TEKNILLINEN KORKEAKOULU. Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto. Jan Wagner

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKNILLINEN KORKEAKOULU. Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto. Jan Wagner"

Transkriptio

1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Jan Wagner REAALIAIKA-PITKÄKANTAINTERFEROMETRIAN KEHITTÄMINEN METSÄHOVIN RADIOTUTKIMUSASEMALLA

2 Sisältö Lyhenteet ja symbolit iii 1 Johdanto 1 2 Reaaliaikainen e-vlbi Siirtyminen reaaliaikaiseen e-vlbi -havainnointiin Metsähovin PC-EVN -järjestelmä 4 3 Reaaliaikaisen e-vlbi:n kehitystyöt Metsähovissa VSIB-ajurin lähdekoodin päivitys Gbit/s verkkoyhteyden käyttöönotto Tsunami UDP -protokolla Lähetysten uudelleenaloitus Reaaliaikainen Tsunami e-vlbi Skannien siirto reaaliaikaisella Tsunami-palvelimella Aikarajoitetut uudelleenlähetykset reaaliaikasiirrossa Reaaliaikaisen e-vlbi -havainnoinnin automatisointi 8 4 Kolmen aseman e-vlbi Month7 EU-demonstraatio 10 5 Yhteenveto 12 ii

3 Lyhenteet ja symbolit 1PPS 1 pulssi per sekunti, aikareferenssin antama signaali e-vlbi Electronic VLBI, tietoliikenneverkkoja hyödyntävä VLBI EVN European VLBI Network, Euroopan VLBI-asemien yhteistyöverkosto EXPReS Express Production Real-Time e-vlbi Service, kehityshanke JIVE Joint Institute for Very Long Baseline Interferometry in Europe Mbit/s Megabittiä sekunnissa MTU Maximum Transmission Unit, Ethernetkehyksen kokorajoitus RAID Redundant Array of Independent Disks PC-EVN PC for the European VLBI Network, kuluttajatietokone VLBI-tiedonkeruuseen TCP/IP Transmission Control Protocol siirtoprotokolla Internet Protocol -joukosta UDP/IP User Datagram Protocol yhteydetön protokolla Internet Protocol -joukosta VLBI Very Long Baseline Interferometry, pitkäkantainterferometria VSI VLBI Standard Interface, kansainvälisesti standardoitu siirtoväylä näytteille VSIB VSI Board, Metsähovin I/O-kortti tietokoneille B Sekvenssinumero, tietolohkon numero L Pituus tavuina τ Aika R Bittinopeus, siirtonopeus ν Taajuus, havaintotaajuus ν Taajuuskaista, kaistanleveys iii

4 Luku 1 Johdanto Radioastronomissa käytetään optiseen astronomiaan verrattuna matalampia taajuuksia eli pitempiä aallonpituuksia. Käytännössä rakennustekniikka ja kustannukset rajoittavat toteutuskelpoisten reflektoriteleskooppien apertuurin noin 100 metriin ja radioteleskoopilla saavutettava resoluutio on yleensä vain kaariminuutin luokkaa. Huomattavasti suurempi erottelukyky saadaan interferometrialla. Useasta radioteleskoopeista syntetisoidaan apertuuri, jonka läpimitta vastaa kantaa eli asemien pisintä etäisyyttä toisistaan. Interferometrin erottelukyky on suoraan verrannollinen kannan pituuteen. Tavallisesti havainnoidulla mikroaaltoalueella käytetään tuhansien kilometrien kantoja ja havainnointia kutsutaan pitkäkantainterferometriaksi (Very Long Baseline Interferometry, VLBI). Interferoimalla eli korreloimalla keskenään asemien vastaanottamat signaalit saadaan jokaiselle asemaparille interferenssikuvio, jota jatkoprosessoimalla voidaan luoda tarkka kuva tähtitaivaan kohteen rakenteesta. Lopullisen kuvan tarkkuutta parantaa pidempien kantojen lisäksi asemien määrä, havaintoaika sekä interferoitujen signaalien kaistanleveys. Näistä käytännössä käyttökelpoisin vaihtoehto on kasvattaa kaistanleveyttä. Kaistanleveyden vaikutus VLBI:n herkkyyteen on esitetty kuvassa 1.1. VLBI:n historiassa on ollut jatkuvana tavoitteena käyttää yhä suurempia kaistanleveyksiä, mikäli tiedonkeruulaitteisto, tallennuskapasiteetti ja tiedonsiirtoreitin nopeus sen vain sallivat. Lisää tietoja USA:n ja sieltä myös Eurooppaan rantautuneen pitkäkantainterferometrian teknillisestä kehityksestä ja vanhojen Mark-tiedonkeruujärjestelmien ominaisuuksista löytyy lähteistä (Pre02; Whi99; Whi02). Maailmassa on joitakin harvoja korrelointipalveluja tarjoavia laitoksia, jotka prosessoivat VLBI-asemien tietoja. Euroopassa näistä sijaitsevat ainoastaan tähtitieteilijöihin keskittyvä hollantilainen Joint Institute for VLBI in Europe (JIVE) sekä geodeettisia VLBI-kokeita korreloiva Max-Planck-Institut für Radioastronomie. VLBI:ssä pitkien etäisyyksien takia eräs ongelma on asemien signaalien häiriötön ja häviötön siirto korrelaattorikeskukseen. Historialliesti tämä on tehty tallentamalla signaalit asemalla ja kuljettamalla tallennusmediat korrelaattorikeskukseen kuten kuvassa 1.2, koska tarpeeksi nopeita tietoverkkoja ei ollut käytettävissä järkevään hintaan. 1

5 Kuva 1.1. Esimerkki kaistanleveyden vaikutuksesta VLBI-kuvan RMS signaali-kohinasuhteeseen (µjy/keila) eri havainnointitaajuuksilla yhden kannan 12 tunnin kokeessa (Phi04). Kuva 1.2. VLBI-havainnoinnin toimintaperiaate, tiedonkeruu ja tallenteiden vanha fyysinen siirtotapa korrelaattoriasemalle (HHK03). Tietoverkkojen kehittyessä nopeammiksi näistä on tullut varteenotettava siirtotie myös VLBI-tiedoille. Tietoverkoilta vaadittu kapasiteetti on helposti laskettavissa. Jos tähtitaivaan kohteen RF-spektristä havainnoidaan kaistaa ν ja näytteistetään b bitillä, yleensä 1 4, on tiedonkeruujärjestelmän pystyttävä vähintään 2 ν b bittinopeuksiin. Jotta tiedot saadaan siirrettyä järjellisessä ajassa korrelaattoriasemalle, verkkoyhteyden nopeus tulee olla samaa luokkaa kuin tiedonkeruunopeus. Vielä vuonna 2006 tavallisimmin käytetyt tiedonkeruunopeudet olivat 128, 256 ja 512 Mbit/s. Nämä nopeudet ovat huomattavasti pienempiä kuin nykyisissä 1 Gbit/s lähiverkossa ja euroopanlaajuisessa GÉANT2 10 Gbit/s tutkimusverkossa saavutettavissa olevat tiedonsiirtonopeudet, joten tietojen siirto reaaliajassa asemalta korrelaattorille on verkkojen kannalta jo mahdollista. Express Production Real-Time e-vlbi Service EU-projektissa (EXPReS) näitä nopeita tietoverkkoja pyritään hyödyntämään VLBI-tietojen siirtoon (1; MRW07; MuR06). Alkutavoitteena on luopua kokonaan kuvan 1.2 asematietojen postituksesta ja siirtää tiedot ainoastaan Internetin yli. Pitkäkantainterferometriaa tällä siirtotavalla nimitetään Electronic VLBI:ksi (e-vlbi). Projektissa myöhempi tavoite on kasvattaa RF-kaistanleveyksiä ja siten siirtonopeuksia yli 512 Mbit/s. Näytteiden keruu ja siirto korrelaattoriasemalle nopeiden tutkimusverkkojen yli on seuraavien kappaleiden aiheena. Toimivat ja luotettavat siirrot vaativat Metsähovin tiedonkeruujärjestelmän ja muun muassa erään tiedonsiirtoprotokollan jatkokehitystöitä ja automatisointia. 2

6 Luku 2 Reaaliaikainen e-vlbi EXPReS -projektissa on tarkoitus luopua kovalevyistä ja kehittää reaaliaikainen kovalevytön e-vlbi. Täysin reaaliaikaisella e-vlbi:llä on useita teknisiä ja tieteellisiä etuja. Eduista ehkä tärkein on se, että korrelointiprosessi antaa väliaikaistuloksia reaaliajassa. Näistä pystytään havaitsemaan mahdolliset ongelmat jonkin aseman laitteistossa tai laitteiston asetuksissa, ja korjaustoimenpiteet voidaan aloittaa jo kokeen aikana. Näin ongelmista ja muuten mahdollisesti käyttökelvottomista asematiedoista koituvat tieteelliset harmit minimoituvat. Lisäksi korreloinnin lopputulos on saatavissa heti havainnoinnin jälkeen, joten tähtitieteilijät voivat ainakin periaatteessa aloittaa heti tuloksen jatkoprosessoinnin tarkaksi kuvaksi tai kartaksi kohteesta. Kolmanneksi reaaliaikaisen e-vlbi:n eduksi yleensä luvataan, että tähtitieteilijä voivat seurata aiempaa paremmin tähtitaivaan äkillisiä ja lyhytkestoisia ilmiöitä, esimerkiksi supernovia ja gammapurkauksia, ilman pitkään etukäteen tehtävää VLBI-aikataulusuunnittelua tai observatorioiden tiedonkeruujärjestelmien vaatimia esivalmisteluja. 2.1 Siirtyminen reaaliaikaiseen e-vlbi -havainnointiin Ensimmäinen vaihe on off-line e-vlbi. Tässä asemat tallentavat VLBI-kokeen aikana vanhaan tapaan tiedot kovalevyille. Heti kokeen jälkeen tiedot siirretään verkon yli korrelaattorille, mahdollisesti kokeen tiedonkeruunopeutta nopeammin. Seuraava vaihe on puoliksi reaaliaikainen e-vlbi. Asemat lähettävät näytteet reaaliajassa korrelaattoriasemalle, jossa ne kuitenkin tallennetaan ensin kovalevylle ja korreloidaan vasta joskus myöhemmin. Täysin reaaliaikaisessa e-vlbi:ssä tallennetaan vain korrelloinnin lopputulokset, ei asemien tietoja, joten se soveltuu lähinnä niihin VLBI-kokeisiin, joissa korrelointiprosessia ei haluta suorittaa useaan kertaan eri parametreilla. JIVE:n korrelaattoriaseman EXPReS-päivitystöiden päädyttyä täysin reaaliaikainen e-vlbi tulee mahdolliseksi myös EVN:ssä. 3

7 Vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla EVN:ssä yleisin moodi oli off-line e-vlbi. Euroopassa paljon käytetyn amerikkalaisen Haystack-observatorion kehittämän Mark5-järjestelmän tapauksessa off-line e- VLBI on hankalaa, koska sen levypakalle tallennedut tiedot eivät näy tavallisina tiedostoina vaan vaativat erikoiskäsittelyä, ennen kuin ne voidaan siirtää korrelaattoriaseman Mark5-koneisiin tavallisilla tiedonsiirto-ohjelmilla (bbftp; EGAE). Eri tekijöistä johtuen jo pelkästään tiedonsiirto on erittäin hidasta, usein vain Mbit/s. Metsähovin PC-EVN -järjestelmän tapauksessa off-line e-vlbi on yksinkertaisempaa ja nopeampaa, koska näytevirrat on tallennettu tavallisiin Linux-tiedostoihin. Nämä voidaan suoraan siirtää korrelaattoriaseman levyille esimerkiksi jatkokehittämälläni nopealla Tsunami UDP -protokollalla (Wag06-1). Myös puoliksi reaaliaikainen e-vlbi onnistuu PC-EVN -järjestelmän tapauksessa käyttämällä jatkokehittämääni Tsunami-protokollaa ja -ohjelmistoa. Seuraavaksi esitellään oleellisimmat tiedot Metsähovin PC-EVN -järjestelmän rakenteesta ja annetaan taustatiedot seuraavassa luvussa kuvatuille kehitystöille, joiden kautta sekä automatisoitu off-line- että luotettava reaaliaikainen e-vlbi -havainnointi ovat tulleet mahdolliseksi PC-EVN:llä. 2.2 Metsähovin PC-EVN -järjestelmä Metsähovin PC-EVN -järjestelmä perustuu kuluttajatietokoneisiin, jotka on rakennettu tavallisista kaupan hyllystä saatavista komponenteista. Tietokoneeseen lisätään erityinen Metsähovissa vuonna 2003 kehitetty digitaalinen I/O-kortti (VSI Board, VSI) (RiM04), jolla voidaan kerätä antennisignaalia näytteistävän järjestelmän antamat näytteet erilliseltä VLBI Standard Interface (VSI) tietoväylältä (Whi00). VSIB-kortti voidaan liittää kaikkiin VSI-väylää käyttäviin järjestelmiin. Näistä näytteenottojärjestelmiä ovat ainakin amerikkalainen Digital Backend ja italialainen Digital Baseband Converter. VSIB-kortti voi kerätä näiden antamia näytteitä VSI-väylältä Mbit/s nopeudella. Suuremmat nopeudet ovat mahdollisia, jos VSI-väylää luetaan rinnakkain ja aikajakoisesti (RiM04). VSIB-kortilla on Linux-ajuri, joka alustaa kortin siirtämään DMA:lla näytteitä keskusmuistissa olevaan jatkuvaan BigPhysArea-rengaspuskuriin (Wel96). Ajuri myös toteuttaa Linux-merkkioheislaitteen rajapinnan, josta käyttäjäohjelmat voivat lukea näytteet kuin tavallisesta tiedostosta. Rengaspuskurin maksimikoko L V SIbuf on käyttäjän asetettavissa, yläraja on 740 MB. Vanhin tieto ylikirjoittuu ensimmäisenä, joten puskurin näytehistoria-aikaikkuna on τ V SIbuf = 8 L V SIbuf R V SI jollain VSI-väylän bittinopeudella R V SI. Esimerkiksi 512 Mbit/s nopeudella ja tavallisella 144 MB koolla puskurissa on viimeisten τ V SIbuf 2s näytteet. VSIB-kortilta luettujen näytteiden tallennuksessa levylle, esimerkiksi off-line e-vlbi:ssä, käytetään tason 0 ohjelmallista RAID:ia. Tekemiemme suorituskykytestien perusteella RAID0 vanhalla kesän 2006 kuluttajatietokoneella selviytyi helposti 1 2 Gbit/s nopeuksista (Mol06). Reaaliaikasiirroissa taas emolevyille integroidut 1 Gbit/s verkkopiirit ovat osoittautuneet tekemissämme siirtotesteissä enemmän kuin riittäviksi (MoW06). Tulosten perusteella kuluttajatietokone on täysin riittävä ainakin Mbit/s e-vlbi -käyttöön. Reaaliaikasiirtoon liittyvä kehitystyö esitetään seuraavassa luvussa. 4

8 Luku 3 Reaaliaikaisen e-vlbi:n kehitystyöt Metsähovissa Tässä luvussa esitellään oleellisimmat osat Metsähovissa tekemistäni kehitystöistä, joita vaadittiin EU EXPReS -projektissa demonstroimaan PC-EVN e-vlbi:n toimivuus projektin Month7 Demo - testipäivänä ja joiden kautta PC-EVN e-vlbi tuotantokäyttö on tullut mahdolliseksi 2007 aikana. 3.1 VSIB-ajurin lähdekoodin päivitys Metsähovissa A. Mujusen kirjoittama VSIB-ajuri oli alkujaan 2.4-kerneleille, mutta tavallisimmat Linuxjakelut olivat siirtyneet jo 2.6-sarjan ytimeen. Jotta VSIB olisi käyttökelpoinen observatorioitten uusissa koneissa, ajuri oli siirrettävä 2.6 ytimeen. Ohjelmointityö oli varsin suoraviivainen. Ajuriin oli tehtävä myös joitakin yksinkertaisia toiminnallisia lisäyksiä, joita nyt käytetään pääasiassa Australian LBAobservatorion ohjelmissa (Phi06). Päivittämäni VSIB-ajurin toimivuus testattiin lopuksi rasituskokeessa, jossa kerättiin kahdella PC-EVN -koneella tietoja RAID-levyille 60 tunnin ajan. Ajuri selvisi kokeista ilman ongelmia ja voitiin antaa levitykseen muille observatorioille (Mol06) Gbit/s verkkoyhteyden käyttöönotto Reaaliaikaista e-vlbi:tä varten Metsähoviin hankittiin EXPReS-rahoituksella kustannustehokas Extreme Networks Summit X450-24t -verkkokytkimen kuituoptiikkoineen sekä 10 Gbit/s kuituyhteys suoraan CSC:lle Funetin runkoverkkooon. Metsähovi oli näin maailman ensimmäinen radio-observatorio 10 Gbit/s yhteydellä, kun muilla oli samaan aikaan enintään 2.5 Gbit/s yhteys (RiM06). Yhdistimme kytkimen Ethernet-portteihin yhdistimme neljä uutta PC-EVN -testikonetta. Verkkoyhteyden nopeus Metsähovin ja ulkomaiden välillä testattiin lyhyesti iperf -ohjelmalla 1 Gbit/s nopeudella. Täyttä 10 Gbit/s ei kokeiltu; 1 Gbit/s toimi hyvin ja oli ensimmäisten e-vlbi -reaaliaikasiirtojen kannalta täysin riittävä. 5

9 Kuva 3.1. Tsunami UDP -protokollan asiakas- ja palvelinohjelmien rakenne (Mei02). 3.3 Tsunami UDP -protokolla Tsunami on Indianan Yliopiston Pervasive Technology Labs -tutkimuskeskuksessa kehitetty TCP:tä paljon nopeampi tiedonsiirtoprotokolla, josta 2002 julkaistiin beta-laatuinen lähdekoodi (Mei02). Ylläpitämäni huomattavasti parannettu versio löytyy SourceForge-projektista Tsunami UDP. Uutta Tsunamia voidaan e-vlbi:n lisäksi toki käyttää myös tavalliseen tiedostonsiirtoon (Wag06-1). Tsunamin yleisrakenne on esitetty kuvassa 3.1. Siirrettävä tiedosto jaetaan L block tavun kokoisiin numeroituihin lohkoihin B 0...N, jotka palvelin lähettää asiakkaalle peräkkäin UDP-paketeissa. Tiedonsiirron kulku ja häviöttömyys on lähes täysin asiakkaan hallinnassa. Jos asiakas huomaa lohkojen puuttuvan peräkkäisten lohkojen virrasta, se voi pyytää tai olla pyytämättä puuttuva lohko uudelleen lähetettäväksi. Asiakas kerää uudelleenlähetettävien lohkojen lohkonumerot ensin väliaikaiseen listaan, jonka maksimipituus L retxlist on oletusarvoisesti 2048 lohkoa. Kertynyt lista välitetään vähintään τ RP (τ RP = 350ms) väliajoin palvelimelle, joka lähettää nämä lohkot uudestaan. Mikäli L retxlist pituus ylittyy ajan τ RP sisällä, palvelimelle annetaan uudelleenaloituspyyntö, jolloin se peruuttaa peräkkäisessä lohkojen lähetyksessä takaisin asiakkaan antamaan lohkoon. Vastaanotettu tiedosto on näin aina tiettyyn lohkoon asti aukoton tämän ja juuri vastaanotetun lohkon välissä saa olla korkeintaan L retxlist aukkoa. Näin minimoidaan uudelleen lähetettävien lohkojen osuus UDP-kokonaisliikenteestä ja pidetään siirto tehokkaana. Tsunamiin tekemäni lukuisat korjaukset, uudelleenkirjoitetut osat ja toiminnalliset lisäykset on kuvattu tarkemmin diplomityössä, SourceForge-projektisivun ChangeLog-tiedostossa ja CVS:n historiatiedoissa. Alla kuvataan e-vlbi -käyttöön liittyvät tärkeimmät lisäykset Lähetysten uudelleenaloitus Eräs korjattava ongelma oli Tsunamin lähetyksen uudelleenaloitusmenetelmän periaatteellinen toimimattomuus. Koko tiedostonsiirto saattoi jo pienellä pakettihäviöllä satunnaiseen aikaan pysähtyä täysin. Ongelma ilmeni siirtokokeissa muun muassa Japanin Kashima-aseman kanssa. Syy oli suuri pakettihäviö ja pitkä TCP-kontrolliyhteyden kiertoviive τ RTT (round-trip time, RTT). Yli 6

10 L retxlist paketin puuttuessa asiakas lähettää uudelleenaloituspyynnön palvelimelle, mutta palvelin saa pyynnön ja voi reagoida siihen vasta TCP-kontrolliyhteyden τ RTT puolikkaan jälkeen. Linjalla vielä kulkevista aiemmista UDP-paketeista osa saapuu perille ja aiheuttaa jokainen oman uudelleenaloituspyynnön. Nämä jatkuvasti lähetetyt uudelleenaloituspyynnöt pysäyttivät tiedonsiirron kokonaan. Luotettavasti toimiva korjaus onnistui vain kirjoittamalla asiakaspuolella parempi toteutus uudelleenaloituspyynnölle. Nyt esimerkiksi linjalla vielä kulkevat lohkot jätetään huomioimatta. Korjausten jälkeen ongelmaa ei enää ilmaantunut ja Tsunami voitiin ottaa tuotantokäyttöön myös Euroopan ja Japanin välisiin siirtoihin Reaaliaikainen Tsunami e-vlbi Olennaisin ero versioiden välillä on, että reaaliaika-tsunami käyttää tiedoston sijaan VSIB-ajurin /dev/vsib merkkioheislaittetta. Toisin kuin tiedostoissa, vanhimmat tiedot häviävät aikaikkunan τ V SIbuf jälkeen. Koska itse protokolla on sama, tavallisia ja reaaliaikaisia Tsunami-ohjelmia voidaan käyttää ristikkäin. Eri käyttötavat on havainnollistettu taulukossa 3.1. Näistä yleisimmät ovat off-line e-vlbi ja realiaikainen e-vlbi tiedonkeruu, joita kehitin EXPReS-töissä. Taulukko 3.1. Tavallisen ja reaaliaikaisen Tsunamin yhteiskäyttö ja vastaavat VLBI-tiedonsiirtomoodit. Asiakas Palvelin: tavallinen reaaliaika tavallinen tiedostonsiirto, off-line e-vlbi reaaliaikainen e-vlbi tiedonkeruu reaaliaika reaaliaikainen e-vlbi tiedontoisto reaaliaikainen VSI-VSI siltaus Reaaliaikaisessa palvelimessa eräs lisäominaisuus tiedostopalvelimeen verrattuna on mahdollisuus tallentaa lähetetyt VSIB-tiedot palvelinkoneella olevaan tiedostoon, varmuuskopiointimielessä. Mikäli verkossa oli ongelmia siirron aikana, paikallinen kopio voidaan siirtää myöhemmin korrelaattorille Tsunamilla off-line e-vlbi -tiedostosiirtona. Lisäksi palvelimen on tiedettävä asiakkaan haluama tavumäärä, koska VSIB-merkkioheislaite kerää aina uusia näytteitä, eikä sillä siksi ole tiedostopituutta. Myös näytteenoton aloitusajankohta on kerrottava, jotta palvelin osaa käynnistää VSIB-kortin oikealla ajanhetkellä. Nämä toiminnot kuvataan seuraavassa kappaleessa Skannien siirto reaaliaikaisella Tsunami-palvelimella VLBI-kokeessa kaikki skannit tallennetaan kokeelle etukäteen laaditun VLBI-havainnointiaikataulun mukaan. Tästä luodaan asemakohtainen aikataulu, josta selviää skannien oikea UTC-aloitusajankohta ja haluttu tiedonkeruun kesto sekunneissa. Reaaliaikaisissa siirroissa yleensä korrelaattoriasemalla sijaitsevan asiakaskoneen on tunnettava asemien aikataulu ja pyydettävä sen mukaisesti skanneja observatorioiden reaaliaikaiselta Tsunami-palvelimelta. Palvelimelle oli jotenkin kerrottava skannin oikea UTC-aloitusajankohta ja siirrettävän tiedon määrä. Helpoin toteutustapa oli liittää nämä tiedot osaksi palvelimelta pyydetyn tiedoston tiedostonimeä, täten 7

11 protokollaa ja Tsunami-asiakasta ei tarvinnut muuttaa ja reaaliaikapalvelimeen oli vain lisättävä tiedostonimitulkki. EVN:ssä oli jo olemassa skannitiedostoille standardoitu nimeämiskäytäntö, joka esittää 10 mahdollista nimiformaattia (HKR04). Tiedostonimelle sallitaan käyttäjän määrittelemiä lisätietokenttiä, joita käytin hyväksi lisätietojen välittämiseen reaaliaikapalvelimelle. Tyypillinen skannin EVN-tiedostonimi on esimerkiksi euro84 mh b T12:25:30 dl= vsi. Tästä selviää aloitusaika ja lisätietokentässä dl= kerrotaan skannin kesto tavuina. EVN-tiedostonimitulkista oli sinänsä jo olemassa valmis versio, mutta siinä oli lukuisia ongelmia ja rajotuksia, minkä takia jouduin kirjoittamaan tulkin pitkälti uudelleen Tsunamille. Reaaliaikapalvelin aloittaa nyt tiedonsiirron vasta tarkasti annetulla ajanhetkellä käynnistämällä VSIBkortin tiedonkeruutilaan hieman ennen seuraavaa VSI-väylän sekuntipulssilla. Siirto päättyy kun asiakkaan mielestä kaikki tavut on vastaanotettu Aikarajoitetut uudelleenlähetykset reaaliaikasiirrossa Kaikentyyppisessä reaaliaikaisessa tiedonsiirrossa voi syntyä ongelmatilanteita, varsinkin jos vakio reaaliaikainen siirtonopeus yhdessä verkon muun tietoliikenteen kanssa on liian lähellä verkkoreitin pullonkaulan maksimikapasiteettia. Tällöin verkon muu liikenne voi aiheuttaa hetkellistä pakettihäviötä. Myös asiakaskoneen ylikuormittuminen voi aiheuttaa pakettihäviötä. Oletusarvoisesti asiakasohjelma pyytää kaikki siirrossa kadonneet lohkot uudestaan. Toki myös uudelleen lähetetyt lohkot saattavat kadota siirrossa. VSIB:in rajallisen näytehistorian τ V SIbuf takia vanhimmat tiedot ylikirjoittuvat ja tietyn ajan jälkeen asiakkaan uudelleenlähetyspyyntö palauttaakin ylikirjoitetut näytteet. Tilanne täytyy havaita Tsunamissa, koska vanhentuneiden lohkojen turha lähettäminen alentaa ruuhkautuneen siirron hyötynopeutta ennestään ja kasvattavat siirron kokonaishäviötä täysin aiheetta. Aikarajat uudelleenlähetyksille oli luonnollisinta toteutettaa Tsunami-asiakkaassa. Nyt asiakas pyytää vain tarpeeksi tuoreet puuttuvat lohkot uudelleen. Kriteerinä käytetään käyttäjän antamaa a priori - tietojen pohjalta estimoitua aikarajaa. Tällä toteutustavalla palvelin ei kuormita verkkoa turhaan ja protokollakin säilyy versioyhteensopivana. Paikallisesti Metsähovissa tehdyissä kuormituskokeissa aikarajoitukset osoittautuivat toimivan erittäin hyvin. Lähitulevaisuudessa erityisesti pitkän etäisyyden kansainvälisissä siirroissa huonohkojen runkoverkkojen yli aikarajoitukset voivat olla hyödyllisiä Reaaliaikaisen e-vlbi -havainnoinnin automatisointi Tsunami-asiakasohjelmaan tekemieni lisäysten ansiosta VLBI-kokeen tiedostonsiirrot voi käynnistää helposti skripteistä eikä pelkästään asiakasohjelman omalta komentoriviltä. VLBI-kokeen kaikkien skannien siirto peräjälkeen asiakaskoneelle onnistuu siten helposti yhdellä skriptillä, joka sisältää VLBI-kokeen asemakohtaisen aikataulun tiedot. Tämä havainnointiskripti ajetaan esimerkiksi korrelaattoriasemalla. 8

12 Skripti aloittaa aikataulun mukaisesti VLBI-kokeen skannien reaaliaikasiirrot tietyn observatorion PC- EVN -koneelta asiakaskoneelle. Havainnointiskripti sisältää myös joitakin muiden observatorioitten toivomia lisätoiminnallisuuksia, joiden avulla siirrot sietävät verkko-ongelmia huomattavasti paremmin. Jotta uuden VLBI-kokeen havainnointi olisi mahdollisimman helppoa, kirjoitin apuskriptit, jotka muuntavat asemakohtaisen aikataulutiedoston mainituksi havainnointiskriptiksi. Ajan tasalla olevat apuskriptit löytyvät muun muassa asemille laatimastani Metsähovi PC-EVN Linux-jakelusta ja asennusdokumentaatiosta (Wag06-2). 9

13 Luku 4 Kolmen aseman e-vlbi Month7 EU-demonstraatio EXPReS-projektissa oli tarkistuspiste, jossa oli esitettävä Metsähovissa tehty e-vlbi -kehitystyö ja demonstroitava PC-EVN -järjestelmän toiminta. Demonstraation tavoitteena oli siirtää Ruotsin Onsalan (On) ja Englannin Jodrell Bankin (Jb) asemien 256 ja 512 Mbit/s nopeuksilla kerättyjä tietoja JIVE:n korrelaattoriasemalle Hollantiin korreloitavaksi. Metsähovissa meillä ei ollut toimivaa vastaanotinta kokeen 22 GHz taajuusalueelle, joten emme osallistuneet teleskoopilla. Koska JIVE:n kapasiteetti ei riittänyt kahden reaaliaikaisen 512 Mbit/s virran vastaanottoon, nämä otettiin vastaan Metsähovissa ja siirrettiin myöhemmin korreloitavaksi JIVE:en. Yhteensä neljä tuntia kestävässä kokeessa oli neljä osioita, joissa jokaisessa tarkoitus oli tallentaa 18 usean minuutin pituista skannia. Ensimmäinen osio (A) sisälsi off-line e-vlbi siirtoa, kolmessa seuraavaassa (B1,B2,C) käytettiin siirtoa reaaliajassa. Kaikki siirrot tehtiin Tsunamilla ja kappaleen automatisointiskriptien avulla. Lisäksi reaaliaikasiirroissa käytettiin Tsunamin paikallista varmuuskopioominaisuutta. Tyypilliseen e-vlbi -henkeen kaikki osallistuneet asemat seurasivat kokeen etenemistä Skypekonferenssissa. Tämä auttoi huomattavasti nopeassa päätöksenteossa, joka oli tarpeen, kun JIVE huomasi VLBI-kokeen A-osion lopussa ongelmia omassa vastaanottavassa Mark5-koneessaan. VLBI-kokeen muiden osioiden suoritustapaa mikä asema lähettää tiedot minne jouduttiin näiden takia muuttamaan lennosta. Demonstraation kaikki osiot onnistuivat menestyksekkäästi. Osassa A Jb ja On asemilla paikallisesti tallennetut 512 Mbit/s skannit voitiin siirtää havainnoinnin jälkeen off-line e-vlbi:nä JIVE:n Mark5- koneelle jopa yli 600 Mbit/s nopeudella. Osassa B1 256 Mbit/s reaaliaikasiirrot Metsähoviin toimivat täysin ongelmitta ja tasaisella nopeudella. Osan B2 512 Mbit/s siirrot sujuivat myös erittäin hyvin, tosin Jb:n kuudesta skannista yksi kadotettiin konfiguraatiovirheen takia. Osassa C oli suunniteltu että Jb siirtää tietoja reaaliajassa JIVE:en, On Metsähoviin. JIVE:n yritykset korjata osan A jälkeen ilmenneet Mark5-ongelmat olivat vain pahentaneet tilannetta, eikä Jb:n siirtojen vastaanotto onnistunut. Koska B2-osassa 512 Mbit/s siirrot oli jo osoitettu toimivaksi, C-osasta luovuttiin parin JIVE:n lisäyrityksen jälkeen. 10

14 Kuva 4.1. Koko Suomen Internet-ulkomaanyhteyden tuleva ja lähtevä verkkoliikenne Month7- demonstraation ajalta. Jb ja On observatorioista tulleet 256 ja 512 Mbit/s e-vlbi -siirrot erottuvat muusta taustaliikenteestä piikkeinä ylemmässä käyrässä. Kuva on CSC:ltä (CSC; CWK06). Lopullinen siirtojen aito onnistuminen todettiin vasta sen jälkeen, kun JIVE oli saanut osien A, B1 ja B2 skannitiedostot siirrettyä Metsähovista ja korreloitua. Korrelointituloksista löytyivät odotetut interferenssikuviot, jotka osoittivat siirtojen toimineen ilman häviötä ja tuottaneen käyttökelpoisia skannitiedostoja. Tarkemmat tulokset löytyvät alkuperäisestä Month7 EU-raportista (CWK06). Demonstraatio oli lopuksi täysi menestys. Month7 verkkoliikennetilastoja katsottiin myöhemmin, ja osoittautui, että Metsähoviin tehdyt siirrot kaksinkertaistivat koko Suomen ulkomaanliikenteen, mikä näkyy Funetin verkkotilastoissa kuvassa 4.1. Esimerkki Tsunami-asiakkaan siirtotilastoista eräälle B2-osan 512 Mbit/s skannille on esitetty tekstin lopussa kuvassa 5.1. Tässä Onsalan siirrot kulkevat tasaisesti. Jb:n siirrossa näkyy lieviä purskeita, jotka todennäköisesti aiheutuvat Jb:n käyttämästä vanhasta nforce2-palvelinkoneesta. 11

15 Luku 5 Yhteenveto Edellä esitettiin pääpirteet Metsähovissa tekemästäni e-vlbi -kehitystyöstä EU EXPReS-projektissa. Näitä olivat Metsähovin PC-EVN -järjestelmän VSIB-ajurin päivittäminen uuteen 2.6-kerneliin ja e- VLBI-siirtoihin käytetyn Tsunami-tiedostonsiirtoprotokollaan liittyvät useat kehitystyöt. Helpompaa ja automaattisempaa reaaliaikaista VLBI-havainnointia varten loin apuskriptit, jotka muuntavat observatorion VLBI-aikataulu Tsunami-asiakaskriptiksi, jolla korrelaattoriasema voi hakea observatorion skannit. Suoritettujen kehitystöiden jälkeen Tsunamia on voitu käyttää erittäin hyvin esimerkiksi reaaliaikaisissa 512 Mbit/s siirroissa. PC-EVN -järjestelmän reaaliaikasiirtojen toimivuus todistettiin ensimmäistä kertaa EXPReS-projektin Month7-demonstraatiossa, jonka tuloksia kuvattiin tässä lyhyesti. Demonstraation jälkeen reaaliaikasiirrot ovat hitaasti yleistyneet EVN:ssä. Reaaliaikainen Tsunami ja VLBI-havainnointiskriptit ovat jo viikottaisessa tuotantokäytössä muun muassa Ruotsin Onsalassa, Saksassa Bonnin MPIfR:ssä ja Wettzellissä sekä koekäytössä Japanissa. Myös muut asemat harkitsevat näiden käyttöä. Bonnissa oleva geodeettinen korrelaattoriryhmä ylläpitää lisäksi omaa e-vlbi -sivustoa, jolle julkaistaan silloin tällöin automatisoitujen Tsunami-siirtojen raportteja ja lokitiedostoja (MPI07). Käyttökokemuksia löytyy myös julkaisusta (HMW07). 12

16 700 Phase B2 512 Mbps Jb to Mh, Last Scan : Mbps 600 Throughput [Mbit/s] Time in scan [s] 2 Phase B2 512 Mbps Jb to Mh, Last Scan : Retransmit % Retransmission Rate [%] Time in scan [s] 700 Phase B2 512 Mbps On to Mh, Last Scan : Mbps Throughput [Mbit/s] Time in scan [s] 2 Phase B2 512 Mbps On to Mh, Last Scan : Retransmit % Retransmission Rate [%] Time in scan [s] Kuva 5.1. Siirtonopeuden ja uudelleenlähetettyjen UDP-pakettien prosenttimäärien kuvaajat eräälle neljän minuutin reaaliaikaiselle 512 Mbit/s skannille, joita siirrettiin Month7-demonstraation osassa B2. Siirto Jodrell Bankista Metsähoviin on yllä, Onsalasta alla. 13

17 Kirjallisuutta [1] EU6, A Production Astronomy e-vlbi Infrastructure, Annex I - Description of Work, EU Sixth Framework Programme, Integrated Infrastructure Initiative, Contract EXPReS, 02/2007 [bbftp] G. Farrache, bbftp tiedostonsiirto-ohjelma, 10/2006 [CSC] Tieteen tietotekniikan keskus CSC, Tietoa Funet-verkon tilasta, status/, 10/2006 [EGAE] MIT Haystack Observatory, Experiment Guided Adaptive Endpoint, haystack.mit.edu/twiki/bin/view/evlbi/egae, 10/2006 [HMW07] R. Haas (OSO), A. Müskens (MPIfR), J. Wagner (MRO) ja muut, e-vlbi Data Transfer from Onsala and Metsähovi to the Bonn Correlator, Proceedings of the 18th Working Meeting on European VLBI for Geodesy and Astrometry, 2007 (in print) [HHK03] Teruyuki Hasegawa, Toru Hasegawa, N. Kawaguchi ja muut, Gbps Optical-connected Realtime VLBI Observation Testbed - A Multi-gigabit-rate Distributed Application in Astronomy, Global Telecommunications Conference 2003, Vol. 7, sivut , 2003 [HKR04] E. Himwich, Y. Koyama, C. Reynolds, A. Whitney, e-vlbi File-Naming Conventions, 2004, conventions.pdf, 02/2007 [Mei02] M. R. Meiss, Tsunami: A High-Speed Rate-Controlled Protocol for File Transfer, Indiana University, 2002, 02/2007 [MPI07] Max-Planck-Institut für Radioastronomie, Bonn, Geodetic VLBI at the Bonn Correlator, 06/2007 [Mol06] G. Molera, Computer tests in Metsähovi computers, 2006, vsib-tests/tests.html, 04/2007 [MoW06] G. Molera, J. Wagner, Tsunami data transfer tests, 2006, tsunamitests/, 06/

18 [RiM06] J. Ritakari, A. Mujunen, The first 10 Gbps customer link of Funet installed, CSCnews 3, sivut 20-23, 2006 [MuR06] A. Mujunen, J. Ritakari, Metsähovi Radio Observatory, Helsinki University of Technology TKK, EXPReS JRA1 FABRIC: Data Acquisition Requirements, EU FABRIC Reports 2006, acquisition_design.pdf, 12/2006 [MRW07] G. Molera, A. Mujunen, J. Ritakari, J. Wagner, Metsähovi Radio Observatory, Helsinki University of Technology TKK, B. Anderson, Jodrell Bank Observatory, University of Manchester, EXPReS JRA1 FABRIC Data Acquisition Design Report, EU FABRIC Reports 2007, acquisition_design.pdf, 12/2006 [Phi04] C. Phillips, evlbi scientific benefits, LBA evlbi Memos, ATNF CSIRO, csiro.au/vlbi/evlbi/memos.html, 12/2006 [Phi06] C. Phillips, LBA evlbi Download Page, ohjelmistojulkaisu, vlbi/evlbi/software/download.html, 12/2006 [Pre02] E. Preuss, The beginnings of VLBI at the 100-m radio telescope, Proceedings of the 6th European VLBI Network Symposium, Bonn, Saksa, kesäkuu 2002 [RiM04] J. Ritakari, A. Mujunen, Gbit/s VLBI and evlbi with Off-The-Shelf Components, International VLBI Symposium 2004 General Meeting Proceedings, sivut , 2004 [TKN06] H. Takeuchi, M. Kimura, J.-I. Nakajima ja muut, Development of a 4 Gbps Multifunctional Very Long Baseline Interferometry Data Acquisition System, Publications of the Astronomical Society of the Pacific, sivut , joulukuu 2006 [Tho91] A. R. Thompson, Interferometry and Synthesis in Radioastronomy, ISBN-13: , Krieger Publishing, 1991 [CWK06] J. Conway, J. Wagner, N. Kruithof ja muut, EXPReS FABRIC Month 7 Demonstration Report, EU FABRIC Reports 2006, fabric:fabric1_2_3_month7jec3.pdf, 12/2006 [Wag06-1] J. Wagner, Tsunami UDP Protocol, SourceForge-ohjelmistoprojekti, sourceforge.net, 10/2006 [Wag06-2] J. Wagner, Quick Install Guide And Cheatsheet For Setting Up A VSIB PC, 11/2006 [Wel96] M. Welch, Big physical area kernel patch, zr36120/, 10/

19 [Whi99] A. Whitney, Concept for an Affordable High-Data-Rate VLBI Recording and Playback System, Mark 5 Memo #1, MIT Haystack Observatory, Mark 5 Memo Series, 1999 [Whi00] A. R. Whitney ja muut, VLBI Standard Hardware Interface Specification Rev 1.0, MIT Haystack Observatory, 2000, 08_07_vsi-h_final_rev_1.pdf, 10/2006 [Whi02] A. R. Whitney, Mark 5 Disk-Based Gbps VLBI Data System, MIT Haystack Observatory, 2002, 02/

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

Siltojen haitat. Yleisesti edut selvästi suuremmat kuin haitat 2/19/2003 79. Kytkin (switch) Erittäin suorituskykyisiä, moniporttisia siltoja

Siltojen haitat. Yleisesti edut selvästi suuremmat kuin haitat 2/19/2003 79. Kytkin (switch) Erittäin suorituskykyisiä, moniporttisia siltoja Siltojen haitat sillat puskuroivat ja aiheuttavat viivettä ei vuonsäätelyä => sillan kapasiteetti voi ylittyä kehysrakenteen muuttaminen => virheitä jää havaitsematta Yleisesti edut selvästi suuremmat

Lisätiedot

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Käyttöohje Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset 0.1

Lisätiedot

Verkkoliikennettä Java[ssa lla] Jouni Smed

Verkkoliikennettä Java[ssa lla] Jouni Smed Verkkoliikennettä Java[ssa lla] Jouni Smed 9.2.2001 1 Perusteita 1 (2) tarvittavat luokat paketissa MDYDQHW IP-osoitteita käsitellään,qhw$gguhvv-olioina luonti (huom. ei konstruktoria):,qhw$gguhvvdggu,qhw$gguhvvjhw%\1dphdgguhvv

Lisätiedot

AV-muotojen migraatiotyöpaja - ääni. KDK-pitkäaikaissäilytys 2013 -seminaari 6.5.2013 / Juha Lehtonen

AV-muotojen migraatiotyöpaja - ääni. KDK-pitkäaikaissäilytys 2013 -seminaari 6.5.2013 / Juha Lehtonen AV-muotojen migraatiotyöpaja - ääni KDK-pitkäaikaissäilytys 2013 -seminaari 6.5.2013 / Juha Lehtonen Äänimuodot Ääneen vaikuttavia asioita Taajuudet Äänen voimakkuus Kanavien määrä Näytteistys Bittisyvyys

Lisätiedot

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset ITK145 Käyttöjärjestelmät, kesä 2005 Tenttitärppejä Tässä on lueteltu suurin piirtein kaikki vuosina 2003-2005 kurssin tenteissä kysytyt kysymykset, ja mukana on myös muutama uusi. Jokaisessa kysymyksessä

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia Sami Haapanala syksy 2013 Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia, 3 op 9 luentoa, 3 laskuharjoitukset ja vierailu mittausasemalle Tentti Oppikirjana Rinne & Haapanala:

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Hammastankohissin modernisointi. Heikki Laitasalmi

Hammastankohissin modernisointi. Heikki Laitasalmi Hammastankohissin modernisointi Heikki Laitasalmi Loppudemossa Mitä oltiinkaan tekemässä V-malli Modbus viestintä (PLC VFD) Esitellään laitteet Lopuksi Modbusia käytännössä Hammastankohissi Arkkitehtuuri

Lisätiedot

3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu

3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu End- to- end 3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu prosessilta prosessille looginen yhteys portti verkkokerros koneelta koneelle IP-osoite peittää verkkokerroksen puutteet jos verkkopalvelu ei ole riittävän

Lisätiedot

Kuljetuskerros. Tietokoneverkot. Matti Siekkinen Pasi Sarolahti

Kuljetuskerros. Tietokoneverkot. Matti Siekkinen Pasi Sarolahti Kuljetuskerros Tietokoneverkot Matti Siekkinen Pasi Sarolahti Osa sisällöstä adaptoitu seuraavista lähteistä: J.F. Kurose and K.W. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach 6th ed. -kirjan lisämateriaali

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK.

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK. PIKAOHJEET VIESTIEN KÄYTTÖÖN ESRC:N KOTISIVUILLA Versio 3, 27.12.2006 ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql,

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Interfacing Product Data Management System

Interfacing Product Data Management System Interfacing Product Data Management System Tekijä: Työn valvoja: Mats Kuivalainen Timo Korhonen Esitelmän sisältö Työn suorituspaikka - Ideal Product Data Oy Käsitteitä Työn tavoitteet Työn tulokset 1/5

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

TVP 2003 kevätkurssi. Kertaus Otto Alhava

TVP 2003 kevätkurssi. Kertaus Otto Alhava TVP 2003 kevätkurssi Kertaus Kysymyksiä ja vastauksia 1) Mistä saa kurssin puuttuvat kalvot? ks. kurssin kotisivu ensi perjantaina! 2) Miten valmistautua tenttiin? (=Miten hahmotan kurssin sisällön paremmin?)

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

OSI ja Protokollapino

OSI ja Protokollapino TCP/IP OSI ja Protokollapino OSI: Open Systems Interconnection OSI Malli TCP/IP hierarkia Protokollat 7 Sovelluskerros 6 Esitystapakerros Sovellus 5 Istuntokerros 4 Kuljetuskerros 3 Verkkokerros Linkkikerros

Lisätiedot

010627000 Tietoturvan Perusteet Yksittäisen tietokoneen turva

010627000 Tietoturvan Perusteet Yksittäisen tietokoneen turva 010627000 Tietoturvan Perusteet Yksittäisen tietokoneen turva Pekka Jäppinen 31. lokakuuta 2007 Pekka Jäppinen, Lappeenranta University of Technology: 31. lokakuuta 2007 Tietokone Koostuu raudasta ja ohjelmista

Lisätiedot

Open Journal Systems digitoitujen aineistojen tallennusalustana ANTTI-JUSSI NYGÅRD SUUNNITTELIJA, TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA

Open Journal Systems digitoitujen aineistojen tallennusalustana ANTTI-JUSSI NYGÅRD SUUNNITTELIJA, TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Open Journal Systems digitoitujen aineistojen tallennusalustana ANTTI-JUSSI NYGÅRD SUUNNITTELIJA, TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA OJS digitoitujen aineistojen julkaisualustana Mikä Open Journal Systems

Lisätiedot

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje 1 Yleistä Verkkolaskuportaali on internetissä toimiva sovellus, jonka kautta voi lähettää verkkolaskuja Verkkolaskuportaali soveltuu toimittajille, joilla ei ole sopimusta

Lisätiedot

Linux. 00 Keskeiset piirteet. Unix ja Linux Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Vesa Ollikainen (muokannut M.Mäki-Uuro) Kysymyksiä

Linux. 00 Keskeiset piirteet. Unix ja Linux Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Vesa Ollikainen (muokannut M.Mäki-Uuro) Kysymyksiä Linux 00 Keskeiset piirteet Tux-pingviinin kuva: Larry Ewing, Simon Budig ja Anja Gerwinski Kysymyksiä 1. Mikä Linux on? 2. Kuinka Linux syntyi ja kehittyy? 3. Mitkä ovat Linuxin vahvuudet? 2 1 Linux on

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

Virtualisointiympäristössä on kolme pääosaa: isäntä (host), virtualisointikerros ja vieras (guest).

Virtualisointiympäristössä on kolme pääosaa: isäntä (host), virtualisointikerros ja vieras (guest). 1 Virtualisoinnin avulla voidaan purkaa suora linkki suoritettavan sovelluksen (tai käyttöjärjestelmän tms.) ja sitä suorittavan laitteiston välillä. Näin saavutetaan joustavuutta laitteiston käytössä.

Lisätiedot

Pitkäaikaistallennus. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen

Pitkäaikaistallennus. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen Pitkäaikaistallennus CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen Mitä on pitkäaikaistallennus? Tiedon tallennuksen aikajänne ylittää tallennusjärjestelmän sekä laite-että ohjelmistokomponenttien

Lisätiedot

Korkean resoluution ja suuren kuva-alueen SAR

Korkean resoluution ja suuren kuva-alueen SAR Korkean resoluution ja suuren kuva-alueen SAR MATINE tutkimusseminaari 17.11.2016 Risto Vehmas, Juha Jylhä, Minna Väilä, Ari Visa Tampereen teknillinen yliopisto Signaalinkäsittelyn laitos Hankkeelle myönnetty

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Matkapuhelinverkot, 3g lisämateriaali

Matkapuhelinverkot, 3g lisämateriaali Matkapuhelinverkot, 3g lisämateriaali Seppo Moilanen Matkapuhelinverkot, 3G Avainkysymyksiä: Miten 3g (WCDMA/UMTS) verkko / ilmarajapinta eroaa 2G:stä (GSM:stä)? Mitä etua 3g:stä on operaattoreille? Mitä

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen:

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: osaat määrittää moottorin kierrosnopeuden pulssianturin ja Counter-sisääntulon avulla, osaat siirtää manuaalisesti mittaustiedoston LabVIEW:sta MATLABiin,

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla tieto- ja tietoliikennealan yrityksissä erilaisissa työkokonaisuuksissa ja tehtävissä sekä

Lisätiedot

Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut

Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut Sisältö Työn tausta & tavoitteet Käytetty metodiikka Työn lähtökohdat IEEE 802.11 verkkojen tietoturva Keskeiset tulokset Demonstraatiojärjestelmä Oman työn osuus

Lisätiedot

XDW-projektissa rakennetut palvelut

XDW-projektissa rakennetut palvelut XDW-projektissa rakennetut palvelut Korkeakoulujen KOTA-AMKOTA seminaari 23. 24.9.2010 Manne Miettinen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. RAKETTI-hankkeen tavoite korkeakouluja

Lisätiedot

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Page 1/9 1. Sisällysluettelo Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön... 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Asennus... 3 2.1 Ohjelman asennus... 3 2.2 Laiteajurin asennus... 3 3.

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY Pilvi EASY Tiedostopalvelin: Tiedostojen tallennukseen ja jakamiseen soveltuva monipuolinen järjestelmä EASY Pilvipalvelin: Täysiverinen, skaalautuva käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

SCS Data Manager. Julkaisutiedot. Versio 3.00

SCS Data Manager. Julkaisutiedot. Versio 3.00 SCS Data Manager Julkaisutiedot Versio 3.00 Yrityksen hallinto Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 U.S.A. Puhelin: +1-408-481-8000

Lisätiedot

Rinnakkaisvalikko. Rinnakkaistila 1. Lisäasetus. Pääk. alustus. Rinnakkaistila 2. PCL-työn tunnis. Työn puskurointi. PS-työn tunnist.

Rinnakkaisvalikko. Rinnakkaistila 1. Lisäasetus. Pääk. alustus. Rinnakkaistila 2. PCL-työn tunnis. Työn puskurointi. PS-työn tunnist. Rinnakk.valikko-asetuksella voidaan muuttaa tulostimen asetuksia, jotka koskevat rinnakkaisportin (Vakio, rinn.p.- tai Rinn.portti -asetukset) kautta tulostimeen lähetettäviä töitä. Lisätietoja saat

Lisätiedot

HELIA 1 (16) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu

HELIA 1 (16) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu HELIA 1 (16) Luento 3.2 Suorituskyvyn optimointi jatkuu...... 2 Tietojen tallennusratkaisut... 2 Tiedon tallennuksen yksiköitä... 3 Loogiset... 3 Fyysiset... 3 Tallennusmäärittelyt Oraclessa... 5 Loogiset

Lisätiedot

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Yleiset vaatimukset... 2 2 Latauspalvelun

Lisätiedot

DownLink Shared Channel in the 3 rd Generation Base Station

DownLink Shared Channel in the 3 rd Generation Base Station S-38.110 Diplomityöseminaari DownLink Shared hannel in the 3 rd Diplomityön tekijä: Valvoja: rofessori Samuli Aalto Ohjaaja: Insinööri Jari Laasonen Suorituspaikka: Nokia Networks 1 Seminaarityön sisällysluettelo

Lisätiedot

1.4. Tietoliikenneohjelmistot eli protokollat

1.4. Tietoliikenneohjelmistot eli protokollat 1.4. Tietoliikenneohjelmistot eli protokollat Protokolla eli yhteyskäytäntö Mitä sanomia lähetetään ja missä järjestyksessä Missä tilanteessa sanoma lähetetään Miten saatuihin sanomiin reagoidaan tietoliikenteessä

Lisätiedot

1.4. Tietoliikenneohjelmistot eli protokollat. Protokollien kerrosrakenne. Mitä monimutkaisuutta?

1.4. Tietoliikenneohjelmistot eli protokollat. Protokollien kerrosrakenne. Mitä monimutkaisuutta? 1.4. Tietoliikenneohjelmistot eli protokollat Protokolla eli yhteyskäytäntö Mitä sanomia lähetetään ja missä järjestyksessä Missä tilanteessa sanoma lähetetään Miten saatuihin sanomiin reagoidaan tietoliikenteessä

Lisätiedot

Algoritmit 1. Luento 9 Ti Timo Männikkö

Algoritmit 1. Luento 9 Ti Timo Männikkö Algoritmit 1 Luento 9 Ti 7.2.2017 Timo Männikkö Luento 9 Graafit ja verkot Kaaritaulukko, bittimatriisi, pituusmatriisi Verkon lyhimmät polut Floydin menetelmä Lähtevien ja tulevien kaarien listat Forward

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas. Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä

ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas. Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä ESET Cyber Security tarjoaa huippuluokan suojauksen tietokoneellesi haittaohjelmia vastaan. Alun perin palkitussa

Lisätiedot

Korkeakoulurajat ylittävän opiskelun toteutus. Opetuksen tietojärjestelmien integraatioprojekti

Korkeakoulurajat ylittävän opiskelun toteutus. Opetuksen tietojärjestelmien integraatioprojekti Korkeakoulurajat ylittävän opiskelun toteutus Opetuksen tietojärjestelmien integraatioprojekti FUAS pähkinänkuoressa FUAS on Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea - ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 3 vastaukset Harjoituksen aiheena ovat imperatiivisten kielten muuttujiin liittyvät kysymykset. Tehtävä 1. Määritä muuttujien max_num, lista,

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

CVS. Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen

CVS. Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen CVS Versionhallintajärjestelmä Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen Käytetään komentoriviltä, myös graafisia käyttöliittymiä saatavilla CVS Kaikki tiedostot

Lisätiedot

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Nellistä voi siirtää kirjallisuuslistoja Moodle-oppimisympäristöön. Näin voidaan tarjota opiskelijalle esimerkiksi verkkokurssin oheislukemistona

Lisätiedot

3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu

3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu 3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu End- to- end lta lle looginen yhteys portti verkkokerros koneelta koneelle I-osoite peittää verkkokerroksen puutteet jos verkkopalvelu ei ole riittävän hyvä, sitä

Lisätiedot

Fluke Connect -moduulit Tekniset tiedot

Fluke Connect -moduulit Tekniset tiedot Fluke Connect -moduulit Tekniset tiedot Joustavuutta langattomien järjestelmien rakentamiseen - miten haluat - milloin haluat. Langattomat Fluke 3000 FC -mittauslaitteet ovat joukkue, jossa moduulit pelaavat

Lisätiedot

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot ing Scheme Lock 24-04-2012 14:06:21 Final Lock 26-04-2012 13:05:53 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C

Lisätiedot

Spektri- ja signaalianalysaattorit

Spektri- ja signaalianalysaattorit Spektri- ja signaalianalysaattorit Pyyhkäisevät spektrianalysaattorit Suora pyyhkäisevä Superheterodyne Reaaliaika-analysaattorit Suora analoginen analysaattori FFT-spektrianalysaattori DFT FFT Analysaattoreiden

Lisätiedot

D B. Tiedostojen käsittely

D B. Tiedostojen käsittely Tietokantojen tietoja säilytetään yleensä apumuistissa, lähinnä levymuisteissa Apumuistiin tallentamisen merkittäviä etuja keskusmuistiin nähden ovat tiedon säilyvyys (virtakatkon yli) säilytyskapasiteetin

Lisätiedot

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Tekniikka 11.10.2015 10:45 Olavi Koistinen, Helsingin Sanomat Yhteystietojen siirto Androidista iphoneen kuin Gmail-käyttäjätunnus.

Lisätiedot

Hajautettu versionhallinta Gitillä

Hajautettu versionhallinta Gitillä Ohjelmistotekniikka Henrik Hedberg Tietojenkäsittelytieteiden laitos Versionhallintajärjestelmä Hallitsee tiedostot ja niiden eri versiot ts. muutokset Mahdollisuus rinnakkaisiin historioihin ts. haaroihin

Lisätiedot

Kapeakaistainen signaali

Kapeakaistainen signaali Tiedonsiirrossa sellaiset signaalit ovat tyypillisiä, joilla informaatio jakautuu kapealle taajuusalueelle jonkun keskitaajuuden ympäristöön. Tällaisia signaaleja kutustaan kapeakaistaisiksi signaaleiksi

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Kuinka ladata tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centrestä

Kuinka ladata tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centrestä KÄYTTÖOPAS Kuinka ladata tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centrestä Tämän oppaan avulla näet, kuinka helppoa on ladata materiaalien tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centren nettisivuilta ja siirtää

Lisätiedot

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje 1 (11) Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje Tätä ohjetta tai sen osaa ei saa kopioida tai välittää missään muodossa ilman DNA Oy:n kirjallista suostumusta. Tavaramerkit ja Inteno ovat Inteno

Lisätiedot

Juulin kehittäminen: tilannekatsaus

Juulin kehittäminen: tilannekatsaus Juulin kehittäminen: tilannekatsaus VIRTA-julkaisuyhteyshenkilöiden kokous, 4.11.2016 Jyrki Ilva Juuli-julkaisutietoportaali Juuli-portaali (www.juuli.fi) ollut käytössä kesäkuusta 2013 lähtien Uutta dataa

Lisätiedot

Kotikarjalan IPTV:n asetukset ja ohjeet

Kotikarjalan IPTV:n asetukset ja ohjeet Jos TV:tä aiotaan katsella vain TV:n ruudulta IPTV digiboksin välityksellä, eikä taloudessa ole kuin 1 TV, se onnistuu ilman erikoisia toimenpiteitä. Digiboksin lisäksi tarvitaan vain kytkin jossa on tuleva

Lisätiedot

Lyhyen kantaman radiotekniikat ja niiden soveltaminen teollisuusympäristössä. Langaton tiedonsiirto teollisuudessa, miksi?

Lyhyen kantaman radiotekniikat ja niiden soveltaminen teollisuusympäristössä. Langaton tiedonsiirto teollisuudessa, miksi? Lyhyen kantaman radiotekniikat ja niiden soveltaminen teollisuusympäristössä Jero hola ja Ville Särkimäki Lappeenrannan teknillinen yliopisto Langaton tiedonsiirto teollisuudessa, miksi? Toimilaitediagnostiikassa

Lisätiedot

Haka-käyttäjien kokoontuminen Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus

Haka-käyttäjien kokoontuminen Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus Hakan teknisiä kuulumisia Haka-käyttäjien kokoontuminen 20.1.2009 Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus SAML2 siirtymä 1.12.2008 Uudet Hakaan rekisteröitävät palvelut (SP) tukevat SAML 2.0 -tekniikkaa

Lisätiedot

Pianon äänten parametrinen synteesi

Pianon äänten parametrinen synteesi Pianon äänten parametrinen synteesi Jukka Rauhala Pianon akustiikkaa Kuinka ääni syntyy Sisält ltö Pianon ääneen liittyviä ilmiöitä Pianon äänen synteesi Ääniesimerkkejä Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Versio 0 FIN Merkintöjen selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkityyliä: Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa tulee toimia tai miten toimintoa voi käyttää muiden

Lisätiedot

Johdanto. Multicast. Unicast. Broadcast. Protokollat. Multicast

Johdanto. Multicast. Unicast. Broadcast. Protokollat. Multicast Multicast Johdanto Ryhmien hallinta Reititys Reaaliaikaiset siirto- ja hallintaprotokollat Resurssien varaus Sessioiden hallinta MBone Johdanto Tietoverkoissa voidaan lähettää kolmella eri tavalla + Unicast

Lisätiedot

Mitä Uutta - SURFCAM V5.1 Sisällysluettelo

Mitä Uutta - SURFCAM V5.1 Sisällysluettelo VER CAD/CAM Software with world class precision and control... Mitä uutta Mitä Uutta - SURFCAM V5.1 Sisällysluettelo 1) Parannettu muistinhallinta 32 ja 64 bitin järjestelmissä 3 2) Konesimulointi Optio

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

Multicast. Johdanto Ryhmien hallinta Reititys Reaaliaikaiset siirto- ja hallintaprotokollat Resurssien varaus Sessioiden hallinta MBone

Multicast. Johdanto Ryhmien hallinta Reititys Reaaliaikaiset siirto- ja hallintaprotokollat Resurssien varaus Sessioiden hallinta MBone Multicast Johdanto Ryhmien hallinta Reititys Reaaliaikaiset siirto- ja hallintaprotokollat Resurssien varaus Sessioiden hallinta MBone Petri Vuorimaa 1 Johdanto Tietoverkoissa voidaan lähettää kolmella

Lisätiedot

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Pankeilla on velvollisuus tarjota tilinsiirtopalvelua kuluttaja-asiakkaalle, joka siirtää maksuasiointinsa toiseen Suomessa toimivaan pankkiin ja uusi tili on samassa

Lisätiedot

Helsingin kaupunginkirjasto logistiikkaprosessi: 2 Kierto 4.9.2015.

Helsingin kaupunginkirjasto logistiikkaprosessi: 2 Kierto 4.9.2015. Helsingin kaupunginkirjasto logistiikkaprosessi: 2 Kierto 1 Hankinta 1.01 2 Kierto 2.01 3 Poisto Selitteet Toimenpide, prosessi tai yksittäinen työkokonaisuus. Toimenpide, prosessi tai yksittäinen työkokonaisuus.

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Hellä ensikosketus. Tomi Kiviniemi

Hellä ensikosketus. Tomi Kiviniemi Hellä ensikosketus Tomi Kiviniemi Asialista Vähän debuggauksen filosofiaa. GDB:n peruskäyttö Netbeansissä. GDB:n peruskäyttö komentoriviympäristössä. Hieman edistyneempää sähellystä komentoriviympäristössä.

Lisätiedot

JWT 2016 luento 11. to 21.4.2016 klo 14-15. Aulikki Hyrskykari. PinniB 1097. Aulikki Hyrskykari

JWT 2016 luento 11. to 21.4.2016 klo 14-15. Aulikki Hyrskykari. PinniB 1097. Aulikki Hyrskykari JWT 2016 luento 11 to 21.4.2016 klo 14-15 Aulikki Hyrskykari PinniB 1097 1 Viime luennolla o AJAX ja JSON, harjoitustyön tehtävänanto, vierailuluento avoimesta datasta Tänään o APIt rajapinnoista yleisesti

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN NOPEUDESTA

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN NOPEUDESTA Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN NOPEUDESTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 5 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ... 6 MITATUT SUUREET... 6 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Pimeän arkiston toteutusvaihtoehtoja Theseukselle

Pimeän arkiston toteutusvaihtoehtoja Theseukselle Pimeän arkiston toteutusvaihtoehtoja Theseukselle 26.4.2016 Samu Viita (samu.viita@helsinki.fi) Kirjastoverkkopalvelut Suunnittelun taustaa ja lähtökohdat Kansalliskirjastoa pyydetty laatimaan ehdotuksia

Lisätiedot

Sähköisen ylioppilaskirjoituksen katastrofiharjoitus

Sähköisen ylioppilaskirjoituksen katastrofiharjoitus Ohje 5.2.2016 Sähköisen ylioppilaskirjoituksen katastrofiharjoitus Katastrofiharjoituksen läpivientiin vaadittavat tarvikkeet 1. Koetilan palvelin, koetilan varapalvelin ja toinen koetilan varapalvelin.

Lisätiedot

Pakettisynkronointitestauksen automaatio

Pakettisynkronointitestauksen automaatio Pakettisynkronointitestauksen automaatio Risto Hietala valvoja: Prof. Riku Jäntti ohjaaja: DI Jonas Lundqvist ESITYKSEN RAKENNE Tietoverkkojen synkronointi Pakettikytkentäisten verkkojen synkronointi Ohjelmistotestaus

Lisätiedot

PID-sa a timen viritta minen Matlabilla ja simulinkilla

PID-sa a timen viritta minen Matlabilla ja simulinkilla PID-sa a timen viritta minen Matlabilla ja simulinkilla Kriittisen värähtelyn menetelmä Tehtiin kuvan 1 mukainen tasavirtamoottorin piiri PID-säätimellä. Virittämistä varten PID-säätimen ja asetettiin

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3 AgilElephant SEPA Diary Petri Kalsi 55347A Heikki Salminen 51137K Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: PK&HS Sivu 1 / 7 Dokumenttihistoria Revisiohistoria Revision päiväys: 29.11.2004 Seuraavan

Lisätiedot

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen Ti5316800 LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi X Window System Jukka Lankinen 2007-2008 Sisällys Esitys vastaa seuraaviin kysymyksiin: Mikä on X Window System? Minkälainen X on? Mistä sen saa? Miten X:ää käytetään?

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Voidaksesi käyttää taloyhtiön laajakaistaverkkoa

Lisätiedot