YMPÄRISTÖSELOSTE TERÄSRAKENTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖSELOSTE TERÄSRAKENTEET"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖSELOSTE TERÄSRAKENTEET Eurooppalaisesta teräksestä YMPÄRISTÖSELOSTE EN ISO 14025

2 Yleiset tiedot Ympäristöselosteen omistaja Tuote Tuotteen valmistaja Valmistuspaikat Tuotteen tarkoitus Ilmoitettu yksikkö Ruukki Construction Suolakivenkatu 1, Helsinki p Kuumavalssatusta levystä ja kelasta, kylmämuovatusta ja kuumamuovatusta putkesta ja profiileista sekä kuumavalssatuista ja kylmämuovatuista profiileista valmistetut, hitsatut ja pintakäsitellyt teräsrakenteet Ruukki Ympäristöselosteen päiväy Voimassaoloaika Peräseinäjoki ja Ylivieska, Suomi; Oborniki, Puola; Gargzdai, Liettua ja Bolintin, Romania. Rakennusten ja rakenteiden rungot 1 kg teräsrakenteita saakka Tämä ympäristöseloste sisältää useita erilaisia teräsrakenteita rakennuksiin ja muihin rakenteisiin, ja ympäristöselosteessa ilmoitetut ympäristöindikaattorien tulokset ovat keskiarvolukuja näille tuotteille. Rakennustuotteiden ympäristöselosteiden ympäristötietoja ei voi vertailla keskenään, mikäli ne eivät täytä standardien EN ja EN ISO vaatimuksia. Ympäristöselosteen tiedot perustuvat vuoden 2012 tuotannon tietoihin. Tuoteryhmäsääntöinä on noudatettu eurooppalaisen standardin EN vaatimuksia. Kansainvälisen standardin EN ISO 14025:2010 mukainen riippumaton varmentava taho on Ulkoinen Sisäinen Kolmannen osapuolen varmentamisen on suorittanut: Thomas Andersson, Insinööritoimisto Ecobio Oy Tuote Käyttötarkoitus Teräsrakenteet ovat pitkälle esivalmistettuja, asennusvalmiita energiatehokkaita ratkaisuja yksikerros- ja monikerrosrakennuksiin. Monikerrosrakennusten runkoratkaisu koostuu tavallisesti konepajalla pohjamaalatuista WQ-palkeista ja pintakäsitellyistä liittopilareista, joiden avulla voidaan saavuttaa muunneltavia tilaratkaisuja. Tyypilliset yksikerrosrakennukset on rakennettu esivalmistetuilla ristikkorakenteilla. Rungoille on myös saatavilla useita palosuojausratkaisuja. Ruukin rakennustuotteet voivat vaikuttaa positiivisesti rakennusten LEED- ja BREEAM -sertifikaattien kokonaisarvioinnissa, lisätietoja löydettävissä osoitteesta ja Tekniset tiedot Ympäristöseloste kattaa Ruukin Suomessa Peräseinäjoella ja Ylivieskassa, Liettuan Gargzdaissa, Puolan Obornikissa ja Romanian Bolintinissa valmistamat teräsrakenteet. Tuotantotoimipaikan valinta määräytyy esimerkiksi tuotevaatimusten ja rakennuspaikan sijainnin perusteella. Rakenteissa käytetään eurooppalaisissa terästehtaissa valmistettua terästä. Teräsrakenteisiin kuuluvat standardin EN 1090 mukaan valmistetut teräspalkit, kannatinpalkit, pilarit, ristikkorakenteet, liitokset ja kiinnikkeet. Kuumavalssatusta levystä ja kelasta valmistetaan hitsatut profiilit ja WQ-palkit. Kuumavalssatuista profiileista valmistetaan ristikkorakenteita. Kuumamuovatusta ja kylmämuovatusta putkesta valmistetaan ristikkorakenteita ja rakenneputkia. Pintakäsittely valitaan asiakkaan vaatimusten ja ilmastorasitusluokan mukaan. Pintakäsittely tehdään 1-3 kerroksella joko polyuretaani-, sinkki- 2

3 jauhe-, alkydi- tai epoksimaalia. Pintakäsittelyn paksuus on mm riippuen ilmastorasitusluokasta. Mikäli teräsrunkoon vaaditaan palonestomaalia, se lisätään pohjamaalin ja pintamaalin väliin ja sen paksuus määritellään palonkestovaatimusten mukaan. Ruukilla on kantavien teräsrakenteiden EN1090 standardin mukainen CE-merkintäoikeus. Kiinnittämällä CEmerkinnän tuotteeseen valmistaja vakuuttaa tuotteen noudattavan kaikkia asiaankuuluvia määräyksiä ja erityisesti niitä, jotka ovat olennaisia terveyden, turvallisuuden ja ympäristönsuojelun kannalta. Teräksen tiheys on kg/m3. Massat ja materiaalilujuudet on määritelty tuotekuvauksissa, jotka löytyvät osoitteesta Muut tekniset ominaisuudet ovat asiakkaan valittavissa. Tuotteen materiaalit Teräs on seos, joka koostuu pääasiassa raudasta ja hiilestä ja jossa on pieniä määriä muita alkuaineita, joita käytetään seostusaineena. Nämä alkuaineet parantavat teräksen kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia kuten lujuutta, kestävyyttä ja korroosiokestävyyttä. Teräksen seostusaineet on kiinteästi sidottu sen kemialliseen matriisiin. Teräsrakenteissa käytetty teräs täyttää EN-standardien teräksen laadulle asettamat vaatimukset. Muita teräsrakenteiden valmistuksessa käytettäviä raaka-aineita ovat hitsausaineet ja maalit. Tuotteen koostumus Ruukki seuraa aktiivisesti ja ennakoi tulevia muutoksia ympäristö-, turvallisuus- ja kemikaalilainsäädännössä ja noudattaa voimassaolevia EU:n kemikaalimääräyksiä kuten REACH (1907/2006/EC) ja CLP (1272/2008/ EC). Yhteydenpidolla ja yhteistyöllä on tärkeä rooli koko toimitusketjussa ja Ruukki vaatii alihankkijoiltaan täydellistä REACH -määräysten noudattamista. Ruukki seuraa erityistä huolta aiheuttavien aineiden listaa (SVHC) sekä muita lainsäädännön vaatimuksia, jotta tuotteet täyttävät sekä lain että asiakkaan asettamat vaatimukset. Lisäksi Ruukki seuraa ja noudattaa useita asiakkaiden vaatimuksia sekä suosituksia, joiden tarkoituksena on poistaa käytöstä vaarallisia aineita sisältävät tuotteet rakennussektorilla. Taulukossa 1 on esitetty esimerkki teräsrakenteiden tyypillisestä kemiallisesta sisällöstä sellaisena kuin ne ovat asiakkaalle toimitettaessa (poislukien pakkausmateriaalit). Taulukossa 2 on esitetty teräsrakenteiden pintakäsittelyn keskimääräinen ja enimmäispitoisuus (%) tuotteen kokonaispainosta. Tuotteen koostumus vaihtelee asiakkaan vaatimusten, valittujen materiaalien ja pintakäsittelyn mukaan. Jos tuotteessa on EU:n kemikaalilainsäädännössä (REACH) rajoitettuja sekä Ruotsin BASTA:n (2014:A2) ja Byggvarubedömningenin (BVB, 2013) sekä Norjan prioriteettilistan rajoittamia aineita, joiden pitoisuus (paino- %) ylittää tai vastaa em. rajoituksia, ne on ilmoitettu taulukossa 1. Ilmoitettujen aineiden osalta on huomioitu lisäksi Ruotsin rakennustuoteselosteiden ohjeet (Föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD 3, 2007). Lisätietoa eri terästen koostumuksista löytyy kansallisista ja kansainvälisistä standardeista ja Rautaruukin internet-sivulta osoitteesta Koostumukset perustuvat eurooppalaisten standardien EN , EN , EN , EN , EN vaatimuksiin maksimipitoisuuksista. 3

4 Taulukko 1. Esimerkki tyypillisen teräsrakenteen koostumuksesta Teräs > 96* Pintakäsittely < 3,7* Aineosan nimi Materiaali Pitoisuus (%) tuotteen kokonaispainosta Maksimiosapitoisuus (paino-%) Pitoisuus (paino-%) tuotteen kokonaispainosta CAS-nro Rauta (Fe) 95,8 91, Mangaani (Mn) 1,7 1, Pii (Si) 0,8 0, Hiili (C) 0,22 0, Vaaralausekkeet ja muut aineosatiedot Nikkeli (Ni) 0,5 < 0, R40-43; H351, H317 Koboltti (Co) 0,012 < 0, R42/43-53; H334, H317, H413 Sinkkijauhe** < 0, R ; H400, H411, H413 Sinkkiboraatti*** < 2,5 < 0, , Hitsausaineet < 0,3 Rauta (Fe) 97,5 < 0, Huomautukset * Palosuojatuissa rakenteissa teräksen pitoisuus voi olla pienempi ja pintakäsittelyn suurempi, katso taulukko 3. ** Ilmastorasitusluokissa C3H-C4H vain, kun käytetään sinkkimaalia *** Vain palosuojatuissa rakenteissa R ; H400, H411, H413 Mittaukset on tehty 0.02 mg/g ( %) tarkkuudella. Tämän mittaustarkkuustason alittavia pitoisuuksia ei voida määrittää. Toimittajien ilmoitusten mukaan mikään koko tuotteen ainesosista ei ylitä EU:n kemikaalilainsäädännön rajoja eikä BASTAn (2014:A2), Byggvarubedömningenin (BVB, 2013), Ruotsin rakennustuoteselosteiden (Föreningen för Byggvarudeklarationer, BPD 3, 2007) ja Norjan prioriteettilistan vaatimuksia. Tuote ei sisällä REACHin mukaisesti rajoitettuja tai kandidaattilistan (SVHC) sisältämiä aineita. Taulukko 2.Teräsrakenteiden pintakäsittelyn keskimääräinen ja enimmäispitoisuus (%) tuotteen kokonaispainosta Ilmastorasitusluokka* Ristikkorakenteet, rakenneputket ja profiilit keskim. pitoisuus (%) Ristikkorakenteet, rakenneputket ja profiilit enimmäispitoisuus (%) WQ-palkki, keskim. pitoisuus (%) WQ-palkki, enimmäispitoisuus (%) C1 0,52 1,03 0,09 0,12 C2 1,04 1,82 0,21 0,28 C3 1,34 3,66 0,22 0,52 C4 1,85 2,91 0,27 0,43 C5L(H), C5M(H)** 0,49 0, Palosuojattu C2 6,67 16,57 0,48 0,96 * EN ISO mukaan ** Tyypillisesti siltarakenteissa 4

5 Tuotanto Tämän ympäristöselosteen mukaisten teräsrakenteiden teräs hankitaan eurooppalaisilta teräksen valmistajilta. Riippuen valmistettavasta teräslaadusta ja valmistustavasta, kierrätysteräksen osuus teräspanoksesta vaihtelee % välillä. Teräksen valmistuksen raaka-aineiden ja energian on optimoitua. Kun raudantuotannossa käytetään neitseellisten raaka-aineiden sijaan kierrätysterästä, terästuotannon hiilidioksidipäästöt pienenevät vastaavasti. Kierrätysteräksen määrä teräksen tuotannossa on rajoitettu prosessiteknisistä syistä sekä riippuen sen saatavuudesta. Lisäksi prosessiteknisistä syistä kierrätysteräksen sisältö masuunipohjaisessa teräksenvalmistuksessa ei voi ylittää noin 30 prosenttia. Valokaariuuniprosessilla valmistetun teräksen kierrätyssisältö voi olla korkeampi. Kun teräs on kerran tuotettu, se voidaan käyttää lukemattomia kertoja uudelleen laadun heikkenemättä. Teräslevyt, putket ja profiilit polttoleikataan tai sahataan vaadittuun pituuteen, hitsataan sen jälkeen yhteen ja teräsraepuhalletaan sekä maalataan. Pintakäsittelyn aikana vapautuu ilmaan haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) keskimäärin 5 kg tuotettua tonnia kohden. VOC-päästöt tonnia kohden määräytyvät kuitenkin aina rakenteen painon ja valitusta maalausjärjestelmän perusteella. Ruukki pyrkii käyttämään parasta olemassa olevaa tekniikkaa kaikessa tuotannossaan. Rakennustyömaiden jätemäärää pystytään merkittävästi vähentämään teräsrakenteiden esivalmistuksen ansiosta. Rakenteet kiinnitetään muttereilla ja pulteilla tai hitsataan yhteen rakennuspaikalla. Pakkaukset Ruukin teräsrakenteet ovat kaikki yksilöllisiä tuotteita ja niiden kuljetus suunnitellaan aina erikseen. Puutukia, pahvisia kulmasuojia sekä metallihihnoja ja ketjuja käytetään kuormien pakkaamiseen kuljetusta varten. Arat pinnat voidaan kääriä muoviin likaantumisen estämiseksi, muuten runkoja ja rakenteita ei suojata vaan ne puhdistetaan tarvittaessa pesemällä työmaalla kuljetuksen jälkeen. Kaikki pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Pakkausmateriaalijäte lajitellaan paikallisten vaatimusten mukaan tuotantopaikassa sekä asiakkaan vaatimusten mukaan rakennustyömailla. Kuva 1: Teräsristikot pakattuna autoon valmiina kuljetettavaksi rakennustyömaalle. Hankinnat ja kuljetukset Ruukin hyvän liiketavan periaatteiden (code of conduct) noudattamista edellytetään kaikkien hankintasopimusten yleisissä määräyksissä ja ehdoissa. Myös eettiset arvot, ympäristöasiat ja energiatehokkuus huomioidaan toimittajia valittaessa. Raaka-aineet kuljetetaan valmistustoimipaikoille pääasiassa maanteitse. Valmiit tuotteet kuljetetaan yhdistellen meritse, maanteitse sekä rautateitse. Ruukin logistiikkayksikkö vastaa suurimmasta osasta Ruukin raaka-aine- ja tuotekuljetuksia. 5

6 Ruukin logistiikan ympäristöasioita hallitaan sertifioidun ympäristöjärjestelmän kautta. Ruukin tavoitteena on kasvattaa tavarakuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimuksiin liittyneiden sopimuskumppaneiden osuutta logistiikan sopimuksista. Kuljetettua tuotetonnia kohti Ruukin maakuljetuksista 85 prosenttia on energiatehokkuussopimusjärjestelmässä olevien kumppaneiden hoidossa. Energiatehokkuussopimuksen ulkopuolella olevia kuljetusliikkeitä kannustetaan säännöllisesti liittymään sopimukseen. Ruukin kansainvälisillä sopimuskumppaneilla on sertifioidut ympäristönjohtamisjärjestelmät. Logistiikassa pyritään optimoituihin kuljetuksiin ja suuriin hyötykuormiin mahdollisimman tehokkaasti. Kierrätys ja jätteiden käsittely Teräs on täysin kierrätettävä materiaali ja tärkeä rakentamisen raaka-aine. Esivalmistetut rakenteet voidaan käyttää uudelleen. Teräsrakenteista ei synny mitään vaarallisia jätteitä. Esivalmistuksen ansiosta rakennustyömailla ei muodostu lähes lainkaan jätettä. Rakentamisesta, korjaamisesta ja purkamisesta syntyvät jätemateriaalit lajitellaan ja teräsromu palautetaan terästeollisuuteen kierrätysteräksenä. Kierrätysteräksellä on vahva markkina-asema: käytöstä elinkaarensa lopussa poistetusta rakennuksissa käytetystä teräksestä hyödynnetään keskimäärin 95 % uuden materiaalin tuotannossa. Lopputuotteista ei muodostu vaarallisia jätteitä eikä teräs materiaalina ole vahingollista ympäristölle paikallaan. Euroopan jäteluokituksen mukainen jätekoodi Ruukin valmistamille terästuotteille niiden käytön päättymisen jälkeen on (rauta ja teräs). Kaikki terästuotteiden pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Tietoa turvallisesta asentamisesta ja käytöstä Teräsrakenteet ovat esivalmistettuja elementtejä, jotka kiinnitetään pulteilla ja hitsaamalla. Ruukin teräsrakenteet voidaan asentaa nopeasti ja turvallisesti. Nopea asennus ja helppo käytönaikainen kunnossapito pienentävät kuluja ja kuormittavat vähemmän myös ympäristöä. Projektipäällikön ja työmaapäällikön tulee aina arvioida turvallisuusriskit ennen kuin asennus aloitetaan. Paikallisen työmaapäällikön vastuulla on informoida asentajia turvallisista työskentelytavoista ja tarvittavista henkilökohtaisista suojaimista sekä varusteista. Turvallisuus Ruukki vaatii, että asianmukaisia suojavaatteita käytetään Ruukin tuotteita asennettaessa, jotta vältetään terävien teräsosien viillot. Turvakenkien, kypärän, huomiovärillisten työvaatteiden ja suojalasien on pakollista Ruukin kanssa työskenneltäessä. Käsien suojausta työvaiheeseen soveltuvilla suojakäsineillä suositellaan. Kuulosuojaimia suositellaan käytettäväksi tarvittaessa. Hitsaus ja hiominen vaativat tulenkestävien suojavaatteiden, hengityssuojaimen ja asianmukaisten silmäja kuulosuojainten käyttämistä. Kun hitsataan maalattuja rakenteita, on arvioitava työstä aiheutuva riski muille työntekijöille ja tarvittaessa eristettävä kyseinen alue tämän työvaiheen ajaksi hiukkaspäästöjen vuoksi. Maalattaessa on käytettävä suojavaatteiden lisäksi asianmukaisia hengityssuojaimia ja suojalaseja. Ympäristön turvallisuuden vuoksi kaikki kemikaalit maalit mukaan lukien tulee käsitellä ja varastoida turvallisesti maaperään ja vesistöön aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi. Erityisesti vesistöjen läheisyydessä tehtävä maalaustyö on suojattava ympäristöön joutuvien roiskeiden estämiseksi. Kunnossapito Pinnoite on tarkistettava säännöllisesti ja epäpuhtaudet on puhdistettava. Pinnoite voidaan korjata huoltomaalilla. Käyttöikä ja kunnossapito suunnitellaan standardin ISO ja asiakkaan vaatimusten mukaan. Teräsrungoissa maalipinnoitteen kesto ensimmäiseen huoltomaalaukseen saakka jaetaan ympäristöluokkiin (ilmastorasitusluokkiin) seuraavasti: L lyhyt kesto, 2 5 vuotta M keskipitkä kesto, 5 15 vuotta H pitkä kesto, yli 15 vuotta Teräsrakenteiden ikä on mitoitettu EN-standardien mukaan. Tarkempia tietoja iän suunnitteluperusteista on löydettävissä muun muassa standardista SFS-EN 1990 ja SFS-EN ISO Siltarakenteissa maalin vähimmäiskestoikä on 25 vuotta. Asianmukaisella, säännöllisellä huollolla rakenteiden oletetaan kestävän käytössä yli 50 vuotta. 6

7 Ympäristöprofiili Raakaaineet (A1) (A2) Tuotanto (A3) (A4) Asentaminen paikalla (A5) Käyttövaihe (B1-B7) Purkaminen (C1) (C2) Kierrätys (D) Teräs Hitsauslisäaineet, maalit ym. Teräsrakenteiden valmistus: Esipuhdistus, poraus, leikkaus, hitsaus, maalaus, pakkaus Teräksen kierrätys materiaalina takaisin raakaaineeksi Energia Jätteenkäsittely (C3-C4) Jätteiden hävittäminen Kuva 2. Elinkaarilaskennan järjestelmärajat. Kaaviossa on kuvattu teräsrakenteiden elinkaaren vaiheet. Elinkaarilaskelma ei kata harmaalla pohjalla olevia elinkaaren vaiheita. Ympäristöseloste kattaa tuotteen elinkaaren raaka-aineen hankinnasta tehtaan portille eli tuotevaiheen informaatiomoduulit A1, A2, A3, sekä lopputuotteen kierrätyksen 90 %:n kierrätysasteella eli elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset informaatiomoduulista D ( Kehdosta tehtaan portille optioin ). Tämä tarkoittaa, että laskennassa huomioidaan teräksenvalmistuksessa raaka-aineena käytetyn kierrätysteräksen ympäristökuorma ja hyvitetään tuotteen kierrätys sen iän lopussa (end-of-life). Ympäristöselosteen elinkaarilaskelma ei kata rakentamisvaiheen (A4 A5), vaiheen (B1 B5; B6 B7) eikä purkuvaiheen (C1 C4) tietoja. Kierrätyksen vaikutus on laskettu maailman terästuottajien järjestön (World Steel Association) elinkaarimallin perusteella niin, että kompensaatio on erotus teräsaihion ensisijaisen eli malmipohjaisen tuotannon ja toissijaisen eli kierrätysteräspohjaisen tuotannon välillä. Yhden teräskilon tuottamiseen sekundäärituotannossa tarvitaan 1,092 kg kierrätettyä terästä. Käytetty kierrätysteräs ja sen kuormat ja hyödyt huomioidaan worldsteelin elinkaarimallin mukaisesti moduulissa D, kaksoislaskennan välttämiseksi niitä ei raportoida standardin EN mukaisena sekundäärimateriaalien nä erikseen. Teräksen tuotannossa muodostuvien sivutuotteiden elinkaaren aikaiset hyödyt on kohdennettu worldsteelin elinkaarimallin mukaisesti teräksen tuotannolle, hyödyt näkyvät Raaka-aineiden hankinnan (A1) elinkaaritiedoissa. Sivutuotteiden kohdentamisen ympäristövaikutuksia laskennallisesti pienentävä vaikutus kuumavalssatun teräksen tuotannossa on 5,0 10,0 %, keskimäärin 8,0%. Seuraavissa taulukoissa on esitetty teräsrakenteiden elinkaarianalyysin perustuvat ympäristöindikaattorit. Kaikki arvot koskevat 1 kg teräsrakenteita. 7

8 Taulukko 3. Kuumavalssatusta levystä ja kelasta valmistettujen, hitsattujen ja pintakäsiteltyjen profiilien, ristikkorakenteiden ja palkkien ympäristöprofiili. Ympäristövaikutuksia kuvaavat indikaattorit Indikaattorit Yksikkö Tuotevaihe Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset A1 Raakaaineiden hankinta A2 A3 Valmistus Tuotevaihe yhteensä GWP (kasvihuonekaasupäästöt) kg CO ODP (Yläilmakehän otsonia tuhoavien aineiden päästöt) AP (Maaperää ja vesistöjä happamoittavat päästöt) EP (Rehevöittymistä aiheuttavat päästöt) POCP (Valokemiallista otsoni alailmakehästä muodostavien aineiden päästöt) ADP-elementit (Uusiutumattomien mineraalivirtojen ehtyminen) ADP-fossiiliset polttoaineet (Uusiutumattomien energiavarojen ehtyminen) D Uudelleen, kierrätys ja hyödyntäminen kg CFC x x x x x10-08 kg SO2 5.72x x x x x10-03 kg (PO 4 ) -3 kg eteeni 4.08x x x x x x x x x x10-04 kg SB 3.10x x x x x10-05 Luonnovarojen ä kuvaavat indikaattorit Uusiutuvan energian kokonais uusiutumaton primäärienergia Uusiutumattoman energian kokonais Kierrätysmateriaalien kg Uusiutuvien kierrätyspolttoaineiden Uusiutumattomien kierrätyspolttoaineiden Veden kokonais m Muut ympäristöindikaattorit - jätekategoriat Vaarallinen jäte kg x x10-04 Kaatopaikkajäte kg x Radioaktiivinen jäte kg 1.32x x x x x10-04 Muut ympäristöindikaattorit tuote-, materiaali- ja energiavirrat Indikaattori Yksikkö Yhteensä Komponentit uudelleenön kg - Jäte materiaalikierrätykseen kg - Jäte energiasisällön hyödyntämiseen kg - Viety energia MJ per energiamuoto - 8

9 Taulukko 4. Kylmämuovatuista rakenneputkista ja profiileista valmistettujen, hitsattujen ja pintakäsiteltyjen ristikkorakenteiden ja palkkien ympäristöprofiili Ympäristövaikutuksia kuvaavat indikaattorit Indikaattorit Yksikkö Tuotevaihe Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset A1 Raakaaineiden hankinta A2 A3 Valmistus Tuotevaihe yhteensä GWP (kasvihuonekaasupäästöt) kg CO ODP (Yläilmakehän otsonia tuhoavien aineiden päästöt) AP (Maaperää ja vesistöjä happamoittavat päästöt) EP (Rehevöittymistä aiheuttavat päästöt) POCP (Valokemiallista otsoni alailmakehästä muodostavien aineiden päästöt) ADP-elementit (Uusiutumattomien mineraalivirtojen ehtyminen) ADP-fossiiliset polttoaineet (Uusiutumattomien energiavarojen ehtyminen) kg CFC11 D Uudelleen, kierrätys ja hyödyntäminen 1.91x x x x x10-08 kg SO x x x x10-03 kg (PO 4 ) -3 kg eteeni 4.42x x x x x x x x x x10-04 kg SB 1.04x x x x x10-05 Luonnovarojen ä kuvaavat indikaattorit Uusiutuvan energian kokonais Uusiutumattoman energian kokonais Kierrätysmateriaalien kg Uusiutuvien kierrätyspolttoaineiden Uusiutumattomien kierrätyspolttoaineiden Veden kokonais m Muut ympäristöindikaattorit - jätekategoriat Vaarallinen jäte kg x x10-04 Kaatopaikkajäte kg x Radioaktiivinen jäte kg 2.50x x x x x10-04 Muut ympäristöindikaattorit tuote-, materiaali- ja energiavirrat Indikaattori Yksikkö Yhteensä Komponentit uudelleenön kg - Jäte materiaalikierrätykseen kg - Jäte energiasisällön hyödyntämiseen kg - Viety energia MJ per energiamuoto - 9

10 10 Taulukko 5. Kuumamuovatuista rakenneputkista valmistettujen, hitsattujen ja pintakäsiteltyjen ristikkorakenteiden ja palkkien ympäristöprofiili. Ympäristövaikutuksia kuvaavat indikaattorit Indikaattorit Yksikkö Tuotevaihe Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset A1 Raakaaineiden hankinta A2 A3 Valmistus Tuotevaihe yhteensä GWP (kasvihuonekaasupäästöt) kg CO ODP (Yläilmakehän otsonia tuhoavien aineiden päästöt) AP (Maaperää ja vesistöjä happamoittavat päästöt) EP (Rehevöittymistä aiheuttavat päästöt) POCP (Valokemiallista otsoni alailmakehästä muodostavien aineiden päästöt) ADP-elementit (Uusiutumattomien mineraalivirtojen ehtyminen) ADP-fossiiliset polttoaineet (Uusiutumattomien energiavarojen ehtyminen) kg CFC11 kg SO2 kg (PO 4 ) -3 kg eteeni D Uudelleen, kierrätys ja hyödyntäminen 2.00x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x10-04 kg SB 5.37x x x x x10-05 Luonnovarojen ä kuvaavat indikaattorit Uusiutuvan energian kokonais Uusiutumattoman energian kokonais Kierrätysmateriaalien kg Uusiutuvien kierrätyspolttoaineiden Uusiutumattomien kierrätyspolttoaineiden Veden kokonais m x x x10-03 Muut ympäristöindikaattorit - jätekategoriat Vaarallinen jäte kg x x10-04 Kaatopaikkajäte kg x x10-02 Radioaktiivinen jäte kg 2.62x x x x x10-04 Muut ympäristöindikaattorit tuote-, materiaali- ja energiavirrat Indikaattori Yksikkö Yhteensä Komponentit uudelleenön kg - Jäte materiaalikierrätykseen kg - Jäte energiasisällön hyödyntämiseen kg - Viety energia MJ per energiamuoto -

11 11 Taulukko 6. Kuumavalssatuista profiileista valmistettujen hitsattujen ja pintakäsiteltyjen ristikkorakenteiden, profiilien ja palkkien ympäristöprofiili Ympäristövaikutuksia kuvaavat indikaattorit Indikaattorit Yksikkö Tuotevaihe Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset A1 Raakaaineiden hankinta A2 A3 Valmistus Tuotevaihe yhteensä GWP (kasvihuonekaasupäästöt) kg CO ODP (Yläilmakehän otsonia tuhoavien aineiden päästöt) AP (Maaperää ja vesistöjä happamoittavat päästöt) EP (Rehevöittymistä aiheuttavat päästöt) POCP (Valokemiallista otsoni alailmakehästä muodostavien aineiden päästöt) ADP-elementit (Uusiutumattomien mineraalivirtojen ehtyminen) ADP-fossiiliset polttoaineet (Uusiutumattomien energiavarojen ehtyminen) kg CFC11 kg SO2 kg (PO 4 ) -3 kg eteeni D Uudelleen, kierrätys ja hyödyntäminen 5.29x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x10-04 kg SB -1.70x x x x x10-05 Luonnovarojen ä kuvaavat indikaattorit Uusiutuvan energian kokonais Uusiutumattoman energian kokonais Kierrätysmateriaalien kg Uusiutuvien kierrätyspolttoaineiden Uusiutumattomien kierrätyspolttoaineiden Veden kokonais m x x x10-03 Muut ympäristöindikaattorit - jätekategoriat Vaarallinen jäte kg x Kaatopaikkajäte kg x x10-04 Radioaktiivinen jäte kg 6.67x x x x x10-04 Muut ympäristöindikaattorit tuote-, materiaali- ja energiavirrat Indikaattori Yksikkö Yhteensä Komponentit uudelleenön kg - Jäte materiaalikierrätykseen kg - Jäte energiasisällön hyödyntämiseen kg - Viety energia MJ per energiamuoto -

12 CFI.001FI/ /AN Ympäristöseloste antaa tietoa Ruukin tuotteiden ympäristövaikutuksista. Seloste perustuu standardien EN A1:2014, ISO 14025:2010 ja ISO 14040:2006 vaatimuksiin. Ympäristöseloste sisältää tietoa tuotteiden raaka-aineista, energiankulutuksesta, tuotannon aikana syntyvistä päästöistä sekä tuotteen kierrätyksestä. Ruukki Construction palvelee rakennusalan asiakkaita. Toimitamme asiakkaittemme liiketoimintaa edistäviä tuotteita ja palveluja aina suunnittelusta asennukseen. Ruukin yritysvastuu määritellään Ruukin strategiassa, arvoissa, hyvän liiketavan periaatteissa, politiikoissa sekä johtamisjärjestelmässä. Ruukin tuotantolaitokset toimivat sertifioitujen ISO ympäristöjärjestelmän ja ISO 9001 laadunhallintajärjestelmän mukaisesti. Ruukki pyrkii jatkuvaan kehitykseen ja energiatehokkuuteen kaikissa toiminnoissaan ja asiakasratkaisuissaan. Ruukki Construction on SSAB:n divisioona, tuotemerkkejämme ovat Ruukki ja Plannja. Uusimmat, päivitetyt tiedot Ruukin tuotteista ja palveluista, tuotteiden turvallisesta käytöstä sekä ympäristö- ja sosiaalisesta vastuusta löytyvät Ruukin internet-sivuilta osoitteesta Ruukki Construction Oy, Suolakivenkatu 1, Helsinki, , Copyright 2014 Ruukki Construction. Kaikki oikeudet pidätetään.

www.ruukki.fi YMPÄRISTÖSELOSTE TERÄSRAKENTEET YMPÄRISTÖSELOSTE EN 15804 ISO 14025

www.ruukki.fi YMPÄRISTÖSELOSTE TERÄSRAKENTEET YMPÄRISTÖSELOSTE EN 15804 ISO 14025 www.ruukki.fi YMPÄRISTÖSELOSTE TERÄSRAKENTEET YMPÄRISTÖSELOSTE EN 15804 ISO 14025 Yleiset tiedot Ympäristöselosteen omistaja Tuote Tuotteen valmistaja Valmistuspaikat Tuotteen käyttötarkoitus Ilmoitettu

Lisätiedot

www.ruukki.fi KUUMASINKITYT RAKENNUSTUOTTEET YMPÄRISTÖSELOSTE EN 15804 ISO 14025

www.ruukki.fi KUUMASINKITYT RAKENNUSTUOTTEET YMPÄRISTÖSELOSTE EN 15804 ISO 14025 www.ruukki.fi KUUMASINKITYT RAKENNUSTUOTTEET YMPÄRISTÖSELOSTE EN 15804 ISO 14025 Yleiset tiedot Ympäristöselosteen omistaja Tuote Tuotteen valmistaja Valmistuspaikat Tuotteen käyttötarkoitus Ilmoitettu

Lisätiedot

www.ruukki.fi SANDWICHPANEELIT YMPÄRISTÖSELOSTE EN 15804 ISO 14025

www.ruukki.fi SANDWICHPANEELIT YMPÄRISTÖSELOSTE EN 15804 ISO 14025 www.ruukki.fi SANDWICHPANEELIT YMPÄRISTÖSELOSTE EN 15804 ISO 14025 Yleiset tiedot Ympäristöselosteen omistaja Tuote Tuotteen valmistaja Valmistuspaikat Tuotteen käyttötarkoitus Ilmoitettu yksikkö Ruukki

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSELOSTE Kuumasinkityt rakennustuotteet

YMPÄRISTÖSELOSTE Kuumasinkityt rakennustuotteet YMPÄRISTÖSELOSTE Kuumasinkityt rakennustuotteet www.ruukki.fi Tuotekuvaus Kuumasinkittyjä rakennustuotteita käytetään katoissa, katteissa, lattioissa, rangoissa ja ulko- ja sisäseinien verhouksessa. Tyypillisiä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSELOSTE Maalipinnoitetut rakennustuotteet

YMPÄRISTÖSELOSTE Maalipinnoitetut rakennustuotteet YMPÄRISTÖSELOSTE Maalipinnoitetut rakennustuotteet www.ruukki.fi Tuotekuvaus Maalipinnoitettuja rakennustuotteita käytetään katoissa, katteissa sekä ulko- ja sisäseinien verhouksessa. Tyypillisiä käyttökohteita

