Nokian keskustan liikennesuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nokian keskustan liikennesuunnitelma 24.2.2011"

Transkriptio

1 Nokian keskustan liikennesuunnitelma

2

3 Sisältö 1. LÄHTÖKOHDAT Esipuhe Maankäyttö 1 2. LKENTEELLSET ONGELMAT NYKYTLANTEESSA. TAOTTEET 4 4. AJONEUOLKENNE Päätieverkko nykytilanteessa Keskusta nykytilanteessa 6 4. Liikenne-ennuste vuodelle Ajoneuvoliikenteen vaihtoehtotarkastelut 8 5. KEYT LKENNE 9 6. JOUKKOLKENNE PYSÄKÖNT KEHTTÄMSOHJELMA

4 1. Lähtökohdat 1.1 ESPUHE 1.2 MAANKÄYTTÖ Suunnitelmassa määritellään Nokian keskustan liikennejärjestelyiden periaatteet noin 20-0 vuoden aikatähtäimellä ennakoiden tulevaisuudessa odotettavissa olevia ongelmia. Liikenneverkkoratkaisun avulla pyritään luomaan yhdenmukainen, jatkuva, looginen ja tehokas liikennejärjestelmä. Liikenneverkkoratkaisun avulla voidaan määritellä liikenteen tilatarpeet kaavoitusta varten. Nokian keskustan osayleiskaavaa laadittiin samanaikaisesti liikennesuunnitelman kanssa. Projektiryhmä kokoontui työn aikana kuusi kertaa. Projektiryhmään kuuluvat Nokian kaupungilta Tommi Jalkanen, Juha Paattakainen, Juha Menonen, Asko Riihimäki ja Jorma Hakola, Pirkanmaan ELY-keskukselta Kari Korpela sekä Ramboll Finland Oy:ltä Juha Jokela ja Jouni Lehtomaa. Liikenne-ennusteen laati Hanna Kalenoja TTY:ltä. Työn aikana järjestettiin lisäksi joukkoliikennepalaveri, johon kutsuttiin projektiryhmän lisäksi operaattoreita sekä Tampereen kaupungin joukkoliikennetoimiston edustajia. Maankäytön osalta lähtökohtana on Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma. Nokian osalta rakennesuunnitelmassa on oletettu, että vuonna 200 Nokialla asuu asukasta. Täten Nokian asukasmäärä kasvaa noin 700 asukkaalla nykytilanteesta. Nokian keskustaan on arvioitu muuttavan 4000 uutta asukasta ja syntyvän 1000 uutta työpaikkaa. Nokian keskustan maankäytön oletetaan tiivistyvän Pirkkalaistorin ja Härkitien ympäristössä sekä laajenevan itään Yrittäjäkadun suuntaan, rautatieaseman taakse Rounionkadun ympäristöön sekä lounaaseen alkoisen harjun alueelle. Taulukko 1. Nokialle rakennesuunnitelmassa esitetyt kasvualueet.. (*) Osa alueesta Tampereen ja Ylöjärven puolella, arvioitu Nokian osuus työpaikkamäärästä Alue Maankäytön kehittämisen toimenpiteet Alueen asukasmäärän lisäys Alueen asukasmäärän lisäys Uudet työpaikat Joukkoliikenteen kehittämisen toimenpiteet Joukkoliikenteen kehittämisen toimenpiteet Kolmenkulma(*) Uusi kehitettävä työpaikka-alue: toimistotilaa, paljon tilaa vaativaa kauppaa ja teollisuutta (*) Kehän suuntaisen joukkoliikenteen Uusi lähijunaliikenteen asema reitin kehittäminen 1 Nokia, keskusta Kuntakeskusta täydennetään kerrostalorakentamisella ja tiiviillä pientalorakentamisella Uusi lähijunaliikenteen lähiasema 48 Pitkäniemi Kehitettävä hyvinvointipalvelujen alue. 00 Bussiliikenteen laatukäytävä 51 Harjuniitty Laajentuva asuin- ja työpaikka-alue, kerrostalorakentamista sekä tiivistä ja väljää pientalorakentamista Bussiliikenteen laatukäytävän kehittäminen 55 Taivalkunta Laajentuva asuinalue, tiivistä ja väljää pientalorakentamista Sammalisto Laajentuva asuinalue, tiivistä ja väljää pientalorakentamista Nokian keskustan likennesuunnitelma

5 PY PY PY P ET sk2- P z s kv -9 sk v l -04 TY kr T se skv 4 l -0 z Kuva 1. Ote Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmasta (2010) Ramboll PL PL 9 P skv M l -04 ks 1 s k v0 4 l - sk1-4 P ks 2 PY kr 25 ul PY sk v pv E k SM 20 TP L SM 19 ul 1 kr 27 PY -9 PY kr 4 LS PY sk1-2 W 1 sk1-6 M SM 52 L se 5 sk v- 9 TY-1 kr EH sk2-7 sk1- PYk r P s l kr 1 v- PY ma 1 z TY-1 PYk v W sk2-4 kr 2 kr 20 kr 18 L sk z s k v -9 sk1-5 sk2-6 skv l -04 kr 26 L kr 29 kr 9 k r 0 kr 7 kr 1 kr 6 l -s k v 04 P ma 5 ma 4 k r 8 p s PY ma 6 LR kr 28 kr 16 P kr 10 kr 15 TY kr 21 L z PY L SM 25 PL P PY S2-1 L-1 kr 11 9 sk2-2 kr 19 T v- kr 24 LS sk pv TP-1 W RM 0 kr 5 L SL (L 6) Kuva 2. Ote keskustan alustavasta osayleiskaavaluonnoksesta (alustava luonnos ). 2

6 2. Liikenteelliset ongelmat nykytilanteessa Nykytilanteessa Nokian keskustassa liikenteelliset ongelmat kohdistuvat pääasiassa liikenneturvallisuuteen. Erityisesti ydinkeskustaan saapuvilla väylillä keskustan läheisyydessä ja ydinkeskustaa kiertävillä kaduilla (Nokianvaltatie, Emäkoskentie, Pirkkalaistie, älimäenkatu ja Souranderintie) on onnettomuuskasaumia. Suuria, nopeita ja etuajo-oikeutettuja liikenneväyliä pitkin saavutaan aivan ydinkeskustaan, jossa liikenneväylien suuri tilantarve ja avoin katutila eivät vastaa liikenneympäristöä ja eri kulkumuotojen liikkumisen suhteita. Leveä katutila houkuttelee liian suuriin ajonopeuksiin. Liikenneverkon hierarkinen rakenne on ajan myötä muuttunut epäselväksi. Koillisesta keskustaan voidaan saapua lkantietä tai ihnuskatua ja keskustan pääkatujen valo-ohjattuja liittymiä voidaan kiertää Yrittäjäkatua tai Kerhokatua pitkin. Maankäytön laajeneminen ydinkeskustan ulkopuolelle tulee jatkossa kasvattamaan näitä ongelmia, kun mm. kevyen liikenteen määrä keskustaa kiertävän katuverkon ulkopuolella kasvaa. Liikenteen sujuvuudessa ei nykyisin ole ongelmia, mutta vanhat valo-ohjatut liittymät alkavat olla elinkaarensa loppuvaiheessa. Nokian keskustan katutiloissa korostuu nykyisin autoliikenne leveiden katutilojen myötä. Kevyen liikenteen katuylitysten merkitys tulee korostumaan jatkossa laajenevan maankäytön myötä. Joukkoliikenne on jakautunut Nokialla useille reiteille, mikä toisaalta luo hyvän kattavuuden säännöllisille käyttäjille, mutta vaikeuttaa satunnaista käyttöä järjestelmän monimutkaisuuden ja hitaan matka-ajan kautta. Myös joukkoliikenteen informaation saatavuudessa ja liityntäpysäköinnissä on ongelmia. Onnettomuuskasaumat v Kasaumassa vähintään: 1 tai useampi kuol. Kasaumassa johtanut onnettomuus vähintään: 1 tai tai useampi 2 tai useapi kuol.johtanutta louk.johtanut onnettomuutta onnettomuus tai tai 2 tai yhteensä useapi louk.johtanututta vähintään 5 onnettomuutta onnettomuutta KUOL.JOHT. tai yhteensä vähintään 5 onnettomuutta LOUK.JOHT. OMAS.AHNKO Kuva. Onnettomuuskasauma nykytilanteessa (Lähde: Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, esilahden ja Ylöjärven liikenneturvallisuussuunnitelma 2010). Nokian keskustan likennesuunnitelma

7 . Tavoitteet Työlle määriteltiin tavoitteet, joiden avulla pyritään muodostamaan Nokian keskustasta turvallinen, terveellinen, sujuva ja viihtyisä. Nokian keskustan lyhyet välimatkat mahdollistavat kevyen liikenteen kehittämisen. Kestävän kehityksen mukaisesti jalankululle, pyöräilylle ja joukkoliikenteelle rakennetaan houkuttelevia ratkaisuja, jotka tukevat näiden kulkutapojen käyttöä. Ohjaamalla autoilua oikeille reiteille sekä hillitsemällä ajonopeuksia keskustassa pyritään vähentämään autoilun aiheuttamia haittoja. Taulukko 2. Työn tavoitteet. Liikenneturvallisuus Kevyt liikenne Joukkoliikenne Autoliikenne Yhdyskuntarakenne hmisiin kohdistuvat vaikutukset Kustannukset Liikenneturvallisuus paranee. Erityisesti kevyen liikenteen olosuhteita parannetaan keskustassa. Autoliikenteen ajonopeuksia hillitään. Keskustan läpi kulkevat turvalliset ja sujuvat pääreitit. Jalankulun ja pyöräilyn yhteydet ovat suoria, jatkuvia ja turvallisia. Erityisesti ajoneuvoliikenteen risteämiskohdissa huomioidaan kevyen liikenteen turvallisuus. Ratkaisut tukevat joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Bussiliikenne kattaa valtaosan nokialaisten liikkumistarpeista. Junayhteys ja moottoritien bussivuorot mahdollistavat nopean työmatkan Tampereelle joukkoliikenteellä. Liityntäliikennettä ja informaation saatavuutta kehitetään. Alueet hyvin ja turvallisesti saavutettavissa. Liikenneverkon selkeys ohjaa liikenteen oikeille reiteille ja ratkaisut alentavat ajonopeutta keskustassa parantaen liikenneturvallisuutta sekä vähentäen liikenteestä aiheutuvia haittoja. Autoliikenteen sujuvuuden varmistaminen vuonna 200. Maankäytön ja liikenteen ratkaisut tukevat toisiaan eheyttäen yhdyskuntarakennetta. Yhteenkytkentä luo kestävien kulkumuotojen kehittymiselle hyvät olosuhteet. Toteuttamisaikataulut sovitetaan yhteen. Elinympäristön laatu paranee. Kestäviä kulkumuotoja tukemalla sekä autoliikenteen ajonopeuksia hillitsemällä muodostetaan keskustassa turvallinen, terveellinen ja viihtyisä ympäristö. Toimenpiteet ovat kustannustehokkaita Ramboll 4

8 4. Ajoneuvoliikenne 4.1 PÄÄTEERKKO NYKYTLANTEESSA Nykytilanteessa Nokialle saavutaan valtateitä, 11 ja pitkin. Tampereen kehätie ja Nokian moottoritie Nokianvaltatien itäpuolella ovat kaksiajorataisia, vähintään nelikaistaisia väyliä. Tampereen läntisen kehätien (vt ) liittymät ovat eritasoliittymiä, minkä lisäksi Porintien (vt 11) itäisin (Öljytie) sekä Turuntien (vt ) kolme itäisintä liittymää (Nokianvaltatie, Nuijamiestentie/iholankatu ja Emäkoskentie) ovat eritasoliittymiä. Näiden länsipuolella valtatiet ovat kaksikaistaisia ja liittymät sivusuunnasta väistövelvollisia tasoliittymiä metriä Pori 001 Porintie Koukkujärven etl 11 ihnuskatu Ylöjärventie Rounionkatu aasa Ylöjärvi Nokian keskustaan saavutaan pääosin Nokianvaltatietä idän suunnasta ja Emäkoskentietä etelän ja lounaan suunnista. Molemmat ovat pääosin nelikaistaisia leveitä väyliä. Näiden lisäksi keskustaan saavutaan lännen (Siuron) suunnasta Nokianvaltatietä (mt 2505), luoteen suunnasta Porin yhdystietä (mt 001) ja koillisesta Kolmenkulman suunnasta ihnuskatua ja lkankatua pitkin. ihnuskadun-lkantien liikenteellinen merkitys kasvaa tulevaisuudessa Kolmenkulman alueen rakentuessa. Keskustan pohjoispuolella pääkokoojakatuina toimivat mm. Pinsiöntie ja Rounionkatu ja eteläpuolella Taivalkunnantie (mt 2501). Muun muassa Nokian keskustan läheisyydessä sijaitseva teollisuus aiheuttaa raskasta liikennettä ydinkeskustan katuverkolle. Suurten erikoiskuljetusten reittejä Nokialla ovat Nokianvaltatie, Sarpatintie, vt 11, vt Nokianvaltatien länsipuolella, Öljytie sekä Rounionkatu. Siuron valtatie läntinen katuyhteys 2501 Rauma Porin yhdystie 2505 Taivalkunnantie Pinsiöntie Emäkoskentie Kahtalammin etl lkankatu Turuntie Nokianvaltatie keskustan kehä pääkokooja alueellinen pääväylä valtatie olemassa oleva eritasoliittymä suunniteltu eritasoliittymä Tampere Pyhäjärventie Helsinki Jyväskylä Kuva 4. Päätieverkon liikenneverkko. 5 Nokian keskustan likennesuunnitelma

9 4.2 KESKUSTA NYKYTLANTEESSA Nokian keskustan sisääntuloväylien liikennemäärät ovat ydinkeskustan läheisyydessä nykytilanteessa noin ajoneuvoa vuorokaudessa. Erityisesti Nokianvaltatien ja Emäkoskentien liikennemäärät ovat suuria km/h nopeusrajoitusalue Nokian ydinkeskustaa eli Pirkkalaistorin ja Härkitien ympäristöä kiertää keskustan kehän omaisesti Nokianvaltatie, älimäenkatu, Pirkkalaistie ja Souranderintie. Nämä ovat nelikaistaisia katuja Souranderintietä lukuunottamatta km/h nopeusrajoitus Keskustassa on useita keskustan kehää ohittavia yhteyksiä, kuten Kerhokatu, Yrittäjäkatu ja Rautatienkatu. Nämä mahdollistavat liikenteen jakautumisen usealle reitille parantaen liikenteen sujuvuutta, mutta toisaalta ohjaavat läpikulkuliikennettä tarpeettomasti pääkaduilta alemmalle katuverkolle Aivan ydinkeskustassa Härkitien ja älikadun liikennejärjestelyjä on kehitetty viime vuosina mm. kiertoliittymien avulla ajonopeuksia hillitseväksi sekä viihtyisämmiksi Kuva 6. Nopeusrajoitukset keskustassa. Nokianvaltatiellä sinisellä merkittyjen kohtien nopeusrajoitus on 60 km/h. Kuva 5. Nokian keskustassa on voimakkaasti autoliikenteeseen painottuvia leveitä katuja kuten Nokianvaltatie. Kuva 7. Ydinkeskustassa liikennejärjestelyjä on kehitetty viime vuosina ajonopeuksia hillitsevään suuntaan (Härkitie) Ramboll 6

10 4. LKENNE-ENNUSTE UODELLE 200 uoden 200 liikenne-ennuste on laadittu Tampereen seudun liikennemallilla (TALL2005). Rakennesuunnitelman maankäyttöä tarkennettiin keskustassa. Päätieverkon osalta kiireellisin kehittämistarve kohdistuu valtatielle, jossa moottoritien länsipuolella kaksikaistaista osuutta tulisi kehittää nelikaistaiseksi. Muut päätieverkon parantamistarpeet kohdistuvat liittymiin. Koukkujärven (vt 11) ja Kahtalammen (vt ) liittymät tulee rakentaa jatkossa eritasoliittymiksi. Nokian keskustassa liikennemäärien ennustetaan kasvavan noin 5 % vuoteen 200 mennessä, jolloin Emäkoskentien ja Nokianvaltatien liikennemäärät kasvavat yli ajoneuvoon vuorokaudessa. Nokian läntinen katuyhteys (kuva) mahdollistaisi erityisesti Siuro - vt suunnan liikenteen siirtymisen pois keskustasta (Nokianvaltatie, Souranderintie ja Emäkoskentie). Läntisen katuyhteyden liikennemäärä olisi vuonna 200 noin 1700 ajon./vrk Nokianvaltatien ja Taivalkunnantien välissä. Liikenne siirtyisi pääasiassa Emäkoskentieltä läntiselle katuyhteydelle. Läntistä katuyhteyttä ei ole arvioitu toteutettavan vuoteen 200 mennessä. KL 2009/2010 KL 200 Pori Siuron valtatie läntinen katuyhteys Rauma Porin yhdystie Taivalkunnantie Porintie Pinsiöntie Emäkoskentie lkankatu un Turuntie Nokianvaltatie ihnuskatu Ylöjärventie Rounionkatu Y aasa Ylöjärvi keskustan kehä pääkokooja alueellinen pääväylä valtatie Pyhäjärventie Tampere Helsinki Jyväskylä metriä KL 2010 KL 200 Nokianvaltatie Souranderintie metriä r d Rautatienkatu Emäkoskentie Maununkatu Pinsiöntie Härkitie Pirkkalaistie älikatu Nokianvaltatie älimäenkatu lkantie Nokianvaltatie keskustan kehä pääkokooja alueellinen pääväylä metriä metriä Kuva 8. Liikenne-ennuste vuodelle 200 päätieverkolla. Läntisen katuyhteyden vaikutukset eivät näy liikennemäärissä. Kuva 9. Liikenne-ennuste vuodelle 200 Nokian keskustassa. Läntisen katuyhteyden vaikutukset eivät näy liikennemäärissä. 7 Nokian keskustan likennesuunnitelma

11 4.4 AJONEUOLKENTEEN AHTOEHTOTARKASTELUT Ajoneuvoliikenteen osalta tutkittiin liittymätyypeiltään kahta erilaista vaihtoehtoa: nykyisiin valo-ohjattuihin liittymiin ja niiden lisäämiseen perustuvaa vaihtoehtoa sekä kiertoliittymiin perustuvaa vaihtoehtoa. Liikennevalo-ohjatut liittymät erityisesti Nokianvaltatien, Souranderintien ja Rautatienkadun liittymässä sekä Emäkoskentien, Pirkkalaistien ja Souranderintien liittymässä ovat joka tapauksessa uusimisen tarpeessa. Liikenteellisten toimivuustarkasteluiden perusteella liikenteen 5 % kasvusta huolimatta liikenne saadaan toimimaan melko pienillä muutoksilla nykyjärjestelyjen pohjalta. Nokianvaltatien, ihnuskadun ja Yrittäjäkadun liittymä muutetaan porrastetusta liittymästä nelihaaraliittymäksi, joka pitää rakentaa joko valo-ohjatuksi tai osittain kaksikaistaiseksi turbo-kiertoliittymäksi. Härkitien, Pirkkalaistien ja älimäenkadun liittymä tulee myös muuttaa valo-ohjatuksi tai osittain kaksikaistaiseksi turbo-kiertoliittymäksi. lman näitä toimenpiteitä sivusuunnasta ei päästä liittymään pääliikennevirtaan iltahuipputunnin aikana. Lisäksi muissa liittymissä tarvitaan pieniä toimenpiteitä kaistamuutosten muodossa liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi vuonna 200. Liikenteen sujuvuuden kannalta keskustan kehän liittymäratkaisut toimivat molemmilla vaihtoehdoilla suunnilleen samalla tasolla vuonna 200. aloohjauksen avulla voidaan varmistaa kevyen liikenteen turvallisuus suojateillä sekä hillitsemään ajonopeuksia yhteenkytkennän avulla. Kiertoliittymien avulla voidaan niin ikään hillitä ajonopeuksia keskustassa sekä parantaa liikenteen sujuvuutta joustavien järjestelyjen avulla ruuhka-aikojen ulkopuolella. Kiertoliittymävaihtoehdossa kevyen liikenteen tärkeimmät ylitykset tulee järjestää eritasossa turvallisuuden varmistamiseksi. Molemmissa vaihtoehdoissa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että liikenne ohjautuu halutuille reiteille. Kiertoliittymät valittiin pitkällä tähtäimellä Nokian keskustan ensisijaiseksi liittymätyypiksi. Perusteluina on sujuva ja joustava liikennöinti, alhaiset ajonopeudet sekä kaupunkikuvalliset näkökohdat kaistainen kiertoliittymä, kiertosaarekkeen halkaisija: 40 m ulkokaistan osuus liikenteestä: 10 % Tulosuunnan perusvälityskyky (hay/h) uunnan perusvälityskyky (hay/h) kaistainen kiertoliittymä, kiertosaarekkeen halkaisija: 40 m ulkokaistan osuus liikenteestä: 0 % 2 kaistainen kiertoliittymä, kiertosaarekkeen halkaisija: 40 m ulkokaistan osuus liikenteestä: 50 % 2 kaistainen kiertoliittymä, kiertosaarekkeen halkaisija: 40 m ulkokaistan osuus liikenteestä: 70 % 2 kaistainen kiertoliittymä, kiertosaarekkeen halkaisija: 40 m ulkokaistan osuus liikenteestä: 90 % 1 kaistainen kiertoliittymä, kiertosaarekkeen halkaisija: 0 m 1 kaistainen kiertoliittymä, kiertosaarekkeen halkaisija: 20 m Nokian vt / ihnuskatu Nokian vt / lkantie Nokian vt / Härkitie Nokian vt / Souranderintie Emäkoskentie / Souranderintie Kuva 11. Emäkoskentien ja Souranderintien (oik.) sekä Nokianvaltatien ja ihnuskadun liittymät. 0 Pirkkalaistie/Härkitie älimäenkatu/yrittäjänkatu Kiertävä liikenne (ajon./h) Kuva 10. Kiertoliittymillä liikenne saadaan toimimaan vielä vuoden 200 liikennemäärillä. Herkkyydet +0% 2011 Ramboll 8

12 5. Kevyt liikenne Nokialla on olemassa melko kattava kevyen liikenteen verkko. Pääyhteydet noudattelevat ajoneuvoliikenteen pääkatuverkkoa ja verkko on muutamaa poikkeusta lukuunottamatta yhtenäinen. Nokian keskusta-alueen toiminnot ja palvelut ovat hyvin saavutettavissa jalan sekä pyörällä. Kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä tulisikin parantaa erityisesti tällä alueella mm. turvallisilla ja laadukkailla ratkaisuilla sekä kokonaisvaltaisella katutilan suunnittelulla. Myös koulureitteihin ja koulujen lähiympäristöön tulee kiinnittää erityistä huomiota. Ydinkeskustassa ja erityisesti keskustan kehän sisäpuolella jalankulun ja pyöräilyn tulee olla ensisijaisessa asemassa katuverkolla. Autoliikenteen kasvaessa turvallisuusongelmat kulminoituvat erityisesti kadunylityksiin, joiden turvallisuutta tulee parantaa. Ongelma korostuu erityisesti leveillä väylillä kuten keskustan kehällä, Nokianvaltatiellä ja älimäenkadulla, jossa kasvaneet liikennemäärät edellyttävät monin paikoin kevyen liikenteen eritasoratkaisuja. Autoilijoiden ajonopeuksien hillitseminen parantaa erityisesti kevyen liikenteen turvallisuutta. 11 Kävely-yhteyksien tulee olla turvallisia, esteettömiä, suoria, kattavia ja viihtyisiä. Esteettömät reitit johdetaan jatkuvien yhteyksien avulla suoraan kaikkiin päämatkakohteisiin. Reittien viihtyisyyteen kiinnitetään huomiota erityisesti ydinkeskustassa mm. katutilaratkaisujen ja viheristutusten avulla. Huomioidaan kevyen liikenteen yhteydet virkistyskäyttöön mm. puistojen yhteyksien avulla. Pyöräilijöillä tulee olla nykyistä yhtenäisemmät ja laadukkaammat reitit. Keskustassa tulee olla etelä-pohjoinen sekä itä-länsi suunnassa pääreitit, jotka mahdollistavat nopean etenemisen. Tämä edellyttää monin paikoin jalankululle ja pyöräilylle tarkoitetun tilan lisäämistä ja em. kulkumuotojen erottamista. Pitkämatkaista pyöräilyreittiä Tampereelle tulisi kehittää NokianvaltatienSarpatintien varteen nykyistä laatutasoa nostaen. Pyöräpysäköintiä kehitetään keskustassa sekä liikenteen merkittävissä solmukohdissa, joita ovat mm. Pirkkalaistorin ympäristön lisäksi rautatieasema, Yrittäjäkadun itäpää sekä itymarketin alue. 10 min pyöräillen Pirkkalaistorilta linnuntietä 5 min i pyöräillen ö äill Pirkkalaistorilta linnuntietä 10 min kävellen Pirkkalaistorilta linnuntietä 5 min kävellen Pirkkalaistorilta linnuntietä jalkakäytävä kevyen liikenteen väylä ala- ja yläaste keskiaste linja-autoasema rautatieasema metriä Kuva. Kevyen liikenteen yhteydet sekä liikenneterminaalien ja koulujen sijainti. 9 Kuva 1. Kevyen liikenteen matka-ajat Pirkkalaistorilta. Nokian keskustan likennesuunnitelma

13 M 6. Joukkoliikenne Nokialla on nykyisin hyvin kattava joukkoliikenteen tarjonta. Busseilla on kattava tarjonta Tampereelle ja Nokian keskustaan. Bussien vuorovälit ovat erityisesti ruuhka-aikana tiheitä ja joukkoliikenteellä on useita reittejä, joiden ansiosta matkat pysäkeille ovat lyhyitä. Mutkittelevien reittien johdosta matka-ajat ovat kuitenkin melko pitkiä ja reitistö epäselvä, mistä johtuen erityisesti satunnainen joukkoliikenteen käyttö on ongelmallista. Maankäytön hajaantuminen on ongelma bussiliikenteen kehittämiselle. Junalla on seitsemän edestakaista vuoroa päivässä Tampereen rautatieaseman ja Nokian välillä. Nopea junayhteys on kasvattanut junamatkustajien määrää nopeasti viime vuosina. Bussin ja junan yhteiskäyttöä estävät mm. erilliset lippujärjestelmät. Bussi- ja junaliikenne täydentävät jatkossa toisiaan tarjoten kattavat yhteydet Tampereen ja Nokian keskustan välillä. Joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä tuetaan sijoittamalla maankäyttöä joukkoliikennekäytävien varteen, liittymä Ramboll ratkaisuilla, hyvillä kevyen liikenteen yhteyksillä pysäkeille, pysäkkiratkaisuilla, liityntäpysäköintiä kehittämällä sekä helpottamalla joukkoliikenteen käyttöä. Maankäytöltään vahvojen käytävien avulla voidaan kehittää joukkoliikennekäytäviä, mikä myös selkeyttää joukkoliikennereitistöä. Liittymäratkaisuja suunniteltaessa otetaan huomioon joukkoliikenteen tarpeet sekä kaistajärjestelyissä että mitoituksessa. Tulevaisuudessa rakennettavat kiertoliittymät rakennetaan riittävän suuriksi. Kevyen liikenteen yhteydet pysäkeille ovat turvallisia, suoria ja viihtyisiä. Keskustan läheisyydessä pysäkeillä on pääsääntöisesti reunakivellä erotettu odotustila ja käytetyimmillä joukkoliikennepysäkeillä on katos. Lisäksi solmukohdissa on pyöräpysäköintiä sekä rautatieasemalla autojen liityntäpysäköintiä. Joukkoliikenteen satunnaista käyttöä helpotetaan parantamalla informaation saatavuutta, mm. reittikarttojen ja muuttuvan informaation avulla. Lisäksi joukkoliikenteen lippujärjestelmiä kehitetään yhteiskäyttöä mahdollistavaksi. Seudullista linjastoa kehitetään kunnan rajat ylittävän palvelun avulla mm. Kolmenkulmassa. Kuva 14. Joukkoliikennereitit Nokian keskustassa nykytilanteessa. 10 Mmo J K Pika Hki E R Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Pika Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma

14 7. Pysäköinti Autoliikenteellä on nykyisin pysäköintiä Nokian keskustassa mm. kauppojen pysäköintipaikoilla. Lisäksi keskustassa on melko paljon aikarajoitettua kadunvarsipysäköintiä. Rautatie- ja linja-autoaseman ympäristössä on selkeä tarve pysäköinnin kehittämiselle. Liityntäpysäköintipaikkoja rakennetaan lisää sekä autoille että pyörille. Pyörille rakennetaan katoksellisia, lukittavia paikkoja rautatieaseman lisäksi Pirkkalaistorilla ja liikenteen solmukohdissa. Myös saattoliikenteen tarpeet huomioidaan rautatie- ja linja-autoaseman läheisyydessä. Keskustan pysäköintiä kehitetään mahdollisuuksien mukaan laitospysäköinnin avulla, joka mahdollistaa maankäytön kehittämisen nykyisillä pysäköintialueilla. Keskustan pysäköintiratkaisuissa otetaan huomioon pidempiaikaisen pysäköinnin tarpeet esimerkiksi vyöhykepysäköinnin avulla. Ydinkeskustan pysäköinti voi tällöin olla 1-2 tunnin mukaan aikarajoitettua ja ydinkeskustan reunaalueilla pysäköinti voi olla vapaata palvellen päivisin työntekijäpysäköintiä sekä iltaisin ja öisin asukaspysäköintiä. Kuva 15. Liityntäpysäköintiä kehitetään ensisijaisesti rautatie- ja linja-autoaseman läheisyydessä. 11 Nokian keskustan likennesuunnitelma

15 8. Kehittämisohjelma Kuva 16. Nokian keskustan liikenteen kehittämisohjelma Ramboll

16 Taulukko. Päätieverkon ja Nokian keskustan liikenteen kehittämisohjelma. Kiireellisyys: = toteutus noin , = noin , = noin Nro Toimenpide Kiireellisyys Perustelu Ei kartalla Joukkoliikenteen informaation kehittäminen Reittikartat ja aikataulut pysäkeille, muuttuva informaatio liikenteen solmukohdissa 1 Pyöräliikenteen pääreitit keskustassa. Nopea pyöräreitti itä-länsi-suunnassa Nokianvaltatien viertä ja pohjoisetelä-suunnassa Härkitietä. Pidempimatkainen pyöräreitti Tampereelle Nokianvaltatien viertä edelleen Sarpatintielle. 2, 24 Kevyen liikenteen pääreitti keskustan läpi Nokianvaltatien ja Maununkadun sekä Nokianvaltatien ja Yrittäjäkadun liittymien välille 2 Maununkadulle pyöräyhteys (jalkakäytävä kevyen liikenteen väyläksi) Kevyen liikenteen edistäminen Kevyen liikenteen edistäminen Kevyen liikenteen edistäminen Rautatieaseman laiturijärjestelyt Joukkoliikenteen edistäminen 4 Pyöräpysäköinti Pirkkalaistorille, rautatieasemalle sekä Yrittäjäkadun itäpäähän. Lisäksi keskustan ulkopuolella itymarketin alueelle. 5 lkantien ja Kankaantaankadun kiertoliittymä ja liittymän muuttaminen nelihaaraliittymäksi 21 Yrittäjäkadun saneeraus sekä itäpään siirto ihnuskadun kohdalle. Ratkaisut eivät ohjaa läpikulkuliikennettä Yrittäjäkadulle. Toimii joukkoliikenteen liityntäpysäköintinä liikenteen solmukohdissa sekä edistää pyöräilyä Liikenneturvallisuus Liikenneverkon hierarkian selkeyttäminen ja maankäytön kehittäminen. Nelihaarainen kiertoliittymä muodostaa keskustaan tultaessa porttiaihion alentaen ajonopeuksia. Porrastettu liittymä aiheuttaisi lyhyen liittymävälin Nokianvaltatielle ihnuskadun ja Yrittäjäkadun välille, joka heikentäisi sujuvuutta liikennemäärien kasvaessa ja liikennevalotarpeen kasvaessa. Nelihaaraliittymän haittana saattaa olla läpikulkuliikenteen ohjautuminen ihnuskadulle ja Yrittäjäkadulla, joka on huomioitava katutilaratkaisuissa. 1 Nokian keskustan likennesuunnitelma

17 Nro Toimenpide Kiireellisyys Perustelu 7 Alikulkuyhteys Nokianvaltatien ali ihnuskadun ja Yrittäjäkadun liittymän länsipuolelle. 8 Turbo-kiertoliittymä Nokianvaltatielle ihnuskadun/ Yrittäjäkadun liittymään, joka muutetaan nelihaaraliittymäksi (Yrittäjäkadun saneerauksen ja itäpään siirron yhteydessä) Alikululla kevyen liikenteen turvallisuus ja edistäminen sekä autoliikenteen sujuvuus. Turbo-kiertoliittymä alentaa ajonopeuksia ydinkeskustan reunalla parantaen liikenneturvallisuutta, lisää liikenteen sujuvuutta ja joustavuutta sekä parantaa kaupunkikuvaa 9 Yksikaistainen kiertoliittymä Nokianvaltatielle Rautatienkadun/Souranderintien liittymään 10 Yksikaistainen kiertoliittymä älimäenkadun ja Yrittäjäkadun liittymään 15 Nokianvaltatielle reunakivellä korotettu keskikaista välillä ihnuskatu-lkantie. Alentaa ajonopeuksia ydinkeskustan reunalla parantaen liikenneturvallisuutta, lisää liikenteen sujuvuutta ja joustavuutta sekä parantaa kaupunkikuvaa. Liikennevaloliittymän tekninen uusimistarve. Alentaa ajonopeuksia ydinkeskustan reunalla parantaen liikenneturvallisuutta, lisää liikenteen sujuvuutta ja joustavuutta sekä parantaa kaupunkikuvaa Liikenneturvallisuus (ajonopeuksien hillitseminen) 26 Näkemäleikkaus Souranderintien ja Harjukadun liittymään Liikenneturvallisuus (näkyvyys) Ei kartalla Koukkujärven eritasoliittymä vt 11 ja Koukkujärventien liittymässä Liikenneturvallisuus ja autoliikenteen sujuvuus 11 Alikulkuyhteys Nokianvaltatien ali lkantien ja älimäenkadun liittymän länsipuolelle. Kevyen liikenteen turvallisuus ja edistäminen sekä autoliikenteen sujuvuus. Turbo-kiertoliittymä Nokianvaltatielle lkantien/ älimäenkadun liittymään Turbo-kiertoliittymä alentaa ajonopeuksia ydinkeskustan reunalla parantaen liikenneturvallisuutta, lisää liikenteen sujuvuutta erityisesti ruuhka-aikojen ulkopuolella ja joustavuutta sekä parantaa kaupunkikuvaa 2011 Ramboll 14

18 Nro Toimenpide Kiireellisyys Perustelu 1 Turbo-kiertoliittymä Emäkoskentien/Pirkkalaistien/ Souranderintien liittymään 14 Autopysäköinnin lisääminen rautatie- ja linja-autoaseman läheisyydessä 18 Yksikaistainen kiertoliittymä Härkitien ja Pirkkalaistien liittymään 16 Nokianvaltatien kaventaminen kaksikaistaiseksi välillä Souranderintie - Pinsiöntie 17 Yksikaistainen kiertoliittymä Nokianvaltatielle Pinsiöntien/ Härkitien liittymään 22 Alikulkuyhteyden tilavaraus Nokianvaltatien ali Härkitien ja Pinsiöntien liittymän itäpuolelle. Toteuttamiskelpoisuus tutkittava. 19 Pirkkalaistien-älimäenkadun katutilan kehittäminen ajonopeuksia hillitseväksi välillä Härkitie-Nokianvaltatie. Poikkileikkauksena 1+1 kaistainen katu, jossa esimerkiksi toisella puolella pysäköintiä reunakivellä korotettuna ja toisella puolella kaksisuuntainen pyörätie. 20 Nokianvaltatien katutilan kehittäminen ajonopeuksia hillitseväksi välillä Pinsiöntie/Härkitie-älimäenkatu/lkantie. Poikkileikkauksena 1+1 kaistainen katu. Käytöstä poistuvan katutilan käyttöä tutkittava tarkemmin. Alentaa ajonopeuksia ydinkeskustan reunalla parantaen liikenneturvallisuutta, lisää liikenteen sujuvuutta ja joustavuutta sekä parantaa kaupunkikuvaa. Liikennevaloliittymän tekninen uusimistarve. Joukkoliikenteen liityntäpysäköinnin kehittäminen Liikenneturvallisuus. Alentaa ajonopeuksia ydinkeskustan reunalla parantaen liikenneturvallisuutta, lisää liikenteen sujuvuutta ja joustavuutta sekä parantaa kaupunkikuvaa Liikenneturvallisuus ja ajonopeuden hillitseminen Alentaa ajonopeuksia ydinkeskustan reunalla parantaen liikenneturvallisuutta, lisää liikenteen sujuvuutta ja joustavuutta sekä parantaa kaupunkikuvaa Kevyen liikenteen edistäminen, liikenneturvallisuus ja autoliikenteen sujuvuus Liikenneturvallisuus (ajonopeuksien hillitseminen) Liikenneturvallisuus (ajonopeuksien hillitseminen) 15 Nokian keskustan likennesuunnitelma

19 Nro Toimenpide Kiireellisyys Perustelu 2 Tilavaraus alikululle. Tekninen toteutettavuus ja tilantarve tutkittava tarkemmin. 25 Souranderintien kaventaminen kaksikaistaiseksi välillä Kerhokatu-Emäkoskentie Ei kartalla t rakentaminen nelikaistaiseksi välillä Nokianvaltatie Emäkoskentie (mahdollisesti Kahtalammin eritasoliittymään asti) Liikenneturvallisuus Liikenneturvallisuus (ajonopeuksien hillitseminen) Liikenteen sujuvuus ja liikenneturvallisuus Ei kartalla Kahtalammin eritasoliittymä vt ja Sorvantien liittymään Liikenteen sujuvuus ja liikenneturvallisuus Ei kartalla t 11 parantaminen Nokia-Kiikoinen jälkeen Liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus Ei kartalla t parantaminen Nokialta Huittisiin jälkeen Liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus Ei kartalla Nokian läntinen katuyhteys tilavaraus Nokianvirran yli jälkeen 2011 Ramboll 16

20

NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT

NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT Vastaanottaja Tommi Jalkanen, Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Muistio Päivämäärä 5.5.2011 NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat - liikennemallitarkastelujen tuloksia Työraportti 18.2.29 1 Johdanto... 2 2 Maankäyttö- ja liikenneverkkovaihtoehdot... 2 2.1 Osa-aluejako ja maankäyttö...

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

JOENSUUN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA 21.8.2012

JOENSUUN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA 21.8.2012 JOENSUUN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA 21.8.2012 Pyöräilyseminaari 9.5.2014 ESITYKSEN SISÄLTÖ Liikennesuunnitelman päätavoitteet ja esimerkkejä liikenneratkaisuista ja muutosten perusteita. TAVOITTEISTA

Lisätiedot

Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle

Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle Pyöräilyverkko ja toiminnallinen luokitus Pyöräilyväylätyyppien vaihtoehdot Jalankulun ja pyöräilyn erottelutavat Pyöräilyväylien mitoitus Pyöräilyverkon

Lisätiedot

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Erika Helin 10.6.2014 Suunnittelun tavoitteet ja eteneminen

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS 15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358 20 755 6201 www.ramboll.fi 2 Tarkastus 04 Päivämäärä 15/8/2014

Lisätiedot

SÄRKÄNNIEMEN YLEISSUUNNITELMA, LIIKENNE 19.10.2015

SÄRKÄNNIEMEN YLEISSUUNNITELMA, LIIKENNE 19.10.2015 SÄRKÄNNIEMEN YLEISSUUNNITELMA, LIIKENNE 19.10.2015 YLEISSUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA LIIKENTEELLISET TAVOITTEET Rantatunnelin valmistuminen vähentää merkittävästi kaupungin länsi-itä suuntaista liikennettä.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Siilinjärven keskusta-alueen liikenneselvitys

Siilinjärven keskusta-alueen liikenneselvitys Siilinjärven keskusta-alueen liikenneselvitys LÄHTÖKOHDAT JA KESKEISET TULOKSET 5.6.2015 / Romppanen, Rintamäki, Rahkonen Ympäristösi parhaat tekijät TARKASTELUALUE (erikoiskuljetukset ja linja-autoreitit

Lisätiedot

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET EHDOTUSVAIHEEN TARKASTELU (päivitetty 23.3.2007) 1. NYKYINEN

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma 2 3 Suunnittelun lähtökohtia 4 Lahdenväylän pysäkit, esiselvitys 1998 Valtatie 4 ja sen rinnakkaistiet välillä Kehä III Koivukylänväylä,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla

Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Kehittämissuunnitelma Kuva: Jouko Aaltonen Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Tavoitteena: parantaa matkaketjujen

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007 WSP Finland Oy 1. TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT Työn tarkoituksena oli tutkia eri liittymäratkaisujen liikenteellistä toimivuutta Turvesuonkadun

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten ruuhkaliikenteen laatuongelmaan joukkoliikenteessä tulisi suhtautua? ihmiset roikkuisivat

Lisätiedot

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi.

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi. Pyörätie Pyörätiellä tarkoitetaan polkupyöräliikenteelle tarkoitettua, liikennemerkillä osoitettua, ajoradasta rakenteellisesti erotettua tien osaa taikka erillistä tietä. Pyörätie voidaan osoittaa joko

Lisätiedot

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B FCG Planeko Oy LIITE 4 PELKOSENNIEMEN KUNTA PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Liikenneselvitys 25.3.2009 0545-D1019 FCG Planeko Oy Liikenne LIITE 4 1(5) Pelkosenniemi Pyhätunturin asemakaava, Osa-alue

Lisätiedot

RAIKKOSEN ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET LIIKEN- TEESEEN KARJUSAARENKADULLA

RAIKKOSEN ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET LIIKEN- TEESEEN KARJUSAARENKADULLA 5.11.2014 RAIKKOSEN ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET LIIKEN- TEESEEN KARJUSAARENKADULLA Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358 20 755 6201 www.ramboll.fi Päivämäärä 17/10/2014 Laatija

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2015 Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti 2016 2 22.8.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ YVA JA YLEISSUUNNITELMA TAVOITETYÖPAJA 1.12.2015 TYÖPAJAN OHJELMA 16.30 Kahvi 17.00 E18 kehittämistarpeet, Vesa Virtanen Käyttäjätarpeiden tunnistaminen kehittämispolun

Lisätiedot

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN Anne Vehmas LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

Liikenteen tavoitteet

Liikenteen tavoitteet HLJ 2015 -liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnos Sini Puntanen 1 Liikenteen tavoitteet Saavutettavuus sujuvuus Matka- ja kuljetusketjut ovat sujuvia ja luotettavia lähelle ja kauas. Joukkoliikenteen kilpailukyky

Lisätiedot

Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus

Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III-Lahnus 1 Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Destia Selvitysalue Vihdintien

Lisätiedot

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu Strafica Oy 15.4.2015 Tarkastelun sisältö Rasinkylän asemakaava-alue sijoittuu Kotkan Sutelan kaupunginosaan, Sutelantien, Pernoontien ja Mussalontien risteysalueen

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

PARHAAT KÄYTÄNNÖT PYÖRÄILYN JA KÄVELYN EDISTÄMISESSÄ

PARHAAT KÄYTÄNNÖT PYÖRÄILYN JA KÄVELYN EDISTÄMISESSÄ D PARHAAT KÄYTÄNNÖT PYÖRÄILYN JA KÄVELYN EDISTÄMISESSÄ PYKÄLÄ-projektin tulokset Liikenteen tutkimuskeskus Vernen PYKÄLÄ-projektin tuloksista julkaistiin kaksi kirjaa: Parhaat eurooppalaiset käytännöt

Lisätiedot

ELY-keskus Kiireellisimmät 2 Sarpatintie Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 250000 0 2 Muut Kunta välille Nokianvaltatie-oleva KLV (1 km)

ELY-keskus Kiireellisimmät 2 Sarpatintie Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 250000 0 2 Muut Kunta välille Nokianvaltatie-oleva KLV (1 km) TOIMENPIDEOHJELMA, NOKIA Nro Kohdekuvaus Toimenpidekuvaus Kust. ( ) HEVAvähpidelk. 1 VT 12 Ramppi X Nokianvaltatie Kevyen liikenteen väylän merkin siirtäminen 300 0 2505/8/4150 1 lähemmäs ramppia 2 Sarpatintie

Lisätiedot

Hämeenlinnan asemanseudun kehittäminen, Liikenneselvitys

Hämeenlinnan asemanseudun kehittäminen, Liikenneselvitys Juha Mäkinen Anna Korpinen 12.11.2013 2 (11) Hämeenlinnan asemanseudun kehittäminen, SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 LIIKENNEJÄRJESTELMÄN NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4 2.2 Alueen saavutettavuus...

Lisätiedot

HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET PÄIVITETTY RAPORTTI 20.12.2012

HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET PÄIVITETTY RAPORTTI 20.12.2012 HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET PÄIVITETTY RAPORTTI 20.12.2012 HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Viite 82121867 Ramboll SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 3 1. Johdanto

Lisätiedot

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Marraskuu 2010 Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala 2 (9) ALKUSANAT Liikenteellinen vaikutusten arviointi palvelee

Lisätiedot

E18 Turun kehätien kehittämisselvitys

E18 Turun kehätien kehittämisselvitys Tekninen lautakunta 104 29.10.2014 Kaupunginhallitus 439 10.11.2014 Kaupunginhallitus 457 24.11.2014 E18 Turun kehätien kehittämisselvitys 737/10.05.01/2014 TEKLA 104 Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika

Lisätiedot

ASEMANSEUDUN KAAVA, Ylivieska

ASEMANSEUDUN KAAVA, Ylivieska ASEMANSEUDUN KAAVA, Ylivieska Lähtökohdat Liikenne 1 Liite 2. Asemanseudun asemakaavasuunnittelun liikenteelliset lähtökohdat Asemakaavan alikulkuvaihtoehtojen tekniset ratkaisut perustuvat vuonna 2007

Lisätiedot

Tampereen kestävän kaupunkiliikenteen esiselvitys Ari Vandell

Tampereen kestävän kaupunkiliikenteen esiselvitys Ari Vandell Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat Suomessa työpaja 8.10.2014 Tampereen kestävän kaupunkiliikenteen esiselvitys 8.10.2014 Suunnittelupäällikkö Tampere kasvaa voimakkaasti liikennejärjestelmän kehittäminen

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari 28.1.2016 Leppävaara Vision keskeisin alue Keran juna-asema Keran alue kuvattuna kohti Leppävaaraa,

Lisätiedot

16 Järvenpään liikennesuunnitelman tarkistaminen

16 Järvenpään liikennesuunnitelman tarkistaminen 16 1.2 Tie- ja katuverkko Autoliikenteen nykyverkko Järvenpään alueen teiden hallinnollisessa luokituksessa yleisiin teihin kuuluvat keskustan ohittavat Lahdenväylä (Vt 4), Vanha Lahdentie (Mt 140), Poikkitie

Lisätiedot

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan Lahden yleiskaavan 2025 liikenne-ennusteetennusteet Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Lisätiedot

Armonlaaksontien-Rymättyläntien (kt 40 - mt 189) ja Tuulensuunkadun- Käsityöläiskadun liikenteellinen toimivuustarkastelu kesäliikenteellä, Naantali

Armonlaaksontien-Rymättyläntien (kt 40 - mt 189) ja Tuulensuunkadun- Käsityöläiskadun liikenteellinen toimivuustarkastelu kesäliikenteellä, Naantali Ramboll Knowledge taking people further --- Naantalin kaupunki Armonlaaksontien-Rymättyläntien (kt 40 - mt 189) ja Tuulensuunkadun- Käsityöläiskadun liikenteellinen toimivuustarkastelu kesäliikenteellä,

Lisätiedot

KYTÖLÄN ALUE 2. vaihe 1. SUUNNITTELUKOHDE

KYTÖLÄN ALUE 2. vaihe 1. SUUNNITTELUKOHDE KUNNALLISTEKNIIKKA 1 KYTÖLÄN ALUE 2. vaihe LIIKENNESELVITYS ttv,ur 1. SUUNNITTELUKOHDE Kytölän aluetta kaavoitetaan kolmessa vaiheessa. Tämä liikenneselvitys tehdään Kytölän alueen 2. vaiheen kaavan (A-2508)

Lisätiedot

PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE LIIKENNESUUNNITELMA

PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE LIIKENNESUUNNITELMA 9LT50021VL 10.5.2005 Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi Palvelutuotanto PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE, 9LT50021VL Esipuhe Lappeenrannan Pajarilan aluetta kehitetään teollisuus-

Lisätiedot

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos LIIKENNESELVITYS 11.11.2011. Työnro 416710. DI Piritta Laitakari

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos LIIKENNESELVITYS 11.11.2011. Työnro 416710. DI Piritta Laitakari Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos 11.11.2011 Työnro 416710 DI Piritta Laitakari ALKUSANAT Liikenneselvitys liittyy Valio Oy:n Riihimäen meijerin asemakaavamuutokseen.

Lisätiedot

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015 Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys Tiivistelmä 15.9.2015 Liikenneselvityksen tavoitteet ja lähtökohdat Kaavaehdotusvaiheen liikenneselvityksen tavoitteena on tarkentaa alueen liikkumista ja liikennettä

Lisätiedot

Kt 43 liittymätarkastelu

Kt 43 liittymätarkastelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Kt 43 liittymätarkastelu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28071 Raportti 1 (9) Tuomas Miettinen Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

pyöräilyn y ja kävelyn edistämisessä Kalle Vaismaa tutkija, projektipäällikkö TTY

pyöräilyn y ja kävelyn edistämisessä Kalle Vaismaa tutkija, projektipäällikkö TTY Euroopan parhaat käytännöt pyöräilyn y ja kävelyn edistämisessä Kalle Vaismaa tutkija, projektipäällikkö TTY 1. Palapeli Khti Kohti kk kokonaiskuvaa ik Paras pyöräilysuunnitelma on autoilusuunnitelma.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

Esittää pääverkon tavoitteellinen laatutaso.

Esittää pääverkon tavoitteellinen laatutaso. Millainen pääpyöräilyverkko alueelle? Mari Ahonen, Uudenmaan ELY-keskus 7.11.2013 Tavoitteena Jäsentää Riihimäen ja Hyvinkään seudun pyörätieverkko, tunnistaa erityisesti pääverkkoon kuuluvat yhteydet

Lisätiedot

SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT

SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT Vastaanottaja Salon kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Maaliskuu, 2015 SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT kuva: Salon kaupunki SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT

Lisätiedot

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä 1 15.9.2016 Timo Seimelä 2 Kehittämistoiveita tieliikennelakiin Pysäköinti Kameravalvonta Pyöräilyn edistäminen Raitiotie

Lisätiedot

Numeroidut maankäyttöalueet Kartalta löytyvät numeroidut uudet asuntoalueet

Numeroidut maankäyttöalueet Kartalta löytyvät numeroidut uudet asuntoalueet Numeroidut maankäyttöalueet Kartalta löytyvät numeroidut uudet asuntoalueet 91 LIITE 1 VAIHTOEHTOJEN VERTAILUA VAIHTOEHTO A Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen OYK eheyttää ja tiivistää yhdyskuntarakennetta

Lisätiedot

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Asikkala 2011 Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk)

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk) HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015 Niina Järvinen FM, ins.(amk) 1/11 1. Tehtävän kuvaus Liikenteellinen selvitys tehtiin heinä-elokuussa 2015 Hattulan kunnalle osana Kanungin

Lisätiedot

HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET RAPORTTI

HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET RAPORTTI HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Viite 82121867 Ramboll 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä 4 2. Johdanto 5 3. Osayleiskaava-alue 5

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet

Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2012 1 (5) 304 Viilarintie välillä Viikintie - Holkkitie, nro 29955/1-3 ja Viikintie Viilarintien kiertoliittymän kohdalla, nro 29956/1, katusuunnitelmien hyväksyminen,

Lisätiedot

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Vastaanottaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi PROJEKTIMUISTIO Päivämäärä 27.03.2014 SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Tarkastus 02 Päivämäärä 27/3/2014 Laatija Tarkastajat Riku

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu 11.05.2011 Sisältö Esipuhe... 2 1. Työn tavoitteet ja lähtökohdat... 3 2. Nykytilanne ja maankäyttösuunnitelmat... 4 3. Liittymän toteuttamismahdollisuudet...

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011 TAMPEREEN KAUPUNKI Lahdesjärven yleissuunnitelma Liikenneselvitys Työ: 24946 Tampere 27.10.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

PIEKSÄMÄEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PIEKSÄMÄEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Toteutuessaan Ideapark mullistaa Pieksämäen liikenteen. Sen myötä on tarpeen tarkastella koko liikennejärjestelmää kaikkine kulkutapoineen ja käyttäjineen.

Lisätiedot

JOKIOISTEN KUNTA. Työ: 26433. Tampere 21.8.2013

JOKIOISTEN KUNTA. Työ: 26433. Tampere 21.8.2013 LIITEAINEISTO 2 JOKIOISTEN KUNTA Keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavan liikenneselvitys Työ: 26433 Tampere 21.8.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001

Lisätiedot

Suoraman osayleiskaava

Suoraman osayleiskaava Kangasala Liikenteellisten vaikutusten arviointi 19.6.2014 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1 Lähtökohdat ja tavoitteet...3 1.1 Selvityksen sisältö ja tekijät...3 1.2 Suunnittelualue...3 2 Nykytilanne...4 2.1 Maankäyttö...4

Lisätiedot

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta 1 Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta Tiejohtaja Mauri Pukkila Tiehallinto

Lisätiedot

Piirustukset 30105/1, 30106/1, 30172/1, 30173/1, 30174/1 2, 30235/1, 30272/1

Piirustukset 30105/1, 30106/1, 30172/1, 30173/1, 30174/1 2, 30235/1, 30272/1 Helsingin Polkupyöräilijät ry MUISTUTUS PL 1301 00101 Helsinki www.hepo.fi 31.3.2015 Helsingin kaupunki Yleisten töiden lautakunta helsinki.kirjaamo@hel.fi Muistutus Mellunmäen katusuunnitelmista Piirustukset

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

Oulun seutu kasvaa, liikenne kasvaa

Oulun seutu kasvaa, liikenne kasvaa Liikenteen kasvu ja liikenneturvallisuus Kasvun hillinnän mahdollisuudet Oulun seudulla (OULULIIKA) Kati Kiiskilä Tiehallinto kati.kiiskila@tiehallinto.fi Tuomo Vesajoki Insinööritoimisto Liidea Oy tuomo.vesajoki@liidea.fi

Lisätiedot

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009 TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Tarkastus LUONNOS Päivämäärä 30.11.2009

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 MAAKUNTAKAAVA 2040 Yleistietoa liikennetutkimuksesta Toteutettiin syksyllä 2012 Tietoa liikennesuunnittelun tueksi

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI

YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI Projekti Ylihärmän taajaman osayleiskaava Asiakas Kauhavan kaupunki, Jari Leivo Päivämäärä 12.11.2015 Lähettäjä Mikko Uljas Tiedoksi Juha-Matti

Lisätiedot

RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ

RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ MUISTUTUS 4.2.2014 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ Jyväskylän kaupunki suunnittelee

Lisätiedot

Liikennepoliittiset linjaukset

Liikennepoliittiset linjaukset Liikennepoliittiset linjaukset 2013 20.12.2012 kh 9.5.2011 kv 16.5.2011 Sisältö Johdanto... 1 LAHDEN KAUPUNGIN STRATEGIA 2025 (KV 11.4.2011)... 2 LIIKENNEPOLIITTISET PÄÄMÄÄRÄT... 5 LIIKENNEPOLIITTISET

Lisätiedot

Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys

Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TOIVAKAN KUNTA Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26846 Raportti 1 (10) Saara Aavajoki

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liitolle Turun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta

Lausunto Varsinais-Suomen liitolle Turun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta Tekninen lautakunta 48 21.05.2014 Kaupunginhallitus 252 02.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liitolle Turun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta 236/10.05.01/2014 TEKLA 48 Tekninen

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma LIIKENTEEN KYSYNTÄ LIIKKUMINEN Kulkutavat

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

Päivittämistarpeen taustalla

Päivittämistarpeen taustalla Päivittämistarpeen taustalla Strategisten painopisteiden hahmottaminen Laajan toimenpidejoukon jäsentäminen ja selkeämpien kehittämiskokonaisuuksien muodostaminen niiden sisällä erilaisia ja eri toteuttamis-

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

Keski-Pasilan keskus Tripla

Keski-Pasilan keskus Tripla Keski-Pasilan keskus Tripla Rakennustyön aikaiset liikenteenjärjestelyt v. 2014 2016 TIEDOTUSTILAISUUS 22.5.2014 ALUSTAVA VERSIO 15.5.2014 1 Keski-Pasilan keskus Tripla Rakennustyön aikaiset liikenteenjärjestelyt

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009 VIHDIN KUNTA Liikenteellinen toimivuustarkastelu Enärannan eteläosan asemakaavatyötä (kaava N 144) varten Työ: E23375 Tampere 8.10.2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1.

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1. Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä Klaukkalan koulu 30.1.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat

Lisätiedot

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET 22.5.2013 Leo Jarmala Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR-hanke SYSMÄN TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS Sysmän rannikkoalueen

Lisätiedot

Maantien 130 ja Retkiojantien liittymän parantaminen kiertoliittymäksi, Riihimäki

Maantien 130 ja Retkiojantien liittymän parantaminen kiertoliittymäksi, Riihimäki Maantien 130 ja Retkiojantien liittymän parantaminen kiertoliittymäksi, Riihimäki ALUEVARAUSSUUNNITELMA Riihimäen kaupunki Valio Oy Huhtikuu 2012 ALKUSANAT Riihimäen keskustan eteläpuolella sijaitsevan

Lisätiedot