Välitilinpäätös Espoon konserniyhteisöistä. jaoston yhteisöistä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Välitilinpäätös Espoon konserniyhteisöistä. jaoston yhteisöistä 19.8.2014"

Transkriptio

1 Välitilinpäätös Espoon konserniyhteisöistä ja konserni jaoston yhteisöistä 0

2 1 Sisällysluettelo 1 TYTÄRYHTIÖT Espoon Asunnot Oy Espoon Elä ja Asu Oy Espoon Matkailu Oy Espoon Toimistotalo Oy Kaupinkallion Paikoitustalo Oy KOY Espoon Keskuksen Pysäköintitalo KOY Espoon sairaala KOY Espoon Suviniityn Pysäköinti KOY Espoon Toimitilat KOY Jousenpuiston Pysäköinti KOY Koskelonteollisuus KOY Olarinluoma KOY Opinmäen Kampus KOY Otaniemen tiedeasunnot KOY Sokinsuonkuja KOY Tapiolan Kulttuuritori KOY WLC Leppävaaran Pysäköinti Oy Länsimetro Oy Suurpellon Markkinointi Oy Tapiolan Liiketalo Oy Tapiolan Urheilutalo Oy WeeGee Oy SÄÄTIÖT Espoon Kaupunginteatteri-säätiö Espoon Taidemuseosäätiö Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiö KUNTAYHTYMÄT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Eteva EVTEK-kuntayhtymä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HUS... 30

3 2 3.5 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Kårkulla Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola Uudenmaan liitto Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä OSAKKUUSYHTEISÖT Asunto Oy Raijalax Greater Helsinki Promotion Oy KOY Espoon Asematori KOY Espoon Terminaali KOY Merenpauhu KOY Merenselkä KOY Soukan Liiketalo KOY Soukan Pienteollisuustalo LAUREA-ammattikorkeakoulu Oy Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy Nuuksiokeskus Oy Otahalli Oy Otaniemen kehitys Oy Papinniityn Paikoitus Oy Suurpellon jätehuolto Oy Tapiolan Harjoitusareena Oy Tapiolan Keskuspysäköinti Oy Tapiolan Teollisuustalo Oy Valurinkujan Paikoitus Oy KONSERNIJAOSTON ALAISUUDESSA OLEVAT YHTEISÖT Akseli Gallen-Kallelan museo Perheasiain neuvottelukeskus Suomen Kansallisoopperan säätiö Sydkustens landskapsförbund r.f Uudenmaan virkistysalueyhdistys Y-Säätiö... 66

4 SISÄLTÖ Konserniraportti sisältää tytäryhteisöjen, kuntayhtymien ja osakkuusyhteisöjen talouden ja toiminnan seurantatiedot ajalta Raportissa esitettyjen yhteisöjen taloustiedot yhdistellään myös kaupungin konsernitilinpäätökseen. Raportit tukevat osaltaan yhteisöjen toiminnan ja tuloksellisuuden seurantaan. Raporttiin on myös sisällytetty tiedot viidestä yhteisöstä, jotka ovat kaupunginhallituksen konsernijaoston suorassa toimivallassa, mutta joita ei yhdistellä kaupungin konsernitilinpäätökseen. Konserniraportti käsitellään myös Seurantaraportti I:n yhteydessä valtuustossa. Raportti sisältää yhteisöjen tuloslaskelmat ajalta ja vertailun edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, voimassa olevan talousarvion, mahdollisen ennusteen talousarvion toteutumisesta sekä yhteisön merkittävimmät tapahtumat ja muutokset toiminnassa ja taloudessa vuonna Merkittävimmät yhteisöt ovat lisäksi toimittaneet kuvauksen olennaisimmista riskeistä, niiden hallintakeinoista sekä sisäisen valvonnan järjestämisestä. 1 TYTÄRYHTIÖT Tytäryhteisöjä ovat sellaiset yhteisöt, joissa kaupungilla on yksin tai yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa määräysvalta. Kaupungilla on määräysvalta kohdeyrityksessä seuraavissa tapauksissa: 1) silloin kun sillä on enemmän kuin puolet kohdeyrityksen kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä 2) oikeus nimittää tai erottaa enemmistö kohdeyrityksen hallituksen jäsenistä tai siihen verrattavan toimielimen jäsenistä 1.1 Espoon Asunnot Oy Espoon Asunnot Oy:llä on noin asuntoa eri puolilla Espoota. Uusia asuntoja valmistuu noin 300 vuodessa. Yhtiö omistaa ja hallitsee Espoon kaupungin alueella sijaitsevia ja sinne rakennettavia vuokratalokiinteistöjä. Yhtiö toimii rakennuttaja sekä tekee rakennuttamissopimuksia. Yhtiö voi myös huolehtia asukkaiden yhteistoimintaedellytysten ja asumispalveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä sekä tarjota kiinteistöjen isännöinti-, hoito- ja huoltopalveluja.

5 4 Vuokrat Käyttökorvaukset Liikevaihto yhteensä Muut liiketoiminnan tuotot Henkilöstökulut Korjaukset Poistot Lämmitys Muut kulut Kulut yhteensä Luottotappiot Rahoitustuotot ja -kulut Asuntolainavaraus Tilikauden voitto Merkittävin tapahtuma vuonna 2014 on 91,4 milj. euron investointiohjelman toteutuminen. Tämä sisältää 400 uuden asunnon rakentamisen aloittamisen sekä peruskorjauksia. Espoon Asunnot aloittaa vuoden 2014 perusparannuksen kolmessa kiinteistössä: Soukankuja 9, Porttiniityntie 14 ja Solmukuja 2. Kaikkien kiinteistöjen osalta kyseessä on ensimmäinen laaja perusparannus. Espoon kaupunki on myöntänyt omavelkaisen takauksen Espoon Asunnot Oy:lle näitä perusparannuksia varten. Omavelkaisen takauksen määrä näille kolmelle hankkeelle on yhteensä euroa. Tammi-kesäkuussa 2014 sekä liikevaihto että kulut kasvoivat 4 % vertailukaudesta. Liikevaihtoa kasvatti lisääntyneet vuokratuotot ja kuluja kasvattivat lisääntyneet korjauskulut. Vuoden 2014 liikevaihto on toteutunut hyvin tarkkaan suunnitelman mukaisesti. Kiinteistöjen hoitokulut ovat toteutuneet hieman alle budjetoidun, jolloin ensimmäisen vuosipuoliskon käyttökate ylittää 2,8 milj. eur vuoden 2014 budjetin. Tämä johtuu osaksi jaksottamattomista kuluista; vahinkovakuutus (0,7 milj. eur) ja kiinteistövero (2,4 milj. eur) tulevat rasittamaan loppuvuotta niin, että kiinteistöjen hoitokulujen arvioidaan päätyvän vähintään budjetoidun tasolle tai jopa yli sen. Vaikka säästöä on syntynyt merkittävästi myös ulkoalueiden hoidosta (0,7 milj. eur) ja pienemmistä korjauskuluista (1,3 milj. eur), kiinteistöjen hoitokulujen ja erityisesti korjauskulujen odotetaan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla olevan merkittävästi suurempia kuin budjetoidut kulut. Rahoituskulut ovat jonkin verran alittaneet budjetin. Tämä johtuu muutamien kalliskorkoisten lainojen ennenaikaisesta takaisinmaksusta (säästövaikutus 1-6/2014 noin 0,4 milj. eur) sekä odotettua alhaisemmasta markkinakorkotasosta. Kiinteistöjen hoitokulujen kehityksestä riippuen voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja tulee tämän hetken arvioiden mukaan päätymään 2-4 milj. eur budjetoitua suuremmaksi. Rahoituskulut tulevat toteutumaan jonkin verran alle suunnitellun. Tämä johtuu muutamien kalliskorkoisten lainojen ennenaikaisesta takaisinmaksusta, josta syntyy säästöä vuositasolla noin miljoona euroa. Odotettua alhaisempi markkinakorkotaso tuo jatkuessaan säästöjä budjetoituihin rahoituskuluihin verrattuna ja johtaa omalta osaltaan budjetoitua suurempaan voittoon ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja. Yhtiöllä on vakaa taloudellinen asema. Markkinakorkotason odotetaan pysyvän maltillisena melko pitkään. Vuokraustoiminnalla on myönteiset kehitysnäkymät. Rakennuttamistoiminta on vilkastunut lisääntyneiden uudiskohteiden myötä.