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSELOSTE Kylmävalssatut teräslevyt, -ohutlevyt ja -kelat

YMPÄRISTÖSELOSTE Kylmävalssatut teräslevyt, -ohutlevyt ja -kelat YMPÄRISTÖSELOSTE Kylmävalssatut teräslevyt, -ohutlevyt ja -kelat www.ruukki.fi Tuotekuvaus Ruukin laaja tuotevalikoima kylmävalssattuja teräslajeja sisältää muovattavia ja lujia muovattavia teräksiä, säänkestäviä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSELOSTE Kuumavalssatut teräslevyt, -ohutlevyt ja -kelat

YMPÄRISTÖSELOSTE Kuumavalssatut teräslevyt, -ohutlevyt ja -kelat YMPÄRISTÖSELOSTE Kuumavalssatut teräslevyt, -ohutlevyt ja -kelat www.ruukki.fi Tuotekuvaus Ruukki on erikoistunut vaativien käyttökohteiden materiaaleihin, joilta edellytetään lujuutta, kestävyyttä ja

Lisätiedot

MS1E ja MS3E-ikkunoiden EN-15804 ympäristöselosteet

MS1E ja MS3E-ikkunoiden EN-15804 ympäristöselosteet MS1E ja MS3E-ikkunoiden EN-15804 ympäristöselosteet Tämä seloste kattaa EN 15804-standardin edellyttämän yritysten välisen viestinnän ympäristöselosteen raportoinnin, joka määritetään EN 15942, Sustainability

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSELOSTE Metallipinnoitetut teräslevyt, -ohutlevyt ja -kelat

YMPÄRISTÖSELOSTE Metallipinnoitetut teräslevyt, -ohutlevyt ja -kelat YMPÄRISTÖSELOSTE Metallipinnoitetut teräslevyt, -ohutlevyt ja -kelat www.ruukki.fi Tuotekuvaus Metallipinnoite parantaa teräksen korroosionkestävyyttä ja pidentää tuotteiden käyttöikää. Sopivan metallipinnoitteen

Lisätiedot

MAALI- PINNOITETUT TERÄSLEVYT, -OHUTLEVYT JA -KELAT

MAALI- PINNOITETUT TERÄSLEVYT, -OHUTLEVYT JA -KELAT www.ruukki.fi MAALI- PINNOITETUT TERÄSLEVYT, -OHUTLEVYT JA -KELAT YMPÄRISTÖSELOSTE Tuotekuvaus Ruukin maalipinnoitetuissa teräslevyissä käyttövalmiiseen pintaan yhdistyvät teräksen lujuus ja muovattavuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSELOSTE Putkituotteet, teräsprofiilit ja -paalut

YMPÄRISTÖSELOSTE Putkituotteet, teräsprofiilit ja -paalut YMPÄRISTÖSELOSTE Putkituotteet, teräsprofiilit ja paalut www.ruukki.fi Tuotekuvaus Ruukin putkituotteilla, teräsprofiileilla ja paaluilla on laaja valikoima käyttökohteita rakennuspuolelta autoja kuljetuskalustoteollisuuteen.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSELOSTE KAHI-tiilet ja -harkot

YMPÄRISTÖSELOSTE KAHI-tiilet ja -harkot YMPÄRISTÖSELOSTE KAHI-tiilet ja -harkot EN 15804 mukaisesti Saint-Gobain Weber Oy:n ympäristöseloste EPD (Environmental Product Declaration) perustuu EN 15804 ja ISO 14040 mukaiseen elinkaariarviointiin.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSELOSTE weber.vetonit 110 FINE, weber.vetonit 120 RENO, weber.vetonit 130 CORE, weber.vetonit 140 NOVA

YMPÄRISTÖSELOSTE weber.vetonit 110 FINE, weber.vetonit 120 RENO, weber.vetonit 130 CORE, weber.vetonit 140 NOVA YMPÄRISTÖSELOSTE weber.vetonit 110 FINE, weber.vetonit 120 RENO, weber.vetonit 130 CORE, weber.vetonit 140 NOVA Saint-Gobain Weber Oy Ab:n ympäristöseloste EPD (Environmental Product Declaration) perustuu

Lisätiedot

Energiatehokkuus logistiikassa ja liikkumisessa 19.4.2011. Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy

Energiatehokkuus logistiikassa ja liikkumisessa 19.4.2011. Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Energiatehokkuus logistiikassa ja liikkumisessa 19.4.2011 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Energiatehokkuus : Case Isover Lyhyt yritysesittely Energiatehokkuustyön taustat Energiatehokas toiminta käytännössä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI NRO Y 103/05 Myöntämispäivä 4.5.2005 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJAT TUOTEKUVAUS. Teräsbetonipaalut

YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI NRO Y 103/05 Myöntämispäivä 4.5.2005 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJAT TUOTEKUVAUS. Teräsbetonipaalut YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI NRO Y 103/05 Myöntämispäivä 4.5.2005 TUOTTEEN NIMI Teräsbetonit VALMISTAJAT Paalut: Abetoni Oy Kokemäen TB-Paalu Oy Lujabetoni Oy Parma Oy Skanska Betoni Oy Teräsosat: Leimet Oy

Lisätiedot

Ruukki life -paneeli. Markkinoiden ekologisin sandwichpaneeli

Ruukki life -paneeli. Markkinoiden ekologisin sandwichpaneeli 1 2 Ruukki life -paneeli Markkinoiden ekologisin sandwichpaneeli 3 Mikä Ruukki life paneeli on? Esivalmistettu sandwich-paneeli, jossa kahden teräslevyn välissä on eristekerros. Yli 70% mineraalivillan

Lisätiedot

Ympäristövastuu Ruukin teräspaalutuotteissa

Ympäristövastuu Ruukin teräspaalutuotteissa Ympäristövastuu Ruukin teräspaalutuotteissa Minna Salmi Ruukin Teräspaalupäivä 26.1.2012 Ympäristövastuu terästuotannosta teräspaalutuotteisiin Luotettava paalun valmistusketju RR- ja RD-paalujen edut

Lisätiedot

Puu vähähiilisessä keittiössä

Puu vähähiilisessä keittiössä Puu vähähiilisessä keittiössä 16.09.2013 Matti Kuittinen Arkkitehti, tutkija Tässä esityksessä: 1. Miksi hiilijalanjälki? 2. Mistä keittiön hiilijalanjälki syntyy? 3. Puun rooli vähähiilisessä sisustamisessa

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

www.ruukki.fi Ruukin sandwichpaneelit energiatehokkaisiin rakennuksiin

www.ruukki.fi Ruukin sandwichpaneelit energiatehokkaisiin rakennuksiin www.ruukki.fi Ruukin sandwichpaneelit energiatehokkaisiin rakennuksiin TUOTELUETTELO 2013 Energiatehokkuutta innovaatiosta loppukäyttöön Säästä jopa 20 % energian kulutuksessa Ruukin ilmatiiviin seinärakenteen

Lisätiedot

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Korjaussivut julkaisuun SYKEra16/211 Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Sirkka Koskela, Marja-Riitta Korhonen, Jyri Seppälä, Tarja Häkkinen ja Sirje Vares Korjatut sivut 26-31 ja 41

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä

Rakennustuotteiden CE-merkintä Rakennustuotteiden CE-merkintä Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio hyväksyivät viime vuonna rakennustuoteasetuksen (305/2011/EC), joka astuu voimaan kaikissa EU:n jäsenmaissa viimeistään 1.7.2013ilman

Lisätiedot

RTS PCR RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS BUILDING INFORMATION FOUNDATION RTS SR

RTS PCR RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS BUILDING INFORMATION FOUNDATION RTS SR 2.6.2016 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS BUILDING INFORMATION FOUNDATION RTS SR RTS PCR RTS PCR- menetelmäohje: Rakennustietosäätiö RTS:n julkaisemat ympäristöselosteet PT 18 RT EPD toimikunta Rakennustietosäätiö

Lisätiedot

FPC+manuaali" XXXX"Oy" Tämä"FPC+manuaali"sisältää"kuvauksen"yrityksemme"standardin"SFS+EN"1090+ 1"mukaisesta"laadunhallintajärjestelmästä.

FPC+manuaali XXXXOy TämäFPC+manuaalisisältääkuvauksenyrityksemmestandardinSFS+EN1090+ 1mukaisestalaadunhallintajärjestelmästä. ! FPC+manuaali XXXXOy TämäFPC+manuaalisisältääkuvauksenyrityksemmestandardinSFS+EN1090+ 1mukaisestalaadunhallintajärjestelmästä. FPC-Manuaali SFS+EN1090+1+A1 FPCmanuaali! XXXXOy Tuotantolaitoksenosoite

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014

KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014 KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014 3.3.2015 Anna-Mari Pirttinen 020 799 2219 anna-mari.pirttinen@energiakolmio.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1. Energiankulutus

Lisätiedot

Yksikkö 2011 2012 2013

Yksikkö 2011 2012 2013 KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2013 22.4.2014 Kari Iltola 020 799 2217 kari.iltola@energiakolmio.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1 1.1. Energiankulutus 2013...

Lisätiedot

Betonikuorma, joka kuormittaa vähemmän ympäristöä.

Betonikuorma, joka kuormittaa vähemmän ympäristöä. Betonikuorma, joka kuormittaa vähemmän ympäristöä. Rudus toimittaa asiakkailleen ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia Vihreitä betoneita, jotka suunnitellaan kohdekohtaisesti vastaamaan asiakkaan

Lisätiedot

KESKON KÄYTÖSSÄ ULKOMAILLA OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014

KESKON KÄYTÖSSÄ ULKOMAILLA OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014 KESKON KÄYTÖSSÄ ULKOMAILLA OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014 Anna-Mari Pirttinen 020 799 2219 anna-mari.pirttinen@energiakolmio.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöprofiili...

Lisätiedot

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012 1 (8) Cargotecin ympäristö ja turvallisuustunnusluvut 2012 Cargotec raportoi ympäristöön, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tukeakseen riskienhallintaa ja Cargotecin ympäristö, työterveys

Lisätiedot

Rakennustuotteiden ympäristöselosteet

Rakennustuotteiden ympäristöselosteet Rakennustuotteiden ympäristöselosteet Puupäivä 26.11.2015 Matti Kuittinen Arkkitehti, tutkimuspäällikkö Ympäristöseloste Mikä? Miksi? Miten? 1 11/24/2015 Maapallon pintalämpötilan muutos 1901-2012 Image

Lisätiedot

Puurakennusten hiilijalanjälki. Matti Kuittinen Lauri Linkosalmi

Puurakennusten hiilijalanjälki. Matti Kuittinen Lauri Linkosalmi Puurakennusten hiilijalanjälki Matti Kuittinen Lauri Linkosalmi 1. Miksi hiilijalanjälkeä lasketaan? 2. Mihin puun vähähiilisyys perustuu? 3. Esimerkki PES-elementin laskennasta 4. Yhteenveto 11.3.2013

Lisätiedot

HENSOTHERM 4KS - Palosuojamaali

HENSOTHERM 4KS - Palosuojamaali HENSOTHERM 4KS - Palosuojamaali OMINAISUUDET JA KÄYTTÖ: HENSOTHERM 4KS on paisuva, vesiohenteinen palosuojamaali. Maalin korkean viskositeetin ja hienojakoisuuden ansiosta palosuojamaalattu pinta on tasainen.

Lisätiedot

PANELTIM PANEELIT. 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm. 51 mm. 50 mm

PANELTIM PANEELIT. 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm. 51 mm. 50 mm PANELTIM PANEELIT 51 mm mm 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm 100 10 kg/m2 11 kg/m2 13 kg/m2 14 kg/m2-20 /+80 C -40 /+60 C Paneltim paneelit ovat valmistettu polypropeenista (PP

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot

Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011

Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011 1 (6) Huhtikuu 2012 Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011 Cargotec raportoi ympäristöön, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tukeakseen riskienhallintaa ja Cargotecin ympäristö, työterveys

Lisätiedot

Teräspaalujen CE-merkintä. Tkt Vesa Järvinen

Teräspaalujen CE-merkintä. Tkt Vesa Järvinen Teräspaalujen CE-merkintä Tkt Vesa Järvinen Esityksen sisältö Mikä on CE-merkki? Rakennustuotteen CE-merkintäjärjestelmät CE-merkin sisältö Teräsputkipaalujen CE-merkinnät CE-merkintä Ruukin paalutuotteilla

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSELLE TOIMITETTAVIEN AINEIDEN TOIMITUSEHDOT

RATAHALLINTOKESKUKSELLE TOIMITETTAVIEN AINEIDEN TOIMITUSEHDOT RATAHALLINTO- 1(5) RATAHALLINTOKESKUKSELLE TOIMITETTAVIEN AINEIDEN TOIMITUSEHDOT Ratahallintokeskus on vahvistanut rataverkon tarpeisiin käytettävien aineiden toimitusehdot 1111/739/99 voimassaoleviksi

Lisätiedot

Ympäristöarvioinnin työkalut metsästä loppukäyttäjille (PEnA)

Ympäristöarvioinnin työkalut metsästä loppukäyttäjille (PEnA) Ympäristöarvioinnin työkalut metsästä loppukäyttäjille (PEnA) Tarmo Räty Metlan NEW ohjelman 1 hanke 1 Uudet metsään ja metsäbiomassaan perustuvat tuotteet ja palvelut NEW (2014 2018) Puutuotteiden ympäristöystävällisyys

Lisätiedot

maailmaa Renkaat pyörittävät

maailmaa Renkaat pyörittävät Sinun Juuri nyt maailmassa rullaa miljardeja renkaita Joka päivä valmistetaan satoja tuhansia uusia renkaita renkaanjälkesi Millaisen renkaanjäljen sinä jätät? Renkaat pyörittävät maailmaa Kaikki ympärilläsi

Lisätiedot

www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ JA ALUMIINIA TOIVEIDESI MUKAAN Ruukki FLEX Ruostumaton teräs ja alumiini juuri sinun mittojesi mukaan Ajattele ratkaisua, jossa saat yhden kontaktin palveluna juuri

Lisätiedot

2.2 RAKENNETERÄSTUOTTEET

2.2 RAKENNETERÄSTUOTTEET 2. RAKENNETERÄKSET Luja, homogeeninen ja melkein isotrooppinen aine Hoikat ja ohuet rakenteet Epästabiiliusilmiöt Sitkeyden puute valssausta vastaan kohtisuorassa suunnassa Muut materiaaliominaisuudet

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS.

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. VALMISTAJILLE Suomen ympäristökeskus ylläpitää ympäristöhallinnon ilmapäästötietojärjestelmää,

Lisätiedot

Eurokoodi 2010 Seminaari 25.11.2010. Teräsrakenteiden uudet julkaisut

Eurokoodi 2010 Seminaari 25.11.2010. Teräsrakenteiden uudet julkaisut Eurokoodi 2010 Seminaari 25.11.2010 Teräsrakenteiden uudet julkaisut Jouko Kouhi Tekninen johtaja Teräsrakenneyhdistys ry. PL 381 (Unioninkatu 14, 3. krs) FI-00131 Helsinki Puh: 09-12991 Puh (gsm):050

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

KORROOSIONESTOMAALAUKSEN PERUSTEET

KORROOSIONESTOMAALAUKSEN PERUSTEET KORROOSIONESTOMAALAUKSEN PERUSTEET Tikkurila Opisto 12.2.2014 Juha Kilpinen Tikkurila Oyj SISÄLTÖ Pintakäsittelyjärjestelmän valinta CE-merkinnän tuomat vaatimukset pintakäsittelylle Teräsrakenteiden esikäsittelyt

Lisätiedot

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Parempi arkipäivä monille ihmisille Kestävä kehitys IKEAssa Sisältyy kaikkiin toimintoihimme Kestävän kehityksen toimintasuunnitelma FY15 kokonaisvaltainen lähestymistapa

Lisätiedot

Materiaalikansio Hio-Mex 10.9.2012 1

Materiaalikansio Hio-Mex 10.9.2012 1 Materiaalikansio Hio-Mex 10.9.2012 1 Materiaalikansio Hio-Mex 10.9.2012 2 Sisältö 1. HIO-MEX... 3 1.1 Yritys... 3 1.2 Yhteystiedot... 3 1.2.1 Tilaukset... 3 1.2.2 Markkinointi ja jälkimarkkinointi... 3

Lisätiedot

Valaisinpylvään raaka-ainevalinnan ympäristövaikutukset

Valaisinpylvään raaka-ainevalinnan ympäristövaikutukset Valaisinpylvään raaka-ainevalinnan ympäristövaikutukset Tehomet lyhyesti Tehomet on Pohjoismaiden suurin dekoratiivisten valaisinpylväiden ja mastorakenteiden valmistaja. Perustettu Kangasniemellä vuonna

Lisätiedot

www.ruukki.fi AINES- TODISTUKSET KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT

www.ruukki.fi AINES- TODISTUKSET KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT www.ruukki.fi AINES- TODISTUKSET KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Ohjelehdessä esitellään eurooppalaisen standardin EN 10204:2004 mukaiset ainestodistukset sekä lisäksi ns. Analyysitodistus ja laivanrakennusteräksille

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSELOSTE Standardien EN 15804 ja ISO 14025 mukaisesti

YMPÄRISTÖSELOSTE Standardien EN 15804 ja ISO 14025 mukaisesti YMPÄRISTÖSELOSTE Standardien EN 15804 ja ISO 14025 mukaisesti GYPROC GEK 13 ERIKOISKOVA Luontipäivä :15.5.2014 Versio :V1 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy:n ympäristöseloste EPD (Environmental Product

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Created on: 11.08.2010 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Tuotetiedot Aineen ja/tai seoksen käyttötapa Biokemiallinen tutkimus ja analyysit Valmistaja: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Lisätiedot

SFS-EN 1090-1+A1:2012

SFS-EN 1090-1+A1:2012 12.8.2014 Suomalainen tulkinta rakenteellisten teräs- ja alumiinikokoonpanojen harmonisoidun tuotestandardin SFS-EN 1090-1+A1:2012 soveltamisalasta CE-merkintä on pakollinen rakenteellisille teräs- ja

Lisätiedot

kansainvälisyys JACQUET johtava, maailmanlaajuinen ruostumattomien kvarttolevyjen käyttäjä 483 työntekijää

kansainvälisyys JACQUET johtava, maailmanlaajuinen ruostumattomien kvarttolevyjen käyttäjä 483 työntekijää JACQUET kansainvälisyys johtava, maailmanlaajuinen ruostumattomien kvarttolevyjen käyttäjä 43 työntekijää 3 yksikköä 20 eri maassa / 21 palvelukeskusta 7 500 asiakasta 60 eri maassa liikevaihto 23 M5 7

Lisätiedot

Tutkittua tietoa mallasohran viljelystä ympäristövaikutusten näkökulmasta

Tutkittua tietoa mallasohran viljelystä ympäristövaikutusten näkökulmasta Tutkittua tietoa mallasohran viljelystä ympäristövaikutusten näkökulmasta Yrjö Virtanen, vanhempi tutkija, MTT Ohrasta olueksi -ketjun ympäristövaikutusten arviointi Elinkaariarviointi (LCA) Luonnon resurssit

Lisätiedot

RAKENNUSTARVIKELAUSUNTO EPSCement EC350M/EC350P/EC200K

RAKENNUSTARVIKELAUSUNTO EPSCement EC350M/EC350P/EC200K Sivu 1 / 5 Tuoteryhmä: Tuotteet: Lattiat: Käytetään lattioilla EPSCement EC350M EPSCement EC350P EPSCement EC200K Laadittu: 2014-12-16 Päivitetty: 2014-12-16 Yritystiedot: EPSCement AB 132 82 Gustavsberg

Lisätiedot

REFERENSSIT Laserhitsatut levyt - ainutlaatuisia ratkaisuja

REFERENSSIT Laserhitsatut levyt - ainutlaatuisia ratkaisuja REFERENSSIT Laserhitsatut levyt - ainutlaatuisia ratkaisuja www.ruukki.fi 1 Laserhitsauksen monipuoliset mahdollisuudet Ruukin laserhitsausprosessin avulla voidaan tuottaa ohuita ja erittäin leveitä levyjä,

Lisätiedot

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN EKOSUUNNITTELU STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN 30.1.2013, Riitta Lempiäinen, Motiva Oy 30.1.2013 RTL JOHDANTO EKOSUUNNITTELU

Lisätiedot

Ohrasta olueksi -ketjun ympäristövaikutusten kehitys

Ohrasta olueksi -ketjun ympäristövaikutusten kehitys Ohrasta olueksi -ketjun ympäristövaikutusten kehitys Yrjö Virtanen, vanhempi tutkija, MTT Ohrasta olueksi -ketjun ympäristövaikutusten arviointi 2005, arvion päivitys 2010 Elinkaariarviointi (LCA) Luonnon

Lisätiedot

Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi. Helena Wessman KCL

Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi. Helena Wessman KCL Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi Helena Wessman KCL Helena Wessman 27.5.2009 1 MITÄ ON KESTÄVÄ KEHITYS? Kestävä kehitys = taloudellisuus+sosiaalinen hyväksyttävyys+ ympäristöystävällisyys

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI VTT-C-10100-13 Myönnetty 1.10.2013 Alkuperäinen englanninkielinen Xella kattoelementit Xella lattiaelementit EDUSTAJA/ VALMISTAJA Xella Danmark A/S Helge Nielsen Allé 7 DK-8723

Lisätiedot

Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu?

Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu? Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu? Green Growth osaamisfoorumi 31.5.2012 Jaana Lehtovirta, viestintäjohtaja, Lahti Energia Oy Lahti Energia Oy Toimimme energia-alalla Hyödynnämme jätettä

Lisätiedot

Materiaalikansio Hio-Mex 15.6.2012 1

Materiaalikansio Hio-Mex 15.6.2012 1 Materiaalikansio Hio-Mex 15.6.2012 1 Materiaalikansio Hio-Mex 15.6.2012 2 Sisältö 1. HIO-MEX... 3 1.1 Yritys... 3 1.2 Yhteystiedot... 3 1.2.1 Tilaukset... 3 1.2.2 Markkinointi ja jälkimarkkinointi... 3

Lisätiedot

WQ-palkkijärjestelmä

WQ-palkkijärjestelmä WQ-palkkijärjestelmä Sisällys 1. Toimintatapa 2 2. Valmistus 2 2.1. Materiaali 2 2.2. Pintakäsittely 2 2.3. Laadunvalvonta 3 3. Palkin käyttö rakenteissa 3 4. Suunnittelu 3 4.1. Palkin rakenne 3 4.2. Palkin

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Elinkaariarvio pientalojen kaukolämpöratkaisuille Sirje Vares Sisältö Elinkaariarvio ja hiilijalanjälki Rakennuksen

Lisätiedot

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET www.polarputki.fi Polarputken valikoimaan kuuluvat myös ruostumattomat ja haponkestävät tuotteet. Varastoimme saumattomia ja hitsattuja putkia, putkenosia sekä muototeräksiä.

Lisätiedot

Elinkaariajattelu autoalalla

Elinkaariajattelu autoalalla Elinkaariajattelu autoalalla Mikä on tuotteen ELINKAARI? Tuotteen vaiheet raaka-aineiden hankinnasta tai tuottamisesta tuotteen käyttöön ja loppukäsittelyyn. MARKKINOINTI JAKELU, KAUPPA TUOTANTO KÄYTTÖ,

Lisätiedot

Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit

Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit Lehdistötilaisuus 29.8.2012 Professori, tekn.tri Erja Turunen Tutkimusjohtaja, sovelletut materiaalit Strateginen tutkimus, VTT 2 Kierrätyksen rooli

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Työtason hoitoöljy nro 108 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Työtason hoitoöljy nro 108 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 11.10.2010 Edellinen päiväys: Versionumero 1 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi

Lisätiedot

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuusseminaari, Lahti 11.4.2013 Hanna Pynnönen Kuusakoski Oy Title and content slide Level 1 bullet - Level 2 bullet Level 3 bullet 1 Title and content

Lisätiedot

Orgaaninen, sementitön verkotuslaasti aikaisessa vaiheessa sadetta kestävillä ominaisuuksilla ja määräävällä rakeella. EPD:n mukaan.

Orgaaninen, sementitön verkotuslaasti aikaisessa vaiheessa sadetta kestävillä ominaisuuksilla ja määräävällä rakeella. EPD:n mukaan. Orgaaninen, sementitön verkotuslaasti aikaisessa vaiheessa sadetta kestävillä ominaisuuksilla ja määräävällä rakeella Tuotekuvaus, katso tekninen tietolehti Tiedot rakennussertifioinneista DGNB mukaisesti

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Kokemukset energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönotosta

Kokemukset energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönotosta Kokemukset energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönotosta Kommenttipuheenvuoro Helena Kivi-Koskinen Energia- ja ympäristöpäällikkö www.ruukki.com Ruukki tänään Liikevaihto 3,7 miljardia euroa vuonna 2006

Lisätiedot

RTS EPD, EPD NUMERO MALLI 1 KUVITTEELLINEN SEMENTTILAASTITASOITE KOODI 123

RTS EPD, EPD NUMERO MALLI 1 KUVITTEELLINEN SEMENTTILAASTITASOITE KOODI 123 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS BUILDING INFORMATION FOUNDATION RTS RTS EPD, EPD NUMERO MALLI 1 KUVITTEELLINEN SEMENTTILAASTITASOITE KOODI 123 10.03.2016 Rakennustietosäätiö RTS Building Information Foundation

Lisätiedot

Ympäristömerkintä. Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä

Ympäristömerkintä. Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä Joutsenmerkin tavoitteet Joutsenmerkki ohjaa ostajia tekemään ympäristön kannalta parempia päätöksiä tuottajia valmistamaan ympäristön kannalta parempia

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt Industrikitt Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 27.10.2006 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Industrikitt 1.2 Aineen

Lisätiedot

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla:

Lisätiedot

SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE. Keskikaide SSAB 210x130/4

SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE. Keskikaide SSAB 210x130/4 SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE Keskikaide SSAB 210x130/4 Sisältö: Sovellusalue...2 Asennus...2 Kaiteiden käsittely...2 Kaiteen rakenne ja osat...3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat...4 Kaiteen

Lisätiedot

Pirkka Mellanen Lahden Tasopalvelu Oy

Pirkka Mellanen Lahden Tasopalvelu Oy Pirkka Mellanen Lahtelainen, vuonna 1998 toimintansa aloittanut, teräsrakenteisiin erikoistunut metallialan yritys. Henkilökuntaa n. 40hlö Asiakkaita pääasiassa rakennusliikkeet. Sertifionti SFS-EN 1090-2

Lisätiedot

1. Helpottamaan purkua ja romutusta. 2. Parantamaan materiaalien tunnistettavuutta. 3. Helpottamaan uudelleenkäyttöä. 4. Helpottamaan kierrätystä.

