VUOSIKERTOMUS Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2011. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2011 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... 3 Hallituksen toimintakertomus... 4 Konsernin tunnuslukujen kehitys... 8 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö... 9 Konsernipalvelut Sähkökauppa...11 Kaukolämpö...12 Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Tilinpäätös Vaasan Sähkö -konserni ja Vaasan Sähkö Oy Tuloslaskelma...15 Tase Rahavirtalaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Ympäristökatsaus Eriytetyt tilinpäätökset: Sähkökauppa ja kaukolämpö Vaasan Sähköverkko Oy ja Oy RAVERA Ab Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Tilintarkastuskertomus Hallintoneuvoston lausunto

3 Hannu Linna toimitusjohtaja Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2011 alkoi kylmänä, jonka jälkeen sää oli huhtikuusta alkaen normaalivuotta lämpimämpi ja sateisempi. Kulutuksen alhaisuus, hyvä vesitilanne ja velkakriisin syveneminen vaikuttivat sähkön tukkuhinnan alenemiseen vuoden aikana. Lähi-idän kansannousut vaikuttivat osaltaan siihen, että polttoaineiden hinnat pysyttelivät koko vuoden korkealla tasolla. Japanin maanjäristys ja sitä seurannut tsunami aiheuttivat Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden. Onnettomuuden seurauksena Saksa sulki välittömästi osan ydinvoimaloistaan sekä sitoutui ydinsähkön alasajoon kymmenessä vuodessa. Ydinvoiman turvallisuuden valvontaan on tulossa tiukennuksia koko maailmassa. Euroopan sähkömarkkinat ovat muuttaneet luonnettaan. Vapaiden sähkömarkkinoiden ideasta on asteittain luovuttu eri maiden kilvan luodessa omia kansallisia energiatuki- ja energiaverojärjestelmiään. Aidon kilpailuedun merkitys sähkön tuotannossa uhkaa kääntyä kilpailuksi kansallisten tukijärjestelmien hyväksikäytöstä. Loppuvuoden myrskyt osoittivat sähköverkon kasvaneen merkityksen yhteiskunnan toiminnoille. On erittäin tervetullutta, että sähköverkkojen olemassaoloon liittyen keskustellaan myös niiden kehittämisestä eikä pelkästään kohtuullisen tuoton laskentamalleista. Vaasan Sähköllä pitkän aikavälin panostuksia Alkuvuoden aikana syntyi neljä merkittävää kauas tulevaisuuteen vaikuttavaa ratkaisua: Helmikuussa viimeisteltiin Westenergyn jäte-energian hyötykäyttölaitoksen rakentamiseen ja käyttöön liittyvät sopimukset. Westenergyn laitos on tärkeä kaukolämmön tuottaja sen korvatessa tuotannollaan öljyn ja kivihiilen käyttöä sekä pienentäen päästöoikeuksien hankinnan tarvetta. Huhtikuussa Pohjolan Voima myi EU:n vaatimuksesta omistuksensa kantaverkkoyhtiö Fingridistä. Vaasan Sähkö kanavoi saamansa myyntituoton tuleviin EPV Energian tuotantohankkeiden oman pääoman vahvistamiseen. Huhtikuun lopussa allekirjoitettiin Vaskiluodon Voiman, EPV Energian ja Pohjolan Voiman kanssa sopimus, jonka seurauksena Vaskiluotoon rakennetaan maailman suurin biopolttoaineen kaasutuslaitos. Vaasan peruskaukolämmön tuotanto voidaan katsoa tulleen kilpailukykyisesti turvatuksi tulevan kahdenkymmenen vuoden ajaksi. Toukokuun alussa allekirjoitettiin EPV Energian omistajien välinen uusittu osakassopimus, joka selkiyttää osakkaiden välistä menettelyä lainsäädännön ja toimintaympäristön muuttuessa. Lyhyt arvio toimintavuodesta Tuloksellisesti Vaasan Sähkön vuosi 2011 ei ollut huono, mutta ei kuitenkaan edellisen vuoden veroinen. Liikevaihdon kasvu jäi niukaksi lämpimien säiden ja osakkuussähkön tuotannon alentumisen seurauksena. Sähköasiakkaiden määrä jatkoi voimakasta kasvua. Kaukolämmön kysyntä tippui merkittävästi. Vaasan Sähköverkon investointitaso säilyi Vaasan talousalueen rakentamisen vilkkauden seurauksena korkeana. RAVERA kasvoi konserniyhtiöistä eniten, mutta sen haasteena oli kannattavuuden säilyttäminen raaka-aineiden hintojen noustua kesken sopimuskauden. Henkilöstön sitoutunut työskentely arkipäivän työtehtävien valmiiksi saamiseksi on ollut esimerkillistä. Toiminnalliset prosessit ovat vuosien mittaan tehostuneet. Kiitän henkilöstöä, hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä hyvin sujuneesta yhteistyöstä. 3

4 Hallituksen toimintakertomus Markku Mäntymaa Kaj Skåtar Teija Laitinen Mauri Holma Miapetra Kumpula-Natri Olennaiset tapahtumat tilikaudella Vaasan Sähkö -konsernin liikevaihdon kasvu jäi vuonna 2011 leudon loppuvuoden ja velkakriisin syventymisen seurauksena vaatimattomaksi. Sähkö- ja polttoaineverojen korotukset vuoden 2011 alussa nostivat loppuasiakkaiden hintaa merkittävästi. Sähkön tukkumarkkinahinta laski vuoden aikana runsaiden sateiden ja päästöoikeuksien hinnanlaskun seurauksena. Polttoaineiden hintataso oli korkea. Sähkökaupan ja kaukolämmön liikevaihdot kasvoivat hiukan, mutta jäivät edellisen vuoden tulostasostaan. Lämmin sää rasitti erityisesti kaukolämmön kannattavuutta. Vaasan Sähköverkko Oy:n toiminnallinen tulos parani, mutta vanhojen sähkömittareiden alaskirjaus heikensi liikevoittoa. Oy RAVERA Ab kasvoi liiketoiminnoista suhteellisesti eniten ja kannattavuus säilyi aiemmalla tasolla. Westenergy Oy:n jäte-energian hyötykäyttölaitoksen sekä Vaskiluodon Voima Oy:n kaasutuslaitoksen rakentamiseen liittyvät sopimukset allekirjoitettiin toimintavuoden alkupuolella. Investoinnit luovat pitkäaikaista pohjaa sekä kaukolämmön että osittain myös sähkön kilpailukykyiselle hankinnalle. Vaasan Sähkö Oy päätti sitoutua Teollisuuden Voima Oyj:n neljännen ydinvoimalaitoksen rakentamisen suunnitteluvaiheen toteuttamiseen. Vaasan Sähkö Oy:n toimittaman tuulivoiman määrä kasvoi merkittävästi Rajakiiri Oy:n aloitettua kaupallisen tuotannon Torniossa vuoden 2011 alussa. Taloudellinen kehitys Konsernin vuoden 2011 liikevaihto oli 140,2 (136,0) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 3,1 prosenttia edellisestä vuodesta. Liikevoitto laski 16,8 prosenttia, ollen 25,6 (30,8) miljoonaa euroa. Liikevaihdot kasvoivat kaikilla konsernin liiketoiminnoilla. Suhteellisesti eniten liikevaihtoaan kasvatti Oy RAVERA Ab (13,9 %). Konsernin tulos kokonaisuudessaan oli tyydyttävä. Sähkökaupan liikevaihto oli 85,4 (82,7) miljoonaa euroa, kaukolämmön liikevaihto oli 28,9 (28,8) miljoonaa euroa, Vaasan Sähköverkko Oy:n liikevaihto oli 24,7 (24,1) miljoonaa euroa ja Oy RAVERA Ab:n liikevaihto oli 12,5 (11,0) miljoonaa euroa. Sähkökaupan liikevoitto oli 15,6 (16,6) miljoonaa euroa, 4

