Nokian keskustan liikennesuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nokian keskustan liikennesuunnitelma 24.2.2011"

Transkriptio

1 Nokian keskustan liikennesuunnitelma

2

3 Sisältö 1. LÄHTÖKOHDAT Esipuhe Maankäyttö 1 2. LKENTEELLSET ONGELMAT NYKYTLANTEESSA. TAOTTEET 4 4. AJONEUOLKENNE Päätieverkko nykytilanteessa Keskusta nykytilanteessa 6 4. Liikenne-ennuste vuodelle Ajoneuvoliikenteen vaihtoehtotarkastelut 8 5. KEYT LKENNE 9 6. JOUKKOLKENNE PYSÄKÖNT KEHTTÄMSOHJELMA

4 1. Lähtökohdat 1.1 ESPUHE 1.2 MAANKÄYTTÖ Suunnitelmassa määritellään Nokian keskustan liikennejärjestelyiden periaatteet noin 20-0 vuoden aikatähtäimellä ennakoiden tulevaisuudessa odotettavissa olevia ongelmia. Liikenneverkkoratkaisun avulla pyritään luomaan yhdenmukainen, jatkuva, looginen ja tehokas liikennejärjestelmä. Liikenneverkkoratkaisun avulla voidaan määritellä liikenteen tilatarpeet kaavoitusta varten. Nokian keskustan osayleiskaavaa laadittiin samanaikaisesti liikennesuunnitelman kanssa. Projektiryhmä kokoontui työn aikana kuusi kertaa. Projektiryhmään kuuluvat Nokian kaupungilta Tommi Jalkanen, Juha Paattakainen, Juha Menonen, Asko Riihimäki ja Jorma Hakola, Pirkanmaan ELY-keskukselta Kari Korpela sekä Ramboll Finland Oy:ltä Juha Jokela ja Jouni Lehtomaa. Liikenne-ennusteen laati Hanna Kalenoja TTY:ltä. Työn aikana järjestettiin lisäksi joukkoliikennepalaveri, johon kutsuttiin projektiryhmän lisäksi operaattoreita sekä Tampereen kaupungin joukkoliikennetoimiston edustajia. Maankäytön osalta lähtökohtana on Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma. Nokian osalta rakennesuunnitelmassa on oletettu, että vuonna 200 Nokialla asuu asukasta. Täten Nokian asukasmäärä kasvaa noin 700 asukkaalla nykytilanteesta. Nokian keskustaan on arvioitu muuttavan 4000 uutta asukasta ja syntyvän 1000 uutta työpaikkaa. Nokian keskustan maankäytön oletetaan tiivistyvän Pirkkalaistorin ja Härkitien ympäristössä sekä laajenevan itään Yrittäjäkadun suuntaan, rautatieaseman taakse Rounionkadun ympäristöön sekä lounaaseen alkoisen harjun alueelle. Taulukko 1. Nokialle rakennesuunnitelmassa esitetyt kasvualueet.. (*) Osa alueesta Tampereen ja Ylöjärven puolella, arvioitu Nokian osuus työpaikkamäärästä Alue Maankäytön kehittämisen toimenpiteet Alueen asukasmäärän lisäys Alueen asukasmäärän lisäys Uudet työpaikat Joukkoliikenteen kehittämisen toimenpiteet Joukkoliikenteen kehittämisen toimenpiteet Kolmenkulma(*) Uusi kehitettävä työpaikka-alue: toimistotilaa, paljon tilaa vaativaa kauppaa ja teollisuutta (*) Kehän suuntaisen joukkoliikenteen Uusi lähijunaliikenteen asema reitin kehittäminen 1 Nokia, keskusta Kuntakeskusta täydennetään kerrostalorakentamisella ja tiiviillä pientalorakentamisella Uusi lähijunaliikenteen lähiasema 48 Pitkäniemi Kehitettävä hyvinvointipalvelujen alue. 00 Bussiliikenteen laatukäytävä 51 Harjuniitty Laajentuva asuin- ja työpaikka-alue, kerrostalorakentamista sekä tiivistä ja väljää pientalorakentamista Bussiliikenteen laatukäytävän kehittäminen 55 Taivalkunta Laajentuva asuinalue, tiivistä ja väljää pientalorakentamista Sammalisto Laajentuva asuinalue, tiivistä ja väljää pientalorakentamista Nokian keskustan likennesuunnitelma

5 PY PY PY P ET sk2- P z s kv -9 sk v l -04 TY kr T se skv 4 l -0 z Kuva 1. Ote Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmasta (2010) Ramboll PL PL 9 P skv M l -04 ks 1 s k v0 4 l - sk1-4 P ks 2 PY kr 25 ul PY sk v pv E k SM 20 TP L SM 19 ul 1 kr 27 PY -9 PY kr 4 LS PY sk1-2 W 1 sk1-6 M SM 52 L se 5 sk v- 9 TY-1 kr EH sk2-7 sk1- PYk r P s l kr 1 v- PY ma 1 z TY-1 PYk v W sk2-4 kr 2 kr 20 kr 18 L sk z s k v -9 sk1-5 sk2-6 skv l -04 kr 26 L kr 29 kr 9 k r 0 kr 7 kr 1 kr 6 l -s k v 04 P ma 5 ma 4 k r 8 p s PY ma 6 LR kr 28 kr 16 P kr 10 kr 15 TY kr 21 L z PY L SM 25 PL P PY S2-1 L-1 kr 11 9 sk2-2 kr 19 T v- kr 24 LS sk pv TP-1 W RM 0 kr 5 L SL (L 6) Kuva 2. Ote keskustan alustavasta osayleiskaavaluonnoksesta (alustava luonnos ). 2

6 2. Liikenteelliset ongelmat nykytilanteessa Nykytilanteessa Nokian keskustassa liikenteelliset ongelmat kohdistuvat pääasiassa liikenneturvallisuuteen. Erityisesti ydinkeskustaan saapuvilla väylillä keskustan läheisyydessä ja ydinkeskustaa kiertävillä kaduilla (Nokianvaltatie, Emäkoskentie, Pirkkalaistie, älimäenkatu ja Souranderintie) on onnettomuuskasaumia. Suuria, nopeita ja etuajo-oikeutettuja liikenneväyliä pitkin saavutaan aivan ydinkeskustaan, jossa liikenneväylien suuri tilantarve ja avoin katutila eivät vastaa liikenneympäristöä ja eri kulkumuotojen liikkumisen suhteita. Leveä katutila houkuttelee liian suuriin ajonopeuksiin. Liikenneverkon hierarkinen rakenne on ajan myötä muuttunut epäselväksi. Koillisesta keskustaan voidaan saapua lkantietä tai ihnuskatua ja keskustan pääkatujen valo-ohjattuja liittymiä voidaan kiertää Yrittäjäkatua tai Kerhokatua pitkin. Maankäytön laajeneminen ydinkeskustan ulkopuolelle tulee jatkossa kasvattamaan näitä ongelmia, kun mm. kevyen liikenteen määrä keskustaa kiertävän katuverkon ulkopuolella kasvaa. Liikenteen sujuvuudessa ei nykyisin ole ongelmia, mutta vanhat valo-ohjatut liittymät alkavat olla elinkaarensa loppuvaiheessa. Nokian keskustan katutiloissa korostuu nykyisin autoliikenne leveiden katutilojen myötä. Kevyen liikenteen katuylitysten merkitys tulee korostumaan jatkossa laajenevan maankäytön myötä. Joukkoliikenne on jakautunut Nokialla useille reiteille, mikä toisaalta luo hyvän kattavuuden säännöllisille käyttäjille, mutta vaikeuttaa satunnaista käyttöä järjestelmän monimutkaisuuden ja hitaan matka-ajan kautta. Myös joukkoliikenteen informaation saatavuudessa ja liityntäpysäköinnissä on ongelmia. Onnettomuuskasaumat v Kasaumassa vähintään: 1 tai useampi kuol. Kasaumassa johtanut onnettomuus vähintään: 1 tai tai useampi 2 tai useapi kuol.johtanutta louk.johtanut onnettomuutta onnettomuus tai tai 2 tai yhteensä useapi louk.johtanututta vähintään 5 onnettomuutta onnettomuutta KUOL.JOHT. tai yhteensä vähintään 5 onnettomuutta LOUK.JOHT. OMAS.AHNKO Kuva. Onnettomuuskasauma nykytilanteessa (Lähde: Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, esilahden ja Ylöjärven liikenneturvallisuussuunnitelma 2010). Nokian keskustan likennesuunnitelma

