KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus AIKA klo 16:00-19:10

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 10.11.2014 klo 16:00-19:10"

Transkriptio

1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus AIKA klo 16:00-19:10 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 427 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus Kemijärvi-mitalien myöntäminen vuonna Kemijärven kaupungin vuoden 2014 yrittäjäpalkinto Kaupunginjohtajan viran täyttäminen Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Lautakuntien ja muiden viranomaisten pöytäkirjat Ilmoitusasiat Muut asiat 14

2 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus AIKA klo 16:00-19:10 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ojala Arto 16:00-19:10 puheenjohtaja Soppela Lea 16:00-19:10 I varapuheenjohtaja Sipovaara Kyösti 16:00-19:10 II varapuheenjohtaja Imporanta Aulikki 16:00-19:10 jäsen Jaakkola Kauko 16:00-19:10 jäsen Ojala Jukka 16:00-19:10 jäsen Ruokamo Anita 16:00-19:10 jäsen Räisänen Kari 16:00-19:10 jäsen Majava Ahti 16:00-19:10 varajäsen Maarit Junttila POISSA Junttila Maarit jäsen Harju Markku kv:n III varapuh.johtaja MUU Nivala Heikki 16:00-19:10 kv:n puheenjohtaja Pikkarainen Juha 16:00-19:10 kv:n I varapuh.johtaja Kangas Esa 16:00-19:10 kv:n II varapuh.johtaja Aalto Pirkka 16:00-19:10 kv:n IV varapuh.johtaja Kuvaja Tuula 16:00-19:10 esittelijä Pauna Liisa 16:00-19:10 pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Kemijärvellä Puheenjohtaja Arto Ojala Pöytäkirjanpitäjä Liisa Pauna KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kemijärvellä Kemijärvellä Ahti Majava Anita Ruokamo PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Kemijärven kaupungin Hallinto-osastolla, Hallituskatu 4, Kemijärvi klo 9:00-15:30 Maija Tolonen arkistosihteeri

3 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 427 Kuntalain 58 :n 2. momentin mukaan kaupunginhallituksen kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estynee nä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu toimitetaan kirjallisesti tai sähköisessä muodossa jäsenille ja muil le, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, vähintään neljä (4) päivää ennen ko kousta. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostilla Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta KH 428 Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan tarkastus on Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Maarit Junttila ja Anita Ruokamo. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ahti Majava ja Anita Ruokamo.

5 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus KH 429 Kaupunginjohtaja esittelee kaupunginhallitukselle ajankohtaiset asiat. Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Merkitään tiedoksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kemijärvi-mitalien myöntäminen vuonna /02/028/2014 KH 430 Kaupunginhallitus on hyväksynyt Kemijärven kaupungin merkkipäiväsäännön, johon on kirjattu myös Kemijärvi-mitalin myön tä mi sen pe ri aatteet. Mi talit myöntää kaupunginhallitus ja ne luovutetaan saa jille It se näi syys päivän juh lassa. Mitalien saajille annetaan myös erityinen omistus kirja. Kemijärven kaupunginhallitus on hyväksynyt Kemijärvi-mitalin myöntämisperiaatteet seuraaviksi: Kultainen Kemijärvi-mitali Kultainen Kemijärvi-mitali myönnetään - teosta, suorituksesta tai saavutuksesta, joka kemijärveläisen suorittamana on tehnyt Kemijärven ni meä tunnetuksi ja jolle annetaan erityistä arvoa Kemijärven kaupungin ulkopuolellakin - kemijärveläiselle ansioituneelle kasvattajalle. Jos hänelle on jo myönnetty korkeampi kunniamerk ki/ansiomerkki, niin siinä tapauksessa Kemijärvi-mitalia ei myönnetä - kemijärveläiselle 100-vuotta -täyttäneelle Hopeinen Kemijärvi-mitali Hopeinen Kemijärvi-mitali myönnetään henkilölle tai yhteisölle yleistä tunnustusta saadusta toiminnasta, jolla on huomattavalla tavalla edistetty Kemi järven kaupungin rakentamista, matkailua, elin keinoelämää tai kaupungin talou dellista, sosiaa lista tai sivistyksellistä kehittymistä. Pronssinen Kemijärvi-mitali Pronssinen Kemijärvi-mitali myönnetään - poikkeuksellisen mittavasta panoksesta Kemijärven kaupungin luottamushenkilönä, viranhaltijana tai työntekijänä - toiminnassa mukana olevalle luottamushenkilölle 30 vuoden varsinaisen jäsenyyden perusteella - erityisenä huomionosoituksena kotimaiselle tai ulkomaiselle henkilölle tai yhteisölle, joka on merkittävästi toiminut Kemijärven kaupungin hyväksi. Kunniamerkkiehdotuksia valmisteleva toimikunta on kokouksessaan tehnyt eh do tuksensa vuoden 2014 Kemijärvi-mitalien saajista. Oheisena kaupun gin-

