Esko Lius opisk Välitteinen läsnäolo digitaalisessa taiteessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esko Lius 050 46 6-1 13 4 opisk. 010833238. Välitteinen läsnäolo digitaalisessa taiteessa"

Transkriptio

1 Esko Lius opisk Välitteinen läsnäolo digitaalisessa taiteessa Johdatus uusmediaan Taiteiden laitos, Helsingin yliopisto

2 Välitteinen läsnäolo digitaalisessa taiteessa Lius Johd.uusmediaan 1 Medioituminen eli viestinnän välitteistyminen on viime vuosikymmeninä, ellei peräti jo 1900-luvun alusta lähtien värittänyt länsimaista elämänmenoa. Sitä on tyypillisesti analysoitu asettamalla teknologia kulttuuriseen kontekstiin (esim. Herkman, Kumar, Laurel) tai peilaamalla sen vaikutuksia minään ja identiteetteihin (esim. Hall, Kellner, Turkki). Oma lähtökohtani on tutkia vuorovaikutuksen luonteen muuttumista taiteessa. Perinteinen representaation estetiikka on siirtynyt kohti mediaalisen presentaation, tässä ja nyt koetun vuorovaikutuksen estetiikkaa. Esimerkitän näkemyksiäni lähinnä kirjallisuuden lähtökohdista, joita olen tutkinut laajemminkin. Erityisesti verkkotaide on ollut omiaan sekoittamaan genrerajoja, joten tarkastelen uutta estetiikkaa myös muiden taiteenlajien ja pelien kautta. Tutkimusotteeni on omaksuttu kulttuurintutkimuksesta. En täsmennä käsitteitäni kiinnittämällä niitä tiettyihin määrittelyihin, mutta Stuart Hallin ja Lawrence Grossbergin uraauurtava työ on tarjonnut lähtökohtani. Uudemmasta (ja taidespesifistä näkökulmasta) saan kiittää mm. Aki Järvistä, Marie-Laure Ryania, Timo Siivosta ja Minna Tarkkaa. Kokemisen medioitumisesta Tietomme suhteessa ympäröivään maailmaan on vahvasti välitteistä. Jo sata vuotta sitten orasti koulun, kirjojen ja radion merkitys. Sittemmin tv vei meidät Vietnamiin ja Kuuhun saakka. Elämysmaailmamme on kokenut saman medioitumisen: sekä yhteiset elämykset kuten jääkiekon maailmanmestaruus 1995 tai New Yorkin kaksoistornien romahdus 2001 että henkilökohtaiset kokemukset kuten Hotelli Kultakalan ystäväpiiri tai kauppalistasta sopiminen tekstiviestillä ovat luonnollisesti läsnä virtuaalisessa todellisuudessamme. 14-vuotias lapseni pyrki hahmottamaan perheemme taloudellisten, toiminnallisten ja emotionaalisten resurssien jakoa näkemällä reaalimaailman

3 Välitteinen läsnäolo digitaalisessa taiteessa Lius Johd.uusmediaan 2 kasvupaikkansa yhtenä variaationa The Sims -pelin strategioista. Mediaalisen ja reaalisen todellisuuden yhteenkietoutuma on saumaton myös surullisessa tapauksessa, jossa nuorukainen eli jännittävää räjähde-ekspertin elämää internetin keskusteluyhteisössä, tuli sitten räjäyttäneeksi itsensä ja ohikulkijoita, mitä suomalaiset tapahtuman jälkeen seurasivat silmä ja korva tarkkana jokaisesta mahdollisesta viestimestä joko vastaanottamalla tai keskustelupalstoille osallistumalla. Teknologia on ollut kutistamassa maailmaa sekä ajallisesti että paikallisesti aina Kolumbuksen seikkailuista ja hevosettomista kärryistä saakka. On syntynyt tarve jakaa aikaa entistä tarkemmin määriteltyihin osiin ja toisaalta yksilön ja kulttuurisen kokemisen piiriin on viimeisen sadan vuoden aikana kuulunut luonnostaan muutakin kuin välitön elinympäristö. Tietokone ja erityisesti mikroprosessorin soveltaminen koneistettuun laskentaan muutti radikaalisti tapaamme jäsentää suhdettamme ympäristöömme. Yhtäältä tietokone toimii välittömänä kulttuurien mediaattorina esimerkiksi tarjoten internetin kautta vuorovaikutuskanavan keille tahansa (riittävän teknologian omaavan!). Lynsat:in kautta olen saattanut seurata Pakistanin ja Intian valtiollisten tv-kanavien näkökulmia rajakiistoista kuin myös seurata Marokkolaista iskelmäohjelmaa. Toisaalta tietokone on binaarisen teknologian kautta saanut reaalimaailman häviämään: kirjoitan esseetä A4-arkeille enkä sitä kuitenkaan tee. Tämäkään lause ei sellaisenaan ole olemassa, eikä se muutu juuri sen käsitettävämmäksi, kun käytän Tallenna-komentoa saattaakseni sen ykkösinä ja nollina tulkittavaksi magneettisten tilojen sekvenssiksi kovalevylle. Tietoverkon palvelimilla ei käyttäjän näkökulmasta myöskään ole etäisyyssuhteita, vaan kaikki linkit ovat yhtä lähellä tai yhtä kaukana, mikä vaikeuttaa kiinnostavien solmukohtien muistamista ja hahmottamista. Käytännön elämässä tietoteknologian spatio-temporaalinen

4 Välitteinen läsnäolo digitaalisessa taiteessa Lius Johd.uusmediaan 3 revoluutio näkyy myös siinä arkielämän osassa, jota emme koe tietoverkkojen käytöksi lainkaan. Sukulaisia ja tuttavia tulee tavattua harvemmin, kun voi istuksia kotona ja kysellä silloin tällöin kuulumiset sähköpostilla. Laskujen maksu sujuu joko kotikoneella tai pankin päätteellä. Tilaamme satelliittikanavan elokuvan katsottavaksi haluamanamme aikana tai saatamme innostua ostamaan tv-kaupan tuotteen kotiinkuljetettuna. Myös etätyö ja -opiskelu alkavat olla jokapäiväistä. Krishan Kumar näkee näiden trendien tarkoittavan kotikeskeisyyden kasvamista. Se ei kuitenkaan merkitse perhekeskeisyyttä, vaan tietokoneen myötä yhä enemmän erillisiin todellisuuksiinsa sulkeutuneiden yksilöiden asuntoa. (Kumar, ) Tämä henkilökohtainen todellisuussulkeuma ei kuitenkaan tarkoita työhuonetta vaan tietokoneen ruudun takaisia toiminta- ja merkityskenttiä. Väline on viesti Sitä myötä kuin kokemus omasta toimintaympäristöstä on medioitunut, ovat myös faktan ja fiktion rajat piirtyneet uudenlaisiksi. Median välittämät faktat ovat välttämättä näkökulmia - suomalaiselle koko Afrikan maanosa on leimautunut nälänhädän ja sisällissotien kautta, ja koko Namibian rauhoittaminen henkilöityi suomalaiseen kansakoulunopettajaan. Todellisuuden olosuhteiden rakentamisen lähtökohdat voivat olla tyystin fiktioon sidotut: kalifornialaiselle äänestäjälle kuvernööriehdokas Schwartzeneggerin johtajankyvyt ovat tulleet selviksi elokuvaroolien kautta. Faktan ja fiktion rajatilat ovat monin tavoin sotkuinen vyöhyke. Ammattilaispainia harva enää ottaa todesta, mutta todellisuustv:n ohjelmista on mahdoton sanoa missä kulkee intentionaalisen ja spontaanin raja. Pesäpallon sopupelijupakassa ei suuttumus ehkä niinkään kohdistunut kamppailun sepitteellisyyteen, vaan taloudellisen voiton kahmintaan. Taideopiskelijat tekivät mainoskuvastoja parodioivan Kuvaston, jota jaettiin

5 Välitteinen läsnäolo digitaalisessa taiteessa Lius Johd.uusmediaan 4 viiteentoistatuhanteen helsinkiläistalouteen syksyllä 2003, ja kommentoivat siten suhdettamme mediatodellisuuteen ja markkinatalouteen. Internetin tuhannet webcamit saivat alkunsa informaation jakamisesta (onko yläkerran kahvinkeittimessä juotavaa), mutta käyttö on monipuolistunut erilaisiin performansseihin ja vuorovaikutteisiin pornopalveluihin saakka. Yksi taiteen keinoista luoda merkityssisältöjä todellisen maailman jäsentämiseksi on toimia fiktioiden kautta. Kuten edelliset esimerkit osoittavat, fiktio on tuotu yhä selvemmin osaksi faktisia kommunikaatiotilanteita. Onko taide sitten tehnyt itsensä tarpeettomaksi, kun jokapäiväinen mediaympäristö kommentoi yhteiskuntamme rakenteita siinä missä taidekin, kun arkiviestimet ovat todellistaneet fantasian - tai aktualisoineet mahdolliset maailmat, kuten logiikan kielellä sanotaan? Ehkä on syytä vastata, että mikäli lähtökohtana on hegemonistinen auktorisoidun taideyhteisön kokonaisuus, taide tosiaan on jäänyt vähämerkityksiseksi harrastamiseksi. Toinen vaihtoehto on tarkastella taiteen aseman ja estetiikan muutoksia ja määritellä taide uudelleen, uuden kommunikaatio- ja kokemusympäristön ehdoin. Perinteisesti artefaktin merkitys on löydetty signifiéstä; taiteen olemus on löydetty kuvauksen tavasta ja kuvauksen kohteesta. Varsinainen merkkiväline oli vain välttämätön kommunikaatiotapahtuman konkreettinen välikappale luku toi kuitenkin muutoksen tuulet. Kuvataiteissa konstruktivistit Mondriaanin johdolla kääntyivät pois sisäisen kokemisen maailmoista pyrkien keskittämään merkitykset kankaan pintaan. Musiikissa perinne pyrittiin kuoppaamaan 12-säveljärjestelmällä ja sarjallisuudella. Kirjallisuudessa surrealismi ja dada rikkoivat taideyhteisön ja arkiviestinnän rajamuurin sekä asettivat tekijän auktoriteetin koetukselle. Vaikka väliin mahtui perinteisempiäkin kausia, postmodernismi nosti uudestaan merkkivälineen roolin merkityksenantoprosessin keskiöön. Esimerkiksi Italo Calvinon Lukija-päähenkilöstä kertovan

6 Välitteinen läsnäolo digitaalisessa taiteessa Lius Johd.uusmediaan 5 romaanin Jos talviyönä matkamies nimiluku alkaa: Romaani alkaa rautatieasemalla, veturi puuskuttaa, mäntien huohotus peittää kappaleen alun, savupilvi kätkee osan ensimmäisestä rivistä. (12) Yhteistä taiteiden avantgardististen virtausten tuomille muutoksille oli diskurssin ja tekniikan alleviivaaminen. Vastaanottaja pakotettiin kiinnittämään huomio teoksen välineluonteeseen sen tarjoaman fiktion tai emootion sijaan. Perinteisesti merkitsijän (olipa se sitten sointu tai sana) tehtävä oli viitata itsensä ulkopuolelle eli merkittyyn, kuten kuvatun tason todellisuuteen tai synnyttää emotionaalinen mielikuva. Postmodernissa tilanteessa merkitsijästä tuli oman itsensä merkki. Ei ihme, että Jean Baudrillard nimesi kulttuurimme hyperreaaliseksi simulaatioksi, jossa [s]imulaatiota vastaan ei siis voi koskaan asettua todellinen, joka on vain simulaation erikoistapaus, vaan illuusio. (10) Taiteissa näkynyt kehitys on askel kohti kulttuurista tilaa, jota digitaalinen medialisaatio on kehittänyt pitkälle eteenpäin - medialisoitunutta välittömyyttä. Tämä paradoksaaliselta vaikuttava tila ei ehkä kuitenkaan ole absurdia simulacrumia (kuten Baudrillard väittää), vaan osoitus käsitteittemme ja paradigmojemme jälkijättöisyydestä. Kokemisen välittömyydestä Minna Tarkka tiivistää presentaation ja representaation eron ytimekkäästi: Kun representaatio esittää uudelleen jotakin poissaolevaa, ( siellä ja silloin ), presentaation taide korostaa suoraa, tilassa ja ajassa muuntuvaa kokemusta. (197) 1 Digitaalinen media toimii käyttäjän klikkausten ehdoilla ja sisällöt muuttuvat siinä hetkessä, kun käyttäjä niitä kutsuu esiin. Kommunikaatioympäristö on fyysisesti käyttäjän edessä, ja 1 Tarkka lisää viitteen Margaret Morsen artikkeliin teoksessa VideoTaideMedia, Kust. Oy Taide, oletettavasti määritelmä on parafraasi Morsen esittämästä

7 Välitteinen läsnäolo digitaalisessa taiteessa Lius Johd.uusmediaan 6 vaikka sisällöt ovat imaginaarisia sähkövirtoja, jotka tulevat toisiin tietokoneisiin varastoiduista bittijonoista, on käyttäjän aistimus jotakuinkin samanlainen kuin teatterissakävijällä, joka istuu paikallaan ja kulissien, näyttelijöiden ja repliikkien vuorovaikutus siirtää kokijan ajallis-paikallisesti imaginaarisiin maailmoihin. Tämä kokemisen spatio-temporaalinen välittömyys antaa hyvän lähtökohdan multimedian ja internetin käytön vertaamiselle teatteriin. Tarkka viittaa analogian tunnetuimpaan kehittäjään Brenda Laureliin, joka rakentaa interaktiivisen muodon poetiikkaa teoksessaan Computers as Theatre. Tosin Laurel näkee multimediaesitykset representaationa ja hyödyntää teatterivertausta lähinnä artefaktien suunnittelun ja strukturoinnin prinsiippinä näyttämöanalogian ja draamallisen toiminnan rakenteen järjestämisen kautta. Teatterin ohella digitaalisen taiteen estetiikan juuria Tarkka etsii myös presentatiivista taidemuodoista kuten happeningistä, performanssista, käsitetaiteesta ja installaatiosta: Kun presentaation taiteet muunsivat katsojan kokijaksi, interaktiivisuus muuntaa kokijan käyttäjäksi. (198) Kolmantena lähtökohtana hän mainitsee Walter J. Ongin lähtökohdat oraalisen kerronnan muodoista. Siinä eeppisiä tarinanpalasia - lexioita, kuten Barthesin uudissana kuuluu (13) ja jota esim. Landow sovelsi hypertekstin yhteydessä - yhdistellään perusstruktuurin antamien sääntöjen ja vastaanottajien roolin tai pyyntöjen mukaan. Kuten Marie-Laure Ryan terävästi huomioi, tämä eeppisoraalisen rakenteen esiinmarssi on käytännössä (uuden median tässä kehitysvaiheessa) tarkoittanut auditiivisten kielten syrjäytymistä joko jättämällä äänimaiseman kokonaan pois tai typistämällä sen informatiivisiin merkkiääniin. 2 Yhteistä näille lähtökohdille on analogia performatiiviseen 2 Ryan, Introduction. Käytän tässä yhteydessä Lotmanin semioottista jaottelua. Kielet voi jakaa visuaalisen/oraalisen ja verbaalisen/non-verbaalisen koordinaatistossa neljään: visuaaliset kielet eli kirjoitus ja kuva sekä oraaliset kielet eli puhe ja musiikki. (Lotman 5, ks. myös Lehtonen, 74)