7 . Tavoitteet Työlle määriteltiin tavoitteet, joiden avulla pyritään muodostamaan Nokian keskustasta turvallinen, terveellinen, sujuva ja viihtyisä. Nokian keskustan lyhyet välimatkat mahdollistavat kevyen liikenteen kehittämisen. Kestävän kehityksen mukaisesti jalankululle, pyöräilylle ja joukkoliikenteelle rakennetaan houkuttelevia ratkaisuja, jotka tukevat näiden kulkutapojen käyttöä. Ohjaamalla autoilua oikeille reiteille sekä hillitsemällä ajonopeuksia keskustassa pyritään vähentämään autoilun aiheuttamia haittoja. Taulukko 2. Työn tavoitteet. Liikenneturvallisuus Kevyt liikenne Joukkoliikenne Autoliikenne Yhdyskuntarakenne hmisiin kohdistuvat vaikutukset Kustannukset Liikenneturvallisuus paranee. Erityisesti kevyen liikenteen olosuhteita parannetaan keskustassa. Autoliikenteen ajonopeuksia hillitään. Keskustan läpi kulkevat turvalliset ja sujuvat pääreitit. Jalankulun ja pyöräilyn yhteydet ovat suoria, jatkuvia ja turvallisia. Erityisesti ajoneuvoliikenteen risteämiskohdissa huomioidaan kevyen liikenteen turvallisuus. Ratkaisut tukevat joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Bussiliikenne kattaa valtaosan nokialaisten liikkumistarpeista. Junayhteys ja moottoritien bussivuorot mahdollistavat nopean työmatkan Tampereelle joukkoliikenteellä. Liityntäliikennettä ja informaation saatavuutta kehitetään. Alueet hyvin ja turvallisesti saavutettavissa. Liikenneverkon selkeys ohjaa liikenteen oikeille reiteille ja ratkaisut alentavat ajonopeutta keskustassa parantaen liikenneturvallisuutta sekä vähentäen liikenteestä aiheutuvia haittoja. Autoliikenteen sujuvuuden varmistaminen vuonna 200. Maankäytön ja liikenteen ratkaisut tukevat toisiaan eheyttäen yhdyskuntarakennetta. Yhteenkytkentä luo kestävien kulkumuotojen kehittymiselle hyvät olosuhteet. Toteuttamisaikataulut sovitetaan yhteen. Elinympäristön laatu paranee. Kestäviä kulkumuotoja tukemalla sekä autoliikenteen ajonopeuksia hillitsemällä muodostetaan keskustassa turvallinen, terveellinen ja viihtyisä ympäristö. Toimenpiteet ovat kustannustehokkaita Ramboll 4

8 4. Ajoneuvoliikenne 4.1 PÄÄTEERKKO NYKYTLANTEESSA Nykytilanteessa Nokialle saavutaan valtateitä, 11 ja pitkin. Tampereen kehätie ja Nokian moottoritie Nokianvaltatien itäpuolella ovat kaksiajorataisia, vähintään nelikaistaisia väyliä. Tampereen läntisen kehätien (vt ) liittymät ovat eritasoliittymiä, minkä lisäksi Porintien (vt 11) itäisin (Öljytie) sekä Turuntien (vt ) kolme itäisintä liittymää (Nokianvaltatie, Nuijamiestentie/iholankatu ja Emäkoskentie) ovat eritasoliittymiä. Näiden länsipuolella valtatiet ovat kaksikaistaisia ja liittymät sivusuunnasta väistövelvollisia tasoliittymiä metriä Pori 001 Porintie Koukkujärven etl 11 ihnuskatu Ylöjärventie Rounionkatu aasa Ylöjärvi Nokian keskustaan saavutaan pääosin Nokianvaltatietä idän suunnasta ja Emäkoskentietä etelän ja lounaan suunnista. Molemmat ovat pääosin nelikaistaisia leveitä väyliä. Näiden lisäksi keskustaan saavutaan lännen (Siuron) suunnasta Nokianvaltatietä (mt 2505), luoteen suunnasta Porin yhdystietä (mt 001) ja koillisesta Kolmenkulman suunnasta ihnuskatua ja lkankatua pitkin. ihnuskadun-lkantien liikenteellinen merkitys kasvaa tulevaisuudessa Kolmenkulman alueen rakentuessa. Keskustan pohjoispuolella pääkokoojakatuina toimivat mm. Pinsiöntie ja Rounionkatu ja eteläpuolella Taivalkunnantie (mt 2501). Muun muassa Nokian keskustan läheisyydessä sijaitseva teollisuus aiheuttaa raskasta liikennettä ydinkeskustan katuverkolle. Suurten erikoiskuljetusten reittejä Nokialla ovat Nokianvaltatie, Sarpatintie, vt 11, vt Nokianvaltatien länsipuolella, Öljytie sekä Rounionkatu. Siuron valtatie läntinen katuyhteys 2501 Rauma Porin yhdystie 2505 Taivalkunnantie Pinsiöntie Emäkoskentie Kahtalammin etl lkankatu Turuntie Nokianvaltatie keskustan kehä pääkokooja alueellinen pääväylä valtatie olemassa oleva eritasoliittymä suunniteltu eritasoliittymä Tampere Pyhäjärventie Helsinki Jyväskylä Kuva 4. Päätieverkon liikenneverkko. 5 Nokian keskustan likennesuunnitelma

9 4.2 KESKUSTA NYKYTLANTEESSA Nokian keskustan sisääntuloväylien liikennemäärät ovat ydinkeskustan läheisyydessä nykytilanteessa noin ajoneuvoa vuorokaudessa. Erityisesti Nokianvaltatien ja Emäkoskentien liikennemäärät ovat suuria km/h nopeusrajoitusalue Nokian ydinkeskustaa eli Pirkkalaistorin ja Härkitien ympäristöä kiertää keskustan kehän omaisesti Nokianvaltatie, älimäenkatu, Pirkkalaistie ja Souranderintie. Nämä ovat nelikaistaisia katuja Souranderintietä lukuunottamatta km/h nopeusrajoitus Keskustassa on useita keskustan kehää ohittavia yhteyksiä, kuten Kerhokatu, Yrittäjäkatu ja Rautatienkatu. Nämä mahdollistavat liikenteen jakautumisen usealle reitille parantaen liikenteen sujuvuutta, mutta toisaalta ohjaavat läpikulkuliikennettä tarpeettomasti pääkaduilta alemmalle katuverkolle Aivan ydinkeskustassa Härkitien ja älikadun liikennejärjestelyjä on kehitetty viime vuosina mm. kiertoliittymien avulla ajonopeuksia hillitseväksi sekä viihtyisämmiksi Kuva 6. Nopeusrajoitukset keskustassa. Nokianvaltatiellä sinisellä merkittyjen kohtien nopeusrajoitus on 60 km/h. Kuva 5. Nokian keskustassa on voimakkaasti autoliikenteeseen painottuvia leveitä katuja kuten Nokianvaltatie. Kuva 7. Ydinkeskustassa liikennejärjestelyjä on kehitetty viime vuosina ajonopeuksia hillitsevään suuntaan (Härkitie) Ramboll 6