5 kaukolämmön liikevoitto oli 4,6 (8,8) miljoonaa euroa, Vaasan Sähköverkko Oy:n liikevoitto oli 4,8 (5,5) miljoonaa euroa ja Oy RAVERA Ab:n liikevoitto oli 0,7 (0,6) miljoonaa euroa. Emoyhtiön sähkön myynti toimintavuonna oli volyymiltään gigawattituntia (1 873 GWh), sähkön siirto 952 gigawattituntia (1 013 GWh) ja kaukolämmön myynti 617 gigawattituntia (731 GWh). Konsernin tilikauden voitto oli 20,7 (23,9) miljoonaa euroa ja emoyhtiön tilikauden voitto 16,7 (20,7) miljoonaa euroa. Emoyhtiössä sähkökauppaliiketoiminnan osuus tilikauden tuloksesta oli 69,4 (60,6) prosenttia. Keskeisimmät konsernin ja emon taloudelliset tunnusluvut Konserni Emo Liikevaihto Liikevaihdon muutos % 3,1 % 15,5 % -3,1 % 2,7 % 15,0 % -3,3 % Liikevoitto % 18,2 % 22,6 % 19,1 % 16,9 % 22,2 % 18,2 % Oman pääoman tuotto % *) 12,8 % 16,2 % 11,9 % 16,1 % 21,6 % 15,7 % Sijoitetun pääoman tuotto % *) 14,4 % 18,9 % 15,0 % 17,0 % 23,4 % 18,9 % Omavaraisuusaste % *) 68,1 % 70,5 % 71,2 % 63,2 % 67,8 % 66,9 % Maksuvalmius (Quick Ratio) 1,2 0,9 0,8 1,0 0,8 0,7 *) Omaan pääomaan on laskennassa huomioitu liittymismaksuvelat oman pääoman luontaisena eränä. Konsernin bruttoinvestoinnit olivat toimintavuonna 34,3 (26,5) miljoonaa euroa, josta EPV Energia Oy:n osakkeet olivat 11,8 (9,4) miljoonaa euroa ja Westenergy Oy:n investoinnit olivat 10,3 (4,6) miljoonaa euroa Bruttoinvestoinnit Konserni Vaasan Sähkö Oy - Sähkökauppa Vaasan Sähkö Oy - Kaukolämpö Vaasan Sähkö Oy - Palvelut Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Rahoitus Liittymismaksuja konsernissa kertyi 1,7 (1,4) miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 32,6 (19,3) miljoonaa euroa Maksuvalmius oli vuoden aikana kohtalainen, likvidit rahavarat olivat tilinpäätöshetkellä 5,9 (4,3) miljoonaa euroa. Henkilöstö Keskeisimmät konsernin ja emon henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut Konserni Emo Keskimääräinen henkilöstömäärä tilikaudella Vakituisia Määräaikaisia Yhteensä Tilikauden palkat ja palkkiot

6 Konsernirakenne Vaasan Sähkö -konsernin muodostavat emoyhtiö Vaasan Sähkö Oy, tytäryhtiöt Vaasan Sähköverkko Oy, Oy RAVERA Ab, VS Tuulivoima Oy ja osakkuusyhtiöt EPV Energia Oy, Oy Enerit Ab sekä Smedsby Värmeservice Ab. Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut mitään olennaisesti liiketoimintaan vaikuttavaa. Arvio tulevasta kehityksestä Lähivuosien investointitaso tulee uusiutuvan sähköntuotannon rakentamisen takia pysymään korkeana. Merkittävimmät investoinnit uusiutuvaan energiaan ovat edelleen EPV Energia -konsernin omistamien tuulivoimayhtiöiden Rajakiiri Oy:n ja EPV Tuulivoima Oy:n sekä myöhemmässä vaiheessa Suomen Merituuli Oy:n tuotantolaitokset. Jäte-energian tuotanto alkaa loppuvuodesta 2012 Westenergy Oy:n voimalaitoksen valmistuessa Stormossenin alueelle. Vaasan Sähkö Oy on aktiivisesti mukana Teollisuuden Voima Oyj:n ydinvoimahankkeissa. Konsernin vahvasta taloudellisesta asemasta huolimatta rahoitusmarkkinoiden epävarmuus muodostaa merkittävän haasteen investointiohjelman toteuttamiselle. Kokonaisuudessaan näkymät ovat konsernin kasvun ja kannattavuuden kannalta suotuisat. Tutkimus- ja kehitystoiminta Vaasan Sähkö Oy:n oma liiketoiminta perustuu valmiin teknologian hyväksikäyttöön. Uusiutuvan energian, energiatehokkuuden ja energiateknologian kehittämiseen on aiempien vuosien tapaan panostettu yhteistyökumppanien kautta. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Konsernissamme riskienhallinta tarkoittaa systemaattista ja ennakoivaa tapaa analysoida ja hallita toimintaan liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia, ei yksinomaan riskien eliminointia. Emoyhtiön hallitus vastaa yhtiön ja konsernin riskienhallintapolitiikasta ja valvoo sen toteutumista. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty. Riskienhallinta on osa liiketoimintayksiköiden ja konsernin tukitoimintojen päivittäisiä liiketoimintaprosesseja ja päätöksentekoa. Riskipolitiikka ja suojausperiaatteet sähkökaupassa Sähkökauppa altistuu sähkön hintariskille fyysisen tuotannon ja myynnin yhteydessä. Sähkön hintariskin hallinnassa käytetään aktiivisesti sähköjohdannaisia. Suojaustoiminnasta syntyvää sähkökaupan riskiasemaa ja johdannaisriskiasemaa seurataan systemaattisesti. Riskienhallinnan päämääränä on suojautua sähkön markkinahinnan epävarmuuden vaikutukselta kassavirtaan ja katteeseen. Päästöoikeuksien ja polttoaineiden hintojen epävarmuudesta aiheutuvat riskit hallitaan tuotantoyhtiöissä. Päästöoikeuskaupan hintariski Tuotantolaitokset joutuvat palauttamaan sähkömarkkinaviranomaiselle huhtikuun loppuun mennessä päästöoikeuksia edellisenä kalenterivuonna toteutuneiden kasvihuonekaasupäästöjen verran. Vaje ostetaan markkinoilta ja ylijäämä myydään markkinoille. Päästöoikeuksien markkinahinta vaihtelee voimakkaasti ja ennakoimattomasti. Päästöoikeuskaupan riskejä hallitaan erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Vakuutuspolitiikka Konserni tarkistaa säännöllisesti vakuutuksensa osana riskien kokonaishallintaa. Vakuutuksilla pyritään kattamaan kaikki ne riskit, jotka ovat taloudellisesti tai muista syistä järkevää hoitaa vakuuttamalla. Rahoitus- ja likviditeettiriskin hallinta Konsernihallitus vahvisti konsernin rahoituspolitiikan periaatteet Konsernin rahoitus on keskitetty emoyhtiöön ja tytäryhtiöiden rahoitus hoidetaan pääsääntöisesti konsernin sisäisillä lainoilla. Konsernin talousjohtaja yhdessä emo- ja tytäryritysten toimitusjohtajien kanssa vastaa likviditeettiylijäämän sijoittamisesta. Likviditeettiriskin hallinnan tavoitteena on konsernin rahoituksen varmentaminen kaikissa tilanteissa. 6