1. Helpottamaan purkua ja romutusta. 2. Parantamaan materiaalien tunnistettavuutta. 3. Helpottamaan uudelleenkäyttöä. 4. Helpottamaan kierrätystä. Hondan filosofia Honda on jo usean vuoden ajan ollut eturintamassa, kun on ollut kyse ympäristön huomioonottamisesta ja ottanut vakavasti vastuunsa maailmanlaajuisena ajoneuvojen valmistajana, sekä sitoutunut

Lisätiedot

MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT. - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan -

MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT. - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan - MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan - kulutusteräkset Miilux kulutusterästen käyttökohteita ovat kaikki kohteet, joissa teräkseltä vaaditaan hyvää kulumiskestävyyttä

Lisätiedot

Vastaavan teräsrakennesuunnittelijan ja vastaavan teräsrakennetyönjohtajan koulutukset EN-standardien mukaan

Vastaavan teräsrakennesuunnittelijan ja vastaavan teräsrakennetyönjohtajan koulutukset EN-standardien mukaan Vastaavan teräsrakennesuunnittelijan ja vastaavan teräsrakennetyönjohtajan koulutukset EN-standardien mukaan Rakenneluokat RL1 (AA) ja RL2 (A) Teräsrakenteiden toteutus EN 1090:n mukaan 2013-2014 Ajankohta:

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 3.11.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57676

Lisätiedot

Way of Life- sertifikaatti kriteerit

Way of Life- sertifikaatti kriteerit Way of Life- sertifikaatti kriteerit Vähimmäisvaatimukset jotka on täytettävä luonnollisten aineiden osalta, luonnollisten aineden, joissa orgaanisia osia, osalta ja enimmäismäärät luonnollisissa aineissa.

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63316 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

PAREMPI TERÄS PAREMPI TULEVAISUUS. Yritysesittely 2015

PAREMPI TERÄS PAREMPI TULEVAISUUS. Yritysesittely 2015 PAREMPI TERÄS PAREMPI TULEVAISUUS Yritysesittely 2015 Saanko esitellä: Ovako Kehittää teknologisesti korkeatasoisia koneenrakennusteräksiä Asiakkaina maailmanlaajuisesti johtavia laakeri-, konepaja- ja

Lisätiedot

Energiatehokas rakentaminen on pakko ja mahdollisuus

Energiatehokas rakentaminen on pakko ja mahdollisuus Energiatehokas rakentaminen on pakko ja mahdollisuus Petteri Lautso Kestävän kehityksen johtaja, Ruukki Construction 1 Miksi rakentamisen pitäisi muuttua? 2 Viranomaiset ajavat energiatehokkampaa rakentamista

Lisätiedot

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj Korjausliike kestävään talouteen Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja 1Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj 2 KIERRÄTYS JA HYÖDYNTÄMINEN:

Lisätiedot

PPH CERKAMED Käyttöturvallisuustiedote MTA +

PPH CERKAMED Käyttöturvallisuustiedote MTA + Käyttöturvallisuustiedote on laadittu Euroopan parlamentin aineiden ja seosten luokituksia, merkintöjä ja pakkaamista koskevan asetuksen (EY) N: o 1272/2008, muutosdirektiivien 67/548/EEC ja 1999/45/EC

Lisätiedot

Vastuullinen elinkaaren hallinta tekstiilipalveluissa

Vastuullinen elinkaaren hallinta tekstiilipalveluissa Vastuullinen elinkaaren hallinta tekstiilipalveluissa Kestävät hankinnat ja tekstiilivuokraus 1 Lindström lyhyesti Vuonna 1848 perustettu perheyritys (Roihan suku) Liikevaihto 228 M (2007); 2200 hlö Tarjoaa

Lisätiedot

Materiaalien merkitys korjausrakentamisen ympäristövaikutusten kannalta. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.04.12 Sirje Vares, VTT

Materiaalien merkitys korjausrakentamisen ympäristövaikutusten kannalta. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.04.12 Sirje Vares, VTT Materiaalien merkitys korjausrakentamisen ympäristövaikutusten kannalta Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.04.12 Sirje Vares, VTT 2 Korjaustarve kuntotarkastus - konsepti Korjattavien talojen

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Kestävyyden parantamisen työkalut nyt ja tulevaisuudessa

Kestävyyden parantamisen työkalut nyt ja tulevaisuudessa Esit tely Maa ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Agrifood Research Kestävyyden parantamisen työkalut nyt ja tulevaisuudessa Vanhempi tutkija Yrjö Virtanen, MTT Elinkaaren kestävyyden parantamisen ongelma

Lisätiedot

WISA -Spruce monitoimivaneri

WISA -Spruce monitoimivaneri WISA -Spruce monitoimivaneri Enemmän kuin rakennevaneri. Pohjoisen hitaasti kasvanut kuusipuu antaa WISA -Spruce vanerille erinomaiset ominaisuudet; mainion yhdistelmän esteettisesti miellyttävää ulkonäköä

Lisätiedot

www.ruukki.fi ENERGIA- TEHOKKAAT TERÄS- RATKAISUT. KASVUN MAHDOLLISTAJAT.

www.ruukki.fi ENERGIA- TEHOKKAAT TERÄS- RATKAISUT. KASVUN MAHDOLLISTAJAT. www.ruukki.fi ENERGIA- TEHOKKAAT TERÄS- RATKAISUT. KASVUN MAHDOLLISTAJAT. 2 OIKEAT VALINNAT. YHTEINEN HYÖTY. Ruukki näkee energiatehokkuuden liiketoimintamahdollisuutena: vastaamme asiakkaidemme kasvavaan

Lisätiedot

REACH = Registaration Evaluation and Authorisation of Chemicals. ja VTT:n palvelut

REACH = Registaration Evaluation and Authorisation of Chemicals. ja VTT:n palvelut REACH = Registaration Evaluation and Authorisation of Chemicals ja VTT:n palvelut REACH:in kattavuus REACH Kemikaalit ennen v. 1981 = n. 100106 tuotetta joita REACH koskee, jos niitä tuotetaan tai tuodaan

Lisätiedot

Fireflex -palosuojamaali

Fireflex -palosuojamaali Käyttöseloste uusittu 13.11.2007 VARMENNETTU KÄYTTÖSELOSTE Liitteet uusittu 14.2.2008 TRY-69-2007 Fireflex -palosuojamaali Valmistaja Tikkurila Coatings Oy Kuninkaalantie 1 01300 VANTAA Varmennetun käyttöselosteen

Lisätiedot

Ympäristöseloste. StoPur BB 100. PUR-pinnoite lattioille, optisesti korkealaatuinen, vähäpäästöinen. Tuotekuvaus, katso tekninen tietolehti

Ympäristöseloste. StoPur BB 100. PUR-pinnoite lattioille, optisesti korkealaatuinen, vähäpäästöinen. Tuotekuvaus, katso tekninen tietolehti PUR-pinnoite lattioille, optisesti korkealaatuinen, vähäpäästöinen Tuotekuvaus, katso tekninen tietolehti Tiedot rakennussertifioinneista DGNB mukaisesti (versio 2012) Laatutaso (ENV 1.2) polyuretaanituotteet

Lisätiedot

Tulostaminen ja ympäristövaikutukset

Tulostaminen ja ympäristövaikutukset Tulostaminen ja ympäristövaikutukset Kuinka tulostusratkaisuilla voidaan vaikuttaa yrityksesi tulokseen ja ympäristövaikutukseen. Seppo Haapanen Markkinointipäällikkö HP IPG HP:n ympäristövastuu t Ympäristövastuu

Lisätiedot