10 4. LKENNE-ENNUSTE UODELLE 200 uoden 200 liikenne-ennuste on laadittu Tampereen seudun liikennemallilla (TALL2005). Rakennesuunnitelman maankäyttöä tarkennettiin keskustassa. Päätieverkon osalta kiireellisin kehittämistarve kohdistuu valtatielle, jossa moottoritien länsipuolella kaksikaistaista osuutta tulisi kehittää nelikaistaiseksi. Muut päätieverkon parantamistarpeet kohdistuvat liittymiin. Koukkujärven (vt 11) ja Kahtalammen (vt ) liittymät tulee rakentaa jatkossa eritasoliittymiksi. Nokian keskustassa liikennemäärien ennustetaan kasvavan noin 5 % vuoteen 200 mennessä, jolloin Emäkoskentien ja Nokianvaltatien liikennemäärät kasvavat yli ajoneuvoon vuorokaudessa. Nokian läntinen katuyhteys (kuva) mahdollistaisi erityisesti Siuro - vt suunnan liikenteen siirtymisen pois keskustasta (Nokianvaltatie, Souranderintie ja Emäkoskentie). Läntisen katuyhteyden liikennemäärä olisi vuonna 200 noin 1700 ajon./vrk Nokianvaltatien ja Taivalkunnantien välissä. Liikenne siirtyisi pääasiassa Emäkoskentieltä läntiselle katuyhteydelle. Läntistä katuyhteyttä ei ole arvioitu toteutettavan vuoteen 200 mennessä. KL 2009/2010 KL 200 Pori Siuron valtatie läntinen katuyhteys Rauma Porin yhdystie Taivalkunnantie Porintie Pinsiöntie Emäkoskentie lkankatu un Turuntie Nokianvaltatie ihnuskatu Ylöjärventie Rounionkatu Y aasa Ylöjärvi keskustan kehä pääkokooja alueellinen pääväylä valtatie Pyhäjärventie Tampere Helsinki Jyväskylä metriä KL 2010 KL 200 Nokianvaltatie Souranderintie metriä r d Rautatienkatu Emäkoskentie Maununkatu Pinsiöntie Härkitie Pirkkalaistie älikatu Nokianvaltatie älimäenkatu lkantie Nokianvaltatie keskustan kehä pääkokooja alueellinen pääväylä metriä metriä Kuva 8. Liikenne-ennuste vuodelle 200 päätieverkolla. Läntisen katuyhteyden vaikutukset eivät näy liikennemäärissä. Kuva 9. Liikenne-ennuste vuodelle 200 Nokian keskustassa. Läntisen katuyhteyden vaikutukset eivät näy liikennemäärissä. 7 Nokian keskustan likennesuunnitelma

11 4.4 AJONEUOLKENTEEN AHTOEHTOTARKASTELUT Ajoneuvoliikenteen osalta tutkittiin liittymätyypeiltään kahta erilaista vaihtoehtoa: nykyisiin valo-ohjattuihin liittymiin ja niiden lisäämiseen perustuvaa vaihtoehtoa sekä kiertoliittymiin perustuvaa vaihtoehtoa. Liikennevalo-ohjatut liittymät erityisesti Nokianvaltatien, Souranderintien ja Rautatienkadun liittymässä sekä Emäkoskentien, Pirkkalaistien ja Souranderintien liittymässä ovat joka tapauksessa uusimisen tarpeessa. Liikenteellisten toimivuustarkasteluiden perusteella liikenteen 5 % kasvusta huolimatta liikenne saadaan toimimaan melko pienillä muutoksilla nykyjärjestelyjen pohjalta. Nokianvaltatien, ihnuskadun ja Yrittäjäkadun liittymä muutetaan porrastetusta liittymästä nelihaaraliittymäksi, joka pitää rakentaa joko valo-ohjatuksi tai osittain kaksikaistaiseksi turbo-kiertoliittymäksi. Härkitien, Pirkkalaistien ja älimäenkadun liittymä tulee myös muuttaa valo-ohjatuksi tai osittain kaksikaistaiseksi turbo-kiertoliittymäksi. lman näitä toimenpiteitä sivusuunnasta ei päästä liittymään pääliikennevirtaan iltahuipputunnin aikana. Lisäksi muissa liittymissä tarvitaan pieniä toimenpiteitä kaistamuutosten muodossa liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi vuonna 200. Liikenteen sujuvuuden kannalta keskustan kehän liittymäratkaisut toimivat molemmilla vaihtoehdoilla suunnilleen samalla tasolla vuonna 200. aloohjauksen avulla voidaan varmistaa kevyen liikenteen turvallisuus suojateillä sekä hillitsemään ajonopeuksia yhteenkytkennän avulla. Kiertoliittymien avulla voidaan niin ikään hillitä ajonopeuksia keskustassa sekä parantaa liikenteen sujuvuutta joustavien järjestelyjen avulla ruuhka-aikojen ulkopuolella. Kiertoliittymävaihtoehdossa kevyen liikenteen tärkeimmät ylitykset tulee järjestää eritasossa turvallisuuden varmistamiseksi. Molemmissa vaihtoehdoissa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että liikenne ohjautuu halutuille reiteille. Kiertoliittymät valittiin pitkällä tähtäimellä Nokian keskustan ensisijaiseksi liittymätyypiksi. Perusteluina on sujuva ja joustava liikennöinti, alhaiset ajonopeudet sekä kaupunkikuvalliset näkökohdat kaistainen kiertoliittymä, kiertosaarekkeen halkaisija: 40 m ulkokaistan osuus liikenteestä: 10 % Tulosuunnan perusvälityskyky (hay/h) uunnan perusvälityskyky (hay/h) kaistainen kiertoliittymä, kiertosaarekkeen halkaisija: 40 m ulkokaistan osuus liikenteestä: 0 % 2 kaistainen kiertoliittymä, kiertosaarekkeen halkaisija: 40 m ulkokaistan osuus liikenteestä: 50 % 2 kaistainen kiertoliittymä, kiertosaarekkeen halkaisija: 40 m ulkokaistan osuus liikenteestä: 70 % 2 kaistainen kiertoliittymä, kiertosaarekkeen halkaisija: 40 m ulkokaistan osuus liikenteestä: 90 % 1 kaistainen kiertoliittymä, kiertosaarekkeen halkaisija: 0 m 1 kaistainen kiertoliittymä, kiertosaarekkeen halkaisija: 20 m Nokian vt / ihnuskatu Nokian vt / lkantie Nokian vt / Härkitie Nokian vt / Souranderintie Emäkoskentie / Souranderintie Kuva 11. Emäkoskentien ja Souranderintien (oik.) sekä Nokianvaltatien ja ihnuskadun liittymät. 0 Pirkkalaistie/Härkitie älimäenkatu/yrittäjänkatu Kiertävä liikenne (ajon./h) Kuva 10. Kiertoliittymillä liikenne saadaan toimimaan vielä vuoden 200 liikennemäärillä. Herkkyydet +0% 2011 Ramboll 8

