittämishanke. Tuottavuustavoitteita tarkastellaan taloustoteutumisen ja mittareiden avulla. Eläinlääkintähuollon palvelujen tuotteistaminen suureläinpraktiikan osalta on käynnissä ja joukkoliikenteen kilpailuttaminen etenee aikataulun mukaisesti. Taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen Talousarvion toteutumista sekä tuottavuus- ja henkilöstöohjelman toteutumista seurataan kuukausittain vas- kiinnitetään palkkamenojen ja ostopalvelujen menokehitykseen, laskutuksessa korostetaan ajantasaisuutta. Riskien tunnistaminen, analysointi ja hallinta tuualueilla sekä palvelualueen johtoryhmässä ja poikkeamiin reagoidaan välittömästi. Erityistä huomiota Lähivuosien toiminnan ja talouden hallinnan parantamiseksi on palvelualueella tehty riskikartoituss ja maaomaisuuden tuottoennuste lähivuosille markkinanäkymien perusteella. Palvelualueella on tehty CAF- laatutehtyjen järjestelmän mukaiset arvioinnit noudattaen kaupunkitasoistaa ohjeistusta. Arviointien perusteella kehittämissuunnitelmienn toteuttaminen on käynnissä. Tilaajaosaaminen Tilaajaosaamista on kehitetty mm. koulutuksen avulla. Rakentamisen palvelut on osallistunut valtakunnalli- Matkakeskusalueen toteuttaminen on ollut yhtenä TUKEFIN-kohteena. ArvonlisäveroA okäytäntöjä on selvitetty seen TUKEFIN- tuottamisohjelmaan, jossa tavoitellaan konkreettisia toimia tuottavuuden parantamiseksi. käännetyn arvonlisäveron osalta. Vetovoima, kilpailukyky ja kasvu Kriittiset me- nestystekijät Arviointikri- Tavoite teeri Vahva ja moni- keinoelämä. puolinen elin- Osaavan työvoiman saatavuus Toteutetaan nuorten yhteiskuntatakuuta yhteistyössä työ-- voimaviranomaisen, elinkeinoelämän,, oppilaitosten kanssa. Toimenpiteet Harjoittelupaik- koja ja oppiso- pimuskoulutusta lisätään Seuranta Ohjelma Henkilöstöohjel- (etenee suunnitellusti) ma Opiskelijaryhmiä on käynyt tutustumiskäynneillä ja kesällä oli muutamia har- joittelijoita. Vahva ja moni- keinoelämä. puolinen elin- Tonttitarjon- edistävä maanhan- ja monipuo- kinta, kaavoitus ja lisuus rakentaminen Kasvuohjelmaa nan riittävyys Monipuolinen asunto- ja yritystonttiekaavoi- maanhankinta kasvualueilla sekä uusien alu- tus, aktiivinen eiden rakenta- minen. (etenee hitaasti tai osittain) Pääsääntöisesti kaavatyött etenevät aikataulun mu- on käynnissä suunnitellusti, tulevissa kaavahankkeissaa onn riskejä viivästyksistä. Kerros- ja rivitalotonttiva- ranto on oleellisesti pie- kaisesi ja rakentaminen nentynyt. Maanhankinta- aktii- neuvottelut jatkuvat visesti. Kasvuohjelma 12

13 Kriittiset me- Vahva ja moni- puolinen elin- keinoelämä. nestystekijät Innovaatio- ja Kampus-kärkihan van valmistelu een selvitykset ja (ei etene/ei alkanut) ki ke asemakaavoi- Savilahden alueen ase- Uuden asemakaa- Savilahden alu- opiskelukaupun- tuksen käynnis- neselvityksiä ei ole aloi- makaavoitustaa ja liiken- täminenn tettu maanhankintatilan- viivästymisen teen ja osayleiskaavan vuoksi. Arviointikri- Tavoite teeri Toimenpiteet Seuranta Ohjelma Tonttitarjon- Asemakaavoitettuja Lähiöiden täy- Kasvuohjelma täydennysrakenta- dennysrakenta- (etenee hitaasti tai osittain) ja monipuo- misalueita on tarjolla misen ja ympä- Puijonlaaksonn etelärinteenn lisuus usealla alueella. ristön paranta- asemakaavann aikataulu on misen suunnitte- viivästynyt ja myös Särki- nan riittävyys lua jatketaan. niemen täydennysraken- Olemassa olevia tamisalueen asemakaa- siirtyy. taajamia kehite- voituksen aloitus tään olemassa olevan infran ja palvelutarjonnan hyödyntämiseksi. Vahva ja moni- keinoelämä. puolinen elin- Tonttitarjon- tysalueiden kehittä- ja monipuo- minen Matkailu- ja virkis- nan riittävyys lisuus Tahkon ja Puijon alueiden kehit- täminenn (etenee hitaasti tai osittain) Tahkon alueenn selvitys on käynnissä, Puijon alueen selvityksiä ei ole jatkettu. Kasvuohjelma Kasvuohjelma Yhteistyö ja verkostot. Aktiivinen vaikuttami- nen kaupun- kiverkostois- sa ja pelin- kuntaken- rakentaja tässä Kuopio toimii aktiivi- täminenn muiden Yhteistyön kehit- - sestii toiminnallisen (etenee suunnitellusti) kaupunkiseudun suurten kaupun- sekä Maaliskuussa järjestettiin kuntien kanssa yh- kien kanssa Kuopiossa valtakunnalliset teistyön syventämi- ventäminen mistellaan Metsä- ja vi- yhteistyön sy- maanmittauspäivät ja val- seksi ja kuntarajojen poistamiseksi seudun muiden herpäiviä. On osallistuttu kuntien kanssa Kehto-foorumin toimintaann sekä UF-hankkeeseen. Kuopio hoitaa Suonenjoenn kiinteistönmuodostuksen toimitustuotannon. Yhteistyö ja verkostot. Aktiivinen vaikuttami- nen kaupun- kiverkostois- sa ja pelin- kuntaken- rakentaja tässä Kuopio toimii aktiivi- vään kehitykseen (etenee suunnitellusti) punkien verkostossa ja ilmastoon liit- Yhteistyö kestä- sestii suurten kau- Yhteistyötä mm. kuntien tyvissä hank- ilmastokampanjan kautta keissa Tuottavuusoh- jelma 13

14 Asukkaat ja palvelut Kriittiset menestystekijät Tulevaisuuteen suunnattu ja kestä- Arviointikri- Keskus- ta-alueen teeri Tavoite Keskusta-alue een strategisten vä kaupunkiraken- elinvoiman ja hankkeiden ne. rakentamis- edistäminen suunnitelman n tehokkuuden lisääminen mukaisesti Toimenpiteet Seuranta Kävelykes- kustan toteut- lin- (etenee suunnitellusti) taminen, Kävelykeskustann toteutta- alueen ja-autoasema minen etenee. n alueen ke- Linja-autoaseman hittäminen matkakes- ja asemakaava-ehdotus oli kukseksi toukokuussa kaupunkira- käsitte- työpaik- kennelautakunnan ka-alueeksi, lyssä, Puutarhakadun ja Kuntolaakson linja-autokentätelmat ovat valmiit ja ra- suunni- alueen kehit- sekä täminenn kentaminen on alkanut. Väinölännie- men puis- kartoitus on tehty. Väinölänniemen puusto- tosaneeraus Ohjelma Kasvuohjelma a Tulevaisuuteen suunnattu ja kestä- vä kaupunkiraken- ne. Lähiöiden ja Kehitetään liitos- Karttulan ja kylien oma- ja leimaisuus täydennys- kes- kuntien keskuksianilsiän kusten ase- makaavojen rakentaminen tarkistaminen ja yleisten alueiden suunnittelun aloitus (etenee hitaasti tai osittain) Karttulan keskustan ase- on käynnissä. Nilsiässä on makaavan tarkistaminen laadittu tonttikohtaisia asemakaavan muutoksia. Kasvuohjelma a Tulevaisuuteen suunnattu ja kestä- vä kaupunkiraken- ne. Joukkolii- toi- kenteen mivuus ja edullisuus Joukkoliikenteen kilpailutus onnis- tuu ja täyttää Kuopion asetta- mat tavoitteet. Joukkoliiken- teen kilpailu- tus Tuottavuusohjelma (etenee suunnitellusti) Joukkoliikenteen kilpailutus on käynnissä. Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut. Ennakoiva ja ennaltaeh- pal- käisevä velurakenne Terveellinen työ- ja elinympäristö Esteettömyy- den, liikenne- ja terveelli- syyden edis- turvallisuuden täminenn suunnittelus- sa, rakenta- misessa ja kunnossapi- dossa (etenee suunnitellusti) Esteettömyys otetaan huomioon suunnittelussa, rakentamisessa ja kun- ohjel- nossapidossa. Liikennepoliittisen man laatiminen yhdessä strategisen maankäytön suunnittelun kanssa on siirretty vuodelle Tuottavuusohjelma Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut. Palvelujen asiakasläh- töisyys Sähköisiä palve- Sähköisten luja sekä säh- palvelujen köistä palaute- kehittäminen järjestelmää ke- nen sekä pa- ja laajentami- hitetään edelleen. Sähköisten pal- lautejärjes- velujen kehittä- tuottavuutta pa- rantavat ja vaitelmähanmisessä kinta ensisijaisia ovat (etenee suunnitellusti) Palautejärjestelmän käyt- käyn- töönottoprojekti on nistetty. E-lomakkeiden käyttöönottoa on laajen- hake- nettu, mm. tonttien misessa on E-lomake otettu käyttöön sähköiseksi vaihtoehdoksi. Rakennus- Tuottavuusohjelma 14

15 Kriittiset menestystekijät Arviointikri- teeri Tavoite kuttavimmat hankkeet. Toimenpiteet Seuranta valvonnan sähköisen asihanke on ointijärjestelmän meneillään (ympäristömi- nisteriön pilottihanke). Ohjelma Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut. Palvelu- järjestöjen ja yritysten kumppanuus kanssa Edistetään asukkaiden omaehtoista toi- mintaa Talkoorahan ja muiden kannustimien käyttö. Ko- tiedotuksessa ja neuvon- nassa oma- ehtoisen ym- rostetaan päristön hoi- totyön merki- tystä asuin- viihtyisyyden ja luonnon monimuotoi- suuden edis- ympäristön tämisessä. (etenee suunnitellusti) Talkoorahan käyttö on tehostunut aktiivisen tie- dottamisen ansiosta. Tuottavuusohjelma Resurssit, johtaminen ja henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikri- teeri Tavoite Riittävä taloudelli- Tuottavien ja Tilojen käytön nen liikkumavara. tuottavuutta tehokkuutta t pa- lisäävien rannetaan. r Tar- toimenpitei- peettomiksi käy- den vistä tiloista luo- rahoitusmallit vutaan. Toimenpiteet Seuranta Toimivat tila- ja ratkaisut aktiivinen myyntityö (etenee hitaasti tai osit- seu- tain) Myyntityötä ja -työn rantaa on aktivoitu kiin- teistökehitysryhmässä. Ohjelma Tuottavuusohjelma Kannustavaa johta- minen ja henkilös- töpolitiikka. Henkilöstö- Henkilöstön Henkilöstön osaaminen, määrä ja j ra- suunnittelun (etenee suunnitellusti) toteuttaminen määrä, rakenne kenne sopeu- Toiminta on henkilöstö- nisaation tehtä- toa vastaavaksi ja sijoittelu orga- tetaan tuotan- suunnitelman mukaista. viin vastaavat sekä kehitetään määriteltyä pal- uusia toiminta- velutasoa, en- tapoja palvelu- nakoituja palve- jen tuottami- lutarve- ja toi- seksi mintatapamu uu- toksia. t Suunniteltu 200 htv:n vähennys toteutuu t vuoteen 2016 mennessä. Henkilöstöohjelma Kannustavaa johta- minen ja henkilös- töpolitiikka. Kannustavan palkkauksen kehittäminen Palvelujen tuot- palkkausjär- tehokkaammt min ja jestelmän ke- Kannustavan taminen t entistä taloudellisemt mmin hittäminen, tulospalkkaut sta edellytyksien (etenee hitaasti tai ositon edis- tain) Tehtäväkiertoa tettyy ja koulutusmäärä- Henkilöstöohjelma 15

