Dansk Brugervejledning Suomi Käyttöopas Norsk Bruksanvisning Svenska Handbok

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dansk Brugervejledning Suomi Käyttöopas Norsk Bruksanvisning Svenska Handbok"

Transkriptio

1 Dansk Brugervejledning Suomi Käyttöopas Norsk Bruksanvisning Svenska Handbok

2 Contents Dansk...3 Suomi...25 Norsk...47 Svenska...69 Declaration of Conformity

3 Dansk Brugervejledning 3

4 Indhold 4 1. Indledning Sikkerhedsforanstaltninger/Vigtig information Kameraet og tilhørende dele Skærmen og tilhørende dele Sådan virker farmcam Planlægning af installation Opsætning af skærm Opsætning af kameraet Montering af udendørsantennerne...12 Anvendelse af det ekstra forlængerkabel Visning på skærmen...13 Kameravisninger...13 Lydindstillinger Kameraindstillinger...14 Parring af kameraer & Installation af et ekstra kamera...14 Valg af kameraer til visning...14 Lysstyrkeindstillinger Tilslutning til internettet...15 Tilslutning af skærmen til internettet...15 Visning på Android smartphones og tablets...15 Visning på iphone/ipad...15 Avancerede netværksindstillinger Optagelse...16 Grundlæggende optagelse...16 Bevægelsesregistrering advarsel...17 Planlagt optagelse Afspilning Systemopsætning...18 Strømbesparelse...18 Automatisk låsning af skærm...18 Tid...18 Formatér lager...18 Systemopgradering...18 Standard: Sprog, Hz-opsætning & Gendannelse til standardindstillinger Fejlfinding Ofte stillede spørgsmål Tekniske specifikationer Garanti Information regarding recycling Kundeservice...24

5 1. Indledning Tillykke med dit køb af farmcam fra LUDA. farmcam-pakken har alt, hvad du behøver for at holde styr på op til 4 områder. Den samlede pakke for nem overvågning af lade og kælvning eller for overordnet opsyn med gården. Overvåg malkemaskinen Hold øje med stalden Sikrere kælvning Generel overvågning af gården farmcam Sikker og effektiv styring af landbrug! For nyheder i vort produktsortiment eller tilbehør til din farmcam-pakken kan du gå på vor hjemmeside: 5

6 2. Sikkerhedsforanstaltninger/Vigtig information Produktet er CE-mærket; det betyder, at det opfylder alle eksisterende regler og krav for anvendelse inden for EU. CE-mærket indebærer desuden, at strålingsniveauet ligger under de eksisterende strålingsniveauer, som fremgår af direktivet R&TTE (1999/5/EC). Anvend ikke produkterne på følgende steder: Anvend ikke produkterne på hospitaler, idet de kan påvirke følsomt udstyr. Anvend ikke produkterne ombord på fly, idet de kan påvirke følsomt udstyr. Anvend ikke produkterne på en måde, så det kunne være til gene for andre mennesker. - Følg altid gældende love og regler i dit land. - Efterlad ikke plasticemballage i nærheden af børn på grund af risiko for kvælning. - Anvend altid den rigtige adapter for strømforsyning til hvert produkt. Produktet bliver ødelagt, hvis det tilsluttes den forkerte spænding! - Placér ikke nogle af de medfølgende adaptere for strømforsyning udendørs eller i nærheden af vand. - Tildæk og placér ikke adapterne til strømforsyning på varmefølsomt materiale. - Løft ikke kameraet eller videolink i antennen. - Hvis du anvender flere kameraer inden for samme område, skal du placere dem således, at signalerne kan nå modtageren fra forskellige vinkler. - Anvend ikke flere kameraer med samme frekvens inden for samme område, idet de påvirker hinanden. LUDA frasiger sig ethvert ansvar for skader, der måtte hidrøre fra misbrug eller forkert anvendelse af produkterne. Følg altid instruktionerne i denne brugervejledning eller i den medfølgende vejledning til hurtig installation. 6

7 3. Kameraet og tilhørende dele Antennetilslutning Mikrofon Beskyttelseshætte Objektiv Strømindikator Indikator for sammenkobling Dag/nat-sensor Strømforsyning(5V) Monteringsfod Knap til sammenkobling Trådløst videokamera(art. no 1027) 5V udendørs strømadapter (Art. no EU 6018, UK 6019) Stor antenne & beslag (Art. no 5016 & 7011) 16 m antennekabel (Art. no 5013) Skruer til montering 7

8 4. Skærmen og tilhørende dele Batteristatus Kameranummer/ Signalstyrke LCD (display) SD-kortstatus Meny-tab Berøringsskærm LCD-skærm - for - bag (Art. no 1033) Antennetilslutning SD-kort holder Tænd/sluk Støtte 8

9 Strømforsyning Ethernet-forbindelse Ladestation til skærm (Art.no. 7010) 5V power adapter (Art. no EU 6016, UK 6017) Ethernet-kabel til internetforbindelse (Art. no 5011) Mellemstor antenne & bracket (Art. no 5009 & 7011) 9 m 90 antennekabel (Art. no 5012) Lille antenne (Art. no 7012) 9

10 5. Sådan virker farmcam m 3 4 Internet 1. Kameraet overvåger dit kvæg, og signalet sendes via kablet til antennen uden for bygningen. 2. Signalet sendes fra kameraet til hjemmet/kontoret via de udendørs antenner. 3. Skærmen modtager signalet fra stalden, og billedet vises på skærmen. 4. Ved at forbinde skærmen til din bredbåndsrouter, kan du, hvor du end går hen, se din gård på en tablet eller en smartphone, som er forbundet til internettet. 6. Planlægning af installation Optimal signalkvalitet opnås ved, at der overhovedet ingen forhindringer er mellem antennerne. Undgå at placere antenner i forskellige højder og/eller placere dem tæt på metalgenstande. Husk på det under planlægningen af din installation. Det er vigtigt, at begge udendørs antenner placeres på ydersiden af bygningerne for at reducere antallet af forhindringer. 1. Frit udsyn: Beslut, hvor du agter at placere udendørsantennerne. Sørg for, at der er færrest mulige forhindringer (træer, buske, bygninger) i udsynet mellem udendørsantennerne. 2. Antennekabellængde: Der medfølger tre antennekabler i farmcam-æsken: Et 16 m kabel til kameraet, et 9 m kabel til skærmen og et ekstra 9 m kabel. Det ekstra 9 m kabel kan enten anvendes til kameraet eller skærmen. Hvis du ønsker at anvende den, skal du skrue de to kabler sammen. Hvis du har tænkt dig at forlænge kablet til skærmen, bliver du nødt til at anvende den store antenne i stedet for den mellemstore antenne. (Se kapitel 9, Installation af udendørsantennerne). 3. Placering af kamera: Undgå at placere kameraet bag glas eller vinduer, idet glasset vil reflektere nattesynets infrarøde lys og skabe et sløret billede. Hvis du agter at anvende funktionen bevægelsesregistrering, skal du undgå at lade kameraet pege mod buske, flag eller andre objekter, som bevæger sig i vinden og forårsager uønskede optagelser. 10

11 INFORMATION 2,4 GHz-signalerne udsendes som radiobølger i luften. Bølgerne kan trænge igennem de fleste genstande eller springe over dem. Bølgerne bliver dog gradvist svagere for hver genstand (træer, mure, vinduer osv.), de skal trænge igennem. Hvis bølgerne skal trænge igennem metal eller beton, reduceres signalstyrken markant. 7. Opsætning af skærm Skærmmenu tilgængelig på dansk. Placér skærmen og dockingstationen længst muligt væk fra din router til internettet for at undgå interferens. Ved installation af kameraet har du brug for at anvende skærmen. Forbered følgende: 1. Tilslut den lille sorte antenne bag på skærmen. 2. Tænd skærmen ved at trykke på afbryderknappen i 3-5 sekunder. Oplad skærmen, hvis det er nødvendigt. (Forbind 5V-adapteren til en stikkontakt, og stik den ind bag på skærmen, eller sæt strøm til ladestationen, og sæt skærmen heri) Valgfrit Indstilling af sprog på skærmen De tilgængelige sprog er: engelsk, tysk, spansk, hollandsk, kinesisk, japansk, fransk, portugisisk og italiensk. Hvis du ønsker at indstille skærmens brugerflade til et andet sprog end engelsk, bedes du venligst følge de nedenstående trin. 1. Tryk på følgende ikoner: Meny-tab -> Info-ikon -> Ikon for tandhjul -> System Setup -> Default 2. Vælg det ønskede sprog, og tryk så på OK. 3. Skærmen slukkes. Tryk på afbryderknappen igen i et par sekunder. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere berøringsskærmen. 11

12 8. Opsætning af kameraet 1. Montér kameraet på væggen ved hjælp af monteringsfoden. Sørg for, at der er en strømkilde i nærheden, og at antennekablet kan nå kameraet. 2. Tilslut det 16 m lange antennekabel bag på kameraet, og montér den store antenne på kablet. Montér endnu ikke antennen permanent. 3. Tilslut kameraet til en strømkilde ved hjælp af 5V strømadapteren. 4. Tænd LCD-skærmen. Kamerabilledet dukker automatisk op på skærmen efter et par sekunder. Juster kameravinklen om nødvendigt. 9. Montering af udendørsantennerne Anbring udendørsantennerne på bygningens ydervæg med så få forhindringer mellem dem som muligt. INFORMATION Placér antennen som ovenfor illustreret for at opnå optimal billedkvalitet. Sørg for, at der ikke er andre genstande tæt på antennen som tagrenden eller rør, idet billedkvaliteten herved kan forringes. 12

13 1. Fjern den lille antenne fra skærmen, og skru om nødvendigt kablet af kameraet. 2. Træk antennekablerne hen til de steder, hvor du regner med at placere udendørsantennerne. Pas på ikke at bryde kablet, især ved montering i koldt vejr. Anvend det 9 m lange kabel med 90 -tilslutningen til skærmen. 3. Montér udendørsantennerne midlertidigt, og tilslut dem til kablerne. Tilslut kablernes modsatte ender til kameraet og skærmen. 4. Kontrollér billedkvaliteten i dit hjem på LCD-skærmen. 5. Når den er tilfredsstillende, skal du montere pejleantennerne endeligt. Anvendelse af det ekstra forlængerkabel: Med i pakken følger et ekstra 9 m langt antennekabel. Du kan anvende dette kabel på kamera- eller skærmsiden. Hvis du har tænkt dig at forlænge kablet til skærmen, bliver du nødt til at anvende den store antenne i stedet for den mellemstore antenne. Gør om nødvendigt kabeltilslutningen vandtæt med det medfølgende krympeflex. 10. Visning på skærmen For at få et grundlæggende overblik over skærmikonerne, se venligst Kapitel 4, Skærmen og tilhørende dele. Kameravisninger: Standardvisningen er QUAD-visning, hvor de 4 kamerakanaler vises på samme tid. For at se et kamera i fuldskærm, skal du trykke på kamerabilledet. For at vende tilbage til QUAD-visning, skal du trykke på billedet igen. For at zoome ind på billedet i fuldskærmsvisning, skal du trykke på Zoom-knappen. Du vil se fem forskellige felter i billedet. Tryk på et felt for at zoome ind på det område. Lydindstillinger: 1. Tryk på følgende knapper: 2. Anvend knapperne + og - for at indstille lyden og alarmniveauet. 13

14 11. Kameraindstillinger For at få et grundlæggende overblik over skærmikonerne, se venligst Kapitel 4, Skærmen og tilhørende dele. Parring af kameraer & Installation af et ekstra kamera: 1. Montér kameraet som beskrevet i Kapitel 8, Opsætning af kameraet. 2. Tryk på følgende knapper for at komme til Parringsskærmen: Meny-tab -> Info-ikon -> Ikon for tandhjul -> Camera Setup -> Pairing 3. Tryk på den kamerakanal, du kunne tænke dig at anvende til dit kamera. (Almindeligvis 2, 3 eller 4). Du vil se en 60 sekunders nedtælling 4. Inden for de 60 sekunder skal du trykke på Parringsknappen på kameraet, indtil en succesbesked vises på skærmen. Valg af kameraer til visning: 1. Tryk på følgende knapper for at få kameraet på skærmen: Meny-tab -> Info-ikon -> Ikon for tandhjul -> Camera Setup -> Camera On 2. Tryk på den kameraknap, du kunne tænke dig at få vist eller skjule. Et X betyder, at kameraet er skjult. Lysstyrkeindstillinger: 1. Tryk på følgende knapper for at komme til skærmen Kameralysstyrke: Meny-tab -> Info-ikon -> Ikon for tandhjul -> Camera Setup -> Brightness 2. Lysstyrke kan indstilles mellem værdierne -2 og 2. Standardværdi er 0. Tryk på det kamera, du ønsker at justere, for at vælge den ønskede værdi. 14

15 12. Tilslutning til internettet Tilslutning af skærmen til internettet: 1. Tilslut skærmladestationen til din hjemme-internetrouter/dit modem ved hjælp af ethernet-kablet. Sørg for, at der er strøm til ladestationen. 2. Placér LCD-skærmen i ladestationen. 3. Skærmen vil spørge dig, om du ønsker at tilslutte til internettet. Tryk på feltet Connect to internet?. INFORMATION Skærmen vil huske dine indstillinger. Næste gang du putter den i ladestationen, vil skærmen automatisk tilslutte til internettet. Det er kun muligt for maksimalt to enheder at tilslutte til skærmen over internettet på samme tid. Visning på smartphones og tablets: 1. Gå til Google Play/AppStore, søg efter OMGuard-app en, og installér den. 2. Åbn app en, og indtast den kode, som er skrevet på bagsiden af LCD-skærmen i feltet, og klik på OK. Bemærk venligst, at for iphone kræves 3GS-modellen eller nyere. Android-version: 2.3x og derover 2. USERNAME 1. INTERNET App Store Google Play USERNAME 3. PASSWORD

16 Avancerede netværksindstillinger: Vi anbefaler, at du kun ændrer disse indstillinger, hvis du har kendskab til netværkskonfiguration. Tryk på følgende knapper for at komme til skærmen Opsætning af netværk: Menu tab -> Info -> Cogs -> Network Setup 13. Optagelse Grundlæggende optagelse For at anvende denne funktion skal du anvende et hukommelseskort. Du kan købe et SD-kort, der passer til skærmen, hos de fleste elektronikforhandlere. Indsæt SD-kortet i SD-kortpladsen på siden af skærmen. 1. For at optage et kamerabillede, skal du trykke på Rec-knappen på skærmen. For at stoppe optagelsen skal du trykke på Rec-knappen igen. 2. For at se det optagne klip skal du trykke på følgende ikoner: Meny-tab -> Info-ikon -> Notesblok INFORMATION Optagelser, som er blevet startet manuelt, vil stoppe automatisk efter to minutter. Max 32GB! Når SD-kortet er fuldt, stopper optagelsen, og kortet skal tømmes manuelt. 3. Vælg den dag, du optog klippet. (Dage med optaget video markeres). Klippet vil blive navngivet med optagetidspunktet. Bevægelsesregistrering Tryk på følgende knapper for at komme frem til skærmen Bevægelsesregistrering: Meny-tab -> Info-ikon -> Ikon for tandhjul -> Recorder Setup -> Motion Detection Standardindstillingen er, at bevægelsesregistrering er sat til på lav følsomhed. Tryk på en kamerakanal for at ændre indstillingen til enten høj følsomhed eller for at slukke for bevægelsesregistreringsfunktionen for det pågældende kamera. 16

17 -advarsel Det er muligt at lade skærmen sende s til dig, hvis bevægelsesregistreringen udløses. Tryk på følgende knapper for at komme til skærmen Opsætning af -alarm: Meny-tab -> Info-ikon -> Ikon for tandhjul -> Recorder Setup -> Alert Alert Du bør kunne få de nødvendige detaljer fra din udbyder af -servicen. Anvend nedenstående indstillinger til advarende . SMTP Server: smtp.gmail.com SMTP Port: 465 Username: Password: ******* to: SSL checkbox checked LUDA anbefaler G-mail som afsenderadresse. Afsenderadressen ( Brugernavn ) og modtageradressen ( Send til: ) skal være forskellige Planlagt optagelse Tryk på følgende knapper for at komme frem til skærmen Planlagt optagelse: Meny-tab -> Info-ikon -> Ikon for tandhjul -> Recorder Setup -> Schedule Record 1. Vælg det kamera, du ønsker at optage. 2. Tryk på timer eller minutter, og anvend så op- og nedknapperne til at indstille startog sluttidspunkt for din optagelse. 3. For at indstille dato, skal du trykke på det blanke felt og derefter vælge den ønskede dag i kalenderen. 4. Tryk på Gem. Det er muligt at planlægge fem forskellige optagelser. Tryk på tallene til venstre for at vælge en anden optagelsesindgang. 14. Afspilning 1. Gå til Optageliste 2. Vælg kamera og dato for pågældende optagelse. Klik på dato, og klik på den ønskede optagelse. 3. Hvis optagelsen eksisterer, er datoen markeret med grønt. 17

18 15. Systemopsætning For at komme til skærmen Systemopsætning skal du trykke på følgende ikoner: Meny-tab -> Info-ikon -> Ikon for tandhjul -> System Setup De følgende muligheder og funktioner er tilgængelige under Systemopsætning: Strømbesparelse Hvis indstillingen strømbesparelse er tændt, vil skærmen automatisk slukke efter 2 minutters inaktivitet. Automatisk låsning af skærm Hvis den er aktiveret, vil skærmen automatisk låse berøringsskærmfunktionen efter 2 minutters inaktivitet. Tid Denne del indeholder to bonusfunktioner; en alarmfunktion og en timer. Her er det også muligt at indstille den korrekte dato og tid på skærmen. Vælg Time Setting for at justere tiden. Tryk på den del af tiden, du ønsker at ændre, og anvend op- og ned-knapperne for at justere den. Tryk på Gem, når du er færdig. Formatér lager Funktionen Formatér lager anvendes til at nulstille/slette SD-hukommelseskortet. Tryk på Start og derefter på OK for at formatere SD-hukommelseskortet og slette alle gemte data. ADVARSEL! Alle filer på SD-kortet bliver slettet ved brug af denne funktion! Systemopgradering Det er muligt at opgradere skærmens firmware. For at opgradere skærmen har du brug for at anvende en computer. For at anvende denne funktion skal du anvende et hukommelseskort. Du kan købe et SD-kort, der passer til skærmen, hos de fleste elektronikforhandlere. 18

19 1. For at tjekke for opdateringer, bedes du venligst besøg Download den seneste firmwarefil til din computer. 2. Tag SD-kortet ud af skærmen, og indsæt det i din computer. (Hvis du ikke har en læser til SD-hukommelseskort på din computer, kan du anvende en USB-hukommelseskortlæser) 3. Overfør den downloadede fil til SD-hukommelseskortet. Skyd kortet fra din computer ud, og sæt det tilbage i skærmen. 4. Tryk på ikonet Systemopgradering på skærmen Systemopsætning. Tryk på Start og derefter på OK. Skærmen vil installere og derefter slukkes. Tænd skærmen igen for at begynde at anvende den opgraderede skærm. Standard: Sprog, Hz-opsætning & Gendannelse til standardindstillinger Her er det muligt at indstille Hz-hastigheden til enten 50 eller 60 Hz og at indstille sprog. Når sproget skiftes vil skærmen nulstille alle indstillinger til standard. For at nulstille skærmen uden at skifte sprog, skal du vælge det sprog, du allerede anvender. For mere detaljerede instruktioner, se venligst Kapitel 7, Opsætning af skærmen. 19

20 16. Fejlfinding I dette kapitel om fejlfinding antager vi, at du har monteret og installeret alle dele af dit farmcamsystem. Fejlfinding er også tilgængelig online på Se kapitel 20 for kontaktinformation til vor kunde-support. 1. Vi starter fejlfinding ved hjælp af LCD-skærmen. Hvis skærmen ikke tænder ved første forsøg, kan du prøve at trykke på afbryderknappen i 5 sekunder. Hvis dette ikke hjælper, gå til afsnit 2. Hvis kamerabilledet ikke er synligt på skærmen, gå til afsnit 3. Hvis billedet er sort og hvidt/mangler farve, er kameraet sandsynligvis i nattesynsindstilling. Hvis nattesyn er sat til, er billedet sort og hvidt. Dette er normalt. Hvis du har problemer med at slutte skærmen til internettet, se afsnit 4 2. Sørg for, at skærmen er sluttet til en strømkilde. Kontrollér også følgende: Forsøg både at tilslutte strømadapteren direkte til skærmen og tilslutte strøm til skærmladestationen. (Placér skærmen i ladestationen) Hvis du oplever problemer med at oplade skærmen, eller hvis skærmen er sort til trods for, at LCD-skærmen er tilsluttet strøm, bedes du kontakte kundeservice. Oplad aldrig skærmen med andre adaptere end de medfølgende adaptere på 5V! Overholdes dette ikke, kan der opstå skader på udstyret, der ikke er dækket af garantien. 3. Hvis du ikke kan se dit kamerabillede, så forsøg følgende: Sørg for, at kameraerne er parret med skærmen. Se kapitel 11. Kontrollér kameraets strøm og antenneforbindelse. Kameraets strømindikator skal være lyst op. Kontrollér, om kamerabilledet er synligt på skærmen, hvis du anbringer skærmen inden for et par meter af kameraantennen. For yderligere assistance, kontakt venligst kundeservice. 4. Hvis du har problemer med at slutte skærmen til internettet, så kontrollér følgende: Sørg for, at ethernet-kablet er sluttet til ladestationen og til den korrekte indgang på din bredbåndsrouter/dit modem. (Se brugervejledningen til din router/dit modem). Kontrollér din internetforbindelse. (Virker internetforbindelsen på din computer?) Prøv at forbinde igen ved at følge trinene i kapitel 12 igen. For yderligere assistance, kontakt venligst kundeservice. 20

21 17. Ofte stillede spørgsmål 1. Er signalet mellem kameraet og modtageren krypteret? Ja. 2. Hvad betyder frit udsyn? Frit udsyn betyder, at der overhovedet ingen forhindringer (mure, træer osv.) er imellem kameraet og modtageren. 3. Er kameraet vandtæt? Kameraet i din cowcam-pakke er klassificeret IP66. Det betyder, at kameraet er godt beskyttet mod både støv og fugt. Det kan placeres udenfor eller i omgivelser med damp, som i stalde. 4. Kan jeg tilføje flere kameraer til farmcam-pakken? IJa, du kan tilføje flere kameraer til farmcam-pakken. Kontakt din lokale forhandler eller gå på 5. Kan jeg se mit kamerabillede på min smartphone eller min computer? Det er muligt at se kamerabilledet på de fleste smartphones og tablets. Se venligst kapitel 12. Det er for øjeblikket ikke muligt at se billedet på en computer. Vi arbejder dog på en løsning til computere, så tjek venligst for den seneste information. 6. Hvordan får jeg en bredere kameravinkel? Kameraet dækker op til m2 afhængigt af placering. Prøv at flytte kameraet eller udvid dit system med flere kameraer for at kunne overvåge et større område. For de seneste produktnyheder, gå på 7. Går kameraet i stykker ved meget lave temperaturer? Nej, ved meget lave temperaturer kan billedet muligvis blive rødtonet. Ved meget lave temperaturer slukker kameraet muligvis. Men kameraet genvinder sin funktionalitet, så snart temperaturen igen er stigende. 8. Flere spørgsmål? Du er altid velkommen til at gå på vor hjemmeside eller kontakte os (se kapitel 21, Kontakt os ). 21

22 18. Tekniske specifikationer Trådløst videokamera (Art. No 1027) Sendefrekvens ISM 2,4 GHz Sendeeffekt 20mW/CE Kanaler 4 Opløsning px Vinkel 63 Minimumsbelysning 0 Lux Infrarød nat-rækkevidde 40 m2 Strømforsyning DC +5V Strømforbrug 500mA (IR ON) Driftstemperatur -20 ~ +50 (Celsius) Mål (BxDxH) mm Vægt 330 g Berøringsskærm LCD-skærm (Art. No 1033) Størrelse på display 7 Opløsning px Kanaler 4 Strømforsyning DC +5V Strømforbrug 800mA Batteri 3.7V 1800mAH (LI-ON) Driftstemperatur -10 ~ +50 (Celsius) Mål (BxDxH) mm Vægt 428 g SD-kort Optagetid SD-kort 1 Kamera 2-4 Kameraer (QVGA) 1 GB min min 2 GB min min 8 GB min min 16 GB min min 32 GB min min Batteri 1,5h - 2h 6h - 8h 22

23 19. Garanti Garantien løber, hvis der ikke er aftalt andre betingelser, 24 måneder fra datoen for køb af produktet hos en autoriseret LUDA-forhandler. I garantiperioden forpligter LUDA sig til at udføre skiftevis reparationer og udskiftninger af det ødelagte produkt med et lignende eller et produkt med bedre funktioner. Når LUDA udskifter produktet, vil det nye produkt være dækket af den oprindelige garanti i den resterende garantiperiode. Hvis dit produkt skal udskiftes, kan det ske med brugte reservedele med fuld funktion. Udskiftede reservedele ejes og kontrolleres af LUDA. Garantien dækker ikke skader opstået som følge af fysisk beskadigelse, ulykker, naturkatastrofer, anvendelse af forkerte strømadaptere eller anvendelse af produktet eller omgangen med samme, der afviger fra det, der anbefales af LUDA eller i denne brugervejledning. Slutbrugeren afholder alle omkostninger til forsendelse som følge af transport til LUDA s reparationsværksted. Garantien er kun gyldig ved forevisning af original kvittering udstedt af den autoriserede LUDA-forhandler. Originalkvitteringen skal indeholde information om købssted, udstedelsesdato og produktbeskrivelse. LUDA forbeholder sig ret til at nægte at udføre garantieftersyn, hvis ovennævnte informationer på kvitteringen er blevet fjernet, ændret eller mangler. 20. Information regarding recycling Når skraldespandssymbolet med kryds over forefindes på dit produkt, i din brugervejledning eller på emballagen bliver du mindet om, at elektriske og elektroniske produkter og akkumulatorer skal bortskaffes på særlige indsamlingssteder ved slutningen af deres levetid. Dette krav er gældende indenfor EU. Bortskaf ikke disse produkter som usorteret husholdningsaffald. Aflevér altid dine brugte elektroniske produkter og emballage på det relevante indsamlingssted. På den måde hjælper du med til at forebygge ukontrolleret bortskaffelse af affald og er med til at fremme genbrug af materiale. Batterier kan indeholde kviksølv, bly eller cadmium substanser, der er skadelige for vor sundhed og vort miljø. Der kan findes mere detaljeret information hos produktforhandleren, de lokale renovationsmyndigheder eller hos organisation for nationalt producentansvar i dit eget land. 23

24 21. Kundeservice Svensk ekspertise Du er velkommen til at kontakte vores supportteam for hjælp til installation, teknisk support eller hjælp, når elementer går i stykker. Vi taler engelsk og svensk. Hvis du har brug for hjælp på dit eget sprog, bedes du kontakte din lokale forhandler. Før du henvender dig til kundeservice, bedes du følge nedenstående trin. Support Trin 1: Læs betjeningsvejledningen og kapitlet om fejlfinding.! Trin 2: Trin 3: Gå på vores hjemmeside: Ring til os (for support på engelsk og svensk), eller kontakt din lokale forhandler! Ring til: +46 (0) / 24

25 Suomi Käyttöopas 25

26 Sisältö Johdanto Turvaohjeita / Tärkeää tietoa Kameran ja siihen liittyvät osat Monitori ja siihen liittyvät osat Kuinka farmcam toimii eläinsuoja/kotona Asennuksen suunnittelu Monitorin asennus Kameran asentaminen Ulkoantennit asentaminen...34 Lisäjatkojohdon käyttäminen Katselu monitorilla...35 Kameran näkymät...35 Ääniasetukset Kameran asetukset...36 Kameroiden parittaminen & lisäkameran asentaminen...36 Näytettävien kameroiden valitseminen...36 Kirkkausasetukset Internet-yhteyden muodostaminen...37 Monitorin kytkeminen Internetiin...37 Katselu Android-älypuhelimilla ja -tableteilla...37 Katselu iphonella/ipadilla...37 Verkon lisäasetukset Tallennus...38 Perustallennus...38 Liikkeentunnistus...38 Sähköpostihälytys...39 Ajastettu tallennus Toisto Järjestelmän asetukset...40 Virransäästö...40 Automaattinen näytön lukitus...40 Aika...40 Alusta tallennusväline...40 Järjestelmän päivitys...40 Oletus: Kieli, Hz-asetus & oletusasetusten palautus Vianmääritys Usein kysyttyä (FAQ) Tekniset määritelmät Takuu Tietoa kierrätyksestä Asiakaspalvelu...46

27 1. Johdanto Onnittelut LUDA:lta hankkimasi farmcam johdosta. farmcam johtaa sinut tehokkaampaan ja turvallisempaan työprosessiin. Voit seurata montaa eri aluetta samanaikaisesti jopa neljällä kameralla ilman häiriötekijöitä! Valvo lypsykonetta Pidä silmällä navettaa Turvallisempi poikiminen Tilan yleinen valvonta farmcam Turvallista ja tehokasta maatilan hallintaa! Tietoa uutuuksista tuote- ja lisävarustevalikoimassamme farmcam:iin löytyy nettisivuiltamme: 27

28 2. Turvaohjeita / Tärkeää tietoa Tuote on CE-sertifioitu, mikä tarkoittaa, että se täyttää EU:ssa vaadittavat säännökset ja vaatimukset. CE-sertifikaatti myös takaa, että sen säteilytasot alittavat R&TTE-direktiivissä (1999/5/EC) määrätyt tasot. Älä käytä laitteita seuraavissa paikoissa: Älä käytä laitteita sairaala-alueilla, joissa ne voivat häiritä herkkien laitteiden toimintaa. Älä käytä laitteita lentokoneessa, koska ne voivat häiritä herkkien laitteiden toimintaa. Älä käytä laitteita toisten yksityisyydensuojaa tai kunniaa loukkaavalla tavalla. - Noudata laitteen käytössä aina kotimaasi lakeja ja säännöksiä. - Älä jätä muovisia pakkauksen osia lasten ulottuville, koska ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. - Käytä aina tarkoitukseen sopivaa virta-adapteria jokaiseen laitteeseen. Laitteet vahingoittuvat, jos niihin johdetaan väärä jännite! - Älä sijoita virta-adaptereita ulkotiloihin tai veden läheisyyteen. - Älä peitä virta-adaptereita kuumuudelle herkillä materiaaleilla tai sijoita niitä sellaisten läheisyyteen. - Älä nosta kameraa tai monitor:i niiden antenneista. - Jos käytät useampaa kameraa samalla alueella, sijoita ne niin, että vastaanottimet voivat vastaanottaa signaalit eri kulmista. - Älä käytä useampaa kameraa samalla taajuudella samalla alueella, koska ne häiritsevät toistensa signaaleja. LUDA sanoutuu irti kaikesta vastuusta, joka mahdollisesti aiheutuu laitteiden väärinkäytöstä tai huolimattomasta käytöstä. Noudata aina tämän käyttöoppaan ja Pikaasennusoppaan ohjeita. 28

29 3. Kameran ja siihen liittyvät osat Antenniliitäntä Mikrofoni Suojakatos Linssi Virran merkkivalo Kaksoismittari Päivä-/yötunnistin Virtaliitäntä (5V) Asennuspidike Kaksoispainike Langaton videokamera. (tuotenro 1027) 5V Virta-adapteri ulkokäyttöön (tuotenro EU 6018, UK 6019) Suuri antenni & kannatin (tuotenro 5016 & 7011) 16 m antennikaapeli (tuotenro 5013) Kiinnitysruuvit 29

30 4. Monitori ja siihen liittyvät osat Akun tila Kameran numero/ Signaalin ilmaisin LCD (näyttö) SD-kortin tila Menu-välilehti Kosketusnäytöllinen LCD-monitori -edestä (tuotenro 1033) Antenniliitäntä 30 Virta Päälle/Pois Kannatin SD-korttipaikkaan Kosketusnäytöllinen LCD-monitori -takaa(tuotenro 1033)

31 Virtaliitäntä Ethernet-liitäntä Näytön latausteliner (tuotenro 7010) 5V Virta-adapteri (tuotenro EU 6016, UK 6017) Ethernet-kaapeli Internetyhteyttä varten (tuotenro 5011) Keskikokoinen antenni & kannatin (tuotenro 5009 & 7011) 9 m 90 antennikaapeli (tuotenro 5012) Pieni antenni (Art. no 7012) 31

32 5. Kuinka farmcam toimii eläinsuoja/kotona m 3 4 Internet 1. Kamera valvoo karjaasi, ja signaali lähetetään kaapelin kautta rakennuksen ulkopuolella olevaan antenniin. 2. Signaali lähetetään kamerasta kotiin/toimistoon ulkoantennien kautta. 3. Monitori vastaanottaa signaalin navetasta, ja kuva näytetään näytöllä. 4. Yhdistämällä monitorin laajakaistareitittimeen voit tarkkailla tilaasi mistä tahansa Internetiin yhdistetyn tabletin tai älypuhelimen avulla. 6. Asennuksen suunnittelu Signaalin laatu on paras mahdollinen, kun antennien välillä ei ole esteitä. Vältä antennien sijoittamista eri korkeuksille ja/tai metalliesineiden läheisyyteen. Ota tämä huomioon suunnitellessasi asennusta. Esteiden vähentämiseksi on tärkeää, että molemmat ulkoantennit sijoitetaan rakennusten ulkopuolelle. 1. Esteetön näköyhteys: Valitse ulkoantennien sijoituspaikka. Varmista, että ulkoantennien välillä on mahdollisimman vähän esteitä (puita, pensaita, rakennuksia). 2. Antennikaapelin pituus: farmcam-pakkauksessa on kolme antennikaapelia: 16 m:n kaapeli kameralle, 9 m:n kaapeli monitorille ja yksi 9 m:n lisäkaapeli. 9 m:n lisäkaapelia voi käyttää joko kameran tai monitorin kanssa.jos haluat käyttää sitä, kiinnitä kaksi kaapelia yhteen ruuvilla. Jos aiot pidentää kaapelia näyttöön, sinun on käytettävä suurta antennia keskikokoisen sijaan. (Katso kappale 9, Ulkoantennien asentaminen.) 3. Kameran sijoittaminen: Vältä sijoittamasta kameraa lasin tai ikkunoiden taakse, koska lasi heijastaa pimeänäön infrapunavaloa aiheuttaen epätarkan kuvan. Jos aiot käyttää liikkeentunnistustoimintoa, vältä kohdistamasta kameraa pensaisiin, lippuihin tai muihin kohteisiin, jotka saattavat liikkua tuulessa ja käynnistää tallennuksen tarpeettomasti. 32

33 TIETOA 2,4GHz taajuinen signaali lähetetään ilmaan radioaaltoina. Aallot lävistävät useimmat ympäröivät esineet tai kimpoavat niistä. Signaali menettää tehoaan aina kun se törmää esteeseen (puuhun, ikkunaan, seinään jne.), joka sen täytyy lävistää. Jos este on esimerkiksi metallia tai betonia, signaalin teho heikkenee oleellisesti. 7. Monitorin asennus Monitorin valikot ovat saatavilla suomeksi. Pidä monitori ja teline mahdollisimman kaukana Internet-reitittimestä välttääksesi häiriöt. Kameran asentamisessa tarvitaan monitoria. Valmistele seuraavat: 1. Kiinnitä lyhyt musta antenni monitorin taakse. 2. Kytke monitori päälle painamalla virtapainiketta 3 5 sekunnin ajan. Lataa monitori tarvittaessa. (Kytke 5 V:n adapteri pistorasiaan ja liitä se monitoriin tai kytke lataustelineeseen virta ja pane monitori telineeseen.) Valinnainen Monitorin kielen asettaminen Käytettävissä olevat kielet ovat: englanti, saksa, espanja, hollanti, kiina, japani, ranska, portugali ja italia. Jos haluat asettaa monitorin käyttöliittymän kieleksi jonkin muun kuin englannin, noudata alla olevia ohjeita. 1. Napauta seuraavia kuvakkeita: Menu-välilehti -> Info-kuvake -> Ratas-kuvake -> System Setup -> Default 2. Valitse haluamasi kieli ja napauta OK. 3. Näyttö sammuu. Paina uudelleen virtapainiketta parin sekunnin ajan. Konfiguroi kosketusnäyttö noudattamalla näytön ohjeita. 33

34 8. Kameran asentaminen 1. Kiinnitä kamera seinään käyttäen kiinnitysjalustaa. Varmista, että lähellä on virtalähde ja että antennikaapeli yltää kameraan. 2. Yhdistä 16 m:n antennikaapeli kameran takaosaan ja liitä suuri antenni kaapeliin. Älä asenna antennia vielä pysyvästi. 3. Kytke kamera virtalähteeseen käyttäen 5V verkkolaitetta. 4. Kytke LCD-monitori päälle. Kameran kuvan pitäisi tulla näkyviin näytölle automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua. Säädä kameran kulmaa tarvittaessa. 9. Ulkoantennit asentaminen Sijoita ulkoantennit rakennusten ulkoseiniin niin, että antennien välillä on mahdollisimman vähän esteitä. TIETOA Sijoita antenni ylläolevan kuvan mukaisesti. Antennin tulisi osoittaa kohti vastaanottavaa Suunta-antennia, ja olla asennettu vaakasuorasti maahan nähden. Varmista, ettei antennista alle metrin säteellä ole esteitä kuten räystäskourua tai putkea, koska ne voivat vaikuttaa kuvanlaatuun. 34

35 1. Irrota pieni antenni näytöstä ja kierrä kaapeli tarvittaessa irti kamerasta. 2. Vedä antennikaapelit paikkoihin, jonne aiot laittaa ulkoantennit. Ole erityisen varovainen, ettei kaapeli rikkoudu, varsinkin kylmällä säällä asennettaessa. Käytä 9 m:n kaapelia 90 :n liitännällä näytön kanssa. 3. Asenna ulkoantennit väliaikaisesti ja yhdistä ne kaapeleihin. Yhdistä kaapeleiden vastakkaiset päät kameraan ja näyttöön. 4. Tarkista kuvan laatu käyttäen kodin LCD-monitoria. 5. Kun olet tyytyväinen, asenna Suunta-antennit pysyvästi. Lisäjatkojohdon käyttäminen: Pakkaukseen sisältyy ylimääräinen 9 m:n antennikaapeli. Voit käyttää tätä kaapelia kameran tai näytön puolella. Jos aiot pidentää kaapelia näyttöön, sinun on käytettävä suurta antennia keskikokoisen sijaan. Suojaa kaapeliliitäntä tarvittaessa vedeltä mukana olevan kutisteletkun avulla. 10. Katselu monitorilla Katso yleiskatsaus monitorin kuvakkeista kappaleesta 4, Monitori ja siihen liittyvät osat. Kameran näkymät: Oletusnäkymä on QUAD-näkymä, jossa näytetään samanaikaisesti 4 kameran kanavaa. Napauta kameran kuvaa nähdäksesi kameran koko näytön kokoisena. Palaa QUAD-näkymään napauttamalla kuvaa uudelleen. Zoomaa koko näytön kokoisena näkyvään kuvaan napauttamalla Zoom-painiketta. Kuvassa näkyy viisi eri kenttää. Paina kenttää zoomataksesi kyseiselle alueelle. Ääniasetukset: 1. Napauta seuraavia painikkeita: Menu-välilehti -> Sound 2. Käytä painikkeita + ja - asettaaksesi äänen- ja hälytysvoimakkuuden. 35

36 11. Kameran asetukset Katso yleiskatsaus monitorin kuvakkeista kappaleesta 4, Monitori ja siihen liittyvät osat. Kameroiden parittaminen & lisäkameran asentaminen: 1. Kiinnitä kamera kappaleen 8, Kameran asentaminen, ohjeiden mukaisesti. 2. Napauta seuraavia painikkeita avataksesi Pairing-näytön: Menu-välilehti -> Info-kuvake -> Ratas-kuvake -> Pairing 3. Napauta kanavaa, jota haluat kameran käyttävän. (Yleensä 2, 3 tai 4.) Näkyviin tulee 60 sekunnin laskuri. 4. Paina 60 sekunnin kuluessa kameran parituspainiketta, ja pidä sitä pohjassa kunnes monitorissa näkyy onnistumisesta ilmoittava viesti. Näytettävien kameroiden valitseminen: 1. Napauta seuraavia painikkeita avataksesi Camera On -näytön: Menu-välilehti -> Info-kuvake -> Ratas-kuvake -> Camera On 2. Napauta sen kameran painiketta, jonka haluat näyttää tai piilottaa. X-merkki tarkoittaa, että kamera on piilotettu. Kirkkausasetukset: 1. Napauta seuraavia painikkeita avataksesi Camera Brightness -näytön: Menu-välilehti -> Info-kuvake -> Ratas-kuvake -> Camera Setup -> Brightness 2. Kirkkauden voi asettaa arvojen -2 ja 2 väliltä. Oletusarvo on 0. Napauta kameraa, jota haluat säätää, valitaksesi arvon. 36

37 12. Internet-yhteyden muodostaminen Monitorin kytkeminen Internetiin 1. Liitä monitorin teline Internet-reitittimeen/-modeemiin Ethernet-kaapelilla. Varmista, että telineeseen on kytketty virta. 2. Aseta LCD-monitori telineeseen. 3. Monitori kysyy, haluatko muodostaa Internet-yhteyden. Napauta Connect to the internet? -kenttää. TIETOA Monitori muistaa asetukset. Kun asetat monitorin telineeseen seuraavan kerran, Internet-yhteys muodostetaan automaattisesti. Monitoriin voi olla yhteydessä Internetin kautta enintään kaksi laitetta kerrallaan. Katselu älypuhelimilla ja tableteilla: 1. Etsi OMGuard-sovellus Google Playsta/App Storesta ja asenna se. 2. Avaa sovellus, syötä LCD-monitorin takaosassa oleva koodi kenttään ja paina OK. Huomaa, että iphonea käytettäessä tarvitaan 3GS-malli tai uudempi. Android-versio: 2.3x ja uudemmat 2. USERNAME 1. INTERNET App Store Google Play USERNAME 3. PASSWORD

38 Verkon lisäasetukset: Suosittelemme muuttamaan näitä asetuksia vain, jos tunnet verkkoasetukset Napauta seuraavia painikkeita avataksesi Network Setup -näytön: 13. Tallennus Perustallennus: Käyttääksesi tätä ominaisuutta, sinun tulee käyttää muistikorttia. Näyttöön sopivan SD-kortin voi hankkia useimmilta elektroniikan jälleenmyyjiltä. 1. Aseta SD-kortti monitorin sivussa olevaan korttipaikkaan. Tallentaaksesi kameran kuvaa napauta näytön Rec-painiketta. Lopeta tallennus napauttamalla Rec-painiketta uudelleen. 2. Katso tallennettu leike napauttamalla seuraavia kuvakkeita: Menu-välilehti -> Info-kuvake -> Muistikirjat TIETOA Manuaalisesti käynnistetty tallennus päättyy automaattisesti kahden minuutin kuluttua. Max 32GB! Kun SD-kortti on täynnä, tallennus pysähtyy ja kortti tulee tyhjentää manuaalisesti. 3. Valitse päivä, jolloin leike tallennettiin. (Päivät, joina on tallennettu videota, on korostettu.) Leike nimetään tallennusajan mukaan. Liikkeentunnistus: Napauta seuraavia painikkeita avataksesi Motion Detection -näytön: Menu-välilehti -> Info-kuvake -> Ratas-kuvake -> Recorder Setup -> Motion Detection Oletusarvoisesti liikkeentunnistus on päällä matalalle herkkyydelle kytkettynä. Napauta kameran kanavaa vaihtaaksesi asetukseksi korkean herkkyyden tai kytkeäksesi kyseisen kameran liikkeentunnistustoiminnon pois päältä. 38

39 Sähköpostihälytys: Monitorin voi asettaa lähettämään sähköpostin, kun liikkeentunnistus käynnistyy. Napauta seuraavia painikkeita avataksesi Alert Setup -näytön: Menu-välilehti -> Info-kuvake -> Ratas-kuvake -> Recorder Setup -> Alert Alert Pyydä tarvittavat tiedot sähköpostipalvelusi tarjoajalta. Käytä alla olevia asetuksia sähköpostimuistutuksen asettamiseen. SMTP Server: smtp.gmail.com SMTP Port: 465 Username: Password: ******* to: SSL checkbox checked LUDA suosittelee Gmailia lähetysosoitteeksi. Lähetysosoitteen ( Käyttäjänimi ) ja vastaanottajan osoitteen ( Lähetä sähköpostia: ) tulee erota toisistaan. Ajastettu tallennus: Napauta seuraavia painikkeita avataksesi Schedule Record -näytön: Menu-välilehti -> Info-kuvake -> Ratas-kuvake -> Recorder Setup -> Schedule Record 1. Valitse kamera, jonka kuvaa haluat tallentaa 2. Napauta tunteja tai minuutteja ja aseta tallennuksen aloitus- ja lopetusaika käyttämällä ylös- ja alas-painikkeita 3. Asettaaksesi päivämäärän napauta tyhjää kenttää ja valitse haluamasi päivä kalenterista. 4. Paina Save. Voit ajastaa viisi eri tallennusta. Kosketa vasemmalla olevia numeroita valitaksesi toisen tallennuspaikan. 14. Toisto 1. Siirry tallennuslistaan 2. Valitse kamera ja päivämäärä kyseessä olevalle tallennukselle. Valitse päivämäärä ja haluttu tallenne. 3. Jos tallenne on olemassa, päivämäärä on merkitty vihreällä. 39

40 15. Järjestelmän asetukset Napauta seuraavia kuvakkeita avataksesi System Setup -näytön: Menu-välilehti -> Info-kuvake -> Ratas-kuvake -> System Setup Seuraavat vaihtoehdot ja omninaisuudet ovat käytettävissä kohdassa System Setup: Virransäästö Kun virransäästötila on päällä, näyttö sammuu automaattisesti, kun se on ollut käyttämättömänä 2 minuuttia. Automaattinen näytön lukitus Kun lukitus on päällä, näyttö lukitsee kosketusnäyttötoiminnon automaattisesti, kun se on ollut käyttämättömänä 2 minuuttia. Aika Tässä kohdassa on kaksi lisätoimintoa; hälytystoiminto ja ajastin. Tässä kohdassa voi myös asettaa monitoriin oikean päivämäärän ja ajan. Valitse Time Setting säätääksesi aikaa. Napauta aikaa kohdasta, jota haluat muuttaa, ja käytä ylös- ja alas-painikkeita säätääksesi sitä. Napauta Save, kun olet valmis. Alusta tallennusväline Tallennusvälineen alustustoimintoa käytetään SD-muistikortin nollaukseen/tyhjentämiseen. Paina Start ja sitten OK alustaaksesi SD-muistikortin ja tyhjentääksesi kaikki tallennetut tiedot. VAROITUS! Kaikki SD-kortilla olevat tiedostot poistetaan, kun tätä toimintoa käytetään! Järjestelmän päivitys Käyttääksesi tätä ominaisuutta, sinun tulee käyttää muistikorttia. Näyttöön sopivan SD-kortin voi hankkia useimmilta elektroniikan jälleenmyyjiltä. Monitorin laiteohjelmiston voi päivittää. Monitorin päivittämiseen tarvitaan tietokonetta. 40

41 1. Tarkista päivitysten saatavuus osoitteesta Lataa uusin laiteohjelmistotiedosto tietokoneelle. 2. Poista SD-muistikortti monitorista ja aseta kortti tietokoneeseen. (Jos tietokoneessasi ei ole SD-muistikorttipaikkaa, käytä USB-muistikortinlukijaa.) 3. Siirrä ladattu tiedosto SD-muistikortille. Poista kortti tietokoneesta ja aseta se takaisin monitoriin. 4. Napauta System Upgrade -kuvaketta System Setup -näytössä. Napauta Start ja sitten OK. Monitori asentaa päivityksen ja sammuu sitten. Kytke monitori uudelleen päälle ottaaksesi käyttöön päivitetyn monitorin. Oletus: Kieli, Hz-asetus & oletusasetusten palautus Tässä kohdassa voi asettaa Hz-taajuudeksi joko 50 Hz tai 60 Hz ja vaihtaa kielen. Kun kieli vaihdetaan, monitori palauttaa kaikki asetukset oletusarvoihin. Nollaa monitori vaihtamatta kieltä valitsemalla kieli, joka on parhaillaan käytössä. Katso tarkemmat ohjeet kappaleesta 7, Monitorin asentaminen. 41

42 16. Vianmääritys ITässä Vianmääritys luvussa oletamme, että olet kiinnittänyt ja asentanut kaikki farmcam järjestelmän osat. Vianmääritys on saatavilla myös verkossa osoitteessa Siirry lukuun 20 - Yhteystiedot ja Tuki. 1. Vianmääritys aloitetaan käyttämällä LCD-monitoria. Jos monitori ei käynnisty ensimmäisellä yrittämällä, yritä painaa virtapainiketta 5 sekunnin ajan. Jos se ei auta, siirry kohtaan 2. Jos kameran kuva ei näy näytöllä, siirry kohtaan 3. Jos kuva on mustavalkoinen/värit puuttuvat, kamera on todennäköisesti pimeänäkötilassa. Kun pimeänäkö on päällä, kuva on mustavalkoinen. Se on normaalia. Jos monitorin kytkemisessä Internetiin on ongelmia, katso kohta 4 2. Varmista, että monitori on kytketty virtalähteeseen. Tarkista myös seuraavat: Yritä liittää virta-adapteri suoraan monitoriin tai kytkeä virta monitorin telineeseen. (Aseta monitori telineeseen) Jos monitorin lataamisessa ilmenee ongelmia tai jos näyttö pysyy pimeänä, vaikka LCDmonitori saa virtaa, ota yhteyttä asiakaspalveluun.. Älä koskaan käytä monitorin lataamiseen muita adaptereita kuin mukana toimitettua 5 V:n adapteria!vääräntyyppisen adapterin käyttäminen latauksessa voi aiheuttaa laitteille vaurioita, joita takuu ei kata. 3. Jos kameran kuva ei näy, kokeile seuraavaa: Varmista, että kamera on paritettu monitorin kanssa. Katso kappale 11. Tarkista kameran virta- ja antenniliitännät. Kameran virran merkkivalon pitäisi palaa. Tarkista, näkyykö kameran kuva monitorissa, jos asetat monitorin muutaman metrin päähän kameran antennista. Ota yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi lisää ohjeita. 4. Jos monitorin kytkemisessä Internetiin on ongelmia, tarkista seuraavat: Varmista, että Ethernet-kaapeli on kytketty telineeseen ja oikeaan paikkaan laajakaistareitittimessä/-modeemissa. (Katso ohjeet reitittimen/modeemin käyttöoppaasta.) Tarkista Internet-yhteys. (Toimiiko Internet-yhteys tietokoneella?) Yritä muodostaa yhteys uudelleen kappaleen 12 ohjeiden mukaisesti. Ota yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi lisää ohjeita. 42

43 17. Usein kysyttyä (FAQ) 1. Onko kameran ja vastaanottimen välinen signaali suojattu? Kyllä. 2. Mitä esteetön yhteys tarkoittaa? Esteetön yhteys tarkoittaa, että kameran ja vastaanottimen välillä ei ole minkäänlaisia esteitä (seiniä, puita jne.). Kuvanlaatu heikkenee ja muuttuu epävakaammaksi vähitellen, kun kamera viedään liian kauaksi vastaanottimesta. 3. Onko kamera vedenpitävä? farmcam-paketin kamera on luokiteltu luokkaan IP66. Tämä tarkoittaa, että kamera on hyvin suojattu sekä pölyä että kosteutta vastaan. Sen voi sijoittaa ulos sateeseen tai kosteaan ympäristöön kuten talliin tai latoon. 4. Onko farmcam ratkaisuun mahdollista lisätä ylimääräisiä kameroita? farmcam ratkaisuun on mahdollista lisätä ylimääräisiä kameroita. Lisätiedon saamiseksi ota yhteyttä LUDA:hen, 5. Voinko katsoa kameran kuvaa älypuhelimella tai tietokoneella? Kameran kuvaa voi katsoa useimmilla älypuhelimilla ja tableteilla. Katso kappale 12. Tällä hetkellä kuvaa ei voi katsoa tietokoneella. Olemme kuitenkin kehittämässä ratkaisua myös tietokoneilla, joten katso saadaksesi viimeisimmät tiedot. 6. Kuinka kameran kulmasta saa mahdollisimman laajan? Kamera peittää enimmillään m2 riippuen sen sijainnista. Yritä siirtää kameraa tai käyttää useampaa kuin yhtä kameraa, jotta laajemman alueen tarkkailu olisi mahdollista. Viimeisimmät tuoteuutuudet löytyvät osoitteesta: 7. Rikkoutuuko kamera erittäin alhaisissa lämpötiloissa? Ei, erittäin alhaisissa lämpötiloissa kuvan sävy saattaa muuttua punaisempaan suuntaan. Äärimmäisen alhaisissa lämpötiloissa kamera saattaa sammua. Se kuitenkin saa toimintakykynsä takaisin, kun lämpötila taas nousee. 8. Muita kysymyksiä? Käy nettisivuillamme osoitteessa tai ota meihin yhteyttä muuta kautta (kts. Kappale 20. Ota yhteyttä ). 43

44 18. Tekniset määritelmät Langaton videokamera. (Art. No 1027) Lähetystaajuus ISM 2,4 GHz Lähetysteho 20mW/CE Kanavat 4 Resoluutio px Kulma 63 Minimum Illumination 0 Lux Infrapunan kantama pimeässäe 40 m2 Virtalähde DC +5V Virrankulutus 500mA (IR ON) Käyttölämpötila -20 ~ +50 (Celsius) Mitat (LxSxK) mm Paino 330 g Kosketusnäytöllinen LCD-monitori (Art. No 1033) Näytön koko 7 Resoluutio px Kanavat 4 Virtalähde DC +5V Virrankulutus 800mA Akku 3.7V 1800mAH (LI-ON) Käyttölämpötila -10 ~ +50 (Celsius) Mitat (LxSxK) mm Paino 428 g SD-kortti tallennusaika SD-kortti 1 Kamera 2-4 Kameraa (QVGA) 1 GB min min 2 GB min min 8 GB min min 16 GB min min 32 GB min min Akku 1,5h - 2h 6h - 8h 44

45 19. Takuu Takuu on, mikäli ei ole muuta sovittu, 24 kuukautta siitä päivästä kun tuote on ostettu valtuutetulta LUDA -myyjältä. Takuuajan sisällä LUDA on velvollinen korjaamaan rikkoutuneen tuotteen, tai tarvittaessa vaihtamaan sen vastaavaan tai paremmilla ominaisuuksilla varustettuun tuotteeseen. Kun LUDA vaihtaa tuotteen, korvaavan tuotteen takuu on voimassa siihen asti, kuin alkuperäisen tuotteen takuuaika olisi voimassa. Jos rikkoutunut tuote vaihdetaan, korvaava tuote saattaa sisältää käytettyjä, mutta täysin toimivia osia. LUDA omistaa ja tarkistaa kaikki korvaavat osat. Takuu ei kata vahinkoja, jotka johtuvat fyysisistä loukkaantumisista, onnettomuuksista, luonnonkatastrofeista, vääränlaisten adapterien käytostä tai LUDA:n ja tämän käyttöoppaan suosittelemien käyttötapojen vastaisesta käytöstä. Kuluttaja vastaa kaikista kuluista, jotka aiheutuvat tuotteen lähettämisestä tai kuljettamisesta korjaukseen LUDA:lle. Takuu on voimassa vain esitettäessä alkuperäinen, valtuutetun LUDA -myyjän kirjoittama kuitti. Kuitin tulee sisältää tiedot ostopaikasta ja -ajankohdasta sekä tuotteen kuvauksen. LUDA pidättää oikeuden kieltäytyä takuukorjauksista tai tuotteen vaihdosta, jos kuitin tietoja on poistettu tai muutettu, tai jos kuittia ei voida esittää. 20. Tietoa kierrätyksestä Tuotteeseen, painettuun ohjeeseen, akkuun tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki sähköiset ja elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus on voimassa Euroopan unionin alueella. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina niille tarkoitettuun keräyspisteeseen. Näin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Akut voivat sisältää elohopeaa, lyijyä tai kadmiumia terveydellemme ja ympäristöllemme haitallisia aineita. Lisätietoja saa tuotteen jälleenmyyjältä, jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta ja kansallisilta tuottajavastuujärjestöiltä. 45

46 21. Asiakaspalvelu Ruotsalainen asiantuntemus LUDA Elektronik, joka on perustettu vuonna 2003, on markkinoiden johtava langattomien videolaitteiden toimittaja. Yrityksellämme on laaja kokemus langattomasta videoteknologiasta ja sen eri käyttöalueista. Tämän ansiosta me emme ainoastaan tarjoa asiakkaillemme viimeisimpiä uutuustuotteita, vaan myös korkeatasoista asiantuntemusta, myyntitukea ja asiakaspalvelua. Ota yhteyttä asiakastukeen mikäli tarvitset teknistä tukea, asennusohjeita tai apua rikkinäisten osien kanssa. Puhumme englantia ja ruotsia. Mikäli tarvitset apua suomeksi, ota yhteys jälleenmyyjääsi. Ennen kuin otat yhteyttä asiakaspalveluun, pyydämme sinua suorittamaan seuraavat toimenpiteet. Asiakastuki Vaihe 1: Lue asennusopas ja vianmääritysosio..! Vaihe 2: Vaihe 3: Käy verkkosivuillamme: Soita meille (mikäli haluat englannin- tai ruotsinkielistä palvelua) tai ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjääsi! Soita: +46 (0) / Sähköposti: 46

47 Norsk Bruksanvisning 47

48 Innhold Innledning Sikkerhetsregler / Viktig informasjon Kameraet & relaterte deler Skjermen & relaterte deler Hvordan farmcam virker Planlegging av installasjonen Konfigurere skjermen Konfigurere kameraet Installere utendørsantenne...56 Bruk av den ekstra forlengelseskabelen Visning på skjermen...57 Kameravisninger...57 Lydinnstillinger Kamerainnstillinger...58 Pare kameraer & installere et ekstra kamera...58 Velge kameraer å vise...58 Lysstyrkeinnstillinger Koble til internett...59 Koble skjermen til internett...59 Se bilder på Android-smarttelefoner eller tavler...59 Se bilder på iphone/ipad...59 Avanserte nettverksinnstillinger Opptak...60 Grunnleggende opptak...60 Bevegelsessensor...60 E-postvarsling...61 Planlagt opptak Avspilling System Setup...62 Strømsparing...62 Automatisk skjermlås...62 Tid...62 Formater lagring...62 Systemoppgradering...62 Standard: Språk, Hz-oppsett & gjennopprette standardinnstillinger Feilsøking Ofte Stilte Spørsmål (OSS) Tekniske spesifikasjoner Garanti Informasjon om gjenvinning Kundeservice...68

49 1. Innledning Gratulerer med å ha kjøpt farmcam fra LUDA. FarmCam-løsningen gir deg alt du trenger for oversikt over opptil 4 områder. Den komplette pakken for enkel overvåking av låve og kalving eller generelt tilsyn med gården. Overvåk melkemaskinen Hold et øye med låven Tryggere kalving Generelt overoppsyn med gården farmcam Trygg og effektiv gårdsdrift! For nyheter om vårt produktutvalg eller ekstrautstyr til din farmcam, besøk vår hjemmeside: 49

50 2. Sikkerhetsregler / Viktig informasjon Produktet er CE- godkjent, noe som betyr at den oppfyller alle etablerte regler og krav til bruk innenfor EU. CE- godkjenningen innebærer også at strålenivået er lavere enn de etablerte strålenivåene som er fastsatt i R&TTE direktivet (1999/5/EC). Ikke bruk produktene på følgende steder: - Ikke bruk produktene på sykehus da de kan forstyrre sensitivt utstyr. - Ikke bruk produktene om bord på fly da de kan forstyrre sensitivt utstyr. - Ikke bruk produktene på en måte som kan krenke andres integritet. - Følg alltid de lover og lovverk som gjelder i ditt land. Ikke legg plastemballasje i nærheten av barn, dette for å unngå kvelningsrisiko. Bruk alltid korrekt strømadapter for hvert produkt. Produktene vil bli skadet hvis de blir tilført feil spenning! Ikke plasser noen av de inkluderte strømadapterne utendørs eller nær vann. Ikke dekk til strømadapterne eller plasser dem på varmesensitivt materiale. Ikke løft kameraet eller videolink etter antennen. Dersom du bruker flere kamera innenfor samme område bør du plassere kameraene/ antennene på en måte som tillater at signalene kommer frem til mottakeren fra ulike vinkler. Ikke bruk flere kamera på samme frekvens i samme område da de vil forstyrre hverandre. LUDA avstår fra alt ansvar som kan oppstå av misbruk eller feilaktig bruk a produktene. Følg alltid instruksjonene i denne bruksanvisningen eller i den inkluderte hurtiginstallasjonsguiden. 50

51 3. Kameraet & relaterte deler Antennetilkobling Mikrofon Beskyttelseshette Linse Strømindikator Parindikator Dag / Natt-sensor Strømtilkobling (5V) Monteringsfot Parknapp Trådløst videokamera. (Art. no 1027) 5V utendørs strømadapter (Art. no EU 6018, UK 6019) Stor antenne & støtte (Art. no 5016 & 7011) 16 m atennekabel (Art. no 5013) Skruer for montering 51

52 4. Skjermen & relaterte deler Batteristatus Kameranummeret/ signalstyrke LCD- skjermbilde SD-kortstatus Meny-tab Berøringsskjerm LCD-skjerm - foran(art. no 1033) Antennetilkoblingen 52 SD-kortspor Strøm På/Av Støtte Berøringsskjerm LCD-skjerm - bak(art. no 1033)

53 Strømtilkobling Ethernet-tilkobling Lastedokk for skjerm (Art.no. 7010) 5V strømadapter (Art. no EU 5016, UK 5017) Ethernet-kabel for internetttilkobling (Art. no 5011) Medium-antenne & støtte (Art. no 5009 & 7011) 9 m 90 atennekabel (Art. no 5012) Liten antenne (Art. no 7012) 53

54 5. Hvordan farmcam virker m 3 4 Internet 1. Kameraets overvåker kveget ditt, signalet overføres gjennom kabelen til antennen på utsiden av bygningen. 2. Signalet sendes fra kameraet til hjemmet ditt/kontoret via utendørsantennene. 3. Skjermen mottar signalet fra låven og bildet vises på skjermen. 4. Ved å koble skjermen til bredbåndsruteren din, kan du se gården din uansett hvor du er gjennom en tavle eller en smarttelefon som er koblet til internett. 6. Planlegging av installasjonen Optimal signalkvalitet oppnås når det overhodet ikke er noen hindringer mellom antennene. Unngå å plassere antenner på forskjellige høyder og/eller plassere dem i nærheten av metallgjenstander. Ha dette i bakhodet når du planlegger installasjonen. Det er viktig at begge utendørsantennene er plassert på utsiden av bygningene for å redusere antall hindringer. 1. Ledig siktelinje: Bestem hvor du ønsker å plassere utendørsantennene. Kontroller at det er så få hindringer (trær, busker, bygninger) som mulig i linjen mellom utendørsantennene. 2. Antennekabellengde: Tre antennekabler som er inkludert i farmcam-boksen: En 16 m kabel til kameraet, en 9 m kabel for skjermen og en ekstra 9 m kabel. De ekstra 9 metrene kabel kan brukes sammen med enten kameraet og skjermen. Dersom du ønsker å bruke det, skrur du de to kablene sammen. Dersom du har til hensikt å forlenge kabelen til skjermen, vil du bli nødt til å bruke den store antennen i stedet for medium-antennen. (Se kapittel 9, Installere utendørsantenner.) 3. Kameraplassering: Unngå å plassere kameraet bak glass eller vinduer ettersom glasset vil reflektere nattlysets IR-lys og gi uklare bilder. Hvis du har tenkt å bruke bevegelsessensor funksjonen, bør du unngå å peke kameraet mot busker, flagg eller andre gjenstander som kan bevege seg i vinden og forårsake uønsket opptak. 54

55 INFORMASJON 2,4 GHz frekvenssignaler blir sent ut som radiobølger i lufta. Bølgende kan trenge gjennom de fleste gjenstander eller sprette rundt dem. Signaler kan likevel miste sin styrke ved hvert hinder (trær, vinduer, vegger osv.) de må trenge gjennom. Ved gjennomtrenging av metall eller betong vil signalstyrken bli vesentlig redusert. 7. Konfigurere skjermen Skjermmeny tilgjengelig på norsk. Plasser skjermen og dokkingstasjonen så langt unna internettruteren din som mulig for å unngå forstyrrelser. Når du installerer kameraet, må du bruke skjermen. Klargjør følgende: 1. Fest den sorte antennen bak på skjermen. 2. Slå på skjermen ved å trykke på strømknappen i 3-5 sekunder. Om nødvendig, lad opp skjermen. (Koble 5V-adapteren til en strømkontakt og sett den inn på baksiden av skjermen, eller koble strømmen til dokken og sett skjermen i dokken.) Valgfritt stille inn språket på skjermen De tilgjengelige språkene er: engelsk, tysk, spansk, nederlandsk, kinesisk, japansk, fransk, portugisisk og italiensk. Hvis du ønsker å stille inn skjermspråket på et annet språk enn engelsk, vennligst følg trinnene nedenfor. 1. Trykk på følgende ikoner: Meny-tab -> Info-ikon -> Brikke-ikon -> System Setup -> Default 2. Velg ønsket språk, og trykk på OK. 3. Skjermen slås av. Trykk på strømknappen igjen i noen få sekunder. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere berøringsskjermen. 55

56 8. Konfigurere kameraet 1. Fest kameraet til veggen ved bruk av monteringsfoten. Kontroller om det er en strømkilde i nærheten og at antennekablene når kameraet. 2. Koble den 16 m-antennekabelen til baksiden av kameraet og fest den store antennen til kabelen. Ikke monter antennen permanent ennå. 3. Koble kameraet til en strømkilde med 5V strømadapteren. 4. Slå på LCD-skjermen. Kameraetbildet skal vises automatisk på skjermen etter noen få sekunder. Juster kameraets vinkel om nødvendig. 9. Installere utendørsantenne Plasser utendørsantennene på bygningenes ytre vegger med så få hindringer mellom dem som mulig. INFORMASJON Plasser antennen med så få hindringer som mulig mellom dem. Sørg for at der ikke er andre gjenstander, som for eksempel en takrenne eller en pipe, nær antennen da dette kan redusere bildekvaliteten. 56

57 1. Fjern den lille antennen fra skjermen og skru løs antennen fra kameraet hvis dette er nødvendig. 2. Dra antennekablene til stedene der du planlegger å sette utendørsantennene. Vær forsiktig så du ikke ødelegger kabelen, spesielt ved installering i kaldt vær. Bruk 9 m-kabelen med 90 -tilkobling med skjermen. 3. Monter utendørsantennene midlertidig og koble dem til kablene. Koble sammen de motsatte endene av kablene til kameraet og skjermen. 4. Test signalmottak ved å ta med LCD- skjermen dit du har tenkt å sette mottakerantennen. 5. Når du er fornøyd med bildet, montere antennen permanent. Bruk av den ekstra forlengelseskabelen: I boksen er det inkludert en ekstra antennekabel på 9 m. Du kan bruke denne kabelen på kamera- eller skjermsiden. Dersom du planlegger å forlenge kabelen til skjermen, vil du bli nødt til å bruke den store antennen i stedet for medium-antennen. Gjør kabeltilkoblingen vanntett med den inkluderte krympeslangen hvis dette er nødvendig. 10. Visning på skjermen For en grunnleggende oversikt over skjermikonene, vennligst se kapittel 4, Skjermen & Relaterte deler. Kameravisninger: Standardvisningen er QUAD-visning, der de 4 kamerakanalene vises samtidig. For å se et kamera på full skjerm, trykk på kamerabildet. For å gå tilbake til QUAD-visning, trykker du på bildet på nytt. For å zoome inn på bildet på full skjerm, trykk på zoom-knappen. Du vil se fem forskjellige felt på bildet. Trykk på et felt for å zoome inn på det området. Lydinnstillinger: 1. Trykk på følgende knapper: Meny-tab -> Lyd 2. Bruk + og -knappene for å stille inn lyd- og alarmnivået. 57

58 11. Kamerainnstillinger For en grunnleggende oversikt over skjermikonene, vennligst se kapittel 4, skjermen & relaterte deler. Pare kameraer & installere et ekstra kamera: 1. Fest kameraet som beskrevet i kapittel 8, Konfigurere kameraet. 2. Trykk på følgende knapper for å få tilgang til skjermbildet for paring: Meny-tab -> Info-ikon -> Brikke-ikon -> Camera Setup -> Pairing 3. Trykk på kamerakanalen du ønsker å bruke for kameraet ditt. (Vanligvis 2, 3 eller 4). Du vil se en 60-sekunders nedtelling. 4. Innen 60 sekunder, trykk på paringsknappen på kameraet til en suksessmelding vises på skjermen. Velge kameraer å vise: 1. Trykk på følgende knapper for å få tilgang til kameraet på skjermen: Meny-tab -> Info-ikon -> Brikke-ikon -> Camera Setup -> Camera On 2. Trykk på kameraknappen du ønsker å vise eller skjule. En X betyr at kameraet er skjult. Lysstyrkeinnstillinger: 1. Trykk på følgende knapper for å få tilgang til skjermbildet for kameralysstyrke: Meny-tab -> Info-ikon -> Brikke-ikon -> Camera Setup -> Brightness 2. Lysstyrken kan stilles inn på verdier mellom -2 og 2. Standardverdien er 0. Trykk på kameraet du ønsker å stille inn for å velge ønsket verdi. 58

59 12. Koble til internett Koble skjermen til internett: 1. Koble skjermdokken til din hjemme internett-ruter/modem med bruk av ethernetkabelen. Kontroller at strømmen er koblet til dokken. 2. Plasser LCD-skjermen i dokken. 3. Skjermen vil spørre deg om du ønsker å koble deg til internett. Trykk på Connect to internet? -feltet. INFORMATION Skjermen vil huske innstillingene dine. Neste gang du setter den i dokken, vil skjermen automatisk kobles til internett. Det er mulig for maksimalt to enheter å kobles til skjermen over internett samtidig. Se bilder på smarttelefoner eller tavler: 1. Gå til Google Play/App Store, søk etter OMGuard-appen og installer. 2. Åpne app en og legg inn en kode som står på baksiden av LCDskjermen i feltet og klikk på OK. Vennligst merk deg at for iphone er det påkrevd med 3GS-modellen eller nyere. Android-versjon: 2.3x og over 2. USERNAME 1. INTERNET App Store Google Play USERNAME 3. PASSWORD

60 Avanserte nettverksinnstillinger: Vi anbefaler at du kun endrer disse innstillingene hvis du er kjent med nettverkskonfigurasjon. Trykk på følgende knapper for å få tilgang til skjermbildet for nettverksoppsett: Meny-tab -> Info-ikon -> Brikke-ikon -> Network Setup 13. Opptak Grunnleggende opptak Du er nødt til å bruke et minnekort for å bruke denne funksjonen. Et SD-kort som er egnet for skjermen kan kjøpes hos de fleste elektronikkforhandlere. 1. Sett inn SD-kortet i sporet på siden av skjermen. For å ta et bilde med kameraet, trykk på Rec-knappen på skjermen. For å stoppe opptaket, trykk på Rec-knappen på nytt. 2. For å se på det innspilte klippet, trykk på følgende ikoner: Meny-tab -> Info -> Notisblokk INFORMASJON Opptak som har blitt startet manuelt slutter automatisk etter to minutter. Max 32GB! Opptaket stanser når SDkortet er fullt, og kortet må tømmes manuelt. 3. Velg dagen for da du tok opp klippet. (Dager med videoopptak er markert). Klippet vil være navngitt med opptakstidspunktet. Bevegelsessensor Trykk på følgende knapper for å få tilgang til skjermbildet for Bevegelsessensor: Meny-tab -> Info-ikon -> Brikke-ikon -> Recorder Setup -> Motion Detection Standardinnstillingen er slått på, bevegelsessensor på Lav følsomhet. Trykk på en kamerakanal for å enten endre innstillingen til høyere følsomhet eller slå av bevegelsessensor funksjonen for dette spesifikke kameraet. 60

61 E-postvarsling Det er mulig å la skjermen sende e-post til deg når bevegelsessensoren blir utløst. Trykk på disse knappene for å få tilgang til oppsettskjermen for e-postvarsling: Meny-tab -> Info-ikon -> Brikke-ikon -> Recorder Setup -> Alert Alert Du bør være i stand til å få nødvendige detaljer fra din tjenesteleverandør for e-post. Bruk innstillingene nedenfor for e-postvarsling. SMTP Server: smtp.gmail.com SMTP Port: 465 Username: Password: ******* to: SSL checkbox checked LUDA anbefaler Gmail som avsenderadresse. Avsenderadresse ( Brukernavn ) og mottakeradresse ( E-post til: ) må være forskjellige. Planlagt opptak Trykk på følgende knapper for å få tilgang til skjermbildet for planlagt opptak: Meny-tab -> Info-ikon -> Brikke-ikon -> Recorder Setup -> Schedule Record 1. Velg kameraet du ønsker å ta opp med. 2. Trykk på timer eller minutter, og bruk deretter opp- og nedknappene for å starte og stoppe innstilt tid for opptak. 3. For å stille inn datoen, trykk på det blanke feltet, og velg deretter ønsket dag fra kalenderen. 4. Trykk lagre. Det er mulig å planlegge fem forskjellige opptak. Trykk på numrene til venstre for å velge et annet opptaksspor. 14. Avspilling 1. Gå til opptaksliste 2. Velg kamera og dato for ønsket opptak. Klikk på dato og klikk på opptaket som er av interesse. 3. Hvis opptaket eksisterer, er datoen markert i grønt 61

62 15. System Setup For å få tilgang til skjermbildet for systemoppsett, trykk på følgende ikoner: Meny-tab -> Info-ikon -> Brikke-ikon -> System Setup Følgende alternativer og funksjoner er tilgjengelige under systemoppsett: Strømsparing Når strømsparingsmodus er slått på, vil skjermen slå seg av automatisk etter 2 minutter uten aktivitet. Automatisk skjermlås Når dette alternativet er aktivert, vil skjermen automatisk låse berøringsskjerm funksjonen etter 2 minutter uten aktivitet. Tid Denne delen inkluderer to bonusfunksjoner, an alarmfunksjon og en timer. Her er det også mulig å stille inn korrekt dato og tid på skjermen. Velg tidsinnstilling for å justere tiden. Trykk på tid-delen du ønsker å endre, og bruk av opp-og-ned-knappene for å justere den. Trykk på lagre når du er klar. Formater lagring Formater lagring-funksjonen brukes til å nullstille/stryke alt på SD-minnekortet. Trykk på Start og deretter på OK for å formattere SD-minnekortet og slette all lagret data. ADVARSEL! Alle filer på SD-kortet vil bli slettet når du bruker denne funksjonen! Systemoppgradering Det er mulig å oppgradere skjermens firmware. For å oppgradere skjermen, må du bruke en datamaskin. Du er nødt til å bruke et minnekort for å bruke denne funksjonen. Et SD-kort som er egnet for skjermen kan kjøpes hos de fleste elektronikkforhandlere. 62

63 1. Når du skal lete etter oppdateringer, besøk Last ned den nyeste firmware-filen til datamaskinen din. 2. Ta ut SD-minnekortet fra skjermen, og sett den inn i datamaskinen. (Hvis du ikke har en spor for SD-minnekort på datamaskinen, bruk en USB-minnekortleser.) 3. Overfør den nedlastede filen til SD-minnekortet. Ta ut kortet fra din datamaskinen og sett det inn i skjermen igjen. 4. Trykk på System Upgrade-ikonet på skjermbildet for systemoppsett. Trykk på Start og deretter på OK. Skjermen vil installere og deretter slå seg av. Slå på skjermen igjen for å begynne å bruke den oppgraderte skjermen Standard: Språk, Hz-oppsett & gjennopprette standardinnstillinger Her er det mulig å stille inn Hz-rate på enten 50 Hz eller 60 Hz og for å endre språk. Når du endrer språket, vil skjermen tilbakestille alle innstillinger til standardinnstilling. For å tilbakestille skjermen uten å endre språket, velger du det språket du allerede bruker. For mer detaljert informasjon, se kapittel 7, Konfigurere skjermen. 63

64 16. Feilsøking I dette feilsøkingskapittelet vil vi anta at du har montert og installert alle deler av ditt farmcamsystem. Feilsøking er også tilgjengelig online på Se kapittel 20 for kontaktinformasjon til vårt kundesenter. 1. Vi vil starte feilsøking ved bruk av den bærbare LCD skjermen. Hvis skjermen ikke slår seg på, prøv først å trykke på strømknappen i 5 sekunder. Dersom dette ikke hjelper, gå til del 2 Dersom kamerabildet ikke er synlig på displayet, gå til del 3 Dersom bildet er svart-hvitt/mangler i farge, er kameraet sannsynligvis i nattlysmodus. Når nattlyset er på, blir bildet svart-hvitt. Dette er normalt. Hvis du har problemer med å koble skjermen til internett, se del Kontroller at skjermen er koblet til en strømkilde. Kontroller også det følgende: Prøv både å koble strømadapteren direkte på skjermen og koble strømmen til skjermdokken. (Plasser skjermen i dokken) Hvis du opplever problemer med lading av skjermen, eller dersom skjermen blir svart på tross av at LCD-skjermen mottar strøm, kontakt kundeservice. Du må aldri lade skjermen med en annen adapter enn 5V-adaptrene som følger med! Lading med feil adapter kan føre til skade på utstyret som ikke dekkes av garantien. 3. Dersom du ikke kan se kamerabildet, prøv det følgende: Kontroller at kameraet er paret med skjermen. Se kapittel 11. Kontroller strøm- og antennetilkoblingen til kameraet. Strømindikatoren på kameraet bør lyse opp Kontroller om kamerabildet er synlig på skjermen dersom du plasserer skjermen innenfor et par meter med kameraantennen. For ytterligere hjelp, vennligst kontakt kundeservice. 4. Hvis du har problemer med å koble skjermen til internett, kontroller følgende: Sørg for at Ethernet-kabelen er koblet til dokken og til korrekt spor i din bredbåndsruter/ modem. (Vennligst se brukerveiledningen for ditt ruter/modem.) Kontroller din internettforbindelse. (Fungerer internettforbindelsen på datamaskinen din?) Prøv å koble til på nytt ved å følge fremgangsmåten i kapittel 12 igjen. For ytterligere hjelp, vennligst kontakt kundeservice. 64

65 17. Ofte Stilte Spørsmål (OSS) 1. Er signalet mellom kamera og mottaker kryptert? Ja. 2. Hva betyr fri siktelinje? En fri siktelinje betyr at absolutt ingen objekter (vegger, trær osv.) står mellom kamera og mottaker. Bildet vil gradvis bli verre og bli mer og mer ustabilt når kamera kommer for langt unna mottaker. 3. Er kameraet vanntett? Kameraet i din farmcam- løsning er IP66 klassifisert. Dette betyr at kameraet er godt beskyttet mot både støv og fukt. Det kan plasseres utendørs i regn eller i fuktige miljøer som fjøs. 4. Er det mulig å legge til flere kameraer i min farmcam løsning? Det er mulig å legge til flere kamera til din farmcam- løsning. Kontakt din forhandler eller besøk 5. Kan jeg se kamerabildene mine på smarttelefonen min eller datamaskinen min? Det er mulig å se kamerabildet på de fleste smarttelefoner og tavler. Vennligst se kapittel 12. Det er ikke mulig å se bilder på en datamaskin for øyeblikket. Vi arbeider imidlertid med en løsning for datamaskiner, så sjekk for den nyeste informasjon. 6. Hvordan oppnår jeg en bredere kamerasynsvinkel? Kameraet dekker et område på opp til m² avhengig av plasseringen. Forsøk å flytte kameraet eller utbedre systemet ditt ved å inkludere mer enn ett kamera til å overvåke et stort område. Besøk for nyeste produktnyheter. 7. Vil kameraet bli ødelagt ved veldig lav temperatur? Nei, ved veldig lav temperatur kan bildet endres til rød fargetone. Ved ekstremt lav temperatur kan kameraet slå seg av, kameraet vil imidlertid gjenvinne sin funksjonalitet når temperaturen stiger. 8. Ytterligere spørsmål? Du er alltid velkommen til å besøke vår hjemmeside eller kontakte oss direkte (se kapittel 20: Kontakt oss). 65

66 18. Tekniske spesifikasjoner Trådløst videokamera (Art. No 1027) Senderfrekvens ISM 2,4 GHz Senderstyrke 20mW/CE Kanaler 4 Oppløsning px Vinkel 63 Minimumbelysning 0 Lux IR nattrekkevidde 40 m2 Strømforsyning DC +5V Strømforbruk 500mA (IR ON) Driftstemperatur -20 ~ +50 (Celsius) Mål (W D H) mm Vekt 330 g Berøringsskjerm LCD-skjerm (Art. No 1033) Bildeskjermstørrelse 7 Oppløsning px Kanaler 4 Strømforsyning DC +5V Strømforbruk 800mA Batteri 3.7V 1800mAH (LI-ON) Driftstemperatur -10 ~ +50 (Celsius) Mål (W D H) mm Vekt 428 g SD-Kort opptakstid SD Card 1 Kamera 2-4 Kameraer (QVGA) 1 GB min min 2 GB min min 8 GB min min 16 GB min min 32 GB min min Batteri 1,5h - 2h 6h - 8h 66

67 19. Garanti Garantien forfaller, hvis ingen andre betingelser er avtalt, 24 måneder fra datoen produktet er kjøpt fra godkjent LUDA forhandler. I garantitiden er LUDA forpliktet til å reparere eller erstatte det ødelagte produktet med et lignende produkt eller et produkt med bedre funksjoner. Når LUDA erstatter et produkt vil det nye produktet være dekket av den opprinnelige garantien i resten av garantitiden. Hvis produktet er erstattet kan tidligere brukte, velfungerende deler bli brukt. Utskiftede deler eies og kontrolleres av LUDA. Garantien dekker ikke skader som har oppstått ved fysisk skade, ulykker, naturkatastrofer, bruk av feil strømadapter eller bruk av produktet i avvikende adferd fra det som er anbefalt av LUDA og i denne bruksanvisningen. Sluttforbruker er ansvarlig for alle fraktkostnader til LUDA sitt verkested. Garantien er kun gyldig hvis original kvittering, utstedt fra en godkjent LUDA forhandler, kan fremvises. Original kvittering må inneholde opplysninger om utsalgsstedet, utstedelsesdato og produktbeskrivelse. LUDA forbeholder seg retten til å nekte å utføre garantiservice hvis ovennevnte kvitteringsinformasjon har blitt fjernet, endret eller mangler. 20. Informasjon om gjenvinning Symbolet med en overkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i bruksanvisningen innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer kildesorteres ved endt levetid. Dette kravet gjelder i EU. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall.. Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. På denne måten forhindrer man ukontrollert avfallsdeponering og fremmer gjenbruk av materialer. Batterier kan inneholde kvikksølv, bly eller kadmium - stoffer som er skadelig for helse og miljø. Mer detaljert informasjon er tilgjengelig hos leverandør, lokale avfallsmyndigheter eller nasjonale materialselskap.. 67

68 21. Kundeservice Svensk ekspertise LUDA Elektronik AB, grunnlagt i 2003, er ledende distributør av trådløst videoutstyr. Vi har grundig kunnskap om trådløs videoteknologi og dets bruksområder. Takket være dette kan vi tilby våre kunder de nyeste produktene og høy kvalitet på vår salgsstøtte, service og kundeservice. Du er velkommen til å kontakte vårt supportteam hvis du trenger installasjonshjelp, tekniske råd eller hjelp med ødelagte gjenstander. Vi snakker engelsk og svensk. Kontakt ditt lokale utsalgssted dersom du trenger hjelp på ditt lokale språk. Før du kontakter kundeservice, ber vi deg om følge trinnene nedenfor. Kundestøtte Trinn 1: Les bruksanvisningen og kapitlet om problemløsning.! Trinn 2: Trinn 3: Besøk vår nettside: Ring oss (for hjelp på engelsk og svensk) eller kontakt din lokale forhandler! Ring: +46 (0) / E-post: 68

69 Svenska Handbok 69

70 Innehåll 1. Inledning Säkerhetsföreskrifter / viktig information Kameran & tillhörande delar Monitorn & tillhörande delar Så fungerar farmcam Planera installationen Förbered monitorn Montering av kameran Montering av utomhusantennerna...78 Användning av den extra antennkabeln Visning på monitorn...79 Hur kamerorna visas...79 Ljudinställning Kamerainställningar...80 Para kameror & installera en extra kamera...80 Välj vilken kamera som skall visas...80 Inställningar för ljusstyrka Uppkoppling mot Internet...81 Koppla skärmen till internet...81 Visning på Android-smartphones eller tablets...81 Visning på iphone/ipad...81 Avancerade nätverksinställningar Inspelning...82 Grundläggande inspelning...82 Inställningar för inspelning...82 Rörelsesensor...83 E-post varning...83 Schemalagd inspelning Uppspelning System Setup...84 Strömsparläge...84 Automatiskt skärmlås...84 Tid...84 Formatera lagring...84 Systemuppgradering...84 Standard: Språk, Hz-inställning & återställ standardinställningar Felsökning Vanliga frågor (FAQ) Tekniska specifikationer Garantivillkor Information om återvinning Kundservice

71 1. Inledning Gratulerar till ditt köp av farmcam från LUDA. farmcam-lösningen ger dig allt du behöver för överblick av upp till 4 områden. Det kompletta paketet för enkel övervakning av ladugård och kalvning eller allmän gårdsövervakning. Övervaka mjölkroboten Håll ett öga på ladugården Tryggare kalvningar Generell gårdsövervakning farmcam Effektivisera och säkra driften av din gård! För produktnyheter och tillbehör till din farmcam, besök vår websida: 71

72 2. Säkerhetsföreskrifter / viktig information Produkten är CE-märkt vilket betyder att den uppfyller alla fastställda krav som gäller för att produkten ska få tas i bruk inom EU. CE-märkningen innebär också att produktens radiostrålning understiger de gränsvärden som anges i R&TTE direktivet (1999/5/EC). Använd inte produkterna på följande platser: Använd inte produkterna på sjukhus då de kan störa känslig utrustning. Använd inte produkterna ombord på flygplan då de kan störa känslig utrustning. Använd inte produkterna där de kan göra intrång på andras integritet. Följ alltid de lagar och regler som gäller i ditt land. Lämna inte plastförpackningar i närheten av barn då de utgör en kvävningsrisk. Använd alltid rätt nätadapter till rätt produkt då du riskerar att produkterna går sönder om de matas med fel volttal! Placera inte adaptrarna så att de riskerar att få in vatten i strömkontakterna. Täck inte över strömadaptrarna och placera dem inte på värmekänsliga material. Lyft inte kameran eller monitorn i antennen. Om du använder flera kameror samtidigt, placera dem på ett sätt så att signalerna når mottagarna från olika vinklar. LUDA Elektronik AB avsäger sig allt ansvar för situationer som uppkommit av missbruk eller inkorrekt användande av produkterna. Följ alltid instruktionerna i användarhandboken. 72

73 3. Kameran & tillhörande delar Antennanslutning Mikrofon Skyddskåpa Lins Strömindikator Parindikator Dag / Natt-sensor Strömanslutning (5V) Monteringsfot Parknapp Trådlös videokamera. (Art. no 1027) 5V utomhusströmadapter (Art. no EU 6018, UK 6019) Stor antenn & beslag (Art. no 5016 & 7011) 16m antennkabel (Art. no 5013) Skruvar för montering 73

74 4. Monitorn & tillhörande delar Batteristatus Kameranummer/ signalstyrka LCD- skärm SD-kortstatus Menyflik LCD-skärm med touch-funktion - fram (Art. no 1033) Antennanslutning SD-kortplats Stöd Ström På/Av LCD-skärm med touch-funktion - bak (Art. no 1033) 74

75 Atrömanslutning Ethernet-anslutning Laddningsställ för monitor (Art.no. 7010) 5V strömadapter (Art. no EU 6016, UK 6017) Ethernet-kabel för internetanslutning (Art. no 5011) Mellanstor antenn & beslag (Art. no 5009 & 7011) 9m 90 atennkabel (Art. no 5012) Liten antenn (Art. no 7012) 75

76 5. Så fungerar farmcam m 3 4 Internet 1. Kameran övervakar ladugården, signalen skickas denom kabeln till antennen på utsidan av byggnaden. 2. Signalen skickas till bostaden eller kontoret via utomhusantennerna. 3. Monitorn tar emot signalen från ladugården och bilden visas på skärmen. 4. Om du kopplar monitorn till ditt modem eller router, kan du se gården var du än är, med hjälp av en surfplatta eller smart telefon som är ansluten till internet. 6. Planera installationen Den bästa signalkvaliteten får du om sträckan mellan antennerna är helt fri från hinder. Undvik att placera antenner i olika höjd och/eller placera dem nära metallföremål. Ha detta i åtanke när du planerar din installation. Det är viktigt att antennerna placeras på utsidan av byggnaderna för att minimera antalet hinder. 1. Fri sikt: Bestäm var du vill placera utomhusantennerna. Se till att det är så få hinder (träd, buskar, byggnader) som möjligt i siktlinjen mellan dem. 2. Antennkablarnas längd: Tre antennkablar finns med i farmcam-paketet: En 16 m kabel till kameran, en 9 m kabel till monitorn och en extra 9 m kabel. Extrakabeln kan användas till kameran eller skärmen. Om du vill använda förlängningssladden, koppla ihop den med den andra antennkabeln och vattentäta kopplingen med en krympslang om det behövs. Om du använder extrakabeln till monitorn behöver du använda den stora utomhusantennen istället för den mellanstora.(se kapitel 9, Montering av utomhusantennerna.) 3. Kamerans placering: Undvik att placera kameran bakom glas eller fönster eftersom glaset kan orsaka reflektioner av kamerans nattbelysning och ge otydlig bild. Se till att inte vinkla kameran mot flaggor, buskar eller andra objekt som kan röra sig och trigga kameran av misstag du har tänkt att använda rörelsesensor-funktionen. 76

77 INFORMATION Signalerna på 2,4 GHz frekvensen sänds ut som radiovågor i luften. Vågorna kan penetrera de flesta objekt eller studsa runt dem. Signalerna förlorar dock i styrka för varje hinder de måste passera. 7. Förbered monitorn Placera skärmen och dockningsstationen så långt som möjligt från din Internet-router för att undvika interferens. Monitorn behövs vid montering av kameran. Förbered följande: 1. Skriva fast den lilla svarta antennen på monitorns baksida. 2. Starta monitorn genom att hålla nere av/på-knappen i 3-5 sekunder. Ladda monitorn om det behövs. (Koppla 5V-adaptern till en strömkälla och sedan till strömkontakten på monitorns baksida, eller ställ monitorn i laddningsstället och koppla in ström i stället.) Valfritt Att ställa in språket på monitorn De tillgängliga språken är: engelska, tyska, spanska, nederländska, kinesiska, japanska, franska, portugisiska och italienska. Följ instruktionerna här nedanför om du vill använda ett annat språk än engelska. 1. Tryck på följande ikoner: Menyflik -> Info -> Kugghjul -> System Setup -> Default 2. Välj önskat språk och tryck på OK. 3. Monitorn kommer att stängas av. Tryck ned strömknappen igen i ett par sekunder. Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera touch-funktionen. 77

78 8. Montering av kameran 1. Fäst kameran på väggen med hjälp av monteringsfoten. Se till att det finns en närliggande en strömkälla och utomhusantennens kabel kan placeras inom räckhåll. 2. Koppla 16 m-antennkabeln till kontakten på kamerans baksida och anslut den stora antennen i kabelns andra ände. Montera inte antennen permanent ännu. 3. Anslut ström till kameran med 5V-adaptern. 4. Starta LCD-monitorn. Kamerabilden ska dyka upp på skärmen automatiskt efter ett par sekunder. Justera kamerans vinkel om det behövs. 9. Montering av utomhusantennerna Placera utomhusantennerna på byggnadernas ytterväggar med så få hinder emellan som möjligt. INFORMATION Montera antennen som illustrationen ovan visar. Kontrollera att det inte finns föremål som exempelvis stuprör inom en meter ovanför och under antennen, då dessa kan påverka bildkvaliteten. 78

79 1. Skruva av den lilla antennen från monitorn och skruva loss antennkabeln från kameran om det behövs. 2. Dra antennkablarna dit du tänkt att placera utomhusantennerna. Var försiktig så att kabeln inte bryts om du monterar i kallt väder. Använd 9 m-kabeln med 90 -kontakt till monitorn. 3. Montera utomhusantennerna provisoriskt och koppla in kablarna. Koppla de motsatta kabeländarna till kameran och monitorn. 4. Kontrollera signalkvaliteten med hjälp av LCD-monitorn. 5. Montera antennerna permanent när du är nöjd med signalkvaliteten. Användning av den extra antennkabeln: I paketet finns det en extra 9m -kabel. Du kan använda extrakabeln på kamera eller monitorsidan. Om du tänker förlänga kabeln till monitorn behöver du använda den stora antennen istället för den mellanstora. Skruva ihop kablarna och gör kopplingen mellan kablarna vattentät med hjälp av medföljande krympslang om det behövs. 10. Visning på monitorn För en grundläggande överblick av skärmens symboler, se kapitel 4, Monitorn och tillhörande delar. Hur kamerorna visas: Som standard visas kamerorna i QUAD-läge, där de 4 kamerakanalen visas samtidigt. Tryck på en kamerabild för att se en kamera i fullskärmsläge. Tryck på kamerabilden igen för att gå tillbaka till QUAD-läge. Tryck på zoom-knappen för att zooma in i en kamerabild när bilden visas i fullskärm. Du kommer att se fem olika fält i bilden. Tryck på ett fält för att zooma in i just det området. Ljudinställning: 1. Tryck på följande symboler: Menyflik -> Ljud 2. Använd + och -knapparna för att ställa in ljud och alarmnivåer. 79

80 11. Kamerainställningar För en grundläggande översikt över skärmikonerna, vänligen se kapitel 4, Monitorn & tillhörande delar. Para kameror & installera en extra kamera: 1. Fäst kameran så som beskrivs i kapitel 8, Montering av kameran. 2. Tryck på följande ikoner för att få tillgång till skärmbilden för parning: Menyflik -> Info -> Kugghjul -> Camera Setup -> Pairing 3. Tryck på ikonen för den kamerakanal du vill använda till din kamera. (Vanligtvis 2, 3 eller 4). En 60-sekunders nedräkning kommer att visas. 4. Inom loppet av 60 sekunder, tryck på parningsknappen tills ett lyckats-meddelande visas. Välj vilken kamera som skall visas: 1. Tryck på följande ikoner för att få tillgång till kameramenyn på skärmen: Menyflik -> Info -> Kugghjul -> Camera Setup -> Camera On 2. Tryck på kameraikonen för den kamera du önskar visa eller dölja. Ett X betyder att kameran är dold. Inställningar för ljusstyrka: 1. Tryck på följande ikoner för att få tillgång till kameramenyn för kameraljusstyrka: Menyflik -> Info -> Kugghjul -> Camera Setup -> Brightness 2. Ljusstyrkan kan ställas in på värden från -2 till 2. Standardinställningen är 0. Tryck på kameran vars ljusstyrka du önskar ställa in, och välj ett värde. 80

81 12. Uppkoppling mot Internet Koppla skärmen till internet 1. Koppla laddningsstället för skärmen till ditt Internet-modem/router via Ethernetkabeln. 2. Placera LCD-skärmen i laddningsstället. 3. Skärmen kommer att fråga om du vill koppla upp mot internet. Tryck på Connect to Internet? -fältet. INFORMATION Monitorn kommer att lagra dina inställningar. Nästa gång du placerar den i laddstationen, kommer den automatiskt att koppla upp mot Internet. Du kan maximalt ha två enheter samtidigt kopplade till monitorn via Internet. Visning på smarttelefoner eller tablets: 1. Gå till Google Play/AppStore, sök efter OMGuard-appen och installera den. 2. Öppna appen och skriv in koden som finns på LCD-skärmens baksida i fältet. Vänligen notera att det för iphone krävs 3GS eller nyare modeller. Android version: 2.3x och senare 2. USERNAME 1. INTERNET App Store Google Play USERNAME 3. PASSWORD

82 Avancerade nätverksinställningar: Vi rekommenderar att du ändrar dessa inställningar endast om du har erfarenhet av nätverkskonfiguration. Tryck på följande ikoner för att få tillgång till fönstret för nätverksinställningar: Menyflik -> Info -> Kugghjul -> Network Setup 13. Inspelning Grundläggande inspelning För att använda inspelningsfunktionen behöver du ett minneskort. Ett SD-kort som är kompatibelt med monitorn kan skaffas från de flesta återförsäljare. 1. Sätt in SD-kortet i kortplatsen på monitorns sida. 2. För att påbörja videoupptagning med kameran, tryck på Rec-knappen. För att stoppa inspelningen, tryck på Rec-knappen på nytt. 3. För att visa det inspelade klippet, tryck på följande ikoner: Menyflik -> Info -> Anteckningsblock 4. Välj den dag då du spelade in klippet. (Dagar där klipp finns sparade är markerade) Klippets namn är inspelningstiden. Inställningar för inspelning Tryck på följande ikoner för att få tillgång till inställningarna för inspelning: Menyflik -> Info -> Kugghul -> Recorder Setup INFORMATION Inspelning som startats manuellt kommer automatiskt stoppas efter två minuter. Max 32 GB! När SD-kortet är fullt stoppas inspelningen och kortet måste tömmas manuellt. 82

83 Rörelsesensor Standardinställningen för rörelsesensorn är aktiverad, på låg känslighet. Tryck på en kamerakanal för att antingen ändra inställningen till högre känslighet eller för att stänga av rörelsesensorfunktionen för den specifika kameran. Alert E-postvarning Det är möjligt att låta skärmen skicka en varning via e-post, när rörelsesensorn aktiveras: Din e-postleverantör bör kunna tillhandahålla alla nödvändiga detaljer. Använd inställningarna nedan för e-postnotifiering. SMTP Server: smtp.gmail.com SMTP Port: 465 Username: Password: ******* to: SSL checkbox checked LUDA rekommenderar Gmail som avsändaradress. Avsändaradress ( Username ) och mottagaradress ( to: ) måste vara olika. Schemalagd inspelning 1. Välj den kamera du önskar spela in med. 2. Tryck på timmar eller minuter, och använd upp och nedpilarna för att ställa in start- och sluttiden för inspelningen. 3. För att ställa in datum, tryck på det tomma fältet och välj sedan en dag från kalendern. 4. Tryck Spara. Det är möjligt att planera in fem olika inspelningar. Tryck på någon av siffrorna till höger för att välja ett annat inspelningsspår. 14. Uppspelning 1. Gå till inspelningslista 2. Välj kamera och datum för inspelningen i fråga. Klicka på datumet och klicka på önskad inspelning. 3. Om inspelningen finns markeras datumet i grönt. 83

84 15. System Setup För att komma åt skärmen för systeminställningar, tryck på följande ikoner: Menyflik -> Info -> Kugghjul -> System Setup Följande alternativ och funktioner är tillgängliga i systeminställningar: Strömsparläge När strömsparläget är aktiverat kommer skärmen att automatiskt stänga av sig efter två minuter utan aktivitet. Automatiskt skärmlås När detta alternativ är aktiverat, kommer skärmen att automatiskt låsa touch-screen funktionen efter två minuter utan aktivitet. Tid Denna del innehåller två bonusfunktioner, en timer och en alarmfunktion. Här är det också möjligt att ställa in rätt tid och datum för skärmen. Välj tidsinställningen för att justera tiden. Tryck på den del av tiden du vill ändra, och använd upp- och nedåtpilarna för att justera. Tryck på Spara när du är klar. Formatera lagring Formatera lagring-funktionen används för att nollställa/radera allt på SD-minneskortet. Tryck på Start och därefter på OK för att formatera SD-minneskortet och radera all lagrad data. VARNING! Alla filer på SD-kortet kommer att raderas när du använder denna funktion! Systemuppgradering För att använda denna funktion behöver du ett minneskort. Ett SD-kort som är kompatibelt med monitorn kan skaffas från de flesta återförsäljare. Det är möjligt att uppgradera monitorns firmware. För att uppgradera monitorn behöver du använda en dator. 84

85 1. För att söka efter uppdateringar, besök Ladda ned den senaste uppdateringen till din dator. 2. Ta ut SD-kortet från monitorn, och placera det i datorn. (Om du inte har en kortläsare i din dator, använd en USB-kortläsare.) 3. För över den nedladdade filen till SD-kortet. Tag sedan ut kortet ur datorn och placera det åter i skärmen. 4. Tryck på System Upgrade-ikonen på skärmen for systemuppgradering. Tryck på Start och därefter på OK. Monitorn kommer att installera och därefter stänga av sig. Slå på monitorn igen för att använda den uppgraderade monitorn. Standard: Språk, Hz-inställning & återställ standardinställningar Här är det möjligt att ställa in Hz-rate på antingen 50 Hz eller 60 Hz, och att ändra språk. Når du ändrar språk, kommer skärmen återställa alla inställningar till standard. För att återställa skärmen utan att ändra språk, väljer du det språk du redan använder. För mer detaljerad information, se kapitel 7, Förbered monitorn. 85

86 16. Felsökning I detta felsökningskapitel kommer vi att anta att du har installerat och monterat alla delar av ditt farmcam-system. Felsökning är också tillgänglig online på Se kapitel 20 för kontaktinformation till vår kundservice. 1. Vi börjar felsökning med hjälp av den bärbara LCD skärmen. Om skärmen inte startar upp, försök först att hålla inne strömknappen i 5 sekunder. Om detta inte hjälper, gå till del 2 Om kamerabilden inte är synlig på displayen, gå till del 3 Om bilden är svart-vit/saknar färger, är kameran sannolikt i nattljusläge. När nattljuset är på, blir bilden svart-vit. Detta är normalt. Om du har problem med att kopla skärmen till internet, gå till del Kontrollera att skärmen är kopplad till en strömkälla. Kontrollera också följande: Försök både att koppla strömadaptern direkt till skärmen, och att koppla strömmen till laddningsstället. Om du upplever problem med att ladda monitorn, eller om bildskärmen är svart trots att LCD-monitorn har strömtillförsel, vänligen kontakta kundservice. Ladda aldring monitorn med någon annan adapter än den inkluderade 5V adaptern! Laddning med fel adapter kan leda till skador på utrustningen som ej täcks av garantin. 3. Om du inte kan se kamerabilden, försök med följande : Kontrollera att kameran är parad med monitorn. Se kapitel 11. Kontrollera ström- och antennkopplingen till kameran. Kamerans strömindikator bör lysa. Kontrollera om kamerabilden blir synlig på monitiorn om du placerar monitorn inom några få meters räckvidd från kameraantennen. För ytterligare hjälp, vänligen kontakta kundservice. 4. Om du har problem med att koppla skärmen till internet, kontrollera följande: Försäkra dig om att Ethernet-kabeln är kopplad till laddningsstället och till rätt port i ditt bredbandsmodem/router. (Vänligen se bruksanvisningen till ditt modem/router) Kontrollera din internetuppkoppling. (Fungerar internetuppkopplingen på din dator?) Försök att koppla om genom att följa stegen i kapitel 12 igen. För ytterligare hjälp, vänligen kontakta kundservice. 86

87 17. Vanliga frågor (FAQ) 1. Är signalen mellan kamera och mottagare krypterad? Ja. 2. Vad betyder fri sikt? Fri sikt innebär att inga objekt (väggar, träd och liknande) finns mellan antennerna. 3. Är kameran vattentålig? Din farmcam är IP66-klassad. Detta betyder att kameran är väl skyddad från både damm och fukt. Den tål därför att sitta ute i regn och i fuktiga miljöer så som ladugårdar. 4. Kan jag komplettera mitt farmcam-paket med ytterligare kameror? Det är fullt möjligt att komplettera ditt farmcam-paket med ytterligare kameror. Kontakta din återförsäljare eller besök 5. Kan jag se kamerabilden på min smartphone eller på min dator? Det är möjligt att se kamerabilden på de flesta smartphonemodeller samt plattor. Vänligen se kapitel 12. Det är inte möjligt att se kamerabilden på en dator för ögonblicket, vi arbetar dock med en lösning för datorer. Besök för den senaste informationen. 6. Hur gör jag för att se en större yta? Kameran täcker upp till m2 beroende på placering. Försök att flytta kameran eller utöka ditt system med en extra kamera för att övervaka en större yta. Senaste nytt finns på: 7. Kan kameran gå sönder vid mycket låga temperaturer? Nej, vid mycket låga temperaturer kan bilden bli rödaktig. Vid extremt låga temperaturer kan kameran stänga av sig. Kameran återfår dock sin funktion när temperaturen går upp igen. 8. Övriga frågor? Du är välkommen kontakta oss! (Se kapitel 20. Kontakta oss eller besök 87

88 18. Tekniska specifikationer Trådlös videokamera (Art. No 1027) Sändfrekvens ISM 2,4 GHz Sändstyrka 20mW/CE Kanaler 4 Upplösning px Vinkel 63 Minimumillumination 0 Lux Räckvidd nattseende 40 m2 Driftspänning DC +5V Strömförbrukning 500mA (IR ON) Driftstemperatur -20 ~ +50 (Celsius) Storlek (B D H) mm Vikt 330 g LCD-skärm med touch-funktion (Art. No 1033) Storlek på skärmen 7 Upplösning px Kanaler 4 Driftstpänning DC +5V Strömförbrukning 800mA Batteri 3.7V 1800mAH (LI-ON) Drifttemperatur -10 ~ +50 (Celsius) Storlek (B D H) mm Vikt 428 g SD-kort inspelningstid SD Card 1 Kamera 2-4 Kameror (QVGA) 1 GB min min 2 GB min min 8 GB min min 16 GB min min 32 GB min min Batteri 1,5h - 2h 6h - 8h 88

89 19. Garantivillkor Garantin gäller, om inte annat anges, 24 månader från det datum produkten köptes från återförsäljaren. Under garantitiden åtar sig LUDA att reparera produkten alternativt ersätta dig med utbytesprodukt som har motsvarande eller bättre funktioner. När LUDA byter ut produkten täcks utbytesprodukten av originalgarantin under den återstående garantitiden. Vid utbyte kan genomgångna, fullt funktionsdugliga renoverade delar användas. Utbytta delar tillfaller LUDA. Garantin omfattar inte skada som uppkommit genom fysisk åverkan, olyckshändelse, naturkatastrof, användning av felaktig nätadapter eller annan användning som avviker från LUDAs råd och instruktioner. Slutanvändaren står för alla fraktkostnader som härstammar från leveranserna till LUDAs reparationsverkstad. Garanti gäller endast mot uppvisande av originalkvitto utfärdat av säljaren med information om inköpsställe, inköpsdatum och produktbeteckning. LUDA förbehåller sig rätten att vägra utföra garantiservice om denna information tagits bort, ändrats eller saknas sedan produkt första gången köpts från en återförsäljare. 20. Information om återvinning Den överkorsade soptunnan på produkter, batteri, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Detta krav gäller inom EU. Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet. Lämna alltid uttjänta elektronikprodukter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främjar återvinning av material. Batterier kan innehålla kvicksilver, bly eller kadmium ämnen som är skadliga för vår hälsa och för vår miljö. Mer information om insamling och återvinning finns hos produktens återförsäljare, lokala myndigheter eller hos organisationer som bevakar tillverkningsindustrin. 89

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 EUF2944AOW EUF2944AOX EUF2944AOK EUF2944AEX EUF2944AEW EUF2944ACX EUF2944ACW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com

Lisätiedot

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 EUF2903AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 EUF2748AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 ERF3703AOW...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 EN3449AFX EN3449AFW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 EUF2906AOW EUF2906AOX...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

Spillalternativer. Spelalternativ. Disse ikonene på sportssidene viser hvordan hver gren kan spilles. Spiller mot datamaskinmotstander

Spillalternativer. Spelalternativ. Disse ikonene på sportssidene viser hvordan hver gren kan spilles. Spiller mot datamaskinmotstander Spillalternativer Disse ikonene på sportssidene viser hvordan hver gren kan spilles Spiller mot spiller Spiller mot datamaskinmotstander Spiller mot motstander på nett Solo eller 2-4 venner og familie

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køleskab Jääkaappi Kjøleskap Kylskåp ERC37208W ERC37255W ERC37255X 2 electrolux Indhold Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker

Lisätiedot

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi)

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) Tack för ditt val av Opranic! Med detta köp, har du valt en modern, högkvalitativ värmare.

Lisätiedot

1 Sätt in tryckknappen A i ramen B framifrån, se till att den fastnar med ett klickande. Symbolen "+" på batterifacket måste vara uppåt.

1 Sätt in tryckknappen A i ramen B framifrån, se till att den fastnar med ett klickande. Symbolen + på batterifacket måste vara uppåt. CONNECT radiotryckknapp Merten009V0--000/0 sv CONNECT radiotryckknapp Bruksanvisning no fi För din säkerhet CONNECT radiotryckknapp, -kanal Art.nr WDE0090, WDE0090, WDE0090 CONNECT Radiotryckknapp, -kanal

Lisätiedot

USB Video Grabber. USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten digitalisointiin

USB Video Grabber. USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten digitalisointiin USB Video Grabber for digitising analogue video and audio recordings GB IE USB Video Grabber for digitising analogue video and audio recordings FI USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten

Lisätiedot

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla.

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla. Hyvä Forcen omistaja Onnittelemme Force-vastaanottimen valinnasta. Uusi Force-vastaanottimesi edustaa parhaimpia ja kehittyneimpiä ominaisuuksia, mitä uusi digitaalinen DVB-teknologia tarjoaa. Helposti

Lisätiedot

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A 17-381_manual_120507.indd 2012-05-7, 13.17.02 Art. 17-381 PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB PUMPAUTOMAT

Lisätiedot

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI Bruksanvisning og installasjonsinstrukser Bruksanvisning och monteringsinstruktioner Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI 25 kgf ø 110 mm Copyright 2003, 2004 Vetus den Ouden n.v. Schiedam Holland

Lisätiedot

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Hygrostatvred Varningslampa Fläktvred Frontgaller Luftfilter Slangkoppling Vattenbehållare Världsledande avfuktare från Wood s WC Wood är en världsledande tillverkare

Lisätiedot

Käyttöopas HD PVR 5720-SX. HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4

Käyttöopas HD PVR 5720-SX. HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4 Käyttöopas HD PVR 5720-SX HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4 1 Sisällysluettelo 1. Aloittaminen kolmessa vaiheessa...3 1 Kytkennät... 5 2 Asennus... 6 3 Tallennuslaitteen käyttäminen... 6 2. Tuotteen kuvaus...7

Lisätiedot

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn RTI95 ON DEMAND Inspelningsbar HD-box för TV via antenn Digitalboks med optagefunktion til HD modtagelse Kirjoitettavien digitaalisten laatikko TV antennin kautta Installationsguide Installationsvejledning

Lisätiedot

BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE

BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Lisätiedot

Valmistaja varaa oikeuden vaihtaa tai muokata tässä ohjekirjassa olevia tietoja ilman etukäteisilmoitusta tai velvoitteita.

Valmistaja varaa oikeuden vaihtaa tai muokata tässä ohjekirjassa olevia tietoja ilman etukäteisilmoitusta tai velvoitteita. Cat B25-puhelimen käyttöohje Kiitos Cat B25-matkapuhelimen hankinnasta Lyhyt johdanto Kiitos Cat B25 GSM-matkapuhelimen valitsemisesta. Löydät tietoja puhelimen loistavista ominaisuuksista tästä ohjekirjasta.

Lisätiedot

Cat S50 Älypuhelin Käyttöohjekirja MIL SPEC

Cat S50 Älypuhelin Käyttöohjekirja MIL SPEC Cat S50 Älypuhelin Käyttöohjekirja MIL SPEC Lue tämä ennen kuin jatkat Turvaohjeet Lue turvaohjeet tarkasti, jotta varmistat käyttäväsi matkapuhelinta oikein. Vaikka tämä matkapuhelin on lujatekoinen,

Lisätiedot

Tämä käsikirja sisältää enimmäkseen laitteistotietoa. Tunteaksesi laitteessasi olevan ohjelmiston käytön katso toista käsikirjaa.

Tämä käsikirja sisältää enimmäkseen laitteistotietoa. Tunteaksesi laitteessasi olevan ohjelmiston käytön katso toista käsikirjaa. Käsikirja Tämä käsikirja sisältää enimmäkseen laitteistotietoa. Tunteaksesi laitteessasi olevan ohjelmiston käytön katso toista käsikirjaa. R00 (EU) Tavaramerkit Bluetooth-tavaramerkin ja logot omistaa

Lisätiedot

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT OMNI 10 OMNI 20 ADAPT FI/ KÄYTTÖOHJEL SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1 Mukana tulevat tarvikkeet 2 Tärkeää tietoa turvallisuudesta 3 Yläosa ja hallintapainikkeet 5 Alaosa ja hallintapainikkeet 6 Yläosa, alaosa

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas SISÄLLYSLUETTELO Tärkeitä tietoja 4 Tietokoneen peruskäyttö 5 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 5 Turvallisuusohjeet... 5 Tietokoneen sijoituspaikka... 5 Kaapelit... 5 Tietokoneen puhdistaminen... 5 Tietokoneen

Lisätiedot

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY LANGATON LÄMPÖMITTARI No 7330 Käyttöohje SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY 1 TOIMINNOT: Ripustusreikä LCD-näyttö Paristotilan kansi Näppäimet Pöytätuki 2 Radio-ohjattu kello (DCF-77) tai kvartsikello Päivämäärä Aikavyöhykkeen

Lisätiedot

Nokia Bluetooth HF BH-609. 2.0. painos

Nokia Bluetooth HF BH-609. 2.0. painos Nokia Bluetooth HF BH-609 2.0. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että tämä BH-609-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta www.isocket.fi

HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta www.isocket.fi SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta Kiitos että hankit isocket tuotteen! Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Näin kykenet hyödyntämään laitteen kaikkia

Lisätiedot

MMS KUVAVIESTIEN LÄHETTÄMINEN JA NIIDEN HINNOITTELU

MMS KUVAVIESTIEN LÄHETTÄMINEN JA NIIDEN HINNOITTELU Scout Guard SG588D GSM 8.0MP E-MAIL ja MMS kuvaviestiä lähettävä Datakamera, Infrapunasalama Käyttöohje Perustiedot: Ominaisuudet: * GSM lähettävä riistakamera sisältäen GSM robotin (4 taajuus) * Datakamera

Lisätiedot

Nokia Bluetooth-kuuloke BH-904

Nokia Bluetooth-kuuloke BH-904 Nokia Bluetooth-kuuloke BH-904 1 9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä HS-101Wtyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten

Lisätiedot

Ominaisuudet. Valmistelu. Turvallisuusohjeet. Esittely. Virta. Virtajohto. Kosteus ja vesi

Ominaisuudet. Valmistelu. Turvallisuusohjeet. Esittely. Virta. Virtajohto. Kosteus ja vesi Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 2 Virta... 2 Ympäristötiedot... 4 Korjaus... 4 Pakkauksen sisältö... 4 Kauko-ohjaimen näppäimet... 5 LCD TV ja ohjauspainikkeet...

Lisätiedot

www.philips.com/welcome 42PFK7109 42PFS7109 47PFK7109 47PFS7109 55PFK7109 55PFS7109 Käyttöopas

www.philips.com/welcome 42PFK7109 42PFS7109 47PFK7109 47PFS7109 55PFK7109 55PFS7109 Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Ultra Slim Smart LED TV 42PFK7109 42PFS7109 47PFK7109 47PFS7109 55PFK7109 55PFS7109 Käyttöopas Sisällys 1 Uusi televisiosi 4 8 Satelliittikanavat

Lisätiedot