12 5. Kevyt liikenne Nokialla on olemassa melko kattava kevyen liikenteen verkko. Pääyhteydet noudattelevat ajoneuvoliikenteen pääkatuverkkoa ja verkko on muutamaa poikkeusta lukuunottamatta yhtenäinen. Nokian keskusta-alueen toiminnot ja palvelut ovat hyvin saavutettavissa jalan sekä pyörällä. Kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä tulisikin parantaa erityisesti tällä alueella mm. turvallisilla ja laadukkailla ratkaisuilla sekä kokonaisvaltaisella katutilan suunnittelulla. Myös koulureitteihin ja koulujen lähiympäristöön tulee kiinnittää erityistä huomiota. Ydinkeskustassa ja erityisesti keskustan kehän sisäpuolella jalankulun ja pyöräilyn tulee olla ensisijaisessa asemassa katuverkolla. Autoliikenteen kasvaessa turvallisuusongelmat kulminoituvat erityisesti kadunylityksiin, joiden turvallisuutta tulee parantaa. Ongelma korostuu erityisesti leveillä väylillä kuten keskustan kehällä, Nokianvaltatiellä ja älimäenkadulla, jossa kasvaneet liikennemäärät edellyttävät monin paikoin kevyen liikenteen eritasoratkaisuja. Autoilijoiden ajonopeuksien hillitseminen parantaa erityisesti kevyen liikenteen turvallisuutta. 11 Kävely-yhteyksien tulee olla turvallisia, esteettömiä, suoria, kattavia ja viihtyisiä. Esteettömät reitit johdetaan jatkuvien yhteyksien avulla suoraan kaikkiin päämatkakohteisiin. Reittien viihtyisyyteen kiinnitetään huomiota erityisesti ydinkeskustassa mm. katutilaratkaisujen ja viheristutusten avulla. Huomioidaan kevyen liikenteen yhteydet virkistyskäyttöön mm. puistojen yhteyksien avulla. Pyöräilijöillä tulee olla nykyistä yhtenäisemmät ja laadukkaammat reitit. Keskustassa tulee olla etelä-pohjoinen sekä itä-länsi suunnassa pääreitit, jotka mahdollistavat nopean etenemisen. Tämä edellyttää monin paikoin jalankululle ja pyöräilylle tarkoitetun tilan lisäämistä ja em. kulkumuotojen erottamista. Pitkämatkaista pyöräilyreittiä Tampereelle tulisi kehittää NokianvaltatienSarpatintien varteen nykyistä laatutasoa nostaen. Pyöräpysäköintiä kehitetään keskustassa sekä liikenteen merkittävissä solmukohdissa, joita ovat mm. Pirkkalaistorin ympäristön lisäksi rautatieasema, Yrittäjäkadun itäpää sekä itymarketin alue. 10 min pyöräillen Pirkkalaistorilta linnuntietä 5 min i pyöräillen ö äill Pirkkalaistorilta linnuntietä 10 min kävellen Pirkkalaistorilta linnuntietä 5 min kävellen Pirkkalaistorilta linnuntietä jalkakäytävä kevyen liikenteen väylä ala- ja yläaste keskiaste linja-autoasema rautatieasema metriä Kuva. Kevyen liikenteen yhteydet sekä liikenneterminaalien ja koulujen sijainti. 9 Kuva 1. Kevyen liikenteen matka-ajat Pirkkalaistorilta. Nokian keskustan likennesuunnitelma

13 M 6. Joukkoliikenne Nokialla on nykyisin hyvin kattava joukkoliikenteen tarjonta. Busseilla on kattava tarjonta Tampereelle ja Nokian keskustaan. Bussien vuorovälit ovat erityisesti ruuhka-aikana tiheitä ja joukkoliikenteellä on useita reittejä, joiden ansiosta matkat pysäkeille ovat lyhyitä. Mutkittelevien reittien johdosta matka-ajat ovat kuitenkin melko pitkiä ja reitistö epäselvä, mistä johtuen erityisesti satunnainen joukkoliikenteen käyttö on ongelmallista. Maankäytön hajaantuminen on ongelma bussiliikenteen kehittämiselle. Junalla on seitsemän edestakaista vuoroa päivässä Tampereen rautatieaseman ja Nokian välillä. Nopea junayhteys on kasvattanut junamatkustajien määrää nopeasti viime vuosina. Bussin ja junan yhteiskäyttöä estävät mm. erilliset lippujärjestelmät. Bussi- ja junaliikenne täydentävät jatkossa toisiaan tarjoten kattavat yhteydet Tampereen ja Nokian keskustan välillä. Joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä tuetaan sijoittamalla maankäyttöä joukkoliikennekäytävien varteen, liittymä Ramboll ratkaisuilla, hyvillä kevyen liikenteen yhteyksillä pysäkeille, pysäkkiratkaisuilla, liityntäpysäköintiä kehittämällä sekä helpottamalla joukkoliikenteen käyttöä. Maankäytöltään vahvojen käytävien avulla voidaan kehittää joukkoliikennekäytäviä, mikä myös selkeyttää joukkoliikennereitistöä. Liittymäratkaisuja suunniteltaessa otetaan huomioon joukkoliikenteen tarpeet sekä kaistajärjestelyissä että mitoituksessa. Tulevaisuudessa rakennettavat kiertoliittymät rakennetaan riittävän suuriksi. Kevyen liikenteen yhteydet pysäkeille ovat turvallisia, suoria ja viihtyisiä. Keskustan läheisyydessä pysäkeillä on pääsääntöisesti reunakivellä erotettu odotustila ja käytetyimmillä joukkoliikennepysäkeillä on katos. Lisäksi solmukohdissa on pyöräpysäköintiä sekä rautatieasemalla autojen liityntäpysäköintiä. Joukkoliikenteen satunnaista käyttöä helpotetaan parantamalla informaation saatavuutta, mm. reittikarttojen ja muuttuvan informaation avulla. Lisäksi joukkoliikenteen lippujärjestelmiä kehitetään yhteiskäyttöä mahdollistavaksi. Seudullista linjastoa kehitetään kunnan rajat ylittävän palvelun avulla mm. Kolmenkulmassa. Kuva 14. Joukkoliikennereitit Nokian keskustassa nykytilanteessa. 10 Mmo J K Pika Hki E R Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma

14 7. Pysäköinti Autoliikenteellä on nykyisin pysäköintiä Nokian keskustassa mm. kauppojen pysäköintipaikoilla. Lisäksi keskustassa on melko paljon aikarajoitettua kadunvarsipysäköintiä. Rautatie- ja linja-autoaseman ympäristössä on selkeä tarve pysäköinnin kehittämiselle. Liityntäpysäköintipaikkoja rakennetaan lisää sekä autoille että pyörille. Pyörille rakennetaan katoksellisia, lukittavia paikkoja rautatieaseman lisäksi Pirkkalaistorilla ja liikenteen solmukohdissa. Myös saattoliikenteen tarpeet huomioidaan rautatie- ja linja-autoaseman läheisyydessä. Keskustan pysäköintiä kehitetään mahdollisuuksien mukaan laitospysäköinnin avulla, joka mahdollistaa maankäytön kehittämisen nykyisillä pysäköintialueilla. Keskustan pysäköintiratkaisuissa otetaan huomioon pidempiaikaisen pysäköinnin tarpeet esimerkiksi vyöhykepysäköinnin avulla. Ydinkeskustan pysäköinti voi tällöin olla 1-2 tunnin mukaan aikarajoitettua ja ydinkeskustan reunaalueilla pysäköinti voi olla vapaata palvellen päivisin työntekijäpysäköintiä sekä iltaisin ja öisin asukaspysäköintiä. Kuva 15. Liityntäpysäköintiä kehitetään ensisijaisesti rautatie- ja linja-autoaseman läheisyydessä. 11 Nokian keskustan likennesuunnitelma

15 8. Kehittämisohjelma Kuva 16. Nokian keskustan liikenteen kehittämisohjelma Ramboll

16 Taulukko. Päätieverkon ja Nokian keskustan liikenteen kehittämisohjelma. Kiireellisyys: = toteutus noin , = noin , = noin Nro Toimenpide Kiireellisyys Perustelu Ei kartalla Joukkoliikenteen informaation kehittäminen Reittikartat ja aikataulut pysäkeille, muuttuva informaatio liikenteen solmukohdissa 1 Pyöräliikenteen pääreitit keskustassa. Nopea pyöräreitti itä-länsi-suunnassa Nokianvaltatien viertä ja pohjoisetelä-suunnassa Härkitietä. Pidempimatkainen pyöräreitti Tampereelle Nokianvaltatien viertä edelleen Sarpatintielle. 2, 24 Kevyen liikenteen pääreitti keskustan läpi Nokianvaltatien ja Maununkadun sekä Nokianvaltatien ja Yrittäjäkadun liittymien välille 2 Maununkadulle pyöräyhteys (jalkakäytävä kevyen liikenteen väyläksi) Kevyen liikenteen edistäminen Kevyen liikenteen edistäminen Kevyen liikenteen edistäminen Rautatieaseman laiturijärjestelyt Joukkoliikenteen edistäminen 4 Pyöräpysäköinti Pirkkalaistorille, rautatieasemalle sekä Yrittäjäkadun itäpäähän. Lisäksi keskustan ulkopuolella itymarketin alueelle. 5 lkantien ja Kankaantaankadun kiertoliittymä ja liittymän muuttaminen nelihaaraliittymäksi 21 Yrittäjäkadun saneeraus sekä itäpään siirto ihnuskadun kohdalle. Ratkaisut eivät ohjaa läpikulkuliikennettä Yrittäjäkadulle. Toimii joukkoliikenteen liityntäpysäköintinä liikenteen solmukohdissa sekä edistää pyöräilyä Liikenneturvallisuus Liikenneverkon hierarkian selkeyttäminen ja maankäytön kehittäminen. Nelihaarainen kiertoliittymä muodostaa keskustaan tultaessa porttiaihion alentaen ajonopeuksia. Porrastettu liittymä aiheuttaisi lyhyen liittymävälin Nokianvaltatielle ihnuskadun ja Yrittäjäkadun välille, joka heikentäisi sujuvuutta liikennemäärien kasvaessa ja liikennevalotarpeen kasvaessa. Nelihaaraliittymän haittana saattaa olla läpikulkuliikenteen ohjautuminen ihnuskadulle ja Yrittäjäkadulla, joka on huomioitava katutilaratkaisuissa. 1 Nokian keskustan likennesuunnitelma

17 Nro Toimenpide Kiireellisyys Perustelu 7 Alikulkuyhteys Nokianvaltatien ali ihnuskadun ja Yrittäjäkadun liittymän länsipuolelle. 8 Turbo-kiertoliittymä Nokianvaltatielle ihnuskadun/ Yrittäjäkadun liittymään, joka muutetaan nelihaaraliittymäksi (Yrittäjäkadun saneerauksen ja itäpään siirron yhteydessä) Alikululla kevyen liikenteen turvallisuus ja edistäminen sekä autoliikenteen sujuvuus. Turbo-kiertoliittymä alentaa ajonopeuksia ydinkeskustan reunalla parantaen liikenneturvallisuutta, lisää liikenteen sujuvuutta ja joustavuutta sekä parantaa kaupunkikuvaa 9 Yksikaistainen kiertoliittymä Nokianvaltatielle Rautatienkadun/Souranderintien liittymään 10 Yksikaistainen kiertoliittymä älimäenkadun ja Yrittäjäkadun liittymään 15 Nokianvaltatielle reunakivellä korotettu keskikaista välillä ihnuskatu-lkantie. Alentaa ajonopeuksia ydinkeskustan reunalla parantaen liikenneturvallisuutta, lisää liikenteen sujuvuutta ja joustavuutta sekä parantaa kaupunkikuvaa. Liikennevaloliittymän tekninen uusimistarve. Alentaa ajonopeuksia ydinkeskustan reunalla parantaen liikenneturvallisuutta, lisää liikenteen sujuvuutta ja joustavuutta sekä parantaa kaupunkikuvaa Liikenneturvallisuus (ajonopeuksien hillitseminen) 26 Näkemäleikkaus Souranderintien ja Harjukadun liittymään Liikenneturvallisuus (näkyvyys) Ei kartalla Koukkujärven eritasoliittymä vt 11 ja Koukkujärventien liittymässä Liikenneturvallisuus ja autoliikenteen sujuvuus 11 Alikulkuyhteys Nokianvaltatien ali lkantien ja älimäenkadun liittymän länsipuolelle. Kevyen liikenteen turvallisuus ja edistäminen sekä autoliikenteen sujuvuus. Turbo-kiertoliittymä Nokianvaltatielle lkantien/ älimäenkadun liittymään Turbo-kiertoliittymä alentaa ajonopeuksia ydinkeskustan reunalla parantaen liikenneturvallisuutta, lisää liikenteen sujuvuutta erityisesti ruuhka-aikojen ulkopuolella ja joustavuutta sekä parantaa kaupunkikuvaa 2011 Ramboll 14

18 Nro Toimenpide Kiireellisyys Perustelu 1 Turbo-kiertoliittymä Emäkoskentien/Pirkkalaistien/ Souranderintien liittymään 14 Autopysäköinnin lisääminen rautatie- ja linja-autoaseman läheisyydessä 18 Yksikaistainen kiertoliittymä Härkitien ja Pirkkalaistien liittymään 16 Nokianvaltatien kaventaminen kaksikaistaiseksi välillä Souranderintie - Pinsiöntie 17 Yksikaistainen kiertoliittymä Nokianvaltatielle Pinsiöntien/ Härkitien liittymään 22 Alikulkuyhteyden tilavaraus Nokianvaltatien ali Härkitien ja Pinsiöntien liittymän itäpuolelle. Toteuttamiskelpoisuus tutkittava. 19 Pirkkalaistien-älimäenkadun katutilan kehittäminen ajonopeuksia hillitseväksi välillä Härkitie-Nokianvaltatie. Poikkileikkauksena 1+1 kaistainen katu, jossa esimerkiksi toisella puolella pysäköintiä reunakivellä korotettuna ja toisella puolella kaksisuuntainen pyörätie. 20 Nokianvaltatien katutilan kehittäminen ajonopeuksia hillitseväksi välillä Pinsiöntie/Härkitie-älimäenkatu/lkantie. Poikkileikkauksena 1+1 kaistainen katu. Käytöstä poistuvan katutilan käyttöä tutkittava tarkemmin. Alentaa ajonopeuksia ydinkeskustan reunalla parantaen liikenneturvallisuutta, lisää liikenteen sujuvuutta ja joustavuutta sekä parantaa kaupunkikuvaa. Liikennevaloliittymän tekninen uusimistarve. Joukkoliikenteen liityntäpysäköinnin kehittäminen Liikenneturvallisuus. Alentaa ajonopeuksia ydinkeskustan reunalla parantaen liikenneturvallisuutta, lisää liikenteen sujuvuutta ja joustavuutta sekä parantaa kaupunkikuvaa Liikenneturvallisuus ja ajonopeuden hillitseminen Alentaa ajonopeuksia ydinkeskustan reunalla parantaen liikenneturvallisuutta, lisää liikenteen sujuvuutta ja joustavuutta sekä parantaa kaupunkikuvaa Kevyen liikenteen edistäminen, liikenneturvallisuus ja autoliikenteen sujuvuus Liikenneturvallisuus (ajonopeuksien hillitseminen) Liikenneturvallisuus (ajonopeuksien hillitseminen) 15 Nokian keskustan likennesuunnitelma

