Digitaaliset mediat työvälineinä 2 op (KASDIGIT / syksy 2012)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Digitaaliset mediat työvälineinä 2 op (KASDIGIT / syksy 2012)"

Transkriptio

1 Digitaaliset mediat työvälineinä 2 op (KASDIGIT / syksy 2012) Jonna Leinonen, KM / Jos lainaat / if you refer, please use: Leinonen, J. (2012). Digitaaliset media työvälineinä - luennot, Yliopisto.

2 Kurssin tavoitteet Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat: Tuntevat digitaalisen median kenttää ja ymmärtävät sen mahdollisuuksia, rajoitteita ja toimintalogiikkaa Osaavat hyödyntää digitaalisia sisältöjä, sosiaalista mediaa ja kommunikaatiovälineistöä sekä näiden arviointia työympäristöissä ja osana opiskeluaan Osaavat tarkastella mediaa pedagogisena ympäristönä ja ymmärtävät tähän liittyvät tekijänoikeus- ja tietosuojakysymykset

3 Kurssin aikataulut Luento x3 Torstaisin klo ~ Digitaalinen media käsitteenä ja käytäntönä ~ Digitaalisen median hyödyntäminen opinnoissa ja työssä ~ Mediakasvatus: Digitaalisen mediat arjessa ja diginatiivit oppilaat Verkkoharjoituksia yliopiston Moodlessa learning2.uta.fi -> kasvatustieteet -> KASDIGIT Vapaaehtoinen tilaisuus: Tieteessä tapahtuu Opettajana mediassa Tampereen YO-talolla klo 19.45

4 Kurssin sisällöt Digitaalinen media, digitaalinen identiteetti Digitaalisen median hyödyntäminen opinnoissa ja työssä Mediakasvatus: Digitaalisen mediat arjessa ja diginatiivit oppilaat

5 Kurssin suoritus Osallistuminen luennoille (ei luentopakkoa ) Harjoitteiden tekeminen Moodlessa (harjoitteet välttämättömiä) Kurssitehtävät: Mielipidekirjoitus (verkko)julkaisuun Reflektiivinen mediateksti edellisestä verkkovälineillä (esim. kuvakollaasi, video, blogimerkintä, slide-show ym.) + oppimispäiväkirja luentosisältöjen ohjaamana

6 1. Luento : Digitaalinen media Tänään luennolla Mitä on media Digitaalisen median lajit 21th Century Skills Mediavaikuttaminen ja osallisuus kuva: Sana.fi

7 1. Luento : Digitaalinen media Käsitteen määrittelyä Media (lat. Medium); välittäjä tai välittämisen keino tai väliaine ; keskivaiheilla oleva ~ Toimiiko media väliaineena ihmisten välillä? Myös perinteiset mediat ovat digitalisoituneet, eli hyödynnettävissä sähköisessä ja vuorovaikutteisessa ympäristössä ~ Käyttäjien mediaseula; Media ei valvo enää yksin itseään vaan myös käyttäjät voivat olla mediakriittisiä ja paljastaa median tuottajien pyrkimyksiä uviin_lainattiin_patka_titanicelokuvasta_24393.html#media=24405

8 Median määritelmiä Media on tajuntateollisuutta, joka tarjoaa maailmaa koskevaa informaatiota ja tapoja nähdä ja ymmärtää se (Masterman 1985). Media ei siis ole luonnonvoima vaan ihmisten tuottama ja kuluttama toimintaja viestintäympäristö Laajassa merkityksessä media tarkoittaa ilmaisun tapaa, tuotantoa ja vastaanottoa. (OPH, 2011) Media siis on vuorovaikutuksen väline

9 Digitaalisen median määrittely jatkuu Digitaalinen media on digitaalisesti koodattua materiaalia, joka voi sisältää tekstin ja staattisten kuvien lisäksi myös ääntä ja liikkuvaa kuvaa On usein (mutta ei aina) interaktiivista käyttäjän kanssa ~ vuorovaikutteisuus tarjoaa kokemuksen vaikuttamisesta, mutta onko vuorovaikutus mediaan todellista?

10 Digitaalisen median lajit: digitalisoitu teksti, ääni, kuva, videokuva, animaatio (vrt. analoginen) hypermedia eli interaktiiviset, linkitetyt materiaalit, pelit multimedia eli eri medioiden sekoitukset sosiaalinen media

11 Digitaalisen median tuote: kuva: Aalto-yliopiston mediatekniikanlaitos

12 Medioitunut maailmamme Harvey: Kutistuminen time-space compression Kun tarvittava aika kulkea kahden paikan välinen matka lyhenee ja lyhenee, lopulta meillä on vain nykyhetki Maailmanlaajuinen nykyhetki global presence

13 Medioitunut maailmamme Ajattelen, siis olen R. Descartes (1500-luku) Jaan, siis olen esim. J. C. Hunt (2010-luku)

14 Tietoyhteiskunnasta ymmärtämisen aikakauteen (D.H. Pink, 2006 /suom. Kupiainen & Sintonen, 2009) ARVOT ja TOIMINNOT Tarkoitus (Funktion) Väite (Argument) Keskittyminen yhteen asiaan kerrallaan (Focus) Loogisuus (Logic) Vakavuus (Seriousness) Haaliminen (Accumulation) Muotoileminen (Desing) Kertomus (Story) Kokonaisuudet (Symphony) Empatia (Empathy) Leikki (Play) Merkitys (Meaning) Kokonaisvaltainen, eettisyyden ja yhteisöllisyyden aikakausi

15 21th Century Skills (Jenkins ym. 2006) Taitoja, joilla käyttäjä/oppija liittyy yhteisöön Leikki (luova ongelmanratkaisu) Esiintyminen (improvisaatio, moninaiset identiteetit) Simulaatio (tulkinta, mallintaminen) Arviointi (merkityksen antaminen) Moniajo (useiden sisältöjen käsittely samanaikaisesti) Hajautettu kognitio (Merkityksellinen oman ymmärryksen laajentaminen)

16 21th Century Skills jatkuu Jaettu asiantuntijuus (yhteinen ongelmanratkaisu) Luotettavuustarkastelu (median kriittinen tarkastelu) Navigointi (surffaus) (aihesisältöjen seuraaminen) Verkostoituminen (Etsiminen, yhdisteleminen ja karsiminen) Neuvottelutaidot (yhteisöissä liikkuminen, eri näkökulmien tulkinta ja normien ja sääntöjen ymmärtäminen)

17 Media-identiteetti Itsensä ja omien arvojen ja asenteiden peilausta Samaistuminen tai torjuminen Mediassa (erityisesti SOME:ssa) mediatekstin takana on toinen ihminen Media identiteetin muovaajana Ajatus siitä kuka minä olen suhteessa muihin Ajatus siitä mihin minä kuulun Virtuaalinen identiteetti eli Avatar Tietoinen, rakennettu identiteetti tiettyä yhteisöä varten Miten luodaan tietoinen ammatti-identiteetti ja voiko sen luomisen aloittaa jo opintojen aikana?

18 Digitaalisen ajan kulttuuri (esim. Kupiainen & Sintonen, 2000) Jakaminen Osallistuminen Kierrättäminen Liittyminen Levittäminen Yhteisöllisyys

19 Osallisena mediassa Tulkitseva uusintaminen (Corsaro, 1996) Digitaalisen oppimisen prosessi alle 6-vuotiailla (Leinonen, 2011): Mediamateriaalin tulkinta vs. mediamateriaalin tuottaminen Yhteisen ymmärryksen konstruointi, neuvotteleminen ja muokkaaminen siitä mitä ollaan tekemässä? Uuden materiaalin luominen, rikastaminen ja merkityksenanto Omistajuus vs. osallisuus Kokemus yhteisen toiminnan ja tuotosten muuttumisesta minun ja meidän omiksi, ylpeys aikaansaamisesta, kokemus merkitsevyydestä Jakaminen, mukaan ottaminen, positiivinen palaute, innostus luovuus, oppimisen ja osaamisen osoittaminen

20 Mediavaikuttaminen (Kumpulainen ym. 2010) Oppimistyylit ja oppiminen mediaidentiteettiä hyödyntäen Kokonaisoppiminen ja tiedon kokonaisvaltainen konstruointi Sosiaalinen tiedonrakentaminen Jaetun vastuun kokemukset, yhteisöllisyys ja yhteinen ongelmanratkaisu Osaamisen ja oppimisen linkittäminen nykyhetkeen Mediavaikuttamisen kautta hankittuja taitoja: tietojen etsiminen ja arviointi, ajattelu- ja ongelmaratkaisutaitojen kehittäminen, argumentointitaidot sekä kyky luoda uutta tietoa Oppimisesta ja uuden rakentamisesta yhteisössä tulee itsetarkoitus ja opettaja/koulu/yksilön roolit jäävät taka-alalle Jokaisesta tulee asiantuntija (Heinonen, 2008)

21 Blogeja (Utön saaristokoulun ja kylän kuulumisia) (slideblogi mediasta ja oppimisesta, äidinkielenopeopiskelija) (Esa Kukkasniemi, Vihti, Vuorenmäen koulun rehtori) (Vastavalmistuneen opettajan kuvauksia työstä) (Vastavalmistuneen opettajan kuvauksia työstä) (Mona Paalanen, opettajaopiskelija UTA) väline kuvablogin kuvittamiseen

22 Harjoitustehtävä Perusta virtuaalinen oppimispäiväkirja esimerkiksi blogi (teksti, kuva, video, audio ) tms. sosiaalisen median alusta, jossa pohdit omaa oppimistasi ja kasvamistasi medioituneeseen maailmaan ja kompetenssiasi toimia mediassa Käytä esim. tai hyödynnä jo olemassa olevaa alustaasi! Kirjoita avoimesti (älä salaa kurssikirjoituksia salasanan alle) ja jaa blogisi kurssin moodlessa Kommentoi vähintään kahden muun kurssilaisen tekstiä ennen ensiviikon luentoa

23 Lähteitä: Aalto Yliopiston mediatekniikan laitos, Corsaro, W.A The Sociology of Childhood. Digitaalinen media Harvey, David The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change. Cambridge, MA: Blackwell Jenkins, H., Clinton, K., Purushotma, P., Robinson, AJ., & Weigel, M, (2006). Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century, the John D and Catherine T MacArthur Foundation Kumpulainen, Kristiina & Krokfors, Leena & Lipponen, Lasse & Tissari, Varpu & Hilppö, Jaakko & Rajala, Antti Oppimisen Sillat: kohti osallistavia oppimisympäristöjä. Helsinki. CICERO Learning, Helsingin yliopisto. Oppiminen ja opetus formaalien ja informaalien oppimisympäristöjen rajapinnoilla - tutkimushanke. Oppimisen Sillat -tutkimushanke. Linkki:http://hdl.handle.net/10138/15628 Kupiainen, R. & Sintonen, S Medialukutaito. Osallisuus. Mediakasvatus. Masterman, L Teaching the media.

24 2. Luento: Digitaalisen median hyödyntäminen opinnoissa ja työssä Tänään luennolla: Median hahmottaminen oppimisympäristönä Eduscape Oppiminen ja mobiilisuus Virtuaalimaailma reflektion tukena Tekijänoikeudet ja tietoisesti verkossa kuva: Juba

25 Median hahmottaminen ja hyödyntäminen Appadurai: Median hahmottuminen ulottuvuutena, esim. EDUSCAPE: Jokin globaali, virtuaalinen ulottuvuus, jossa koulutusta virtaa sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti Siihen voi kuka tahansa kurottua mistä tahansa: Siihen voi tuottaa, siitä voi ottaa Sen kautta kuka tahansa voi kohdata kenet tahansa viitekehyksenä koulutus

26 Esimerkki Eduscapesta Sugata Mitra, (ja edelleen) Hole in the Wall projekti (Iso-Britannia ja Intia) Ongelma: Intian köyhällä maaseudulla ei ole opettajia, koska koulutuksen saaneet opettajat lähtevät kaupunkeihin. Lapset ja nuoret eivät saa opetusta köyhyyden ja syrjäytymisen kehä Ratkaisu: Tuodaan virtuaalisen liitutaulun avulla lapsille mahdollisuus oppia. ns. Minimal invasive education paradigma s_teach_themselves.html

27 HiWEL: Hole in the Wall Toteutus: Tietokone nettiyhteydellä ja äänellä tuotiin kylän keskellä olevaan seinään (Hole in the Wall) vapaasti kaikkien käyttöön Tietokone kiinnosti erityisesti lapsia, jotka viettivät sen parissa aikaa ryhmänä Lapsilla ei ollut edeltävää osaamista tietotekniikasta, heistä suurin osa ei osannut lukea Tulokset olivat kuitenkin yllättäviä, muutamassa kuukaudessa: Lapset oppivat medialukutaitoa eli tietokoneen käyttöä He oppivat riittävästi englantia sähköpostin, chatin ja hakukoneiden käyttöä varten He kehittyivät englannin puhujina He oppivat etsimään vastauksia kysymyksiinsä ja tiedonhaluunsa Heidän matemaattinen ja luonnontieteellinen osaaminen ja ymmärrys kasvoi Heidän sosiaaliset taitonsa ja yhteinen ongelmanratkaisukykynsä kehittyivät Lapset oppivat perustelemaan mielipiteitään ja tunnistamaan manipulaatiota

28 HiWEL: Hole in the Wall Ensimmäisen testikerran jälkeen tietokoneita on viety kolmannen maailman kyliin 300, laskelmien mukaan lasta on hyötynyt suoraan tai välillisesti niiden olemassa olosta Englantilaisia isoäitejä on innostettu vapaaehtoistyöhön lukemaan Skypen (tms.) kautta lapsille tarinoita ja vastailemaan lasten kysymyksiin (ns. Granny-cloud) Vähän vanhempia lapsia ja nuoria on innostettu opettamaan nuoremmilleen materiaalia verkosta (esim. aivokirurgiaa). Tutkijat ja opettajat ovat tarjonneet apua ja tukea virtuaalisesti Minimal invasive education paradigmaan pohjaavaa opetusta on testattu myös länsimaisissa kouluissa. Lapset oppivat yhteisen ongelmanratkaisun kautta ja etsivät tietoa virtuaalisesta mediasta Tietojen oikeellisuus tarkastetaan ja opituista asioista keskustellaan luokan ja opettajan kanssa

29 Oppimisen ja opiskelun kaikkiallisuus (mobiilisuus) Fragmentoituminen eli palastelu: Mobiili toiminta pilkkoo opiskelua - keskittyminen jakautuu Opiskelun kaikkiallisuus - Opiskelutuokioita siellä täällä Twitterimäisyys lyhyitä viestejä, ehkä kiteytyksiä Viisaus ei ole vain tietämistä vaan myös itsensä ilmaisemista kiteytetysti ja eksaktisti Todentamisen vaikeus: Missä oppimista tapahtuu? Kirjastossa, luennolla, lounaalla, bussissa/junassa, kotiaskareissa, sosiaalisessa mediassa, virtuaalisessa eduscapessa Miten arvioida oppimista tai aktiivisuutta? määrä? laatu? Onko kouluoppiminen arvokkaampaa kuin muu oppiminen?

30 Opiskelu ja reflektio Ongelma: Miten seurata omaa oppimista ja hyödyntää aikaisemmin opittua tai omaa työpanosta? Kurssityöt sähköiseen muotoon (luentomuistiinpanot, esseet, tenttivastausten koonnit, ryhmätyöt, minuusportfoliot, harjoitteet ja tehtävät) Välillä koostaen ja välillä silmäillen. Vanhaan palaaminen ennen uuden aloittamista Opiskelublogi - Mikä oli kurssin paras anti tai mitä jäi käteen (lyhyesti tweetaten tai pitkästi pohtien: molemmista on hyötyä) Vuoden kuluttua kannattaa palata tämän syksyn ajatuksiin. Kuulostavatko vielä tutuilta?

31 Reflektio työvälineenä: Demingin ympyrä Käytetty Suomessa ainakin seudullisen varhaiskasvatustyön kehittämisessä pk-seudulla VKK- Metro hankkeissa (ks. esim. Mattila, 2009) Suunnittelu Toteuttaminen Arvioiminen ja tarkistaminen Toiminta; korjaa ja muuta Suunnittelu

32 Reflektio ja digitaalinen oppiminen Sovellusten hyödyntäminen tavoitteiden seuraamisessa Auttaa muistamaan, että reflektioon on hyvä välillä keskittyä Oman oppimisen havaitseminen Ovatko mediatekstini kehittyneet? Käytänkö erilaista kieltä tai uusia käsitteitä? Oppimisen kriittinen tarkastelu ja tavoitteiden asettelu Olenko oppinut sen mitä piti (kuka asetti tavoitteet?), Mitä haluan oppia seuraavalla jaksolla? Osaanko soveltaa? Lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset tavoitteet ja niiden seuraaminen kulkevat rinnakain

33 Tekijänoikeudet ja virtuaalinen jakaminen Kaikki verkossa jaettu materiaali voidaan tulkita julkaistuksi, jolloin sitä koskevat tekijänoikeuteen liittyvät lait ja asetukset. Verkossa on toisinaan vaikea määritellä kuka on tekijä tai onko tekijöitä useita. Myös materiaalin jakaminen voi rikkoa tekijänoikeuksia, joten on tärkeää huolehtia lähdemerkinnöistä. Digitaalista kopiontia ja viittaamista koskevat samat säännöt kuin analogistakin. Jakaminen on sosiaalisen median pääasiallinen toimintatapa, joten lähdemerkinnät paikoilleen Yleisin tekijänoikeus rikkomus on lähdemerkintöjen unohtaminen tai puutteellinen merkintä

34 Tietoisesti verkossa: Mahdollisuudet Ajatusten jakaminen ja niistä keskusteleminen luo uutta, luovaa materiaalia Omana itsenään esiintyminen: luottamus asiantuntijuuteen Lupa olla tietämätön tai erehtyväinen verkossa voi kysyä Media ja digitaaliset lähteet tarkistavat itse itseään virheellinen tieto korjaantuu Tehokas tiedonvälitys ja tiedon jakaminen Tietoa kaikesta maan ja taivaan välillä Uhat (Sjölund, A-K. 2011, luento) Varomattomuus julkaisemisessa, esim.kuvat Identiteettivarkaudet Roskapostit Disinformaatio, väärä tieto Misinformaatio, tahaton väärätieto Eettiset kysymykset Maine

35 Tutustu tekijänoikeudet esim. Hole in the wall projekti Kasvatus mediakulttuurissa, Suoranta, J mediakulttuurissa.pdf Sosiaalinen media organisaatioissa ja yrityksissä Sosiaalinen media oppimisen tukena

36 Lähteitä: Appadurai, A Global Ethnoscapes: Notes and Queries for a Transnational Anthropology. In Fox, R. (Ed.) Recapturing Anthropology: Working in the Present. Santa Fe NM.: School of American Research Press, Kynäslahti, H Considerations on Eduscape Mattila, V Pienin askelin -malli kehittämisen työkaluna. Ojala, Venninen, Mäkitalo ja Vilpas, Löytöretkellä omaan työhön. Kehittämistä ja tutkimusta päiväkodin arjessa. OPM, 2012, Tekijänoikeudet, _perusteita/?lang=fi Sjölund, A-K. 2011, luento: Sosiaalinen media, nyt ja tulevaisuudessa

37 Luento 3: Mediakasvatus: Digitaalisen mediat arjessa ja diginatiivit oppilaat Luennolla tänään: Mediakasvatus, mitä se on? Mediavälineet, Mediatiedot, Mediataidot Medialukutaito, oikeus vai velvollisuus? Lapsi median käyttäjänä Lasten oikeuksien sopimus Media uhka vai mahdollisuus? kuva: A.Nykänen

38 Mediakasvatus on? Oppimista ja kasvua median parissa. Toimintaa, jolla tietoisesti yritetään vaikuttaa median käyttöön ja mediataitoihin. Mediakasvatuksella kehitetään mediakulttuurissa elämisen perusvalmiuksia. (OPH, 2011) Opettaa arvostamaan median esteettisiä ominaisuuksia ja käyttämään monenlaista mediateknologiaa itseilmaisun ja luomisen välineenä (Kellner, 1995)

39 Ihmiskunnan ja ihmisenä olemisen sekä inhimillisen kasvun tarina on perustunut vuosituhansia viisauden etsimiseen, ja oikeuden sekä totuudellisen elämän filosofiaan että historiaan. Enkä usko, että tänä digitaalisen median aikana ja uusien minuuksien äärellä lupa ajatella olisi minnekään kadonnut tai muuttunut vanhanaikaiseksi. Päinvastoin. ~T. Turkki

40 Mediakasvatus opetussuunnitelmissa VASU (Varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman perusteet) 2005 informaatioteknologia eri sovellutusalueineen tarjoaa monimuotoisia sisältöjä työskentelyyn. Kasvattajat seuraavat esimerkiksi lasten populaarikulttuuria, johon media kuuluu nykypäivänä oleellisena osana. EOPS (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet) POPS (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet) 2006 Viestintä ja mediataito, päämääränä on kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja, edistää median aseman ja merkityksen ymmärtämistä sekä kehittää median käyttötaitoja Oppimisympäristön tulee tukea oppilaan kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi ja antaa tilaisuuksia tietokoneiden ja muun mediatekniikan sekä mahdollisuuksien mukaan tietoverkkojen käyttämiseen LOPS (Lukio-opetuksen opetussuunnitelman perusteet) 2005 Viestintä- ja mediaosaaminen Aihekokonaisuus 1/6 yhteiskunnallisesti merkittäviä kasvatus- ja koulutushaasteita Arvonottokantoja

41 Mediakasvatuksen kolme lähtökohtaa Mediavälineet Mediatiedot Mediataidot (esim.

42 Mediavälineet Vehkeet ja vempaimet ~ Mediavälineiden käyttötaidot Välineiden käyttöä opitaan käyttämällä (elinikäisen oppimisen ongelma). Pitäisikö opetuksen olla kordinoitua ja kenen taholta? Välineiden (teknologian) kehitys on nopeaa, pysyykö ihminen perässä. (Pioneerit vs. vastarannan kiisket). Kun entisaikaan luku- ja kirjoitustaito ja niiden tuottama osaaminen oppineisuus oli harvojen taito ja mahdollisti vaikuttamisen yhteiskuntaan, voi digitaalisessa mediassa vaikuttaa (lähes) kuka tahansa Onko pääsy Internetiin ihmisoikeus? Kiistä tai puolusta!

43 Mediatiedot Käsitteistön (sekä formaalin, että epäformaalin) ymmärrys - yhteinen mediakieli Median historian ja kehityksen ymmärtäminen (ja seuraaminen) Miten ennen? Media liiketoimintana Open source vs. taloudellinen hyöty Media neljäs valtionmahti (demokraattisen valtion valtarakenne: päätösvalta, toimeenpanovalta ja tuomiovalta) Tiedot mediatiedon rakenteista ja kanavista Mistä etsiä ja millaisella hakukäsitteellä?

44 Mediataidot Tärkeää ei ole vain se mitä sanoo, vaan miten sen sanoo ja missä sen sanoo Medioiden tuntemus ja ymmärrys mediasisältöjen tavoitteista ja pyrkimyksistä Viestimien ja viestien merkityksellisyys Taito liikkua mediassa, lukea mediaa ja tuottaa mediasisältöjä 2010-luvun kansalaistaitoja, joita jokaisella on oltava Kriittinen medialukutaito!

45 Medialukutaito Miksi se on tärkeä taito? (Purustholma, Weigel, Clinton and Robison, 2010) 1. Osallistumattomuuden kuilu (The Participation Gap) Kaikki eivät pääse verkkoon, kaikilla ei ole välineitä Lapset, jotka ovat taitavia verkon ja tietokoneen käyttäjiä, peittoavat sekä ikätoverinsa, että opettajat 2. Läpäiseväisyyden ongelma (The Transparency Problem) Mikä on totta? Minkä/kenen totuuden äänitorvi media on? Informaation laatu Mikä tieto on laadukkaampaan? 3. Eettisyyden haaste (The Ethics Challenge) Sosiaalisen median uhat kiusaamista, henkistä väkivaltaa vaikea todistaa ja torjua Kaikki julkaistu pysyy verkossa Tekijänoikeudet

46 Kriittinen medialukutaito Tavoitteellista vuorovaikutusta median kanssa Median ymmärtäminen sisältää sekä kriittisen tulkinnan että aktiivisen tuottamisen (Masterman, 1985) Lukutaito vahvistaa yksilön kykyä osallistua, voimaantua (empowerment) Medialukutaidolla tulkitaan (konstruoidaan) ja uusinnetaan (representoidaan) sosiaalista todellisuutta CML, 2008, Medialukutaitoa ohjaavat kysymykset: Kuka tämän viestin on luonut? Miten tekniikoita on käytetty herättämään kiinnostus? Miten eri ihmiset voisivat ymmärtää viestin? Mitä elämäntapoja, arvoja ja tyylejä viesti edustaa? Mitä on jätetty kertomatta? Miksi tämä viesti on lähetetty?

47 Lasten oikeuksien yleissopimus (YK, 1989) ja media Lapsella on oikeus käsitellä ja tulkita mediaa, joka on oikeaa ja turvallista Lapsella on oikeus saada suojelua uhkaavalta ja vaaralliselta medialta Lapsella on oikeus kokea mediaa aikuisen seurassa Lapsella on oikeus mediakasvatukseen, jossa hän saa käyttöönsä asianmukaisia mediataitoja

48 Lapsi ja nuori mediassa (mm. MLL, 2008) Käyttäjä: Lapsi näkee, kokee, leikkii ja kuluttaa Osallistuja: Lapsi on läsnä, käyttää, osallistuu ja vaikuttaa Toimija, jakaja, tekijä: Lapsi piirtää, kirjoittaa, kuvaa, luo materiaalia Turvallisen mediakokemuk sen kokija

49 Median uhka? Media on vaarallista? * Lapsia ja nuoria pitää suojella medioituneen maailman vaaroilta?? * Lasten ja nuorten ei pidä (antaa) käyttää mediaa??? * (jos et ollut luennolla, niin luennoitsija on näistä eri mieltä!)

50 Safe mediabox?

51 Mediakompetenssi ATK taidot ja ymmärrys digitaalisten medioiden toimintaperiaatteista Ymmärrys siitä, mihin medioita voi hyödyntää ja miten niitä voi hyödyntää (esim. oppimisen tukena tai ymmärryksen kasvattajana) Opettajalla (EU:n Lifelonglearning program / European Schoolnet 2012): Teknologiset välinetaidot, Taito hyödyntää medioita ja teknologiaa opetuksessa lisäarvon antajana Eettinen kompentenssi Sisältö, Pedagogiikka ja Teknologia

52 MEDIAA OPETTAMASSA? Onko lähtökohtana järjestelmä vai yksilö (annammeko oikeaa kasvatusta/opetusta?) => opettava/opiskeltava media-sisältöjä? => opetettava/opiskeltava media-välineilllä? TAI: Tuodaan oppilaita/kansalaisia kiinnostavat asiat luokkahuoneisiin/opetustilanteisiin (Suoranta/Kotilainen) Harjoitellaan monipuolisesti ja tarpeiden mukaan sekä taitoja (medialla) ja tietoja (mediasta)

53 Mediakasvatuksen mahdollisuuksia Yhteisöllinen oppiminen Ongelmanratkaisukeskeinen oppiminen Aihealueet opiskelijoiden kiinnostuksenkohteista Tiedon nopea uusiutuminen kulttuurisidonnaisuus vs. globaaliuus Tietoyhteiskunnasta viestintäyhteiskuntaan Mahdollisuus hyödyntää aiemmin opittua ja rakentaa tiedon ja käytännön kokemuksen varaan Mahdollisuus hyödyntää uusimpia teknologisia ja tieteellisiä sovelluksia Opintokokonaisuuksien vuorovaikutteinen rakentaminen

54 OPPIMISTEHTÄVÄ 2 Kirjoita omasta oppimisprosessistasi mielipidekirjoitus tekstin kirjoittamisessa. Kerro millaisia materiaaleja ja mediatekstejä kävit lävitse, mitä mietit ja miten päädyit lopputulokseen mielipidetekstisi pohjalta. Muista viittaukset, myös kanssaopiskelijoiden blogiteksteihin! Pohdi myös tekstin julkaisemista valitsemassasi mediassa. Julkaise blogi-tekstinä, wiki-tekstinä tai jollekin muulle alustalle mediateksti, miellekartta, kuvakollaasi tms. Jos et käytä julkaisemiseen HARJOITUS 1:n blogiasi, lähetä linkki kirjoitukseesi kurssin moodleen

55 Hyödynnä /mediavaikuttamisen-opas-sc3a4hkc3b6inen-versio.pdf

56 Kiitos osallistumisesta kurssille! Kysymyksiä, ajatuksia, ideoita, risuja ja ruusuja!?! Jätäthän kurssipalautteen!

57 Lähteet Critical Media Literature, 2002, Five key questions. European Schoolnet, 2012, Questions on digital competence, Kellner, D Media Culture: Cultural Studies, Identity and Politics Between the Modern and the Postmodern. Masterman, L Teaching the media. MLL, Purustholma, Weigel, Clinton and Robison, 2010, Vaikuttamistaidot, 2012, YK, 1989, Lasten oikeuksien yleissopimus

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 30 000 osallistujaa vuosien 2011-2014 aikana Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja,

Lisätiedot

Mediakasvatus kirjastossa Pirjo Sallmén, Kirjastot.fi

Mediakasvatus kirjastossa Pirjo Sallmén, Kirjastot.fi Mediakasvatus kirjastossa Pirjo Sallmén, Kirjastot.fi Taustaa 2006 Uimarengas mediatulvaan kirjastosta 2007 2008 Superkirtsin mediaopit 2008 2011 Lapset, media ja kirjastot - n. 20 aluekouluttajaa. Mediakasvatus

Lisätiedot

Monilukutaito. Marja Tuomi 23.9.2014

Monilukutaito. Marja Tuomi 23.9.2014 Monilukutaito Marja Tuomi 23.9.2014 l i t e r a c y m u l t i l i t e r a c y luku- ja kirjoitustaito tekstitaidot laaja-alaiset luku- ja kirjoitustaidot monilukutaito Mitä on monilukutaito? tekstien tulkinnan,

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyysskasvatuspäivät 7.10.2011 Minna Riikka Järvinen Toiminnanjohtaja, KT, FM, MBA Kerhokeskus Kerhokeskus Edistää lasten ja nuorten

Lisätiedot

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista?

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? ITK2012 Call for papers vaihe Sari Muhonen, luokanopettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Ari Myllyviita, hankekoordinaattori,

Lisätiedot

Lapset ja medialukutaito

Lapset ja medialukutaito Lapset ja medialukutaito Tampere 28.11.2014 Saara Pääjärvi Erityisasiantuntija KM, LTO Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU) Kansallinen audiovisuaalinen

Lisätiedot

Digitaaliset tarinat

Digitaaliset tarinat Future School research Ist Wave-hanke 2009-2011 Digitaaliset tarinat Esi- ja alkuopetusryhmissä Marja Hytönen KM, Tutkija Literacy in the 21st Century- Uusi luku ja kirjoitustaito Digitarina>

Lisätiedot

Osataanko ja voidaanko tvt:tä hyödyntää vieraiden kielten opetuksessa? Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2009

Osataanko ja voidaanko tvt:tä hyödyntää vieraiden kielten opetuksessa? Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2009 Osataanko ja voidaanko tvt:tä hyödyntää vieraiden kielten opetuksessa? Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2009 Peppi Taalas Jyväskylän yliopisto peppi.taalas@jyu.fi hdp://users.jyu.fi/~peppi hdp://kielikeskus.jyu.fi

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

Lapset ja medialukutaito

Lapset ja medialukutaito Lapset ja medialukutaito Turku 14.11.2014 Saara Pääjärvi Erityisasiantuntija KM, LTO Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU) Kansallinen audiovisuaalinen

Lisätiedot

Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin

Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin Luennon teemat Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin Hanna Salovaara, tutkija Kasvatustieteiden tiedekunta Koulutusteknologian tutkimusyksikkö Oulun Yliopisto Pedagogiset mallit ja skriptaus

Lisätiedot

LEIKKI OPPIMISENA OPPIMINEN LEIKKINÄ

LEIKKI OPPIMISENA OPPIMINEN LEIKKINÄ LEIKKI OPPIMISENA OPPIMINEN LEIKKINÄ Professori Kristiina Kumpulainen Opettajankoulutuslaitos Helsingin yliopisto Leikki ja leikillisyys kiinnostavat! 2000-luvun oppiminen ja hyvinvointi Yhteisöllisyys.

Lisätiedot

Sosiaalinen media ja opettajan tvt-taidot: mitä opettajan pitäisi osata? 16.4.2012 Katrina Vartiainen

Sosiaalinen media ja opettajan tvt-taidot: mitä opettajan pitäisi osata? 16.4.2012 Katrina Vartiainen Sosiaalinen media ja opettajan tvt-taidot: mitä opettajan pitäisi osata? 16.4.2012 Katrina Vartiainen Sosiaalinen media? Sosiaalinen media (some) liittyy internetin vuorovaikutteisiin ryhmätyö- ja julkaisujärjestelmiin,

Lisätiedot

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 1 Viitteitä suomalaisen koulutuksen kehitystarpeista Jarkko Hautamäen mukaan suomalaisnuorten oppimistulokset ovat heikentyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi (Hautamäki ym. 2013). 2 Viitteitä

Lisätiedot

Koulupedagogiikkaa luovuuden, leikillisyyden ja virtuaalisuuden näkökulmista professori Heli Ruokamo Lapin yliopisto, mediapedagogiikkakeskus

Koulupedagogiikkaa luovuuden, leikillisyyden ja virtuaalisuuden näkökulmista professori Heli Ruokamo Lapin yliopisto, mediapedagogiikkakeskus Koulupedagogiikkaa luovuuden, leikillisyyden ja virtuaalisuuden näkökulmista professori Heli Ruokamo Lapin yliopisto, mediapedagogiikkakeskus Kommenttipuheenvuoro liiketoiminnan kehitysjohtaja Asko Alanen

Lisätiedot

Monilukutaito opetussuunnitelmien perusteissa

Monilukutaito opetussuunnitelmien perusteissa Monilukutaito opetussuunnitelmien perusteissa Minna Harmanen, Opetushallitus Aineopettajaliiton seminaari, Paasitorni, 7.11.2015 Monilukutaito? Opetussuunnitelmat uudistuvat Perusopetuksen ops-perusteet

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Suuntana tulevaisuus Yhteisöllinen koulu ja sosiaalinen media elinikäisten oppijoiden tukena

Suuntana tulevaisuus Yhteisöllinen koulu ja sosiaalinen media elinikäisten oppijoiden tukena Suuntana tulevaisuus Yhteisöllinen koulu ja sosiaalinen media elinikäisten oppijoiden tukena Miikka Salavuo OPS Kick Off 2013 Kuka olen? Miikka Tabletkoulu.fi Yrittäjä v:sta 2010 Filosofian tohtori 2005

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

KOHTI OSALLISTAVAA OPPIMISTA JA PEDAGOGIIKKAA MIKSI OSALLISTAVAA OPPIMISTA JA PEDAGOGIIKKAA?

KOHTI OSALLISTAVAA OPPIMISTA JA PEDAGOGIIKKAA MIKSI OSALLISTAVAA OPPIMISTA JA PEDAGOGIIKKAA? KOHTI OSALLISTAVAA PEDAGOGIIKKAA Kristiina Kumpulainen Leena Krokfors Lasse Lipponen Varpu Tissari Jaakko Hilppö Antti Rajala Professori Lasse Lipponen Helsingin yliopisto Opettajankoulutuslaitos Miksi

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt-kurssi Sanna Kainulainen 2014 Miksi tämä aihe? SOMEn käyttö on yleistynyt Miksi SOMEn käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lisätiedot

Renkomäen koulun ½ veso Laaja-alainen osaaminen

Renkomäen koulun ½ veso Laaja-alainen osaaminen Renkomäen koulun ½ veso Laaja-alainen osaaminen Keskiviikkona 8.10. klo 13.30-16.30 Rehtorin alkusanat ja katsaus tulevaisuuden kouluun, opettajuuteen ja laaja-alaiseen osaamiseen (diat) Ryhmiin jakautuminen:

Lisätiedot

Innostu ja innovoi! 2013 Innokas www.innokas.fi

Innostu ja innovoi! 2013 Innokas www.innokas.fi Innostu ja innovoi! 2013 Innokas www.innokas.fi Yhteistyössä 2013 Innokas www.innokas.fi Millaista osaamista tarvitaan? PISA, New Millennium learners, DeSeCo, Ajattelutavat Työskentelytavat Työvälineet

Lisätiedot

MEDIAKASVATUSLINJAUKSET M E D I A K D I A K A S V A T U S L L I N J A U A U K S E T

MEDIAKASVATUSLINJAUKSET M E D I A K D I A K A S V A T U S L L I N J A U A U K S E T MEDIAKASVATUSLINJAUKSET M E D I A K D I A K A S V A T U S L L I N J A U A U K S E T A K S E T U L N J A U I V T U S L A D A K A S I M D I A K E VIESTINNÄN KESKUSLIITON MEDIAKASVATUSLINJAUKSET: Lasten ja

Lisätiedot

Irmeli Halinen Saatesanat... 13. Aluksi... 15. Kertojat... 20. OSA 1 Koulun tehtävät ja kasvatuksen päämäärät

Irmeli Halinen Saatesanat... 13. Aluksi... 15. Kertojat... 20. OSA 1 Koulun tehtävät ja kasvatuksen päämäärät Sisältö Irmeli Halinen Saatesanat... 13 Aluksi... 15 Kertojat... 20 OSA 1 Koulun tehtävät ja kasvatuksen päämäärät Tulevaisuuden haasteet huomioiva koulu... 26 Kulttuurinen eetos... 28 Koulutuksen taustatekijät...29

Lisätiedot

Multimedia oppimisen tukena esimerkkinä pedagogiset digitarinat. KK Jaana Tolonen

Multimedia oppimisen tukena esimerkkinä pedagogiset digitarinat. KK Jaana Tolonen Multimedia oppimisen tukena esimerkkinä pedagogiset digitarinat KK Jaana Tolonen 1 Esityksen rakenne Lähestymisnäkökulmat digitaaliseen tarinankerrontaan Oppimisteoriat ja mallit multimediaoppimisessa

Lisätiedot

Leikit, pelit ja muut toiminalliset työtavat. tavat alkuopetuksessa

Leikit, pelit ja muut toiminalliset työtavat. tavat alkuopetuksessa Leikit, pelit ja muut toiminalliset työtavat tavat alkuopetuksessa Sari Havu-Nuutinen KT, yliassistentti Mitä on opetus, opiskelu ja oppiminen? 1 Esi- ja alkuopetusikäinen lapsi oppijana Lapsi konkreetisten

Lisätiedot

Yliopisto-oppimisen ja työelämän yhteydet. Esa Poikela Oppiminen yliopistossa Professoriliitto 25.10.2013

Yliopisto-oppimisen ja työelämän yhteydet. Esa Poikela Oppiminen yliopistossa Professoriliitto 25.10.2013 Yliopisto-oppimisen ja työelämän yhteydet Esa Poikela Oppiminen yliopistossa Professoriliitto 25.10.2013 Oppiminen ja osaamisen tuottaminen Lapin yliopiston Työelämä- ja rekrytointipalvelujen selvitys,

Lisätiedot

Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä

Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä ArctiChildren InNet -seminaari, Rovaniemi 25.1.2012 projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta, Verke projektisuunnittelija Heikki Lauha,

Lisätiedot

Tukea ja työkaluja koulujen mediakasvatukseen. Lappeenranta 8.10.2014

Tukea ja työkaluja koulujen mediakasvatukseen. Lappeenranta 8.10.2014 Tukea ja työkaluja koulujen mediakasvatukseen Lappeenranta 8.10.2014 Media + kasvatus = mediakasvatus Mitä on mediakasvatus ja miten sitä voi toteuttaa Mediakasvatuksen monet kasvot turvataidoista luovuuteen

Lisätiedot

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo 1 Edistää lapsen kasvu-, kehitys ja oppimisedellytyksiä Vahvistaa lapsen

Lisätiedot

http://www.yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=8&ag=94&t=4&a=3957

http://www.yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=8&ag=94&t=4&a=3957 http://www.yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=8&ag=94&t=4&a=3957 Oppimisyhteiskunta? tietoyhteiskunta ja oppiminen Teemu Leinonen Median laitos, Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Luennon rakenne 1. Oppiminen

Lisätiedot

LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA

LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA S I R K K U K O T I L A I N E N F T, P R O F E S S O R I T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Lasten ja nuorten vaikuttaminen mediassa? Miksi

Lisätiedot

Oppimisen kaikkiallisuus aikuisoppijan näkökulmasta! Professori Lasse Lipponen! Helsingin yliopisto Opettajakoulutuslaitos! Avara Museo 23.11.2010!

Oppimisen kaikkiallisuus aikuisoppijan näkökulmasta! Professori Lasse Lipponen! Helsingin yliopisto Opettajakoulutuslaitos! Avara Museo 23.11.2010! Oppimisen kaikkiallisuus aikuisoppijan näkökulmasta! Professori Lasse Lipponen! Helsingin yliopisto Opettajakoulutuslaitos! Avara Museo 23.11.2010! Miten Luonnehtia oppimista?! Konstruktiivisuus! Kumulatiivisuus

Lisätiedot

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka?

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 200 koulua Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja, nuorisotyö, yliopistoja, yrityksiä

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

OSA I: NPDL ja 21. askeleen ohjelma

OSA I: NPDL ja 21. askeleen ohjelma Yhteistyöehdotus NPDLohjelmaan osallistumisesta OSA I: NPDL ja 21. askeleen ohjelma Kehitysjohtaja Mika Silvennoinen Ohjelmajohtaja Vesa Äyräs New Pedagogies for Deep Learning oppimisen muutoksen tukena

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 OPETUSVIRASTO Mediakeskus

Helsingin kaupunki 1 OPETUSVIRASTO Mediakeskus Helsingin kaupunki 1 OPETUSVIRASTO Mediakeskus KOULUTUSMODUULIEN KUVAUS Oppimisprosessin suunnittelu (1) Toimivien oppimistehtävien suunnittelu oppimisprosessiin (2) Tutkiva ja yhteisöllinen oppiminen

Lisätiedot

mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011

mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011 Sosiaalinen media mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011 1 Sosiaalisen median määrittely Sosiaalinen media on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän

Lisätiedot

Innovaatiokasvatusta kansainvälistäjille

Innovaatiokasvatusta kansainvälistäjille Innovaatiokasvatusta kansainvälistäjille Kansainvälisyyden dynaamiset tilat 3.9.2015 Global Innokas toimijat Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 200

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Sosiaalinen verkosto musiikinopetuksessa

Sosiaalinen verkosto musiikinopetuksessa Sosiaalinen verkosto musiikinopetuksessa Miikka Salavuo Teknodida 2008 Onko oppiminen tuote vai prosessi? Kuka määrittelee mitä opitaan? Mikä on tiedon merkitys ja tietokäsitys? Mikä on yhteisön rooli?

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Työkirja tietoteknisen oppimistehtävän suunnitteluun innovatiiviseksi

Työkirja tietoteknisen oppimistehtävän suunnitteluun innovatiiviseksi Työkirja tietoteknisen oppimistehtävän suunnitteluun innovatiiviseksi Mieti oppimistehtäväsi tavoitteita ja vastaa muutamalla sanalla kysymyksiin Oppimistehtävän nimi: Pedagogiikka 1. Oppimista syntyy

Lisätiedot

Digitaalinen portfolio oppimisen tukena (4op)

Digitaalinen portfolio oppimisen tukena (4op) Digitaalinen portfolio oppimisen tukena (4op) Harto Pönkä, Essi Vuopala Tavoitteet ja toteutus Osaamistavoitteet Kurssin jälkeen opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa digitaalisen portfolion blogi ympäristöön,

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus

Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus Viitteitä suomalaisen koulun ja opetuksen kehitystarpeista Peruskoululaisten

Lisätiedot

Oppilaan polku hanke (9/2014-12/2016)

Oppilaan polku hanke (9/2014-12/2016) Oppilaan polku hanke (9/2014-12/2016) Hankkeen tavoitteina on henkilökohtaisten laitteiden käytön lisääminen opetuksessa, näille parhaiten soveltuvan oppimisympäristön valitseminen, testaaminen ja käyttöönotto,

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Ala-aste vanhempainilta Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Paula Aalto 14.4.2016 MLL:n mediakasvatustyö Mediakasvatuksella pyritään edistämään lasten valmiuksia ymmärtää ja tulkita

Lisätiedot

Koulut oppimisen ympäristöinä TkT, arkkitehti Aija Staffans Aalto-yliopisto, arkkitehtuurin laitos

Koulut oppimisen ympäristöinä TkT, arkkitehti Aija Staffans Aalto-yliopisto, arkkitehtuurin laitos Koulut oppimisen ympäristöinä TkT, arkkitehti Aija Staffans Aalto-yliopisto, arkkitehtuurin laitos Kommenttipuheenvuoro: kehittämisjohtaja Kristiina Erkkilä, Espoon kaupunki, sivistystoimi Kutsuseminaari

Lisätiedot

Opiskelija digimaailmassa

Opiskelija digimaailmassa Opiskelija digimaailmassa Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki @petterij pjarvinen.blogspot.com bittimittari.blogspot.com @petterij www.facebook.com/petterijj profiles.google.com/petterij pinterest.com/petterij

Lisätiedot

Tutkiva Oppiminen Lasse Lipponen

Tutkiva Oppiminen Lasse Lipponen Tutkiva Oppiminen Lasse Lipponen Miksi Tutkivaa oppimista? Kasvatuspsykologian Dosentti Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Tarjolla olevan tietomäärän valtava kasvu Muutoksen nopeutuminen

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

Sosiaalinen media vyöryy opettajan arkeen - millainen on tulevaisuus?

Sosiaalinen media vyöryy opettajan arkeen - millainen on tulevaisuus? Sosiaalinen media vyöryy opettajan arkeen - millainen on tulevaisuus? Kehityspäällikkö Heikki Mäkinen Amiedu Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 7.-8.12.2011 Amiedu: www.amiedu.fi Amiedu - ammatillinen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

SUKELLUS TULEVAISUUDEN OPPIMISEEN

SUKELLUS TULEVAISUUDEN OPPIMISEEN SUKELLUS TULEVAISUUDEN OPPIMISEEN Prof Kirsti Lonka kirstilonka.fi, Twitter: @kirstilonka Opettajankoulutuslaitos Helsingin yliopisto Blogs.helsinki.fi/mindthegap Blogs.helsinki.fi/mindthegap Opettajan

Lisätiedot

Vanhempi lapsen mediavalintojen ohjaajana. Suvi Tuominen

Vanhempi lapsen mediavalintojen ohjaajana. Suvi Tuominen Vanhempi lapsen mediavalintojen ohjaajana Suvi Tuominen Mikä KAVI? Kansallinen audiovisuaalinen arkisto ja Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus yhdistyivät 1.1.2014 Lakisääteisiä tehtäviä mm. audiovisuaalisen

Lisätiedot

Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot

Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistaminen 18.3.2010 Jyrki Koskinen Sisältö Mitkä tiedot, taidot ja osaamisen muodot korostuvat tulevaisuuden tietoyhteiskunnassa?

Lisätiedot

Tiedohallintataidot (kirjoittaminen & kuva ja ääni & tiedonhakeminen ja hallinta) internetin käyttö, pilvipalveluiden käyttö hakupalveluiden käyttö

Tiedohallintataidot (kirjoittaminen & kuva ja ääni & tiedonhakeminen ja hallinta) internetin käyttö, pilvipalveluiden käyttö hakupalveluiden käyttö Mitä opettajan tulee osata Työskentelytaidot (päätelaitteen käyttötaidot) Esiopetus esiopetuksen laitteiston peruskäyttötaidot (tekstinkäsittely, tallentaminen) tietokoneen oheislaitteiden käyttötaidot

Lisätiedot

Virtuaalikoulutusta Second Lifessa. Irma Mänty Kehityspäällikkö, eoppiminen 17.10.2008

Virtuaalikoulutusta Second Lifessa. Irma Mänty Kehityspäällikkö, eoppiminen 17.10.2008 Virtuaalikoulutusta Second Lifessa Irma Mänty Kehityspäällikkö, eoppiminen 17.10.2008 Verkko-oppimisympäristöt I Mänty 17.10.2008 2 Avoimet virtuaaliset oppimisympäristöt Second Life http://www.secondlife.com

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? Oppiakseen perustietoja ja -taitoja sekä sosiaalisuutta Oppiakseen erilaisia sosiaalisia taitoja ja sääntöjä

Lisätiedot

Digiajan opettajan selviytymispaketti

Digiajan opettajan selviytymispaketti 10+ opepäivitystä odottaa. Aloita lataus nyt! Digiajan opettajan selviytymispaketti Saamelaisalueen koulutuskeskus virtuaalikoulu Ovatko verkko-opetustaitosi päivityksen tarpeessa? Ota askel eteenpäin

Lisätiedot

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Tietotekniikka oppiaineeksi peruskouluun Ralph-Johan Back Imped Åbo Akademi & Turun yliopisto 18. maaliskuuta 2010 Taustaa Tietojenkäsittelytieteen professori, Åbo

Lisätiedot

Tolkkua maailman ymmärtämiseen Maailmankansalaisen eväät koulussa ja opetuksessa

Tolkkua maailman ymmärtämiseen Maailmankansalaisen eväät koulussa ja opetuksessa Tolkkua maailman ymmärtämiseen Maailmankansalaisen eväät koulussa ja opetuksessa Kun kulttuurit kohtaavat - opettajana monikulttuurisessa oppimisympäristössä - seminaari, SOOL, Helsinki 11.3.2011 Jari

Lisätiedot

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta Ahola, Anttonen ja Paavola Työelämän tulevaisuudesta 2 miljardia katoaa vuoteen 2030 mennessä (tehdastyö, kaivostyö, viljely, koulutus jne.) Suomessa oleva

Lisätiedot

Varhainen mediakasvatus mediaa oppii ymmärtämään

Varhainen mediakasvatus mediaa oppii ymmärtämään Varhainen mediakasvatus mediaa oppii ymmärtämään Mediataidot suojaavat ja vahvistavat mediakasvatuksen tavoitteena itsenäinen, aktiivinen ja kriittinen ote mediaan median hallinnan avaimina ovat monipuoliset

Lisätiedot

Aikuisten museo. Aikuisten museo

Aikuisten museo. Aikuisten museo Aikuisten museo Aikuisten museo Aikuisten museo Johdatus päivän teemaan 15.12.2009 Kalle Kallio museonjohtaja Työväenmuseo Werstas Päivän ohjelma ennen lounasta 11.00-12.15 Miten kapitalismi ruostuttaa

Lisätiedot

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN OPETTAJUUS MUUTOKSESSA opetustoimen Luosto Classic 13.11.2010 Tuija Metso Kodin ja koulun yhteistyö Arvostavaa vuoropuhelua: toisen osapuolen kuulemista ja arvostamista,

Lisätiedot

Maailmankansalaisena Suomessa. Liisa Jääskeläinen Opetusneuvos 18.2.2011

Maailmankansalaisena Suomessa. Liisa Jääskeläinen Opetusneuvos 18.2.2011 Maailmankansalaisena Suomessa Liisa Jääskeläinen Opetusneuvos 18.2.2011 Opetussuunnitelman perusteiden uudistamistyö Opetussuunnitelman perusteiden laadintatyö alkaa välittömästi valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Sosiaalipedagoginen työote tarkastelussa 1 Johdanto 1.1 Tutkimuksen tarkoitus, kohteet ja tehtävät 1.2 Tutkimusongelmat

Lisätiedot

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon!

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Pirkanmaan ympäristökasvatuspäivä 2.6.2015 Päivi Ikola Aluejohtaja Uutta vai vanhaa? 2.6.2015 Päivi Ikola Perusopetuksen

Lisätiedot

University of Joensuu Island in Second Life. Teemu Moilanen Telmus Noel Joensuun yliopisto/ Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus skk.joensuu.

University of Joensuu Island in Second Life. Teemu Moilanen Telmus Noel Joensuun yliopisto/ Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus skk.joensuu. University of Joensuu Island in Second Life Teemu Moilanen Telmus Noel Joensuun yliopisto/ Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus skk.joensuu.fi 20 minuuttia Lähtökohdat Second Life - prosessi Second

Lisätiedot

Käteviä apulaisia ja loputonta ryteikköä arkipäivää digioppimisen uudisraiviolla Anne Rongas 19.5.2015 Twitter: @arongas Creative Commons

Käteviä apulaisia ja loputonta ryteikköä arkipäivää digioppimisen uudisraiviolla Anne Rongas 19.5.2015 Twitter: @arongas Creative Commons Anne Rongas (sukunimi taipuu Ronkaan) Miehikkälästä on ollut digitaalisissa oppimaisemissa itse oppijan roolissa, opettajana ja opettajien kouluttajana vuosituhannen vaihteesta alkaen. Pohjaa digioppimiseen

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

Reflektiivinen ammattikäytäntö. Merja Sylgren 07.05.2007

Reflektiivinen ammattikäytäntö. Merja Sylgren 07.05.2007 Reflektiivinen ammattikäytäntö Arjen työn vaatimukset Työyhteisöt ja yksittäiset työntekijät vastaavat arjen työssään työelämän asettamiin vaatimuksiin. Tästä nousee tarkasteltavaksi: yhteisöjen ja yksilöiden

Lisätiedot

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa pääjohtaja Aulis Pitkälä Koulutuksen haaste ja mahdollisuus: Muotoilun laajentunut kenttä Muotoile Suomi -ohjelma huomioi muotoilun ymmärryksen ja

Lisätiedot

Digitaalisen maailman näkymiä. 27.11.2013 Minna Karvonen

Digitaalisen maailman näkymiä. 27.11.2013 Minna Karvonen Digitaalisen maailman näkymiä 27.11.2013 Minna Karvonen Aikajana Trendit > 5 vuotta Skenaariot > 15 vuotta Utopiat > 50 vuotta Mitä tiedämme Digitaalinen maailma on arkea sen laaja rihmasto on näkymättömissä

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Visio etaitoa kalastamassa tietoa ja taitoa hyvillä toimintamalleilla, verkoilla ja välineillä Rohkeus

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa.

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa. Kuvat ClipArt Yrittäjyyskasvatus oppimisen perustana -ohjevihkonen on tarkoitettu yleissivistävän opettajankoulutuksen opiskelijoiden ja ohjaajien käyttöön. Materiaali on mahdollista saada myös PowerPoint

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Sulautuva ohjaus oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa

Sulautuva ohjaus oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa Opintoasiain ja Peda forum päivät 2011, 23.8.2011 Työpaja 3 Sulautuva ohjaus oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa Tiina Pyrstöjärvi ja Leila Saramäki Koulutus ja kehittämispalvelu Aducate, Avoin yliopisto

Lisätiedot

MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA

MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA MUUTTUU UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MYÖTÄ? Seminaari perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista Opetushallitus 13.3.2015 FT tutkija Kati Mikkola, (HY, SKS) kati.m.mikkola@helsinki.fi

Lisätiedot

Yleissivistävä koulutus uudistuu

Yleissivistävä koulutus uudistuu Yleissivistävä koulutus uudistuu Johtaja Jorma Kauppinen Opetushallitus Opetusalan johtamisen foorumi / Lukion uudistamisen johtaminen Helsinki 5.6.2013 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö

Lisätiedot

Pedagogiset iltapäivät

Pedagogiset iltapäivät Pedagogiset iltapäivät Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa https://peda.net/jyvaskyla/ict/ohjaus https://peda.net/jyvaskyla/ict/koulutusmateriaalit/palokka 4.2.2015 1 OPS2016 Tieto- ja viestintäteknologinen

Lisätiedot

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kehittämis- ja koulutusyhteistyö 2014-2016 Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

VAPAUS OPPIA JA SIVISTYSOSAAMISEN HYÖDYT. Esa Poikela KSL:n 50-vuotisjuhlaseminaari Kirjantalo 28.10.2014 Helsinki

VAPAUS OPPIA JA SIVISTYSOSAAMISEN HYÖDYT. Esa Poikela KSL:n 50-vuotisjuhlaseminaari Kirjantalo 28.10.2014 Helsinki VAPAUS OPPIA JA SIVISTYSOSAAMISEN HYÖDYT Esa Poikela KSL:n 50-vuotisjuhlaseminaari Kirjantalo 28.10.2014 Helsinki OMA OPPIMINEN JA KSL - palveluksessa 1981 1984 - koulutussuunnittelija, lyhytkursseista

Lisätiedot

Kotisivut ja blogit kemian opetuksen välineinä

Kotisivut ja blogit kemian opetuksen välineinä Kotisivut ja blogit kemian opetuksen välineinä Ari Myllyviita, FM, yhteisöpedagogi (AMK), kemian opettaja, hankekoordinaattori, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Miten yhteisöllisen median työkalut

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen yksilöa kehittävänä ja kulttuureja yhdistävänä tekijänä

Yhteisöllinen oppiminen yksilöa kehittävänä ja kulttuureja yhdistävänä tekijänä Yhteisöllinen oppiminen yksilöa kehittävänä ja kulttuureja yhdistävänä tekijänä muiden huomioiminen sosiaaliset taidot kansainväisyystaidot vastuun =monikulttuurisessa ja kielisessä ottaminen ryhmässä

Lisätiedot

Mun talous, mun koulutus - seminaari, 7.11.2013 - Nuorten tavoittaminen sähköisin menetelmin

Mun talous, mun koulutus - seminaari, 7.11.2013 - Nuorten tavoittaminen sähköisin menetelmin Mun talous, mun koulutus - seminaari, 7.11.2013 - Nuorten tavoittaminen sähköisin menetelmin Verkkonuorisotyön työssä Valtakunnallinen - Digitalisoituneen, tietoverkottuneen median hyödyntäminen - Kohderyhmänä

Lisätiedot