16 Kriittiset menestystekijät Arviointikri- teeri Tavoite Toimenpiteet Seuranta ja henkilökoh- parantaminen rahoja on suunnattu taista t palkkaa tehtäväkierrolle moniosaamisenn kehittä- käyttämällä. sekä monitai- miseen. Palkkausjärje es- keminen johdonmukaises- ti t johtamisenn välineenä kau- pungin strate- gisten tavoittei- den saavuttami- seksi, työhyvin- voinnin edistä- miseksi ja työ- motivaation pa- rantamiseksir toisuuden tu- telmää t käytetään i Ohjelma Kannustavaa johta- minen ja henkilös- töpolitiikka. Henkilöstön suunnitelmal- kehittä- linen minen Henkilöstön Tunnistetaan osaamisen joh- osaamisen kaupungin stra- kehittämisen tegisiin t paino- tarpeet ja laa- henkilöstön taminen t perustuu pisteisiin ja toi- stön telmat ditaan suunni- mintaympäris muutoksiin sekä tuottavuusoht h- jelman toteutta- miseen Henkilöstöohjelma (etenee suunnitellusti) Henkilöstön kehittämis- palvelualueen esimiehiä on osallistunut aktiivisesti henkilöstöjohtamisella huipulle -hankkeen työ- suunnitelmia laaditaan, pajoihin. Kannustavaa johta- minen ja henkilös- töpolitiikka. Työhyvin- jat- voinnin kuva paran- tuminen Henkilöstön työ- on suunnitel- Työyhteisöjen kehittä- tavoitteellistat a ja mallistaa vas- Työhyvinvoin- (etenee suunnitellusti) johtaminen on Henkilöstöohjelma hyvinvoinnin nin edistäminen missuunnitelmat on tehty kokonaisvalta aista tuualueilla ja kehittämiskohk hteet on valittu 16

17 Kaupunkiympäristön palvelualue Toimenpiteet 2013 Vastuuhenkilöt Toimenpiteiden toteutuminen Lomaraha tai vast. säästöt Kaikki esimiehet Toteutuu Ostopalvelujen vähentäminen Kaikki asiakkuusjohtajat Toteutuu 17 Muut säästöt (mm. säästöt pienissä hankinnoissa, matkustamisessa, kokouskuluissa) Kaikki asiakkuusjohtajat Toteutuu Avustusten supistaminen (vesihuolto) Suunnittelujohtaja Toteutuu Lautakuntien menot Henkilöstö ja talouspäällikkö Toteutuu Kaikki toimenpiteet viety tamuutoksina kirjanpitoon ja ennustetaan toteutuvaksi Yhteensä

18 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkankaan katsauss ajalta Toiminta Vuoden 2013 talous- ja toimintasuunnitelmien toteuttaminen on edellyttänyt merkittäviä toiminnallisia so- edel- peuttamistoimenpiteitä sekä maksujen ja taksojen tarkistamista. Palveluverkostoon on tehty talouden lyttämät vähennykset ja henkilöstösuunnitelmia on mukautettu taloudellisten reunaehtojen mukaisesti. Kävi- jämäärät ovat osittain jopa ylittäneett ennusteet. Kansalaisopisto on laajentunut, kun Koillis-Savon alueopisto järjestää kansalaisopistopalvelut Nilsiässä, Kaavilla, Juankoskella ja Rautavaaralla. Tilavarauspalvelu siirtyi henkilöstöineen kasvun ja oppimisen palvelualueelta hyvinvoinnin edistämisen pal- Vapaa-ajanpalveluiden kehittämissuunnitelman valmistelua jatketaan j vuonna 2013 muuttuneen toimintaym- päristön (mm. Nilsiän kuntaliitos) ja taloustilanteet en vuoksi. velualueen hoidettavaksi. Koulutilojen käytön ehdoista ja säännöistä päätettiin kesäkuun kokouksessa. Teatteri toimii väliaikaistiloissa Puistokoululla ja Yhteiskoululla. Teatterin hallintomallin selvitystyö valmistui ja hyvinvoinninn edistämisen lautakunnassa päätettiin, että teatteria ei yhtiöitetä. Yhteistyömahdollisuuksien selvittämistää jatketaan Musiikkikeskuksen ja mahdollisesti Kuopio Infon sekä s kaupungin asiakaspalvelupis- katta- teiden kanssa. Teatterin toiminnan suunnittelun pitkäjänteisyyden turvaamiseksi siirrytään 3-4 vuotta vaan budjetointijaksoon peruskorjauksen valmistuttua Talous ja tuottavuusohjelma Talouden sopeuttamisneuvotteluita on käyty avainprosesseittain ja niissää on etsitty uusia keinoja alentaa toimintakuluja. Toimenpiteiden tuloksena toimintakatteen ennustetaan jäävän alle talousarvion, vaikka ke- säkuussa hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen määrärahoista vähennettiin jo sopeutustoimien vuoksi Elokuun toteutumatilanne ja loppuvuodenn ennuste esitellään talouden seurantaraportissa, joka valon kehitetty mistuu Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain. Talouden ja toiminnan seurantajärjestelmiä mm. tuloskortin avulla. Palvelualueen palvelut onn tuotteistettu, mutta tuottavuuden parantaminen edellyttää palveluiden tuotteistamisen jatkamista. Sisäinen valvonta Sisäisen valvonnan suunnitelmaa on toteutettu lautakunnan hyväksymien painopisteiden mukaisesti. Vetovoima, kilpailukyky ja kasvu Kriittiset me- nestystekijät Arviointikri- Tavoite teeri Innovaatio- ja Houkuttele- Opiskelijakau- opiskelukaupun- vuus opiske- punki-imagoa ki lupaikkakun- kehitetään kau- tana. punkitasoisesti jaa yhteistyössä op- ja pilaitosten opiskelijajärjestö- jen kanssa; kehi-- opiskeli- tetään joille suunnattujaa palveluita ja ta- pahtumia. Toimenpiteet Opiskelijakaupungin imagoa vahvistavien tapahtumien kump- kaupunginn panuutta lisätään kanssa. Seuranta Ohjelma (etenee suunnitellusti) Finland Ice Marathon 2013 onnistui järjestelyiltään hyvin, Kuopio sai myös maaliskuisen Puijon Kisat 2013 mäkihypyn maail- avulla laajasti kansainvälistä näkyvyyttä. Tapahtumassa oli myös opiskelijajärjestöt uudella tavalla mukana. mancuptapahtuman Tahkon tapahtumien suunnittelussa korostuu opiskelijoiden ja opiskeli- 18

19 Kriittiset me- nestystekijät Arviointikri- Tavoite teeri Toimenpiteet Seuranta Ohjelma jajärjestöjenn huomioiminen tulevaisuudessa. Heinäkuun 2013 aikana järjestettiin työpajoja yh-- ja Korttelimuseon kanssa sekä Taidetorilla. Työpajat oli suunniteltu ja suunnattu kaikenikäisille myös opis- teistyössä Vb-valokuvauskeskuksen kelijoille. Kuopio-kuva Kasvua ja Kuopion asemaaa Tapahtumakaupunki Kuopioo tapahtuma- ja seminaari. (etenee suunnitellusti) -kuvaaa tuke- matkailukaupun- vahvistetaan. tiaalia omaavien ta- Kansainvälistä poten- Toimintasuunnitelma va markki- ja vies- Valmistaudutaann pahtumien esiin nos- kina vuodelle 2013 ja toteutu- nointi minen si-- tintä supervuoteen taminen. sältäen tapahtumakau- MM Cuo, Nuorten Kehittämisjohtoryhmä on julkaistu kaupungin 2014 (Mäkihypynn pungin palvelulupaukset, jääkiekon jatkaa Kuopio-Nilsiä tapahtumajärjestäjien MM-kisatvakisat, Jukola). punkien juhlat tuote- Kale- kokoonpanolla. Kau- nettisivuilla. taan omana palvelu- tyy Kuopio-Tahko kär- Yhteismarkkinointi keskit- Tapahtumien na. Taidelaitosten laatua kehitetäänn ohjelmisto on veto- kaupun- kiajatteluun ja alueen ta-- järjestäjien kans-- voimaista. pahtumiin. Kuopio - ta- III sa. pahtumien kaupunki Osallistutaan seminaari toteutettiin gin brändi-työhön Ilmoittautuneita osallistujia oli yhteensä 79. Supertapahtumavuosi 2014 otettiinn virallisesti Kuopio-Jukolan ja Kalevan Kisojen osalta vastaan Jämsässä ja Vaasassa Ta- pahtumakaupungin toi- vuo- minnan suunnittelu delle 2014 painottuu mm. näiden tapahtumien tuo-- ja mien imagohyötyjen verkostoitumisen mahdol- lisuuksien hyödyntämi- seen. 19

20 Asukkaat ja palvelut Kriittiset menestyste- kijät Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät pal- velut. Arviointi- kriteeri Palvelujen asiakasläh- töisyys Tavoite Osallistumisen malli-- ja en tunnistaminen tuotteistaminen. Vuo- sittain seurattavat mittarit määritellään. Osallistutaan osalli- kansalais-- suuden ja demokratian kehittä- misverkostoon. Toimenpiteet Laaditaan osallisuu- oh- denkehittämisen jelma. Järjestetään koulutusta ja tiedot- henkilöstölle, yhteis- tamista kaupungin työkumppaneille ja asukkaille. Osalli- suuden ja asukas- netti- demokratian foorumimalli. Seuranta S (etenee suunnitellusti) Etenee suunnitellusti. Ohjelma Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät pal- velut. Palvelujen asiakasläh- töisyys Palvelujen ja palve- kehittä- luverkoston minen. Palveluja ja palvelukehitetään verkostoa alueiden erilaiset tarpeet huomioiden yhteistyössä eri toi- (tar- mijoiden kanssa vekartoitus, kump- kehittä- panuuksien minen, alueellisten palvelutasojen määrittely). (etenee suunnitellusti) Jynkän J kirjaston on tarkoi- tus t siirtyä uuden Jynkän koulun yhteyteen. Selvitellään S mahdollisuutta siirtää s Neulamäen kirjasto Neulamäen koulun yhtey- teen. t Tuottavuusoh- jelma Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät pal- velut. Palvelujen asiakasläh- töisyys Sähköisten palvelujen Sähköisiä palveluja Tuottavuusoh- kehittäminen. sekä sähköisiä pa- ke- (etenee suunnitellusti) jelma lautejärjestelmiä Kirjastojen lainausauto- on Sähköisten palvelujen hitetään edelleen. maattien hankinnasta tehty t kilpailutus. kehittämisessä ensi- tuotta- sijaisia ovat Sähköistä S hyvinvointiker-- paino- vaikuttavimmat pistealueidenn mukaisesti. hankkeet. vuutta parantavat ja tomusta t päivitetään - kirjaston lainausau- hyvin- AsukasdemoA okratian netti- tomaatit foorumimalli f on käytössää ja - sähköinen sitä s kehitetään jatkuvallaa vointikertomus prosessilla. - asukasdemokratian nettifoorumimalli Reaaliaikaisen ja sähköi-- kokous- jestelmä - yhtenäinen laatujär- sen s lautakunnan käytännön asteittainen käyttöönotto. Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät pal- velut. Palvelujen asiakasläh- töisyys Jatketaan toiminnan kehittämistä asia- kasnäkökulmasta. Palvelualueuudistuk- - palvelu- sen jatkaminen: jen/toimintatapojen yhteensovittaminen - palvelulupausten yhteensovittaminen kaupunkitasoisesti - palveluprosessien kehittäminen (mu- Tuottavuusoh- jelma (etenee suunnitellusti) Kirjastoautojen asiakkai-- on to- den d keskuudessa teutettu t kysely, millaisia muita palveluja he toivovat kirjastoautoihin. YhteispalveluY uiden mahdol- lisuuksia selvitellään yh- palvelualu- dessä d muiden 20

21 Kriittiset menestyste- kijät Arviointi- Tavoite kriteeri Toimenpiteet kaan myös lähiesihenkilöstö) miehet ja Seuranta S eiden e kanssa. Ohjelma - kirjastoauton moni- käyttöisyyss Kulttuurikasvatuksen uusia toimintamallet eja tarjottu - kulttuurikasvatuksen (kohderyhminä erityisryh- uudet toimintamallit mät ja ikäihmiset) yhteisö- - liikuntapalvelusuun- taidepalvelujt ja asiakkaan käytön nitelma - päihteiden ennaltaehkäisy ja Savuton Kuopio - yhteisöllisyyden vahvistaminen kotiin: kotisairaanhoidon asiakkaille a muistelukoti- keinoinn sekä s erityisryhmille voi- käyntejä musiikin mavara- ja ratkaisukes-. keistä taidetyöskentelyä. - sisäisen viestinnän kehittäminen Liikuntapalvelusuunnitel-- on jatkettu. man tekemistä Pakka-toimimallin käyt- töönotosta t on tehty kumppanuussopimus STM:n S ja kaupungin kanssa. Toimintamallistaa on o tiedotettuu hyvinvointiryhmässä. Perustettu ky-- syntä- s ja tarjontaryhmät. Ennalta ehkäisevän päih- detyöviikon d suunnittelu käynnissä. Savuton S Kuopio-asia on nostettu esille hyvinvointi- ryhmässä. Päätetty muo- dostaa d työryhmä asiaa edistämään. e Arkeen A Voimaa itsehoito- ryhmistä 5. ryhmä aloitta- nut elokuussa vertaisoh-- 2. oh- jaajien j vetämänä. jaajakoulutusj s elo- syys- kuun vaihteessa. Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät pal- velut. Palvelukumppanuus järjestöje kanssa n Järjestött palveluiden tuottajina. Luodaan kump- panuusmalleja jär- pal- jestöjen kanssa veluiden tuottami- Puijolan sesta. Setlementti ostopalvelusopimuk- sen uusiminen. (etenee suunnitellusti) Jatkuva J prosessi, asukas- tupa- t ja kylätalosuunnitel- man yhteydessä mallin- nusta syksyllä. Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät pal- velut. Palvelukumppanuus järjestöje kanssa n Avustustoiminnan vaikuttavuutta pa- Ohjataan järjestöjen rannetaan. toimintaaa avustetta- osaltaa van toiminnan Suunnataan avustuk- (etenee suunnitellusti) hyvinvointia ja terve- sia vetovoimaisuutta, Suurimpien S avustusasiak- yttä edistäviksi (jakopriorisointi) kaiden kanssa on käyty kriteerit ja kehityskeskusteluja. tavoitteenaa toiminnan 21

22 Kriittiset menestyste- kijät Arviointi- Tavoite kriteeri Toimenpiteet kaupungin strategiann ympärivuotisuus. mukaiseksi. Seuranta S Ohjelma Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät pal- velut. Palvelukumppanuus järjestöje kanssa n Tilojen tehokkaampi ja monipuolisempi käyttö. Tilojen monikäyttöi- (etenee suunnitellusti) jelma Tuottavuusoh- syyttä ja käyttöastetta lisätään ja tilojen Jynkän J kirjaston on tarkoi- näinen maksupoli- siirtää s Neulamäen kirjasto tiikka. sähköinen varausjär- koulun yhteyteen. Tilojen käytön toi- tus t siirtyä uuden Jynkän jestelmä uudistetaan. mintamalli ja yhte- Selvitellään S mahdollisuutta Neulamäen koulun yhtey- teen. t Karttulassa on avattu asukastupa a yhteisiin tiloihin vammaispalvv velujen kans- sa. s TilamallinnusT sta jatketaan asukastupa- a - ja kylätalon yhteydessä. suunnitelmans Kasvun ja oppimisen ja hyvinvoinninn edistämisen välinen v sopimus tilojen luovuttamisesta hyväksytty hyvinvoinninn edistämisen ja j kasvun ja oppimisen lautakunnissa huhtikuussa Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät pal- velut. Palvelukumppanuus järjestöje kanssa n Jatketaan palvelujen tuotteistamista (pal- läpinäkyvyys, kilpai- velukustannusten luttamisen tuki, laa- dun vertailtavuus. Tuotteistamistyötä jatketaan mm. tulos- kortin avulla. (etenee suunnitellusti) TuotteistamiT styötä jatke-- mm. taan t kehittämällä tuloskortin t sisältöjä ja ra-- em. tie-- don d tuottamiseksi. portointivälineitä Tuottavuusoh- jelma Resurssit, johtaminen ja henkilöstö Kriittiset menestyste- kijät Riittävä taloudellinen Arviointi- kriteeri Vahva ja terve kun- Tavoite Palvelutuotanto ja talous sopeutetaan liikkumavara. tatalous tiedossa olevaan tulokehitykseen. Tuottavuusohjelman mukaiset toimet to- teutetaan talouden pitkäjänteiseksi tur- vaamiseksi. Toimenpiteet Palveluverkosto ja palvelutaso sopeute- olevien resurssien mukaiseksi. Tehdään palvelutuo- tannon tehtäväkortit (omatoimisen hyvin- taan käytettävissä voinnin palvelut). Seuranta Ohjelma Tuottavuusoh- jelma (etenee suunnitellusti) Va-paa-ajanpalveluidenkehittä mis-suunnitelma mukau-- tetaan taloudellisen ja toiminnallisen toimin- muutosten taympäristönn mukaisesti vuoden 2013 aikana. Nilsiän alueen 22

23 Kriittiset menestyste- kijät Arviointi- Tavoite kriteeri Toimenpiteet Seuranta palveluverkosto otetaan mukaan suunnitelmaan. Ohjelma Ulkoliikuntapaikka- sekä ulkoilu- ja virkistyspalve- ja hoidon taso mukautettu luiden palveluverkosto nykyisten resurssien ta- solle. Riittävä taloudellinen liikkumavara. Tuottavien Tilojen käytön tehok-- aikavälin suunnitelma (etenee suunnitellusti) vuutta lisää- Tarpeettomiksi käy- tilaverkostosta ja Laaditaan pidemmän ja tuotta- kuutta parannetaan. Kasvun ja oppimisen ja vien toimenpiteiden taan. masta käytöstä. välinen sopimus koulutilo- rahoitusmal- Tilojen käytön toimin- vistä tiloista luovu- tilojen tehokkaam- hyvinvoinninn edistämisen jen j luovuttamisesta ilta- hy- lit. tamalli ja maksupoli- käyttöön hyväksytty tiikka. vinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen lau-- takunnissa huhtikuussa Tuottavuusoh- jelma Kannustavaa johtaminen ja henkilöstöpo- litiikka. Henkilöstö- Henkilöstön osaami- Palveluiden ja toi- nen, määrä, rakennee minnan järjestelyt suunnittelun toteuttami- ja sijoittelu organisaa- talouden tasapainot- nen tion tehtäviin vastaa-- tamiseksi, henkilös- vat määriteltyä pal- tösuunnitelma tar- ennakoi- velutasoa, kastetaan ja tehdään tuja palvelutarve- ja mukautettuun palve- toimintatapamuutok- rekry- lutuotantoon sia. tointisuunnitelmat. 200 htv:nn Suunniteltu vähennys toteutuu vuoteen 2016 men- nessä. (etenee suunnitellusti) Henkilöstösuunnitelmat muokattu nykyisen talou- dellisen toimintaympäris-- tön mukaisesti. Henkilöstöoh- jelma Kannustavaa johtaminen ja henkilöstöpo- litiikka. Henkilöstön suunnitel- mallinen kehittämi- nen Henkilöstön osaami- pe- henkilöstösuunnitel- (etenee hitaasti tai osittain) jelma Osaamistaa kehitetään Henkilöstöoh- sen johtaminen rustuu kaupungin man mukaisesti. Mm. kansalaisopistossa on strategisiin painopis-- Apuna voidaan käyt- aloitettu osaamiskartoi- opettajien päristön muutoksiin karttoja. kehityskeskustelujen yh-- sekä tuottavuusoh- teydessä. teisiin ja toimintaym- tää mm. osaamis- tusten laadinta jelman toteuttamiseen Kannustavaa johtaminen ja henkilöstöpo- litiikka. Kannusta- van palkka- uksen ke- hittäminen Palvelujen tuottami- tehok- nen entistä kaammin ja taloudel-- lisemmin tulospalk- kausta ja henkilökoh-- käyt- taista palkkaa tämällä. Palkkausjärjestelmäää käytetään johdonmu-johtamisen j kaisesti välineenä kaupunginn Toteutetaan henki- Työn vaativuuden arviointi olennaisesti muuttuneissa tehtä- löstösuunnitelmaa. vissä Henkilöstöoh- jelma (etenee suunnitellusti) Kannustavaan palkkauk-- koulu- seen järjestetään tusta ja järjestelmä ra aikana. kennetaan v. 23

24 Kriittiset menestyste- kijät Arviointi- Tavoite kriteeri strategisten tavoittei-- työhyvinvoinnin edis-- tämiseksi ja työmoti- den saavuttamiseksi, vaation parantami- seksi Toimenpiteet Seuranta Ohjelma Kannustavaa johtaminen ja henkilöstöpo- litiikka. Työhyvin- voinnin jatkuva parantumi- nen Henkilöstön työhy- johtaminen vinvointiohjelmaa ja Toteutetaan työhy- vinvoinnin on tavoitteellista ja yksikkökohtaisia ke- Toimivat käytännöt kokonaisvaltaista hittämissuunnitelmia. käytössä. (etenee suunnitellusti) Työhyvinvointia edistetään mm. kehityskeskustelujen, työpaikkakokousten ja tyhy-tilaisuuksien keinoin. Työhyvinvointiasioihin reagoidaan ja tartutaan rakentavalla tavalla. Henkilöstöoh- jelma 24

25 Vuoden 2013 tasapainottaminen / Tilanne Palvelualue / vastuualue Toimenpide Taloudellinen vaikutus, nettona Vastuuhenkilö Seurantatiedot Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Toimenpiteet TA2013: Toimintatuotot 8,7 milj. Lomaraha- tai vast. säästöt (jo käsussa) - TA2013: Toimintakulut 42,0 milj. Säästöt yhteensä (TA leikkaus) * Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut Sisäisten ostopalvelujen tehostaminen (Servica/Tilakeskus/Kuntekniikan * Ohjatun hyvinvoinnin palvelut liikelaitos) Janne Hentunen toteutuu Kulttuuri- ja liikuntapolkupäivien järjestämisestä luopuminen v Heli Norja toteutuu Erityisavustusten karsinta Heli Norja toteutuu Asukastupa-, lähiö- ja kylätoiminnan kuluista säästäminen Heli Norja toteutuu Säästöä markkinointimäärärahoista, Kulttuurirohto-esitteen painosmäärää pienennetään Heli Norja toteutuu Luovutaan alueelliset kulttuuripoluttoimintamallin kehittämisestä v ja muista kulttuurituotannoista säästäminen Heli Norja toteutuu Liikuntapalvelut Heli Norja toteutuu Yleinen säästäväisyysvelvoite Heli Norja toteutuu Avoimeksi tulevat tehtävät jätetään * Taidepalvelut täyttämättä Pekka Vähäkangas toteutuu * Tapahtumapalvelut - * Johdon tukipalvelut - Yleinen säästäväisyys (matkustus, kokouskulut yms.) Pekka Vähäkangas toteutuu Lautakunta Kokouskulujen vähentäminen Pekka Vähäkangas toteutuu Henkilöstömenosäästöt Pekka Vähäkangas 25

26 Kasvun ja oppimisen palvelualue Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkankaan katsauss ajalta Toiminta Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on edennyt hyvin. Valtuuston hyväksyi Airakselan koulun lakkauttamisen lukien. Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukion ja Minna Canthin lukion yhdistämisen valmisteluu etenee. Lautakunnalle esitettiin, että Musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin lukio toteutetaan uudisrakennuksena.. Kiristynyt taloustilanne siirtää hankkeen toteuttamista. Lukiopalveluidenn kokonaistilanne sekä esi- ja perusopetuksen verkosto päi- Lau- vitetään kiristyneen talouden pohjalta. Tilavarauspalvelu siirtyi kasvun ja oppimisen palvelualueeltaa hyvinvoinninn edistämisen palvelualueelle. takunta hyväksyi palvelualueiden välisen sopimuksen koulujen tilojen käyttöön luovuttamisesta. Koulutilojen käytön ehdoista ja säännöistä päätettiin kesäkuun kokouksessa. Jynkän koulun toiminta siirtyi sisäilmaongelman vuoksi Niiralan koulun tiloihin alkaen. Hankesuun- nitelman mukaan vanhaa koulu puretaan ja uudisrakennus sijoitetaan nykyiselle tontille uuteen paikkaan. Karttulan Kissakuusen uuden koulukeskuksen suunnittelu on edennyt aikataulun mukaisesti. Peruskorjattu Pohjantien koulu otettiin käyttöön Talous ja tuottavuusohjelma Talouden sopeuttamisneuvotteluja on käyty avainprosesseittain ja niissä on etsitty uusia keinoja alentaa palvelualueen ylitysennustetta. Pidemmän aikavälin sopeuttamistoimia ovat verkostoratkaisut ja näiden osaltaa selvittämistyö on käynnistetty. Elokuun taloustilanteen toteutuminen ja loppuvuoden ennuste esitellään talouden seurantaraportissa, joka valmistuu Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain. Perusopetuksen koulujen budjettijärjestelmä on uudistettuu ja koulut saivat käyttöönsä uuden ohjelman henkilöstömenojen laskentaaa varten. Ohjelman käyttöä laajen- mm. tu- nettiin myös lukioihin vuoden 2013 aikana. Talouden ja toiminnan seurantajärjestelmiä on kehitetty loskortin avulla, valtakunnan tason vertailutietoa a talouden ja toiminnan osalta saadaan osallistumalla Kunta- liiton vetämään vertailutietohankkeeseen. Sisäinen valvonta Sisäisen valvonnan suunnitelmaa on toteutettu lautakunnassa hyväksyttyjen painopisteiden mukaisesti. Vetovoima, kilpailukyky ja kasvu Kriittiset me- Vahva ja moni- nestystekijät Arviointikri- Tavoite teeri Nuorten työl- Nuorten yhteiskun- puolinen elin- keinoelämä. listyminen tatakuun toteutta- minen. Rakennetaan erilai- sia palveluja perus- koulun jälkeiseenn nivelvaiheeseen.. Tavoitteena on, että jokainen peruskou- lun tai 2. asteen koulutuksen päättä- vällää nuorella on jatko-opiskelupaikka tai muu kiinnekohta elämään. Toimenpiteet Seuranta Etsivä nuoriso- työ; ohjaus kou- työ- (etenee suunnitellusti) lutukseen, Nuorten ohjaus- ja palve- joitteluun tai pajoille, työhar- luverkoston monialainen työryhmä työstää asiaa. muuhun sovel- tuvaan toimin- edistää taan, joka yhteiskuntaan kiinnittymistä. Ohjelma 26

27 Kriittiset me- nestystekijät Arviointikri- Tavoite teeri Toimenpiteet Seuranta Ohjelma Vahva ja moni- keinoelämä. puolinen elin- Osaavan työvoiman saatavuus Opinnäytepaikkoja tarjotaan aktiivisesti ja opiskeluharjoitte- lua ehostetaan (yri- teistyötä lisätään. tyskylä). Yritysyh- Perusopetuksen kuudennet luokat (etenee suunnitellusti) osallistuvat Yri- Työelämäyhteistyön kekäynnistynyt taan. tyskylätoimin- lukiolla hittäminen on ja jatkuu yhteistyössä Jokaisella TAT:n kanssa. on kummiyritys, yhteistyö TAT:n kanssa ja Kuo- kanssa. pion yrittäjien Asukkaat ja palvelut Kriittiset me- nestystekijät Arviointikri- Tavoite teeri Asiakaslähtöiset Palvelujen Jatketaan verkosto- ja ennaltaeh- asiakasläh- suunnitelmien toi- käisevät palvelut. töisyyss meenpanoa: perus- tetaan musiikin, ilmaisutaidon ja tanssinlukio. Toimenpiteet Nykyisen ver- kostosuunnitel- man toteuttami- päivitys. nen ja Seuranta (etenee suunnitellusti) Airakselan koulu lakkautetaan lukien. Karttulan lukion lakkaut- jat- tamisen toimenpiteet kuvat; Karttulan lukiopaik- mukana. koja ei enää yhteishaussaa m Ohjelma Tuottavuusoh- jelma Asiakaslähtöiset Palvelujen ja ennaltaeh- asiakasläh- käisevät palvelut. töisyyss Jatketaan toiminnan Palvelualueuu- jatka- Tuottavuusoh- kehittämistä asia- distuksen (etenee suunnitellusti) jelma kasnäkökulmasta. minen: Toteutetaan tukipalvelui- hen- - palvelu- kilöstö, talous, tila- ja tie- den osalta (hallinto, jen/toimintatapoj en yhteensovit- ohallinto) asiakaskysely taminenn sisäisille asiakkaille syksyn - palvelulupaus- aikana. ten yhteensovit- kaupun- taminenn Rekrytointiprosessia kehi- kitasoisesti tetään. - palveluproses- sien kehittämi- myös lähiesi- miehet ja henki- nen (mukaan löstö) - asiakkaiden ja henkilöstön mu- suun- kaanotto nitteluun, toteuarviointiin tuksen ja kehittämiseen Asiakaslähtöiset Palvelujen ja ennaltaeh- asiakasläh- käisevät palvelut. töisyyss Sähköisten palvelu- n. jen kehittäminen Sähköisiä palve- sähköi- luja sekä (etenee suunnitellusti) siä palautejär- kehite- Reaaliaikaisenn ja sähköi- kokous- jestelmiä sen lautakunnan tään edelleen. Tuottavuusoh- jelma 27

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 30.5.2012 Seurantajulkaisut SE 2012:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 30.5.2012 Seurantajulkaisut SE 2012:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 30.5.2012 Seurantajulkaisut SE 2012:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö 5 Talouden seuranta ja ennuste

Lisätiedot

VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS

VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Kuopion kaupunki, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 24.2.2015 Kuopion kaupunki Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Sisällysluettelo Toiminnallisten

Lisätiedot

II OSAVUOSIKATSAUS Tammi-elokuu 2014

II OSAVUOSIKATSAUS Tammi-elokuu 2014 Kuopion kaupunki, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue II OSAVUOSIKATSAUS Tammi-elokuu 2014 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 23.9.2014 Kuopion kaupunki Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen...

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen... KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto... 9

Lisätiedot

Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344

Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344 Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö 1 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Kuva: Vicente Serra KUOPION KA KUO UPUNKI PION KA TAL T OUSARVIO 2012 AL TOIMINTA- JA T J AL A T OUSSUUNNITELMA AL 2012-2015

Kuva: Vicente Serra KUOPION KA KUO UPUNKI PION KA TAL T OUSARVIO 2012 AL TOIMINTA- JA T J AL A T OUSSUUNNITELMA AL 2012-2015 Kuva: Vicente Serra KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2015 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2011:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014

KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2010:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2011 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunnan talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018(20) Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Yhdyskuntalautakunnan talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018(20) Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 85 01.09.2015 Yhdyskuntalautakunnan talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018(20) 265/02.02.00/2015 YLK 85 Lisätiedot: yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju,

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 2. Talousarvion toteutuminen... 49

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 2. Talousarvion toteutuminen... 49 KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 76 19.08.2014 Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu 570/02.02.00/2014 YLK 76 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Kuntalain mukaan

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2012

KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut SE 2013:1 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2012 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa

Lisätiedot

SUURET LUPAUKSET. Sävelellä Suuret setelit. (säv. Ken Ramsey, Hoyt Axton, san. Tapio Lankia, Raimo Tuomainen)

SUURET LUPAUKSET. Sävelellä Suuret setelit. (säv. Ken Ramsey, Hoyt Axton, san. Tapio Lankia, Raimo Tuomainen) SUURET LUPAUKSET Sävelellä Suuret setelit Toisien mielestä lienee turhaa vahtia vain Poliittista mainetta jos hamuaa Suosiota kalastaa Ja ja Kunniaa vain saalistaa Annan toisten mä kalastella poliittiset

Lisätiedot

Yhdyskuntatoimen talousarvion vuodelle 2014 sekä taloussuunnitelman2015-2016(18) valmistelu. Yleiset lähtökohdat ja talousarvion puitteet

Yhdyskuntatoimen talousarvion vuodelle 2014 sekä taloussuunnitelman2015-2016(18) valmistelu. Yleiset lähtökohdat ja talousarvion puitteet Yhdyskuntalautakunta 113 20.08.2013 Yhdyskuntatoimen talousarvion vuodelle 2014 sekä taloussuunnitelman2015-2016(18) valmistelu 159/331/2013 YLK 113 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Kuntalain

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

15Talousarvio. ja taloussuunnitelma 2015 2018

15Talousarvio. ja taloussuunnitelma 2015 2018 15Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015 2018 TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA Toiminta ja talous 2014 talousarvio 2015 taloussuunnitelma 2015-2018 kaupunginvaltuuston hyväksymä 17.11.2014 Julkaisija: Tampereen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2014

Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen palvelualue Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen lautakunta 18.12.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 8 (22) Kasvun ja oppimisen lautakunta 71 18.12.2013 71 Asianro 8685/02.02.00/2013

Lisätiedot

PALVELU JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu ja hankintalinjaukset 2013 2020

PALVELU JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu ja hankintalinjaukset 2013 2020 LUONNOS 1 Sisällysluettelo 1. MIKSI PALVELU JA HANKINTAOHJELMA LAADITAAN... 3 2. KUOPION KAUPUNGIN STRATEGIA... 3 3.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2014:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2014:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2014:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

~T~ 4~. ~1$~Ji. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI ARVIOINTIKERTOMUS 2013. www.harneeniinna.fi/arv~ointikertomus Tarkastuslautakunta 14.5.2014.

~T~ 4~. ~1$~Ji. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI ARVIOINTIKERTOMUS 2013. www.harneeniinna.fi/arv~ointikertomus Tarkastuslautakunta 14.5.2014. - : - -,,.-~. ~ ~ -.,.~ Liite 7/KH 26.5.2014 216 KV 9.6.2014 84 ~: ~ ~ -~ - ~- ~ 41%, ~- ~ -VO. ~ ~ -~ ~ 4~. -~ - ~ : ~.: ~;. 4 ~-.. - / ~,.7 ~OO~O ~T~ ~ r ~ ~1$~Ji. O - ~. - - -.~--~*~ ~ -,~ ~ -4 - HAMEENUNNAN

Lisätiedot

OHJE VUODEN 2015 TALOUSARVION JA HENKI- LÖSTÖSUUNNITELMAN VALMISTELUUN

OHJE VUODEN 2015 TALOUSARVION JA HENKI- LÖSTÖSUUNNITELMAN VALMISTELUUN OHJE VUODEN 2015 TALOUSARVION JA HENKI- LÖSTÖSUUNNITELMAN VALMISTELUUN 16.6.2014 1 TALOUSARVION 2015 LAADINTAOHJE 1. KAUPUNGINHALLITUKSEN LINJAUKSET Kaupunginhallitus käsitteli 16.6.2014 vuoden 2015 valmistelun

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1. Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1. Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.10.2011 AIKA 26.10.2011 Klo 13:12-17:50 PAIKKA Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka KÄSITELLYT

Lisätiedot

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 1 (50) Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2013:1 ISSN 0785-0352 PALVELU-

Lisätiedot

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 15.10.2014 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 15.10.2014 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 Sivistyslautakunta Aika 09.10.2014 klo 16:00-20:35 Tauko klo 18.55-19.05 Paikka Jämsänkosken virastotalo, Jämsänkoski-sali Läsnäolleet Kataja Pekka puheenjohtaja Mäntylä

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 229 Maanmyyntitarjous

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Aika: 27.05.2014 klo 19:00-20:40 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 106 Kokouksen järjestäytyminen 3 107 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Konsernipalvelu TOIMINTA AJATUS

Konsernipalvelu TOIMINTA AJATUS Konsernipalvelu Käyttösuunnitelma vuodelle 2015 Konsernipalvelu TOIMINTA AJATUS Konsernipalvelu muodostuu - ja strategiapalveluista, työnantajapalveluista, strategisesta maankäytön suunnittelusta, kaupunginkansliasta,

Lisätiedot