Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "17.3.2011 Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus"

Transkriptio

1 1

2 2

3 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU HÄMEENLINNA 3

4 TEORIA SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Aika Monimutkaisuus Tieto ja tahto Strategia Ennakoinnin määritelmä Prosessi MENETELMÄT Tilastoanalyysit ja trendiextrapolaatio Ekonometriset mallit, simulaatiot Haastattelututkimukset, delfoi Heikot signaalit, trendit ja megatrendit Skenaariot Strateginen ennakointi TULEVAISUUS Miltä tulevaisuus näyttää? Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 4

5 Mitä on ennakointi? Ennakointi = FORESIGHT Forecast = ennustaa, ennuste (esim. sääennuste) Foresight = kaukokatseisuus, harkitsevaisuus Anticipation = ennakointi Ennakoinnin käsite on hieman epämääräinen. Joissakin yhteyksissä ennakointia on pyritty erottamaan tulevaisuuden tutkimuksesta toisaalta aikaulottuvuuden ja toisaalta käytännönläheisyyden mukaan. Nämä rajanvedot ovat kuitenkin ongelmallisia, kuten myöhemmin tässä esityksessä huomaamme. MÄÄRITTELEMME ENNAKOINNIN HIEMAN MYÖHEMMIN TÄSSÄ ESITYKSESSÄ 5

6 Strateginen suunnittelu ja johtaminen Kiinalainen sotapäällikkö Sun Tzu SODANKÄYNNIN TAITO (kirjoitettu ekr.) Preussin armeijan kenraalimajuri Carl von Clausewitz SODANKÄYNNISTÄ (kirjoitettu n ) Nykyinen laajemmin käytetty strategian käsite on peräisin USA:sta ja 1960-lukujen taitteesta, jolloin se levisi sotilaallis-valtiollisista yhteyksistään yritysmaailman puolelle. Julkiseen hallintoon strategia tunkeutui laajemmin vasta 1980-luvulla Suomen julkisessa hallinnossa strategista ajattelua on sovellettu vasta 1990-luvulla 6

7 Tulevaisuuden tutkimus Ossip K. Flechtheim (Saksa) 1943: Futurologia USA (armeija, yritykset, teknologia) 50- ja 60-luku Ranska (yhteiskunta) 60-luku Suomi: - Tulevaisuuden tutkimuksen seura Tulevaisuuden tutkimuskeskus (Turun KKK) Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 1993 Tulevaisuuden tutkimuksen määritelmä (Sirkka Heinonen): Tulevaisuuden tutkimus on systemaattista, kokonaisvaltaista, monitieteistä ja kriittistä pitkän tähtäyksen analyysia tulevaisuutta koskevista teemoista ja tulevaisuuden kehitysvaihtoehdoista Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 7

8 Ennakointi Alun perin teknologia ja tiede-ennakointia teknologian ennakoinnin tehtävänä on tarkastella systemaattisesti ja pitkäjänteisesti tieteen, teknologian ja yhteiskunnan tulevaisuutta sekä pyrkiä tunnistamaan strategisia tutkimusalueita ja geneerisiä teknologioita, joista koituu suurin taloudellinen hyöty. (Irvine & Martin 1984: Foresight in Science: Picking the Winners) Ennakoinnin mielenkiinto kohdistui alun perin ja luvuilla teolliseen kilpailukykyyn ja avainteknologioihin sekä sittemmin innovaatiotoimintaan, työvoimaan, koulutuksen ja osaamiseen. Ennakointia voisikin pitää tulevaisuuden tutkimuksen pragmaattisena lajina, jossa mielenkiinto kohdistuu talouden, elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kehittämisen käytäntöihin. Ilmeisesti em. käytännönläheisyydestä johtuen näyttää suomalaisessa hallinnossa jossakin määrin yleistyneen myös käsitys, että ennakointi kohdistuu vain lähellä olevaan lyhyen aikavälin tulevaisuuteen Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 8

9 Ennakointi tuli Suomeen 90-luvun lopulla EU-hallinnon kautta. Erityisesti TE-keskukset toimivat ennakoinnissa. Maakuntien liittoihin ennakointi tuli virallisesti 2010 lakisääteiseksi tehtäväksi KEHITETTÄVÄÄ... Ennakointi Määrittely edelleen kesken: yksi puhuu yhdestä, toinen toisesta (aikajanan pilkkominen lyhyeen aikaväliin ongelmallinen, tematiikan rajaaminen liian suppeaan käytännön kohteeseen ongelmallista) Valtakunnallinen ohjaus, koordinointi ja kulttuuri puuttuu Hajallaan maantieteellisesti, organisatorisesti ja temaattisesti: Toimijoita paljon: OKM/OPH, TEM, TEKES, SITRA, Eduskunta, EK, Oppilaitokset, ELY:t, maakuntien liitot,.. 9

10 Tulevaisuudentutkimuksen määrittelyä, perusteesit Tulevaisuudentutkimus on systemaattista, kokonaisvaltaista, monitieteistä ja kriittistä pitkän tähtäyksen analyysia tulevaisuutta koskevista teemoista ja tulevaisuuden kehitysvaihtoehdoista (prof. Sirkka Heinonen) 1. Tulevaisuutta ei voi ennustaa 2. Tulevaisuus ei ole ennalta määrätty 3. Tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa (Roy Amara 1981) 10

11 Mitä tulevaisuuden ennakointi on? Tulevaisuuden kehitysvaihtoehtojen luotaamista -mahdolliset -todennäköiset -toivottavat Tulevaisuuteen valmistautumista Tulevaisuuteen vaikuttamista Tietoa tulevista mahdollisista kehityssuunnista Tietoa useammista vaihtoehdoista Tietoa yllätystekijöistä ja epäjatkuvuuksista 11

12 Miten suhtautua tulevaisuuteen? Tulevaisuus ei ole määrätty (kuten aikaisemmin uskottiin). Tulevaisuus voi kulkea polkuja, joita ei koskaan aikaisemmin ole kuljettu. Näin se voi olla palautumatonta, ei-syklistä, ei-kehämäistä, evolutionaarista muutosta. Tulevaisuus ei kuitenkaan ole täysin riippumaton nykyhetkestä tai historiasta. Invarianssit eli pysyvyydet rakentavat myös tulevaisuutta. Tulevaisuuteen johtaa trendejä historiasta, polkuriippuvuuksia ja kehämäisiä tai aaltomaisia syklejä. Molemmat ovat tulevaisuudessa; sekä ennakoimattomat uutta luovat muutokset että pysyvyydet. LÄHDE (soveltaen) Kamppinen Matti ja Malaska Pentti (2002): Mahdolliset maailmat ja niistä tietäminen, TEOKSESSA: Kamppinen Matti, Kuusi Osmo, Söderlund Sari (Toim.)(2002): Tulevaisuudentutkimus Perusteet ja sovelluksia. 12

13 Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus

14 Epävarmuus- ja riskitekijät lisääntyvät - havaitsetko mustia joutsenia? = Harvinainen, erittäin epätodennäköinen tapahtuma, joka toteutuessaan aiheuttaa merkittäviä, jopa mullistavia vaikutuksia laajalti yhteiskunnassa (black swan, Nassim Taleb 2007) tulevaisuudentutkimuksessa villit kortit (wild cards) Tulevaisuus ei etene lineaarisesti ja täysin ennustettavasti, vaikka tietoa olisi kuinka paljon musta joutsen ei teoriassa ole havaittavissa ennen kuin se tapahtuu. Opettelemalla ajattelemaan mustien joutsenten olemassa oloa voi muuttaa koko ajattelun tapaa yllättävät mahdollisuudet tapahtumat mahdollisia 14

15 Esimerkkejä mustista joutsenista - Vuoden 2001 terrori-isku World Trade Centerin kaksoistorneihin - Vuoden 2004 tsunami Kaakkois-Aasiassa - Vuosina 2008/2009 dominoilmiönä käynnistynyt Yhdysvaltalaisten asuntoluottojen aiheuttama globaali talouskriisi, taantuma ja lama - Alkuvuoden 2010 maanjäristys Haitilla - Keväällä 2010 Islannin tulivuoren tuhkapilven aiheuttama lentoliikennekaaos Euroopassa - Japani Musta joutsen ei välttämättä ole katastrofaalisen negatiivinen asia mitäpä jos Suomen maaperästä löytyisi mittava kultavaranto? 15

16 Tulevaisuuden tutkimuksen ja ennakoinnin 3 lakia 1. Aikajanan pilkkomattomuus 2. Holistisuus: Kaikki voi vaikuttaa kaikkeen 3. Tulevaisuus on poliittinen 16

17 1 17

18 Mitä on aika? Vain ihmisellä on tietoinen aikaulottuvuus. Eläimet elävät jatkuvaa nykyhetkeä. Ei ole yhtä ainoaa aikakäsitystä: - monet primitiiviset heimot katsovat menneisyyteen - itämainen zen-filosofia elää tässä ja nyt - nykyhetkessä - länsimainen ihmisen katsoo tulevaisuuteen Vain indoeurooppalaisissa kielissä on täysin kehittynyt aikaulottuvuuden käsittely - Suomen kielestä puuttuu futuuri. Futuurina käytetään preesensiä: Otto pelaa jalkapalloa (ensi lauantaina) - Suomi on ns. rakennekieli, joka osaa kuvata staattisia asioita ja rakenneosien suhteita toisiinsa. Suomen sijamuodot kuvaavat asiantiloja tai lyhytaikaisia muutoksia. - Indoeurooppalaiset kielet (esim. ruotsi) ovat ns. dynamiikkakieliä, jotka osaavat kuvat prosesseja, liikettä ja muutoksia ajassa. - Koska kieli on ajattelun väline, suomalaisessa ajattelussa ei luonnostaan ole aikajanaa eteenpäin. EILEN TÄNÄÄN HUOMENNA Menneisyys Nykyisyys Tulevaisuus 18

19 Mitä on aika? Aikaisemmin, ennen 1800-lukua, maailma oli periaatteessa muuttumaton: - nykyisyys on samanlainen kuin menneisyys ja tulevaisuus tulee olemaan nykyisyyden kaltainen aikajanalla ei juurikaan merkitystä - oleellinen käsite oli KESTO Sittemmin 1700-luvun lopulta ja varsinkin 1800-luvun kuluessa vahvistui käsitys siitä, että muutos on jatkuvaa eikä mikään ole pysyvää - oleelliseksi käsitteeksi tuli HETKI - vain nykyhetki tuli keskeiseksi - muutoksen ajattelussa aiheutti valistus; kehityksen, edistyksen ja muutoksen vääjäämättömyys; Ranskan vallankumous; teollistuminen Ajallisen perspektiivin kaventuminen nykyhetkeen synnytti kuitenkin paradoksin, koska entistä tärkeämmäksi tuli ymmärtää muutosta. Tähän taasen tarjosi eväitä aikajana: historiantutkimus kehittyi 1800-luvulla erityisesti saksassa laajentuen uusille elämäaloille aikaisempien antiikin ja raamatuntutkimuksen lisäksi aikajana entistä tärkeämmäksi EILEN TÄNÄÄN HUOMENNA Menneisyys Nykyisyys Tulevaisuus LÄHDE G. J. Whitrow (1988): Ajan historia,

20 Aikakäsityksiä LINEAARINEN AIKA SYKLINEN AIKA HEILURIAIKA Alkaa ja loppuu Tapahtumat seuraavat toisiaan jonossa Ei ala eikä lopu Tapahtumat toistuvat Vastakkaiset voimat Tapahtumat toistuvat Absoluuttinen eli objektiivinen aika Yleinen UCT-aika Fysikkalinen, termodynaaminen aika Suhteellinen eli relatiivinen aika Yksilön kokema ajan kulu Suhteellisuusteorian mukainen aika LÄHDE Kamppinen Matti ja Malaska Pentti (2002): Mahdolliset maailmat ja niistä tietäminen, TEOKSESSA: Kamppinen Matti, Kuusi Osmo, Söderlund Sari (Toim.)(2002): Tulevaisuudentutkimus Perusteet ja sovelluksia. 20

21 Muutosprosessien hahmoja Lineaarinen muutos Eksponentiaalinen muutos Aalto muutos Spiraalimuutos Lineaarinen Lineaarinen Syklinen Lineaaris-syklinen (HEGEL: teesi-antiteesi-synteesi) Hyppäyksellinen muutos Haarautuva muutos Murros muutos Kohina Evolutionaarinen Evolutionaarinen Evolutionaarinen Muutosta ei ole. Heilahtelut ovat satunnaisia häiriöitä muuttumattomassa maailmassa LÄHDE (soveltaen): Kamppinen Matti ja Malaska Pentti (2002): Mahdolliset maailmat ja niistä tietäminen, TEOKSESSA: Kamppinen Matti, Kuusi Osmo, Söderlund Sari (Toim.)(2002): Tulevaisuudentutkimus Perusteet ja sovelluksia. 21

22 Mitä on ennakointi? Historiantutkimus, muisti, tilastot Tilastot, havaittava todellisuus, totuus Tilastoihin perustuvat trendit, ennusteet arvot, tavoitteet, tulevaisuudentutkimus EILEN NYT HUOMENNA Tulevaisuuden ymmärrys syntyy koko aikajanan ymmärtämisestä = EI SAA PILKKOA AIKAJANAA 22

23 Muutoksen määrä Muutoksen määrä Ihminen kokee lähitulevaisuuden muutokset konkreettisina ja osaa arvioida niitä. Pitkän aikavälin muutoksista ei tiedetä. Maailman siis koetaan muuttuvan seuraavien 2 vuoden aikana yhtä paljon kuin seuraavien 10 vuoden aikana. Lähitulevaisuuden muutosnopeus yliarvioidaan. Optimismin kupla Todellisuudessa muutoksen määrä pysyy pikemminkin vakiona (periaatteessa) ja siten kumuloituu. Jos ensi vuon - na tietty asia muuttuu x:n ver - ran, 2 vuoden päästä muutoksen määrä onkin jo 2 kertaa x. Näkemyksen puute Pitkän aikavälin muutosnopeus aliarvioidaan. HISTORIA NYT TULEVAISUUS (ennakointi) Aika Jalostettu Osmo A. Wiion alkuperäisen "tulevaisuuden tekniikan lain" pohjalta 23

24 Muutoksen nopeus Aggregaattitaso YHTEISKUNTA ALUEYHTEISÖ Maailma muuttuu kyllä nopeasti (kuten usein väitetään), mutta se koskee vain pieniä, yksittäisiä toimijoita. Mitä suurempi ja monimuotoisempi kokonaisuus, sitä hitaammin ja epädramaattisemmin asiat muuttuvat. YRITYS YKSILÖ HIDAS Muutoksen nopeus NOPEA 24

25 2 25

26 Mitä on ennakointi? Historiantutkimus, muisti, tilastot Tilastot, havaittava todellisuus, totuus Tilastoihin perustuvat trendit, ennusteet arvot, tavoitteet, tulevaisuudentutkimus EILEN NYT HUOMENNA Tulevaisuuden ymmärrys syntyy koko aikajanan ymmärtämisestä = EI SAA PILKKOA AIKAJANAA Tulevaisuuden ymmärrys syntyy syy-seuraus-suhteiden ymmärtämisestä = EI SAA ETUKÄTEEN RAJATA LIIKAA, YHTEEN RUUTUU TAI YHTEEN TEEMAAN 26

27 Osaaminen Yritykset Väestö Palv. Elinympäristö Infras. Ympär. Aluerakenne Ennakoinnin sisältö- ja aikaulottuvuudet Sisällön laajuus Toteava ennakointi Analyyttinen ennakointi Visionäärinen ennakointi Kansainvälinen kehitys Hallinto Aluerakenne Alueiden käyttö Ympäristönsuojelu Luonnonvarat Energia Tietoyhteydet Liikenne Elämäntapa Maaseutu Asuminen Turvallisuus Identiteetti, yhteisöllisyys Kulttuuri Palvelujen saatavuus Sosiaali- ja terveydenhuolto Ikärakenne Väestön määrä Maa- ja metsätalous Tutkimus- ja tuotekehitys Teknologia Toimialojen kehitys Korkea-asteen koulutus Yleissivistävä koulutus Toisen asteen koulutus Työvoimapolitiikka Työvoima- ja aikuiskoulutus Historia Ei voida tietää etukäteen, mitkä ilmiöt vaikuttavat toisiinsa tulevaisuudessa Nyt Tulevaisuus (ennakointi) Aika 27

28 3 28

29 Ennakointi on strategiaa Turva-alan ammattilaisten tarve tullee kasvamaan Turva-alan koulutuspaikkoja pitää lisätä Koulutetaan turva-alan ammattilaisia 29

30 Mitä on ennakointi? Historiantutkimus, muisti, tilastot Tilastot, havaittava todellisuus, totuus Tilastoihin perustuvat trendit, ennusteet arvot, tavoitteet, tulevaisuudentutkimus EILEN NYT HUOMENNA Tulevaisuuden ymmärrys syntyy koko aikajanan ymmärtämisestä = EI SAA PILKKOA AIKAJANAA Tulevaisuuden ymmärrys syntyy syy-seuraus-suhteiden ymmärtämisestä = EI SAA ETUKÄTEEN RAJATA LIIKAA, YHTEEN RUUTUUN TAI YHTEEN TEEMAAN Historia ja tulevaisuus ovat arvovärittyneitä = PÄÄTETTÄVÄ HALUTAANKO TIETÄÄ TULEVAI- SUUDESTA VAI TEHDÄ TULEVAISUUTTA 30

31 31

32 Tulevaisuuden tutkimus Strateginen ajattelu ja Ennakointi 32

33 ULKOINEN SISÄINEN Strategian koko rakenne NYKYTILA TULEVAISUUS 1. STRATEGINEN NELIKENTTÄ: Mitä on ollut? Mitä on? Miltä tulevaisuus näyttää? Arvot VISIO VISIO Millainen haluttaisiin olla? PÄÄMÄÄRÄ PÄÄMÄÄRÄ PÄÄMÄÄRÄ Tavoite Tavoite Tavoite Tavoite Tavoite Tavoite 3. TAVOITTEENASETTELU: Mitä aiotaan tehdä, jotta visio toteutuisi? Tavoite Tavoite Tavoite RAHA: Budjetti (Ulkoiset: tuet / Sisäiset: Toimintamenot) HENKILÖSTÖ: Määrä, Osaaminen TOIMINNAN PUITTEET: Infrastruktuuri, toimintaperiaatteet a) Strategian toteutuksen organisointi, vaiheistus, aikataulut,... b) Päätökset, Hankkeet, yksittäiset toimenpiteet, toimintatavat Toimintaympäristöseuranta, Tilaseuranta, Tulosseuranta, Hankeseuranta 4. VOIMAVARAT: Millä resursseilla tavoitteita on mahdollista toteuttaa? 5. TOTEUTUS: Millä toimenpiteillä toteutetaan? 6. SEURANTA: Tulosten arviointi 33

34 Tutkiva ja strateginen ennakointi Nykytila Seurataan nykytilan kehittymistä Tulevaisuus TUTKIVA extrapolatiivinen Päättelyketju nykytilasta tulevaisuuteen: Mitä tapahtuu, jos...? Politiikkamuuri STRATEGINEN normatiivinen Päättelyketju halutusta tulevaisuudesta nykytilaan: Mitä pitää tehdä, jotta...? Kirjoitetaan "tulevaisuuden historia" ja toteutetaan se 34

35 Tulevaisuuden tekeminen Jos ennuste ja tavoitetila poikkeavat toisistaan, ihminen on taipuvainen korostamaan tavoitetilaa ja väheksymään ennustetta. Määrätietoinen tulevaisuuden tekeminen edellyttää, että molemmat tulevaisuuden tilat ovat tiedossa ja toimenpiteet voidaan määritellä. Tavoitetila Tekemisen määrä, joka tarvitaan jotta tavoitetila toteutuisi Ennuste (todennäköisin muutos, jos prosessiin ei puututa) Nyt 35

36 36

37 Ennakoinnin 5 C Concentration Communication Concensus Commitment Coordination Huomion kohdistaminen ja kiinnittäminen tulevaisuuden muutosprosesseihin sekä niiden haasteisiin Keskustelun ja vuoropuhelun edistäminen sidosryhmien välillä Yhteisymmärryksen hakeminen siitä, mikä on tulevaisuuden kannalta keskeistä Sitoutuminen tulevaisuuden tekemiseen eli toimintaan, joka vaikuttaa keskeisiin tulevaisuuden muutoksiin Tulevaisuuden tekemisen koordinaatio LÄHDE : Eerola & Väyrynen (2002): Teknologian ennakointi- ja arviointikäytäntöjen kehittäminen eurooppalaisen kokemuksen perusteella, VTT tiedotteita

38 Ennakoinnin määritelmä Ennakointi on päätelmien tekoa siitä, millaisia ovat lyhyen ja pitkän aikavälin tulevaisuuden muutokset. Ennakointi on myös päätösten tekoa siitä, mitä odotettavissa olevan tulevaisuuden suhteen pitäisi tänään tehdä. 38

39 Strategisen ennakoinnin määritelmä Ennakointi on strategista suhtautumista nykytilaan ja tulevaisuuteen ENNAKOINTI ON TULEVAISUUDEN TEKEMISTÄ NYT 39

40 ENNAKOINTI ON TULEVAISUUDEN TEKEMISTÄ NYT Tulevaisuutta tehdään yhdessä! 40

41 Kolikon kaksi puolta TIETO TAHTO 41

42 Ennakoinnin ohjaus Top-Down Avoin verkosto Kehittäjäeliitti Bottom-Up 42

43 43

44 Tulevaisuusorganisaatioita Tulevaisuuden tutkimuksen keskus Tulevaisuuden tutkimuksen seura World Future Society WFS World Futures Studies Federation WFSF YK:n The Millenium Project European Foresight Foresight Network Institutet för Framtidsstudier (Ruotsin TTK) Worldwatch Institute TOPI Tulevaisuuden tutkimuksen oppimateriaali 44

45 Kirjallisuutta 45

46 Kirjallisuutta 46

47 Kirjallisuutta 47

Ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen menetelmät ja prosessi

Ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen menetelmät ja prosessi Ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen menetelmät ja prosessi Kaakkois-Suomen ennakointiverkosto Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lappeenranta 11.4.2012 Tässä kuvasarjassa esillä olevat tekstit ja

Lisätiedot

11.1.2011 Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus

11.1.2011 Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 11.1.2011 Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 1 MENETELMÄT Tilastoanalyysit ja trendiextrapolaatio Ekonometriset mallit, simulaatiot Haastattelututkimukset, delfoi Environmental Scanning

Lisätiedot

ennakointihaasteista 2010-luvulla Hanna-Kaisa Aalto

ennakointihaasteista 2010-luvulla Hanna-Kaisa Aalto Havaintoja ammatillisen koulutuksen ennakointihaasteista 2010-luvulla Hanna-Kaisa Aalto Projektipäällikkö, KTM Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus hanna-kaisa.aalto@utu.fi Tiivistelmä Ennakointimallia

Lisätiedot

KESTÄVÄ MONIPAIKKAISUUS

KESTÄVÄ MONIPAIKKAISUUS TUTUeJULKAISUJA 2/2011 Sirkka Heinonen & Juho Ruotsalainen KESTÄVÄ MONIPAIKKAISUUS Sitran Tulevaisuusklinikan 10.12.2010 tulokset TUTUeJULKAISUJA 2/2011 Sirkka Heinonen, professori Tulevaisuuden tutkimuskeskus,

Lisätiedot

www.turvallisuuskomitea.fi Kokonaisturvallisuus tulevaisuus (Toim. Milla Anttila, Vesa Valtonen, Marja-Liisa Viherä)

www.turvallisuuskomitea.fi Kokonaisturvallisuus tulevaisuus (Toim. Milla Anttila, Vesa Valtonen, Marja-Liisa Viherä) www.turvallisuuskomitea.fi Kokonaisturvallisuus tulevaisuus & Seminaariraportti 8.5.2014 (Toim. Milla Anttila, Vesa Valtonen, Marja-Liisa Viherä) 1. Johdanto... 2 2. Johdatus seminaariteemoihin - kokonaisturvallisuus

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaajaksi

Tulevaisuuden osaajaksi VISIO Tulevaisuuden osaajaksi Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella Marja-Liisa Manka & Marjut Mäenpää Tulevaisuuden osaajaksi 1 Tulevaisuuden osaajaksi Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella Marja-Liisa

Lisätiedot

Tulevaisuuden ennakointi osana maatilan strategista suunnittelua

Tulevaisuuden ennakointi osana maatilan strategista suunnittelua 31 Tulevaisuuden ennakointi osana maatilan strategista suunnittelua Erilaisten tulevaisuustavoitteiden vaikutus taloudelliseen menestymiseen ja rakenteelliseen kehitykseen Essi Mäkijärvi 31 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Timo Nurmi. Kuntien arvoperheet

Timo Nurmi. Kuntien arvoperheet Kuntien arvoperheet Timo Nurmi Kuntien arvoperheet KUNTIEN ARVOPERHEET Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut, nro 47 Pole-Kuntatieto Oy ja Timo Nurmi Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 2005 ISBN

Lisätiedot

HÄMEEN TULEVAISUUSKUVIA

HÄMEEN TULEVAISUUSKUVIA Sirkka Heinonen HÄMEEN TULEVAISUUSKUVIA Hahmotuksia Hämeen maakunnan tulevaisuuden kehitysvaihtoehdoista TUTU-eJULKAISUJA 17/2009 TUTU-eJULKAISUJA 17/2009 HÄMEEN TULEVAISUUSKUVIA Hahmotuksia Hämeen tulevaisuuden

Lisätiedot

Jonne Alasuvanto. Pro gradu -tutkielma. Hallintotiede

Jonne Alasuvanto. Pro gradu -tutkielma. Hallintotiede Jonne Alasuvanto ENNAKOIVA ARVIOINTIPROSESSI TOIMENPI- DEOHJELMAN IMPLEMENTAATION TUKENA CASE YLIVIESKAN LIIKUNTATOIMI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

JOHTORYHMÄN RISKIENHALLINTA JA YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU

JOHTORYHMÄN RISKIENHALLINTA JA YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU JOHTORYHMÄN RISKIENHALLINTA JA YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU Vastuullinen johtaminen riskienhallinnan näkökulman laajentajana Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Jouni

Lisätiedot

KURKISTUKSIA KAUPUNKIASUMISEN TULEVAISUUKSIIN

KURKISTUKSIA KAUPUNKIASUMISEN TULEVAISUUKSIIN Sirkka Heinonen KURKISTUKSIA KAUPUNKIASUMISEN TULEVAISUUKSIIN Tulevaisuusklinikan 14.6.2010 tulokset TUTU ejulkaisuja 5/2010 Sirkka Heinonen, FT, professori, dosentti Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun

Lisätiedot

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia

Lisätiedot

LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi

LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi Tarja Meristö, Riitta Molarius, Sami Leppimäki, Jukka Laitinen, Hanna Tuohimaa JULKAISIJA: Corporate Foresight

Lisätiedot

PROJEKTIT MUUTOSJOHTAMISEN VÄLINEENÄ

PROJEKTIT MUUTOSJOHTAMISEN VÄLINEENÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Yhdyskuntatieteiden laitos PROJEKTIT MUUTOSJOHTAMISEN VÄLINEENÄ Kunnallispolitiikka Pro gradu -tutkielma Kesäkuu 2007 Ohjaaja: Arto Haveri Noora Lindfors TAMPEREEN YLIOPISTO Yhdyskuntatieteiden

Lisätiedot

Ulkoisten viestintäkäytäntöjen luominen akateemiseen asiantuntijatiimiin

Ulkoisten viestintäkäytäntöjen luominen akateemiseen asiantuntijatiimiin Ulkoisten viestintäkäytäntöjen luominen akateemiseen asiantuntijatiimiin Mari Kanniainen Oulun yliopisto Pro Gradu 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tutkimusasetelma... 4 2 ORGANISAATIOVIESTINTÄ ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA...

Lisätiedot

-lehti. Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini. Peter Piot ja hänen visionsa epidemian voittamisesta

-lehti. Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini. Peter Piot ja hänen visionsa epidemian voittamisesta C I V I S T I -lehti Citizen Visions on Science Technology and Innovation Katse huomisessa Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini Peter Piot ja hänen visionsa epidemian

Lisätiedot

Oppimisen tulevaisuus 2030. Hannu Linturi, Tommi Laitio, Anita Rubin, Olli Sirén, Jenni Linturi

Oppimisen tulevaisuus 2030. Hannu Linturi, Tommi Laitio, Anita Rubin, Olli Sirén, Jenni Linturi Oppimisen tulevaisuus 2030 Hannu Linturi, Tommi Laitio, Anita Rubin, Olli Sirén, Jenni Linturi Otavan Opiston Osuuskunta, Demos Helsinki, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus 200 3. Sisällysluettelo.

Lisätiedot

Marko Ahvenainen TIEDE, TUTKIMUS JA TULEVAISUUDET

Marko Ahvenainen TIEDE, TUTKIMUS JA TULEVAISUUDET Marko Ahvenainen TIEDE, TUTKIMUS JA TULEVAISUUDET TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS Tutu e-julkaisuja 13/2014 1 Marko Ahvenainen Projektipäällikkö, FM Tulevaisuuden tutkimuskeskus marko.ahvenainen(a)utu.fi

Lisätiedot

Tulevaisuusasiakirja. Kahdeksan megatrendiä ja Tehy

Tulevaisuusasiakirja. Kahdeksan megatrendiä ja Tehy Tulevaisuusasiakirja Kahdeksan megatrendiä ja Tehy Tehyn VIII liittokokous 3. 6.6.2013 1 Sisällys TEHYN TULEVAISUUS TEHDÄÄN NYT 3 SAATTEEKSI 4 KESKEISET KÄSITTEET 5 Systemaattinen ennakointi ja tulevaisuuksien

Lisätiedot

Muistiot 5 Sivistysbarometri kansallisen keskustelun avaajana sivistyksestä ja tulevaisuuden osaamistarpeista Selvityshenkilön raportti

Muistiot 5 Sivistysbarometri kansallisen keskustelun avaajana sivistyksestä ja tulevaisuuden osaamistarpeista Selvityshenkilön raportti Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot 5 Sivistysbarometri kansallisen keskustelun avaajana sivistyksestä ja tulevaisuuden osaamistarpeista Selvityshenkilön raportti Osmo Kuusi Muistiot 5 lokakuu

Lisätiedot

YHDYSKUNTIEN KESTÄVÄ TULEVAISUUS

YHDYSKUNTIEN KESTÄVÄ TULEVAISUUS 1 Sirkka Heinonen YHDYSKUNTIEN KESTÄVÄ TULEVAISUUS Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun kauppakorkeakoulu Helsingin toimisto 2009 2 Sisältö ALKUSANAT 1. Tulevaisuuden ennakoinnin merkityksestä... 4 2. Yhdyskunnat

Lisätiedot

IHMINEN KEHITTÄMISEN KESKIÖSSÄ. Näkökulmia kansalaislähtöisyyteen, monituottajuuteen ja hyvinvointialan rakenteiden kehittämiseen

IHMINEN KEHITTÄMISEN KESKIÖSSÄ. Näkökulmia kansalaislähtöisyyteen, monituottajuuteen ja hyvinvointialan rakenteiden kehittämiseen IHMINEN KEHITTÄMISEN KESKIÖSSÄ Näkökulmia kansalaislähtöisyyteen, monituottajuuteen ja hyvinvointialan rakenteiden kehittämiseen Esipuhe Pumppu hanke: kansalaislähtöisyyttä, monituottajuutta ja palvelurakenteiden

Lisätiedot

Tulevaisuusluotain. Osaamistarpeen ennakointijärjestelmä. Education Intelligence System (EIS) Pirjo Ståhle & Sten Ståhle

Tulevaisuusluotain. Osaamistarpeen ennakointijärjestelmä. Education Intelligence System (EIS) Pirjo Ståhle & Sten Ståhle Tulevaisuusluotain Osaamistarpeen ennakointijärjestelmä Education Intelligence System (EIS) Pirjo Ståhle & Sten Ståhle Tulevaisuusluotain Pirjo Ståhle & Sten Ståhle Osaamistarpeen ennakointijärjestelmä

Lisätiedot

Joustojen vaikutus tulevaisuuden työelämään Pysyykö ay-liike aktiivisena toimijana?

Joustojen vaikutus tulevaisuuden työelämään Pysyykö ay-liike aktiivisena toimijana? 2 2008 Joustojen vaikutus tulevaisuuden työelämään Pysyykö ay-liike aktiivisena toimijana? Otto Mäenniemi kesäkuu 2008 Kesäkuu 2008 Lisätiedot: Eija Hietanen eija.hietanen@sak.fi puh. 020 774 0107 SAK,

Lisätiedot

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Outi Pulkka PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Opinnäytetyö Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Joulukuu 2014 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

assistenttien työ 2015

assistenttien työ 2015 Johanna Vuori Katriina Siivonen JOhdon assistenttien työ 2015 ennakointia tulevaisuuden rakentamiseksi HAAGA-HELIA PUHEENVUOROJA TUTKIMUKSIA 1/2009 7/2008 Johanna Vuori Katriina Siivonen JOhdon assistenttien

Lisätiedot

Pasi Silander (toim.) MUUTOKSEEN. tietoyhteiskuntakehitykseen kouluissa ja opetustoimessa

Pasi Silander (toim.) MUUTOKSEEN. tietoyhteiskuntakehitykseen kouluissa ja opetustoimessa Pasi Silander (toim.) Johtajuudella toimintakulttuurin MUUTOKSEEN tietoyhteiskuntakehitykseen kouluissa ja opetustoimessa Tietoyhteiskunta syntyy visioista. Pasi Silander (toim.) Johtajuudella toimintakulttuurin

Lisätiedot

MERCURIUS. Ennakointitieto poliisijohdon apuna. Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta

MERCURIUS. Ennakointitieto poliisijohdon apuna. Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 /2008 MERCURIUS Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta Ennakointitieto poliisijohdon apuna P ÄÄKIRJOITUS Tulevaisuuden hahmottaminen Juha

Lisätiedot

Osaava aluekehittäjä. www.tem.fi. M Itella Oyj. Osaava aluekehittäjä on kattava aluekehittämisen käsikirja sekä sisällöltään että metodeiltaan.

Osaava aluekehittäjä. www.tem.fi. M Itella Oyj. Osaava aluekehittäjä on kattava aluekehittämisen käsikirja sekä sisällöltään että metodeiltaan. M Itella Oyj Osaava aluekehittäjä Osaava aluekehittäjä on kattava aluekehittämisen käsikirja sekä sisällöltään että metodeiltaan. Opas pureutuu niin verkostotyöskentelyyn, strategioiden hallintaan, toimintaympäristön

Lisätiedot