Poirot. POIROT 1/7. Koko alueen kerrosala edot:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poirot. POIROT 1/7. Koko alueen kerrosala edot:"

Transkriptio

1 Poirot. Suunnitelmn lähtökohtn on uistomiseksi kehite ävä länteen vutuv jokimisem, johon kor eleiden iht sekä lähes kikki sunnot vutuvt. Pistetlotyologi on kehite y siten, e ä muodou selkeäs hhmote vi kor eleit, sekä eriluonteisi rj uj ih loj. Kdun vrteen rjutuu ivinnelmisi sisäänkäyn ihoj j lännen uolelle misemn vutuvi oleskelu- j leikkiihoj. Pysäköin kor elin knsiih vutuu jokimisemn rkennusten välisistä ukoist. Rkennusten khteen limmiseen kerrokseen on suunniteltu muist julkisivuist oiketen ikll muurtut ilijulkisivut. Rtkisu luo ktutsoon ienemää mi kv sekä lii ää lueen luontevs un iliseen vnhn eritehtseen. Smll rtkisull tuodn käsityön jälki j tuntu silmän j kosketuksen tsolle. Rkennusten energinkulutust on minimoitu suunni elurtkisuill. unnot vutuvt urinkoisiin ilmnsuun in. Ylikuumenemist on välte y luomll etelään j länteen yhtenäiset rvekevyöhykkeet, jotk vähentävät oleellises kesäikist lämökuorm. Prvekkeet on lsite viss kokonn ti osi in. Suunnitelm noud Knkn lueelle tehtyä suunnitelm urinkosähkön hyödyntämisestä. Rkennuksiss on yhteensä m 2 etelään steen kulmss lskev k ole, jok soveltuu urinkoneelien j keräimien kiinni ämiseen. Myös hulevesien käsi elyssä rtkisu toteu lueelle tehtyjä suunnitelmi. Kor eleiden hulevedet vluvt kouruiss j innteiss uistoon rkenne vn luonnonmukiseen hulevesijärjestelmään, jok imey ää, viivy ää j uhdist hulevesiä smll, kun se kulje niitä vnhn tehtn vesirkenteiden ku koh Tourujoke. Koko lueen kerrosl edot: Kor elit 1-2 (loituskor elit: Kokoniskerrosl: 1 k-m 2 (jost suntojen j orrshuoneiden osuus: 9 k-m 2 Kor elit -4: Kokoniskerrosl: 14 k-m 2 (jost suntojen j orrshuoneiden osuus: 149 k-m 2 Kor eli (ysäköin kor eli: Tehostetun hoivn lveluyksikkö (4 sukklle: k-m 2 (+ juhlsli tms. 21 k-m 2 Senioritlo: k-m 2 (jost suntojen j orrshuoneiden osuus: 19 k-m 2 Piensuntoj: 4 k-m 2 (jost suntojen j orrshuoneiden osuus: 418 k-m 2 Vuokr-suntoj: 2 k-m 2 (jost suntojen j orrshuoneiden osuus: k-m 2 Kor eli yhteensä: 19 k-m 2 (jost suntojen j orrshuoneiden osuus: 111 k-m 2 Kililulueen kokoniskerrosl yhteensä: 794 k-m 2 (jost suntojen j orrshuoneiden osuus: 29 k-m 2 Kikist kerrosloist on jäte y lskem ulkoseinien ksuuden 2mm yli ävä osuus. Pysäköin litost j kylmiä olkuyörävrstoj sekä rvi ei ole lske u kerrosln. Aloituskor elit (kor elit 1-2 Vehreä jokimisem sekä itkät näkymät on hyödynne y rtkisuss täysiinoises vmll kikki sunnot sekä leikki- j oleskeluiht länteen koh Tourujoke. untojen oleskelu lt ryhmi yvät misemn uolelle j lii yvät suuriin misemrvekkeisiin. Huoneistortkisuiss on inote u hyvää kluste vuu j joustvuu. Kikiss suuremmiss sunnoiss on mhdollisuus vrioid huoneiden lukumäärää (suksmuutoksin rkentmisikn ti huoneistoremon ein koko elinkren ikn. Joustvuu lisää suntojen suno o, jok on sijoite u siten, e ä se on luontevs toteute viss vihtoehtoises vtehuoneen. Yhteis lt on keskite y mntsokerrokseen siten, e ä ne osltn k voivt leikki- j ihlue. Mhdollisuus omko tlosumisest tu uun uuhsteluun on tuotu kerrostlosumiseen sijoi mll suntokohtisten irtimistovrstojen yhteyteen j, joss voi huolt olkuyörää, voidell suksi ti nikkroid. Se, e ä om luki v vrsto on vin yhden oven äässä jst, lisää ln käyte ävyy ä huom vs tvllisiin hrrstehuoneisiin verr un. Vrustmll j mikroltouunill j khvinkei mellä se toimii smll lsierheiden ihleikkien tukikohtn. Suunnitelm eruu suomlisess suntorkentmisess koeteltuihin rkentmistoihin. Ulkoseinät ovt kntvi j toteutetn sisäkuoribetonielemen einä. Julkisivut ovt khden ensimmäisen kerroksen oslt ikll muur u iltä. Ylemmät kerrokset lämörtn. Väliohjt voidn toteu ontelol oin ti vlmll ikll. K oleist mtlmi toteutetn vinon ontelol rkenteen, jok tukeutuu deltlkkeihin. Korkemmn k oleen oslle voidn rkent suor sisäk o jonk äälle jää kylmä tuuletus l. Komk rkennusmss yhdiste ynä tutki uihin rkennertkisuihin tk iviin, turvllisen j energitehokkn rkenteen. Kor elit -4 Kor elit jtkvt loituskor elien eri eit. Kor elin nro 4 rkennukset rjvt keskelleen suojisn sisäihn, jok vutuu misemn rkennusten välisistä ukoist. Pysäköin kor eli (kor eli Pysäköin kor elin tyologisen lähtökohtn on käyte y tehokks rkenne u nykyikist kuunkikor eli, joss ysäköin on rtki ihknnen ll. (Tässä tuksess ihknsi on vin normli korkemmll j ysäköin tsoj neljä. Hyödyntämällä ysäköin litoksen ystyrkenteit osi in kor elin suinrkennuksiss sdn kor eli rkenne u tehokkmmin j ysäköin litoksen vikutust kuunkikuvss ienenne yä. Lisäksi ysäköin litoksen äälle rjutuvst knsiihst tulee mi kvllises mielly ävämi. Kor elin vihei inen toteutus v i trkk j oike-ikist suunni elu. Pysäköin litoksen rmit on rtki kltevin ysäköin tsoin (1:2. Rtkisu tekee litoksest äärimmäisen tehokkn j smll helos orientoitvn. Pysäköin kor elin suinrkennuksist idän uoleinen sisältää iensuntoj j rj Knkn lueen keskeisimään osn johtv ukiot ienistä nomisist ulokervekkeist muodovll julkisivull. Etelän uolell tehostetun hoivn lveluyksikkö j senioritlo rjvt eteensä olveilevn ktuukion, jok johd elee Piiurntn. Piiurnnn toriukiot rj uolestn neljäs vuokr-sumist sisältävä rkennus. Aloituskor elien (kor elit 1-2 ljuus edot: ru olt VII½ -kerroksisen rkennuksen bru ol: 2 brm 2 V½-kerroksisen rkennuksen bru ol: 24 brm 2 ru ol loituskor eleiss (1-2 yhteensä: 11 brm 2 Tilvuus VII½ -kerroksisen rkennuksen lvuus: m V½-kerroksisen rkennuksen lvuus: 97 m Tilvuus loituskor eleiss (1-2 yhteensä: 4 m Huoneistol VII½ -kerroksisen rkennuksen huoneistol: 2117, hum V½-kerroksisen rkennuksen huoneistol: 1499, hum Huoneistol loituskor eleiss (1-2 yhteensä: 724 (+18 hum 2 Huoneistolue elo (yhdiste y kikist neljästä rkennuksest: Huoneistotyyi Pint-l (m 2 Lukumäärä 1H + K 2, 2 2H + K 4 4 2H + K (+ vh ti s 47, 44 2H + K + rvi (+ vh ti s 47, H + K (+ vh ti s, 1 2-H + K + rvi (+ vh ti s, H + K (+ vh ti s 77, 22-4H + K (+ s 8, 22 yhteensä 11 Huoneistojen keskikoko: 2, hum 2 Autoikkojen lukumäärät ysäköin kor eliss: kellri (tsoll tso tso tso yhteensä 9 POIROT 1/7

2 Ilmkuv lounst emiirus 1:1 POIROT 2/7

3 Kortteleiden väriteemt KorƩeli 1: uninen Kevätsiulit: tulni Köynnös: Villiviini (syysväri nss: mrj-roni (syysväri, Pikkuuu: sorbus Dodong (syysväri Iso uu: unvhter I-II julkisivu: uninen Ɵili (rouhe, intn sumʃu III... julkisivu: unertv vle rus KorƩeli 2: urur Köynnös likärhö nss ururheisingervo (lehdet Pikkuuu ururomenuu (kukt j lehdet Iso uu Punkoivu +8. I-II julkisivu: must Ɵili (rouhe, intn sumʃu III... julkisivu: vlen hrm rus / r. 4.v P 27 KorƩeli : keltinen Kevätsiuli: keltnrsissi Köynnös: köynnöshortensi (syysväri, kiinnkärhö (keltiset kukt kelsköynnös (syysväri nss ensshnhikki (kukt keltheisingerdo (lehdet Pikkuuu tuohituomi (syysväri Iso uu kultkuusi (vuosiksvut 28. LV.vr I-II julkisivu: kellertävä Ɵili (rouhe, intn sumʃu III... julkisivu: kellertävä vle rus l 27 v su Kuiv v r. 82 KorƩeli 4: vlkoinen +8. Kiv kk tusi (ls Kevätsiuli: lumikello, vlkonrsissi Köynnös: kiinnlikkuköynnös, sierinkärhö vlkoinen nss kirjoknukk Pikkuuu viskoivu Iso uu: koivu el s ik k I-II julkisivu: hrm Ɵili (rouhe, intn sumʃu III... julkisivu: vlkoinen rus KORTTELI 1 Leikki vr. 1 vr. 28 Kiv Ku iv P.vr. 2 2 sul 18 su S el s ik k +8. Puk. 1 Lä /ve LV.v r. +8. Hulevesijärjestelmä +8. LV 1.v r Lä 1 /ve su l 27 4 v 44 v j P 4 el s ik k P 2.v r iv Ku Kiv Sii v. r KORTTELI 2 sikk (l Leikki r v 1 j P sikk (l ( l s ikk +88. Työtil 42 Työtil 9 Jäte 42 Yh dys käy täv ä 1 PP-vr KORTTELI (ysäköinti v 8 Kiv r. 2 Työtil 9 1 k. Pu S v. Sii 9 iv. Ku 18 l su su Lv.vr Tekn S ITO LA P PP.vr 7 SO TA S ITO LA P- SO TA. +9 1:2 1:2. 4 LV.vr. 21 PIENASUNTOJA VUOKRA-ASUNTOJA kltev ysäköintitso 1: Jäte 2 1: :2 P.vr LV.vr PP-vr 48 1 sul 27 vr. Jäte Liiketil Juhlsli ti lvelutil Aut. 22 Aut. 2 Väl.vr Wellness 1 Tekn. et tilt Hllinnollis 48 t. otto Sis.k j vs 4 48 Plvelutilt 48 Plvelutilt (lsikk k ik tus ls ( Kiv +9. Väl.vr Kuiv v KORTTELI SENIORITALO PALVELUTALO +89. Hulevesijärjestelmä v Leikki Tksit + sttoliikenne r. 1 (lsikk su Puk. 1 2 LV.vr vr sul Kiv sul 14 Puk.7 Kuiv. 7 Kuiv. 7 2 su Liike/työt. 27 Kiv r.v LV +92. Lä /ve vr. 2 P.vr LV.vr vr S P.v r el s ik k +9. vr r. 28 Kiv Kuiv.9 su l v Lä/v e S (ls tusi kk KORTTELI 4 Sii v. v r. 82 (l s ikk Leikki iv Ku v 44 j P Hulevesijärjestelmä Ir Kiv 4 Kuiv. sul r. t.v j P el s ik k 19 Kiv su l Lä 1 /ve LV 1.v r. 24 k ik s el vr. 9 iv. Ku 18 sul LV.vr. v. Sii Kiv vr 1 28 su +9.. LV.vr k. 1 Pu. 4.. S (lsikk Mntsokerrokset j ihiirus 1:8 (lsikk POIROT /7 Hulevesijärjestelmä

4 . 44 h= h= h= Prvi Prvi IV-koneh. 7 7,1 m 2 ULLAKKOKERROS (8.krs KORTTELI 1 Prvi IV-koneh. ULLAKKOKERROS (.krs KORTTELI 2 (Viherktto. 44 huoltormi ihknnelle 1: (Viherktto (Viherktto Korttelien 2 j ktujulkisivu 1:8 kltev ysäköintitso 1:2 (Viherktto Yhteist. 8 Aut. 22 H 2 H 2 H 2 H 2 H 2 H 2 H 2 KORTTELI ,. 4, Korttelien 1- eruskerros, ohjiirus 1:8 Näkymä kevyenliikenteen reitiltä 7, KORTTELI 4 Aluejulkisivu lounseen 1:8 POIROT 4/7

5 VAIHTOEHTO r Lsitettv os -4H + K 8, -4H + K 77, S ti VH Lsitettv os VAIHTOEHTO Työ- ti ukutil Lsitettv os -4H + K 77, S ti VH AUKKO AA 2H + K 47, Lsitettv os S ti VH -4H + K 8, S ti VH 2-H + K, 2H + K 47, S ti VH Lsitettv os ve2 Työ- ti ukutil S ti VH 2-H + K, Lsitettv os ve1 Lsitettv os Lsitettv os Lsitettv os ve2 AA VAIHTOEHTO Aloituskorttelin VIII - kerroksisen tlon 2-. krs, ohjiirus 1: (VI-kerroksisen tlon 2-4. krs eilikuv Lsitettv os ve1 1 Pikll muurttu rouhe tiili intn sumttun 2 Murrettu vlkoinen rus Puuvuorus 4 Lsi Aurinkoneelit tiilimuuri j ergol rj ihn uistost, ergolss köynnösitukset + -vijerit Kortteli 1, leikkus AA-AA 1: POIROT /7

6 1 uinrkennuksen kellritilt 29 (lsikk (Viherktto Yhdyskäytävä VUOKRA-ASUNTOJA (Viherktto (Viherktto 1:2 1:2 kltev ysäköintitso 1:2 1:2 1:2.. 4 Väl.vr Jäte 7 Liiketil 9 (lsikk 18 Tekn. Väl.vr Wellness 1 Juhlsli ti lvelutil Aut. 2 Plvelutilt 48 Aut. 22 Sis.k j vst. otto 4 Hllinnolliset tilt Plvelutilt SENIORITALO (lsikk +89. PALVELUTALO Tksit + sttoliikenne H 2 H 24 tsto H 19 H 19 H 19 H 19 Henk.k 19 Yhteist Kortteli, kdun tso (2.krs / 1.krs 1:1. 44 H 2 H 2 H 2 H 2 H 2 H 2 H 2 H 2 Kortteli, tsot +., +., +, (4/... /7. krs 1:8 Työtil 42 Työtil 9 Jäte 42 PP-vr. 84 Työtil 9 Työt. 2 Työt. 2 Lv.vr Tekn Työt. 2 PP.vr 7 PP-vr Jäte 2 1:2 1: kltev ysäköintitso 1:2 1:2 1:2 Kellritilt likenttä. 29 PP-vr 48 Leikki Leikki Vr.. 27 Senioritlon kellritilt 22 Plvelutlon kellritilt (Viherktto huoltormi ihknnelle 1: IV-koneh.. Kortteli, ukion tso +87. (1.krs / kellri 1:1. 4 Terireitti Aroksvirboretum Oleskelu H 2 H 24 H 19 H 19 H 19 H 19 Henk.k 19 vr. Kukojäähdytyksen kylmätuotntotil 9 Kellritilt 1 Yhteist S H 2 H 2 H 2 H 2 H 2 H 2 H 2 H 2 1:2 1: kltev ysäköintitso 1:2 S2 94 Kortteli, ihknnen tso +9.9 (4.krs /.krs 1:8 Kortteli, tso +84. (kellri 1:1 (Viherktto Yhdyskäytävä (Viherktto (Viherktto huoltormi ihknnelle 1: kltev ysäköintitso 1:2 1:2 1: vr. (Viherktto Yhteist. 8 Aut. 22 (Viherktto H 2 H 2 H 2 H 2 H 2 H 2 H 2 H 2 Kortteli, tso +9.7 (.krs / 2.krs 1:8 Mllinnus ysäköintikorttelist POIROT /7

7 Aluejulkisivu lounseen 1: kltevt ysäköintitsot 1:2 keskimmäinen sisäänjo +87. ortn ikk vihtelee eri kerroksiss eri vloukoiss +84. Leikkus - ysäköintikorttelist 1: , , KORTTELI Korttelin eruskerros, ohjiirus 1:8 Pysäköintikorttelin julkisivu etelään j korttelin nro leikkus 1:8 Aluejulkisivu itään 1:8 POIROT 7/7

8 Poirot Suunnitelmn lähtökohtn on uistomiseksi kehitettävä länteen vutuv jokimisem, johon kortteleiden iht sekä lähes kikki sunnot vutuvt. Pistetlotyologi on kehitetty siten, että muodou selkeästi hhmotettvi kortteleit, sekä eriluonteisi rjttuj ihtiloj. Kdun vrteen rjutuu tiivinnelmisi sisäänkäyntiihoj j lännen uolelle misemn vutuvi oleskelu- j leikkiihoj. Pysäköintikorttelin knsiih vutuu jokimisemn rkennusten välisistä ukoist. Rkennusten khteen limmiseen kerrokseen on suunniteltu muist julkisivuist oiketen ikll muurtut tiilijulkisivut. Rtkisu luo ktutsoon ienemää mittkv sekä liittää lueen luontevsti untiiliseen vnhn eritehtseen. Smll rtkisull tuodn käsityön jälki j tuntu silmän j kosketuksen tsolle. Rkennusten energinkulutust on minimoitu suunnittelurtkisuill. unnot vutuvt urinkoisiin ilmnsuuntiin. Ylikuumenemist on vältetty luomll etelään j länteen yhtenäiset rvekevyöhykkeet, jotk vähentävät oleellisesti kesäikist lämökuorm. Prvekkeet on lsitettviss kokonn ti osittin. Suunnitelm noudtt Knkn lueelle tehtyä suunnitelm urinkosähkön hyödyntämisestä. Rkennuksiss on yhteensä m 2 etelään steen kulmss lskev kttolett, jok soveltuu urinkoneelien j keräimien kiinnittämiseen. Myös hulevesien käsittelyssä rtkisu toteutt lueelle tehtyjä suunnitelmi. Kortteleiden hulevedet vluvt kouruiss j innteiss uistoon rkennettvn luonnonmukiseen hulevesijärjestelmään, jok imeyttää, viivyttää j uhdist hulevesiä smll, kun se kuljett niitä vnhn tehtn vesirkenteiden kutt kohti Tourujoke. Aloituskorttelit (korttelit 1-2 Vehreä jokimisem sekä itkät näkymät on hyödynnetty rtkisuss täysiinoisesti vmll kikki sunnot sekä leikki- j oleskeluiht länteen kohti Tourujoke. untojen oleskelutilt ryhmittyvät misemn uolelle j liittyvät suuriin misemrvekkeisiin. Huoneistortkisuiss on inotettu hyvää klustettvuutt j joustvuutt. Kikiss suuremmiss sunnoiss on mhdollisuus vrioid huoneiden lukumäärää (suksmuutoksin rkentmisikn ti huoneistoremonttein koko elinkren ikn. Joustvuutt lisää suntojen sunotio, jok on sijoitettu siten, että se on luontevsti toteutettviss vihtoehtoisesti vtehuoneen. Yhteistilt on keskitetty mntsokerrokseen siten, että ne osltn ktivoivt leikki- j ih-luett. Mhdollisuus omkotitlosumisest tuttuun uuhsteluun on tuotu kerrostlosumiseen sijoittmll suntokohtisten irtimistovrstojen yhteyteen j, joss voi huolt olkuyörää, voidell suksi ti nikkroid. Se, että om lukittv vrsto on vin yhden oven äässä jst, lisää tiln käytettävyyttä huomttvsti tvllisiin hrrstehuoneisiin verrttun. Vrustmll j mikroltouunill j khvinkeittimellä se toimii smll lsierheiden ihleikkien tukikohtn. Suunnitelm eruu suomlisess suntorkentmisess koeteltuihin rkentmistoihin. Ulkoseinät ovt kntvi j toteutetn sisäkuoribetonielementteinä. Julkisivut ovt khden ensimmäisen kerroksen oslt ikll muurttu tiiltä. Ylemmät kerrokset lämörtn. Väliohjt voidn toteutt ontelolttoin ti vlmll ikll. Kttoleist mtlmi toteutetn vinon

9 ontelolttrkenteen, jok tukeutuu deltlkkeihin. Korkemmn kttoleen oslle voidn rkent suor sisäktto jonk äälle jää kylmä tuuletustil. Komkti rkennusmss yhdistettynä tutkittuihin rkennertkisuihin tk tiiviin, turvllisen j energitehokkn rkenteen. Korttelit -4 Korttelit jtkvt loituskorttelien eritteit. Korttelin nro 4 rkennukset rjvt keskelleen suojisn sisäihn, jok vutuu misemn rkennusten välisistä ukoist. Pysäköintikortteli (kortteli Pysäköintikorttelin tyologisen lähtökohtn on käytetty tehokksti rkennettu nykyikist kuunkikortteli, joss ysäköinti on rtki ihknnen ll. (Tässä tuksess ihknsi on vin normli korkemmll j ysäköintitsoj neljä. Hyödyntämällä ysäköintilitoksen ystyrkenteit osittin korttelin suinrkennuksiss sdn kortteli rkennettu tehokkmmin j ysäköintilitoksen vikutust kuunkikuvss ienennettyä. Lisäksi ysäköintilitoksen äälle rjutuvst knsiihst tulee mittkvllisesti miellyttävämi. Korttelin viheittinen toteutus vtii trkk j oike-ikist suunnittelu. Pysäköintilitoksen rmit on rtki kltevin ysäköintitsoin (1:2. Rtkisu tekee litoksest äärimmäisen tehokkn j smll helosti orientoitvn. Pysäköintikorttelin suinrkennuksist idän uoleinen sisältää iensuntoj j rj Knkn lueen keskeisimään osn johtv ukiot ienistä nomisist ulokervekkeist muodovll julkisivull. Etelän uolell tehostetun hoivn lveluyksikkö j senioritlo rjvt eteensä olveilevn ktuukion, jok johdttelee Piiurntn. Piiurnnn toriukiot rj uolestn neljäs vuokr-sumist sisältävä rkennus. Autoikkojen lukumäärät: kellri tsoll tso +87. tso +9. tso +9.7 yhteensä Koko lueen kerrosltiedot: Korttelit 1-2 (loituskorttelit: Kokoniskerrosl: 1 k-m 2 (jost suntojen j orrshuoneiden osuus: 9 k-m 2 Korttelit -4: Kokoniskerrosl: 14 k-m 2 (jost suntojen j orrshuoneiden osuus: 149 k-m 2

10 Kortteli (ysäköintikortteli: Tehostetun hoivn lveluyksikkö (4 sukklle: k-m 2 (+ juhlsli tms. 21 k-m 2 Senioritlo: k-m 2 (jost suntojen j orrshuoneiden osuus: 19 k-m 2 Piensuntoj: 4 k-m 2 (jost suntojen j orrshuoneiden osuus: 418 k-m 2 Vuokr-suntoj: 2 k-m 2 (jost suntojen j orrshuoneiden osuus: k-m 2 Kortteli yhteensä: 19 k-m 2 (jost suntojen j orrshuoneiden osuus: 111 k-m 2 Kililulueen kokoniskerrosl yhteensä: 794 k-m 2 (jost suntojen j orrshuoneiden osuus: 29 k-m 2 Kikist kerrosloist on jätetty lskemtt ulkoseinien ksuuden 2mm ylittävä osuus. Pysäköintilitost j kylmiä olkuyörävrstoj sekä rvi ei ole lskettu kerrosln. Aloituskorttelien (korttelit 1-2 ljuustiedot: ruttolt VII½ -kerroksisen rkennuksen bruttol: 2 brm 2 V½-kerroksisen rkennuksen bruttol: 24 brm 2 ruttol loituskortteleiss (1-2 yhteensä: 11 brm 2 Tilvuus VII½ -kerroksisen rkennuksen tilvuus: m V½-kerroksisen rkennuksen tilvuus: 97 m Tilvuus loituskortteleiss (1-2 yhteensä: 4 m Huoneistol VII½ -kerroksisen rkennuksen huoneistol: 2117, hum V½-kerroksisen rkennuksen huoneistol: 1499, hum Huoneistol loituskortteleiss (1-2 yhteensä: 724 (+18 hum 2 Huoneistoluettelo (yhdistetty kikist neljästä rkennuksest: Huoneistotyyi Pint-l (m 2 Lukumäärä 1H + K 2, 2 2H + K 4 4 2H + K (+ vh ti s 47, 44 2H + K + rvi (+ vh ti s 47, H + K (+ vh ti s, 1 2-H + K + rvi (+ vh ti s, H + K (+ vh ti s 77, 22-4H + K (+ s 8, 22 _ Yhteensä 11 Huoneistojen keskikoko: 2, hum 2

Keskustasuunnitelma Kellokosken kylään

Keskustasuunnitelma Kellokosken kylään Keskustsuunnitelm Kellokosken kylään Dilomityö - TKK - Arkkitehtiossto - Arkkitehtuurin koulutusohjelm 3.12.2007 Tekijä: Eil Lhdenerä Vlvoj: Aij Stffns Dilomityön tiivistelmä Tekijä: Eil Lhdenerä Pääine:

Lisätiedot

KANDIDAATINTYÖ: TEOLLISUUSKIINTEISTÖN ILMANVAIHTOKONEEN LTO- LAITTEISTON HYÖTYSUHTEEN PARANTAMINEN

KANDIDAATINTYÖ: TEOLLISUUSKIINTEISTÖN ILMANVAIHTOKONEEN LTO- LAITTEISTON HYÖTYSUHTEEN PARANTAMINEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunt Energitekniikn koulutusohjelm KANDIDAATINTYÖ: TEOLLISUUSKIINTEISTÖN ILMANVAIHTOKONEEN LTO- LAITTEISTON HYÖTYSUHTEEN PARANTAMINEN Lppeenrnnss 1.2.2010

Lisätiedot

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä 1 2 Loppurportti 2007 2011 Vstv projektityöntekijä Heidi Pukkil Projektityöntekijä Nin Tikknen Johdnto Tiivistelmä Hllinto Rhoitus Ohjusryhmä Työnohjus Henkilöstö Yhteistyö- j verkostokumppnit Projektiin

Lisätiedot

a f A ffis','.."rjî,î*,,*:;

a f A ffis','..rjî,î*,,*:; LTik, F ç t3f f A ffis','.."rjî,î*,,*:; Korjus- j energi-vustusohje 2014 21.1.2014 ì l' I SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO liikkumisesteen ustuksist kustkin esittetysivutt. ARAn verkkosivuil vustukset ovt

Lisätiedot

ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! Osta takkasi ja savupiippusi SYTYTYSVALMIS. asiantuntijalta. TAKKAPAKETTI!

ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! Osta takkasi ja savupiippusi SYTYTYSVALMIS. asiantuntijalta. TAKKAPAKETTI! ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! ACES HIGH Ost tkksi j svupiippusi SYTYTYSVALMIS sintuntijlt. TAKKAPAKETTI! Kikki sennettun - Tulitikkuvlmist! Nyt myös joustv rhoitus, ktso lisää: - Concept - Design -

Lisätiedot

Making room for tomorrow. Rakenneopas 2013

Making room for tomorrow. Rakenneopas 2013 Rkenneops Rkenneops 2013 Mking room for tomorrow Europrofil on mrkkinoien johtv rkennusteollisuuen teräsprofiilivlmistj. Tuotesektorin sintuntijn olemme ottneet itsellemme vstuun. Juuri meillä on erityisosminen

Lisätiedot

lll HIIRALANTIE yht 20ap 1760 k-m 2 +65 k-m 2 2450 k-m 2 +840 k-m 2 1700 k-m 2 WESTENDINTIE LEIKKI TORI VII 2200 k-m 2 1690 k-m +130 k-m 2 FORTSTIGEN

lll HIIRALANTIE yht 20ap 1760 k-m 2 +65 k-m 2 2450 k-m 2 +840 k-m 2 1700 k-m 2 WESTENDINTIE LEIKKI TORI VII 2200 k-m 2 1690 k-m +130 k-m 2 FORTSTIGEN PYÖRÄTIE 9.1 16 29.96 8.1 56.00 1 8.49 18 22.51 17 8.5 28.71 81.72 HIIRLNTIE yht 20ap 8.3 JÄTE 1 P 10 20.00 8.0 Säiliö LP 7.6 56.00 9.1 +8.8 8.0 9 8.48 2 P 8 +9.8 +10.0 LSTUS lll +9.5 8.9 JOLUISK +10.8

Lisätiedot

Erä! Kellogg s MUROT. Coco pops, rice Krispies ja Frosties Great taste 375g pkt (2,67/kg) yks. 2,69-3,19 (7,17-8,51/kg) herkkunakki ja

Erä! Kellogg s MUROT. Coco pops, rice Krispies ja Frosties Great taste 375g pkt (2,67/kg) yks. 2,69-3,19 (7,17-8,51/kg) herkkunakki ja PALVELEMME M-pe 8.30-19 L 10-16 Su suljettu Insinöörinktu 38 Puh. 010 617 0100 Plveluksesssi myös nettipteekki www.pteekkiverkko.fi Hervnnn Snomt Ilmiö: Lämmitysjohtoj jätetään roikkumn pistorsioist Hervnt,

Lisätiedot

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta.

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta. Uutt Kevääseen! Cprej, puseroit ym. Nopet vievät prht! Antti Lehtinen on vuoden KuumArt-titeilij. SIVU 10 KENKÄ S Sibeliuksenktu 10, Järvenpää (kävelyktu) Av. rkisin 10-17.30, pe j l 10-14 Keskiviikko13.5.2015

Lisätiedot

Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella

Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella Kljuttu H Ä T Ä L Ä O Y: N A S I A K A S L E H T I Kln hnkint on titolji Hätälän uusi fileointilinj tekee huippultu huippunopeudell Klstj-Eemeli kokee verkot kelillä kuin kelillä 1/11 Herkkukori odott

Lisätiedot

HIPPODAMUS. Veturitallit - osa-alue 2. Rantakor elit - osa-alue 1. Satamatorin ympäristö. Puhdistamo - osa-alue 3. Asuinkor elit.

HIPPODAMUS. Veturitallit - osa-alue 2. Rantakor elit - osa-alue 1. Satamatorin ympäristö. Puhdistamo - osa-alue 3. Asuinkor elit. HIPPODAMUS Ehdotusta on kehite y monin tavoin. Jatkosuunni elun erityisinä tavoi eina ovat olleet kaupunki- ja palvelurakenteen rikastaminen ja monimuotoisuus. Yleissuunnitelman perusrakenne on säilyte

Lisätiedot

Miten julkisia ovat Turun julkiset tilat?

Miten julkisia ovat Turun julkiset tilat? Turun kupunki Kupunkitutkimusohjelm TUTKIMUSKATSAUKSIA 1/2013 Miten julki ovt Turun julket tilt? Georg Vrn Tästä on kyse Julket tilt ovt keskeiä urbnille hyvvonille j yhä enemmän sekä tutkimuksen että

Lisätiedot

MURICA PrTK:n ulkomaanexcu 2015

MURICA PrTK:n ulkomaanexcu 2015 1 MURICA PrTK:n ulkomnexcu 2015 CONTENTS Alkusnt 2 Excu lukuin 3 Vrinhnkint 4 Houston 7 Austin 9 Los Angeles 10 Sn Frncisco 12 Excufiiliksiä 14 Kuvpläjäys 16 ALKUSANAT Teksti: Ell Potk Excursio on nyt

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnnhllitus 6/2007 194 (- 252) KOKOUSAIKA Mnntin 2. huhtikuut 2007 klo 18.30-19.55 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kulttuuria vapaaehtoistyönä!

Kulttuuria vapaaehtoistyönä! Juh Iso-Aho & Esko Juhol (toim.) Kulttuui vpehtoistyönä! Susnn Eklund, Snni Hllnv, Mik Htikinen, Juh Iso-Aho, Esko Juhol, Kti Kilpiä, Jn Komi, Jeni Kopinen, Anu Lähteenmäki, Cit Rntl, j Rehnstöm, Soili

Lisätiedot

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Perjnti 15.11.2013 klo 14.00-15.00 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino Liite no Svukosken kunnnvirsto 1 60 Järjestäytymissit 2 61 1-2 Vuoden 2014 tuloveroprosentti 3 62

Lisätiedot

YLEISSUUNNITELMA 1:5000 YLÖS, ULOS JA LENKILLE

YLEISSUUNNITELMA 1:5000 YLÖS, ULOS JA LENKILLE YLSSUUTLM 1:5 1 15 5 5 3 m YLÖS, ULS J LKLL Y L Ö J Ä R Y K S K U S T S U U T T L U K L L U KRUK J LKRKK 1:5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SU- J KSKUSTTMTJ SU- J KSKUSTTMTJ KULLST KULLST LLU LLU

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Keskiviikko 14.11.2012 klo 15.00-18.38 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino 1 24 Liite no Svukosken kunnnvirsto Järjestäytymissit 2 25 1 M-inesten ottmissuunnitelmn trkstmisest

Lisätiedot

23. KUNNONVALVONTA JA HUOLTO

23. KUNNONVALVONTA JA HUOLTO 23. KUNNONVALVONTA JA HUOLTO 23.1. Yleistä kunnoss- j käynnissäpidost Luku 23: Kunnonvlvont j huolto Nykyikisess tuotnnoss on käytettävyys eli prosessien jtkuv toimint tullut entistä tärkeämmäksi j keskeisemmäksi

Lisätiedot

1/2013 #10. Kajaus. Itä-Helsingin Klubitalon jäsenlehti. takanapäin j. taittumaan.

1/2013 #10. Kajaus. Itä-Helsingin Klubitalon jäsenlehti. takanapäin j. taittumaan. 1/2013 #10 Kjus Itä-Helsingin Klubitlon jäsenlehti n e d o u v ä e Pim l l o k l k i tknpäin j k l ä k l e s n e tlv tittumn. I S O U V A N A 2 K 1 U 0 2 M S U M O T R E K ILOISESTI ETEENPÄIN Tänne tulomtkll

Lisätiedot

MATEMATIIKAN HARJOITTELUMATERIAALI

MATEMATIIKAN HARJOITTELUMATERIAALI SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikk Infrrkentmisen j kivnnisln työnjohdon koulutus (ESR) MATEMATIIKAN HARJOITTELUMATERIAALI Ari Tuomenlehto - 0 - Lusekkeen käsittelyä Luseke j lusekkeen rvo Näkyviin merkittyä

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet 3 1.1 Tietoj sikirjst... 3 Asentjn viiteops 1.1.1 Vroitusten

Lisätiedot

Siemenluettelo 2012 SISÄLLYS

Siemenluettelo 2012 SISÄLLYS Siemenluettelo 2012 Mtiinen et lntlig kulturrvet ry Mtiinen ry on perustettu vuonn 1989. Yhdistys pyrkii säilyttämään vnhoj viljely- j koristeksvikntoj eli mtiisksvej sekä mtiiseläimiä eli lkuperäisiä

Lisätiedot

http://www.math.helsinki.fi/solmu/

http://www.math.helsinki.fi/solmu/ 1/2000 2001 http://www.mth.helsinki.fi/solmu/ Solmu Solmu Solmu 1/2000 2001 Mtemtiikn litos PL 4 (Yliopistonktu 5) 00014 Helsingin yliopisto http://www.mth.helsinki.fi/solmu/ Päätoimittj Pekk Alestlo Toimitussihteerit

Lisätiedot

Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä.

Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä. Tervetulo työelämään! Työelämän ABC Kikki mitä sinun tulee tietää työelämästä. SELKOESITE Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Käyntiosoite: Mikonktu 8 A, 6. krs Postiosoite:

Lisätiedot

yöelämä on muuttunut viime vuosina yhä haastavammaksi, vaativammaksi ja monien mielestä myös henkisesti raskaammaksi. Työuupumus on yleistä, loppuun

yöelämä on muuttunut viime vuosina yhä haastavammaksi, vaativammaksi ja monien mielestä myös henkisesti raskaammaksi. Työuupumus on yleistä, loppuun TORSTAINA 6.10.2011 Numero 20/2011 Onko työssä hyvä oll? T yöelämä on muuttunut viime vuosin yhä hstvmmksi, vtivmmksi j monien mielestä myös henkisesti rskmmksi. Työuupumus on yleistä, loppuun plmiset

Lisätiedot

As.Oy Helsingin Kompassi As.Oy Helsingin Loisto Luonnos 28.03.2013!!!!!!!!!! Kaupunginosa 20, Länsisatama, kortteli 20029, tontit 6 ja 7

As.Oy Helsingin Kompassi As.Oy Helsingin Loisto Luonnos 28.03.2013!!!!!!!!!! Kaupunginosa 20, Länsisatama, kortteli 20029, tontit 6 ja 7 s.oy Helsingin Kompassi s.oy Helsingin Loisto Luonnos 28.03.2013!!!!!!!!!! Kaupunginosa 20, Länsisatama, kortteli 20029, tontit 6 ja S.OY:T HELSINGIN LOISTO J KOMPSSI SUKONPSI HNKESELOSTUS tontit 20029

Lisätiedot

Kesä ja kärpäset... Toimittajat: Niklas Ilkka Simo Kyllönen Kiitokset: Ketku & Koisola Riikka Mäkelä Pihlajakettu Sofia Tigerstedt Aleksi Tuokko

Kesä ja kärpäset... Toimittajat: Niklas Ilkka Simo Kyllönen Kiitokset: Ketku & Koisola Riikka Mäkelä Pihlajakettu Sofia Tigerstedt Aleksi Tuokko Sisällys: Pääkirjoitus 2 Projekti: Uompuisto 3 Tnssin huum 5 Tisle test: Uimstdion 7 Vijettuj totuuksi 9 Pihljkettu 10 Kesän hittielokuvt 11 Pojt festreill 13 Kyökin puolell 15 Tee-se-itse: Sunvst 17 Tisle

Lisätiedot

Data Groupin asiakaslehti. Asiakkaan kokoisia palveluja. Avaa ja tutustu

Data Groupin asiakaslehti. Asiakkaan kokoisia palveluja. Avaa ja tutustu Dt Groupin sikslehti Asikkn kokoisi plveluj Av j tutustu n! ill m im h r lu p e v l ksp i s - Aktiivinen kumppni Trjomme erittäin ljn vlikoimn yrittäjän rke helpottvi plve lutuotteit. Osn niistä voit tutustu

Lisätiedot

Data Groupin asiakaslehti. Asiakkaan kokoisia palveluja. Avaa ja tutustu

Data Groupin asiakaslehti. Asiakkaan kokoisia palveluja. Avaa ja tutustu Dt Groupin sikslehti Asikkn kokoisi plveluj Av j tutustu n! ill m im h r lu p e v l ksp i s - Premp plvelu olk hyvä! Dt Group Helsinki Ames Oy on vuonn 1944 perustettu IT-plveluit trjov yritys pääkupungin

Lisätiedot