VUOSIKERTOMUS Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2011. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2011 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... 3 Hallituksen toimintakertomus... 4 Konsernin tunnuslukujen kehitys... 8 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö... 9 Konsernipalvelut Sähkökauppa...11 Kaukolämpö...12 Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Tilinpäätös Vaasan Sähkö -konserni ja Vaasan Sähkö Oy Tuloslaskelma...15 Tase Rahavirtalaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Ympäristökatsaus Eriytetyt tilinpäätökset: Sähkökauppa ja kaukolämpö Vaasan Sähköverkko Oy ja Oy RAVERA Ab Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Tilintarkastuskertomus Hallintoneuvoston lausunto

3 Hannu Linna toimitusjohtaja Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2011 alkoi kylmänä, jonka jälkeen sää oli huhtikuusta alkaen normaalivuotta lämpimämpi ja sateisempi. Kulutuksen alhaisuus, hyvä vesitilanne ja velkakriisin syveneminen vaikuttivat sähkön tukkuhinnan alenemiseen vuoden aikana. Lähi-idän kansannousut vaikuttivat osaltaan siihen, että polttoaineiden hinnat pysyttelivät koko vuoden korkealla tasolla. Japanin maanjäristys ja sitä seurannut tsunami aiheuttivat Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden. Onnettomuuden seurauksena Saksa sulki välittömästi osan ydinvoimaloistaan sekä sitoutui ydinsähkön alasajoon kymmenessä vuodessa. Ydinvoiman turvallisuuden valvontaan on tulossa tiukennuksia koko maailmassa. Euroopan sähkömarkkinat ovat muuttaneet luonnettaan. Vapaiden sähkömarkkinoiden ideasta on asteittain luovuttu eri maiden kilvan luodessa omia kansallisia energiatuki- ja energiaverojärjestelmiään. Aidon kilpailuedun merkitys sähkön tuotannossa uhkaa kääntyä kilpailuksi kansallisten tukijärjestelmien hyväksikäytöstä. Loppuvuoden myrskyt osoittivat sähköverkon kasvaneen merkityksen yhteiskunnan toiminnoille. On erittäin tervetullutta, että sähköverkkojen olemassaoloon liittyen keskustellaan myös niiden kehittämisestä eikä pelkästään kohtuullisen tuoton laskentamalleista. Vaasan Sähköllä pitkän aikavälin panostuksia Alkuvuoden aikana syntyi neljä merkittävää kauas tulevaisuuteen vaikuttavaa ratkaisua: Helmikuussa viimeisteltiin Westenergyn jäte-energian hyötykäyttölaitoksen rakentamiseen ja käyttöön liittyvät sopimukset. Westenergyn laitos on tärkeä kaukolämmön tuottaja sen korvatessa tuotannollaan öljyn ja kivihiilen käyttöä sekä pienentäen päästöoikeuksien hankinnan tarvetta. Huhtikuussa Pohjolan Voima myi EU:n vaatimuksesta omistuksensa kantaverkkoyhtiö Fingridistä. Vaasan Sähkö kanavoi saamansa myyntituoton tuleviin EPV Energian tuotantohankkeiden oman pääoman vahvistamiseen. Huhtikuun lopussa allekirjoitettiin Vaskiluodon Voiman, EPV Energian ja Pohjolan Voiman kanssa sopimus, jonka seurauksena Vaskiluotoon rakennetaan maailman suurin biopolttoaineen kaasutuslaitos. Vaasan peruskaukolämmön tuotanto voidaan katsoa tulleen kilpailukykyisesti turvatuksi tulevan kahdenkymmenen vuoden ajaksi. Toukokuun alussa allekirjoitettiin EPV Energian omistajien välinen uusittu osakassopimus, joka selkiyttää osakkaiden välistä menettelyä lainsäädännön ja toimintaympäristön muuttuessa. Lyhyt arvio toimintavuodesta Tuloksellisesti Vaasan Sähkön vuosi 2011 ei ollut huono, mutta ei kuitenkaan edellisen vuoden veroinen. Liikevaihdon kasvu jäi niukaksi lämpimien säiden ja osakkuussähkön tuotannon alentumisen seurauksena. Sähköasiakkaiden määrä jatkoi voimakasta kasvua. Kaukolämmön kysyntä tippui merkittävästi. Vaasan Sähköverkon investointitaso säilyi Vaasan talousalueen rakentamisen vilkkauden seurauksena korkeana. RAVERA kasvoi konserniyhtiöistä eniten, mutta sen haasteena oli kannattavuuden säilyttäminen raaka-aineiden hintojen noustua kesken sopimuskauden. Henkilöstön sitoutunut työskentely arkipäivän työtehtävien valmiiksi saamiseksi on ollut esimerkillistä. Toiminnalliset prosessit ovat vuosien mittaan tehostuneet. Kiitän henkilöstöä, hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä hyvin sujuneesta yhteistyöstä. 3

4 Hallituksen toimintakertomus Markku Mäntymaa Kaj Skåtar Teija Laitinen Mauri Holma Miapetra Kumpula-Natri Olennaiset tapahtumat tilikaudella Vaasan Sähkö -konsernin liikevaihdon kasvu jäi vuonna 2011 leudon loppuvuoden ja velkakriisin syventymisen seurauksena vaatimattomaksi. Sähkö- ja polttoaineverojen korotukset vuoden 2011 alussa nostivat loppuasiakkaiden hintaa merkittävästi. Sähkön tukkumarkkinahinta laski vuoden aikana runsaiden sateiden ja päästöoikeuksien hinnanlaskun seurauksena. Polttoaineiden hintataso oli korkea. Sähkökaupan ja kaukolämmön liikevaihdot kasvoivat hiukan, mutta jäivät edellisen vuoden tulostasostaan. Lämmin sää rasitti erityisesti kaukolämmön kannattavuutta. Vaasan Sähköverkko Oy:n toiminnallinen tulos parani, mutta vanhojen sähkömittareiden alaskirjaus heikensi liikevoittoa. Oy RAVERA Ab kasvoi liiketoiminnoista suhteellisesti eniten ja kannattavuus säilyi aiemmalla tasolla. Westenergy Oy:n jäte-energian hyötykäyttölaitoksen sekä Vaskiluodon Voima Oy:n kaasutuslaitoksen rakentamiseen liittyvät sopimukset allekirjoitettiin toimintavuoden alkupuolella. Investoinnit luovat pitkäaikaista pohjaa sekä kaukolämmön että osittain myös sähkön kilpailukykyiselle hankinnalle. Vaasan Sähkö Oy päätti sitoutua Teollisuuden Voima Oyj:n neljännen ydinvoimalaitoksen rakentamisen suunnitteluvaiheen toteuttamiseen. Vaasan Sähkö Oy:n toimittaman tuulivoiman määrä kasvoi merkittävästi Rajakiiri Oy:n aloitettua kaupallisen tuotannon Torniossa vuoden 2011 alussa. Taloudellinen kehitys Konsernin vuoden 2011 liikevaihto oli 140,2 (136,0) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 3,1 prosenttia edellisestä vuodesta. Liikevoitto laski 16,8 prosenttia, ollen 25,6 (30,8) miljoonaa euroa. Liikevaihdot kasvoivat kaikilla konsernin liiketoiminnoilla. Suhteellisesti eniten liikevaihtoaan kasvatti Oy RAVERA Ab (13,9 %). Konsernin tulos kokonaisuudessaan oli tyydyttävä. Sähkökaupan liikevaihto oli 85,4 (82,7) miljoonaa euroa, kaukolämmön liikevaihto oli 28,9 (28,8) miljoonaa euroa, Vaasan Sähköverkko Oy:n liikevaihto oli 24,7 (24,1) miljoonaa euroa ja Oy RAVERA Ab:n liikevaihto oli 12,5 (11,0) miljoonaa euroa. Sähkökaupan liikevoitto oli 15,6 (16,6) miljoonaa euroa, 4

5 kaukolämmön liikevoitto oli 4,6 (8,8) miljoonaa euroa, Vaasan Sähköverkko Oy:n liikevoitto oli 4,8 (5,5) miljoonaa euroa ja Oy RAVERA Ab:n liikevoitto oli 0,7 (0,6) miljoonaa euroa. Emoyhtiön sähkön myynti toimintavuonna oli volyymiltään gigawattituntia (1 873 GWh), sähkön siirto 952 gigawattituntia (1 013 GWh) ja kaukolämmön myynti 617 gigawattituntia (731 GWh). Konsernin tilikauden voitto oli 20,7 (23,9) miljoonaa euroa ja emoyhtiön tilikauden voitto 16,7 (20,7) miljoonaa euroa. Emoyhtiössä sähkökauppaliiketoiminnan osuus tilikauden tuloksesta oli 69,4 (60,6) prosenttia. Keskeisimmät konsernin ja emon taloudelliset tunnusluvut Konserni Emo Liikevaihto Liikevaihdon muutos % 3,1 % 15,5 % -3,1 % 2,7 % 15,0 % -3,3 % Liikevoitto % 18,2 % 22,6 % 19,1 % 16,9 % 22,2 % 18,2 % Oman pääoman tuotto % *) 12,8 % 16,2 % 11,9 % 16,1 % 21,6 % 15,7 % Sijoitetun pääoman tuotto % *) 14,4 % 18,9 % 15,0 % 17,0 % 23,4 % 18,9 % Omavaraisuusaste % *) 68,1 % 70,5 % 71,2 % 63,2 % 67,8 % 66,9 % Maksuvalmius (Quick Ratio) 1,2 0,9 0,8 1,0 0,8 0,7 *) Omaan pääomaan on laskennassa huomioitu liittymismaksuvelat oman pääoman luontaisena eränä. Konsernin bruttoinvestoinnit olivat toimintavuonna 34,3 (26,5) miljoonaa euroa, josta EPV Energia Oy:n osakkeet olivat 11,8 (9,4) miljoonaa euroa ja Westenergy Oy:n investoinnit olivat 10,3 (4,6) miljoonaa euroa Bruttoinvestoinnit Konserni Vaasan Sähkö Oy - Sähkökauppa Vaasan Sähkö Oy - Kaukolämpö Vaasan Sähkö Oy - Palvelut Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Rahoitus Liittymismaksuja konsernissa kertyi 1,7 (1,4) miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 32,6 (19,3) miljoonaa euroa Maksuvalmius oli vuoden aikana kohtalainen, likvidit rahavarat olivat tilinpäätöshetkellä 5,9 (4,3) miljoonaa euroa. Henkilöstö Keskeisimmät konsernin ja emon henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut Konserni Emo Keskimääräinen henkilöstömäärä tilikaudella Vakituisia Määräaikaisia Yhteensä Tilikauden palkat ja palkkiot

6 Konsernirakenne Vaasan Sähkö -konsernin muodostavat emoyhtiö Vaasan Sähkö Oy, tytäryhtiöt Vaasan Sähköverkko Oy, Oy RAVERA Ab, VS Tuulivoima Oy ja osakkuusyhtiöt EPV Energia Oy, Oy Enerit Ab sekä Smedsby Värmeservice Ab. Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut mitään olennaisesti liiketoimintaan vaikuttavaa. Arvio tulevasta kehityksestä Lähivuosien investointitaso tulee uusiutuvan sähköntuotannon rakentamisen takia pysymään korkeana. Merkittävimmät investoinnit uusiutuvaan energiaan ovat edelleen EPV Energia -konsernin omistamien tuulivoimayhtiöiden Rajakiiri Oy:n ja EPV Tuulivoima Oy:n sekä myöhemmässä vaiheessa Suomen Merituuli Oy:n tuotantolaitokset. Jäte-energian tuotanto alkaa loppuvuodesta 2012 Westenergy Oy:n voimalaitoksen valmistuessa Stormossenin alueelle. Vaasan Sähkö Oy on aktiivisesti mukana Teollisuuden Voima Oyj:n ydinvoimahankkeissa. Konsernin vahvasta taloudellisesta asemasta huolimatta rahoitusmarkkinoiden epävarmuus muodostaa merkittävän haasteen investointiohjelman toteuttamiselle. Kokonaisuudessaan näkymät ovat konsernin kasvun ja kannattavuuden kannalta suotuisat. Tutkimus- ja kehitystoiminta Vaasan Sähkö Oy:n oma liiketoiminta perustuu valmiin teknologian hyväksikäyttöön. Uusiutuvan energian, energiatehokkuuden ja energiateknologian kehittämiseen on aiempien vuosien tapaan panostettu yhteistyökumppanien kautta. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Konsernissamme riskienhallinta tarkoittaa systemaattista ja ennakoivaa tapaa analysoida ja hallita toimintaan liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia, ei yksinomaan riskien eliminointia. Emoyhtiön hallitus vastaa yhtiön ja konsernin riskienhallintapolitiikasta ja valvoo sen toteutumista. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty. Riskienhallinta on osa liiketoimintayksiköiden ja konsernin tukitoimintojen päivittäisiä liiketoimintaprosesseja ja päätöksentekoa. Riskipolitiikka ja suojausperiaatteet sähkökaupassa Sähkökauppa altistuu sähkön hintariskille fyysisen tuotannon ja myynnin yhteydessä. Sähkön hintariskin hallinnassa käytetään aktiivisesti sähköjohdannaisia. Suojaustoiminnasta syntyvää sähkökaupan riskiasemaa ja johdannaisriskiasemaa seurataan systemaattisesti. Riskienhallinnan päämääränä on suojautua sähkön markkinahinnan epävarmuuden vaikutukselta kassavirtaan ja katteeseen. Päästöoikeuksien ja polttoaineiden hintojen epävarmuudesta aiheutuvat riskit hallitaan tuotantoyhtiöissä. Päästöoikeuskaupan hintariski Tuotantolaitokset joutuvat palauttamaan sähkömarkkinaviranomaiselle huhtikuun loppuun mennessä päästöoikeuksia edellisenä kalenterivuonna toteutuneiden kasvihuonekaasupäästöjen verran. Vaje ostetaan markkinoilta ja ylijäämä myydään markkinoille. Päästöoikeuksien markkinahinta vaihtelee voimakkaasti ja ennakoimattomasti. Päästöoikeuskaupan riskejä hallitaan erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Vakuutuspolitiikka Konserni tarkistaa säännöllisesti vakuutuksensa osana riskien kokonaishallintaa. Vakuutuksilla pyritään kattamaan kaikki ne riskit, jotka ovat taloudellisesti tai muista syistä järkevää hoitaa vakuuttamalla. Rahoitus- ja likviditeettiriskin hallinta Konsernihallitus vahvisti konsernin rahoituspolitiikan periaatteet Konsernin rahoitus on keskitetty emoyhtiöön ja tytäryhtiöiden rahoitus hoidetaan pääsääntöisesti konsernin sisäisillä lainoilla. Konsernin talousjohtaja yhdessä emo- ja tytäryritysten toimitusjohtajien kanssa vastaa likviditeettiylijäämän sijoittamisesta. Likviditeettiriskin hallinnan tavoitteena on konsernin rahoituksen varmentaminen kaikissa tilanteissa. 6