8 Välitteinen läsnäolo digitaalisessa taiteessa Lius Johd.uusmediaan 7 taiteeseen: presentaatio tapahtuu tässä ja nyt, ja vastaanottajalla on vaikutusmahdollisuutensa prosessiin. Esimerkkinä tästä toimikoon Natalie Bookchinin digitaalinen kertomus The Intruder : A tale told in ten games. Sen tarina rakentuu Jorge Luis Borgesin novellille Tunkeilijatar. Juoni on lyhykäisyydessään se, että Nelsonin veljeksistä toinen tuo heidän syrjäiseen mökkiinsä naisystävän, jota pian käyttävät molemmat ja jonka he lopulta tappavat. Sen sijaan, että kirjoitetun kertomuksen kertoja toisintaa vuosia myöhemmin hänelle kerrottua tarinaa (13), Bookchinin teoksessa tarinan rakentuminen, sen koko ontologinen asema käy selväksi välittömästi, kun lukijan on pelattava systeemin kanssa Pong-tennispeliä pallonaan otsikkotekstien palaset ja näin itse oltava rakentamassa merkkijonoja. Sama käytäntö, pelejä varioiden, jatkuu läpi teoksen: lukija pelaa tarinan merkitsijät esiin. Tämä puolestaan johtaa merkityn hajaantumiseen kahtaalle: toisaalta merkitty löytyy tarinan fiktiivisestä maailmasta, toisaalta merkkivälineen tasolla tapahtuvasta konstruktiosta, kommunikaatiosta pitkin taideteoksen pintaa. Ei siis ole kertojaa, joka rakentaisi representaation, vaan presentaatio, joka syntyy systeemin ja pelaajan vuorovaikutuksessa. Toisena esimerkkinä samankaltaisesta kohteen ja merkityksen yhteisrakentamisesta on narratiiviset pelit. Esimerkiksi Rivenissä (digitaalisessa tutkimuksessa paljon analysoidun Mystin jatko-osa) pelaajan tehtävänä on tulkita fiktiivisen maailman merkit - sekä visuaaliset että oraaliset - jotta hän voi niiden perusteella alkaa rakentaa tarinaa ja toimintaa, jotka johtavat artefaktin peliluonteen hyödyntämiseen. Rivenissä on kyllä kehyskertomus, jossa Atrus-niminen henkilö taustoittaa pelin todellisuutta, mutta Riven-saarilla tapahtuva pelin ydinosa on vailla mediaattoria: kertojaa ei ole, ja FPS-pelin tapaan kaikki aistihavainnot perustuvat pelaajan kulkemiseen ja havainnoimiseen tilassa ja ajassa. Pelaajan toiminta ei

9 Välitteinen läsnäolo digitaalisessa taiteessa Lius Johd.uusmediaan 8 kuitenkaan ole satunnaista tai kontrolloimatonta. Toki Rivenin maailmoita voi tutkia ja esimerkiksi fiktiivisen kansan kirjoitus- ja numerojärjestelmää selvittää ikään kuin aforistisina tai tehtävän kaltaisina erillisinä objekteina, mutta keskeinen lähtökohta on kuitenkin pelin suunnittelijoiden sisäänrakentama juoniskeema, jonka pelaaja aktualisoi. The Intruder ja Riven pitävät sisällään toimintaperiaatteet (säännöt), maailman ja tapahtumisen mahdollisuudet. Pelaajan on omassa preesensissään luotava performatiivinen aika ja esityksen tila. Hänen toimintansa - paikallisten lexioiden yhdisteleminen toisiinsa merkityksenannon sanelemin valinnoin - vaikuttaa artefaktiin ja performanssin etenemiseen. Tässä mielessä ne ovat osuvia esimerkkejä uuden median medialisoidusta presentaatiosta, välitteisestä läsnäolosta.

10 Välitteinen läsnäolo digitaalisessa taiteessa Lius Johd.uusmediaan 9 Lähteet Barthes, Roland. S/Z : An Essay New York: The Noonday Press. Baudrillard. Lopun illuusio Helsinki: Gaudeamus. [huom: sitaatti on suomentajien Jakke Holvas, Mika Määttänen, Herman Raivio esipuheesta] Bookchin, Natalie. The Intruder : A Tale Told in Ten Games. V ( ). <http://www.calarts.edu/~bookchin/intruder/> Borges, Jorge Luis. Tunkeilijatar Hiekkakirja. Käänt. Pentti Saaritsa. Juva: WSOY. Alk. La Intrusa. Calvino, Italo. If on a Winter s Night a Traveller Käänt. William Weaver. London: Picador. Alk. Se una notte d inverno un viaggiatore. Grossberg, Lawrrence. Mielihyvän kytkennät : risteilyjä populaarikulttuurissa Tampere: Vastapaino. Hall, Stuart. - Kulttuurin ja politiikan murroksia Tampere: Vastapaino. - Identiteetti Tampere: Vastapaino. Herkman, Juha. Audiovisuaalinen mediakulttuuri Tampere: Vastapaino. Järvinen, Aki. Hyperteoria : lähtökohtia digitaalisen kulttuurin tutkimukselle Jyväskylä: Nykykulttuurin tutkimusyksikkö, Jyväskylän yliopisto. Kellner, Douglas. Media Culture New York: Routledge. Kumar, Krishan. From Post-Industrial to Post-Modern Society : New Theories of the Contemporary World Oxford: Blackwell. Landow, George P. Hypertext 2.0 : The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology Baltimore/London: The Johns Hopkins UP. Laurel, Brenda. Computers as Theatre Addison-Wesley Publishing Company, Inc. Lehtonen, Mikko. Merkitysten maailma Tampere: Vastapaino. Lius, Esko. One more link bound them now : Digital Narrative Literature and the Changing Role of the Reader ( ) <http://www.kolumbus.fi/lius/esko/complit/complit_esseet_kultttutk.html> Lotman, Juri. Elokuvan semiotiikkaa ja elokuvaestetiikan ongelmia Merkkien maailma : kirjoitelmia semiotiikasta. Helsinki: SN-kirjat. Miller, Rand & Robyn. Riven : Sequel to Myst Cyan Inc. and Brøderbund Software Inc. CD-ROM. 5 levyä. (Macintosh version) Ryan, Marie-Laure. - Introduction." Forthcoming, Narrative Across Media. U of Nebraska P. Saatu tekijältä sähköpostiliitteenä Narrative as Virtual Reality Baltimore/London: The Johns Hopkins UP. Tarkka, Minna. Narratiivisuus ja vuorovaikutuksen tilat Johdatus uuteen mediaan. Toim. Minna Tarkka, Kari A. Hintikka, and Asko Mäkelä. Helsinki: Edita. Turkki, Teppo. Minuus mediassa Jyväskylä: Atena.

Artefaktin yhteishuoltajuus. Digitaalisen kirjallisuuden estetiikkaa. Esko Lius ESITELMÄ. Yleisen kirjallisuustieteen proseminaari / Klaus Brax

Artefaktin yhteishuoltajuus. Digitaalisen kirjallisuuden estetiikkaa. Esko Lius ESITELMÄ. Yleisen kirjallisuustieteen proseminaari / Klaus Brax Artefaktin yhteishuoltajuus Digitaalisen kirjallisuuden estetiikkaa Esko Lius ESITELMÄ Yleisen kirjallisuustieteen proseminaari / Klaus Brax Helsingin yliopisto, taiteiden tutkimuksen laitos 19.12.2003

Lisätiedot

Ruma merkitys. Tommi Nieminen. XLII Kielitieteen päivät. Kielitieteen epäilyttävin välttämätön käsite. tommi.nieminen@uef.fi. Itä-Suomen yliopisto ...

Ruma merkitys. Tommi Nieminen. XLII Kielitieteen päivät. Kielitieteen epäilyttävin välttämätön käsite. tommi.nieminen@uef.fi. Itä-Suomen yliopisto ... Ruma merkitys Kielitieteen epäilyttävin välttämätön käsite Tommi Nieminen tomminieminen@ueffi Itä-Suomen yliopisto XLII Kielitieteen päivät 21 23 toukokuuta 2015, Vaasa Merkitys, subst lingvistisen merkityksen

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Mitä ihmettä on kertomuksentutkimus? MARI HATAVARA METODIFESTIVAALI 19.8.2015

Mitä ihmettä on kertomuksentutkimus? MARI HATAVARA METODIFESTIVAALI 19.8.2015 Mitä ihmettä on kertomuksentutkimus? MARI HATAVARA METODIFESTIVAALI 19.8.2015 Mitä on kertomus? Kognitiivinen lähestymistapa otapa ja väline ajatella ooletus toisen mielensisällöistä ja pyrkimyksistä Retorinen

Lisätiedot

Syyslukukauden 2012 opintotarjonta

Syyslukukauden 2012 opintotarjonta Syyslukukauden 2012 opintotarjonta ELOKUVA JA TELEVISIO Elokuvan ja median historia 5 op MUOTOILU Taiteen ja kulttuurin historia 3 op MUSIIKKI Musiikin historia 5 op VIESTINTÄ Taidehistoria 5 op Viestintä

Lisätiedot

Arki vastaanottokeskuksessa sosiaalipedagogiikan tutkimuskohteena

Arki vastaanottokeskuksessa sosiaalipedagogiikan tutkimuskohteena Arki vastaanottokeskuksessa sosiaalipedagogiikan tutkimuskohteena Sosiaalipedagogiikan päivät, Mikkeli 7.4.2017 Elina Nivala, Sanna Ryynänen & Päivikki Rapo Taustaa Elämä tauolla? Turvapaikanhakijoiden

Lisätiedot

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Annukka Uusitalo 28.2.2006 Mediakasvatuskeskus Soveltavan kasvatustieteen laitos

Lisätiedot

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri?

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri? VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri? Kulttuuri = jonkin ryhmän ominaislaatu, joka ilmenee erilaisina arvoina ja toimintatapoina sekä aineellisina ja aineettomina tuotteina.

Lisätiedot

Voiko hiipiminen olla tanssia? - Esiripun noustessa. Ninni Heiniö ja Pia Puustelli

Voiko hiipiminen olla tanssia? - Esiripun noustessa. Ninni Heiniö ja Pia Puustelli Voiko hiipiminen olla tanssia? - Esiripun noustessa Ninni Heiniö ja Pia Puustelli Esiripun noustessa Sekä esiintyjillä että yleisöllä on aktiivinen rooli esitystapahtumassa -> vuorovaikutus Esitystilanteessa

Lisätiedot

TET1050e Yhteiskunta ja audiovisuaalinen kulttuuri Teknologian historia. Teknologiset vallankumoukset. Teknologian hyvyys. Juha Herkman, 19.3.

TET1050e Yhteiskunta ja audiovisuaalinen kulttuuri Teknologian historia. Teknologiset vallankumoukset. Teknologian hyvyys. Juha Herkman, 19.3. TET1050e Yhteiskunta ja audiovisuaalinen kulttuuri Teknologian historia Juha Herkman, 19.3.2014 Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos, viestinnän tutkimus Teknologiset vallankumoukset mediateknologia

Lisätiedot

Pelaaminen haltuun johdatus digitaalisen pelaamisen kulttuuriin

Pelaaminen haltuun johdatus digitaalisen pelaamisen kulttuuriin Pelaaminen haltuun johdatus digitaalisen pelaamisen kulttuuriin Mikko Meriläinen mikko.merilainen@ehyt.fi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, 00510 Helsinki www.ehyt.fi www.pelitaito.fi

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

TET1050e Yhteiskunta ja audiovisuaalinen kulttuuri Johdanto: Katseen politiikkaa. Audiovisuaalinen. Kulttuuri. Juha Herkman, 12.3.

TET1050e Yhteiskunta ja audiovisuaalinen kulttuuri Johdanto: Katseen politiikkaa. Audiovisuaalinen. Kulttuuri. Juha Herkman, 12.3. TET1050e Yhteiskunta ja audiovisuaalinen kulttuuri Johdanto: Katseen politiikkaa Juha Herkman, 12.3.2013 Helsingin yliopisto: osiaalitieteiden laitos, viestinnän tutkimus Audiovisuaalinen Audio (lat.)

Lisätiedot

Uusmedia kuluttajan silmin

Uusmedia kuluttajan silmin Uusmedia kuluttajan silmin Kansallisen multimediaohjelman Kuluttajatutkimukset-hanke SUB Göttingen 7 211790 524 2000 B4519 TEKNOLOGIAN KEHITTÄMISKESKUS Digitaalisen median raportti 2/98 Helsinki I998 Sisältö

Lisätiedot

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Mikko Hartikainen 18.11.2009 Kuvataide oppiaineena perusopetuksessa Visuaalista kulttuurikasvatusta Osa

Lisätiedot

Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista

Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista ? Miten saada tavalliset suomalaiset ostamaan arvokkaampia teoksia kuin nykyään? Kerro entistä paremmin

Lisätiedot

KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI )

KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI ) KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI ) OPETTAJA : FARID BEZZI OULU 2013 1/5 Ohjelman lähtökohdat Arabian kieli kuuluu seemiläisiin kieliin, joita ovat myös heprea ja amhara. Äidinkielenä

Lisätiedot

Taiteen ja sosiaalityön rajalla. Arja Honkakoski

Taiteen ja sosiaalityön rajalla. Arja Honkakoski Taiteen ja sosiaalityön rajalla Aikuissosiaalityön i i päivät ä 18.-19.1.201119 1 Työryhmä 19.1.2011: Taiteen avaamat mahdollisuudet d sosiaalityössä Arja Honkakoski Mahdollisuus enemmän kuin todellisuus?

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Taiteesta palveluksi, luovuudesta liiketoimintasuunnitelmaksi kulttuurin kapitalisoinnin logiikasta

Taiteesta palveluksi, luovuudesta liiketoimintasuunnitelmaksi kulttuurin kapitalisoinnin logiikasta Taiteesta palveluksi, luovuudesta liiketoimintasuunnitelmaksi kulttuurin kapitalisoinnin logiikasta Tarja Rautiainen-Keskustalo Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö/musiikintutkimus Mitä taloudellisia,

Lisätiedot

Ongelmallisesti pelaavan nuoren auttaminen

Ongelmallisesti pelaavan nuoren auttaminen Ongelmallisesti pelaavan nuoren auttaminen Lahti 9.4.2014 11.4.2014 Minna Kesänen 1 Rahapelaaminen ja digitaalinen pelaaminen Rahapelaaminen viittaa kaikkeen sellaiseen pelaamiseen, jossa voitto tai tappio

Lisätiedot

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys. 5.2.2015 Valtakunnalliset välinehuollon esimiesten koulutuspäivät Jaana Kammonen TtM

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys. 5.2.2015 Valtakunnalliset välinehuollon esimiesten koulutuspäivät Jaana Kammonen TtM Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys 5.2.2015 Valtakunnalliset välinehuollon esimiesten koulutuspäivät Jaana Kammonen TtM Keskeistä ratkaisukeskeisessä ajattelussa; asenne tulevaisuusorientaatio tavoitesuuntautuminen

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

TERVEYSVIESTINTÄ MURROKSESSA. MITEN TERVEYSVIESTINTÄ MUUTTUU INTERNETIN JA SOSIAALISEN MEDIAN MYÖTÄ?

TERVEYSVIESTINTÄ MURROKSESSA. MITEN TERVEYSVIESTINTÄ MUUTTUU INTERNETIN JA SOSIAALISEN MEDIAN MYÖTÄ? TERVEYSVIESTINTÄ MURROKSESSA. MITEN TERVEYSVIESTINTÄ MUUTTUU INTERNETIN JA SOSIAALISEN MEDIAN MYÖTÄ? Marja Salminen Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Lahden tiedepäivä 12.11.2013

Lisätiedot

http://www.yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=8&ag=94&t=4&a=3957

http://www.yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=8&ag=94&t=4&a=3957 http://www.yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=8&ag=94&t=4&a=3957 Oppimisyhteiskunta? tietoyhteiskunta ja oppiminen Teemu Leinonen Median laitos, Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Luennon rakenne 1. Oppiminen

Lisätiedot

KIRJOITTAMINEN JA ROOLIPELIT

KIRJOITTAMINEN JA ROOLIPELIT KIRJOITTAMINEN JA ROOLIPELIT Antti Eronen ae_anttieronen@hotmail.com http://anttieronen.blogspot.fi PROFIILI: ANTTI ERONEN Dreamland Aavekomppania (2008) Talvi (2011) Operaatio: Harmageddon (2013) AIHEITAMME

Lisätiedot

9.-luokkalaisen kulttuurikansio

9.-luokkalaisen kulttuurikansio 9.-luokkalaisen kulttuurikansio Kokoa kulttuurikansioon puolen vuoden ajan kulttuurielämyksiäsi. Kulttuurikansio palautetaan opettajalle 31.3. 2009. Liimaa pääsyliput kansioon! Pakolliset sivut Huom! -

Lisätiedot

Kiinalaiset kuvakirjaimet ( Kanjit)

Kiinalaiset kuvakirjaimet ( Kanjit) Kiinalaiset kuvakirjaimet ( Kanjit) Japanilaiset omaksuivat kiinalaiset kuvakirjaimet, eli Kanjit, 500-700 luvulla j.kr. mutta tieteiden, taiteiden, ja Buddhismin mukana niitä on omaksuttu lisää mantereelta

Lisätiedot

http://creativecommons.fi/

http://creativecommons.fi/ Creative commons http://creativecommons.fi/ Taustaa Richard M. Stallman: Free software From Copy Rights to Copy Left Tavoitteena ohjelmistojen vapaus (Avoin koodi) General Public License, GPL Tekijänoikeus

Lisätiedot

Politiikka ja viestintä, perusopinnot 25 op (PVK-100)

Politiikka ja viestintä, perusopinnot 25 op (PVK-100) Politiikka ja viestintä, perusopinnot 25 op (PVK-100) Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet Politiikan ja viestinnän perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää niin politiikan, organisaatioiden,

Lisätiedot

Dosentti, FT Johanna Sumiala Helsingin Yliopisto

Dosentti, FT Johanna Sumiala Helsingin Yliopisto Dosentti, FT Johanna Sumiala Helsingin Yliopisto 13.4.2011 http://www.youtube.com/watch?v=10n3ywl _q48&feature=related Sisäinen vs. ulkoinen voiko enää erottaa? Mainekriisi (kirkko, Kesko, hiihtoliitto)

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Mikä on meidän aikamme romaani?

Mikä on meidän aikamme romaani? Postmoderni romaani Mikä on meidän aikamme romaani? Jos kirjallisuutta tarkastellaan historiallisesti on oman ajan kirjallisuuden tarkastelu erityisen ongelmallista Mitä on meidän aikamme? Mitä on meidän

Lisätiedot

Kerta 2. Kerta 2 Kerta 3 Kerta 4 Kerta 5. 1. Toteuta Pythonilla seuraava ohjelma:

Kerta 2. Kerta 2 Kerta 3 Kerta 4 Kerta 5. 1. Toteuta Pythonilla seuraava ohjelma: Kerta 2 Kerta 3 Kerta 4 Kerta 5 Kerta 2 1. Toteuta Pythonilla seuraava ohjelma: 2. Tulosta Pythonilla seuraavat luvut allekkain a. 0 10 (eli, näyttää tältä: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 b. 0 100 c. 50 100 3.

Lisätiedot

Digitaalisten pelit hyvinvoinnin edistämisessä

Digitaalisten pelit hyvinvoinnin edistämisessä Digitaalisten pelit hyvinvoinnin edistämisessä Jukka Vahlo CCR / Up Your Game -pelitutkimusverkosto PELIT JA PELILLISYYS Digitaaliset pelit erotellaan viihdepeleihin sekä hyötypeleihin. Viihdepeleillä

Lisätiedot

Informaatiovirtojen rakenteellinen muutos. Somus työpaja Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto

Informaatiovirtojen rakenteellinen muutos. Somus työpaja Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto Informaatiovirtojen rakenteellinen muutos Somus työpaja 9.2.2009 Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto Organisaation vakiintunut toimintamalli: hierarkinen projekti QuickTime ja pakkauksen purkuohjelma

Lisätiedot

JOHTAJAN ILO JA TUSKA

JOHTAJAN ILO JA TUSKA Olavi Toivola JOHTAJAN ILO JA TUSKA KOKEMUS OPETTAA Talentum Helsinki 2010 2010 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Kansi: Lapine Oy Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1461-9 Kariston Kirjapaino Oy Hämeenlinna

Lisätiedot

Lähteet: Tuhat ja yksi yötä. 1994. Tuhannen ja yhdenyön satuja. 1994.

Lähteet: Tuhat ja yksi yötä. 1994. Tuhannen ja yhdenyön satuja. 1994. Kertomus Sehrezadesta Viisaan ja rakastetun sulttaanin valtasi viha, kun hänelle selvisi, että hänen kaunis puolisonsa oli pettänyt häntä. Hän surmautti puolisonsa ja otti käyttöön sellaisen tavan, että

Lisätiedot

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista?

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? ITK2012 Call for papers vaihe Sari Muhonen, luokanopettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Ari Myllyviita, hankekoordinaattori,

Lisätiedot

Uutta tietoa suomen kielen opetukseen

Uutta tietoa suomen kielen opetukseen Uutta tietoa suomen kielen opetukseen Suomen kielen ja kirjallisuuden alumnipäivä 26.9.2009 TERVETULOA! Muutama sana tekstitaidoista Lukemista ja kirjoittamista ei voi erottaa toisistaan Tekstitaidot =

Lisätiedot

Ihmisen ääni-ilmaisun somaestetiikkaa

Ihmisen ääni-ilmaisun somaestetiikkaa Ihmisen ääni-ilmaisun somaestetiikkaa Anne Tarvainen, FT Musiikintutkimus Tampereen yliopisto 14.3.2013, Suomen musiikintutkijoiden 17. symposium, Turku Ääni-ilmaisu Laulajan ilmaisu tuntuu kuuntelijan

Lisätiedot

Sulkevat ja avaavat suhteet

Sulkevat ja avaavat suhteet Sulkevat ja avaavat suhteet Nuoret, vertaisuus ja yhteisöllinen kiinnittyminen Sosiaalipedagogiikan päivät Mikkeli 7.4.2017 Riikka Korkiamäki riikka.korkiamaki@uta.fi Lähtökohta-ajatus Intiimikään suhde

Lisätiedot

A2: Vuorovaikutus ja viestintä

A2: Vuorovaikutus ja viestintä A2: Vuorovaikutus ja viestintä Vastuuprofessorit: Pirkko Oittinen (koordinoija) Marko Nieminen Tapio Takala Matti Vartiainen A3 moduuleissa Eero Hyvönen (YVJ) Matti A. Hämäläinen (YVJ) Eila Järvenpää (YVJ)

Lisätiedot

Työpaja Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi. Johanna Sommers-Piiroinen

Työpaja Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi. Johanna Sommers-Piiroinen Varhaiskasvatus mediassa viestintää ja vuorovaikutusta tässä ajassa Työpaja 18.4.2013 Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi Johanna Sommers-Piiroinen josopii@edukaattori.fi Mediakulttuuri varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Nollasummapelit ja bayesilaiset pelit

Nollasummapelit ja bayesilaiset pelit Nollasummapelit ja bayesilaiset pelit Kristian Ovaska HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Seminaari: Peliteoria Helsinki 18. syyskuuta 2006 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Nollasummapelit 1 2.1

Lisätiedot

Aikuisten museo. Aikuisten museo

Aikuisten museo. Aikuisten museo Aikuisten museo Aikuisten museo Aikuisten museo Johdatus päivän teemaan 15.12.2009 Kalle Kallio museonjohtaja Työväenmuseo Werstas Päivän ohjelma ennen lounasta 11.00-12.15 Miten kapitalismi ruostuttaa

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely

Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely Lähtökohtia Tavoitteena asiakkaan osallisuuden lisääminen. Asiakkaan kokemusmaailmaa tulee rikastuttaa tarjoamalla riittävästi elämyksiä ja kokemuksia. Konkreettisten

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Mediallistumisen vaikutukset johtajuuteen, maineeseen ja asiantuntijuuteen

Mediallistumisen vaikutukset johtajuuteen, maineeseen ja asiantuntijuuteen Mediallistumisen vaikutukset johtajuuteen, maineeseen ja asiantuntijuuteen #Otehanke 16.10.2017 Jukka Saksi jukka.saksi@johtajaonmedia.fi www.johtajaonmedia.fi AUTTAMINEN Agenda 16.10.2017: Esittäytyminen

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Välineestä valtauttavaksi mediaattoriksi Seppo Tella University of Helsinki. Seppo Tella, 1

Välineestä valtauttavaksi mediaattoriksi Seppo Tella University of Helsinki. Seppo Tella, 1 Välineestä valtauttavaksi mediaattoriksi Seppo Tella University of Helsinki Seppo Tella, 1 Vieras kieli työvälineenä n Vieraiden kielten asemaa voidaan kuvata monilla eri metaforilla. n Työväline-metafora

Lisätiedot

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot Jussi Silvonen Joensuun VALO -päivä, 8. 5. 2009 (http://jinux.pokat.org/jussi/) Esityksen rakenne Torikatu 10, Joensuu, SONY Bravia, Lieksan koulut = mitä yhteistä?

Lisätiedot

Tekstien ääniä. Tommi Nieminen Itä-Suomen yliopisto

Tekstien ääniä. Tommi Nieminen Itä-Suomen yliopisto Tekstien ääniä Tommi Nieminen Itä-Suomen yliopisto 39. Kielitieteen päivät, Tallinna 16. 18.5.2012 Mitä väliä? teoreettinen ja metodologinen tarve? teksti ääni suhde työkaluajatteluun ei ääniä > monologinen

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet, syksy 2006

Ohjelmoinnin perusteet, syksy 2006 Ohjelmoinnin perusteet, syksy 2006 Esimerkkivastaukset 1. harjoituksiin. Alkuperäiset esimerkkivastaukset laati Jari Suominen. Vastauksia muokkasi Jukka Stenlund. 1. Esitä seuraavan algoritmin tila jokaisen

Lisätiedot

Kirjoittavat mediat. Analyysi Friedrich Kittlerin artikkeliin Gramophone, Film, Typewriter

Kirjoittavat mediat. Analyysi Friedrich Kittlerin artikkeliin Gramophone, Film, Typewriter Kirjoittavat mediat Analyysi Friedrich Kittlerin artikkeliin Gramophone, Film, Typewriter Petri Fills 29.11.2015 Johdanto Artikkelissa Gramophone, Film, Typewriter Friedrich Kittler kirjoittaa, että ajassamme

Lisätiedot

VANHAN (2012-2015) JA UUDEN (2015-2018) OPETUSSUUNNITELMAN VASTAAVUUDET

VANHAN (2012-2015) JA UUDEN (2015-2018) OPETUSSUUNNITELMAN VASTAAVUUDET 26.5.2015 VANHAN (2012-2015) JA UUDEN (2015-2018) OPETUSSUUNNITELMAN VASTAAVUUDET Vastaavuustaulukko on laadittu uuden opetussuunnitelman näkökulmasta eli katsotaan, mitkä vanhan opetussuunnitelman opintojaksoista

Lisätiedot

ITSETUNTO JA IDENTITEETTI MEDIAKULTTUURIN KESKELLÄ

ITSETUNTO JA IDENTITEETTI MEDIAKULTTUURIN KESKELLÄ Lapset ja tietoyhteiskunta seminaari 15.2.2008 ITSETUNTO JA IDENTITEETTI MEDIAKULTTUURIN KESKELLÄ Tarja Salokoski, PsT Psykologi PSYKOLOGIPALVELUT MIELI & KUVITUS tarja.salokoski@elisanet.fi Psykologipalvelut

Lisätiedot

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi Tiivistelmä CHERMUG-projekti on kansainvälinen konsortio, jossa on kumppaneita usealta eri alalta. Yksi tärkeimmistä asioista on luoda yhteinen lähtökohta, jotta voimme kommunikoida ja auttaa projektin

Lisätiedot

Kokemuksen tutkimus IV Oulu Timo Latomaa, FT, KL, PsM

Kokemuksen tutkimus IV Oulu Timo Latomaa, FT, KL, PsM Kokemuksen tutkimus IV Oulu 25.4.2013 Timo Latomaa, FT, KL, PsM Miksi elämäkerta lähestymistapa Elämäkerrallinen haastattelu ja tulkinta on psykologian perusmenetelmä. Psykologia tutkii maailmasuhteiden

Lisätiedot

Mediakasvatus kirjastossa Pirjo Sallmén, Kirjastot.fi

Mediakasvatus kirjastossa Pirjo Sallmén, Kirjastot.fi Mediakasvatus kirjastossa Pirjo Sallmén, Kirjastot.fi Taustaa 2006 Uimarengas mediatulvaan kirjastosta 2007 2008 Superkirtsin mediaopit 2008 2011 Lapset, media ja kirjastot - n. 20 aluekouluttajaa. Mediakasvatus

Lisätiedot

Vanhempi lapsen mediavalintojen ohjaajana. Suvi Tuominen

Vanhempi lapsen mediavalintojen ohjaajana. Suvi Tuominen Vanhempi lapsen mediavalintojen ohjaajana Suvi Tuominen Mikä KAVI? Kansallinen audiovisuaalinen arkisto ja Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus yhdistyivät 1.1.2014 Lakisääteisiä tehtäviä mm. audiovisuaalisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Valintakoe s2011 Sivu 1 Tietojärjestelmätieteen opiskelijavalinta. Nimi: Henkilötunnus:

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Valintakoe s2011 Sivu 1 Tietojärjestelmätieteen opiskelijavalinta. Nimi: Henkilötunnus: JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Valintakoe s2011 Sivu 1 Tehtävä 1. Tehtävän enimmäispistemäärä on 15. Esitä lyhyesti äskeisen esityksen keskeinen sisältö. Ilmaise asiasi sujuvasti ja selkeästi, kokonaisilla virkkeillä

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille.

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan (PWR1) Valitaan

Lisätiedot

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN,,, Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako -työryhmä 18.11.2009 Pirkko Pohjakallio

Lisätiedot

Rakenteisen ohjelmoinnin harjoitustyö

Rakenteisen ohjelmoinnin harjoitustyö Tehtävä 2005/33 Puppugeneraattorissa lauseet on jaettu neljään osaan ja niistä taulukoidaan kymmenen lauseen aloitusta (esim. On huomattava, että, Kuitenkin, Tämän vuoksi), kymmenen tekijäosaa (esim. opintojen

Lisätiedot

MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA

MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA MUUTTUU UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MYÖTÄ? Seminaari perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista Opetushallitus 13.3.2015 FT tutkija Kati Mikkola, (HY, SKS) kati.m.mikkola@helsinki.fi

Lisätiedot

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila SISÄLTÖMARKKINOINTI Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila SISÄLTÖMARKKINOINTI JA NATIIVIMAINONTA OVAT NYT IN. MIKSI? Digitaalinen maailma antaa uusia reviirejä

Lisätiedot

Opintokokonaisuuksia ovat esim. Yhteiset opinnot, Kieli- ja viestintäopinnot, Perusopinnot.

Opintokokonaisuuksia ovat esim. Yhteiset opinnot, Kieli- ja viestintäopinnot, Perusopinnot. Tutkinnon suorittaminen 2015-2018 etussuunnitelman rakenteen mukaisesti, kun innot aloitettu ennen 2015 syksyä Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (180 ) Erot uuden ja vanhan välillä Lyhyesti kerrottuna

Lisätiedot

Puhutun ja kirjoitetun rajalla

Puhutun ja kirjoitetun rajalla Puhutun ja kirjoitetun rajalla Tommi Nieminen Jyväskylän yliopisto Laura Karttunen Tampereen yliopisto AFinLAn syyssymposiumi Helsingissä 14. 15.11.2008 Lähtökohtia 1: Anekdotaaliset Daniel Hirst Nordic

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Helena Kurkela 14.4.2014 Siirtymäsäännökset Siirtymäkausi: kandidaatin tutkintoon johtavilla ohjelmilla 1.8.2014-31.10.2016 maisterin tutkintoon johtavilla

Lisätiedot

Leikki-ikä. kognitiivinen kehitys. KEHONKUVA: käsitys oman kehon rajoista ja muodosta kehittymistä voidaan havainnoida lasten piirustusten avulla

Leikki-ikä. kognitiivinen kehitys. KEHONKUVA: käsitys oman kehon rajoista ja muodosta kehittymistä voidaan havainnoida lasten piirustusten avulla Leikki-ikä kognitiivinen kehitys KEHONKUVA: käsitys oman kehon rajoista ja muodosta kehittymistä voidaan havainnoida lasten piirustusten avulla kaksi teoriaa ajattelun kehityksestä: A Jean Piaget: ajattelu

Lisätiedot

Lasten ja nuorten pelaaminen Lastensuojelun Keskusliitto 7.2.2012

Lasten ja nuorten pelaaminen Lastensuojelun Keskusliitto 7.2.2012 1 Lasten ja nuorten pelaaminen Lastensuojelun Keskusliitto 7.2.2012 2 Pelitaito-projekti (2010-2014) Tavoitteena on lasten ja nuorten liikapelaamisen ja pelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisy Pelaamisella

Lisätiedot

Verkkoviestintä 7 ov. Jyväskylän aikuisopisto, JAO. Timo Pihlajamäki 2010 Mixmur Media

Verkkoviestintä 7 ov. Jyväskylän aikuisopisto, JAO. Timo Pihlajamäki 2010 Mixmur Media Verkkoviestintä 7 ov. Jyväskylän aikuisopisto, JAO Timo Pihlajamäki 2010 Mixmur Media Aikataulut ja sisältö 21.1. klo 8.15-11.30 yleisesittely / Verkkoviestintä / mahdollisesti projektinhallinta, lyhyt

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

HENKILÖTUNNUS: KOETULOS: pistettä

HENKILÖTUNNUS: KOETULOS: pistettä TAMPEREEN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Hakukohde: Elinikäinen oppiminen ja kasvatus VALINTAKOE 3.6.2014 Vastaa jokaiseen kysymykseen selvällä käsialalla. Artikkeleita ei saa pitää esillä kokeen

Lisätiedot

Qosmio: Kuule ero. entistä parempi kuuntelukokemus

Qosmio: Kuule ero. entistä parempi kuuntelukokemus Qosmio: Kuule ero PERSONAL COMPUTER HDD/DVD Qosmio TM entistä parempi kuuntelukokemus RECORDER LCD TV WITH TRUBRITE DISPLAY VIRTUAL SURROUND Kun Toshiba kehitti mobiiliviihde- ja tietojärjestelmä Qosmion,

Lisätiedot

Runolaulu aineettomana kulttuuriperintönä Kainuussa (kuvassa Jussi Huovinen) linkki: https://www.youtube.com/watch?v=mu0hj_izgg0.

Runolaulu aineettomana kulttuuriperintönä Kainuussa (kuvassa Jussi Huovinen) linkki: https://www.youtube.com/watch?v=mu0hj_izgg0. Runolaulu aineettomana kulttuuriperintönä Kainuussa (kuvassa Jussi Huovinen) linkki: https://www.youtube.com/watch?v=mu0hj_izgg0. Laulu kulttuurisen kommunikaation muotona Ihmisellä on atavistisessa muistissa

Lisätiedot

CT30A2800. Osa I: (n. 90 min) Käyttäjäkeskeinen Suunnittelu?

CT30A2800. Osa I: (n. 90 min) Käyttäjäkeskeinen Suunnittelu? CT30A2800 Osa I: (n. 90 min) Käyttäjäkeskeinen Suunnittelu? Sisältö Mitä on käyttäjäkeskeisyys ( 5 kalvoa ) Käyttäjäkeskeisyyteen vaikuttavat voimat (8 kalvoa) Käyttäjäkeskeisyys on usein kontekstisidonnaista

Lisätiedot

430 m2. Plussummapeleistä yhteismaahan ja siitä tapahtumien hallintaan John Boydilaisesta näkökulmasta

430 m2. Plussummapeleistä yhteismaahan ja siitä tapahtumien hallintaan John Boydilaisesta näkökulmasta 430 m2 51 m2 42 m2 Plussummapeleistä yhteismaahan ja siitä tapahtumien hallintaan John Boydilaisesta näkökulmasta ARVO-LÄHIÖ Usean pelaajan plussummapeli 1999 Kooperatiivisen ratkaisun valinta: Ehto 1:

Lisätiedot

Lapsen osallistava opetus. = Lapsilähtöisyys = Toiminnallisuus/ Kokemuksellisuus

Lapsen osallistava opetus. = Lapsilähtöisyys = Toiminnallisuus/ Kokemuksellisuus Lapsen osallistava opetus = Lapsilähtöisyys = Toiminnallisuus/ Kokemuksellisuus Teemu Lappalainen 2008 Osallistavan opetuksen tavoite Lapsi ymmärtää Lapsi ymmärtää kokemusten kautta Ei toiminnallisuutta

Lisätiedot

Sulautuva sosiaalityö

Sulautuva sosiaalityö Sulautuva sosiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen päivät Sosiaalityön yliopiston lehtori, VTT Camilla Granholm camilla.granholm@helsinki.fi Twitter:@cgranhol Taustaa Väittelin huhtikuussa 2016 Väitöskirjani

Lisätiedot

Tulevaisuuden haasteet ja opetussuunnitelma

Tulevaisuuden haasteet ja opetussuunnitelma Tulevaisuuden haasteet ja opetussuunnitelma Eero Ropo Tampereen yliopisto Identiteetin rakentuminen koulukasvatuksessa Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että kouluopetus ei vahvista optimaalisella

Lisätiedot

Käteviä apulaisia ja loputonta ryteikköä arkipäivää digioppimisen uudisraiviolla Anne Rongas 19.5.2015 Twitter: @arongas Creative Commons

Käteviä apulaisia ja loputonta ryteikköä arkipäivää digioppimisen uudisraiviolla Anne Rongas 19.5.2015 Twitter: @arongas Creative Commons Anne Rongas (sukunimi taipuu Ronkaan) Miehikkälästä on ollut digitaalisissa oppimaisemissa itse oppijan roolissa, opettajana ja opettajien kouluttajana vuosituhannen vaihteesta alkaen. Pohjaa digioppimiseen

Lisätiedot

Osallisuuden ja kokemuksen prosessointia tehtävän avulla

Osallisuuden ja kokemuksen prosessointia tehtävän avulla Osallisuuden ja kokemuksen prosessointia tehtävän avulla POIMU Sosiaalityön käytännönopettajien koulutus Kirsi Nousiainen 13.11.2014 Lahti 13.11.2014 Kirsi Nousiainen 1 Kolme näkökulmaa ohjaukseen 1. Ihminen

Lisätiedot

Task list Submit code Submissions Messages Scoreboard View queue Edit contest

Task list Submit code Submissions Messages Scoreboard View queue Edit contest Jäätelö Edit task Translate 1.00 s Uolevi aikoo ostaa kaksi jäätelötötteröä: yhden Maijalle ja yhden itselleen. Tiedossasi on jokaisen myynnissä olevan jäätelötötterön hinta ja paino sekä suurin summa,

Lisätiedot

Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista

Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista Eija Kuoppa-aho Opettaja Alajärven kaupunki Taina Mäntylä Ylitarkastaja Kuluttajavirasto Millainen peli on kyseessä? Kuluttajaviranomaisten

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 2 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 2 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 2 vastaukset Harjoituksen aiheena on BNF-merkinnän käyttö ja yhteys rekursiivisesti etenevään jäsentäjään. Tehtävä 1. Mitkä ilmaukset seuraava

Lisätiedot

Monilukutaito. Marja Tuomi 23.9.2014

Monilukutaito. Marja Tuomi 23.9.2014 Monilukutaito Marja Tuomi 23.9.2014 l i t e r a c y m u l t i l i t e r a c y luku- ja kirjoitustaito tekstitaidot laaja-alaiset luku- ja kirjoitustaidot monilukutaito Mitä on monilukutaito? tekstien tulkinnan,

Lisätiedot

TEHTÄVÄT LUKION KURSSEIHIN

TEHTÄVÄT LUKION KURSSEIHIN TEHTÄVÄT LUKION KURSSEIHIN Veijo Fiskaali 2013! 1 KURSSI 1 / UI 1 - HISTORIA Kirjoitusohjeet ja arvostelu Teksti tietokoneella tuotettuna: Riviväli 1,5 Fontti: Times New Roman Fonttikoot: " Pääotsikko

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Tassu Takala pääaineinfo 2.3.2009

Tassu Takala pääaineinfo 2.3.2009 Tassu Takala pääaineinfo 2.3.2009 1 Kaksi näkökulmaa mediaan Tekniikka eri medialajeja ja koosteita käsittelevät algoritmit uudet teknologiat Sisältö mediatuotteiden käsittely valmiilla välineillä tuotantoprosessin

Lisätiedot

Suomalaista aineettoman kulttuuriperinnön kriteeristöä hahmottamassa. Anna Kanerva / CUPORE

Suomalaista aineettoman kulttuuriperinnön kriteeristöä hahmottamassa. Anna Kanerva / CUPORE Suomalaista aineettoman kulttuuriperinnön kriteeristöä hahmottamassa Anna Kanerva / CUPORE Cuporen toimeksianto Verrokkiselvitys Kyselyt toimijoille Loppuraportti ja luetteloinnin kriteeristöluonnos maaliskuussa

Lisätiedot

RakentajaNuuskija. Tuotekuvaus. Aikaisin tapa tunnistaa omakotirakentajat. melbamail@melbagroup.com

RakentajaNuuskija. Tuotekuvaus. Aikaisin tapa tunnistaa omakotirakentajat. melbamail@melbagroup.com RakentajaNuuskija Tuotekuvaus Aikaisin tapa tunnistaa omakotirakentajat melbamail@melbagroup.com Sisällysluettelo RakentajaNuuskija...1 Kaksi näkökulmaa...1 Rakentaja-asiakkaalle tärkeät kokonaiskustannukset...1

Lisätiedot

Mitä tapahtuu todella?

Mitä tapahtuu todella? Mitä tapahtuu todella? Kommunikaation retoriikkaa Borgesin ja Bookchinin The Intruder -teoksissa Esko Lius SEMINAARITUTKIELMA Yleinen kirjallisuustiede / Heta Pyrhönen Helsingin yliopisto, taiteiden tutkimuksen

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

Vastaa kysymyksiin: Kuka teki / kenelle tapahtui? Mitä tapahtui? Missä tapahtui? Milloin tapahtui? Mahdollisesti myös: Miten? Miksi?

Vastaa kysymyksiin: Kuka teki / kenelle tapahtui? Mitä tapahtui? Missä tapahtui? Milloin tapahtui? Mahdollisesti myös: Miten? Miksi? Uutinen Vastaa kysymyksiin: Kuka teki / kenelle tapahtui? Mitä tapahtui? Missä tapahtui? Milloin tapahtui? Mahdollisesti myös: Miten? Miksi? 16.3.2013 Copyright Thorleif Johansson 2 Myyntimalli Kuva myy

Lisätiedot