7 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus halli tuk sen jäsenille ehdotukset ja perustelut Kemijärvi-mitalien saajista sekä luettelo ai kai semmista Kemijärvi-mitalien saajista. (Johdon sih teeri Au ne Kum pu la, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee kunniamerkkitoimikunnan esityksen tiedoksi ja päättää Kemijärvi-mitalien saajat vuodelle Kemijärvi-mitalit luo vu te taan saa jil le It se näi syys päi vän juh las sa Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi ja toimeksi: Johdon sihteeri

8 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kemijärven kaupungin vuoden 2014 yrittäjäpalkinto 471/06/061/2014 KH 431 Hallinto-osaston elinkeinopalveluihin on varattu euron määräraha vuodelle 2014 käytettäväksi yrittäjäpalkintoa var ten. Kaupungin yrittäjäpalkinnon saaja julkistetaan yrittäjäjuhlassa, jossa kaupungin edustaja luovuttaa palkinnon. Yrittäjäpalkinnon saajaksi valitaan paikkakunnalla toimiva yrittäjä, jonka yrityksen toiminnalla on ollut positiivinen vaikutus kaupungin elinkeinoelämään ja yksityisten palvelujen palvelutarjontaan. Perustelut palkinnonsaajasta jaetaan kokousmateriaalien yhteydessä oheisena kaupunginhallituksen jäsenille. (johdon sihteeri Aune Kumpula ( ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus myöntää kaupungin yrittäjäpalkinnon v suuruudeltaan 1000 euroa Kemijärven yrittäjäyhdistyksen esittämälle yrittäjäpalkinnon saajalle. Saajan nimi julkistetaan yrittäjäjuhlassa. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Kemijärven Yrittäjäyhdistys Tiedoksi ja toimeksi: Johdon sihteeri

9 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 332/02/022/2014 KH Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt kaupunginjohtajan johtajasopimuksen mukaisen menettelyn ja hyväksynyt kaupunginjohtajan palvelussuhteen päättymisajankohdaksi Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan päättänyt kaupunginjohtajan kelpoisuusehdoista, että kaupunginjohtajan virkaan valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, hyvää kunta-alan tuntemusta, käytännön kokemusta johtotehtävistä sekä riittävää elinkeinoelämän ja julkisen sektorin tuntemusta. Hallintosäännön 67 :n mukaan viran tai toimen julistaa haettavaksi se, joka tehtävänä on valita viran- tai toimenhaltija avoinna olevaan virkaan tai toimeen. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kaupunginhallitus. Kaupunginjohtajan rekrytoinnin haastattelujen avustajaksi ja soveltuvuustestien tekijäksi on tarjouskilpailun perusteella valittu Personnel Group. Asia ilmoitetaan hakuilmoituksessa. Viranhakuilmoitus julkaistaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla, kaupungin internetsivuilla, TE-palveluissa (www.mol.fi), Kuntalehdessä, Lapin Kansassa, Kalevassa ja Helsingin Sanomissa. (johdon sihteeri Aune Kumpula ) Päätösehdotus (kaupunginhallituksen puheenjohtaja): Kaupunginhallitus päättää julistaa kaupunginjohtajan viran haettavaksi klo mennessä. Kaupunginjohtajan virkaan valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, hyvää kunta-alan tuntemusta, käytännön kokemusta johtotehtävistä sekä riittävää elinkeinoelämän ja julkisen sektorin tuntemusta. Kaupunginhallitus nimeää rekrytoinnin valmistelu- ja haastattelutyöryhmän. Päätös: Kaupunginhallitus nimesi valmistelu- ja haastattelutyöryhmään kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajat. Haastattelussa avustaa ja soveltuvuustestit toteuttaa Personnel Group. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Valmistelu- ja haastattelutyöryhmä Tiedoksi ja toimeksi: Hallinto-osasto

10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KH 432 Kaupunginjohtajan viran hakuaika päättyy perjantaina klo 15. Yhteenveto hakijoista jaetaan kaupunginhallituksen jäsenille kokouksessa (henkilörekisteri, jota ei julkaista kaupungin www-sivuilla). Päätösehdotus (kaupunginhallituksen puheenjohtaja): Kaupunginhallitus päättää viran täyttämisen jatkotoimenpiteistä. Päätös: Tuula Kuvaja jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jatkaa kaupunginjohtajan viran hakuaikaa klo 15 asti. Jo hakemuksensa jättäneet otetaan haussa huomioon.

11 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano 27/00/001/2014 KH 433 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja on ollut nähtävillä ja päätökset ovat lainvoimaisia. Juha Pikkaraisen ja viiden muun valtuutetun valtuustoaloite, jossa pyydettiin selvittämään kaupungin ruokapalvelussa ylimääräiseksi ja näin hävitettäväksi menevän ruoan määrä, on valmisteltavana sivistysosastolla. (arkistosihteeri Maija Tolonen, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus toteaa, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja kaupunginvaltuuston toimivallan puitteissa ja kun ne eivät ole muutenkaan lainvastaisia, eivätkä loukkaa kenenkään oikeutta, päättää kaupunginhallitus panna kaupunginvaltuuston päätökset täytäntöön. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Lautakuntien ja muiden viranomaisten pöytäkirjat KH 434 Jäljempänä mainitut lautakunnat ja viranomaiset ovat jättäneet pöytäkirjat Kun tal:n 51 :n ja kaupungin hallintosäännön 19 :n mukaisia toimenpiteitä varten. Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätökset: : Hankintapäätös; Google-kampanjan suunnittelu ja toteutus hankitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen mukaisesti Nettitaivas Oy:ltä kokonaishintaan 2500 (alv0%), näht : Viran/toimen täyttölupa hoitajan palkkaamiseen vammaispalveluun aj , näht : Viran/toimen täyttölupa lähihoitajan palkkaamiseen Kuntoutumiskoti Karpaloon aj , näht (arkistosihteeri Maija Tolonen, ) Esitys (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus päättää, ettei se ota kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksiä käsi teltä väk seen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasiat KH 435 Kuntayhtymien ym. pöytäkirjat: Lapin liiton hallituksen pöytäkirja (näht ) Itä-Lapin kuntayhtymän tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirja Läh.sähköpostilla Lapin ELY-keskuksen päätös : Liikenne-Peltoperä Oy:lle on myön net ty aikataulumuutos PSA-sopimukseen nro reitille Kemijärvi RAS - Sal la tun tu ri. Muutokset perustuvat junaliikenteen aikataulumuutoksiin. Lapin käräjäoikeuden päätös 14/9112, ; Vahingonkorvausasia. Päätös esitellään kokouksessa. (arkistosihteeri Maija Tolonen, ) Esitys (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoon sa saa te tuk si ja tyytyy edellä selostettuihin päätöksiin. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Muut asiat KH 436 Päätös: Kaupunginhallituksen kokous siirrettiin pidettäväksi keskiviikkona klo 16.

15 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kaupunginhallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. perusteet Pykälät , 432, 433, 434, 435, 436 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 430, 431 HvalL 3 :n 1 mom /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaa- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin timusviran- omainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite: kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta. ai ka Kemijärven kaupunginhallitus, Hallituskatu 4, Kemijärvi, Pykälät 430, 431 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jä senen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asian osai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista säh köis tä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päi vä nä viestin lähettämisestä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää / nähtäväksi asettamispäivää ei lueta määräaikaan. Sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUOHJE HANKINTA-ASIASSA Pykälät VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja aika Muutoksenhakuohje liitteenä Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika alkaa kunnanjäsenellä nähtävilläolopäivästä ja asianosaisella tiedoksisaannista. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Isokatu 4, PL 189, OULU Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjassa on ilmoitettava: valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päätymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

16 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa. 1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. VALITUSOSOITUS KAUPUNGINHALLITUKSEN MYÖNTÄMÄÄN POIKKEAMISLUPAAN Kaupunginhallituksen päätös Antopäivä: Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Osoite: PL 189, OULU Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu Valitusaika: 30 päivää Maankäyttö- ja rakennuslain 198 :n mukaan päätös annetaan julkipanon jälkeen. Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäivänä, jolloin sen on katsottava tulleen asianomaisten tietoon. Valitusaika luetaan päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea yllä mainitulta valitusviranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antamispäivästä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota.

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sos.- ja terv.lautakunta AIKA 04.03.2015 klo 15:30-18:22

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sos.- ja terv.lautakunta AIKA 04.03.2015 klo 15:30-18:22 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sos.- ja terv.lautakunta AIKA 04.03.2015 klo 15:30-18:22 PAIKKA Sairaala Lapponia, kokoushuone, Sairaalakatu 9 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 13 Todetaan kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 102

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 02.10.2014 klo 16:00-17:42

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 02.10.2014 klo 16:00-17:42 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 02.10.2014 klo 16:00-17:42 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 154 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1. Rakennuslautakunta AIKA 09.06.2015 klo 16:00-17:20

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1. Rakennuslautakunta AIKA 09.06.2015 klo 16:00-17:20 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Rakennuslautakunta AIKA 09.06.2015 klo 16:00-17:20 PAIKKA Kemijärven kaupungin teknisen osaston kokoushuone, Vapaudenkatu 8 B, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Sivu 31

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144 Kunnanhallitus 08.04.2009 AIKA 08.04.2009 klo 10:00-11:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 17:30-18:35 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vammaisneuvosto 09.02.2015 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) Tekninen lautakunta 20.08.2015 AIKA 20.08.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot