PÄÄTÖS. Nro 184/2012/1. Annettu julkipanon jälkeen ASIA. Jätteen vastaanottoa ja käsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Vaasa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄTÖS. Nro 184/2012/1. Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA. Jätteen vastaanottoa ja käsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Vaasa"

Transkriptio

1 PÄÄTÖS Nro 184/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/498/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA Jätteen vastaanottoa ja käsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Vaasa Jupiter - Säätiö Meijerinkatu Vaasa TOIMINTA JA SEN SIJAINTI LUVAN HAKEMISEN PERUSTE LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA ASIAN VIREILLETULO Jupiter-säätiön työyksikkö EkoCenter vastaanottaa kotitalouksien, yrityksien ja yhteisöjen käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita kierrätettäväksi. Lisäksi vastaanotetaan kotitalouksien vaarallisia jätteitä. Toiminta sijaitsee Vaasan kaupungin kaupunginosassa 4 korttelissa 1024 tontilla 12 osoitteessa Meijerinkatu 2 4, Vaasa. Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin 4 kohdan ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 1 momentin kohdan 13 f mukaan jätteen ammattimaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn tulee olla ympäristölupa. Aluehallintovirasto on ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n kohdan 13 f nojalla toimivaltainen lupaviranomainen, kun kyseessä on laitos, jossa hyödynnetään tai käsitellään muualla kuin siinä syntyneitä vaarallisia jätteitä. Lupahakemus on tullut vireille Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh Vaasan päätoimipaikka fax Wolffintie 35 PL 200, Vaasa

2 TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 2 Toiminnalla on Länsi-Suomen ympäristökeskuksen myöntämä ympäristölupa (Dnro LSU-2004-Y-889). Alue on kaavoitettu teollisuus- ja varastorakennusten alueeksi. TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA Toiminta Toiminta sijaitsee lähellä Vaasan kaupungin keskustaa Vöyrinkaupungin kaupunginosassa. Samalla kiinteistöllä sijaitsee raskaiden ajoneuvojen korjaamo, katsastusasema, pesupalveluita raskaalle kalustolle ja henkilöautoille sekä Itellan logistiikkakeskus. Toiminta ei sijoitu pohjavesialueelle, eikä sen läheisyydessä ole luonnonsuojelualueita tai vesistöjä. Lähimpään kerrostaloon on matkaa noin 300 metriä. Jupiter-Säätiön EkoCenter vastaanottaa Vaasan talousalueen kotitalouksilta ja yrityksiltä sähkö- ja elektroniikkalaitteita joko uudelleenkäyttöä varten tai purettavaksi ja lähetettäväksi edelleen Kuusakoski Oy:lle. EkoCenter vastaanottaa myös kotitalouksien vaarallisia jätteitä kuten pattereita, akkuja, loisteputkia, energiasäästölamppuja, liuottimia ja maaleja. Vaaralliset jätteet välivarastoidaan asianmukaisesti ja lähetetään Ekokem Oy:lle. Kierrätysfraktioita menee myös Stormossen Oy:lle. Jätteiden käsittely Vastaanotettavat laitteet lajitellaan uudelleenkäyttöön, purkuun tai edelleen lähetettäväksi loppusijoituspaikkaan. Uudelleenkäyttöön menevät laitteet varastoidaan sisätiloihin odottamaan korjausta. Purettavat laitteet varastoidaan lähelle purkupistettä, jota seuraa erillinen kierrätysprosessi. Edelleen lähetettävät laitteet sijoitetaan operaattoreiden lukittuihin kierrätyskontteihin pihalle. Yrityslaitteiden purku tapahtuu käsityönä tai ilmanpainetyökaluilla. Vuonna 2005 saaduissa uusissa toimintatiloissa käsitellään vuosittain noin kiloa sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Kylmäkoneita, jotka sisältävät freonia, ei enää pureta. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytöstä, purusta sekä edelleenlähettämisestä vastaa EkoCenterin vastaava työvalmentaja, vastaanottotyöntekijä sekä kaksi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden korjaajaa.

3 3 Taulukoista 1. ja 2. käy ilmi laitokselle vastaanotettujen sekä lähtevien jätteiden määrä tonneina vuonna Taulukko 1. Toiminnassa vastaanotetut jätteet vuonna Jätelaji jätekoodi t/a Maalit * 4,0 Liuottimet * 0,7 Loisteputket * 1,0 Lasi ,0 Kylmälaiteet * 291,8 TV/monitorit * 279,3 Muu pien-ser * 52,5 Muut sähkö- ja elektroniikkalaitteet, jotka sisältävät vaarallisia osia (ICT) * 4,3 Metalli ,3 Taulukko 2. Pois toimitettujen jätteiden laatu, määrä ja toimituspaikat vuonna Jätelaji jätekoodi t/a Toimituspaikka Suuret kodinkoneet ,0 Kuusakoski Oy Muovi ,0 Stormossen Biojäte ,9 Stormossen Kyllästetty puu * 0,2 Sita Maalit * 4,0 Stormossen Paperi, pahvi ,6 Sita Liuottimet * 0,7 Stormossen Loisteputket ja energiasäästölamput * 1,0 Kuusakoski Oy Lasi ,0 Sita Puujäte ,9 Stormossen Kylmäkone käsittelemätön * 291,7 Kuusakoski Oy Konttorikoneet/viihdeelektroniikka, käsittelemätön * 52,50 Stena Monitorit * 322,0 Stena Piirikortit * 10,2 Jalopinta Karkeajäte ,0 Stormossen Kuparikaapeli ,0 Kuusakoski Oy Sekapelti ,2 Kuusakoski Oy Hiekanerottimen/öljynerottimen kiinteät jätteet * 30,0 Stormossen

4 4 Jätevedet ja viemäröinti Liikenne TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Laitteiden purku tapahtuu teollisuushallissa, jossa on vesijohto ja viemäri. Toiminnan yhteydessä olevassa autojen ja rekkojen pesupaikassa syntyy jätevesiä noin m 3 vuodessa. Jätevedet johdetaan öljynerottimeen, jonka koko on 500 litraa. Öljynerottimeen menee jätevesiä myös viereisestä maalaamosta, mutta EkoCenter hoitaa käytännössä kaivojen tarkistukset ja tilaa niiden huollot. EkoCenterin liikenne on osa toimintakiinteistölle kohdistuvasta raskaasta liikenteestä. Päästöt vesiin ja viemäriin Toiminnasta ei aiheudu päästöjä vesistöihin tai viemäriin. Päästöt ilmaan Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu päästöjä ilmaan. Kylmälaitteista ei enää poisteta freonia erikseen. Kylmälaitteistojen purku loppui vuoden 2005 syksyllä, kun sähkö- ja elektroniikkaromun tuottajavastuu tuli voimaan. Melu ja tärinä Toiminnasta ei aiheudu häiritsevää melua tai tärinää. Päästöt maaperään tai pohjaveteen Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään tai pohjaveteen. Muut vaikutukset Hakemuksen mukaan toiminnasta ei ole vaikutuksia luontoon, luonnonsuojeluarvoihin tai rakennettuun ympäristöön. TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Toiminnalle ei ole määrätty voimassa olevassa ympäristöluvassa tarkkailua. Toiminnanharjoittajan tulee pitää kirjaa toiminnoista ja raportoida niistä kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä toiminnan ympäristöasioiden valvojalle.

5 5 VAKUUS Toiminnalla on euron vakuus pankkitakauksena. Hakijan lähettämän sähköpostin mukaan vakuutta ei ole tarve korottaa, koska vastaanotettavan SER-jätteen määrä tulee laskemaan Stormossen yrityksen kanssa tehdyn uuden yhteistyösopimuksen myötä. SER-jätteen määrä jää noin puoleen nykyisestä ja on jatkossa noin tonnia vuodessa. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Hakemusta on täydennetty , ja Lupahakemuksesta tiedottaminen Lausunnot Hakemuksesta on kuulutettu Vaasan kaupungin ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustauluilla Ympäristölupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan yleisesti nähtävillä Vaasan kaupungissa. Lupahakemuksesta on annettu erikseen tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Vaasan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen ei antanut hakemuksesta lausuntoa. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa antamassaan lausunnossa, että Jupiter-säätiön EkoCenter on yksi Stormossenin toiminta-alueella toimintansa vakiinnuttanut ja myös valtakunnallisesti tunnettu sähkö- ja elektroniikan toimija. Sähkö- ja elektroniikkajätteiden vastaanottomäärät ovat olleet vuonna 2009 yhteensä 630 tonnia ja vuonna tonnia. SER tuottajavastuun voimaan tultua syksyllä vuonna 2005 freonia sisältäviä kylmälaitteita ei enää pureta. ELY-keskus pitää kuulutuksen mukaisen jätteiden määrää ristiriitaisena olemassa olevan toiminnan ja voimassa olevan ympäristöluvan kesken. ELYkeskus esittää, että lupamääräyksiin kirjataan sähkö- ja elektroniikkaromulle sekä vaarallisille jätteille selkeät kapasiteettirajat. Lisäksi vakuus ja raportointimääräykset tulee tarkistaa. EkoCenterissä toimii hallinnollisesti yhdessä, mutta erillisinä työyksikköinä sähkö- ja elektroniikkakierrätyksen lisäksi rakennustarvikekierrätys, metallityöyksikkö sekä auto- ja rekkapesu. Toiminnanharjoittaja on toimittanut kiitettävästi vuosittain sähköisen palvelun tuottaja välityksellä jätteitä koskevat vuosiyhteenvedot. Valvontaviranomainen katsoo, että rakennustarvikekierrätystä ja metallityötä voidaan harjoittaa nykytilanteen mukaan. Tarkastuksissa sähkö- ja elektroniikan varastointi ja käsittely eri jätelajeille on ollut siistiä ja järjestelmällistä. Valtioneuvoston asetuksessa sähkö- ja elekt-

6 6 roniikkalaiteromusta (852/2004) on asetettu yksityiskohtaiset vaatimukset SE-romun varastoinnille ja esikäsittelylle. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toteaa, että kiinteistöllä, erillisenä toimintana auto- ja rekkapesut (yli pesukertaa) näkyy hiekanerottimen/öljynerottimen jätemäärän nousuna, joten öljyn- ja hiekanerottimien toimivuudesta ja säännöllisestä tarkistamisesta on syytä määrätä vastuutaho. Valvontaviranomainen esittää, että lupaa tulee täydentää pesupaikan öljynerottimen mitoitus syntyvän jätevesimäärän mukaan sekä erottimen tarkistustiheys. Lisäksi toimijan on otettava toiminnassaan huomioon syyskuussa 2011 ilmestyneen Öljyalan Keskusliiton Ajoneuvojen pesutoiminnan ohjekirja. Ohjeita noudatetaan jakeluasemilla ja pesuaineiden hyväksynnässä alkaen. Aikaisempien ohjeiden mukaiset pesuainehyväksynnät ovat voimassa asti. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueella ei ole muuta huomautettavaa Jupiter-Säätiön ympäristölupahakemuksen johdosta. Ympäristölupa voidaan myöntää muilta osin tavanomaisin lupamääräyksin. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Hakijan kuuleminen ja vastine Hakija toteaa antamassaan vastineessa, että vastaanotettavan sähkö- ja elektroniikkaromun määrä vaihtelee vuosittain paljon. Lupahakemuksen tekohetkellä oli tuorein käytettävissä oleva tieto vuoden 2009 määrä 630 tonnia, jonka perusteella arvioitiin määrän olevan jatkossakin noin 650 tonnia. Vuoden 2010 tonnimäärä lisääntyi, mutta kapasiteettimme oli riittävä hoitamaan lisääntyneen määrän määräysten mukaisesti. Otamme saamamme ohjeet ja tarkistukset käyttöön välittömästi. Nykyinen öljynerotin on riittävä syntyvään jätevesimäärään nähden ja joka toinen kuukausi tehdään erottimen tarkistus. Käytämme nykyisin toimissamme Öljyalan keskusliiton Ajoneuvojen pesutoiminnan ohjekirjaa.

7 7 ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS Ratkaisu Lupamääräykset Tällä päätöksellä aluehallintovirasto tarkistaa Länsi-Suomen ympäristökeskuksen myöntämän ympäristöluvan (Dnro LSU-2004-Y-889) lupamääräykset. Tarkistetut lupamääräykset korvaavat aikaisemmat lupamääräykset kokonaisuudessaan. Toimintaa on harjoitettava hakemuksessa esitetyn mukaisesti ja noudatettava päätöksessä annettuja lupamääräyksiä. Vastaanotettavat jätteet 1. Laitoksella saa vastaanottaa, välivarastoida ja esikäsitellä käytöstä poistettuja hakemuksen mukaisia sähkö- ja elektroniikkalaitteita sekä vastaanottaa ja välivarastoida kotitalouksissa syntyviä vaarallisia jätteitä yhteensä enintään 650 tonnia vuodessa. 2. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä laitoksella vastaanotettavista jätteistä, niiden laadusta ja määristä. Laitokselle ei saa ottaa vastaan muita kuin hakemuksen mukaisia jätteitä. Mikäli laitokselle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole tässä luvassa sallittu, on jäte viipymättä palautettava sen haltijalle tai toimitettava käsittelypaikkaan tai laitokseen, jolla on lupa kyseisen jätteen vastaanottoon tai käsittelyyn. Varastointi ja käsittely 3. Alueen yleisestä siisteydestä on huolehdittava. Toimintaa on harjoitettava asianmukaisella huolellisuudella siten, ettei siitä aiheudu maaperän eikä pinta- tai pohjaveden pilaantumista tai pilaantumisen vaaraa, epäsiisteyttä, roskaantumista, kohtuutonta melu- tai pölyhaittaa eikä muuta haittaa ympäristölle tai terveydelle. 4. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun vastaanotto- ja esikäsittelypaikkojen on täytettävä valtioneuvoston sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun asetuksen (852/2004) liitteen 3 mukaiset tekniset vaatimukset. 5. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on esikäsiteltävä nestetiiviiksi pinnoitetussa sisätilassa. SER-materiaali tulee esikäsitellä asetuksen 852/2004 liitteen 2 mukaisesti. Esikäsittelyssä on sovellettava parasta saatavilla olevaa esikäsittely- ja hyödyntämistekniikkaa. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä ja varauduttava laitoksen oloihin soveltuvan tällaisen tekniikan käyttöön ottamiseen. 6. Vastaanotettujen laitteiden käyttökelpoisuus uudelleen käyttöön on tarkastettava ja käyttökelpoiset laitteet ja osat on varastoitava järjestelmällisesti niin, että ne voidaan ohjata uudelleen käyttöön mahdollisuuksien mukaan. Hyödynnettäväksi toimitettavat jätemateriaalit saa luovuttaa vain asianmukaiseen käsittelyyn.

8 8 7. Vastaanotettavat tai toiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet on varastoitava tiiviissä suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa, säiliöissä tai pakkauksissa. Vaaralliset jätteet on varastoitava valvotussa, katetussa ja lukittavassa tilassa tiiviillä nestettä läpäisemättömällä tarvittaessa reunakorokkein varustetulla alustalla. 8. Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään eikä muihin jätteisiin tai aineisiin ja ne on toimitettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa vastaanottajalle, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisen jätteen vastaanotto ja/tai käsittely. Vaarallisia jätteitä luovutettaessa on jätteen siirrosta laadittava siirtoasiakirja. Siirtoasiakirja tai sen jäljennös on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan. Öljynerotuskaivon toiminta 9. Toiminnanharjoittajan tulee seurata säännöllisesti öljynerottimen kuntoa ja varmistaa, että erotin on kunnossa ja toiminnassa. Erotin tulee huoltaa ja tyhjentää säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Erottimesta mahdollisesti tuleva öljyinen jäte on toimitettava asianmukaiseen vaarallisen jätteen käsittelyyn. Häiriö- ja muut poikkeukselliset tilanteet sekä niihin varautuminen 10. Mahdollisista häiriöistä ja poikkeustilanteista, jotka ovat aiheuttaneet tai saattavat aiheuttaa merkittäviä ympäristöhaittoja, on välittömästi ilmoitettava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle sekä Vaasan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on heti ryhdyttävä toimenpiteisiin haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi ja poikkeuksellisen tilanteen uusiutumisen estämiseksi. 11. Mahdollisten vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on toimipisteessä oltava helposti saatavissa alkusammutuskalustoa sekä riittävä määrä imeytysmateriaalia ja astioita kerätyille aineille ja jätteille. Käytetty imeytysaine tulee käsitellä vaarallisena jätteenä. Tarkkailu- ja raportointimääräykset 12. Laitoksen asianmukaista hoitoa, käyttöä ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten on nimettävä näistä toimista vastuussa oleva riittävän asiantuntemuksen omaava hoitaja, jonka nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle sekä Vaasan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mikäli vastaavan hoitajan nimi tai yhteystiedot muuttuvat, on muutoksesta ilmoitettava viipymättä edellä mainituille viranomaisille. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava riittävästi henkilökuntansa koulutuksesta ja jätteen tuojien neuvonnasta toimipisteen asianmukaisuuden ja sujuvuuden varmistamiseksi.

9 Vakuus Vastaanotetuista, vastaanottamatta jätetyistä tai toiminnassa syntyneistä sekä edelleen toimitetuista jätteistä on pidettävä kirjaa. Kirjanpidosta on käytävä ilmi vastaanotettujen ja esikäsiteltyjen SER-laitteiden ja vaarallisten jätteiden jätenimike, koodi (EWC-koodi), määrä, alkuperä ja käsittelytapa, toiminnassa syntyneiden jätteiden laji, määrä ja toimituspaikka sekä tiedot öljynerottimen tyhjennyksistä ja tarkkailusta. Kirjanpidosta on käytävä ilmi myös varastointitilanne vuoden lopussa sekä vastaanottamatta jätettyjen jätteiden toimituspaikka. Jätteet on luokiteltava kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja ELY-keskuksen ohjeistuksen mukaisesti. Jätehuoltoon liittyvät asiakirjat, laitoksen käyttöpäiväkirjat sekä häiriökirjanpito on säilytettävä vähintään kolme vuotta. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. 14. Toiminnanharjoittajan on toimitettava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Vaasan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain, viimeistään seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä, vuosiyhteenveto, joka sisältää ainakin seuraavat tiedot: - vastaanotetun, laitoksella esikäsitellyn ja eteenpäin toimitetun sekä vuodenvaihteessa varastossa olevan jätemateriaalin määrä ja laatu - yhteenveto kaikista purkutoiminnassa syntyneistä jätteistä, niiden laadusta, määrästä ja jatkokäsittelystä sekä varastotilanne vuoden vaihteessa - tiedot vastaanottamatta jätetystä jätteestä ja sen toimituspaikoista - tiedot mahdollisista onnettomuustilanteista, niiden ajankohdista, syistä ja korjaustoimenpiteistä sekä syntyneistä päästöistä ja jätteistä - tiedot öljynerotuskaivon tyhjennyksistä ja tarkkailusta - tehdyt ympäristönsuojeluinvestoinnit Vuositiedot on toimitettava ensisijaisesti sähköisen tiedonsiirron kautta (ItellaTYVI järjestelmää, tai vastaavaa järjestelmää valvontaviranomaisen ohjeen mukaan). 15. Toiminnanharjoittajan tulee korottaa toistaiseksi voimassa olevaa vakuutta euroon asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuus tulee toimittaa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 60 päivän kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulon jälkeen. Vakuus on asetettava ELY-keskukselle joko omavelkaisena pankkitakauksena, jonka edunsaajana on ELY-keskus, tai pankkitalletuksena. Pankkitalletuksesta on toimitettava ELY-keskukseen talletustodistus kuittaamattomuussitoumuksella ELY-keskuksen hyväksi.

10 RATKAISUN PERUSTELUT 10 Muutokset toiminnassa ja toiminnan lopettaminen 16. Toiminnassa tapahtuvista merkittävistä määrällisistä tai laadullisista muutoksista, toiminnanharjoittajan vaihtumisesta sekä toiminnan pitkäaikaisesta keskeyttämisestä tai lopettamisesta on hyvissä ajoin ilmoitettava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Vaasan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnan lopettamista koskevan ilmoituksen yhteydessä on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista aikatauluineen. Lupamääräysten tarkistamisen perusteet Kyseessä on lupamääräysten tarkistaminen. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että edellä annetut lupamääräykset on tarpeen tarkistaa ja saattaa ajan tasalle, jotta Jupiter EkoCenterin toiminta täyttää ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa sekä niiden nojalla annetuissa asetuksissa mainitunlaiselle toiminnalle asetetut vaatimukset. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon sähkö- ja elektroniikkalaiteromuasetuksen (VNa 852/2004) vaatimukset esikäsittelystä ja varastoinnista. Koska kyseessä on vaarallisen jätteen käsittelytoiminta, on toiminnanharjoittajalla oltava riittävä vakuus asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Toiminta ei ole ristiriidassa valtakunnallisen tai alueellisen jätesuunnitelman kanssa. Lupamääräysten yksilöidyt perustelut Ympäristönsuojelulain 45 :n mukaan jätteen laitos- ja ammattimaista hyödyntämistä tai käsittelyä koskevan lupa voidaan rajoittaa tietynlaisen jätteen hyödyntämiseen tai käsittelyyn. Jätteiden varastointimäärän rajoittamisella voidaan varmistaa, että laitokselle tuleva jäte toimitetaan hyötykäyttöön tai jatkokäsittelyyn eikä se keräänny laitokselle. Samalla toiminnan hallittavuus paranee. Jos toimipaikkaan tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole hyväksytty ympäristöluvassa, on luvansaajan jätelain 15 :n perusteella velvollinen, jos kuormaa ei palauteta jätelain 9 :n perusteella, toimittamaan jätteen asianmukaiseen käsittelypaikkaan. Uusi jätelaki (646/2011) sekä uusi jäteasetus (179/2012) on tullut voimaan Jätelain 149 :n mukaan lain voimaan tullessa vireillä olevat asiat käsitellään lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti. Hakemuksen vireille tullessa oli voimassa vanha jätelaki (1072/1993) sekä sen nojalla annetut asetukset. Päätöksen ratkaisuosassa käytetty terminologia on kuitenkin muutettu vastaamaan uuden jätelain mukaisia käsitteitä. Termi ongelmajäte on asian ratkaisussa korvattu uuden jätelain mukaisella, sisällöltään samaa tarkoittavalla termillä vaarallinen jäte. (Lupamääräykset 1 ja 2) Toiminnasta, varastointi mukaan lukien, ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa eikä myöskään ympäristö- tai terveyshaittaa tai epä-

11 11 siisteyttä, maiseman rumentumista tai viihtyvyyden vähenemistä. Asianmukaisella käsittelypaikalla voidaan ehkäistä ympäristölle ja terveydelle aiheutettuja haittoja. (Lupamääräykset 3 ja 4) Ympäristönsuojelulaki velvoittaa ennaltaehkäisemään ja minimoimaan haitat sekä käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja noudattamaan ympäristön kannalta parhaimpia työmenetelmiä. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun käsittely tulee tehdä sisätiloissa, jotta päästöt ympäristöön voidaan minimoida parhaiten. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävän selvillä aiheuttamiensa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. (Lupamääräys 5) Määräyksellä edistetään jätteen synnyn ehkäisyä. Käyttökelpoisten ja hyötykäyttöön kelpaavien laitteiden ja osien talteen ottaminen vähentää osaltaan jätteen syntymistä. Jätelain mukaan jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. (Lupamääräys 6) Jätelain 6 :n mukaan vaarallisen jätteen tuottaja ja kuljettaja ovat vastuussa siitä, että vaaralliset jätteet kuljetetaan lain mukaiseen paikkaan. Valtioneuvoston päätös (659/1996) ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä on kumottu voimaan tulleella jätteistä annetulla valtioneuvoston asetuksella (179/2012). Siirtoasiakirjasta säädetään nyt uuden jätelain (646/2011) 121 :ssä ja siirtoasiakirjaan merkittävistä tiedoista tarkemmin jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen 24 :ssä. Vaarallisten jätteiden varastointimääräykset ovat tarpeen, jotta toiminta ei aiheuttaisi vaaraa tai haittaa turvallisuudelle, terveydelle tai ympäristölle. Vaarallisten jätteiden oikeanlainen säilyttäminen ja merkitseminen vähentää niistä aiheutuvia riskejä ja haittoja. Niiden asianmukainen hävittäminen edellyttää käsittelyä laitoksessa, jolla on lupa vaarallisten jätteen käsittelyyn. Siirtoasiakirjamenettelyn avulla voidaan seurata vaarallisten jätteiden kulkua tuottajalta asianmukaiseen hyödyntämis- tai käsittelypaikkaan. (Lupamääräykset 7 ja 8) Määräys öljynerottimen tarkkailusta ja huollosta on annettu, ettei toiminnasta syntyisi haitallisia päästöjä kaupungin viemäriin. (Lupamääräys 9) Poikkeuksellisia tilanteita koskeva määräys annetaan pilaantumisen ehkäisemiseksi ja valvontaa varten. Häiriötilanteisiin varautuminen on tärkeää haittojen ennaltaehkäisyn kannalta. Torjuntavälineiden helpolla saatavuudella minimoidaan mahdollisista onnettomuuksista aiheutuvat haitat. Nestemäisten vaarallisten jätteiden leviämistä ympäristöön voidaan estää imeyttämällä se sopivaan imeytysaineeseen. (Lupamääräykset 10 ja 11) Tarkkailua ja raportointia koskevat määräykset on annettu viranomaisten tiedonsaannin turvaamiseksi ja valvonnan järjestämiseksi. Jätteiden käsittely- ja hyödyntämispaikalle on määrättävä ammattitaitoinen hoitaja, joka huolehtii paikan asianmukaisesta hoidosta, käytöstä, käytöstä poistamisesta ja niihin liittyvistä tarkkailuista. Koulutuksella ja neuvonnalla voidaan turvata toiminnan ympäristönsuojelun taso. Kirjanpidon ja raportoinnin tarkoituksena on pi-

12 12 tää toiminnanharjoittaja ja valvontaviranomainen selvillä toiminnan laadusta ja laajuudesta sekä muista jätehuollon kannalta merkityksellisistä asioista ja terveys- ja ympäristövaikutuksista. Saatujen tietojen perusteella voidaan seurata toiminnan lainmukaisuutta ja päätöksessä annettujen määräysten noudattamista. Sähköinen vuosiraportointi helpottaa valvontaa. Lisäksi jätemäärillä on merkitystä jätehuollon kehittämisessä ja seurattaessa alueellisia jätevirtoja. (Lupamääräykset 12-14) Luvan myöntäminen edellyttää jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoimintaa harjoittavalta toiminnalta vakuutta. Vakuuden tarkoituksena on varmistaa toiminnan lakatessa välittömät lopettamistoimenpiteet sekä jälkitarkkailu. Vakuutta on korotettu yleisen kustannustason noustua. Hakemuksen mukaan toiminnassa varastoitavan jätteen määrä ei lisäänny. (Lupamääräys 15) Lupamääräyksellä varmistetaan tiedonkulku viranomaiselle. Luvanvaraisen toiminnan päätyttyä, toiminnanharjoittaja vastaa edelleen lupamääräysten mukaisesta pilaantumisen ehkäisystä ja alueen kunnostamisesta sekä toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. (Lupamääräys 16) VASTAUS LAUSUNNOISSA JA MUISTUTUKSISSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN Lausunnossa esitetyt asiat on huomioitu lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla. LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminnassa tapahtuu päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävä tai muu olennainen muutos, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. Tämä päätös on voimassa, kunnes uudesta lupahakemuksesta tehty päätös on saanut lainvoiman. Lupamääräysten tarkistaminen Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä viimeistään Hakemuksessa tulee esittää soveltuvin osin ympäristönsuojeluasetuksen 9 11 :n mukaiset tiedot. (Ympäristönsuojelulaki 55 ) Korvattavat päätökset Lainvoimaiseksi tultuaan tämä päätös korvaa Länsi-Suomen ympäristökeskuksen antaman ympäristölupapäätöksen Dnro LSU-2004-Y-889 lupamääräykset. Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan tämän lain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 )

13 13 SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (YsL 86/2000) 4 5, 7-8, 28, 43, 43 a - c, 45, 46, 55, 56, 62, 81, 83 ja 90 Ympäristönsuojeluasetus (YsA 169/2000) 1, 5 ja 30 Jätelaki (1072(93) 6, 15, 51 ja 52 Jäteasetus (1390/93) 5-10 Jätelaki (646/2011) 6, 121, 148 ja 149 Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 4, 8, 9, 24, 37, liite 4 Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkaromusta (852/2004) Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1145/2009) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Tästä päätöksestä peritään maksua euroa. Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta. Ympäristönsuojelulain 105 :n mukaan ympäristöluvan käsittelystä peritään maksu, jonka suuruutta määrättäessä noudatetaan, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) ja sen nojalla annettavassa valtioneuvoston asetuksessa tai ympäristöministeriön asetuksessa säädetään. Tässä tapauksessa maksu määräytyy Valtioneuvoston asetuksen aluehallintoviraston maksuista (1145/2009) nojalla. Asetuksen mukaan jätteiden hyödyntämis- tai käsittelylaitoksen, jossa hyödynnetään tai käsitellään muualla kuin siinä syntyneitä vaarallisia jätteitä, ympäristöluvan perusmaksu on euroa. Kun kyseessä on lupamääräysten tarkistaminen on maksu 50 % perusmaksusta. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla Vaasan kaupungin ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston virallisella ilmoitustaululla. JAKELU Päätös Tiedoksi Hakija Ilmoitus päätöksestä Vaasan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Vaasan kaupunginhallitus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Tieto päätöksen antamisesta ilmoitetaan erikseen niille, joille on annettu tieto hakemuksen jättämisestä sekä niille, jotka ovat esittäneet hakemuksen johdosta muistutuksia tai vaatimuksia.

14 14 MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallintooikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. LIITTEET Sijaintikartta Valitusosoitus Maria Lövdahl Aira Halmetoja Asian on ratkaissut ympäristöylitarkastaja Maria Lövdahl ja esitellyt ympäristöylitarkastaja Aira Halmetoja.

15 Liite 1. SIJAINTIKARTTA

16 Liite 2. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaisen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot käyntiosoite: Wolffintie 35,65200 Vaasa postiosoite: PL 200, Vaasa puhelin: telekopio: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012 ASIA Romuajoneuvojen purkutoiminta, Jyväskylä HAKIJA Jyväskylän Ammattiopisto Viitaniementie

Lisätiedot

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2010/2 Dnro ESAVI/249/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2010 ASIA Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 109/10/1 Dnro ISAVI/124/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen lupamääräysten tarkistaminen, Tmi Taito Heikkilän

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 42/2012/1 Dnro ISAVI/150/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristölupa, Savonlinna Autoliike Itäosa Oy TOIMINTA JA SIJAINTI Yritys ottaa vastaan

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 Etelä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 ASIA Päätös Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

PÄÄTÖS ASIA LUVAN HAKIJA. Lassila & Tikanoja Oyj Hopeatie 2 PL 28 00441 Helsinki. Keuruun Pihtikujan toimipiste Pihtikuja 4 42700 Keuruu

PÄÄTÖS ASIA LUVAN HAKIJA. Lassila & Tikanoja Oyj Hopeatie 2 PL 28 00441 Helsinki. Keuruun Pihtikujan toimipiste Pihtikuja 4 42700 Keuruu PÄÄTÖS Nro 16/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/376/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee jätteenkäsittelylaitoksen

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto.

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto. 1 Kemin kaupunki PÄÄTÖS Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi Dnro 411/11.01.00/2014 Annettu julkipanon (21.05.2015) jälkeen 1. ASIA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2. HAKEMUS Kemin Ajoksen satama

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 59/10/1 Dnro PSAVI/15/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 59/10/1 Dnro PSAVI/15/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 59/10/1 Dnro PSAVI/15/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJAT Tulppion helikopterin lasku- ja tankkauspaikan ympäristölupa, Savukoski Rajavartiolaitos Lapin Rajavartiosto

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan perustamista Huittisten kaupungissa.

Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan perustamista Huittisten kaupungissa. Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/3 Dnro ESAVI/346/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2011 ASIA Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan

Lisätiedot

Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio

Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 86/10/1 Dnro ISAVI/99/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2010 ASIA HAKIJA Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS Teknisten palveluiden lautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS Asia: Valmistelija: Lupaviranomainen: Päätöspäivä: Päätös T. Isokungas Ky:n ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Reijo Jokela Kurittulantie 316, 21250 Masku Y-tunnus: 0135104-8

Reijo Jokela Kurittulantie 316, 21250 Masku Y-tunnus: 0135104-8 Etelä-Suomi Päätös Nro 48/2012/1 Dnro ESAVI/113/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 19 000 broileriemon

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kuhmon kaupunki Leskinen Tuomo Vieksinjoentie 321 88900

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee eläinsuojan laajentamista ja ympäristöluvan tarkistamista, Janakkala.

Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee eläinsuojan laajentamista ja ympäristöluvan tarkistamista, Janakkala. Etelä-Suomi Päätös Nro 190/2012/1 Dnro ESAVI/211/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee eläinsuojan laajentamista ja ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Pihtipudas

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Pihtipudas Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 132/2012/1 Dnro LSSAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Pihtipudas Turpeinen Tiina ja Jukka Lehontie

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Romuajoneuvojen vastaanottoa ja varastointia koskevan ympäristöluvan muuttaminen, Kiiminki Päätös

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 122/2010/1 Dnro LSSAVI/353/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.11.2010 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee lihasikalatoimintaa

Lisätiedot