7 Korkoriski Korkoriskien hallitsemiseksi konsernin lainanotto on hajautettu kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. Korkoriskin hallitsemiseksi voidaan käyttää apuna johdannaissopimuksia. Tavoitteena on suojautua korkotason muutosten aiheuttamilta negatiivisilta vaikutuksilta. Korkojohdannaissopimuksia tehdään vain hyvän luottokelpoisuuden omaavien Suomessa toimivien pankkien kanssa. Luottoriski Liiketoimintayksiköt vastaavat myyntisaamisiin liittyvästä luottoriskistä. Myyntisaamisiin liittyvää luottotappioriskiä hallitaan myös luotonantopolitiikalla ja tehokkaalla perintätoiminnalla. Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 69,732 (63,392) miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto on 16,710 (20,739) miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ,04 euroa osinkona jaetaan 265,43 euroa/osake eli yhteensä ,00 euroa jätetään omaan pääomaan ,04 euroa Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on riittävä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Yhtiön osakkeet Yhtiöllä on osaketta, joiden nimellisarvon on 50,46 euroa. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat Yhtiökokouksen huhtikuussa 2009 valitsemina kuuluivat hallintoneuvostoon Jarmo Wahlström (puh.joht.), Juha Häkkinen (varapuh.joht.), Ragnvald Blomfeldt (varapuh.joht.), Viveca Bäck, Erik Cederholm, Niilo Hamari, Raija Kumpula, Pentti Paloniemi, Urpo Saari, Anna Swanljung, Anne Södervik, Tuula Wägar sekä (Roger Thölix, kuollut ) Reinhold Klockars alkaen. Lisäksi hallintoneuvoston kokouksiin osallistuivat henkilöstön edustajina 4 luottamusmiestä. Hallintoneuvosto on valinnut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Ragnvald Blomfeldtin, Niilo Hamarin, Juha Häkkisen ja Jarmo Wahlströmin, joka toimii puheenjohtajana. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valvoa, miten asetetut tavoitteet on saavutettu Vaasan Sähkö Oy:ssä ja miten yhtiön perustehtävä on toteutunut. Tämän lisäksi valiokunta tekee ehdotuksen hallintoneuvostolle hallituksen nimeämiseksi ja hallituksen jäsenten palkkioiden määrittelemiseksi kerran vuodessa. Hallintoneuvoston valitsemina kuuluivat Vaasan Sähkö Oy:n hallitukseen varsinaisina jäseninä Kaj Skåtar (puh.joht.), Miapetra Kumpula-Natri (varapuh.joht.), Mauri Holma, Markku Mäntymaa ja Teija Laitinen. Hallitus kokoontui kaikkiaan 13 kertaa tilikauden aikana. Vaasan Sähköverkko Oy:n hallitukseen kuuluivat Heikki Miilumäki (puh.joht.), Heikki Lamminmäki, Tarja Launonen, Arja Rosing ja Ossi Suortti. Oy RAVERA Ab:n hallitukseen kuuluivat Hannu Linna (puh.joht.), Frans Liski ja Kyösti Salo. Tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kristian Berg. 7

8 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Liikevoitto-% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Omavaraisuusaste-% 25 30% 20 25% Konsernin tunnuslukujen kehitys Tilikauden voitto (milj.euroa) 20% 15% 10% 5% 0% Sijoitetun pääoman tuotto-% ,50 2, ,50 1, , Liikevaihto (milj.euroa) Investoinnit (milj.euroa) Maksuvalmius (Quick Ratio) MENESTYSTEKIJÄT JA TAVOITTEET Vaasan Sähkö on tehokas, kannattava ja hinnoiltaan edullinen energiakonserni. Vaasan Sähköllä on luotettavat energiaverkot alueensa elinkeinoelämälle ja asukkaille. Konserni kasvaa lisääntyviä resurssejaan hyödyntäen energiamarkkinoilla. 8

9 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö Yhteiskuntavastuu Vaasa Sähkö -konsernissa yhteiskuntavastuu tarkoittaa sitä, että kukin konserniyhtiö kantaa vastuunsa taloudellisesti ja sosiaalisesti suhteessa sidosryhmiin. Strategiassa määritellyt yhteiset arvot: avoimuus, osaaminen ja luottamus ohjaavat yhteiskuntavastuutyötä. Vastuuseen kuuluu huolehtia kaikkien asiakkaiden energiatarpeista panostamalla toimitusvarmuuteen ja edulliseen energian hintaan sekä tuottaa taloudellista lisäarvoa omistajille ja edistää hyvinvointia toiminta-alueella. Konserni tuntee vastuunsa ympäristöstä ohjaten toimintaansa entistä ympäristöystävällisempään suuntaan. Konserni on mukana kehittämässä ja rakentamassa ympäristön kannalta kestäviä energiantuotantovaihtoehtoja. Konsernissa noudatetaan hyvää hallintotapaa ja toiminnan läpinäkyvyyttä sekä avointa vuorovaikutusta. Päämääränä on eri sidosryhmien eli asiakkaiden, henkilöstön, viranomaisten sekä omistajien luottamuksen kasvattaminen ja säilyttäminen. Kannattavuus konsernissa perustuu edulliseen energian hankintaan sekä operatiivisesti erinomaiseen toimintaan. Henkilöstö Henkilöstön työhyvinvointia ja motivaatiota seurataan ja edistetään. Konsernin henkilökunta on sitoutunutta noudattamaan työturvallisuuslainsäädäntöä ja konserni edellyttää samaa myös alihankkijoiltaan. Työtä pyritään rationalisoimaan ja tehostamaan sekä tekemään työ mielekkäämmäksi henkilökohtaisia vaikutusmahdollisuuksia, joustavuutta ja koulutusta tarjoamalla. Henkilöstön osallistuminen päätöksentekoon ja paikallinen sopiminen tähtäävät tasapainoisen työyhteisön kehittämiseen. Vuonna 2010 solmitun sopimuksen mukainen kokonaisvaltainen hyvinvointikartoitus toteutettiin keväällä 2011 koko konsernissa. Kartoituksen tulosten perusteella 17 henkilöä pääsi osallistumaan henkilökohtaiseen hyvinvointivalmennukseen, jonka tavoitteena oli kokonaisvaltainen elämäntapamuutos. Valmennuksen tulokset ovat olleet positiivisia ja yhteistyötä hyvinvointikartoitusten ja -valmennuksen osalta on päätetty jatkaa myös tulevana vuonna. Tämän tyyppisessä valmennuksessa ei keskitytä enää pelkästään perinteisen työhyvinvoinnin kartoittamiseen vaan kenttää laajennetaan myös yleisen terveydentilan, elintapojen ja henkisen hyvinvoinnin suuntaan Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy RAVERA Yhteensä Henkilöstö (88) 29 (43) 65 (54) 184 (185) Henkilöstö keskimäärin (87) 29 (43) 63 (52) 177 (185) Keski-ikä 45 v 10 kk 47 v 4 kk 42 v 1 kk 44 v 9 kk Koulutus keskimäärin/henkilö/vuosi 3 pv 3 pv 2 pv 3 pv Sairauspäivät/keskimäärin/henkilö/vuosi 8,4 pv 3,9 pv 9,3 pv 8 pv Ylityöt keskimäärin/henkilö/vuosi 29 h 35 h 76 h 47 h 9

10 Arja Rosing talousjohtaja Konsernipalvelut Sähköisiin prosesseihin siirtyminen tehostaa toimintaa Vuoden aikana on tapahtunut tehostumista useissa konsernin palveluiden eri osa-alueissa. Mm. lukemiin perustuvan laskutuksen tuoma laskun selkeytyminen on vähentänyt asiakaskontaktien määrää ja asiointi on enenevässä määrin ollut sähköistä (+26 %). Laskutuksen rytmi ja sitä kautta laskujen kappalemäärät on pidetty tehokkaina. E-laskukampanjointi on tuottanut tulosta (henkilöasiakkaiden e-laskusopimusten määrä kasvoi 65 %). Vastaanotettujen verkkolaskujen määrä ylitti 50 % kaikista vastaanotetuista ostolaskuista (vuosi aiemmin 41 %). Tilinpäätösaikataulusta nipistettiin kokonainen kalenterikuukausi pois. Konsernissa siirryttiin mobiilitekniikkaa tukevan vaihdejärjestelmän käyttöön Matka on kuitenkin edelleen pitkä. Elokuussa 2011 käynnistettiin mittava määrittelytyö asiakasrajapinnan tulevaisuuden IT-järjestelmien rakentamiseksi. Alustava yhden ison osa-alueen tarvemääritys valmistui vuoden loppuun mennessä, mutta matka valmiiseen tuotteeseen on kuukausien ja jopa vuosien työn takana. Asiakkaille tarjottavien internet-palvelujen parantaminen on sekin tulossa, mutta vasta pitkällisen ja kärsivällisen työn tuloksena. Oman haasteensa toiminnan kehittämiseen antavat eri regulaattorien toimet. Syksyllä 2011 työ- ja elinkeinoministeriö uutisoi mahdollisesti tulossa olevista pakotteista lukemiin perustuvan laskutuksen muuttamisesta takaisin tasaerälaskutukseksi asiakkaan niin halutessa. Kuitenkin laki energiamarkkinoilla toimivien yritysten energiatehokkuuspalveluista ( /1211) edellyttää, että energian vähittäismyyjän on laskutettava, niin sähkö kuin kaukolämpökin, todettuun energiankulutukseen perustuen vähintään kolmesti vuodessa alkaen. Lisäksi lukemalaskutus on jo nyt käytännössä osoittanut, että se edesauttaa laadultaan parempaa asiakaspalvelua, selkeämpiä laskuja ja ennen kaikkea ohjaa asiakasta tehokkaampaan energiankäyttöön. Vuoden lopussa annettiin oikeusministeriön maksuviivästystyöryhmän mietintö perintälain uudistamiseksi. Työryhmä ehdottaa mm. lakiin lisättäväksi velalliselle oikeutta pyytää velkojaa keskeyttämään vapaaehtoinen perintä. Lain läpimeno tietää heikennyksiä niin velkojien (ja sitä kautta kaikkien asiakkaiden) kuin velallistenkin asemaan. Lain myötä velallisten maksuhäiriömerkintöjen ja kalliimman ulosottoperinnän määrä kasvaa ja myyjän riskit moninkertaistuvat. Toimialalla, jossa käytännössä kaikki kauppa tapahtuu luottokauppana (laskutus tapahtuu jälkikäteen) ja jolla on toimitusvelvollisuus eli hyvin pieni mahdollisuus valikoida asiakkaansa, lakimuutoksella on merkittäviä vaikutuksia. 10

11 Olli Arola sähkökauppayksikön johtaja Liiketoiminnan keskeiset tunnusluvut Liikevaihto Liikevaihdon muutos % 3 16 Myyntivolyymi (GWh) Liikevoitto Henkilökunnan määrä Sähkökauppa Ennätyslämmin loppuvuosi vähensi sähkönkulutusta Sähkön käyttö Suomessa väheni 3,8 prosenttia, koska talousnäkymien heikentyessä teollisuuden sähkön kulutus kääntyi loppuvuonna laskuun ja syksy oli poikkeuksellisen lämmin. Myös keväällä alkanut vesitilanteen paraneminen Pohjoismaissa sekä Ruotsin ydinvoimalaitosten käytettävyyden nousu vaikuttivat sähkön markkinahintatasoon loppuvuonna laskevasti. Suomen hinta-alueella pörssisähkön keskihinta laski 13 prosenttia vuodesta 2010 ja oli 49,30 euroa/megawattitunti (MWh). Pörssisähkön kuukausikeskiarvo Suomen hinta-alueella oli kalleimmillaan tammikuussa 68,92 /MWh ja halvimmillaan joulukuussa 33,34 /MWh. Vuositasolla Suomen aluehinta oli 2,25 /MWh systeemihintaa korkeampi. Asiakasmäärä lisääntyi energiamäärä pieneni edellisvuodesta Sähkönmyynnin asiakasmäärä kasvoi edellisestä vuodesta, mutta lämpimän sään seurauksena energiamäärä jäi edellisvuotta pienemmäksi. Vuoden lopussa sähköä myyntiin sähkönkäyttöpaikkaan. Markkinointisuunnitelman mukaisesti asiakashankintakampanjoita toteutettiin Länsi- ja Pohjois- Suomessa. Nette-asiakaslehti jaettiin kaikille asiakkaille neljä kertaa vuoden aikana. Tornion tuulipuisto tuotti hyvin sähköä Sähkönhankinta oli gigawattituntia (GWh) vuonna Vähennystä edelliseen vuoteen oli 6,3 prosenttia. Vaasan Sähkö oli mukana EPV Energian kautta Tornioon rakennetussa tuulivoimapuistossa. Puiston ensimmäinen tuotantovuosi lisäsi Vaasan Sähkön tuulituotantoa 21 GWh. Vaasan Sähkön ja Westenergyn yhteisen jätteiden energiahyötykäyttöön tarkoitetun voimalaitoksen rakentaminen Mustasaareen edistyi suunnitellusti. Laitos on tarkoitus saada kaupalliseen käyttöön vuoden 2013 alusta. Ydinvoimaresurssien lisäyksen käyttöönotto viivästyi lisää laitostoimittajan ilmoitettua, että Olkiluodon kolmannen yksikön (OL3) valmistuminen voi siirtyä vuoteen Vaasan Sähkö päätti osallistua omistusosuuttaan vastaavasti Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluodon neljännen yksikön (OL4) kilpailu- ja suunnitteluvaiheeseen. Sähkökaupan tulos budjetoitua tasoa Sähkökaupan liikevaihto oli 85,4 milj. euroa ja liikevoitto 15,6 milj. euroa vuonna Riskienhallinta perustui hallituksen hyväksymään riskipolitiikkaan ja sen säännölliseen raportointiin hallitukselle. Vaasan Sähkö Oy:n voimaosuudet Vaasan Sähkö Oy Rajakiiri Oy 60,2 % 40,6 % 9,8 % Innopower Oy Tornion Voima Oy 100 % EPV Energia Oy 100 % EPV Alueverkko Oy Teollisuuden Voima Oyj PVO-Huippuvoima Oy 6,6 % 58,5 % 100 % 7,2 % Pohjolan Voima Oy 50 % 50 % 50 % Rapid Power Oy Vaskiluodon Voima Oy 11