19 Nro Toimenpide Kiireellisyys Perustelu 2 Tilavaraus alikululle. Tekninen toteutettavuus ja tilantarve tutkittava tarkemmin. 25 Souranderintien kaventaminen kaksikaistaiseksi välillä Kerhokatu-Emäkoskentie Ei kartalla t rakentaminen nelikaistaiseksi välillä Nokianvaltatie Emäkoskentie (mahdollisesti Kahtalammin eritasoliittymään asti) Liikenneturvallisuus Liikenneturvallisuus (ajonopeuksien hillitseminen) Liikenteen sujuvuus ja liikenneturvallisuus Ei kartalla Kahtalammin eritasoliittymä vt ja Sorvantien liittymään Liikenteen sujuvuus ja liikenneturvallisuus Ei kartalla t 11 parantaminen Nokia-Kiikoinen jälkeen Liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus Ei kartalla t parantaminen Nokialta Huittisiin jälkeen Liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus Ei kartalla Nokian läntinen katuyhteys tilavaraus Nokianvirran yli jälkeen 2011 Ramboll 16

20

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5.

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5. 4.5.2016 1 (5) Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto Johdanto Tampereen kaupunki kehittää uutta Hiedanrannan asuin- ja työpaikka-aluetta kaupungin länsiosaan nykyisen Lielahden kaupan alueen

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat - liikennemallitarkastelujen tuloksia Työraportti 18.2.29 1 Johdanto... 2 2 Maankäyttö- ja liikenneverkkovaihtoehdot... 2 2.1 Osa-aluejako ja maankäyttö...

Lisätiedot

Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle

Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle Pyöräilyverkko ja toiminnallinen luokitus Pyöräilyväylätyyppien vaihtoehdot Jalankulun ja pyöräilyn erottelutavat Pyöräilyväylien mitoitus Pyöräilyverkon

Lisätiedot

LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi vastata väylän käyttötarkoitusta (tontti-, kokooja-

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta LIITE 9 Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta Luonnos 13.5.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma

Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma seudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma Yhteenveto vaiheista I ja II 6/2016 suunnitelma yhteenveto vaiheista I ja II 1 seudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma I vaihe keskittyi maankäytön ja

Lisätiedot

Lahdesjärvi-Lakalaivan osayleiskaava

Lahdesjärvi-Lakalaivan osayleiskaava Lahdesjärvi-Lakalaivan osayleiskaava - liikennemallitarkastelujen tuloksia yöraportti 15.3.2007 Hanna Kalenoja 1 Johdanto... 2 2 Maankäyttö- ja liikenneverkkovaihtoehdot... 3 2.1 Osa-aluejako... 3 2.2

Lisätiedot

KESKUSTAN KATUJEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KESKUSTAN KATUJEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KESKUSTAN KATUJEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 1. Liikenteen ja katuverkon nykytilanne Asemanseudun suunnittelu yhteydessä on ennakkoluulottomasti mietitty erilaisia liikennejärjestelyitä. Asema sijaitsee Mariankadun

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Rantaväylän tulevaisuus puntarissa Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Valtakunnan päätieverkkoon kuuluva valtatie 4 kulkee Vaajakoskelta Tikkakoskelle. Jyväskylässä

Lisätiedot

Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla

Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Kehittämissuunnitelma Kuva: Jouko Aaltonen Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Tavoitteena: parantaa matkaketjujen

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN Anne Vehmas LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi

Lisätiedot

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tuotu esiin liityntäpysäköinnin kehittämistarpeet erityisesti rautatieasemilla Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 tavoitteena

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

RAIKKOSEN ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET LIIKEN- TEESEEN KARJUSAARENKADULLA

RAIKKOSEN ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET LIIKEN- TEESEEN KARJUSAARENKADULLA 5.11.2014 RAIKKOSEN ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET LIIKEN- TEESEEN KARJUSAARENKADULLA Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358 20 755 6201 www.ramboll.fi Päivämäärä 17/10/2014 Laatija

Lisätiedot

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan Lahden yleiskaavan 2025 liikenne-ennusteetennusteet Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Lisätiedot

HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS Johdanto

HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS Johdanto HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS 9.5.2014 Kuva 1. Alueen sijainti. Johdanto Tämä raportti on laadittu Hollolan kunnan Teknisellä toimialalla Raikkosen asemakaavatyön tueksi. Raportissa

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2015 Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti 2016 2 22.8.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ YVA JA YLEISSUUNNITELMA TAVOITETYÖPAJA 1.12.2015 TYÖPAJAN OHJELMA 16.30 Kahvi 17.00 E18 kehittämistarpeet, Vesa Virtanen Käyttäjätarpeiden tunnistaminen kehittämispolun

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat

Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat 8 Liitteet Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat 30 Pohjoisväylä Lottelundin risteysalue Vanhan Veistämöntien ja Kaarlelankadun liittymiä on tutkittu

Lisätiedot

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 28.4.2015 Johdanto Työssä on tarkasteltu Lappeenrannan sairaalan ympäristön uusien liittymäjärjestelyiden

Lisätiedot

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari 28.1.2016 Leppävaara Vision keskeisin alue Keran juna-asema Keran alue kuvattuna kohti Leppävaaraa,

Lisätiedot

KYTÖLÄN ALUE 2. vaihe 1. SUUNNITTELUKOHDE

KYTÖLÄN ALUE 2. vaihe 1. SUUNNITTELUKOHDE KUNNALLISTEKNIIKKA 1 KYTÖLÄN ALUE 2. vaihe LIIKENNESELVITYS ttv,ur 1. SUUNNITTELUKOHDE Kytölän aluetta kaavoitetaan kolmessa vaiheessa. Tämä liikenneselvitys tehdään Kytölän alueen 2. vaiheen kaavan (A-2508)

Lisätiedot

pyöräilyn y ja kävelyn edistämisessä Kalle Vaismaa tutkija, projektipäällikkö TTY

pyöräilyn y ja kävelyn edistämisessä Kalle Vaismaa tutkija, projektipäällikkö TTY Euroopan parhaat käytännöt pyöräilyn y ja kävelyn edistämisessä Kalle Vaismaa tutkija, projektipäällikkö TTY 1. Palapeli Khti Kohti kk kokonaiskuvaa ik Paras pyöräilysuunnitelma on autoilusuunnitelma.

