LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 145 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallituskatu 15, PL LAPPEENRANTA p ja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 145 SEURAKUNTANEUVOSTO 5-2012 Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA p. 040 3126 400 ja 040 3126 401"

Transkriptio

1 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 145 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallituskatu 15, PL LAPPEENRANTA p ja Aika Maanantaina klo Paikka Lauritsalan seurakunnan rivitalo, asunto 4, Hallituskatu 15. ASIALISTA 58 KOKOUKSEN AVAUS 59 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 60 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 61 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 62 HARRI LUNKAN EROAMINEN LUOTTAMUSTOIMESTA 63 SEIJA ASPIN EROAMINEN LUOTTAMUSTOIMESTA LAUSUNTO MIKKELIN HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULILLE SEURAKUNTAPASTORIN SIJAISEN VALINNASTA AJALLE LAUSUNTO MIKKELIN HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULILLE KAPPALAINEN HANNU HAIKOSEN VIRKAVAPAA- ANOMUKSESTA ANOMUS SEMINAARIMATKASTA PIETARIIN KOULUTUSANOMUS 70 LAUSUNTO YKN:LLE PROJEKTIRAHASTON PERUSTAMISESTA 71 VUOSILOMAT MUUT ASIAT 72.1 MATALAN KYNNYKSEN KIRKKOHETKI 73 TIEDOKSI 73.1 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELOT 4-6/ MISSIOTYÖRYHMÄN MUISTIOT 3-4/ LÄHETYSMYYMÄLÄ JA KAHVILA PUOTI JA PANNUN TILANNE 74 SEURAAVA KOKOUS 75 VALITUSOSOITUS 76 KOKOUKSEN PÄÄTÖS

2 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 146 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallituskatu 15, PL LAPPEENRANTA p ja Liitteet: 1 Harri Lunkan eroilmoitus, 62 2 Hannu Haikosen lausuntopyyntö, Seminaarimatka-anomus, 68 5 Koulutusanomus Rukous- ja ylistystapahtumaan, 69 6 Lauritsalan seurakunnan projektirahastosäännöt, 70 7 Missiotyöryhmän muistio 3/2012, , Missiotyöryhmän muistio 4/2012, , 73.2

3 LAURITSALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 147 Aika Maanantaina klo Paikka Lauritsalan seurakunnan rivitalo, asunto 4, Hallituskatu 15. Läsnä Pentti Berg kirkkoherra, esittelijä Petteri Myllynen puheenjohtaja Teuvo Eskelinen jäsen Olli Kuivalainen jäsen Mari Kukkonen jäsen Päivi Laakso-Kuivalainen jäsen Pertti Lallo jäsen Eero Moisio jäsen Juha Myllynen jäsen Jukka Romppanen jäsen Hanna Ruokoniemi jäsen Olli Saarela jäsen Katri Savolainen jäsen Antti Taipale jäsen Pöytäkirjanpitäjä Arja From seurakuntasihteeri Muut läsnäolijat Poissa Henna Kaijanen jäsen KÄSITELLYT ASIAT 58 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. 59 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Seurakuntaneuvoston ohjesäännön 1 ja 2: Seurakuntaneuvoston kutsuu koolle kirkkoherra tai hänen estyneenä ollessa seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja, joka määrää

4 LAURITSALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 148 kokoontumisen ajan ja paikan. Seurakuntaneuvosto voi myös etukäteen vahvistaa kokousaikansa suunnitelman. Kutsu kokoukseen toimitetaan jäsenille viimeistään viittä päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Jos asia on kiireellinen, seurakuntaneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Todetaan läsnäolijat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 60 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään kokouksen asialista ja tehdään mahdolliset lisäykset. Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 61 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Seurakuntaneuvoston ohjesäännön 6: Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, seurakuntaneuvosto kokouksessaan. Tarkastusvuorossa ovat Henna Kaijanen ja Juha Myllynen. Lisäksi valitaan kaksi ääntenlaskijaa. Vuorossa ovat Mari Kukkonen ja Päivi Laakso-Kuivalainen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hanna Ruokoniemi ja Antti Taipale. Ääntenlaskijoiksi valittiin Mari Kukkonen ja Päivi Laakso- Kuivalainen. 62 HARRI LUNKAN EROAMINEN LUOTTAMUSTOIMESTA Harri Lunkka on ilmoittanut eroavansa luottamustoimestaan seurakuntaneuvoston varajäsenenä (liite 1), ja jättänyt myös ilmoituksen uskonnollisesta yhdyskunnasta (Lauritsalan ev.lut. seurakunta) eroamisesta KJ 7:2:

5 LAURITSALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 149 Jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, saa eron kirkkolain 7 luvun 3 :n 2 momentissa mainitusta tai muusta kysymyksessä olevan toimielimen hyväksymästä pätevästä syystä taikka menettää vaalikelpoisuutensa, on toimielimen, jonka jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Hänen tilalleen kutsutaan varajäsen KL 7:3: Vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimiin on kristillisestä vakaumuksestaan tunnettu seurakunnan konfirmoitu jäsen. Koska Harri Lunkka on eronnut Lauritsalan ev.lut. seurakunnan jäsenyydestä ja näin ollen menettänyt vaalikelpoisuutensa ja oikeutensa Lauritsalan seurakuntaneuvoston varajäsenyyteen, seurakuntaneuvosto toteaa hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Esitys hyväksyttiin. 63 SEIJA ASPIN EROAMINEN LUOTTAMUSTOIMESTA Seurakuntaneuvoston jäsen Seija Asp on muuttanut Lappeenrannan ev.lut. seurakunnan alueelle (kirkkoherran ilmoitus). KL 7:3: Vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimiin on kristillisestä vakaumuksestaan tunnettu seurakunnan konfirmoitu jäsen. KL 3:2: Kirkon jäsen on sen seurakunnan jäsen, jonka alueella hänellä on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta ja siellä oleva asuinpaikka. KJ 7:2: Jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, saa eron kirkkolain 7 luvun 3 :n 2 momentissa mainitusta tai muusta kysymyksessä olevan toimielimen hyväksymästä pätevästä syystä taikka menettää vaalikelpoisuutensa, on toimielimen, jonka jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Hänen tilalleen kutsutaan varajäsen Selitysosa, kohta 2:

6 LAURITSALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 150 Luottamushenkilön on itse ilmoitettava toimielimelle vaalikelpoisuutensa menettämisestä, mutta asian voi saattaa harkittavaksi muukin jäsen tai srk:n viranhaltija. Kirkkoherralla on velvollisuus ilmoittaa luottamushenkilön kuolemasta, muutosta tms. Seija Asp on seurakuntaneuvoston jäsenyyden lisäksi toiminut sairaalasielunhoidon johtokunnan ja evankelioimistyöryhmän jäsenenä. Koska Seija Asp on menettänyt vaalikelpoisuutensa ja oikeutensa Lauritsalan seurakuntaneuvoston jäsenyyteen, seurakuntaneuvosto toteaa hänen luottamustoimensa lakanneeksi, ja kutsuu seurakuntaneuvoston varsinaiseksi jäseneksi listalta yksi varajäsen Mari Kukkosen. Lisäksi seurakuntaneuvosto päättää keskuudestaan sairaalasielunhoidon johtokunnan ja evankelioimistyön jäseniksi YKN:lle/ YKV:lle esitettävistä henkilöistä. Seurakuntaneuvosto totesi Seija Aspin luottamustoimen lakanneeksi. Sairaalasielunhoidon Lauritsalan seurakunnan edustajaksi esitetään valittavaksi Teuvo Eskelinen, varalle Mari Kukkonen. Evankelioimistyön työryhmän jäseneksi esitetään valittavaksi Mari Kukkonen LAUSUNTO MIKKELIN HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULILLE SEURAKUNTAPASTORIN SIJAISEN VALINNASTA AJALLE Kirkkojärjestyksen 6:13 :n nojalla tuomiokapituli määrää seurakuntapastorin viran hoitajaksi sopivaksi katsomansa papin. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli pyytää seurakuntaneuvoston lausuntoa (KJ 6:33) Lauritsalan seurakunnassa virkamääräyksellä täytettävän seurakuntapastorin viransijaisuudesta ajalle ja (asianro ). Tuomiokapituli oli pyytänyt viransijaisuutta hakevia ilmoittautumaan Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituliin ke klo 15 mennessä. Lauritsalan seurakunta on ilmoittanut sijaisuudesta Oikotien evlrekrytointi sivuilla, Lappeenrannan seurakuntayhtymän kotisivuilla

7 LAURITSALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 151 (internet) ja Lappeenrannan seurakuntayhtymän sisäisillä sivuilla sekä laatikkoilmoituksella Kotimaa-lehdessä Ilmoitus on jaettu seurakuntaneuvoston jäsenille tiedoksi. Määräaikaan mennessä tuomiokapituliin olivat ilmoittautuneet seuraavat hakijat: - Pastori Eeva-Maija Monto - Pastori Hannele Lehtinen - Pastori Hannu Kähärä - Pastori Olli Hyvärinen - Pastori Tiina Rantanen - TM Antti Salmisto - TM Hanna Koli - TM Pasi Riepponen - TM Sirpa Tolppanen - TM Tuuli Karihtala Haastateltaviksi Lauritsalan seurakuntaan kutsuttiin sijaisuuden täyttämisen kiireellisyydestä johtuen viisi jo papeiksi vihittyä hakijaa. Haastatteluun, jonka suorittivat kirkkoherra Pentti Berg, seurakuntaneuvoston pj. Petteri Myllynen ja nuorisotyöntekijä Matti Anttila (asiantuntijajäsen), saapuivat Eeva-Maija Monto, Hannu Kähärä, Olli Hyvärinen ja Tiina Rantanen. Kirkkoherra Pentti Berg ja Petteri Myllynen kertovat kokouksessa haastattelujen tuloksista. Kirkkoherra Pentti Bergin ja Petteri Myllysen esityksestä seurakuntaneuvosto pyytää virkamääräystä pastori Hannu Kähärälle Lauritsalan seurakuntapastorin viransijaisuuden hoitamista varten ajalle huomioon ottaen työsopimuslain luvun 4 3a :n ( /533) mukainen sijaisuuden kestoon vaikuttava rajoitus: Työntekijä saa perustellusta syystä muuttaa vapaan ajankohdan ja pituuden ilmoittamalla siitä työnantajalle viimeistään kuukautta ennen muutosta. Jos Hannu Kähärä on estynyt vastaanottamaan sijaisuuden, niin varalle esitetään Eeva-Maija Montoa. Esitys hyväksyttiin.

8 LAURITSALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 152 Lisäksi päätettiin, että jatkossa kiireellisistä viransijaisuuden täytöistä tai muista äkillisistä henkilöstömuutoksista informoidaan seurakuntaneuvoston jäseniä jo sähköpostitse mahd. hyvissä ajoin. 66 LAUSUNTO MIKKELIN HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULILLE KAPPALAINEN HANNU HAIKOSEN VIRKAVAPAA-ANOMUKSESTA Kappalainen Hannu Haikonen hakee virkavapaata Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulilta Lauritsalan kappalaisen virasta alkaen toisen viran hoitamista varten (äitiys- ja vanhempainvapaasijaisuus), sijaisuuden päättymispäivä ei ole vielä tiedossa. Hannu Haikonen pyytää seurakuntaneuvoston lausuntoa asiasta liitettäväksi tuomiokapitulille tehtävään virkavapautta koskevaan anomukseen, liite 2. (KJ 6:12). Seurakuntaneuvosto puoltaa virkavapaan myöntämistä Hannu Haikoselle lähtien ko. toisen viran hoitamista varten. Esitys hyväksyttiin ANOMUS SEMINAARIMATKASTA PIETARIIN Varhaisnuorisotyöntekijät Kirsi Lampi ja Sini Järvinen ovat lähdössä Mikkelin hiippakunnan kasvatuksen seminaariin Pietariin Seminaarimatkan kustannukset/ hlö ovat: - täysihoidollinen seminaarimatka 550,00 - ulkomaan päiväraha 3 vrk x 65 / 50% 97,50 (päivärahasta maksetaan 50% täysihoidosta johtuen) 647,50 / hlö Kustannukset yhteensä Kirsi Lampi ja Sini Järvinen ovat jo ilmoittautuneet seminaariin sitovasti, ja varanneet vuoden 2012 tyttö- ja poikatyön talousarvioon määrärahan seminaaria varten. Liite 4.

9 LAURITSALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 153 KirVESTES , mom: Ulkomaanpäiväraha määräytyy matkavuorokausittain ja sitä suoritetaan kultakin matkavuorokaudelta enintään liitteessä 9 vahvistettu määrä ja vähintään kotimaan päivärahan suuruinen päiväraha. (Liitteessä oleva määrä tarkistetaan vastaamaan verohallinnon vuosittaista päätöstä). Soveltamisohje: Seurakunnan asianomainen viranomainen päättää ulkomaanpäivärahan suuruudesta samalla, kun päätetään viranhaltijan/ työntekijän matkasta ulkomaille. Kotimaan päiväraha v on 36 /vrk 3 vrk x 36 / 50% = 54 /hlö. Tällöin kokonaiskustannukset olisivat euroa/ 2 hlöä. Myönnetään Kirsi Lammelle ja Sini Järviselle oikeus osallistua seminaarimatkaan. Täysihoidosta johtuen päätetään korvata päivärahat kotimaan päivärahojen suuruisena KirVESTES:n säännösten mukaisesti. Seminaarista aiheutuvat kulut katetaan tyttö- ja poikatyön vuoden 2012 talousarviomäärärahoista. Esitys hyväksyttiin. 69 KOULUTUSANOMUS Nuorisotyöntekijä Matti Anttilalle on myönnetty koulutusmääräraha 348 euroa Työntekijäseminaaria varten (SN ), seminaari on peruuntunut. Matti Anttila anoo peruuntuneen seminaarin tilalle määrärahaa Rukous- ja ylistystapahtumaa varten , liite 5. Aiheutuvat kustannukset: - osallistumis- ja täysihoitomaksu 110,00 - matkakustannukset 200,00 - päivärahat (kokopäivä- ja osapäiväraha) 53,00 yht. 363, 00 Seurakuntaneuvosto myöntää Matti Anttilalle oikeuden osallistua Rukous- ja ylistystapahtumaan. Kustannukset katetaan seurakuntaneuvoston määrärahoista. Esitys hyväksyttiin.

10 LAURITSALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA LAUSUNTO YKN:LLE PROJEKTIRAHASTON PERUSTAMISESTA Lauritsalan seurakunnan 60 v. juhlan viikkomessussa on kerätty kolehti oman seurakunnan nuorisotyölle , yhteensä 1.215,73 euroa. Kolehdin käytöstä ei ole tehty päätöksiä, joten olisi tarkoituksenmukaista perustaa Lauritsalan seurakunnalle ns. projektirahasto vapaisiin varoihin. Näitä kerättyjä varoja voidaan liitteenä 6 olevien sääntöjen mukaisesti käyttää tarvittaessa ilmeneviin tarpeisiin talousarvion ulkopuolella. Projektirahaston säännöt 5: Kuhunkin projektiin nimetty vastuuhenkilö tai kirkkoherra hyväksyy rahastoa koskevat tositteet. Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää Lauritsalan seurakuntaneuvostolta lausuntoa asiassa. Seurakuntaneuvosto puoltaa projektirahaston perustamista Lauritsalan seurakunnan käyttöön liitteenä olevien sääntöjen mukaisena. Lisäksi esitetään, että projektirahastoon siirrettävän seurakunnan nuorisotyölle kerätyn kolehdin käyttämisen vastuuhenkilöiksi nimetään kirkkoherra ja nuoriso- ja rippikoulutyöstä vastaava nuorisotyönohjaaja (tällä hetkellä Matti Anttila) tai hänen sijaisensa, ja että seurakuntaneuvosto päättää, että ko ,73 euron kolehti käytetään uuden v valmistuvan seurakuntakeskuksen nuorisotilojen vaatimiin kalusto-, väline,- tai muihin tarvikehankintoihin. Seurakuntaneuvosto tarkastaa tämän asiakohdan päätöksen jo kokouksessa. Esitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajat tarkastivat tämän pykälän heti kokouksen jälkeen.

11 LAURITSALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA VUOSILOMAT Seurakuntaneuvoston ohjesäännön ( ) luvun 3 8 mukaisesti kirkkoherralla on oikeus myöntää viranhaltijalle tai työntekijälle vuosiloma niiden päivien osalta, joiden pitämisajasta ei ole määrätty seurakuntaneuvoston tai muun viranomaisen vahvistamassa lomajärjestyksessä. Papiston työvuorolistat ja vuosilomat hyväksyy lääninrovasti/ tuomiokapituli. Lappeenrannan seurakuntayhtymän työntekijöiden (Lauritsalaan sijoitetut: Timo Tuikkanen ja Sini Järvinen) vuosilomat vahvistaa yhteinen kirkkoneuvosto. Työntekijät ovat anoneet vuosilomaa ajalle seuraavasti: Työntekijä Loma-aika Lomakuluma Pentti Berg L20-L21 L22-L27 Markku Liukkonen L2-L3 L4-L5 L6-L7 L8-L12 L13 L14-L15 L16 L17 L18-L22 Liisa Teräslahti L13 Maria Repo L18-L20 L21 Timo Tuikkanen L30-L31 L32-L38 Matti Anttila L25-L30 Helena Nurmiainen - - Kirsi Lampi L11-L15 Sini Järvinen - - Arja From L26-L31 L32 Pirjo Heinonen L26-L30

12 LAURITSALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 156 Vahvistetaan muiden kuin pappien ja yhtymän työntekijöiden vuosilomat anomusten mukaisesti. Seurakuntaneuvosto tarkastaa tämän asiakohdan päätöksen jo kokouksessa. 72 MUUT ASIAT Todettiin, että YKN on kokouksessaan ( 151) päättänyt, että seurakuntiin sijoitettujen yhtymän virkojen viranhaltijoiden vuosilomien myöntämisoikeus delegoidaan ao. seurakuntien seurakuntaneuvostoille. Vahvistettiin muiden kuin pappien vuosilomat anomusten mukaisesti. Pöytäkirjantarkastajat tarkastavat tämän pykälän koko pöytäkirjan tarkastuksen yhteydessä MATALAN KYNNYKSEN KIRKKOHETKI Kappalainen Hannu Haikonen on ollut toimitusvastuussa Matalan kynnyksen kirkkohetkissä. Ko. kirkkohetkiä on pidetty Lauritsalan kirkossa kerran kuukaudessa, ja kirkkohetket on koettu tavoittavaksi ja tarpeelliseksi osaksi seurakunnallista toimintaa. Seurakuntaneuvosto on huolissaan toiminnan jatkumisesta Hannu Haikosen virkavapauden ajan. 73 TIEDOKSI Seurakuntaneuvosto toivoo, että matalan kynnyksen kirkkohetket jatkuvat edelleenkin, viimeistään kun Lauritsalan seurakunnan pappistilanne on selkiytynyt KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELOT 4-6/ MISSIOTYÖRYHMÄN MUISTIOT 3-4/2012 Liite 7 ja LÄHETYSMYYMÄLÄ JA KAHVILA PUOTI JA PANNUN TILANNE Lähetyspastori Markku Liukkonen esittelee lähetysmyymälä ja kahvila Puoti ja Pannun tilanteen ja jatkosuunnitelmat seuraavassa

13 LAURITSALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA SEURAAVA KOKOUS 75 VALITUSOSOITUS Missiotyöryhmän kokouksessa. Asia tuodaan myös seuraavaan seurakuntaneuvoston kokoukseen. Seuraava kokous pidetään maanantaina klo Tuosan leirikeskuksessa (ruokailu klo 17.00). Asialistalla mm. toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen, KL mukaisesti. Valitusosoitus liitetään pöytäkirjan yhteyteen. 76 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Lappeenrannassa / 2012 Petteri Myllynen puheenjohtaja Arja From pöytäkirjanpitäjä Tämä seurakuntaneuvoston pöytäkirja 5/2011 on kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukainen: Lappeenrannassa / 2012 / 2012 Hanna Ruokoniemi Antti Taipale Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lauritsalan seurakunnan seurakuntatoimistossa ajalla / - / Pöytäkirja laitetaan tiedoksi myös Lappeenrannan seurakuntayhtymän kotisivuille osoitteeseen

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO. Asialista 4-2014. Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 18.00

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO. Asialista 4-2014. Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 18.00 Asialista Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 18.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Ravintola Lappeenrannan Kasino, Ainonkatu

Lisätiedot

Lepolan hautausmaan huoltorakennus os.lepolankatu 11 A

Lepolan hautausmaan huoltorakennus os.lepolankatu 11 A LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126280 Aika 19.8.2008 klo 17.15 (kahvit klo 17.00 alkaen) HUOM! Yhteinen kirkkoneuvosto tekee hautausmaakatselmuksen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto N:o 1/2015 Sivu 1

Kirkkoneuvosto N:o 1/2015 Sivu 1 N:o 1/2015 Sivu 1 Kokousaika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.45 Kokouspaikka Seurakuntatalo Saapuvilla olleet jäsenet ja varajäsenet Jäsenet Saastamoinen Matti, vpj., poissa Jääskeläinen Martti Laukkanen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 (14) A S I A L U E T T E L O: 143. Kokouksen avaus 144. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 145. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 146. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika 25.1.2012 klo 17.00 18.14 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Käsiteltävät asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Piiluvan leirikeskus, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta

Piiluvan leirikeskus, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 040 3126 202, FAX 05 477 2651 AIKA 14.3.2012 klo 18.00 PAIKKA Piiluvan leirikeskus, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista 8-2013. Aika Keskiviikko 9.10.2013 klo 17.00

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista 8-2013. Aika Keskiviikko 9.10.2013 klo 17.00 Asialista Aika Keskiviikko 9.10.2013 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Lauritsalan seurakuntasali, Kauppalankatu

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 27 Aika 29.2.2012 klo 17.00 19.13 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Käsiteltävät asiat 31 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015 09.02.2015

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015 09.02.2015 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 09.02.2015 klo 17.00 20.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari puheenjohtaja paikalla

Lisätiedot

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 14.1.2015 klo 17.00 18.15 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 4-2015. Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 4-2015. Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntasali,

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 23 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAI Keskiviikko klo 16.00 17.55 KOKOUSPAIK Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. x Kulmala Kari varapj poissa Ilonen Hannu jäsen

Lisätiedot

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 186 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 040 3126 202, FAX 05 477 2651 Aika 3.11.2009 klo 17.00 - (kahvit klo 16.45 alkaen) Paikka Lappeen seurakuntasalin

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 5.2.2015 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.00 18.42 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17) 181 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 182 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 10.2.2015 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 26 KOKOUKSEN AVAUS... 33 27 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.8.2012 klo 18.30 20.57 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 196 KOKOUKSEN AVAUS 316 197 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011 VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokousaika: ma 17.1.2011 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Mäkelä Jussi,

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013. Pääkirkon seurakuntasali

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013. Pääkirkon seurakuntasali Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 3.1.2013 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 2.1.2013 klo 17.30 18.20 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Pääkirkon seurakuntasali Alanen Heikki Aro Jorma Eskelinen Reino Hynninen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista 1-2014. Aika Keskiviikko 29.1.2014 klo 17.00

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista 1-2014. Aika Keskiviikko 29.1.2014 klo 17.00 YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 29.1.2014 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli 1 KOKOUSAIKA 14.5.2014 kello 18.00 Kahvitarjoilu kello 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Alasali, Sontulantie 1, Akaa OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen

Lisätiedot

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 76 AIKA 15.12.2009 klo 18.00 - (jouluateria klo 17.00 alkaen) PAIKKA Tuosan leirikeskus, Vehkataipaleentie 520 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 77 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2012

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2012 NRO 6/2012 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 24.9.2012 KOKOUSTIEDOT AIKA 24.9.2012 Maanantai klo 18 19.25 PAIKKA Kiukaisten seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Jalonen Sanna, varajäsen

Lisätiedot

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Asialista Aika Keskiviikko 6.11.2013 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10,

Lisätiedot

12.12.2011 Kokous 10/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 12.12.2011 klo 18.00 22.00 Kokouksen alussa oli jouluruokailu.

12.12.2011 Kokous 10/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 12.12.2011 klo 18.00 22.00 Kokouksen alussa oli jouluruokailu. 12.12.2011 Kokous 10/2011 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 12.12.2011 klo 18.00 22.00 Kokouksen alussa oli jouluruokailu. Jäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo Erkkilä Pentti

Lisätiedot