Esko Lius opisk Välitteinen läsnäolo digitaalisessa taiteessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esko Lius 050 46 6-1 13 4 opisk. 010833238. Välitteinen läsnäolo digitaalisessa taiteessa"

Transkriptio

1 Esko Lius opisk Välitteinen läsnäolo digitaalisessa taiteessa Johdatus uusmediaan Taiteiden laitos, Helsingin yliopisto

2 Välitteinen läsnäolo digitaalisessa taiteessa Lius Johd.uusmediaan 1 Medioituminen eli viestinnän välitteistyminen on viime vuosikymmeninä, ellei peräti jo 1900-luvun alusta lähtien värittänyt länsimaista elämänmenoa. Sitä on tyypillisesti analysoitu asettamalla teknologia kulttuuriseen kontekstiin (esim. Herkman, Kumar, Laurel) tai peilaamalla sen vaikutuksia minään ja identiteetteihin (esim. Hall, Kellner, Turkki). Oma lähtökohtani on tutkia vuorovaikutuksen luonteen muuttumista taiteessa. Perinteinen representaation estetiikka on siirtynyt kohti mediaalisen presentaation, tässä ja nyt koetun vuorovaikutuksen estetiikkaa. Esimerkitän näkemyksiäni lähinnä kirjallisuuden lähtökohdista, joita olen tutkinut laajemminkin. Erityisesti verkkotaide on ollut omiaan sekoittamaan genrerajoja, joten tarkastelen uutta estetiikkaa myös muiden taiteenlajien ja pelien kautta. Tutkimusotteeni on omaksuttu kulttuurintutkimuksesta. En täsmennä käsitteitäni kiinnittämällä niitä tiettyihin määrittelyihin, mutta Stuart Hallin ja Lawrence Grossbergin uraauurtava työ on tarjonnut lähtökohtani. Uudemmasta (ja taidespesifistä näkökulmasta) saan kiittää mm. Aki Järvistä, Marie-Laure Ryania, Timo Siivosta ja Minna Tarkkaa. Kokemisen medioitumisesta Tietomme suhteessa ympäröivään maailmaan on vahvasti välitteistä. Jo sata vuotta sitten orasti koulun, kirjojen ja radion merkitys. Sittemmin tv vei meidät Vietnamiin ja Kuuhun saakka. Elämysmaailmamme on kokenut saman medioitumisen: sekä yhteiset elämykset kuten jääkiekon maailmanmestaruus 1995 tai New Yorkin kaksoistornien romahdus 2001 että henkilökohtaiset kokemukset kuten Hotelli Kultakalan ystäväpiiri tai kauppalistasta sopiminen tekstiviestillä ovat luonnollisesti läsnä virtuaalisessa todellisuudessamme. 14-vuotias lapseni pyrki hahmottamaan perheemme taloudellisten, toiminnallisten ja emotionaalisten resurssien jakoa näkemällä reaalimaailman

3 Välitteinen läsnäolo digitaalisessa taiteessa Lius Johd.uusmediaan 2 kasvupaikkansa yhtenä variaationa The Sims -pelin strategioista. Mediaalisen ja reaalisen todellisuuden yhteenkietoutuma on saumaton myös surullisessa tapauksessa, jossa nuorukainen eli jännittävää räjähde-ekspertin elämää internetin keskusteluyhteisössä, tuli sitten räjäyttäneeksi itsensä ja ohikulkijoita, mitä suomalaiset tapahtuman jälkeen seurasivat silmä ja korva tarkkana jokaisesta mahdollisesta viestimestä joko vastaanottamalla tai keskustelupalstoille osallistumalla. Teknologia on ollut kutistamassa maailmaa sekä ajallisesti että paikallisesti aina Kolumbuksen seikkailuista ja hevosettomista kärryistä saakka. On syntynyt tarve jakaa aikaa entistä tarkemmin määriteltyihin osiin ja toisaalta yksilön ja kulttuurisen kokemisen piiriin on viimeisen sadan vuoden aikana kuulunut luonnostaan muutakin kuin välitön elinympäristö. Tietokone ja erityisesti mikroprosessorin soveltaminen koneistettuun laskentaan muutti radikaalisti tapaamme jäsentää suhdettamme ympäristöömme. Yhtäältä tietokone toimii välittömänä kulttuurien mediaattorina esimerkiksi tarjoten internetin kautta vuorovaikutuskanavan keille tahansa (riittävän teknologian omaavan!). Lynsat:in kautta olen saattanut seurata Pakistanin ja Intian valtiollisten tv-kanavien näkökulmia rajakiistoista kuin myös seurata Marokkolaista iskelmäohjelmaa. Toisaalta tietokone on binaarisen teknologian kautta saanut reaalimaailman häviämään: kirjoitan esseetä A4-arkeille enkä sitä kuitenkaan tee. Tämäkään lause ei sellaisenaan ole olemassa, eikä se muutu juuri sen käsitettävämmäksi, kun käytän Tallenna-komentoa saattaakseni sen ykkösinä ja nollina tulkittavaksi magneettisten tilojen sekvenssiksi kovalevylle. Tietoverkon palvelimilla ei käyttäjän näkökulmasta myöskään ole etäisyyssuhteita, vaan kaikki linkit ovat yhtä lähellä tai yhtä kaukana, mikä vaikeuttaa kiinnostavien solmukohtien muistamista ja hahmottamista. Käytännön elämässä tietoteknologian spatio-temporaalinen

4 Välitteinen läsnäolo digitaalisessa taiteessa Lius Johd.uusmediaan 3 revoluutio näkyy myös siinä arkielämän osassa, jota emme koe tietoverkkojen käytöksi lainkaan. Sukulaisia ja tuttavia tulee tavattua harvemmin, kun voi istuksia kotona ja kysellä silloin tällöin kuulumiset sähköpostilla. Laskujen maksu sujuu joko kotikoneella tai pankin päätteellä. Tilaamme satelliittikanavan elokuvan katsottavaksi haluamanamme aikana tai saatamme innostua ostamaan tv-kaupan tuotteen kotiinkuljetettuna. Myös etätyö ja -opiskelu alkavat olla jokapäiväistä. Krishan Kumar näkee näiden trendien tarkoittavan kotikeskeisyyden kasvamista. Se ei kuitenkaan merkitse perhekeskeisyyttä, vaan tietokoneen myötä yhä enemmän erillisiin todellisuuksiinsa sulkeutuneiden yksilöiden asuntoa. (Kumar, ) Tämä henkilökohtainen todellisuussulkeuma ei kuitenkaan tarkoita työhuonetta vaan tietokoneen ruudun takaisia toiminta- ja merkityskenttiä. Väline on viesti Sitä myötä kuin kokemus omasta toimintaympäristöstä on medioitunut, ovat myös faktan ja fiktion rajat piirtyneet uudenlaisiksi. Median välittämät faktat ovat välttämättä näkökulmia - suomalaiselle koko Afrikan maanosa on leimautunut nälänhädän ja sisällissotien kautta, ja koko Namibian rauhoittaminen henkilöityi suomalaiseen kansakoulunopettajaan. Todellisuuden olosuhteiden rakentamisen lähtökohdat voivat olla tyystin fiktioon sidotut: kalifornialaiselle äänestäjälle kuvernööriehdokas Schwartzeneggerin johtajankyvyt ovat tulleet selviksi elokuvaroolien kautta. Faktan ja fiktion rajatilat ovat monin tavoin sotkuinen vyöhyke. Ammattilaispainia harva enää ottaa todesta, mutta todellisuustv:n ohjelmista on mahdoton sanoa missä kulkee intentionaalisen ja spontaanin raja. Pesäpallon sopupelijupakassa ei suuttumus ehkä niinkään kohdistunut kamppailun sepitteellisyyteen, vaan taloudellisen voiton kahmintaan. Taideopiskelijat tekivät mainoskuvastoja parodioivan Kuvaston, jota jaettiin

5 Välitteinen läsnäolo digitaalisessa taiteessa Lius Johd.uusmediaan 4 viiteentoistatuhanteen helsinkiläistalouteen syksyllä 2003, ja kommentoivat siten suhdettamme mediatodellisuuteen ja markkinatalouteen. Internetin tuhannet webcamit saivat alkunsa informaation jakamisesta (onko yläkerran kahvinkeittimessä juotavaa), mutta käyttö on monipuolistunut erilaisiin performansseihin ja vuorovaikutteisiin pornopalveluihin saakka. Yksi taiteen keinoista luoda merkityssisältöjä todellisen maailman jäsentämiseksi on toimia fiktioiden kautta. Kuten edelliset esimerkit osoittavat, fiktio on tuotu yhä selvemmin osaksi faktisia kommunikaatiotilanteita. Onko taide sitten tehnyt itsensä tarpeettomaksi, kun jokapäiväinen mediaympäristö kommentoi yhteiskuntamme rakenteita siinä missä taidekin, kun arkiviestimet ovat todellistaneet fantasian - tai aktualisoineet mahdolliset maailmat, kuten logiikan kielellä sanotaan? Ehkä on syytä vastata, että mikäli lähtökohtana on hegemonistinen auktorisoidun taideyhteisön kokonaisuus, taide tosiaan on jäänyt vähämerkityksiseksi harrastamiseksi. Toinen vaihtoehto on tarkastella taiteen aseman ja estetiikan muutoksia ja määritellä taide uudelleen, uuden kommunikaatio- ja kokemusympäristön ehdoin. Perinteisesti artefaktin merkitys on löydetty signifiéstä; taiteen olemus on löydetty kuvauksen tavasta ja kuvauksen kohteesta. Varsinainen merkkiväline oli vain välttämätön kommunikaatiotapahtuman konkreettinen välikappale luku toi kuitenkin muutoksen tuulet. Kuvataiteissa konstruktivistit Mondriaanin johdolla kääntyivät pois sisäisen kokemisen maailmoista pyrkien keskittämään merkitykset kankaan pintaan. Musiikissa perinne pyrittiin kuoppaamaan 12-säveljärjestelmällä ja sarjallisuudella. Kirjallisuudessa surrealismi ja dada rikkoivat taideyhteisön ja arkiviestinnän rajamuurin sekä asettivat tekijän auktoriteetin koetukselle. Vaikka väliin mahtui perinteisempiäkin kausia, postmodernismi nosti uudestaan merkkivälineen roolin merkityksenantoprosessin keskiöön. Esimerkiksi Italo Calvinon Lukija-päähenkilöstä kertovan

6 Välitteinen läsnäolo digitaalisessa taiteessa Lius Johd.uusmediaan 5 romaanin Jos talviyönä matkamies nimiluku alkaa: Romaani alkaa rautatieasemalla, veturi puuskuttaa, mäntien huohotus peittää kappaleen alun, savupilvi kätkee osan ensimmäisestä rivistä. (12) Yhteistä taiteiden avantgardististen virtausten tuomille muutoksille oli diskurssin ja tekniikan alleviivaaminen. Vastaanottaja pakotettiin kiinnittämään huomio teoksen välineluonteeseen sen tarjoaman fiktion tai emootion sijaan. Perinteisesti merkitsijän (olipa se sitten sointu tai sana) tehtävä oli viitata itsensä ulkopuolelle eli merkittyyn, kuten kuvatun tason todellisuuteen tai synnyttää emotionaalinen mielikuva. Postmodernissa tilanteessa merkitsijästä tuli oman itsensä merkki. Ei ihme, että Jean Baudrillard nimesi kulttuurimme hyperreaaliseksi simulaatioksi, jossa [s]imulaatiota vastaan ei siis voi koskaan asettua todellinen, joka on vain simulaation erikoistapaus, vaan illuusio. (10) Taiteissa näkynyt kehitys on askel kohti kulttuurista tilaa, jota digitaalinen medialisaatio on kehittänyt pitkälle eteenpäin - medialisoitunutta välittömyyttä. Tämä paradoksaaliselta vaikuttava tila ei ehkä kuitenkaan ole absurdia simulacrumia (kuten Baudrillard väittää), vaan osoitus käsitteittemme ja paradigmojemme jälkijättöisyydestä. Kokemisen välittömyydestä Minna Tarkka tiivistää presentaation ja representaation eron ytimekkäästi: Kun representaatio esittää uudelleen jotakin poissaolevaa, ( siellä ja silloin ), presentaation taide korostaa suoraa, tilassa ja ajassa muuntuvaa kokemusta. (197) 1 Digitaalinen media toimii käyttäjän klikkausten ehdoilla ja sisällöt muuttuvat siinä hetkessä, kun käyttäjä niitä kutsuu esiin. Kommunikaatioympäristö on fyysisesti käyttäjän edessä, ja 1 Tarkka lisää viitteen Margaret Morsen artikkeliin teoksessa VideoTaideMedia, Kust. Oy Taide, oletettavasti määritelmä on parafraasi Morsen esittämästä

7 Välitteinen läsnäolo digitaalisessa taiteessa Lius Johd.uusmediaan 6 vaikka sisällöt ovat imaginaarisia sähkövirtoja, jotka tulevat toisiin tietokoneisiin varastoiduista bittijonoista, on käyttäjän aistimus jotakuinkin samanlainen kuin teatterissakävijällä, joka istuu paikallaan ja kulissien, näyttelijöiden ja repliikkien vuorovaikutus siirtää kokijan ajallis-paikallisesti imaginaarisiin maailmoihin. Tämä kokemisen spatio-temporaalinen välittömyys antaa hyvän lähtökohdan multimedian ja internetin käytön vertaamiselle teatteriin. Tarkka viittaa analogian tunnetuimpaan kehittäjään Brenda Laureliin, joka rakentaa interaktiivisen muodon poetiikkaa teoksessaan Computers as Theatre. Tosin Laurel näkee multimediaesitykset representaationa ja hyödyntää teatterivertausta lähinnä artefaktien suunnittelun ja strukturoinnin prinsiippinä näyttämöanalogian ja draamallisen toiminnan rakenteen järjestämisen kautta. Teatterin ohella digitaalisen taiteen estetiikan juuria Tarkka etsii myös presentatiivista taidemuodoista kuten happeningistä, performanssista, käsitetaiteesta ja installaatiosta: Kun presentaation taiteet muunsivat katsojan kokijaksi, interaktiivisuus muuntaa kokijan käyttäjäksi. (198) Kolmantena lähtökohtana hän mainitsee Walter J. Ongin lähtökohdat oraalisen kerronnan muodoista. Siinä eeppisiä tarinanpalasia - lexioita, kuten Barthesin uudissana kuuluu (13) ja jota esim. Landow sovelsi hypertekstin yhteydessä - yhdistellään perusstruktuurin antamien sääntöjen ja vastaanottajien roolin tai pyyntöjen mukaan. Kuten Marie-Laure Ryan terävästi huomioi, tämä eeppisoraalisen rakenteen esiinmarssi on käytännössä (uuden median tässä kehitysvaiheessa) tarkoittanut auditiivisten kielten syrjäytymistä joko jättämällä äänimaiseman kokonaan pois tai typistämällä sen informatiivisiin merkkiääniin. 2 Yhteistä näille lähtökohdille on analogia performatiiviseen 2 Ryan, Introduction. Käytän tässä yhteydessä Lotmanin semioottista jaottelua. Kielet voi jakaa visuaalisen/oraalisen ja verbaalisen/non-verbaalisen koordinaatistossa neljään: visuaaliset kielet eli kirjoitus ja kuva sekä oraaliset kielet eli puhe ja musiikki. (Lotman 5, ks. myös Lehtonen, 74)

8 Välitteinen läsnäolo digitaalisessa taiteessa Lius Johd.uusmediaan 7 taiteeseen: presentaatio tapahtuu tässä ja nyt, ja vastaanottajalla on vaikutusmahdollisuutensa prosessiin. Esimerkkinä tästä toimikoon Natalie Bookchinin digitaalinen kertomus The Intruder : A tale told in ten games. Sen tarina rakentuu Jorge Luis Borgesin novellille Tunkeilijatar. Juoni on lyhykäisyydessään se, että Nelsonin veljeksistä toinen tuo heidän syrjäiseen mökkiinsä naisystävän, jota pian käyttävät molemmat ja jonka he lopulta tappavat. Sen sijaan, että kirjoitetun kertomuksen kertoja toisintaa vuosia myöhemmin hänelle kerrottua tarinaa (13), Bookchinin teoksessa tarinan rakentuminen, sen koko ontologinen asema käy selväksi välittömästi, kun lukijan on pelattava systeemin kanssa Pong-tennispeliä pallonaan otsikkotekstien palaset ja näin itse oltava rakentamassa merkkijonoja. Sama käytäntö, pelejä varioiden, jatkuu läpi teoksen: lukija pelaa tarinan merkitsijät esiin. Tämä puolestaan johtaa merkityn hajaantumiseen kahtaalle: toisaalta merkitty löytyy tarinan fiktiivisestä maailmasta, toisaalta merkkivälineen tasolla tapahtuvasta konstruktiosta, kommunikaatiosta pitkin taideteoksen pintaa. Ei siis ole kertojaa, joka rakentaisi representaation, vaan presentaatio, joka syntyy systeemin ja pelaajan vuorovaikutuksessa. Toisena esimerkkinä samankaltaisesta kohteen ja merkityksen yhteisrakentamisesta on narratiiviset pelit. Esimerkiksi Rivenissä (digitaalisessa tutkimuksessa paljon analysoidun Mystin jatko-osa) pelaajan tehtävänä on tulkita fiktiivisen maailman merkit - sekä visuaaliset että oraaliset - jotta hän voi niiden perusteella alkaa rakentaa tarinaa ja toimintaa, jotka johtavat artefaktin peliluonteen hyödyntämiseen. Rivenissä on kyllä kehyskertomus, jossa Atrus-niminen henkilö taustoittaa pelin todellisuutta, mutta Riven-saarilla tapahtuva pelin ydinosa on vailla mediaattoria: kertojaa ei ole, ja FPS-pelin tapaan kaikki aistihavainnot perustuvat pelaajan kulkemiseen ja havainnoimiseen tilassa ja ajassa. Pelaajan toiminta ei

9 Välitteinen läsnäolo digitaalisessa taiteessa Lius Johd.uusmediaan 8 kuitenkaan ole satunnaista tai kontrolloimatonta. Toki Rivenin maailmoita voi tutkia ja esimerkiksi fiktiivisen kansan kirjoitus- ja numerojärjestelmää selvittää ikään kuin aforistisina tai tehtävän kaltaisina erillisinä objekteina, mutta keskeinen lähtökohta on kuitenkin pelin suunnittelijoiden sisäänrakentama juoniskeema, jonka pelaaja aktualisoi. The Intruder ja Riven pitävät sisällään toimintaperiaatteet (säännöt), maailman ja tapahtumisen mahdollisuudet. Pelaajan on omassa preesensissään luotava performatiivinen aika ja esityksen tila. Hänen toimintansa - paikallisten lexioiden yhdisteleminen toisiinsa merkityksenannon sanelemin valinnoin - vaikuttaa artefaktiin ja performanssin etenemiseen. Tässä mielessä ne ovat osuvia esimerkkejä uuden median medialisoidusta presentaatiosta, välitteisestä läsnäolosta.

10 Välitteinen läsnäolo digitaalisessa taiteessa Lius Johd.uusmediaan 9 Lähteet Barthes, Roland. S/Z : An Essay New York: The Noonday Press. Baudrillard. Lopun illuusio Helsinki: Gaudeamus. [huom: sitaatti on suomentajien Jakke Holvas, Mika Määttänen, Herman Raivio esipuheesta] Bookchin, Natalie. The Intruder : A Tale Told in Ten Games. V ( ). <http://www.calarts.edu/~bookchin/intruder/> Borges, Jorge Luis. Tunkeilijatar Hiekkakirja. Käänt. Pentti Saaritsa. Juva: WSOY. Alk. La Intrusa. Calvino, Italo. If on a Winter s Night a Traveller Käänt. William Weaver. London: Picador. Alk. Se una notte d inverno un viaggiatore. Grossberg, Lawrrence. Mielihyvän kytkennät : risteilyjä populaarikulttuurissa Tampere: Vastapaino. Hall, Stuart. - Kulttuurin ja politiikan murroksia Tampere: Vastapaino. - Identiteetti Tampere: Vastapaino. Herkman, Juha. Audiovisuaalinen mediakulttuuri Tampere: Vastapaino. Järvinen, Aki. Hyperteoria : lähtökohtia digitaalisen kulttuurin tutkimukselle Jyväskylä: Nykykulttuurin tutkimusyksikkö, Jyväskylän yliopisto. Kellner, Douglas. Media Culture New York: Routledge. Kumar, Krishan. From Post-Industrial to Post-Modern Society : New Theories of the Contemporary World Oxford: Blackwell. Landow, George P. Hypertext 2.0 : The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology Baltimore/London: The Johns Hopkins UP. Laurel, Brenda. Computers as Theatre Addison-Wesley Publishing Company, Inc. Lehtonen, Mikko. Merkitysten maailma Tampere: Vastapaino. Lius, Esko. One more link bound them now : Digital Narrative Literature and the Changing Role of the Reader ( ) <http://www.kolumbus.fi/lius/esko/complit/complit_esseet_kultttutk.html> Lotman, Juri. Elokuvan semiotiikkaa ja elokuvaestetiikan ongelmia Merkkien maailma : kirjoitelmia semiotiikasta. Helsinki: SN-kirjat. Miller, Rand & Robyn. Riven : Sequel to Myst Cyan Inc. and Brøderbund Software Inc. CD-ROM. 5 levyä. (Macintosh version) Ryan, Marie-Laure. - Introduction." Forthcoming, Narrative Across Media. U of Nebraska P. Saatu tekijältä sähköpostiliitteenä Narrative as Virtual Reality Baltimore/London: The Johns Hopkins UP. Tarkka, Minna. Narratiivisuus ja vuorovaikutuksen tilat Johdatus uuteen mediaan. Toim. Minna Tarkka, Kari A. Hintikka, and Asko Mäkelä. Helsinki: Edita. Turkki, Teppo. Minuus mediassa Jyväskylä: Atena.

Ruma merkitys. Tommi Nieminen. XLII Kielitieteen päivät. Kielitieteen epäilyttävin välttämätön käsite. tommi.nieminen@uef.fi. Itä-Suomen yliopisto ...

Ruma merkitys. Tommi Nieminen. XLII Kielitieteen päivät. Kielitieteen epäilyttävin välttämätön käsite. tommi.nieminen@uef.fi. Itä-Suomen yliopisto ... Ruma merkitys Kielitieteen epäilyttävin välttämätön käsite Tommi Nieminen tomminieminen@ueffi Itä-Suomen yliopisto XLII Kielitieteen päivät 21 23 toukokuuta 2015, Vaasa Merkitys, subst lingvistisen merkityksen

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Annukka Uusitalo 28.2.2006 Mediakasvatuskeskus Soveltavan kasvatustieteen laitos

Lisätiedot

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Mikko Hartikainen 18.11.2009 Kuvataide oppiaineena perusopetuksessa Visuaalista kulttuurikasvatusta Osa

Lisätiedot

TET1050e Yhteiskunta ja audiovisuaalinen kulttuuri Teknologian historia. Teknologiset vallankumoukset. Teknologian hyvyys. Juha Herkman, 19.3.

TET1050e Yhteiskunta ja audiovisuaalinen kulttuuri Teknologian historia. Teknologiset vallankumoukset. Teknologian hyvyys. Juha Herkman, 19.3. TET1050e Yhteiskunta ja audiovisuaalinen kulttuuri Teknologian historia Juha Herkman, 19.3.2014 Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos, viestinnän tutkimus Teknologiset vallankumoukset mediateknologia

Lisätiedot

TET1050e Yhteiskunta ja audiovisuaalinen kulttuuri Johdanto: Katseen politiikkaa. Audiovisuaalinen. Kulttuuri. Juha Herkman, 12.3.

TET1050e Yhteiskunta ja audiovisuaalinen kulttuuri Johdanto: Katseen politiikkaa. Audiovisuaalinen. Kulttuuri. Juha Herkman, 12.3. TET1050e Yhteiskunta ja audiovisuaalinen kulttuuri Johdanto: Katseen politiikkaa Juha Herkman, 12.3.2013 Helsingin yliopisto: osiaalitieteiden laitos, viestinnän tutkimus Audiovisuaalinen Audio (lat.)

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Informaatiovirtojen rakenteellinen muutos. Somus työpaja Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto

Informaatiovirtojen rakenteellinen muutos. Somus työpaja Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto Informaatiovirtojen rakenteellinen muutos Somus työpaja 9.2.2009 Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto Organisaation vakiintunut toimintamalli: hierarkinen projekti QuickTime ja pakkauksen purkuohjelma

Lisätiedot

Lähteet: Tuhat ja yksi yötä. 1994. Tuhannen ja yhdenyön satuja. 1994.

Lähteet: Tuhat ja yksi yötä. 1994. Tuhannen ja yhdenyön satuja. 1994. Kertomus Sehrezadesta Viisaan ja rakastetun sulttaanin valtasi viha, kun hänelle selvisi, että hänen kaunis puolisonsa oli pettänyt häntä. Hän surmautti puolisonsa ja otti käyttöön sellaisen tavan, että

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Valintakoe s2011 Sivu 1 Tietojärjestelmätieteen opiskelijavalinta. Nimi: Henkilötunnus:

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Valintakoe s2011 Sivu 1 Tietojärjestelmätieteen opiskelijavalinta. Nimi: Henkilötunnus: JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Valintakoe s2011 Sivu 1 Tehtävä 1. Tehtävän enimmäispistemäärä on 15. Esitä lyhyesti äskeisen esityksen keskeinen sisältö. Ilmaise asiasi sujuvasti ja selkeästi, kokonaisilla virkkeillä

Lisätiedot

Dosentti, FT Johanna Sumiala Helsingin Yliopisto

Dosentti, FT Johanna Sumiala Helsingin Yliopisto Dosentti, FT Johanna Sumiala Helsingin Yliopisto 13.4.2011 http://www.youtube.com/watch?v=10n3ywl _q48&feature=related Sisäinen vs. ulkoinen voiko enää erottaa? Mainekriisi (kirkko, Kesko, hiihtoliitto)

Lisätiedot

Työpaja Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi. Johanna Sommers-Piiroinen

Työpaja Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi. Johanna Sommers-Piiroinen Varhaiskasvatus mediassa viestintää ja vuorovaikutusta tässä ajassa Työpaja 18.4.2013 Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi Johanna Sommers-Piiroinen josopii@edukaattori.fi Mediakulttuuri varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Rakenteisen ohjelmoinnin harjoitustyö

Rakenteisen ohjelmoinnin harjoitustyö Tehtävä 2005/33 Puppugeneraattorissa lauseet on jaettu neljään osaan ja niistä taulukoidaan kymmenen lauseen aloitusta (esim. On huomattava, että, Kuitenkin, Tämän vuoksi), kymmenen tekijäosaa (esim. opintojen

Lisätiedot

9.-luokkalaisen kulttuurikansio

9.-luokkalaisen kulttuurikansio 9.-luokkalaisen kulttuurikansio Kokoa kulttuurikansioon puolen vuoden ajan kulttuurielämyksiäsi. Kulttuurikansio palautetaan opettajalle 31.3. 2009. Liimaa pääsyliput kansioon! Pakolliset sivut Huom! -

Lisätiedot

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot Jussi Silvonen Joensuun VALO -päivä, 8. 5. 2009 (http://jinux.pokat.org/jussi/) Esityksen rakenne Torikatu 10, Joensuu, SONY Bravia, Lieksan koulut = mitä yhteistä?

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Puhutun ja kirjoitetun rajalla

Puhutun ja kirjoitetun rajalla Puhutun ja kirjoitetun rajalla Tommi Nieminen Jyväskylän yliopisto Laura Karttunen Tampereen yliopisto AFinLAn syyssymposiumi Helsingissä 14. 15.11.2008 Lähtökohtia 1: Anekdotaaliset Daniel Hirst Nordic

Lisätiedot

HENKILÖTUNNUS: KOETULOS: pistettä

HENKILÖTUNNUS: KOETULOS: pistettä TAMPEREEN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Hakukohde: Elinikäinen oppiminen ja kasvatus VALINTAKOE 3.6.2014 Vastaa jokaiseen kysymykseen selvällä käsialalla. Artikkeleita ei saa pitää esillä kokeen

Lisätiedot

Kokemuksen tutkimus IV Oulu Timo Latomaa, FT, KL, PsM

Kokemuksen tutkimus IV Oulu Timo Latomaa, FT, KL, PsM Kokemuksen tutkimus IV Oulu 25.4.2013 Timo Latomaa, FT, KL, PsM Miksi elämäkerta lähestymistapa Elämäkerrallinen haastattelu ja tulkinta on psykologian perusmenetelmä. Psykologia tutkii maailmasuhteiden

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 2 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 2 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 2 vastaukset Harjoituksen aiheena on BNF-merkinnän käyttö ja yhteys rekursiivisesti etenevään jäsentäjään. Tehtävä 1. Mitkä ilmaukset seuraava

Lisätiedot

Välineestä valtauttavaksi mediaattoriksi Seppo Tella University of Helsinki. Seppo Tella, 1

Välineestä valtauttavaksi mediaattoriksi Seppo Tella University of Helsinki. Seppo Tella, 1 Välineestä valtauttavaksi mediaattoriksi Seppo Tella University of Helsinki Seppo Tella, 1 Vieras kieli työvälineenä n Vieraiden kielten asemaa voidaan kuvata monilla eri metaforilla. n Työväline-metafora

Lisätiedot

Ihmisen ääni-ilmaisun somaestetiikkaa

Ihmisen ääni-ilmaisun somaestetiikkaa Ihmisen ääni-ilmaisun somaestetiikkaa Anne Tarvainen, FT Musiikintutkimus Tampereen yliopisto 14.3.2013, Suomen musiikintutkijoiden 17. symposium, Turku Ääni-ilmaisu Laulajan ilmaisu tuntuu kuuntelijan

Lisätiedot

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN,,, Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako -työryhmä 18.11.2009 Pirkko Pohjakallio

Lisätiedot

Runolaulu aineettomana kulttuuriperintönä Kainuussa (kuvassa Jussi Huovinen) linkki: https://www.youtube.com/watch?v=mu0hj_izgg0.

Runolaulu aineettomana kulttuuriperintönä Kainuussa (kuvassa Jussi Huovinen) linkki: https://www.youtube.com/watch?v=mu0hj_izgg0. Runolaulu aineettomana kulttuuriperintönä Kainuussa (kuvassa Jussi Huovinen) linkki: https://www.youtube.com/watch?v=mu0hj_izgg0. Laulu kulttuurisen kommunikaation muotona Ihmisellä on atavistisessa muistissa

Lisätiedot

Sulautuva sosiaalityö

Sulautuva sosiaalityö Sulautuva sosiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen päivät Sosiaalityön yliopiston lehtori, VTT Camilla Granholm camilla.granholm@helsinki.fi Twitter:@cgranhol Taustaa Väittelin huhtikuussa 2016 Väitöskirjani

Lisätiedot

ITSETUNTO JA IDENTITEETTI MEDIAKULTTUURIN KESKELLÄ

ITSETUNTO JA IDENTITEETTI MEDIAKULTTUURIN KESKELLÄ Lapset ja tietoyhteiskunta seminaari 15.2.2008 ITSETUNTO JA IDENTITEETTI MEDIAKULTTUURIN KESKELLÄ Tarja Salokoski, PsT Psykologi PSYKOLOGIPALVELUT MIELI & KUVITUS tarja.salokoski@elisanet.fi Psykologipalvelut

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Task list Submit code Submissions Messages Scoreboard View queue Edit contest

Task list Submit code Submissions Messages Scoreboard View queue Edit contest Jäätelö Edit task Translate 1.00 s Uolevi aikoo ostaa kaksi jäätelötötteröä: yhden Maijalle ja yhden itselleen. Tiedossasi on jokaisen myynnissä olevan jäätelötötterön hinta ja paino sekä suurin summa,

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Helena Kurkela 14.4.2014 Siirtymäsäännökset Siirtymäkausi: kandidaatin tutkintoon johtavilla ohjelmilla 1.8.2014-31.10.2016 maisterin tutkintoon johtavilla

Lisätiedot

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla Työnhaun lähtökohtia mitä osaat mitä haluat millä ehdoilla Työpaikat haussa.. Avoimet paikat julkinen haku Kaikki näkee, kaikki hakee Kilpailutilanne Hakemuksia paljon Avoimet paikat ei julkinen Tieto

Lisätiedot

Tekstianalyysi Lotta Lounasmeri Viestinnän laitos

Tekstianalyysi Lotta Lounasmeri Viestinnän laitos Viestinnän menetelmät I Tekstianalyysi 03.12. 2008 Lotta Lounasmeri Viestinnän laitos Tekstintutkimuksen konstruktivistinen lähtl htökohta Sosiaalinen konstruktivismi -> > todellisuuden sosiaalinen rakentuminen.

Lisätiedot

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA!

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA! ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA! Luento 14.9.2015 / T. Paloposki / v. 03 Tämän päivän ohjelma: Aineen tilan kuvaaminen pt-piirroksella ja muilla piirroksilla, faasimuutokset Käsitteitä

Lisätiedot

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Fakta- ja näytenäkökulmat Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mikä on faktanäkökulma? sosiaalitutkimuksen historia: väestötilastot, kuolleisuus- ja syntyvyystaulut. Myöhemmin kysyttiin ihmisiltä tietoa

Lisätiedot

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Kuvattu ja tulkittu kokemus Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu 15.4.2011 VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Esityksen taustaa Tekeillä oleva sosiaalipsykologian väitöskirja nuorten naisten ruumiinkokemuksista,

Lisätiedot

Tässä ei olla tekemässä taidetta vaan presentaatiota.

Tässä ei olla tekemässä taidetta vaan presentaatiota. AJATELTAVAA. Tässä ei olla tekemässä taidetta vaan presentaatiota. Portfolio on viestintää.. Portfoliolla on selkeä päämäärä. Oman osaamisen esiintuominen sekä tietenkin itsensä myyminen Te ette tee tätä

Lisätiedot

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi Tiivistelmä CHERMUG-projekti on kansainvälinen konsortio, jossa on kumppaneita usealta eri alalta. Yksi tärkeimmistä asioista on luoda yhteinen lähtökohta, jotta voimme kommunikoida ja auttaa projektin

Lisätiedot

YH2: Office365 II, verkko-opiskelu

YH2: Office365 II, verkko-opiskelu Aulikki Hyrskykari, Antti Sand, Juhani Linna YH2: Office365 II, verkko-opiskelu Huom. Suosittelemme tämän yksilöharjoituksen 2 tekemistä mikroluokassa, jotta yliopiston mikroluokat tulevat edes hieman

Lisätiedot

Tulevaisuuden haasteet ja opetussuunnitelma

Tulevaisuuden haasteet ja opetussuunnitelma Tulevaisuuden haasteet ja opetussuunnitelma Eero Ropo Tampereen yliopisto Identiteetin rakentuminen koulukasvatuksessa Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että kouluopetus ei vahvista optimaalisella

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

Sähkötekniikan perusteiden oppimispelit

Sähkötekniikan perusteiden oppimispelit Sähkötekniikan perusteiden oppimispelit Sähkö- ja automaatiotekniikan neuvottelupäivät MAMK 11.5.2016 S. Janhonen TAMK Sähkötekniikan perusteiden oppimispelifoorumi https://eliademy.com/app/a/courses/b5a45

Lisätiedot

PR, mediasuhteet ja journalismi. Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012

PR, mediasuhteet ja journalismi. Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012 PR, mediasuhteet ja journalismi Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012 Viestinnän ja markkinoinnin integraatio Imago Brandi Maine Yksinkertainen viestinnän perusasetelma Lähde: Karvonen, E. Suomalainen

Lisätiedot

Kuvasommittelun lähtökohta

Kuvasommittelun lähtökohta KUVASOMMITTELU Kuvasommittelun lähtökohta jäsentämisen ja järjestämisen tarve hahmottaa maailmaa, sen yksityiskohtia ja kokonaisuuksia paremmin. Kuvassa jäsentäminen tapahtuu sommittelullisin keinoin.

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö 2018 Tieto- ja viestintäteknologia sekä monilukutaito ovat merkittävässä asemassa opiskelussa, työelämässä kuin

Lisätiedot

Turvallisuus, identiteetti ja hyvinvointi. Eero Ropo TAY Kasvatustieteiden yksikkö Aineenopettajakoulutus

Turvallisuus, identiteetti ja hyvinvointi. Eero Ropo TAY Kasvatustieteiden yksikkö Aineenopettajakoulutus Turvallisuus, identiteetti ja hyvinvointi Eero Ropo TAY Kasvatustieteiden yksikkö Aineenopettajakoulutus 2 Turvallisuuden kokemus ja identiteetti Turvallisuutta ja identiteettiä on kirjallisuudessa käsitelty

Lisätiedot

Tarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässä. Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja markkinointiseminaari

Tarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässä. Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja markkinointiseminaari Tarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässä Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja markkinointiseminaari 2015 2.6.2015 Uudistuva viestintätoimisto Aino Ruikka, viestintätoimisto AC-Sanafor Aino on kuluttajaviestinnän

Lisätiedot

Mikään ei ole niin vanha kuin eilinen uutinen Copyright Thorleif Johansson 2

Mikään ei ole niin vanha kuin eilinen uutinen Copyright Thorleif Johansson 2 Uutinen Mikään ei ole niin vanha kuin eilinen uutinen 21.1.2015 Copyright Thorleif Johansson 2 21.1.2015 Copyright Thorleif Johansson 3 21.1.2015 Copyright Thorleif Johansson 4 Uutinen Vastaa kysymyksiin:

Lisätiedot

Pikapaketti logiikkaan

Pikapaketti logiikkaan Pikapaketti logiikkaan Tämän oppimateriaalin tarkoituksena on tutustua pikaisesti matemaattiseen logiikkaan. Oppimateriaalin asioita tarvitaan projektin tekemisessä. Kiinnostuneet voivat lukea lisää myös

Lisätiedot

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon)

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon) Täytä selkeällä käsialalla: Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: @ Tarkista, että sinulla on neljä erikseen nidottua tehtävää (tehtävät 1 4, 9 sivua), kaksi liitettä sekä konseptipaperi. Mikäli

Lisätiedot

EKAPELI-ALKU LUKEMAAN OPETTAMISEN TUKENA

EKAPELI-ALKU LUKEMAAN OPETTAMISEN TUKENA JY/EOK-2016-2017 / ryhmä 2 Marjo Maula ERIA260 Teknologia ja apuvälineet vuorovaikutuksen ja viestinnän tukena Johanna Kainulainen 10.1.2017 EKAPELI-ALKU LUKEMAAN OPETTAMISEN TUKENA Ekapeli-sivusto tarjoaa

Lisätiedot

LASTEN KERTOMUKSIA PÄIVÄHOIDON ARJESTA

LASTEN KERTOMUKSIA PÄIVÄHOIDON ARJESTA LASTEN KERTOMUKSIA PÄIVÄHOIDON ARJESTA Varhaiskasvatusjohdon päivä 15.52014 Eila Estola 1 Kaksi tutkimushanketta TELL I S - H A N K E (2010-2013) - Lapset kertovat hyvinvoinnistaan kuka kuuntelee? Kohdistuu

Lisätiedot

* sanaton viestintä kehon kautta. perheessä * koulutus ja ammattiidentiteetti. * opitut mallit ajatella, tuntea ja toimia

* sanaton viestintä kehon kautta. perheessä * koulutus ja ammattiidentiteetti. * opitut mallit ajatella, tuntea ja toimia KOULUTTAJAN VUOROVAIKUTUSTAIDOT/ PALOTARUS 2010- suurleiri /T.Laurén Persoonallisuus (Tony Dunderfelt, 2009): FYYSINEN MINÄ SOSIAALINEN MINÄ * suhde omaan kehoon * sanaton viestintä kehon kautta * asema

Lisätiedot

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara http://www.hanken.fi/staff/vaara Strategisen johtamisen ongelmia» Toiminnallistamisen ( implementointi, jalkauttaminen ) vaikeudet»

Lisätiedot

SOSIAALIPEDAGOGISIA KÄSITTEITÄ MAAHANMUUTTAJUUDEN JA MONIKULTTUURISUUDEN TARKASTELUUN

SOSIAALIPEDAGOGISIA KÄSITTEITÄ MAAHANMUUTTAJUUDEN JA MONIKULTTUURISUUDEN TARKASTELUUN SOSIAALIPEDAGOGISIA KÄSITTEITÄ MAAHANMUUTTAJUUDEN JA MONIKULTTUURISUUDEN TARKASTELUUN Sosiaalipedagogiikan kouluttajatapaaminen 2016 11.11.2016 Elina Nivala YTT, yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

SUOMALAINEN ON SELLAINEN. Kuvataiteen Suomikuva Ateneumin kokoelmanäyttelyn pohjalta

SUOMALAINEN ON SELLAINEN. Kuvataiteen Suomikuva Ateneumin kokoelmanäyttelyn pohjalta SUOMALAINEN ON SELLAINEN Kuvataiteen Suomikuva Ateneumin kokoelmanäyttelyn pohjalta JORMA ETTO: SUOMALAINEN ON SELLAINEN (1974) Suomalainen on sellainen, joka vastaa kun ei kysytä, kysyy kun ei vastata,

Lisätiedot

Tietoteoria. Tiedon käsite ja logiikan perusteita. Monday, January 12, 15

Tietoteoria. Tiedon käsite ja logiikan perusteita. Monday, January 12, 15 Tietoteoria Tiedon käsite ja logiikan perusteita Tietoteoria etsii vastauksia kysymyksiin Mitä tieto on? Miten tietoa hankitaan? Mitä on totuus? Minkälaiseen tietoon voi luottaa? Mitä voi tietää? Tieto?

Lisätiedot

Kevään 2013 alustava opetusohjelma

Kevään 2013 alustava opetusohjelma Kevään 2013 alustava opetusohjelma * Viikolla 10 ei ole opetusta * Muutokset ja täydennykset ovat mahdollisia niistä tiedotetaan oppiaineen internet-sivuilla. ******************************************************************************

Lisätiedot

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Koonti Näkyy, kuuluu ja vaikuttaa! -tulosviestinnän koulutuksen (Tampere 8.12.2016) materiaaleista. Kaikki päivän materiaalit löydät: https://1drv.ms/f/s!anjvcgvt_x1ehddqn-tspw6v2x_ffg

Lisätiedot

Semioottinen Analyysi

Semioottinen Analyysi Semioottinen Analyysi Hannele Leskinen 1 Määritelmä Semiotiikka = oppi merkeistä, merkkijärjestelmistä ja merkityksistä Kielenrakenne merkkijärjestelmänä Koiran viittaus suhde todelliseen koiraan. Tieteenalana

Lisätiedot

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.)

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.) 1 LÄHDEVIITTEET Työssä käytettyjen tietolähteiden esittäminen lisää tekstin luotettavuutta. Lähteet mainitaan sekä lähdeviitteinä tekstissä että lähdeluettelona tekstin lopussa. Lähteinä on käytettävä

Lisätiedot

Narratiivinen tutkimus

Narratiivinen tutkimus Narratiivinen tutkimus Outi Ylitapio-Mäntylä Lapin yliopisto Syksy 2011 Kertomus, Tarina narrative=kertomus, kerronnallinen, kertomuksellinen story=tarina kertomus=tarina tarinallinen tutkimus = kerronnallinen

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

CODEONLINE. Monni Oo- ja Java-harjoituksia. Version 1.0

CODEONLINE. Monni Oo- ja Java-harjoituksia. Version 1.0 CODEONLINE Monni Oo- ja Java-harjoituksia Version 1.0 Revision History Date Version Description Author 25.10.2000 1.0 Initial version Juha Johansson Inspection History Date Version Inspectors Approved

Lisätiedot

Tommi Nieminen. 35. Kielitieteen päivät Vaasa

Tommi Nieminen. 35. Kielitieteen päivät Vaasa Kielten laitos Jyväskylän yliopisto 35. Kielitieteen päivät Vaasa 23. 24.5.2008 Jäsennys Jäsennys Jäsennys Jäsennys Metateorian ongelma taustalla kielitieteen metateorian tai tieteenparadigman epätyydyttävä

Lisätiedot

Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ

Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ 1 Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit 3. - 4.5.2013 Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ REGGIO EMILIAN PÄIVÄKOTIEN KASVATUSAJATTELUN OMINAISPIIRTEITÄ: PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

Y-Säätiön purjehdus Elämyksiä Saaristomerellä

Y-Säätiön purjehdus Elämyksiä Saaristomerellä Y-Säätiön purjehdus 2016 Elämyksiä Saaristomerellä 1 KERROMME TAUSTAA KOKEMUKSIA TUTKIMUKSESTA KEHITTÄMISESTÄ JA LOPUKSI MAINOS 2 Yhteistyössä Suomen Purjelaivasäätiö 3 Saaristomeren purjehdus 1. Purjehdusta

Lisätiedot

ZA5473. Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Finland

ZA5473. Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Finland ZA5473 Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Finland Flash Eurobarometer User language preferences online S1. Kuinka usein olette käyttäneet internettiä viimeisen

Lisätiedot

Esimerkkejä polynomisista ja ei-polynomisista ongelmista

Esimerkkejä polynomisista ja ei-polynomisista ongelmista Esimerkkejä polynomisista ja ei-polynomisista ongelmista Ennen yleisempiä teoriatarkasteluja katsotaan joitain tyypillisiä esimerkkejä ongelmista ja niiden vaativuudesta kaikki nämä ongelmat ratkeavia

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Aiheen rajaus Tutkimussuunnitelma

Aiheen rajaus Tutkimussuunnitelma Aiheen rajaus Tutkimussuunnitelma Digitaalisen kulttuurin tutkimusmenetelmät 5.2. 2008 Aiheen rajaaminen Aihepiirin täsmentäminen ja supistaminen Aihetta helpompi tutkia Mahdollistaa syvemmän analyysin

Lisätiedot

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia Sami Haapanala syksy 2013 Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia, 3 op 9 luentoa, 3 laskuharjoitukset ja vierailu mittausasemalle Tentti Oppikirjana Rinne & Haapanala:

Lisätiedot

Henkilöstöviisari. Digitaalinen ratkaisu jatkuvan vuorovaikutuksen luomiseen henkilöstön kanssa

Henkilöstöviisari. Digitaalinen ratkaisu jatkuvan vuorovaikutuksen luomiseen henkilöstön kanssa Henkilöstöviisari Digitaalinen ratkaisu jatkuvan vuorovaikutuksen luomiseen henkilöstön kanssa Mikä on Henkilöstöviisari? Pilvialustalle rakennettu organisaation inhimillisen pääoman johtamisen digitaalinen

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

Verkottaja-päivät, Helsinki, Markku Salo, YTT, vapaa tutkija ja toimittaja.

Verkottaja-päivät, Helsinki, Markku Salo, YTT, vapaa tutkija ja toimittaja. Verkottaja-päivät, Helsinki, 16.10.2014. Markku Salo, YTT, vapaa tutkija ja toimittaja. 1. Nähdäänkö kokemusasiantuntijuus oikeasti jaettavaksi asiantuntijuudeksi, tasavertaiseksi? Pitääkö se nähdä näin?

Lisätiedot

Oppimispäiväkirja Nimi:

Oppimispäiväkirja Nimi: Oppimispäiväkirja Nimi: Tässä projektissa tavoitteena on Lisätään ymmärrystä siitä, millaista on asettua vieraaseen kulttuuriin. Viron kielen, kulttuurin ja tarinoiden tarkastelu luo lähtökohdan tavoitteen

Lisätiedot

sosiaalisesta tuesta läheiselle: Miehen tuki ystävälle ja omaishoitajan tuki muistisairaalle puolisolle

sosiaalisesta tuesta läheiselle: Miehen tuki ystävälle ja omaishoitajan tuki muistisairaalle puolisolle Tuen antajien kokemuksia sosiaalisesta tuesta läheiselle: Miehen tuki ystävälle ja omaishoitajan tuki muistisairaalle puolisolle Ira Virtanen ab, Seija Pekkala b ja Saila Poutiainen b a Viestinnän, median

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä Sosiaalinen media verkoston työvälineenä Mitä on sosiaalinen media? Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen

Lisätiedot

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringeten Reilu Peli periaatteet 12.11.2011 Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringette on suurenmoinen peli. Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, jossa opitaan voittamaan ja häviämään sekä

Lisätiedot

Tulevaisuuden oppimisympäristöt TVT:n ja oppimisympäristöjen kehittäminen

Tulevaisuuden oppimisympäristöt TVT:n ja oppimisympäristöjen kehittäminen Tulevaisuuden oppimisympäristöt TVT:n ja oppimisympäristöjen kehittäminen Teemu Leinonen Media Lab Helsinki, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Aalto-yliopisto Teemu Leinonen Professori, Uuden median

Lisätiedot

Alussa oli MURHA JOHTOLANKOJA RIKOS KIRJALLISUUTEEN. Paula Arvas & Voitto Ruohonen

Alussa oli MURHA JOHTOLANKOJA RIKOS KIRJALLISUUTEEN. Paula Arvas & Voitto Ruohonen Alussa oli MURHA JOHTOLANKOJA RIKOS KIRJALLISUUTEEN Paula Arvas & Voitto Ruohonen Suomen tietokirjailijat ry on tukenut teoksen kirjoittamista. Paula Arvas on kirjoittanut luvut 1, 2, 4 ja 6 ja Voitto

Lisätiedot

Täydentäviä muistiinpanoja laskennan rajoista

Täydentäviä muistiinpanoja laskennan rajoista Täydentäviä muistiinpanoja laskennan rajoista Antti-Juhani Kaijanaho 10. joulukuuta 2015 1 Diagonaalikieli Diagonaalikieli on D = { k {0, 1} k L(M k ) }. Lause 1. Päätösongelma Onko k {0, 1} sellaisen

Lisätiedot

Kulttuurintutkimuksen koulutusohjelman valintakoe 2009 VALINTAKOETEHTÄVÄT. Koe sisältää neljä vaihtoehtoa:

Kulttuurintutkimuksen koulutusohjelman valintakoe 2009 VALINTAKOETEHTÄVÄT. Koe sisältää neljä vaihtoehtoa: Kulttuurintutkimuksen koulutusohjelman valintakoe 2009 VALINTAKOETEHTÄVÄT Koe sisältää neljä vaihtoehtoa: I II III IV Novellianalyysi Perinnetekstin analyysi Kuva-aineiston analyysi Populaarimusiikkiaineiston

Lisätiedot

Tulevaisuuden korkeakouluympäristö. Case Metropolia Seija Ristimäki

Tulevaisuuden korkeakouluympäristö. Case Metropolia Seija Ristimäki Tulevaisuuden korkeakouluympäristö Case Metropolia Seija Ristimäki Metropolian kampusprojekti pähkinänkuoressa Metropolia Ammattikorkeakoulu on toteuttamassa kampusstrategiaa, jonka mukaan nykyisestä 20:n

Lisätiedot

Kon Konepajojen tuotannonohjaus: ILOG CPLEX Studion käyttö

Kon Konepajojen tuotannonohjaus: ILOG CPLEX Studion käyttö Kon-15.4199 Konepajojen tuotannonohjaus: ILOG CPLEX Studion käyttö 22.1.2016 Harjoituksessa 1. Varmistetaan että kaikilla on pari! Ilmoittautukaa oodissa etukäteen! 2. Tutustutaan ensimmäiseen tehtävään

Lisätiedot

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9. KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät 24.-25.8.2016, Mikkeli Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.2016 Unelmayhteiskunta (Jensen) Tulevaisuuden maailmassa

Lisätiedot

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala TALENTUM Helsinki 2013 Kolmas, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA VALINTAKOE

SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA VALINTAKOE SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA VALINTAKOE 2.6.2010 OSIO IA Kirjaan perustuva koe Valintakoe on yhteinen seuraaviin yliopistoihin sosiaalityön oppiaineeseen hakeville: Helsingin yliopisto Itä Suomen yliopisto,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan

Lisätiedot

muusikoiden kaltaista marginaaliryhmittymää, vaan kansainvälisen menestyksen saavuttamiseksi artistin kuin artistin on tehtävä video.

muusikoiden kaltaista marginaaliryhmittymää, vaan kansainvälisen menestyksen saavuttamiseksi artistin kuin artistin on tehtävä video. 1 1. JOHDANTO Tämä tutkimus käsittelee suomalaisia musiikkivideoita. Musiikkivideolla tarkoitan kaupalliseen (televisio)levitykseen tarkoitettua lyhyttä, yleensä 3-5 minuuttia kestävää audiovisuaalista

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot

Kodu Ohjeet. Jos päivityksiä ei löydy niin ohjelma alkaa latautumaan normaalisti.

Kodu Ohjeet. Jos päivityksiä ei löydy niin ohjelma alkaa latautumaan normaalisti. 1 Kodu Ohjeet Kodun käynnistys - Kodu peli kun on asennettu ja hienosäädetty omalle koneelle kohdilleen, niin sitten ei muutakuin pelaamaan / tekemään pelejä. Vihreästä Kodu kuvakkeesta pääset aloittamaan.

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Kybersairauden tiedostaminen! Sairaanhoitopiirien kyberseminaari Kari Wirman

Kybersairauden tiedostaminen! Sairaanhoitopiirien kyberseminaari Kari Wirman Kybersairauden tiedostaminen! Sairaanhoitopiirien kyberseminaari 19.10.2016 Kari Wirman 19.10.2016 Kari Wirman cybernetics Cybernetics saves the souls, bodies and material possessions from the gravest

Lisätiedot

MS-A0004/A0006 Matriisilaskenta

MS-A0004/A0006 Matriisilaskenta 4. MS-A4/A6 Matriisilaskenta 4. Nuutti Hyvönen, c Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto..25 Tarkastellaan neliömatriiseja. Kun matriisilla kerrotaan vektoria, vektorin

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

Kuluttaminen ja kulttuuri

Kuluttaminen ja kulttuuri 23C580 Kuluttajan käyttäytyminen Kuluttaminen ja kulttuuri Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Luennon aiheet Kulttuuri käsitteenä mitä se oikein tarkoittaa? Kulttuuri

Lisätiedot