Lisätiedot

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä 1 15.9.2016 Timo Seimelä 2 Kehittämistoiveita tieliikennelakiin Pysäköinti Kameravalvonta Pyöräilyn edistäminen Raitiotie

Lisätiedot

Niskanperän OYK liikenneselvitys

Niskanperän OYK liikenneselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti 1 (6) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Liikenteen nykytilanne... 1 1.1 Tieverkko... 1 1.2

Lisätiedot

Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma

Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma LIITE 1 Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma KSLK 10.2.2011 Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma Suunnitelmakartat ja toimenpiteet

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (5) 224 Länsimäentie välillä Niittipolku-Nastapolku, Sinkilätie, Sinkiläpolku, Naulakalliontie välillä Mellunmäentie-Huhtakivenkuja, Untamalantie välillä Viitankruununtie-Länsimäentie,

Lisätiedot

Pyörätieverkko tiivistyvän maankäytön tukena

Pyörätieverkko tiivistyvän maankäytön tukena Pyörätieverkko tiivistyvän maankäytön tukena Liikenne ja maankäyttö Helsinki 8.11.2015 Niko Palo, Helsingin kaupunki Haaste: Myös uusien helsinkiläisten myötä liikkuminen kehittyy tavoitteen mukaiseen

Lisätiedot

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22.10.2013 SELVITYKSEN SISÄLTÖ Nykyliikenteen liikennemäärät Liikenne-ennuste 10v ja 20v päähän Liikenteen toimivuustarkastelut Pääoven edustan liikennejärjestelyt

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Jalasjärven kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.4.2015 (päivitetty 28.10.2015) KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 28/10/2015

Lisätiedot

Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala

Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala RYM-C2001 Projektityökurssi I, yhdyskuntien suunnittelu Liikennejärjestelmän analysointi Liikennejärjestelmän suunnittelun perustaksi

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET RAPORTTI

HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET RAPORTTI HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Viite 82121867 Ramboll 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä 4 2. Johdanto 5 3. Osayleiskaava-alue 5

Lisätiedot

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS 28.3.2013 TARKASTELUALUEEN NYKYISET VUOROKAUSILIIKENNEMÄÄRÄT KAAVA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE Rakentuneella kaavaalueella 2 800 asukasta (sis. nykyiset asukkaat)

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

Tampereen kestävä kaupunkiliikenne

Tampereen kestävä kaupunkiliikenne Tampereen kestävän liikkumisen ideointikeskustelu 20.11.2014 Tampereen kestävä kaupunkiliikenne 20.11.2014 Suunnittelupäällikkö Tampere kasvaa voimakkaasti liikennejärjestelmän kehittäminen on välttämätöntä

Lisätiedot

Pyöräliikenteen pääverkon kehittäminen Hämeenlinnan seudulla

Pyöräliikenteen pääverkon kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Pyöräliikenteen pääverkon kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Tiivistelmä 13.11.2015 Tämän yhteenvedon lisäksi työstä on laadittu laajempi taustaraportti Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (Hämeen

Lisätiedot

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET 22.5.2013 Leo Jarmala Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR-hanke SYSMÄN TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS Sysmän rannikkoalueen

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009 TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Tarkastus LUONNOS Päivämäärä 30.11.2009

Lisätiedot

Päivittämistarpeen taustalla

Päivittämistarpeen taustalla Päivittämistarpeen taustalla Strategisten painopisteiden hahmottaminen Laajan toimenpidejoukon jäsentäminen ja selkeämpien kehittämiskokonaisuuksien muodostaminen niiden sisällä erilaisia ja eri toteuttamis-

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS 2 Päivämäärä 16.12.2014 Laatija Ramboll Finland Oy, Erica Roselius ja Jukka Räsänen Raportin pohjakartta-aineisto: Heinolan kaupunki ja Logica Suomi Oy, Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaava

Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaava Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaava Liikenne-ennuste 1 1. Johdanto Tässä työraportissa esitellyt liikennemallitarkastelut liittyvät Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaavan vaikutusten arviointiin.

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

Helsingin uuden yleiskaavan liikennejärjestelmä

Helsingin uuden yleiskaavan liikennejärjestelmä Helsingin uuden yleiskaavan liikennejärjestelmä Anni Sinnemäki Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto 24.11.2016 Yleiskaava www.yleiskaava.fi Menestyvät kaupungit ovat kasvavia kaupunkeja Vuoteen

Lisätiedot

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Liikenteelliset vaikutukset PKi, TRa 1.4.2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 2 (14) 1.4.2016 SISÄLTÖ 1 MAANKÄYTTÖ...

Lisätiedot

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020 FCG Planeko Oy YLISTARO Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana n yleiskaavaa 2020 31.10.2008 1 (9) FCG Planeko Oy 30.10.2008 Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961 Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten 141-C6961 10.1.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LASKENTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 TULOKSET... 3 2.1 Matkatuotokset...

Lisätiedot

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 15.2.2017 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja työt 3 1.3. Tavoitteet ja lähtökohdat 3 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Masalan urheilupuisto, asemakaava (hanke 32101)

Masalan urheilupuisto, asemakaava (hanke 32101) Masalan urheilupuisto, asemakaava (hanke 32101) Selvitys monitoimitalon korttelin (2031) ajoyhteydestä Masalan urheilupuiston asemakaavaehdotuksessa Masalantielle ja Sundsbergintielle sekä niihin liittyviin

Lisätiedot

KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA

KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA SUUNNITTELUALUE JA TAUSTAA Liikennesuunnitelma palvelee yleistä keskustasuunnittelua ja kaavoitusta. Se mahdollistaa kiinteistökehittämisen pidemmällä aikajänteellä, yhteistyössä kiinteistönomistajien

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA Liikennemääräraportti 2013 Liikennemääräraportti 2013 2 16.6.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä... 3 Tampereen ajoneuvokannan kehitys... 3 Joukkoliikenteen

Lisätiedot

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys 12.12.2011 / Soisalo, Rintamäki Härmälänrannan ja Pereen alueen huipputunnin liikennetuotos korjattu ja simulointitulokset päivitetty 4.10.2012 / Soisalo Työn

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 733/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 733/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 26 Asianro 733/10.03.01.00/2015 Katusuunnitelmien hyväksyminen nähtävilläoloa varten Hiltulanlahdenkatu, Oravanmarja ja Vitostien kiertoliittymä Suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Luottamushenkilöseminaari 26.8.2014 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikenteen tavoitteet (HLJ-toimikunta

Lisätiedot

JUUAN KIRKONKYLÄN ETUAJO-OIKEUS- TARKASTELU

JUUAN KIRKONKYLÄN ETUAJO-OIKEUS- TARKASTELU JUUAN KIRKONKYLÄN ETUAJO-OIKEUS- TARKASTELU Helmikuu 2015 JUUAN KIRKONKYLÄN ETUAJO-OIKEUSTARKASTELU Ramboll Finland Oy Kirjastokatu 4 70100 KUOPIO T +358 20 755 611 www.ramboll.fi ESIPUHE Juuan liikenneturvallisuusryhmän

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO

LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO 23.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 2 LIIKENNEMÄÄRÄTIEDOT 3 3 LIIKENTEEN TOIMIVUUS 4 3.1 Nykytilanne...

Lisätiedot

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät Alustavat tulokset Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtökohdat ja tarkastellut vaihtoehdot Tässä hankearvioinnissa on tarkasteltu valtatien 19 parantamista välillä Seinäjoki- Lapua ja siihen liittyviä

Lisätiedot

Liikennejärjestelyt ja investoinnit (aiemmassa selvityksessä Koulumatkat ja liikkuminen )

Liikennejärjestelyt ja investoinnit (aiemmassa selvityksessä Koulumatkat ja liikkuminen ) Liikennejärjestelyt ja investoinnit (aiemmassa selvityksessä Koulumatkat ja liikkuminen ) Tarkennuksia palveluverkkoselvitykseen 26.8.2016 Kaupungininsinööri Lassi Nurmi Riskienhallintapäällikkö Aki Pihlaja

Lisätiedot

Kontioniemen osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Kontiolahden kunta

Kontioniemen osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Kontiolahden kunta Kontioniemen osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Kontiolahden kunta 27.11.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4 2.2 Liikennemäärät... 5 2.3 Liikenneturvallisuus...

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma. Virtuaalimallin havainnekuvat

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma. Virtuaalimallin havainnekuvat Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma Virtuaalimallin havainnekuvat 20.5.2016 Karjalantietä parannetaan Hakalinkadun kohdan kiertoliittymällä. Havainnekuva liittymästä

Lisätiedot

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Seutufoorumi 27.11.2013 Kimmo Kurunmäki seutusuunnittelupäällikkö Lähtökohtia Rakennesuunnitelmalle 2040 Seutustrategia 2020 Vetovoimainen Tampereen

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009 VIHDIN KUNTA Liikenteellinen toimivuustarkastelu Enärannan eteläosan asemakaavatyötä (kaava N 144) varten Työ: E23375 Tampere 8.10.2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax

Lisätiedot

MAL-työpaja. Maankäytön näkökulma Hannu Luotonen Tekninen johtaja Hannu Luotonen

MAL-työpaja. Maankäytön näkökulma Hannu Luotonen Tekninen johtaja Hannu Luotonen MAL-työpaja Maankäytön näkökulma Hannu Luotonen Tekninen johtaja 1 KOUVOLAN RAKENNEMALLI Alueiden käytön kehityskuva Ekotehokas yhdyskuntarakenne Keskusten kehittäminen Maaseudun palvelukylät Olevan infran

Lisätiedot

Läntinen ratayhteys, tilannekatsaus

Läntinen ratayhteys, tilannekatsaus Läntinen ratayhteys, tilannekatsaus Pirkanmaan maakuntahallitus kokous 17.6.2013 Ville-Mikael Tuominen, projektipäällikkö, Pirkanmaan liitto Pirkanmaan rataverkon kehittämisen liikenteellinen tarveselvitys

Lisätiedot

MOREENIN ALUEEN LIIKENNEVÄYLÄTARPEET

MOREENIN ALUEEN LIIKENNEVÄYLÄTARPEET MOREENIN ALUEEN LIIKENNEVÄYLÄTARPEET 20.5.2014 Esipuhe Kanta-Hämeen valmisteilla olevassa 2. vaihemaakuntakaavassa tarkastellaan mm. Moreenin ja Harvialan alueiden liikennekysymyksiä. Yksi niistä on ns.

Lisätiedot

Siimasta verkoksi Maankäyttö, liikennejärjestelmä ja infrastruktuuri. Kalle Vaismaa tutkija, projektipäällikkö Liikenteen tutkimuskeskus Verne

Siimasta verkoksi Maankäyttö, liikennejärjestelmä ja infrastruktuuri. Kalle Vaismaa tutkija, projektipäällikkö Liikenteen tutkimuskeskus Verne Siimasta verkoksi Maankäyttö, liikennejärjestelmä ja infrastruktuuri Kalle Vaismaa tutkija, projektipäällikkö Liikenteen tutkimuskeskus Verne Pyöräilyverkon rakentaminen ei ole mahdollista ottamatta huomioon

Lisätiedot

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Autojen yhteiskäyttö Turkuun työpaja 9.2.2010 Liikennesektorille kohdistuvia haasteita

Lisätiedot

Nykyinen junatarjonta. Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittäminen: asemien ja liikenteen suunnittelu

Nykyinen junatarjonta. Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittäminen: asemien ja liikenteen suunnittelu Nykyinen junatarjonta Oriveden keskusta Haapamäen kiskobussit 2 vuoroa/arkivrk Oriveden asema Tampere-Jyväskylä IC-junat 6+6 junaa/arkivrk Haapamäen kiskobussit 2 vuoroa/arkivrk kaupunki lähijunaliikenteen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA RAUMAN KAUPUNKI EURAJOEN KUNTA, RAUMAN KAUPUNKI OLKILUODON OSAYLEISKAAVA LIIKENNESELVITYS

EURAJOEN KUNTA RAUMAN KAUPUNKI EURAJOEN KUNTA, RAUMAN KAUPUNKI OLKILUODON OSAYLEISKAAVA LIIKENNESELVITYS EURAJOEN KUNTA RAUMAN KAUPUNKI EURAJOEN KUNTA, RAUMAN KAUPUNKI OLKILUODON OSAYLEISKAAVA LIIKENNESELVITYS 31.10.2007 Eurajoen kunta, Rauman kaupunki Olkiluodon osayleiskaava Liikenneselvitys 31.10.2007

Lisätiedot

Saavutettavuustarkastelut

Saavutettavuustarkastelut HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut SAVU Saavutettavuustarkastelut SAVU Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 jatkotyönä tehdyissä saavutettavuustarkasteluissa (SAVU) on kehitetty analyysityökalu,

Lisätiedot

Ruskontien toimivuustarkastelut välillä Ahvenisjärventie-Rusko

Ruskontien toimivuustarkastelut välillä Ahvenisjärventie-Rusko 8.5.2008 Ruskontien toimivuustarkastelut välillä Ahvenisjärventie-Rusko Tampereen kaupunki Infrasuunnittelu, Länsi-Suomi PL 40 (Åkerlundinkatu 11 A) 101 TAMPERE Puhelin 020 444 11 Faksi 020 444 4201 2

Lisätiedot

OSAYLEISKAAVOJEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN JA PYÖRÄILYN NÄKÖKULMASTA CASE LAPPEENRANTA

OSAYLEISKAAVOJEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN JA PYÖRÄILYN NÄKÖKULMASTA CASE LAPPEENRANTA OSAYLEISKAAVOJEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN JA PYÖRÄILYN NÄKÖKULMASTA CASE LAPPEENRANTA LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 VESA VERRONEN LÄHTÖKOHTIA Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavan 2030 laatiminen

Lisätiedot

Raitiotiehankkeen eteneminen

Raitiotiehankkeen eteneminen 23.2.2016 Raitiotiehankkeen eteneminen Raitiotien suunnittelu alkaa 16.6. Kaupunginvaltuusto hyväksyi raitiotien yleissuunnitelman ja päätti raitiotien suunnittelun jatkamisesta 15.6. Valtuusto päätti

Lisätiedot

PAPPILA, HAUKKAMÄENKATU, ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS

PAPPILA, HAUKKAMÄENKATU, ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS PAPPILA, HAUKKAMÄENKATU, ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS 15.9.2016 SISÄLTÖ 1) Nykytila-analyysi 2) Liikenne-ennusteet 3) Tontinkäyttöluonnoksen liikenteellinen arviointi Kuvat: Sammon valtatien jalankulun

Lisätiedot

Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset

Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset 2 Liikenne kasvavassa kaupungissa Helsinki kasvaa, liikenne lisääntyy Helsinki ja Helsingin seutu kasvavat voimakkaasti. Helsingin väkiluvun

Lisätiedot

Pihakatuhanke keskustassa

Pihakatuhanke keskustassa Pihakatuhanke keskustassa Kuva: Jyväskylän kaupunki Keski-Suomen liikennefoorumi 26.1.2016 Saara Aavajoki, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 26.1.2016 Saara Aavajoki 1 Tausta ja tavoitteet Jyväskylän keskustan

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Vieremän, Sonkajärven, Varpaisjärven, Lapinlahden, Keiteleen, Pielaveden ja Rautavaaran

Lisätiedot

Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu

Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu Seuraavissa kuvissa on esitetty liikennetilanne, jossa nykyisiä liikennevirtoja on korotettu kauttaaltaan 20 % ja uusien pysäköintilaitosten käyttö

Lisätiedot

1 Tampereentie X Finnentie kiertoliittymän rakentaminen , /1/240 1 Kiireellisimmät

1 Tampereentie X Finnentie kiertoliittymän rakentaminen , /1/240 1 Kiireellisimmät TOIMENPIDEOHJELMA, KANGASALA Nro Kohdekuvaus Toimenpidekuvaus Kust. ( ) HEVAvähpidelk. Toimen- Tierekisteriosoite Kiireellisyys Tienpitaja 1 Tampereentie X Finnentie kiertoliittymän rakentaminen 250000

Lisätiedot