MINIPRINT FINLAND 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MINIPRINT FINLAND 2014"

Transkriptio

1

2 MINIPRINT FINLAND 2014

3 LAHDEN TAIDEGRAAFIKOT RY Graphic Artists Association of Lahti HYVINKÄÄN TAIDEMUSEO Hyvinkää Art Museum 8. KANSAINVÄLINEN PIENOISGRAFIIKAN TRIENNAALI 8th INTERNATIONAL GRAPHICS TRIENNAL HYVINKÄÄN TAIDEMUSEO / HYVINKÄÄ ART MUSEUM SUUNNITTELURYHMÄ Organization committee Tiina Salmi, puheenjohtaja / president Lahden taidegraafikot ry / Graphic Artists Assosiation of Lahti Eija Piironen, näyttelysihteeri / exhibition coordinator Lahden taidegraafikot / Graphic Artists Assosiation of Lahti Sanna Teittinen, museojohtaja / museum Director Hyvinkään taidemuseo / Hyvinkää Art Museum Merja Ilola, amanuenssi / exhibition curator Hyvinkään taidemuseo / Hyvinkää Art Museum TYÖRYHMÄ THE TEAM Näyttelysihteerit Exhibition coordinators Näyttelysuunnittelu Exhibition planning Graafinen suunnittelu Graphic Design Teosten skannaus Scanning of the art pieces Kuvat kolmiulotteisista teoksista Photos of the 3D art works Katalogin taitto Layout of the catalog Tekstit ja käännökset Texts and translations Eija Piironen Aleksi Martikainen Heli Hyytiä, Pekka Litmanen, Eija Piironen, Tiina Salmi Maarit Pesonen, Juuso Saarinen, Erja Holopainen, Riikka Rekola Marion Robinson Janika Salonen Aleksi Martikainen Juha Tanhua Janika Salonen Miikka Halonen Janika Salonen

4 6 7 Miniprint Finland NÄYTTELY Miniprint Finland EXHIBITION Jo vuodesta 1992 lähtien järjestetty kansainvälinen Miniprint Finland pienoisgrafiikan triennaali on koonnut alansa huiput ympäri maailmaa yhteen näyttelyyn. Vuoden 2014 Miniprint Finland järjestettiin Hyvinkään taidemuseossa Aiemmin tapahtuma on järjestetty aina Lahdessa; Galleria Marian Portissa ja vuodesta 1998 lähtien Lahden taidemuseossa. Lahden taidegraafikot ry:n järjestämä, osallistujamäärältään Pohjoismaiden suurin kansainvälinen taidegrafiikan näyttely on profiloitunut selkeästi: Miniprint Finland on graafikoiden keskuudessa hyvin tunnustettu ja suosittu näyttely niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Näyttely on varsinkin nuorille taiteilijoille hieno mahdollisuus saada töitään esille. Triennaali lisää graafisen taiteen kiinnostavuutta, ymmärrystä ja arvostusta niin taiteilijoiden kuin katsojienkin keskuudessa. Miniprint Finlandiin osallistuva taiteilija saa ehdottaa näyttelyyn enintään kolmea grafiikan ja piirustuksen menetelmin toteutettua työtään. Ehdotettujen teosten enimmäismittat saavat olla enintään 17 cm x 20 cm, syvyys enintään 5 cm. Teoksia ja taiteilijoita haetaan kaikkialta maailmasta pääosin sähköisten menetelmien avulla. Sosiaalinen media on osaltaan edesauttanut Miniprint Finland-tietoisuuden leviämistä ja Miniprintin facebook-sivuilla onkin jo yli 1500 seuraajaa. Miniprint Finlandiin lähetettävien teosten taso on korkea, mutta valitettavasti monet teokset karsiutuvat itse näyttelystä. Tämänkertaisen näyttelyn teokset valitsi viisijäseninen jury kaksivaiheisessa jurytyksessä. Ensimmäiseen vaiheeseen saapui reilusti yli 2000 teosta 758 taiteilijalta 34 maasta. Näistä varsinaiseen näyttelyyn valittiin 368 teosta 138 taiteilijalta 34 maasta. Miniprint Finland -näyttely on vakiinnuttanut asemansa taiteilijoiden keskuudessa, ja näyttelyyn lähetetään joka kerta lähes sama määrä teosehdotuksia. On hyvin mielenkiintoista seurata, minkälaisia maakohtaisia muutoksia eri kerroilla tapahtuu. Vuoden 2014 näyttelyn erityispiirteiksi nousi Iso-Britannian tavallista suurempi ehdotettujen, ja myös näyttelyyn päässeiden teosten määrä. Toinen poikkeama oli perinteikkään taidegrafiikan maan Puolan tavallista pienempi osallistujamäärä. Yhteistä kaikille Miniprint-näyttelyille on tietenkin Suomen vahva edustus sekä muun muassa japanilaisen taidegrafiikan hämmästyttävän korkea taso ja runsas osallistujamäärä. Näyttelyssä on esillä lähes kaikilla mahdollisilla grafiikantekniikoilla toteutettuja töitä. Miniprint Finlandiin valikoituneiden teosten tekniikoiden ja ilmaisutapojen moninaisuus antaa kattavan kuvan siitä, miltä taidegrafiikka maailmalla tänä päivänä näyttää. Näyttelyssä esillä olleet työt ripustettiin tänäkin vuonna maittain. Näin katsoja pystyy hahmottamaan nopeasti, miten eri puolilla maailmaa taidegrafiikka ymmärretään, ja mitä eroavaisuuksia tai yhtäläisyyksiä tekotavoissa, sisällöissä ja ilmaisussa on. Järjestyksessään kahdeksannella Miniprint Finland triennaalilla oli ensimmäistä kertaa teema, ääretön. Pääsarjan lisäksi näyttelyssä oli oma osionsa exlibriksille. The international Miniprint Finland exhibition, which has been organised since 1992, has gathered the top of the field from all over the world in one exhibition. The 2014 Miniprint Finland was held in Hyvinkää At Museum Previous exhibitions since 1996 has been held in Lahti Art Museum and before that in Gallery Marian Portti. The internationat small sized graphic art exhibition, organised by The Graphic Artist Association of Lahti, is Scandinavia s biggest measured by the number of participants and has profiled itself clearly. Miniprint Finland is very recognized and popular exhibition among graphic artists in both nationally and internationally. The exhibition is, especially for the young artists, a great way to exhibit their work. The triennal increases the intrest, understanding and appreciation towards graphic art among both artists and spectators. Miniprint Finland participant can offer up to three works produced by printmaking and drawing methods. The maximum dimensions of the offered works are 17 cm x 20 cm and the depth can be not more than 5 cm. Works of art and artists are called for all over the world mainly by using electronic means. The social media has been a positive factor in spreading the Miniprint Finland-awareness and the miniprint Facebookpage has already gathered over 1500 followers. The quality of the prints sent to the exhibition is high, but unfortunately many of them are eliminated from the actual exhibition. The art works, to the exhibition taking the place this time, was chosen by a five-member jury in twostaged process. In the first stage there was send well over 2000 works from 758 artists from 34 countries from which the jury chose 368 prints from 138 artists to the actual exhibition. Miniprint Finland -exhibition has entrench its position among the artist, and the number of offered works is virtually the same for every exhibition. It s very fascinating to monitor the changes by countries that take place each time. The characteristic for the 2014 exhibition was the unusually large number of participants from the United Kingdom. Another surprising statistics was the low participant activity from the traditional printmaking country Poland. A common factor for all the Miniprint exhibitions is, of course the strong representation of Finland and among others the high quality of the Japanese printmaking and their great amount of participants. The exhibition showcases almost every printmaking techniques imaginable. The variety of the techniques and the ways of expression in the prints, chosen for the Miniprint Finland exhibition, gives us an inclusive perspective of what printmaking looks like today. This year as other years the exhibition was built by countries. This way the exhibition visitor can quickly perceive how printmaking is understood in different parts of the world, and what differences or similarities can be found in the means, the content of art and the ways of expression. The eighth Miniprint Finland triennal had a theme, for the first time in its history - Infinity. In addition to the main category there was also an own section for the Ex Libris -exhibition.

5 8 9 Juryn lausunto JIM BERGGREN juryn puheenjohtaja Jury s Statement JIM BERGGREN Chairman of the Jury Nykyään yhteiskuntaamme on keskittynyt mitattaviin arvoihin. Metsän arvosta tulee metsäyhtiön arvo, eikä metsän meille tarjoaman hengitettävän ilman arvo. Taiteen arvo jää taloudellisen kasvun varjoon on piilossa Jo heti synnyttyämme, meillä on kielellinen kapasiteetti, joka on meidän olemassaolomme keskus. Ja kaikki taide juontuu tästä kielen kyvystä. Joten: taide on eksistenitiaalinen työkalu kommunikointiin välillämme. Luottaaksemme tähän kykyyn, taiteen on kommunikoitava, liittyttävä mahdollisuuksien maanalaiseen rihmastoon ja vastustaa nykyaikaista harhaanjohtavaa arvostusta kaikkea mitattavaa kohtaan. Nämä totiset ajatukset eivät vastusta tämän päivän juhlaa (Miniprint 2014 avajaiset, suom. huom.). Päinvastoin. Se, mitä näemme tänään on todellinen panos elinvoimaiselle tulevaisuudelle, ja osa ilmiselvää vastaliikettä: jatkaa monenlaisen taiteen tekemistä, ottaa ohjat ja kertoa siitä keitä ja mitä olemme. Our society today is preoccupied by measurable values. The value of forests becomes the value of forest enterprise and not the value of breathable air that the forests provide us with. The value of art is hidden in ideas of economic growth and not in the language possibilities that art gives us. From birth we have our language capacity, it is the center of our existence. And all art comes from this language ability. So; art is an existential tool for communication between us. To trust the ability art has to communicate, to join an underground mycelium of possibilities and to resist the contemporary misleading valuation of the measurable. These serious thoughts do not oppose the feast we have here today (Miniprint 2014 exhibition vernissage, translator s note). On the contrary. What we see here is a true contribution to the living future, a part of the obvious counter-move: to continue to make art of every kind, to take command and tell about who and what we are. JURYN JÄSENET: Jim Berggren, taidegraafikko, Ruotsi Jussi Juurinen, Miniprint Finland 2010 Grand Prix -voittaja Pekka Litmanen, Lahden Taidegraafikot ry Pilvi Ojala, Suomen Taidegraafikot ry Sanna Teittinen, Hyvinkään taidemuseo MEMBERS OF THE JURY: Jim Berggren, printmaker, Sweden Jussi Juurinen, Miniprint Finland 2010 Grand Prix -winner Pilvi Ojala, Association of Finnish Printmakers Pekka Litmanen, Graphic Artists Assosiation of Lahti Sanna Teittinen, Hyvinkää Art Museum

6 10 Miniprint Finland 2014 KIM HYUN-JIN, TAIWAN R.O.C 11 Taidegrafiikka on toiminut ilmaisuni muotona viime vuosien ajan. Erityisesti avainlaatta menetelmällä olen pystynyt luomaan muotoja puhtaalla, mutta kuitenkin narratiivisella tavalla. Toistuva puupiirroslaatoilla työskentely ja värikerrosten vedostaminen tuottavat sekä yhtenäisyyttä että erilaisuutta. Teokseni ilmaisevat satujen sisäistä maailmaa sekä prosessin aikana tulevia iloisia yllätyksiä. Taide on näkymättömien asioiden ilmentymistä kuten myös niiden jakamista muiden kanssa. Grafiikka on luovana prosessina tuottanut minulle onnellisuutta ja tyytyväisyyttä vedosteni paljastaessa erittäin ainutlaatuisen fantasiamaailman, jonka minun sydämeni näkee. Grand Prix Printmaking has been my major form of expression for the past years. Particularly with the reduction block method, I have been able to produce forms in a pure yet narrative manner. Repeatedly working on wood blocks and printing layers of colors produce unity as well as differentiation. My works convey the inner most world of fairy-tales and joyous surprises during the process of making. Art is about manifestation of things which cannot be seen as well as the delight in sharing such with others. Printmaking as a creative process has given me happiness and satisfaction as my prints reveal a very unique fantasy world that my heart sees. Loputon laulu 20 x 17 cm puupiirros 2013 Endless Song woodcut KIM HYUN-JIN

7 12 KIM HYUN-JIN, TAIWAN R.O.C KIM HYUN-JIN, TAIWAN R.O.C 13 Loputon matka x20 cm puupiirros 2013 Endless Journey 1 woodcut Loputon matka x20 cm puupiirros 2013 Endless Journey 1 woodcut alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original

8 14 1. HOLMQUIST ANTHONY, USA 15 Sisäisenä vaistonani taiteilijana/graafikkona on halu tutkia viivaa ja tilaa syövytetyn pysyvyyden ja rekonstruktion kautta. Käytän viivaa sekä järjestäytyneenä että viitteellisenä tapana ilmaista elämässäni olevaa rytmiä. Vertaan usein tätä rytmiä musiikkiin johtuen kokemuksestani jousisoittimien parissa. Sekä musisointiini että taiteen tekemiseeni on kehittynyt selkeä malli. Nykyiset teokseni hyödyntävät perinteisen grafiikan prosessia, piirtämistä ja kollaasin elementtejä sekä sisällyttävät visuaalisen musiikin ja rytmin käsitteet. Teoksissani visuaalinen musiikki ja rytmi ilmenevät jälkien energiana, muotojen toistona sekä hienovaraisina värien variaatioina. Musikaalinen sointiväri, tai äänen/ nuotin väri, auttaa erottamaan samaan aikaan soivat soittimet. Monissa visuaalisissa asetelmissani olen sitoutunut luomaan dynaamisen soinnin. Kunniapalkinto Honourable Prize My core instinct as an artist/printmaker is a desire to explore line and space through etched permanence and reconstruction. I use line in both an orderly and gestural manner to convey a rhythm that exists in my life. I often compare this rhythm to music because of my experience playing stringed instruments. There is a distinct and developed pattern that is created through my act of playing music and making art. My current work utilizes the processes of traditional printmaking, drawing, and collage media elements and incorporates the concepts of visual music and rhythm. In my work, visual music and rhythm appear through the energy of the marks, repetition of shapes, and subtle color variations. Musical timbre, or the color of sound/tone, helps to distinguish instruments playing together in the same time. In many visual compositions I am engaged in creating a dynamic timbre. ANTHONY HOLMQUIST Järjestelmä kaaviokuva III 18,5 x 17 cm viivasyövytys, viivapiirustus 2013 System Schematic III etching, linework

9 16 2. ROMERO MARIA, USA 17 Kunniapalkinto Honourable Prize Lounas (leveyspiiri 31,76 N) 3 x 4 cm monoprintti 2013 Southwest (Latitude N) monoprint

10 18 DRAGICEVIC EDVIN, KROATIA / CROATIA 19 Esillä olleet teokseni ovat osa suurta, 100 teoksen etsaus-sarjaa bunkkereista. Bunkkerit, vaikka ovatkin pieniä kooltaan, toimivat monumentaalisina luoden vaikutelman tuhoutumattomuudesta, läpipääsemättömyydestä, turvallisuudesta ja agression mahdollisuudesta... mutta nämä pienet mustat bunkkerit suuren aiheuttavat lukumääränsä ja määrittelemättömän taustansa (tyhjyys) avulla hämmennyksen, päämäärättömyyden, eristäytymisen ja epäonnistumisen tunteen, joka voidaan yhdistää nykyiseen maailman tilaan, jossa elämme. Symboliikka on selvä: ei ole olemassa täysin eristäytynyttä ja turvallista tilaa, eimuilta eikä itseltämme. Kunniamaininta Honourable Mention Works that have been exhibited are part of the large (100 pcs) series of etchings with views of the bunkers, which, although small dimensions, working very monumental causing the impression of indestructibility, impenetrability, safety and possibility of aggression... but, these tiny black bunkers due to their large number and undefined background (emptiness) causes feelings of confusion, aimlessness, isolation and failure that can be put in the context of the currently state of the world in which we live. The symbolism is clear, there isn t a place of complete isolation and security nor from others and even from ourselves. Turvallisuuden harha 9 10 x 10 cm viivasyövytys 2013 Illusion of safety 9 etching DRAGICEVIC EDVIN

11 20 FARENHORST BEA, ALANKOMAAT / NETHERLAND 21 Puupiirros Tamarind on 15 x 20 cm kokoinen värivedos vuodelta Tamarind on trooppinen puu, jonka siemenistä ihmiset tekevät siirappia. Itse puuta käytetään myös teolliseen tarkoitukseen. Tamarind-nimi liittyy myös Tamarind Instituuttiin New Mexicon yliopistossa. Tämä Instituutti on hyvin kuuluisa, ja se on rohkaissut taiteen tekemistä taidegrafiikan, erityisesti litografian keinoin. Tamarindin julkaisema litogafian käsikirja on maailmankuulu. Tämä puupiirros voidaan nähdä kunnianosoituksena graafiselle taiteelle sekä ensimmäiselle rakkaudelleni, litografialle. Kunniamaininta Honourable Mention The woodcut Tamarind is a collourprint 15 x 20 cm, from The Tamarind is a tropical tree and gives seeds from which people can make syrup. The wood is also used for the industry. Tamarind is also the name of the Tamarind Institute at the University of New Mexico. Since 1960 this Institute is very famous and encouraging for the art of printmaking and special lithography. The Tamarind Handbook of lithography is world-famous. This woodcut can be seen as a tribute to the graphical art and my first love: lithography. Tamarind 15 x 20 cm puupiiros 2013 woodcut BEA FARENHORST

12 22 KOYUKI KAZAHAYA, BELGIA/ BELGIUM 23 Tämä teos kuvaa merta Oostenden edustalla. Oostende on merenrantakaupunki Belgiassa. Olin siellä taiteilijaresidenssissä viikon ajan. Halusin piirtää, en pelkästään merta itseään vaan myös sitä, mikälainen muutosvoima ja vaikutus luonnolla on. Meri kaikessa voimassaan muistutti minua Fukushiman tsunamista. Maanjäristyksen jälkeen käsitys aalloista on muuttunut täysin. Nyt aallot muistuttavat japanilaisia katastrofista vaikka teos ei kuvaakkaan tsunamia. Aalto ei näyttäydy pelkästään kauniina tai dramaattisena kuvana vaan myös pelkona, voimana, luonnon mahtina. Kunniamaininta Honourable Mention This work is describing the sea in Oostende. Oostende is a seaside city in Belgium. I had an artist in residency in that city and stayed there for 1 week. I wanted to draw not only the sea itself but moreover the change and impact nature has. The sea with its power reminded me of the Tsunami in Fukushima. After the earthquake, the perception of waves has been changed completely. Now it reminds Japanese people of the disaster even if it is not related to the Tsunami. It shows us not only a beautiful or dramatic image but also fear, strongness, the power of nature. Horisontti Oostendessa 17 x 17 cm kuivaneula, mezzotinto, Chine collé 2013 The horizon in Oostende drypoint, mezzotinto, chine-colle KOYUKI KAZAHAYA

13 24 THUN KRISTINA, RUOTSI/ SWEDEN 25 Työskentelen taidegrafiikan, piirtämisen ja maalamisen parissa, tässä järjestyksessä. Prosessin fyysinen vaihe on minulle erittäin tärkeä, kuten myös läsnäolo, haastavuus ja suhde taidon luonteen kanssa. Viime vuosina teosteni aihe olen ollut minä itse ja oma olemassaoloni. Teokseni eivät kuitenkaan ole sisäänpäinkääntyneitä tai vailla nykyaikaista kontekstia, päinvastoin; kaikki on suodatettu minun ja mielipiteiteni lävitse - ilman kompromissia. Kunniamaininta Honourable Mention I work with printmaking, drawing and painting, in that order. The physical part of the process is incredibly important to me, as is the presence, the challenge and the relationship with the nature of the craft. In later years the context of the work has been about myself and my own existence. Not that my work is introverted or without a contemporary context, quite the opposite; but everything is filtered through myself and my point of view without compromise. Talo IVX 10 x 12 cm polymeerigravyyri 2012 House IVX photopolymer KRISTINA THUN

14 26 27 Miniprint Finland 2014 Valitut taiteilijat Miniprint Finland 2014 triennaalin ensimmäiseen vaiheeseen lähetettiin sähköisesti yli 2000 teosta 758 taiteilijalta. Toiseen vaiheeseen pyydettiin 378 taiteilijaa lähettämään alkuperäiset teokset, joista näyttelyyn jury valitsi 368 teosta 138 taiteilijalta 34 maasta. Tässä katalogissa esitellään yksi teos kultakin näyttelyyn valitulta taiteilijalta. Miniprint Finland 2014 Selected Artists More than 2,000 works from 758 artists were electronically sent to the first phase of Miniprint Finland triennal. For the second stage, 378 artists were asked to send their original works of which the jury chose 368 works from 138 artists from 34 countries for the exhibition. This catalogue presents one print from each artist selected to the exhibition.

15 28 ADAMIS MICHAEL, KREIKKA / GREECE ANOPOVA VALENTINA, VENÄJÄ / RUSSIA 29 Exlibris 10,6 x 18,6 cm serigrafia 2013 The Magician silkscreen Exlibris 11,4 x 9,3 cm sinkkikaiverrus 2000 Artur Da Mota Miranda engraving on zink

16 30 ARAI DOMITELLE, RANSKA / FRANCE ARICHI YOSHITO, JAPANI / JAPAN 31 Nojatuoli Olut 10 x 12 cm polymeerigravyyri 2013 An Armchair a Beer photopolymer Synkkä ilme 1 10,5 x 16 cm viivasyövytys, akvatinta 2013 Long face 1 etching, aquatint

17 32 ARMINEN ANNA, SUOMI / FINLAND ASPOLA MARI, SUOMI / FINLAND 33 Haaveita III 15 x 14 cm digitaalivedos 2010 Dreams III digital print Yhdensuuntaiset viivat 18,8 x 11,9 cm kartonkigrafiikka, kuivaneula, telaus 2013 Parallel lines cardboard print, drypoint, rolling

18 34 AUTIO SUSANNA, SUOMI / FINLAND BATEMAN EDWARD, USA 35 Kuin äiti 20 x 17 x 5 cm kuivaneula, pahvilaatikko, kangas 2013 Like Mother drypoint, cardboard box, fabric Valokuvaaja 11 x 16 cm Pigmenttivedos 2012 The Photographer Pigment print

19 36 BAUD SANDRA, RANSKA / FRANCE BENNIKE LENE, TANSKA / DENMARK 37 Sitruunarinta 14 x 14 cm linoleikkaus 2012 Lemon breast linocut nimetön 10 x 10 cm heliogravyyri 2013 untitled photogravure

20 38 BERGMAN KERSTIN, RUOTSI / SWEDEN BOUMA JIRI, TŠEKKIN TASAVALTA / CZECH REPUBLIC 39 Kasvaa 17 x 17,5 cm yhdistelmätekniikka 2013 Growing up mixed media Saavuttamaton muuttumattomuus 21 x 14,8 cm linoleikkaus 2013 Elusive constancy linocut alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original

21 40 BOZIC NICA, SLOVENIA BRENDA CASTILLO CONTRERAS, MEKSIKO / MEXICO 41 Exlibris 15 x 11 cm offset litografia 2012 off-set lithography W/T 17 x 20 cm collagrafia 2013 collagraphy alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original

22 42 BUKOWSKI PRZENYSLAW, PUOLA / POLAND BUTOWSKI LUKASZ, PUOLA / POLAND 43 Malbork Exlibris 10 x 10 cm etsaus 2012 Exlibris etching Kuoleman tanssi 16,5 x 13 cm kivilitografia 2013 Dance of Death stone lithography

23 44 CASADO DEL RIO SILVIA, ESPANJA / SPAIN CASTILLO JOEL, MEKSIKO / MEXICO 45 Loputon Palobra 16 x 20 x 5 cm puupiirros / Michel-paperi 2013 Endless Palobra woodcut / Michel paper Cihuateteo (elämä ja kuolema samanaikaisesti) 12 x 17 cm linoleikkaus 2013 Cihuateteo (life and deth at the same time) linocut

24 46 CHAPMAN DEBORAH, KANADA / CANADA CHUNG HEE KYUNG, ETELÄ-KOREA / SOUTH KOREA 47 Sydämensyke 15 x 19,5 cm mezzotinto 2013 Heartbeat mezzotint Empreindre 10 x 8 cm mezzotinto 2011 Empreindre mezzotint alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original

25 48 CLANCY MAJELLA, ISO-BRITANNIA / UK CLANCY PAULINE, ISO-BRITANNIA / UK 49 Teos XI sarjasta (re)viewing 17 x 20 cm monotypia 2013 Image XI from the series (re)viewing monotype Testiarkkikirja I 17 x 20 x 1 cm serigrafia 2013 Test Sheets Book I screen print alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original

26 50 CYWICKI LUKASZ, PUOLA / POLAND CZECH ADAM, PUOLA / POLAND 51 Exlibris 8 x 8 cm linoleikkaus 2013 Exlibris linocut Nuket 10 x 13 cm litografia 2012 Dolls lithography

27 52 DECAEN ANDREW, USA DELGADO PATRICIA, ESPANJA / SPAIN 53 Talo IVX 20 x 10 x 5 cm litografia, taiteltu paperi 2013 House IVX lithograph, folded paper Taittuva sermi 17 x 17 cm kaiverrus, viivasyövytys, akvatinta 2012 Folding screen engraving, etching, aquatint alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original

28 54 DESMET ANNE, ISO-BRITANNIA / UK DMITRUK ALEKSANDER, PUOLA / POLAND 55 Itä-Lontoo - Silmäys 2,1 x 11,8 cm puukaiverrus, chine collé 2013 East London - Glimpse wood engraving, chine-collé Se ei ole koiran elämää 12 x 14 cm viivasyövytys 2013 Its not a dog s life etching

29 56 DROOG FRIT, ALANKOMAAT / THE NETHERLANDS ERIKSSON KAISA, SUOMI / FINLAND 57 Maisema 20 x 17 cm silkkipaino 2012 Landscape II silkscreen Tuhkamuotokuvia 2 19 x 16 cm silkkipaino ja tuhka paperille 2013 Ash Portraits 2 silkscreen and ash on paper alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original

30 58 FIHN CARINA, RUOTSI / SWEDEN FORSMANN RIITTA, SUOMI / FINLAND 59 Katoamispiste III ø 7,5 cm litografia 2013 The vanishing point III lithography Ihmisiä x 17 cm alumiinikaiverrus, tussi 2013 People 17 aluminium engraving, ink

31 60 FRACKIEWICZ PAWEL, PUOLA / POLAND FUZUKI ETSUKO, JAPANI / JAPAN 61 High Moon 1 14 x 20 cm litografia, digitaalivedos 2013 High Moon 1 lithography, digital print vuotias puu 7,5 x 15 cm mezzotinto, käsinvärjäys years tree mezzotint, hand coloring alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original

32 62 GAO QUAN, KIINA / CHINA GAZOVICOVA VLADIMIR, SLOVAKIA 63 Exlibris 15 x 11,5 cm litografia 2012 Fleeting time lithography Exlibris 14,5 x 12 cm viivasyövytys, kuivaneula 2013 Juraj Dlhopolček etching, drypoint

33 64 GMUR JOLANTA, PUOLA / POLAND GRIGORYAN HAYK, ARMENIA 65 Exlibris 11,5 x 17 cm litografia 2013 Aside lithography Exlibris 15 x 10,4 cm viivasyövytys, akvatinta 2006 Back to Malbrok - Mactub etching, aquatint alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original

34 66 GROENWEG LAINE, KANADA / CANADA HALLIVUO TUOMAS, SUOMI / FINLAND 67 Kynttiläntekijä 15 x 10 cm mezzotinto 2013 the candlestick maker mezzotint Päättymätön kuvasto I 6,5 x 13,5 cm viivasyövytys 2013 Never ending imagery I etching

35 68 HAMILTON BETHAN, ISO-BRITANNIA / UK HARKES HANNAH, VIRO / ESTONIA 69 Verkko #3 17 x 17 cm viivasyövytys 2013 Network #3 etching Ikuisuus: Mies, Nainen Ja Käärme 19,5 x 16,5 cm linoleikkaus 2013 Infinity: A Man, A Woman And A Snake linocut

36 70 HAVO IHANA, SUOMI / FINLAND HEED MARIA, RUOTSI / SWEDEN 71 Ecce Homo - Katso ihmistä 5,8 x 4 x 4,2 cm serigrafia, vedostettu valuhartsin sisälle 2013 Behold The Man screen print, printed in cast resin Aika päivän ja yön välissä 15,2 x 13 cm viivasyövytys 2008 Time between day and night etching

37 72 HERRERA INMA, ESPANJA / SPAIN HIKOSAKA NOBORU, JAPANI / JAPAN 73 Haltioituneet vartalot 17 x 20 cm fotoetsaus kuparille, etsaus, chine collé 2013 Mesmerized bodies photoengraving on copper. etching, chine-collé Ikuinen maa I 20 x 15 cm litografia 2013 The Eternal Land 1 lithography alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original

38 74 HOOD MARY, USA HRICKO RICHARD, USA 75 Alkuperä, täällä 20 x 17 cm heliogravyyri 2012 Origin of Here photogravure Kasvu 17,8 x 16,5 cm heliogravyyri 2013 Growth photogravure alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original

39 76 HUSTON HEATHER, KANADA / CANADA ISONIEMI ELIISA, SUOMI / FINLAND 77 Effusion xx x xx cm viivasyövytys, chine collé 2013 Effusion etching, chine-collé Rukous 3 19,5 x 12 cm monotypia 2013 A Prayer 3 monotype

40 78 JOHANSSON HANS, RUOTSI / SWEDEN JOHANSSON VAPPU, SUOMI / FINLAND 79 Ystävykset 14 x 19 cm kuivaneula 2012 Friends drypoint Valaistuminen 19,5 x 16 cm polymeerigravyyri, syövytys 2012 Enlightenment photopolymer, etching

41 80 KALDE KALLI, VIRO / ESTONIA KALLIO PETRA, SUOMI / FINLAND 81 Aurinkopurjehtija 10,5 x 10,5 cm polymeerigravyyri 2013 Solar sailor photopolymer Yhteys 1 17 x 17 cm mezzotinto 2011 Connection 1 mezzotint

42 82 KALYNOVYCH KONSTANTIN, UKRAINA / UKRAINE KAUPPINEN IDA, SUOMI / FINLAND 83 Suuri kelloseppä 12 x 16 cm etsaus 2012 The big watchmaker etching Kelluja 16,5 x 20 cm kuivaneula, monotypia 2013 Floater kuivaneula, monotypia alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original

43 84 KETTUNEN ELLA, SUOMI / FINLAND KLOETI STEFAN, SVEITSI / SWITZERLAND 85 Jäniksen kolo 20 x 6 cm puuintarsia, kiiltokuva 2012 Rabbit hole woodintarsia, cut scrap Järvellä 3 11,5 x 16 cm puupiirros 2001 On the Lake 3 woodcut

44 86 KOCUREK KAMIL, PUOLA / POLAND KODAMA TAICHI, JAPANI / JAPAN 87 Sotapelikortti 4 13 x 8,5 cm syväpaino kuparilaatalta 2013 War Game Card 4 intaglio print from copper plate Jälkikuva Hän keittää porkkanakeittoa #03 12 x 20 x 0,5 cm silkkipaino akryylilevylle 2013 After Image She is cooking carot soup #03 silkscreen on acrylic board alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original

45 88 KOENDERS CAROLINE, ALANKOMAAT / THE NETHERLANDS KOIVISTO OUTI, SUOMI / FINLAND 89 Sininen torni 2 11 x 9 cm mezzotinto 2013 Blue tower 2 mezzotint Marian muotokuva (suojaviittamadonna) 15 x 13 cm puupiirros 2013 Potrait of Mary (Virgin of Mercy) woodcut

46 90 KOKKONEN TAINA, SUOMI / FINLAND KORSULAINEN LAURA, SUOMI / FINLAND 91 Täältä kylmään autiomaahan I 20 x 17 cm monotypia 2013 From here to the Cold Desert World I monotype Maailman napa 20 x 17 cm kuivaneula, chine collè 2013 Midpoint of the world drypoint, chine-collé alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original

47 92 KOSHIHARA NOBUKO, JAPANI / JAPAN KOSKELA MATTI, SUOMI / FINLAND 93 Lentävä hattu 10 x 7,5 cm etsaus 2012 The flying hat etching Aallot 3 14 x 20 cm serigrafia 2014 Waves 3 screen print alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original

48 94 KUNC KAREN, USA KÄLLSTRÖM ANN-KRISTINA, RUOTSI / SWEDEN 95 Julmilla mailla 8,9 x 8,9 cm mezzotinto 2014 In the Bad Lands mezzotint Säilyttäminen, suhteellinen II 9 x 9 cm imageon riisipaperille, akryylimedium 2013 Conservation, relative II Image On on ricepaper, acrylic medium

49 96 LEHNERT FABIAN, SAKSA / GERMANY LEPPÄAHO ANNIKA, SUOMI / FINLAND 97 Lintu sieppaa 15 x 8,5 cm kuivaneula 2010 Bird catching drypoint Diane Von Furstenberg 15,5 x 12 cm mezzotinto 2013 mezzotint

50 98 LI YANYUN, KIINA / CHINA LIU QING, USA 99 Exlibris 8 x 13 cm etsaus, akvatinta 2013 Flowers house etching, aquatint Taidekirja projekti 18 x 11,5 x 1 cm litografia, yhdistelmätekniikka, sumi-ink 2013 Art Book Project lithography, mixed media, sumi ink

51 100 MAHAN BEATRICE, ESPANJA / SPAIN MELANDER BO, SUOMI / FINLAND 101 Nimetön 10 x 10 cm kuivaneula, laveeraussyövytys 2013 Untitled spit bite, drypoint Päivä 16,9 x 16,9 cm heliogravyyri 2013 Day photogravure

52 102 MILIONIS CYNTHIA, KANADA / CANADA MONCAYO VIVIANA, KOLUMBIA / COLOMBIA 103 Nimetön 15,2 x 15,2 cm yhdistelmätekniikka monoprintti 2013 Untitled mixed media monoprint Ääretön 2 ø 9,5 cm etsaus, polyeerigravyyri 2013 Infinity 2 etching, photopolymer

53 104 MURAKAMI KEIKO, JAPANI / JAPAN MURAKAMI MIKA, ESPANJA / SPAIN 105 Juodaan lisää viiniä 12 x 19,5 cm akvatinta 2011 Let s drink more wine aquatint Metsään 17 x 20 cm etsaus, puupiirros 2013 Into the woods etching, woodcut alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original

54 106 MUSTONEN HELVI, SUOMI / FINLAND MYLE MONIK, BELGIA / BELGIUM 107 Mielen maisema I 15 x 19 cm monotypia 2013 Landscape of the Mind I monotypia Oven kävelytys xx x xx cm polymeerigravyyri, yhdistelmätekniikka 2013 Walking the door photopolymeer, mixed media

55 108 MÖLLER LENA, RUOTSI / SWEDEN MÖRÖ REIJO, SUOMI / FINLAND 109 Uudet tarpeet 12 x 11,8 x 5 cm fpolymeerigravyyri 2013 New needs photopolymer Takauma 3 17 x 20 x 2 cm serigrafia 2013 Flashback 3 screen print

56 110 NAGY KLARA, RUOTSI / SWEDEN NAKANO YUICHIRO, JAPANI / JAPAN 111 Tehty Unkarissa 18 x 17 cm digitaalivedos 2013 Made in Hungary digital print Exlibris 8,5 x 9,5 cm viivasyövytys 2013 City etching

57 112 NEVILL LINDA, ISO-BRITANNIA / UK NYTORP JANNE, SUOMI / FINLAND 113 Etsi pimeyttä 10 x 10 cm etsaus, käsin värjätty 2013 Search the darkness etching, hand coloured Meri 15 x 15 cm puupiirros 2013 Ocean woodcut

58 114 OLLIKAINEN PAULA, SUOMI / FINLAND OPTENBERG JOSE, ALANKOMAAT / THE NETHERLANDS 115 Katto 1 15 x 15 cm puupiirros 2013 Roof 1 woodcut Kaamos 14 x 19 cm puupiirros 2013 Polar nights woodcut

59 116 OSO MIWAKO, JAPANI / JAPAN PARK MIJEE MICHELLE, SAKSA / GERMANY 117 Kävely #1 14,5 x 17,5 cm etsaus, akvatinta 2013 Walking on #1 etching, aquatint Exlibris 5 x 11,9 cm puupiirros 2013 The Wolf that Swallowed Red Riding Hood woodcut

60 118 PELTONEN TUUKKA, SUOMI / FINLAND PEURA EMMA, SUOMI / FINLAND 119 Side 10 x 15 cm puupiirros 2013 Bond woodcut Eksynyt 11 x 12 cm kuivaneula 2013 A lost one drypoint

61 120 PII EIJA, SUOMI / FINLAND POHJONEN LAURA, SUOMI / FINLAND 121 tämä hetki on mennyt 17 x 17 x 2 cm puupiirros 2013 Now is passed wood cut Lentäjä 15 x 15 cm etsaus, chine collé, perhosen siivet 2013 Flyer etching, chine-collé, wings of a butterfly

62 122 PURTO MARJA, SUOMI / FINLAND RATALAHTI ANTTI, SUOMI / FINLAND 123 Tiellä 11,5 x 15 cm polymeerigravyyri, väritelaus, ommel On the road photogravure, color rolling, stitch 2013 Vahdissa 15,5 x 12 cm mezzotinto 2013 Santinel mezzotint

63 124 RAVENHORST JURJEN, ALANKOMAAT / THE NETHERLANDS RODRIGALVARES AIDA ANDRES, SAKSA / GERMANY 125 Neliö 9,5 x 18 cm litografia, monoprintti 2013 Square lithography, monoprint Tunnelma I 20 x 17 cm litografia 2013 Atmorphere I lithography alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original

64 126 RODRIGUEZ GARCIA RAFAEL, BELGIA / BELGIUM RUCAVADO PATRICIA, COSTA RICA 127 Leikkaus neste leikkaus neste leikkaus 20 x 15 cm syväpaino, chine collé 2013 Cut fluid cut fluid cut intaglio, chine-collé Exlibris 8,1 x 6,5 cm kaiverrus 2013 engraving

65 128 SAITO URARA, JAPANI / JAPAN SALOKANNEL ANTTI, SUOMI / FINLAND 129 Haamu 13,5 x 18 cm serigrafia 2013 Ghost screen print Siemenen poiminta 17 x 20 cm mezzotinto, ImageOn, kaiverrus 2013 Picking the Seed mezzotint, ImageOn, engraving alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original

66 130 SALONEN JANIKA, SUOMI / FINLAND SCANNEL AINE, ISO-BRITANNIA / UK 131 Nousu 18,5 x 15 cm kuivaneula, monotypia 2012 Rise drypoint, monotype Perduran uni 17 x 20 cm kollaasi, vesiväri, pigmenttivedos, kuparisyövytys 2013 Perdura s Dream collage, watercolour, pigment inkjet, copper etching alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original

67 132 SEJBERG TINA, TANSKA / DENMARK SERVERA DAVID OLIVER (SUA RUA), ESPANJA / SPAIN 133 Metsä 2 13 x 20 cm digitaalivedos 2012 Woods 2 digital print Passi BCN 16 x 12 cm kollaasi, akryyli, Posca (vesipohjainen maalitussi) 2012 Passport BCN collage, acrylic, Posca (water-based paint marker)

68 134 SILER HUDOKLIN SABINA, SLOVENIA SNIEDER ANGELA, KANADA / CANADA 135 Kaksi rakkautta 19,5 x 15 cm etsaus, akvatinta 2012 Two loves etching, aquatint Vyyhti I (tule tule tekemättömäksi) 7 x 6 cm etsaus, chine collé lumppupaperille 2013 Écheveau I (become, become undone) Etching, chine-collé on rag paper

69 136 STARK SUSANNAH, ISO-BRITANNIA / UK SUTCLIFFE-FULLER CATHERINE, ISO-BRITANNIA / UK 137 ono suodatin 17 x 17 cm akvatinta, etsaus 2013 ono filter aquatint, etching Muotoutua 10,4 x 12 cm etsaus, linoleikkaus 2013 Shaping up etching, linocut

70 138 SUZUKI KAORI, JAPANI / JAPAN TANIMURA AKITO, JAPANI / JAPAN 139 Viisi terttua vihreitä viinirypäleitä 10 x 12 cm polymeerigravyyri 2013 Five bunches of greengrapes photopolymer Port Districtin asukas VI Koira 12 x 15 cm litografia 2013 An Inhabitant in Port District VI Dog lithography

71 140 TCHOLAKOVA MAYA, BULGARIA THIJSSE TOM, ALANKOMAAT / THE NETHERLANDS 141 Exlibris 9,8 x 9,8 cm reliefipaino 2013 Geometry relief print Franny & Zooey 10 x 10 cm puupiirros 2013 woodcut

72 142 TROBIC VANJA, KROATIA / CROATIA VAIENTI LARA, ITALIA / ITALY 143 Perhepotretti 2 18 x 13,5 cm digitaalivedos 2011 Family prtrait 2 digital print Verbin Haluta äärettömyys 20 x 17 cm monotype, chine collé 2014 The Infinite of the Verb to Want monotype, chine-collé

73 144 VAINIONPÄÄ ANNIINA, SUOMI / FINLAND VAN SANTVOORT FRANS, ALANKOMAAT / THE NETHERLANDS 145 I see 20 x 17 cm puupiirros 2012 woodcut Kokoelma 18 x 9 x 1,5 cm heliogavyyri, laatikko 2012 Collection photogravure, a box

74 146 VANDENBROEK KALE, KANADA / CANADA VELASCO FRANCISCO, ESPANJA / SPAIN 147 Ikuisesti hallusinoiva 12,8 x 10 cm serigrafia 2014 Forever hallucinatic screen print L-212-D ø 7 x 3,8 cm litografia 2013 lithography

75 148 WIKSTRÖM LARS, RUOTSI / SWEDEN WILKINSON CLEO MICHÉLE, AUSTRALIA 149 Alttaritaulu 18 x 12 cm polymeerigravyyri 2013 Altarpiece photopolymer Discarnate II 10 x 10 cm mezzotinto 2011 Discarnate II mezzotint

76 150 VIRTANEN RITVA-LIISA, SUOMI / FINLAND WU BIN, KIINA / CHINA 151 Ihmisen suutelema, kaikkialla maahan heitetty II (jäätelötikku) 20 x 17 cm serigrafia 2013 Kissed by a man, throwed away by everywhere II (ice cream stick) screen print Exlibris 14 x 7 cm etsaus, akvatinta, pehmeäpohja 2012 The best etching, aquatint, soft ground

77 152 YASUYOSHI TOKIDA, JAPANI / JAPAN YOSHINAGA HARUHIKO, JAPANI / JAPAN 153 a.t 20 x 16,5 cm sapluuna (puupiirros, paperileikkaus) 2013 stencil (woodcut, cut out paper) Asutus 17 x 20 cm serigrafia 2009 Settlement screen print

78 154 ZACCARELLI CAMILA, CHILE ZHUANG MAN, JAPANI / JAPAN 155 Exlibris 20 x 17 cm kaiverrus, puupiirros 2013 Exlibris engraving, woodcut Exlibris 14 x 10,5 cm mezzotinto 2013 Swan mezzotint

79 156 ZILYTE UGNÈ, LIETTUA / LITHUANIA ZUEV VLADIMIR, VENÄJÄ / RUSSIA 157 Exlibris 9 x 14 cm etsaus, kuivaneula 2012 etching, drypoint Exlibris 17 x 10 cm pehmeäpohja, kaiverrus, akvatinta, digitaalivedos, akvarelli 2013 Mozart Magic Flute soft ground, engraving, aquatint, digital print, watercolor

80 158 MINIPRINT 2014 TAITEILIJAT MAITTAIN MINIPRINT 2014 ARTISTS BY COUNTRIES 159 ARMENIA (1) Grigoryan, Hayk 65 AUSTRALIA (1) Wilkinson, Cleo Michéle 149 BELGIA / BELGIUM (3) Myle, Monik 107 Rodriguez, Garcia Rafael 126 Kazahaya Koyuki 22 BULGARIA (1) Tcholakova, Maya 140 KANADA / CANADA (6) Chapman, Deborah 46 Groenweg, Laine 66 Huston, Heather 76 Milionis, Cynthia 102 Snieder, Angela 135 Vandenbroek, Kale 146 CHILE (1) Zaccarelli, Camila 155 KIINA / CHINA (3) Gao, Quan 62 Li, Yanyun 98 Wu, Bin 150 KOLUMBIA / COLOMBIA (1) Moncayo, Viviana 103 COSTA RICA (1) Rucavado, Patricia 127 KROATIA / CROATIA (2) Dragisevic, Edvin Trobic, Vanja 142 TŠEKKI / CZECH REPUBLIC (1) Bouma, Jiri 39 TANSKA / DENMARK (2) Bennike, Lene 37 Sejberg, Tina 132 VIRO / ESTONIA (2) Harkes, Hannah 69 Kalde, Kalli 80 SUOMI / FINLAND (32) Arminen, Anna 32 Aspola, Mari 33 Autio, Susanna 34 Eriksson, Kaisa 57 Forsmann, Riitta 59 Hallivuo, Tuomas 67 Havo, Ihana 70 Isoniemi, Eliisa 77 Johansson, Vappu 78 Kallio, Petra 81 Kauppinen, Ida 83 Kettunen, Ella 84 Koivisto, Outi 89 Kokkonen, Taina 90 Korsulainen, Laura 91 Koskela, Matti 93 Leppäaho, Annika 97 Melander, Bo 101 Mustonen, Helvi 106 Mörö, Reijo 109 Nytorp, Janne 113 Ollikainen, Paula 114 Peltonen, Tuukka 118 Peura, Emma 119 Pii, Eija 120 Pohjonen, Laura 121 Purto, Marja 122 Ratalahti, Antti 123 Salokannel, Antti 129 Salonen, Janika 130 Vainionpää, Anniina 144 Virtanen, Ritva-Liisa 151 RANSKA / FRANCE (2) Baud, Sandra 36 Arai, Domitelle 30 SAKSA / GERMANY (3) Rodrigalvares, Aida Andres 125 Lehnert, Fabian 96 Park, Mijee Michelle 117 KREIKKA / GREECE (1) Adamis, Michael 28 ITALIA / ITALY (1) Vaienti, Lara 143 JAPANI / JAPAN (14) Arichi, Yoshito 31 Fuzuki, Etsuko 61 Hikosaka, Noboru 73 Kodama, Taichi 87 Koshihara, Nobuko 92 Murakami, Keiko 104 Nakano, Yuichiro 111 Oso, Miwako 116 Saito, Urara 128 Suzuki, Kaori 138 Tanimura, Akito 139 Yasuyoshi, Tokida 153 Yoshinaga, Haruhiko 154 Zhuang, Man 156 LIETTUA / LITHUANIA (1) Zilyte, Ugnè 157 MEKSIKO / MEXICO (2) Brenda, Castillo Conteras 41 Castillo, Joel 45 PUOLA / POLAND (8) Bukowski, Przenyslaw 42 Butowski, Lukasz 43 Cywicki, Lukasz 50 Czech, Adam 51 Dmitruk, Aleksander 55 Frackiewicz, Pawel 60 Gmur, Jolanta 64 Kocurek, Kamil 86 VENÄJÄ / RUSSIA (2) Zuev, Vladimir 158 Anopova, Valentina 29 SLOVAKIA (1) Gazovicova, Nina 63 SLOVENIA (2) Siler Hudoklin, Sabina 134 Bozic, Nica 40 ETELÄ-KOREA / SOUTH KOREA (1) Chung, HeeKyung 47 ESPANJA / SPAIN (7) Casado del Rio, Silvia 44 Delgado, Patricia 53 Herrera, Inma 72 Mahan, Beatrice 100 Murakami, Mika 104 Servera David, Oliver 133 Velasco, Francisco 147 RUOTSI / SWEDEN (9) Heed, Maria 71 Wikström, Lars 148 Thun, Kristina Källström, Ann-Kristina 95 Möller, Lena 108 Nagy, Klara 110 Bergman, Kerstin 38 Fihn, Carina 58 Johansson, Hans 78 SVEITSI / SWITZERLAND (1) Kloeti, Stefan 85 TAIWAN / TAIWAN (R.O.C) (1) Kim, Hyun-Jin ALANKOMAAT / THE NETHERLANDS (7) Thijsse, Tom 141 Farenhorst, Bea Droog, Frit 56 Ravenhorst, Jurjen 124 Koenders, Caroline 88 Van Santvoort, Frans 145 OptenBerg, Jose 115 UK (8) Clancy, Majella 48 Clancy, Pauline 49 Desmet, Anne 54 Hamilton, Bethan 68 Nevill, Linda 112 Scannel, Aine 131 Stark, Susannah 136 Sutcliffe-Fuller, Catherine 137 UKRAINA / UKRAINE (1) Kalynovych, Konstantin 82 USA (9) Romero, Maria Hood, Mary 74 DeCaen, Andrew 52 Bateman, Edward 35 Kunc, Karen 94 Holmquist, Anthony Hricko, Richard 75 Liu, Qing 99 Milionis, Cynthia 102

81 160 TAIDEGRAFIIKAN MENETELMIÄ PRINTMAKING TECHNIQUES 161 väriä läpäisemätön pinta / impervious surface paperi / paper painoväri / ink Kaaviopaino 1 jossa väri läpäisee peittymättömät kohdat. Stencil printing 1 in which the ink passes through areas that are not blocked. Serigrafia (silkkipaino) / Screen printing (silk screen) 1 Serigrafiassa väri vedetään paperille kehykseen pingotetun kankaan läpi. Värin läpäisyä paperille säädellään yleensä valotusemulsion tai erilaisten muotoon leikattujen filmien avulla. Silkkipaino nimitys viittaa seulakankaana aiemmin käytettyyn kankaaseen - silkkiin. Nykyään seulakankaat ovat useimmiten valmistettu polyesteristä. In screen printing the color is aplied on paper trough mesh stretched over frame. With emulsions it is possible to exposure photos to the mesh or stencils are used for more simple forms. The term silk-screen refers to the material of the mesh used before - silk. Nowadays the material used is in most cases polyester. Viivasyövytys / etching 3 Viivasyövytys on taidegrafiikan syväpainomenetelmä, jossa haluttu kuva syövytetään hapon avulla painolaattaan. Kupari-, sinkki- tai teräslaatta päällystetään haponkestävällä pohjustusaineella. Haluttu kuva piirretään raaputtamalla sitä niistä kohdista, joihin viivojen halutaan syntyvän. Tämän jälkeen laatta upotetaan happoon. Happo pääsee syövyttämään raaputettujen urien kohdilta. Laatta vedostetaan painoprässillä. Etching is a printmaking method where the plate is covered with acid resistant liquid. The picture is then scrathed to plate thus allowing the acid to corrode the lines. Aplied and cleaned printmaking ink stays in the furrows made by acid. The plate is printed with intaglio press. paperi / paper Kohopaino 2 Puupiirros / woodcut 2 Akvatinta / aquatint 3 painoväri / ink laatta / plate paperi / paper painoväri / ink laatta / plate paperi / paper painoväri / ink laatta / plate jossa väri tarttuu kohollaan oleviin osiin. Relief printing 2 in which raised areas hold the ink. Syväpaino 3 jossa väri tarttuu painaumiin. Intaglio printing 3 in which incised areas hold the ink. Laakapaino 4 jossa väriä antavat ja antamattomat kohdat ovat samassa tasossa. Planographic printing 4 in which areas that hold the ink are at the same level with the clear areas. Puupiirros on kohopainomenetelmä, jossa haluttu kuva kaiverretaan puulaatalle. Painoväri telataan koholle jääneisiin kohtiin jättäen kaiverretut kohdat valkoisiksi. Laatta vedostetaan joko käsin tai painoprässillä. Woodcut is a relief printmaking technique where the picture is carved to a block of wood. Non-carved areas holds the aplied color while the carved are left white or empty. The plate is printed with press or by hand. Linoleikkaus / linocut 2 Linoleikkauksessa käytetään puulevyn sijasta linoleumia. Pintarakenteetonta laattaa työstetään ja vedostetaan puupiirroslaatan tavoin. Instead of wood linocut uses linoleum. Engraving and printing methods are similiar with woodcut. Kaiverrus (puu-, alumiini-, kupari-) / Engraving (wood, aluminium, copper) 2, 3 Kaiverruksessa haluttu kuva kaiverretaan yleensä kovaan ja tasaiseen laattaan. Lopputuloksena voi olla joko itsenäinen objekti tai laattaa voidaan käyttää vedostamisessa. In engraving the picture is engraved usually to hard and flat plate. The end product is the plate itself or prints made with the plate. Akvatintassa painolaatan pinta peitetään hienojakeisella hartsipölyllä tai muulla haponkestävällä suojasumutteella. Sen jälkeen laatan haluttuja osia peitetään vaiheittain suojalakalla, ja syövytetään niin, että ne kohdat joihin halutaan tummimmat sävyt, ovat pisimpään syöpymässä hapossa. Laatta vedostetaan kuten viivasyövytys tekniikassa. In aquatint technique the plate is covered with rosin powder or with other acid resistant spray. Lightest areas are covered with acid resistant stopper before putting the plate in acid. The darkest areas are the one with most time in acid. The plate is printed as in etching technique. Mezzotinto / mezzotint 3 Mezzotinnossa painolaatan pinta rouhitaan rakeiseksi kaarevalla rouhimella. Haluttu kuva syntyy tasoittamalla laatan karheutta siihen valmistetuilla työkaluilla. Mitä enemmän pintaa silotetaan, sitä vaaleampi sävy saadaan aikaan. Mezzotintolle on tyypillistä pehmeät sävypinnat ja -siirtymät. Mezzotint plate is roughed evenly by metal toll. The image is created by burnish areas with metal tools. Smoothened areas holds no color at all. Mezzotint is known for its tone qualities.

82 Kuivaneula / drypoint 3 Kuivaneulamenetelmässä kuva piirretään suoraan metallilaatalle terävällä timantti- tai metallipiikillä raapien. Levitetty painoväri tarttuu piirrettyihin uriin ja niiden valleihin. Vedostamisessa käytetään syväpainoprässiä. In drypoint technique the image is incised directly on the plate with a sharp diamond or metal point needle. The depressions and burrs holds the applied ink. Printing is done on an intaglio press. 1, 2, 3, 4 Chine collé / Chine-Collé Chine collé-metelmässä vedos kiinnitetään vedostettaessa toiselle, yleensä kestävämmälle, väriltään poikkeavalle paperille. Tämä mahdollistaa vedostamisen huomattavasti herkemmille, läpikuultaville papereille. Chine-Collé technique allows printing to more sensitive and opaque papers. The print is bonded to heavier support paper which usually differs in color. 4 (1, 2, 3) Monotypia / monotype Monotypia on painomenetelmä, jossa painoväri levitetään laatalle maalaamalla, telaamalla tai muilla halutuilla tavoilla. Laatta vedostetaan paperille käsin hiertämällä tai painoprässin avulla. Menetelmä tuottaa yhden uniikin vedoksen. Monotype is a technique in which the picture is painted or otherwise applied directly on the plate. Monotype can be printed both by printpress or by hand. Technique provides one unique print. Litografia / lithography 4 Litografiassa laattana käytetään tasaiseksi hiottua kiveä ja menetelmä perustuu veden ja rasvan hylkimiselle. Rasvaisella liidulla tai tussilla piirretty kuva mahdollistaa painovärin tarttumisen kostutetulle kivelle. Vedostamisessa käytetään litografiaprässiä. In lithography the image is drawn with oil, fat or wax onto a smooth stone plate. Instead of the moistened areas on the plate the color sticks to greasy areas made. Printing is done on a lithography press. Offset litografia / off-set lithography 4 Offset litografiassa laattana käytetään kalkkikiven sijasta offset-peltiä. Haluttu kuva maalataan tai tulostetaan kalvolle, joka valotetaan valoherkälle laatalle. Vedostettaessa painoväri siirtyy valotuksen mukaisesti vedostuspaperille. Instead of limestone the off-set lithography uses light sensitive off-set plate. The picture is painted or printed to transparent film which is exposed to the plate. Printing method is similiar with stonelithography. Valotustekniikoita / photo-mechanical methods 3 Taidegrafiikan menetelmiin kuuluu myös muita valotustekniikoita. Näissä tekniikoissa hyödynnetään valoherkkää kalvoa tai emulsiota sekä UV-valoa. Yleisimpiä valotustekniikoita ovat: Fotoetsaus: laatalle levitetään UV-valolle herkkä emulsio ja laatta valotetaan negatiivin kanssa. UV-valolle altistuneet kohdat liukenevat lipeään. Menetelmällä saadaan täysin mustavalkoisia vedoksia. Filmioriginaalia voidaan rasteroida, ja/tai laattaa jatkokäsitellä akvatintamenetelmällä harmaasävyjen saavuttamiseksi. Heliogravyyri: tekniikassa käytetään pigmenttipaperia, jonka pinnalla oleva gelatiinikerros herkistetään UV-valolle kemiallisesti ja valotetaan positiivifilmin kanssa. UV-valolle altistuneet kohdat kovettuvat. Valotettu gelatiinikalvo siirretään akvatintamenetelmällä pohjustetulle laatalle ja kehitetään lämpimällä vedellä, jolloin UV-valolta suojassa olleet kohdat liukenevat. Laatta syövytetään. ImageOn: valoherkkä kalvo kiinnitetään laatalle ja valotetaan UV-valolla filmin ollessa tiiviisti laatan päällä. UV-valolle altistuneet kohdat kovettuvat ja valolta säästyneet liukenevat kidesoodaliuokseen. Laattaan muodostuu syventeitä, joihin painoväri vedostettaessa kerääntyy. Harmaasävyt syntyvät valottamalla laattaan erikseen pienistä pisteistä koostuva ns. rasterifilmi. ImageOn kalvo on fotopolymeerin yksi sovellutus. Polymeerigravyyri (fotopolymeeri): painolaattana käytetään valmista teollisuuden tarpeisiin kehitettyä valoherkällä aineella päälystettyä polymeerilaattaa. Laatta valotetaan kuten ImageOn-tekniikassa. Harmaasävyjen aikaansaamiseksi laatta valotetaan vielä rasterikalvon läpi. Rasterikalvon pienet pisteet toimivat akvatintan tapaan. Valottumattomat kohdat liukenevat veteen ja tuloksena on syväpainolaatta. Filminä voidaan käyttää positiivifilmiä tai kalvolle tehtyä piirrosta/maalausta. Printmaking techniques include many different photomechanical methods. These techniques utilizes a lightsensitive film or an adhesive and UV light. The most common of these are: Photo etching: UV light-sensitive emulsion is applied onto a plate, which is then exposed to UV light with the negative. Those parts exposed to UV light will dissolve to caustic soda. This method gives a complitely black and white prints. The original film can be resterized, and/or the plate processed further with aquatint to achive shades of gray. Photogravure: in this technique a carbon sheet that has a gelatine layer is chemically made UV light sensitive and then exposed to the light with a positive film. The areas exposed to the light are solified. Exposed gelatin is then tranferred onto a plate that has an aquatint treatment. The plate is developed in warm water and the areas covered from the UV light will dissolve. The plate is etched (corroded). ImageOn: the UV light-sensitive sheet is attached onto a plate and exposed to UV light, the film original being tightly on the plate. The areas impervious to UV light will set and others dissolve to crystallized sodium solution. Depressions are formed onto the surface of the plate in whereto which the ink builds up when dumping. The gray shading is created by exposing the plate individually so-called composed of small dots. rasterifilmi. ImageOn film is one embodiment of the industrial photopolymer process. Polymer gravyre: The plate is exposed as in ImageOn technique. To achive the whole gray scale, the plate must be exposed also with raster film. The small dots of the raster will work similar as rosin powder in the aquatint method. Unexposed areas of the plate surface are dissolved in water and the end result is a intaglio plate. Positive film or drawing/painting on a transparent sheet can be used for the exposure of the plate.

How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015

How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015 1 How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015 2 Irina Havaste-Ukkola, Becoming Real, 2013, oil and oil pastel on cork board, 20 cm x 30 cm, photo by Topi Matikainen. Contemporary Art and Art

Lisätiedot

How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015

How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015 1 How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015 2 3 Irina Havaste, Becoming Real, 2013, oil and oil pastel on cork board, 20 cm x 30 cm, photo by Topi Matikainen. Pieski Outi, Crossing Paths,

Lisätiedot

KOLI Ympäristötaidefestivaali. Environmental Art Festival

KOLI Ympäristötaidefestivaali. Environmental Art Festival KOLI Ympäristötaidefestivaali Environmental Art Festival 2013 KOLI YMPÄRISTÖTAIDEFESTIVAALI 2013 KOLI ENVIRONMENTAL ART FESTIVAL 2013 SAATTEEKSI Pidät käsissäsi ensimmäistä KOLI Ympäristötaidefestivaalin

Lisätiedot

Hallaa on kuvataiteilijoiden kulttuuriteko Lapissa Hallaa VI is a cultural initiative of visual artists in Lapland

Hallaa on kuvataiteilijoiden kulttuuriteko Lapissa Hallaa VI is a cultural initiative of visual artists in Lapland 2 3 4 Hallaa on kuvataiteilijoiden kulttuuriteko Lapissa Hallaa VI is a cultural initiative of visual artists in Lapland UTSJOKI 57 6 Hallaa Kulttuurimatkailu 2014 -hankkeessa kehitettiin yhteistyötä visuaalisen

Lisätiedot

N 1. Äänitaiteesta4. Liikeaikakone7 Class8 estetiikka ja etiikka10 Piirustuksen ja havainnon Super-8,

N 1. Äänitaiteesta4. Liikeaikakone7 Class8 estetiikka ja etiikka10 Piirustuksen ja havainnon Super-8, Kuvalehti nro 1 2012 Äänitaiteesta4 Liikeaikakone7 Master Ekologia, Class8 estetiikka ja etiikka10 Piirustuksen ja havainnon Super-8, opetuksesta11 4k, Electric Jolts and Jumper Sculptural Cables12 Opera18

Lisätiedot

lehti kuparista arkkitehtuurissa I 29/2010

lehti kuparista arkkitehtuurissa I 29/2010 lehti kuparista arkkitehtuurissa I 29/2010 s.8 Läpikuultavaa seinäkirjoitusta Latviassa s.10 Kuparitrio Prahassa s.22 Cipea Villa Nanjing s.26 leijuva pronssiportaikko s.36 Dipoli 40-vuoden jälkeen Tervehdys

Lisätiedot

Punainen Red Rosso 2010 öljy kankaalle oil on canvas olio su tela 40 x 30 cm

Punainen Red Rosso 2010 öljy kankaalle oil on canvas olio su tela 40 x 30 cm LAURI LAINE Punainen Red Rosso 2010 öljy kankaalle oil on canvas olio su tela 40 x 30 cm LAURI LAINE MAALAUKSIA VALOSTA JA TILASTA PAINTINGS OF LIGHT AND SPACE PITTURE DI LUCE E SPAZIO TOIMITTAJA EDITOR

Lisätiedot

KUPARIFOORUMI AIKAKAUSLEHTI KUPARIN KÄYTÖSTÄ AKENNUSTEOLLISUUDESSA 23/2007

KUPARIFOORUMI AIKAKAUSLEHTI KUPARIN KÄYTÖSTÄ AKENNUSTEOLLISUUDESSA 23/2007 KUPARIFOORUMI AIKAKAUSLEHTI KUPARIN KÄYTÖSTÄ AKENNUSTEOLLISUUDESSA 23/2007 Asukkaat veden äärellä Hinna Brygge Stavangerissa Uusi pääkonttori Brochem Metal:ille lähelle Poznania Tänään satamarakennus Trondheimissa

Lisätiedot

uusi nykyisyys new present

uusi nykyisyys new present 14.6.-31.8.2015 XX MÄNTÄN KUVATAIDEVIIKOT MÄNTTÄ ART FESTIVAL uusi nykyisyys new present KURAATTORIT CURATORS: KALLE HAMM & DZAMIL KAMANGER 14.6.-31.8.2015 XX MÄNTÄN KUVATAIDEVIIKOT MÄNTTÄ ART FESTIVAL

Lisätiedot

TURUN PIIRUSTUSKOULU NYT! THE TURKU SCHOOL OF FINE ARTS, NOW!

TURUN PIIRUSTUSKOULU NYT! THE TURKU SCHOOL OF FINE ARTS, NOW! TURUN PIIRUSTUSKOULU NYT! THE TURKU SCHOOL OF FINE ARTS, NOW! 2014 Arts Academy at Turku University of Applied Sciences Degree Programme in Fine Arts Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia Kuvataiteen

Lisätiedot

Hannele Rantala BLUE SCARF

Hannele Rantala BLUE SCARF Hannele Rantala BLUE SCARF Helsinki Sininen huivi Contents / Sisältö 8 115 119 123 125 Blue Scarf / Sininen huivi Nobody knows herself Kukaan ei tunne itseään Biography / Elämäkerta Thanks / Kiitokset

Lisätiedot

Copyright Tampere. The City Portrayed in the Art of Jari Arffman and Timo Vuorikoski. Jari Arffmanin ja Timo Vuorikosken Tampere-aiheista taidetta

Copyright Tampere. The City Portrayed in the Art of Jari Arffman and Timo Vuorikoski. Jari Arffmanin ja Timo Vuorikosken Tampere-aiheista taidetta Copyright Tampere The City Portrayed in the Art of Jari Arffman and Timo Vuorikoski Jari Arffmanin ja Timo Vuorikosken Tampere-aiheista taidetta Copyright Tampere The City Portrayed in the Art of Jari

Lisätiedot

Meri Valvoo & Pallomeri

Meri Valvoo & Pallomeri Beverley Carpenter & Susana Nevado Meri Valvoo & Pallomeri Ethico-Aesthetic Interventions in Public Space Turun kaupunginkirjasto EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE

Lisätiedot

TÄYDENKUUN TANSSIT 24.- 28.7.2007 FULL MOON DANCE FESTIVAL JULY 24.-28.2007

TÄYDENKUUN TANSSIT 24.- 28.7.2007 FULL MOON DANCE FESTIVAL JULY 24.-28.2007 TAITEELLISEN JOHTAJAN TERVEHDYS ARTISTIC DIRECTOR S GREETING TÄYDENKUUN TANSSIT.-..00 FULL MOON DANCE FESTIVAL JULY.-.00 Tein tilausteoksen nuorena aloittelevana koreografina Täydenkuun Tanssit -festivaalille.

Lisätiedot

Puheenvuoroja talven kulttuurista, talvitaiteesta ja lumirakentamisesta Statements on Winter Culture, Winter Art, and Snow Construction

Puheenvuoroja talven kulttuurista, talvitaiteesta ja lumirakentamisesta Statements on Winter Culture, Winter Art, and Snow Construction Talven taidetta Winter Art Puheenvuoroja talven kulttuurista, talvitaiteesta ja lumirakentamisesta Statements on Winter Culture, Winter Art, and Snow Construction Talven taidetta Winter Art Puheenvuoroja

Lisätiedot

TURUN PIIRUSTUSKOULU NYT! THE TURKU SCHOOL OF FINE ARTS, NOW!

TURUN PIIRUSTUSKOULU NYT! THE TURKU SCHOOL OF FINE ARTS, NOW! Henkilökunta / Staff 2013 2014 2014 OPINNÄYTETYÖNÄYTTELYT / BA EXHIBITIONS Jere Aalto, Minä-Minä-Maa Stefanel Oey, Kertalippu Valokuvakeskus Peri 11.4. 11.5.2014 Ullakkogalleria 25.4. 25.5.2014 Taina Erävaara

Lisätiedot

Full production capacity in China

Full production capacity in China Tekniseri Group's customer magazine 01/2012 Tekniseri Groupin asiakaslehti PS-Printille uusi laajan skaalan painolinja S. 4 Berner: perinteikkäitä tuotteita uudella ilmeellä S. 5 Full production capacity

Lisätiedot

KUPARI FOORUMI. KAUNIS koko VUOSISADAN TAI PIdEMPÄÄNKIN KUPARI INSPIROI KUPARI OSUI KULTASUONEEN VUODEN 2009 KUPARIPALKINNON VOITTAJA ISLAND COPPER

KUPARI FOORUMI. KAUNIS koko VUOSISADAN TAI PIdEMPÄÄNKIN KUPARI INSPIROI KUPARI OSUI KULTASUONEEN VUODEN 2009 KUPARIPALKINNON VOITTAJA ISLAND COPPER KUPARI FOORUMI lehti kuparista arkkitehtuurissa 28/2010 KAUNIS koko VUOSISADAN TAI PIdEMPÄÄNKIN KUPARI INSPIROI KUPARI OSUI KULTASUONEEN VUODEN 2009 KUPARIPALKINNON VOITTAJA ISLAND COPPER ONKO KUPARIARKKITEHTUURI

Lisätiedot

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Sisältö Kesän jäsentiedote 1/2007 3 Martina Paatela-Nieminen Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Talvitaidetta Jäämeren rannalla 8 Hanna Lehtonen, Suvituuli Tölli,

Lisätiedot

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students 2 Sisällysluettelo Kansainvälisyydestä...................................... 3 Opiskelijavaihto.........................................

Lisätiedot

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students Helsinki Metropolia University of Applied Sciences Box 4000 (Bulevardi 31) FI-00079 Metropolia, Finland (FI-00180 Helsinki, Finland) Tel. +358 9 7424 5000 Fax. +358 9 7424 5002 www.metropolia.fi/en www.facebook.com/metropoliaamk

Lisätiedot

KUPARIFOORUMI. Asuintaloja Kööpenhaminan Frederikskajssa. Uutta kuparia Roskilden katedraalissa. Accordia Englantilainen asuntoprojekti

KUPARIFOORUMI. Asuintaloja Kööpenhaminan Frederikskajssa. Uutta kuparia Roskilden katedraalissa. Accordia Englantilainen asuntoprojekti KUPARIFOORUMI AIKAKAUSLEHTI KUPARIN KÄYTÖSTÄ RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 26/2009 Asuintaloja Kööpenhaminan Frederikskajssa Uutta kuparia Roskilden katedraalissa Accordia Englantilainen asuntoprojekti Suuri

Lisätiedot

TOMMI TOIJA. esseet/essays Susanna Luojus Otso Kantokorpi

TOMMI TOIJA. esseet/essays Susanna Luojus Otso Kantokorpi 1 2 TOMMI TOIJA esseet/essays Susanna Luojus Otso Kantokorpi 3 PREFACE Tommi Toija s sculptures communicate, they almost speak. Their message isn t simple but diverse. They are as tragic as humans, sometimes

Lisätiedot

KUPARIFOORUMI AIKAKAUSLEHTI KUPARIN KÄYTÖSTÄ AKENNUSTEOLLISUUDESSA 22/2007 COPPER FORUM 22/07

KUPARIFOORUMI AIKAKAUSLEHTI KUPARIN KÄYTÖSTÄ AKENNUSTEOLLISUUDESSA 22/2007 COPPER FORUM 22/07 KUPARIFOORUMI AIKAKAUSLEHTI KUPARIN KÄYTÖSTÄ AKENNUSTEOLLISUUDESSA 22/2007 Moskovan Tsaritsinon palatsin restaurointi Uusi kylpylä houkuttaa turisteja De Young Museum, San Franciscon maamerkki Skiven kaukolämpölaitos

Lisätiedot

FROM LANDSCAPE TO LABORATORY MAISEMASTA LABORATORIOON

FROM LANDSCAPE TO LABORATORY MAISEMASTA LABORATORIOON Every second year the Finnish Society of Bioart invites a significant group of artists and scientists to the Kilpisjärvi Biological Station in Lapland/Finland to work for one week on topics related to

Lisätiedot

FROM LANDSCAPE TO LABORATORY MAISEMASTA LABORATORIOON

FROM LANDSCAPE TO LABORATORY MAISEMASTA LABORATORIOON Every second year the Finnish Society of Bioart invites a significant group of artists and scientists to the Kilpisjärvi Biological Station in Lapland/Finland to work for one week on topics related to

Lisätiedot

From Local to Global: Thoughts on Responsibility

From Local to Global: Thoughts on Responsibility Maailmanvaihto ry:n jäsenlehti numero 2/2013 Volunteers Voices From Local to Global: Thoughts on Responsibility Globaalia vastuullisuutta rakentamassa Uudessa-Seelannissa Teema: Globaalivastuu Theme: Global

Lisätiedot

KUPARIFOORUMI AIKAKAUSLEHTI KUPARIN KÄYTÖSTÄ RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 24/2008

KUPARIFOORUMI AIKAKAUSLEHTI KUPARIN KÄYTÖSTÄ RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 24/2008 KUPARIFOORUMI AIKAKAUSLEHTI KUPARIN KÄYTÖSTÄ RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 24/2008 GN Store Nordin uusi pääkonttori Kööpenhaminassa Copper Awardin voittaja: Münchenin juutalaiskeskus Aggtec Unkarin kansallispuiston

Lisätiedot

Tervetuloa LOIKKAAN! Welcome to LOIKKA! Hanna Pajala-Assefa. Helsingissä 8.2.2011 Helsinki, February 8th 2011 Taiteellinen johtaja Artistic Director

Tervetuloa LOIKKAAN! Welcome to LOIKKA! Hanna Pajala-Assefa. Helsingissä 8.2.2011 Helsinki, February 8th 2011 Taiteellinen johtaja Artistic Director Tervetuloa LOIKKAAN! Neljäs LOIKKA-tanssielokuvafestivaali starttaa taas kevään korvalla ja laajentuu monella tapaa: kestoltaan, tapahtumapaikoiltaan, ohjelmistoltaan sekä elokuvalliselta tarjonnaltaan.

Lisätiedot