6 1.2 Espoon Elä ja Asu Oy 5 Yhtiön perustamissopimus on allekirjoitettu Yhtiö on perustamisensa jälkeen suunnitellut Leppävaaran Elä ja Asu -yksikköä sekä tehnyt kaavavalmistelua Matinkylän Elä ja Asu -yksikköä varten. eur 1-6/2014 Kiinteistöjen hoitokulut Henkilöstökulut Hallinto Kiinteistön hoitokulut yhteensä Tilikauden voitto Yhtiön toiminta on alkuvaiheessa ja siksi yhtiöstä ei ollut välitilinpäätöstietoja tammi-kesäkuulta Arvioidut suunnittelukustannukset vuodelle 2014 ovat 742 teur. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 2014 myönnettiin hallitukselle valtuudet nostaa 5 milj. euron laina tulevien kustannusten kattamiseksi. Lainalla maksetaan pois Espoon kaupungilta lainatut kassalainat. Yhtiö on nostanut Espoon kaupungilta kassalainaa 300 teur (2/2014) ja 500 teur (7/2014). Tämänhetkiset kustannukset koostuvat Leppävaaran seniorikeskuksen kustannuksista. Hanke valmistuu vuonna 2016, hankkeen tavoitehinta 28 milj. euroa. ARA on myöntänyt hankkeelle 5 milj. euron avustusvarauksen ja 22,9 milj. eur:n korkotukilainavarauksen. Leppävaaran seniorikeskuksen rakennuslupaa haetaan ja urakoitsijan kilpailutus on käynnissä. Tulevaisuuden näkymänä yhtiön tavoitteena on toteuttaa kaupungin investointiohjelmassa määritellyt Elä ja Asu-kohteet. 1.3 Espoon Matkailu Oy Yhtiön keskeinen tehtävä on edistää matkailua sekä kokous- ja kongressitoimintaa Espoossa. Kaupunki on Espoon Matkailu Oy:n enemmistöosakas. Kaupunki rahoittaa vuosittain yhtiötä matkailun yleisten edellytysten kehittämiseen, kongressitoimintaan, matkailuneuvontaan ja matkailupalveluiden kehittämiseen ja markkinointiin sekä tapahtumahakuun ja kaupunkimarkkinointiin yhtiön toimintasuunnitelman mukaisesti. Lisäksi yhtiö kehittää kulloinkin erikseen sovittavia matkailuun liittyviä kehittämis- ja markkinointipalveluita. Liikevaihto Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Kulut yhteensä Rahoitustuotot /-kulut Tuloverot Tilikauden voitto

7 Liikevaihto oli edelliskauden tasolla ja kulut 8 % edelliskautta korkeammat. Tammi-kesäkuun 2014 tulokseen on jaksotettu lomapalkat, poistot, osto- ja myyntilaskut sekä tuloverot. Budjetti on tehty suunnitellusti tälle vuodelle tappiolliseksi, jotta taseen voittotilille kertyneitä varoja voidaan hyödyntää. Taloussuhdanteen epävarmuus näkyy matkailuyrityksille myytävien markkinointipalvelujen haasteellisempana myyntinä. Markkinointitoimenpiteet toteutetaan suunnitellusti ja budjetin mukaisesti. Budjetti on tarkistettu ensimmäisen puolen vuoden osalta eikä muutoksia tässä vaiheessa tarvitse tehdä. Henkilöstö on sitoutettu säästäväiseen ostamiseen ja aktiiviseen myyntiin. Merkittävimmät muutokset rahoituksessa liittyvät epävarmuuteen yrityksille myytävistä palveluista ja tuotteista taloussuhdanteen takia. Myyntitavoitteesta 72 % on nyt toteutunut ja tilannetta tarkkaillaan huolellisesti. Merkittävin investointi vuonna 2014 on uusien internet-sivujen tuottaminen, josta aiheutuu tälle vuodelle kuluja noin 7 teur. Merkittävimmät tapahtumat toiminnassa vuonna Toiminnan käynnistäminen uusissa tiloissa Innopoli 2:ssa3 2. Espoon Matkailun markkinointinimeksi tuli Visit Espoo 3. Kongressimessut 2014, Espoo Ambassador -lounas 8/14, kongressihaku, markkinointiyhteistyö Englannissa 4. Venäjän, Kiinan ja Saksan markkinointitoimenpiteet, matkatoimistojen ja lehdistön vierailut kyseisistä maista 5. Espoo Guide, internet-sivujen uudistus, sosiaalisen median kampanjat 6. Kokousmarkkinointi suomalaisille kansainvälisille yrityksille, pääkaupunkiseudun yhteinen markkinointitilaisuus Highlights 9/14, yrityskiertoajelut kokousjärjestäjille 7. EAKR-hanke TouNet Culminatumin vetämänä koko Etelä-Suomen matkailutoimijoille päättyy 9/14 8. Markkinointiyhteistyö Kirkkonummen kanssa 9. Kaupunki-infrastuktuurin kehittäminen yhdessä kaupungin kanssa matkailun näkökulmasta 10. Tapahtumahaku kaupungille urheilutapahtumissa 11. Espoo Innovation Gardenin liiketoimintasuunnitelman työstö 12. Visitor Centerin suunnittelu yhdessä kaupungin, Aalto-yliopiston ja Otaniemen Kehityksen kanssa Otaniemeen Tulevaisuuden näkymät Espoon Matkailu on kehittyvä organisaatio ja kehittyy markkinoiden ja kaupungin myötä. Perustoiminnan lisäksi kaupungin kaupunkimarkkinointi ja tapahtumahaku ovat merkittävässä roolissa yrityksen toiminnassa. Yhteistyö Otaniemen kehitys Oy:n kanssa tiivistyy entisestään, koska molemmat yhtiöt sijaitsevat Innopoli 2:ssa. Espoo Innovation Gardenin -konsepti tuodaan vahvemmin myös Espoon Matkailun kärjiksi. Espoo Innovation Gardenin Visitor Centerin pilotti käynnistetään syksyllä Innopoli 2:ssa yhdessä kaupungin, Aalto-yliopiston ja Otaniemen kehityksen kanssa. Taloussuhdanne vaikuttaa jatkossakin haastavasti yrityksille tarjottavien palvelujen myyntiin Espoon Toimistotalo Oy Espoon Toimistotalo Oy on liike- ja toimistotila, joka sijaitsee Espoon keskuksessa. Rakennuksessa on kaupungin toimistotiloja.

8 7 Vastikkeet Vuokrat Alv kiinteistön tuotoista Liikevaihto Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot Hallinto Lämmitys Vuokrat Kiinteistövero Korjaukset Urakat Muut kulut Kulut yhteensä Pääomavastikkeet Rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Tilikauden voitto Tammi-kesäkuun 2014 liikevaihto on kasvanut 5 % ja kulut ovat laskeneet 13 % vertailukaudesta. Tammi-kesäkuun 2014 tulokseen on jaksotettu kiinteistövero ja vakuutusmaksut. Meneillään on ilmastoinnin korjaus, joka saadaan valmiiksi näillä näkymin syyskuussa. Budjetoidut korjauskulut saattavat ylittyä. Mikäli budjetoidut korjauskulut ylittyvät, katetaan ne aikaisemmilta tilikausilta kertyneillä hoitopuolen ylijäämillä. 1.5 Kaupinkallion Paikoitustalo Oy Yhtiö omistaa Tapiolassa tontin ja sille rakennetun paikoitustalon. Paikoitustalossa on 676 autopaikkaa, joista 660 kpl on osakas- ja yleisöpaikoituksessa sekä 16 varastokäytössä. Yleisöpaikoitus on maksullista. Yhtiön hallinnassa on katutasossa neljä kioskimyymälää.

