ARKTINEN MYRSKY. Globaalin Logistiikan Muutokset ja Suomen Nousu Maailmannäyttämölle. Mika Aaltonen Michael Loescher

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARKTINEN MYRSKY. Globaalin Logistiikan Muutokset ja Suomen Nousu Maailmannäyttämölle. Mika Aaltonen Michael Loescher"

Transkriptio

1 ARKTINEN MYRSKY Globaalin Logistiikan Muutokset ja Suomen Nousu Maailmannäyttämölle Mika Aaltonen Michael Loescher

2 All rights reserved. Except as noted below, no part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright laws in the United States of America and in Finland. The authors convey limited license for Aalto University to reproduce and distribute the document in a mutually agreed form. In all cases, authorship attribution must be present and clearly displayed.

3 ARKTINEN MYRSKY Globaalin Logistiikan Muutokset ja Suomen Nousu Maailmannäyttämölle Mika Aaltonen Michael Loescher

4 1. FILOSOFIAMME Yksilöinä tulevaisuutemme on varma. Ja koska näin on, taito tarttua hetkeen on monelle hyvän elämän resepti. Lopulta kuitenkin, ennemmin tai myöhemmin, kuolema kohtaa jokaisen. Instituutioiden heimon, yrityksen tai kansakunnan kohdalla tilanne on toinen. Instituutiomme ovat yhteisten toimiemme tuloksia. Ne ylläpitävät sitä, mitä tiedämme ja sitä, mitä arvostamme. Instituution näkökulmasta tulevaisuus näyttää epävarmalta. Riskien läsnäolo päätöksenteossa on sen sijaan varmaa ja niitä on pakko arvioida. Tämä pitää erityisen hyvin paikkansa hallitusten kohdalla. Valtion virkamiesten tehtävänä on huolehtia riskeistä kansalaisten ja tulevien sukupolvien puolesta. Kun kirjoitamme tätä raporttia keväällä 2013, maailma kamppailee edelleen talouskriisin kourissa. Talouden tikapuiden yläpäässä, rikkaat ovat köyhempiä kuin ennen. Keskellä, miljoonien ihmisten vuosien kovalla työllä ansaittu omaisuus on kadonnut kuin tsunamin tuloksena. Pohjalla, köyhät ovat taas kerran entistä ahtaammalla. ylläpitämisestä. Päinvastoin, olemme vakuuttuneita siitä, että maailma on läpikäymässä pitkää ja vaivalloista muutosta. Olemme menossa kohti uutta, jännittävää ja pelottavaakin tulevaisuutta. Eikä kukaan meistä osaa kertoa tarkkaa suuntaa. Meidän on rakennettava maailma uudestaan päätös päätökseltä seuraavien vuosikymmenten aikana. Meidän yhteistyömme perustuu uskolle siitä, että maailma pyörii toivon varassa, ajatukset antavat toivolle siivet ja uudet ajatukset syntyvät työtä tekemällä. Kuten tämän raportin kohdalla, tehtävämme on kehittää analyysijärjestelmiä ja käyttää uusimpia menetelmiä, jotka rakentavat tukevan ja puolueettoman pohjan päätöksenteolle. Helsinki ja Washington Kevät 2013 Mika Aaltonen ja Michael Loescher Meidän työssämme kysymys ei ole minkään status quon, poliittisen, taloudellisen tai yhteiskunnallisen, 1

5 2. YHTEENVETO Harvoin jokin maa varmuudella kohtaa epäjatkuvuustekijän, jolla on valtava vaikutus sen tulevaisuuteen. Tällainen muutos on Suomella edessä. Ymmärrettävästi, monella suomalaisella päätöksentekijällä on vaikeuksia ymmärtää edessä olevan muutoksen suuruutta. Tulevien 30 vuoden aikana, on hyvin todennäköistä, että kolme suuren mittakaavan muutosta tapahtuu lähes samanaikaisesti ja osuu sille kohdalle planeettaa, jossa Suomi sijaitsee. Kun näin tapahtuu, niin uskomattomalta kuin se tänään kuulostaakin, Suomi siirtyy Euroopan periferiasta, paikasta joka koko Suomen historian ajan on määrittänyt Suomea ja suomalaisuutta, keskelle kansainvälisiä kuljetusväyliä. Tämän jälkeen mikään ei ole enää niin kuin ennen. Suuri osa taloudellisista, poliittisista ja kansallista turvallisuutta koskevista strategioista ja oletuksista, joiden varaan ne on rakennettu, pyyhkiytyy pois. Riski ja epävarmuus ovat keskeisiä teemoja työssämme. Varmuudet ja varmuuksien lausujat sen sijaan aiheuttavat kylmiä väreitä. Ihmisten on vaikea käsittää, että tulevaisuus tulee aina olemaan suurelta osin ennakoimaton. Se, mitä kuitenkin voimme tehdä on käyttää menetelmiä ja rakentaa tiimejä, jotka nojaavat kohti tulevaisuutta eivätkä takerru nykyisiin asemiin odottamaan sitä. Analyytikon työssä yksi hankalimmista asioista on erottaa aidosti monimutkaiset asiat asioista, jotka ovat ainoastaan vaikeita. Monimutkaisissa ongelmissa on usein kyse monista muuttujista, joiden todennäköisyydet vaihtelevat ja jotka sisältävät erilaisia riskejä. Usein olemme epävarmoja muuttujista itsestään. Kykymme tulla toimeen tällaisten ongelmien kanssa on edelleenkin rajoittunutta. Toisenlaiset ongelmat, vaikka niissäkin olisi monia muuttujia ja vaikka nekin tuntuisivat vaikeilta, ovat sellaisia, jotka pystymme ratkomaan, kunhan saamme riittävästi aikaa ja resursseja. Näkemyksemme mukaan organisaatiot menestyvät tai kaatuvat päätöstensä mukana. Hyvät päätökset rakentavat tulevaisuutta, huonot vaarantavat sen. Organisaatiot, jotka pystyvät tuottamaan tasokasta analyysia tämän päivän päätösten tueksi pärjäävät paremmin kuin organisaatiot, jotka eivät siihen pysty. 2

6 Kaksi kuvaamaamme ongelmaa sekoitetaan usein keskenään. Voisimme puhua tästä pitkään, mutta yksi esimerkki riittänee maailmanmarkkinoiden romahtaminen oli ennakoitavissa. Tärkein syy romahdukselle oli lyhytaikaisten korkojen jyrkkä lasku vuosien 2002 ja 2004 välillä. Ympäri maailmaa, joka yö miljardeja euroja ja dollareita sijoitetaan lyhytkestoisiin sijoitusinstrumentteihin. Kun USA:n politiikka salli lyhytaikaisten korkojen laskea, se viime kädessä mahdollisti uusien riskipitoisempien ja läpinäkymättömien instrumenttien menestyksen, koska raha piti pystyä sijoittamaan tuottavasti. Samaan aikaan käynnissä oli myös toisenlainen mekanismi. Ennakointi, milloin romahdus tarkalleen tapahtuisi, ei ole ainoastaan hankalaa vaan se voisi olla erittäin haitallista oman uran kannalta. Tällainen tieto ei ylipäänsä ole tervetullutta. Eikä mikään tiedon määrä riitä vakuuttamaan kymmeniätuhansia talouspuolen päätöksentekijöitä, joiden jokaisen vastuulla on tuottaa korkoa asiakkailleen joka yö. Palataan esimerkistä tämän raportin aiheeseen. Globaalin logistiikan logiikan muuttuessa tulevien 30 vuoden aikana merkittävästi, nykyinen status quo täytyy ajoissa ja onnistuneesti haastaa, jotta voimme välttää katastrofin ja hyötyä uusista nousevista mahdollisuuksista. Tämä vaatii, että analyysin pitää olla erittäin hyvää ja yksityiskohtaista. Jollain tavoin analyysin pitää vakuuttaa päätöksentekijä ottamaan kurssi, joka on hyvin toisenlainen vallitsevasta, joka usein on päätöksentekijän itsensä ottama tai hyväksymä. Tällaisissa tilanteissa, jotka ovat tyypillisiä meidän sukupolvellemme ja todennäköisesti meitä seuraaville sukupolville, menestyminen vaatii sekä päätöksenteon kyvykkyyden että analyyttisen kyvykkyyden parantumista. Tästä syystä olemmekin iloisia voidessamme ottaa tämän toimeksiannon vastaan. Olemme havainneet, että kolme valtavankokoista trendiä osuu kohdallemme suunnilleen sukupolven päässä meistä. Nämä trendit ovat niin suuria, että meidän täytyy suunnitella tulevaisuuttamme ainakin kahden vuosikymmenen aikajänteellä. Tarkastellaan niitä pohtien, millaisia vaikutuksia niillä voi olla sekä millaista analyysia tarvitsemme: Jäämeren sulaminen mahdollistaa uusien logististen reittien synnyn ja käyttämisen. Tämä aikaansaa suunnattoman muutoksen globaalissa logistiikassa kohti pohjoista, maapallon kattoa. Suuret öljy- ja kaasulöydöt Alaskassa, Pohjois- Kanadassa, Pohjois-Norjassa ja Pohjois-Venäjällä 3

7 sekä Grönlannin ja Siperian tundran sulaminen avaavat merkittävimmät uudet tutkimus- ja hyödyntämisskenaariot sitten Amerikan löytymisen. Ja samalla suomalainen yhteiskunta, sen talouden rakenne ja turvallisuusstrategiat näyttävät hyvin erilaisilta verrattuna tämänpäiväisiin. Odotettavissa oleva TransAasian junaradan modernisointi yhdistää neljä maailman suurinta taloutta Saksan, Korean, Kiinan ja Japanin suoraan maareittiä pitkin 24/7, 365 päivää vuodessa. Jokainen näistä trendeistä tapahtuu eri aikajänteen mukaan, erilaisten poliittisten, taloudellisten ja turvallisuuspoliittisten pohdintojen seurauksena. Monelle suomalaiselle voi olla järkytys, miten liitoksissa olemme tapahtumiin muualla maailmassa, jopa Tyynellä Valtamerellä, joiden emme koskaan ajatelleet koskettavan meitä. Seurattavia asioita on paljon, mutta jos otamme lähtökohdaksemme tämän päivän taloudellisen tilanteen ja tarkastelemme sitä kuvattujen kolmen kehityskulun kautta, alla oleva kuva saattaa olla hyvinkin osuva. Arktinen maailma näyttää hyvin erilaiselta ja toimii hyvin erilailla kuin päiväntasaajan maailma. Erityisesti, jos asiaa arvioidaan Suomen näkökulmasta. Ensimmäistä kertaa historiansa aikana Suomi ei ole periferiassa vaan se voi astua keskeisempään rooliin maailmannäyttämöllä. Maailmannäkymä Suomesta n

8 3. ARKTINEN MYRSKY Tänään, kun puhe kääntyy kansallisiin strategioihin on muodikasta puhua erilaisista teknologioista, digitaalisuudesta ja virtuaalisuudesta, ja jättää maantiede huomiotta. Mutta maantiede on edelleen tärkeä tekijä. Suomen kohdalla tämä on erityisen totta. Suomi on pohjoinen reitti läntisen Euroopan, Jäämeren ja Euraasian välillä. Lukemattomat sukupolvet ovat maksaneet veronsa tämän sijainnin takia. Sama sijainti on toisaalta eristänyt ja suojellut suomalaista kulttuuria, koska viime päiviin asti se on enemmän määritellyt Euroopan rajaa kuin toiminut tienristeyksenä Euroopan ja Euraasian välillä. Nyt tämä asetelma on muuttumassa. Pohjois-Atlantilla merimiehet kutsuvat Täydelliseksi Myrskyksi erittäin harvinaisia olosuhteita, jotka syntyvät, kun kolme suunnatonta vesimassaa törmäävät toisiinsa eri suunnista. Samanlainen kolmesta eri suunnasta lähestyvä myrsky, me kutsumme sitä nimellä Arktinen Myrsky, puhaltaa väistämättä ja varmasti Suomen yli, mutta se tuo mukanaan mahdollisuuden, jos toimimme nyt. Suomi sijaitsee täsmälleen esiin nousevien 2000 luvun kuljetusreittien keskuksessa. Uudet, muotoutumassa olevat 5 Maailman kauppareittien dynamiikka n. 2040

9 kuljetusreitit tuovat mukanaan suuria muutoksia kansainvälisessä toimintaympäristössä: Pohjois-Euroopasta ja Itämeren alueesta muotoutuu todennäköisesti Uusi Välimeri tuoden mukanaan mahdollisuuksia kulttuuriselle, taloudelliselle ja diplomaattiselle uudistumiselle. Saksa, Puola ja Itämeren alueen maat saavat uuden reitin energian lähteille eivätkä enää ole täysin Venäjän kaasu- ja öljyputkien varassa. Aasian 4 miljardin ihmisen markkinat ovat logistisesti naapurissa. Ja Suomen kansallisen turvallisuuden strategiset lähtökohdat muuttuvat dramaattisesti. E n s i m m ä i n e n g l o b a a l i n l o g i s t i i k a n uudelleenjärjestäytymiseen vaikuttavista muutoksista on Jäämeren hillitön sulaminen, jonka eri näkemysten mukaan uskotaan jatkuvan nykyisellä tahdilla ja mahdollistavan pohjoisten reittien käytön kesäisin ilman jäämurtajien apua 2020 luvulla. Tämä tarkoittaa, että monenlaista lastia voidaan kuljettaa arktisista satamista Pohjois-Amerikkaan, Etelä-Amerikkaan, Aasiaan ja Australiaan, paikoin jopa 60% nykyisiä lyhyemmillä reiteillä. Nykyisin, merikuljetukset riippuvat kalustosta, joka on suunniteltu mahtumaan tietyille reiteille ja kanaville. Huomenna, kuten 1500 luvulla tapahtui, ja tässä historia toistaa itseään, globaalit kuljetusreitit ovat hyvin toisenlaiset. Beringin salmen kautta Tyyni valtameri, Aasian maat ja USA:n neljä tärkeintä rautatielinjaa, jotka kulkevat mantereen poikki, ovat saavutettavissa. Suomi ja Itämeren alueen maat yhdistyvät suoraan jokaiseen maailman suureen talouteen Saksaan, USA:han, Koreaan, Japaniin ja Kiinaan. Toinen suuren mittakaavan muutos, joka vahvistaa ensimmäistä, on ensimmäinen korkean teknologian junarata Euraasian mantereen läpi. Venäjän hallitus aikoo yksityistää TransAasian junaradan modernisoinnin, joka kulkiessaan Pietarista Vladivostokiin, yhdistäisi Euroopan Kiinan satamiin. Tämä kehityskulku saa vauhtia, kun Venäjän talous pääsee uomiinsa, mutta se tulee tarvitsemaan ulkoista rahoitusta. Tähän liittyen, modernisoitu rata Moskovan ja Berliinin välillä saatiin jo avattua. Kiinan rautatieministeriö on puolestaan ilmoittanut Pekingin suunnitelmista investoida n. 160 miljardia euroa Kiinan ratojen ja satamien uudistamiseen. Nämä yhdistyvät TransAasian junarataan kuten myös kahteen muuhun rataan Intiaan ja Indokiinaan. Lähes kaikki analyytikot ovat samaa mieltä siitä, että jossain vaiheessa 2020 luvulla nämä ratahankkeet ovat riittävän pitkällä aikaansaadakseen massiivisen muutoksen globaalissa logistiikassa. 6

10 Suomi on kuvatun kehityksen keskiössä kahdessa kohtaa, ensiksi pohjoisten merireittien kautta, toiseksi TransAasian junaradan kautta. Tämä kehitys tuo mukanaan runsaasti mahdollisuuksia ja haasteita, joista haluamme kuvata muutamia, keskittyen taloudelliseen kehitykseen: Jo alkuaankin halpa (suhteessa Eurooppaan) logistiikka Kiinaan halpenee entisestään. Suuri, halpa, ja kohtuullisen koulutettu työvoima pääsee entistä helpommin Euroopan ja maailman työmarkkinoille. Arktiset reitit avautuvat Kanadan ja Siperian metsiin. Tästä päivästä noin 30 vuoden sisällä seuraavat syvälliset vaikutukset Suomen teolliseen rakenteeseen ovat sekä positiivisia että negatiivisia. Telakkateollisuus on mielenkiintoisen murroksen edessä, kun osa nykyisistä aluksista, jotka on suunniteltu kulkemaan ahtaampia Panaman ja Suezin kanavia, korvataan uudenlaisilla pohjoisille reiteille sopivilla aluksilla. Uudet, syntyvät markkinat ovat hyvin kilpailtuja, ja kilpailun luonne tulee muuttumaan nykyisestä. Esimerkiksi mahdollisuudet yhä yksilöidymmälle tuotannolle toteutuvat, kun kuljetuskustannukset laskevat ja markkinat ovat suhteellisesti lähempänä. Yhteenvetona, pohjoinen pallonpuolisko muodostaa uuden supermantereen, eräänlaisen Pangaean, jonka toimijat yhdistyvät toisiinsa uusien ja uudenaikaisten rata- ja meriyhteyksien kautta. Liitämme näihin kahteen edellä kuvattuun trendiin kolmannen suunnattomien öljy- ja kaasuvarantojen löytymisen. Pohjois-Kanadassa ja Pohjois-Venäjällä olevat e n e r g i ava r a n n o t s i i r t ä v ä t m a a i l m a n h u o m i o n energiakysymyksissä entistä enemmän kohti pohjoista. Vaikka kestävä kehitys on trendinä vahvistuva, globaali päätöksentekomaisema on mielestämme edelleenkin sen kaltainen, että seuraavassa kuviossa kuvatut energiaresurssit tullaan hyödyntämään yhtä väistämättömästi kuin Jäämeri tulee sulamaan. Arktisen Myrskyn myötä maailmanpolitiikan ja talouden dynamiikka tulee muuttumaan. Nämä muutokset tulevat romuttamaan monia oletuksia, joiden varassa Suomi on koko historiansa ajan toiminut ja vaatimaan strategisen ajattelun ja käytännön perusteellista uudelleenarviointia 7

11 poliittisesti, taloudellisesti ja kansallisen turvallisuuden näkökulmista. Meidän tehtävämme on kertoa tästä tarpeesta ja luoda tälle arvioinnille tukeva ja riippumaton analyyttinen pohja. Pohjoisen pallonpuoliskon öljy- ja kaasuvarannot. 8

12 9

13 4. LYHYT MUISTIO METODOLOGIASTA Maailmassa on harvoja projekteja, joilla on yhtä pitkä tarkastelun aikajänne kuin tässä raportissa eli 30 vuotta, ja vielä harvempia niitä löytyy Suomesta. Syyt raportin pitkään aikajänteeseen ovat: Ilmiöillä jotka olemme nimenneet Arktiseksi Myrskyksi, on suuri todennäköisyys toteutua tämän aikajänteen sisällä 30 vuoden kuluessa. On tärkeää, että tämän päivän päätösten takana olevia oletuksia voidaan jatkuvasti päivittää tilanteiden muuttuessa. Jos globaali logistiikka kehittyy tässä raportissa kuvatulla tavalla ja Suomi ei ole huolellisesti arvioinut tilannetta, seuraukset ovat katastrofisemmat kuin useimmissa strategisissa projekteissa. Tämä raportti kuvaa tilannetta, joka tuo mukanaan paljon enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia, ja mahdollisesti ratkaisuja tämän päivän hyvin vaikeisiin haasteisiin koskien yhteiskunnan ja teollisuuden rakenteellista uudistumista ja kilpailukyvyn ylläpitämistä. Monien strategisten mahdollisuuksien hyödyntäminen vaatii vuosien työn. Kun tarkastelemme Suomen tämän päivän päätöksiä, monet niistä ovat vääriä ja vievät Suomea väärään suuntaan, kun niitä arvioidaan Arktisen Myrskyn trendien näkökulmasta. Aikaa on vielä riittävästi ja mahdollisuuksia paljon. Menetelmäosaamisen merkitys kasvaa, kun aikajänne pitenee. Organisaatioilla on taipumus puolustaa nykyisiä asemia ja suunnitelmia, jos analyysi ei ole vakuuttava. Tämä p i t ä ä e r i t y i s e n hy v i n p a i k k a n s a p u o l u s t u s - j a liikenneministeriöiden kohdalla, joissa suuria summia investoidaan pitkillä aikajänteillä. Tämä pitää paikkansa myös olemassa olevan teollisuuden kanssa, erityisesti kun ne perustuvat klusterimalliin niin kuin Suomessa. Tällaisilla järjestelmillä on taipumus ylläpitää olemassa olevia rakenteita, ja niillä on vaikeuksia nähdä ja toteuttaa mahdollisuuksia, jotka sijaitsevat niiden ulkopuolella. Tämä raportti ei sisällä ihmeellisiä algoritmejä tai viitekehyksiä, jotka ratkaisevat Suomen ongelmat yhdessä hetkessä. Työmme tulema on tulos pitkän aikavälin 10

14 Yksi tutkimuksessa käytetyistä topologioista. operaatioanalyysista, jossa tarkastelemme Suomen rajojen ulkopuolella tapahtuvia muutoksia, jotta voimme parantaa tämän päivän päätöksentekoa. Fossil Fuel Land Destruction Human Activities Biological Response Ecological Shifts Food Chain Modified Climate Change Ocean Currents ReSpeciation Weather Patterns Tiedon keruussa on käytetty hyväksi primaareja tiedon lähteitä kuten NASAa (National Aeronautistics and Space Administration) ja NOAAa (National Oceanic and Atmospheric Administration), ja useita tutkimusmenetelmiä perinteisistä analyyseista erilaisiin koko analyysin haastetta hahmottaviin topologioihin. Topologia on huolellisesti laadittu analyyttinen malli, kangas tai ristikko ovat osuvia analogioita, joka sitoo tutkimusongelman aikaan ja paikkaan ja joka sisältää kaikki tarvittavat havainnot, jotka kuvaavat ongelman kehittymistä. Topologian sisään mahtuvat sekä leveät trendit että tarkat yksityiskohdat. Topologia on luonteeltaan staattinen, se näyttää kuinka ongelma jaetaan kriittisiin osiin, joiden muutosta voidaan seurata. Kuvassa nuolet edustavat ylätason huomioita, ei ilmaston muutosta itseään vaan siinä tapahtuvien muutosten sosioekonomisia seurauksia toimeksiannon kannalta. Tyypillisesti, topologioilla on useita tiedon keräämisen pisteitä. Ne voivat kuvata tilanteen absoluuttista kehitystä, lisätä tai vähentää jonkin arvoa. Ne voivat sijaita ajassa, 11

15 fyysisessä ulottuvuudessa, digitaalisesti tai ulottuvuuksien yhdistelmänä. Jotkut elementit ovat hyvin herkkiä aikakysymyksille, toiset taas kestävämpiä. Joskus on tarpeen ymmärtää vain suhteellinen muutos tai muutoksen suunta. Tällöin topologia toimii erityisen tehokkaasti, koska se vähentää työtä ja nopeuttaa tiedon tuottamista. Prosessi alkaa ongelman riittävän yksityiskohtaisella tunnistamisella. Ja jatkuu datan keräämisellä niin kauan, että ratkaisevat ulottuvuudet käyvät ilmeisiksi ja edelleen lisädatan keräämisellä niin, että tärkeimmät uhat ja mahdollisuudet on mahdollista kuvata. Tällä tavalla olemme toimineet kyseisen raportin kanssa. Aluksi esitimme globaalin logistiikan logiikan, ja siihen vaikuttavat kolme trendiä Jäämeren sulamisen, TransAasian junaradan ja uudet, pohjoiset energiavarannot. Seuraavassa kappaleessa kuvaamme yksityiskohtaisemmin viimeajan muutoksia ja raportin viimeisessä osiossa ehdotamme analyysiimme perustuvia päätöksiä ja vaihtoehtoja. 12

16 5. VIIMEAIKAISET KEHITYSSUUNNAT Jäämeren sulaminen avaa mahdollisuuden Luoteisväylän ja Koillisväylän kehittymiselle. Tällä hetkellä tie-, juna-, putkija pääomainfrastruktuuri Pohjois-Amerikassa on selvästi Venäjän vastaavia kehittyneempiä. Lisäksi, Hudson Bay Kanadassa on toiminut maataloustuotteiden ja mineraalien vientisatamana vuosikymmeniä. Se sijaitsee myös selvästi Koillisväylää etelämpänä. Uskomme että, molemmat reitit tullaan ottamaan käyttöön niin nopeasti kuin se on realistisesti mahdollista. Koillisväylä on tarpeen siirtymiselle idästä länteen TransAasian junaradan yläpuolella. Suurin osa pohjoisista Venäjän energiavarannoista on luonnonkaasua, jota sillä on jo entuudestaan paljon. Venäjän erilaiset ja monimutkaiset yhteistyökuviot ulkomaisten öljynvientiyritysten kanssa tehostavat olemassa olevien putkien kautta tapahtuvaa vientiä. Vielä tärkeämpää on, että Koillisväylä on avain avautuviin Siperian rikkauksiin. Luoteisväylä, Labradorista Beaufortin Merelle, on Kanadalaisille heidän omaisuuttaan, kuten siitä huolehtiminen ja sen kehittäminen. Kanadan pohjoisessa sijaitsevat öljyreservit ovat suurimmat, Venezuelan ja Saudi Arabian jälkeen. Kanadan öljy sijaitsee Albertan, Saskatchewan ja Newfoundlandin provinsseissa. Ja mielenkiintoista kyllä, 99 % Kanadan öljyviennistä suuntautuu USA:han! Tämä tilanne saattaa muuttua, mikäli USA:n poliittiset suhteet Venezuelaan muuttuvat. Silloin Venezuelasta tuotaisiin öljyä USA:han ja osa Kanadan tuottamasta öljystä voitaisiin viedä muihin maihin. Esimerkiksi Norjan ja Suomen läpi Itäisen Euroopan maihin. Amerikkalaisia ohjaa Luoteisväylän suhteen kaksi motiivia: kansallisen turvallisuuden varmistaminen ja polttava tarve hyödyntää pohjoisia öljy- ja kaasuvarantoja. Jäämerellä sijaitsevat öljy- ja kaasuvarannot ovat niin suuret, että niiden täysi hyödyntäminen muuttaisi maailman poliittista ja taloudellista tasapainoa. USA:lle niiden käyttöönotto on välttämätöntä. Se tekee niin riippumatta öljyn hinnasta vähentääkseen ulkomaan velkaansa. Seuraavaksi lyhyt yhteenveto Jäämeren viimeaikaisesta tilasta. NASAn satelliittiohjelma otti seuraavalla sivulla olevan valokuvan elokuun 26 päivä

17 26, 2012 rikkoi edellisen minimin, syyskuun 18, 2007, ja sulaminen jatkui vielä useita viikkoja. Tuloksena on pienin koskaan mitattu taso siitä lähtien, kun pohjoista jääpeitettä on tarkkailtu. Yli kolmenkymmenen vuoden kuluessa jääpeitteen kesäajan minimi on pienentynyt 13 % vuosikymmenessä. Myös jään paksuus on ohentunut. Arktisen jääpeitteen koko oli 4.1 miljoonaa nelikilometriä neliökilometriä vähemmän kuin esimerkiksi neliökilometriä on Irlannin kokoinen alue. Olemme puhuneet paljon siitä, miten Jäämeren avautuminen tulee muuttamaan globaalin logistiikan rakennetta. Jäämeri 26 elokuuta Se näyttää, miten Jäämeren jää on sulanut pienimmälle tasolleen yli 30 vuoden mittaisella ajanjaksolla, jolloin sitä on mitattu. Viiva kuvassa kertoo keskimääräisen minimin vuosilta , satelliittien mittaamana. Joka kesä jää sulaa minimiin, kunnes kylmempi sää jäädyttää merta uudestaan. Elokuun Toinen vähintään yhtä merkittävä Jäämeren sulamisesta seuraava asia on, että ensimmäisen kerran sitten vuoden 1492 suunnattomat tuntemattomat maa-alueet aukeavat Grönlannissa, Siperiassa, jään alla Jäämerellä ja Antarktiksella tutkimukselle. Suurimmat rikkaudet sijaitsevat jossain Uralin ja Tyynen meren välillä Siperiassa, alueen poikkeuksellisen paleogeologisen luonteen vuoksi. Alue arvioidaan iältään noin 350 miljoonaa vuotta vanhaksi. 14

18 Jos alueen rikkauksia hyödynnetään suuremmassa mittakaavassa, mittakaavaa ja seurauksia voi ehkä miettiä lukemalla talouden mullistuksesta, joka seurasi Espanjan hyödyntäessä uuden maailman kulta- ja hopeavarantoja. Kaksi Reittiä Jäämeren läpi kulkee kaksi reittiä. Molemmat on perin pohjin tutkittu kylmän sodan aikana, venäläisten, amerikkalaisten ja englantilaisten ydinsukellusveneiden toimesta. J ä ä m e r i o n i t s e a s i a s s a parhaiten tunnettu kaikista meristä. Luoteisväylä Amerikan ja Kanadan p o h j o i s p u o l e l l a k u l k e v a a v ä y l ä ä k u t s u t a a n Luoteisväyläksi. Se on ollut kesäisin vapaa jäästä neljän vuoden ajan. Luoteisväylällä on k o l m e e r i r e i t t i ä, j a lämpimänä kesänä reittejä voidaan erottaa kuusi. Luoteisväylä 15

19 idästä länteen koostuu siirtymisestä Kanadan saaristosta, joka suojaa laivoja lähes koko matkan, kunnes saavutaan Beaufortin merelle. Tässä on tärkeä etu suhteessa Koillisväylään, joka vaatii avoimen meren koko matkan ajaksi. Luoteisväylä tarjoaa suojaa ja satamia sekä vaihtoehtoisia reittejä. Idästä länteen reitti kulkee seuraavasti. Alus jostakin USA:n itärannikon satamasta lähtee pohjoiseen, ohittaa ensin Halifaxin, Nova Scotian, joka on yksi Pohjois-Atlantin parhaista satamista. Alus kulkee St Johnsin, Newfoundlandin, toisen hyvin kehittyneen sataman ohi ja jatkaa Labradorin meren läpi, josta laiva matkalla Hudsonin lahteen suuntaisi Hudsonin salmea pitkin, Baffin Saaren ja Quebecin välitse. Reitti jatkuu kohti pohjoista ja kulkee Davisin salmen läpi, joka jakaa Grönlannin ja Kanadan alueet, Baffinin lahteen. Tällä reitillä on pitkään toimineita armeijan tukikohtia, USA:n ja Kanadan miehittämiä, joista jokainen sisältää kommunikaatioteknologian, sääaseman ja lentokentän. Luoteisväylä jatkaa länteen päin Dundeen satamaan ja etenee Parryn kanavaa pitkin Devonin saaren ja Baffin saaren välitse McCluren salmeen, Beaufortin merelle ja lopulta Beringin salmeen. Luoteisväylän molemmat päät vievät suuriin kaupunkeihin, moderneihin satamiin ja rautatieyhteyksien luo. Junan voi ottaa Alaskasta tai Yukonilta Miamiin tai San Diegoon tai New Yorkiin vain yhdellä junan vaihdolla. Rahtikuljetus on vielä tukevammalla pohjalla. Seitsemän junareittiä kulkee Pohjois-Amerikan läpi. Näiden vieressä kulkevat kaksi- tai nelikaistaiset moottoritiet. Luoteis-Kanada ja Alaska ovat suosittuja turistikohteita, Länsi-Kanada on lähteenä monille mineraaleilla ja myös rikas vehnän viljelyalue. Alaskan putkiterminaali Valdezissa. Kanadalainen moottoritie Albertassa, lähellä Athabascan öljylähteitä ja moottoritie 63 Edmontonissa. Koillisväylä Norjasta tuleva virtaus lämmittää Barentsin merta eikä meriliikenteelle ole esteitä. Lännessä reitti alkaa Novaja Zemljan saaristosta, jossa on testattu vetypommeja vuosien 1950 ja 1992 välillä ja johon nykyään tuodaan käytöstä poistetut sukellusveneet. Reitti Karanmerelle voidaan tehdä kahdella tavalla. Kapean Karaportin kautta saarten eteläpäästä tai Novaja Zemljan pohjoispuolelta. Karanmeren itäinen puoli johtaa Severnaya Zemljan saaristoon, joka vie Laptevin merelle. Karanmeri on matala, harvoin syvempi kuin 110 metriä. Se on jään peitossa 10 kk vuodessa ja lämpötila on 4 astetta kylmempi 16

20 kuin Barentsin merellä. Ob, Jenisei, Taimyra ja Pyasina laskevat Karanmereen. Karanmeren tärkeimmät satamat ovat Dikson ja Novy Port. Dikson on jäämerellä ja Novy Port Ob-joen varrella. Dikson on maailman pohjoisimpia ja eristäytyneimpiä kaupunkeja. Sen väkiluku oli vuonna asukasta. Vuonna 1989 asukkaita oli Satama on hyvin rajoittunut, ei junarataa, syvyys vain 8 metriä, eikä mahdollisuutta korjata aluksia. 17

21 Novy Port ei ole paljon paremmassa kunnossa. Se on kuitenkin maailman seitsemänneksi suurimman joen varrella, joka kulkee syvälle Venäjän sisään. Alueen paras satama on Dudinka. Suurin osa tämän hetken lyhyestä rahdista kulkeekin Dudinkan ja Murmanskin välillä. Dudinka on myös Keski-Siperian ainoan kaasuputken terminaali. Koillisväylä jatkuu itään päin Taymirin niemimaan ohi Laptevinmereen ja siitä uuden Siperin Saarien kautta Itä- Siperian merelle. Viimeinen etappi onkin sitten Wrangelin saaren ali Tsuktsimeren läpi Beringinsalmelle. Meidän näkemyksemme on, että Luoteisväylän infrastruktuuri on tällä hetkellä kehittyneempää kuin Koillisväylän. Uskomme, että Venäjän on kerättävä huomattavan suuria pääomia suhteellisen nopeaan tahtiin pysyäkseen kilpailukykyisenä Luoteisväylän kehittymisen kanssa. Koillisväylä sisältää suuria lupauksia Siperian luonnonvarojen käyttöönoton suhteen. Siperian geologia vaikuttaa erityisen lupaavalta ja on todennäköistä, että se sisältää huomattavia mineraalivaroja. Lisäksi pohjoiseteläsuunnassa Jäämerelle juoksevat joet tulevat eräänä päivänä olemaan valtateitä Venäjän satamiin. Tilanteen Taustalla Olevat Syyt Ei ole epäilystä, etteikö Siperian avautuminen sisältäisi suurempia rikkauksia kuin Luoteisväylän avautuminen. Niiden hyödyntämisen vaatima aikajänne ja kustannukset ovat todennäköisesti myös pitkiä ja suuria. Tässä muutamia kansainväliseen päätöksentekijäympäristöön liittyviä muuttujia, jotka suurelta osin ohjaavat tapahtuvaa kehitystä: USA on erittäin riippuvainen tuontiöljystä. Sillä on kiire hyötyä Jäämeren varannoista. Putket ja infrastruktuuri hyödyntämistä varten on ollut valmiina vuodesta 1977 asti, Point Barrowssa, Alaskassa. Kiinan tarve turvata öljyn saatavuus ja kehittää parempia yhteyksiä Euroopan markkinoille voi johtaa huomattaviin sijoituksiin TransAasian junarataan, joka lisäisi Kiinan kontrollia rataan. Mikäli öljyn ja kaasun hinta pysyy alhaisena, Venäjän kehitys hidastuu. USA:n tilanne on päinvastainen, öljyn tuojamaana se on kiinnostunut Jäämeren alueiden käyttöönotosta lähes kaikkien taloudellisten skenaarioiden aikana. 18

22 Avainkysymykset Suomen Kannalta Vastaukset siihen, miten Luoteisväylä ja Koillisväylä otetaan käyttöön, ovat kummankin väylän kohdalla erilaiset ja erityiset. Luoteisväylän kohdalla Hudsonin Lahti on tärkein terminaali bulkkiviennille, kuten vehnän, raudan ja muiden raskaiden hyödykkeiden. Tyynelle valtamerelle, samat hyödykkeet, jos ne eivät ole menossa USA:han, kulkevat Vancouverin ja Brittiläisen Kolumbian satamien kautta. Luoteisväylän käyttöön liittyessä on hyvä pitää mielessä kaksi asiaa: USA:n ja Kanadan, tarve käyttää Jäämeren energiavarantoja. Tällä hetkellä kyseessä on vahvasti kahdenkeskinen kumppanuussuhde, mutta ajan kuluessa USA:n öljyn kysyntä voi muuttua, samoin sen kumppanuudet ja tämä voi merkitä Kanadan öljyn vientirakenteen muuttumista globaaliksi. Toiseksi, vaikka esimerkiksi norjalainen Friddtjof Nansen instituutti toteaa raportissaan, että Jäämeren militarisointi on epätodennäköistä. Väite ei ole koskaan pitänyt paikkaansa, Jäämeri on ollut hyvin militarisoitu 1950-luvulta lähtien ja siihen liittyvät miljardien eurojen suuruiset resurssit. Olemme todenneet, että selkeä Euroopan Jäämeren terminaali puuttuu. Lontoo, Rotterdam ja Hampuri ovat etelässä eikä yksikään sijaitse idässä. Arkangel, Murmansk, Kirkenes tai Narvik ei pysty nykyisellään vastaamaan globaaleihin logistiikan vaatimuksiin. Tällä hetkellä lähin suuri satama Koillisväylän varrella on Petropavlosk. Se pystyy käsittelemään rahtia ja korjaamaan aluksia. Koillisväylän suhteen ensi silmäyksellä näyttäisi, että tulevaisuutta ajatellen Murmansk olisi paras vaihtoehto ankkuroida läntinen kaupallinen liikenne. Jos tarkastelemme asiaa huolellisemmin, kaupunki on toiminut laivaston tukikohtana toisen maailmansodan ajoista lähtien ja edelleen monet laivat korjataan siellä. Murmansk- Severmorsk on Venäjän armeijan ytimessä, mutta on vaikea uskoa, että Venäjän amiraliteetti sallisi rakentaa sinne kansainvälisen terminaalin. Samalla tavalla kun on vaikea ajatella, että USA sallisi kaupallisen terminaalin rakentamisen Norfolkiin tai Pearl Harboriin. Tai englantilaiset Scapa Foehin. Tässä suhteessa Arkangel olisi parempi valinta. Se on suurempi, Valkoisen meren suojaama ja lähempänä markkinoita. 19

23 Suomalaisten kuulee usein pohtivan, miksi liikenne kulkisi Suomen kautta. Nykyisellään, ei mistään syystä, koska siihen ei ole riittävää infrastruktuuria ei satamaa Jäämerellä eikä ratayhteyttä siihen. Mutta, jos transmodaalinen satama rakennettaisiin esimerkiksi Kirkenesiin tai Tromssaan ja se yhdistettäisiin junaradalla Helsinkiin ja tunnelin läpi Tallinnaan, tie johtaisi Välimerelle asti. Tällaisen sataman kautta Norja pystyisi tuomaan luonnonkaasuaan turvautumatta Tanskan salmen läpi kulkevaan reittiin. Kumppanuuslaskelmissa Norjan kanssa Suomen kustannukseksi voisi tulla ratayhteyden laajennus Kirkenesiin, tai vastaavaan valittuun satamaan, ja osa Helsinki-Tallinna tunnelista. Kuten olemme todenneet, Suomi sijaitsee täsmälleen puolessa välissä Shanghain ja Los Angelesin välillä, ja tästä syystä Helsinki sopii harvinaisen hyvin, paremmin kuin esimerkiksi Frankfurt, lentoliikenteen noodiksi Aasian ja Pohjois-Amerikan välillä. Ajan mittaan tällaiselle satamalla, junaradalla ja lentokentällä olisi suuri merkitys EU:lle, koska se toimisi EU:n reittinä Jäämerelle. Ja itäisen Euroopan maille, jotka se yhdistäisi pohjoiseen Jäämereen ja etelään Välimereen. Kumppanuuslaskelmissa EU:n kanssa rautatien hinnalla, ja jaettujen tunneliin ja satamaan liittyvien kustannusten hinnalla EU saisi yhteyden uuteen valtamereen. Tällä on suuri merkitys koko EU:n toiminnan kannalta. Suomen näkökulmasta globaalin logistiikan kehittyminen ja mielekkään, uuden roolin löytäminen sen sisällä, on yksi tärkeimmistä, mahdollisista strategisista keinoista, joita Suomella tällä hetkellä on sopeutua globaaliin muutoksen. Suomen taloudellisesta tilasta kertovat luvut 1980 luvulta lähtien osoittavat, että suomalainen yhteiskunta toimii hyvinä aikoina, mutta vaikeina aikoina sen kyky sopeutua muutoksiin on rajallista. Tähän on useita syitä. Muun muassa se, että suuri osa työpaikoista on julkisella sektorilla. Ja se, että ylipäänsä pienen maan teollinen rakenne on suppea. Jonka vuoksi joustavuutta toimia erilaisten olosuhteiden vallitessa puuttuu. Kun mietimme keinoja ylittää pienen talouden mukanaan tuomia rajoituksia, tässä raportissa esittämämme astuminen m a a i l m a n n ä y t t ä m ö l l e j a s i i r t y m i n e n logistiikkabusinekseen on yksi ilmeisemmistä mahdollisuuksista. Pahempi vaihtoehto on, jos kansainvälisen logistiikan muutoksesta huolimatta Suomi jää edelleen periferiaan. Tämäkään ei ole perusteeton näkökulma, ja tätä kehitystä 20

24 tukevat Berliinin ja Moskovan välisen junaradan modernisointi, Venäjän Itämeren kaasuputki, ja tämän skenaarion lopulta löisi lukkoon se, jos ainoa Jäämeren terminaali olisi venäläinen. Asiaan Liittyvä Kansainvälinen Näyttämö On kahdeksan valtiota, joilla on maata napapiirin yläpuolella: USA, Kanada, Venäjä, Norja, Tanska, Suomi, Ruotsi ja Islanti. Nämä maat kuuluvat Arktiseen neuvostoon, joka perustettiin vuonna Näistä maista viidellä on rantaviivaa Jäämerelle: USA, Kanada, Venäjä, Norja ja Tanska. Siitä lähtien, kun vuonna 2007 tilastoitiin Jäämeren jäämassan ennätyksellisen pieni koko kansainvälisen tutkija ja päätöksentekoyhteisön huomio on keskittynyt arktisen jääpeitteen koon ja paksuuden sekä niiden ja ilmastonmuutoksen välisen yhteyden tutkimiseen. Jonkin verran on myös pohdittu Jäämeren muutoksen mukana tuomia sosioekonomisia seurauksia. Uusia mahdollisuuksia kuljetuksille, öljy- ja kaasuvarojen hyväksikäytölle, kalastukselle ja turismille aukeaa. Halu hallita Jäämeren yhä saavutettavissa olevampia öljy- ja kaasuvaroja on tuonut alueen viisi rannikkovaltiota yhteen valmistelemaan vaatimuksiaan arktisen alueen itsemääräämisoikeuksista. Venäjä on kartoittanut arktisella alueella sijaitsevan vedenalaisen Lomonosovin harjanteen ominaisuuksia pystyäkseen osoittamaan sen olevan osa Venäjän mannerta. Jos näin on, ja jos tämä väite hyväksytään, Venäjälle kuuluu noin puolet arktisesta alueesta. Vuonna 2007 Venäjä lähetti jäämurtajan ja kaksi minisukellusvenettä Lomonosovin harjanteen päähän kiinnittämään titaniumisen Venäjän lipun ja väittäen aluetta omakseen. Tämän lisäksi keskustelua käydään neljästä arktisesta alueesta: Jäämassan sulaessa Kanadan pohjoisen saariston edustalta, alue avautuu purjehdukselle. Ottawan mukaan alue lukeutuu Kanadan aluevesiin. USA ja Kanada neuvottelevat maiden välisestä rajasta Beaufortin Merellä. USA ja Venäjä ovat pääsemässä sopimukseen kiistellystä raja-alueesta Bearingin salmella. Tanska ja Kanada kiistelevät Hansin saaren, pieni kivipala Grönlannin ja Ellesmeren saaren välissä, oikeuksista. Tämä väittely kuvaa tilannetta hyvin. 21

25 Kyse on avautuvan meriväylän ja alueen ympärillä olevien luonnonvarojen oikeuksista. Kiinnostus arktista aluetta kohtaan nousi entisestään vuonna 2008, jolloin US Geological Survey julkaisi tutkimuksensa, jonka mukaan arktinen mannerjalusta saattaa sisältää maailman laajimmat jäljellä olevat öljyvarannot. Ei siis ihme, että useat maat ovat kiinnostuneita laajentamaan aluevesiään yli Artikla 76 mainitun 200 merimailin. Aluevesien laajennus riippuu veden syvyydestä, mannerrinteen sijainnista ja pohjasakan paksuudesta. Vuonna 2008, Kanadan pääministeri ilmoitti Kanadan käyttävän 100 miljoona Kanadan dollaria tulevien viiden vuoden aikana sen arktisten mineraalien ja energiaresurssien kartoittamiseen sekä sen aluevaatimusten vahvistamiseen. Vuonna 2009, Bushin hallitus myönsi presidentin direktiivin koskien mannerjalustaa, merikuljetusta ja kansallista turvallisuutta arktisella alueella. Kiinan kasvava kiinnostus arktisen alueen kehitystä kohtaan johtuu mahdollisuudesta lyhyempiin kuljetusreitteihin ja pääsyn uusiin energiavaroihin. Kiina on hyvin riippuvainen viennistä ja öljyn tuonnista, joka tällä hetkellä tapahtuu suurelta osin Singaporen väylän kautta. Tyynellä merellä on hyvin vähän öljyvarantoja, Bruneita lukuun ottamatta. Kiina on käyttänyt viimeiset 20 vuotta satamiensa, jotka liittyvät laajoihin teollisuusalueisiin, modernisointiin. Kiinan talous on kasvanut 1990 luvulta lähtien ja lähes koko talous on riippuvainen meriteistä. Lisäksi Kiinalla ei ole omia öljyvaroja. TransAasian junayhteyden merkitys tulee vielä selkeämmäksi, kun toteamme, että Kiinan suurimmat tulevaisuuden markkinat, sen oman arvion mukaan, ovat Euroopassa. Ja toiseksi, että sen lähimmät öljyresurssit eivät ole Venezuela tai Nigeria vaan Kazakstan. Ei siis ihme, että Kiina on tehnyt aktiivisesti tutkimusta arktisella alueella ja sen suunnitelmissa on rakentaa arktiseen tutkimukseen kykeneviä aluksia. Se on perustanut tutkimusaseman Svalbardiin ja kasvattanut Reykjavikin suurlähetystönsä kokoa. Mielestämme pitkällä aikajänteellä Kiina edustaa suurinta villiä korttia. Tässä muutama ajatus, joiden pitäisi pitää lukija hereillä öisin: Kiinan johdon tarve ylläpitää korkea talouskasvu. Kiinan tarve päästä markkinoille ja turvata öljyn tuonti, myös muuta reittiä kuin Malakan salmea pitkin. Saksan, ennen kaikkea Deutsche Bankin, vahva 22

26 vaikutus Aasiassa monien projektien, ennen kaikkea rautatieprojektien, muodossa ja Kiinan taloudellisen datan luotettavuus. 23

27 6. SEURAUKSET SUOMEN PÄÄTÖKSENTEOLLE Edellä kuvatut kehityskulut sopivat pääasiassa Suomelle hyvin, koska ne avaavat uusia mahdollisuuksia vaikeisiin, pitkän aikavälin haasteisiin. Mutta ainoastaan, mikäli S u o m e n p ä ä t ö k s e n t e o n p e r u s o l e t u k s i a l i i t t ye n innovaatiopolitiikkaan, talouteen ja kansalliseen turvallisuuteen tarkastellaan huolellisesti ja rehellisesti. Tämä vaatii kivuliasta itseanalyysia. Yli 20 vuotta Suomi on sijoittanut huomattavan summan veronmaksajien rahoja innovaatiojärjestelmäänsä. On vaikea sanoa, kuinka hyvin innovaatiojärjestelmä on toiminut, koska tavoitteet on ilmaistu sosiaalisin termein uudelleen ohjata suomalaista työvoimaa, luoda työpaikkoja ja varmistaa talouden kilpailukyky tulevaisuudessa. Jos mittarit olisi rakennettu innovaatiojärjestelmään, voisimme helposti todeta onko se menestynyt vai epäonnistunut. E i o l e s e l v ä ä, k u i n k a m o n i a t y ö p a i k k o j a innovaatiojärjestelmä on tuottanut. Eikä ole selvää, kuinka paljon erilaisia työpaikkoja on luotu. Molemmat seikat ovat strategisen uusiutumisen avaintekijöitä. Muutama fakta auttaa ymmärtämään, miten suuria haasteita Suomella on edessään. Tänään Suomella on vain muutama merkittävän kokoinen kansainvälinen teollinen yritys. Suomen vienti ei ole kasvanut, eivätkä suomalaiset yritykset ole teknologisesti edellä samankaltaisia tuotteita tuottaviin kansainvälisiin yrityksiin nähden. Ehkä yksi parhaista viime aikojen suomalaisen innovaation indikaattoreista on Nokia. Tai sen tappio kilpailussa Applea, RIMMiä ja Huaweita vastaan viimeisen kymmenen vuoden a i k a n a, j o l l o i n i n n ova t i iv i s i m m a t e l e k t r o n i s e t kuluttajatuotteet nousivat markkinoille. Tappion tekee entistä tuskaisammaksi se, että Nokian GSM-sidonnaiset patentit ylittävät kaikkien kilpailijoiden patenttien määrän, ainoastaan Ericsson on lähellä Nokiaa. Siitä huolimatta markkinoita ei pystytty tuomaan kotiin. Vaikka Suomessa on paljon insinöörejä, patenttien määrä on pieni verrattuna läntiseen Eurooppaan, USA:han tai Japaniin. Jos patenttien määrä suhteutetaan teknologisen koulutuksen saaneiden määrään, luku on vielä surullisempi. Kun tarkastelemme innovaatiojärjestelmää sen omien tavoitteiden läpi, vaikka data on rajallista, voimme todeta, 24

28 että Suomen talous ei ole vielä tehnyt strategista muutosta, mitä se tavoittelee. T ä h ä n o n l i s ä t t ä v ä k e s k u s t e l u l o g i s t i i k a s t a j a infrastruktuurista. Koska ainoa tapa, jolla Suomen talous voi kasvaa, on lisäämällä ja muuttamalla vientiään. Vielä ennen 2008 taloudellista romahdusta 56 % Suomen viennistä ja tuonnista oli EU:n sisällä. Näkemyksemme mukaan muuttuva globaali logistiikka, kuten olemme Arktisen Myrskyn avulla kuvanneet, ei edusta vain polkua viennin lisäämiselle vaan se voi olla yksi parhaista tulevaisuuden sektoreista, jota Suomen pitäisi tukea. Arktisen Myrskyn mahdollisuuksien hyödyntäminen, globaalin logistiikan muutoksen tuomien mahdollisuuksien r e a l i s o i m i n e n, o n h a a s t e k o k o s u o m a l a i s e l l e innovaatiojärjestelmälle. Tarvitsemme tiukkaa analyyttista osaamista muuttuvan tilanteen ja siitä nousevien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen ja kustannus/hyötyanalyyseja resurssien allokoimiseen. Vain tätä kautta Arktinen Myrsky tuo mukanaan uusia yrityksiä ja työpaikkoja, monipuolistaa Suomen viennin rakennetta ja vahvistaa Suomen kilpailukykyä. Parannusehdotuksia N ä m ä e h d o t u k s e t k o s k e v a t s u o m a l a i s t a innovaatiojärjestelmää yleisesti, mutta ne ovat erityisen tärkeitä, kun puhumme globaalin logistiikan muutoksista ja siitä, miten Suomi voisi niistä hyötyä. Prosessi. Yksinkertaistettuna, sisään laitetaan veronmaksajien rahat ja ulos tulee tutkimuksia. Järjestelmästä puuttuu viime hetken tieto, tai lähes viime hetken tieto, jonka varassa yleisestä keskustelusta siirrytään yksittäisiin mahdollisuuksiin. Reflektointi. Suomessa helposti oletetaan, että mikä tahansa uusi teknologia tuottaa uusia työpaikkoja, ilman analyysia siitä, millaisia projekteja muualla maailmassa pyörii. Myös järjestelmällinen kustannus-hyöty analyysien käyttö puuttuu. Tämä antaa faktuaalisen pohjan allokoida resursseja. Perspektiivi. Tietoyhteiskunnassa kilpailuetu koostuu paremmasta tiedosta kuin kilpailijoilla. Globaalissa taloudessa myös tiedon pitää olla globaalia. Innovaatioilla on aikansa ja paikkansa, siispä myös tiedon pitää olla reaaliaikaista. 25

29 Jotta Suomi pystyisi kääntämään globaalin logistiikan muutokset strategiseksi edukseen, se tarvitsee vaikuttavamman, verkottuneemman, integroituneemman ja modernimman innovaatio- ja analyysijärjestelmän. Logistiikan Muutosten Vaikutukset Suomeen Vastalöydetyt arktiset öljy- ja kaasuvarastot ovat suunnattoman kokoiset. Suorin reitti arktisen öljyn ja kaasun luo olisi lyhyt korkean teknologian meri-maasilta sopivasta kaupungista Muurmanskista, Kirkenesistä, Narvikista tai Tromssasta Kemiin tai Ouluun. Ja pidemmälle Baltian junarataan. Ja Euroopan TEN-verkkoon yleisemmin. Sataman valinta tuo mukanaan monia, pitkäkestoisia taloudellisia, poliittisia ja ympäristöllisiä seurauksia, joista suurin nousee vallinnasta Muurmanskin ja norjalaisten satamavaihtoehtojen välillä. Kaasulinja voi kulkea Baltiaan Helsinki Tallinna reittiä tuoden uutta energiaa Eurooppaan kulkematta Venäjän alueen kautta tai käyttämättä Venäjän kaasua. Tämä reitti muuttaa Suomen talouden rakennetta luomalla kokonaan uuden kaupallisen ekosysteemin Suomen länsirannikolle. Toisaalta, Suomi sijaitsee lähes täsmälleen Shanghain ja Los Angelesin välisen ilmareitin keskipisteessä. Helsinki on lähempänä ja halvempi kuin Frankfurt, erityisesti jos se yhdistetään korkean teknologian käytäviin ja uusiin satamiin. Suomella on mahdollisuus nousta Euroopan pohjoiseksi logistiikan hubiksi, samalla kun kaikesta logistiikasta tulee pohjoista. Samanaikaisesti, yllä mainittu kehitys muuttaa dramaattisesti Suomen kansallisen turvallisuuden rakentumisen perusteita. Arktisen Myrskyn maailmassa, paljon siitä, mikä tuntuu mahdottomalta tänään, tulee mahdollista huomenna. Suomen on helpompi rakentaa kansallisen turvallisuuden strategia. Suomen poliittinen asema muuttuisi NATOn ja EU:n itäisestä asemasta Pohjois-Euroopan kaupan ja energiavirtojen keskukseksi. Kumppanuudet muuttuvat, kun Suomen maaperästä tulee strategisesti arvokas. Kansallinen Turvallisuus Tämän päivän Suomi on yksi maailman vaikeimmista maista puolustaa. Suomen historia ennen ja jälkeen itsenäisyyttä 1917 kertoo kansallisuuden turvallisuuden turvaamisen haasteellisuudesta. Tänään keskeisiä kysymyksiä ovat: puolustusjärjestelmien korkeat hinnat, kustannus-hyöty suhteet kumppanuusstrategioissa ja ennen kaikkea tarve 26

30 testata uusien teknologioiden hyödyllisyyttä armeijan sovelluksina. Arktisen Myrskyn maailmassa, Suomen kansallinen turvallisuus rakentuu maantieteellisen muutoksen takia toisista elementeistä kuin tähän asti. Koko strateginen pelikenttä muuttuu. Suomen kansallisen turvallisuuden strategia heijastaa sen poliittisia päämääriä ja taloudellisia keinoja. Vaikeudet rahoittaa riittävä puolustus ja maasotakäynnin pitkät perinteet ovat rajoittaneet kansallisen turvallisuuden strategioiden ja käytäntöjen kehittymistä. Sukupolvia Suomen puolustusstrategiaa on leimannut ajatus ostetaan, mitä voidaan ja toivotaan parasta. Koska Suomi ei voi ostaa, mitä se tarvitsee, valinnat ovat usein epätyydyttäviä. Kun Arktisen Myrskyn skenaarioissa selvisi, että Suomen parhaat mahdollisuudet toteuttaa taloudellisen hyvinvoinnin strategioita sijaitsevat kansallisten fyysisten rajojen ulkopuolella, vaikeudet, jotka liittyvät korkean osaamisen ja teknologian tulevaisuuden kehittämiseen aukenivat. Sama huomio toimi Suomen kansallisen turvallisuuden rakentamisen suhteen. Tällä hetkellä se on haasteellista, koska puolustusstrategioita ja operatiivisia toimia ohjaa oletus siitä, että toiminnan pitää tapahtua Suomen maaperällä. Ja toiseksi, jos olemme kriittisiä, Suomelta puuttuvat tekijät, jotka tekisivät siitä arvokkaan tai korvaamattoman sen kumppanien silmissä. Päinvastoin, nykyisellään Suomi on hyvä paikka käydä taistelu. Mahdollisuus toisenlaisille strategioille, jotka ovat kustannuksiltaan kohtuullisia, käytännössä saavutettavia ja poliittisesti hyväksyttäviä, on olemassa Arktisen Myrskyn skenaarioiden sisällä. On myös tulevaisuudessa selvää, että maantiede sanelee monia reunaehtoja Suomen kansallisen turvallisuuden suhteen. Pitkä raja Venäjän kanssa asettaa Venäjän valtaisat pohjoiset joukot, ilmavoimat ja Itämeren joukot toiselle puolen, ja Euroopan joukot toiselle puolen. Suomi sijaitsee, minkä tahansa Venäjän pyrkimyksen ja Eurooppaan välissä, kuten myös minkä tahansa Euroopan pohjoisen pyrkimyksen ja Venäjän välissä. Postmodernissa sodankäynnissä rintamalinjat eivät kuitenkaan ole ainoastaan lineaarisia vaan samanaikaisesti sotaa käydään useammissa kohteissa. Tämä merkitsee sitä, että Suomen maaperä on liian pieni, jotta se voisi ostaa aikaa uudelleen järjestäytyä tai odottaa kumppanien tukea. 27

31 Tästä syystä syntyvät aivan toisenlaiset olosuhteet kuin Talvisodan aikaan. Toinen merkittävästi uusi asia, joka muuttaa ei peliä vaan koko pelikentän, on Arktisen Myrskyn rakentamat muuttuneet olosuhteet, jotka lähtien liikkeelle muuttuvasta globaalista logistiikasta vaikuttavat Suomen talouden ja yhteiskunnan uudelleenjärjestäytymiseen. Varsinkin silloin, kun Suomi katsoo ja kehittää taloutensa tulolähteitä omien fyysisten rajojensa ulkopuolella, maantieteellä ja muuttuvalla globaalilla logistiikalla on entistä suurempi merkitys Suomen taloudellisen vakauden ja kansallisen turvallisuuden lähteenä. Suomen kyky ylläpitää ystävälliset, toimivat ja molemminpuolisesti rakentavat suhteet Venäjän kanssa on edelleen elintärkeää Suomen tulevaisuuden kannalta. Siitä syystä, että kasvumarkkinat ovat suurelta osin idässä, kuten myös TransAasian junaradan luoma maayhteys ja avautuva Koillisväylä. 28

32 Printed jointly in the United States of America and in Finland Publisher s Cataloging-in-Publication data Aaltonen, Mika and Loescher, Michael. Arktinen Myrsky/ Mika Aaltonen and Michael Loescher p. cm. ISBN Pending 1. The main category of the book Analysis. Other category. 2. Intelligence. Another subject category Climate Change. From one perspective global logistics shifts. HF0000.A0 A dc First Edition

33 MIKA AALTONEN on kauppatieteiden tohtori, ennakoinnin ja kompleksisuuden dosentti, Journal of Futures Research toimituskunnan jäsen, E:CO Journalin toimituskunnan jäsen, Royal Society of Artsin jäsen, Helsinki Sustainability Centerin toimitusjohtaja ja päätöksentekoon erikoistuneen tutkimusalueen johtaja Aalto yliopistossa. MICHAEL LOESCHER on valittu kahdesti 100 huipputyöntekijän joukkoon USA:n hallituksen henkilökunnasta. Hän on johtanut kolme vuotta Euroopan suurinta intelligence keskusta ja kirjoittanut viisi kirjaa ennakoinnista, päätöksenteosta ja riskien arvioinnista. Hänen kirjansa Proteus on käytössä 17 maassa oppikirjana.

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle Arktinen alue - uusia mahdollisuuksia Suomelle Kansanedustajat Pertti Salolainen, Marjo Matikainen-Kallström, Esko Kurvinen, Eero Suutari, Heikki Autto Sisällys 4-5 Arktinen alue muuttuu ja luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Suorat investoinnit Kiinasta Afrikkaan

Suorat investoinnit Kiinasta Afrikkaan TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Suorat investoinnit Kiinasta Afrikkaan Foreign Direct Investments from China to Africa Kandidaatintyö Sami Koskela Laura Saarlo TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

Maailma vuonna 2025. Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007. www.ein.eu. DV\697413FI.

Maailma vuonna 2025. Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007. www.ein.eu. DV\697413FI. Maailma vuonna 2025 Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007 www.ein.eu DV\697413.doc 2/57 DV\697413.doc Maailma vuonna 2025 Miten Euroopan unionin tulisi vastata

Lisätiedot

KATSE POHJOLAAN. Norja-Suomi. Yhdessä voimme houkutella kansa invälisiä investointeja ja osaamista. Elisabeth Gammelsæter, Norsk bergindustri Sivu 6

KATSE POHJOLAAN. Norja-Suomi. Yhdessä voimme houkutella kansa invälisiä investointeja ja osaamista. Elisabeth Gammelsæter, Norsk bergindustri Sivu 6 Norja-Suomi KATSE POHJOLAAN Maitamme yhdistää valtava potentiaali pohjoisessa. Emme ole vielä riittävästi osanneet hyödyntää Norjaa yhteistyö- ja kauppakumppanina. Presidentti Sauli Niinistö sanomalehti

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen:

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen: ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Syyskuu 2008 kansainvälistyminen KanSainväliStymiSen Kantava voima on hyvä businessidea Kivalta kuulostava win-win-periaate

Lisätiedot

Pulloposteja Itämeren alueesta

Pulloposteja Itämeren alueesta PULLOPOSTI 2014 Pulloposteja Itämeren alueesta Tiettävästi maailman vanhin pulloposti löytyi Itämerestä huhtikuussa 2014. Saksalaisen kalastajan verkkoon tarttunut viesti oli ollut matkalla yli sata vuotta.

Lisätiedot

Itämeriläinen 4/2013

Itämeriläinen 4/2013 2014 Itämeriläinen 4/2013 2 Itämeriläinen 4 2013 Itämeriläinen 4 2013 3 Otsikoissa nyt! Päätoimittajan terveiset Helena Erkkilä, päätoimittaja Katse kohti Arktista Kuluva vuosi on Centrum Balticumissa

Lisätiedot

TEKNOLOGINEN MURROS JA POLITIIKKA

TEKNOLOGINEN MURROS JA POLITIIKKA TEKNOLOGINEN MURROS JA POLITIIKKA Miten nopeutuva teknologinen kehitys muuttaa yhteiskuntaamme ja miten siihen tulisi poliittisesti vastata? VILLE-VEIKKO MASTOMÄKI JA JAAKKO STENHÄLL SISÄLLYS Esipuhe...

Lisätiedot

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen I C T -, TA LO U S - J A H E N K I LÖ S TÖ PA LV E LU I D E N J Ä R J E S TÄ M I S S U U N N I T E L M A Meri-Lappi T I E TO J O H TA M I S E N E D E L L Ä K ÄV I J Ä Selvitystyö järjestämissuunnitelmasta

Lisätiedot

SUOMI 2025 KESTÄVÄN KASVUN HAASTEET

SUOMI 2025 KESTÄVÄN KASVUN HAASTEET VATT-JULKAISUJA 43 VATT PUBLICATIONS SUOMI 2025 KESTÄVÄN KASVUN HAASTEET Toimittaneet Reino Hjerppe Juha Honkatukia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

SOLITA THINK TANKIN TAVOITTEENA ON KOOSTAA NÄKEMYS SUOMEN JA SUOMALAISTEN YRITYSTEN DIGITAALISESTA TULEVAISUUDESTA. Esipuhe

SOLITA THINK TANKIN TAVOITTEENA ON KOOSTAA NÄKEMYS SUOMEN JA SUOMALAISTEN YRITYSTEN DIGITAALISESTA TULEVAISUUDESTA. Esipuhe N:O 01 Solita Think Tankin loppuraportti 1 Helmikuu 2014 SOLITA THINK TANKIN TAVOITTEENA ON KOOSTAA 04 Esipuhe NÄKEMYS SUOMEN JA SUOMALAISTEN YRITYSTEN DIGITAALISESTA TULEVAISUUDESTA. 06 Solita Think Tankin

Lisätiedot

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään?

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? Väestön ikääntyminen Laman opetukset: hyvinvointipalvelut ja talous Globalisaatio

Lisätiedot

Sanomalehtiyliopisto 2007

Sanomalehtiyliopisto 2007 Sanomalehtiyliopisto 2007 JULKAISU No 29 Levón-instituutti Avoin yliopisto Tuotantotalouden erityiskysymyksiä KIINAILMIÖ 1 Sanomalehtiyliopisto 2006 2 Julkaisija Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, Avoin

Lisätiedot

EKOLOGINEN VELKA -MITÄ SE ON JA MITEN SE KERTYY? Suurin uhka maailman köyhimmille on rikkaiden harjoittama ylikulutus.

EKOLOGINEN VELKA -MITÄ SE ON JA MITEN SE KERTYY? Suurin uhka maailman köyhimmille on rikkaiden harjoittama ylikulutus. Suurin uhka maailman köyhimmille on rikkaiden harjoittama ylikulutus. Käsilläolevassa kirjassa pureudutaan rikkaiden ja köyhien maiden välisiin suhteisiin ekologisen velan käsitteen näkökulmasta. Lähtökohtana

Lisätiedot

-lehti. Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini. Peter Piot ja hänen visionsa epidemian voittamisesta

-lehti. Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini. Peter Piot ja hänen visionsa epidemian voittamisesta C I V I S T I -lehti Citizen Visions on Science Technology and Innovation Katse huomisessa Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini Peter Piot ja hänen visionsa epidemian

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

Selvitys keskeisistä tulevaisuuden muutostekijöistä. Foredata Oy

Selvitys keskeisistä tulevaisuuden muutostekijöistä. Foredata Oy Selvitys keskeisistä tulevaisuuden muutostekijöistä Foredata Oy Selvitys on tarkoitettu hyödynnettäväksi Opetushallituksen VOSE-projektissa toteutettavassa matkailu- ja ravitsemisalan ennakointityössä.

Lisätiedot

Katse etelään. Afrikka tarjoaa merkittäviä bisnesmahdollisuuksia. Googlen Petri Kokko: Avoimuus hyödyttää kaikkia. Deloitten asiakaslehti 01/2011

Katse etelään. Afrikka tarjoaa merkittäviä bisnesmahdollisuuksia. Googlen Petri Kokko: Avoimuus hyödyttää kaikkia. Deloitten asiakaslehti 01/2011 Deloitten asiakaslehti 01/2011 Katse etelään Afrikka tarjoaa merkittäviä bisnesmahdollisuuksia Googlen Petri Kokko: Avoimuus hyödyttää kaikkia Finanssiala on riippuvainen verkostoista niin hyvässä kuin

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaajaksi

Tulevaisuuden osaajaksi VISIO Tulevaisuuden osaajaksi Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella Marja-Liisa Manka & Marjut Mäenpää Tulevaisuuden osaajaksi 1 Tulevaisuuden osaajaksi Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella Marja-Liisa

Lisätiedot

EMU JA GLOBALISOITUMINEN... 31 Markkinat ja hyvinvointi... 31 Markkinat ja rauha... 32 Markkinat ja demokratia... 32

EMU JA GLOBALISOITUMINEN... 31 Markkinat ja hyvinvointi... 31 Markkinat ja rauha... 32 Markkinat ja demokratia... 32 TIETOA EMU:STA Johdanto ESIPUHE....................................... 1 MÄKI ON OPINTOKERHO?.......................... 2 EUROOPAN UNIONI ALKU JA SYYT................. 4 Euroopan hiili ja teräsunioni................................

Lisätiedot

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto SITRAN RAPORTTEJA 59 Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto S I T R A H E L S I N K I Sitran

Lisätiedot

Metropolin hyvinvointi

Metropolin hyvinvointi Metropolin hyvinvointi Työryhmä Olli Alanen Antti Hautamäki Tuuli Kaskinen Outi Kuittinen Tommi Laitio Roope Mokka Aleksi Neuvonen Kaisa Oksanen Satu Onnela Mikko Rissanen Simo Vassinen Ville Viljanen

Lisätiedot

venäläinen kapitalismi ja suomi

venäläinen kapitalismi ja suomi venäläinen kapitalismi ja suomi Simon-Erik Ollus www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta. Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Suuri siirtymä Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Petri Vasara, Antti Hautamäki, Katja Bergroth, Hannele Lehtinen, Pia Nilsson, Laura Peuhkuri Sitran raportteja 79 Suuri siirtymä

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA 1 1 JOHDANTO 3 1.1 Arktinen alue ja Suomi 3 1.2 Arktisen alueen globaali merkitys 4 2 HAURAS ARKTINEN LUONTO 7 2.1 Ilmastonmuutos 7 2.2 Ympäristön saastuminen 8 2.3 Luonnon monimuotoisuus

Lisätiedot

Arvot Aate Intressit. Puheenvuoroja eurooppalaisesta sosialidemokratiasta. Hildur Boldt (toim.)

Arvot Aate Intressit. Puheenvuoroja eurooppalaisesta sosialidemokratiasta. Hildur Boldt (toim.) Arvot Aate Intressit Puheenvuoroja eurooppalaisesta sosialidemokratiasta Hildur Boldt (toim.) Kirjoittajat Käännökset: Anneli Koivisto Kansi ja ulkoasu: Fredrik Bäck Gummerus Kirjapaino Jyväskylä 2009

Lisätiedot

Suuri maa, pitkä kvartaali

Suuri maa, pitkä kvartaali Suuri maa, pitkä kvartaali SUOMALAISYRITYSTEN KOKEMUKSIA VENÄJÄN KEHITTYVÄSTÄ KAPITALISMISTA Tapani Mäkinen SITRAN RAPORTTEJA 48 Suuri maa, pitkä kvartaali SUOMALAISYRITYSTEN KOKEMUKSIA VENÄJÄN KEHITTYVÄSTÄ

Lisätiedot

TYÖ ARJEN MUOTOILIJANA Työn kehitystrendejä uusia arjen haasteita

TYÖ ARJEN MUOTOILIJANA Työn kehitystrendejä uusia arjen haasteita TYÖ ARJEN MUOTOILIJANA Työn kehitystrendejä uusia arjen haasteita Leenamaija Otala Karoliina Jarenko TEKNILLINEN KORKEAKOULU ABYhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus ESIPUHE Työ arjen muotoilijana,

Lisätiedot