12 Ossi Suortti kaukolämpöyksikön johtaja Liiketoiminnan keskeiset tunnusluvut Liikevaihto Liikevaihdon muutos % 0,4 11 Myyntivolyymi (GWh) Liikevoitto Henkilökunnan määrä Kaukolämpö Ennätyslämmin syksy romahdutti kaukolämmön myynnin Vuosi 2011 oli kaukolämmön myynnin kannalta kaksijakoinen. Alkuvuosi oli keskimääräistä kylmempi, mutta lämmin syksy romahdutti vuosimyynnin niin, että se jäi noin 16 prosenttia edellisen vuoden myynnistä. Vuoden 2011 kokonaismyynti oli 617 gigawattituntia (GWh), josta 310 GWh suuntautui asuintaloille, 284 GWh teollisuudelle ja julkisille rakennuksille sekä 23 GWh Smedsby Värmeservice Ab:lle Mustasaaren puolelle. Kaukolämmön myynnin keskihinta vuonna 2011 oli 57,2 euroa/megawattitunti (sis.alv), kun se edellisenä vuonna oli 47,7 /MWh. Keskihinnan nousu johtui pääosin vuoden alusta voimaan tulleista polttoaineveron korotuksista. Ympäristöystävällisen yhteistuotannon määrä säilyi korkeana Kaukolämpöä hankittiin toimintavuoden aikana yhteensä 673 GWh. Yhteistuotannolla kaukolämpöä tuotettiin hiilellä Vaskiluoto 2:ssa 613 GWh vastaten noin 91 prosenttia koko hankinnasta. Kesällä Vaskiluoto 2:n huoltoseisokin aikana sekä talvipakkasilla kun Vaskiluoto 2:n teho ei riittänyt, lämpöä tuotettiin myös omilla öljykäyttöisillä lämpökeskuksilla. Oman lämpökeskustuotannon kokonaismäärä vuonna 2011 oli 59 GWh eli vajaa 9 prosenttia koko hankinnasta. Loput kaukolämmön vuosihankinnasta eli noin 0,2 prosenttia muodostui dieselmoottorien koeajolämmöstä (noin 0,2 GWh) sekä kaatopaikkakaasun poltosta (noin 1,2 GWh). Suurin hankinnan tuntikeskiteho mitattiin aamupäivällä , jolloin kaukolämpöverkkoon syötetty kokonaisteho oli 267 megawattia (MW). Verkosto- ja mittaushäviöt olivat toimintavuoden aikana 55,5 GWh eli 8,2 prosenttia verkostoon syötetystä energiasta. Uusien asiakkaiden määrä laski hieman Kaukolämpöön liittyi vuoden aikana 36 uutta asiakasta, joista 17 oli omakotitaloja. Liittyjien määrä oli alhainen verrattuna edellisiin vuosiin johtuen yleisestä rakennusalan hiljenemisestä. Asiakkaiden kokonaismäärä vuoden lopussa oli Uutta verkostoa rakennettiin vuoden aikana metriä ja vanhaa verkostoa purettiin 13 metriä. Vaurioitunutta verkostoa uusittiin vuoden aikana 150 metriä ja paikallisia vuotoja korjattiin 17 kappaletta. Kaukolämpöverkoston kokonaispituus oli vuoden lopussa 211 kilometriä. Smedsby Värmeservice Ab:lle urakoitiin vuoden aikana yhteensä 168 metriä uutta kaukolämpöverkostoa. 12

13 Juha Rintamäki toimitusjohtaja, Vaasan Sähköverkko Oy Liiketoiminnan keskeiset tunnusluvut Liikevaihto Liikevaihdon muutos % 3 11 Myyntivolyymi (GWh) Liikevoitto Sijoitetun pääoman tuotto % 8 9 Henkilökunnan määrä Vaasan Sähköverkko Oy Vaasan Sähköverkko Oy vastaa sähkön siirrosta ja jakelusta sekä niihin liittyvistä palveluista Vaasan, Mustasaaren, Laihian, Maalahden, Korsnäsin, Vöyrin ja Närpiön pohjoisosan asukkaille ja yrityksille. Vaasan Sähköverkko on Vaasan Sähkön kokonaan omistama eriytettyä sähköverkkoliiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö. Lämmin loppuvuosi käänsi sähkön käytön laskuun Sähkön käyttö väheni valtakunnallisesti lämpimän loppuvuoden ja teollisuustuotannon hiipumisen johdosta noin neljä prosenttia. Vaasan Sähköverkon alueella vähennys oli valtakunnan keskiarvoa suurempi ollen yhteensä kuusi prosenttia. Vähennys tapahtui lähes yksinomaan omakoti- ja rivitaloasumisessa. Asiakkaille siirretyn sähkön määrä oli 952 (1 013) gigawattituntia. Sähköverkkoon liitettiin 487 (440) uutta kiinteistöä, ja siirtoasiakkaita oli vuoden lopussa yhteensä (62 864) kpl. Verkkoinvestointien määrä oli 9,2 (10) miljoonaa euroa. Merkittävin investointi oli sähköaseman rakentaminen Vaasan Sundomin ja valmistumassa olevan tuulivoimalan tarpeisiin. Närpiön sähköaseman ja voimajohdon rakentamisesta solmittiin urakkasopimukset. Gerby-Alskat esisuunnittelun valmistuttua voimajohtoreitin lunastuksesta jätettiin lunastuslupahakemus valtioneuvostolle. Vuoden alussa toteutetussa liiketoimintakaupassa 14 huolto- ja kunnossapitotoiminnon asentajaa siirtyivät vanhoina työntekijöinä RAVERA Oy:n palvelukseen. Hinnoittelu kohtuullista Siirtohintoihin tehtiin viiden prosentin korotus. Korotuksen taustalla olivat kasvaneet pääomakustannukset ja yleinen kustannustason nousu. Vaasan Sähköverkon siirtohinnoittelu on korotuksen jälkeenkin valtakunnan keskitasoa edullisempaa ja alittaa Energiamarkkinaviraston valvontamallin hinnoittelun kohtuullisuuden rajat. Myrskyjen vaikutus näkyy Tykkylumi vuoden 2011 alussa ja tapaninpäivän myrsky aiheuttivat pitkäkestoisia sähkönjakelukeskeytyksiä. Myrskystä ja lumesta aiheutuneiden keskeytysten johdosta Vaasan Sähköverkko hyvitti vakiokorvauksina taloudelle yhteensä euroa. Vaasan Sähköverkon alueella kirjattiin toimintavuoden aikana kokonaisuudessaan 153 (130) keskijänniteverkon käyttökeskeytystä. Vaasan Sähköverkon keskijänniteverkon vuotuinen keskeytysaika oli 332 (113) minuuttia asiakasta kohden. Toimitusvarmuuden kehittämiseksi on jatkettu verkon kaapelointia ja linjojen siirtoa metsistä tienvarsille. Osana pitkän tähtäimen verkon kehittämissuunnitelmaa Vaasassa otettiin käyttöön Sundomin uusi sähköasema sekä jatkettiin vika-aluetta rajaavien verkkokatkaisijoiden asennuksia. Ympäristö Energiatehokkuuden parantamiseksi verkostohäviöitä pienennettiin kohdennetuilla verkkoinvestoinneilla sekä asiakkaiden energiatehokkuusneuvonnalla. 13

14 Mika Kuusisto toimitusjohtaja, Oy RAVERA Ab Liiketoiminnan keskeiset tunnusluvut Liikevaihto Liikevaihdon muutos % Liikevoitto Sijoitetun pääoman tuotto % Henkilökunnan määrä Oy RAVERA Ab Oy RAVERA Ab on sähköverkon rakentamiseen ja kunnossapitoon sekä tie- ja katuvalaistukseen erikoistunut Vaasan Sähkö Oy:n tytäryhtiö. Vuonna 2011 sekä verkonrakennus- että valaistustoiminto kasvattivat liikevaihtoaan. Kokonaisliikevaihto kasvoi 12,5 (11,0) milj. euroon. Liikevaihdon kasvusta noin puolet tuli alkuvuodesta 2011 Vaasan Sähköverkko Oy:ltä siirtyneestä kunnossapitoliiketoiminnasta ja puolet lisääntyneistä tilauksista pääosin sopimusasiakkailta. Liikevoitto nousi 0,64 (0,56) milj. euroon. Vuoden aikana kehitettiin uuden kunnossapitoliiketoiminnan toimintatapoja yhteistyössä Vaasan Sähköverkko Oy:n kanssa. Kunnossapitoliiketoiminnalle asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saatiin pääosin toteutettua. Toiminnan tehostamista jatkettiin eri osa-alueilla, painopistealueina olivat erityisesti projektien läpimenoaikojen nopeuttaminen sekä yhteistyön tehostaminen alihankkijoiden kanssa. Vakituisen henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 60 (46). Verkonrakennustoiminnon kasvu jatkui Verkonrakennuksen liikevaihto kasvoi 12 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, mutta tulostaso laski hieman edellisvuodesta, mikä johtui pääasiassa materiaalihintojen noususta. Verkonrakennuksen painopistealueina olivat kaapeliverkon rakentaminen, verkostoautomaation kehittäminen ja sen myötä sähkönjakelun luotettavuuden parantaminen. Sähköverkkoa koettelevat myrskyt ja suuret lumikuormat työllistivät vuoden aikana jonkin verran. Valaistustoiminto Valaistustoiminto kehittyi sekä liikevaihdon että liikevoiton suhteen myönteisesti vuoden 2011 aikana. Valaistustoiminnon liikevaihto nousi 37 prosenttia ja tulostaso oli hyvä. EU:n asettamiin energiansäästötavoitteisiin liittyviä valaisinvaihtoja sekä tie- ja katuvalaistusverkon saneerausta ja uusrakentamista tehtiin edellisvuotta enemmän. Valaistustoiminnon työnohjauksen tehostaminen ja projektien läpimenoaikojen nopeuttaminen näkyivät tuloksen parantumisena. Toiminnan kehittäminen Vuoden aikana perustettiin uudet sopimustoimittajan ylläpitämät kaupintavarastot Kristiinankaupungin ja Kurikan toimipisteisiin. Tämä tehostaa ja nopeuttaa toimintaa erityisesti kunnossapitotöiden osalta. Vuoden aikana otettiin käyttöön etäpäätteitä, joilla työnohjaus saadaan tehokkaasti laajennettua asennushenkilöstön käyttöön. Työsuojelun kehittäminen jatkui vuoden aikana ja työsuojeluun liittyviä koulutustilaisuuksia järjestettiin sekä omalle henkilöstölle että sopimusurakoitsijoille. Vuoden aikana suoritettiin useita työsuojeluun liittyviä sisäisiä työmaa-auditointeja. Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat Syksyllä käydyn tarjouskilpailun jälkeen Vaasan Sähköverkko Oy:n ns. eteläpiiri siirtyi toisen urakoitsijan vastuulle kolmen vuoden mittaisella sopimuksella. 14

15 Tilinpäätös (1000 ) Vaasan Sähkö -konserni Vaasan Sähkö Oy TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Liiketoiminnan muut tuotot Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ Satunnaiset erät VOITTO SATUNNAISERIEN JÄLKEEN Tilinpäätössiirrot Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO

16 Tilinpäätös (1000 ) Vaasan Sähkö -konserni Vaasan Sähkö Oy TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Laskennallinen verosaaminen Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA Tilinpäätössiirtojen kertymä VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Pitkäaikainen koroton vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA

17 Tilinpäätös Vaasan Sähkö -konserni (1000 ) Vaasan Sähkö Oy RAHAVIRTALASKELMA Liiketoiminnan rahavirta TILIKAUDEN VOITTO Oikaisut: Poistot ja arvonalentumiset Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) ja -tappiot (+) Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Rahoitustuotot ja -kulut Tuloverot Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Vaihto-omaisuuden lisäys(-) / vähennys(+) Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot liiketoiminnasta Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut verot liiketoiminnasta Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Myönnetyt lainat -1 Lainasaamisten takaisinmaksut Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Liittymismaksujen lisäys Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Saadut ja maksetut konserniavustukset -10 Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

18 Tilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laskentaperiaatteet Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty tytäryhtiöinä kaikki ne yhtiöt, joiden osakkeiden tuottamasta äänimäärästä emoyhtiö omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 %. Sisäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintameno-menetelmän mukaisesti. Konsernin oman pääoman eliminointi on tehty tasekaavan mukaisessa järjestyksessä ylhäältä alaspäin. Osakkuusyritykset EPV Energia Oy, Smedsby Värmeservice Ab ja Oy Enerit Ab on yhdistetty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä. Konserniliikearvon poistoajan määrittämisessä on otettu huomioon energiantuotanto- ja siirtotoiminnan investointien pitkäaikaisluonne. Konserniyhtiöiden väliset liiketapahtumat, voitonjako sekä sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Laskennallinen verovelka ja -saaminen on laskettu verotuksen ja tilinpäätöksen välisille väliaikaisille eroille käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvistettua seuraavien vuosien verokantaa. Yhtiöveroprosentin muutoksen (-1,5 %) vaikutus on huomioitu ja sen suuruus konsernin laskennallisien veroerien muutoksessa on -0,7 milj.. Johdannaissopimukset Vaasan Sähkön riskienhallinnan päämääränä on suojautua sähkön markkinahinnan epävarmuuden vaikutukselta kassavirtaan ja katteeseen. Salkunhallinnassa noudatetaan yhtiön hallituksen hyväksymää riskipolitiikkaa. Riskipolitiikkaa toteutetaan salkunhallintaperiaatteella. Myyntitoiminnalle ja tuotantotoiminnalle on omat salkkunsa, joiden tila ja riskit analysoidaan ja raportoidaan säännöllisesti. Altistumista markkinahintariskille mitataan, rajataan suojauskaupoilla ja raportoidaan systemaattisesti riskikäsikirjassa määritettyjen periaatteiden mukaisesti. Salkunhallinnassa noudatetaan jatkuvasti hallituksen hyväksymiä riskirajoja. Riskienhallinnan keinona käytetään pääasiallisesti riskien pienentämistä. Johdannaissopimuksiin sovelletaan pääasiassa suojauslaskentaa. Suojauslaskentaa sovellettaessa johdannaisinstrumenttien tulosvaikutus kirjataan yhtä aikaa suojattavan kohteen kanssa ja suojauslaskennan alaisten erien realisoitumattomat tulokset esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa. Trading-salkun realisoitumattomat tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti. Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet ja liikearvo 5-10 vuotta Konserniliikearvo 20 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot 5 vuotta Rakennukset ja rakennelmat vuotta Energian tuotantolaitteet 25 vuotta Sähkönjakeluverkosto vuotta Kaukolämpöverkosto vuotta Koneet ja kalusto 5 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet 5-10 vuotta Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan määräisenä. Eläkemenojen jaksotus Konserniyhtiöiden eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkemaksut ja tilikauteen kohdistuvat kulut perustuvat eläkevakuutusyhtiössä tehtyihin laskelmiin. Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna. Muut vastuut Käytöstä poistettavien CCA-kyllästettyjen pylväiden käsittelymaksut kirjataan kuluiksi niiden realisoitumisvuonna. Sähköliiketoimintojen eriytetyt tilinpäätökset Sähkökauppaliiketoiminnan lisäksi yhtiön tilinpäätös sisältää kaukolämpöliiketoiminnan. Sähkönsiirtotoiminta on yhtiöitetty alkaen. Yhteisten kulujen ja tase-erien jakoperusteet: Tiettyyn liiketoimintaan kuuluvat kulut ja tuotot on kirjattu suoraan kyseiselle toiminnalle. Yhteiset kulut on jaettu liiketoiminnoille sisäisen laskennan avulla. VL2:n kaukolämpöosan poistot on kaukolämpö laskuttanut sisäisesti sähkökauppaliiketoiminnalta siten, että nettopoistoista kohdistuu 14 % kaukolämmölle ja 86 % sähkön hankinnalle Elektrowatt-Ekonon laskelman mukaan. Vaasan Sähkö -konserni kuuluu Vaasan kaupungin konserniin. Vaasan kaupungin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Vaasan kaupunki, Vaasanpuistikko 10, Vaasa. 18

19 Tuloslaskelman liitetiedot Liite Vaasan Sähkö -konserni (1000 ) Vaasan Sähkö Oy LIIKEVAIHDON JAKAUMA 1 LIIKEVAIHTO ENSISIJAISEN SEGMENTIN MUKAAN Vaasan Sähkö Oy - sähkökauppa Vaasan Sähkö Oy - kaukolämpö Vaasan Sähkö Oy - muu myynti Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VS Tuulivoima Oy Segmenttien välinen liikevaihto Yhteensä VALMIIDEN JA KESKENERÄISTEN TUOTTEIDEN VARASTOJEN MUUTOS LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Vuokratuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot, aineelliset hyödykkeet Konsernin sisäiset myyntivoitot, aineelliset hyödykkeet 4 4 Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut tuotot MATERIAALIT JA PALVELUT Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys tai vähennys Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut HENKILÖMÄÄRÄ KESKIMÄÄRIN TILIKAUDELLA Toimihenkilöitä Työntekijöitä Vaasan Sähkö Oy Oy RAVERA Ab Vaasan Sähköverkko Oy Yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Saadut korvaukset palkoista Aktivoidut palkat Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut kiinteät henkilösivukulut Muut henkilöstön vapaaehtoiset henkilövakuutusmaksut Aktivoidut henkilösivukulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut

20 Tuloslaskelman liitetiedot Liite Vaasan Sähkö -konserni (1000 ) Vaasan Sähkö Oy Johdon palkat, palkkiot ja luontoisedut Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen Hallitusten jäsenet Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja Hallintoneuvoston jäsenet Yhteensä POISTOT JA ARVONALENTUMISET Aineettomat hyödykkeet Poisto aineettomista oikeuksista Poisto liikearvosta Poisto muista pitkävaikutteisista menoista Yhteensä Aineelliset hyödykkeet Poisto rakennuksista ja rakennelmista Poisto energiantuotantolaitteet Poisto sähkönjakeluverkosto Poisto kaukolämpöverkosto Poisto muista aineellisista hyödykkeistä Yhteensä Suunnitelman mukaiset poistot Kons. liikearvon poisto & kons.res. vähennys Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä Poistot ja arvonalentumiset LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Vapaaehtoiset henkilösivukulut Vuokrat Toimitilakulut Ajoneuvokulut ATK laite- ja ohjelmistokulut Muut kone- ja kalustokulut Matkakulut Edustuskulut Myynti- ja markkinointikulut Tutkimus- ja kehityskulut Tilintarkastusmenot, varsinainen tilintarkastus Tilintarkastusmenot, muut asiantuntijapalvelut Tilintarkastusmenot, veroneuvonta Tilintarkastusmenot Muut hallinto ja liikekulut Käyttöomaisuuden luovutustappiot, aineelliset hyödykkeet Liiketoiminnan muut kulut

21 Tuloslaskelman liitetiedot Liite 8 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Vaasan Sähkö -konserni (1000 ) Vaasan Sähkö Oy Rahoitustuotot Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Muut korko- ja rahoitustuotot Rahoitustuotot Rahoituskulut Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille -5 0 Muille Rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset kulut Satunnaiset erät VÄLITTÖMÄT VEROT Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Aikaisempien tilikausien verot Laskennallisten verovelkojen ja -saamisten muutos Tuloverot varsinaisesta toiminnasta

22 Taseen liitetiedot: VAASAN SÄHKÖ -KONSERNI (1000 ) Liite PYSYVÄT VASTAAVAT Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Tilikauden poisto Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo KONSERNILIIKEARVO 2011 Konserniliikearvo Yhteensä Hankintameno Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Tilikauden poisto Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat 11. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 2011 Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Yhteensä Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Energiantuotantolaitteet Sähkönjakeluverkosto Kaukolämpöverkosto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 13. AINEELLISET HYÖDYKKEET 2011 Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Arvonalennukset Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Hankintamenoon sisältyvät arvonkorotukset Arvonkorotukset Arvonkorotukset Yhteensä

23 Taseen liitetiedot: VAASAN SÄHKÖ -KONSERNI (1000 ) Liite 14. SIJOITUKSET 2011 Osuudet osakkuusyhtiöissä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Yhteensä Hankintameno 1.1. *) Lisäykset Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Hankintameno Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo *) sisältää osakkuusyhtiöissä olevat pääomaosuudet KONSERNIYRITYKSIÄ omistusosuus-% Vaasan Sähköverkko Oy 100,00 % 100,00 % Oy RAVERA Ab 100,00 % 100,00 % VS Tuulivoima Oy 100,00 % 100,00 % OSAKKUUSYRITYKSET omistusosuus-% EPV Energia Oy 40,61 % 40,70 % Oy Enerit Ab 34,62 % 34,62 % Smedsby Värmeservice Ab 20,00 % 20,00 % 23

24 Taseen liitetiedot: VAASAN SÄHKÖ OY (1000 ) Liite PYSYVÄT VASTAAVAT 11. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 2011 Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Yhteensä Hankintameno Lisäykset Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Tilikauden poisto Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Energiantuotantolaitteet Kaukolämpöverkosto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 13. AINEELLISET HYÖDYKKEET 2011 Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Arvonalennukset Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Hankintamenoon sisältyvät arvonkorotukset Arvonkorotukset Arvonkorotukset Yhteensä 24

VUOSIKERTOMUS 2010. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2010. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 7 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2014

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2014 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2014 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....13

Lisätiedot

Vuosikertomus2006. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

Vuosikertomus2006. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Vuosikertomus2006 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus........................

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

Espoon Sä hkö n vuosikertomus 2000. Turvallinen kumppani arjessa.

Espoon Sä hkö n vuosikertomus 2000. Turvallinen kumppani arjessa. Espoon Sä hkö n vuosikertomus 2000 Turvallinen kumppani arjessa. Espoon Sähkö tuottaa, hankkii ja myy sähköä, kaukolämpöä ja maakaasua sekä tarjoaa kokonaispalveluja asiakkaiden energiankäyttötarpeisiin.

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Voima Oy 2007

Etelä-Pohjanmaan Voima Oy 2007 Etelä-Pohjanmaan Voima Oy 2007 EPV:N TÄRKEIMMÄT OMISTUKSET SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä.................................... 2 Hallitus 2007................................... 6 Toimitusjohtajan katsaus.......................

Lisätiedot

Konserni 2012 2011. Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475

Konserni 2012 2011. Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475 Konserni 2012 2011 Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 194 1 136 Lämpö GWh/a 478 460 Liikevaihto milj. 182,3 176,1 Kokonaispalkat

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä...3 Hallitus 2008...6 Toimitusjohtajan katsaus... 10 Tuotanto ja energialiiketoiminta... 12 Verkkoliike toiminta...

SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä...3 Hallitus 2008...6 Toimitusjohtajan katsaus... 10 Tuotanto ja energialiiketoiminta... 12 Verkkoliike toiminta... SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä.................................3 Hallitus 2008...............................6 Toimitusjohtajan katsaus................. 10 Tuotanto ja energialiiketoiminta......... 12 Verkkoliike

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 1

Vuosikertomus 2012 1 1 Vuosikertomus 2012 EPV Energia Oy EPV Energia Oy on suomalainen sähkön ja lämmön tuotantoon erikoistunut energiayhtiö. EPV:n perustehtävä on hankkia omistajilleen sähköä kustannustehokkaasti. EPV keskittyy

Lisätiedot

Osoitetiedot: Peltolantie 27, 01300 Vantaa Y-tunnus: 0124461-3 Yhtiön kotipaikka: Vantaa. Tilinpäätös 2013 Vantaan Energia -konserni

Osoitetiedot: Peltolantie 27, 01300 Vantaa Y-tunnus: 0124461-3 Yhtiön kotipaikka: Vantaa. Tilinpäätös 2013 Vantaan Energia -konserni Osoitetiedot: Peltolantie 27, 01300 Vantaa Y-tunnus: 0124461-3 Yhtiön kotipaikka: Vantaa Tilinpäätös 2013 Vantaan Energia -konserni VANTAAN ENERGIA Muistio 1 Luonnos Siikilä Maija 21.2.2014 V6 Hallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2009 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakaspalvelun uusi aikakausi 7 Vahvaa osaamista sähkömarkkinoilla 9 Sähkön laatu hyvällä tasolla 11 Verkostotöitä lähellä

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010 PELLON SÄHKÖ OY Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus I 2010 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli yhtiömme 65 toimintavuosi. Sähkön siirtotoiminta kasvoi lähes viisi prosenttia edellisestä vuodesta 23,9

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Sisällys Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012 Vuosi 2012 lyhyesti 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 4 Konsernin ja emoyhtiön

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisällys Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013 Vuosi 2013 lyhyesti 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 4 Konsernin ja emoyhtiön

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2010 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakkaiden keskellä, osana paikkakunnan elämää 7 Lisää päästötöntä tuotantokapasiteettia 9 Määrätietoisesti kohti parempaa

Lisätiedot

LUOTETTAVASTI TURKULAINEN

LUOTETTAVASTI TURKULAINEN LUOTETTAVASTI TURKULAINEN Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2003 SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2003 lyhyesti 3 Turku Energia tänään 4 Turku Energian tulevaisuus 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Markkinakatsaus 7 Kaukolämpö

Lisätiedot

TOIMINTAVUOSI LYHYESTI

TOIMINTAVUOSI LYHYESTI V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 3 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto kasvoi johtuen osakkuussähkön kirjauskäytännön muutoksesta, tuulivoiman liittymismaksusta ja siirtohintojen korotuksesta. Sähkön siirron

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö VUOSIKERTOMUS 2012 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄlTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase 18

Lisätiedot

Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1

Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 VUOSIKERTOMUS 2012 -2- Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄLTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase

Lisätiedot

oras invest Vuosikertomus 2008

oras invest Vuosikertomus 2008 oras invest Vuosikertomus 2008 sisältö Oras Invest lyhyesti...1 Toimitusjohtajan katsaus... 2 Oras Invest Oy tunnusluvut 2008... 4 Strategia ja tavoitteet... 4 Omistusyritykset Oras... 5 Uponor... 6 Kemira...7

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

ESE VUONNA 2011 SISÄLTÖ. Konserni päivitti strategiansa sekä yhtiön arvot.

ESE VUONNA 2011 SISÄLTÖ. Konserni päivitti strategiansa sekä yhtiön arvot. Vuosikertomus ESE VUONNA 2011 SISÄLTÖ Konserni päivitti strategiansa sekä yhtiön arvot. Sähkönmyyntiliiketoiminta nimettiin Energianmyyntiliiketoiminnaksi, joka vastaa yhtiön energiatuotteiden myynnistä.

Lisätiedot

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö:

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö: 1 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011 Sisältö: - Toimintakertomus 2011 2-4 - Konsernituloslaskelma 2010-2011 5 - Kosernitase 2010-2011 6 - Pellon Sähkö Oy:n

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20

Toimintakertomus 4. Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20 VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYS Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23801 Laitila

Lisätiedot