9 8 ennuste 2014 Kiinteistön tuotot Hallintopalvelut Käyttö- ja huoltopalvelut Siivouspalvelut Korjaukset Muut kulut Kulut yhteensä Käyttö- / hoitokate Rahoitustuotot Omien osakkeiden hankinnat Suunnittelu, peruskorjaukset (aktivoidaan) Välittömät verot Tilikauden voitto Kiinteistön tuotot laskivat vertailukaudesta taantuman takia ja kiinteistön tuotot eivät välttämättä saavuta vuodelle 2014 budjetoitua tasoa. Yhtiövastikkeita ei ole ollut tarpeen edelleenkään periä. Liikehuoneistojen vuokrien korotusta ei toteutettu lainkaan. Paikoitustuottojen oletetaan pienenevän. Kulujen osalta on pyritty soveltuvin osin säästöihin. Hoitokate on kuitenkin yli 30 % pienempi kuin talousarviossa varauduttiin. Yhtiö hankkii omia osakkeitaan vapaalla omalla pääomalla ja siihen liittyviä neuvotteluja on käynnissä. Yhtiö lunastaa omia osakkeista omalla vapaalla pääomalla ja tähän ei tarvita lainarahaa. Merkittävimmät tapahtumat vuonna 2014 Valmistautuminen kiinteistön laajentamiseen/korottamiseen Poikkeamisluvan hakemus on jätetty Pysäköintilaitteiden osittainen korvausinvestointi Tulevaisuuden näkymät Sopimuspysäköinti pääosassa, lyhytaikainen pysäköinti palvelee ympäristöä, erityisesti kulttuurikeskusta Rakennuksen korottaminen suunnitteilla siten, että sinne voidaan sijoittaa toimintaa tukevaa urheilurakentamista Omistajakunnan kaventamista jatketaan, jotta hankkeet voidaan toteuttaa Yhtiön muuttaminen tavalliseksi osakeyhtiöksi Investoinnit rahoitetaan terveesti (oma rahoitus ja tuottavat vuokrasopimukset kattavat lainarahoituksen)

10 1.6 KOY Espoon Keskuksen Pysäköintitalo 9 Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toimialana on hallita Espoon 40. kaupunginosan korttelissa tonttia nro 1 ja korttelissa (osoite Kaupunginkatu 2) LPA-tonttia nro 2 vuokraoikeuden nojalla sekä omistaa ja hallita tonteilla olevia pysäköintitiloja. Tontin omistaja on Espoon kaupunki ja vuokraoikeudet ovat vastikkeettomia. Kiinteistöin tuotot Käyttö ja huolto Lämmitys Sähkö ja kaasu Korjaukset Vahinkovakuutukset Muut kulut Kulut yhteensä Rahoituskulut Tilikauden voitto Hoitovastiketuottoja on kertynyt budjetoidun mukaisesti. Tammi-kesäkuun 2014 hoitotuotot ovat vertailukauden tasolla. Tammi-kesäkuun 2014 kulut ovat laskeneet vertailukaudesta 26 %. 1.7 KOY Espoon sairaala Espoon sairaala on Espoon kaupungin kaikkien aikojen suurin talonrakennushanke. Sairaala valmistuu keväällä Henkilöstökulut Hallinto Vuokrat Muut kulut Kulut yhteensä Korkotuotot Korkokulut Rahoitustuotot ja -kulut yht Verot Tilikauden voitto Yhtiöllä ei ole tuloja. Yhtiön kulujen kasvu johtui tonttivuokrakulujen kasvusta. Sairaalan rakentaminen sujuu rakentamiseen varatun kustannusarvion mukaisesti. Huoltoyhteyden rakentaminen uuden sairaalan ja olemassa olevan Jorvin sairaalan välille aloitetaan. Hankkeen kokonaisrahoitus on 150 milj. eur, josta 75 milj. eur nostettu Arvion mukaan vuonna 2015 kokonaislainamäärä

11 on noin 115 milj. eur ja vuonna 2016 noin 150 milj. eur jolloin hanke on valmis. Hanke etenee suunnitelmien mukaisesti. Hankkeen budjetti vuodelle 2014 on -349 teur KOY Espoon Suviniityn Pysäköinti Espoon kaupunki omistaa tontin Espoon keskuksessa asuntorakentamista varten. Asuintontteja on yritetty myydä rakennuttajille, mutta ne eivät ole menneet vielä kaupaksi. Tonttiin on vireillä kaavamuutos ja rakentaminen aloitetaan sen jälkeen, kun kaavamuutos selviää. Pysäköintilaitoksen ja väestönsuojatilojen rakentaminen on osa Espoon keskuksen kehittämisohjelmaa. KOY Espoon Suviniityn Pysäköintiin on tarkoitus rakentaa autopaikat sekä väestönsuojatilat. Autopaikkoja on tarkoitus myydä asuntohuoneistojen omistajille. Yhtiöstä ei ole tulostietoja eikä budjettia, koska rakentamista ei ole vielä aloitettu. 1.9 KOY Espoon Toimitilat Yhtiö on syntynyt sulautumisen tuloksena vuonna Sulautuneet yhtiöt olivat Kiinteistö Oy Espoonlahden Terveysasema, Kiinteistö oy Vehkakuja 5 ja Espoon koulukiinteistöt Oy. Vuonna 2009 yhtiöön siirrettiin apporttina Karamalmens skolan, Hansakallion koulun ja Soukan koulun rakennukset. Vuonna 2010 yhtiö osti KOY Kielaksen koko osakekannan. Vuonna 2011 siirrettiin apporttina Espoonlahden koulu ja lukio, Mainingin koulu ja Karakallion koulu. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Espoossa sijaitsevia kiinteistöjä sekä rakennuttaa, omistaa ja hallita niille rakennettavia rakennuksia. Lisäksi yhtiön toimialana on tuottaa omistamiensa tai hallitsemiensa kiinteistöjen ja niillä sijaitsevien rakennusten kiinteistöpidon palvelut. Liikevaihto Hallinto Käyttö ja huolto Lämmitys , , Sähkö ja kaasu , , Vuokrat , , Kiinteistövero 0, , Korjaukset , , Muut kulut Kulut yhteensä Käyttökate Pääomavastikkeet , , Muut rahoitustuotot/-kulut , , Rahoitus tuotot ja -kulut yht , , Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tammi-kesäkuun 2014 tulokseen ei ole kirjattu poistoja, varauksia eikä kiinteistöveroa. Tammikesäkuun 2013 tulokseen on kirjattu kiinteistövero. Korjauskulut kasvoivat vertailukaudesta. Tammikesäkuun 2014 hoitopuoli on toteutunut 44,97 %.sti. Tällä hetkellä ei tiedossa mitään erityistä budjettiin vaikuttavaa tekijää. Rahoituspuolesta tehtiin tarkoituksella alijäämäinen, jotta saadaan syntynyttä ylijäämää pois.

12 11 Merkittävimmät tapahtumat vuonna 2014 Mainigin koulun ja Lintuvaaran koulun peruskorjaus alkoi alkuvuodesta. Karakallion koulu otettiin vastaan Märtensbro skolanin ja Hartelan välisessä kiistassa saatiin tehtyä sovintoratkaisu maksamalla kertakorvaus eur + alv. Hartela maksoi sovittelukulut. Päivänkehrän koulun peruskorjaus on laskentavaiheessa ja korjaus pitäisi alkaa alkuvuodesta Merkittävimmät muutokset rahoituksessa vuonna 2014 Kakkosvaiheen koulukorjauksia varten otettiin 10 milj eur laina, joka on nostettu kokonaisuudessaan. Kakkosvaiheen uusi 10 milj eur nostetaan ainakin osaksi vielä vuonna Lintuvaaran koulua varten otetaan lainaa myös 10 milj. eur. Merkittävimmät investoinnit vuonna 2014 Kakkosvaiheen kouluista enää Mainingin koulu on kesken. Koko hankkeeseen menee vielä 16 milj. eur, josta osa ajoittuu tälle vuodelle ja osa vuodelle Lintuvaaran kouluun liittyvät investoinnit ovat 20 milj, josta 10 milj. eur ajoittuu vuodelle 2014 ja 10 milj. eur. vuodelle Päiväkehrän koulun peruskorjausinvestointi on noin 20 milj. eur ja se ajoittuu vuosille Elinkaarihankket IV sisältää Kirstin koulun ja Tuomarilan koulun sekä Viherlaakson ja Laajalahden koulut. Tarkoitus on aloittaa yhtäaikaisesti Kirstin koulu ja Viherlaakson koulu ja toisena eränä Viherlaakson ja Laajalahden koulu. Rakennusaikataulu ja alustava kustannusarvio IV:n koulukorjauksille: Kirstin koulu , 20 milj eur Viherlaakson koulu ja lukio , 20 milj eur Laajalahden koulu, , 20 milj eur Tuomarilan koulu, , 20 milj eur Arvio Kiinteistö OY Espoon Toimitilojen lainakannasta vuoden 2014 lopussa on 122 milj. eur. Espoon Toimitilat hankkeiden eteneminen, aikataulu ja kustannukset Espoonlahden koulu ja lukio otettiin vastaan , kustannusarvio 20,5 milj. eur Karakallion koulu otettiin vastaan , kustannusarvio 16,8 milj. eur Mainingin koulun valmistuminen 6/2015, kustannusarvio 18.4 milj. eur Lintuvaaran koulun valmistuminen 11/2015, kustannusarvio 20 milj.eur Päiväkehrän koulu, hankintatoimi menossa, valmistuminen 6/2017, kustannusarvio 20 milj. eur Alustavasti on sovittu Kirstin koulun valmistuminen 08/2017, kustannusarvio 20 milj. eur Viherlaakson koulun ja lukion valmistuminen 2017, kustannusarvio 20 milj. eur Laajalahden koulun valmistuminen 2018, kustannusarvio 20 milj. eur Tuomarilan koulun valmistuminen 2018, kustannusarvio 20 milj. eur

13 Nykyisiin hakkeisiin sidotut pääomat 12 Mårtensbro ,51 eur Espoonlahden koulu ja lukio ,84 eur Karakallion koulu ,75 eur Mainingin koulu ,82 eur Lintuvaaran koulu ,48 eur Saatujen kokemusten johdosta harkitaan elinkaarikoulujen lisäämistä ja kehitetään edelleen prosessia KOY Jousenpuiston Pysäköinti Yhtiön tarkoituksena on rakennuttaa Urheilupuiston metroasemaa ja Jousenpuiston aluetta palveleva osittain maanalainen ja osittain maanpäällinen pysäköintilaitos. eur 1-6/ /2013 muutos Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Kulut yhteensä Rahoitustuotot Rahoituskulut Tilikauden voitto Pysäköintiyhtiölle ei ole laadittu talousarviota. Valtuuston vuonna 2011 hyväksymä lainavaltuus 5,5 milj. eur riittää suunnittelun ja rakentamisen valmistelun rahoittamiseen. Kaupunki on maksanut pysäköintilaitoksen osalta ns. ylimääräiset maarakennuskustannukset yht. 8,0 milj. eur (v ,0 milj. eur ja v ,0 milj. eur). Tavoitteena on, että kaupunki saa kustannukset takaisin pysäköintilaitoksen ansiosta tehostuneen maankäytön myötä saatavista maanmyyntituloista. Maarakennus- ja louhintatöistä on vastannut pysäköintilaitoksen osalta Länsimetro Oy, koska pysäköintilaitos toteutetaan metroaseman päälle samaan kaivantoon. Länsimetro Oy:n esittämä arvio pysäköintilaitoksen osuudeksi maarakennus- ja louhintaurakoiden kustannuksista on 16,64 milj. eur, josta kaupunki on maksanut em. 8,0 milj. eur ja pysäköintiyhtiö n. 2,7 milj. euroa. Arvio pysäköintiyhtiön Länsimetro Oy:lle vielä maksettavaksi kuuluvaksi osuudeksi on n. 5,9 milj. euroa (alv 0 %), joka sisällytetään pysäköintilaitoksen lopulliseen investointipäätökseen ja maksetaan Länsimetro Oy:lle päätöksen jälkeen. Merkittävimmät tapahtumat vuonna 2014 Pysäköintilaitoksen rakennussuunnitelmat urakkalaskentaa varten viimeisteltiin ja urakkatarjouspyyntöasiakirjat laadittiin keväällä Pysäköintilaitoksen toteutus aikataulutettiin niin, että laitos voidaan ottaa käyttöön samanaikaisesti metroliikenteen käynnistymisen kanssa syyskauden alusta Pysäköintilaitoksen urakkakilpailu järjestetään alkusyksystä 2014 niin, että hankkeen toteuttamis- ja rahoituspäätös voidaan tehdä vuoden 2014 lopussa.

14 Valtuuston hyväksymä Jousenpuiston alueen asemakaava (johon pysäköintilaitos sisältyy) tuli voimaan sen jälkeen, kun Helsingin hallinto-oikeus oli hylännyt valituksen eikä tästä haettu valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Jousenpuiston ensimmäisten asuintonttien luovutus aikataulutettiin tehtäväksi alkuvuonna Investoinnit ja rahoitus vuonna 2014 Rahoituksessa ei merkittäviä tapahtumia eikä muutoksia vuonna 2014, ennen kuin hankkeen toteutus- ja rahoituspäätös tehdään vuoden 2014 lopussa. Hankkeen merkittävät investoinnit ajoittuvat vuosille 2015 ja Investoinnit täsmentyvät urakkakilpailun jälkeen tehtävässä toteuttamis- ja rahoituspäätöksessä. Pysäköintilaitoksen toteuttaminen liittyy kiinteästi Urheilupuiston metroaseman toteuttamiseen. Tulevaisuuden näkymät Urheilupuiston metroaseman yhteyteen rakennetaan vuosina Jousenpuiston asuinalue. Kaupunki omistaa alueen maapohjan. Alue sisältyy Tapiolan taseyksikön alueeseen. Maanmyynnistä saatavat myyntitulot käytetään alueen infrastruktuurin toteuttamiseen KOY Koskelonteollisuus 3 Yhtiöllä ei ole toimintaa eikä liiketapahtumia vuoden 2014 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tonttiyksikkö pyrkii myymään osakkeet KOY Olarinluoma 15 Yhtiön omistaa toimistotalon, jossa rakennusneliöitä on Tontti on pinta-alaltaan neliömetriä. Tontille on kaavoitettu rakennusoikeutta kerrosneliömetriä. Vuokrat Käyttökorvaukset Alv kiinteistön tuotoista Liikevaihto Hallinto Käyttö ja huolto Lämmitys Sähkö ja kaasu Muut kulut Kulut yhteensä Luottotappiot Rahoitustuotot Tilikauden voitto Tammi-kesäkuun 2014 liikevaihto 11 % ja kulut 14 % vertailukaudesta. Tammi-kesäkuun 2014 tulokseen on jaksotettu olennaisimmat erät poistoja lukuun ottamatta, jotka kirjataan vuoden lopussa. Tuottojen pienenemiseen oli syynä vuokratuottojen pieneneminen.

15 KOY Olarinluoman rakennus on tarkoitus purkaa vuoden 2015 aikana ja tontti on tarkoitus laittaa vuokralle. Vuokralaisille on lähetetty irtisanomisilmoitus kesäkuun lopussa ja kiinteistö saadaan tyhjäksi vuoden 2014 loppuun mennessä. Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on tehnyt päätöksen, jonka mukaan Kiinteistö Oy Olarinluomalle myönnetään euron laina rakennuksen purkua ja siihen liittyviä muita kustannuksia varten. Tontti on tarkoitus laittaa tämän jälkeen vuokralle ja laina maksaa saaduilla vuokratuloilla takaisin. Espoon kaupungin sataprosenttisesti omistamat tytäryhteisöt Kiinteistö Oy WLC ja Kiinteistö Oy Olarinluoma on päätetty sulauttaa yhdeksi yhtiöksi siten, että Kiinteistö Oy WLC fuusioidaan Kiinteistö Oy Olarinluomaan. Kiinteistö Oy WLC:llä ei ole varsinaista toimintaa ja yhtiölle on vahvistettujen tappioiden lisäksi aiheutumassa suunnittelukustannusten alaskirjausten myötä lisätappioita. Fuusion tarkoituksena on hyödyntää verotuksen vähennysoikeutta vahvistetuista tappioista. Vahvistetut tappiot voi vähentää verotuksessa seuraavan 10 verovuoden aikana sitä mukaa kun tuloa syntyy Kiinteistö Oy Olarinluoman tontin vuokraamisesta tai luovuttamisesta KOY Opinmäen Kampus Opinmäki-kampus Suurpellon ytimessä on kansainvälinen ja monikulttuurinen yhteisö, joka tarjoaa kaikenikäisille mahdollisuuksia oppimiseen ja virikkeelliseen vapaa-aikaan. Yhtiön tehtävänä on rakennuttaa Opinmäen tilat. Ensimmäisen vaiheen tulee olla toimintakokeita varten valmiina Espoon kaupungin tilakeskus on valittu hoitamaan rakennuttamista. Kampusalueelle rakennetaan kolme koulurakennusta ja ne ovat rakennusvaiheessa. Hankkeen alkuperäinen kokonaiskustannusarvio on noin 53 milj. eur ja se rahoitetaan vieraalla pääomalla. Projektijohtourakoitsijaksi valittiin SRV Rakennus Oy ja sopimus allekirjoitettiin Urakan tavoitehinta on noin 35 milj.. Yhtiöstä ei ole välitilinpäätöstietoja KOY Otaniemen tiedeasunnot Vuonna 2008 päätettiin rakentaa Otaniemen tiedeasunnot, jonka rakentamiseen myönnettiin lainaa elinkeinojen- ja työllistämisen kehittämisrahastolta. Kaupunki muodosti tontin ostamalla kaksi maaalaa. Tonttiosien osto rahoitettiin elinkeinojen ja työllisyyden kehittämisrahastosta. Rakennuksen valmistuttua vuonna 2012 Espoon kaupunki luovutti 1,89 milj. eur:n maa-alueen apporttina Otaniemen tiedeasunnoille. Yhtiön rakennuttama kohde otettiin vastaan ja alkaen kiinteistö on vuokrattu viisivuotisella sopimuksella Aalto-korkeakoulusäätiölle. eur 1-6/ /2013 muutos Liikevaihto Kulut Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Korkokulut Rahoitustuotot ja -kulut yht Tilikauden voitto Tammi-kesäkuun 2014 liikevaihto, joka muodostuu vuokratuotoista, on vertailukauden tasolla. Ensimmäisen vuosipuoliskon tulokseen ei ole jaksotettu poistoja. Kiinteistöveroa on tammi-kesäkuun 2014 tuloksessa 27 teur, mutta sitä ei ole vertailukauden tuloksessa ja tämä selittää kulujen kasvun. Rakennusten tasearvo oli 12,5 milj. eur. Poistot rakennuksesta aloitettiin vuonna 2013 ja sitä poistetaan 311 teur vuodessa. Yhtiöllä on lainoja Espoon kaupungilta 13,3 milj. eur. Tästä lainasta erääntyy vuosina maksettavaksi 2,1 milj. eur. Aalto-korkeakoulusäätiön kanssa

16 tehty vuokrasopimus päättyy Vuokra kattaa yhtiön lainan hoitomaksut ja ylläpitokustannukset todellisten kustannusten suuruisena. Talousarviota ei ole laadittu vuodelle KOY Sokinsuonkuja 4 Kiinteistö on valmistunut vuonna Kiinteistössä on 3 kpl soluhuoneistoja, 2 kpl kokoontumistiloja, varasto-väestönsuojatila, urheilutila, toimistotila ja liiketiloja 3 kpl. Yhtiön välittömässä hallinnassa on kellarivarasto, kiinteistövarasto ja tekniset tilat. Espoon kaupungin omistuksessa olevat kiinteistön tilat on vuokrattu Työväenopistolle ja päiväkodille. Kiinteistön tuotot Henkilöstö Hallinto Käyttö ja huolto Lämmitys Korjaus Muut kulut Kiinteistön kulut yhteensä Rahoitus tuotot /- kulut Tilikauden voitto Tammi-kesäkuun 2014 kiinteistön tuotot kasvoivat 4 % ja kiinteistön kulut 8 % vertailukaudesta. Kiinteistön kulut ovat pääasiassa talousarvion mukaiset. Budjetoitua pienempänä toteutuvat lumityöt ja liukkauden torjunta, ilkivaltakorjaukset sekä sähkökulut. Loppuvuoden aikana realisoituu lakimies- ja perintäkuluja euroa, ulkoalueiden hoitokuluja euroa sekä sisä- ja ulkopuolisten rakenteiden korjauskuluja euroa. Kiinteistöllä ei ole pitkäaikaista velkaa. Mitään merkittäviä investointeja ei tehdä vuoden 2014 aikana KOY Tapiolan Kulttuuritori Kiinteistö Oy Tapiolan Kulttuuritori on merkitty kaupparekisteriin Yhtiö omistaa tontin sekä tontilla sijaitsevan rakennuksen. Sponda Oyj on myynyt yhtiön koko osakekannan Espoon kaupungin Tilakeskus liikelaitokselle. Kiinteistön tuotot Hallinto Käyttö ja huolto Lämmitys Korjaukset Muut kulut Kiinteistön kulut yht Tilikauden voitto Tammi-kesäkuussa 2014 kiinteistön tuotot ovat yli kaksinkertaistuneet vertailukaudesta. Syynä tähän on, että vastikkeita ei ole laskutettu vuoden 2013 alkupuolella. Tammi-kesäkuun tulokseen on jaksotettu olennaiset erät poistoja lukuun ottamatta, jotka kirjataan vuoden lopussa. Ensimmäinen

17 vuosipuolisko 2014 on toteutunut talousarvion mukaisesti. Loppuvuoden osalta ei ole odotettavissa mitään yllättävää. Lämmitysjärjestelmään tehdään korjauksia ja tämä on kasvattanut korjauskuluja jo vuoden 2014 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tapiolan Kulttuuritori ja Tapiolan Liiketalo sulautuvat yhdeksi yhtiöksi vuoden vaihteessa. Sulautuvana yhtiönä on Tapiolan Liiketalo Oy ja vastaanottavana yhtiönä Kiinteistö Oy Tapiolan Kulttuuritori. Kiinteistöyhtiöiden sulautumisella saadaan toiminnallisia etuja, kun sulautuvia yhtiöitä voidaan hallita yhtenä kokonaisuutena. Tämä mahdollistaa säästöjä yhtiöiden hallinnossa sekä erilaisten tukipalvelujen hoidossa KOY WLC Tontille on ollut tarkoituksena rakentaa rakennus, mutta sen suunnittelu on lopetettu. Hallitus ei ole hyväksynyt budjettia yhtiölle. Rakennuksen suunnittelukustannukset on aktivoitu yhtiön taseeseen, joita oli kesäkuun 2014 lopussa 327 teur. Kiinteistöön liittyvät kulut ovat korkokuluja lainasta sekä pieniä hallintokuluja. Tammi-kesäkuun tuloksessa 2014 ei ollut korkokuluja, koska Espoon kaupungilta otettu laina on bullet-laina, jonka korkokulut maksetaan lainan erääntyessä. Yhtiö nosti lainaa euroa Espoon kaupungilta Lainan eräpäivä on Lisäksi yhtiöllä on kiinteistö osakeyhtiö Olarinluomalta nostettua lainaa euroa, jota on käytetty laskujen maksamiseen. Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston tekemällä päätöksellä Kiinteistöosakeyhtiö WLC on päätetty sulauttaa Kiinteistöosakeyhtiö Olarinluoma 15:a. Fuusion mahdollistaa kiinteistöosakeyhtiö WLC:n vahvistettujen tappioiden hyödyntämisen vastaanottavan yhtiön tuloksen verotuksessa Leppävaaran Pysäköinti Oy Leppävaaran pysäköinti Oy on aluepysäköintiyhtiö Leppävaaran alueella. Se sisältää pysäköintitalon, väestönsuojan ja pysäköintitontteja. Alueella ei ole nimettyjä autopaikkoja. Yhtiön toimialana on huolehtia Leppävaaran keskus-eteläisen-osayleiskaava-alueiden kiinteistöjen autopaikkavelvoitteiden, väestönsuojatarpeiden ja yleistilojen täyttämisestä sekä omistusten/vuokraoikeuden nojalla hallita alueen pysäköintitontteja sekä omistaa ja hallita alueelle rakennettavia pysäköintilaitoksia sekä väestönsuoja- ja yhteistiloja. Vastikkeet Vuokrat Muut totot+alv Kiinteistön tuotot yht Luottotappiot Hallinto Käyttö ja huolto Lämmitys Sähkö ja kaasu Vuokrat Korjaukset Muut kulut Kiinteistön hoitokulut yht Rahoitustuotot ja kulut Tilikauden voitto

18 17 Tammi-kesäkuussa 2014 tuotot kasvoivat 24 % ja kulut kasvoivat 25 % vertailukaudesta. Jaksotukset on tehty olennaisilta osin tammi-kesäkuun 2014 tulokseen. Vuokraa on nostettu keväällä 2013, joka näkyy erityisesti tammi-kesäkuun 2014 tuloksessa. Vuosi 2014 toteutuu näillä näkymin budjetin mukaisesti muilta osin, paitsi korjauskulujen määrä luultavasti alittuu. Pääpaino hallituksessa tulee olemaan vuonna 2014 lopullisten autopaikkojen rakennuttaminen tontille Tavoitteena on saada Leppävaaran Pysäköinti Oy luovutuskuntoon osakkeenomistajille. Luovutus voidaan suorittaa kun kaikki lopulliset autopaikat ovat saatu rakennettua Länsimetro Oy Länsimetron suunnittelun tavoitteena on luoda edustava, laadukas, nykyaikainen ja aikaa kestävä metrojärjestelmä, jossa matkustaja voi nauttia nopean joukkoliikennemuodon eduista turvallisesti ja sujuvasti. Lähtökohdaksi hankesuunnitelmassa otetaan liikennöinnin automatisointi, uusimman teknologian käyttö, sekä teknisesti korkea vaatimustaso. Yhtiön toimialana on keskinäisenä kiinteistöosakeyhtiönä rakennuttaa, omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään ulottuvan metrolinjan metroliikennettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Erikseen todetaan, että tällaisia rakennelmia eivät ole osin asemarakennusten liiketilat ym. rakennelmat ja laitteet, jotka eivät välittömästi palvele metroliikennettä. Espoon omistusosuus on 72 % ja Helsingin kaupungin 28 %. Länsimetron kustannukseksi on laskettu 713,6 milj. eur vuoden 2007 lokakuun hintatasolla. Kustannusarvio sisältää koko hankkeen rakentamisen ja suunnittelun. Espoo ja Helsinki maksavat kumpikin omalla alueellaan syntyvät rakennuskustannukset (Espoo 72 % ja Helsinki 28 %). Yhtiö rahoittaa investointejaan kaupungin takaamilla lainoilla. Espoon kaupungin takaamien lainojen määrä on enintään 690 milj. eur. Valtio on sitoutunut osallistumaan Länsimetron rakennuskustannuksiin 30 %:n osuudella. Rakennuskustannusten katoksi valtio on kuitenkin asettanut 200 milj. eur. Valtionavustuksen kattosumma on kiinnitetty maanrakennuskustannusindeksin vuoden 2007 lokakuun hintatasoon. Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Kulut yhteensä Rahoituskulut Tilikauden voitto Länsimetron tammi-kesäkuun 2014 luvut ovat Länsimetro-konsernin lukuja. Täten Länsimetron tytäryhtiöt Kiinteistö Oy Matinkylän Bussiterminaali ja Kiinteistö Oy Matinkylän Liitäntäpysäköinti sisältyvät lukuihin. Tammi-kesäkuun 2013 luvut sisältävät Länsimetro emon, koska yhtiöt perustettiin vuonna Tammi-kesäkuun 2014 tilikauden tulos näyttää tappiota, koska vastikkeiden laskutus

19 ajoitettiin heinäkuulle. Poistoihin on kirjattu ensimmäisen vuosipuoliskon osuus, mutta lomapalkkoja ei ole jaksotettu. Ennusteen mukaan tuloslaskelma tulee noudattamaan talousarviota. Länsimetron rakentaminen etenee nopeasti. Helmikuussa oli viimein tunneliräjäytys. Asemien rakentaminen on käynnissä kaikilla asemilla. Pisimmällä on menossa Aalto yliopiston asema Otaniemessä, jossa runkorakenteista on betonitöiden osalta tehtynä lähes 80 %. Viimeisimpänä työt saatiin käyntiin Niittykumussa, jonka valmiiksirakentamispäätös tehtiin valtuustossa vuoden 2013 loppupuolella. Runkorakennustöiden kanssa rinnan on käynnissä myös asemien talotekniikan asennustyöt. Ne etenevät sitä mukaa, kun runkotyöt saavat valmiiksi ko. laitteistoille ja kanaaleille tarvittavat tilat. Automaattimetron osalta HKL on etenemässä Siemensin kanssa niin, että liikenne saataisiin käyntiin kesällä Länsimetron rahoitus toteutetaan omistajien (Espoon kaupunki ja Helsingin kaupunki) takaamilla pitkäaikaisilla lainoilla. Kesäkuun lopussa kilpailutettiin 70 milj. euron laina. Tarjouskilvan voitti EIB. Seuraava 70 milj. laina kilpailutetaan syys/lokakuussa. Ennen edellä mainittujen lainojen nostoa, oli lainaa kaikkiaan 460 milj. Länsimetron rakentaminen kestää vuoden 2015 loppuun. Automaattiliikenteenkäynnistämiseen liittyviä tehtäviä jää vielä vuodelle Kokonaisinvestoinniksi Espoon osalta ennustetaan runsaat 500 milj. eur. Länsimetro kustannukset ovat ylittämässä kustannusarvion n. 17 %. Arviossa on huomioitu rakennuskustannusten yleinen nousu hankkeen aikana. Suurimpia syitä ylitykseen ovat kallion lujittamiseen liittyvät ennakoimat työt. Kaikkien sisäänkäyntien muuttaminen esteettömiksi, joka käytännössä tarkoittaa hissien lisäämistä, on laajentanut kaikkien asemien louhintoja sekä rakennustöitä. Koko hankkeen aloittaminen viivästyi kaavavalituksista johtuen runsaan vuoden. Tämän aiheuttamat lisäkustannuksen ovat useita kymmeniä miljoonia. Niiden tarkka määrittäminen on mahdollista vasta hankkeen valmistuttua. Rakentamisen valmistuttua on tärkeää, että asemaseutujen muuta rakennushankkeet toteutuvat niin, että metron käyttäjien kannalta liikkuminen sujuvaan on itse metromatkan lisäksi myös maanpäällä asemaseuduilla. Ensivaiheessa metroliikenne käynnistyy tämänhetkisen tiedon mukaan rajoitetussa automaattiohjauksessa eli kuljettaja on mukana junassa n. 6 9 kuukauden siirtymävaiheen ajan. Länsimetron rakentaminen jakautuu kolmeen selkeään vaiheeseen. Ensimmäisenä vaihe on louhinnat, jotka ovat nyt päättyneet, seuraavana on runkorakennusvaihe ja lopuksi asemien ja tunnelin varustelu. Uuden hallituksen ohjelman mukaan metron rakentaminen jatkuu Matinkylästä Kivenlahteen. Espoon kaupungin valtuusto päätti , että Länsimetron jatkaminen Matinkylästä Kivenlahteen käynnistetään välille Matinkylä-Kivenlahti ehdolla, että valtio sitoutuu maanrakennuskustannusindeksiin sidottujen rakennuskustannusten kattamiseen 30 %:lla liikennepoliittisen selonteon linjausten mukaisesti. Minihallitusneuvottelujen vetäjän Alexander Stubbin johdolla käydyt neuvottelut hallitusohjelmasta saatiin päätökseen kesäkuussa. Täten hallitus sitoutuu edistämään Länsimetrohanketta. Tämä on erityisen merkittävää tunnelilouhijoille, joiden työkanta Suomessa on varsin huono. Metron rakentamisen kannalta tilanne on päinvastoin hyvä, sillä osaavaa ja kokenutta työvoimaa on tarjolla. Ruoholahti Matinkylä osuuden kokemusten perusteella metron rakentamisella on merkittävä vaikutus muuhun rakennustoimintaan. Yhden metroeuron on arvioitu käynnistävän noin neljän euron investoinnin rakennuskantaan Suurpellon Markkinointi Oy Suurpellon markkinointi Oy tuottaa markkinointitoimenpiteitä omistajilleen ja alueen toimijoille sekä ylläpitää tietoja ja aineistoja Suurpellon alueesta ja alueeseen liittyvistä suunnitelmista. Toiminnan rahoittavat omistaja ja yhteistyökumppanit sovitun markkinointisuunnitelman mukaan. Suurpellon alueelle rakennetaan nyt kahta ensimmäistä kaava-aluetta. Kahden seuraavan kaava-alueen rakentaminen alkanee aivan lähivuosina ja sen seurauksena on oletettavaa nykyistä laajempi markkinointi- ja palvelukoordinaatioyhteistyön tarve.

20 19 1-6/ /2013 muutos budjetti Liikevaihto Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Muut kiinteät kulut Kulut yhteensä Tilikauden voitto Yhtiöstä tuli kesäkuussa 2013 Espoon kaupungin 100 %:sti omistama tytäryhtiö, kun osakkeet ostettiin VVO:lta. Edellisen kausien voittovaroja on käytetty toiminnan rahoittamiseen vuonna Myöskään mitään merkittäviä investointeja ei ole tarkoitus tehdä tänä vuonna. Budjetin odotetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti. Suurpellon Markkinoinnin edustajia on osallistunut tapahtumien järjestämiseen Suurpellossa. Myös on uusittu sekä on panostettu PopUp-tilojen toiminnan kehittämiseen lähitekemisen tukemiseksi. Toimintapohja laajenee uusien kaava-alueiden myötä ja kaupallisten palvelujen sijoittuessa alueelle Tapiolan Liiketalo Oy Tapiolan Liiketalo Oy on merkitty kaupparekisteriin Yhtiö omistaa tontin ja rakennuksen, jonka pinta-ala on neliömetriä. Sponda myi yhtiön koko osakekannan Espoon kaupungille. Liikevaihto Hallinto Käyttö ja huolto Lämmitys Korjaukset Kiineistövero Ulkoalueiden hoito Muut kulut Kiinteistön kulut yhteensä Tilikauden voitto Tammi-kesäkuun tuloslaskelmaan on jaksotettu olennaiset erät poistoja lukuun ottamatta, jotka kirjataan aina vuoden lopussa. Liikevaihto on yli kaksinkertaistunut tammi-kesäkuussa 2014 vertailukauteen verrattuna. Vuonna 2013 ei ole laskutettu vastikkeita, jonka takia tuotot olivat selvästi pienemmät. Kuluja kasvatti suihkulähdeallaksen muutostyöt. Tuloslaskelma on toteutunut talousarvion mukaisesti. Loppuvuoden osalta ei ole odotettavissa yllätyksiä. Merkittävämpiä tapahtumia vuoden 2014 toiminnassa on rakennuksen peltikatteiden uusiminen, sisäpiha ja suihkulähdealtaan muutostyöt sekä lämmitysjärjestelmän saneeraus. Korjaustöiden toteutuminen kohdistuu vuoden loppupuoliskolle. Talousarvio on laadittu alijäämäisenä ja rahoitusasema korjautuu sulautumisen yhteydessä.

21 20 Tapiolan Kulttuuritori ja Tapiolan Liiketalo sulautuvat yhdeksi yhtiöksi vuoden vaihteessa. Sulautuvana yhtiönä on Tapiolan Liiketalo Oy ja vastaanottavana yhtiönä Kiinteistö Oy Tapiolan Kulttuuritori. Kiinteistöyhtiöiden sulautumisella saadaan toiminnallisia etuja, kun sulautuvia yhtiöitä voidaan hallita yhtenä kokonaisuutena. Tämä mahdollistaa säästöjä yhtiöiden hallinnossa sekä erilaisten tukipalvelujen hoidossa Tapiolan Urheilutalo Oy Yhtiö omistaa Tapiolassa tontin sekä sille rakennetun liike-, terveys- ja urheilupalvelujen rakennuksen. Kiinteistössä toimii Espoon kaupungin toimintoja ja sen tukemia järjestöjä, keilahalli ja kahvila, apteekki sekä valokuvausstudio. Kiinteistöllä on oma paikoitusalue pihalla sekä varaus lisäpaikkoihin Kaupinkallion Paikoitustalo Oy:ssä. Liikevaihto Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot Hallinto Lämmitys Korjaukset Kiinteistövero Muut kulut Kulut yhteensä Liikevoitto Rahoituskulut Satunnaiset tuotot Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tammi-kesäkuun 2014 tulokseen on jaksotettu kiinteistövero ja vakuutusmaksut. Poistoja ei ole tehty ensimmäisen vuosipuoliskon tulokseen. Liikevaihto on vertailukauden tasolla. Lämmitys- ja korjauskulut ovat hieman laskeneet vertailukaudesta. Kiinteistön tuotoista on toteutunut 41 % budjetoituun verrattuna ja kuluista on toteutunut 44 %. Budjetin odotetaan toteutuvan suunnitelman mukaisena. Rakennus on suunnitteilla purkaa 10 vuoden sisällä WeeGee Oy WeeGee-talo on entinen Weilin+Göösin painotalo Ahertajantiellä Espoon Tapiolassa. Nykyään suojeltu rakennus toimii Suomen suurimpana näyttelykeskuksena. Näyttelykeskus avattiin kokonaisuudessaan yleisölle lokakuussa WeeGee-talossa toimivat Espoon modernin taiteen museo EM- MA, KAMU Espoon kaupunginmuseo, Helinä Rautavaaran museo, Suomen kellomuseo, Suomen Lelumuseo Hevosenkenkä ja Galleria AARNI sekä muita kulttuurialan toimijoita Näyttelykeskuksessa vierailee vuosittain noin kävijää.

22 21 arvio 2014 Kiinteistön tuotot Henkilöstö Huolto- ja käyttöpalvelut Jätehuolto Lämmitys Sähkö Korjaukset Muut kulut Kulut yhteensä Hoitokate Rahoitusvastikkeet Muut rahoitusutuotot /- kulut Rahoitus tuotot ja -kulut yht Poistot 0 0 Tilikauden yli- / alijäämä Tammi-kesäkuussa 2014 kiinteistön tuotot olivat vertailukauden tasolla. Lämmitys ja sähkökulut olivat hieman vertailukautta suuremmat. Tuotot ovat kehittyneet talousarvion mukaisesti. Kulut alittavat jonkin verran talousarvion. Kuluylityksiä syntyy huoltopalvelujen kallistuessa ja kiinteistövakuutuksen virhekäsittelystä. Tulos on hieman alittanut talousarvion. Koko vuoden hoitokate on suunnilleen budjetin mukainen ja riippuu oleellisesti tulevista korjauksista. Merkittävämmät tapahtumat toiminnassa vuonna 2014 on museokaupan uusiminen ja asemakaavan muutoshakemus Ahertajankulmaan. Tammi-kesäkuun 2014 tuloksessa ei ole jaksotettu energia- ja vesikuluja, joiden yhteissumma on eur. Käyttökorvaustuotoista puuttuu noin eur jaksotettavia tuottoja. Korkokulut tulevat alenemaan kun yhtiö maksaa pois 9 milj. eur:n bullet-lainan ja ottaa tilalle 7,5 milj. eur:n lainan lokakuussa, jolloin yhtiön rahoitusylijäämä pienenee 1,5 milj. eur. Espoon kaupungin valtuusto on myöntänyt omavelkaisen takauksen lainalle Yhtiön likviditeetti on ollut erinomainen ja järjestelyn jälkeen likviditeetti normalisoituu. Lisäksi yhtiön tontti muodostuu kahdesta osasta ja yhtiö valmistautuminen toisen tontin myyntiin, josta syntyy merkittävä myyntivoitto.

Kaupunginhallitus 26.11.2012 Sivu 1 / 82. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallitus 26.11.2012 Sivu 1 / 82. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 26.11.2012 Sivu 1 / 82 Kokoustiedot Aika 26.11.2012 maanantai klo 15:30-16:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot

SRV:N TILAUSKANTA SÄILYI VAHVALLA TASOLLA - KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI: SRV:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2013

SRV:N TILAUSKANTA SÄILYI VAHVALLA TASOLLA - KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI: SRV:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2013 1 (35) SRV YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2014, klo 8.30 SRV:N TILAUSKANTA SÄILYI VAHVALLA TASOLLA - KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI: SRV:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2013 Tilikausi 1.1. 31.12.2013

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO JA TILAUSKANTA EDELLEEN KASVUSSA TULOS JÄI KUITENKIN VERTAILUKAUDESTA: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015

LIIKEVAIHTO JA TILAUSKANTA EDELLEEN KASVUSSA TULOS JÄI KUITENKIN VERTAILUKAUDESTA: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 1 (32) SRV YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 06.08., klo 8.30 LIIKEVAIHTO JA TILAUSKANTA EDELLEEN KASVUSSA TULOS JÄI KUITENKIN VERTAILUKAUDESTA: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Ensimmäinen vuosipuolisko 1.1.

Lisätiedot

Valtuusto 08.09.2014 Sivu 1 / 84

Valtuusto 08.09.2014 Sivu 1 / 84 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 08.09.2014 Sivu 1 / 84 Kokoustiedot Aika 08.09.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

SRV YHTIÖT OYJ SRV YHTIÖT OYJ-KONSERNI. TASEKIRJA Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2013

SRV YHTIÖT OYJ SRV YHTIÖT OYJ-KONSERNI. TASEKIRJA Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2013 SRV YHTIÖT OYJ SRV YHTIÖT OYJ-KONSERNI TASEKIRJA Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2013 Y-tunnus 1707186-8 Kotipaikka: Espoo 1 SRV Yhtiöt Oyj SRV Yhtiöt Oyj-konserni Sisällysluettelo TASEKIRJA 31.12.2013

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Yhtiöstä lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu. Hallituksen toimintakertomus.

SISÄLLYSLUETTELO. Yhtiöstä lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu. Hallituksen toimintakertomus. VUOSIKERTOMUS 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiöstä lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Kiinteistöjen arviointi ja arvot Kiinteistöyhteenveto

Lisätiedot

SRV YHTIÖT OYJ SRV YHTIÖT OYJ KONSERNI. TASEKIRJA Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2014

SRV YHTIÖT OYJ SRV YHTIÖT OYJ KONSERNI. TASEKIRJA Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2014 SRV YHTIÖT OYJ SRV YHTIÖT OYJ KONSERNI TASEKIRJA Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2014 Y tunnus 1707186 8 Kotipaikka: Espoo 1 SRV Yhtiöt Oyj SRV Yhtiöt Oyj konserni Sisällysluettelo TASEKIRJA 31.12.2014

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 8.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

VAHVA KEHITYS SUOMESSA JATKUI: SRV:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014

VAHVA KEHITYS SUOMESSA JATKUI: SRV:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 1 (33) SRV YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 11.02.2015, klo 8.30 VAHVA KEHITYS SUOMESSA JATKUI: SRV:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Tilikausi 1.1. 31.12.2014 lyhyesti: SRV:n liikevaihto oli 684,4 milj.

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN MYÖNTEINEN KEHITYS JATKUI - SRV MUUTTAA LIIKEVAIHDON NÄKYMÄÄ: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013

KANNATTAVUUDEN MYÖNTEINEN KEHITYS JATKUI - SRV MUUTTAA LIIKEVAIHDON NÄKYMÄÄ: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 1 (30) SRV YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 31.10., klo 8.30 KANNATTAVUUDEN MYÖNTEINEN KEHITYS JATKUI - SRV MUUTTAA LIIKEVAIHDON NÄKYMÄÄ: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Katsauskausi 1.1. 30.9. lyhyesti: SRV:n

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt TILINPÄÄTÖS 2010

Senaatti-kiinteistöt TILINPÄÄTÖS 2010 Senaatti-kiinteistöt TILINPÄÄTÖS 2010 SENAATTI-KIINTEISTÖT TILINPÄÄTÖS 2010 1 Hallituksen toimintakertomus 2010 Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos.

Lisätiedot

Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 92

Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 92 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 92 Kokoustiedot Aika 26.01.2015 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kauppakorkeakoulu

SISÄLLYSLUETTELO. Kauppakorkeakoulu VUOSIKERTOMUS SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 2 Yhtiöstä lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 2010 5 Tilinpäätös 10 Liitetiedot 16 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 9.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

SRV:N TILAUSKANTA KASVOI VAHVASTI KANNATTAVUUDEN PARANTUMINEN JATKUI: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014

SRV:N TILAUSKANTA KASVOI VAHVASTI KANNATTAVUUDEN PARANTUMINEN JATKUI: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014 1 (29) SRV YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2014, klo 8.30 SRV:N TILAUSKANTA KASVOI VAHVASTI KANNATTAVUUDEN PARANTUMINEN JATKUI: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014 Katsauskausi 1.1. 31.3.2014 lyhyesti:

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2009

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2009 Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2009 28 Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2009 Yhteenveto vuoden 2009 viimeisestä vuosineljänneksestä - Liikevaihto kasvoi ja oli 48,9 miljoonaa euroa (Q3/2009:

Lisätiedot

SRV:LLÄ SELVÄ TULOSPARANNUS JA KONSERNIN TILAUSKANTA ENNÄTYSTASOLLA - SRV:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2011

SRV:LLÄ SELVÄ TULOSPARANNUS JA KONSERNIN TILAUSKANTA ENNÄTYSTASOLLA - SRV:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2011 1 (31) SRV YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 16.2.2012, klo 8.30 SRV:LLÄ SELVÄ TULOSPARANNUS JA KONSERNIN TILAUSKANTA ENNÄTYSTASOLLA - SRV:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12. Tilikausi 1.1. 31.12. lyhyesti: SRV:n

Lisätiedot

SRV:N TILAUSKANTA KASVOI ENNÄTYSTASOLLE - SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2011

SRV:N TILAUSKANTA KASVOI ENNÄTYSTASOLLE - SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2011 1 (30) SRV YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.11.2011, klo 8.30 SRV:N TILAUSKANTA KASVOI ENNÄTYSTASOLLE - SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2011 Katsauskausi 1.1. 30.9.2011 lyhyesti: SRV:n liikevaihto oli 405,5

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2014. Kaupunginhallitus 25.8.2014. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2014. Kaupunginhallitus 25.8.2014. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Kaupunginhallitus 25.8. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO KASVOI, KANNATTAVUUS VAATIMATON: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012

LIIKEVAIHTO KASVOI, KANNATTAVUUS VAATIMATON: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 1 (29) SRV YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11., klo 8.30 LIIKEVAIHTO KASVOI, KANNATTAVUUS VAATIMATON: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Katsauskausi 1.1. 30.9. lyhyesti: SRV:n liikevaihto oli 466,2 milj. euroa

Lisätiedot

SUURHANKKEIDEN ALOITUKSET KASVATTIVAT TILAUSKANTAA: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015

SUURHANKKEIDEN ALOITUKSET KASVATTIVAT TILAUSKANTAA: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 1 (27) SRV YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 07.05.2015, klo 8.30 SUURHANKKEIDEN ALOITUKSET KASVATTIVAT TILAUSKANTAA: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Katsauskausi 1.1. 31.3.2015 lyhyesti: SRV:n liikevaihto

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Vihdin kunta. Toimintakertomus 2013

Vihdin kunta. Toimintakertomus 2013 Tilinpäätös 2013 Vihdin kunta Toimintakertomus 2013 Toimintakertomuksen sisältö 1 YLEISTÄ 3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 1.2 KUNNAN ORGANISAATIO 5 1.2.1 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2013 5 1.2.2 KUNNANVIRASTON

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2006

Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2006 Tilinpäätös Tilinpäätös 36 Hallituksen toimintakertomus 42 Konsernin tuloslaskelma 43 Konsernitase 44 Konsernin rahavirtalaskelma 45 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksesta 46 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

SRV YHTIÖT OYJ SRV YHTIÖT OYJ-KONSERNI. TASEKIRJA Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2012

SRV YHTIÖT OYJ SRV YHTIÖT OYJ-KONSERNI. TASEKIRJA Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2012 SRV YHTIÖT OYJ SRV YHTIÖT OYJ-KONSERNI TASEKIRJA Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2012 Y-tunnus 1707186-8 Kotipaikka: Espoo 1 SRV Yhtiöt Oyj SRV Yhtiöt Oyj-konserni Sisällysluettelo TASEKIRJA 31.12.2012

Lisätiedot

1 (30) SRV YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 11.2.2010, klo 8.30 SRV:N TILAUSKANTA KASVOI - SRV:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009

1 (30) SRV YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 11.2.2010, klo 8.30 SRV:N TILAUSKANTA KASVOI - SRV:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 1 (30) SRV YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 11.2.2010, klo 8.30 SRV:N TILAUSKANTA KASVOI - SRV:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Tilikausi 1.1.-31.12. lyhyesti: SRV:n liikevaihto oli 385,0 milj. euroa (537,0

Lisätiedot

Valtuusto 14.04.2014 Sivu 1 / 43

Valtuusto 14.04.2014 Sivu 1 / 43 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 14.04.2014 Sivu 1 / 43 Kokoustiedot Aika 14.04.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

1.1. 31.12.2009 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006

1.1. 31.12.2009 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006 1.1. 31.12.2009 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006 Sponda Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sponda Oyj:n liikevaihto kasvoi ennätykselliselle tasolle, 243,0 (31.12.2008: 224,3) milj. euroon. Ylläpitokulujen

Lisätiedot

Osakkeet ja osakkeenomistajat... 51

Osakkeet ja osakkeenomistajat... 51 Tilinpäätös 2010 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 3 EPRA:n tunnusluvut... 14 CITYCON OYJ:N KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2010...17 Laaja konsernituloslaskelma, IFRS... 17 Konsernitase,

Lisätiedot

Tytäryhteisöraportti. Talous- ja suunnittelukeskus Varainhallinta

Tytäryhteisöraportti. Talous- ja suunnittelukeskus Varainhallinta 1 Tytäryhteisöraportti 2/2010 Talous- ja suunnittelukeskus Varainhallinta 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 JOHDANTO... 4 TIIVISTELMÄ... 5 Neljännesvuosittain raportoivat yhtiöt ja säätiöt Finlandia-talo

Lisätiedot