MINIPRINT FINLAND 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MINIPRINT FINLAND 2014"

Transkriptio

1

2 MINIPRINT FINLAND 2014

3 LAHDEN TAIDEGRAAFIKOT RY Graphic Artists Association of Lahti HYVINKÄÄN TAIDEMUSEO Hyvinkää Art Museum 8. KANSAINVÄLINEN PIENOISGRAFIIKAN TRIENNAALI 8th INTERNATIONAL GRAPHICS TRIENNAL HYVINKÄÄN TAIDEMUSEO / HYVINKÄÄ ART MUSEUM SUUNNITTELURYHMÄ Organization committee Tiina Salmi, puheenjohtaja / president Lahden taidegraafikot ry / Graphic Artists Assosiation of Lahti Eija Piironen, näyttelysihteeri / exhibition coordinator Lahden taidegraafikot / Graphic Artists Assosiation of Lahti Sanna Teittinen, museojohtaja / museum Director Hyvinkään taidemuseo / Hyvinkää Art Museum Merja Ilola, amanuenssi / exhibition curator Hyvinkään taidemuseo / Hyvinkää Art Museum TYÖRYHMÄ THE TEAM Näyttelysihteerit Exhibition coordinators Näyttelysuunnittelu Exhibition planning Graafinen suunnittelu Graphic Design Teosten skannaus Scanning of the art pieces Kuvat kolmiulotteisista teoksista Photos of the 3D art works Katalogin taitto Layout of the catalog Tekstit ja käännökset Texts and translations Eija Piironen Aleksi Martikainen Heli Hyytiä, Pekka Litmanen, Eija Piironen, Tiina Salmi Maarit Pesonen, Juuso Saarinen, Erja Holopainen, Riikka Rekola Marion Robinson Janika Salonen Aleksi Martikainen Juha Tanhua Janika Salonen Miikka Halonen Janika Salonen

4 6 7 Miniprint Finland NÄYTTELY Miniprint Finland EXHIBITION Jo vuodesta 1992 lähtien järjestetty kansainvälinen Miniprint Finland pienoisgrafiikan triennaali on koonnut alansa huiput ympäri maailmaa yhteen näyttelyyn. Vuoden 2014 Miniprint Finland järjestettiin Hyvinkään taidemuseossa Aiemmin tapahtuma on järjestetty aina Lahdessa; Galleria Marian Portissa ja vuodesta 1998 lähtien Lahden taidemuseossa. Lahden taidegraafikot ry:n järjestämä, osallistujamäärältään Pohjoismaiden suurin kansainvälinen taidegrafiikan näyttely on profiloitunut selkeästi: Miniprint Finland on graafikoiden keskuudessa hyvin tunnustettu ja suosittu näyttely niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Näyttely on varsinkin nuorille taiteilijoille hieno mahdollisuus saada töitään esille. Triennaali lisää graafisen taiteen kiinnostavuutta, ymmärrystä ja arvostusta niin taiteilijoiden kuin katsojienkin keskuudessa. Miniprint Finlandiin osallistuva taiteilija saa ehdottaa näyttelyyn enintään kolmea grafiikan ja piirustuksen menetelmin toteutettua työtään. Ehdotettujen teosten enimmäismittat saavat olla enintään 17 cm x 20 cm, syvyys enintään 5 cm. Teoksia ja taiteilijoita haetaan kaikkialta maailmasta pääosin sähköisten menetelmien avulla. Sosiaalinen media on osaltaan edesauttanut Miniprint Finland-tietoisuuden leviämistä ja Miniprintin facebook-sivuilla onkin jo yli 1500 seuraajaa. Miniprint Finlandiin lähetettävien teosten taso on korkea, mutta valitettavasti monet teokset karsiutuvat itse näyttelystä. Tämänkertaisen näyttelyn teokset valitsi viisijäseninen jury kaksivaiheisessa jurytyksessä. Ensimmäiseen vaiheeseen saapui reilusti yli 2000 teosta 758 taiteilijalta 34 maasta. Näistä varsinaiseen näyttelyyn valittiin 368 teosta 138 taiteilijalta 34 maasta. Miniprint Finland -näyttely on vakiinnuttanut asemansa taiteilijoiden keskuudessa, ja näyttelyyn lähetetään joka kerta lähes sama määrä teosehdotuksia. On hyvin mielenkiintoista seurata, minkälaisia maakohtaisia muutoksia eri kerroilla tapahtuu. Vuoden 2014 näyttelyn erityispiirteiksi nousi Iso-Britannian tavallista suurempi ehdotettujen, ja myös näyttelyyn päässeiden teosten määrä. Toinen poikkeama oli perinteikkään taidegrafiikan maan Puolan tavallista pienempi osallistujamäärä. Yhteistä kaikille Miniprint-näyttelyille on tietenkin Suomen vahva edustus sekä muun muassa japanilaisen taidegrafiikan hämmästyttävän korkea taso ja runsas osallistujamäärä. Näyttelyssä on esillä lähes kaikilla mahdollisilla grafiikantekniikoilla toteutettuja töitä. Miniprint Finlandiin valikoituneiden teosten tekniikoiden ja ilmaisutapojen moninaisuus antaa kattavan kuvan siitä, miltä taidegrafiikka maailmalla tänä päivänä näyttää. Näyttelyssä esillä olleet työt ripustettiin tänäkin vuonna maittain. Näin katsoja pystyy hahmottamaan nopeasti, miten eri puolilla maailmaa taidegrafiikka ymmärretään, ja mitä eroavaisuuksia tai yhtäläisyyksiä tekotavoissa, sisällöissä ja ilmaisussa on. Järjestyksessään kahdeksannella Miniprint Finland triennaalilla oli ensimmäistä kertaa teema, ääretön. Pääsarjan lisäksi näyttelyssä oli oma osionsa exlibriksille. The international Miniprint Finland exhibition, which has been organised since 1992, has gathered the top of the field from all over the world in one exhibition. The 2014 Miniprint Finland was held in Hyvinkää At Museum Previous exhibitions since 1996 has been held in Lahti Art Museum and before that in Gallery Marian Portti. The internationat small sized graphic art exhibition, organised by The Graphic Artist Association of Lahti, is Scandinavia s biggest measured by the number of participants and has profiled itself clearly. Miniprint Finland is very recognized and popular exhibition among graphic artists in both nationally and internationally. The exhibition is, especially for the young artists, a great way to exhibit their work. The triennal increases the intrest, understanding and appreciation towards graphic art among both artists and spectators. Miniprint Finland participant can offer up to three works produced by printmaking and drawing methods. The maximum dimensions of the offered works are 17 cm x 20 cm and the depth can be not more than 5 cm. Works of art and artists are called for all over the world mainly by using electronic means. The social media has been a positive factor in spreading the Miniprint Finland-awareness and the miniprint Facebookpage has already gathered over 1500 followers. The quality of the prints sent to the exhibition is high, but unfortunately many of them are eliminated from the actual exhibition. The art works, to the exhibition taking the place this time, was chosen by a five-member jury in twostaged process. In the first stage there was send well over 2000 works from 758 artists from 34 countries from which the jury chose 368 prints from 138 artists to the actual exhibition. Miniprint Finland -exhibition has entrench its position among the artist, and the number of offered works is virtually the same for every exhibition. It s very fascinating to monitor the changes by countries that take place each time. The characteristic for the 2014 exhibition was the unusually large number of participants from the United Kingdom. Another surprising statistics was the low participant activity from the traditional printmaking country Poland. A common factor for all the Miniprint exhibitions is, of course the strong representation of Finland and among others the high quality of the Japanese printmaking and their great amount of participants. The exhibition showcases almost every printmaking techniques imaginable. The variety of the techniques and the ways of expression in the prints, chosen for the Miniprint Finland exhibition, gives us an inclusive perspective of what printmaking looks like today. This year as other years the exhibition was built by countries. This way the exhibition visitor can quickly perceive how printmaking is understood in different parts of the world, and what differences or similarities can be found in the means, the content of art and the ways of expression. The eighth Miniprint Finland triennal had a theme, for the first time in its history - Infinity. In addition to the main category there was also an own section for the Ex Libris -exhibition.

5 8 9 Juryn lausunto JIM BERGGREN juryn puheenjohtaja Jury s Statement JIM BERGGREN Chairman of the Jury Nykyään yhteiskuntaamme on keskittynyt mitattaviin arvoihin. Metsän arvosta tulee metsäyhtiön arvo, eikä metsän meille tarjoaman hengitettävän ilman arvo. Taiteen arvo jää taloudellisen kasvun varjoon on piilossa Jo heti synnyttyämme, meillä on kielellinen kapasiteetti, joka on meidän olemassaolomme keskus. Ja kaikki taide juontuu tästä kielen kyvystä. Joten: taide on eksistenitiaalinen työkalu kommunikointiin välillämme. Luottaaksemme tähän kykyyn, taiteen on kommunikoitava, liittyttävä mahdollisuuksien maanalaiseen rihmastoon ja vastustaa nykyaikaista harhaanjohtavaa arvostusta kaikkea mitattavaa kohtaan. Nämä totiset ajatukset eivät vastusta tämän päivän juhlaa (Miniprint 2014 avajaiset, suom. huom.). Päinvastoin. Se, mitä näemme tänään on todellinen panos elinvoimaiselle tulevaisuudelle, ja osa ilmiselvää vastaliikettä: jatkaa monenlaisen taiteen tekemistä, ottaa ohjat ja kertoa siitä keitä ja mitä olemme. Our society today is preoccupied by measurable values. The value of forests becomes the value of forest enterprise and not the value of breathable air that the forests provide us with. The value of art is hidden in ideas of economic growth and not in the language possibilities that art gives us. From birth we have our language capacity, it is the center of our existence. And all art comes from this language ability. So; art is an existential tool for communication between us. To trust the ability art has to communicate, to join an underground mycelium of possibilities and to resist the contemporary misleading valuation of the measurable. These serious thoughts do not oppose the feast we have here today (Miniprint 2014 exhibition vernissage, translator s note). On the contrary. What we see here is a true contribution to the living future, a part of the obvious counter-move: to continue to make art of every kind, to take command and tell about who and what we are. JURYN JÄSENET: Jim Berggren, taidegraafikko, Ruotsi Jussi Juurinen, Miniprint Finland 2010 Grand Prix -voittaja Pekka Litmanen, Lahden Taidegraafikot ry Pilvi Ojala, Suomen Taidegraafikot ry Sanna Teittinen, Hyvinkään taidemuseo MEMBERS OF THE JURY: Jim Berggren, printmaker, Sweden Jussi Juurinen, Miniprint Finland 2010 Grand Prix -winner Pilvi Ojala, Association of Finnish Printmakers Pekka Litmanen, Graphic Artists Assosiation of Lahti Sanna Teittinen, Hyvinkää Art Museum

6 10 Miniprint Finland 2014 KIM HYUN-JIN, TAIWAN R.O.C 11 Taidegrafiikka on toiminut ilmaisuni muotona viime vuosien ajan. Erityisesti avainlaatta menetelmällä olen pystynyt luomaan muotoja puhtaalla, mutta kuitenkin narratiivisella tavalla. Toistuva puupiirroslaatoilla työskentely ja värikerrosten vedostaminen tuottavat sekä yhtenäisyyttä että erilaisuutta. Teokseni ilmaisevat satujen sisäistä maailmaa sekä prosessin aikana tulevia iloisia yllätyksiä. Taide on näkymättömien asioiden ilmentymistä kuten myös niiden jakamista muiden kanssa. Grafiikka on luovana prosessina tuottanut minulle onnellisuutta ja tyytyväisyyttä vedosteni paljastaessa erittäin ainutlaatuisen fantasiamaailman, jonka minun sydämeni näkee. Grand Prix Printmaking has been my major form of expression for the past years. Particularly with the reduction block method, I have been able to produce forms in a pure yet narrative manner. Repeatedly working on wood blocks and printing layers of colors produce unity as well as differentiation. My works convey the inner most world of fairy-tales and joyous surprises during the process of making. Art is about manifestation of things which cannot be seen as well as the delight in sharing such with others. Printmaking as a creative process has given me happiness and satisfaction as my prints reveal a very unique fantasy world that my heart sees. Loputon laulu 20 x 17 cm puupiirros 2013 Endless Song woodcut KIM HYUN-JIN

7 12 KIM HYUN-JIN, TAIWAN R.O.C KIM HYUN-JIN, TAIWAN R.O.C 13 Loputon matka x20 cm puupiirros 2013 Endless Journey 1 woodcut Loputon matka x20 cm puupiirros 2013 Endless Journey 1 woodcut alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original

8 14 1. HOLMQUIST ANTHONY, USA 15 Sisäisenä vaistonani taiteilijana/graafikkona on halu tutkia viivaa ja tilaa syövytetyn pysyvyyden ja rekonstruktion kautta. Käytän viivaa sekä järjestäytyneenä että viitteellisenä tapana ilmaista elämässäni olevaa rytmiä. Vertaan usein tätä rytmiä musiikkiin johtuen kokemuksestani jousisoittimien parissa. Sekä musisointiini että taiteen tekemiseeni on kehittynyt selkeä malli. Nykyiset teokseni hyödyntävät perinteisen grafiikan prosessia, piirtämistä ja kollaasin elementtejä sekä sisällyttävät visuaalisen musiikin ja rytmin käsitteet. Teoksissani visuaalinen musiikki ja rytmi ilmenevät jälkien energiana, muotojen toistona sekä hienovaraisina värien variaatioina. Musikaalinen sointiväri, tai äänen/ nuotin väri, auttaa erottamaan samaan aikaan soivat soittimet. Monissa visuaalisissa asetelmissani olen sitoutunut luomaan dynaamisen soinnin. Kunniapalkinto Honourable Prize My core instinct as an artist/printmaker is a desire to explore line and space through etched permanence and reconstruction. I use line in both an orderly and gestural manner to convey a rhythm that exists in my life. I often compare this rhythm to music because of my experience playing stringed instruments. There is a distinct and developed pattern that is created through my act of playing music and making art. My current work utilizes the processes of traditional printmaking, drawing, and collage media elements and incorporates the concepts of visual music and rhythm. In my work, visual music and rhythm appear through the energy of the marks, repetition of shapes, and subtle color variations. Musical timbre, or the color of sound/tone, helps to distinguish instruments playing together in the same time. In many visual compositions I am engaged in creating a dynamic timbre. ANTHONY HOLMQUIST Järjestelmä kaaviokuva III 18,5 x 17 cm viivasyövytys, viivapiirustus 2013 System Schematic III etching, linework

9 16 2. ROMERO MARIA, USA 17 Kunniapalkinto Honourable Prize Lounas (leveyspiiri 31,76 N) 3 x 4 cm monoprintti 2013 Southwest (Latitude N) monoprint

10 18 DRAGICEVIC EDVIN, KROATIA / CROATIA 19 Esillä olleet teokseni ovat osa suurta, 100 teoksen etsaus-sarjaa bunkkereista. Bunkkerit, vaikka ovatkin pieniä kooltaan, toimivat monumentaalisina luoden vaikutelman tuhoutumattomuudesta, läpipääsemättömyydestä, turvallisuudesta ja agression mahdollisuudesta... mutta nämä pienet mustat bunkkerit suuren aiheuttavat lukumääränsä ja määrittelemättömän taustansa (tyhjyys) avulla hämmennyksen, päämäärättömyyden, eristäytymisen ja epäonnistumisen tunteen, joka voidaan yhdistää nykyiseen maailman tilaan, jossa elämme. Symboliikka on selvä: ei ole olemassa täysin eristäytynyttä ja turvallista tilaa, eimuilta eikä itseltämme. Kunniamaininta Honourable Mention Works that have been exhibited are part of the large (100 pcs) series of etchings with views of the bunkers, which, although small dimensions, working very monumental causing the impression of indestructibility, impenetrability, safety and possibility of aggression... but, these tiny black bunkers due to their large number and undefined background (emptiness) causes feelings of confusion, aimlessness, isolation and failure that can be put in the context of the currently state of the world in which we live. The symbolism is clear, there isn t a place of complete isolation and security nor from others and even from ourselves. Turvallisuuden harha 9 10 x 10 cm viivasyövytys 2013 Illusion of safety 9 etching DRAGICEVIC EDVIN

11 20 FARENHORST BEA, ALANKOMAAT / NETHERLAND 21 Puupiirros Tamarind on 15 x 20 cm kokoinen värivedos vuodelta Tamarind on trooppinen puu, jonka siemenistä ihmiset tekevät siirappia. Itse puuta käytetään myös teolliseen tarkoitukseen. Tamarind-nimi liittyy myös Tamarind Instituuttiin New Mexicon yliopistossa. Tämä Instituutti on hyvin kuuluisa, ja se on rohkaissut taiteen tekemistä taidegrafiikan, erityisesti litografian keinoin. Tamarindin julkaisema litogafian käsikirja on maailmankuulu. Tämä puupiirros voidaan nähdä kunnianosoituksena graafiselle taiteelle sekä ensimmäiselle rakkaudelleni, litografialle. Kunniamaininta Honourable Mention The woodcut Tamarind is a collourprint 15 x 20 cm, from The Tamarind is a tropical tree and gives seeds from which people can make syrup. The wood is also used for the industry. Tamarind is also the name of the Tamarind Institute at the University of New Mexico. Since 1960 this Institute is very famous and encouraging for the art of printmaking and special lithography. The Tamarind Handbook of lithography is world-famous. This woodcut can be seen as a tribute to the graphical art and my first love: lithography. Tamarind 15 x 20 cm puupiiros 2013 woodcut BEA FARENHORST

12 22 KOYUKI KAZAHAYA, BELGIA/ BELGIUM 23 Tämä teos kuvaa merta Oostenden edustalla. Oostende on merenrantakaupunki Belgiassa. Olin siellä taiteilijaresidenssissä viikon ajan. Halusin piirtää, en pelkästään merta itseään vaan myös sitä, mikälainen muutosvoima ja vaikutus luonnolla on. Meri kaikessa voimassaan muistutti minua Fukushiman tsunamista. Maanjäristyksen jälkeen käsitys aalloista on muuttunut täysin. Nyt aallot muistuttavat japanilaisia katastrofista vaikka teos ei kuvaakkaan tsunamia. Aalto ei näyttäydy pelkästään kauniina tai dramaattisena kuvana vaan myös pelkona, voimana, luonnon mahtina. Kunniamaininta Honourable Mention This work is describing the sea in Oostende. Oostende is a seaside city in Belgium. I had an artist in residency in that city and stayed there for 1 week. I wanted to draw not only the sea itself but moreover the change and impact nature has. The sea with its power reminded me of the Tsunami in Fukushima. After the earthquake, the perception of waves has been changed completely. Now it reminds Japanese people of the disaster even if it is not related to the Tsunami. It shows us not only a beautiful or dramatic image but also fear, strongness, the power of nature. Horisontti Oostendessa 17 x 17 cm kuivaneula, mezzotinto, Chine collé 2013 The horizon in Oostende drypoint, mezzotinto, chine-colle KOYUKI KAZAHAYA

13 24 THUN KRISTINA, RUOTSI/ SWEDEN 25 Työskentelen taidegrafiikan, piirtämisen ja maalamisen parissa, tässä järjestyksessä. Prosessin fyysinen vaihe on minulle erittäin tärkeä, kuten myös läsnäolo, haastavuus ja suhde taidon luonteen kanssa. Viime vuosina teosteni aihe olen ollut minä itse ja oma olemassaoloni. Teokseni eivät kuitenkaan ole sisäänpäinkääntyneitä tai vailla nykyaikaista kontekstia, päinvastoin; kaikki on suodatettu minun ja mielipiteiteni lävitse - ilman kompromissia. Kunniamaininta Honourable Mention I work with printmaking, drawing and painting, in that order. The physical part of the process is incredibly important to me, as is the presence, the challenge and the relationship with the nature of the craft. In later years the context of the work has been about myself and my own existence. Not that my work is introverted or without a contemporary context, quite the opposite; but everything is filtered through myself and my point of view without compromise. Talo IVX 10 x 12 cm polymeerigravyyri 2012 House IVX photopolymer KRISTINA THUN

14 26 27 Miniprint Finland 2014 Valitut taiteilijat Miniprint Finland 2014 triennaalin ensimmäiseen vaiheeseen lähetettiin sähköisesti yli 2000 teosta 758 taiteilijalta. Toiseen vaiheeseen pyydettiin 378 taiteilijaa lähettämään alkuperäiset teokset, joista näyttelyyn jury valitsi 368 teosta 138 taiteilijalta 34 maasta. Tässä katalogissa esitellään yksi teos kultakin näyttelyyn valitulta taiteilijalta. Miniprint Finland 2014 Selected Artists More than 2,000 works from 758 artists were electronically sent to the first phase of Miniprint Finland triennal. For the second stage, 378 artists were asked to send their original works of which the jury chose 368 works from 138 artists from 34 countries for the exhibition. This catalogue presents one print from each artist selected to the exhibition.

15 28 ADAMIS MICHAEL, KREIKKA / GREECE ANOPOVA VALENTINA, VENÄJÄ / RUSSIA 29 Exlibris 10,6 x 18,6 cm serigrafia 2013 The Magician silkscreen Exlibris 11,4 x 9,3 cm sinkkikaiverrus 2000 Artur Da Mota Miranda engraving on zink

16 30 ARAI DOMITELLE, RANSKA / FRANCE ARICHI YOSHITO, JAPANI / JAPAN 31 Nojatuoli Olut 10 x 12 cm polymeerigravyyri 2013 An Armchair a Beer photopolymer Synkkä ilme 1 10,5 x 16 cm viivasyövytys, akvatinta 2013 Long face 1 etching, aquatint

17 32 ARMINEN ANNA, SUOMI / FINLAND ASPOLA MARI, SUOMI / FINLAND 33 Haaveita III 15 x 14 cm digitaalivedos 2010 Dreams III digital print Yhdensuuntaiset viivat 18,8 x 11,9 cm kartonkigrafiikka, kuivaneula, telaus 2013 Parallel lines cardboard print, drypoint, rolling

18 34 AUTIO SUSANNA, SUOMI / FINLAND BATEMAN EDWARD, USA 35 Kuin äiti 20 x 17 x 5 cm kuivaneula, pahvilaatikko, kangas 2013 Like Mother drypoint, cardboard box, fabric Valokuvaaja 11 x 16 cm Pigmenttivedos 2012 The Photographer Pigment print

19 36 BAUD SANDRA, RANSKA / FRANCE BENNIKE LENE, TANSKA / DENMARK 37 Sitruunarinta 14 x 14 cm linoleikkaus 2012 Lemon breast linocut nimetön 10 x 10 cm heliogravyyri 2013 untitled photogravure

20 38 BERGMAN KERSTIN, RUOTSI / SWEDEN BOUMA JIRI, TŠEKKIN TASAVALTA / CZECH REPUBLIC 39 Kasvaa 17 x 17,5 cm yhdistelmätekniikka 2013 Growing up mixed media Saavuttamaton muuttumattomuus 21 x 14,8 cm linoleikkaus 2013 Elusive constancy linocut alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original

21 40 BOZIC NICA, SLOVENIA BRENDA CASTILLO CONTRERAS, MEKSIKO / MEXICO 41 Exlibris 15 x 11 cm offset litografia 2012 off-set lithography W/T 17 x 20 cm collagrafia 2013 collagraphy alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original

22 42 BUKOWSKI PRZENYSLAW, PUOLA / POLAND BUTOWSKI LUKASZ, PUOLA / POLAND 43 Malbork Exlibris 10 x 10 cm etsaus 2012 Exlibris etching Kuoleman tanssi 16,5 x 13 cm kivilitografia 2013 Dance of Death stone lithography

23 44 CASADO DEL RIO SILVIA, ESPANJA / SPAIN CASTILLO JOEL, MEKSIKO / MEXICO 45 Loputon Palobra 16 x 20 x 5 cm puupiirros / Michel-paperi 2013 Endless Palobra woodcut / Michel paper Cihuateteo (elämä ja kuolema samanaikaisesti) 12 x 17 cm linoleikkaus 2013 Cihuateteo (life and deth at the same time) linocut

24 46 CHAPMAN DEBORAH, KANADA / CANADA CHUNG HEE KYUNG, ETELÄ-KOREA / SOUTH KOREA 47 Sydämensyke 15 x 19,5 cm mezzotinto 2013 Heartbeat mezzotint Empreindre 10 x 8 cm mezzotinto 2011 Empreindre mezzotint alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original

25 48 CLANCY MAJELLA, ISO-BRITANNIA / UK CLANCY PAULINE, ISO-BRITANNIA / UK 49 Teos XI sarjasta (re)viewing 17 x 20 cm monotypia 2013 Image XI from the series (re)viewing monotype Testiarkkikirja I 17 x 20 x 1 cm serigrafia 2013 Test Sheets Book I screen print alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original

26 50 CYWICKI LUKASZ, PUOLA / POLAND CZECH ADAM, PUOLA / POLAND 51 Exlibris 8 x 8 cm linoleikkaus 2013 Exlibris linocut Nuket 10 x 13 cm litografia 2012 Dolls lithography

27 52 DECAEN ANDREW, USA DELGADO PATRICIA, ESPANJA / SPAIN 53 Talo IVX 20 x 10 x 5 cm litografia, taiteltu paperi 2013 House IVX lithograph, folded paper Taittuva sermi 17 x 17 cm kaiverrus, viivasyövytys, akvatinta 2012 Folding screen engraving, etching, aquatint alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original

28 54 DESMET ANNE, ISO-BRITANNIA / UK DMITRUK ALEKSANDER, PUOLA / POLAND 55 Itä-Lontoo - Silmäys 2,1 x 11,8 cm puukaiverrus, chine collé 2013 East London - Glimpse wood engraving, chine-collé Se ei ole koiran elämää 12 x 14 cm viivasyövytys 2013 Its not a dog s life etching

29 56 DROOG FRIT, ALANKOMAAT / THE NETHERLANDS ERIKSSON KAISA, SUOMI / FINLAND 57 Maisema 20 x 17 cm silkkipaino 2012 Landscape II silkscreen Tuhkamuotokuvia 2 19 x 16 cm silkkipaino ja tuhka paperille 2013 Ash Portraits 2 silkscreen and ash on paper alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original

30 58 FIHN CARINA, RUOTSI / SWEDEN FORSMANN RIITTA, SUOMI / FINLAND 59 Katoamispiste III ø 7,5 cm litografia 2013 The vanishing point III lithography Ihmisiä x 17 cm alumiinikaiverrus, tussi 2013 People 17 aluminium engraving, ink

31 60 FRACKIEWICZ PAWEL, PUOLA / POLAND FUZUKI ETSUKO, JAPANI / JAPAN 61 High Moon 1 14 x 20 cm litografia, digitaalivedos 2013 High Moon 1 lithography, digital print vuotias puu 7,5 x 15 cm mezzotinto, käsinvärjäys years tree mezzotint, hand coloring alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original

32 62 GAO QUAN, KIINA / CHINA GAZOVICOVA VLADIMIR, SLOVAKIA 63 Exlibris 15 x 11,5 cm litografia 2012 Fleeting time lithography Exlibris 14,5 x 12 cm viivasyövytys, kuivaneula 2013 Juraj Dlhopolček etching, drypoint

33 64 GMUR JOLANTA, PUOLA / POLAND GRIGORYAN HAYK, ARMENIA 65 Exlibris 11,5 x 17 cm litografia 2013 Aside lithography Exlibris 15 x 10,4 cm viivasyövytys, akvatinta 2006 Back to Malbrok - Mactub etching, aquatint alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original

34 66 GROENWEG LAINE, KANADA / CANADA HALLIVUO TUOMAS, SUOMI / FINLAND 67 Kynttiläntekijä 15 x 10 cm mezzotinto 2013 the candlestick maker mezzotint Päättymätön kuvasto I 6,5 x 13,5 cm viivasyövytys 2013 Never ending imagery I etching

35 68 HAMILTON BETHAN, ISO-BRITANNIA / UK HARKES HANNAH, VIRO / ESTONIA 69 Verkko #3 17 x 17 cm viivasyövytys 2013 Network #3 etching Ikuisuus: Mies, Nainen Ja Käärme 19,5 x 16,5 cm linoleikkaus 2013 Infinity: A Man, A Woman And A Snake linocut

36 70 HAVO IHANA, SUOMI / FINLAND HEED MARIA, RUOTSI / SWEDEN 71 Ecce Homo - Katso ihmistä 5,8 x 4 x 4,2 cm serigrafia, vedostettu valuhartsin sisälle 2013 Behold The Man screen print, printed in cast resin Aika päivän ja yön välissä 15,2 x 13 cm viivasyövytys 2008 Time between day and night etching

37 72 HERRERA INMA, ESPANJA / SPAIN HIKOSAKA NOBORU, JAPANI / JAPAN 73 Haltioituneet vartalot 17 x 20 cm fotoetsaus kuparille, etsaus, chine collé 2013 Mesmerized bodies photoengraving on copper. etching, chine-collé Ikuinen maa I 20 x 15 cm litografia 2013 The Eternal Land 1 lithography alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original

38 74 HOOD MARY, USA HRICKO RICHARD, USA 75 Alkuperä, täällä 20 x 17 cm heliogravyyri 2012 Origin of Here photogravure Kasvu 17,8 x 16,5 cm heliogravyyri 2013 Growth photogravure alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original

39 76 HUSTON HEATHER, KANADA / CANADA ISONIEMI ELIISA, SUOMI / FINLAND 77 Effusion xx x xx cm viivasyövytys, chine collé 2013 Effusion etching, chine-collé Rukous 3 19,5 x 12 cm monotypia 2013 A Prayer 3 monotype

40 78 JOHANSSON HANS, RUOTSI / SWEDEN JOHANSSON VAPPU, SUOMI / FINLAND 79 Ystävykset 14 x 19 cm kuivaneula 2012 Friends drypoint Valaistuminen 19,5 x 16 cm polymeerigravyyri, syövytys 2012 Enlightenment photopolymer, etching

41 80 KALDE KALLI, VIRO / ESTONIA KALLIO PETRA, SUOMI / FINLAND 81 Aurinkopurjehtija 10,5 x 10,5 cm polymeerigravyyri 2013 Solar sailor photopolymer Yhteys 1 17 x 17 cm mezzotinto 2011 Connection 1 mezzotint

42 82 KALYNOVYCH KONSTANTIN, UKRAINA / UKRAINE KAUPPINEN IDA, SUOMI / FINLAND 83 Suuri kelloseppä 12 x 16 cm etsaus 2012 The big watchmaker etching Kelluja 16,5 x 20 cm kuivaneula, monotypia 2013 Floater kuivaneula, monotypia alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original

43 84 KETTUNEN ELLA, SUOMI / FINLAND KLOETI STEFAN, SVEITSI / SWITZERLAND 85 Jäniksen kolo 20 x 6 cm puuintarsia, kiiltokuva 2012 Rabbit hole woodintarsia, cut scrap Järvellä 3 11,5 x 16 cm puupiirros 2001 On the Lake 3 woodcut

44 86 KOCUREK KAMIL, PUOLA / POLAND KODAMA TAICHI, JAPANI / JAPAN 87 Sotapelikortti 4 13 x 8,5 cm syväpaino kuparilaatalta 2013 War Game Card 4 intaglio print from copper plate Jälkikuva Hän keittää porkkanakeittoa #03 12 x 20 x 0,5 cm silkkipaino akryylilevylle 2013 After Image She is cooking carot soup #03 silkscreen on acrylic board alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original

45 88 KOENDERS CAROLINE, ALANKOMAAT / THE NETHERLANDS KOIVISTO OUTI, SUOMI / FINLAND 89 Sininen torni 2 11 x 9 cm mezzotinto 2013 Blue tower 2 mezzotint Marian muotokuva (suojaviittamadonna) 15 x 13 cm puupiirros 2013 Potrait of Mary (Virgin of Mercy) woodcut

46 90 KOKKONEN TAINA, SUOMI / FINLAND KORSULAINEN LAURA, SUOMI / FINLAND 91 Täältä kylmään autiomaahan I 20 x 17 cm monotypia 2013 From here to the Cold Desert World I monotype Maailman napa 20 x 17 cm kuivaneula, chine collè 2013 Midpoint of the world drypoint, chine-collé alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original

47 92 KOSHIHARA NOBUKO, JAPANI / JAPAN KOSKELA MATTI, SUOMI / FINLAND 93 Lentävä hattu 10 x 7,5 cm etsaus 2012 The flying hat etching Aallot 3 14 x 20 cm serigrafia 2014 Waves 3 screen print alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original

48 94 KUNC KAREN, USA KÄLLSTRÖM ANN-KRISTINA, RUOTSI / SWEDEN 95 Julmilla mailla 8,9 x 8,9 cm mezzotinto 2014 In the Bad Lands mezzotint Säilyttäminen, suhteellinen II 9 x 9 cm imageon riisipaperille, akryylimedium 2013 Conservation, relative II Image On on ricepaper, acrylic medium

49 96 LEHNERT FABIAN, SAKSA / GERMANY LEPPÄAHO ANNIKA, SUOMI / FINLAND 97 Lintu sieppaa 15 x 8,5 cm kuivaneula 2010 Bird catching drypoint Diane Von Furstenberg 15,5 x 12 cm mezzotinto 2013 mezzotint

50 98 LI YANYUN, KIINA / CHINA LIU QING, USA 99 Exlibris 8 x 13 cm etsaus, akvatinta 2013 Flowers house etching, aquatint Taidekirja projekti 18 x 11,5 x 1 cm litografia, yhdistelmätekniikka, sumi-ink 2013 Art Book Project lithography, mixed media, sumi ink

51 100 MAHAN BEATRICE, ESPANJA / SPAIN MELANDER BO, SUOMI / FINLAND 101 Nimetön 10 x 10 cm kuivaneula, laveeraussyövytys 2013 Untitled spit bite, drypoint Päivä 16,9 x 16,9 cm heliogravyyri 2013 Day photogravure

52 102 MILIONIS CYNTHIA, KANADA / CANADA MONCAYO VIVIANA, KOLUMBIA / COLOMBIA 103 Nimetön 15,2 x 15,2 cm yhdistelmätekniikka monoprintti 2013 Untitled mixed media monoprint Ääretön 2 ø 9,5 cm etsaus, polyeerigravyyri 2013 Infinity 2 etching, photopolymer

53 104 MURAKAMI KEIKO, JAPANI / JAPAN MURAKAMI MIKA, ESPANJA / SPAIN 105 Juodaan lisää viiniä 12 x 19,5 cm akvatinta 2011 Let s drink more wine aquatint Metsään 17 x 20 cm etsaus, puupiirros 2013 Into the woods etching, woodcut alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original

54 106 MUSTONEN HELVI, SUOMI / FINLAND MYLE MONIK, BELGIA / BELGIUM 107 Mielen maisema I 15 x 19 cm monotypia 2013 Landscape of the Mind I monotypia Oven kävelytys xx x xx cm polymeerigravyyri, yhdistelmätekniikka 2013 Walking the door photopolymeer, mixed media

55 108 MÖLLER LENA, RUOTSI / SWEDEN MÖRÖ REIJO, SUOMI / FINLAND 109 Uudet tarpeet 12 x 11,8 x 5 cm fpolymeerigravyyri 2013 New needs photopolymer Takauma 3 17 x 20 x 2 cm serigrafia 2013 Flashback 3 screen print

56 110 NAGY KLARA, RUOTSI / SWEDEN NAKANO YUICHIRO, JAPANI / JAPAN 111 Tehty Unkarissa 18 x 17 cm digitaalivedos 2013 Made in Hungary digital print Exlibris 8,5 x 9,5 cm viivasyövytys 2013 City etching

57 112 NEVILL LINDA, ISO-BRITANNIA / UK NYTORP JANNE, SUOMI / FINLAND 113 Etsi pimeyttä 10 x 10 cm etsaus, käsin värjätty 2013 Search the darkness etching, hand coloured Meri 15 x 15 cm puupiirros 2013 Ocean woodcut

58 114 OLLIKAINEN PAULA, SUOMI / FINLAND OPTENBERG JOSE, ALANKOMAAT / THE NETHERLANDS 115 Katto 1 15 x 15 cm puupiirros 2013 Roof 1 woodcut Kaamos 14 x 19 cm puupiirros 2013 Polar nights woodcut

59 116 OSO MIWAKO, JAPANI / JAPAN PARK MIJEE MICHELLE, SAKSA / GERMANY 117 Kävely #1 14,5 x 17,5 cm etsaus, akvatinta 2013 Walking on #1 etching, aquatint Exlibris 5 x 11,9 cm puupiirros 2013 The Wolf that Swallowed Red Riding Hood woodcut

60 118 PELTONEN TUUKKA, SUOMI / FINLAND PEURA EMMA, SUOMI / FINLAND 119 Side 10 x 15 cm puupiirros 2013 Bond woodcut Eksynyt 11 x 12 cm kuivaneula 2013 A lost one drypoint

61 120 PII EIJA, SUOMI / FINLAND POHJONEN LAURA, SUOMI / FINLAND 121 tämä hetki on mennyt 17 x 17 x 2 cm puupiirros 2013 Now is passed wood cut Lentäjä 15 x 15 cm etsaus, chine collé, perhosen siivet 2013 Flyer etching, chine-collé, wings of a butterfly

62 122 PURTO MARJA, SUOMI / FINLAND RATALAHTI ANTTI, SUOMI / FINLAND 123 Tiellä 11,5 x 15 cm polymeerigravyyri, väritelaus, ommel On the road photogravure, color rolling, stitch 2013 Vahdissa 15,5 x 12 cm mezzotinto 2013 Santinel mezzotint

63 124 RAVENHORST JURJEN, ALANKOMAAT / THE NETHERLANDS RODRIGALVARES AIDA ANDRES, SAKSA / GERMANY 125 Neliö 9,5 x 18 cm litografia, monoprintti 2013 Square lithography, monoprint Tunnelma I 20 x 17 cm litografia 2013 Atmorphere I lithography alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original

64 126 RODRIGUEZ GARCIA RAFAEL, BELGIA / BELGIUM RUCAVADO PATRICIA, COSTA RICA 127 Leikkaus neste leikkaus neste leikkaus 20 x 15 cm syväpaino, chine collé 2013 Cut fluid cut fluid cut intaglio, chine-collé Exlibris 8,1 x 6,5 cm kaiverrus 2013 engraving

65 128 SAITO URARA, JAPANI / JAPAN SALOKANNEL ANTTI, SUOMI / FINLAND 129 Haamu 13,5 x 18 cm serigrafia 2013 Ghost screen print Siemenen poiminta 17 x 20 cm mezzotinto, ImageOn, kaiverrus 2013 Picking the Seed mezzotint, ImageOn, engraving alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original

66 130 SALONEN JANIKA, SUOMI / FINLAND SCANNEL AINE, ISO-BRITANNIA / UK 131 Nousu 18,5 x 15 cm kuivaneula, monotypia 2012 Rise drypoint, monotype Perduran uni 17 x 20 cm kollaasi, vesiväri, pigmenttivedos, kuparisyövytys 2013 Perdura s Dream collage, watercolour, pigment inkjet, copper etching alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original

67 132 SEJBERG TINA, TANSKA / DENMARK SERVERA DAVID OLIVER (SUA RUA), ESPANJA / SPAIN 133 Metsä 2 13 x 20 cm digitaalivedos 2012 Woods 2 digital print Passi BCN 16 x 12 cm kollaasi, akryyli, Posca (vesipohjainen maalitussi) 2012 Passport BCN collage, acrylic, Posca (water-based paint marker)

68 134 SILER HUDOKLIN SABINA, SLOVENIA SNIEDER ANGELA, KANADA / CANADA 135 Kaksi rakkautta 19,5 x 15 cm etsaus, akvatinta 2012 Two loves etching, aquatint Vyyhti I (tule tule tekemättömäksi) 7 x 6 cm etsaus, chine collé lumppupaperille 2013 Écheveau I (become, become undone) Etching, chine-collé on rag paper

69 136 STARK SUSANNAH, ISO-BRITANNIA / UK SUTCLIFFE-FULLER CATHERINE, ISO-BRITANNIA / UK 137 ono suodatin 17 x 17 cm akvatinta, etsaus 2013 ono filter aquatint, etching Muotoutua 10,4 x 12 cm etsaus, linoleikkaus 2013 Shaping up etching, linocut

70 138 SUZUKI KAORI, JAPANI / JAPAN TANIMURA AKITO, JAPANI / JAPAN 139 Viisi terttua vihreitä viinirypäleitä 10 x 12 cm polymeerigravyyri 2013 Five bunches of greengrapes photopolymer Port Districtin asukas VI Koira 12 x 15 cm litografia 2013 An Inhabitant in Port District VI Dog lithography

71 140 TCHOLAKOVA MAYA, BULGARIA THIJSSE TOM, ALANKOMAAT / THE NETHERLANDS 141 Exlibris 9,8 x 9,8 cm reliefipaino 2013 Geometry relief print Franny & Zooey 10 x 10 cm puupiirros 2013 woodcut

72 142 TROBIC VANJA, KROATIA / CROATIA VAIENTI LARA, ITALIA / ITALY 143 Perhepotretti 2 18 x 13,5 cm digitaalivedos 2011 Family prtrait 2 digital print Verbin Haluta äärettömyys 20 x 17 cm monotype, chine collé 2014 The Infinite of the Verb to Want monotype, chine-collé

73 144 VAINIONPÄÄ ANNIINA, SUOMI / FINLAND VAN SANTVOORT FRANS, ALANKOMAAT / THE NETHERLANDS 145 I see 20 x 17 cm puupiirros 2012 woodcut Kokoelma 18 x 9 x 1,5 cm heliogavyyri, laatikko 2012 Collection photogravure, a box

74 146 VANDENBROEK KALE, KANADA / CANADA VELASCO FRANCISCO, ESPANJA / SPAIN 147 Ikuisesti hallusinoiva 12,8 x 10 cm serigrafia 2014 Forever hallucinatic screen print L-212-D ø 7 x 3,8 cm litografia 2013 lithography

75 148 WIKSTRÖM LARS, RUOTSI / SWEDEN WILKINSON CLEO MICHÉLE, AUSTRALIA 149 Alttaritaulu 18 x 12 cm polymeerigravyyri 2013 Altarpiece photopolymer Discarnate II 10 x 10 cm mezzotinto 2011 Discarnate II mezzotint

76 150 VIRTANEN RITVA-LIISA, SUOMI / FINLAND WU BIN, KIINA / CHINA 151 Ihmisen suutelema, kaikkialla maahan heitetty II (jäätelötikku) 20 x 17 cm serigrafia 2013 Kissed by a man, throwed away by everywhere II (ice cream stick) screen print Exlibris 14 x 7 cm etsaus, akvatinta, pehmeäpohja 2012 The best etching, aquatint, soft ground

77 152 YASUYOSHI TOKIDA, JAPANI / JAPAN YOSHINAGA HARUHIKO, JAPANI / JAPAN 153 a.t 20 x 16,5 cm sapluuna (puupiirros, paperileikkaus) 2013 stencil (woodcut, cut out paper) Asutus 17 x 20 cm serigrafia 2009 Settlement screen print

78 154 ZACCARELLI CAMILA, CHILE ZHUANG MAN, JAPANI / JAPAN 155 Exlibris 20 x 17 cm kaiverrus, puupiirros 2013 Exlibris engraving, woodcut Exlibris 14 x 10,5 cm mezzotinto 2013 Swan mezzotint

79 156 ZILYTE UGNÈ, LIETTUA / LITHUANIA ZUEV VLADIMIR, VENÄJÄ / RUSSIA 157 Exlibris 9 x 14 cm etsaus, kuivaneula 2012 etching, drypoint Exlibris 17 x 10 cm pehmeäpohja, kaiverrus, akvatinta, digitaalivedos, akvarelli 2013 Mozart Magic Flute soft ground, engraving, aquatint, digital print, watercolor

80 158 MINIPRINT 2014 TAITEILIJAT MAITTAIN MINIPRINT 2014 ARTISTS BY COUNTRIES 159 ARMENIA (1) Grigoryan, Hayk 65 AUSTRALIA (1) Wilkinson, Cleo Michéle 149 BELGIA / BELGIUM (3) Myle, Monik 107 Rodriguez, Garcia Rafael 126 Kazahaya Koyuki 22 BULGARIA (1) Tcholakova, Maya 140 KANADA / CANADA (6) Chapman, Deborah 46 Groenweg, Laine 66 Huston, Heather 76 Milionis, Cynthia 102 Snieder, Angela 135 Vandenbroek, Kale 146 CHILE (1) Zaccarelli, Camila 155 KIINA / CHINA (3) Gao, Quan 62 Li, Yanyun 98 Wu, Bin 150 KOLUMBIA / COLOMBIA (1) Moncayo, Viviana 103 COSTA RICA (1) Rucavado, Patricia 127 KROATIA / CROATIA (2) Dragisevic, Edvin Trobic, Vanja 142 TŠEKKI / CZECH REPUBLIC (1) Bouma, Jiri 39 TANSKA / DENMARK (2) Bennike, Lene 37 Sejberg, Tina 132 VIRO / ESTONIA (2) Harkes, Hannah 69 Kalde, Kalli 80 SUOMI / FINLAND (32) Arminen, Anna 32 Aspola, Mari 33 Autio, Susanna 34 Eriksson, Kaisa 57 Forsmann, Riitta 59 Hallivuo, Tuomas 67 Havo, Ihana 70 Isoniemi, Eliisa 77 Johansson, Vappu 78 Kallio, Petra 81 Kauppinen, Ida 83 Kettunen, Ella 84 Koivisto, Outi 89 Kokkonen, Taina 90 Korsulainen, Laura 91 Koskela, Matti 93 Leppäaho, Annika 97 Melander, Bo 101 Mustonen, Helvi 106 Mörö, Reijo 109 Nytorp, Janne 113 Ollikainen, Paula 114 Peltonen, Tuukka 118 Peura, Emma 119 Pii, Eija 120 Pohjonen, Laura 121 Purto, Marja 122 Ratalahti, Antti 123 Salokannel, Antti 129 Salonen, Janika 130 Vainionpää, Anniina 144 Virtanen, Ritva-Liisa 151 RANSKA / FRANCE (2) Baud, Sandra 36 Arai, Domitelle 30 SAKSA / GERMANY (3) Rodrigalvares, Aida Andres 125 Lehnert, Fabian 96 Park, Mijee Michelle 117 KREIKKA / GREECE (1) Adamis, Michael 28 ITALIA / ITALY (1) Vaienti, Lara 143 JAPANI / JAPAN (14) Arichi, Yoshito 31 Fuzuki, Etsuko 61 Hikosaka, Noboru 73 Kodama, Taichi 87 Koshihara, Nobuko 92 Murakami, Keiko 104 Nakano, Yuichiro 111 Oso, Miwako 116 Saito, Urara 128 Suzuki, Kaori 138 Tanimura, Akito 139 Yasuyoshi, Tokida 153 Yoshinaga, Haruhiko 154 Zhuang, Man 156 LIETTUA / LITHUANIA (1) Zilyte, Ugnè 157 MEKSIKO / MEXICO (2) Brenda, Castillo Conteras 41 Castillo, Joel 45 PUOLA / POLAND (8) Bukowski, Przenyslaw 42 Butowski, Lukasz 43 Cywicki, Lukasz 50 Czech, Adam 51 Dmitruk, Aleksander 55 Frackiewicz, Pawel 60 Gmur, Jolanta 64 Kocurek, Kamil 86 VENÄJÄ / RUSSIA (2) Zuev, Vladimir 158 Anopova, Valentina 29 SLOVAKIA (1) Gazovicova, Nina 63 SLOVENIA (2) Siler Hudoklin, Sabina 134 Bozic, Nica 40 ETELÄ-KOREA / SOUTH KOREA (1) Chung, HeeKyung 47 ESPANJA / SPAIN (7) Casado del Rio, Silvia 44 Delgado, Patricia 53 Herrera, Inma 72 Mahan, Beatrice 100 Murakami, Mika 104 Servera David, Oliver 133 Velasco, Francisco 147 RUOTSI / SWEDEN (9) Heed, Maria 71 Wikström, Lars 148 Thun, Kristina Källström, Ann-Kristina 95 Möller, Lena 108 Nagy, Klara 110 Bergman, Kerstin 38 Fihn, Carina 58 Johansson, Hans 78 SVEITSI / SWITZERLAND (1) Kloeti, Stefan 85 TAIWAN / TAIWAN (R.O.C) (1) Kim, Hyun-Jin ALANKOMAAT / THE NETHERLANDS (7) Thijsse, Tom 141 Farenhorst, Bea Droog, Frit 56 Ravenhorst, Jurjen 124 Koenders, Caroline 88 Van Santvoort, Frans 145 OptenBerg, Jose 115 UK (8) Clancy, Majella 48 Clancy, Pauline 49 Desmet, Anne 54 Hamilton, Bethan 68 Nevill, Linda 112 Scannel, Aine 131 Stark, Susannah 136 Sutcliffe-Fuller, Catherine 137 UKRAINA / UKRAINE (1) Kalynovych, Konstantin 82 USA (9) Romero, Maria Hood, Mary 74 DeCaen, Andrew 52 Bateman, Edward 35 Kunc, Karen 94 Holmquist, Anthony Hricko, Richard 75 Liu, Qing 99 Milionis, Cynthia 102

81 160 TAIDEGRAFIIKAN MENETELMIÄ PRINTMAKING TECHNIQUES 161 väriä läpäisemätön pinta / impervious surface paperi / paper painoväri / ink Kaaviopaino 1 jossa väri läpäisee peittymättömät kohdat. Stencil printing 1 in which the ink passes through areas that are not blocked. Serigrafia (silkkipaino) / Screen printing (silk screen) 1 Serigrafiassa väri vedetään paperille kehykseen pingotetun kankaan läpi. Värin läpäisyä paperille säädellään yleensä valotusemulsion tai erilaisten muotoon leikattujen filmien avulla. Silkkipaino nimitys viittaa seulakankaana aiemmin käytettyyn kankaaseen - silkkiin. Nykyään seulakankaat ovat useimmiten valmistettu polyesteristä. In screen printing the color is aplied on paper trough mesh stretched over frame. With emulsions it is possible to exposure photos to the mesh or stencils are used for more simple forms. The term silk-screen refers to the material of the mesh used before - silk. Nowadays the material used is in most cases polyester. Viivasyövytys / etching 3 Viivasyövytys on taidegrafiikan syväpainomenetelmä, jossa haluttu kuva syövytetään hapon avulla painolaattaan. Kupari-, sinkki- tai teräslaatta päällystetään haponkestävällä pohjustusaineella. Haluttu kuva piirretään raaputtamalla sitä niistä kohdista, joihin viivojen halutaan syntyvän. Tämän jälkeen laatta upotetaan happoon. Happo pääsee syövyttämään raaputettujen urien kohdilta. Laatta vedostetaan painoprässillä. Etching is a printmaking method where the plate is covered with acid resistant liquid. The picture is then scrathed to plate thus allowing the acid to corrode the lines. Aplied and cleaned printmaking ink stays in the furrows made by acid. The plate is printed with intaglio press. paperi / paper Kohopaino 2 Puupiirros / woodcut 2 Akvatinta / aquatint 3 painoväri / ink laatta / plate paperi / paper painoväri / ink laatta / plate paperi / paper painoväri / ink laatta / plate jossa väri tarttuu kohollaan oleviin osiin. Relief printing 2 in which raised areas hold the ink. Syväpaino 3 jossa väri tarttuu painaumiin. Intaglio printing 3 in which incised areas hold the ink. Laakapaino 4 jossa väriä antavat ja antamattomat kohdat ovat samassa tasossa. Planographic printing 4 in which areas that hold the ink are at the same level with the clear areas. Puupiirros on kohopainomenetelmä, jossa haluttu kuva kaiverretaan puulaatalle. Painoväri telataan koholle jääneisiin kohtiin jättäen kaiverretut kohdat valkoisiksi. Laatta vedostetaan joko käsin tai painoprässillä. Woodcut is a relief printmaking technique where the picture is carved to a block of wood. Non-carved areas holds the aplied color while the carved are left white or empty. The plate is printed with press or by hand. Linoleikkaus / linocut 2 Linoleikkauksessa käytetään puulevyn sijasta linoleumia. Pintarakenteetonta laattaa työstetään ja vedostetaan puupiirroslaatan tavoin. Instead of wood linocut uses linoleum. Engraving and printing methods are similiar with woodcut. Kaiverrus (puu-, alumiini-, kupari-) / Engraving (wood, aluminium, copper) 2, 3 Kaiverruksessa haluttu kuva kaiverretaan yleensä kovaan ja tasaiseen laattaan. Lopputuloksena voi olla joko itsenäinen objekti tai laattaa voidaan käyttää vedostamisessa. In engraving the picture is engraved usually to hard and flat plate. The end product is the plate itself or prints made with the plate. Akvatintassa painolaatan pinta peitetään hienojakeisella hartsipölyllä tai muulla haponkestävällä suojasumutteella. Sen jälkeen laatan haluttuja osia peitetään vaiheittain suojalakalla, ja syövytetään niin, että ne kohdat joihin halutaan tummimmat sävyt, ovat pisimpään syöpymässä hapossa. Laatta vedostetaan kuten viivasyövytys tekniikassa. In aquatint technique the plate is covered with rosin powder or with other acid resistant spray. Lightest areas are covered with acid resistant stopper before putting the plate in acid. The darkest areas are the one with most time in acid. The plate is printed as in etching technique. Mezzotinto / mezzotint 3 Mezzotinnossa painolaatan pinta rouhitaan rakeiseksi kaarevalla rouhimella. Haluttu kuva syntyy tasoittamalla laatan karheutta siihen valmistetuilla työkaluilla. Mitä enemmän pintaa silotetaan, sitä vaaleampi sävy saadaan aikaan. Mezzotintolle on tyypillistä pehmeät sävypinnat ja -siirtymät. Mezzotint plate is roughed evenly by metal toll. The image is created by burnish areas with metal tools. Smoothened areas holds no color at all. Mezzotint is known for its tone qualities.

82 Kuivaneula / drypoint 3 Kuivaneulamenetelmässä kuva piirretään suoraan metallilaatalle terävällä timantti- tai metallipiikillä raapien. Levitetty painoväri tarttuu piirrettyihin uriin ja niiden valleihin. Vedostamisessa käytetään syväpainoprässiä. In drypoint technique the image is incised directly on the plate with a sharp diamond or metal point needle. The depressions and burrs holds the applied ink. Printing is done on an intaglio press. 1, 2, 3, 4 Chine collé / Chine-Collé Chine collé-metelmässä vedos kiinnitetään vedostettaessa toiselle, yleensä kestävämmälle, väriltään poikkeavalle paperille. Tämä mahdollistaa vedostamisen huomattavasti herkemmille, läpikuultaville papereille. Chine-Collé technique allows printing to more sensitive and opaque papers. The print is bonded to heavier support paper which usually differs in color. 4 (1, 2, 3) Monotypia / monotype Monotypia on painomenetelmä, jossa painoväri levitetään laatalle maalaamalla, telaamalla tai muilla halutuilla tavoilla. Laatta vedostetaan paperille käsin hiertämällä tai painoprässin avulla. Menetelmä tuottaa yhden uniikin vedoksen. Monotype is a technique in which the picture is painted or otherwise applied directly on the plate. Monotype can be printed both by printpress or by hand. Technique provides one unique print. Litografia / lithography 4 Litografiassa laattana käytetään tasaiseksi hiottua kiveä ja menetelmä perustuu veden ja rasvan hylkimiselle. Rasvaisella liidulla tai tussilla piirretty kuva mahdollistaa painovärin tarttumisen kostutetulle kivelle. Vedostamisessa käytetään litografiaprässiä. In lithography the image is drawn with oil, fat or wax onto a smooth stone plate. Instead of the moistened areas on the plate the color sticks to greasy areas made. Printing is done on a lithography press. Offset litografia / off-set lithography 4 Offset litografiassa laattana käytetään kalkkikiven sijasta offset-peltiä. Haluttu kuva maalataan tai tulostetaan kalvolle, joka valotetaan valoherkälle laatalle. Vedostettaessa painoväri siirtyy valotuksen mukaisesti vedostuspaperille. Instead of limestone the off-set lithography uses light sensitive off-set plate. The picture is painted or printed to transparent film which is exposed to the plate. Printing method is similiar with stonelithography. Valotustekniikoita / photo-mechanical methods 3 Taidegrafiikan menetelmiin kuuluu myös muita valotustekniikoita. Näissä tekniikoissa hyödynnetään valoherkkää kalvoa tai emulsiota sekä UV-valoa. Yleisimpiä valotustekniikoita ovat: Fotoetsaus: laatalle levitetään UV-valolle herkkä emulsio ja laatta valotetaan negatiivin kanssa. UV-valolle altistuneet kohdat liukenevat lipeään. Menetelmällä saadaan täysin mustavalkoisia vedoksia. Filmioriginaalia voidaan rasteroida, ja/tai laattaa jatkokäsitellä akvatintamenetelmällä harmaasävyjen saavuttamiseksi. Heliogravyyri: tekniikassa käytetään pigmenttipaperia, jonka pinnalla oleva gelatiinikerros herkistetään UV-valolle kemiallisesti ja valotetaan positiivifilmin kanssa. UV-valolle altistuneet kohdat kovettuvat. Valotettu gelatiinikalvo siirretään akvatintamenetelmällä pohjustetulle laatalle ja kehitetään lämpimällä vedellä, jolloin UV-valolta suojassa olleet kohdat liukenevat. Laatta syövytetään. ImageOn: valoherkkä kalvo kiinnitetään laatalle ja valotetaan UV-valolla filmin ollessa tiiviisti laatan päällä. UV-valolle altistuneet kohdat kovettuvat ja valolta säästyneet liukenevat kidesoodaliuokseen. Laattaan muodostuu syventeitä, joihin painoväri vedostettaessa kerääntyy. Harmaasävyt syntyvät valottamalla laattaan erikseen pienistä pisteistä koostuva ns. rasterifilmi. ImageOn kalvo on fotopolymeerin yksi sovellutus. Polymeerigravyyri (fotopolymeeri): painolaattana käytetään valmista teollisuuden tarpeisiin kehitettyä valoherkällä aineella päälystettyä polymeerilaattaa. Laatta valotetaan kuten ImageOn-tekniikassa. Harmaasävyjen aikaansaamiseksi laatta valotetaan vielä rasterikalvon läpi. Rasterikalvon pienet pisteet toimivat akvatintan tapaan. Valottumattomat kohdat liukenevat veteen ja tuloksena on syväpainolaatta. Filminä voidaan käyttää positiivifilmiä tai kalvolle tehtyä piirrosta/maalausta. Printmaking techniques include many different photomechanical methods. These techniques utilizes a lightsensitive film or an adhesive and UV light. The most common of these are: Photo etching: UV light-sensitive emulsion is applied onto a plate, which is then exposed to UV light with the negative. Those parts exposed to UV light will dissolve to caustic soda. This method gives a complitely black and white prints. The original film can be resterized, and/or the plate processed further with aquatint to achive shades of gray. Photogravure: in this technique a carbon sheet that has a gelatine layer is chemically made UV light sensitive and then exposed to the light with a positive film. The areas exposed to the light are solified. Exposed gelatin is then tranferred onto a plate that has an aquatint treatment. The plate is developed in warm water and the areas covered from the UV light will dissolve. The plate is etched (corroded). ImageOn: the UV light-sensitive sheet is attached onto a plate and exposed to UV light, the film original being tightly on the plate. The areas impervious to UV light will set and others dissolve to crystallized sodium solution. Depressions are formed onto the surface of the plate in whereto which the ink builds up when dumping. The gray shading is created by exposing the plate individually so-called composed of small dots. rasterifilmi. ImageOn film is one embodiment of the industrial photopolymer process. Polymer gravyre: The plate is exposed as in ImageOn technique. To achive the whole gray scale, the plate must be exposed also with raster film. The small dots of the raster will work similar as rosin powder in the aquatint method. Unexposed areas of the plate surface are dissolved in water and the end result is a intaglio plate. Positive film or drawing/painting on a transparent sheet can be used for the exposure of the plate.

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

Exercise 1. (session: )

Exercise 1. (session: ) EEN-E3001, FUNDAMENTALS IN INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERING Exercise 1 (session: 24.1.2017) Problem 3 will be graded. The deadline for the return is on 31.1. at 12:00 am (before the exercise session). You

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2011

Markkinaraportti / joulukuu 2011 Markkinaraportti / joulukuu 211 Yöpymiset 4 % plussalla joulukuussa Helsingin majoitusliikkeiden yöpymisten nousu jatkui joulukuussa ja kasvua kirjattiin 4,1 %. Lisäys painottui vientimarkkinoille kasvun

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2009

Markkinaraportti / tammikuu 2009 I / 29 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / tammikuu 29 n kampanjat Helsinkiä kampanjointiin tammikuussa näkyvästi yhteistyössä Expedia-matkanjärjestäjän kanssa Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa,

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2015

Markkinaraportti / syyskuu 2015 Markkinaraportti / syyskuu 2015 Yöpymiset 8 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä syyskuussa 8 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät neljä prosenttia ja ulkomailta tulleiden

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2014

Markkinaraportti / syyskuu 2014 Markkinaraportti / syyskuu 214 Yöpymiset syyskuussa hieman miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä syyskuussa 2,3 %. Vähennyksestä suurin osa tuli kotimaasta yöpymismäärän pienentyessä lähes neljä

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2013

Markkinaraportti / maaliskuu 2013 Markkinaraportti / maaliskuu 213 Helsingin yöpymiset 5 % miinuksella Yöpymisten määrä väheni maaliskuussa Helsingissä 5, %. Miinusta tuli sekä kotimaasta yöpymisten vähentyessä 7,8 % että ulkomailta, josta

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2014

Markkinaraportti / maaliskuu 2014 Markkinaraportti / maaliskuu 214 Kotimaan yöpymiset ennallaan maaliskuussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä maaliskuussa 2,2 %. Miinus tuli kokonaan ulkomailta kotimaisten yöpymisten pysyessä ennallaan.

Lisätiedot

Market Report / March 2010

Market Report / March 2010 Market Report / 21 Nights continue to rise clearly The strong growth in nights that began in continued in. Growth has also been considerably faster in Helsinki than in other parts of Finland. Increases

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2009

Markkinaraportti / lokakuu 2009 X / 29 Markkinaraportti / lokakuu 29 Kotimaiset yöpymiset selvässä kasvussa Helsingin yöpymistilastoja kaunistavat kotimaan matkailun vilkastumisen jatkuminen. Nousu tulee vapaa-ajan matkailusta, joka

Lisätiedot

T U O T T E E T P R O D U C T S

T U O T T E E T P R O D U C T S TUOTTEET PRODUCTS TUOTTEIDEN VÄRIMALLIT / AVAILABLE PRODUCT COLOURS SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS MUSTA / BLACK VALKOINEN / WHITE HARMAA / GRAY LAMINAATIN VÄRIMALLIT / LAMINATE COLOURS VÄRITÖN / NATURAL TARINAMME

Lisätiedot

Market Report / November 2011

Market Report / November 2011 Market Report / 211 Nights in unchanged The growth in nights that had continued throughout the year practically came to an end in. The increase compared with the year before was only.3%. Domestic nights

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu

Markkinaraportti / toukokuu V / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / toukokuu World Skills 25 näkyi tilastoissa Toukokuussa ulkomaalaisten yöpymiset olivat selvässä kasvussa. Viime vuoden toukokuuhun verrattuna

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2012

Markkinaraportti / syyskuu 2012 Markkinaraportti / syyskuu 212 Helsingin yöpymisissä vähän muutoksia syyskuussa Yöpymisten määrä väheni syyskuussa Helsingissä aavistuksen eli,4 %. Vähennys oli täsmälleen yhtä suuri elokuussa. Kotimaasta

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2015

Markkinaraportti / tammikuu 2015 Markkinaraportti / tammikuu 2015 Yöpymiset kotimaasta 11 % plussalla Yöpymiset vähenivät Helsingissä tammikuussa 6,1 %. Vähennys tuli kokonaan ulkomailta miinuksen ollessa 19,2 %. Kotimaasta tilastoitiin

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Market Report / March 2006

Market Report / March 2006 III / 26 HELSINKI TOURISM STATISTICS Market Report / 26 Nights continue to rise strongly Visitors to Helsinki are expected to show a clear rise this year. Similar growth took place in 1995 when Finland

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Market Report / September 2015

Market Report / September 2015 Market Report / September 2015 Overnight stays grow 8% Overnight stays by visitors to Helsinki increased 8% in September when compared to one year ago. Stays by domestic travellers were up four percent

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu 2013

Markkinaraportti / toukokuu 2013 Markkinaraportti / toukokuu 213 Yöpymiset ulkomailta kääntyivät nousuun Yöpymisten määrä väheni toukokuussa Helsingissä prosentin verran edellisvuoden toukokuusta. Miinus tuli kokonaan kotimaasta yöpymisten

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2011

Markkinaraportti / lokakuu 2011 Markkinaraportti / lokakuu 211 Yöpymiset etenkin ulkomailta edelleen nousussa Ulkomailta tulleiden yöpymismäärä lisääntyi Helsingissä lokakuussa merkittävästi edelleen huolimatta viipymän lyhentymisestä.

Lisätiedot

Market Report / December 2011

Market Report / December 2011 Market Report / 211 Overnight stays up 4% in Growth in overnight stays at Helsinki's accommodation establishments continued in and an increase of 4.1% was recorded. The increase focused on the export segment

Lisätiedot

TIKIT a) Suorassa tikissä ristiommel jää nahan alle piiloon. b) Ristitikissä ommel jää näkyviin.

TIKIT a) Suorassa tikissä ristiommel jää nahan alle piiloon. b) Ristitikissä ommel jää näkyviin. CML WHEEL COVER -RUORINAHKAN OMPELUOHJE Liota nahkoja lämpimässä vedessä n. 15 minuuttia ennen ompelua. Pidä nahka kosteana koko ompelun ajan esim. sumutepullolla. Pidä ommellessa kevyt kireys nahkaan,

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2011

Markkinaraportti / elokuu 2011 Markkinaraportti / elokuu 211 Ulkomaiset yöpymiset nousussa, kotimaiset laskussa Pitkään jatkunut kotimaisten yöpymisten kasvu pysähtyi elokuussa, kun yöpymiset vähenivät 4,1 % edellisen vuoden elokuusta.

Lisätiedot

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN 78 03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN Wheels and tyres are heavy. Their handling may involve heavy lifting at the workshop. We have developed a logical ergonomic method for transporting wheels. The focus here is our

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Market Report / August 2012

Market Report / August 2012 Market Report / August 212 Overnights in Helsinki almost the same as last year in August Total nights in Helsinki were down a mere.4% in August. Domestic nights increased by.2% while foreigners nights

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Market Report / December 2013

Market Report / December 2013 XII / 213 Market Report / December 213 Overnight stays increase in December December overnight stays increased by 1.1% in Helsinki. The growth was entirely due to domestic travellers, whose stays increased

Lisätiedot

Market Report / December 2014

Market Report / December 2014 Market Report / December 2014 Overnight stays unchanged in December Overnight stays by visitors to Helsinki in December remained about level with the previous year. Stays by international visitors reduced

Lisätiedot

PRODUCT CATALOGUE - TUOTEKUVASTO 9/2014 BIRCH CRYSTALS - KOIVUKRISTALLIT

PRODUCT CATALOGUE - TUOTEKUVASTO 9/2014 BIRCH CRYSTALS - KOIVUKRISTALLIT PRODUCT CATALOGUE - TUOTEKUVASTO 9/2014 BIRCH CRYSTALS - KOIVUKRISTALLIT 1. Birch crystal -decoration - Koivukristalli-koristeet 2. Himmel-mobiles - -mobilet 3. Christmas tree star - Joulukuusen latvatähti

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2011

Markkinaraportti / syyskuu 2011 Markkinaraportti / syyskuu 211 Globaali on-line markkinointikampanjointi syyskuussa Syyskuu on kesäsesonkimme viimeinen kuukausi. Tapahtumien osalta kuukausi on hyvin vilkas ja kansainvälisiä kokouksia

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Stenvest Oy - kultakolikkotaulukko

Stenvest Oy - kultakolikkotaulukko Maa Nimellisarvo Lyönti- Kolikon paino Kulta- Suomi 10 Markkaa 1878-1913 3,2258 0,9000 0,0933 2,903 (Finland) 20 Markkaa 1878-1913 6,4516 0,9000 0,1867 5,806 100 Markkaa 1926 4,2105 0,9000 0,1218 3,789

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

IX / Market Report / September Small changes in bednights in Helsinki in September. Monthly bednights in Helsinki

IX / Market Report / September Small changes in bednights in Helsinki in September. Monthly bednights in Helsinki Market Report / 212 Small changes in bednights in Helsinki in Bednights in Helsinki showed a slight drop (-.4%) in. The drop was the same as in August. Domestic nights were down 2.2% in, while foreigners'

Lisätiedot

COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ECLAIRAGE INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION INTERNATIONALE BELEUCHTUNGSKOMMISSION.

COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ECLAIRAGE INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION INTERNATIONALE BELEUCHTUNGSKOMMISSION. Advancing knowledge and providing standardisation to improve the lighted environment The International Commission on Illumination - also known as the CIE from its French title, the Commission Internationale

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 20.8.2012 Kesäkuu Yöpymiset ulkomailta + 4 % tammi-kesäkuussa Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (70.300) lisääntyivät tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Market Report / August 2010

Market Report / August 2010 Market Report / 21 Nights on the rise in Helsinki Nights at accommodation establishments in Helsinki were up 6.6% in, compared with the year before. Growth occurred on the domestic market (+ 22.3%), while

Lisätiedot

Nuclear power in 2015 Global and European perspectives 5/4/2015 1

Nuclear power in 2015 Global and European perspectives 5/4/2015 1 Nuclear power in 2015 Global and European perspectives 1 2 Nuclear power generation in the world 440 operational power reactors with 378 GW capacity* (133 GW in EU) 13,5 % of global electricity generation

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Tuhkarokko- ja sikotautiepidemoita Euroopassa

Tuhkarokko- ja sikotautiepidemoita Euroopassa Tuhkarokko- ja sikotautiepidemoita Euroopassa Labqualityn neuvottelukokous 17.10.2008 Irja Davidkin Tuhkarokko ja sikotauti virusten aiheuttamia lastentauteja, jotka ennen rokotuksia esiintyivät epidemioina

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 13.6.2013 19:42 / 1 Minimum

Lisätiedot

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Mauste-hanke Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus Tarkoituksena tarjota: - tasalaatuisia palveluita

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Calculation: N117 x 9 x HH141 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Marraskuu. Yöpymiset 3 % miinuksella. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Turun seudun edellä

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Marraskuu. Yöpymiset 3 % miinuksella. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Turun seudun edellä KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 16.1.2013 Marraskuu Yöpymiset 3 % miinuksella Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (163.000) vähenivät tammi-marraskuussa 3,1 % edellisvuodesta.

Lisätiedot

Market Report / July 2010

Market Report / July 2010 Market Report / July 21 Significant growth in nights in July Nights at accommodation establishments in Helsinki were up 18.2% in July, compared with the year before. Nights increased among both domestic

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

( ,5 1 1,5 2 km

( ,5 1 1,5 2 km Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 4 5 3 1 2 6 7 8 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

Fraktaalit. Fractals. Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto. 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit

Fraktaalit. Fractals. Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto. 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit Fraktaalit Fractals Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto 5.-7.10.2012 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit Bottomless wonders spring from simple rules, which are repeated

Lisätiedot

Kiirastuli OY. Vili Nissinen. Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Kuvataiteen koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu

Kiirastuli OY. Vili Nissinen. Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Kuvataiteen koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu Kiirastuli OY Vili Nissinen Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Kuvataiteen koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu Kiirastuli Oy 2011 Elämässä tässä, rumat temput sallitaan. Kunhan sisimmässä on tarve parempaan.

Lisätiedot

Lapsen oikeudet ulottuvat myös nettiin. Mari Laiho Nettiturvallisuustyön päällikkö

Lapsen oikeudet ulottuvat myös nettiin. Mari Laiho Nettiturvallisuustyön päällikkö Lapsen oikeudet ulottuvat myös nettiin Mari Laiho Nettiturvallisuustyön päällikkö Lapsen oikeudet YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus valtioita sitova Lasten aseman, oikeuksien ja osallisuuden turvaaminen

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 81122P (4 ov.) 30.5.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 22.12.2014 11:33 / 1 Minimum

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON McMath student s name Age Grade Getting to school School day Favorite subjects Least favorite subjects Electives

Lisätiedot

Market Report / December

Market Report / December Market Report / December Nights in Helsinki down 6% in December while the total 212 numbers stayed the same as last year Nights in Helsinki were down 6.1% in December. Domestic nights declined by 8.5%,

Lisätiedot

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat 7.80.4 Asiakasnumero: 3000359 KALLE MANNINEN KOVASTENLUODONTIE 46 51600 HAUKIVUORI Toimitusosoite: KUMMANNIEMENTIE 5 B 51720 RAHULA Viitteenne: Henna-Riikka Haikonen Viitteemme: Pyry Niemi +358400874498

Lisätiedot

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a , Tuulivoimahanke Layout 9 x N131 x HH145 Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 km 2 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

Kauppalehti Tietopalvelut hinnasto

Kauppalehti Tietopalvelut hinnasto Kauppalehti Tietopalvelut hinnasto Kauppalehti Tietopalveluiden käytöstä laskutetaan kuukausittain palvelun kuukausilisenssi, joka on sidoksissa käyttäjätunnusten määrään. Palvelujen käytöstä veloitetaan

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit

Tietorakenteet ja algoritmit Tietorakenteet ja algoritmit Taulukon edut Taulukon haitat Taulukon haittojen välttäminen Dynaamisesti linkattu lista Linkatun listan solmun määrittelytavat Lineaarisen listan toteutus dynaamisesti linkattuna

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

,0 Yes ,0 120, ,8

,0 Yes ,0 120, ,8 SHADOW - Main Result Calculation: Alue 2 ( x 9 x HH120) TuuliSaimaa kaavaluonnos Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Market Report / March 2014

Market Report / March 2014 Market Report / 214 Volume of domestic overnights stable in Overnight stays in Helsinki were down 2.2% in. The reduction was entirely due to international visitors, as the volume of stays by domestic guests

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145 OX2 9 x N131 x HH145 Rakennuskanta Asuinrakennus Lomarakennus Liike- tai julkinen rakennus Teollinen rakennus Kirkko tai kirkollinen rak. Muu rakennus Allas Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors Suomen matkatoimistoalan liitto ry - SMAL Association of Finnish Travel Agents - AFTA TOP TEN TRAVEL DESTINATIONS FROM FINLAND IN 2014 Based on the annual statistics of AFTA, air based package holidays,

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2014 Accommodation statistics 2013, December Nights spent by foreign tourists in Finland up by 5.5 per cent in December 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

PRODUCT CATALOGUE - TUOTEKUVASTO METAL WIRE - METALLILANKA

PRODUCT CATALOGUE - TUOTEKUVASTO METAL WIRE - METALLILANKA PRODUCT CATALOGUE - TUOTEKUVASTO 9.2015 METAL WIRE - METALLILANKA 1. Angel wings - Enkelinsiivet 2. Angels - Enkelit 3. Crystal hearts - Kristallisydämet 4. Snow Flakes - Lumihiutaleet www.valona.fi ANGEL

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat Kilpailuluokat Ohessa kilpailuluokat NC 2016 ja IPMS Open. Ilma-alukset Potkurikoneet 1:73 ja pienemmät Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät Potkurikoneet 1:72-1:49 Suihkukoneet 1:72-1:49 Potkurikoneet 1:48

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

VANTAA MATKAILUN TUNNUSLUKUJA

VANTAA MATKAILUN TUNNUSLUKUJA VANTAA MATKAILUN TUNNUSLUKUJA HUHTIKUU 2015 vantaa.fi YÖPYMISET HUHTIKUUSSA 6 % PLUSSALLA Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (64.800) lisääntyivät huhtikuussa edellisvuodesta 5,9 %. Kasvu

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 5.11.2013 16:44 / 1 Minimum

Lisätiedot