YMPÄRISTÖSELOSTE TERÄSRAKENTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖSELOSTE TERÄSRAKENTEET"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖSELOSTE TERÄSRAKENTEET Eurooppalaisesta teräksestä YMPÄRISTÖSELOSTE EN ISO 14025

2 Yleiset tiedot Ympäristöselosteen omistaja Tuote Tuotteen valmistaja Valmistuspaikat Tuotteen tarkoitus Ilmoitettu yksikkö Ruukki Construction Suolakivenkatu 1, Helsinki p Kuumavalssatusta levystä ja kelasta, kylmämuovatusta ja kuumamuovatusta putkesta ja profiileista sekä kuumavalssatuista ja kylmämuovatuista profiileista valmistetut, hitsatut ja pintakäsitellyt teräsrakenteet Ruukki Ympäristöselosteen päiväy Voimassaoloaika Peräseinäjoki ja Ylivieska, Suomi; Oborniki, Puola; Gargzdai, Liettua ja Bolintin, Romania. Rakennusten ja rakenteiden rungot 1 kg teräsrakenteita saakka Tämä ympäristöseloste sisältää useita erilaisia teräsrakenteita rakennuksiin ja muihin rakenteisiin, ja ympäristöselosteessa ilmoitetut ympäristöindikaattorien tulokset ovat keskiarvolukuja näille tuotteille. Rakennustuotteiden ympäristöselosteiden ympäristötietoja ei voi vertailla keskenään, mikäli ne eivät täytä standardien EN ja EN ISO vaatimuksia. Ympäristöselosteen tiedot perustuvat vuoden 2012 tuotannon tietoihin. Tuoteryhmäsääntöinä on noudatettu eurooppalaisen standardin EN vaatimuksia. Kansainvälisen standardin EN ISO 14025:2010 mukainen riippumaton varmentava taho on Ulkoinen Sisäinen Kolmannen osapuolen varmentamisen on suorittanut: Thomas Andersson, Insinööritoimisto Ecobio Oy Tuote Käyttötarkoitus Teräsrakenteet ovat pitkälle esivalmistettuja, asennusvalmiita energiatehokkaita ratkaisuja yksikerros- ja monikerrosrakennuksiin. Monikerrosrakennusten runkoratkaisu koostuu tavallisesti konepajalla pohjamaalatuista WQ-palkeista ja pintakäsitellyistä liittopilareista, joiden avulla voidaan saavuttaa muunneltavia tilaratkaisuja. Tyypilliset yksikerrosrakennukset on rakennettu esivalmistetuilla ristikkorakenteilla. Rungoille on myös saatavilla useita palosuojausratkaisuja. Ruukin rakennustuotteet voivat vaikuttaa positiivisesti rakennusten LEED- ja BREEAM -sertifikaattien kokonaisarvioinnissa, lisätietoja löydettävissä osoitteesta ja Tekniset tiedot Ympäristöseloste kattaa Ruukin Suomessa Peräseinäjoella ja Ylivieskassa, Liettuan Gargzdaissa, Puolan Obornikissa ja Romanian Bolintinissa valmistamat teräsrakenteet. Tuotantotoimipaikan valinta määräytyy esimerkiksi tuotevaatimusten ja rakennuspaikan sijainnin perusteella. Rakenteissa käytetään eurooppalaisissa terästehtaissa valmistettua terästä. Teräsrakenteisiin kuuluvat standardin EN 1090 mukaan valmistetut teräspalkit, kannatinpalkit, pilarit, ristikkorakenteet, liitokset ja kiinnikkeet. Kuumavalssatusta levystä ja kelasta valmistetaan hitsatut profiilit ja WQ-palkit. Kuumavalssatuista profiileista valmistetaan ristikkorakenteita. Kuumamuovatusta ja kylmämuovatusta putkesta valmistetaan ristikkorakenteita ja rakenneputkia. Pintakäsittely valitaan asiakkaan vaatimusten ja ilmastorasitusluokan mukaan. Pintakäsittely tehdään 1-3 kerroksella joko polyuretaani-, sinkki- 2

3 jauhe-, alkydi- tai epoksimaalia. Pintakäsittelyn paksuus on mm riippuen ilmastorasitusluokasta. Mikäli teräsrunkoon vaaditaan palonestomaalia, se lisätään pohjamaalin ja pintamaalin väliin ja sen paksuus määritellään palonkestovaatimusten mukaan. Ruukilla on kantavien teräsrakenteiden EN1090 standardin mukainen CE-merkintäoikeus. Kiinnittämällä CEmerkinnän tuotteeseen valmistaja vakuuttaa tuotteen noudattavan kaikkia asiaankuuluvia määräyksiä ja erityisesti niitä, jotka ovat olennaisia terveyden, turvallisuuden ja ympäristönsuojelun kannalta. Teräksen tiheys on kg/m3. Massat ja materiaalilujuudet on määritelty tuotekuvauksissa, jotka löytyvät osoitteesta Muut tekniset ominaisuudet ovat asiakkaan valittavissa. Tuotteen materiaalit Teräs on seos, joka koostuu pääasiassa raudasta ja hiilestä ja jossa on pieniä määriä muita alkuaineita, joita käytetään seostusaineena. Nämä alkuaineet parantavat teräksen kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia kuten lujuutta, kestävyyttä ja korroosiokestävyyttä. Teräksen seostusaineet on kiinteästi sidottu sen kemialliseen matriisiin. Teräsrakenteissa käytetty teräs täyttää EN-standardien teräksen laadulle asettamat vaatimukset. Muita teräsrakenteiden valmistuksessa käytettäviä raaka-aineita ovat hitsausaineet ja maalit. Tuotteen koostumus Ruukki seuraa aktiivisesti ja ennakoi tulevia muutoksia ympäristö-, turvallisuus- ja kemikaalilainsäädännössä ja noudattaa voimassaolevia EU:n kemikaalimääräyksiä kuten REACH (1907/2006/EC) ja CLP (1272/2008/ EC). Yhteydenpidolla ja yhteistyöllä on tärkeä rooli koko toimitusketjussa ja Ruukki vaatii alihankkijoiltaan täydellistä REACH -määräysten noudattamista. Ruukki seuraa erityistä huolta aiheuttavien aineiden listaa (SVHC) sekä muita lainsäädännön vaatimuksia, jotta tuotteet täyttävät sekä lain että asiakkaan asettamat vaatimukset. Lisäksi Ruukki seuraa ja noudattaa useita asiakkaiden vaatimuksia sekä suosituksia, joiden tarkoituksena on poistaa käytöstä vaarallisia aineita sisältävät tuotteet rakennussektorilla. Taulukossa 1 on esitetty esimerkki teräsrakenteiden tyypillisestä kemiallisesta sisällöstä sellaisena kuin ne ovat asiakkaalle toimitettaessa (poislukien pakkausmateriaalit). Taulukossa 2 on esitetty teräsrakenteiden pintakäsittelyn keskimääräinen ja enimmäispitoisuus (%) tuotteen kokonaispainosta. Tuotteen koostumus vaihtelee asiakkaan vaatimusten, valittujen materiaalien ja pintakäsittelyn mukaan. Jos tuotteessa on EU:n kemikaalilainsäädännössä (REACH) rajoitettuja sekä Ruotsin BASTA:n (2014:A2) ja Byggvarubedömningenin (BVB, 2013) sekä Norjan prioriteettilistan rajoittamia aineita, joiden pitoisuus (paino- %) ylittää tai vastaa em. rajoituksia, ne on ilmoitettu taulukossa 1. Ilmoitettujen aineiden osalta on huomioitu lisäksi Ruotsin rakennustuoteselosteiden ohjeet (Föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD 3, 2007). Lisätietoa eri terästen koostumuksista löytyy kansallisista ja kansainvälisistä standardeista ja Rautaruukin internet-sivulta osoitteesta Koostumukset perustuvat eurooppalaisten standardien EN , EN , EN , EN , EN vaatimuksiin maksimipitoisuuksista. 3

4 Taulukko 1. Esimerkki tyypillisen teräsrakenteen koostumuksesta Teräs > 96* Pintakäsittely < 3,7* Aineosan nimi Materiaali Pitoisuus (%) tuotteen kokonaispainosta Maksimiosapitoisuus (paino-%) Pitoisuus (paino-%) tuotteen kokonaispainosta CAS-nro Rauta (Fe) 95,8 91, Mangaani (Mn) 1,7 1, Pii (Si) 0,8 0, Hiili (C) 0,22 0, Vaaralausekkeet ja muut aineosatiedot Nikkeli (Ni) 0,5 < 0, R40-43; H351, H317 Koboltti (Co) 0,012 < 0, R42/43-53; H334, H317, H413 Sinkkijauhe** < 0, R ; H400, H411, H413 Sinkkiboraatti*** < 2,5 < 0, , Hitsausaineet < 0,3 Rauta (Fe) 97,5 < 0, Huomautukset * Palosuojatuissa rakenteissa teräksen pitoisuus voi olla pienempi ja pintakäsittelyn suurempi, katso taulukko 3. ** Ilmastorasitusluokissa C3H-C4H vain, kun käytetään sinkkimaalia *** Vain palosuojatuissa rakenteissa R ; H400, H411, H413 Mittaukset on tehty 0.02 mg/g ( %) tarkkuudella. Tämän mittaustarkkuustason alittavia pitoisuuksia ei voida määrittää. Toimittajien ilmoitusten mukaan mikään koko tuotteen ainesosista ei ylitä EU:n kemikaalilainsäädännön rajoja eikä BASTAn (2014:A2), Byggvarubedömningenin (BVB, 2013), Ruotsin rakennustuoteselosteiden (Föreningen för Byggvarudeklarationer, BPD 3, 2007) ja Norjan prioriteettilistan vaatimuksia. Tuote ei sisällä REACHin mukaisesti rajoitettuja tai kandidaattilistan (SVHC) sisältämiä aineita. Taulukko 2.Teräsrakenteiden pintakäsittelyn keskimääräinen ja enimmäispitoisuus (%) tuotteen kokonaispainosta Ilmastorasitusluokka* Ristikkorakenteet, rakenneputket ja profiilit keskim. pitoisuus (%) Ristikkorakenteet, rakenneputket ja profiilit enimmäispitoisuus (%) WQ-palkki, keskim. pitoisuus (%) WQ-palkki, enimmäispitoisuus (%) C1 0,52 1,03 0,09 0,12 C2 1,04 1,82 0,21 0,28 C3 1,34 3,66 0,22 0,52 C4 1,85 2,91 0,27 0,43 C5L(H), C5M(H)** 0,49 0, Palosuojattu C2 6,67 16,57 0,48 0,96 * EN ISO mukaan ** Tyypillisesti siltarakenteissa 4

5 Tuotanto Tämän ympäristöselosteen mukaisten teräsrakenteiden teräs hankitaan eurooppalaisilta teräksen valmistajilta. Riippuen valmistettavasta teräslaadusta ja valmistustavasta, kierrätysteräksen osuus teräspanoksesta vaihtelee % välillä. Teräksen valmistuksen raaka-aineiden ja energian on optimoitua. Kun raudantuotannossa käytetään neitseellisten raaka-aineiden sijaan kierrätysterästä, terästuotannon hiilidioksidipäästöt pienenevät vastaavasti. Kierrätysteräksen määrä teräksen tuotannossa on rajoitettu prosessiteknisistä syistä sekä riippuen sen saatavuudesta. Lisäksi prosessiteknisistä syistä kierrätysteräksen sisältö masuunipohjaisessa teräksenvalmistuksessa ei voi ylittää noin 30 prosenttia. Valokaariuuniprosessilla valmistetun teräksen kierrätyssisältö voi olla korkeampi. Kun teräs on kerran tuotettu, se voidaan käyttää lukemattomia kertoja uudelleen laadun heikkenemättä. Teräslevyt, putket ja profiilit polttoleikataan tai sahataan vaadittuun pituuteen, hitsataan sen jälkeen yhteen ja teräsraepuhalletaan sekä maalataan. Pintakäsittelyn aikana vapautuu ilmaan haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) keskimäärin 5 kg tuotettua tonnia kohden. VOC-päästöt tonnia kohden määräytyvät kuitenkin aina rakenteen painon ja valitusta maalausjärjestelmän perusteella. Ruukki pyrkii käyttämään parasta olemassa olevaa tekniikkaa kaikessa tuotannossaan. Rakennustyömaiden jätemäärää pystytään merkittävästi vähentämään teräsrakenteiden esivalmistuksen ansiosta. Rakenteet kiinnitetään muttereilla ja pulteilla tai hitsataan yhteen rakennuspaikalla. Pakkaukset Ruukin teräsrakenteet ovat kaikki yksilöllisiä tuotteita ja niiden kuljetus suunnitellaan aina erikseen. Puutukia, pahvisia kulmasuojia sekä metallihihnoja ja ketjuja käytetään kuormien pakkaamiseen kuljetusta varten. Arat pinnat voidaan kääriä muoviin likaantumisen estämiseksi, muuten runkoja ja rakenteita ei suojata vaan ne puhdistetaan tarvittaessa pesemällä työmaalla kuljetuksen jälkeen. Kaikki pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Pakkausmateriaalijäte lajitellaan paikallisten vaatimusten mukaan tuotantopaikassa sekä asiakkaan vaatimusten mukaan rakennustyömailla. Kuva 1: Teräsristikot pakattuna autoon valmiina kuljetettavaksi rakennustyömaalle. Hankinnat ja kuljetukset Ruukin hyvän liiketavan periaatteiden (code of conduct) noudattamista edellytetään kaikkien hankintasopimusten yleisissä määräyksissä ja ehdoissa. Myös eettiset arvot, ympäristöasiat ja energiatehokkuus huomioidaan toimittajia valittaessa. Raaka-aineet kuljetetaan valmistustoimipaikoille pääasiassa maanteitse. Valmiit tuotteet kuljetetaan yhdistellen meritse, maanteitse sekä rautateitse. Ruukin logistiikkayksikkö vastaa suurimmasta osasta Ruukin raaka-aine- ja tuotekuljetuksia. 5

6 Ruukin logistiikan ympäristöasioita hallitaan sertifioidun ympäristöjärjestelmän kautta. Ruukin tavoitteena on kasvattaa tavarakuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimuksiin liittyneiden sopimuskumppaneiden osuutta logistiikan sopimuksista. Kuljetettua tuotetonnia kohti Ruukin maakuljetuksista 85 prosenttia on energiatehokkuussopimusjärjestelmässä olevien kumppaneiden hoidossa. Energiatehokkuussopimuksen ulkopuolella olevia kuljetusliikkeitä kannustetaan säännöllisesti liittymään sopimukseen. Ruukin kansainvälisillä sopimuskumppaneilla on sertifioidut ympäristönjohtamisjärjestelmät. Logistiikassa pyritään optimoituihin kuljetuksiin ja suuriin hyötykuormiin mahdollisimman tehokkaasti. Kierrätys ja jätteiden käsittely Teräs on täysin kierrätettävä materiaali ja tärkeä rakentamisen raaka-aine. Esivalmistetut rakenteet voidaan käyttää uudelleen. Teräsrakenteista ei synny mitään vaarallisia jätteitä. Esivalmistuksen ansiosta rakennustyömailla ei muodostu lähes lainkaan jätettä. Rakentamisesta, korjaamisesta ja purkamisesta syntyvät jätemateriaalit lajitellaan ja teräsromu palautetaan terästeollisuuteen kierrätysteräksenä. Kierrätysteräksellä on vahva markkina-asema: käytöstä elinkaarensa lopussa poistetusta rakennuksissa käytetystä teräksestä hyödynnetään keskimäärin 95 % uuden materiaalin tuotannossa. Lopputuotteista ei muodostu vaarallisia jätteitä eikä teräs materiaalina ole vahingollista ympäristölle paikallaan. Euroopan jäteluokituksen mukainen jätekoodi Ruukin valmistamille terästuotteille niiden käytön päättymisen jälkeen on (rauta ja teräs). Kaikki terästuotteiden pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Tietoa turvallisesta asentamisesta ja käytöstä Teräsrakenteet ovat esivalmistettuja elementtejä, jotka kiinnitetään pulteilla ja hitsaamalla. Ruukin teräsrakenteet voidaan asentaa nopeasti ja turvallisesti. Nopea asennus ja helppo käytönaikainen kunnossapito pienentävät kuluja ja kuormittavat vähemmän myös ympäristöä. Projektipäällikön ja työmaapäällikön tulee aina arvioida turvallisuusriskit ennen kuin asennus aloitetaan. Paikallisen työmaapäällikön vastuulla on informoida asentajia turvallisista työskentelytavoista ja tarvittavista henkilökohtaisista suojaimista sekä varusteista. Turvallisuus Ruukki vaatii, että asianmukaisia suojavaatteita käytetään Ruukin tuotteita asennettaessa, jotta vältetään terävien teräsosien viillot. Turvakenkien, kypärän, huomiovärillisten työvaatteiden ja suojalasien on pakollista Ruukin kanssa työskenneltäessä. Käsien suojausta työvaiheeseen soveltuvilla suojakäsineillä suositellaan. Kuulosuojaimia suositellaan käytettäväksi tarvittaessa. Hitsaus ja hiominen vaativat tulenkestävien suojavaatteiden, hengityssuojaimen ja asianmukaisten silmäja kuulosuojainten käyttämistä. Kun hitsataan maalattuja rakenteita, on arvioitava työstä aiheutuva riski muille työntekijöille ja tarvittaessa eristettävä kyseinen alue tämän työvaiheen ajaksi hiukkaspäästöjen vuoksi. Maalattaessa on käytettävä suojavaatteiden lisäksi asianmukaisia hengityssuojaimia ja suojalaseja. Ympäristön turvallisuuden vuoksi kaikki kemikaalit maalit mukaan lukien tulee käsitellä ja varastoida turvallisesti maaperään ja vesistöön aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi. Erityisesti vesistöjen läheisyydessä tehtävä maalaustyö on suojattava ympäristöön joutuvien roiskeiden estämiseksi. Kunnossapito Pinnoite on tarkistettava säännöllisesti ja epäpuhtaudet on puhdistettava. Pinnoite voidaan korjata huoltomaalilla. Käyttöikä ja kunnossapito suunnitellaan standardin ISO ja asiakkaan vaatimusten mukaan. Teräsrungoissa maalipinnoitteen kesto ensimmäiseen huoltomaalaukseen saakka jaetaan ympäristöluokkiin (ilmastorasitusluokkiin) seuraavasti: L lyhyt kesto, 2 5 vuotta M keskipitkä kesto, 5 15 vuotta H pitkä kesto, yli 15 vuotta Teräsrakenteiden ikä on mitoitettu EN-standardien mukaan. Tarkempia tietoja iän suunnitteluperusteista on löydettävissä muun muassa standardista SFS-EN 1990 ja SFS-EN ISO Siltarakenteissa maalin vähimmäiskestoikä on 25 vuotta. Asianmukaisella, säännöllisellä huollolla rakenteiden oletetaan kestävän käytössä yli 50 vuotta. 6

7 Ympäristöprofiili Raakaaineet (A1) (A2) Tuotanto (A3) (A4) Asentaminen paikalla (A5) Käyttövaihe (B1-B7) Purkaminen (C1) (C2) Kierrätys (D) Teräs Hitsauslisäaineet, maalit ym. Teräsrakenteiden valmistus: Esipuhdistus, poraus, leikkaus, hitsaus, maalaus, pakkaus Teräksen kierrätys materiaalina takaisin raakaaineeksi Energia Jätteenkäsittely (C3-C4) Jätteiden hävittäminen Kuva 2. Elinkaarilaskennan järjestelmärajat. Kaaviossa on kuvattu teräsrakenteiden elinkaaren vaiheet. Elinkaarilaskelma ei kata harmaalla pohjalla olevia elinkaaren vaiheita. Ympäristöseloste kattaa tuotteen elinkaaren raaka-aineen hankinnasta tehtaan portille eli tuotevaiheen informaatiomoduulit A1, A2, A3, sekä lopputuotteen kierrätyksen 90 %:n kierrätysasteella eli elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset informaatiomoduulista D ( Kehdosta tehtaan portille optioin ). Tämä tarkoittaa, että laskennassa huomioidaan teräksenvalmistuksessa raaka-aineena käytetyn kierrätysteräksen ympäristökuorma ja hyvitetään tuotteen kierrätys sen iän lopussa (end-of-life). Ympäristöselosteen elinkaarilaskelma ei kata rakentamisvaiheen (A4 A5), vaiheen (B1 B5; B6 B7) eikä purkuvaiheen (C1 C4) tietoja. Kierrätyksen vaikutus on laskettu maailman terästuottajien järjestön (World Steel Association) elinkaarimallin perusteella niin, että kompensaatio on erotus teräsaihion ensisijaisen eli malmipohjaisen tuotannon ja toissijaisen eli kierrätysteräspohjaisen tuotannon välillä. Yhden teräskilon tuottamiseen sekundäärituotannossa tarvitaan 1,092 kg kierrätettyä terästä. Käytetty kierrätysteräs ja sen kuormat ja hyödyt huomioidaan worldsteelin elinkaarimallin mukaisesti moduulissa D, kaksoislaskennan välttämiseksi niitä ei raportoida standardin EN mukaisena sekundäärimateriaalien nä erikseen. Teräksen tuotannossa muodostuvien sivutuotteiden elinkaaren aikaiset hyödyt on kohdennettu worldsteelin elinkaarimallin mukaisesti teräksen tuotannolle, hyödyt näkyvät Raaka-aineiden hankinnan (A1) elinkaaritiedoissa. Sivutuotteiden kohdentamisen ympäristövaikutuksia laskennallisesti pienentävä vaikutus kuumavalssatun teräksen tuotannossa on 5,0 10,0 %, keskimäärin 8,0%. Seuraavissa taulukoissa on esitetty teräsrakenteiden elinkaarianalyysin perustuvat ympäristöindikaattorit. Kaikki arvot koskevat 1 kg teräsrakenteita. 7

8 Taulukko 3. Kuumavalssatusta levystä ja kelasta valmistettujen, hitsattujen ja pintakäsiteltyjen profiilien, ristikkorakenteiden ja palkkien ympäristöprofiili. Ympäristövaikutuksia kuvaavat indikaattorit Indikaattorit Yksikkö Tuotevaihe Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset A1 Raakaaineiden hankinta A2 A3 Valmistus Tuotevaihe yhteensä GWP (kasvihuonekaasupäästöt) kg CO ODP (Yläilmakehän otsonia tuhoavien aineiden päästöt) AP (Maaperää ja vesistöjä happamoittavat päästöt) EP (Rehevöittymistä aiheuttavat päästöt) POCP (Valokemiallista otsoni alailmakehästä muodostavien aineiden päästöt) ADP-elementit (Uusiutumattomien mineraalivirtojen ehtyminen) ADP-fossiiliset polttoaineet (Uusiutumattomien energiavarojen ehtyminen) D Uudelleen, kierrätys ja hyödyntäminen kg CFC x x x x x10-08 kg SO2 5.72x x x x x10-03 kg (PO 4 ) -3 kg eteeni 4.08x x x x x x x x x x10-04 kg SB 3.10x x x x x10-05 Luonnovarojen ä kuvaavat indikaattorit Uusiutuvan energian kokonais uusiutumaton primäärienergia Uusiutumattoman energian kokonais Kierrätysmateriaalien kg Uusiutuvien kierrätyspolttoaineiden Uusiutumattomien kierrätyspolttoaineiden Veden kokonais m Muut ympäristöindikaattorit - jätekategoriat Vaarallinen jäte kg x x10-04 Kaatopaikkajäte kg x Radioaktiivinen jäte kg 1.32x x x x x10-04 Muut ympäristöindikaattorit tuote-, materiaali- ja energiavirrat Indikaattori Yksikkö Yhteensä Komponentit uudelleenön kg - Jäte materiaalikierrätykseen kg - Jäte energiasisällön hyödyntämiseen kg - Viety energia MJ per energiamuoto - 8

9 Taulukko 4. Kylmämuovatuista rakenneputkista ja profiileista valmistettujen, hitsattujen ja pintakäsiteltyjen ristikkorakenteiden ja palkkien ympäristöprofiili Ympäristövaikutuksia kuvaavat indikaattorit Indikaattorit Yksikkö Tuotevaihe Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset A1 Raakaaineiden hankinta A2 A3 Valmistus Tuotevaihe yhteensä GWP (kasvihuonekaasupäästöt) kg CO ODP (Yläilmakehän otsonia tuhoavien aineiden päästöt) AP (Maaperää ja vesistöjä happamoittavat päästöt) EP (Rehevöittymistä aiheuttavat päästöt) POCP (Valokemiallista otsoni alailmakehästä muodostavien aineiden päästöt) ADP-elementit (Uusiutumattomien mineraalivirtojen ehtyminen) ADP-fossiiliset polttoaineet (Uusiutumattomien energiavarojen ehtyminen) kg CFC11 D Uudelleen, kierrätys ja hyödyntäminen 1.91x x x x x10-08 kg SO x x x x10-03 kg (PO 4 ) -3 kg eteeni 4.42x x x x x x x x x x10-04 kg SB 1.04x x x x x10-05 Luonnovarojen ä kuvaavat indikaattorit Uusiutuvan energian kokonais Uusiutumattoman energian kokonais Kierrätysmateriaalien kg Uusiutuvien kierrätyspolttoaineiden Uusiutumattomien kierrätyspolttoaineiden Veden kokonais m Muut ympäristöindikaattorit - jätekategoriat Vaarallinen jäte kg x x10-04 Kaatopaikkajäte kg x Radioaktiivinen jäte kg 2.50x x x x x10-04 Muut ympäristöindikaattorit tuote-, materiaali- ja energiavirrat Indikaattori Yksikkö Yhteensä Komponentit uudelleenön kg - Jäte materiaalikierrätykseen kg - Jäte energiasisällön hyödyntämiseen kg - Viety energia MJ per energiamuoto - 9

10 10 Taulukko 5. Kuumamuovatuista rakenneputkista valmistettujen, hitsattujen ja pintakäsiteltyjen ristikkorakenteiden ja palkkien ympäristöprofiili. Ympäristövaikutuksia kuvaavat indikaattorit Indikaattorit Yksikkö Tuotevaihe Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset A1 Raakaaineiden hankinta A2 A3 Valmistus Tuotevaihe yhteensä GWP (kasvihuonekaasupäästöt) kg CO ODP (Yläilmakehän otsonia tuhoavien aineiden päästöt) AP (Maaperää ja vesistöjä happamoittavat päästöt) EP (Rehevöittymistä aiheuttavat päästöt) POCP (Valokemiallista otsoni alailmakehästä muodostavien aineiden päästöt) ADP-elementit (Uusiutumattomien mineraalivirtojen ehtyminen) ADP-fossiiliset polttoaineet (Uusiutumattomien energiavarojen ehtyminen) kg CFC11 kg SO2 kg (PO 4 ) -3 kg eteeni D Uudelleen, kierrätys ja hyödyntäminen 2.00x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x10-04 kg SB 5.37x x x x x10-05 Luonnovarojen ä kuvaavat indikaattorit Uusiutuvan energian kokonais Uusiutumattoman energian kokonais Kierrätysmateriaalien kg Uusiutuvien kierrätyspolttoaineiden Uusiutumattomien kierrätyspolttoaineiden Veden kokonais m x x x10-03 Muut ympäristöindikaattorit - jätekategoriat Vaarallinen jäte kg x x10-04 Kaatopaikkajäte kg x x10-02 Radioaktiivinen jäte kg 2.62x x x x x10-04 Muut ympäristöindikaattorit tuote-, materiaali- ja energiavirrat Indikaattori Yksikkö Yhteensä Komponentit uudelleenön kg - Jäte materiaalikierrätykseen kg - Jäte energiasisällön hyödyntämiseen kg - Viety energia MJ per energiamuoto -

11 11 Taulukko 6. Kuumavalssatuista profiileista valmistettujen hitsattujen ja pintakäsiteltyjen ristikkorakenteiden, profiilien ja palkkien ympäristöprofiili Ympäristövaikutuksia kuvaavat indikaattorit Indikaattorit Yksikkö Tuotevaihe Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset A1 Raakaaineiden hankinta A2 A3 Valmistus Tuotevaihe yhteensä GWP (kasvihuonekaasupäästöt) kg CO ODP (Yläilmakehän otsonia tuhoavien aineiden päästöt) AP (Maaperää ja vesistöjä happamoittavat päästöt) EP (Rehevöittymistä aiheuttavat päästöt) POCP (Valokemiallista otsoni alailmakehästä muodostavien aineiden päästöt) ADP-elementit (Uusiutumattomien mineraalivirtojen ehtyminen) ADP-fossiiliset polttoaineet (Uusiutumattomien energiavarojen ehtyminen) kg CFC11 kg SO2 kg (PO 4 ) -3 kg eteeni D Uudelleen, kierrätys ja hyödyntäminen 5.29x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x10-04 kg SB -1.70x x x x x10-05 Luonnovarojen ä kuvaavat indikaattorit Uusiutuvan energian kokonais Uusiutumattoman energian kokonais Kierrätysmateriaalien kg Uusiutuvien kierrätyspolttoaineiden Uusiutumattomien kierrätyspolttoaineiden Veden kokonais m x x x10-03 Muut ympäristöindikaattorit - jätekategoriat Vaarallinen jäte kg x Kaatopaikkajäte kg x x10-04 Radioaktiivinen jäte kg 6.67x x x x x10-04 Muut ympäristöindikaattorit tuote-, materiaali- ja energiavirrat Indikaattori Yksikkö Yhteensä Komponentit uudelleenön kg - Jäte materiaalikierrätykseen kg - Jäte energiasisällön hyödyntämiseen kg - Viety energia MJ per energiamuoto -

12 CFI.001FI/ /AN Ympäristöseloste antaa tietoa Ruukin tuotteiden ympäristövaikutuksista. Seloste perustuu standardien EN A1:2014, ISO 14025:2010 ja ISO 14040:2006 vaatimuksiin. Ympäristöseloste sisältää tietoa tuotteiden raaka-aineista, energiankulutuksesta, tuotannon aikana syntyvistä päästöistä sekä tuotteen kierrätyksestä. Ruukki Construction palvelee rakennusalan asiakkaita. Toimitamme asiakkaittemme liiketoimintaa edistäviä tuotteita ja palveluja aina suunnittelusta asennukseen. Ruukin yritysvastuu määritellään Ruukin strategiassa, arvoissa, hyvän liiketavan periaatteissa, politiikoissa sekä johtamisjärjestelmässä. Ruukin tuotantolaitokset toimivat sertifioitujen ISO ympäristöjärjestelmän ja ISO 9001 laadunhallintajärjestelmän mukaisesti. Ruukki pyrkii jatkuvaan kehitykseen ja energiatehokkuuteen kaikissa toiminnoissaan ja asiakasratkaisuissaan. Ruukki Construction on SSAB:n divisioona, tuotemerkkejämme ovat Ruukki ja Plannja. Uusimmat, päivitetyt tiedot Ruukin tuotteista ja palveluista, tuotteiden turvallisesta käytöstä sekä ympäristö- ja sosiaalisesta vastuusta löytyvät Ruukin internet-sivuilta osoitteesta Ruukki Construction Oy, Suolakivenkatu 1, Helsinki, , Copyright 2014 Ruukki Construction. Kaikki oikeudet pidätetään.

YMPÄRISTÖSELOSTE Maalipinnoitetut rakennustuotteet

YMPÄRISTÖSELOSTE Maalipinnoitetut rakennustuotteet YMPÄRISTÖSELOSTE Maalipinnoitetut rakennustuotteet www.ruukki.fi Tuotekuvaus Maalipinnoitettuja rakennustuotteita käytetään katoissa, katteissa sekä ulko- ja sisäseinien verhouksessa. Tyypillisiä käyttökohteita

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00736-14. Luottamuksellisuus:

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00736-14. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00736-14 Rakennusten suunnittelu uudelleenkäyttöä ja kierrätystä varten Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Asko Talja Julkinen 2 (26) Alkusanat Rakentamisessa kulutetaan paljon luonnonvaroja

Lisätiedot

Puupohjaisten rakennustuotteiden ympäristöselosteiden laatiminen

Puupohjaisten rakennustuotteiden ympäristöselosteiden laatiminen Puupohjaisten rakennustuotteiden ympäristöselosteiden laatiminen Ohjeet tiedonkeruuseen, elinkaariarviointiin ja dokumentaatioon Matti Kuittinen Lauri Linkosalmi CROSSOVER RAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET... 12 RAKENNUSALA

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarisuunnittelu, hiilijalanjälki ja elinkaarikustannus

Rakennusten elinkaarisuunnittelu, hiilijalanjälki ja elinkaarikustannus Rakennusten elinkaarisuunnittelu, hiilijalanjälki ja elinkaarikustannus FIGBC ELINKAARITEHOKKUUS 2012 LUONNOSVERSIO KOMMENTOINTIA VARTEN. ÄLÄ VIITTAA TAI KÄYTÄ LUONNOSTA LASKENTAAN. 22. elokuuta 2012 Toimeksiantaja:

Lisätiedot

KIRJAPAINON HANKINTOJEN YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN, CASE: OTAVAN KIRJAPAINO OY

KIRJAPAINON HANKINTOJEN YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN, CASE: OTAVAN KIRJAPAINO OY LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari KIRJAPAINON HANKINTOJEN YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN,

Lisätiedot

HIRSIRAKENTEISEN OMAKOTITALON HIILIJALAN- JÄLKI

HIRSIRAKENTEISEN OMAKOTITALON HIILIJALAN- JÄLKI LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma Kandidaatintyö HIRSIRAKENTEISEN OMAKOTITALON HIILIJALAN- JÄLKI The Carbon Footprint Assessment of a Log Framed

Lisätiedot

Rakennustöihin kuuluvat osatekijät

Rakennustöihin kuuluvat osatekijät Rakentaminen Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat (GPP), tuotekohtaiset ohjeet 1. Soveltamisala Näissä tuotekohtaisissa ohjeissa on suosituksia, jotka koskevat rakennustöiden hankintoja sekä niihin

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KONE- JA METALLIALA

OPISKELUAINEISTO KONE- JA METALLIALA OPISKELUAINEISTO KONE- JA METALLIALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 5 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET... 12 KONE-

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA Päivitetty maaliskuu 2015 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 7 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Hiljanen, Petri Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tikkurila yritysvastuuraportti 2012

Tikkurila yritysvastuuraportti 2012 Tikkurila yritysvastuuraportti 2012 Raportti 2012 1 (32) Tikkurila yritysvastuuraportti 2012 Edistämme muutosta markkinoillamme suosimalla vastuullisia valintoja Tikkurila tarjoaa strategiansa mukaisesti

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 7 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 9 JÄTTEET... 11 PUHDISTUSPALVELUALA

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 6 3 KESTÄVÄ

Lisätiedot

Elinkaariarviointi tuotesuunnittelussa

Elinkaariarviointi tuotesuunnittelussa RESULT PUBLICATIONS 1/2014 FIMECC PUBLICATIONS SERIES NO. 6 Elinkaariarviointi tuotesuunnittelussa OPAS METALLI- JA KONEPAJATEOLLISUUDELLE LCA Kokonaisnäkemys ympäristövaikutuksista Indikaattoreita (LCA):

Lisätiedot

UUDET HIENOT TILAT LIIKE- TOIMINNALLESI

UUDET HIENOT TILAT LIIKE- TOIMINNALLESI www.ruukki.fi UUDET HIENOT TILAT LIIKE- TOIMINNALLESI YKSIKERROKSISET KAUPPA- JA LOGISTIIKKARAKENNUKSET KAUPPA JA LOGISTIIKKA Ruukki on liike- ja logistiikkatilojen rakentamisen asiantuntija, joka hakee

Lisätiedot

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietoa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja ympäristötehokkuutta edistävistä valinnoista kivitalojen suunnittelijoille ja rakennuttajille Bionova Consulting - Your partner for sustainable performance

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA Päivitetty 11.11.2014 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Päivitetty 28.8.2014 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS

Lisätiedot

BETONIRAKENTEIDEN YMPÄRISTÖOMINAISUUDET

BETONIRAKENTEIDEN YMPÄRISTÖOMINAISUUDET BETONIRAKENTEIDEN YMPÄRISTÖOMINAISUUDET SISÄLTÖ BETONI RAKENNUSMATERIAALINA BETONIN HISTORIA KÄYTTÖ TALONRAKENTAMISESSA KÄYTTÖ INFRARAKENTAMISESSA VALMISOSIEN KÄYTTÖ BETONIRAKENTEEN EKOTEHOKKUUS BETONIRAKENTEEN

Lisätiedot

Ympäristö huomioon työmaan arjessa Kaisa Kekki, diplomi-insinööri Ympäristöinsinööri, Skanska Oy kaisa.kekki@skanska.fi

Ympäristö huomioon työmaan arjessa Kaisa Kekki, diplomi-insinööri Ympäristöinsinööri, Skanska Oy kaisa.kekki@skanska.fi Ympäristö huomioon työmaan arjessa Kaisa Kekki, diplomi-insinööri Ympäristöinsinööri, Skanska Oy kaisa.kekki@skanska.fi 562 Turvallisuus, terveellisyys ja viihtyisyys ovat aina olleet hyvän rakentamisen

Lisätiedot

Talotekniikan eristysratkaisut

Talotekniikan eristysratkaisut Talotekniikan eristysratkaisut Tekniset eristeet Käyttökohteet 3-2.0 Tammikuu 2011 Korvaa: Helmikuu 2010 Sisällysluettelo Mukavuutta ja taloudellisuutta...3 Miksi PAROC -talotekniikkaeriste?...4 Taloudelliset

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Huonekalut ja kalusteet

Joutsenmerkin kriteerit Huonekalut ja kalusteet Joutsenmerkin kriteerit Huonekalut ja kalusteet Versio 4.6 17. maaliskuuta 2011 31. joulukuuta 2017 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti v. 1989 perustaa vapaaehtoisen

Lisätiedot

METSÄ WOOD HAVUVANERIT RAKENTAMISEEN

METSÄ WOOD HAVUVANERIT RAKENTAMISEEN METSÄ WOOD HAVUVANERIT RAKENTAMISEEN 1. HAVUVANERIT MONI- PUOLISEEN KÄYTTÖÖN Metsä Wood tarjoaa kilpailukykyisiä ja ekotehokkaita puuhun perustuvia ratkaisuja teollisen rakentamisen, teollisuusasiakkaiden

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

Johdanto Julkaisu 6, 2015

Johdanto Julkaisu 6, 2015 Johdanto Julkaisu 6, 2015 TRY:ssä on menossa kehityshanke Teräsrakenteiden eurooppalaiset pelisäännöt (TEP). TEP sisältää yhteensä 11 kehityskohdetta (WP: Work Package) ja standardeja SFS-EN 1090-1 ja

Lisätiedot

Outokumpu ja ympäristö 2004. Outokumpu ja ympäristö 2004

Outokumpu ja ympäristö 2004. Outokumpu ja ympäristö 2004 Outokumpu ja ympäristö 2004 Outokumpu ja ympäristö 2004 Outokummulla on vahva vastuunkannon kulttuuri Kerromme mitä vastuullisuus meille tarkoittaa ja miten se näkyy toiminnoissamme. Millaisia vaikutuksia

Lisätiedot

www.ruukki.fi MUUNNELTAVAT JA TUOTTAVAT TILAT KAUPPAKESKUKSET JA TOIMITILAT

www.ruukki.fi MUUNNELTAVAT JA TUOTTAVAT TILAT KAUPPAKESKUKSET JA TOIMITILAT www.ruukki.fi MUUNNELTAVAT JA TUOTTAVAT TILAT KAUPPAKESKUKSET JA TOIMITILAT KAUPPAKESKUKSET JA TOIMITILAT www.ruukki.fi/kauppakeskuskonsepti Toimitamme monikerroksisten kauppakeskusten, toimistojen ja

Lisätiedot

Passiivitason asuinkerrostalon elinkaaren hiilijalanjälki

Passiivitason asuinkerrostalon elinkaaren hiilijalanjälki Passiivitason asuinkerrostalon elinkaaren hiilijalanjälki Tapaustutkimus kerrostalon ilmastovaikutuksista Panu Pasanen, Juho Korteniemi ja Anastasia Sipari Bionova Consulting 2 Sisällys Esipuhe... 4 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Teräskokoonpanojen CE-merkintä

Teräskokoonpanojen CE-merkintä Teräskokoonpanojen CE-merkintä Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista

Lisätiedot