7 Korkoriski Korkoriskien hallitsemiseksi konsernin lainanotto on hajautettu kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. Korkoriskin hallitsemiseksi voidaan käyttää apuna johdannaissopimuksia. Tavoitteena on suojautua korkotason muutosten aiheuttamilta negatiivisilta vaikutuksilta. Korkojohdannaissopimuksia tehdään vain hyvän luottokelpoisuuden omaavien Suomessa toimivien pankkien kanssa. Luottoriski Liiketoimintayksiköt vastaavat myyntisaamisiin liittyvästä luottoriskistä. Myyntisaamisiin liittyvää luottotappioriskiä hallitaan myös luotonantopolitiikalla ja tehokkaalla perintätoiminnalla. Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 69,732 (63,392) miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto on 16,710 (20,739) miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ,04 euroa osinkona jaetaan 265,43 euroa/osake eli yhteensä ,00 euroa jätetään omaan pääomaan ,04 euroa Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on riittävä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Yhtiön osakkeet Yhtiöllä on osaketta, joiden nimellisarvon on 50,46 euroa. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat Yhtiökokouksen huhtikuussa 2009 valitsemina kuuluivat hallintoneuvostoon Jarmo Wahlström (puh.joht.), Juha Häkkinen (varapuh.joht.), Ragnvald Blomfeldt (varapuh.joht.), Viveca Bäck, Erik Cederholm, Niilo Hamari, Raija Kumpula, Pentti Paloniemi, Urpo Saari, Anna Swanljung, Anne Södervik, Tuula Wägar sekä (Roger Thölix, kuollut ) Reinhold Klockars alkaen. Lisäksi hallintoneuvoston kokouksiin osallistuivat henkilöstön edustajina 4 luottamusmiestä. Hallintoneuvosto on valinnut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Ragnvald Blomfeldtin, Niilo Hamarin, Juha Häkkisen ja Jarmo Wahlströmin, joka toimii puheenjohtajana. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valvoa, miten asetetut tavoitteet on saavutettu Vaasan Sähkö Oy:ssä ja miten yhtiön perustehtävä on toteutunut. Tämän lisäksi valiokunta tekee ehdotuksen hallintoneuvostolle hallituksen nimeämiseksi ja hallituksen jäsenten palkkioiden määrittelemiseksi kerran vuodessa. Hallintoneuvoston valitsemina kuuluivat Vaasan Sähkö Oy:n hallitukseen varsinaisina jäseninä Kaj Skåtar (puh.joht.), Miapetra Kumpula-Natri (varapuh.joht.), Mauri Holma, Markku Mäntymaa ja Teija Laitinen. Hallitus kokoontui kaikkiaan 13 kertaa tilikauden aikana. Vaasan Sähköverkko Oy:n hallitukseen kuuluivat Heikki Miilumäki (puh.joht.), Heikki Lamminmäki, Tarja Launonen, Arja Rosing ja Ossi Suortti. Oy RAVERA Ab:n hallitukseen kuuluivat Hannu Linna (puh.joht.), Frans Liski ja Kyösti Salo. Tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kristian Berg. 7

8 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Liikevoitto-% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Omavaraisuusaste-% 25 30% 20 25% Konsernin tunnuslukujen kehitys Tilikauden voitto (milj.euroa) 20% 15% 10% 5% 0% Sijoitetun pääoman tuotto-% ,50 2, ,50 1, , Liikevaihto (milj.euroa) Investoinnit (milj.euroa) Maksuvalmius (Quick Ratio) MENESTYSTEKIJÄT JA TAVOITTEET Vaasan Sähkö on tehokas, kannattava ja hinnoiltaan edullinen energiakonserni. Vaasan Sähköllä on luotettavat energiaverkot alueensa elinkeinoelämälle ja asukkaille. Konserni kasvaa lisääntyviä resurssejaan hyödyntäen energiamarkkinoilla. 8

9 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö Yhteiskuntavastuu Vaasa Sähkö -konsernissa yhteiskuntavastuu tarkoittaa sitä, että kukin konserniyhtiö kantaa vastuunsa taloudellisesti ja sosiaalisesti suhteessa sidosryhmiin. Strategiassa määritellyt yhteiset arvot: avoimuus, osaaminen ja luottamus ohjaavat yhteiskuntavastuutyötä. Vastuuseen kuuluu huolehtia kaikkien asiakkaiden energiatarpeista panostamalla toimitusvarmuuteen ja edulliseen energian hintaan sekä tuottaa taloudellista lisäarvoa omistajille ja edistää hyvinvointia toiminta-alueella. Konserni tuntee vastuunsa ympäristöstä ohjaten toimintaansa entistä ympäristöystävällisempään suuntaan. Konserni on mukana kehittämässä ja rakentamassa ympäristön kannalta kestäviä energiantuotantovaihtoehtoja. Konsernissa noudatetaan hyvää hallintotapaa ja toiminnan läpinäkyvyyttä sekä avointa vuorovaikutusta. Päämääränä on eri sidosryhmien eli asiakkaiden, henkilöstön, viranomaisten sekä omistajien luottamuksen kasvattaminen ja säilyttäminen. Kannattavuus konsernissa perustuu edulliseen energian hankintaan sekä operatiivisesti erinomaiseen toimintaan. Henkilöstö Henkilöstön työhyvinvointia ja motivaatiota seurataan ja edistetään. Konsernin henkilökunta on sitoutunutta noudattamaan työturvallisuuslainsäädäntöä ja konserni edellyttää samaa myös alihankkijoiltaan. Työtä pyritään rationalisoimaan ja tehostamaan sekä tekemään työ mielekkäämmäksi henkilökohtaisia vaikutusmahdollisuuksia, joustavuutta ja koulutusta tarjoamalla. Henkilöstön osallistuminen päätöksentekoon ja paikallinen sopiminen tähtäävät tasapainoisen työyhteisön kehittämiseen. Vuonna 2010 solmitun sopimuksen mukainen kokonaisvaltainen hyvinvointikartoitus toteutettiin keväällä 2011 koko konsernissa. Kartoituksen tulosten perusteella 17 henkilöä pääsi osallistumaan henkilökohtaiseen hyvinvointivalmennukseen, jonka tavoitteena oli kokonaisvaltainen elämäntapamuutos. Valmennuksen tulokset ovat olleet positiivisia ja yhteistyötä hyvinvointikartoitusten ja -valmennuksen osalta on päätetty jatkaa myös tulevana vuonna. Tämän tyyppisessä valmennuksessa ei keskitytä enää pelkästään perinteisen työhyvinvoinnin kartoittamiseen vaan kenttää laajennetaan myös yleisen terveydentilan, elintapojen ja henkisen hyvinvoinnin suuntaan Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy RAVERA Yhteensä Henkilöstö (88) 29 (43) 65 (54) 184 (185) Henkilöstö keskimäärin (87) 29 (43) 63 (52) 177 (185) Keski-ikä 45 v 10 kk 47 v 4 kk 42 v 1 kk 44 v 9 kk Koulutus keskimäärin/henkilö/vuosi 3 pv 3 pv 2 pv 3 pv Sairauspäivät/keskimäärin/henkilö/vuosi 8,4 pv 3,9 pv 9,3 pv 8 pv Ylityöt keskimäärin/henkilö/vuosi 29 h 35 h 76 h 47 h 9

10 Arja Rosing talousjohtaja Konsernipalvelut Sähköisiin prosesseihin siirtyminen tehostaa toimintaa Vuoden aikana on tapahtunut tehostumista useissa konsernin palveluiden eri osa-alueissa. Mm. lukemiin perustuvan laskutuksen tuoma laskun selkeytyminen on vähentänyt asiakaskontaktien määrää ja asiointi on enenevässä määrin ollut sähköistä (+26 %). Laskutuksen rytmi ja sitä kautta laskujen kappalemäärät on pidetty tehokkaina. E-laskukampanjointi on tuottanut tulosta (henkilöasiakkaiden e-laskusopimusten määrä kasvoi 65 %). Vastaanotettujen verkkolaskujen määrä ylitti 50 % kaikista vastaanotetuista ostolaskuista (vuosi aiemmin 41 %). Tilinpäätösaikataulusta nipistettiin kokonainen kalenterikuukausi pois. Konsernissa siirryttiin mobiilitekniikkaa tukevan vaihdejärjestelmän käyttöön Matka on kuitenkin edelleen pitkä. Elokuussa 2011 käynnistettiin mittava määrittelytyö asiakasrajapinnan tulevaisuuden IT-järjestelmien rakentamiseksi. Alustava yhden ison osa-alueen tarvemääritys valmistui vuoden loppuun mennessä, mutta matka valmiiseen tuotteeseen on kuukausien ja jopa vuosien työn takana. Asiakkaille tarjottavien internet-palvelujen parantaminen on sekin tulossa, mutta vasta pitkällisen ja kärsivällisen työn tuloksena. Oman haasteensa toiminnan kehittämiseen antavat eri regulaattorien toimet. Syksyllä 2011 työ- ja elinkeinoministeriö uutisoi mahdollisesti tulossa olevista pakotteista lukemiin perustuvan laskutuksen muuttamisesta takaisin tasaerälaskutukseksi asiakkaan niin halutessa. Kuitenkin laki energiamarkkinoilla toimivien yritysten energiatehokkuuspalveluista ( /1211) edellyttää, että energian vähittäismyyjän on laskutettava, niin sähkö kuin kaukolämpökin, todettuun energiankulutukseen perustuen vähintään kolmesti vuodessa alkaen. Lisäksi lukemalaskutus on jo nyt käytännössä osoittanut, että se edesauttaa laadultaan parempaa asiakaspalvelua, selkeämpiä laskuja ja ennen kaikkea ohjaa asiakasta tehokkaampaan energiankäyttöön. Vuoden lopussa annettiin oikeusministeriön maksuviivästystyöryhmän mietintö perintälain uudistamiseksi. Työryhmä ehdottaa mm. lakiin lisättäväksi velalliselle oikeutta pyytää velkojaa keskeyttämään vapaaehtoinen perintä. Lain läpimeno tietää heikennyksiä niin velkojien (ja sitä kautta kaikkien asiakkaiden) kuin velallistenkin asemaan. Lain myötä velallisten maksuhäiriömerkintöjen ja kalliimman ulosottoperinnän määrä kasvaa ja myyjän riskit moninkertaistuvat. Toimialalla, jossa käytännössä kaikki kauppa tapahtuu luottokauppana (laskutus tapahtuu jälkikäteen) ja jolla on toimitusvelvollisuus eli hyvin pieni mahdollisuus valikoida asiakkaansa, lakimuutoksella on merkittäviä vaikutuksia. 10

11 Olli Arola sähkökauppayksikön johtaja Liiketoiminnan keskeiset tunnusluvut Liikevaihto Liikevaihdon muutos % 3 16 Myyntivolyymi (GWh) Liikevoitto Henkilökunnan määrä Sähkökauppa Ennätyslämmin loppuvuosi vähensi sähkönkulutusta Sähkön käyttö Suomessa väheni 3,8 prosenttia, koska talousnäkymien heikentyessä teollisuuden sähkön kulutus kääntyi loppuvuonna laskuun ja syksy oli poikkeuksellisen lämmin. Myös keväällä alkanut vesitilanteen paraneminen Pohjoismaissa sekä Ruotsin ydinvoimalaitosten käytettävyyden nousu vaikuttivat sähkön markkinahintatasoon loppuvuonna laskevasti. Suomen hinta-alueella pörssisähkön keskihinta laski 13 prosenttia vuodesta 2010 ja oli 49,30 euroa/megawattitunti (MWh). Pörssisähkön kuukausikeskiarvo Suomen hinta-alueella oli kalleimmillaan tammikuussa 68,92 /MWh ja halvimmillaan joulukuussa 33,34 /MWh. Vuositasolla Suomen aluehinta oli 2,25 /MWh systeemihintaa korkeampi. Asiakasmäärä lisääntyi energiamäärä pieneni edellisvuodesta Sähkönmyynnin asiakasmäärä kasvoi edellisestä vuodesta, mutta lämpimän sään seurauksena energiamäärä jäi edellisvuotta pienemmäksi. Vuoden lopussa sähköä myyntiin sähkönkäyttöpaikkaan. Markkinointisuunnitelman mukaisesti asiakashankintakampanjoita toteutettiin Länsi- ja Pohjois- Suomessa. Nette-asiakaslehti jaettiin kaikille asiakkaille neljä kertaa vuoden aikana. Tornion tuulipuisto tuotti hyvin sähköä Sähkönhankinta oli gigawattituntia (GWh) vuonna Vähennystä edelliseen vuoteen oli 6,3 prosenttia. Vaasan Sähkö oli mukana EPV Energian kautta Tornioon rakennetussa tuulivoimapuistossa. Puiston ensimmäinen tuotantovuosi lisäsi Vaasan Sähkön tuulituotantoa 21 GWh. Vaasan Sähkön ja Westenergyn yhteisen jätteiden energiahyötykäyttöön tarkoitetun voimalaitoksen rakentaminen Mustasaareen edistyi suunnitellusti. Laitos on tarkoitus saada kaupalliseen käyttöön vuoden 2013 alusta. Ydinvoimaresurssien lisäyksen käyttöönotto viivästyi lisää laitostoimittajan ilmoitettua, että Olkiluodon kolmannen yksikön (OL3) valmistuminen voi siirtyä vuoteen Vaasan Sähkö päätti osallistua omistusosuuttaan vastaavasti Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluodon neljännen yksikön (OL4) kilpailu- ja suunnitteluvaiheeseen. Sähkökaupan tulos budjetoitua tasoa Sähkökaupan liikevaihto oli 85,4 milj. euroa ja liikevoitto 15,6 milj. euroa vuonna Riskienhallinta perustui hallituksen hyväksymään riskipolitiikkaan ja sen säännölliseen raportointiin hallitukselle. Vaasan Sähkö Oy:n voimaosuudet Vaasan Sähkö Oy Rajakiiri Oy 60,2 % 40,6 % 9,8 % Innopower Oy Tornion Voima Oy 100 % EPV Energia Oy 100 % EPV Alueverkko Oy Teollisuuden Voima Oyj PVO-Huippuvoima Oy 6,6 % 58,5 % 100 % 7,2 % Pohjolan Voima Oy 50 % 50 % 50 % Rapid Power Oy Vaskiluodon Voima Oy 11

12 Ossi Suortti kaukolämpöyksikön johtaja Liiketoiminnan keskeiset tunnusluvut Liikevaihto Liikevaihdon muutos % 0,4 11 Myyntivolyymi (GWh) Liikevoitto Henkilökunnan määrä Kaukolämpö Ennätyslämmin syksy romahdutti kaukolämmön myynnin Vuosi 2011 oli kaukolämmön myynnin kannalta kaksijakoinen. Alkuvuosi oli keskimääräistä kylmempi, mutta lämmin syksy romahdutti vuosimyynnin niin, että se jäi noin 16 prosenttia edellisen vuoden myynnistä. Vuoden 2011 kokonaismyynti oli 617 gigawattituntia (GWh), josta 310 GWh suuntautui asuintaloille, 284 GWh teollisuudelle ja julkisille rakennuksille sekä 23 GWh Smedsby Värmeservice Ab:lle Mustasaaren puolelle. Kaukolämmön myynnin keskihinta vuonna 2011 oli 57,2 euroa/megawattitunti (sis.alv), kun se edellisenä vuonna oli 47,7 /MWh. Keskihinnan nousu johtui pääosin vuoden alusta voimaan tulleista polttoaineveron korotuksista. Ympäristöystävällisen yhteistuotannon määrä säilyi korkeana Kaukolämpöä hankittiin toimintavuoden aikana yhteensä 673 GWh. Yhteistuotannolla kaukolämpöä tuotettiin hiilellä Vaskiluoto 2:ssa 613 GWh vastaten noin 91 prosenttia koko hankinnasta. Kesällä Vaskiluoto 2:n huoltoseisokin aikana sekä talvipakkasilla kun Vaskiluoto 2:n teho ei riittänyt, lämpöä tuotettiin myös omilla öljykäyttöisillä lämpökeskuksilla. Oman lämpökeskustuotannon kokonaismäärä vuonna 2011 oli 59 GWh eli vajaa 9 prosenttia koko hankinnasta. Loput kaukolämmön vuosihankinnasta eli noin 0,2 prosenttia muodostui dieselmoottorien koeajolämmöstä (noin 0,2 GWh) sekä kaatopaikkakaasun poltosta (noin 1,2 GWh). Suurin hankinnan tuntikeskiteho mitattiin aamupäivällä , jolloin kaukolämpöverkkoon syötetty kokonaisteho oli 267 megawattia (MW). Verkosto- ja mittaushäviöt olivat toimintavuoden aikana 55,5 GWh eli 8,2 prosenttia verkostoon syötetystä energiasta. Uusien asiakkaiden määrä laski hieman Kaukolämpöön liittyi vuoden aikana 36 uutta asiakasta, joista 17 oli omakotitaloja. Liittyjien määrä oli alhainen verrattuna edellisiin vuosiin johtuen yleisestä rakennusalan hiljenemisestä. Asiakkaiden kokonaismäärä vuoden lopussa oli Uutta verkostoa rakennettiin vuoden aikana metriä ja vanhaa verkostoa purettiin 13 metriä. Vaurioitunutta verkostoa uusittiin vuoden aikana 150 metriä ja paikallisia vuotoja korjattiin 17 kappaletta. Kaukolämpöverkoston kokonaispituus oli vuoden lopussa 211 kilometriä. Smedsby Värmeservice Ab:lle urakoitiin vuoden aikana yhteensä 168 metriä uutta kaukolämpöverkostoa. 12

13 Juha Rintamäki toimitusjohtaja, Vaasan Sähköverkko Oy Liiketoiminnan keskeiset tunnusluvut Liikevaihto Liikevaihdon muutos % 3 11 Myyntivolyymi (GWh) Liikevoitto Sijoitetun pääoman tuotto % 8 9 Henkilökunnan määrä Vaasan Sähköverkko Oy Vaasan Sähköverkko Oy vastaa sähkön siirrosta ja jakelusta sekä niihin liittyvistä palveluista Vaasan, Mustasaaren, Laihian, Maalahden, Korsnäsin, Vöyrin ja Närpiön pohjoisosan asukkaille ja yrityksille. Vaasan Sähköverkko on Vaasan Sähkön kokonaan omistama eriytettyä sähköverkkoliiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö. Lämmin loppuvuosi käänsi sähkön käytön laskuun Sähkön käyttö väheni valtakunnallisesti lämpimän loppuvuoden ja teollisuustuotannon hiipumisen johdosta noin neljä prosenttia. Vaasan Sähköverkon alueella vähennys oli valtakunnan keskiarvoa suurempi ollen yhteensä kuusi prosenttia. Vähennys tapahtui lähes yksinomaan omakoti- ja rivitaloasumisessa. Asiakkaille siirretyn sähkön määrä oli 952 (1 013) gigawattituntia. Sähköverkkoon liitettiin 487 (440) uutta kiinteistöä, ja siirtoasiakkaita oli vuoden lopussa yhteensä (62 864) kpl. Verkkoinvestointien määrä oli 9,2 (10) miljoonaa euroa. Merkittävin investointi oli sähköaseman rakentaminen Vaasan Sundomin ja valmistumassa olevan tuulivoimalan tarpeisiin. Närpiön sähköaseman ja voimajohdon rakentamisesta solmittiin urakkasopimukset. Gerby-Alskat esisuunnittelun valmistuttua voimajohtoreitin lunastuksesta jätettiin lunastuslupahakemus valtioneuvostolle. Vuoden alussa toteutetussa liiketoimintakaupassa 14 huolto- ja kunnossapitotoiminnon asentajaa siirtyivät vanhoina työntekijöinä RAVERA Oy:n palvelukseen. Hinnoittelu kohtuullista Siirtohintoihin tehtiin viiden prosentin korotus. Korotuksen taustalla olivat kasvaneet pääomakustannukset ja yleinen kustannustason nousu. Vaasan Sähköverkon siirtohinnoittelu on korotuksen jälkeenkin valtakunnan keskitasoa edullisempaa ja alittaa Energiamarkkinaviraston valvontamallin hinnoittelun kohtuullisuuden rajat. Myrskyjen vaikutus näkyy Tykkylumi vuoden 2011 alussa ja tapaninpäivän myrsky aiheuttivat pitkäkestoisia sähkönjakelukeskeytyksiä. Myrskystä ja lumesta aiheutuneiden keskeytysten johdosta Vaasan Sähköverkko hyvitti vakiokorvauksina taloudelle yhteensä euroa. Vaasan Sähköverkon alueella kirjattiin toimintavuoden aikana kokonaisuudessaan 153 (130) keskijänniteverkon käyttökeskeytystä. Vaasan Sähköverkon keskijänniteverkon vuotuinen keskeytysaika oli 332 (113) minuuttia asiakasta kohden. Toimitusvarmuuden kehittämiseksi on jatkettu verkon kaapelointia ja linjojen siirtoa metsistä tienvarsille. Osana pitkän tähtäimen verkon kehittämissuunnitelmaa Vaasassa otettiin käyttöön Sundomin uusi sähköasema sekä jatkettiin vika-aluetta rajaavien verkkokatkaisijoiden asennuksia. Ympäristö Energiatehokkuuden parantamiseksi verkostohäviöitä pienennettiin kohdennetuilla verkkoinvestoinneilla sekä asiakkaiden energiatehokkuusneuvonnalla. 13

14 Mika Kuusisto toimitusjohtaja, Oy RAVERA Ab Liiketoiminnan keskeiset tunnusluvut Liikevaihto Liikevaihdon muutos % Liikevoitto Sijoitetun pääoman tuotto % Henkilökunnan määrä Oy RAVERA Ab Oy RAVERA Ab on sähköverkon rakentamiseen ja kunnossapitoon sekä tie- ja katuvalaistukseen erikoistunut Vaasan Sähkö Oy:n tytäryhtiö. Vuonna 2011 sekä verkonrakennus- että valaistustoiminto kasvattivat liikevaihtoaan. Kokonaisliikevaihto kasvoi 12,5 (11,0) milj. euroon. Liikevaihdon kasvusta noin puolet tuli alkuvuodesta 2011 Vaasan Sähköverkko Oy:ltä siirtyneestä kunnossapitoliiketoiminnasta ja puolet lisääntyneistä tilauksista pääosin sopimusasiakkailta. Liikevoitto nousi 0,64 (0,56) milj. euroon. Vuoden aikana kehitettiin uuden kunnossapitoliiketoiminnan toimintatapoja yhteistyössä Vaasan Sähköverkko Oy:n kanssa. Kunnossapitoliiketoiminnalle asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saatiin pääosin toteutettua. Toiminnan tehostamista jatkettiin eri osa-alueilla, painopistealueina olivat erityisesti projektien läpimenoaikojen nopeuttaminen sekä yhteistyön tehostaminen alihankkijoiden kanssa. Vakituisen henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 60 (46). Verkonrakennustoiminnon kasvu jatkui Verkonrakennuksen liikevaihto kasvoi 12 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, mutta tulostaso laski hieman edellisvuodesta, mikä johtui pääasiassa materiaalihintojen noususta. Verkonrakennuksen painopistealueina olivat kaapeliverkon rakentaminen, verkostoautomaation kehittäminen ja sen myötä sähkönjakelun luotettavuuden parantaminen. Sähköverkkoa koettelevat myrskyt ja suuret lumikuormat työllistivät vuoden aikana jonkin verran. Valaistustoiminto Valaistustoiminto kehittyi sekä liikevaihdon että liikevoiton suhteen myönteisesti vuoden 2011 aikana. Valaistustoiminnon liikevaihto nousi 37 prosenttia ja tulostaso oli hyvä. EU:n asettamiin energiansäästötavoitteisiin liittyviä valaisinvaihtoja sekä tie- ja katuvalaistusverkon saneerausta ja uusrakentamista tehtiin edellisvuotta enemmän. Valaistustoiminnon työnohjauksen tehostaminen ja projektien läpimenoaikojen nopeuttaminen näkyivät tuloksen parantumisena. Toiminnan kehittäminen Vuoden aikana perustettiin uudet sopimustoimittajan ylläpitämät kaupintavarastot Kristiinankaupungin ja Kurikan toimipisteisiin. Tämä tehostaa ja nopeuttaa toimintaa erityisesti kunnossapitotöiden osalta. Vuoden aikana otettiin käyttöön etäpäätteitä, joilla työnohjaus saadaan tehokkaasti laajennettua asennushenkilöstön käyttöön. Työsuojelun kehittäminen jatkui vuoden aikana ja työsuojeluun liittyviä koulutustilaisuuksia järjestettiin sekä omalle henkilöstölle että sopimusurakoitsijoille. Vuoden aikana suoritettiin useita työsuojeluun liittyviä sisäisiä työmaa-auditointeja. Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat Syksyllä käydyn tarjouskilpailun jälkeen Vaasan Sähköverkko Oy:n ns. eteläpiiri siirtyi toisen urakoitsijan vastuulle kolmen vuoden mittaisella sopimuksella. 14

15 Tilinpäätös (1000 ) Vaasan Sähkö -konserni Vaasan Sähkö Oy TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Liiketoiminnan muut tuotot Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ Satunnaiset erät VOITTO SATUNNAISERIEN JÄLKEEN Tilinpäätössiirrot Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO

16 Tilinpäätös (1000 ) Vaasan Sähkö -konserni Vaasan Sähkö Oy TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Laskennallinen verosaaminen Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA Tilinpäätössiirtojen kertymä VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Pitkäaikainen koroton vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA

17 Tilinpäätös Vaasan Sähkö -konserni (1000 ) Vaasan Sähkö Oy RAHAVIRTALASKELMA Liiketoiminnan rahavirta TILIKAUDEN VOITTO Oikaisut: Poistot ja arvonalentumiset Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) ja -tappiot (+) Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Rahoitustuotot ja -kulut Tuloverot Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Vaihto-omaisuuden lisäys(-) / vähennys(+) Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot liiketoiminnasta Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut verot liiketoiminnasta Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Myönnetyt lainat -1 Lainasaamisten takaisinmaksut Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Liittymismaksujen lisäys Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Saadut ja maksetut konserniavustukset -10 Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

18 Tilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laskentaperiaatteet Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty tytäryhtiöinä kaikki ne yhtiöt, joiden osakkeiden tuottamasta äänimäärästä emoyhtiö omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 %. Sisäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintameno-menetelmän mukaisesti. Konsernin oman pääoman eliminointi on tehty tasekaavan mukaisessa järjestyksessä ylhäältä alaspäin. Osakkuusyritykset EPV Energia Oy, Smedsby Värmeservice Ab ja Oy Enerit Ab on yhdistetty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä. Konserniliikearvon poistoajan määrittämisessä on otettu huomioon energiantuotanto- ja siirtotoiminnan investointien pitkäaikaisluonne. Konserniyhtiöiden väliset liiketapahtumat, voitonjako sekä sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Laskennallinen verovelka ja -saaminen on laskettu verotuksen ja tilinpäätöksen välisille väliaikaisille eroille käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvistettua seuraavien vuosien verokantaa. Yhtiöveroprosentin muutoksen (-1,5 %) vaikutus on huomioitu ja sen suuruus konsernin laskennallisien veroerien muutoksessa on -0,7 milj.. Johdannaissopimukset Vaasan Sähkön riskienhallinnan päämääränä on suojautua sähkön markkinahinnan epävarmuuden vaikutukselta kassavirtaan ja katteeseen. Salkunhallinnassa noudatetaan yhtiön hallituksen hyväksymää riskipolitiikkaa. Riskipolitiikkaa toteutetaan salkunhallintaperiaatteella. Myyntitoiminnalle ja tuotantotoiminnalle on omat salkkunsa, joiden tila ja riskit analysoidaan ja raportoidaan säännöllisesti. Altistumista markkinahintariskille mitataan, rajataan suojauskaupoilla ja raportoidaan systemaattisesti riskikäsikirjassa määritettyjen periaatteiden mukaisesti. Salkunhallinnassa noudatetaan jatkuvasti hallituksen hyväksymiä riskirajoja. Riskienhallinnan keinona käytetään pääasiallisesti riskien pienentämistä. Johdannaissopimuksiin sovelletaan pääasiassa suojauslaskentaa. Suojauslaskentaa sovellettaessa johdannaisinstrumenttien tulosvaikutus kirjataan yhtä aikaa suojattavan kohteen kanssa ja suojauslaskennan alaisten erien realisoitumattomat tulokset esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa. Trading-salkun realisoitumattomat tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti. Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet ja liikearvo 5-10 vuotta Konserniliikearvo 20 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot 5 vuotta Rakennukset ja rakennelmat vuotta Energian tuotantolaitteet 25 vuotta Sähkönjakeluverkosto vuotta Kaukolämpöverkosto vuotta Koneet ja kalusto 5 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet 5-10 vuotta Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan määräisenä. Eläkemenojen jaksotus Konserniyhtiöiden eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkemaksut ja tilikauteen kohdistuvat kulut perustuvat eläkevakuutusyhtiössä tehtyihin laskelmiin. Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna. Muut vastuut Käytöstä poistettavien CCA-kyllästettyjen pylväiden käsittelymaksut kirjataan kuluiksi niiden realisoitumisvuonna. Sähköliiketoimintojen eriytetyt tilinpäätökset Sähkökauppaliiketoiminnan lisäksi yhtiön tilinpäätös sisältää kaukolämpöliiketoiminnan. Sähkönsiirtotoiminta on yhtiöitetty alkaen. Yhteisten kulujen ja tase-erien jakoperusteet: Tiettyyn liiketoimintaan kuuluvat kulut ja tuotot on kirjattu suoraan kyseiselle toiminnalle. Yhteiset kulut on jaettu liiketoiminnoille sisäisen laskennan avulla. VL2:n kaukolämpöosan poistot on kaukolämpö laskuttanut sisäisesti sähkökauppaliiketoiminnalta siten, että nettopoistoista kohdistuu 14 % kaukolämmölle ja 86 % sähkön hankinnalle Elektrowatt-Ekonon laskelman mukaan. Vaasan Sähkö -konserni kuuluu Vaasan kaupungin konserniin. Vaasan kaupungin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Vaasan kaupunki, Vaasanpuistikko 10, Vaasa. 18

19 Tuloslaskelman liitetiedot Liite Vaasan Sähkö -konserni (1000 ) Vaasan Sähkö Oy LIIKEVAIHDON JAKAUMA 1 LIIKEVAIHTO ENSISIJAISEN SEGMENTIN MUKAAN Vaasan Sähkö Oy - sähkökauppa Vaasan Sähkö Oy - kaukolämpö Vaasan Sähkö Oy - muu myynti Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VS Tuulivoima Oy Segmenttien välinen liikevaihto Yhteensä VALMIIDEN JA KESKENERÄISTEN TUOTTEIDEN VARASTOJEN MUUTOS LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Vuokratuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot, aineelliset hyödykkeet Konsernin sisäiset myyntivoitot, aineelliset hyödykkeet 4 4 Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut tuotot MATERIAALIT JA PALVELUT Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys tai vähennys Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut HENKILÖMÄÄRÄ KESKIMÄÄRIN TILIKAUDELLA Toimihenkilöitä Työntekijöitä Vaasan Sähkö Oy Oy RAVERA Ab Vaasan Sähköverkko Oy Yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Saadut korvaukset palkoista Aktivoidut palkat Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut kiinteät henkilösivukulut Muut henkilöstön vapaaehtoiset henkilövakuutusmaksut Aktivoidut henkilösivukulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut

20 Tuloslaskelman liitetiedot Liite Vaasan Sähkö -konserni (1000 ) Vaasan Sähkö Oy Johdon palkat, palkkiot ja luontoisedut Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen Hallitusten jäsenet Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja Hallintoneuvoston jäsenet Yhteensä POISTOT JA ARVONALENTUMISET Aineettomat hyödykkeet Poisto aineettomista oikeuksista Poisto liikearvosta Poisto muista pitkävaikutteisista menoista Yhteensä Aineelliset hyödykkeet Poisto rakennuksista ja rakennelmista Poisto energiantuotantolaitteet Poisto sähkönjakeluverkosto Poisto kaukolämpöverkosto Poisto muista aineellisista hyödykkeistä Yhteensä Suunnitelman mukaiset poistot Kons. liikearvon poisto & kons.res. vähennys Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä Poistot ja arvonalentumiset LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Vapaaehtoiset henkilösivukulut Vuokrat Toimitilakulut Ajoneuvokulut ATK laite- ja ohjelmistokulut Muut kone- ja kalustokulut Matkakulut Edustuskulut Myynti- ja markkinointikulut Tutkimus- ja kehityskulut Tilintarkastusmenot, varsinainen tilintarkastus Tilintarkastusmenot, muut asiantuntijapalvelut Tilintarkastusmenot, veroneuvonta Tilintarkastusmenot Muut hallinto ja liikekulut Käyttöomaisuuden luovutustappiot, aineelliset hyödykkeet Liiketoiminnan muut kulut

21 Tuloslaskelman liitetiedot Liite 8 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Vaasan Sähkö -konserni (1000 ) Vaasan Sähkö Oy Rahoitustuotot Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Muut korko- ja rahoitustuotot Rahoitustuotot Rahoituskulut Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille -5 0 Muille Rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset kulut Satunnaiset erät VÄLITTÖMÄT VEROT Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Aikaisempien tilikausien verot Laskennallisten verovelkojen ja -saamisten muutos Tuloverot varsinaisesta toiminnasta

22 Taseen liitetiedot: VAASAN SÄHKÖ -KONSERNI (1000 ) Liite PYSYVÄT VASTAAVAT Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Tilikauden poisto Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo KONSERNILIIKEARVO 2011 Konserniliikearvo Yhteensä Hankintameno Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Tilikauden poisto Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat 11. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 2011 Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Yhteensä Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Energiantuotantolaitteet Sähkönjakeluverkosto Kaukolämpöverkosto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 13. AINEELLISET HYÖDYKKEET 2011 Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Arvonalennukset Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Hankintamenoon sisältyvät arvonkorotukset Arvonkorotukset Arvonkorotukset Yhteensä

23 Taseen liitetiedot: VAASAN SÄHKÖ -KONSERNI (1000 ) Liite 14. SIJOITUKSET 2011 Osuudet osakkuusyhtiöissä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Yhteensä Hankintameno 1.1. *) Lisäykset Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Hankintameno Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo *) sisältää osakkuusyhtiöissä olevat pääomaosuudet KONSERNIYRITYKSIÄ omistusosuus-% Vaasan Sähköverkko Oy 100,00 % 100,00 % Oy RAVERA Ab 100,00 % 100,00 % VS Tuulivoima Oy 100,00 % 100,00 % OSAKKUUSYRITYKSET omistusosuus-% EPV Energia Oy 40,61 % 40,70 % Oy Enerit Ab 34,62 % 34,62 % Smedsby Värmeservice Ab 20,00 % 20,00 % 23

24 Taseen liitetiedot: VAASAN SÄHKÖ OY (1000 ) Liite PYSYVÄT VASTAAVAT 11. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 2011 Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Yhteensä Hankintameno Lisäykset Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Tilikauden poisto Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Energiantuotantolaitteet Kaukolämpöverkosto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 13. AINEELLISET HYÖDYKKEET 2011 Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Arvonalennukset Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Hankintamenoon sisältyvät arvonkorotukset Arvonkorotukset Arvonkorotukset Yhteensä 24

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 9DDVDQ 6lKN 2\ _ 9DDVDQ 6lKN YHUNNR 2\ _ 2\ 5$9(5$ $E

VUOSIKERTOMUS 2012 9DDVDQ 6lKN 2\ _ 9DDVDQ 6lKN YHUNNR 2\ _ 2\ 5$9(5$ $E VUOSIKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... 3 Hallituksen toimintakertomus... 4 Konsernin tunnuslukujen kehitys... 8 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö... 9 Konsernipalvelut... 10 Sähkökauppa...11

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Sähköverkko Oy. Tampereen Kaukolämpö Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Sähköverkko Oy. Tampereen Kaukolämpö Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2010 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Sisällysluettelo Konsernin

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Sähkön myynti Sähkön siirto ja verkkotoiminta Lämmön myynti Muu toiminta LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Pysyvien vastaavien myyntivoitot Vuokratuotot

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot