DIAKONISEN AVUN TARVE JAPANISSA Lähettien kokemuksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DIAKONISEN AVUN TARVE JAPANISSA Lähettien kokemuksia"

Transkriptio

1 DIAKONISEN AVUN TARVE JAPANISSA Lähettien kokemuksia Kansanlähetysopisto Lähetystyöntekijälinja 2009 Kurssityö Kaarina ja Anssi Savonen 1

2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3 2 TYÖN TAUSTAA Näkökohtia Japanin yhteiskuntaan Diakonian määrittely ja perustelut Aineiston kokoaminen ja käsittely TULOKSET Lähetystyöntekijöiden kohtaama hätä ja avuntarve Japanissa Japanin yhteiskunnan auttamisjärjestelmä lähetystyöntekijöiden kokemana Seurakunnan ja lähetystyöntekijöiden antama apu Diakoniatyön kehittäminen Lähetystyöntekijöiden pohdintoja ja huomioita POHDINTA 18 LÄHTEET..21 LIITTEET..22 2

3 1 JOHDANTO Tässä lähetystyöntekijälinjan kurssityössä tutustutaan Japanin lähetystyöhön diakonian näkökulmasta. Esiteltävänä on Japanissa toimivien lähetystyöntekijöiden kokemuksia ihmisten hädästä ja kärsimyksestä sekä Japanin yhteiskunnan sosiaalihuollon toimivuudesta. Samalla näkyväksi tuodaan lähetystyöntekijöiden työssä ja japanilaisissa seurakunnissa ilmenevä diakoninen toiminta. Lähetystyöntekijöiden pohdinnat ja ajatukset diakoniatyön kehittämisestä Japanissa on myös pyritty huomioimaan tässä työssä. Syynä tämän aiheen valinnalle on se, että diakonisen avun tarve Japanissa on perinteisesti varsin huonosti tunnistettu teema. Aiheesta tuntui saavan parhaiten tietoa kysymällä asiasta suoraan kentällä olevilta lähetystyöntekijöiltä. Tärkeänä koettiin myös antaa lähetystyöntekijöille kerrankin mahdollisuus jakaa kuuluville sitä hiljaista tietoa, jota heille on kertynyt lähetyskentällä toimiessaan. Kuvatessamme lähetystyöntekijöiden harjoittamaa diakoniatyötä, tuomme myös esille yhden tärkeän kokonaisuuden lähetystyöntekijöiden työstä. Tämän työn on tarkoitus välittää tietoa Japanin lähetyksestä kaikille sen ystäville. Työn tarkoituksena on myös pyrkiä nostamaan mahdollisimman monen sydämelle halun olla rukouksin mukana japanilaisten iloissa ja suruissa sekä hitaasti kasvavien kristillisten kirkkojen kasvukivuissa. Kurssityön alkupuolella esitellään yleisiä näkökohtia japanilaiseen yhteiskuntaan, diakoniaan sekä tämän työn varsinaisen aineiston hankkimiseen liittyen. Sitten on vuorossa lähetystyöntekijöiden kokemusten käsittely ja tarkastelu. Lopuksi pohdintaosuudessa tutkistellaan, mitä johtopäätöksiä diakonian ilmenemisestä Japanin lähetyskentällä pitäisi tehdä. 3

4 2 TYÖN TAUSTAA 2.1 Näkökohtia Japanin yhteiskuntaan Väestörakenne Japanilaiset ovat pitkäikäisiä, keskimääräinen elinikäodote on yli 82 vuotta. Japanin väestö onkin nopeassa tahdissa vanhenemassa, koska syntyvyys on varsin matalalla tasolla. Japanin väkiluvun ennustetaan tulevina vuosikymmeninä putoavan rajusti. Nämä väestörakenteen isot muutokset johtavat erilaisiin sosiaalisiin ja taloudellisiin ongelmiin, kuten työvoiman väheneminen ja sosiaaliturvan ylläpidon kallistuminen. Esimerkiksi vanhusten määrän kasvaessa, on julkisen eläkerahaston toiminta vaikeuksissa. Maahanmuuton lisääntyminen voisi olla ratkaisu työvoimapulaan, mutta ajatus ei herätä japanilaisissa kovin suurta kannatusta. Asiaa vaikeuttaa myös se, että maahanmuuttajien on yleensä vaikeaa sopeutua japanilaiseen elämänmenoon. (Wikipedia, Japani 2009.) Japanin väestörakenteen muuttuessa vaikeudeksi muodostuu mahdollistaa kaikille ikääntyville ihmisarvoinen ja hyvä vanhuus. Isoja kysymyksiä Japanissa tulee olemaan, pystytäänkö kaikille vanhuksille tasapuolisesti järjestämään hyvä hoito sekä turvallinen ja sosiaalisesti riittävän virikkeellinen elämä. Työelämä Japanissa työelämä on usein rankkaa ja kuluttavaa. Suuri osa japanilaisista elää suurissa kaupungeissa, joissa töihin meno ja töistä paluu tapahtuu ruuhkassa ihmisvilinän keskellä. Miljoonakaupungeissa työmatkat, jotka sisältävät usein lukuisia vaihtoja kulkuvälineestä toiseen, saattavat ruuhkassa venähtää pitkiksi. Japanilaiset purkavat väsymystään usein työmatkoilla torkkumalla esimerkiksi junan istuimella. Työpaikalla pitää olla virkeä ja tehokas. Töitä tehdään useimmiten myöhään iltaan asti. Flunssan takia ei töistä jäädä yleensä pois. Erityisesti miesten liiallinen työnteko on tunnistettu ja tunnustettu ongelmaksi Japanin parlamenttia myöten. (Koskiaho 1995, ) 4

5 Japanin työelämän kovuus on pahoinvointia aiheuttava tekijä, vaikkakin ahkera työnteko on ollut tae japanilaisten taloudelliselle menestykselle. Miehet uuvuttavat ja polttavat itsensä työelämässä. Mikäli miehellä on perhettä, vaimo ja lapset joutuvat kärsimään siitä, että mies on paljon pois kotoa. Stressaantuneena miehellä ei liene kovin paljon voimavaroja vaimon huomioimiselle ja lasten kasvatukselle silloinkaan kun hän on fyysisesti läsnä kotona. On varsin selvää, että tällainen työkulttuuri johtaa monien ihmisten henkiseen kärsimykseen. Koulutusjärjestelmä ja nuoriso Japanilainen koulutusjärjestelmä perustuu koululaisten ja opiskelijoiden väliselle kilpailulle. Kilpailu parhaisiin kouluihin pääsystä alkaa jo lastentarhasta saakka. Varsinaisen koulun lisäksi monet oppilaat käyvät myös erilaisissa valmennuskouluissa, joissa pyritään ottamaan etumatkaa ikätovereiden osaamistasoon. Japanin lapsia ja nuoria velvoitetaan opiskelemaan ahkerasti, jotta aikuisiällä voisi saada mahdollisimman hyvän työpaikan. Suorituspaineet johtavat usein siihen, että nuoret kärsivät ahdistusneuroosista. Paineista ei nuoren ole helppo puhua edes vanhemmille, monet jäävätkin yksin ongelmiensa kanssa. Japanissa nuoret ovat reagoineet kyseisiin koulumaailmaan liittyviin ongelmiin eri tavoin, esimerkiksi syrjäytymällä, koulusta kieltäytymällä, koulukiusaamisella, rikosten tekemisellä sekä prostituutiolla. (Hänninen 2009.) Japanissa arvioidaan olevan noin koulutuksesta ja työelämästä syrjäytynyttä nuorta sekä kymmeniä tai satoja tuhansia hikikomoreita. Hikikomoreilla tarkoitetaan huoneisiinsa sulkeutuneita ja sosiaalisista kontakteista kieltäytyviä nuoria. Japanin työministeriö on yrittänyt vastata ongelmaan kehittämällä nuorten työllistämiskeskuksia, mutta ongelmana on se että syrjäytyneillä ei usein ole halua poistua kotoa ja oma-aloitteisuutta tarttua valtion tarjoamiin tukimuotoihin. Valtion suunnitelmissa on jatkossa pyrkiä paikallistamaan avun tarpeessa olevat nuoret ja lähettää heidän luokseen nuorisotyöntekijöitä ja muita spesialisteja. (Animelehti 2009.) Vammaiset Varsinaisia vammaispalveluja on Japanissa vähänlaisesti. Suurin osa japanilaisista vammaisista asuukin lähiomaisten luona. Vammaiset saavat pienehköä eläkettä sekä vammaistukea vammautumisen vaikeusasteen mukaisesti. Japanin kiintiölain mukaan yritysten työvoimasta tulisi muutaman prosentin olla vammaisia työntekijöitä, mutta yrittäjät maksavat usein mieluummin sakkoja kuin palkkaavat vammaisia. Sakkorahoilla rahoitetaan vammaisjärjestöjen ylläpitämiä 5

6 suojatyöpaikkoja. Kehitysvammaisten opetus järjestetään yleensä erityiskouluissa, joissa sovelletaan normaalia opetussuunnitelmaa. Vammaiset saavat kouluavustajia järjestöjen toimesta. (Kehitysvammahuollon tietopankki 2004.) Sosiaalijärjestelmä Japanilaisissa sosiaalipolitiikan asiantuntijoissa on niitä, jotka myöntävät japanilaisen sosiaalijärjestelmän räikeät puutteet. Kansan köyhimmistä huolehditaan huonosti, koska yhteiskunta ei ole tottunut sosiaalitukea tarvitsevien olemassaoloon. Valtion budjetista vain vajaa prosentti on varattu sosiaaliapuun. Sosiaaliavustukset ovat aivan liian pieniä, jotta niillä realistisesti voisi selvitä korkeista elinkustannuksista. Japanin valtion sosiaaliturvapolitiikka on etupäässä pyrkinyt siihen, että ihmiset selviäisivät omillaan, mutta ihmisten henkilökohtaisten kriisien mahdollisuutta ei ole kunnolla huomioitu. Japanilaisten ajatuksissa elää syviä stereotypioita, esimerkiksi köyhät leimataan herkästi laiskoiksi toisen luokan kansalaisiksi. Joka tapauksessa apua tarvitsevien määrä on maassa kasvussa. Muun muassa asunnottomuus ja turhautuneiden ihmisten epätoivoiset teot ovat seurausta riittämättömästä sosiaalihuollosta. (Maailma.net.) 2.2 Diakonian määrittely ja perustelut Raamatulliset perustelut diakonialle Diakonian perustelut nousevat ensisijaisesti Raamatusta. Vanhassa Testamentissa on monia kohtia, joissa Herra kehottaa omaa kansaansa pitämään huolta yhteiskunnan heikko-osaisista, kuten leskistä, orvoista ja muukalaisista. Monet profeetat, esimerkiksi Amos, taistelivat yhteiskunnallista epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Uuden Testamentin puolella Jeesuksen Kristuksen toiminnassaan antama esimerkki ohjaa kristittyä kohtaamaan lähimmäisiään rakastaen, uhrautuen, kuunnellen, parantaen ja palvellen. Myös Jeesuksen opetukset, esimerkiksi Kultainen sääntö ja Laupias samarialainen tähtäävät rakastavaan lähimmäisen kohteluun. Apostolien tekojen kertomukset alkuseurakunnan harjoittamasta laupeudentyöstä osoittavat, että diakonia on alusta alkaen kuulunut kristillisen kirkon elämään. (Raamattu) Diakonia luterilaisessa kirkossa Suomen evankelisluterilaisen kirkko määrittelee diakonisen auttamisen seuraavasti: Diakoninen auttaminen on kristilliseen rakkauteen perustuvaa avun antamista erityisesti niille, joiden hätä on 6

7 suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Auttaminen on apua tarvitsevan ihmisen ehdot, mahdollisuudet ja rajoitukset huomioon ottavaa toimintaa, jonka tarkoituksena on joko vastata avun tarpeeseen tai tukea ihmistä tulemaan mahdollisimman hyvin toimeen rajoitetun avun varassa. Diakoniatyössä mahdollistetaan toivoa, vahvistetaan ihmisten voimavaroja ja omatoimista selviytymistä sekä edistetään terveyttä. Diakoniatyössä kohdataan ihmisten arkea, sairautta, kuolemaa ja elämän monimutkaisia kysymyksiä. Diakoniaan kuuluu hätää aiheuttaviin syihin vaikuttamista sekä piilossa olevan hädän etsimistä ja löytämistä. Diakoniatyössä tuetaan perheitä, yksilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä. Diakoninen tehtävä kuuluu jokaiselle seurakuntalaiselle. Jokainen kristitty on kutsuttu palvelemaan lähimmäisiään niillä lahjoilla ja taidoilla, joita heille on annettu. Lähimmäisenrakkauden keskeinen toteuttamispaikka on arkisessa kutsumuksessa ja jokapäiväisissä lähisuhteissa. Jotta diakoniaa kristillisen kirkon tehtävänä voidaan toteuttaa riittävän laaja-alaisesti, tarvitaan seurakunnissa vapaaehtoisten organisoitua toimintaa. Kansainvälinen diakonia on kehitysyhteistyötä maailman köyhimmillä alueilla, apua katastrofialueilla, pakolaisapua sekä tukea sisarkirkoille. Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakunnat toteuttavat kansainvälistä diakoniaa Kirkon Ulkomaanavun sekä kirkon lähetysjärjestöjen kautta. (Diakonian asiasanasto 2004.) Diakonia Japanin lähetystyössä On aina muistettava, että lähetystyön ensisijaisena tehtävä ei ole korjata yhteiskunnan ongelmia ja autella ihmisiä heidän maallisissa ongelmissaan, vaan julistaa evankeliumia. Kuitenkin evankeliumin synnyttämään kristilliseen elämään kuuluu vastuu hädänalaisista lähimmäisistä ja avuntarvitsijoiden tukeminen. Siksi lähetystyöntekijät eivätkä Japanin kirkot voi ummistaa silmiään yhteiskunnan epäkohdilta ja yksittäisten ihmisten kärsimyksiltä. Seurakuntien tulee Japanissakin pyrkiä tunnistamaan ihmisten hädän olemusta ja vastaamaan siihen. Seurakuntien tehtävä on myös varustaa jäseniään toimimaan lähimmäistensä hyväksi omassa arjessaan. 7

8 2.3 Aineiston kokoaminen ja käsittely Kyselylomake Tämän kurssityön aineisto on koottu lähettämällä sähköpostitse kyselylomake (Liite 1) Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kentällä oleville Japanin lähetystyöntekijöille. Näistä 13 lähetistä kahdeksan vastasi kyselyyn kahden viikon määräajassa. Aineiston katsottiin olevan riittävä, eikä kyselyä tarvinnut enää lähettää muiden järjestöjen läheteille eikä kotimaassa oleville Japanin lähetystyöntekijöille. Kyselylomakkeen ensimmäinen kysymys tarkasteli lähetystyöntekijöiden kohtaamaa ja havaitsemaa hätää ja ihmisten avuntarvetta Japanissa. Toisen kysymyksen kohdalla lähetit saivat kertoa käsityksiään Japanin yhteiskunnan järjestämästä sosiaali- ja terveydenhuollosta. Kolmanneksi selviteltiin kirkon ja seurakuntien diakoniatyön ilmenemistä sekä lähetystyöntekijöiden tehtäviä rakkauden palvelutyössä. Neljäs kysymys kartoitti lähetystyöntekijöiden näkemyksiä kirkon diakoniatyön kehittämishaasteista Japanissa. Viides kysymys oli sillä tavalla avoin, että sen kohdalla lähetit saivat halutessaan vielä vapaasti pohdiskella diakonian ja inhimillisen hädän esille nostattamia ajatuksia. Aineiston analysointi Lähettien vastaukset käsiteltiin pääsääntöisesti edellä kuvattujen viiden aihealueen puitteissa. Usein lähetit olivat vastanneet niin laajasti, että yhden kysymyksen vastauksesta löytyi sisältöjä myös toisiin aihealueeseen. Vastausten tarkastelussa eri lähettien vastauksista koottiin aihealueittain yhteenvedot siten, että kunkin lähetin esille tuomat näkökulmat pyrittiin tasapuolisesti huomioimaan ja kirjaamaan ylös. Työskentelyä helpotti se, että lähettien näkemykset eri asioista olivat yleensä keskenään varsin yhteneviä. Aiheiden kokonaisesitykseen tuo oman rikkautensa se, että erilaisina lähetteinä ja ihmisinä kukin vastanneista toi kokonaisuuteen tärkeitä yksilöllisiä huomioita. 8

9 3 TULOKSET 3.1 Lähetystyöntekijöiden kohtaama hätä ja avuntarve Japanissa Suomen evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen Japanin kentän lähetystyöntekijät kertoivat kohtaavansa japanilaisessa arjessa kaikenlaisia ongelmia melko usein. Lisäksi Japanin mediassa puhutaan paljon erilaisista ihmisten ongelmista, joita lähetit eivät katukuvassa ja työssään niin runsaina kohtaa. Piilotettuja ja vaiettuja vaikeuksia on siis japanilaisilla runsaasti, mikä on japanilaisen häpeäkulttuurin vaikutusta. Perinteisesti esimerkiksi vammaisia on saatettu piilotella. Köyhyys Yhteiskunnallinen tilanne on jonkin verran muuttunut lähettien silmissä viimeisten vuosikymmenten aikana. Kokenut lähetystyöntekijä kertoi, että 1970-luvun puolivälissä oli selvemmin havaittavissa köyhyyttä, mikä ilmeni mm. asuntojen vaatimattomuutena ja tieverkoston huonokuntoisuutena. Välissä Japanissa on ollut vauraampia ajanjaksoja, mutta juuri tällä hetkellä tuore talouskriisi on lisännyt joidenkin taloudellisia vaikeuksia. Rikkaiden ja köyhien välinen kuilu on kasvanut. Tavallisessa kaupunkikuvassa ei köyhyyttä välttämättä näe, mutta laman vaikutuksesta kaupungeissa ovat esimerkiksi laajentuneet ne alueet, joissa asunnottomiksi jääneet elelevät teltoissa ja hökkeleissä. Joillakin asunnottomilla on kyllä työpaikka, mutta vaikeat vuokraehdot saattavat tiputtaa pienituloisen asunnottomaksi. Eräs lähetti kertoi osa-aikatyötä tekevästä, jolla ei riittänyt rahaa auton katsastamiseen. Pienituloiset joutuvat siis tekemään isoja valintoja siitä, mihin he haluavat käyttää vähäiset rahansa. Päihdeongelmat Erityisen paljon asunnottomuutta ilmenee alkoholistien keskuudessa. Alkoholin kulutus on Japanissa yleistä, vaikka julkijuopottelua ei juuri ilmene. Alkoholin liikakäyttö on niitä asioita, jotka tapahtuvat salassa. Myös huume- ja peliriippuvuuksista kärsiviä ovat lähetit jonkin verran kohdanneet. 9

10 Mielenterveysongelmat Yksittäisistä avuntarvitsijaryhmistä ehkäpä suurin on mielenterveysongelmaiset, joita lähetystyöntekijät kertoivat usein tai päivittäin kohtaavansa. Seurakuntien tilaisuuksiin osallistuu paljon mielenterveysongelmaisia ja kaikki lähetit olivat työssään olleet eri tavoin tekemisissä heidän kanssaan. Mielenterveysongelmat ovat yleisyydestään huolimatta erityisen vaiettu ja hävetty ilmiö Japanissa. Vammaisuus Fyysistä vammaisuutta ilmenee Japanissa nykyään suunnilleen samaan tapaan kuin Suomessakin. Lähettien kokemusten mukaan vammaisia näkyy myös melko paljon katukuvassa, kun palvelukeskukset tai vapaaehtoiset ovat ulkoilemassa esimerkiksi pyörätuolipotilaiden kanssa. Ihmissuhdeongelmat Yhtenä isona ongelmakenttänä lähetit toivat esille erilaiset ihmissuhdevaikeudet. Parisuhteeseen ja avioliittoon liittyvät ongelmat ovat yleisiä. Lähetit olivat kohdanneet myös perheissä esiintyvää perheväkivaltaa. Väkivalta ja muu häiriökäyttäytyminen on lisääntymässä muutenkin Japanissa. Koulukiusaamista esiintyy. Yhtenä ohuena ongelmakäyttäytymisen muotona eräs lähetti kertoi ns. huijaritarinoista, eli seurakunnankin piiriin saattaa soluttautua ihmisiä, jotka pyrkivät hyötymään seurakuntalaisten mahdollisesta hyväntahtoisuudesta. Vaikeudet työssä ja opiskelussa Perinteinen tragedia Japanissa on se, jos yksilö syystä tai toisesta epäonnistuu opiskelussa tai työelämässä. Erityisen kova paikka on myös se, jos jokin onnettomuus kohtaa itseä tai perhettä. Tämä kaikki epäonnistumisen pelko johtuu kovista arvoista ja ulkonaisen hyvinvoinnin suuresta ihannoinnista. Japanilaiset ohjelmoivat herkästi elämänsä liian kiireiseksi. Loppuun palamiset ja epäonnistumisen kokemukset johtavat korkeisiin itsemurhalukuihin. Lähetit kertoivat kohdanneensa työssään myös hikikomori-ilmiötä ja muuta syrjäytymistä. Vanhuus Vanheneminen ja lapsiluvun väheneminen ovat laajoja yhteiskunnallisia ongelmia Japanissa. Vanhukset kokevat yhä useammin syvää yksinäisyyttä, kun nuoremmat sukupolvet eivät välttämättä huolehtimaan heistä. Perinteisesti vanhukset ovat asuneet kotona lastensa perheissä, mutta kasvavan kaupungistumisen myötä ydinperheet ovat yleistyneet suuresti. 10

11 3.2 Japanin yhteiskunnan auttamisjärjestelmä lähetystyöntekijöiden kokemana Suuria haasteita ja kehittämispyrkimyksiä Lähetystyöntekijät kokivat, että Japanin yhteiskunnassa on ihmisten sosiaaliturvassa tapahtunut kehitystä parempaan suuntaan. Vähäosaisten auttaminen on pitkään ollut lapsen kengissä, mutta viime aikoina yrityksiä muutokseen on ollut nähtävillä. Päättäjien on ollut pakko valpastua monenlaisten ongelmien edessä. Tyypillistä japanilaista mentaliteettia onkin se, että kipeistä yhteiskunnallisista asioista vaietaan, kunnes jotain kriittistä tapahtuu laiminlyöntien seurauksena. Peräkammariin kätkettyjen vammaisten ja mielenterveyspotilaitten tultua viime aikoina laajamittaisemmin ulos kaapeistaan, on yhteiskunnan pakko reagoida jotenkin. Aiemmin Japanissa on myös enemmän ajateltu, että perhe ja suku huolehtivat jäsenistään. Tämä ajattelu on muutoksessa. Nykyään esimerkiksi isovanhemmista huolehtiminen ei ole enää niin itsestään selvää, joten tästäkin syystä yhteiskunnalle tulee entistä enemmän paineita. Auttamiskulttuurin vaatimaton historia Japanissa juontaa juurensa sitkeistä asenteista. Luontaisesti japanilainen ajattelee, että ihminen on itse aiheuttanut ongelmansa ja saa myös selvitä niistä itse. Tästä syystä avun hakeminen ja avun antaminen ei ole helppoa. Välinpitämättömyys toisen asioita kohtaan on syvä ongelma. Naapurit ovat arkoja puuttumaan toistensa asioihin. Pelätään, että auttaessa saattaa joutua itse vaikeuksiin. Häpeä, ylpeys ja varattomuus estävät avun tarvitsijaa hakeutumasta avun piiriin. Rahaa japanilaisilla olisi lähimmäisten auttamiseen, mutta valmiutta jakaa omaa hyvää ei ole. Omia perheenjäseniä kohtaan japanilaiselta kyllä riittää rakkautta ja omista pyritään huolehtimaan, mutta ulkopuoliset ovat ulkopuolisia ja heidän syrjintänsä on tavallista. Kärjistyksenä ulospäin suuntautuvasta auttamisesta on se lähetin havainto, että korkeintaan köyhien maiden lapsille voi japanilainen joskus kuvitella antavansa apua. Japanin viranomaiset ovat viime vuosina ansiokkaasti pyrkineet kehittämään sosiaalijärjestelmää mm. tutkimalla pohjoismaisia sosiaaliturvan malleja. Kristillisestä kontekstista poimitut mallit eivät kuitenkaan sellaisenaan toimi shintolais-buddhalaisessa yhteiskunnassa. Lähimmäisenrakkauden periaatteet eivät ole edes kaikkien japanilaisten ammatti-ihmisten sisäistämiä, sillä monien viranomaisten on todettu laiminlyövän vaitiolovelvollisuuttaan levittämällä huhuja ja juoruja. Kouluissa opettajat eivät ole herkkiä puuttumaan koulukiusaamiseen. Viranomaiset saattavat levittää kätensä ja sallia asunnottomien majoittumisen kaupungin puistoalueella, koska paikkaa ja keinoa asunnottomien majoittamiseksi ei ole. 11

12 Sosiaali- ja terveydenhuolto Lähettien kokemuksen mukaan japanilainen työttömyysturva ja sosiaaliturva ovat ainakin jollakin tavalla toimivia. Yhteiskunta voi järjestää työttömälle ja asunnottomalle asunnon, vuokra-avustusta ja ruokarahaa, mutta moni ei osaa anoa näitä etuuksia. Sosiaaliturvan saantiehdot lienevät myös useissa tapauksissa melko tiukat. Häpeän ja kasvojen menettämisen pelon aiheuttama kynnys hakea taloudellista ja muuta apua on korkea. Lähettien havainto on se, että tänä päivänä fyysisesti vammaisten ja kehitysvammaisten asiat on Japanissa suhteellisen hyvin hoidettu. Kouluissa erillisessä vammaisten luokassa annetaan yksilöllistä opetusta, silti vammaiset saavat samalla kuulua myös tavalliseen koululuokkaan. Mielenterveysongelmaisten tilanne on sen puolestaan melko huono. Vaikka henkinen pahoinvointi Japanissa on laajaa ja ilmeistä, sen hoitoon ei ole läheskään riittäviä resursseja. Sopeuttavat avohoidot mielenterveyspotilaille ovat vasta pikkuhiljaa kehittymässä, koska perinteisesti ihmisten mielenterveysongelmat on pyritty eristämään laitoksiin. Vanhusten hoitoon on myös satsattu paremmin viime vuosina. Tätä on edistänyt mm. se, että lapset eivät enää niin itsestään selvästi hoida vanhempiaan kotona. Vanhuksia varten on perustettu myös päivähoitokeskuksia, joihin vanhukset joskus viedään jopa autokuljetuksella. Järjestötyö Positiivista on se, että viime vuosina Japanissa on enenevässä perustettu erilaisia laitoksia ja avustusjärjestöjä. Vapaaehtoisuuteen perustuvaa, voittoa tavoittelematonta auttamistyötä on nykypäivän Japanissa lähettien kokemuksen mukaan melko paljon. Huono-osaisille on esimerkiksi nuorten naisten kristillinen yhdistys tarjonnut vaate- ja ruokalahjoituksia. Yhtenä tukimuotona alkaa olla saatavilla myös erilaista vertaisryhmätoimintaa. 3.3 Seurakunnan ja lähetystyöntekijöiden antama apu Diakoniatyön resurssit Japanin kirkoissa Länsi-Japanin evankelisluterilaisessa kirkossa toimivat suomalaiset lähetit kokivat, että kirkon ja seurakuntien taloudellisten resurssien rajallisuuden vuoksi mahdollisuudet toteuttaa diakoniaa ovat vähäiset. Tämän vuoksi kirkossa ei juuri ole ulospäin suuntautuvaa diakoniatyötä. Koska 12

13 seurakuntalaisia on vähän, kuluu vastuunkantajien aika seurakunnan toiminnan pyörittämiseen, eikä diakoniaan ehditä juurikaan erillisesti paneutua. Avuntarvitsijoiden kohtaaminen seurakunnissa Mielenterveysongelmaisten koputellessa kristillisten kirkkojen oville, ovat seurakunnat usein kyvyttömiä auttamaan. Tämä johtuu paljolti asennevaikeuksista, joita seurakuntalaisilla on psyykkisistä ongelmista kärsiviä kohtaan. Mielenterveyspotilaita vierastetaan, koska heidän kohtaamiseen ja auttamiseen kuluu paljon aikaa. Myös auttamistaidosta ja empatiasta on usein puutetta. Joissain tapauksissa seurakunnissa häpeillään, jos paikalla on esimerkiksi vammaisia. Vankilasta vapautuneeseen seurakuntalaiseen on suhtauduttu todella varauksellisesti ja tuomitsevasti. Surullista onkin, että edes seurakunnan toimintaan ei erilaisia aina meinata hyväksyä mukaan. Seurakunnissa on jossain määrin yritetty panostaa diakoniakasvatukseen väärien asenteiden muuttamiseksi. Työntekijöiden antama apu Lähetystyöntekijät kertovat sekä heidän että japanilaisten pastoreiden työn olevan varsin diakoniapainotteista. Kukin lähetti auttaa ihmisiä parhaansa mukaan koulutuksensa, näkökykynsä ja luontaisen empatiansa puitteissa. Yrityksiä auttaa on paljon, lähetit esimerkiksi antavat paljon aikaansa kärsivien rinnalla kulkemiseen. Silti lähettien kokemus on pitkälti se, että auttamisen tulokset usein aika heikkoja. Tämän koettiin johtuvan ihmisten ongelmien syvyydestä, diakoniatyön määrärahojen puutteesta sekä auttajien koulutuksen ja asiantuntemuksen riittämättömyydestä. Lähetit hoitavat auttamisesta koituvat taloudelliset menot useimmiten omalla kustannuksellaan. Auttamisen ja tukemisen elementti on Japanin lähetyksessä jatkuvasti läsnä, läheteillä on pysyvä pyrkimys rakkaudellisiin, hyväksyviin ja kannustaviin kohtaamisiin ihmisten kanssa. Seurakunnan jäsenet diakonian toteuttajina Kokemus Japanin lähetyskentältä on se, että seurakunnan diakoniatyössä vapaaehtoisten vastuunkantajien merkitys on erittäin suuri, koska palkattuja työntekijöitä ja lähetystyöntekijöitä on vähän. Vaikka organisoidusta diakonisesta vapaaehtoistyöstä on puutetta, jotkut seurakuntalaiset näyttävät itse omaehtoisesti toteuttavan kristityn kutsumustaan auttamalla lähimmäisiä. Kristinuskon sanoma on siis saanut ainakin jossain määrin murtaa luontaisia japanilaisia ennakkoluuloja ja estoja kohdata vaikeuksissa olevia. 13

14 Eräässä japanilaisessa seurakunnassa kerrotaan seurakuntalaisten upeasta keskinäisestä yhteydestä ja tukiverkosta. Nämä seurakuntalaiset ovat löytäneet toinen toisiaan tukevan, hoitavan ja rohkaisevan ilmapiirin, jossa vaikeuksissa olevia on osattu kohdata esimerkiksi kotikäynneillä. Tässä seurakunnassa autetut ovat voineet myöhemmin olla puolestaan auttamassa muita. Tämä tapaus näyttää osoittavan, että seurakunnan pastorin diakoninen aktiivisuus ei ole suoraan yhteydessä seurakuntalaisten aktiivisuuteen auttamisen saralla. Yksi merkittävä seikka seurakunnan yhteydestä Japanissa tapahtuvaan auttamistyöhön on se, että kirkkojen piirissä on saanut kasvaa väkeä, jotka ovat löytäneet paikkansa maallisten instituutioiden sosiaalisessa työssä. Näiden kristittyjen työnsä kautta antama todistus on toki tärkeä, mutta silti huomattavasti vahvempi todistusarvo lienee kristillisen seurakunnan omalla suoranaisella diakoniatyöllä. Kristilliset laitokset Kristillisen lähetystyön kasvatus- ja koulutustoiminnalla Japanissa on pidemmät perinteet kuin kirkon auttamistyöllä. Kuitenkin maasta löytyy joitakin kristillisiä sairaaloita ja kristillisten vanhainkotien määrä on lisääntynyt merkittävästi viime aikoina. Eräällä seurakunnalla on myös kehitysvammaisten suojatyökeskus, jossa tehdään uusiopaperia ja kortteja myyntiin. Vierailut ja vierellä kulkeminen Lähetystyöntekijät tekevät käyntejä sairaiden luona sekä tarvittaessa saattavat, ohjaavat ja huolehtivat sairaiden pääsystä sairaanhoidon piiriin. Lähetystyöntekijän ja seurakunnan työntekijän toimenkuvaan kuuluu myös silloin tällöin kotikäynnit. Lähetit, pastorit ja seurakunnan vastuunkantajat ovat käyneet myös vankiloissa tapaamassa seurakunnan jäseniä, kirjeenvaihtoakin on ollut vankien kanssa. Myös jouluvierailuilla on käyty orpokodeissa ja vankiloissa lähettien tai raamattukoulun opiskelijoiden toimesta. Lähetystyöntekijä on tilapäisesti voinut myös majoittaa yösijaa tarvitsevan. Joskus lähetystyöntekijä on saanut auttaa koditonta asunnon hankkimisessa. Sielunhoito ja keskusteluapu Japanin lähetit antavat säännöllisesti monelle henkilökohtaista sielunhoitoa ja psyyken kuntoutusta. Usein muodostuu pitkiä ja tiiviitä auttamissuhteita esimerkiksi mielenterveyskuntoutujien, alkoholistien, yksinäisten ja eri tavoin vammaisten kanssa. Lähettien työ on paljolti ongelmissa olevien kuuntelemista. Lähetit auttavat ihmisiä löytämään ratkaisuja tilanteisiinsa esimerkiksi 14

15 rohkaisemalla puhumaan kipeistäkin asioista. Auttamistilanteiden ytimessä on Jumalan sanasta löytyvän avun ja rohkaisun välittäminen hädänalaiselle sekä rukoilu autettavan puolesta. Ihmissuhteisiin liittyviä kysymyksiä lähetystyöntekijät kohtaavat päivittäin. Lähetit ovat eri tavoin selvittelemässä ihmisten keskinäisiä välejä. Lähetit antavat opetusta ja ohjausta perhe- ja parisuhdeongelmien keskellä kamppaileville. Parisuhteensa vaikeuksista kertovien avioparien kohtaamiset ovat luonteeltaan hyvinkin sielunhoidollisia. Avioparien kanssa tapahtuviin keskusteluihin osallistuu joko yksittäinen lähetystyöntekijä tai lähettipariskunta yhdessä. Ryhmätoiminta Seurakunnat voivat Japanissa olla tarjoamassa yksinäisille henkireiän esimerkiksi erilaisten ryhmätilanteiden muodossa, vapaamuotoisia tilanteita ihmisten väliselle yhdessäololle on mahdollistettu. Vammaisille ja mielenterveysongelmaisille on seurakunnissa omat ryhmänsä. Joissain seurakunnissa kokoontuu erilaisten lasten ryhmä, jossa huomioidaan ryhmään osallistuvien lasten vammat ja puutteet. 3.4 Diakoniatyön kehittäminen Kristillisen historian puuttuessa Japani on erittäin kovaa maaperää diakoniatyön kehittymisen kannalta. Kristityt elävät oman kristillisyytensä kanssa pienenä vähemmistönä ja kovassa paineessa ympäröivän yhteiskunnan ja oman suvun keskellä. Näissä olosuhteissa seurakunnista tulee helposti turvapaikkoja ulkopuolista uhkaa vastaan, jolloin seurakunnalla ei ole voimia kohdata ja auttaa heikossa asemassa olevia. Diakoniakasvatus Länsi-Japanin evankelisluterilaisessa kirkossa on kuitenkin varovaisesti nähtävillä, että diakonia on saamassa uutta jalansijaa. Teologisessa seminaarissa on ollut joitakin diakoniaan ja ihmisarvoon liittyviä luentoja. Koulutus seminaarissa ei kuitenkaan riitä, vaan diakonian koulutukset on vietävä seurakuntiin, jotta kuulijakunta olisi mahdollisimman laaja. Lähetystyöntekijät korostavatkin diakoniakasvatuksen lisäämistä tärkeimpänä kehittämistarpeena Japanin seurakuntaelämässä. Koska diakoninen ajattelumalli on vierasta japanilaisessa kulttuurissa, 15

16 tarvitaan koulutusta monella eri tasolla. Seurakuntien työntekijöitä pitäisi kouluttaa, samalla seurakuntalaisia olisi kasvatettava ymmärtämään, että diakoniavastuu ei ole vain pastoreilla ja läheteillä vaan jokaisella seurakuntalaisella. Seurakuntalaisia tulisi varustaa kohtaamaan vammaisia ja sairaita. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Koska seurakuntien taloudelliset resurssit näyttävät tulevaisuudessakin pysyvän vähäisinä, ei diakonian tarpeisiin ole helppoa saada uusia palkattuja työntekijöitä, vaikka heitä kipeästi tarvittaisiin. Tilanteessa korostuu vapaaehtoisten seurakuntalaisten vastuu diakonian harjoittajina. Siksi näille vapaaehtoisille tulisi kirkon suoda kaikki mahdollinen koulutus ja tuki. Länsi- Japanin evankelisluterilaisessa kirkossa on aiemmin toteutettu suomalaisen lähetin kokoamana diakoniatyön esittelykansio. Erilaisia diakoniatyön suunnitelmiakin on tehty, vaikka varsinaista kirkon diakoniatyöhön eriytynyttä työntekijää ei tällä hetkellä ole. Kirkon diakoniatoimikunta on kokoontunut viime aikoina muutaman kerran vuodessa. Lähetystyön rooli diakonian kehittämisessä Lähetysjärjestöt joutuvat jatkossa edelleen tarkastelemaan pitkäntähtäimen rooliaan Länsi-Japanin evankelisluterilaisessa kirkossa. Lähetysjärjestöillä on paljon haasteita ja myös annettavaa kirkon diakoniatyölle. Yhtenä ajatuksena on itänyt, että diakoniatyöstä, kuten myös lapsi- ja nuorisotyöstä, tulisi selkeämmin erityistyömuoto koko kirkolle. Tavoitteena on, että erityistyömuotona diakoniaa pystyttäisiin paremmin kehittämään asiaan paneutuvien yhteistyöllä. Lähetystyö voisi tukea diakoniaa antamalla diakoniakoulutusta kirkon työntekijöille ja vapaaehtoisille. Esille on noussut myös ajatus nimetä kirkolle lähetystyöntekijä, jonka erityisvastuualueena olisi diakoniatyön asiantuntijana, kouluttajana, innostajana ja organisoijana toimiminen. Sisäistä prosessointia ja ulospäin suuntautumista Japanin seurakunnissa kaivattaisiin laajamittaisempaa pohdintaa, miten diakoniaa voitaisiin käytännössä toteuttaa. Seurakuntien olisi etsittävä keskuudestaan ihmisiä, joiden lahjat ja kutsumus sopisivat diakoniatyöhön. Yhtenä käytännön tavoitteena olisi saada seurakunnissa kokoon diakoniatyön vapaaehtoisryhmiä, joissa keskinäinen kannustus ja yhteisen näyn terävöittäminen toteutuisivat. Seurakunnissa olisi saatava nostettua uskoa ja luottamusta siihen, että seurakunta kykenee auttamaan myös konkreettisesti. Seurakunnan sisäiseen yhteyteen ja hyvään yhteishenkeen 16

17 olisi pyrittävä julistuksen ja kaitsennan kautta, sillä vain yhteys ja seurakuntalaisten hyvät keskinäiset välit mahdollistavat diakonian nostamalla esiin halun auttaa. Kirkon ja diakoniatyön olisi tärkeää ajaa Japanissa läpi asenne: aineellisesta hyvinvoinnista henkiseen hyvinvointiin. Kristillisen sanoman tuominen julki voi avata auttamiselle ja lähimmäisenrakkaudelle sijaa Japanissa. Siksi kirkkojen on näyttävä ja evankeliumi on tehtävä tunnettavaksi. Jos kirkot saavat pidettyä kynnyksen matalalla, niillä on myös paremmat mahdollisuudet kohdata ihmisten hätää. Ajankohtaisiin tarpeisiin vastaaminen Kirkossa on syytä muistaa arkisen diakoniatyön tärkeys. Seurakuntien on tulevaisuudessa pyrittävä enenevässä määrin tarjoamaan seuraa yksinäisille vanhuksille ja kaakaopyhäkoulun tyyppisiä ryhmiä suurkaupunkien heitteillä oleville lapsille. Seurakuntien olisi myös saatava lisää kontakteja vankiloihin, jotta evankeliumi ja kristittyjen tuoma virkistys voisi tavoittaa ahdistuneita vankeja. Myös seurakunnan pappien puolisoille olisi tarjottava mahdollisuus puhumiseen ja sielunhoitoon sekä vertaisryhmään, sillä heidän on usein mahdotonta avautua omassa pienessä seurakunnassa. Yhtenä isona haasteena kirkolle on asunnottomien auttaminen. Länsi-Japanin evankelisluterilaisen kirkon toiminta-alueella yhtenä erittäin merkittävänä lähihistorian tapahtumana on muistissa Koben maanjäristys, jossa kuoli 6600 henkeä, loukkaantuneita oli ja kotinsa menettäneitä Ymmärrettävästi tuon luonnonmullistuksen välillisiä seurauksia korjataan edelleen. Hat-Kobessa maanjäristyksen raunioille rakennetulla asuinalueella elää paljon onnettomuudessa kotinsa menettäneitä. Kirkko on aloittanut evankelioimistyön tuolla alueella, jossa haasteena diakoniatyölle on yksinäisten ja masentuneiden ihmisten suuri lukumäärä. 3.5 Lähetystyöntekijöiden pohdintoja ja huomioita Auttamisen vaikeus Hädänalaisten ihmisten, kuten köyhien, kohtaaminen ei ole yleensä läheteillekään helppoa. On kipeää kysellä itseltään, mitä voisin tehdä näiden ihmisten hyväksi ja millä tavoin auttaa heitä. 17

18 Lähetystyöntekijän ristinä on myös kutsumus toimia esimerkkinä muille, vaikka omakin palvelutaito ja kyky rakastaa ovat vajavaiset. Tilausta kirkon sanomalle Näyttää todennäköiseltä, että Japanin valtio ei tule selviämään sosiaalisista ongelmistaan nykyään käytössä olevilla perinteisillä keinoilla. Ihmisten hätään olisi tilausta Jeesuksen alkuperäisellä sanomalla ja sen käytäntöön panemisella. Japanilaiselle valtaväestölle voisi olla puhuttelevaa, jos diakoniatyön esiinmarssi saisi olla kirkastamassa evankeliumia. On tarpeellista kehittää diakoniatyötä ja löytää uusia keinoja auttaa ihmisiä, sillä avun tarpeessa ja ahtaalla olevat ihmiset ovat yleensä hyvää ja otollista maaperää ilosanomalle. Evankeliumin ja diakonian yhteys Evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta synnyttää ihmissydämissä rakkauden joka vie palvelemaan lähimmäisiä, jotta diakonian kautta yhä uudet ihmiset löytäisivät tiensä ristin rakkauden äärelle. Diakonia ja evankeliointi kuuluvat Jumalan valtakunnan työssä erottamattomasti yhteen. 4 POHDINTA Tässä lähetystyöntekijälinjan kurssityössä on pyritty valottamaan erästä Japanin lähetystyöntekijöiden työhön kuuluvaa kokonaisuutta, josta lähetyksen ystävät Suomessa eivät liene kovin laajasti tietoisia. Mielissämme saattaa helposti vauraassa teollisuusvaltiossa tehtävä lähetystyö yleistyä puhtaaksi evankeliumin sanalliseksi julistukseksi ja ihmisten hengellisiin kysymyksiin rajoittuvaksi. Jumalan lähetyksessä sanoma Kristuksesta koskettaa aina ihmisiä fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti ja hengellisesti eli kokonaisvaltaisesti. Herrammekaan ei tullut vain opettamaan ja julistamaan, vaan palvelemaan, vierellä kulkemaan ja auttamaan. Samaa, kokonaisvaltaisesti pelastavaa, työtään Jeesus jatkaa seurakunnassaan Pyhän Henkensä kautta tänäkin päivänä. Lähetystyöntekijöiden kokemukset osoittavat, että rikkaasta Japanista löytyy taloudellisissa ongelmissa olevia ihmisiä. Niillekään, joilla ei ole huolta toimeentulosta, ei raha ole voinut tuoda onnea. Materiaalisen onnen tavoittelun perässä ihmiset ahdistuvat, palavat loppuun ja masentuvat. 18

19 Ihmissuhteissa on monilla vaikeuksia, koska häpeäkulttuurin takia ei ongelmista ole helppo puhua suoraan toisen ihmisen kanssa. Se yhteiskunnallinen systeemi ja ihmisten mentaliteetti, joka on tehnyt japanilaisista menestyjiä maailmantaloudessa, on kykenemätön auttamaan heitä sisäisen tyhjyyden ja onnettomuuden keskellä. Ne menetelmät, joita liikemaailmassa käytetään, ovat voimattomia tuottamaan pysyvää onnea, iloa ja apua kärsiville. Japanin yhteiskunta on pulassa, kun vähitellen aletaan uskaltaa tuoda esille peiteltyjä ongelmia. Kuten lähetystyöntekijöiden pohdinnat osoittavat, on kristillisen kirkon sanomalla tilausta tässä Japanin tilanteessa. Kristinusko ei vierasta vaikeuksia, ongelmia ja häpeää, vaan evankeliumin sanoma on kirkkaimmillaan siellä, missä on epäonnistumista, erheitä ja toivottomuuden tunnetta. Sanoma häpeällisesti kärsivästä Kirkkauden Kuninkaasta ei jätä vastaanottajaansa pimeyden puolelle, vaan murtaa kaikki kahleet ja synnyttää uutta elämää. Jeesuksella oli jaloa käyttöä epäonnistuneille opetuslapsille, Hänellä on rakkauden ja toivon ajatuksia myös uurastukseen ja menestyksen tavoitteluun uupuneille japanilaisille. Samaan aikaan kun Japanin yhteiskunta yrittää epätoivoisesti keksiä keinoja ratkoa kansalaistensa ongelmia, on Japanin seurakuntien löydettävä keinoja elää evankeliumin omistamisesta kumpuavaa lähimmäisenrakkautta todeksi. Lähetystyön haasteena on tukea piskuisia seurakuntia nostamaan päänsä ja käärimään hihansa. Kirkolla on annettavana Kristus, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet on kätkettyinä. Jumalan sanasta voimansa saava seurakunta löytää myös keinot ja rakkauden auttaa, vaikkakin kirkon omat voimat olisivat vähäiset. Japanin seurakuntien talous on tiukalla ja kuitenkin ympärillä Japanissa on paljon taloudellista vaurautta. Tässä tilanteessa ei voi välttyä pohtimasta, miten kristittyinä voisimme, viekkaasti kuin käärmeet mutta viattomina kuin kyyhkyset, käyttää väärää rikkautta ilosanoman eteenpäin viemiseksi. Voisiko seurakunta kutsumuksensa mukaisesti esimerkiksi tulevaisuudessa tuottaa sellaisia kärsimystä lievittäviä palveluita, joihin Japanin valtio olisi halukas antamaan taloudellisen tukensa. Voisiko seurakunta voittaa puolelleen muita rahoittajia esimerkiksi järjestämällä hyväntekeväisyyskampanjoita, joihin ihmisten uskonnollisesta vakaumuksestaan riippumatta olisi helppoa osallistua? Ainakin evankeliumin väistämättömän voittokulun myötä seurakuntiin saavutetaan myös varakkaita ihmisiä, joiden lompakkokin tulee uskoon. Edellä käsitelty saattaa kuulostaa raadolliselta maallisen menestyksen tavoittelulta, mutta ihmisten hädänalaisuuden ollessa kyseessä, on meillä lupa tehdä rohkeitakin visioita pyrkiessämme lievittämään inhimillistä kärsimystä Japanissa ja muualla maailmassa. 19

20 Suurimmat voitot diakonian saralla tullaan kuitenkin saamaan siinä, että evankeliumi pystyy hankkimaan pienillä resursseilla isoja voittoja. Japanin kirkoille on syytä rukoilla viisautta diakonisen vapaaehtoistyön organisoinnissa. Asialleen omistautuneet vapaaehtoiset saattavat olla luovempia ja luomisvoimaisempia auttamisen toteuttamisessa kuin palkatut konsanaan. Pyyteettömästä palvelumielestä kumpuava auttaminen on myös usein parempi todistus ulkopuolisille kuin käsi ojossa tarjoutuva auttaminen. Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia evankeliumin etenemisen ja Japanin seurakuntien toteuttaman diakoniatyön kehittymisen suhdetta. Onko seurakunnan kasvulla suoraa ja näkyvää yhteyttä siihen, miten antaumuksellisesti seurakunta on voinut palvellen rakastaa ihmisiä yhteyteensä? Kiinnostavaa olisi havainnoida myös sitä, painottuvatko tulevaisuudessa Suomesta Japaniin tehtävässä lähetystyössä entistä enemmän diakoniset haasteet. Tähän vaikuttaa varmaankin etupäässä Japanin seurakuntien kyky organisoida omaa, vapaaehtoisuuteen perustuvaa, diakoniatyötä. 20

21 LÄHTEET Diakonian asiasanasto Viitattu Hänninen, R Japanin modernin ajan yhteiskuntahistorian tutkiminen suomalaisesta näkökulmasta. Viitattu Japanin uusi ase hikikomoriutta vastaan Animelehti. Artikkeli Viitattu Koskiaho B Japani - yhteiskunta murroksessa. Helsinki: Painatuskeskus Oy. Maailma.net. Japanilainen yhteiskunta sulkee silmänsä köyhiltä. Artikkeli. Viitattu Viitapohja, K Kehitysvammahuollon tietopankki. Japanin kehitysvammahuolto tukeutuu järjestöihin. Viitattu Wikipedia Japani. Artikkeli. Viitattu Http://fi.wikipedia.org, Japani 21

22 LIITTEET Liite 1 Kysymyksiä Japanin läheteille: 1. Missä määrin olet havainnut Japanissa köyhyyttä, mielenterveysongelmia, päihdeongelmia, vammaisuutta, yksinäisyyttä ja muita ihmiselämän vaikeuksia? Kerro mihin ilmiöihin olet törmännyt ja kuinka usein. (Esim. päivittäin/ melko usein/ harvoin/ ei koskaan) 2. Miten Japanin yhteiskunta, käsityksesi mukaan, hoitaa vaikeuksissa olevien ihmisten auttamisen? 3. Miten lähetystyöntekijät / seurakunta ovat kohdanneet ja auttaneet näitä ihmisiä? 4. Kuinka seurakunnan diakoniatyötä pitäisi mielestäsi kehittää Japanissa? 5. Haluatko sanoa vielä jotain muuta tästä aihepiiristä? 22

ANNA AIKAA YSTÄVYYDELLE - SE ON TIE ONNEEN!

ANNA AIKAA YSTÄVYYDELLE - SE ON TIE ONNEEN! ANNA AIKAA YSTÄVYYDELLE - SE ON TIE ONNEEN! Marita Rentola Tuija Tolvanen Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö FINAL PAPER ABSTRACT THE DIACONIA INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION

Lisätiedot

KRITO- TYÖ OSANA KIRKON DIAKONIATYÖTÄ Krito-esite - Projekti

KRITO- TYÖ OSANA KIRKON DIAKONIATYÖTÄ Krito-esite - Projekti KRITO- TYÖ OSANA KIRKON DIAKONIATYÖTÄ Krito-esite - Projekti Vuokko Airaksinen & Päivi Rahja Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Pohjoinen Oulu Diakoninen sosiaali-, terveys ja kasvatusalan

Lisätiedot

Yhteistyötä sektorirajojen. Ministeri Maria Guzenina- Richardson: ORTODOKSINEN SEURAKUNTALEHTI. Sivut 4 7. Muk ana irrote t tava seur ak untaliite

Yhteistyötä sektorirajojen. Ministeri Maria Guzenina- Richardson: ORTODOKSINEN SEURAKUNTALEHTI. Sivut 4 7. Muk ana irrote t tava seur ak untaliite ORTODOKSINEN SEURAKUNTALEHTI www.ort.fi/analogi 4 2011 HAMINAN, HÄMEENLINNAN, KOTKAN, LAHDEN, LAPPEENRANNAN, TAMPEREEN JA TURUN ORTODOKSISET SEURAKUNNAT 1.9.2011 Ministeri Maria Guzenina- Richardson: Yhteistyötä

Lisätiedot

SAAPAS-TOIMINTA NUORTEN TUKIJANA - Miten te viittitte kattoo meitä humalaisia nuorii joka viikonloppu?

SAAPAS-TOIMINTA NUORTEN TUKIJANA - Miten te viittitte kattoo meitä humalaisia nuorii joka viikonloppu? Juha Kasari Mellunkylän seurakunta juha.kasari@evl.fi SAAPAS-TOIMINTA NUORTEN TUKIJANA - Miten te viittitte kattoo meitä humalaisia nuorii joka viikonloppu? 1. Mitä on Saapastoiminta? Palveluoperaatio

Lisätiedot

Maahanmuuttaja. kärsii yksinäisyydestä

Maahanmuuttaja. kärsii yksinäisyydestä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Diakoniakeskus 30.9.2009 Lue lisää Pauline Ngarasta ja muista Afrileideistä sivulta Päihde - omaiset tukevat toisiaan Sivu Arkkipiispa: Maksu kyky ei mittaa ihmisen kelvollisuutta

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kirsi Sunikka Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

Hengen uudistus kirkossamme ry:n jäsenlehti 1/2010 TÄSSÄ LEHDESSÄ

Hengen uudistus kirkossamme ry:n jäsenlehti 1/2010 TÄSSÄ LEHDESSÄ Hengen uudistus kirkossamme ry Kädenojennus Hengen uudistus kirkossamme ry:n jäsenlehti 1/2010 TÄSSÄ LEHDESSÄ Löytöjen ja ideoiden nyyttikestit. Nuoret miehet valloittivat Yhteisöjen Foorumin ensimmäisen

Lisätiedot

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Kepan Raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 91 ISSN 1236-4797 ISBN (nid.) 978-952-200-076-7 ISBN (pdf) 978-952-200-077-4

Lisätiedot

KOTIMAANI OMPI SUOMI

KOTIMAANI OMPI SUOMI KOTIMAANI OMPI SUOMI Opas maahanmuuttajatyön aloittamiseksi Johanna Hotakainen Niina Marjamäki Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kauniaisten yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

Toiveiden kirkko. Marjukka Laiho

Toiveiden kirkko. Marjukka Laiho Toiveiden kirkko Marjukka Laiho Kirkko Helsingissä -julkaisuja 1. 2013 toimitus: ulkoasu: piirrokset: Marjukka Laiho Rik Poppius / Mainostoimisto Poppius & Co Dynamo Advertising Oy julkaisija: Helsingin

Lisätiedot

I want to serve the Lord

I want to serve the Lord I want to serve the Lord Vapaaehtoistyön organisointi Kansainvälisessä seurakunnassa (IEC) Mia Hauta-aho Paula Pernu Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kauniaisten yksikkö Diakoninen

Lisätiedot

DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA

DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA Paula Vartiainen DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA

Lisätiedot

LUTHERAN EVANGELICAL CHURCH IN AFRICA:N ORPOTYÖN ARVIOINTI SAMBIASSA

LUTHERAN EVANGELICAL CHURCH IN AFRICA:N ORPOTYÖN ARVIOINTI SAMBIASSA LUTHERAN EVANGELICAL CHURCH IN AFRICA:N ORPOTYÖN ARVIOINTI SAMBIASSA Tiina Salmi Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK)

Lisätiedot

IHMISELTÄ IHMISELLE SEnIorITyön VAPAAEHToISToIMInnAn opas

IHMISELTÄ IHMISELLE SEnIorITyön VAPAAEHToISToIMInnAn opas IHMISELTÄ IHMISELLE SeniorityöN VAPAAEHTOISTOIMINNAN OPAS 2 Sisällysluettelo Luku 1: Sinulle, joka haluat auttaa...8 Luku 2: Vapaaehtoisen helsinkimissio...12 Luku 3: Kaikki alkaa koulutuksesta...18 Luku

Lisätiedot

Tuula Haataja. MINUN PAIKKANI - ryhmä Matkalla seurakunnan vapaaehtoiseksi toimijaksi

Tuula Haataja. MINUN PAIKKANI - ryhmä Matkalla seurakunnan vapaaehtoiseksi toimijaksi Tuula Haataja MINUN PAIKKANI - ryhmä Matkalla seurakunnan vapaaehtoiseksi toimijaksi Kehittämistehtävä AIKOPA Ammatilliset erikoistumisopinnot Luovat työmenetelmät 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 VAPAAEHTOISTOIMINTA

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen haluaa kaupungin ja seurakunnan hyvän yhteistyön jatkuvan

Anna-Kaisa Ikonen haluaa kaupungin ja seurakunnan hyvän yhteistyön jatkuvan 3 2012 Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön ajankohtaislehti Tampereella Anna-Kaisa Ikonen haluaa kaupungin ja seurakunnan hyvän yhteistyön jatkuvan Yrittäjät tärkeä lenkki yhteiskunnan rakentajina sisältö

Lisätiedot

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille Suvi Hämäläinen Produktion raportti, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Pori Diakoninen sosiaalialankoulutusohjelma

Lisätiedot

DIAKONI Kirkon ja sosiaalialan ammattilainen

DIAKONI Kirkon ja sosiaalialan ammattilainen DIAKONI Kirkon ja sosiaalialan ammattilainen -esite diakonin työnkuvasta Sanna Junnola Ulla Laitinen Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakonin sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Venäjänkieliset ikääntyneet maahanmuuttajat

Venäjänkieliset ikääntyneet maahanmuuttajat Tiimitehtävä -Team Wimma Venäjänkieliset ikääntyneet maahanmuuttajat Teoria ja käytännön kokemukset työharjoittelusta Anne Kinnunen c12020 Taimi Manninen c12024 Susanna Johansson c12016 Tuija Virtanen

Lisätiedot

Suurella Sydämellä. Diakoninen vapaaehtoistyöprojekti Tampereella Vapaaehtoisten motivaatio, kokemukset ja kehittämisnäkökulmat

Suurella Sydämellä. Diakoninen vapaaehtoistyöprojekti Tampereella Vapaaehtoisten motivaatio, kokemukset ja kehittämisnäkökulmat Suurella Sydämellä Diakoninen vapaaehtoistyöprojekti Tampereella Vapaaehtoisten motivaatio, kokemukset ja kehittämisnäkökulmat Antto Naukkarinen, Timo Väliahde ja Jukka Väliheikki Opinnäytetyö, kevät 2008

Lisätiedot

VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA?

VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA? VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA? Perhekasvatustyön tukiohjelma auttaa afrikkalaisia oman kulttuurinsa myönteisiin muutoksiin Anna Kaarina Palmu Kehittämishanke Marraskuu 2012 Seksuaaliterapian ammatilliset

Lisätiedot

Toim. Tarja Sassi. O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e

Toim. Tarja Sassi. O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e Toim. Tarja Sassi Ehjä perhe O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e Oppaita 1/2012 SISÄLLYS 3 alkusanat 5 1 JOHDANTO 7 2 Vertaistoiminta 9 3 Ehjä

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN OMALÄÄKÄREIDEN SUHTAUTUMINEN VERTAISTUKEEN

TERVEYSKESKUSTEN OMALÄÄKÄREIDEN SUHTAUTUMINEN VERTAISTUKEEN TERVEYSKESKUSTEN OMALÄÄKÄREIDEN SUHTAUTUMINEN VERTAISTUKEEN Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Heini Lekander kandidaatin tutkielma kevät 2008 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Veljiä. vertaisia Työkaluja maahan muuttaja - miesten ryhmätoimintaan

Veljiä. vertaisia Työkaluja maahan muuttaja - miesten ryhmätoimintaan M iksi maahanmuuttajamiehet tarvitsevat omaa toimintaa? Saako vain jalkapallo miehet kokoon? Kenelle pakolaispoika kertoo unelmansa? Entä kuinka kovia kokenut maahanmuuttajamies tutustui hämäläismummoon?

Lisätiedot

Anne Aalto Piia Peltonen Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö

Anne Aalto Piia Peltonen Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö DIAKONIATYÖ ASIAKASLÄHTÖISEMPÄNÄ UUDELLE VUOSITUHANNELLE Tutkimus Jalasjärven seurakunnan 57-61-vuotiaiden odotuksista diakonia- ja yhteiskunnallisesta työstä Anne Aalto Piia Peltonen Päättötyö Syksy 1999

Lisätiedot

TYÖTTÖMÄN TIISTAI. Projektiraportti Jyväskylän kaupunkiseurakunnan Köyhyys-Nälkä- Syrjäytyminen projektista

TYÖTTÖMÄN TIISTAI. Projektiraportti Jyväskylän kaupunkiseurakunnan Köyhyys-Nälkä- Syrjäytyminen projektista TYÖTTÖMÄN TIISTAI Projektiraportti Jyväskylän kaupunkiseurakunnan Köyhyys-Nälkä- Syrjäytyminen projektista Mari Miettinen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä Pieksämäki Sosiaalialan

Lisätiedot

Aslan ry:n tapahtumia vuonna 2009. Hylätystä sydämestä yhteyteen eheytymisseminaari 27.2.-1.3.2009

Aslan ry:n tapahtumia vuonna 2009. Hylätystä sydämestä yhteyteen eheytymisseminaari 27.2.-1.3.2009 Hylätystä sydämestä yhteyteen eheytymisseminaari 27.2.-1.3.2009 Sielunhoidon peruskoulutusta 1. jakso DVD-kurssina 2.2. 20.4.2009 1. jakso intensiivikurssina 10.-14.6.2009 2. jakso kolmena viikonloppuna

Lisätiedot

2/2013. Nuoret ja päihteet. 30 vuotta Pyhässä Hengessä. Jari-Pekka Hietsilta: Suomalainen yhteiskunta on omilleen ankara. Irtomyyntihinta 7 euroa

2/2013. Nuoret ja päihteet. 30 vuotta Pyhässä Hengessä. Jari-Pekka Hietsilta: Suomalainen yhteiskunta on omilleen ankara. Irtomyyntihinta 7 euroa 2/2013 uusitoivo Nuoret ja päihteet 30 vuotta Pyhässä Hengessä Jari-Pekka Hietsilta: Suomalainen yhteiskunta on omilleen ankara Irtomyyntihinta 7 euroa uusi toivo Numero 2/2013 Sisältö One Way Mission

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot