NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (21) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO ASIALISTA 1 / 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2014 1 (21) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 6.2.2014 ASIALISTA 1 / 2014"

Transkriptio

1 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (21) ASIALISTA 1 / Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Yhteisen kirkkovaltuuston kokousten päätösten täytäntöönpano 6 Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajille 7 Ympäristöohjelman hyväksyminen ja kirkon ympäristödiplomin haku 8 Keskusvaalitoimikunnan asettaminen 9 Seurakuntamestarin työsuhde 10 Lammasluodon asemakaava 11 Tuomiokapitulin päätös koskien yhteisen kirkkoneuvoston piispantarkastuslausunnosta antamaa selvitystä 12 Naantalin seurakuntayhtymän talousjohtajan viranhaltijapäätökset 13 Muut asiat 14 Ilmoitusasiat 15 Valitusosoitus 16 Kokouksen päättäminen KOKOUSTIEDOT Aika: Torstai klo 18:00 19:09 Paikka: Seurakuntakeskuksessa, kohtaamispaikalla, Piispantie 2, Naantali Asiat: 1 16 Kokoukseen kutsutut: JÄSENET: Sirén Petri yhteisen kirkkoneuvoston pj; Rymättylän srk Ritvanen Pekka yhteisen kirkkoneuvoston varapj. (läsnä 1 9 ja ) Aimonen Lasse jäsen Jaanto Martti jäsen (läsnä 1 9 ja ) Kaskinen Jouko jäsen Leino Elina jäsen Paasikivi Jari jäsen Peltola Sini jäsen Rantanen Erkki jäsen Pietikäinen Kerttu Leena Salon varajäsen MUUT KUTSUTUT: Koivula Jorma Saarela Raimo Seulanto Matti Rautiainen Jyrki Kivekäs Heikki Kallio Heli talousjohtaja, esittelijä yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja kirkkoherra, Naantalin seurakunta vs. kirkkoherra, Merimaskun seurakunta hallintosihteeri

2 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (21) POISSA: SYY: Huovinen Matti kirkkoherra, Merimaskun seurakunta vuosiloma Salo Leena jäsen muu syy Vainio Irmeli jäsen muu syy Huoponen Merttu-Mari viestintäsihteeri muu syy Petri Sirén yhteisen kirkkoneuvoston pj Heli Kallio sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Rantanen Erkki pöytäkirjan tarkastaja Pietikäinen Kerttu pöytäkirjan tarkastaja Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimistossa perjantaista alkaen neljäntoista (14) päivän ajan KOKOUKSEN AVAUS Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Petri Sirén avasi yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen ja Merimaskun vs. kirkkoherra Heikki Kivekäs piti alkuhartauden. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yhdeksän (9) muuta jäsentä. Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Jäsenten lisäksi kokouskutsu on lähetettävä niille henkilöille, joilla KJ 9:3 ja KJ 10:11 nojalla on oikeus olla läsnä kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen. Kokouskutsut ja esityslistat lähetettiin jäsenille ja muille kutsutuille Kokouksen asialista on nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän ilmoitustaululla Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (21) YKN päätös: Yhteisen kirkkoneuvoston kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksen mukaan Rantanen Erkki ja Leena Salon varajäsen Kerttu Pietikäinen. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimistossa neljäntoista (14) päivän ajan. YKN päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Erkki Rantanen ja Kerttu Pietikäinen. 4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösehdotus: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. YKN päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi kahdella lisäyksellä ilmoitusasioihin pykäliksi 14 : YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Viite: Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkovaltuuston kokous KL 10:1 Tehtävät. Kirkkoneuvoston asiana on 4) huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. KL 10:6 Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta. Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

4 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (21) Kokouksen päätökset 43 Naantalin seurakuntayhtymän talousarvioehdotus vuodelle 2014 sekä ehdotus toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille Hyväksyttiin Naantalin seurakuntayhtymän talousarvioehdotus vuodelle 2014 sekä ehdotus toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille sekä talousarviokirjan sisältämät Naantalin, Rymättylän sekä Merimaskun seurakuntien hautainhoitorahastojen talousarvioehdotukset vuodelle 2014 sekä ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmiksi vuosille Päätöksestä ilmoitettiin taloustoimistolle, tilintarkastajille sekä Merimaskun, Naantalin ja Rymättylän seurakunnille. 44 Nuhjalan seurakuntakodin myynti Päätettiin myydä Jmp rakentajat Oy:lle tai sen perustamalle yhtiölle Naantalin Nuhjalasta noin m2 kiinteistö ( ), jolla sijaitsee purkukuntoinen seurakuntakoti. Kauppahinta on euroa. Päätös alistettiin Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Merkittiin lisäksi tiedoksi yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymä ko. kiinteistöä koskeva kauppakirjaluonnos. Päätös lähetettiin Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen hyväksyttäväksi Päätöksestä ilmoitettiin Naantalin seurakunnalle, taloustoimistolle ja tilintarkastajille. Kirkkohallituksen virastokollegio vahvisti päätöksen Velkuan kirkkoon rakennettavat sosiaalitilat Hyväksyttiin Velkuan kirkon wc- ja taukotilan rakentamista koskevat Insinööritoimisto Jouko Sjöbergin laatimat suunnitelmat. Päätettiin toteuttaa rakentaminen vuoden 2014 aikana. Päätös alistetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Merkittiin lisäksi tiedoksi yhteisen kirkkoneuvoston tekemä päätös Velkuan kirkon paloilmoitinjärjestelmän ja sammutuslaitteiston perusparannuskorjauksiin ryhtymisestä. Rakennusvalvontaviranomainen ei ole antanut lupaa suunnitelman mukaiseen rakentamiseen, koska Velkuan kirkon länsipäädyn eteinen tarvitaan varapoistumistieksi. Palotarkastaja edellyttää kahta poistumistietä kirkkoon ja suunnitelmassa varatieksi osoitettu ikkuna ei täytä vaatimusta. WC-tilat pyritään täten suunnittelemaan nykyiseen huoltorakennukseen. Suunnitelmat pyritään saamaan valmiiksi kevään 2014 aikana.

5 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (21) 46 Muut asiat 46 : 1 Aloite koskien Lammasluodon asemakaavamuutosta Merkittiin tiedoksi Kansalaisliike Vapaarannan tekemä aloite ja päätettiin lähettää se yhteiselle kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee asiaa tässä kokouksessa 10 :ssä. Talousjohtajan päätösehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) panna yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen päätökset laillisina täytäntöön. 2) todeta, että päätös 45 ei ole täytäntöönpanokelpoinen, koska palotarkastaja ei hyväksynyt suunnitelmia. Asian valmistelua jatketaan ja wc-tilat pyritään suunnittelemaan nykyiseen huoltorakennukseen. 3) merkitä tiedoksi menettelyn päätöksen 46 : 1 osalta. YKN päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotukset Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asioiden täytäntöönpano (KL 24:5). Lisätietoja: Talousjohtaja Jorma Koivula, puh VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJILLE Viite: Ark Laskentatoimi/ BDO Audiator Oy/ Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajille KHT yhdistys/ Usein kysyttyjä kysymyksiä vahvistusilmoituskirjeestä Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy pyytää vuosittain tarkastettavilta tahoilta kirjallisen vahvistuksen tilintarkastuksen suorittamisesta. Uudistettu kansainvälinen tilintarkastusstandardi ISA 580 Kirjalliset vahvistusilmoitukset edellyttää kirjallisten vahvistusilmoitusten hankkimista tarkastuskohteen johdolta vahvistusilmoituskirjeen muodossa. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että tilintarkastajat noudattavat kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja. Johdon velvollisuudet on määritelty laissa, mutta vahvistusilmoituskirjeellä tilintarkastaja hankkii kirjallisen vahvistuksen siitä, että velvollisuuksia on noudatettu. Kirjalliset vahvistusilmoitukset eivät muuta tilintarkastajan lakisääteistä vastuuta, mutta auttavat tilintarkas-

6 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (21) tajaa dokumentoimaan tekemänsä tilintarkastuksen hyvän tilintarkastustavan mukaisesti BDO Audiator Oy JHTT-yhteisö VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE [ ] Talousjohtajan päätösehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy edellä esitetyn vahvistusilmoituskirjeen, joka annetaan tilintarkastajalle. YKN päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu (KL 24:5). Lisätietoja: Talousjohtaja Jorma Koivula, puh YMPÄRISTÖOHJELMAN HYVÄKSYMINEN JA KIRKON YMPÄRISTÖ- DIPLOMIN HAKU Viite: Ark Ympäristötyö/ Naantalin seurakuntayhtymän ympäristökatselmus 2013 Ark Ympäristötyö/ Naantalin seurakuntayhtymän ympäristöohjelma Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto antoi vuosille valitulle ympäristöryhmälle tavoitteeksi hakea kirkon ympäristödiplomia (YKN ). Ympäristöryhmän avuksi palkattiin keväällä 2013 FM Marja-Liisa Leinonen. Naantalin seurakunnalla on ollut ympäristödiplomi vuosina Ympäristötyötä on jatkettu diplomin periaatteiden mukaan myös seurakuntayhtymässä ja jo yhdistymisvaiheen alussa oli vankka pyrkimys hakea diplomia seurakuntayhtymälle. Seurakuntayhtymässä on tehty alkukesän ja syksyn aikana ympäristödiplomin hakua varten sisäinen ympäristökatselmus ja sen pohjalta ympäristöohjelma vuosiksi Hakua varten on myös täytetty tarkistustaulukko ja saatu kokoon diplomin hakuun riittävä määrä pisteitä (vähän yli 100 pistettä).

7 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (21) Diplomin hakuprosessi edellyttää, että yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy ympäristöohjelman Lisäksi diplomi edellyttää, että seurakuntayhtymällä on ympäristövastaava ja ympäristötyöryhmä, jotka huolehtivat ympäristötyön jatkuvuudesta diplomin myöntämisen jälkeen. Molemmat asiat ovat kunnossa. Seurakuntayhtymän ympäristövastaavana toimii kiinteistönhoitaja Pekka Airas ja yhtymällä on ympäristöryhmä, joka nimetään uusiksi joka toinen vuosi. Kun yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt ympäristöohjelman, etenee ympäristödiplomin haku seuraavasti: Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää hiippakunnalta auditointia. Auditoija katselmoi seurakuntayhtymän ja toteaa täyttääkö se diplomin vaatimukset. Auditoija voi pyytää lisäselvityksiä ja osoittaa kohteet, jotka vaativat toimenpiteitä ennen kuin katselmus voidaan hyväksyä. Auditoija antaa lausunnon tuomiokapitulille, joka esittää kirkkohallitukselle ympäristödiplomin myöntämistä seurakuntayhtymälle. Kirkkohallitus myöntää ympäristödiplomeja kaksi kertaa vuodessa joulu- ja huhti-toukokuussa. Naantalin seurakuntayhtymän piispantarkastuksessa maaliskuussa 2012 arkkipiispa Kari Mäkinen kiinnitti huomiota siihen, että seurakuntayhtymällä ei ole ympäristödiplomia. Arkkipiispan antamaan tarkastuslausuntoon vastattiin yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa seuraavasti: Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan perustanut ympäristöryhmän, joka tekee arvion seurakuntayhtymän toiminnan ympäristövaikutuksista (ympäristökatselmus) ja suunnitelman parannustoimenpiteistä (ympäristöohjelma). Ympäristöryhmä kaudelle valittiin kokouksessa. Ympäristökatselmusta työstetään uudistuneen kirkon ympäristödiplomi 2012 käsikirjan mukaan. Työ on ympäristöohjelman päivitysvaiheessa ja ympäristödiplomia on tavoitteena hakea vielä valtuustokaudella Naantalin seurakunnalla oli ympäristödiplomi vuosina , jonka mukaan on myös yhtymän aikana toimittu. Talousjohtajan päätösehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Naantalin seurakuntayhtymän ympäristöohjelman vuosille ja pyytää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta auditointia mennessä. YKN päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Oikaisuvaatimus yhteiselle kirkkoneuvostolle.

8 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (21) Lisätietoja: Talousjohtaja Jorma Koivula, puh KESKUSVAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN Vuoden 2014 seurakuntavaaleissa valitaan seurakuntaneuvostot sekä seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto vaalikaudeksi Ehdokkaaksi voivat asettua kaikki 18-vuotiaat konfirmoidut kirkon jäsenet. Äänioikeutettuja ovat kaikki 16 vuotta täyttäneet kirkon jäsenet. Vaalit toimittaa kussakin seurakunnassa vaalilautakunta, jonka Merimaskun, Naantalin ja Rymättylän seurakuntaneuvostot valitsevat viimeistään toukokuussa (KVJ 2:1, 1. mom). Jo ennen vaalilautakuntien valitsemista kirkkohallitukselle on ilmoitettava siltä tilattavien vaaliasiakirjojen määrä. Vaaliehdokkaiden ehdokasasettelu päättyy ja viiden päivän ennakkoäänestysaika on Varsinainen vaalipäivä on Voimassa olevan lain mukaan vaalit ovat kaksipäiväiset, mutta kirkolliskokous hyväksyi esityksen yksipäiväisistä seurakuntavaaleista. Koska säännösmuutos koskee kirkkolakia, asia vaatii vielä eduskunnan hyväksynnän. Jos asia etenee eduskunnassa toivotusti, yksipäiväinen vaali on voimassa vuoden 2014 seurakuntavaaleissa. Yhteinen kirkkoneuvosto voi asettaa seurakuntavaaleja varten keskusvaalitoimikunnan, jonka tehtävänä on hyväksyä toimenpidesuunnitelma ja aikataulu, huolehtia kirkon vaalijärjestyksessä tarkoitettujen kuulutusten ja ilmoitusten laatimisesta ja tietoon saattamisesta sekä avustaa seurakuntien vaalilautakuntia vaalien yhtenäisessä toteuttamisessa (KVJ 2:1, 3. mom; ks. myös KL 8:6, 3. mom). Talousjohtajan päätösehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää asettaa keskusvaalitoimikunnan hoitamaan vuoden 2014 seurakuntavaalien yhteisiä valmisteluja, jotka kirkon vaalijärjestyksessä on nimetty keskusvaalitoimikunnan tehtäväksi. Keskusvaalitoimikuntaan nimetään vaalilautakuntien puheenjohtajat, sihteerit, kirkkoherrat, seurakuntayhtymän viestintäsihteeri, Naantalin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja Naantalin seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja. Keskusvaalitoimikunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.

9 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (21) YKN päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Oikaisuvaatimus yhteiselle kirkkoneuvostolle. Lisätietoja: Talousjohtaja Jorma Koivula, puh SEURAKUNTAMESTARIN TYÖSUHDE Viite: Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkovaltuuston kokous Ark Päätöksenteko/ Talousjohtajan viranhaltijapäätös 27/2013, Talousjohtajan viranhaltijapäätöksellä 27/2013 Marja-Leena Lento on valittu määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle hoitamaan seurakuntamestarin tehtäviä Rymättylässä sekä avustamaan tarvittaessa myös muissa seurakuntayhtymän kohteissa. Yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt : että se kehottaa kaikkia Naantalin seurakuntayhtymän talousarviomäärärahojen käyttäjiä pidättäytymään toistaiseksi avoimeksi tulevien virkojen ja tehtävien täyttämisestä kunnes talouden tasapaino on saavutettu. Poikkeuksena ovat kirkkolain edellyttämät virat. Tehtävän täyttäminen on välttämätöntä Rymättylän kirkossa pidettävien jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten järjestämiseksi. Muut seurakuntamestarit ovat samanaikaisesti työssä muissa yhtymän kirkoissa. Seurakuntamestarin työtehtäviin kuuluvat seuraavat tehtävät Rymättylän kirkossa: kirkollisten tilaisuuksien yleisjärjestely ja käytännön valmistelu sekä äänentoistolaitteista huolehtiminen sakraalitilan valmistaminen tilaisuuden luonteen sekä kirkkovuoden ajankohdan mukaisesti kirkkotekstiileistä ja kirkollisesta esineistöstä sekä kirkon koristelusta huolehtiminen Lisäksi seuraavat tehtävät: Rymättylän kirkon, seurakuntatalon sekä leirikeskus Majakan kiinteistöjen huolto- ja siivoustyötä Rymättylän hautausmaakiinteistön sekä sen välineistön hoito- ja kunnossapitotehtävät sijaisena toimiminen seurakuntayhtymän muissa työkohteissa

10 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (21) Marja-Leena Lento on toiminut Rymättylässä seurakuntamestarin vuorotteluvapaan sijaisena [ ] Marja- Leena Lento on ilmaissut halukkuutensa jatkaa tehtävässä nykyisen määräaikaisen jakson päättymisen jälkeen. Talousjohtajan päätösehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää valita Marja-Leena Lennon Naantalin seurakuntayhtymän seurakuntamestarin tehtävään ajalle Työsopimus laaditaan määräaikaisena Marja-Leena Lennon omasta pyynnöstä. Tässä työsuhteessa noudatetaan työsopimuslain mukaista yleistä irtisanomisaikaa. Vaativuusryhmä on 402. YKN päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Oikaisuvaatimus yhteiselle kirkkoneuvostolle. Lisätietoja: Talousjohtaja Jorma Koivula, puh LAMMASLUODON ASEMAKAAVA Viite: Ark Päätöksenteko/ Aloite koskien Lammasluodon asemakaavamuutosta Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkovaltuuston kokous , 46 : 1 Ark Seurakuntayhtymän toiminnan ja hallinnon ohjaus, suunnittelu ja valvonta/ Sisäisen valvonnan ryhmän kokous Naantalin kaupunginhallituksen kokous Naantalin kaupungin kaavoitusohjelma vuosille KJ 7:9 Seurakunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan ja seurakuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevassa asiassa. ALOITE Naantalin seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle Naantalin seurakuntayhtymä Taloustoimisto, Piispantie 2, Naantali Lammasluodon kaavan muutoshankkeenne maakuntakaavan mukaiselle arvokkaalle maisema-alueelle on herättänyt runsaasti ne-

11 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (21) gatiivista huomiota, alueen asukkaiden ja laajemminkin, parissa. Erityisesti on ihmetelty miksi seurakunta kohdistaa tällaisen huonon hankkeen seurakuntansa omia jäseniä kohtaan. Hankkeeseen otetut kannat, alueen nykyisissä asukkaissa, vaihtelevat synkästä masennuksesta raivon purkauksiin ja kaikkea siltä väliltä. Hankkeenne edustaa huonoa psykologista silmää eikä aloitteessanne ole otettu huomioon että loukkaatte alueen asukkaiden oikeutta laadukkaaseen ja turvalliseen asumiseen mihin kuuluu turmeltumaton luonto, lähiluonto monimuotoisuuksineen. Seurakunta on sopinut muiden osapuolien kanssa, 70-luvulla, kun Meri Naantalin alue rakennettiin, että rannat jätetään rauhaan ja/tai virkistyskäyttöön. Nyt olette itse rikkomassa tätä sopimusta. Seurakunta lähettää näin itsestään epäluotettavan kuvan sopimuskumppanina! Maan myynnistä saamanne tulo olisi kertaluonteinen mutta asukkaat saavat kantaakseen rakentamisen aiheuttamat merkittävät ja lopulliset haitat. Seurakunnan käyttömenojen kattaminen hetkellisesti saatavilla käyttöomaisuuden myyntituloilla ei ole tervettä talouden hoitoa. Talouden nykyiset ja tulevat haasteet tulee rakentaa kestävämmälle pohjalle. Alueen kansalaiset, ympäristökokemuksen pohjalta, haluavat säilyttää lähiluonnon ja rannat rakentamattomina naantalilaisten ja vieraiden yhteisessä käytössä sellaisena kuin ne nyt ovat. Nykyisten ympäristö- ja käyttöarvojen kanssa voidaan elää mutta lisärakentamista ei tarvita eikä haluta. Suunnitelmanne tarkoittaisi, että vapaat rannat yksityistettäisiin harvojen käyttöön, eikä tavallinen kulkija näkisi enää muuta kuin asfalttia ja betonia. Asumisen ja maankäytön suunnittelun lähtökohtana, seurakunnassakin, tulisi mielestämme aina olla, haasteellisessakin taloustilanteessa, alueen asukkaiden ihmislähtöinen elinympäristösuunnittelu ja viihtyminen, jossa huomioidaan luonto- ja ympäristöarvot, elinympäristön sosiaalinen kestävyys, asukkaiden terveyttä hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä yhdyskuntarakenne sekä lapsiystävällinen ympäristö, taloudellisen eduntavoittelun sijaan. Ehdotamme, että vedätte pois muutospyyntönne. Kansalaisliike Vapaaranta, puolesta Jarmo Saksi

12 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (21) Yhteisen kirkkovaltuuston kokous , 46 : 1 KJ 8:6 Asiaa, joka on kirkkoneuvoston valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei kirkkoneuvostolla ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä. Puheenjohtajan päätösehdotus: Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee aloitteen tiedoksi ja lähettää sen valmisteltavaksi yhteiselle kirkkoneuvostolle. YKV päätös: Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen. Naantalin kaupungin kanssa allekirjoitettiin asemakaavan käynnistämissopimus, joka koskee Naantalin kaupungin asemakaavan muutoksen käynnistämistä seurakuntayhtymän omistamalla alueella Naantalin kaupungin Pappilan kylässä sijaitsevassa Lammasluodossa, joka kuuluu kiinteistöön Pappila Naantalin kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan kaavoitusohjelman vuosille Pohjana kaavoitusohjelmalle ovat Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 ja Naantalin maankäytön kehityskuva Ote Naantalin kaupungin kaavoitusohjelmasta vuosille : I TURUN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI 2035 Turku on laatinut yhdessä kaupunkiseutunsa kuntien Auran, Kaarinan, Liedon, Länsi-Turunmaan, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisten, Paimion, Raision, Ruskon, Sauvon, Tarvasjoen ja Vahdon kanssa Turun kaupunkiseudun rakennemallin 2035 maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamiseksi. Sen tärkeimpänä tavoitteena ja tuloksena on ollut löytää yhteinen näkemys kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen pitkän tähtäyksen päälinjoista. Rakennemalli ohjaa kuntien maankäytön suunnittelua yleispiirteisesti ja sitä käytetään maakunta- ja yleiskaavoituksen lähtökohtana. Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi ( 23) Turun kaupunkiseudun rakennemallin 2035 (RM 2035). Myös muut seudun kunnat ovat hyväksyneet sen. Rakennemallissa on koko Turun seudulle asetettu tavoitteeksi uutta asukasta ja uutta työpaikkaa. Naantalin osuus väestötavoitteesta on asukasta, mikä väljyyden kasvu huomioon ottaen tarkoittaa uutta asuntorakentamista asukasta varten

13 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (21) II NAANTALIN MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2035 (nk. Strateginen Yleiskaava) Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi Naantalin kehityskuvan ( 1) ja päätti, että maankäytön kehityskuva on lähtökohta ja ohje maankäyttö- ja rakennuslain mukaiselle yleiskaavoitukselle ja muulle suunnittelulle sekä alueiden käyttöönotolle. Naantalin Kehityskuvassa tavoitellaan samoin kuin Turun kaupunkiseudun rakennemallissakin asukkaan väestönlisäystä Naantaliin vuoteen 2035 mennessä. Se jakautuu kaupungin eri osa-alueiden kesken seuraavasti: Manner-Naantali 2700, Luonnonmaa 1900 ja saariston keskukset 900 asukasta Naantalin kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan Lammasluodon osaksi kaavoitusohjelmaa vuosille äänin 7 4. Ote Naantalin kaupungin kaavoitusohjelmasta vuosille : 2013 KÄYNNISTETYT ASEMAKAAVATYÖT, JATKUVAT VUONNA 2014: 5. Lammasluoto Maanomistajan esitys. Venevalkama-aluetta on tarkoitus muuttaa osittain asuinrakennuspaikoiksi. Samalla tutkitaan yleisten rakennusten alueen tarvetta ja ympäristön virkistysalueen laajuutta. Tavoitteena on sijoittaa lisärakennusoikeutta myös kaupungin omistamalle maalle. Naantalin kehityskuva 2035 mukaan tiivistyvä alue, jonka asukaslukutavoite on 150 asukasta. Tavoiteaikataulu: Asemakaava kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2015 Kunnallistekniikan suunnitteluun on varattu määräraha taloussuunnitelmassa vuodelle Kunnallistekniikka on rakennettu alueen viereen. Maankäyttösopimus. Oma työ, Konsultilla teetetään asuinrakennusten viitesuunnittelua. KAAVAMUUTOS VAIKUTTAA KAUPUNGIN VETOVOIMAISEN MERELLISEN ASUNTOTARJONNAN MÄÄRÄÄN JA VÄESTÖ- TAVOITTEEN SAAVUTTAMISEEN Naantalin seurakuntayhtymän sisäisen valvonnan ryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan Ote muistiosta: 4. Lammasluodon asemakaava (Kv aloite ) Käytiin keskustelua Lammasluodon asemakaavasta ja todettiin, että voimassa olevan asemakaavan mukaan alueelle saa rakentaa veneilytoimintaa palvelevia kerho-, huoltoasema -, kahvila-, sau-

14 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (21) na-, tai tms. tiloja korkeintaan 600 kem2. Lisäksi alueelle saa rakentaa varastoja, katoksia ja pysäköintipaikkoja. Todettiin myös, että seurakuntayhtymä ja kaupunki ovat sopineet ko. alueen asemakaavan muutoksen käynnistämisestä Lammasluodon ja ympäristön asemakaavan muuttaminen sisältyy kaavoituskatsaukseen vuodelle Tarkoituksena on saada kaavan muutos kaupunginvaltuuston käsittelyyn vuoden 2014 aikana. Seurakuntayhtymä käsittelee kaavan muutosta kun suunnitelmat valmistuvat. [Päivitetty tieto: Kaupunginhallituksen hyväksymän kaavoitusohjelman mukainen tavoiteaikataulu on saada asemakaava kaupunginvaltuuston käsittelyyn vuonna 2015.] Talousjohtajan päätösehdotus: 1) Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että Naantalin seurakuntayhtymä ottaa kantaa Lammasluodon kaavan muutokseen kun sitä koskevat suunnitelmat valmistuvat. 2) Yhteinen kirkkoneuvosto päättää antaa asian tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle ja Kansalaisliike Vapaarannalle. Käsittely: Pekka Ritvanen ja Martti Jaanto ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyssä hallintolain 28 :n 5. kohdan ja 27 :n 2 momentin nojalla ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. YKN päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotukset Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu (KL 24:5). Lisätietoja: Talousjohtaja Jorma Koivula, puh TUOMIOKAPITULIN PÄÄTÖS KOSKIEN YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PIISPANTARKASTUSLAUSUNNOSTA ANTAMAA SELVITYSTÄ Viite: Ark Seurakuntayhtymän toiminnan ja hallinnon ohjaus, suunnittelu ja valvonta/ Piispantarkastuksen pöytäkirja ja lausunto Ark Seurakuntayhtymän toiminnan ja hallinnon ohjaus, suunnittelu ja valvonta/ Vastaus piispantarkastuslausuntoon Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 27 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 62 Ark Päätöksenteko/ Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätös / N:o 309/ Naantalin seurakunnan ja Naantalin seurakuntayhtymän toimenpiteet piispantarkastuspöytäkirjan johdosta

15 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (21) Arkkipiispa Kari Mäkinen toimitti piispantarkastuksen Naantalin seurakunnassa ja Naantalin seurakuntayhtymässä ja Avustajina olivat tuomiokapitulin lakimiesasessori Matti Mäkinen, lääninrovasti Pertti Ruotsalo ja notaarina pastori Jari Laaksonen Turun Katariinanseurakunnasta. Arkkipiispa Kari Mäkinen lähetti seurakuntayhtymälle lausuntonsa sisältävän piispantarkastuspöytäkirjan. Yhteinen kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan vastauksensa piispantarkastuslausunnossa esitettyihin asioihin. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on tehnyt päätöksen N:o 309, jossa Tuomiokapituli on tänään päättänyt 1) merkitä tiedoksi Naantalin seurakunnan seurakuntaneuvoston antaman selvityksen; 2) merkitä tiedoksi Naantalin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston antaman selvityksen; 3) ilmoittaa Naantalin seurakunnan seurakuntaneuvostolle ja Naantalin seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle, että tuomiokapituli tulee seuraamaan kehittämistyön etenemistä Naantalissa; 4) lähettää tämän päätöksen esittelyineen Naantalin seurakunnan seurakuntaneuvostolle ja Naantalin seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle; 5) liittää nyt saapuneet selvitykset vuonna 2012 pidetyn piispantarkastuksen asiakirjoihin. Talousjohtajan päätösehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksen / N:o 309 ja liittää sen vuonna 2012 pidetyn piispantarkastuksen asiakirjoihin. YKN päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu (KL 24:5). Lisätietoja: Talousjohtaja Jorma Koivula, puh NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUSJOHTAJAN VIRANHALTIJA- PÄÄTÖKSET Viite: Ark Päätöksenteko/ Talousjohtajan viranhaltijapäätökset (nähtävänä kokouksessa) [ ]

16 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (21) YKN päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi talousjohtajan viranhaltija päätökset tiedoksi. Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 16 :n mukaista siirto-oikeutta ei ole käytetty. Ei muutoksenhakuoikeutta. Lisätietoja: Talousjohtaja Jorma Koivula, puh MUUT ASIAT Muita asioita ei ollut. 14 ILMOITUSASIAT [ ] YKN päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. 15 VALITUSOSOITUS Yhteinen kirkkoneuvosto MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ja 16 Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät: 7, 8 ja 9

17 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (21) Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, 2. hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Naantalin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Piispantie 2, Naantali Postiosoite: Piispantie 2, Naantali Faksi: Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: 7, 8 ja 9 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

18 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (21) Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan HANKINTAOIKAISU Hankintaoikaisun tekeminen Hankintaoikaisun sisältö Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki ). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Käyntiosoite: Piispantie 2, Naantali Postiosoite: Piispantie 2, Naantali Faksi: Sähköposti: Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

19 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (21) Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun hallinto-oikeus Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 4, Turku Postiosoite: PL 32, Turku Faksi: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää Käyntiosoite: Hämeenkatu 13, Turku Postiosoite: PL 60, Turku Faksi: Sähköposti: Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää Käyntiosoite: Satamakatu 11, Helsinki Postiosoite: PL 185, Helsinki Faksi: Sähköposti: Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää Käyntiosoite: Meritullinkatu 10, Helsinki Postiosoite: PL 29, Valtioneuvosto Faksi: (kirjaamo) Sähköposti: Valitus markkinaoikeuteen Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä

20 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (21) päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa. Markkinaoikeuden yhteystiedot Valitusaika 14 päivää Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Muutoksenhakuajan laskeminen Valituskirjelmä Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Postiosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Faksi: Sähköpostiosoite: Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

21 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (21) Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Petri Sirén päätti kokouksen klo 19:09.

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 5/2011 1 (18) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.9.2011 ASIALISTA 5 / 2011

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 5/2011 1 (18) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.9.2011 ASIALISTA 5 / 2011 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 5/2011 1 (18) ASIALISTA 5 / 2011 86 Kokouksen avaus 87 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 88 Pöytäkirjantarkastajien valinta 89 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2014 1 (19) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 6.3.2014

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2014 1 (19) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 6.3.2014 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2014 1 (19) ASIALISTA 2 / 2014 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 19 Pöytäkirjantarkastajien valinta 20 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.2.2013 ASIALISTA 1 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.2.2013 ASIALISTA 1 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1 (32) ASIALISTA 1 / 2013 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Yhteisen kirkkoneuvoston sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: AK AM PÖYTÄKIRJA 7/ 10.8.2015/ 69 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2015 Aika Maanantai 10.8.2015 klo 18.00 18.22 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 10.5.2012 ASIALISTA 1/2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 10.5.2012 ASIALISTA 1/2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) ASIALISTA 1/2012 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 4 Kokouksen

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Aika: Tiistai 26.8.2014 klo 18.00-18.25 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Anna-Leena Domander Päivi Harsia Aimo Ilomäki Seppo Karjalainen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8)

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8) LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (8) AIKA Torstai 29.1.2015 klo 20. PAIKKA Kokkolan seurakuntakeskus KOKOUSASIAT 14 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) ASIALISTA 2 / 2010 Sivu 21 Kokouksen avaus 3 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Aika Paikka 5.2.2014 klo 18:00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja Alajoki, Heidi poissa

Lisätiedot

ALKUHARTAUS JA KATSAUS SEURAKUNNAN TOIMINNASTA Laulettiin virsi 454, hartaus pidettiin aiheesta: Paavalin kirje Roomalaisille 12:6 - uusi elämä.

ALKUHARTAUS JA KATSAUS SEURAKUNNAN TOIMINNASTA Laulettiin virsi 454, hartaus pidettiin aiheesta: Paavalin kirje Roomalaisille 12:6 - uusi elämä. KOKOUSAIKA: Keskiviikko 7.1.2015 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 19 /19: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Heiska Virve Härkki Leena Karjalainen Anni Kauppila Eero Lammi Tiina Leppänen

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija. Nieminen Pekka ja Pulkkinen Rauno. Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija. Nieminen Pekka ja Pulkkinen Rauno. Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 12/2014 16.12.2014 257 Paikka ja aika Seurakuntakeskus Nummela, tiistai 16.12.2014 klo 22.00-22.45 Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 34 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 01.04..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, kahvio Läsnä: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Mansoniemi Juha Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: LP JK PÖYTÄKIRJA 5/ 1.7.2014/ 65 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2014 Aika Tiistai 1.7.2014 klo 18.00 18.38 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15.

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15. KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 / 2012 1 ( 11 ) 20.3.2012 Aika Torstai 15.3.2012 klo 17 17.55 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra,

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA ASIALISTA 6/2015 Seurakuntaneuvosto 50 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

LOHTAJAN SEURAKUNTA ASIALISTA 6/2015 Seurakuntaneuvosto 50 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN LOHTAJAN SEURAKUNTA ASIALISTA 6/ Seurakuntaneuvosto AIKA PAIKKA Lauantai 6.6. klo 12. HUOM! PÄIVÄ! Lohtajan pappila KOKOUSASIAT 49 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot