JOUPPI 13. kaupunginosa, Jouppi, Kortteli nro 59 osa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOUPPI 13. kaupunginosa, Jouppi, Kortteli nro 59 osa."

Transkriptio

1 JOUPPI 13. kaupunginosa, Jouppi, Kortteli nro 59 osa. Diaarinumero 1911/2010 Toimielinkäsittely Kaupunginvaltuusto Kaavanumero ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan selostus, joka koskee 23. päivänä maaliskuuta 2010 päivättyä Seinäjoen kaavoitusyksikön laatimaa asemakaavakarttaa, kaavanumero Vireilletulo Kaavalla tavoitteena on osoittaa lisärakennusoikeutta Valtion virastotalon tontille 1960 k-m2 ja antaa tonteille 1 ja 2 samat kaavamääräykset. Tekninen lautakunta teki kaavoituspäätöksen Laatija Seinäjoen kaupunki kaavoitus- ja kaupunkisuunnitteluyksikkö Kirkkokatu 6 puh PL 215, Seinäjoki Faksi

2 Asemakaavan muutos, kortteli 59 osa 2(14) 13. kaupunginosa, Jouppi PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TUNNISTETIEDOT TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVA ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE Mitoitus Palvelut YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET Korttelialueet Muut alueet KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön KAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET NIMISTÖ KAAVATALOUS Yleistä Rakentamiskustannukset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS ASEMAKAAVAN LAADINTA KÄSITTELYVAIHEET SEINÄJOEN KAUPUNKI, Kaavoitus- ja kaupunkisuunnittelu

3 Asemakaavan muutos, kortteli 59 osa 3(14) 13. kaupunginosa, Jouppi LIITTEET: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Tilastolomake (Tyvi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Luonnosvaiheen lausunnot Ehdotusvaiheen lausunnot 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus, joka koskee 23. päivänä maaliskuuta 2010 päivättyä Seinäjoen kaavoitusyksikön laatimaa asemakaavakarttaa, kaavanumero Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat Seinäjoen kaupungin Joupin (13) kaupunginosan korttelin 59 osa. Alueen sijainti ja laajuus Alue sijaitsee Joupin kaupunginosassa Suupohjantieltä etelään, Jouppilantien ja Seinäjoen välissä, vajaa kilometri keskustasta länteen. Suunnittelualueiden laajuus on yhteensä n. 2,28 hehtaaria. Kuva. Alueen sijainti Kuva. Suunnittelualue rajattuna opaskarttaan SEINÄJOEN KAUPUNKI, Kaavoitus- ja kaupunkisuunnittelu

4 Asemakaavan muutos, kortteli 59 osa 4(14) 13. kaupunginosa, Jouppi Kaavan tarkoitus Kaavalla tavoitteena on osoittaa lisärakennusoikeutta Valtion virastotalon tontille, jotta suunniteltu autohalli voidaan rakentaa umpeen ja antaa tonteille 1 ja 2 samat kaavamääräykset sekä yhdistää ne. Lisärakennusoikeus tarvitaan pääasiassa siksi että alunperin maanalaisena suunniteltu autohalli toteutetaan maanpäällisenä. Mahdollisuus maanalaiseen pysäköintiin poistetaan. Kaavan sisältömerkitys ja sen käyttö suunnitteluvälineenä Asemakaavan muutoksen laadinta perustuu alueella voimassa olevaan oikeusvaikutteettomaan yleiskaavaan ja alueella jo voimassa olevaan asemakaavaan, jota tarkennetaan ja täsmennetään. Rakennusoikeuden nosto johtuu siitä että suunniteltu autohalli vaatii noin 1050k-m2 lisärakennusoikeutta. Lisäksi on syytä antaa noin 910 k-m2 lisärakennusoikeutta Valtion virastotalon mahdollisiin tuleviin muutoksiin ja laajennuksiin, niin että talon joustava kehittäminen on mahdollista. Asemakaavan muutos- ja laajennus esitetään kartalla 1:2000 siihen kuuluvine asemakaavamerkinnöin ja määräyksin. Siihen kuuluu aina myös asemakaavan selostus. Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään, miten kohdan 4.3 osalliset voivat osallistua ja vaikuttaa asemakaavan muutoksen laadintaan. 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan muutosperiaatteet ja antoi asemakaavojen valmistelun tekniikkakeskuksen tehtäväksi Tekninen lautakunta päätti käynnistää alueen kaavoituksen Asemakaavaluonnos, valmisteluaineistoa ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet MRA 30 :n mukaisesti nähtävinä Valmisteluaineistosta on pyydetty asianosaisilta lausunnot. 2.2 Asemakaava Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan laittaa kaavaehdotuksen nähtäville. Nähtävilläpidosta on ilmoitettu kuulutuksella ja kaava on ollut MRA 27 :n mukaisesti nähtävillä välisen ajan. Nähtävänäolon aikana asianosaisilta on pyydetty lausunnot kaavaehdotuksesta. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan Asemakaava mahdollistaa Valtion virastotalon tontin joustavan kehittämisen ja suunnittelun tarkentuessa laajenneen hankkeen rakentamisen järkevällä tavalla. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Valtion virastotalo on jo rakenteilla ja valmistuu SEINÄJOEN KAUPUNKI, Kaavoitus- ja kaupunkisuunnittelu

5 Asemakaavan muutos, kortteli 59 osa 5(14) 13. kaupunginosa, Jouppi LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kuva. Viistokuva lounaasta elokuussa 2008 ennen Valtion virastotalon rakennustyön aloittamista. Kuva. Viistokuva kaakosta elokuussa 2008 ennen Valtion virastotalon rakennustyön aloittamista. SEINÄJOEN KAUPUNKI, Kaavoitus- ja kaupunkisuunnittelu

6 Asemakaavan muutos, kortteli 59 osa 6(14) 13. kaupunginosa, Jouppi Suunnittelualue sijaitsee Seinäjoen rannalla Suupohjantien ja Jouppilantien kulmauksessa vajaan kilometrin päässä kaupungin keskustasta länteen Luonnonympäristö Alue on vanhaa peltoa jossa on nyt Valtion virastotalon työmaa. Pohjatutkimus Alueella on tehty pohjatutkimukset ja rakennukset on paalutettu kantavaan maakerrokseen. Luontoselvitys Alueelta ei ole tehty luontoselvitystä, koska alue on jo rakenteilla. Vesistö Alueen itäpuolella virtaa Seinäjoki. Alueen halki virtaavat hulevedet on putkitettu Juhonkadun alle. Alueen tulva nousee ympäristökeskuksen lausunnon mukaan tasolle kerran sadassa vuodessa ja tasolle +40,90 kerran 250 vuodessa. Kostuessaan vaurioituvat rakenteet on sijoitettava tason +41,50 yläpuolelle Rakennettu ympäristö Kuva. Viistokuva luoteesta. Kaavoitettava alue etualalla. Taustalla näkyy Seinäjoen keskusta ja oikealla Framin tiedepuiston alue. Yhdyskuntarakenne Alue liittyy kiinteästi kaupunkirakenteeseen. SEINÄJOEN KAUPUNKI, Kaavoitus- ja kaupunkisuunnittelu

7 Asemakaavan muutos, kortteli 59 osa 7(14) 13. kaupunginosa, Jouppi Rakennuskanta Kuva. Valtion virastotalon asemapiirros. Alue on rakennettua aluetta ja Valtion virastotalo on rakenteilla oheisen asemapiirroksen ja kansikuvan havainnepiirustuksen mukaan. Palvelut Suunnittelualueelle tulee valtion viranomaispalveluja ja toisaalta se on Suupohjantien palveluiden ääressä. Virkistys Alueen äärellä on Seinäjoen jokirantapuisto. Joukkoliikenne Alue on saavutettavissa hyvin joukkoliikenteellä. Liikenne Alueelle tullaan kulkemaan Jouppilantieltä Juhonkadun kautta. Viranomaisille on myös liittymä portin kautta Suupohjantielle. Yhdyskuntatekninen huolto Alueella on kunnallinen vesi- ja viemäriverkosto. Hulevedet johdetaan ojien ja putkitusten avulla korttelin eteläpuolitse kohti Seinäjokea. Kaukolämpöverkosto ulottuu alueelle. Ympäristöhäiriöt Alueella ei ole merkittäviä ympäristöhäiriöitä lukuun ottamatta Jouppilantien ja SEINÄJOEN KAUPUNKI, Kaavoitus- ja kaupunkisuunnittelu

8 Asemakaavan muutos, kortteli 59 osa 8(14) 13. kaupunginosa, Jouppi Suupohjantien vilkasta liikennettä Maanomistus Kaavoitettava alue on Valtion omistuksessa ja Senaatti kiinteistöjen hallinnassa. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Seinäjoki kuuluu Etelä-Pohjanmaan liiton toimialueeseen. Ympäristöministeriö on vahvistanut Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan. Suunnittelualue kuuluu Keskustatoimintojen alue/maakuntakeskus alueeseen. Yleiskaava Alueen oikeusvaikutteeton yleiskaava on hyväksytty Yleiskaavassa alue on SEINÄJOEN KAUPUNKI, Kaavoitus- ja kaupunkisuunnittelu

9 Asemakaavan muutos, kortteli 59 osa 9(14) 13. kaupunginosa, Jouppi varattu Julkisten palvelujen alueeksi PY. Kuva. Ote ajantasa-asemakaavasta. Asemakaava Alue on hyväksytyssä asemakaavassa merkitty Y: Yleisten rakennusten korttelialue. Rakennusjärjestys Rakennusjärjestys on hyväksytty ja on voimassa lähtien. Kiinteistörekisteri ja tonttijako Asemakaavamuutosalue koskee kaupungin ylläpitämässä kiinteistörekisterissä olevaa aluetta. Tonttijako suoritetaan kaavan valmistuttua. Pohjakartta Suunnittelualueen pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen (1284/99) mukainen. Tekniikkakeskuksen mittausosasto ylläpitää pohjakartan tietoaineistoa. Rakennuskiellot Asemakaava-alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa. Suojelupäätökset Kaava-alueella ei ole suojelussa olevia kohteita. Ennen kaavoitusta tehdyt tärkeimmät selvitykset Rakennus on rakentamisvaiheessa. SEINÄJOEN KAUPUNKI, Kaavoitus- ja kaupunkisuunnittelu

10 Asemakaavan muutos, kortteli 59 osa 10(14) 13. kaupunginosa, Jouppi ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Jo rakennusvaiheessa oleva Valtion virastotaloon kuuluva autotalli vaatii alueelle lisää 1050k-m2 rakennusoikeutta. Kaavamuutoksella annetaan lisäksi 910 k-m2 lisärakennusoikeutta, jotta tulevat talon kehittämishankkeet ovat mahdollisia ilman kaavamuutoksia Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Seinäjoen kaupungin tekninen lautakunta teki suunnittelualuetta koskevan kaavoituspäätöksen Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat suunnittelualueen maanomistajana Suomen valtio hallinnoijana Senaatti-kiinteistöjen, Seinäjoen kaupunki ja lähialueiden maanomistajat ja haltijat, lähialueen kiinteistöjen omistajat, kiinteistöjen päävuokralaiset, lähialueen asukkaat. Kaupungin viranomaiset ja tytäryhtiöt: Rakennusvalvonta, Tekniikkakeskus, Seinäjoen Energia Oy, Seiverkot Oy, Seinäjoen Vesi Oy, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Valtion ja muut viranomaiset: Muut: Anvia Oy, Etelä- Pohjanmaan Alueverkot Oy Vireilletulo Asemakaavan muutos ja laajennus on tullut vireille kaavaluonnoksen ja suunnittelumateriaalin sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville panon yhteydessä helmikuussa Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtävillä olosta on tiedotettu lehdessä. OAS on ollut yhdessä kaavaluonnoksen kanssa MRA 30 :n mukaisesti nähtävänä Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin kirjeellä Etelä-Pohjanmaan Ely-keskukseen. Muita viranomaisia on tiedotettu sähköpostitse nähtävillä olosta sekä nettiosoitteesta, josta materiaalin voi ladata sekä mahdollisuudesta tilata materiaali. Lausunnon antoivat rakennusvalvonta ja pelastuslaitos. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan kaavaehdotuksen asetettavaksi virallisesti nähtäville. Kaavaehdotus on ollut MRA 27 :n mukaisesti virallisesti nähtävillä välisen ajan. Kaavasta saatiin 2 lausuntoa. Kaupunginhallitus käsitteli kaava kokouksessaan ja päätti esittää asemakaavaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan SEINÄJOEN KAUPUNKI, Kaavoitus- ja kaupunkisuunnittelu

11 Asemakaavan muutos, kortteli 59 osa 11(14) 13. kaupunginosa, Jouppi Viranomaisyhteistyö Osallisiksi mainituille viranomaisille lähetetään tieto luonnoksen ja ehdotuksen nähtävilläpidosta ja annetaan mahdollisuus lausunnon antamiseen. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kaupungin asettamat tavoitteet Mahdollistaa Valtion virastotalon suunnittelun kuluessa tarkentuneen rakennusoikeuden myöntäminen ja hiukan lisärakennusoikeutta talon joustavan kehittämisen mahdollistamiseksi. Yleiskaavan asettamat tavoitteet Alueella voimassa olevan oikeusvaikutteettoman yleiskaavan mukaan alue on osoitettu yleisten rakennusten alueeksi. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Valtion virastotalo on jo rakenteilla. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Asemakaavaluonnos Alueelta laadittiin esitettyjen tavoitteiden ja nykyisten lähtökohtien pohjalta kaavaluonnos Asemakaavaluonnos SEINÄJOEN KAUPUNKI, Kaavoitus- ja kaupunkisuunnittelu

12 Asemakaavan muutos, kortteli 59 osa 12(14) 13. kaupunginosa, Jouppi Lausunnot Kaavaluonnos oli nähtävillä Luonnoksesta saatiin rakennusvalvonnalta ja pelastuslaitokselta. Pelastuslaitos muistuttaa pelastusteistä ja sammutusveden riittävyydestä. Vastine: Huomioidaan niin kuin se kaavavaiheessa on syytä huomioida. Rakennusvalvonta kysyy kaavamerkinnän k40% selitystä Vastine: Muutettavassa asemakaavassa on ollut merkintä k50% eli rakennusalalle sallitusta rakennusoikeudesta voidaan 50% käyttää liike- ja toimistotiloja varten. Merkintä osoittaa kuinka paljon rakennusalalle sallitusta rakennusoikeudesta voidaan käyttää yksityisiä palveluja varten. Kaavamääräykseen lisätään sana yksityisiä. Omistajan eli Valtion hallinnoijana Senaatti kiinteistöt on ilmoittanut että merkintä on syytä pitää kaavassa jotta tulevaisuudessa tarvittaessa joustavasti voidaan osa tiloista osoittaa ko. palveluille. Tällä erää rakennuksen kaikki rakennettava rakennusoikeus on yleisten rakennusten kerrosalaa. Asemakaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset Kaavaehdotus oli nähtävillä Ehdotusvaiheessa lausuntonsa on antanut Anvia Oyj sekä kaupungin rakennusvalvonta. Lausunnot Anvian lausunnossa ja sen liitekartassa muistutetaan alueella olevista kaapelista ja niiden mahdollisten muutosten vastuukäytännöistä. Kaavaratkaisu ei aiheuta muutoksia julkisilla alueilla olemassa oleviin kaapeleihin. Rakennusvalvonta esittää, että jo rakenteilla olevalle muuntamolle merkitään kaavakarttaan rakennusala sanallisen määräyksen sijaan. Vastine: Muuntamon tämänhetkinen sijainti on tiedossa mutta ei ole mitään syytä minkä vuoksi se ei voisi olla muuallakin ko. korttelialueella joten muuntamon sijaintia ei ole syytä ohjata asemakaavalla vaan se voidaan esim. täydennysrakentamisen yhteydessä siirtää muualle. Senaatti-kiinteistöt ilmoitti, ettei heillä ole kaavaehdotukseen huomautettavaa. Kaavakarttaan ei ole tarpeen tehdä enää korjauksia tai täsmennyksiä. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus on käsitellyt kaavaa kokouksessaan ja päättänyt esittää asemakaavaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1. Kaavan rakenne Mitoitus Kaavamuutoksella mahdollistetaan autohallin rakentaminen umpeen ja jonkin verran lisärakennusoikeutta Valtion virastotalolle. Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 2,28 hehtaaria. Kaavan kokonaisraken- SEINÄJOEN KAUPUNKI, Kaavoitus- ja kaupunkisuunnittelu

13 Asemakaavan muutos, kortteli 59 osa 13(14) 13. kaupunginosa, Jouppi nusoikeus on k-m2 yleisten rakennusten korttelialuetta. Liitteenä olevassa asemakaavan seurantalomakkeessa on tarkemmat tiedot alueelle muodostuvista kerrosaloista ja pinta-aloista. Katso liite Palvelut Katso kohta Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen on varmistettu asemakaavamerkinnöillä ja määräyksillä. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Tarkat asemakaavamääräykset selviävät kaavakartasta Muut alueet Suunnittelualueeseen ei kuulu muita alueita. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Yhdyskuntarakenne Alueen rakentaminen tukee valtion viranomaisten kaupunkilaisille. Kaupunkikuva Jouppilantien ja Seinäjoen rannan välinen alue on varattu julkisille, yksityisille ja kaupan palveluille. Palvelut Valtion virastotalo parantaa huomattavasti koko maakunnalle tarjottavia valtion palveluja, mutta autohallin toteuttaminen maanpäällisenä ei aiheuta muutoksia. Työpaikat, elinkeinotoiminta Alueelle jo rakentuvaan poliisitaloon tulee noin 200 työpaikkaa, mutta tällä kaavamuutoksella ei tule työpaikkoja. Virkistys Alueen virkistysalueena toimii Seinäjoen varren jokirantapuisto. Tekninen huolto Alueella on jo kattavat teknisen huollon verkostot johon rakennukset on liitettävissä Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Maisema Alueelle kohoava poliisitalo muodostaa osan Framin tiedepuiston silhuetista, mutta suunniteltu autohalli tulee näkymättömiin rakennuksen keskelle. Luonnonolot Alueen maaperä on pääosin savista ja rakennukset on paalutettu kantavaan kerrokseen. Vesistö SEINÄJOEN KAUPUNKI, Kaavoitus- ja kaupunkisuunnittelu

14 Asemakaavan muutos, kortteli 59 osa 14(14) 13. kaupunginosa, Jouppi Alueella ei ole vesistöjä. 5.5 Kaavamerkinnät ja määräykset Kaavamääräykset ovat tarkemmin asemakaavakartan määräysosassa. 5.6 Nimistö Nimistö säilyy entisellään. 5.7 Kaavatalous Yleistä Suunnittelualue liittyy välittömästi kaupunkirakenteeseen, joten aluetta palvelevien katujen ja muun verkoston toteuttaminen jatkaa ja hyödyntää nykyistä verkostoa, ja on siten kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen. Alue on valtion omistuksessa. Aiheutuvat kustannukset on arvioitu kohtuulliseksi ja ne arvioidaan tarkemmin hankesuunnittelun yhteydessä Rakentamiskustannukset Alueella on valmiina kunnallistekniikan verkostoa. Kaavamuutos ei aiheuta lisäkustannuksia, koska tarvittavat liitännät toteutetaan valtion virastotalon muun rakentamisen yhteydessä. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Autohallin rakentaminen umpeen toteutetaan muun rakentamisen yhteydessä 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Rakennusten sijoittuminen on tutkittu arkkitehtisuunnittelun yhteydessä. 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Rakentaminen on alkanut ASEMAKAAVAN LAADINTA Asemakaava on laadittu Seinäjoen kaavoitusyksikössä virkatyönä. Seinäjoen kaupungin kaavoitusyksikössä kaavan valmistelusta on vastannut arkkitehti Martti Norja. 7.1 Käsittelyvaiheet Kaupunginhallitus hyväksyi kaavamuutoksen tavoitteet Tekninen lautakunta käynnisti kaavamuutoksen Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan SEINÄJOEN KAUPUNKI Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu Martti Norja Yleiskaava-arkkitehti Hilkka Jaakola Kaavoituspäällikkö SEINÄJOEN KAUPUNKI, Kaavoitus- ja kaupunkisuunnittelu

15 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 743 Seinäjoki Täyttämispvm Kaavan nimi Jouppi K 59 (Valtion virastotalo) Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä 91 Kunnan kaavatunnus Generoitu kaavatunnus 743V240510A91 Kaava-alueen pinta-ala [ha] 2,2850 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 2,2850 Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 2, , ,81 0, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä 2, , ,81 0, C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Yhteensä Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Rakennussuojelu Suojellut rakennuksetsuojeltujen rakennusten muutos [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä

16 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 2, , ,81 0, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä 2, , ,81 0, Y 2, , ,81 0, C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä

17 TEKNIIKKAKESKUS KAAVOITUS JOUPPI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaup.suunnittelu ja kaavoitus/mn OA13050ji59.doc TEHTÄVÄ Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS JOUPPI Kortteli 59 osa, Suupohjantie, Jouppilantie ALOITE Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan muutoksen tavoitteet ja tekninen lautakunta käynnisti kaavamuutoksen _ Postiosoite Osoite Puhelin Postilokero 215 Kirkkokatu SEINÄJOKI LIITE 2

18 TEKNIIKKAKESKUS KAAVOITUS OA13050ji59.doc SUUNNITTELUALUE Asemakaava-alue on Jouppin korttelissa 59 johon sijoittuu Valtion virastotalo. Kaavan muutosalueen omistaa Suomen valtio ja sitä hallinnoi Senaatti kiinteistöt. SUUNNITTELUN TAVOITTEET Asemakaavan muutoksella tarkistetaan hyväksyttyä kaavaa. Vanhassa asemakaavassa alue on osoitettu Y merkinnällä yleisten rakennusten korttelialueeksi ja sille on varattu rakennusoikeutta k-m2 + noin 1540 k- m2. Tontille on rakentumassa Seinäjoen Valtion virastotalo. Valtion virastotalon suunnittelun tarkentuessa on todettu, että virka-autohallille tarvitaan lisää rakennusoikeutta noin 1050 k-m2. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa ko. autohallin rakentaminen suljetuksi ja tarjota myöhemmille pienehköille laajennuksille ja muutoksille jonkin verran lisärakennusoikeutta.. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Alue on alueella voimassa olevassa oikeusvaikutteettomassa Seinäjoen 1994 yleiskaavassa osoitettu merkinnällä PY: Julkisten palvelujen ja hallinnon alue. Pääasiallisesti kuntien ja valtion palveluille ja hallinnolle, muihin niihin verrattaville palveluille sekä seurakunnallisille rakennuksille varattu alue. Vähäisissä määrin alueelle voidaan sijoittaa myös yksityisiä palveluita tarjoavia tiloja. Postiosoite Osoite Puhelin Postilokero 215 Kirkkokatu SEINÄJOKI LIITE 2

19 TEKNIIKKAKESKUS KAAVOITUS OA13050ji59.doc Alueelle voidaan sijoittaa myös alueen pääkäyttötarkoitukseen liittyviä asuntoja. Maankäyttö- ja rakennuslain 9 :n mukaan kaava laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Vaikutukset selvitetään koko siltä alueelta, jolle kaavan olennaisten vaikutusten voidaan arvioida ulottuvan ja huomioidaan yleiskaava. Asemakaavatasolla arvioidaan keskeisimmät lähiympäristöön ja sen laatuun liittyvät asiat. Läntisellä Seinäjoella on tehty useita liikenneverkkoselvityksiä eri kaavahankkeiden yhteydessä ja niitä tarvittaessa täydennetään. Vaikutuksia tullaan arvioimaan asemakaavan laatimisen yhteydessä olemassa olevien selvitysten, lähtötietomateriaalin sekä asiantuntijoiden ja osallisten kannanottojen perusteella. Ne raportoidaan osaksi asemakaavan selostusta. OSALLISET Suunnittelualueen maanomistajana Suomen valtio ja hallinnoijana Senaatti kiinteistöt, Seinäjoen kaupunki ja lähialueiden maanomistajat ja haltijat, lähialueen kiinteistöjen omistajat, kiinteistöjen päävuokralaiset, lähialueen asukkaat. Kaupungin viranomaiset: Rakennusvalvonta, Tekniikkakeskus, Seinäjoen Energia ja Seiverkot Oy, Seinäjoen Vesi, Etelä- Pohjanmaan pelastuslaitos Valtion ja muut viranomaiset: Muut: Anvia Oy, Etelä- Pohjanmaan alueverkot Oy OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Viereilletulo: Asemakaavan muutos tulee vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedottamisen yhteydessä. Postiosoite Osoite Puhelin Postilokero 215 Kirkkokatu SEINÄJOKI LIITE 2

20 TEKNIIKKAKESKUS KAAVOITUS OA13050ji59.doc Tiedottaminen: Kaavoituksen etenemisestä, vireilletulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksen ja ehdotuksen nähtävilläolosta ja muista mahdollisista tilaisuuksista tiedotetaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla (kaupungintalon 2. kerros), kaupungin tiedotuslehdessä (Etelä-Pohjanmaa-lehti) ja kaupungin internetsivulla (http://www.seinajoki.fi) aina kaavan hyväksymiseen saakka. Asemakaavaluonnos: Lehti-ilmoituksella tiedotetaan kaavaluonnoksen suunnittelumateriaalin nähtäville asettamisesta ja vireilletulosta. Asemakaavaluonnos laitetaan nähtäville helmi- maaliskuussa Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä asemakaavan tavoitteista tiedotetaan osallisille nähtävillä olon yhteydessä. Osallisten antama palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä tavoitteista kirjataan. Suunnittelumateriaali on nähtävillä Seinäjoen kaupungintalon virallisella ilmoitustaululla sekä kaupungin kotisivuilla. Saadut huomautukset ja lausunnot käsitellään ja niiden huomioimisesta tiedotetaan ehdotuksen esittelyn yhteydessä. Asemakaavaehdotus: Kaupunginhallitus päättää mielipiteiden ja lausuntojen johdosta ja suunnittelussa tarkentuneen kaavaluonnoksen asettamisesta asemakaavaehdotuksena nähtäville. Kaavanmuutosehdotus pidetään 30 pv Seinäjoen kaupungintalon virallisella ilmoitustaululla. Nähtävillä pidosta tiedotetaan kuulutuksella kaupungin ilmoituslehdessä sekä mahdollisesti kirjeellä. Asemakaavan hyväksyminen: Jos ehdotukseen tehdään oleellisia muutoksia, ehdotus pidetään uudelleen nähtävänä. Menettely on sama kuin edellä kuvattu kaavanmuutoksen nähtäville pano. Asemakaavan hyväksymisestä kuulutetaan kaupungin ilmoituslehdessä. Kaavanmuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuuston päätöksestä on mahdollista valittaa Vaasan hallintooikeuteen. KÄSITTELY- AIKATAULU Tavoiteohjelma: Luonnos on nähtävänä helmi- maaliskuussa 2010, ehdotus nähtävänä huhtikuussa 2010, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittely kesäkuussa Postiosoite Osoite Puhelin Postilokero 215 Kirkkokatu SEINÄJOKI LIITE 2

21 TEKNIIKKAKESKUS KAAVOITUS OA13050ji59.doc OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN KÄSITTELY Osalliset voivat esittää suunnitelmaa kohtaan huomautuksia kaavoituksen valmistelusta vastaaville henkilöille. Osoite: Seinäjoen kaupungin tekniikkakeskus, Kaupunkisuunnittelu ja Kaavoitus, Kirkkokatu 6, SEINÄJOKI Osallisella on myös oikeus ennen asemakaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville esittää Etelä-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY) neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Etelä- Pohjanmaan ELY:n osoite: Etelä- Pohjanmaan ELY PL VAASA VALMISTELUSTA VASTAA Kaavoituspäällikkö Hilkka Jaakola p , fax , Kirkkokatu 6, SEINÄJOKI Kaavoitusarkkitehti Jari Vähätiitto p , fax , Kirkkokatu 6, SEINÄJOKI Yleiskaava-arkkitehti Martti Norja p , fax , Kirkkokatu 6, SEINÄJOKI Projektiarkkitehti Jyrki Kuusinen p , fax , Kirkkokatu 6, SEINÄJOKI Kaavasuunnittelija Eija Tuomaala p , fax , Kirkkokatu 6, SEINÄJOKI Postiosoite Osoite Puhelin Postilokero 215 Kirkkokatu SEINÄJOKI LIITE 2

22 Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos PÖYTÄKIRJA Lausunto sivu 1 / 1 Vastaanottaja SEINÄJOEN KAUPUNKI Kohde Pöytäkirjanro KIRKKOKATU 6 Kirkkokatu SEINÄJOKI SEINÄJOKI Lausunto LAUSUNTO ASEMAKAAVAAN Lausunto koskee Seinäjoen kaupungin Joupin korttelia 59. Pelastusteiden vaatimukset on otettava huomioon kaavaa tarklennettaessa PeL 33 ja RakMK E1, kohta Pelastusteiden leveyden tulee olla vähintään 4 m ja kaarteissa 6 m. Vapaan korkeuden pelastustiellä tulee olla 4,5 m. Kaupungin on huolehdittava sammutusveden järjestämisestä (PL 47 ). Palopäällikkö Hannu Puranen Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Nurmontie 7, NURMO Puh: Paloasemaryhmä 4 Seinäjoen paloasema Kaartotie SEINÄJOKI Palopäällikkö Hannu Puranen Puh: (06) , LIITE 3

23 Page 1 of 1 Suomela Merja Lähettäjä: Finni Päivi Lähetetty: 15. maaliskuuta :18 Vastaanottaja: Kaavoitus Kopio: Aihe: Norja Martti Valtion viratotalon asemakaavaluonnos RAKENNUSVALVONNAN LAUSUNTO VALTION VIRASTOTALON (POLIISITALON) ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSEEN Asemakaavan muutosluonnos koskee (13.) Joupin kaupunginosan korttelia 59. Kyseessä on rakenteilla olevan Valtion virastotalon (poliisitalon) tontti. Asemakaavan muutoksella tarkistetaan rakennusoikeudet siten, että pysäköinti pystytään järjestämään maanpäällisenä hallirakennuksena ja lisäksi tontille jää vähäinen laajennusvara. Asemakaavamääräys k 40% Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallitusta kerrosalasta saadaan käyttää liike- ja toimistotiloja varten. Onko asemakaavamerkintä tarpeellinen? Tarkoittaako merkintä, että tontille saadaan rakentaa 40 % muita kuin julkisen sektorin toimisto- ja liiketiloja? Jos taas merkintä tarkoittaa, että 40 % saa rakentaa koko kerrosalasta liikeja toimistotiloja poliisitalon tarpeisiin, merkinnän prosenttimäärä vaikuttaa vähältä. Rakennusvalvonnalla ei ole muuta kommentoitavaa asemakaavan muutosluonnokseen. Rakennusvalvonnan puolesta toimeksi saanut Päivi Finni LIITE 3

24 Page 1 of 1 Tuomaala Eija Lähettäjä: Pitkäjärvi Kimmo Lähetetty: 16. huhtikuuta :51 Vastaanottaja: Tuomaala Eija Aihe: Liitteet: Tervehdys! Lausuntoja SJK_uppa 03_kortteli 26.pdf; SJK Jouppi 13_kortteli 59.pdf; SJK jouppila 10 kortteli 29.pdf Lausunto Seinäjoki Uppa 3 kortteli 26, jouppi 13 kortteli 59 ja jouppila 10 kortteli 29 ANVIA Oyj:n (Vaasan Läänin Puhelin oy:n) omistamia kaapeleita ja kaapelinsuojaputkia sijaitsee liitteenä oleissa kartoissa merkityissä kohdissa. Kaapelit on sijoitettu voimassa olevan kaavan mukaisesti kulloisenkin maanomistajan luvalla tarkoituksen mukaisiin paikkoihin. Jos myöhemmin rakentamisen takia kaapeleita joudutaan siirtämään, siirtokustannukset tulevat siirron tilaajan maksettavaksi. ANVIA Oyj:n puolesta: Kimmo Pitkäjärvi Suunnittelija ANVIA Oyj Suunitteluyksikkö Yrittäjäntie SEINÄJOKI Puh GSM Fax LIITE

25 152 kt :0 77:5 Joupinkatu antie 5:506 41: Suupohjantie ohj Suup : : Juhonkatu 3:496 Juhonkatu katu RAKUUNAPUISTO 5 3: :0 Copyright 2008 maanmittauslaitos,vaasan kaupunki,seinäjoen kaupunki sekä muut VLPn toimialueen kaupungit ja kunnat. Aineiston kopiointi ilman lupaa on kielletty.kopiering av materialet är förbjudet Huom! Kartan/reittien tiedot ovat vain tulostuspäivän tilanteesta. Obs! Rutterna visar endast dagsläget. N 0m Seinäjoki jouppi 13 kortteli 59 KP Päivämäärä / datum: Mittakaava / skala: 1:1000 LIITE 4 50m

26 LIITE 4

27 Page 1 of 1 Suomela Merja Lähettäjä: Tero Mai Lähetetty: 10. toukokuuta :35 Vastaanottaja: Kaavoitus Kopio: Suomela Merja; Viipuri Hannu; Multimäki Marja Aihe: Asemakaavan muutosehdotus 13. Joupin kaupunginosan kortteli nro 59 Kaavaehdotus on ollut nähtävillä Senaatti kiinteistöt on hakenut asemakaavan muutosta omistamalleen Seinäjoen poliisitalon tontille 13. Joupin kaupunginosan korttelissa 59. Asemakaavan muutoksella tarkistetaan rakennusoikeudet siten, että autopaikoitus on mahdollista toteuttaa maanpäällisenä hallirakennuksena. Asemakaavaehdotus on hakemuksemme mukainen eikä Senaatti kiinteistöillä näin ole kaavaehdotukseen huomautettavaa. Ystävällisin terveisin Mai Tero asiantuntija Senaatti kiinteistöt toimistot PL 237, Lintulahdenkatu 5 A, Helsinki gsm puh LIITE

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet.

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. 24.06.2014 Diaarinumero 424/2012 Toimielinkäsittely Kaavanumero 05052 KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 30.3.2015 Liite 1 128 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.6.2014 1(35) Diaarinumero 815/2011 Toimielinkäsittely Kaup.valt 25.8.2014 Kaavanumero 01098 KESKUSTA 1. kaupunginosa, Keskusta, korttelit nro 21 (osa), 23 (osa), 24 ja 25 (osa) sekä tori-, katu- ja kevyenliikenteen

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52 Kaavaselostus 24.6.2014, päivitetty 11.2.2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 67050458.BM2.SLU3 Kvalt...2006 27.11.2006

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 67050458.BM2.SLU3 Kvalt...2006 27.11.2006 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 67050458.BM2.SLU3 Kvalt...2006 27.11.2006 LAPUA Lapuan kaupungin 8.Liuhtarin kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus Kortteli 894 ja osakortteli 854 sekä niihin liittyvät erityis-,

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 17:099

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 17:099 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) KAAVATUNNUS 17:099 KAAVAN PÄIVÄYS 19.3.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

TEHTÄVÄ Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

TEHTÄVÄ Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS KESKUSTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö/kaavoitus TEHTÄVÄ Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS KESKUSTA Maakunta-aukio ALOITE Seinäjoen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 20.6.2005

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM KAIVOKATU 16 SELOSTUS EHDOTUS 10.2.2015. Asianumero 3402/10.02.03/2014

ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM KAIVOKATU 16 SELOSTUS EHDOTUS 10.2.2015. Asianumero 3402/10.02.03/2014 Asianumero 3402/10.02.03/2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM KAVOKATU 16 SELOSTUS EHDOTUS 10.2.2015 HYVÄKSYMSPÄVÄ- MÄÄRÄT: Vireilletulo: Tekninen lautakunta 08.04.2014. Kaavaehdotus: Tekninen lautakunta 10.02.2015

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 24-29 sekä puisto-, maa- ja metsätalous- ja katualueilla. 2010 1 Kalajoen kaupunki Himanka

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli NAANTALIN KAUPUNKI / LUOLALAN SENAATTI OY Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli 4 Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16854 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (19) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 1. VAIHE Asemakaavaton alue Hakatien ja Savarinväylän risteyksen eteläpuolella sekä asemakaavan muutos koskien osaa Hakatien katualueesta. Asemakaavalla

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 681/AKM RANTAKASINO SELOSTUS EHDOTUS 12.8.2014. Asianumero 2509/10.02.03/2013

ASEMAKAAVAN MUUTOS 681/AKM RANTAKASINO SELOSTUS EHDOTUS 12.8.2014. Asianumero 2509/10.02.03/2013 Asianumero 509/0.0.0/0 ASEMAKAAVAN MUUTOS 68/AKM RANTAKASNO SELOSTUS EHDOTUS.8.04 HYVÄKSYMSPÄVÄ- MÄÄRÄT: Vireilletulo: Tekninen lautakunta 6.8.0. Kaavaehdotus: Tekninen lautakunta.8.04. Kaupunginhallitus..0.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori Hyvinkään kaupungin 05. kaupunginosan korttelia 464 koskeva asemakaavan muutos 05:080 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 14.10.2014 KOY DONNERINTORI

Lisätiedot

433 ALUESAIRAALAN KAAVAMUUTOS 1

433 ALUESAIRAALAN KAAVAMUUTOS 1 Valkeakosken kaupunki 11.6.2011 Sivu 1/34 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 11.6.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA 433 ALUESAIRAALAN KAAVAMUUTOS 1 Kaava-alueen sijainti on merkitty karttaan punaisella.

Lisätiedot

M y l l y t i e 5 a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / ehdotus

M y l l y t i e 5 a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / ehdotus M y l l y t i e 5 a s e m a k a a v a n m u u t o s Kaavaselostus / ehdotus Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 29.10.2014 Diaari nro AKAA 689/2013 Kaavan tunnistetiedot Kaavan nimi Kaavan päiväys

Lisätiedot

Asemakaavan selostus

Asemakaavan selostus HOLLOLA Kirkonseudun (19) kunnanosan Asemakaavan selostus Ehdotus Kiinteistöjä 98 416-1-103 ja 98 416-146 sekä kiinteistöjen 98 416-876-1 ja 98 416-1- 151 osia koskeva ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan virkistysaluetta, 3. kaupunginosan korttelia 38 sekä katu- ja virkistysalueita,

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue ASEMAKAAVAN SELOSTUSLUONNOS 16X160803.AK2 Kvalt... 23.10.2013 TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue Kortteli 241 TEUVAN KUNTA 1 1 PERUSTIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Rauman kaupungin 1. kaupunginosan osaa korttelia 109.

Asemakaavan muutos koskee Rauman kaupungin 1. kaupunginosan osaa korttelia 109. Rauman kaupunki Tornelan (684--09-) asemakaavan muutos AK 0-099 LUONNOS Asemakaavan selostus, joka koskee.6.05 päivättyä asemakaavakarttaa. Tontin 684--09- asemakaavan muuttaminen niin että korttelialueelle

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ

KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ SIKUALAMMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN LUONNOS 27.11.2014, EHDOTUS 28.3.2015 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 2. TIIVISTELMÄ... 5

Lisätiedot

Koskee tilaa Mannilanlahti (216-403-3-629) sekä tilaan rajoittuvaa vesijättöaluetta Syväjärven rannassa

Koskee tilaa Mannilanlahti (216-403-3-629) sekä tilaan rajoittuvaa vesijättöaluetta Syväjärven rannassa KIVIKON ASEMAKAAVA Koskee tilaa Mannilanlahti (216-403-3-629) sekä tilaan rajoittuvaa vesijättöaluetta Syväjärven rannassa KAAVASELOSTUS Luonnos 7.10.2014 (kaavaselostusta täydennetään kaavaehdotusta laadittaessa)

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014)

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 14. kaupunginosan korttelia 5 ja puistoaluetta. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI LENTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI LENTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI LENTIIRAN KYLÄ SÄÄSKENNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 1.8.2014 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 3 2. TIIVISTELMÄ 5 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 5 2.2. Asemakaava 5 2.3. Asemakaavan toteuttaminen

Lisätiedot