Uusi vuosikymmen käynnistyi LVI-alalla työn merkeissä. Pitkä pakkasjakso on testannut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi vuosikymmen käynnistyi LVI-alalla työn merkeissä. Pitkä pakkasjakso on testannut"

Transkriptio

1 SuLVI sivut SuLVI sivuj yhtyshkilöt Suom LVI-liitto, Puh. (09) Faksi (09) toimiajohja Hau Sipilä Puh. (09) Jästoimiku puhjohja Jarmo Kuitu Is.tsto Jarmo Kuitu Oy Itsäisyydkatu TAMPERE Puh. (03) Faksi (03) Koulutustoimiku puhjohja Jorma Sätri Sisäilmayhdistys ry. PL ESPOO Puh. (09) Faksi (09) Tki toimiku puhjohja Miimu Airaksi VTT Rakus- ja yhdyskutkiikka PL 1000/Lämpömihkuja VTT Puh LVI-ala aktiiviksi, lot passiiviksi Uusi vuosikymm käyistyi LVI-alalla työ mrkissä. Pitkä pakkasjakso o tsut järjstlmiämm kovalla kädllä. Putkiliikkid huoltopuol työkaltrit ovat täyttyt putkistoj sulatusthtävistä ja lämmitysjärjstlmi huoltotöistä. Ilmavaihtoasjat ovat sulatt LTO-laittistoja ja luot lu raitisilmakaavis. Harva s päivä o pääuutislähtyksissä haastltu LVI-ala ammattilais, joka käykkä o pirissyt uusia huoltotöitä koko haasttlu aja. Tämä o ollut toisaal mukavaa julkisuut ala toimijoill. Oha ämä oglmat atva ala ammattilaist hoidtviksi. Toisaal saamm katsoa pilii ja pohtia sitä, mit saamm totutttua laittistoja, jotka kstävät parmmi maamm pohjoiss sijaiis johtuvat vaativat olosuhtt. N o välillä uohdttu päivittäisissä ilmasto lämpmiskskustluissa. Ilmasto lämpmistäkää mm saa uoha. Kulutaha rakuskamm maamm kokoaisrgiakulutukss. 40%. Passiivilo säästää rgiaa ja kuormita vähmmä ympäristöä. Lämmöristyksiä markkioiva yritys o havaiut avautuvat markkiat julismalla kilpailu, joka avulla tsitää kioja korja btoilmttiraktisia krrosloja vdottomiksi ja lämpimiksi passiiviloiksi. Rakusala o otmassa ohjat äissä hiilidioksidi päästölkoissa, vaikka sillä pitäisi olla siiä LVI-ala äkökulmas katso stisti osa. Oha asuirakuks rgiakulutukss ilmavaihdo osuus. 40% ja lämpimä käyttövd osuus samoi. 40%. Jäljll jäävät johtumishäviöt jakaatuvat yläpohja, alapohja, ulkosii ja ikkuoid ksk. Ku yhtä oi viid prosti osuut paraa sim. kymmyksllä, ii rgia säästö saldo jää vilä piksi. LVI-ala tul aktivoitua yhdssä ja ota päärooli rakust rgiasäästölkoissa. Nyt ollaa jäämässä jälkijuaa. Vuod vaihtussa muuttuivat viraomaismääräykst myös ilmavaihdo lämmöltoto osal. Rakuks ilmavaihdo poistoilmas o ottva lämpöä lt lämpömäärä, joka vasa vähitää 45 % ilmavaihdo lämmityks rvitsmas lämpömäärästä. Mitkä ovat asuirakuks kskitty ilmavaihdo kojt, joilla tähä miimisoo päästää. Etä sitt, ku soa halua osa. LVI-asiatutijoid tul koulututua myös ympäristö- ja rgiatkiika asiatutijoiksi. Vuod 2012 alus alka LVI-asiatutija tul osa jakaa rakuksll sallittu hiilidioksidipäästömäärä kilowattituiksi ri primäärirgiamuodoill ja dll raktid lämpökodukssiksi ja LTO: hyötysuhtksi. LVI-ala tul osa sittää ratkaisut ri rgiakulutussoihi pääsmisksi. Midä tul koulututua LVI-aktivistiksi, jotka titävät kiot muuta loja passiiviksi. Osallistumalla SuLVI: koulutuspahtumii voi varmisa työllisyyd jatkuva äissä lkoissa myös pakkasjaksoj jälk. Mstyksllistä Uut Vuot 2010! Jarmo Kuitu SuLVI Hallituks puhjohja SuLVI yhtistoimijäst 2009 Ahlsll Oy Alfa Laval Nordic Oy Aritrm Oy Baur Watrtchology Oy Caldomix Oy Ab Dafoss Oy Ab Elpotk Oy Ficoil-Tollisuus Oy Fläkt Woods Oy Grudfos Pumput Oy Ab Haato, NIBE AB: sivuliik Halto Oy Hoywll Oy IDO Kylpyhuo Oy Itrvt Oy Itula Oy Kaiko Oy Kaukora Oy Koja Oy Kolmks Oy Ab KWH Pip Oy Ab Laatukattila Oy Logstor Filad Oy Mako Osakyhtiö Mora Filad Oy Nrus Oy Oilo Oy Oi Oy Oras Oy Cupori Oy Paroc Oy Ab Rj-Dsig Oy Rttig Lämpö Sait-Gobai Rakustuott Oy Sait-Gobai Pip Systms Oy Sims Osakyhtiö/BuildigTchologis Suom Blimo Oy Ab Suom Lämpöpumppu-tkiikka Oy Suom Lämpöpumppu-yhdistys, SULPU ry Swgo Oy Ab Swgo ILTO Oy Tkocalor Oy Ab Tmt Oy Tour & Adrsso Oy Upoor Suomi Oy Vallox Oy Wavi-Labko Oy Wilo Filad Oy YIT Kiitistötkiikka Oy

2 Maija Vir o Sulvi uusi puhjohja Marraskuussa Vaalla pidtyssä kokouksssa valittii Suom LVI-liitoll uusi puhjohja, diplomi-isiööri Maija Vir, dltäjäsä profssori Olli Sppäs pyydttyä roa moivuotis palvlu jälk. Uusi puhjohja i tullut mistää mtsästä, vaa hä o hyvi koulututuut uut thtävääsä. Maija o ollut vuosia aktiivi alamm yhdistystoimiassa Kymlaaksossa. Lisäksi hä o toimiut kolm vuot SULVI: varapuhjohjaa. Edltäjäsä voi hä o ollut aktiivi myös Euroopa foorumilla. Tällä htkllä hä kuuluu Kuo ilmavaihto o tärkää Maija Vir o liki parikymmtä vuot ollut tutu suomalais ja kasaivälisstiki mrkittävä ilmavaihto-ala yrityks Halto Oy: palvluksssa. Hä o toimiut rilaisissa tkisissä ja myytithtävissä ii kotimaassa kui ulkomaillaki. Tällä htkllä hä o sisäympäristö hallipalvluis ja sovllutuksis vasava yksikö johjaa Vaalla. Hyvä sisäilmasto ja hyvä ilmavaihto ovat siis hä sydätää lähllä. Viim aikoj tyypillisii hom yms. oglmarakuksii hällä o slkä milipid. Kaikkia oglmarakuksia i hä milstää aiakaa pidä purkaa pois, Maija Vir korosa. Tärkämpää hästä olisi huolhtia ilmavaihdo riittävyydstä. Hä mukaasa jopa kahdssa kolms oglmarakukss voiisii asiat hoia kutoo, jos vai kuosta ilmavaihtolaittt ja säädtää ja sapaiota toimiviksi. Tässä o vilä paljo tkmistä, saoo Maija Vir, mossa uudssaki rakuksssa ovat ilmavaihdo ilmavirrat jäät huooll säädöll. Ilmavaihtolaitoks toimi i silloi ol toivid ja rpid mukais. Oglmia saatvat myös aihuta huoosti puhdisttut ilmavaihtokaavat, jois voi lvitä tuloilmaa mm. haillisia määriä miraalivillakuituja. Näistä suraa usi vakaviaki sisäilmaoglmia. REHVA: puhjohjistoo ja vasa REHVA: julkaisutoimias. Itski hä o ollut mukaa tkmässä REHVA: kasaivälisiä käsikirjoja, räää tkijää jäähdytyspalkki oppaa työryhmässä vuoa Hä o myös ollut mukaa parissakymmssä kogrssipahtumassa maailmalla tutkimuksia sittlmässä. Mriittjä siis löytyy. Maija Vir o paitsi asioituut LVI-ala ammattilai, ja diplomi-isiööri vuosimallia 1990, myös lypsykarjaa pitävä maatila mätä Hamia Kolsilassa. Erilais maalähistä lämäkokmus o hällä siis vallis isiöörityö vaspaioa. Hamiassa hä osallistuu myös kuallislämää, toimi mm. sama johtokuassa. Vaa LVI yhdistys juhli marraskuussa 20 vuot Vaa, Suom lotkiika pääkaupugi, kut h its kaupukiaa kuulmma imittävät, arvoisa LVI-yhdistys täytti 20- vuot viim marraskuussa. ssa. Ikä i ol vilä muihi vrrattua mitva, mut Vaa duksi o saotva, ttä s o dullis sijaitisa vuoksi oistuut ut kräämää todlla suur määrä ala yrityksiä. Vaa yhdistyks juhlia juhlistttii, skä päivä smiaarilla, jossa saatii kuulla tkiika asioid lisäksi myös Vaa alulliss khittämisstä, ttä iljuhlalla Vaa Tulisuudlmassa. Suraavaa päivää oli myös Sulvi viralli liittokokous, jossa vakiitus s paa thtii hyviä siä ja valitoja. Sulvi sai tällä ä kra myös uud puhjohja, diplomi-isiööri Maija Virra. ra. Hästä o rilli sittlyjuttu päätök- ohssa. Kokouks muut päätökst ovat lutvissa rkmmi Sulvi ttisivuil. VaLVI: juhlissa oli as oiva miiki, kut ohisis kuvis voi hyvi päätllä. Uusia hotorauuvoksia imitttii määrä ja lukuisia yhdistystoimiassa asioitui palkittii asiomrki. Kaik kaikkiaa juhlis jäi hyvä maku. Kyllä midä alalla osaa asiat ja juhlimist. ätys- ist. Ergia säästö tuo haasti Maija Vir o suraut ala khitystä viim vuosia myös Euroopa solla. Hästä ilmavaihto ja hyvä sisäilmasto laatu o saamassa jatkossa kovia haasti kiristyvi rgiasäästövaatimust kia. Euroopa uioi ja siiä sivussa Suomki rakmisvaatimukst kiristyvät ilmastosyistä opaa htii. - Koko rakustollisuus ja myös LVI-ala joutuu lähivuosia suurii muutoksii, hä akoi. Mut tässä rjoutuu myös uusia mahdollisuuksia. Tärkää o pystyä rakmaa sllai rgiathokas lo, jossa o myös hyvä sisäilma ja jossa ihmist viihtyvät. Hyvä ja riittävä ilmavaihdo mrkitys tul äi korostumaa. Eurooppalai yhtistyö o välttämätötä Maija Vir o ollut viim vuosia aktiivissti mukaa ala järjstöj urooppalaisssa yhtistyössä tki REHVA: puittissa. Sitä hä pitää jatkossa yhä tärkämpää. - Vaikka millä Suomssa asiat osaa kylmää ilmastoomm ja muihi omii olosuhtisiimm hyvi soputu, o Euroopa laajuislla yhtistyöllä mrkitystä juuri yt, ku rakmisll ollaa astmassa uusia vaatimuksia, hä totaa. Vimm yhtistyöhö omaa osaamismm. Tähä rjoaa yhdistysso vaikutmi REHVA: kaut hyvä foorumi. REHVA pystyy yhtistyöllä lobbaamaa ja vaikutmaa päättäjii Brysslissä. Pohjoist maid rityisoglmat ja iid asiatutijoid äkmykst saadaa äi mukaa alus asti. Vaikka Euroopa komissiolla o äissä asioissa vahva ja osaava valmistluorgaisaatio, jossa o myös suomalais ala osaamis tärkillä paikoilla, o Maija Virra mukaa tärkää olla kaikilla soilla mukaa vaikutmassa tulvii päätöksii. EK

3 SuLVI: Ergiatodistusohjlmat o päivittty Vuod 2009 alussa laaditut rgiatodistusohjlmat o päivittty yhd vuod käyttökokmust ja ohjlmistoj khitystyö tuloksa tistä käyttöklpoisimmiksi. Ohjlmia o korjattu käyttäjäystävällismmiksi, kiliasua korjailtu ja lisätty valimahdollisuuksia skä thty lisäomiaisuuksia, varsiki rakmi-ohjlmaa. Ergiatodistus isäöitsijätodistuks sisältyvää ISÄNNÖINTI Tätä ET-todistuks laadiohjlmaa käyttää lähiä asuirakuksii skä lotkiikala vasavii rakuksii. Ergiatodistus laadia totutus kulutuks prustu. Ergia ja/i polttoai tul olla kaltrivuod aikai kulutus. Oma paikkakua lämmitysrvluku saadaa Ilmatitlaitok sl. Jyväskylä ormaali lämmitysrvluku o ohjlmassa vakioa. Ohjlma o rakuskohi i rakusryhmäkohi, mikäli rakukst kuuluvat samaa käyttörkoituks (rakustyyppi). Isäöitsijätodistuks liittksi rkoitttu ET-todistus päivittää vuositi aia dllis vuod kulutustidoilla. Tätä ET-todistuks laadiohjlmaa käyttää lähiä asuirakuksii skä lotkiikala vasavii rakuksii. Ergiatodistus laadia totutus kulutuks prustu. Ergia ja/i polttoai tul olla kaltrivuod aikai kulutus. Oma paikkakua lämmitysrvluku saadaa Ilmatitlaitok sl. Jyväskylä ormaali lämmitysrvluku o ohjlmassa vakioa. Ohjlma o rakuskohi i rakusryhmäkohi, mikäli rakukst kuuluvat samaa käyttörkoituks (rakustyyppi). Isäöitsijätodistuks liittksi rkoitttu ET-todistus päivittää vuositi aia dllis vuod kulutustidoilla. Uudt ohjlmavrsiot ovat: v.2.0.joka jo ohjlma hakkit voivat tila hia 30% uudohjlma hakihias + alv Ohjlmistoj muutokst jälk Kaikkii ohjlmii o thty huomautustksti Makroj käyttööotos ja lisätty titosuojauks liittyvät tkstit ohjlma alkuu ja lisäksi viimisll ohjlmasivull. Lisäksi kiliasua o korjailtu ii suom- kui ruotsikilisii raporttihi. Kaatvuuslaska o thty myös vähäisiä muutoksia. Kusja: Suom LVI-liitto Asiakaspalvlu: myyti ja markkioiti käytö opastus uvo ja koulutus Yhtystidot: Puhli ISÄNNÖINTI- JA ERILLINEN Ohjlmii o lisätty Raha-raportti, jos ähdää rakuks rgiabudjtti koko rakuksll ja myös huoistokohissti. Syöttämällä suuitltu säästöbudjtti ohjlmaa, saadaa raporttii rgiasäästövaikutukst lukua ja graafissti lämmityks, sähkö, jäähdytyks ja vd osal Ruotsikilist raportit ovat ohjlmassa ET -todistusraportti lisäksi myös RAHA- ja TRENDI -raportis skä rilli ohjlmassa myös HUOMIOT JA TOIMENPIDE-ESITYS raportissa Ohjlmii o lisätty lämpimä vd määrää valikko 0 50 % koko vsimäärästä, koska o voiva vali totutuut vsimäärä joka voi olla mittu i rakustyypistä johtuva. Rakuksssa voi olla vai kylmävsi, jolloi lämpimä vd osuus o voiva asta 0:ksi. RAKENTAMINEN RAKENTAMINEN -ohjlmassa o rgiatodistusraportit skä huomiot ja toimpidraportit käätty myös ruotsi killl Tasauslaskohjlma o laadittu 2010 ja s jälk olvi määräyst mukaissti Ergiaslvitys o thty piloja ja mui rakuksia koski ja liittty ohjlmallissti prustitoihi skä lask- ja sauslasktitoihi Ergiaslvityksllä laska myös rakuks lämmityskusus käyttä hyödyksi kaatvuuslaska rgia- ja polttoai valiohjlmaa, a, ä- jossa pidtää yllä rgioitt hitoja LASKENTA -sivua o khittty - johtumisrgia laskosaa lisätty laskrivjä riarvoist vaipa osi laska vart ja alapohja laskassa olvia pätäsmällisyyksiä o korjattu - tuloilmapattri laskosio o lisätty ja s käyttö ohjistttu - käyttövd rgialaska o lisätty koh poistoilmas i muus lämmölähtstä saava rgia hyödytämisstä lask thdää kuitki koht mukaa - jäähdytyslaska o khittty kuormi hyödytämisast laska osal skä poistttu LTO -valia hailli vaikutus jäähdytysrps - jäähdytyks hyötysuht valimahdollisuus o lisätty - kylmäkrtoim valia o lisätty YM: prusarvoj lisäksi oma valimahdollisuus silloi ku varmttu kylmäkrroi o käytttävissä Erilli rgiatodistus ERILLINEN Ohjlmaa käyttää ET-todistuks laadia rgiakatslmuks i rillis rkastuks suoritmis yhtydssä. Ohjlma o totutus kulutuks prustuva. Ergia ja/i polttoai tul olla kaltrivuod aikai kulutus. Oma paikkakua lämmitysrvluku saadaa Ilmatitlaitoksl, Jyväskylä ormaali lämmitysrvluku o ohjlmassa vakioa. Ohjlma o rakuskohi i rakusryhmäkohi, mikäli rakukst kuuluvat samaa käyttörkoituks (rakustyyppi). Kusja: Suom LVI-liitto Ohjlmaa käyttää ET-todistuks laadia rgiakatslmuks i rillis rkastuks suoritmis yhtydssä. Ohjlma o totutus kulutuks prustuva. Ergia ja/i polttoai tul olla kaltrivuod aikai kulutus. Oma paikkakua lämmitysrvluku saadaa Ilmatitlaitoksl, Jyväskylä ormaali lämmitysrvluku o ohjlmassa vakioa. Ohjlma o rakuskohi i rakusryhmäkohi, mikäli rakukst kuuluvat samaa käyttörkoituks (rakustyyppi). Kusja: Suom LVI-liitto Asiakaspalvlu: myyti ja markkioiti käytö opastus uvo ja koulutus Asiakaspalvlu: myyti ja markkioiti käytö opastus uvo ja koulutus Ergiatodistus ja rakuks lämpöhäviö sauslask RAKENTAMINEN Ohjlmaa käyttää ET-todistuks laadia rakuslupamttly yhtydssä ja prustuu rgiarvlaska. Ohjlmaa käyttää ET-todistuks laadia rakuslupamttly yhtydssä ja prustuu rgiarvlaska. Lask o thty Suom Rakmismääräyskokolma RakMK-D5 laskmtlmiä oudat. Ohjlmalla laska piloj, asuikrrosloj ja muid rakust rgiatodistukst liittitoi. Ohjlma o rakuskohi ja käsitltävä rakustyyppi valia prustitoj valia yhtydssä. Lask o thty Suom Rakmismääräyskokolma RakMK-D5 laskmtlmiä oudat. Yhtystidot: Puhli Yhtystidot: Puhli Ohjlmalla laska piloj, asuikrrosloj ja muid rakust rgiatodistukst liittitoi. Ohjlma o rakuskohi ja käsitltävä rakustyyppi valia prustitoj valia yhtydssä. Lisätitoja: Hau Sipilä

4 Vaa LVIYhdistys ry 20 v Vaa LVI Yhdistys ry tuli 20 vuod ikää viimvuoa. Pääjuhla vitttii Vaa SOKOS hotllissa, tulisuudlmassa Tilaisuud valmistlu oli työryhmäll pitkä, kolm vuot kstävä projkti. Juhlapäivä pääpahtumat olivat Hurkassa ( www. hurka.fi) pahtuut TA koulutustilaisuus, Vaa kaupugi ama loisva ifo khärahakks joka luo raidyhtyd Hlsiki-Vaa ltoktäll skä Vaa kaupugihallituks puhjohja, kasadusja Tapai Mäkis loisva Vaa kaupugi sittly. Lisäksi illalla oli varsiai juhlatilaisuus joka vitttii yhdssä SuLVI liittokokousdusji kassa. Juhlassa jattii asiomrkkjä skä vihittii uusia Hotorauda Väätäji korka raadi oviisiuvoksia. Esko Tähti Puh Pu hjohtja Jari Pyykkö VaL a VI V Tulolouas Uusi Uu siaa ovi ov is o i i i uvoksiaa. Tapa Ta apa p i i Mäk äki äki i si s tt ttl l kh här ä aaa jjok okka ot-a käyttöö a ä tt äy ttööö ja jju juli ulilist isa saa VVa st aa a a a S a Suo uuouo o m Ta m Talo lot tk kiiiikk kkaa Ka Kaup upu up ugi u giiksi k si S LVI hhal Su a lilitu tuss o tu oi ittt t tl ttl l VVaaLV LVIaa. luuss Blu Lossoo B Atti V A V ijal a ai a ad a ju ju t tti i o oi iitttl itt VaLVIa. A Attt valitti ti t i SuL ulvi VI haallllit VI ituks. it kykt rvhdyk LVI t avat SuLV t j j o h u u P s rmo ja Ha upugii Halllittuks Jaarm l l a s is i k k ä a M i s Va j Taapa sja sadust j, Kasa joohja Olli Sppä sa s i Su Su Suur Assioomrki. Khä K hära ra kii ii os os a. aa.. Muis Nuvoslouas SuLVIs julkaisut dullissti Hotorauda väätäji suraava louaskokous vittää Joululouaa kra Hotlli Arthurissa 2.12 klo Koko julkaisuluttlo ät osoitts kohdas julkaisut. Parhaat rgiatodistusohjlmat SuLVIs. Kysy myös ohjlmakoulutus Uohtuut jäsmaksu Haluatha olla dll yhdistykssi jäs! Maksatha uohmasi jäsmaksu ja saat as Talotkiikka-lhd. Kiitos! Tarkis jos päilt, ttä hkilökohist titosi ivät ol aja salla. SuLVIi palautuu postia vääri osoittitoj kia. sulvi_1-10.idd

5 SuLVI koulutuskaltri Kaikkii hitoihi lisätää 22 %: arvolisävro. KORJAUSRAKENTAMISEN TULEVAISUUSPÄIVÄ 2.2. Hlsiki, Waha Sama Maksuto pahtuma VALVOJA- JA LVI-PÄIVÄT Tampr Hi: Jäsill 250, i-jäsill 300, mikä sisältää sisääpääsy As Rakja 2010 mssuill. ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMIEN KUNTOTUTKIMUSKOULUTUS * ja 1 pv huhtikuu + äyttöpäivä Hlsiki Hi: Jäsill 900, i-jäsill 1140, mikä sisältää ljä päivä koulutuks, vrkkoaiisto, rjoilut ja osallistumistodistuks täthtävät ja äyttötyö hyväksytysti thill ERILLISEN ENERGIATODISTUKSEN ANTAJAN PÄTEVYYSTENTTI Hlsiki ja Vaasa Hi: 70 + hakmuks käsittlymaksu 130. Tttii haa pätvyyd hakulomakklla viim. 2 vkoa tttiä. LÄMPÖPUMPPURATKAISUT KIINTEISTÖILLE JA TEOLLISUUDELLE huhtikuu Hlsiki Hi: Jäsill 325, i-jäsill 380, mikä sisältää ohjlma mukaist rjoilut, aiisto ja osallistumistodistuks. LVI-SUUNNITTELUN AJANKOHTAISPÄIVÄ Huhtikuu, ri paikkakuilla sisältö ja aikaulut julkaisa rkmmi hlmikuussa koulutus FISE-PÄTEVYYSTENTIT: Ilmavaihtosuuittlija (IVSU) Kiitistö vsi- ja vimärilaittisto suuittlija (KVVSU) Ilmavaihtolaittistoj rakmiss vasava työjohja (IVTY) Kiitistöj vsi- ja vimärilaittistoj rakmiss vasava työjohja (KVVTY) Kylmäsuuittlija, a-vaativuusluokka (KYL) Haja-asutuks vsihuollo suuittlija (VHS) Erillis rgiatodistuks aja (EET) Hlsiki ja Tampr Hi: 70 pr ttti. Samaa päivää voi suorita max 2 tttiä. Huom! EET-tttii haa pätvyyd hakulomakklla viim. 2 vkoa tttiä ja hakmuks käsittlymaksu vloita tttimaksu yhtydssä. FISE-PÄTEVYYDEN HAKEMINEN Hi: Pätvyyshakmuks käsittly 130 ja pätvyyd totami ja rkiströiti 140. Lisätitoa s.fi LÄMMITYS-, VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMIEN KUNTOTUTKIMUSKOULUTUS VERKKOKURSSINA * Näyttö ja ttti Hlsiki Hi: Jäsill 670, i-jäsill 730, mikä sisältää vrkkoaiisto, vrko 12 kk: käyttöoikud, tti ja äyttötyö, kahvi ja osallistumistodistuks läpäissill. RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS Alustusluot vrkossa: - Rakust rgiakäyttö - Ergiathokkuus - Ergiasäästösopimukst ja ylist trdit - Rakust rgiamääräykst ja rgiatodistuslaisäädätö ylissti ERILLISEN ENERGIATODISTUKSEN ANTAMINEN - RAKENNUKSEN TARKASTAMINEN JA SÄÄSTÖTOIMENPITEET * Hlsiki SEPARAT ENERGICERTIFIKAT * 1 pv tulossa Vaasa/Uusimaa ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMIEN TEKNINEN KUNTO, TOIMINNALLISUUS JA ENERGIANSÄÄSTÖMAHDOLLISUUDET Hlsiki RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS La ja p klo Hämlia (1 lähipäivä hi, atria ja kahvit omakust.) ENERGIATODISTUKSET La ja p 9.4. klo Hämlia (1 lähipäivä hi, atria ja kahvit omakust.) ENERGIASELVITYKSET JA -TODISTUKSET (KERROSTALOT JA TOIMISTORAKENNUKSET) KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSET 1 pv tulossa Hlsiki RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVI UUDISTUKSET vaikutukst uudis- ja korjausrakmis vaikutukst rgiatodistust amis 1 pv tulossa Hi yo. rgiakoulutuspäivistä valitssa: Lähipäivää jäs i-jäs TILAUSKURSSEJA ENERGIATODISTUS LASKUHARJOITUKSET LASKENTAOHJELMALLA * 4 h i koko pvä, pyydä rjous LÄMPÖPUMPPURATKAISUT KIINTEISTÖILLE 4 h, alullist tilaisuudt Hi: 120, yrityskohist rjouks prustlla ILMAVIRTOJEN MITTAUS JA SÄÄDÖN PERUSTEET Max 12 hlöä Hi: Jäsill 325, i-jäsill 395 KIINTEISTÖN ENERGIANSÄÄSTÖMAHDOLLISUUDET Valits aih i o molmmat: - Lämmityks rgiasäästöt ja säätöautomatiikka - Ilmavaihtojärjstlmät rgiasäästömahdollisuudt * Koulutuks liittyy SuLVI Moodl vrkko-oppimisympäristö. Ilmoitutumi ja lisätidot: Ilmoitutumi SuLVI koulutuksii viimistää kaksi viikkoa kurssi alkua koulutussihtri Joa Hoikall sähköpostits fi. Katso kurssikohist akkoilmoitutuji dut ja pruutushdot ttisivuil rkmmis kurssiohjlmis. Lisätitoja aa koulutuspäällikkö Hilkka Pltoharju puh. (09) KVV-TYÖNJOHTAJAKOULUTUS (KVVTY) * ja 15.4 Hlsiki IV-TYÖNJOHTAJAKOULUTUS (IVTY) * ja Hlsiki SOPIMUSEHTOJA KVV- JA IV-TYÖNJOHTAJILLE * Hlsiki VESI- JA VIEMÄRILAITTEISTOT VEDEN LAATU, PUTKISTOMATERIAALIT JA SYÖPYMINEN, TUOTTEIDEN KELPOISUUS * Hlsiki ILMANVAIHTOLAITOKSET TURVALLISUUS, ENERGIATEHOKKUUS, PUHTAUS * Hlsiki Hi yo. koulutuspäivistä valitssa: Lähipäivää jäs i-jäs LÄMPÖPUMPPURATKAISUT KIINTEISTÖILLE 9.2. Turku. Hi: Jäsill 325, i-jäsill 380 IV-MITTAUS, -SÄÄTÖ JA -ONGELMANRATKAISUPÄIVÄ 1-3pv, Hlsiki Hi: Kolm päivä koulutus jäsill 560, ijäsill 600. Yksittäi päivä jäsill 200, ijäsill 220 Ilmoitutumist: Kirsi Sppä p i UUTUUS KIINTEISTÖN KAUKOLÄMPÖTYÖNJOHTAJAN PÄTEVYYSKOULUTUS JA TENTTI 26.2., 26.3., 23.4., Hki vaativuusluokka a 19.2., Hlsiki vaativuusluokka b Pori vaativuusluokka a Hiat: Vaativuusl. a: Koulutus pätvyyd haku 150. Vaativuusl. b: Koulutus pätvyyd haku 150. Hia sisältyy koulutus, pätvyysttti, koulutusmatriaali, ohjlma mukaist rjoilut skä pätvyyd totami ja rkiströiti. Ilmoitutumi: Koulutuks haa rillisllä hakulomakklla. Hakulomak täyttöohji ja pätvyysvaatimuksi löytyy osoitts i fi. Hakmus ja todistusjäljökst tul toimita viimistää kolm viikkoa koulutuks ajakoha osoittlla: Amicom Oy, Kaukolämpötyöjohja, PL 151, Hlsiki.

Kuten tiedämme, niin rakennusten energiankäyttö muodostaa 40 % energiankulutuksesta

Kuten tiedämme, niin rakennusten energiankäyttö muodostaa 40 % energiankulutuksesta SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

2010. 2012 mitä sitten?

2010. 2012 mitä sitten? SuLVIn sivut 2010. 2012 mitä sitten? Uuden vuosikymmenen alku tarkoitti rakentamismääräysten kiristymistä huomattavasti. Se tarkoittaa sitä, että seiniin on lisättävä eristettä 41 %, yläpohjaan 67 % ja

Lisätiedot

Talkoiden onnistumisen kannalta keskeistä on pysyvän asennemuutoksen aikaansaaminen. Ihmiset haluavat tulla ymmärretyksi, eivät vain kuulluksi.

Talkoiden onnistumisen kannalta keskeistä on pysyvän asennemuutoksen aikaansaaminen. Ihmiset haluavat tulla ymmärretyksi, eivät vain kuulluksi. SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

On mielenkiintoista, mutta tosin myös haasteellista, joskus palata taaksepäin lähelle hommia,

On mielenkiintoista, mutta tosin myös haasteellista, joskus palata taaksepäin lähelle hommia, Pitkästä aikaa tällä palstalla. SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt, sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä Puh. (09) 5660 0918 040 556

Lisätiedot

Hiilijalanjälkeä pienentämään, yksin ja yhdessä

Hiilijalanjälkeä pienentämään, yksin ja yhdessä SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt, sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä Puh. (09) 5660 0918 040 556 0048 Jäsentoimikunta Jarmo Kuitunen

Lisätiedot

Kun puhutaan erergiatehokkuudesta, niin se herättää suuria kuohuja puolesta

Kun puhutaan erergiatehokkuudesta, niin se herättää suuria kuohuja puolesta SuLVIn sivut Energiatehokkuus meillä ja muualla SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Maaliskuun ensimmäisellä viikolla vietettiin Helsingissä juhlallisesti Säätiö L.V.Y:n 60-vuotisjuhlia. Säätiö,

Maaliskuun ensimmäisellä viikolla vietettiin Helsingissä juhlallisesti Säätiö L.V.Y:n 60-vuotisjuhlia. Säätiö, SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Onks tietoo? Vauhdikasta syksyä toivottaen! Jarmo Kuitunen SuLVI Hallituksen puheenjohtaja

Onks tietoo? Vauhdikasta syksyä toivottaen! Jarmo Kuitunen SuLVI Hallituksen puheenjohtaja SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Niin se aika vain kuluu yhä nopeammin ja nopeammin. Minunkin osalta SuLVIn liittovaltuuston

Niin se aika vain kuluu yhä nopeammin ja nopeammin. Minunkin osalta SuLVIn liittovaltuuston SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Rakennusala mukaan lukien talotekniikka on saanut kosolti kielteistä julkisuutta loppukäyttäjiltä

Rakennusala mukaan lukien talotekniikka on saanut kosolti kielteistä julkisuutta loppukäyttäjiltä Laadun ostaminen jos myyminenkin on vaikeaa! SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt, sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä Puh. (09) 5660

Lisätiedot

Sanotaan, että rakennusala ja kuluttajat korjasivat elvytyksen hyödyn. Jos tämä pitää paikkansa,

Sanotaan, että rakennusala ja kuluttajat korjasivat elvytyksen hyödyn. Jos tämä pitää paikkansa, SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Takavasemmalle! Tämä taitaa olla tähän aikaan vuodesta takavasemmalle siirtyvien palsta. Toivottavasti seuraavissa

Takavasemmalle! Tämä taitaa olla tähän aikaan vuodesta takavasemmalle siirtyvien palsta. Toivottavasti seuraavissa SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Rehvakasta menoa Turkissa!

Rehvakasta menoa Turkissa! Rehvakasta menoa Turkissa! SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Mitä tehdä, kun maailman vauhti hiljenee

Mitä tehdä, kun maailman vauhti hiljenee SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt, sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä Puh. (09) 5660 0918 040 556 0048 Jäsentoimikunta Jarmo Kuitunen

Lisätiedot

SuLVI ja FISE, pätevyys ja sen osoittaminen. SuLVIn sivut

SuLVI ja FISE, pätevyys ja sen osoittaminen. SuLVIn sivut SuLVIn sivut SuLVI ja FISE, pätevyys ja sen osoittaminen LVI-alan ammattilaisina olemme varmasti yhtä mieltä siitä, että toiminnallamme on suuri merkitys ihmisten hyvinvoinnille ja terveydelle sisäilman

Lisätiedot

Nyt on päivityksen aika! Ensi vuoden heinäkuun alussa päivitetään uudet energiatehokkuutta parantavat rakentamismääräykset.

Nyt on päivityksen aika! Ensi vuoden heinäkuun alussa päivitetään uudet energiatehokkuutta parantavat rakentamismääräykset. SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Kun tänään katsotaan taaksepäin, niin vuosittainen valmistumismäärä on ollut jo vuosia n.

Kun tänään katsotaan taaksepäin, niin vuosittainen valmistumismäärä on ollut jo vuosia n. SuLVIn sivut LVI-insinööri katoava luonnonvarako? LVI-tekniikan osaajista on jo nyt pula ja huomenna vielä suurempi. 4-5 vuotta sitten Opetushallitukseen tuotiin selvitys tulevaisuuden LVI-insinööritarpeesta.

Lisätiedot

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Phingin osayliskaava 27.10.2014 Kysly alun asukkaill ja maanomistajill Arvoisa vastaanottaja, Raahn kaupunginhallitus on päättänyt aloittaa Phingin osayliskaavan ajaasaistamistyön. Phingin osayliskaava

Lisätiedot

Energiaa ja ympäristöoppia

Energiaa ja ympäristöoppia Energiaa ja ympäristöoppia SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä

Lisätiedot

Lama elvytys puree Totuus nykyiselle taloustilanteelle Suomessa

Lama elvytys puree Totuus nykyiselle taloustilanteelle Suomessa SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi Puh. (09)

Lisätiedot

Osaamisen varmistamisesta

Osaamisen varmistamisesta SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Positiivisuutta osakemarkkinoille voimme kuitenkin jatkossa saada poikkeuksellisen alhaisesta

Positiivisuutta osakemarkkinoille voimme kuitenkin jatkossa saada poikkeuksellisen alhaisesta SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

SuLVI. energiatodistukset. SuLVIn sivut. ISÄNNÖINTI, ERILLINEN ja RAKENTAMINEN Ohjelmat sisältävät 2010 versioina:

SuLVI. energiatodistukset. SuLVIn sivut. ISÄNNÖINTI, ERILLINEN ja RAKENTAMINEN Ohjelmat sisältävät 2010 versioina: SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt, sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä Puh. (09) 5660 0918 040 556 0048 Jäsentoimikunta Jarmo Kuitunen

Lisätiedot

Kokemuksia ja kuulumisia kuvernööritoiminnasta

Kokemuksia ja kuulumisia kuvernööritoiminnasta SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Sinullakin on mahdollisuus vaikuttaa!

Sinullakin on mahdollisuus vaikuttaa! SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt, sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä Puh. (09) 5660 0918 040 556 0048 Järjestötoimikunta Jarmo Kuitunen

Lisätiedot

SuLVI kouluttaa FISE-pätevyys

SuLVI kouluttaa FISE-pätevyys FISE-pätevyys FISE-pätevyysjärjestelmä Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet toteaa FISE Oy:n hallituksen nimittämä pätevyyslautakunta. FISEn pätevyyslautakunta toteaa lakiin ja täydentäviin

Lisätiedot

SuLVI kasvua ja kehitystä

SuLVI kasvua ja kehitystä SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Vuosi 2012 tulee! oletko valmis?

Vuosi 2012 tulee! oletko valmis? SuLVIn sivut Vuosi 2012 tulee! oletko valmis? SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Kauniskuja 1 ja Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Kauniskuja 1 ja Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Kauniskuja ja 5 0230 Vantaa 997 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Mitä tekisit, jos saisit 500?

Mitä tekisit, jos saisit 500? SuLVIn sivut Mitä tekisit, jos saisit 500? SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Tuomirinne 4 ja Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Tuomirinne 4 ja Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Tuomirinne 4 ja 6 0380 Vantaa 996 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Isonjärvenkuja Espoo

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Isonjärvenkuja Espoo ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Isonjärvenkuja 9 02940 Espoo 998 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

SuLVI kouluttaa FISE-pätevyys

SuLVI kouluttaa FISE-pätevyys FISE-pätevyys FISE-Pätevyys = - vapaaehtoinen rakennusalan suunnittelijoiden ja työnjohdon sertifiointi www.fise.fi FISE-pätevyysjärjestelmä FISE toteaa rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet

Lisätiedot

Tässä muutamia aloittelevan toiminnanjohtajan ajatuksia kesän kynnyksellä.

Tässä muutamia aloittelevan toiminnanjohtajan ajatuksia kesän kynnyksellä. SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 566 00956 toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi

Lisätiedot

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Julkisivukorjaukset-työpaja VTT 25.5.2010

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Julkisivukorjaukset-työpaja VTT 25.5.2010 KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Julkisivukorjaukset-työpaja VTT 25.5.2010 Markku Rantama Suomen Kiinteistöliitto ry Tavoitteet nykyiselle rakennuskannalle 30...50%

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Eurooppaa koetteleva talouskriisi on

Eurooppaa koetteleva talouskriisi on LVI -alalla töitä piisaa myös tulevaisuudessa SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956

Lisätiedot

Aalto-yliopistossa annetaan LVI-tekniikan koulutusta insinööritieteiden koulun energiatekniikan laitoksella.

Aalto-yliopistossa annetaan LVI-tekniikan koulutusta insinööritieteiden koulun energiatekniikan laitoksella. LVI-alan koulutuksen näkymiä Aalto-yliopistossa SuLVIn sivut Yhteystiedot Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI Puh. 09 566 0090 www.sulvi.fi sulvi@sulvi.fi toiminnanjohtaja Tiina Strand Puh. 040

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

Pätevyys - vapaaehtoinen sertifiointi (FISE) www.fise.fi. 2.12.2008 Hilkka Peltoharju, Suomen LVI-liitto hilkka.peltoharju@sulvi.

Pätevyys - vapaaehtoinen sertifiointi (FISE) www.fise.fi. 2.12.2008 Hilkka Peltoharju, Suomen LVI-liitto hilkka.peltoharju@sulvi. Pätevyys - vapaaehtoinen sertifiointi (FISE) www.fise.fi 2.12.2008 Hilkka Peltoharju, Suomen LVI-liitto hilkka.peltoharju@sulvi.fi, 050-490 2543 Pätevyys yhdistää koulutuksen ja ja työkokemuksen helpottaa

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS JOENSUU. Suuret asuinrakennukset Rakennus

ENERGIATODISTUS JOENSUU. Suuret asuinrakennukset Rakennus ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Rivi- ja ketjutalot Osoite: TAPIONKATU 2 JOENSUU Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 1996 167-005-0597-0012-M Energiatodistus on annettu rakennuslupamenettelyn yhteydessä

Lisätiedot

Taidehalli (355 m 2 ) - avoinnaolopäivä 43,95 10,55 54,50 - viikko 203,23 48,77 252,00 - kuukausi 724,19 173,81 898,00

Taidehalli (355 m 2 ) - avoinnaolopäivä 43,95 10,55 54,50 - viikko 203,23 48,77 252,00 - kuukausi 724,19 173,81 898,00 JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT TAKSAT JA MAKSUT 1.1.2015 ALKAEN PÄÄSYMAKSUT alv 0 % Aikuist Opisklijat (muut kuin taid- ja musoainidn) Jyväskylän kaupungin työntkijät Ryhmät, yli 10 hnkä Lapst (all 18 v.) 6,00

Lisätiedot

Huoli LVI-alan koulutuksesta ja asioiden totuudenmukaisuudesta

Huoli LVI-alan koulutuksesta ja asioiden totuudenmukaisuudesta SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja hannu.sipila@sulvi.fi Puh.

Lisätiedot

Verkottuminen on Megatrendi

Verkottuminen on Megatrendi SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 566 00956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Erillisen energiatodistuksen antajan pätevyys on loppuvuonna suoritettuna tai päivitettynä

Erillisen energiatodistuksen antajan pätevyys on loppuvuonna suoritettuna tai päivitettynä SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa)

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) Peltolankaari 3 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 998 564-08-002-0005-X-000 () Energiatodistus on annettu rakennuslupamenettelyn

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Puheenjohtajapäiviltä eväitä tulevaisuuden suunnitteluun

Puheenjohtajapäiviltä eväitä tulevaisuuden suunnitteluun SuLVIn sivut Puheenjohtajapäiviltä eväitä tulevaisuuden suunnitteluun Suomen LVI-liiton päivät pidettiin Tallinnassa 11. 13.4.2014. Puheenjohtajapäivien tarkoituksena on kerätä tietoa ja ideoita jäsenyhdistysten

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä

Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä Energiaekspertin peruskurssi osa 1: lämpö & vesi 17.03.2014, Tampere DI Petri Pylsy Ekspertti ei kuitenkaan koske säätöihin, sen tekee aina kiinteistönhoitaja

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 asuntoa) Riekonmarkantie 20 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 992 564-077-0230-0002-2-000 () Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Energiatehokas koti - seminaari 25.3.2010

Energiatehokas koti - seminaari 25.3.2010 Energiatehokas koti - seminaari 25.3.2010 Kokemuksia ja kulutustietoja matalaenergia- ja passiivitaloista Pekka Haikonen 1 EU:n energiatehokkuusstrategia 2 Rakentamisen määräykset 3 4 Kokemuksia matalaenergiarakentamisesta

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA. Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä

ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA. Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä Jari Raukko www.kerava.fi 1 15.4.2011 2 Uudisrakentamisen energiatehokkuuden perusvaatimustaso

Lisätiedot

Tätä kirjoittaessani olen juuri palannut Tampereelta Suomen LVI-liiton vuotuisilta puheenjohtajapäiviltä.

Tätä kirjoittaessani olen juuri palannut Tampereelta Suomen LVI-liiton vuotuisilta puheenjohtajapäiviltä. SuLVIn sivut Nuori yhdistysaktiivi SuLVIn päivillä Yhteystiedot Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI Puh. 09 566 0090 www.sulvi.fi sulvi@sulvi.fi toiminnanjohtaja Tiina Strand Puh. 040 505 5445

Lisätiedot

Vuonna 2012 tehtiin kaksivuotinen sopimus Talotekniikka-Julkaisut Oy:n ja Sanoma Magazines Finland

Vuonna 2012 tehtiin kaksivuotinen sopimus Talotekniikka-Julkaisut Oy:n ja Sanoma Magazines Finland Uusi vuosi, uudet tuulet! SuLVIn sivut Vuonna 2012 tehtiin kaksivuotinen sopimus Talotekniikka-Julkaisut Oy:n ja Sanoma Magazines Finland Oy:n pääosin omistaman Sanoma Tekniikkajulkaisut Oy:n kanssa Talotekniikka-lehden

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Tulevaisuus tehdään nyt!

Tulevaisuus tehdään nyt! SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. 09 566 0090 toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi Puh. 040 505 5445

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka - 100

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka - 100 ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 asuntoa) Kimpikuja 3 80220 Joensuu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 204 Energiatodistus on annettu x rakennuslupamenettelyn

Lisätiedot

SuLVIn tavoitettava kaikki LVI-alan ammattilaiset

SuLVIn tavoitettava kaikki LVI-alan ammattilaiset SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka Kontturi pekka.kontturi@sulvi.fi

Lisätiedot

Eurooppalaisten HVAC-järjestöjen tärkein vuosittainen tapahtuma REHVA 56th General

Eurooppalaisten HVAC-järjestöjen tärkein vuosittainen tapahtuma REHVA 56th General SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Rakennusmääräykset. Mikko Roininen Uponor Suomi Oy

Rakennusmääräykset. Mikko Roininen Uponor Suomi Oy Talotekniikka ja uudet Rakennusmääräykset Mikko Roininen Uponor Suomi Oy Sisäilmastonhallinta MUKAVUUS ILMANVAIHTO ERISTÄVYYS TIIVEYS LÄMMITYS ENERGIA VIILENNYS KÄYTTÖVESI April 2009 Uponor 2 ULKOISET

Lisätiedot

Määräyksiä, ohjeita ja vähän vapaa-aikaakin

Määräyksiä, ohjeita ja vähän vapaa-aikaakin SuLVIn sivut Määräyksiä, ohjeita ja vähän vapaa-aikaakin Keskustelu energiatodistuksesta (ET) käy kuumana juuri nyt. Vaaditaan, että toteutunut kulutus on energiatodistuksen perusta. Jos energiatodistuksessa

Lisätiedot

Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa. Energiaremontti

Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa. Energiaremontti Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa 1 Energiaremontti Miten päästään 20 % energiansäästöön vuoteen 2020 mennessä Tampereen asuinrakennuskannassa Energiaeksperttikoulutus

Lisätiedot

Raksa 2011 LVI-TUOTEMYYNTI

Raksa 2011 LVI-TUOTEMYYNTI Raksa 2011 LVI-TUOTEMYYNTI LVI-TUOTEMYYNTI Raksa - messuilla pe 18.3 su 20.3, rakennusklinikan yhteydessä Osa tuotteista nähtävillä messuilla, osa myydään tehdastoimituksena Kysy lisää tuotteista myyjiltämme

Lisätiedot

Vihreiden toimitilojen kysyntä

Vihreiden toimitilojen kysyntä MARKKINAslvitys 00 TOIMITILAT JA YMPÄRISTÖ SUOMESSA Vihrid toimitiloj kysytä (IMAGE) Johdato Dar radr Th cological footprit of buildigs has b discussd i dpth, ad sustaiabl dvlopmt is s as o of th crucial

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS KOHDETIEDOT 1(5)

ENERGIASELVITYS KOHDETIEDOT 1(5) ENERGISELVITYS 1(5) KOHDETIEDOT Kohteen nimi Honkanen Janne Osoite Pahnatie 7 Rakennustunnus Hailuoto 153 Valmistumisvuosi 2010 Selvityksen laatija Mikko Laitala RI Pvm. 25.10.2010 Säävyöhyke 1 HelsinkiVantaa

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola Luento 5. Termiinihinnan määräytyminen

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola Luento 5. Termiinihinnan määräytyminen Rahoitusriskit ja johdannaist Matti Estola Lunto 5 rmiinihinnan määräytyminn 1. rmiinin ylinn hinnoittlukaava Mrkitään trmiinisopimuksn kohd-tuudn spot hintaa sopimuksn tkopäivänä S :lla, kohd-tuudn trmiinihintaa

Lisätiedot

Nyt on hyvä hetki tarttua ajatukseen koulutuksen voimasta

Nyt on hyvä hetki tarttua ajatukseen koulutuksen voimasta SuLVIn sivut Yhteystiedot Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI Puh. 09 566 0090 www.sulvi.fi sulvi@sulvi.fi toiminnanjohtaja Tiina Strand Puh. 040 505 5445 tiina.strand@sulvi.fi Jäsentoimikunta

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

From the Paris to the Berlin Kansainvälisyys, tuo monitahoinen ilmiö, joka puhuttaa meitä kaikkia tavalla tai toisella, hyvässä

From the Paris to the Berlin Kansainvälisyys, tuo monitahoinen ilmiö, joka puhuttaa meitä kaikkia tavalla tai toisella, hyvässä SuLVIn sivut Yhteystiedot Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI Puh. 09 566 0090 www.sulvi.fi sulvi@sulvi.fi toiminnanjohtaja Tiina Strand Puh. 040 505 5445 tiina.strand@sulvi.fi Järjestötoimikunta

Lisätiedot

Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2

Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2 Rakennuksen lämpöhäviöiden tasauslaskelma D3-2007 Rakennuskohde Rakennustyyppi Rakennesuunnittelija Tasauslaskelman tekijä Päiväys Tulos : Suunnitteluratkaisu Rakennuksen yleistiedot Rakennustilavuus Maanpäälliset

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Tätä lehteä lukiessasi olet ehkä havainnut, että jokin on muuttunut. Olet osunut siinä oikeaan.

Tätä lehteä lukiessasi olet ehkä havainnut, että jokin on muuttunut. Olet osunut siinä oikeaan. Etusivu uusiksi! SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt, sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä Puh. (09) 5660 0918 040 556 0048 Järjestötoimikunta

Lisätiedot

SYKSYN LVI-MESSUMATKA 21.-25.9.2011

SYKSYN LVI-MESSUMATKA 21.-25.9.2011 Jäsentiedote 4/2011 Internet osoitteemme www.talvi.info SYKSYN LVI-MESSUMATKA 21.-25.9.2011 TaLVI järjestää jäsenilleen matkan Brysselin LVI-messuille. Samalla reissulla on mahdollisuus päästä tutustumaan

Lisätiedot

Juhani Hyvärinen, Talotekniikkateollisuus ry LVI-koulutus 2018 tilaisuus,

Juhani Hyvärinen, Talotekniikkateollisuus ry LVI-koulutus 2018 tilaisuus, Talotekniikan oppaat uudistettujen rakentamismääräysten tueksi Juhani Hyvärinen, Talotekniikkateollisuus ry LVI-koulutus 2018 tilaisuus, Talotekniikka on joukko asioita, joilla helpotetaan arkipäivän olemista.

Lisätiedot

Kun vertaa Suomen kehitystä Ruotsiin, niin suunta on sellainen, että vuonna 2030 Suomen velka olisi 91

Kun vertaa Suomen kehitystä Ruotsiin, niin suunta on sellainen, että vuonna 2030 Suomen velka olisi 91 SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 566 00956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Heinäkuun lopulla, kun helteitä ja purjehdussäitä vielä oli jäljellä, kerääntyi

Heinäkuun lopulla, kun helteitä ja purjehdussäitä vielä oli jäljellä, kerääntyi SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 566 00956 toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi

Lisätiedot

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja SYNTYMÄPÄIVÄTAIVAS (aapinen s. 114 125): JAKSOARVIOINTI, opettajan ohjeet Jaksoarvioinnin kolme ensimmäistä tehtävää ovat sanelutehtäviä ja ne tehdään

Lisätiedot

Liite VATT Analyysin lukuun 5

Liite VATT Analyysin lukuun 5 Liit VATT Aalyysi lukuu 5 Tässä liittssä sittää VATT Aalyysissa käytty lasktakhiko yksityiskohdat Liitt lopussa raportoidaa lasklmissa käyttyt ikäprofiilit a paramtriarvot Lasktakhiko raktamis sikuva o

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1

ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1 ENERGIATEHOKKUUS Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen taustalla on Kioton ilmastosopimus sekä Suomen energia ja ilmastostrategia, jonka tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. EU:n

Lisätiedot

Matalaenergiarakentaminen

Matalaenergiarakentaminen Matalaenergiarakentaminen Jyri Nieminen 1 Sisältö Mitä on saavutettu: esimerkkejä Energian kokonaiskulutuksen minimointi teknologian keinoin Energiatehokkuus ja arkkitehtuuri Omatoimirakentaja Teollinen

Lisätiedot

Lämmön siirtyminen rakenteessa. Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan

Lämmön siirtyminen rakenteessa. Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan Mikko Myller Lämmön siirtyminen rakenteessa Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan Lämpöhäviöt Lämpö siirtyy 1) Kulkeutumalla (vesipatterin putkisto, iv-kanava)

Lisätiedot

k e s t ä v y y t t ä

k e s t ä v y y t t ä ä v y y ä K i v ä l i K E S T Ä V Y Y T T Ä 2 Släj P 160 L 90 K 158 5005 P=i L=lvy K=r K i Vaa P 140 L 100 K 158 4001 3 K E S T Ä V Y Y T T Ä Paararäi P 120 L 92 K 158 6011 Paaraj P 98 L 100 K 158 6010

Lisätiedot

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1 Korjausrakentamisen energiaselvityslomake, toimenpide- tai rakennuslupaa varten koskevat asiakirjat, perustuu asetukseen YM 4/13 (TIEDOT TÄYTETÄÄN TYHÄÄN KENTTÄÄN) RAKENNUTTAJA RAKENNUSPAIKAN OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS

Lisätiedot

Alfa Laval. Alfa Laval Group Energiansäästöä Modernilla Lämmönjakokeskuksella. 04.05.2009/Jarmo Rissanen

Alfa Laval. Alfa Laval Group Energiansäästöä Modernilla Lämmönjakokeskuksella. 04.05.2009/Jarmo Rissanen Alfa Laval Alfa Laval Group Energiansäästöä Modernilla Lämmönjakokeskuksella 04.05.2009/Jarmo Rissanen Alfa Laval konserni Alfa Laval on johtava maailmanlaajuinen erikoistuotteiden ja teknisten ratkaisujen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennus Rakennustyyppi: Erillinen pientalo Valmistumisvuosi: 1961-1965 Osoite: Rakennustunnus: EPÄVIRALLINEN. Asuntojen lukumäärä:

ENERGIATODISTUS. Rakennus Rakennustyyppi: Erillinen pientalo Valmistumisvuosi: 1961-1965 Osoite: Rakennustunnus: EPÄVIRALLINEN. Asuntojen lukumäärä: ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Erillinen pientalo Valmistumisvuosi: 1961-1965 Osoite: Rakennustunnus: EPÄVIRALLINEN Lohja Asuntojen lukumäärä: Energiatodistus perustuu laskennalliseen kulutukseen

Lisätiedot

SuLVI on eturivissä ja etulinjassa Hannu Sipilä Toiminnanjohtaja Ja Pennin, Nupun ja Miilan ukki (kaikki vuosimallia 2013)

SuLVI on eturivissä ja etulinjassa Hannu Sipilä Toiminnanjohtaja Ja Pennin, Nupun ja Miilan ukki (kaikki vuosimallia 2013) Tarvitsetko koulutusta energiatodistusten laadinnassa? Hallitsetko dynaamisen simuloinnin? Tiesitkö, että BIM-mallinnus on tulevaisuuden suunnittelun perusta? SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Työhaastattelussa minulle luvattiin, että riittää kun tiedän, mistä kolmesta

Työhaastattelussa minulle luvattiin, että riittää kun tiedän, mistä kolmesta SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

SuLVI mukana EU:n energiahankkeissa

SuLVI mukana EU:n energiahankkeissa SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka Kontturi pekka.kontturi@sulvi.fi Puh.

Lisätiedot

LVI-yhdistystoiminnan rooli ajan haasteissa?

LVI-yhdistystoiminnan rooli ajan haasteissa? LVI-yhdistystoiminnan rooli ajan haasteissa? SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Maalämpöpumppujen myynti kasvoi vuonna 2011 noin 8000 kappaleesta lähes 14.000 kappaleeseen

Maalämpöpumppujen myynti kasvoi vuonna 2011 noin 8000 kappaleesta lähes 14.000 kappaleeseen SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot