Puutuoteteollisuuden kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puutuoteteollisuuden kehittäminen"

Transkriptio

1 Puutuoteteollisuuden kehittäminen VTT Antti Kivimaa, Senior Advisor Media-aamiainen

2 2 Metsäteollisuus Euroopassa Puutuoteteollisuuden liikevaihto Euroopassa (EU27) vuonna 2008 oli noin 270 mrd. euroa, työntekijöitä 2,8 milj. ja yrityksiä (Eurostat) sahateollisuus 38 mrd. euroa (14 %), henkilöä (12 %) ja kpl (11 %). rakennusosat 20 % (54 mrd.), puupohjaiset levyt 9 % (24 mrd.), muut 9 % huonekaluteollisuus puolet (48 %) liikevaihdosta ja yritystä (levytuotteet) Sellu-, paperi- ja kartonkiteollisuuden liikevaihto on noin 79 mrd. euroa, työpaikkoja ja yrityksiä noin 800, tehtaita 1100 (CEPI). Kertaluokkaa puutuoteteollisuutta pienempi; suora vertailu on toimialasisältöjen vuoksi hankalaa. Suomessa suuryhtiöt keskittyvät paperin tuottamiseen. Metsäteollisuustuotannon arvo oli 2010H1 Mry:n mukaan 9,5 mrd. euroa, josta 3 mrd. euroa puutuoteteollisuudesta ja 6,5 mrd. euroa massa- ja paperiteollisuudesta. vuositasolla paperiteollisuus mrd. ja puutuotteet 6 7 mrd. sellu-, paperi- ja kartonkitehtaita on 50, teollisia sahoja 170 ja levytehtaita 15 klusteri työllistää suoraan n suomalaista Maailman sahatavaran tuotanto on noin 400 milj.m3, Eurooppa omavarainen, kulutus noin 100 milj.m3. Kiina on voimakkaassa kasvussa ja kun Intian kasvu alkaa, tulee kysyntä nousemaan maailmalla voimakkaasti. Mountain pine beetle on tuhonnut läntisessä Kanadassa jopa 700 milj.m3 mäntypuuta (MMM).

3 3 Metsäteollisuuden puun käytön muutokset Suomessa Suomen metsät kasvavat vuosittain noin 100 milj. m 3, josta voi kestävästi hakata noin 70 milj. m 3. Käyttö on nykyisin 55 milj. m 3 (80 %) kestävä hakkuu noin 80 milj. m 3 (Kärkkäinen/Metla). Suojelu- ja rantametsät on jo huomioitu. Nykyisen teollisuuden puun käytön kapasiteetti on yhä n. 65 milj. m 3. Vaikka kapasiteettia on suljettu, on pullonkauloja avattu jäljellä olevissa tehtaissa (TEM). Polttoon menevän puun määrän nousu 6 milj. m 3 =>13,5 milj. m 3 v (TEM); tästä valtaosa kannoista ja nuorista puista (huono raaka-aine jalostukseen) Perinteisen kuituteollisuuden käytön pysyvästi laskiessa on puutuoteteollisuudella mahdollisuus kasvaa. Hidaskasvuisen puun etuna on sen lujuus ja stabiilius ja kohtuuhinta. NSBK-sellun paras raaka-aine on ison tukin pinta (= sahahake) Perussahatavarana on puun arvo on noin 3 4-kertainen verrattuna käyttöön selluhakkeena tai polttoaineena, jolloin sen osuus on maksimoitava. Vuodesta 1955 on havutukin määrä kaksinkertaistunut ja osuus noussut 37 %:sta 47 %:nttiin hakkuista ja tukin osuus kantorahoista on nykyisin yli 70 % (Metla)

4 4

5 5

6 6

7 7 Puumateriaalin parempi kokonaishyödyntäminen Suomen pinta-alasta on 2/3 metsää. Metsänkasvusta käytetään teollisesti 2/3. Puutuoteteollisuus maksaa yli 2/3 kantorahatulosta. Perussahatavaran kustannuksista 2/3 on raaka-ainetta. 2/3 energiapuusta tulee päätehakkuista. Metla ennustaa kuitupuun käytön vähenevän neljänneksellä, jolloin kuitupuun käyttö pienenisi 7 milj. m 3 ja hakkeen käyttö 3 milj. m 3. Vastapainoksi puutuotteiden raaka-ainetta pitää saada tehtyä entistä pienemmästä puusta. Paine huonolaatuisimman ja vaikeasti jalostettavan puun energiakäyttöön tai biomassojen uuttamiseen kasvaa. Prosessien sivutuotevirroissa on hyviä ja logistisesti hyödynnettäviä raaka-aineita kemian teollisuuteen ja jatkojalostukseen. Puutuoteteollisuuden pitää muuttaa toimintatapaansa siten, että tutkimuksen ja tuotekehityksen, uusien tuotteiden ja palvelujen on noustava merkittäväksi osaksi jokapäiväistä liiketoimintaa. Historiassa vain yksittäisiä merkittäviä panostuksia. Paremmat arviointimenetelmät ja loppukäytön mukainen kokorunkohinnoittelu ovat kaikille käyttäjille tasapuolisia. Muutos on mahdollinen, kun puutuoteteollisuus maksaa parhaan hinnan ja kuitupuun käyttö vähenee ja energiakäyttö kasvaa.

8 8 Miksi puun käyttö on ekologista? Metsät toimivat hiilinieluina Puutuotteet varastoivat hiiltä Puumateriaalin ekologisuus Puun käyttö vähentää CO 2 -intensiivisten materiaalien käyttöä Puun lisäkäyttö vähentää kasvihuoneilmiötä. Puurakentamisen osuuden lisääminen Euroopassa 10 %:lla kattaisi jopa 25 % Kioton päästötavoitteista (ECE, FAO 2003) Uusiutuvana luonnonvarana puu toimii pitkäaikaisena hiilivarastona. Vanhimmat käytössä olevat puusillat Lüzernissa Sveitsissä ovat 1300-luvulta. Puutuotteen keskimääräinen elinikä on arviolta 75 vuotta. Rakentaminen käyttää Euroopassa luonnonvaroista noin % ja tuottaa % jätteistä (EU Relief 2003, painon mukaan). On siirryttävä uusiutuviin raaka-aineisiin. Yksittäisenä lukuna hätkähdyttää sementinvalmistuksen aiheuttamat CO 2 - päästöt, jotka ovat koko maailman CO 2 -päästöistä 5 8 % (UM003:00/2010-raportti ja eri lähteitä esim. IEA (2007) Tracking Industrial Energy Efficiency and CO2 Emissions) Puuta on helppo työstää yksinkertaisin työkaluin ja syntyvä jäte on vaaratonta.

9 9 Puu verrattuna muihin rakennusmateriaaleihin Täyttä faktaa puun eduista (Puuinfo.fi):

10 10 Puun ekologisuus yllättää: esimerkkejä Kiloon kuivaa puuta sitoutuu 1,5 kiloa hiilidioksidia. Puinen omakotitalo sitoo hiiltä perheen 10-vuotisen autoilun päästöjen verran (Mry). Puun käytön lisääminen Euroopassa 4 %:lla vuodessa vähentäisi tonnia CO 2 -päästöjä > päästökauppa-arvo lähes 2 mrd. euroa (CeiBois) Jos Euroopan asuntorakentaminen perustuisi betonin sijasta puuhun, vähenisi luonnonvarojen kulutus 70 % ja rakennusmateriaalien valmistuksen sekä rakentamisen aikainen energiankulutus 40 % ja CO 2 -päästöt 60 % (Mry) Puolet Suomen bioenergiasta tuotetaan selluprosesseissa sekä neljäsosa saadaan kuoresta ja muusta teollisuuden jätepuusta (Metsäliitto). Puusta poltetaan 40 % energiaksi, ja 70 % uusiutuvasta energiasta on peräisin metsäteollisuudesta (UPM). Puuta poltettaessa syntyy hyvin vähän typpeä, rikkiä ja tuhkaa. Puun eristävyys on 15 kertaa parempi kuin betonin, 400 kertaa parempi kuin teräksen ja 1770 kertaa parempi kuin alumiinin (TRADA UK), ei kylmäsiltoja.

11 11 Massiivipuun käyttö seinärakenteessa säästää energiaa Massiivipuinen seinärakenne puskuroi merkittävästi sekä lämpötilan että kosteuden muutoksia, vähentää ilmanvaihdon tarvetta, mahdollistaa talvella 1-2 astetta matalamman lämpötilan ja säästää siten energiaa (Aalto yliopisto)

12 12 Puun käytön lisääminen asuinrakentamisessa Sahatuista tuotteista yli 2/3 käytetään suoraan tai epäsuoraan (ovet, ikkunat ja kalusteet) rakentamiseen tai asumiseen. Suomi ei ole pientaloja lukuunottamatta puurakentamisen kärkimaa, mutta osaaminen ja menetelmät ovat siirrettävissä tänne Itävallasta ja Ruotsista. Suomi ei ole kymmeneen vuoteen edistynyt kerrostalojen ja vaativien julkisten rakennusten puurakentamisessa. Koetalojen ongelmat veivät halut projektien jatkamiseen ja betoniteollisuus on hoitanut oman tonttinsa hyvin. Ruotsin Växjössä on kunnan päätöksillä edistetty puukerrostalorakentamista. Kaavoituksella ja rakennuttajiin (ei rakentajiin) vaikuttamisella on mahdollista edetä nopeasti myös Suomessa. Rakentamiseen voidaan kehittää ratkaisuja, joissa hyödynnetään puun keveys, nopea asennus ja elementtien helppo kuljetus. Työ on siirrettävissä työmaalta tehtaaseen sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Laatu ja tuottavuus nousevat. Puurunkoisten rakennusten osuus rakennuskannasta: Pohjois-Amerikka 90 %, Skotlanti 70 %, Pohjoismaat 45 %, Japani 45 % ja Eurooppa 8 10 % (CeiBois)

13 13 Puun käytön lisäämisen seurannaisvaikutuksia Rakennusten käytönaikainen energiankulutus vähenee uusien määräysten myötä. Tämä johtaa siihen, että rakennusten valmistusvaiheessa materiaalien erot korostuvat, koska eri materiaaleilla on erilaiset elinkaaret ja vaikutukset kokonaisenergian kulutukseen. Puurakenteilla on yleisesti helpompi vähentää rakennusten energiankulutusta, kunhan huolehditaan tiiviydestä. Puu sietää hyvin lämpötilan suuriakin muutoksia ja ilmansaasteita, mutta sen kosteus on pidettävä hallinnassa. Jokainen muita rakennusmateriaaleja (teräs, alumiini, betoni ja muovi) korvaava puukuutiometri vähentää CO 2 -päästöjä noin 1,1 tonnia ja kun puukuutiometri sitoo CO 2 :ta noin 0,9 tonnia on sen yhteisvaikutus 2,0 tonnia CO 2 :ta (ECE, FAO 2003). Puusta tehty runkorakenne kestää oikein suunniteltuna ja konstruoituna hyvin dynaamisia kuormituksia kuten maanjäristyksiä (Japani)

14 14 Uusia rakentamismääräyksiä ja portaaleja Suomeen Kerrostalojen puurakentamisen ja -ulkoverhousten esteenä ovat Suomessa olleet tiukat materiaaliperusteiset (ei toiminnalliset) EU-määräykset. Muutoksia runkoa ja julkisivuverhousta koskeviin paloteknisiin suunnitteluperusteisiin ehdotettu: enintään 4-kerroksiset rakennukset rakenteellisin suojauksin 5 8-kerroksiset lisäksi sprinklattava enintään 7-kerroksisiin asuintaloihin mahdollisuus puiseen lisäkerrokseen betonirunkoisten talojen julkisivujen remontointi puuverhouksella enintään 4 kerrosta (tai 5 8 kerrosta sprinklattava) Näillä vapautetaan markkinoita ja voidaan tavoitella Ruotsin tilannetta, jossa vuonna 2010 uusista kerrostalokohteista 17 % oli tehty puusta (tavoitetta Suomeen 2020 mennessä). Suomeen tarvitaan eri tekniikoilla toteutettuja demonstraatiokohteita. Puuinfon (puuinfo.fi) toiminta on suunnattu puurakentamisen edistämiseen. Tavoitteena osaamisportaali, jossa ratkaisut, toimittajat ja määräykset löytyvät yhdessä paikassa. Finnish Wood Research on käynnistänyt laajan teollisen puuelementtirakentamisen TEPUTUtutkimushankkeen, jossa luodaan puurakentamiselle yhtenäinen ja avoin järjestelmä, jollainen kilpailevilla materiaaleilla on ollut jo vuosikymmeniä. EU-laajuinen TES Energyfacade -ohjelmassa on kehitetty vanhojen betonitalojen lisäeristämistä ja parannettu ulkoasua puurunkoelementeillä.

15 15 Puutuoteteollisuus Suomessa nyt Puu on raaka-aineena epähomogeenista, eikä sitä puutuoteteollisuuden prosesseilla muuteta. Puuta pilkotaan, valikoidaan ja vikoja poistetaan (poikkeuksena lastu- ja kuitulevyt, MDF). Vaneri-, kertopuu- ja liimapuuprosesseissa viat hajautetaan. Konservatiivinen ja hajanainen puutuoteteollisuus on jakautunut kahteen ryhmään: sellu-paperivetoiset integraatit UPM, StoraEnso ja Metsäliitto/Finnforest yksityiset toimijat; valtaosin pieniä ja yrittäjävetoisia (poikkeus VAPO Timber) Teollisuus ei ole ollut tutkimusintensiivistä, poikkeuksena UPM-vaneri ja Finnforest Kerto sekä muutamat yksittäiset projektit Sahateollisuudessa on viimeiset vuotta kehitetty vahvasti tuottavuutta eli sahausnopeuksia ja automatisointia. Tässä ollaan tultu tien päähän. Kun puuraaka-aine muodostaa yli 2/3 sahan kustannuksista, on resurssit ja tutkimus kohdistettava puuraaka-aineen parempaan ja tarkempaan hyödyntämiseen. Raaka-ainetta tutkitaan jo nyt ennen sahausta röntgenien avulla ja lopputuotteita konenäköskannereilla, jolloin jokainen kappale voidaan lajitella yksilöllisesti, ja koko sahauksen arvoa voidaan nostaa jopa % (VTT:n SisuPUU-projekti)

16 16 Miksi puun käytön kokonaiskuva muuttuu? Puu on materiaalina kotimainen, ympäristöystävällinen ja hiiltä sitova (hiilijalanjälki ja LCA). TEM on liputtanut vahvasti puurakentamisen ja puutuoteteollisuuden kehittämisen puolesta, ja puurakentamisen esteitä ollaan lopulta purkamassa. Tekes on panostanut merkittävästi puutuoteohjelmiin ja tutkimuksiin. Teollisuus on perustanut Finnish Wood Research FWR:n, joka toteuttaa teknologiahankkeita. VTT on merkittävästi mukaan useissa FWR:n hankkeissa. Puuinfo tukee voimakkaasti puun käyttöä rakentamisessa. Ruotsissa ja Norjassa rakennetaan jo korkeita puukerrostaloja, suuriakin puurunkoisia tiesiltoja ja kevyen liikenteen siltoja. FlexWood EU-projekti, jossa VTT on ollut aloitteentekijänä, on avaus ajatteluun puun loppukäytöstä ja tiedon virtaamiseen takaisin sahalle ja sieltä hakkuukoneeseen. Jo metsässä puuta katkottaessa pitäisi tietää, millaiseen käyttöön siitä jalostettava puutuote on menossa. Nykytekniikalla se on jo mahdollista. Momentum: puutuoteteollisuuden vahvistamiselle sekä puusta rakentamiselle muutenkin kuin pientaloissa, uusille toimintatavoille ja tuotteille panostamalla T&K:hon

17 17 Uudet, merkittävät puun käyttömahdollisuudet Puusiltojen normitus: tavoitteena elementtijärjestelmä, standardisoidut tuotteet ja nopea projektien läpivienti sekä töiden siirtäminen työmaalta tehtaalle Puuraaka-aineen tunnistaminen alusta loppuun järjestelmä: tarve esim. design-huonekalujen valmistajalle ja asiakkaalle, joille taataan sertifioitu puu, tieto kasvupaikasta, prosessointitavasta ja valmistajasta. Puumateriaalin palosuojaus. Ratkaisu avaisi merkittävät markkinat puupohjaisille ulkoverhouksille: kevyet ja kivisiä tuotteita paremmat ratkaisut elementtitaloihin. Löytyykö ratkaisuja puiden omista uuteaineista tai nanopinnoitteista? Ikkunakarmien valmistus yhdistelmätuotteina: laminoidaan eriste massiivipuun kanssa tai tehdään ilmataskuja. Seinien paksuuksien kasvaessa entistä tärkeämpi ja mahdollisempi asia. Parantaisi puun kilpailukykyä muoviin ja alumiiniin verrattuna. Saksassa puuikkunat enää 15 % volyymeistä. Myrkyttömyys. Lahonsuojauksen haasteena nykyisten aineiden myrkyllisyys. Löytyykö ratkaisuja nanoteknologiasta tai puun omiin mekanismeihin perustuvista aineista? Suojaus puuta tuhoavilta eliöiltä. Suojaaminen esim. termiiteiltä avaisi markkinoita kehittyvissä maissa, joissa puu olisi muutoin erinomainen ratkaisu.

18 18 Blue skies - nämäkö vielä kehitettävä valmiiksi? Nykyisen sahatavaralajittelun tavoitteena on, että yksillä säännöillä lajitellaan kaikkiin käyttöihin sopivia puutavaralaatujaa. Tuloksena on puutavaralajittelu, joka ei sovi kenellekään ja joka vain vahvistaa tukkukaupan ja maahantuojien asemaa. Nykytekniikka mahdollistaa yksilöllisen lajittelun. Parempi käyttö sivutuotevirroille havupuusahoilla (logistiikka kunnossa) pintapuuhake edelleen havusellun raaka-aineeksi (lujin NSBK-sellu) kuori käytetään nyt sahatavaran kuivauksen energialähteenä, voidaanko siitä uuttaa arvokkaita ainesosia ennen polttoa sahanpuru on valmiiksi murustettu - voiko uuttaminen tuoda lisäarvoa? Löytyykö muista sivuvirroista kuin hakkeesta arvokkaita uuteaineita kemian teollisuudelle, jottei kaikki menisi vain energiaksi? Sahoista ja vaneritehtaista pitäisi muodostaa raaka-aineiden esikäsittelylaitoksia, (myös metsäjakeet) koska niillä on logistiikka, koneet ja tilaa ja ovat lähellä raaka-ainelähteitä koko maassa. Jos esim. kuusenoksat sisältävät sopivia uuteaineita lääketeollisuudelle, voidaan oksat leikata pois sahatusta aihiosta ja tehdä puusta sormijatkamalla oksatonta raaka-ainetta edelleen jalostukseen.

19 19 VTT luo teknologiasta liiketoimintaa

Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia

Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia 1 EKOLOGINEN KESTÄV Y YS KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSEHTONA on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen

Lisätiedot

Uusi puuinfo.fi tulossa huhtikuussa 2011

Uusi puuinfo.fi tulossa huhtikuussa 2011 M Suomen Posti Oyj P u u t u o t e t e o l l i s u u d e n u u t i s - j a a m m a t t i l e h t i 2 / 2 0 11 2. 3. 2 0 11 Uusi puuinfo.fi tulossa huhtikuussa 2011 Yhdestä paikasta Ohjeet ja ratkaisut

Lisätiedot

Tällä hetkellä on suunnitteilla kahdeksalla paikkakunnalla 13 eri puurakenteista kerrostalokohdetta,

Tällä hetkellä on suunnitteilla kahdeksalla paikkakunnalla 13 eri puurakenteista kerrostalokohdetta, M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 6 / 2010 20.5.2010 Puukerrostalo rakentaminen vauhdittuu Sivu 8 Lisää puurakentamisesta s. 4 Martinsons Ab:n menestyksen avaimet: Yhteistyötä

Lisätiedot

PUUN MONET MAHDOLLISUUDET

PUUN MONET MAHDOLLISUUDET PUUN MONET MAHDOLLISUUDET Suomen Metsäyhdistys alkusanat Me tiedämme, että Suomi on metsien maa. Me tiedämme, että meillä on paljon puunjalostusteollisuutta. Me tiedämme, että Suomessa valmistettua paperia

Lisätiedot

Kuva: Metsäliitto. Sahan kapasiteetti on 750 000 kuutiota, joten kilpailu tukeista

Kuva: Metsäliitto. Sahan kapasiteetti on 750 000 kuutiota, joten kilpailu tukeista M Suomen Posti Oyj P u u t u o t e t e o l l i s u u d e n u u t i s - j a a m m a t t i l e h t i 3 / 2 0 11 2 3. 3. 2 0 11 Sivu 4 Koivu jalostuu Viitasaarella Viitasaarelaisella Haka-Wood Oy:llä on meneillään

Lisätiedot

Stora Enso CLT. Puu maailman vanhin ja myös modernein rakennusmateriaali. www.storaenso.com

Stora Enso CLT. Puu maailman vanhin ja myös modernein rakennusmateriaali. www.storaenso.com Stora Enso CLT Puu maailman vanhin ja myös modernein rakennusmateriaali www.storaenso.com Stora Enso Toimi ihmisten ja planeetan hyväksi. Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden

Lisätiedot

Suomen metsäteollisuuden rakenne - muutos ja sen vaikutukset

Suomen metsäteollisuuden rakenne - muutos ja sen vaikutukset Suomen metsäteollisuuden rakenne - muutos ja sen vaikutukset 20.9.2009 Suomen metsäala on merkittävässä käännekohdassa. Sen taustalla ovat mm. mullistukset metsäteollisuustuotteiden kansainvälisillä markkinoilla,

Lisätiedot

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio Metsäteollisuus ja innovaatiot Innovaatio Sisällysluettelo Metsäteollisuus biotalouden suunnannäyttäjänä 5 Suomesta biotalouden edelläkävijä metsäteollisuuden johdolla 5 Metsäteollisuus rakentaa vähähiilistä

Lisätiedot

Suomalaisen puutuoteteollisuuden jalostusarvon kasvattaminen. Symbioosi Oy

Suomalaisen puutuoteteollisuuden jalostusarvon kasvattaminen. Symbioosi Oy Suomalaisen puutuoteteollisuuden jalostusarvon kasvattaminen Symbioosi Oy Johdanto / Exec. Summary Jalostusarvo kautta linjan laskenut merkittävästi suomessa viimeisen 10 vuoden aikana, teollisuus keskittynyt

Lisätiedot

Metsäteollisuus ja energia. Energia

Metsäteollisuus ja energia. Energia Metsäteollisuus ja energia Energia 1 Energia on ydinkysymys ENERGIA on metsäteollisuuden tärkeimpiä tuotannontekijöitä puuraaka-aineen ohella. Energia ja puu ovat kehittyvän metsäteollisuuden perusedellytyksiä,

Lisätiedot

SUOMALAISTA LAATUTYÖTÄ. Tutustu lisää ja katso video osoitteessa www.mellano.fi. www.mellano.fi

SUOMALAISTA LAATUTYÖTÄ. Tutustu lisää ja katso video osoitteessa www.mellano.fi. www.mellano.fi M Suomen Posti Oyj P u u t u o t e t e o l l i s u u d e n u u t i s - j a a m m a t t i l e h t i 5 / 2 0 11 4. 5. 2 0 11 SUOMALAISTA LAATUTYÖTÄ www.mellano.fi mukava Mellanon Mukava on täysin uusi ja

Lisätiedot

Kiertotalouden mahdollisuudet Suomelle

Kiertotalouden mahdollisuudet Suomelle Sitran selvityksiä 84 Kiertotalouden mahdollisuudet Suomelle Marraskuu, 2014 Sitra 2014 Sitran selvityksiä 84 ISBN 978-951-563-899-1 (nid.) ISBN 978-951-563-900-4 (PDF) www.sitra.fi ISSN 1796-7104 (nid.)

Lisätiedot

Puu ei päämäärä vaan väline

Puu ei päämäärä vaan väline M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 6 / 2012 23. 5. 2012 Sivu 4 Puun käyttöön uusi kulttuuri Arkkitehti Pekka Helinin mielestä puurakentamisen lisääntyminen edellyttää kulttuurin

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2011 26.10.2011. M Suomen Posti Oyj

Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2011 26.10.2011. M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2011 26.10.2011 M Suomen Posti Oyj 2 Puu&Tekniikka numero 10/2011 KIRISTEKALVOPAKKAUSKONEET VAATIVAAN PAKKAAMISEEN KIRISTEKALVOPAKKAUSKONEET Cross Cross

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015:n väliarviointi

Kansallinen metsäohjelma 2015:n väliarviointi Kansallinen metsäohjelma 2015:n väliarviointi SISÄINEN LUONNOS 23.5.2013 Päivi Luoma, Tuomas Raivio, Laura Hakala ja Maija Aho Gaia Consulting Oy Kari Kangas ja Arto Koistinen Tapio Sisältö 1. Tiivistelmä...4

Lisätiedot

PUHEENVUOROJA PUUSTA PUU-LEHDEN ERIKOISNUMERO MARKKU LAUKKANEN PUUINFO.FI

PUHEENVUOROJA PUUSTA PUU-LEHDEN ERIKOISNUMERO MARKKU LAUKKANEN PUUINFO.FI PUHEENVUOROJA PUUSTA 2014 PUU-LEHDEN ERIKOISNUMERO MARKKU LAUKKANEN PUUINFO.FI puheenvuoroja puusta Toimittanut Markku Laukkanen 22.11.2012 PUU ERIKOISNUMERO marraskuu 2014 Puheenvuoroja puusta Julkaisija

Lisätiedot

TIEDOTE, MUURAMETALOT OY, 19.5.2011. Puurakentamisella voi ehkäistä ilmastonmuutosta

TIEDOTE, MUURAMETALOT OY, 19.5.2011. Puurakentamisella voi ehkäistä ilmastonmuutosta TIEDOTE, MUURAMETALOT OY, 19.5.2011 Puurakentamisella voi ehkäistä ilmastonmuutosta Tiedote, Muurametalot Oy, 19.5.2011 Puurakentamisella voi ehkäistä ilmastonmuutosta Yksittäinen kuluttaja voi valinnoillaan

Lisätiedot

+31 % Metsä group vuosikatsaus 2014. Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %.

+31 % Metsä group vuosikatsaus 2014. Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %. +31 % 23 MILJOONAA PUUNTAIMEA Metsä group vuosikatsaus 2014 Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %. Metsä Forest toimitti metsänomistajille ennätyksellisen määrän puuntaimia. Metsä Boardin kartongin

Lisätiedot

huonekaluvalmistuksen

huonekaluvalmistuksen M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 11 / 2009 12.11.2009 Finnforest Iso-Britanniassa: Uusi tapa toimia Sivu 6 Jos Englannin jalkapallojoukkue menestyy hyvin MMkisoissa, vedetään

Lisätiedot

Suomi on maa, jossa kasvaa puita ja metsää halusimme tai emme. Siinä, missä toissa vuonna seisoit joutomaalla, saattaa olla jo pieni vesakko.

Suomi on maa, jossa kasvaa puita ja metsää halusimme tai emme. Siinä, missä toissa vuonna seisoit joutomaalla, saattaa olla jo pieni vesakko. PUUKERROSTALOJEN KEHITYSTAVOITTEITA Yrjö Suonto arkkitehti SAFA 01.03.2011 Johdanto Suomi on maa, jossa kasvaa puita ja metsää halusimme tai emme. Siinä, missä toissa vuonna seisoit joutomaalla, saattaa

Lisätiedot

Metsäliitto-konserni 2010

Metsäliitto-konserni 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 Metsäliitto on noin 30 maassa toimiva metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteissa ja palveluissa yhdistyvät vastuullinen metsätalous ja innovatiivinen teknologia. Metsäliitto tuottaa huipputuotteita

Lisätiedot

Stora Enso CLT. Puu maailman vanhin ja myös modernein rakennusmateriaali. www.storaenso.com

Stora Enso CLT. Puu maailman vanhin ja myös modernein rakennusmateriaali. www.storaenso.com Stora Enso CLT Puu maailman vanhin ja myös modernein rakennusmateriaali www.storaenso.com Stora Enso Toimi ihmisten ja planeetan hyväksi. Hartolan ja Pälkäneen yksiköt Hartolan ja Pälkäneen yksiköissä

Lisätiedot

Kannattavia ratkaisuja kaikkiin asiakastarpeisiin

Kannattavia ratkaisuja kaikkiin asiakastarpeisiin Kannattavia ratkaisuja raute 2014 Kannattavia ratkaisuja kaikkiin asiakastarpeisiin Raute palvelee puutuotetoimialaa maailman - laajuisesti ja on osa puunjalostuksen arvoketjua. Raute tuo lisäarvoa asiakkaidensa

Lisätiedot

Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla

Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 53/2015 Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla Esitutkimushankkeen loppuraportti Juhani Marttila ja Henrik Heräjärvi Puutuotealan kasvumahdollisuudet

Lisätiedot

Puun sahaus, höyläys ja kyllästys

Puun sahaus, höyläys ja kyllästys Toimialaraporttisarja Puun sahaus, höyläys ja kyllästys Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Puun sahaus, höyläys ja kyllästys Toimialaraportti 10/2005 Kari Aravuo Julkaisusarjan

Lisätiedot

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015 Toimiala: METSÄTEOLLISUUS (kemiallinen + mekaaninen) Työryhmä: Kaija Pehu-Lehtonen, Metsä-Botnia, pj. Pertti Asunmaa, UPM Martti Fredrikson, Forchem Harri Huhtamaa, Luvian Saha Harri Höglund, Lardella

Lisätiedot

4-9. Ilkka Kylävainio: Kemijärven puutuotetehdas tähtää Kaukoidän markkinoille. Pidä huolta 15. Kuljetusyhteistyötä kymmeniä vuosia SIVU

4-9. Ilkka Kylävainio: Kemijärven puutuotetehdas tähtää Kaukoidän markkinoille. Pidä huolta 15. Kuljetusyhteistyötä kymmeniä vuosia SIVU Keitele Forest Oy:n asiakaslehti Nro 3/2013 SIVU 10 Kari Virranta: Pohjois-Savo tarvitsee innovatiivisia puunjalostajia Ilkka Kylävainio: Kemijärven puutuotetehdas tähtää Kaukoidän markkinoille 4-9 LAPPI

Lisätiedot

Sivu 5 Venäjän kanssa

Sivu 5 Venäjän kanssa M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 5 / 2010 29.4.2010 Lisää yhteistyötä Sivu 5 Venäjän kanssa Venäjä ja Suomi pyrkivät hyödyntämään boreaalisen metsäalueen puustoa yhteistyössä

Lisätiedot

Uusiutuvaa energiaa suoraanluonnosta.fi

Uusiutuvaa energiaa suoraanluonnosta.fi M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2008 Versowood_HOTTI_real_final.ai 17.10.2008 15:36:36 27.10.2008 LÄMMITYSPELLETTI Kotimaisen metsäteollisuuden sivutuotteista jalostettava

Lisätiedot